Stad Doetinchem

11 oktober 2017

Stad Doetinchem 11 oktober 2017


Sgraffito's gered voor Doetinchem

De grootste sgraffito hing maandag als eerste in de takels; op de achtergrond met blauwe trui fotografeert 'redder' Harmsen. Foto: Burry van den Brink

Kunstwerken krijgen nieuwe plek in de Steck

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De drie sgrafiitto's, nu nog in opslag in een loods aan de Havenstraat, zijn gered voor Doetinchem. Afkomstig uit de kantine van 't Brewinc werd er gezocht naar een nieuwe plek voor deze tonnen zware kunstwerken uit beton. Die is nu gevonden in de oude bibliotheek aan de Raadhuisstraat waar over enige maanden het bedrijf Cleantech zijn stek gaat vinden.

Sgraffito's (in correct Nederlands eigenlijk 'sgraffiti') zijn in vers cement ingekraste lijntekeningen die zijn ingekleurd volgens de frescotechniek. Ze hingen in de kantine van 't Brewinc en werden in 2010 bij de sloop van de kantine gered door Marcel Harmsen uit Dinxperlo en tijdelijk opgeslagen in afwachting van een nieuwe bestemming. Deze liet op zich wachten en Harmsen moet er nu vanaf omdat hij met zijn familie naar het buitenland gaat vertrekken.
Even leek het erop dat de kunstwerken voor Doetinchem verloren zouden zijn maar er diende zich een nieuwe partij aan om ze een passende plek te geven. In dit geval zou de naam 'Steck' beter zijn want Cleantech gaat vanaf begin oktober verder onder de naam het Steck. In de oude bibliotheek uit 1976 aan de Raadhuisstraat ontstaat een ruimte met een uitstraling die past bij dit bedrijf. De Steck wordt een broedplaats voor bedrijven, overheid, onderwijs en instellingen om samen met docenten en studenten van elkaars knowhow gebruik te maken en antwoorden te zoeken op de uitdagingen van de toekomst. Ook voor start-ups is er plek op deze 'Steck'. Henk Janssen, aandeelhouder en directeur van de Steck meent: "De sgraffito's hingen aan de voormalige technische school, vroeger de ambachtsschool. Ze krijgen nu een tweede leven in onze 'Technische School 3.0'. Ze passen goed bij ons." Wethouder Maureen Sluiter kijkt op maandag 9 oktober samen met Henk Janssen toe hoe de kunstwerken uit hun opslag worden gehesen om tijdelijk ondergebracht te worden in Doesburg in afwachting van hun verhuizing naar hun definitieve Steck. Welke rol heeft de gemeente gespeeld om deze deal tot stand te brengen? Sluiter: "De gemeente heeft als aanjager gefunctioneerd om een nieuwe plek te vinden als overbrugging naar de Steck. Rob Lureman, oud-journalist, heeft daar samen met Norman Vervat van het Cuypersgenootschap ook een rol in gespeeld. Hij heeft ons gevraagd mee te denken over een oplossing. Het mooie hieraan is dat je samen verder komt. Drie maanden geleden was daar nog geen zicht op."

Masterclass sterrenkunde

DOETINCHEM - TalentScool geeft op 25 oktober en 3 november een bijzondere masterclass over de ruimte. Wie wil ook weten hoeveel sterren er zijn, hoe groot het heelal is en waar planeten vandaan komen? Op deze en veel meer vragen gaat Pascal Bruil van TalentScool proberen antwoord te geven. TalentScool wil de leerlingen meenemen op een spectaculaire reis door het heelal. Het programma duur ongeveer een uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor de leerlingen om vragen te stellen. TalentScool wil heel graag dat alle kinderen kennis maken met wetenschap en techniek en geeft deze materclass gratis aan de basisscholen in Doetinchem. Alle basisscholen zijn benaderd en de data voor de masterclasses zijn rond. Op woensdagochtend 25 oktober wordt er voor de onderbouw een leuke ochtend georganiseerd in de hal van 't Brewinc. Op vrijdagochtend 3 november is dat voor de bovenbouw in het Amphion. Aanmelden kan via info@talentscool.nl. Op dit moment zijn er al 1.000 aanmeldingen.

Aanrijding op oprit A18

Er was behoorlijke blikschade na het ongeval op de oprit A18 bij de Europaweg. Foto: News United/112Achterhoek-Nieuws

DOETINCHEM - Er heeft tegen het einde van de zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden op de oprit van de A 18/ Europaweg in Doetichem waarbij twee auto's forse schade opliepen. Er was alleen sprake van blikschade, er zijn geen gewonden gevallen.

Terugkijken met Truus Krijnen

Truus Krijnen (97) zat tien jaar in de gemeenteraad van Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg

Een gesprek met Truus Krijnen (97) is als het bladeren in een geschiedenisboek van de Doetinchemse politiek. Van 1954 tot 1964 zat ze voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad.

Oude vertrouwde masten weg

De oude hoogspanningsmasten worden gedemonteerd. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Afgelopen zomer is de nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik genomen vanaf het hoogspanningsstation in Doetinchem tot aan het verdeelstation in Ulft. Tegelijkertijd is de vertrouwde lijn door Doetinchem, langs Vethuizen naar Ulft van het elektriciteitsnet afgehaald. De afgelopen weken zijn de tijdelijke verbindingen bij het Waalse Water en in Etten verwijderd.

Nu haalt Dusseldorp de 150 kV-verbinding, die onder meer door De Huet en Wijnbergen loopt, weg. Op diverse plekken zijn de stroomdraden al verwijderd. Deze week zijn de eerste masten in stukjes geknipt. De komende tijd knipt Dusseldorp gemiddeld twee masten per dag. Waar nodig zetten we bij de sloopwerkzaamheden verkeersregelaars in of worden wegen tijdelijk afgezet. Naar verwachting zijn de te slopen masten eind dit jaar allemaal verwijderd afgezien van onvoorziene (weers-)omstandigheden. Het materiaal wordt allemaal gerecycled. Een drietal masten in Doetinchem blijft staan en wordt omgebouwd naar telecommast.

Werkwegen
De komende maanden is de firma Poppink in opdracht van de bouwcombinatie Dura Vermeer-SPIE bezig met het weghalen van werkwegen en werkterreinen. Inmiddels is ongeveer tweederde van de werkwegen en terreinen al weg. Van de gebruikte materialen –folie, zand en asfaltgranulaat– wordt het meeste materiaal gerecycled.

Binnenstad 'aantrekkelijker en aansprekender'

DOETINCHEM - De uitvoeringsagenda binnenstad is klaar om door de raad aangenomen te worden. Er zit een aantal nieuwe elementen in die het geheel nog aantrekkelijker en aansprekender moeten maken. Wethouder Ingrid Lambregts licht samen met projectleider binnenstad Bart Teunissen een paar van de meer opvallende punten toe.

Door Bert Vinkenborg

'Gastvrij ontvangen' is er een van. Nu is de gemeente soms vooral zichtbaar door een bon achter de ruitenwisser die daar door een handhaver is achtergelaten. Voor bezoekers een minder prettige ervaring en geen stimulans om gauw weer terug te komen. Het is volgens Lambregts de bedoeling dat de handhavers minder streng en gastvrijer worden. Dat vereist een ommezwaai in denken, optreden en benadering. Er moeten meer mensen op straat komen die door bezoekers benaderd kunnen worden voor informatie. Sinds begin september zijn al studenten van het Graafschap College in de stad actief die samen met handhavers die rol vervullen. De studenten kunnen ook deel gaan uitmaken van promotieteams.
Een opvallend woord in de agenda is de naam 'Gebiedsmakelaar'. Dit moet een functie worden die vraag en aanbod op het gebied van de invulling van vastgoed voor detailhandel, horeca en andere activiteiten met elkaar verbindt om tot een gelukkige oplossing voor alle partijen te komen. Op dit moment is er nog niemand voor die functie gevonden. Het zal iemand moeten zijn met een grondige kennis van de binnenstad en die deuren kan openen om partijen bij elkaar te krijgen. Het staat nog niet vast of één of meerder personen deze functie gaan vervullen. Op kleine schaal gebeurt er al wat maar het zou nog breder getrokken moeten worden.
Tijdelijke voorzieningen permanent maken. Dit heeft betrekking op de ijsbaan in de winter en de Play Fountain in de zomer. Nu zijn daar nog omvangrijke en dure verhuizingen met opbouw en afbraak voor nodig met obstakels die het Simonsplein deels versperren. In de toekomst moeten daarvoor in de plaats permanente technische installaties komen die gebruikt kunnen worden als dat gewenst wordt. Ingrid Lambregts: "Het idee is geboren." Bart Teunissen: "Er moet nog wel uitzoekwerk gedaan worden, maar de ondernemers rond het plein zien het wel zitten."
Op de plek aan de Grutstraat waar nu nog het oude Gelderlander-gebouw staat moet een plein komen van zo'n 800 à 900 vierkante meter. Initiatiefnemer en eigenaar is Walter Hendrixen, bekend van onder andere het gelijknamige grandcafé en de stadsbrouwerij. Een man die volgens de wethouder als geen ander weet hoe de horeca werkt. gevraagd naar wat hem bewogen heeft deze stap te nemen en wat zijn plannen precies zijn zegt Hendrixen: "Ik heb het gekocht omdat ik geen lelijk leegstaand pand tegenover mijn zaak wil hebben. Omdat het niet te verhuren is heb ik besloten het af te breken en er een plein van te maken."

Column

Gruwelijk eng!

Als verdwaalde vampiervleermuizen rond middernacht om de Walmolen vliegen, denk ik aan 'Gruwelijk eng!', het thema van de Kinderboekenweek. In de tuin lopend en starend naar een gitzwarte lucht, peins ik over het meest angstaanjagende in mijn leven.
Jaren geleden woonde ik op een flat. Op een nacht bij nieuwe maan liep ik rond de klok van twaalven 's nachts naar de slaapkamer, opende de deur en voordat ik het licht kon aanknippen stond ik als aan de grond genageld. Door het slaapkamerraam zag ik op de schemerig verlichte galerij een man die de kamer inkeek. Mijn hart sloeg over en schoot in mijn keel terwijl de schim in een flits over de brandtrap bij het raam verdween.
Ik doofde alle lichten, sloop naar de voordeur, opende die zacht en speurde door de kieren van het hekwerk van de galerij naar de man. Even was er niemand te zien, toen liep er een man de flat uit. De man! Hij liep naar de weg, treuzelde daar, liep rondjes om de lantaarnpaal, wachtte...
Ik bleef kijken. Wel een kwartier lang zat ik op de hurken. Zou hij me ontwaren? Wie schetst mijn opperste verbazing toen ik hem bij de naastgelegen appartementen de trap zag opgaan naar de tweede verdieping en daar, om zich heen kijkend, naar binnen ging.
Wie was die man?
Midden in de nacht belde ik Toosje. "Ik kom eraan", gilde ze door de telefoon.
Een half uur later stonden we in de te trage lift: allebei met een lange zwarte cape met capuchon. Toosje met een masker van Dracula en ik met dat van de dood. We haastten ons door de hal, over de stoep, de trap en de galerij en belden bij de man aan.
Keurig gekleed deed hij open en stond perplex terwijl Toosje hem in de kraag greep en fluisterend een mysterieus vampiertaaltje uitsloeg. Ik stond er stokstijf bij, als de dood van Pierlala. Opeens klonk er een verstaanbare zin: "Zweer dat je dit nooit meer doet. Zeg: Ik zweer dat ik nooit meer sta te kijken voor andermans raam."
De man herhaalde de zin met een benauwd stemmetje.
Tot de zon opkwam zat ik die nacht bij Toosje, aan de drank.

Flox Bos

Meet en Match Markt

DOETINCHEM - De Meet en Match Markt is het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) event van het jaar, waar ondernemers sociaal, maatschappelijke initiatieven een hart onder de riem kunnen steken. Ook materialen, advies, vrijwilligers, teambuildingsuitjes voor het goede doel zijn van harte welkom.

"De stichtingen en verenigingen worden hier heel blij van en u maakt onze Achterhoekse samenleving door uw bijdrage een stukje mooier", aldus de organisatie. Het event heeft een 'beursvloerachtig' karakter alwaar de vrager en de aanbieder bij elkaar gebracht worden zodat er een match ontstaat die notarieel bekrachtigd zal worden. Vorig jaar zijn er met alle 65 uitdagingen 5600 matches gemaakt die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van 5,6 miljoen euro.
Tijdens dit gratis event wordt ook de MBO-Award 2017 uitgereikt aan de meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer van de Achterhoek. De eerste nominaties staan reeds online, het is nog steeds mogelijk om ondernemers te nomineren voor de opvolger van de MBO-Award 2016 winnaar 'Gaabs'.
Men kan een bedrijf aanmelden en gelijk de keus nomineren en uiteraard het eventuele aanbod opgeven. Dit jaar worden ook andere prijzen uitgereikt aan de deelnemers, zoals de 'prijs voor het meest genereuze aanbod'?
De Meet en Match Markt wordt gehouden in het Graafschap stadion te Doetinchem, alwaar Sjoerd Weikamp als spreekstalmeester het geheel op ludieke wijze aan elkaar zal praten.


www.doetinchemseuitdaging.nl

Grote waarde voor beleving van de stad

De flaneersteiger en twee bruggen moeten onderdeel uit gaan maken van het ommetje in Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg

Betrekken Oude IJssel bij de binnenstad

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De raadsleden konden donderdag 5 oktober tijdens een informatieve raad al kennisnemen van het voorstel waarvoor zij over enige tijd tijdens een mening- en besluitvormende raad het groene licht moeten geven. Uit de grote belangstelling bleek wel dat het om een onderwerp gaat dat brede belangstelling heeft en enthousiasme losmaakt. Het gaat dan ook om een ambitieus plan waardoor Doetinchem over vijf jaar een ander, aantrekkelijker aanzien moet krijgen.

Wethouder Ingrid Lambregts met projectleider binnenstad Bart Teunissen als secondant leggen het uit. De keuze voor de verbinding met de rivier is voortgekomen uit de ideeën van prof.dr. Gert-Jan Hospers over de toekomst van de stad. Doetinchem staat met de rug naar de rivier terwijl de Oude IJssel juist van grote toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de beleving van de stad. Het betrekken van de rivier bij de binnenstad werd door iedereen omarmd maar stuitte nog wel op een aantal praktische problemen die opgelost moesten worden. Wethouder Lambregts: "Het conceptplan was klaar in mei 2017. We hebben er letterlijk mee op de markt gestaan. Het trok heel veel belangstelling en er kwamen ruim 1.000 reacties op het conceptplan. Met die reacties is het plan opnieuw ingevuld. Het hele plan wordt in een periode van drie tot vijf jaar in een aantal fases gerealiseerd."
Rond de oude brug wordt de situatie voor voetgangers en fietsers verbeterd. De oversteekplaatsen worden verbreed en er komt een openbaar toilet aan de kant van de Varkensweide. In het gebied bij het pannenkoekschip komt een speelplek voor kinderen en een aantal parkeerplaatsen voor campers voor kort verblijf. Dit deel van het plangebied is eigendom van het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap stelt zich zeer coöperatief op om de plannen te realiseren. In 2018 wordt dit deel van het plan aangepakt. In hetzelfde jaar wordt gestart met de aanpak van de stadsboulevard. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en voor verblijf aan de rivier. Na de proef met het tijdelijk afsluiten van de Gaswal en de C.Missetstraat en met de toen opgedane ervaringen is besloten deze weg niet helemaal af te sluiten maar te versmallen om op die manier de snelheid uit het rijverkeer te halen. Bij evenementen kan wel incidenteel afgesloten worden.
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is besloten de Oude IJssel niet te gebruiken als zwemwater. Wel komt er een ligweide met een waterspeelplaats tussen de Walmolen en de rivier. De verbinding van de binnenstad met de rivier wordt zichtbaar gemaakt door een ondiepe goot met stromend water die vanaf het Simonsplein via de Waterstraat naar de rivier leidt en weer terugloopt via de Boliestraat. De circulatie van het water wordt in stand gehouden door middel van ter plekke opgewekte zonne-energie. Tussen de oude brug en de Europabrug komen aan de stadszijde aanlegsteigers voor pleziervaart,
Om voetgangers de mogelijkheid te geven een 'Rondje Oude IJssel' te lopen wordt de huidige flaneersteiger doorgetrokken onder de oude brug en kan via een loopbrug die aan de Europabrug wordt gehangen terug gewandeld worden via de Bleek naar de nog aan te leggen voetgangers-/fietsbrug die over de rivier komt ter hoogte van waar nu het Friûl Lido staat.
Het hele plan moet in een tijdsbestek van tussen de drie en vijf jaar worden voltooid. Ingrid Lambregts is er zichtbaar blij mee. "Er is een breed draagvlak voor door co-creatie. Dit is dé sleutel voor succes." Voor vragen en uitleg over het plan kunnen geïnteresseerden op woensdag- en vrijdagmiddagen terecht bij het StadsLab in de Boliestraat.

Griezelen met eerste kinderboek Brady Lukassen

Brady Lukassen toont zijn boek De Gruwelijke Griezelaar. Foto: Maarten Buser

WEHL - Brady Lukassen is meester-in-opleiding en houdt van griezelverhalen bedenken. De klassen waarvoor hij stond smulden van zijn spannende verhalen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een boek voor kinderen vanaf 9 jaar: 'de Gruwelijke Griezelaar'. Daarin maken vampiers, mummies, weerwolven en andere griezels hun opwachting. Marieke Wolven verzorgde de illustraties.

Door Maarten Buser

Lukassen: "Ik ben meester in opleiding aan de pabo, en ik interesseer me veel voor griezelen, theater en muziek. In het basisonderwijs moet ik me weliswaar aan richtlijnen houden, maar ik krijg ook veel ruimte voor die interesses. Ik vertel bijvoorbeeld graag verhalen aan mijn klassen. Dat is de basis geweest voor 'de Gruwelijke Griezelaar'. De verhalen zijn voor kinderen vanaf 9 jaar, de bovenbouw dus." Hij lacht: "Ik heb ze ook op een testpubliek van die leeftijd uitgeprobeerd. En theatermaakster Marsje Richards heeft me veel geholpen gegeven. We hebben gespard over verhaallijnen, maar ook over bijvoorbeeld stijl en interpunctie."
Opvallend is dat het boek tijdens de Kinderboekenweek verschenen is, dat dit jaar griezelen als thema heeft. "Maar dat was toeval. Ik ben zo'n anderhalf jaar bezig geweest met het schrijven, en toen was het Kinderboekenweekthema natuurlijk nog niet bekend. Maar met het oog daarop is de publicatie wel vooruitgeschoven, want dit is een mooi toeval waar je iets mee moet doen." Tijdens die week zal Lukassen op diverse scholen voorlezen, waaronder op zijn oude basisschool Het Timpaan, maar ook in Lochem, Zevenaar en Utrecht.
Het boek bestaat uit verschillende verhalen, maar er is een rode draad: het mysterieuze boek dat ook 'de Gruwelijke Griezelaar' heet, en dat geschreven is door de vermiste schrijver Brady Lukassen. Het boek duikt op allerlei toevallige manieren op, waarna argeloze kinderen er in gaan lezen – ondanks de waarschuwing voorin. De postbode komt het brengen, of een moeder neemt het mee van de rommelmarkt. Nadat ze klaar zijn met lezen worden ze hoofdpersoon in het volgende verhaal, waarin ze een griezel tegen het lijf lopen. Lukassen: "Het boek eindigt met een open einde. Het idee is natuurlijk dat jij als lezer in het boek terecht zou kunnen komen, omdat je 'de Gruwelijke Griezelaar' hebt gelezen. Kinderen hebben veel fantasie en vinden zoiets erg leuk." Het open einde zorgt natuurlijk ook voor ruimte voor een vervolg. "Ik wil zeker een tweede deel schrijven, waarin bijvoorbeeld personages uit dit boek op onverwachte wijze terugkeren."
Lukassen heeft een gelijknamige facebookpagina opgezet voor het boek, die inmiddels al zo'n tweehonderd volgers heeft. "De bedoeling is dat dat een community wordt waarin mensen dingen met elkaar delen over 'de Gruwelijke Griezelaar'. Zelf zal ik daar regelmatig dingen plaatsen als illustraties, of video's waarin ik voorlees uit het boek."

'De Gruwelijke Griezelaar' verscheen bij uitgeverij Boekscout. Via de site van de uitgeverij kan het boek besteld worden, en het ligt bij Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem.

SP-leden kiezen Hans Boerwinkel als lijsttrekker

DOETINCHEM - Hans Boerwinkel is maandagavond door de Doetinchemse SP-leden op een goed bezochte algemene ledenvergadering met overgrote meerderheid verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Boerwinkel: "Het huidige rechtse college heeft de taken die naar de gemeente zijn overgeheveld met de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ten koste laten gaan van de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Ik ben blij met het vertrouwen dat de leden in mij gesteld hebben en in onze plannen om dit te veranderen." Boerwinkel is sinds 2014 fractievoorzitter voor de SP in de Doetinchemse gemeenteraad. Daarvoor was hij onder andere afdelingsvoorzitter. Hij was voorheen onder meer ondernemer in de Doetinchemse binnenstad en ICT'er, maar werkt sinds enkele jaren als medewerker bij de SP Tweede Kamerfractie in Den Haag. Hij is vader van twee volwassen zoons en woont sinds 1997 in de wijk Dichteren in Doetinchem.

Oud-raadslid Truus Krijnen blikt ruim zestig jaar terug

Truus Krijnen (97) zat tien jaar in de gemeenteraad van Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Een gesprek met Truus Krijnen (97) is als het bladeren in een geschiedenisboek van de Doetinchemse politiek. Van 1954 tot 1964 zat ze voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad en maakte in die periode een burgemeester en wethouders mee die we vandaag alleen nog kennen van naar hen vernoemde straten.

Door Bert Vinkenborg

Achter haar laptop aan de eettafel vertelt Truus wat ze in haar lange leven op het gebied van, vooral de gemeentelijke, politiek heeft meegemaakt. Hoe kwam een jonge vrouw van 34 jaar in 1954 in de raad? "Ik werd gevraagd door lijstaanvoerder en wethouder Cor van der Grijn voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Volgens mij was hij wel een beetje trots op mij omdat ik een diploma HBS-B had. Ik meen mij te herinneren dat de raad toen uit zeventien leden bestond. De PvdA had toen wel zes zetels." De eerste burgemeester met wie Truus als raadslid te maken had was Boddens Hosang, volgens haar een schoolvoorbeeld van een burgemeester die iedereen gelijk behandelde. "Ook een arbeider die bij hem kwam kreeg een sigaar aangeboden."
Truus Krijnen kreeg vijf kinderen waarvan er twee tijdens haar raadsperiode werden geboren. Dat was passen en meten om het drukke gezins- en raadsleven met elkaar te combineren. Als ze stukken ging lezen in het gemeentehuis nam ze soms een van haar jongste kinderen mee. Behalve de raadszittingen liep ze alle politieke bijeenkomsten van de PvdA af. Over haar tien jaar in de raad zegt ze: "Ik heb er veel geleerd. Toen ik er net inkwam kreeg ik les van het hoofd financiën van de gemeente om mij te laten uitleggen hoe de begroting in elkaar zat." Een portefeuilleverdeling binnen fracties bestond nog niet. "Tijdens een fractievergadering met Cor van der Grijn spraken we met elkaar af wie wat zou gaan zeggen in de raad."
Na haar raadlidmaatschap werd Truus vrijwilliger bij de vrouwen op het woonwagenkamp, eerst aan de Rozengaardseweg en later aan de Klootsemastraat bij de Kruisberg. Dat was een heel leuke tijd waarbij ze contacten kreeg met mensen in een verder tamelijk gesloten gemeenschap.
Wat vindt ze van de huidige raad? "Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 stond ik nog op de kandidatenlijst van GroenLinks en volgde ook vergaderingen. Tegenwoordig doe ik dat vooral in de krant. Ik ben geabonneerd op de Gelderlander voor het regionale nieuws en het Parool voor het landelijke. In mijn tijd had je alleen partijen in de raad die ook landelijk actief waren. Het CDA bestond nog niet en we hadden de KVP, de AR en het CHU die later samengegaan zijn. Het CHU zat vaak op de wip. Je kon met hen soms links- en soms rechtsaf. De splinters en lokale partijen kenden we toen gelukkig niet. Nu blijft een raadslid dat bij een fractie wegloopt vaak zitten. Ik vind dat wanneer iemand eruit stapt dat hij of zij de zetel beschikbaar moet stellen."

'Kijk naar praktische oplossingen en minder naar regels'

Wat zijn opvallende verschillen met vroeger? "Volgens mij ging het er vroeger vriendelijker aan toe dan nu. Er werd meer gelachen. De problemen waren toen anders en ik denk minder groot."
Truus Krijnen begon bij de PvdA en belandde uiteindelijk bij GroenLinks. Waarom? "GroenLinks bestond nog niet in mijn raadstijd. Na mijn periode als raadslid ben ik overgestapt naar de PPR, de Politieke Partij Radikalen, dat was een leuke rebelse club waar ik mij thuis voelde. Later ging de PPR op in GroenLinks en ging ik mee. Wat ik miste bij de PvdA en terugvond bij de PPR en later bij GroenLinks was het milieubeleid." Krijnen vindt het jammer dat tegenwoordig zoveel mensen geen interesse meer in de politiek hebben. Ze groeide zelf op in een gezin met zeven kinderen in Zutphen en zat daar eerst op een christelijke lagere school, later op de openbare. Politiek was een zaak waar haar vader niet mee te koop liep. "Tot aan de oorlog wist ik niet waar mijn vader op stemde." Haar huidige politieke engagement is meer op afstand dan vroeger. Soms gaat ze nog naar een vergadering van GroenLinks. Haar advies aan de huidige raadsleden: "Kijk naar praktische oplossingen en minder naar regels." Als voorbeeld noemt ze de invalidenkaart voor het parkeren van haar auto die ze nog steeds zelf bestuurt. Na een heupfractuur opgelopen tijdens vakantie in Italië en na keuring door een arts duurde het welgeteld zes weken voordat die kaart klaarlag.

Column

Burgemeester, afgelopen week dinsdag was de dag van de Duitse eenheid. U bent op de Duitse ambassade in den Haag uitgenodigd. Waarom was dat en wat hebt u ervan meegenomen?
"Ik was daar met een groot gezelschap bestaand uit onder andere Kamerleden en andere ambtsdragers tijdens de receptie die ter gelegenheid van de Duitse eenheid door de ambassadeur werd gegeven. Ik was daar uitgenodigd als burgemeester van Doetinchem, niet als voorzitter van Regio Achterhoek. Naast mij waren nog een paar burgemeesters aanwezig. Ik bevond mij in een illuster gezelschap van genodigden. De receptie was in het ambassadegebouw, een schitterend eeuwenoud pand tegenover het Binnenhof waarin vroeger de burgemeesters van den Haag woonden. Wat ik ervan meegenomen heb is een aantal nuttige contacten voor de toekomst van Doetinchem. Een Duitse ambassadeur heeft maar een ambtstermijn van vier jaar. De huidige ambassadeur gaat daarna met pensioen. Ik heb hem voor een bezoek aan Doetinchem uitgenodigd. In zijn kielzog komen dan een aantal mensen mee die een belangrijke rol in de maatschappij en het bestuur vervullen. Grappig is te vermelden dat de vouw van de ambassadeur afkomstig is uit Emmerik. Hij heeft dus wel wat met de grensstreek."

Wat kan er nog verbeterd worden aan de grensoverschrijdende contacten en samenwerking?
"We kennen al een cultureel-maatschappelijke samenwerking tussen Wehl en Raesfeld die nog uit de jaren tachtig stamt. Op het gebied van economische en educatieve samenwerking valt er echter nog veel te winnen. Er gebeurt al wel wat, je kunt dat in de stad zien op zaterdag. We moeten ons echter nog meer oriënteren op Duitsland en proberen meer te halen uit samenwerking. Er kan nog meer worden gedaan om Europese financiële middelen te verwerven voor regionale en lokale projecten. Het Graafschap College is op dat gebied al actief. We zijn al lid van de Euregio rond de grensstreek met Achterhoek en Twente met een kantoor in Gronau. Maar in Doetinchem zijn we misschien nog wel meer georiënteerd op de zuidelijke Euregio Rijn-Waal. Met de directeuren van beide samenwerkingsverbanden heb ik al gesproken."

Is er sprake van concurrentie met gemeenten als Winterswijk en Aalten die al lang grensoverschrijdende samenwerking stimuleren?
"Nee, dat is zeker niet het geval. We concurreren niet, maar praten met elkaar. Winterswijk is al lang bezig en stimuleert initiatieven die van onderop komen. Samen met de gemeente Oost Gelre heeft men zelfs een ambtenaar vrijgemaakt voor grensoverschrijdende samenwerking."

Als u vijf jaar vooruitkijkt waar staan we dan met onze grensoverschrijdende samenwerking?
"Er moet meer Europees geld naar Doetinchem komen, meer bezoek uit Duitsland en meer samenwerking tussen bedrijven en instellingen. Dat is geen dagdromerij."

Meer kinderworkshops in bieb

Dina (l) en Monika, met een van de bieb gekregen magic snoepgebitje, showen hun kunstwerken. Foto: Josée Gruwel


DOETINCHEM – In het kader van de Kinderboekenweek hield Bibliotheek West-Achterhoek vorige week donderdag (tijdens de stakingsdag van de leraren) en zaterdag een inloopatelier. Ruim veertig kinderen kwamen er. In het kader van het thema van de Kinderboekenweek 'Gruwelijk Eng!' vulden ze de Gruwelijk Enge Galerij in de bieb met een griezelig kunstwerk.

Door Josée Gruwel

Dina en Monika konden er geen genoeg van krijgen. Met hun ouders Ann en Jan Maarten waren de jonge kunstenaars zaterdag in de bieb, genoten van het schilderen van griezels en zetten uiteindelijk de laatste penseelstreken. Dina creëerde een vleermuis met veel poten, een enge levende pompoen en een vaas met een horrorplant. Op Monika's schilderij was onder andere een bloedend spook, een witte mummie en een behoorlijk raadselachtig huis te zien.
De twee zusjes hadden thuis geoefend, om in de bieb meteen goed van start te kunnen gaan. "Het is zo leuk, omdat we spannende dingen konden verzinnen," vertelden ze. En ja, een volgende keer komen ze graag weer terug bij zo'n activiteit. Wel trokken ze een heel duidelijke conclusie na geluisterd te hebben naar het voorleesverhaal Abracadabra van Ingrid & Dieter Schubert en na het maken van hun kunstwerk: "Je moet nu even niet in het bos gaan lopen. Want als je een geluid hoort, denk je dat het een spook is, terwijl het gewoon een konijn is."
Hun schilderijen werden te drogen gelegd en later toegevoegd aan de Gruwelijk Enge Galerij die nog tot 28 oktober te bezichtigen is.

Herfstworkshops
Bibliotheekmedewerker Jessica Roerdink was enthousiast over de resultaten. "Ieder kind gaf een eigen interpretatie. Hoe kleurrijk is de galerij geworden! Vanaf nu gaan we meer workshops voor kinderen aanbieden. Zo is er in de herfstvakantie op dinsdag 17 oktober van 14.00 tot 15.00 uur voor kinderen vanaf 4 jaar een workshop 'Creatief met herfstmaterialen'. Voor achtjarigen en ouder gaan we op donderdag 19 oktober Herfst-Elfjes schrijven. Elfjes zijn een soort gedichtjes die bestaan uit elf woorden."
Opgave workshops via www.biebnieuws.nl of via 0314-333445. Meedoen is gratis.

Mooie paden en uitdagende klimmetjes bij ATB-Kruisbergtocht

Een ATB-parcours heeft uitdagende beklimmingen. Foto: PR

HOOG KEPPEL - Voor de twaalfde keer organiseert toerclub Steenderen de Kruisbergtocht. Op zondag 22 oktober start deze ATB tocht vanuit Sporthal de Hessenhal in Hoog Keppel en gaat door de mooiste plekken rondom en over De Kruisberg en door diverse landgoederen zoals Enghuizen, Hagen, Ulenpas, de bossen rond Hoog- en Laag Keppel, Doetinchem en Hummelo.

De route heeft alles in zich, steile heuvels met technische beklimmingen op de Kruisberg zelf, smalle single tracks maar ook brede bospaden met prachtige doorkijkjes. Deze unieke tocht wordt georganiseerd dankzij toestemming van vele instanties, zoals Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, particuliere eigenaren, Motorcross vereniging TCD Hummelo en de boswachterij. Hierdoor is het mogelijk om alleen deze dag op unieke plaatsen te coursen die anders gesloten zijn. Deze tocht wordt steeds door vele honderden deelnemers als mooiste uit de regio beoordeeld.

Starten kan tussen 8.30 en 10.30 uur vanuit de Hessenhal in Hoog Keppel. Na het inschrijven worden deelnemers direct letterlijk het bos in gestuurd. Het parcours heeft genoeg uitdagingen voor iedereen. Net voor de pauze is er een zeer technisch parcours van ruim 1 kilometer uitgezet met bijna 100 hoogtemeters aan uitdagende beklimmingen. Hieraan heeft de bekende wielercoryfee Jan Weevers zijn medewerking verleend. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en het ergste vuil van de fiets af te spuiten en kan worden genoten van een heerlijk bakje frites van hoofdsponsor Aviko.

Naast een 40 kilometer route is ook een tocht van 25 kilometer uitgezet, een ideale afstand voor beginnende ATB'ers, maar ook voor de jeugd, met mooie bospaden en uitdagende heuveltjes. Om deelname van de jeugd te stimuleren mogen kinderen onder 15 jaar, die onder begeleiding van een betalende begeleider of ouder fietsen, gratis deelnemen. Toerclub Steenderen raadt ouders met kinderen wel aan om na 9.00 uur te starten, zodat de grootste drukte op het parcours voorbij is.

Ook dit jaar is er voor de jeugd de mogelijkheid om mee te doen met de Jeugd MTB clinic van Kanjers voor Kanjers. Alle informatie staat op de website. De deelname hieraan is gratis. Bij de aanmelding kan worden aangegeven wie een fiets of helm van de organisatie wil lenen. Deze clinic is van 9.00 tot 11.30 uur.


www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl/activiteiten

Mooie paden en uitdagende klimmetjes bij ATB-Kruisbergtocht

HOOG KEPPEL - Voor de twaalfde keer organiseert toerclub Steenderen de Kruisbergtocht. Op zondag 22 oktober start deze ATB tocht vanuit Sporthal de Hessenhal in Hoog Keppel en gaat door de mooiste plekken rondom en over De Kruisberg en door diverse landgoederen zoals Enghuizen, Hagen, Ulenpas, de bossen rond Hoog- en Laag Keppel, Doetinchem en Hummelo.

De route heeft alles in zich, steile heuvels met technische beklimmingen op de Kruisberg zelf, smalle single tracks maar ook brede bospaden met prachtige doorkijkjes. Deze unieke tocht wordt georganiseerd dankzij toestemming van vele instanties, zoals Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, particuliere eigenaren, Motorcross vereniging TCD Hummelo en de boswachterij. Hierdoor is het mogelijk om alleen deze dag op unieke plaatsen te coursen die anders gesloten zijn. Deze tocht wordt steeds door vele honderden deelnemers als mooiste uit de regio beoordeeld.

Starten kan tussen 8.30 en 10.30 uur vanuit de Hessenhal in Hoog Keppel. Na het inschrijven worden deelnemers direct letterlijk het bos in gestuurd. Het parcours heeft genoeg uitdagingen voor iedereen. Net voor de pauze is er een zeer technisch parcours van ruim 1 kilometer uitgezet met bijna 100 hoogtemeters aan uitdagende beklimmingen. Hieraan heeft de bekende wielercoryfee Jan Weevers zijn medewerking verleend. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en het ergste vuil van de fiets af te spuiten en kan worden genoten van een heerlijk bakje frites van hoofdsponsor Aviko.

Naast een 40 kilometer route is ook een tocht van 25 kilometer uitgezet, een ideale afstand voor beginnende ATB'ers, maar ook voor de jeugd, met mooie bospaden en uitdagende heuveltjes. Om deelname van de jeugd te stimuleren mogen kinderen onder 15 jaar, die onder begeleiding van een betalende begeleider of ouder fietsen, gratis deelnemen. Toerclub Steenderen raadt ouders met kinderen wel aan om na 9.00 uur te starten, zodat de grootste drukte op het parcours voorbij is.

Ook dit jaar is er voor de jeugd de mogelijkheid om mee te doen met de Jeugd MTB clinic van Kanjers voor Kanjers. Alle informatie staat op de website. De deelname hieraan is gratis. Bij de aanmelding kan worden aangegeven wie een fiets of helm van de organisatie wil lenen. Deze clinic is van 9.00 tot 11.30 uur.

Horecaplein en Achterhoek Plaza moeten bijdragen aan een aansprekender centrum
Vervolg van pagina 3

Hendrixen heeft het oude Gelderlander-pand gekocht omdat hij geen leegstaand pand tegenover zijn horecazaak aan de Grutstraat wilde. Hij gaat het afbreken en maakt er een plein van.
Op de vraag of de vierkante meters die beschikbaar komen dan niet erg duur worden, luidt Hendrixens droge antwoord: "Dat hangt ervan af wat je ervoor betaald hebt." Wat er precies op het toekomstige plein gaat gebeuren is nog niet definitief besloten. Hendrixen: "Met collega's is nog overleg gaande. Alle ballen hangen nog in de lucht. De gemeente staat er in ieder geval positief tegenover."
Een ander aansprekend plan is de invulling van het voormalige V&D- (daarvoor Huls-)pand. Gezien de enorme afmetingen niet eenvoudig. In de huidige plannen wordt het pand met de toekomstige naam Achterhoek Plaza opgedeeld. Aan de voorkant aan de Hamburgerstraat komt naast de KPN-winkel een ruimte voor detailhandel. Aan de achterkant aan de Nieuwstad start het Graafschap College leer- en werkplekken voor studenten om praktijkervaring op te doen. Lambregts: "Het Graafschap College is daar al zeer voortvarend mee bezig."

De Achterhoek is van Willem Sluiter

Arend Jan Heideman, zittend op zijn historische waterput met het jaartal 1575. Foto: Rob Weeber

350 jaar Achterhoek in 2018 uitgebreid gevierd

Door Rob Weeber

REGIO/BERKELLAND - Volgend jaar september tijdens de Open Monumentendagen wordt uitgebreid gevierd dat de naam Achterhoek voor het eerst opdook. Het was de beroemde dichter Willem Sluiter (1627-1673) die in zijn dichtbundel Eensaem Huis- en Winter-Leven uit 1668 de term 'achter-hoek' gebruikte, bijna onopvallend, maar daarom niet van minder historische waarde, zo blijkt achteraf. Het is volgens Arend Jan Heideman niet uitgesloten dat hij met de naam naar de streek verwees, het gebied dat destijds tot de Heerlijkheid Borculo behoorde. Dat de viering van 350 jaar Achterhoek eraan komt, is te danken aan Eibergenaar en Sluiter-kenner Bennie te Vaarwerk.

Inmiddels is er een initiatiefgroep gevormd, waarin zitting hebben Herman Schepers, Arend Jan Heideman, Peter Sluiter, een Amsterdamse nazaat van de dichter, en Bennie te Vaarwerk. Het zijn stuk voor stuk Sluiter-kenners en bewonderaars. Museum De Scheper in Eibergen heeft met meer dan 130 verschillende drukken van zijn werk de grootste collectie ter wereld in bezit. Arend Jan Heideman uit Gelselaar schreef in 2007 zijn boekje 'Willem Sluiter anno nu De kleine leeuwerik'. De leeuwerik was de vogel die Sluiter altijd 'begeleidde' tijdens zijn buitentochten. Saillant detail is dat hij de eerste is die een kleurenportret van Willem Sluiter in handen kreeg. Het prijkt op de voorkaft van zijn boekje en is afkomstig van een origineel schilderij dat in particuliere handen is. Het schilderij wordt toegeschreven aan Pieter van Anraadt.

Needse dichter gebruikte de naam Achterhoek voor het eerst in 1668

Een gesprek met Arend Jan Heideman, winnaar van de Erfgoedprijs Berkelland 2016, is luisteren naar een bevlogen man met veel kennis, een groot historisch besef en dito bewondering voor de dichter. "De naam Achterhoek is gekoppeld aan Willem Sluiter, maar feitelijk is niet te achterhalen hoe die naam in gebruik is gebleven. Er zijn wel losse momenten waarop de naam terugkeert. Het gedicht van Sluiter waarin de naam voorkwam, werd nog eens aangehaald in een landelijk bericht aan het einde van de 19de eeuw toen de lokaalspoorlijn Doetinchem-Hengelo werd aangelegd. Daarna komt in 1927 het werk van meester H.W. Heuvel uit, getiteld 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven'. De termen Graafschap, afkomstig van het Graafschap Zutphen, en Oost-Gelre, het gebied achter de IJssel, duiken op, maar verdwijnen ook weer en uiteindelijk overheerst het woord Achterhoek. Mogelijk dat de popgroep Normaal en De Zwarte Cross hieraan bijgedragen hebben."

De festiviteiten rond de viering van 350 jaar Achterhoek zullen divers en veelal cultureel van aard zijn. Vast staat al dat er een boekje over Sluiter verschijnt. Verder komt er een expositie van kunstwerken over Sluiter. Helaas wordt het originele schilderij van hem, dat de voorkaft van het boekje van Arend Jan Heideman siert, niet ter beschikking gesteld. Wel is er een replica. Eibergen wil een plaquette van hem plaatsen. "Niet verwonderlijk als je bedenkt dat hij hier gewoond en gepredikt heeft. De vraag is nog wat Neede gaat doen. Immers, hier is hij geboren." Verder staat de initiatiefgroep open voor ideeën.

Officiële bekrachtiging nieuwbouw Almende College

Peter van de Wardt (r) en Henk van der Esch tijdens de ondertekening in de regen. Foto: Walter Hobelman

SILVOLDE - Terwijl de handtekeningen van wethouder Peter van de Wardt en Henk van der Esch (voorzitter college van bestuur van Achterhoek VO, de overkoepelende schoolorganisatie) nog moesten opdrogen droomden docenten en medewerkers van het Isala College -in de regen- al over 'hun' nieuwe lokaal. "Hier ongeveer wil ik werken", grapt de ene collega tegen de andere en wijst naar een natte plek in het gras. Voor er daadwerkelijk op die plek een gebouw staat dat toekomst- en weersbestendig is moet er echter nog veel werk verzet worden.

Door Walter Hobelman

Toch vindt wethouder Van de Wardt de verregende ondertekening een 'memorabel moment'. "Er is al drieënhalf jaar lang heel veel gepraat over nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan en er zijn felle discussies gevoerd door alle betrokkenen. Daarom ben ik bijzonder verheugd dat we vandaag deze stap mogen zetten en mogen bekrachtigen dat we elkaar hebben gevonden en samen gaan werken aan de realisatie van goede voorzieningen waarmee het onderwijsaanbod in Oude IJsselstreek gewaarborgd is."
Henk van der Esch legt uit waar die lange tijd voor nodig is gewest. "De gemeente zat natuurlijk met een grote uitdaging omdat er nagenoeg geen financiële ruimte was om nieuwbouw te realiseren. Door vasthoudend én doortastend optreden van de wethouder is er uiteindelijk toch een mooie samenwerking mogelijk geworden. Dat is belangrijk om er voor te zorgen dat er hier in de gemeente de komende jaren een goed onderwijsaanbod beschikbaar is. Dat versterkt de leefbaarheid."
Ook rector Roelof Louwsma van het Isala College (onderdeel van het Almende College) is zichtbaar blij en opgelucht. "We kunnen nu weer verder kijken. We hopen uiterlijk augustus 2018 de schop in de grond te kunnen steken om vervolgens in 2020 helemaal klaar te zijn. Er wordt nieuwbouw gepleegd naast de huidige locatie in Silvolde en daarmee ontstaat een soort campus waar diverse onderwijsvormen beschikbaar zijn, van VMBO tot en met VWO", werpt Louwsma een blik in de toekomst. "Samen met alle betrokkenen gaan we goed nadenken wat we willen bouwen. Het onderwijs verandert, het aantal leerlingen gaat afnemen en de huidige en toekomstige tijd vraagt om een andere manier van onderwijs. We gaan daarom ook samen met regionale ondernemers aan tafel zitten om iets te realiseren waarin onderwijs en bedrijfsleven elkaar aanvullen."
Met de nieuwbouw worden de huidige locaties in Ulft (Wesenthorst) en Silvolde (Bluemers) overbodig. Wat er met deze gebouwen gaat gebeuren is nog niet bekend. "Ze worden dan in elk geval niet meer door ons gebruikt", zegt Louwsma. "We hopen dat er een goede bestemming voor te vinden is." Sloop is de laatste optie, liet wethouder Van de Wardt eerder al weten.

'Er zijn felle discussies gevoerd door betrokkenen'

Naast de bijna 10 miljoen euro die de gemeente beschikbaar stelt voor de nieuwbouw is er extra geld gereserveerd voor de aanpassing en verbetering van de infrastructuur rond het campus complex. "Het is noodzakelijk om een veilige en goede infrastructuur te hebben. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen laten fietsen. Dat heeft absoluut ook onze aandacht", aldus de wethouder.
Het Almende College kan nu met aannemers om tafel gaan zitten en concreet gaan werken aan de uitvoering van de plannen. Daarmee komen de dromen en wensen van de docenten weer een stap dichterbij.

DRU haalt zware metalen terug naar de Achterhoek

Erik Ramaker en Johan Godschalk zijn enthousiast over het nieuwe concept Metal on Metal. Foto: Gerwin Nijkamp

Internationaal bekende bands naar Metal on Metal

Door Gerwin Nijkamp

ULFT - Ooit klonken het gekletter van ijzer en het gesis van hete vuren in de DRU IJzergieterij aan de rand van Ulft. Noeste arbeid die in een promotiefilm uit de jaren veertig treffend werd betiteld als de Symfonie van Vuur en IJzer. De ijzerindustrie is er inmiddels verdwenen, maar de zware metalen komen op een geheel andere wijze terug naar de Achterhoek. Op zaterdag 25 november vindt daar de eerste editie van Metal on Metal plaats in de DRU Cultuurfabriek en zorgen onder andere Destruction, Hell en Pro-Pain voor een heruitvoering van de bekende symfonie van weleer.

Een initiatief van de DRU Cultuurfabriek en internationaal boekingskantoor LoudNoise, organisator van in de metalwereld bekende festivals als Dynamo Metalfest in Eindhoven en Into The Grave in Leeuwarden. Metalkenner en -muzikant Johan Godschalk is bij het concept betrokken als adviseur. Hij en Erik Ramaker (DRU) vertellen over het concept Metal on Metal dat behalve een jaarlijks festival moet zorgen voor meer metalevents in de Achterhoek.

Concept
"We merken dat harde muziek in de DRU aanslaat, er is publiek voor", vertelt Ramaker, verantwoordelijk voor programma en productie bij de cultuurfabriek. "We hebben echter onvoldoende kennis van de metalscene en vroegen daarom Johan om advies." De Achterhoeker die zich als fan en muzikant al tientallen jaren begeeft in het wereldje, bracht de DRU en boekingskantoor LoudNoise bij elkaar. Godschalk: "Die mensen hebben echt een perfecte feeling voor alles rondom metalevents. Ze zijn hier in Ulft komen kijken en waren meteen enthousiast over de professionele faciliteiten en de industriële setting. Een dag later hadden we al een concept voor Metal on Metal in onze mail."

'Metal leeft al vele jaren in de Achterhoek'

Het is de bedoeling dat het niet bij een eenmalig festival blijft, maar dat Metal on Metal een soort label wordt. Dat er regelmatig metalbands worden gepresenteerd onder de vlag van Metal on Metal.

Trouw publiek
Dat er animo voor metal in de Achterhoek is, bleek al tijdens een testcase begin augustus. De Amerikaans thrashmetal band Sacred Reich speelde toen op een zondagmiddag, hartje zomer, in de DRU Cultuurfabriek. "Hoewel dit niet de meeste ideale omstandigheden voor een concert zijn, kwam er toch 250 man op af", vertelt Ramaker.
Nog meer verbaasd waren de heren over de vlucht die Metal on Metal op Facebook nam. "Vooraf zeiden we tegen elkaar dat we het goed zouden doen als in anderhalf jaar tijd achthonderd man lid zou zijn van de Facebookgroep. Moesten we wel zorgen dat er minstens wekelijks iets gepost zou worden...", vertelt Godschalk. "Dit grote aantal leden was binnen drie weken al gehaald en de mensen blijven maar berichten posten in de groep. Soms wel tien tot vijftien per dag. Inmiddels kent de groep meer dan 1.200 leden."

Ze doen suggesties voor te boeken bands, maar denken ook actief mee over de invulling van het festival op 25 november. Daarnaast kreeg de organisatie veel hulp aangeboden van mensen die het initiatief ondersteunen. Dit alles heeft geleid tot een line-up met de headliners Destruction, Hell en Pro-Pain, verder spelen Disabuse en Bark ook eigen werk, en zullen de tributebands Art of Pantera, The Unforgiven, Thrashcan, Death Machine en The Covering naar Ulft komen. Behalve livemuziek is er onder andere nog een whiskyproeverij, komt er een metal DJ en wordt er een vinylmarkt uitgestald.
Godschalk is ervan overtuigd dat dit nieuwe concept zal aanslaan: "Metal leeft al tientallen jaren in de Achterhoek. Waar ik ook kom bij metalshows in binnen –en buitenland, tref ik Achterhoekers. Nu halen we de metal weer terug naar de Achterhoek."

Ga voor meer info naar de website en de Facebookgroep Metal on Metal.


www.drucultuurfabriek.nl

Kijk, zie, doe en voel wat hout met je doet

ZUTPHEN - De 'Open Dag Hout' is een kijk- en doedag voor liefhebbers van ambachtelijke houtbewerking. In de Hanzehal in Zutphen zijn op 15 oktober meesterlijke meubelmakers, houtdraaiers, instrumentenmakers, houtinleggers en houtsnijders aanwezig. Met natuurlijk de door hen gemaakte producten en demonstraties van hun arbeid.

Zelf eens voelen wat houtbewerking met een mens doet, dat kan ook. Onder begeleiding kan iedereen eens een guts vasthouden, een tol draaien of een puzzel zagen. Liefhebbers die zoeken naar een stuk gereedschap of exclusieve stukken hout: ook die komen ruim aan hun trekken.

Op de website staan de deelnemers en impressies van de Open Dag Hout van het vorige jaar. De organisatie ziet iedereen graag op 15 oktober in de Hanzehal in Zutphen. Open Dag Hout is een onderdeel van Woodworking.nl, het forum voor iedere houtliefhebber.

Halve marathon Doetinchem over prachtig parcours

De 'Halve van Doetinchem' kent een prachtig gevarieerd parcours. Foto: PR

Burgemeester Mark Boumans lost startschoten

DOETINCHEM - ARGO Atletiek houdt zondag 29 oktober voor de 33ste keer het halve marathon-evenement, nu onder de titel Jumbo Halve Marathon Doetinchem. Het parcours van dé herfstklassieker van de Achterhoek loopt onder meer door het prachtige en bosrijke zeventiende-eeuwse landgoed de Slangenburg.

Naast de 21,1 kilometer is er ook een uitdagende 7,5 km. De jeugd kan zich onderling meten op de 1 en de 2,5 km: er is een Kids Run (6 tot en met 9 jaar), een Jeugd Run (10 en 11 jaar) en een Junior Run (12 tot en met 15 jaar). Kortom, een bruisend en sportief programma waaraan iedereen kan meedoen. Voorinschrijven kan t/m 22 oktober via www.argoatletiek.nl en is voordeliger dan na-inschrijven op de wedstrijddag zelf. Burgemeester van Doetinchem Mark Boumans geeft voor elke afstand het startschot.

Programma
Start en finish zijn op de atletiekbaan van Argo Atletiek op Sportpark de Bezelhorst in Doetinchem. Om 10.00 uur beginnen de wedstrijden voor de jeugd, vanaf 11.00 uur zijn de halve marathon en de 7,5 km aan de beurt. Alle afstanden worden gelopen met een chip, wat zorgt voor een nauwkeurige en snelle uitslag. Voor wie vrienden, familieleden of andere lopers wil aanmoedigen: in en rond het clubgebouw van Argo zijn allerlei faciliteiten en er is voldoende catering aanwezig om gezellig een paar uurtjes door te brengen. Aanmoedigen kan natuurlijk ook langs het mooie parcours.
Burgemeester geeft met plezier het startschot. "Sport is fun", zegt Mark Boumans. De burgemeester van Doetinchem geeft dit jaar het startschot, voor alle afstanden: "Hardlopen is zo ongeveer wel de moeder aller sporten. En de marathon spreekt dan, ook vanuit historisch oogpunt, wel heel erg tot de verbeelding. Dus ik los met veel plezier het startschot voor alle afstanden van de Jumbo Halve Marathon Doetinchem en wens iedere deelnemer enorm veel succes!"

Zowel bij de heren als de dames op de halve marathon en de 7,5 km worden geldprijzen uitgekeerd aan de eerste drie lopers. De parcoursrecords op de halve marathon staan sinds 2013 op naam van de Kenianen Korir Evans Kipkoech (1.05.58) en Nancy Chepkurui (1.17.07). Een nieuw record levert ook een geldbedrag op. Bij de jeugdafstanden worden bekers uitgereikt bij de nummers een, twee en drie.

Animo
De animo voor deelname aan het sportieve evenement wordt ieder jaar groter. Waren er vorig jaar nog ruim 800 deelnemers, nu hoopt de organisatie de magische grens van 1.000 lopers te halen.
Voor inschrijven en meer informatie: www.argoatletiek.nl.

Burgemeester Boumans lost het startschot bij elke afstand. Het eerste klink om 10.00 uur als de Kids Run van start gaat. 10.15 uur schiet Boumans de Jeugd Run weg. Om 10.30 uur begint de Junior Run. Vanaf 11.00 uur is de Halve Marathon Doetinchem (18 jaar en ouder) en als laatste groep vertrekken de lopers op de 7,5 km (16 jaar en ouder) om 11.20 uur.

De prijsuitreiking gebeurt op drie momenten: om 11.00 uur van de 1 en 2,5 km; om 13.00 uur van de 7,5 km en om 13.15 uur wordt de winnaar op de halve marathon gehuldigd, samen met de nummers twee en drie.

Hobby- en kaartenbeurs in Beltrum

BELTRUM - In zaal Spilman aan de Mr. Nelissenstraat 21 in Beltrum wordt op zondag 15 oktober een hobby- en kaartenbeurs gehouden. De beurs is open van 10.00 tot 16.30 uur.

Op deze beurs tonen hobbyisten graag hun hobby. Verder zijn er demonstraties en kunnen belangstellenden deelnemen aan workshops.
Men kan veel inspiratie opdoen op het gebied van onder andere kaarten maken, origami, werken met wol of bloemen en sieraden maken.
Entree bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Korencontactavond

DOETINCHEM - Op 4 november houdt de Gemengde Zangvereniging Doetinchem Oost een korencontactavond in Zaal de Vos in Westendorp. Gemengd Koor Lichtenvoorde en Zanggroep No Limit uit Beek doen mee met een prachtig zangprogramma. Gemengde Zangvereniging Doetinchem Oost zingt diverse nostalgische nummers zoals California Dreaming. De avond is gratis toegankelijk. En start om 19.30 uur.

Ierse singer-songwriter Kieran Goss in het Nieuwe Dijkhuis

Singer-songwriter treedt op in het Nieuwe DijkhuisKieran Goss. Foto: PR

DOETINCHEM - De Ierse singer-songwriter Kieran Goss treedt donderdagavond 19 oktober op in Het Nieuwe Dijkhuis aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. Met Goss heeft het Achterhoekse inspiratiecentrum een internationale topper in huis gehaald.

Goss is in zijn eigen Ierland een grote meneer als singer-songwriter en performer. Hij schrijft folksongs die doen denken aan Amerikaanse artiesten als James Taylor en Paul Simon. Daarnaast weet hij zijn publiek te raken met zijn innemende persoonlijkheid, grappige en rake oneliners en anekdotes. Zijn muziek is bij uitstek geschikt voor de warme uitstraling en akoestiek van de grote zaal van Het Nieuwe Dijkhuis.
Goss heeft inmiddels tien albums op zijn naam staan en maakte tournees door Amerika, Groot Brittanië en Europa. Als special guest neemt Goss donderdag 19 oktober de Ierse zangeres Annie Kinsella mee. Het concert van de Ierse entertainer begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop via www.hetnieuwedijkhuis.nl en 17,50 euro aan de deur.
Het concert van Goss is het eerste in een serie van vijf concerten met internationale singer-songwriters en performers in Het Nieuwe Dijkhuis. Op zaterdag 20 januari treedt Dizraeli uit het Engelse Bristol op. Naast singer-songwriter is hij rapper en spoken word artiest. Zondag 25 februari is het de beurt aan de Amerikaanse soul- en powerzangeres Dayna Kurtz en op 3 maart geven Roger Roger uit Canada en Rod Picott uit de VS zelfs een dubbelconcert. De serie wordt op 17 maart afgesloten door de Israëlisch-Amsterdamse zangeres Anat Spiegel, die met haar 'klassieke' orkest naar Doetinchem komt met een mix van pop, jazz en avant-garde.
Kaartverkoop en informatie: www.hetnieuwedijkhuis.nl.

Vacatures Vrijwilligerscentrale Doetinchem

DOETINCHEM - Vrijwilligerscentrale Doetinchem heeft diverse vacatures voor vrijwilligerswerk. Hieronder volgt een kleine selectie.

Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt vrijwilligers die mentor willen worden. Een mentor is nodig voor mensen die zelf geen beslissingen (meer) kunnen nemen over de behandeling, verzorging en begeleiding. Wanneer er geen familieleden zijn die dat kunnen doen, kan er een beroep worden gedaan op Mentorschap voor de inzet van een vrijwillige mentor. De mentor neemt deze beslissingen, zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt, of als dat niet (meer) mogelijk is in de geest van de cliënt. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, er volgt dan ook een formele benoeming door de rechtbank. U volgt een introductietraining, intervisiebijeenkomsten en ontvangt begeleiding van de beroepskracht. De werkmomenten kunt u zelf invullen, in overleg met de cliënt.

Rietveld Lyceum is op zoek naar een vrijwilliger voor hun mediatheek. De werkzaamheden zijn: het uitlenen en innemen van boeken m.b.v. een mediatheekprogramma en het terugzetten van boeken in de kast. Toezicht houden op leerlingen in de mediatheek. Het beantwoorden van vragen van leerlingen. Verder allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden. De inzet is in overleg, een vast dagdeel van 3 uren per week. Je wordt ingewerkt door de mediathecaris en je ontvangt een vaste onkostenvergoeding per jaar.

Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Doetinchem zoekt maatschappelijk begeleiders voor vluchtelingen-jongeren. Je bent coach van vluchtelingen-jongeren die onlangs 18 zijn geworden en op zichzelf gaan wonen. Je helpt hen met papierwerk en wegwijs maken in hun nieuwe woonomgeving.
Je inzet is gemiddeld 2 dagdelen per week, grotendeels aan het eind van de middag/begin van de avond. Je volgt een 2-daagse basiscursus en 1-dag training over het werk als maatschappelijk begeleider. In overleg worden alle gemaakte onkosten-reiskosten vergoed.

Wie belangstelling heeft voor een van de hierboven vermelde vacatures, kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. De hierboven vermelde vacatures staan met hun contactgegevens vermeld op de vrijwilligersvacaturebank binnen de website. Ook kan men informeren bij de Vrijwilligerscentrale, geopend voor bezoek op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, daarnaast telefonisch bereikbaar, tel. 0314-366734.

Dieven richten zich op airbags en navigatie

DOETINCHEM - Airbags en navigatiesystemen vormen voor auto-inbrekers een goede buit. Vooral in de Doetinchemse wijk Dichteren is het de laatste maanden vaak raak.

Donderdag 5 oktober omstreeks 03.00 uur werden twee mannen op de Wolga nabij de Gasperilaan betrapt toen ze op de oprit van een bewoner bij zijn Volkswagen stonden. Helaas werden de mannen na een zoektocht in de wijk niet meer aangetroffen.
Auto-inbraak en autodiefstal is voor de politie een moeilijk aan te pakken delict. Het openbreken en stelen is een kwestie van minuten, terwijl de inbraak of diefstal vaak een paar uur later wordt ontdekt. Op autodieven rechercheren of 'posten', om ze op heterdaad te kunnen betrappen is een kostbare en tijdrovende zaak, waar ook nogal wat geluk bij nodig is.
De politie roept de inwoners dan ook op om direct 112 te bellen bij verdachte omstandigheden.

Najaarsmarkt

DOETINCHEM – Bij Sensire Den Ooiman, Groothagen 6 te Doetinchem wordt op zaterdag 28 oktober op PG Het Plein een najaarsmarkt gehouden van 14.00 tot 16.15 uur.

Er zijn diverse kramen waar heerlijke en leuke cadeaus gekocht kunnen worden, zoals meerdere soorten brood, jam, appel- en vlierbessensap, stoofpeertjes, creatieve (zelfgemaakte) cadeaus door externen en ook door de afdelingen zelf. Kortom: teveel om op te noemen. Daarnaast zal Xandra Storm optreden.

Najaarsmarkt bij Den Ooiman

DOETINCHEM – Bij Sensire Den Ooiman, Groothagen 6 te Doetinchem wordt op zaterdag 28 oktober op PG Het Plein een najaarsmarkt gehouden van 14.00 tot 16.15 uur.

Er zijn diverse kramen waar heerlijke en leuke cadeaus gekocht kunnen worden, zoals meerdere soorten brood, jam, appel- en vlierbessensap, stoofpeertjes, creatieve (zelfgemaakte) cadeaus door externen en ook door de afdelingen zelf. Kortom: teveel om op te noemen. Daarnaast zal Xandra Storm optreden. Iedereen is van harte welkom. Kom gezellig aan.

Achterhoekse Toekomst Toer brengt innovatie in beeld

ACHTERHOEK - Hoe ziet de Achterhoek van morgen eruit? En tot welke dingen zijn we hier al in staat? Die vragen stonden op maandag 2 oktober centraal tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer. Op initiatief van Achterhoek2020 toerden driehonderd Achterhoekers tussen de innovatieve plekken BMV in Mariënvelde, Meilink in Borculo en De Heikamp in Ruurlo.

Door Bram Beckmans

Voordat de toer begon waren er bij de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde toespraken van economisch geograaf Gert-Jan Hospers, Gelders gedeputeerde Bea Schouten en Foppe Atema, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek2020. Allemaal waren ze bemoedigend en positief gestemd over de huidige stand van zaken omtrent innovatie en de mate waarop we op de toekomst inspelen in de Achterhoek. Dat kwam ook terug in de door Bea Schouten gepresenteerde nieuwe Regiobarometer. Dit document bevat feiten en cijfers over de Achterhoek en laat zien dat, ondanks de aanhoudende krimp in de bevolkingsomvang, het op onderdelen als werkloosheid, onderwijs en openbaar vervoer goed gaat met de Achterhoek.

Na de toespraken werd bij de BMV het beursterrein geopend. Daar lag de focus op het wonen van de toekomst. De term 'losgoed' kwam hier een paar keer voorbij en laat zien dat niet alle Achterhoekse bouwprojecten 'vastgoed' zijn. Zo worden er betaalbare en duurzame wooneenheden van hout gemaakt, die ook verplaatsbaar zijn. Voor starters in de woningmarkt kan dat erg interessant zijn, omdat deze eenheden eenvoudig uit te breiden zijn naar eigen inzicht en financiële mogelijkheden. Naast innovatieve woonvormen was er bij de BMV ook aandacht voor zelfredzaamheid in de regio en werd er kennis gemaakt met slimme technieken omtrent beveiliging en brandwering.

Per bus naar Borculo en Ruurlo
Een zestal bussen stond klaar voor de BMV en fungeerde als pendeldienst tussen Mariënvelde, verpakkingsbedrijf Meilink in Borculo en horecaonderneming De Heikamp in Ruurlo. Opgedeeld in groepen bezochten de aanwezigen deze locaties, waar innovatie ook weer duidelijk naar voren kwam.

Zo was er op heb gebied van digitale technieken en 'smart' werken veel te ontdekken bij Meilink in Borculo. Onder andere robots die cement in iedere vorm kunnen gieten, een virtuele assistent die taken in de zorg overneemt en 3D-printers van Achterhoekse bodem maakten nogmaals duidelijk dat we er goed voorstaan in de regio. Ook was er een afvaardiging van het Graafschap College: studenten lieten hun zelfgemaakte 'vechtrobots' zien. Van ieder onderdeeltje tot aan de besturing, alles werd door deze techneuten zelf ontwikkeld. Tevens demonstreerde de politie de nieuwste drones, die vandaag de dag voor toepassingen bij verkeersongevallen en opsporingen gebruikt worden.

Bij de volgende stop in Ruurlo maakten de Achterhoekers kennis met innovaties op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Er werd een app getoond die samen reizen bevordert en een sensor-systeem dat voor de landbouw alles kan registreren, van grondwaardes tot aan de exacte locatie van koeien in de wei. Kortom, ook genoeg innovatie. Na het bezoek aan Meilink en De Heikamp keerden de aanwezigen terug naar Mariënvelde, waar de avond afgesloten werd.

Startschot voor nieuwe agenda
De stuurgroep Achterhoek2020 nam het initiatief voor de Achterhoekse Toekomst Toer. Deze stuurgroep is een samenwerking van de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij zijn sinds 2009 bezig met de toekomst van de Achterhoek, waarbij de Uitvoeringsagenda onmisbaar is.

Voor Achterhoek2020 was deze toer ook het startschot voor de nieuwe agenda. Voorzitter Foppe Atema legt uit: "Op 19 maart 2018 presenteren wij aan iedereen de agenda Achterhoek2030, maar dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met jullie. De Achterhoekste Toekomst Toer gaat nog een aantal keren plaatsvinden, in een soortgelijke vorm. Op basis van wat wij daar ophalen en te horen krijgen, stellen wij de nieuwe agenda vast, die wordt dan volgend jaar tijdens het Innovatie Festival gepresenteerd."

Aanmelden voor de vervolgreizen van de Toekomst Toer is mogelijk via de website.

Lucassen hoopt na twee nederlagen goede voorbereiding vervolg te geven

Kilder-trainer Marcel Lucassen langs de lijn op sportpark De Pol. Foto: John van der Kamp.

Kilder-trainer verwacht zwaar duel met Doetinchem

Door John van der Kamp

KILDER – In de vierde klasse D van het amateurvoetbal staat zondag de derby tussen sv Kilder en titelkandidaat vv Doetinchem op het programma. Na een goede start in Giesbeek tegen GSV`38 (winst 3-2), pakte de ploeg van Kilder-trainer Marcel Lucassen geen punten meer. Thuis werd van HC`03 verloren, afgelopen zondag werd in Pannerden met 2-0 verloren. Een wedstrijd die volgens Lucassen nooit gespeeld had mogen worden, omdat de conditie van het veld ver beneden peil was.

"Door het slechte weer vorige week heeft men het hoofdveld van RKPSC niet kunnen maaien. De ondergrond was te zacht, er mochten geen machines op het veld en het gras stond bijna tot aan je enkels. Ook de nieuw aangelegde drainage heeft het veld ongelijk gemaakt, door de weggezakte sleuven. Voetbal over de grasmat was niet mogelijk", verzucht Marcel Lucassen, die door een verdedigingsfout op achterstand kwam. "We namen de bal aan in plaats weg te werken, de bal werd op hun spits gespeeld, die onze verdediging uitkapte en binnenschoot." Kilder kwam in de tweede helft nog wel sterk terug, maar het zat het team van Marcel Lucassen niet mee. "Na rust hebben we nog de onderkant lat geraakt en gingen een paar ballen voorlangs. Tien minuten voor tijd kwam viel de tweede treffer voor RKPSC en was het gedaan."
Marcel Lucassen heeft de start van de competitie van Kilder goed kunnen voorbereiden. Door werkverplichtingen kon hij het seizoen als trainer van PAX niet afmaken. In het tweede deel van het afgelopen seizoen heeft hij, nadat duidelijk was dat hij vanaf dit seizoen op de trainersstoel in Kilder zou zitten, menig wedstrijdje van het eerste elftal, maar ook bij de jeugd kunnen bekijken. "Ik heb zo mijn eigen selectie ruim van tevoren kunnen samenstellen. Ik heb een goede mix, met ook jeugd. Mijn voorganger Huub van Laarschot had jeugdspeler Stijn van Uum al laten debuteren en ook is Ids Elshof er weer bij, hij is weer terug na zijn uitstapje naar DZC`68." Een tegenslag voor Kilder is de afwezigheid van Robin Hietkamp. "Robin Hietkamp is voorlopig uit de running, hij wordt binnenkort geopereerd, die zijn we een jaar kwijt."
Kilder heeft geen eenvoudige competitiestart voorgeschoteld gekregen. "We hebben best wel een zwaar programma. Eerst Giesbeek, dan HC en Pannerden en nu Doetinchem. Na een wedstrijdje of vijf, zes weten we waar we staan, na de wedstrijden tegen SDZZ en Terborg", voorspelt Lucassen, die weet dat Doetinchem een zware tegenstander is. "We kennen Willem Stollé en we weten waar we met hem rekening moeten houden."
Maar Kilder heeft Robert Leenders, die tijdens de Achterhoek Cup wedstrijd tegen Dierensche Boys drie van de zes doelpunten voor zijn rekening nam. "Hij heeft een fantastisch schot, hij scoorde uit twee vrije trappen en vanaf de stip in die wedstrijd."

'We kennen Willem Stollé en weten waar we rekening mee moeten houden'

Onder leiding van voorzitter Theo Kock heeft een grote groep vrijwilligers afgelopen zomer Sportpark De Pol flink onder handen genomen. De kleedruimtes zien er weer als nieuw uit en ook de kantine is ruimer opgesteld en heeft een nieuwe strakke vloer. "De club is goed bezig, de selectie is in een nieuw trainingstenue gestoken en ook de trainingsmaterialen zijn vernieuwd. Een goed signaal aan de groep", laat Marcel Lucassen weten, die ook wekelijks in contact staat met de veldbeheerder. "Liefst op vrijdag het veld maaien, ik wil een vlak veld om ons spel zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Met mijn centrale verdedigers Myron Peters en Kars Geurts hebben we als doel gesteld dit seizoen minder doelpunten tegen te krijgen", sluit Marcel Lucassen af.
Op sportpark De Pol klinkt om 14.30 uur het beginsignaal van scheidsrechter Evert Dannenberg voor deze derby.

Aanvoerder Bjorn Heezen wil met Varsseveld stap vooruit

Door John van der Kamp

VARSSEVELD - Na de verloren thuiswedstrijd tegen DVC`26, heeft tweedeklasser sc Varsseveld met twee uitstekende overwinningen zich goed weten te herstellen.

Eerst werd SDOUC met 2-1 verslagen en afgelopen zondag werd het sterk geachte Voorwaarts in Twello met dezelfde cijfers verslagen. Centrale verdediger en aanvoerder Bjorn Heezen constateerde gisteren een matige start, maar zag zijn team na rust orde op zaken stelde. "Op basis van een goede organisatie en veel werklust hebben we een terechte overwinning geboekt. Uiteindelijk hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen, we kregen veel ruimte in de counter maar miste de scherpte voor het doel." De doelpunten bij Varsseveld werden gemaakt door Cas Kemperman en Dave Ankersmit. "Gelukkig zijn Cas Kemperman en Wouter Buevink – na lang blessureleed – dit seizoen weer beschikbaar. Ze hebben onder leiding van mijn medespeler en sportinstructeur Ritchy Klein Nibbelink hard gewerkt om te revalideren. Ik heb veel waardering voor hun inzet."
Varsseveld hoopt zondag, thuis tegen Concordia Wehl (aanvang 14.00 uur), deze lijn voort te zetten. Heezen hoopt op een mooie en spannende derby. "Concordia Wehl draait al jarenlang mee in de top van de tweede klasse en heeft een uitstekende, voetballende ploeg met veel individuele kwaliteit en een zeer ervaren trainer. Het is voor ons zaak om vanaf de eerste minuut scherp te zijn en vol overtuiging te strijden voor de overwinning."
Bij Varsseveld staat dit seizoen trainer Wilco Geerts aan het roer, die het goede werk van zijn voorganger Sander Hoopman heeft opgepakt en het voetbal in Varsseveld nog beter wil maken. "Vorig jaar hebben we onder leiding van Sander Hoopman een uitstekend eerste seizoen gehad in de tweede klasse, voor veel spelers hun debuut op dat niveau", blikt Bjorn Heezen terug. "Dit jaar proberen we de volgende stap te zetten. We proberen vaker de voetballende oplossing te vinden en spelen verder naar voren. We trainen iedere week op verschillende aanvalsvormen en positiespellen en er wordt met veel passie en beleving getraind, dit is ook de verdienste van Wilco Geerts en assistent Martijn Besselink. Nu is het aan ons om dit te vertalen naar de wedstrijden."
Dat de tweede klasse van hoog niveau is bekend, veel clubs zijn aan elkaar gewaagd en iedereen kan van iedereen winnen. "Onze doelstelling is handhaving en het verder ontwikkelen van het team. Daarnaast is het mooi om te zien dat spelers uit het tweede en uit de jeugd doorstromen", aldus de routinier. "Persoonlijke hoop ik weer belangrijk te zijn voor het elftal door mijn routine en wedstrijdinstelling, en dit samen met Martijn ten Brinke en Robbin Giezen over te brengen op het team."

Overige duels
Afgelopen zondag was de wedstrijd tussen VIOD en sc Groessen in de derde klasse C al voor rust beslist. Met een riante 0-4 voorsprong zocht VIOD, het team van trainer Jan Lorsé, de kleedkamer op. "Als we vooral in het begin de kansen hadden benut, had de tussenstand veel groter kunnen uitvallen", vertelt een tevreden VIOD-trainer. VIOD was de competitie magertjes gestart met twee punten. "Het was voor ons een belangrijke wedstrijd, het was aanhaken of afhaken. Ik wil wegblijven bij de onderste drie plaatsen", formuleert Lorsé de doelstelling. Voor zondag (14.00 uur) staat een pittige wedstrijd voor de Doetinchemmers te wachten, thuis tegen VVO uit Velp. "Het zal een lastige wedstrijd worden. VVO heeft een heel goede ploeg", blikt hij vooruit. "Eerst VVO, dan Keijenborg thuis. Maar dan wacht de uitwedstrijd tegen DCS, dat vrij gemakkelijk drie wedstrijden heeft gewonnen, een echte titelkandidaat." Lorsé hoopt dat zijn 'zieke' spelbepaler Lex Overbeek weer inzetbaar is. "Gelukkig heb ik een brede groep. Mijn invallers Dominic Bolmeijer en Huub Oosterink hebben het afgelopen zondag uitstekend gedaan."
In 4C staat zondag de ontmoeting tussen SVGG en Ulftse Boys op het programma. Het debuut in de vierde klasse heeft voor SVGG uit Megchelen, het team van trainer Ruud Pastoor, nog geen punten opgeleverd. Afgelopen zondag werd verloren met 5-2 verloren van KSV. "Het niveau en tempo ligt een stukje hoger dan in de vijfde klasse. In de vorige wedstrijd tegen Reunie stond het al na 5 minuten 0-2 en weet je dat het lastig gaat worden. We kregen een kans op de aansluitingstreffer, maar misten een strafschop." "Het belangrijkste voor ons is dat we op het moment behoorlijk compleet en fit zijn, zodat we goed en gericht kunnen trainen. Een derby spelen is altijd speciaal, er komen altijd meer toeschouwers en de spelers kennen elkaar door en door. Het is zaak om die prikkels om te zetten in goed voetbal en uiteindelijk drie punten."
5C: Stokkum ontvangt zondag buurman VVL uit Lengel. Sicco de Winter, trainer van vv Stokkum, baalt nog van de nederlaag afgelopen zaterdag tegen Halle. "Bij ons heerste na afloop toch een grote teleurstelling. Deze nederlaag was onnodig. We kwamen vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong (Erik Janssen). Na de gelijkmaker, kreeg Halle een penalty en verloren we met 1-2", vertelt Sicco de Winter. "We hadden de wedstrijd zelf moeten beslissen. Toch kunnen we hiermee verder." Om 14.30 uur is op Sportpark 't Broek de aftrap tussen twee clubs, waarvan de jeugdelftallen in een samenwerkingsverband competitie spelen. "De wedstrijd tegen VVL is een echte derby, de spelers kennen elkaar onderling goed. Onze voorbereiding was 'hobbelig', we hebben liefst zeven spelers erbij en we zijn hierdoor zowel in de breedte als ook in kwaliteit erop vooruitgegaan."
Stokkum verloor twee van de drie wedstrijden, maar trainer Sicco de Winter hoopt dat de wedstrijd tegen VVL voor de ommekeer gaat zorgen. "De wedstrijd zondag is misschien al iets beladen door de komst van een aantal VVL-spelers naar ons. In dit soort wedstrijden spelen ook andere factoren een rol, waardoor het onvoorspelbaar wordt. Maar we hebben genoeg kwaliteit in de groep om de valse start om te draaien."

Droomweekend Lars Kuster begint in Lichtenvoorde

GP-winnaar Lars Kuster op Cassandra en PSC Lichtenvoorde-gastvrouw Nory Morssinkhof. Foto: Wendy Scholten Foto: Verona Westera

LICHTENVOORDE/STOKKUM - Lars Kuster is de winnaar van de 1.40m Grote Prijs van Jumping Lichtenvoorde, maar wat hij nog niet wist is dat hij een dag later ook hun 1.50m debuut in het Duitse Isterberg zou winnen. "Cassandra wordt echt heel constant. Daar ben ik heel blij mee. We krijgen samen steeds meer ervaring", vertelt de springruiter en student uit Stokkum.

In de Grote Prijs op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde moest hij het opnemen tegen zeven andere barragekandidaten. "Het is hier nooit makkelijk om een Grote Prijs te winnen. Vanavond zaten er tricky dingen in het parcours en veel paarden loerden op het blauwe zeil onder de hindernis. Ik kon Cassandra abnormaal krap laten draaien en daar won ik het mee. Het werd ook wel tijd. Het is alweer een jaar geleden dat ik hier in Vragender won", lacht hij.

In elk geval is Lars Kuster alvast verzekerd van een goede uitgangspositie in de nieuwe PSC-competitie. Wie het beste presteert in twee van de drie 1.40m Grote Prijzen in Vragender dit indoorseizoen, krijgt een bonus van 1.000 euro.

Anne-Liza Makkinga werd tweede met Finesse van Sappenleen en Kevin Olsmeijer derde met zijn toppaard Dalvaro RK. De Brabander Piet Raijmakers jr. had twee ijzers in het vuur en wint graag in Vragender, maar belandde met een foutje op de vierde en vijfde plaats.
Dat Cassandra (v. Tangelo van de Zuuthoeve) nu al zes Grote Prijzen achter elkaar foutloos heeft gelopen, betekent veel voor Lars Kuster. "Toen ik haar ruim een jaar geleden te rijden kreeg, was ze eigenlijk niet echt mijn type paard. Maar nu zijn we echt een combinatie. Ik ken haar door en door. Ze won al heel veel in de lage rubrieken, maar blijft nu ook rustig in barrages van hogere proeven. Ze is van Jurgen Stenfert en Hank Melse. Ja, handelaren. Ik rijd bijna geen paard langer dan een jaar. Je moet verschillende soorten paarden kunnen rijden toch? Ik leer hier heel veel van."

Op Jumping Lichtenvoorde werd de klasse ZZ op zaterdag gewonnen door Steven Veldhuis met Fionapina Colada, gevolgd door Piet Raijmakers op Van Schijndel's Whisperfield. In het Z won Johann Sparenberg op United. Op donderdag won Sjaak Sleiderink het Z met Glamour en Conor Drain het ZZ op Dakota van het Schuttershof.
De klasse M op zaterdag had nog een extra dimensie als kwalificatie voor de Louis Venhorst Fourage Trophy tijdens het internationaal concours Jumping de Achterhoek. Guido Jan Schoemaker en Renate Beuving mogen elk twee paarden meenemen naar de finale omdat zij de topvier bezetten. In de klasse L op vrijdag gingen de finaletickets naar Erwin de Bruin, Nadieh Plegt, Tani Joosten en Ymke Ribbels.

Loil-verdediger Harm Peters hoeft niet zo nodig met iemand te ruilen. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Naam Harm Peters
Woonplaats Didam
Geboortedatum 14 oktober 1987

1. Club en functie Verdediger bij Loil. We spelen al een flink aantal seizoenen achter elkaar in de vierde klasse D.

2. Gezin Ik woon op mijzelf. Mijn vriendin heet Iris, maar we wonen nog niet samen. Allebei mijn ouders zijn gelukkig nog gezond en ik heb ook nog twee zusjes.

3. Beroep Facilitair Interim Professional. De meeste mensen zegt dit niks. Het betekent dat ik op interimbasis door het hele land reis om bedrijven te ondersteunen in hun facilitaire dienstverlening. Dat kan heel divers zijn: van huisvestings- en inkooptrajecten tot aan parkeer- en maaltijdenbeheer. Kortom, allerlei zaken waar een bedrijf zelf vaak niet direct aan toekomt.

4. Muziek Mijn muzieksmaak is heel breed en afhankelijk van hoe ik mij voel. In de kleedkamer luisteren we nog wel eens naar hardstyle en daar kan ik best van genieten. Nu Bjorn Boerstal is teruggekeerd van DVC, is regelmatig zijn smartphone aan de muziekbox gekoppeld. Als ik voor mijn werk op weg ben naar een klant, luister ik in de auto Radio 538. Dus wel graag een hippe zender dan.

5. Hoogte- en dieptepunt Hoogtepunt waren de jaren tussen 2005 en 2008, toen we in mijn eerste jaren bij de hoofdmacht in drie seizoenen van de vijfde naar de derde klasse promoveerden. Voor een kleine club als Loil is dat echt een unieke prestatie. Mijn dieptepunt heb ik meegemaakt in de A-junioren. De bekerfinale tegen Veluwezoom ontaardde in een veldslag. Die wedstrijd heeft drie dagen lang in de krant gestaan. Gelukkig is dat de enige keer dat ik zoiets heb meegemaakt.

6. Voorbeeld Ik heb eigenlijk geen voorbeeld. Aan iemand vereren doe ik al helemaal niet. Ik ben daar te nuchter voor, denk ik.

7. Eén dag in de schoenen van Jemig, ik zou het echt niet weten. Ik ben wel tevreden met mijn eigen leven. Privé, op het werk en qua voetbal loopt het allemaal goed. Nee, ik hoef niet zo nodig met iemand te ruilen.

8. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Zwart. Ik heb altijd al Copa Mundial voetbalschoenen gedragen. De helft van ons elftal voetbalt op zwarte schoenen. Dat zegt wel iets over ons, ja. Wij proberen goed voetbal te spelen, maar we staan vooral voor normaal doen, de mouwen opstropen en voor elkaar door het vuur gaan. Zwarte schoenen passen daarbij.

9. Ergernis Ik erger mij aan lakse mensen die telkens opmerkingen als 'Komt wel goed' en 'Ah joh, dat regel ik eventjes' plaatsen. Vaak komt het dan niet goed en gebeurt er niks. In Loil hebben we gelukkig niet veel van zulke types rondlopen. Wij 'vechten' juist voor ons dorp. Wij laten ons dorpshuis bijvoorbeeld niet zomaar afpakken. Links en rechts lever ik ook mijn bijdrage, bijvoorbeeld door te schrijven voor de carnavalskrant.

10. Ambitie Dit seizoen is mijn ambitie om met goed voetbal met Loil mee te doen in de top vijf van onze klasse. Wanneer wij onze selectie fit houden, moet dit volgens mij ook haalbaar zijn.

11. Openbaring Ik verzamel niks, ben niet bijgelovig en heb volgens mij ook geen opmerkelijke tik. Nee, zo bezien heb ik geen wonderlijke openbaring over mijzelf. Doe maar normaal, hè, dan doe je meestal al gek genoeg.

'Zo handig, die iPad. Ik lees er ook de krant op'

Hartpatiënt John Diederik kan thuis via de cVitals app op de iPad zijn waarden doorgeven aan Sensire en het Slingeland ziekenhuis. Foto: PR

HENGELO - Voor John Diederik heeft de medische wereld geen geheimen meer. "Op mijn veertigste had ik mijn eerste hartaanval", vertelt hij, maar hij is er niet minder opgewekt onder. Dankzij hulp aan huis kan hij zijn leven leiden zoals hij dat wil.

Het Gelderse Hengelo is de plaats waar de rasechte Rotterdammer dertig jaar lang elke zomer op de camping stond voor hij besloot om zijn oude dag geheel in de Achterhoek door te brengen. Hij woont in een leuk, gelijkvloers, zogenoemd levensloopbestendig appartement. In de hobbykamer staan zijn verzamelingen en kan hij fotoboeken maken met zijn computer. De woonkamer heeft een open keuken en, zoals het hoort bij een man alleen, een tafel waar altijd net iets te veel troep op kan.

"Ik vind het leuk om de boel soms een beetje op te ruimen", zegt John's vriendin en buurvrouw een beetje plagend naar hem. Samen maken ze het leven zo leuk en interessant als ze maar kunnen, maar helemaal onbeperkt zijn de mogelijkheden niet meer. "Soms heb je slechte dagen", zegt John, "maar dat voel je wel aankomen. Lopen is dan lastig en ik voel dan dat mijn hart het zwaarder heeft."

Maar John hoeft niet alleen op zijn gevoel te vertrouwen, want hij houdt ook zelf de cijfers bij. Hij meet zijn bloeddruk, hartslag en gewicht en geeft die waarden door via de cVitals app op de iPad die Sensire en het Slingeland ziekenhuis ter beschikking hebben gesteld. Alle klachten met betrekking tot hartfalen worden zorgvuldig bijgehouden. Het Medisch Service Center van Sensire kijkt mee. Ziet de verpleegkundige daar grote afwijkingen, dan krijgt John telefoon. "En ik kan hen altijd bellen. Dan maken we ook altijd wel even een praatje en vragen ze aan het einde altijd of er nog andere dingen zijn die ik kwijt wil."
Zo nodig neemt het MSC contact op met Anneke van Anken, verpleegkundig specialist hartfalen bij zowel Sensire als het Slingeland Ziekenhuis, zodat zij zelf poolshoogte kan opnemen bij John. Ze kunnen via de iPad rechtstreeks 'beeldbellen' via een beveiligde verbinding. Als het minder goed gaat, wordt dat eerder gesignaleerd en wordt zo nodig ingegrepen.

Hartpatiënt John Diederik kan thuis via de cVitals app zijn waarden doorgeven

Anneke kan hem een bezoek brengen of hij komt dan zelf naar de hartfalenpoli in het Slingeland Ziekenhuis, maar dankzij de technologie komt dat niet zo vaak meer voor. De tijd die John en zijn vriendin anders kwijt zouden zijn aan bezoeken aan de dokter of het ziekenhuis, gaat nu naar de dingen die het leven leuk en interessant maken. "De busreizen die we vroeger maakten zitten er even niet in, want ik kom de bus niet zo makkelijk meer in", zegt John. "Maar dan maken we wel ritjes met de scooter. En als dat ook even niet lukt, zitten we lekker op het balkon en kijken we gezellig naar de mensen die langskomen."

De 'beeldzorg' voor mensen met chronisch hartfalen kreeg in augustus extra betekenis door een overeenkomst waarmee het Slingeland Ziekenhuis, de zorgverzekeraar Menzis en Sensire de banden stevig aanhalen. Ook het Nederlandse bedrijf FocusCura is hier nauw bij betrokken. Zij leveren de cVitals app welke gebruikt wordt op de iPad. Samen geven zij de klant de regie en werken ze nu intensief samen, waardoor alle nodige informatie snel wordt uitgewisseld en de klant zich ook over het geld niet druk hoeft te maken.

Niet de zorg, maar het leven centraal. 'Kan dat dan echt?', vragen mensen weleens. John lacht erom. "Ja, het kan", zegt hij. "De technologische mogelijkheden van tegenwoordig zijn grenzeloos. Zo lees ik de krant, blijf ik in contact via Facebook en gebruik ik Google Maps, vertelt hij. "Het is geweldig om te zien hoeveel oplossingen er zijn, en nu dus ook voor zorg."

Column

Citroenmelisse

In mijn kinderjaren keek ik nauwelijks televisie. Geen wonder, want de uitzendingen op die ene zender die we hadden begonnen pas om acht uur en dan lag ik al in bed. Je had wel op woensdag- en zaterdagmiddag een programma speciaal voor kinderen, het Kinderuurtje. Maar die naam was misleidend, want na hooguit drie kwartier vertoonde het tv-scherm alweer het testbeeld.
Ook op de radio waren de uitzendingen voor kinderen niet dik gezaaid en van spelcomputers hadden we nog nooit gehoord. Wat deed je dan als het slecht weer was en je niet naar buiten kon? Nou, spelen met je Dinky Toy autootjes bijvoorbeeld. Of je bouwde een hijskraan van Meccano. Dat laatste deed ik persoonlijk trouwens niet. Ik had niet zoveel met techniek. Liever kroop ik met een boek in een hoekje. Lezen, daar was ik dol op. Ik verslond wel twee of drie boeken per week.

Was ik dan een echte huismus? Nee hoor, juist door dat lezen was ik ook graag buiten. Speelde ik samen met mijn vriendjes de avonturen na van mijn boekenhelden Arendsoog en Biggles. De feestweide tegenover ons huis was onze prairie. En met een beetje fantasie kon je in die slecht onderhouden oude begraafplaats aan het eind van de straat een woeste jungle zien.
Op die begraafplaats groeiden trouwens wel veel brandnetels, waarmee je uiteraard in het vuur van het spel wel eens in aanraking kwam. Geen nood, even met een blaadje weegbree over de rode plek wrijven en de jeuk was weg!

Het is een mooi voorbeeld van volksgeneeskunst waarmee ik als kind nog vertrouwd was. Maar de generaties die voor mij in de Achterhoek leefden kenden nog veel meer planten met een geneeskrachtige werking. Zij wisten bijvoorbeeld dat je een steenpuist weg kunt krijgen als je er een geraniumblad (of een koolblad) overheen wrijft. Dat een aftreksel van haagwinde (in deze streek beter bekend als pispotjes) helpt als je je drol even niet kwijt kunt. Ontstoken tandvlees behandelde je door er huislook overheen te wrijven, een plantje dat je op het dak kon vinden. Als je tenminste een pannendak had, want op riet groeide het niet. Wilde akelei hielp tegen reumatiek en een keelontsteking genas je met thee van vlierbloesem.

Tja, en dan had je nog de citroenmelisse. Dat was echt wat je noemt een alleskunner. Volgens onze voorouders (die de plant vaak speciaal kweekten vanwege haar medicinale kwaliteiten) hielp citroenmelisse echt tegen alles. Van astma tot migraine, van ingewandsstoornissen tot slapeloosheid en alles wat je verder maar kunt bedenken.
Citroenmelisse wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt in diverse druppels en smeerseltjes van Dr. Vogel, maar de plant zal vanwege haar medicinale werking nergens meer in de vensterbank staan. Tegenwoordig hebben we een ander middeltje dat tegen ieder kwaaltje en elk ongemak helpt. Cannabis is de citroenmelisse van de 21ste eeuw. Als je tenminste gelooft wat je op de internetfora allemaal kunt lezen. In de vorm van CBD-olie (waar je dus niet high van schijnt te worden) zou de legaal geteelde hennep ook tegen praktisch alles werken. Van stress en slapeloosheid (dat schijnt echt zo te zijn) tot kanker (en daar geloof ik voorlopig niks van!). Baat het niet dan schaadt het niet? Nou, dat moeten we nog maar afwachten...
Inderdaad, ik heb zo mijn twijfels. Maar dat is niet de enige reden dat ik nog niet aan de CBD-olie ben. Een klein flesje van dat spul kost namelijk al gauw vijf tot zes tientjes. Dan koop ik liever een citroenmelisseplant. Verkrijgbaar in bijna elk tuincentrum, voor hooguit drie euro!

Onderhoudswerkzaamheden aan wegen bij Beek, Etten en 's-Heerenberg

REGIO - De provincie Gelderland start op 9 oktober met onderhoudswerkzaamheden op de N335 tussen de aansluiting met de A18 bij Nieuw-Dijk en de aansluiting op de N317 bij Etten. Daarnaast krijgen de rotondes op de N827 bij 's-Heerenberg nieuw asfalt en worden de schampblokken vervangen door geleidebanden.

De werkzaamheden op de N335 starten op 9 oktober. Op de N335 wordt het asfalt vervangen (viaduct boven de A18, de bebouwde kom in Beek en de rotonde bij Zeddam). Daarnaast komt er een roostergoot bij de bebouwde kom van Zeddam zodat het regenwater beter wordt opgevangen. Ook staan er nog kleinere onderhoudswerkzaamheden op het hele traject gepland.
Vooruitlopend op het asfaltonderhoud gaat Natuurmonumenten bomen tussen Beek en Zeddam verplanten en kappen. Dit gebeurt tussen 9 en 13 oktober.

Verkeersregelaars
Tijdens de kapwerkzaamheden is het noodzakelijk de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan één kant van de weg. De provincie zet voor ieders veiligheid verkeersregelaars in. Het is belangrijk dat iedereen zich aan hun aanwijzingen houdt.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Als laatste wordt het asfalt op het viaduct boven de A18 vervangen, als eerste het gedeelte van de N335 vanaf het viaduct. Het wegvak tussen de rotonde bij Beek en de rotonde bij Zeddam wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten. Verkeer wordt lokaal omgeleid. Iedereen wordt verzocht zich aan de officiële omleidingsroutes te houden. Deze staan op bereikbaargelderland.nl en worden met borden aangegeven. Dit vermindert de verkeersoverlast, is veiliger en beter voor het milieu. Zet dus de navigatie uit.

N827 's-Heerenberg
De werkzaamheden aan de N827 bij 's-Heerenberg starten op 13 november en duren tot 22 november. Het asfalt op drie rotondes wordt vervangen. Daarnaast worden de schampblokken vervangen door geleidebanden en staat er nog een aantal andere onderhoudswerkzaamheden op het programma. Het wegdek wordt op een aantal plaatsen gesealed zodat er minder snel onderhoud nodig is.

Omleidingsroute
Verkeer kan gebruikmaken van een bypass ter hoogte van de rotonde bij de Immenhorst. Via Immenhorst, Lengelseweg en Meilandsdijk. De omleidingstijd bedraagt minder dan vijf minuten. Ook hier geldt: gebruik de officiële omleidingsroute. Geprobeerd wordt de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Maar daar is ook medewerking van de automobilist voor nodig.
Raadpleeg voor de actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen tijdig www.bereikbaargelderland.nl.

Ierse singer-songwriter Kieran Goss in het Nieuwe Dijkhuis

Singer-songwriter treedt op in het Nieuwe DijkhuisKieran Goss. Foto: PR

DOETINCHEM - De Ierse singer-songwriter Kieran Goss treedt donderdagavond 19 oktober op in Het Nieuwe Dijkhuis aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. Met Goss heeft het Achterhoekse inspiratiecentrum een internationale topper in huis gehaald.

Goss is in zijn eigen Ierland een grote meneer als singer-songwriter en performer. Hij schrijft folksongs die doen denken aan Amerikaanse artiesten als James Taylor en Paul Simon. Daarnaast weet hij zijn publiek te raken met zijn innemende persoonlijkheid, grappige en rake oneliners en anekdotes. Zijn muziek is bij uitstek geschikt voor de warme uitstraling en akoestiek van de grote zaal van Het Nieuwe Dijkhuis.
Goss heeft inmiddels tien albums op zijn naam staan en maakte tournees door Amerika, Groot Brittanië en Europa. Als special guest neemt Goss donderdag 19 oktober de Ierse zangeres Annie Kinsella mee. Het concert van de Ierse entertainer begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop via www.hetnieuwedijkhuis.nl en 17,50 euro aan de deur.
Het concert van Goss is het eerste in een serie van vijf concerten met internationale singer-songwriters en performers in Het Nieuwe Dijkhuis. Op zaterdag 20 januari treedt Dizraeli uit het Engelse Bristol op. Naast singer-songwriter is hij rapper en spoken word artiest. Zondag 25 februari is het de beurt aan de Amerikaanse soul- en powerzangeres Dayna Kurtz en op 3 maart geven Roger Roger uit Canada en Rod Picott uit de VS zelfs een dubbelconcert. De serie wordt op 17 maart afgesloten door de Israëlisch-Amsterdamse zangeres Anat Spiegel, die met haar 'klassieke' orkest naar Doetinchem komt met een mix van pop, jazz en avant-garde.
Kaartverkoop en informatie: www.hetnieuwedijkhuis.nl.

Historie leeft!

Het is nog vroeg wanneer ik langs de gracht loop. Het gras is bedekt met dauw en vochtige herfstbladeren. Flarden nevel hangen boven het water. Het lijkt een gewone herfstdag. Toch is alles anders dan anders. Gisteren is er flink gevochten. Ik zie mensen met schrammen op hun gezicht. Mannen zitten in een kring rond het vuur. Vrouwen zijn bezig met de kinderen en het eten. Aan het spit hangt al een varken. Wortels en prei worden gesneden. Grote hompen brood liggen op tafel naast stenen kruiken. Dit is geen gewone ochtend: ik ben beland in 1627. De gezinnen maken zich klaar voor weer een dag op het slagveld. De strijd tegen de Spanjaarden is in volle gang.

Volgende week dompel ik me weer onder in 1627. Zoals elke twee jaar wordt de Slag om Grolle waarheidsgetrouw nagespeeld. Al sinds 2005 herdenkt Groenlo haar geschiedenis met een re-anactment. Een historisch evenement waarbij het Beleg van Grol door Frederik Hendrik in de 80-jarige oorlog wordt nagebootst. Toen in 2005 vond ik het 'grappig', nu ben ik zwaar onder de indruk van het evenement wat door vele vrijwilligers uit de grond wordt gestampt. Alles is zo echt mogelijk: geen elektriciteit of andere moderne hulpmiddelen, zelfs geen aardappelen want die kenden we toen nog niet.
De Slag om Grolle zorgt, net als in 1627, voor saamhorigheid en trots. De meeste Grollenaren waren de eerste keer slechts toeschouwer. Dit jaar doen er meer dan 40 vriendengroepen, buurten en verenigingen mee, met gemiddeld 70 deelnemers! Al vroeg in het jaar wordt begonnen met het bouwen. Zo maakte vriendengroep De vogelvrije Kwakkels in 2015 een heuse molen met draaiende wieken. Daarnaast hebben de buren in de Noteboomstraat begin dit jaar een moestuin aangelegd om echt zelfvoorzienend te zijn wanneer de strijd losbarst. Natuurlijk is er ook een brouwerij in de Kevelderstraat op de plek waar ruim 400 jaar geleden Grolsch haar eerste biertje brouwde.
De slag wordt nagebootst door ervaren reanactors uit de hele wereld. Het gaat er hard aan toe. Met paarden, geweren en natuurlijk kanonnen. Waren er in 2005 slechts 350 acteurs, nu zijn dat er al zo'n 1500. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Dit jaar komt er zelfs een groep uit Australië.

Zelfs heb ik twee favoriete momenten tijdens de Slag. De vroege ochtend, wanneer de tentenkampen langzaam ontwaken. Op dat moment zijn er nog weinig bezoekers (in totaal worden er zo'n 40.000 verwacht!) en kijk ik mijn ogen uit. Voor de reanactors is het een 'way of life'. Hele gezinnen reizen naar de verschillende evenementen. Kinderen groeien ermee op. Alles klopt: van kleding tot huisraad. En wanneer het 's avonds donker wordt trekt er een stoet door de straten met paarden, wagens en fakkels. Sprookjesachtige verlichting, terwijl de gezichten boekdelen spreken: er is een harde strijd geleverd op het slagveld. Gewonde soldaten liggen op de karren en vrouwen huilen om hun verloren echtgenoten.

Op 20, 21 en 22 oktober zijn de Grollenaren weer even terug in 1627. En dit alles dankzij een groep van zo'n dertig vaste vrijwilligers. Ja, u leest het goed, vrijwilligers. Uren, dagen, weken, maanden werk… Hulde!

Linda Commandeur

Column

Historie leeft!

Slag om Grolle. Foto: PR

Het is nog vroeg wanneer ik langs de gracht loop. Het gras is bedekt met dauw en vochtige herfstbladeren. Flarden nevel hangen boven het water. Het lijkt een gewone herfstdag. Toch is alles anders dan anders. Gisteren is er flink gevochten. Ik zie mensen met schrammen op hun gezicht. Mannen zitten in een kring rond het vuur. Vrouwen zijn bezig met de kinderen en het eten. Aan het spit hangt al een varken. Wortels en prei worden gesneden. Grote hompen brood liggen op tafel naast stenen kruiken. Dit is geen gewone ochtend: ik ben beland in 1627. De gezinnen maken zich klaar voor weer een dag op het slagveld. De strijd tegen de Spanjaarden is in volle gang.

Volgende week dompel ik me weer onder in 1627. Zoals elke twee jaar wordt de Slag om Grolle waarheidsgetrouw nagespeeld. Al sinds 2005 herdenkt Groenlo haar geschiedenis met een re-anactment. Een historisch evenement waarbij het Beleg van Grol door Frederik Hendrik in de 80-jarige oorlog wordt nagebootst. Toen in 2005 vond ik het 'grappig', nu ben ik zwaar onder de indruk van het evenement wat door vele vrijwilligers uit de grond wordt gestampt. Alles is zo echt mogelijk: geen elektriciteit of andere moderne hulpmiddelen, zelfs geen aardappelen want die kenden we toen nog niet.
De Slag om Grolle zorgt, net als in 1627, voor saamhorigheid en trots. De meeste Grollenaren waren de eerste keer slechts toeschouwer. Dit jaar doen er meer dan 40 vriendengroepen, buurten en verenigingen mee, met gemiddeld 70 deelnemers! Al vroeg in het jaar wordt begonnen met het bouwen. Zo maakte vriendengroep De vogelvrije Kwakkels in 2015 een heuse molen met draaiende wieken. Daarnaast hebben de buren in de Noteboomstraat begin dit jaar een moestuin aangelegd om echt zelfvoorzienend te zijn wanneer de strijd losbarst. Natuurlijk is er ook een brouwerij in de Kevelderstraat op de plek waar ruim 400 jaar geleden Grolsch haar eerste biertje brouwde.
De slag wordt nagebootst door ervaren reanactors uit de hele wereld. Het gaat er hard aan toe. Met paarden, geweren en natuurlijk kanonnen. Waren er in 2005 slechts 350 acteurs, nu zijn dat er al zo'n 1500. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Dit jaar komt er zelfs een groep uit Australië.

Zelf heb ik twee favoriete momenten tijdens de Slag. De vroege ochtend, wanneer de tentenkampen langzaam ontwaken. Op dat moment zijn er nog weinig bezoekers (in totaal worden er zo'n 40.000 verwacht!) en kijk ik mijn ogen uit. Voor de reanactors is het een 'way of life'. Hele gezinnen reizen naar de verschillende evenementen. Kinderen groeien ermee op. Alles klopt: van kleding tot huisraad. En wanneer het 's avonds donker wordt trekt er een stoet door de straten met paarden, wagens en fakkels. Sprookjesachtige verlichting, terwijl de gezichten boekdelen spreken: er is een harde strijd geleverd op het slagveld. Gewonde soldaten liggen op de karren en vrouwen huilen om hun verloren echtgenoten.

Op 20, 21 en 22 oktober zijn de Grollenaren weer even terug in 1627. En dit alles dankzij een groep van zo'n dertig vaste vrijwilligers. Ja, u leest het goed, vrijwilligers. Uren, dagen, weken, maanden werk… Hulde!

Linda Commandeur

Omgaan met verlies bij kinderen

DOETINCHEM - In het Inloophuis Oude IJssel aan de Plantenstraat 2, houdt Elles Derksen, kindercoach van kinderpraktijk De Kleurenboom op donderdag 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een thema-avond over 'Omgaan met verlies bij kinderen'.

Elles Derksen gaat deze avond in op welke verliezen er zijn; welke fasen van verlies er zijn; hoe kinderen omgaan met verlies en hoe kinderen geholpen kunnen worden bij het omgaan met verlies. Aanmelden voor deze avond is in verband met de ruimte noodzakelijk. Dat kan via actief@inloophuisoudeijsse.nl of telefonisch op dinsdag, woensdag of donderdag via tel. 0314-646024.

23 / 24

Te koop gevraagd: Antieke boeken, bijbels, atlassen, landkaarten en gravures van voor 1850, tevens te koop gevraagd oude stripboeken. Antiquariaat dgl tel. 06 - 198 084 45

Aardappels Bildstar,Berber Buunk Zelhemseweg 25 Doetinchem Halfweg Zelhem Doetinchem 0314 332965

VLOOIENMARKT, Westervoort ZO.15 OKT. 10-17 uur. Sporthal Sports Planets de Pals, Emmerik 5, Inf. kr. huur 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT LICHTENVOORDE ZON.22 OKT. ,10-17 u. HAMALANDHAL v. d. Meer van Walcherenstr. 3. Inf. kr. hr tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

Hobby en Kaartenbeurs 15 oktober in zaal Spilman te Beltrum van 10.00 tot 16.30 uur. Info 0544-464164.