Contact Bronckhorst Noord

20 juni 2017

Contact Bronckhorst Noord 20 juni 2017


Mañana Mañana voelt zich thuis in Vorden

Maar liefst 26.848 bezoekers kwamen het afgelopen weekend naar Vorden toe. Foto: Achterhoekfoto.nl/Johan Braakman

Festival wordt volgend jaar weer in Vorden gehouden

VORDEN - Met 26.848 bezoekers was Mañana Mañana bijna uitverkocht. Het festival vond afgelopen weekend voor de vijfde maal plaats. Kasteel Vorden en omgeving waren dit jaar voor de eerste maal het zonovergoten en sprookjesachtige decor. De organisatie, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, is uitermate tevreden over het verloop van het festival. "Mañana Mañana heeft ondanks de verhuizing van Landgoed Enghuizen in Hummelo naar Kasteel Vorden haar magische sfeer behouden, de sfeer onder de festivalgangers is geweldig", aldus de Feestfabriek. Het festival is, net als bij alle voorgaande edities, zonder enige calamiteiten verlopen.

De mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken bleek ook dit jaar in de smaak te vallen. Op donderdag 15 juni werd de nieuwe locatie ingewijd door de campinggasten en inwoners van de voormalige gemeente Vorden.

Volgens goed Achterhoeks gebruik heeft Mañana Mañana 'buurt gemaakt' met 3.000 buurtgenoten. De donderdagavond was voor hen gratis toegankelijk, zodat er voor alle aanwezigen de mogelijkheid was om elkaar en het festival te leren kennen.

'Ondanks verhuizing is de magische sfeer behouden'

Deze supergezellige dag vormde de ouverture van de drie daaropvolgende festivaldagen waarop bezoekers konden genieten van ruim honderdtwintig muziek- en theateracts op acht verschillende podia. Nieuw dit jaar was het Open Podium, waar iedereen zijn talenten mocht laten zien.

Daarnaast kon men zich te goed doen aan een uniek programma, zoals je eigen visje hengelen en grillen met verse kruiden, de muzikale workout 'Silent Skippy Disco', mini colleges door vooraanstaande wetenschappers in de 'Universitipi', de culinaire muziekhappening 'Food Vibrations', een siersmederij, een workshop wildplukken, fossielen zoeken voor kinderen, een geheel verzorgde dinnershow met theater, een workshop emmertrommelen, de festivalmarkt en nog veel meer.

Mañana Mañana 2018
De volgende editie van Mañana Mañana zal plaatsvinden op 14-15-16-17 juni 2018. De voorverkoop voor deze zesde editie start op zaterdag 7 oktober 2017 om 11.00 uur.

Lees meer over Mañana Mañana op pagina 20 en 21

Klootschieten

VORDEN - Zondag 2 juli vindt de jaarlijkse Vordense Klootschietmarathon (tien kilometer) en Recreantentoernooi (4.5 kilometer) van Buurtvereniging Delden plaats. Men kan deelnemen in vier verschillende klassen: mannen, gemengd (minimaal twee vrouwen), vrije klasse (meerdere personen mogen lid zijn van een klootschietersbond) en de recreanten klasse (alle teamsamenstellingen mogelijk). Een team bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen. Deelname kost acht euro per team. Start, pauze en finish vinden plaats bij de familie Scheffer, Nieuwenhuisweg 1 in Vorden. De marathon start om 10.00 uur en het recreantentoernooi om 10.30 uur. Halverwege het parcours is er een pauze. Inschrijving deelname uiterlijk op zaterdag 1 juli bij Dick Regelink (Deldensebroekweg 2, 0575 551328).

Het Groenste Achterhoekse project

Rond de 'Quercus Hispanica fulhamensis': Jaap Cannegieter, Marjan Houbt, Tieme Bruins, Rob Weimer, Bertha Krajenbrink, Bart van der Schoot, Rick Kelder, Alma van der Schoot, Jennine en Evert-Kees van de Plassche. Foto: Liesbeth Spaansen

Dankzij een grootscheepse renovatie van de tuin en het parkbos is Landgoed De Wildenborch dit jaar uitgeroepen 'Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente'.

Voldoende bagage meegeven voor de toekomst

Poseren voor het leuke speelbos op het schoolplein.Staand: Merle en Ninthe. Zittend: Dennis, Job, Carmen, Marit en Joyce. Foto: Alice Rouwhorst

Vorden – Openbare Dalton Basisschool De Dorpsschool heeft een nieuwe directeur. Marit Ranzijn heeft het stokje overgenomen van Paul Mekkes. Wie is zij en wat wil ze bereiken met deze school?

Door Alice Rouwhorst

Ze heeft sinds 1 mei een paar intensieve, maar zeer interessante weken achter de rug waarin ze de school en zijn omgeving begint te leren kennen. Ze wil graag meewerken aan een interview. "Maar', zegt ze, 'ik zou het leuk vinden om bij het interview kinderen te betrekken. Het bedenken van zinvolle vragen en het voeren van een goed gesprek is voor de kinderen een leerzame activiteit, die past binnen het daltondenken. Ik en de leerkrachten, allen dalton gecertificeerd, zijn ondergeschikt. We zijn hier voor de kinderen om ze volgens de daltonvisie voldoende bagage mee te geven voor hun verdere ontwikkeling. Daar past het afnemen van een interview dus ook bij. Dat spraken we af. En zo zat ik niet alleen met Marit aan tafel maar, in afwisselende samenstelling, met zeven kinderen die de vragen stelden. Merle en Dennis uit groep vijf, Carmen uit groep zes, Job uit groep zeven en Ninthe, Ties en Joyce uit groep acht. Zij stelden de vragen op, die ze met hun achterban besproken hadden en zaten ontspannen klaar om ze op juf Marit (spreek uit: Morit op z'n Scandinavisch) af te vuren. Eén voor één stelden ze een vraag naar keuze. Een geanimeerd vraaggesprek tussen kinderen en directeur ontstond.

Marit Ranzijn in gesprek met Carmen, Ties, Ninthe, Job en Joyce. Foto: Alice Rouwhorst Foto: Alice Rouwhorst

Rust in en om de school
Carmen opende het interview met de vraag of juf Marit iets over zichzelf kan vertellen. "Privé of werk?", wilde Ranzijn weten. "Werk", antwoordde Carmen. "In 1990 heb ik de Pabo afgerond. Mijn interesse lag bij het Montessori onderwijs, dat veel raakvlakken heeft met het daltononderwijs. Ik werk nu zo'n zevenentwintig jaar in het onderwijs. Eerst in Noord Holland, waar ik vandaan kom en sinds negen jaar in het oosten van het land als intern begeleider op drie scholen in Deventer en Schalkhaar. Dit is mijn eerste baan als directeur en ik heb er heel veel zin in."

Op de vraag wat ze wil verbeteren antwoordde Ranzijn dat ze juist heel veel positieve dingen ziet. "De rust in en om de school valt mij heel erg op. Dat is een vereiste, willen jullie goed kunnen leren. Jullie gaan beleefd met elkaar om, helpen elkaar en spelen samen op het uitnodigende schoolplein en het bos. Verbeteringen zitten vooral in het verdiepen van de vakgebieden, bijvoorbeeld voor lezen. Het is niet fout hoe we het nu doen, maar het kan altijd beter. We moeten blijven ontwikkelen. Naar dat soort zaken kijk ik."

Ranzijn geeft de school nu al een dikke 8,5 á 9. Inderdaad geen tien, want niks is perfect. Ze kan niet aangeven wat er over tien jaar allemaal veranderd is op school. "Dat is in onderwijsland best ver weg. Ik heb er wel een idee bij, maar dat bepaal ik niet alleen. Dat doe ik samen met het team. Wat ik hoop is dat we binnen vijf jaar zo ingericht zijn dat we aan elk kind passend onderwijs kunnen bieden. Daar kunnen en moeten we, net als de meeste andere basisscholen nog wel stappen in zetten." Daarnaast verdiept ze zich in het model 21e eeuwse vaardigheden. "We leiden de kinderen op voor beroepen die we nu nog niet kennen. We moeten ze vaardigheden als creatief en probleemoplossend denken en handelen bijbrengen. ICT en mediawijsheid speelt hierbij een belangrijke rol".

Zelfstandig en respectvol
Ties wil weten waarom Ranzijn vindt dat kinderen naar de Dorpsschool moeten komen. "Allereerst omdat we een gezellige school met een openbaar karakter zijn waar goed les gegeven wordt en veel ruimte is voor de kinderen om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen op zijn of haar manier. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je gelooft. We zijn allemaal mensen die respectvol met elkaar omgaan. Pesten bijvoorbeeld hoort daar niet bij. Dat hopen we jullie onder andere bij te brengen met de Kanjertraining, die kinderen vanaf de eerste groep hier krijgen. In het Dalton onderwijs heeft een kind veel vrijheid in de manier van leren, maar wel binnen gestelde grenzen. Dat geldt ook hier op school. Voor ouders die interesse hebben in de school maak ik tijd vrij om ze te woord te staan en rond te leiden". Ties en zijn schoolgenootjes vinden het ook een hele leuke school, waar ze veel met thema's werken, inspraak hebben bij het vaststellen van regels bij zaken die zich in de klas voor doen, zoals het gebruik van de fidget spinner. Ze vinden het wel jammer dat er volgend schooljaar geen meester meer is. "Dat is iets wat ik helaas niet kan veranderen." In de zelf bedachte 'Show van het jaar' die elke groep ten tonele brengt kunnen ze veel van hun creativiteit kwijt. Voor groep acht is dat de eindmusical. Het geduld van Ninthe is na ruim drie kwartier vraag en antwoord wel op. "Mag ik nu gaan? Want we gaan oefenen voor de musical!", zegt ze enthousiast. Ze heeft nog net even tijd voor een foto en een hand en is dan samen met de anderen snel vertrokken.

dorpsschool.start.me

Stichting Vordens Belang is officieel een feit

V.l.n.r.: Mariska Piek, bestuurslid, Jan Holtrigter, penningmeester, Riske Legtenberg, bestuurslid, Harry Jansen, secretaris, Ingrid Keizer, voorzitter. Foto: PR

VORDEN - Maandag 12 juni was een memorabele dag voor het bestuur van Vordens nieuwste stichting Vordens Belang. Aan de stamtafel van De Herberg werd onder toeziend oog van notaris G.J. Hulleman, na de gebruikelijke voorlezing, de akte ondertekend. Door Patricia ten Barge en René Brummelman van De Herberg werd alles tot in de puntjes verzorgd, met diverse drankjes en specifieke Vordense producten.

Het prille bestuur was al geruime tijd bezig, maar vanaf heden is Vordens Belang voor inwoners een serieuze en officiële gesprekspartner. Als structuur is samen met de notaris gekozen voor een stichting. "Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk ondersteunende leden. Het 'lidmaatschap' is vrijblijvend maar een vrijwillige bijdrage kan ons helpen de zaken kostendekkend te krijgen. Overigens heeft De Herberg als éérste een donatie in onze kas gedaan.", zo laat secretaris Harry Jansen weten.

Bestuur
Ingrid Keizer heeft de taak als voorzitter op zich genomen terwijl Jan Holtrigter als penningmeester fungeert. Harry Jansen is de secretaris en samen met de leden Riske Legtenberg en Mariska Piek vormen zij het huidige bestuur. Het nieuwe bestuur is nog niet compleet, we zijn nog op zoek naar enkele jonge leden die veelal weten wat er speelt in het dorp. Aanmelden kan altijd, waarna je uitgenodigd wordt voor een kennismaking. In de laatste acht maanden heeft het bestuur kennis gemaakt met de verschillende DBO's in Bronckhorst alsmede met verschillende stichtingen en werkgroepen. Hierdoor is een beeld gevormd waarop het werk zich kan toespitsen.

Het hoofddoel is om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in Vorden te verbeteren in de breedste zin van het woord en dus opkomen voor het algemeen belang van het dorp en het buitengebied. Hiertoe wordt wonen, recreëren, natuur, werken en naar school gaan gerekend. Stichting Vordens Belang wil hierin een duidelijke rol spelen door middel van inventariseren, adviseren, coördineren, stimuleren en ook initiëren. Het gaat om kansen zien maar ook om bedreigingen tegengaan. "Wij willen netwerken en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de inwoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke partijen.", zo laat het bestuur weten.

Spreekuur
Vordens Belang houdt samen met de gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst maandelijks een inloopmoment. Dit spreekuur wordt iedere tweede woensdag van de maand gehouden van 13.30 tot 15.30 uur bij Van Sinckel. Voor deze combinatie is gekozen vanuit efficiëntie en gezamenlijk is ervoor gekozen om een zo laagdrempelig mogelijke ontmoeting te verkrijgen. Zit u met een vraag, stap dan naar binnen! U kunt ook op de Facebookpagina 'Vordens Belang' een bericht achterlaten of een mail sturen.


vordensbelang@gmail.com

KunstBus Vorden gaat rijden voor iedereen

Germa ten Duis, Antoinette Timmer, Gerda Klein Geltink en Annie Meijer zijn tevreden over het nieuwe KunstBus programma. Foto: Liesbeth Spaansen

VORDEN – De KunstBus Vorden gaat weer rijden. De (vernieuwde) commissie heeft weer een mooi programma samengesteld: een museum, musical, cabaret, toneel en een concert, voor iedereen keuze genoeg. Inderdaad, voor iedereen: de leeftijdsgrens bestaat niet meer. "Neem gerust je (klein)kinderen mee", lacht Antoinette Timmer.

Door Liesbeth Spaansen

Om meer mensen te kunnen laten genieten van het programma dat de KunstBus Vorden biedt, heeft de commissie besloten de leeftijdsgrens te laten vervallen. "We vinden het belangrijker om met een bus vól geïnteresseerden op pad te gaan, dan met een halve bus van een bepaalde leeftijd", legt Antoinette Timmer, commissielid van het eerste uur, uit. Daarnaast zijn er plannen om in het volgende seizoen samen te gaan werken met de KunstBus Ruurlo. De commissie heeft dit jaar afscheid genomen van Lamien Nijhoff. "Jammer, zij was een goede kracht, maar we zijn dankbaar voor al het werk dat zij in de afgelopen acht jaren voor de KunstBus heeft gedaan." De commissie bestaat nu uit Antoinette Timmer, Annie Meijer, Gerda Klein Geltink en nieuwkomer Germa ten Duis. Germa woont al vanaf 1978 in Vorden en gaat graag naar het theater. Als kunsthistorica kent Antoinette alle musea in de buurt. Zij vertelt in de bus over de bestemming. De bus vertrekt vanaf vier opstapplaatsen: Museum voor Heiligenbeelden in Kranenburg, de Dorpskerk aan de Dorpsstraat en de Wehme in Vorden en de rotonde Beeklaan in Wichmond-Vierakker.

De KunstBus Vorden gaat voor de negende keer rijden, het programma van seizoen 2017-2018 is rond. De werkgroepleden gaan binnenkort de folders met inschrijfformulieren rondbrengen. Deze kunnen ingevuld worden gebracht bij Stichting Welzijn Vorden in het Dorpshuis, voor 14 augustus 2017. Na de inschrijftermijn krijgen de mensen een ontvangstbevestiging, later een informatiebrief met de tijden en opstaptijden van de bus.

Programma: 21 september: Een dagje terug in de tijd, Openlucht Museum Arnhem; 30 november: Musical Vamos, Theater Amphion Doetinchem; 11 januari: Muziek en Theater van Het Groot Niet Te Vermijden, Theater Hanzehof Zutphen; 28 februari: Toneel van Anne Wil Blankers, 'Wat ik moest verzwijgen', Theater Amphion Doetinchem en 12 april: Klassiek concert Het Gelders Orkest, Theater Hanzehof Zutphen.

Opening autobedrijf Groot Jebbink Zutphen

De automobilist in Zutphen kan vanaf nu kennis maken met de gemoedelijke sfeer van de dorpsgarage. Foto: PR

ZUTPHEN - De gasten werden zaterdag over een chique loper naar binnen geleid tijdens de feestelijke opening van Bosch Car Service Groot Jebbink Zutphen. Geen rode, maar een blauwe naar de kleuren van autotechniek gigant Bosch. De dag was een komen en gaan van klanten en belangstellenden om Gerrit van Ommen te bedanken en kennis te maken met zijn opvolger Armand ten Broeke. "De loper is symbolisch", vertelt eigenaar Jan Groot Jebbink. "De slogan van Bosch is 'Wij doen alles voor uw auto'. Wij voegen daar graag aan toe: 'en bovenal voor onze klanten.' Onze klanten moeten veilig, zorgeloos en met plezier auto kunnen rijden." De automobilist in Zutphen kan vanaf nu kennis maken met de gemoedelijke sfeer van de dorpsgarage, want Autobedrijf Groot Jebbink bestaat al sinds 5 juni 1963 in Vorden. "Door samen te werken met Bosch, dat voor vrijwel alle merken belangrijke onderdelen maakt, kunnen we iedere auto aan, ook de nieuwste", benadrukt Armand ten Broeke, de nieuwe bedrijfsleider. De jonge energieke techneut uit Vorden neemt het stokje over van Gerrit van Ommen. Gerrit was jarenlang het gezicht van het autobedrijf aan de Gelderhorst 6. Hij ging na zijn afscheidsreceptie huiswaarts met vele cadeaus als waardering voor zijn goede zorgen. "Op deze basis willen wij voortbouwen door nog meer service en nog meer kwaliteit te bieden tegen een eerlijke prijs", besluit Groot Jebbink.

Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente

Rond de 'Quercus Hispanica fulhamensis': Jaap Cannegieter, Marjan Houbt, Tieme Bruins, Rob Weimer, Bertha Krajenbrink, Bart van der Schoot, Rick Kelder, Alma van der Schoot, Jennine en Evert-Kees van de Plassche. Foto: Liesbeth Spaansen

VORDEN – Het feit dat Landgoed De Wildenborch de afgelopen jaren grootscheeps heeft geïnvesteerd in de renovatie van haar tuin en parkbos vindt de Bomenstichting Achterhoek een grote verdienste en aanleiding om dit jaar Landgoed De Wildenborch uit te roepen tot 'Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente' en heeft naar aanleiding van het project 'Groen' daarom het landgoed in het kader van de Nationale Boomfeestdag dit voorjaar een speciale boom geschonken. Deze Quercus Hispanica fulhamensis werd dinsdag 13 juni op feestelijke wijze officieel aan het landgoed overgedragen.

Door Jan Hendriksen en
Liesbeth Spaansen

De Quercus Hispanica fulhamensis is een half wintergroene tot geheel bladhoudende boom die tot een hoogte van twaalf tot vijftien meter kan reiken. De ronde kroon van de boom heeft sierlijk afhangende twijgen die dunner zijn dan bij andere cultivars. De dikke bast is donkergrijs, diep gegroefd en kurkachtig. De bladeren zijn donkergroen aan de bovenkant terwijl de onderzijde grijswit behaard is. De bloei en vruchten zijn gelijk aan de soort. Tijdens strenge koude kleuren de bladeren 's winters bruin om pas bij het uitlopen van het nieuwe blad af te vallen. De boom is geplant in het gedeelte van het landgoed dat voor iedereen toegankelijk is. En op een plek die sinds vorig jaar de toegang tot het door het landgoed verworven Bosket markeert.

Aanleiding voor de Bomenstichting Achterhoek om dit jaar Landgoed De Wildenborch uit te roepen tot 'Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente' is dat het publiek tijdens de dagelijkse vrije toegang om te wandelen in het parkbos en tijdens de Open Dagen van het landgoed kan genieten van het parkbos en de mooie tuin met onder meer de monumentale Libanon ceder, de Moerascypres, meerdere bijzondere boomsoorten en de prachtig gerestaureerde eeuwenoude beukenberceau. Dit tezamen met het feit dat het dit jaar ook de 250ste geboortedag is van de Achterhoekse schrijver en dichter A.C.W. Staring, die op het landgoed woonde, maakte voor de Bomenstichting Achterhoek de keuze voor De Wildenborch compleet.

De familie Staring van Landgoed De Wildenborch is zeer verheugd om op deze wijze in het zonnetje gezet te worden. "We aanvaarden deze schenking dan ook gaarne en vinden het een grote eer om voor 'Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente' in aanmerking te komen. Het heeft enige tijd geduurd voordat wij de door ons uitgekozen boom binnen hadden. Maar inmiddels is de boom geplant en hij doet het goed", zo laat Jennine van de Plassche-Staring weten.

Dinsdagmiddag 13 juni ontmoette een afvaardiging van Bomenstichting Achterhoek: Jaap Cannegieter, Marjan Houbt, Tieme Bruins, Rob Weimer en Bertha Krajenbrink het team van De Wildenborch: Jennine en Evert-Kees van de Plassche en Bart en Alma van der Schoot en Rick Kelder.

Jaap Cannegieter benadrukte het belang van het particulier ondernemerschap en de instandhouding van landgoederen. "Het belang van in stand houden van natuur, maar weldegelijk ook cultuur, zoals dit landgoed is. Bij deze de officiële overdracht aan De Wildenborch van de Quercus Hispanica fulhamensis. Heel veel plezier ermee." Daar hoorde ook een oorkonde bij die door Bertha Krajenbrink werd voorgelezen en overhandigd aan Jennine van de Plassche. "Ik loop hier twee keer per dag langs deze boom. We zijn er ongelooflijk trots op." Zij gaf de complimenten aan Bart en Alma van der Schoot en Rick Kelder, die de tuinen en het landgoed onderhouden.

Jaarlijks schenkt Bomenstichting Achterhoek in het kader van de Nationale Boomfeestdag een boom naar aanleiding van een bijzonder project dat 'Groen' hoog in het vaandel heeft staan. Zo heeft men enige jaren geleden aan Landgoed Ampsen in Lochem een dergelijke schenking gedaan en in de afgelopen jaren aan 'Het Groenste project in een Achterhoekse gemeente'. Daarbij won de gemeente Oost-Gelre in 2015 en 2016 respectievelijk een lindeboom en een Anna Paulownaboom.

Goud voor de barbecueworst van Keurslager Vlogman

VORDEN - Tijdens de landelijke barbecueworstkeuring is de barbecueworst van Keurslager Vlogman uit Vorden met de hoogst haalbare score bekroond. En dat betekent goud voor deze barbecueworst. De vakkundige jury heeft de barbecueworst van keurslager Vlogman uit Vorden uitgebreid gekeurd en de conclusie was dan ook unaniem dat deze ambachtelijke barbecueworst van hoge kwaliteit is.

"De barbecueworst is altijd een hardloper als het barbecueseizoen is begonnen, onze klanten zijn er gek op en we besteden dan ook veel aandacht aan het productieproces van onze barbecueworsten." aldus een trotse Dick Vlogman. Hij vervolgt: "Wij vinden het belangrijk om te werken met de beste grondstoffen en we weten ook precies wat er in onze barbecueworsten gaat. Zo kunnen we de, volgens ons, lekkerste smaak garanderen.". Het juryrapport liegt er niet om, met 100 punten kreeg deze barbecueworst welverdiend goud. De jury prees vooral de smaak, de samenstelling van de barbecueworst.

Vlogman: "Onze barbecueworsten zijn heerlijk op de barbecue, maar bij slecht weer kunnen ze natuurlijk ook gewoon in de pan gebakken worden!". Bent u benieuwd naar de winnende barbecueworst van Keurslager Vlogman, dan bent u altijd welkom in de slagerij in Vorden om te proeven.

Vieren met aanbieding
Om deze score te vieren, geldt van 19 tot en met 24 juni de volgende aanbieding: vier barbecueworstjes voor 3 euro. "En natuurlijk hebben we nog een veel ruimer barbecueassortiment in onze toonbank liggen. Om iedere barbecue tot een succes te maken!", sluit de glunderende ondernemer af.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo

HENGELO - Op zondag 25 juni gaat ds. Henk van den Berg uit Kranenburg voor in de dienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld. De viering begint om 10.30 uur in de kleine kerk aan de Banninkstraat 9. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en om onder het genot van een kopje koffie/thee met elkaar na te praten. Iedereen is van harte welkom.

Column

Beesten

Ja, we hebben ze gezien. Eindelijk. Al weken in het nieuws en in de hoofden van de kinderen geïnfiltreerd door nieuwsprogramma's, merchandise en reclameboodschappen tussen favoriete series door. Tijdens ontbijt, lunch en warme hap oefenden we de namen van deze oosterse creaturen der pluizigheid. Op school gingen de opdrachten over onze nieuwe inwoners en thuis vroegen ze of we soms bamboe in de achtertuin zetten zouden voor de zekerheid.

De wereld zwart-wit bezien was de afgelopen maanden ineens niet zo'n gek idee meer. En zoveel rust verkrijgen als deze wezens bleek dichterbij dan ooit. In houten hokken vlogen ze binnen en in glazen kooien kwamen ze terecht. In rep en roer en uit alle macht bouwden, droomden en dromden we samen. Om aapjes te kijken, bij de panda's.

Met zijn vijftig en een beetje reden we vanuit ons boerendorpje op schoolreisje naar Rhenen. Ongeduldig en hyperactief, beren enthousiast en poeslief. Wu Weng en Xing Ya waren beduidend minder opgewonden dan wij, gescheiden van elkaar lagen ze in hun relatief paradijs gezamenlijk op één oor. Het hoogtepunt van onze dag bleek een moment van dierlijke yoga en wollige mindfullness in een zacht jasje van onachtzaamheid. Met de neuzen tegen het glas zuchten ze van "ah" en "oh" en nog eens "ah" en "kijk hij beweegt" en "oh, toch niet".

En eerlijk is eerlijk, na twee minuten ultieme ontspanning renden we gewichtsloos door naar de kinderboerderij en aaiden aldaar alles dat ook in onze eigen streek rondloopt zonder halsband of hek. De pandahonger stak nog even de kop op in de winkel die we verplicht doorkruisten op weg naar de geitjes, maar we stilden haar met fruitsnoepjes in plaats van goudmunten en plastic betaalkaarten.

Oh jawel, in het winkeltje vonden ze alles mooi. Maar ze vonden sowieso alles mooi. Zagen niet dat de ijsbeer ijsbeerde van eenzaamheid, dat de hiërarchie op de apenrots eigenlijk nooit natuurlijk werd bepaald en dat de plaggen aan de huid van de kameel geen bijzaak waren. Het bassin van de zeeleeuwen vonden ze immens en dat de stokstaartjes lang niet zo nieuwsgierig bleken als zij, merkten ze niet op.

Daar liepen we, in een week waarin we gruwden en rouwden en vreesden en niets meer werd wat het eens was. In de week dat er twee meisjes verdwenen. Meisjes die meer in liefde dan in angst hebben geleefd, maar voor wie dat er nu niet meer toe doet. In die week liepen wij in een wereld met hekken en tralies vrij rond, en nooit eerder voelde ik me zo opgesloten. Met de ziel en de parkplattegrond onder de arm keek ik verwonderend om me heen. Lichtgeraakt en zwaar melancholisch. Hier zitten de beesten binnen, dacht ik op een afstandje. Hier zijn de beesten zachtaardiger en kalmer dan degenen die buiten loslopen. In schaapskleren en met tanden die in bijna niets verschillen van die van ons. Daar liep ik, zwalkend zoekend tussen het zwart en wit van Wu Weng en Xing Ya in een grijs gebied van hopen en vrezen.

En alsof ze mijn angst voor de buitenwereld aanvoelde, verstopte ze zich bij aankomst - terwijl ik tegenover haar in de bus zat - alsnog onder de banken.


The Premise bij LIVE@IDEAAL

Blues-Rock van The Premise

ZELHEM - Woensdagavond 21 juni 2017 staat de band 'The Premise' centraal in het programma live@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem wordt uitgezonden. De band speelt live en de bandleden worden geïnterviewd over hun muzikale aspiraties.

The Premise is de band van Michel van der Krabben (vocals, bass), J.W. van Holland (gitaar, vocals) en Ramon Rambeaux (drums, vocals). De bandleden maakten al naam als bandlid van bands als The Grit, The Romance en Powerplay. Daarnaast worden ze als muzikant regelmatig gevraagd om in begeleidingsbands te spelen bij Amerikaanse artiesten tijdens hun Europese toer.

Tijdens hun debuuttour 'Peanuts for donkeys' bleek dat de vuige blues-rock van The Premise geweldig tot z'n recht kwam in een sandwich van funk en R&B. Met name in nummers als 'Caledonia' en 'Money Machine' komt de stem van bassist Michel tot z'n recht, terwijl het gitaarspel van JW vaak doet denken aan 'Les Dudek meets Rory Gallager'. De band verloochend z'n afkomst niet en speelt ook, prachtig bewerkte, Herman Brood klassiekers als 'Sleepin' bird'. In het najaar van 2016 verscheen de gelijknamige cd 'Peanuts for donkeys', waarbij diverse radiostations voor veel airplay zorgden en kranten lovende recensies schreven.

Live@Ideaal wordt iedere woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden. Het programma is live te beluisteren via Radio Ideaal. Live meekijken kan op woensdagavond vanaf 19.30 uur via www.ideaal.org. Bands en artiesten die ook in het programma live willen komen spelen, kunnen mailen naar Live@Ideaal.org.

Groep vier school De Vordering mooist uitgedoste wandelgroep

VORDEN – "Hallo jongens en meisjes. Nog even geduld. Er staat een enorme lange rij bezoekers voor de toegangspoort van het festivalterrein." Maar na een kleine vijf minuten wachten kon Monique Sleumer van VV Vorden alsnog het startsein aan de muzikanten van Harmonie Vorden geven om vanaf het Kulturhus de grote stoet van zeshonderd wandelaars, die vorige week aan de vijftigste editie van de Avondwandelvierdaagse deelnamen, in beweging te zetten om hen in hun kielzog mee naar het festivalterrein van Mañana Mañana bij Kasteel Vorden te nemen. Want daar zouden de wandelaars donderdagavond op de slotavond van de vierdaagse met alle egard worden ontvangen en de nodige prijzen worden uitgereikt.

Door Jan Hendriksen

Maar dan. Terwijl de muzikanten op de Hosterkamp de oprijlaan naar het kasteel bewust op verzoek van de festivalorganisatoren voorbij lopen marcheren de jeugdige wandelaars van VV Vorden de oprijlaan naar het kasteel op. En dat is nu juist niet de bedoeling. In allerijl worden door medewerkers van Mañana Mañana prikkeldraden doorgeknipt en enkele weidepalen gesloopt. Zo kunnen de wandelaars tussen de geparkeerde auto's door het weiland alsnog achter de muzikanten aanlopen en worden de wandelaars middels een achteringang naar het festivalterrein geleid.

Daar ontstaat zoals wethouder Jan Engels van de gemeente Bronckhorst het omschrijft een 'mooie georganiseerde chaos'. Maar geen kniesoor die daarom maalt. Het is al bijzonder dat de wandelaars door de organisatoren van Mañana Mañana op het terrein worden ontvangen. En dat aan het slot van een uitermate succesvol verlopen gouden editie van de vierdaagse. Naast de groepen van de Vordense basisscholen Het Hoge, Dorpsschool, De Vordering, De Kraanvogel uit Kranenburg en De Garve uit Wichmond namen ook jeugdleden van VV Vorden, volleybalvereniging Dash en bewoners en cliënten van De Enk, De Wehme en Urtica De Vijfsprong deel. Goed voor in totaal ruim zeshonderd wandelaars die de keus hadden uit twee afstanden: vijf en tien kilometer. Die laatste afstand hadden beide Vordense vriendinnen Melissa Wesselink (20) en Annelijn Uittenbroek (20) ook gewandeld. Het tweetal nam voor de veertiende keer deel. Na onze basisschooltijd wandelen we steevast met ons tweeën mee", zo verklaarde Melissa hun deelname.

Een mooie georganiseerde chaos

Abraham en Sara
In het kader van de vijftigste editie had de organiserende Avondwandelvierdaagsecommissie van VV Vorden bestaande uit Jolanda
Wabeke, Monique Sleumer, Sabine Groot Wassink en Janneke Hiddink dit jaar een extra prijs ingesteld. Naast de groepen die het 'mooist en meest uniform' wandelde was er ook een prijs voor de groep die zich het meest ludiek met accessoires op de slotavond had uitgedost. En dat was groep 4 van school De Vordering. Evenals de andere leerlingen van deze school hadden de kinderen zich als Abrahams en Sara's uitgedost. Inclusief rimpels en rollators. Maar als groep droegen ze een kleurige vlag. En dat had de doorslag gegeven. Suzan Horsting (10) uit groep vier was als een 'echte' Sara uitgedost inclusief de wandelstok van haar opa. Broertje Peter (8) was als Abraham verkleed. Tot de 'meest uniforme wandelende groep' bij de vijf kilometer werd de groep van woonzorgcentrum De Wehme en Hackforterhof uitgeroepen. Dagelijks namen onder leiding van de verzorgden Ineke Simons en Gerrie Spijers dertien cliënten in rolstoelen, voortgeduwd door personeelsleden en diverse vrijwilligers deel aan de vierdaagse. Bij de tien kilometer werden de jeugdvoetballers van D1, D2 en D3 van VV Vorden als de 'meest uniform wandelende groep' tot winnaar uitgeroepen.

Oprichter
Wethouder Jan Engels zou de oprichter van de Avondwandelvierdaagse Ap Sikkens donderdagavond ook in het zonnetje zetten. Maar door de 'mooie georganiseerde chaos' ging dat helaas niet door. Ap Sikkens werd door de Avondwandelvierdaagsecommissie van VV Vorden afgelopen dagen alsnog bezocht en in het zonnetje gezet.

Alle wandelaars en groepen werden van 'bovenaf' door de huisfotograaf van VV Vorden Johan Bolink gefotografeerd. De foto's zijn te zien via de website.

Braderie in Wichmond

WICHMOND - Zaterdag 1 juli organiseert de protestantse kerk in Wichmond voor de tweede keer een braderie. Die vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur aan de Dorpsstraat. U vindt er diverse kraampjes waar tal van zaken te koop worden aangeboden, zoals tweedehands boeken, bloemen, cadeau-artikelen, kaarten, sieraden, schilderijen en haak- en borduurartikelen. Bovendien is er en een leuke kleedjesmarkt waar kinderen hun oude speelgoed te koop aanbieden.

Ook kunt u een rondje meerijden met de Jan Plezier en een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. Voor de kinderen worden er die dag leuke activiteiten georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u luisteren naar de muziekoptredens van de kopergroep van Jubal of de koren Akapella en Reborn.

Opbrengst
De toegang tot de braderie is gratis. De uiteindelijke opbrengst van de dag is bestemd voor het onderhoud van de kerk en pastorie.

'Verken het Onbekende' tijdens KunstZondagVorden

Bezoekers en kunstenaars konden met elkaar in gesprek gaan. Foto: PR

VORDEN - Afgelopen zondag 11 juni werd de 43ste KunstZondagVorden warm onthaald door zowel het weer, als door de enthousiaste bezoekers. De zonkracht van 8,7 bleek een goede graadmeter te zijn voor het animo voor KunstZondagVorden. Het thema van deze KZV-editie was 'Verken het Onbekende' en dat werd door de bezoekers zeker ter harte genomen.

De aanwezigheid van kunstenaars/vormgevers op de KZV-locaties, waardoor de bezoekers de gelegenheid hebben met hen in gesprek te gaan over de kunstwerken, werkwijzen en inspiratiebronnen van de kunstenaars en in de ateliers de processen van de kunstenaars gevolgd kunnen worden, bleek ook nu weer een zeer succesvolle formule.

KunstZondagVorden met kunst die bij de beschouwer veel gespreksstof deed opwaaien, waardoor meerdere lagen van het kunstwerk ontdekt werden. Er was bijvoorbeeld grote waardering voor de ragfijne pentekeningen van Fatima Bozorgi, de speelse bouwsels van Frans Drummen, de sfeervolle en pasteus geschilderde en geabstraheerde landschappen in olieverf van Riet Brouwer en de intrigerende beelden van klei van Yvonne Halfens.

Ook veel belangstelling voor de techniek van de gelaagde glasobjecten in gefused glas van Mary Quarles van Ufford en de kleurenwereld van schilder Aaf Renkema.

Zet u 10 september alvast in uw agenda, want dan vindt de volgende KunstZondagVorden plaats.


www.kunstzondagvorden.nl

Vertrouwde gezichten nemen na ruim dertig jaar afscheid

Emmy Eggink en Gerdien Heuvelink. Foto: PR

KRANENBURG - Na het Six-toernooi bij sv Ratti op zondag 11 juni hebben Emmy Eggink en Gerdien Heuvelink na meer dan dertig jaar afscheid genomen van de toernooicommissie. Na een toespraak van voorzitter Bert Tuinman ontvingen zij van andere commissieleden een mooie bos bloemen, een fotocollage, een presentje en een groot applaus van het aanwezige publiek.

Vorig jaar, na afloop van het Six-toernooi, maakten Emmy en Gerdien deze beslissing zelf bekend. Nu een jaar later is het dan zover. Twee vertrouwde gezichten, hun vertrouwde stemmen over de luidsprekers en hun jarenlange ervaring zullen gemist worden. "Emmy en Gerdien, bedankt voor jullie jarenlange inzet en we hopen jullie nog vele jaren bij Ratti tegen te komen.",aldus een woordvoerder van de vereniging.

Muzikale reis door verschillende Europese landen

Het Vordens Mannenkoor sluit seizoen af met miniconcert. Foto: PR

VORDEN - Als goede gewoonte zal het koor voor het op vakantie gaat ook dit keer weer het seizoen afsluiten met een miniconcert. Op maandag 10 juli vanaf 20.00 uur bij 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 Vorden, zullen de mannen onder leiding van dirigent Christo Guenov het publiek meenemen op een muzikale reis door verschillende Europese landen.

Een concert met een nieuw ingestudeerd repertoire afgewisseld met bestaande nummers en liederen uit de oude doos. Na afloop kan er nog worden nagepraat en is er gelegenheid voor een drankje.

Buurtfeest Delden

VORDEN – Buurtschap Delden maakt zich weer op voor het jaarlijkse Buurtfeest dat vrijdag 30 juni plaatsvindt. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen voor het traditionele feest. De vogel voor het vogelschieten wordt weer vakkundig in elkaar getimmerd, de schietbanen uitgerold, het springkussen opgeblazen en de spellen opgezet.

Het wordt weer een avond met spel en gezelligheid voor jong en oud waar de (oud) inwoners van Delden elkaar weer kunnen ontmoeten in de tot feestlocatie omgetoverde schuur van de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1. Het feest is vrij toegankelijk voor leden en vrienden van de buurtvereniging.

Twee dagen later op zondag 2 juli doet de locatie dienst als start en recreatieruimte voor de 29ste Vordense Klootschietmarathon (zie advertenties elders in dit Contact).

Museum Plus Bus rijdt 28 augustus vanuit Vorden

VORDEN - Op 28 augustus kunt u met de Museum Plus Bus mee naar Joods Historisch Museum in Amsterdam. Welzijn Vorden is uitgenodigd om dit cultureel uitstapje te organiseren.

De Museum Plus Bus is een initiatief van twaalf Nederlandse musea en wordt u aangeboden door de BankGiro Loterij. Senioren (vanaf 65 jaar) die niet in de gelegenheid zijn om zelf een museum te bezoeken kunnen zich opgeven voor de Museum Plus Bus en krijgen zo de kans om een museumbezoek af te leggen. Zo kun je genieten van een cultureel dagje uit. Deze reis is bedoeld voor alle inwoners in Vorden en omgeving vanaf 65 jaar die zonder deze bus niet meer naar een museum kunnen gaan, door leeftijd, conditie of geïsoleerde leefomgeving.

Hoe zit de dag eruit? U wordt opgehaald in Vorden. De bus rijdt naar het museum waar u hartelijk wordt ontvangen met een kop koffie/thee. U krijgt 's morgens een inspirerende rondleiding. Daarna is er een gezamenlijke lunch (voor eigen rekening á 11,50 euro) Na de lunch is er tijd om zelfstandig het museum te bekijken. Eind van de middag gaan we weer naar huis.

Er kunnen maximaal 45 personen, inclusief begeleiders, mee. Dus geef u snel op want vol is vol. Een aantal rollators en 2 rolstoelen kunnen mee. Dit opgeven bij aanmelding. Zie voor aanmelding de rubriek van Stichting Welzijn Vorden in het Contact.

'Ik wil zingen van mijn Heiland'

VORDEN - Op zondagavond 25 juni vindt er in de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden weer een Johannes de Heer samen-zangavond plaats waarin alleen liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer zullen worden gezongen.

Veel samenzang deze avond en ook informatie over het leven van Johannes de Heer, zoals wie was Johannes de Heer en waarom werd er vroeger heel veel uit deze zangbundel gezongen en klinken er in 2017 nog steeds de liederen uit deze bundel?

Presentatie door Piet Piersma en de liederen zullen op het orgel worden begeleid door de bekende organist Kees van Dusseldorp uit Vorden.

Iedereen wordt opgeroepen een favoriet lied uit de zangbundel van Johannes de Heer aan te leveren en aan de hand daarvan wordt het zangprogramma samengesteld. Het zou fantastisch zijn als u/jij bovendien wil aangeven waarom dat lied zo speciaal is. Dan wordt dat –anoniem – in de presentatie verwerkt. Doe mee en geef uw lied via de mail door aan Piet Piersma.

De samenzangavond begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de kerk open en de toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte welkom.

Seniorensoos bezoekt Kasteel Hackfort

VORDEN - Op donderdag 29 juni houdt de Seniorensoos Vierakker-Wichmond haar jaarlijkse gezellige middag. Deze keer staat bezichtiging van kasteel Hackfort op het programma. Echt een buitenkansje, want deze is gewoonlijk niet open voor publiek. De middag wordt afgesloten met een uitgebreid dinerbuffet in 't Medler.

U kunt met eigen vervoer naar kasteel Hackfort gaan. U kunt zich echter ook verzamelen, vertrek 14.15 uur bij het Ludgerusgebouw, waar u mee kunt rijden met anderen. De rondleiding begint om 14.30 uur. Alle senioren uit omgeving van Vierakker-Wichmond, ook zij die niet regelmatig de soos bezoeken, zijn van harte welkom. Nadere informatie en opgave tot en met 23 juni bij de onderstaande bestuursleden.

Team Hermans wint ONK Zijspancross Holten

Koen Hermans met Kenny van Gaalen als winnaars op het podium in Holten tussen de nrs. 2: Veldman/v.d. Bogaart en nrs. 3: Van Werven/v.d. Putten. Foto Albert Schreuder

Zondag spannende ontknoping in Valkenswaard

HOLTEN/HENGELO - Koen Hermans en Kenny van Gaalen hebben op overtuigende wijze de ONK Zijspancross in Holten weten te winnen. In beide manches waren ze alle concurrenten te snel af. Ook hebben ze de spanning in het klassement teruggebracht, waardoor er a.s. zondag tijdens de finale in Valkenswaard vier combinaties moeten strijden om de Nederlandse titel.

Door Willy Hermans

Eindelijk viel voor Team Hermans alles op zijn plaats. Gesterkt door een goed optreden in Letland hielden ze hun goede vorm vast op het circuit van MAC De Holterberg, waar veel buitenlandse zijspancombinaties ontbraken. Bij de start van de eerste manche was het een andere Achterhoeker die de leiding nam. Daniël Willemsen vloog met zijn kompaan Robbie Bax weg, maar zakte terug naar de vierde plaats, waarna de leiders in het klassement, Bax/Musset de kop overnamen. Toen deze Nederlandse/Franse combinatie met pech uitvielen zagen Hermans / Van Gaalen hun kans schoon en wisten winnend over de finish te gaan voor Willemsen/Bax en Veldman/van den Bogaart.

Nog meer Achterhoekers eindigden in de top vijf: Van Werven/van der Putten als vierde, Keuben/Rietman als vijfde.

In de tweede manche een vergelijkbaar beeld. Willemsen/Bax en Bax/Musset hadden weer met pech te kampen. Willemsen/Bax hadden na de eerste manche virtueel de koppositie in het klassement overgenomen en waren erop gebrand hun voorsprong verder uit te bouwen. Na de kopstart kregen ze dit keer echter door pech een DNF (Did Not Finish) achter hun naam. Bax/Musset hadden een slechte start en moesten zich opnieuw naar voren werken. Met hun tweede plaats bleven ze Veldman/van den Bogaart voor en wisten ze hun leiderspositie in het klassement vast te houden.

Hermans/van Gaalen profiteerden optimaal. Na het uitvallen van Willemsen/Bax namen ze de kop over om deze niet meer af te staan. Ook de tweede manche wisten ze op hun naam te schrijven en daardoor uiteraard ook de dagzege.
Doordat de beide koplopers in het klassement allebei een keer uitvielen en dus geen punten konden bijschrijven is het erg spannend in de strijd om het Open Nederlands Kampioenschap. A.s. zondag is in Valkenswaard de laatste wedstrijd en de combinaties in de top drie staan op slechts 12 punten van elkaar, zodat er nog van alles kan gebeuren! Zelfs de nr. vier (Veldman/van den Bogaart) heeft nog kans, maar de Achterhoek heeft met Lochemer Daniël Willemsen en Hengeloër Koen Hermans twee troeven in de hand.

Dagklassement ONK Holten:
1. Hermans/van Gaalen 100 pnt, 2. Veldman/v.d. Bogaart 82, 3. Van Werven/V.d. Putten 76, 4. Mike Keuben/Snell 71, 5. Justin Keuben/Rietman 71, 12. Bax/Musset 45, 13. Willemsen/Bax 45.

Top 10 ONK Zijspan na vijf races:
1. Bax/Musset 353 pnt, 2. Willemsen/Bax 343, 3. Hermans/van Gaalen 341, 4. Veldman/v.d Bogaart 329, 5. V.d. Lagemaat/de Laat 263, 6. Van Werven/V.d. Putten 259, 7. Santermans/Daiders 246, 8. Keuben/Rietman 240, 9. Wilkinson/Chamberlain 229, 10. Keuben/Snell 228.

Hamove rijder Victor Steeman wil vlammen tijdens Motul Dutch TT

(v.l.n.r.) Victor Steeman, Wil Hartog en Wallid Soppe. Foto: Henk Teerink

Door twee crashes zat hij geblesseerd op zijn KTM

HENGELO/ASSEN - Victor Steeman rijdt zijn tweede seizoen in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Tijdens het eerste evenement in Jerez liet hij zien dat hij de snelheid had, maar door twee crashes zat hij geblesseerd op zijn KTM. Komend weekend bij zijn thuisrace tijdens de DutchTT wil Steeman vlammen en strijden voor het podium.

Victor Steeman was vorig jaar een nieuwkomer in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Een harde leerschool voor de jonge Nederlander. Terwijl zijn collega's rijders vele meters maakten in het Junior-WK of NEC Moto3, reed Victor alleen in de Red Bull Rookies Cup. Hij wist ondanks dat, vrij goed mee te komen in het snelle veld en dit leverde hem een ticket op voor het seizoen 2017. Victor was tijdens het eerste evenement in Jerez snel en komend weekend wil hij bij zijn thuisrace tijdens de Dutch TT laten zien wat hij kan.

Het eerste seizoen in de Redbull Rookies Cup was niet makkelijk voor Victor, maar hij heeft er wel veel van geleerd. Alles was nieuw, de circuits en de motor. Daarnaast reden veel rijders ook nog in een ander kampioenschap en Victor reed alleen mee in de Redbull Rookies cup. Voor hem was het budgettair niet haalbaar om in een andere Moto3-klasse erbij te rijden. Daardoor was het moeilijk om goed mee te komen in de Rookies Cup, vooral in het begin van de weekenden.

Maar nu terugkijkend dan is het niet slecht gegaan, want Victor was op de circuits vaak maar anderhalve seconde langzamer dan de nummer één. In de Rookies Cup betekent dit alleen dat een coureur vrij achterin rijdt, omdat iedereen zo kort bij elkaar zit. De coaches van Red Bull vonden dat hij het goed had gedaan, zeker gezien zijn omstandigheden. Daarom was Victor ook heel blij dat hij dit seizoen nog een jaar mocht terugkomen.

Dit jaar heeft Victor wel de mogelijkheid om extra te trainen en maakte belangrijke testkilometers met de Supersport-motor in de OW Cup. De Red Bull MotoGP Rookies heeft tot nu toe één evenement gehad, tijdens de Grand Prix van Jerez. Hij was tijdens de trainingen goed onderweg en stond na de vrije sessies zelfs op een tweede positie. In de kwalificatie klokte de Hamove rijder afkomstig uit Lathum ondanks een crash een nette zevende tijd. Hij hield wel een voetblessure over aan deze sessie. In de eerste race ging het helaas gelijk mis voor Victor in de eerste bocht, toen hij ten val kwam vanwege een andere rijder.

Steeman zelf hierover: "Ik had een hele goede start. De groep rijders ging vrij langzaam door de eerste bocht, dus ik dacht: 'Ik ga buitenom'. Toen crashte er een rijder, zijn motor kwam tegen mij aan en toen lagen we zo in de grindbak. Achter mij crashten er nog een paar rijders en toen kwam er één van die motoren op mijn helm en schouder terecht. Ik was van beide crashes inmiddels bont en blauw. Voor de tweede race van zondag heb ik bijna de hele dag bij de medische post gezeten om alles te koelen, want ik wilde rijden. Ik heb er het beste van proberen te maken en het ging niet slecht. Maar halverwege de race begon de motor raar te doen en verloor ik veel topsnelheid, waardoor ik terugzakte naar de twaalfde plaats. Mijn gemiddelde snelheid lag alleen niet veel lager dan de rest, dus ik was wel snel in de bochten. Daardoor hebben wij het weekend nog met een vrij goed gevoel kunnen afsluiten."

Het doel is om sowieso in de top-tien te eindigen dit jaar aan het eind van het seizoen. Het is zonde van Jerez, want daar heeft hij al veel punten verloren. Achteraf hebben ze vorig jaar nog wel wat dingen niet helemaal goed gedaan, bijvoorbeeld met de vering en een paar keer de verkeerde richting gekozen met de afstelling. Nu hebben ze dat beter voor elkaar en verwachten Victor en het team verder naar voren te zitten ieder weekend.

De Red Bull MotoGP Rookies Cup rijden zowel op zaterdag als zondag een wedstrijd tijdens de 87e Motul Dutch TT. Daarnaast komen de grote jongens van de Moto3, Moto2 en MotoGP in actie die strijden om het Wereldkampioenschap. In het bijprogramma komen de Nederlandse Supersport 300 heren en dames aan de start. Lokale rijder Toine Gierkink is zeker een kanshebber voor een top 10 klassering. De trainingen beginnen vrijdag en zaterdag om 9.00 uur en op zondag is er de wedstrijddag. Zondag zal ook Wil Hartog (zie midden op de foto met links Victor Steeman en rechts collega Redbull Rookie coureur Wallid Soppe) met enkelen collega's van vroeger een ere ronde maken over het circuit. Het is namelijk op die dag precies 40 jaar geleden dat de 'Witte Reus' zoals hij altijd genoemd werd zijn overwinning pakte in de 500cc op het TT Circuit. Wil Hartog heeft ook vele overwinningen behaald in het verleden op de Varsselring.

Peter Makkink sprint naar derde plaats

VIERAKKER/WICHMOND – Peter Makkink (50) uit Hengelo (Gld.) is zondag 18 juni als derde gefinisht in de wielerronde van Elden (Arnhem-Zuid). Hij finishte achter winnaar Arnout Hurenkamp uit Enschede en Ralf Steegs uit Velp. Peter Makkink, uitkomend voor RTV Vierakker-Wichmond, maakte deel uit van een kopgroep van vijf renners die al in de tweede ronde ontstond. "Ik zag Hurenkamp wegrijden, ik weet dat hij een sterke ploeg heeft die voor hem afstopt. Ik dacht: Daar moet ik achteraan", aldus een blije Makkink. Uiteindelijk wisten de vijf mannen weg te blijven uit de greep van het peloton met een maximale voorsprong van 41 seconden. De laatste ronde gingen ze in met nog twintig seconden voorsprong. In die laatste ronde wisten Hurenkamp en Steegs tien meter voorsprong te pakken op de andere drie mannen in de kopgroep. Makkink: "Ik kon niet naar ze toe en dacht vanaf toen: Ik wacht tot het laatste moment en probeer dan keihard te sprinten voor plek drie." En dat lukte. De renner uit Hengelo is erg blij met deze podiumplek: "Dit voelt echt als een overwinning. Ik heb er hard voor gefietst en ben meer dan tevreden met het resultaat." Valerius den Herder stond ook aan het vertrek in Elden en wist zich zeer constant door het peloton te bewegen. Hij finishte middenin het ruim zeventig mannen tellende peloton. Op 14 juni is de wielerronde van Didam verreden, Makkink werd negende.

Nieuw evenement in Wichmond: Motordok

WICHMOND – Opnieuw zal er in Wichmond een nieuw evenement georganiseerd worden voor gemotoriseerde tweewielers. Deze keer is het een evenement die in het teken staat van wegmotoren met onder meer een zegening, toertocht, markt, verkiezing en veel live muziek.

Wichmond is flink op weg om het nieuwe motorsportdorp van Bronckhorst te worden. Na de legendarische Spartametrace en de Stugge Veer Cross is er nu ook een evenement voor motoren die van het asfalt houden. Een groep motorvrienden heeft samen met café D'n Olde Kriet (DOK) de koppen bij elkaar gestoken om op 8 juli een laagdrempelig evenement te organiseren die de gehele dag in het teken staat van motoren. Zo is opgave niet nodig is het gratis toegankelijke. Het evenement begint om 10.00 uur en eindigt ongeveer 19.30 uur. Een deel van het dorp Wichmond wordt afgezet om de eerste editie van dit evenement te organiseren. Er zijn diverse activiteiten rondom motoren. Zo is er een markt met kraampjes vol met motor gerelateerde producten en er wordt een motor uit en in elkaar gesleuteld. Speciaal voor deze dag is er een nieuwe route door de Achterhoek uitgezet die als toertocht kan worden gereden. Deze route kan ter plekke gedownload worden om op de navigatie te zetten. Deze dag zullen de motoren om 12.00 uur gezegend worden door de pastoor van de plaatselijke katholieke kerk. In het zuiden des lands is dit vrij algemeen dus daarom leek het de organisatoren het mooi om de rijders in het oosten des lands ook deze kans te geven. Een ander belangrijk onderdeel van deze dag is de verkiezing van motoren. Een officiële jury met veel ervaring op andere motorenverkiezingen zal in verschillende categorieën de motoren beoordelen. Hier is nog ruimte voor deelnemers, dus geef je op via het e-mailadres.

Naast de motorgerelateerde activiteiten is er voor kinderen ook volop vermaak met onder andere een springkussen. En er is er de hele middag en avond live muziek. De band Sour Mash en Boekanier zullen hun opwachting maken en de lokale Vordense band Strike zal de dag afsluiten. Meer informatie is te verkrijgen via de Facebookpagina of telefonisch.

Ontspanña ontspanña: een weekend ultieme vrijheid

Acrobaten trekken veel bekijks met hun act. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

VORDEN - "Gaan jullie mee naar een festival?" Eva bezocht met haar kinderen Mañana Mañana. En met dat ze een bandje om de pols geknoopt kregen, voelden ze zich vrij.

Door Eva Schuurman

Buurt maken
Op donderdagavond mogen we met de stoet van kinderen en ouders na de laatste wandelkilometers via de achterdeur naar binnen, behangen met bloemen en snoep betreden we het erf van onze kersverse buren. De gang is lang en voelt hier en daar een beetje krap aan, er staan geen kapstokken want niemand draagt een jas. Het huis heeft meerdere woonkamers en het ruikt er onweerstaanbaar gezellig. De nieuwe buren zijn elders druk in de weer met het ontvangen van alle gasten, maar de inrichting verraadt dat het leuke mensen zijn moeten. Dit is zo'n huis waarin je meteen je schoenen uitschoppen wilt, zoals het de doorgewinterde Achterhoeker betaamt. Op de mat. En dan in dit geval niet vanwege etiquette of het eventueel ontzien van de nieuwe vloer, nee, omdat we ons thuis voelen. Uit alle kamers klinkt muziek, het is er warm en het licht is stemmig lief.

Je zou bijna vergeten dat er naast alle foodtrucks, theateracts en workshops ook nog heel veel muzikaal aanbod was. Foto: Bram Wassink

Alles is een sofa
Om me heen zie ik vrouwen in kleding waarvan ik niet weet waar het te kopen. Het maakt niet uit of ze een stoel vinden op de plek waar ze even neer willen zijgen, want alles is een sofa. Het Vordense mos of de gele plek in het veld, het zachte zand of de verloren balk. Naast de tent van Teatro Bombardo ligt er eentje te slapen tot de artiest haar wekt. Ze komt tevreden overeind met festival-decolleté en hoog haar en het wachtende publiek gaapt haar gemoedelijk aan. "Ik ga zo mijn enige overgebleven broer de lucht inschieten vanuit een kanon", zegt de artiest tegen haar. En we doen allemaal alsof we hem geloven.

Als mijn badjas
De kinderen vliegen uit in het speelbos, zweven over water waarin je liever niet belanden wilt en zoeken in zand naar eerder leven. De plaktattoo van de milieubeweging vinden ze prachtig en groot en de niet opgedrongen boodschap dragen ze met trots uit. Als ze trek krijgen en zoeken naar iets gangbaars wijst de oudste naar de fish en chips. Zelfs het meisje achter de kraam is zo ontspannen als de temperatuur, vraagt mijn dochter om haar naam en roept even later: "Ben je er klaar voor Cato?" Ook dat doet ons glimlachen en voelt zo vertrouwd als mijn badjas op zondagochtend.

Schoon
We krijgen het idee dat de dingen, zoals de titel van het gebeuren doet vermoeden, wel tot morgen wachten kunnen. We balen niet als we te laat komen bij de act van mr. Jones en ook niet als zijn opvolger later begint dan de folder aangeeft, we dragen geen horloge dit weekend. We zijn rustig, we zijn schoon. Ook wij gooien niet met de lege omhulsels van drank of biologisch voedsel. Er staan prullenbakken van simpel hout en daar gaat alles in; plastic, papier, zorgen, strubbelingen en onze overvolle agenda's.

Bruggen bouwen
We zien mannen in hot tubs zitten. Kin, baard en biertje op de rand. Buik in het water en hoofd in de wolken. Alle hangmatten zijn in beweging en nergens is het zo overbevolkt dat je even opvliegen wilt. Het is goed dat er bij de slotgracht een bordje staat met 'niet zwemmen' want de vrijheid die je hier ervaart doet elke oververhitte danser er vast toe verleiden een zweefduik te nemen in het kasteelleven. Er zijn letterlijk bruggen gebouwd om over afstanden heen te kunnen wandelen. In een wereld met hiaten, een wereld waarin flatgebouwen in de brand staan en kinderen verdwijnen, waarin niets is wat het lijkt, is hier iets gecreëerd wat je nog dromen doet. Wat je ertoe doet aanzetten te stralen naar een vreemde en opnieuw te geloven in dat het goed komt.

Vers kroost
De kasteelvrouwe schrijdt over het terrein, nergens is te lezen dat zij het is. Maar ze is onherroepelijk herkenbaar, achter haar aan struint een kasteelhond en in haar huist een moederkloek die langzaam went aan haar verse kroost. Aan acrobaten uit Argentinië en Balkan zangers uit Holland. Aan kamperende gezinnen met wijn en peutermelk en mannen met lichaamsbeharing waarin je vlechten leggen kunt. Aan vreemde geuren en nieuwe klanken, aan alles wat deint over haar wateren en geduldig haar hart binnen schuifelt.

De wereld naar de streek
Op zondag komt met de zon het ondergoed tevoorschijn, wijzen mijn meisjes naar heren in blote basten en fluisteren dan gniffelend 'naakte tieten mannen'. Kinderen huppelen langs in bikini en boxershort en buikjes van elke makelij blubberen voorbij. Het lukt degenen die dit terrein gaandeweg opnieuw ontdekten het de ander dit ook te laten doen. Platgetrapte paadjes blijken weggetjes van nieuw leven en nooit eerder keken we vol verwondering zo om ons heen. Ze hebben ons de ogen geopend en doen ons van trots boven het terrein uitstijgen. Dit festival haalt de wereld naar de streek en maakt die wereld zacht, rustig en voor het eerst in tijden weer overzichtelijk.

Onder de nagels en in het bloed
Dit hadden we net nodig, dit gevoel van veilig- en vrijheid. We strooien met plastic muntjes alsof we ze tot in 'lang en gelukkig' bezitten. En als de avond valt lichten alle lampjes ons nog magischer op. Worden we opnieuw overdonderd door wat dit sprookjesbos te bieden heeft, worden we elfjes en feeën tegelijk. Met zwarte voeten keren we terug naar huis, Mañana Mañana nog zichtbaar onder onze nagels en verscholen in ons bloed. En als we loom in een echte sofa zakken, zeggen we dankbaar "alles komt goed."

De wereld is een podium
de weide het publiek
de zon verlicht de kunsten
de wind blaast de muziek

Mañana Mañana

Do It Yourself blijft gouden formule van Mañana Mañana

Zelf patatjes snijden bij de stand van De Timp. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmenlink

VORDEN - Het was echt niet alleen maar relaxen op Mañana Mañana, het meest relaxte festival van Nederland. Onder de tentdoeken van ambachtscollectief The Green Circle werd keihard gewerkt. En waarom? Omdat dat leuk is.

Door Meike Wesselink

Aleid Koskamp was vastbesloten dit jaar het festivalterrein te verlaten met een handgesmede kachelpook. "Had ik vorig jaar al willen doen, maar toen was het te druk. Dit jaar stond ik vooraan in de rij." Aleid bekijkt haar smeedwerk nog eens nauwkeurig en kan niet anders dan concluderen dat ze apetrots is op het resultaat. In een goed uur tijd heeft ze verschillende smeedtechnieken geleerd en daarmee haar eigen unieke gereedschap geschapen. De metalen staaf die ze zelf heeft geplet en halverwege een speelse draai heeft gegeven, heeft ze met een messing borstel bewerkt tot er een gouden glans tevoorschijn komt. Nog even poetst ze het zwart van de nog warme pook en betaalt dan het tevoren afgesproken bedrag aan festivalmunten.

De geur van vuur en smeedwerk, leer en wol geven je weer het gevoel dat je leeft. "Dat is precies het ambacht van nu", legt Daan de Leeuw van The Green Circle uit. "Werken met natuurlijke materialen. Niet meer om te kunnen overleven, maar om in je vrije tijd te doen, je weer even te kunnen verbinden met de natuur en met jezelf."

Verderop in de bossen van kasteel Vorden struint wildplukker Edwin Flores rond met zijn cursisten. Flores toont tijdens zijn workshop wildplukken wat je in je eigen omgeving kunt vinden aan plantaardig eetbaars. Bij het trekken van een soepje van brandnetel begínt het pas, want Flores laat bijvoorbeeld zien dat de bloempjes van de Vogelwikke niet alleen een helende werking hebben, maar vanwege kleur en smaak ook mooi zijn om in boter te verwerken. Anja Adema is een van de ruim vierhonderd deelnemers aan de workshop dit Manaña-weekend. Kennis over eetbare planten had ze al, maar Flores weet haar toch aangenaam te verrassen. "Ik ben bijzondere dingen te weten gekomen. De zaadjes van het klein springzaad, familie van de springbalsemien, schijnen bijvoorbeeld heel lekker te zijn in salades. Culinair gezien ging de workshop echt wel een stukje verder dan de standaard weetjes. Erg leuk ook om zo rond het festivalterrein te wandelen."

Melvin en Lars laten de eetbare plantenwandeling aan zich voorbij gaan. De heren, beide werkzaam op het festival binnen team sfeerbeheer, hebben een paar uurtjes vrij en besluiten een duik te nemen in één van de hout-gestookte hot tubs. Aan hun rode blosjes te zien, is de temperatuur in de tub behoorlijk gestegen. "Ja, voel maar. Er wordt hier trouwens erg goed voor ons gezorgd", laat Melvin weten. "We hoeven er niet eens uit om een biertje te halen. Je steekt gewoon je hand op, ideaal."

Terug naar Daan de Leeuw die zelf een workshop vers hout geeft en heen en weer rent om zijn cursisten te hulp te schieten. Een koppeltje werkt liefdevol samen aan een krukje op berken pootjes, maar het zijn toch vooral pollepels die na noeste arbeid uit de blokken vers hout tevoorschijn komen. Voor Boris is het al de tweede dag dat hij aan zijn pollepel werkt. Met een bankschroef zet hij de lepel vast om hem nog een stukje verder uit te kunnen beitelen. Terwijl zijn vader hem vastlegt op camera, werkt Boris geconcentreerd aan de finishing touch. "Ik ga hem straks echt wel gebruiken", zegt hij breed glimlachend.

Misschien doelt Boris op de oersoep die verderop staat te pruttelen boven het vuur. Met een lekker grof stuk brood erbij wordt deze geserveerd in stoere handgemaakte houten kommen. Maar voor wie ook dit jaar zijn maaltje zelf bij elkaar wilde scharrelen, kon godzijdank weer ouderwets op forel vissen. Dit jaar nog nét iets meer op stand; in den kasteelvijver.

Jeugd zoekt massaal naar dino

Jet (links) en naast haar (in het roze) Yke vermaken zich in het Mañana Mañana speelbos. Foto: Luuk Stam

VORDEN - Kinderen hoeven zich tijdens Mañana Mañana niet te vervelen. Ze hebben een eigen speelbos. Eén van de hoogtepunten daar is het fossielenveld.

Door Luuk Stam

Je kunt er knutselen. Er is een blote voetenpad. Er staat een kleine zweefmolen. Je kunt er al skippyballend genieten van de silent disco. En midden in het speelbos op het Vordense festivalterrein van Mañana Mañana ligt een grote zandbak. Daarin zijn aan de lopende band minstens tien kinderen in de weer met emmertjes en schepjes. Ze zijn op zoek naar kleine speelgoeddino's die ze vervolgens kunnen inwisselen voor een echt fossiel.

Kinderen vermaken zich in het Mañana Mañana speelbos. Foto: Luuk Stam

De begeleiding komt van de mensen van museum Min40Celsius uit Varsselder. "In het museum hebben we ook een zandbak", vertelt Henry Wezenberg. Toen de vraag kwam om op dit festival een soortgelijke zandbak aan te leggen, reageerden de medewerkers van het museum enthousiast. Het blijkt een ware attractie. "Om tien uur vanochtend was het direct druk", vertelt Wezenberg. "De kinderen vinden het geweldig om te zoeken. Dat doet me denken aan mezelf vroeger. Dan komt echt dat goudzoekersgevoel naar boven."

Bij Jet (9) en haar vriendinnetje Yke (9) uit Leuvenheim is de interesse voor de fossielen in ieder geval gewekt. De twee zijn samen met de moeder van Yke voor een dagje naar het Vordense festival gekomen en vermaken zich kostelijk. "Mijn oom woont in Engeland vlakbij het strand en daar zijn ook allemaal fossielen", vertelt Jet. Beide jongedames hebben inmiddels een speelgoeddino opgegraven en mogen nu een fossiel uitzoeken.

Daarvoor willen ze eerst wel van alles over het gesteente weten. Wat is bijvoorbeeld de alleroudste steen die hier op tafel ligt? Een medewerker van het museum wijst een fossiel van 30 miljoen jaar oud aan. De meisjes zijn onder de indruk. "Heel leuk!", vindt Yke. "Heel bijzonder als je bedenkt dat dit ooit allemaal echt geleefd heeft", voegt Jet toe. Wat de twee nu gaan doen? "Eten", klinkt het. "En daarna nog meer spelletjes spelen."

De pas 3-jarige Tess uit Zutphen komt ondertussen trots met een zelf opgegraven dino uit de zandbak gestapt. Daarvoor krijgt ze een fossiel van wat ooit een zee-egel was. "Komt die er dan ook een keer weer uit?", vraagt de kleine Tess. Haar vader Patrick Velthuis is voor de eerste keer op Mañana Mañana en ziet zijn dochtertje genieten. "Helemaal geweldig dat ze dit hier voor de kinderen doen", vindt hij. "Dit hele speelbos is hartstikke leuk."

Korte colleges volgen in de Universitipi

Professor Guus Rijnders van de Universiteit Twente vertelt geïnteresseerden in de Universitipi over nanotechnologie. Foto: Luuk Stam

VORDEN - Wie tijdens Mañana Mañana wat wetenschappelijke inzichten wil opdoen, kan zich melden in de Universitipi. Hier geven hoogleraren van de Universiteit Twente korte colleges over uiteenlopende onderwerpen.

Door Luuk Stam

Autorijden op zonlicht en water, leren door middel van spelen en het gebruik van nanotechnologie. Het is een greep uit de onderwerpen van de colleges die dit weekend worden gegeven in de Universitipi, de karakteristieke tipitent van de Universiteit Twente op het terrein van Mañana Mañana bij kasteel Vorden.

Op vrijdag, zaterdag en zondag is er een viertal colleges van elk een kleine twintig minuten te volgen. "Op de Zwarte Cross hadden we al een Universitent", vertelt Mascha Rutten van de organiserende Feestfabriek. "Dat beviel zo goed dat we ons afvroegen waarom we dat bij Mañana Mañana niet ook deden. Ook bij dit festival vinden wij het heel goed passen."

Sommige bezoekers zijn wel wat verrast bij het horen van de mogelijkheid om op dit festivalterrein colleges bij te wonen. "Een college?", vraagt een toevallig passerend meisje verbaasd. "In het weekend?" Toch trekken de minicolleges stuk voor stuk tientallen bezoekers. Bij het college van professor Guus Rijnders op zaterdagmiddag is de tent zelfs bijna te klein.

Zeker zeventig festivalgangers luisteren hier naar zijn verhaal over nanotechnologie. Rijnders vertelt dat deze technologie onder andere terug te vinden is in telefoons. Ook zijn er badmintonrackets die nanodeeltjes bevatten waardoor ze lichter worden. En er zijn sokken met nanodeeltjes. Die sokken zorgen ervoor dat je geen zweetvoeten krijgt. Toch zou Rijnders ze zelf niet aantrekken.

"Waarom niet?", vraagt een bezoeker zich af. De hoogleraar legt uit dat er over de nanotechnologie ook nog heel veel niet bekend is. "Misschien komen de deeltjes bij het wassen van de sokken wel los in de wasmachine en komen ze in het milieu terecht", geeft hij aan. "Dat is niet de bedoeling."

Veel vragen komen bij meerdere minicolleges opvallend genoeg van de jongste bezoekers. Simon Nagtegaal (11) uit het Gelderse Laren zit nog op de basisschool, maar vraagt zich af hoe nanodeeltjes precies ontstaan. Hij krijgt van het publiek zelfs applaus voor zijn vraag. En hoogleraar Rijnders kan hem perfect antwoord geven. "Van mensen van de universiteit valt altijd iets te leren", vindt de 11-jarige Simon. "Ik vind het inspirerend en bijzonder."

Ook het minicollege van Robby van Delden over leren door te spelen trekt een aantal jonge bezoekers. Van Delden legt allerlei interactieve vormen van leren uit, waarbij bijvoorbeeld wiskundeleerlingen door te springen een balk in een diagram kunnen laten stijgen. Hoe vaker de kinderen springer, hoe hoger de balk stijgt. Het moet de leerlingen doen beseffen wat een hogere of een lagere balk betekent.

"Ik zou het wel mooi vinden als meer kinderen zo kunnen leren", zegt Job Koskamp (14) uit Halle, die samen met zijn vriendje Duke Steenbakkers (13) naar dit minicollege is gekomen. Raquel Moddejonge (28) uit Enschede en haar vriendin Lotte Schouten (32) uit Utrecht vinden de minicolleges een mooie aanvulling voor het festival. "Ik vind het interessant", zegt Moddejonge. "We pakken een beetje van alles mee. Muziek, acts en dus ook dit college.

Ook de hoogleraren zelf zijn enthousiast. "Dit is een heel informele sfeer", geeft Robby van Delden aan. "Heel anders dan wanneer je voor een groep studenten staat. Op zo'n festival kunnen we aan een heel breed publiek vertellen waar we mee bezig zijn. Dat vinden we belangrijk. We willen als wetenschappers niet ergens op een eilandje gaan zitten."


Mañana Mañana

Duif van Martie Burghout wint midfondvlucht

Martie Burghout en zijn winnende duif, De Koerier Zelhem. Foto: PR

BRONCKHORST - Uitslagen van de vluchten van de duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst: PV De Koerier uit Zelhem, PV Steeds Sneller Hengelo en PV Vorden. Op zaterdag 3 juni stond een fondvlucht vanuit Limoges op het programma, zondag 4 juni een midfondvlucht vanuit Nanteuil le Haudouin en op zaterdag 10 juni de vitessevlucht vanuit Quievrain en een eendaagse fondvlucht vanuit Gien.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 3 juni stond voor Wim Wisselink sinds lange tijd weer een fondvlucht op het programma. Enige tijd heeft Wim zijn passie op een andere discipline proberen voort te zetten, maar diep van binnen werd hij gelukkiger van de duiven met de lange adem. Op vrijdagmiddag 2 juni werden de duiven gelost van hem in Limoges een stad in Frankrijk. De afstand naar Zelhem toe is 773 kilometer, zijn rode 'rakker' de 15-236 was een mooie prijsduif.
Zondag 4 juni stond een midfondvlucht op het programma, die uiteindelijk gewonnen werd door Martie Burghout. Deze duif van Martie is een vaste waarde op zijn hok en is gekweekt door Ria Luesink uit Toldijk, tevens een geduchte concurrente van de Zelhemse club. De duiven werden 9.30 uur gelost in het Franse Nanteuil le Haudouin. Door twaalf liefhebbers werden 115 duiven ingezet. De afstand tot aan Zelhem was ongeveer 407 kilometer. De snelste duif werd geklokt om 14.09.00. Uitslag: M. Burghout 1, Henk Wassink 2-5-10, A. Kamperman 3-4-6-7-8-9.
Op zaterdag 10 juni stond een vitessevlucht op het programma. Door dertien liefhebbers werden 136 duiven ingezet. Deze werden 8.00 uur gelost in het Belgische Quiévrain. De afstand tot aan Zelhem was ongeveer 256 kilometer. De snelste duif werd geklokt om 10.39.57. Uitslag: A. Kamperman 1-4-5, Henk Wassink 2-6-7-8, Wilma Meijerman 3, Sander Gemmink 9, H. Niesink 10.

PV Steeds Sneller Hengelo
Negen deelnemers van Steeds Sneller losten zondag 4 juni om 9.30 uur honderd duiven in Nanteuil le Haudouin. Uitslag: R. Koers (8/20) 1-2-5-8-13-15-20-21, G. Duitshof (1/11) 3, E. Koers (4/9) 4-7-10-18, L Te Stroet (5/12) 6-9-14-19-22, J. Teunissen (5/11) 11-12-16-17-25, C. Te Stroet (1/6) 23, A.H.J. Peters (1/17) 24.
Zaterdag 10 juni werden twee vluchten vervlogen. Voor de vitessevlucht vanuit Quievrain gingen 58 duiven van zeven deelnemers om 8.00 uur van start. Uitslag: E. Koers (1/5) 1, R. Koers (6/10) 2-5-6-7-8-12, J. Teunissen (1/9) 3, L Te Stroet (6/12) 4-9-10-11-13-15, G. Duitshof (1/13) 14.
De eendaagse fondvlucht vanuit Gien startte al om 7.00 uur. Van zes deelnemers werden 33 duiven gelost. Uitslag: E. Koers (1/6) 1, R. Koers (5/10) 2-5-7-8-9, J. Teunissen (3/9) 3-4-6.
PV Vorden
Zondag van 4 juni kwamen de duiven vanuit Nanteuil le Haudouin, 410 kilometer. De gemiddeld behaalde snelheid was 85 kilometer per uur. Uitslag: P. Hendriks 1-4-9-20, H. J. Stokkink 2, H. B. M. Hoksbergen 3-7-10-13-14-16, R. de Beus 5, Ria Luesink 6, Ashley Eykelkamp 8-11-12-17, Marc Tiemessen 15-18-19.
Voor de vitessevlucht op10 juni vanuit Quievrain, moest een afstand van 260 kilometer worden overbrugd. De duiven behaalden een gemiddelde snelheid van 96 kilometer per uur. Uitslag: R. Hoff 1-10-16, Marc Tiemessen 2-14-19, Ashley Eykelkamp 3-11, P. Hendriks 4-5-7-18, R. de Beus 6, Martijn Schuerink 8, Ria Luesink 9-12-15-17, T. J. Berentsen 13.
Op 10 juni was eveneens de eendaagse fondvlucht vanuit Gien, 550 kilometer, snelheid 88 kilometer per uur . Uitslag: T. J. Berentsen 1-3-14-17, H. B. M. Hoksbergen 2-4-5-6-7-9-13-16, Ashley Eykelkamp 8-10-12-15, Ria Luesink 11, Comb. J. Meijer&Zn. 18, P. Hendriks 19-20.

Land- en tuinbouwbeurs Oost-Nederland

ACHTERHOEK - De vierde editie van de Land- en Tuinbouwbeurs gaat op dinsdag 27 juni in van start. De beurs is verhuisd naar een locatie direct aan de A1 tussen Lochem en Rijssen (afslag Markelo). Hierdoor ligt het beursterrein nu centraal in Oost-Nederland.

Met 200 exposanten en bijna 20.000 bezoekers is deze vakbeurs uitgegroeid tot een complete vakbeurs voor mechanisatie, akkerbouw, rundveehouderij, intensieve veehouderij, vollegrondsteelt, schapen- en geitenhouderij, bosbouw en groentechniek. Drie dagen lang is de Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland hét trefpunt voor ondernemende melkveehouders, akkerbouwers en agriërs met een gemengd bedrijf en bosbouw. Alle informatie is tijdens de vakbeurs voorhanden; informatie die bezoekers direct in hun bedrijf kunnen toepassen. "De beurs brengt de totale landbouw in beeld, waardoor er nieuwe ideeën en innovaties ontstaan. Zo is de beurs onderscheidend van andere beurzen", aldus Johan Wolters van organisatiebureau CNO-Expo BV.

De beurs, op het terrein van de familie Wessels aan de Elsenerveldweg 8 in Rijssen, is alle drie dagen geopend van 13.00 tot 22.00 uur.

WW in de Achterhoek blijft dalen

ACHTERHOEK - In mei is het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek met 367 verder afgenomen tot 6.226. Dat is 5,6% minder dan een maand eerder en 20,4% minder dan een jaar geleden. UWV verwacht dat de WW tot eind 2017 verder daalt tot circa 5.500.

Eind mei waren er de Achterhoek 6.226 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% minder dan een maand eerder, en 14,6% minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt de WW in de Achterhoek opnieuw sterker dan landelijk. In Nederland als geheel daalde de WW in mei met -3,9% en in de afgelopen 12 maanden met 13,9%. Het WW-percentage in de Achterhoek ligt nu op 4,1%, tegen 4,3% landelijk.

Eind mei publiceerde UWV haar Arbeidsmarktprognose 2017-2018. In deze prognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek eind 2017 uitkomt op ongeveer 5.500. Daarmee zou het WW-percentage verder afnemen tot 3,6%. Door seizoensinvloeden zijn de komende maanden nog verdere dalingen van het aantal WW-uitkeringen te verwachten, waarna de WW in de laatste maanden van het jaar weer iets kan toenemen. In de zomer is er namelijk meer werk in bijvoorbeeld de horeca, terwijl er in november en december minder werk is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw.

Zingen voor het goede doel levert 800 euro op

STEENDEREN - Zondagmiddag 11 juni kwamen veel liefhebbers van koorzang naar de Remigiuskerk in Steenderen om te genieten van de door de Lionsclub Bronckhorst georganiseerde korenmiddag. De opbrengst van ruim 800 euro gaat naar Stichting Intermobiel. Stichting Intermobiel bevordert de mobiliteit van mensen met een beperking of chronische ziekte. De aanstichtster van deze stichting, Veroni Steentjes, kon deze middag via FaceTime meeluisteren naar het concert. De organisatie van het evenement, de Lionsclub Bronckhorst, zal binnenkort het bedrag overhandigen. De Lionsclub Bronckhorst sloot met deze korenmiddag, Enjoy, Amazing en Fame traden op, hun seizoen af.

Open tuin in Vorden voor Hospice Zutphen

VORDEN - Henny en Gerrit Vlogman op het Eelmerink 2a in Vorden houden nog drie open tuindagen met vrij entree waarbij de bezoekers een gift kunnen doen ten behoeve van het Hospice Zutphen. Ook zijn er wenskaarten, gemaakt door een vrijwilliger van het Hospice, te koop. De tuin is te bezoeken op 24 juni, 29 juli en 26 augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur. Grindpaden scheiden de tuinvakken en rondom is een beukenheg geplaatst. Ter gelegenheid van de geboorte van de vier kleinkinderen van Henny en Gerrit zijn een liriodendron, een rode beuk, een mispel en een kweepeer geplant. Verder staat er een dubbeltjesboom, sneeuwklokjesboom en een liguster haag aangelegd. In de loop van de jaren is er langs de Rondweg een bostuin ontstaan met blijvende bosplanten.

Flex Factory BV neemt Match 4U over

DOETINCHEM/LOCHEM - Het allround MKB bureau Match 4U uit Lochem is overgenomen door Flex Factory, eigenaar van Fides en Seesing Personeel. Door de overname ontstaat in de Achterhoek, een deel van Overijssel en Twente één sterke organisatie die alle vormen van flexibele arbeid en bijbehorende diensten aanbiedt. Met de samenvoeging ontstaan synergievoordelen voor de verschillende merken. Flex Factory speelt met deze nieuwe stap in op de continu veranderende verwachtingen van haar klanten op het gebied van (flexibel) personeel. Er ontstaat door deze overname een organisatie met een totaal werkend bestand van 2.100 flexmedewerkers en een verwachte collectieve omzet van 70 miljoen euro. De deal is tot stand gekomen met behulp van Marktlink Fusies & Overnames die eerder ook de overname tussen Fides en Seesing verzorgde.

Match 4U BV is in 2004 opgericht door Monique Berendsen in Lochem. Dit bedrijf is een regionaal actief platform voor werkzoekenden en haar opdrachtgevers. Vanuit haar HR-achtergrond richt zij zich op toonaangevende en flexibele HR-oplossingen. Het dienstenpakket biedt naast uitzenden, payrolling en werving & selectie ook ondersteuning op HR-vlak, bijvoorbeeld door het inzetten van testen en assessments voor potentieel beoordeling, en door het inzetten van training en coaching. In 2012 en 2014 is Match4U verkozen tot het beste MKB-uitzendbureau van Nederland. Vorig jaar won Monique zilver in de verkiezing 'uitzendondernemer van het jaar'. Match 4U wil toegevoegde waarde leveren aan haar opdrachtgevers. Zo is het bedrijf actief met het aanbieden van opleidingen voor flexmedewerkers en was het drie jaar geleden initiatiefnemer van het concept Verder in Techniek, waarbij in acht weken kandidaten succesvol worden opgeleid tot CNC operator. Monique Berendsen blijft operationeel directeur van Match 4U. Berendsen: "De bedoeling is dat alle bedrijven binnen Flex Factory profiteren van elkaars kennis en kunde. Wij werken bijvoorbeeld momenteel helemaal niet met buitenlandse flexmedewerkers, terwijl Fides daar ervaren in is. Wij zijn ver met opleiden en ontwikkelen van medewerkers en delen straks deze kennis met de andere collega's. Match 4U groeit hard en wij moeten echt de volgende stap gaan maken. Deze krachtige regionale organisatie is de logische volgende fase en maakt het mogelijk dat we geen concessies hoeven te doen aan onze visie op kwaliteit en herkenbare lokale betrokkenheid richting flexkrachten en klanten."

Fides is in 2004 opgericht door Clemens van Lent in Doetinchem. Het is een landelijk opererende uitzendorganisatie, gespecialiseerd in het uitzenden van buitenlandse vakkrachten in de industriële en technische sector. Fides richt zich hiermee op organisaties in uiteenlopende branches en voert zelf de regie over werving & selectie op één van haar vestigingen in Nederland of Polen. Van Lent: " Wij zijn een no-nonsense organisatie. Wij voldoen aan de vraag van de markt en bieden gemotiveerde arbeiders, die vaak werkzaamheden uitvoeren waar in Nederland geen krachten voor beschikbaar zijn. Je moet hierbij denken aan arbeidskrachten voor de productie en logistieke werkzaamheden in de food-, technische en logistieke sector, van twee medewerkers tot een paar honderd. Met Fides, Seesing Personeel en Match4U zie ik een organisatie ontstaan waar ik bijzonder trots op ben."

Samenwerking Toertocht Achterhoek

GENDRINGEN - De Stichting Wielerpromotion Gendringen houdt op zondag 20 augustus de Ronde van de Achterhoek voor elite/beloften van het Nederlandse wielrennen. Een fantastisch parcours die niet alleen door de top-wielrenners, maar nu ook door toerrijders kan worden verreden. Die laatste groep rijdt een dag eerder. Daarvoor wordt op zaterdag 19 augustus op zes plaatsen gestart voor een hele ronde van de Achterhoek over 160 kilometer, een halve ronde over 120 of een kwart ronde over 90 km. De organisatie wordt mede gevormd door zes toertocht-verenigingen, De Peddelaars Aalten, FTC Wenters Winterswijk, RTC Groenlo, VRTC Vorden, RTV de Zwaluwen Doetinchem en RTC de Wildt uit Ulft. Zij zullen gezamenlijk de routes uitzetten.

Gestart kan worden 's morgens tussen 8.30 en 10.00 uur vanaf de volgende plaatsen: Partycentrum 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, in Aalten; Clubgebouw FTC Wenters, Huininkmaat 3 in Winterswijk; Sportpark Den Elshof, Oude Winterswijkseweg 37 in Groenlo; Café restaurant De Herberg, Dorpsstraat 10a in Vorden; Clubgebouw RTV de Zwaluwen, Fabriekstraat 47 in Doetinchem en Clubgebouw RTC De Wildt, Zwarte Plein, Dr.Ariensstraat 5 in Ulft. De gehele route van de Ronde van de Achterhoek meet 160 kilometer en loopt globaal door: Aalten-Haart-Winterswijk-Corle-Vragender-Lichtenvoorde-Lievelde-Groenlo-Beltrum-Ruurlo-Kranenburg-Vorden-Wichmond-Bronkhorst-Steenderen-Drempt-Hoog Keppel-Laag Keppel-Doetinchem-Braamt-Zeddam-Beek-Stokkum-'s-Heerenberg-Azewijn-Varsselder-Ulft-Silvolde-Sinderen-Lintelo-Aalten.

De rijders die een kortere route willen rijden kunnen tussentijds aftakken vanuit Lievelde (Oost), Ruurlo (Noord), Doetinchem (West) of Silvolde (Zuid) via het centrale routepunt van de organisatie dat ligt bij Kulturhus De Vos in Westendorp. Bij De Vos is ook een uitgebreid terras als rustpunt aanwezig. Ook de zes startpunten kennen mogelijkheden als tussentijdse pauzeplaats. Het gebruikte startpunt is voor de deelnemer ook het eindpunt, waar ze uiterlijk 16.00 uur dienen te finishen. De kosten voor deelname bedragen 5 euro per deelnemer, leden van de NTFU betalen 4 euro en er wordt gebruik gemaakt van het zogeheten 'scan and go systeem'. Er is geen voorinschrijving en onderweg zorgt de organisatie voor een versnapering. Aan het einde van de route zorgt hoofdsponsor Terborgse Wijncentrale voor een alcoholvrij drankje voor de eerste honderd 'finishers' per startplaats.

Dit wielersport-evenement wordt gesteund door Achterhoek in Beweging, gemeente Aalten, gemeente Winterswijk, gemeente Oost Gelre, gemeente Berkelland, gemeente Bronckhorst, gemeente Doetinchem, gemeente Montferland, gemeente Oude IJsselstreek, Stichting Achterhoeks Toerisme, diverse regionale sponsors en Achterhoek Nieuws, de uitgever van deze krant.

Alle ins en outs van het kamperen leren

De deelnemers aan de Kampeer Academy werden onder andere ingewijd in de geheimen van kopen op Campingaz. Foto: PR

GROENLO - Met goed weer vond de eerste editie van de Obelink Kampeer Academy plaats op Marveld recreatie in Groenlo. Een evenement waarbij de enthousiaste beginnende kampeerders in twee dagen de kans kregen om alle ins en outs van het kamperen te leren. Van het op- en afbouwen van de tent, tot aan gasgebruik, schoonmaken en koelen: alles kwam aan bod. Onder het motto 'kamperen kun je leren' gingen de Obelink-specialisten samen met de deelnemers aan de slag.

Kamperen begint natuurlijk met de boel installeren. Als beginnend kampeerder kan het nog wel een hele klus zijn om de tent op de juiste manier op te bouwen. Een groep Obelink-specialisten ging na aankomst van de deelnemers de velden langs om te helpen. Met een goede samenwerking, adviezen en tips stonden de tenten en luifels binnen no-time strak opgezet. Oefening baart kunst en met de beste tips in de pocket wordt dit in de toekomst voor de deelnemers geen probleem.
Hard werken loont en na een lunch, verzorgd door De Heikamp en Hof van Eckberge, was het tijd voor de workshops. Bij kamperen komt een heleboel kijken en aan de hand van verschillende workshops verzorgd door Gimeg, Dometic, Gently en Campingaz werd de groep deelnemers zoveel mogelijk bijgebracht. Samen leren is natuurlijk leuker dan alleen en dat bleek aan de enthousiaste reacties. Op een interactieve manier gingen de deelnemers en Obelink-specialisten samen aan de slag met een kookworkshop, werd er een caravan schoongemaakt en is er een hoop duidelijk geworden over gasgebruik en koelboxen op de camping.

Wat valt er veel te leren over kamperen. Niet alleen over welke producten het best gebruikt kunnen worden, maar ook hoe te handelen in bepaalde situaties. Tientallen deelnemers hebben in de praktijk ervaren hoe het is om te kamperen en hebben antwoord gekregen op al hun vragen. Met goedgevulde magen, een leuke goodiebag en een glimlach op de gezichten werd er zondag weer afscheid genomen. Nieuwsgierig geworden in de Obelink Kampeer Academy? In 2018 krijgt men opnieuw een kans om deel te nemen.

WW in de Achterhoek blijft dalen

ACHTERHOEK - In mei is het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek met 367 verder afgenomen tot 6.226. Dat is 5,6% minder dan een maand eerder en 20,4% minder dan een jaar geleden. UWV verwacht dat de WW tot eind 2017 verder daalt tot circa 5.500.

Eind mei waren er de Achterhoek 6.226 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% minder dan een maand eerder, en 14,6% minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt de WW in de Achterhoek opnieuw sterker dan landelijk. In Nederland als geheel daalde de WW in mei met -3,9% en in de afgelopen 12 maanden met 13,9%. Het WW-percentage in de Achterhoek ligt nu op 4,1%, tegen 4,3% landelijk.

Eind mei publiceerde UWV haar Arbeidsmarktprognose 2017-2018. In deze prognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek eind 2017 uitkomt op ongeveer 5.500. Daarmee zou het WW-percentage verder afnemen tot 3,6%. Door seizoensinvloeden zijn de komende maanden nog verdere dalingen van het aantal WW-uitkeringen te verwachten, waarna de WW in de laatste maanden van het jaar weer iets kan toenemen. In de zomer is er namelijk meer werk in bijvoorbeeld de horeca, terwijl er in november en december minder werk is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw.

Genieten van landschapstuin ´t Meihuus

BREEDENBROEK - Wie van bloemen, planten, heesters en bomen houdt, treft in deze zomermaanden het juiste moment om heerlijk rond te dwalen in de veelzijdige tuin 't Meihuus van Yvonne en Wim Duitshof-Knufing. Het is voor de liefhebbers genieten in deze tuin met een grote verscheidenheid aan vaste planten, in vele kleurcombinaties. Op diverse plaatsen worden de planten gecombineerd met de juiste hoeveelheid natuurlijke kunst. De bloemenweide, gecombineerd met een grote strook Moschata-rozen bij de natuurlijke poel, is in deze maanden zeer kleurrijk en een oase van rust. Afgelopen voorjaar zijn de nodige aanpassingen gedaan in de tuin, omdat de natuur dit noodzakelijk maakt. Dit jaar is de tuin te bezoeken op 25 juni, 16 juli en op 27 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt drie euro per persoon. Groepen vanaf tien personen kunnen op afspraak de tuin ook op andere tijden bezoeken. Imkerij 't Beggelder is op deze dagen aanwezig met hun demonstratiekast en er is smaakvolle Meihuus-honig te koop. Op 25 juni is Top-Art Winterswijk aanwezig met hun producten. Top Art is een winkel waarin cliënten van Estinea producten verkopen, die veelal zijn gemaakt door mensen met een beperking. Landschapstuin 't Meihuus is te vinden aan de Terborgseweg 19 in Breedenbroek.

Krachttoer Plattelands Jongeren Gelderland

REGIO - Plattelands Jongeren Gelderland organiseert op vrijdag 30 juni de tweede editie van de Krachttoer. Een interactieve dag, waarbij jonge initiatiefnemers vertellen over hoe zij samenwerking creëren en voor reuring zorgen op het Gelderse platteland. Toer mee in de bus, langs inspirerende locaties en initiatieven, waar gemotiveerde jongeren vol enthousiasme spreken over hun visie met betrekking tot de toekomst van het platteland. Wie zich wil aanmelden, stuurt een mail naar info@pjgelderland.nl. Deelname is kosteloos. Er wordt bij overschrijving een reservelijst aangemaakt. Hoe zetten bestuurders van plattelandsjongeren verenigingen zich in voor hun vereniging en wat maakt dat de activiteiten die zij organiseren belangrijk en relevant zijn? Op 30 juni laten Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt zien wat de leden, de achterban, zo aanspreekt in het wonen op het Gelderse platteland en hoe het jongerennetwerk zich inzet voor een leefbaar platteland.

Het programma op vrijdag 30 juni 2017 duurt van 9.30 tot 14.00 uur:
Welkom door Annemarie Slagman, provinciaal bestuur PJG/GAJK.
Suzanne Ruesink, voorzitter GAJK - De energie van jongeren.
Alien Maalderink, vrijwilliger Flophouse - Rondleiding & toelichting Flophouse.
Robert ter Maat, Plattelandsjongeren Steenderen – Humsteefuif.
Lunch bij IJsboerderij De Steenoven in Hummelo.
Ronald Pelgrom, Agrarisch ondernemer van jaar 2015 - eigenaar IJsboerderij De Steenoven.
Mirjam Arends, Plattelands Jongeren Gelderland - dorpsvisie vormen met jongeren.
Sebastiaan Hamer en Jarno Meulenbeek, Jong Gelre Vorden Warnsveld - Stugge Veer Cross.
Start- en eindpunt is in Zutphen.

Museum MORE in Kasteel Ruurlo maakt indruk

De indrukwekkende glazen brug geeft toegang tot het kasteel waarin het museum is gehuisvest. Foto: Bram Wassink

RUURLO – Werklieden in het groen zijn nog druk in de weer om de laatste hand aan de herinrichting van de kasteeltuin van Huize Ruurlo te leggen.

Door Jan Hendriksen

De metamorfose die de tuin heeft ondergaan is indrukwekkend. Maar dat geldt ook voor de renovatie van Kasteel Huize Ruurlo dat vrijdag 23 juni officieel door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven als tweede locatie van museum MORE (Modern Realisme) in Gorssel wordt geopend.In het kasteel is het werk van de Nederlandse kunstschilder Carel Willink (1900-1983) te bewonderen.
Vorige week vrijdag had de pers tijdens een 'preview' gelegenheid om het gerestaureerde kasteel en de kunstcollectie te bezichtigen. Het bezoek was onder de indruk omdat velen het kasteel nog kennen uit de periode dat zij hun paspoort en rijbewijs er lieten 'verlengen' en de raadsvergaderingen bezochten, toen het kasteel als gemeentehuis van de voormalige gemeente Ruurlo fungeerde.
Museum MORE is een absolute aanwinst voor Ruurlo en geeft mogelijk een impuls voor de plaatselijke ondernemers en toerisme. De heringerichte tuin rondom het kasteel is al een bezienswaardigheid op zich. En die is gratis toegankelijk. Met dank aan Hans en Monique Melchers uit Vorden die het kasteel, de kasteeltuin en de Oranjerie van een 'ondergang' behoede.
Kasteel Huize Ruurlo sprak altijd al tot de verbeelding van miljardair Hans Melchers die zelf op kasteel 't Onstein in Vorden woont. Als jonge jongen raakte Melchers al in de ban van het kasteel waar hij als kind al kwam. In 2013 verwezenlijkte hij zijn jongensdroom door het te verwerven. Hij herstelde het in oude glorie.

Artistiek directeur Ype Koopmans geeft uitleg. Foto Bram Wassink
Het interieur van het museum. Foto: Bram Wassink

Het werd een zeer persoonlijk project. Niet in de laatste plaats omdat Melchers iets wilde terugdoen voor de Achterhoek, de streek waar hij al decennia met veel plezier woont.
Hans en Monique Melchers schakelden onder anderen architect Cor Bouwstra, couturier Ronald Kolk en architect Hans van Heeswijk in om vijf eeuwen bouwgeschiedenis te combineren met moderne architectuur. Als bezoekers via de glazen brug en de glazen entree het museum betreden is de metamorfose indrukwekkend. De ruimten, zoals de burgemeesterskamer en de raadszaal, zijn nog herkenbaar. Opvallend zijn de aangebrachte weerspiegelingen van de plafond, die als motieven terug komen in de vloeren. Ook bijzonder zijn de kleurige wand bespanningen die ontworpen zijn door couturier Ronald Kok uit Amsterdam.

Ontwikkeling
Uit de Carel Willink (1900-1983) collectie zijn altijd minstens 45 werken te zien in het kasteel. Van een zelfportret dat Willink op achttienjarige leeftijd maakte tot en met het beroemde schilderij Portret van Mathilde uit 1975. De opstelling toont de ontwikkeling van een zoekende kunstenaar die experimenteel met kubisme tot aan de nooit geëvenaarde schilder van een technisch perfect, elegant en raadselachtige oeuvre. Ook de bijzondere creaties van modeontwerpster Fong Leng zijn te zien. Een bijzonder werk van Willink ontbreekt echter. De vader van Hans Melchers werd ooit geportretteerd door Willink, maar dit schilderij is helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.

Grote eer
Tijdens de pers 'preview' maken aanwezigen in de voormalige raadszaal kennis met Sylvia ten Hoove (58) uit Ruurlo. Ze is sinds anderhalf jaar werkzaam als publieksmedewerker bij museum MORE in Gorssel. Maar vanaf 27 juni als het Ruurlose museum wordt geopend is ze werkzaam in Ruurlo en dat vindt Ten Hoove een grote eer. Op de vraag wat haar favoriete werk is van Carel Willink verklaart ze volmondig: "Het Portret van Mathilde", die op de eerste etage te zien is.

Geopend
Museum MORE in Ruurlo is dagelijks geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Museumkaart is geldig en men betaalt geen toeslag. De entree zonder Museumkaart bedraagt twaalf euro voor volwassenen, kinderen tot en met vijf jaar hebben gratis toegang en kinderen van zes tot en met achttien jaar betalen vijf euro.

Graafschap College en Pak An werken aan kruisbestuiving

Twintig leerlingen die 'van anpakken weten'. Foto: PR

Studenten houden 'Week van Anpakken'

Door Susan Wiendels

DOETINCHEM – Het Graafschap College staat deze week geheel in het teken van 'anpakken'. Twintig tweedejaars leerlingen van verschillende commerciële opleidingen houden een activiteitenweek om de naamsbekendheid van de stichting Pak An onder studenten en personeel te vergroten. Het mes van het project snijdt aan twee kanten.

"We leiden onze leerlingen op voor een beroep, dan moet je de praktijk het lokaal in krijgen. Zo is vorig jaar het idee van projectdagen ontstaan", vertelt Jorn Erinkveld, docent economische vakken. Elke donderdag is het voor de de tweede jaarlaag projectdag en wordt aan een praktijkopdracht gewerkt.
De opdracht van de Stichting Pak An is één van de vijf projecten van dit jaar. Na een gastles van directeur Johan Godschalk van de Stichting Pak An kwam het balletje aan het rollen. 'Het mooie vond ik dat de school al vlak na onze oprichting in mei 2016 contact met ons opnam met de vraag om samen te kunnen werken', vertelt Zelhemmer Godschalk.

Leefbaarheid vergroten
Zijn stichting zag het levenslicht op initiatief van bierbrouwer Grolsch en De Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross en Mañana Mañana. Het doel: het ondersteunen van innovatieve ideeën en projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten. Niet alleen in geld – er is in ieder geval drie lang lang een pot van minstens 50.000 euro beschikbaar - maar ook via de inzet van veertig ervaren coaches, de inzet van het uitgebreide netwerk en extra publiciteit via de social media kanalen van de partners. 135 aanvragen kwamen er het eerste jaar binnen. Daarvan zijn er 43 gehonoreerd. Waaronder het Welkom in Toldiek bordspel, het Achterhoeks Beachfestival Keijenborg en Oerrrund Hard. Slechts een enkel project kreeg een financiële bijdrage, variërend van vijfhonderd tot tienduizend euro.

Johan Godschalk: "Bij de meeste ideeën ging het om de begeleiding en coaching door ervaren mensen en het genereren van publiciteit." Hij is verrast door de hoeveelheid aanvragen. "We hebben amper voorwaarden. Een plan moet vernieuwend zijn en goed voor de toekomst van de Achterhoek. Je moet er dus ook op langere termijn iets aan hebben." Ondanks het grote aantal aanvragen bleek tijdens de gastles van Johan Godschalk en een klein onderzoek van de leerlingen dat de naamsbekendheid van Pak An onder de leerlingen en leraren van het Graafschap College ontzettend laag is. Slechts twee procent van de circa 10.000 leerlingen kende Pak An vooraf, van het ondersteunend personeel tien procent. "Terwijl juist bij die mensen onze toekomst ligt, zij moeten straks met ideeën komen", aldus Godschalk, die net als Jorn Erinkveld een beetje in shock was van dit lage percentage. De Stichting Pak An vatte de koe bij de horens en kwam met een grote vervolgopdracht: het bedenken van een plan om met guerilla-marketing acties en een zo laag budget meer aandacht te krijgen voor de stichting.

Activiteitendag
Het plan, 'de Week van het Anpakken' ligt na talrijke sessies op donderdag op tafel, de uitvoering is deze week. Donderdag 22 juni is er een grote activiteitendag op de hoofdlocatie aan de Slingelaan. Leerlingen en medewerkers worden vanaf maandag warm gemaakt met posters, koffiebekers, bieropeners in de postvakken, berichten en een like en win-actie op Instagram en Facebook over Pak An. De posters met de activiteiten komen op alle dertien locaties, de info is ook digitaal voor alle leerlingen en medewerkers beschikbaar via een portal. Op donderdag worden op ludieke wijze stressballen verspreid. Er komt een infostand, een hamburgerkraam, een Rad van Pak An en leerlingen kunnen blikgooien. Op een groot kunstenaarsdoek kunnen zij ideeën aangeven om een oplossing te verzinnen om de Achterhoek leefbaarder te maken. Vrijdag wordt de winnaar van de like en win-actie bekend gemaakt. Het doel van de projectgroep is dat na de activiteitenweek vijftig procent van de studenten en medewerkers de Stichting Pak An als een goed initiatief betitelt en tien procent zich bij Pak An aanmeldt met een goed idee.

Saillant detail is dat Karolina Thomassen, een derdejaars leerling van het Graafschap College, vanuit Pak An dit project begeleidt. Zij loopt stage bij de stichting. Een mooie vorm van kruisbestuiving. "Samenwerking is een goede basis voor vernieuwing en een toekomstbestendige regio. Dat is wat we allemaal willen", besluit Johan Godschalk.

Column

Willibrordus kerk

Gele verkeersborden. De Achterhoek staat er vol mee deze weken. Het lijkt wel of er overal tegelijk aan de weg wordt gewerkt. Welke kant ik ook oprijd, ik kom vrijwel altijd een omleiding tegen. En na een eerste reactie van ergernis 'Waarom doen ze alles tegelijk?' volgt er direct een glimlach op mijn gezicht. Dit geeft mijn weer dat extra zetje om van de gebaande paden af te gaan.

Voor een afspraak in Eefde, rijd ik via Almen. Grote lampenkappen sieren de bomen, vlaggen hangen uit en houten silhouetten van boeren met echte petten en witte knipmutsen langs de weg. Het is duidelijk feest in het dorp. Een kleine zoektocht op internet geeft uitsluitsel: het jaarlijkse Almens Feest. Terwijl het nog vroeg in de ochtend is en er behalve naar school gaande kinderen weinig leven op straat is, voel ik de saamhorigheid. Dit soort feesten zorgen overal in de Achterhoek voor het samen oppakken van activiteiten. In Almen zijn dit, naast het vogelschieten en een zeskamp, ook een gekostumeerde stoelendans, een boerenbruiloft en het traditionele frühshoppen op zondag.

Het seizoen van de dorpsfeesten is weer aangebroken. Bijna elk dorp in de Achterhoek heeft een traditie met vogelschieten, tent en veel bier. Daartussen ook bijzondere, lokale initiatieven. Zo staat Ruurlo onder andere bekend om zijn lichtroute door de straten. Bewoners zorgen voor verlichte borden langs de kant van de weg, wat 's avonds een mooi sfeervol beeld geeft. In Vragender trekt de optocht veel bekijks. Niet te vergelijken met elke andere optocht. Het codewoord lijkt hier te zijn: lomp en onbenullig. Heel wat anders dan het Bloemencorso in Lichtenvoorde of Beltrum, waar de details, de innovatieve ideeën en de netheid het verschil maken. En juist die eigenheid zorgt voor jarenlang succes. Op optochtenkalender.nl vind je trouwens veel optochten in de Achterhoek.

Terug naar mijn route van de gebaande paden in de Achterhoek, door Vierakker. Een dorp van slechts een paar huizen, maar wat een toffe plek om te bezoeken. Op zoek naar een fijn plekje om mijn lunchtrommeltje te voorschijn te halen, zie ik een mooi rond bankje om een boom. Vlak voor de Willibrordus kerk. Ik zie het handgeschreven krijtbord 'kerk open'. Dus naar binnen. Mijn mond valt open van verbazing. Wát een bijzonder, kleurrijk gedecoreerd, interieur!

Er zit een mevrouw. Ze verkoopt wijn, kaarten en rozenkransen. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. Naast haar staat een vriendelijke meneer. Nadat ik mijn ogen uit heb gekeken, loop ik terug naar mijn auto. Daar heb ik nog wat kleingeld liggen voor het boodschappenkarretje. Ik ga weer naar binnen om mijn ieniemienie bijdrage aan de kerk te geven. Alle beetjes helpen. De meneer en mevrouw kijken me stralend aan, alsof ik ze zojuist een fortuin heb gegeven. 'Komt u daarvoor terug?' vraagt hij, zichtbaar dankbaar. Ja, ik vind deze kerk zo'n parel, dat ik het belangrijk vind dat dit bewaard blijft. De trots spreekt van hun gezichten. Waardevolle vrijwilligers voor deze plek.

En daar heb je het weer: net als bij al die dorpsfeesten, is ook bij het onderhoud van de kerk, de betrokkenheid van mensen een must! Deze mensen maken de Achterhoek nóg mooier. Dankzij alle omleidingen in de Achterhoek kom ik deze dagen op bijzondere plekken. Het duurt iets langer, maar het maakt me nog trotser op onze regio.

Lekker luxe kamperen staat centraal tijdens open dag

Glamping staat centraal bij Obelink tijdens de open zondag. Foto: PR

WINTERSWIJK - De megastore van Obelink is open op zondag 25 juni, met als thema 'glamping': lekker luxe kamperen. In het assortiment zijn allerlei kampeerspullen te vinden om glamp-ervaring te creëren: katoenen tenten, handige kampeermeubels en de leukste decoratie om je tent mee op te vrolijken. Deze open zondag wordt gevuld met allerlei acties en activiteiten.

Glamping is sinds een aantal jaren weer helemaal hip, het betekent letterlijk 'glamorous camping'. Het is geïnspireerd door de reistenten van koninklijke families; zij wilden op reis of tijdens de oorlog van dezelfde luxe genieten als thuis. Tegenwoordig is glamping voor iedereen mogelijk en razend populair. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een mooie katoenen saharatent , en deze volledig naar eigen stijl in te richten, kan iedereen zijn eigen glamp-ervaring creëren.

Tijdens deze open zondag zijn er leuke acties en activiteiten geregeld. Op de afdeling tuinmeubelen zijn allerlei heerlijkheden van de barbecue te proeven, van zelfgemaakte hamburgers tot gemarineerde kip tot meer lekkers. Er is verse muntthee met honing te koop voor 1,95 euro, er is een zalmmenu met frietjes en salade te koop voor 8,95 euro. In het restaurant geldt de wekkerprijs: gaat de wekker tijdens het afrekenen, dan mag men zonder te betalen doorlopen.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 25 juni geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dialectwoorden raden voor een prijsje

ZELHEM - Al sinds 2004 kunt u tijdens de uitzendingen van Ideaal Dialect op de laatste zondag van de maand meedoen aan het telefoonspel, waarbij gevraagd wordt naar de betekenis van een bijzonder woord in het Achterhoeks/Liemers dialect. Om het iets gemakkelijker te maken kunt u kiezen uit drie mogelijke oplossingen. U kunt telefonisch of via de SMS reageren. Het leuke is dat er vaak woorden aan bod komen, die menigeen al lang vergeten is. De eerste met de goede oplossing kan er ook nog een leuke prijs mee winnen.

In het programma van 25 juni zit weer vele goede dialectmuziek. Zo kunt u onder andere luisteren naar delen van het live-optreden dat Paul Mulder (met zijn vrienden) op 7 juni verzorgde voor het programma live@ideaal. Verder zitten er spreuken en gezegden in het programma en wordt er een verhaal voorgelezen in het dialect.

De uitzending van het programma Ideaal Dialect is op de zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur te beluisteren via de frequenties van Radio ideaal.

Geslaagd bij Modevakschool Gerdien

HENGELO - Voor de Opleiding Kleermakerspraktijk is geslaagd op 13 juni jongstleden de heer H. Chedoe uit Barchem. Hij volgde de opleiding bij Modevakschool Gerdien, aangesloten bij Modevakschool Nationaal (Haarlem).

Column

Masten

Het was als ik het me goed herinner in 1987, dat ik als journalist werd uitgenodigd voor het met enig ceremonieel neerhalen van de aller-, allerlaatste bokpaal in Nederland. Althans, dat werd me toen verteld. En dat heb ik, nog ietwat rozig van de in ruime mate geschonken champagne, destijds ook keurig aan mijn lezers doorgegeven. Vanaf die dag was er in Nederland geen bokpaal meer te vinden. Misschien moet ik nu de jongere lezers eerst even uitleggen, wat een bokpaal is. Tegenwoordig komt elektriciteit (stroom, zeiden we vroeger) via een ondergrondse leiding ons huis binnen. Het komt vanaf een verdeelstation, waarvan we niet eens meer weten waar het staat, omdat ook vanaf daar het transport ondergronds plaats vindt. Bovengronds gaat de stroom alleen nog maar over grotere afstanden, via hoogspanningskabels. Dat was vroeger anders. Toen stonden langs de straat houten palen (inderdaad: bokpalen), waarlangs de elektriciteitsdraden liepen. En vanaf zo'n paal werd de stroom dan weer via een dun en meestal niet al te veilig draadje je huis binnengebracht. Het lijkt absoluut niet meer van deze tijd, maar in tal van landen in en vooral buiten Europa krijgen de mensen de stroom nog altijd op deze manier in huis. Ik moest aan die laatste bokpaal van Nederland denken, toen ik vorige week in mijn ochtendkrant een kritisch artikel las over de nieuwe hoogspanningsmasten, die TenneT in de Achterhoek heeft neergezet. De schrijver van het artikel, Marcel Rözer, ziet die stalen geraamtes die hij onder meer vanaf de A18 bij Doetinchem in het oog kreeg, absoluut niet zitten.

Eiffeltorenachtig, maar dan zonder het romantische aspect. Zo noemt Rözer (die ik als collega trouwens zeer waardeer) de masten, die volgens hem die oude Achterhoek van ijzergieterijen, ambachtelijke markten en Zwarte Cross volledig doen vergeten.
Nou kun je je afvragen hoe romantisch de Eiffeltoren nog is, sinds daar zwaarbewapende soldaten en politiemensen omheen staan, maar dat terzijde. Ik vind de vergelijking met die toren om een andere reden toch interessant. De Eiffeltoren werd in 1889 gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die dat jaar in Parijs werd gehouden. Destijds gold het meer dan driehonderd meter hoge stalen gevaarte als een symbool van moderne techniek. Ook de nieuwe hoogspanningsmasten zou je als een symbool kunnen zien. En dan ook hier in positieve zin. Ze laten namelijk zien dat de Achterhoek geen achtergebleven gebied is, dat is blijven steken in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de tijd dus van de bokpalen. Nee, de Achterhoek heeft zich ontwikkeld tot een hedendaagse landstreek, waar het prachtige natuurschoon gelukkig hand in hand kan gaan met moderne ontwikkelingen. Hoogspanningsmasten in plaats van bokpalen. Als symbool dus van vooruitgang op de goede manier. Nog even trouwens over die laatste bokpaal, die in mijn aanwezigheid het loodje legde. Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd, dat dit inderdaad de aller-, allerlaatste bokpaal van Nederland was geweest. Toen we laatst in Denemarken langs de weg van die oude bokpalen zagen, zei ik nog tegen mijn liefste: "De mate van beschaving van een land kun je aflezen aan de hoeveelheid bokpalen." Dat was als grap bedoeld. Toen wist ik nog niet dat ik een paar weken later, om een file op de A12 te vermijden, over allerlei binnenweggetjes dwars door het Groene Hart van Holland zou rijden. Waar ik tot mijn verbazing in de buurt van Oudewater nog bokpalen langs de weg zag staan. Tja, Bennie Jolink sprak niet voor niets ooit over het 'onbeschaafde wilde westen.'

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

WINTERSWIJK - Op 20 juni start een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in de Achterhoek. Het onderzoek vindt tegelijk plaats in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en wordt samen met de woningcorporaties en de provincie Gelderland uitgevoerd. 30.000 Achterhoekers ontvangen een uitnodiging om mee te doen.

Wonen in toekomst
Met de uitkomsten kunnen de Achterhoekse gemeenteraden nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? Waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen? Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda's van de gemeenteraden.

Verschillende leeftijdsgroepen
Via een steekproef zijn inwoners uit verschillende leeftijdsgroepen geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de digitale enquête. Deelnemers die binnen twee weken de vragenlijst invullen, maken kans op een cadeaubon (VVV-bon, iTunes-tegoed of Bol.com kortingscode) van € 20. De uitvoer van het onderzoek is in handen van onderzoekbureau Moventem.

Veranderende woonwensen
Ted Kok, wethouder gemeente Aalten en woordvoerder namens de deelnemende gemeenten: "Ik hoop dat veel inwoners mee doen aan dit onderzoek. Wij werken nu nog met de resultaten van het onderzoek uit 2013 en de tijd gaat door. Mensen veranderen, worden ouder en woonwensen veranderen. Ook gaat de technologie op het gebied van wonen steeds verder. De leefomgeving verandert mee en denk ook aan verduurzaming. Wij willen daarom graag weten hoe de inwoners hun woonomgeving nu ervaren en wat hun woonwensen voor de toekomst zijn."

Pop-up restaurant Gaon Etten heeft eigen witbier

Rha – Gezeten aan de picknicktafel op Rhaobarg gaat de kroon van de fles en wordt er geproost op het eerste Gaon witbier. Niemand minder dan Steve Gammage van de Bronkhorster Brewing Compony brouwde op verzoek van de mensen achter het pop-up restaurant 'Gaon Etten in de Achterhoek' een zeer smakelijk witbier met een licht bittere afdronk.

Door Alice Rouwhorst

"De wens was een witbier die past bij het karakter van Gaon, een zomers feestje. Een fris bier, makkelijk drinkbaar en te combineren bij een diner, geen te hoog pils karakter en een laag alcoholpromillage", vertelt Gammage. "Ik ben aan de slag gegaan en was tevreden toen de geur, kleur én smaak perfect klopten. Inmiddels heeft hij duizend liter gebrouwen, waarvan zo'n 900 liter gebotteld is in zo'n 2700 flessen. Dit is het eerste witbier dat ik gebrouwen heb.

Het proces is iets anders dan bij 'gewoon' bier. Het is ook voor het eerst dat ik Belgisch witbiergist gebruik." Gammage zette zijn naam als brouwer in 2012 op de kaart met de 'Nightporter' waarmee hij een gouden medaille won. Inmiddels heeft hij vele prijzen mogen ontvangen voor diverse bieren en zijn zijn brouwsels in heel Nederland en buiten de landsgrenzen te koop.

Het pop-up restaurant schenkt vanaf het begin van zijn bestaan naast Achterhoekse wijn, ook Achterhoeks bier, onder andere van de brouwerij uit Rha. Zij waren verheugd dat Gammage op het verzoek wilde ingaan en zijn zeer tevreden over het eindresultaat.

Witbier is geen Weizen
Witbier is niet te verwarren met Weizenbier. Dit laatste bier mag enkel en alleen uit graansoorten (minimaal vijftig procent), hop en water bestaan. Deze eis wordt niet aan witbier gesteld. Witbier mag toevoegingen bevatten, zoals koriander en sinaasappel. Deze zijn naast de tarwe, en het gerstenat ook aan het Gaon witbier toegevoegd. Het biertje krijgt zijn body door een klein percentage ongemoute tarwe.

Proeven
Het Gaon witbier beleeft zijn primeur op vrijdag 23 juni aanstaande wanneer Gaon Etten zijn tafels dekt langs de IJssel in Zutphen. Steve en zijn vrouw Yvonne zijn deze avond aanwezig en samen met hen genieten de gasten van een koel Gaon biertje. Voor deze avond zijn nog plekken vrij. Reserveren kan via de site waar tevens het Gaon witbier besteld kan worden. In de regio is het bier te verkrijgen bij Fruitbedrijf Horstink in Rha, Boerderijwinkel den 4 akker in Vierakker, Den 4 akker in Vorden, Aardappel-, Groente,- en Fruitboerderij Garritsen in Toldijk, Asselman Asperges in Barchem en Landwinkel de Braakhekke in Harfsen.

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

Zondag 2 juli 29e Vordense klootschietmarathon voor straten, bedrijven, buurten Org. Buurtvereniging Delden Afstanden van 10 en 4,5 km opgave & info voor 1 juli bij Dick Regelink 0575-551328 Start: vanaf 10u Fam Scheffer, Nieuwenhuisweg 1

Open Tuin.

Kom genieten van de zomerse pracht in deze veelzijdige tuin op zondag 25 juni.

Landschapstuin 't Meihuus te Breedenbroek.

Wim en Yvonne Duitshof-Knufing.

www.meihuus.nl

Engelse les van een echte Britse. Verbeter je spreekvaardigheid, verbreed je woordenschat voor je vakantie. Ook voor scholieren. Tel.: 0575-471802 (of 06-1229 1855).

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

KIPPENMESTKORRELS het beste voor uw gazon, groente/fruit/siertuin. Zak 25 kg €7,-; 4 zakken €25,-. Zents Morsdijk2 Ruurlo 06-12971503

Heeft u last van wespen? Bel Don Veenhuis. Tel.: 06-10499025.