Contact Bronckhorst Noord

6 december 2016

Contact Bronckhorst Noord 6 december 2016


'We gaan gewoon door. Ik heb nog zin in het leven'

De 100-jarirge Neeltje Eijerkamp-Lok met haar jongste achterkleinkind. Ze is honderd jaar later geboren en naar haar overgrootmoeder vernoemd. Foto: Jan Hendriksen.

Neeltje Eijerkamp-Lok honderd jaar

Vorden – "Het is een groot voorrecht om dit te mogen beleven. En daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Met dank aan vooral de zorgmedewerksters van Sensire. Die staan driemaal daags voor me klaar." Dit is het eerste dat Neeltje Eijerkamp-Lok kwijt wil. De Vordense vierde zaterdag 3 december in haar vertrouwde omgeving van haar woning in het appartementencomplex De Galleehof haar honderdste verjaardag. Ze staat nog midden in het leven: realistisch en humorvol.

Door Jan Hendriksen

Het was voor Neeltje op haar kroondag al vroeg dag. Maar liefst tien medewerksters van Sensire stonden 's morgens om kwart over zeven al bij haar in de woonkamer om haar te feliciteren met gezang en slingers. Ook werd de kamer door de medewerksters feestelijk met vlaggetjes versierd. Het is dan ook een gezellige boel als we tegen het middaguur een bezoekje brengen aan Neeltje. De buren in het appartementencomplex hebben naar goede traditie de voordeur 'mooi gemaakt' met dennengroen en witte roosjes en in de woonkamer sieren prominent in gouden kleur de cijfers 100. Familieleden druppelen voorzichtig binnen. Het gebak van Bakkerij Van Asselt met het getal honderd smaakt opperbest. Neeltje geniet met volle teugen. Vertederend is het moment als haar jongste achterkleinkind op haar schoot wordt gezet. Ze is honderd jaar later geboren en naar haar overgrootmoeder vernoemd. Vooral bij de wat oudere Vordenaren geniet Neeltje nog steeds een grote bekendheid. Ze runde samen met haar 21 jaar geleden overleden man Gert-Willem vele jaren een tabaksspeciaalzaak in Vorden.

Lees verder op pagina 3

Jubilaris Eric Rouwenhorst

Monteur Eric Rouwenhorst is dit jaar liefst 30 jaar in dienst van Bosch Car Service Groot Jebbink. Dat betekent drie decennia vakmanschap, toewijding en teamspirit.

B 10

Vordens Belang wil leefbaarheid en aantrekkelijkheid Vorden verbeteren

V.l.n.r.: Sander Pardijs, Harry Jansen, Herman de Groot, Riske Legtenberg, Ineke Marciag, Klaartje Legtenberg en Ineke Keizer. Foto Jan Holtrigter.

Vorden – In Vorden zijn in de afgelopen weken gevorderde plannen ontplooid voor oprichting van een belangenvereniging. Het hoofddoel van de initiatiefnemers van Vordens Belang is om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in Vorden te verbeteren in de breedste zin van het woord en dat men wil opkomen voor het algemeen belang van het dorp en het buitengebied van Vorden.

Door Jan Hendriksen

Terwijl in het naburige Hengelo de belangenvereniging Dorpsbelang Hengelo onlangs werd opgeheven ontstond er gelijktijdig in Vorden het plan om een belangenorganisatie op te richten. Tijdens een discussie op de Facebookpagina 'Je bent een Vordenaar als...' wierp Riske Legtenberg een balletje op. Als snel dienden zich enkele Vordenaren aan om samen het Vordens Belang op te richten. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten gehouden. Zo is er een oprichtingsbestuur geformeerd die de haalbaarheid van de belangenvereniging zal aftasten. Hiervoor zal binnenkort een onderzoek worden gedaan onder de Vordense gemeenschap.

"Het hoofddoel is om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in Vorden te verbeteren in de breedste zin van het woord en dus opkomen voor het algemeen belang van ons dorp en ons buitengebied. Hiertoe rekenen wij wonen, recreëren, natuur, werken en naar school gaan. We willen hierin een duidelijke rol spelen door middel van inventariseren, adviseren, coördineren, stimuleren en ook initiëren. Het gaat om kansen zien maar ook om bedreigingen tegengaan! We willen netwerken en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de inwoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke partijen", zo verklaart initiatiefneemster Riske Legtenberg.

Bestuur
Vordens Belang in oprichting bestaat momenteel uit een bestuur van vijf personen. Ingrid Keizer is voorzitter, Jan Holtrigter fungeert als penningmeester terwijl Harry Jansen de taak als secretaris op zich heeft genomen. Riske Legtenberg en Klaartje Legtenberg hebben een algemene functie binnen het bestuur. Er hebben zich al meer Vordenaren aangeboden om het prille bestuur te ondersteunen. Het bestuur onderzoekt momenteel bestaande dorpsplannen om een beter idee te kunnen vormen over de huidige plannen van de gemeente Bronckhorst.

Daarnaast wordt op dit moment bij bestaande Dorps Belangen Organisaties (DBO's) in Bronckhorst informatie ingewonnen. "De gemeente Bronckhorst (met twee gebiedsambtenaren) is inmiddels aangeschoven en voorziet ons van informatie. We willen namelijk ook een tussenschakel naar de overheid zijn. Soms vooral meedenkend, soms ook kritisch. Maar wel steeds vanuit onze specifieke doelstelling: Hoe kunnen we Vorden nog aantrekkelijker, mooier en leefbaarder maken", zo zegt Riske Legtenberg.

Wat wil men als belangenvereniging bereiken? Secretaris Harry Jansen: "We willen alle zaken behartigen waarbij iedereen in Vorden belang heeft. Dit kan zijn de zorg, groenvoorziening, leegstand, het verkeer, ondernemen in Vorden, culturele zaken zoals onder meer het Kulturhus, de sporthal en het zwembad. En specifiek voor ons dorp: het behoud van de kwaliteit van ons buitengebied waarin wonen, werken en natuur om een duurzaam evenwicht vraagt."

Voor meer informatie kan men contact opnemen met een van de bestuursleden en de Facebookpagina raadplegen.

www.facebook.com/vordensbelang

'Daan' wordt verrast met officiële opening kapsalon

Met het lintje doorknippen werd de kapsalon officieel geopend. Foto: Bernadet te Velthuis

VORDEN – Een officiële opening hoefde voor haar niet. Daniëlle van Emous, de eigenaresse van de nieuwe kapsalon Pure Hair by Daan, dacht afgelopen donderdag 1 december 'gewoon' aan haar eerste werkdag te beginnen. Maar daar staken familie en vrienden toch even een stokje, of eigenlijk een lintje, voor. Naast de boog met ballonnen in de kleuren van het logo, wachtten zij haar 's ochtends op en werd, met het door Daniëlle doorknippen van het lintje, de kapsalon alsnog officieel geopend.

Door Bernadet te Velthuis

Met partner en kinderen arriveerde Daniëlle van Emous om 08.30 uur aan de Dorpsstraat 30, toen het onraad wat ze eerder al rook bevestigd werd.

Blij verrast bij aankomst eerste werkdag

'Je bent toch niks van plan he?' had ze vlak daarvoor nog aan haar partner Erwin Wagenvoort gevraagd, die natuurlijk in alle toonaarden ontkende. Van Emous:"Ik stond om kwart over acht al klaar om te gaan, bovendien moesten de kinderen naar school, en ik dacht alleen maar 'waar wachten we nog op, we moeten nu echt gaan!'".

Blij verrast was ze toen ze aankwam en na het doorknippen van het lintje gefeliciteerd werd door het gezelschap, inclusief stagiaire Carmen Vliem en eigenaresse van het pand Marianne van der Voort. In de kapsalon werd ze vervolgens verwend met diverse cadeaus. Onder het genot van een kop koffie werd nog even verder gekletst voordat familie en vrienden afscheid namen en het dan toch echt tijd was voor de eerste knipbeurt.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak, zie de website.

www.purehairbydaan.nl

Neeltje paste zich moeiteloos aan de Achterhoekse gewoonten aan
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Neeltje Eijerkamp-Lok runde samen met haar 21 jaar geleden overleden man Gert-Willem vele jaren een tabaksspeciaalzaak in Vorden. Eerst op de hoek van de kruising Burgemeester Galleestraat met de Zutphenseweg. Later aan de Zutphenseweg in het winkelpand waar nu Keurslager Vlogman is gevestigd. "We hadden het VVV agentschap in onze winkel. Talloze toeristen kwamen dan ook de winkel binnen", zo vertelt Neeltje die tot enkele jaren geleden nog wekelijks actief was bij Bridgeclub Vorden.

Neeltje is geboren in Hilversum. Tijdens de mobilisatie leert ze via een vriendin haar toekomstige man kennen. Neeltje paste zich moeiteloos aan de Achterhoekse gewoonten aan. Nadat ze samen met Gert-Willem de deur van hun speciaalzaak hadden dichtgetrokken woonden ze jarenlang naar alle tevredenheid aan de Horsterkamp om 27 jaar geleden naar de Galleehof te verhuizen. Neeltje Eijerkamp-Lok heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Zaterdag vierde ze met familie, waarvan één kleinkind en twee achterkleinkinderen overkwamen uit Australië, en bewoners van de Galleehof haar verjaardag onder meer in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex.

Burgemeester Marianne Besselink bracht namens de gemeente Bronckhorst zaterdagmiddag de felicitaties over aan Neeltje. Ze kwam niet met lege handen. Een mooi bloemstukje siert nu de kamer van Neeltje. Evenals al die andere bossen bloemen en schriftelijke felicitaties zoals die van Koning Willem Alexander, de Commissaris van de Koning van Gelderland Clemens Cornielje en diverse Vordenaren. "Op naar de 101ste verjaardag. We gaan gewoon door. Ik heb nog zin in het leven", zo besluit Neeltje het bezoek.

Oud Vorden publiceert meer dan 15.000 inwoners van Vorden

VORDEN - Met de publicatie van de stamboom Wiekart/Wicar/Wicard/Wicart met 55 personen over 10 generaties heeft de Genealogiecommissie van Oud Vorden een bijzondere mijlpaal bereikt.

Dank zij het noeste werk van erelid Wim Jansen is met name het Zutphense en Vordense deel van de familie Wiekart in kaart gebracht.

De in Zutphen woonachtige Barend Wiekart en Hendrika Johanna Driesen waren familie van het Vordense gezin Hietbrink dat een kleermakerij annex kapsalon had in een pand aan de Vordense Kerkstraat nr. A3. Toen de beide ouders Hietbrink-Driessen vroeg overleden werden Barend en zijn vrouw Hendrika pleegouders over de kinderen Hietbrink. Ze besloten naar Vorden te verhuizen om daar hun pleegouderschap voort te zetten.

Barend, van beroep schoenmaker, trad in dienst bij het Vordense schoenmakersbedrijf van Harmen Albers op de Nieuwstad en later bij de naastgelegen leerlooierij van Toone Albers. De herenkapsalon van Hietbrink werd na diens overlijden voortgezet door een bediende. Zoon Jan Wiekart (geboren 1904) gaf aan wel interesse te hebben in het kappersvak en ging als leerling aan de slag in de kapsalon.

Jan trouwde in 1929 met Wilhelmina Seesink waarbij men in datzelfde jaar een nieuw bedrijfspand in de Dorpsstraat betrok. Het echtpaar kreeg twee zonen, Henk die de kapperstraditie voortzette en Jan die een bakkerij in de Burgemeester Galléestraat had.

De genealogiecommissie van Oud Vorden stelt zich tot doel de stambomen van Vordense families in de periode 1810-1920 (dit in verband met privacy regels) vast te leggen, te beginnen met de inwoners van het dorp. Alle gegevens zijn te vinden op www.oudvorden.nl en dan bovenin Genealogie selecteren en daarna Stambomen. Hier kunt u alfabetisch kiezen. Tot nu toe zijn er 220 stambomen gepubliceerd.

Hebt u vragen of zou u ook graag uw Vordense stamboom gepubliceerd zien, neem dan per e-mail contact op met de genealogiecommissie. Het volledige overzicht van beschreven namen vindt u bij Genealogie en dan Namenindex.

'Ontdek de kracht van tekentaal' bij Van der Staak

Josée van der Staak wil met haar boek Tekentaal onder de aandacht brengen. Foto: Bernadet te Velthuis

VORDEN – Zo luidt de titel van het boek dat onlangs is verschenen van auteur Josée van der Staak uit Vorden. Van der Staak, tekentaaldocent en tevens tekentherapeut, wil hiermee tekentaal onder de aandacht brengen. "Tekentaal is nog onvoldoende bekend bij het grote publiek en dat terwijl zelfs grote verzekeraars als OHRA en VGZ tegenwoordig de Tekentaaltherapie (deels) vergoeden", zo vertelt ze in haar woning aan de Komvonderlaan 6 in Vorden waar tevens de therapieruimte en het atelier Amare gevestigd zijn.

Door Bernadet te Velthuis

In haar atelier neemt ze mensen met diverse oefeningen mee in de wereld van kleur en vorm middels tekenen, schilderen of het maken van een collage, om hen het plezier van tekenen te laten ontdekken en zodat men zich op een creatieve manier bewust wordt van bepaalde onderwerpen in diens leven.

"De oefeningen zijn niet moeilijk en daarom ook geschikt voor mensen die niet kunnen tekenen. Het ontdekken en het plezier staan altijd voorop", zo vertelt van der Staak enthousiast. Vijfenvijftig van deze oefeningen heeft zij gebundeld in haar boek 'Ontdek de kracht van Tekentaal'.

De tekentaaldocente legt uit:"Middels het tekenen wordt het onderbewuste aangesproken en met de juiste vraagstelling worden mensen zich bewust van zichzelf, wat hen bezighoudt en hoe.". Hierbij wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie, waarbij wordt uitgegaan van het feit dat 'alles met elkaar in contact staat'.


Tekentaaltherapie
Tekentherapie gaat daarin nog een stap verder. Hier liggen vaak bepaalde lichamelijke/psychische klachten of juist wensen (bijvoorbeeld stoppen met roken) aan ten grondslag, van waaruit een hulpvraag wordt geformuleerd. In het eerste gesprek wordt de klacht en/of wens onderzocht middels vraagstelling en een eerste tekening, die tevens het uitgangspunt is voor het helend proces. Daarna kan wanneer nodig een behandelplan worden opgesteld. Afhankelijk van de polis kan Tekentherapie (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar.


Duizendpoot
De enthousiaste duizendpoot is daarnaast voorzitter van de Vereniging Tekentaal, een landelijke beroepsvereniging voor tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches, voorzitter van de stichting Kunst Onder Mensen (KOM) en geeft lezingen en workshops Tekentaal door het hele land. Ook zingt Van der Staak bij uitvaarten en verzorgt ze literaire, intieme huiskamerconcerten.

Boek en gelijknamige workshop
Het boek is verkrijgbaar bij Van der Staak zelf en bij alle boekhandels in Nederland. Ieder boek bevat een kortingsbon voor de gelijknamige workshop, waarin samen met Van der Staak twee oefeningen uit het boek worden uitgewerkt. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 11 december van 10.00 tot 17.30 uur, waarin koffie/thee, lunch, materiaal en het boek inbegrepen zijn. Voor meer informatie en opgave, kan men via onderstaande gegevens contact opnemen.

joseevanderstaak@hetnet.nl

06-51263584

www.joseevanderstaak.nl

Koen Jansen prolongeert titel clubkampioenschap

Clubkampioen Koen Jansen. Foto: PR. Foto: Jan Hendriksen

Cross RTV Vierakker - Wichmond met drie clubs

Wichmond – Koen Jansen heeft zondag het clubkampioenschappen cross van de wielervereniging RTV Vierakker – Wichmond gewonnen. Jansen pakte de leiding vanaf de start en wist deze te behouden. Vorig jaar wist hij ook te winnen. Tot twee ronden voor het einde leek het er op dat Erik Bouwmeester tweede zou worden op het parcours van de ETP in Zutphen, totdat Peter Makkink het wiel van Bouwmeester vond en hem snel daarna passeerde. Makkink werd tweede en Bouwmeester maakte het podium compleet met een derde plek.

De vierde plek ging naar Tom Krajenbrink, die een slechte start had en vanaf een zesde plek moest opschuiven naar voren. Eddy Heuvelink kende juist een goede start, na de eerste ronde kwam hij als derde over de finish. Dit kon hij echter niet volhouden en hij eindigde als vijfde. Chris Limpers finishte achter Heuvelink op een zesde plek.

Het jongste lid van de club, Renze Makkink, maakt het rijtje compleet en hij finishte als zevende in Zutphen. Het clubkampioenschappen werd verreden met drie clubs: de ETP Zutphen, de Zwaluwen Deventer en RTV Vierakker – Wichmond. De mannen van RTV Vierakker – Wichmond moesten als laatste starten maar Jansen zag de kans schoon om de laatsten van de Zwaluwen meteen in te halen. "Dat was de basis voor het gat dat ik heb gecreëerd, doordat ik de laatste mannen van de Zwaluwen snel kon passeren kon ik tijd winnen. Uiteindelijk heb ik een behoorlijk gat weten te behouden," blikt Jansen terug. "Ook had ik geen last van de blessure aan mijn linker knie. Daar had ik de afgelopen drie weken wel veel last van. Dat scheelt natuurlijk ook."

Thijs van Amerongen is als elfde gefinisht in de Superprestige op het circuit van Spa-Francorchamps. Na een kwartier gefietst te hebben, lag de geboren Vordenaar op de zesde plek. Dit kon hij echter niet volhouden en wist als elfde de meet te passeren.

ZOOV Reisplanner van start

Wethouder Wim Aalderink van Winterswijk, namens de zeven gemeenten, en Paul Gillisen van Munckhof dat het vervoer gaat vormgeven, openen de deur van het callcenter, als starthandeling van ZOOV. Foto: Lydia ter Welle

ACHTERHOEK - ZOOV is de nieuwe naam voor het vervoersysteem dat de hele Achterhoek bereikbaar maakt voor iedere reiziger. Donderdag 1 december werd de start gemarkeerd met de officiële opening van ZOOV Reisplanner. Regiotaxireizigers kunnen vanaf nu bij ZOOV Reisplanner (telefoon 0900 – 9874) hun ritten voor 2017 boeken. Per 1 januari gaan de taxi's voor ZOOV rijden.

Door Lydia ter Welle

ZOOV is het initiatief van de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk. Met ZOOV nemen zij gezamenlijk het stokje over van Regiotaxi Gelderland, om vanaf 1 januari 2017 het regiotaxivervoer te gaan verzorgen in de Achterhoek. Dan draagt de provincie Gelderland het regiotaxivervoer over aan de Gelderse gemeenten. "In de Achterhoek zien we dit als een enorme kans om bij te dragen aan het leefbaar houden van onze mooie streek. In onze regio zijn nu eenmaal niet alle voorzieningen vlak om de hoek. Wij willen zorgen dat ze wél gemakkelijk bereikbaar zijn voor iedereen. Als het aan ons ligt, brengen we de komende jaren nog veel meer vormen van vervoer onder bij ZOOV, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. We hebben de ambitie om de hele Achterhoek bereikbaar te maken voor elke reiziger", aldus wethouder Wim Aalderink van de gemeente Winterswijk namens de deelnemende gemeenten.

Nieuw bij ZOOV
Nieuw is dat bij ZOOV het pasjessysteem verdwijnt. Ook het systeem van zones verdwijnt. Reizigers betalen een bedrag per km. Ook nieuw is dat de ZOOV Reisplanner alle vervoersvormen betrekt in het reisadvies. Ook alternatieven worden gemeld, zoals het vrijwilligersinitiatief van de Naoberbus of de dorpsauto. ZOOV bestaat uit ZOOV Reisplanner, ZOOV Klantenservice en ZOOV Beheer. Bij ZOOV Reisplanner kunnen reizigers voortaan hun reizen boeken. De reisplanner is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 9874, de website zoov.nl en via een app. Nieuw is dat de telefonisten de reiziger ook voorzien van reisadvies, als er voor een bepaalde reis ook alternatieve reismogelijkheden zijn. ZOOV Reisplanner wordt beheerd vanuit de regiecentrale van personenvervoerder Munckhof die voor de gemeenten het vervoer uitvoert.

Klantenservice
ZOOV Klantenservice (tel. 0543-543545) is bereikbaar voor vragen van reizigers en is tevens het centrum voor reacties en klachten. ZOOV Klantenservice is ondergebracht bij de gemeente Winterswijk. Datzelfde geldt voor ZOOV Beheer. Dit is de organisatie achter het Achterhoekse vervoersysteem. ZOOV Beheer vertegenwoordigt de zeven deelnemende gemeenten.

Callcenter
Met de start van ZOOV gaat een Achterhoekse wens in vervulling: lokale invulling van het callcenter. De dertien medewerkers van Hamaland die bij het callcenter werken, hebben hun werkplek nu nog in het voormalige Hamalandpand aan de Gallileïstraat in Lichtenvoorde. "Maar zij krijgen straks hun werkplek in het gemeentehuis van Oost Gelre, dat momenteel wordt verbouwd", aldus Paul Gillisen van Munckhof. Hij ondertekende op de startbijeenkomst van ZOOV de detacheringsovereenkomst voor de medewerkers. "Wij geven reizigers niet alleen advies over de reismogelijkheden, ook plannen wij de ritten in bij de gecontracteerde taxibedrijven", aldus Paul Gilissen van Munckhof. Gillissen geeft aan de start van ZOOV op 1 januari met vertrouwen tegemoet te zien. "Ik zal niet beweren dat er niets mis gaat, maar we hebben natuurlijk wel veel geleerd van de problemen die zich in de Regio Arnhem-Nijmegen voordeden."

Vervoer start op 1 januari
Komende weken worden de laatste voorbereidingen getroffen om per 1 januari ook met het vervoer zelf van start te gaan. Vanaf 1 augustus 2017 komt ook het leerlingenvervoer bij ZOOV. Hiervoor start de aanbesteding begin volgend jaar.

Reizigers die op dit moment reizen via Regiotaxi Gelderland hebben reeds informatie over ZOOV ontvangen. Komende weken ontvangen zij uitgebreidere informatie.

www.zoov.nl

ZOOV Reisplanner: tel. 0900 – 9874

ZOOV Klantenservice: tel. 0543-543545

Mannen Van Af En Toe organiseren eerste Huiskamerconcert met HIK

Wichmond – De mannen van af en toe (MVAET) kent men mogelijk wel van de organisatie van de 12-uurs Spartametrace in Wichmond. De MVAET is een groep mannen die tot doel hebben minder serieuze zaken naar een hoger plan te tillen. In dit kader leek het de 'heren' dan ook een goed idee om een heus Huiskamerconcert te organiseren.

Om de daad bij woord te voegen heeft het lid dat op de Hackforterweg 15a in Wichmond woont, op zondagmiddag 18 december zijn huiskamer beschikbaar gesteld. Op deze dag komt de band HIK spelen tussen het bankstel en de salontafel. Tevens wordt de 'sta lamp' als lichtshow gebruikt. Als de MVAET iets organiseren dan doen zij dat goed, dus naast een drankje wordt er ook aan het hapje gedacht. Daarom is het huiskamerconcert gekoppeld aan de Midwinterbarbecue zodat alle gasten weer met een goed gevulde maag naar huis kunnen. Van dit prachtige programma kan men getuige én deelnemer zijn voor slechts 25 euro. Máár; als men voorafgaand aan het huiskamerconcert ook nog deelneemt aan de door de MVAET uitgezette Spartamet-toertocht dan betaalt men voor het geheel slechts vijftien euro!

De MVAET zijn namelijk van mening dat mensen met een Spartamet toch altijd door de overheid gepakt worden, op deze wijze willen wij dit enigszins compenseren. Voor de duidelijkheid vatten wij het gehele programma nog even samen met daarbij de aanvangstijden. Om 12.00 uur is de aanvang van de Spartamet-toertocht aan de Hackforterweg 15a te Wichmond. Rond 15.00 uur eindigt de toertocht op hetzelfde adres alwaar dan ook de start is van het huiskamerconcert. Rond 16.00 uur begint vervolgens de Midwinterbarbecue die u niet mag missen. Als men dit programma mee wil maken dan kan men zich persoonlijk aanmelden bij één van de bestuursleden van de MVAET. Het bestuur wordt gevormd door Nout Nijenhuis, Geert Harmsen, Frank ten Damme en Gerrit Borgman. Men weet ze vast wel te vinden. De MVAET brengt een ieder een vriendelijke midwintergroet en graag tot zondag 18 december!

Traditionele Kerstsamenzang

VORDEN - Op zondagavond 11 december om 19.00 uur is er in de Dorpskerk te Vorden de traditionele kerstsamenzang vanwege de Raad van Kerken Vorden/Kranenburg. Er staan bekende liederen op het programma die de bezoekers ongetwijfeld in kerstsfeer zullen brengen. De muzikale begeleiding is in handen van de heer W. Kuipers, de bekende organist uit Apeldoorn die het fraaie orgel van de Dorpskerk zal bespelen en hij wordt muzikaal terzijde gestaan door trompettist Reik Heusinkveld, eveneens uit Apeldoorn, die een extra feestelijk tintje zal geven aan het geheel. Verder is er ook medewerking van het Gospelkoor 'Inspiration' uit Vorden onder leiding van Piet Piersma. Voor aanvang zal er door de organist en trompettist al een aantal fraaie kerstliederen worden gespeeld.

Filmavond in Vorden

VORDEN - Deze week, donderdag 15 december, is het weer filmavond in Vorden. Bibliotheek Vorden en Het Kulturhus hebben er voor gekozen om GEEN reclame voor de films in de media te maken. Dit is kosten sparend. Wel is het toegestaan om in de bibliotheek van Vorden aan te kondigen, welke film er vertoond gaat worden. Daar vind u ook het complete overzicht voor dit najaar. De avond begint om 20.00 uur in Het Kulturhus. Kaartjes voor de film zijn verkrijgbaar in bibliotheek Vorden, of op de avond zelf in Het Kulturhus. De kosten zijn 5 euro.

Droom voor Vordenaar wordt werkelijkheid

De reden om dit boek te schrijven was voor Reind Krijt om ouders en kinderen meer plezier te geven tijdens het (voor)lezen. Foto: Jan Hendriksen. Foto: Jan Hendriksen

Vorden – De droom om een boek te schrijven voor zijn kinderen was er al lang. En zie die droom ging onlangs voor Vordenaar Reind Krijt (41) in vervulling. "Dit kinderboek heb ik geschreven voor mijn kinderen die allemaal een bijzondere rol spelen in het verhaal van 'Ridder Gerhardus'. Een ridder die vernoemd naar mijn jongste zoon (8) die net zoals ik ook Reind heet."

Door Jan Hendriksen

In de zomervakantie van dit jaar begon de geboren en getogen Wichmonder in Frankrijk en Spanje met het verhaal te schrijven voor het boek 'Ridder Gerhardus' met als onder titel 'De strijd om vrijheid'. "Iedere avond las ik een stuk voor aan de kinderen en schreef een nieuw deel van het verhaal dat ik dan de volgende avond weer voorlas voor het slapen gaan. Uiteindelijk heb ik het verhaal thuis helemaal afgemaakt en in de computer gezet. Door tekeningen aan het verhaal toe te voegen, die door Karolien Blankers uit Zutphen zijn gemaakt, is er voor mij een droom uitgekomen zoals ik ook in het boek beschreven heb", zo zegt Reind Krijt.

Uitdagingen
In het boek 'Ridder Gerhardus' is Gerhardus een kind dat geboren is in het koninkrijk Onip, het land waar koning Alpha op een vreselijke manier aan de macht is. Nadat hij zijn vader verloren is neemt hij zich voor om vrijheid te brengen aan de mensen in Onip. Door te ontsnappen naar het naaste land Arragon wordt hij een echte ridder met een missie. Met vele tegenslagen en uitdagingen probeert hij zijn doel te bereiken, samen met vele vrienden die hij maakt. De grote vraag is? Zal dit hem uiteindelijk gaan lukken?

Puur hobby
De reden om dit boek te schrijven was voor Reind Krijt om ouders en kinderen meer plezier te geven tijdens het (voor)lezen. "Mijn zoon Reind speelt in dit boek de hoofdrol. Ook mijn andere kinderen, Silke (13) en Bente (11), komen in het boek voor en spelen een belangrijke rol in de strijd om vrijheid. Er is absoluut geen commercieel belang. Het schrijven van dit boek is puur een hobby die ik misschien wel van mijn moeder heb georven. Zij schreef namelijk ook al een aantal boeken." Recent bracht Krijt een bezoek aan groep vijf van de Vordense Dorpsschool waar Reind jr. in zit. Daar legde hij uit hoe je een boek uitgeeft en las hij ook een stuk voor uit het boek. "De kinderen zaten gekluisterd te luisteren. Een prachtige ervaring. Wellicht is dit het eerste boek van mij uit een reeks rond 'Ridder Gerhardus. Wie weet?"

Het boek 'Ridder Gerardus' is voor vijftien euro te koop bij de Bruna in Vorden en bij Reind Krijt zelf via het e-mailadres reind.krijt@hotmail.com.

Stem op uw favoriete ondernemer voor de MVO Awards 2016

Kasper Vrielink van Kasper Vrielink Dakwerk uit Vorden. Foto: PR

REGIO - Het publiek kan vanaf nu stemmen op de finalisten van de MVO awards vastgesteld door de vakjury. Voor de regio's Zutphen-Brummen-Voorst zijn de finalisten Burton Car Company (Zutphen), Ferrocal (Brummen) en GroenWerkXL (Apeldoorn) en voor de regio's Lochem-Bronckhorst zijn Inhetgroen (Baak), Kasper Vrielink Dakwerk (Vorden) en WEWI (Lochem) de finalisten. Stemmen kan op www.zutphenscoort.nl/stem-nu-op-uw-favoriete-ondernemer.

Van alle finalisten is een nominatievideo gemaakt door Pim Helmich van Coopkracht. Niet alleen de vakjury, maar ook het publiek beslist vanaf nu mee wie de winnaars van de MVO award 2016 worden.

Compilatievideo's

Compilatievideo voor de regio's Zutphen-Brummen-Voorst

Compilatievideo voor de regio Lochem-Bronckhorst

Van nominatie tot finalist
De genomineerden, ruim 70 bedrijven, kregen dit najaar het verzoek een aantal vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geïntegreerd hebben in hun bedrijfsvoering, welke toekomstplannen zij hebben en op welke wijze zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen. De vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven, is gekomen tot een top 3 per regio op basis van een puntensysteem met toelichting. De publiekstemmen worden meegenomen naar de eindbeoordeling. De finalisten pitchen nog een keer voor de vakjury. Op basis hiervan en de publieksstemmen worden de winnaars 14 februari bekendgemaakt.

MVO Awards 2016
Zutphen Scoort organiseert in samenwerking met Delta en Het Plein voor het eerst de MVO awards: een waardering voor werkgevers die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Zij hebben met name aandacht voor hun medewerkers die een steuntje in de rug nodig hebben. De MVO awards worden uitgereikt op 14 februari, de dag van de liefde.

Stemmen kan op www.zutphenscoort.nl/stem-nu-op-uw-favoriete-ondernemer

Column

Sint zat te denken..

Slechts 758 rijmwoorden geleden, waren we nog beneden. Huppelen met jute zakken, om de beurten pakjes pakken. Met blije stem en rijm op maat, van wat ons in een jaar vergaat. Wie lief was en wie ondermaats, wie kabbelde of tegendraads. Wie wist wat of zij worden wil, wie roepen ging en wie juist stil. Al wat ons kwam van zwaar tot licht, gereduceerd tot een gedicht. Het doet me iets, het roert me weer, zo lief te hebben doet vaak zeer. De onschuld en de blijde angst, het kloppen, deurbel en de vangst. Hoe vond het weer zijn weg naar hier, bezaaide vloer met rood papier.

De oudste die een knipoog geeft, het in 't geheim zo nieuw beleeft. Hoe ze dit complot meedroeg, en ook ineens niet veel meer vroeg. Haar lijstje slonk zo zienderogen, maar nooit zo snel als ons vermogen. Ze zo te mogen overladen, de kasten weer te bevoorraden. De spel lust en het feestgedruis, de rommel in ons kleine huis. Hoe ik haast naar adem snak, ze in 't voorbijgaan steeds weer pak. Mijn dartelende duizendpootjes, mijn lief, onschuldig idiootjes. De rede vast ook, achteraf, dat ik mijzelf 1 pakje gaf.

Mijn hart is vol, de zak is leeg, jij was het mooiste dat ik kreeg. Jij weet nog niet van grote mensen, jij hebt nog altijd wensen. Voor jou is er geen werkeloosheid, jij hebt nog alle tijd. Je weet niet van discriminatie, zo minuscuul is jouw frustratie. Geen crisis nog, geen vluchteling, alleen maar van de Efteling. Van paardje rijden op mijn rug, en kom je na het werk gauw terug? Van zullen we nog naar het bos, en mag de hond dan lekker los. Geen zorgen over groot verdriet, alleen nog van dat lust ik niet.

En niet van honger en ontbering, alleen maar van verkering. Van teken jij een regenboog en wat hangt de kapstok hoog. Van liedjes zingen in je nakie en mag ik bij de televisie. Van kom je bij me, even maar, van speldjes, vlechten in je haar. Van mogen we met zonder mouwen, van eeuwig zal ik van je houwen. Van katten en van gekrakeel, van altijd blijft mijn hartje heel. Van grote troost en kleinen tranen, van domino en knikkerbanen. Nog niet van zorg of chagrijnig, je weet al alles en nog weinig.

Vergeef me de mistroostigheid, en hoe mijn hart om voorrang strijdt. Het is het snoepgoed, ruim gestrooid, dat iets in mij ontdooit. En haperend en vol met zin, lees je dan de laatste zin. 758 rijmwoorden voorbij, wend je je tot mij. Peuter je aan stugge dozen, doet dat plots je wangen blozen. Lezen we van hoe het moet, hebben we het goed. Dit is mijn leven, mijn cocon, hier binnen schijnt de zon. Hier mag het even heel onschuldig, hier mag het zachtjes en geduldig. Hier gaan wij stapvoets in dressuur, naar bed toe op dit late uur. Hier doen wij als Amerigo, de kleppen op laag risico.


Jubilaris Eric selecteert winnaars Shell Groot Jebbink

Monteur Eric Rouwenhorst is dit jaar liefst 30 jaar in dienst. Foto: PR

VORDEN - Monteur Eric Rouwenhorst is dit jaar liefst 30 jaar in dienst van Bosch Car Service Groot Jebbink. Dat betekent drie decennia vakmanschap, toewijding en teamspirit. De altijd vrolijke jubilaris selecteerde liefst 40 winnaars voor de maanden oktober en november van het Shell Groot Jebbink Prijzen Festijn.

De 20 winnaars van de maand oktober zijn: Jo Abbink (1 dag gratis Pak 'N Bak), Jesse Boehmer (gratis Tankbeurt), B. Kortboyer (weekend weg met onze oldtimer), Anoek Fransen, Gerard Hendriks, DJ van de Scheer, K. Ubink en N. Groot (allen 5 euro shop tegoed), M. van Pijlen, Jaco Voltman, Ronald Regelink, Edith Garritsen, Koos Rem, en Dhr./mevr. Kornelius (allen Koffie card), J. Wiltink (reconditioneringsbeurt voor de auto), B. Block en H. Wenneker (beiden Shell reinigingspakket), Dhr./mevr. Biervliet, Wendy Mokkink (beiden LEGO pakket), Don Rouwen (set Bosch ruitenwisserbladen).

De 20 winnaars van de maand november zijn: JW Sintmaartensdijk (1 dag gratis Pak 'N Bak), J. Groot Enzerink (gratis Tankbeurt), Philippe Westerik (weekend weg met onze oldtimer), Groot Roessink, Dhr./mevr. Brinkman, Dhr./mevr. Boom, Joka Verhaaren en Gea Vaneker (allen 5 euro shop tegoed), Dhr./mevr. B. Kortboyer, Dhr./mevr. Steentjes, E Westervoorde, Dhr./mevr. Klein Lenderink, Dhr./mevr. Hovega, R. Wesselink (allen Koffie card), Henk Olthaar (reconditioneringsbeurt voor de auto), A. Zomer en Dhr./mevr. Beerning (beiden Shell reinigingspakket), Anita Pierik, Dhr./mevr. Bijlsma (beiden LEGO pakket), Dhr./mevr. Klok Zederberg (set Bosch ruitenwisserbladen).

Grote Veld toertocht door bosrijke omgeving

Vorden – De Vordense Rij- en Toer Club (VRTC) de 8 Kastelenrijders organiseert zondag 11 december voor de 34ste keer haar 'Grote Veld' veldtoertocht in de mooie omgeving van het bosrijke Vorden en Lochem.

Leden van de VRTC de 8 Kastelenrijders zijn alweer druk in de weer met de voorbereidingen om de deelnemers op 11 december een prachtige tocht te kunnen voorschotelen. Deze veldtoertocht staat op de kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en staat bij de meeste veldrijders hoog aangeschreven op hun te fietsen tochten. Ook fietsers die geen lid zijn van de NTFU zijn van harte welkom en kunnen ook deelnemen aan de klassieker onder de veldritten.

De start is tussen 8.30 en 10.00 uur bij de kantine van de voetbalvereniging Vorden aan de Oude Zutphenseweg 11 in Vorden. De deelnemers gaan via het natuurgebied Grote Veld met het nodige klimwerk naar de Lochemse Berg. Daarna gaat de route via buurtschap Wilderborch weer terug naar het startpunt. Er zijn twee afstanden waaruit men kan kiezen: 30 of 45 kilometer. De routes lopen grotendeels via mooie bospaden en zandwegen met tussendoor een enkele harde weg om indien nodig weer even op adem te komen. Deze veldtoertocht is mogelijk gemaakt mede dankzij de zeer goede samenwerking met diverse bos- en landgoed eigenaren. Voor sommige stukken is een eenmalige toestemming verleend en de organisatie wil dan ook de deelnemers, die de route op de gps opslaan verzoeken om niet op andere momenten deze mooie route voor zichzelf nog een keer te rijden waardoor de organisatie in de problemen kan komen. Bij de controle/verzorgingspost onderweg worden een drankje, warme bouillon en ook de traditionele gehaktballetjes en broodjes verstrekt. Altijd een goed en gezellig moment om de ervaringen met andere deelnemers te delen. Daar is ook een materiaal en EHBO post aanwezig om eventuele pechgevallen verder te kunnen helpen.

De gehele tocht is duidelijk met pijlen uitgezet en verder in secties verdeeld zodat de organisatie in geval van nood snel de plaats van ongeval/ pech kan bereiken. Ook via een 06 nummer, welke de deelnemers mee krijgen, is tijdens de rit de organisatie bereikbaar. Leden van de VRTC de 8 Kastelenrijders controleren 's morgens regelmatig de rit en brengen indien nodig extra pijlen aan.

Na afloop kunnen de deelnemers zich douchen, de fiets afspuiten en een hapje en een drankje nuttigen in de kantine van de voetbalvereniging Vorden. Leden van de NTFU betalen het gebruikelijke tarief van vier euro en niet leden betalen vijf euro. Jeugdige deelnemers betalen half geld.

Ernest Koers speelt al 62 jaar op kerkorgels

Ernest Koers met zijn vrouw Ans en pastoor Harry Scheve. Foto: PR

KEIJENBORG - Voor zijn jubileum als organist kreeg Ernest Koers uit Keijenborg zondag 27 november aan het einde van de kerkdienst in de Christus Koningkerk in Vorden een kerkelijke onderscheiding. Deze werd uitgereikt door pastoor Harry Scheve namens de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) omdat hij zich al 62 jaar zeer verdienstelijk maakt voor muziek ten dienste van de liturgie.

Door Liesbeth Spaansen

Veertig jaren worden officieel geteld. "Ik speel al vanaf vijftien jaar en ik ben nu 77. Elke zondag orgelspelen," lacht hij. Vakantie houdt hij niet. "Daar geven we niks om. Als het koor vakantie heeft, hoef ik niet te komen, maar dan zijn er toch een paar die wel willen dat ik speel voor de samenzang en dan ga ik wel." De gouden onderscheiding heeft Ernest Koers dan ook meer dan verdiend. "Af en toe hebben ze een stilteviering, dan hoef ik er niet naar toe." Die zondagen kan hij dan besteden aan zijn duiven.

Ernest zat vanaf de lagere school op pianoles bij de heer Vente uit Zutphen. Hij moest iedere dag studeren, maar ging daarna met vriendjes voetballen. Later ging hij op het orgel spelen. "Mijn vader was dirigent van het koor op de Kranenburg en zei: 'Dat kun jij wel'. Hij heeft mij het Gregoriaans bijgebracht."

Met vijftien jaar had hij een vaste aanstelling als organist in Lochem. "Ik woonde op de Kranenburg en ging op de fiets van Kranenburg naar Lochem, 's morgens voor de kerkdienst, 's middags het lof en een keer in de week naar de repetitie," vertelt Ernest Koers. "Dat heb ik gedaan tot militaire dienst." Daar gaf de kapitein hem verlof om elke zondagmorgen met de trein van Deventer naar Lochem te gaan om orgel te spelen. Na de diensttijd werd hij organist in Ruurlo. Na vier jaar trouwde hij met Ans, nu vijftig jaar geleden. "Tijdens de huwelijksplechtigheid in de kerk van Keijenborg wilde het kerkkoor van Ruurlo graag komen zingen. Na overleg met het koor in Keijenborg mocht dat."

Vaak staan twee kerkdiensten op één zondagochtend op het programma. "Ik heb altijd dansmuziek gemaakt, ik stond achter de toetsen. Dan kwam ik 's nachts om twee uur thuis en dan moest ik om half negen in Hengelo in de kerk zitten. Dan was opstaan moeilijk. Maar ik leid er niks onder, als je het graag doet, wat maakt het dan uit. Je vergeet alles, je bent helemaal geconcentreerd op de muziek en het koor. En je moet op de dirigent letten, maar dat gaat vanzelf."

In de katholieke kerken van onder andere Vorden, Keijenborg, Olburgen, Drempt, Hengelo, Gaanderen en Vierakker speelde hij op de zondagochtend, soms de zaterdagavond en rouw- en trouwdiensten door de weeks en hij begeleidde kerkkoren. Naast het spelen gaat er ook tijd zitten in het oefenen van nieuwe muziek en klaarleggen ervan.

Tijdens het Ceciliafeest op zondag 27 november zongen de kerkkoren van Keijenborg en Vorden samen een vierstemmige mis. Naast deze verrassing voor de jubilaris, waren ook alle kinderen en kleinkinderen aanwezig.

De gouden speld van de Sint Gregoriusvereniging werd Ernest Koers opgespeld door pastoor Scheve, waarbij een oorkonde hoorde. Jaap Harmsen sprak de jubilaris namens de Sint Gregoriusvereniging toe. "Harmsen zei dat ik nog drukker was op mijn leeftijd, dan Bennie Jolink: 'Die is ermee gestopt. Als je vanaf je vijftiende jaar tot je 77ste, 62 jaar lang op het orgel speelt in de kerk, dat is toch niet normaal', dat was zo mooi, prachtig!"

"Het was een prachtig weekend," besluit Ernest. Zijn vrouw Ans had deze zomer zware operaties ondergaan, maar zij herstelde goed. "Dat we toch vrijdagavond 25 november onze vijftigjarige trouwdag mochten vieren met de kinderen en kleinkinderen en de onderscheiding. Een weekend om in te lijsten."

Oliebollenactie Harmonie Vorden

VORDEN - Harmonie Vorden organiseert, evenals voorgaande jaren, de jaarlijkse oliebollenactie op vrijdag 9 en zaterdag 10 december. Deze actie is één van de belangrijke inkomstenbron voor de vereniging.

De oliebollen worden gebakken door een aantal eigen leden, die daarvoor vrijdagmorgen 9 december al extra vroeg opstaan, zodat ze u versgebakken oliebollen aan kunnen bieden. Vervolgens gaan de overige leden en Vrienden deze Hollandse lekkernij huis aan huis verkopen. De verkoop vindt plaats op vrijdagmiddag -en avond en de zaterdagmorgen. Het bakken van de oliebollen vind dit jaar plaats in samenwerking met Bakkerij Joop.

De opbrengst van de actie wordt onder andere besteed aan het opleiden van de jeugd. Voor de toekomst van de vereniging is het immers van belang voldoende jeugdige leerlingen te hebben die op termijn kunnen doorgroeien naar de slagwerkgroep of het harmonieorkest. Er staat nu een prachtig orkest en dat wil de vereniging voor de toekomst graag behouden.

Sinds 2014 heeft de vereniging de gehele opleiding weer in eigen hand genomen. Hiervoor zijn een aantal gekwalificeerde en enthousiaste vakleerkrachten aangenomen. Deze, aan het conservatorium opgeleide docenten, begeleiden de leerling bij de eerste stappen op hun muzikale pad. Om de opleiding betaalbaar te houden is de opbrengst van deze actie ieder jaar weer een mooie opsteker.

Wilt zeker zijn van heerlijke oliebollen? U kunt tot donderdagavond 8 december een bestelling plaatsen via e-mail. Ook is het mogelijk om vrijdag de oliebollen te kopen in het Dorpscentrum.

info@harmonievorden.nl

Kampioenswedstrijd Ratti J015

De spelers en staf kijken terug op een fantastisch najaar seizoen. Foto: PR

KRANENBURG - Na 9 wedstrijden ongeslagen (acht gewonnen en één gelijk) mocht de jeugd onder 15 van Ratti zaterdag 26 november thuis aantreden voor de kampioenswedstrijd. Onder mistige omstandigheden was Oeken/Brummen vandaag de tegenstander in 'stadion de Eik'. Vooraf was er een teamfoto met spandoek en vuurwerk gevolgd door een respectvolle minuut stilte ter nagedachtenis aan wijlen Henk Ijben.

De wedstrijd begon rommelig en het was duidelijk dat de spelers kampten met 'kampioenszenuwen'. De passes kwamen vaak niet aan, er werd veel balverlies geleden en het duurde lang voordat de eerste kans werd gecreëerd. Het was Pascal Havekes (tevens topscoorder) die de bal voor langs schoot. Ondanks enkele corners en mooie individuele acties kwam Ratti niet tot scoren. Aan de andere kant was het wel bijna raak. Vanaf de linkerflank belande een afstandsschot boven op de lat en Ratti kwam met de schik vrij. Met een 0 – 0 ruststand werd de kleedkamer opgezocht.
In de tweede helft bleef het spelbeeld ongeveer hetzelfde. In eerste instantie waren er weinig kansen. De wedstrijd kwam dan ook pas laat (20 minuten voor het einde) op gang. Het was Oeken/Brummen dat uit de kluts wist te scoren. Met nog 20 minuten te gaan wist Ratti wat hun te doen stond. Aanvallen en scoren, en dat gebeurde ook. Vanaf de rechterflank was het Seye Groot Roessink die met een fantastische boogbal van afstand de keeper van Oeken/Brummen versloeg. De euforie was groot, maar Ratti wilde meer. Het ging op jacht naar drie punten en een glansrijk kampioenschap. En dat kwam er. Ondanks enkele gevaarlijke tegenstoten van Oeken/Brummen was het invaller en gelegenheidslinksbuiten Nick Lichtenberg (normaal gesproken keeper of linksback) die met een bekeken schop de keeper passeerde in de korte hoek. Een paar minuten billen knijpen volgden, maar Ratti hield voet bij stuk en het kampioenschap was een feit met een 2-1 eindstand. Na afloop was er heerlijke cake en wat drinken in de kantine. Het bestuur schonk een bijdrage ter ere van het kampioenschap en er was een trofee/aandenken voor alle spelers. Ook mocht de Jip en Janneke champagne worden ontkurkt, een waar confettifestijn volgde. Sinterklaas deed eveneens een duid in het zakje en trakteerde de spelers op een heerlijke chocolade letter. Ter afsluiting mocht het gehele team op kosten van Hilux genieten van een lekker maaltje bij Plaza Vorden. De spelers en staf kijken terug op een fantastisch najaar seizoen met veel inzet en boven alles een goede sfeer en veel spelplezier. Ratti bedankt zijn sponsors, de ouders en alle andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan de spelvreugde en het succes.

Dash doet goede zaken in Emmen

VORDEN - Zaterdag 3 december mocht de Vordense formatie aantreden tegen Emmen'95. Met maar liefst vijf blessures kwam het aan op de nog acht overgebleven fitte speelsters. De spoeling is dun, maar er komen betere tijden aan.

De start van de eerste set was goed. Dash serveerde goed en liet Emmen de fouten maken. De sfeer was goed en zelfs de scheidsrechters genoten van enkele lange rally's. Met goed teamwerk en veel reddingsballen, wist Dash de set eenvoudig naar zich toe te trekken met 17-25. Set twee was anders. Emmen kon nu gelijk meedoen in de eerste paar punten. De service druk was hoger en de rally's werden rommelig. Door wat persoonlijke fouten kwam Emmen weer op achterstand, maar Dash wist niet te profiteren. Met 2 punten verschil maakte de thuisploeg de set af 25-23 en trok de stand weer gelijk.

Set drie was een redelijke kopie hiervan. Al stond Vorden eerst nog een paar punten voor. Emmen kwam aan het einde van de set goed terug en door een discutabel punt op 24-25, was de set voorbij. Dash keek tegen een 1-2 achterstand aan en wist wat het te doen stond.

Dash knokte zich terug en liet Emmen niet in haar spel komen. Bij de stand van 14-19 kwamen de tellers erachter dat Dash niet goed stond opgesteld. Echter, ze konden niet echt concreet benoemen wat er mis is gegaan. Even leek het erop dat de stand omgezet zou worden naar 15-18. De scheidsrechters konden alleen niet aangeven op grond waarvan deze beslissing werd gemaakt. Dus werd het van tafel gegooid en kon er weer gevolleybald worden na een lange break. Dit gaf Dash de boost om te laten wat ze waard zijn. Met één fantastische serveserie stond het binnen een paar minuten 2-2 in sets (14-25).

Dit goede spel werd doorgezet in de 5e set. Het leek alsof er van vermoeidheid geen sprake was ondanks de krappe selectie. Dankzij een tactische wissel en een muur aan het net waar de aanvalsters van Emmen niet langs kwamen werd de set vrij gemakkelijk binnen gesleept met 10-15.

Dit zijn belangrijke punten en daarom werd met trots het Vordense volkslied gezongen door de zaal in Emmen. Volgende week staat er weer om 17.45 uur een thuiswedstrijd op het programma tegen Oranje Nassau D1. Zij staan momenteel op een tweede plek, maar in deze bijzondere competitie is van alles mogelijk. Dus er gaat weer hard getraind worden om wat punten uit deze wedstrijd te slepen.


Vorden voorkomt op nippertje verlies

VORDEN - Vorden 1 heeft afgelopen zondag op het nippertje haar derde achtereenvolgende 1-0 verlies kunnen voorkomen. In de laatste 10 minuten, inclusief blessuretijd, wist de formatie van trainer Michel Feukkink de 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 winst. Het laatste kwartier was sowieso een zeer hectisch gedeelte van de wedstrijd, want met maar liefst 4 rode kaarten, waaronder de trainer en de grensrechter, moest Varsseveld niet alleen een nederlaag slikken, maar ook nog eens twee plaats verwijzingen. Het is duidelijk welke persoon na afloop in de kantine en de bestuurskamer als meeste besproken werd.

Vorden 1 begon erg sterk aan deze altijd lastige uitwedstrijd in en tegen Varsseveld. Het positiespel was goed verzorgd, op het middenveld waren Roy Böhmer en Koen Oosterhuis zeer dwingend aanwezig en ook het aanvalsspel was goed verzorgd. Het 1e elftal kon zichzelf echter niet belonen en toen na een minuut of 25 de wedstrijd wat meer in evenwicht kwam, sloeg Varsseveld direct toe, want in de 30e minuut werd een kopbal vanuit een corner bij de 2e paal ingekopt. In het laatste kwartier werd Varsseveld nog een keer erg gevaarlijk toen de snelle buitenspeler vanaf de rechterkant de bal terug legde op ongeveer 14 meter en de spits vanuit de draai gevaarlijk in schoot. Keeper Robin Verstege reageerde echter attent en tikte deze inzet uit de linker benedenhoek. Vorden had nog een goed lopende aanval over de rechterkant waarbij de voorzet van Bart Stokman maar net naast werd getikt door een verdediger van Varsseveld.

Na de rust bleef Vorden de meest dwingende ploeg en ging het op jacht naar de gelijkmaker. Het elftal had een zeer hectische slotfase nodig om zelfs tot de volle winst te komen, want een kwartier voor tijd ging een middenvelder in de fout en ontving de rode kaart na een overtreding op Koen Oosterhuis. Toen 10 minuten later de rechtsbuiten ook nog eens twee keer binnen een minuut geel kreeg, kon ook deze speler vertrekken. Met 11 tegen 9 bleef Vorden rustig opbouwen en benutte het de zijkanten goed, waardoor er steeds maar weer gevaarlijke situaties bleven ontstaan bij de voorzetten van vooral de linkerkant. Uit één van deze voorzetten van Sam Abbink kon Bart Stokman bij de 2e paal binnen tikken en bracht zodoende de stand in de 89e minuut op 1-1. Bij de aftrap van Varsseveld bleef de trainer Sander Hoopman maar in het veld staan en commentaar leveren en prompt kreeg hij ook de rode kaart. Vorden ging echt voor de winst en voor Varsseveld was het 'vrouwen en kinderen eerst' in deze slotfase, maar na wederom een goede aanvalsopzet via de linkerkant gaf Sam Abbink de bal in de 98e minuut voor op Frank Hiddink en deze ontpopte zich tot matchwinner van Vorden; 1-2.

Vorden speelt as. Zondag haar laatste (thuis)wedstrijd van het kalenderjaar 2016 en treed dan aan tegen de nummer laatst Babberich.


Kerstrecital in Russische sferen in de Vordense Dorpskerk

VORDEN - Op zondagmiddag 11 december aanstaande, aanvang 15.30 uur, geen ultradiepe basstemmen van zwaar bebaarde Russische zangers in de Dorpskerk van Vorden maar de volle warme klank van een mezzosopraan en het sublieme spel van een jong pianotalent. Beiden van Russische origine. Het hele programma is dan ook in het Russisch.

Valeria Boermistrova heeft samen met de pianiste Sofia Vasheruk een uitgelezen en uitgebreid programma met een scala aan componisten uit diezelfde landstreken samengesteld. Tijdens dit concert vertolkt Sofia solo op de piano tevens een aantal composities van Tsjaikovski en Rachmaninov. Ze begeleidt Valeria met liederen en aria's van Rimski-Korsakov, Glière, Dargomyszjki, Gretchaninov, Glinka, Rachmaninov, Cui en Tsjaikovski.

Sofia Vasheruk (1988) af op 6-jarige leeftijd haar eerste concert als begeleidster van een koor in Duitsland. Ze studeerde aan de Chopin Academie in Moskou en studeerde daar in 2007 cum laude af. Ze werd uitgenodigd om in Nederland haar studie te vervolgen op het ArtEZ Conservatorium in Enschede bij prof. Michail Markov. In 2012 studeerde zij af met de hoogst mogelijke score. Ze behaalde vele prijzen en brak door nadat ze in het 'Muziekgebouw aan het IJ' in Amsterdam het pianoconcert no. 1 van Tsjaikovski speelde.

Valeria Boermistrova, studeerde in Moskou koordirectie en zang aan het Musical College. Ze trad regelmatig op in Rusland en in enkele West-Europese landen. Ze vervolgde haar zangstudie aan de Schola Cantorum Braziliensis in Basel. Thans heeft zij een levendige concertpraktijk en is actief in diverse professionele ensembles. Sinds 1995 vormt zij een vast duo met Henk Linker. Samen treden ze op met muziek vanaf de 14e - t/m de 20e-eeuw. Ze gaven concerten in Nederland en o.a. Zwitserland, Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten.

Toegang 12 euro, t/m 16 jaar vrije toegang. Kaarten aan de kerk.

www.vasheruk.com
www.orgel-mezzo.nl

www.vriendenvande- dorpkskerkvorden.nl

concerten@vriendenvan- dedorpskerkvorden.nl

0575-556381

Zang- en ontmoetingsdienst Achterhoek

ZELHEM - Zondagmiddag 11 december is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georganiseerd door Stichting de Opdracht. Dit zal plaatsvinden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In deze bijeenkomst, die om 16.00 uur begint, hoopt de heer H.G. Dijkman uit Vorden voor te gaan. Een zang- en muziekgroep uit Westerhaar zal meewerken aan deze samenkomst. Kees van Dusseldorp zal de samenzang op piano begeleiden. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Na afloop is er koffie. Bel of raadpleeg de website voor meer informatie.

Te Pas veertig jaar lid PV de Koerier

Postduivenvereniging de Koerier huldigt E.G. te Pas. Foto: PR

ZELHEM - Afgelopen weekend huldigde postduivenvereniging de Koerier uit Zelhem haar jaarlijkse kampioenen. Elke kampioen kreeg zijn of haar waardering onder een flink applaus en een mooi diploma, uitgereikt door de voorzitter Hans Menkhorst en secretaris Sander Gemmink.

Deze avond 3 december was voor de club en haar leden extra bijzonder omdat er een lid veertig jaar een trouwe clubgenoot was. Deze avond werd de heer E.G. Te Pas in het zonnetje gezet.

Een mooie speld, een grote bos bloemen en een lekkere fles om de winter door te komen werden overhandigd en met een warm applaus werd er stilgestaan bij dit bijzondere clubmoment.

Namens alle leden en het bestuur wil de vereniging hem nogmaals bedanken voor de waardevolle periode van leuke momenten en hopen nog jarenlang van hem als lid te mogen genieten in de gezelligste club van de Achterhoek.

Werkzaamheden voor creëren van veilige ruiterroutes

Aanleg ruiterpad met behulp van vrijwilligers/Gert Breuker. Foto: Natuurmonumenten

VORDEN/WARNSVELD - Langs de Oude Borculoseweg verhoogt Natuurmonumenten de veiligheid voor ruiter en weggebruiker door het realiseren van een verbinding tussen verschillende ruiterroutes door het bos. De werkzaamheden bestaan uit het klepelen van de bosgrond. Er hoeven geen bomen te wijken. Het werk is eind 2016 afgerond.

De verbinding wordt gelegd tussen ruiterpad Onderlaatse Laak en loopt via 't Waliën naar het Grote Veld. Het nieuwe pad van 1,4 km kruist de Almenseweg en sluit aan op de Enzerinckweg. Het wordt niet een heel breed pad, maar ruiters hoeven zo niet meer langs de Oude Borculoseweg te rijden.

Het was een grote wens van paardenpensions en –bezitters rondom het Grote Veld om dit stuk veiliger te kunnen afleggen. Daarnaast werd de berm door de paarden kapot gereden. Tevens knapt Natuurmonumenten stukken ruiterpad op het Grote Veld op.

De verbinding wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een mooie bijdrage van de gemeente Bronckhorst in samenwerking met Achterhoek Toerisme en vrijwilligers van Natuurmonumenten.

Kerstconcert Vordens mannenkoor sluit jubileumjaar af

Vordens Mannenkoor sluit jubileumjaar af met Kerstconcert. Foto: PR

VORDEN - Het Vordens Mannenkoor, onder leiding van Christo Guenov, geeft hun jaarlijkse kerstconcert op zondag 18 december in de Dorpskerk Vorden. Het concert is tevens de afsluiting van het tachtigjarig jubileum. Aanvang 14.00 uur. Het koor heeft vanwege de afsluiting van het jubileumjaar gekozen om nog een keer de gasten uit te nodigen die hebben meegewerkt aan hun twee jubileumconcerten: Miranda Berends (zang), Ludo Eijkelkamp (bariton solist van het koor), Magdalena Kadziolka (dwarsfluit), Timmy van Lingen (zang), Rita en Wendy (Vordens zangersduo), Monique Sleumer (zang) en Lucian Venderink (pianobegeleiding).

Levende kerststal en sfeervolle kerstmarkt

BAAK - In en rondom de kerk wordt op zondag 11 december de jaarlijkse, gezellige kerstmarkt gehouden. De organisatie pakt het dit jaar grootser aan dan voorgaande jaren; er is van alles te zien, te doen, te koop en te beleven. Er wordt een zeer gevarieerd programma gepresenteerd.

Voor het eerst is er tijdens de kerstmarkt een levende kerststal met Jozef, Maria, het kindje Jezus, de ezel en schapen. Zorgboerderij De Mettemaat uit Hengelo verzorgt deze uitbeelding van het eeuwenoude kerstverhaal. Het koor Feeling uit Drempt treedt om 11.45 uur op. Feeling is een koor van ongeveer dertig enthousiaste vrouwen onder leiding van Ine Buiting. Zij zingen tijdens deze kerstmarkt, zoals hun naam al aangeeft, vele (kerst)liederen met gevoel.

Vanaf 13.00 tot ongeveer 14.00 uur, afhankelijk van de belangstelling, rijdt een paard met wagen ritjes door het mooie dorp. Dit onderdeel van het programma is onder voorbehoud in verband met de vogelgriep. Jonge sporters van gymnastiek- en dansvereniging DOG Baak geven om 14.00 uur een demonstratie in Concordia, dat naast de kerk is gelegen. De leden van Dance4kidz geven een spetterende dansvoorstelling, de gymmeisjes van groep 4 hebben een kleurrijk attribuut bij hun performance en de selectiegroep turnen showt hun kunnen op de tumblebaan.

Beeldhouwatelier Baak is deze dag ook open. De beeldentuin van Anne van der Vliet-Brouwer ligt ook naast de kerk, maar aan de andere kant en is via de kerktuin te bereiken. Hier zijn vele kunstwerken in de tuin en het atelier te bewonderen. In het verwarmde Martinushuus, het achterste deel van de St. Martinuskerk aan de Pastoriestraat hebben ruim dertig deelnemers een grote diversiteit aan mooie, bijzondere, lekkere en nostalgische artikelen uit de regio uitgestald. Zo zijn er sieraden van diverse materialen, warme sjaals, hoeden, jam en chutneys, vleesproducten, houtsnijwerk, bloemstukken, kaarten, glaskunst, brocante, curiosa, keramiek, accessoires en natuurlijk kerstartikelen. Het Breicafé Baak heeft de afgelopen tijd onder andere heel veel knuffels gebreid voor deze kerstmarkt. De opbrengst van de verkoop hiervan komt geheel ten goede aan het Martinushuus.

Voor de kinderen staat dit jaar weer de knutseltafel klaar. Voor vijftig cent kunnen ze kerstkaarten en kerstboomhangers maken of kaarsen versieren met kneedwas of iets anders knutselen. De kraam met de overheerlijke oliebollen, koffie, thee of glühwein met wat lekkers staat vanzelfsprekend weer in de kerk. De eet- en drinkhoek wordt verzorgd door de gezamenlijke horeca. De kerstmarkt in Baak is op zondag 11 december van 11.00 tot 16.00 uur en heeft voor elk wat wils. Iedereen is van harte welkom.

Bel voor meer informatie.

Kerst op de Kranenburg

KRANENBURG - Evenals in voorgaande jaren organiseert het Heiligenbeeldenmuseum in de H. Antonius van Paduakerk te Kranenburg de tentoonstelling 'Kerst op de Kranenburg'. Daarbij zullen honderden kerstgroepen in de sfeervol in kerstsfeer ingerichte kerk worden tentoongesteld.

Naast de vele kerstgroepen uit onze eigen collectie en de bij de kerk behorende Cuypersgroep in grotopstelling zullen dit jaar de topstukken van de uitgebreide verzameling van Ida en Peter Diemer uit Veenendaal opgesteld staan. Zij zijn beide enthousiaste verzamelaars van kerstgroepen en leden van de Vereniging van de Vrienden van de Kerstgroep. Daarnaast worden de recent verworven grote kerstgroep uit de inmiddels gesloten Andreaskerk te Brummen en de in bruikleen gestelde kerstgroep van de geloofsgemeenschap H. H. Martelaren van Gorcum uit Rekken tentoongesteld. Tevens zal dit jaar het klankbeeld over de Driekoningen te bewonderen zijn.

Officiële opening
U bent van harte uitgenodigd voor de officiële opening van deze kersttentoonstelling op vrijdag 9 december 2016. U bent welkom vanaf 10.30 uur waarbij u met een kopje koffie wordt ontvangen. Aansluitend aan de opening zal het klankbeeld in de ontvangstruimte worden vertoond en wordt u rondgeleid door de expositie.

Kranenburgse kerstfair

KRANENBURG - Op zondag 11 december van 11.00 tot 17.00 uur organiseert het Kranenburgs Belang voor de tweede keer de 'Kranenburgse Kerstmarkt' naast het klooster van Kranenburg op het voorterrein van het Heiligenbeeldenmuseum en de Cuypers pastorie.

Op het voorterrein van de kerk en pastorie wandel je op zondag 11 december een echte kerstwereld in!Terwijl je geniet van de kraampjes met ambachtelijke heerlijkheden uit de Achterhoek zoals honing, wijn, biologische kaas, noten, wijn en bonbons zijn er ook met de hand gemaakte sieraden, speelgoed, kaarsen, ansichtkaarten en nog veel meer. Er zullen houtvuren branden en er zijn oliebollen, appelflappen, chocolademelk of glühwein verkrijgbaar. Ook kun je een bezoek brengen aan het Heiligenbeelden museum dat open is met een nieuwe prachtige tentoonstelling van kerststallen.

Ook wordt er een kerstwandeling georganiseerd. De route is ongeveer 10 km met een pauze en versnapering onderweg. Starten kan tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij de kraam van het Kranenburgs Belang. Voor wie wil is er bij terugkomst bij de pastorie erwten- of tomatensoepen stokbrood.

Koopavond in sfeervol Bronkhorst

In sfeervol Bronkhorst wordt een koopavond gehouden. Foto: Liesbeth Spaansen

Mooie cadeaus en leuke acties van diverse winkeliers

BRONKHORST - De ondernemers uit het stadje Bronkhorst hebben de handen ineen geslagen en organiseren een koopavond op donderdag 15 december van 18.00 tot 21.00 uur. Het stadje is sfeervol verlicht en bij elk huis en elke winkel staat een verlichte kerstboom.

Marian Zuidema van BronkhorstDownTown verkoopt in december al vijf jaar John Bardale kleding in Bronkhorst. Om dit jubileum te vieren wilde zij een koopavond organiseren voor haar vaste klanten.

Tijdens een gesprek met een andere ondernemer die open dagen gaat organiseren voor zijn vaste klanten, ontstond het idee om dit samen te doen, om elkaar te versterken. Na de andere ondernemers te hebben gesproken, die ook erg enthousiast waren, wordt nu gezamenlijk een koopavond georganiseerd.

Deze avond zijn mooie cadeaus te verkrijgen en er zijn leuke acties bij onder andere De Olde Schuure – streekproducten en cadeaupakketten, Kiki – Glas en Keramiekatelier, De Heeren van Bronkhorst – juwelen en antiek, Het Dickens museum – winkel, Lötters Edelstenen en Beeldengalerie, Kaarsenmakerij Bronkhorst, Alofsen Edelsmid, BronkhorstDownTown – Engelse kleding.
Daarnaast is het gezellig en sfeervol bij de Bronkhorster horeca: Herberg de Gouden Leeuw en het Wapen van Bronkhorst.

Midwinterhoornblazers van d'Olde Roop komen de sfeer verhogen.

Gouden medaille voor judoka Hieke Bielderman

Gouden medaille voor judoka Hieke Bielderman. Foto: PR

Vijfhonderd judoka's streden om prijzen

ACHTERHOEK/VORDEN - Zaterdag 3 en zondag 4 december was Nippon Judo Achterhoek te vinden op het Frans Odijk Judotoernooi in Wijk bij Duurstede. Meer dan vijfhonderd judoka's streden hier mee om de prijzen.

Nippon Judo Achterhoek was met elf judoka's aanwezig waarvan er negen in de prijzen vielen. Zaterdag 3 december mocht Isabelle Enklaar (Lochem) bij de meisjes -12 jaar het goud mee naar huis nemen. Op zondag 4 december was het de beurt aan de -15 en -18 jarigen. Onder leiding van de coaches Antoinette Hennink en Ricardo Chirco ging het goud ging naar de judoka's: Hieke Bielderman (Vorden), Jonna Groot Zevert (Groenlo), Katja Kuznetsova (Lichtenvoorde), Naomi Loffeld (Ruurlo), Ilsa Beeftink (Zelhem) en Annemijn Salomons (Hengelo Gld). Zilver was er voor Luuk van Nieuwland (Hengelo Gld). Gerben ten Have (Ruurlo) en Nila Meulman (Barchem) vielen helaas net buiten de prijzen.

Jolanda 12,5 jaar in dienst bij Schoenmode Hermans

Jolanda Eppingbroek. Foto: PR

HENGELO - Jolanda Eppingbroek was donderdag 1 december alweer 12,5 jaar in dienst bij Schoenmode Hermans in Hengelo. Ze maakte destijds de overstap vanuit de kledingbranche en vond een prima aansluiting in de schoenen. "Je gaat in beide branches met mensen en mode om en biedt voor de mensen een luisterend oor", weet eigenaresse Elise Wiendels. De medewerkster van Schoenmode Hermans wandelt graag in haar vrije tijd en loopt ook in Nijmegen de Vierdaagse mee. Namens al het personeel van de winkel werd zij gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Lichtjes op Bronckhorster oorlogsgraven

BRONCKHORST - In de Gemeente Bronckhorst zullen op kerstavond 24 december kaarsjes worden aangestoken op Oorlogsgraven in Hengelo, Hummelo, Baak, Steenderen, Olburgen, Zelhem, Halle en Vorden. De kaarsjes zullen de hele nacht blijven branden.

Het wordt de tweede keer dat de graven in het kaarslicht worden gezet. Met het aansteken van de lichtjes wil de initiatiefnemer voor Bronckhorst Gerrit Bruggink, en vrijwilligers bijdragen aan de kerstgedachte. "We willen onze dankbaarheid tonen aan de mannen die ruim zeventig jaar geleden hun leven hebben gegeven, waardoor de mensen nu in vrede kerst kunnen vieren. Dit jaar wordt dit gedaan door vrijwilligers uit de gemeente. De doelstelling is, om de scholen erbij te gaan betrekken, dit om voor de toekomst de gedachte aan onze bevrijders en vrijheid waarin we nu leven te blijven gedenken met een kleine dankbare gedachte door middel van een kaarsje op het graf van de bevrijders. Op kerstavond met schemer, dit zal zijn rond 16.00 en 17.00 uur zullen de kaarsjes ontstoken worden. Van deze zullen dan foto's gemaakt worden en geplaatst worden op de website van Lichtjes op Oorlogsgraven.

Oorlogsgraven zijn niet alleen die van gevallen Nederlandse of geallieerde militairen. Maar ook de mensen van het verzet. Er is niet een landelijk protocol voor het plaatsen van lichtjes. "U mag de lichtjes plaatsen zoals u zelf wilt, maar wilt u er wel voor zorgen dat wat u doet waardig is?"

Fusie Alzheimer Nederland afdeling Zutphen, Lochem, Vorden

REGIO - Per 1 januari 2017 fuseren drie besturen van Alzheimer Nederland. Het betreft de afdelingen Achterhoek, Zutphen, Vorden, Lochem e.o. en Doetinchem e.o. Na de fusie heet de afdeling Oost-Gelderland. Voor deze fusie is gekozen omdat de bestuursleden verwachten gezamenlijk krachtiger en efficiënter een regionaal activiteitenplan te kunnen ontwikkelen en een betere lokale uitvoering te kunnen realiseren. Tevens kan er efficiënter worden omgegaan met mensen en middelen. Het nieuwe bestuur, dat is samengesteld uit de drie huidige besturen met een nieuwe voorzitter, ervaart deze fusie als 'samen staan we sterker'. De zes Alzheimer Cafés in Berkelland, Lichtenvoorde, Zutphen, Lochem, Dieren/Doesburg en Doetinchem blijven bestaan zoals men gewend is. Natuurlijk blijven ook de huidige contacten bestaan en blijven de vrijwilligers van de drie werkgebieden actief betrokken.

Bridgen in Toldijk

TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub Bronkhorst woensdag 30 november, de derde avond van de derde ronde gewone competitie. In de A-lijn tien paren, in de B-lijn dertien paren en C-lijn elf paren. Een combitafel tussen paren van lijn B en lijn C. In de A-lijn twee scores boven de 60%, in de B- en C-lijn geldt dat voor beide eerste plaatsen.

Uitslag. Lijn A: 1. Joke Damveld & Hans Oldhoven 61,88%, 2. An Wortel & Paul Niks 60,31%, 3.Will Snelder & Bert Botschuyver 55,98%. Lijn B: 1. Margaret Heijting & Gerda Tankink 61,67%, 2. Karen Notten & Joop te Veldhuis 59,17%, 3. Aartje Bernards & Pop Grizell 55,83%. Lijn C: 1. Emmy Stegeman & Harrie Pelgrom 60,94%, gedeelde tweede plaats met 59,38%: Jan Veenhuis & Joop Rutten en Paulien Gasseling & Minie Peters. Volgende week weer bridgen op donderdag 8 december, de vierde avond van de derde ronde. Afmelden minstens vóór 12.00 uur op de wedstrijddag via het mobiele nummer van de club: 06-25198329.

De Muzikale Ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke programma De Muzikale Ontmoeting bij Radio Ideaal is er weer een studiogast uitgenodigd. Drs. H.J. Boon uit Zelhem zal op maandag 12 december aan het programma meewerken. Op maandag 19 december zal Pastor J. van Kranenburg een overdenking houden. Dit programma wordt iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor de uitzending aangevraagd worden via 0314-622878.

IVN stadswandeling Bronkhorst

BRONKHORST - Natuurorganisatie IVN Noord-Midden Achterhoek heeft zondagmiddag 11 december een stadswandeling georganiseerd in Bronkhorst. Ervaren gidsen zullen de deelnemers in kleine groepen voorgaan en vertellen over de ruim duizendjarige geschiedenis van deze plaats en de vele mooie latere huizen en andere panden. De gidsen gaan ook in op de strategische ligging van het voormalige kasteel: langs de IJssel op een rivierdekzandrug. De tocht begint om 14.00 uur op de grote parkeerplaats aan de oostkant van Bronkhorst (voor navigatiegebruikers: Onderstraat 14 Bronkhorst) en duurt ongeveer 2 uur. Aan de wandeling zelf zijn geen kosten verbonden, maar een gift is welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor nadere informatie, bel of mail Gerard Wesselink.

Alle piraten verzameld bij boekpresentatie

Bennie Roozegaarde van Radio Milano tussen uitgever Willy Hermans en schrijver Hugo Heideman met het eerste exemplaar van het boek Geheime Zenders in de Achterhoek. Foto: Radio Ideaal/Gerrie Evers

Overhandiging van het eerste exemplaar aan etherpiraat

HENGELO – Boekpresentaties van Uitgeverij Hermans zijn nooit saai. Het boek 'Geheime Zenders in de Achterhoek' is zaterdag voor een stampvolle zaal gepresenteerd in Zalencentrum De Radstake. Talloze voormalige piraten en meer dan vijfhonderd liefhebbers waren aanwezig bij de overhandiging van het eerste exemplaar door auteur Hugo Heideman aan de bekendste Achterhoekse etherpiraat Bennie Roozegaarde. Daarna maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om hun gekochte exemplaar te laten signeren door Hugo Heideman en Bennie Roozegaarde. Met optredens van Tinus Hoekstra en De Paloma's werd deze Piratenavond een daverend succes.

De eerste reacties op deze nieuwe publicatie van Uitgeverij Hermans waren uitermate lovend. Enkelen legden het boek na een eerste snelle goedkeuring even weg om in het feestgewoel te storten. Het lezen en bekijken van de foto's kon voor hen wel op een later moment. Anderen konden niet wachten en zochten toch al een rustiger plekje om het boek door te bladeren.

In deze uitgave schrijft Hugo Heideman (Zelhem, 1969) over het roemruchte radiopiratentijdperk. Rond piratenzenders heeft altijd een zweem van mysterie en illegaliteit gehangen. Er werd in een kat-en-muis spel steeds grootscheeps jacht gemaakt op etherpiraten door politie en Radio Controle Dienst. Peilingen, razzia's en politie-invallen waren aan de orde van de dag. Ze lieten zich er niet door uit het veld slaan en zonden snel weer uit vanuit hun studio in een kippenschuur, duivenhok of zolder. De meeste piraten bedoelden het goed en wilden niet meer dan hun veelal Nederlandstalige liedjes in de ether brengen, omdat deze op de landelijke zenders niet aan bod kwamen.

Geheime zenders waren mateloos populair

In het noorden en oosten van het land waren de geheime zenders vooral in de jaren '70 en '80 mateloos populair en zeker in de Achterhoek. Elk dorp kende tientallen geheime zenders. Het meest bekend was Radio Milano dat in het hele land te beluisteren was. Twee politie-invallen in de boerderij van Bennie Roozegaarde in Zelhem brachten honderden mensen op de been die de acties probeerden te saboteren.

Bij de eerste inval legden omstanders een dood varken op een politieauto en droop de politie af. Twee jaar later werd na een half jaar voorbereiding een hele politiemacht inclusief M.E. ingeschakeld. Tevergeefs, want de zender werd nooit gevonden en Roozegaarde heeft de verblijfplaats nooit onthuld. Zelfs het landelijke nieuws schonk er veel aandacht aan. Uniek in het boek zijn de nooit eerder gepubliceerde foto's van de inval in 1981.

Hugo Heideman was zelf een actieve piraat met zijn zender Radio Ariande en werd al op jonge leeftijd besmet met het piratenvirus. Hij verzamelde verhalen van een groot aantal piratenzenders uit de Achterhoek, waardoor een fraai beeld wordt geschetst van een tijd die voor piraten en luisteraars erg spannend was, maar bovenal voor de liefhebbers veel nostalgie op zal roepen.

Heideman interviewde niet alleen collega-piraten, maar ook Otto Duursma die als opperwachtmeester bij politie-invallen aanwezig was en Wim Eelderink, als technicus en antennespecialist een belangrijk man voor veel piraten. Heideman beschrijft tevens de overgang naar een legale lokale omroep als Radio Ideaal die in december 25 jaar bestaat.

Hugo Heideman is zondag 4 december te gast bij het radioprogramma OVT van de VPRO op Radio 1. Hiermee is door uitgever Hermans weer een bijzonder stukje Achterhoekse historie vastgelegd.

Opbrengst 8.500 euro voor Kanjers voor Kanjers

Grote deelname andermaal aan het Achterhoek WielerSpektakel. Foto: Theo Huijskes

Zesde editie van het Achterhoek Wielerspektakel

REGIO - Ook de zesde editie van het Achterhoek WielerSpektakel heeft de Stichting Kanjers voor Kanjers geen windeieren gelegd. De belangstelling, en dat zowel actief als passief, was afgelopen zondag andermaal van dien aard dat de organisatie van dit jaarlijkse wielerevenement aan Kanjers voor Kanjers voor al het goede werk ten behoeve van kinderen een donatie van 8.500 euro kon toezeggen.

Door Theo Huijskes

De Radstake in Varsseveld ademde afgelopen zondag gedurende de gehele dag een echte wielersfeer uit. Zowel binnen, en dat in alle vertrekken alsmede in de paardenmanege, maar ook op de buitenterreinen van dit bekende uitgaanscentrum was het een drukte van belang; een gezellige drukte wel te verstaan. Het vastgestelde programma kende met tal van aantrekkelijke onderdelen ook dit jaar een echt gevarieerd karakter. Bovendien werkte het weer goed mee, zodat iedereen na afloop tevreden huiswaarts keerde.

De coördinatie van de totale organisatie lag bij John Theissen, tevens bestuurslid van Kanjers voor Kanjers, in goede handen. Met name over het aantal deelnemende sporters was Theissen zeer tevreden. "In totaal begroeten wij vandaag 1.075 deelnemers aan het Achterhoek WielerSpektakel, waarbij het een extra vermelding verdient dat hiervan maar liefst 850 sporters deelnemen aan de veldtoertocht. Dit geeft aan dat wij hier te maken hebben met een evenement dat bij jong en oud bijzonder in de smaak valt. Maar de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat dit alles niet mogelijk is zonder de medewerking van talrijke sponsoren en vrijwilligers. Daarbij heb ik het met name over materiële sponsoring. Sponsoren die materialen, specifieke attributen en dergelijke beschikbaar stellen om alles in goede banen te kunnen leiden. Zonder hen kunnen wij alles wel willen, maar bereiken wij in de praktijk weinig tot niets."

Onder de aanwezigen waren vanzelfsprekend ook enkele ambassadeurs van Kanjers voor Kanjers. Naast oud-wielrenner en tegenwoordig ploegleider Tristan Hoffmann, naar wie ook de jaarlijks in Frankrijk of Italië te houden challenge is vernoemd, kwam ook Jelle van Gorkom een kijkje nemen en daarbij tevens prijzen uitreiken.

Van Gorkom, winnaar van een zilveren medaille op het onderdeel BMX tijdens de dit jaar gehouden Olympische Spelen in Rio de Janeiro, was bijzonder goed gemutst na enkele trainingsweken in Zuid-Afrika.

Niet mogelijk zonder hulp sponsoren en vrijwilligers

"Naast uiteraard het verrichten van de nodige trainingsarbeid heb ik enkele fantastische weken gehad. Even weg uit Nederland, waar ik in de afgelopen maanden volop in de belangstelling stond. Daarnaast met vriendin Doete, die daar momenteel verblijft, mooie dagen doorgebracht. Iets waar wij beiden erg aan toe waren. Afgelopen vrijdag in Nederland teruggekeerd en nu uiteraard even mijn gezicht laten zien bij dit wielerspektakel. Een fantastische organisatie en een mooi deelnemersveld. De wielersport leeft hier volop!"

Midwinterhoornwandeling rond Lievelde

Op enkele plekken langs de route staan midwinterhoornblazers. Foto: PR

LIEVELDE - Kaasboerderij Weenink houdt op zondag 11 december weer een midwinterhoornwandeltocht. Ook dit jaar weer in samenwerking met de midwinterhoorngroep Lievelde.

De tocht gaat door het Grieze Veld, een natuurgebied ten oosten van Lievelde en door het Modderslat. Aan de Zwolseweg is er een pauzepunt. Er is keuze is uit drie afstanden: 7,5, tien of vijftien kilometer. Er kan tussen 09.30 en 11.30 uur gestart worden bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde. Onderweg staan vuurkorven waaraan de wandelaar zich kan warmen. Bij de start is er koffie met iets lekkers. Onderweg is er glühwein en warme chocoladedrank en na afloop staat voor wandelaars een kop huisgemaakte erwtensoep klaar. Ook is er gelegenheid authentieke kerstinkopen te doen op de kaasboerderij, waar ook kerstpakketten worden gemaakt en verkocht. Op de boerderij van de familie Weenink worden ook creatieve workshops zoals kaasmaken, koken en schilderen gehouden waarvoor diverse arrangementen mogelijk zijn. De midwinterhoornwandeltocht is met tradities omgeven. Het midwinterhoornspelen wordt voor het eerst beschreven in 1485 en kwam vooral voor in de grensstreek, waar smokkelaars er dankbaar gebruikt van maakten om elkaar te waarschuwen voor de 'kommiezen' (douaniers). Tegenwoordig wordt er in groepjes geblazen op kerstmarkten en open zondagen en zoals nu tijdens winterwandelingen. Op vier plekken langs de route staan leden van de groep via melodieuze tonen - 'de olde roope' genoemd - naar elkaar te blazen in een vraag- en antwoordspel. Nooit zal er tegelijk worden geblazen, want dat is volgens de traditie een heiligschennis. "Op de eerste zondag van advent 'blaost ze an' en op Driekoningen (6 januari) 'blaost ze af' ", vertelt Peter Weenink. Dat zogenaamde 'afblaozen' gebeurt ook bij Kaasboerderij Weenink. De midwinterhoorngroep Lievelde oefent bij Kaasboerderij Weenink en de leden zouden de groep nog graag willen uitbreiden met een mix van heren en dames. "Nieuwe blazers zijn welkom bij onze groep", zo vertellen ze.

Santa Run voor het goede doel Kanjers voor Kanjers

Honderden Kerstmannen en -vrouwen rennen voor het goede doel over een parcours. Foto: Tetske Rouweler

LOCHEM - Zaterdag 17 december is het zover, de derde Santa Run vindt plaats. Honderden Kerstmannen en -vrouwen rennen, kruipen en springen voor het goede doel over een parcours van 3,9 kilometer door het centrum van Lochem. Je mag zoveel rondjes lopen als je wilt of kunt. De organisatie daagt deelnemers uit om ook anderen uit te dagen. Het goede doel van de Santa Run is dit jaar stichting Kanjers voor Kanjers. Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft. Want ook in Oost-Gelderland zijn kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Door het organiseren van sportieve evenementen en donaties van particulieren en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt. Je kunt je opgeven via de website of bij de plaatselijke VVV in Lochem, Ruurlo of Borculo. Deelname en een eigen Santa Pak kosten €12,50 waarvan de volledige opbrengst gaat naar Kanjers voor Kanjers. Wil jij met jouw bedrijf een ander bedrijf uitdagen? Of wil je een eigen sponsorloop binnen het parcours van de Santa Run organiseren? De organisatie moedigt dat allemaal aan en verzoeken je vriendelijk om contact op te nemen via lochem.rotarysantarun.nl of bel Corine Bos 06 40233606.

'Fools of Funk'

ZELHEM - Woensdagavond 7 december staat de band 'Fools of Funk' centraal in het programma live@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem wordt uitgezonden. De band speelt live en de bandleden worden geïnterviewd door de presentatoren van het programma.

'Fools of Funk' staat voor flitsende Funk, swingende Soul, daverende Disco en puike Pop met nummers die de geschiedenis van de populaire muziek laten herleven. Uit de jaren '60 en '70 staan nummers van onder andere James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder en Earth, Wind & Fire op de setlist. "Maar ook eigentijdse top 40 nummers. Denk aan Alain Clark, Anouk, Amy Winehouse, Joss Stone en natuurlijk The Tower Of Power", aldus de band. De negenkoppige band bestaat uit twee spetterende zangeressen, een groovie gitarist (goed voor driestemmige zang), een vlammende drummer, drie vette blazers, een funky basman en een heuse 'lesley' sound toetsenist.

Live@Ideaal wordt iedere woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden. Het programma is live te beluisteren via Radio Ideaal. Live meekijken kan op woensdagavond vanaf 19.30 uur via www.ideaal.org.

'Dat hun licht mag blijven stralen'

VIERAKKER - Overal ter wereld worden elk jaar op de tweede zondag van december kaarsjes ontstoken voor de overleden kinderen met de gedachte: 'Dat hun licht mag blijven stralen.' De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind(je) verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat zij niet alleen zijn met hun verdriet en gemis.

Op zondagavond 11 december wordt voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst en omgeving voor de derde keer een bijeenkomst georganiseerd rondom Wereldlichtjesdag. Voorgaande jaren was het in Keijenborg en Steenderen. Dit jaar wordt de viering van 19.00-19.30 uur gehouden op de R.K. begraafplaats van de H. Willibrordkerk, Vierakkersestraatweg te Vierakker.

Voor wie is deze bijeenkomst?
Voor ouders, broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en iedereen die zich verbonden voelt met een overleden kind: zij zijn allemaal welkom. De pijn van het gemis, het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen komen voor een kindje dat niet eens de tijd kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er is tijd om samen stil te staan bij alle overleden kinderen. In deze, niet kerkelijke, bijeenkomst zal onder begeleiding van Gerrie Vos-Hiddink en Maria Schotman-Harmsen, beiden ritueelbegeleider, een viering plaatsvinden waarin zij troost, kracht en moed (door)geven in een sfeer van lichtjes, namen noemen, zang en muziek. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoortje begeleid door de klanken van een keyboard. Het is mogelijk de naam van een overleden kind door te geven. Tijdens de viering worden de namen genoemd. Er is gelegenheid om een lichtje te plaatsen Zo blijven ons de namen van de kinderen in herinnering, de kinderen die mensen niet kunnen en willen vergeten…….

Monumentje
Op de begraafplaats is een gedachtenismonumentje voor overleden kinderen. Op een houten zuil is een grote steen waarin de contouren van een foetus te herkennen zijn. Onderaan de zuil een cirkel van blauwe knikkers. De symboliek van de knikkers zullen worden gebruikt in de viering.

Het kerkhof wordt voor de gelegenheid verlicht. Voor mensen die niet zo lang kunnen staan zijn er stoelen aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje koffie, thee of chocolademelk in de kerk. Bij erg slecht weer vindt de viering plaats in de kerk. Voor informatie en het opgeven van de te noemen namen kunnen belangstellenden bellen of mailen. Gerrie Vos en Maria Schotman hopen velen te mogen begroeten bij deze World Wide Candle Lighting.

Meilink wint Best Logistics Award DISCA'16

Peter Rikken met de award. Foto: PR

BORCULO - Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics Supplier Award DISCA'16 in de wacht. Een prestatie die het bedrijf volledig toeschrijft aan de innovatieve en dynamische inzet van alle medewerkers. Algemeen directeur Peter Rikken: "Deze prijs is een waardering van onze klanten en de verdienste van iedereen die hier werkt. Samen maken wij de belofte van Meilink waar."

De Dutch Industrial Supplier & Customer Awards (DISCA) 2016, een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING Bank, softwareontwikkelaar ISAH en het Nederlands Octrooibureau NLO, werden voor de vijftiende keer in successie uitgereikt. Uniek aan deze prijs is dat bedrijven zich er niet zelf voor kunnen nomineren, maar dat hun klanten en/of toeleveranciers dat voor hen doen. Dit betekent dat Meilink deze prijs won dankzij de enorme support van haar klanten. "Het beste compliment dat de medewerkers van Meilink kunnen ontvangen", aldus de directie van Meilink.

Beslissende rol voor publiek
Net als vorig jaar speelde het publiek in de zaal, bestaande uit ondernemers en managers, een beslissende rol bij de uiteindelijke keuze van de genomineerden. Zij kregen de keuze uit telkens twee door de jury's (voorzitters Henk Volberda, hoogleraar Erasmus Universiteit en John Blankendaal, directeur Brainport Industries) voorgedragen finalisten en konden met hun smartphone op één kandidaat stemmen. De DISCA kent drie categorieën: Best Knowledge, Best Logistics en Best Customer. In de categorie Best Logistics overleefden dertig bedrijven de eerste schifting. Bepalend in deze categorie zijn leverbetrouwbaarheid en slimme logistiek. Na een uitgebreid assessment bleven vijf finalisten over van wie Meilink en Vedos de beste juryscores haalden. Na twee live pitches door nominerende klanten gaf het oordeel van het publiek de doorslag en won Meilink. Algemeen directeur Peter Rikken van Meilink was blij met de uitslag. "Absoluut. We voegen iets toe voor onze klanten. We zijn blij met de waardering die we van ze krijgen. Het is heel bijzonder onze klant IMS te Almelo tijdens hun pitch zo lovend over Meilink te horen praten. Wij zijn een nuchter Achterhoeks familiebedrijf, en het doet heel wat om te merken dat opdrachtgevers zo positief over ons zijn."

Lovend juryrapport
De jury van de DISCA is lovend over Meilink: "Leverancier van verpakkings- en transportdiensten in de meest brede zin. Bij uitstek in staat complexe, zeer kwetsbare producten van hun klanten veilig en snel naar de eindklant te transporteren. Het bedrijf ontwikkelt degelijke, goed beschermende verpakkingen op maat, verzorgt ook de transportdocumentatie en het interne transport en kent ook in het verre buitenland de infrastructuur. Zeer flexibel, ontzorgt de klant. Passen hun productie en dienstverlening snel aan als de klant te laat of juist te vroeg is. Lijken niet de goedkoopste, maar zijn uitstekend in staat de klant volledig te ontzorgen waardoor hun integrale kostprijs laag is. Peter Rikken: "Vooral deze laatste zin vat precies samen waar Meilink het verschil mee maakt."

Meilink
Het van oorsprong Achterhoekse 142-jaar oude familiebedrijf Meilink is met 350 medewerkers, vijf productievestigingen, vracht- en transportexperts VPS in Rotterdam en een eigen ingenieursbureau IPS Technology in Eindhoven toeleverancier voor de exporterende maakindustrie in de Benelux. Met de zeven Meilink Chain Solutions kan Meilink vrijwel alles veilig verpakken, vervoeren en opslaan: van complete melkrobot tot en met vliegtuigvleugel, van raffinaderij tot en met orgel.


www.meilink.eu

Column

Kostgangers

There ain't no mixture that will give you back your youth. Het is maar één zinnetje uit het door George Kooymans geschreven nummer Just a little bit of peace in my heart, waarmee The Golden Earrings (ja, toen nog met die s) in 1968 een tweede plaats in de Top 40 bereikten.

Je kunt je afvragen waar Kooijmans (hij was toen nog maar net twintig) zich druk over maakte, maar wat belangrijker is: hij had ongelijk. Die mix is er namelijk wel! Ik hem 'm gezien, ik hem 'm gehoord. George Kooijmans, Boudewijn de Groot en Hennie Vrienten samen op het podium: ik voelde me op slag weer jong. Misschien geen twintig, maar toch zeker ook geen zestig-plus. Wat ik toch wel degelijk ben.
Vreemde Kostgangers, zo noemen de drie Nederpophelden zich tijdens de tournee waaraan ze momenteel bezig zijn en waarmee ze donderdag Amphion in Doetinchem aandoen. Een mooie naam, die ook wel een beetje bij hun leeftijd past. Want laten we wel wezen, wie van onder de vijftig weet nog wat een kostganger is? Of was, want ik kan me haast niet voorstellen dat er tegenwoordig nog iemand bereid is een vreemde 'kost en inwoning' te verschaffen. De meeste mensen zullen als de kinderen het huis uitgaan die leegkomende slaapkamer liever als hobbykamer gaan gebruiken.

Ik zag Vreemde Kostgangers vorige week in het Wilminktheater in Enschede, maar maakte al eerder kennis met dit gelegenheidstrio in De Wereld Draait Door. Ik werd al enthousiast toen ik vernam dat alle liedjes voor de tour (en het nog volgende album) waren gecomponeerd in Diepenheim, waar Hennie Vrienten woont. Dat is op de spreekwoordelijke steenworp afstand van mijn huis. Dat er in mijn directe omgeving nog eens pophistorie zou worden geschreven, dat had ik nooit verwacht!
Ja, historie is er inderdaad geschreven door Vreemde Kostgangers. Bijna in de letterlijke zin van het woord. Want in de liedjes die Boudewijn, George en Hennie samen maakten hoor je de invloed en de muzikale achtergrond van elk van de drie terug. En daarmee dus een stuk historie, want allemaal hebben ze hun sporen in de Nederlandse popmuziek meer dan verdiend. Boudewijn in zijn eentje (nou ja, samen met Lennaert Nijgh natuurlijk) en George met de Earring(s). Hun namen stonden al in mijn schoolagenda, want begin jaren zestig maakten ze al hits. Hennie Vrienten, even oud als zijn twee kompanen, was met Doe Maar in de jaren tachtig natuurlijk een laatbloeier. Maar al voor zijn Doe Maar-tijd speelde hij in de begeleidingsband van Boudewijn. Ik weet dat trouwens pas sinds vorige week, want hij vertelde het tijdens de voorstelling.

Een voorstelling waarin ook wat oude nummers van elk van de drie worden gespeeld. Al dan niet in een opgepoetst jasje. Om me heen merkte ik dat een groot deel van het publiek (zoals gezegd, allemaal leeftijdsgenoten of nog ouder) deze liedjes het leukst vond. Niet verwonderlijk misschien, want Annabel bijvoorbeeld kun je heerlijk meebrullen. Maar zelf had ik toch meer met al die nieuwe nummers. Want zwelgen in nostalgie mag dan af en toe leuk zijn, ik heb toch nog vooral genoten van het vakmanschap waarmee deze drie oudere heren nog altijd muziek kunnen maken. Nieuwe muziek, maar geen R&B, geen hiphop, geen urbanpop, laat staan gangsta rap. Gewoon steengoeie muziek, misschien geworteld in de jaren zestig maar waarin ook allerlei invloeden terug te vinden zijn. En die vooral staat als een huis!
Oh ja, Kooijmans schreef Just a little bit of peace in my heart destijds nadat zijn vriendinnetje Melanie het had uitgemaakt. Toen het nummer een hit was kwam Melanie bij hem terug en binnenkort vieren ze hun gouden bruiloft. Dat is niet echt rock&roll natuurlijk. Maar wel ontroerend!

Kerstfair in de sfeer van Dickens en poppenspel 'A Christmas Carol'

Kerstfair in de sfeer van Dickens in Bronkhorst. Foto: Liesbeth Spaansen

BRONKHORST – Dickens in Bronkhorst wordt gehouden op 17 en 18 december van 11.00 tot 18.00 uur. Zangkoren, kramen, de poppenvoorstelling 'A Christmas Carol', er is van alles te zien en beleven in het kleinste stadje van Nederland.

Het is de nostalgie en het terugverlangen naar vroeger tijden die al jarenlang op veel mensen een grote aantrekkingskracht heeft. Elk jaar wordt in Bronkhorst de klok zo'n tweehonderd jaar teruggedraaid. Een speciale toneelgroep brengt dit in beeld. In de straten lopen schoorsteenvegers, straatschoffies, welgestelde heren en dames, die zich hebben gehuld in de kleding uit de tijd van Charles Dickens. Prachtig om kostuums en attributen van toen zo dichtbij te kunnen bekijken. Het kattenkwaad van de kinderen laat het publiek natuurlijk glimlachen.

Het verlichte stadje, de oorstrelende kerstliederen die koren zingen op verschillende plaatsen in Bronkhorst en de midwinterhoornblazers van d'Olde Roop brengen de bezoekers in kerstsfeer, evenals de oude ambachten, geur van oliebollen, appelbeignets, warme glühwein en chocolademelk. Op het pleintje bij de kapel staat een bescheiden kerstmarkt opgesteld, met onder andere landleven design- en woonartikelen, kleding, batik, hoeden, lederwaren, wijn en chocolade. In het Dickens museum worden doorlopend korte voorstellingen gegeven en de horeca en winkeliers hebben ook hun deuren open. Vuurkorven en de kerststal met ezels maken het beeld compleet.

Tijdens Dickens in Bronkhorst worden in de Slotkapel van Bronkhorst zes voorstellingen gegeven van het poppenspel 'A Christmas Carol' van Charles Dickens. Deze beginnen zaterdag 17 december om 13.00, 15.00 en 17.00 uur en zondags de 18de om 12.00, 14.00 en 16.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer één uur en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Kaarten zijn te bestellen bij Lidy en Peter Noort: 0548-615674 of poppenspel@scrooge-marley.nl. Meer informatie: www.scrooge-marley.nl.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Inschrijving Kunst4daagse 2017

BRONCKHORST - Voor de Kunst4daagse 2017, van Hemelvaartsdag 25 t/m zondag 28 mei is voor belangstellende kunstenaars de inschrijving geopend.

Werkgroep Kunst4daagse Bronckhorst 2017, die bestaat uit coördinator Thea Lusink, (technisch) voorzitter Han van Oosterbos, secretaris Hilda Nijman, contact brochure Anneke van der Meer en webmasters Marja Bovenlander en Hans Hayen hebben enthousiast de nodige voorbereidingen gedaan en kunstenaars kunnen zich weer aanmelden. Deelname is niet duurder geworden. Een deelnemer krijgt een vermelding op de website en in de brochure, die in een oplage van 24.000 stuks huis-aan-huis in Bronckhorst wordt verspreid. Op de website en in de brochure staan circa vijf fietsroutes. De werkgroep zorgt voor promotie in landelijke en plaatselijke bladen, onder andere meerdere malen in Weekblad Contact en toeristische platforms. Ook organiseert zij een openingsmoment.

Deelnemen is mogelijk alleen of met meerdere deelnemers op een locatie naar keuze. Voor wie met meerdere deelnemers op één locatie exposeert, maar waar iedere deelnemer een eigen vermelding op de website en in de brochure wil, betaalt iedere deelnemer zijn of haar eigen kosten. De correspondentie verloopt via elke betalende deelnemer. Ook is het mogelijk om te exposeren met meerdere personen op één locatie maar onder één noemer. De groep krijgt dan één deelnemersnummer met meerdere personen en slechts één vermelding op de website en in de brochure. De correspondentie verloopt via de contactpersoon.

De werkgroep is gehouden aan een strakke planning en vraagt deelnemers zo spoedig mogelijk aan te melden, in ieder geval voor 1 januari 2017 via de mail. Geef daarbij duidelijk aan of het gaat om deelname alleen of met meerdere personen op een locatie. Pas na betaling is de inschrijving definitief en krijgen deelnemers meer informatie. Opgave via het mailadres van de Kunst4daagse Bronckhorst.

kunst4daagsebronckhorst@gmail.com
www.kunst4daagsebronckhorst.nl

Facebook: Kunst Vier Daagse Bronckhorst

TE KOOP: KERSTBOMEN, diverse soorten en maten. ?Bertus Waarle, Hamsveldseweg 2, Kranenburg tel. 0575556865 / 06-51148066.

LET OP: zaterdag 10 december REPAIRCAFE, Kulturhus, Raadhuisstraat 6, Vorden van 10.00 tot 12.00 uur.

Brocante kerstsfeer op t' erf. Bij Kranszen en spul Halseweg 6 7004 JA Doetinchem Slangenburg. Gratis entree. Welkom v.a 11.00 uur 9-10 December tot 21.00 uur 11 December tot 18.00 uur.

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

Te koop kerstbomen diverse maten en soorten. Vers uit de grond prijs dit jaar € 5,00 per stuk Fam. Kappert Ruurloseweg 87, Kranenburg 06-15540958.

Kerstbomenverkoop bij Eetcafé De Veldhoek. klein € 10,= groot € 12,50. Tel.: (06) 1049 9025.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. Cortumme 06-23972429 of 0575 - 461558.

Wie heeft mijn sleutelbosje gevonden? Verloren rondom de Vijfsprong. Tel.: 06-1074 4889.