Dinxpers Nieuws

14 november 2017

Dinxpers Nieuws 14 november 2017


500 jaar DZSV-lidmaatschap gehuldigd

Foto: Wim Nieuwboer

DINXPERLO - Tijdens de ledenvergadering van DZSV op vrijdag 10 november werden de aanwezige jubilarissen gehuldigd. Opgeteld gaat het om maar liefst 500 jaar lidmaatschap van DZSV. Voorzitter Ed Naves sprak ze op passende wijze toe. De bloemen en het bijbehorend jubileumspeldje werden overhandigd, waarna de foto's gemaakt konden worden. De jubilarissen zijn, van links naar rechts, staand: Rinske te Grotenhuis, Betty Grootnibbelink-Lammers en Han Nijman, allen 25 jaar lid. Dan Rudi ter Horst, Hans Martijn Ostendorp, Rudi (Abe) Legters, Martien Lammers en Roel Wesseling, allemaal veertig jaar lid. Geheel rechts Tom Lieftink, 25 jaar lid. Zittend Wim Hengeveld, Willy Somsen, Freek Diersen en Theo Wisman, allemaal vijftig jaar lid van de club.

Zeven weken na orkaan Irma

DINXPERLO - Sint Maarten is zeven weken geleden getroffen door orkaan Irma. Met windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur is het eiland, waar geboren Dinxperloër Peter Prinsen nu woont en werkt, van een paradijselijke plek veranderd in een chaotische bende. De infrastructuur ligt voor negentig procent aan diggelen en mensen proberen, ruim een maand na de orkaan weer vorm te geven aan hun dagelijks leven. Eerder riep Peters familie via Dinxpers Nieuws op om te doneren, om Peter en zijn vrouw Eline te 'helpen met helpen'.

Peter Prinsen mailde de redactie met het verzoek om onderstaand verhaal op te nemen in Dinxpers Nieuws.

"Mijn naam is Peter Prinsen en geboren en getogen in Dinxperlo. In 2011 ben ik naar St. Maarten verhuisd om als fysiotherapeut en manueel therapeut te gaan werken in een eerstelijnspraktijk. Dat ik een orkaan van de buitencategorie zou kunnen meemaken, daar heb ik, zolang ik hier op St. Maarten woon, nooit bij stilgestaan. Veel van mijn patiënten spraken over orkaan Luis in 1995. Dat was de laatste orkaan der orkanen op St. Maarten.

Een patiënt vertelde mij eens dat hij destijds met een hond in z'n armen geklemd uren in een badkuip had gelegen, verscholen onder een matras. Mensen vertelden mij diverse soortgelijke verhalen in de voorbije jaren, vaak eindigend met de woorden: "Maar als je het niet hebt meegemaakt, kun je je er eigenlijk geen voorstelling van maken wat de impact van zo'n orkaan is". Daar heeft orkaan Irma op woensdag 6 september 2017 dus verandering in gebracht.Maar laat ik bij het begin beginnen, want zo'n orkaan komt niet zomaar uit de luchtvallen. Zoals bij een, zogenaamd 'belangrijke', voetbalwedstrijd uitgebreid aan voorbeschouwingen gedaan wordt, werd orkaan Irma al ruim een week voor haar verwoestende feestje in de gaten gehouden. De bevolking van St. Maarten werd via diverse (sociale)media continu op de hoogte gehouden over de status van orkaan Irma. Zoals Nederland de seizoenen kent, kent het Caribisch gebied het orkaanseizoen, startend rond juli en eindigend per november. Men raakt hier dus niet meteen in paniek van allerlei berichtgevingen over mogelijke tropische stormen of orkanen, maar toen duidelijker werd dat deze orkaan haar zinnen op St. Maarten had gezet en in kracht toenam, werden we hier geadviseerd ons voor te bereiden op het ergste, maar hoe bereid je je voor op het ergste als niet-ervaringsdeskundige?
Laat ik beginnen met het woord luisteren, luisteren naar de adviezen van mensen die eerder een orkaan hebben meegemaakt. Er werd mij geadviseerd een plek in huis op te zoeken die als 'het veiligst' bestempeld zou kunnen worden. Dus als een soort van Sherlock Homes ben ik samen met Eline, mijn vriendin, door het huis gaan struinen opzoek naar de geschiktste 'orkaanbestendige' locatie." Lees verder op pagina 9

Opnieuw open kerk op oudejaarsdag

DINXPERLO - In 2016 is op oudejaarsdag voor het eerst de 'open kerk' gehouden in en om het Kerkelijk Centrum. Vanwege de overweldigende belangstelling en de positieve reacties gaat de open kerk op herhaling, en wel op zondagmiddag 31 december. De middag begint om 13.30 en duurt tot 17.00 uur. Aansluitend wordt om 17.00 uur in de Dorpskerk de oudejaarsavondviering gehouden.

Het motto voor deze middag is elkaar te ontmoeten, dit onder het genot van een kopje koffie/thee, een glas fris of glühwein en een oliebol. Bezoekers kunnen luisteren naar zang/muziek, er is een foto-expositie en een speciaal ingericht stiltecentrum. Ook zijn er activiteiten voor de jeugd.
De opbrengst van de koffie, oliebollen enzovoorts gaat naar het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF). Bekend is dat Wim en Annie Derksen zich als puppypleeggezin inzetten voor dit fonds. Zij zullen er zeker bij zijn deze middag.
Binnenkort in deze krant meer over de open kerk.

Algemene ledenvergadering sv Dinxperlo

DINXPERLO - Op vrijdag 24 november vindt de algemene ledenvergadering van sv Dinxperlo plaats in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur. Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van sv Dinxperlo. Voorafgaand houdt ook de supportersvereniging haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang 19.15 uur in het clubhuis.

Concert gaat niet door

DINXPERLO - Door omstandigheden gaat het concert van The Heimatdämisch op 18 november bij Old Dutch niet door. Mensen die een kaart hebben gekocht kunnen het bedrag weer terug krijgen door de kaart in te leveren in het café van Old Dutch.

Bernhard ten Brinke fabrieksrijder

De Toyota Hilux waarmee Bernhard ten Brinke 'Le Dakar' gaat rijden. Foto: BTB-Racing

Bernhard ten Brinke gaat als fabrieksrijder ´le Dakar´ rijden. Dat betekent dat hij alle steun van Toyota krijgt bij de voorbereiding en tijdens de rally.

Les over het gebruik van smartphones in het verkeer

De les werd zowel op De Wegwijzer Dinxperlo als de St Jozefschool Aa;ten gegeven. Foto: PR

AALTEN - De kinderen van de bovenbouw van de St Jozefschool in Aalten en de Wegwijzer in Dinxperlo hebben dinsdag 7 november van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een verkeersvoorlichting gehad over de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer; het motto van de les was 'Aandacht op de weg'. Het gebruik van de smartphone op de fiets leidt tot een 40 procent grotere kans op een verkeersongeval. Volgens inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid speelt smartphonegebruik een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Genoeg reden voor VVN om samen met de leerlingen hier aandacht aan te geven.

Afspraken maken
Tijdens de les is samen met de leerlingen gekeken naar de gevaren die ontstaan door het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Ze konden zien, leren en ervaren wat afleiding met je doet. Het resultaat: leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer.
De leerlingen hebben in groepjes oplossingen bedacht en afspraken gemaakt om afleiding op de fiets te voorkomen. De belangrijkste afspraken zijn klassikaal geselecteerd en op een Safetydeal geschreven. Deze hebben de kinderen ondertekend en in de klas opgehangen. Alle leerlingen ontvingen ook een persoonlijke afsprakenkaart waarop ze een afspraak met zichzelf hebben geschreven over hun mobielgebruik op de fiets. Deze afsprakenkaart nemen ze mee naar huis om met hun ouders/verzorgers te bespreken.

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. VVN streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat.
Op de fiets? Even niets… is onderdeel van het programma Klap 'm dicht! van Team Alert en Veilig Verkeer Nederland, uitgevoerd in diverse gemeenten in Overijssel en Gelderland, in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland.

Veertien procent van fietsen basisschooljeugd afgekeurd

DINXPERLO - Veilig Verkeer Nederland afdeling Aalten/Dinxperlo heeft fietskeuringen uitgevoerd op de basisscholen in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek. Helaas moesten de keurmeesters veertien procent van alle fietsen afkeuren. Dat betekent dat deze fietsen niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen van een fiets.

In 2006 bedroeg het aantal afgekeurde fietsen voor het eerst minder dan 20%, in 2011 passeerden we de 10%-grens. In 2012 tot en met 2015 lagen de resultaten vrij stabiel rond de 8 á 9 procent. Vorig jaar viel het keuringsresultaat tegen; 14% van de fietsen moest om de een of andere reden worden afgekeurd. Ook in 2017 is 14% afgekeurd. VVN vindt dat dit percentage eigenlijk veel lager moet zijn. Het gaat immers om de veiligheid van de kinderen.
De plaatselijke afdeling meldt: "We hebben kunnen vaststellen dat bij de afgekeurde fietsen veelal de verlichting niet in orde was. Bij het ontbreken van de verlichting was vaak sprake van lege batterijen. Bij de meeste afgekeurde fietsen was ook de reflectie niet in orde omdat de banden niet voorzien waren van een reflectiestrip en, als die ontbrak, er slechts één of helemaal geen reflectieplaatje in de wielen zat. En voorschrift is dat een fietswiel dan tenminste twee reflectieplaatjes moet hebben."
Op basisschool De Borckeshof in Breedenbroek was het resultaat het best: daar werd vier procent van de fietsen afgekeurd.

Lezing bij PCOB

DINXPERLO - 'Humor en ernst in de trouwzaal' is de titel van de lezing die Diny Zimmer uit Ermelo op dinsdag 21 november verzorgt voor de PCOB Dinxperlo. De bijeenkomst begint om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum in Dinxperlo. Diny Zimmer heeft ruime ervaring rond de sluiting van huwelijken. Zelf schrijft ze daarover het volgende: "Ik ben ex-ambtenaar burgerlijke stand en ik mag u vertellen over belevenissen in de trouwzaal, waarin ik 900 huwelijken mocht voltrekken. Daarmee heb ik van alles beleefd en daarover vertel ik en zing ik."

Veertien procent van fietsen basisschooljeugd afgekeurd

DINXPERLO - Veilig Verkeer Nederland afdeling Aalten/Dinxperlo heeft fietskeuringen uitgevoerd op de basisscholen in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek. Helaas moesten de keurmeesters veertien procent van alle fietsen afkeuren. Dat betekent dat deze fietsen niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen van een fiets.

In 2006 bedroeg het aantal afgekeurde fietsen voor het eerst minder dan 20%, in 2011 passeerden we de 10%-grens. In 2012 tot en met 2015 lagen de resultaten vrij stabiel rond de 8 á 9 procent. Vorig jaar viel het keuringsresultaat tegen; 14% van de fietsen moest om de een of andere reden worden afgekeurd. Ook in 2017 is 14% afgekeurd. VVN vindt dat dit percentage eigenlijk veel lager moet zijn. Het gaat immers om de veiligheid van de kinderen.
De plaatselijke afdeling meldt: "We hebben kunnen vaststellen dat bij de afgekeurde fietsen veelal de verlichting niet in orde was. Bij het ontbreken van de verlichting was vaak sprake van lege batterijen. Bij de meeste afgekeurde fietsen was ook de reflectie niet in orde omdat de banden niet voorzien waren van een reflectiestrip en, als die ontbrak, er slechts één of helemaal geen reflectieplaatje in de wielen zat. En voorschrift is dat een fietswiel dan tenminste twee reflectieplaatjes moet hebben."
Op basisschool De Borckeshof in Breedenbroek was het resultaat het best: daar werd vier procent van de fietsen afgekeurd.

Column

Samen

In de Achterhoek is een groep (aan het ontstaan) die zich sterk maakt om in dit deel van Nederland de gezamenlijke belangen zo ver te bundelen dat men als één geheel naar buiten optreedt. Er zijn altijd en overal onderwerpen bij overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers die elkaar overlappen. Die wil men nu voor o.a. zorg, woningbouw, scholen, gemeenten, bedrijven en toerisme samen aanpakken. Het idee er achter is dat je krachtiger kunt optreden, meer gebruik kunt maken van elkaars mogelijkheden en daardoor uiteindelijk per gemeente ook nog eens goedkoper uit kunt zijn.

In een democratie wekken nieuwe ideeën meestal ook argwaan op. Een deel van de mensheid is bang het oude vertrouwde te verliezen en denkt voor zichzelf terecht te komen in een onzekere situatie. Als bestuurder voel je je verantwoordelijk voor jouw takenpakket in jouw gemeente. En dan komt er iemand van buitenaf die jouw spiegelgladde visvijver verandert in een golfslagbad.

Zo reageren enkele gemeentelijke raadsleden op een voorstel van een paar andere burgemeesters in deze regio. En als je de commentaren leest van deze raadsleden van 0543 zie ik alleen maar overeenkomsten met wat er in onze toenmalige gemeente Dinxperlo speelde in 2003 / 2004. We wilden toen zelfstandig blijven, dachten onze eigen boontjes wel te kunnen doppen. Konden we ook. Maar ja, anderen dachten daar anders over.

"Er zijn positieve resultaten behaald", "Je moet elkaar wat gunnen", "We moeten een krachtig geluid laten horen tegen deze figuren" en vooral "Het lokale bestuur moet je bij de lokale burgers houden". Allemaal kreten die zo'n 13 à 14 jaar geleden ook op die situatie van toepassing waren. De uitslag kennen we. Ook toen dachten buitenstaanders daar anders over. Zonder met onze wensen rekening te houden besliste men anders. Met één pennenstreek, die ergens ver weg werd gezet, vond men dat de democratie had gezegevierd.

L'histoire se repète…..

Hol ow goed!
H. Eurneman

Lezing 'Humor en ernst in de trouwzaal' bij PCOB

Lezing bij PCOB

DINXPERLO - 'Humor en ernst in de trouwzaal' is de titel van de lezing die Diny Zimmer uit Ermelo op dinsdag 21 november verzorgt voor de PCOB Dinxperlo. De bijeenkomst begint om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum in Dinxperlo. Diny Zimmer heeft ruime ervaring rond de sluiting van huwelijken. Zelf schrijft ze daarover het volgende: "Ik ben ex-ambtenaar burgerlijke stand en ik mag u vertellen over belevenissen in de trouwzaal, waarin ik 900 huwelijken mocht voltrekken. In de loop der tijd heb ik zo'n beetje alle beroepen voor me gehad, van dominee tot wc-juffrouw en wat daartussen zit. Daarmee heb ik van alles beleefd en heb daar gedichtjes, liedjes en mopjes over geschreven, die ik dan in die trouwzaal ten gehore bracht."

Diabetescollecte

DINXPERLO - De Diabetescollecte heeft dit jaar 2889,48 euro opgebracht. Alle collectanten worden door de organisatie heel hartelijk bedankt voor de inzet. Met de opbrengst van de collecte werkt het Diabetes Fonds aan betere behandelingen en genezing van diabetes.


Inloophuis Dinxperlo viert vijftienjarig bestaan

Koffie, thee, een praatje of een spelletje: het kan allemaal in het Inloophuis. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Op 12 november bestaat het Inloophuis 15 jaar. Het Inloophuis is een succesvol initiatief van de Protestante Kerk dat door alle kerkgenootschappen in Dinxperlo ondersteund wordt. Elke dinsdagmorgen van half 10 tot half 12 kunnen inwoners van Dinxperlo, Suderwick en de omliggende kernen met elkaar een paar gezellige uurtjes doorbrengen onder het genot van een kopje koffie of thee. Berthold van den Bor, vrijwilliger van het eerst uur en lid van de werkgroep, vertelt waarom het Inloophuis zo belangrijk is.

Door Iris Jansen

Van den Bor: "Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor jong en oud. De praktijk wijst uit dat het vooral de ouderen zijn die er goed gebruik van maken. Onze thuishaven is het Kerkelijk Centrum naast de Dorpskerk; een centrale plek met goede parkeergelegenheid. Vooral nu het Kerkelijk Centrum zo mooi is opgeknapt, is het hier extra gezellig. Alle voorzieningen zijn aanwezig en er is ruimschoots plaats om in deze mooie ruimte veel mensen te kunnen ontvangen. Met een vaste werkgroep en 40 vrijwilligers, kunnen we ruimschoots het Inloophuis runnen. Zo is er een bakgroep die elke week voor wat lekkers bij de thee en koffie zorgt en hebben we chauffeurs die desgewenst mensen kunnen halen en brengen. En natuurlijk wordt er goed gebruik gemaakt van de Electrocar; niemand hoeft dus eenzaam thuis te blijven zitten. Na afloop kunnen de mensen een vrije gift geven voor de koffie of thee. Verder zijn er geen kosten aan verbonden. Eenmaal per twee weken komen er enkele bezoekers vanuit Estinea met een begeleider, en ook zij hebben het hier reuze naar hun zin."

Van den Bor vertelt dat nieuwe bezoekers extra aandacht krijgen wanneer zij voor het eerst komen. "Niet iedereen maakt makkelijk contact, dus wij hebben vanuit de werkgroep vrijwilligers die speciaal aandacht besteden aan de 'nieuwelingen'. We laten hier geen mensen in hun eentje zitten en proberen ze snel op hun gemak te stellen en desgewenst aan spelletjes mee te laten doen. Hier wordt nogal fanatiek rummikub gespeeld, maar ook andere spelletjes zoals sjoelen en kaarten zijn hier in trek. Maar niets moet hier; er gezellig bij zitten of een praatje maken is ook prima. Het belangrijkste is dat mensen het hier prettig vinden en uit hun isolement komen, maar ook in ieder geval wekelijks aanpraak hebben; dat is helaas niet altijd het geval. Er zijn vele bezoekers die al vanaf de oprichting komen. Onze twee oudste gasten zijn ver in de negentig en komen nog elke week voor een praatje. Belangrijk is wel om te noemen dat wij geen mensen hebben die kunnen assisteren wanneer iemand naar het toilet moet, maar wanneer iemand een eigen begeleider wil meenemen is dat geen enkel probleem. Grappig is dat vanaf het begin zich een vrouwen- en mannengroep heeft gevormd. Maar dat weerhoudt sommige heren er niet van om 'de meisjes' even te gaan begroeten", lacht van den Bor.

Activiteiten
"Naast de paas- en kerstviering, organiseren we jaarlijks nog enkele activiteiten zoals een quiz, samen leuke liedjes zingen onder muzikale begeleiding, ijs eten en schenken we aandacht aan het Sinterklaasfeest en de nieuwjaarsviering. Vaststaand feit is dat alle activiteiten zich op een dinsdagmorgen afspelen. We hebben dus geen ingewikkelde agenda. Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we een verrassingsreis georganiseerd naar het Duitse Wertherbruch. We gaan met een groep mensen, die zich hiervoor hebben aangemeld, heerlijk ontbijten bij Café Waldsee", vertelt van den Bor.

"We zouden het geweldig vinden, nieuwe gasten te kunnen ontvangen. Trek de stoute schoenen aan en wandel gewoon eens binnen voor een kopje koffie. Iemand meenemen is dus geen enkel probleem. Het zou fijn zijn wanneer er ook eens wat 'jongere' ouderen zouden komen. De leeftijd ligt nu zo vanaf begin zeventig, maar dat wil niet zeggen dat het hier een saaie boel is. Luister maar eens naar de geanimeerde gesprekken en zie de vrolijke gezichten. Geloof speelt hier geen enkele rol. Hier zijn mensen vanuit alle kerkgenootschappen aanwezig. Wanneer we als vrijwilligers tijdens zo'n dinsdagmorgen bezig zijn met het ontvangen van mensen en het schenken van koffie en thee, dan weten we waarvoor we het doen", besluit van den Bor tevreden.

Welverdiende attentie voor mantelzorgers

DINXPERLO - 10 november is de dag van de mantelzorg. Een dag die zorgorganisatie Careaz niet ongemerkt voorbij liet gaan. Omdat Careaz samen met mantelzorgers van de cliënten in de thuiszorg en in de woonzorglocaties zorgen voor liefdevolle zorg voor ouderen, wilde Careaz hen oprecht bedanken. Niet alleen in woorden, maar ook met een welverdiende, lekkere verrassing.

Deze tekst stond op het kaartje bij de attentie: 'Alstublieft, een dankjewel voor u als mantelzorger(s)! Liefdevolle zorg voor ouderen, medewerkers van Careaz zetten zich daar dagelijks voor in. Naast medische zorg, hebben ze oog voor wat iemand een fijne dag bezorgt. Hierbij is de persoonlijke en unieke aandacht van familie, vrienden of buren onmisbaar. Uw arm om iemand heen, uw luisterend oor, het samen eten, een wandeling maken of spelletje doen, maken echt het verschil in het levensgeluk van degene waarvan het lichaam of brein niet meer doet wat het ooit kon. Voor uw bijdrage aan die liefdevolle zorg bedanken wij u op deze dag van de mantelzorg heel hartelijk met deze smakelijke attentie om zo ook u een welverdiend geluksmomentje te bezorgen!"

Woongroep 't Gielink van Careaz Dr. Jenny pakte de overhandiging van de traktatie letterlijk en figuurlijk creatief aan. Medewerkers organiseerden een bloemschikworkshop voor cliënten en hun mantelzorgers. Een mooie manier om met elkaar stil te staan bij samen zorgen voor levensgeluk.

Welverdiende attentie voor mantelzorgers

Het echtpaar Wienholts, cliënten van de thuiszorg van Careaz, bekijken de attentie. Foto: PR

DINXPERLO - 10 november is de dag van de mantelzorg. Een dag die zorgorganisatie Careaz niet ongemerkt voorbij liet gaan. Omdat Careaz samen met mantelzorgers van de cliënten in de thuiszorg en in de woonzorglocaties zorgen voor liefdevolle zorg voor ouderen, wilde Careaz hen oprecht bedanken. Niet alleen in woorden, maar ook met een welverdiende, lekkere verrassing.

Deze tekst stond op het kaartje bij de attentie: 'Alstublieft, een dankjewel voor u als mantelzorger(s)! Liefdevolle zorg voor ouderen, medewerkers van Careaz zetten zich daar dagelijks voor in. Naast medische zorg, hebben ze oog voor wat iemand een fijne dag bezorgt. Hierbij is de persoonlijke en unieke aandacht van familie, vrienden of buren onmisbaar. Uw arm om iemand heen, uw luisterend oor, het samen eten, een wandeling maken of spelletje doen, maken echt het verschil in het levensgeluk van degene waarvan het lichaam of brein niet meer doet wat het ooit kon. Voor uw bijdrage aan die liefdevolle zorg bedanken wij u op deze dag van de mantelzorg heel hartelijk met deze smakelijke attentie om zo ook u een welverdiend geluksmomentje te bezorgen!"

Woongroep 't Gielink van Careaz Dr. Jenny pakte de overhandiging van de traktatie letterlijk en figuurlijk creatief aan. Medewerkers organiseerden een bloemschikworkshop voor cliënten en hun mantelzorgers. Een mooie manier om met elkaar stil te staan bij samen zorgen voor levensgeluk.

CSI-week op De Bosmark en Schaersvoorde

De docenten van Schaersvoorde kregen een workshop Onderzoekend leren van hun collega

Intensieve samenwerking tussen IKC De Bosmark en Schaersvoorde

DINXPERLO - De afgelopen tijd is er intensief samengewerkt tussen IKC De Bosmark en Chr. College Schaersvoorde Dinxperlo. Eén van de uitvloeisels daarvan is een bijzonder project voor de leerlingen van de groepen 8 en de klassen 1 van beide scholen. Van 20 tot en met 24 november vindt er namelijk een CSI-week plaats. De leerlingen worden in die week 'opgeleid' tot forensisch onderzoeker. Beide scholen zijn benieuwd of de leerlingen het geleerde ook in de praktijk weten te brengen.

De CSI-week is tot stand gekomen met zowel leerkrachten van IKC De Bosmark als docenten van Chr. Coll. Schaersvoorde. Maar ook vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken, net als theatermaker Theo Soontiëns. Doel van de week is dat leerlingen informatie weten te verzamelen, op juiste waarde leren schatten en verbanden leren leggen, en zo een vraagstuk oplossen. In de afgelopen weken werd er ook al op andere terreinen intensief samengewerkt. Zo werd er gekeken naar de reken/wiskundeleerlijnen op beide scholen. En dan met name naar de overgang van de ene school naar de ander. Geconcludeerd werd dat er in de bovenbouw kinderen waren die hun leerdoelen al (gedeeltelijk) gehaald hadden en dat er in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kinderen waren die hun leerdoelen nog (gedeeltelijk) niet gehaald hadden. Het gevolg was dat vanaf het begin van dit schooljaar wekelijks een groepje kinderen van de Bosmark op Schaersvoorde bezig gaat met wiskunde, gegeven door een wiskundedocent. Ook wordt er door een basisschoolleerkracht extra les gegeven aan leerlingen op Schaersvoorde om de niet behaalde leerdoelen voor rekenen te halen.

Onderzoekend leren
Op de Bosmark zijn de leerkrachten al een paar jaar bezig met het aanleren van een onderzoekende houding bij zowel leerkrachten als leerlingen. Een handreiking hierbij zijn de stappen van het onderzoekend leren. Daarbij wordt uitgegaan van de nieuwsgierigheid van het kind. Vanuit deze nieuwsgierigheid worden onderzoeksvragen geformuleerd. Kinderen maken zich op die manier op een heel onderzoekende manier leerstof eigen. In de afgelopen week gaven twee leerkrachten van De Bosmark een workshop Onderzoekend Leren aan de collega's van Schaersvoorde. Boeiend, leerzaam en zeer goed toepasbaar, ook in het Voortgezet Onderwijs, aldus alle leerkrachten. Vanaf januari gaan de leerkrachten en docenten zich buigen over het vak Taal/Nederlands en aansluitend over het vak Engels. Ook daarbij zullen de doorgaande lijnen weer worden bekeken.
Gevraagd naar het doel van de samenwerking, is het antwoord: "We willen nóg beter onderwijs realiseren in Dinxperlo. We willen voor leerlingen van 0 tot en met 16 jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren. De onderwijsvraag van de leerling staat daarbij centraal. Leerlingen ontvangen onderwijs op maat. Dit betekent dat leerlingen al vroeg kunnen profiteren van het onderwijsaanbod van de brugklas en vice versa. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt drempelloos. Leraren en leerlingen kennen elkaar en expertise wordt vanzelfsprekend gedeeld doordat leraren en leerlingen samen leren. We hechten aan de gezamenlijke waarden en willen 'recht doen aan kinderen door in verbinding te zijn'."

Muziek tussen het zaagsel

DE HEURNE - Aannemersbedrijf Westendorp en de Dag van de Achterhoekse Popmuziek combineren 'Muziek Tussen Het Zaagsel'.

Onder het genot van een stevige bak koffie werd twee maanden geleden in de bedrijfskantine van aannemersbedrijf Westendorp het idee geboren om het bedrijf als locatie voor de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP) beschikbaar te stellen. DAP brengt de popcultuur (podia, festivals, studio's, winkels, bedrijven) en artiesten (bands, dj's, rappers, singersongwriters) met elkaar in contact en presenteert dit onder één paraplu.

Tussen de houtbewerkingsmachines, zaagsel en met de geur van gezaagd hout is de locatie dus écht industrieel. En dat is volgens Gerard Westendorp, eigenaar van het aannemersbedrijf, een mooie en unieke combinatie. "We zijn opzoek gegaan naar pareltjes van de Achterhoek en onze speurtocht heeft goed uitgepakt", aldus Gerard. Hij vervolgt: "We hebben kennis gemaakt met muzikanten en mooie bands en we denken, dat dit het begin is van een mooi podium in ons bedrijf, dat dit jaar 88 jaar bestaat. We willen de bezoekers zaterdag kennis laten maken met gitaarvirtuoos Mart Hillen en de band Bloody Rosa. Jonge muzikanten met veel talent én plezier in de muziek. Bovendien komt Frank Verhoef One Man Band weer naar De Heurne om te laten zien dat hij met zijn One Man Band nog steeds klinkt als een volledige band."

Mart Hillen
Mart Hillen (20) is een akoestisch gitarist. Op achtjarige leeftijd begon hij met gitaarspelen. Een aantal jaren later ontdekte hij via YouTube de zogenaamde fingerstyle. Door de jaren heen heeft hij zich in deze stijl verdiept en ontwikkeld. Op dit moment studeert hij aan de Popacademie aan het Art EZ Conservatorium. In 2016 werd hij als winnaar uitgeroepen van het regionale open podium Rabo On Stage. Van de Fingerstyle Acedemy Award in Amsterdam, een wedstrijd voor Fingerpickers, werd hij ook als winnaar uitgeroepen. Als hoofdprijs heeft hij het toneel mogen delen met Tommy Emmanuel. Kort daarna werd hij door Giel Beelen gevraagd om live bij 3FM de akoestische versie van Thunderstrunck (AC/DC) te komen spelen. Mart heeft inmiddels een eigen theaterconcert. Hij is een geweldige gitaarvirtuoos.

Band Bloody Rosa
Deze band is begonnen als schoolband van de Ponderosa. Een mooie plek in Zutphen, die een schoolsysteem heeft gecreëerd voor jongeren, die beter functioneren in een kleinere schoolsetting. Deze band speelde op woensdag 11 oktober in het radioprogramma LIVE@IDEAAL van Radio Ideaal. Ook waren ze in mei aanwezig op Het Ponderosa Festival. Dit is een Festival in Zutphen met een janboel van muziek, kunst, ecologie, workshops, kraampjes en nog veel meer leuks. Deze band speelt covers, maar heeft inmiddels ook een eigen nummer 'Black & White'. Dit nummer is mede mogelijk gemaakt door kinderen, jongeren, begeleiders en vrienden van de Ponderosa.

Frank Verhoef One Man Band
Rasmuzikant Frank Verhoef speelt momenteel voornamelijk elektrisch voorzien van One Man Band equipment. Dit is een soort mellotron-achtig apparaat, door Frank zelf ontworpen. Het lijkt een anachronistisch apparaat, maar er komen de mooiste tonen uit voort. Frank begeleidt zichzelf met dit apparaat en de elektrische gitaar. Het geheel klinkt als een volwaardige band. Zijn muziek is natuurlijk de blues, maar met 'feeling'. Nooit recht toe recht aan, maar altijd met een exotisch tintje. Frank timmert goed aan de weg en is regelmatig te horen op kleinschalige festivals en feesten. Frank beschrijft zijn muziek als akoestisch, stevig elektrisch, Rock, Blues, Jazzy and Folksy. Iedereen is zaterdag 18 november vanaf 14.30 uur welkom om te luisteren en te genieten van 'Muziek Tussen Het Zaagsel'.

De entree is deze dag gratis, echter er staat wel een bus voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten om livemuziek mogelijk te maken.


Eerste Dinxperwickse tentoonstelling kerststallen

Overal kerststallen in Dinxperwick, dat is wat de organisatoren willen bereiken. Foto: PR

DINXPERLO/SUDERWICK - Van vrijdag 8 december tot en met 22 december zijn in diverse etalages in Dinxperlo en Suderwick (D) kerststallen te bewonderen. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Rosi Tuente samen met Burkhard en Ursula Scheer in het kader van het KRAKE (krachtige kernen)-samenwerkingsproject tussen Nederland en Duitsland.

Diverse kerststallen
De kerststallen die worden opgesteld zijn zeer divers. Een bakker in Suderwick opperde het idee om een kerststal van brood en bakvormen gaat maken. De wereldwinkel in Dinxperlo verkoopt kerststallen uit ontwikkelingslanden en stelt een bijzondere kerstkribbe op in haar etalage.

Een Dinxperlose slager bezit zelf een 60 jaar oude kerststal, die opgesteld wordt. Uiteraard zal ook in de St. Michaekerk in Suderwick de grote kerststal van maar liefst 25 vierkante meter te bewonderen zijn.

'Doet u ook mee?'
De organisatoren vragen: "Heeft u een mooie kerststal? Wilt u deze dan beschikbaar stellen voor de tentoonstelling? Ons doel is om alle etalages in Dinxperlo en Suderwick te voorzien van een mooie kribbe. Uiteraard kunt u na 22 december uw kerststal thuis opstellen. Wilt u als ondernemer meedoen aan deze tentoonstelling en een kerststal in uw etalage plaatsen? Of heeft u een andere tentoonstellingsruimte ter beschikking? Dan kunt u uiteraard meedoen. Enige voorwaarde is dat uw kerststal 's avonds verlicht blijft tot 22.00 uur. "

Meer informatie
Wie een kerststal of tentoonstellingsruimte heeft, kan zich tot 25 november melden bij Rosi Tuente, tel. 0049 2874 610 of bij het Gardinen- und Teppichhaus 0049 02874 – 2040. De volgende KRAKE-bijeenkomst vindt plaats op 8 november om 19.30 uur in de Michaelstreff, am Kerkpatt 20 in Suderwick.
Hierin wordt aandacht besteed aan de tentoonstelling. Iedereen is van harte welkom.


'Still Believe in the Wild Romance'

Veel fans wilden met hun held op de foto. Zo ook Tom Seegers, hier met jeugdheld David Hollestelle. Foto: Waltraud Wensink

Enthousiaste reacties op het concert van Wild Romance

Door Waltraud Wensink

Dick Rutgers ontvangt de H. Mol wisselbokaal. Foto: PR

DINXPERLO - Wie zaterdagavond niet aanwezig was in het Kulturhus bij Dany's Lademacher's Wild Romance heeft oprecht wat gemist. Het was minder druk dan gehoopt maar het publiek dat wel aanwezig was, zorgde voor het enthousiasme van wel 400 fans. Menig fan waande zich dertig jaar terug in de tijd. Dat enthousiasme droegen ze over op de 'Wild Romance' en manager Koos van Dijk.

Dany Lademacher, de gitarist die we allemaal kennen van Herman Brood en zijn Wild Romance is erg enthousiast over het theaterprogramma in Dinxperlo. "Het is echt prachtig hier in het Kulturhus. De mensen zijn enthousiast en blijven ook na het optreden hangen en gaan met ons in gesprek. Wij vinden het mooi om in het theater te mogen staan. Ik heb al voor tachtigduizend mensen gespeeld door de jaren heen en dat het nu in een kleine ambiance gebeurd vind ik heerlijk. Het is inderdaad wel wat wennen dat de mensen zitten, maar verder is het echt prachtig. Mooi dat de mensen nog steeds enthousiast zijn over de Wild Romance." Ook Koos van Dijk die voor de pauze het levensverhaal van Herman Brood vertelde, was enorm te spreken over deze avond.

Menig fan wilde met een van zijn helden op de foto. Het publiek trakteerde de Wild Romance op een staande ovatie. Blijven zitten was er op het eind gewoonweg niet meer bij.

In het eerste deel van de avond werd er een soort van striptease opgevoerd die nog genoeg aan de verbeelding overliet. Dat was vast om het ijs te breken, maar werd goed ontvangen in Dinxperlo. De Jonge gasten van The Moans wisten gelijk ook de harten van het publiek te veroveren met de 18-jarige zanger die wel een 'Herman Brood in de dop' leek. Zijn medemuzikanten waren slechts 17 en 15 jaar oud, hetgeen nog heel wat belooft voor de toekomst. Ze wisten daarnaast hun momenten te pakken door akoestisch tijdens de pauze in de Serre zichzelf te nogmaals te presenteren.

De zoon van Herman Brood, Marcel, had ook nog een bescheiden bijdrage aan deze avond en werd muzikaal begeleid door geweldige muzikanten die een aantal nummers van Herman Broods Wild romance speelden op hun eigen manier. Natuurlijk wordt Herman Brood himself gemist in deze setting maar zanger Edgar Koelemijer wist Herman waardig te vertegenwoordigen. Het was een top-avond en het Klein Theater Dinxperlo mag oprecht trots zijn op het feit dat ze deze try-out van de theatervoorstelling van de Wild Romance op het podium hebben gehad. Muzikaal zat het prachtig en strak in elkaar, een aanrader voor iedere Brood-fan.

Haan van Dick Rutgers kraait 57 keer

DINXPERLO/NEEDE - Zondagmorgen 12 november kraaiden de hanen er weer vrolijk op los in de Kisveldschool in Neede. De NPV-Neede hield er haar jaarlijkse hanenkraaiwedstrijd.

Veertig hanen van dertien eigenaren streden om de H. Mol Wisselbokaal. Sommige hanen hielden hun snavel dicht, anderen begonnen te kakelen maar er werd in totaal tijdens de wedstrijd toch maar liefst 519 keer gekraaid.
Een Modern Engelse vechtkrielhaan van Dick Rutgers uit De Heurne kraaide 57 keer en werd daarmee winnaar van de H. Mol wisselbokaal. Een broer van de winnaar kraaide 48 keer en werd daarmee tweede. De derde plaats was voor een Hollandse krielhaan van Jan Krooshof uit Neede die 42 keer kraaide. Voorzitter Dinant Rohaan reikte de prijzen uit en sprak zijn waardering uit voor de deelnemers en de organisatie van dit unieke gebeuren.

Haan van Dick Rutgers kraait 57 keer

Dick Rutgers ontvangt de H. Mol wisselbokaal. Foto: PR

NEEDE - Zondagmorgen 12 november kraaiden de hanen er weer vrolijk op los in de Kisveldschool in Neede. De NPV-Neede hield er haar jaarlijkse hanenkraaiwedstrijd.

Veertig hanen van dertien eigenaren streden om de H. Mol Wisselbokaal. Sommige hanen hielden hun snavel dicht, anderen begonnen te kakelen maar er werd in totaal tijdens de wedstrijd toch maar liefst 519 keer gekraaid.
Een Modern Engelse vechtkrielhaan van Dick Rutgers uit De Heurne kraaide 57 keer en werd daarmee winnaar van de H. Mol wisselbokaal. Een broer van de winnaar kraaide 48 keer en werd daarmee tweede. De derde plaats was voor een Hollandse krielhaan van Jan Krooshof uit Neede die 42 keer kraaide. Voorzitter Dinant Rohaan reikte de prijzen uit en sprak zijn waardering uit voor de deelnemers en de organisatie van dit unieke gebeuren.

Zeven weken na de orkaan Irma

Het huis van Peter en Eline Prinsen heeft de storm vrijwel onbeschadigd doorstaan, de praktijk niet. Foto: Peter en Eline Prinsen

Vervolg van de voorpagina

DINXPERLO - Geboren Dinxperloër Peter Prinsen en zijn vrouw Eline wonen op Sint Maarten en zij zijn - met steun van Nederlandse familie en vrienden bezig met helpen waar ze kunnen. Prinsen vroeg Dinxpers Nieuws om zijn verhaal over de voortgang van de hulp te publiceren.

"Na democratisch beraadt werd de logeerkamer aangewezen als ´de plek´ waar we ons zouden terugtrekken tijdens de orkaan. Omdat ons huis speels gebouwd is en we zowel in de woonkamer als in onze slaapkamer tegen het dak aankijken en de logeerkamer een soort van betonnen doos is, hadden we bedacht dat dat mogelijk de veiligste locatie zou zijn. Daarbij werd ons verteld dat daken van zink en hout kwetsbaarder zijn en eerder bezwijken dan een dak van beton. Dat gegeven baarde ons zorgen, want ons dak betreft een dak van zink en hout. Ons huis stond dus op de nominatie om mogelijk dakloos te worden, zeker bij een categorie 5 orkaan. Dat was even slikken.
Naast het bepalen van een veilig onderkomen, hebben we extra voedsel en drinkwater ingeslagen, kaarsen gekocht, extra batterijen aangeschaft voor onze zaklampen, onze auto's volgetankt. Kortom, ons zo goed mogelijk voorbereid op een periode zonder water en elektra en het niet kunnen doen van bijvoorbeeld boodschappen. Nostalgische kampeergevoelens staken bij mij de kop op, maar er was verre van een relaxt vakantiegevoel.

Gedurende de dagen voor de orkaan zag je iedereen met bouwmaterialen slepen en voerden geluiden die horen bij een boor of hamer de boventoon. Iedereen was bezig huis en haard zo optimaal mogelijk te beschermen tegen de orkaan. Ik had samen met Eline het balkon leeggehaald zodat er niets van het balkon kon afwaaien. Gelukkig heeft ons huis vaste rolluiken, waarmee we ons huis in een hermetisch afgesloten fort konden omtoveren als het zover was. Ik hoefde dus niet naar de bouwmarkt voor hout en schroeven om onze ramen en deuren dicht te spijkeren.
En dan is het dinsdagmiddag 5 september, prachtig weer, strakblauwe lucht, en zitten Eline en ik op het balkon met een koud biertje onszelf af te vragen of het geen grapje is, zitten we in de St. Maartense variant van Bananasplit misschien? Geen enkel teken van een dreigende orkaan. Toen begreep ik waar de term stilte voor de storm vandaan komt. Moedernatuur wilde ons nog even in een relaxte trance brengen, alvorens ze met barstend geweld van zich laat horen. Er werd ons medegedeeld dat Irma in de nacht van dinsdag op woensdag over St. Maarten zou razen en dat het weer rond 20.00 uur slechter zou worden. Ik bepraatte met Eline over wat ons te wachten stond, het zal toch wel meevallen, laten we niet overdrijven, mijn Achterhoeks nuchterheid overmeesterde mij, maar ondertussen kibbelden we toch over wel of niet een kast voor de voordeur zetten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen het zekere voor het onzekere te nemen en onder het mom van voorkomen is beter dan genezen de kast voor de voordeur gezet.

Rond 20.00 uur begon het weer inderdaad te veranderen, de wind nam toe en het begon te regenen. We hadden een gedetailleerde beschrijving via sociale media van iemand gekregen hoe de orkaan zich zou gaan ontwikkelen. Intussen hadden we ons teruggetrokken in onze tijdelijke 'bunker', de logeerkamer en alle rolluiken naar beneden gedaan. Tot middennacht was het eigenlijk prima te doen. We lagen op bed een beetje te internetten, boekje lezen. Ach, het valt dus allemaal best mee, dachten we. Rond een uur of 2 ´s nachts viel de stroom uit en dat was het moment dat Irma op volle toeren raakte. Behoorlijke windvlagen beukte tegen het huis en we hoorden bonkende, knallende en allerlei andere onheilspellende geluiden. Mijn hartslag lag zeker een paar slagen hoger en met Eline dicht tegen me aan hebben we zo´n anderhalf uur kunnen genieten van de eerste episode van orkaan Irma. Na anderhalf uur zwakte de windstoten af en bleken we in het zogenoemde oog terecht te zijn gekomen. Een fase waarin het uitermate rustig en kalm werd. Ik wilde zien hoe het straatbeeld was en probeerde een rolluik naar boven te krijgen. Helaas bleef deze steken en Eline maande mij geïrriteerd niet aan de rolluiken te zitten, want dit was pas het eerste deel van de orkaan.

Moeder natuur gunde ons een adempauze, maar we waren nog niet van Irma af. Er was ons verteld dat het tweede deel normaliter het verwoestende en krachtigste deel van de orkaan is. Dus we konden onze borst natmaken. Eigenwijs dat ik ben, wilde ik toch iets van het straatbeeld zien en had een van de andere rolluiken een stukje omhoog gedaan. Het leek mee te vallen. Er lag een stuk dak over het hek van de buren, maar verder geen hele grote ravage, zo leek het althans. We wisten van de verkregen informatie dat het oog na 45 minuten overging in het tweede deel van de orkaan. In tussen was het vroeg in de ochtend woensdag 6 september. Een ochtend die ons nog lang zal heugen, want tijdens de tweede ronde had Irma de turbo erop gezet. Het waren angstige momenten zonder te overdrijven, maar na anderhalf tot twee uur zwakte de orkaan boven St. Maarten langzaam af. Betekende niet dat Irma ermee ophield, die vervolgde haar weg met zo'n 14 kilometer per uur richting Puerto Rico.

Toen we uiteindelijk zo rond 10.00 in de ochtend het bed uitstapte en de woonkamer in liepen stonden we met onze voeten in het water. Zo'n twee centimeter water had een groot deel van ons huis in een voetenbadje doen veranderen. Na een snelle inspectie bleek er een gat van een vuistdikte te zijn aan het dak, met ook veel water op de slaapkamer op de eerste verdieping. Water en elektra waren uitgevallen.

De grootste verrassing kwam toen we de rolluiken omhoog deden. Wat een ravage! De nieuwe auto van de buurvrouw, de vooruit eruit, twee zijramen kapot, forse deuken. Een andere buurman de achterruit eruit. Onze auto's, we mogen van geluk spreken, eigenlijk geen schade. Er lag een groot deel van een dak midden op de weg. De overkapping van het 25-meter zwembad voor ons huis, was verdwenen, huizen in de buurt zonder daken. Bomen omver, geen blaadje meer te bekennen. Een oorlogsgebied, mensen liepen beduusd rond. U heeft de beelden via de (sociale)media kunnen zien. Ik kan niet anders zeggen dan surreëel en onwezenlijk om onderdeel te zijn van deze beelden.
De dagen na de orkaan werd ons verboden ons op de straat te begeven, later werd er een avondklok ingesteld. Omdat wij dicht bij een supermarkt wonen, een soort van macro, zagen we al een dag na de orkaan mensen met allerlei goederen het zwaar beschadigde pand uitlopen. Mensen waren massaal aan het plunderen. Als het alleen om voedsel ging, kon je daar nog begrip voor opbrengen, maar winkels die sierraden en elektronica verkochten werden ook massaal leeggehaald, hoorden wij later.

Ik wilde zien hoe onze fysiotherapiepraktijk erbij stond en ben een aantal dagen na de orkaan gaan wandelen naar de praktijk. Het is onbeschrijflijk wat je onderweg tegenkomt, auto´s op kop, zwaar beschadigd, je kijkt dwars door woningen heen, daken eraf, muren eruit, mensen die voor hun zwaar beschadigde huis zitten, voor zich uitstarend. Eenmaal aangekomen bij de praktijk ook daar enorme schade. Het dak was verdwenen en het hele systeemplafond lag versnipperd door het pand. Gelukkig hadden we ons ook hier goed voorbereid en alle computers en kostbare onderdelen uit de praktijk weggehaald. Dat was dus een goede beslissing geweest.
Tot een paar dagen na de orkaan hadden we nog geen enkel contact gehad met collegae en vrienden. Alle communicatiemiddelen lagen eruit. Althans dat dachten we. Bij toeval pak ik de landlijn telefoon van de haak en verbaasd hoor ik een normale toon. Met deze telefoon hebben we uiteindelijk contact kunnen leggen met Nederland en konden Eline en ik onze familie op de hoogte stellen dat wij de orkaan zonder noemenswaardige problemen hebben doorstaan, maar dat St. Maarten in een rampgebied was veranderd (wordt vervolgd).

Eline en ik hebben een actie lopen om de meer lokale mensen om ons heen te helpen. U kunt onze actie bekijken en steunen op www.gofundme.com onder de titel: Help Eline & Peter SXM HELPEN. Het blijft nodig, zelfs na zeven weken."

Family Day bij Intratuin Bredevoort

BREDEVOORT - Na het succes van vorig jaar houdt Intratuin Bredevoort ook dit jaar een Family Day, en wel zondag 19 november. Het evenement heette vroeger Ladies Night, maar sinds vorig jaar is het voor het hele gezin: Damily Day dus, van 10.00 tot 17.00 uur.

Het hele tuincentrum is weer omgebouwd in najaars- en kerstsfeer. Er worden diverse ideeën getoond om het huis, de tuin en het terras aan te kleden voor de komende wintermaanden.
Er worden demonstraties gegeven zodat iedereen vervolgens thuis zelf aan de slag kan. Op de kerstafdeling kan men kennismaken met de nieuwste trends en ideeën voor de komende feestdagen.

Er is een speciale koffiehoek gecreëerd en deze word bemand door leden van gymnastiekvereniging Prinses Margriet uit Bredevoort. De opbrengst komt ook geheel ten goede aan deze club. Buiten staat een kraam van bakkerij Vaags met oliebollen en een kraam met patat en natuurlijk de viskraam.

Natuurlijk is er medewerking gezocht met bedrijven die ook iets te bieden hebben voor de hele familie. Zo komen Schoenmode Jeannette uit Gaanderen, Geitenboerderij Brömmels uit Woold, Spar Bredevoort, WBE Wildbeheer Eenheid uit Aalten, Hengelsportvereniging De Karper uit Winterswijk en vele anderen. Zie ook de advertentie elders in deze krant.
Twee koren, RockPops uit Winterswijk 's morgens en na de middag Kiekan van de Heelweg, zorgen voor de muzikale omlijsting. Kinderen kunnen zich laten schminken.

Uitnodiging voor Adventsviering

BREEDENBROEK - Seniorenbond Gendringen-Netterden-Breedenbroek-Dinxperlo en de Seniorenafdeling Megchelen, beiden aangesloten bij de KBO, nodigen uit voor de Adventsviering, op donderdag 7 december vanaf 13.30 uur bij zaal Koenders in Breedenbroek.

Landelijk groeit steeds meer samenwerking tussen KBO en PCOB. Men heeft één secretariaat en zij kennen al één gezamenlijk ledenblad genaamd WijSr. In de afdelingen ontstaan ook steeds meer gemengde verenigingen. Dat zijn redenen dat de commissie Adventsviering dit jaar heeft gekozen voor een andere opzet. Dit jaar gaat men voor de viering echtstreeks naar zaal Koenders in Breedenbroek. Daar is dan eerst een oecumenische viering onder leiding van pastor Mia Tankink en dominee Hilde van de Zwaag. Voor de liturgische gezangen zijn de Görgelpiepen uit Silvolde te gast.

Na de viering blijft het gezelschap gezellig samen, waarbij de Görgelpiepen voor een muzikaal intermezzo zullen zorgen.
Om 17.00 uur wordt een driegangendiner in buffetvorm geserveerd.

De kosten zijn twintig euro per persoon, te betalen bij opgave. Niet-leden van de seniorenbonden zijn ook welkom, zij betalen echter 21,50 euro per persoon.
Wanneer niet-leden bij opgave te kennen geven lid te willen worden van één van de beide afdelingen, betalen ook zij maar twintig euro. Het lidmaatschap gaat dan in per 1 januari 2018.
Aanmelden kan bij Nardi Geven, Alfred Mozerhof 15, Dinxperlo, tel. 651464 of Alois Mecking, Koopsbroeck 23, De Heurne, tel. 681067.

Alle ouderen uit het gebied, wel of geen lid, zijn van harte welkom.

Workshop met opstellingen in Miste

MISTE - Op 25 november en 9 december houdt Josien Krosenbrink wederom een tweedaagse workshop met Opstellingen van het Verlangen, begeleid door Wilma te Paske. Tijdens deze bijzondere dagen komt iedereen aan de beurt met een eigen vraag. Het is een unieke methode om antwoorden te krijgen omtrent de onbewuste processen in jezelf en jouw gedrag. Zo kan zichtbaar worden, wat lang verborgen was. Oude ballast wordt losgelaten en er komt nieuw perspectief in beeld. Wilma werkt met Opstellingen van het Verlangen. Het verlangen waarvan men soms ver van afgedwaald is . Men vindt zichzelf terug en komt in de eigen kracht. Hierdoor voelt men zich vrij, evenwichtig en sterk.

De krachtige werking van opstellingen is ruimschoots aangetoond, getuige de groei van deze methode in de reguliere gezondheidszorg en in bedrijven.

Aanmelden bij Josien Krosenbrink tel 0543 565540.

Knollenkermis in Breedenbroek

BREEDENBROEK - Zaterdag 25 november organiseert het Gilde St. Paulus weer de jaarlijkse knollenkermis bij Café Restaurant Koenders te Breedenbroek.

Om 15.00 uur starten wordt de knollenkermis afgetrapt met kaarten en gezelschapsspelen in de zaal en vanaf 16.00 uur begint het koningsschieten om de titel van Herfstkoning 2017. Ook dit jaar gebeurt dit middels het nieuwe laserschieten dat in de zaal zal plaatsvinden waarbij de deelnemers de kunst van elkaar kunnen afkijken. Tevens wordt een extra competitie om de tafeltitel gehouden, hierbij gaat het erom welke tafel de meeste punten bij elkaar schiet. Om 18.30 uur zal het stamppotbuffet geopend worden en kan er een goede bodem gelegd worden voor de resterende uren in de zaal of het café waar om 21.00 uur het feest begint met DJ Raymond van Osch.

Harmonie St. Antonius neemt je mee naar de Oriënt

Harmonie Sint Antonius neemt de bezoekers van het concert mee naar de Oriënt. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO/BREEDENBROEK - Nog met het laatste gezamenlijke optreden met Boh Foi Toch vers in het geheugen, maakt Harmonie St. Antonius zich op voor het aanstaande concert Duizend en één nacht in het Kulturhus Dinxperlo. Op zondagmiddag 19 november neemt het orkest de luisteraars mee op een reis door het Midden-Oosten. Een bijzonderheid bij dit concert is de medewerking van het Vrouwencafé in Dinxperlo.

Door Iris Jansen

Dirigent Bart van den Goorbergh vertelt over de eeuwenoude sprookjes van Duizend en één nacht. "Iedereen kent de term 'Duizend en één nacht' wel, maar de achterliggende geschiedenis is vaak niet bekend. De verhalen zijn afkomstig uit verschillende Arabische landen en sommige zijn al van voor het begin van de jaartelling. Vanaf de achttiende eeuw zijn deze verhalen door ontdekkingsreizigers naar Europa gebracht. Het middelpunt van de vertellingen is Scheherazade. Om aan het lot van alle voorafgaande echtgenoten van koning Sjahriaar te ontkomen, vertelt zij als nieuwe echtgenote elke avond een verhaal zonder afloop, zodat zij de volgende avond weer een kans krijgt haar verhaal verder te vertellen. De koning liet namelijk elke dag zijn echtgenote ter dood brengen en huwde de volgende dag een nieuwe vrouw, maar Scheraherazade wist haar lot 1001 nachten uit te stellen, net zolang totdat haar man zoveel van haar hield en haar leven spaarde. In de loop der tijd zijn er verhalen aan de verzameling toegevoegd zoals bijvoorbeeld Ali Baba en de veertig rovers en Aladin en de wonderlamp."

Oosterse klanken en vertellingen
"De Arabische klanken zijn voor ons niet alledaags en brengen ons al gauw in Oosterse sferen. Als harmonie vinden we het heel leuk om steeds een afwisselend concert te presenteren met verrassende muziek en intermezzo's. Ook tijdens dit concert spelen weer alle leden mee. Om 15.30 uur is de inloop en om 16.00 uur openen we in de foyer met de allerjongste deelnemers. Zij spelen en zingen het nummer Noord, Oost, Zuid, West. Bart heeft het nummer geschreven zodat ook de pas beginnende kinderen kunnen meespelen. Wat ze niet kunnen spelen, zingen ze. Tijdens de opening van het concert zullen bezoekers van het Vrouwencafé, en nieuwe inwoners van Dinxperlo afkomstig uit Syrië, Eritrea en Somalië, eigengemaakte hapjes presenteren. Zij vonden het leuk om met hun bijdrage iets van hun cultuur toe te voegen. Daarna wordt het concert voortgezet in de zaal", vult voorzitter Maureen Huls aan.

Bart vertelt enthousiast over het programma. "Ons concert zal afgewisseld worden met enkele vertellingen door Elly van Ballegooijen uit Winterswijk. Zij leest voor uit de sprookjes van Duizend en één nacht. Ook zal ik wat over het programma vertellen; ik vind het leuk om de luisteraars wat informatie mee te geven over de muziek die wij spelen. Wanneer je wat meer weet over wát wij spelen, heb je ook een andere belevenis. Op zo'n koude herfstmiddag, is het toch heerlijk om een uitstapje te maken naar warmere oorden?" Ook Maureen verheugt zich op dit concert. "Weer zo iets anders als het concert met Boh Foi Toch, maar ook weer zó leuk om dit te doen. Daarna gaan we ons voorbereiden op ons kerstconcert in Breedenbroek, waarvoor we operazanger Valentin Jar uit Dinxperlo en Fanfare Prinses Beatrix hebben uitgenodigd."

Het concert vindt plaats op zondagmiddag 19 november in het Kulturhus Dinxperlo om 16.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur. Entree 5 euro inclusief hapje en een consumptie.

AFM Kinderhulpweek: discussie, veiling, muziek en GUV marathon

AALTEN – De AFM Kinderhulpweek wordt dit jaar gehouden bij partycentrum 't Noorden van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 december. Na het overweldigende succes van de eerste editie gaat het evenement dit jaar op herhaling. Er is een divers programma samengesteld door AladnaFM, samen met de AFM Kinderhulpweek-supporters: muziek, een veiling, open podium, een discussieavond en de GUV marathon. Bij alle activiteiten kan iedereen zo binnenlopen, er staat een collectebus klaar voor een vrije gift aan het goede doel: kinderen in Aalten en omstreken die onder de armoedegrens leven.

Door Karin Stronks

Bij het muzikale programma speelt gitarist Gilbert van Zolingen een prominente rol. Drie avonden worden mede door hem georganiseerd voor AFM Kinderhulpweek. Op dinsdag 19 december, de eerste AFM Kinderhulpweek-avond, is er een open podium. Er worden op deze avond optredens verzorgd door onder andere Meike Ubbink, gelegenheidskoor De Aladna's en Hans de Vries alias H.A.N.S. Marco van Lochem, de drijvende kracht achter de AFM Kinderhulpweek, geeft aan: "Er komen nog meer muzikale kanonnen naar de eerste avond, we zijn in gesprek met een aantal kandidaten!"

De tweede avond, woensdag 20 december, staat een discussieavond op het programma onder leiding van Nieke Hoitink, presentator bij Omroep Gelderland. "Enkele bekende Achterhoekers hebben inmiddels toegezegd dat ze zullen komen, zoals wethouder van de gemeente Aalten Henk Wiltink, voorzitter van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp en Jan Wezendonk van het Nationaal Fonds Kinderhulp. We zijn nog met meer kandidaten in gesprek, we hebben alle politieke partijen van de gemeente Aalten gevraagd of zij een afgevaardigde willen sturen. Het thema is uiteraard dat waarvoor wij deze actie op poten zetten: kinderen in Aalten en omstreken die onder de armoedegrens leven!"

Gilbert & Friends
Donderdag 21 december klinkt er weer muziek in partycentrum 't Noorden door optredens van Gilbert & Friends. De Friends die Gilbert van Zolingen heeft uitgenodigd hebben zonder uitzondering hun sporen verdiend in het muzikale circuit. Er zijn gastoptredens te verwachten van gitarist Peter Baten, zanger/gitarist Bert Stoltenborg, Linda Scholten en Arjan Schreurs, zangeres en gitarist, en oud-bandleden van Doesn't Matter. Daarnaast treden op zangeres Maud van Zolingen, basgitarist Andy van Zolingen en natuurlijk Gilbert zelf.

Veiling
De vrijdag, 22 december, staat geheel in het teken van de veiling. Marco van Lochem geeft aan: "Niemand minder dan veilingmeester Schurink-Jan (Jan Breukelaar, red.) zal de bijzondere items op zijn eigen unieke wijze aan de man of vrouw brengen. Er zijn al leuke spullen bij ons gebracht zoals een gesigneerd De Graafschap-shirt van dit seizoen, een laptop, enkele 'collectors items': vinylplaten van bijvoorbeeld Diny en Wim. Novel Groep biedt een belastingaangifte aan en ook De Bree Tuinen stelt enkele items beschikbaar!"

Sportief
De laatste dag, zaterdag 23 december, staat bol van sportieve acties. De GUV Marathon voor het kind wordt gehouden, dansschool DanzArte zorgt voor een dansmarathon en een dansvoorstelling. Marco: "De hele week door kunnen mensen spullen naar partycentrum 't Noorden te brengen. We vragen onder andere kinderleesboeken, in goede staat verkerende fietsen en nieuw speelgoed dat nog in de verpakking zit. Ook kerstpakketten en algemene boodschappen zoals bijvoorbeeld hagelslag, boter of rijst kan men komen inleveren. Een bedrag overboeken kan ook , graag zelfs. Via de AFM website worden donateurs naar een beveiligde omgeving geleid waar zij een bijdrage kunnen overmaken. Het is ongelofelijk maar de eerste donaties zijn al binnen!" Op zaterdag 23 december rond 21.00 uur wordt de opbrengst bekend gemaakt, daarna speelt Gilbert van Zolingen met een gelegenheidsband het dak eraf bij 't Noorden.

Getty Kaspers komt radio maken in Dinxperlo

Bekend van Teach-In met Dinge Dong

Door Waltraud Elburg

DINXPERLO - Ze is zo veel meer dan alleen de bekende hits die we van haar kennen. Zoveel meer dan de winnaar van het Eurovisiesong festival ( Teach-In Dinge Dong) en dat komt ze laten horen in Dinxperlo. Getty Kaspers komt maar liefst vier uur lang in de studio van Dinxper FM samen met Gerard Kolenbrander een programma te maken op 15 november.

Getty met Gloria Estefan. Foto: PR

Getty was al eerder op uitnodiging van Gerard Kolenbrander in de studio van Dinxper FM. Daarbij gaf ze aan om ook wel eens iets met radio te willen gaan doen en dat zei ze niet tegen dovemansoren. Getty: "Ik heb dat nog niet eerder gedaan en in mijn enthousiasme gaf ik aan dat ik ook wel eens een keer zou willen presenteren, en ook zelf wel eens iemand wilde interviewen. Nu krijg ik die mogelijkheid aangeboden in Dinxperlo en dat vind ik hartstikke leuk."

Diverse gasten
Getty heeft nog geen ervaring met het afnemen van interviews en het presenteren van radioprogramma's en dan is vier uur best wel een lange ruk. Maar daar heeft ze wel wat op bedacht. Zelf is ze een 'ervaringsdeskundige' en heeft in haar leven al heel wat interviews gehad dus daar zal de schoen niet wringen. "Verder is het de opzet dat ik ieder uur een andere gast ontvang en dat we ook bepaalde thema's aankaarten, zoals ouderdom, eenzaamheid, muziekcarrière. Natuurlijk wordt dat met muziek afgewisseld. Marga Bult komt bijvoorbeeld in het eerste uur voorbij. Ze zou speciaal hiervoor naar de studio van Dinxperlo komen maar liep helaas onlangs een botbreuk op. Het zal nu waarschijnlijk een telefonisch interview worden. Marga is een gezellige kletsmajoor dus dan hoef ik niet zo gek veel meer te zeggen", lacht Getty.

Er wordt onder andere gesproken over het onderwerp 'dementie' waarmee veel mensen in hun omgeving te maken hebben. Zo ook Marga. "Ook een oude buurvrouw van mij, Selma Kok, komt aan het woord. Ze bezoekt mensen die eenzaam zijn of doet leuke dingen met hen. Ze is van plan om op dit gebied iets moois op te starten. Er zijn zo ontzettend veel eenzame mensen en dan zijn mensen zoals Selma zeer waardevol. Soms ga je op stap, maar ook even doodgewoon een praatje maken kan al een wereld van verschil betekenen. Dan heb ik ook nog Wilfried Poorthuis en Robert van der Meulen te gast, die in het dialect over hun muziek vertellen. Ook de meer serieuze zaken komen hierbij aan bod. De gesprekken met deze mensen kunnen werkelijk alle kanten uitgaan. Allemaal tegelijkertijd is best lastig, omdat de studio van Dinxper FM niet erg ruim is. Maar we zullen ons er mee redden."

'Het moet wel goed worden'
Vanwege het feit dat ze nog niet zo veel ervaring heeft met radio maken, bereidt Getty zich heel serieus hierop voor. "Het moet wel goed worden, ik wil namelijk niet af gaan. Ik ben natuurlijk geen presentatrice en hoop nog een paar tips te krijgen die ik hierbij kan meenemen. Een beetje ondersteuning van Gerard kan zeker geen kwaad, daar sta ik wel voor open. Toen ik eenmaal had toegezegd dacht ik: 'oh, hoe kom ik door die vier uur heen', maar met voldoende voorbereiding en de juiste gasten en onderwerpen komt dat vast in orde. Ik was aanwezig bij de première van de musical 'On Your Feet' en sprak Gloria Estefan. Dat zijn mooie onderwerpen die ik ook kan aansnijden. Ik heb erin ieder geval wel heel veel zin in."

Iedereen kan de livestream beluisteren via www.dinxperfm.media en via DAB+kanaal 7. Het programma is op woensdag 15 november van 18.00 tot 22.00 uur.

Inloopborrel bij 't Welink

DINXPERLO - Wendy Timmerman, haar ouders Wim en Corrie Hijink en broer Wilco van restaurant 't Welink in Dinxperlo zijn druk met alle voorbereidingen, want op zondag 3 december vieren ze de opening van hun nieuwe zaak met een 'inloopborrel' voor alle belangstellenden tussen 12.00 en 16.00 uur.

Door Waltraud Wensink

Wendy: "Het begint nu echt te kriebelen. We zijn al druk aan het netwerken in Dinxperlo. De mensen reageren reuze enthousiast. Het is echt fijn dat we zo vriendelijk ontvangen worden." Er staat een leuke actie op de Facebookpagina en daarop wordt veel gereageerd, zelfs nu ze nog niet officieel open zijn. Mensen reageren er positief op dat ze nu al zo actief bezig zijn.

Vrije gift voor aanschaf naambord
"Er is een vrije inloop voor iedereen die kennis met ons wil maken maar ook bekenden zijn van harte welkom. We hebben live muziek en entertainment voor onze kleinste gasten. Over het algemeen willen mensen ook graag iets geven bij een opening. Als dit het geval is zouden we een vrije gift willen voorstellen. Die kunnen we dan gebruiken voor de aanschaf van een nieuw gevel(naam)bord", zegt Wendy. Inmiddels zijn er al gesprekken gepland met de eerste oproepkrachten en in 't Welink nog op zoek naar een zelfstandig werkende kok. Wendy: "Dat mag ook iemand zijn die affiniteit met koken heeft en ervaring in de professionele keuken. Ook al heb je de opleiding niet helemaal afgerond, we leiden je dan verder zelf op waar nodig."

Het is al mogelijk om te reserveren voor een gezellige kerstborrel, bijvoorbeeld met collega's en vrienden. "Die is op vrijdag 22 december, met één bedrag per persoon voor hapjes en drankjes. Vanaf 16.00 uur is er ook live muziek. Ook voor kerst kan er al gereserveerd worden, voor een brunch of kerstdiner. Kijk voor meer info en de prijzen op www.restaurantwelink.nl."

Op vrijdag 1 december is de officiële opening voor genodigden en op woensdag 3 december de inloopborrel. Alle 'oude' gasten, van de Rommelpot maar ook alle voormalige gasten van De Sander en de relaties zijn meer dan welkom. De inloop is tussen 12.00 en 16.00 uur.

Sinds 1 november is Restaurant 't Welink te bereiken via tel. 0315-654008.

Special Olympics decor misdaadthriller Corine Hartman

Corine Hartman vertelt Erik Hagelstein over haar misdaadthriller 'Groen Licht'. Foto: Henri Walterbos

Feestfabriek officieel partner Special Olympics Achterhoek

Door Henri Walterbos

VRAGENDER -Twee heuglijke momenten voor de organisatie van de Special Olympics Achterhoek 2018. Het was René van Gils, voorzitter van Special Olympics Achterhoek 2018, die in het Paardensportcentrum Lichtenvoorde, duidelijk in zijn element, met een brede lach bekend maakt dat De Feestfabriek Alles Komt Goed BV officieel partner wordt van de organisatie van het sportfeest voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Achterhoek, 8, 9 en 10 juni 2018.

Ronnie Degen en René van Gils tekenen onder Feestfabriekmedewerker Erik Dreteler de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Henri Walterbos

"Voor mij is deze partner persoonlijk heel belangrijk. Het zijn voor mij voor een deel oude vrienden uit Hummelo, waar ik van 1986 tot 2005 gewoond heb. We weten van De Feestfabriek dat ze maatschappelijk betrokken zijn en een feest kunnen organiseren en de Special Olympics, met 20 verschillende sporten, 2000 sporters en 1000 begeleiders moet natuurlijk een groot feest worden. Er staat heel veel te gebeuren, maar daar moet ik vaag over blijven, staat op mijn papier. Laat ik daar nou toevallig goed in zijn," sluit van Gils lachend af.

Feestfabriek
Als De Feestfabriek zich met het evenement gaat bemoeien, dan kan op voorhand gerust reeds van een feestje gesproken worden. 'De fabriek' die een naam heeft hoog te houden in het verkopen van 'plezier met een boodschap', heeft zich met de Zwarte Cross en Mañana Mañana al ruimschoots bewezen en komt altijd weer verrassend uit de hoek. De Feestfabriek verbindt zich als maatschappelijk partner aan het evenement en als uitvoerend producent van de spectaculaire openingsceremonie in stadion de Vijverberg in Doetinchem, vrijdagavond 8 juni. Namens De Feestfabriek is Ronnie Degen in Vragender om de samenwerking te beklinken door met René van Gils te proosten en de gebruikelijke krabbels te zetten. Ook Degen is verheugd over de samenwerking. "Het is eigenlijk heel simpel. Wij zijn een bedrijf dat de Achterhoek koestert, wij zijn trots op de Achterhoek. Wij willen met alles wat we doen bewijzen dat de Achterhoek 'the place to be' is voor heel Nederland. Wij voelen ons maatschappelijk geroepen hier een bijdrage aan te leveren. Wij doen dit zonder winstoogmerk." Binnenkort hoopt de organisatie ook met Betaald Voetbal Organisatie De Graafschap overeenstemming te bereiken over een partnerschap.

Misdaadthriller
Kan het evenement op voorhand gerust al als heel bijzonder gekwalificeerd worden, nog bijzonderder is het feit dat de Special Olympics Achterhoek het decor zal gaan vormen van een misdaadthriller van de hand van thrillerschrijfster Corine Hartman (53) uit Lichtenvoorde. Het was directeur van de Special Olympics Corine Berkel die de succesvolle Achterhoekse auteur benaderde met de vraag of ze er voor in voelde een boek te schrijven waarin de Special Olympics Achterhoek een belangrijke rol zou gaan spelen. In dezelfde periode was het uitgeverij Anbo-Anthos die de schrijfster verzocht een regiothriller te schrijven. Hiermee vielen alle puzzelstukjes snel in elkaar. De schrijfster was zelf aanwezig om over haar beweegredenen om mee te werken te vertellen. "Ik voel me Achterhoeker. Ik woon al erg lang hier. Toen ik beide verzoeken had gekregen vond ik dat het best wel goed samen kon gaan eigenlijk en ben ik aan de slag gegaan." Titel van het in mei 2018 te verschijnen moordmysterie is 'Groen Licht.' "Hier kan ik veel kanten mee op, maar daar zeg ik weinig over," verraadt ze. Iets met de doelgroep 'mensen met een verstandelijke beperking' heeft ze niet direct. "Wel heeft mijn man twaalf jaar bij stichting De Lichtenvoorde gewerkt en kennen we een aantal verstandelijk beperkte mensen die we nog wel eens tegenkomen. Dan groeten en roepen ze gelijk. Leuk is dat."

Diverse 'doden'
De eerste versie van het boek is inmiddels bijna klaar. Ze wil er niet meer over kwijt dan dat in de 300 pagina´s tellende thriller meerdere doden zullen vallen. "Zo zal de vrouwelijke burgemeester van Doetinchem dood aangetroffen worden op de bodem van zwembad Rozengaarde in Doetinchem, zal er eveneens een dode aangetroffen worden in een stal van dit paardensportcentrum." Als haar na afloop naar de herkomst van de titel wordt gevraagd, wil ze ook hier niets over kwijt. Vaag blijven is nu eenmaal het protocol vandaag, zo krijgen de sprekers allen mee. Verwijst 'Groen Licht' misschien naar de buren Groenlo en Lichtenvoorde en laait de alom bekende rivaliteit tussen beide plaatsen en inwoners nu ineens zodanig op dat er 'doden' gaan vallen? "Daar zeg ik ook niets over," lacht ze. "Wat ik al wel kan zeggen is dat er ook op Marveld Recreatie in Groenlo een dode zal vallen. Daar verblijven de ruim 2000 sporters en begeleiders." Al met al genoeg om naar uit te zien.

Praktijkcursus hoogstamfruit snoeien in Dinxperlo

Hoogstamfruit snoeien is te leren. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Iedereen die hoogstamfruitbomen heeft en wil leren hoe deze bomen gesnoeid moeten worden, kan terecht op de eendaagse praktijkcursus op zaterdag 13 januari. Na een korte uitleg over de theorie achter het snoeien gaan alle deelnemers onder deskundige leiding van pomoloog Marcel Tross aan de slag met de praktijk.

Op veel plekken in de Achterhoek zijn nog hoogstamfruitbomen te vinden, soms als echte boomgaard en soms als enkele fruitbomen op het erf. De fruitbomen horen bij ons landschap, en vormen ook een echte aanwinst voor de natuur. Voor het behoud van fruitbomen is het wel van belang dat ze regelmatig gesnoeid worden. Veel eigenaren van boomgaarden weten alleen niet goed hoe ze dit moeten doen. Voor die mensen wordt zaterdag 13 januari van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur een praktische cursus gegeven.

In de cursus doet men eerst basiskennis op over de manier waarop fruitbomen groeien. Daarna kan iedereen buiten in de hoogstamboomgaard oefenen. Onder leiding van Marcel Tross leren alle deelnemers hoeveel ze moeten snoeien, welke takken weg kunnen en welke vooral niet. Deelnemers kunnen hun eigen gereedschap meenemen, daarnaast zijn een aantal stokzagen beschikbaar.

De kosten voor de eendaagse praktijkcursus bedragen dertig euro per persoon. Voor koffie, thee en een lunch (soep met broodjes) wordt gezorgd.

Wie wil meedoen aan de cursus, kan zich tot en met zondag 7 januari aanmelden via snoeicursusdinxperlo@gmail.com. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers, bij minimaal zeven deelnemers gaat de cursus door. Deelnemers horen uiterlijk een week van te voren of er genoeg aanmeldingen zijn.

Masterclass gamen voor veertig kinderen

De deelnemers aan de gamemiddag, met achteraan eSporter Paskie Rokus. Foto: PR

DINXPERLO - Op zaterdag 4 november hield Lensink Gussinklo Makelaardij een gamemiddag voor de kinderen uit de buurt op het kantoor in Dinxperlo. Met een opkomst van veertig kinderen was de middag een groot succes.

"Het was erg leuk om te zien dat de kinderen de hele middag plezier hebben gehad met FIFA 18", aldus Karsten Gussinklo. Lensink Gussinklo Makelaardij vindt het belangrijk maatschappelijke betrokken te zijn bij sport en cultuur in Dinxperlo en omstreken. Naast de sponsoring van lokale sportverenigingen is deze gamemiddag een mooi voorbeeld hiervan.

De middag ging van start met een leuke en interessante masterclass over de voetbalgame verzorgd door Paskie Rokus. De eSporter van Vitesse vertelde wat er voor nodig is om eSporter te worden en gaf verschillende tips en tricks aan de aanwezige kinderen. Bovendien was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de tweevoudig Nederlands kampioen en hier werd maar al te graag gebruik van gemaakt.

De rest van de middag konden de kinderen een potje spelen tegen Paskie en met de eSporter op de foto gaan. "Het was een erg leuke middag, de kinderen hadden plezier en het niveau lag hoog", aldus Paskie.

Op vijf spelcomputers werd er na de masterclass een FIFA-toernooi gespeeld. In teams van twee gingen de kinderen de strijd aan. In een zinderende finale gingen Hidde en Maarten met een 5-0 winst ervandoor. Zij waren de gelukkige winnaars van de middag en kregen naast de eeuwige roem ook een game cadeau. Aan het eind van de middag werd er onder alle deelnemers ook nog een exemplaar van de voetbalgame verloot.

Sinterklaas komt naar De Heurne

De gerenoveerde zaal bij camping Goorzicht. Foto: PR

DE HEURNE - Sint Nicolaas komt met z'n pieten op zaterdag 25 november naar De Heurne. Dat heeft hij laten weten aan de damescommissie van de Algemene Heurnse OranjeVereniging en het Heurns Belang.

De opgeknapte zaal is geschikt voor feesten en kinderpartijtjes. Foto: PR
Overzicht opgeknapte zaal vanaf de bar. Foto: PR
Frisse nieuwe look voor zaal bij camping Goorzicht. Foto: PR

Om 13.30 uur start de intocht van Sinterklaas op het schoolplein van Basisschool De Höve. Onder leiding van dweilorkest 'De Kroezenhøkers' loopt de route van de Keizerweg, via de D.H. Keuperweg naar de Lage Heurnseweg. Het eindpunt is Café Bruggink. Rond 14.00 uur zal de sint met z'n pieten arriveren bij Café Bruggink. Daar kan een praatje gemaakt worden met Sinterklaas en z'n pieten en iedereen die dat wil kan met hen op de foto. Op deze middag worden ook de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt van de kleurwedstrijd. Sinterklaas hoopt dat hij weer veel kinderen met hun ouders en opa's en oma's mag begroeten.

Voor feesten en partijen naar camping Goorzicht

DALE - Iets te vieren? Op zoek naar een mooie en verrassende locatie? Camping Goorzicht beschikt over zalen die ruimte bieden aan gezelschappen van circa 40 tot 135 personen.

Door Karin Stronks

De grote zaal is pas gerenoveerd en heeft een moderne frisse look gekregen. Deze zaal is ideaal voor vrienden- en familiefeesten en kinderpartijtjes. Gasten kunnen binnen vertoeven maar ook van de terrassen buiten gebruik maken. Ook kan een feest gecombineerd worden met leuke activiteiten zoals jeu de boule, wandel- en fietstochten maken of klootschieten. De jonge gasten kunnen zich vermaken op de kindvriendelijke speeltoestellen en 's zomers in het zwembad.

De kleine zaal heeft een huiselijk karakter, in deze ruimte kunnen kleinere gezelschappen een jubileum, buurt- of ander feestje vieren. Een hapje en drankje kan geheel naar de wens van de gast worden verzorgd, van een heerlijk buffet of diner tot een patatje met iets lekkers erbij. Ook hierbij geldt dat naar buiten kan worden uitgeweken.

Voor informatie over arrangementen, kinderfeestjes of blijven slapen na een feest kan men bellen met camping Goorzicht: 0543-461339. Een mailtje sturen kan ook: info@goorzicht.nl Trudy te Dorsthorst en Ester Lammers kunnen alles vertellen over de verschillende mogelijkheden.

Ouders & Co met gewichtsconsulente

DINXPERLO - Op donderdag 16 november is gewichtsconsulente Renate Grevers te gast bij Ouders & Co in de Bibliotheek Dinxperlo.

Zij zal vertellen over een praktische en eenvoudige gezonde leefstijl voor kinderen. Een gezonde leefstijl kan voor een kind heel eenvoudig en praktisch zijn. Renate Grevers-Kremer, BGN-gewichtsconsulent, zal tijdens Ouders & Co ingaan op de basisprincipes van een gezonde maaltijd (brood- en warme maaltijd en alternatieven), maar ook tussendoortjes komen aan bod. Daarnaast vertelt zij meer over zoetstoffen en snelle suikers en wat dit met het energieniveau, de darmen en het gewicht van een kind kan doen. Ook geeft zij tips hoe ouders hun kinderen (nieuwe) dingen kunnen leren eten. Aan het eind van de lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Dit programma van Ouders & Co wordt gehouden in de Bibliotheek Dinxperlo, Nieuwstraat 46, op 16 november van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname is gratis.

Ouders & Co is een samenwerking tussen Yunio, CJG, Figulus Welzijn de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Ouders & Co is de ontmoetingsplek voor ouders met kinderen in de leeftijd tot vier jaar in Dinxperlo. Men kan terecht bij Ouders & Co voor het contact en het delen van ervaringen met andere ouders. Elke bijeenkomst heeft een onderwerp dat past bij ouders en kind.

Ouders & Co met gewichtsconsulente

DINXPERLO - Op donderdag 16 november is gewichtsconsulente Renate Grevers te gast bij Ouders & Co in de Bibliotheek Dinxperlo.

Zij zal vertellen over een praktische en eenvoudige gezonde leefstijl voor kinderen. Een gezonde leefstijl kan voor een kind heel eenvoudig en praktisch zijn. Renate Grevers-Kremer, BGN-gewichtsconsulent, zal tijdens Ouders & Co ingaan op de basisprincipes van een gezonde maaltijd (brood- en warme maaltijd en alternatieven), maar ook tussendoortjes komen aan bod. Daarnaast vertelt zij meer over zoetstoffen en snelle suikers en wat dit met het energieniveau, de darmen en het gewicht van een kind kan doen. Ook geeft zij tips hoe ouders hun kinderen (nieuwe) dingen kunnen leren eten. Aan het eind van de lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Dit programma van Ouders & Co wordt gehouden in de Bibliotheek Dinxperlo, Nieuwstraat 46, op 16 november van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname is gratis.

Ouders & Co is een samenwerking tussen Yunio, CJG, Figulus Welzijn de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Ouders & Co is de ontmoetingsplek voor ouders met kinderen in de leeftijd tot vier jaar in Dinxperlo. Men kan terecht bij Ouders & Co voor het contact en het delen van ervaringen met andere ouders. Elke bijeenkomst heeft een onderwerp dat past bij ouders en kind.

Borckeshof bezoekt loonbedrijf

De leerlingen van De Borckeshof op bezoek bij Van Hal in Voorst. Foto: PR

BREEDENBROEK/VOORST - Groep 3 en 4 van basisschool De Borckeshof begon de maand november met een bezoek aan Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal in Voorst. Er werd uitgelegd hoe loonbedrijven zijn ontstaan en wat loonwerkers in elk seizoen kunnen doen om boeren te helpen. De kinderen werden enthousiast rondgeleid door Erik en Gerlien Morssink.

Zonen Chris en Ties hielden goed in de gaten of zij hun klasgenootjes wel alles vertelden en lieten trots zien al enorm veel van het bedrijf te weten. De kinderen zagen hoe een tractor werd gerepareerd in de werkplaats, begonnen spontaan te meten of ze groter waren dan een van de reservewielen, weten nu alles over 'dubbel lucht' en de hoeveelheid pk van verschillende trekkers. Zo konden de kinderen zelf ervaren dat een bestuurder van een grote landbouwmachine je niet altijd kan zien. Ter afsluiting mochten de kinderen allemaal een stukje meerijden in een trekker en kregen ze een tas met allerlei spullen die met loonbedrijf Van Hal te maken hebben. Ze hebben hun ogen uitgekeken en sommige kinderen van groep 3/4 dromen nu al van een toekomst als loonwerker!

Bericht van de Wegwijspiet

Vorig jaar kwam Sint met de electrocar. Welk vervoermiddel dit jaar voor hem klaar staat, heeft de Wegwijspiet niet verklapt. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - De Wegwijspiet van Sinterklaas heeft laten weten dat de route van de Sinterklaasintocht in Dinxperlo dit jaar anders is in verband met de werkzaamheden aan de Terborgseweg. Sint Nicolaas hoopt op zaterdag 18 november te arriveren in Dinxperlo. Hij komt dan via de Beggelderdijk, de Nieuwstraat, de Maurits Prinsstraat Dinxperlo binnen. Bij de rotonde gaat de stoet het centrum in via de Hogestraat, richting het voormalige gemeentehuis. Daar komt hij ongeveer om 14.15 uur aan.

Bernhard ten Brinke fabriekscoureur Toyota

De Toyota Hilux waarmee Bernhard ten Brinke 'Le Dakar' gaat rijden. Foto: BTB-Racing

ZEDDAM - Rallyrijder Bernhard ten Brinke keert terug in de Dakar Rally 2018 als fabriekscoureur van Toyota Gazoo Racing South Africa.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse autocoureur opgenomen in een officieel fabrieksteam. De 40-jarige inwoner uit Zeddam vormt tijdens de 40ste editie van de Dakar Rally een team met oud-winnaars Giniel de Villiers en Nasser Al-Attiyah.

'Ik ga voor een topprestatie!'

Toyota Gazoo Racing South Africa behoort al jarenlang tot de topteams in de zwaarste rally ter wereld. In de laatste zes Dakar Rally's wist het team liefst vier podiumresultaten te scoren met de Toyota Hilux, met tweede plaatsen in 2013 en 2015 als beste prestaties tot nu toe. Bernhard ten Brinke debuteert op 6 januari als rijder voor Toyota Gazoo Racing South Africa met de Fransman Michel Perin aan zijn zijde. De Nederlandse allround coureur begint aan zijn vijfde Dakar Rally.

In 2012 maakte Bernhard ten Brinke zijn debuut met een imponerende achtste plaats. Drie jaar later overtrof hij deze prestatie met een zevende plaats in de eindstand. In de Dakar Rally van 2016 schreef Bernhard geschiedenis door als eerste Nederlandse autocoureur een etappe te winnen in de Dakar Rally.

"Bernhard heeft zichzelf bewezen als een constant presterende snelle coureur sinds hij voor het eerst meedeed aan de Dakar Rally in 2012. In 2016 won hij de openingsproef van het evenement en we zijn ervan overtuigd dat zijn tempo en consistentie niet alleen ten goede zullen komen aan onze resultaten, maar ook aan zijn teamgenoten Nasser Al-Attiyah en Giniel de Villiers", zegt Glyn Hall, Team Principal van Toyota Gazoo Racing SA.

Bernhard ten Brinke: "Rijden voor Toyota Gazoo Racing South Africa is een unieke kans, die ik met beide handen aan ga grijpen. Je merkt aan alles hoeveel ervaring dit team heeft, tot in de kleinste details is aan alles gedacht. Ik krijg bovendien de beschikking over de allermodernste Toyota Hilux Evo."

Hij vervolgt vastberaden: "Met dit ijzersterke pakket mag mijn doel duidelijk zijn: ik ga voor een topprestatie in de Dakar Rally van 2018."

Bingomiddag van Seniorenbond

GENDRINGEN - De Seniorenbond Gendringen houdt op woensdag 22 november een bingomiddag.

De middag wordt gehouden in Zaal te Pas in Gendringen en begint om 14.00 uur. Er zijn leuke en nuttige prijzen te winnen, zoals de gebruikelijke vleesschotels, koffie en wijn. Hoe groter de deelname, hoe leuker de middag. Alles is gereed om er weer een geslaagde middag van te maken. De toegang is gratis, consumpties en bingokaarten zijn voor eigen rekening. Tijdens deze middag zijn er ook kaarten te koop voor de Adventsviering van 7 december.

Spectaculaire uitvoering 'Let it roll' van Aktief

IJZERLO - Afgelopen zaterdag stroomde ’t Dorpshuus in IJzerlo weer vol voor de tweejaarlijkse uitvoering van gymvereniging CGV Aktief. Binnen het thema ‘Let it roll’ heeft de leiding voor alle groepen mooie en spectaculaire acts bedacht.

Na een energieke opmars waarin alle leden hun danskunsten lieten zien, was het aan de kleuters om de avond echt te openen. Met een rugtas vol ballen kwamen zij aan op ‘station IJzerlo’, waar ze omhoogklommen en al rollend of springend van een helling weer naar beneden gingen. Daarna was de vloer voor een stel rock ’n rollende meiden van 7 tot 12 jaar die een spetterende dansshow gaven. De jongens van de gym lieten vervolgens hun kunsten zien aan de ringen en op de airjumpbaan rolden ze de zaal door. Een stel gezellige meiden van 13 tot 16 jaar lieten daarna een stoere dans zien in rock ’n roll-stijl. Een totaal andere act werd daarna getoond aan het publiek. De jongens van de survival-groep liet een veelzijdige act zien met klimmen, vechten en vooral veel schik maken. Als laatste item voor de pauze werd er een sprongdemo gepresenteerd. Meiden uit diverse groepen vanaf groep 5 sprongen op allerlei manieren met minitramp over de kast en pegasus.

Na de pauze werd er door de grote acro-groep een prachtige show neergezet, waarin knappe acrobatische kunsten en mooi samenspel werden getoond. De brug en de balk werden hierna opgebouwd in de zaal en de meiden van groep 3 en 4 lieten zien wat zij al durfden. De meiden van groep 7 tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs lieten daarna zien wat er op deze toestellen gedaan kan worden. De meisjes van groep 5 en 6 maakten er vervolgens nog een zomerse act van met sierlijke rokjes waardoor het er allemaal nog net iets fleuriger uit zag. De selectie sloot de balk-brug-show af met een act waarin het publiek kon zien dat het in IJzerlo barst van de talenten. Tot slot van deze spectaculaire show liet ‘The Beginning’ een mooie dans zien met verschillende muziekstijlen.

Sportprogramma

Ajax B
Donderdag 16 november
20:15 Ajax B JO19-1 - DZSV JO19-1
Vrijdag 17 november
19:30 VVG '25 VR1 - Ajax B VR1
Zaterdag 18 november
14:30 Varsseveld JO19-1 - Ajax B JO19-1
15:00 Erix JO17-1 - Ajax B JO17-1
12:30 Terborg JO15-1 - Ajax B JO15-1G
10:15 Ajax B/Dinxperlo JO13-1 - ST: Gendringen/Etten JO13-2
08:30 VVG '25 JO11-4 - Ajax B JO11-2
09:30 Ajax B JO9-1 - Wolfersveen JO9-1
09:00 Zeddam-Sint Joris JO8-1 - Ajax B JO8-2
Zondag 19 november
14:00 NVC 1 - Ajax B 1
10:00 Etten 3 - Ajax B 2
11:45 FC Winterswijk 9 - Ajax B 3

DZSV
Donderdag 16 november
20:15 Ajax B JO19-1- DZSV JO19-1
19:00 DZSV 35+1-FC Trias 35+2
19:00 AD '69 35+2-DZSV 35+2
19:40 DZSV 35+2-DZSV 35+1
20:00 AZSV 35+1-DZSV 35+2
20:20 DZSV 35+1-AD '69 35+2
20:40 DZSV 35+2-FC Trias 35+2
21:40 AZSV 35+1-DZSV 35+1
Bij Longa '30
19:30 DZSV VR3-MEC/Bredevoort VR1
20:30 FC Winterswijk VR1-DZSV VR3
21:00 DZSV VR3-Halle VR1
21:30 Longa '30 VR1-DZSV VR3
Zaterdag 18 november (thuis)
08:30 DZSV JO13-2-DZC '68 JO13-9M
08:30 DZSV JO11-2-HMC '17 JO11-1
08:30 DZSV JO11-5-Den Dam/NVC JO11-2G
08:30 DZSV JO8-1-Varsseveld JO8-1
08:30 DZSV JO8-2G-Varsseveld JO8-2
10:15 DZSV JO15-2-DZC '68 JO15-8
10:15 DZSV JO11-4 FC Trias JO11-9
10:15 DZSV JO9-3G-FC Eibergen JO9-6M
10:15 DZSV JO8-3G-SDOUC JO8-1G
10:15 DZSV MO11-1-FC Winterswijk MO11-1
11:15 DZSV MO13-1-Spero MO13-1
12:00 DZSV JO17-2-MvR JO17-3
12:00 DZSV VR2-VIOD VR1
12:45 DZSV MO15-1- Reunie/GSV '63 MO15-1
14:30-DZSV JO19-1-Gendringen JO19-1
15:30 DZSV 2-Excelsior'31 4
Zaterdag 18 november (uit)
09:30 VVG '25 JO7-1-DZSV JO7-1G
09:30 VVG '25 JO7-2-DZSV JO7-2G
09:45 Zelos MO11-2-DZSV MO11-2
10:00 Varsseveld JO11-1G- DZSV JO11-1
10:00 FC Trias JO11-7M- DZSV JO11-3
10:00 Varsseveld JO9-1-DZSV JO9-1
11:00 AZSV JO15-6-DZSV JO15-3
11:15 VIOD JO13-1-DZSV JO13-1
11:15 MEC/Bredevoort JO9-2G-DZSV JO9-2G
12:00 Eefde SP 2-DZSV 3
12:00 Gendringen/Etten JO15-1- DZSV JO15-1
14:30 Hulzense Boys 1-DZSV 1
14:30 Grol JO17-2-DZSV JO17-1
14:45 AZSV 7-DZSV 4
15:00 Zelos 6-DZSV 5
15:00 Be Quick'28 VR3-DZSV VR1

Sv Dinxperlo
Zaterdag 18 november
14:30 Dinxperlo JO19-1-SDOUC JO19-1
15:15 FC Winterswijk JO19-3-Dinxperlo JO19-2
13:00 Dinxperlo JO17-1-FC Trias JO17-2
11:30 Dinxperlo JO15-1-Zelos JO15-2
13:00 FC Trias JO15-4-Dinxperlo JO15-2
10:15 Dinxperlo JO13-1-DZC '68 JO13-4
10:00 Grol JO11-4-Dinxperlo JO11-1
09:00 Dinxperlo JO11-2-Ulftse Boys JO11-3
09:00 Dinxperlo JO9-1-FC Trias JO9-4
08:30 SDOUC JO9-3-Dinxperlo JO9-2G
11:30 Dinxperlo MO15-1-MvR MO15-1
Zondag 19 november
14:00 Erix 1-Dinxperlo 1
09:15 FC Trias 3-Dinxperlo 2
11:00 Dinxperlo 3-MvR 3
10:00 Dinxperlo 4-FC Trias 8
10:00 Kilder VR1-Dinxperlo VR1
12:00 Dinxperlo VR2-Wolfersveen VR2

Sportprogramma

Ajax B
Donderdag 16 november

20:15 Ajax B JO19-1 - DZSV JO19-1
Vrijdag 17 november
19:30 VVG '25 VR1 - Ajax B VR1
Zaterdag 18 november
14:30 Varsseveld JO19-1 - Ajax B JO19-1
15:00 Erix JO17-1 - Ajax B JO17-1
12:30 Terborg JO15-1 - Ajax B JO15-1G
10:15 Ajax B/Dinxperlo JO13-1 - ST: Gendringen/Etten JO13-2
08:30 VVG '25 JO11-4 - Ajax B JO11-2
09:30 Ajax B JO9-1 - Wolfersveen JO9-1
09:00 Zeddam-Sint Joris JO8-1 - Ajax B JO8-2
Zondag 19 november
14:00 NVC 1 - Ajax B 1
10:00 Etten 3 - Ajax B 2
11:45 FC Winterswijk 9 - Ajax B 3

DZSV
Donderdag 16 november
20:15 Ajax B JO19-1- DZSV JO19-1
19:00 DZSV 35+1-FC Trias 35+2
19:00 AD '69 35+2-DZSV 35+2
19:40 DZSV 35+2-DZSV 35+1
20:00 AZSV 35+1-DZSV 35+2
20:20 DZSV 35+1-AD '69 35+2
20:40 DZSV 35+2-FC Trias 35+2
21:40 AZSV 35+1-DZSV 35+1
Bij Longa '30
19:30 DZSV VR3-MEC/Bredevoort VR1
20:30 FC Winterswijk VR1-DZSV VR3
21:00 DZSV VR3-Halle VR1
21:30 Longa '30 VR1-DZSV VR3
Zaterdag 18 november (thuis)
08:30 DZSV JO13-2-DZC '68 JO13-9M
08:30 DZSV JO11-2-HMC '17 JO11-1
08:30 DZSV JO11-5-Den Dam/NVC JO11-2G
08:30 DZSV JO8-1-Varsseveld JO8-1
08:30 DZSV JO8-2G-Varsseveld JO8-2
10:15 DZSV JO15-2-DZC '68 JO15-8
10:15 DZSV JO11-4 FC Trias JO11-9
10:15 DZSV JO9-3G-FC Eibergen JO9-6M
10:15 DZSV JO8-3G-SDOUC JO8-1G
10:15 DZSV MO11-1-FC Winterswijk MO11-1
11:15 DZSV MO13-1-Spero MO13-1
12:00 DZSV JO17-2-MvR JO17-3
12:00 DZSV VR2-VIOD VR1
12:45 DZSV MO15-1- Reunie/GSV '63 MO15-1
14:30-DZSV JO19-1-Gendringen JO19-1
15:30 DZSV 2-Excelsior'31 4
Zaterdag 18 november (uit)
09:30 VVG '25 JO7-1-DZSV JO7-1G
09:30 VVG '25 JO7-2-DZSV JO7-2G
09:45 Zelos MO11-2-DZSV MO11-2
10:00 Varsseveld JO11-1G- DZSV JO11-1
10:00 FC Trias JO11-7M- DZSV JO11-3
10:00 Varsseveld JO9-1-DZSV JO9-1
11:00 AZSV JO15-6-DZSV JO15-3
11:15 VIOD JO13-1-DZSV JO13-1
11:15 MEC/Bredevoort JO9-2G-DZSV JO9-2G
12:00 Eefde SP 2-DZSV 3
12:00 Gendringen/Etten JO15-1- DZSV JO15-1
14:30 Hulzense Boys 1-DZSV 1
14:30 Grol JO17-2-DZSV JO17-1
14:45 AZSV 7-DZSV 4
15:00 Zelos 6-DZSV 5
15:00 Be Quick'28 VR3-DZSV VR1

Sv Dinxperlo
Zaterdag 18 november

14:30 Dinxperlo JO19-1-SDOUC JO19-1
15:15 FC Winterswijk JO19-3-Dinxperlo JO19-2
13:00 Dinxperlo JO17-1-FC Trias JO17-2
11:30 Dinxperlo JO15-1-Zelos JO15-2
13:00 FC Trias JO15-4-Dinxperlo JO15-2
10:15 Dinxperlo JO13-1-DZC '68 JO13-4
10:00 Grol JO11-4-Dinxperlo JO11-1
09:00 Dinxperlo JO11-2-Ulftse Boys JO11-3
09:00 Dinxperlo JO9-1-FC Trias JO9-4
08:30 SDOUC JO9-3-Dinxperlo JO9-2G
11:30 Dinxperlo MO15-1-MvR MO15-1
Zondag 19 november
14:00 Erix 1-Dinxperlo 1
09:15 FC Trias 3-Dinxperlo 2
11:00 Dinxperlo 3-MvR 3
10:00 Dinxperlo 4-FC Trias 8
10:00 Kilder VR1-Dinxperlo VR1
12:00 Dinxperlo VR2-Wolfersveen VR2

                                                        

                                                        

Bingomiddag van Seniorenbond

GENDRINGEN - De Seniorenbond Gendringen houdt op woensdag 22 november een bingomiddag.

De middag wordt gehouden in Zaal te Pas in Gendringen en begint om 14.00 uur. Er zijn leuke en nuttige prijzen te winnen, zoals de gebruikelijke vleesschotels, koffie en wijn. Hoe groter de deelname, hoe leuker de middag. Alles is gereed om er weer een geslaagde middag van te maken. De toegang is gratis, consumpties en bingokaarten zijn voor eigen rekening. Tijdens deze middag zijn er ook kaarten te koop voor de Adventsviering van 7 december.

Survivalrun vanaf 't Barger

Hard werken in de hindernissen. Foto: PR

DINXPERLO - Zondag 17 december organiseert Stichting Survival Dinxperlo een survivalwedstrijd waar bijna 1000 deelnemers uit het hele land aan meedoen.

Doorzettings-vermogen en souplesse nodig

Survival is een veelzijdige vorm van duursport voor alle leeftijden. De deelnemers leggen hardlopend een parcours af van 5 of 7,5 km met natuurlijke en opgebouwde hindernissen. De vaak complexe hindernissen worden gemaakt met onder andere touwen, balken en netten en vergen de juiste techniek en krachtsinspanning. Van de atleten wordt een enorm doorzettingsvermogen, maar ook souplesse gevraagd. Barre omstandigheden als gevolg van lage temperaturen en wind maken de Dinxperloop vaak extra zwaar.

Onder de deelnemers van de Dinxperloop zijn wedstrijdlopers die onder licentie lopen van de Survivalrun Bond Nederland, maar ook recreanten wagen zich aan het loodzware parcours. Weken van voorbereiding door vele vrijwilligers van met name survivalvereniging Ropes & Running gaan eraan vooraf om de survivalrun mogelijk te maken. Dit spectaculaire evenement is voor toeschouwers fantastisch om te aanschouwen. Start en Finish zijn vanaf 't Barger, trainingslocatie van survivalvereniging Ropes & Running, terrein Buitensport Try Out, aan de Bargerdijk te Dinxperlo. Aanvang 9.30 uur. Voor meer informatie: www.stichtingsurvivaldinxperlo.nl

25 / 32

Taxusinzameling 'Snoei voor Leven' succesvol

Taxussnoeisel inzamelen loont nog steeds. Foto: PR

REGIO - Op initiatief van de Lions Club Oost Achterhoek en van Ooijen Tuinen werden er ook dit jaar inzamelingsacties van taxussnoeisel gehouden.

De inzamelingen van afgelopen zomer hebben wederom een fantastische opbrengst opgeleverd. Meer dan 12.000 kilo taxussnoeisel heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar 3500,- euro kan worden geschonken aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Daarnaast zorgt deze hoeveelheid snoeisel ervoor dat er aan tientallen mensen een geneesmiddel kan worden aangeboden in hun strijd tegen kanker. Dit is mogelijk gemaakt door alle mensen die een taxushaag, groot of klein, gesnoeid hebben in deze weekenden. Uit de taxus baccata wordt de stof baccatine geïsoleerd. Dit is de grondstof voor het geneesmiddel Taxol of Docetacel, een zeer efficiënt middel dat mede ingezet kan worden bij eierstok-, borst- of longkanker.

De inzamelingsactie 'Snoei voor leven' wordt al een aantal jaren uitgevoerd samen met van Ooijen Tuinen uit Lichtenvoorde. De inzameling vindt plaats in drie gemeentes in de Oost Achterhoek, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Dankzij transport van Rouwmaat kan het snoeisel snel en in goede staat aangeleverd worden bij de afnemer Stolk Medical Plants. Dit laatste is erg belangrijk voor de kwaliteit van het product aangezien, zeker bij nat weer, het gehalte baccatine in het snoeisel snel terugloopt.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland vele andere inzamelingen opgezet om Taxus snoeisel in te zamelen. Hierdoor is het aanbod in de markt sterk vergroot en de kwaliteit is nogal wisselend. Daardoor is er een zekere marktwerking ingetreden, hetgeen heeft geleid tot lagere geldelijke opbrengsten. Een aantal initiatieven is daardoor dit jaar gestopt met inzamelen omdat zij de kosten van inzamelen te hoog vinden ten opzichte van de opbrengsten.

Lions Club Oost Achterhoek en Van Ooijen Tuinen zijn van mening dat zij door moeten blijven gaan met inzamelen van taxussnoeisel, omdat zij er veel waarde aan hechten dat deze belangrijke grondstoffen niet verloren gaan. Doordat de organisatie toeziet op een hoge kwaliteit snoeisel zullen ze ook komende jaren verdergaan met het inzamelen van Taxus snoeisel in samenwerking met Stolk. Stolk heeft laten weten dat zij minder aanbod te verwerken heeft gekregen, maar dat de leveringen vanuit Aalten, Oost Gelre en Winterswijk van erg goede kwaliteit zijn en ze daarom graag verder willen samenwerken.

Pleegouder worden als verrijking van je leven

ACHTERHOEK - Wanneer een kind (tijdelijk) niet meer kan wonen bij de eigen ouders, is dat ingrijpend. Pleegzorg kan dan een alternatief zijn, waarbij er meer mogelijk is dan menigeen denkt. Simone en Jeroen Slotboom zijn pleegouders van Justin en vertellen hun persoonlijke ervaring.

Door Leander Grooten

Justin
Hij is bijna tien jaar oud en woont in de Achterhoek. Zijn moeder kan tijdelijk niet fulltime beschikbaar voor hem zijn. Als ze nu eens twee weekenden per maand de handen vrij heeft, dan zou dat al een hoop schelen. Ze trekt aan de bel en opteert voor deeltijd-pleegzorg.

Simone en Jeroen
Zij wonen in Winterswijk en willen graag hun hart en huis openstellen voor andermans kinderen. Zij horen over de mogelijkheid van pleegzorg. Na een informatieavond zijn ze overtuigd: dit willen ze. Niet alleen vervult dit hun kinderwens, ze vinden ook voldoening in het goede doen voor de ander. Inmiddels is Justin anderhalf jaar deel van hun leven.

Deeltijd
Er zijn drie soorten pleegzorg te onderscheiden: volledige, crisis en deeltijd. De meest bekende is de volledige, waarbij een kind voor korte of langere tijd in het pleeggezin woont. Crisispleegzorg vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Simone: "Het kan zijn dat je een telefoontje krijgt dat er per direct een pleegkind komt, soms vanuit een onveilige situatie." Simone en Jeroen hebben gezien hun werkritme niet die flexibiliteit. "Hoewel het mij wel wat zou lijken", aldus Jeroen.
Het stel uit Winterswijk kiest voor deeltijd pleegzorg. Het gezin biedt dan een aantal dagen per week of per maand, bijvoorbeeld in het weekend, een 'zo thuis mogelijke' woonsituatie voor het kind.

De procedure
"Je geeft aan voor welke kinderen je het meest kunt betekenen." zo zegt Simone, "Leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, soort en grootte van het figuurlijke rugzakje." Pleegzorg doet onderzoek naar de sociale omstandigheden en de woonomgeving van de aspirant pleegouders. Het echtpaar volgt een verplichte cursus. "Avonden met veel informatie, rollenspelen en gesprekken. Wij hebben er veel geleerd." Jeroen: "En je kunt er nog mee stoppen, als je dat wilt. Wij werden alleen maar meer overtuigd dat we dit wilden doen."

Gedeeld opvoederschap
Al snel leek er een mogelijke match en volgde een eerste kennismaking om te kijken of er een klik was. "Met de moeder erbij, dat is wezenlijk." De moeder houdt de leidende rol in de opvoeding. Onderdeel bij de match was het gemis bij Justin van een vaderfiguur. "En dus doe ik veel mannelijke dingen met hem," aldus Jeroen," zoals de auto wassen, dat vindt-ie hartstikke leuk." Bij deeltijd slaagt de pleegzorg als er goede afstemming is tussen ouders en pleegouders. "We spreken elkaar regelmatig en zien elkaar soms. Afgelopen december vierden we bijvoorbeeld samen Kerst."
Een pleegkind kan van alles hebben meegemaakt voordat een pleeggezin om de hoek komt. "Wij hadden niet veel informatie over Justins 'rugzakje', maar vonden dat ook niet erg, we handelen naar wat we tegenkomen." Wat het echtpaar vooral doet, is structuur bieden en reageren op zijn gedrag. "En daarin zien we veranderingen, hoe langer hij bij ons is. Eerst bleven we de regels herhalen, nu weet hij ze en houdt zich eraan. Justin snapt inmiddels dat zaken hier anders gaan dan thuis en respecteert die verschillen."

Papa
Simone en Jeroen zijn niet zijn ouders, en zullen dat ook niet worden. "Dat is een wezenlijk verschil met adoptie. Wij zijn onderdeel van elkaars leven, maar weten niet voor hoelang."
Recentelijk noemde Justin zijn pleegvader 'papa'. Dat was even schrikken. "Hij noemt ons namelijk altijd bij onze voornamen. We hebben het meteen met de moeder van Justin besproken."
"Ook al ben ik niet de papa, ik ben gehecht geraakt aan Justin", vertelt Jeroen. "Dat gevoel kende ik helemaal niet. Ik zie altijd weer uit naar de weekenden met hem."

Begeleiding pleeggezin
Als nieuwbakken pleegouders is ondersteuning van groot belang. "We krijgen volop deskundige hulp als we daarom vragen, bijvoorbeeld over Justins gedrag of onze omgangsstijl. We zien het als een vangnet als we er zelf niet uitkomen en de ondersteuning is altijd professioneel en nuttig." Lindenhout is de jeugdorganisatie die in Gelderland en Overijssel hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en gezinnen, zo ook bij pleegzorg.

Nieuwe match
Simone en Jeroen hebben de smaak te pakken van het pleegouderschap. "We staan open voor nog een pleegkind en hebben dit aangegeven bij de instanties. We hopen binnenkort meer te horen!"
Het echtpaar heeft de hoop dat meer mensen kiezen voor pleegzorg. "Het is zo ontzettend nodig, ook hier in de Achterhoek."

www.ikwilpleegouderworden.nl
www.lindenhout.nl

026-3543311

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs:oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntverzamelingen etc. Bel voor info: Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Doe mee aan de 2-daagse workshop met Opstellingen van het Verlangen op de zaterdagen 25 nov en 9 dec in Miste. Aanmelden: tel 0543 565540 meer info: www.wilmatepaske.nl

Gevraagd: Hulp in de huishouding voor 18 uur per week in Suderwick. Voor meer informatie: Andreas Klaassen - Tel. 0049-1732132785

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274