Achterhoek Nieuws Winterswijk

11 september 2018

Achterhoek Nieuws Winterswijk 11 september 2018


Bevrijdingsconcert op drijvend podium in Hilgelo

Van links af Eg Waaijman, Arjan Bentsink, Danny Oonk en Joris Bengevoord. Achter hen, in de bocht komt het drijvende podium te liggen. Foto: Lydia ter Welle

WINTERSWIJK - Muziekvereniging Excelsior wil een groot Bevrijdingsconcert te organiseren, dat plaatsvindt op zondag 5 mei 2019 op een groot overdekt podium, drijvend in het Hilgelo. Daarvoor is samenwerking gezocht met Vereeniging Volksfeest en de gemeente Winterswijk. De organisatoren zoeken nadrukkelijk samenwerking met Duitse partners. Het gratis toegankelijke evenement moet zo'n 5.000 toeschouwers trekken.

Door Lydia ter Welle

Danny Oonk is projectleider Bevrijdingsconcert. Hij legt uit: "Het publiek wordt ontvangen op het festivalterrein, dat wordt gevormd door het strand en de ligweide van het Hilgelo. Grote blikvanger wordt een groot transparant podium, dat zo'n twintig meter uit de kant komt te liggen. Het podium wordt met een lange catwalk verbonden met de oever. Het is zo'n zelfde podium als mensen misschien kennen van de Musical Sing-a-Long op het IJ." In de ogen van de organisatoren kan er een heel breed programma zijn rondom het concert. "Ervoor, erna, en gebruik maken van de prachtige natuurlijke mogelijkheden die het Hilgelo ons biedt. Op het gebied van belichting, maar ook bij andere programmaonderdelen."

Lokaal en regionaal talent
Voor het concert wordt samenwerking gezocht met regionaal en lokaal talent op het gebied van muziek, zang en dans. Samen met de slagwerkgroep en het tachtigkoppige harmonieorkest van Excelsior geven zij het programma vorm, dat qua inhoud een relatie heeft met het thema vrijheid. Danny Oonk: "Heel nadrukkelijk gaan we ook op zoek naar samenwerking met Duitse partners. Daarvoor komen Excelsiors goede contacten over de grens zeker van pas." Lees verder op pagina 7

Natuurwerkdag

WINTERSWIJK - De afdeling Oost-Gelderland van de KNNV heeft op zaterdag 15 september de eerste werkdag van het nieuwe seizoen. Er moet gras geharkt worden in een kwetsbaar gebied waar de orchidee is teruggekeerd. Het werk begint aan de Gasteveldsedijk (vanaf de Groenloseweg richting Vragender). Helpers kunnen daar rechtstreeks naartoe of zich om 9 uur melden bij het VVV-kantoor (oude gemeentehuis).

Zwembad Jaspers woensdag dicht

WINTERSWIJK - Zwembad Jaspers is woensdag 12 september de gehele dag gesloten wegens een reparatie aan het dak.

Passage bijeen

WINTERSWIJK - Passage afdeling Winterswijk houdt op maandag 17 september haar maandelijkse bijeenkomst. Te gast is oud-Winterswijker en journalist Dolf Ruesink, die komt vertellen over belangrijke oud-Winterswijkers, over Europese vorstenhuizen en over Prinsjesdag. De bijeenkomst in de Zonnebrinkkerk begint om 19.45 uur; gasten zijn welkom.

Vitaliteitsmarkt bij Helmhorst

Marjolein Heinen is één van de organisatoren van de vitaliteitsmarkt. Foto: Lydia ter Welle

Cliënten van Estinea hebben de handen ineen geslagen om een markt te organiseren waar van alles is te zien en te leren over gezond leven, gezond eten, meer bewegen en afvallen. De markt is bedoeld voor mensen met een beperking.

Bestuur Boogie Woogie positief over de toekomst

Bestuursleden Vielvoije en Krabbenborg positief over toekomst Boogie Woogie. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Muzieklessen worden alom gewaardeerd en belangrijk gevonden

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De financiële situatie van het Instituut voor kunst en cultuur Boogie Woogie, bij de meeste mensen nog altijd vooral bekend als de muziekschool, staat momenteel volop in de aandacht. Reden is het verzoek dat Boogie Woogie aan de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft gedaan voor een eenmalige extra bijdrage om de tekorten die in 2016 en 2017 zijn ontstaan en het tekort dat in 2018 wordt verwacht, weg te werken. Daarnaast is er 90.000 gevraagd voor het opstellen van een plan, dat moet duidelijk maken dat Boogie Woogie vanaf 2019 weer een financieel gezonde organisatie kan zijn. De bestuursleden Ton Krabbenborg en René Vielvoije hebben er alle vertrouwen in, dat dit zal lukken.

Goed uitzoeken
Krabbenborg en Vielvoije hebben tijdelijk de dagelijkse leiding van Boogie Woogie op zich genomen. De reden is dat de directeur Marjan de Vos ziek is. "Wij hebben de tijd om het te doen", zegt Vielvoije, "want wij zijn al met pensioen." De andere bestuursleden die nog een baan hebben kunnen dat niet. Het bestuur is sowieso meer betrokken bij het oplossen van de ontstane problemen. Voor Boogie Woogie moeten veel zaken goed uitgezocht worden. Dat kan niet van de organisatie gevraagd worden, want de activiteiten van Boogie Woogie gaan gewoon door. Kinderen en ouderen, die gebruik maken van de muzieklessen en andere activiteiten merken niets van de financiële problemen. Het bestuur is niet in staat om zelf alle gevraagde informatie boven tafel te krijgen en laat zich wel ondersteunen door externe adviesbureaus om het businessplan eind september aan de gemeenten te kunnen presenteren.

Gecontroleerde omgeving
Vielvoije spreekt van een 'gecontroleerde omgeving' waarin Boogie Woogie zich nu bevindt. Daarom vinden beide bestuursleden het niet prettig wanneer gezegd wordt dat het instituut zich op de rand van een faillissement bevindt. "Technisch gezien waren we vorig jaar september bijna failliet", zegt Vielvoije, "maar sinds vorig jaar december is de situatie onder controle en zijn we met de gemeenten in gesprek." Belangrijk was dat de gemeente Winterswijk eind 2017 al een extra bijdrage van 75.000 euro heeft gegeven. Bovendien hebben alle drie gemeenten de subsidie voor 2018 in één keer vervroegd over gemaakt. Het acute financiële probleem was daardoor tijdelijk opgelost. Daardoor was er tijd om onderzoek te doen waardoor de problemen zijn ontstaan en hoe ze structureel opgelost kunnen worden. Dat gebeurde met hulp van het bureau BMC. Dat leidde tot het verzoek aan de drie gemeenten voor een eenmalige extra bijdrage van 442.000 euro, waarvan de gemeente Winterswijk al een deel in 2017 had overgemaakt. Hiermee kunnen de tekorten van drie jaar weggewerkt worden. De gemeenteraad van Winterswijk besloot al in juni om 190.200 euro ter beschikking te stellen. De gemeenteraden van Oost Gelre en Aalten doen dat in september. Aan beide gemeenten is 88.400 euro extra gevraagd.

Alle kosten inzichtelijk
Nu nog over een dreigend faillissement spreken vinden Krabbenborg en Vielvoije niet terecht. "Dat suggereert dat er een panieksituatie is, terwijl het sinds vorig jaar december onder controle is. Daarom hebben we vorige week ook een persbericht geschreven om te laten zien dat we goed bezig zijn. De leerlingen stromen binnen. Alles loopt weer goed." Intussen wordt er wel volop het 'huiswerk' gedaan om een goed en duidelijk businessplan te schrijven. Belangrijk daarbij is dat de inrichting van de financiële administratie wordt verbeterd, zodat problemen eerder kunnen worden geconstateerd. Uit het jaarverslag 2016 bleek weliswaar al dat er tekorten waren ontstaan, maar het duurde nog even voordat er in overleg met de gemeenten wat aan gedaan kon worden. Onderdeel van het businessplan is ook een nauwkeuriger meerjarenonderhoudsplan. "Alle aspecten van de organisatie worden doorgelicht." Belangrijk is de nieuwe productencatalogus, zodat het prijskaartje van elke activiteit duidelijk is. "Daar willen we volledig transparant over zijn", zegt Krabbenborg, "zodat de gemeenten heel gericht een keuze kunnen maken welke producten ze willen afnemen." De informatie hierover was te globaal. Het businessplan moet niet alleen helderheid geven over de activiteiten en financiën van Boogie Woogie, het moet ook laten zien dat de muziekschool weer financieel gezond kan worden en blijven.

Dezelfde activiteiten uitvoeren met minder geld
Omdat het businessplan eind september af is, kunnen de resultaten nog gebruikt worden bij het vaststellen van de begrotingen van de gemeenten voor 2019. Richting gemeenten was al gevraagd rekening te houden met een structurele verhoging van de subsidie. De tekorten zijn immers ontstaan door de bezuinigingen van de drie gemeenten. Bestuur en organisatie van Boogie Woogie dachten deze bezuinigingen te kunnen opvangen. Dezelfde activiteiten uitvoeren met minder geld was het uitgangspunt. Dat is niet gelukt. De kosten bleven bovendien niet hetzelfde. Prijzen stegen, er waren wijzigingen in de CAO waardoor de salarissen verhoogd moesten worden en de gemeentelijke subsidies waren niet geïndexeerd. Om dat op te vangen moest een beroep gedaan worden op de reserve, maar die was niet hoog genoeg en raakte uitgeput. Er was immers geen geld meer om apart te leggen voor het op peil houden van de reserve. Vanwege de bezuinigingen waren de eigen bijdragen van leerlingen en cursisten verhoogd. De verwachting was dat daardoor het aantal leerlingen zou dalen, maar dat groeide juist zodat de docenten meer werk hadden. Krabbenborg en Vielvoije staan achter de keuzes van toen, maar constateren dat de inschattingen te optimistisch waren.

Duurzame oplossing is nodig
De bestuursleden hebben vertrouwen in de goede afloop. Het overleg met de gemeenten is constructief. De keuze om te stoppen met Boogie Woogie, het scenario dat ook op tafel is geweest, is niet gemaakt. Er moet nu wel een duurzame oplossing komen, want het bestuur van Boogie Woogie wil niet elke twee jaar bij de gemeenten aankloppen, omdat er opnieuw een tekort is ontstaan. De verwachting is dat gemeenten een reële prijs willen betalen voor het muziekonderwijs. De harmonie- en fanfareorkesten worden door de inwoners van de gemeenten gewaardeerd en belangrijk gevonden. "Daarom is het belangrijk dat de muziekverengingen de muzieklessen van Boogie Woogie waarderen." Maar er is meer dan muziek. Boogie Woogie verzorgt projecten op het gebied van cultuureducatie voor scholen. Daarvoor zijn andere subsidies beschikbaar. Het instituut is bovendien betrokken bij activiteiten in het sociaal domein, zoals het meezingkoor dat komt zingen in zorginstellingen. "Wij zijn positief", zegt Krabbenborg. "Er is de afgelopen maanden veel werk verzet. We hebben een mooie organisatie en de mensen zijn betrokken en we leveren gewilde producten tegen een reële prijs."

Elk paadje een naam

Foto: Foto:

Naast mijn huis loopt al jarenlang een pad. Tot ongeveer vijftien jaar geleden liep het dood. Steeg zeiden we toen nog. Die kwam achter ons huis uit, maar ook bij de groene deuren van een van de afdelingen van de Tricot. Het waren gebouwen met schuine daken, waaronder imponerende machines stonden. In de hal die grensde aan onze achtertuin stond een enorm machinaal spanraam, waarmee geweven stoffen werden bewerkt.

Na afbraak van alle bijgebouwen van de textielfabriek werd het pad verlengd richting Groenloseweg. Er komen sindsdien steeds meer fietsers en voetgangers langs mijn huis. Daarom zou die verlengde steeg best een naam mogen krijgen. Daartoe is wel eens poging gedaan. Even stond er het bordje Elf en tiensteeg bij. De naam herinnerde aan een stemming in de gemeenteraad over sloop van de textielfabriek. Elf raadsleden waren voor, tien tegen. Maar dat bordje mocht niet langs een openbaar pad. Het staat nu bij de zijingang van het Wilhelminastraatgebouw op privéterrein. Een merkwaardige plek, want de woningen in de oude fabriek liggen aan de Wilhelminastraat en niet aan die steeg.

Misschien is het een goed idee om het bordje weer te verplaatsen. Ik wil de hoofdingang van mijn huis graag verplaatsen om aan de Elf en tiensteeg nummer 1 te wonen. Maar een andere naam kan ook. Spanraampad mag ook. Ik moest hieraan denken, omdat ik las dat de gemeente beleid wil ontwikkelen voor paden, waaraan geen gebouwen liggen die een adres nodig hebben. Zulke paden werden tot nu toe naamloos gelaten. Een enkele keer waren er zonderlingen die toch een naam aan een pad gaven, al dan niet met toestemming van de gemeente. Ik herinner me de Bennie Geurkinklaan en het Henk Krosenbrinkpad. En nu is er dan ook nog het Torfpad.

Waarschijnlijk zijn er nog wel meer paden die allang een naam hebben, waarvan ik geen weet heb. Maar er zijn er ook nog veel die er geen hebben. Dat moet nu snel veranderen. Zeker nu de gemeente beleid gaat ontwikkelen. Voordat de straatnamencommissie met allerlei merkwaardige namen komt, stel ik voor dat iedereen zijn suggesties voor alle naamloze paden in Winterswijk binnen een week naar de gemeente stuurt. Meer namen voor het zelfde weggetje is geen probleem. Dan gaan we gewoon samen op een bankje zitten om de aardigste naam uit te kiezen.

Het is niet alleen aardig om namen te geven aan alle paadjes. Het is ook praktisch. Ik spreek regelmatig midden in een bos af met een andere natuurliefhebber. Dat vraagt als iemand het gebied niet zo goed kent als ik altijd een uitgebreide uitleg. Het zou een stuk gemakkelijker worden als ik voortaan kan zeggen dat ik om elf uur wacht op de kruising van het Grote warkruidpad en het Bosgeelsterlaantje in Bekendelle. Of aan het einde van het Knuppelpad in het Meddoseveen. Of aan het begin van de Lijkenweg in het Stortelers. Op de deur van mijn kamer richting gang heb ik inmiddels een grote kaart opgehangen. Daarop zal ik de komende week aan alle paden een naam geven. Gemeente, nieuw beleid maken voor die paden hoeft niet meer. Over een week is bekend welke namen gegeven kunnen worden.

Vredesweek 2018: 'Generaties voor Vrede'

WINTERSWIJK - Op zaterdag 15 september om 19.00 uur is er in de RK H. Jacobus in Winterswijk een oecumenische viering in het kader van de opening van de vredesweek. Het thema is 'Generaties voor vrede'.

Velen delen in deze tijd een tomeloze inzet voor waarheid, vrijheid en recht. Jong en oud in Irak en Syrië, in Colombia, Zuid-Soedan, in Bosnië, ieder op zijn manier. Allemaal willen ze leven in een samenleving waar er zorg is voor elkaar. Ze voelen verantwoordelijkheid voor de generaties die na hen komen. Velen worstelen met de vraag hoe het kan dat wij, met zoveel goddelijk gegeven menskracht er niet in slagen deze wereld heel te maken. Naast het geloof om zelf verandering te kunnen brengen willen de kerken van Winterswijk proberen hier liturgisch vorm aan te geven, met woord, gebed en zang op een eigentijdse manier.
De viering wordt muzikaal ondersteund door de band Samen In De Naam Van Jezus met zang van Ben Stevens.
De vredesweek wordt afgesloten op vrijdagavond 21 september om 19.00 uur met een bezinningsmoment in de Doopsgezinde kerk aan de Torenstraat 4. Iedereen is van harte welkom.

Jaarlijkse monumentenprijs voor scholtengoed Hijink

Scholtenboerderij Hijink in 2011. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Tijdens de openingsbijeenkomst van de open monumentendag op zaterdag 8 september wordt jaarlijks de winnaar van de monumentenprijs bekend gemaakt. Die wordt elk jaar toegekend door de Verenging Monumentenbelangen. Er is geen geldbedrag aan verbonden. "Wij drukken er onze waardering mee uit", vertelde Arie Hogeslag, "Voor eigenaren die zich moeite getroosten voor het behouden van een monument of een monumentwaardig gebouw." Genomineerd voor de prijs waren het OKU restaurant aan de Markt, het Prins Hendrikhuis en scholtenboerderij Hijink in 't Woold. Winnaar werd het Hijink. "Van de restauratie hiervan waren we het meest onder de indruk."

Door Bernhard Harfsterkamp

Hijnk na de restauratie, die de monumentenprijs opleverde. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Ook het sushirestaurant OKU was genomineerd. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De derde genomineerde het Prins Hendrikhuis. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Hogeslag constateerde dat er de laatste jaren weer meer wordt gerestaureerd. Meerdere projecten waren in 2017 gerealiseerd. "Die verdienen waardering, maar ze zijn niet alle even geslaagd." De Vereniging Monumentenbelangen stelde eerst een groslijst op, waarna de technische commissie bestaande uit vijf leden de verdere selectie deed. "Dat leidde tot een shortlist van zes projecten, die we hebben bezichtigd. Daarna volgde een nadere selectie. De drie genomineerden hebben we daarna opnieuw bezocht en nader bekeken." Dat leidde uiteindelijk tot de keuze voor de winnaar. Over de bouwgeschiedenis van het Oku restaurant, ooit bekend als café Kraaijenbrink en later als een Chinees-Indisch restaurant had Hogeslag weinig informatie kunnen vinden. "Het is een gemeentelijk monument dat aan het eind van de 19de eeuw in een eclectische stijl is gebouwd." Bij de verbouwing zijn veel kenmerkende details gehandhaafd.

Weinig meer herkenbaar van de school
Over de geschiedenis van het Prins Hendrikhuis is meer bekend. Het eerste deel werd als Ambachtschool gebouwd in 1917. De architect was J.B. Post. Daarna is het enkele keren ingrijpend verbouwd en werd de naam Technische school gebruikelijk. Daarbij is ook de voorkant aan de Prins Hendrikstraat verdubbeld. Nu heeft het gebouw een totaal andere bestemming. Het is een verzorgingshuis voor dementerende ouderen geworden. Daardoor is binnenin weinig meer zichtbaar van de school. "De trap is wel gebleven, waarover veel scholieren hebben gelopen", vertelde Hogeslag. Ook een glas-in-loodraam, waarin de timmerman, metselaar, schilder en smid werden verbeeld bleef aanwezig. In de achtergevel is de overgang naar de verdwenen aanbouw zichtbaar gebleven.

Twee woningen in voorhuis scholtenboerderij
Op de scholtenboerderij Hijink woonde eeuwenlang de familie Hijink. Het landgoed is al eeuwenoud en wordt al voor 1200 genoemd. Na het overlijden van de laatste bewoners werd het eigendom van het Geldersch Landschap. Het duurde even voordat er een goede bestemming voor werd gevonden. In samenwerking met de Wooldse gemeenschap werd uiteindelijk gekozen voor een woonbestemming voor het voorhuis. Beneden en boven bevinden zich nu twee woningen. De deel, het oudste gedeelte van de boerderij, is niet herbestemd. Het voorhuis is in het begin van de 19de eeuw gebouw in de stijl die toen gebruikelijk was bij de scholtenboeren. "De boerderij was redelijk vervallen", vertelde Hogeslag. "Bij de restauratie is het oorspronkelijke uiterlijk gehandhaafd." Inpandig moest er veel gebeuren. Daarbij werd er naar gestreefd om de ruimtes te behouden. Schouwen en oude vensterbanken bleven gehandhaafd. "Persoonlijk vind ik het jammer", zei Hogeslag, "dat in de vloer geen verwijzingen naar het verleden zijn aangebracht." Na de korte presentaties over de drie genomineerden werd de prijs uitgereikt aan de heer Ter Horst, die in een van de woningen van het Hijink woont. Hij is oud-boswachter van het Geldersch Landschap en werkte jarenlang op de Veluwe. "Ik het hele bouwproces meegemaakt. Dat is niet zo maar iets, het kost veel geld en de restauratie van een scholtenboerderij is nog anders. Het blijft als iets moois over voor nu en de toekomst."

Hoge score bij damsimultaan WDV

WINTERSWIJK - Erik ten Hagen is niet voor niets clubkampioen van WDV. De Winterswijkse dammers openden op 31 augustus het seizoen weer met de simultaan tegen de sterkste clubdammer. Die bleek goed in vorm, want hij behaalde 87,5% van de punten: een recordscore.

Bij de simultaan namen twaalf leden van WDV het op tegen Erik ten Hagen. Enkele leden bleken nog in de vakantiemodus te zitten, want een aantal partijen werd al vrij nel beslist via relatief eenvoudige combinaties. Anderen wisten meer tegenstand te bieden, maar konden het ook niet bolwerken tegen de meervoudig clubkampioen.
Uiteindelijk verloor Erik slechts in twee partijen punten. Tegen veteraan Wim Bennink moest hij het onderspit delven, nadat Wim toesloeg met een leuke damcombinatie. Voorzitter Jan Elgershuizen bood ook stug tegenstand en wist daarmee een puntje uit het vuur te slepen. Dat resulteerde uiteindelijk in Eriks score van 87,5 procent, maar liefst 14 procent hoger dan vorig jaar. Een waardige opening van het nieuwe damseizoen.

Hoge score bij damsimultaan WDV

WINTERSWIJK - Erik ten Hagen is niet voor niets clubkampioen van WDV. De Winterswijkse dammers openden op 31 augustus het seizoen weer met de simultaan tegen de sterkste clubdammer. Die bleek goed in vorm, want hij behaalde 87,5% van de punten: een recordscore.

Bij de simultaan namen twaalf leden van WDV het op tegen Erik ten Hagen. Enkele leden bleken nog in de vakantiemodus te zitten, want een aantal partijen werd al vrij nel beslist via relatief eenvoudige combinaties. Anderen wisten meer tegenstand te bieden, maar konden het ook niet bolwerken tegen de meervoudig clubkampioen.
Uiteindelijk verloor Erik slechts in twee partijen punten. Tegen veteraan Wim Bennink moest hij het onderspit delven, nadat Wim toesloeg met een leuke damcombinatie. Voorzitter Jan Elgershuizen bood ook stug tegenstand en wist daarmee een puntje uit het vuur te slepen. Dat resulteerde uiteindelijk in Eriks score van 87,5 procent, maar liefst 14 procent hoger dan vorig jaar. Een waardige opening van het nieuwe damseizoen

Vanaf een bankje

Nog eens het bankje aan de Scheurvorenweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Nog eens aan de Scheurvorenweg

Door Bernhard Harfsterkamp

Krantenfoto van de aanbieding van het bankje. Foto: archief
Nog steeds heideblautjes in het bosje. Foto: Jan Stronks

WINTERSWIJK – Deze week zit ik nog steeds op het bankje aan de Scheurvorenweg. Ik ben er teruggekeerd, omdat er meer te vertellen is over het bankje. De reden is dat het raadsel van het bordje dat ooit op de bank zat is opgelost. Op het kleine rechthoekige bordje dat op de rugleuning was geschroefd stond dat het bankje in 1992 is geplaatst door de toneelverenigingen Meddo en Gaxel, een buurtschap net over de grens en blijkbaar groot genoeg om een toneelvereniging te herbergen.

Ans Prinsen van het weerstation Meddo vertelde mij niet alleen over de initiatiefnemers voor het bankje, maar ze stuurde ook een kopie van een krantenartikel dat in die tijd in één van de huis-aan-huis bladen moeten hebben gestaan. Mijn vermoeden dat er een wethouder bij de onthulling van het nieuwe bankje is geweest klopte. Het waren er zelfs twee: Joep Dorsthorst die voor het CDA de portefeuille ruimtelijke ordening had en Aart Mensink, die voor de VVD wethouder van Technische zaken was. Zeg maar alles wat met wegen, groenonderhoud en riolering had te maken. Beide wethouders zitten op het bankje, maar zodanig dat het schildje nog te zien is. Naast ze is nog net plaats voor twee dames en rondom het bankje staan allerlei andere mensen die bij dit mooie moment aanwezig waren.

Op de tekst onder de foto staat het volgende: "Naar aanleiding van het succes van het toneelstuk "De Breurink Boer'n" hebben de toneelverenigingen De Eendracht uit Meddo en Gaxel uit de Duitse gemeente Vreden twee banken aan de gemeenschap geschonken. De gezamenlijke optredens over het verdwijnen van de grenzen leverde zoveel geld op, dat besloten werd een symbolisch geschenk aan te bieden. De twee houten bankjes met een plaatje met inscriptie staan voor Europese eenwording." Het andere bankje staat in Vreden.

Meddose Veldweg is maar kort de naam van deze weg geweest. Ruim twintig jaar geleden kregen alle wegen in het buitengebied na overleg met de belangenverenigingen officieel straatnamen. Tot dan werden alle woningen en boerderijen in het buitengebied aangeduid met een letter en een nummer. Dat was soms lastig zoeken voor postbode en anderen. Daarbij werden niet altijd al jaren bekende namen gehandhaafd. Meddose Veldweg werd daarna Scheurvorenweg. Maar eigenlijk is de oudere naam mooier. Het is immers in dat Meddose Veld aangelegd, voor de ontginningen één van de grootste heidevelden van Winterswijk.

Een beetje heide meldde ik vorige week is nog aanwezig in het bosje achter het bankje. De eigenaar vermoedde dat ik er al enige tijd niet meer was geweest, want hij schreef mij dat het aan het dichtgroeien is. Hij probeert het met maaien nog wel open te houden, maar eigenlijk zou het een keer afgeplagd moeten worden. Hij heeft geprobeerd daarvoor subsidie te krijgen, maar vindt daarvoor geen gehoor. Daarom laat hij nu "de boel de boel", want dat scheelt een hoop werk. Jammer vindt hij het wel, "want er zijn in de veertien jaar dat het bestaat veel bijzondere soorten planten, mossen, libelles, vlinders en spinnen aangetroffen. Ook de moeraswolfsklauw en zonnedauw waren veelvuldig aanwezig." Dit jaar waren er bovendien nog veel heideblauwtjes.

Het bronzen plaatje dat op de bank zat is definitief verdwenen, nadat de eigenaar van het bosje het nog een keer beter had bevestigd. Het bosje is zoals ik al schreef niet opengesteld. "Ik had er wel een bord verboden toegang staan, doch dat kunnen mensen niet laten hangen en respecteren, dus na de tweede keer opnieuw te hebben bevestigd, heb ik het maar opgegeven." Dat een natuurliefhebber er gaat kijken vindt deze eigenaar inderdaad niet erg. "Maar om dat nu in de krant te zetten … en als men ook maar mee terugneemt wat hij meebrengt." Zijn bijna grootste ergernis zijn de witte zakdoekjes van mensen die "even uit de broek moeten". Erger zijn de mensen die "er een feestje vieren en de troep achterlaten." Of mensen die een afgebroken konijnenhok in het bosje dumpen. "Maar dat zijn geen natuurliefhebbers."

Bevrijdingsconcert op podium in 't Hilgelo Vervolg van de voorpagina

WINTERSWIJK - Muziekvereniging Excelsior organiseert een Bevrijdingsconcert, dat plaatsvindt op zondag 5 mei op een doorzichtig podium op pontons die drijven in het Hilgelo.

Uitdagende projecten
Voorzitter Arjan Bentsink van Excelsior legt uit dat de muziekvereniging altijd op zoek is naar uitdagende projecten. "Denk maar aan het Zandsculpturenfestival, of aan onze concertreis naar China. Ook vinden we het leuk en altijd weer een uitdaging om een concert op een bijzondere locatie te organiseren. Wat dat betreft staat een concert op 't Hilgelo al tientallen jaren op het wensenlijstje. Dus dat gaan we nu gewoon doen."

De samenwerking met Vereeniging Volksfeest is gezocht, omdat die club een schat aan ervaring heeft op het gebied van organiseren van grote evenementen. Secretaris Eg Waaijman: "Een Bevrijdingsconcert past uitstekend bij onze doelstellingen. Dat we het zelf nog niet oppakten, heeft te maken met het feit dat 5 mei het zo dicht op die Oranje-verjaardag zit. Maar ondersteunen met kennis en expertise kunnen we zeker!"

Grensoverschrijdend
Burgemeester Joris Bengevoord is vooral blij met het aspect van samenwerking met Duitse partners. "Winterswijk heeft veel te maken met de Duitse buren. Voor veel Duitsers is Nederland bijna synoniem met Winterswijk. Met dit concert kunnen we mensen bij elkaar brengen, verbindingen leggen en samen de vrijheid vieren. Niet alleen binnen Winterswijk, maar in de hele Euregio." De gemeente Winterswijk ondersteunt de organisatoren waar mogelijk op de terreinen waar dat kan, zoals de zorg voor de veiligheid en voor verkeerstechnische oplossingen.

He Bevrijdingsconcert op zondag 5 mei is gratis toegankelijk. Om dat te realiseren, rekent Oonk cs op de medewerking van vrijwilligers en van sponsoren. "Niet alleen met geld maar vooral ook met andere middelen. Wat dat betreft weten we dat het Winterswijkse bedrijfsleven tot veel in staat is", aldus Bentsink. Wie een bijdrage wil leveren aan het Bevrijdingsconcert, of dat nu is als artiest, als koor of anderszins, dan wel als sponsor of vrijwilliger, kan zich nu al melden bij projectleider Danny Oonk, via tel. 06-11411302 of info@bevrijdingsconcertwinterswijk.nl.

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 20 september is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Hoogstambrigade gaat weer snoeien

De Hoogstambrigade snoeit appel- en perenbomen. Foto: PR

WINTERSWIJK - Ook dit jaar is het weer mogelijk om de fruitbomen op het erf in het buitengebied te laten snoeien door de Hoogstambrigade Winterswijk.Soms zijn het maar een paar bomen. Elders gaat het om een grote boomgaard. Zo krijgen ieder jaar enige tientallen bomen een snoeibeurt. Het gaat voornamelijk om appel- en perenbomen. Zowel oude als jonge bomen.

De vrijwilligers van de hoogstambrigade in Winterswijk hebben een reeks cursussen gevolgd om dit snoeiwerk te kunnen doen. Het gereedschap en ladders zijn grotendeels in bruikleen gegeven door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Het streven is om de eigenaren te laten zien hoe hoogstamfruitbomen gesnoeid kunnen worden. Goed gesnoeide bomen geven mooiere vruchten en zijn minder gevoelig voor afscheuren van takken en voor ziektes.
Er wordt op twee zaterdagen per maand gesnoeid in de periode oktober tot met februari. De eigenaar is er altijd bij voor overleg.
Kenmerkende hoogstamfruitbomen staan er 'opgeknapt' bij na het snoeien. Vooral in het voorjaar als de bomen in bloei staan is dat erg mooi om te zien.
Iedereen die in het buitengebied van Winterswijk hoogstamfruitbomen op het erf heeft staan die een snoeibeurt nodig hebben, kan zich aanmelden.
Gezien het vrijwillige karakter van de hoogstambrigade wordt koffie een lunch en een kleine financiële bijdrage op prijs gesteld. Zelf meehelpen, en zo mogelijk de kunst afkijken, wordt op prijs gesteld. Meer informatie en aanmelden bij Willy Stemerdink, via 0543-536162 of W.Stemerdink@kpnmail.nl.

Nachtelijke afsluiting N18 tussen Groenlo en Enschede

GROENLO - Aannemer Noaber18 voert in opdracht van Rijkswaterstaat in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 september onderhoudswerkzaamheden uit aan de N18 tussen Groenlo en Enschede. Vanwege de werkzaamheden is de gehele N18 tussen Groenlo en Enschede afgesloten tussen 20.00 en 08.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden. Aannemer Noaber18 was verantwoordelijk voor de bouw van de N18 tussen Groenlo en Enschede. De komende 20 jaar verricht de aannemer ook het onderhoud aan dit deel van de weg. Gedurende de afsluiting maait de aannemer Noaber18 de (midden)bermen. Hiertoe is de N18 in beide rijrichtingen afgesloten voor het verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N319, N315, N823 en de N837. Deze omleidingsroutes zijn met gele borden aangegeven. Van maandag 17 tot vrijdag 21 september vinden er nachtelijke asfalteringswerkzaamheden plaats aan de N18 bij Lichtenvoorde en tussen Lichtenvoorde en Varsseveld. In verband met deze werkzaamheden is de N18 tussen Lichtenvoorde en Varsseveld van 20.00 en 05.00 uur afgesloten voor het verkeer. De omleidingsroute via de N318 en de N313 is met gele borden aangegeven.

Mooiegezonde benen.nl

WINTERSWIJK - In het artikel over De Tuber stond vorige week een stukje over de praktijk van Alan Vafi. Die tekst had moeten luiden: "Een andere ruimte wordt ingenomen door vaatchirurg Allan Vafi. Dokter Vafi werkte als algemeen chirurg en vaatchirurg in het SKB en heeft nu zijn eigen praktijk, mooiegezondebenen.nl, gespecialiseerd in cosmetische spataderen en beenklachten. in de praktijk kan men zonder verwijsbrief een afspraak maken voor een microconsult en eventueel aanvullende behandeling (sclerotherapie).

Ewald Raben uit Meddo ziet Abraham in Polen

De familie en vrienden van 'Abraham' Ewald Raben in Poznan. Foto: eigen foto

MEDDO - De familie en vrienden van directeur Ewald Raben van het gelijknamige transportbedrijf hebben hem onlangs opgezocht in Poznan. Reden voor dit bezoek was het feit dat Ewald Raben Abraham zag. Natuurlijk maakte men van de gelegenheid gebruik om Poznan te bekijken en het transportbedrijf Raben te bezichtigen. Het gezelschap had een paar mooie dagen in Polen, en vierde een 'super mooi feestje', aldus de inzender van dit bericht namens de familie.

Vilten bij 't Bonte Atelier

WINTERSWIJK - Het Bonte Atelier start na de zomervakantie weer op met samen vilten. Wie al kan vilten, en het leuk vindt om in een groep ideetjes op te doen en technieken uit te wisselen, is van harte welkom. De bijeenkomsten zijn elke tweede maandag van de maand, beginnend met maandag 10 september, van 19.30 tot 22.00 uur aan de Bataafseweg, kosten 4 euro, exclusief materiaal. Via het.bonte.atelier@outlook.com is ook informatie te vragen over workshops van een dag of een avond vilten.

Schildercursussen in de Koppelkerk

BREDEVOORT - Dit najaar introduceert de Koppelkerk in Bredevoort iets nieuws: schildercursussen onder bezielende leiding van beeldend kunstenaar Robert Jansen (Winterswijk). Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

De schildercursus is er voor iedereen die zin heeft om te (leren) tekenen en schilderen. Wie er thuis niet toe komt of de ruimte er niet voor heeft kan vanaf 17 september op de maandag en dinsdag bij de Koppelkerk terecht. De grootste stimulans voor schilderen blijkt de vaste regelmaat en een fijne atelierruimte te zijn. Natuurlijk is ook het sociale aspect, of de groep waarin men schildert, belangrijk. Bovendien wordt er lesgegeven door professioneel kunstenaar Robert Jansen met zeventien jaar ervaring. De cursussen kenmerken zich door lessen in kleine groepen van zeven tot tien personen. Het accent van de lessen ligt op de persoonlijke instructie en begeleiding van de cursist in ieders eigen tempo en techniek. Talent is niet nodig; leren kijken is de basis. De cursus kost 130 euro voor dertien lessen van twee uur (exclusief materiaalkosten). Een groepsexpositie in april is bij het cursusgeld inbegrepen. Er worden cursussen aangeboden op de maandagmiddag, maandagavond, dinsdagmiddag (onder voorbehoud) en dinsdagavond. Zie voor verdere informatie en inschrijven de website.

Zwarte poes gevonden

De zeer aanhankelijke zwarte poes werd gevonden op e Kattenbergweg. Foto: PR

WINTERSWIJK - Op de Kattenbergweg is een zwarte poes gevonden, ze is heel aanhankelijk. Info: Amivedi, tel. 088 – 0063305 of mailen naar achterhoek@amivedi.com.

Cliënten Estinea organiseren vitaliteitsmarkt

Marjolein Heinen is één van de organisatoren van de vitaliteitsmarkt. Foto: Lydia ter Welle

WINTERSWIJK – Op zondag 30 september vindt er bij de Helmhorst aan de Lange Brug 5 in Winterswijk van 13.00 tot 16.00 uur een vitaliteitsmarkt plaats. Op de markt wordt informatie gegeven over gezond eten, over bewegen, ontspanning, gezond gewicht en afvallen. Dus over alles wat bijdraagt aan goed gezondheid en lekker in je vel zitten. Zo'n markt is op zich niet zo bijzonder, wél bijzonder is dat enkele cliënten van Estinea de organisatie op zich hebben genomen, en dat de markt bedoeld is voor iedereen met een beperking in Winterswijk, en voor hun vrienden, bekenden en/of familieleden.

Door Lydia ter Welle

Marjolein Heinen is één van de organisatoren. Ze vertelt graag waarom zij helpt bij het organiseren van de vitaliteitsmarkt. "We willen graag laten zien, hoe leuk en lekker gezond eten en lekker bewegen kan zijn. Mensen denken vaak dat het heel lastig is om gezond te leven, gezond te eten en meer te bewegen. Bijvoorbeeld omdat ze er tegen op zien om naar een sportschool te gaan. Omdat ze bang zijn dat ze daar niet begrepen en geholpen worden, omdat ze het lastig vinden om hulp te vragen, en het vervelend vinden om alleen te gaan. Op de vitaliteitsmarkt laten we zien dat er ook allerlei andere manieren zijn om lekker én leuk te bewegen. En we proberen mensen samen te brengen, zodat ze samen kunnen werken aan gezond leven, meer bewegen en goed eten."

Zo is er een kraam met informatie over gezond eten. Bezoekers van de markt kunnen testen of zij weten wat wel of niet in de schijf van vijf thuishoort. En of iets wel zo gezond is als ze dachten. Ze kunnen hun BMI laten bepalen, en krijgen zo een indicatie of ze een gezond gewicht hebben.

Marjolein vertelt: "En er is een spel, op een levensgroot kleed, waar de dobbelsteen bepaalt op welk vakje je komt. Elk vakje heeft een – meestal grappige - opdracht, die met bewegen te maken heeft. Het is dus gewoon leuk om te doen, en ondertussen beweeg je ook nog eens. En we laten zien hoe bijvoorbeeld de Wii-spelcomputer kan helpen om te bewegen."

Op de vitaliteitsmarkt komt een bord waarop iedereen die een maatje zoekt een briefje kan ophangen. "Zo proberen we mensen bij elkaar te brengen om samen te gaan sporten of te wandelen. Of om samen gezond te koken, om samen op een gezonde manier boodschappen te doen. Als je iets samen doet, gaat het vaak beter. Je hebt steun aan elkaar", weet Marjolein.

Verder zal er deze middag ook informatie te vinden zijn over mindfulness, voetpedicure/ voetreflex, verslavingsproblematiek, weerbaarheid en over het onderdeel lezen en schrijven. Tevens is er een G-disco waar iedereen aan mee kan doen.

Iedereen in Winterswijk met een beperking, ongeacht of hij of zij nog thuis woont, of in een begeleide woonsituatie, is welkom op de vitaliteitsmarkt. Wie wil komen, moet zich wel even aanmelden. "Zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen met hapjes en drankjes. Dat moest eigenlijk voor 8 september, maar wie nog graag wil komen, mag een mail sturen naar fitenvitaal@estinea.nl. Dan krijgt hij of zij vanzelf bericht", aldus Marjolein.

Tentoonstelling van Max van Dam krijgt vervolg

Nauwgezet onderzoek door Jonny Kievits (rechts) en Erik ten Velde. Foto Clemens Bielen

WINTERSWIJK- In Sobibór, het vernietigingskamp in Polen, dat destijds onder gezag stond van nazi-Duitsland wordt op 14 oktober de opstand herdacht, die 75 jaar geleden in het kamp plaatsvond. Na een grote internationale herdenkingsbijeenkomst in de synagoge wordt in het nabije Wladawa een tentoonstelling geopend met werken van Joods Kunstenaar Max van Dam, die zijn jeugd in Winterswijk doorbracht en korte tijd vóór de opstand in het kamp werd vermoord. Op initiatief van de Provincie leent Vereniging 'Het Museum' 45 werken uit om te worden tentoongesteld. Woensdag 5 september werden de werken opgehaald door het bedrijf Van Waarde uit Beekbergen.

Door onze verslaggever

De tentoonstelling 'Maler komm 'raus' met werken van Max van Dam op verschillende locaties in Aalten en Winterswijk is niet onopgemerkt gebleven. De provincie Gelderland heeft een samenwerkingsverband met de Poolse provincie waarin Sobibór ligt en kwam met het verzoek aan 'Het Museum' om de werken beschikbaar te stellen.

Van links naar rechts Jonny Kievits, Sjoerd Kemeling, Frederieke Jeletich, Erik ten Velde. Foto: Clemens Bielen

Frederieke Jeletich-Visser fungeert als projectleider. Zij maakte een selectie van de collectie die Het Museum van de Joodse kunstenaar in eigendom heeft (de grootste ter wereld!) en regelt de hele operatie van voor tot achter. Het project is tot stand gekomen door subsidies van de provincie, het vfonds en de gemeenten Aalten en Winterswijk. Voor de tentoonstelling verdwijnt ook tijdelijk het schilderij dat de werkkamer van de burgemeester siert. Dit schilderij is in bezit van de gemeente. De werken gaan eerst naar Van Waarde. Zo nodig worden daar kleine restauraties verricht, tekeningen worden voorzien van een passe-partout of ingelijst. Op 19 september wordt de verzameling op transport gezet naar Polen en daar ingericht voor de opening op 14 oktober.

Ontmoeting kunst en geschiedenis
Op transport stellen is in dit geval een beladen woord, zoals alles rondom deze schilder beladen is. Kunst is misschien te definiëren als het vastleggen van emotie. Bij Max van Dam ontmoeten geschiedschrijving en kunst elkaar in emotie. Het met grote zorgvuldigheid 'op transport stellen' van de kunstwerken staat in hevig contrast met de deportatie, die de kunstenaar destijds zelf onderging. Elk werk wordt door Jonny Kievits, projectleider van Van Waarde minutieus onderzocht op scheurtjes of beschadigingen alvorens het professioneel wordt ingepakt. Niet alleen schilderijen trouwens: er gaat ook een palet van de schilder mee, dat hij in Amsterdam gebruikte.

'Maler komm raus'
Volgens Sjoerd Kemeling, vrijwilliger bij Vereniging Het Museum, is de tentoonstelling in Winterswijk minder bezocht dan het verdient. De uitspraak 'Maler komm raus' van kampbeul Karl Frenzel kwam niet voort uit humanitaire overwegingen. De schilder werd uit de groep 'veroordeelden tot de dood' gehaald, omdat hij nog zijn portret moest afmaken. Ook de huidige tentoonstelling kent bijzondere gebeurtenissen. Zo kwam een nichtje van de kunstenaar op bezoek bij de tentoonstelling. Zeer geëmotioneerd over het feit dat er zoveel werken van haar oom hingen. Een zeven minuten durend filmportret van Jaap Hemelrijk, de jongste zoon van de stimulator - en mecenas - van Max van Dam, lijkt nog indrukwekkender door het feit dat hij op de dag van de opening van de tentoonstelling in de leeftijd van 93 jaar kwam te overlijden. Aan hem is een groot deel van de collectie te danken. De tentoonstelling is meer dan een uitstalling van schilderijen. De kijker wordt gegrepen door het bijzondere verhaal van Max van Dam. De tentoonstelling in Winterswijk wordt aangevuld met andere werken en is, inclusief het filmportret, nog tot eind december te bewonderen.

Fietsen over het Torfpad bij het Wooldse Veen

Nieuw fietspad nabij het Wooldse Veen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Ondanks negatief advies nu al besloten over de naam

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Het officiële straatnaambordje staat nog niet bij het fietspad dat van de Kuipersweg naar de Vennweg in Duitsland loopt, maar de zelf gemaakte bordjes maken duidelijk dat nabij het Wooldse Veen over het Torfpad wordt gereden. Over de aanleg van dit grensoverschrijdende fietspad werd tien jaar geleden al gesproken, maar dit jaar kon het eindelijk aangelegd worden. De naam is voorgesteld door de Historische Kring in Kotten. Burgemeester en wethouders hebben op 4 september besloten die naam toe te kennen aan het fietspad, hoewel ambtelijk werd geadviseerd dit nog niet te doen.

Nieuwe groene grensovergang bij het veen
Over een nieuwe groene grensovergang voor fietsers en wandelaars in de buurt van het Wooldse Veen wordt al vele jaren gesproken. Kottens Belang kwam met een verzoek voor een pad, dat aangelegd zou moeten worden door de graslanden naast het Wooldse Veen, die in beheer waren bij het Geldersch Landschap. Deze terreinbeherende organisatie wilde daaraan niet aan meewerken, omdat het tot te veel verstoring zou leiden. Aan de Duitse kant vond de Kreis Borken, bezitter van het aan het Wooldse Veen grenzende Burloer- en Vardingholter Venn, dat aanvankelijk ook. Maar dankzij de burgemeester van Borken werd in 2016 het fietspad al aangelegd tot aan de Nederlandse grens. De verwachting was toen dat het Nederlandse deel er zou kunnen komen in 2016 of 2017. Het duurde nog iets langer.

Dankzij herinrichting Winterswijk-Oost
Het nieuwe fietspad ligt aan de Nederlandse kant verder weg van het veengebied dan aanvankelijk in gedachten was. Dat is te danken aan de natuurontwikkeling die hier plaats vindt. Vanaf vorig jaar is hier van vele tientallen hectares landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag verwijderd, zodat er zich weer een vegetatie met heide en soorten van schrale bloemrijke graslanden kan ontwikkelen. Ook wordt het gebied vernat. Deze ontwikkeling is mogelijk door de zogenaamde Turboverkaveling zoals de laatste fase van de Herinrichting Winterswijk-Oost wordt genoemd. In een snel tempo zijn allerlei percelen uitgeruild. Daarvan profiteerden landbouwbedrijven, maar ook de natuur. Met name in 't Woold en Kotten zijn enkele grotere natuurontwikkelingsgebieden gecreëerd. Daarin was nu bij het Wooldse Veen wel plek voor een nieuw fietspad. Wie de eigenaar van het nieuwe gebied wordt is nog niet bekend. De Provincie Gelderland zal het verkopen aan degene die er het meest voor wil betalen. Het betekent dat het zoals in het verleden gebruikelijk was niet meer automatisch bezit zal worden van Natuurmonumenten, Geldersch Landschap of Staatsbosbeheer.

Ongebruikelijk om afzonderlijke fietspaden een naam te geven
In Winterswijk is het niet gebruikelijk dat afzonderlijke fiets- en wandelpaden een naam krijgen. Er liggen geen woningen aan, zodat er geen adres hoeft te worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarom hebben veel paden in het buitengebied geen naam gekregen, hoewel er in de buurtschappen soms wel namen voor bekend zijn. Of worden bedacht, zoals bij het Wooldse Veen. De Historische Kring Kotten kwam met het voorstel om het Torfpad te noemen. Torf is de dialectnaam voor turf, die aan beide kanten van de grens wordt gebruikt. Hoewel de naam een goede suggestie werd gevonden, werd er ambtelijk toch voorgesteld de naam nog niet aan het pad te geven. Het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar namen voor al die paden gaat bedenken. Het is verstandiger om eerst beleid te ontwikkelen hoe om te gaan met de wegen en paden, die geen BAG-registratie hebben. Dit is ook de opvatting van de straatnamencommissie. De behoefte om die namen te geven aan paden in de openbare ruimte kan de commissie zich voorstellen. Om 'wildgroei' van nieuwe namen te voorkomen adviseert de commissie eerst duidelijk beleid te formuleren hoe om te gaan met naamgeving van deze paden. Pas daarna zou de 'passende' naam Torfpad aan het nieuwe pad gegeven kunnen worden. B en W zien dit anders, maar hebben nu wel opdracht gegeven beleid te formuleren.

'Tuingelukkig' worden op open tuindagen Wenninkhof

Groencentrum Wenninkhof, Ten Dolle Tuinmachines en BPG Overkamp begroeten iedereen graag tijdens de open tuindagen. Foto: PR

WINTERSWIJK - 'Tuingelukkig worden'. Dat maakt Wenninkhof hoveniers en Tuincentrum mogelijk, onder andere tijdens de open tuindagen op zaterdag 22 en zondag 23 september.

Het warme weer heeft veel schade aangebracht in tuinen. Beplanting en gazons zijn bruin of vertonen al herfstverschijnselen. Dus komt het goed van pas dat Wenninkhof de open tuindagen heeft verschoven naar het najaar, en wel naar 22 en 23 september. Het verschuiven was - met een gevoelstemperatuur van -12 graden - een goed besluit. Nu gaat Wenninhof voor een mooi najaar. Rond de twintig hobbyisten komen hun gemaakte producten laten zien en verkopen. Ten Dolle Tuinmachines laat de nieuwste snufjes op tuinmachine gebied zien en legt ze graag uit. Voor het slijpen van de messen van de grasmaaier, om volgend voorjaar weer goed van start te gaan, kan ook bij Ten Dolle. BPG Overkamp heeft naast vele soorten bestratingsmaterialen ook diverse overkappingen in het assortiment. De nieuwste onderhoudsarme tegels zijn te bekijken, en men kan er informatie over krijgen. Ook voor het gratis testen van de tuingrond of het vijverwater kan men terecht. Jan Bent: "Neem een jampotje tuingrond of vijverwater mee en het word getest terwijl u wacht! Ook staat het team hoveniers van Wenninkhof klaar om advies te geven over wat te doen met de tuin na de droogte. En natuurlijk voor alle andere tuinvragen."
Groencentrum Wenninkhof wil iedereen graag 'tuingelukkig' zien en heet alle tuinliefhebbers graag op zaterdag 22 september (van 10.00 tot 16.00 uur) of zondag 23 september (van 11.00 tot 16.00 uur) aan de Hoeninkstegge 5 in Winterswijk Meddo (locatie Groencentrum Wenninkhof). De toegang is gratis.

Sparen voor Disney Movie Moments bij Plus

WINTERSWIJK - Frozen, Cars, Toy Story, maar ook klassiekers als Aladdin en Pinokkio – wie kent ze niet? De films van Disney blijven razend populair bij jong en oud. Daarom kan er bij Plus Bruggers vanaf 9 september zes weken lang voor Disney Movie Moments worden gespaard. Er zijn in totaal 192 kaartjes, waarvan er maar liefst 96 een special effect hebben zoals glitters, glow-in-the-dark, geur, kras of een speciale structuur. Bovendien zijn nog eens 48 kaartjes digitaal tot leven te brengen met de speciale Plus Movie Moments app.

Uniek aan deze spaaractie is de Plus Movie Moments app, waarmee klanten bepaalde kaartjes kunnen scannen. Zo krijgen ze geluids- en filmfragmenten te zien en openen ze mogelijkheden voor spelletjes. Dankzij de augmented reality-functie (toegevoegde realiteit-functie) van de app kan men zelfs de ballonnen van UP! door de kamer laten zweven. Of een spelletje spelen met de raceauto's van Cars of luisteren naar de sfeervolle jazzmuziek van Ratatouille.

Disney Doeboek
Bij elke tien euro aan boodschappen ontvangen Plus klanten vier Disney Movie Moments. De kaartjes bewaren klanten in het speciale Disney Doeboek, waar ook nog heel veel spelletjes en raadsels in staan. Het Disney Doeboek krijgen zij van 13 tot en met 15 september cadeau bij besteding vanaf 25 euro aan boodschappen. Vanaf 16 september is er daarnaast drie weken lang elke week een andere Gouden Limited Edition verkrijgbaar, waarmee spelletjes worden vrijgespeeld in de Plus Movie Moments app. En wie zijn boodschappen online bestelt, maakt kans op een geheel verzorgd weekend Disneyland® Paris voor vier personen.

Top-musici bij 't Zwaantje in Lichtenvoorde

Top-musici bij 't Zwaantje in Lichtenvoorde. Foto: PR

Eileen Rose & The Holy Wreck en The Outbound Scallywag Carnival

LICHTENVOORDE - Bij HCR 't Zwaantje treden op zondagmiddag 16 september top-musici op, namelijk The Outbound Scallywag Carnival uit Lintelo en Eileen Rose & The Holy Wreck uit Nashville. Kaarten kosten 15 euro per persoon, kinderen tot en met 13 jaar onder begeleiding van hun ouders hebben gratis toegang.

De leden van The Outbound Scallywag Carnival (OSC) lijken zo te zijn weggelopen uit een film. De band bestaat uit een groep kleurrijke muzikanten. De bassist hanteert zijn instrument met vaste hand. En dat is maar goed ook want in het dagelijks leven is hij chirurg in het Slingeland Ziekenhuis. The Outbound Scallywag Carnival beheerst een veelvoud aan stijlen - van tranentrekkende ballads tot en met opzwepende ritmes die het moeilijk maken om stil te blijven zitten. Hun instrumentarium bestaat uit een blues harp, contra bas, leadgitaar, mandoline, slaggitaar, slide gitaar, snare drum, steelgitaar en lead-/meerstemmige zang. Een bezoeker van de zomerconcerten op 't Zand in Bredevoort zag ze optreden en raakte onder de indruk. Van de cd plukte hij een paar nummers en e-mailde die naar een bevriende ondernemer. Die op zijn beurt stuurde het naar een management in Nashville. Zoals men vaak zegt 'komt van het een het ander'. En dat laatste slaat op een uitnodiging om het voorprogramma te doen voor de show van Eileen Rose & The Holy Wreck uit Nashville. Dat ze door een top-band uit Nashville worden uitgenodigd is veelzeggend.
Eileen Rose en The Holy Wreck zijn in Nashville vier keer per week te bewonderen op de bekendste locaties van de stad. De band treedt er op in wisselende samenstelling, met gelauwerde muzikanten die in wereldberoemde bands hun faam verwierven, zoals Joe Fick die in de biografische Johnny Cash film 'Walk the Line' de bassist is in Elvis Presley's band. Eileen Rose & The Holy Wreck komt mét gitaar- en steelgitaarvirtuoos Rich Gilbert. Het concert van Eileen Rose en The Holy Wreck is op zondag 16 september vanaf half drie 's middags bij 't Zwaantje. Kaartjes kosten vijftien euro per persoon en zijn te bestellen via tel. 0544-371236.

Taste presenteert Rocco Ostermann met Johnny Cash Tribute en verhalen

Rocco Ostermann. Foto: PR

GROENLO - Een eerbetoon aan een muzieklegende. Zondagmiddag 16 september staat Rocco Ostermann (van de band Donnerwetter) met een ode aan Johnny Cash in Rockcafé Taste in Groenlo. De middag start om 16.00 uur. De entree is gratis.

Ostermann brengt de Cash-songs op zijn eigen wijze, maar heeft volgens zijn fans wel het koffiebruine profiel van Cash op zijn stembanden. "Hij vervoert je naar de atmosfeer waarin de countrybluessongs zijn geschreven: de tegen zijn demonen vechtende schaduwboksende mens", aldus Rocco over zijn idool. "Cash was meer dan een zanger: hij was een dichter, een rebel, die balancerend op de dunne lijn tussen goed en kwaad vele outcasts inspireerde." Dit alles neemt Ostermann mee in zijn vertolkingen van 'Cash, the American Recordings', die hij zong en speelde tijdens vele concerten en festivals in onder andere Nederland, Duitsland en Ierland. Ostermann wordt op gitaar begeleid door Wout Kemkes.

Verhalenverteller
Naast de Cash Tribute zal Rocco Ostermann verhalen vertellen uit zijn eerste boek, 'de Buitenstaander'. "Eigenlijk schrijf ik mijn hele leven al. Dat begon met opstellen en reisverhalen. Vroeger, als puber, schreef ik de avonturen op van onze vriendengroep. Bijvoorbeeld wanneer we naar de discotheek in Lintelo gingen. Daar maakte ik verslagen van." Veel van zijn verhalen werden op Facebook gezet, maar een echt boekwerk werd er tot voor kort niet van gemaakt. "Veel mensen vonden dat ik de verhalen moest gaan bundelen. Ik heb er wel driehonderd geschreven en in 'De Buitenstaander' staan er nu 65. Eigenlijk vond de uitgever alle verhalen die ik had opgestuurd wel goed. Dus dat ging vrij makkelijk." Het boek staat vol met korte verhalen, observaties van wat hij in het dagelijks meemaakt. "De verhalen zijn meestal wel grappig. Ik hoop dat lezers er goede zin van krijgen. Mensen hebben niet altijd in de gaten dat er van alles gebeurt om je heen. Dat zijn de mooie dingen van het leven, maar soms ook minder mooie dingen."

Cursus abstract schilderen

RUURLO - Abstract Schilderen, kun je dat leren? "Jazeker", zegt Hugo Pos. "Ook zonder enige schilderservaring! Bij Abstract Schilderen ben je niet gebonden aan een onderwerp. Dat geeft vrijheid." Het gaat vooral om het idee, de lijnvoering, vorm en het kleurgebruik. Van al deze elementen moet een compositie gemaakt worden. Bij de cursus wordt gewerkt met acrylverf. Er wordt thematisch gewerkt. Door het beproefde lesprogramma zijn de resultaten direct zichtbaar. De basiscursus van acht lessen start dinsdag 25 september van 10.00 tot 11.45 uur. Aanmelden bij Hugo Pos, cursusleider. Meer informatie en contact: www.hugopos.nl.

Hans Oonk Koning van Miste

De winnende creatie. Foto: PR

MISTE - Miste heeft afgelopen weekend het jaarlijkse School- en Volksfeest gevierd. Hans Oonk won het koningsschieten en dus nu de titel 'Koning van Miste'.

Na het succes van vorig jaar werd ook dit jaar de aftrap verzorgd door Die Slingetaler met een zeer onderhoudende show met luister- en dansmuziek. Al snel gingen de voetjes van de vloer en kon Miste de eerste dag alweer als zeer geslaagd beschouwen.
De vrijdag ging natuurlijk weer van start met de optocht, wederom een mooie combinatie van bloemenwagens en zitwagens. Het weer werkte helaas niet mee want tijdens de optocht regende het behoorlijk. Toch was de optocht weer een lust voor het oog. Maar liefst 8 jeugdwagens en 3 A-wagens vormden het corso, dit aangevuld met diverse zitwagens. Onder aanvoering van Excelsior, hoog en droog op de muziekwagen, trok de stoet via de Brinkeweg, Heenkamppieperweg naar de stop bij aan de Smeekstegge waar iedereen weer hartelijk werd ontvangen door de familie Voskuil.
Bij de A-wagens werd het een spannende strijd; de Pöppels trokken aan het langste eind met hun 'Helizoeptor', een reddingshelikopter met een volledig medische entourage. De Tunnelkroepers behaalden de tweede plaats met hun 'Koemeel', een fantasierijke kruising tussen een koe en een kameel. Voor een moment van bezinning zorgden de Pumpelbuukskes met 'Mister Zen', een mooie Boeddha die ook wel van een biertje houdt.
Bij de jeugdwagens was het ook dit jaar weer een hele klus voor de jury, Roy Stammers, Monique Waayman en Vic Hulshof om de prijzen te verdelen. De debutantengroep 'De buurjongens' trok aan het langste eind met 'Eindelijk de sleutel naar de overwinning', een uitbeelding van Buurman en Buurman die dit keer hun klus wel wisten te klaren. Op de tweede plaats eindigden de 'Vlielanders' met de gelijknamige wagen waarmee de groep 8 van dit jaar een ludiek protest aantekenden tegen het feit dat de beroemde Vlielandweek met één dag wordt ingekort. Op de derde plaats eindigde 'Bekiek 't oe moar', met hun 'Klein maar fijn', omlijst met muziek en de kabouterdans.
De Heenkamppieperhook ging op 'Safari' en behaalde daarmee de prijs voor de mooiste zitwagen.
Na de optocht werd het feest officiëel geopend door de voorzitter. Namen het gemeentebestuur sprak wethouder Saris de zaal toe. Johan Wilterdink sprak namens de school. Hij benadrukte het feit dat het een School- en Volksfeest is en wat de betekenis is van een school voor de kleine kernen in het algemeen en Miste in het bijzonder.
Na de officiële opening werd het programma vervolgd met de schoolspelen en de volksspelen. Inmiddels was de lucht opgeklaard en konden alle buitenactiviteiten gewoon plaatsvinden. Hoogtepunt van de vrijdag blijft het Jeugdkoningsschieten. Na een klein uurtje bestookt te zijn door fanatieke schuttertjes gaf de vogel zich uiteindelijk gewonnen na het verlossende schot van Nick Holdampf, hij mag zich het komende jaar Jeugdkoning van Miste noemen.
Bij wijze van experiment was besloten om geen pauze in te lassen maar het middagprogramma meteen te laten doorlopen in de avond. Aan DJ's Thom & Jerry de taak om dit muzikaal te omlijsten en het was meteen volop feest. Om 22:00 werd de vrijdagavond afgesloten. Na een hapje bij de viskraam of de Timp kon iedereen op tijd naar huis om de volgende dag weer fris en fruitig aan te kunnen treden voor de afsluitende dag.
Zaterdagmorgen vertrok de lege Koningskoets met in het kielzog de volledige optocht om de aftredende Koningin Judith de Vries en haar man Jelmer op te halen. Via de Misterweg, Halteweg en de Binnenboomweg arriveerde de stoet om 9:30 op de Klomp. Daar werden de Mistenaren en genodigden hartelijk ontvangen door het Koningspaar en was het alweer snel zeer gezellig, dit mede dankzij Excelsior die in zeer grote bezetting was aangetreden. Nadat de voorzitter Judith en Jelmer had bedankt voor de innemende wijze waarop zij invulling hadden gegeven aan het koningschap nam Judith nog even het woord; zij schetste in het kort het achterliggende 'vruchtbare' jaar en gaf aan dat het Koningsschap niets is om bang voor te zijn. Niets moet, maar er is erg veel wat gewoon leuk is om mee te maken.
Terug bij Den Tappen werd de vogel van 2018 in de bak gehesen en begonnen 16 schutters aan de strijd om de opvolging. Na 85 schoten viel het verlossende schot door Hans Oonk. Samen met zijn vrouw Rianne weet Miste zich verzekert van een Koningspaar dat daar volop van gaat genieten en op waardige wijze invulling aan zal geven.
Het Koningsbal op de zaterdagavond werd dit jaar verzorgd door de Millennium Showband. De zaal was vanaf het eerste nummer in full swing en het Misters Feest 2018 kende daarmee weer een spetterende afsluiting.

Budocentrum verkoopt loten

WINTERSWIJK - Leden van het Budocentrum Winterswijk komen vanaf zaterdag 15 september langs de deur om loten van de Grote Club Actie te verkopen.

De opbrengst van afgelopen jaar is gebruikt voor onder meer gordijnen in de kantine en extra oefenmateriaal zoals de grondladder en gymballen. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor de aanschaf van een paar nieuwe tenten voor het zomerkamp ter vervanging van de oudste tenten. Ook wil het Budocentrum voor het regulier onderhoud aan de dakgoten (bladvrij maken) een steigertje aanschaffen, zodat dit veilig kan worden uitgevoerd door de nieuwe gebouwcommissie.
Om te voorkomen dat de jeugdleden twee keer langs de deuren moeten met veel geld of loten op zak, worden de loten alleen via automatische incasso verkocht. Ze kosten 3 euro per stuk, en hiervan gaat maar liefst 80 procent (2,40 euro) naar de club. De lotnummers staan op de afschrijving van de bankrekening.
Op 12 december is de trekking. Vanaf 13 december staat de uitslag op clubactie.nl en worden de winnende lotnummers in de huis-aan-huisbladen bekendgemaakt.

Open Atelier begin nieuw schilderseizoen WAS

Affiche van de tentoonstelling in de Jacobskerk. Foto vix - Vic Hulshof (c) vix - vic hulshof

WINTERSWIJK - Ook voor de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst gaat het nieuwe cursusseizoen beginnen. De WAS doet dat op vrijdag 14 september met het Open Atelier aan de Laan van Hilbelink 6 (Morsepoort).

Belangstellenden kunnen daar van 16 tot 20 uur het ruime atelier van de WAS bekijken, vrijblijvend kennismaken met bestuur, docenten en medecursisten en eventueel inschrijven voor één van de zeven schildercursussen. Er is natuurlijk koffie/thee en koek en docenten en bestuur van de WAS zullen graag meer vertellen over de mogelijkheden bij de Academie.
De eerste periode van dertien wekelijkse lessen van 2,5 uur start in de week van 17 september en loopt tot de kerstvakantie. Half januari 2019 start dan de tweede periode van dertien lessen, en die duurt tot half april. Het schilderseizoen wordt tussen half april en half mei afgesloten met de jaarlijkse expositie en het 'Boergondisch Buitenschilder-weekend', waaraan alle cursisten gratis kunnen deelnemen.
Alle cursussen zijn geschikt voor beginners en gevorderden en voor jong en oud. De persoonlijke begeleiding door professionele kunstenaars die de cursisten stimuleren een eigen weg te vinden in hun creatieve ontwikkeling om tot de gewenste resultaten te komen, vormt de kern.
Op de meeste cursussen is nog wel plaats, zowel bij Vic Hulshof op de maandagmorgen, maandagmiddag, maandagavond en dinsdagavond, als bij Robert Jansen op de woensdagmorgen, woensdagavond en donderdagavond.
Ook reeds ingeschreven cursisten zijn tijdens het Open Atelier van harte welkom voor de warming-up met koffie, thee en inspiratie. Meer informatie bij het secretariaat van de WAS: Vic Hulshof, tel: 0543-522881 of op de website.
De tentoonstelling Cum Laude in de Jacobskerk op de Markt in Winterswijk, met het werk van de winnaars van de jaarlijkse WAS-exposities, is verlengd tot en met zaterdag 15 september.


winterswijkseacademie.nl

Bedrijfskleding heeft nieuwe look met Winterswijks tintje

De medewerkers van de gemeente Winterswijk in hun nieuwe tenue. Op de foto ook Ester Konings, de ontwerpster van de dameskleding. Foto: PR

WINTERSWIJK - De teams receptie, burgerzaken en facilitair van de gemeente Winterswijk hebben nieuwe bedrijfskleding. De kleding werd donderdagmorgen gepresenteerd.

De Winterswijkse modeontwerper Ester Konings-Peters van S-ter fashion en design tekent voor het ontwerp van de dameskleding. De mannelijke collega's zijn in een nieuw pak gestoken door Van Ommen MannenMode uit Winterswijk. Hun kleding is eigentijds en smaakvol, en sluit prima aan bij de ontwerpen voor de dames. De kledinglijn heeft als hoofdkleur blauw. Het ontwerp voor de jurken en shirts is echt uniek en speciaal voor de gemeente Winterswijk ontworpen. Items als de hazewindhond, Jacobskerk, beschermd dorpsgezicht en Mondriaan geven de collectie een echte Winterswijkse look.

Ter Haar wint

WINTERSWIJK - Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanuit Bierges over een afstand van 200 km. Aan dit concours werd door 22 liefhebbers deelgenomen met 485 duiven. De duiven werden op zaterdaggelost om 08.30 uur.

De eerste prijsduif was van H. ter Haar, welke werd geklokt om 10.19.17 uur. Laatste prijsduif 10.52.35 uur. De uitslag was als volgt: 1 en 8. H. ter Haar; 2. J.J. ter Haar; 3. D. Frenken; 4 en 9. J.W. Wieskamp; 5, 7 en 10. Combinatie te Selle; 6. E. Prinsen.

Present zoekt maatschappelijke trainees

WINTERSWIJK - Een grote kans voor mensen tussen de 15 en 28 jaar die hun talenten willen ontwikkelen en zich willen inzetten voor een betere samenleving. Die wordt geboden door Jong Present, een van de proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de rijksoverheid. Present Winterswijk is op zoek naar twee trainees voor het Kerstengel-project: een parttime traject gedurende drie tot zes maanden.

Jong Present, de maatschappelijke diensttijd van Present, biedt deelnemers een unieke mogelijkheid om meer te ontdekken over de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. In een speciaal op maat gemaakt traineeship doen zij in korte tijd een waardevolle werkervaring op in de maatschappelijke hulpverlening en armoedebestrijding. Ervaringen in leiderschap en projectmanagement die hun cv verrijken. Daarnaast bouwen zij aan hun professionele netwerk met veel waardevolle contacten.
Present zet haar netwerk, werkwijze en expertise speciaal voor de trainees in om aan de slag te gaan voor en met kwetsbare mensen. Zij leren te werken in teamverband en wat er allemaal komt kijken bij complexe hulptrajecten. Daarnaast krijgen zij niet alleen een breder beeld van de Nederlands samenleving maar ook van grote maatschappelijke vraagstukken. Voor werkgevers een grote plus.
Wie zijn of haar talenten voor Jong Present wil inzetten moet voor zaterdag 22 september reageren via info@presentwinterswijk.nl. Dat mailadres is ook bestemd voor vragen. Meer informatie ook op de website.


www.presentwinterswijk.nl

Boek luistert oldtimerjubileum op

De organisatoren van de Oldtimerdag. Foto: Bart Kraan

Ford County-tractoren bij 25ste editie SCA-festival in Meddo

Door Bart Kraan

MEDDO – Het begon als een toertocht voor oude tractoren, maar is intussen uitgegroeid tot een groot, tweedaags evenement in Meddo waarbij niet alleen tractoren, maar ook onder meer vrachtwagens, auto's, bromfietsen, stationaire motoren en dorsmachines zijn te zien: het jaarlijkse Oldtimerfestival dat de Stichting Contactgroep Achterhoek (SCA) tijdens het derde weekeinde van september aan de Illegoorweg houdt. En omdat het de 25ste keer is verschijnt er een speciaal jubileumboek en zijn er 25 Ford County-tractoren te bewonderen.

Op zaterdag 15 en zondag 16 september (op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur) is het weer zover. Maar deze speciale jubileumeditie wilden de organisatoren Bert Bollen, Jan Lensink, Marko Lammers, Eddy Weijenborg, Nathalie Rensink, Reini Stemerdink, Johan Zweerink, Ton van Boven en Jeffrey Pardijs niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo brengt de SCA in een oplage van 1500 exemplaren een jubileumboek uit met de even passende als eenvoudige titel 25 jaar Oldtimer Festival Meddo. ''Een mooie boekje'', meent Jan Lensink. ''Er staan krantenknipsels en foto's in die op jaar zijn gerubriceerd en verhalen van deelnemende groepen die ze zelf hebben geschreven.''
Voor de eindredactie van het boek tekent Gerard te Hennepe. Hij heeft het materiaal in de goede volgorde gezet. Het boek bevat ook advertenties. ''Die hebben we zelf opgehaald'', vertelt Marko Lammers. ''Dit om de kosten te dekken.'' De meeste exemplaren, een duizendtal, zijn bestemd voor sponsoren en deelnemers die hebben aangegeven een aandenken aan het festival te willen ontvangen. ''Maar er zullen genoeg deelnemers zijn die zich niet hebben opgegeven voor een aandenken en toch een boek willen. Voor hen is er ook een boek'', zo geeft Lammers aan. De exemplaren die overblijven, zijn tijdens het festival te koop.

Ford County's
Ter gelegenheid van het jubileum komen ook 25 Ford County-tractoren naar het terrein aan de Illegoorweg. ''Daar is ons medebestuurslid Wim te Slippe twee jaar mee bezig geweest'', vertelt Bert Bollen. Deze tractoren worden in een cirkel op het festivalterrein gezet. Onbekend zijn Ford County's niet voor de organisatoren en liefhebbers van oldtimers die regelmatig het jaarlijkse festival bezoeken. ''Er zijn altijd wel een paar Ford County's te zien, veel mensen hebben ook nog wel zo'n tractor in de schuur staan'', aldus Bollen. Deze trekkers zijn bijzonder vanwege hun grootte en het feit dat hun vier wielen even groot zijn daar waar de voorwielen van 'normale' tractoren kleiner zijn dan de achterwielen. Erg handig zijn ze dan ook niet. ''Die dingen hebben een draaicirkel van tien meter'', zo geeft Eddy Weijenborg aan. Wel zijn ze, omdat ze een vermogen van negentig tot 130 pk hebben, geschikt voor slecht begaanbaar terrein. Behalve voor landboeldoeleinden werden Ford County's gebruikt voor het aanleggen van drainage en het leggen van gasleidingen.
Naast Ford County's komen aanstaand weekeinde ook Rumely Oil Pull-tractoren naar Meddo. Dat zijn landbouwtrekkers die van 1910 tot 1930 door de Amerikaanse firma Advance-Rumely Company werden vervaardigd. ''Jeffrey Pardijs heeft een aantal van deze tractoren, het zijn de oudste trekkers die tijdens het festival te zien zijn'', vertelt Bollen. ''Eentje rijdt tijdens de opening even rond'', zo vult Lensink aan. Een wat langere rit is volgens de organisatie uitgesloten. ''De touwtjes worden steeds strakker aangetrokken'', zo verwijst Lensink naar de strenge veiligheidseisen waaraan de organisatie van de gemeente Winterswijk moet voldoen.

1200
Naast tractoren zijn tijdens het 25ste Oldtimerfestival onder meer vrachtwagens, bromfietsen, dorsmolens, auto's, stationaire motoren en minidorsmolens te zien. ''Die minidorsmolens staan op aanhangers', vertelt Bollen. In totaal komen er zo'n 1200 voertuigen, machines en stationaire motoren. ''Aan het festival doen zo'n duizend eigenaren mee, sommigen komen met meer dan één voertuig.''
Tijdens het festival vindt, evenals in de voorgaande jaren, een markt plaats. Daar zijn onder meer onderdelen voor de voertuigen, motoren en machines te koop. Bij een aantal van de zestig tot zeventig kramen is brocante verkrijgbaar. ''Want we willen de markt ook interessant maken voor de dames'', vertelt Lammers.
Waar de diverse kramen staan, is voor de bezoekers altijd een verrassing. Daar waar bij onder meer een aantal rommelmarkten veel items altijd op dezelfde plek te koop worden aangeboden, verandert bij de markt van het Oldtimerfestival de plek van kramen wel eens. ''We veranderen de indeling om de zoveel jaar om de mensen ertoe te bewegen het hele terrein te bezoeken'', aldus Lammers.
De Timp, gespecialiseerd in fastfood-catering tijdens evenementen, tekent evenals bij de vorige edities voor de catering, terwijl de afdeling Meddo van De Zonnebloem voor de 25ste keer pannenkoeken voor bezoekers en deelnemers bakt. Voor de deelnemers is er zaterdagavond een stamppotbuffet, dat wordt verzorgd door café Grenszicht, gevestigd aan grensovergang Holterhoek-Zwillbrock. DJ Gerrit Witteveen brengt, evenals bij de voorgaande edities, tijdens de feestavond voor de deelnemers hits uit de jaren zestig tot en met negentig ten gehore. Dat op de ouderwetse manier, dus met platen van vinyl.
De entree tot het Oldtimerfestival bedraagt zeven euro. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang.

Oproep: stem op de Steengroeve

De Steengroeve, een prachtig gebied. Foto: PR

WINTERSWIJK - De Provincie Gelderland reikt één maal in de twee jaar een prijs uit aan opmerkelijke-, en inspirerende ruimtelijke projecten in een veranderend landschap. Voor de publieksprijs kan men in de maanden september en oktober stemmen op www.gelderland.nl/gprk op de vijftien genomineerde projecten. De Steengroeve is door de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk aangemeld voor deze prijs, en zij is blij dat de groeve nu genomineerd is.

In de Steengroeve van Winterswijk is door de kalkwinning een uitzonderlijke natuurlijke omgeving ontstaan in een buitenlands aan doende groeve. Naast de bedrijfsactiviteiten door de firma Sibelco, vinden er (vrijwel) jaarlijks voorstellingen van het Steengroeve Theater plaats waar circa 12.000 bezoekers op af komen vanuit binnen- en buitenland. Eind deze maand start de kaartverkoop voor die Zauberflöte in 2019. Meerdere regionale geologen zijn regelmatig op zoek naar bijzondere fossielen, poot afdrukken en mineralen uit ver vervlogen tijden. Ook verschillende universiteiten zijn elke zomer in de groeve op actief. In 2019 zullen er waarschijnlijk weer regelmatig rondleidingen in de groeve georganiseerd gaan worden.
Direct naast de groeve ligt het Natura 2000-gebied Willinks Weust. De provincie is druk met het inrichtingsplan voor dit gebied. De jaarlijks broedende oehoe in de groeve van Staatsbosbeheer mag op veel belangstelling rekenen en heeft ook dit jaar weer drie jongen groot gebracht.
Voor Winterswijk is het gebied van bijzonder belang omdat de hoge ouderdom van de dagzomende aardlagen, 240 miljoen jaar oud, uniek is. De Stichting Terra Temporalis is initiatiefnemer om een bezoekerscentrum naast de groeve te laten ontstaan. De verwachting is dat dit in 2021 in gebruik zal zijn. Het gebied rond de groeve en de daar georganiseerde activiteiten geven de regio zo een trekpleister die seizoenonafhankelijk is en daarmee het jaar rond een boeiend verhaal verteld.
Iedereen die zijn stem uitbrengt via www.gelderland.nl/gpr, kan zelf ook een prijs winnen indien hij of zijn een originele motivatie toevoegt. De winnaar wordt 22 november bekend gemaakt.

Nationale Bokbierdag weer met nostalgische optocht

De Nationale Bokbierdag is een gezellig publieksfestijn. Cor ten Barge wil graag dat dit zo blijft… Foto: Eric Klop

Cor ten Barge: 'Veel meer dan een zuipfestijn'

Door Eric Klop

ZUTPHEN – In Zutphen heeft zondag 7 oktober de 22ste editie van de Nationale Bokbierdag plaats. Ook de nostalgische optocht is dan terug van weggeweest. Die werd vorig jaar geschrapt vanwege de opengebroken IJsselkade. Daarnaast vraagt de organisatie dit jaar een vrijwillige bijdrage van minimaal 1 euro om het evenement ook de komende jaren mogelijk te maken. Organisator Cor ten Barge en zijn team van vele tientallen medewerkers hebben er zin in.

"En het publiek ook", verzekert Ten Barge. "Het evenement wordt door bezoekers soms gezien als een soort reünie. Oud-Zutphenezen keren van heinde en verre even naar de stad terug om elkaar onder het genot van een biertje weer eens te ontmoeten. Ook veel Duitsers weten voor de Bokbierdag de weg naar Zutphen te vinden. Zelfs een groep Noren is traditiegetrouw van de partij."

Chef de mission slaat eerste vat aan
Het evenement wordt eveneens volgens traditie op de eerste maandag van oktober ingeluid door het aanslaan van het eerste vat bokbier. Nadat bij voorgaande edities onder andere Ronnie Degen, Tante Rikie en de Zutphense topproducer Gordon Groothedde dat al deden, is dit keer Jeroen Bijl te gast. Hij was in februari jongstleden de chef de mission van de Olympische ploeg tijdens de Winterspelen in Korea. Bijl verricht de officiële handeling bij Stadsbrouwerij Cambrinus en krijgt daarbij assistentie van Murat Nergiz. Deze Zutphense ondernemer is met zijn Buro MK, een detacheringsbureau op het gebied van de zorg, hoofdsponsor van de Bokbierdag.

Optocht
Na de nodige opbouwwerkzaamheden die vanaf vrijdag 5 oktober plaatsvinden, gaat het twee dagen later echt los. Terwijl op het 's Gravenhof burgemeester Annemieke Vermeulen om 13 uur het jaarlijkse festijn voor geopend verklaart, start op het parkeerterrein achter de Hanzehal de optocht. Daarin laten naast oldtimers en oude landbouwvoertuigen ook door paarden voortgetrokken nostalgische bierkarren van brouwerijen en antieke koetsen zich zien aan het langs de route opgestelde publiek. "De parade wordt opgeluisterd door maar liefst negen muziekkorpsen", meldt Ten Barge. Hij voegt daaraan toe dat ook het aanspannen der paarden bij het beginpunt erg leuk is om mee te maken.
De karavaan trekt vanaf de Hanzehal over de Nieuwstad, Stationsplein en IJsselkade naar de Vispoortgracht, waarna via Martinetsingel, Hovenstraatje en Laarstraat koers wordt gezet richting Moskee en het Baudartius. Van daaruit voert de stoet over de Nieuwstad terug naar het terrein bij de Hanzehal, waar de finishstreep is getrokken. "De aankomst is gepland tussen 14.30 en 15 uur", schat Ten Barge, in 1997 initiatiefnemer van de jaarlijkse publiekstrekker, in. Hij draagt de "nostalgische karavaan een buitengewoon warm hart toe. "Zonder optocht in principe geen Bokbierdag", stelt hij met klem. "Het evenement moet meer zijn dan alleen een zuipfestijn."

Brouwerijen
Hetgeen niet wegneemt dat het publiek zich ook dit keer weer tegoed kan doen aan bokbiertjes die een groot aantal brouwerijen presenteert. Dat is mogelijk op de drie Markten, in de Vaaltstraat en op de Schupstoel, waar een deejay voor muziek zorgt. Ook het 's Gravenhof deelt mee in de feestvreugde. Daar zendt Radio NL rechtstreeks uit en staat een kinderkermis opgesteld. Vertier dus voor jong en oud.

Ook aan de veiligheid is gedacht. Zo wordt aan het begin van de aanvoerstraten naar de pleinen een 'sluis' gecreëerd. Hier zullen spandoeken zijn bevestigd waarop de 'huisregels' staan vermeld. Het is bijvoorbeeld verboden om drank van huis mee te nemen en zijn ook fietsen en mensen met een horecaverbod taboe.

Vrijwillige bijdrage
"Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage van minimaal 1 euro om de ieder jaar stijgende organisatiekosten, onder meer door steeds grotere veiligheidseisen inmiddels zo'n 120.000 euro, het hoofd te kunnen bieden", zegt Cor ten Barge. "Want hoewel wij mogen rekenen op de nodige sponsorgelden en inleg van de plaatselijke horeca willen we hoe dan ook een financiële basis kunnen leggen voor de 23ste editie van de Nationale Bokbierdag in 2019."

Kanjers voor Kanjers middelpunt van Achterhoeks Hippisch Festijn

Een beeld van het Kanjersfestijn 2017. Foto: PR

Bijzondere activiteiten voor kinderen met een beperking

Door Theo Huijskes

REGIO - Tijdens de editie 2017 van het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld zorgde de Stichting Kanjers voor Kanjers voor de eerste maal voor een verrassend een succesvol activiteitenprogramma in het Kinderdorp. De nieuwe activiteit van deze inmiddels in geheel Oost-Nederland mateloos populaire organisatie werd een dergelijk groot succes, dat men ervoor gekozen heeft om ook dit jaar weer van de partij te zijn. De editie 2018 van het Achterhoeks Hippisch Festijn, dat al tientallen jaren achtereen paardensportliefhebbers trekt van heinde en verre, vindt plaats in het laatste weekend van deze maand: vrijdag 28 tot en met zondag 30 september.

Foto: PR

Tijdens de driedaagse willen de vrijwilligers van Kanjers voor Kanjers op zondag 30 september andermaal alles in de strijd gooien om een bijzonder activiteitenprogramma te organiseren, speciaal bedoeld voor kinderen met een beperking en dat in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar. Vorig jaar is op alle manieren tot uiting gekomen dat niet alleen de Varsseveldse Vennebulten zich enorm goed leent voor een dergelijke activiteit, maar dat het daar op dat moment te organiseren paardensportevenement erg goed aansluit bij de doelstellingen van Kanjers voor Kanjers.

Een extra dimensie
"Met onze aanwezigheid, alsmede onze activiteiten geven wij tijdens het driedaagse evenement het aanwezige Kinderdorp een extra dimensie", zeggen woordvoerders van Kanjers voor Kanjers. "Misschien komt het omdat al onze inspanningen zijn gericht op al die kinderen uit de regio met een beperking, maar vaststaat dat wij hen de dag van hun leven bezorgen. Stichting Kanjers voor Kanjers heeft als doel het steunen van projecten ten behoeve van het welzijn van het kind, in het bijzonder op het gebied van sport en spel. Binnen dat raamwerk past een activiteit als op het Achterhoeks Hippisch Festijn perfect."

Dankzij het initiatief van KvK worden op zondag 30 september de activiteiten in het Kinderdorp uitgebreid en geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Ouders en verzorgers kunnen hun kind inschrijven voor één van de twee dagdelen die Kanjers voor Kanjers in het te organiseren dagprogramma heeft opgenomen.

Inschrijving via de website
Er wordt in ieder geval gezorgd voor diverse, voldoende activiteiten, waar kinderen met een beperking aan mee kunnen doen. Daarbij valt te denken aan activiteiten als hoefijzer schilderen, pony knuffelen en ponyrijden. Ook is er een aangepaste menwagen op het terrein aanwezig, waarop zelfs de kinderen die rolstoelgebonden zijn kunnen meerijden.

Naast deelname aan de te organiseren Kanjersactiviteiten kunnen door de kinderen met een beperking en hun begeleiders die dag op het terrein ook de Military en andere activiteiten van het Achterhoeks Hippisch Festijn worden bezocht. Toegang voor de deelnemer en één begeleider is gratis.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website van Kanjers voor Kanjers, waar het Kanjersfestijn staat vermeld onder het menu Activiteiten. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.


stichtingkanjersvoorkanjers.nl

Filmhuis Winterswijk: The Cakemaker

Een scène uit The Cakemaker. Foto: PR

WINTERSWIJK- Stichting Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 25 september The Cakemaker. De voorstellingen in servicetheater Skopein aan de Meddosestraat in Winterswijk beginnen om 18.30 en 21.00 uur. Reserveren is gewenst en kan - bij voorkeur - via www.skopein.nl of eventueel via tel. 0543-521515.

Thomas maakt als 'Kuchenmacher' in Berlijn koekjes en gebak. Héél lekker, vindt ook Oren, een Israëlische zakenman. Hij komt maandelijks voor zijn werk in de Duitse hoofdstad en snelt dan meteen naar Thomas' zaak. Ook voor andere zoetigheid, want Oren en Thomas krijgen al snel een relatie en wonen tijdens dat regelmatige bezoek samen.

Hun geluk wordt doorbroken als Oren opeens niet meer in de bakkerszaak komt. Als Thomas naar zijn vriend gaat informeren blijkt dfat hij in Israël is verongelukt. Hij komt er ook achter dat Oren in Israël een heel ander leven leidt: als getrouwde man en vader van een kind. Thomas vertrekt naar Jeruzalem om die puzzel op te lossen.

In de hoofdstad zoekt hij Orens weduwe op, die een kleine lunchroom heeft. Thomas zoekt troost bij de weduwe van zijn vriend, die onwetend is van haar mans geheime leven in Duitsland. De banketbakker biedt zijn hulp in de lunchroom aan. Hij begint als afwashulp, maar met zijn vakmanschap zorgt Thomas ervoor dat Anat haar klantenkring nog kan uitbreiden. Dat levert haar een conflict met haar omgeving op, omdat het gebak dat door Thomas' handen gaat niet meer koosjer is.

Om die tegenstelling gaat het in The Cakemaker, zowel Oren, Thomas als Anat staan in beide kampen tegelijk: seculier en religieus, Duits en Joods, homo- en heteroseksueel. Een klassiek melodrama, dat tegelijkertijd beschaafd, rustig en verfrissend wordt uitgevoerd.

Wie hierna een stuk Schwarzwalder Kirschtorte eet, denkt altijd aan deze film terug.

Pianotalent Alexandra Kaptein naar Koppelkerk

Alexandra Kaptein. Foto: PR

AALTEN - Zaterdagavond 22 september betreden een meester en zijn gezel het podium in de Koppelkerk in Bredevoort. Concertpianist en conservatoriumdocent Michail Markov (Moskou) en zijn veelbelovende student Alexandra Kaptein (Enschede) spelen stukken van onder andere Bach, Mozart en Tschaikovsky.

Alexandra Kaptein (Enschede, 1999) begon op vijfjarige leeftijd met pianolessen. Al op zesjarige leeftijd won zij haar eerste prijs in de pianocompetitie 'Jugend musiziert' in Duitsland. Dit was het begin van een lange reeks nationale en internationale pianocompetities in heel Europa.

Zo won zij de eerste prijs op het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland in 2008 in Rotterdam, werd zij derde bij de Internationale Bachcompetitie in Polen en won zij in 2017 de eerste prijs in de finale van Koffie bij de Piano in Den Bosch. In 2016 begon zij haar studie aan het ArtEz Conservatorium in Zwolle bij Professor Michail Markov.

De Russische pianist Michail Markov begon zijn pianostudie op zevenjarige leeftijd. Al na drie jaar speelde hij als solist met een orkest in de Concertzaal van het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. Later studeerde hij bij professor Victor Merzjanov aan het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. In 1975 behaalde hij de diploma's voor concertpianist, pianodocent en begeleider. Markov treedt als concertpianist op in binnen- en buitenland en is jurylid van verschillende nationale en internationale pianoconcoursen.

Zaterdag 22 september zullen meester en gezel om en om stukken spelen van Bach, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Pijper, Poulenc en Ravel. Het concert begint om 20.00 uur, de Koppelkerk is open vanaf 19.30 uur. De entree kost tien euro. Reserveren voor de avond kan via www.koppelkerk.nl of 0543-216 005.

Dansschool wordt huisartsenpraktijk

De artist impression van de praktijk. Foto: BouwKunst Winterswijk

WINTERSWIJK - De voormalige dansschool Meijler, aan de Korenstraat 9 in Winterswijk, krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw, waar menig Winterswijker de eerste danspasjes heeft geleerd, zal worden getransformeerd tot huisartsenpraktijk. Huisarts Sarah van Noort is blij dat zij haar praktijk op deze plek kan vestigen: ''Het is een pand met een geschiedenis, er zullen veel mensen zijn die fijne herinneringen aan deze locatie hebben.'' Haar praktijk is nu gevestigd aan de Wilhelminastraat, maar kampt daar met gebrek aan ruimte en parkeergelegenheid. ''In de nieuwe praktijk is er bijvoorbeeld ruimte voor huisarts ondersteunende disciplines en zal er parkeergelegenheid bij de praktijk gecreëerd kunnen worden. Het blijft een solopraktijk maar met meer ruimte'', zegt dokter Van Noort. De vergunning is verstrekt en de verbouwing van de voormalige dansschool tot huisartsenpraktijk zal de komende maanden in volle gang zijn. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Bussman onder toeziend oog van Juul Pierik en in samenwerking met Freriks Installatietechniek. ''Het is een drukke, spannende maar ook een ontzettend leuke tijd'', aldus de nieuwe eigenaresse van het pand. Aannemersbedrijf Bussman hoopt voor het eind van het jaar klaar te zijn, zodat de praktijk in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar in gebruik genomen kan worden.

De bouwers flankeren de nieuwe eigenaar van het pand. Foto: PR

Chelsea Hogeslag Gelders kampioen

Chelsea Hogeslag met Presley E the King. Foto: eigen foto. eigen foto

WINTERSWIJK - Chelsea Hogeslag van de Winterswijkse Ruiter & Ponyclub is met haar paard Presley E the King Gelders Kampioen geworden.

Op 9 september kwam zij aan de start bij de Gelderse Kampioenschappen samengestelde wedstrijd (SGW) in Gorssel. Chelsea deed met Presley mee in de klasse eventing B paarden. Zij behaalde 200 en 212 punten in de dressuur, sprong een foutloos springparcours en reed een eveneens foutloze cross met een gemiddeld stijlcijfer van 7,5. Deze score was goed voor de overwinning.
Ook diverse andere amazones van WR&PC presteerden uitstekend. Hieronder een week van veelbelovende uitslagen.

2 september
Anouk Siebelink reed met Cantodea in Laren Gld een Tripalon. Ze behaalden de zesde prijs met 196 punten in de dressuur, foutloos in het springen en de oefencross met twee storingen.

5 september
Chelsea Hogeslag kwam ook op de avondwedstrijd in Lichtenvoorde aan start met Presley E the King in de klasse M1 dressuur. Ze wonnen de tweede prijs met 194,5 punten in de M1/M2 (in handicap).
Tessa Delger ging met haar D pony Poppings Annabell op stap naar Lichtenvoorde. Zij streden in de klasse M2 om de prijzen en wonnen in de M1/M2 (in handicap) de eerste prijs met 194,5 en de tweede prijs met 202,5 punten. Ook kwam Tessa met haar D pony Odonkor S aan start. Zij reden in de klasse M1 naar de eerste prijs met 203 en de derde prijs met 185 punten.

6 september
Hilde van Eerden kwam met Gentle Touch/Heaven ook in Lichtenvoorde aan start in de klasse L1/L2 (in handicap). Zij wonnen tweemaal de derde prijs met 196.5 en 193 punten.

8 september
Tessa Delger was druk met haar D pony Poppings Annabell. Zij ging nog een keer naar Lichtenvoorde om daar te starten in de klasse M2. Zij wonnen de eerste prijs met 189,5 punten in de klasse M1/M2 (in handicap).
Maud Pasman kwam met haar E pony Hero's Jamai ook in Vragender aan start. Zij wonnen in de klasse L2 de tweede prijs met 192 en de derde prijs met 193 punten.
Shelby Groothuis nam haar D pony Dien mee naar Vragender. Zij kwamen uit in de klasse L1 en wonnen de eerste prijs met 196,5 punten.

9 september
Anouk Kempers ging met haar D pony Hoppenhof's Mambo op stap naar Zelhem om daar in de klasse B aan start te komen. Zij wonnen hier de tweemaal de tweede prijs met 192 en 195 punten.

Zwemtocht Swim to Fight Cancer in Stroombroek levert 130 mille op

Burgemeester Mark Boumans opende het evenement, samen met kartrekker Margot Verhagen. Foto: StadDoetinchem.nl

BRAAMT/DOETINCHEM - Het zwemfestijn ten behoeve van onderzoek naar kanker, Swim to Fight Cancer is zondagmiddag niet zoals aanvankelijk de bedoeling was in hartje Doetinchem in de Oude IJssel maar een paar kilometer verderop in recreatieplas Stroombroek in Braamt.

Niet dat die locatie minder is, integendeel. Een sfeervolle plek ingericht met, een podium, diverse stands en terrassen. Het is een drukte van belang en de blauwe kleur van de Swim to Fight-campagne is alom aanwezig. Net als de positieve vibes om er als deelnemers en publiek een mooi spektakel van te maken met een prachtig geldbedrag voor kankeronderzoek als resultaat.

De jeugd beet het spits af; 500 mater zwemmen in Stroombroek voor onderzoek naar kanker. Foto: Stad Doetinchem.nl
Het blauw van de campagne was alom aanwezig. Foto: StadDoetinchem.nl
Het zwemfestijn is begonnen. Foto: StadDoetinchem.nl
De voetbalsters van Foreholte verzorgden spontaan de warming-uo voor de jonge deelnemers. Foto: StadDoetinchem.nl
Na 500 meter komen de eersten uit het water; Later op de middag doken de volwassen deelnemers erin voor een afstand van twee kilometer. Foto: StadDoetinchem.nl

Een damesvoetbalploeg van Foreholte is in de Achterhoek op trainingskamp en biedt spontaan aan met de jeugdige deelnemers een warming-up te doen voor de zwemprestatie. 500 meter zwemmen zij even later in de plas waarvan de watertemperatuur rond de 20 graden ligt. Voordat de jeugd aan de pittige zwemtocht begon horen zij eerst het indrukwekkende verhaal van de twintigjarige Lisanne Spaander, die de deelnemers voorhoudt waarvoor die zo gaan zwemmen. De Harderwijkse onderging 287 behandelingen om de ziekte eronder te krijgen. In juni hoorde zij dat ze eindelijk 'schoon' is. In haar song Vechtersbaas bezingt zij op indrukwekkende wijze de keiharde strijd die zij daarvoor heeft moeten leveren. "Het is fantastisch dat jullie je zo inzetten en geld genereren voor onderzoek. Het geeft mij, en met mij vele andere patiënten, hoop."

Bedrag
Aan het eind van de middag wordt duidelijk dat het evenement 130.000 euro oplevert voor het goede doel. Direct na de Swim wordt bekendgemaakt dat de teller op 128.739 euro staat. "Dat is waanzinnig!", zegt Verhagen. "Supertrots zijn we, dat we dat met z'n allen hebben bereikt. En het is nog niet alles, want er komt nog wel wat bij vanuit bijvoorbeeld de merchandise. Het rekeningnummer op staat nog tot eind september open, dus mensen kunnen nog doneren. Ik weet zeker dat we de 130.000 euro gaan aantikken."

De organisatie met vele vrijwilligers besluit de dag op de IJsselkade in Doetinchem. Daar ziet het ook 'blauw' van de Swim to Fight Cancer-mensen. "Dit is een grote dag van saamhorigheid en verbondenheid", jubelt de zojuist arriverende Verhagen. "Wat ik nu zeg klinkt misschien wat zweverig, maar ik zeg het toch: Als je de energie van al die mensen die vandaag bij elkaar waren voor dat ene doel, in één potje zou kunnen stoppen, zou de wereld er heel anders uitzien."

ONK Boerengolf staat open voor nieuwe teams

Boerengolfers in actie. Foto: PR

LIEVELDE - Het enthousiasme dat mensen vaak voor sport krijgen bij een groot sporttoernooi, zal volgens de organisatoren ook worden losgemaakt bij het Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf. Het kampioenschap op de greens van Kaasboerderij Weenink biedt ook voor geheel nieuwe teams een deelnamemogelijkheid aan het toernooi. Zij kunnen zich vanaf nu opgeven en tot aan het toernooi op 6 en 7 oktober gratis trainen met ervaren teams. Elke zondagmorgen wordt er op de kaasboerderij van de familie Weenink in Lievelde fanatiek getraind.

Vijftien jaar geleden is Boerengolf ontstaan uit frustratie. "Zonder golfvaardigheidsbewijs, een dikke portemonnee kom je de baan niet op. Een nieuwe sport werd geboren met onder meer een grotere bal om die in de weilanden te kunnen terugvinden", verhaalt bedenker Peter Weenink. "De sport geeft veel plezier. We willen er op 6 en 7 oktober een leuk evenement van maken en daarbij de trots laten zien, dat Boerengolf hier in de Achterhoek bedacht is. We nodigen mensen uit mee te strijden om 'De gouden Klomp'."
Een baan heeft tien holes die uitgezet zijn in de weilanden rond de boerderij. De bedoeling van golf is om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de holes te putten. Dit zijn emmers in de grond. Ze zijn met vlaggen gemarkeerd. Natuurlijke elementen als een houtsingel, koeien in de wei en ook landbouwwerktuigen zijn hindernissen in het landschap. Hier komt het aan op behendigheid en slimheid om de wedstrijd Boerengolf te winnen. Het materiaal bestaat uit een club, het bekende klompje aan een houten steel en een fel gekleurde leren Boerengolfbal die een grootte heeft van ongeveer een handbal. Boerengolf speel je in teamverband. Een team bestaat uit minimaal drie personen. Om beurten wordt geslagen. Welk team het minst aantal slagen nodig heeft, is winnaar. Teams die mee willen doen met het kampioenschap kunnen zich opgeven via de website www.boerengolf.nl. Eventueel kan er vanuit de teams zelf ook individueel worden gespeeld om het kampioenschap. Er zijn op de website boerengolf.nl wildcards te verkrijgen.

Boerengolfers in actie. Foto: PR

Monsterscore Hickory op weg naar titel

Ruben Brosky aan slag. Foto: Maxime Brosky

WINTERSWIJK - Een monsterscore, afgelopen zondag, voor de honkballers van Hickory 1. De Winterswijkers speelden thuis tegen de Caps en stuurden de Hoogeveners met een nederlaag van maar liefst 26-2 naar huis. In de thuiswedstrijd tegen de nummer twee Blue Hawks kan Hickory nu het kampioenschap in de 4e klasse behalen.

Vanaf het begin van de wedstrijd tegen de Caps werden er volop punten gescoord. Werper Ruben Brosky kreeg in de eerste inning slechts één run tegen, en in de gelijkmakende slagbeurt pakte Hickory meteen een ruime voorsprong door zes runs te scoren. Verdedigend liet Hickory enkele mooie acties zien waardoor de Caps in de rest van de wedstrijd nog maar één run wisten te scoren. Aanvallend wist de volledige line-up een honkslag te slaan. De Caps hadden geen weerwoord tegen deze puntenmachine van Hickory. Na twee uur stond 26-2 als einduitslag op het scorebord.
De kampioenswedstrijd start om 13:30 uur op sportpark Huitinkveld aan de Betaafseweg.

25 / 30

Tweede 'Reünie in de Harmonie' met Crescendo en KalibeR

KalibeR. Foto: PR

WINTERSWIJK/RATUM – Op zaterdag 27 oktober kan er voor de tweede keer als vanouds uitgegaan worden bij De Harmonie aan de Groenloseweg. De fanfare van Crescendo uit Ratum zorgt dan samen met de band KalibeR voor de beste pophits en voldoende jeugdsentiment tijdens 'Reunie in de Harmonie'.

"We gaan weer voor een luchtig popconcert zorgen en daarmee het verleden, van fantastisch stappen bij de Harmonie, voor de tweede keer herbeleven", vertelt voorzitter Anita Huls van Crescendo. "In onze jonge jaren was de Harmonie altijd bomvol, eerst op de zondag en later op de zaterdagavond. Gezellig stappen en dansen met een top 40-band, de klassieke roze bonnetjes en het letterlijk naar buiten worden 'geveegd' op het einde, om dan af te sluiten bij 't Hoekhuis. Ik weet dat dit voor veel mensen vertrouwd klinkt." Vorig jaar november speelde het 45 koppig orkest voor de 1e keer samen met Kaliber en zangeres Meike Ubbink en werd 'Reünie in de Harmonie' een succes. Een geweldige ouderwetse gezellige avond met allemaal "oude bekende gezichten" . Maar ook andere jongeren kwamen later voor een gezellige avond uit.

Voor Crescendo en Harmonie-eigenaar Van Lochem een reden om voor een tweede editie te gaan. Dit jaar zal zangeres Muriël te Loo optreden. De fanfare van Crescendo speelt van 20.30 tot 21.45 uur en heeft een breed repertoire, vertelt Huls: "Amy Whinehouse, Blöf en Queen, mensen kunnen veel luchtige en bekende popnummers van ons verwachten."

Bekende band KalibeR
Vanaf 22.00 uur is het op de zaterdagavond tijd voor KalibeR. Deze band was vroeger, toen wekelijks uitgaan bij De Harmonie nog een gewoonte was, beter bekend als Excaliber. De band is inmiddels erg populair en treedt wekelijks op. In de maand september dit jaar hebben zij 23 van de 30 dagen optredens. De bandleden kijken er weer naar uit om na een jaar weer in de Harmonie te mogen optreden. "Dat het dit jaar weer de band KalibeR moest zijn stond buiten kijf na de geweldige samenwerking van vorig jaar. Het mooie is ook dat ze geen vaste setlist hebben en inspelen op de wensen van het publiek. Regelmatig pakken ze er ook blaasinstrumenten bij, wat de sfeer van leuke pophits alleen maar ten goede komt. Verder kiezen we er bewust voor om de avond te beginnen met ons eigen Crescendo. Zo heeft een jonger publiek de kans om alsnog later op de avond aan te schuiven en vanaf tien uur tot na middernacht te genieten van een toffe band."

Kaartverkoop
Toegangskaarten voor 'Reünie in de Harmonie' zijn verkrijgbaar bij fietsspeciaalzaak Oonk aan de Misterstraat 47, bij Wiggers Keukens aan de Gasthuisstraat 35 of via de leden van Crescendo. Of door een e-mail te sturen naar crescendo.penningmeester@gmail.com. Op de avond zelf zijn er aan de deur ook kaarten verkrijgbaar. Per toegangskaart betaalt men tien euro, inclusief gebruik van de garderobe. De zaal opent om 20.00 uur, waarna de fanfare van Crescendo om 20.30 uur begint. Vanaf 22.00 uur is het podium voor KalibeR.

AED-Netwerk Hart4Winterswijk nadert voltooiing

In de groene 'buurten' is een AED gerealiseerd, in de oranje buurten nog niet. Foto: PR

WINTERSWIJK - Bij de oprichting van de Stichting Hart4Winterswijk waren er maar acht AED's in de bebouwde kom aanwezig. In ruim een jaar tijd is het aantal AED's in de bebouwde kom van Winterswijk van acht naar 47 AED's gestegen. Johan G. Esendam, voorzitter van de Stichting Hart4Winterswijk: "Dankzij sponsoring door bedrijven, maar vooral door spontane inzamelingsacties in woonbuurten hebben we dit aantal van 47 AED's kunnen bereiken." Op het kaartje zijn de buurten met gerealiseerde AED's groen en de buurten waar een AED nog gewenst is, oranje.

Esendam verder: "De inzamelingsacties voor een eigen buurt-AED zijn een mooi voorbeeld van Wenters naoberschap. Ons stappenplan voor de inzamelingsacties is diverse keren door bewoners als onze ambassadeurs aangepast. Op basis van dat geoptimaliseerde stappenplan zijn mensen in hun buurt als ambassadeur huis aan huis langs de deuren geweest om geld in te zamelen voor een eigen buurt-AED. De AED's zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor iedereen beschikbaar. Ons motto 'Wonen vlakbij een AED, een veilig idee!' is voor deze buurten gerealiseerd".

Schoolvoorbeeld
In ruim twintig buurten zijn in de afgelopen periode succesvolle inzamelingsactie voor een eigen buurt-AED gehouden. Zoals in De Lelie waar Will de Graaff woont. Aan zijn woning hangt inmiddels de AED voor De Lelie. Will de Graaff vertelt: "Een week voordat de actie van start ging, hebben we beachvlaggen in de buurt geplaatst om de actie aan te kondigen. We zijn vervolgens met tien ambassadeurs straat voor straat, huis aan huis langs geweest om geld in te zamelen voor onze eigen buurt-AED. Via de actiebrief en het donatieformulier konden mensen op drie verschillende manieren kiezen voor een donatie. Mensen hebben spontaan en gul gedoneerd. Het belang van een AED op loopafstand in de buurt werd breed onderstreept. Mensen kennen altijd wel iemand in hun omgeving met hartproblemen. Het is van levensbelang dat, als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, het slachtoffer binnen zes minuten gereanimeerd wordt. Door de gulle bijdragen kon Hart4Winterswijk de AED aanschaffen en aan mijn woning installeren, 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar voor de gehele buurt, voor iedereen. Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, Wenters naoberschap!"

Nog zes buurten te gaan.
Johan Esendam van Hart4Winterswijk: "In zes buurten hangt er nog geen AED. Daar zijn wij nog op zoek naar mensen, die als onze ambassadeur geld willen inzamelen voor een AED in hun eigen buurt. Die buurten zijn: Het Kreil, Hoge Wieber Noord, Hoge Wieber Zuid, Hakkelerkamp, Helderkamp en het Windmolenveld. Mensen die in deze buurten wonen, en mee willen helpen, kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 06 12 06 04 01 of via een mailtje naar info@hart4winterswijk.nl. Begin oktober nemen wij dan contact met hen op, voor een keukentafelgesprek om op basis van het stappenplan, samen met hen de inzamelingsactie voor te bereiden. Wij hopen dat aan het eind van dit jaar in deze zes buurten ook een AED zal hangen, waarmee Winterswijk als eerste gemeente in de regio 100% HARTveilig zal zijn!"


www.hart4winterswijk.nl

Column

Tot ziens uiltje

Van Leiden verhuisde ik naar Gouda. Toen naar Utrecht, Wageningen en tenslotte naar Vorden. Nog een paar verhuizingen in dezelfde lijn verder en ik zat diep in Polen. Maar werk en relatie zorgden er deze zomer voor dat ik ineens terug was in de stad waar ik als vierjarig ventje knikkerde met mijn buurvriendjes. Ik verhuisde tegen de stroom in. In Vorden schijnt meer dan een derde afkomstig te zijn uit de Randstad, wist mijn favoriete kapster te vertellen. Ze zijn weggevlucht van de krioelende drukte. In Vorden is nog ruimte en natuur. Het gekrioel wordt hier niet door de mensen, maar door de insecten in het bos en de vogels veroorzaakt.

Officieel heb ik Vorden nooit 'buurt gemaakt', omdat ik verwachtte dat ik er niet lang zou blijven wonen. Maar vanuit mijn huisje in de Goudse binnenstad word ik getroffen door enige melancholie. Is het omdat dit de laatste blog is die ik schrijf voor Achterhoek Nieuws, waar ik met veel plezier voor heb geschreven? Of misschien heb ik stiekem toch meer geworteld in Vorden dan ik dacht?

Ik denk dat ik meer buurt heb gemaakt dat ik denk. Omdat het allemaal wat minder gehaast is, lijkt er meer tijd te zijn voor een praatje, even een bakje koffie, of gelanterfant voor de supermarkt. Voor contact hoef je echt niet mee te doen met schuurfeesten en er een 'poar neem'n'. Je ontkomt er echt niet aan dat je in korte tijd bijna alle mensen uit het dorp kent.

Over de lintvormige weides om Gouda kun je tientallen kilometers ver kijken. Maar helaas lukt het mij niet meer om mijn vertrouwde oude dikke eiken te zien waartussen een kar met ondeugende pony's over de zandweg raast. Ik zie niet meer de sterren omdat het hier te licht is. En als het dan 's avonds stil is geworden in de binnenstad heb ik moeite om in slaap te vallen zonder het vertrouwde geluid van de steenuiltjes.

Ik sprak in Lochem een Rotterdammert aan die zei dat ze Rotjeknor was ontvlucht, en daar 'nooit meer wonen zou kennen'. Ik zit gelukkig niet in Rotjeknor maar in Gouda, midden in het Groene Hart. De Reeuwijkse Plassen, de vaarten en het veen, en niet te vergeten, de snel bereikbare kust, het barst van nieuw te ontdekken natuur. Maar toch heb ik soms ineens een aanval van heimwee.

Gelukkig is Nederland in een dag van boven naar beneden en van links naar rechts te doorkruisen. En is niks echt ver weg. Ik ga dit weekend naar Deventer, om weer eens wat 'Oooo's' en 'Aaaa's' te horen. En wie weet verhuis ik wel weer eens terug over de IJssel, net als al die andere Randstedelingen. Dan hoop ik nogmaals in die twee achterdochtige amberkleurige ogen van het steenuiltje te mogen kijken, terwijl ze hoog in de notenboom de wacht houdt voor haar uilenkast.

Hielke Alsemgeest

De kunst van het goed ouder worden

ACHTERHOEK - Goed ouder worden, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? Welke vragen kom je daarbij tegen? Hoe vind je jouw antwoorden op die vragen? Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek start op 15 oktober de filosofiegroep met de naam 'Oud = In'. Wie zin heeft om hieraan deel te nemen, kan zich aanmelden bij Boogie Woogie cultuurcentrum in Winterswijk.

Bij 'Oud = In' draait het vooral om het gesprek en de gemeenschappelijke zoektocht naar 'de kunst van het goed ouder worden'. Uitgangspunt is de eigen ervaring vanuit het dagelijks leven. Ouder worden, wat betekent dat eigenlijk? Je stelt jezelf vragen en je kunt ook aan elkaar vragen stellen. Als leidraad wordt bij de bijeenkomsten het toegankelijk geschreven boekje 'Een kleine filosofie van het ouder worden' van hoogleraar filosofie Wilhelm Schmid gehanteerd. Schmid is levenskunstfilosoof en bespreekt in zijn werk alle aspecten van het ouder worden.

De filosofiegroep komt zes keer bij elkaar en zal worden geleid door twee ervaren gespreksleiders, Mieke Mink en Marian Lamboo. De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagochtend van 10.00 tot 11.45 uur bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk. De data zijn 15 en 29 oktober, 5, 12, en 26 november en 3 december 2018. Deelname aan 'Oud = In' is gratis. Aanmelden kan tot 6 oktober door een e-mail te sturen naar marianne@boogiewoogie.nl onder vermelding van Oud = In.

Proef Lichtenvoorde kiest voor andere aanpak

LICHTENVOORDE - Op zondag 7 oktober is het weer tijd voor Proef Lichtenvoorde. Hier kan men een hele dag 'proeven' van alles wat de ondernemer uit Lichtenvoorde en omstreken te bieden heeft. Om de bezoeker opnieuw te verrassen heeft de organisatie dit jaar voor een verfrissende aanpak gekozen.

Elke straat kiest namelijk haar eigen thema en de winkeliers zoeken hier zelf ook passende vermakelijkheden bij. Hierdoor bieden de ondernemers samen een divers en vermakelijk programma, geschikt voor alle leeftijden. Net als elk jaar staat er een modeshow op de Markt. Alle modewinkels presenteren de nieuwste najaarstrends en laten zien hoe de kleding kan worden gecombineerd. Dit jaar is er niet alleen 'fashion' op de catwalk, maar ook 'food' komt aan bod. Een verrassende show van de meest kleurrijke en smaakvolle ondernemers uit Lichtenvoorde.
Wie aan 'proeven' denkt, denkt natuurlijk aan eten en drinken. Dat is ook wat de winkeliers van Varkensmarkt en de 'Rapenburgse Bier Strasse' hebben gedacht. In deze straten kan men genieten van allerlei gerechten en drankjes. Op de Varkensmarkt worden diverse ambachtelijke producten bereid, die men, zittend aan lange tafels, kan proeven, onder de klanken van live muziek. De Rapenburgse Bier Strasse gaat, zoals de naam al doet vermoeden, met alle winkeliers op Tirolertoer. De gasten kunnen er proeven, maar ook boomstamzagen of spijker slaan.

Andere straten, zoals de Nieuwmarkt en Korte Rapenburgsestraat, spelen juist meer in op theater en kindervermaak. Hierdoor is Proef Lichtenvoorde een evenement voor het hele gezin.

Na het succes van afgelopen jaar is er ook dit jaar weer gekozen voor het 'Meer voor Mannenplein'. Wederom met een dampende grillmaster-wedstrijd, een speciaalbierbar, een barbershop en een gezellig terras met muziek. Nieuw dit jaar is het 'Baardtreffen'. Dat is een wedstrijd waarbij de man met de mooiste baard of snor de hoofdprijs van 150 euro wint. Aanmelden is noodzakelijk: info@beautybyclaudy.nl

Proef Lichtenvoorde vind plaats op zondag 7 oktober in het winkelcentrum. De entree is gratis.

Facebook: Proef Lichtenvoorde
proef@lichtenvoorde.nl

29 / 30

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274.

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop tel: 06-31664693.

RUURLO: Abstract Schilderen, iedereen kan het leren ook zonder schilderservaring. Beproefd lesprogramma, direct resultaat. Start dinsdag 25 september, 10.00 uur. Alle info: www.hugopos.nl.