Dinxpers Nieuws

13 juni 2017

Dinxpers Nieuws 13 juni 2017


Verkeersexamen: 100% geslaagd

Klaar voor de start van het verkeersexamen. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO/DE HEURNE/BREEDENBROEK - Woensdagochtend 7 juni hebben 99 leerlingen van alle groepen 7 onder 'onstuimige' omstandigheden de examenroute door het dorp gefietst. Tussen 8.30 uur en 10.30 uur startten de leerlingen achter de Dorpskerk om daarna geconcentreerd de 3,5 km lange examenroute te rijden. Onderweg kwamen de leerlingen langs 19 controleurs die beoordeelden of ze de verkeersregels volgden. Het resultaat was uitmuntend: alle leerlingen zijn geslaagd. De verkeerscommissie dankt de leerlingen en hun leerkrachten, maar vooral ook Veilig Verkeer Nederland, Harm Takke, Jumbo Arentz en alle controleurs heel hartelijk voor hun bijdrage aan deze mooie verkeersochtend. Foto: Frank Vinkenvleugel

Netjes volgens de regels de route volgen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Netjes volgens de regels de route volgen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Asbest op speelterrein De Bijvank

DINXPERLO - Begin april hebben buitendienstmedewerkers van de gemeente Aalten asbest aangetroffen op het speelterrein De Bijvank in Dinxperlo. Medewerkers van de gemeente waren bezig met herinrichtingswerkzaamheden toen de verontreiniging werd aangetroffen. Uit nader onderzoek, uitgevoerd door een specialistisch bedrijf, bleek dat het gehele terrein tot op een diepte van 80 centimeter is vervuild met stukjes asbest. Het terrein is vanaf het moment dat er asbest is aangetroffen, afgesloten.

Door Joost van de Nadort

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat ook aan de randen van de speelplaats asbest aanwezig is. Hierdoor is het zeker niet uitgesloten dat in de bodem van de aangrenzende woningen ook asbest zal worden aangetroffen. Omwonenden hebben al verklaard dat zij in het verleden stukjes asbest in hun tuin hebben gevonden. Door de vondst van asbest krijgen de woningen die grenzen aan de speelplaats het predicaat 'asbestverdacht'. Dat kan problemen opleveren wanneer een omwonende plannen heeft om zijn woning te verkopen. Een koper van een woning met het predicaat 'asbestverdacht' krijgt geen hypotheek. Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet de eigenaar aantonen dat er geen asbest in de bodem zit. Voor eigenaren van een perceel met het predicaat 'asbestverdacht' een probleem dus.

Nader onderzoek
Om vast te stellen of ook buiten het terrein van de speelplaats sprake is van asbestverontreiniging is nader onderzoek nodig. De gemeente Aalten en woningstichting De Woonplaats, die een aantal woningen die aan de speelplaats grenzen verhuurt, zullen dat onderzoek laten uitvoeren. Hiervoor zullen proefgaten van ongeveer dertig bij dertig centimeter worden gegraven. Ook woningeigenaren kunnen meedoen aan dit onderzoek. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat op het terrein van een woningeigenaar de bodem is verontreinigd met asbest zullen zij om van het predicaat 'asbestverdacht' af te komen zelf een aanvullend onderzoek moeten laten uitvoeren.

Wanneer uit beide onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid asbest per kilogram grond onder de norm van 100 milligram per kilogram grond blijft, gaat het predicaat 'asbestverdacht' van het perceel af en worden de beperkingen opgeheven. Als blijkt dat deze norm wordt overschreden, krijgt de eigenaar van de provincie Gelderland een schrijven dat het perceel 'asbestverdacht' blijft.

Eigenaren moeten dan zelf de beslissing nemen of zij overgaan tot saneren. Alleen wanneer meer dan 1000 milligram asbest per kilogram grond wordt aangetroffen, wordt de eigenaar door de provincie verplicht de grond te saneren.

Bijeenkomsten
Zo'n dertig omwonenden zijn per brief en door middel van voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd. Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 mei waren maar vijf bewoners aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 1 juni, waar omwonenden vragen konden stellen aan deskundigen van de gemeente Aalten, de provincie en de woningstichting De Woonplaats, was de opkomst veel groter. Een woordvoerster van de gemeente: "Volgens mij zijn op twee na alle omwonenden geweest."

Rondje Achterhoeks talent in Engbergen

VOORST - In openluchttheater Engbergen is op zaterdag 17 juni Rondje Achterhoeks talent te zien en te horen, een avondvullend programma met dialectmuziek, pop, soul en jazz, gespeeld door Ben Lukassen, Emma Lukassen en Wies Knipping.

Ben Lukassen is een singer/songwriter die het liefst zingt in de Achterhoekse (Nedersaksische) taal. Recht uit het hart met veel gevoel voor ritme en taal. Hij componeert en arrangeert voornamelijk zelf zijn muziek en begeleid zijn liedjes met gitaar of piano.
Emma Lukassen speelt piano en zingt pop, soul en jazz. Ze treedt op samen met gitarist Wies Knipping. Ze zingen nummers van onder andere Stevie Wonder, Michael Jackson en John Mayer.
In 2016 won het duo tijdens een jazzfestival in Doetinchem de DjazzVibes Award. Dit is een aanmoedigingsprijs voor lokale en regionale artiesten die zich richten op jazzmuziek in uiteenlopende vormen. Emma Lukassen zingt ook liedjes in het dialect die door haar vader Ben Lukassen zijn geschreven. Emma studeert aan het Conservatorium in Arnhem en Wies heeft de vooropleiding Conservatorium afgesloten.

Het programma begint op zaterdag 17 juni om 20.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en aan de avondkassa 15 euro. Het theater beschikt over een grote chute dus bezoekers zitten altijd droog.

Opbrengst collecte Longfonds

DINXPERLO/DE HEURNE - De jaarlijkse collecte voor het Longfonds, gehouden in de week van 8 tot en met 13 mei heeft in Dinxperlo en De Heurne 3412,97 euro opgebracht. Alle collectanten en gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Rode Nikes

Rode Nikes voor een 96-jarige. Foto: PR

Normaal gesproken is de redactie niet blij met een foto waarop geen gezichten te zien zijn. In dit geval hebben we daarvoor alle begrip, en plaatsen het met plezier, omdat het bijbehorende verhaal de moeite waard is.

Asbest op speelterrein De Bijvank

Het speelterrein is verboden gebied in afwachting van de sanering. Foto: Frank Vinkenvleugel

Vervolg van de voorpagina

DINXPERLO - Begin april troffen medewerkers van de gemeente asbest aan op het speelterreintje De Bijvank. Dat heeft consequenties: het terrein moet gesaneerd worden, maar er moet ook onderzocht worden of de aangrenzende grond bij woningen niet is verontreinigd.

Door Joost van de Nadort

Gezondheidsrisico's
De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Desondanks meldt de GGD dat zij geen grote gezondheidsrisico's zien. Burgemeester Arnold Gerritsen: "Ik kan me voorstellen dat dit vreemd overkomt. Dit heeft te maken met het type asbest dat is gevonden. Het gaat hier om het zogenaamde hechtgebonden asbest. Dat zijn stukjes dakbeschot en stukjes asbesthoudende golfplaat. Wanneer dit asbest niet wordt bewerkt, is er veel minder gevaar voor de gezondheid dan wanneer er asbestvezels worden aangetroffen. Het is echter wel zaak dat het wordt opgeruimd omdat bij bijvoorbeeld toekomstige werkzaamheden de stukjes asbest kapot kunnen gaan waardoor er wel vezels vrij kunnen komen."
De gemeente zal als eigenaar van de speelplaats De Bijvank de sanering op zich nemen. Er zal ongeveer 750 kubieke meter grond worden verwijderd. Dat zijn zo'n 150 vrachtwagens. Daarna moet de speelplaats opnieuw worden ingericht.

Planning
Het is de bedoeling dat de saneringswerkzaamheden op maandag 26 juni zullen beginnen. De verwachting is dat dit wel enige (verkeers)overlast met zich mee zal brengen. De werkzaamheden zullen als het goed is twee weken later zijn afgerond. Na de bouwvak zal worden begonnen met het herinrichten van de speelplaats. Het aanvullende onderzoek om vast te stellen in hoeverre de grond van de omwonenden is vervuild, zal waarschijnlijk medio juli beginnen. De resultaten van dit onderzoek zijn waarschijnlijk in oktober/november beschikbaar.

Reactie buurtbewoners
Volgens een buurtbewoner is een aantal omwonenden het niet eens met de volgorde die de gemeente hanteert bij de sanering. Hij zegt: "Wij zouden graag zien dat eerst alle onderzoeken worden afgerond en dan pas wordt begonnen met de sanering. Op die manier kunnen bewoners en gemeente samen optrekken tijdens het saneren. " Wat hen grote zorgen baart is dat hun koopwoning het predicaat asbestverdacht heeft gekregen terwijl nog niet duidelijk is of er ook daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is. Zij zijn bang dat zij gedurende lange tijd met een onverkoopbaar huis zitten. Op dinsdag 13 juni willen ze graag de pers te woord staan om hun visie te geven.

www.aalten.nl/bijvank

In Harmonie naar zomerse oorden

BREEDENBROEK - Op vrijdagavond 30 juni zal Harmonie St. Antonius haar jaarlijkse Zomeravondconcert geven. Dit jaar is er als locatie gekozen voor de pastorietuin in Breedenbroek. In een schitterende ambiance zullen de leden van de Harmonie het publiek meenemen op een muzikale zomerse reis. Naast de leden van het A-orkest zullen op deze avond ook de leden van het jeugdorkest en zelfs de jongste leden van de cursus Muziek Maak Je Zelf het publiek verrassen met zomers klanken. Het Zomeravondconcert van de Harmonie is al jaren een vaste prik. Vlak voor de zomervakantie begint op een vrijdagavond gezellige en zomerse muziek ten gehore brengen. Er worden veelal bekende nummers ten gehore gebracht, die de meesten zullen kennen van de recente hitlijsten of anders de Top 2000. Het Zomeravondconcert begint om 20.00 uur. Ook de jongste toeschouwers zijn van harte welkom, het concert zal tot ongeveer 21.15 uur duren. Daarna is er gelegenheid om gezellig na te praten.

Column

Baard

Als iemands baard vlam heeft gevat is er altijd wel een ander iemand die zijn handen er aan wil warmen. Deze uitspraak is van toepassing op de gebeurtenissen die enkele maanden geleden hebben plaatsgevonden bij de kerk in het centrum.
Een monteur was zijn busje aan het uitladen met spullen die hij nodig had voor reparatie en onderhoud aan het verwarmingssysteem van de kerk. Een op de loer liggende BOA vond het nodig deze monteur een bekeuring te geven omdat hij zijn busje tijdelijk op de stoep had geparkeerd. Zij (deze ambtenaar was een dame, een Bitch Of 0543) bleef op haar strepen staan die ze niet eens had en drukte het proces-verbaal inclusief bekeuring er door.
Reiskosten gemaakt naar de gemeentelijke residentie, uren gepraat om tegenargumenten aan te voeren en een berg telefoonkosten. Naar verluidt zijn deze kosten nog hoger dan de boete zelf. Men was het roerend eens met het lijdend voorwerp (vlam in de baard) maar de boete bleef bestaan (warme gemeentelijke handen).
De wereld brandt, het begrotingstekort loopt op, de rotzooi bij de oude Tapijtfabriek wordt alleen maar meer en mestsilo's scheuren. En dan vindt deze ambtenaar van een kleine zichzelf respecterende gemeente in de verre Achterhoek het nodig om de afstand Gemeente – Burger nog groter te maken. De stopwatch kwam er aan te pas en toen de toegestane twaalf minuten voorbij waren kwam ze likkebaardend op haar prooi af. In plaats van eerst te vragen en een helpende hand te bieden om het busje sneller van de stoep af te krijgen deelde ze een dreun uit. Met als gevolg dat onlangs de boete toch moest worden betaald.
Gemeentelijke wegen zijn ondoorgrondelijk. Men beweert in dienst te staan van de burger maar ondertussen proberen ze wel de aanwezige baardharen er één voor één uit te trekken.


Hol ow goed!
H. Eurneman

Expositie fotografieproject bij Dr Jenny

Van links naar rechts de heer Krabben en de dames Ten Brinke, Te Grotenhuis, Doddema en Stoelhorst hebben met succes de opening verricht. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - De expositie van het fotografieproject 'Dinxperlo – Suderwick vroeger en nu' werd op donderdag 8 juni geopend bij Careaz Dr. Jenny. Na dat het lint werd doorgeknipt door de heer Krabben en de dames Ten Brinke, te Grotenhuis, Doddema en Stoelhorst, bewoners van Dr. Jenny, werden de fotocollages van het project met enthousiasme bekeken. Volgens Karin Droppers van Careaz Dr. Jenny zijn activiteiten als deze zeker voor herhaling vatbaar. De expositie in woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny is te bezoeken tot en met vrijdag 23 juni, dagelijks van 10.30 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Aan dit project werd deelgenomen door bewoners van woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny, senioren van de dagopvang en van Heimatverein Suderwick en leerlingen en leerkrachten van twee groepen 8 van IKC De Bosmark in Dinxperlo.

Markante locaties in Dinxperlo en Suderwick, te zien op oude foto's, zijn opnieuw gefotografeerd om de verschillen tussen vroeger en nu goed te kunnen bekijken. Daarnaast is er een beeldverslag gemaakt van de activiteiten binnen het project zodat het proces goed te volgen is. De leerlingen hebben zich onder andere laten inspireren door verhalen over vroeger van de ouderen.

Meteen werd de expositie druk bekeken. Foto: Frank Vinkenvleugel

Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact. Boogie Woogie Winterswijk is als projectleider betrokken bij het pact.

Bieb houdt schrijfwedstrijd Vaak bu'j te bang

Voorlezen op de Zwarte Cross. Foto: PR

Te winnen: kaarten voor de Zwarte Cross

ACHTERHOEK - De Zwarte Cross en de Gelderse en Overijssels bibliotheken dagen basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 uit voor de schrijfwedstrijd 'Vaak bu-j te bang'. Aan de leerlingen wordt gevraagd een verhaal of gedicht te schrijven over (te) bang zijn. Een jury, met onder andere Tante Rikie en Gijs Jolink, beoordeelt de inzendingen en roept op 1 juli de prijswinnaars uit. De hoofdprijs is toegang tot de Zwarte Cross voor het hele gezin. Deelnemers kunnen hun inbreng voor 22 juni sturen naar webredactie@oostachterhoek.nl.

De festivalorganisator geeft aan dat angst de laatste tijd vaak de norm lijkt te zijn. Hier wil de organisatie graag een vuist tegen maken. De Zwarte Cross roept bezoekers op hun angsten overboord te zetten en in het diepe te springen. De Gelderse en Overijsselse bibliotheken willen hier graag hun bijdrage aan leveren. Het onderwerp van de schrijfwedstrijd is daarom gelijk aan het thema van de Zwarte Cross 'Vaak bu-j te bang'.
'Vaak bu'j te bang!' is een Achterhoekse uitdrukking en wordt regelmatig gebezigd om elkaar uit te dagen. 'Vrij vertaald betekent het thema zoveel als: maak je toch geen zorgen, spring eens in het diepe of no guts, no glory!', zo omschrijft de Zwarte Cross het zelf. Het festival is van donderdag 13 tot en met zondag 16 juli. En natuurlijk is Tante Rikies voorleesteam, bestaande uit bibliotheekmedewerkers uit de Achterhoek, weer actief in het Blagenparadijs.

Open Huis gemeentehuis Aalten

Het gemeentehuis, gezien vanaf de Markt. Foto: Leo van der Linde

AALTEN - De gemeente Aalten zet op zaterdag 17 juni van 10.00 tot 15.00 uur de deuren open van het gemeentehuis. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het verbouwde gemeentehuis en het nieuwe bestuurscentrum aan de Markt in Aalten. Ook buiten is er van alles te zien en te doen voor jong en oud.

In het bestuurscentrum is de democratiefabriek opgesteld. Dit is een installatie van Huis van de Jeugd over vrede, democratie en burgerschap. Met name jongeren, tussen de 10 en 18 jaar, kunnen hier op een leuke en interactieve manier hun kennis over onze democratie testen en vergroten. Op andere plekken in het gemeentehuis presenteren de lokale politieke partijen zich met stands. En natuurlijk kunnen bezoekers deelnemen aan een rondleiding of een presentatie bijwonen.

Buiten op de Markt verzorgen brandweer, politie en buitendienstmedewerkers demonstraties. De brandweer geeft om 11.30 en 13.30 uur een demonstratie hulpverlening. Ook kunnen bezoekers zelf een brandje blussen.

Het gemeentehuis, gezien vanaf de Landstraat. Foto: Leo van der Linde

Altijd al een politieauto van binnen willen zien? Dat kan! De buitendienst is aanwezig met een veeg- en schaafmachine. En hoewel het zomer is, staat er ook een strooiwagen op de Markt.

Ruilhoek 't Hoekje in Kulturhus Dinxperlo

Brigitte Rougoor en Monica Jansen (rechts). Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Afgelopen donderdag is een speciale hoek met de ruilkasten 't Hoekje geopend in het Kulturhus in Dinxperlo. Initiatiefnemers van dit project zijn Brigitte Rougoor en Monica Jansen. De beide dames krijgen hier de nodige ondersteuning bij van Figulus Welzijn.

Door Waltraud Wensink

Brigitte Rougoor en Monica Jansen (rechts). Foto: Frank Vinkenvleugel

De achterliggende gedachte is dat mensen producten zoals voeding, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen komen ruilen voor artikelen die ze niet gebruiken. Hiervoor zijn speciaal twee kasten ingericht. Denk hierbij aan frisdrank, koekjes, koffie, pasta, wasmiddel, allesreiniger, etc. Daarnaast staan er stellingkasten waarvan men een schapje kan huren tegen een klein bedrag waar zelfgemaakte spullen worden uitgestald voor verkoop. De opbrengst van de huur komt dan weer ten goede aan artikelen voor in de ruilkast. Steffan Rexwinkel van Figulus Welzijn doet het openingswoord en geeft aan dat hij blij is met dit initiatief. "Het is een goed plan en Figulus Welzijn ondersteunt dit soort activiteiten graag. Het is bedoeld voor alle doelgroepen binnen onze gemeente. De mensen van de ontmoetingsactiviteiten kunnen laten zien wat ze hebben gemaakt en hun spulletjes verkopen. Ruilen voor de ene doelgroep en laten zien wat je talenten zijn voor de andere doelgroep is eigenlijk de strekking. De dames hebben op deze manier eigenlijk een win-winsituatie gecreëerd. We hopen op een lange en vruchtbare samenwerking", aldus Steffan. In 't Hoekje staat buiten de stellingkasten en de ruilkasten ook nog de weggeefkast van TV Gelderland.

'Het geeft ons een goed gevoel'
Monica en Brigitte hebben alle twee het hart op de goede plek en doen dit niet uit persoonlijk belang. Monica: "Het enige belang dat wij hier uithalen is dat het onszelf een goed gevoel geeft om iets voor een ander te kunnen betekenen. We zagen dat een soortgelijk project ook in Terborg is gestart en waren gelijk enthousiast. We weten dat de noodzaak er is voor bepaalde mensen. Ze mogen producten die ze niet kunnen gebruiken, ruilen voor een ander artikel. Soms is het in overleg ook mogelijk om iets mee te nemen zonder te ruilen." Brigitte: "Het kan het voor sommige mensen een hele stap zijn om dit te doen. Soms is er een schaamtegevoel. Om de drempel voor een aantal mensen lager te maken is dan ook iedereen welkom die iets komt brengen, ruilen of misschien iets kopen van een van de schappen. Zo vallen de mensen die het liever voor zich houden, niet zo op. De ruilhoek is voor iedereen! Iedereen heeft wel eens iets in de kast staan wat niet gebruikt of gegeten wordt. Dan is de ruilkast in 't Hoekje daar uitermate geschikt voor, dat mag je gerust komen brengen. 't Hoekje is blij met deze artikelen."

Beschikbare schapjes reserveren
"De schappen van de stellingkasten van 't Hoekje zijn te huur voor 2,50 euro en we beginnen met een paar stellingen. Bij voldoende interesse gaan we meer stellingkasten regelen zodat we geleidelijk kunnen uitbreiden", meent Monica. En dat er interesse is blijkt wel want na de officiële opening waarbij de beide dames het lint hebben doorgeknipt waren de beschikbare schappen al snel gereserveerd voor belangstellenden. Er zijn een paar kleine regeltjes waar de bezoekers van 't Hoekje zich aan moeten houden. Brigitte: "Per keer mogen er drie producten worden geruild en de ruilingen moeten wel enigszins in verhouding tot elkaar staan. Verder worden er geen alcohol en sigaretten geruild. In sommige gevallen wordt er gekeken naar de persoonlijke situatie en afhankelijk daarvan handelen we. Verder is het belangrijk dat de producten die worden aangeboden minimaal één maand houdbaar zijn, buiten de koelkast."
De beide dames hopen op voldoende belangstelling voor zowel de ruilkast als voor de huurschapjes waar mensen van de ontmoetingsactiviteiten maar ook van buitenaf hun talenten uitstallen en te koop aan bieden. Voor het huren van een schapje kun je dagelijks terecht aan de balie van Figulus Welzijn. Voor het ruilen in 't Hoekje kan men iedere donderdag in het Kulturhus terecht van 19:00 tot 22:00 uur, aan de kant van de Terborgseweg.
Voor vragen en meer informatie kan iedereen op donderdagavond terecht bij Monica Jansen en Brigitte Rougoor en op andere dagen bij Steffan Rexwinkel van Figulus Welzijn in het Kulturhus in Dinxperlo.

Mantelzorgcafé voor inwoners van de gemeente Aalten

AALTEN/DINXPERLO - Op dinsdagochtend 20 juni is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten, van 10.30 tot 12.00 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. Dé plek om andere mantelzorgers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op dinsdagochtend 20 juni, 26 september en 21 november in 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten van 10.30 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag 24 augustus, 26 oktober en
14 december in De Sander, Aaltensweg 73 in Dinxperlo van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Wereldwinkel viert feest en deelt uit

Net echt, zo'n schmink-tattoo. Foto: PR

DINXPERLO - In de maand mei heeft de Wereldwinkel Dinxperlo aandacht besteed aan haar 25-jarig bestaan. Een heugelijk feit, voor deze hedendaagse winkel die gedraaid wordt door vrijwilligers en als doel heeft bewustwording van Fair Trade bevorderen bij de Dinxperlose klant.

In mei konden mensen die, net als de winkel, 25 jaar oud worden of 25 jaar getrouwd zijn, hun naam en adres inleveren en kans maken op een cadeaubon van € 25,00. De gelukkige winnaar hiervan is Coen Rougoor. Hij wordt van harte gefeliciteerd met zijn verjaardag en met de cadeaubon. Tijdens de feestelijke activiteiten bij de winkel op vrijdag 25 mei konden kinderen zich laten schminken, maar ook kon er een echte henna-tattoo gezet worden.

Er was een watercocktail-challenge, heerlijke smaakjes proeven in water; en dat was zeker lekker met de tropische temperatuur van die middag. Saskia Geven heeft alle vier smaken goed geraden. Ze wint een Dopper-drinkfles.
In de winkel was er van 26 tot en met 31 mei een ballonnenactie; alle klanten gingen met een leuke attentie naar huis. Tenslotte, op 31 mei, vierden genodigden, samen met alle medewerkers van de winkel het jubileum. Tijdens deze gezellige bijeenkomst bij de winkel kwam Muziekvereniging Prinses Beatrix een prachtige serenade brengen waar iedereen van genoot.
Zo sluit de Wereldwinkel haar jubileumactiviteiten af en hoopt nog vele jaren door te gaan als Fair Trade cadeauwinkel in Dinxperlo.

Muziekprogramma's van DinxperFM vernieuwd

DINXPERLO - The Roaring 70's en The Power of The Blues zijn twee van de programma's bij Dinxper FM die een grote groei doormaken wat populariteit betreft. De presentatie en techniek zijn in handen van Gerard Kolenbrander en Maarten ter Horst.

Op woensdagavond van 18.00 tot 22.00 uur kan er geluisterd worden naar The Roaring 70's, met zoals de naam al doet vermoeden, veel muziek uit de jaren zeventig. Er worden echter ook uitstapjes naar de jaren '60 gemaakt. Volgens Kolenbrander en Ter Horst wordt er namelijk te weinig aandacht geschonken aan deze muzikale periode. Beide heren zijn blij met de stijgende populariteit van het programma. Ook bij de Duitse luisteraars slaat het programma aan.

Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur is eerst het woord aan een ondernemer of instantie die iets wil vertellen over zijn bedrijf. Kolenbrander: "Onze ervaring is dat de ondernemers dit enorm weten te waarderen. Er liggen al een aantal aanmeldingen op de plank en mocht je als ondernemer ook graag te gast zijn in het programma, neem dan even contact met ons op." Het gesprek wordt afgewisseld met muziek uit de jaren zestig en zeventig. Ter Horst: "Momenteel hebben we veel aandacht voor de top 1000 van de zestiger en zeventiger jaren. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering vijftien van deze geweldige muzikale lijst. Aansluitend gaan we aandacht schenken aan The Classic Rock top 1000 uit de zestiger, zeventiger en ook tachtiger jaren. Het gaat om muziek van bands die hun sporen verdiend hebben in die periode. De nummers worden in volle lengte gedraaid ongeacht of het een nummer van 5 of 20 minuten betreft."

Met regelmaat zijn er ook muzikale gasten in de uitzending, zoals Getty Kaspers van Teach In en Peggy Vastbinder die als cartoonist en illustrator actief is. Op het programma staan nog popfotograaf Marion Arts en Ingrid Kup van het duo Big Mouth & Little Eve, Marian Pijnaker van de band Tower en coach van The Voice Kids.

The Power of the blues and beyond
In het programma The power of the Blues and Beyond, op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, worden alle stijlen en stromingen van de blues en aanverwante stijlen ten gehore gebracht zoals onder andere Blues, Bluesrock, Soul, Rock & Roll, Gospel en niet te vergeten Classic Rock. Ook de vrijdagavond staat garant voor een goed radioprogramma met veel muzikale onderwerpen. Ook hier waren al gasten zoals Thijs van Leer, Julian Sas en Rob Orlemans aanwezig in de studio. Op het programma staat bijvoorbeeld nog de special over Herman van Boeyen Vitesse) met oud-leden en fans. Daarnaast is er aandacht voor Eric Campfens, de auteur van Blues Magazine, Emile den Tex (producer en schrijver van onder andere Margriet Eshuis, Danny Lademacher en Oscar Benton). Verdere te verwachten zijn David Bowie tribute band, The Spiders From Mars, United Voices of Rock, Jay van Feggelen, Robert Soeterboek en Stan Verbraak.

Deze programma's zijn te beluisteren via de website van Dinxper FM. Daar kan men ook terecht voor vragen. Liefhebbers zijn altijd welkom om live in de studio aanwezig te zijn op De Markt 1c, Dinxperlo, tel. (0031)(0)315-236562.

Wereldwinkel viert feest en deelt uit

DINXPERLO - In de maand mei heeft de Wereldwinkel Dinxperlo aandacht besteed aan haar 25-jarig bestaan. Een heugelijk feit, voor deze hedendaagse winkel die gedraaid wordt door vrijwilligers en als doel heeft bewustwording van Fair Trade bevorderen bij de Dinxperlose klant.

In mei konden mensen die, net als de winkel, 25 jaar oud worden of 25 jaar getrouwd zijn, hun naam en adres inleveren en kans maken op een cadeaubon van € 25,00. De gelukkige winnaar hiervan is Coen Rougoor. Hij wordt van harte gefeliciteerd met zijn verjaardag en met de cadeaubon. Tijdens de feestelijke activiteiten bij de winkel op vrijdag 25 mei konden kinderen zich laten schminken, maar ook kon er een echte henna-tattoo gezet worden.

Er was een watercocktail-challenge, heerlijke smaakjes proeven in water; en dat was zeker lekker met de tropische temperatuur van die middag. Saskia Geven heeft alle vier smaken goed geraden. Ze wint een Dopper-drinkfles.
In de winkel was er van 26 tot en met 31 mei een ballonnenactie; alle klanten gingen met een leuke attentie naar huis. Tenslotte, op 31 mei, vierden genodigden, samen met alle medewerkers van de winkel het jubileum. Tijdens deze gezellige bijeenkomst bij de winkel kwam Muziekvereniging Prinses Beatrix een prachtige serenade brengen waar iedereen van genoot.
Zo sluit de Wereldwinkel haar jubileumactiviteiten af en hoopt nog vele jaren door te gaan als Fair Trade cadeauwinkel in Dinxperlo.

Ivo Willemsen volgt Henk Korten op bij Holaras

Ivo Willemsen is de nieuwe directeur van Holaras - Hoopman Machines. Foto: PR

IJZERLO - Ivo Willemsen (46) is sinds 1 mei de nieuwe algemeen directeur van Holaras - Hoopman Machines. Hij volgt Henk Korten op die na 43 dienstjaren bij Holaras - Hoopman Machines met pensioen gaat. Officieel afscheid van Henk Korten en de kennismaking met Ivo Willemsen zullen tijdens een open dag dit najaar bij Holaras nader ingevuld worden.

Na het afronden van zijn studie Landbouwtechniek aan de Landbouwuniversiteit in 1996 heeft Ivo Willemsen diverse technische en commerciële functies vervuld bij Kramp, Parker Hannifin en Royal Reesink.
De voorzitter van het bestuur van de Hoopman Group, Jan Willem Hoopman, geeft aan dat Ivo Willemsen met overtuiging en enthousiasme is benoemd. "Een opvolger vinden voor Henk Korten, die met zoveel overgave en passie het bedrijf heeft geleid, was geen eenvoudige opgave, maar Ivo Willemsen is iemand met een duidelijke visie, een verbinder en bovendien iemand die zeer gemotiveerd, betrokken en daadkrachtig is. Naast ruime ervaring in de agrarische sector beschikt hij over veel ervaring en kennis van operationele en commerciële bedrijfsprocessen. Ivo Willemsen voldoet in ruime mate aan het profiel dat wij als bestuur voor ogen hebben. Wij verwachten dat hij in staat is de kwaliteit van de Hoopman Machines te waarborgen en daarnaast een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van het merk Holaras."
Ivo Willemsen ziet deze nieuwe functie als een mooie uitdaging waarin hij als algemeen directeur alle facetten van zijn tot op heden opgedane kennis en ervaring kan gaan toepassen. "Voor mij is het helder dat Holaras - Hoopman Machines met zijn meer dan 100-jarig bestaan een van de toonaangevende spelers is op het gebied van machines voor de landbouw, akkerbouw, uienverwerking, industrie en biogas. Alles wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Daardoor is het bedrijf in staat dag in, dag uit, het maximale te halen uit kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en innovatie waarmee een solide basis is gelegd voor toekomstige groei."


Duitse band 'aan komen lopen' op PinkRock

Jonge muziekfans kijken de kunst af. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Zaterdag 3 juni tijdens de opbouw van PinkRock streek een groep Duitse fietsers neer op het terras bij de Sander. Schuilen voor de regen en toe aan koffie en bier. Deze toevallige ontmoeting resulteerde in een optreden van de band Tepco Doesn't Answer. Gepokte en gemazelde muzikanten uit Dingden en Wesel. Samen met Blinck, The Sigmunds, The Bree, Funhouse, Moonstruck, Paul Chevrolet and the rockin' Cadillacs en afsluiter Mass Rebellion zorgden zij voor een uitstekende editie van de zevende editie van PinkRock op de zondagmiddag en avond. De gunstig gestemde weergoden en het massaal opgekomen publiek vormden vanaf 14.00 uur het decor voor een geslaagd festival.

Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

96-jarige dame met rode Nikes

Rode Nikes voor een 96-jarige. Foto: PR

Inkijkje in het verpleeghuis van Careaz Dr. Jenny

DINXPERLO - De verpleeghuiszorg in Nederland is de laatste tijd vaak in het nieuws en niet altijd positief. Toch gebeuren er vaak hele mooie dingen. Miranda Gerling, verzorgende IG van Careaz Dr. Jenny, deelt graag zo'n hartverwarmend verhaal.

"Het is 7.30 uur, mijn dienst op kleinschalige woongroep 't Gielink van Careaz Dr. Jenny is begonnen. De overdracht van de nachtdienst is achter de rug, gelukkig geen bijzonderheden. Het gaat relatief goed met onze bewoners, fijn om zo een dienst te starten.
Ik doe mijn werkjasje aan en hang mijn tasje met pieper en sleutels aan mijn riemlussen. Op naar mevrouw H. Ik vul de waskom met aangenaam warm water, zoals ze het graag heeft. "Goedemorgen!", begroet ik haar met wat luidere stem. Haar gehoorapparaten doen we namelijk pas in na de wasbeurt. Mevrouw komt op de rand van het bed zitten en begint te vertellen dat ze heerlijk heeft geslapen, al een poosje wakker is en nu toch echt zin heeft om naar het ontbijt te gaan. We beginnen met samen met de washandjes te 'wapperen' en drogen even zo snel alles weer droog, anders is het snel koud en daar houdt ze echt niet van.

Dan valt haar oog, zoals meestal als ik mijn rode Nikes draag, op mijn voeten. "Oooohhh! Wat zijn dat dan? Wat een mooie kleur, zijn dat schoenen?" Ik moet er om lachen. Ik til mijn voet op en laat de rode Nike's van alle kanten bekijken. Ze voelt er ook even aan. "Nou, die moeten wel heel fijn lopen." Ik vertel haar dat het sportschoenen zijn die vooral veel door jeugd en sporters worden gedragen, maar ook als werkschoenen voor een verzorgende heerlijk lopen. Ze vind ze geweldig. Ik vraag haar welke maat ze heeft: 41. Jippie, ik ook! Ik vraag haar of ze ze een keer aan wil. Nou, dat is niet aan dovemansoren gericht. Ik trek mijn Nikes uit, verontschuldig me nog voor mijn warme voeten (iets met het vuur uit je sloffen lopen in de zorg). Zij trekt vol trots de rode Nikes aan en glundert van oor tot oor! Samen lopen we naar de gezamenlijke woonkamer, waar ze haar rok hooghoudende, vol trots de rode Nike's laat zien aan een ieder die ze wil zien. Daar sta ik dan op mijn sokjes…mijn rode Nike's 'gejat' door een 96-jarige dame. Heerlijk, I love my job!"


Grote verkoop in bieb van 'uitgelezen' boeken

Allerlei activiteiten komen aan bod, met het thema museum. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO - In alle vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is een extra grote verkoop van 'uitgelezen' boeken, dvd's en tijdschriften. Een tas vol boeken vullen kan voor drie euro. Deze keer gaan er ook veel tijdschriften in de verkoop, voor 0,10 eurocent per stuk. Ook wie geen lid is van de bibliotheek, is van harte welkom om te kijken of er iets van uw gading tussen zit. Er is een ruime keuze. Lekker handig om mee te nemen op vakantie en als zwerfboek achter te laten. Dagelijks wordt de voorraad aangevuld. De verkoop is tijdens de normale openingstijden van de Bibliotheek.

Een voorbeeld van de producten: canvas tassen met art prints van Nadie van Wijk. Foto: PR

Thema museum bij naschoolse activiteiten

DINXPERLO - Op BSO De Bosmark in de week van 12 tot en met 16 juni houdt IKC de Bosmark een naschoolse activiteitenweek voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar die het leuk vinden om mee te doen. De activiteitenweek is geheel in het thema 'Museum' en de kinderen kunnen meedoen met activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia.

Voor de naschoolse activiteitenweek is er een programma bedacht door de coaches van Kinderopvang Zonnekinderen, allemaal in het thema Museum. Zo maken de kinderen een spannende, interactieve tocht langs verschillende schedels tijdens Night at the Museum, treden ze in de voetsporen van kunstschilder Mondriaan en gaan ze de Olympische Spelen van toen en nu beleven. Ook gaan de kinderen zelf creatief aan de slag tijdens de activiteit 'Kliederkunst'. Deelname aan de naschoolse activiteitenweek is geheel gratis en voor iedereen. Wel graag even aanmelden via: ikcdebosmark@zonnekinderen.nl.

De Bazaar: retro- &

handmade-markt

BREDEVOORT - Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus vindt de eerste editie plaats van De Bazaar: een gezellige retro- en handmade markt in en rondom de Koppelkerk in Bredevoort.

Op de markt staan aanbieders van retro- en vintage-artikelen (brocante, meubeltjes en kleding) en creatievelingen met uiteenlopende handgemaakte producten (schilderijen, karamiek, sieraden, art prints, textielkunst en lekkernijen).

Binnenin de Koppelkerk is ruimte voor zo'n twintig kraampjes en buiten voor nog eens twintig. Naast retro en handmade is er ook ruimte voor livemuziek. Er is nog een select aantal kraampjes vrij. Aanmelden voor de markt kan via www.koppelkerk.nl/bazaar.

Opbrengst collecte voor Epilepsiefonds

DINXPERLO - De collecte voor het Epilepsiefonds heeft in Dinxperlo, De Heurne, Breedenbroek en IJzerlo een bedrag opgeleverd van 4097,89 euro. De organisatoren van de collecte bedanken alle gulle gevers en de collectanten voor hun bijdrage aan dit succes.

Enveloop: warm maar geslaagd

DINXPERLO - Zaterdagmiddag werd onder warme omstandigheden de derde editie van de Enveloop gehouden. Hardlopen en tegelijkertijd het goede doel steunen: CJV in De Heurne. Begonnen werd met de kidsrun over één en twee kilometer.

Een groot deelnemersveld van bijna 120 lopers deed vervolgens mee aan de vijf kilometer. Een opmerkelijke prestatie werd geleverd door Maike den Houting uit Keijenborg, zij werd winnaar op zowel de vijf als de tien kilometer! Gezellige muziek van DinxperFM en dweilorkest Niet Zoegen Moar Bloazen zorgde voor een geslaagde nazit.

Op zondag kon er vanaf het Barger over twee afstanden gewandeld worden. Vrijwilligers en medewerkers van Dr. Jenny liepen met een grote groep mee. De lange wandelroute had een rustpunt bij de Boerderij Buitenkans in Breedenbroek. De uitslagen en foto's zijn te vinden op de website.

Expositie 'Wat handen kunnen maken'

ZELHEM - 'Wat handen kunnen maken'. Voor de tweede keer worden onder die naam bij Museum Smedekinck in Zelhem werkstukken tentoongesteld, die met behulp van diverse handwerktechnieken zijn vervaardigd. Circa vijftien hobbyisten, allen als vrijwilliger werkzaam bij het museum, exposeren een deel van hun werk. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 24 augustus.

De verscheidenheid in tentoongestelde werken, gebruikte materialen en toegepaste technieken is groot. De onderwerpen variëren van gebreide sokken en wanten tot de Ark van Noach en het model van een staten- of admiraliteitsjacht uit het midden van de 18de eeuw. Er is kantbreiwerk (sjaals), kantkloswerk (kleedjes en vlinders), beschilderd textiel (t-shirt, tasje en meer) en er zijn gehaakte engeltjes en bijna levensechte schapen te bewonderen. Ook zijn er o.a. tekeningen van landschappen in de omgeving van Zelhem, met acrylverf vervaardigde schilderijen (o.a. dieren), in hout gebrande teksten en Fries houtsnijwerk te zien. "Wat handen kunnen maken" is kortom een veelzijdige, verrassende en ongetwijfeld inspirerende expositie.

Het adres van Museum Smedekinck is Pluimersdijk 5 in Zelhem. Het museum is van april tot en met oktober wekelijks van dinsdag- tot en met donderdagmiddag en elke eerste en derde zondagmiddag van de maand van 13.30 tot 17.00 uur geopend. Een toegangskaartje kost 4 euro. Kinderen tot en met 12 jaar en leden van Oudheidkundige Vereniging Salehem hebben gratis toegang.

DanzArte succesvol op NK

DanzArte presteerde goed op het NK. Foto: PR

DINXPERLO - In Wageningen werd onlangs het NK van Shell we dance events gehouden. Drie teams van DanzArte plaatsten zich voor het NK. Groovin'Bouncers werd tweede in de showcategorie en United Souls derde in de categorie Modern jazz.

Benefiet Con Spirito: genieten met een missie

Con Spirito. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Ondanks de warme zondagmiddag en erg veel andere activiteiten in de regio, genoot het publiek in de toch zeer goed gevulde Dorpskerk van Dinxperlo van een sprankelend programma door Con Spirito en gasten. De opbrengst kwam ten goede aan Haïti Care.

Con Spirito, vanwege het weer nu eens een keer in hemdsmouwen, trapte af met Si tú mi Amas een song van Il Divo over de liefde. Een thema waarop in de eerste helft van het concert, via songs van de Bee Gees, Phil Collins en ook Boudewijn de Groot dankbaar werd voortgeborduurd en niet alleen door de gastheren, maar later in het programma ook door de special guest Lou Dynia. Een prominente plek, zo halverwege het program, was ingeruimd voor de Grenszangertjes. Op vertederende wijze zongen ze alleen een viertal nummers en nog eens drie met een klein beetje ondersteuning door Con Spirito. Hoogtepunten in hun optreden waren Rainbow en Little Birdie. Bij de initiatiefnemers van deze middag, Con Spirito en Lou Dynia, waren dat zonder twijfel Hope en Prayer of the Children. Feestelijk werd de middag (bijna) afgesloten met drie Afrikasongs door Con Spirito en Supergirl van Lou Dynia. De uitsmijter van de middag was het succesnummer van driemaal Christmas with Friends in het Stadttheater van Bocholt: In this Heart, door Lou Dynia en Con Spirito. Deze middag kende drie groepen van winnaars: de kinderen van Haïti Care, het publiek, en alle medewerkers.

De Grenszangertjes in actie, samen met Con Spirito. Foto: Frank Vinkenvleugel
Con Spirito en Lou Dynia. Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Con Spirito. Foto: Frank Vinkenvleugel

De foto's op deze pagina, gemaakt door Frank Vinkenvleugel, geven een impressie van het concert.


.

12 / 34

Gratis tennissen bij tv De Rietstap

DINXPERLO - Dit jaar bestaat Tennisvereniging De Rietstap, met de banen gelegen aan de Meniststraat, vijftig jaar. Om dit jubileum een extra tintje te geven, biedt de vereniging een gratis lidmaatschap aan voor de rest van dit jaar. Het lidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als voor de betalende leden en is een goede gelegenheid voor jong en oud om kennis te maken met de club. Raymond Ditters en Martin Zweers, jubileumcommissieleden en al jarenlang lid, vertellen over alle mogelijkheden en voordelen van deze leuke jubileumaanbieding.

Door Iris Jansen

Ditters: "Om het jubileum te vieren, wilden we graag wat aanbieden aan de inwoners van Dinxperlo en directe omgeving, inclusief de inwoners van Suderwick. We zien het als sportvereniging ook als onze maatschappelijke verplichting om mensen te activeren om meer te gaan bewegen. Dit is echt een super-aanbieding, want je kan met dit lidmaatschap zeven dagen per week de baan op. Voor rackets en ballen is gezorgd, dus je hoeft niet meteen een hele outfit en materiaal aan te schaffen; sportkleding en een paar outdoorschoenen functioneren prima. De aspirant-leden vanaf 12 jaar krijgen een sleutel van het hek en van de hal van de kantine waar het materiaal staat en van waar de toegang naar de toiletten en douches is. Jongere leden mogen natuurlijk ook altijd tennissen maar dan onder begeleiding. Wij zullen in het begin de mensen de club- en de spelregels van het tennis uitleggen, zodat er later zelfstandig gespeeld kan worden. Iedereen wordt opgenomen in het mailbestand zodat ze net zoals de vaste leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten."

Dat tennissen een spel voor jong en oud is, wil Zweers graag benadrukken. "Om te beginnen hoef je echt geen topconditie te hebben hoor; een normale basisconditie is een prima uitgangspunt. Daarnaast is het een sport voor alle leeftijden wat iedereen veel spelplezier geeft; onze 65plus-leden zijn nog fanatiek genoeg. We hebben hier ook leden die met het hele gezin op de baan staan, maar ook vrienden die elke week met elkaar spelen, of zoals op maandagavond, op de racketavond, steeds weer met andere mensen. Een hele sociale sport dus, waar bij ons vooral ook de gezelligheid voorop staat. En heb je nog nooit getennist? Dan is dit een leuke gelegenheid is om het tennissen eens uit te proberen. Bij wie kriebelt het nou niet wanneer je op televisie naar Roland Garros of naar Wimbledon kijkt? We krijgen ook steeds meer leden die het als tweede sport erbij gaan doen. Ook al vanwege de gezelligheid."

Geen addertje onder het gras
"Je kan het met een gerust hart aangaan, want er zit geen addertje onder het gras, dus geen verplichtingen", vertelt Ditters. "Op de laatste dag van het jaar stopt het gratis lidmaatschap en er hoeft ook niets te worden betaald voor het gebruik van het materiaal. Deze actie is natuurlijk ook bedoeld om nieuwe leden te werven, maar we willen vooral mensen met deze leuke sport laten kennismaken. Je kan je individueel opgeven, maar ook als groep of gezin. Bij het lidmaatschap zitten geen lessen en geen lidmaatschap van de Tennisbond, de KNLTB. Wanneer je nog nooit hebt getennist en je het het leuk vindt, kun je natuurlijk wel individueel of met een groepje een les afspreken bij onze tennisleraar."

Zweers vult aan: "Denk niet dat je alleen van de zomer er wat aan hebt, want we hebben hier all-weatherbanen en een ledverlichting, en een prachtige kantine met nieuwe douches en toiletten, dus er kan het hele jaar gespeeld worden. 's Winters hebben we zelfs de onderlinge wintercompetitie die goed bezocht wordt. Er zijn diverse commissies die leuke activiteiten organiseren zoals de racketavonden, bardiensten, zomeravond competitie, clubkampioenschap, de jaarlijkse barbecue en de 'Bokkendag'. Tot nu te hebben al meer dan 25 mensen zich aangemeld, maar we hopen op nog meer mensen. En natuurlijk willen we als vereniging er graag wat meer vaste leden aan overhouden. Aanmelden kan via secretariaat@tvderietstap.nl."

Lezing en workshop boekbinden

Annebet Tannemaat aan het werk. Foto: PR

BREDEVOORT - Op zaterdag 24 juni vertelt boekbinder Annebet Tannemaat over de kunst van haar bijzondere ambacht in het maandelijkse Kenniscafé van de Koppelkerk. Deze avond zullen toehoorders onder leiding van Annebet bovendien leren hoe ze zelf een boekje kunnen inbinden.

Toen Annebet Tannemaat in 1997 in een boekbinderij de eerste beginselen van het handboekbinden eigen maakte, werd zij gegrepen door dit vak. Het werken met de materialen die hierbij gebruikt worden, zoals papier, karton, linnen en leer spreekt haar erg aan. Sindsdien volgde Annebet vele cursussen en workshops.
In de loop van de tijd werd het haar steeds duidelijker dat er in Nederland weinig goede opleidingen zijn waar men onderwezen kan worden in het vak handboekbinden. Daarom trok zij naar Genk in België voor de opleiding Handboekbinden aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten. In 2011 studeerde zij af voor de Hogere Graad en in 2014 rondde zij de specialisatie 'Kunstboekbinden' af. Annebet is erkend handboekbinder bij de Vereniging Nederlandse Handboekbinderijen.
Sinds 2000 geef Annebet Tannemaat cursussen en workshops in het handboekbinden. Maar ook lezingen in het atelier over dit ambacht worden regelmatig gehouden. Haar achtergrond als leerkracht komt hierbij goed van pas. Naast het geven van cursussen en workshops houdt zij zich ook bezig met opdrachten van bedrijven, particulieren en eigen werk.

De lezing annex workshop boekbinden door Annebet Tannemaat vindt plaats op zaterdag 24 juni in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort op zaterdag 24 juni. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree kost 7,50 euro; reserveren is noodzakelijk en kan via www.koppelkerk.nl en te. 0543-216005.


Han Rutgers clubkampioen biljarten

DINXPERLO - Als traditionele seizoensafsluiter organiseert biljartvereniging Ons Huis ieder jaar een onderling clubkampioenschap. Verleden jaar is men als biljartvereniging verhuisd van 't Kulturhus naar Sportcafé de Peppel, alwaar dit jaar voor het eerst dit kampioenschap gespeeld werd.

Uit de twee halve finale poules kwamen overtuigend twee ongeslagen finalisten naar voren, nieuwbakken voorzitter Han Rutgers en Wim Plucker, die op 81-jarige leeftijd onlangs nog besloot lid van de biljartvereniging te worden. Han Rutgers, goed voor 53 caramboles, ging voortvarend van start en had na slechts tien beurten reeds 26 caramboles verzameld. Wim, goed voor 41 caramboles, kon daar slechts mondjesmaat op antwoorden. Na een voorsprong van 38-18 voor Han, kwam Wim beter in zijn spel, maar te laat om Han nog te kunnen bedreigen. Na 29 beurten mocht Han dan ook de felicitaties in ontvangst nemen met een keurige 10-8 overwinning op zak. Voorafgaand werd de wedstrijd om de derde en vierde plaats gespeeld tussen Frans Rengelink en aftredend voorzitter Ed Abbing, die respectievelijk 75 en 35 caramboles dienen te maken. Ook hier leek het aanvankelijk eenrichtingsverkeer te zijn na een 58-17 voorsprong voor Frans, maar Ed wist zich te herstellen. Met kleine series sloop hij dichterbij, doch strandde ietwat ongelukkig drie caramboles voor het eind. Frans rook zijn kans en speelde de partij in zijn kenmerkende vlotte stijl met vier caramboles uit.

In de afgelopen acht weken werden er door de 26 deelnemers maar liefst 12.645 caramboles bij elkaar gespeeld. Titelverdediger van 2016, Wilfried Ebbers, wist de poulefase niet te overleven. Kortste partijen kwamen op naam van Roy Gierkink met zes beurten en Ben Icking met twaalf beurten. Hoogste relatieve series werden gespeeld door wederom Roy Gierkink met 139 caramboles, Christiaan te Beest met 79 caramboles en Ben Icking met 16 caramboles.

Have A Nice Day: nog één keer knallen op De Maat

Vlnr: Geurt Kersjes, Colin Wielakker en Carlos Stahn, organisatoren van het Have A Nice Day Festival in Eibergen. Foto: PR

Organisatie wil na laatste editie in Eibergen nog heel lang door

Door Luuk Stam

EIBERGEN - Alternatieve muziek speelt de hoofdrol tijdens de dertiende editie van het Have A Nice Day Festival, op 1 juli voor de laatste keer op wandelpark De Maat in Eibergen.

Ja, ze moeten na deze editie noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. En nee, dit is zeer waarschijnlijk niet de laatste editie van het Have A Nice Day Festival. "Als het aan ons ligt gaan we nog heel lang door", zegt Colin Wielakker, organisator van het festival dat de laatste jaren steeds zo'n vierduizend bezoekers trekt. "Maar we steken eerst al onze energie in de komende editie", voegt Geurt Kersjes toe.

Die editie staat opnieuw bol van de alternatieve muziek. Dat gaat van house tot techno, disco, (dub)reggae, goa, psy trance, drum and bass, hardcore en oldschool. "En daarnaast heel veel gekkigheid en plezier", zegt Carlos Stahn. Zo pakte het festival in het verleden uit met een silent disco in een opblaaskerk, een karaoke-caravan, een groot watergevecht op de warmste dag ooit, een oranjefeest tijdens een kwartfinale van het Nederlands elftal, een cursus Achterhoeks en zelfs een trouwerij. Ook is er lekker eten in de vele standjes en foodtrucks.
Colin Wielakker, Geurt Kersjes en Carlos Stahn zijn de drie organisatoren. Allemaal hebben ze hun roots in de Achterhoek en allemaal hebben ze een liefde voor alternatieve muziek. Omdat die muziek in hun thuisregio begin deze eeuw amper een podium kreeg, bedachten ze om dat podium zelf op te zetten. "Een alternatief dancefestival was destijds in de Achterhoek niet te vinden", zegt Colin Wielakker. "En nu eigenlijk nog steeds niet."
Toen de drie het aanbod kregen om hun idee op wandelpark De Maat te verwezenlijken, twijfelden ze in 2005 dan ook niet. Dit was de ideale locatie voor het kleinschalige, intieme en ietwat eigenwijze festival dat ze in gedachten hadden. Hier konden ze een festival gaan organiseren waar iedere bezoeker een te gekke dag kon beleven. Het Have A Nice Day Festival was geboren. De eerste editie trok zo'n 250 bezoekers. Het festival groeide, maar behield zijn kleinschaligheid.

Veel artiesten bij elkaar gebracht voor laatste keer in Eibergen

Niets leek het voortbestaan van dit festival op deze locatie in de weg te staan. Tot vorig jaar. Toen verhuisde het Achterhoeks Streekfestival vanwege de Zwarte Cross naar het tweede weekend van juli. Dat betekende twee festivals op dezelfde locatie in Eibergen in amper een week tijd. De gemeente Berkelland zag dat niet als een probleem, maar het bestuur van het openluchttheater vond het een te grote aanslag op het terrein. Het Have A Nice Day Festival kreeg daarom de vraag om voor de toekomst een andere datum te zoeken.
Dat was op dat moment voor de organisatie geen optie. "Ons publiek heeft het eerste weekend van juli pontificaal in de agenda staan", zegt Carlos Stahn. "Daarnaast is het een datum die we in de loop der jaren als organisatie hebben vrijgevochten. We moeten rekening houden met de landelijke festivalagenda. Het festivallandschap is ontzettend gegroeid en is het erg moeilijk om zomaar van datum te veranderen."
Omdat gesprekken met het bestuur van het openluchttheater op niets uitliepen, zit er niets anders op dan na deze editie te verhuizen. "Het moet een unieke plek zijn die vergelijkbaar met of mooier dan de huidige locatie in Eibergen is", vindt Stahn. "De locatie draagt bij aan de uitstraling en het gevoel van het festival." Bang dat het op een andere plek niet lukt, zijn de mannen zeker niet. "Het geeft ook weer een kick om een nieuw terrein in te delen", zegt Geurt Kersjes.
De laatste editie in het Eibergse park op 1 juli aanstaande zal als het aan de organisatoren ligt in ieder geval onvergetelijk worden. Heel veel artiesten die hier ooit draaiden zijn speciaal bij elkaar gebracht voor een laatste eerbetoon aan Eibergen. "Ik hoop dat we met z'n allen alle voorgaande edities zullen voelen en ervaren", zegt Geurt Kersjes. "We gaan er een weergaloze dag van maken!"


www.haveanicedayfestival.nl

Achterhoekse voetbalnacht boeit en inspireert

Eric Braamhaar, Loïs Niënhuis, Fons Rouwhorst, Hans Migchelbrink Jan Minkhorst en Mary Kok-Willemsen (vlnr). Foto: Henk den Brok

Waarderings-prijzen voor voetballief-hebbers

DOETINCHEM - Als er al kritiek zou kunnen zijn op de Achterhoekse voetbalnacht, dan is dat alleen het feit dat het programma te vol zit met boeiende onderwerpen die daardoor nét niet goed genoeg uitgediept kunnen worden. Maar voor de rest is de voetbalnacht een mooie afsluiter van het voetbalseizoen en tegelijkertijd een inspirerende aftrap voor het nieuwe.

Door Walter Hobelman

De Achterhoekse Voetbalnacht werd donderdag gehouden in de businessclub-ruimte van stadion De Vijverberg in Doetinchem. Een groot aantal voetballiefhebbers uit de gehele regio was aanwezig en genoot van voetbalentertainment op hoog niveau. In de tafelgesprekken met Mary Kok-Willemsen (directeur van Holland Football University) en scheidsrechter Eric Braamhaar, die onder leiding van presentatrice Inge de Jager werden gevoerd, kwamen diverse voetbalonderwerpen aan bod.

Vanzelfsprekend was het komende EK voor vrouwen een belangrijk gespreksonderwerp. Mary Kok, de zeer gepassioneerde en bevlogen aanjager van het vrouwenvoetbal in Nederland, ziet in dit evenement een mooie kans om voetbal door vrouwen en meisjes nog meer te promoten. "Het vrouwenvoetbal in Nederland moet nog beter en professioneler ingericht worden", is haar kritische kanttekening. "De eredivisie voor vrouwen bestaat slechts uit acht teams, die basis is te smal", meent Kok. Ze hoopt dat iedereen die dit jaar het EK voor vrouwen bezoekt (ook in Doetinchem wordt een aantal wedstrijden gespeeld) over een jaar of vijf kan zeggen: "Toen waren we er bij en sinds die tijd is het vrouwenvoetbal gegroeid."

Eric Braamhaar wordt door Inge de Jager aan de tand gevoeld over onder andere zijn grootste flater. "Dat was, hoe toevallig, tijdens een wedstrijd van Sparta tegen De Graafschap. In de rust had ik gewisseld van shirt omdat het enorm regende en ik had mijn kaarten andersom terug in mijn borstzak gestoken In plaats van geel trok ik rood en dat zorgde voor nogal wat commotie." Ook het incident tijdens de Champions League wedstrijd Lille-Manchester United in 2007 kwam aan bod. Braamhaar stond toe dat Ryan Giggs een vrije trap snel mocht nemen. Terwijl de Lille-spelers niet opletten, mikte de middenvelder de bal in het doel. Het Franse elftal dreigde aanvankelijk het duel niet te zullen uitspelen, maar kwam daar op terug. Direct na de wedstrijd werd wel een officieel protest bij de Europese voetbalbond UEFA ingediend. Ook Braamhaar moest zich als gevolg hiervan in Zwitserland bij de UEFA rechtbank verantwoorden. Hij vindt het een voorbeeld van de rol die een scheidsrechter heeft. "Als je geen talentvolle voetballer bent, kan je misschien wel als scheidsrechter op hoog niveau acteren. Maar je wordt geen scheidsrechter om vrienden te maken", aldus Braamhaar.

De inmiddels gestopte scheidsrechter heeft een eigen foundation en zet zich actief in voor G-sporters: mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking die, vanwege hun beperking, niet deel kunnen nemen aan een teamsport. Braamhaar stimuleert deze doelgroep om in beweging te komen. Teamsport is namelijk niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest.

Tijdens de voetbalnacht werden diverse awards uitgereikt. De 'Elftal van de Week competitie' georganiseerd door de sportredactie van De Gelderlander en waarin de spelers van de tien hoogst spelende Achterhoekse clubs worden beoordeeld, werd gewonnen door Michiel Krabbenborg van RKZVC. Ook de topscorers Thom Berendsen (Keijenburgse Boys) en Sven Udink (DVC'26) werden geëerd als goalgetters in de Achterhoek en Liemers.
Na de pauze werden er ook nog awards uitgereikt voor 'de beste vrijwilliger' (Fons Rouwhorst van Longa'30 uit Lichtenvoorde), 'de beste vereniging (DZC'68 uit Doetinchem), 'de beste scheidsrechter (Hans Migchelbrink), 'de beste voorzitter (Jan Minkhorst van DZC'68 ) en 'het grootste talent' (Loïs Niënhuis (Longa '30 en Nederlands elftal onder 16).

Opvallend hierbij was de dubbele prijs voor DZC'68. Voorzitter Jan Minkhorst mocht tweemaal het podium op. "Ik ben enorm blij met deze dubbele waardering. DZC'68 komt uit een dal en we hebben de weg omhoog gevonden. Onze club, is niet alleen gericht op voetbal, maar heeft een maatschappelijke rol in de samenleving. Daar kiezen we voor, daar gaan we voor en dat blijven we doen. Uiteraard streven we naar spelen op het hoogst haalbare niveau, maar dat gaat niet ten koste van onze visie om een club te zijn waar iedereen uit de samenleving lekker kan voetballen. Man, vrouw, jongen, meisje, met of zonder beperking, dat maakt allemaal niets uit."

Minkhorst spreekt zijn waardering uit voor alle vrijwilligers in zijn vereniging."250 mensen zetten zich voortdurend in om alle 1350 lekker te laten voetballen. We hebben dat goed gestructureerd en plukken daar nu de vruchten van. En dan zijn deze awards een mooie erkenning voor ons werk, dat we als club verricht hebben."

Bijna 1.000 herinneringen uitgedeeld

Foto: Frank Vinkenvleugel

Geslaagde Avondvierdaagse

DINXPERLO - Op 29 mei ging in Dinxperlo de 51ste Avondvierdaagse van start. Veel nieuwe vrijwilligers hadden zich aangemeld na een dringende oproep in deze krant om zo weer een aantal jaren verzekerd te kunnen zijn van het doorgaan van de Avondvierdaagse. Het bestuur is iedereen dankbaar voor alle hulp.

Op maandag begon de vaste inhaalavond waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Het KNMI had code geel uitgeroepen vanwege kansen op onweer. Op moment van starten was er voor de organisatie in Dinxperlo geen aanleiding om het niet door te laten gaan. De vooruitzichten voor Dinxperlo bleven goed en om 18:00 uur werd het startsein gegeven.

Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Enkele lopers hadden de eerste dagen moeite om de tussentijdse controlepost te vinden. Doordat een aanwijspijl verschoven was, werd het moeilijker om de juiste route te vinden, maar iedereen kwam 's avonds weer bij de sporthal terug. Ook de EHBO moest af en toe in actie komen.

Het weer bleef perfect, de hele week, de lopers en vrijwilligers spraken van een goed wandelweer, zo goed was men het de laatste jaren niet meer gewend. Op de vrijdag na de laatste wandeltocht werden de in totaal 700 lopers, waarvan maar liefst 31 groepen, feestelijk ingehaald. Gestart werd vanaf het Theo Rijksterrein waar vooraf de medailles opgehaald konden worden.

Met de muziekverenigingen St Antonius, EMM, Psalm 150 en Prinses Beatrix werd gezamenlijk de intocht naar de Eurohal gelopen.

Het bestuur, de vrijwilligers en de wandelaars kijken terug op een mooie Avondvierdaagse. "Voor 2018 hopen wij op een nog grotere deelname, aan ons zal het niet liggen!", aldus het bestuur.

27 / 34

Rommelmarkt FC Winterswijk op sportcomplex Jaspers

Direct na openen van de poort volgt altijd een run op de kramen. Foto: Marco ter Haar

WINTERSWIJK – FC Winterswijk houdt zaterdag 24 juni de jaarlijkse rommelmarkt, die dan voor de vierde keer rond het clubhuis van de voetbalvereniging op complex Jaspers aan de Jaspersweg plaatsvindt. De hekken gaan open om 9.30 uur, traditioneel gevolgd door een ware stormloop van kooplustigen die maar al te graag de 'concurrentie' willen voorblijven. De laatste spullen worden om 15.00 uur verkocht.

Door Bart Kraan

Evenals tijdens de voorgaande edities is volgens Ab Meerdink van de organiserende rommelmarktcommissie van FC Winterswijk sprake van een groot en divers aanbod. "We hebben van alles, onder meer veel meubels, lampen, fietsen, gereedschap, rollators, speelgoed, langspeelplaten, singles, cd's, boeken en audio-video", aldus Meerdink. "Onder die audio-video bevinden zich de nieuwste snufjes, zoals tablets die we voor de eerste keer te koop kunnen aanbieden."

Scooter, vouwwagen
Het aanbod telt ook een aantal opmerkelijke, grotere, items, zoals een Vespa-scooter en een Jamet-Canyon-vouwwagen. "Die Vespa is een 50 CC, tweetakt met v-snaar en rijwielspaken, een oud dingetje want hij werd gebouwd aan het einde van de jaren zestig'', vertelt Meerdink. "En die vouwwagen is inclusief bermkeuken, extra slaaptent, luifel en reservewiel. Dat ding werd gebouwd in het midden van de jaren negentig, maar verkeert nog in prima staat en kan nog wel een aantal jaren mee.''

Planten en bloemen
De rommelmarkt van FC Winterswijk is echter meer dan dat. Er worden ook planten en bloemen verkocht. De bezoekers kunnen bij de kraam naast de trap van het clubhuis terecht voor een hamburger, broodje braadworst en frisdrank. "In de kantine kunnen de mensen een biertje of wijntje krijgen", aldus Meerdink.

Rad van avontuur
En tegenover de eetkraam staat Henny Zeevalk met zijn rad van avontuur. "Daar heb je tachtig procent kans op een prijs. Er worden een half uur loten verkocht, waarna er wordt gedraaid. Dat rad van avontuur is heel populair. Als er wordt gedraaid, zit bij mooi weer de trap vrijwel vol."

Dagje uit
Zodoende is er volgens Meerdink sprake van een mooie dag uit.
"En het centrum van Winterswijk bevindt zich op loopafstand van ons complex. Dus al mensen dat willen, kunnen ze daar ook nog naar toe."

Entree en parkeren gratis
Entree tot de rommelmarkt en parkeren zijn gratis. De bezoekers kunnen hun auto kwijt op de parkeerterreinen van hotel Frerikshof, de Winterswijkse Tennisclub, Wiko/Avanti en de strook groen tussen de Groenloseweg en de naastgelegen B-weg. "Iedereen wordt de weg gewezen door de verkeersregelaars die worden aangestuurd door Wim ter Horst'', aldus Meerdink die in verband met de verwachten (parkeer-)drukte bezoekers aanraadt op tijd te komen.

De spullen die niet worden verkocht, worden opgehaald naar de Stichting Oost-Europa Hulp Lichtenvoorde die ze naar Roemenië en Moldavië brengt. "Daar gaan ze naar mensen die ze nodig hebben. Of ze worden in een winkel verkocht. De opbrengst wordt besteed aan hulpprojecten."

Column

Bornholm

Had iemand me vier, vijf weken geleden gevraagd wat het mooiste plekje op aarde is, dan had ik geen moment getwijfeld. Onze eigen Achterhoek natuurlijk, daar kan geen andere landstreek aan tippen.
Inmiddels ben ik daar toch iets minder zeker van. Niet omdat de Achterhoek in de achterliggende weken minder mooi is geworden, natuurlijk niet. Maar ik heb een stukje Europa ontdekt, dat op z'n minst even mooi is als de Achterhoek en de Liemers bij elkaar. En ja, heel misschien (ik krijg het moeilijk uit mijn pen) zelfs nog een tikje mooier.
Mijn geliefde en ik zijn een paar weekjes op vakantie geweest. Dat is het voordeel van pensionado zijn, je kunt op reis gaan wanneer je maar wilt. En dankzij de moderne communicatiemogelijkheden merkt u daar als lezer helemaal niets van. Mijn columns schrijven kan ik immers overal waar ik maar wifi heb.
Waar we naar toe gingen heb ik begin januari al verklapt, in mijn eerste column van dit jaar. Ik vertelde toen dat we op de Vrijetijdsbeurs bij Obelink in Winterswijk kennis maakten met Bornholm. Dat is een bij Denemarken horend eiland in de Oostzee, vlak onder de Zweedse zuidkust. Ik vertelde toen ook dat ik op foto's had gezien, dat het daar onvoorstelbaar mooi is.
Inmiddels hebben we Bornholm dus 'in het echt' gezien. En kan ik u vertellen, dat het eiland in werkelijkheid nog mooier is dan op foto's. Niet zo vreemd, want mijn geliefde en ik hebben allebei ervaren dat die schoonheid gewoon niet in beeld te vangen is. Niet met dure spiegelreflexen en al helemaal niet met onze mobieltjes. Gelukkig staan de beelden diep in ons netvlies gegrift en kunnen we ze voor ons zelf zo weer tevoorschijn toveren.
Wat maakt dat eilandje (nog geen zeshonderd vierkante kilometer en minder inwoners dan Doetinchem) nou zo bijzonder, zult u zich afvragen. Nou, teveel om op te noemen eigenlijk. Bornholm heeft woeste rotskusten en steile kliffen, witte Haïti-achtige zandstranden, pittoreske vissershaventjes, golvende akkers met goudgeel koolzaad (toen wij er waren tenminste), dichte bossen en heidevelden en in het midden van het eiland zelfs een stukje middengebergte. "Eigenlijk komen alle types landschap die Denemarken kent op dit ene eiland samen", zo vatte onze onze campingbaas Steen het trots samen. En dat is nou precies waarin Bornholm verschilt van onze Achterhoek. Want hoewel onze regio landschappelijk gezien toch ook bepaald niet saai is, kom je een dergelijke verscheidenheid niet tegen. Ik kan volop genieten van een wandeling door het Needse Achterveld of een fietstocht door het Montferland. Ja zelfs als ik in de auto zit zijn er nog genoeg momenten waarop ik de streek bewonder. Maar de ervaring van een wandeling op Bornholm is toch van een ander kaliber. Daar word je pakweg elke honderd meter verrast door weer een totaal ander uitzicht. Kijk je de ene minuut over zee uit, klauter je vervolgens over rotsen naar boven en sta je op de heide oog in oog met een paar schapen, die daar los rond mogen lopen. Weer een paar minuten later steek je een beekje over (gewoon van steen naar steen stappen of over een boomstammetje balanceren) en bevind je je in een bos dat aan het Sauerland doet denken.
U begrijpt het, een vakantie op Bornholm kan ik van harte aanbevelen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vriendelijke mensen die er wonen. Maar ach, daarvoor hoef je natuurlijk niet zevenhonderd kilometer te rijden (en nog eens honderdvijftig te varen). Vriendelijke mensen zijn er in de Achterhoek gelukkig ook genoeg.

Boogie Woogie sluit cursusjaar af met zomerse concerten

Ook de leerlingen die nog maar kort les hadden, treden op. Foto: PR

AALTEN/WINTERSWIJK/GROENLO - Ter afsluiting van een geslaagd cursusjaar organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum in de laatste week van juni zomerse concerten. Tijdens drie spetterende zomerconcerten laten de cursisten van Boogie Woogie van zich zien en horen.

Diverse ensembles en bands, zowel beginners als gevorderden, brengen een gevarieerd programma.
De zomerconcerten zijn gratis toegankelijk.

Overzicht zomerconcerten
Maandag 26 juni - De Hofnar in Aalten – aanvang 19.00 uur; donderdag 29 juni – Boogie Woogie in Winterswijk - aanvang 19.00 uur; vrijdag 30 juni – De Bron in Groenlo – aanvang 19.00 uur. Na afloop van de concerten in Aalten en Groenlo is er volop de gelegenheid om muziekinstrumenten uit te proberen en is er informatie verkrijgbaar over het cursusaanbod van Boogie Woogie.