Contact Zutphen-Warnsveld

13 juli 2017

Contact Zutphen-Warnsveld 13 juli 2017


Innoveren in zorg

Zutphen - Om de zorg in Zutphen opnieuw in te richten is een andere denkwijze nodig. Zorg dat vanuit traditioneel oogpunt nog steeds wordt gezien als een organisatie waarvan de consument afhankelijk is, is anno 2017 veel meer een proces geworden van samenwerking. Tussen publieke- en private partijen én mantelzorgers, vrijwilligers en de betrokken omgeving. Om daarin te investeren, trekt gemeente Zutphen voor 2017 en 2018 430.000 euro uit.

Een van de concrete acties is een zorginnovatiewinkel die dit najaar tijdelijk opent in de binnenstad. Burgers, zorgverleners, sociale wijkteams en beleidsmakers kunnen kennis maken met elkaar en met innovaties in de zorg.

Een aantal initiatieven dat daarin kan worden uitgewerkt, werd tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst voor partners in de zorg gepresenteerd. Om aan de groeiende vraag naar banen in de zorg te kunnen voldoen, is er bijvoorbeeld Automaatje ontwikkeld; een online programma dat een lager opgeleide werknemer in de zorg stap voor stap begeleidt in het uitvoeren van redelijk complexe zorgtaken. Met een dergelijk initiatief kunnen (lager opgeleide) werkzoekenden mogelijk een baan vinden en kan er sneller op de vraag naar zorg worden in gesprongen.
Ook het koppelen van ouderen aan jongeren die elkaar zouden kunnen helpen, is een van de initiatieven in Zutphen die nog verdere uitwerking vraagt. Voor een jongere zou een dergelijk contact een goede maatschappelijke stage kunnen bieden en een oudere kan zo op een relatief eenvoudige manier geholpen worden, bijvoorbeeld met boodschappen.
Na de zomer hoopt het college de ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven.

Speciale editie World Press Photo

Deze week vindt u achter in deze krant een speciale World Press Photo editie, met achtergrondverhalen, informatie over de diverse lezingen, films en exposities en speciale acties. De internationale tentoonstelling is te zien in de Walburgiskerk van vrijdag 14 juli tot en met zondag 6 augustus.

Leerlingen ontdekken omvangrijke mogelijkheden verduurzaming scholen

Zutphen - Een simpele rekensom wijst het uit: het Stedelijk Zutphen kan 244.000 euro (en bijna 2.624.000 kilowattuur) besparen door over te stappen op duurzame verlichting. Leerlingen van de school kwamen tot deze conclusie tijdens een speciaal project over duurzaamheid. "Maar zo simpel was het sommetje niet", aldus ondernemer Henk Hölscher die het hele gebeuren aanzwengelde. Het project is reeds gepresenteerd bij het schoolbestuur, nu hoeft het alleen nog maar uitgevoerd.

Door Meike Wesselink

Een simpel sommetje was het allesbehalve. Een gedegen onderzoek voor de vijftien leerlingen die de hoogbegaafdheidsmodule van het Stedelijk volgen, ging eraan vooraf. Rekenen en onderzoeken, financiers zoeken en niet leunen op subsidies, onderhandelen, een goede besteding voor het bespaarde geld zoeken en dat alles maatschappelijk verantwoord; dat was de opdracht die Henk Hölscher de leerlingen meegaf. Hölscher, maatschappelijk betrokken ondernemer en eigenaar van Inntel Hotels predikt graag over verantwoord ondernemen. Dit keer gaf hij samen met collega Herman Bronsvoort een lezing over duurzaamheid op het Stedelijk. "Je moest eens weten bij hoeveel kinderen duurzaamheid nog helemaal niet leeft. Het vraagt een andere manier van denken, maar die omslag ga ik in dit leven niet meer meemaken. Daarom moet je het overdragen." Iets dergelijks doen hij en zijn collega wel vaker, maar voor een klas hoogbegaafden moest Hölscher af en toe zelf zijn hersens behoorlijk laten kraken. "Als ik gedurende het onderzoek een mail las van een van de leerlingen, kreeg ik het gevoel dat ik met mijn manager aan het communiceren was. Het onderzoek moest dus een niveautje hoger worden gebracht. We gaven de leerlingen de opdracht om te onderzochten of verlichting wel echt dat doet wat op de verpakking staat vermeld en de kinderen hebben zelf aan de telefoon gezeten met lampenproducenten en financiers."

World Press Photo, meer dan alleen een tentoonstelling

ZUTPHEN - Na maanden van voorbereiding, met de zwaartekracht in de laatste weken, opent vrijdag World Press Photo in de Sint-Walburgiskerk in Zutphen voor het publiek. De stichting wil meer dan alleen een tentoonstelling neerzetten; de stad ademt fotografie. Er zijn lezingen – zelfs de Turkse winnaar van de wereldwijde fotowedstrijd komt vrijdag spreken in Zutphen, er is een diner met een sterrenchef, het filmhuis draait films over fotografie, in 25 winkels in de binnenstad exposeren 23 lokale fotografen en er zijn onder meer combinatie-arrangementen van de tentoonstelling met stadswandelingen, een boottocht over de IJssel en de fluisterboot te koop.

Aangrijpende film over
bedreiging van onderwaterleven

Een van de winnende foto's trok de aandacht van de bestuurders in het bijzonder: de foto van Francis Pérez van de schildpad, verstrengeld in een vissersnet. Ondanks de vrolijke, felle kleuren een aangrijpende foto, die toont hoe het onderwaterleven wordt bedreigd door de vervuiling. De stichting Zutphen: Doen! borduurde verder op dit thema en vraagt extra aandacht deze problematiek. In de credokapel van de Walburgiskerk draait de trailer van een aangrijpende film over het lot van de albatrossen door de 'plastic soep'. Regisseur en fotograaf Chris Jordan legt met zijn crew het tragische lot van honderdduizenden albatrossen op de Midway-Eilanden vast. Op deze plek in de noordelijke Grote Oceaan nestelen zij jaarlijks, maar door de vervuiling komen steeds grotere aantallen albatrossen aan een triest einde. Op zaterdagmiddag 15 juli spreekt onderwaterfotograaf Cor Kuyvenhoven. Ook hij zet zich in voor schonere zeeën. Hij fotografeert daarom al jaren voor Duik de Noordzee Schoon. Kaarten voor deze lezing kosten 12,50 euro.

Werknemers Lidl Zutphen eisen verbetering van arbeidsomstandigheden

ZUTPHEN - Donderdag 13 juli om 15.00 uur overhandigen ongeveer 25 werknemers van het Lidl-filiaal in Zutphen een petitie aan Dennis Pullen, verkoopmanager regio Tiel bij Lidl. Ze eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. FNV-lid en allround winkelmedewerker Gamze Bozkurt: "We zijn trots op ons werk en zetten ons dagelijks in voor tevreden klanten en een goede omzet. Maar we willen wel op een verantwoorde, duurzame en plezierige manier kunnen werken. Zoals nu met ons wordt omgegaan, is verre van respectvol en gezond." De petitie is ondertekend door 71% van de werknemers van het Lidl-filiaal in Zutphen. Ze willen onder andere een respectvolle communicatie en omgang, een eind aan de intimidatie en verlaging van de werkdruk. "Afspraken worden niet nagekomen en zowel de planning als de roosters kloppen vaak niet", vertelt Jeffrey Schrijver FNV-lid en allround medewerker. "Hard werken is niet erg maar het is zoveel fijner werken zonder intimidatie." De werknemers willen dat het Lidl-management voor 20 juli aanstaande hierover in gesprek gaat met vakbond FNV Handel.

Fatma Bugdayci van FNV Handel vult aan: "In dit filiaal is het hek van de dam. Geschreeuw, intimidatie en het niet nakomen van afspraken is eerder regel dan uitzondering. Dit kan echt niet. Het personeel is de ruggengraat van een supermarkt. Zonder goed personeel geen goede omzet."
Supermarkten behalen elk jaar weer recordomzetten, afgelopen maand zelfs 5,7% hoger dan de omzet in juni 2016. Goed voor de branche, maar de bond signaleert tegelijkertijd dat het personeel steeds meer onder druk wordt gezet. Bugdayci: "Dan gaat er dus iets niet goed. De onderhandelingen voor de cao supermarkten lopen momenteel. Wat ons betreft zien de supermarktmedewerkers iets van deze recordomzetten terug in hun portemonnee."

'Om het schoolbestuur te overtuigen heb je gewoon ondernemers nodig'
Vervolg van voorpagina

ZUTPHEN - " Ook hebben we ze uitgedaagd om verder te kijken, bijvoorbeeld door na te denken hoe het bespaarde geld weer opnieuw in duurzaamheid kan worden geïnvesteerd. De leerlingen hebben met zoveel enthousiasme en passie aan het project gewerkt, dat werkte enorm prikkelend."

Leerlingen Meggie Stempher en Sébastian Klinker zijn samen met hun schoolbegeleider Hanna Beuling naar het Cleantech Center gekomen om hun onderzoek toe te lichten. "In het begin hadden we zoiets van: 'leuk project', maar het begon steeds serieuzer te worden en we gingen er meer en meer in geloven. Nu staan we op het punt om er ook echt iets mee te doen", vertelt Sébastian niet zonder trots. Meggie vult aan: "We hebben niet alleen naar cijfers gekeken, maar ook naar de mensen er omheen. Zo zijn we bij Delta op bezoek geweest om te kijken of ze ons kunnen helpen met het overstappen naar duurzame verlichting. Het geld dat we besparen willen we graag zelf in beheer krijgen. Ook daarvoor hebben we al plannen. Een vast deel willen we sparen, maar we reserveren ook een gedeelte voor excursies en activiteiten voor kinderen wiens ouders dat niet goed kunnen betalen. We willen ook zonnepanelen, een deel gaat naar War Child, maar ook naar nieuwe boeken in de mediatheek." Hanna Beuling kijkt trots naar haar pupillen. Ze besloot het project te begeleiden, maar kreeg al gauw in de gaten dat het heel wat omvangrijker werd dan ze aanvankelijk dacht. "Ik ben er ontzettend trots op dat onze leerlingen dit voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben zich inhoudelijk enorm verdiept, maar ook geleerd om samen te werken. Kinderen van klas een tot en met zes hebben aan dit project meegewerkt."

Voor Hölscher die een stoot energie heeft gekregen van het aanstekelijk enthousiasme van de kinderen, is het nu zaak dat de leerlingen ook serieus genomen worden in hun bevindingen en dat het project een vervolg krijgt. "Die 244.000 euro geldt alleen nog maar voor het Stedelijk. Stel je voor dat alle Zutphense scholen zouden investeren in duurzame verlichting. En dan gaat het alleen nog maar over geld. De werkelijke besparing op energie bedraagt voor het Stedelijk alleen al bijna 2.624.000 kilowattuur. Daarom hebben we het project nu overgedragen aan het innovatiegilde van het Cleantech Center. "Om het schoolbestuur te overtuigen heb je gewoon ondernemers nodig", daarvan is Henk Janssen van het innovatiegilde overtuigd. "Door beslommeringen op scholen raken dit soort zaken nog wel eens naar de achtergrond. Als ondernemers laten zien dat ze de kinderen serieus nemen en durven te investeren, kan dat alleen maar helpen. Hier ligt gewoon een prachtig plan dat prima gedragen kan worden door de kinderen zelf."

Voor informatie, zie de website.

Energiecoach adviseert wethouder over energiebesparende maatregelen

Marco van Deutekom aan de hand van de koffer met de wethouder en haar man in gesprek. Foto: PR

ZUTPHEN - Energiecoach Marco van Deutekom van ZutphenEnergie kwam zaterdag bij wethouder Coby Pennings om te bespreken hoe zij energie kan besparen. Marco heeft net zijn training hiervoor afgesloten samen met zeven collega's. De wethouder woont in de wijk Noordveen en heeft in haar huis uit 1971 al veel energiebesparende maatregelen genomen. Zo heeft ze dubbel glas, vloerisolatie, LED-verlichting en zonnepanelen op het dak. Ze was benieuwd of ze nog beter kan isoleren.

Coby Pennings: "Verduurzaming van woningen levert op veel gebieden winst op. Het is beter voor het milieu, het levert kostenbesparingen voor de bewoners, het verhoogt het comfort in de woning en creëert werkgelegenheid door alle aanpassingen die gedaan worden."
Uit het gesprek bleek dat de verwarming mogelijk nog beter kan worden afgesteld, de muurisolatie al oud is dus wellicht verbeterd kan worden en dat er nog kansen liggen in de dakisolatie. Van het elektrisch koken op inductie wat zij nu al doet, kan de wethouder over enkele jaren extra voordeel hebben, omdat haar wijk dan van het aardgas af gaat. Samen met bewoners wordt gekeken hoe warm water en verwarming elektrisch opgewekt kunnen worden.
Na de zomer komt Marco nog een keer langs om bij wat kouder weer met een infrarood- camera te kijken of er warmte weg lekt uit de serre van de familie Pennings. Dan komt er ook een adviseur mee om de isolatie-mogelijkheden verder te onderzoeken. "Zo zie je maar dat het altijd beter kan", aldus wethouder Pennings. "Mochten er van de winter nog meer maatregelen mogelijk zijn, dan passen we mogelijk ons huis weer aan. En zijn we klaar voor de toekomst: een duurzame wijk zonder fossiele brandstof".
Energiecoach Marco: "De wethouder en haar man hebben in het verleden al aandacht besteed aan het energieverbruik van hun huis. Aan de hand van de koffer, die wij als energiecoach meenemen naar dit soort gesprekken, ontstond er een geanimeerd gesprek over hun huis en waar nog besparingsmogelijkheden zijn. Leuk en goed om zo met de klanten een traject in te gaan."

Gratis advies
ZutphenEenergie en gemeente Zutphen hebben samen acht energiecoaches opgeleid. In het najaar start een tweede groep. Zij zijn beschikbaar om mensen aan huis energieadvies te geven. Zij zullen vooral luisteren naar de ideeën en wensen van bewoners zelf, en verwijzen vervolgens door naar onafhankelijke adviseurs, installateurs voor de technische details en de uitvoering.

Voor gratis en vrijblijvend energieadvies, kan men contact opnemen via het e-mailadres.


contact@zutphenenergie.nl

Foodwall: festival met maatschappelijke betrokkenheid

Na een ochtend werken smullen de vrijwilligers van Buurtservice van hun pannenkoek. Foto: Meike Wesselink

Zutphen - Vrijwilligers van Buurtservice werden afgelopen donderdag 6 juli getrakteerd op pannenkoek. Meer dan een traktatie was het eigenlijk een tegenprestatie voor de hulp die de vrijwilligers bieden voor het festival Foodwall op 28, 29 en 30 juli.

Door Meike Wesselink

Buurtservice brengt deze dagen huis aan huis folders rond van het Foodwall-evenement en helpt de organisatie daar op promotioneel vlak mee. Erik Nengerman en Anton Menkveld van Foodwall bakken op hun beurt pannenkoeken voor de hongerige vrijwilligers. Jeroen Hulleman is één van hen. Als vrijwilliger bij Buurtservice -Jeroen heeft even geen betaald werk- doet hij vooral tuinklussen, maar folders rondbrengen is voor hem een aangename afwisseling. Zes jaar lang bracht hij kranten rond, dus voor dit klusje draait hij zijn hand niet om. "Ik heb twee pannenkoeken gegeten. Vandaag heb ik niet zoveel honger, zal wel door het warme weer komen." Het is inderdaad warm en het pleintje van Buurtservice aan de Mozartstraat ziet er gezellig en zomers uit met al die tafeltjes vol vrijwilligers. Aan een daarvan zit ook Armijn van Roon van de Zutphense Uitdaging. "Wat ik zo leuk vind aan Erik is dat hij niet alleen ondernemer is, maar ook maatschappelijk betrokken. Toen er tijdelijk vluchtelingen in de Hanzehal verbleven stond Erik daar pannenkoeken te bakken. Het is alleen maar mooi als je kijkt waar je de verbinding kunt leggen. Ik word daar blij van." Armijn is initiator van de jaarlijkse Beursvloer waar maatschappelijk betrokken ondernemers in contact kunnen komen met maatschappelijke organisaties. Door vraag en aanbod van beide partijen op elkaar af te stemmen, kunnen er waardevolle matches worden gemaakt, waarvan dit dus een mooi voorbeeld is. Erik en Anton die in het afgelopen uur ruim zestig pannenkoeken hebben gebakken, schuiven aan. Erik: "Het is leuk dat Armijn zo ook het resultaat van één van de matches kan zien. Wij zijn in ieder geval heel tevreden. Voor het festival zelf zijn we ook in gesprek met de vrijwilligerscentrale. We zijn van plan om waterfietsen over de Vispoortgracht te laten varen, daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Anton: "De folders voor het festival hebben we trouwens laten drukken bij Trajectum en Walhallab bouwt voor ons een mooie toegangspoort en bewegwijzering."

Ook Zutphen doet mee aan het Berkelfestival

De Berkel is de verbindende factor van alle activiteiten. Foto: Stan Bouman Foto: Stan Bouman

REGIO - Op 23 juli organiseren de Nederlandse en Duitse Berkelsteden een grensoverschrijdend evenement met als verbindende factor de Berkel. De Berkelaktionstag (Berkelfestival) is een dag bomvol evenementen in Duitse én Nederlandse Berkelsteden, van bron tot aan de monding. De activiteiten zijn er voor jong en oud en variëren van kanovaren en paardrijden tot natuurwandelingen en muziekoptredens.

Zo kan men in Zutphen met de fluisterboot en kano de Berkel op, zijn er diverse wandelingen met ieder een eigen thema en staat een bezoekje aan het Stedelijk Museum op het programma.

De Berkelaktionstag werd in 2015 in Duitsland voor het eerst georganiseerd, deze derde editie zijn ook de Nederlandse Berkelsteden aangesloten bij het evenement. Dit zijn Zutphen, Almen, Lochem, Ruurlo, Borculo, Eibergen en Rekken. In Duitsland doen de Berkelsteden Stadtlohn, Gescher, Vreden, Coesfeld en Billerbeck mee. Elke Berkelstad heeft haar eigen programma, kijk voor actuele informatie op de websites. Betrokken organisaties zijn Achterhoek Toerisme, Zutphen Promotie, en gemeente Lochem.


achterhoek.nl/seizoenen-themas/berkelfestival

'In het centrum van Zutphen spelen, dat was genieten'

Het toernooi in Zutphen voelde extra goed voor het duo Marloes Wesselink en Laura Bloem uit Doetinchem. Foto: Pim Waslander

ZUTPHEN - Marloes Wesselink en Laura Bloem staan voor de tweede week op rij op het hoogste treetje van de DELA Eredivisie Beachvolleybal Tour. In Zutphen wonnen ze na een spannende finale met 2-1 van Flore Gravesteijn en Mexime van Driel. "Dat we hem uit het vuur slepen is allemaal te danken aan Laura en haar geweldige service."

Marloes was na de finale vol lof over haar partner. Zelf zat ze af en toe in een dipje, maar daar werd ze uitgehaald. "Laura was echt ongelooflijk geweldig deze finale. Haar service leverde ons extra lucht op met de kleine voorsprong en ze was gewoon top. Ik had het soms even lastig, maar Laura was zo positief en ook nog eens geweldig sterk in het veld. Deze titel is grotendeels door haar gepakt." Laura nam de woorden van haar partner in dank aan met een glimlach van oor tot oor en nog een dikke knuffel voor Marloes. "Mijn service liep wel lekker ja, heel fijn dat die zo goed werkte en we daardoor in de beslissende set ook uitliepen. Dat was erg lekker, want je kan dan toch wat rustiger in het veld staan. Ik had eigenlijk verwacht dat ze zich wel gingen aanpassen op mijn service, maar dat deden ze niet. Dan blijf ik natuurlijk gewoon hetzelfde doen," zo blikte Laura lachend terug.

Het toernooi in Zutphen voelde extra goed voor het duo uit Doetinchem. "Het is toch een halve thuiswedstrijd, met veel familie en vrienden die hier ons aanmoedigen. We hadden na de winst in Groningen als doel om deze ook te winnen, maar we waren ook realistisch want het deelnemersveld is hier sterk. Maar we hadden er vertrouwen in en doen het. Bam, dat voelt heerlijk. De tweede op rij." En dat smaakt wat Laura betreft naar veel meer. "Ik merk dat we nu we wat verder in het seizoen zijn, steeds lekkerder spelen. De routine sluipt er meer in en we hebben een lekkere flow te pakken. We genieten samen, zoals eigenlijk altijd. We spelen zeker nog drie keer eredivisie en willen ook op het NK gaan knallen. Daar kunnen we eens kijken wat we tegen de dames van Beachvolleybal Team Nederland kunnen." Emi van Driel en Raisa Schoon eindigden op de derde plek op de Groenmarkt.

Blik van bovenaf op het beachvolleybalterrein op de Groenmarkt. Foto: Pim Waslander
Blik van bovenaf op het beachvolleybalterrein op de Groenmarkt. Foto: Pim Waslander
De winnende teams van de Eredivisie Beachvolleybal Tour in Zutphen. Foto: Wietse Walinga Foto: Wietse Walinga

Topteams in finale
Ze heersten weer het hele weekend. Dirk Boehlé en Steven van de Velde blijven ijzersterk spelen tijdens de DELA Eredivisie Beachvolleybal Tour en ze schreven vanavond ook het toernooi in Zutphen op hun naam. In de finale versloegen ze weer Jannes van der Ham en Sven Vismans, het werd 2-0 (17-21 en 9-21). Dirk Boehlé : "Ik heb er echt geen woorden meer voor, onze vijfde titel alweer. Weer klopte alles."

In de finale in Zutphen stonden op de drukke Groenmarkt de twee topteams van de Eredivisie Beachvolleybal Tour tegenover elkaar. Dirk en Steven toonden weer hun topvorm, met name in de tweede set lieten ze hun tegenstander kansloos en vertwijfeld achter. Steven was aan het net niet te passeren, hij produceerde het ene monsterblok na het andere. Dirk genoot enorm van het weekend in Zutphen. "Echt onbeschrijflijk, ik ben er stil van. Het klopte weer allemaal bij ons. We zitten in een sprookje waar maar geen einde aan komt en dat willen we zo houden. We laten het mooi weer zien met onze vijfde titel." Het was een drukbezocht toernooi en dat stimuleerde Dirk extra.

"Het is altijd gaaf om voor veel publiek te spelen en hier op de Groenmarkt was het echt genieten. Maar ook bij de andere velden was het top. Ik kende deze stad helemaal niet, maar ik kom er graag terug. Steven en ik willen dit vasthouden en we hopen op wat wildcards voor internationale toernooien de komende weken. En het NK in september moet het toetje van het seizoen worden."

Op de derde plek eindigde een gelegenheidsduo, Gijs van Pruissen en Jasper Niewold. Twee ervaren mannen die altijd vol passie spelen en nu eens naast elkaar in het veld stonden. Ze straalden van trots na het winnen van de troostfinale. "Hier hoopten we op en ik ging voor het podium, maar Jasper probeerde steeds de verwachtingen te temperen," zo blikte Gijs terug. Jasper lacht en vult aan: "Ik ging er rustig in, maar vanmorgen voelde het wel erg goed dus dat motiveerde. Het was echt een super mooi en goed georganiseerd toernooi. En hier in het centrum spelen, dat was genieten."


Zvv AZC wint Zutphens kampioenschap beachvoetvolley

ZUTPHEN - Op zondagavond 9 juli werd na de finales van het beachvolleybal ook nog het eerste Zutphens kampioenschap beachvoetvolley gespeeld. Op het beachcourt op de Groenmarkt streden de teams van SC Brummen, FAZ, zvv AZC, Be Quick en Warnsveldse Boys om de titel. In de finale bleek zvv AZC uiteindelijk net iets sterker dan Warnsveldse Boys en kon de beker in ontvangst nemen.

Kamp voor judoleerlingen én hun ouders

ZUTPHEN - Van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus vindt bij voldoende deelname/inschrijving het judokamp op Campingplatz Ochsenbusch in Duitsland plaats. Daniel Pot: "Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen, of om gezellig langs te komen een paar dagen (op de heen- of terugreis van de vakantie)" Het judokamp is kleinschalig en staat niet in het teken van judo, maar van allerlei spelletjes doen.

"Althans dat doen de kinderen, want de ouders gaan gezellig op het terras zitten en kletsen", lacht Pot. "Inmiddels hebben we 60 deelnemers en er is zeker nog ruimte voor meer. Geef wel even aan of je denkt langs te komen, dan ontvang je namelijk ook de laatste info over het judokamp."

Dit kamp is een initiatief met de bedoeling om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. Samen met de deelnemers, maar ook alleen met het gezin, op ongedwongen wijze een voor de kinderen onvergetelijke week organiseren. Dit kamp is dus bedoeld voor kinderen mèt ouders. De wedstrijdjudoka's gaan (mee) trainen bij een Duitse judoclub.

Pot: "Ik ben eigenaar van een kleine camping in Duitsland en het verblijf is daardoor gratis. Hierdoor kunnen we de kosten beperken tot 65 euro per volwassene en 35 euro per deelnemend/aanwezig kind". Voor meer informatie, neem contact op.

Verbinding leggen tussen Bach en brein

Foto: PR

ZUTPHEN - Musici, dichters en theatermakers nemen je mee in de wondere wereld van Bach en het brein. Vrijdag 14 juli van 20.15 tot 22.15 uur in de Lutherse Kerk aan de Beukerstraat 10.

Mariette Hehakaya componist pianist en initiatiefnemer van dit evenement zal in samenwerking met onder andere Sander Grootendorst, Meike Wesselink, Anouk Kamp, Jan de Ruiter, Niels Landstra, Euritmie groep Zutphen-Warnsveld, de Hersenstichting en Zozijn, een avondvullend programma waar schone kunsten in klank en woord de verbinding leggen tussen Bach en het brein. Met speciale aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel.

Na het moeten verwerken van hersenletsel door een ongeval, zuurstoftekort of een hersenaandoening, pak je het leven weer op door rust en regelmaat. Muziek en woorden kunnen helpen om de schoonheid van het leven weer te ontdekken en om jezelf weer terug te kunnen vinden. Laat je meenemen op de golven van Bach tot het Brein met de composities van Bach, Rameau, Hehakaya, De Breij, dichters en theatermakers van toen en nu. Krijg inzicht in de binnenwereld van dat deel dat niet zichtbaar is.

Niet Aangeboren Hersenletsel, wordt tijdens de avond belicht in het interview dat journaliste (Psychologie Magazine) en presentatrice Anouk Tulner houdt met Anouk Kamp (bekend van Het Mooiste Meisje van de Klas) en Mariette Hehakaya. Gedurende de middag vinden er try-outs plaats op verschillende plekken in de binnenstad en in het kerkje aan de Beukerstraat 10.

Kaarten voor de voorstelling kosten 12,50 euro. Voor kaarten en infromatie, mail


mariette@hehakaya.com

Kinderen Vrijeschool De Berkel in beweging tijdens verhuizing

In een rijtje liepen de kinderen vervolgens naar de Henri Dunantweg. Foto: PR

ZUTPHEN - Net iets langer dan een jaar geleden, op 30 juni 2016, brandde het gebouw van vrijeschool De Berkel tot de grond toe af. Een jaar lang heeft de school in een noodgebouw gezeten aan de Keucheniusstraat, maar op 5 juli was het zover: verhuizen. Dit keer kon de verhuizing goed voorbereid worden. Op maandag en dinsdag waren drie verhuisauto's in de weer om alle spullen over te brengen en dinsdagmiddag om 15:00 uur waren alle spullen over. Leerkrachten waren inmiddels al druk in de weer om de lokalen in de richten en de dozen uit te pakken. De kinderen waren deze dagen vrij al hebben een aantal samen met hun ouders flink meegeholpen om de boel in orde te maken voor vandaag. Op woensdagochtend kwamen de kinderen naar de noodbouw toe. In gemengde leeftijdsgroepjes gingen de kinderen via een speurtocht naar het park, dichtbij het nieuwe gebouw. Na een ijsje konden de kinderen genieten van een optreden van het duo NaFsiora, Stephen Owino en Fiora Beuger. In een rijtje liepen de kinderen vervolgens, van klein naar groot, naar de Henri Dunantweg. De kinderen werden bij binnenkomst muzikaal ontvangen en hebben vervolgens al even op hun plekje gezeten.

In een rijtje liepen de kinderen vervolgens naar de Henri Dunantweg. Foto: PR

Documentaire en Kamertheater bij Kunst op de Hoek

ZUTPHEN - Op donderdagavond 20 juli vindt bij Kunst op de Hoek, Frankensteeg 9, de eerste presentatie in de reeks 'Beeld en Spraak' plaats. De avond begint om 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur.

'C-Shells, a friendship' is een korte Engelstalige documentaire over het ontstaan van een land art project aan de oostkust van Engeland. Lida Cardozo Kindersley en Els Bottema logeren op een afgelegen plek aan de Engelse oostkust. Tijdens hun lange wandelingen over het strand rapen zij een paar schelpen op en leggen die rond een plant. Vanaf die dag voeten zij iedere keer nieuwe schelpen toe. De lijn groeit, symbolisch voor hun langzame herstel, dag voor dag, schelp voor schelp. Zij hebben beide borstkanker gehad. Inmiddels 12 jaar later komen de keramiste uit Eefde en de letterhakster en graficus uit Cambridge, twee keer per jaar bij elkaar om aan de lijn te werken. Els geeft persoonlijk toelichting bij de documentaire.
Tijdens het tweede deel van de avond wordt ingespeeld op het thema van de IJssel biënnale door Manja Dedner van het Kamertheater in Almen, met een muzikale performance in samenwerking met haar broer, violist Adriaan Bedner en neef cellist Ilan Bedner. Genezing en de kracht van de natuur staan centraal.

Entree 7,50 euro. Gezien het beperkte aantal plaatsen is reserveren wenselijk.

Jong talent op Timpe-orgel

ZUTPHEN - Van 11 juli tot en met 7 augustus 2017 vindt in de Walburgiskerk te Zutphen de World Press Photo tentoonstelling plaats. Daardoor kunnen er in die periode geen marktconcerten worden gegeven in deze kerk. In samenwerking met de Stichting Vrienden van de sint Jan kan de concertserie toch doorgaan maar nu in de sint Janskerk aan de Nieuwstadskerksteeg. Daar staat het monumentale Timpe-orgel. Deze gelegenheid wordt benut om jonge getalenteerde organisten een podium te bieden. Het marktconcert van 15 juli wordt op het Timpe-orgel gegeven door de 19-jarige Diederick Clemens. Hij begon met orgelspelen toen hij 8 jaar was. Sinds 2016 zit hij op het conservatorium te Utrecht en is inmiddels kerkorganist in Zeist, Diederick won het Quintus orgelconcours te Kampen. Op het vrij toegankelijke marktconcert speelt hij werken van Felix Mendelssohn (1809 – 1847) en Joseph Rheinberger (1839-1901).

Optreden Arthur Ebeling bij De Deur

Arthur Ebeling. Foto: PR

R&B, country-blues en een vleugje jazz

ZUTPHEN - Op zondag 16 juli om 15.00 uur in Café de Deur komt niemand minder dan Arthur Ebeling een optreden verzorgen. De combinatie van R&B, country-blues en een vleugje jazz zorgen voor uniek geluid. De entree is gratis. Voor meer informatie, neem een kijkje op de website. Hier zijn ook de diverse albums van zijn hand te beluisteren.


www.arthurebeling.nl

Kunst en Cultuur

De familie Verloren van Themaat en Huize Alpha

WARNSVELD - De stichting Waardevol Warnsveld hield vorige maand tijdens haar jaarlijkse informatieavond een lezing over de familie Verloren van Themaat en de huizen Alpha, Welgelegen en De Hof. De lezing werd gegeven door de heer Henk Kronenberg en vond plaats in het Nutsgebouw aan de Breegraven, dat mede door een oudtante van Kronenberg is opgericht. Hieronder een terugblik op wat er die avond is verteld, ook voor diegenen die de avond niet hebben kunnen bijwonen, die ook veelal gericht was op zijn oudtante Dora.

De drie huizen zijn in het bezit geweest van de familie Verloren van Themaat. De vader Joan Philip, rechter in Zutphen, gehuwd met Hester Kronenberg, woonde eind 19e-, begin 20e eeuw met hun acht kinderen (twee jongens en zes meisjes) in Huize Alpha.
Achterkleinzoon Henk Kronenberg vertelt over zijn bijzondere familie en de drie 'Juffrouwen van Warnsveld'.

Oudtante Dora was de eerste zelfstandige fruitkweekster in Nederland. Zij plantte zelf haar boompjes in de 'Bruninkweer',waar zij ze eigenhandig veredelde. Haar pionierskwaliteiten vielen op en zij werd gevraagd voor de Raad van Bestuur van de eerste tuinbouwschool voor meisjes. Haar Doyenné-peren waren beroemd om hun fijne smaak. Zij was raadslid en sociaal -maatschappelijk actief in Warnsveld. Ook heeft Dora het Veldese bos gered en later geschonken aan Het GeldersLandschap. De Overtuin is ontstaan door de verdeling van de tuin van Welgelegen tussen Dora en haar zuster Lies.

De familie Verloren van Themaat is veelal via kruislingse huwelijken innig verbonden met de familie Laman Trip, Leemans en Kronenberg. De trouwerijen waren soms grote verkleedpartijen. Huize Welgelegen leende zich goed voor de logeerpartijen van de uitgebreide familie. De drie zusters, Dora, Juuth en Lies hadden alle drie aandacht voor natuur en erfgoed, net als Joan Philip Laman Trip (de mede oprichter van de stichting Waardevol Warnsveld), die later Huize Alpha bewoonde.

Het huis staat nu leeg, in afwachting van de Stichting Hendrick de Keyser, die het pand een nieuwe woonbestemming zal geven.

Muziek voor mensen met dementie bij zorgorganisatie Sutfene

ZUTPHEN - Muziek en beweging bevorderen het welzijn van mensen met een vorm van dementie. Dit is gebleken bij Sutfene, in de locaties Het Spijk in Eefde en De Borkel in Gorssel. Muziekagoog Koen van Ravensberg uit Zutphen heeft de afgelopen maanden muzieksessies gehouden met cliënten van de psychogeriatrische afdelingen. Het project maakt deel uit van Parels voor de Kunst.

Tijdens de sessies zat een gemêleerd gezelschap van de cliënten en begeleiders, waaronder mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, in een grote kring. Midden in de kring lagen allerlei instrumenten. Koen speelde op zijn gitaar en zocht al zingend contact met elke cliënt. Door hen instrumentjes aan te reiken werden ze geactiveerd om mee te doen in samenwerking met hun begeleiders. Maar ook door te klappen en te bewegen werd de betrokkenheid gestimuleerd. De teksten van de liedjes werden door sommige bewoners volledig meegezongen, terwijl hun geheugen zich in het dagelijks leven nogal in de steek laat. Herkenning, emotie bij de cliënten en hun begeleiders, verstilling, rust maar ook onrust. Allerlei effecten deden zich voor.

De kracht van muziek
Het muzikale brein zit diep in de hersenen en wordt niet snel aangetast. Mensen die in hun dementieproces zitten reageren vaak nog wel op muziek. Aldus Koen: "Muziek is een krachtig middel om mensen te activeren, en te verbinden en om in beweging te komen. Het helpt je om je te uiten en roept gevoelens op. Het contact tussen mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en cliënten kan verbeterd en versterkt worden. Muziek kan helpen om elkaar op een dieper niveau te ervaren, meer op hart- en zielsniveau".

Verbinding tussen cliënt en begeleider
De begeleiders hebben, door actief mee te doen, ervaren wat je met muziek kan doen. Na elke muzieksessie vond een evaluatie plaats en gaf Koen handreikingen over hoe je, in het dagelijks leven van mensen met dementie, muziek als middel kan gebruiken om in contact te komen.

Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zijn zo enthousiast dat ze willen dat Sutfene gaat bekijken hoe muziek, geluiden en klanken op meerdere locaties van Sutfene gebruikt kunnen worden ter verhoging van het welzijn.

Parels voor de Kunst
Parels voor de Kunst is een tweejarig programma ter bevordering van actieve cultuurparticipatie door ouderen (60+) in de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen. Muzehof, Centrum voor de kunsten, is projecteider. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen.

Voor meer informatie over Parels voor de Kunst, zie de website.

Geen vakantie voor KBO Zutphen

ZUTPHEN - De K.B.O. Zutphen gaat gaat gewoon door in de zomermaanden en wel op: dinsdag 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 22 augustus om 14.00 uur. Het restaurant in Huize Elisabeth is op genoemde middagen geopend voor haar leden om allerlei leuke zaken met elkaar te ondernemen.

Tuin weekend Gorssel

GORSSEL - Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juli tussen 10.00 en 17.00 uur openen zes tuinen hun poorten voor tuinliefhebbers. Alle tuinen hebben hun eigen accenten. Grote planten- , heesters- en bomencollecties in diverse harmonieus samengestelde combinaties, verrijkt met vijvers. Bos- uiterwaarden en coulisselandschap verbindt alle zes de tuinen binnen een straal van vijf kilometer. Goed te bereiken met de auto en een extra ervaring door de route te fietsen. Alle tuineigenaren zullen u graag ontvangen en vertellen over hun tuin. Bij alle tuinen is een routebeschrijving naar de andere tuinen aanwezig. Entree: 2,50 euro per tuin.

Rondleidingen op de Kaardebol

ZUTPHEN - In de maanden juli, augustus en september organiseert de Bovenkamer een rondleiding over het terrein van de Kaardebol, bijvoorbeeld langs eetbare bloemen. Dit is elke tweede donderdagmiddag en elke vierde vrijdagochtend van de maand. De rondleiding op donderdagmiddag begint om 13.30 uur, die van vrijdagochtend begint om 10.30 uur, en beide eindigen in de Bovenkamer, waar u een kopje koffie of thee aangeboden wordt. Ook is er deze ochtend gelegenheid aansluitend te lunchen in de Bovenkamer. Iedereen (met en zonder dementie) is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage voor de (biologische) lunch wordt op prijs gesteld.

Nieuwe gids Graafschapspad

Wandelaars op het Graafschapspad. Foto: Wandelnet/Luuk Gijselhart

Een voetreis langs talloze getuigenissen uit de feodale geschiedenis

DOETINCHEM/BORCULO - Wandelaars die nog geen plannen voor de zomer hebben, opgelet. Op maandag 10 juli is de nieuwe gids van het Graafschapspad verschenen. Dit is een 124 kilometer lange rondwandeling in de Achterhoek. Dit Streekpad is volledig herzien en op vele punten verbeterd. Nieuw is dat de route door de historische stad Borculo loopt. En dankzij het project 'Ruimte voor de Rivier' wandelt men tussen Brummen en Zutphen vanaf nu over een fraaie oude dijk.

Weidse vergezichten
"Deze oude dijk geeft een prachtig zicht op de natte weilanden, druk bevolkt met eenden, ganzen en ooievaars", aldus padcoördinator Erik Kool, die samen met zijn team vrijwilligers een flinke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de gids. "Het Graafschapspad is hierdoor nog mooier geworden!" Vanaf Hanzestad Zutphen wandelt men langs rivier De Berkel door Lochem en Borculo. Via Ruurlo en Doetinchem vervolgen de wandelaars de route naar het pittoreske centrum van nog een Hanzestad, Doesburg. Het laatste stuk langs de IJssel, met het nieuwe traject over de oude dijk, is volop genieten van weidse vergezichten.

124 kilometer rondwandeling in de Achterhoek

Flinke dosis natuur en cultuur
Wandelen door de Graafschap is een voetreis door de geschiedenis. De route toont het feodaal verleden dat in het landschap talloze getuigenissen heeft achtergelaten, van havezaten tot landgoederen en van stadswallen tot de watermolens van Borculo. Bijzonder is ook dat de wandelaar het kleinste stadje van Nederland passeert: Bronkhorst, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Kortom, het Graafschapspad zorgt voor een flinke dosis natuur en cultuur. En steeds wijst de bekende geel-rode markering de weg. De gids van het Graafschapspad is verkrijgbaar in de webwinkel van Wandelnet en in de (reis)boekhandel. De route is tot stand gekomen dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers van Wandelnet.

Nieuwe rondvaart over de IJssel vanaf Zutphen

ZUTPHEN - Vanaf 14 juli tot en met 25 augustus zijn er elke vrijdag drie rondvaarten over rivier de IJssel, om 10.00, 12.00 en 14.00 uur. Tijdens deze nieuwe rondvaart van ongeveer vijf kwartier over de kronkelende IJssel, kunnen passagiers genieten van de mooie uitzichten die de rivier biedt. De boot vertrekt vanaf de IJsselkade in Zutphen en vaart richting Bronckhorst, waar de boot zal keren en terugvaren naar de IJsselkade.

Tickets zijn te koop bij VVV Zutphen of aan boord van de salonboot (8 euro, kinderen 4 t/m 11 jaar 4 euro en t/m 3 jaar gratis). Er is tevens een speciaal combiticket van 10 euro verkrijgbaar met entreebewijs voor de World Press Photo 17 - Zutphen.

De salonboot ligt alleen deze zomermaanden in Zutphen (normaal gesproken in Harderwijk en Elburg). Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen vaart de boot ook vanaf Dieren naar Zutphen als onderdeel van een arrangement met een rit met de VSM stoomtrein. Rondvaart over de IJssel is een samenwerking tussen de Veluwse Stoomtrein Maatschappij en VVV Zutphen. De rondvaart wordt uitgevoerd door Rederij Randmeer.

Tickets verkrijgbaar aan boord van de salonboot of bij VVV Zutphen (Houtmarkt 75).

IVN-Fietstocht langs de IJssel

ZUTPHEN - Zondag 16 juli organiseert IVN Zutphen een fietstocht langs de IJssel naar het mooie gebied in Cortenoever. De fietstocht gaat over de IJsseldijk en het nieuwe fietspad naar Cortenoever. Thema is Landschap en vegetatie.

Het landschap langs de IJssel is tijdens de fietstocht afwisselend, op 't Ganzenei willen gidsen u wijzen op de oeverwallen van de kronkelwaard, die hier bewaard is gebleven. Tevens is er ouderwets geboerd, waardoor veel plantensoorten hier nog groeien die elders verdwenen zijn, bijvoorbeeld de Knikkende distel. De fietstocht start op zondagmorgen om 11.00 uur bij het IJsselpaviljoen, nabij de oude IJsselbrug op de IJsselkade. Iedereen kan gratis meedoen, een vrijwillige bijdrage voor het IVN wordt op prijs gesteld. De tocht duurt circa 4 uur.

Neem telefonisch of per meer contact op voor meer informatie.

Pand verkocht, Dickens museum nog paar maanden open

BRONKHORST - "Voorop gesteld, we zitten niet met het museum in onze maag, zoals in een krant te lezen was. Helemaal niet zelfs! En het gaat goed met mijn vader", zegt Dirk de Jong, zoon van Sjef de Jong of ook wel beter bekend als de personage Scrooge uit 'A Christmas Carol' van Charles Dickens. "Hij heeft de respectabele leeftijd van 86 jaar. Dan mag hij het wel wat rustiger aandoen en hoeft de pers niet meer te woord te staan."

Door Alice Rouwhorst

Het pittoreske stadsboerderijtje waar het Dickens museum in gevestigd is, is verkocht nadat het twee jaar geleden op de huizenmarkt werd aangeboden. Consequentie van deze verkoop is het verdwijnen van het museum uit het kleinste stadje van Nederland na dertig jaar. "Gelukkig is het pand nu verkocht, zodat we verder kunnen. Maar het is wel een 'gelukkig' tussen aanhalingstekens", verduidelijkt Dirk de Jong. "Voor Bronkhorst is het geen fijn gegeven. Ze waren sterk met elkaar verbonden."

Levenswerk
In 1988 maakte Sjef samen met zijn vrouw Alie zijn droom tot werkelijkheid; een museum over het werk en leven van Charles Dickens in het plaatsje Bronkhorst dat daarvoor een perfect decor was. Sjef voelde zich in het dagelijks leven ook verwant met de visie van Dickens en probeerde dat voor het voetlicht te brengen.

"Het museum bevond zich in het begin in de ruimte waar nu het winkeltje gehuisvest is. Al gauw stond het helemaal volgepropt met boeken en curiosa. Tien jaar geleden verhuisden mijn vader en zijn vrouw drie huizen verderop en daardoor kon en is uiteindelijk het hele huis ingericht als museum mét een theater. Met name de voordrachten waren zijn grote passie. De laatste jaren werd het jammergenoeg steeds zwaarder om de voorstellingen te blijven opvoeren. Soms trad hij op voor drie groepen per dag en verzorgde hij daarnaast ook nog de rondleidingen. Hij vond het best moeilijk om te stoppen, maar hij zag wel in dat het niet anders kon. Zijn gezondheid begon mee te spelen. Een 'normaal' mens stopt met zeventig, maar hij ging door tot zijn 82ste! Hij heeft er nu vrede mee. Voor zijn gevoel is de cirkel rond."

Het museum heeft sindsdien nog steeds door kunnen draaien door het vele werk van Alie en vrijwilligers en met de vaste kracht sinds het begin, Herman Kelderman, die de voorstellingen van Sjef heeft overgenomen. Maar nu Sjef, de grootste trekker zelf niet meer aanwezig is, is het anders in het museum. "Dat merkten we zelf ook en heeft ons destijds doen besluiten om het in de verkoop te doen. Hoe lang moet je doorgaan? Op een gegeven moment vraag je je ook af of het financieel nog vol te houden is. Het pand kost natuurlijk geld. En alles wordt uit eigen middelen gefinancierd. In al die jaren is er geen cent subsidie aan te pas gekomen."

De sfeer van Sjef
Tot half oktober is het nog open voor publiek. Daarna gaan de deuren van het museum in Bronkhorst dicht. Op de vraag of Dirk het museum niet wil voort zetten antwoordt hij: "Ik hoor bewust over Dickens vanaf mijn zevende, dat is inmiddels zo'n 45 jaar. Ik ben wel degelijk besmet geraakt met het Dickens-virus en de collectie gaat me aan mijn hart. Maar nee, ik kan en wil het niet op deze plek voortzetten. Het is het levenswerk van mijn vader op zijn eigen manier. En ik ben mijn vader niet. Het museum zoals het hier in Bronkhorst is opgebouwd ademt zijn sfeer. Het is allemaal met elkaar verweven: Bronkhorst, het Dickens museum in deze vorm, in dit pand en mijn vader. Hij ís dit museum."

Gehele collectie onder nieuw dak?
Nu het pand verkocht is kunnen concrete plannen gemaakt worden. "Het is de uitdrukkelijke wens van mijn vader dat de Dickens collectie bij elkaar blijft. En ik heb hem als zoon beloofd dat we dat voor hem gaan regelen. Ik ben aan het onderzoeken hoe ik die belofte gestalte kan geven. In dat stadium zitten we nu. Het is echter niet zo maar allemaal georganiseerd, daar is tijd voor nodig. Zodra alles in kannen en kruiken is, kan ik meer zeggen. Daar is het nu nog te vroeg voor."

Rondleidingen Touwslagerij Gorssel

GORSSEL - Geef je op voor een rondleiding bij één van de laatste touwslagerijen van Nederland. In de zomermaanden zijn er op donderdagochtend rondleidingen van ongeveer één uur bij de Touwslagerij, Veldhofstraat 10a in Gorssel. De rondleidingen zijn op zijn deze maand nog op donderdag 20 juli en op de donderdagen van 17 augustus t/m 7 september. Aanvang steeds 11.00 uur. Vooraf reserveren kan telefonisch bij VVV Lochem.

U ziet de touwslagers aan het werk en krijgt uitleg bij diverse oude machines en gereedschappen die vier generaties Steenbergen hebben gebruikt. Vroeger werden de touwen vooral gemaakt voor de boeren, tegenwoordig onder andere voor gymnastiekzalen, watersport (boten) en touwtrekkampioenschappen. Kosten (te voldoen bij de Touwslagerij) bedragen 3,50 euro per persoon (kinderen van 9 t/m 11 jaar 2,50 euro, t/m 8 jaar gratis). Kijk voor alle datums op de website.

Column

Lelijke eend (2)

"Zo, dus ie hadd'n vrogger 'n lillike ente. Dan wa'j zeker ok zo'n links figuur met lange haore, den neet wol warken ?"
De oud-buurman die ik bij Albert Heijn tegen het lijf liep, had ongetwijfeld mijn column van vorige week gelezen. Daarin schreef ik immers (naar aanleiding van de aankoop van mijn 25ste auto) dat het eerste zelfrijdende voertuig dat ik vijf-en-veertig jaar geleden aanschafte, een Deux Chevaux was. Een lelijke eend dus.

Dat ik in die tijd dus links en langharig was schreef ik er niet bij, dat was een conclusie die mijn oud-buurman zelf had getrokken. Maar 't klopte wel aardig. Inderdaad, tussen pakweg mijn twintigste en dertigste had ik nog een indrukwekkende bos haar, zowel onder mijn kin als bovenop mijn hoofd. En links, ja dat was ik ook. Al noemde ik dat toen liever maatschappijkrities.

Maar ik had niet veel zin om aan die tijd herinneringen op te halen met mijn oud-buurman, die in mijn oude straat niet voor niets het olde wief wordt genoemd. Hij is weliswaar van hetzelfde bouwjaar als ik, maar in die jaren zestig, zeventig was hij het regelrechte tegendeel van mijn persoontje. Bepaald geen hippie dus, kun je zeggen. Toen en nog steeds behept met de nodige vooroordelen, die hij volgaarne aan iedereen liet en laat horen. Ik besloot hem dus van dit onderwerp af te leiden.

"Een lillike ente? Hoe kom je daar nou bij ? Nee hoor, mijn eerste auto was een pieleane!"
Het kostte mijn oud-buurman enige tijd dit te verwerken. Geconfronteerd met iets waarover hij moest nadenken (wat hij doorgaans liever niet doet) schakelde hij als vanzelf over op het Nederlands. "Maar je schreef toch zelf dat het een lelijke eend was", sputterde hij tegen. "Ja, en in het Nederlands klopte dat. Maar wij hadden het vroeger altijd over een pieleane, als we een eend bedoelden."

Om zijn verwarring niet nog groter te maken heb ik het hem maar uitgelegd. In buurmans Needse dialect heet een eend namelijk een ente, maar elders in de Achterhoek (en ook in Twente) hadden de mensen het vroeger meestal over een pielaene als ze zo'n waggelkont bedoelden. En dat werd dus ook tegen mijn 'deusjevootje' gezegd, want ik woonde destijds niet in Neede.

Er zijn trouwens in het Achterhoeks ook nog wel andere benamingen voor een eend. In het WALD, het woordenboek der Achterhoekse en Liemerse dialecten, kun je daar alles over lezen. Zo sprak men vroeger in Beltrum en omgeving over een wielende. En in de zuidoostelijke Achterhoek was het woord aend meer in zwang. Elders ging het meestal om kleine afwijkingen van 'pieleane'. Zo hadden ze het in Zutphen vroeger over een pielende en sprak een Lochemer meestal over een pielaende. Waar die toevoeging piel vandaan komt, is me trouwens nooit duidelijk geworden. Ik heb het vaak aan streektaaldeskundigen gevraagd, maar niemand wist het antwoord.

Maar goed, hoe je het beestje ook noemt, pieleane, aend of ente, er wordt altijd een eend mee bedoeld. Al dan niet een lelijke.
Oh ja, ongetwijfeld zijn er lezers die vermoeden dat ik, nog immer Citroën rijdend, ook nog steeds langharig en links ben. Die wil ik graag uit de droom helpen. Bovenop mijn hoofd groeit nauwelijks nog iets en de begroeiing onder mijn kin houd ik al jaren keurig bij. En links? Ach, dat begrip bestaat nauwelijks nog. Ik ben wel nog wel altijd maatschappijkritisch. Maar u ziet het: ik schrijf het tegenwoordig anders!

Dialectavond met Hans Keuper, Netty Hengeveld en Diana Abbink

Bijeenkomst op Landgoed Kotmans. Foto: PR

WINTERSWIJK - De Dialectkring Achterhook en Liemershoudt op donderdag 27 juli de tweede en laatste dialectavond van dit seizoen bij het Schrieverspad op landgoed Kotmans aan de Kotmansweg in Winterswijk-Miste. Hans Keuper uit Doetinchem, Netty Hengeveld uit Eibergen en Diana Abbink uit Winterswijk-Meddo dragen voor uit eigen werk.

Hans Keuper is vooral bekend geworden door zijn optreden met de band 'Boh Foi Toch', waarvoor hij ook teksten schreef in dialect. Netty Hengeveld is onder andere voorganger en kerkelijk werker en schreef enkele gedichtenbundels in dialect. Diana Abbink is voorzitter van de Dialectkring Achterhook en Liemers. Zij werkt regelmatig mee aan dialect- en andere tijdschriften, waaronder 'De Moespot'.

Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur, de toegang is gratis. Een eventuele vrije gift ten behoeve van het Schrieverspad is welkom.


www.dialectkring.nl

Liefdevolle presentatie van 'Het Liefdespad Ruurlo'

Idee wordt omarmd door tientallen 'founders'

RUURLO – Zijn ideeën zijn onuitputtelijk. Telkens ontspruiten er weer nieuwe gedachten uit het brein van Bert van Zijtveld, eigenaar van restaurant De Heikamp en Klimbos Achterhoek. Zoals een attractief belevingspad dat Van Zijtveld begin dit jaar presenteerde. Een 5.4 kilometer lang wandelpad met een bijzonder thema en langs unieke locaties rond de Baakse Beek: 'Het Liefdespad van Ruurlo'. Maandag 3 juni vond er een 'Update' over de status van 'Het Liefdespad' bij De Heikamp plaats, waarbij grotendeels alle 'founders' die het pad inmiddels financieel hebben omarmt aanwezig waren.

Door Jan Hendriksen

Er moet nog veel werk verzet worden om 'Het Liefdespad' met onderweg love-seats, een slotjesbrug, kunst en veel meer op 14 februari te voltooien. "Dan vindt immers de eerstvolgende dag van de liefde plaats: Valentijnsdag. Maar daar streven we gezamenlijk met elkaar wel naar. En dat gaat ook lukken. Het idee is inmiddels door talloze bedrijven en instanties liefdevol omarmt", zo liet Bert van Zijtveld enthousiast weten tijdens de sprankelende 'Update'.

Na de ontvangst in de Bosveranda werd de 'Update' in het weiland aan de Hengeloseweg tegenover De Heikamp vervolgd. Daar vleiden de 'founders' liefdevol op grote 'liefdes kussens' in het gras neer voor een 'Foundersdiner'. De 'liefde' ging namelijk ook door de maag en de smaakpapillen werden verwend met heerlijkheden zodat iedereen 'gelukzalig' huiswaarts keerde. Niet nadat Bert van Zijtveld eerst alle 'founders' persoonlijk had bedankt voor hun ondersteuning.

Als eerste werd in de Bosveranda Peter Schrijver, Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel bedankt voor zijn medewerking. "Op Oase 2015 (jaarlijks congres van Waterschap Rijn en IJssel voor innovatie en water -red) presenteerde ik het plan en vond er een vruchtbare bodem bij onder meer het waterschap, de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer. We zijn allemaal overtuigd van een grote kans het gebied voor recreatie, educatie, water- en natuurbeleving. Er miste alleen nog een kapstok om een grote doelgroep aan te spreken. Dat werd 'Het Liefdespad'. Ik ben wellicht de aanjager en de verbinder, maar zonder samenwerking gaat het feest niet door. Het is een mooi voorbeeld van co-creatie waaraan alle partijen bijdragen vanuit hun eigen kracht", aldus Van Zijtveld. Evenals wethouder Joke Pot van de gemeente Berkelland en Ruurloër Alois Timmermans, die zich als eerste founder namens FujiFilm had gemeld, ontvingen Schrijver en andere founders een 'key of love' die na afloop van de bijeenkomst gezamenlijk aan een groot hart werden geklonken.

Kunstenaars
Op 'Het Lief
despad' rondom De Baakse Beek en door de bossen van Staatsbosbeheer ziet Van Zijtveld voor zich dat het thema 'liefde' op verschillende manieren tot uitdrukking kan komen. Zo zocht hij naar partijen die dit ontwerp met respect voor het verleden in eigentijdse middelen toekomstbestendig tot verbeelding kunnen brengen. Via KUNSTwerkt, een project van Cultuurmij Oost waarin kunstenaars en opdrachtgevers met elkaar in contact worden gebracht, stuitte hij op Mothership. Samen met Jeroen Erveraert van deze kunstproducent onderzocht Van Zijtveld hoe de Baakse Beek de verbindende schakel zou kunnen zijn voor een route bestaande uit fraaie plekken in het landschap gekoppeld aan unieke belevingsmomenten die verwijzen naar de liefde. En dan met liefde in de breedste zin van het woord: de liefde voor elkaar, voor het water, voor de natuur, voor de kunst,en voor het dialect

Platform
Bert van Zijtveld: "Elke plek moet een eigen 'love-seat' krijgen met een eigen thema en een daarbij passend uniek ontwerp. Zo worden de kwaliteiten van de streek in beeld gebracht en vormt het totaal een uniek platform: een voedingsbodem waarop oude tradities en verhalen tot nieuwe (culturele) rituelen kunnen uitgroeien. De kans om uiteenlopende doelgroepen van jong tot oud van ver buiten de regio aan te trekken vormde de onderliggende stimulans. En de medewerking van uiteenlopende en niet voor de hand liggende partners vormen een extra aanmoediging om er echt iets speciaals van te maken." Een complete sfeerimpressie is te zien op de website van Achterhoekfoto.

Filmdocumentaire 'Mijn hoofd in jouw handen' bij Alzheimer Café

ZUTPHEN - De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks, (elke derde woensdag van de maand) een Alzheimer Café in Zutphen. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie is het café gratis toegankelijk. Op woensdag 19 juli wordt de film documentaire 'Mijn hoofd in jouw handen' getoond. In de film van Pim van Giel worden vier hoofdpersonen gevolgd in hun eigen omgeving. De relationele aspecten bij beginnende dementie worden belicht vanuit het perspectief van iemand die de diagnose heeft, een mantelzorger en een hulpverlener. Een opgewekte documentaire over een zwaar onderwerp waarbij de maker de eigen regie van de mensen laat zien ondanks de soms ellendige situatie waarin men verkeert. Het Alzheimer Café vindt plaats aan de Harenbergweg 1 in Zutphen. Inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en einde om 21.00 uur.

19 / 20

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DOESBURG. ZON. 23 JULI .10-17 u. Grasveld Naast T "Olde Ras. De Drempter Dijk. Info Kr.huur 0639108152. animo-vlooienmarkten.nl

CARAVANSTALLING EN OPSLAGRUIMTE TE HUUR Enkweg 15A - Vorden voor info bel J. de Weerd 0575-551030

VERZILVER nu uw oude goud! T.k.gevr. tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, muntenverzamelingen etc.Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH