Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede

13 maart 2018

Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede 13 maart 2018


Berkelland pilotgemeente aanpak misbruik bermgrond

Meidoornhaag, landschapselement t.b.v. de biodiversiteit. Foto: Sander Nijhuis

BERKELLAND - Eerder al verscheen in deze krant een artikel over het vermeende 'landjepik' van agrariërs in Berkelland, waarvan de omvang op zo'n 200 voetbalvelden werd geschat. Onderliggend speelt hier de toepassing en controle van de 'Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave', de regeling die agrarische ondernemers verplicht jaarlijks opgave te doen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van de Landbouwtelling en mestwetgeving.

Door Rob Weeber

De opgave is tevens een aanvraag voor betalingsrechten (inkomenssubsidie), vergoeding voor de verplichting tot vergroening van het landschap en extra betaling voor jonge landbouwers.
Het venijn zit in de gehanteerde meetmethode (via luchtfotografie). Het onregelmatige coulisselandschap geeft schaduwwerking op luchtfoto's en vermindert daardoor bezit en dus subsidie-inkomen. Aan de andere kant integreren agrarische ondernemers juist natuurgebied zoals sloten, bermen en houtwallen in hun graslandbezit. De luchtfoto ondersteunt de nieuwe perceelgrootte en hier ontvangt de betreffende ondernemer dus meer geld dan waar hij feitelijk recht op heeft. Een en ander heeft ook tot gevolg gehad dat beeldbepalende landschapselementen verdwenen zijn en de biodiversiteit in Berkelland teruggelopen is. Het cultuurlandschap dreigt te verdwijnen en Berkelland wil herstel van de schade.

De gemeente trok al eerder bij de Rijksoverheid aan de bel en die toenmalige wake-up call krijgt nu vervolg. Zoals eerder al toegezegd, heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) actie ondernomen. Zij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd en besloten de zaak te onderzoeken. Volgens een gemeentelijk persbericht van 6 maart is na een gesprek tussen Berkelland, het RVO en het ministerie van LNV de gemeente als pilotgemeente aangewezen. Nieuw is dat zij aan het RVO kaartmateriaal gaat inleveren waarop precies ingetekend staat welke grond de gemeente in eigendom heeft, inclusief de bermen dus.
Deze landkaarten zullen dienen als toetskaarten voor ingediende perceelopgaven van de boeren. Iedere onterechte vorm van overlap zal worden gecorrigeerd. Zelfs in het geval waarin boeren wordt gevraagd om de bermen te maaien, zal aan hen geen gebruiksrecht worden toegekend. Verder volgt er nog overleg tussen de gemeente, het RVO, het ministerie van LNV en de agrarische sector over het "...wegnemen van mogelijk verkeerde prikkels bij boeren die de instandhouding van landschapselementen en de biodiversiteit negatief beïnvloeden."

Vijfling geboren

Er werd een vijfling geboren. Foto: Jan Veltkamp

NEEDE - Het voorjaar is begonnen. De krokussen bloeien, de vogeltje beginnen weer te zingen. Ook dartelen her en der de lammetjes al in de wei. Bij de familie Veltkamp aan de Haaksbergseweg 95 in Neede is een vijfling lammetjes geboren. Drielingen en vierlingen komen wel vaker voor maar vijf levende lammeren is wel erg bijzonder. Bij twee andere schapen van de familie zijn gezonde drielingen geboren.

Film over '800 jaar Eibergen'

EIBERGEN - Mensen van het Vunderinksmuseum verzorgen op zondagmiddag 25 maart een filmmiddag bij Shortgolf Berkelland. De filmopnames zijn gemaakt toen Eibergen 800 jaar bestond en doorlopen alle festiviteiten van 1988. Zo is het grote ontbijt te zien, het eiergooien en het wereldkampioenschap handmelken en fietsen. Ook is de grote feesttent te zien met een optreden van Anita Meijer en Lee Towers. En de sterrit uitgezet door Johan Wansink in samenwerking met de EMC. Na de pauze wordt een korte film gedraaid: 'De Berkel de Baas' uit 1968. Kaarten reserveren: Shortgolf Berkelland, Vunderinkslaan 3, tel: 0545471522. Kosten 5 euro . Dit is inclusief koffie/thee. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Er is een beperkt aantal zitplaatsen.

Berkelland dementie-vriendelijk

Donderdag ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland.

Wandelen voor Water langs de Berkel door leerlingen basisscholen

Er werden gastlessen gegeven over water. Foto: PR

EIBERGEN - Woensdag 21 maart wandelen een kleine driehonderd leerlingen van de groepen zeven en acht van alle basisscholen in Eibergen een tocht van zes kilometer langs de oever van de Berkel. Met een rugzakje met zes liter water. Waarom? Om te ervaren wat veel kinderen elders ter wereld dagelijks mee maken. Zij lopen namelijk elke dag die afstand om drinkwater bemachtigen dat dat ook nog niet eens echt schoon blijkt.

Door Rob Stevens

Rotary club Neede zamelt al een tijd geld in om in Kitale, in het noorden van Kenia, een eind aan deze situatie te maken. Van het geld dat onder meer door de Eibergse kinderen deze dag bij elkaar wordt gewandeld, wordt in Kitale een waterinstallatie gebouwd. Ongeveer 130 kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de Schakel en Regenboog lopen een korte route met één fles water.
De burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum, geeft 21 maart het startschot voor de actie Wandelen Voor Water. De kinderen worden door familie, vrienden, buren en andere bekenden gesponsord. De organisatie Wilde Ganzen is enthousiast over deze actie en heeft daarom al toegezegd elke gesponsorde euro van de kinderen met vijftig procent te vermeerderen. De verwachting is dat de opbrengst van de actie Wandelen voor Water het zelfs mogelijk maakt het water op te pompen met behulp van zonne-energie. Dan is het verleden tijd dat vrouwen en ook kinderen dagelijks gemiddeld zo'n drie uur per dag moeten lopen voor vuil drinkwater.
Wandelen Voor Water valt samen met de jaarlijkse VN Wereld Water Dag op 22 maart. Deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van schoon water en goede sanitaire voorzieningen. Op de deelnemende scholen in Eibergen en Rekken is tijdens gastlessen, verzorgd door leden van Rotary club Neede, aandacht besteed aan het belang van schoon kraanwater. Oud-huisarts Jaap Wolff, lid van Rotary club Neede lid, is de afgelopen twee jaar voor Rotary Doctors actief geweest in dit gebied in Kenia en zo in contact gekomen met de lokale Rotary Club. Hij ziet bij de uitvoering van het waterproject, op eigen kosten, toe op de uitvoering van het project en controleert de bestedingen. De installatie en het onderhoud van de put wordt door de gemeenschap zelf gedaan.
Op de website van Rotary Club Neede (www.rotary.nl/neede) is aanvullende informatie over het project Wandelen voor Water te vinden.

CDA bespreekt toekomst van landbouw en buitengebied

BERKELLAND - CDA Berkelland nodigt belangstellenden uit om aanwezig te zijn op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur bij Baan aan de Dorpsstraat in Geesteren. Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik en Tweede Kamerlid Maurits von Martels zijn aanwezig om te spreken over de toekomst van de landbouw en het buitengebied. Daarnaast zal het Berkellandse CDA kandidaat-raadslid Wily Erinkveld, melkveehouder en eigenaar van De Melktap, ervaringen delen rondom verbrede landbouw. Annie, Maurits en Wily gaan graag met aanwezigen in gesprek over de vragen en zorgen die men heeft over dit onderwerp.

Bas Nijhuis gast bij sportverkiezingen ESF

Bas Nijhuis. Foto: PR

EIBERGEN – Wie worden er sportploeg, sportvrouw en sporttalent van het jaar van Eibergen, Beltrum en Rekken? Bij de jaarlijkse Rotor-sportverkiezingen van de Eibergse Sport Federatie (ESF) op vrijdag 16 maart in café-zalencentrum De Klok worden de winnaars van 2017 bekend gemaakt. Gastpresentator is voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis.

In de categorie 'Sportman van het jaar' is de winnaar al bekend. Het gaat om Joost Somsen, die als triatleet hard op weg is om door te stoten naar de nationale top. Hij was in deze klasse de enige sporter die aan de door de ESF gestelde criteria voldeed.
Bij de 'Sportvrouw van het jaar' gaat de strijd tussen Mariël Konings, Saskia Leusink, Bianca ten Elshof (allen paardensport) en Maike Klein Gunnewiek (tennis). Voor de categorie 'Sportploeg van het jaar' zijn er drie kandidaten: het duo Colet Bomers en Norel Bomers, Reset (beiden dance) en Yapton (badminton).
De grootste categorie is weer die van 'Sporttalent van het jaar'. Deze keer zijn er elf genomineerden: Saul Geverink (beachvolleybal), het duo Brandy Speelman en Maud Sleebos, Insance Dance Crew Junior, het duo Dewy Klein Severt en Tess ten Harkel, het duo Lot te Raa en Iris Bongers (allen dance), Connor Kluivers, Celine Spinder (beiden atletiek), Naomi Overkamp (judo), Jacco de Graaf, Merlijn Geverink (beiden paardensport) en Jelle Masselink (turnen).
Oud-Olympisch kampioen schaatsen Annie Borckink zal weer de naar haar genoemde trofee uitreiken. Die gaat deze keer naar de touwtrekkers van TTV Eibergen. Daarnaast worden de winnaars van de vrijwilligersprijs en de publieksprijs bekendgemaakt.
De presentatie is in handen van Sjoukje van Ommeren. Zij wordt bijgestaan door Bas Nijhuis. De internationaal arbiter uit het betaald voetbal maakte onlangs furore met zijn biografie 'Niet zeiken, voetballen!' die in korte tijd in grote oplage over de plank ging. Het programma begint om 20.00 uur.

'Het gat van Eibergen'

EIBERGEN - Al jaren ontsiert aan de Hagemanstraat een groot braak liggend terrein dit deel van het van het winkelcentrum van Eibergen. Het terrein ligt er in afwachting van de komst van een Lidl-vestiging. Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke heeft in 2015 bij de gemeente Berkelland hiervoor een vergunning aangevraagd. Ook de panden 123 PC Center en Pizzeria Grilroom Napoli aan de J.W. Hagemanstraat zijn aangekocht om de inrit en het parkeren mogelijk te maken.

Door Rob Stevens

Er zijn bezwaren ingediend tegen deze plannen. Onder meer door supersmarktondernemers in Eibergen. De bezwaren hebben betrekking op de verkeersveiligheid en de geplande plaatsing van een reclamemast. De commissie bezwaarschriften van de gemeente heeft een advies uitgebracht over de verleende vergunning en de ingediende bezwaren. Hun uitspraak: 'De vergunning blijft in stand, er is geen reden de plannen aan te passen.' De omgevingsvergunning blijft in stand. Wel wordt de geplande plek van een Lidl-reclamezuil verplaatst.' Het wachten is nu op afronding van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Berkelland dementievriendelijk

Wethouder Marijke van Haaren en Gerri Bannink leggen de tegel. Foto: Gemeente Berkelland

BERKELLAND - Wethouder Marijke van Haaren plaatste samen met Gerri Bannink van Stichting Alzheimer Nederland voor de ingang van het gemeentehuis in Borculo een speciale stoeptegel met daarop de tekst 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'.

Op donderdag 8 maart ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland. Dit betekent dat de gemeente Berkelland samen met ondernemers, organisaties en inwoners verdere stappen gaat zetten en wil werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie.
Dementie is een landelijk probleem: de kans is dat 1 op de 5 mensen in Nederland een vorm van dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing 'explosief' stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die lijden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen.
Wethouder Marijke van Haaren: "We kunnen er dus echt niet omheen: meer en meer inwoners en organisaties krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen. Dat doen we nu al en dat blijven we ook doen. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners willen we ons daarvoor inzetten."

Handen ineen geslagen in platform
Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.
Zo hebben in Berkelland al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie ook voor de komende periode te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' van Stichting Alzheimer Nederland.

Acties
Het plan om te komen tot een dementievriendelijk Berkelland bestaat onder andere uit de volgende acties: Voorlichting met als doel taboeverkleining, vroegsignalering door middel van: Voorlichtingsfolder over dementie, themagerichte artikelen over dementie in Berkelbericht, Ondernemersvereniging van een kern uit Berkelland geïnformeerd over dementie (Neede is hiervoor gevraagd), Huisartsen Berkelland zijn bekend met de gang van zaken rondom dementie, onder andere via studiedag POH Oost Achterhoek, Casusgericht voorlichting aan verenigingen, kerken die met personen met dementie te maken krijgen met als doel om de persoon bij de vereniging te kunnen blijven betrekken (dichter bij de mens), Aanbod ontwikkelen / uitbreiden van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf, afhankelijk van de behoefte. Vergroten van de inzet van vrijwilligers via maatjesproject en andere bestaande vrijwilligersinitiatieven. Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen.Uitwerking DOEmentie: mensen met dementie kunnen van betekenis blijven in de samenleving door inzet als vrijwilliger. Bevorderen inzet domotica (bijvoorbeeld robot, beeldverbindingen) via het organiseren van een leenkoffer met diverse domotica-hulpmiddelen.

Scholen vieren vriendschap in de kerk

het gezamenlijke schilderij werkgroep

EIBERGEN - Alle leerlingen van IKC Juliana en IKC het Sterrenpalet bezochten donderdag 8 en vrijdag 9 maart De Oude Mattheüs op uitnodiging van de werkgroep School en Kerk van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. De werkgroep, die bestaat uit leden van de gemeente en leerkrachten van beide scholen, wil op een creatieve manier bezig zijn met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen.

Sinds 2010 verzorgt de werkgroep jaarlijks een gezamenlijke activiteit. Het ene jaar houden zij een ontdekkingstocht door de kerk, genaamd 'Schatten van de Kerk' en het andere jaar verzorgen zij een expositie. Vorig jaar werd er een bonte expositie gemaakt over beroepen in de Bijbel. Dit jaar werd er geen ontdekkingstocht gehouden maar is er creatief aan de slag gegaan met het thema: Vriendschap. De onderbouw groepen maakten een slinger van vriendschapspoppetjes en de leerlingen van de bovenbouw maakten een collage over vriendschap. Wat deel je met je vrienden? Wat doe je het liefst met je vrienden? Wat staat er in de Bijbel over vriendschap?

het gezamenlijke schilderij. Foto: PRWerkgroep Foto: werkgroep

De leerlingen hadden in de periode daarvoor, afzonderlijk van elkaar, op school gewerkt aan een groot schilderij dat bestaat uit zes canvas delen. De zes blanco delen werden verdeeld onder de scholen en ze hebben allemaal een klein stukje van het geheel gemaakt. De leerlingen mochten alles doen met het canvas; schilderen, plakken, schrijven, zolang ze zich maar hielden aan de vastgestelde contouren die er op stonden. Op donderdag- 8 en vrijdagochtend 9 maart is het werkstuk onthuld: een vriendschappelijk gebaar van handen schudden. Op die manier ontstond een mooi symbolisch gebaar van wat ieder meebrengt van zichzelf in vriendschap met elkaar. De werkgroep kijkt terug op een mooie activiteit waar kinderen de ruimte krijgen om te vragen, praten, doen en verwonderen.

Column

Luizenmoeder

Het wordt afkicken, na zondag. Tien weken heb ik dan genoten van hilarisch televisiedrama, maar voortaan moet ik het doen zonder juf Ank, directeur Anton, conciërge Volkert, hulpmoeder Nancy en alle papa's en mama's die dagelijks hun kroost naar basisschool De Klimop brengen. Kortom: zondag is de allerlaatste aflevering van De Luizenmoeder.

Ik moet bekennen dat ik met de eerste twee afleveringen best een beetje moeite had. "Dit is wel heel erg over the top", zei ik nog tegen mijn liefste. Die me daarin gelijk gaf, maar een beetje aarzelend. Zij staat net iets vaker dan ik op de schoolpleinen van onze kleinkinderen, vandaar. "Ik herken toch wel het een en ander", zei ze. En dat laatste zeiden ook onze dochters. "Het is allemaal wat aangedikt, maar heel veel van wat in de serie gebeurt berust toch wel op de dagelijkse gang van zaken op een basisschool", verzekerden die me.

Misschien hielp dat me er door, ik weet het niet. Feit is echter wel, dat ik me na de derde aflevering (die van de 'participizza-avond') helemaal gewonnen gaf. Vanaf dat moment leefde ik honderd procent mee.

En dat terwijl ik zelf toch echt niks herkenbaars zie in de serie. Zelfs als maar tien procent van De Luizenmoeder op waarheid berust, moet ik constateren dat er in de afgelopen halve eeuw revolutionaire ontwikkelingen zijn geweest in het schoolwereldje. In de tijd dat ik leerde lezen en schrijven ging het er op school echt heel anders aan toe. Bij ons op de lagere school (zo heette die toen nog) waren er allereerst geen luizenmoeders die de kinderen nakeken op hoofdluis. Voor de controle op de persoonlijke hygiëne hadden we enkel de schoolarts. Of die op je hoofd keek kan ik me niet eens herinneren.

Moeders kwamen trouwens sowieso bijna nooit op school en vaders al helemaal niet. De meesters en juffen konden het werk best zelf aan. En vermoedelijk hadden ze ook helemaal geen behoefte aan ouders die zich met van alles wilden bemoeien.

Ik kan me ook niet herinneren dat wij op basis van onze leesvaardigheid werden benoemd tot zonnetje, maantje of raketje. Wie goed las kreeg een acht, wie er niks van bakte een drie. Van speciaal knuffelen hadden we nog nooit gehoord. En wie jarig was trakteerde op toffees of lollies. Juf kreeg een reep chocolade en meester een sigaar.

Het allergrootste verschil echter zat in het aantal kinderen dat een klaslokaal bevolkte. Onlangs bezocht ik de het museumpje van de historische vereniging in mijn geboorteplaats. Niet zozeer om daar de attributen te bezichtigen die je in elke oudheidkamer in deze streek aantreft, zoals het spinnewiel, de wandkoffiemolen, de Tomado broodtrommel en de kast met rollen linnen. Nee, vanwege een expositie van oude schoolfoto's. Tussen al die zwart-wit afbeeldingen zat geen foto van mijn eigen klas, maar ik kwam wel tal van mij bekende generatiegenoten op de leeftijd van zes, acht, tien of twaalf jaar tegen. Maar wat me op de foto's vooral opviel was de grootte van al die klassen. Veertig tot zelfs achtenveertig kinderen, het was heel gewoon. Kom daar nu eens om. Ik heb geprobeerd de kinderen van groep drie van juf Ank te tellen. Ik kwam op een stuk of twaalf. Met zo'n aantal zou juffrouw Birkenhäger van mijn eerste klas zich stierlijk hebben verveeld.

Column

Pröttel

Ik heb lang in de veronderstelling verkeerd, dat pruttel een Nederlands woord is en pröttel daarvan de Achterhoekse vertaling. Tot mijn dochter verkering kreeg met een jongeman van de andere kant van de IJssel. Toen ik hem en mijn dochter eens vriendelijk vroeg om voor ze weg zouden gaan nog even hun pruttel op te ruimen, keek hij me niet begrijpend aan. Mijn dochter snapte wel, dat ik rommel bedoelde. Maar ja, die is aan deze kant van de IJssel opgegroeid….
Naar het woord pruttel zult u vergeefs zoeken in de Van Dale. Dat wil zeggen: het staat wel in het woordenboek, maar dan als werkwoordsvorm van pruttelen. En dat laatste kan volgens Van Dale twee dingen betekenen: zacht borrelend koken of mopperen.
Pröttel is dus een echt Achterhoeks woord. Of misschien moet ik zeggen: een Nedersaksisch woord. Want ook in andere dialecten in het Nedersaksisch taalgebied weet men, dat je er rommel mee bedoelt.
Het woord rommel is in het Achterhoeks trouwens ook wel bekend. In de oostelijke Achterhoek met één letter uitgebreid. In Lichtenvoorde en Winterswijk spreekt men van rommele.
Aan de andere kant van onze regio, in Eefde, Vorden en Gelselaar bijvoorbeeld, spreekt men van kraom en in Lichtenvoorde van mossele. In Winterswijk wordt nog het oude Achterhoekse woord krempel (kraempel) gebruikt voor rommel of rotzooi. Nog ouder zijn de woorden plonder, plongeri-je en ummeraozie. Volgens het WALD (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten) allemaal synoniemen voor rommel. Maar bijna niemand die ze nog kent.

Markt voor Zorg en Welzijn 'Maak kennis met Kunde'

EIBERGEN - 'Maak kennis met Kunde'. Dat is de slogan voor de week van Zorg en Welzijn een evenement dat jaarlijks door heel Nederland wordt gehouden. Veel zorginstellingen, ziekenhuizen en thuiszorg organisaties hebben in de week van 11 tot en met 17 maart een evenement gepland staan waarbij ze de deuren open zetten voor belangstellenden. Helpgewoon thuiszorg Berkelland een jonge organisatie voor de huishoudelijke hulp en ondersteuning thuis heeft het idee opgepakt om mee te doen met deze landelijke week voor Zorg en Welzijn waarbij ze zijn uitgeweken naar De Huve voor het organiseren van een 'Markt voor Zorg en Welzijn'.

Deze markt is voor alle inwoners van Berkelland die geïnteresseerd zijn in wat de deelnemers kunnen bieden. Het aanbod is zeer divers van schoonheidsspecialiste, fysiotherapeut, acupuncturist, podoloog, pedicure, zorgboerderij, tai chi, voedingscoach, verhuiscoach, wandelcoach, handwerkgroep, vrijwilligers organisaties enzovoorts.

De officiële opening om 10 uur wordt gedaan door Marijke van Haaren de wethouder voor de gemeente Berkelland en de markt duurt tot 17.00 uur de entree is gratis.

Iedereen die de markt komt bezoeken maakt kennis met heel veel kunde die aanwezig is bij alle bedrijven die meedoen, Helpgewoon thuiszorg Berkelland vertelt over de dagelijkse gang van zaken binnen de coöperatie. Aanwezigen kunnen vragen stellen en in gesprek gaan met de zorgaanbieders.

Helpgewoon thuiszorg Berkelland heeft een prijsvraag bedacht waarmee drie uur thuiszorg te winnen is.
Als deze Markt voor Zorg en Welzijn aanslaat dan wordt het een jaarlijks terugkerend evenement.

Workshop: God in de supermarkt

REKKEN/EIBERGEN - In de workshop God in de supermarkt kijken Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp naar zoveel mogelijk verantwoord en betaalbaar inkopen doen, kritisch omgaan met producent, milieu en natuur en dieren. De bijeenkomst is op dinsdag 20 maart vanaf 20.00 uur in de Huve, Grotestraat 52 in Eibergen.

Steeds vaker horen mensen dat alles alles duurzamer moet, wil de aarde het nog een poos volhouden. Er komen steeds meer initiatieven van individuen, boeren, ondernemers, gemeenten en overheid. Natuurlijk staan we daar achter, maar hoe moeilijk is dat vaak. Al deze zaken komen samen in de supermarkt. Keuzes maken, ook bij het inkopen doen.

'Werk aan de woning'

Ondertekening van de intentieovereenkomst 'werk aan de woning’ door Toon Lamers (Kruiswerk), Jeroen aan het Rot (verduurSaam), Patricia Hoytink-Roubos (wethouder) en Henk Meulenkamp (ProWonen). Foto: PR

BERKELLAND - Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen hebben de samenwerkingsovereenkomst 'Werk aan de woning' getekend, als startpunt van een campagne die gericht is op bewustwording rond toekomstbestendig wonen.

Met de campagne, die deze zomer start, gaan de partijen 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als mensen ouder worden is het goed om na te denken over het aanpassen van de woning, zodat men veilig, gezond en comfortabel thuis kan blijven wonen. Of tijdig kan verhuizen naar een passende woning.
Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen willen met deze campagne 50-plussers op weg helpen bij het in actie komen tot woningaanpassingen.

Bij de campagne worden kennis en al bestaande producten van deze partners gebruikt. Denk aan tips en persoonlijk advies zoals een thuisscan of een woningverbeterplan. Door de samenwerking krijgen inwoners een integraal advies, waarin de drie thema's die centraal staan in de campagne meegenomen worden: Levensloopbestendig (woningaanpassing en huisautomatisering); Energie (wooncomfort, besparing, woningonderhoud en binnenklimaat); Veiligheid (inbraak- en brandpreventie en valpreventie).
Woningaanpassing kan bijvoorbeeld meteen een kans voor energiebesparende maatregelen opleveren of andersom.

De kernpartners leveren expertise en voeren hun activiteiten in Berkelland uit onder de gezamenlijke vlag van de campagne 'Heerlijk thuis in huis'. Afgesproken is dat naast de kernpartners ook andere (lokale) partijen kunnen bijdragen aan de doelstelling van de campagne en onderdeel kunnen worden van de netwerksamenwerking.


Beltrumse inzet levert 6.275 euro op voor Estinea Oostervoort

Theo en Ruben Verhoeven, Han Helmers, Alyssa Kubbe, William en Jeroen Slotboom en Lisa Heutinck-Lubbers. Foto: Bram Beckmans

WINTERSWIJK – Op zaterdag 10 maart nam Lisa Heutinck-Lubbers namens Estinea Oostervoort een cheque van 6.275 euro in ontvangst van William Slotboom en Han Helmers. Het tweetal deed vorige maand mee aan Expeditie Noordkaap. Een autotocht van bijna 7.000 kilometer vanuit Lichtenvoorde naar Scandinavië en weer terug. Dankzij sponsoren werd geld opgehaald waar de woonlocatie mooie dingen mee kan realiseren.

Door Bram Beckmans

De vestiging van Estinea aan de Oostervoort 13a wordt bewoond door twaalf ernstig meervoudig gehandicapten en is in 2006 ontstaan uit een initiatief van de ouders van cliënten Feline, Ruben en Jeroen. Jeroen is de zoon van William Slotboom. William is nog altijd erg betrokken bij de woonlocatie en besloot daarom ook om voor de Expeditie Noordkaap, die hij samen met zijn schoonzoon Han Helmers reed, sponsoren te regelen en zo een mooi bedrag voor Estinea bij elkaar te rijden. William blikt terug op de expeditie: "Een paar jaar geleden hadden Han en ik al het idee om een keer mee te doen. Dit jaar werd dat werkelijkheid en achteraf was het echt uniek om dit mee te maken. Zo reden we vanaf het startpunt in Lichtenvoorde direct door naar ons eerste hotel in Finland. 2.600 kilometer verder. Iedere dag ontvingen we coördinaten, waarmee we de snelste route naar onze nieuwe bestemming moesten berekenen. Je maakt dan onderweg van alles mee. We reden veel over ijswegen, stonden oog in oog met grote elanden en het uitzicht op de landschappen was ook fantastisch." De tocht van William en Han begon in Lichtenvoorde. Vanuit daar vertrokken ze achtereenvolgend naar Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen en vervolgens weer terug. Het bleek een werkelijke belevenis, ook omdat het tweetal geld inzamelde voor het goede doel. "Het is belangrijk om deze speciale zorg meer aandacht te geven. Er wordt in het algemeen gekort in de zorg, alhoewel de vooruitzichten daarover nu weer iets beter zijn. Maar extra 'dingetjes' gaan niet meer. Met dit mooie bedrag kunnen de begeleiders vaker iets ondernemen met deze bijzondere groep cliënten en kunnen ze wat leuks voor deze locatie aanschaffen. Het is mooi om daaraan bij te dragen", aldus William Slotboom.

Geweldig bedrag
Tijdens de overhandiging van de cheque klonk een welverdiend applaus voor William en Han, heerste er blijheid, maar ook deels verbazing onder de aanwezigen. Dit hoge bedrag had niemand aan zien komen. Lisa Heutinck-Lubbers van Estinea vertelt: "Dit bedrag, 6.275 euro, is echt ongelooflijk. Daar zijn wij, medewerkers en cliënten, William en Han ontzettend dankbaar voor. Hier kunnen we echt leuke dingen mee doen. Zo hebben we plannen om nieuwe smart-tv's aan te schaffen voor de gezamenlijke ruimtes. Dan wordt het makkelijker om een specifiek programma of filmpje op te zetten voor de cliënten. Voor de rest moeten nog beslissen wat we gaan doen, wellicht kunnen we nog wat meer beleving creëren in de tuin. Er is in ieder geval heel veel mogelijk met dit mooie bedrag."

Campagneteam Huntington
Het totale bedrag dat William en Han inzamelden met de expeditie was 12.550 euro. Waarvan 6.275 euro dus naar Estinea ging. De andere helft werd toebedeeld aan het Campagneteam Huntington. De moeder van Han kampt met de genetische, erfelijke en uiteindelijk dodelijke ziekte Huntington, waarbij symptomen vergelijkbaar met die van Alzheimer, Parkinson en ALS optreden. Het ingezamelde bedrag gaat in zijn geheel naar onderzoek, want tot op heden is er nog geen effectief geneesmiddel voor de ziekte gevonden.

Bel Canto speelt Liefde op het tweede gezicht

René ten Harkel, Marleen Berfelo, Daniël Dekker, Danique Bouwmeester, Henk Klein Bruinink, Marna Peddemors, Rudi Ormel, Ceciel Hummelink, Betsie Ooink, Diana ten Lohuis, Gerrit Brockötter, Herman Borghuis. Foto: PR

EIBERGEN - De toneelgroep Bel Canto brengt het komische toneelstuk Liefde op het tweede gezicht, geschreven door Betsie Ooink, naar een idee van René ten Harkel. Uitvoeringsdata zijn: Donderdag 22 maart 20.00 uur. Vrijdag 23 maart 20.00 uur. Zaterdag 24 maart 20.00 uur. Zondag 25 maart 14.30 uur.

Derk en Sylvia Otten runnen samen een huwelijks-relatiebureau. Maar de zaken gaan de laatste tijd niet zo goed. Dit komt volgens hen door die datingsites op internet en diverse tv-programma's waar mensen aan elkaar worden gekoppeld. Hun zoon Dick werkt in de computerwereld en is niet van plan om het bureautje van zijn ouders over te nemen. Samen met zijn vriendin Moniek bedenkt hij een plannetje om zijn ouders te helpen aan inkomsten. Neef Diederik heeft wat huwelijksproblemen en hij wil graag een poosje bij zijn oom en tante logeren. Derk en Sylvia zien gelijk nieuwe mogelijkheden en maken gelijk misbruik van de situatie. Zowel postbode Frans, Freule Trudy, Harm Pietersen en Leo Stalman willen wel een relatie maar niet met elkaar. Maar met wie dan wel?

Schaatclinics zijn gestart. Foto: PR SFB

Kaarten zijn verkrijgbaar (ook in de voorverkoop) aan de zaal van de Huve aan de Grotestraat 52 in Eibergen, waar ook de uitvoeringen zijn. Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de toneelspelers en de leden van de zangvereniging Bel Canto. Kaarten kosten 6 euro per stuk.

Schaatsclinic van start

NEEDE - Op woensdagmiddag 7 maart was de eerste dag van de 3-daagse schaatsclinic Neede, Noordijk en Rietmolen georganiseerd door Sport Federatie Berkelland en de Eibergse IJsvereniging. Er stonden maar liefst 62 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de scholen uit Neede, Noordijk en Rietmolen op het ijs van IJsbaan Twente. Een enkeling had nog nooit geschaatst, maar de meeste kinderen konden al goed uit de voeten op het ijs. Er werden 5 groepen geformeerd met 2 trainers per groep, één van IJsbaan Twente en één van de Eibergse IJsvereniging. De komende weken op 14 en 21 maart zullen de volgende schaatslessen plaatsvinden. Kijk voor de foto's en filmpjes van de eerste les op www.sportfederatieberkelland.nl en de Facebookpagina.

Karlijn wint derde prijs

EIBERGEN - Afgelopen zaterdag heeft de Eibergse Karlijn Olde Klieverik in Lonneker, tijdens het kampioenschap van Twente, een derde prijs behaald in de B dressuur met haar pony Futuro van de Ponderosahoeve. Karlijn komt uit voor de Sterruiters.

Vijf Berkellandse kunstenaars werken mee aan Europees project

De deelnemende kunstenaars  van Kunstkring B Art Harry Lankveld, Claudy Cellier, Louise Bierhuizen, Dolf Bierhuizen en Marianne Appels. Foto: PR

BERKELLAND - In de komende twee maanden dienen vijf Berkellandse kunstenaars van de Kunstkring B Art nog een flinke hoeveelheid tijd en energie te moeten steken in hun medewerking aan een Europees project dat op 6 mei in Bocholt wordt gepresenteerd.

Ieder jaar vindt in de maand mei alle Duitse bondsstaten de Europawoche plaats. Daarin worden twee bekende Europese dagen herdacht: 5 mei, de oprichting van de Raad van Europa en 9 mei, de Europadag, het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Ruim een week waarin met steun van de overheid allerlei activiteiten met een Europees tintje worden gehouden.
In Bocholt heeft men het initiatief genomen om tijdens het jaarlijkse kunstevenement 'Kunstcarrée' het project 'KulturGut Europa 2018 – Interpretationen' te organiseren.
Tijdens dit project komen vier groepen kunstenaars, ieder bestaande uit vijf personen, bij elkaar: uit Bocholt (uiteraard) en verder uit Monschau, Bocholt (België) en Berkelland (Nederland). Voor Nederland heeft men daarvoor een beroep gedaan op de Berkellandse kunstkring B-Art.
Na een eerste overleg in februari waarin besloten werd tot een gezamenlijke aanpak zijn de plannen inmiddels zo ver uitgewerkt dat de vier groepen op hun eigen locatie hun aandeel in de opdracht kunnen gaan uitwerken. Een bijkomende gedachte daarbij is dat, in het kader van de Europese eenwordingsgedachte, specifieke karakteristieken vanuit de eigen regio in het ontwerp moeten worden opgenomen. Hoe dat gebeurt wordt graag aan de creativiteit van de deelnemende kunstenaars overgelaten. De vijf Berkellandse B-Art kunstenaars, Dolf Bierhuizen (houtsculpturen) Louise Bierhuizen (keramiek), Harry Lankveld (houtsculpturen), en Claudy Cellier en Marianne Appels (beiden schilderen) hebben eind vorige week de opdracht in meer detail uitgewerkt. De benodigde basismaterialen zijn in Bocholt zover klaar gemaakt; het echte werk kan nu beginnen.
De tijd is kort, maar het vertrouwen in de samenwerking en in het eindresultaat is groot.

Ongetwijfeld zal er nog enkele malen enig overleg met de andere drie teams moeten plaatsvinden, maar op 5 mei zullen alle bewerkte onderdelen vanuit de vier locaties in Bocholt verzameld en tot een geheel samengevoegd worden.
Op zondag 6 mei van 10.00 tot 18.00 uur zal het kunstwerk op de Crispinusplatz in Bocholt door de 20 deelnemende kunstenaars gepresenteerd en desgevraagd ook toegelicht worden. Daarnaast zullen deze kunstenaars samen met een groot aantal andere Europese kunstenaars hun eigen kunst aan de bezoekers van Kunstcarrée kunnen laten zien. De toegang is gratis.

Nieuwe kleding voor leden Vios Gym

Leden van Vios in het nieuw. Foto: PR

BELTRUM - Dankzij kledingsponsor Marboma zijn afgelopen week de seniorleden van Vios Gym Beltrum in het nieuw gestoken. Het gaat hierbij om de heren, dames en gemengde groep, die deels op de foto te zien zijn. Daarnaast krijgt ook de groep die op woensdagmorgen traint dezelfde polo's. Naast dat het logo van sponsor Marboma op het shirt te zien is, is ook het nieuwe logo van de club afgedrukt. Deze nieuwe frisse look is passend bij de actieve gymvereniging die de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

Naast de shirts zijn er trainingspakken aangeschaft. De selectieleden zullen deze dragen bij de wedstrijden die zij in de regio hebben. Maar ook de trainers en hulpleiding zijn vanaf nu herkenbaar aan de clubkleding die zij dragen bij de trainingen en verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd.
Binnenkort verwacht de kledingcommissie (bestaande uit Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg) ook de jeugd te kunnen verblijden met nieuwe gymkleding. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden.
Afgelopen woensdag nam Bjorn Klein Gunnewiek, eigenaar van Marboma, een kijkje bij de lessen en ging op de foto met de groep senioren.

Nieuwe kleding voor leden Vios Gym

BELTRUM - Dankzij kledingsponsor Marboma zijn afgelopen week de seniorleden van Vios Gym Beltrum in het nieuw gestoken. Het gaat hierbij om de heren, dames en gemengde groep, die deels op de foto te zien zijn. Daarnaast krijgt ook de groep die op woensdagmorgen traint dezelfde polo's. Naast dat het logo van sponsor Marboma op het shirt te zien is, is ook het nieuwe logo van de club afgedrukt. Deze nieuwe frisse look is passend bij de actieve gymvereniging die de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt.Naast de shirts zijn er trainingspakken aangeschaft. De selectieleden zullen deze dragen bij de wedstrijden die zij in de regio hebben. Maar ook de trainers en hulpleiding zijn vanaf nu herkenbaar aan de clubkleding die zij dragen bij de trainingen en verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd. Binnenkort verwacht de kledingcommissie (bestaande uit Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg) ook de jeugd te kunnen verblijden met nieuwe gymkleding. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden. Afgelopen woensdag nam Bjorn Klein Gunnewiek, eigenaar van Marboma, een kijkje bij de lessen en ging op de foto met de groep senioren.

Prijzen voor Pasruiters

Zilver voor de turnster van NGV. Foto: PR

NEEDE - Wouter Hermelink heeft met Gelesta een goede wedstrijd gesprongen in Ambt Delden afgelopen zaterdag. In de klasse M had hij een tweede prijs en in de klasse Z een achtste prijs. Mayke Rexwinkel heeft zondag met Feromoon gesprongen in Heeten in de klasse Z en heeft daar de tweede prijs gewonnen.

Leden van Vios in het nieuw. Foto: PR

Twee keer zilver voor NGV Neede

NEEDE - Op zaterdag 10 maart vond in de turnhal in Aalten de tweede voorronde van de zesde divisie plaats en de eerste voorronde voor de pre-instap 1 en pre-instap 2 . In de zesde divisie mochten Anouk ten Elsen, Britt Stokkers en Anne-Lynn Leussenkamp van NGV Neede hun oefeningen op sprong, brug, balk en vloer laten zien. Anouk heeft hiermee een keurige tweede plaats behaald. Ook Britt (6e) en Anne-Lynn (9e) hebben netjes geturnd.

Voor de pre-instappers 1 was het de allereerste wedstrijd en de turnsters vonden het erg spannend. In deze categorie kwamen een aantal meisjes voor de NGV uit: Wieke te Lintelo (7e), Emma Voortman (10e), Romy Lansink (12e), Nienke Mengerink (14e). Deze beginnende turnsters hebben een nette eerste wedstrijd laten zien.

Bij de pre-instappers 2 was het de eerste wedstrijd van dit seizoen. Lyra Seiger heeft hiermee een zilveren medaille in de wacht gesleept. Verder kwamen de volgende meisjes in actie: Anna Jonkman (10e), Liz Bennink (11e), Wenke Fokkink (17e), Loes Bosscher (18e), Lena Kuiper (19e). Alle turnsters hebben goede oefeningen laten zien.

Levendig lijsttrekkersdebat in Haarlo

De zeven lijsttrekkers van Berkelland met debatleider Erik Hagelstein (vijfde van links) Foto: Guido Bogert Fotografie

HAARLO - Het Platform BV Berkelland hield vorige week maandagavond in Haarlo in samenwerking met de Industriële Kring Berkelland het laatste grote lijsttrekkersdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met als thema 'De economie'. In een druk bezette zaal van HCR Prinsen werden de zeven Berkellandse lijsttrekkers aan vier stellingen en vragen vanuit het publiek onderworpen. Vooraf kregen ze 1,5 minuut de gelegenheid om zichzelf en hun verkiezingsspeerpunt(en) te presenteren. Voorzitter Platform BV Berkelland Erna Koeslag had als debatleider ondernemer en oud-Berkellander Erik Hagelstein uitgenodigd. Een prima keuze gezien het ordentelijke en ook levendige verloop van de avond. Wat opviel was dat de verschillen tussen de partijen in de marge zit.

Door Rob Weeber

Een gezonde economie is de wonderolie van de lokale samenleving
De lijsttrekkers werden op volgorde van partijgrootte uitgenodigd hun pitch te houden en dus trapte Gerard Hilhorst van het CDA af. De nieuwbakken lijsttrekker zette de zorg voor de samenleving voorop, waarin het goed wonen, werken en leven moet zijn. Iedere generatie is de nieuwe rentmeester van de aarde en dient zich daarna te gedragen. Iedereen doet mee en besturen gebeurt met de inwoners. Volgens Han Boer is D'66 de partij voor ondernemend Berkelland. Een goed ondernemersklimaat zorgt voor werk, inkomen en voldoende vrije tijd. Daarbij gaat het om vertrouwen, onderlinge samenwerking en afspraken nakomen. In die zin zijn raadsleden volgens hem ook ondernemers. Gemeentebelangen Berkelland pleitte bij monde van Anjo Bosman voor een samenleving waarin de politiek samenwerkt met de burgers en door hen gevoed wordt. Het doel is een gezonde economie die de wonderolie van de lokale samenleving is. Samenwerking met de regio is belangrijk, maar lokaal doen wat lokaal kan, staat voorop. Wim Klein Willink van de VVD wees op het buitengebied waar meer ruimte voor wonen en ondernemen moet komen. Verder pleitte hij voor lagere lasten voor de inwoners van Berkelland. Betsie Wormgoor van de PvdA koos voor de sociale kant van de samenleving, de zorg voor en zekerheid van werk en inkomen voor iedereen. De financiële positie van Berkelland is goed en dat moet zich vertalen in een economisch sociale en rechtvaardige samenleving. Bennie Morsink van Ondernemend Berkelland wil veranderingen in het woningbouwbeleid en meer aandacht voor de stem van de burger. Verder moeten de lasten omlaag voor de burger. Groen Links tenslotte werd als enig partij niet door de lijsttrekker vertegenwoordigd. De fractie vormt een geheel en dus maakte het volgens Andra Eisink-Weg niet uit wie er die avond op het podium stond. Zij pleitte vooral voor minder regelgeving. De gemeente moet meer faciliteren en aanjagen als het om een duurzame en innovatieve economie gaat.

Heeft het huidige bestuurssysteem van college en gemeenteraad zijn langste tijd gehad?
Na de pitches volgden er vier stellingen waarover de lijsttrekkers in debat mochten. Stelling 1 gaf aan dat een krampachtig omgaan met de krimp een rem op de ambities zet voor de leefbaarheid en de lokale economie. Vrijwel iedere partij beperkte zich in haar antwoord tot de woningbouwproblematiek. Algemeen was de opvatting dat een meer flexibeler beleid nodig was, waarbij gekeken moet worden waar wat nu nodig is. Veel verschil in de visies was dan ook niet te noteren. Groen links was de enige partij die aangaf dat krimp meer was dan alleen woningbouw. Zij wees in dit verband mede op de winkelcentra. Ook daar heerst een zekere krimp en leegstand in het winkelaanbod. Stelling 2 gaf aan dat de gemeente niet actief genoeg is op het gebied van duurzaamheid. De doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, gaat niet gehaald worden. Zeker over dat laatste punt zijn de partijen het met elkaar eens. Men ziet echter wel de goede ontwikkelingen die er plaatsvinden, zoals verduurzaming van de bedrijventerreinen. Punt is ook dat de gemeente weliswaar voldoende budget ter beschikking heeft gesteld, maar tegelijkertijd nog onvoldoende daadkracht ter realisatie van de plannen toont. OBL was het meest uitgesproken in haar mening. Volgens de partij is de gemeente veel te traag met de ontwikkeling van windmolens en zonneparken en heeft ze kansen laten liggen, bijvoorbeeld bij de op- en afritten van de N18 en op particulier landbouwgrond. Stelling 3 gaf aan dat oude regels en het ontbreken van lef voor leegstand in de winkelcentra zorgt en de rem op bedrijvigheid zet. Een sterk gedeelde oplossing werd geboden door de roep om flexibelere regelgeving rondom wonen in winkelgebieden en meer creativiteit bij de bestemming voor leegstaande panden. Innovatie was een veel gehoorde term. In dit verband spande GB de kroon. Zij riep op tot onderzoek naar zogenaamde themakernen. Bijvoorbeeld zou Neede een studentendorp kunnen worden met wooneenheden in het centrum. De N18 zorgt voor een snelle reistijd naar de universiteit. Stelling 4 tenslotte gaf aan dat de wereld in hoog tempo verandert en het bestuurssysteem van college en raad zijn langste tijd heeft gehad. Over het algemeen waren de partijen tegen de stelling. Het bestuursmodel voldoet en de gemeente Berkelland is met de huidige grootte prima in staat om haar zelfstandigheid te behouden. Uitbreiding van de gemeente is niet nodig, wel meer samenwerking in de regio. De PvdA week het meest af en stelde de invoering van een G-100 burgertop voor. I00 inwoners buigen zich over een thema en delen hun standpunt vervolgens met de raad.

Is er voorkeur voor Laarberg boven lokale terreinen?
Na de pauze waren de vragen van de aanwezige niet-politici aan de beurt. Ook hier was het thema wonen wederom goed vertegenwoordigd. Andere vragen betroffen de afwaardering van de doorgaande weg Eibergen-Neede en de mogelijke geïsoleerde ligging van Eibergen als gevolg. D'66 wethouder Han Boer verzekerde de vragensteller dat de gemeente met de bewoners in gesprek gaat en nog niets vast staat. Ook was er zorg omtrent een mogelijke voorkeurspositie voor het regionale industrieterrein Laarberg. Han Boer verzekerde de vragensteller dat de gemeente weliswaar aandeelhouder van het regionale bedrijventerrein is, maar de lokale terreinen in de kernen geen achterstandspositie hebben, eerder zelfs de voorkeur genieten voor het lokale bedrijfsleven. In alle kernen is ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Tenslotte werden de lijsttrekkers als het ware onder de 'integriteitsloep' gezet. Wat zou hun eerste daad zijn als ze in het college kwamen? Het CDA verlaagde de regeldruk. D'66 gaat voor een herijking van het woonbeleid. GB helpt de jongeren aan meer werk. De VVD gaat voor maatwerk met betrekking tot wonen. De PvdA wil startende ondernemers aantrekken. OBL gaat meer woonvergunningen afgeven. GL tenslotte investeert in de jeugd.

Borculo, may I have your votes?
Als laatste wilde de avondvoorzitter graag een voorschot krijgen op de verwachte verkiezingsuitslagen met betrekking tot het aantal raadszetels. Hij nam geen genoegen met nee. De eigen voorspellingen waren: GL +2, OBL +1, PvdA +2, VVD +2, GB +3, D'66 +2 en CDA +2.

Vrijwilligsters Zonnebloem in het zonnetje gezet

Van links naar rechts: Jubilaris Mieke Spoor, scheidend vrijwilligster Joke Temmink, Gerda Olthof hoofd activiteitencommissie. Foto: PR

EIBERGEN - Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem, afdeling Eibergen werd Mieke Spoor gehuldigd, omdat ze tien jaar als vrijwilligster verbonden was aan de vereniging. Door Vincent Elferink, de voorzitter van de regio Oost-Achterhoek, werd de jubilaris een zilveren insigne opgespeld, vergezeld van een mooie toespraak en een bijbehorend fleurig boeket.

Mieke Spoor heeft vele jaren de commissie geleid, die verantwoordelijk was voor de activiteiten van deze afdeling en zij werd geprezen om haar creativiteit en organisatietalent. Na 10 jaar droeg zij het stokje over aan Gerda Olthof, die samen met de vrijwillig(st)ers Marijke Wessels en Paul Hoffman alle activiteiten voor de komende jaren zullen gaan organiseren. Deze nieuwe activiteitencommissie, opererende onder de naam de 'Zonnewijzers' zit vol frisse ideeën. Zij willen ook door middel van een enquête erachter zien te komen, waar de Zonnebloemgasten behoefte aan hebben. Alle Zonnebloemgasten uit Eibergen ontvangen één dezer dagen een enquêteformulier, waar zij hun wensen, behoeftes, mogelijkheden en beperkingen op aan kunnen geven. Na inventarisatie van deze nieuwe gegevens en rekening houdend met de wensen van de gasten zal het nieuwe team haar plannen uitwerken voor de komende jaren. Alle activiteiten zoals nu genoemd in het activiteiten programmaboekje 2018 zullen dit jaar onveranderd doorgang vinden.

Deze wisseling heeft weliswaar consequenties voor het huidige bestuur. Gerda Olthof zat aanvankelijk als hoofd bezoekwerk en later als secretaris al negen jaar in het bestuur van de Zonnebloem en was toe aan een nieuwe uitdaging. De afdeling is nu naarstig op zoek naar een secretaris – man of vrouw-, die de plaats van Gerda wil innemen en het huidige team wil komen versterken. Wie belangstelling heeft voor deze functie, kan contact opnemen met de voorzitter Frieda van Enk, tel.: 0545 – 47 78 15 of stuur een mail naar: zonnebloemeibergen@live.nl.

Ook voor hand- en spandiensten voor allerlei activiteiten, die de komende tijd georganiseerd moeten worden, bezoekwerk of andere taken zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Want helaas werd er op dezelfde avond ook afscheid genomen van Joke Temmink, die om gezondheidsredenen na 27 jaar met pijn in haar hart haar vrijwilligerswerk moest opgeven. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor de Zonnebloem en bezocht trouw haar gasten en zat vele jaren als penningmeester in het bestuur. Als blijk van waardering en dank voor hun inzet werden deze drie dames in de bloemetjes gezet.

Sportinstuiven voor mensen met beperking

Paardrijden is één van de sporten die worden geboden. Foto: PR

Aandacht voor aangepast sporten in de Achterhoek

ACHTERHOEK - In aanloop naar de Special Olympics Nationale Spelen op 8, 9 en 10 juni worden in acht Achterhoekse gemeenten sportinstuiven georganiseerd. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan hieraan deelnemen. Sportaanbieders laten hen tijdens een sportinstuif gratis kennismaken met hun sport.

Charissa Reis (dichtbij)en Ruth Menkveld (achtergrond). Foto: S. Grooters

Sporten en bewegen is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, zou moeten kunnen sporten. Dichtbij huis. Ongeacht leeftijd, achtergrond, kwaliteiten of beperkingen. Om mensen met een beperking kennis te laten maken met allerlei sporten in de Achterhoek, worden de komende tijd in verschillende gemeenten sportinstuiven georganiseerd.

Verschillende locaties, verschillende sporten
De sportinstuiven vinden plaats op acht verschillende locaties in de Achterhoek. Elke locatie heeft een ander sportaanbod, zodat kennis gemaakt kan worden met allerlei sporten. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is welkom. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.specialolympics2018.nl/side-events/sportinstuiven.
• Maandag 19 maart, 19.00 - 21.00 uur: bowlen bij Bowling, Stadsplein 5 in 's-Heerenberg.
• Zaterdag 31 maart, 11.00 - 12.00 uur: handbal en volleybal bij Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde.
• Zaterdag 7 april, 13.00 - 16.00 uur: fitness, badminton, golf en boksen bij Aerofitt, Winkelskamp 5 in Hengelo (Gld).
• Zondag 8 april, 13.00 - 15.00 uur: judo, basketbal, hockey, gymnastiek en volleybal bij De Bongerd, De Bongerd 81 in Doetinchem.
• Vrijdag 20 april, 13.30 - 15.00 uur: beachvolleybal, gymnastiek, atletiek en paardrijden bij Sportpark Jaspers, Jaspersweg 1-5 in Winterswijk.
• Donderdag 26 april, 18.00 - 20.00 uur: fitness en spinning (fietsen) bij The Chariot, Nijverheidsstraat 4 in Eibergen.
• Zaterdag 19 mei, 13.00 - 15.30 uur: bocce en korfbal bij Sportpark Zuid, Bocholtsestraatweg 67 in Aalten.
• Zaterdag 26 mei, 13.00 - 15.00 uur: tennis, voetbal en atletiek bij Sporthal IJsselweide, Industrieweg 2 in Ulft.
De sportinstuiven worden mede mogelijk gemaakt door Achterhoek in Beweging, BrichbouW sportondersteuning, Gelderse Sport Federatie, Graafschap College, MEE Oost en de Provincie Gelderland.

Open dag Tormijnschool

NOORDIJK - Op donderdag 15 maart is er van 9.00 tot 17.00 uur een open dag op de Tormijnschool.

Voor alle ouders/verzorgers is er de gelegenheid om de school te komen bekijken, er wordt dan gewoon les gegeven.
De Tormijnschool is een bruisende dorpsschool gelegen in het groene Noordijk. Kinderen komen naar de Tormijnschool vanuit Noordijk maar ook vanuit de verdere omgeving van Neede.
De school biedt sinds dit schooljaar tabletonderwijs aan. Dit wordt aangeboden middels de methode Snappet. Kinderen kunnen op deze manier op een eigen niveau leren. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen.
Ook biedt de Tormijnschool sinds dit jaar Engelse les aan vanaf groep 1 tot en met 8. Ouders staan vak verbaasd hoe veel Engels kinderen al beheersen. Op de Tormijnschool is een continurooster en er zijn voor- en naschoolse opvang-mogelijkheden. Het Tormijnteam is een enthousiast team. Ze staan open voor vernieuwing, voor meegaan met de tijd en voor samenwerken met ouders/verzorgers aan de ontwikkeling van het kind.
Wie meer wil weten kan een kijkje komen nemen tijdens de open dag. Wie deze dag niet kan, kan een afspraak maken met Elona te Lintelo, de locatie coördinator van de school tel. 0545-292143.

Bewoners kleine kernen leggen lijsttrekkers vuur aan schenen

Lijsttrekkersdebat in Rietmolen. Foto: Rob Weeber

RIETMOLEN - Belangenvereniging Rietmolen had de lijsttrekkers uitgenodigd om te horen wat de politiek voor de kleine kernen en hun buitengebied doet. In de afgeladen dorpsaccommodatie Rietmolen waren donderdagavond naast politici ook veel jongeren vertegenwoordigd. Onder aanvoering van debatleider Roel Beunk uit Beltrum wilden de aanwezigen vooral horen wat de politiek voor de leefbaarheid van de kleine kern en hun vaak uitgestrekt buitengebied over had. Uiteindelijk vertegenwoordigen alle kleine kernen met hun buitengebied in Berkelland zo'n derde van alle kiezers. Daarmee ontspon zich een heftig debat, waarin de lijsttrekkers elkaar de ene keer flink de waarheid zeiden en de andere keer niet genoeg konden benadrukken dat ze op een lijn zaten. Opvallend was de lijn van Gemeentebelangen met alle onderwerpen. Zij doen alles lokaal wat lokaal kan en toch ook weer niets zonder gedegen vooronderzoek.

Door Rob Weeber

De gepresenteerde thema's waren vooral toegespitst op de problematiek die voor de kleine kernen en het buitengebied geldt, bouwen, onderwijs, buitengebied en voorzieningen. Daarbinnen werden stellingen geponeerd. Het thema bouwen verschilde niettemin niet veel van de woonproblematiek in de grote kernen. Ook hier ging de discussie over betaalbare (aangepaste) (starters)woningen. Algemeen was de mening van de politici dat de vraag waar behoefte aan is, leidend moet zijn. De harde planning moet losgelaten worden. Ondernemend Berkelland (OBL)was het meest uitgesproken in haar mening. "Alles was al veel te laat" volgens lijsttrekker Bennie Morsink. De politiek moet meer kijken naar gebieden waar het wel goed gaat en daarvan leren." Binnen het thema was een van de stellingen "Onze jongeren willen blijven. Jagen we ze niet weg?" De PvdA bekeek het breder dan wonen alleen. "Er zijn meer aspecten die maken dat jongeren wel of niet blijven wonen in een kleine kern, zoals het verenigingsleven en het aanbod van werk." Zij pleit voor publiekscampagnes die jongeren moeten aantrekken. D66 pareerde de kritiek van OBL dat de gemeente een bouwstop hanteert. Toen dat gebeurde, was er geen vraag. Nu wil iedereen ineens bouwen. D66 is inmiddels voor het 'omkatten' van bestaande woningen naar meer maatwerk.

Sluiting baisisschool
Het thema onderwijs gaf vooral discussie over de vraag of de gemeente financieel moet ingrijpen bij een dreigende sluiting van de basisschool. De school vormt volgens de bewoners immers de binding binnen het dorp. De partijen lagen redelijk op een lijn. Feitelijk gaat de gemeente niet over de school, maar het schoolbestuur. Bij een te laag leerlingenaantal, de ondergrens ligt op 47, kan de school besluiten dicht te gaan of samen te gaan met een school uit een grote kern. Hoewel de meeste partijen wel van mening zijn dat het sluiten zolang mogelijk vermeden moet worden, zijn er weinig voorstander van subsidie. De oplossing ligt vooral in het samengaan met het sport en cultuur, een gebied waarvoor de gemeente wel verantwoordelijk is en dat financieel kan bijdragen. Alleen het CDA gaf aan voorstander te zijn van gemeentelijke ondersteuning voor scholen onder de noemer 'kwaliteit gaat voor kwantiteit'.

Verwijten
Het thema Buitengebied gaf veel discussie en soms ook verwijten. Met name het college moest het hier ontgelden vanwege het eerder afgewezen bestemmingsplan waarmee het buitengebied qua ontwikkeling feitelijk op slot zit. Intensieve veehouderij, asbestsanering, opsplitsen van woningen en bedrijvigheid waren de sleutelwoorden. Een nieuw bestemmingplan duurt nog jaren en wordt extra vertraagd door het collegebesluit de geurnormering aan te pakken. D66 lijsttrekker en wethouder Han Boer kreeg met name van het CDA en de VVV stevige kritiek. Zij wezen op de extra vertraging door een herijking van de geurbeleid mee te nemen in het nieuwe plan. Han Boer verdedigde zich door te stellen dat het lokaal beleid is en toen het natuurlijke moment was om dit zo te regelen. Alle overige kritiek was een 'broodje aap', het was de raad zelf die een verkeerde inschatting had gemaakt. Er kan bovendien nog steeds veel in het buitengebied, volgens Han Boer.

Kip en ei
Het thema voorzieningen tenslotte vormt een beetje het kip en ei verhaal. Zonder goede en aantrekkelijke voorzieningen trek je geen mensen en zonder mensen houd je de voorzieningen niet in stand. De stelling was dat kleinen kernen evenveel recht hebben op voorzieningen als grote kernen. Kern van alles moet het dorpshuis zijn. Verder is het een samenspel tussen gemeente en inwoners. Maar als er ondergrenzen worden bereikt, kun je dit niet wegdenken. De gemeente is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor het wel of niet open blijven van een supermarkt. Alleen de OBL was voor subsidie voor dorpshuizen. De VVD was zeer tegen.

Donateursconcert Crescendo Rekken

REKKEN - Het jaarlijkse donateursconcert van Crescendo Rekken is op zaterdag 24 maart in gymzaal Asterloo aan de Zuid Rekkenseweg 21. Aanvang 20.00 uur.

Alle gelederen van de muziekvereniging komen in actie. De minirettes en majorettes onder leiding van Silvia Bouwmeester en Kim Ainsley. De drumband met instructeur Dick Mengerink. Het orkest met dirigent Mark ten Breul.

Na een geslaagde uitvoering vorig jaar, is er wederom een gezamenlijk optreden met de jeugdleden en jeugdleden van muziekvereniging Amicitia uit Rietmolen onder leiding van Christiaan Habing. Hiermee laten zij op een leuke manier zien wat samenwerking kan doen met muziek.
Dit jaar worden er veel jubilarissen in het zonnetje gezet.

Boekenmarkt in Den Hof

Boekenmarkt in Den Hof. Foto:PR

REKKEN - In Den Hof aan de Lindevoort in Rekken wordt op 24 maart van 9.30 tot 12.00 uur weer een grote boekenmarkt gehouden. Ook deze keer is de boekenmarkt een bezoek waard. Er is een aantrekkelijk aanbod en de prijzen zijn laag. De keus kan gemaakt worden uit allerlei genres: van moderne literatuur tot (streek)geschiedenis en (streek)romans en van kunst- en fantasy- tot kookboeken. Uiteraard kan er ook een kopje koffie gedronken worden. De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan Den Hof.

Goed spel Yapton

EIBERGEN - Zondag stond er weer een competitieronde voor de twee Dynamic Tennis teams van BC Yapton op het schema. In de 'eigen' Pickerhal stonden vier wedstrijden op het formulier voor Yapton 1. Daarin konden door prima spel zes van de acht punten worden binnen gehaald met een tweede plek in de poule als resultaat. Yapton 2 moest drie duels afwerken in de serie en was daarin ook goed op dreef. Vijf van de zes punten werden gescoord en daarmee werd de poule gewonnen. De laatste competitieronde is 14 april aanstaande in Dinxperlo en dan zal de eindstand in de diverse poules bekend worden.

'Wethouderschap, de leukste 'hondenbaan' die er is'

Han Boer. Foto: Guido Bogert Fotografie

BERKELLAND - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen de lijsttrekkers van de diverse partijen aan het woord. Zij mogen de twee belangrijkste speerpunten van hun verkiezingsprogramma naar voren brengen, alsmede een punt waarop zij meer of minder zouden willen bezuinigen. Deze week is de lijsttrekker voor D66 (Democraten 66) Han Boer (1970) aan het woord.

Door Rob Weeber

Han Boer komt uit Neede en doorliep zijn middelbare schooltijd aan Het Assink Lyceum in Haaksbergen. Zijn toenmalige leraar geschiedenis kon mooi verhalen over geschiedenis en politiek, en was bovendien lid van D66. Die combinatie deed Han besluiten om lid te worden van de Jonge Democraten, een stap die direct goed aanvoelde. Na zijn middelbare schooltijd wilde hij dan ook politicologie en geschiedenis gaan studeren, maar thuis werd er ook wel gekeken naar perspectief op de arbeidsmarkt en dus werd het commerciële economie in Enschede. Iets wat hij ook leuk vond. Daarna volgde een 20 jaar lange commerciële carrière in de grafische industrie. De interesse in de politiek bleef echter en Han belandde in 2002 in de Needse raad na het vertrek van het toenmalige D66 raadslid Machteld Schukkink naar Haaksbergen. Hij werd lijsttrekker voor D66 en ging in 2005 over naar Berkelland. In 2010 werd hij wethouder en na de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt hij zijn derde termijn als wethouder te kunnen aanvangen. Die baan is voor hem de leukste 'hondenbaan' die er is. Een baan waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

Han Boer. Foto: Guido Bogert Fotografie

Voor D66 is het thema woningbouw een van de allerbelangrijkste speerpunten. Er is veel discussie omtrent dit thema als gevolg van de verwachte demografische ontwikkelingen, maar Han Boer benadrukt dat er geen sprake is van een bouwstop in Berkelland. Wel geeft hij aan dat wat D66 betreft het bestaande beleid van terugdringen van reeds bestaande woningbouwplannen bijgesteld moet worden. Oorzaak daarvoor is de nieuwe N18 en de aantrekkende economie. De plannen destijds voor de aanleg ervan hielden geen rekening met forensische ontwikkelingen. Echter, gaandeweg de aanleg is gebleken dat - nu de weg er eindelijk echt komt – wonen en leven in Berkelland als prima combinatie wordt gezien met bijvoorbeeld werken in Twente. Het aanbod van huizen is inmiddels gehalveerd in Berkelland en de makelaars roepen om nieuwe projecten. D66 pleit derhalve voor een herziening, een opschuiving, van het bestaande beleid. Niet alleen voor mensen van buitenaf maar ook voor de vraag van eigen jeugd en senioren. Met deze zienswijze wil D66 geenszins de verwachte demografische ontwikkelingen ontkennen. De onderkant van de bevolkingspiramide zal niet meer breder worden dan de bovenkant. Met andere woorden de ouderen zullen in aantal de jongeren blijven overtreffen. In de bestaande voorraad moet daarom ook het nodige worden aangepast en wellicht gesloopt. De huidige convenantafspraken met de regio en provincie lopen tot 2025, maar het zou onverstandig zijn om tot dan te wachten met herijking.
Een ander speerpunt voor D66 betreft de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat. De ondernemers zijn de motor van de economie en de werkgelegenheid voor Berkelland. Dat betekent dat er naast huisvesting ook aandacht moet zijn voor zaken als goed onderwijs, goede vestigingsmogelijkheden en een goede bereikbaarheid. Berkelland heeft veel maakindustrie, wat inhoudt dat er een relatief kleine technische bovenlaag is die zich met innovatie bezighoudt en een bredere onderlaag die het 'maakwerk' verzorgt. Dit vraagt een juiste mix aan opleidingsmogelijkheden. D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de aansluiting tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijsplein in Neede is daar een goed voorbeeld van, evenals de projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er is ook geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel in het buitengebied en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Berkelland staat op de zevende plaats als het gaat om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarmee is de grens niet gesteld, maar het geeft wel aan dat er hard gewerkt wordt aan een optimaal ondernemersklimaat in Berkelland. Het beleid behelst ook de winkelkernen. Samen met de ondernemers zelf probeert D66 tot aanvaardbare alternatieven te komen voor de invulling van de centra. Leegstand moet bestreden worden met onder meer nieuwe woonmogelijkheden in de centra en aanpassing van bestaande, belemmerende regelgeving.
Waar D66 niet op wil bezuinigen, maar extra in wil investeren, is de binnensport. Volgen Han Boer is gebleken dat voorzieningen als zwembaden met sporthallen en horeca in geprivatiseerde toestand wel degelijk bestaansrecht hebben. Naast sportactiviteiten kunnen hier ook andere activiteiten plaatsvinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de gala-avond van de carnaval in de sporthal in Neede. Indoor sportaccommodaties zijn voor hem de 'kulturhuzen' van de grote kernen en belangrijk voor de leefbaarheid ervan. Bezuinigingen zijn niet aan de orde, wel extra investeringen om ze eigentijds te houden.

Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

Akkoord financiële bijdrage aan Scholder an Scholder

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Sport en beweging kan de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden. Ook als samenleving hebben we belang bij gezonde, vitale en actieve inwoners. Ze doen actief mee aan de maatschappij, zijn meer zelfredzaam, leveren een grotere bijdrage aan de samenleving en economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Zo kunnen maatschappelijke problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging. Met Scholder an Scholder 2.0 richt men zich aan de ene kant op de concrete invulling van de 21 initiatieven die voortkomen uit Scholder an Scholder 1.0. Maar wordt ook ingezet op 'bruggen slaan', tussen sport en sociaal domein. Een integrale benadering én methodische werkwijze versterkt de inzet van sport als middel voor het sociaal domein. Hiermee wordt meedoen aan de samenleving gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan positieve gezondheid. Bij de domeinen jeugdzorg, Wmo of participatie kan sport doorgaans uitstekend als middel worden ingezet.
De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert, net zoals bij sas1.0, een financiële bijdrage.

Gratis hiphop voor pubers

Hiphoples voor pubers. Foto: PR NGV

NEEDE - Vanaf maart kunnen pubers vanaf 13 jaar vier keer gratis een Hiphop- dansles volgen. Deze dansles wordt gegeven door Bo Sleebos op zaterdag van 10 tot 11 uur in de sporthal aan de Dumasweg 31 in Neede.

Bo Sleebos is danstrainster bij de Needse gymnastiekvereniging (NGV). Bo danst al 9 jaar, diverse stijlen, zoals hiphop, girly en modern. Ze traint zelf in een wedstrijdteam en is met dat team al drie keer Nederlands kampioen geweest. Bo, die in Eibergen woont, volgt de opleiding Sport en Bewegen.

Bo geeft ook les aan een jongere leeftijdsgroep: Kinderen uit de groepen 3 tot en met 5, zij krijgen les van 9.00 tot 10.00 uur. Zij kunnen natuurlijk ook altijd een keer een les proefdraaien. Voor de les van 10.00 tot 11.00 uur geldt nu een speciale aanbieding: vier gratis meedoen, starten op een zaterdag in maart.

Meer informatie: info@ngvneede.nl of www.ngvneede.nl.


Stilte in nachtelijke uren rond Huize de Kamp

Tijdelijke route lijn 66 van en naar Neede via paarse lijn en in Neede route lijn 62 volgen. Afbeelding: PR Provincie Gelderland

NEEDE - In Neede is voor Huize de Kamp een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van de havezate en de bouw van twee gastenverblijven. De NijStaete Group wil in het complex een centrum realiseren voor opleidingen, trainingen, conferenties, vergaderingen en workshops. Het gaat om activiteiten in de sfeer van management, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er gelegenheid voor huwelijksvoltrekkingen, recepties en bedrijfs- en personeelsfeesten. Hiervoor zijn ook de nodige horecavoorzieningen beschikbaar. Op de plannen waren door omwonenden een aantal 'zienswijzen' ingediend. Het college verleent voor deze activiteiten de omgevingsvergunning met het voorschrift dat de geluidsbelasting zo laag mogelijk moet blijven voor de omliggende woningen. Tussen één uur 's nachts en acht uur 's morgens moet het echt stil zijn. Wat betreft de geluidsbelasting gelden de voor geluid van toepassing zijnde geldende normen.

Renovatie rotonde Diepenheimseweg start

NEEDE - Op maandag 19 maart start de renovatie van de rotonde Diepenheimseweg met de N315 en Rapenburg. De werkzaamheden zijn onderdeel van fase 2 en ter voorbereiding van fase 3 van de reconstructie Rondweg Neede N315.

Verkeer wordt omgeleid
Doorgaand verkeer vanaf Diepenheimseweg richting Haaksbergseweg, en omgekeerd, kan via een omleiding langs de werkzaamheden rijden. Door de werkzaamheden aan de rotonde kan gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet via Rapenburg Neede in of uit rijden. De beschikbare ruimte voor werkzaamheden is gering, daarom wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet. Mogelijk dat het verkeer soms even moet wachten. Fietsers en voetgangers worden via een omleiding veilig langs het werk geleid.
De renovatie van de rotonde duurt tot en met zondag 8 april. Daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de rotonde, evenals de weg vanaf rotonde G.L. Rutgersweg tot rotonde Diepenheimseweg. Deze weg wordt dan ook weer opengesteld.

Derde fase van de werkzaamheden start vanaf maandag 9 april. Dit is de Rondweg, vanaf rotonde Diepenheimseweg tot de kruising met de Haaksbergseweg. De werkzaamheden vinden plaats in twee delen. Dat zorgt ervoor dat aanwonenden en bedrijven van de Rondweg bereikbaar blijven.
Voordat fase 3 start, voeren nutsbedrijven en NTP Infra werkzaamheden uit langs en vlakbij de rondweg. Het gemotoriseerd verkeer heeft hier weinig tot geen last van. Voor (brom-)fietsers wordt wel al vanaf 12 maart een omleidingsroute ingesteld.

Aangepaste busdienstregeling
Er geldt een tijdelijke aangepaste dienstregeling voor buslijn 66. Busreizigers kunnen deze dienstregeling opzoeken op de website www.keolis.nl van de vervoerder Keolis (voorheen Syntus). Informatie over werkzaamheden en omleidingen staan op www.gelderland.nl/N315-RondwegNeede en www.bereikbaargelderland.nl.

Gezamenlijk concert Crescendo en Feuerwehr Musikzug Ottenstein

NEEDE - Het harmonieorkest van Crescendo en de Feuerwehr Musikzug Ottenstein geven op zaterdag 24 maart een luchtig concert.

Dit concert waar beide orkesten samen en apart gaan optreden vindt plaats in de Dr. van Gellicumzaal aan de Julianastraat 12 in Neede. Aanvang 19.30 uur. Entree is gratis.
Hans Schippers is de dirigent van zowel Crescendo Neede als ook van het orkest Feurerwehr Musikzug Ottenstein uit het Duitse Ottenstein. Ze spelen afwisselende luchtige muziek en natuurlijk mogen marsen niet ontbreken. Ook zal er een ritmesectie zijn die beide orkesten gaat ondersteunen.

Zanggroep Akkoord concerteert met high-tea

Smullen en luisteren bij Zanggroep Akkoord. Foto: PR

BELTRUM - In 1990 werd in Beltrum Zanggroep Akkoord opgericht. Anno 2018 is deze groep van zestien zangeressen afkomstig uit Beltrum, Groenlo, Eibergen en Haaksbergen nog even enthousiast als in haar beginjaren. Wekelijks wordt op de vaste dinsdagavond geoefend in muziekgebouw Dacapo.

Door Henri Walterbos

Hondenuitlaters en andere voorbijgangers in de Haarstraat kunnen niet anders dan vrolijk voorbijlopen als de dames aan het oefenen zijn. Op dit moment zit de dameszanggroep, onder leiding van dirigent Annemarie Hilferink en op piano begeleid door Michel Hoitink, beiden uit Groenlo, midden in de voorbereidingen op het high-tea concert op zondag 25 maart bij Buitengewoon Beltrum aan de Ringweg 5 in Beltrum. Liefst twee keer geven de dames acte de précense deze zondag; van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur.

Naast het plezier dat de leden hebben in het samen zingen, zijn ze voor veel in. In de jaarvergadering worden ieder jaar weer plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Zo ontstond eveneens het idee voor een luister- en smulconcert. In de verdere uitwerking kwam een contact tot stand met Laura Schilderink wat resulteerde in een compleet concept. Alle zintuigen van de gasten dienen aan hun trekken te komen. Bij de ontvangst een zoete lekkernij, een divers en gevarieerd muzikaal programma als hoofdgerecht, met allerhande 'lekkers' tussendoor en een aankleding met prachtige bloemwerken. Het kan niet anders dan een ware belevenis worden in een fijne ambiance. Dat het concept aanslaat blijkt uit de kaartverkoop. Zowel 's morgens als 's middags is uitverkocht.

Basiscursus genealogie

ACHTERHOEK - Op vrijdag 16 maart start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de basiscursus genealogie. Deze cursus geeft uitleg over de eerste bronnen die men bij stamboomonderzoek tegenkomt, zoals de bevolkingsregisters, de burgerlijke stand en de kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. Daarnaast behandelt de cursus de geschiedenis van de bevolkingsregistratie en leert men zoeken naar gegevens op internet en in archieven. De cursus is op de vrijdagen 16, 23 maart en 6, 13 april, telkens van 13.30 tot 16.00 uur in het Erfgoedcentrum, in 't Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem. Aanmelden kan tot 14 maart via info@ecal.nu of 0314-787078. De cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Deelname is pas definitief nadat men een bevestiging heeft ontvangen. De kosten bedragen per cursus 25 euro (inclusief cursusmateriaal en koffie/thee) en 22,50 euro voor leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers. De cursussen worden gegeven in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers.

Oost-Gelders Streektaaldictee

ACHTERHOEK - Op donderdag 22 maart vindt een culturele avond plaats waarvan het Oost-Gelders Streektaaldictee deel uitmaakt.

Het publiek kan deelnemen aan het streektaaldictee of als toeschouwer de avond bijwonen en genieten van optredens in dialect van leden van het Kleine Holte Koor uit Doetinchem en van liedjesschrijver Ben Lukassen uit Ulft, de zanger die ook bekend is van De Keerls. Het Achterhoekse gedeelte van het streektaaldictee wordt voorgelezen door Diana Abbink en het Liemerse gedeelte door Henk van Aalten. Streektaalliefhebbers worden van harte uitgenodigd om aan deze ludieke strijd met de pen mee te doen onder het motto 'Metdoon is belangrieker as winnen!' De bijeenkomst is op donderdag 22 maart, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur, in HCR De Gouden Karper in HUmmelo. Deelname kost vijf euro inclusief koffie en thee. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of via tel. 0314-787078. Op www.streektaaldictee.nl. staat meer informatie en een uitleg over de WALD-spelling aan de hand waarvan het dictee wordt gecorrigeerd. Ook op Facebook (Oost-Gelders Streektaaldictee) is het een en ander te vinden.

Pre-pre instappers Vios Gym

Pre pre instappers: Eke Belterman (midden) en Lotte Abbink (rechts). Foto: PR

Pre-pre instappers Vios Gym

BELTRUM - Eke Belternan en Lotte Abbink hebben zondag hun eerste echte wedstrijd geturnd als pre- pre instappers. Eke en Lotte turnden een goede wedstrijd en eindigden als zesde en veertiende. In de tweede wedstrijd was Jenske Roerdink aan de beurt, ook voor haar één van de eerste wedstrijden. Ze haalde het hoogste cijfer van de wedstrijd op sprong. Jenske is in de einduitslag op een nette vijfde plek terug te vinden. De meiden hebben alle drie met veel plezier hun wedstrijd geturnd en hebben alweer zin in de volgende wedstrijd op 7 april in Winterswijk.

Week van zorg en welzijn: kom kijken bij Estinea

EIBERGEN - Wie als professional of als vrijwilliger wil bijdragen aan het levensgeluk van mensen met een beperking, is welkom op 17 maart tussen 10.00 en 17.00 uur naar de Zorgmarkt in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen. Medewerkers van Estinea geven graag meer informatie. Aanwezig zijn medewerkers van het team dat ondersteuning thuis biedt bij zelfstandig wonen en medewerkers van de verschillende werk- en activiteitenlocaties.

De verschillende werk- en activiteitenlocaties van Estinea in de gemeente zijn Weversstraat 4, Mallumse Molenweg 39, Mallumse Molenweg 112 en Nieuwsstraat 33. Daarnaast vertellen de medewerkers ook graag meer over de participatieprojecten die Estinea heeft bij De Huve, Hof van Eckberge en Careaz J.W. Andriessen. Naast de deelname aan de Zorgbeurs opent Estinea ook haar deuren.

Open zijn: Top Art, Nieuwsstraat 33 (Eibergen), cadeauwinkel en kunstuitleen, werk & activiteitenlocatie. Open tussen 11.00 en 17.00 uur.
Burgemeester van Heeckerenstraat 13 (Eibergen), woonlocatie. Open tussen 13.00 en 16.00 uur.
Weemerhof 13-15 (Neede), logeerlocatie. Open tussen 13.00 en 16.00 uur. Op deze locaties laat Estinea graag zien hoe zij mensen met een beperking ondersteunen zodat ze volop meedoen in gemeente Berkelland. Estinea geeft medewerkers en vrijwilligers daarbij de kans om zichzelf continu te blijven ontwikkelen om zo altijd de beste ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden.

'Pre-pre instappers' Vios Gym doen het goed op eerste wedstrijd

BELTRUM - Eke Belternan en Lotte Abbink hebben zondag hun eerste echte wedstrijd geturnd als 'pre- pre instappers'. Eke en Lotte turnden een goede wedstrijd en eindigden als zesde en veertiende. In de tweede wedstrijd was Jenske Roerdink aan de beurt, ook voor haar één van de eerste wedstrijden. Ze haalde het hoogste cijfer van de wedstrijd op sprong. Jenske is in de einduitslag op een nette vijfde plek terug te vinden. De meiden hebben alle drie met veel plezier hun wedstrijd geturnd en hebben alweer zin in de volgende wedstrijd op 7 april in Winterswijk.

Dweilorkestendag uitgebreid met beachparty

Drukte in het centrum van Groenlo. Foto: Henri Walterbos

GROENLO - Maken sneeuwvlokken doorgaans binnen een kort tijdsbestek plaats voor sneeuwklokjes zodra de carnavalskledij weer voor een jaar in de kast hangt, dit jaar roerde het eerste deel van maart nogal hevig zijn staart. De ergste kou lijkt nu echter letterlijk van de lucht en zijn de eerste lentekriebels al weer voelbaar. Iedereen is er weer aan toe. De lente! Het lange paasweekend is aanstaande, niet zo veel later al weer gevolgd door een nog langer hemelvaartweekend. In één adem kan hiermee dan het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, oftewel de Dweilorkestendag, genoemd worden. De 23ste editie vindt dit jaar plaats, op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei.

Door Henri Walterbos

Geslaagd concept
Het concept van de Dweilorkestendag staat al 22 jaar als een huis en weet ieder jaar weer vele duizenden toeschouwers naar Groenlo te trekken. "De invulling van de orkesten is zo goed als rond," laat voorzitter Frank Beurskens weten. "Het aanbod is ieder jaar weer groot, maar wij kijken vooral naar kwaliteit. Ondanks het hoge gezelligheidsgehalte van dit soort evenementen is dat wel zeer belangrijk voor ons als organisatie. Daar staat ons evenement om bekend." Ook dit jaar nemen weer dertig orkesten deel, verdeeld over de wedstrijdklasse en de Leutklasse. "De invulling van beide klassen is bijna rond. Wederom komen enkele nieuwe orkesten naar Groenlo. Een stuk of zes. Wat ook erg leuk is om alvast te vermelden is dat dit jaar een combinatie van Valse Loch uit Beltrum en Dokter's Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde deelneemt in Groenlo onder de naam 'De onwiezen uut 't Oosten.' Dat wordt geheid een knaller. Dat zijn gewoon goede orkesten. Daar verwachten we veel van. Muzikaal maar ook hoe ze zich presenteren. "Valse Loch was afgelopen jaar niet van de partij vanwege hun jaarlijkse uitje. Dokter's Swingende Infuustoeters nam wel weer deel na een tijdje afwezig te zijn geweest." Mooi dat Grolle de verbindende factor tussen Beltrum en Lichtenvoorde is. In Grolle gebeurt het," lacht Beurskens.

Veel show op de Dweilorkestendag. Foto: Henri Walterbos
Veel show op de Dweilorkestendag. Foto: Henri Walterbos

Beachparty
Is sinds afgelopen jaar de meikermis van de baan tijdens de dweilorkestendag, de organisatie pakte zelf de handschoen op om de vele duizenden bezoekers, waaronder veel jongeren, die op het leutfestijn afkomen, toch meer te bieden dan vrolijke klanken alleen. De organisatie is dan ook verheugd aan te kunnen kondigen dat vanaf 17.00 uur op het terrein naar de Wheme toe, de Kerkhofsteeg, een 'beachparty-achtig' festijn plaatsvindt, dat tot laat in de avond duurt, in een nauwe samenwerking tussen de organisatie van de dweilorkestendag en Erwin de Roo van City Lido. "Tot 17.00 uur spelen er gewoon dweilorkesten en daarna zal een dj de plek innemen om er een mooi feestje te bouwen. Het wordt heel mooi aangekleed met alles er op en er aan wat licht en geluid betreft. Hier zijn we erg blij mee. Ook voor de jongeren en oudere jongeren erg leuk. De jongeren die misschien niets met dweilorkesten hebben, 's morgens eerst uitslapen, hoeven nu niet weg te trekken naar iets anders die dag. Daarnaast kwamen er geluiden dat men het jammer vindt dat er na de dweilorkestendag niets meer te doen is. Met elkaar waren we er snel uit. Het past helemaal in ons plaatje en is een mooie toevoeging. Wie weet of dit in de komende jaren nog uit kan groeien, maar eerst maar eens zo proberen. Daarnaast zijn we bezig om extra elementen toe te voegen aan het geheel om vernieuwend te blijven. We zijn nog bezig om te kijken welke invulling we daar aan geven."

Mika stuit tijdens schoonmaakactie op inbraakbuit

Mika met het geldkistje tussen klasgenoten. Foto: Henri Walterbos

'Bij een boom zag ineens ineens een kluisje staan'

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Als een spannend jongensboek. Zo eindigde de schoonmaakactie in het kader van NL Doet en Nederland Schoon afgelopen vrijdagmiddag in Beltrum voor de 25 kinderen uit groep 6 van basisschool de Sterrenboog. Toen ze na de opruimactie aangekomen waren bij het eindpunt, de parkeerplaats bij sporthal de Sonders, en zich al bijna opmaakten voor het weekend, was de consternatie ineens groot toen er tussen de tennisbaan en de sporthal een geldkistje werd gevonden.

Mika met het geldkistje tussen klasgenoten. Foto: Henri Walterbos

"Dat was best wel spannend voor de kinderen", vertelt Richard Storteler, een van de coördinatoren van de schoonmaakactie. "Hebben ze eerst in enkele groepjes met elkaar in Beltrum zelf en langs het fietspad van Groenlo naar Beltrum gelopen en alle afval verzameld dat in de berm langs de fietspaden lag, met een leuke buit aan statiegeld van een half kratje Grolschpijpjes, stuitten ze ineens op een geldkistje." Direct werd het geldkistje afgedragen en de politie gebeld door de begeleiding. De hermandad verscheen een uur later. Onderzoek wees al snel uit dat het geldkistje drie weken eerder was ontvreemd bij een woninginbraak in Beltrum. "Het geldkistje zat vol waardevolle papieren van de eigenaren van het betreffende kistje, zo zagen de vinders ook al snel toen ze het kistje hadden geopend. Het kistje zag er ongeschonden uit en is dezelfde middag nog door de politie overgedragen aan de rechtmatige eigenaren", laat Storteler weten. "De mensen waren blij dat het kistje terug was."

Helemaal vol
De vinder van het kistje is Mika Schilderinck (11). Een dag later is hij nog helemaal vol van het avontuur. "Met ons groepje hebben we binnen Beltrum de rotzooi opgeruimd die er lag. Viel eigenlijk best wel mee wat er allemaal lag. Bij een boom zag ineens ineens een kluisje staan. Ik riep mijn moeder al, die er ook bij was, maar zij zei dat het niets was. Zij dacht dat het een elektriciteitskastje was. Blijkt het toch een kluisje te zijn. Toen we het open maakten konden we direct zien waar het van was." Moeder Tanja bevestigt het verhaal van haar zoon. "Mika en de andere kinderen vonden het best wel spannend. 's Avonds had hij het er nog over. Het kistje stond gewoon keurig bij de boom. Het was niet gegooid maar gewoon neergelegd. Iets verderop lag ook nog een doosje met daarin kindertandjes. Dat zal er ook vast bij gehoord hebben."

Drie medailles voor turnsters van Odival

Sil Scharenborg won goud. Foto: PR

EIBERGEN - Zaterdag 10 maart hebben de turnsters zesde divisie en de pre instap meisjes hun eerste of tweede wedstrijd geturnd van dit seizoen. De wedstrijden werden gehouden in Aalten. Aan deze wedstrijd hebben voor Odival elf turnsters deelgenomen: bij de pre instap D2 Lauren Grijsen, Liz te Nahuis, Lotte Ormel, Lieke Groot Kormelink en Bente Kamperman. Pre instap D3 Sil Scharenborg en Kayleigh Heuvelink. Instap D3 Jasmijn Vergeer. Pupil 2 D3 Jet Scharenborg. Junior H Marisa Hasselo, Rinkje den Boer en Puck Simmelink (die door ziekte helaas haar wedstrijd niet kon afmaken). Voor sommigen was het extra spannend omdat het hun aller eerste turnwedstrijd was. De meiden hebben er hard voor gewerkt en lieten mooie oefeningen zien. Bij de instap D3 wist Sil Scharenborg een eerste plaats te behalen. Bij instap D2 stond Lauren op plek drie. Marisa Hasselo werd bij de Junioren derde.

Brons voor Lauren. Foto: PR
Brons voor Marisa Hasselo van Odival. Foto: PR

Te Vogt/Pasman winnen vierde kaartavond

EIBERGEN - In café de Beuk te Eibergen werd de vierde van de vijf open kaartavonden kruisjassen gehouden. Deze werd gewonnen door Theo te Vogt en Harrie Pasman met 4407 punten. Tweede werden Jan Schutte en Willem Hasselo met 4283 punten en derde werden Jan Niks en Martin Firing met 4183 punten. Joop van Meegen en Johan Ziemerink met 3673 punten en vijfde werden Johan Stortelder en Theo Baks met 3600 punten. In het klassement na vier wedstrijden waarvan de beste drie wedstrijden tellen voor de eindprijzen is de leiding nog steeds in handen van Jan Schutte en Willem Hasselo met 13328 punten. Tweede zijn Johan Ziemerink en Joop van Meegen met 11894 en derde zijn Jan Heutinck en Jan Woertman met 11823 punten.

Kijkje nemen bij Aveleijn

NEEDE - Op zaterdag 17 maart opent Aveleijn van 10.00 tot 16.00 uur aan de Bleekenweg 1 in Neede de deuren. Belangstellenden zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij de jongeren locatie. Naast een rondleiding kunnen bezoekers ook een hapje en drankje komen nuttigen in de tent op het grasveld schuin tegenover het zwembad en het busstation. Vanuit de jongerenlocatie wordt er om 11.00 uur, 13.00 uur en om 15.00 uur een rondleiding verzorgd naar de kindlocatie het Bernadettebos net buiten het dorp. Het Bernadettebos is alleen toegankelijk voor mensen die zich vooraf hebben ingeschreven voor een rondleiding en onder begeleiding van een medewerker van Aveleijn. Aanmelden kan via m.asbroek@aveleijn.nl of via de Bleek. Iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk wordt ook van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens de open dag. Zowel voor de kindlocatie als jongerenlocatie worden vrijwilligers gezocht. Contactpersoon open dag Aveleijn Berkelland: m.asbroek@aveleijn.nl en e.huijsmangrevink@aveleijn.nl.

Harmonicamiddag

NEEDE - In café restaurant de Olde Mölle aan de Diepenheimseweg 21 in Neede is op zondag 25 maart een harmonicamiddag. Aanvangstijd is 13.00 uur. De entree is 3 euro. Er wordt muziek ten gehore gebracht uit de Alpenlanden, maar er worden ook meezingers gespeeld.

26 / 40

BVN afdeling Winterswijk op open dag in SKB

Heidi Schreurs en Desirée Heerdink (rechts). Foto: Lydia ter Welle

Sinds mei 2017 inloop- bijeenkomsten voor borstkanker- patiënten

Door Lydia ter Welle

REGIO – Heidi Schreurs en Desirée Heerdink zijn vrijwilliger bij de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), afdeling Winterswijk. Dit is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg of naasten. Om aandacht te vragen voor de activiteiten van de BVN staan zij in de Week van Zorg en Welzijn op de open dag in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), die plaatsvindt op zaterdag 17 maart van 11 tot 15 uur. Eén van de activiteiten van BVN afdeling Winterswijk is een maandelijkse inloopbijeenkomst, waar vrouwen én mannen die met borstkanker in aanraking zijn geweest, terecht kunnen voor lotgenotencontact.

Heidi werd zelf getroffen door borstkanker. Ze vertelt: "In de periode van herstellen van de borstkanker ervaarde ik hoe positief het werkt om met lotgenoten te praten. Dan merk je ook dat lotgenoten dezelfde gevoelens van verdriet, gemis of angst hebben. Hierdoor ontstond bij mij de vraag of ik ook iets voor anderen kan gaan betekenen. Daarom heb ik me bij BVN gemeld. En juist toen was men op zoek naar vrijwilligers om in Winterswijk het lotgenotencontact op te zetten. Met hulp van de coördinator van BVN, en de mammapoli van het SKB en met Desirée, die zich ook als vrijwilliger had gemeld, zijn we toen begonnen met de inloopbijeenkomsten."

Desirée is drager van het borstkanker-gen BRCA-1. Zij werd preventief behandeld om de kanker geen kans te geven. Ze vertelt: "In maart vorig jaar kwam de vacature van BVN voorbij voor vrijwilligers voor de mammapoli in Winterswijk , voor het opzetten van onder andere lotgenotencontact. Hier heb ik heel enthousiast op gereageerd. Ik wist al ruime tijd dat ik wat met mijn ervaring wilde doen richting borstkanker patiënten. En zo hebben we de inloopochtend voor lotgenoten opgezet."

De inloopbijeenkomsten zijn altijd op maandag, van 09.30 tot 11.30 uur, in een vergaderzaal in het SKB. Bezoekers kunnen zich melden bij de gastenservice (naast de receptie) en worden dan begeleid naar de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt. Dit jaar zijn de bijeenkomsten nog op 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 19 november en 10 december. "Op de bijeenkomsten wordt gepraat, geluisterd, gehuild maar ook gelachen, informatie wordt uitgewisseld en waar mogelijk worden vragen beantwoord. Er is koffie, thee, iets lekkers, en we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken."

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor vragen kan men altijd via mail contact zoeken met Heidi en Desirée. "Wij doen ons uiterste best om vragen te beantwoorden, óf om zo nodig de vraag door te geleiden naar iemand die de vraag kan beantwoorden. En soms verwijzen we ook naar de site van BVN: borstkanker.nl, want daar staat ook een schat aan informatie", zeggen de vrouwen.

Op de open dag in het SKB staan beide BVN-vrijwilligers met een informatiekraam. "We hebben veel informatiebrochures, beantwoorden vragen en maken graag kennis met mensen die overwegen om naar het lotgenotencontact te komen. Graag tot ziens, op zaterdag 17 maart of op één van de inloopbijeenkomsten; de eerstvolgende is op maandag 26 maart", aldus Heidi en Desirée.


winterswijk@borstkanker.nl

Grensoverschrijdend evenement in tweedehands spullen geeft duurzame impuls

Vrijwilligers steken handen uit de mouwen. Foto: Rob Stevens

ULFT - AST Expo BV gaat haar (mega)vlooienmarktconcept ook uitrollen in de SSP-Hal in Ulft. In Enschede houdt dit bedrijf de Twentse Vlooienmarkt, jaarlijks goed voor zes edities, ruim 50.000 bezoekers en 6.000 kramen. In de SSP-Hal vindt de eerste editie van de Gelderse Vlooienmarkt plaats op 24 en 25 maart. Een tweede editie is reeds gepland voor het najaar. Het doel van de organisatie is om de Gelderse Vlooienmarkt in de toekomst vier tot zes keer per jaar te laten plaatsvinden.

De SSP-Hal is de ideale locatie voor dit concept: de hal is groot genoeg, goed bereikbaar en last but not least; gelegen in de grensregio. In Enschede is ruim vijftig procent van de bezoekers afkomstig uit Duitsland. Het streven van de organisatie is om dat in Ulft ook te bewerkstelligen. Hiervoor wordt het evenement dan ook breed in de beide grensregio's gepromoot.
Duurzaam leven is de toekomst en de Gelderse Vlooienmarkt is dan ook een duurzaam evenement. Immers alle aangeboden spullen krijgen en tweede leven. Dat bespaart de energie voor een nieuw product en verlengt de levensduur van het tweedehands product. Om een idee te geven: met zeshonderd kramen en 150 kilo gemiddeld per kraam, wordt er zo'n 90.000 kilo afval bespaart. Per editie.
Uit eigen onderzoek van de organisatie blijkt dat een kraamhouder een gemiddelde omzet van 100 tot wel 500 euro per kraam kan halen. Dus: deelnemen is duurzaam, geeft plezier en levert uiteindelijk een leuk zakcentje op. En niet te vergeten: een opgeruimde zolder, kelder of garage.
Deelnemen aan de Gelderse Vlooienmarkt kan al voor 25 euro per kraam per dag. Er is nu een actie waarbij de tweede kraam gratis is; twee halen is één betalen. Bezoekers betalen 3 euro entree en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.geldersevlooienmarkt.nl.

Pleegoudercafé

ACHTERHOEK - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eén van de activiteiten is het organiseren van thema-avonden, deze zijn tot op heden afwisselend deskundigheidsbevorderend en interactief. Het bestuur merkt dat de gesprekken aan het eind van de avond vaak nog lang niet zijn afgerond en is daarom op zoek gegaan naar een aanvullende activiteit. Dat is geworden: het pleegoudercafé!

Het pleegoudercafé wordt eens per maand in steeds een andere gemeente georganiseerd. Ook wordt er afgewisseld tussen de avond en de ochtend, om zo iedereen de gelegenheid te geven aan te schuiven. 's Ochtends zal er speelgoed aanwezig zijn voor eventuele kinderen die meekomen. Tevens ligt, ter ondersteuning, het Grote Pleegzorggesprek Spel klaar.
Het pleegoudercafé is niet alleen toegankelijk voor alle pleegouders uit de Achterhoek, maar ook voor mensen die er over denken pleegouder te worden. Zo kunnen zij op ongedwongen wijze en van ervaringsdeskundigen horen wat het pleegouderschap écht inhoudt.
De toegang tot het pleegoudercafé is gratis, het eerste kopje koffie of thee is op kosten van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Aanmelden is niet nodig.
Het pleegoudercafé is op maandag 19 maart van 20.00 tot 22.00 uur in CR De Zwaan, Wooldstraat 6, Winterswijk. Informatie: tel. 06-82629980 of info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl.

Marke Mallem Doe Dag

EIBERGEN - Afgelopen zaterdag staken ruim twintig omwonenden, vissers en bestuursleden van Marke Mallem langs de oevers van de Berkel de handen uit de mouwen. Dit met ondersteuning van medewerkers en professionele apparatuur van de VAN (Vereniging Agrarisch Natuurbeheer). Deze keer werden ter hoogte van de Polbrug-Mallumse Molenweg de Berkeloevers ontdaan van jonge berken, elsen en andere struiken. De jaarlijkse ´Marke-Mallem Doe Dag´ viel dit jaar samen met de landelijke ´NLdoet Dag´. De Marke Mallem beheert veertig hectare Berkeloevers en -gebied tussen de Mallumse Molen en de Stokkersweg. Het onderhoud van het gebied is één van de belangrijkste taken die de Marke heeft. Daarbij worden zoveel mogelijk belanghebbenden en inwoners van het gebied te betrokken. De ochtend werd gezamenlijk afgesloten met bonensoep en broodjes.

Passion Lichtenvoorde wil mensen raken

LICHTENVOORDE - 'Ontroerend', 'indrukwekkend', 'aansprekend', dat zijn een aantal woorden waarmee bezoekers in voorgaande jaren hun bezoek aan Passion Lichtenvoorde omschreven. Het begon drie jaar geleden als een initiatief vanuit de kerken. Ondertussen is Passion Lichtenvoorde uitgegroeid tot een evenement waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Dit jaar is de Passion Lichtenvoorde op dinsdag 27 maart. Het begint om 20.00 uur op het marktplein van Lichtenvoorde, met een opening door burgemeester Annette Bronsvoort. Na de openingsscène door een verteller en een verrassend eerste poplied is er een stille tocht met een kruis en fakkels naar scholengemeenschap Marianum.

Hier krijgt het stuk een vervolg in de aula van de school. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wie geen kaartje heeft kan Passion Lichtenvoorde daar uitstekend volgen op het grote beeldscherm op het schoolplein. Dit bleek de afgelopen jaren voor de honderden kijkers een heel unieke ervaring. Dit jaar is er bewust ruimte gezocht om actuele thema's in het spel een plaats te geven. Want Passion Lichtenvoorde wil meer zijn dan alleen een verhaal van toen en niet alleen voor trouwe kerkgangers maar voor iedereen en voor alle gezindten.
Bekende namen uit regionaal bekende toneelgezelschappen geven een gezicht aan een eigentijdse vertelling over het leven van Jezus. Een videoregistratie met meerdere camera's, door omroep ZSOM, zal zowel in de zaal te zien zijn als op het schoolplein. Hierdoor komt het spel nog meer tot zijn recht. Emoties komen tot leven en betrekken de bezoekers bij het verhaal. Nieke Hoitink (Omroep Gelderland) zal als verteller en verslaggever stem geven aan de verbindende verhaallijnen. Kinderen van basisschool Frans ten Bosch spelen een actieve rol.

Natuurlijk heeft muziek, net als bij de landelijk bekende Passion, een heel belangrijke plaats in het geheel. Liederen uit de popmuziek worden vertolkt door leerlingen en docent van scholengemeenschap Marianum. Zij doen dit samen met het popkoor Friends, onder leiding van dirigent Johan Klein Nibbelink. De liederen zijn uitgezocht door muziekdocent Peter Krabbenborg, Johan Klein Nibbelink en tekstschrijver Hans Hinkamp. Regisseurs Ben Donderwinkel en Sjaak Welboorn zorgen voor een pakkend geheel. Bij de repetities viel veelvuldig het woord 'kippenvel'. Het belooft opnieuw een pakkend gebeuren te worden.

Helpende handen voor Passion Lichtenvoorde zijn er door leerlingen van het Barriet, school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. De doelstelling van de organiserende stichting, Passie voor Cultuur en Maatschappij, om mensen met elkaar te verbinden heeft met deze opzet in ieder geval al een passende inkleuring gekregen. Meer dan 100 personen zijn betrokken bij de uitvoering van dit bijzondere evenement.

Passion Lichtenvoorde geeft iedereen de gelegenheid om te komen kijken, om dit evenement mee te beleven en mee te gaan in een bijzonder én eigentijds verhaal, over liefde en leugen, vriendschap en verraad, over leven en dood. Het gaat, in één woord samengevat, over: passie! Dinsdag 27 maart, vanaf 20.00 uur, in Lichtenvoorde. Kaarten à vijf euro zijn te koop bij Ringfoto Primeur en scholengemeenschap Marianum.

Britse poplegende 10cc naar Openluchttheater Eibergen

10cc in Openluchttheater Eibergen. Foto: Jarle H. Moe / PR Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN- De legendarische Britse band 10cc opent zaterdag 26 mei het nieuwe seizoen van Openluchttheater Eibergen. 10cc scoorde wereldhits met 'Dreadlock Holiday', 'I'm Not In Love', The Wall Street Shuffle' en 'The Things We Do For Love'. De groep maakt een wereldtoernee en toert in april door Australië. In mei komt 10cc voor één concert naar Nederland en dat optreden is in Eibergen.

De online kaartverkoop start zaterdag 17 maart. Die is uitsluitend voor donateurs via een afgeschermd ticketkanaal. Als er toch nog kaarten overblijven is er maandag 21 maart nog een vrije verkoop.
Een online ticket kost in de voorverkoop 35 euro, inclusief alle bijkomende kosten. De poort gaat 26 mei om 19.30 uur open. Er komt ook nog een voorprogramma. Alle info over tickets en concert; www.openluchttheatereibergen.nl.


Dian Pratiwi en Uwe Plath in Jazz at Home

EIBERGEN – De van oorsprong Indonesische zangeres Dian Pratiwi treedt op in Jazz at Home in Irish Pub Home in Eibergen. Op dinsdag 13 maart wordt ze begeleid door de huisband, bestaande uit Peter en Marius Beets en de uit Eibergen afkomstige drummer Wim Holthaus. Dian Pratwi neemt ook de Duitse saxofonist Uwe Plath mee.

Sarah Vaughn was de grote inspiratiebron voor de in Jakarta opgegroeide Dian Pratiwi. Ook noemt ze Billy Holiday, Nancy Wilson, Aretha Franklin en Chaka Khan als inspiratiebronnen. De zangeres kwam in 1989 naar Nederland, om jazz te studeren aan het conservatorium in Hilversum. Haar docenten waren onder meer Edwin Rutten en Greetje Kauffeld. Ze speelde op North Sea Jazz en won de Golden Tulip Award in Leiden.
Na haar terugkeer naar het Indonesische eiland Bali koos Dian Pratiwi in 2002 voor een vertrek naar Dortmund, waar ze sindsdien woont en werkt. Ze toert door heel Duitsland met vermaarde jazzmuzikanten, onder wie saxofonist Uwe Plath.
Pianist Peter Beets uit Groenlo, zijn bassende broer Marius en drummer Holthaus ontvangen regelmatig gastmuzikanten in Jazz at Home. Het concert op dinsdag 13 maart aan de Kerkstraat 2 in Eibergen begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 23 uur. Entree is 10 euro. Kaartverkoop uitsluitend aan de kassa.

Voor meer informatie kijk op irishpubhome.nl.

Leerlingen Sterrenpalet halen papier op

EIBERGEN - Woensdagmiddag 14 maart gaan de leerlingen van het Sterrenpalet weer de wijk in om oud papier op te halen. Papier wordt alleen opgehaald in de straten waar de kinderen van te voren een briefje in de bus hebben gedaan. De kinderen zijn te herkennen aan hun gekleurde hesjes, zo vallen zij op in de straat maar nog belangrijker, in het verkeer. Tevens is er de mogelijkheid om elke schooldag 's morgens oud papier te brengen bij het Sterrenpalet locatie de Huenderstraat. Er staan van 8.00 uur tot 11.00 uur karren klaar bij de ingang van het schoolplein daar kan het oud papier in gedaan worden. Van de opbrengst kan de school weer leuke activiteiten doen voor de kinderen.

Open dag Meergaarden

EIBERGEN - Wat is er zoal te beleven en welke zorg en behandeling wordt er geboden in woon- en zorgcentra De Meergaarden. Op zaterdag 17 maart is van 14.00 tot 16.00 uur tijdens de open dag van Zorg en Welzijn veel te zien en te beleven. Er zijn appartementen en algemene ruimtes te bezichtigen en er is informatie te krijgen over wonen en zorg, vrijwilligerswerk en de cliëntenraad. Het behandelteam van Livio laat bezoekers kennis maken met de vele behandelmogelijkheden, daarnaast kan men kennis maken met verschillende activiteiten. Fietsliefhebbers kunnen een ritje maken met de duofiets en is er een reminiscentiekoffer te bekijken. Dit is een herinneringskoffer waarin gebruiksvoorwerpen en foto's van vroeger zitten. Dit soort voorwerpen helpen dementerende ouderen van nu herinneringen uit het verleden terug te halen. Bezoekers met een rollator kunnen deze gratis laten checken en kan men kennis maken met de activiteit 'Heel de Meergaarden kookt'. De Eibergse goochelaar Tom Krooshof verzorgd deze middag optredens met verrassende goocheltrucs. Iedereen is van harte welkom, de koffie en iets lekkers staat klaar. De Meergaarden ligt aan de Willem Sluijterstraat 6 in Eibergen.

Afdelingsavond Vrouwen Van Nu

EIBERGEN - Vrouwen Van Nu, afdeling Eibergen, houdt op donderdag 15 maart haar afdelingsavond in de Huve in Eibergen. Leden en andere belangstellenden zijn welkom. Deze avond wordt gestart met een paasbroodmaaltijd voor de leden om 17.30 uur. Nadien om 19.45 uur start het huishoudelijk gedeelte. Het programma wordt verder verzorgd door de heer Baars, hij vertelt de dames over de fietsreis door China.

Kom in Beweging

EIBERGEN - 'Kom in beweging' is de titel van de voorlichtingsbijeenkomst die wordt gehouden op maandagavond 19 maart vanaf 20.00 uur bij De Klok in Eibergen. Het belang van gezond bewegen voor lichaam en geest wordt duidelijk gemaakt. De avond begint met informatie aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Het tweede deel bestaat uit metingen en oefeningen die te maken hebben met het belang van 'bewegen'. Een goodybag met informatie over gezond leven wordt aan het einde van de avond meegegeven. Entree is gratis en consumpties voor eigen rekening. Aanmelden bij ad.woertman@planet.nl of per telefoon 06-10139569.

Samenwerking van Beltrumse evenementen met Grolsch en De Klok

Alex Evenhuis en Rien Becking tussen vertegenwoordigers van Beltrumse evenementen. Foto: Henri Walterbos

'De voordelen stoppen we niet in prijsverlagingen maar in de kwaliteit van de evenementen'

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Vrijdag werd een overeenkomst bekrachtigd tussen de organisatoren van allerlei Beltrumse en Voor-Beltrumse evenementen enerzijds, en De Klok en Grolsch anderzijds.

'Met mekare, veur mekare.' Een slogan die Beltrum niet alleen graag uitdraagt maar ook in de praktijk uitvoert. In allerhande activiteiten en evenementen is de slogan zichtbaar. Beltrum kent een rijk verenigingsleven waaruit veel voortvloeit. Veelal verschillende bv'tjes, met ieder zijn eigen insteek en identiteit maar ook met overeenkomsten en gezamenlijke belangen. Hoe mooi is het dan dat men met elkaar krachten bundelt, met een toegevoegde waarde voor iedere partij. Het leverde afgelopen week zelfs een mooie vorm van samenwerking op. Een overeenkomst tussen Koninklijke Grolsch en de Klok Drankenhandel aan de ene kant en de gezamenlijke (Voor) Beltrumse evenementen aan de andere kant; PigPop, Beachparty Beltrum, Boerendag Beltrum, Koningsdag Beltrum, Stichting Volksfeest Beltrum (waaronder Festunique), Stichting Survival Beltrum, Stichting Jongerenwerk Beltrum (Glazen Huus), Stichting Horeca Beltrum, carnavalsvereniging de Maïspotters, Stichting Volksfeest Voor Beltrum en Stichting Halfweg. Een en ander werd afgelopen vrijdagavond bekrachtigd bij café Dute alwaar Alex Evenhuis (Grolsch) en Rien Becking (De Klok) aan tafel zitten met vertegenwoordigers van alle betrokkenen Beltrumse en Voor Beltrumse partijen.

Breder trekken
'Architect' van de nieuwe constructie is Marco Klein Falckenborg. "Wij hadden met Stichting Volksfeest Beltrum het idee om een sponsoravond met alle sponsoren van de kermis te houden. Toen kwam ik bij Alex aan tafel te zitten en kwam dit ter sprake, om het allemaal breder te trekken, met de gezamenlijke Beltrumse en Voor Beltumse evenementen de krachten te bundelen. Alex stond hier wel voor open. Dat had ik al eens in het bestuur besproken en gevraagd of ik er mee aan de slag mocht gaan. Dat heb ik gedaan. Je praat dan ook over een groter volume. Voor alle evenementen hebben we dezelfde afspraak. Op een manier zodat iedereen zijn eigen identiteit bewaart. Nu je ziet dat iemand het initiatief hiertoe heeft genomen, haakt iedereen aan. Het is allemaal heel snel gegaan."

Unieke constructie
Alex Evenhuis spreekt van een voor deze regio unieke constructie, en de eerste in deze vorm. "Wij juichen dit soort initiatieven zeer toe. Vanuit Grolsch en de Klok hebben we gezegd: er is een samenwerking op individuele basis maar is het misschien wel goed om die krachten te bundelen en zo maken we er met elkaar een mooi raamwerk van, waarin ook de kleinere partijen meegaan in het succes van grotere partijen. We kiezen graag voor continuïteit met een 'win-win-situatie' voor iedereen. De eerste contacten en ideeën over deze nieuwe vorm van samenwerking zijn ontstaan vanuit de langdurige samenwerking die Grolsch en Stichting Volksfeest Beltrum en Festunique al met elkaar hebben. Het is begonnen om met elkaar de gezamenlijke Beltrumse evenementen naar een hoger niveau te tillen. We moeten het allemaal samen doen. De saamhorigheid, betrokkenheid en het gezamenlijke belang is binnen Beltrum heel erg groot."

Over de vorm van samenwerking hoefden de betrokken partijen niet lang te overleggen. Mede door de constructieve opstelling van Grolsch en de Klok. "We hebben een overkoepelende samenwerking met daarin ook commerciële afspraken, daarnaast aanvullende afspraken met de individuele partijen waarin we hun wensen meenemen. Het mooie is dat iedereen hier op vooruit gaat," vult Becking aan.

Voorlichtingsbijeenkomst
De samenwerking tussen de Beltrumse partijen zal - als het aan de partijen ligt - breder getrokken worden dan de overeenkomst met Grolsch en de Klok alleen, laat Klein Falckenborg weten. "Toen we een voorlichtingsbijeenkomst met alle organisaties hadden, waarin we dit bespraken met elkaar, zeiden we ook al; waarom trekken we dit niet verder naar bijvoorbeeld ook de tentenverhuurder of Harmat Verhuur en de verschillende leveranciers? En het mooie is ook dat we de financiële voordelen die we nu hebben door het gezamenlijke contract met Grolsch en de Klok, niet in prijsverlagingen willen stoppen, maar juist in de kwaliteit van de evenementen. Daar was iedereen het over eens." Ook bieden Grolsch en de Klo hun professionaliteit en expertise aan om alles naar een hoger niveau te tillen. "De consument wordt ook steeds kritischer. Daar moet je ook rekening mee houden, maar het is mooi natuurlijk dat alle Beltrumse partijen met elkaar de bereidheid hebben getoond om in alle openheid deze constructie met elkaar te bespreken."

De Passie ook uitgevoerd in Beltrum

De Passie wordt ook uitgevoerd in Beltrum. Foto: PR

BELTRUM - Dit jaar komt voor het eerst de uitvoering van de De Passie naar Beltrum. Wie de Passion kent van de televisie weet dat dit altijd een indrukwekkend spektakel is. Ook de organisatoren van De Passie dei in Vorden, Rietmolen en Beltrum wordt uitgevoerd, maken er een spektakel van. Belangstellenden kunnen het verhaal over de laatste dagen van Jezus meebeleven.

Dit jaar wordt dit gedaan vanuit het oogpunt van Simon van Cyrene, een getuige uit het volk. Hij stond langs de weg die Jezus ging en werd gevraagd het Kruis van Jezus te helpen dragen. Zijn verhaal is ook in deze tijd nog actueel. Soms worden mensen, net als Simon van Cyrene gevraagd om te helpen bij het lijden van een ander, dichtbij of ver weg.

Het kruis ligt vóór aanvang van De Passie op de trap voor de Beltrumse kerk , in het licht, met kruisdragers die de wacht houden. Bij aanvang van De Passie wordt het kruis door kruisdragers uit de eigen gemeenschap van Beltrum de kerk in gedragen. Op deze wijze dragen zij symbolisch hun eigen en/of iemands last. Net zoals Simon van Cyrene hielp met het dragen van het kruis van Jezus.

De Passie wordt verteld met verhalen, hedendaagse liederen en beelden, onder ander met muziek van Blof, De Dijk, Volumia, Rob de Nijs, Marco Borsato etc. Op deze manier wordt vorm gegeven aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door een projectkoor, solisten en een combo. Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.

Uit de gehele Achterhoek hebben zich dit jaar mensen aangemeld om mee te doen in één van de twee projectkoren voor De Passie 2018. In totaal doen bijna 200 mensen doen mee bij de invulling en uitvoeringen van De Passie 2018.

De uitvoeringen zijn op maandag 26 maart om 20.00 uur, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum. Witte Donderdag 29 maart om 20.00 uur, Sint Caecilia kerk in Rietmolen. Goede Vrijdag 30 maart om 14.30, Stille Tocht, Christus Koning Kerk in Vorden, Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur, Christus Koning Kerk in Vorden, Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur, Christus Koning Kerk in Vorden.
Entreekosten zijn 2 euro, inclusief het boekje met teksten, liederen en foto's.

'Een man een man, een woord een woord'

Gerard Hilhorst. Foto: Eigen foto Foto: =

BERKELLAND - Gerard Hilhorst is lijsttrekker van het CDA Berkelland. Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke herindeling kwam de partij met negen zetels in de raad. In 2010 voerde Gerard Hilhorst voor het eerst de lijst van het CDA aan en kwam de partij uit op zes zetels. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bezet de partij zeven zetels.

Door Rob Stevens

Gerard Hilhorst gaat optimistisch gestemd de verkiezingen in. Gerard: "Ik denk dat negen zetels een reële inschatting is. Ik baseer dat op een aantal dingen. Het CDA is de grootste lokale partij, we hebben als landelijke partij ook een goede binding met het landelijke en provinciale, daar kunnen we ook vraagstukken neerleggen. En het is een partij die tot in de haarvaten van Berkelland vertegenwoordigd is en haar voelsprieten heeft. We zijn de enige partij die kandidaten op de lijst heeft staan uit alle kernen. En we hebben acht nieuwe, veelal jongere, leden op verkiesbare plaatsen staan. Een heel breed team, heel gevarieerde qua expertise, dat weet wat er speelt in de kernen. Ondernemers, agrariërs, een financiële man; uit het buitengebied, uit de kleine én grote kernen."

"De twee grote thema's de komende jaren zullen 'wonen en leefbaarheid' en 'zorg en senioren' worden. De uitdaging wordt de juiste woningen op de juiste plek te krijgen. Het aanbod van woningen moet matchen met de vraag. En de vraag ligt in Berkelland bij senioren en starters. Er lopen in een aantal kernen pilots waar inwoners hun 'woonbehoefte' formuleren. Projectontwikkelaars zitten te vaak nog op het verkeerde spoor. Andere partijen willen woonvisies en bestemmingsplannen hiervoor oprekken. Wij willen vernieuwen. Die pilots sluiten overigens aan bij een beweging die de laatste raadsperiode in gang is gezet, ook door onze wethouders. De gemeente legt steeds vaker haar oren te luister bij inwoners. Het CDA willen besturen mét onze inwoners. Niet voor niets is onzer slogan: 'De Samenleving Voorop!' Dat is soms wennen, ook voor het ambtelijk apparaat dat van oudsher gewend is regels te hanteren. Dat vergt een omslag indenken. De gemeente heeft nu veel meer een faciliterende rol. Zo heeft de peuterspelzaal contact met het CDA gezocht toen ze dreigden op te houden te bestaan. Omdat ze niet aan regels met betrekking tot de leiding en het aantal vereiste begeleiders voldeden. Terwijl de peuterspeelzaal natuurlijk voor de leefbaarheid in een kleine kern van groot belang is. Met elkaar is daar een oplossing voor gezocht in de organisatorische sfeer. Met succes! Dat geldt ook voor het jeugdbeleid. Daar heeft ook onze wethouder een belangrijke rol in gespeeld. In Neede waren de nodige overlast problemen. Dat is opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. En door een jongerenwerker aan te stellen die samen met de jongeren naar nieuwe mogelijkheden en perspectief voor hen zoekt. Een laatste voorbeeld betreft de zorg. We hebben er als gemeente een hoop, voorheen landelijke, taken bij gekregen. We herinneren ons allemaal de actietent voor het gemeentehuis. In een paar jaar is er veel veranderd. Van probleem gemeente zijn we nu voorbeeld gemeente."

"Onze grootste frustratie over de afgelopen periode is dat het buitengebied op slot is gezet. Het CDA was er niet voor dat we strengere eisen aan het geurbeleid stellen dan de geldende landelijke richtlijnen. Nu zitten we nog een tijd met een bestemmingsplan uit de jaren zeventig. De hele kwestie is nota bene op basis van één casus op de agenda gekomen. Terwijl er de laatste vier jaar welgeteld maar zestien klachten zijn binnen gekomen in de hele gemeente. Een uitdaging voor de komende periode betreft het feit dat de komende jaren vijftig procent van de agrariërs zal stoppen. De gebouwen die daardoor vrij komen bevatten qua oppervlakte vijftien voetbalvelden vol asbest. Het CDA wil een miljoen extra investeren om het asbest sneller van de daken te halen. Voor 2024 is dat wettelijk verplicht. Om snelheid in dat proces te krijgen willen we werken met een asbesttrein. Het komt er kortgezegd op neer dat je ervan kunt profiteren door bij asbestsanering slimmer samen te werken. Een andere kwestie die de voorgaande raakt en nu uitgewerkt wordt is de mogelijkheid woningen te splitsen. Grote agrarische vrijkomende panden in het buitengebied worden overkoopbaar als die mogelijkheid niet geschapen wordt. Het glasvezelnetwerk is nu bijna gereed. Wat in het buitengebied nog snel geregeld moet worden is de mobiele bereikbaarheid. Dat zit hem nu nog vast op de kosten die providers moeten maken om overal dekking te krijgen. En het feit dat veel inwoners bezwaar maken tegen die masten in hun nabije omgeving. Daar zul je ook in overleg uit moeten komen. Het gaat hier om zaken die wel van belang zijn voor de leefbaarheid van het buitengebied."

Gerard Hilhorst doet geen voorspelling naar mogelijke coalitievorming. Hij wijst erop dat het voor het CDA als middenpartij altijd wat makkelijker is bij anderen aan te sluiten. Maar deelname aan de coalitie is wel van belang om invloed uit te oefenen. In de coalitie kun je immers het meest bereiken. Hij zal zelf de lijsttrekker zijn van de fractie de komende periode. Te meer omdat er veel nieuwkomers in de fractie zijn. De beide wethouders nu zijn weer beschikbaar. Hilhorst ziet het als een voordeel voor de gemeente dat deze twee, Marijke van Haren en Patricia Hoytink-Roubos, over een uitgebreid landelijk netwerk beschikken. Dat maakt het makkelijker dingen gedaan te krijgen.

Koppel Bennink/te Loeke wint vijfde kaartavond

Koppel Bennink/te Loeke wint vijfde kaartavond

BELTRUM - Vele kaartliefhebbers kwamen zaterdagavond 10 maart naar het Kulturhus de Wanne in Beltrum om het kaartspel 'twintigen' te spelen. Er werd gespeeld in koppels van twee personen.
Het werd een gezellige avond met veel strijd om de punten. Zes Koppels scoorden boven de 1300 punten. Het koppel Joop Bennink/Johny te Loeke werd uiteindelijk winnaar met maar liefst 1395 punten. Het koppel Theo Baks/Jan von Kann eindigde op de tweede plaats met 1367 punten en het koppel Wilfried Hoitink/Martin Grotenhuis evenals het koppel Harrie te Vogt/Bennie Ballast eindigde op de derde plaats met 1342 punten.

Hieronder de uitslag van de vijfde kaartavond van een serie van vijf kaartavonden: 1.Joop Bennink/Johny te Loeke 1395, 2.Theo Baks/Jan von Kann 1367, 3.Wilfried Hoitink/Martin Grotenhuis 1342 3.Harrie te Vogt/Bennie Ballast 1342, 5.Stefan von Kann/Willie Ribbers 1335, 6.Thea te Loeke/Diny Bennink 1316, 7.Trees Messink/Agnes Huurneman 1271, 8.Hennie Piepers/Paulien Piepers 1269, 9.Laurens Hanselman/Paulien Ribbers 1266, 10.Jan Elshof/Paula Ribbers 1260, 11.Harrie Pasman/Theo te Vogt 1246, 12.Jan Woertman/Jan Heutinck 1192.
Dit was weer de laatste kaartavond van het seizoen 2017/2018 en in oktober 2018 beginnen de kaarters weer aan het nieuwe seizoen.

Kruisjasmarathon bij Eibergse Kaartclub

EIBERGEN - De Eibergse Kaart Club houdt op zaterdag 24 maart voor de dertiende keer een kruisjasmarathon in het clubcafé de Beuk aan de Beltrumseweg 7 in Eibergen. Men dient deze dag om 9.30 uur aanwezig te zijn en de strijd gaat beginnen om 10.00 uur. Er worden zeven ronden met zestien geven gekaart en het einde zal om ongeveer 17.00 uur zijn. De winnaar van vorig jaar Bennie Olthof zal zijn titel verdedigen. Het inleggeld bedraagt 20 euro per persoon. Bij aankomst krijgt men een kop koffie en tussen de middag is er een stamppotbuffet. Inmiddels hebben zich al 42 kaarters opgegeven. Opgave voor deze marathon is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 20 maart. Aanmelden is mogelijk bij Martin Firing tel. 06-2253910 of bij Joop van Meegen tel. 06-23072836.

Koppel Bennink/Te Loeke wint vijfde kaartavond

BELTRUM - Vele kaartliefhebbers kwamen zaterdagavond 10 maart naar het Kulturhus de Wanne in Beltrum om het kaartspel 'twintigen' te spelen. Er werd gespeeld in koppels van twee personen. Het werd een gezellige avond met veel strijd om de punten. Zes Koppels scoorden boven de 1300 punten. Het koppel Joop Bennink/Johny te Loeke werd uiteindelijk winnaar met maar liefst 1395 punten. Het koppel Theo Baks/Jan von Kann eindigde op de tweede plaats met 1367 punten en het koppel Wilfried Hoitink/Martin Grotenhuis evenals het koppel Harrie te Vogt/Bennie Ballast eindigde op de derde plaats met 1342 punten.

Hieronder de uitslag van de vijfde kaartavond van een serie van vijf kaartavonden: 1.Joop Bennink/Johny te Loeke 1395, 2.Theo Baks/Jan von Kann 1367, 3.Wilfried Hoitink/Martin Grotenhuis 1342 3.Harrie te Vogt/Bennie Ballast 1342, 5.Stefan von Kann/Willie Ribbers 1335, 6.Thea te Loeke/Diny Bennink 1316, 7.Trees Messink/Agnes Huurneman 1271, 8.Hennie Piepers/Paulien Piepers 1269, 9.Laurens Hanselman/Paulien Ribbers 1266, 10.Jan Elshof/Paula Ribbers 1260, 11.Harrie Pasman/Theo te Vogt 1246, 12.Jan Woertman/Jan Heutinck 1192.

Dit was weer de laatste kaartavond van het seizoen 2017/2018 en in oktober 2018 beginnen de kaarters weer aan het nieuwe seizoen.

'De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot'

Streektaalpromotor Arie Ribbers. Foto: Ingrid Zweers

Door Rob Weeber

Arie Ribbers is geboren en getogen in de Achterhoek, in Reurle, en heeft de streek nooit verlaten. Hij begon zijn carrière in het basisonderwijs (later MBO) en combineerde die baan gedurende 18 jaar met freelancewerk voor de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), het latere Omroep Gelderland en Radio Oost. Even heeft hij ook nog regionale TV gemaakt, maar zijn hart lag duidelijk bij de radio.

Toen hij veertig werd, zegde hij het onderwijs vaarwel en wijdde zich full time aan de radio als presentator en programmamaker. In die beginjaren was er nog een regionale omroep voor Groningen, Drenthe en Overijssel, de RONO. In 1965 kwam daar Gelderland bij. Het was voormalig minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel die ervoor zorgde dat iedere provincie zijn eigen regionale omroep kreeg. Vanaf dat moment koos hij voor de standplaats Arnhem waar Radio Gelderland gevestigd werd.

Ribbers heeft zijn vreugt duidelijk gevonden in de Achterhoek. "De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot. Het bekende coulisselandschap, de rust en het groen kenmerken de streek. De mensen zijn makkelijk en prettig in de omgang en zeker ook hulpvaardig. In mijn radiotijd presenteerde ik regelmatig een uitzending vanuit De Luifel in Ruurlo. Daar kreeg ik altijd alle medewerking van Marinus Bleumink, de eigenaar. Ik heb altijd al interesse in de streek, de taal en de mensen gehad. Mijn eerste radioprogramma heette Um de Meddagpot, een uitzending van 12.00 tot 12.30 uur op de zondagmiddag. Daarvoor ging ik in Twente, in de Achterhoek en in de Liemers op pad om bijzondere verhalen vast te leggen. Je zou het kunnen vergelijken met een modern programma als 'Man bijt hond', maar dan veel eenvoudiger en bovendien alleen in het dialect. De voorman van Boh Foi Toch, Hans Keuper, heeft destijds de openingstune gecomponeerd. Er was toen nog geen sprake van het digitale tijdperk. Ik nam m'n eigen LP's mee naar de studio, in die begintijd. Alles werd op grote Telefunkenbanden vastgelegd, maar van een deugdelijk archief was nog geen sprake. Die banden werden hergebruikt, dus is er van Um de Meddagpot weinig bewaard gebleven. Als je nu een dergelijk programma moest maken, zou het actueler en technisch geavanceerder zijn. Toen draaide het puur om de mens en zijn verhaal."

Toen hij met de radio stopte, was dat een komma en geen punt. Hij was met prepensioen, maar wilde niet stil zitten en als freelancer beschikbaar blijven. Al vrij snel meldde zich het Staring Instituut, dat zich bij uitstek bezig hield met het streekeigene van de Achterhoek en de Liemers. Zijn opdracht was om alles wat met dialect te maken had aandacht te geven en onder de mensen te brengen. Hij bemande ook de streektaaltelefoon, waar mensen vragen konden stellen. Vanaf 2007 was hij betrokken bij de opzet van het magazine Naober waarvoor hij nog steeds de eindredactie en correcties doet. In ieder nummer heeft de streektaal twee pagina's. De streektaal loopt als een rode draad door zijn leven. Ook thuis spreekt hij het met zijn vrouw. Zijn kinderen wonen buiten de streek en hebben doorgaans het ABN als voertaal. Maar in contacten met de streek schakelen ze moeiteloos over. Ribbers pleit voor een min of meer fonetische schrijfwijze van het dialect: schrijf zoals je het zegt. De plaats Laren zou volgens hem als 'Loorne' moeten worden geschreven, maar dat is daar vloeken in de kerk. Het is 'Loarne' en moet zo blijven. Ook zal hij nooit 'noaber' schrijven als het over de Achterhoek gaat. Dan is het 'naober'. Noaber is Twents. Verder maakt hij ieder jaar de Spreukenkalender voor de Achterhoek en de Liemers, met leuke spreuken en gezegden en allerlei weetjes op de achterkant van het kalenderblad.
De toekomst voor de Achterhoek ziet hij als een echte streekbewoner. In de trant van 'Het zal allemaal wel loslopen', ziet hij geen beren op de weg. Natuurlijk ontkomt de streek niet aan de moderne tijd. Er is al veel veranderd, zoals de aanleg van glasvezel en de lichte groei in bevolking. Het verschil tussen het platteland en de stad zal kleiner worden. Jongelui gaan elders studeren en blijven weg. Maar de kracht van de Achterhoek is dat ze is zoals ze is. Eigenlijk is er geen sprake van één homogene Achterhoek. Binnen het gebied zijn verschillende regio's en die zijn niet op een hoop te vegen.

Tour van Tweede Kamerleden door de Achterhoek

REGIO - CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Jaco Geurts en Evert Jan Slootweg toeren op vrijdag 16 maart door de Oost-Achterhoek. De afdelingen van het CDA van Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland ontvangen de Tweede Kamerleden. Iedereen is welkom om mee te gaan. Jaco Geurts is woordvoerder op de volgende terreinen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Water; Evert Jan Slootweg is woordvoerder care, algemeen beleid en AOW; Pieter Omtzigt is woordvoerder Fiscale Zaken, EMU, Euro, Bankenunie, Ecofin, EuZa (alles), Pensioenen.

Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur - 11.00 uur: start in Dinxperlo, Careaz Dr Jenny - Veensgracht 1, met een ontvangst door Thea Meijnen. Onderwerpen die aan de orde komen: grensoverschrijdende electrokar, veiligheid en samenwerking politie/polizei – brandweer/Feuerwehr, pilot acute zorg. Daarna vertrekt het gezelschap naar Miste bij Winterswijk.

11.30 uur - 12.30 uur: Miste, camping De Twee Bruggen, Meenkmolenweg 13. Ontvangst door Hendrik Jan Mensink, eigenaar. Hij geeft een toelichting op zijn bedrijf de toeristische ontwikkeling in de Achterhoek. Daarnaast zal Alfred Scholten, van melkveebedrijf Scholten, de aanwezigen kort bijpraten over zijn deelname in meerdere onderzoeksprojecten naar de nitraatbelasting in landbouwgrond. Dit doet hij samen met Vitens, Vruchtbare Kringloop en EuroDairy. Om 12.30 uur vertrekt het gezelschap naar Ruurlo.

13.00 uur - 14.00 uur: Ruurlo, bezoek aan Bronkhorst Hightech, Nijverheidsstraat 1a. Ontvangst door Henk Tappel, algemeen directeur. Om 14.00 uur vertrekt men naar Groenlo.

14.30 uur - 15.30 uur: Groenlo, ontvangst op de Markt en aansluitend bezoek nieuwbouw locatie Mueller Europa op de Laarberg. Daar wordt het gezelschap ontvangen door algemeen directeur Van Gorkum. Heembouw-vertegenwoordiger Van Balen geeft een toelichting op de lean-methode bij het bouwen van de nieuwe fabriek.
De CDA afdelingen Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland nodigen belangstellenden graag uit hierbij aanwezig te zijn. Zij worden verzocht zich aan te melden bij de betreffende afdeling. Uiteraard is het ook mogelijk om de hele tour mee te gaan. Voor het bezoek in Dinxperlo is het aanmeldadres f.diersen@aalten.nl; voor Winterswijk-Miste: info@cdawinterswijk.nl; voor Groenlo: CDAoostgelre@gmail.com; voor Ruurlo: info@berkelland.cda.nl.

Café Doodgewoon over euthanasie

LIEVELDE - Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen uit de Oost-Achterhoek met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Op woensdag 21 maart is er weer een bijeenkomst, met als thema: Wat is euthanasie en hoe werkt de levenseindekliniek? De bijeenkomst is bij kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde, met inloop vanaf 19.30 uur; het programma begint om 19.45 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de Levenseindekliniek, want er wordt veel over geschreven en gesproken. Hoe werkt deze eigenlijk en hoe komt iemand ermee in contact? De gastspreker is Evert Hendriksen, arts bij Levenseindekliniek. Hij vertelt eerst over euthanasie. Wat het is, wat de spelregels zijn en hij geeft feiten: getallen en statistiek. Daarna legt hij uit wat de Levenseindekliniek doet: wederom feiten en getallen. Tot slot geeft hij voorbeelden uit zijn ervaring en is er vooral ruimte voor discussie met de aanwezigen en voor het beantwoorden van vragen. Er is een informatietafel met flyers, boeken en het magazine 'Pal voor u'.
Sponsor van deze avond is het Henk van Ommenfonds en Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Lichtenvoorde. De volgende bijeenkomst op maandag 7 mei, met als thema: pijn en ziek zijn.

Eetcafé in het Hof

BORCULO - Donderdag 22 maart kan er weer worden gegeten in het Eetcafé in Ontmoetingscentrum Het Hof aan de Hoflaan 5 in Borculo. Het Eetcafé is voor senioren, ouderen en alleenstaanden. Onder leiding van de koks gaan de vrijwilligers het diner op die dag voorbereiden en uitserveren.

Op deze dag worden de deelnemers om 12.00 uur verwacht in de Ontmoetingsruimte van Het Hof waar ze eerst samen een drankje kunnen drinken, waarna zij om 12.30 uur aan tafel kunnen voor het diner. Het 4-gangen diner kost 11 euro per persoon inclusief een drankje te voldoen vooraf of na afloop. Reserveren kan tot en met maandag 19 maart. Bewoners uit de gemeente Berkelland hebben voorrang. Het menu die dag bestaat uit: bloemkoolsoep, tompouce met champignon ragout, kip met wortelpeterselie puree, groente- en aardappel garnituur, soezentaartje met advocaat en slagroom. Met eenvoudige dieet wensen kan rekening worden gehouden, gelieve dit bij opgaaf te vermelden. De volgende datum voor het Eetcafé is donderdag 19 april. Voor reservering of meer informatie over het Eetcafé kan men contact opnemen met Jos Holweg van Betula welzijnsdiensten, tel. 0545-469999.

Tuinspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt

Alles voor de tuin staat centraal bij Obelink. Foto: PR

WINTERSWIJK - Obelink Vrijetijdsmarkt viert de komst van de lente met een tuinspecial op zondag 18 maart.

Obelink presenteert de nieuwe collecties tuinmeubelen en accessoires: van mooie sierkussens tot prachtige haarden en natuurlijk de barbecues. Op de afdeling tuinmeubelen is de 'Chair of the Year'-actie van Hartman. Dat houdt in dat men een eigen design mag ontwerpen voor de bekend stoel Sophie, om daarmee kans te maken op het winnen van het eigen ontwerp. De winnaar ontvangt zes Sophie-stoelen met een bijpassende Hartman-tafel.

Daarnaast zijn er nog andere acties, die alleen in de winkel gelden. Zo ontvangt men bij aankoop van Hartman Sophie-stoelen een gratis kussen. Bij aankoop van een tuinset boven de 500 euro ontvangt men een gratis dienblad en men kan meespelen om kans te maken op een Madison sierkussen.

Een open zondag bij Obelink is natuurlijk niet compleet zonder lekker eten en drinken. Op de tuinmeubelenafdeling wordt men getrakteerd op een lekkere kop koffie vanuit een piaggio, die niet op de snelweg te zien is, maar wel bij Obelink Vrijetijdsmarkt. Met dit apparaat wordt de lekkerste koffie, cappuccino, latte macchiato en espresso gezet. Verder is het mogelijk om lekkere hapjes te proeven tijdens live cooking door Campingaz. Ook kan voor een schnitzelschotel of een kopje koffie met een donut terecht in het restaurant. Voor de kinderen is er een ballonnenclown en ze kunnen uiteraard ook spelen in het speelparadijs.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 18 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Column

Doe maar normaal

'Wees gewoon jezelf.' Een goed bedoeld advies. Ik zeg het zelf ook weleens tegen mensen. Maar wat is dat dan? Hoe ziet 'jezelf zijn' eruit? En als Achterhoekse schiet er dan ook direct een andere zin door mijn hoofd: 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.' Vooral niet opvallen. Maar er zijn zoveel momenten in je leven dat het juist heel handig is dat je laat zien dat je anders bent en dat ze je daarom juist willen hebben. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Om mee samen te werken. Of als vriend.

Afgelopen zaterdag mocht ik mijn succesfactoren voor het waarmaken van je dromen delen, tijdens de eerste ZZP en kleine ondernemersdag in Aalten. Ik vertelde over het geloof in je eigen droom, moedig zijn, een goed verhaal vertellen en kijken wat er wél kan. Maar het allerbelangrijkste vergat ik te zeggen. Omdat het zo gewoon voor me is. Het allerbelangrijkste is: authenticiteit en jezelf laten zien. Je niet verstoppen of anders voordoen dan je bent, omdat een ander daar wat van zou kunnen vinden.
De zaal bij 't Romienendal in Barlo zit vol. Op zaterdagmiddag hebben vele ondernemers hun beste pak aangetrokken en zijn naar het Aaltense buurtschap gekomen. Een paar mensen vallen me direct op. Marina Strumphler met haar stralende ogen. Ze stapt op me af en deelt haar uitdagingen. Vanuit kracht. Al jaren is ze een succesvol designer van gordijnen, wanden, vloeren en reist ze de hele wereld over. Sinds een paar jaar woont ze in Lintelo. Ze wil zichzelf meer in de regio laten zien. Op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, dichter bij huis. Ze draait er niet omheen. Een succesvolle vrouw, met twijfels: over netwerk, leeftijd, zoeken. Een eerlijk verhaal. En door haar stralende ogen wil ik haar helpen. En zal ik haar niet snel vergeten.
Ook ontmoet ik Anke Versluis. Zij valt direct op door haar gekleurde legging en de rode laarsjes. Maar ook door haar bijna lichtgevende gezicht. Deze vrouw straalt vrolijkheid en levenslust uit! Ik raak met haar in gesprek over 'dansen zonder spiegels'. Een workshop die ze geeft op 24 maart. Dansen zonder spiegels gaat over contact maken met jezelf. Met swingende heupen en twinkelingen in je ogen.
In de zaal zit ook een man die me opvalt. Hij draagt een eenvoudige bruine trui. Maar het geheel is allesbehalve saai! Er piept een gekleurde stropdas bovenuit en zijn bril heeft een jaren vijftig montuur. Ook zijn kapsel brengt me terug in de tijd. Hij maakt me nieuwsgierig. En dus stap ik in de pauze op hem af. Het is René Kolstee. Hij restaureert oldtimers. Een paar jaar geleden nam hij samen met collega Hans Lensink het bedrijf van zijn werkgever over. Dit klopt gewoon! René straalt wanneer hij begint te vertellen. Dit is meer dan zijn werk. Dit is zijn leven.
Deze mensen vallen op door zichzelf te zijn. Zij steken met hun hoofd boven het maaiveld uit. En juist dat maakt dat ik meer over ze wil weten, dat ik ze onthoud, dat ik over ze schrijf in deze column. Dus Achterhoekers, een tip voor jullie allemaal, waardoor onze wereld nóg leuker wordt: doe maar normaal! Wees jezelf!

Linda Commandeur

Streekboekenverkoop bij ECAL

DOETINCHEM - Bij het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem vindt op donderdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur een streekboekenverkoop plaats.

Het assortiment bestaat uit streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden in gebouw 't Brewinc, de studiezaal is op de eerste verdieping van het gebouw aan de Jsselkade 13 te Doetinchem.


39 / 40

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Familie zoekt gebruikte

nette tourcaravan

te koop tel: 06-1664693