Aaltens Nieuws

15 mei 2018

Aaltens Nieuws 15 mei 2018


Bewoners steunen plannen voor de Kattenberg

AALTEN – Onlangs stelde de ChristenUnie nog schriftelijke vragen over de plannen voor de Kattenberg, het noordelijk deel van het winkelcentrum in Aalten. Daarin werd gesproken over "grote onrust onder bewoners van de Kattenberg". Tijdens het ronde tafelgesprek ruimte van 8 mei bleek dat er van die onrust geen sprake is. Verschillende insprekers zeiden dat de buurt juist erg tevreden is over de plannen. Ze vertelden dat de onrust wordt veroorzaakt door één persoon.

Door Bernhard Harfsterkamp

Wanneer er ingesproken kan worden over plannen van de gemeente zijn het vaak tegenstanders die aan het woord komen. Voorstanders blijven vaak thuis of luisteren mee op de publieke tribune. Dit keer kwamen drie van hen wel inspreken, omdat ze vonden dat er een verkeerd beeld was ontstaan van het draagvlak in de buurt voor het Toekomstbeeld Kattenberg. Ze noemden Kattenbergs belang, dat zegt voor de belangen van de buurt op te komen, een "eenmansactie". Ze wezen er op dat een brief met bezwaren van Kattenbergs Belang met 30 handtekeningen juist niet door het grootste deel van de buurt was ondertekend. Veel handtekeningen waren zelfs afkomstig van mensen, die niet eens uit Aalten komen. De drie insprekers hadden alleen lof voor de gemeente. Ze vonden ook dat zij als bewoners goed betrokken waren bij het opstellen van het toekomstbeeld.

Wethouder Ted Kok zei dat er veel gesprekken zijn geweest om het Toekomstbeeld voor de Kattenberg op te stellen. Daarbij is geprobeerd om iedereen op één lijn te krijgen. Dat lukte niet. Hij voelt er niet voor om dit nog eens te doen. "Ik steek liever mijn energie in waar die zit. Die zit vanavond aan tafel." Hij doelde daarbij niet alleen op de buurtbewoners, maar ook op Bernd Jan Klein Entink van de Stichting Aalten Promotie en de ondernemersvereniging NOVA en op de heer Voskuil van het tuincentrum, op welke plek woningen en parkeerplaatsen moeten komen. Ook Klein Entink vond dat er geluisterd is naar alle wensen en dat er een mooie visie tot stand is gekomen. Die sluit goed aan bij doelstellingen als de reductie van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Hij hoopt dat dezelfde werkwijze toegepast wordt voor de andere delen van het centrum (Dijkstraat en omgeving, Hogestraat en omgeving). Hij hoopt wel dat er voldoende capaciteit is om hierna concrete stappen te zetten.

Plannen in komende vier jaren uitvoeren
Gerrit Assink (CDA) wilde graag weten of de wethouder al een tijdvenster voor de uitvoering kon geven. Kok vertelde dat er over diverse locaties in de Kattenberg al gesprekken worden gevoerd. Hij wilde geen tijdsplanning geven, maar de wethouder gaf wel aan alle plannen in "deze bestuursperiode" (2018 – 2022) te willen afronden. Hij zei dat hiervoor ook geld van derden nodig zal zijn en dat hij daarover al in gesprek met de provincie is en dat hij daarover een goed gevoel heeft. Johan Pennings (ChristenUnie) vroeg daarna of er al geld hiervoor in de begroting was opgenomen. Kok wees op het structuurfonds voor versterking van het centrum, waarin nog acht ton euro zit. De wethouder zei in volle snelheid verder te willen met de plannen voor de Kattenberg. Zo nodig wil hij er extra capaciteit voor inhuren. De uitvoering van het plan op de hoek Lichtenvoordsestraatweg en Berkenhovestraat, waar het tuincentrum ligt en de leegstaande Chinees staat, heeft de hoogste prioriteit.

Raadsprogramma in concept klaar, informateur aan het werk

AALTEN – De gemeenteraadsfracties hebben overeenstemming bereikt over een raadsprogramma. Het concept wordt momenteel bekeken door de verschillende fracties. Dit zal niet meer leiden tot grote aanpassingen. De verwachting is dat het programma deze week wordt gepresenteerd. Het wordt vastgesteld in een extra raadsvergadering op woensdag 23 mei. Informateur Peter Drenth is intussen met de gesprekken begonnen met de verschillende partijen. In dezelfde extra raadsvergaderingen zal hij zijn bevindingen presenteren en aanbevelingen doen over welke partijen het nieuwe college van burgemeester en wethouders moeten gaan vormen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de raad ervoor gekozen om voor het eerst met een raadsprogramma te komen, waarin de plannen en prioriteiten voor de komende vier jaar van de gehele raad worden weergegeven. Tot nu toe werd er gewerkt met coalitieprogramma's, die samengesteld werden door de nieuwe coalitiepartners. Dit keer hebben alle partijen hun bijdrage kunnen leveren. Het raadsprogramma zal uitgevoerd worden door de nieuwe coalitie. Het is ook een belangrijk document voor informateur Peter Drenth. Hij kon daarom pas met zijn informerende gesprekken beginnen als het raadsprogramma "af" was. Dat die gesprekken intussen gestart zijn laat zien dat er op hoofdlijnen een akkoord is over het programma.

Loopgroep Zandloper genomineerd

Een aantal Zandlopers deden mee aan de Bax 5x5 estafette. Foto: Ineke Mengers

REGIO - Uit ruim 340 aanmeldingen is Loopgroep Zandloper uit de Achterhoek genomineerd voor de titel 'Leukste Loopgroep van Nederland'. Maar liefst 99 keer werd deze sportieve groep lopers voorgedragen bij de Atletiekunie. Op dit moment is een sportieve landelijke strijd gaande tussen de vijf overgebleven loopgroepen die voor de eerste plaats gaan. Loopgroep Zandloper bestaat dit jaar vijf jaar en heeft zo'n 250 lopers. De Zandloper staat bekend om haar sociale karakter en laagdrempeligheid. Er zijn meerdere trainingsgroepen voor alle soorten hardlopers. Van recreatief tot ambitieus, maar altijd met plezier en ontspanning voorop.

Zeepkistenrace naar Beeklaan in Aalten

De vijfde editie van de zeepkistenrace, georganiseerd door Jong Gelre, wordt gehouden in het centrum van Aalten. De veelal door vriendengroepen en hokken gebouwde zeepkisten zullen dit jaar afdalen van de nogal steile Beeklaan.

Brievenbussen

In 1990 schreef ik voor een plaatselijke krant, die drie keer per week verscheen, al een rubriek over natuur. Het was nog letterlijk schrijven, want ik bracht mijn bijdrage in handschrift naar de redactie. Daar werd die netjes overgetypt. Een enkele keer was ik buiten de plaats en dan stuurde ik mijn verhaal met de post naar de krant. Omdat mijn handschrift zelfs voor mijzelf niet altijd goed leesbaar was, typte ik weldra mijn bijdragen zelf over. Bij de krant werden ze echter nog steeds overgetypt en in hun systeem gezet.

Enkele jaren later had ik mijn eerste computer. Maar mijn systeem sloot niet aan op dat van de krant. Nog steeds bezorgde ik mijn bijdragen, dit keer uitgeprint, bij de redactie. Pas vele jaren later, ik schreef inmiddels voor een regionale krant, kon ik mijn columns op een floppy aanleveren. Dat heb ik vele jaren gedaan, totdat ik mijn verzinsels per elektronische post kon versturen. Inmiddels had ik mijn eerste schootcomputer en een mobiele telefoon, waardoor zelfs vanuit Zweden mijn wekelijkse bijdrage op de goede plek aan kwam.

Het randbericht zet ik tegenwoordig rechtstreeks in het systeem van Aaltens Nieuws op de goede plek op pagina drie. Heel handig allemaal. Het is een voorbeeld van hoe veel er is veranderd tijdens mijn leven. In de eerste helft daarvan speelden de computers slechts op de achtergrond een rol. Om mijn betalingen te verrichten verstuurde ik per post overschrijvingsformulieren naar de bank. De postbode bezorgde kascheques, zodat ik contant geld kon opnemen bij het kantoor. Ook waren er de betaalcheques waarmee ik een boek of langspeelplaat kon betalen.

Als ik met vrienden van gedachten wilde wisselen ging ik bij ze op bezoek of schreef ze een brief. De brievenbus speelde een centrale rol in mijn bestaan. Waar ik ook was, elke dag stopte ik ergens iets in een bus. In mijn schoudertas bevond zich altijd een schrijfblok, met daarin enveloppen en een velletje postzegels. Voor korte berichten had ik briefkaarten en ansichtkaarten. Het schoot me allemaal weer door het hoofd toen ik in de krant op het wereldwijde web las dat er veel brievenbussen gaan verdwijnen in de Achterhoek. Ik voelde me meteen schuldig, want hoe vaak stop ik nog iets in een brievenbus? Niet vaker dan eens per maand.

Snel daarna besefte ik dat ik veel gelukkiger was in de tijd dat de brievenbus nog centraal stond. Als je met de hand schrijft denk je beter na over de inhoud. Als je een brief stuurt krijg je niet meteen per omgaande een reactie, waarop ik dan weer meteen moet reageren. Kortom, het bestaan was dertig jaar geleden rustiger. Ik wil er naar terug. Geen e-mails, sms-jes en whatsappjes meer voor mij. De mobiele telefoon wordt afgeschaft. Voortaan ben ik alleen nog bereikbaar per post. Ook het internet schaf ik af. Mijn betalingen verricht ik weer via papieren overschrijvingskaarten. Als ik dat nou eens niet alleen doe? Als u hetzelfde doet maken we nog de tijd mee dat er weer meer brievenbussen moeten worden geplaatst.

'Waar word je blij van?'

AALTEN - "Wil je weten waar je blij van kan worden, kom dan op de Tweedee Pinksterdag, maandag 21 mei in onze welkomstdienst. We willen daar samen zingen en vieren dat de Heilige Geest in ons leven is gekomen of wil komen."

Aan deze welkomstdienst werkt mee het Aaltens Christelijk Mannenkoor mee. Ds. Rien Vrijhof zal een overdenking houden.
De welkomstdienst begint om 10.00 uur en is in de Chr.Geref.Kerk aan de Berkenhovenstraat 9. Na deze welkomstdienst kan men samen genieten van koffie en thee met iets lekkers erbij.

Zeepkistenrace naar Beeklaan in Aalten

AALTEN - De vijfde editie van de zeepkistenrace, georganiseerd door Jong Gelre, wordt gehouden in het centrum van Aalten. De veelal door vriendengroepen en hokken gebouwde zeepkisten zullen dit jaar afdalen van de nogal steile Beeklaan. Bas Koskamp van Jong Gelre legt uit: "De zeepkisten starten vanaf een minischans die de tijdwaarneming in gang zet. Een vrij steile afdaling met diverse uitdagende hindernissen staat de zeepkistenracers dit jaar te wachten! Op zondag 3 juni is het zover, dan gaan de zeepkisten in de diverse klassen de onderlinge strijd aan! Nu dit spektakel in Aalten wordt gehouden mogen we wellicht rekenen op een groot aantal toeschouwers, de toegang is gratis!"

Door Karin Stronks

Tot dusver werd de zeepkistenrace in het buitengebied van Aalten gehouden, aan de Nijhofsweg in Barlo. Francis Wellink van Jong Gelre geeft aan: "We konden gebruik maken van het weiland van Jan te Brinke, dit jaar gaat hij er aardappels verbouwen. We hebben zitten dubben, dan wordt de ruimte erg beperkt, we besloten bij de gemeente Aalten een vergunning aan te vragen om het evenement in Aalten aan de Beeklaan te mogen organiseren." Jelmer Koskamp vult aan: "Locatie Beeklaan hebben we al vaker genoemd, na de veiligheidsmaatregelen goed te hebben doorgesproken verleende de gemeente ons de vergunning. We zijn daar erg blij mee! Omdat het in Aalten zelf is denken we dat er sowieso meer publiek op af komt, entree is gratis en men hoeft niet ver te fietsen!"

Chicane en hindernissen
De Zeepkisten starten vanaf een kleine schans, daar wordt de tijdmeting in gang gezet. De afdaling gaat gepaard met een chicane en enkele hindernissen. "Altijd leuk voor het publiek! Er zijn drie prijzen per klasse te winnen, de originaliteitsprijs, een prijs voor de snelste zeepkist en de pechprijs. De originaliteitsprijs is een opsteker voor deelnemers die heel veel werk maken van een zeepkist! We kennen de Calimeroklasse voor kinderen en jongeren van zes tot dertien jaar, die rijden op een aangepaste baan. Dan de Middenmootklasse voor mensen van dertien tot 25 jaar en de Professionalklasse voor de 'oude garde', 25-plussers, voor stoere vaders bijvoorbeeld", grijnst Elise ten Brinke. Zeven Jong Gelre leden zitten in de zeepkistencommissie, naast Bas, Elise, Jelmer en Francis helpen ook Sjoerd Harbers, Jos Wikkerink en Marten Lageschaar met de organisatie.

Hokken en keten
De zeepkistencommissie gaat enkele weken voor de zeepkistenrace langs alle bekende hokken en keten in en rondom Aalten om posters rond te brengen. Jelmer Koskamp zegt: "Op verschillende zaterdagavonden gaan we op pad en hopen dat er veel vriendengroepen mee komen doen! Dit keer is het natuurlijk erg spannend nu het op een nieuwe locatie wordt gehouden. Een bekende Barloër praat het evenement aan elkaar, op de parkeerplaats naast de Westerkerk komt een springkussen en tentjes met drankjes en hapjes. De Pietepol verkoopt ijs, 't Noorden zorgt voor eten. De drankjes worden door ons zelf verzorgd met hulp van Jumbo Leussink."

Sponsoren en vrijwilligers
Tot op de dag van de zeepkistenrace kunnen deelnemers zich nog aanmelden. Francis: "We hopen natuurlijk dat weer veel hokken, keten en vriendengroepen aan de slag gaan om een mooie of snelle zeepkist te bouwen! Veel zeepkisten betekent een mooie happening voor het publiek! De lengte van het parcours is net zo lang als die van de Nijhofsweg, het is wel steiler." Jelmer vult aan: "Wij zijn op de dag van de zeepkistenrace met zo'n veertig tot vijftig vrijwilligers in touw, het is fijn dat we op zoveel mensen kunnen rekenen. Zonder onze hoofdsponsoren GUV, OWM Achterhoek, De Kruyf Mechanisatie, CWV Barlo, Te Bokkel Loonwerk en Autobedrijf Jawi zou het evenement niet mogelijk zijn."

Aanmelden
Alle zeepkisten worden gekeurd, als dat gebeurd is gaat op 3 juni om 13.00 uur de eerste zeepkistracer de Beeklaan afdalen. Deelnemers kunnen informatie vinden en zich inschrijven via de website of de Facebookpagina. Aanmelden kan ook nog op de dag van de zeepkistenrace.

Haarts Fotocollectief drie keer op rij winnaar fotowedstrijd

Een van de foto's van het Haarts Fotocollectief. Foto: PR

Vanaf volgend jaar wedstrijd op de Haart

Door Karin Stronks

DE HAART – Het Haarts Fotocollectief heeft voor de derde keer op rij de clubprijs van de regionale digitale fotowedstrijd van de Fotobond Gelderland Zuid voor amateurfotoclubs gewonnen. De Haartse fotoclub won met een serie van acht foto's, in zwart-wit afgedrukt, met het thema 'Eenzame schuurtjes in het landschap'. De foto's zijn gemaakt door acht verschillende fotografen. De samenhang en de details van de aangeboden series werden beoordeeld door een driekoppige deskundige vakjury.

Bronzen camera
Het Haarts Fotocollectief is erg blij met deze bijzondere prestatie. Het is niet eerder voorgekomen dat een fotoclub drie keer achtereen de eerste prijs heeft gewonnen. Ronald Kobessen, voorzitter van de Haartse fotoclub,, zegt niet zonder trots: "We mogen de wisselbeker, de bronzen camera, nu houden. De clubprijs wil zeggen dat we met onze serie van acht foto's van acht verschillende fotografen met één thema de eerste prijs in de wacht hebben gesleept. Twaalf fotoclubs deden mee met deze wedstrijd die werd georganiseerd door fotoclub Objectief uit Ede. Deze club heeft aangegeven te willen stoppen met het organiseren van deze wedstrijd en omdat wij nu drie keer op rij hebben gewonnen voelden we ons geroepen om de organisatie vanaf volgend jaar op ons te nemen. We zetten De Haart zo mooi op de kaart!"

Arnold Joost
Bij de regionale digitale fotowedstrijd mochten de deelnemende fotoclubs zelf het thema kiezen voor de serie van acht foto's. Jeanette Mertens, bestuurslid van Haarts Fotocollectief, geeft aan: "We hebben samen het thema 'eenzame schuurtjes in het landschap' gekozen en besproken, onze achttien leden zijn allemaal met het thema aan het werk gegaan. Dat resulteerde in een aanbod van 45 foto's die we hebben overgedragen aan een onafhankelijke persoon met verstand van zaken. Dit jaar heeft Arnold Joost onze foto's bekeken, hij heeft de acht foto's voor de fotowedstrijd geselecteerd." Han Beernink, Haarts Fotocollectief-lid, vervolgt: "Natuurlijk is het jammer als jouw foto er niet bij zit maar we waren het allemaal eens met de keuze en waardeerden de 'scherpe blik' van Arnold. Op deze manier hebben we het de voorgaande jaren ook gedaan en nu drie keer achter elkaar gewonnen!"

De Haart op de kaart
Alle ingezonden foto's voor de regionale digitale fotowedstrijd werden ook afzonderlijk beoordeeld en besproken door de jury. "Fotoclub Helios uit Aalten heeft het individueel heel goed gedaan", vertelt Ineke Nagel van Haarts Fotocollectief. Toon Lankamp: "Al onze foto's zijn zwart/wit afgedrukt. We hebben ook op de details gelet, het randje om onze acht foto's is exact hetzelfde. Dat benadrukt ook het feit dat de foto's bij elkaar horen. De jury let ook op deze samenhang, deze details." Volgend jaar neemt Haarts Fotocollectief de organisatie van de regionale digitale fotowedstrijd op zich. "De organiserende fotoclub stelt de vakjury samen, meestal zijn dat landelijk bekende fotografen. Dit jaar zaten Nelleke den Boon, Ad Witte en Jan Donders in de jury. Door het organiseren van deze fotowedstrijd zetten we de Haart mooi op de kaart", aldus Ineke Nagel.

'We hopen op een bijdrage uit Hart voor de Achterhoek'

Haarts Fotocollectief start project KidzSmartKlik. Foto: PR

Haarts Fotocollectief start project KidzSmartKlik

Door Karin Stronks

DE HAART – Het Haarts Fotocollectief gaat binnenkort van start met het project KidzSmartKlik voor de jeugd van tien tot achttien jaar. "We zien dat jongeren heel veel selfies en foto's maken met hun smartphones. Met KidzSmartKlik willen we de jeugd in contact brengen met de wereld van de fotografie", legt fotograaf en lid van Haarts Fotocollectief Hans Beernink uit.

Fotograferen met een smartphone wordt door heel veel kinderen en jongeren gedaan. Hans Beernink: "Selfies maken doen jongeren vaak maar wij vragen ons af of ze ook goed om zich heen kijken. Er is zo veel moois te zien en te fotograferen, als je bij het maken van een selfie al eens bewust naar de achtergrond kijkt kun je al een mooi resultaat behalen. Met ons project KidzSmartKlik leren kinderen en jongeren van tien tot achttien jaar anders te kijken met de camera van hun smartphone, om zich te focussen op alledaagse gebeurtenissen en daar op een creatieve manier mee omgaan."
De fotografen van Haarts Fotocollectief kijken vooruit door dit project. "Als kinderen en jongeren op pad gaan om te speuren naar onvergetelijke momenten resulteert dat erin dat zij als volwassenen terug kunnen kijken op leuke, leerzame, mooie en spannende momenten die zij zelf hebben vastgelegd. Bovendien kunnen ze zien hoe ze zichzelf ontwikkelen, hun creativiteit beter benutten en meer oog krijgen voor de wereld om hen heen. En natuurlijk hopen we op een wisselwerking, wij kunnen van de jeugd een heleboel leren en zij van ons", vertelt Beernink.
Om het project mogelijk te maken hoopt Haarts Fotocollectief op een bijdrage uit het Hart voor de Achterhoek initiatief van de Rabobank van waaruit 400 000 euro beschikbaar is voor lokale verenigingen en stichtingen. Hans Beernink geeft aan: "Alle Rabobank leden kunnen stemmen van 22 mei tot en met 6 juni via de website www.rabobank.nl/noa Er kunnen per Rabobank lid maximaal twee stemmen op één vereniging worden uitgebracht, we hopen natuurlijk dat veel mensen het project KidzSmartKlik een warm hart toedragen en op ons gaan stemmen!"

Jubileumweekend bij AZSV

Jubileumcommissie AZSV. Foto: PR

AALTEN – Voetbalvereniging AZSV bestaat 70 jaar. Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen die rondom dit heugelijke feit leuke activiteiten gaat organiseren. De vijftienkoppige commissie heeft een budget van het AZSV bestuur gekregen en er is besloten om in één weekend een zeer divers programma samen te stellen voor iedereen, jong en oud, die 'iets' met AZSV heeft. Uiteraard zijn supporters van harte welkom. Aan de inwendige mens is eveneens gedacht. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni barst het jubileumweekend los op sportpark Villekamp, de thuisbasis van AZSV.

Door Karin Stronks

Vrijdag 8 juni staat in het teken van de seniorenmiddag, er staat een AZSV quiz op het programma onder leiding van Henri Weikamp. Sandra Heusinkveld van de jubileumcommissie vertelt: "We willen alle senioren een gezellige middag aanbieden met eten en drinken als blijk van waardering voor hun inzet. Als activiteit is er de AZSV quiz, Henri Weikamp zal de gasten een aantal AZSV vraagstukken voorleggen!" 's Avonds barst in de grote tent op AZSV terrein Villekamp de disco los. Van 18.00 tot 20.00 uur zijn spelertjes van de Voetbalschool, O8 en O9 welkom om te genieten van lekkere muziek met heerlijke beats en veel special effects, van 20.00 tot 22.00 uur is de disco voor jongeren O11 tot en met O13.

Picknick, pupillentoernooi en zeskamp
De zaterdag, 9 juni, begint al vroeg met een picknick voor de jongste jeugd vanaf 8.00 uur. "Na de picknick maken we ons op voor het grote Pupillentoernooi voor de Voetbalschool en kinderen O8, O9, O11 en O13. Rond het middaguur zal dit toernooi ten einde zijn, om 11.00 uur begint de Zeskamp voor juniorenelftallen m/v, dit duurt tot 13.30 uur, van 14.00 tot 17.00 uur zijn de senioren aan de beurt voor hun zeskamp", glimlacht Marijke Somsen van de Jubileumcommissie. Ze vervolgt: "AZSV teams kunnen zich als team opgeven, voor 20 mei via het opgaveformulier op de website: www.azsv-aalten.nl/zeskamp/, de spellen zullen alles te maken hebben met voetbal. Het kan dus zomaar gebeuren dat AZSV H4 een potje Bubble-Ball speelt tegen AZSV VR1. Dat maakt het volgens ons erg leuk, meedoen is in dit geval belangrijker dan winnen…"

Kampioenenbal en feestavond
's Avonds wordt het traditionele kampioenenbal gecombineerd met een grote feestavond in de tent voor iedereen die 'iets' heeft met AZSV. De band 'The Beats', een allround top feestband met een eigen DJ die van elk optreden één groot feest maakt, geeft op deze jubileumavond een show. "Als de band pauzeert staat de DJ op de planken. We feesten dus aan één stuk door", grijnst Sandra Heusinkveld. Marijke Somsen vult aan: "Het is inderdaad een programma voor iedereen, voor jong en oud, en ook het publiek kan zich goed vermaken langs de lijn!"

Vijftienkoppige jubileumcommissie
De jubileumcommissie is speciaal voor deze gelegenheid in het leven geroepen. Marijke: "Het bestuur kwam bij ons, de activiteitencommissie, met het verzoek om een mooi jubileumprogramma te bedenken en organiseren. Wij hebben gezegd dat we dat niet alleen kunnen en hebben allemaal mensen erbij gevraagd. Nu zijn we met vijftien man en lukt het allemaal. We kijken erg uit naar het jubileumweekend, het zal een mooi spektakel worden!"
Meer dan 1300 leden waarvan ruim 200 dames
De Aalten Zaterdag Sportvereniging (AZSV) werd opgericht op 5 juni 1948 en telde bij de oprichting 35 leden. Men startte met voetballen op een terrein aan de Bodendijk. Daarna speelde het een tijdje op de Molenkamp en aan de Bocholtsestraat waarna AZSV zich in 1958 vestigde op het huidige sportpark Villekamp aan de Haartsestraat. De club groeide uit tot een grote voetbalvereniging met ruim 1300 leden, waarvan 200 dames. De accommodatie heeft door de jaren heen meerdere malen een metamorfose ondergaan. AZSV is een club met sportieve ambities, maar bovenal wil zij gastvrij zijn, een plek zijn waar iedereen graag naar toe gaat.


www.azsv-aalten.nl

Drie Aaltense dorpen in het Groen

AALTEN - Ons Aller Belang (IJzerlo), Heurns Belang (De Heurne) en Heurn's Belang (Aaltense Heurne) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan - op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP - boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse (fruit)bomen en struiken aan te planten op hun erf.

Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als fruitbomen, houtsingels, bosjes, hagen, elzensingels of knotbomen aangelegd worden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. In de afgelopen drie jaar hebben al zes Aaltense buurtschappen succesvol deelgenomen aan dit project. Nu kunnen ook IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne meedoen aan het project Drie Aaltense dorpen in het Groen. Op donderdag 24 mei 2018 is hierover een informatieavond in 't Dorpshuus, Thijsweg 19 in IJzerlo. Aanvang is om 19.30 uur.

Werkwijze
Voor het project Drie Aaltense dorpen in het Groen worden de inwoners van het buitengebied van IJzerlo, de Dinxperse Heurne en de Aaltense Heurne in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 24 mei wordt het project nader toegelicht en vertelt SLG meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

Na de informatieavond wordt er een groenspreekuur georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Aan het begin van de winter ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de drie buurtschappen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Proef het boerenleven op De Neeth

AALTEN - Proef het boerenleven tijdens de Open Boerderijdag bij familie Sonderlo-Frenken in Aalten. Op 21 mei laten zij zien zien waar de melk vandaan komt.

Op maandag 21 mei 2018 organiseert Campina voor de dertiende keer de Open Boerderijdagen. Op Tweede Pinksterdag opent De Neeth de deuren van hun boerderij voor publiek. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de boerderij en zien waar de melk die thuis op tafel staat vandaan komt. Voor kinderen worden er verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Een leuk en bovendien gratis uitje voor het hele gezin.

Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er voor jong en oud van alles te doen op de deelnemende boerderijen. De boer geeft rondleidingen en laat zien hoe het er aan toe gaat op de boerderij en waar de koeien gemolken worden. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er leuke activiteiten als een boeren stormbaan, melkbus-heffen, skippykoe-racen en schminken. Bezoekers kunnen Campina-producten proeven en meer te weten komen over zuivel als onderdeel van gezonde voeding in combinatie met een actieve levensstijl. De deelnemende boerderijen zijn open tussen 10.00 uur en 16.00 uur, toegang is gratis. Kijk voor meer informatie en alle deelnemende boerderijen op https://www.campina.nl/boerderijdagen.

Oplossing zoekplaatje

Foto: Collectie Leo van der Linde, met dank aan: Gerry Westerveld-Prinzen.

AALTEN - We zien hier een foto van een meisjesvereniging uit IJzerlo uit het jaar 1953. De foto is gemaakt in 1953 en we kregen veel reacties uit de buurtschap IJzerlo. De lezers vonden het erg leuk om deze foto te zien. Het zoekplaatje haalde vele herinneringen naar boven en alle namen kwamen 'boven water'. De foto werd gemaakt in het vereningsgebouw 't Dorpshuus, IJzerlo.

We zien hier de meisjesvereniging: 'Heilig is de lente des levens'. Op de foto zien we: Dinie Prinsen, Johanna Prinzen, Sina Wensink, Antje Pennings, Annie Schreurs, Gerda ter Horst, Dinie Kämink, Riek Kraaienbrink, Willy Kämink, Ina Brunsveld, Bertie Veldhuis, Anna Siebelink, Sina Eppink, Leis Luimes, Christien Brunsveld, Dinie Luimes, Riek Tolkamp, Lien Westerveld, Henny Kämink, Stina Prinzen, Leida Grievink, Johanna Kraaienbrink, Johanna Kämink, Grada Ormel, Hennie Korten en Hanna Klein Wolterink.

Iedereen die gereageerd heeft, dank voor jullie enthousiaste reacties op deze prachtige foto.

Een spannende, buitenlandse ervaring voor Philine Kockelkoren

Philine Kockelkoren met de Amerikaanse vlag. Foto: Eva Schipper

AALTEN- 16 jaar oud en dan in je eentje de grote oceaan over! Philine Kockelkoren uit vwo 5 van Christelijk College Schaersvoorde gaat volgend jaar naar Amerika voor een uitwisselingsjaar. Philine vertrekt deze zomer naar haar gastgezin in Dawson. Dawson is een klein dorp ter grootte van Bredevoort. Het dorp ligt in de deelstaat Minnesota. Volgend schooljaar zal Philine ook deelnemen aan het Amerikaanse schoolsysteem.

Door Eva Schipper

'Voor mij geen gele bus', vertelt Philine lachend. Gelukkig is er een middelbare school op loopafstand van haar "nieuwe" (t)huis. Het schoolsysteem in Amerika ziet er totaal anders dan in Nederland. "Je kan veel meer vakken kiezen zoals: theater, psychologie en het opvoeden van kinderen." Het schoolsysteem is veel meer gericht op de dingen die je als leerling leuk vindt.

Het dagelijks leven gaat er ook anders uitzien voor Philine. "Ik ben niet bang voor schokkende veranderingen, het is immers een Westers land. Wel zijn er onder de jongeren andere dingen 'normaal'." In Amerika is een feest niet een feest zoals we in Aalten gewend zijn. In haar dorp zal een feest een gesprek rond een kampvuur gaan betekenen in plaats van samen uit naar een kroeg of een café. Ook zijn er strenge regels voor het tijdstip dat je thuis moet komen, na een avondje uit met vrienden. De gemiddelde tijd is rond de 23:00 uur.

Philine geeft aan graag weg te willen uit Europa. "Ik heb al veel gezien van Europa, dit is een kans voor mij om naar een ander continent te gaan." Voor Philine was het geen lastige keuze om te kiezen naar welk land ze zou gaan. "Ik ben altijd al met de VS bezig geweest. Toen ik klein was las ik al boeken en keek ik films in het Amerikaans." Philine vertelt dat ook de levensstijl in Amerika haar aanspreekt. "Alle leerlingen zijn gemotiveerd op een heel andere manier dan in Nederland, het land waarin het individuele handelen vaak centraal staat. Daar wil iedereen graag samen een competitie winnen, ze zijn samen echt een eenheid." Ook de typerende elementen van een competitie, denk maar aan cheerleaders, spreken haar aan.

Philine vindt het wel spannend, maar heeft er enorm veel zin in. "Het zal wel een uitdaging worden om een plekje te gaan vinden in Amerika." Ze geeft aan dat ze nog nooit helemaal alleen op vakantie is geweest. Wel is ze meerdere keren op skikamp gegaan met vrienden. Philine is van plan goed contact te houden met familie en vrienden via social media, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Skype.

Zoekplaatje: een zweefmolen op de Grote Gracht

Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Leonie Elferink

BREDEVOORT - Normaal zien we een zweefmolen tijdens de kermis. In Bredevoort trof men deze zweefmolen aan als verlichte gondel tijdens Gondelvaart Bredevoort. We weten dat deze foto gemaakt is tijdens de beginjaren van de naoorlogse Gondelvaart. Deze ging in 1968 van start. Dit jaar viert men in het stadje het 50-jarig bestaan van het sprookje van 'licht en donker' zoals het wordt genoemd. Wie herkent de bouwers van deze gondel en heeft er meer informatie over? Men kan reageren via: redactie@aaltensnieuws.nl of contact opnemen met: Leo van der Linde, Bilderdijkstraat 24, 7121 VL Aalten. Tel. 0543 - 472571.

Foto, collectie: Leo van der Linde, met dank aan: Leonie Elferink.

Aangrenzende bedrijven niet blij met nieuwe buurman in Westrand Aalten

AALTEN – Tegen het bestemmingsplan bedrijventerrein Westrand Aalten waren tien zienswijzen ingediend. Op het nieuwe terrein zal het afvalverwerkingsbedrijf Aalbers zich vestigen. Acht van de indieners van de zienswijzen zien dat liever niet gebeuren. Ze vrezen overlast van stof, geur en geluid. De gemeente heeft bij het uitwerken van het plan deels rekening gehouden met de bezwaren, onder andere door voor het aantal uren waarin de puinbreker actief mag zijn een maximum mag vast te stellen. Dat was niet voldoende voor alle indieners bleek tijdens het Ronde tafelgesprek Ruimte van 7 mei. Omwonenden vrezen voor hun woongenot en de twee vertegenwoordigers van de aanliggende bedrijven die inspraken vrezen voor negatieve gevolgen op hun bedrijfsvoering. Volgens wethouder Ted Kok passen alle activiteiten binnen de daarvoor geldende normen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Twijfels over trillingenonderzoek
Met name de trillingen die bij het puinbreken veroorzaakt worden zijn een zorg voor Prinzen b.v. , het bedrijf dat eierweegapparatuur maakt. Dat moet erg precies gebeuren en de trillingen zouden dat kunnen verstoren. Het is ook de reden geweest voor de gemeente om een extra trillingenonderzoek uit te voeren. Daaruit bleek dat de trillingen de bedrijfsvoering van Prinzen niet negatief zullen beïnvloeden. Bedrijfsleider Arendsen vertelde dat Prinzen b.v. weliswaar had ingestemd met het trillingenonderzoek, maar dat het rapport erover vragen oproept. Prinzen b.v. is onderdeel van de Vencomatic Group. Arendsen las een brief voor van eigenaar Cor van de Ven. Die bleek behoorlijk ontstemd te zijn over de hele gang van zaken rondom het opzetten van het bedrijventerrein aan de Westrand. Daar had ook ruimte gelegen voor zijn bedrijf om te kunnen groeien. Het bedrijf heeft nu 85 formatieplaatsen. Dat hadden er honderd kunnen worden, maar nu er geen uitbreidingsruimte meer is overweegt Van de Ven om uit Aalten te vertrekken. Hij begreep dan ook niet waarom het belang van een veel kleinere lokale onderneming groter wordt geacht dan dat van een bedrijf met veel meer werknemers. Van de Ven voelt zich als ondernemer van buiten Aalten benadeelt. Hij dreigde met juridische stappen als het plan doorgaat.

'Te veel fijnstof in onze richting'
Ook Johan van Eerden van TripleA Networks was niet blij met de ontwikkelingen tegenover zijn bedrijf. Hij suggereerde dat Aalbers een voorkeursbehandeling heeft gehad en dat hij in de wandelgangen had gehoord dat er maar 30 euro per vierkante meter betaald hoefde te worden. Hij begreep niet waarom Aalbers vijf hectare krijgt, terwijl er maar 2,5 wordt ontwikkeld. Hij vreesde dat de andere 2,5 hectare zal worden gebruikt voor projectontwikkeling. Van Eerden vond het vreemd dat een grondwal tussen Aalbers en Triple A om stofoverlast te voorkomenniet meer in het plan voorkwam. "Er gaat teveel fijnstof in onze richting. Een bedrijf als Aalbers hoort op deze plaats niet thuis. Zoek een andere passender locatie." Op een vraag van Gerbert Navis (VVD) of TripleA uitbreidingswensen heeft en interesse in het nieuwe bedrijventerrein zou hebben gehad, zei Van Eerden dat het "voor ons zeker interessant was geweest, zeker met de bedragen die worden genoemd".

Geen vriendenprijs voor grondaankoop
Wethouder Ted Kok wist niets van de grondwal. "Die is nooit met ons besproken. Er is ook geen opdracht gegeven die te verwijderen uit het plan." Ook ontkende hij het verhaal van de lage grondprijs. "Aalbers is zelf verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud. Dat is onderdeel van de prijsvorming geweest. Het gaat niet om een bouwrijpe kavel en daarom wordt er minder dan gebruikelijk betaald. De prijs die in de wandelgangen wordt genoemd is zeker niet de prijs die betaald wordt en die is zeker niet lager." De kosten van de gemeente worden er mee gedekt. De wethouder vertelde dat er met Aalbers een koopovereenkomst is voor de eerste 2,5 hectare. Voor de volgende 2,5 hectare heeft het bedrijf een optie. Voor het ontwikkelen daarvan geldt een termijn van tien jaar. "Daar betalen ze een optievergoeding voor", zei Kok. Als Aalbers het toch niet gaat ontwikkelen dan kan er zich een ander bedrijf vestigen in dezelfde zware milieucategorie die geldt voor het nieuwe bedrijventerrein. Kok herkende zich niet in de verhalen dat er sprake was van voorkeursbehandelingen. Voor hem is er ook geen verschil tussen bedrijven uit Aalten en die van buitenaf. Hij kende overigens de uitbreidingswensen van Prinzen B.V. en TripleA niet. Hij herinnerde er echter wel aan dat voor het bedrijventerrein aan de westrand toestemming van de provincie was gekomen, omdat er de vraag lag van Aalbers, die zijn activiteiten niet kon verplaatsen naar een regionaal bedrijventerrein.

Groenstrook te smal
Bertha Krajenbrink van de Stichting Natuur en Milieu Aalten sprak in over de landschappelijk inpassing van het bedrijventerrein, die tot stand is gekomen in overleg met de stichting. Toch was ze er niet helemaal tevreden over. De afspraak was een groenstrook van 20 meter breed. Dat was een compromis, want Natuur en Milieu Aalten vond 30 meter beter. Maar door de grondwal met onderhoudspad die ook binnen de 20 meter valt, is de groenstrook smaller. "Vooroverleg juichen we toe, maar de gemeente moet zich wel aan de gemaakte afspraken houden. Een landschappelijke inpassing van minder dan 20 meter is voor de stichting onacceptabel en in strijd met in goed vertrouwen gemaakte afspraken." Wethouder Kok reageerde dat groen, fiets- en wandelpad en grondwal allemaal binnen dezelfde 20 meter moeten worden gerealiseerd.

Goede doelen op Marveldtoernooi

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni vindt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een jeugdvoetbaltoernooi met teams uit heel Europa en van ver daarbuiten. Voetballers in de leeftijd tot 15 jaar laten hun beste voetbal zien op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Zij kunnen lekker onbezorgd voetballen, maar er zijn helaas ook kinderen die dit niet kunnen. Zij zijn te ziek, door de kanker die in hun lichaam zit of ze maken zich zorgen om een familielid dat getroffen is door een ernstige ziekte.

KiKa (Kinderen Kankervrij) is al vele jaren het goede doel tijdens het Internationaal Marveldtoernooi. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen van 75% naar 95% te vergroten. Tijdens het toernooiweekend probeert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi in samenwerking met veldsponsor Pfeifer Rentals BV een steentje bij te dragen door geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar wederom schenken het bestuur van het Marveldtoernooi en Pfeifer voor elk gescoord doelpunt 10 euro aan KiKa. En voor elk doelpunt van het Grolteam komt daar nog 29 euro bij. Het aantal doelpunten is tijdens het weekend te volgen via de doelpuntenteller op het sportpark en de website van het Marveldtoernooi. Ook het publiek zelf kan bijdragen door een KiKa-beer te kopen in de KiKa-stand.

Naast KiKa zal ook Stichting Voor-1-Dag aanwezig zijn tijdens het drie dagen durende voetbalfestijn. Stichting Voor-1-Dag is opgericht door de familie Jekel. Van de een op de andere dag stond het leven van die familie op kop. Borstkanker, dat was de diagnose voor Dunja (31 jaar), getrouwd met Jordi en moeder van dochter Jamie (5 jaar). De impact hiervan binnen het gezin was onvoorstelbaar. Echt alles werd anders, alle aandacht en energie ging uit naar de ziekte en het traject. De impact die het had op het dagelijkse leven was vreselijk, zeker voor de dochter. En dat gaf de ouders een machteloos gevoel, want ze beseften dat ze er niet voor hun kind konden zijn zoals zij dat graag wilden. En zo werd het idee voor Stichting Voor-1-Dag geboren. De familie Jekel wil iets betekenen voor gezinnen in een soortgelijke situatie. En dat doen ze door zich te richten op de kinderen die aan de zijlijn staan. Voor de jeugd van 5 tot 12 jaar organiseren ze themadagen. De jongens doen mee aan Voor-1-Dag BINK! en de meiden aan Voor-1-Dag PRINSES! Voor één dag loskomen uit de situatie thuis, voor één dag alle aandacht op het kind gericht, voor één dag is er geen wolkje aan de lucht.

Beide goede doelen, KiKa en Stichting Voor-1-dag, zijn gedurende de drie dagen met een stand aanwezig. De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi roept iedereen op: "Ga bij hen langs, hoor wat zij te vertellen hebben en steun hen, op welke manier dan ook."

Athos succesvol tijdens toestelkampioenschappen

AALTEN - Turnsters van gymnastiekvereniging Athos hebben op 12 mei deelgenomen aan de toestelkampioenschappen 1e t/m 4 divisie van district oost. Bij toestelkampioenschappen zijn er per toestel prijzen te verdienen, dit in tegenstelling tot de meerkamp.

In het overvolle deelnemersveld wisten de Aaltense meiden zich prima staande te houden. Als eerste was het de beurt aan juniorturnsters Oda Kamink, Alyssa Luiten en Merel Wikkerink. Deze dames kwamen uit in de vierde divisie. Zij hebben alle drie mooie, strakke oefeningen laten zien, die resulteerden in hoge scores. Helaas net niet genoeg voor een medaille, al kwam Merel met haar balkoefening heel dicht in de buurt. Op een tiende punt miste zij het podium.

Gelijktijdig turnden op de baan ernaast seniorturnsters Verena Pamboer, Elisan Peters en Nelleke Houwers. Zij kwamen uit in de derde divisie. Ook hier prachtige oefeningen. Verena, die voor het eerst dit seizoen in actie kwam, liet zien dat zij nog steeds de absolute topper is op vloer. Helaas miste zij door een veranderde regelgeving wat punten, waardoor een podiumplek er niet meer in zat. Elisan toonde veel lenigheid en eindigde op vloer en balk hoog in het klassement. Op balk turnde Nelleke een super oefening met een hoge D-score(moeilijkheid), die haar een gouden medaille opleverde. Ook op de onderdelen vloer en brug scoorde zij hoge punten.

In de volgende wedstrijd was het de beurt aan Marlou Rave en Nienke Nijman. Zij kwamen uit in de categorie senior vierde divisie. Marlou miste op balk op een haar na het podium, maar wist op het onderdeel sprong een zilveren medaille in de wacht te slepen met twee praktisch foutloos uitgevoerde ingewikkelde sprongen. Nienke turnde op balk een oefening met mooi uitgevoerde gymnastische en acrobatische elementen. Dit leverde haar op dit toestel een zilveren medaille op. Trainster Arieke toonde zich na afloop zeer tevreden met de behaalde resultaten.

13 / 36

AZSV mag na overwinning op HZVV nog een jaar hoofdklasse spelen

Rik van der Eerden schermt de bal goed af tegen Yannick Manusiwa van HZVV. Foto: André Wamelink

AALTEN - AZSV heeft een dik verdiende 2-0 overwinning behaald op HZVV en daarmee het hoofdklasserschap voor komend seizoen veilig gesteld. Van meet af aan waren de Aaltenaren de betere ploeg die voor de pauze door Yeftha Nyamsangya op voorsprong kwamen. Na de pauze verdubbelde Rik van der Eerden de stand, nadat al enkele mooie kansen om zeep waren geholpen. HZVV probeerde het nog wel in de slotfase, maar Niek te Veluwe haalde een Hoogeveense inzet van de doellijn en deed daarmee het enige echte wapenfeit van HZVV teniet. Nu kan trainer Dennis van Toor na acht seizoenen AZSV op een rustige manier en zonder stress zijn afscheid voorbereiden.

AZSV begon weer met Rik van der Eerden in de spits, die de wedstrijd tegen Huizen nog aan zich voorbij moest laten gaan. Ook Yordi Orriëns keerde terug in de basis, mede door de schorsing van Bram Rensing. De Aaltenaren begonnen goed aan het belangrijke duel met HZVV, dat moest winnen om aansluiting te vinden met de roodwitten. De betere kansen waren ook voor de ploeg van Dennis van Toor. Een schot van Kars Vierwind was een prooi voor doelman Hidde Streutker, aan de andere ging een inzet van Kelly Joao naast het doel van Matthijs Ebbers en Rik van der Eerden kopte een vrije trap van Kars Vierwind over het doel van de Drenthen. Tien minuten voor de pauze kwam AZSV op voorsprong toen Yeftha Nyamsangya een mooie combinatie met Rik van der Eerden zelf afrondde en net voor Hidde Streutker de bal in het doel tikte, 1-0.

In de tweede helft leek AZSV snel de beslissende tweede treffer te maken, maar de kansen waren niet besteed aan Robbin Thuss, Rik van der Eerden en Joost Rasing. Halverwege het tweede bedrijf zette topscorer Rik van der Eerden op aangeven van Robbin Thuss de 2-0 op scorebord met zijn achtste treffer van het seizoen. De ploeg van Dennis van Toor maakte nie dezelfde fout als twee dagen tevoren tegen Huizen. HZVV kwam niet in de wedstrijd en kreeg alleen via Paul Bagura een kans, maar zijn inzet werd door Niek te Veluwe van de lijn gehaald. Invaller Brian Hogeweide kreeg de beste kans op 3-0 na een voorzet van Niek te Veluwe, maar de Silvoldenaar miste alleen voor Hidde Streutker.

Door de winst op HZVV is AZSV nu veilig en mag het komend seizoen opnieuw in de hoofdklasse spelen. Huizen, Zuidvogels, NSC Nijkerk, HZVV en csv Apeldoorn gaan onderling uitmaken welke twee ploegen gaan degraderen en welke twee de nacompetitie zullen gaan spelen. AZSV komt nog twee keer in actie dit seizoen. Komende zaterdag gaat het op bezoek bij koploper Eemdijk, dat dan kampioen kan worden en op de laatste speeldag komt SDC Putten nog naar sportpark Villekamp.

AZSV-HZVV 2-0 (1-0). 36. 1-0 Yeftha Nyamsangya, 64. 2-0 Rik van der Eerden.
Scheidsrechter. W. Wiersma uit Drachten gaf gele kaarten aan Robbin Thuss en Rik van der Eerden van AZSV en aan Marlon Luchtenberg, Noah ten Brinke, Jan Hup en Yoran Popovic van HZVV.

Opstelling AZSV: Matthijs Ebbers, Freek Mulder, Yordi Orriëns (76. Jan-Willem Bauhuis), Jonathan Goosen, Max Jansen, Niek te Veluwe, Yeftha Nyamsangya, Robbin Thuss (74. Sjoerd te Boekhorst), Joost Rasing (82. Brian Hogeweide), Kars Vierwind, Rik van der Eerden.

Opstelling HZVV: Hidde Streutker, Yannick Manusiwa, Paul Bagura, Arjan Akkerman, Kelly Joao, Marlon Luchtenberg (58. Yoran Popovic), Reza Hosseini, Jan Hup, Sander Dzemidzic, Jos Fidom (74. Frank Strijker), Noah ten Brinke (60. Tim Mulder).

14 / 36

IJzersterk deelnemersveld 18de GTM-loop

De jeugdwinnaars van de editie 2017 van de GTM-loop. Foto: Rinus Luimes

AALTEN - Op zaterdag 19 mei houdt AVA`70 de 18e editie van de Gerard Tebroke Memorialloop in Aalten. Het centrum zal voor dit jaarlijkse sportfeest worden omgetoverd tot een heuse hardlooparena, waarbij vele honderden atleten in actie zullen komen.

Om 16.30 valt het startschot voor de eerste wedstrijd van de middag, namelijk de Intertoys Kidsrun. De allerjongste talenten lopen een pittig rondje van 850 meter door het centrum, met als hoogtepunten de passage dwars door de speelgoedwinkel en daarna uiteraard de finish op de Markt. De wat oudere jeugd loopt 1700 meter en legt het parcours 2 keer af. De verwachting is, dat vele tientallen pupillen en junioren van AVA`70 in actie zullen komen en het centrum geel zullen kleuren. De GUV Scholierenrun vormt het derde programma-onderdeel. Een groot peloton van een kleine 100 leerlingen van de 1e en 2e klas van Schaersvoorde gaan van start voor hun wedstrijd. De scholieren lopen 3 rondjes van 1 kilometer en draven daarbij ook 3 keer door het sfeervolle café Leuven. Diverse deelnemers aan de GUV Scholierenrun hebben de afgelopen weken hun eerste hardlooptrainingen gevolgd op school en maken zaterdag hun wedstrijddebuut. Een prestatie van formaat en ze zullen het talrijke publiek en ook zichzelf doen verbazen.
Het is de organisatie gelukt om de top van Nederland met succes uit te dagen om bij de 10 kilometer Farmlightrun in actie te komen. Een ijzersterk deelnemersveld zal om exact 18.00 uur van start gaan voor de wedstrijd op het zware en selectieve Aaltense parcours. Maar liefst 5 ronden leggen de atleten af, met de nodige klinkerwegen, scherpe draaiingen en het nodige vals plat. Zeker niet gemakkelijk dus, maar door de afwisseling, wel aantrekkelijk en bovendien erg snel, zo is in het verleden gebleken. Een van de favorieten voor de zege is Bart van Nunen. De talentvolle 22-jarige loper werd in maart Nederlands kampioen op de Halve Marathon en heeft onlangs een intensieve trainingsstage in het Amerikaanse atletiekbolwerk Flagstaff afgerond. Daarnaast komen er nog enkele Nederlandse topatleten naar Aalten, die een persoonlijk record op de 10 kilometer hebben staan van onder de 30 minuten. Uiteraard staan er ook diverse regionale toplopers aan de start, die er alles aan zullen doen, om een uitstekende prestatie te leveren in het topveld. Tenslotte staan er ook een flinke groep AVA`70-atleten aan de start, om op bekend terrein en voor eigen publiek, een mooie eindtijd te scoren.
Om 19.15 uur wordt de 18e GTM-Loop afgesloten met de start van de GUV 5 Kilometerrun en de GUV Businessrun. Deze populaire wedstrijd mag zich jaarlijks verheugen in een zeer groot deelnemersveld en dit zal mede veroorzaakt worden door het pittige, aantrekkelijke en bovenal sfeervolle parcours. Maar liefst 3 keer doorkruisen de atleten café Leuven, alvorens ze weer richting de Markt gaan. De GUV Businessrun vormt al een aantal jaar een vast onderdeel van de wedstrijd over 5 kilometer. Teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 atleten, waarbij de 3 snelste tijden bij elkaar worden geteld en het eindklassement bepalen. Er hebben zich voor deze editie een recordaantal businessteams aangemeld. De organisatie van de GTM-Loop schenkt de helft van het inschrijfgeld van de GUV Businessrun aan een goed lokaal doel. Dit jaar is gekozen voor het project: "er een potje van maken!"
Piepjonge Aaltense talenten, sportieve recreanten, dappere scholieren en absolute topatleten zullen op 19 mei a.s. in de sfeervolle hardlooparena in actie komen. De organisatie van de GTM-Loop heeft zich ten doel gesteld, om Aalten een prachtig stukje topsport te bieden en het ziet er naar uit dat dit zaterdag zeker zal gaan lukken!

AD'69 1 schiet tekort tegen VVO 1 uit Velp

ADí69 zet een muurtje voor een vrije trap van VVO Velp. Foto: PR

AALTEN - Na de energieverslindende en gewonnen midweekse wedstrijd tegen Gendringen trad AD'69 zondag tegen VVO aan op Sportpark Zuid.

Met maar liefst zeven spelers op de bank zou men denken dat Arno Heersink zijn selectie compleet heeft maar mist nog steeds Nick Ebbers, Tom Elferink en Tom te Brinke. Tim Bennink zou wederom de Aaltense gelederen versterken. In de eerste 30 minuten ging het spel snel en fel over de volle lengte van het veld en kregen beide partijen enkele kansen, de meest doel zekere kwam van de kant van VVO, die de bal tegen de lat van keeper Anthony Ikink uiteen deed spatten. Tim Bennink kreeg een kansje maar dat ging voorlangs. De verhouding kansen tussen beide teams stond duidelijk in het voordeel van VVO, maar toch zou het tot de 41e minuut duren totdat de score werd geopend, helaas deed VVO dat eerder dan AD'69 . Tekort uitverdedigen door AD'69 was uiteindelijk de aanleiding dat VVO in de gelegenheid stelde om eenmaal in balbezit keeper Ikink kansloos te verslaan. De 0-1 tussenstand zou tevens de ruststand blijken te zijn en trainer Heersink wisselde in deze periode de eigenlijk nog gekwetste Michiel Ebbers voor Luuk Heijink
De eerste 10 minuten na rust mocht men met een tweetal kansen op het conto van AD'69 schrijven maar daarna nam VVO het heft weer in handen en nam in de 57e minuut met een strak schot van de rechtsbuitenpositie het doel van Ikink onder vuur, wederom was Ikink kansloos en dus een voorlopige 0-2 op het scorebord. Nog geen 5 minuten daarna zou de 0-3 volgen terwijl in de tussentijd Dylan Bauhuis een kans voor AD'69 niet wist te verzilveren. VVO bleek in deze wedstrijd verstandiger, geduldiger , slimmer met de bal om te gaan daar waar AD'69 het bleef proberen om erger te voorkomen, maar zeker ook om de aansluiting niet te verliezen en dus was zelf scoren een must. Hierin zou AD'69 volstrekt niet slagen. AD'69 kwam in alles tekort en zou met nog 2 tegengoals in de 82e en 90e minuut verliezen van een betere VVO.
Met de gemiste 3 punten komt AD'69 in een lastig parket en AD'69 moet in de resterende 2 wedstrijden "gewoon" winnen tegen Trias op 20 mei a.s. en uit tegen Gendringen op 27 mei. Pas dan weet AD'69 of zij zich veilig hebben gespeeld of toch nog aan de bak zal moeten in de nacompetitie.

Twee primeurs op Middeleeuws Festijn

DOETINCHEM - Bij kasteel De Kelder in Doetinchem herleven met Pinksteren, zondag 20 en maandag 21 mei, Middeleeuwse tijden. Op zondag is het festijn geopend van 11.00 tot 21.00 uur en ook op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur wanen de bezoekers zich in de middeleeuwen. Bovendien beleeft deze editie van het Middeleeuwse Festijn twee primeurs. Tijdens het muzikale avondprogramma zijn de middeleeuwse markt, de kampementen en de gelegenheden waar men in aangepaste stijl kunt eten, open. Er worden rondleidingen gehouden door het kasteel en zondag van 17.00 t/m 21.00 uur nemen een singer-songwriter en twee livebands de gasten mee op een muzikale wereldreis.

Het avondprogramma start Pinksterzondag om 17.00 uur met een optreden van de Britse singer-songwriter Max Bianco, die ook lid is van de bekende Jar Family. Met zijn doorleefde stem houdt hij zijn toehoorders in zijn ban. Om 18.00 uur bestormt de jonge en energieke akoestische folkband Pyrolysis het podium. Hoewel hun zelf geschreven nummers knipogen naar de Keltische volksmuziek, zijn ook punk- en gypsy-invloeden duidelijk te horen. Om 19.45 uur is het tenslotte de beurt aan de spectaculaire band The Royal Spuds. De band heeft inmiddels drie albums uitgebracht en de vierde wordt dit jaar verwacht. De muziek wordt omgeschreven als Keltische punk of Keltische rock. Hun versies van de bekende Ierse traditionals zijn even uniek en knallend als hun eigen nummers.
Onder leiding van vrijwilligers kan beide dagen voor het eerst ook een rondleiding worden gemaakt door kasteel De Kelder dat normaal niet is geopend. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van de instandhouding van dit particuliere kasteel. Beide dagen kunnen bezoekers de Middeleeuwen beleven, proeven en ruiken. Er is een kasteelbelegering, waarna de aanwezige kinderen het met (ongevaarlijke) wapens opnemen tegen ridders tijdens de kinderveldslag. Een roofvogeldemonstratie, middeleeuwse vertellingen, boogschieten voor kinderen, alsmede eten en drinken in stijl maken dit festijn tot een goede weergave van het leven in de Middeleeuwen. Gelachen wordt er bij reiziger Alderhandt die met jongleren, acrobatiek en zijn diabolo iedereen vriendelijk op het verkeerde been probeert te zetten. Dat is meeleeftheater in zijn puurste vorm. En al snuffelend vindt de bezoeker op de middeleeuwse markt een aardige herinnering aan dit Middeleeuws Festijn van Doetinchem.

Programma voor beide dagen
10.00 uur: opening van het Middeleeuws Festijn, 11.00 uur: roofvogeldemonstratie, 12.00 uur: middeleeuwse vertelling, 14.00 uur: roofvogeldemonstratie, 15.00 uur: Veldslag en aansluitend de veldslag tussen kinderen en ridders.

Toegangsprijzen dagprogramma
Kinderen t/m 3 jaar gratis, kinderen 4 t/m 12 jaar in de voorverkoop 4 euro en aan de kassa 5 euro, 13 jaar en ouder in de voorverkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro. Het Middeleeuws Festijn wordt gehouden bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 in Doetinchem. Meer informatie en tickets in voorverkoop, zie de website.

Trekkers parkeren gratis tijdens MPF

ZELHEM – 'Kom met de trekker' is het motto van het Mega Piraten Festijn (MPF), dat op zaterdag 26 mei plaats zal vinden in Zelhem. Ter ere van de eerste editie van het nieuwe concept 'de Boer on Toer' hoeven bezoekers die met de trekker komen, geen parkeergeld te betalen. Met de Boer on Toer introduceert het Mega Piraten Festijn naast de reguliere tent vol toppers uit de Nederlandstalige muziekwereld, een tweede tent met een programma dat in het teken staat van 'happy høken' en boerenrock. Mooi Wark is de headliner. "Normaal is er dan niet meer, maar wij gaan het høken helemaal terugbrengen", stelt Eddie Mensink van het Mega Piraten Festijn.

Høken is nooit weggeweest. Het heeft zelfs nieuwe vormen gevonden. Happy høken bijvoorbeeld. "Dat is het nieuwe concept van het DJ-duo Beatcrooks dat ook optreedt tijdens de Boer on Toer", vertelt Eddie. "Die mixen bekende boerenrockhits van bands als Normaal, Bökkers en Mooi Wark met stampende dance. Daarnaast hebben we een optreden van de Boetners, een show van Poar Neem'n en we sluiten af met een optreden van Mooi Wark. Helemaal live! De extra tent kan plaats bieden aan zo'n tweeduizend mensen. Wim Salabim van Poar Neem'n verzorgt de verdere presentatie. We gaan de tent zelfs aankleden als boerenstal."
Met De Boer on Toer richt het Mega Piraten Festijn zich op het echte plattelandsgevoel. "De piratenwereld is al voor een aanzienlijk deel een plattelandsgebeuren. Die link was er altijd al. We merken dat de beleving van het platteland alleen maar toeneemt. De trots en het chauvinisme zijn groot. Maar het platteland is ook meer dan piratenmuziek alleen. Rock is er ook groot. En de jeugd wil graag dance. Dat hebben we allemaal aan elkaar gekoppeld met de Boer on Toer."
Bert Koops, zanger/gitarist van Mooi Wark heeft er zin in. "Het Mega Piraten Festijn is altijd leuk om te doen. Live spelen, dat is natuurlijk waar we voor gaan. De Boer on Toer is een mooi concept. Zin in. Het wordt rock 'n roll." Ook de mannen van Poar Neem'n kijken er naar uit. Wim 'Salabim' presenteert, Walter staat achter de draaitafels en John bij de merchandise. Met het Rad van Poartuin, waarbij iedereen prijzen kan winnen, opzwepende rock en dance van Walter en natuurlijk de Miss Poar Neem'n-verkiezing. Wim: "Noem het maar boerencool. We verrassen mensen. We bieden een volledige show. Niet alleen maar piratenmuziek, maar veel interactie, give aways en energie."

Kaarten, 26 euro, inclusief servicekosten, zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café de Groes, Sigarenmagazijn Roenhorst en Radio Ideaal in Zelhem; de Bruna in Vorden; Café 't Hemeltje in Ulft; Cigo Gemakshop Leuven in Zevenaar; Koenders 't Ware Huis in Gaanderen, 't Keyzertje Bloemen en Meer in Varsseveld, bij alle vestigingen van Primera en via de website, www.megapiratenfestijn.nl.
Het terrein aan de Slangenburgweg is geopend vanaf 18.30 uur. RADIONL verzorgt het voorprogramma in de grote tent. Het officiële programma begint rond 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur.

Kanjer Dirt Challenge op zondag 27 mei

Opbrengst komt ten goede aan Rutgers in Aalten

Door Theo Huijskes

REGIO - De Stichting Kanjers voor Kanjers organiseert op zondag 27 mei, en dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar, de inmiddels populaire Kanjer Dirt Challenge. Evenals bij voorgaande edities is ook deze keer 'De Langenberg' in Zelhem de locatie, waar dit voor deelnemer en toeschouwer prachtige evenement gaat plaatsvinden. Een sportief spektakel waarbij de opbrengst ten goede komt van de Activiteitenboerderij Rutgers in Aalten.

Boerderij Rutgers, waar agrarische gezelligheid en betrokkenheid als belangrijkste uitgangspunten gelden, is een uitvalsbasis voor mensen met een verstandelijke beperking of andere psychiatrische, autistische, lichamelijke of aangeboren gebreken. Met het geld dat met de Kanjer Dirt Challenge wordt opgehaald, krijgt genoemde boerderij een fonkelnieuwe fiets met trapondersteuning aangeboden voor haar gasten.

Een echte uitdaging
De vijfde Kanjer Dirt Challenge op het voormalige Zelhemse terrein van de Motor- en Autoclub ZAMC is in de ogen van Kanjers voor Kanjers een bij uitstek geschikte activiteit om voor dit goede doel gelden te genereren. Met deze uitdaging wil de stichting namelijk kinderen laten sporten en de opbrengst hiervan ten goede laten komen van kinderen waarvoor sporten en spelen niet zo vanzelfsprekend is. "Sport en spel zijn immers bezigheden, die voor ieder kind belangrijk zijn", aldus Kanjers voor Kanjers. Niet bang voor een beetje modder? Durf jij van een zeephelling af te glijden? Ben jij een liefhebber van klimmen, klauteren, door het water rennen en nog meer actie? Dan is de Kanjer Dirt Challenge een echte uitdaging! Op 'De Langenberg' in Zelhem staan op zondag 27 mei over een lengte van ongeveer 1,5 km een twintigtal hindernissen opgesteld. Het parcours is evenals vorig jaar door een professionele parcoursbouwer in elkaar gezet. De obstakels zijn over het hele terrein verdeeld en de hindernissen hebben verschillende moeilijkheidsgradaties. Dit alles met het gevolg dat het voor iedereen een uitdagende onderneming is om mee te doen. Bovendien kent het terrein een behoorlijk hoogteverschil. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen alleen of samen met ouders, vrienden klasgenoten en anderen meedoen aan deze 'obstacle run' oftewel een loopparcours met hindernissen. Het is een gezellig, sportief evenement voor jong en oud. Kanjers voor Kanjers: "Wij dagen de jongeren uit om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken voor hun deelname aan de Challenge."

Aanmelding
Wil je meedoen aan de vijfde Kanjer Dirt Challenge? Daarvoor is toestemming nodig van je ouders en/of verzorgers. Inschrijven is mogelijk tot 18 mei via www.kanjerdirtchallenge.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per persoon en dient bij de opgave te worden voldaan. Na 18 mei wordt het inschrijfgeld verhoogd naar 20 euro. De prijs is inclusief drie uur onbeperkt 'survivallen', een uniek Kanjer Dirt Challenge T-shirt, een drankje en kleine versnaperingen tijdens de Challenge en een patatje na afloop.

Progressieve Partij wil graag tips Raadsprogramma in meedenkavond

AALTEN - Op dinsdag 15 mei om 19.00 uur wordt het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Dit alles in de raadzaal. De diverse fracties hebben gezamenlijk in de afgelopen weken gewerkt aan dit programma. Ze kregen daarbij hulp van een procesbegeleider, de heer Hans de Jong uit Nootdorp.

Een raadsprogramma is een soort routekaart welke kant het met de gemeente in de komende vier jaar op moet.Die routekaart geeft aan wanneer de raad van het college een voorstel verwacht over een gezamenlijk belangrijk geacht onderwerp. Bijvoorbeeld: hoe gaan we als gemeente onze contacten met Duitsland (opnieuw) inrichten of welke stappen zetten we op de weg naar energie-neutrale gemeente in 2030.

Mede op basis van dit raadsprogramma kijkt de informateur de heer Peter Drenth op dit moment welke partijen geschikt zijn om dit raadsprogramma als college uit te voeren. De informateur komt op 23 mei met een advies. In sommige gemeenten gaat dit sneller, maar deze kiezen er vaak ook niet voor om eerst met alle raadsfracties te trachten zo'n raadsprogramma op te stellen.

Ook de Progressieve Partij is voorstander (en zelfs initiatienemer) van dit raadsprogramma ; Natuurlijk gaat het er voor de progressieven om of het voldoende kansen biedt aan de groene en sociale uitgangspunten van de Progressieve Partij. Vandaar dat het raadsprogramma aan de orde komt op de volgende meedenk-avond:
donderdag 17 mei, 20.00 uur in de voorkamer van café-restaurant Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

Bestuur Sjoksfestival vertelt laatste nieuwtjes bij AladnaFM

AALTEN – In het AFM programma Muziek Express was op vrijdag 11 mei het bestuur van het Sjoksfestival te gast. Marco van Lochem, Benito Muller en Marcel te Brake interviewden Jordy Lammers en Christiaan ter Haar over de recente ontwikkelingen rondom het unieke festival dat op zaterdag 26 mei wordt gehouden in het Aaltense centrum.

Door Karin Stronks

Over minder dan twee weken barst de 27ste editie van het Sjoksfestival los. Christiaan ter Haar vertelt desgewenst: "Het programma is al lang bekend, er staan enkele bekende namen op de planken, Tino Martin, The Partysquad, Feestnation, de Mannen van Oranje en Q5NewStyle zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast bieden we een podium aan de lokale DJ's Ardex, de Bende van Ellende en DJ Wimpie. We hebben dit jaar veel aandacht voor de aankleding, special effecten inclusief een regen van confetti, en de lichtshow." Jordy Lammers voegt toe: "Op het Hoge Blik, de TripleA Networks DJ arena, staan naast het boogvormige podium twee torens voor geluid en licht. Vanaf half acht is het terrein geopend, DJ Wimpie bijt het spits af."
Marco van Lochem vraagt hoe het met de kaartverkoop gaat. Jordy Lammers geeft aan: "We hebben nu al 70% van de online tickets verkocht, dubbel zoveel kaarten dan vorig jaar om deze tijd. De dinerarrangementen van Herbergh d'Olde Marckt waren al heel snel uitverkocht. Omdat de verkoop bij Stegers ook erg hard ging hebben we na overleg meer plaatsen kunnen regelen. Er zijn nog enkele diner-tickets voor Schiller en Stegers beschikbaar!" Christiaan ter Haar: "Het festivalterrein is op zaterdag 26 mei vanaf half acht open, gasten kunnen op het hele terrein pinnen en nog altijd betalen met de bekende blauwe munten. Voor het toilet betalen gasten de eerste keer een munt, daarna kunnen ze de hele avond/nacht gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. Er is ook een invalidetoilet aanwezig."
De AFM crew wenst het bestuur van het Sjoksfestival veel succes met de voorbereidingen en vooral mooi weer toe. "De vooruitzichten zijn voorlopig gunstig, we hopen dat we opnieuw een zwoele avond en een gemoedelijk, gezellig en geweldig feest gaan beleven in het Aaltense centrum! Wij kijken er, samen met de deelnemende Aaltense horeca, in elk geval naar uit! We mogen rekenen op de inzet van Partycentrum 't Noorden, Setz Huiskamer, café Leuven, oerkroeg Schiller, restaurant Stegers en Herbergh d'Olde Marckt. Daarnaast zijn vrijwilligers van De Hofnar-Bovo de hele avond/nacht in touw, in ruil daarvoor krijgt de volleybalclub een deel van de opbrengst. Dat is al vanaf het prille begin het geval", aldus een enthousiaste Christiaan ter Haar.

24 / 36

Can I Come Over?
Marleen is verliefd op Australië

Ik sta in de rij voor de bus te wachten en stuur een berichtje naar mijn eerste host: "Ik ben nu al verliefd op dit land." Weg uit de luchtvochtigheid en de massa steden. Mijn vlucht brengt me vanuit Singapore richting Melbourne. Inmiddels ben ik een kei in het vinden van low budget vluchten. Dus met mijn benen in mijn nek slaap ik toch de hele vlucht als een baby.

Tekst en foto's: Marleen Hoftijzer

"This is Monty, our pet", lacht Shannon me toe. Ik hoor Monty sissen. Ik stap toch maar iets naar achteren, want hij komt akelig dichtbij als ik een foto probeer te maken. Monthy is een phyton slang van zo'n twee meter lang. Hij ligt naast me in een kooi als ik de eerste nacht in de woonkamer slaap. Ach, inmiddels ben ik zoveel gewend, een sissende slang houd me ook niet meer wakker.

Het is precies zes maanden geleden dat ik Shannon leerde kennen in Schotland. Hij pikte me op toen ik in de regen met een kartonnen bordje langs de kant van de weg wanhopig een lift probeerde te vinden. Nu woont hij samen met Esther in het centrum van Melbourne. Shannon geeft me een toer in het huis. This is our living room, kitchen and your bedroom at the same time, lacht hij me toe. De huisprijzen rijsen in Melbourne de pan uit, dus ze wonen in een piepklein appartementje. Het verbaast me, want Shannon kocht op het juiste moment een handjevol bitcoins. Hij is de eerste rijke minimalist die ik ooit heb ontmoet. Het enige waar hij naar verlangt is een klein boerderij buiten de stad.

Veel privacy hebben we niet merk ik na de eerste overnachting. Als ik naar het toilet moet, loop ik door hun slaapkamer. Shannon vroeg of ik het anders leuk zou vinden om in zijn volkswagen busje te overnachten. Dus de volgende nacht 'kampeer' ik midden in de straat. Elke ochtend word ik wakker van fluitende vogeltjes gemixt met het kabaal van de tram. En toch is het een fantastisch (t)huis!

Mijn volgende host - Mariama - zag mijn oproep op facebook en we raakten aan de praat. Het telefoongesprek eindigde met een uitnodiging om te komen overnachten in Brunswick East.

Een knappe meid opent de deur zodra ik op de stoep sta. Ik stap binnen in een simpele, maar ruime kamer. Er ligt een matrasje voor me klaar op de grond. Het delen van een huis is de standaard in Melbourne. Mariama woont dan ook samen met twee Australische studenten. Ze geen geld voor meubels en plukken alles van straat. Ik kijk rond in de woonkamer. Het ziet er origineler en gezelliger uit dan de meeste huizen vol Ikea meubels.

Veel mist Mariama niet van Nederland. Ze is zelfs blij dat ze het aan haar voorbij kan laten gaan. Terwijl jullie gezellig met biertjes rondliepen op de Aaltense markt, zat ik om half acht 's ochtends aan een ontbijt met beschuitjes, hagelslag en Gouda kaas. Nederland heb ik nog niet helemaal achter me gelaten, want de uitnodiging voor een Nederlandse netwerkborrel kon ik niet afslaan.
Mijn zoektocht naar werk en interessante contacten verliep goed. Met een blik stroopwafels in mijn handen vertrok naar mijn volgende host en mijn nieuwe thuis.

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

De Feestfabriek en Grolsch initiëren ontwerpwedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.

Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.

Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."

Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."

Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseert landelijk Corso Congres

De projectgroep van het Corso-congres met Hans Pillen van 't Zwaantje, waar het congres gehouden wordt. Ester Reusink en John Eppingbroek ontbreken op de foto. Foto: André Doppen

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 26 mei organiseert de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde het Corso Congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door en voor organisatoren van corso's in heel Nederland en dit jaar zelfs ook daarbuiten. Het doel van het congres is het delen van kennis en ervaring tussen de corso's om deze traditie in stand te houden.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde behoort tot de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar: "Bloemencorso Lichtenvoorde staat samen met nog een aantal grote corso's - zoals Zundert en Vollenhove - op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben deze corso's, verenigd in de Corsokoepel, het initiatief genomen om jaarlijks een congres te organiseren. Het corso zit diep geworteld in het DNA van de Lichtenvoordenaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat wij als corso's onderling onze kennis en ervaringen delen zodat wij deze traditie in ere kunnen houden. Partijen als het KIEN en de Corsokoepel zijn dan ook aanwezig bij het congres."

Interessante gastsprekers
Voor het congres zijn niet alleen Nederlandse corso's uitgenodigd, maar ook corso's uit België en Duitsland. Hierover zegt Herman ter Haar: "Wij onderhouden nauwe contacten met onder meer Legden in Duitsland maar daarnaast hebben we ook corso's uit België uitgenodigd. Voor de invulling van het programma hebben wij een aantal interessante gastsprekers weten te strikken die tijdens interactieve workshops met de gasten in gesprek gaan over onderwerpen zoals social media, de samenwerking met de gemeente, het betrekken van jeugd en het boeien en binden van publiek bij het organiseren van een groot evenement. Ook wordt er een samenwerkingsconvenant ondertekend en gaat onze lokale trots Mart Hillen de bezoekers imponeren met zijn prachtige gitaarspel. Achter de schermen zijn wij al een flink aantal maanden bezig met de voorbereidingen en wij zijn erg blij dat wij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente Oost Gelre en de Lichtenvoordse ondernemers, zoals onder meer 't Zwaantje, Jumbo en Albert Heijn."

Maquettepresentatie
Voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is het congres ook een mooi moment om het Lichtenvoordse corso onder de aandacht te brengen. "Natuurlijk benutten wij deze dag ook om onze gasten kennis te laten maken met ons corso. Daarom hebben wij de corsogroepen gevraagd om hun maquette voor dit jaar alvast te presenteren tijdens de bijeenkomst. Wij verwachten op de 26e een groot aantal corsoliefhebbers uit heel Nederland, Duitsland en België te mogen verwelkomen.", aldus Herman ter Haar. Het Corso Congres wordt gehouden bij 't Zwaantje en is alleen toegankelijk voor genodigden.

Wandeltocht Vragenderveen afgelast

Kraanvogels, hier in een vogelopvang in Soccorro, New Mexico. Foto: E. Hoffman

VRAGENDER - Kraanvogels in het Vragenderveen, een mooi teken van de kwaliteit van dit unieke natuurgebied in onze regio. Om deze vogels in hun broedperiode niet te storen, is het gebied afgesloten en kan de IVN-wandeling op zondag 20 mei niet doorgaan Of en wanneer de wandeling wel plaats kan vinden is nog niet bekend.

29 / 36