Elna

13 september 2017

Elna 13 september 2017


Corsogroep Teeuws wint corso 2017 met 'Licht transport'

Licht Transport van de Groep Teeuws, winnaar van het Bloemencorso Lichtenvoorde, van zowel de jury- als de publieksprijs. Foto: AchterhoekFoto.nl/Henk den Brok

LICHTENVOORDE - Met 6450 punten werd corsogroep Teeuws maandagochtend uitgeroepen tot winnaar van het 88e Lichtenvoordse Bloemencorso. Ook de publieksprijs was voor Licht Transport van Teeuws. De figuratieprijs was voor Monty Phyton van Groep van Ons.

Voorzitter Herman ter Haar kijkt vol voldoening terug op een soepel verlopen optocht. "Ik prijs me heel erg gelukkig met de enorme creativiteit van de corsogroepen. We hebben een naam hoog te houden in corsoland en dat hebben we gisteren weer meer dan waar gemaakt." Ondanks het feit dat Teeuws te laat op het juryterrein aankwam en daardoor niet de 500 bonuspunten kreeg, werden zij toch eerste.

Herman ter Haar: "Licht Transport werd door de vakjury omschreven als een indrukwekkende wagen. De beweging van de lopende persoon die de kar trok was tot in de perfectie uitgewerkt. Mooie kleurencombinaties en juist gebruik van alternatief materiaal maakten de wagen interessant van alle kanten." Uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort ontving Teeuws ook de Publieksprijs nieuwe stijl. De nieuwe publieksprijs is ontworpen door Paul Wiegers en gemaakt door Glasfusing Achterhoek uit Lichtenvoorde.

Aanmoedingsprijs
De aanmoedigingsprijs is een prijs die de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde kan toekennen aan een corsogroep die zich overduidelijk heeft onderscheiden binnen onze kernwaarden creativiteit, vernieuwingsdrang, saamhorigheid en spektakel. Herman te Haar: "We hebben besloten om deze prijs dit jaar niet toe te kennen aan een corsogroep. We kwamen niet tot een voordracht. Het corso maken we samen. Dat doen we inmiddels ook samen met mensen met een beperking, maar we krijgen ook hulp van nieuwkomers. Mensen die ontheemd zijn door oorlog, geweld of natuurrampen. We hebben besloten om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een gebaar te maken en een geldbedrag over te maken naar het Rode Kruis ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten. Een aanmoediging om het eiland weer op te bouwen!"

De prijswinnaars bij de grote wagens zijn te vinden op pagina 11 en 14. In de overigen klassen zijn de uitslagen als volgt.

Kiezelklasse
Plaats Punten Wagen en Groep
1 1950 Wat een bende! - Sixpack
2 1730 Schildersezel - Kleintje buurt
3 1530 De CUPKID! - De Dinkjes
4 1400 Sammy de zeeschildpad - Familie Bennink
5 1300 Wie is de baas! - Raptor
6 1290 Pompe-lien - Jolien
7 1250 Natuur - Familie Selten

Keiklasse
Plaats Punten Wagen en Groep
1 1780 Haai alarm - Marneth Kids
2 1700 Een kletsende vogel - De Witte brug Kids
3 1630 Hippo-express - Lansink Bluiminck kids
4 1440 Sneeuwstorm - Veur MeKids?!
5 1380 We zijn er bijna - Teeuws Kitz
6 1270 Hond in de pot - Boschkempers Kids
7 1175 Spek-takel - Jeugd Kwintet
8 1170 Zwarte Corso - De Lummeltjes
9 1160 Spooktrein - Rensing Kids

Figuratieprijs – kids: Haaialarm – Marneth Kids
Publieksprijs – kids: Een kletsende vogel – Witte Brug Kids

Meer over het Bloemencorso en de Kermis vanaf pagina 11

Dialezing over pompoenen

LICHTENVOORDE - Sander Sanders van 'Sanders Pompoenen en Exoten' verzorgt op dinsdag 19 september een dialezing over pompoenen en exotische komkommerachtigen. Hij komt op uitnodiging van Groei en Bloei afdeling Oost Gelre-Winterswijk naar HCR 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1 te Lichtenvoorde. Het programma begint om 20.00 uur.

Naast paddenstoelen, dorre bladeren en kortere dagen, is de komst van de herfst ook te herkennen aan de vele soorten pompoenen in de winkels en hier en daar langs de weg. Pompoenen zijn niet alleen erg decoratief, maar er zijn ook veel smakelijke gerechten mee te maken, zoals soep en stoofschotels. Sanders legt uit: "We maken op deze avond een stap vanuit de geschiedenis naar het heden van de pompoen. We tonen u leuke composities met pompoenen en nemen vanzelfsprekend verse pompoenen mee. Daarnaast vertel ik over het zelf kweken met alle eventuele problemen en geef ik nuttige tips. Op culinair gebied kan men kennis maken met alles wat de pompoen te bieden heeft, men kan bijvoorbeeld onze heerlijke jam proeven. Tevens hebben wij voor u onze recepten in boekvorm of op CD en diverse soorten pompoenzaden en thee."

Men is van harte welkom om deze ongetwijfeld boeiende en leerzame pompoen-avond te bezoeken op dinsdag 19 september om 20.00 uur bij HCR 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1 te Lichtenvoorde.
Leden van Groei & Bloei betalen geen entree en niet leden betalen 4,- euro inclusief een kopje koffie of thee.

PCL bedankt wagenbouwers en andere luisteraars

LICHTENVOORDE - PCL wil alle wagenbouwers bedanken voor het massaal luisteren naar de uitzending tijdens het plakweekend. Er kwamen vele positieve reacties. Dit geeft de mensen van PCL een enorme boost om er volgend jaar een nog grotere en spectaculairder uitzending van te maken.

PCL bedankt wagenbouwers en andere luisteraars

LICHTENVOORDE - PCL wil alle wagenbouwers bedanken voor het massaal luisteren naar de uitzending tijdens het plakweekend. Er kwamen vele positieve reacties. Dit zorgt dat PCL er volgend jaar een nog grotere en spectaculairder uitzending van wil maken.

Kabouterroute ook in Lichtenvoorde

Noël (links), Joske (rechtsonder) en Dorian bespreken de tekeningen die al voor de kabouterroute zijn gemaakt. Foto: Barbara Pavinati

Na Groenlo gaan de kabouters nu ook Lichtenvoorde veroveren. Joske Elsinghorst is één van de initiatiefneemsters, die druk bezig zijn met het ontwikkelen van een kabouterroute in Lichtenvoorde.

Sportboulevard Lichtenvoorde is een gepasseerd station

Zwembad Meekenesch vervult een cruciale rol in het totale proces rond de komst van een sportboulevard. Foto: Theo Huijskes

Stuurgroep erkent onhaalbaarheid in huidige vorm

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - De met veel enthousiasme door negen sportverenigingen gestarte pogingen om te komen tot een sportboulevard in Lichtenvoorde, blijkt in de door de stuurgroep gewenste vorm niet haalbaar. Dat maakte Miranda Sevenich, woordvoerster van de Stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde, tijdens de op 5 september gehouden raadscommissievergadering in een uitvoerige verklaring kenbaar. Tegelijkertijd toonde de stuurgroep zich bereid om mee te denken over en mee te werken aan door de gemeente aan te reiken alternatieve scenario's.

"Wij zullen daarom als initiatiefnemers geen opdracht voor een vervolg aannemen met daaraan gekoppeld een extern onderzoek, zoals dat door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. De huidige voorlopige rapportage krijgt wat ons betreft de status van eindrapportage", aldus Miranda Sevenich, die er nog wel op wees dat de stuurgroep het gehele traject heeft ervaren als bijzonder intensief, leerzaam en bovenal waardevol. "Wij zijn van mening dat de enthousiaste samenwerking en de wijze waarop er gezamenlijk iets moois tot stand is gebracht, ons en daarmee Lichtenvoorde de komende jaren nog mooie dingen zal brengen."

Een plan met haken en ogen
Sevenich moest daarbij toegeven dat er weliswaar een mooi plan is uitgewerkt, maar dat er ook haken en ogen, met name financiële, aan dat plan zitten. "Het plan vertegenwoordigt in ieder geval een ambitie en een visie, die precies passen binnen de Sportvisie Oost Gelre, en binnen het provinciale sportbeleid. Met elkaar zijn wij er dan ook wel van overtuigd een complex te kunnen runnen met inzet van vrijwilligers. Onze ambitie en ons enthousiasme zijn en blijven wat dat betreft onverminderd." De stuurgroep geeft aan dat een sportboulevard niet realiseerbaar is zonder substantiële financiële steun in de jaarlijkse exploitatie en in de nodige investeringen. Volgens de stuurgroep kan het exploitatieplaatje van een sportboulevard door inzet van de deelnemende verenigingen slechts in beperkte mate verbeterd worden. "Structurele en substantiële overheidssteun blijft noodzakelijk. Zonder zicht op deze steun hebben aangepaste voorstellen geen enkele kans van slagen. Wij gaan dan ook niet mee in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om mee te werken aan een aangepast voorstel."

Nieuw zwembad is noodzakelijk
De stuurgroep is alleen tot verdere medewerking bereid indien de bouw van een nieuw zwembad in het plan wordt opgenomen, zo valt af te leiden uit de verklaring dat een scenario zonder nieuw zwembad voor de initiatiefnemers geen optie is. Miranda Sevenich beklemtoonde daarbij nog eens dat een totaal nieuw zwembad in de planvorming van meet af aan het vertrekpunt is geweest. "Het huidige zwembad Meekenesch is 43 jaar oud en dientengevolge bouwkundig en installatietechnisch afgeschreven. Bovendien maakt handhaving van het zwembad op de huidige plek het plan op voorhand onuitvoerbaar vanwege de dan beperkte oppervlakte van het perceel." Daar bovenop verwacht de stuurgroep ook nog een ingrijpend verkeersprobleem als een sportboulevard, in de vorm zoals gewenst, zou worden gerealiseerd. Dat probleem wordt alleen maar groter door de toekomstige gewijzigde verkeersafwikkeling van de N18, die meer druk legt op de Richterslaan en Kerkhoflaan.

Ook Rob Elbers namens Buurtcontact Sportboulevard Lichtenvoorde was inspreker tijdens de vergadering. Elbers verwoordde nog eens dat men als buurt altijd vertrouwen heeft gehouden in het gezonde verstand van de bestuurders. "Dat het afblazen nu vanuit een zeer verrassende hoek komt, maakt de buurt niets uit. Toch gaat de vlag niet uit. Wij realiseren ons terdege dat er in de afgelopen twee jaar hoge verwachtingen zijn gewekt bij verenigingen, sporters, vrijwilligers en gemeentelijke bestuurders. Het huidige eindstation is voor velen van hen dan ook een grote teleurstelling. Ook wij als buurt vinden het verloop een trieste zaak voor de Lichtenvoordse gemeenschap", aldus Elbers, die vervolgens nogmaals scherpe kritiek uitte op wat hij noemt 'de belabberde communicatie met de buurt'.

Debatstuk in de raad
Na de beraadslagingen ging de commissie ermee akkoord dat het voorstel van het college als debatstuk wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering (19 september). Uit opmerkingen vanuit de commissie, alsmede uit de daaropvolgende reacties van wethouder sportzaken Jos Hoenderboom mag worden afgeleid dat er snel een onderzoek nodig is naar de gemeentelijke zwembadvoorzieningen. Een en ander mede omdat de contracten met de nu bestaande zwembaden op korte termijn aflopen (Marveld Recreatie in 2020 en Meekenesch in 2023). Overigens kon Hoenderboom nog niet met zekerheid zeggen of op 19 september het raadsvoorstel in de huidige vorm aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. "Dat weet ik nog niet, daar denk ik nog even over na", aldus Hoenderboom, die het totaal niet eens was met de kritische geluiden vanuit de buurt. "Niet alleen wij als gemeente, maar ook de leden van de stuurgroep hebben op alle mogelijke manieren hun uiterste best gedaan om de buurt in het totale proces te betrekken."

Olympische medaillewinnaars op Najaars Jumping

Willem Greve en Elien wonnen de afgelopen keer in Vragender de 1.40 m grote prijs. Foto: Wendy Scholten

VRAGENDER - De PSC Najaars Jumping van 14 tot en met 17 september in Vragender kent een feestelijk tintje. Het is de officiële opening van het nieuwe buitenterrein dat deze zomer in gebruik is genomen op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Topruiters en regionale deelnemers hebben zich weer volop ingeschreven voor de springrubrieken.

De vierdaagse wedstrijd begint op donderdag, waar een opvallend duo op de startlijst staat in de klasse Z. Gerco Schröder heeft Glock's London ingeschreven, de 15-jarige voshengst waarmee hij in 2012 individueel zilver en teamzilver won op de Olympische Spelen in Londen. Twee jaar later verwisselde hij via de Eurocommerce-veiling van eigenaar voor 8,6 miljoen euro. Glock's London is van onschatbare waarde geweest voor het Nederlandse springteam, maar afgelopen jaren kreeg te kampen met blessures waardoor hij meerdere periodes uit de spotlights raakte. In Vragender komt de beroemde hengst op donderdag én zaterdag aan de start.
Hoofdnummer van het weekend is de 1.40m Grote Prijs op zaterdagmiddag om ongeveer 14.45 uur. Gerco Schröder neemt het hier op tegen eerdere winnaars in Vragender, zoals Willem Greve, Lars Kuster en Ester Blekkink, maar ook tegen zijn broer Ben Schröder en stalruiter Sjaak Sleiderink. Thuisamazone Micky Morssinkhof, zondagmiddag nog vijfde in de 1.50m Grote Prijs van Ising am Chiemsee met Happy Girl, doet ook een gooi naar de eerste prijs van 1.000 euro.
Zodra de barrage van de Grote Prijs van start gaat, is iedereen namens familie Morssinkhof uitgenodigd voor de feestelijke 'Happy Hour' in het paviljoen. Op zondag is er de hele dag ponyspringen. De toegang is gratis.

www.psclichtenvoorde.nl

Uitslagen van de Blauwe Doffer

Blauwe Doffer

GROENLO/LICHTENVOORDE - Zaterdag 9 september werd een van de laatste natourvluchten vanuit Duffel in België vervlogen. Door dertien liefhebbers van de Blauwe Doffer werden 295 duiven ingekorfd er waren er 99 prijzen te verdienen. De duiven werden gelost om 13.10 uur en de eerste prijsduif werd geklokt om 15.02.59 uur door M. Kl. Falckenborg. De laatste duif wordt om 15.45.28 uur geklokt door H. & M. van Haaften. Er waren wisselende weerscondities op de vlieglijn: perioden met zon, afgewisseld door regen(buien) en een temperatuur van rond de twintig graden. De wedstrijd werd gedicteerd door M. Kl. Falckenborg met de eerste prijs en verder nog acht duiven bij de eerste tien. In totaal komt hij op 42 uit 58. Tweede is R. te Molder met 9 uit 10. Derde B. Brockötter met 4 uit 7. Ook verdienstelijke waren de scores van H. & M. van Haaften (7 uit 15), M. van Melis (12 uit 25) en L. Huurneman (10 uit 17).

Boeiend operaconcert van Classic WM

WINTERSWIJK - Mozart en Mascagni, Verdi, Rossini en Bellini: het is dit keer allemaal opera wat de klok slaat tijdens het grote najaarsconcert van het regionaal gemengd koor Classic WM. Prachtige, grote koorwerken en aria's uit o.a. Die Entführung aus dem Serail, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore en Nabucco, Mosè in Egitto en I Puritani zullen zaterdagavond 4 en zondagmiddag 5 november klinken in de Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5 te Groenlo.

Door Ans ter Horst

Een accommodatie waarvoor de vereniging en dirigent Emile Engel uit Lichtenvoorde niet voor niets hebben gekozen, gezien de prachtige akoestiek en sfeer, die perfect past bij het programma van 'Viva l'Opera'. Ook biedt de multifunctionele ruimte diverse mogelijkheden wat toneelopbouw en opkomsten betreft. En daar gaat men dankbaar gebruik van maken, zodat het concert niet alleen mooi is om te horen, maar eveneens vanwege meer actie om naar te kijken. Hiervoor wordt samengewerkt met choreografe Marianne Veldkamp-Vieberink uit Aalten. Visuele en licht-en geluidseffecten komen uit de hoed van John te Dorsthorst (van A60 Recording Studio Didam) en André te Hennepe.
Van de vijf componisten worden bijv. de aria's Wenn der Freude Tränen fliessen, Ah! Si ben mio, van het Paaskoor (Mascagni), La vergini degli angeli en Il santo nome di Dio gezongen. Solisten zijn Henk van Duinen, Martin Hogenkamp, Marjon Westerdiep, Enneke Klomps, Gerard Oxener en Albert Dik. Sopraan Marijke ten Kate, die dit voorjaar afscheid nam, werkt toch nog solistisch mee: aria's uit Cosi fan Tutte en Mosè in Egitto. Verschillende solisten nemen zanglessen om nog beter voor de dag te komen.
De begeleiding wordt verzorgd door pianist Evert-Jan de Groot uit Utrecht op vleugel, terwijl zaterdagavond tevens bij enkele nummers organist Wim Ruessink uit Winterswijk meewerkt. Voor de zondag is Classic WM nog zoekend. Ook violist Papillon Boddeke uit Zutphen brengt een extra instrumentaal accent. Met elkaar wordt het publiek getrakteerd op bijna 30 zangnummers èn een intermezzo door Evert-Jan, nl. een bewerking door Liszt van Verdi's Trovatore.

Zangworkshop
Deze laatste zes weken worden alle zeilen bijgezet om geïnspireerde uitvoeringen te kunnen geven. Vorige week zondag hebben de leden speciaal een zangworkshop gevolgd, gegeven door de energieke zangpedagoge en vocaliste Ellen Pieterse uit Eefde. Er volgen tevens nog extra regierepetities met Marianne Veldkamp. Dirigent Engel constateert, dat het koor zich de afgelopen zeven jaren heeft ontwikkeld tot een behoorlijk hoog niveau. "Sociaal is Classic WM een fantastische groep om mee te werken. Er is een grote bereidheid om zich te verbreden en te verbeteren. Muzikaal zijn grote stappen gemaakt." De dirigent werkt al jaren èn graag met pianist Evert-Jan en zangpedagoge Ellen, voor wie hij veel waardering heeft.
Viva l'Opera! is op zaterdag 4 november om 20.00 uur en zondag 5 november om 14.30 uur. Toegangskaarten zijn voor 22.50 euro te koop via de VVV-kantoren van Winterswijk, Groenlo en Lichtenvoorde en via de website.

Kabouterroute zet magische stappen in Lichtenvoorde

Noël (links), Joske (rechtsonder) en Dorian bespreken de tekeningen voor de kabouterroute. Foto: Barbara Pavinati

'Wij maken persoonlijke verhalen van bijzondere mensen'

Door Barbara Pavinati

LICHTENVOORDE- Er gebeurt iets magisch het over kabouters gaat. En laat dat nu net de bedoeling zijn van Joske Elsinghorst-van Huet (Overal Kansen), Dorian Temming (Studio DAT) en Noël Versteegen-Ebbers (Ludiek-Fabriek). Zij willen een beetje magie in de wereld brengen met hun 'kabouterbedrijf'.

In Groenlo is de kabouterroute al een succes te noemen. Nu is Lichtenvoorde aan de beurt. De eerste deurtjes zijn al geplaatst en de opening van de route is gepland voor de herfstvakantie. Dit alles had niet kunnen plaatsvinden zonder de steun van de gemeente Oost Gelre, de VVV, Achterhoek Toerisme, de Vrienden van Antoniushove, de oudheidkundige vereniging en ondernemers in Lichtenvoorde. Er worden plannen gesmeed voor de toekomst: na de kleine kernen gaan ze eerst de steden in de Achterhoek veroveren met hun idee, daarna misschien zelfs de rest van Nederland.

Tweede blik
"De kabouterroute raakt iedereen. Jong en oud. Het fenomeen bestaat niet alleen in Oost Gelre. Over heel de wereld zijn mensen bezig met kabouter- en elfendeurtjes, het maakt onderdeel uit van het zogeheten 'collectief geheugen'. De vorm die wij hanteren is echter wel uniek," vertellen Joske, Noël en Dorian. Joske: "Wij maken per plaats een volledig gepersonaliseerde route, met persoonlijke verhalen van bijzondere mensen. We delen als het ware lintjes uit. Ik schrijf verhalen aan de hand waarvan Dorian haar tekeningen maakt. Noël voegt woord en beeld samen in het door haar uitgedachte en ontworpen boekje en concept. De personen die genomineerd zijn als kabouter staan symbool voor grotere zaken. Achter elk verhaal zit een idee. We willen mensen een tweede blik op iets laten werpen en hebben ook min of meer verborgen boodschappen, zoals 'wees lief voor elkaar' en 'wees goed voor de natuur.' " Dorian: "Doordat de mensen die een kabouter geworden zijn uit de eigen woonplaats komen kennen de bewoners die route zelf gaan lopen of het boekje lezen altijd wel iemand. En dat is leuk." "Ook is het leuk dat het een echt sprookjesachtig prentenboekje is dat een beroep doet op de eigen fantasie." vult Noël aan.

Ondernemers
Joske: Na het ontstaan van de kabouterroute in Groenlo heeft het idee van de route zich doorontwikkeld. Volkomen nieuw is dat hij in Lichtenvoorde gesteund wordt door de ondernemers. Zij willen namelijk graag een bloeiend centrum en meer klanten. En wat is er leuker dan je omzet te vergroten door mee te doen met de kabouterroute? Vijftien ondernemers die direct een kans zagen hebben zich al aangemeld, maar er is zeker plek voor meer enthousiastelingen. Zij worden dan gepromoot via Facebook en als ze zich op tijd aanmelden kunnen ze nog opgenomen worden in het boekje. Ook particulieren kunnen zich nog melden als ze een deurtje willen kopen voor thuis."

Oranje met zwart en bloem
Uit de kabouterroute vloeien veel zaken voort. Er zijn voortdurend ontwikkelingen gaande en er is sprake van een sneeuwbaleffect. Zo zijn de deurtjes aan verandering onderhevig. Ze zijn niet, zoals in Groenlo, gekleid, maar voornamelijk van hout. Daarnaast is er een hele merchandise ontstaan van kaarten en knuffels. Hadden de kaboutermutsjes in Groenlo allemaal een goud puntje, in Lichtenvoorde zijn ze oranje met zwart en een bloem. Deze bloem verwijst naar het Bloemencorso. Joske, Noël en Dorian zien nu overal kabouterverwante zaken. Dorian: "Ik zie nu overal tunnels bij de wortels van bomen!"

Tijdens de Kidzbeurs op 17 september bij Den Diek kan men de boekjes en deurtjes bekijken en in gesprek gaan met ondernemers in dit kabouterbedrijf.

Column

Twee maten

Ik ga deze week ook eens even Calimero-achtig klagen over hoe de Randstadcentrische media-elite ons Achterhoekers niet genoeg eer geeft. Met twee maten meet.

Het bloemencorso van Lichtenvoorde was op Omroep Gelderland. Daar is niks mis mee, maar ongeveer tegelijkertijd was het bloemencorso van Zundert op de landelijke NPO. Nou is Zundert wel geen Randstad maar Brabant, maar dat schoot me pas te binnen toen de column bijna af was.

De wagens in het allergrootste bloemencorso ter wereld in Zundert zijn natuurlijk van een andere maat, maar eigenlijk zo groot en hoog dat het gewoon lelijk is en alleen maar pijn in de nek veroorzaakt.

In dit corsoweekend heb ikzelf de bloemetjes enigszins buiten en later - in verband met de kou - binnen gezet. Met meer dan twee maten en niet of nauwelijks dahlia's. Biertechnisch redelijk met mate. Met Grolsch, kleiner maar lekkerder dan Heineken en zeker lekkerder dan het Brabantse Bavaria.

Op het feestje was veel foute Duitse muziek te horen. Nou ja, wat is fout? Volgens een voorspelbare glijmiddelzender als het über-Hilversumse Radio 2 was het misschien foute muziek.
Maar soms heb je gewoon meer zin in Rex Gildo dan in Ed Sheeran. In Duitse kreten als Fiesta Mexicana.
Een echt Oktoberfest werd het nog niet, het was ook pas september.

Ik hoorde onder andere een ongelooflijk goed nummer dat zijn tijd ver vooruit was. Over de eerste immigratiebeweging naar het rijke Europa. Over twee Zuid-Italianen die werden gemangeld tussen geld verdienen en heimwee.
Katholieke immigranten waarschijnlijk, dat dan wel, zou Trump zeggen.

Denk niet dat ik muzikaal alleen maar fout-Duits ben geweest na de oorlog. Als ik nuchter ben (het grootste deel van de tijd dus) weet ik ook wel dat muzikaal het beste uit Amerika en Engeland komt (OK: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) en verder uit Canada, Australië en Ierland. De Engelstaligen hebben in 1945 terecht een heleboel Duitse invloed verjaagd.

Maar voor dat beste uit de Angelsaksische wereld moet je op YouTube of Spotify ofzo zijn. Op de Nederlandse radiozenders heb je als liefhebber van echte en authentieke muziek weinig te zoeken.

Op die apps/sites vind je ook het niet-foute Duitse werk trouwens. En zelfs onbekende maar goeie bandjes uit Lichtenvoorde of Zundert.
Soms moet je hele nummers een paar keer luisteren, maar soms weet je al na twee maten dat het goed zit.

Primeur voor de Achterhoek: Kanjers voor Kanjers Sport Event

De organisatie van het Kanjers voor Kanjers Sport Event. Foto: PR

Op locatie De Twee Bruggen

Door Karin Stronks

AALTEN/MISTE – Op zondag 19 november staat vakantiepark De Twee Bruggen geheel in het teken van een primeur: het Kanjers voor Kanjers Sport Event. Het evenement biedt een geweldig programma op de fraaie locatie naast mountainbiketochten en wandeltochten over diverse afstanden. Voor de wandeltocht betalen deelnemers 8,-, voor mountainbikers kost meedoen 10,- euro per persoon, deze opbrengst gaat voor 100% naar de stichting Kanjers voor Kanjers. Het evenement komt in plaats van het Achterhoek Wielerspektakel, wat elk jaar bij De Radstake in Varsseveld werd georganiseerd.

De organisatie van het grootse sportieve evenement ligt in handen van Kanjers voor Kanjers, De Peddelaars en De Wandelvriend. "We mogen rekenen op alle medewerking van De Twee Bruggen, eigenaar Hendrik-Jan Mensink was meteen enthousiast over ons voorstel. We kunnen beschikken over het hele complex wat betreft de sportieve activiteiten maar ook van de faciliteiten zoals douches, huisjes, toiletten, parkeerplaatsen. Er is zelfs kinderopvang aanwezig, verzorgd door Bambi. Als alles goed gaat en het weer zit mee verwachten we tussen de 1250 en 1750 deelnemers bij het Kanjers voor Kanjers Sport Event!" Aan het woord is John Theissen van de stichting Kanjers voor Kanjers.

Sportievelingen kunnen wandelen en mountainbiken vanaf Vakantiepark De Twee Bruggen. Maria Beening van De Wandelvriend legt uit: "De wandelaars gaan 's morgens al bijtijds van start, men kan kiezen uit vier afstanden, vijf, tien, vijftien of twintig kilometer. Voor een vroege start is bewust gekozen zodat ook de lange afstandlopers ook van de rest van het programma van het Kanjers voor Kanjers Sport Event kunnen genieten. De wandelroutes voeren richting Corle en het Korenburgerveen, een prachtig landschap om te lopen."

Nico Hubers van De Peddelaars vult aan: "We hebben voor de mountainbike tochten gekozen voor een andere route om de wandelaars niet te storen, onze parcoursen worden rondom Aalten en de buurtschappen uitgezet. De te kiezen afstanden zijn 28, 38, 48 en voor de diehard sporters nog de 58 kilometer. Waar ik even bij wil vermelden dat de kortste tocht, de 28 kilometer, heel geschikt is voor gezinnen en mensen die niet zo getraind zijn!" Voor de mountainbikers is een pauzeplaats ingericht met professionele steun van een Powerbar en Shimano. Ook kunnen de sportievelingen er naar het toilet.

Op vakantiepark De Twee Bruggen zijn veel activiteiten te doen en te zien, zo verzorgt het Sensa Kanjers voor Kanjers Cyclingteam een fietsclinic voor de jeugd, er worden diverse fietsdemonstraties getoond, onder andere door het freestyle BMX team onder leiding van Desmond Tessemaker. Bovendien worden er Cyclo Cross wedstrijden gehouden voor deelnemers vanaf twaalf jaar, de organisatie van deze happening is in handen van het Sensa Kanjers voor Kanjers Cyclingteam. John Theissen: "De Cyclo Cross wordt gehouden op het terrein van vakantiepark De Twee Bruggen. Natuurlijk zijn supporters van de deelnemers van harte welkom! Er is live muziek en een dweilorkest zorgt voor een vrolijke noot. Als de wandelaars en mountainbikers hier gefinisht zijn kunnen ze nog nagenieten van hun tocht en van de activiteiten bij De Twee Bruggen!"

Theissen voegt toe: "Het Kanjers voor Kanjers Sport Event komt in plaats van het Achterhoek Wielerspektakel. We wijken eveneens uit naar een andere locatie, overigens in goed overleg met De Radstake. Er liggen plannen om ook AVA '70 te betrekken bij het evenement zodat er drie sporten aan bod komen, wandelen, fietsen en hardlopen. Ideeën zijn er genoeg maar we kijken eerst uit naar het Kanjers voor Kanjers Sport Event van dit jaar!"

RKZVC overklast zaterdageersteklasser

ZIEUWENT - RKZVC heeft een ruime 4-0 overwinning behaald op zaterdag-eersteklasser FC Zutphen.

In een prima pot voetbal van Zieuwentse kant was het voetballend gezien de eerste helft nog enigszins in evenwicht. Beide ploegen zochten de aanval maar de betere kansen kreeg RKZVC. De eerste reeds in de 2e minuut na een perfecte pass van Michiel Krabbenborg achter de Zutphense verdediging maar Sjors Storkhorst kreeg de bal net niet goed genoeg onder controle. De beste Zutphense kans kwam in de elfde minuut maar de bal ging vanuit een schuine hoek voorlangs. Buiten die kans waren er voor rust nog twee Zutphense afstandsschoten recht op keeper Wesley Keegstra. RKZVC speelde voor rust een aantal prima kansen uit maar de doelpunten voor rust vielen alle drie uit corners. In de twintigste minuut zette Jouke Knippenborg van rechts een korte corner op maat voor waarna Wouter Pillen bij de eerste paal de bal in de verre hoek kopte voor de 1-0. In de 34ste minuut werd een corner van rechts door Waldo Rhebergen door Bart te Focht hard tegen de onderkant van de paal gekopt waarna Wouter Pillen zijn tweede van de avond kon binnen schieten. In de 37ste minuut werd de 3-0, weer na een corner van Waldo Rhebergen, door Jens Schutten van tien meter afstand in het verre zijnet gekopt.

Kon FC Zutphen voor rust nog aardig tegenspel bieden, na rust was RKZVC heer en meester. Bijvoorbeeld: de eerste drie minuten na rust was de bal alleen in het bezit van RKZVC, waarbij FC Zutphen de bal slechts twee keer raakte (een vrije trap tegen en een ingooi voor RKZVC). De enige gevaarlijke situatie voor het Zieuwentse doel was in de allerlaatste seconde van de wedstrijd waarbij de bal net langs de paal ging. Goede kansen voor RKZVC waren er genoeg, voor bijvoorbeeld Sjors Storkhorst, Jens Schutten, Jouke Knippenborg, Mart Schutten, Joey Belterman en Jelle Knippenborg. Alleen in de 88ste minuut werd het doelnet gevonden nadat Toby Bokkers op links helemaal door kon lopen, legde hij de bal terug op Mart Schutten die van dichtbij rustig kon binnen schieten voor de 4-0 eindstand.

RKZVC speelde een goede wedstrijd in hoog tempo. Het enige wat miste was het benutten van de vele kansen uit spelsituaties. De eindstand was geenszins geflatteerd.
Zondag 17 september volgt de laatste bekerwedstrijd uit naar Bon Boys waarna een week later de competitie start.

Workshops bij Litac

LICHTENVOORDE - Terwijl de corso- en kermisfestiviteiten achter de rug zijn en de nationale sportweek, waarin opgeroepen wordt om toch vooral te bewegen, nog loopt is het volgens Litac tijd om over verantwoord bewegen na te denken.

Litac gaat daaraan de komende tijd veel aandacht besteden. Vooral de maand oktober staat daarbij in de schijnwerpers. Te beginnen op zondag 8 oktober met een open huis, gevolgd door een aantal workshops. Daar hoeft men echter niet op te wachten. Litac neemt deel aan de AH-sportactie: Sparen voor vijf keer gratis Sporten. Heeft men een volle spaarkaart dan kan men onder andere bij Litac terecht. Een mooi moment om eens te komen kennismaken met tafeltennis of met dynamictennis. Een sport vol beweging, waar wekelijks een groot aantal sportievelingen van elke leeftijd, ieder op zijn of haar eigen niveau, mee bezig is. Men wordt uitgedaagd om sportieve ambities eens waar te maken, om in beweging te komen op zondag 8 oktober.
Informatie kan men verkrijgen via de website van Litac: www.litac.nl Zomaar binnenlopen in het clubgebouw 'de Zandschoppe' kan ook.

Competitie tafeltennis weer van start
Nauwelijks is het rumoer van de kermis verstomd of de tafeltennissers kunnen hun batjes weer laten spreken. De senioren komen evenals de jeugd met vier teams uit in de competitie. Het zal vooral voor de heren van het eerste team even wennen zijn. Door allerlei tegenslagen is dit team na vele jaren derde divisie te hebben gespeeld gedegradeerd naar de hoofdklasse van de afdeling Gelre. Daarin staan de heren komende vrijdag 15 september meteen al voor een vuurproef te staan: het sterke Huissense Hutaf 1 komt op bezoek in de Zandschoppe. Ook de overige teams spelen vrijdag thuis. Op zaterdag 16 september volgen dan de eerste wedstrijden voor de jeugdteams, eveneens allemaal thuis.

Bart Klein Nienhuis vijfde

LICHTENVOORDE - In de loodzware klassieker Kleine Omloop der Veenkoloniën, waar het weer altijd zorgt voor een slagveld, bleef Bart Klein Nienhuis alert voorin koersen. Regen en wind maakte het zwaar en koud.

Al snel was het veld uiteengeslagen en al op kilometer 20 waren de mannen met een groep van ongeveer vijftig renners weg. Daarachter was het groeperen en kijken de race uit te fietsen. Helaas voor veel jongens is dit niet gelukt. Op de finish zijn uiteindelijk rond de zeventig renners aangekomen. Bart was in vorm en deed mee voor de overwinning. Helaas voor hem werd hij op 400 meter voor de finish geblokt waardoor zijn kansen op het podium weg waren. Toch heeft hij de aansluiting gevonden, maar de finish kwam zestig meter te vroeg voor het podium. Een vijfde plek in een loodzware klassieker is een overwinning die ook telt. Doel in de klassiekers is top tien dus met een vijfde plek het seizoen zeer goed afgesloten. Dit ook met de wetenschap dat vorige week in Well, Limburg Bart nog netjes zevende werd en uitgeroepen was tot strijdlustigste renner.

LZV Kuypers H&W start met kraker tegen ZVV Eindhoven

LZV Kuypers start seizoen regen Eindhoven. Foto: PR

LICHTENVOORDE - Vrijdag (15 september) om 20.45 uur egint de competitie voor LZV Kuypers Hair & Wellness. Na een goede voorbereiding is het nu zaak dat de Achterhoekse formatie hieraan vervolg geeft in de Eerste Divisie B. De ploeg uit Lichtenvoorde opent de competitie tegen ZVV Eindhoven. Na een ongelukkig seizoen en degradatie uit de Eredivisie is de Eindhovense club duidelijk over de ambities voor het seizoen 2017-2018: directe promotie naar de Eredivisie afdwingen. ZVV Eindhoven en LZV Kuypers H&W zijn geen onbekenden van elkaar, LZV wist afgelopen vrijdag in een zeer vermakelijke en enerverende wedstrijd na penalty's af te rekenen met ZVV Eindhoven. Vrijdag hoopt de club uit Lichtenvoorde met de overwinning aan de haal te gaan, om zo de competitie goed aan te vangen.

Jong, oud en nieuw ontmoeten elkaar bij corsogroep Teeuws

Jong, oud en nieuw gezellig samen aan het werk. Foto: Karin Stronks

LIEVELDE – Tot de nok gevuld is de enorme schuur aan De Stegge 10 met de corsowagen van groep Teeuws. Steigers staan twee verdiepingen hoog zodat de plakkers overal goed bij kunnen met de dahlia's. Aan lange tafels zit een gemêleerd gezelschap 'kuntjes te kniepen' en 'spiekertjes te prikken'. Cliënten van Careaz Antoniushove, kinderen van basisschool De Regenboog en nieuwkomers met een status, inmiddels studenten van het Graafschap college, zitten in het kader van het project Cultuur in de wijk gemoedelijk bij elkaar te werken aan een deel van de 280 000 dahlia's die op de wagen van Teeuws bevestigd moeten worden.

Door Karin Stronks

Het is een drukte van belang in de enorme schuur aan De Stegge 10, er klinkt gelach, muziek, mensen lopen rond met kratten dahlia's, aan lange tafels zitten kinderen, volwassenen en senioren al keuvelend te werken. Op de vloer en op de steigers zijn de plakkers aan het werk. Er wordt koffie en fris met koekjes rondgebracht, iemand is constant ranja aan het inschenken. Ook in Lievelde loopt de corsokoorts al enigszins op…

Samen dahlia's plakken. Foto: Karin Stronks

De deur zwaait open en een aantal senioren, al dan niet met een rollator, komen binnen. Ze worden opgevangen door Robert Pierik, voorzitter van corsogroep Teeuws en Paul Wieggers, ontwerper van de wagen. De senioren nemen plaats in een ruimte waar een Chinese sfeer is gecreëerd door lampen, lampionnen en de maquette van de corsowagen. Ze krijgen koffie met iets lekkers erbij. Paul verzorgt een presentatie over de wagen en vraagt of er cliënten zijn die zelf aan een corsowagen hebben gewerkt. Een paar vingers worden opgestoken. "Ah, dan hebben enkelen van jullie ervaring", grijnst Paul. Vrijwilliger Els Dusseldorp is één van de begeleiders van de senioren. Ze vertelt: "De cliënten kijken al weken uit naar deze ochtend! We blijven tot ongeveer half twaalf, daarna gaan we met z'n allen terug naar Antoniushove om samen te eten en na te praten!"

De senioren keren terug naar de schuur en gaan tussen de kinderen van basisschool 'De Regenboog' zitten, ook enkele nieuwkomers zitten aan de lange tafels. Er worden handen geschud en jong, oud en nieuw stellen zich aan elkaar voor. Al pratend wordt er gewerkt. Andere scholieren en nieuwkomers staan op de steigers te plakken, nauwkeurig volgens het patroon. Er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer. Harry ten Brinke, projectleider van 'Cultuur in de Wijk', zegt vrolijk: "Dit is nou zo mooi, dit gezelschap, ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het klikt al! Kinderen, jongeren en ouderen, allemaal van een geheel andere afkomst en kunst en cultuur smelten samen!"

Sacha Jansen Schuiling, docent van het Graafschap college, is net zo enthousiast. Ze glimlacht: "Onze leerlingen zijn bijna niet van de wagen af te krijgen! Ze hebben het super naar de zin. In mijn klas zitten zestien jongeren met een status, nieuwe Achterhoekers. Een ontmoeting als deze is zo belangrijk, de jongeren leren mensen kennen, leren een gesprek aan te gaan met mensen die ze niet kennen en ze leren iets over de Achterhoekse cultuur! Bovendien kunnen we zo inschatten waar deze jonge mensen handig in zijn, welk talent ze hebben."

Mevrouw Gerry Buunk-Nijman heeft lang geleden geholpen met wagenbouwen bij de Longa-Veteranen. Ze herinnert zich: "Mijn man Jan Buunk leeft niet meer, maar hij was vroeger ontwerper van de wagens van de Longa-Veteranen. Het was daar ook altijd gezellig, het Veteranenlied werd vaak gezongen tijdens het bouwen en als de wagen klaar was…" Ontwerper Paul Wieggers geeft nog enkele bijzonderheden over de wagen van Teeuws: "We zijn nu met z'n allen erg druk met het afwerken, we waren donderdag met zo'n 80 man hier, vandaag, vrijdag komen er zo'n 100 mensen helpen en zaterdag zelfs 140 vrijwilligers… We hebben 280 000 dahlia's nodig en weet je, over één week ligt dit alles in de container…"

Ludgerwandeling langs mooie plekjes in Vragender

De Biezenplas. Foto: PR

VRAGENDER - Belangstellenden worden uitgenodigd voor de Ludgerwandeling op donderdagavond 21 september. Om 18.30 uur staat de koffie klaar in het parochiecentrum bij de kerk in Vragender.

Om 19.00 uur lopen de deelnemers naar korenmolen De Vier Winden. Daar wordt een rondleiding verzorgd en informatie gegeven over hoe het meel voor het dagelijks brood gemalen wordt. Daarna voert de wandeltocht door Vragender naar de ruïne van de voormalige St. Jacobskapel. Hier krijgen de wandelaars een korte uitleg over de geschiedenis van deze ruïne.

Vervolgens wordt in westelijke richting gelopen naar de Biezenplas. Dit is een voormalig zwembad dat in jaren '30 van de vorige eeuw is aangelegd in het kader van de werkvoorziening. Tegenwoordig is het een prachtige vijver omringd door houtwallen, waar zich ook de ijsvogel prima thuis voelt. De wandelroute voert terug langs de Weijenborgerbeek terug in de richting van de Vragender bult. Vandaar kan men genieten van een prachtig uitzicht op Vragender. De wandelroute gaat omhoog en voert langs een karakteristieke houtwal met kruipeiken die bijna nergens meer voorkomen.

Dan komen de lopers aan bij het kruisbeeld aan de Heelweg. Dit beeld is tijdens de onweersstorm van 12 juli 2010 volledig verwoest en is daarna weer helemaal hersteld. Hierna wandelt men terug naar de St. Antonius van Padua kerk en in het parochiecentrum staat nog een drankje en een hapje voor de wandelaars klaar. De wandeling is ruim 3 kilometer lang. Deelnemers zullen naar verwachting tegen 20.30 uur terug zijn bij de kerk in Vragender.

De eigen bijdrage voor deelname bedraagt evenals voorgaande jaren 5,00 euro per persoon. Opgeven kan voor 18 september per mail, dan wel telefonisch bij Hennie ter Bogt. Tel. 06-51299646, e-mail hterbogt@planet.nl.


ZSOM in Antoniushove op 15 september

LICHTENVOORDE - Het tv-programma van de ZSOM wordt elke week op vrijdag om 15.00 uur uitgezonden in Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde. Op vrijdag 15 september ziet het programma er als volgt uit.

ZSOM Regiojournaal
Nieuws en actualiteiten uit de regio.

Blaaskapel de Optimisten
Blaaskapel De Optimisten werd in 1974 opgericht op initiatief van een aantal leden van harmonie St. Antonius uit Breedenbroek. Sinds die tijd maakt de kapel dan ook deel uit van deze harmonie. In de beginjaren werd er hoofdzakelijk Böhmische blaasmuziek in de stijl van Ernst Mosch ten gehore gebracht. Geïnspireerd door optredens van blaaskapellen uit Tsjechië zoals Moravanka en Mistrinanka begin jaren tachtig, begonnen de Optimisten met het spelen van origineel Tsjechische blaasmuziek. Sindsdien oogsten ze veel succes met alle optredens die jaarlijks verzorgd worden. Op 25 maart 2017 gaf blaaskapel De Optimisten uit Breedenbroek een muzikaal concert in De Hofnar te Aalten. Het gehele programma werd bij elkaar gepraat door Ben Donderwinkel. Het publiek genoot van zijn humor, maar ook van de muziek en zang van deze blaaskapel. Vandaag het derde deel van dit concert.

ZSOM Regiojournaal
Opnieuw nieuws en actualiteiten in de regio.

Op bezoek bij...
Na ruim veertig jaar als slager te hebben gewerkt in het westen van het land, zijn Dolf en Louise Bierhuizen in 2005 naar Borculo vertrokken om van de rust te genieten. Samen werden ze geïnspireerd om kunst te gaan maken, en inmiddels staat de tuin er vol mee. In 2008 zijn ze een cursus gaan volgen in de Gruitpoort in Doetinchem, met als resultaat dat ze samen prachtige sculpturen maken van natuurlijk hout en steen. De ZSOM ging op bezoek bij het echtpaar.

Op de website zijn verschillende reportages en natuurlijk het weekjournaal te bekijken.

Mart Hillen plaatst eerste dahlia

Mart Hillen (links) met Herman ter Haar op het podium. Foto: Karin Stronks

LICHTENVOORDE – Het plakweekend is officieel geopend! Niemand minder dan de Lichtenvoordse gitaarvirtuoos Mart Hillen mocht de openingshandeling verrichten. Bij de jubilerende Groep Marneth plaatste Mart de allereerste dahlia van het plakweekend op de imposante wagen.

Door Karin Stronks

Rond de klok van zeven uur waren niet alleen wagenbouwers van Groep Marneth in groten getale aanwezig aan de Galileistraat 4A. Onder andere bestuursleden van de stichting Bloemencorso Lichtenvoorde en collega wagenbouwers maakten hun opwachting bij Groep Marneth, die dit jaar voor de 25ste keer een corsowagen bouwt, om de opening van het plakweekend bij te wonen. De sfeer was tintelend, het was goed te voelen dat de corsokoorts begint op te lopen…

Mart Hillen in actie. Foto: Karin Stronks
Het publiek geniet van gitaarspel van Mart Hillen. Foto: Karin Stronks
Nico Marneth (links) en Mart Hillen bij de eerste dahlia. Foto: Karin Stronks
Een toost op het openingsmoment. Foto: Karin Stronks

Een klein podium stond klaar en Herman ter Haar, voorzitter van de stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, nam de microfoon in zijn hand. Hij kondigde aan dat Mart Hillen de eerste Lichtenvoordenaar is die het plakweekend mag openen. Herman ter Haar: "Mart haalde met zijn vertolking 'Thunderstruck' op zijn gitaar het 3FM programma van Giel Beelen, won de prestigieuze talentenshow 'Rabo on Stage' en werd zelfs door de jury uitgeroepen tot ambassadeur van de gitaar. We zijn erg trots dat hij hier is om het plakweekend officieel te openen." Mart Hillen vertelde dat hij geen moment heeft getwijfeld toen Herman ter Haar hem vroeg of hij de openingshandeling wilde verrichten.

Voordat de eerste dahlia op de imposante corsowagen van Groep Marneth werd geplakt speelde Mart Hillen een drietal nummers. De techniek Fingerpicking werd op indrukwekkende wijze toegepast, tegelijkertijd klonk drum, bas en melodie uit een akoestische gitaar. Mart speelde vol gevoel en passie, ging helemaal op in de muziek. 'Thunderstruck' klonk maar ook het gevoelige 'Wonderfull tonight'. Na het mini-optreden plaatste de gitarist de allereerste dahlia op de imposante wagen van Groep Marneth. Hiermee is het plakweekend officieel van start gegaan en kunnen de wagenbouwers aan de slag om de rest van de vier miljoen dahlia's op hun creaties te gaan bevestigen.

Als blijk van waardering kreeg Mart een bos dahlia's, een bierpakketje en Herman ter Haar, Mart Hillen en Nico Marneth, voorzitter van Groep Marneth, plopten een fles champagne open en toostten op een prachtig mooi bloemencorso. "Mart schrijft geschiedenis! Hij heeft als eerste Lichtenvoordenaar het plakweekend geopend! Zijn voorgangers waren Tante Rikie, Sandra Vanreys & Laura van Kaam, Hans Keuper, Peter Groot Kormelink en Rutger de Vries", aldus Herman ter Haar. Hij vervolgt: "Als dit optreden van Mart een voorproefje is van het bloemencorso van dit jaar dan kunnen we nog heel wat moois verwachten…"

Bloemencorso groots en indrukwekkend

Treehouse van de Zieuwentseweg. Foto: Karin Stronks

LICHTENVOORDE – De wagenbouwers van het Lichtenvoordse bloemencorso zijn er in geslaagd om ook de 88ste editie tot een indrukwekkend schouwspel te maken. De Corsokids toonden veel creativiteit, muziekkorpsen zorgden voor een prachtige omlijsting, de achttien grote wagens waren groots en indrukwekkend. En, na twee dagen regen en wind, was het zondagmiddag licht bewolkt en droog, ideale weersomstandigheden voor de optocht.

Door Karin Stronks

Voor het Bloemencorso uit kwamen twee schaars geklede dames al dansend op exotische muziek langs en een dansdemonstratie werd gepresenteerd. Het eerste kippenvelmomentje kreeg het publiek aan het begin van het corso te verwerken, Sint Switbertus verzocht officieel of burgemeester Annette Bronsvoort het defilé af wilde nemen waarna 'Half a boy en half a man' werd gespeeld en een groet volgde van de vendeliers.

Na een spontaan applaus maakten de Corsokids hun opwachting. Dat Lichtenvoorde voorzien is van jong talent bleek uit de kwaliteit van de kinderwagens en de originele creaties. Onder andere een cupcake, een motorbende, een wuivend prinsesje in haar kroon, de hond in de pot, een spooktrein met griezelige begeleiders, en de Zwarte Cross kwamen langs. De prachtige wagens van de Corsokids beloven alle goeds voor de toekomst van het bloemencorso.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door onder andere de drumband van St Caecilia, Dutch Pipes & Drums uit Tilburg, de Schanskloppers uit Lievelde en Advendo uit Sneek. Georgette Wekking en Frank Knippenborg praatten het programma aan elkaar en gaven uitleg over de deelnemers. Een stilte viel op de tribune toen de eerste grote wagen naderde, de tintelende verwachting van het publiek was voelbaar. De wagens waren indrukwekkend, groots. Er waren gewaagde creaties bij, hier en daar zijn zeer originele materialen gebruikt, de wagenbouwers hebben aan de hooggespannen verwachtingen ruimschoots voldaan.

Elk bouwwerk was tot in de puntjes verzorgd, rondom een aantal wagens werd een compleet theaterstuk opgevoerd. Alle wagens vertelden een verhaal. De corsowagens waren zeer verschillend, zowel qua thema als wat de uitvoering betreft. De toeschouwers kregen een fantastisch spektakel te zien. Enkele reacties waren: "Ik ben blij dat ik geen jurylid ben", "Het is elk jaar weer verrassend" en "De techniek gaat steeds verder." Maandagmorgen om 7.00 uur worden de prijzen verdeeld.

Bloemencorso

Schutterskoning Martijn Prinsen volkomen verrast

Burgemeester Annette Bronsvoort spreekt de jeugdkoningin en de schutterskoning toe. Foto: Barbara Pavinat

LICHTENVOORDE - De vele voorbereidingen die getroffen zijn voor het vogelschieten door Schutterij St. Switbertus werpen als vanouds hun vruchten af. Op maandag, vroeg in de ochtend, wordt de laatste hand aan het terrein gelegd dat optimaal is ingericht voor deze traditie. Schutterskoning wordt Martijn Prinsen, en bij de jeugd is het Fleur Ubbink die de romp naar beneden en daarmee de titel jeugdkoningin binnen haalt.

Door Barbara Pavinati

Er waren relatief weinig voorinschrijvingen, maar vlak voordat de tweede schietronde begint loopt het storm aan de inschrijftafel. Er doen uiteindelijk 98 schutters mee en drie groepen. Ook het jeugdvogelschieten is in trek. Wanneer de corsostoet met het aftredende koningspaar en jeugdkoningin is aangekomen, neemt Bennie Heutinck, voorzitter van de schutterij, het woord. Hij heet de gasten van harte welkom en legt enkele spelregels uit. Vervolgens wordt het eerste schot gedaan door de koning Tom Ikink en het tweede door zijn koningin, Angela Ikink. Burgemeester Annette Bronsvoort en voorzitter van Het Bloemencorso Herman ter Haar mogen een ereschot doen, net als enkele ere- en bestuursleden. Al deze schoten, en de vele die nog volgen, worden begeleid door Dick Gussinklo. Hij zorgt ervoor dat alle veiligheidsregels in acht worden genomen. Bij de jeugd neemt Theo Bruins deze taak op zich, die ook zelf de vogel heeft gemaakt. Dit in tegenstelling tot de vogel bij de volwassenen, die vervaardigd is door erelid Peter Elfrink en lid Aloys Boschker.

Verrast
Rond een uur of elf is bij het 160ste schot de jeugdkoningin bekend. Fleur Ubbink wordt alom gefeliciteerd en haar vriendinnen, waaronder de oude jeugdkoningin, zijn dolblij voor haar. Nu is het wachten op de volwassen. De spanning stijgt. Ook onder het publiek. Na twee schietrondes wordt de vogel naar beneden gehaald om te kijken of hij gekloofd mag worden. Er wordt door de commandant en een vogelmaker wat aan de vogel geplukt en gegraaid en vervolgens gaat hij weer omhoog. Bij het 239ste schot in de derde ronde wordt hij eraf geschoten door Martijn Prinsen. Hij is de nieuwe schutterskoning en Floortje Liesting zijn koningin. "Ik ben volkomen verrast," bekent hij na huldiging en de toespraken van de voorzitter, burgemeester en Herman ter Haar, "en sta te trillen op mijn benen!" Zijn vrienden van 'Geen jager, geen neger´, de groep waarmee hij schoot, zijn trots op hun vriend. De oud-koning, die eigenlijk wel keizer had willen worden, steekt hem een hart onder de riem: "Bij deze vereniging heb ik veel waardevols beleefd. Niks moet en alles mag! Gefeliciteerd!" Nadat het Wilhemus is gespeeld en er een vendelhulde is gebracht, vertrekken het koningspaar en jeugdkoningin met hun gevolg naar Het Zwaantje voor de wijntafel.

Uitslagen: vogelschieten volwassenen: kop: Rob Domhof; staart: Uddo Hanselman; romp en dus schutterskoning: Martijn Prinsen. Vogelschieten jeugd: kop: Anne Simmelink; linkervleugel: Kyra Goossens; rechtervleugel: Gijs Reukers; romp, en dus jeugdkoningin: Fleur Ubbink.

Corsotainment: talkshow met creatievelingen

De deelnemers aan de 'talkshow' bij corsotainment. Foto: Karin Stronks

LICHTENVOORDE – 'Innovatief en creatief', zo luidde het thema van het programma van Corsotainment, een bijeenkomst van genodigden van de gemeente Oost Gelre en van stichting Bloemencorso Lichtenvoorde bij Hotel Restaurant 't Zwaantje. Vijf jonge, creatieve mensen stelden zich voor en werden 'ondervraagd' door de Groenlose Eva Jinek, Ruth Oude Luttikhuis. Met een gezonde dosis humor presenteerden de jonge mensen zich aan het publiek.

Door Karin Stronks

Burgemeester Annette Bronsvoort en Herman ter Haar, voorzitter van de stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, openden de bijeenkomst met een welkomstwoord. Na de opmerking 'De jeugd heeft de toekomst' werd de microfoon overhandigd aan Ruth Oude Luttikhuis die enkele vragen stelde aan de gastvrouw en gastheer. De gasten kwamen hierdoor te weten dat de burgemeester een 'Heks op Bezemsteel' zou ontwerpen als corsowagen en dat Herman ter Haar het woord 'gemeenschapszin' toekende aan het bloemencorso. Tevens uitte Ter Haar de wens om ooit een corsomuseum te realiseren.

De vijf jonge mensen zaten aan tafel op het podium. Links en rechts waren grote schermen geplaatst zodat alle gasten de presentaties konden volgen. Bas Hommelink van installatiebedrijf Binx Smartility gaf uitleg over de bijzondere visie van het bedrijf, hij is van mening dat een onderneming goede prestaties kan leveren als échte integratie wordt toegepast in het traject van ontwerp, realisatie en onderhoud. Mart Hillen is actief op een heel ander gebied, hij is gitarist en heeft zich gespecialiseerd in het fingerpicking, bij deze techniek zijn bas, drum en melodie tegelijk te horen. Mart haalde met zijn vertolking 'Thunderstruck' op zijn gitaar het 3FM programma van Giel Beelen, won de prestigieuze talentenshow 'Rabo on Stage'.

Als derde jonge creatieveling werd Rick Luttikhold voorgesteld, hij is projectmanager bij JQHightech en ontwierp voor Lichtenvoorde de corsotuin die aan de Richterslaan is aangelegd. Zijn motto is: 'Concentreer op simpel, moeilijk is te makkelijk'. De enige dame in het illustere gezelschap was Natasja Scharenborg, kunstenares en interieurontwerpster. Ze streeft ernaar om de visie van bedrijven te vertalen naar een ruimtelijke beleving waarin functionaliteit een belangrijk speerpunt is. Daarnaast houdt zij zich bezig met 'Kunst op Straat'. Als laatste werd Jan Willem Kolkman voorgesteld, muzikant en creatief op gebied van ICT. Jan Willem verzorgde na het vraaggesprek een muzikale afsluiting.

De jonge creatievelingen, inclusief presentatrice Ruth, kregen een bos dahlia's en een presentje voor hun optreden bij Corsotainment. Na de boeiende 'talkshow' werden de gasten uitgenodigd voor een heerlijk buffet, rond de klok van haf twee begaf het gezelschap zich te voet naar de tribune voor het gemeentehuis om te genieten van het 88ste bloemencorso, ook dit jaar weer van een ongelofelijke kwaliteit waar honderden vrijwilligers zich voor hebben ingezet. Na het Bloemencorso was er een informeel samenzijn in het gemeentehuis met een hapje en drankje.

Bloemencorso

Grote Clubactie

LICHTENVOORDE - De Grote Clubactie gaat dit jaar van start op zaterdag 16 september. Leden van Fiets-Cross-Club Lichtenvoorde, Litac, ZPC Livo, sv LONGA 30 en Rijvereniging PSV In Den Bosch uit Lichtenvoorde gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas te vullen.

Clubs gebruiken de opbrengsten vooral voor materiaal, activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. De Grote Clubactie bestaat dit jaar 45 jaar, een gedenkwaardig jubileum. Vanaf het begin draagt de Grote Clubactie bij aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. Inwoners van Lichtenvoorde kunnen ook dit jaar de clubs uit hun omgeving weer steunen.
Net als voorgaande jaren bedraagt de hoofdprijs 100.000 euro en zijn er vele andere prijzen te winnen, waaronder een auto.

Stef Reusen start Reusen Advies

Deskundig advies, de mens centraal

GROENLO - Stef Reusen is ervan overtuigd: er is in Oost-Nederland plek voor een adviseur op het terrein van bedrijfs-, opvolgings- en familiezaken die naast een gedegen advies vooral ook de mens centraal stelt. Daarom start hij met ruim dertig jaar ervaring Reusen Advies in het centraal gelegen Groenlo. "Een advies moet niet alleen financieel en fiscaal voor elkaar zijn, maar ook gewoon oké voelen."

Stef Reusen was decennialang het gezicht van Reusen administratie- & belastingadviseurs. Met de overname van zijn bedrijf door CEB Overijssel krijgt hij nu de tijd en ruimte om zich volledig op zijn grote passie te richten; de advisering op het gebied van bedrijfs-, opvolgings- en familiezaken. "Binnen Reusen administratie- & belastingadviseurs focusten we ons jarenlang vooral op administratieve en fiscale werkzaamheden en kwam het advieswerk steeds meer in de knel. Met mijn nieuwe bedrijf Reusen Advies krijg ik weer de kans en heb ik de tijd om dát te doen waar ik heel veel voldoening uit haal en mijn sporen in heb verdiend."

Gedegen en ervaren adviseur
Met Reusen Advies richt Stef Reusen zich als zelfstandig adviseur op bedrijven in het MKB, de agrarische sector en op particulieren. Vanuit zijn jarenlange deskundigheid en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen en ondernemerschap, adviseert hij ondernemers. Onder andere over bedrijfseconomische, fiscale, investerings- en financiële zaken, subsidies, bedrijfsovername en -opvolging, de aan- en verkoop van ondernemingen en het starten van een onderneming. Ook voor een second opinion biedt Reusen Advies een onafhankelijke en frisse kijk op zaken.
Daarnaast is hij adviseur voor particulieren waar het gaat over schenkingen, testamenten, hypothecaire zaken, scheiding, mediation en persoonsgebonden budgetten. Aan de basis van elk advies staat bij Stef Reusen een jarenlange ervaring en veel vakkennis. "Maar waar ik mij écht mee onderscheid, is de manier waarop een advies tot stand komt. Ik verdiep me in de ondernemer, het gezin of de ouder die een advies vraagt. Vervolgens bespreken we de uitkomsten met een kop koffie erbij."
Zelfstandig adviseur Stef Reusen is met zijn bedrijf Reusen Advies gevestigd aan de Notenboomstraat 34 in Groenlo, telefoon 06 20 34 96 43, e-mail info@reusenadvies.nl. Het is altijd mogelijk een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek te maken.

Cross Border Meeting brengt problemen én oplossingen in beeld

de burgemeesters van Bocholt, Winterswijk, Vreden, Oost-Gelre, Südlohn/Oeding en een wethouder van Aalten. Foto: Achterhoek Nieuws

WINTERSWIJK - Het Strandbad vormde op woensdag 6 september het decor voor de Cross Border Meeting, georganiseerd door het netwerk de Grenzhoppers en werkgeversorganisaties aan beide zijden van de grens. Burgemeesters, wethouders en ondernemers uit Kreis Borken en de Achterhoek bogen zich over de vraag hoe grensoverschrijdende samenwerking in onze regio kan worden versterkt.

Door onze verslaggever

Onder de naam 'Grenzhoppers' organiseren de Achterhoekse grensgemeenten sinds juni 2016 ontmoetingen met hun Duitse buurgemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele instellingen. Een Engelse benaming voor een bijeenkomst van twee buurlanden, die elkaars taal letterlijk en figuurlijk goed spreken. Want dat is wel duidelijk geworden: de ambitie voor een betere samenwerking is aan beide zijden van de grens duidelijk aanwezig.

Praktisch en symbolisch: Thomas Wiltenberger van de Duitse ambassade ontvangt van Thomas Deckers van de Bocholtse Feuerwehr het koppelingsstuk tussen de Duitse en Nederlandse brandweersystemen. Foto: Achterhoek Nieuws

In zijn openingswoord ging burgemeester Joris Bengevoord kort in op het werk van de Grenzhoppers. Elkaar leren kennen, kennisuitwisseling op de gebieden Onderwijs, Overheid en Ondernemen. Van zestien leden in 2016 is Grenzhoppers in anderhalf jaar gegroeid naar 180 leden. Netwerken om bestuurlijke lijnen, sneller, korter en effectiever te maken. Er is door de Grenzhoppers een ambitiedocument opgesteld over de grensoverschrijdende samenwerking Achterhoek-Duitsland met een focus op vijf thema's: de arbeidsmarkt, het onderwijs, het ondernemen, de mobiliteit en bereikbaarheid, en de vrijetijdseconomie. De burgemeesters bespraken dit later in besloten kring.

Duitse aanwezigheid
Dat problematiek bij grensoverschrijdende samenwerking aan Duitse zijde, ook door de hogere overheden, serieus wordt genomen blijkt wel uit de afvaardigingen van de Duitse ambassade in Den Haag en van de Staatskanzlei in Düsseldorf. Deze vaststelling ontlokte gespreksleider Jan Oostenbrink de opmerking: 'waar is Den Haag?', doelend op de afwezigheid van de Nederlandse hogere overheden.
Thomas Wiltberger van de Duitse ambassade legde aan de ene kant in zijn toespraak de vinger op de zere plek met geestige voorbeelden over de verschillen aan wederzijdse zijden van de grens. Aan de andere kant gaf hij ook hoop als het gaat om diploma-erkenning. Tachtig procent van de inhoud van de opleidingen bleek identiek te zijn. Een korte nascholing moet dan toch voldoende kunnen zijn, volgens Wiltberger.

Wat zijn dan die knelpunten?
Alle sprekers zijn het erover eens dat de wet- en regelgeving, de belasting, het zekerheidsstelsel en diploma erkenning beter op elkaar moet worden afgestemd. Vooral een proces voor hogere overheden, dat tijd kost. Maar ook is er een gebrek aan kennis over de organisatie- en ondernemingscultuur aan de andere zijde van de grens, wat in een persoonlijk gesprek door Jürgen Steverding, bedrijfsleider van Frontoffice in Rhede, zeer verhelderend door anekdotes wordt verwoord: "Voor de Nederlandse werkwoorden: bijpraten, langskomen en binnenlopen bestaan eigenlijk geen Duitse equivalenten, die dezelfde lading bevatten. Steverding over formeel en informeel: "Als een gesprek te formeel wordt, denkt de Nederlander dat er geen 'klik' is; wordt het te informeel, dan voelt de Duitser zich niet serieus genomen." Voor Steverding is de taal duidelijk geen probleem: hij spreekt vrijwel perfect Nederlands.

'Dat hoor ik daar wel'
Een ander onderscheid is de wijze van solliciteren. De Nederlander komt met een CV van een A4-tje, de Duitser met een dikke 'Bewerbungsmappe'. De Duitser verwacht een gedegen voorbereiding en de Nederlander 'ziet het tijdens de bespreking wel'. Steverding ging met een Nederlandse klant, die zich op de Duitse markt wilde begeven naar een bedrijf en vroeg onderweg: "Heb je nog op hun website gekeken?" Het antwoord luidde: "Nee, maar dat kunnen ze me daar wel vertellen."
Jeroen Keetels, CFO van Brink & Campman, ziet ook wel weer unieke kansen voor die 'verrückte Holländer', die het allemaal een beetje anders doen en zo makkelijk contacten leggen. Duitsers zijn wat planmatiger, Nederlanders misschien wat creatiever, is in de wandelgangen te horen.
Bij Netgo Systemhaus Borken zijn zes Nederlanders in dienst en er komen er steeds meer. Bedrijfsleider en vennoot Benedikt Kisner ziet eigenlijk niet zo veel belemmeringen, hetgeen door de Nederlandse salesman van zijn bedrijf, Kars Engwirda, wordt bevestigd. "Maar dat komt ook wel, omdat er bij 'Netgo' een wat meer Nederlandse cultuur heerst."

Oplossingen in het vooruitzicht?
Er is al het een en ander tot stand gebracht: taalonderwijs, grensoverschrijdende dienstencentra, netwerken tot stand gebracht, het Euregio spreekuur en samenwerking op het gebied van de hulpdiensten. Thomas Deckers overhandigde namens de Bocholtse Feuerwehr een koppelingsstuk aan Thomas Wiltberger. De koppeling is nodig om de verschillende blussystemen van Nederland en Duitsland te verbinden. Om over de rol van de hogere overheden te spreken, was Matthijs Zuiding uitgenodigd, voorzitter bij actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA).

'Doorpakken'
Zuiding begint met zich te verontschuldigen dat hij uit de Randstad komt. Tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer was er 'heel weinig gevoel voor wat het betekent om te wonen en te werken in de grensstreek'. "En het is echt heel anders", weet hij nu. Het actieteam heeft bij zeven thema's doelen geformuleerd, die resulteren in 40 actiepunten. Maar belangrijk daarbij is, dat er ook aangegeven wordt wie het gaat uitvoeren. Zuiding steekt de hand in eigen boezem als hij eraan toevoegt: "Dus niet alleen abstraheren waar wij zo goed in zijn, maar namen en rugnummers zijn toegevoegd." In de wandelgangen geeft hij nog aan dat de niet parallel lopende bestuurslagen (in Duitsland vier en in Nederland drie) met verschillende bevoegdheden, het nog wat ingewikkelder maakt. Een lange weg te gaan dus, maar uiteindelijk gaat het lukken, is de conclusie van deze dag.

Weekendafsluiting N18 bij Varsseveld

REGIO - Aannemer BAM is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met de aanpassing van de N18 bij Varsseveld. Onderdeel van deze werkzaamheden is de realisatie van een fietstunnel onder de N18 nabij de Oostelijke Rondweg (N318). Vanwege de aanleg van deze tunnel is de N18 ter hoogte van deze kruising volledig afgesloten van vrijdagavond 15 september 19.00 tot maandagochtend 18 september 06.00 uur. Het verkeer op en naar de N18 moet rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

De werkzaamheden aan de tunnel starten op vrijdagavond met het verwijderen van het oude asfalt en het uitgraven van de locatie van de tunnel. Op zaterdag worden de tunnelelementen op de juiste plek gehesen en de tunneldak weer aangevuld met grond. Op zondag asfalteert BAM de weg boven de tunnel en plaatst geleiderails en de barriers, zodat op maandagochtend het verkeer over de tunnel kan rijden.

Halverwege eerste fase
BAM werkt de hele maand september nog aan de verbreding van N18 tussen de Zelhemseweg (N330) en Oostelijke Rondweg (N318) en aan de aanpassing van het kruispunt N18-N318. Nadat deze eerste fase is afgerond, gaat BAM in oktober de weg tussen de aansluiting A18 en het kruispunt met de Zelhelmseweg aanpakken. Het verkeer dient gedurende de gehele periode rekening te houden met langere reistijden en omleidingsroutes.

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de omleidingsroutes. Omleidingsroutes zijn ook te vinden op www.bambouwtN18.nl. Bij ongunstige weersomstandigheden of onverwachte omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie
Informatie is te vinden op www.bambouwtN18.nl, verkrijgbaar via de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of op www.rijkswaterstaat.nl.


Bibliotheek boekt certificeringssucces

OOST GELRE - De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de derde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM en jaarverslagen, waarna er een tweetal auditdagen volgt. Tijdens deze dagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de bibliotheek. Het resultaat is dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. "En dit is, gezien het relatief lage subsidiebedrag dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangt, een knappe prestatie", aldus de auditcommissie.

OOG op geitenhouderij en sportboulevard

Dankzij kritische vragen van OOG werd in de afgelopen gemeentelijke commissievergadering duidelijk dat maar liefst ruim 5.000 burgers van Oost Gelre een verhoogd risico lopen op longontsteking omdat ze binnen een straal van 2 km van een grote geitenhouderij wonen. De provincie vindt de situatie in heel Gelderland ernstig en heeft per direct nieuwvestigingen verboden. Maar…..aan de bestaande situatie wordt voorlopig niets gedaan door de provincie,
OOG adviseert het College om niet te bang te zijn voor juridische consequenties maar de gezondheid van burgers, vooral die in Vragender op de eerste plaats te zetten en desnoods over te gaan tot sluiting van bestaande geitenhouderijen. Waarom zouden bestaande vergunninghouders kunnen rekenen om meer begrip dan toekomstige vergunninghouders?
Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.
Dat laatste geldt ook voor het uitbreidingsverzoek van een bestaand Groenloos varkensbedrijf op een steenworp afstand van Het Banninghof en De Hartreize. Dit bedrijf wil verder uitbreiden van 5.000 naar 7.000 varkens. OOG vindt het onaanvaardbaar dat dit soort intensieve bedrijven uitbreiden, zeker als dit plaats vindt onder de rook en in de richting van woonwijken. De gezondheid van u als burger staat voor OOG voorop. Helaas lijken de meeste andere politieke partijen in Oost Gelre daar anders over te denken.

Dan de Sportboulevard Lichtenvoorde: een onderwerp dat helaas negatieve energie opleverde, zowel voor Stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde als ook buurtbewoners. Dat is jammer, want een burgerinitiatief moet toch juist zaken in beweging zetten?
Hoe kan dat nou? Tijdens de afgelopen Commissievergadering gaven de insprekers van de Stuurgroep Sportboulevard aan de opdracht naar vervolgonderzoek niet te aanvaarden. Kort gezegd werd de Sportboulevard binnen het huidige klimaat in Oost Gelre niet haalbaar geacht.
Deze wending riep veel vragen op welke in de raadsvergadering van 19 september a.s. beantwoord moeten worden. OOG is in beginsel niet tegen een sportboulevard maar wil wel een goede inhoudelijke discussie over nut en noodzaak waaraan het tot op heden helaas heeft ontbroken.
Een aantal vragen: welke verwachtingen zijn er richting de initiatiefnemers gewekt; zijn er wel voldoende, financiële, kaders meegegeven en heeft het College de suggestie gewekt zelf eigenaar te zijn van het project?
Helaas: een project dat tot nu toe vele verliezers heeft gekend met als lachende derde het onderzoeksbureau dat een haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd met als conclusie dat nog een vervolgonderzoek nodig wordt geacht. Wie schrijft die blijft.

Henk Kamp op bezoek in Lichtenvoorde

Henk kamp komt vrijdag 15 september naar Lichtenvoorde. Foto: PR

LICHTENVOORDE - Op vrijdag 15 september wordt vanaf 16.30 uur bij Grand Café Markt 5 in Lichtenvoorde een Meet & Greet gehouden met Henk Kamp, demissionair Minister van Economische Zaken. Kamp die ooit zelf begon als lokale volksvertegenwoordiger in Borculo, gaat dan in gesprek met betrokken Achterhoekers en deelt zijn eigen politieke ervaringen van raadslid tot minister. VVD Achterhoek geeft daarmee de aftrap richting de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Doel is om meer Achterhoekers te enthousiasmeren voor en betrekken bij het gemeenteraadswerk. "De belangrijkste overheid voor de burgers is de gemeente. In de gemeente bepaalt de Gemeenteraad wat er gebeurt. Ik heb zestien jaar met heel veel plezier voor de VVD deel uitgemaakt van de Gemeenteraad en kan het iedereen van harte aanbevelen. We hebben allemaal onze ideeën over wat verbeterd kan worden in onze directe leefomgeving. Als lid van de Gemeenteraad heb je de kans om in samenwerking met anderen die verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Dat is bijzonder interessant om te doen en geeft veel voldoening", aldus Henk Kamp. "De Achterhoeker wil leven in een omgeving waarin je je veilig voelt, waar bereikbaarheid vanzelfsprekend is, waar wordt gewerkt voor de eigen welvaart en er zorg is voor iedereen die dat nodig heeft", aldus Gerjan Teselink, Nol Verhoeven, Bart Porskamp en Richard de Lange, de vier fractievoorzitters van de VVD Achterhoek in respectievelijk Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek. "Om alle liberale ambities tot uitvoering te kunnen brengen, hebben wij betrokken mensen nodig die ons team komen versterken. Wij heten iedereen die graag meedenkt over de toekomst van de Achterhoek, van harte welkom op 15 september bij de meet&greet met Henk Kamp."

Column

Sportboulevard kopje onder

Enkele maanden geleden had ik het in deze wekelijkse bijdrage over het bouwen van een sportluchtkasteel in de gemeente Oost Gelre en dat op Lichtenvoords grondgebied. Een prestigeproject, waarin sedert begin 2016 door tal van let wel bijzonder positief ingestelde burgers veel tijd, energie en met name inspiratie is geïnvesteerd. Tijdens de afgelopen week gehouden raadscommissievergadering van de gemeente Oost Gelre werd namens de negen deelnemende verenigingen, anders gezegd de negen initiatiefnemers van het burgerinitiatief een verklaring voorgelezen, waaruit blijkt dat een dergelijke sportvoorziening in de door de voorbereidende stuurgroep gewenste vorm niet haalbaar is. Een sportboulevard in Lichtenvoorde lijkt daarmee voorgoed van de baan of zoals elders in deze krant staat vermeld: Sportboulevard Lichtenvoorde is een gepasseerd station. Maar wat is nu de werkelijke reden van deze ommezwaai? Die is te lezen in de slechts drie woorden tellende koptekst van deze column.

Maar eerst beste lezers het volgende. Naast het maken van kritische kanttekeningen bij het totale proces tot op heden, hetgeen zeker achteraf gezien altijd heel gemakkelijk is, kunnen er ook voldoende redenen zijn om eens complimenten uit te delen. Ik ben van mening dat een en ander aan de orde is bij de inmiddels lange, intensieve aanloopperiode naar deze nu bereikte, door niemand gewenste impasse. Niet alleen als sportliefhebber, maar ook als correspondent van uw Elna en Groenlose Gids heb ik het proces met veel belangstelling op de voet gevolgd. Daarbij ben ik met name onder de indruk geraakt van niet alleen de enthousiaste, positieve aanpak van de leden van de stuurgroep, maar ook van hun inlevingsvermogen, gevolgd door het nodige verantwoordelijkheidsbesef en de gewenste realiteitszin. En of deze alom positieve aspecten nog niet genoeg zijn, werd er door dezelfde groep op een veruit uitgelezen moment kenbaar gemaakt dat men het niet meer ziet zitten. En op wat een voorbeeldige manier! Woordvoerster Miranda Sevenich liet tijdens de openbare commissievergadering een meer dan representatieve verklaring horen, waarmee niet alleen haar bewonderenswaardige manier van werken en omgaan met anderen werd onderstreept, maar ook die van de overige leden van de stuurgroep. Respect en complimenten van mijn kant. Door deze woorden te gebruiken, weet ik bovendien zeker dat ik ook spreek, in dit geval schrijf namens de talrijke toehoorders op de publieke tribune, alsmede de dames en heren aan en achter de vergadertafel.

Sportboulevard kopje onder! Inderdaad een woordspeling, betrekking hebbende op de noodzaak van een nieuw zwembad centraal in een nieuwe sportboulevard. Deze voorziening was en is nog steeds de bottleneck oftewel knelpuntfactor in het totale proces. De initiatiefnemers zijn vanaf het allereerste moment heel duidelijk geweest: een nieuw zwembad moet de ruggengraat worden van de sportboulevard. Maar tja, toen verscheen het onderzoeksbureau TREEM, nota bene met de slogan 'Wij maken sportaccommodaties haalbaar!' ten tonele met het kostenplaatje. Om maar enkele bedragen te noemen: 14.120.000 euro voor de totale stichtingskosten, waarvan 4.482.500 euro voor een nieuw zwembad. En wat te denken van de jaarlijkse exploitatiekosten en kapitaalslasten? Deze totale post met betrekking tot de sportboulevard wordt geraamd op 619.500 euro, waarvan op het conto van het zwembad alleen al een bedrag van 503.300 euro komt. Daar komt ook nog eens bij dat de jaarlijkse baten wel bijzonder rooskleurig worden voorgesteld, zoals 243.800 euro voor het zwembad, 77.000 euro voor de overige sporten binnen de boulevard en 116.800 euro voor de horeca. Wie heeft er bij het lezen van deze ontluisterende cijfers nog uitleg nodig van de stuurgroep over hun conclusie dat een dergelijke scenario niet haalbaar is?

Ik vraag mij derhalve af wat de gemeenteraad volgende week nog te debatteren heeft over deze, financieel helemaal uit de hand gelopen aangelegenheid. Niets lijkt mij beter dan een spoedig onderzoek naar voorlopig alleen de zwembadvoorzieningen in deze gemeente. Waar moeten wij daarbij naartoe met het hoofd boven water, zonder kopje onder te gaan?

Reacties/tips: delibero@contact.nl

Solsisters doneert aan Voedselbank

De Solsisters overhandigen de symbolische cheque aan de voedselbank. Foto: PR

LICHTENVOORDE - De Voedselbank heeft wederom een mooi bedrag ontvangen van de SolSisters. Het gaat er in dit geval vooral om, om de brandstof van transport te bekostigen. Daarnaast geven de Solsisters kledingbonnen af bij de Voedselbank, die van tijd tot tijd aan de voedselpakketten worden toegevoegd, om bij de Solsisters te spenderen. De winkel is open op woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Dat Solsisters inmiddels een begrip is in Lichtenvoorde, is te merken aan het feit, dat er goed te verkopen kleding ingebracht wordt. Inbrengen kan op dinsdag. De opbrengst komt goed terecht. Wordt een kledingstuk niet verkocht, dan gaat het naar een ander goed doel.

RK-kerken in de regio gaan samenwerken

OOST-ACHTERHOEK - De parochie Sint Ludger gaat samenwerken met de parochie Sint Paulus (Groenlo, Beltrum, Neede, Eibergen, Rekken). Onder de parochie St. Ludger horen de r.k. kerken van Aalten, Bredevoort, Harreveld, Lichtenvoorde, Meddo, Lichtenvoorde, Vragender, Winterswijk en Zieuwent. Het team van pastores is voortaan werkzaam in beide parochies met in totaal 17 dorpen. Op zondag 17 september om 11.00 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. Hierin wordt het pastorale team gepresenteerd en de H. de Jong geïnstalleerd als pastoor van de St. Ludgerarochie. Het team bestaat uit: pastoor H. de Jong, diaken R. den Hartog, diaken C. Peters, pastoraal werker H. Bresser-Elfrink, pastoraal werker J. Droste en pastoraal werker A. Zoet. Diaken Den Hartog is sinds kort in de Achterhoek en woont in Vragender. Zijn titel als diaken is maar van korte duur. In november wordt hij in Utrecht tot priester gewijd. De installatie en presentatie in Lichtenvoorde wordt namens de aartsbisschop van Utrecht verricht door vicaris drs. J.G.M. Pauw.


Open Dag Crematorium Hart van Berkelland

Sonja en Gert Brinkhorst openen de deuren van landgoed Het Aamschot, waar Crematorium Hart van Berkelland is gevestigd. Foto: Gerard Mühlradt Fotografie

HAARLO - Gert en Sonja Brinkhorst openden half augustus Crematorium Hart van Berkelland. Het is het tweede crematorium in eigen beheer. Het ondernemende echtpaar realiseerde in 2011 Crematorium de Omarming in Zutphen. Toen al onderscheidden ze zich door een full-serviceconcept met alle faciliteiten rondom het laatste afscheid onder één dak; van de verzorging van de overledene, een persoonlijke afscheidsdienst, ruimte voor condoleance- en horecamogelijkheden tot diverse bestemmingsmogelijkheden voor de as.

"De afgelopen jaren zien we dat mensen behoefte hebben om tijd te nemen voor het laatste afscheid", aldus Gert en Sonja. "Om aan die wens tegemoet te komen, zijn we de afgelopen vijf jaar bezig geweest om een crematorium te bouwen in de parkachtige omgeving van landgoed Het Aamschot. In Haarlo is alle tijd en ruimte om uitgebreid afscheid te nemen, met catering op maat." Zondag 24 september tussen 10.00 en 16.00 uur is er een open dag in Crematorium Hart van Berkelland aan de Groenloseweg 2 in Haarlo. Volgende week verschijnt er bij deze krant een bijlage over het crematorium.

Aanmelden voor glasvezel buitengebied voor 23 oktober

OOST GELRE/AALTEN - In de afgelopen week vonden de informatiebijeenkomsten plaats voor het project Glasvezel Buitenaf. Tot 23 oktober hebben ondernemers en particulieren de tijd een om een abonnement af te sluiten. Het project voor aanleg van glasvezel in het buitengebied gaat namelijk alleen door als vijftig procent of meer van de aansluitingen in het buitengebied een abonnement heeft afgesloten.

Door Lydia ter Welle

Marieke Seinen van Glasvezel Buitenaf daarover: "Het is inderdaad nu of nooit! Als op 23 oktober die vijftig procent niet is gehaald, gaat het project om in het buitengebied glasvezel te leggen, niet door. Daarom is het belangrijk dat iedereen in het buitengebied zo snel mogelijk een keuze maakt voor een provider, en een abonnement afsluit." De gemeenten Aalten en Oost Gelre vormen één project voor Glasvezel Buitenaf. Seinen heeft goede hoop dat het gaat lukken. "De opkomst op de informatiebijeenkomsten, twee in Aalten en twee in Oost Gelre, was in elk geval uitstekend. Ruim 1200 belangstellenden kwamen er op af. Het enthousiasme voor het project is groot, men is alom overtuigd van de noodzaak van een snelle internetverbinding, ook in het buitengebied. Mensen hadden nog wel vragen, goede inhoudelijke vragen, waarop we antwoorden kunnen geven. Ook nu is het zo dat er overal in het buitengebied ambassadeurs beschikbaar zijn, die mensen die vragen hebben, bezoeken, en hen helpen de beste keuze te maken voor een abonnement. Ook zijn er diverse ondernemers die ons helpen bij de verkoop van abonnementen. Zij geven ook graag antwoord op vragen en weten alles over de verschillende aanbieders van abonnementen. Dat zijn er trouwens vier: twee voor de particuliere markt en twee die meer gericht zijn op de zakelijke markt, dus voor bedrijven en (agrarische) ondernemers."

Ambassadeur
Eén van de ambassadeurs is Angela Krabbenborg uit Zieuwent. Als bestuurslid van Zieuwents Belang, als bewoner van het buitengebied én als agrarisch ondernemer is zij overtuigd van het belang van snel internet. Ze geeft eerlijk toe: "Een jaar of wat geleden was ik - net als veel mensen - nog niet zo overtuigd van het belang van snel internet. Dat die verbinding ietsje langzamer was, dat was toch niet zo erg? Maar de ontwikkelingen gaan zo razendsnel, dat ik aan den lijve heb ondervonden dat een snelle internetverbinding tegenwoordig wél noodzakelijk is. Voor ondernemers, maar ook voor de particuliere bewoners van het buitengebied." Op de informatiebijeenkomst vertelde zij aan de hand van enkele voorbeelden waarom snel internet van levensbelang is. "We hebben twee kinderen, van 19 en 21. Twee jaar geleden moest onze dochter voor haar studie fysiotherapie, die ze volgt in Nijmegen, een scriptie met diverse bijlagen, waaronder foto's en filmpjes, verzenden. Het uploaden van al dat digitale materiaal duurde enorm lang. En enorm lang is dan écht heel lang: meer dan een dag is de computer bezig geweest. De tweede dag heb ik een schermafbeelding gemaakt van de mededeling dat het eindelijk gelukt was. Dachten we. Want enkele weken later kwam er vanuit Nijmegen bericht dat ze dikke onvoldoende had voor haar scriptie, en dat ze het semester opnieuw moest doen. De reden? Ze had geen bijlagen meegestuurd bij het inzenden van haar scriptie. Het blijkt dat de verzending - als het zo lang duurt - gewoon wordt gestopt, terwijl het lijkt alsof je iets wel hebt verstuurd. Gelukkig hadden we de printscreen nog. Ze mocht haar werk alsnog opsturen, per post, en alles kwam goed. En iets soortgelijks had ik eerder dit jaar toen ik digitaal een subsidie moest aanvragen voor een project van Zieuwents Belang. De subsidiepot was beperkt, aanvragen werden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het lukte me niet om de aanvraag digitaal in te dienen. Gelukkig mocht het ook anders, én was ik nog net op tijd. Anders waren we 25.000 euro misgelopen", vertelt Angela Krabbenborg.

Zij en haar mede-ambassadeurs zijn al om, en zij rekenen op de medewerking van alle bewoners van het buitengebied. "Want het is écht zo: als die vijftig procent niet wordt gehaald, gaat het project niet door. En dan wordt het onbetaalbaar, als je individueel glasvezel wilt laten aanleggen!" De contactinformatie van alle ambassadeurs is te vinden op de website van Glasvezel Buitenaf. Ook zijn er in Aalten en Oost Gelre diverse ondernemers die meer informatie kunnen geven.

Ten Damme neemt Houtvezelbedrijf All-Round over

De directie van beide bedrijven bij het bedrijfspand van Ten Damme op de Laarberg. Foto: PR

GROENLO - Specialist in diverse bodemstrooisels en biomassa Ten Damme BV uit Groenlo heeft per 7 september branchegenoot All-Round BV uit Zelhem overgenomen. Met de overname versterkt Ten Damme haar marktpositie als leverancier van bodemstrooisels en geeft hiermee invulling aan haar ambities tot verdere groei.

Uigen Oldenboom, algemeen directeur en eigenaar van All-Round, leverancier van houtvezels en zaagsel voor de agrarische markt, is blij met Ten Damme als overnamepartner.

"Bij het ontbreken van een opvolger ben ik blij dat de heren Ten Damme contact met mij hebben gezocht. In Ten Damme heb ik een gelijkwaardig bedrijf getroffen dat aansluit bij mijn ideeën, wensen en visie. In een krimpende agrarische markt en opkomende biomassamarkt is het een uitkomst om een gezamenlijke vuist te maken. Dit zorgt voor een verantwoorde marktverdieping en marktvergroting. Ten Damme is een innovatieve partner met grote ontwikkelkracht. Door onze krachten te bundelen blijven wij ook voor de toekomst de vertrouwde leverancier. Onze klanten en partners zijn in goede handen bij Ten Damme. We zullen onze vertrouwde producten blijven verkopen en daarnaast ons assortiment uitbreiden met een aantal nieuwe soorten.

De continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid zijn nu gewaarborgd. De naam All-Round zal voorlopig blijven maar gaat na verloop van tijd over in Ten Damme. Voorlopig blijf ik nog het aanspreekpunt voor klanten en bedrijven."

Groei
Volgens de broers en eigenaren Willie, Henk en Johan ten Damme van Ten Damme biedt de overname mogelijkheden om grote stappen te maken en verder te groeien. "All-Round staat voor kwaliteit en is tevens een familiebedrijf. De bedrijfscultuur, een vergelijkbare klantbenadering en een zeer sterke marktpositie passen goed bij Ten Damme. De overgenomen activiteiten omvatten hout-recycling, transport en in- en verkoop van houtvezel, zaagsel en verschillende soorten fourage. Het is een complementair bedrijf en wij zijn ervan overtuigd samen met de medewerkers van All-Round beide bedrijven verder te kunnen ontwikkelen."

Ten Damme BV
Het familiebedrijf Ten Damme is al bijna veertig jaar een gerenommeerd specialist in het leveren van pure en natuurlijke bodemstrooisels in Nederland, Duitsland en België. Ten Damme levert met onze eigen vrachtauto's de houtvezel en zaagsel rechtstreeks vanaf de fabriek naar onze afnemers. Daarnaast wordt op ons bedrijf in Groenlo de houtvezel en zaagsel, nadat het meerdere keren is gezeefd en ontstoft, tot balen geperst in onze moderne persinstallatie.

Ook is Ten Damme actief in de biomassa en de levering van fourage en houtpellets. Het Achterhoekse bedrijf levert innovatieve kwaliteitsproducten en staat voor een no-nonsense instelling, een betrouwbare en servicegerichte dienstverlening en langetermijnrelaties met klanten en leveranciers.

Bredevoort Schittert: 'diervriendelijke beestenboel'

Achtste editie staat in het teken van dieren

Door Bart Kraan

BREDEVOORT – Bredevoort is in het vierde weekeinde van september helemaal in de ban van dieren. Van beesten die nu nog rondlopen, maar ook van dieren die allang zijn uitgestorven. Van dieren die het vasteland bevolken en beesten die de zeeën en oceanen rondzwemmen. Want de achtste editie van het jaarlijkse lichtjesfestijn Bredevoort Schittert heeft het motto 'Bredevoort ZOO' meegekregen.

Bredevoort wordt vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september van 19.00 tot 22.30 uur dan ook omgetoverd in een soort dierentuin. Of zoals voorzitter Roy Lammers van de pr-commissie van de organiserende stichting uitdrukt: "Een diervriendelijke beestenboel." Het thema komt vooral tot uitdrukking bij de lichttaferelen. Naast de lichttaferelen dienen ook de door de inwoners van Bredevoort te plaatsen waxinelichtjes voor licht te zorgen.

"Wij willen de mensen een totaalplaatje bieden", aldus Gino Takke, voorzitter van Bredevoort Schittert. Zo vinden er optredens van artiesten, bands en koren plaats. Meike Ubbink (in 2015 deelneemster aan de Voice Kids) en Mitch Lodewick (dit jaar deelnemer aan Idols) treden vrijdag 22 en zaterdag 23 september van 19.30 tot 20.30 uur op 't Zand op. Op vrijdag betreedt om 22.00 uur de band Twitch het podium en op zaterdag de Backedge Soul Train. Op zondag 24 september draait Henry Wamelink, oftewel dj Daddy Cool, op 't Zand zijn muziek. "Hij werkt met vinyl en draait verzoekjes", aldus Takke. In beide Bredevoortse kerken treden die dagen diverse koren op.
Tevens vinden er optredens van straatartiesten plaats. Tenslotte vinden er op diverse locaties, zoals de Koppelkerk, exposities plaats, onder meer van de diverse fotoclubs, lezen studenten van de hogeschool Iselinge uit Doetinchem dierenverhalen voor, bestaat de mogelijkheid om bij de Dinxperlose Konijnen- en Pluimveevereniging konijnen en kippen te aaien en houdt volleybalvereniging Brevok op de Stadsweide stokpaardenraces.
De entreeprijs voor volwassenen bedraagt 7,50 euro. Jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar betalen 5 euro. Kinderen tot twaalf jaar hebben vrijdag 22 en zondag 24 september gratis toegang, op zaterdag geldt dat voor kinderen tot en met vier jaar. Een weekeindkaart kost 12,50 euro. Er zijn extra parkeerterreinen ingericht. Die kunnen door zowel fietsers als automobilisten gratis worden gebruikt. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, rijden vanaf de parkeerterreinen huifkarren en een treintje.

Nieuwe stap in samenwerking waterschappen met Duitsland

De watergraven Kuks en Pieper (rechts) verrasten Dorothee Feller met een boeket bloemen. Foto: PR

REGIO - Indachtig het Nederlandse gezegde 'Zeg het met bloemen' verrasten dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel en watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen Dorothee Feller, voorzitter van de Bezirksregierung Münster, vandaag met een fris boeket. Ze overhandigden het tijdens een symposium in Münster dat in het teken stond van grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van betere waterkwaliteit in de Oude IJssel, Berkel, Boven-Slinge en enkele grensbeken in Overijssel.

Het symposium was georganiseerd door de Nederlandse waterschappen en de Bezirksregierung Münster en is een nieuwe stap in de samenwerking tussen de waterschappen en regionale en lokale Duitse overheden. Omdat het water zich niet aan (lands)grenzen houdt hechten partijen aan beide zijde van de grens steeds meer waarde aan die samenwerking.

De afgelopen jaren zijn daardoor al concrete resultaten bereikt. Zo heeft de Duitse overheid meer geld en mankracht beschikbaar gesteld voor onderhoud en versterking van Dijkring 48, de grensoverschrijdende dijk langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannderdensch Kanaal. Doordat er vaker onderling wordt samengewerkt kan bij calamiteiten ook sneller en effectiever actie worden ondernomen.

Een nieuw thema voor de samenwerking betreft de waterkwaliteit in onze grensbeken. Deze is in de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar er is nog steeds een overbelasting met bijvoorbeeld stikstof en fosfaat en zware metalen. Door onderzoek komen ook nieuwe verontreinigingen in beeld, waaronder medicijnresten. Inspanningen aan Nederlandse zijde van de grens om de kwaliteit te verbeteren hebben alleen zin als dat ook in Duitsland gebeurt.

"Naast overeenkomsten zijn er ook flinke verschillen in de organisatie en regelgeving van het waterbeheer in Duitsland en Nederland. Dat maakt het niet altijd even makkelijk, maar onderlinge samenwerking blijft nodig om verdere verbetering van de waterkwaliteit mogelijk te maken", aldus dijkgraaf Hein Pieper over het belang van het maandag gehouden symposium.


Column

Frisse duik

Het helderblauwe buitenbad trekt mijn aandacht. Wat ziet dat er heerlijk uit! Ik kan niet wachten om erin te duiken. Maar op dat moment kan het niet. Ik zit in gesprek met Annette en Sjoerd van zwembad 't Elderink in Hengelo. We hebben het over leefbaarheid en de onmisbare hulp van vrijwilligers. Een dag later rij ik weer naar Hengelo, deze keer mét mijn badpak en zwembrilletje. Het is jaren geleden dat ik een zwembad in dook. Van mijn zevende tot mijn drieëntwintigste trok ik mijn baantjes en zwom wedstrijden door het hele land. Tot ik ging werken. Geen zin meer had in het vroege opstaan én de chloorlucht die zich diep in mijn poriën had genesteld.

Maar nu is daar dat zwembad in Hengelo. Dat er zo heerlijk uitziet. Netjes, schoon, helderblauwe kleuren en vriendelijke mensen. En dus rijd ik op donderdagmiddag naar dit bad. Het is heerlijk. Mijn techniek is er nog. Maar wat ben ik ongelooflijk stijf. Dit vraagt meer oefening. En dus lig ik een week later in het prachtige bad van Terborg. Gevolgd door het Vinkennest in Eibergen. Ik kijk waar in de Achterhoek buitenbaden zijn, die ik kan bezoeken. Het zijn er nog best wat, maar alleen dankzij de vele vrijwilligers. Vele gemeenten hebben hun baden afgestoten. Te duur, niet kostendekkend. De Blenk in Ulft wordt binnenkort een automuseum, reclamebureau Frappant is al jaren gevestigd in het binnenbad van Aalten.

Het zwembad waar ik vroeger elke zomer te vinden was, Stijgoord in Lochem, is er niet meer. Het Leussinkbad in Laren, waar ik vele uren trainde, is nu overgenomen door een stichting met vrijwilligers. En zoals Annette van 't Elderink in Hengelo me vertelde: 'We kijken steeds hoe iets wel kan.' Daarbij haalt ze aan dat het buitenbad zelfs genoemd wordt door makelaars in hun teksten om de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Het is dus belangrijk voor iedereen om een steentje bij te dragen. Niet alleen als je van zwemmen houdt, maar ook wanneer je wilt dat de waarde van je huis niet daalt. 'In een krimpregio moeten we er samen voor zorgen dat onze omgeving fijn is en blijft om in te wonen. Iedereen doet wat ie kan, met een financiële gift of door de handen uit de mouwen te steken. Alleen zo is het mogelijk.'

Dit herkennen ze ook bij zwembad Steenderen. 'Zelfs mét al deze vrijwilligers blijkt het een hele klus om positieve cijfers te realiseren, een zwembad is nu eenmaal schreeuwend duur. Gelukkig gaat het goed, met dank aan sponsors, donateurs, bezoekers uit de wijde omgeving, vaste medewerkers en al die hardwerkende vrijwilligers,' schreven ze onlangs in de Pak An-column in deze krant. 'Waarom doen ze dat eigenlijk? Ze hebben allemaal hun eigen redenen: voor de kinderen, de kleinkinderen, voor zichzelf als zwemliefhebber, om contacten te leggen als nieuwe inwoner, aan de gang blijven na je pensioen, behoud van de leefbaarheid. Grote en kleine redenen, persoonlijk of gemeenschappelijk, allemaal even belangrijk voor het zwembad. Wie je ook bent en wat je ook doet: de saamhorigheid om het zwembad open te houden is de bindende factor.'

En zo denken ze er gelukkig ook over in onder andere Vorden, Lichtenvoorde, Rekken, Winterswijk en Almen. Financieel niet aantrekkelijk, maar des te belangrijk voor een regio waar het aangenaam wonen is! Ik duik er nog even in.

Thema-avond IVN en KNNV

EIBERGEN - Op woensdag 20 september houden IVN en KNNV Oost-Achterhoek een thema-avond. Dit keer over de verhouding van de mens tot de natuur, het denken over binnen en buiten door de eeuwen heen. De avond is in De Huve aan de Grotestraat 52 in Eibergen en begint om 20.00 uur.

De spreker op deze avond is Eric Brinckmann. Hij werkt in landschapsprojecten en schreef het boek 'Filosofische wandelingen'. Daarin beschrijft hij 10 wandelingen door verschillende cultuurlandschappen van Nederland. Deze wandelingen zijn aanleiding om te denken over de veranderende houding van mensen tot de ruimte van stad, natuur en landschap. Landschapsfilosoof Eric Brinckmann neemt ons mee van de Kelten en de Romeinen naar de middeleeuwen tot vandaag in de cultuurperiode die we nog steeds tot de Romantiek mogen rekenen. De toegang kost 5 euro; voor leden 3 euro. Daar is een kop koffie of thee bij inbegrepen.Country run: rennen over akkers en door slootjes

Countryrun: rennen over akkers en door slootjes. Foto: PR

WINTERSWIJK - Atletiekvereniging Archeus houdt op zondag 15 oktober onder leiding van survivalloper Thomas Schröer een countryrun door het Winterswijkse buitengebied.

Tijdens deze training wordt er gezamenlijk gelopen in een tempo van 8 à 9 kilometer per uur. Tussendoor wordt er op elkaar gewacht. De snellere mensen lopen af en toe lussen zodat ze bij de groep blijven.

"Een countryrun voert over onverhard terrein, zoals bossen, zandpaden, akkers en weilanden", legt Schröer uit. "Ook natuurlijke hindernissen, zoals slootjes worden bedwongen. Uit onderzoek blijkt dat afwisselend bewegen de gezondste manier van sporten is, zowel fysiek als mentaal."

De training is bedoeld voor sportievelingen die eens kennis willen maken met deze vorm van training, maar ook voor ervaren countryrunners. Thomas is al tweeëntwintig jaar actief als hardloper en survivalsporter en is ook een tijd looptrainer geweest.
Wie aan de trainingsloop mee wil doen, kan zich op 15 oktober om 9.00 uur melden bij Sportcomplex De Hunenbulten, Vredenseweg 134B in Winterswijk. De start is om 9.30 uur. Er kan gekozen worden tussen een parcours van 5 of 10 km.
Thomas zal de lange afstand begeleiden en de korte afstand wordt begeleid door zijn vrouw Liesbeth. De lange afstand zal op bepaalde momenten worden gesplitst om de wat snellere lopers meer uit te dagen.

De kantine is open voor koffie en een drankje. Deelname kost 2 euro voor niet-leden. Vooraanmelding (gewenst) bij hardlopen@av-archeus.nl. Maximale deelname is 25 personen per afstand.

Column

Rioolinspectie

'Aan de bewoners van dit pand' stond in de linkerbovenhoek van de brief, die ik als eerste uit de stapel vakantiepost viste. Zo'n brief komt dus altijd op het juiste adres, grapte ik richting mijn eega, die aan het zeulen was met een paar manden wasgoed. Ja, het is best leuk, op vakantie gaan, maar daarna ben je meteen weer hartstikke druk. Zij met de was, ik dus met de post en de stapel kranten die weliswaar oud, maar voor mij misschien toch nog belangrijk nieuws bevatten.

Eerst toch maar die brief goed bekijken. In de rechterbovenhoek zag ik het logo van onze gemeente (Berkelland) en in dikke zwarte letters: BELANGRIJKE INFORMATIE. Dan lees je natuurlijk meteen verder.
Overigens was, ondanks dat logo, de gemeente niet de afzender. Het schrijven was afkomstig van een bedrijf dat door de gemeente was ingehuurd om de riolering te inspecteren. Maar belangrijk was de brief inderdaad wel, want daarin werd aangekondigd dat het bedrijf in onze buurt aan de slag zou gaan. En bij het inspecteren van de riolen zou enige overlast kunnen ontstaan, zo meldde het schrijven.
Enige overlast? Wat moesten we ons daarbij voorstellen? Zou het gaan stinken in de wijk? Ach, daar zijn we wel aan gewend. De ene dag ruik je bij ons de snackfabriek even verderop, de andere dag de loonwerker die in een naastgelegen weiland mest injecteert. Dat zijn zo de geneugten van het dorpsleven.

Maar nee, de overlast kon ernstiger zijn, bleek toen ik verder las. "Er is een kans dat door de luchtdrukverschillen in de riolering water opspat vanuit uw toilet, spoelbak of andere afvoeren", aldus de brief. Daarom zou het verstandig zijn die openingen af te dichten met een dweil en de deksel van het toilet te sluiten, zo adviseerde het bedrijf. En vervolgens dan ook nog ter verzwaring een emmer water op dat deksel zetten. Voor alle zekerheid….

Een nuttig advies. Alleen, wanneer zouden we dat moeten doen? In de brief stond dat de inspecties 'in de komende week' zouden plaatsvinden. Maar de brief was niet gedateerd! Wanneer ie in de brievenbus was gedaan was dus onduidelijk, zeker omdat we op vakantie waren geweest. Misschien was het schrijven twee weken geleden al gekomen en waren de inspecties al lang geweest.

Het zal toch niet….!!!! Met die gedachte schoten meteen ook visioenen omhoog van ons nog maar een half jaar geleden voor veel geld gerenoveerd toilet, waarvan wanden en systeemplafonnetje door bruine spetters ontsierd werden. Maar gelukkig, toen ik ging kijken bleek zulks niet het geval. Het rook zelfs nog lekker fris in ons kleinste kamertje. Blijkbaar was het rioolbedrijf nog niet aan de gang geweest. Of wel, maar was de inspectie voor ons zonder gevolgen gebleven.

Dat laatste was inderdaad het geval, bleek uit navraag in de buurt. Het rioolbedrijf was een dag nadat de brief was bezorgd er al geweest. "Gelukkig hebben we er maar weinig van gemerkt", vertelde een buurman. "Alleen stonk het verschrikkelijk in de wijk. Maar dat waaide 's avonds wel weer weg."
Opgelucht legde ik de brief op de stapel afgehandelde zaken, oftewel de doos met oud papier. Blij dat we niet meteen bij thuiskomst het toilet moesten poetsen. Maar tegelijk toch ook een beetje ontstemd. Want als je er goed over nadenkt is het toch wel heel stom dat je een brief met zo belangrijke informatie pas een dag voor je aan het werk gaat bezorgt. Zeker in vakantietijd, als je weet dat er veel mensen niet thuis zijn. Ik denk dat ik het bedrijf daar toch nog maar eens op aanspreek. Of de gemeente. Want die laat wel haar logo gebruiken, maar komt er als het misgaat ook een ambtenaar om de wc schoon te maken?

Rockcafé Taste Live

Tony Holiday. Foto: PR

GROENLO - Zaterdag 16 september is de eerste Taste live weer en met niemand minder dan Tony Holiday.

Tony Holiday loopt al heel wat jaartjes mee in de Amerikaanse blueswereld. 2017 is het jaar dat Tony de grote oversteek maakt naar Europa. Nederland en Duitsland zijn de eerste landen die kennis gaan maken met deze bluesman.
Taste Live met Tony Holiday op zaterdag 16 september begint om 22.00 uur en de entree is vrij.


Oost Gelders Jeugdorkest viert jubileum met 'Flashback'

Ht Oost Gelders Jeugdorkest blikt terug op de afgelopen tien edities. Foto: PR Foto: Verona Westera

BELTRUM - Op zondag 8 oktober brengt het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen het unieke jubileumconcert 'Flashback' in Sporthal de Sonders in Beltrum.

Tijdens deze tiende OGJO-editie wordt teruggekeken op de mooie eerdere concerten en gemaakte herinneringen. Dit gebeurt samen met de deelnemers van toen en nu.

Het repertoire zal bestaan uit een door de deelnemers zelf gemaakte selectie van de beste muziek uit de eerdere edities. Denk hierbij aan nummers zoals Innuendo (Queen), Sorry (Kyteman) en How to Train Your Dragon (John Powell).

Daarnaast zullen ook bekende artiesten uit eerdere edities opnieuw deelnemen zoals zanger Rutger de Vries, Maartje Waanders en haar zangleerlingen, zangeres Elles Tetelepta en dansers onder leiding van Tim Aafjes.

Oost Gelders Jeugdorkest
Het Oost Gelders Jeugdorkest is een uniek harmonieorkest op projectbasis dat enthousiaste jonge muzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar de kans geeft mooie showconcerten te verzorgen. De muzikanten zijn afkomstig van zo'n 25 verschillende orkesten uit de regio. Na slechts een kennismakingsrepetitie en een repetitieweekend verzorgen zij een concert.
Na negen succesvolle edities in Groenlo, Ulft, Dinxperlo en Winterswijk is het nu tijd voor de tiende OGJO-editie: 'Flashback'!

Kaarten bestellen
Het concert Flashback vindt plaats op zondag 8 oktober om 14.30 uur in Sporthal de Sonders (Avesterweg 1, Beltrum). Kaarten zijn voor 17,50 euro (inclusief pauzedrankje en garderobe) verkrijgbaar via de website van OGJO: www.ogjo.nl. Voor jeugd tot en met 14 jaar is er een gereduceerde entreeprijs van 7,50 euro per persoon.


www.ogjo.nl

Septemberkunst: nog meer grensoverschrijdend

Ben Lammers is één van de exposanten van Septemberkunst. Foto: PR

AALTEN - Na vier succesvolle manifestaties organiseert Stichting Art Aalten ook dit jaar weer de kunstroute SeptemberKunst en wel op de zaterdagen 16 en 23 en de zondagen 17 en 24 september. Dit jaar voor het eerst samen met de stad Bocholt voor nog meer grensoverschrijdende kunst van 81 deelnemers. Zowel professionele kunstenaars als gevorderde amateurs exposeren in hun eigen atelier, huis of tuin, individueel of samen met meerdere kunstenaars. Zij doen dit verspreid over de gehele gemeente Aalten, in Suderwick (net over de grens bij Dinxperlo) en nu dus ook in Bocholt op veelal prachtige plekken. De toegang tot de individuele exposities is gratis. In de Koppelkerk in Bredevoort is de centrale expositie ingericht. Buiten de twee weekenden ook geopend op alle tussenliggende dagen van 15.00 tot tot 19.00 uur, behalve op maandag. Dit jaar is er voor het eerst een tweede centrale expositie te zien in de 'Alte Spinnerei Herding' in het Kubaai-Quartier in Bocholt. Van alle deelnemers is zowel in Bredevoort als in Bocholt werk te zien. De toegangsprijs voor beide exposities bedraagt 3 euro; dit is inclusief een uitgebreid routeboekje voor een tocht langs alle individuele exposities.


MAALTIJDVOORZIENING Stichting Hulpdienst 'Een Helpende Hand' i.s.m. Careaz Antoniushove. Telefonisch spreekuur ma t/m vr. 9.00-10.00 uur. Zat. 9.30-10.00 uur. Tel. 373337, info@maaltijdenoostgelre.nl

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

KIPPENMESTKORRELS het beste voor uw gazon, groente/fruit/siertuin. Zak 25 kg €7,-; 4 zakken €25,-. Zents Morsdijk2 Ruurlo 06-12971503

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DOETINCHEM, ZON. 17 SEPT. Parkeerpl. SaZa Top sporthal. Bij slecht weer in de Hal. Sportweg 1 van 10-17 uur. Boek nu Tel : 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

Schoonmaaktster nodig? Nette vrouw, 40+ maakt uw huis/kantoor stofvrij. 15 euro per uur. Reacties naar stofweg@outlook.com

Appartement te huur in centrum van Groenlo per 1 oktober. Tel. 06 – 57 14 49 80

LONGA’30 DONATEURSKAARTEN zijn af te halen op dinsdag 19 of donderdag 21 september van 19.30 tot 20.30 uur in de TREFFER

Wil jij gelukkig worden? Doe mee aan de 2-daagse workshop met Opstellingen van het Verlangen in Miste op 30 sept en 14 okt. tel. 0543 565540 info www.wilmatepaske.nl

Volle kaart sportactie AH? Kom dan bewegen bij Litac. Of kom naar ons Open Huis op 8 okt. Zie ook www.litac.nl

KUIEREN in Mariënvelde Op zondag 1 oktober. Noteer het alvast in uw agenda.