Contact Bronckhorst Noord

13 februari 2018

Contact Bronckhorst Noord 13 februari 2018


Ferdy Klein Brinke zet Dutch PC Electronics in Vorden voort

Ferdy Klein Brinke (derde van links, te midden van zijn gezin) is de nieuwe eigenaar van Dutch PC Electronics in Vorden. Hij heeft de zaak overgenomen van Bennie Mentink (meest links). Tussen hen in René Bosman. Foto: Luuk Stam

Geboren en getogen Vordenaar neemt stokje over van Bennie Mentink

Door Luuk Stam

VORDEN – Ferdy Klein Brinke (36) is de nieuwe eigenaar van Dutch PC Electronics in Vorden. De Vordenaar is al sinds 2006 werkzaam bij het bedrijf dat elektronica in allerlei soorten en maten levert, onderhoudt en repareert. Zo staan er in de showroom aan de Zutphenseweg onder andere laptops, tv's, koelkasten en wasmachines.

Klein Brinke zet hier de zaak van Bennie Mentink (62) voort. Mentink opende de winkel aan de Zutphenseweg in 2003. Zelf blijft hij nog enkele dagen in de week actief. "Zo houd ik binding met de klanten en de jongens, maar heb ik verder de handen vrij", verklaart hij. "Voor mij is dat prima."
Naast het feit dat Mentink nog geregeld aanwezig zal zijn, krijgt Klein Brinke ondersteuning van zijn vrouw Mariëlle en – ook al jaren actief binnen Dutch PC – René Bosman. Mariëlle Kleine Brinke zal de administratieve taken op zich nemen. Bosman blijft naar de klanten toe een vertrouwd gezicht. "René heeft zoveel ervaring, een echte duizendpoot met hart voor de zaak", geeft Ferdy Klein Brinke aan. Hij is dan ook goed te spreken over de ontstane situatie. "Het stroomt heel erg in elkaar over. Klanten merken er niets van."

Voor Klein Brinke was deze bedrijfsovername echter niet wat hij in eerste instantie voor ogen had. Hij rondde een opleiding tot makelaar af en had pakweg tien jaar geleden dan ook niet het plan om bij Dutch PC te blijven werken. "Toen ik dat tegen Bennie vertelde, gaf hij aan dat hij de stille wens had dat ik hier wel bleef en zijn zaak in Vorden op den duur zou overnemen", vertelt de 36-jarige Vordenaar.

Mentink is blij dat dit nu ook daadwerkelijk gebeurd is. "Het zou jammer zijn als het hier zou stoppen", vindt hij. "Dit is een mooie oplossing en een logische stap. Ferdy kent de winkel, hij is technisch heel goed en iedereen in Vorden loopt met hem weg. Op deze manier gaat alles gewoon door. Onze kernwaarden blijven in stand; service leveren en afspraken nakomen." In die zin ziet Klein Brinke wel raakvlakken met het vak van makelaar. Er zijn dan ook aspecten uit zijn opleiding die hem geregeld van pas komen. "Het gaat hier ook om kijken naar wat de klant wil en om adviseren", geeft hij aan. "Eerlijkheid en een band opbouwen met mensen, dat is in dit werk ook heel belangrijk."

Klein Brinke ziet voor ondernemingen als de zijne ook een gemeenschapsrol weggelegd. "Mensen beseffen steeds meer dat we elkaar in het dorp nodig hebben", merkt hij op. "Als we elkaar wat gunnen, dan is er veel mogelijk. Hoe meer geld er in het dorp besteed wordt, des te meer er vrij komt voor sponsoring of andere vormen van giften. Het is fantastisch om te zien dat binnen de verenigingen iedereen er picobello bij loopt en dat komt niet door de grote multinationals."

Oud Vorden wil aula Monuta kopen

VORDEN - Het bestuur van de 'Oudheidkundige vereniging Oud Vorden' zal tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart aan de leden voorstellen om het pand van Monuta aan het Jebbink te kopen. Op dit moment wordt een ruimte in De Voorde gebruikt voor het Archief. Deze ruimte zal men uiterlijk 1 maart 2019 moeten verlaten omdat de Protestantse gemeente, als gevolg van de fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, het volledige gebruik van dit kerkelijke centrum nodig heeft. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat deze ruimte niet toereikend is vanwege de structurele groei van het archief, de huisvesting van apparatuur en het gebruik als vergaderruimte voor de diverse commissies.

Syrische kleermaker

Foto: Jan Hendriksen. Foto: Jan Hendriksen

Syrische vluchteling Kamieran Baker (46) uit Baak 'runt' sinds eind vorig jaar een kleermakersatelier in Van Sinckel aan de Dorpsstraat in Vorden. Vrijdag werd Atelier Kamieran officieel in gebruik genomen.

B 3

Syrische vluchteling opent
kleermakersatelier in Van Sinckel

Kamieran Baker te midden van (v.l.n.r.) Martien Pater, Riske Legtenberg, Trees Schutte, José la Croix en Ivonne Ligtenberg in zijn nieuwe atelier. Foto: Jan Hendriksen

VORDEN/BAAK– Hij is het ultieme voorbeeld van een van de doelstellingen die men voor ogen heeft: Kamieran Baker uit Baak. Sinds eind vorig jaar 'runt' de Syrische vluchteling met een verblijfsvergunning een kleermakersatelier in Van Sinckel aan de Dorpsstraat in Vorden. Stichting Van Sinckel wil namelijk naast startende ondernemers een maatschappelijk doel dienen. En met de komst van Kamieran Baker (46) is dat een prachtig voorbeeld. Vrijdag werd Atelier Kamieran officieel in gebruik genomen.

Door Jan Hendriksen

De eerste contacten tussen Van Sinckel en Kamieran Baker ontstonden na een artikel in weekblad Contact Bronckhorst. "In een artikel 'Taalbarrière blijft een groot obstakel voor vluchtelingen' lazen we het verhaal over Kamieran die sinds zijn komst drie jaar geleden in Nederland in een sociaal isolement was geraakt. Daarin kwam naar voren dat het fantastisch zou zijn dat hij zijn vaardigheden als kleermaker weer in de praktijk zou kunnen brengen. Kamieran was namelijk kleermaker in Aleppo en had inmiddels in Baak ook zijn eigen naaimachine. Hij wilde aan het werk. Maar het is lastig om als vluchteling met een verblijfsvergunning een werkplek te vinden. Dat komt mede door de Nederlandse regelgeving en en door de taalbarrière. Mede door bemiddeling van Ivonne Lichtenberg, die tot een van onze ondernemers in de winkel behoort, werd er contact met Kamieran gelegd. Vervolgens hebben we in samenwerking met de gemeente Bronckhorst en een re-integratie project Kamieran een werkruimte in onze winkel aangeboden", zo verklaarde manager Riske Legtenberg van Van Sinckel vrijdagmiddag tijdens de feestelijke opening van Atelier Kamieran.

Niet nadat eerst voorzitter Martien Pater van Stichting Van Sinckel Kamarien Baker welkom had geheten en hem een prachtige toekomst wenste in zijn nieuwe atelier. "Het is een welkome aanvulling voor en een van de maatschappelijke doelstellingen van ons winkelconcept en voor Vorden en omgeving. Kamieran is een groot vakman en beschikt in Van Sinckel inmiddels over een aantal machines. Vanuit Van Sinckel krijgt hij taalbegeleiding. Ook Trees Schut en José la Croix uit Baak begeleiden Kamieran in zijn taalkennis en hebben hem onder hun 'hoede' genomen."

Bij Atelier Kamieran kan men van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur terecht voor het herstellen en verstellen van kleding.


'Ons hart ligt in de wijk'

De wijkagenten van Bronckhorst: Fons Bouwmeister (Hengelo), Cor Kleijkamp (Vorden), Wouter Pol (Zelhem) en Harm Baarslag (Steenderen). Op de foto ontbreekt Jack Witmarsum, de wijkagent in Hummelo en Keppel. Foto: Luuk Stam

Wijkagenten van Bronckhorst stellen zich voor

Door Luuk Stam

BRONCKHORST - Met vijf wijkagenten (één van hen ontbreekt op de foto) is het team van wijkagenten in de gemeente Bronckhorst sinds begin dit jaar weer op volle sterkte. Als nieuwe wijkagent van Zelhem heeft Wouter Pol zich gevoegd bij Fons Bouwmeister (Hengelo), Harm Baarslag (Steenderen), Cor Kleijkamp (Vorden) en Jack Witmarsum (Hummelo en Keppel).

De wijkagenten zien het verbinding maken met de burgers als hun grootste uitdaging. "Het is heel belangrijk om mensen te spreken en te weten wat er speelt", vertelt Harm Baarslag. "Daar grijpen we ook elk moment voor aan. We maken een praatje met bezoekers van een bijeenkomst of een feestje, maar ook met iemand die de tuin staat te schoffelen." Door dichtbij de burgers te staan, willen de wijkagenten proberen om incidenten te voorkomen en eventuele brandjes vroegtijdig te blussen. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. "En een wijkagent is ook niet overal nodig", benadrukt Fons Bouwmeister. "Bij ernstige meldingen komt gewoon de politie. Daar moeten mensen 112 voor bellen."

Voor de wijkagenten vormen woninginbraken een speerpunt. In de dorpen, maar zeker ook in het buitengebied. "Er rijden hier dagelijks verdachte auto's door het buitengebied", geeft Bouwmeister aan. "De argwaan bij mensen zou dan ook groter moeten zijn. De tijd dat je de achterdeur nog open kon laten, is echt voorbij. Ook hier in Bronckhorst." Voor het buitengebied in Bronckhorst is er het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, waarbij bewoners, ondernemers, politie, brandweer en gemeente samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen. Onder andere door het gebruik van appgroepen. "Dat werkt goed en je ziet ook dat dit landelijke navolging krijgt", vertelt Bouwmeister.

Naast hun werk in Bronckhorst draaien de wijkagenten ook mee in andere diensten. Zo kun je ze zomaar tegenkomen op een evenement elders in de regio. Officieel moeten ze 80 procent van hun tijd aan hun werk als wijkagent besteden. Dat lukt lang niet altijd, iets dat de agenten zelf ook betreuren. "We zijn in de eerste plaats allemaal heel erg betrokken bij de wijk en bij de mensen in onze wijk", benadruk Harm Baarslag. "Ons hart ligt in de wijk."

De wijkagenten zijn bereikbaar via het algemene nummer 0900-8844. Ook zijn Fons Bouwmeister (@polhengelo), Cor Kleijkamp (@polvorden) en Wouter Pol (@polzelhem) te volgen via Twitter. Daarnaast hebben de wijkagenten in de gemeente Bronckhorst een gezamenlijke Facebookpagina: facebook.com/politiebronckhorst

Droom komt uit voor oud-Vordenaar Roy Eijkelkamp

VORDEN - Oud-Vordenaar Roy Eijkelkamp zal per 1 maart het stokje als chef-kok van Menno Post van tweesterrenrestaurant de Bokkendoorns in Overveen over gaan nemen. Eijkelkamp reageerde dolblij op zijn benoeming: "De droom die ik had om ooit chef van een sterrenzaak te worden is nu uitgekomen, veel eerder dan verwacht. Ik ben super trots dat ik nu als chef-kok aan het hoofd mag staan van onze witte brigade.''

Meesterkok Menno Post heeft besloten het restaurant te gaan verlaten, om meer tijd voor zijn vrouw en gezin te hebben. Over zijn opvolger zegt Post: "Roy is er klaar voor en heeft de kwaliteiten om een goede chef te worden van deze mooie zaak. Ook eigenaar Pascal Beeren heeft het volste vertrouwen in zijn nieuwe chef.

Roy werkt alweer tien jaar bij de Bokkedoorns, vijf jaar onder Lucas Rive en vijf jaar onder Menno Post. Twee goede leermeesters. De nieuwe keukenleider gaat niet veel veranderen. "De Bokkedoorns is mijn lust en mijn leven. Onze kracht is en blijft een klassieke kookstijl met innovatieve technieken'', aldus Eijkelkamp.

Diverse prijzen
Eijkelkamp heeft door de jaren heen de nodige prijzen gewonnen. Behalve winnaar van de Gouden Koksmuts in 2013 was hij drievoudig winnaar bij de koude klasse van de jaarlijkse EvenTTCulinair in Assen, voormalig lid van het nationale jeugdteam van het Koksgilde (waarmee ze Europees kampioen zijn geworden) en winnaar van het Nationaal Kampioenschap Leerling-Koks 2007.

Vereniging doet oproep aan inwoners voor verdere geldmiddelen
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Het bestuur is de afgelopen maanden zeer actief geweest bij het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is geconcludeerd dat het huren van een ruimte die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, financieel niet mogelijk is zonder een substantiële contributieverhoging.

Momenteel doet zich de mogelijkheid voor om de aula van Monuta, Het Jebbink 4A, te kopen (exclusief de zogenoemde dienstwoning). Enkele jaren geleden is een legaat voor een dergelijk doel ontvangen. Ondanks het feit dat de totale financiering dit legaat ruim te boven gaat, wil men deze mogelijkheid gedegen onderzoeken. Nadat recent de leden van Oud Vorden over de plannen zijn geïnformeerd, wordt (naast de optie hiervoor een hypotheek op te nemen) nu ook het Vordense publiek benaderd met het verzoek Oud Vorden aan verdere geldmiddelen te helpen.

Dat kan via een eenmalige schenking: rekeningnummer NL74 RABO 0366406523, o.v.v. 'schenking voor aankoop gebouw', (die valt onder de ANBI-regeling en fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting) of via crowfunding, waarbij men tegen een jaarlijkse rentepercentage aan Oud Vorden een bedrag wordt geleend. Meer hierover is te lezen op de website onder het kopje 'laatste nieuws'. Voor meer informatie kan men ook telefonisch of per e-mail contact opnemen.

info@oudvorden.nl
Wim Ruiterkamp, voorzitter: 0575-555455

Anja Menkveld-Wullink, secretaris: 0575-553370

Gerrit Vlogman, penningmeester: 0575-552542

Prins en adjudant Kranenburgs Carnaval wisselen van functie

Prins Bjorn (Nijenhuis) de Eerste en zijn adjudant Bram (Klein Haneveld). Foto: PR.

KRANENBURG – Traditiegetrouw vond zaterdag het Kranenburgs Carnaval plaats. Café-restaurant 't Wapen van 't Medler in buurtschap Medler was voor deze gelegenheid weer omgevormd tot de heuse carnavalsresidentie 'Kranenburg-Oost'. Een goed gevulde zaal kon in het eerste uur nog prins Bram de Eerste (Bram Klein Haneveld) en zijn adjudant Bjorn (Nijenhuis) aan het werk zien. Rond de klok van 21.00 uur namen zij afscheid en bedankten het publiek en vrijwilligers voor het mooie afgelopen carnavalsjaar.

Door Jan Hendriksen

Om 21.11 werd het donker in de zaal en onder de klanken van Bökkers slopen er twee oude mannen in een boerenkiel de residentie in. Na een aantal rondjes te hebben gelopen in het publiek kwamen ze uiteindelijk aan op het podium om ontmaskerd te worden. De verbazing was groot toen hetzelfde duo opnieuw op het podium stond, echter in gewijzigde functie: Prins Bjorn de Eerste en zijn adjudant Bram. In de proclamatie werd vooral stilgestaan bij de organisatie van zo'n festival en wat er bij komt kijken. Verder werd een duidelijke oproep gedaan voor een aantal personen om zich aan te melden als vrijwilliger/bestuurder. Ook de lokale helden van het Medler lieten zich weer horen. Met het nummer 'Hallo Allemaal' kreeg men de hele zaal in beweging, waardoor de feestelijkheden stegen tot grote hoogte. Met de muziek van 'Anders is het niet' werd het feest uiteindelijk voortgezet tot in de late uurtjes

Sfeervol en kleurrijk carnavalsfeest in sporthal 't Jebbink

VORDEN – Volop carnavalsplezier zaterdagavond in sporthal 't Jebbink. De kleine sportzaal was door de Vordense Evenementen Stichting (Voest) en sporthal 't Jebbink sfeervol en kleurrijk ingericht voor de 250 carnavalsvierders.

Door Jan Hendriksen

Zoals vorige week Contact meldde was het feest volledig uitverkocht. Aan de deur kon daarom ook geen kaartverkoop meer plaatsvinden. Helaas moest men toch een aantal mensen teleurstellen die zonder kaartje naar de feestlocatie waren gekomen. De avond kwam al vroeg op gang in de tot bruincafé omgetoverde sportzaal.

Om twaalf uur konden de winnaars van de best/origineelst verkleedde groep gekozen worden. Deze prijs ging naar de MA Flodders, een groep vriendinnen die voornamelijk actief zijn bij volleybalvereniging Dash. Hierop volgend werd de individuele winnaar bekend gemaakt. Daan Westerveld ging met deze prijs aan de haal die zich had omgetoverd tot robot.

"Als organisatie (Voest en Sporthal 't Jebbink) is het mooi te zien dan iedereen van jong tot oud heeft genoten van het feest. Dat werkt zeer motiverend om ook volgend feestje weer tot een succes te leiden. Als Voest zijnde is het leuk om met een ondernemer als Edwin Schooltink van sporthal 't Jebbink te mogen samenwerken. Mede om deze reden zullen wij wederom een samenwerking op touw gaan zetten voor een volgend evenement ", zo verklaarde voorzitter Jarno Messing na afloop.

Sterkste man/vrouw van Vorden
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) mogen namelijk de sterke verhalen weer uit de kast gehaald worden want dan zal op het parkeerterrein bij sporthal 't Jebbink gestreden gaan worden om de titel de 'Sterkste man/vrouw van Vorden'. Dit spektakel zal gepresenteerd en gejureerd worden door de sterkste broers van Nederland: Erik en Jarno Hams. Inschrijven kan door een e-mail te sturen.

Wat te doen met gedragsveranderingen

VORDEN/ZUTPHEN - De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Zutphen. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie is het café gratis toegankelijk. Men ontmoet lotgenoten en men kan met elkaar in gesprek over zaken die men meemaakt of bezighoudt. Thema van de maand februari: gedragsveranderingen bij mensen met dementie.

Gedragsveranderingen bij mensen met dementie zoals boosheid, bang zijn en in de war, worden vaak niet begrepen en worden soms als lastig of als een probleem ervaren. Woensdag 21 februari is te gast psychologe Eveleyne Prosé-Evers werkzaam bij Sutfene. Eveleyne Prosé zal ingaan op de oorzaken van de genoemde gedragsveranderingen voorts zal zij tips geven hoe hiermee om te gaan.

Het Alzheimer Café vindt plaats in Buurthuis de Uitwijk, De Brink 116 in Zutphen. Inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Alzheimer Oost-Gelderland of de website raadplegen.

'Uitvaarten worden persoonlijker en unieker, dat maakt mijn werk bijzonder'

Wilko Eijkelkamp. Foto: PR

VORDEN – Elf jaar is hij alweer werkzaam als uitvaartverzorger, waarvan tien jaar bij Monuta. Van de carrièreswitch heeft Wilko Eijkelkamp uit Vorden nooit spijt gehad. Want mensen kunnen bijstaan en steunen na het verlies van een dierbare, dát is waar hij het voor doet. Door de jaren heen merkt hij dat mensen steeds eerder gaan nadenken over de dood, wensen willen vastleggen en vragen stellen over de mogelijkheden. Daarom geeft hij graag een 'kijkje in de keuken' van het uitvaartgebeuren. "Vroeger stond men er verder vanaf, de uitvaartverzorger regelde het. Nu ligt de regie meer bij de mensen zelf en worden uitvaarten steeds persoonlijker, unieker. Dat maakt mijn werk bijzonder, want wat is er mooier dan de familie aan de hand mee te nemen om die weg te bewandelen?", zo vindt Eijkelkamp.

Door Bernadet te Velthuis

Vanwege de uitgebreide uitvaartmogelijkheden kan dat pad alle richtingen op gaan, maar altijd met één belangrijk vertrekpunt: vertrouwen. Eijkelkamp: "Het meest essentiële is vertrouwen. De nabestaanden het gevoel kunnen geven dat 'het goed komt'. Daarna is het de uitdaging om er samen iets bijzonders van te maken.". Dat kan ingetogen zijn of juist uitbundig, in een intiem gezelschap of met een grote hoeveelheid mensen. "Een uitvaart komt vaak overeen met hoe iemand bij leven was. Ik vind het belangrijk mij te verdiepen in hoe iemand was en waar hij of zij zich mee bezig hield om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te kunnen maken."

Als het gaat om het vervoer, de afscheidsdienst, rituelen of catering, is volgens Eijkelkamp dan ook geen uitvaart hetzelfde. "Stel dat iemand van paarden hield of een bepaald merk auto, dan kan dat op de dag van de uitvaart als vervoer worden gebruikt. Als ritueel kun je kaarsen aansteken, een bloemlegging op de kist doen, ballonnen oplaten, en als iemand duivenmelker was kun je zijn eigen duiven loslaten. Tijdens de afscheidsdienst zie je steeds vaker dat er naast het gesproken woord ook beeldmateriaal wordt getoond. Na de afscheidsdienst wordt het traditionele kopje koffie met het plakje cake steeds meer vervangen door een borrel met een hapje, een luxe belegd broodje of iets anders waar iemand van hield, zelfs een broodje kroket is mogelijk. Ook mag de familie veel zelf doen, dat is juist goed voor de rouwverwerking."

"En wat het 'plan' ook is, het kan altijd bijgesteld worden, daar zijn we bij Monuta flexibel in." Eerlijkheid en transparantie zijn daarbij van belang. "Als iets niet mogelijk is, ben ik daar ook eerlijk in, dan leg ik dat uit en draag ik alternatieven aan."

Wensen (digitaal) vastleggen
Steeds vaker hebben mensen er al over nagedacht wat ze willen, zo laat de uitvaartverzorger weten. "Soms nog bij gezondheid, soms in de laatste levensfase. Door het vastleggen van de uitvaartwensen ontzorgt men de nabestaanden en kan het wat meer rust geven op het moment van overlijden. Het vastleggen van de wensen hoeft daarnaast niet lang te duren, ik ga meestal bij de familie langs om met hen over de uitvaart te praten. Zij kunnen de wensen vastleggen in het zogenaamde 'uitvaartwensenformulier', dit formulier kan eventueel ook worden gedigitaliseerd. Overigens kan men de wensen altijd laten aanpassen." zo vertelt Eijkelkamp. "Over een huwelijk of geboorte heeft men ook goed nagedacht, waarom dan over het overlijden niet? Dat hoort ook bij het leven.".

Team Bijzondere Uitvaarten
Eijkelkamp is naast de reguliere uitvaarten, ook betrokken bij de speciale eenheid 'Team Bijzondere Uitvaarten' (TBU) van Monuta. "We zijn in Nederland met elf personen die allen hun kennis en ervaring inzetten om te ondersteunen en mee te denken bij deze bijzondere uitvaarten. Deze uitvaarten hebben unieke elementen die niet dagelijks voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote, complexe uitvaarten, uitvaarten met mediabelangstelling of uitvaarten waarbij protocol en ceremonie een belangrijke rol spelen." Hierbij kan men denken aan bekende personen, personen van defensie, politie, brandweer, overledenen ten gevolge van geweld of een (gezin)drama. Ook kan dit team worden ingezet bij overledenen bij rampen, denk hierbij aan de MH-17 ramp.

Om wat voor soort uitvaart het ook gaat, Eijkelkamp zet zich altijd voor de volle 200 procent in. "Er mag niks verkeerd gaan, je kunt het tenslotte maar een keer goed doen. Maar ondanks die druk op je schouders moet je kwaliteit leveren en rust uitstralen. Het belangrijkste voor mij is, dat de familie met een goed gevoel naar huis gaat en ikzelf mijn werk naar eer en geweten heb uitgevoerd." En nog altijd vindt hij het een fantastisch beroep. "Het is fijn om tijdens zo'n moeilijke periode iets voor mensen te kunnen betekenen, ze te kunnen bijstaan. Wanneer een familie mij ondanks al hun emoties laat weten dat ze 'blij' zijn met hoe het geregeld en verlopen is, is dat het mooiste compliment wat je kunt krijgen".

Verliefd, verloofd, getrouwd

VORDEN - Op donderdag 22 februari geeft mevrouw Ina Timmer bij de vereniging Oud Vorden een presentatie met als titel: Verliefd, Verloofd, Getrouwd. Iedereen is van harte welkom op donderdag 22 februari om 20.00 uur bij Hotel Bakker.

In de lezing ´Verliefd, Verloofd, Getrouwd´ neemt Ina Timmer (al meer dan 30 jaar Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) ons mee door de geschiedenis van het huwelijk. Zij vertelt over de tradities en rituelen rond het trouwen door de eeuwen heen. Allerlei wetenswaardigheden komen aan de orde: kleding, koppelen, huwelijksbootje, bruidstaart, enzovoort.

Maar ook: Wat had Karel de Grote met het huwelijk van doen? En wat heeft een vroegere paus voor invloed gehad op trouwen? Zijn bruidsjurken altijd overwegend wit geweest?

Daarnaast een persoonlijker tintje aan de avond aan de hand van foto´s uit het publiek. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om eigen trouwfoto´s (of van ouders of kinderen) mee te nemen.

Jaarvergadering PCOB Vorden

VORDEN - Op donderdagmiddag 22 februari om 14.00 uur houdt de PCOB in De SooS (Dorpscentrum Vorden) haar jaarvergadering.

Dan worden de jaarverslagen voorgelezen door de secretaris en penningmeester en toegelicht. Ook zal er een contributievoorstel worden besproken. Verder volgt er een toelichting van ode vrijwillig ouderenadviseur Gerard Wesselink. Na de pauze volgt een uiteenzetting over de gang van zaken bij het Hospice in Zuthpen. Daarna volgt de gezamenlijke koffietafel van het Kulturhus. Hiervoor opgeven bij één van de bestuursleden.

Vrouwen van Nu naar Melkgeitenhouderij Roekevisch

VORDEN - Op woensdag 28 maart gaat Vrouwen van Nu naar de melkgeitenhouderij van de familie Roekevisch in Zelhem. Na ontvangst met koffie/thee met krentenbrood krijgen de dames een dvd-presentatie en een uitgebreide rondleiding door de stallen. Ook is er gelegenheid geitenkaas te proeven en te kopen. De excursie begint om 14.00 uur en leden van de afdeling Vorden kunnen zich nog tot 21 februari telefonisch of per mail opgeven bij Rikie Norde.

Steun de Paaseitjes-actie van koor Reborn

WICHMOND - De leden van koor Reborn komen tussen 26 februari en 17 maart langs de deuren met paaseitjes. De paaseitjes zijn te koop voor 2,50 euro per zakje (3 zakjes voor 7 euro).

Het koor Reborn treedt gemiddeld vijf keer per jaar op. Voor deze optredens wil het koor haar repertoire vernieuwen. Mede met de verkoop van paaseitjes worden nieuwe muziekstukken aangeschaft. Het koor heeft sinds kort een nieuwe dirigente Marina Kirchhofer en oefent elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen die graag zingt is van harte welkom om keer te komen meezingen op onze repetitieavond.

Heeft u de leden met de paaseitjes gemist, dan kunt u contact opnemen met Madelon Elizen 06-30278716 voor een afspraak om de paaseitjes te komen halen of langs te laten brengen.

Harmonie Vorden viert lustrum

VORDEN - Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat Harmonie Vorden ontstaan is uit een fusie van de twee Vordense harmonie-orkesten. Harmonie Vorden wil dit eerste lustrum uitbundig vieren met een geweldig 'muzikaal verjaardagsfeest' in Sporthal 't Jebbink op zaterdagavond 7 april.

Het orkest, onder leiding van de enthousiaste dirigent Nikki Kleijsen, vindt dat het tijd is om een keer de stoelen aan de kant te schuiven en het publiek onder het genot van een drankje te laten swingen, zingen en dansen. Het wordt een 'Puur Hollands' meezingfeest in de sporthal van Vorden. Hiervoor heeft de vereniging de samenwerking gezocht me met band 'Diep Triest'. En, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, staan zij garant voor een geweldige muzikale show: Nederlandstalige muziek met een knipoog. Diep Triest heeft in het noorden van het land al heel wat optredens gedaan met plaatselijke harmonie- en fanfare-orkesten. Het programma bestaat uit Nederlandstalige hits zoals Malle Babbe van Rob de Nijs, Zij gelooft in mij, Viva Espana, Mexico van Zangeres zonder naam, een LUV medley en nog veel meer.

Het muziekspektakel met Diep Triest start 7 april om 20.00 uur en bestaat uit twee blokken met Harmonie Vorden samen met de band. Als afsluiter zal Diep Triest een knallende afterparty verzorgen. Er is tijdens deze avond een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Kaarten à 10 euro zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Bruna Vorden of te reserveren via e-mail.

Participatieraad waardeert gemeente om betrokkenheid

BRONCKHORST - Twaalf keer kwam de Participatieraad in 2017 bijeen om te overleggen over de stand van zaken in het sociale domein. De dertien leden spraken met name over de situatie van mensen, jong en oud, die het zonder steun van de gemeente voor korte of langere tijd niet redden. Bijvoorbeeld omdat ze geen werk of inkomen hebben, niet zonder hulp aan huis of begeleiding kunnen, niet zonder bijzonder vervoer bij vrienden, de dokter of school kunnen komen, et cetera.

Maar belangrijker dan de maandelijkse bijeenkomsten waren de werkbezoeken, de contacten met ouders van kinderen met een beperking en met mantelzorgers. Veel tijd werd ook besteed aan het overleg tussen de officiële vergaderingen door op het gemeentehuis, met wethouders en ambtenaren en met collega's uit andere gemeenten in de Achterhoek.
Omdat de gemeenten steeds meer met elkaar samenwerken in het sociale domein ontkomt ook de Participatieraad niet aan overleg met de andere Participatieraden. In 2017 was er nauw contact over het leerlingenvervoer met zijn nieuwe organisatie en nieuwe tarieven, over de regionale visie op het gehele sociale domein en over de komende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid voor mensen die speciale opvang of een vorm van beschermd wonen nodig hebben.

Prominent op de agenda stond steevast de zorg van de Participatieraad over het gebrek aan voldoende geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Verzorgingshuizen sluiten de deuren, tijdelijke opvang na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname is in deze regio vaak niet mogelijk, en mensen met psychische problemen kunnen moeilijk een zelfstandige woning vinden. De Participatieraad vroeg afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheid om als cliënt ondersteuning te krijgen bij het aanvragen van gemeentelijke hulp. Die ondersteuning moet onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld door iemand van MEE, maar het kan ook een schuldhulpmaatje of een ouderenadviseur zijn. De positie van de mantelzorgers is gelukkig versterkt. Zij krijgen niet alleen waardering in de vorm van een dagje uit en een geldbedrag, maar zelfs ook steun als dat nodig is.

De Participatieraad is opgericht om de gemeente van advies te voorzien over al deze onderwerpen. Met genoegen kan worden vastgesteld dat deze gemeente de betrokkenheid van de leden van de Participatieraad zeer waardeert en de adviezen grotendeels overneemt. Alle adviezen uit 2017 en de reactie van de gemeente daarop zijn te vinden op de site.


www.participatieraadbronckhorst.nl

Kennismaken met Integraal Kindcentrum De Kraanvogel

Kinderen deden onder andere mee aan de demonstratielessen in de gymzaal. Foto: PR

KRANENBURG - Zaterdag 3 februari was er een open dag bij het Integraal Kindcentrum De Kraanvogel in Kranenburg. Ouders en kinderen konden kennismaken met basisschool De Kraanvogel en de BSO Ariël en speel-/leergroep Het Kraankuiken van Avonturijn. Er waren ook veel kinderen om mee te doen met de demonstratielessen, onder andere in de gymzaal, en om te vertellen over hun school. Ook de groentekraam van groep 8 met groente uit de schooltuin was aanwezig.

De Kraanvogel biedt passend onderwijs door een goede zorgstructuur, waar ook 'plus'-kinderen en kinderen die meer zorg nodig hebben, welkom zijn. De Kraanvogel is omringd door een groen schoolplein met een klimtoren, water, zand en een groentetuin. Door het kwalitatief goede bewegingsonderwijs en het gevarieerde aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, heeft de school het vignet Gezonde School voor Bewegen en Sport behaald. In de speel-/leergroep, voor kinderen van 2 tot 4 jaar, worden de kinderen op een natuurlijke en speelse manier voorbereid op de overstap naar de basisschool. Voor schoolgaande kinderen biedt Avonturijn voor- en naschoolse opvang. Bij de BSO is er een keuze uit activiteiten op het gebied van sport en spel, cultuur en natuur. Ook op studie- en roostervrije dagen van school is de opvang geregeld.

Open dag gemist? Bel gerust voor een afspraak via 0575 - 55 66 52 of kom langs op de inloopochtend op woensdag 28 maart tussen 9.00 en 11.00 uur. Op die ochtend is de speel-/leergroep te zien en kunnen er vragen gesteld worden over overblijven, vervoer, sportactiviteiten, extra ondersteuning enzovoort. Er zijn ook ouders aanwezig, die hun ervaringen kunnen delen.

Column

Lieve mevrouw uit Vorden,

Dank u wel voor de kaart. Ik trof hem donderdag op de deurmat, nadat ik thuiskwam met de boodschappen voor mijn grieperige dochter. (Beschuit en komkommer leken haar lekker en verlichtend). Het was exact op het juiste moment, alsof u het had aangevoeld. Zo'n moment waarop het belangrijk zijn kan dat iemand laat weten dat je gezien en gewaardeerd wordt.

Niet dat het slecht met me gaat hoor, maar u was gewoon op tijd. Ik deel niet alles in de krant, snapt u? Alhoewel ik best besef dat ik vaak persoonlijke verhalen vertel, zeg ik toch ook niet snel de dagen soms lang en donker te vinden. Ik denk dat u dat wellicht herkent, het is soms alsof de kou me handenwringend naast het bed staat op te wachten.

Nogmaals bedankt voor de kaart, de afbeelding van het olieverfschilderij op de voorzijde deed me glimlachen. Hoe tekenend dat u in een schrijven aan mij koos voor de opgewekte, ontspannen boer die lachend naar de man in zijn grijze maatpak staart; de sigaar in zijn zuinige mond ademt ongeduld uit en zijn horloge lijkt in tijdnood. In het dagelijks leven laveer ik vaak tussen die man en die boer in, al snapt u best wie ik eigenlijk het liefste zijn wil.

Ondanks dat uw woorden licht en dankbaar waren zag ik de lichte hapering in uw handschrift wel. Dat bibbertje dat verraadt dat u weet wat leven is. Het ontroert me enorm dat u de moeite heeft genomen mijn gedicht vanuit de krant te kopiëren en deze in de kaart bij te voegen, u wist vast dat ik het origineel nog niet in mijn bezit had. Ik heb me even afgevraagd hoe u mijn adres heeft achterhaald. Maar ik weet zeker dat u zo lief bent als mijn oma was, dus die gedachte leek me de moeite niet waard.

Wat ongelooflijk zacht dat u mij alle goeds op al mijn wegen wenst, het maakt me een dankbaar mens dat u mij dat in alle oprechtheid zegt. Waar ik het aan verdien weet ik niet, maar ik heb goede hoop dat ik uw dagen zo af een toe een extra glimlach bezorg. U zult vast vaker genieten van de dingen, want u hebt uw hart geopend voor iets dat ik heb gemaakt. En ik mocht zomaar naar binnen wandelen.

Er was laatst op een feestje een meneer die mij - gelijk u - kende uit de krant, hij had gedacht dat ik heel ernstig zijn zou in het echt. En dat terwijl ik liever huppel dan wandel, al moet ik daarbij mijn bekkenbodemspieren wel in de gaten houden. U hebt daarentegen meteen gelezen wie ik ben, daarom ben ik dankbaar dat u uw adres hebt bijgevoegd in de tekst. Zodat ik binnenkort bij u langskomen kan, met iets lekkers. Ik denk dat u wel thuis bent. Dan kunnen we praten over mannen met sigaren, dochters met griep en dat ik best nog een oma gebruiken kan. Tot dan.

Met de lieve groeten van,
Eva Schuurman


Old Ni-js en de Knakkers in Kulturhus

Bandleden samen goed voor 160 jaar podiumervaring

VORDEN - Op zaterdagavond 24 maart is er weer rock 'n roll in dialect in het Vordense Kulturhus. Er staan deze avond twee bands op het podium, de driemansformatie 'de Knakkers' gaat van start als opmaat naar 'Old Ni-js'. Een band waarvan de leden samen goed zijn voor 160 jaar podiumervaring, drie van de vier hebben een groot deel van die ervaring opgedaan bij Normaal.

Old Ni-js bestaat uit een generatie muzikanten die in de jaren zeventig fungeerde als uitvinders van de nederpop in dialect. De bandleden mogen dan intussen alles al hebben meegemaakt, de liefde voor de muziek leeft nog altijd volop. In 2004 is Old Ni-js van start gegaan, aanvankelijk vooral om de gaten in te vullen van de touragenda's van de diverse bands, waarin de leden op dat moment speelden.

De band bestaat momenteel uit Willem ter Horst, Ferdy Joly, Jan Kolkman en Han Mali. Gezien de muzikale achtergrond van de mannen, zullen er bekende nummers de revue passeren van onder andere Boh Foi Toch en Normaal, maar ook eigen nummers ontbreken niet.

De Knakkers
De Knakkers gaan naar de basis van de muziek. Een gitaar, basgitaar en een drumstel, meer is er niet nodig om onvervalste rock en roll uit de versterkers te blazen! Het repertoire bestaat uit dialectrock en is een mix van eigen nummers afgewisseld met bekende covers, alles in het Achterhoeks dialect. Eind 2017 verscheen de eerste single 'Doe mien een biertje'. De onderlinge klik tussen de muzikanten straalt energie uit en dat weten ze over te brengen op hun publiek.

Zo brengen twee bands op één avond de cultuur naar het Kulturhus. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Bruna Vorden en het Kulturhus beiden aan de Raadhuisstraat. Reserveren kan ook via e-mail.

'We denken niet in regels, maar in mogelijkheden'

VORDEN – De ontvangst is hartelijk. De bewoners genieten collectief in een van de drie gezellige ingerichte 'huiskamers' van een lekker kopje koffie of thee met daarbij een kleine lekkernij. Teamverpleegkundige Barbera Storm is in een gesprek met een van de bewoners. Vrijwilligster Margreet Balsma maakt aanstalten om op deze vrijdagmorgen met een van de bewoners van verpleeghuis De Lindenhof een bezoekje te brengen aan de Vordense weekmarkt. Het tekent direct de sfeer die in het 'huis' heerst. Hartelijk, ongedwongen en vernieuwend.

Door Jan Hendriksen

"Verpleeghuis De Lindenhof is een fijne plek om te wonen als het thuis niet meer gaat", zo verklaart teamverpleegkundige Barbera Storm van De Lindenhof als we samen met Margreet Balsma uit Zutphen op de eerste verdieping op het kleine kantoor het gesprek voortzetten. Het verpleeghuis heeft een reputatie als vernieuwer in de zorg voor mensen met dementie: "We denken niet in regels, maar in mogelijkheden", zo verklaart Barbera.
De Lindenhof is een verpleeghuis waar mensen met dementie samen met medewerkers of vrijwilligers zelf de was in de binnentuin ophangen en waar sommige bewoners met een medewerkster of vrijwilliger naar het dorp wandelen voor een boodschap bij de bakker, groenteboer de weekmarkt of naar de kapper gaan. Maar ook een bezoek aan een plaatselijk kunstatelier in het centrum van Vorden behoort tot de mogelijkheden. Maar waar het ook vanzelfsprekend is dat vroegere buren op bezoek komen en waar rigide regeltjes over voedselveiligheid niet overdreven nageleefd worden. De Lindenhof is sinds begin vorig jaar een van de vier landelijke verpleeghuizen van het project 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties'. "Staatssecretaris Martin van Rijn van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin vorig jaar ons persoonlijk toestemming gegeven voor dit project", zo verklaart Barbera.

Zelfsturend
De 28 medewerkers (grotendeels parttimers) van De Lindenhof werken in zogenoemde zelfsturende teams bijgestaan door een vijftiental vrijwilligers. Dat betekent dat ze een grote vrijheid hebben om samen met de bewoners en familieleden van de bewoners de keuzes te maken die voor de bewoners het best en het prettigst zijn. "Vaak leveren dat fijne en originele oplossingen op. Bijvoorbeeld een logeerbed op de kamer zodat de partner ook 's nachts af en toe eens bij zijn man of vrouw kan zijn of een duo-fiets waarmee men iemand kan meenemen voor een ritje door het dorp", aldus Storm.

Dankbaar
Een bezoek met enkele de bewoners van De Lindenhof aan een plaatselijke slager, bakker, groenteman of aan de weekmarkt behoort tot een van de 'werkzaamheden' waarbij de vrijwilligers worden ingezet. "En dat is heel dankbaar werk", zo verklaart vrijwilligster Margreet Balsma die sinds drie jaar op een drietal dagdelen van de week actief is bij De Lindenhof. "Het is zo dankbaar werk en geeft mij een grote voldoening. Ik was werkzaam in de horeca en had geen enkele affiniteit met de zorg."

Essentieel
Sinds een half jaar werkt De Lindenhof mee aan het project 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties'. De Lindenhof is met 21 bewoners kleinschalig. De locatie is voor het project geselecteerd omdat de betrokkenheid van familie en vrijwilligers er hoog is. Dat is essentieel voor het slagen van het project. Barbera Storm: "En daaraan willen we een nog betere invulling aangeven. We gaan met bewoners al regelmatig het dorp in voor een boodschap. Maar dat willen we nog intensiveren voor de bewoners die daarvoor in aanmerking komen. Maar de ambitie gaat verder."

Afhankelijk
Teamverpleegkundige Barbera wil de inwoners van Vorden nog nadrukkelijker betrekken bij De Lindenhof. "We hebben al eens gebrainstormd met Wilbert Grotenhuys van supermarkt Albert Heijn over wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Ook brengen de kinderen van Kinderopvang Avonturijn regelmatig een bezoekje aan De Lindenhof. Maar ook andere activiteiten behoren ons inziens tot de mogelijkheden. Maar daarbij zijn we mede afhankelijk van vrijwilligers. Want meer verplegend personeel komt er niet bij. We kunnen dan ook niet zonder vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar", zegt Barbera tot slot. "U bent van harte welkom om een bakje koffie te komen drinken en kennis te maken met de mensen die wonen in de Lindenhof, wellicht kunt u wat voor ons betekenen of wij voor u?".

Wie belangstelling heeft om zich als vrijwilliger in te zetten voor De Lindenhof, kan contact opnemen met welzijnscoördinator Nienke Wolsink, woonlocaties Wehmepark, Hackforterhof en Lindenhof te Vorden.

Verpleegkundigen Gelre Zutphen ondersteunen ziekenhuis in Oeganda

Renée Krabben en Anita Pierik, verpleegkundigen Gelre Zutphen Gelre Zutphen

ZUTPHEN/VORDEN - In april vertrekken Anita Pierik en Renée Krabben, verpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen Zutphen, naar Oeganda. Zij gaan daar verpleegkundigen en artsen uit het St. Francis Hospital in Mutolere praktisch ondersteunen en ook opleiden en trainen. Bovendien zamelen Anita en Renée geld in voor het realiseren van noodzakelijke voorzieningen in het Oegandese ziekenhuis, zoals nieuwe matrassen. Dat doen zij zowel in Zutphen als in Vorden.

Anita en Renée gaan twee maanden meedraaien in de zorg van het Oegandese ziekenhuis. Ze geven de collega’s daar praktisch advies en ondersteuning en verzorgen ook lessen over specifieke thema’s, zoals hygiëne en pijnbestrijding. Deze lessen geven ze zowel aan de staf van het ziekenhuis als aan leerlingen van de bij het ziekenhuis horende opleiding.

Patiëntenzorg is verbeterd
Door de hulp vanuit Nederland heeft het St. Francis Hospital in de afgelopen jaren flinke stappen voorwaarts gezet in verbetering van hun patiëntenzorg. Zeker waar het kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen betreft, is de ondersteuning van toegevoegde waarde gebleken. Daarnaast heeft de vervanging van vieze, kapotte matrassen en de aanschaf van een aantal nachtkastjes de patiëntenzorg praktisch verbeterd.

Renée Krabben en Anita Pierik, verpleegkundigen Gelre Zutphen Foto: Gelre Zutphen

Noodzakelijke voorzieningen
Het verpleegkundig team wil ook dit jaar een aantal noodzakelijke voorzieningen gaan realiseren voor St. Francis Hospital. Daarom gaat zij vooraf geld inzamelen om de nog 100 slechte matrassen te vervangen door nieuwe. Het ziekenhuis beschikt in totaal over 200 bedden. Ook wil het team een auto (tweedehands) aanschaffen waarmee de medische staf ziekenhuiszorg kan verlenen in afgelegen dorpen in het verzorgingsgebied. En wil ze meer nachtkastjes aanschaffen.

Inzamelactiviteiten, ook in Vorden!
Om aan geld te komen voor de noodzakelijke voorzieningen voor het St. Francis Hospital organiseert het verpleegkundig team diverse inzamelactiviteiten. Zo kunnen bezoekers en patiënten op woensdag 21 februari en 21 maart in de hal van Gelre Zutphen tulpen kopen voor het goede doel. Bij de Albert Heijn in Vorden kunnen mensen in de maand maart hun statiegeldbon doneren ten gunste van het St. Francis Hospital. Daarnaast is er zondagochtend 18 maart een wandel- en hardloopevenement in de bossen van Vorden. Ook hiervan gaat de opbrengst naar het Oegandese ziekenhuis. Restaurant Vermaat in Gelre Zutphen sponsort het ziekenhuis door in de week van 5 t/m 9 maart diverse acties te organiseren.
Wil iemand een vrije gift doen, dan kan dat door te doneren op NL37KNAB 0257009760 tnv A. Pierik en/of R. Krabben, o.v.v. Oeganda.

Statiegeldactie Albert Heijn Vorden en wandel- en hardloop evenement voor St. Francis Hospital

Gelre Zutphen ondersteunt twee Oegandese ziekenhuizen
Sinds 2012 ondersteunt Gelre Zutphen twee ziekenhuizen in Oeganda, waaronder het St. Francis Hospital. Ieder jaar gaat er een team naar een van de twee ziekenhuizen. Dit jaar dus het ziekenhuis in Mutolere. Gelre Zutphen werkt hierbij samen met de Nederlandse Stichting Vrienden van St. Francis Hospital en met een team van chirurgie die borg staan voor de (bijna) permanente aanwezigheid van een Nederlandse arts in het ziekenhuis.

Luijendijk Hoveniers neemt Lochems hoveniersbedrijf over

Jos Harmsen (l) doet zijn Lochemse hoveniersbedrijf over aan Marcel Blom en Robert Wijnhoven van Luijendijk Hoveniers uit Warnsveld. Foto: Luuk Stam

Bedrijf van Jos Harmsen gaat op in het hoveniersbedrijf van Marcel Blom en Robert Wijnhoven

Door Luuk Stam

WARNSVELD – De bedrijfsbussen van Luijendijk Hoveniers uit Warnsveld zullen vanaf nu ook steeds vaker te zien zijn in de omgeving van Lochem. Het hoveniersbedrijf met de thuisbasis aan de Oude Borculoseweg heeft met ingang van dit jaar het bedrijf van de 66-jarige Jos Harmsen overgenomen. Harmsen blijft zelf enkele dagen in de week actief binnen het hoveniersbedrijf. Ook zijn personeel gaat mee over.

Na 35 jaar heeft Harmsen besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. Omdat in de eigen gelederen een overnamekandidaat ontbrak, ging hij op zoek naar een collega-hoveniersbedrijf om zijn klanten te kunnen blijven voorzien. "Ik heb in de buurt gezocht naar een bedrijf met dezelfde optiek", verklaart Harmsen. "Die heb ik met Luijendijk gevonden. Waar ik kan en de expertise heb, zal ik zelf blijven meehelpen."

'We vinden eerlijkheid en afspraken nakomen belangrijk'

In Warnsveld zijn ze blij met de overname. "Qua instelling en gedachtegang zitten we op één lijn", vertelt Robert Wijnhoven. "We hebben allebei een no-nonsense mentaliteit en we vinden eerlijkheid en afspraken nakomen heel belangrijk. Daarnaast heeft Jos in al die jaren een grote klantenkring opgebouwd die wij graag overnemen. Het is een mooie aanvulling op onze huidige klantenbestand in de regio Lochem."

Harmsen startte zijn bedrijf 35 jaar geleden zelf op. "Ik heb altijd al groene vingers gehad", vertelt hij. "Bezig zijn met groen en buiten zijn, dat vind ik heerlijk." Harmsen is een voorstander van veel groen in de tuin waarbij een goede verhouding tussen beplanting en andere materialen heel belangrijk is. Alles gaat in overleg met de klant. Bij Luijendijk denken ze er net zo over. "Klanten weten dat ook en zoeken ons daarom op", vertelt Marcel Blom.

Blom en Wijnhoven namen het Warnsveldse bedrijf in 2015 over van Jaap Luijendijk. Het bedrijf heeft momenteel twintig vaste werknemers. De thuisbasis aan de Oude Borculoseweg gaat het bedrijf wellicht eind dit jaar verlaten. Er zijn vergaande plannen voor een verhuizing naar een nieuwe locatie aan de Vordenseweg, ter hoogte van de Dennendijk. "Dat zou heel mooi zijn", vindt Blom. "Door gestage groei is ons huidige terrein te klein geworden. We hebben gezocht naar een geschikte locatie in de directe omgeving. Dat je aan de Vordenseweg dan op een zichtlocatie komt te zitten, is ook nog eens mooi meegenomen."

Verkiezingscampagne begint met plakken van posters

De politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst trapten de verkiezingscampagne af met het plakken van posters. Foto: Luuk Stam

BRONCKHORST - Leden van de zeven politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst trapten op zaterdag 10 februari hun verkiezingscampagne af. Niet met een flink debat of door de straat op te gaan, maar met het plakken van posters. Dat gebeurde samen in één van de hallen van de gemeentewerf in Hengelo.

Door Luuk Stam

"Netjes naast elkaar plakken, niet over elkaar", sommeert burgemeester Marianne Besselink de leden van de politieke partijen aan het begin van de zaterdagochtend. Een opmerking met een knipoog, want dit gezamenlijk plakken zorgt er juist voor dat iedereen de ruimte krijgt. Als ware behangers gaan de mannen en vrouwen dan ook aan de slag.

Als de grote rechthoekige borden op vakkundige wijze voorzien zijn van drie of vier posters, verhuizen gemeentewerkers ze naar een grote aanhangwagen en komt er een leeg bord voor terug. In rap tempo is ook die weer beplakt met politieke uitingen. Opvallend klein is de poster van de VVD. "Wij beginnen klein, maar we eindigen groot", aldus één van de leden.

De in totaal meer dan twintig met posters beplakte borden krijgen deze week allemaal een plekje in de verschillende kernen in de gemeente. In Bronckhorst doen CDA, VVD, Gemeentebelangen Bronckhorst, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie/SGP mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De verkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart.

Bibliotheken zoeken Biblio-takers

BRONCKHORST - Voor de bibliotheken in Hengelo, Vorden en Zelhem wordt gezocht naar zogenaamde Biblio-takers, die de bibliotheek onder hun hoede nemen. Een biblio-taker komt van 12.00 tot 14.00 uur in de bibliotheek zitten om te zorgen dat iedereen terecht kan. Deze taak kan men alléén doen, maar liever samen met iemand anders. Of samen met de kaartclub, leesclub, zangclub of...? Met hen kan de bibliotheek méér open zijn voor de inwoners. Wie een biblio-taker wil zijn, neemt contact op met een medewerker in de bibliotheek of bel klantenservice.


0314-333445

Samen een kop koffie drinken is gezelliger

Trees Schut en Gerrit Jan Temmink zijn de kartrekkers van de koffieochtenden in het Martinushuus. Foto: Alice Rouwhorst

Koffieochtenden in het op te richten Martinushuus

Door Alice Rouwhorst

BAAK – "Door te starten, hopen we er achter te komen of er behoefte is en wat we eventueel nog meer kunnen doen", zegt Trees Schut. Hiermee doelt ze op de koffieochtenden in het op te richten Martinushuus.

Aan de grote tafel in de sacristie van de kerk zit zij samen met Gerrit Jan Temmink met een vers gezette kop koffie en iets lekkers erbij gezellig te praten. Precies wat straks hun bedoeling is, maar dan met veel meer dorpsgenoten. "In eerste instantie zitten we hier, want met de huiskamer in het leegstaande kerkgedeelte moet nog begonnen worden. Maar in deze ruimte kunnen we elkaar al prima ontmoeten. Niet alleen voor een bakje koffie, maar als de behoefte er is kunnen we ook een gezelschapsspel doen of straks bij mooi weer jeu-de-boulen of buiten koffie drinken", zegt Gerrit Jan.

Hij benadrukt dat het duidelijk om een vrije inloopochtend gaat. "De één heeft het na een half uurtje al gezien en de ander blijft tot het middaguur. Het is geheel vrijblijvend en voor iedereen, jong en oud." Daarnaast kan in de huiskamer op termijn weer een kleine Boekspot ingericht worden die, na het verdwijnen van de St. Martinusschool, is ophouden te bestaan. "We hebben al veel vrijwilligers die graag hier koffie willen komen zetten. Zal ik ze even noemen? Dat zijn, naast ons tweeën, Leo Kasteleijn, Henriëtte Niks, Ilonka de Beij, Hannie Groot Roessink, Ria Joling, Dianne Janssen en Miranda Franck. Heel veel vrouwen, maar gelukkig ook twee heren. Elke keer zullen er twee vrijwilligers aanwezig zijn. Zij en wij willen de koffieochtenden graag tot een succes maken", zegt Trees enthousiast.

"Wie weet loopt het zo goed dat we om twaalf uur een gezamenlijke lunch er aan vast kunnen knopen. Dat zou toch heel gezellig zijn! Of dat we van hieruit andere initiatieven kunnen ontplooien. We zullen zien. Aan ons zal het niet liggen. Eerst maar eens starten. Wij hebben er zin in en hopen dat we veel mensen mogen begroeten", besluit ze.

Vanaf 27 februari is op elke dinsdag- en donderdagmorgen de koffieochtend van 10.30 tot 12.00 uur in de sacristie tegen een kleine vergoeding van één euro per kopje.

Werkbezoek PvdA

PvdA kandidaten zijn op bezoek geweest in een duurzame woning. Foto: PR

BRONCKHORST/HALLE - De PvdA kandidaten hebben zaterdag 10 februari een werkbezoek gebracht aan de observatiepost van de Baakse familie Wolbrink in Halle. De observatiepost en daaraan gekoppeld een duurzame modelwoning ligt tussen recreatiewoningen, een crossbaan en een landgoed.

De woning is nog niet geheel af, maar het is verbluffend om te zien wat er allemaal al gerealiseerd is. Een vijver waarvan het water voortdurend rondgepompt wordt en op een natuurlijke manier gefilterd. Woonruimtes zijn gemaakt met gebruik van veel hout. De zonnepanelen in de vijver, die door de eigenaar zelf gemaakt zijn, zorgen voor verwarming van water. Warmte kan opgeslagen worden onder de grond. In de ruimtes beneden heeft de bezoeker geen moment het idee vier meter onder de grond te verblijven. Op een natuurlijke manier valt er licht binnen via spiegels. Erg mooi was het uitzicht dat vanaf beneden op het leven in de vijver, bijvoorbeeld een snoek die de bezoekers boos leek aan te kijken.
Dit project, een echte duurzame woning, met veel aandacht voor de natuur er omheen is een aanwinst voor Bronckhorst. Wat een geweldig initiatief en dat gerealiseerd in de vrije tijd. Het sluit goed aan op de groene doelstellingen van de Partij van de Arbeid.

Jaarlijks feestweekend Piet is Jarig! keert terug

Piet is jarig, en dat wordt natuurlijk gevierd. Foto: PR

Bij Museum Villa Mondriaan op 2, 3 en 4 maart

WINTERSWIJK - Op 2, 3 en 4 maart viert museum Villa Mondriaan drie dagen lang de 146ste verjaardag van Piet Mondriaan, een van Winterswijks meest bekende inwoners. Gedurende dit weekend betaalt de bezoeker maar 4,50 euro entree, inclusief koffie en feesttaart. Om het weekend extra feestelijk te maken, is er een speciaal programma vol met gratis lezingen, workshops en rondleidingen voor jong en oud.

Yoga, lezingen en bijzondere workshops
Tot rust komen tussen de schilderijen? Tijdens Piet is Jarig! zal oud-museumdirecteur Maaike Kool op zaterdag- en zondagochtend yogales in het museum verzorgen. Op zaterdag 3 maart vertelt Marcel van Ool, auteur van het boek Mondriaan: uit de natuur en adviseur landschap & cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, in een interview over de invloed van natuur op het werk van Mondriaan. Op zondag 4 maart geeft Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo, een lezing over koninklijke portretten, naar aanleiding van Mondriaans portret van Koningin Wilhelmina, dat momenteel te zien is in museum Villa Mondriaan. Op zaterdag en zondag kan er meegedaan worden aan een creatieve schilderworkshop in de museumtuin van de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof.

Nieuwe tentoonstelling
Tijdens Piet is Jarig! is voor het eerst de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd' te bezichtigen. Museum Villa Mondriaan brengt drie kunstenaars samen die ruim 100 jaar geleden een veelbesproken tentoonstelling van hun werk in het Stedelijk Museum Amsterdam organiseerden. Deze drie kunstenaars zijn Piet Mondriaan, die zich ontpopte tot een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Nederlands publiekslieveling Jan Sluijters en de in vergetelheid geraakte kunstenaar Cees Spoor. Elke dag zijn er op verschillende tijdstippen gratis rondleidingen in het Nederlands en Duits door de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen', om het fascinerende vroege werk van Mondriaan, Sluijters en Spoor te ontdekken.

Kinderprogramma
Ook voor kinderen is er van alles te beleven dit weekend. Op zaterdag 3 en zondag 4 maart geeft museum Villa Mondriaan om 12:00 uur speciale kinderrondleidingen (Nederlandstalig). Knutsel het allerleukste feestje in het Villa Atelier, speel op vrijdag Mondriaan-twister en ga op de foto in het decor dat Mondriaan ooit schilderde!

Korting op reis en escape room
Ook de Mondriaan-escape room viert de verjaardag van Piet! Vanwege de 146e verjaardag van Mondriaan krijgt iedereen 14,6% korting met de kortingscode PIETISJARIG op een escape room-bezoek op 2, 3 of 4 maart. De korting is alleen te gebruiken voor boekingen die plaatsvinden in de escape room gedurende dit weekend.

Bezoekers van Piet is Jarig! kunnen met korting naar museum Villa Mondriaan reizen met het openbaar vervoer. Vanaf medio februari kan bij Arriva een kaartje met 25% korting op de reis naar Winterswijk worden gekocht.
Het volledige programma van Piet is Jarig! met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl/pietisjarig.

Informatieavonden Zonnepark Leesten

WARNSVELD - Wie zelf geen zonnepanelen wil of kan plaatsen op eigen dak maar wel duurzame energie wil opwekken, kan meedoen met Zonnepark Leesten. Op het winkelcentrum aan de Rudolf Steinerlaan in Zutphen worden 366 panelen gelegd. Huishoudens uit de gemeente Zutphen, maar ook uit Vorden en Brummen kunnen hieraan meedoen. Voor belangstellenden houdt de coöperatie Zonnepark Zutphen een voorlichtingsavond op donderdag 15 februari om 19.30 uur in het Warnshuus te Warnsveld. Aan Zonnepark Leesten kunnen huishoudens (van koop- én huurwoningen) en ondernemers (met een kleinverbruikersaansluiting) binnen de postcodes 6971, 7204, 7206, 7207, 7231, 7232, 7233 en 7251 meedoen. Deelnemers kunnen in één of meerdere eenheden investeren. Zo'n eenheid kost 300 euro en deze levert ongeveer 250 kWh per jaar op. Voor meer informatie en het rendement, zie de website. Men kan ook terecht bij de Energiewinkel aan de Overwelving in Zutphen.

Zilver en brons indoor touwtrekken

VORDEN/RUURLO - Zaterdag 4 februari hebben de teams van ttv Heurne/Vorden en ttv Vorden/Heurne een zilveren en een bronzen medaille gehaald op de NK Indoor Touwtrekken in Ommen. Van ttv Vorden deden Daniël Sasse, Martijn Beeftink, Richard Vliem en Niels Kappert mee.

De Muzikale Ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke programma De Muzikale Ontmoeting bij Radio Ideaal zijn weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 19 februari zal Linda Leerink uit Halle enkele gedichten voordragen. Zwennie Langwerden uit Wichmond zal meewerken aan de uitzending van maandag 26 februari. Op maandag 5 maart is de heer J. van Heugten uit Vorden de studiogast.
Dit programma wordt iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor de uitzending aangevraagd worden via 0314-622878.

23 / 28

Gerard Joling bij opening Special Olympics Achterhoek 2018

Gerard Joling is de muzikale hoofdact bij de opening van de Special Olympics. Foto: PR

DOETINCHEM – Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.
Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport in acht Achterhoekse gemeenten. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement in de geschiedenis van de regio.
Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters' Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.
Gastheer voetbalclub De Graafschap is inmiddels maatschappelijk partner geworden van de Special Olympics Nationale Spelen 2018. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club tekende daarvoor een overeenkomst met stichtingsvoorzitter René van Gils. Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf € 7,50 via de website.


www.specialolympics2018.nl

Column

Zwetende lijken

De storm heeft goed huisgehouden in de bossen van Staatsbosbeheer. Eeuwenoude grove dennen, beuken, eiken en douglas-sparren hebben zich te gronde gestort. Het oogt triest. De enorme bomen zijn als gestorven soldaten, achtergelaten op het slagveld. Voor het bos is dit echter een enorme opsteker. Op de open plekken komt weer licht op de bodem, er komt meer structuur en over een aantal maanden liggen er overal 'zwetende lijken'.

Het bos is een dynamisch geheel. Er gebeurt van alles. In het voorjaar schieten stinzenplanten de bodem uit, in het najaar paddenstoelen, en in de winter is het stil en koud. Elk jaar volgt het bos deze cyclus. Maar eens in de zoveel tijd vindt er een ingrijpende verandering plaats. Dat kan gebeuren via houtoogst, maar ook via natuurlijke weg. Een storm is zo'n natuurlijke verstoring, waardoor het bos als het ware weer wordt wakker geschud. Grote bomen die omvallen creëren enorme openingen in het kronendak waardoor licht op de bosbodem valt. Met de omgekieperde bomen gebeurt iets heel interessants.

Iedereen heeft wel eens een verrotte boomstam opgetild om te kijken wat er onder zit. Soms schieten tientallen tot honderden torren, pissebedden, duizendpoten en andere insecten weg. Deze grote bijeenkomst van insecten komt doordat het materiaal van de boom langzaam wegrot (letterlijk nat wordt en gaat 'zweten') en voor een groot voedselaanbod zorgt. Niet alleen de hogere insectensoorten maar ook het bodemleven wat piepklein is profiteert hiervan. Zij ruimen de restjes van de restjes weer op. En vervolgens zijn er schimmels en bacteriën die weer de restjes van de restjes van de restjes opruimen. Uiteindelijk komt veel organisch materiaal van de boom op deze manier weer terug in de bodem. En dat is belangrijk.

Organisch materiaal zorgt namelijk voor een buffer tegen verzuring van de bosbodem. Door jarenlange atmosferische depositie van stikstof en zwavelverbindingen verzuurt de bodem van de Nederlandse bossen langzaam steeds meer. Vooral op arme zandgronden vormt dit een groot probleem. Kostbare mineralen als magnesium en kalium, spoelen door verzuring de bodem uit (kostbare voedingsstoffen worden door regenwater en grondwater afgevoerd) en kunnen niet worden opgenomen. De kenmerkende Achterhoekse eiken hebben veel last van deze bodemverzuring. Bomen krijgen minder blad, takken worden afgestoten en de sapstroom loopt terug. Een opportunist als de eikenprachtkever, die leeft van de bast van eiken, valt verzwakte exemplaren aan. Soms zo erg, dat na enkele jaren de boom al sterft (til het schors maar eens op van een dode eik, en ontdek de vraatsporen van de kevers onder de bast).

Een goede storm zorgt voor veel omgevallen bomen, veel organisch materiaal en dus voor een stevige buffer tegen de verzuring. Ga eens op zoek naar de zwetende lijken. Bewust zijn vele bomen na de storm blijven liggen. Deze basenrijke, organische cocktail geeft het bos weer een levendige boost. Het bos reguleert zichzelf zo misschien wel meer dan we denken. Oude, zwakke bomen vallen eens in de zoveel tijd om bij een zware storm, de verzuring wordt geremd en de jonge bomen kunnen in een gezond milieu opgroeien. Slim bedacht toch?

Hielke Alsemgeest

Kaartverkoop Matthäuspassion

ZIEUWENT - Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag 30 maart voor de elfde keer een Passie van Bach in Zieuwent. Inmiddels een traditie in de Achterhoek op Goede Vrijdag: een door Emile Engel geleide professionele uitvoering van de Matthäus in de Werenfriduskerk midden in het dorp; een kerk met de uitstraling van een kathedraal.

Door de moderne aanpak in techniek: een prachtig uitgelichte kerk in kleuren passend bij de sfeer en de weergave via grote beeldschermen wordt gezorgd voor een intense beleving. De schermen geven een gedetailleerd beeld van de orkestmusici, koor, dirigent en solisten en hun beleving tijdens het concert.
Het verhaal van de Matthäus Passion door Bach spreekt anno 2018 nog steeds tot de verbeelding omdat de thema's nog altijd actueel zijn. Liefde verraad, bedrog en lijden weergegeven in klanken die emoties bij ons oproepen. Aan dit concert van J.S. Bach werken ongeveer 100 uitvoerenden mee.

De kaartverkoop voor de Matthäus Passion is van start gegaan. Meer informatie, ook daarover, op de website.


www.paaspopklassiek.nl

Te koop gevraagd: antiek,curiosa en alles wat verzameld wordt.Ook complete inboedels.Verzamelhuis Warnsveld,Rijksstraatweg 35,(0575) 52 29 19.

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

VLOOIENMARKT Giesbeek zon. 25 febr. 10 - 17 uur sporthal De Panhoven Bingerdensedijk 4 info Kr.huur Tel. 06 - 3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl

Te Huur: tijdelijke woonruimte (luxe chalet) € 625,- p.m. (excl. g.w.l) Interesse? Mail naar 1960rs@gmail.com

VLOOIENMARKT Varsseveld Zon. 4 maart van 10 - 17 uur Sportcentrum van Pallandt / van Pallandtstraat 4 Info kr.huur Tel. 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

Te Huur: In buitengebied Hengelo (G) gelegen helft van een vrijstaande woning alles begane grond en tuin. Volledig gestoffeerd.Tel. 06-23802657.

9 mrt 20:00u.Kulturhus, zaal open 19:15u. KRATO speelt klucht 'Welkom terug, tante'

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel.(0575)55 29 16, 06-51601516

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. Cortumme 06-23972429 of 0575 - 461558.

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare tourcaravan te koop bel. 06-52278529