Aaltens Nieuws

10 juli 2018

Aaltens Nieuws 10 juli 2018


Nieuwe wethouders kunnen aan de slag

Van links naar rechts de wethouders Ted Kok, Hans te Lindert, Martin Veldhuizen en Joop Wikkerink. Foto: Frank Vinkenvleugel

'Het is gegaan zoals het is gegaan'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Als laatste gemeente in Gelderland heeft Aalten sinds dinsdagavond 3 juli ook een nieuw college van Burgemeester en wethouders. Ted Kok en Hans te Lindert voor het CDA, Martin Veldhuizen (VVD) en Joop Wikkerink (Progressieve Partij) werden benoemd als wethouder. De twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, D66 en Gemeentebelangen (GB), keken niet met rancune terug op de formatie, die niet leidde tot het door beide partijen gewenste college van CDA, VVD, GB en D66. Alex Walter (GB) wil het nieuwe college positief benaderen en er "niet met een gestrekt been in gaan". Alexander van de Graaff (D66) wenste het nieuwe college "zonder de twee winnaars" veel succes.

Mogelijke integriteitsrisico's
Dat het nieuwe college pas zo laat benoemd kon worden, werd niet alleen veroorzaakt door de mislukking van de formatie van het college met Gemeentebelangen. Nadat eindelijk de namen van de kandidaat-wethouders bekend waren moesten deze nog door een extern bureau worden doorgelicht op mogelijke integriteitsrisico's. Daarvan is mogelijk sprake bij Hans te Lindert, omdat hij als wethouder verantwoordelijk wordt voor onderwijs. Hij was schoolhoofd en blijft part-time werken voor de Personeelscluster Oost Nederland, die taken voor scholen verzorgt. Ook bij Martin Veldhuizen is er een mogelijk risico. Hij heeft al zijn werkzaamheden bij de Novell-groep beëindigd, maar blijft aandeelhouder. Als wethouder kan hij misschien in contact komen met bedrijven voor wie hij in het verleden werkte en waarover hij ook vertrouwelijke informatie heeft.

Extra gesprek
De burgemeester heeft daarom samen met de Commissie voor onderzoek naar de geloofsbrieven op maandag 2 juli hierover nog een 'verdiepend' gesprek gevoerd met Veldhuizen en Te Lindert. Margret Rensink, de voorzitter van de commissie, deed hiervan summier verslag in de raadsvergadering. Ze zei dat met Veldhuizen en Te Lindert uitgebreid is gesproken over 'de mogelijke risico's ten aanzien van de schijn van belangenverstrengeling inzake de voorgestelde portefeuilles'. Beide is aanbevolen 'alle mogelijke openheid en transparantie te betrachten' om alle schijn van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen." Zij hebben aangegeven dit te zullen doen. Van de raadsleden zei alleen Alexander van der Graaff (D66) zorg te hebben over Te Lindert. Hij adviseerde er alert op te zijn. Nadat Rensink had gezegd dat alle wethouders benoembaar waren, kon er gestemd worden. Negentien raadsleden stemden voor Ted Kok, Joop Wikkerink en Martin Veldhuizen. Telkens waren er twee blanco stemmen. Voor Hans te Lindert stemde achttien raadsleden. Bij hem waren er drie blanco stemmen.

Verheugd
"Het is gegaan zoals het is gegaan." Het was een zinnetje dat tijdens de raadsvergadering vaker over de formatie met de verrassende wending werd uitgesproken. Bijna iedereen had verwacht dat Henk Rijks opnieuw wethouder zou worden. Het gebeurde niet, omdat er volgens Alex Walter bij het CDA andere belangen speelden dan het belang van de kiezers, die veel op Rijks en Gemeentebelangen hadden gestemd. Raimond Smit (CDA) ontkende dat er zo'n ander belang was geweest. Hij had ook niet verwacht dat er een college van CDA, VVD en de Progressieve Partij (PP) zou komen, maar hij was er nu verheugd over. Hij heeft het volste vertrouwen in de nieuwe wethouders met veel ervaring. Lees verder op pagina 3

Walfortloop

AALTEN - Op dinsdag 17 juli houdt AVA '70 de Fiat Winkelhorst Walfortloop. De wedstrijd met start en finish op het atletiekcomplex van de club kent al een jarenlange traditie. De Walfortloop is voor de regionale atleten die (nog) niet op vakantie zijn, een prima gelegenheid om de vorm te testen. Voor sportieve toeristen in de omgeving vormt de prestatieloop een mooie uitdaging om de hardloopschoenen aan te trekken en in actie te komen.

Om 19.00 uur gaat de Walfortloop van start met het programmaonderdeel voor de kinderen tot en met 9 jaar. Zij lopen 1000 meter op de atletiekbaan en passeren daarbij meerdere malen het aanwezige publiek, dat langs de baan de talenten aanmoedigt. Om 19.15 uur is het de beurt aan de kinderen vanaf 10 jaar voor hun wedstrijd over 2 kilometer. Zij verlaten de baan en lopen onder de fietstunnel door in de richting van het draaipunt, om hierna hetzelfde traject af te leggen terug naar de finish.
Het startschot voor het peloton atleten en atletes aan de 6 kilometerrun valt om 19.45 uur. Na een rondje op de baan gaat het parcours in de richting van het prachtige bosrijke buitengebied rond kasteel `t Walfort, waar een lus wordt gelopen. Zandpaden, asfalt en bospaden zorgen voor een gevarieerde ondergrond. De fietstunnel in de laatste kilometer vormt dikwijls nog een lastig obstakel in de richting van de meet.
Voorinschrijven voor de Fiat Winkelhorst Walfortloop is vanaf heden mogelijk via de site: . Daarnaast is het ook mogelijk om in te schrijven op de wedstrijddag, vanaf 18.00 uur in het clubhuis van AVA`70. De kosten bedragen 3,50 euro voor de deelnemers aan de 1 en 2 kilometer, terwijl de lopers en loopsters aan de 6 kilometer 5,00 euro betalen. De organisatie stelt bekers beschikbaar voor de nummers 1, 2 en 3 bij de verschillende afstanden. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een medaille bij binnenkomst.
De organisatie hoopt op een groot en sterk deelnemersveld en nodigt alle regionale atleten en atletes, vakantievierende trimmers en overige sportievelingen uit om zich aan te melden voor de Walfortloop.


www.ava70.nl

Open imkerijdag

Foto: Jacqueline Ruessink - Haarts Fotocollectief

In en om de bijenstal op De Ahof houdt de imkersvereniging uit Aalten zondag een open dat, waarbij de bijen (foto: Jacqueline Ruessink - Haarts Fotocollectief) centraal staan.

Veel belangstelling voor afscheid van wethouders

Henk Rijks spreekt iedereen toe, terwijl de vertrekkende wethouders Wilting en Nijland (links) luisteren. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO – In Old Dutch in Dinxperlo werd op woensdag 4 juli afscheid genomen van de wethouders Henk Rijks, Henk Wiltink en Gerard Nijland. Het duurde even voordat er aan de toespraken begonnen kon worden, want er waren veel bewoners uit de gemeente die de wethouders en met name Henk Rijks een hand wilden geven. Burgemeester Stapelkamp noemde de grote opkomst "een verzachting van de pijn", die er bij Rijks en zijn partij Gemeentebelangen is. Ook de ex-wethouder maakte daar geen geheim van. Hij sprak over de bittere pil die hij en zijn partij heeft moeten slikken.

Door Bernhard Harfsterkamp

Henk Rijks was raadslid in de gemeente Dinxperlo en daarna in de fusiegemeente Aalten. Daar werd hij in 2006 wethouder. Hij werd alom gewaardeerd om zijn betrokkenheid bij de bewoners van de gemeente. De burgemeester noemde hem een vaste waarde in de Aaltense politiek, die grote invloed heeft gehad op de vormgeving van het sociaal domein. Zijn afscheid is onverwacht, want iedereen ging er vanuit dat hij opnieuw wethouder zou worden. "Hij had een mooier afscheid verdiend", zei de burgemeester, "Maar de politiek is soms een harde wereld." Rijks liet zich voor het eerst ook in het openbaar uit over de onverwachte ontwikkeling in de laatste maand. "Wij hadden een prachtig verkiezingsresultaat. Met de gehele raad hebben we daarna een goed raadsprogramma gemaakt. Dat wilden wij breed uitvoeren met drie winnaars van de verkiezingen en de grootste partij. We hadden dan de steun van 9500 van de 12000 kiezers. Dat gaat niet door. Er is nu een college dat gesteund wordt door 6500 kiezers. Een gemiste kans."

Tevreden ex-wethouder, ontevreden raadslid
Rijks noemde zichzelf een tevreden ex-wethouder, want de nieuwe wethoudersploeg krijgt van hem een mooie gemeente overgedragen waarin veel goed is geregeld. Maar hij is nu een ontevreden raadslid, omdat de onderhandelingen niet hebben gebracht wat hij en Gemeentebelangen hadden verwacht. Hij had echter een lang geleden door zijn vader gegeven advies opgevolgd. Hij had zijn rug recht gehouden. Rijks zal zich nu als raadslid in de oppositie aan de slag gaan. Hij kondigde aan te zullen letten op de belangen van de kiezers, die niet in het nieuwe college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd zijn. Rijks die bekend is als muziekliefhebber en om zijn grote muziekverzameling putte troost uit de muziek. Het liedje "Rolling stones gather no moss (rollende stenen raken niet bemost)" inspireert hem om in beweging te blijven en niet vast te roesten.

Stabiele factor
Ook toepasselijk was 'You can't always get what you want (Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt)' van de Rolling Stones. "Met name de laatste zin: But if you try sometimes you find you get what you need (Maar als je blijft proberen zul je merken dat je soms krijgt wat je nodig hebt). Daar ga ik aan werken, maar niet alleen voor mezelf." Rijks heeft zijn hele leven gewerkt. Eerst in het onderwijs en daarna als wethouder. Hij is nu 62 en denkt dat er voor 'een jonge vent zoals ik vast nog wel wat te vinden is'. Alex Walter, fractievoorzitter van Gemeentebelangen had hem in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond al bedankt. Hij werd er nog dagelijks op aangesproken waarom Rijks geen wethouder meer werd. "Had hij het niet goed gedaan? Nee, hij heeft het uitstekend gedaan. Dat was ook door de kiezers beloond." Walter noemde Rijks een stabiele factor in onrustige tijden, die Aalten de laatste twaalf jaar ook heeft gekend. "Rijks was sociaal, integer, een verbinder, was betrokken en stond dichtbij de bevolking."

Afscheid Nijland en Wiltink minder onverwacht
Het afscheid van Gerard Nijland (CDA) en Henk Wiltink (ChristenUnie) was minder onverwacht. Voor Nijland was in 2016 al duidelijk, toen hij de afgetreden wethouder Erik Luiten opvolgde, dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw wethouder zou worden. De uitslag van die verkiezingen zorgde voor het einde van het wethouderschap van Henk Wiltink, want zijn partij verloor een zetel. Wiltink was in het najaar van 2014 wethouder geworden. Hij werd parttime wethouder die verantwoordelijk werd voor de uitvoering van de participatiewet. Hij moest even wennen aan zijn nieuwe beroep, maar pakte het steeds beter op. Trots kan hij zijn op de aanpak van het armoedebeleid. Gerard Nijland had niet jaren naar een plek in Aalten uitgekeken. De gemeente was onverwacht op zijn pad gekomen. Dat hij werd 'ingevlogen' na een minder prettige periode vond hij niet aangenaam, maar hij heeft daarna met plezier in Aalten gewerkt. Het sportpark Zuid en de aanleg van de glasvezel vindt hij het belangrijkste wat hij voor de gemeente heeft kunnen doen.

Kleine plevier

Soms zijn er opmerkelijke verschillen tussen de gemeentes in de Oost-Achterhoek. Dat bleek toen ik bij een symposium was over de toestand van de natuur. Het werd georganiseerd door de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. In zeven lezingen over het fascinerende dierlijk leven werden opmerkelijke feiten gepresenteerd. Zoals het succesverhaal van de zeldzame bosvlinder de Keizersmantel, die vanuit zijn kerngebied bij de Steengroeve nu Aalten koloniseert. Het meest bijzonder vond ik echter het verhaal van de kleine plevier, die overal in het werkgebied van de Vogelwerkgroep broedt, behalve in de gemeente Aalten.

Die Vogelwerkgroep werd in 1973 in Winterswijk opgericht. De vogelstand werd vooral gevolgd in wat we nu het Nationaal Landschap Winterswijk noemen. Maar in 1989 werden de gemeenten Aalten, Dinxperlo en een deel van Lichtenvoorde toegevoegd aan het werkgebied. De reden was dat leden uit Winterswijk verhuisden naar Aalten en Lichtenvoorde. Om de verhuizers betrokken te houden werd het werkgebied vergroot. Het leidde daarna ook tot nieuwe leden uit de buurgemeenten.

Sindsdien worden er vogelgegevens verzameld van de hele Zuidoost-Achterhoek. Jaar in, jaar uit werden vele vogelgegevens verzameld. De fanatiekste vogelaar woont tegenwoordig zelfs in Bredevoort. Dagelijks is hij op pad om vogels te registreren met zijn camera. Al die elk jaar opnieuw verzamelde gegevens leiden tot mooie tabellen, grafieken en kaartjes waarin je in één oogopslag het wel en wee van een soort kunt volgen. Vrijdag werd het kaartje van de kleine plevier getoond. Die kwam in 1989 nog maar op één plek in het werkgebied van de Vogelwerkgebied voor: in de Steengroeve bij Winterswijk.

De kleine plevier is een pionier. De vogel houdt alleen van kale grond. Zodra de bodem te begroeid raakt is het diertje weer vertrokken. In die groeve, waar nog steeds kalk wordt gewonnen, was er altijd die kaalte en daarom broedt die er nog steeds. Maar sinds de jaren negentig wordt er overal nieuwe natuur ontwikkeld. Vaak wordt daarbij de voedselrijke zwarte bovenlaag verwijderd, waarna er enige jaren van die kale witte grond ligt waar de kleine plevier van houdt. Daarom is deze vogel een karakteristieke soort voor 'natuurwerk in uitvoering'. Daardoor komt de soort inmiddels op veel meer plekken voor in de Zuidoost-Achterhoek. Behalve in Aalten en Dinxperlo.

Ik herhaal het nog een keer voor de verantwoordelijk wethouder van natuur: geen kleine plevier in de gemeente Aalten. Het illustreert dat de gemeente, waarin zoveel voorbeeldig verloopt, op één gebied ernstig te kort schiet. Er wordt geen nieuwe natuur aangelegd. Het lijkt me daarom verstandig dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met de Aaltense leden van de Vogelwerkgroep. Die kunnen wel een aantal locaties voor natuurwerk in uitvoering aanwijzen. Zelf denk ik meteen aan de Keizersbeek. Laat die wat meer kronkelen en creëer aangrenzend een flink aantal gebieden met van die mooie kale witte grond en enkele plasjes. De kleine plevier zal dan eindelijk ook Aalten ontdekken.

Nieuwe wethouders

kunnen aan de slag

Vervolg van de voorpagina

AALTEN - Dinsdag 3 juli werden de nieuwe wethouders van de gemeente Aalten benoemd. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Aalten.

Johan Pennings van de ChristenUnie bleef verbaasd over de ontwikkelingen van de laatste maand. Eerder hadden CDA en VVD gezegd dat samenwerking met de PP niet voor de hand lag. "Wat is er in de tussentijd gebeurd? Is alles uit de wereld wat daarvoor is gezegd?" Hij zette ook vraagtekens bij de stabiliteit van het nieuwe college, omdat Kok en Wikkerink in de afgelopen jaren enkele malen stevige afkeurende woorden over elkaar hebben geuit. "Is dit uitgesproken? Ik vind er nergens iets over terug." Als het nog niet is uitgesproken, hoopt Pennings dat dit alsnog zal gebeuren. De betrokken partijen reageerden er niet op.

College met D66-kenmerken
Alexander van de Graaff (D66) noemde het een bijzonder moment dat er een college komt met een politiek brede en opmerkelijke samenstelling. Daarmee zouden, misschien mede dankzij D66, oude gewoonten zijn doorbroken. Met 'het sociale van de Progressieve Partij, het liberale van de VVD en het verbindende van het CDA', typeerde hij het nieuwe college. Toevallig alle drie eigenschappen van D66, waarmee hij nog eens aangaf dat zijn partij heel goed in het college had gepast. Hij wenste Joop Wikkerink succes met het uitvoeren van de sociale onderwerpen, waarvoor hij zijn ervaring kan benutten. Martin Veldhuizen had voor hem 'met zijn maatpakken en sigaar' al jaren wethouder geleken. Hij had alle vertrouwen in de goedlachse en aimabele man. Vertrouwen is er ook in de ervaren Kok, al wilde hij van het CDA wel weten of Kok vier jaar wethouder zal blijven. Raimond Smit beantwoordde die vraag bevestigend. Hans te Lindert noemde hij een 'fris gezicht, dat voor verjonging en vernieuwing kan zorgen'. Net als andere raadsleden noemde hij nog eens het door de hele raad omarmde ambitieuze raadsprogramma dat het nieuwe college mag uitvoeren. Esther Diepenbroek (PP) hoopte dat de goede verhoudingen die er waren tijdens het maken van dat programma blijven. Gerbert Navis vermoedde dat zonder dat raadsprogramma dit nieuwe college niet mogelijk was geweest. Henk Meerdink (HMV) kondigde aan de nieuwe ploeg te zullen gedogen. "Ik ga niet alleen ja en amen zeggen."

De Holle Kies gaat voor gratis vulling

AALTEN - Wat begin dit jaar begon als een geintje, neemt langzamerhand serieuze vormen aan. Eetclub 'De Holle Kies' valt namelijk goed in de smaak bij diverse horecagelegenheden. Het duurt niet lang meer voordat iedereen de 'directieleden' van deze ludieke club leert kennen. Ze kunnen er nog niet van leven maar dat is maar hoe je het bekijkt. Op het culinaire aanbod kunnen ze misschien nog wel een tijdje teren maar daarnaast blijven ze ook nog trouw aan hun eigen baan. Leon Veldhuis, Gerard Doorneveld en Wilco Hogenkamp zijn de drie mannen die samen de 'directie' van De Holle Kies vormen. Je zou ze kunnen herkennen aan de zwarte shirts die ze dragen als ze worden uitgenodigd door een horecagelegenheid om gratis te komen eten, in ruil voor een recensie op hun Facebookpagina.

Door Waltraud Wensink

Leon: "Het begon allemaal toen we op Facebook de actie zagen van truckstop-eetcafé 'Hamelandroute'. Daar werd een gratis 'Hamelandsnack' in de vorm van een hamburger aangeboden waarin we elkaar getagd hadden. Er was toen nog geen sprake van ons clubje. We gaven aan dat we daar wel plek voor hadden in een holle kies en dat we daar graag een kies voor wilden laten uitboren en we vulden eigenlijk de hele groep met een hoop onzin. Juist die grappige reacties trokken blijkbaar de aandacht. We wonnen niet maar werden mede hierdoor wel door het eetcafé uitgenodigd om te komen eten."
Op het moment dat ze op de uitnodiging zouden ingaan om te komen eten werd een van de heren geveld door griep - een 'Grolse griep', volgens de andere leden. Later zijn ze alsnog op de uitnodiging ingegaan. Gerard: "We vonden het zo mooi dat ze ons uitnodigden dat we besloten om ook goed voor de dag te komen. We hadden al snel de naam 'de Holle Kies' bedacht en lieten shirts drukken met ons logo. Ook hebben we daarna reclame gemaakt op Facebook voor deze horecagelegenheid en hun leuke actie." En zo was 'eetclub De Holle Kies' geboren.

Gratis maaltijd met een knipoog
"Het concept is eenvoudig", meent Wilco."We komen alleen op uitnodiging van een horecagelegenheid. We laten ons een gratis maaltijd voorschotelen en in ruil daarvoor geven wij een recensie op de Facebookpagina." Gerard voegt daar aan toe: "Eigenlijk is het een mooi concept want uiteindelijk hoeven ze niet veel bij te leggen aangezien we onze eigen drankjes betalen en dat zorgt toch voor omzet, kunnen we wel stellen." Het aantal volgers op Facebook groeit gestaag. "Mensen willen graag lid worden van de club maar we hebben helaas een ledenstop, anders zijn we zo meteen het hele overzicht kwijt", lacht Leon.

Eerlijke recensie
Wilco: "We geven een eerlijke recensie en vaak is die ook positief. Dat hebben ze ook zelf in de hand. We komen namelijk uitsluitend op uitnodiging dus de ondernemers zijn zich er van bewust dat we komen. Ze doen hun uiterste best voor ons. Neem nou Wesley Hüning van 't Noorden. Hij heeft de bewuste keuze gemaakt om De Holle Kies uit te nodigen en schotelde een heerlijk broodplankje voor en heerlijke pannenkoeken. Wilco: "Hij durfde het aan met ons. Hij kreeg dus ook een fijne recensie die hij dan zelf ook weer kan delen als hij dat wil."

De heren van De Holle Kies vonden het zo leuk dat ze werden uitgenodigd, dat ze besloten om de horecagelegenheden te bedanken door hun naam op het clubshirt te laten drukken. En daar kwam Kim Tolkamp van Borduurdesign. Zij verzorgde dit keurig.

De mannen leunen achterover en bestellen nog een biertje. Ze zijn zeer content met de nieuwe shirts. "Onze doelstelling is ook helder", meent Leon die meldt dat De Holle Kies 'wereldberoemd' gaat worden, dankzij de recensies. Ze besluiten lachend: "We hopen dat men na afloop van ons bezoek zegt 'bedankt voor jullie bezoek, fijn dat jullie er waren!' Dat zou toch hartstikke leuk zijn."

Nieuw: SSS Irene Bootcamp

LINTELO - Buitensporten zijn populair. SSS Irene houdt daarom de eerste SSS Bootcamp Experience.

Alle spieren komen aan bod, waarbij alles op ieders eigen niveau kan worden getraind. Mindy van Eerden is een ervaren trainster en heeft er zin in om dit te gaan begeleiden. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de opgevangen wensen, wordt de bootcamp in twee groepen verdeeld: een Bootcamp Senior voor zestien jaar en ouder en een Bootcamp junior voor tien- tot vijdtienjarigen.
Deze 1e SSS Bootcamp Experience beslaat tien trainingen. De start is op zaterdagmiddag 1 september en de afsluiting valt samen met de Herfstmarkt op zaterdagmiddag 3 november. De verzamelplek is Kulturhus in Lintelo, voor Bootcamp Senior: zaterdag 13:30 tot 14:30 uur en de Bootcamp Junior: zaterdag van 14:30 tot 15:30 uur.

Bij genoeg belangstelling kan bootcamp vaker worden aangeboden. Aanmelden graag voor vrijdag 27 juli via www.sss-irene.nl/proefles.

Dichtbundel aangeboden en verborgen

Pim te Bokkel heeft het eerste exemplaar van 'De Achterhoekse verzen' overhandigd aan zijn ouders. Foto: Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Sinds zondagmiddag 8 juli is er in de ondergrondse gewelven van het Walfort een blikken trommel verborgen met bijzondere inhoud. Het bevat de dichtbundel 'De Achterhoekse verzen' van Pim te Bokkel en nog enkele verrassingen. Over honderd jaar of tweehonderd jaar zal een toekomstige bewoner van het Walfort, misschien wel een achterachterkleinkind van Te Bokkel, de rechthoekige trommel toevallig vinden en zich afvragen wat er inzit. Hij of zij zal dan een bijzondere dichtbundel aantreffen, waarvan het eerste exemplaar is overhandigd aan de ouders van de dichter.

Door Bernhard Harfsterkamp

Pim te Bokkel debuteerde in 2007 met de dichtbundel 'Wie trekt de regen aan'. Daarna verschenen nog twee dichtbundels van hem. Hij groeide op bij het Walfort, aan de rand van Aalten. Zijn jeugd inspireerde hem ook tot enkele gedichten, die als 'Achterhoeks' zijn te bestempelen. Te Bokkel vroeg Hans Mellendijk twaalf van deze gedichten te vertalen in de Achterhoekse streektaal. Acht zijn er afkomstig uit zijn dichtbundels. Twee heeft hij er speciaal voor deze uitgave geschreven. Twee zijn er bij andere gelegenheden verschenen. Mellendijk, zelf bekend als streektaaldichter en stimulator van lokale cultuur, komt uit Varsseveld en heeft zijn best gedaan om de juiste Aaltense dialectwoorden voor zijn vertalingen te gebruiken. Dat is 'op enkele uitzonderingen na' gelukt. Het belangrijkste is echter dat met deze Achterhoekse verzen ook weer de streektaal onder de aandacht wordt gebracht. Vormgever en kunstenaar Bert Scheuter zorgde voor vijf Achterhoekse tekeningen bij de gedichten.

Pim te Bokkel en Hans Mellendijk lezen de twee versies van Wasknijper voor. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Markante plek
Het Walfort, de bijzondere plek waar de dichter opgroeide, was uitgekozen om het eerste exemplaar van 'De Achterhoekse verzen' te presenteren in kleine kring. Het Walfort wordt voor het eerst genoemd aan het begin van de vijftiende eeuw. Er lag een kasteel dat tot in de negentiende eeuw bewoond werd door adellijke families. Van het oorspronkelijke bouwwerk is niet veel meer over. Het is tussendoor ook afgebrand. Restanten ervan zijn er echter nog wel, zoals de kelders. Het blijft een plek waar de geschiedenis voelbaar is. Aanwezig bij de presentatie waren Te Bokkel en zijn familie, Mellendijk en Scheuter en uitgever Hans de Beukelaer. De dichtbundel is de eerste uitgave in een nieuwe reeks van uitgeverij Fagus, de Achterhoek 350-reeks. Dit jaar wordt herdacht dat Willem Sluiter 350 jaar geleden voor het eerst de Achterhoek noemde in de dichtregels 'Waer iemand duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees achter-hoek'. Het is een mooie aanleiding om extra aandacht te geven aan Achterhoekse gedichten.

Trommel met dichtbundel en meer
In de blikken trommel werd aan de dichtbundel een kaartje toegevoegd, waarop alle aanwezigen hun naam hadden geschreven. Een broer van Pim te Bokkel tekende op een zelfde kaartje ook nog een portretje van die aanwezigen. Dat werd eveneens toegevoegd. Nadat de dichter het eerste exemplaar aan zijn ouders had overhandigd werd de trommel naar de kelder gebracht, maar wel via een kleine omweg, want de vader van Pim te Bokkel vertelde graag en enthousiast over het Walfort en omgeving. Even voordat de trommel in een kist werd gestopt las Te Bokkel het gedicht 'Wasknijper' voor, waarna Mellendijk volgde met de vertaling in de streektaal.

Wasknijper
Wat beklijft?
Vraag het de wasknijper
die met een stalen oog
een lijn vastbijt

Wat blijft
als straks de herfst aantrekt?

Wat is het dan
een veer om dat gespannen hout
dat krampachtig nog wat
was vasthoudt

Wasknieper
Wat beklif
Vraog 't d'n wasknieper
den met 'n stalen oge
ne liene vastbit

Wat blif
as straks de harfst antrök

Wat is 't dan
'n vere um dit gespannen holt
Dat amechtig nog wat
was vasthöld

De Achterhoekse verzen zijn te koop voor 12,50 euro bij de plaatselijke boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Fagus in IJzerlo (info@fagus-uitgeverij.nl).

Vanaf een bankje

Het bankje aan de rand van de Barlose es. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Op de Barlose es

Door Bernhard Harfsterkamp

Langs de esrand een weggetje met eiken. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Geen rogge meer, maar bloeiende aardappels op de es. Foto: Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De bolvormige essen vallen overal op in het oude hoevenlandschap in de Oost-Achterhoek. Ze liggen duidelijk hoger dan de directe omgeving, zodat er wanneer er een weg over de es of esrand werd aangelegd, er vaak enig hoogteverschil overbrugd moest worden. Dat is zeker het geval bij het bankje op de Barlose es. Van rechts zie ik diverse fietsers voorbij komen, die zich even moeten inspannen. Het lijkt hier wel een heuvel die beklommen moet worden.

Mensen die het vlakke land gewend zijn vinden al snel iets een heuvel. Als ze willen overdrijven hebben ze het zelfs over een berg. Voor een wielrenner is het echter niet meer dan vals plat. Van dat enige inspanning vragende vals plat zien we in de gemeente Aalten meer voorbeelden. Ook in de dorpskern van Aalten zijn die hoogteverschillen nadrukkelijk bespeurbaar. Ze zijn lang geleden ontstaan in de tijd van de ijstijden. De Rijn die in die tijd nog bij Aalten stroomde heeft daar een rol bij gespeeld. Langs het diepe dal van de rivier ontstonden rivierduinen, die de basis vormen van de "heuvels". Na de periode van de ijstijden was er ook nog een periode waarin zand werd opgestoven tot dekzandruggen. De eerste mensen die daarna rondom Aalten verschenen vestigden zich op die hogere delen in het gebied.

De Barlose es was een van die hogere delen. In de ondergrond van alle essen in Aalten zijn sporen van die eerste bewoners te vinden. Vaak gaat het om potscherven, maar als een es zou worden afgegraven is het niet onwaarschijnlijk dat er sporen van de oudste boerderijen worden gevonden. Die essen zijn dankzij de mens nog hoger geworden. Ze kozen deze hoge droge gronden uit voor hun akkers. Erg vruchtbaar waren ze nog niet. Voor de bemesting werd het potstalsysteem ontwikkeld. Het vee graasde op de woeste gronden, op de heide en in de bossen. 's Nachts ging het op stal en konden ze poepen op de heideplaggen , die er in gebracht waren. Als de plaggen met mest verzadigd waren, werd er een nieuw laag plaggen in gebracht. Dit herhaalde zich een aantal keren, waarna de "mest" op het bouwland werd gebracht. Dat werd daardoor ongeveer één millimeter per jaar hoger. Bovenop het oorspronkelijke witte zand ontstond daardoor na vele eeuwen een dik pakket zwarte grond. Aan het bewerkelijke bemestingssysteem kwam een eind toen de kunstmest werd uitgevonden.

Vanaf het bankje is de bolvorm goed te zien. In de verte zie ik bomen, waarvan alleen een deel van de boomkronen zichtbaar is. Ze groeien in de lagere delen naast de es. Een es heeft vaak een steile rand al kan die in de loop der eeuwen behoorlijk zijn afgevlakt door erosie of omdat de mens dat heeft gedaan. De Barlose es is een van de opvallendste grote essencomplexen. Daarom is het onderdeel van het Nationaal Landschap Winterswijk geworden. De westgrens loopt langs de Hameland- en Twenteroute, maar nabij Barlo wordt een klein deel daarnaast mee genomen. Waarom dan ook niet meteen het Aaltense Goor dat iets verderop ligt? Of heel Barlo en Dale, het inmiddels befaamde patrijzengebied.

Vanaf het bankje zijn geen bloemrijke akkerranden te zien, die zo belangrijk zijn voor de patrijs. Voor me zie ik alleen bloeiende aardappelvelden. Maar ik weet dat er verderop op de Barlose es wel enkele van die randen aanwezig waren. Tot zo'n veertig-vijftig jaar geleden zou ik hier alleen roggevelden hebben gezien. Rogge zie je niet veel meer op essen. Tegenwoordig zie je vooral Engels raaigras en maïs. Soms zijn er aardappels en lelies en zelfs boomkwekerijen. Van mij mag het wel weer wat vaker graan worden, het liefst met enkele aardige kruiden als korenbloem, kamille en klaproos. Zo'n indrukwekkende es als de Barlose es zou er nog aantrekkelijker door worden.

Oplossing zoekplaatje: Beekhuize

Foto: Collectie Leo van der Linde

AALTEN - Het zoekplaatje van vorige week was een foto van de Dijkstraat, gemaakt in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het monumentale pand staat er nog steeds. Het is Beekhuize, de woning van textielfabrikant Driessen. Dit was een fabrikantenfamilie met een tweetal textielfabrieken in Aalten. In de Hofstraat stond het bedrijf van Herman Driesen en Zn.

En in de Dijkstraat stond het andere bedrijf van Driessen, later de textielfabriek van de firma Wisselink. De oorsprong van de textielindustrie lag bij de wevende boeren. De fabrikanten brachten deze huisnijverheid over naar nieuw gebouwde fabrieken. Rokende schoorstenen getuigden later van de komst van de stoommachines naar Aalten.

Evenals in Twente is de textielindustrie inmiddels grotendeels uit Aalten en uit de Achterhoek verdwenen. Beekhuize herinnert nog aan de bloeiperiode van de textielnijverheid in het dorp Aalten. De opname is gemaakt vanuit de toren van de rooms-katholieke kerk, gelegen tegenover de villa. Links van Beekhuize is het koetshuis te zien en rechts de voormalige spinnerij. Later was hier eierhandel Weevers gevestigd. Op de achtergrond is de inmiddels gesloopte romp van de molen van Hakstege op 't Rot te zien en de Aaltense Coöperatieve Zuivelfabriek (ACZ). Deze is inmiddels ook verdwenen. Hier staan nu de Jumbo en de Aldi. De 80-jarige heer Wim Ruwhof vertelt: "Links van Beekhuize, net niet zichtbaar op deze foto, stond onze woning. Vader Ruwhof had een grossierderij in suikerwerken zoals snoepgoed en koeken. Nadat onze woning gesloopt werd, kon de weg naar de Admiraal de Ruijterstraat worden doorgetrokken. We waren naaste buren van de familie Driessen. Deze familie had drie kinderen: zoon Boy en de dochters Leneke en Marianne. De familie Driessen was dol op wildgerechten. Ze aten graag hazen, konijnen en patrijzen. Zoon Boy Driessen is door een motorongeluk om het leven gekomen toen hij op weg was naar zijn legerplaats. Hij is met militaire eer begraven in Aalten."

Uitstekend verzorgd Midzomerconcert door Crescendo IJzerlo

Crescendo bracht het publiek in zomerse sferen. Foto: Jacqueline Obbink

IJZERLO - Ruim 350 bezoekers genoten zaterdagavond 30 juni van een tot in de puntjes verzorgd midzomerconcert door de Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit IJzerlo. Na maanden van voorbereiding kunnen de leden van 'Crescendo' terug kijken op een bijzonder geslaagd evenement dat qua presentatie, muzikaliteit, entertainment en programmakeuze op een hoog niveau stond.

Het Bergerveld direct tegenover het Dorpshuus was door de leden omgetoverd tot een prachtige oase waar de bezoekers in een feeërieke en romantische sfeer in alle rust konden genieten van een subliem concert. In een prachtige muziektent was met gebruik van pallets een oplopend podium gebouwd waarop plaats was voor de ruim vijftig leden tellende fanfare mét meewerkende artiesten.
'Muziek - Liefde - Naoberschap' liep bij de muziekkeuze als rode draad door het programma. Naast de fanfare zelf waren er optredens van meerdere muzikale talenten die de buurtschap IJzerlo rijk is: Rosanne Navis op piano, Cindy Rexwinkel met accordeon, de zangeressen Joyce Drenthel en Dieuwertje Westendorp en de gitaristen Richard Albers en Jean-Pierre Scheepers. Enkele gezamenlijk gespeelde nummers van fanfare met artiesten over 'liefde' brachten zichtbaar ontroering bij het publiek. Op muziek van Crescendo bracht de acrogroep van Aktief een adembenemende show voor het voetlicht. Met behulp van tien gevulde gereedschapkisten had de slagwerkgroep van Crescendo voor deze avond een speciale act ingestudeerd die werd beloond met een ovationeel applaus.
Het gehele terrein was aantrekkelijk ingericht met stoelen, picknicktafels, statafels en enorme bloemstukken op het podium en tussen het publiek. Het door Wiljo Brusse uitstekend verzorgde licht- en geluidssysteem maakte het plaatje compleet. Met het spetterende finalenummer 'Go like Elijah' dat Crescendo samen met álle artiesten speelde werd om 23.15 uur het concert afgesloten. Met de vraag om een toegift en een staande ovatie beloonde het publiek fanfare én artiesten.

Lang Leve Kunst Oost–Achterhoek blij met cheque

Van links af Harry ten Brinke en Mathilde Oesterholt van Boogie Woogie en Aleks Meijerink en Frank Janssen namens Menzis. Foto: PR

ACHTERHOEK - Op dinsdag 3 juli maakte de ledenraad van zorgverzekeraar Menzis bekend welke organisaties in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Menzisfonds. Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek kreeg 5.000 euro.

In de regio Achterhoek werden zestien aanvragen genomineerd en het door Boogie Woogie Cultuurcentrum ingediende project Lang Leve Kunst Oost–Achterhoek (LLKO) was één van de genomineerde aanvragen. Een commissie van de Ledenraad van Menzis heeft haar keuze voor deze projecten gemaakt op basis van hun bijdrage aan leefkracht in de regio. Acht projecten kwamen in aanmerking voor een daadwerkelijke financiële bijdrage. Groot was de blijdschap bij Mathilde Oesterholt en Harry ten Brinke van Boogie Woogie toen Aleks Meijerink van de Ledenraad van Menzis een bijdrage van 5.000 euro kon toezeggen vanuit het Menzisfonds voor Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Met dit project, waarbij kunst als middel wordt ingezet, wil het cultuurcentrum samen met partners in de zorg en welzijn de leefbaarheid in de regio vergroten. Niet alleen voor de ouderen maar ook voor de vrijwilligers, mantelzorgers en amateurkunstenaars die ondersteund worden door professionals.

Ongeval op Legtersdijk

AALTEN - Zondag 8 juli tegen het middaguur zijn de hulpdiensten uitgerukt vanwege een ongeval op de kruising van de Legtersdijk met de Hondorpweg. Een Duitse automobilist kwam van de Hondorpweg en reed de Legtersdijk op en vloog uit de bocht. Hij ramde daarbij een andere auto die op z'n kant terecht kwam. Voor zover bekend is er één gewonde gevallen. De brandweer heeft in overleg met de eigenaar van de Duitse auto de kofferbak leeggehaald, voor contraole van de brandstoftank.

Joodse senioren uit Dortmund te gast in Aalten

De Joodse gasten wandelen door het zonnige Aalten naar de Stolpersteine. Foto: Karin Stronks

'Dit zijn contacten die we moeten koesteren'

Door Karin Stronks

AALTEN – Een kleine zestig Joodse senioren uit Dortmund waren op dinsdag 3 juli te gast in Aalten. Ze bezochten het Nationaal Onderduikmuseum, wandelden langs Stolpersteine in de Hogestraat, werden ontvangen in de Aaltense synagoge en gebruikten gezamenlijk een lunch in gebouw Elim. Eén van de gasten heeft als eenjarig jongetje met zijn ouders en zijn driejarige broertje in Aalten ondergedoken gezeten. "Bij toeval kwamen we hier achter! Heel bijzonder dat deze man, Joachim Polak, vandaag ook Aalten bezoekt", geeft Tijme Bouwers aan. "Dit zijn contacten die we moeten koesteren."

Tolk
De Joodse gasten arriveerden per bus en werden op de markt in het zonnige Aaltense centrum in vier groepen verdeeld. Twee groepen begonnen het bezoek met een rondleiding in het Nationaal Onderduikmuseum, de andere twee groepen wandelden eerst langs de in Aalten aangebrachte Stolpersteine in de Hogestraat en werden daarna ontvangen in de Aaltense synagoge. De gasten werden rondgeleid door bestuursleden van de stichting Vrienden van de Aaltense synagoge en vergezeld door een tolk omdat een groot aantal bezoekers alleen Russisch sprak. Volgens Sallo van Gelder komt dat omdat na de Tweede Wereldoorlog Russische Joden werden gestimuleerd om in Duitsland te komen wonen. "In het kader van de Wiedergutmachung", zegt hij.

Toeval
Tijdens het bezoek kwam Tijme Bouwers, voorzitter van de stichting Vrienden van de Aaltense synagoge, er bij toeval achter dat één van de gasten als klein jongetje met zijn gezin in Aalten ondergedoken heeft gezeten. In de Aaltense synagoge vertelde deze man, Joachim Polak, hierover: "Ik kan me hiervan niets herinneren, ik was toen één jaar oud… Alles wat ik weet is wat men mij heeft verteld. Wat ik heb gehoord is dat mijn moeder met mij en met mijn broertje van drie jaar oud ergens in Aalten opgevangen is. Later voegde mijn vader, die in Duitsland werd gezocht, zich bij ons. Na Aalten kwamen we in Groningen terecht en daarna in Rotterdam vanwaar we probeerden per schip te vluchten. Dat mislukte omdat Rotterdam gebombardeerd was. We hebben drie jaar in kamp Westerbork gezeten. Ik heb geluk gehad en de oorlog overleefd. In 1957 zijn we naar Duitsland verhuisd. Het is heel bijzonder om nu hier in Aalten te zijn!"

Geïnteresseerd
Hugo Kuiper van de stichting Vrienden van de Aaltense synagoge vertelde de Joodse gasten uit Dortmund enkele bijzonderheden over de synagoge. Sallo van Gelder sprak over zijn ontsnapping aan een transport naar het oosten door zich te verschuilen onder de rok van een non en over zijn onderduikperiode in het buitengebied van Aalten. De Joodse gasten waren erg geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en luisterden aandachtig naar de verhalen. Zij kregen een lunch aangeboden in gebouw Elim. Na de lunch werd het programma vervolgd. Rond 15.00 uur was het bezoek aan Aalten ten einde en reden de Joodse senioren uit Dortmund naar Enschede om daar de synagoge te bezoeken.

Onderzoek
Het contact met de Joodse gemeenschap in Dortmund kwam tot stand door nauwgezet onderzoek van Hugo Kuiper naar het verleden van Berta Mathilda Lewy, die op veertienjarige leeftijd omkwam in kamp Sobibor. Ze woonde met haar ouders, die naar Nederland waren gevlucht vanuit Dortmund na de Kristallnacht, aan de Hogestraat waar zij hoopten veilig te zijn. Echter zaten ze als ratten in de val nadat Duitsland Nederland bezette. Hugo Kuiper kwam in contact met een journalist en een historicus uit Dortmund. Tijme Bouwers: "Via deze twee mannen kwamen we in contact met rabbi Barbaref. In december hebben we door deze contacten na elf jaar weer een Chanoekaviering in de Aaltense synagoge kunnen houden met een aantal jonge Joodse studenten uit Dortmund. En nu mogen we Joodse senioren ontvangen! We zijn erg blij met de inspanningen van Hugo, contacten als deze moeten we koesteren…"

Barend Westervelt Europees Kampioen Obstacle Run

Barend Westervelt Europees Kampioen Obstacle Run. Foto: Pr

AALTEN – In Esbjerg, Denemarken, is Barend Westervelt er in geslaagd om Europees Kampioen Obstacle Run, vergelijkbaar met survival, te worden. De wedstrijd was zwaar, op de allerlaatste hindernis pakte Barend pas de eerste plaats. De ontlading was enorm na de finish. "Echt kippenvel", grijnst Barend. Het is de derde keer dat het EK Obstacle Run werd gehouden.

Door Karin Stronks

"Het venijn zat in het staartje", merkt Barend Westervelt op. "De wedstrijd was op zaterdag, vijftien kilometer lopen en onderweg moesten hindernissen worden overwonnen. Hardlopen is niet echt mijn ding, ik moest mijn directe tegenstanders aanvankelijk laten gaan. Maar op het eind, tijdens de laatste drie kilometer, moesten we nog heel wat obstakels overwinnen en daar kon ik mijn slag slaan!" Barend wist langzamerhand steeds dichterbij zijn opponenten te komen, hij lag heel lang op de vijfde plek. "Dat was een heerlijk gevoel, echt kicken, toen ik nummer vier, drie en twee inhaalde. Op de allerlaatste hindernis startten de nummer één en ik ongeveer tegelijk en daar moest het gebeuren en het lukte! Wat was ik blij, echt kippenvel!"

Verrassing
Het startschot van de vijftien kilometer lange Obstacle Run klonk op de atletiekbaan van Esbjerg in Denemarken, daarna gingen de deelnemers het veld in. Barend lacht: "Ik moest nog even naar het toilet voor de start en ineens stonden mijn zus en haar vriend voor m'n neus, voor mij een volslagen verrassing! Ze fietsten met me mee en ik vond dat het toch echt moest gebeuren! En zo super dat het is gelukt!" Het EK werd in drie categorieën afgewerkt, drie kilometer individueel, acht kilometer met teams van drie atleten en de lange run van vijftien kilometer waar Barend in actie kwam.

Zwaar
Dat het zwaar was wist Barend vooraf, als ZZP-er werkt de Aaltense sportman voor het bedrijf dat de hindernissen opbouwt. "Op dinsdag, woensdag en donderdag bouwden we de 'obstacles' op voor de wedstrijd, dat is eigenlijk meteen een goede training! Ladder op, ladder af, sjouwen met balken en zware netten. Ik verhuur me aan dit bedrijf, daarnaast werk ik als ZZP-er ook als glazenwasser. Of ik verder train? Ja, ik probeer één à twee keer per week te trainen bij Ropes & Running in De Heurne", vertelt Barend. Hij vervolgt: "En na het EK moet alles weer opgeruimd worden, dat gebeurt meteen na de wedstrijden. Ik was dinsdagavond pas thuis!"

Surprise party
Thuis wachtte de Europees kampioen een grote verrassing, rondom het huis waren vlaggetjes opgehangen en familie en vrienden kwamen langs voor een surprise party, er werd gezellig gebarbecued. "Eigenlijk was ik doodop maar het was natuurlijk super dat ze er allemaal waren", geeft Barend aan. Door het EK te winnen kwalificeerde Barend zich voor het WK dat gehouden wordt in Engeland, locatie Nuclear Races in Brentwood. Hij zegt: "Of ik daar mee ga doen is nog niet zeker, deelname aan het EK in Denemarken was ook eigenlijk toevallig. Als ik daar niet aan het werk was had ik denk ik niet meegedaan."

Nuchter
De Obstacle Run is een hardloopwedstrijd met hindernissen. Vaak gaat de route door de natuur. Voorbeelden van 'obstacles' zijn hoge houten muren, het kruipen onder prikkeldraad, door sloten zwemmen en over touwnetten klimmen. In Amerika is Obstacle Run de laatste jaren een enorme trend en langzaam waait de sport over naar Nederland en Europa. Barend is gek op deze tak van sport: "De afwisseling, hardlopen en hindernissen, maakt het mooi!" Hij is erg nuchter en laat niet alles staan voor de sport. Hij gaat regelmatig op stap met vrienden en drinkt ook wel een biertje: "Mijn directe tegenstanders van het EK van dit jaar zijn veel strenger voor zichzelf. Ik ga er vrij ontspannen in. Maar als het startschot klinkt dan zet ik de knop om en ga vol voor de winst! Gelukkig pakte dat in Esbjerg heel goed uit!"

Nieuwe tapinstallatie voor oerkroeg Schiller

Jaap Delleman van oerkroeg Schiller demonstreert de nieuwe tapinstallatie. Foto: Karin Stronks

AALTEN – Sinds kort beschikt oerkroeg Schiller over een gloednieuwe tapinstallatie. Niet alleen de tapkranen zijn vervangen, ook de hele techniek erachter is vernieuwd.

Door Karin Stronks

Kort geleden werd de nieuwe tapinstallatie feestelijk in gebruik genomen. Jaap Delleman van oerkroeg Schiller geeft uitleg over de vernieuwde tapinstallatie: "De leidingen waardoor het biertje naar de tapkraan wordt vervoerd zijn geheel gekoeld, van de fust tot het glas. Dat zorgt voor een glas bier van topkwaliteit. De aansluitpunten voor de vaten en leidingen zijn nieuw en voldoen geheel aan de eisen van deze tijd. Jaap: "We bieden naast twee soorten pils negen speciaalbiertjes op de tap. En elk biertje heeft een eigen karakteristiek glas! De nieuwe tapinstallatie was een grote investering maar betekent een forse kwaliteitsverbetering. We zijn daar best trots op!"
De nieuwe tap achter de bar bij Schiller glimt en voelt koel aan. De tapkranen zijn rank en van hout, passend bij de uitstraling van de bruine kroeg. Jaap glimlacht: "Veel van onze vaste gasten schrokken van onze plannen voor de vernieuwing van de tapinstallatie. We hebben ze gerustgesteld. De nieuwe tapkranen moeten gewoon passen in de stijl van Schiller, het karakter van onze kroeg moet niet veranderen. Kwaliteitsverbetering is natuurlijk prima, dat hebben we met deze grondige vernieuwing zeker bereikt!" De speciaalbiertjes op de tap wisselen regelmatig. "In de zomermaanden bieden we de meer lichtere biertjes zoals witbier, fris van smaak. 's Winters hebben we bockbieren en 'dubbele' biertjes op de tap", aldus Jaap.
Het installeren van de nieuwe tapinstallatie omvatte een ingrijpende verbouwing. Alle leidingen zijn vervangen, nu ook geheel gekoeld. Ook de tap van de bovenzaal is hierbij meegenomen. De gewelven van de kelder zijn afgebikt en gestuukt en de nieuwe aansluitpunten zijn aangebracht. In één gedeelte van de kelder staan vijf tanks van elk 500 liter met gerstenat. In de kelderruimte ervoor staan tientallen fusten bier die gedeeltelijk zijn aangesloten aan de nieuwe tapinstallatie. Jaap: "Hier slaan we de diverse soorten bier op totdat ze aan de tap worden aangesloten!"
Eén van de bieren die als tapje wordt geschonken wordt geleverd door brouwerij De Molen. Oerkroeg Schiller is ambassadeur van deze brouwerij omdat liefde en passie voor bier door beide partijen wordt uitgedragen. "Onze samenwerking is een soort 'gentleman's agreement'! Wij zijn klant van brouwerij De Molen van het eerste uur", vertelt Jaap Delleman. Jasper Zegveld van De Molen: "Het gaat bij ons niet om volumes. Wij hebben passie voor bier, net als onze ambassadeurs! Een nieuwe trend is het opslaan van bier in houten vaten waar whisky of wijn in is bewaard. Door de openheid van het hout, doordrenkt met de drank die in het vat is gerijpt, krijgt het bier een aroma, smaak, van deze dranken. Dit resultaat, het bijzondere bier, hopen we dan op de tap bij onze klanten te introduceren!"
Oerkroeg Schiller heeft plannen met de vele speciaalbiertjes van de tap. Jaap geeft aan: "We willen onze gasten niet alleen laten genieten van een mooi glas (speciaal)bier maar ook de combinatie bieden van een heerlijk gerecht met een passend biertje. Hierbij maken we gebruik van onze biologische moestuin met seizoensgroenten, de negen speciaalbieren van de tap en de tientallen bieren in de fles. Smaak en aroma zal precies op elkaar worden afgestemd. Genieten in onze authentieke bruine kroeg van een bijzondere culinaire verrassing én een heerlijk speciaalbiertje van onze geheel vernieuwde tap, bij elk gerecht serveren we een ander biertje… Wij zijn klaar voor de toekomst, onze gasten zullen het merken!"


www.oerkroeg.nl

Column

11 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht met gids

VVV Dinxperlo

Dinxperlo

Smokkeltocht met gids

VVV Dinxperlo

Dinxperlo

Abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

12 juli

Aalten

Repair Cafe Aalten

Evenementencentrum De Hofnar

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

13 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

14 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Aalten

Gängeskeswandeling met gids

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Rondleidingen Aaltense Gängeskes

VVV Agentschap Aaltense Musea

15 juli

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Maler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Particulieren Boekenmarkt

Boekenmarkt Koppelkerk Bredevoort

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Bredevoort

Made in de Achterhoek: Suzan Hijink en Marlon Hinkamp exposeren in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Zomerconcerten Bredevoort in 2018

't Zand Bredevoort

Bredevoort

Zomerconcert in Bredevoort op 15 juli

't Zand Bredevoort

Bredevoort

Zomerconcerten Bredevoort in 2018

't Zand Bredevoort

Dinxperlo

Abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

Dinxperlo

abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

16 juli

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

17 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

18 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht met gids

VVV Dinxperlo

Dinxperlo

Abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

19 juli

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Repair Cafe Aalten

Evenementencentrum De Hofnar

20 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Aalten

Scootmobielclub Aalten

De Ahof

21 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Aalten

Rondleidingen Aaltense Gängeskes

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Gängeskeswandeling met gids

VVV Agentschap Aaltense Musea

22 juli

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Maler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Dinxperlo

Zomerfietstocht VVV Dinxperlo

VVV Dinxperlo

Bredevoort

Made in de Achterhoek: Suzan Hijink en Marlon Hinkamp exposeren in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Bredevoort

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Thema 'Kunst' op Boekenmarkt Bredevoort

Boekenmarkt Koppelkerk Bredevoort

Bredevoort

Zomerconcerten Bredevoort in 2018

't Zand Bredevoort

Bredevoort

Zomerconcert in Bredevoort op 22 juli

't Zand Bredevoort

Dinxperlo

abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

Dinxperlo

Abstracte schilderkunst

Kerkje de Rietstap

23 juli

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

24 juli

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Kinderactiviteiten in de zomervakantie bij Figulus Welzijn

AALTEN - Deze zomervakantie worden er weer leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar door de enthousiaste vrijwilligers van Figulus Welzijn. De activiteiten zijn voor kinderen uit Aalten en omgeving en zullen voornamelijk plaatsvinden op en rondom De Ahof en in het centrum van Aalten.

Op woensdag 18 juli komt er een enorme opblaasbare stormbaan te staan in de weide van De Ahof. Deze spectaculaire baan is het middelpunt van de eerste kinderzomeractiviteit. Naast deze stormbaan komen er een buikschuifbaan en andere leuke waterspellen. Deze dag is dus één groot waterspektakel.

Een week later op 25 juli kunnen 25 kinderen deelnemen aan een workshop pizza's bakken bij een echte pizzeria. We zijn welkom bij pizzeria Efes, waar de opgegeven kinderen heerlijke zelfgemaakte pizza's kunnen maken en eten. Omdat er maximaal 25 kinderen aan deze workshop kunnen deelnemen, moeten kinderen zich vooraf aanmelden

De laatste zomeractiviteit voor kinderen is op woensdag 1 augustus. Deze activiteit is voornamelijk in het centrum van Aalten. Onder begeleiding gaat groepjes kinderen op pad om opdrachten uit te voeren en ondertussen is er tijd om heerlijk te smikkelen van diverse lekkernijen. Ook voor deze leuke activiteit moeten kinderen zich van te voren aanmelden.

Aanmelden voor deze zomeractiviteiten kan bij Michiel Stronks: m.stronks@figulus-welzijn.nl. De kosten variëren van één tot twee euro per kind per activiteit. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de strippenkaart van de naschoolse activiteiten. Voor meer informatie over locatie en kosten kan men terecht op de website.

Cheque voor Joanne Foundation

Een cheque van de organisatoren van het toernooi voor de Joanne Foundation. Foto: Marcel te Brake

AALTEN - Van 11 tot en met 23 juni werd er bij AZSV weer gestreden om de felbegeerde Straatvoetbalbokaal. Ook dit jaar zocht de straatvoetbalcommissie weer naar een goed doel om het inschrijfgeld te doneren. Unaniem werd gekozen voor de Joanne Foundation. De activiteiten van de Jonanne Foundation richten zich bijvoorbeeld op het financieren van onderwijs en gezondheidszorg. Twintig heren- en veertien damesteams deden dit jaar mee. Dankzij deze grandioze deelname doneert AZSV vierhonderd euro aan de Joanne Foundation. De AZSV-straatvoetbalcommissie bedankt iedereen voor de medewerking en deelname.

Derde zondag boekenmarkt met thema 'kunst'

De boekenmarkt staat in het teken van kunst. Foto: Leo van der Linde

BREDEVOORT - Zondag 22 juli vindt er weer een derde zondag boekenmarkt plaats op het buitenterrein van de Koppelkerk in Bredevoort. De boekenmarkt staat in het bijzonder in het teken van kunstboeken. Binnen, in de kerkzaal vindt een overzichtsexpositie plaats van Jelle Otter, met een rondleiding om 14.00 en 15.00 uur. In de bovenzaal is een expositie te zien van twee jonge Achterhoekse talenten: Suzan Hijink en Marlon Hinkamp. Voor de expositie van Jelle Otter betaalt men € 5,- entree (inclusief kop koffie of thee); de expositie in de bovenzaal en de boekenmarkt zijn gratis te bezoeken. De markt is bij de Koppelkerk van 11.00 tot 17.00 uur.

Obbinktoernooi voor spelertjes Voetbalschool

De spelers van de AZSV Voetbalschool hebben prima gespeeld op het Obbinktoernooi in Eibergen. Foto: PR

AALTEN - Een groot gedeelte van de AZSV voetbalschool moest op zaterdag 30 juni nog aan de bak op het Obbinktoernooi , dat ditmaal door het 100 jaar jonge Sportclub Eibergen werd georganiseerd.

Dit vier-tegen-vier Obbinktoernooi is een rondreizend toernooi dat afwisselend wordt georganiseerd door FC Winterswijk, sv Grol, FC Eibergen, Longa'30 en AZSV. Om dat het toernooi laat in het seizoen gespeeld werd, lukte het de AZSV Voetbalschool niet om met de complete groep naar Eibergen af te reizen.

De verwachtingen waren niet groot en toen ook Willem een paar dagen eerder zijn arm brak was het noodzaak dat één team met drie spelers moest aantreden. Ondanks deze 'manco's' hebben de 'Rooien' geweldig goed gevoetbald.
Van de vier poules pakten twee AZSV-teams, waaronder het drietal, de eerste plaats. Wat hebben de ouders en begeleiders van AZSV genoten van hun kroost in dit toernooi. Geen reserves hebben en vol aan de bak in de hitte, AZSV mag zich gelukkig prijzen met deze jongste talentvolle lichting spelertjes.

75 jaar koorervaring in de bloemetjes gezet

Henk Navis en Janny Hofs werden gehuldigd voor hun koorjubileum. Foto: PR

LINTELO - Zangvereniging Sursum Corda uit Lintelo heeft afgelopen week in het Kulturhus in Lintelo twee koorleden gehuldigd tijdens de laatste koorbijeenkomst voor de vakantie. Henk Navis zingt de tenorpartij en is 25 jaar lid. Hij beheert de financiën van het koor. Hij kreeg een pen met inscriptie. Janny Hofs zingt tegenwoordig alt maar is als sopraan begonnen. Zij is al vijftig jaar lid van het koor. Daarom ontving zij het chapeaubeeldje van de zangersbond. Janny is tegenwoordig bestuurslid maar is ook jarenlang voorzitter van het koor geweest. Beide jubilarissen werden bedankt voor hun jarenlange inzet, en ontvingen ook nog een boeket bloemen.

'25ste is de laatste, maar wel een machtig mooie'

Zichtbaar genot bij motorrijders en cliënten. Foto Leander Grooten

WINTERSWIJK/AALTEN - Hoewel het de afscheidseditie was, konden de bijna vijftig zijspanners tijdens de Helmhorst Hamaland Run alleen maar genieten. Het weer was voortreffelijk: zonnig, maar met een fris windje. De route verliep vlekkeloos met veel mensen aan de kant van de weg die de cliënten met een verstandelijke beperking en hun begeleiders hartelijk toezwaaiden. En tenslotte was ook de barbecue in de tuin van De Helmhorst perfect verzorgd. Een emotioneel moment voor de stoere 'riders' kwam toen Edie Breukers en Gerrit Voltman in het zonnetje werden gezet. Vanaf de eerste editie, nu 26 jaar geleden (een jaar werd de tocht niet verreden wegens extreme hitte) waren zij deel van de organisatie. Zij ontvingen als herinnering een mooi horloge en waren er bloemen voor hun partners. Alle deelnemende cliënten kregen een knuffelbeer met daarop een foto van die cliënt in de zijspan, die in de ochtend was gemaakt. Alle motorrijders werden bedankt met een kaars en een handdoek van de motorclub MC Hamaland.

De stoet van bijna vijftig motoren op de Buninkweg richting Aalten. Foto Leander Grooten
Onder de klanken van Born to be wild van Steppenwolf verlaten de zijspannen De Helmhorst. Foto: Leander Grooten
Een gemoedelijke barbecue in de tuin van De Helmhorst sluit de laatste Hamaland Helmhorst Run af. Foto: Constantijn Schreiber

Forse schade bij kop-staartbotsing

Foto: GinoPress BV

AALTEN - Op donderdagavond 5 juli zijn rond kwart voor acht twee personenauto's op elkaar gereden op de Varsseveldsestraatweg (N318) tussen Varsseveld en Aalten. Beide automobilisten reden vanaf Varsseveld in de richting van Aalten toen ze op elkaar botsten ter hoogte van de kruising met de Beunkdijk. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft één van de inzittenden van een betrokken voertuig gecontroleerd. De vrouw raakte niet echt gewond bij het ongeval, maar had even tijd nodig om te bekomen van de schrik.

Foto: GinoPress BV
Foto: GinoPress BV
Foto: GinoPress BV
Foto: GinoPress BV
Foto: GinoPress BV

Zondag open dag in en om bijenstal bij De Ahof

Hans Obbink, tijdens een eerdere open imkerijdag bij zijn bijenstal. Foto: PR

AALTEN - Aanstaande weekend worden in heel Nederland de Landelijke Open Imkerijdagen gehouden. Ook Nederlandse Bijenvereniging afdeling Aalten doet daar aan mee. Op zondag 15 juli wordt er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag gehouden in en om de bijenstal bij kinderboerderij de Ahof.

Het houden van bijen is een fascinerende en nuttige hobby. De imkers van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging afdeling Aalten willen hun prachtige hobby graag met anderen delen en zijn dan ook uitermate blij dat vorig jaar de nieuwe bijenstal bij de kinderboerderij is gerealiseerd. De imkers nodigen geïnteresseerden van harte uit de bijenstal met educatieruimte te bezoeken tijdens de open imkerijdag. In de bijenstal staan vanzelfsprekend een aantal bijenkasten met daarin de bijenvolken. Deze kunnen, onder andere ook van achter een glazen wand, worden geobserveerd. Maar er is ook een educatieruimte ingericht, daarin kan aan bezoekers aan de hand van diverse materialen, posters en filmbeelden uitleg worden gegeven over het imkeren, het leven van de bijen en de nuttige bijdrage die zij leveren aan onze voedselketen. Naast de opendagen die de bijenvereniging organiseert, kunnen er bij de bijenstal, aan bijvoorbeeld schoolklassen, ook lessen worden gegeven. Afgelopen maand werd gedurende drie weken het project 'Imker in de klas' voor verschillende schoolklassen in en om de bijenstal georganiseerd.

Bijen zijn boeiend
Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Ze laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Daarvoor staat speciaal voor de open dag een observatiekast opgesteld, waar een bijenvolkje achter glas te zien is. Misschien ontdekt de bezoeker de koningin en ziet het verschil tussen de darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke bijen. Hoe komt de honing in een potje terecht? De imker laat het materiaal graag zien en vertelt aan de hand van beelden, hoe het uit de honingraten wordt geslingerd en vervolgens direct te eten is. De imker vertelt waar de was vandaan komt en wat de bijen met het stuifmeel doen dat ze verzamelen.

In de educatieruimte in de bijenstal kunnen ook groepen worden ontvangen voor lessen over bijen. Foto: PR

'Laat u informeren'
Het bezoek is gratis. En er is allerlei informatie beschikbaar over bijen en over hoe de eigen tuin of het balkon bij-vriendelijk kan worden ingericht. Daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit. Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Op de Landelijke Open Imkerijdag zal dan ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden.
Wanneer bezoekers geïnspireerd zijn door hetgeen ze gehoord hebben over het imkeren en wordt overwogen om een cursus te volgen, kan ook daarover de nodige informatie gegeven worden.


Kleine Bözzels in actie bij De Ahof

De kleine bözzels mogen ook weer een rondje rijden op ezeltje Donna. Foto: PR

AALTEN - Na het succes van vorig jaar zijn er ook dit jaar weer leuke 'kleine bözzel'-activiteiten bij kinderboerderij De Ahof. Deze activiteiten zijn bestemd voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar.

De enthousiaste vrijwilligers hebben leuke activiteiten bedacht voor de vrijdagen van 14.15 uur tot 15.30 uur.
Op 13 juli is er een modderdag. Tijdens deze dag staan de sproeiers aan bij de kinderboerderij en is er een heus modderbadje en een buikschuifbaantje. De 'kleine bözzels' kunnen zich deze dag even voelen als een echt varkentje. Naast het geklieder met water en modder kunnen de kinderen ook nog een varkentje knutselen. Het verzoek is om zwemkleding en handdoek mee te nemen.
Op 10 augustus kunnen de aangemelde kinderen ezel rijden op de ezel Donna van de kinderboerderij. Donna is al helemaal ingereden, dus de kinderen kunnen onder begeleiding een leuk rondje maken rondom De Ahof. Op 24 augustus staan de kleine bözzel-activiteiten in het teken van de bloempjes en de planten. De kinderen krijgen op een laagdrempelige manier geurles in de kruidentuin van De Ahof en mogen een echt bloemstuk maken van alle mooie bloemen die rondom de Ahof groeien.

In september komt de kleine bözzel activiteiten te vervallen in verband met het Volksfeest. Maar daarna is elke tweede vrijdag van de maand weer van alles te beleven voor de kinderen.

De kosten zijn 1 euro per persoon per activiteit. Aanmelden voor deze activiteiten is noodzakelijk en kan via dekleinebozzels@gmail.com.

Geslaagde jubileumdag Koetsiers

Wiebe Kleinsma werd tot erelid benoemd. Foto: PR

Keizerstitel gaat over van vader op zoon

AALTEN/DINXPERLO - Menvereniging De Koetsiers Aalten – Dinxperlo bestaat veertig jaar en dat werd gevierd op zaterdag 30 juni. "We kunnen met ons allen terugzien op een prachtige, geslaagde dag", aldus het bestuur van De Koetsiers Aalten – Dinxperlo. "Maar liefst 24 aanspanningen van onze vereniging gaven gehoor aan de uitnodiging om ons jubileum te vieren met een demonstratie in Aalten."

Nadat eerst keizer Gerrit Hiddink met zijn keizerin Rinie Lensink waren opgehaald, trok de Koetsiers-optocht verder naar het braakliggende terrein van de technische school in Aalten. Alle aanspanningen, voorop gegaan door twee herauten lieten zich hier van hun mooiste, authentieke of snelste kant zien. Na deze demonstratie trok de stoet verder naar het feestterrein. Onder prachtige weersomstandigheden konden De Koetsiers daar hun feest voorzetten. Aan het einde van de avond was het de zoon van de toen nog regerende keizer die de romp naar beneden wist te schieten. Henk-Jan Hiddink nam hiermee de titel keizer van zijn vader over. Al eerder schoot Matti Heideman de kop naar beneden. De vleugels kwamen op naam van Jan Kobus en René Plaggenburg.
Een van de oprichters van De Koetsiers Aalten – Dinxperlo in 1978 is Wiebe Klijnsma, nu nog altijd zeer actief lid van de vereniging. Hij betekent en doet veel voor de vereniging. Reden voor het bestuur om hem tijdens de feestavond tot erelid van De Koetsiers Aalten - Dinxperlo te benoemen.

Schooljeugd onderzoekt wonderlijke onderwaterwereld

Freek bekijkt de dieren die hij in de kikkerpoel aantreft. Foto: Dorien te Bokkel

AALTEN/DINXPERLO - Met blote voeten in de poel. Freek geniet. Met zijn vader, klasgenootjes en andere begeleidende ouders is hij bij de kikkerpoel van Staatsbosbeheer. Voor een buitenactiviteit van Staring Educatie. Met dank aan een bijdrage van de gemeente Aalten en de provincie Gelderland ontdekken schoolkinderen uit de gemeente Aalten zo de wonderlijke onderwaterwereld.

Vooraf is er op de school van Freek, De Höve in De Heurne, een aquariumbak met waterdiertjes en een zoekkaart waterdiertjes gebracht. Het is goed te merken; de kinderen weten al van veel diertjes de naam. Nu zijn er nog meer soorten! In het water, op het water en ook in de modder en tussen de waterplanten. Na een tijd scheppen en verzamelen worden de diertjes bekeken aan onderzoekstafels. Daar staan allerlei hulpmiddelen om de diertjes goed te kunnen bekijken en op naam te brengen.

Op school is ook een loeppotje bezorgd met een vreemd 'wezen'. De kinderen die via het digibord gekeken hebben naar het uitsluipen van een libelle weten wat het is: een huidje van een libellelarve. Hier in de poel ontdekken ze ook libellelarven, klein en groot. Van verschillende libellen en van verschillende leeftijd.

Naast de jonge 'Freek Vonk' zijn er heel veel kinderen enthousiast over het leven onder water. Nieuwe toekomstige natuuronderzoekers. Staring Educatie is er blij mee.

Fietstochten 'De boer op'

Tijdens de fietstochten 'De boer op' zijn diverse agrarische bedrijven te bezichtigen. Foto: PR

REGIO - In de komende weken worden er weer een aantal fietstochten 'De boer op' gehouden, met daarbij bedrijfsbezichtigingen. Belangstellenden kunnen dan een kijkje komen nemen op agrarische en aanverwante bedrijven.

Vrijdag 27 juli – Winterswijk
Zoals gewoonlijk verzorgt LTO op de laatste dag van de PeGeWe–fietsvierdaagse de halteplaats. Op vrijdag 27 juli zijn bezoekers welkom bij Buffelhof Krageman van Martin Molders, aan de Kotts Stegge 5 in Bocholt-Barlo. De familie Molders melkt ongeveer 25 waterbuffels. Van de melk wordt onder andere mozzarella en ijs gemaakt en ook het vlees wordt verkocht in de winkel aan huis. De start van de fietstocht is bij Inloopcentrum 'Den Angang', Markt 46 in Winterswijk, dat tussen 09.00 en 17.00 uur open is.

Zondag 29 juli – Aalten
Start tussen 10.00 en 12.00 bij één van de deelnemende bedrijven. Op de startlocatie krijgt men de fietsroute en dit is later op de middag tevens de eindlocatie. De route is circa 35 kilometer lang. Op alle bedrijven is koffie/drinken te koop en op één van de locaties kan men een hapje eten. De bedrijven zijn: de kalverhouderij van de familie Folmer aan de Spiekerdijk 9 in Aalten. Dit bedrijf is recent opgestart en zeker de moeite waard om te bekijken. Verder het melkveebedrijf van de familie Scholten aan de Wooldseweg 88 in Winterswijk-Woold. Op dit bedrijf zijn een aantal werkzaamheden geautomatiseerd, er zijn een aantal melkrobots in gebruik en daarnaast is er een automatisch voersysteem. De derde locatie is loonbedrijf Gebr. te Bokkel aan de Buninkdijk 7 in Aalten. Dit is een loonbedrijf dat gespecialiseerd is in zowel agrarisch loonwerk als in grond- en straatwerk, voor zowel bedrijven als particulieren.

Zaterdag 4 augustus – Oude IJsselstreek
De Werkgroep Landbouwpresentatie Oude IJsselstreek houdt op zaterdag 4 augustus de fietstocht De boer op. De start is tussen 10.00 en 12.00 uur bij aardappelbedrijf Westerveld, Keppelbroeksdijk 8, Westendorp. Via een mooie route van ongeveer 30 km komt men langs een melkveebedrijf, een varkenshouderij en een vleesboerderij die te bezichtigen zijn. Onderweg zijn consumpties te koop en aan het einde van de tocht worden pannenkoeken verkocht. Voor de route vraagt de organisatie een vrije bijdrage.

Zaterdag 11 augustus – Oost Gelre
De fietstocht De boer op in Oost Gelre is op zaterdag 11 augustus. Deelnemers kunnen starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij het Parochiehuis in Zieuwent. Op deze dag kunnen twee melkveebedrijven, één biologisch varkensbedrijf en een uitspanning in een natuurgebied worden bezocht. De route is ongeveer 36 km lang. Voor deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Nieuwe energie uit vuilnisbelt

Ezelstal de Edelingen, aan de voet van De Langenberg. Foto: Thijs Huls

ACHTERHOEK - Op de voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem wordt het eerste Achterhoekse collectieve project met elektriciteit uit stortgas gerealiseerd. AGEM neemt het initiatief een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners van Zelhem, Halle, Hengelo, Hummelo en een deel van Doetinchem, die hiermee de kans krijgen mede-eigenaar te worden van de coöperatie en hiermee hun eigen Achterhoekse Energie op gaan wekken.

In de afvalberg is een afbraakproces gaande waarbij gasvorming ontstaat. Met het verbranden van het methaangas, dat wettelijk verplicht is vanwege de invloed van het gas op het milieu, kan door het draaien van de gasmotor echte Achterhoekse energie worden opgewekt.
De huidige motor in de stortgasinstallatie voldoet echter niet meer en de kans bestaat dat deze daarom stil komt te staan en er hiermee een fantastische kans voor de Achterhoek verloren gaat. AGEM heeft een plan bedacht om deze kans toch te kunnen benutten en neemt het initiatief om een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners en bedrijven uit de 'postcoderoos' om De Langenberg heen.

De nieuw op te richten energiecoöperatie neemt het eigendom van de stortgasinstallatie over en laat een nieuwe motor plaatsen. Zo zorgt de coöperatie voor haar eigen duurzame energie en ontvangen de deelnemers daarvoor vrijstelling van energiebelasting. Daarnaast vormt de coöperatie een duurzaamheidsfonds. Met dit fonds kunnen in de toekomst vaker projecten worden gerealiseerd die bijdragen aan een energie-neutrale Achterhoek, zoals een lokaal zonnedak of grondgebonden zonnepark.

Inwoners of bedrijven uit postcodegebieden 7021, 7002, 7004, 7009, 7025, 7255, 7256 en 6999 komen in aanmerking voor dit project. Er zijn 1.700 certificaten beschikbaar. Meedoen kan al vanaf één certificaat.

Wie meer wil weten hierover is op vrijdagmiddag 20 juli welkom bij AGEM in innovatiecentrum De Steck (Raadhuisstraat 25), in Doetinchem voor meer informatie over dit project. Ook kinderen zijn van harte welkom.
Meer informatie over BioZon is te vinden op www.biozon.nu. Actuele info over de energie-doe-dag via de Facebook pagina van AGEM: www.facebook.com/AGEM2030.

BioZon Achterhoek is een initiatief van AGEM: een coöperatie waar acht gemeenten en acht burger-energiecoöperaties lid van zijn. Dit project draagt bij aan een energie-neutrale Achterhoek en zorgt voor bewustwording en sociale innovatie en heeft ook op langere termijn grote invloed, door het vullen van het duurzaamheidsfonds. AGEM is een voorloper in de energietransitie en wil hiermee een informerende en bewustmakende rol spelen. AGEM heeft geen winstoogmerk.

Column

Zwerfafval

Mocht u – hetgeen ik niet hoop – nog van plan zijn om ooit een sigarettenpeuk weg te gooien, doe dat dan niet in België. En al helemaal niet in het zicht van een Rijkswachter. Bij onze zuiderburen wordt zulks namelijk bestraft met een boete die tussen de vijftig en honderd euro ligt.
Die wetenschap heb ik niet uit eigen ervaring. Ik las het in Stad Doetinchem, de krant die alle Durkumers elke week gratis in de bus krijgen. Daarin stond vorige week een artikel over de Zwerfafvalbrigade uit Gaanderen, een groep mensen die voortaan maandelijks op stap gaat om het centrum van het dorp te ontdoen van zwerfafval.
Dat ligt daar volop, zo bleek de eerste keer dat de brigade op weg was. Blikjes, flesjes, verpakkingen, restanten van ballonnen en vooral…. heel veel sigarettenpeuken!

'Ach, een paar peukjes', zult u misschien denken. Maar een paar peuken kunnen al grote problemen opleveren, zo las ik in het artikel. Voor vogels kunnen ze een uiterst giftige en dus fatale maaltijd vormen. En volgens Fred Pleyte van de Zwerfafvalbrigade kunnen bij een regenbuitje de nicotine en al die andere rotzooi die in sigaretten zit gemakkelijk in de bodem en dus in het grondwater terecht komen.

Goh, had ik dat maar eerder geweten. Want in al die de jaren dat ik heb gerookt (bij elkaar waren dat er meer dan veertig, sukkel dat ik was!) heb ik heel wat keren de peuk van mijn shaggie weggegooid. Gewoon op straat, soms zelfs uit mijn autoraampje. Gedachteloos? Nou eerder stommiteit, zeg ik nu. Maar feit is dat ik het deed. Alleen met peukjes, trouwens. Want ik ben keurig opgevoed. Als kind al stopte ik de papiertjes van zuurtjes en toffees keurig in mijn zak, om ze thuis pikkend en wel in de vuilnisbak te gooien. Een plastic flesje of een boterhamzakje van me afgooien? Ik heb me er nog nooit aan bezondigd. Waarom dan wel die peuken? Tja, ik weet het eerlijk gezegd zelf ook niet.

Overigens ben ik met het weggooien van sigarettenpeuken op een gegeven moment wél gestopt. Nog voordat ik stopte met roken. Dat was nadat mijn liefste me er op wees dat een peuk zo lang blijft liggen. Ook als er geen filter aan zit, kan het weken, zelfs wel maanden duren voordat zo'n laatste eindje sigaret is verdwenen. Terwijl een hondendrol (om zomaar iets anders te noemen) soms al na een paar dagen in het niets lijkt te zijn opgelost. Blijkbaar zijn er geen miertjes, torretjes of andere kleine beestjes die tabak en papier lusten. Of misschien weten ze wel dat sigaretten slecht voor je zijn en laten ze daarom die peuken liggen. Zijn ze dus verstandiger dan ik vroeger was.

Overigens doe ik tegenwoordig boete voor al die peuken die ik in mijn rokersjaren in het milieu heb achtergelaten. Ik vorm in mijn eentje ook een soort zwerfafvalbrigade. Op mijn dagelijkse ochtendwandeling met mijn hondjes neem ik van tijd tot tijd mijn werkhandschoenen en een vuilniszak mee. Vooral bij dat ene bankje waar je zo fijn kunt 'chillen', liggen vaak blikjes, flesjes en peuken van (pret)sigaretten. Die ruim ik dan op. Voor de peukjes heb ik trouwens ook nog zo'n grijper bij me. Want probeer die dingen maar eens op te rapen met werkhandschoenen aan. Dat lukt je dus niet!

Column

Roeken

Nee, ik ga het ditmaal niet hebben over die kraai-achtige zwarte vogels. Ook niet over duiven, ook al klink 'k Roek-oe wel als verliefde duif die zijn partner mist.
Maar 'k Roek-oe is geen ornithologische term. U en ik kunnen het gewoon tegen elk ander persoon zeggen. Alleen zou ik het niet doen, want voor je het weet krijg je een klap voor je kop. 'k Roek-oe betekent namelijk: ik ruik je. En dan wel in de betekenis: je stinkt!

Toch betekent roeken (of ruken) letterlijk vertaald gewoon ruiken. In het Achterhoeks kun je ook best zeggen: wat roekt die bloom'n lekker. Maar ook: Wat hebt die bloom'n 'n lekkere rökke. Of: Wat zit d'r 'n lekkere rökke (of loch) an die bloom'n. Maar als je van een persoon zegt dat ie een scharpe rökke heeft, dan wil dat weer zeggen, dat hij een goede neus heeft, goed kan ruiken dus. Zo iemand kan dus ook goed beoordelen of een ander persoon stinkt.

Stinken heet ook in het Achterhoeks stinken. Al kan de i in dat woord in vervoegingen een u worden. Rond Eibergen bijvoorbeeld kun je horen: Het stunk hier. Maar in Lochem blijft het stinken. Bijvoorbeeld in dat bekende kinder-aftelrijmpje: Usken, busken, bonenstro/wee stinkt hier zo?/Dat is den olden griezen man/den zo akelig stinken kan.

Stinken is trouwens wel 'modern' Achterhoeks. In vroeger tijden had men het over äöteren. En ook wel over ulken. Welk woord verwees naar de ulk. Ofwel de bunzing. Ons eigen stinkdier!

Teams gezocht voor BBQ-wedstrijd op AaltenDag

Waaghalzen mogen proberen een zo hoog mogelijke stapel kratten te stapelen. Foto: PR

AALTEN - Tijdens de eerste AaltenDag, donderdag 26 juli, wordt er bij café Schiller een BBQ-wedstrijd gehouden. Naast de gevarieerde zomerse markt, een grote kinderrommelmarkt, leuke straatacts, het spectaculaire kratten stapelen, kunnen de echte BBQ-liefhebbers hun kookkunst testen tijdens deze wedstrijd.

Er zijn vier donderdagen omgedoopt tot AaltenDagen; de eerste heeft het theam 'Van Streek'. Tientallen ondernemers uit Aalten doen mee aan de zomerse markt om hun streekproducten aan te bieden. De BBQ-wedstrijd is bij café Schiller aan de Prinsenstraatzijde en samen met Slagerij Gleis, Royaal BBQ, Erics Groenten en Fruit organiseert Schiller deze wedstrijd. Teams van twee tot vier personen kunnen zich opgeven bij Café Schiller (www.oerkroeg.nl). Ook hebben de winkeliers tijdens de braderie extra aanbiedingen die zij uitstallen voor hun winkel.

Kinderommelmarkt
Daarnaast is een AaltenDag niet compleet zonder de alom bekende grote kinderrommelmarkt, waar elke week weer meer kinderen hun speelgoed of andere artikelen verkopen. Er is gedurende de eerste donderdag ook genoeg te doen en te kijken zoals het meedoen aan het spectaculaire 'Krattenstapelen' verzorgd door Jongerencentrum Atlantic, de traditionele draaimolen en kinderen kunnen zich laten schminken voor het goede doel bij stichting Chica. In de straten zullen diverse jonge talenten hun kunsten vertonen.
De braderie begint om 11.00 uur, naast de weekmarkt van 08.00 tot 12.00 uur. Om 19.00 uur gaat het programma van de AaltenDag over in een avond met livemuziek veel gezelligheid.

De kinderrommelmarkt is een succesvol onderdeel van de Aaltendagen. Foto: PR

www.aaltendagen.com

Scouting Aalten helpt met 137 vrijwilligers op Zwarte Cross

AALTEN - De Zwarte Cross is, sinds het festival in Lichtenvoorde plaatsvindt, een mooie inkomstenbron voor vele verenigingen die vrijwilligers leveren. Scouting Aalten levert al sinds de eerste keer, twaalf jaar geleden, vrijwilligers voor de campingwinkel. Scouting Aalten is gespecialiseerd in het leveren van inmiddels ruim 130 personen voor de verkoop van allerhande producten aan de campinggasten en in het Rennerskwartier. Daarnaast verzorgt de scouting ook de trayuitgifte (bier en water tegen goedkoper tarief) voor de campinggasten en de zogenaamde opblaasservice, waar op donderdag, vrijdag en zaterdag gratis het luchtbed wordt opgepompt. Deze opblaasservice wordt zelfs geheel, inclusief apparatuur door de scouts geleverd. Het aantal vrijwilligers dat meehelpt op de Zwarte Cross is groter dan het totaal aantal leden, en dan te bedenken dat de meeste leden nog niet mogen meehelpen vanwege de leeftijdsgrens van 18 jaar. Scouting Aalten heeft als vrijwilligers bijvoorbeeld ouders, zelfs ouders waarvan de kinderen inmiddels al weer van Scouting af zijn, er zijn opa's en oma's en de leeftijd loopt van 18 jaar tot 66 jaar. De vrijwilligers zetten zich al gemiddeld acht jaar in. Scouting Aalten sluiten elk jaar na de Zwarte Cross af met een barbecue die door samenwerkingspartner Jumbo Leussink wordt verzorgd.

Advertenties nu ook online bij weekblad Aaltens Nieuws

Advertenties worden nu ook op de nieuwssite van de betreffende editie geplaatst. Foto: Gerhard Weevers

REGIO - Met ingang van 1 juli kunnen advertenties, die in een van de veertien weekbladen van Achterhoek Nieuws worden geplaatst, ook online worden geplaatst op de nieuwssite van de betreffende editie. Voor Aaltens Nieuws is dit bijvoorbeeld www.aaltensnieuws.nl. Hiermee wordt het advertentiebereik aanzienlijk vergroot, want ook de online lezers krijgen via de Achterhoek Nieuws app en Facebookpagina van de editie de advertentie te zien. Op de nieuwssites van Achterhoek Nieuws is het nieuws al te lezen voordat het weekblad op de mat valt. Bij het online plaatsen van de advertentie zal deze onder de artikelen verschijnen. Advertenties stonden al online in de digitale nieuwsbrief of op de pdf-versie van het weekblad op www.achterhoekkiosk.nl, maar nu wordt de advertentie dus ook online zichtbaar onder elk artikel op de nieuwssite. "Met het online plaatsen van de advertentie bieden wij onze adverteerders de mogelijkheid om lokaal een nog groter bereik te creëren", aldus Jan Oonk, verkoopleider. Dit geldt voor alle veertien titels van Achterhoek Nieuws. Adverteerders worden door de media-adviseurs van Achterhoek Nieuws op de hoogte gebracht van deze nieuwe mogelijkheid.

Zoekplaatje

Foto: Collectie Leo van der Linde

BREDEVOORT - Het zoekplaatje van deze week is een al lang verdwenen markant gebouw in Bredevoort. Dit gebouw was beeldbepalend in het stadje en werd gesloopt. De precieze reden is ons niet bekend. Hier zijn we best nieuwsgierig naar. Ook horen we graag verhalen van mensen die nog iets weten over de geschiedenis van dit pand, ook al is dit van 'horen zeggen'. Reacties zijn welkom via: redactie@aaltensnieuws.nl Ook kan men contact opnemen met: Leo van der Linde, Bilderdijkstraat 24, 7121 VL Aalten, tel. 0543 - 472571.

Aalten heeft een nieuw college

De gemeente Aalten heeft een nieuw college. GemeenteBelangen zal hierin niet plaatsnemen. In de eerste formatieronde is het proces stuk gelopen op onze visie dat een college bestaande uit vier partijen belangrijk was om het raadsprogramma dat door alle partijen op 15 mei is ondertekend vorm te gaan geven. Ons uitgangspunt bij de informateur was een college van vier partijen waarin de winnaars van de verkiezingen, GemeenteBelangen, D66 en VVD, met daarnaast het CDA ieder één wethouder zouden gaan leveren. Op deze wijze zou de stem van de kiezer gehoord worden en zou er meer draagvlak zijn voor vernieuwing in een college van B&W dat in opdracht van de voltallige raad functioneert en waarin niet ieder voor zich of voor de eigen partij werkt. Zo is dat in het raadsprogramma verwoord.
Een meerpartijencollege werd ondersteund door de meerderheid van de fracties in de raad en is als zodanig aangedragen bij de informateur. CDA en VVD stonden tijdens de formatie anders ten opzichte van de wijze waarop een college ingevuld zou moeten worden en gaat functioneren. Zij hielden vast aan drie partijen, met 1,5 wethouder voor het CDA. Een compromis was dat een halve wethoudersfunctie voor het CDA later ingebracht zou worden indien nodig. De twee partijen hadden vooraf al gesteld dat dit nodig zou zijn.

Tot onze grote teleurstelling heeft de meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 5 juni niet gekozen voor een onafhankelijke formateur om een vierpartijencollege, zoals ook genoemd was als optie door de informateur, te onderzoeken. Het CDA nodigde de Progressieve Partij uit om als derde partij een nieuw college te vormen. Het nieuwe college dat het raadsprogramma gaat uitvoeren zal daarom nu bestaan uit CDA, VVD en de Progressieve Partij, en zonder de grootste winnaars van de verkiezingen.
Wij wensen het nieuwe college succes bij de uitvoering van het raadsprogramma. Veel verkiezingsonderwerpen van GemeenteBelangen zijn hierin opgenomen. Wij blijven ons vanuit de raad en in de samenleving met hart voor lokaal belang inzetten voor onze kiezers en de belangen van alle inwoners van onze gemeente.

Scouting Aalten helpt met 137 vrijwilligers op Zwarte Cross

AALTEN - De Zwarte Cross is, sinds het festival in Lichtenvoorde plaatsvindt, een mooie inkomstenbron voor vele verenigingen die vrijwilligers leveren. Scouting Aalten levert al sinds de eerste keer, twaalf jaar geleden, vrijwilligers voor de campingwinkel. Scouting Aalten is gespecialiseerd in het leveren van inmiddels ruim 130 personen voor de verkoop van allerhande producten aan de campinggasten en in het Rennerskwartier. Daarnaast verzorgt de scouting ook de trayuitgifte (bier en water tegen goedkoper tarief) voor de campinggasten en de zogenaamde opblaasservice, waar op donderdag, vrijdag en zaterdag gratis het luchtbed wordt opgepompt. Deze opblaasservice wordt zelfs geheel, inclusief apparatuur door de scouts geleverd. Het aantal vrijwilligers dat meehelpt op de Zwarte Cross is groter dan het totaal aantal leden, en dan te bedenken dat de meeste leden nog niet mogen meehelpen vanwege de leeftijdsgrens van 18 jaar. Scouting Aalten heeft als vrijwilligers bijvoorbeeld ouders, zelfs ouders waarvan de kinderen inmiddels al weer van Scouting af zijn, er zijn opa's en oma's en de leeftijd loopt van 18 jaar tot 66 jaar. De vrijwilligers zetten zich al gemiddeld acht jaar in. Scouting Aalten sluiten elk jaar na de Zwarte Cross af met een barbecue die door samenwerkingspartner Jumbo Leussink wordt verzorgd.

Eerste zomerconcert in serie

BREDEVOORT - Zondag 15 juli begint de serie zomerconcerten in Bredevoort met een dubbelconcert van Shansons en Jazzy Women.

Het koor Shansons bestaat uit 23 mannen uit de Achterhoek. Zij zingen een heel gevarieerd repertoire. Nederlandstalige nummers worden afgewisseld door Duitse of Engelse. Soms a capella, vaak met muzikale ondersteuning. Opzienbarend is het als een paar mannen als danspaar een walsje draaien, maar al gauw zwelt bij de toeschouwers het applaus aan.
Jazzy Women, het gezelligste jazz-, pop- en swingkoor uit Winterswijk bestaat uit ruim twintig vrouwen die met passie haar publiek toezingt. Ze staan onder leiding van dirigente Mathilde van de Veen, muzikaal ondersteund door pianist van het eerste uur Gerben Kruisselbrink. Dat wilt u niet missen!
Het concert begint om 12.00 uur en gaat alleen door bij mooi weer. De toegang is vrij, hoewel er wel met de pet wordt langsgegaan om de kosten te drukken.

Fotoclub Helios exposeert

AALTEN/WINTERSWIJK - Gedurende de maanden juli en augustus exposeert Fotoclub HELIOS uit Aalten in de hoofdgang van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Vijftien series van vier foto's en een van acht laten zien waarop de leden zich in hun hobby onder andere uitleven.

23 / 24

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Camping zoekt

Tourcaravan te koop

Bel: 06-21819821

VERZILVER nu uw oude GOUD ! T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Te koop aardbeien en NU ZELF plukken bosbes braam rode zwarte kruisbes bes kers enz. fruitschuur Peppelmansdijk 24 Gaanderen 7011JC www.fruitschuur.com

Bosbessen,aardbeien,kersen,frambozen,rode-zwarte-en kruisbessen,nieuwe aardappels.Peppelman,Twenteroute 5,Heelweg.0315-241616