Groenlose Gids

17 mei 2017

Groenlose Gids 17 mei 2017


SamenLoop in zee van licht

Mohlin Walterbos (links) van Team Werving en Mariëtte Pillen, bestuurslid van SamenLoop voor Hoop en verkooppunt. Foto: Henri Walterbos

OOST GELRE - Eén van de meest indrukwekkende momenten gedurende de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre zal vrijdagavond 16 juni zijn: de kaarsenceremonie die om 22.30 uur begint. Deze avond wordt de openingsronde gelopen door de survivors (kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten, redactie).

Door Henri Walterbos

Vele honderden papieren en wellicht zelfs duizenden papieren zakken, met daarop persoonlijke boodschappen geschreven aan overleden dierbaren, namen van hen, boodschappen van hoop en wensen, herinneringen, een gedicht, een tekening of foto, zullen door kaarsenlicht vrijdagavond verlicht langs het parcours staan.
Een kaars van hoop is een papieren zak met onderin een laag zand met daarop een brandende kaars. De zakken worden voorafgaand aan de SamenLoop voor Hoop verkocht voor 5 euro per stuk. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre. De vele honderden kaarsenzakken die tegelijk zullen branden zorgen voor een zeer indrukwekkende gebeurtenis, een indrukwekkend plaatje. "Overal waar al een editie van de SamenLoop voor Hoop werd gehouden heeft men dezelfde ervaring," weet Stephanie de Vries van team Werving, dat zich er om bekommert dat de deelnemende teams zakken uitgereikt worden om deze zakken zoveel mogelijk te verkopen.

Zee van licht
Net voordat de kaarsenceremonie begint zullen de kaarsen worden aangestoken, door leden van Scouting Groenlo en Lichtenvoorde. Ze branden de gehele nacht zodat de deelnemers omringd worden door een zee van licht. Zo is de achterliggend gedachte. De zakken worden verkocht bij: Floreel Bloemen en Planten, en Ami kappers in de Beltrumsestraat en Wegdam Mode in de Lievelderstraat. In Lichtenvoorde zijn de zakken erkrijgbaar bij Beau Femme Mode, Rapenburgstraat 12 en Hebbes Kado Enzo, Markt 8. Meer info: www.samenloopvoorhoop.nl

Slagwerkers geslaagd

GROENLO – Afgelopen week hebben een aantal slagwerkleerlingen van Muziekvereniging Groenlo een muziekexamen gedaan en zijn allemaal geslaagd! De slagwerklessen worden in eigen beheer van muziekvereniging gegeven door John Sonderen of Maarten Zaagman. Sinds een aantal jaren worden binnen de vereniging slagwerkexamens afgenomen volgens de landelijke richtlijnen. Naast de standaardeisen wordt er ook speciaal aandacht gegeven aan het spelen op bongo's, conga's en djembe's. De leerlingen die geslaagd zijn voor het muziekexamen zijn: Sem Huisman, Jens Raben, Jochem Jansen, Tiago de Souza Cavalcante, Luuk Wittenbernds, Sjoerd Roes, Wes Vije, Lotte te Bogt en Thymo Smits. Meer informatie: jeugd@muziekvereniginggroenlo.nl.

Kosters-echtpaar stopt

Het kostersechtpaar Henk en Ina Slotboom-Geessink. Foto: Theo Huijskes

Het kostersechtpaar Henk en Ina Slotboom-Geessink stopt. Daarmee komt een einde aan een periode van 21 jaar 'koster Sllotboom' bij de Nederlands Hervormde Gemeente in Groenlo.

B 5

Stichting Geniet Stad Groenlo houdt op te bestaan

De presentatie begin 2014 van het stichtingsbestuur. Foto: Theo Huijskes

Gemeentelijke marketing en promotie neemt taak over

Door Theo Huijskes

GROENLO - Onder het motto: 'De Grolse wind geet weer harder waaien!', werd begin 2014 met veel tamtam het startschot gegeven voor de Stichting Geniet Stad Groenlo. Inmiddels drie jaar later, is er in goed overleg met het gemeentebestuur van Oost Gelre besloten om de achterliggende periode van drie jaar niet meer met opnieuw drie jaar te verlengen.

Na een voorbereidingstraject, waarbij onder andere Belangenvereniging Groenlo was betrokken, werd de Stichting Geniet Stad Groenlo op 19 februari 2014 officieel opgericht. Tegelijkertijd werden de namen van de founders bekend gemaakt, die zich door ondertekening van een overeenkomst bereid verklaarden om de stichting jaarlijks financieel te ondersteunen en dat voor een periode van drie jaar. Die founders waren Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Marveld Recreatie, Groenlo's Ondernemers Verbond, Horecavereniging Groenlo en de gemeente Oost Gelre. Door de founders werd er destijds een totaalbedrag van 50.000 euro ingebracht.

De reden van de stopzetting is volgens wethouder René Hoijtink gelegen in het feit dat men dit soort aangelegenheden niet meer her en der verspreid binnen de gemeente wil laten opereren. "Als gemeente Oost Gelre zijn wij daarvoor uitgerust met een afdeling marketing en promotie. Het is daarom de bedoeling dat het werk van de stichting wordt voortgezet onder de paraplu van de gemeentelijke overheid. Een koerswijziging geldt niet alleen voor Groenlo, maar ook voor Lichtenvoorde en de kleine kernen."

Voorzitter Michel Huijskes van de Stichting Geniet Stad Groenlo zegt de woorden van de wethouder te kunnen onderstrepen. "De SGSG is door haar founders opgericht en heeft een mandaat voor een periode van drie jaar. Een periode waarin wij als stichting een aantal geweldige initiatieven hebben ondersteund, hebben verbonden en in het bijzonder hebben bijgedragen aan meer het krijgen van 'reuring' in en met name een positieve ontwikkeling van de Stad Groenlo, als vestingstadje van plezier en vertier, waar je graag terugkomt. Er heeft inmiddels een vruchtbare gezamenlijke evaluatie plaatsgevonden met de beslissing van de overdracht als eindresultaat. Wij zijn zeer verheugd dat onze succesvolle koers is gewaarborgd en zal worden voortgezet. Daarom zijn wij nu met de gemeente in gesprek om afspraken te maken over de daadwerkelijk overdracht."


Column

De Torenwachter wordt bij zijn kluswerk verrast door dweilmuzikanten

Ik heb een hekel aan opscheppen, beste Grollenaren, maar ik moet zeggen: ik ben een begenadigd klusser. Echt een ongelooflijk begenadigde klusser. Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken is het adagium bij ons in de familie over mij. Er zijn in de familie over mij nog veel meer uitspraken, maar omdat die niet goed uitpakken zeg ik daar niks over. Zo ben ik dan ook wel weer. Ik word ook steeds aangespoord om een eigen klusbedrijf te beginnen. Ik heb al een marketingbureau ingeschakeld om eens te laten onderzoeken hoe ik dat allemaal moet aanpakken. Die mensen van dat concern met uiteraard allemaal een academische achtergrond (wat wat anders is dan een afgeronde academische opleiding) kwamen na wekenlang denken met een slagzin die bij mij insloeg als een bom. 'Ons probleem verdwijnt waar de Torenwachter verschijnt'. Alsjeblieft! Dank je wel. Daar was ik zelf nooit opgekomen. Vooral dat 'ons probleem' geeft aan dat ik overal kan werken; het is veel omvattender dan 'mijn probleem' zeiden ze in een begeleidende toelichting. Dat bleek trouwens ook wel uit de bijgevoegde rekening. Die was ook veel omvattender dan ik dacht. Dit is een marktwerkingverruimende zin zei zo'n snelle jongen die samen met een dito snelle meid het allemaal nog eens mondeling kwam toelichten. Maar of je nu ontzettend handig bent zoals ik of je bent een beetje een kneus, in beide gevallen moet die rekening worden betaald en terugverdiend. Ik begon zenuwachtig te worden.

Ik had het geluk dat op een voor mij nog onbekend Grols adres het licht uitviel en toen ik daar binnenkwam floepte dat licht tot mijn eigen verrassing ineenkeer weer aan. Hoe doe je dat zo snel vroeg een vriendelijke vrouw die na lange tijd het licht weer zag. Ik zeg: dat heb ik uitgevogeld, het licht werkt op de knippering van de ogen. Knipperen en klaar is kees, liet ik er vrolijk op volgen want je moet je eigen mare hooghouden. Maar hoe gaat het licht dan uit wilde ze weten. De ogen dicht en weg is het licht zei ik en dat doe je als je gaat slapen Ik grossier in zulke voor mij simpele trucjes, zei ik tegen die verbouwereerde moeder.

Maar ik kwam door de hoge kosten van die halfgebakken academici met hun bedrijfsstrategieën een beetje in geldnood. En dan moet er verdorie geklust worden beste Grollenaren! Deze week al vroeg in de morgen was ik een konijnenhok in elkaar aan het zetten. Geen probleem - toen werd er gebeld. Er stond ineens een heel orkest voor de deur. Ik begreep dat die niet kwamen voor een klusopdracht. Ze hadden ook geen interesse in half gerede hokjes. "Ie bunt vrog op' riep er een. Kennelijk de leider van de band of moest ik zeggen van de bende? Het bleek een dweilorkest uit het noorden. Geen plaats gekregen op het open dweilorkestenkampioenschap hier. Voor ons een 'gesloten' kampioenschap zei er een. Kennelijk de lolbroek van de club. Meteen speelden ze. Onmiddellijk openden zich slaapkamerramen in de buurt en ontredderde en tevens slaapachtige gezichten staarden ons aan. Maak ie noo ook al muziek; ik dachte dat ie allene moar konden klussen werd geroepen. Hij smakte het raam weer dicht en net op het moment dat ik dacht: die wordt kwaad riep hij nog: ik komme d'r an, want feesten vrog in de morgen bun 't mooiste.

Dat zette de muziekanten aan tot een stevig deuntje en het eerste rondje rond het konijnenhok.

Hoe ging dat verder? Dat volgende week

Torenwachter

Kostersechtpaar neemt afscheid

Het kostersechtpaar Henk en Ina Slotboom-Geessink. Foto: Theo Huijskes

Na Henk wordt nu ook Ina Slotboom uitgezwaaid

Door Theo Huijskes

GROENLO - "Ik stop absoluut niet met de kerk, maar alleen met het werk als koster. Met betrekking tot mijn kerkbezoek zal er weinig tot niets veranderen. Ik ben vanaf mijn geboorte met de kerk opgegroeid en daarin zal aan de vooravond van mijn 70e verjaardag niets veranderen. Hooguit wanneer wij in het weekend in onze stacaravan in Holten verblijven, hoef ik mij straks niet meer verplicht te voelen om voor de zondagsdienst van de Hervormde Gemeente naar de Oude Calixtuskerk in Groenlo te komen."

Aan het woord is Ina Slotboom- Geessink, die tijdens de kerkdienst op zondag 28 mei afscheid neemt van de NH Gemeente in Groenlo. Daarmee komt er officieel een eind aan een periode van 21 jaar, waarin eerst Henk en daarna echtgenote Ina de functie van koster bekleedde. Vervulde Henk die plicht van 1996 tot 2007, Ina behartigde de afgelopen 10 jaar dat werk evenals haar partner op een warme, tevens accurate wijze.

Kostershuis gekocht
"We zijn in 1972 vanuit Eibergen naar Groenlo verhuisd. Wat heden ten dage nog steeds onze woning is (Schoolstraat 2), werd toen nog als kostershuis te koop aangeboden", vertelt Henk Slotboom (72). "Zeker niet in de laatste plaats vanwege onze band met de kerk, heb ik in de jaren daarna een drietal kosters gedurende bepaalde periodes waargenomen. Deze waren achtereenvolgens Jan ter Bogt, Jan Donselaar en Willem te Nijenhuis. Dat werk deed ik blijkbaar zo goed, dat ik in 1996 de functie van koster kreeg toebedeeld. In mijn periode kwam de kerk in handen van de Stichting Oude Gelderse Kerken en kregen wij van 2005 tot 2007 te maken met omvangrijke restauratiewerkzaamheden. In die periode vonden de kerkdiensten plaats in de basisschool De Hoeksteen."
Het feit dat de Oude Calixtus vervolgens een multifunctionele functie kreeg, met het gevolg dat er ook feesten en partijen plaatsvonden, was voor Ina Slotboom bij haar aantreden als koster in 2007 wel even wennen. "Eerlijk gezegd heb ik daar in eerste instantie, zeker gevoelsmatig, wel de nodige moeite mee gehad. Vergeet niet dat je als koster enorm betrokken bent bij het totale kerkgebeuren. Ondanks dat het hier in Groenlo een relatief kleine gemeente betreft, weet een buitenstaander niet wat het kosterswerk inhoudt."

Gastheer en gastvrouw
Henk en Ina Slotboom, ouders van twee kinderen en opa en oma van drie kleinkinderen, hebben ook deel uitgemaakt van de Kerkenraad. "Daarnaast ben je in deze NH Gemeente niet alleen koster, maar ook huismeester en schoonmaker en zelfs torenwachter tegelijkertijd. Zeker omdat wij met onze neus zo'n beetje bovenop de kerk wonen, hebben wij daar nooit een punt van gemaakt. Wij hebben het altijd met ontzettend veel plezier en voldoening gedaan", aldus het echtpaar Slotboom. De kostersfunctie wordt overgenomen door enkele vrijwilligers en de functie van huismeester is bij Joop Derksen al een tijdje in goede handen." Wat tenslotte Ina wil beklemtonen, is het gegeven dat je met name gastheer of in haar geval gastvrouw moet zijn. "En dat laatste heb ik in mijn beleving en zeker naar mijn eigen gevoel altijd met de nodige toewijding en vooral veel plezier gedaan."

Zevende editie PigPop

BELTRUM - 'Het knorrigste festival van Nederland.' Wat het ook moge zijn, het klinkt gewoon goed, opgewekt. Het is wat het is, gewoon een prachtig festival. Ooit bedacht om ook in Beltrum een eigen festival te hebben dat zijn gelijke niet kent. En ieder jaar net even anders. Niks geen 'halfwerk' op het terrein van 'Halfweg.'

Door Henri Walterbos

"We proberen ieder jaar wel weer iets te vernieuwen. Dat kan zowel logistiek handiger en veiliger zijn zoals we bijvoorbeeld gedaan hebben met de in- en uitgang weer aan Beltrumse zijde te maken in plaats van aan de Grolse kant. Dit is veiliger." Aan het woord Luc Nijhuis van PigPop die met Marco Krabbenborg het terrein inspecteert deze vrijdagavond en ter plekke de laatste puntjes op de i zet.
Vrijdagavond zal PigPop afgetrapt worden met een volleybaltoernooi en in het café een avond voor de sponsoren. Beiden eindigen ongeveer gelijktijdig en dan kan het feest in de tent opgestookt worden. In de tent een zeer aansprekend coverbandprogramma met twee top coverbands. Eerst Floyd Rose, een Pink Floyd coverband uit Groenlo met deze avond gastgitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde in de hoofdrol. Onlangs speelde Mart tijdens Marianum LIVE nog mee met een uitvoering van Pink Floyd. Het was waanzinnig goed en deed hij Pink Floyds meestergitarist David Gilmour vergeten. Als knallende afsluiting repertoire van The Boss, oftewel Bruce Springsteen, door The Boss Brothers. Genieten en 'meereren.'
Na zaterdagmorgen bijgekomen te zijn van de avond ervoor is het vanaf 13.30 uur weer gaan met die banaan met volop activiteiten voor jong en oud, voor het gehele gezin; bingo, 't Biggenparadijs, een FIFA-toernooi, Sporthandboog/Wipe Out, Vogelschieten en muzikaal vermaak. Nieuw dit jaar is het 'Pig-allili-circus' waarin kinderen hun voorbereide kunsten kunnen laten zien. Een doorlopende circusvoorstelling, met louter eigen talent. De eerste muziek deze dag komt van The Scrolling Phones, oftewel Luuk Penterman en Dorus Wolters van Premium, 'right away from Harreveld.' Het middagprogramma zal, zoals de laatste edities reeds het geval was, op natuurlijke wijze overlopen in het avondprogramma met 'aan de aftrap' om 20.30 uur de Grolse/Beltrumse formatie Asbest. In de PigPub zullen om 00.30 uur nog een keer alle registers open getrokken worden met de Kisjeskearls, die Normaal doen herleven met enkel werk van de boerenrockformatie die eind 2015 na 40 jaar het bijltje er bij neer gooide; Høkend dus de Beltrumse nacht in! De gehele avond is het feestvieren op drie plekken tegelijk; Pigpub, Jailhouse en het Danspaleis.

Kamperman hoort strafeis: 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijk

Hans Kamperman staat de pers te woord voor het gerechtsgebouw in Zutphen. foto: Kyra Broshuis

'Als de natuur illegaal is, dan is er geen vrijheid meer'

GROENLO/ZUTPHEN- Hans Kamperman maakt, voorafgaand aan de veelbesproken rechtszaak, een gespannen indruk. "Ik wil een statement maken, ik heb nu de kans op mijn verhaal te doen. Als ik echt veroordeeld wordt, is de prijs wel hoog voor mijn idealen." Ruim 60 sympathisanten zijn aanwezig in Zutphen om Kamperman bij te staan, velen met een papieren hennepblad opgespeld. De publieke tribune is te klein voor alle belangstellenden. Er is een cameraploeg van TV Gelderland aanwezig tijdens het proces. De voorzitter vraagt of Kamperman bezwaar heeft tegen de opnames. "Absoluut niet, ik ben blij dat ik mijn verhaal gedeeld wordt."

Door Kyra Broshuis

De feiten
De officier van justitie hoort Kamperman aan en zegt best te geloven in de goede bedoelingen van de idealist, maar zich wel aan de feiten te willen houden. De rechtbank wijst het verzoek van Kamperman en zijn advocaat Maurice Veldman om voormalig apotheker en wietdeskundige mevrouw Wijnkoop te horen. "Het gaat hier niet om de vraag of wiet wel of geen medicinale werking kan hebben. Daar is dit niet het forum voor. Er is ruim tien kilo hennep aangetroffen in uw woning en daarmee heeft u een strafbaar feit gepleegd, uw goede bedoelingen ten spijt."

Buitenproportioneel
Kamperman zegt dat hij wist waar hij mee bezig was maar dat hij zich vergist heeft in zijn idee dat 5 planten gedoogd worden. "Als de politie komt, moet je het inleveren. Maar die complete huiszoeking waarbij alles overhoop is gehaald en mijn verblijf in de cel zijn buitenproportioneel." Kamperman weigert de namen te noemen van de anderen in de groep van wietolieproducenten. "Ja, ook wanneer dat nadelig voor mij kan uitpakken."

Flink geschaad
Het verweer van Kamperman en zijn advocaat dat er mensen geholpen werden door de wietolie, wordt door de voorzitter van de rechtbank afgewezen. "Het is maar de vraag of deze mensen niet elders hun wietolie zouden kunnen krijgen." Kamperman reageert: "Mensen komen via de reguliere geneeskunde niet aan dit medicijn of kunnen het, wanneer het via de officiële weg geleverd kan worden, simpelweg niet betalen. Ik hielp deze mensen en heb niets te verbergen." De hele kwestie heeft hem flink geschaad, zo laat hij weten. "Ook met betrekking tot idealistische projecten waar ik mee bezig ben."

Standaardberekeningen
De officier van justitie kijkt enkel naar het feit dat hennep, daar waar het buiten het gedoogbeleid valt, strafbaar is en zegt dat de Opiumwet mogelijkheden biedt om buiten de strafbare weg aan hennep te komen. "Dit is niet de plek om die wet te wijzigen. Ik zie geen reden om een uitzondering te maken voor deze zaak en eis dan ook, volgens de standaardberekeningen, 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar."

'Dan is er geen vrijheid meer'
Advocaat Veldman zegt dat de politie niet onderzocht heeft om welke soort hennep het gaat. "Hennep voor vezels is bijvoorbeeld niet strafbaar. Helaas kan het niet meer onderzocht worden omdat de politie het bewijsmateriaal direct vernietigd heeft. Daarom moet het OM in deze niet ontvankelijk worden verklaard." Het laatste woord is aan Kamperman zelf. "Het is een dooddoener dat dit niet de plek is. Ik heb geen andere mogelijkheid om mijn verhaal te doen dan hier in de rechtbank. Het zit me hoog dat ik als crimineel wordt weggezet terwijl ik niets anders wil dan mensen helpen met een onschuldig plantje uit de natuur. Als de natuur illegaal is, dan is er geen vrijheid meer."

Op 24 mei doet de rechtbank in Zutphen uitspraak in deze zaak.


Boerenerfconcert in Huijs Basten Asbeck

GROENLO - Op zondag 28 mei houdt PaaspopKlassiek weer een Boerenerfconcert bij Koetshuis en Galerie van Huijs Basten Asbeck. Voor dit concert heeft PaaspopKlassiek het Ardemus Saxophone Quartet uitgenodigd.

Dit jonge ensemble van net afgestudeerde jonge saxofonisten aan het Amsterdams Conservatorium heeft in de korte tijd van haar bestaan al een internationale reputatie opgebouwd. Zo zijn zij bij hun optreden in Groenlo net terug van een concours in Japan. De leden van het kwartet lichten hun bijzonder programma zelf toe. Het concert wordt in de prachtige theetuin van Huijs Basten Asbeck gehouden. Toegang tot het concert is gratis, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Bij entree wordt een kop koffie/thee aangeboden Bij slecht weer wordt het concert naar binnen verplaatst. Aanvang van het concert is 11:00 uur. Huijs Basten Asbeck is te vinden aan de Nieuwestraat 20, Groenlo.

De vier musici van het Ardemus Quartet zijn afkomstig uit verschillende landen. Zij leerden elkaar kennen op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam waar zij bij de gerenommeerde saxofonist Arno Bornkamp studeerden. Vanaf het eerste moment voelden zij een natuurlijke manier van samenspelen en sloeg de muzikale vonk over. (ardemus, latijn: voor wij branden).
Sinds de oprichting in 2014 speelde Ardemus Quartet op nationale en internationale podia en festivals. Zij waren te horen op het Grachtenfestival in Amsterdam, het Holland Festival, het Konzerthaus in Berlijn, de Lisinski Hall in Zagreb, op het Festival Next Generation in Bad Ragaz en andere locaties.In de korte tijd van hun bestaan behaalde het Ardemus Kwartet verschillende prijzen op internationale concoursen. Zo haalden zij op het Internationale Concours voor jonge musici in Samobor ( Kroatië) een 1e prijs , kregen op het Grachtenfestival 2015 de Publieksprijs, een 2e prijs tijdens het Papandopulo Concours in Zagreb en kregen zij een eervolle uitnodiging om in mei 2017 deel te nemen aan het Osaka Kamermuziekconcours in Japan, een van de meest prestigieuze kamermuziekconcoursen in de wereld.

Vier het feest mee

GROENLO - Grolse Boys viert in 2018 haar 70-jarig jubileum. Dat wordt natuurlijk een gedenkwaardig jaar en de club hoopt dat zoveel mogelijk mensen daarvan getuige zijn. Dit seizoen hebben een aantal selectiespelers noodgedwongen afscheid moeten nemen en er zijn een aantal langdurig geblesseerden. Grolse Boys heeft dus momenteel een vrij krappe selectie en staat dus open voor nieuwe spelers. Iedereen die direct inzetbaar is, en die op redelijk niveau (op zaterdagmiddag) in een eerste elftal spelen wil spelen, kan zich melden.

Grolse Boys is een kleine, volgens ingewijden charmante, cult-achtige, vereniging, uitkomend in de vierde klasse en overwegend tegen clubs uit Overijssel. De club staat open voor iedereen; talenten die graag snel in een eerste elftal willen spelen en routiniers die nog even in een eerste elftal willen blijven spelen. Men krijgt er, zo meldt de club, bovendien veel voor terug; een tweede woonkamer ('t Wilgenpark), nieuwe vrienden en vooral veel plezier.

Het jubileum in 2018 is een mooie bonus. Trouwens; oud-leden en leden kunnen nog altijd een mooie, gelukkige of verdrietige anekdote - meegemaakt bij Grolse Boys - insturen. Informatie: voorzitter Harry Paf via hfjpaf@gmail.com.

8 / 46

Correspondents' Dinner voor SamenLoop voor Hoop

Glansrol voor burgemeester Annette Bronsvoort

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - Het bij Loco Eten & Drinken in Lievelde gehouden Correspondents' Dinner, waarvan de opbrengst ten goede komt van Samenloop voor Hoop Oost Gelre, is een doorslaggevend succes geworden. Met muziek en zang en bovenal met burgemeester Annette Bronsvoort als een sympathiek kritische en met name humoristische conferencier in een glansrol. Daarbij genoten meer dan honderd belangstellenden, voor het merendeel ondernemers uit Oost Gelre, in een gezellige ambiance van een smakelijk diner.

Ondanks al het muzikale genot, waarvoor gitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde zorgde en de aandoenlijke muziek en zang van Sam de Vries uit Groenlo, was het de burgemeester van Oost Gelre die alle aandacht voor zich opeiste. Annette Bronsvoort wist bij de dameszitting van De Knunnekes al de show te stelen, maar deed dat bij het Correspondens' Dinner nog eens dunnetjes over.

Portie zelfspot
Dat deed ze niet alleen door haar mede-collegeleden, de raadsfracties, de ambtenarij, Oost Gelre en anderen op de hak te nemen, maar ook met een portie zelfspot. Zo gaf ze aan dat zij wel voor Groenlo heeft gekozen als woonplaats, maar daarbij bewust een huis heeft gekocht aan de Lichtenvoordseweg. Om vervolgens te kijken naar de ook aanwezige pastoor Casper Pikkemaat: "De taken van die pastoor hadden wij als college er wel bij kunnen nemen, want het preken voor eigen parochie is ons niet vreemd." De lachers kreeg de burgemeester als ambassadeur van SamenLoop voor Hoop op haar hand door de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar ten tonele te voeren. "Als gemeente Oost Gelre zijn wij zo goed dat wij reeds oplossingen bedenken voor problemen die er nog niet zijn. Daarom krijgt bij ons de opsporingsambtenaar regelmatig de opdracht om voor ons problemen op te zoeken."

Tal van acties
De organisatie van SamenLoop voor Hoop laat bij monde van Henri Walterbos weten dat zich inmiddels al 27 teams hebben opgegeven voor de loop, die op vrijdag 16 juni om 17.00 uur in Groenlo van start gaat en 24 uur later op zaterdag 17 juni wordt beëindigd. "De lijst geeft inmiddels aan dat er meer dan 300 deelnemers aan de start verschijnen. Wij hopen natuurlijk op meer, maar er zijn nog een aantal belangrijke weken te gaan. Daarnaast zijn er nog tal van acties. Zo gaat op 17 mei de site www.veilingsamenloop.nl de lucht in. Vanaf dat moment kan er geboden worden op werkelijk bijzondere items. Denk daarbij alleen nog maar aan huiskamerconcerten van Boh Foi Toch, De Gracht en het duo Joost & Martijn. Maar dat is het niet alleen. Ook andere, bijzonder welkome acties en initiatieven staan op stapel, zoals het bakken van kiembrood door Bakker Jos in Zieuwent en de bakkers Wissink en Nales in Groenlo. En dit alles maar met één doel: Het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor KWF Kankerbestrijding."

Nieuws uit de kerken

Ard Gelinck's photoshops wereldwijd bekend

Ard tussen de smurfen. Foto: PR

'Met de juiste hashtag kom je ver'

Door Barbara Pavinati

GROENLO- Na het eerste kleine TV succes drie jaar geleden bij RTL Boulevard met een gephotoshopte foto genaamd de 'Roy Donderslag' groeit de naamsbekendheid van Ard Gelinck gestaag. Hij ontpopt zich in de jaren erna tot een ware social media expert.

Madonna deelde de bewerkte foto van Ard. Foto: PR

Onlangs haalde zijn foto ter ere van de 50e verjaardag van de koning een Facebookpagina over het koninklijk huis. Daar kreeg het meer dan 2500 likes. In diverse tv-programma's komt regelmatig werk van Ard voorbij en bij de radio is hij ook geen onbekende. In 2013 ontstond er een samenwerking met Patrick Kicken, toen dj bij Radio Veronica, waarbij veel bewerkingen met succes online verspreid werden. Een wel heel bijzondere fan is Madonna. Zij heeft al zes keer werk van mij op haar social mediakanalen gedeeld. "Dat geeft wel een kick," zegt Ard, maar hij relativeert gelijk: "De dag erna is er weer wat anders trending."

"Het begon allemaal met de komst van Twitter. Ik zag dat andere mensen grappige plaatjes maakten naar aanleiding van de actualiteit en dacht 'laat ik dat ook eens doen'. Ik maakte een photoshop van Anouk die veel reacties opriep. Dat stimuleerde mij en zo ging het balletje rollen. Inmiddels is er werk van mij verschenen bij DWDD, Editie NL, Vi Oranje, Wie is de mol?, De Social Club, de Rekenkamer, Serious Request, Show Nieuws, Carlo & Irene's Life4you, Nationale 2015 Test, The Voice Of Holland en De Nacht van de Popmuziek. Voor deze laatste photoshop ik de laatste jaren Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis als popartiesten. Iets waar ze altijd enthousiast op reageren," vertelt Ard.

Madonna
Als fervent muziekliefhebber vindt Ard zijn grootste succes toch wel de deelacties van Madonna: "Als veertienjarige op school maakte ik een tekening van haar waar ik een 9,5 voor kreeg. Hoe tof is het dat nu mijn fotobewerkingen haar bereiken en zij ze zelfs overal deelt! Mijn speciale Instagram account @madonnamashups heeft al meer dan 3000 volgers." Ard: "De onderwerpen van mijn bewerkingen betreffen actualiteit, pretduetten, MadonnaMashups en flauwe grappen. Muziek speelt vaak een grote rol. Als ik iets maak, is het fijn als het wordt opgepakt. Als mensen delen is dat leuk. Er komt natuurlijk ook een stukje geluk bij kijken: op het juiste moment iets online zetten. Met de juiste hashtag kom je ver. Dat is denk ik het geheim van mijn succes."

Column

Voorjaarsschoonmaak

Ik ben tekstuele kliekjes aan het opruimen. Om mijn computer en mijn hoofd overzichtelijker te krijgen, leaner en meander. Een mentale voorjaarsschoonmaak.

Dus dit stukje kan weer een ratjetoe worden. Ik wil - volgens mijn trouwe reageerster - nog weleens te veel materiaal in te weinig ruimte stoppen. Niet in de relationele sfeer, maar in deze krant.
Hoewel ik vorige week - al zeg ik het zelf - best gefocust was. En misschien ben ik vanaf volgende week wel structureel éénonderwerpig. Dan word ik een echte.

Over vorige week gesproken: ik kreeg een reactie van een goedmens (niet mijn vaste reageerster) die vond dat ik ik het wel prima leek te vinden dat plofkrakers zich doodrijden.
Geachte meneer/mevrouw: ik vind dat ook prima. Ik haat plofkrakers, ik haat eigenlijk alle criminelen. Behalve leuke criminelen met stoppelbaardjes zoals in de Donald Duck. Wel jammer van die dure auto's trouwens, het geeft zo'n Audi-bende, dat zich eenzijdig doodrijden door plofkrakers. En dan moet dat ook weer schoongemaakt worden, in elk jaargetijde.

Het is mooi voorjaarsweer, deze deadline-dagen. En dan blijkt maar weer eens dat ieder voordeel zijn nadeel heeft. Zoals wijlen Johan Cruijff - van onder andere Feyenoord - zei (maar dan meestal andersom).
Mooi weer leidt tot horizonvervuiling. En dan niet door vaste mestvergisters op bedrijventerreinen, maar mobiele vergistertjes in winkel- en horecazones: té dikke mensen met té weinig kleding. Niet representatief maar aan de andere kant steeds representatiever.
(Zou een leuke opdracht zijn geweest voor een examen Nederlands: maak een zin met twee betekenissen van representatief, beide betekenen een goeie indruk gevend.)

Je leeftijd en je lichaamslengte zijn overmacht. Maar je lichaamsgewicht niet, meestal niet. Heb jezélf eens in de hand, in plaats van een hamburger of een kipcorn. Eet bewust en beweeg bewust. Zo schoof ik aan bij het Correspondents Dinner en loop ik mee met Samenloop voor Hoop. Fijn met ons soort mensen.
Als je maar doseert is junkfood trouwens ook geen probleem. Ik ben dit weekend naar een Turkse pizzeria geweest (heel anders dan een Italiaanse kebabzaak). En ondanks de Turks-Nederlandse spanningen (hup Mark) van de laatste tijd gingen we vriendelijk uit elkaar, Achterhoekers onder elkaar, bijna Europeanen onder elkaar. Geen koutje aan de lucht. Was er maar een koutje geweest, want nu kwamen er een paar stofwisselingstechnisch uitgedaagden met te weinig stof binnenvallen voor een sluitingstijdpizza. Die mensen moesten natuurlijk ook wat, de Lidl was dicht en Wok Wamelink ook. En thuis waren de kliekjes op.

Cursus in Balans

BELTRUM - Vios Gym uit Beltrum houdt in het najaar (september, oktober, november) de cursus 'In Balans' bestaande uit tien lessen. De vereniging doet dit t in samenwerking met Kuturhus de Wanne.

Het is een cursus ontwikkeld door veiligheid.nl en richt zich op het voorkomen van valongelukken bij ouderen (60 +). Dit doel wordt bereikt door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. Het programma is gebaseerd op krachttraining en Tai Chi. Onderzoek heeft aangetoond dat het valrisico met 61% afneemt en de valangst met 37%. Deelname aan de cursus maakt dat men letterlijk steviger in de schoenen komt te staan.

De cursus 'in Balans' richt zich op: De factoren die een rol spelen bij valongelukken; Het belang van bewegen en een actieve leefstijl; Wat u zelf kunt doen om de kans op valongelukken te verminderen; Versterken van uw benen en verbeteren van uw evenwichtsgevoel.
Charles Knobben, fysiotherapeut en ambassadeur van veiligheid.nl geeft de cursus. De lessen zijn op dinsdagen van 15.15 tot 16.15 uur in Kulturhus de Wanne locatie de Kapel. Mede door sponsering van Scharenborg Beltrum en een bijdrage vanuit het Oranjefonds (project: alle jaren tellen) kan de cursus aangeboden worden voor 20 euro, inclusief het cursusboek. Op 1 juni is er een informatiebijeenkomst, om 19.30 uur in Kulturhus de Wanne, locatie de kapel. Op deze avond kan men zich opgeven.

Preparty Dweilorkestendag met vijf orkesten

De Flierefluiters uit Sassenheim. Foto: PR

Groenlo - De voorpret is bij menig feest of evenement vaak nog leuker dan het feest zelf. Nu zal dit bij de Dweilorkestendag niet snel het geval zijn, maar minstens net zo lekker zal het 'voorproeven', de avond voorafgaande aan het grote gebeuren, zeker zijn. "Het is geen initiatief van ons, maar van dweilorkest de Flierefluiters uit Sassenheim", vertelt voorzitter Frank Beurskens.

Door Henri Walterbos

"Zij doen al jaren met veel succes mee in Groenlo. Ze willen hier altijd goed voor de dag komen. Om in de stemming te komen en om hun repertoire voor Groenlo te testen organiseren zij ieder jaar een 'Groenlo-pre-party' in Sassenheim. Ze vroegen ons of het dit jaar mogelijk was deze pre-party de avond voorafgaande aan de Dweilorkestendag in Groenlo te mogen organiseren. Dat vonden wij wel een leuk idee. We organiseren het echter niet zelf, want wij zijn die avond druk met opbouwen en zo. Het gebeurt onder onze auspiciën van ons maar zij organiseren het en vullen het zelf in. Het is zeg maar een open generale repetitie voor de dag erna", omschrijft Beurskens de pre-party.

Veel tijd
Ewout Claassen van de Flierefluiters bevestigt de lezing van Beurskens. "We hebben vier keer achter elkaar gewonnen. Niet dat we nu niet meer durven, maar ieder jaar een nieuwe set van twaalf minuten met hoogstaande muziek instuderen vergt erg veel tijd. Dat kost ons de gehele winter. Niet dat dat erg is, maar we hebben nog zoveel wensen meer. Dan moet je keuzes maken. Zo zijn we zelf ook bezig met het organiseren van een eigen evenement, op 17 juni, van vier tot tien 's avonds, genaamd 'Blazen aan de haven'.

'Het is gewoon een gezellige avond extra'

Hieraan nemen ook orkesten deel uit de buurt van Groenlo, zoals Valse Loch uit Beltrum en Toontje Ongeregeld uit Winterswijk." Daarnaast wil het orkest nog een keer naar Thialf, om tijdens een schaatsevenement de sfeer te verhogen. "Dan moet je wel je repertoire aanpassen. We willen ook nog graag een keer naar Duitsland toe. Dan zul je echter ook meer Duitse nummers moeten spelen. Dat vergt tijd. We willen gewoon vrijer zijn in onze planning."

Nieuwe traditie?
Voor de Flierefluiters stond dan wel vast om in Groenlo niet deel te nemen aan 'de wedstrijd', maar ook om er wel naar toe te gaan. Claassen hierover. "We hebben een enorme band met Groenlo. Ik ben er zelf al een keer of twaalf geweest. Ook met carnaval doen we al jaren in de optocht mee. Die band willen we in stand houden. Vandaar het idee voor de preparty bij de Lange Gang. Daarnaast sluiten wij de Dweilorkestendag af op de Markt met een grote finale." De preparty kent geen wedstrijdelement. "Het is gewoon een gezellige avond extra, waar naast wijzelf ook de Kopperbloazers uit Oldenzaal, de combinatie de Knolle/Shuffle uit Groenlo, de Eierjongens en Toontje ongeregeld uit Winterswijk aan meewerken." Bij succes het begin van een nieuwe traditie? Claassen lacht. "Weet ik niet. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat we volgend jaar gewoon weer meedoen op de dag zelf", vertelt Claassen.
De preparty vindt plaats buiten bij de Lange Gang. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar binnen.

'We gaan twee dagen vol genieten'

De Hurkers. Foto: PR

De Hurkers, deelnemer in de Leutklasse

Door Henri Walterbos

GROENLO - Vanuit 'Eindhoven de gekste' komt Blaaskapel de Hurkers voor de vierde keer naar Groenlo toe. 'Het orkest' werd opgericht in november 1996 en ontleende de naam aan industrieterrein 'de Hurk' in Eindhoven, waar zich toen de repetitieruimte bevond.

"We zijn daar in 1997 begonnen met de organisatie van ons jaarlijkse muziekfestival de Zomerblaos, dat inmiddels helaas niet meer bestaat", vertelt Marcel Alberts van de Hurkers. Het orkest presenteert zich graag op kapellenfestivals, carnavalsavonden, bij serenades, jubilea en overige festiviteiten. Indien wenselijk zijn de Eindhovenaren ook niet te beroerd de grens over te gaan naar het buitenland. "Onlangs hebben we nog een optreden verzorgd met Pater Moeskroen als onderdeel van hun programma in het theater in Bergeijk, een klein plaatsje bij Eindhoven. Hebben we samen met hun de nummers 'Laat maar waaien' en 'Joost' gespeeld. Een gave ervaring."

'Supergezellige dag'
De Hurkers zijn overal waar ze verschijnen altijd weer een graag geziene gast. Dit vanwege de keuze voor originele en sfeerverhogende muziek, gecombineerd met het enthousiasme en de spontaniteit tijdens de optredens. "We spelen van rock tot pop. We gaan er in Groenlo weer een leuk feestje van maken. De Dweilorkestendag in Groenlo ervaren wij altijd weer als een supergezellige dag. We komen woensdag al met een groot deel van de kapel aan in Groenlo en verblijven dan op camping Groot Antink. 's Avonds gaan we gezellig naar de preparty van de Dweilorkestendag in het centrum. We gaan twee dagen vol genieten." Naast de sterke repertoirekeuze ziet tevens het plaatje van het orkest er leuk uit, met een mix van mannen en vrouwen. Op hun Facebookpagina geven de interesses van de blaaskapel veel vertrouwen dat het goed komt in Groenlo; Muziek, bier, gezelligheid, carnaval, festivals. Dan ben je in Groenlo al snel op de juiste plek.

Jordy Overkamp: 'Ik probeer in mijn aankondigingen origineel te zijn'

Jordy Overkamp. Foto: PR

GROENLO - "Ik geloof dat het mijn vierde keer is dat ik presenteer op het leukste podium op de Dweilorkestendag, in de Kevelderstraat, bij de Lange Gang." Aan het woord een lachende Jordy Overkamp (30), die na enkele seconde stilte duidelijk wacht op de vraag waarom het podium in de Kevelderstraat het leukste podium is. "Als je op dat podium staat en je kijkt zo dat straatje in, dat is prachtig. Knus en gezellig, en al gauw vol. Daarnaast natuurlijk de Lange Gang. De gasten bij de Lange Gang zijn altijd gezellig. Daar kan ik altijd op bouwen. Ik vind het hartstikke leuk ondanks dat ik geen verstand van de muziek zelf heb."

Door Henri Walterbos

Jeugdkampen sv Grol
Jordy werd gevraagd door Martien Overkemping, organisator van het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap van het eerste uur. Of hij trek had in een rol als presentator op de Dweilorkestendag. "Martien had me een keer aan het werk gezien toen ik op de Pitch & Putt baan van Marveld Recreatie een buutje hield tijdens de afsluiting van het seizoen. Niet lang daarna vroeg hij me al. Het leek me wel leuk. Presenteren doe ik ook wel eens bij Grol, tijdens de jeugdkampen heb ik dat bijvoorbeeld al vaker gedaan."

Voorbereiden
Jordy zegt zich ieder jaar weer gedegen voor te bereiden. "Ik probeer in mijn aankondigingen origineel te zijn. Ik probeer me goed te verdiepen in het orkest. Social media bekijk ik en kijk wat ze daar allemaal roepen en uitspoken. Dat gebruik ik dan weer tijdens de aankondigingen. Dat wordt best wel gewaardeerd." Ook de jongste presentator van het festival maakt van alles mee met de orkesten. "Afgelopen jaar had ik best wel veel pauzes tussen de optredens. Vroeg ik een orkest of ze iets eerder wilden komen dan de geplande tijd. Hebben ze dat gedaan en hebben ze in plaats van het geplande kwartier drie kwartier gespeeld. Wat een feest. Het publiek vond het geweldig. Er kwam maar geen eind aan. Ze bleven maar doorgaan."

'Kees kan goed praten en ik haal wel bier'

Norbert Rouwhorst is begeleider van de Blue Band. Foto: PR

Norbert Rouwhorst, begeleider 'De Blue Band'

Door Henri Walterbos

GROENLO - Voor de ruim honderd vrijwilligers staat allen onomstotelijk vast dat ze bijzonder uitzien naar Hemelvaartsdag in hun eigen Groenlo. Het is niet alleen feest voor de deelnemende muzikanten en de vele duizenden bezoekers maar ook voor hen die zich deze dag, en soms ook al ver daarvoor en daarna, belangeloos inzetten voor het evenement dat Groenlo in Nederland op de kaart zette op het gebied van dweilorkestenevenementen. Norbert Rouwhorst is één van de begeleiders van één van de orkesten.

"Ik ben al van begin af aan begeleider van de Blue Band uit Helmond. Dit jaar ben ik voor de zesde keer hun begeleider denk ik. Tussendoor deden ze een keer niet mee. Toen heb ik de Pierewaaiers begeleid. Ook een leuk orkest." Was hij de eerste twee jaar een koppel met Ruben Overkemping, de laatste jaren is Norbert een span met Kees Porskamp. "Met Ruben zat ik in de jeugdcommissie van het carnaval toen hij mij vroeg of ik zin had om samen met hem een dweilorkest te begeleiden. Dat leek me wel leuk, en dat was het ook. Met Kees is het ook gezellig. Kees kan goed praten en ik haal wel bier."

Wederzijdse klik
Rouwhorst zegt groot liefhebber te zijn van de muziek van dweilorkesten. "De sfeer is leuk, de muziek, maar kenner ben ik zeker niet. Toen de mensen van de Blue Band mij en Ruben na een eerste optreden vroegen of we hun muziek goed vonden, heb ik gezegd dat ik geen kenner ben, dat ik de muziek graag luister al zittend aan de tap. Daar moesten ze zo hard om lachen dat we direct een klik hadden met elkaar. Dat is altijd zo gebleven."
Norbert begint te lachen als hem een anekdote te binnen schiet met het orkest. "Ruben en ik moesten het orkest ophalen bij de parkeerplaats van de Kloostertuin, waar ze met de bus aankwamen. Zijn ze bij buiten de kerk gaan spelen. Dat knalde er lekker op in die akoestiek daar. Gaat er na een tijdje een deur open van de kerk. Bleek daar een dienst aan de gang te zijn. Kwam iemand vragen of het wat zachter kon."

22-jarig jubileum
Ook buiten de Dweilorkestendag bestaat er contact met tussen de begeleiders en het orkest. "We bellen zeker drie keer per jaar met elkaar en drie maand geleden ben ik nog naar hun 22-jarig jubileum geweest. Hebben we hun nog een Knunnekessjaal en -vlag aangeboden, en een grote halve liter. Verder ben ik al een paar keer op hun eigen dweilorkestenfestijn geweest in september. Ik verheug me er zeer op dat ze naar Groenlo toe komen. Ieder jaar is weer bijzonder."

Dweilorkestendag op Hemelvaartsdag

Komende Hemelvaartsdag strijken de dweilorkesten weer in Groenlo neer. Foto: Henri Walterbos

Wetenswaardigheden aangaande de 22ste editie van het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap oftewel de Dweilorkestendag op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, Groenlo:

- Vrije toegang!

- Aanvang: 12.00 uur

Mannenzangvereniging Inter Nos is wederom van de partij met haar ‘wos van Inter Nos’. Foto: PR

- Prijsuitreiking: 18.30 uur op de Markt. De prijsuitreiking wordt verricht door mevrouw Annette Bronsvoort, burgermeester van de gemeente Oost Gelre en een afgevaardigde van Koninklijke Grolsch Bierbrouwerij.

- Naast diverse horeca-etablissementen, gezellige terrassen en biercarrousels, alwaar de orkesten hun vrolijke klanken over de duizenden bezoekers uitstrooien, zijn er zeven podia waarop de orkesten hun beste kunnen tonen en laten horen:
Markt (Hoofd- en Jurypodium)
Europlein (Tweede Jurypodium)
Beltrumsestraat (Derde Jurypodium)
Kevelderstraat
Ganzenmarkt
Goudsmitstraat
Marveld Recreatie

Jury
- De orkesten in de wedstrijdklasse worden drie keer door een vakjury beoordeeld, te weten op het hoofdpodium op de Markt en de podia op het Europlein en de Beltrumsestraat.
Hoofdpodium Markt: Hans Hilferink (Groenlo) en Gerben Kruiselbrink (Aalten)
Podium Europlein: Gert van Huizen (Losser) en Berry Tanck (Lievelde)
Podium Beltrumsestraat: Emiel Laarveld (Groenlo) en Ronald Arkesteijn (Den Haag)
Algemeen juryvoorzitter: Hans Hilferink (Groenlo)

- Nevenactiviteiten: Straatvermaak voor kinderen en volwassenen en allerhande bezienswaardigheden in de Vestingstad Groenlo.

- Door de orkesten zijn een groot aantal geld- en andere prijzen te winnen. De algeheel winnaar gaat naast een geldprijs eveneens met de 'Grolsch bokaal' en de 'Inter Nos wisseltrofee' naar huis. De prijsuitreiking hiervan zal verzorgd worden door vertegenwoordigers van de Grolsche Bierbrouwerij en Internos. Daarnaast zijn er een publieksprijs (bungalowweekend aangeboden door Marveld Recreatie voor het gehele orkest), een gezelligheidsprijs, leutprijzen en de prijs voor de dweilmuzikant van de dag te winnen. Dit jaar voor de tweede keer de prijs 'Ne echten Grolschen dag' voor het orkest dat de meeste likes binnenhaalt op hun video, waarin zij zich op hilarische wijze voorstellen en hun bezoek aan de Dweilorkestendag Groenlo aankondigen. Zie Facebook: Dweilorkestendag

- Het jaarlijkse dweilfestival in Groenlo is financieel mogelijk dankzij sponsoring en subsidiëring van de zijde van de gemeente Oost Gelre. De beide hoofdsponsoren zijn Grolsch Bierbrouwerij en de Stichting Horeca Evenementen Groenlo. Daarnaast telt men nog tal van topsponsoren en andere sponsoren.

-De Dweilorkestendag kan daarnaast enkel een succes worden dankzij de medewerking van ruim 100 vrijwilligers voor de begeleiding van de orkesten, de presentatie, de vakjury, en anderszins.

- Organisatie: Frank Beurskens (voorzitter), Pascal Heutinck (secretaris), Peter Scheinck (penningmeester), Mike Wittenbernds, Martien Overkemping, Adrie Wittenbernds, Marcel Rooks, Tom Rooks, Berry Koehorst. PR: Henri Walterbos.

- Inter Nos verzorgt de op en afbouw van de podia e.d. Mede daarom hebben zij de rechten op de verkoop van diverse snacks in de binnenstad.

- Elk orkest wordt begeleidt door minimaal twee gastvrije, vrolijke, gezellige begeleiders die het Vestingstadje op hun duimpje kennen.

- Presentatie diverse podia:
Hoofdpodium (Markt) - Bjorn Koldeweij
Europlein - Henk Nijhoff
Beltrumsestraat - Charles Koppelman
Kevelderstraat - Yordi Overkamp
Ganzenmarkt - Emiel Garstenveld
Goudsmitstraat - Thomas Oesterholt
Marveld Recreatie Elshofweg - In eigen beheer

- Meer info: www.dweilorkestendag.nl

Ton van Eijk te gast bij Paulusparochie

GROENLO - Dit jaar is het precies 500 jaar geleden, dat Luther zijn stellingen publiceerde die uiteindelijke onbedoeld geleid hebben tot een kerkscheuring. Sindsdien spreken we niet alleen meer van christenen, maar onder andere van katholieken en protestanten. Voor de commissie van Ontmoeting & Inspiratie aanleiding om Ton van Eijk uit te nodigen die enkele gedachten met belangstellenden wil delen ten aanzien van deze kerkscheuring en de oecumene die gelovigen weer dichter bij elkaar wil brengen. In zijn lezing staat hij bij twee vragen stil: 'Valt er voor katholieken ook iets te vieren? Moeten zij de splitsing van de katholieke kerk van het Westen niet eerder betreuren?', en 'Wat is de betekenis van die veelheid aan christelijke kerkgenootschappen in het tijdperk van de oecumenische beweging die juist gericht is op de eenheid?' Voor meer informatie over Ton van Eijk en de inhoud van zijn lezing kan men kijken op www.stpaulusparochie.nl. De avond vindt plaats op historische grond: in de Oude Calixtus aan de Markt in Groenlo, en wel op maandag 22 mei en begint om 19.30 uur. Men is vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. Na de lezing is er tijdens een pauze voor een tweede kopje koffie of thee, waarna er gelegenheid is vragen te stellen en met Van Eijk en elkaar in gesprek te gaan. Uiterlijk om 22 uur wordt de avond afgesloten.

Veel belangstelling voor open huis Sensire

GROENLO - Op vrijdag 12 mei was er veel belangstelling voor het open huis van Sensire wijkzorg Markt 9 in Groenlo. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers kon men een kijkje nemen in de nieuwe locatie. Er werd daarnaast veel informatie uitgewisseld over de mogelijkheden als er behoefte is aan zorg en ondersteuning. Het wijkzorgteam werd tijdens het open huis verrast door enorme belangstelling. De wijkverpleegkundigen en hun teams werden bezocht door winkelend publiek, klanten als ook inwoners die voorheen zorg van Sensire ontvingen. Een achtentachtigjarige klant nam zelfs de moeite om officieel een woordje van dank te richten aan de medewerkers van wijkzorg. Wie niet in de gelegenheid was om van de uitnodiging gebruik te maken, maar wel geïnteresseerd is in wat Sensire kan bieden, kan contact opnemen met de wijkverpleegkundigen in Groenlo via telefoon 0544-48 71 14 of kijken op www.sensire.nl.

Open huis bij Sensire in Groenlo. Foto: PR

Veel belangstelling Open Huis Sensire

GROENLO - Op vrijdag 12 mei was er veel belangstelling voor het open huis van Sensire wijkzorg Markt 9 in Groenlo. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers kon men een kijkje nemen in de nieuwe locatie. Er werd daarnaast veel informatie uitgewisseld over de mogelijkheden als er behoefte is aan zorg en ondersteuning.

Het wijkzorgteam werd tijdens het open huis verrast door enorme belangstelling. De wijkverpleegkundigen en hun teams werden bezocht door winkelend publiek, klanten als ook inwoners die voorheen zorg van Sensire ontvingen. Een achtentachtigjarige klant nam zelfs de moeite om officieel een woordje van dank te richten aan de medewerkers van wijkzorg.

Wie niet in de gelegenheid was om van de uitnodiging gebruik te maken, maar wel geïnteresseerd is in wat Sensire kan bieden, kan contact opnemen met de wijkverpleegkundigen in Groenlo via telefoon 0544-48 71 14 of kijken op www.sensire.nl.

Rijwielhuis Erwin Meerdink wordt Giant Store

WINTERSWIJK – Rijwielhuis Erwin Meerdink wordt Giant Store, wat betekent dat de rijwielspecialist het complete assortiment van Giant in de winkel toont, met daarbij ook alle accessoires. Tevens krijgt de winkel – na Pinksteren is de ombouw - helemaal de 'Giant-look'. Meerdink wordt de enige Giant Store in de wijde omgeving.

Door Lydia ter Welle

Op de vraag waarom hij kiest voor deze opvallende switch, antwoordt Meerdink: "De hoge kwaliteit van de Giant-producten en hun uitstekende beleid op het gebied van service en garantie gaven de doorslag, juist ook in de zo in opkomst zijnde sector van elektrische fiets. Niet voor niets heeft de Prime E+ van Giant het predicaat E-Bike van het jaar gekregen, en kreeg vorig jaar de Elegance E+ van Giant dat predikaat al!"

Erwin Meerdink kan bogen op meer dan dertig jaar ervaring in het vak van rijwielspecialist, en dus ook in ervaring met meerdere merken rijwielen. "Ik verkoop – naast andere merken – al vele jaren Giant-fietsen. Het grote aanbod van uitstekende kwaliteit, in alle sectoren, van toer-, race-, atb- tot e-bikemodellen, heeft me doen besluiten te specialiseren en Giant Store te worden. Het betekent overigens niet dat onze klanten voor andere merken niet meer terecht kunnen. De verhouding wordt alleen anders: een prominente 80 procent Giant en een beetje andere merken."

Giant is al diverse jaren 's werelds grootste fietsfabrikant. Bij Giant Store Meerdink vindt men straks een brede mix aan lifestyle fietsen en elektrische fietsen, maar ook een grote keuze in mountainbikes en racefietsen, met onder andere de special Liv-collectie voor dames.

Meerdink prijst de zeer klantgerichte manier waarop het merk omspringt met service en garantie, en de wijze waarin Giant Nederland de invoering van het Giant Store-concept ondersteunt. Straks zijn alle accessoires van Giant er ook te vinden. Daarmee wordt Giant Store Meerdink de enige rijwielspecialist in de wijde omgeving met dat brede assortiment. Dankzij vakbekwame medewerkers met kennis van het (reparatie-)vak kan de klant rekenen op een goed advies bij aankoop en vakkundigheid waar het gaat om onderhoud en reparaties.

De ombouw van Rijwielhuis Erwin Meerdink aan de Wooldseweg 6 tot Giant Store Erwin Meerdink vindt plaats na Pinksteren.

Vragenderveen populair bij de jeugd

VRAGENDER - De juniorafdeling van de Vriendenclub van het Vragenderveen steekt deze zaterdag de handen flink uit de mouwen. De kinderen leggen een knuppelpad aan nabij de observatietoren en maken bijenhotels bij de kikkerpoel. Zo ontstaat er een natuurbelevingspad voor jonge liefhebbers van dit bijzondere natuurgebied.

Door Kyra Broshuis

De Vriendenclub van het Vragenderveen telt ruim 550 leden en 70 juniorleden. Het aantal juniorleden is de afgelopen tijd sterk gegroeid. "En er komen er steeds meer bij", vertelt Frans Boschker, initiatiefnemer van de juniorclub. "Het Vragenderveen leeft ontzettend in deze gemeenschap en gelukkig ook bij de kinderen. Deze middagen kennen traditiegetrouw een grote opkomst. Kinderen hebben absoluut belangstelling voor de natuur maar je moet ze wel naar buiten halen." De middag start met de aanleg van het knuppelpad. De kinderen vormen een lange sliert en halen de boomstammetjes van de oplegger om ze, op aanwijzing van de volwassenen, rond de observatiepost te leggen. "De grond hier wordt steeds natter en minder toegankelijk. We blijven het veen beschermen maar ook in de bufferzone is genoeg te zien en te beleven", legt Yvonne Hegeman van de stichting uit.

Bijenhotels bij de kikkerpoel
De kinderen hebben er zichtbaar plezier en verheugen zich al op de volgende klus: het boren van gaten in de bijenhotels. Speciaal voor deze dag is imker Bennie Harbers aanwezig om de kinderen alles te vertellen over het leven van de bijen en waarom deze diertjes zo belangrijk zijn voor de natuur. Bij de kikkerpoel zoeken de kinderen naar amfibieën en bekijken de bijzondere flora op deze plek. Het is opvallend hoeveel de jonge aanwezigen weten van het veen. "We steken veel tijd in educatie maar wel altijd op een vrijblijvende en belevende manier. Ook op de Antoniusschool hier in Vragender wordt veel aandacht besteed aan dit bijzondere natuurgebied. Zo hopen we dat we het veen ook voor de volgende generaties in stand kunnen houden."

Geen tijd
Voor de 5-jarige Joaquin uit Vragender is het logisch dat hij deze middag aanwezig is. "Ik kom hier heel vaak, met mijn vader of met school. Kijk, daar mag je niet alleen komen, dat is heel gevaarlijk, daar mag je alleen met begeleiding komen." Het liefst is Joaquin bovenop de observatiepost maar dat kan nu even niet in verband met het dreigende onweer. "Maakt niet uit, vandaag heb ik toch geen tijd want het knuppelpad moet af", aldus de jonge natuurvriend.

Bezoekerscentrum
De Stichting Marke Vragenderveen is opgericht in 1956 en beheert een groot deel van het Vragenderveen, een uniek hoogveengebied dat nog leeft en zelfs aangroeit. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen instroom van het schadelijke voedselrijke water. Een jaar geleden werd het bezoekerscentrum van de stichting geopend. Door middel van foto's en kaarten krijgt de bezoeker een goed beeld van het Vragenderveen en de stichting. De expositie in het bezoekerscentrum is een goede start voor een wandeling door de vrij toegankelijke randzone van het veen of een tocht met een gids. De Vriendenclub ondersteunt het werk van de stichting. Lid worden kan voor een minimale bijdrage van 16 euro per jaar. Juniorlid worden kan al voor 4 euro per jaar.

Het bezoekerscentrum is geopend tijdens de openingsuren van restaurant Beneman waar het centrum gevestigd is. De toegang is gratis.

Jeugdronde van Eibergen

De Jeugd in actie. Foto: PR Foto: Verona Westera

GROENLO/EIBERGEN - RTC de Stofwolk uit Eibergen hield vorig weekend een KNWU wedstrijd. Deze wedstrijd was alweer de zesde kwalificatie wedstrijd voor het NK op 10 juni. Het was een mooie dag met twee overwinningen voor de stofwolk. Allemaal in het nieuwe clubtenue hebben ze geweldige prestatie neergezet. Uitslagen: Cat. 2 14. Linn Berentsen (Groenlo), 17. Bliss Goossens (Borculo), 18. Jille Voorpostel (Enschede). Cat. 3: 5. Puck Langenbarg (Ruurlo), 8. Mikai Leistra (Eibergen), 13. Teun Geelink (Groenlo), 18. Stein Jansen (Eibergen), 20. Mette Voorpostel (Enschede). Cat. 4: 22. Luka Wissenk (Diepenheim), 25. Esra Goossens (Borculo), Cat. 5: 1. Stijn Berentsen (Groenlo), 4. Imme Arink (Groenlo), 9. Jelle Schieven (Zieuwent), 19. Nauk ten Thije (Eibergen), 24. Ciara Nijland (Lelystad). Cat. 6: 12. Matz Damman (Groenlo), DNF Dieuwertje Bos (Eibergen), Cat. 7: 1. Kamil Kujawinski (Ahaus), 14. Hugo Jansen (Eibergen), 15. Tycho Klaasen (Groenlo).

De Jeugd in actie. Foto: PR Foto: Verona Westera

Nationale Hengelsportdag

GROENLO - Sinds jaar en dag wordt er traditioneel op de laatste zaterdag in mei de nationale hengelsportdag gehouden. Dit initiatief wordt ook omarmd door de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV).

Op zaterdag 27 mei om 13.00 uur start een viscursus voor de jeugd. Vanaf 14.00 uur zijn er diverse demonstraties waarbij men vragen kan stellen. Leo Helmers geeft een demonstratie vaste stok vissen. Remko Stöteler geeft tekst en uitleg bij het feedervissen en Isaiah Epping vertelt over de ins en outs van zijn passie, het karpervissen.
Om 15.00 uur is er een demonstratie vliegvissen met medewerking van Vliegvisclub de Heelweg. Naast het vissen met de vlieghengel kan men ook zelf aan de slag op de castingbaan en kan men zien wat er allemaal komt kijken bij het zelf binden van de vliegen.

Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 27 mei aan de Houtwal in Groenlo!

Derby zonder echte strijd

GROENLO - Afgelopen zaterdag speelde Grolse Boys de derby tegen FC Winterswijk. Normaal gesproken een beladen duel, zoals dat hoort bij een derby. De uitwedstrijd op het kunstgras van Winterswijk eindigde nog in een duidelijke overwinning voor Grolse Boys. Deze keer stond er voor beide teams weinig meer op het spel. Voor beiden was het een tegenvallend seizoen en FC Winterswijk stond twee punten lager op de ranglijst en kon bij winst Grolse Boys nog passeren. En dat lukte, want FC Winterswijk won met 3-0.

De eerste kansen waren voor FC Winterswijk. Zo moest keeper Sebastiaan al in de 6e minuut redding brengen op een hard schot. Een diepe bal werd door de spits uitstekend onder controle gebracht, maar daarna overgeschoten. De beste kansen van Grolse Boys waren in de eerste helft voor de snelle Menno ten Have, die echter geen echte afmaker is. Het middenveld van de thuisploeg functioneerde in het begin ook niet goed. Trainer Wagendans greep in door Luc Berentsen een linie terug te zetten en Ramon Janssen in de spits te zetten. Dat leverde wel wat meer evenwicht op in het elftal van Grolse Boys.
Het grootste manco was echter, dat er niet door iedereen even hard gewerkt werd. Gelukkig werd er door de achterste linie keihard gewerkt, zodat de ruststand nog 0-0 was. De grootste kans voor FC Winterswijk was vlak voor de thee, maar tot twee maal toe kon Sebastiaan geweldig redding brengen. Direct na de rust had de scheidsrechter een strafschop kunnen geven voor hands van een speler van FC Winterswijk, maar de verder uitstekende fluitist oordeelde toch anders. Hij voelde de wedstrijd verder prima aan, floot niet te veel, gaf geen (onnodige) kaarten en was (positief) onopvallend.
Na ongeveer 10 minuten in de tweede helft werd bij een aanval van Grolse Boys de bal vrij stevig bij Luc afhandig gemaakt en uit de counter wist FC Winterswijk goed gebruik te maken van de gegeven ruimte en werd de 0-1 gescoord. Niet lang daarna wist hun fysiek sterke spits zich te ontdoen van zijn belager Amir Haziri en werd het 0-2. Hiermee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. De thuisploeg probeerde nog wel de aansluitingstreffer te forceren door achterin 1 op 1 te spelen en de aanval te versterken.
Daan Schuurmans werkte daarbij keihard over het gehele veld, maar hij wist toch geen potten te breken. Ook de voor Grolse Boys ingebrachte wisselspelers Lars de Keyzer en Johannes Pfeifer konden het tij niet keren. Het werd uiteindelijk 0-3. Na afloop werd er afscheid genomen van leider Ronald Klein Nijenhuis, die drie jaar achtereen klaar stond voor het elftal. Voorzitter Harry Paf reikte hem namens de vereniging een bloemetje uit.
Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje. Grolse Boys hoopt de aankomende weken de selectie te kunnen versterken om zo vol vertrouwen het jubileumseizoen te kunnen ingaan.
Zaterdag 27 mei is nog het goed bezette D en C toernooi en het seizoen wordt tenslotte afgesloten met de vrijwilligersavond op zaterdag 24 juni.

Podiumplaatsen in finale voor Vios

Turnsters van Vios presteren goed. Foto: PR

BELTRUM - Afgelopen zaterdag 13 mei was de finale van de vijfde divisie in Doetinchem. Vios gym deed hieraan mee met zes turnsters. Eerst was het de beurt aan Nikki Roerdink, Lynn Hopmans (instap D2) en Femke Roerdink (pupil 2 D2). Deze drie meiden hebben alle drie een mooie wedstrijd geturnd. Bij Nikki werd dit wederom beloond met een eerste plaats. Lynn werd 33e en Femke eindigde op een mooie 28e plaats. Hierna was het de beurt aan Aniek Ballast, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg (Jeugd 2). Ook deze meiden wisten een mooie wedstrijd neer te zetten met een tweede plaats voor Aniek, een derde plaats voor Babeth en een vierde plaats voor Mila.

Twee 35-plus teams en 45-plus van Grol kampioen

Grol 35-plus kampioen. Foto: PR

GROENLO - Ook bij de 7 tegen 7 competitie op vrijdagavond heeft de Grol diverse successen behaald. Maar liefst drie van de zes teams behaalden een kampioenschap. Op 12 mei behaalde Grol 35+ 1 de laatste benodigde punten. Ook Grol 35+ 3 wist deze avond, na een spannende strijd, de titel binnen te slepen. Grol 45+ 1, dat vaker wel dan geen kampioen wordt, wist vorige maand al, met straatlengte voorsprong, wederom een kampioenschap binnen te halen.

Uitslagen zwemmen

BERKELLAND - De zwemmers van Schuurman BZC uit Berkelland vielen in de prijzen tijdens de vijfde medaillewedstrijd van het seizoen in Groenlo. Imke Temmink behaalde een zilveren medaille op de 50m vrije slag. Kajsa Hakvoort won twee keer brons, op de 50m vrije slag en op de 200m wisselslag. Ook Kees Huitink zwom naar een bronzen medaille op de 200m wisselslag.

Opening Beekdal gevierd met schaapscheerdersfeest

Vorig jaar was het Schaapscheerdersfeest in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - Schapen worden traditiegetrouw één keer per jaar geschoren. Het Beekdal is vernieuwd. Eén en één is twee. Tijd voor de Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek en de Gemeente Oost Gelre om de handen ineen te slaan. Dit gebeurt met een symbolische feestelijke opening van het park op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag.

Door Barbara Pavinati

"Dit schaapscheerdersfeest moet de betrokkenheid van de mensen bij de kudde en bij het park vergroten," vertelt Chris Frencken, communicatiemedewerker bij de gemeente. "Daarnaast is het mooi om iedereen te laten zien wat er allemaal met de schapen gebeurt," vult Tessa Engelhard aan, bestuurslid van de Landschapskudde. "Er worden zo'n 250 dieren van hun vacht ontdaan. Dit gebeurt met elektrische scheerapparaten, maar ook op de traditionele manier door een handscheerder. Daarnaast is er een kleine markt waarop onder andere kunstenaars werk laten zien en ambachtslieden hun vaardigheden tonen. Ook zijn er muzikanten en kunnen kinderen op een kleedje deelnemen aan een geitenwollensokkenmarkt. Belangrijk is verder dat we laten zien wat er precies gebeurt met de wol. Denk daarbij aan spinnen, vilten en haken."

Derde feest
"We zijn begin 2016 samen met Waterschap Rijn en IJssel begonnen met het proces rondom het Beekdal. De beek stroomde niet goed door en er ontstonden problemen met de kwaliteit van het water (onder andere botulisme). Dit is niet goed voor de natuur en zorgde voor stinkend water. Door de werkzaamheden is dit naar verwachting opgelost. Uit bijeenkomsten met omwonenden bleek dat er ook wensen waren om het Beekdal te versterken als natuurpark. Het groen is verbeterd, de paden zijn opgeknapt en er zijn meer recreatieve mogelijkheden," aldus Chris. "Het schaapscheerdersfeest wordt nu voor de derde keer georganiseerd. Vorig jaar was het in Groenlo, dit jaar in Lichtenvoorde. We wisselen tussen deze twee plaatsen en Winterswijk. De kudde van herder Roelof begraast al jaren drie keer per jaar het Beekdal. De kudde oefent op veel mensen een aantrekkingskracht uit. Daar willen we nog meer mee doen," legt Tessa uit.

Scholen
Tessa: "In het kader van het feest loopt er ook een project op alle basisscholen in Lichtenvoorde. Dit project met de naam 'Van wol tot kleding' is gesubsidieerd door het Rabo Coöperatiefonds. Aan de kinderen wordt de bewerking van wol getoond. We leren hen hoe wol voelt en ruikt. Ook krijgen zij een workshop wolvilten. Al deze kinderen mogen naar het feest komen. Dan kunnen zij in het echt zien hoe een schaap geschoren wordt. Ook mogen zij een kleurplaat inleveren die speciaal voor de dag ontworpen is."

Dauwtrappen
In Lichtenvoorde is er op Hemelvaartsdag altijd Dauwtrappen. De fietsroute georganiseerd door 'Groei en Bloei' gaat dit jaar twee keer door het Beekdal. Zo is er extra aandacht voor het park dat in feeststemming is. "We hopen dat de mensen even afstappen om de schapen nog eens goed te bekijken en een ijsje te eten," lacht Tessa.

Gezellige dag
Het schaapscheerdersfeest is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 9:00 uur en 10:00 uur loopt Roelof met de schapen een rondje in Lichtenvoorde. Om 14.00 uur is er een officieel openingsmoment met heemraad Peter Schrijver en wethouder Vincent van Uem. Het wordt volgens Tessa een gezellig, knus evenement met veel sfeer: "Volwassenen kunnen rondkijken en voor kinderen zijn er veel activiteiten. Het wordt voor alle bezoekers, van jong tot oud, een leuke en informatieve dag." Verschillende organisaties werken mee aan deze dag. Naast de organiserende partijen zijn dat bijvoorbeeld de werkgroep Beekdal, de Lichtenvoordse IJsvereniging, Wijkvereniging 't Hooiland en 'Groei en Bloei'.

Mensen die tijdens het schaapscheerdersfeest iets willen laten zien in een marktkraam of die de organisatie willen meehelpen kunnen mailen naar beekdalleeft@gmail.com.

Little Boogie Boy bij Grolse Jazz

Little Boogie Boy bij Grolse Jazz. Foto: José Gallois

GROENLO - Little Boogie Boy speelt op zondagmiddag 28 mei vanaf 16.00 uur bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang, tijdens Grolse Jazz. 'Happy Blues', de term waarmee deze zanger/gitarist zich afficheert, is een schoolvoorbeeld van een contradictie.

Bij Hein Meijer, het alter ego van Little Boogie Boy, klopt het echter als een bus. In zijn songs verlaten de dames hem zonder uitzondering aan een stuk door. Deuren vallen voorgoed in het slot, menig traan wordt geplengd en er vallen harde woorden. En toch in weerwil van deze onmiskenbare droefenis gaan luitsteraars na afloop van het optreden in een opgeruimde stemming terug naar huis. Niet omdat het jou allemaal niet is overkomen en hem wel. Maar gewoon doordat hij het zo bruisend en speels weet te brengen dat je bijna zelf zou gaan hopen op ook zo'n liefdesdebacle. De Little Boogie Boy Bluesband met bassist Jan Den Boer en drummer Bert Fonderie in de basis en dit keer aangevuld met saxofonist Robbert Tuinhof heeft afwisseling als leidraad. Zo verzorgen ze niet alleen optredens op de meest uiteenlopende plekken, ook muzikaal gezien wordt het publiek verrast. Sappige soulballads, swingende shuffles, jazzy funk en een meeslepende slow blues wisselen elkaar af. Een setlist ontbreekt. De reacties van het publiek bepalen de richting van het repertoire. Elk optreden is anders.

Twee concert: 'I have a Dream'

BELTRUM/WINTERSWIJK - In een samenwerkingsproject van het VrijeTijdsOrkest Boogie Woogie Winterswijk en het middenkoor Kiddoesj uit Beltrum zijn twee bijzondere concerten gepland, waarbij afzonderlijk maar ook gezamenlijk stukken ten gehore worden gebracht.

Het eerste concert wordt gehouden op zondagmiddag 21 mei (15.00-16.30 uur) in de kerk te Beltrum. Het tweede concert wordt gehouden op vrijdagavond 26 mei (19.30 -21.00 uur) in de concertzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum te Winterwijk. Het programma varieert van lichte tot meer klassieke stukken waarbij beide verenigingen hun eigen specialisme kunnen laten horen. De toegang is gratis. Een vrije gift is welkom.

Twee concert: 'I have a Dream'

BELTRUM/WINTERSWIJK - In een samenwerkingsproject van het VrijeTijdsOrkest Boogie Woogie Winterswijk en het middenkoor Kiddoesj uit Beltrum zijn twee bijzondere concerten gepland, waarbij afzonderlijk maar ook gezamenlijk stukken ten gehore worden gebracht.

Het eerste concert wordt gehouden op zondagmiddag 21 mei (15.00-16.30 uur) in de kerk te Beltrum.
Het tweede concert wordt gehouden op vrijdagavond 26 mei (19.30 -21.00 uur) in de concertzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum te Winterwijk.

Het programma varieert van lichte tot meer klassieke stukken waarbij beide verenigingen hun eigen specialisme kunnen laten horen. In een gezamenlijk optreden hoort men onder andere 'Moment For Morricone' en laten zij de bezoekers genieten van het prachtige 'I have a Dream' van Mary Donnelly, in een arrangement van Hugo Klein Severt.

De enthousiaste zangers en muzikanten staan onder leiding van de dirigenten Gerald Roerdinkholder (Vrijetijdsorkest) en Hugo Klein Severt (Vrijetijdsorkest en middenkoor Kiddoesj). De toegang is gratis. Een vrije gift is welkom.

Jonge voetballers showen talent in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Ieder jaar opnieuw staat de Achterhoek te boek als gastheer van veel Nederlandse en buitenlandse voetbaltalenten. Ze showen hun voetbalkwaliteiten op één van de zes internationale toernooien, die jaarlijks in de Achterhoek worden georganiseerd. De nationale en internationale topploegen komen met veel plezier naar het Oosten van Nederland, omdat ze weten dat ze verzekerd zijn van een goed georganiseerd toernooi in combinatie met een sterk deelnemersveld. Daarnaast zijn de fraaie accommodaties en de traditionele Achterhoekse gastvrijheid een plus voor deze ploegen.

In Groenlo, Ruurlo, Terborg, Varsseveld, Zieuwent en Zutphen verschijnen meer dan zestig ploegen aan de start in vijf verschillende leeftijdscategorieën. Tussen medio mei en begin juni vinden vijf van deze toernooien plaats, terwijl het toernooi van FC Zutphen in augustus zal worden gehouden. Uiteindelijk dromen al deze spelers van een mooie carrière in het profvoetbal en hopen ze in de voetsporen te treden van spelers als Davy Klaassen (Ajax), Tony Vilhena (Feyenoord), Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04), Wesley Sneijder (Galatasaray) of Julian Draxler (Paris St. Germain). Dit vijftal is slechts een kleine greep uit een lange lijst van spelers die ooit hun kunsten vertoonden op de Achterhoekse voetbalvelden.

De aftrap van deze zes toernooien vindt plaats in Groenlo. Op vrijdag 19 mei begint daar het internationaal Marveld toernooi, terwijl een week later in Terborg zal worden gespeeld. Daarna volgt het Pinksterweekend met de toernooien in Ruurlo en Zieuwent, terwijl Varsseveld in juni de rij sluit. Half augustus wordt het toernooiseizoen afgesloten door FC Zutphen, dat sinds vorig jaar op de kalender staat.

Groenlo
Het Internationaal Marveldtoernooi in Groenlo, wat gehouden wordt op 19, 20 en 21 mei, heeft dit jaar wederom een geweldig deelnemersveld. Clubs van topniveau komen naar Groenlo en zullen met hun verschillende speelstijlen en culturen het publiek vermaken. Nieuwe namen op de 28ste editie zijn FC Kopenhagen en Red Bull Brasil, terwijl Arsenal en Borussia Dortmund terugkeren na een korte of langere afwezigheid. Ajax, Feyenoord, PSV en uiteraard s.v. Grol zijn de Nederlandse deelnemers, terwijl SL Benfica terugkeert om de titel te verdedigen. RSC Anderlecht, Real Madrid en Right to Dream Ghana completeren het sterke deelnemersveld, dat naar Sportpark Den Elshof in Groenlo komt.

Varsseveld
Op 9, 10 en 11 juni vindt op de velden van Sportclub Varsseveld de 21ste editie van het Ten Brinke Bouw Tournament plaats. AZ werd winnaar van de laatste twee edities van dit evenement voor spelers onder de 17 jaar en de Alkmaarders zullen zeker een poging wagen om deze bokaal definitief mee naar huis te nemen. Ze zullen echter veel concurrentie krijgen van Ajax, dat naast De Graafschap en het Regioteam voor de Nederlandse deelname zorgt. Zenit St. Petersburg zorgt voor de Oost-Europese inbreng, terwijl Right to Dream Ghana, Red Bull Brasil en Desportivo Brasil de exotische voetbalstijl zullen etaleren op sportpark Oberink in Varsseveld.

Terborg
Het oudste jeugdtoernooi in de Achterhoek vindt plaatst op de velden van de voetbalvereniging Terborg. Dit gerenommeerde toernooi voor spelers onder de 19 jaar, dit jaar gespeeld op 26, 27 en 28 mei, lokt jaarlijks vele toeschouwers naar de Achterhoek, want de talenten van deze clubs staan op de drempel van een carrière in het betaalde voetbal en ze willen graag hun talent showen. Dit jaar verdedigen De Graafschap en AZ de Nederlandse kleuren. Uit Brazilië komen Atletico Mineiro en Flamengo naar Terborg, terwijl Ajax Cape Town (Zuid-Afrika) en Attram De Visser Soccer Academy (Ghana) voor de Afrikaanse inbreng zorgen. Manchester United en Club Brugge zijn de Europese vertegenwoordigers op sportpark de Paasberg.

Ruurlo
Het Karel Stegeman Toernooi wordt dit jaar tijdens het Pinksterweekend, op 3, 4 en 5 juni, voor de 33ste keer georganiseerd. Het Nederlandse deelnemersveld bestaat uit VV Ruurlo, Willem II, Sparta Rotterdam, JVOZ Zeeland, een voetbalschool opgezet door de broers Dennis en Gérard de Nooijer, die samen met NAC Breda debuteren. Kalmar FF uit Zweden is een nieuwe buitenlandse naam net als de koploper van de Kroatische liga, NK Lokomotiva Zagreb. AS Trencin uit Slowakije keert terug na een korte afwezigheid. In totaal zijn er zeven buitenlandse teams actief op het Karel Stegeman Toernooi uit zes landen. Titelverdediger B.93 uit Denemarken is ook weer present, evenals Halmstads BK (Zweden), 1.FC Slovácko (Tsjechië) en KV Mechelen (België). Allen zullen hun beste beentje voorzetten op sportpark 't Rikkelder.

Zieuwent
Het Seesing Tournament in Zieuwent wordt traditioneel ook tijdens het Pinksterweekend, 3 en 4 juni, georganiseerd. Benfica komt voor het eerst naar dit toernooi voor spelers onder 12 jaar. Zenit St. Petersburg is voor de tweede keer te gast in Zieuwent en zal trachten de achtste plek uit 2012 te overtreffen. Verder komt OSC Lille uit Frankrijk als nieuweling naar sportpark de Greune Weide in Zieuwent, waar RKZVC voor de vijftiende keer gastheer is van dit prachtige jeugdtoernooi. Bayer 04 Leverkusen en RSC Anderlecht completeren het buitenlandse deelnemerscontingent. De Nederlandse eer wordt verdedigd door de winnaar van 2016, Feyenoord. Verder zijn Ajax, PSV en AZ te gast op het Seesing Tournament en wordt de regionale eer verdedigd door de spelers van RKZVC aangevuld met enkele regionale voetbaltalenten.

Zutphen
Sinds vorig jaar is FC Zutphen gastheer van een internationaal voetbaltoernooi. Door het stoppen van Vorden als organisator van het internationale onder 13 toernooi kwam er een gat op de Achterhoekse toernooienkalender en FC Zutphen heeft die ruimte ingevuld. In augustus 2016 werd voor het eerst op sportpark 't Meijerink gespeeld en Feyenoord was de eerste winnaar. Op 18, 19 en 20 augustus zal de tweede editie worden georganiseerd. Het deelnemersveld zal bestaan uit onder andere RSC Anderlecht, Bayer 04 Leverkusen AZ en Feyenoord.


Vierde 'Dag van de Buurtaal'

EHBO in de praktijk, en tweetalig... Foto: Bart Kraan

'Contacten zijn belangrijk, zo leren ze naar elkaar te luisteren'

Door Bart Kraan

BREDEVOORT/GROENLO – Hij wil tijdens de workshop muziek, onderdeel van de vierde 'Dag van de buurtaal', dat 'zijn' leerlingen, met Nederlandse en Duitse tekst, een rap over pesten op school maken. Om hen een idee te geven wat hij van hen verlangt, laat workshopleider Nick Moritz hen met de voeten een ritme aangeven. "Want een rap heeft ritme nodig", aldus Moritz. Daarna brengt hij zelf een rap ten gehore. Die komt hem van de Nederlandse scholieren op de nodige kritiek te staan. "Dit is meer een rijmpje. Een rap hoeft niet te rijmen", zo krijgt hij te horen.

Bij een spelletje gaat de communicatie ook prima. Foto: Bart Kraan

Na wat heen en weer praten, worden er in de tapruimte van stadsbrouwerij De Borghman twee groepen gevormd, een Nederlandse en Duitse die de opdracht krijgen ieder een stuk tekst in hun eigen taal te maken. Die teksten worden dan later tot een rap verwerkt. De Duitse leerlingen gaan meteen aan de slag, terwijl bij de Nederlandse scholieren aanvankelijk de hilariteit de boventoon voert. Maar dan pakken ook zij hun taak serieus aan. Dat hij wat tegengas krijgt, verbaast Moritz niets. "Ze moeten over schaamte en een gebrek aan durf stappen, vinden alles gek", aldus de workshopleider wiens leerlingen graag wilden zingen in plaats van rappen. Maar Moritz heeft bewust gekozen voor een rap. "Vorig jaar had ik een wat grotere groep die ik als een koor wilde laten zingen. Maar dat ging helemaal niet. Toen hebben we een uur over een noot gedaan."

Hoewel ze dus liever wat anders hadden gedaan, komen de deelnemers aan de muziekworkshop toch met een eindproduct in de vorm van een rap. Die mogen ze tijdens de lunchpauze van de 'Dag van de buurtaal' in 't Grachthuys ten gehore brengen. Helaas voor hen is hun rap voor het publiek vanwege het ontbreken van microfoons slecht te volgen. En de Nederlandse scholieren maken het er voor hun gehoor ook niet gemakkelijker op door zeer zacht te zingen. "We hadden microfoons moeten hebben, maar de intentie was goed", aldus Paul van Dun, projectleider namens de Regio Achterhoek. "Het was heel bescheiden", vond Moritz. "De Duitse leerlingen waren wel redelijk te horen, maar de Nederlandse niet terwijl die tijdens de repetitie harder zongen. Zij vonden het moeilijk omdat het met mobiele telefoons werd gefilmd."

Muziek is een van de acht thema's tijdens de vierde 'Dag van de buurtaal' die dinsdag op diverse locaties in Bredevoort is gehouden. Tijdens deze dag zijn ruim 120 leerlingen van vier Achterhoekse scholen (Almende, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College en Marianum) en vier Duitse scholen (Marien Gymnasium, Gymnasium Georgianum, Maria-Sybilla-Realschule en Herta Lebenstein-Realschule) in workshops met de thema's bezig geweest, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal (Nederlands en Duits) centraal staat. In vergelijking met de drie voorgaande edities, die alle met een totaal van 500 leerlingen in Duitsland zijn gehouden, is deze bescheiden van opzet. Een bewuste keuze, aldus Van Dun voor aanvang. "We willen nu bekijken of bij een kleinere en meer intieme opzet wat meer blijft hangen bij de leerlingen en of er meer contacten een op een tussen Duitse en Nederlandse leerlingen ontstaan en dat ze dus verplicht zijn elkaars buurtaal te spreken. In grotere groepen gaan de leerlingen op in de massa, kunnen ze zich achter de rug van een ander verschuilen en hoeven ze dus niet de buurtaal te spreken", aldus Van Dun. Die vindt het zeer belangrijk dat Duitsers en Nederlanders die dicht bij bij de grens wonen, elkaar kunnen verstaan. "Wat is er mooier dat wanneer je naar het theater in Bocholt gaat, Mutter Courage van Bertold Brecht in het Duits kunt volgen? Ook tijdens je werk heb je er gemak van dat je de buurtaal spreekt. Hoe kun je als metselaar bij een gevaarlijke situatie iemand waarschuwen als je de taal niet spreekt? Werkgevers willen ook tegenwoordig dat hun werknemers de buurtaal spreken. Zonder Duits kom je niet aan de bak bij Obelink, restaurants en cafés."

Van de opzet van het evenement om Nederlandse en Duitse leerlingen met elkaar in contact te brengen en hen dus als het ware te dwingen om elkaars taal te spreken, komt niet tijdens iedere workshop iets terecht. Zoals tijdens de workshop muziek, waarbij de leerlingen ook in een Nederlands en een Duits groepje worden verdeeld teneinde hen de gelegenheid te geven een stukje rap in de eigen taal te schrijven en er pas later tijdens de repetitie moet worden samengewerkt. "Het was wel leuk, maar je kreeg niet echt contact met de Duitse leerlingen", aldus Schaersvoorde-leerling Sophie Wiggers die dat wijt aan wederzijdse verlegenheid. "Niet bij mezelf, want ik ben vrij open. Maar de Duitse leerlingen waren bang om fouten te maken in het Nederlands en de Nederlanders waren bang om fouten te maken in het Duits."

Tijdens de workshop EHBO, die in De Koppelkerk plaatsvindt, zijn er wel contacten tussen Nederlandse en Duitse leerlingen. Maar nadat de workshopleiders Hettie Radstaak en Michael Katzek de oefeningen hebben uitgelegd, vormen de deelnemers geen gemengd Nederlands-Duitse groepen. "Dat was wel de bedoeling, maar dat werkt niet", aldus Radstaak die desondanks de workshop als waardevol ziet. "We maken hen duidelijk dat ze over de grens bij noodgevallen net zo moeten handelen als ze in eigen land gewend zijn, dat de begrippen hetzelfde zijn en ze bang hoeven te zijn dat ze op de vingers worden getikt."

Maar tijdens de workshop twister, die eerst in de sporthal van 't Grachthuys zou worden gehouden maar vanwege het mooie weer buiten plaatsvindt, is wel sprake van intensieve Nederlands-Duitse contacten. Zoals bij het onderdeel bingo, waarbij de deelnemers elkaar wel in de buurtaal aanspreken. Terwijl bij de workshop literatuur, eveneens in de Koppelkerk, de Nederlandse leerlingen nadrukkelijk samenwerken met de Duitse. Tijdens die workshop behandelen de deelnemers in koppels van twee een hoofdstuk van 'Berkelboot vermist' van Evelien van Dort dat ze 'vertalen' in een powerpointpresentatie waarmee ze het hoofdstuk aan de andere leerlingen 'vertellen'. "Op die manier moeten ze wel samenwerken", aldus Van Dun, die met Inge Nelissen de workshop geeft.

Hoewel de dag niet helemaal aan de verwachtingen heeft voldaan, kijkt de projectleider er met een goed gevoel op terug. "De leerlingen hebben de dag als plezierig ervaren. Maar de Nederlandse en Duitse scholieren moesten met elkaar in contact komen en dat is er niet helemaal uitgekomen. Voor de estafette (een wandeling rond de Slingeplas met combinatie van spelletjes en taalopdrachten, BK) 's middags vormden ze zelf groepjes. Toen hebben we hen min of meer gedwongen met leerlingen van de andere kant van de grens op te trekken. Die estafette werd toch leuk, er ontstonden toen wel contacten tussen Nederlanders en Duitsers."
Hij begrijpt wel waarom Nederlanders en Duitsers elkaar tijdens zo'n dag niet zo snel opzoeken. "Ze zijn bang om fouten te maken. Maar het is toch belangrijk om contact te maken, want zo leren ze naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen."
De 'Dag van de Buurtaal' krijgt volgend jaar zeker een vervolg. In welke opzet, wordt nog besproken. "Deze keer wilden we de leerlingen niet in de massa laten opgaan en op deze manier was het beter te overzien. Maar we gaan het nog over de volgende keer hebben. De volgende buurtaaldag wordt wel in Nederland gehouden. Dan is Bredevoort zeker een van de mogelijkheden. In 2019 vindt de buurtaaldag weer in Duitsland plaats."

Geslaagde afsluiting slagwerklessen

Slagwerklessen op basisscholen. Foto: PR

GROENLO - De afgelopen weken hebben diverse basisscholen in Groenlo slagwerklessen gehad van John Sonderen, dirigent van de Shuffle Percussion Group, onderdeel van Muziekvereniging Groenlo. Tijdens deze lessen leren de kinderen een aantal muziekstukken die ze op woensdag 24 mei in Cultureel Centrum de Bron aan alle bezoekers van het concert kunnen laten zien.

Afgelopen jaar is deze succesvolle formule voor het eerst opgestart op de basisscholen in samenwerking met Muziekvereniging Groenlo. Het doel is om de kinderen kennis te laten maken met het theater en om ze te laten ervaren hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken.
John Sonderen is al enige jaren artistiek leider binnen Shuffle Percussion Group en de grote drijfveer achter dit initiatief. Hij leidt de workshops op de scholen waarin de leerlingen bijvoorbeeld een Haka aanleren (Nieuwzeelandse krijgdans, bekend van de uitvoeringen voorafgaande aan wedstrijden van rubyteam van Nieuw Zeeland), bodypercussion met diverse handelingen en ritmes spelen met stokken en emmers.
Alle kinderen die les hebben gehad mogen meedoen aan de grote eindshow op 24 mei in De Bron, aan de Buitenschans 1 in Groenlo. De show begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom. Tijdens deze show verlenen Shuffle én twee jeugdslagwerkgroepen Snuffle hun medewerking.

René Wilderink en Jan Galgenbeld vissen best

GROENLO - De GHV Open Koppel viswedstrijd werd gewonnen door René Wilderink en Jan Galgenbeld. Zaterdag 13 mei werd deze voorjaarsklassieker van het Oosten gevist.

De animo was wat minder dan de afgelopen jaren, de vangsten waren de laatste jaren ook niet om over naar huis te schrijven. Met 29 koppels was er toch een mooie opkomst. De organisatie had de gracht in drie vakken verdeeld, te weten vak A Kloostertuin/Deken Hooijmansingel, vak B Het Ravelijn/Wilhelminabank en vak C Kanonswal/Groene bocht. Na ruim een uur voorbereiden klonk om klokslag half negen het beginsignaal en kon er gevoerd en gevist worden.
Al vrij snel werd er door de meeste koppels vis gevangen, klein van stuk, dat wel. Om mee te doen voor de prijzen moest er dus veel vis gevangen worden omdat de verwachting zou zijn dat de grotere vis in de vakken B en C gevangen zou worden. Bij sommige koppels zat het qua aantallen wel goed, zo vingen de koppels René Wilderink - Jan Galgenveld en Ap Peters - Willem Oldenmenger in een hoog tempo hun visjes al waren de vissen bij Rene en Jan wat groter van stuk. De winnaars in dit vak waren uiteindelijk René Wilderink - Jan Galgenveld met exact 100 stuks met een totaal gewicht van 4.915 gr. Op gepaste afstand gevolgd door Ap Peters - Willem Oldenmenger (97 stuks, 2035 gr) en Henk-Jan Dijkstra - Eric Nijland (59 stuks en 1475 gr.). In Vak A werd er door de koppels 523 stuks gevangen met een totaal gewicht van 14565 gram, helaas was er een koppel zonder vis.

Van te voren werd verwacht dat de winnaar uit vak B zou komen.Het ging aanzienlijk anders dan in vak A, diverse koppels gingen voortvarend van start terwijl het bij de meeste koppels al snel duidelijk werd dat het schrapen werd. De strijd ging tussen de koppels Gerrit Oosterholt - Toon Heinsman en Ronnie v/d Beek - René Graat. Qua aantallen waren de heren aardig aan elkaar gewaagd, maar door het vangen van een bonusvis en twee vissen meer ging de vakwinst naar Gerrit Oosterholt - Toon Heinsman, 74 stuks met een gewicht van 3800 gr. Goede tweede waren Ronnie v/d Beek - René Graat (72 stuks, 1440gr.). Derde, op gepast afstand, Martijn Bakker - Steven Groot Severt (11 stuks, 410gr.) In Vak B werd door de koppels 174 stuks gevangen met een gewicht van 7090 gr. Helaas drie koppels zonder vis.

Na het aanvoeren in vak C bleef het op veel plekken akelig stil. Sporadisch werd er wat gevangen, redelijke voorn, maar in een tempo dat niet veel beloofde. Echter zit hier ook weer een koppel waarbij het veel beter ging dan de rest. Remco Weijers - Wil Weijers kregen op een gegeven moment de vis erop en wisten beide heren een leuk netje vis te vangen. Henk Bargeman - Dick van Rijssen zaten in het begin redelijk in de vis maar daarna vil het helemaal stil.
Om toch het beste eruit te halen begon Henk stijf onder het kantje te vissen en zo wist hij nog enkele mooie baarzen te vangen. Vakwinst ging uiteindelijk naar Remco Weijers - Wil Weijers met 58 stuks en een gewicht van 3318 gr., goede tweede Henk Bargeman - Dick van Rijssen (43 stuks, 2270 gr) en op gepaste afstand koppel Hennie Wildenborg - André Nijman (13 stuks, 628gr.). In totaal is in Vak C 144 stuks gevangen met een totaal gewicht van 7712 gr.

Einduitslag Open Koppel 2017: 1. René Wilderink - Jan Galgenbeld, Haaksbergen 100 stuks, 4915 gr.; 2. Gerrit Oosterholt - Toon Heinsman, Groenlo, 74 stuks, 3800 gr.; 3. Remco Weijers - Wil Weijers, Velp, 58 stuks, 3318 gr. In totaal zijn er door 29 koppels 841 stuks gevangen met een totaal gewicht van 29.367 gram.
In 2018 is er geen Open koppel, in plaats daarvan word het derde Open NK trio's (teamwedstrijd voor drie personen ) gevist.

Wandeldriedaagse Groenlo van start

Wandeldriedaagse Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO - Het is al lange tijd een jaarlijkse traditie, de Groenlose wandel-3-daagse.

De scholen hebben het evenement ieder jaar weer in hun jaarprogramma staan. En de laatste jaren mocht de organisatie veel nieuwe lopers begroeten zowel individueel als in groepsverband. De Groenlose wandel-3-daagse kent 3 afstanden te weten 3, 5 en 10 kilometer. Iedere avond is de start en finish bij de muziekkoepel, Maliebaan. Er kan worden gestart tussen 18.00 en 18.30 uur. De kosten zijn 3,50 euro per persoon met medaille of 2,00 euro per persoon zonder medaille. Voor dit luttele bedrag kunnen wandelaars iedere avond een route afhalen, krijgen deelnemers een traktatie onderweg en staat er bij de finish wat te drinken.

Voor meer informatie of vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met Anke Vrijdag, telefonisch 06-10569824 of via de mail vrijdaghansanke@hetnet.nl

Concordia brengt Kids in Concert

Muziekvereniging Concordia Beltrum brengt Kids in Concert. Foto: Hans Meijerink

BELTRUM - Het jaarlijkse jeugdkoffieconcert van Muziekvereniging Concordia Beltrum vindt op zondag 21 mei plaats. Tijdens dit concert met de titel 'Kids in Concert' zullen het leerlingenorkest en de B- en C-slagwerkgroep van Muziekvereniging Concordia en groep 4 en 5 van basisschool de Sterrenboog in actie komen. Samen verzorgen zij een verrassend en gevarieerd programma. Het concert is tevens het afscheidsconcert van de dirigent van het leerlingenorkest, Bas Konings. Het concert begint om 10.30 uur en vindt plaats in verenigingsgebouw Dacapo aan de Haarstraat in Beltrum. Entree is gratis.

Taxus snoeien in strijd tegen kanker

REGIO - Op 15 juni staan alle bakken weer gereed op alle inzamellocatie's in Nederland om taxus snoeisel in te deponeren.

Taxus Voor Hoop is een stichting die zich inzet in de strijd tegen kanker. Dat doen zij door middel van het inzamelen van de jonge scheuten van de Taxus Baccata. De jonge scheuten bevatten de werkzame stof Baccatine3, welke als belangrijke bouwsteen voor chemotherapie dient."Taxaan is de hoeksteen voor diverse chemotherapie behandelingen", aldus de ambassadeur van de stichting Hans Nortier (Emeritus hoogleraar medische oncologie universiteit Leiden). "Ga samen met ons de strijd aan! Door uw eigen Taxus te snoeien en het snoeisel zo schoon mogelijk in te leveren op een inzamel locatie bij u in de buurt. Of bedenk een leuke actie met uw vereniging of school om zoveel mogelijk snoeisel in te zamelen."
Voor meer informatie, snoei intructies en inzamel locaties kan men terecht op de website www.taxusvoorhoop.nl

Excursie naar Zutphen

Walburgkerk. Foto: Michiel Verbeek

OOST GELRE - De Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde en de Oudheidkundige Vereniging Zuwent houden samen een excursie naar de oude Hanzestad Zutphen, winnaar van de Nationale Erfgoedprijs 2017. De excursie is zowel voor leden van beide verenigingen als voor andere belangstellenden, voor zover er plaatsen zijn.

Het programma van de excursie is als volgt: 9.15 uur vertrek vanaf het busstation Richterslaan in Lichtenvoorde. 9.30 uur vertrek vanaf het kerkplein in Zieuwent. 10.30 uur aankomst IJsselpaviljoen in Zutphen voor koffie of thee en gebak. 11.15 uur rondleiding met gids door oude centrum, naar keuze wandeling van één uur of van 1,5 uur. 13.15 uur lunch bij Hampshire hotel ´s-Gravenhof. 14.20 uur Splitsing in vier groepen, twee groepen gaan naar het naastgelegen Stedelijk Museum en twee groepen gaan naar de Walburgiskerk (tegenover het Hampshire hotel 's Gravenhof). 15.30 uur Wisseling van de groepen, de groepen uit het Stedelijk museum gaan naar de Walburgiskerk en groepen uit de Walburgiskerk gaan naar het Stedelijk museum. 16.40 uur gelegenheid voor een drankje (voor eigen rekening). 1.:00 uur vertrek naar huis
17.45 uur terugkomst in Zieuwent, 18.00 uur terugkomst in Lichtenvoorde.
Zowel de busreis heen en terug, de koffie of thee met gebak, de stadswandeling met gids, de lunch en de entree van het Stedelijk Museum en entree met rondleiding in de Walburgiskerk en librije zijn bij de prijs van € 48 per persoon inbegrepen. De inschrijving sluit in principe op 3 juni. Aanmelden kan bij Frits van Lochem, v.d.Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde of mail: naam, adres telefoonnummer en aantal personen: v.o.l.excursie@outlook.com. De aanmelding is geldig nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze IBAN rekening NL54RABO 0336 1639 32 t.n.v. Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. Wie beschikt over een geldige Museumjaarkaart, kan deze meenemen. De korting wordt later verrekend.
Belangstellenden kunnen na afloop bij HCR 't Zwaantje genieten van een eenvoudig maar goed driegangenmenu voor € 16,50 per persoon. Meld bij opgaven of gebruik maakt van deze aanbieding. Info: zie ook Keitje/Gidsje in deze krant.

ZSOM in De Molenberg

GROENLO - Onderstaand tv-programma van de ZSOM wordt de komende week op verschillende momenten uitgezonden in De Molenberg.

1) ZSOM Regiojournaal
Ook in 2017 wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en actualiteiten van de afgelopen 2 weken uit de regio in het regiojournaal.

2) Openluchtspel "Ja Zuster, Nee Zuster"
Op dit moment wordt onder anderen in Baak, Borculo, Hummelo en Markelo volop geoefend voor een openluchtspel, waarvan de ZSOM tv-opnames van zal maken. In 2016 werd in het openluchttheater 't Galgenveld te Borculo een bijzonder openluchtspel opgevoerd en wel "Ja zuster, nee zuster". Het publiek ging in dit openluchtspel terug in de tijd en genoot van de bekende liedjes, welke gezongen werden zuster Klivia en de patiënten in Rusthuis Klivia. Wie kent er niet "Mijn Opa", "De kat van ome Willem", "Duiffies" en "Een stekkie van de Fuschsia" om er zo maar een aantal op te noemen.
Toneelvereniging Ons Genoegen en Buurtvereniging Dijkhoek hadden de stoute schoenen aangetrokken om een combinatie van de film en de musical om te toveren tot een openluchtspel. Vandaag het tweede bedrijf.

3) ZSOM Regiojournaal
We gaan nogmaals terug naar het nieuws en actualiteiten uit de regio.

4) Schaapscheerders dag op de Grolse Weiden
Op zondag 22 mei 2016 werd voor de eerste keer de schaapscheerdersdag georganiseerd in de Grolse Weiden. De landschapskudde van Roelof Kuiper liep daar al een paar dagen te grazen. Deze zondag werden ze geschoren door professionele schapenscheerders. Een enkel schaap werd door beginnelingen geschoren onder toezicht van een ervaren schapenscheerder. Rondom de werkplek waren kraampjes geplaatst met verschillende artikelen en bezigheden.

CDA fractie vergadert bij BS22 in Groenlo

GROENLO - De raadsleden van het CDA Oost Gelre, vergaderen twee keer per maand op de dinsdagavond in het stadhuis van Groenlo. In deze vergaderingen komen de agenda's aan de orde van de raadscommissie, raadsvergaderingen en actuele onderwerpen.De volgende vergadering is op dinsdag 23 mei.

"Wij kunnen ons voorstellen dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat, waar en waarom er zoveel vergaderd moet worden! Dit willen wij graag veranderen en middels CDA Fractie vergaderingen op locatie, waar wij belangstellenden van harte voor uitnodigen, dit aan u uitleggen", aldus een woordvoerder. Ook krijgen belangstellenden
de gelegenheid om vooraf aan de vergadering persoonlijke of plaatselijke dilemma's te delen als punt in de vergadering.

Oost Gelre uit twee grote kernen en zes kleine kernen. Binnenkort op dinsdag 23 mei begint om 19.30 uur de vergadering in Groenlo bij BS22.
De fractievergadering bestaat uit twee delen: het openbare gedeelte begint 19.30 uur en aansluitend uiterlijk 21.00 uur het besloten gedeelte.

Belangstellenden kunnen zich melden via mail: cdaoostgelre@gmail.com of y.winke;@oostgelre.nl.

Nieuwe naam bij Sjoksfestival, line-up compleet

Glitch op DJ TripleA Networks stage

Door Karin Stronks

AALTEN – Er is een nieuwe naam toegevoegd aan het programma van het Sjoksfestival, vier jonge Aaltense Dj's, acterend onder de naam Glitch, staan van 20.30 tot 21.30 uur op DJ TripleA Networks stage, zij verzorgen het voorprogramma van de Q-Music show. Het Sjoksfestival barst los op zaterdag 27 mei, vanaf 20.30 uur begint het muzikale programma. De organisatie heeft besloten om, net als de succesvolle jubileumeditie van vorig jaar, het festival in het Aaltense centrum te houden.

"We halen net als vorig jaar weer topbands naar Aalten. Grooveline, Beethoven Legends en Huphter zorgen op Coverstage en Mainstage op de Markt voor kwalitatief hoogstaande concerten. DJ TripleA Networks stage op Hoge Blik staat in het teken van Q-Music The Party en Het Foute Uur. Als klapper op de vuurpijl hebben we Miss Faith gecontracteerd. Aan het programma op DJ TripleA Networks stage is op het laatste moment Glitch toegevoegd, vier jonge talentvolle Dj's uit Aalten zorgen voor spektakel van 20.30 tot 21.30 uur. We borduren voort op het enorme succes van vorig jaar, toen 2200 bezoekers - en wij - hebben genoten van een fantastisch Sjoksfestival. Daarom hebben we gekozen voor dezelfde formule. We maken er weer een groot feest van in het centrum van Aalten!" Aan het woord is Christiaan ter Haar van de stichting Sjoks evenementen.

Op het laatste moment is Glitch toegevoegd aan het programma, de line-up is nu compleet. Teun Bauhuis, Max Boogaerts, Rogier Hoekstra en Jesse van Zolingen zijn jonge aanstormende talenten in het Dj wereldje. Na langdurig oefenen hebben ze al in diverse regionale uitgaanscentra opgetreden, onder andere bij jongerencentrum Atlantic en bij De Radstake. Teun Bauhuis zegt: "We mogen een uur vullen bij het Sjoksfestival en beginnen rustig, we voeren het ritme en tempo langzaam op. Wat wij belangrijk vinden, en daar letten we ook op, is wat het publiek mooi vindt. Daar spelen we op in!"

De voorverkoop voor de 26ste editie van het Sjoksfestival is in volle gang, de verkoop van Early Bird tickets is gesloten. Er zijn reguliere kaarten te koop via Eventgoose en à contant bij Sportshop Navis voor 16,50 euro. Ook de Sjoksdinertickets, die in het jubileumjaar zijn geïntroduceerd, zijn weer verkrijgbaar, voor 32,50 euro kunnen bezoekers vanaf 18.30 uur een drie-gangen-menu nuttigen bij eetcafé Enjoy, restaurant Stegers, Herbergh d'Olde Marckt of bij oerkroeg Schiller, waarbij drankjes voor eigen rekening zijn. Na het eten kunnen de gasten genieten van het 26ste Sjoksfestival.

Een deel van de opbrengst van het Sjoksfestival is voor volleybalvereniging De Hofnar-Bovo. In ruil daarvoor helpen vrijwilligers van deze club met allerlei hand- en spandiensten.

Grol MO15-1 kampioen

Grol MO15-1 kampioen. Foto: PR

GROENLO - Zaterdag 13 mei werd Grol MO15-1 in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen de nummer 2 VVG'25 MO15-1 kampioen. Het belang van deze laatste wedstrijd maakte de spanning extra groot.

Onder grote belangstelling van zowel Grol- als VVG supporters werd op een zonovergoten sportcomplex De Pol de beslissingswedstrijd gespeeld. Om 13.00 uur werd er afgetrapt op het pas nieuw aangelegde kunstgras hoofdveld. Zoals gezegd was de spanning bij de meeste meiden aardig groot, maar dit gold natuurlijk ook voor de tegenstander VVG. Grol had aan één punt voldoende, maar VVG moest winnen om kampioen te worden. Er werd gestreden om elke bal en veel kansen werden er niet gecreëerd. Door de warmte werd het voor beide partijen steeds slopender. Met 0-0 gingen de teams de rust in, even de koelte opzoeken. De tweede helft werd gestart met een aantal frisse krachten wat resulteerde dat VVG er niet echt doorheen kwam. Grol werd langzaam sterker en hierbij viel op dat de betere conditie bepalend werd. Het aantal blessurebehandelingen en krampaanvallen aan VVG zijde nam erg toe. Een tweetal belangrijke speelsters van VVG moest daardoor gewisseld worden waardoor de verdediging verzwakt werd. De aanvallen van Grol werden steeds gevaarlijker en tien minuten voor tijd was het raak. Puk ging alleen op de keeper af en schoot prachtig raak: 0-1. De ontlading was erg groot en alle speelsters doken over elkaar heen. De wedstrijd werd vakkundig uitgespeeld. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los.De meiden werden gestoken in kampioensshirts aangeboden door alle ouders. Terug in Groenlo werden de meiden onthaald in de Grolkantine waar ook de teamsponsor, Orthodontist van Os, de meiden kwam toespreken en hun champagne en een roos aanbood.

Gymles bij TTV Vios Bison

Gymles bij TTV Vios Bison. Foto: PR

BELTRUM - Op dinsdag 9 mei is TTV Vios Bison gestart met het geven van touwtrektrainingen tijdens de gymles aan de leerlingen van de Sterrenboog uit Beltrum. De groepen 6, 7 en 8 kwamen op 9 en 10 mei langs op de touwtrekaccommodatie van TTV VIOS Bison en kregen training van de voorzitter van de club.

Groep 6 beet het spits af en ging na een uitgebreide warming up met hardlopen, rekken, strekken, hardlopen met tegenwerking en touwklimmen aan het touw staan om te doen waar iedereen voor kwam, touwtrekken. De jongens en meiden werden verdeeld over de beide touwen die met een katrol aan elkaar verbonden waren. Zo stonden de teams naast elkaar te trekken en kwamen de oerkreten los. Uiteindelijk moest de voorzitter en trainer en natuurlijk ook zelf aan geloven en de meiden hielpen hem, maar de jongens waren toch echt te sterk. Kinderen die ook willen leren touwtrekken, zijn welkom om eens langs te komen op de trainingen in Beltrum op de donderdagavond. De foto's en een filmpje van de les Sportintro Touwtrekken staan op www.sportfederatieberkelland.nl en op de SFB facebookpagina.

Teams VIOS beginnen goed aan bekertoernooi

BELTRUM - Afgelopen week traden twee teams van VIOS tafeltennis aan in de eerste wedstrijd om de Wiltschutbeker 2017.

Het toernooi ‘De Wiltschutbeker’, in de volksmond ook wel ‘De Wiltschut’, wordt al vele jaren gespeeld. Het is de organisatie niet bekend wanneer de Wiltschut voor het eerst is gespeeld.
Het toernooi staat bekend om haar gezelligheid en sportiviteit.
Aan dit toernooi nemen namelijk hele sterke spelers deel (1e e 2e divisie), maar ook spelers die uitkomen in lagere, regionale klassen. Afhankelijk van de licentie (sterkte) krijgen minder sterke spelers twee tot maximaal negen punten voorsprong. De sets gaan tot 11 punten (met 2 punten verschil) dus hele sterke spelers mogen bijna geen punten verspelen. In de eerste ronde worden drie wedstrijden gespeeld in diverse poules. Daarna volgt het toernooi een knock-out systeem.
VIOS 1 trad dinsdag aan uit tegen Bit.nl 1 uit Ede. Het was met name voor Paul Bergervoet een 'testcase', na zijn operatie. Gelukkig won ook hij, net als teamgenoten Wim Holt en Martijn Koster de nodige partijen om uiteindelijk de overwinning binnen te halen. Van de negen enkelspelen (er wordt bij Wiltschutbeker niet gedubbeld) wist VIOS 1 er vijf te winnen, zodat de wedstrijd met 5 – 4 werd gewonnen.
VIOS 2 mocht vrijdag aantreden tegen Kracht & Vriendschap 4 uit Renkum. Het team bestond uit Janwim Jacobs, Wout van ‘t Wel en Wim Fennis. Het werd een spannende strijd. Na vier partijen leidde VIOS met 3 – 1. Maar de tegenstanders (twee dames en een jongeman) gaven zich niet zo maar gewonnen. Op een gegeven moment was de stand 4 – 3 in het voordeel van VIOS en moest er nog hard worden geknokt om de laatste punten. Gelukkig wonnen Wim en Janwim de laatste partijen, beiden in vijf sets, zodat er toch nog een ruime overwinning uit de bus rolde: 6 – 3.

Grol JO13-03 Kampioen en KNVB bekerfinalist

GROENLO - Grol JO-13-3 is kampioen geworden en ook nog eens bekerfinalist.

Door halverwege deze competitieronde koplopers Longa JO13-2 en Ruurlo JO13-2 met respectievelijk 3-1 en 4-0 te verslaan kon Grol JO13-3 de titel eigenlijk al niet meer ontlopen. Het team van FC Winterswijk leed afgelopen weekend op Den Elshof een 4-0 nederlaag. Direct na deze wedstrijd toog de Grol selectie per fiets richting Erix om aldaar al 'wavend' en joelend hun collega's van Erix JO13-1 aan te moedigen die vervolgens een klinkende overwinning op titelconcurrent Meddo JO13-1 behaalde.

Als dank werden de Erix spelers onder het geluid van gejuich en knallende kurken onthaald door de heren van Grol. Met nog twee wedstrijden te gaan waarin tegenstander Neede JO13-2 zaterdag ook na een spannende wedstrijd met 5-2 werd overwonnen is de groep nu ook formeel tot kampioen uit te roepen. Met overmacht weet 25 jaar jubilerend SV Grol coach Stef Oldenkotte samen met zijn talentvolle spelers plus assistenten Walter Mensink, Nick Hoffman en Patrick Mokkink de titel te bemachtigen. Het team van Stef, Grol JO13-3 wist zich in de afgelopen twee seizoenen al tot twee maal toe te verzekeren van een eervolle tweede plek, sleepte deze winter de zaalvoetbal cup vanuit Beltrum al mee naar huis en is op 27 mei in Varsseveld finalist tegen SC. Rijssen JO13-1 in de strijd om de KNVB beker.

Winnaars Berkelcompetitie bekend

De prijsuitreiking van de Berkelcompetitie. Foto: PR

BERKELLAND - Afgelopen zaterdag is de laatste ronde gespeeld van de Berkelcompetitie badminton. Deze vond plaats in Hengelo (gld). Aan deze competitie deden zo'n 60 kinderen mee, verdeeld over 5 poules van verschillende sterktes. Er doen kinderen mee van 8 tot 18 jaar van 7 Achterhoekse badminton verenigingen. In iedere poule is een winnaar: In poule A de sterkste poule is dat : Lochem 2. In poule B is dat Neede 2. In poule C Groenlo 4. In poule D Lochem 3. In poule E Eibergen 3. Iedere vereniging organiseert een zaterdagmorgen een twee en half uur durende wedstrijd, dat wil zeggen ieder team speelt vijf wedstrijden van 8 tot 10 minuten. Deelnemende verenigingen zijn: Ruurlo, Lochem, Borculo, Neede, Eibergen, Groenlo, Hengelo.

Grol eindigt op zevende plaats in 3C

Foto: Marcel Houwer

Grol sluit competitie af met 4-3 overwinning op GSV '38

GROENLO - Na een wisselend seizoen, met mooie overwinningen, onterechte nederlagen, teleurstellende verliespartijen, mooie doelpunten, knullige tegentreffers, maar vooral met veel inzet, eindigt Grol 1 op een verdienstelijke zevende plaats in het linkerrijtje in 3C. Grol 1 bleek een hecht team, dat voor elkaar door het vuur ging en op de juiste momenten de belangrijke punten wist te pakken.

Ook de laatste wedstrijd van het seizoen bevatte deze elementen. Uit tegen degradant GSV '38 in Giesbeek stond er voor beide ploegen niets meer op het spel. Grol begon zonder de geschorste Ramon Landewers. Voor de spelers Jur Dieker, Thijs Nibbelink en Johan Houben en ook voor trainer Jeroen Burghout, assistent-trainer Bjorn Koldeweij en leider Pieter Peeters was dit de laatste wedstrijd voor Grol 1.

Grol begon niet scherp aan de wedstrijd. Na twee minuten, Grol had nog geen bal aangeraakt, was het GSV dat vanaf de aftrap de 1 – 0 wist te scoren: een voorzet werd door Menno van Bommel binnengekopt.
En na een kwartier werd het zelfs ook nog 2 – 0: een voorzet van Menno van Bommel kon van dichtbij worden afgemaakt door Sven Liethof. GSV kwam duidelijk beter uit de voeten op het natuurgrasveld. De wedstrijd leek op een drama uit te lopen toen ook nog Bjorn te Braake geblesseerd het veld moest verlaten na een flinke botsing met Damian Pennekamp.

Maar daarna kantelde de wedstrijd. Mathijs Warnar werd bij de eerste paal in de rug geduwd. Scheidsrechter Hofman gaf de eerste van drie terechte penalties deze middag. Thijs Nibbeling schoot genadeloos binnen : 2 – 1. Vlak voor rust werd Jur Dieker, die met een prachtige beweging twee GSV verdedigers uitkapte, neergelegd. Johan Houben schoot vanuit de penalty de gelijkmaker binnen: 2 – 2. Tevens de ruststand.

Na rust ging het eerst nog gelijk op. Een schot van Mart Zieverink belandde nog op de paal, maar bij Grol ontbrak de scherpte. Een onnodige overtreding van Johan Houben op Damian Pennekamp resulteerde in een penalty tegen. Deze werd door Mark Worm binnengeschoten: 3 – 2. Jordy Oonk, die net in het veld was gekomen, schoot met zijn eerste kans weer de gelijkmaker: 3 – 3.

Daarna was de energie bij GSV op, en Grol zette nog een keer aan. Dit leverde twee kansen op voor Jur Dieker: eenmaal raakte hij de paal en een volley belandde slechts op de lat. Vlak voor tijd zorgde de altijd hard werkende Michel Kamphuis voor de beloning: een puntertje leverde de 3 – 4 op. GSV leek daarna nog gelijk te maken, maar Tim Leusink gleed net op tijd de bal van de voet van Bryan van Brenk. 3 – 4 was derhalve ook de eindstand.

Een mooie overwinning, waarmee Grol op 37 punten komt en op een verdienstelijke 7e plaats in de 3e klasse C.

Uitslagen 3e klasse C GSV '38 - Grol 3 - 4, DCS - FC Trias 4 - 1, VDZ - DVV 0 - 1, Dinxperlo - Groessen 0 - 3, MvR - Gendringen 3 - 4, DVC '26 - Bon Boys 3 - 2, VVO - Pax 3 - 0

Eindstand 3e Klasse C 1. Bon Boys 26 - 60, 2. DVC '26 26 - 54, 3. DCS 26 - 51, 4. Gendringen 26 - 42, 5. VDZ 26 - 39, 6. FC Trias 26 - 38, 7. Grol 26 - 37, 8. VVO 26 - 37, 9. Groessen 26 - 33, 10. Pax 26 - 31, 11. DVV 26 - 31, 12. Dinxperlo 26 - 25, 13. MvR 26 - 20, 14. GSV '38 26 - 17.

Column

Over vrijwilligers gesproken

Foto: Nick Oostendorp

Tijdens een onlangs gehouden raadsvergadering in deze gemeente, was het de CDA-fractie die bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 nog eens het belang onderstreepte van de aanwezigheid in Oost Gelre van verenigingen in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder en dat op alle mogelijke sportieve, culturele en andere terreinen. De Christen Democraten zouden zelfs geluiden hebben bereikt met de strekking dat bij tal van Oost Gelrese verenigingen de rek eruit is of eruit dreigt te gaan.

Aan deze niet al te optimistische opmerkingen moest ik denken, toen ik in de aanloop naar de 28e editie van het Internationale Marveldtoernooi het lijvige full colour programmablad doorbladerde en daarbij, zoals overigens al jaren achtereen, compleet onder de indruk raakte van niet alleen het geweldige internationale deelnemersveld, maar in het bijzonder van de totale organisatie van dit imponerende voetbalspektakel. Een voetbalfeest waarbij het volop genieten is van jeugdvoetbal op top-, beter gezegd wereldniveau.

Wat betreft Grol 1, het vlaggenschip of zo u wilt het uithangbord, mag de Groenlose sportvereniging in de pikorde oftewel hiërarchie van het gemeentelijke amateurvoetbal momenteel dan wel geen dominante rol vervullen. Totaal anders is dat op andere, kenmerkende clubonderdelen. Zo weet de volgend jaar 100 jaar bestaande s.v. Grol zich met 'The International Marveld Toernament' niet alleen nationaal, maar ook internationaal, en dit laatste zelfs in verschillende werelddelen op de kaart te zetten.

Terugkomende op het aspect 'vrijwilligers', vervult de voetbalclub met haar fraaie residentie in eigendom, te weten het sportpark Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg, eveneens een prominente rol in Oost Gelre, eigenlijk in de gehele Gelderse Achterhoek. Daar waar andere clubs nogal eens klagen over het genereren van vrijwilligers, is de voetbalfamilie dé Grol in feite spekkoper, een welgestelde vereniging. Om dit duidelijk te maken met niet aan duidelijkheid ontbrekende getallen, de Groenlose vereniging beschikt in zijn totaliteit over circa 430 vrijwilligers. En om daar het driedaagse Internationale Marveldtoernooi van het komende weekend aan toe te voegen, hiervoor zetten zich (inclusief de vooraf op donderdag georganiseerde gezamenlijke sponsoravond) in totaal maar liefst circa 280 vrijwilligers in. Tot ieders verbeelding sprekende aantallen, die in feite veel, heel veel zeggen over de verenigingscultuur, de gemeenschapszin, het verantwoordelijkheidsbesef, de saamhorigheid en natuurlijk ook het gezelligheidsaspect. Dit alles van toepassing verklarende op een drietal belangrijke aspecten: organisatie, accommodatie en uitstraling, is het dan ook niet zo verwonderlijk dat de sportvereniging Grol één van de vijf genomineerde clubs is voor de uitverkiezing beste voetbalvereniging 2016-2017 in de Achterhoek.

Oh ja, ik zou het haast vergeten maar Feyenoord is kampioen van Nederland. Natuurlijk helemaal terecht. Dit laatste alleen al vanwege het feit dat de Rotterdamse eredivisionist vanaf wedstrijddag 1 de ranglijst in de vaderlandse eredivisie heeft aangevoerd. En wat is het in het verlengde van het succes van de Kuipbewoners in Rotterdam-Zuid toch mooi dat de jeugd van Feyenoord reeds voor de 24e maal van de partij is bij het Internationale Marveldtoernooi en om onder andere die reden voor de organisatie de belangrijkste en meest populaire ambassadeur in Nederlands is van het meerdaagse toernooi. Een interessante bijkomstigheid is ook de samenstelling van het de komende dagen in Groenlo aanwezige scheidsrechterskorps. Andermaal een top bezetting met daaronder de twee arbiters, die de laatste twee om welke redenen dan ook extra spectaculaire wedstrijden van Feyenoord hebben geleid. Allereerst Kevin Blom, die verantwoordelijk was voor de arbitrage van het bijzonder verrassend verlopen duel op Woudenstein tegen Excelsior. En verder Dennis Higler, die als mogelijk 'arbiter van het jaar' de eer had om de kampioenswedstrijd van afgelopen zondag in de Rotterdamse Kuip te mogen leiden.

Al met al slechts enkele redenen om in het komende weekend een kijkje te gaan nemen op het sportpark Den Elshof in Groenlo. De sportvereniging Grol en in het bijzonder de organisatie van het toernooi heten u daar ongetwijfeld van harte welkom!

Reacties/tips: delibero@contact.nl

Groenlose zwemmers verbeteren records

GROENLO - De laatste minioren-junioren wedstrijd van dit zwemseizoen werd gezwommen in Lochem. Voor de jongste zwemmers Evi Hulshof, Robine Sloots en Mette Althoff was de 200 mtr wisselslag de grootste uitdaging. Ondanks wat lichte spanning zwommen ze prima. De groep zwemmers van de Groenlose Zwemvereniging zat er goed in en er werden mooie persoonlijke records gezwommen die middag. Alyssa Heuvelink verbeterde haar record op de 100 mtr schoolslag met ruim 4 seconden. Ook Sjoukje Steentjes zwom met de 200 mtr vrije slag maar liefst 14 seconden van haar snelste tijd af. Medailles waren er voor Maurits Heetkamp en Femke van Wijk. Maurits werd derde met de 200 mtr vrije slag en Femke eindigde met de 200 mtr vrije slag op de tweede plaats en verbeterde tevens haar persoonlijk record met wel 30 sec.

Marveldtoernooi met veel talenten

GROENLO - Nog maar een paar dagen te gaan tot de start van het 28ste Internationaal Marveldtoernooi op vrijdag 19 mei. De organisatoren weten het nu al zeker: "Het wordt een fantastisch toernooi, dankzij de prachtige teams uit heel Europa en ver daar buiten." Vrijdag 19 mei om 17.30 uur vindt de aftrap plaats met de openingswedstrijd tussen SL Benfica (winnaar 2016) en Real Madrid.

Voorafgaand aan het toernooiweekend vindt op donderdag 18 mei traditiegetrouw de jaarlijkse sponsoravond plaats. Al voor het tiende achtereenvolgende jaar organiseert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi, in samenwerking met het bestuur van de sv Grol een gezamenlijke sponsoravond. Dit jaar met drie interessante gasten: Jacques Brinkman, Gertjan Verbeek en Thijs Kemperink. Jacques Brinkman is een voormalig Nederlands tophockeyer. Hij nam viermaal deel aan de Olympische spelen en won hierbij in totaal drie medailles.

Gertjan Verbeek is een Nederlandse voetbaltrainer. In december 2014 werd hij aangesteld als hoofdcoach van VfL Bochum. Daarnaast is hij onder andere analist voor SBS en Fox Sport Eredivisie.
De avond wordt op humorvolle wijze afgesloten met Thijs Kemperink, een Twentse stand-up comedian en cabaretier. Tijdens deze avond worden alle sponsoren die bij het Internationaal Marveldtoernooi en / of bij Grol betrokken zijn, bedankt voor hun bijdrage en wordt hen een gezellige avond aangeboden.

Aankomst teams
De eerste team komen in Groenlo aan op donderdag 18 mei: Right to Dream Ghana, Red Bull Brasil, SL Benfica, Arsenal, FC Kopenhagen, Real Madrid en RSC Anderlecht. Op vrijdagmorgen 19 mei komen de overige teams aan: Ajax, Feyenoord, PSV, Borussia Dortmund en sv Grol.
Nevenactiviteiten
Naast de vele interessante voetbalwedstrijden biedt de organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi tijdens het toernooiweekend, net als bij voorgaande edities, ook weer veel nevenactiviteiten aan, vooral ter vermaak van de vele jeugdige toeschouwers. Terwijl de kinderen genieten van alle leuke activiteiten op het Weevers Kidsplein, kunnen de ouders genieten van de vele jonge voetbaltalenten uit de hele wereld.
Zoals ieder jaar is de supportersvereniging van Ajax aanwezig. Het hele weekend kan gebruik worden gemaakt van de de springkussens, schminken voor de allerkleinsten, Voetbal Attack show, de Univé Panna Arena en een opblaasbaar voetbalveld en dartboard. Ook is er een verloting en komt er het hele weekend een dj.

Goede doelen
Het 28e Internationaal Marveldtoernooi steunt dit jaar KiKa (Kinderen Kankervrij) en de Samenloop voor Hoop. Steun beide goede doelen tijdens het weekend, op welke manier dan ook!

Live Streaming
Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi wil ieder jaar vernieuwend zijn. Dit jaar is er op zondag live streaming van de halve finales en finale. Dit om zo de ouders en fans die niet in Groenlo aanwezig kunnen zijn, ook de kans te geven hun team te zien spelen.

Tot slot
Echter voordat er op vrijdagavond 19 mei gestart kan worden met de wedstrijden, moet er nog het nodige gebeuren op en rond de velden van voetbalvereniging sv Grol. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al gestart op zaterdag 13 mei. Dit alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers, ongeveer 300, voor, tijdens en na het toernooiweekend. De velden moeten er tip-top bij liggen, de sporthal moet worden omgebouwd tot het grootste restaurant van Groenlo, tribunes moeten opgebouwd worden, de communicatiemiddelen moeten geïnstalleerd worden en nog vele andere werkzaamheden moeten verricht worden voordat er op vrijdagavond afgetrapt kan worden.

Het bestuur van het Internationaal Marveldtoernooi hoopt velen te mogen begroeten tijdens het weekend van 19, 20 en 21 mei. De aanvang op vrijdag is 17.30 uur. Op zaterdagmorgen wordt er om 10.30 uur afgetrapt en op zondagmorgen om 9.30 uur. De finale op zondagmiddag 21 mei begint om 15.45 uur met aansluitend de prijsuitreiking.

www.marveldtournament.com
facebook: marveldtournament

instagram: int.marveld_tournament

Vossenjacht in de Doolhof Ruurlo

RUURLO - In de Doolhof Ruurlo lopen op 26 mei de hele middag 'vossen' rond in opvallende kleding. Het is de bedoeling dat bezoekers die opsporen, want elke vos heeft een vraag.

Bij de kiosk aan de ingang krijgt men een pen met een deelnameformulier waarop de antwoorden op die vragen in gevuld kunnen worden. Wie dit deelnameformulier na afloop bij de kiosk inlevert, krijgt een traktatie en maakt kans op een prijsje. Na afloop van de vossenjacht wordt er uit alle ingeleverde formulieren een winnaar getrokken. De prijzen worden opgestuurd dus daar hoeft men niet op te wachten.

De vossen beginnen te lopen vanaf 13.30 uur. De entreeprijs voor kinderen is 2 euro en volwassenen 3 euro.
Voor meer info: VVV Ruurlo, Kerkplein 20, tel. 0573-453926.

Achterhoekse amateurkunst laten zien in de trein

Netwerk Amateurkunst. Foto: PR

DOETINCHEM - De landelijke Iktoon-maand start op donderdag 1 juni. Achterhoekse amateurkunstenaars kunnen meedoen aan de startcampagne door vanaf Utrecht Centraal hun kunsten te vertonen in Kunsttreinen die door het hele land reizen. Meedoen en reizen is gratis.

Ruim zes miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst. Maar mensen kennen hen vooral als juf, opa of accountant, niet als toneelspeler, pianist of vlogger. Daar komt met de Iktoon-campagne in de maand juni verandering in. Heel Nederland is dan het podium van alle amateurkunstenaars. Vanaf donderdag 1 juni is er op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeenten kunst te zien. In kunstencentra, ateliers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels.

Kick Off
Als aftrap van de tweede Iktoon-maand wordt samen met de NS een pr-stunt georganiseerd. Opvallende, afwijkende, leuke, spontane kunstenaars verspreiden zich over Nederland om in de trein hun kunsten te tonen, individueel of in kleine groepjes. Op donderdag 1 juni komen de deelnemers samen op station Utrecht Centraal voor de kick off. Na een kort optreden op het station gaan alle kunstenaars zich verspreiden over heel Nederland via zes verschillende treintrajecten.

Wat kun je allemaal doen in de trein?
Een gedicht voor iemand schrijven, iemand portretteren, een rap uitvoeren, dansen, een sketch uit een comedy-show opvoeren, met een koor liedjes zingen, een lied op akoestische gitaar spelen, vloggen, enzovoorts. Eigenlijk is er heel veel mogelijk, mits je de reizigers niet stoort. Harde muziek of hard geluid kan niet. Creatieve oplossingen als gebruik maken van muziek via een koptelefoon juist weer wel.

Meedoen
Achterhoekse muzikanten, theatermakers, rappers, filmers, zangers, vloggers, schrijvers, schilders, dansers, noem het maar op kunnen zich aanmelden bij de Gruitpoort. Informatie geeft Erwin Eijkelkamp van de Gruitpoort via e.eijkelkamp@gruitpoort.nl.


Column

Raadselachtige bron

De Berkel hoort bij de Achterhoek zoals de Waal bij Nijmegen. In Zutphen, Almen, Lochem, Borculo en Eibergen gebeurt er van alles om de rivier onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Er zijn Berkelzompen, Berkelroutes en culturele attracties rond de Berkel. En de gemeente Berkelland heet niet toevallig zo. Maar waar begint de rivier eigenlijk? Dat ze bij Zutphen in de IJssel uitmondt, wist ik wel. Ook was me bekend dat de Berkel ergens in Duitsland ontspringt. Maar waar precies? Navraag leert dat ik in Billerbeck moet zijn, een stadje in het Münsterland.

Op naar Billerbeck. De reis is al de moeite waard: de lente hangt in de lucht en het landschap is prachtig. Dat belooft veel goeds. Met zijn imposante dom, historische panden en straten met kinderkopjes is Billerbeck zelf ook bezienswaardig. Maar ik ben er om de bron van de Berkel te zoeken. Waar zou die zijn? Opeens ontdek ik een blauw bordje 'Berkelquelle'. Ik volg de route, maar vraag me na een tijdje af of ik wel goed zit. Dan zie ik Pension 'Zur Berkelquelle'. De bron is dus in de buurt! En inderdaad begint even verderop een natuurgebied waar een grote zandsteen met de tekst 'Berkel-Quellgebiet. 110 km bis zur Mündung in die IJssel' de bezoeker welkom heet. Er staan borden en bankjes en her en der informatiezuilen. Weldra blijkt dat het gaat om een rondwandeling door een gebied dat bestaat uit een ooibos, moeras, doorwaadbare plek en een vijver. Die vijver, zo vermeldt een zuil, heeft jarenlang gediend als plaatselijk openluchtzwembad. En dan zie ik 'Die Badende', het standbeeld van een dikke dame in een rood badpak. Ik herken haar van de foto's. Ook aan Nederlandse zijde vinden we het beeld op meerdere plekken langs de Berkel.

Terug in het centrum van Billerbeck blijft het toch een beetje knagen. De echte Berkelbron , een duidelijk aanwijsbaar geografisch punt waar het water uit de grond omhoog komt, heb ik niet gevonden. Heb ik haar dan gemist? Bij een winkel koop ik het tweetalige en rijk geïllustreerde boek 'Berkel – Mein Leben als Fluss/Mijn leven als rivier'. Misschien dat daarin staat waar ik moet zijn. Al bladerend valt mijn oog op een gedicht van Sander Grootendorst uit Zutphen. Hij is ook op zoek gegaan naar de bron van de Berkel. In zijn gedicht 'Het zwembad' laat hij de vijver, het moeras en het bos als mogelijke bronnen de revue passeren. Maar hij sluit treffend af met 'een raadsel/is de bron/van de Berkel'. Ik ben blijkbaar niet de enige die tevergeefs heeft gezocht. De bron van de Berkel is geen punt, maar een gebied. Het levert je in elk geval een mooie wandeling op.

Gert-Jan Hospers

Obelink open op 21 mei en Hemelvaartsdag

WINTERSWIJK - Op zondag 21 mei staat alles bij Obelink in het teken van Amerika en op Hemelvaartsdag is Obelink ook geopend. Beide dagen zijn gevuld met leuke activiteiten zoals winacties en live cooking-activiteiten tijdens Amerikaanse themadag

Tijdens de Amerikaanse themadag zet Obelink de Amerikaanse outdoormerken in de spotlights. Denk hierbij aan Coleman, Crocs en Merrel. Bij een Amerikaans weekend kan de BBQ natuurlijk niet vergeten worden en daarom worden de keramische barbecues van The Bastard gedemonstreerd. Verder is er info over camperreizen en de Go-Tan Wokbus komt langs. Obelink verloot twee Amerikaanse hoeden van het merk Barmah Brumby Bronco en vijf paar Crocs in de winkel.
Op Hemelvaartsdag 25 mei komt de chef-kok van Campingaz barbecueën op diverse modellen en het promoteam van ACSI komt langs om campinggidsen van Europa uit te delen.
In het restaurant zijn beide dagen lekkere aanbiedingenen in stijl.
Obelink vrijetijdsmarkt in Winterswijk is op zondag 21 mei en op Hemelvaartsdag 25 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


www.obelink.nl

Mart Hillen, wonderkind op gitaar

Mart Hillen, afgelopen donderdag tijdens het Correspondents Dinner. Foto: PR

'Ik wil gitaar spelen omdat ik het leuk vind om te doen'

Door Henri Walterbos

LICHTENVOORDE - Lichtenvoordenaar Mart Hillen (20) wordt door muziekkenners alom geroemd om zijn talent en er wordt hem een grote toekomst voorspeld. Mogelijk kan hij zelfs in de voetsporen treden van Tommy Emmanuel, 's wereld beste fingerstyle gitarist, zijn grote voorbeeld. Afgelopen jaar speelden ze al eens samen toen Mart tot winnaar werd uitgeroepen van de 'Fingerstyle Academy Award 2016.' "We zagen een totaal plaatje dat helemaal klopte. Een gitaarvirtuoos, het ziet er goed uit, het klinkt goed," aldus het juryrapport over de jonge Lichtenvoordenaar.

Stond het jonge gitaarwonder 's morgens nog in het voorprogramma van de masterclass van Tommy Emmanuel, even later stond Mart als winnaar zelfs naast zijn held te spelen. De snarentovenaar werd geselecteerd vanwege zijn indrukwekkende fingerstyle uitvoering van 'Thunderstuck' van AC/DC. Na afloop van de jamsessie prees de wereldster de zeer bescheiden Achterhoekse wereldster in de dop. "I guess I can retire now", (ik denk dat ik wel met pensioen kan, HW) zei hij tegen Mart.

Razend tempo
Met 'Thunderstruck' haalde Mart zelfs het programma van Giel Beelen op 3FM waar hij de AC/DC klassieker live mocht vertolken. Sinds afgelopen jaar, toen hij ook al de Rabo On Stage prijs won, en hij door de jury uitgeroepen werd tot ambassadeur van de gitaar, volgden de ontwikkelingen elkaar in razend tempo op. De derde jaars student aan het conservatorium in Enschede is inmiddels een veelgevraagd 'performer'. Zowel solo als met zijn bands Bad Timing en King Boogie, of als gastgitarist in 'Hooked' met enkel Achterhoekse muziekgrootheden als ook aanstaande zaterdagavond op PigPop in Beltrum, wanneer Mart de gelederen van de Groenlose Pink Floyd coverband Floyd Rose versterkt. Stond hij afgelopen week op Hootchie Koe in Varsseveld, staat zijn naam op de Zwarte Cross affiche en mag hij het voorprogramma van een optreden van de Edwin Eversband in het Openluchttheater Eibergen verzorgen.

Conservatorium
Op zijn achtste begon Mart met gitaar spelen, hij volgde muzikale vormgeving maar het vuur laaide pas helemaal op toen Mart twaalf was en hij Tommy Emmanuel op youtube zag. "Ik was helemaal verkocht en ben dat wat hij deed, ondanks dat elektrische gitaar eigenlijk mijn ding toen was, heel intensief gaan oefenen." Het ging hem goed af, al hadden zijn ouders er gemengde gevoelens bij vanwege het achterblijven van prestaties op school. "Ik ging altijd net over en zo. En dan ook nog voor muziek kiezen op school. Mijn ouders vroegen me of het wel zo verstandig was om voor muziek te kiezen omdat alle aandacht voor de andere vakken dan misschien wel helemaal weg zou gaan. Toen ik voor het conservatorium koos wederom hetzelfde."

Uitzonderlijk talent
Zag met name Marianum muziekdocent Frits Maters al vrij snel in dat hij met Mart met een uitzonderlijk talent te maken had, Mart zelf was er totaal niet mee bezig. "Dat kwam eigenlijk pas met Marianum LIVE waar ik aan meedeed. Ik vond en vindt het gewoon nog steeds ontzettend leuk om gitaar te spelen al was het soms best wel lastig de discipline op te brengen om sommige dingen maar te blijven oefenen tot het goed ging." Na schooltijd was het ook vooral oefenen al hield hij er toch ook een andere hobby op na; fietscross. Uiteindelijk was het enkel en alleen nog zijn gitaar waar hij zich mee bezig hield. Zijn voorbeelden in het elektrische genre zijn vooral heren van de oude garde, Slash van Guns and Roses, Eddy van Halen, Brian May van Queen en Mark Knopfler van Dire Straits. Van de hedendaagse artiesten spreekt John Mayer hem wel aan. "Het is niet echt mijn muziek maar wat hij doet vind ik erg goed." Dat mensen hem erg goed vinden hoort hij regelmatig. Het doet hem niet naast zijn schoenen lopen. "Het doet op de een of andere manier altijd wel iets met je maar ik wil gitaar spelen omdat ik het leuk vind om te doen." Is Tommy Emmanuel zijn idool, toch wil hij hem niet exact kopiëren. "Ik wil ook graag de niet-gitaarkenner uitleggen wat ik doe, mede aan de hand van bekende nummers die ik dan speel. Ook zou ik ooit wel eigen werk willen spelen. Dat moet er nog wel van komen. Ik heb al wel nummers maar het is nog niet geheel zoals ik wil." Op 28 mei staat Mart met zijn eerste soloprogramma in de Doopsgezinde kerk in Winterswijk. Het programma is reeds uitverkocht.

Het Bariet in actie voor Kanjers voor Kanjers

Vier kanjers van school Het Bariet gaan de Passo dello Stelvio beklimmen. Foto: PR

LICHTENVOORDE – Vier kanjers van school Het Bariet gaan op vrijdag 23 juni de Italiaanse berg de Passo dello Stelvio beklimmen. De klim is een grote sponsoractie, onder de naam Tristan Hoffman Challenge, voor de stichting Kanjers voor Kanjers waaraan zo'n 150 deelnemers uit de regio meedoen. Leerlingen Marsha van den Hoorn, Kevin Velthuijs en Pascal Kraaijenbrink gaan samen met teamleider Inge Wijnen de uitdaging aan om de 21 kilometer lange beklimming te volbrengen. Om zo veel mogelijk geld bij elkaar te verdienen helpt de hele school mee met allerlei acties. Zo wordt er op vrijdag 19 mei een sponsordag gehouden.

Door Karin Stronks

"Wij hebben regelmatig contact met Kanjers voor Kanjers, onze school heeft fitness toestellen van deze stichting gekregen. In het najaar werden wij gevraagd of we met een aantal leerlingen wilden meedoen met de sponsoractie Tristan Hoffman Challenge, de beklimming van de Passo dello Stelvio. We hebben meteen een oproep gedaan aan onze leerlingen en hun ouders", vertelt teamleider Inge Wijnen enthousiast. Drie scholieren van Het Bariet gaven aan dat ze mee wilden doen. Kevin en Pascal gaan samen met teamleider Inge hardlopend de berg bedwingen, Marsha zal de klim wandelend afleggen.
De hele school leeft mee met de vier Bariet Kanjers en er zijn sponsoracties op touw gezet. Zo staan er drie containers in school waarin lege statiegeldflessen gedeponeerd kunnen worden. Ook is de actiedag bedacht. Inge: "Op vrijdag 19 mei is iedereen van harte welkom bij de sponsordag van school Bariet aan de dr. Ariënsstraat 3A. We houden onder andere een grote veiling van 12.00 tot 15.00 uur en een verloting. Voor de veiling kunnen we nog wel goede, bijzondere en leuke spullen gebruiken, hierover kunnen mensen mij mailen. We veilen onder andere een ritje in een koets, gesigneerde shirts en ballen van De Graafschap en appeltaarten", geeft Inge aan. Marsha zegt: "Het is fijn dat de hele school meehelpt! Onze tumblingbaan actie, die we ook houden op de sponsordag, is net zoiets als een sponsorloop maar hier gaat het om springen op de tumblingbaan."
Marsha, Kevin, Pascal en Inge zijn al volop aan het trainen voor de Challenge. De Passo dello Stelvio is een zware klim van 21 kilometer lang. "Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,7 %, in Tour de France begrippen betekent dat een col van de buitencaterorie", legt Inge uit. Marsha voegt toe: "We zijn pas nog voor een training naar Duitsland geweest en hebben bij Tecklenburg een heuveltraining gedaan. Zelf wandel ik veel, ook vaak met mijn oma." Pascal en Kevin zijn vrij sportief maar ook zij maken extra trainingsuren. Op zondag 14 mei doen Inge, Kevin en Pascal mee in Vorden met de Kastelenloop, een halve marathon. Inge: "De sfeer bij de Tristan Hoffman Challenge is fantastisch. Dat geeft op zich al energie, dat je met zo'n grote groep iets gaat volbrengen voor het goede doel: Kanjers voor Kanjers. Maar zwaar zal het worden, dat zeker..."
Marsha vertelt: "Toevallig vertrekken we op mijn verjaardag, op 21 juni! We komen zondag de 25ste terug. We verblijven in hotels. Supporters mogen natuurlijk mee! Ons jaarlijkse schoolkamp moeten we nu missen maar deze ervaring willen we meemaken!" De equipe van Het Bariet zal op vrijdag 23 juni de Passo dello Stelvio beklimmen. "We maken onderweg vlogs die we plaatsen op Facebook. We goed verzorgd, er rijden motoren mee die drinken en bananen bij zich hebben", glimlacht Inge. Ze voegt toe: "We hopen dat we een heel groot bedrag bij elkaar brengen voor Kanjers voor Kanjers, daar doen we het voor."


i.wijnen@hetbariet.nl

Bijzondere rotor-vliegtuigen op vliegveld Wenningfeld

Een gyrocopter, zoals die ongetwijfeld tijdens de Fly In op Wenningfeld te zien zal zijn. Foto: PR

STADTLOHN/VREDEN - Op 20 en 21 mei is de eerste rotor Fly In op het vliegveld Stadtlohn-Vreden, bij velen bekend als vliegveld Wenningfeld, net over de grens bij Winterswijk. Vooral piloten met hun gyrocopters uit heel Duitsland, maar ook uit Nederland, geven acte de présence. De gyrocopter, ook wel autogyro genoemd, is een rotorvliegtuig dat een propeller heeft voor de voortbeweging en door de voortbewegingsnelheid komt de rotor in beweging, waardoor het vliegtuig stijgvermogen krijgt. Daarmee is het een wezenlijk ander toestel dan de helikopter, waarvan er trouwens ook een aantal op 20 en 21 mei aanwezig zijn.

Het vliegveld staat twee dagen lang in het teken van de Fly In. Beide dagen zal er vanaf 10 uur gevlogen worden. Het is geen evenement en daarom is de entree gratis. De eerste toestellen komen waarschijnlijk al op vrijdag, maar ook zaterdagochtend wordt de aankomst van allerlei deelnemers verwacht. De helikopters en gyrocopters zijn zowel op de grond als in de lucht te zien. Naar verwachting zullen er tussen de vijftien en dertig aanwezig zijn. Er komt waarschijnlijk ook nog een formatievlucht. Op de grond staat ook een Bölkow Bo105, een oudere helikopter, waar iedereen in kan om het toestel van dichtbij te bekijken. Dat type helikopter vloog onder meer voor de Nederlandse politie en de ANWB.

Het treffen heeft voor de deelnemers het doel ervaringen uit te wisselen en met gelijkgestemden in gesprek te komen. Er worden demovluchten met gyrocopters gemaakt. Rondvluchten met helikopter en gyrocopter behoren ook tot de mogelijkheid. In het kader van deze Fly In presenteren zich de bedrijven Auto-Gyro, GermanGyro Gyro Saftie Aviation, Celier Aviation, Phenix Autogyro en Ela-Aviation. Auto-Gyro komt met de net ontwikkelde MTO-sport 2017 en zal enkele demovluchten uitvoeren.

Er staat ook een model van een gyrocopter, waar belangstellenden in kunnen kijken. Er staan bovendien nog een aantal toestellen waar men heel dichtbij kan komen. En er kan ook gevlogen worden, tegen betaling, of er kan een afspraak gemaakt worden om op een ander moment te vliegen.

Bij goed weer biedt de luchthaven naast de activiteiten rond gyrocopters en helicopters met het 'gewone' luchtbedrijf ook een interessant beeld: dan zijn de parachutespringers actief, zijn er zweefvliegtuigen in de lucht en voeren de vliegscholen Funflight en Air Stadtlohn hun vlieglessen uit. Wie belangstelling heeft kan een proefles nemen.


.

Column

Dauwtrappen

Uitgerekend op die Hemelvaartsdag 1975 was ik er niet bij. Jaren achtereen was het popfestival in het Lochemse openluchttheater onze vaste bestemming bij het dauwtrappen. Maar nu, op de 'geboortedag' van de boerenrock, was ik thuis gebleven. Driekwart jaar eerder was ik getrouwd en ik verkeerde in de veronderstelling dat het rondhangen op een popfestival dan niet meer hoorde. Een misvatting waar ik later wel op ben teruggekomen. Maar intussen had ik dus wel het befaamde eerste grote optreden van Normaal gemist. Te vroeg getrouwd dus. Dat vonden mijn ouders toen trouwens ook al, maar dan wel om andere redenen.

Zoals gezegd, jaren achtereen (vanaf de eerste keer in 1968) was ik er wel bij daar in het openluchttheater. Zoals veel van mijn leeftijdsgenoten stond ik op Hemelvaartsdag vroeg op en fietste ik naar Lochem. Dezelfde route als elke dag, want ik ging ook in Lochem naar school. Maar op 'normale' dagen pakte ik de brommer. Dan maakte ik me niet moe, dat deed je alleen op Hemelvaartsdag.

Ik wist toen niet dat datzelfde Lochem ook voor eerdere generaties in de Achterhoek een favoriete dauwtrapbestemming was. Net zoals trouwens het Montferland. Tenminste, in de tijd dat je ging dauwtrappen op de fiets. Want wat heel veel mensen niet weten is, dat de traditie van dauwtrappen al dateert van ver voordat de fiets werd uitgevonden. Toen de mensen nog moesten lopen als ze van A naar B wilden. Vandaar ook die naam dauwtrappen: als je 's morgens vroeg door de velden wandelde trapte je letterlijk in de dauw.

Tegenwoordig zie je op Hemelvaartsdag nog wel eens jongelui fietsen met een krat bier op de bagagedrager. Sommige mensen (vooral natuurlijk de wat oudere) spreken daar schande van en enkele gemeenten hebben dat in hun plaatselijke verordening zelfs verboden. Vroeger deed men daar niet zo moeilijk over. Zeker ook niet in de Achterhoek. Daar was het gebruikelijk om op de wandeltocht een fles foezel (jenever of brandewijn) mee te nemen. En tegen de tijd dat die leeg was, kon je wel in een café terecht. In de Geldersche Volksalmanak van 1858 wordt beschreven hoe er op Hemelvaartsdag in de dorpen veel rumoer en spektakel was. "Tegen de avond was het halve dorp dronken. Dat joelde er herbergen in en uit en schreeuwde langs de weg en door het dorp alsof er een troep razenden was losgebroken."

Hoewel wij op dat Lochemse popfestival ook heus wel een glaasje bier dronken hebben mijn vrienden en ik het nooit zo bont gemaakt. Mijn schoonvader Han Leerink trouwens ook niet, toen hij in 1941 ging dauwtrappen. Als vijftienjarige zal hij daar niet eens het geld voor hebben gehad.

Voor hij stierf (hij werd 91) heeft mijn schoonvader zijn levensverhaal op papier gezet. Daardoor weet ik, dat hij op Hemelvaartsdag in dat tweede oorlogsjaar met zijn vrienden op de fiets naar Lochem wilde, naar de Paasberg. Onderweg wijzigden echter de plannen een paar keer, waardoor het een heel ander tochtje werd. Han en zijn vier makkers reden vanuit hun dorp Varsseveld naar achtereenvolgens Winterswijk, Groenlo, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Vorden. Dan naar Bronkhorst en met het veer de IJssel over. Aan de andere kant van die rivier weer zuidwaarts en via Dieren en Velp naar de dierentuin in Arnhem. Terug ging het via Rheden en Doesburg, met nog een bezoekje aan de Posbank.

In zijn verhaal over die fietstocht, driekwart eeuw later opgeschreven, heeft mijn schoonvader het over 110 kilometer. Dat is al een afstand om U tegen te zeggen. Maar met behulp van de ANWB-routeplanner heb ik de route nog maar eens berekend. Ik kwam uit op maar liefst 147 kilometer. Afgelegd op één dag, op fietsen zonder versnelling of trapondersteuning. Dat lukt domweg niet, als je tussendoor nog aan Bacchus offert!

Arriva blijft vervoerder in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Ook de komende jaren, tot 2025, blijft Arriva de vervoerder voor de inwoners van de Liemers/Achterhoek en Rivierenland. De provincie –opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer- besloot de concessie te verlengen met vijf jaar. De concessie was afgesloten op 23 december 2009 voor tien jaar. Deze mogelijkheid om te verlengen met vijf jaar was opgenomen in het contract. Voor een verlenging moest Arriva op vier punten positief scoren. Uit onderzoek en monitoring bleek dat dit op alle vier de punten is gelukt. De vier punten zijn: meer reizigers in de trein, klanttevredenheid, tevredenheid personeel en reductie van CO2. Conny Bieze, gedeputeerde mobiliteit: "De verlenging is ook een compliment aan alle medewerkers bij Arriva voor hun inzet en de directie die een goede partner is gebleken. We vertrouwen erop dat de komende jaren de stiptheid en de dienstverlening nog verder zal verbeteren." Door de verlenging wordt nu ook continuïteit geboden, zowel voor de reizigers als voor het bedrijf. De komende jaren gaat het openbaar vervoer steeds meer veranderen van nu nog volledig aanbodgericht naar meer vraaggericht. en met meer flexibele vormen. Bieze: "Drukke lijnen gaan we sterker maken, beter en sneller. Lijnen waar minder mensen gebruik van maken gaan we anders organiseren. Vervoerders moeten bij deze veranderingen betrokken worden en denken mee en investeren mee. Om dit te kunnen doen is continuïteit ook belangrijk."