Stad Doetinchem

12 juli 2017

Stad Doetinchem 12 juli 2017


Muziekschool naar cultuurbedrijf via de korte route

DOETINCHEM - Na een lang debat besluit de gemeenteraad op donderdag 6 juli dat de weg naar het nieuw op te richten cultuurbedrijf via de korte route wordt ingeslagen. Dat houdt in dat een businessplan ontwikkeld wordt waarin de plannen en de posities van de partners worden omschreven. Dit plan moet in de herfst op tafel liggen. De nogal korte termijn waarop een en ander gerealiseerd moet worden is toe te schrijven aan de vertragingen die tot nu toe zijn ontstaan.

Door Bert Vinkenborg

Om te begrijpen hoe het proces is verlopen en waarom het zo lang geduurd heeft moet teruggegaan worden naar het begin. In 2015 nam de raad het besluit dat de drie cultuurinstellingen, Amphion, de Gruitpoort en de muziekschool samen moesten gaan in een nieuw op te richten cultuurbedrijf. Er werd gesproken over 'sterke merken' die onder een overkoepelende organisatie verder zouden gaan. Door de toenmalige portefeuillehouder werd met de raad besloten dat de drie partijen samen een plan zouden opstellen om in 2016 aan de raad te kunnen presenteren. Achteraf bleek deze opdracht een onmogelijke missie te zijn want eind 2016 was er nog weinig tot niets tot stand gebracht. Amphion en de Gruitpoort waren het redelijk met elkaar eens over de te volgen koers maar de muziekschool kwam er binnen het gegeven kader niet uit. Voor wethouder Maureen Sluiter was dat reden om de opdracht terug te nemen en de regie naar zich toe te trekken. Tijdens de beeldvormende raad van 22 juni gebruikte de voorzitter van de raad van toezicht van de muziekschool ferme taal in haar oordeel over de rol van de gemeente en in het bijzonder van adviesbureau BMC.
Tijdens het debat in de recente raad van 6 juli lopen de meningen over het te bereiken doel, een krachtig cultuurbedrijf dat de regionale functie van Doetinchem versterkt met daarbinnen cultureel ondernemerschap, niet ver uiteen. Wel zijn er grote verschillen van mening over de route er naartoe. Bennie Vonk (CDA) vraagt zich af hoe de eerste tranche van de bezuiniging in 2018 gerealiseerd gaat worden. Ook meent hij: "Op een clash zit niemand te wachten. We zullen er samen uit moeten komen. Zorgvuldigheid boven snelheid. Dit vraagt echter medewerking van de muziekschool. We doen het niet alleen voor de gemeente Doetinchem. Nu moet iedereen over zijn eigen schaduw springen." Steven Kroon (PvdA) stelt dat hij en zijn fractie het raadsvoorstel nooit zullen steunen. Volgens hem worden er nu stappen genomen over de ruggen van docenten en medewerkers van de muziekschool die in een ZZP-constructie worden gedrongen. Hij schetst het rapport van adviesbureau BMC als 'belabberd'. De zogenoemde frictiekosten, ofwel de kosten van ontbinding van bestaande arbeidsovereenkomsten, vormen een heikel punt. De geheimhouding van dit onderwerp stuit op principiële bezwaren van de fractie van D66. Geheimhouding mag, maar dan moet aan stringente voorwaarden zijn voldaan en dat is volgens D66 niet het geval. Nol Verhoeven (VVD) stelt dat hij er vanuit gaat dat een substantieel van het personeel van de muziekschool overgaat naar het nieuwe cultuurbedrijf maar ook dat de muziekschool er is voor het cultuurbedrijf en niet omgekeerd. Terwijl Steven Kroon een estafette houdt met de interruptiemicrofoon blijkt uit het verdere debat dat een groot deel van de raad door wil, er is al te veel tijd verloren gegaan. In de woorden van Robert Ooms (PvLM): "Nog twee jaar erbij is gewoonweg te lang. Om de impasse te doorbreken zal er gekozen moeten worden voor de korte route. Dat mag echter niet ten koste gaan van de leerlingen ".
Wethouder Maureen Sluiter herkent de rode draad in het debat „Iedereen wil naar één cultuurbedrijf " en vraagt goedkeuring van de raad om door te kunnen gaan op de voorgestelde route.
Het door PvdA en SP ingediende amendement tot wijziging van het raadsvoorstel haalt het niet. Met slechts 10 stemmen voor wordt het verworpen en krijgt de wethouder het groene licht van de raad. Het businessplan dat voorzien is voor de herfst zal uitwijzen of de drie culturele partijen en de gemeente nader tot elkaar zijn gekomen.

Zomeravond-concerten

DOETINCHEM - Raimond Surquin en Migueel Padros geven op vrijdagavond 14 juli een zomeravondconcert in de Driekoningenkapel. Raimond Surquin speelt deze avond barokmuziek op een barokgitaar en eigen werk en Ierse muziek op een staalsnarige gitaar. Surquin beheerst allerlei stijlen, van klassiek tot pop en van jazz tot flamenco. Hij wordt bij een aantal stukken ondersteund op dwarsfluit door zijn vriend Miquel Padros. Raimond Surquin studeerde klassiek gitaar aan het Twents Conservatorium en jazzgitaar aan het Arnhems conservatorium. In het dagelijks leven is hij gitaardocent aan de Regionale Muziekschool Oost-Gelderland. Muziekliefhebbers in de regio hebben hem de laatste jaren vaak kunnen zien spelen in allerlei formaties maar ook solo. Miquel Padros is geboren in Spanje, studeerde er dwarsfluit en heeft in Spanje bij verschillende formaties gespeeld. Padros woont sinds 1988 in Nederland en speelt bij verschillende Nederlandse en Duitse bands. In 2009 volgde hij masterclasses bij de fluitist en toetsenist Thijs van Leer. Miquels beroep is mechanical engineer. Muziek is zijn passie. Het zomeravondconcert begint om 20.00 uur, duurt tot 21.00 uur en de entree bedraagt 5 euro. De Driekoningenkapel zit in de Gasthuissteeg.

'Code Oranje' bij Color Run

KLeurrijke start van de Color Run. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Precies een week voor de start van het EK voetbal voor vrouwen werd op zondag in speelstad Doetinchem de speciale Color Run Orange Edition gehouden. Bij dit hardloopevent maakte naast loop- en kleurspektakel muziek het feest compleet. De Color Run Orange Edition was geen prestatieloop. Men hoefde dus niet getraind te zijn, het plezier stond voorop. 5 kilometer rennen, wandelen of huppelen, het maakte niet uit; Net als de kleuren die werden gebruikt bij deze Orange Edition.

Foto: Burry van den Brink

Voorbereiding

Sfeervolle eerste meters van de Graafschap-selectie van het nieuwe seizoen, in Westendorp. Foto: Joop Kappert

Onder toeziend oog van ruim zeshonderd supporters is de selectie van De Graafschap, in Westendorp, begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Trainer Henk de Jong beschikt over negentien contractspelers. Daarnaast krijgen enkele talenten de kans zich te laten zien.

B 11

Ludiek afscheid groep 8 van de Canadaschool

De 'limo' arriveert, opgewacht door fans en de paparazzi. Foto: PR

DOETINCHEM - Leerlingen uit groep 8 van de Canadaschool uit Doetinchem hebben in samenwerking met film- en theatermaker Theo Soontiëns een speelfilm gemaakt. Deze speelfilm kwam in de plaats van de traditionele eindmusical. Tijdens de afscheidsavond op 4 juli ging de film in aanwezigheid van de leerlingen, hun ouders en belangstellenden in première in de collegezaal van Iselinge Hogeschool in Doetinchem. De leerlingen gingen als echte filmsterren over de rode loper en werden met limousines teruggebracht naar de Canadaschool voor het afscheidsfeest.

In de afgelopen maanden hebben de leerlingen het script van de spannende film bedacht, uitgewerkt en opgenomen in en rondom de school. De film ging over twee groepen kinderen die elkaar niet kenden en elkaar een beetje argwanend bekeken toen ze met elkaar in contact kwamen. Nadat ze toch vrienden werden, kwam er een derde partij die dat proces weer verstoorde, maar uiteindelijk eindigden ze gelukkig toch als vrienden.
Na de vertoning van de film kregen de kinderen allemaal een exemplaar mee van de film, samen met een mooie foto, het rapport en nog veel meer. Tot hun grote verrassing stonden er vijf limousines klaar om de filmsterren terug te brengen naar de Canadaschool. Daar aangekomen werd het team door de kinderen en de ouders nog even in het zonnetje gezet en met een afscheidscadeautje verblijd. Daarna was er nog een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje.

Hogere strafeisen voor geweldpleging onder invloed

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers in Gelderland

REGIO - Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: 'Ik was mezelf niet.' 'Ik wist niet wat ik deed.' 'Ik had te diep in het glaasje gekeken.' Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De politie uit Gelderland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

Het gebruik van alcohol en sommige drugs zijn belangrijke risicofactoren voor geweldpleging, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In Nederland heeft 26 tot 43 procent van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken. Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

Voor meer informatie over de alcohol- en drugstesten en zwaarder straffen bij geweld onder invloed, ga je naar www.geweldonderinvloed.nl.

Drie exposanten in Driekoningenkapel

DOETINCHEM - In de Driekoningenkapel is een expositie met drie exposanten, van maandag 10 tot en met zaterdag 16 juli.

De exposanten zijn Femmie den Ouden, Mary Quarles van Ufford en Hennie van Wolfswinkel.
Femmie den Ouden schildert illustratief. Daarnaast verzorgt ze workshops en kunsteducatie voor kinderen.
Mary Quarles van Ufford verruilde tien jaar geleden klei voor transparanter materiaal: glas. Ze maakt sindsdien schalen, objecten en vazen van fused glass.
Voor Hennie van Wolfswinkel is schilderen op reis gaan door een voortdurend wisselend landschap. Alles wat ze schildert, wordt een landschap.
De Driekoningenkapel staat in de Gasthuissteeg in het centrum van Doetinchem achter hotel de Graafschap.
Voor (onder meer) de openingstijden kan men kijken op www.catharinacultureel.nl.

Hogere strafeisen voor geweldpleging onder invloed

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers in Gelderland

REGIO - Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: 'Ik was mezelf niet.' 'Ik wist niet wat ik deed.' 'Ik had te diep in het glaasje gekeken.' Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De politie uit Gelderland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

Het gebruik van alcohol en sommige drugs zijn belangrijke risicofactoren voor geweldpleging, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In Nederland heeft 26 tot 43 procent van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken. Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

Voor meer informatie over de alcohol- en drugstesten en zwaarder straffen bij geweld onder invloed, ga je naar www.geweldonderinvloed.nl.

Column

Vakantie

De wieken van de Walmolen staan stil als we in de zon zitten bij Friûl aan de Oude IJssel en genieten van ijs volgens oud Italiaans recept.
"Door de inrichting van deze plek krijg ik een vakantiegevoel", mijmert Toosje. "Ik waan me echt in Italië of een ander zuidelijk land."
"Wat was jouw mooiste vakantie?" vraagt ze.
Kijkend naar jongens die in een kano voorbij peddelen, bedenk ik dat er zich in mijn geheugen geen film van een mooiste vakantie afspeelt.
"Het is niet een vakantie die er in zijn totaliteit uitspringt, maar het zijn aparte en vaak ook heel gewone vakantiegebeurtenissen die in mijn geheugen gegrift staan."
"En wat is daar dan de mooiste van?"
Ik laat er in gedachten een paar de revue passeren. De schitterende zonsondergang op Santorini. Het bezoek aan een sjamaan in Finland die me vertelde dat ik in mijn stad een (mij nog steeds onbekend) mysterie zal oplossen. De twee knullen van de Zwitserse Garde die de humor er wel van inzien dat ik al appel etend de Sint Pieter in Rome in wil. En natuurlijk de treinreis door de sinaasappelbomen in Spanje met een coupé vol zingende Engelsen.
Ik besef dat sinds kort alle voorgaande ervaringen plaats moeten maken voor een andere.
"Elke zomer ga ik naar Griekenland. Als ik in het verleden aankwam bij het huis van mijn zus, die in een bergdorp op een eiland woont, werd ik jarenlang steevast verwelkomd door twee stokoude buurvrouwen. Die twee, die blij waren dat ze me weer zagen en die me ontroerden door hun hartelijkheid en hun eenvoud, zal ik nooit vergeten. Ik mis ze daar nu en bezoek sinds kort trouw hun graf."
In gedachten zie ik de twee door hun straatje schuifelen en hun huizen binnengaan.
Dan hoor ik mezelf zeggen: "Wat zou jij nog wel eens willen op vakantie?"
Toosje kijkt over het water.
"Italiaans ijs eten bij de Trevifontein in Rome en daarna met de rug naar de fontein toe en met de rechterhand over de linker schouder, dus zoals het hoort, twee muntjes in de fontein werpen."
"Waarom twee?" vraag ik.
"Volgens de mythe ontmoet je dan je geliefde in de Eeuwige Stad."

Flox Bos

Schapen kunnen het dak op

Schapen grazen op het dak van het Graafschap College. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Voor sommige scholen is de vakantie al begonnen - zoals bij het Graafschap College. De schapen konden gisteren alweer het dak op om er te grazen.

Schapen grazen op het dak van het Graafschap College. Foto: Burry van den Brink

Gratis wandelen in de wijk

Wandelen in de wijk. Foto: PR

DOETINCHEM - Sinds 2013 heeft Sportservice Doetinchem verschillende wandelgroepen opgezet om bewoners in de eigen wijk te laten bewegen waarbij ontmoeting en gezelligheid een belangrijke rol speelt. De groepen wandelen elke week zelfstandig en een buurtsportcoach begeleidt deze wandelgroepen op afstand.

De wandelgroepen zijn gratis en worden geleid door vrijwilligers. Het is geschikt voor iedereen vanaf 50 jaar, ongeacht de fysieke gesteldheid. Na het wandelen wordt vaak nog een kopje koffie of thee gedronken.
Wie van de zomer ook in de avond wil wandelen dan start er elke dinsdagavond om 18.00 uur een wandelgroep vanaf wijkcentrum De Daele in Overstegen. De wandelgroep loopt een ronde van ongeveer een uur en elke week wordt er een andere richting opgelopen. Een keer mee wandelen kan door even contact op te nemen met Rita van Uum via tel. 0314-332121 of via ritavanuum@gmail.com.

Schikt bovenstaand moment of locatie niet, dan kan men ook deelnemen aan een van de volgende gratis wandelgroepen: Elke donderdag van 09.15-10.15 uur vanaf speeltuin Schöneveld; elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur vanaf wijkcentrum De Zuwe, De Huet; Elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur vanaf wijkcentrum De Daele, Overstegen; Elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur vanaf sporthal De Pol, Gaanderen
Elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur vanaf sporthal KBC, Wehl.

Ook is er een gratis fietsgroep op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. De fietsgroep vertrekt vanaf sporthal De Bongerd en fietst een route van ongeveer anderhalf uur. Iedereen met een goed onderhouden fiets met meerdere versnellingen of trapondersteuning mag meedoen.
Voor de contactgegevens van de vrijwilligers die bovenstaande groepen leiden, kan men de website bezoeken via www.sportservicedoetinchem.nl of contact opnemen met buurtsportcoach Martine Steijvers via m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl of via 06-24899152.

Voor meer informatie over de wandelgroepen of andere beweegmogelijkheden in Doetinchem kan men contact opnemen met Martine Steijvers via bovenstaande contactgegevens.

Grote ravage na inbraak 'bakwinkel'

De ravage was groot na de inbraak. Foto: PR

DOETINCHEM – Bakwinkel Gaabs aan de Terborgseweg in Doetinchem is afgelopen weekend doelwit geworden van inbraak. Dit bleek toen eigenaresse Gabi Hunter op maandagmorgen een grote ravage aantrof bij binnenkomst.

"Deze aanblik na twee volle weken dag in dag uit gewerkt te hebben, voelt heel zuur", stelt Hunter. "Gelukkig ligt er nooit veel contant geld op de zaak, maar de schade en het gevoel van onmacht die de inbreker heeft achtergelaten, zijn enorm."

Naast een bakwinkel is Gaabs een plek waar mensen via Stichting Komt voor de Bakker terechtkunnen voor begeleide dagbesteding, met als doel reïntegratie. "Vanuit een positieve invalshoek vinden mensen hier hun plekje in de maatschappij en leren zij ontdekken wat ze kunnen", aldus Hunter.
Ook vanuit de stichting wordt geschrokken gereageerd: "Hier wordt zó hard gewerkt, worden levens weer opgepakt en kansen gegrepen door mensen die daar ontzettend hard hun best voor doen. En dan dit", laat bestuurslid Tamara Tijdink zich aangedaan ontvallen. "Gaabs is een vrolijke, fijne en veilige plek. Voor iedereen. Maar wel gewoon via de voordeur, tijdens openingstijden..."
Beide ondernemers zijn vastberaden deze inbraak geen negatief effect te laten hebben op de dagelijkse gang van zaken en zeker niet op klanten en cliënten. "Het is vervelend, maar we hebben genoeg mooie dingen om onze energie in te steken. Zo zijn we momenteel bezig met het samenstellen van een mooi pakket voor de feestdagen, met daarin onze eigen koekjeslijn", vertelt Hunter, duidelijk trots op haar bedrijf. "Alle hulp is echter welkom", stelt Tijdink. "Een financiële bijdrage voor de stichting of hulp in de vorm van een nieuw camerasysteem, een nieuw raam of een bestelling van onze nieuwe pakketten... Ik noem maar wat!"

Informatie of tips over de inbraak kunnen doorgegeven worden bij politie Doetinchem of bij Gaabs.

Tentoonstelling 'Boekbeelden' in Catharinakerk

DOETINCHEM - In de Catharinakerk zijn deze zomer twee opeenvolgende tentoonstellingen te zien. De eerste tentoonstelling loopt van 8 juli tot en met 11 augustus en heeft als onderwerp 'Boekbeelden'.

Op deze tentoonstelling zijn kunstwerken te zien die allemaal op de één of andere manier een relatie hebben met boeken en die speciaal hiervoor gemaakt zijn. Aan deze tentoonstelling nemen de volgende leden van het Doetinchemse kunstenaarsnetwerk 'Het Web' deel: Ruud Kaper, Herma Heezen, Mary Quarles van Ufford, Willem Luesink, Ineke ter Haar, Pim van Arkel, Jan Opdam, Hennie den Ouden, Mieke Kaaijk, Fieke Jolink, Helga Geels, Joop Boersma en Marjolein Markink.
De Catharinakerk is in genoemde periode elke dinsdag open van 11.00 tot 17.00 uur en elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Provincie stimuleert versnelde verwijdering asbestdaken

Sanering van asbestdaken moet gebeuren voor 2024.Foto: PR

REGIO - Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Het tempo van de sanering en vervanging van asbestdaken moet daarom flink omhoog.

De provincie heeft een plan opgesteld, waarmee zij samen met andere betrokken partijen gaat helpen te versnellen. Zo zal de provincie accountants en andere partijen die bij dakeigenaren over de vloer komen, helpen om hen over het verbod en de mogelijkheden te informeren. Ook zal de provincie bedrijven stimuleren om een pakket te ontwikkelen dat dakeigenaren volledig ontzorgt.
Door verwering van asbestdaken van dertig jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt de kans op asbestverspreiding door brand of storm ieder jaar toe, zolang deze daken nog op de gebouwen zitten. Vanaf 2024 geldt daarom een landelijk verbod op asbestdaken. In Gelderland ligt nog 14 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. De gebouweigenaren staan met bedrijven en overheden voor een grote opgave: elke werkdag een asbestdak ter grootte van een voetbalveld verwijderen. Dat vraagt een verviervoudiging van het huidige tempo. 'Eigenaren van een asbestdak moeten doorkrijgen dat ze wat te doen hebben, en de markt moet daar op inspelen', zegt gedeputeerde Bea Schouten. 'Met dit plan zorgen we voor beweging, zodat we samen een gezondheidsprobleem kunnen voorkomen.'
De eerste verzekeraar die gebouwen met asbestdaken gaat uitsluiten van zijn opstalverzekering is al gesignaleerd. Eigenaren van asbestdaken kunnen bij de Rijksoverheid subsidie aanvragen, maar deze pot raakt langzaam leeg. De provincie heeft geen wettelijke taak ten aanzien van asbestdaken en stelt voor de verwijdering geen subsidie beschikbaar, maar wil zich inzetten om een versnelling in de verwijdering tot stand te brengen. Ze zal zich vooral inzetten om partners als gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven te activeren en ondersteunen. Zij kunnen dan sneller effectief de dakeigenaren stimuleren en oplossingen ontwikkelen.

Impuls aan schrijfonderwijs

Iselinge Hogeschool en basisscholen slaan handen ineen

DOETINCHEM - In samenwerking met basisscholen uit de Achterhoek en Liemers heeft Iselinge Hogeschool een uitgewerkte lessenserie ontwikkeld voor onderwijs over betogend schrijven. Op 5 juni is het eerste exemplaar van het boek 'Ik vind iets, en jij…?' uitgereikt aan Joke de Vries, leerkracht op basisschool 't Montferland.

Het boek is tot stand gekomen in het leernetwerk 'Schrijven Kun je Leren'. Docenten en studenten van de Iselinge Hogeschool, leerkrachten van basisschool 't Montferland uit 's-Heerenberg, Sccssschool in Wolfersveen en basisschool De Regenboog en De Schakel uit Eibergen, namen deel aan dit leernetwerk.
Samen hebben zij onderzocht op welke wijze leerkrachten kinderen kunnen leren om een tekst te schrijven waarin ze een standpunt innemen en dit vervolgens onderbouwen met argumenten. Naast het boek kunnen leerkrachten basisonderwijs gebruikmaken van een website waarop uitgewerkte lesmaterialen, werkbladen en videofilmpjes staan. De lesmethode wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle basisscholen uit de regio. Het boek en de bijbehorende digitale materialen en video's zijn te vinden via www.iselinge.nl/betogendschrijven.
Dit boek is een vervolg op het in 2016 uitgebrachte boek 'Mijn pen heeft iets te vertellen'. Dit project krijgt een mooi vervolg. Het netwerk richt zich in 2017-2018 op het ontwikkelen van een virtuele schrijfcoach. In samenwerking met het Doetinchemse mediabedrijf Logisz worden kinderen die niet gemakkelijk tot schrijven komen tijdens de schrijflessen 'dichtbij' geholpen door een eigen schrijfhulp.

Roze lintje Slingeland Ziekenhuis

DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis heeft het Roze lintje 2017 van Borstkankervereniging Nederland ontvangen. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Fusiepartner het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk heeft ook het roze lintje ontvangen.

Op het gebied van de oncologische zorg werkt het Slingeland Ziekenhuis samen met Rijnstate in Arnhem en ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. Ook deze ziekenhuizen van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.), hebben op 6 juli een roze lintje ontvangen voor patiëntgerichte borstkankerzorg.
De ziekenhuizen ontvingen vorige week officieel de erkenning van BVN. Zij voldoen daarmee aan alle verplichte criteria die de BVN heeft opgesteld. Dit betreft criteria als minimaal honderd operaties per locatie verrichten bij nieuwe borstkankerpatiënten, een vast aanspreekpunt voor de patiënt en het betrekken van de patiënt bij de behandelopties. Elk jaar worden de criteria verder aangescherpt, om ziekenhuizen te stimuleren bij borstkanker patiëntgerichte zorg te leveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ziekenhuizen die het lintje ontvingen vol.

Borstkankercentrum
Het A.R.T.Z. Oncologisch centrum behandelt per jaar zo'n 800 nieuwe patiënten op drie locaties: in Arnhem, Doetinchem en Ede. Hiermee behoort het A.R.T.Z. Oncologisch centrum tot één van de grootste borstkankercentra van Nederland. Het team van medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen van de drie Gelderse ziekenhuizen werkt binnen A.R.T.Z. Oncologisch centrum op onder andere het gebied van borstkanker intensief samen. De ziekenhuizen delen kennis over zorgprocessen en de resultaten van de behandelingen. Specialisten zijn bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst.

Eendagsdiagnostiek
De hoogste kwaliteitseisen vormen de norm voor alle drie de ziekenhuizen. Het aanschaffen van de nieuwste apparatuur voor borstonderzoek is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook het realiseren van eendagsdiagnostiek voor patiënten met borstkanker. Dit betekent dat patiënten met een vermoeden van borstkanker op alle drie de A.R.T.Z.-locaties binnen één dag duidelijkheid krijgen over de aard van de afwijking. Hierdoor blijft onzekerheid tot een minimum beperkt.

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van drie ziekenhuizen in Gelderland – Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei – bij elkaar gebracht. De Radiotherapiegroep is daarbij de vaste partner voor radiotherapeutische zorg. De ziekenhuizen delen in gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar. Doel van de samenwerking is het verder verbeteren van de oncologische zorg Gelderland.
Deze week lanceert A.R.T.Z. Oncologisch centrum de nieuwe website www.artz.nl. Deze website geeft meer informatie over het samenwerkingsverband, de behandeltrajecten per kankersoort, kwaliteitsinformatie en patiëntervaringen.

Impuls aan schrijfonderwijs; Iselinge Hogeschool en basisscholen slaan handen ineen

DOETINCHEM - In samenwerking met basisscholen uit de Achterhoek en Liemers heeft Iselinge Hogeschool een uitgewerkte lessenserie ontwikkeld voor onderwijs over betogend schrijven. Op 5 juni is het eerste exemplaar van het boek 'Ik vind iets, en jij…?' uitgereikt aan Joke de Vries, leerkracht op basisschool 't Montferland.

Het boek is tot stand gekomen in het leernetwerk 'Schrijven Kun je Leren'. Docenten en studenten van de Iselinge Hogeschool, leerkrachten van basisschool 't Montferland uit 's-Heerenberg, Sccssschool in Wolfersveen en basisschool De Regenboog en De Schakel uit Eibergen, namen deel aan dit leernetwerk.
Samen hebben zij onderzocht op welke wijze leerkrachten kinderen kunnen leren om een tekst te schrijven waarin ze een standpunt innemen en dit vervolgens onderbouwen met argumenten. Naast het boek kunnen leerkrachten basisonderwijs gebruikmaken van een website waarop uitgewerkte lesmaterialen, werkbladen en videofilmpjes staan. De lesmethode wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle basisscholen uit de regio. Het boek en de bijbehorende digitale materialen en video's zijn te vinden via www.iselinge.nl/betogendschrijven.
Dit boek is een vervolg op het in 2016 uitgebrachte boek 'Mijn pen heeft iets te vertellen'. Dit project krijgt een mooi vervolg. Het netwerk richt zich in 2017-2018 op het ontwikkelen van een virtuele schrijfcoach. In samenwerking met het Doetinchemse mediabedrijf Logisz worden kinderen die niet gemakkelijk tot schrijven komen tijdens de schrijflessen 'dichtbij' geholpen door een eigen schrijfhulp.

Roze lintje Slingeland Ziekenhuis

DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis heeft het Roze lintje 2017 van Borstkankervereniging Nederland ontvangen. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Fusiepartner het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk heeft ook het roze lintje ontvangen.

Op het gebied van de oncologische zorg werkt het Slingeland Ziekenhuis samen met Rijnstate in Arnhem en ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. Ook deze ziekenhuizen van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.), hebben op 6 juli een roze lintje ontvangen voor patiëntgerichte borstkankerzorg.
De ziekenhuizen ontvingen vorige week officieel de erkenning van BVN. Zij voldoen daarmee aan alle verplichte criteria die de BVN heeft opgesteld. Dit betreft criteria als minimaal honderd operaties per locatie verrichten bij nieuwe borstkankerpatiënten, een vast aanspreekpunt voor de patiënt en het betrekken van de patiënt bij de behandelopties. Elk jaar worden de criteria verder aangescherpt, om ziekenhuizen te stimuleren bij borstkanker patiëntgerichte zorg te leveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ziekenhuizen die het lintje ontvingen vol.

Borstkankercentrum
Het A.R.T.Z. Oncologisch centrum behandelt per jaar zo'n 800 nieuwe patiënten op drie locaties: in Arnhem, Doetinchem en Ede. Hiermee behoort het A.R.T.Z. Oncologisch centrum tot één van de grootste borstkankercentra van Nederland. Het team van medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen van de drie Gelderse ziekenhuizen werkt binnen A.R.T.Z. Oncologisch centrum op onder andere het gebied van borstkanker intensief samen. De ziekenhuizen delen kennis over zorgprocessen en de resultaten van de behandelingen. Specialisten zijn bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst.

Eendagsdiagnostiek
De hoogste kwaliteitseisen vormen de norm voor alle drie de ziekenhuizen. Het aanschaffen van de nieuwste apparatuur voor borstonderzoek is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook het realiseren van eendagsdiagnostiek voor patiënten met borstkanker. Dit betekent dat patiënten met een vermoeden van borstkanker op alle drie de A.R.T.Z.-locaties binnen één dag duidelijkheid krijgen over de aard van de afwijking. Hierdoor blijft onzekerheid tot een minimum beperkt.

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van drie ziekenhuizen in Gelderland – Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei – bij elkaar gebracht. De Radiotherapiegroep is daarbij de vaste partner voor radiotherapeutische zorg. De ziekenhuizen delen in gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar. Doel van de samenwerking is het verder verbeteren van de oncologische zorg Gelderland.
Deze week lanceert A.R.T.Z. Oncologisch centrum de nieuwe website www.artz.nl. Deze website geeft meer informatie over het samenwerkingsverband, de behandeltrajecten per kankersoort, kwaliteitsinformatie en patiëntervaringen.

Impuls aan schrijfonderwijs; Iselinge en basisscholen slaan handen ineen

DOETINCHEM - In samenwerking met basisscholen uit de Achterhoek en Liemers heeft Iselinge Hogeschool een uitgewerkte lessenserie ontwikkeld voor onderwijs over betogend schrijven. Op 5 juni is het eerste exemplaar van het boek 'Ik vind iets, en jij…?' uitgereikt aan Joke de Vries, leerkracht op basisschool 't Montferland.

Het boek is tot stand gekomen in het leernetwerk 'Schrijven Kun je Leren'. Docenten en studenten van de Iselinge Hogeschool, leerkrachten van basisschool 't Montferland uit 's-Heerenberg, Sccssschool in Wolfersveen en basisschool De Regenboog en De Schakel uit Eibergen, namen deel aan dit leernetwerk.
Samen hebben zij onderzocht op welke wijze leerkrachten kinderen kunnen leren om een tekst te schrijven waarin ze een standpunt innemen en dit vervolgens onderbouwen met argumenten. Naast het boek kunnen leerkrachten basisonderwijs gebruikmaken van een website waarop uitgewerkte lesmaterialen, werkbladen en videofilmpjes staan. De lesmethode wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle basisscholen uit de regio. Het boek en de bijbehorende digitale materialen en video's zijn te vinden via www.iselinge.nl/betogendschrijven.
Dit boek is een vervolg op het in 2016 uitgebrachte boek 'Mijn pen heeft iets te vertellen'. Dit project krijgt een mooi vervolg. Het netwerk richt zich in 2017-2018 op het ontwikkelen van een virtuele schrijfcoach. In samenwerking met het Doetinchemse mediabedrijf Logisz worden kinderen die niet gemakkelijk tot schrijven komen tijdens de schrijflessen 'dichtbij' geholpen door een eigen schrijfhulp.

Elske te Lindert bijt spits af met lunchconcert

DOETINCHEM - Met een lunchconcert van cantor-organiste Elske te Lindert is dinsdag 11 juli in de Catharinakerk het zomerprogramma van de Stichting Catharina Cultureel van start gegaan. Tot en met 28 augustus zijn er twaalf concerten in Catharinakerk en Driekoningenkapel. Daarnaast zijn er doorlopend exposities, eveneens in kerk en kapel.

Bij dit eerste concert van de zomerserie waren vele aspecten van het mooie Flentrop-orgel te horen, middels door Bach gecomponeerde bewerkingen. Muziek bewerken is van alle tijden. Bach bouwde onder meer een eigen vioolfuga om tot een stuk voor orgel. De concerten die hij schreef voor orgel waren ooit stukken voor orkest, gecomponeerd door anderen zoals Vivaldi.
Voor info over alle concerten en exposities: www.catharinacultureel.nl.

Vanuit uitkering met jobcoach richting arbeidsmarkt

De jobcoaches van Laborijn. Foto: PR

Medewerkers Laborijn behalen certificaat

DOETINCHEM - Begin juli zijn dertien medewerkers van Laborijn gecertificeerd als jobcoach. Allen hebben deelgenomen aan de eenjarige opleiding, die werd verzorgd door opleidingsinstituut Combo, en deze succesvol afgerond.

Jobcoaching is een van de diensten die Laborijn aanbiedt. Medewerkers van Laborijn met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsklanten van Laborijn worden door een jobcoach begeleid met als doel hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en te houden. Door middel van een klantgerichte benadering zorgt een jobcoach voor een optimale en duurzame match tussen een medewerker of klant en een inlener of werkgever.
Het behalen van dit resultaat is voor zowel Laborijn als organisatie alsmede voor de medewerkers van Laborijn zelf een mooie ontwikkeling en professionaliseringsslag.

Vacatures Vrijwilligerscentrale Doetinchem

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale Doetinchem heeft tal van interessante vacatures voor vrijwilligerswerk. Hieronder volgt een kleine selectie. Voor deze en andere vacatures kan men kijken op www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

Sensire, wonen met zorg, zoekt voor locatie Den Ooiman, vrijwilligers voor de dagbehandeling.
De werkzaamheden zijn breed georiënteerd. Zo kan men een activiteit doen met een cliënt of samen een wandeling maken. Verder biedt de vrijwilliger ondersteuning bij de maaltijden en drinkt deze gezellig samen een kop koffie of thee. Ook kan men koken als activiteit ondernemen of gezamenlijk iets bakken. Ondertussen maak je gezellig een praatje met de mensen. Het is fijn wanneer de vrijwilliger affiniteit heeft met (dementerende) ouderen. De werkmomenten zijn op maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag de gehele dag van 09.00 tot 17.00 uur, maar een dagdeel is ook mogelijk. Of op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Stichting Gaanderhuus biedt een open huiskamer voor iedereen in Gaanderen om elkaar te ontmoeten en te verbinden. Zij zijn op zoek naar een penningmeester. Binnen deze functie verzorgt de vrijwilliger de financiën voor stichting Gaanderhuus, sponsorwerving en subsidie aanvragen. Ervaring in het aanvragen van subsidies, boekhouding en in het werken met de computer zijn van belang. Eenmaal per maand dient de vrijwilliger aanwezig te zijn bij het overleg van de werkgroep en verder kan men eigen werkmomenten indelen. In overleg wordt er een kilometer- en telefoonkostenvergoeding geboden.

Stichting Stadskamer zoekt enthousiaste gastheren en/of vrouwen voor de locatie de Stadskamerwinkel. Als gastheer/gastvrouw is men onder andere verantwoordelijk voor: koffie en thee zetten, afwassen en het afruimen van kopjes. De voorraad in de keuken bijhouden (koffie, thee, suiker, melk et cetera), de keuken onderhouden en de boodschappen doen. De vrijwilliger dient oog te hebben voor de omgeving, dat wil zeggen opruimen/schoonmaken, als het nodig is. Daarnaast informeert deze de bezoekers en klanten wat de Stadskamer inhoudt en wat de Stadskamer kan bieden. Dat houdt ook in dat de vrijwilliger op de hoogte is van het programma en de workshops. Men werkt een dagdeel in overleg, van 09.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 17.00 uur.
Wie belangstelling heeft voor een van de hierboven vermelde vacatures, kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. De hierboven vermelde vacatures staan met hun contactgegevens vermeld op de vrijwilligersvacaturebank binnen de website van de VWC. Ook kan men informeren bij de Vrijwilligerscentrale, geopend voor bezoek op dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur, daarnaast telefonisch bereikbaar via tel. 0314-366734.
Bezoekadres is Terborgseweg 21 (Zorgplein); verder bereikbaar via info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl en www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

        

Vacatures Vrijwilligerscentrale Doetinchem

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale Doetinchem heeft tal van interessante vacatures voor vrijwilligerswerk. Hieronder volgt een kleine selectie. Voor deze en andere vacatures kan men kijken op www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

Sensire, wonen met zorg, zoekt voor locatie Den Ooiman, vrijwilligers voor de dagbehandeling.
De werkzaamheden zijn breed georiënteerd. Zo kan men een activiteit doen met een cliënt of samen een wandeling maken. Verder biedt de vrijwilliger ondersteuning bij de maaltijden en drinkt deze gezellig samen een kop koffie of thee. Ook kan men koken als activiteit ondernemen of gezamenlijk iets bakken. Ondertussen maak je gezellig een praatje met de mensen. Het is fijn wanneer de vrijwilliger affiniteit heeft met (dementerende) ouderen. De werkmomenten zijn op maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag de gehele dag van 09.00 tot 17.00 uur, maar een dagdeel is ook mogelijk. Of op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Stichting Gaanderhuus biedt een open huiskamer voor iedereen in Gaanderen om elkaar te ontmoeten en te verbinden. Zij zijn op zoek naar een penningmeester. Binnen deze functie verzorgt de vrijwilliger de financiën voor stichting Gaanderhuus, sponsorwerving en subsidie aanvragen. Ervaring in het aanvragen van subsidies, boekhouding en in het werken met de computer zijn van belang. Eenmaal per maand dient de vrijwilliger aanwezig te zijn bij het overleg van de werkgroep en verder kan men eigen werkmomenten indelen. In overleg wordt er een kilometer- en telefoonkostenvergoeding geboden.

Stichting Stadskamer zoekt enthousiaste gastheren en/of vrouwen voor de locatie de Stadskamerwinkel. Als gastheer/gastvrouw is men onder andere verantwoordelijk voor: koffie en thee zetten, afwassen en het afruimen van kopjes. De voorraad in de keuken bijhouden (koffie, thee, suiker, melk et cetera), de keuken onderhouden en de boodschappen doen. De vrijwilliger dient oog te hebben voor de omgeving, dat wil zeggen opruimen/schoonmaken, als het nodig is. Daarnaast informeert deze de bezoekers en klanten wat de Stadskamer inhoudt en wat de Stadskamer kan bieden. Dat houdt ook in dat de vrijwilliger op de hoogte is van het programma en de workshops. Men werkt een dagdeel in overleg, van 09.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 17.00 uur.

Wie belangstelling heeft voor een van de hierboven vermelde vacatures, kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. De hierboven vermelde vacatures staan met hun contactgegevens vermeld op de vrijwilligersvacaturebank binnen de website van de VWC. Ook kan men informeren bij de Vrijwilligerscentrale, geopend voor bezoek op dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur, daarnaast telefonisch bereikbaar via tel. 0314-366734.
Bezoekadres is Terborgseweg 21 (Zorgplein); verder bereikbaar via info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl en www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

Lunchconcert op vleugel

Kirsten van Oort en Anita Simmes geven een lunchconcert. Foto: PR

DOETINCHEM - Op dinsdagmiddag 18 juli van 12.15 tot 13.00 uur geeft het pianoduo Kirsten van Oort en Anita Simmes een lunchconcert in de Catharinakerk in Doetinchem. Het concert is gratis toegankelijk. Collecte bij de uitgang.

Kirsten van Oort en Anita Simmes zijn docenten van de muziekschool in Doetinchem. Samen vormen ze een pianoduo dat bij dit concert een aantal werken quatre-mains zal uitvoeren. Daaronder in elk geval de beroemde Fantasie in d-klein D 940 van Schubert. Schubert schreef dit werk in 1828, zijn laatste levensjaar. De Fantasie bestaat uit vier aan elkaar geschakelde delen en duurt ongeveer twintig minuten. Daarna spelen Kirsten en Anita enkele werken van de componisten Julius Röntgen en Astor Piazzolla.
Voor en na het concert kunnen bezoekers de tentoonstelling 'boekbeelden' bekijken. Deze bestaat uit werken van leden van het Doetinchemse kunstenaarsnetwerk 'het web'. Voor verdere informatie: www.catharinacultureel.nl.

Lunchconcert op vleugel

DOETINCHEM - Op dinsdagmiddag 18 juli van 12.15 tot 13.00 uur geeft het pianoduo Kirsten van Oort en Anita Simmes een lunchconcert in de Catharinakerk in Doetinchem. Het concert is gratis toegankelijk. Collecte bij de uitgang.

Kirsten van Oort en Anita Simmes zijn docenten van de muziekschool in Doetinchem. Samen vormen ze een pianoduo dat bij dit concert een aantal werken quatre-mains zal uitvoeren. Daaronder in elk geval de beroemde Fantasie in d-klein D 940 van Schubert. Schubert schreef dit werk in 1828, zijn laatste levensjaar. De Fantasie bestaat uit vier aan elkaar geschakelde delen en duurt ongeveer twintig minuten. Daarna spelen Kirsten en Anita enkele kortere werken van de componisten Julius Röntgen en Astor Piazzolla.
Voor en na het concert kunnen bezoekers de tentoonstelling 'boekbeelden' bekijken. Deze bestaat uit werken van leden van het Doetinchemse kunstenaarsnetwerk 'het web'.
Voor verdere informatie: www.catharinacultureel.nl.
        

Superboeren zijn begonnen aan nieuw seizoen

Sfeervolle eerste meters van de Graafschap-selectie van het nieuwe seizoen, in Westendorp. Foto: Joop Kappert

WESTENDORP - Onder toeziend oog van ruim zeshonderd supporters zijn de spelers van De Graafschap, op de velden van Westendorp, begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. Trainer Henk de Jong kan op dit moment beschikken over negentien contractspelers voor het eerste team. Enkele talenten van de beloften, zoals Koen Huntelaar, Marlon Versteeg en Jurre Vreman, trainen de komende periode mee, net als Delano Burgzorg en Kyvon Leidsman, die overkomen van de o19. De nieuwkomers Myenty Abena, Agil Etemadi, Tim Receveur, Fabian Serrarens, Jordy Tutuarima, Lars Nieuwpoort en Sjoerd Ars trokken veel bekijks. Menig Superboertje is na afloop van de training met de nieuwelingen op de foto vastgelegd.

Technisch manager Peter Hofstede en Henk de Jong hebben de afgelopen weken alle contracten afgerond. "In principe zijn we nu al compleet. We hebben nog een lijn met Heracles Almelo inzake Daryl van Mieghem. Echter, de Tukkers willen hem alleen verkopen en dat lukt ons financieel niet, wij opteren nu voor huur. Het is wel heerlijk beginnen met een volle groep, wat dat betreft ben ik ook blij dat we de rest van jongens reeds binnen hebben. Ik denk dat we kwalitatief een prima groep hebben. We hebben echt gekeken naar spelers die ver van onze goal kunnen spelen, de D'ran mentaliteit hebben en erg snel zijn", aldus Henk de Jong.

Uitwijken
Door het Europees kampioenschap voor vrouwen, kan De Graafschap de komende weken niet in stadion De Vijverberg terecht met de selectie. De locatie van sv Westendorp is tot 23 juli de thuishaven van zowel het eerste team als de beloften. Alle benodigde materialen zijn vanuit Doetinchem naar het kleine dorpje tussen Doetinchem en Varsseveld gebracht. "Het is even behelpen, we hebben weinig ruimte hier, maar de twee velden zijn top. We moeten hier gewoon doorheen, dit is mooi voor het teamproces. Het is nu eenmaal niet anders. We gaan 24 juli een week naar Epe op trainingskamp, daarna kunnen we gelukkig weer ons stadion in", vervolgt De Jong.

Oefenwedstrijden
De Superboeren spelen diverse oefenwedstrijden in de regio en daarbuiten. Zo staat zaterdag 15 juli de eerste wedstrijd op de planning in Varsselder. Op het terrein van GWVV wordt om 18.00 uur afgetrapt tegen een regioteam met een aantal prominente regionale spelers. Enkele dagen later, op dinsdag 18 juli, speelt De Graafschap om 19.00 uur tegen de winnaar van de Achterhoek Cup, AZSV uit Aalten. Zaterdag 22 juli staat de eerste echte testcase op het programma in Den Haag. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt tegen ADO Den Haag. Tijdens het trainingskamp in Epe zijn Almere City FC en Heracles Almelo de tegenstander op respectievelijk dinsdag 25 juli en vrijdag 28 juli. Beide wedstrijden beginnen om 19.00 uur. "Ik vind het belangrijk dat we tegenstanders van niveau treffen. We hebben er niet zoveel aan dat we later in de voorbereiding nog steeds spelen tegen amateurs. Vandaar dat we ook nog spelen tegen FC Den Bosch (2 augustus), Achilles'29 (9 augustus in Zelhem) en tijdens de Open Dag tegen FC Emmen in eigen stadion."

Open Dag
De jaarlijkse open dag wordt gehouden op zaterdag 12 augustus. De grote parkeerplaats voor het stadion verandert in een activiteitenterrein voor jong en oud met muziek, kleding, attracties en lekkere hapjes en drankjes. De poorten gaan om 14.00 uur open en de spelers lopen op het terrein tot 14.45 uur. Daarna begint voor hen de voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Emmen, die om 16.00 uur op de planning staat. De entree voor de Open Dag en de aansluitende wedstrijd is gratis.

Doetinchem 1990

Gerard, Chris en Joop (vlnr) gaan bij hun afscheid op de schouders van teamgenoten. Vooraan in het midden Wim als elftalleider. Foto: PR

In de rubriek De Anekdote staat het elftal van Doetinchem uit 1990 centraal. Wim Hissink verhaalt over een foto waarop afscheid wordt genomen van drie spelers én het legendarische sportpark De Kruisberg.

Door Roel Tomassen

DOETINCHEM – Op de vraag of de foto hem bekend voorkomt, hoeft Wim Hissink geen seconde na te denken. "Jazeker", reageert het 82-jarige clubicoon. "We nemen daar afscheid van drie spelers: Gerard Menting, Chris te Braak en Joop van Dooren. Tegelijkertijd was dat ook het moment dat we stopten met voetballen op De Kruisberg en verhuisden naar De Bezelhorst, ons huidige sportpark."

Over de drie spelers die op de schouders gaan bij hun teamgenoten praat Wim, die als elftalleider op de voorgrond in het midden meeloopt, vol lof. "Gerard en Jopie waren allebei goede middenvelders en Chris was een goede keeper. Alledrie hebben ze een flinke poos in het eerste gespeeld. We speelden in die tijd meestal in de derde klasse, wat destijds de koningsklasse was in deze streek."

Ook over De Kruisberg praat Wim met genoegen. "Zoals op De Kruisberg, en dan doel ik niet alleen op het voetbal, zo mooi wordt het niet meer. Goh, daar hebben we wat feesten gevierd. De Kruisberg had qua sfeer iets extra's. Maar ja, we hadden daar te weinig velden. Naast het hoofdveld lag alleen een trainingsveldje, maar dat was te klein om een wedstrijd op te spelen. We moesten helaas dus weg."

Zelf is Wim een seizoen of dertien elftalleider geweest, zo schat hij in. "Want ik heb het jubileum van 12,5 jaar nog meegemaakt", graaft de Doetinchemmer in zijn geheugen. Als rechterhand van de trainers was hij een vaderfiguur voor de spelers. "Hier om de hoek woont 'lachebekje Hein' en die zegt nog steeds tegen mij: 'Wim, jij werd nooit kwaad.' Dat klopt. Ik was een luisterend oor voor die jongens. Als ze thuis een keer trammelant hadden, dan konden ze bij mij terecht."

In de jaren negentig veranderde de rol van Wim. "Ik stond niet meer midden in de groep, hing voor mijn gevoel een beetje erbij. Eerdere trainers vroegen mij altijd of ik wat toe te voegen had. Nou, dat had ik natuurlijk wel. Ik heb zelfs nog eens de wissels gedaan. En voor belangrijke duels zorgde ik dat we op de boerderij bij ons thuis bij elkaar kwamen. Ik maakte het zo een beetje spannend voor de spelers. De betaalde trainers die zelf hoog hebben gespeeld, hadden daar geen behoefte aan."

Die professionelere aanpak is volgens Wim niet per se een verbetering. "Een goede sfeer creëren in de groep moet je niet onderschatten. Maar ja, die betaalde trainers hadden als spelers heel wat meegemaakt. Tja, dat willen ze dan ook op amateurs overbrengen. Toch ging dat soms enigszins moeizaam."

Na bijna zeventig jaar is Wim nog niet weg bij Doetinchem. "Vanaf mijn veertiende kom ik er, al 68 jaar dus. Naast voetballen en het leiderschap heb ik ook veel geklust op de club. Op De Kruisberg heb ik twee kantines helpen opbouwen. Nu doe ik met een aantal vrijwilligers nog wat schilder- en timmerwerk en de tuin onderhouden we. We proberen nieuwe vrijwilligers te krijgen, maar dat is moeilijk. Het schilderwerk moet echt gebeuren, maar nog niemand heeft zich gemeld."

Bijna alle duels van de hoofdmacht ziet Wim nog. "En soms trap ik op dinsdagavond een balletje mee met de oude garde. Al is de term oude garde wat misplaatst, want mijn teamgenoten kunnen haast 'opa' tegen mij zeggen."

Nieuwe gids Graafschapspad

Wandelaars op het Graafschapspad. Foto: Wandelnet/Luuk Gijselhart

Een voetreis langs talloze getuigenissen uit de feodale geschiedenis

BORCULO - Wandelaars die nog geen plannen voor de zomer hebben, opgelet. Op maandag 10 juli is de nieuwe gids van het Graafschapspad verschenen. Dit is een 124 kilometer lange rondwandeling in de Achterhoek. Dit Streekpad is volledig herzien en op vele punten verbeterd. Nieuw is dat de route door de historische stad Borculo loopt. En dankzij het project 'Ruimte voor de Rivier' wandelt men tussen Brummen en Zutphen vanaf nu over een fraaie oude dijk.

Weidse vergezichten
"Deze oude dijk geeft een prachtig zicht op de natte weilanden, druk bevolkt met eenden, ganzen en ooievaars", aldus padcoördinator Erik Kool, die samen met zijn team vrijwilligers een flinke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de gids. "Het Graafschapspad is hierdoor nog mooier geworden!"
Vanaf Hanzestad Zutphen wandelt men langs rivier De Berkel door Lochem en Borculo. Via Ruurlo en Doetinchem vervolgen de wandelaars de route naar het pittoreske centrum van nog een Hanzestad, Doesburg. Het laatste stuk langs de IJssel, met het nieuwe traject over de oude dijk, is volop genieten van weidse vergezichten.

Flinke dosis natuur en cultuur
Wandelen door de Graafschap is een voetreis door de geschiedenis. De route toont het feodaal verleden dat in het landschap talloze getuigenissen heeft achtergelaten, van havezaten tot landgoederen en van stadswallen tot de watermolens van Borculo. Bijzonder is ook dat de wandelaar het kleinste stadje van Nederland passeert: Bronkhorst, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Kortom, het Graafschapspad zorgt voor een flinke dosis natuur en cultuur. En steeds wijst de bekende geel-rode markering de weg.


De gids van het Graafschapspad is verkrijgbaar in de webwinkel van Wandelnet en in de (reis)boekhandel. De route is tot stand gekomen dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers van Wandelnet.

Dagbesteding én even rust voor mantelzorgers

Er zijn gezellige dagactiviteiten bij Schavenweide en Croonemate. Foto: PR

Dagactiviteiten bij Markenheem

DOETINCHEM - Een dagje weg van huis, andere mensen ontmoeten in een gezellige sfeer en samen leuke dingen ondernemen. Het kan bij Markenheem, voor één of meerdere dagen per week. Onze dagactiviteiten zijn ideaal voor ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid en wat leuks omhanden willen hebben. Ook als hun geheugen hen in de steek laat. Want onze activiteiten vinden plaats onder professionele begeleiding.

De dagactiviteiten van Markenheem kennen een gevarieerd programma. Zo is er voor elk wat wils. Van gewoon gezellig met elkaar kletsen en spelletjes doen tot het volgen van fysieke en psychische trainingen. Hierbij kan men denken aan geheugentraining, training voor het verbeteren van de fijne motoriek of het soepel houden van gewrichten. Ook organiseert Markenheem gezellige uitstapjes. En tussen de middag geniet men samen van een lekkere warme maaltijd. Wil een deelnemer in de middag even rusten? Dan kan dat uiteraard ook. De mogelijkheden zijn legio en er wordt rekening gehouden met persoonlijke behoeften en interesses.
Speciaal voor de deelnemers van onze dagactiviteit zijn er sfeervolle groepsruimten ingericht bij woonzorgcentra Croonemate en Schavenweide in Doetinchem.

Grenzen
Naast de gezelligheid en dagbesteding voor ouderen, zijn de dagactiviteiten ook een uitkomst voor veel mantelzorgers. Zij zijn vaak intensief bezig, kunnen hoge eisen aan zichzelf stellen en gaan hierdoor soms over hun eigen grenzen heen. Markenheem ontlast hen graag door de cliënt één of meer dagen per week op te vangen. Zodat mantelzorgers ook even de tijd aan henzelf hebben.

Wie meer informatie wil over de dagactiviteiten van Markenheem of zich meteen aan wil melden kan contact opnemen met bureau woonzorgbemiddeling via 0314 – 376010 of woonzorgbemiddeling@markenheem.nl.

Liefdevolle presentatie van 'Het Liefdespad Ruurlo'

De presentatie van Het Liefdespad' door van links naar recht: Jeroen Erveraert Martine en Bert van Zijtveld. Foto Gerhard Weevers, Achterhoek Nieuws Foto: Verona Westera

Idee wordt omarmd door tientallen 'founders'

RUURLO – Zijn ideeën zijn onuitputtelijk. Telkens ontspruiten er weer nieuwe gedachten uit het brein van Bert van Zijtveld, eigenaar van restaurant De Heikamp en Klimbos Achterhoek. Zoals een attractief belevingspad dat Van Zijtveld begin dit jaar presenteerde. Een 5.4 kilometer lang wandelpad met een bijzonder thema en langs unieke locaties rond de Baakse Beek: 'Het Liefdespad van Ruurlo'. Maandag 3 juni vond er een 'Update' over de status van 'Het Liefdespad' bij De Heikamp plaats, waarbij grotendeels alle 'founders' die het pad inmiddels financieel hebben omarmt aanwezig waren.

Door Jan Hendriksen

Er moet nog veel werk verzet worden om 'Het Liefdespad' met onderweg love-seats, een slotjesbrug, kunst en veel meer op 14 februari te voltooien. "Dan vindt immers de eerstvolgende dag van de liefde plaats: Valentijnsdag. Maar daar streven we gezamenlijk met elkaar wel naar. En dat gaat ook lukken. Het idee is inmiddels door talloze bedrijven en instanties liefdevol omarmt", zo liet Bert van Zijtveld enthousiast weten tijdens de sprankelende 'Update'. Na de ontvangst in de Bosveranda werd de 'Update' in het weiland aan de Hengeloseweg tegenover De Heikamp vervolgd. Daar vleiden de 'founders' liefdevol op grote 'liefdes kussens' in het gras neer voor een 'Foundersdiner'. De 'liefde' ging namelijk ook door de maag en de smaakpapillen werden verwend met heerlijkheden zodat iedereen 'gelukzalig' huiswaarts keerde. Niet nadat Bert van Zijtveld eerst alle 'founders' persoonlijk had bedankt voor hun ondersteuning. Als eerste werd in de Bosveranda Peter Schrijver, Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel bedankt voor zijn medewerking. "Op Oase 2015 (jaarlijks congres van Waterschap Rijn en IJssel voor innovatie en water -red) presenteerde ik het plan en vond er een vruchtbare bodem bij onder meer het waterschap, de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer. We zijn allemaal overtuigd van een grote kans het gebied voor recreatie, educatie, water- en natuurbeleving. Er miste alleen nog een kapstok om een grote doelgroep aan te spreken. Dat werd 'Het Liefdespad'. Ik ben wellicht de aanjager en de verbinder, maar zonder samenwerking gaat het feest niet door. Het is een mooi voorbeeld van co-creatie waaraan alle partijen bijdragen vanuit hun eigen kracht", aldus Van Zijtveld. Evenals wethouder Joke Pot van de gemeente Berkelland en Ruurloër Alois Timmermans, die zich als eerste founder namens FujiFilm had gemeld, ontvingen Schrijver en andere founders een 'key of love' die na afloop van de bijeenkomst gezamenlijk aan een groot hart werden geklonken.

Kunstenaars
Op 'Het Lief
despad' rondom De Baakse Beek en door de bossen van Staatsbosbeheer ziet Van Zijtveld voor zich dat het thema 'liefde' op verschillende manieren tot uitdrukking kan komen. Zo zocht hij naar partijen die dit ontwerp met respect voor het verleden in eigentijdse middelen toekomstbestendig tot verbeelding kunnen brengen. Via KUNSTwerkt, een project van Cultuurmij Oost waarin kunstenaars en opdrachtgevers met elkaar in contact worden gebracht, stuitte hij op Mothership. Samen met Jeroen Erveraert van deze kunstproducent onderzocht Van Zijtveld hoe de Baakse Beek de verbindende schakel zou kunnen zijn voor een route bestaande uit fraaie plekken in het landschap gekoppeld aan unieke belevingsmomenten die verwijzen naar de liefde. En dan met liefde in de breedste zin van het woord: de liefde voor elkaar, voor het water, voor de natuur, voor de kunst,en voor het dialect

Platform
Bert van Zijtveld: "Elke plek moet een eigen 'love-seat' krijgen met een eigen thema en een daarbij passend uniek ontwerp. Zo worden de kwaliteiten van de streek in beeld gebracht en vormt het totaal een uniek platform: een voedingsbodem waarop oude tradities en verhalen tot nieuwe (culturele) rituelen kunnen uitgroeien. De kans om uiteenlopende doelgroepen van jong tot oud van ver buiten de regio aan te trekken vormde de onderliggende stimulans. En de medewerking van uiteenlopende en niet voor de hand liggende partners vormen een extra aanmoediging om er echt iets speciaals van te maken." Een complete sfeerimpressie is te zien op www.achterhoekfoto.nl.

Animaties Stadsmuseum Bergh Zutphense Studio

In Stadsmuseum Bergh worden historische verhalen verteld door animaties van Studio FilmWorkz. Foto: PR

's-HEERENBERG - Zutphense Studio produceert acht animaties voor nieuwe Stadsmuseum Bergh. Op vrijdag 7 juli werden officieel de deuren geopend van het nieuwe Stadsmuseum in 's-Heerenberg. Topstuk van het museum is de maquette van de middeleeuwse stad waarbij acht animaties op een groot scherm het verhaal vertellen van de geschiedenis van de stad. Deze animaties zijn geproduceerd door Studio Filmworkz uit Zutphen.

Naast de acht animaties die te zien zijn op een groot scherm, worden synchroon daaraan animaties geprojecteerd op een maquette van 's-Heerenbergh. Deze maquette is gemaakt door Zutphenaar Constant Willems, en toont de stad zoals het er uit zag in de periode 1550 - 1600. Zo wordt tijdens het eerste verhaal de stad gesitueerd in een moeras, nemen de Spanjaarden de stad in hun bezit en wordt tijdens de stadsbranden de gehele maquette tot de grond toe afgebrand (virtueel dan welteverstaan).

John Post van Filmworkz over de animaties: "Door de Tachtigjarige Oorlog en de verschillende stadsbranden die de stad geteisterd hebben, is er zeer weinig origineel materiaal overgebleven uit die tijd. Het was voor ons dan ook een uitdaging de geschiedenis te vangen in beeldende animaties.
We hebben alles laten plaatsvinden in fictieve omgevingen, samengesteld uit beeldmateriaal dat voornamelijk afkomstig is uit oude illustraties, schilderijen en prenten uit die tijd. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van eigen fotografie van bijvoorbeeld stadswallen, muren, torens en de maquette zelf."

Vanaf 8 juli is het Stadsmuseum Bergh opengesteld voor het publiek. Het Stadsmuseum Bergh is gevestigd in het Joannes van Esserenhuis aan de Marktstraat 3 in 's-Heerenberg. De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot en met 17 jaar.
Voor meer informatie over het museum: info@erfgoedbergh.nl of tel. 0314-65 30 38.

WoWi bus

De WoWi-bus stopt voor een ontdekkingsreis in Doetinchem. Foto: PR

DOETINCHEM - De bibliotheek is er in de zomer voor iedereen maar speciaal voor kids en jongeren. Wie altijd al een boek wilde schrijven of een prop uit een game in reallife tot 'leven' wilde wekken of de kunstenaar in zichzelf ontdekken, of het nieuwe schooljaar starten met de tofste en bijzonderste schoolspullen en een books@fe kan in de bibliotheek in Doetinchem terecht.

Leerlingen tussen 10 en 16 jaar kunnen meedoen aan de workshops Young Designers, Young Writers en Young Artists. De workshops worden gegeven in de zomervakantie en zijn gratis. Er is wel een maximum aantal deelnemers.
Special effects, 3D Ontwerpen, Virtual Reality en Programmeren zijn er in De WoWi bus. In de WoWi bus (Workshop on Wheels) kan men zelf aan de slag met de nieuwste innovatieve apparaten en gadgets. Zo krijgt de deelnemer een duidelijk beeld van wat technologische ontwikkelingen en de toepassingen ervan in de toekomst kunnen brengen. Op dinsdag 8 augustus staat die bus de hele dag in Doetinchem. Het programma is als volgt: 10.00 tot 11.30 uur Workshop Special effects, 3D Ontwerpen, Virtual Reality en Programmeren. Van 13.00 tot 14.30 uur worden deze workshops nog een keer gegeven.
Aanmelden kan via www.biebnieuws.nl.

Sprengwandeling. Een wandeling door bos, heide en over landerijen. Foto: PR

STOKKUM - Gidsen van de regiowerkgroep Montferland nodigen belangstellenden uit voor een mooie afwisselende wandeling. Over de Hollandse heide, waar de wandelaars wellicht wat hagedissen kunnen spotten. En wie heeft er geen prachtige herinneringen aan de spreng? De spreng is opgeknapt en geeft hierdoor weer volop helder en vooral zuiver bronwater. De wandeling start op maandagavond 17 juli om 19.00 uur, bij de parkeerplaats camping Brockhausen, Eltenseweg 20, in Stokkum.

Lopers worden uitgedaagd om de 104 treden te beklimmen van de uitkijktoren op de Hulzenberg. Hier heeft men een prachtig uitzicht over de Liemers tot ver in Duitsland.
De regiowerkgroep Montferland organiseert in de zomer op zeven maandagavonden een excursie door afwisselende unieke plekjes in het Montferland.
Contactpersoon: Rob van den Dikkenberg, tel 06-34091373. Start: maandagavond 17 juli om 19.00 uur, parkeerplaats camping Brockhausen, Eltenseweg 20, in Stokkum. Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


Column

Lelijke eend (2)

"Zo, dus ie hadd'n vrogger 'n lillike ente. Dan wa'j zeker ok zo'n links figuur met lange haore, den neet wol warken ?"
De oud-buurman die ik bij Albert Heijn tegen het lijf liep, had ongetwijfeld mijn column van vorige week gelezen. Daarin schreef ik immers (naar aanleiding van de aankoop van mijn 25ste auto) dat het eerste zelfrijdende voertuig dat ik vijf-en-veertig jaar geleden aanschafte, een Deux Chevaux was. Een lelijke eend dus.

Dat ik in die tijd dus links en langharig was schreef ik er niet bij, dat was een conclusie die mijn oud-buurman zelf had getrokken. Maar 't klopte wel aardig. Inderdaad, tussen pakweg mijn twintigste en dertigste had ik nog een indrukwekkende bos haar, zowel onder mijn kin als bovenop mijn hoofd. En links, ja dat was ik ook. Al noemde ik dat toen liever maatschappijkrities.

Maar ik had niet veel zin om aan die tijd herinneringen op te halen met mijn oud-buurman, die in mijn oude straat niet voor niets het olde wief wordt genoemd. Hij is weliswaar van hetzelfde bouwjaar als ik, maar in die jaren zestig, zeventig was hij het regelrechte tegendeel van mijn persoontje. Bepaald geen hippie dus, kun je zeggen. Toen en nog steeds behept met de nodige vooroordelen, die hij volgaarne aan iedereen liet en laat horen. Ik besloot hem dus van dit onderwerp af te leiden.

"Een lillike ente? Hoe kom je daar nou bij ? Nee hoor, mijn eerste auto was een pieleane!"
Het kostte mijn oud-buurman enige tijd dit te verwerken. Geconfronteerd met iets waarover hij moest nadenken (wat hij doorgaans liever niet doet) schakelde hij als vanzelf over op het Nederlands. "Maar je schreef toch zelf dat het een lelijke eend was", sputterde hij tegen. "Ja, en in het Nederlands klopte dat. Maar wij hadden het vroeger altijd over een pieleane, als we een eend bedoelden."

Om zijn verwarring niet nog groter te maken heb ik het hem maar uitgelegd. In buurmans Needse dialect heet een eend namelijk een ente, maar elders in de Achterhoek (en ook in Twente) hadden de mensen het vroeger meestal over een pielaene als ze zo'n waggelkont bedoelden. En dat werd dus ook tegen mijn 'deusjevootje' gezegd, want ik woonde destijds niet in Neede.

Er zijn trouwens in het Achterhoeks ook nog wel andere benamingen voor een eend. In het WALD, het woordenboek der Achterhoekse en Liemerse dialecten, kun je daar alles over lezen. Zo sprak men vroeger in Beltrum en omgeving over een wielende. En in de zuidoostelijke Achterhoek was het woord aend meer in zwang. Elders ging het meestal om kleine afwijkingen van 'pieleane'. Zo hadden ze het in Zutphen vroeger over een pielende en sprak een Lochemer meestal over een pielaende. Waar die toevoeging piel vandaan komt, is me trouwens nooit duidelijk geworden. Ik heb het vaak aan streektaaldeskundigen gevraagd, maar niemand wist het antwoord.

Maar goed, hoe je het beestje ook noemt, pieleane, aend of ente, er wordt altijd een eend mee bedoeld. Al dan niet een lelijke.
Oh ja, ongetwijfeld zijn er lezers die vermoeden dat ik, nog immer Citroën rijdend, ook nog steeds langharig en links ben. Die wil ik graag uit de droom helpen. Bovenop mijn hoofd groeit nauwelijks nog iets en de begroeiing onder mijn kin houd ik al jaren keurig bij. En links? Ach, dat begrip bestaat nauwelijks nog. Ik ben wel nog wel altijd maatschappijkritisch. Maar u ziet het: ik schrijf het tegenwoordig anders!

Senioren strijden om titel bij het schieten

DIDAM - Stichting Senioren Kontakt Didam, Loil en Nieuw-Dijk viert op maandag 24 juli het schuttersfeest in zalencentrum Jan en Jan Lieve Vrouweplein 4 in Didam.

Alle 55-plussers worden om 19.00 uur verwacht om dit feest mee te maken. Uiteraard zijn introducés ook van harte welkom. Zij kunnen echter geen koning of koningin worden. Schutterij Sint Isidorus Oud-Dijk verleent ook dit jaar weer haar spontane medewerking.
De avond wordt geopend met een muzikale intocht van de kruisboog-koningin Ria te Winkel en de luchtbuks-koning Bennie Polman. Na de wedstrijden worden de prijzen uitgereikt. De nieuwe koningin en koning krijgen een vendelhulde van de vendeliers van de schutterij en natuurlijk een lang zullen ze leven.
Tussendoor is er weer voldoende gelegenheid om een dansje te maken op de muziek van Theo ter Horst. Het feest duurt tot ongeveer 23.00 uur. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Annie Clappers, tel. 0316-223478 of bij Henk Boerstal, tel. 0316-223885.

Volop zomer in vernieuwd Embricana

REGIO - Zwembad Embricana in het Duitse Emmerich aan de Rijn kreeg onlangs een flinke opknapbeurt en is klaar voor de zomer. Het ventilatiesysteem is vervangen en ook het zwembad zelf onderging een metamorfose. De muren zijn voorzien van blauwe kleuraccenten en xxl airbrush schilderijen. Ook het restaurant ziet er weer uit om door een ringetje te halen: waar vroeger plastic stoeltjes stonden, zijn nu comfortabele zitmeubels te vinden. Het hele gezin kan zich uitleven in het sportzwembad met springtoren, het zwemparadijs, de stroomversnelling en peuterbad. Meer info: www.embricana.de.

Belastingkantoor, zonnestudio en automaterialen online meest gezocht in Doetinchem

DOETINCHEM - Met meer dan 57.000 inwoners is Doetinchem nummer vijf van de grote steden in Gelderland. Doetinchem is daarmee een stad met veel ondernemers en bedrijvigheid. Maar waar zijn de inwoners van Doetinchem in geïnteresseerd en naar op zoek? Met ruim 1,6 miljoen bedrijfsvermeldingen brengen Telefoonboek.nl en Openingstijden.com bedrijf en consument samen. In deze editie onderzochten wij daarom welke telefoonnummers en openingstijden het meest werden gezocht in Doetinchem.

Het lijkt erop dat Doetinchem het afgelopen jaar veel bezig is geweest met administratieve taken. Zo werd op Telefoonboek.nl zowel via desktop (1466) als mobiel (690) het meest gezocht naar de contactgegevens van belastingkantoren. Daarnaast werd er via desktop veel gezocht naar de contactgegevens van de Belastingdienst (524) en Groothandel Partner in Pet Food NL (410). Via mobiel werd er voornamelijk gezocht naar de contactgegevens van Politie Doetinchem (493) en van het gemeentehuis (369). Opvallend is dus dat er veel naar overheidsinstanties wordt gezocht.

Openingstijden
De top-drie van meest gezochte openingstijden via Openingstijden.com komt voor desktop en mobiel grotendeels overeen. Wel zocht men via desktop voornamelijk naar Rozeboom automaterialen (578) en via mobiel het meest naar zonnestudio Sunshot (1866). Daarnaast vormde The Sting nummer twee voor zowel desktop (474) als mobiel (1880). PostNL postkantoor werd via desktop (339) en mobiel (721) veel gezocht en vormde daarmee de nummer drie. Naast grotere ketens werd er in Doetinchem ook veel gezocht naar kleinere en voornamelijk lokale bedrijven.

Zomerexpositie in Driekoningenkapel

Een beeld van Wim Hoogenboom. Foto: PR

DOETINCHEM - In de Driekoningenkapel is van van maandag 17 tot en met zaterdag 13 juli een zomerexpositie te bekijken. Exposanten zijn Salman Ezzammoury en Wim Hoogenboom. Salman Ezzammoury schildert en fotografeert. Hij combineert beide door beelden handmatig en langs digitale weg te bewerken tot originele creatieve uitingen. Voor Wim Hoogenboom zijn stenen een bron van mogelijkheden om gedachten, ideeën en concepten in vormen weer te geven. Men vindt de Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg in het centrum van Doetinchem achter hotel de Graafschap.


www.catharinacultureel.nl

Geschiedenis komt tot leven bij Historisch Festijn

Een speciaal doe- en genietplein voor kinderen

VORDEN - Op een leerzame en actieve manier een tijdreis van ruim 2.000 jaar maken door de Nederlandse geschiedenis. Dat kan bij het tweede Historische Festijn, dat kasteel Vorden en historisch evenementenbureau Cranenburgh Events uit Doetinchem op zaterdag 15 en zondag 16 juli, van 10.00 tot 17.00 uur, organiseren rond dit particuliere kasteel. Ruim 65 Levende-Geschiedenisgroepen uit Nederland en andere Europese landen met ruim 800 personen bieden deze reis door de Nederlandse geschiedenis. Die start met de groep Gwylan, die de vroege IJzertijd van circa 800 jaar voor Christus uitbeeldt. De huidige tijd wordt vertegenwoordigd door de stichting Bartje Cie, die de luchtmobiele brigade uit de jaren negentig van de vorige eeuw uitbeeldt.

Kinderplein
Nieuw dit jaar is het zogeheten Kinderplein vóór het kasteel, waar kinderen op een aansprekende wijze worden vermaakt. Dat gebeurt onder andere door een middeleeuwse verhalenverteller. Circus Alderhandt brengt een speciaal kinder-doe-circus. De Schminkerie schminkt kinderen, terwijl het Rariteitenkabinet workshops voor kinderen verzorgt. En daar presenteert de ietwat losgeslagen professor Bombasticus (hij leefde rond 1500) zijn medicijn tegen alle ziekten. Bovendien is er voor de kinderen een spannende speurtocht door de wereldgeschiedenis. Degene die het antwoordformulier inlevert, ontvangt vervolgens de oorkonde 'Junior-historicus'.

Completer
In de grote en kleine arena worden veldslagen en demonstraties gehouden. De kampementen van de diverse groepen zijn te bezoeken. Er is ook een historische markt, waar talrijke voorwerpen, kunstnijverheidsproducten en versnaperingen uit honderden jaren geschiedenis zijn te bewonderen, te proeven en verkrijgbaar zijn. Nieuw is een kapper uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waar men zich kan laten knippen en de baard kan laten bijwerken. Vikinger Vrouwen maken er originele vlechten in de haren. Er is ook een boekhandel aanwezig met vele archeologische en historische uitgaven. Cowboys, strijders uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog, groepen die de Eerste Wereldoorlog uitbeelden en Duitse groepen uit de tijd van Napoleon zijn voor het eerst aanwezig op Vorden. En dat geldt ook voor de cavalerie te paard uit de tachtigjarige oorlog.

Een absolute primeur is de demonstratie van een nieuwe sport die zich in Europa ontwikkelt. Dat is het vol-contact vechten in Middeleeuwse uitrusting. In Vorden is daarvoor de Nederlandse afvaardiging aanwezig, die in mei van dit jaar deelnam aan 'The Battle of the Nations', de wereldkampioenschappen in deze tak van sport in het Spaanse Barcelona. Ook kasteel Vorden zelf maakt deel uit van dit festijn. Het wordt niet alleen bewoond door de adel en gegoede burgerij uit die tijd. In de kelders van het kasteel vind je een veldhospitaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Stadsmuseum 's-Heerenberg, een nieuwe parel

's-HEERENBERG - Het nieuwe stadsmuseum in 's-Heerenberg werd op vrijdag 7 juli, onder grote belangstelling van hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, officieel geopend door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland.

Door Rob Vister

"Vanaf het moment dat 't Nije Raethuijs in 's-Heerenberg leeg kwam te staan, liepen wij onder aanvoering van de in 2016 overleden historicus en genealoog, John Thoben, al met het idee om in dat mooie historische pand een museum onder te brengen. Helaas was dit voor ons financieel niet haalbaar. En daarbij was 't Nije Raethuijs voorbehouden aan de Heemkundekring Bergh", vertelt een trotse Hans Hegman, initiatiefnemer en drijvende kracht achter het stadsmuseum. "Het idee was geboren en een droom begon steeds realistischer geworden. Zoekende naar een geschikte ruimte, kwamen wij uit bij het Johan van Esserenhuis dat al geruime tijd leeg stond. Toen wij van de eigenaar hierover mochten beschikken, konden wij beginnen om onze droom te verwezenlijken. Met een goed gemotiveerd en enthousiast team gingen wij aan de slag om allereerst het geheel financieel af te kunnen dekken. Na enkele toezeggingen van stichtingen, bedrijven, lokale en provinciale overheid, konden wij eindelijk begin 2017 van start."

Trots
"Trots ben ik zeker", vervolgt Hegman zijn verhaal. "Niet alleen omdat wij dit met ons allen hebben weten te realiseren, maar ook op de mensen om mij heen, die zo'n geweldige inzet hebben getoond en vooral de laatste maand ontzettend hard hebben gewerkt om toch op de geplande datum alles klaar te hebben. Tot aan de laatste minuut toe zijn er geweldige inspanningen geleverd. Het is jammer dat de grote initiator en inspirator, John Thoben dit allemaal niet meer heeft mogen meemaken."
Het stadsmuseum, ondergebracht in het Johan van Esserenhuis aan de Marktstraat in 's-Heerenberg, beschikt dan weliswaar over een beperkte ruimte, maar kan qua kwaliteit wedijveren met middelgrote musea in binnen- en buitenland. Dankzij de professionele ondersteuning van het Liemers museum en vakmensen binnen het team is er optimaal gebruikt gemaakt van de ruimte en is er een expositie neergezet van hoge kwaliteit waarin enkele bijzondere topstukken staan, waaronder een maquette van 's-Heerenberg zoals de stad er rond 1650 heeft uitgezien, gemaakt door maquette-bouwer Constant Willems, uit Zutphen. Enkele andere bijzondere bezienswaardigheden zijn de bronzen stadshoorn uit de vijftiende eeuw, die door gemeente Montferland in bruikleen is gegeven, een replica van de stadszegel uit de zestiende eeuw, die het museum dankzij bemiddeling van Ingrid Mens van het Liemers museum in z'n bezit heeft gekregen en een beeldje van een ruiter te paard, dat gevonden is onder de fundering van de oudste poort.

Aanwinst
Clemence Cornielje en Peter de Baat, burgemeester van Montferland, waren niet alleen vol lof over het museum, dat volgens hun een geweldige aanwinst voor de stad 's-Heerenberg is, maar spraken beiden uit dat de Kasteelstad
's-Heerenberg, 'de mooiste stad van Gelderland is'. Wellicht dat zij in hun euforische enthousiasme (en wetende wat kasteelstad 's-Heerenberg te bieden heeft) vergaten dat Gelderland nog een paar andere mooie steden heeft. Maar dat 's-Heerenberg en Montferland parels in het Gelderse landschap zijn en daarmee een bezoek meer dan waard, is een feit.

Samenwerking
"Wij als bestuur van het stadsmuseum kunnen veel willen, maar zonder een goede samenwerking met andere partijen en vrijwilligers, kunnen wij nagenoeg niets. Juist dankzij deze geweldige samenwerking hebben wij zo'n topprestatie kunnen neerzetten. De officiële opening, die dankzij de stichting Mechteld Ten Ham en het Sint Antoniusgilde, geheel in het teken stond van de middeleeuwen, is een groot feest geworden."
Een feest dat is vastgelegd door StadsTV 's-Heerenberg en mensen van de foto-filmclub van de Heemkundekring Bergh, die er zo voor zorgen dat het culturele aspect van deze historische stad voor het nageslacht wordt vastgelegd.
Hegman is er blij mee. "Samen met de Heemkundekring Bergh, Kasteel Huis Bergh, Stichting Kasteelstad willen wij de bijzondere geschiedenis van onze stad in de toekomst levendig houden en deze bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen."

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DUIVEN ZON 16 JULI ,10-17 uur. Horstenpark. Horstenparklaan 4. Inf.Kr. Hr.Tel 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DOESBURG. ZON. 23 JULI .10-17 u. Grasveld Naast T "Olde Ras. De Drempter Dijk. Info Kr.huur 0639108152. animo-vlooienmarkten.nl

VERZILVER nu uw oude goud! T.k.gevr. tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, muntenverzamelingen etc.Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Openlucht Vlooienmarkt Arnhem . Zon. 30 JULI. Parkeerpl.naast Rijnhal. Olympus 1 ,van 10-17 u. Info tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

T.k. jonge hennen aan en tegen de leg. Gerhard Rougoor, Beukenstraat 7, Gendringen. Tel:0315-681820