Achterhoek Nieuws Winterswijk

10 april 2018

Achterhoek Nieuws Winterswijk 10 april 2018


Informateur: 'Laat CDA en WB gesprekken starten'

Informateur Van Dijk overhandigt advies aan Ilse Saris. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Alleen VVD wil voortzetting huidige coalitie

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Dinsdagavond heeft informateur Jan Jacob van Dijk zijn verslag overhandigd aan Ilse Saris, lijsttrekker van het CDA, die hem had gevraagd de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te verkennen. Afgelopen zaterdag heeft hij met alle partijen gesproken. Zijn conclusie is dat alleen de VVD voor voortzetting was van de huidige coalitie bestaand uit CDA, Winterswijks Belang (WB) en VVD. Door enkele andere partijen werden er ook combinaties van CDA, WB of VVD en een kleine derde partij geopperd (GroenLinks, PvdA). Maar daarvoor bleek bij het merendeel van andere partijen weinig draagvlak te zijn. Daarom is Van Dijk tot de conclusie gekomen dat een tweepartijen-coalitie op dit moment het meest voor de hand ligt. De combinatie CDA-WB is daarbij de meest logische concludeerde van Dijk na de gesprekken. Hij adviseert dat deze twee partijen als eerste beginnen met een gesprek over een nieuwe coalitie. De gemeenteraad zal het advies donderdag 5 april bespreken in een extra raadsvergadering die om 21.00 uur begint.

Van Dijk vertelde dat alle gesprekken plezierig en constructief zijn verlopen. "Er was geen wegduikgedrag. Er werd helder op tafel gelegd hoe iedereen er tegenaan keek. Vrij snel was duidelijk dat met uitzondering van de VVD niemand voor voortzetting van de huidige coalitie voelde." Als argument daarvoor werd gegeven dat er met een coalitie die 16 van de 21 zetels heeft, er te weinig ruimte voor debat in de gemeenteraad is. De oppositie wordt dan te klein. Ook was er geen derde partij nodig voor een meerderheid. Daarnaast werd geconstateerd dat de cohesie in de bestaande coalitie niet erg groot meer was. Dat lag volgens Van Dijk niet aan het college zelf, maar aan de raadsfracties. Ook vond hij het niet verstandig om voor de derde keer met dezelfde coalitie te komen. "Dat zou het gevoel kunnen geven van een gesloten bolwerk."

Twee partijen is voldoende
"Wat dan wel", vroeg de informateur zich af. De VVD wilde als enige door met de huidige coalitie. CDA en WB voelden allebei voor een coalitie bestaande uit deze twee partijen. "GroenLinks en de PvdA deden zichzelf in de aanbieding", zei Van Dijk, "anderen waren daar niet zo'n voorstander van. De PvdA werd door andere partijen zelfs niet eens als mogelijke partner genoemd." GroenLinks viel als mogelijke partner af, omdat na een analyse van de verkiezingsprogramma's bleek, dat het programma van deze partij het meest verschilde met dat van het CDA. "Dat betrof vooral de visie op het buitengebied en de positie van de landbouw. Daarnaast vroegen enkele fracties zich af of het verstandig zou zijn om een nieuwkomer, waarvan de na de collegevorming overblijvende fractie nauwelijks raadservaring heeft, direct collegeverantwoordelijkheid te geven." Bovendien hadden CDA en WB al gezegd twee partijen voldoende te vinden. Lees verder op pagina 5

Concert Sint Jan

MEDDO - Op zondagmiddag 15 april zullen bijna alle onderdelen van Sint Jan van zich laten horen tijdens het verenigingsconcert bij Spiekerman in Meddo.

De minirettes onder leiding van Manon Bonnink, het jeugd- en slagwerkensemble onder leiding van Ronny Wolterink, het jeugdorkest onder leiding van Henrike Oonk en het fanfareorkest onder leiding van Gerald Roerdinkholder treden op. Ook wordt aandacht besteed aan de jubilarissen. Herman Kruisselbrink, de man op esbas en sousafoon, is 40 jaar lid. Ook zullen wij huldigen Daphne te Molder en Mellany Elsinghorst wegens hun 15-jarig jubileum bij de majorettes. Het concert begint om 15.00 uur en de entree is vrij. Na afloop is er de mogelijkheid tot het geven van een vrije gift.

Passage: lezing door Wim Aalderink over burgemeesters

WINTERSWIJK - Maandag 16 april is het weer Passage-avond. Dit keer komt Wim Aalderink, wethouder maar ook historicus, vertellen over de vele burgemeesters die Winterswijk heeft gekend. De bijeenkomst is in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk. Aanvang 19.45 uur en omstreeks 22.00 uur wordt de avond afgesloten.

Ludgerwandeling

WINTERSWIJK - Op dinsdag 10 april houdt de pastoraatsgroep van de H. Jacobuskerk de zogenaamde Ludgerwandeling in Winterswijk. Deze keer leidt de tocht langs de Zouaaf op de RK-begraaafplaats. Daarna voert de tocht langs een watermolen. De afsluiting van de tocht is in het parochiecentrum. De totale afstand bedraagt 5,39 km. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het parochiecentrum, Misterstraat 18. De kosten zijn 5 euro, inclusief koffie en hapje met een drankje.

Passage: Wethouder Wim Aalderink te gast

WINTERSWIJK - Maandag 16 april is het weer Passage-avond. Dit keer komt Wim Aalderink, wethouder maar ook historicus, vertellen over de vele burgemeesters die Winterswijk heeft gekend. De bijeenkomst is in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk. Aanvang 19.45 uur en omstreeks 22.00 uur wordt de avond afgesloten.

Remco Hijink geridderd

Remco Hijink (links) heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn inzet. Foto: Clemens Bielen

WINTERSWIJK - Remco Hijink (43) is vrijdag 6 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor het behoud van het historische streekvervoer in de Achterhoek. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheiding uit tijdens de officiële opening van Museumwerkplaats Transit Oost. Foto: Remco Hijink (links) nadat hij de onderscheiding heeft opgespeld gekregen door burgemeester Joris Bengevoord. Verder op de foto gedeputeerde Josan Meijers Arriva-directeur Frank van Setten. Foto: Clemens Bielen. Lees verder op pagina 12

Ludgerwandeling

WINTERSWIJK - Op dinsdag 10 april houdt de pastoraatsgroep van de H. Jacobuskerk de zogenaamde Ludgerwandeling in Winterswijk. Deze keer leidt de tocht langs de Zouaaf op de RK-begraaafplaats. Daarna voert de tocht langs een watermolen. De afsluiting van de tocht is in het parochiecentrum. De totale afstand bedraagt 5,39 km. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het parochiecentrum, Misterstraat 18. De kosten zijn 5 euro, inclusief koffie en hapje met een drankje.

Verkeers-examen

Foto: Tonnie Voortman

Vorige week werden de verkeersexamens afgenomen. Zo'n 300 achtstegroepers deden eraan mee. Maatschappelijk stagiairs van GKC en Schaersvoorde en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Winterswijk leidden alles in goede banen.

CDA en Winterswijks Belang gaan onderhandelen over nieuwe coalitie

Informateur Van Dijk overhandigt advies aan Ilse Saris. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Alle partijen uitgenodigd om onderwerpen voor coalitie-programma aan te dragen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In een extra raadsvergadering werd het advies van informateur Jan Jacob van Dijk niet ter discussie gesteld, Dat betekent dat alle gemeenteraadsfracties accepteren dat de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen het CDA samen met Winterswijks Belang (WB) een coalitie gaat vormen. Ilse Saris, lijsttrekker en beoogd wethouder van het CDA, begreep dat dit resultaat zuur is voor enkele andere partijen. Ze nodigde daarna alle partijen uit om elementen aan te dragen voor het nieuwe coalitieprogramma, zodat dat breder is dan van CDA en WB alleen.

Windenergie
Van Dijk lichtte nogmaals zijn advies kort toe. Aan zijn verhaal van twee dagen eerder voegde hij nog toe dat uit de gesprekken met alle partijen was gebleken dat een nieuwe coalitie uit niet meer dan drie wethouders hoeft te bestaan. Daarna konden alle fracties vragen stellen aan de informateur. Alleen Inge Klein Gunnewiek van de VVD maakte daarvan gebruik. Zij vroeg zich af of de verschillende meningen van CDA en VVD enerzijds en WB anderzijds over de windenergie geen rol hadden gespeeld bij het bepalen van de richting voor een nieuwe coalitie. Van Dijk antwoordde dat dit slechts zijdelings een rol had gespeeld, omdat in de raad de meerderheid al had besloten dat de plaatsing van windmolens tot 2025 geen discussiepunt meer is.

Veel wijsheid
Dat alleen het CDA en WB gaan praten over een nieuwe coalitie werd daarna niet meer ter discussie gesteld. Enkele partijen brachten nog wel hun speerpunten naar voren. De VVD benadrukte wederom dat er voldoende inwoners en bedrijven in Winterswijk nodig zijn om de voorzieningen op niveau te houden. Inge Klein Gunnewiek wenste het CDA en WB daarna 'veel wijsheid en cohesie toe', een verwijzing naar een opmerking van de informateur dat de coalitie van de afgelopen jaren niet meer voldoende cohesie had om nog eens vier jaar door te kunnen gaan. Henk-Jan Tannemaat (WB) zei volledig vertrouwen in het CDA te hebben en wil zijn best doen om een coalitieprogramma samen te stellen, waarin ook de wensen van de oppositie zijn verwerkt. "WB heeft altijd een luisterend oor", zei hij.

Geen dichtgetimmerd akkoord
Tineke Zomer van GroenLinks noemde als belangrijke punten voor een nieuw coalitieprogramma diverse zaken die met duurzaamheid te maken hebben, zoals het verduurzamen van huurwoningen en de natuurinclusieve landbouw. Daarnaast vroeg ze wederom aandacht voor de schuldenproblematiek en de armoedebestrijding. Ze hoopt dat er geen dichtgetimmerd coalitieakkoord komt, maar dat er voldoende ruimte is voor de oppositie. Elvira Schepers zei dat als het nodig is de PvdA nog steeds bereid is om mee te doen aan een nieuwe coalitie. Ze hecht eraan dat investeren in duurzaamheid ook voor mensen met een krappe beurs mogelijk is. Ze wil ook dat er werk voor iedereen komt en dat werk moet lonen. Daarnaast is betaalbaar wonen voor iedereen 'hopelijk ook een speerpunt voor de nieuwe coalitie'.

Loes ten Dolle: 'Hopelijk komen er openbare coalitie-besprekingen'

Loes ten Dolle (D66) vond het eveneens belangrijk dat alle partijen kunnen meepraten over een nieuw coalitieakkoord. Ze hoopt dat de gesprekken hierover in het openbaar worden gevoerd, behalve als het om personen of geldzaken gaat. Op die manier kan iedereen volgen wat de inzet van de onderhandelende partijen is.

Zorgen om het boek?

Op zaterdag 14 april wordt voor de tweede keer in ons land de Independent Bookstore Day gehouden. Ik zal het even voor u vertalen: de onafhankelijke boekenwinkeldag. Waarom dat niet meteen gezegd kan worden is mij een raadsel, al weet ik ook wel dat deze dag gebaseerd is op een initiatief in Engelstalige landen. Maar aangezien wij hier nog steeds en hopelijk nog honderden jaren Nederlands praten zou ik meteen voor de vertaling hebben gekozen.
Op die onafhankelijke boekenwinkeldag worden niet alleen de laatste boekhandels in het zonnetje gezet, maar ook de lezers die het huis nog uit komen om een "echt" boek zelf te kopen. Ze lopen de winkel in, neuzen er rond, pakken hier en daar een boek op, bladeren er in, ruiken er aan, leggen het weer weg en pakken uiteindelijk toch dat tweede boek waarvan het meeste genoegen wordt verwacht. Dat is toch anders dan op zo'n website enkele titels te bekijken en er uiteindelijk één aan te klikken, die de volgende dag met een luide knal door de brievenbus valt. Met een grote kans op beschadigingen. Dan koop ik liever het boek zelf in mijn boekhandel. Als ik dat boek thuis per ongeluk laat vallen en beschadig, heb ik het in ieder geval zelf gedaan.

Op de onafhankelijke boekenwinkeldag wordt de lezer die nog wel af en toe in de boekwinkel komt verrast met speciale uitgaven. Daarvan zijn er niet al te veel gedrukt, zodat het voor menigeen extra leuk is om ze te bemachtigen. Daarnaast zijn er optredens van schrijvers. Bij boekhandel Kramer, ja, ook zo'n onafhankelijke boekwinkel die we moeten blijven koesteren, zal Veronie Snijder Jolanda Withuis interviewen over "Raadselvader" het boek dat over haar communistische vader gaat. Withuis is bekend van een biografie over koningin Juliana. Ook kunnen er door Merijn Tol en Nadia Zerouali bereidde mezze, kleine hapjes uit Griekenland, geproefd worden. Het zijn redenen genoeg om op 14 april weer eens naar de echte boekhandel te gaan.
Genoeg reclame. Op de mini-folder waarop ik bovenstaande allemaal zag staan stuitte ik op een interessante schrijffout. Bookstore day was per ongeluk booksore day geworden. Ik dacht meteen aan boekzorgen dag. Maar "sore" betekent meer: zeer, pijnlijk, zwaar, gevoelig, moeilijk, rauw, nijdig, prikkelbaar, bekommerd. Een dag waarop je je bekommerd om het boek voelt. Of misschien wel nijdig bent omdat het niet goed genoeg gaat met het boek.

Er wordt minder gelezen, er wordt minder gekocht, zeker bij de plaatselijke boekhandel, en er is een tendens om het papieren boek de wereld uit te helpen. Gelukkig gaat dat langzamer dan door de fanatici die alleen nog elektronisch willen lezen werd voorspeld. Maar ik ben nog steeds verontrust.
Kan ik over 50 jaar nog wel een echt boek kopen en lezen? Of moet ik als ik dat wil een bestand uitprinten? Ja, ik heb zorgen om het boek en daarom is het goed dat we op de veertiende naar die onafhankelijke boekhandel gaan om onze waardering te tonen. Omdat ze er nog steeds zijn. Omdat ze al die mooie boeken blijven verkopen en om ze aan te moedigen dat nog honderden jaren te doen.

Veranderingen in natuurgebied 't Bönnink

Deel Bönnink wordt afgesloten voor de wandelaar. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Deel van het beekbos wordt afgesloten voor wandelaars

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op zondag 8 november in 2015 waren medewerkers van Natuurmonumenten aanwezig in de boomgaard van 't Bönnink. Omwonenden en bezoekers van het natuurgebied, dat tussen de noordwestrand van de bebouwde kom en 't Hilgelo ligt, konden aangeven wat ze beviel in het natuurgebied en wat er verbeterd kon worden. Deze "inloopmiddag" in de open lucht kreeg een vervolg in het voorjaar van 2017. Met omwonenden en andere belangstellenden werd tijdens een bijeenkomst gesproken over de recreatieve aspecten van het gebied. Natuurmonumenten heeft vorige week in een bericht aan de omwonenden aangegeven wat er in het gebied gaat veranderen.

Dichtgegroeid pad komende vanaf Nieuw Beusink wordt weer open gemaakt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Geen kruip-door-sluip-door meer
De belangrijkste wijziging is het afsluiten van het bosgedeelte tussen de Bönninkweg en de Ravenhorst. Janine Pelgrum, boswachter communicatie en beleven van Natuurmonumenten, praat over een "kruip-door-sluip-door-paadje". Dat doet vermoeden dat de wandelaars hier een pad hebben gecreëerd in een deel van 't Bönnink waar geen officiële paden waren. Dat is niet waar, want in de jaren 70 van de vorige eeuw was hier al een pad aanwezig. Het hield op waar de Ratumsebeek het dichts bij Nieuw Beusink, toen nog een camping, kwam. Van daaruit kon via een pad teruggelopen worden naar de zandweg. Het pad langs de beek is in de jaren 80 zelfs nog verlegd. Er werd een stukje van het ernaast liggende weiland afgehaald, waarin een nieuw pad begeleid door nieuwe vooral doornige struiken werd aangelegd. De bedoeling was de wandelaar iets verder weg te geleiden van de beekoever.

Oude verbinding met Nieuw Beusink hersteld
Dat 'nieuwe' pad is tegenwoordig grotendeels dicht gegroeid, waardoor de wandelaar wel zijn eigen paadje moest zoeken. Ook het pad dat terugliep naar de zandweg is dicht gegroeid. Gevolg was dat wandelaars hun route vervolgden over het terrein van Nieuw Beusink, waar tegenwoordig vooral permanent bewoonde vakantiehuisjes staan. Die bewoners waren niet gelukkig met de passanten. Daarom wordt nu het "kruip-door-sluip-door-paadje" helemaal afgesloten. Tegelijkertijd willen die bewoners toch ook wel snel voor een wandeling in 't Bönnink kunnen zijn. Daarom wordt het pad dat vanaf de rand van Nieuw Beusink naar de zandweg liep wel weer open en bewandelbaar gemaakt. Andere wensen van omwonenden zoals het opnieuw opstellen van het pad door de beukenlaan langs de boomgaard worden niet gehonoreerd. "De bomen zijn te gevaarlijk om onderdoor te lopen", zegt Pelgrum, "Voor een veilig pad zouden de oude bomen omgezaagd moeren worden en nieuwe beuken moeten worden ingeplant." Natuurmonumenten laat liever de oudere beuken staan die belangrijk zijn voor allerlei spechten en eekhoorntjes.

Helpen met onderhoud boomgaard
Het is niet de bedoeling dat kinderen overal langs de beek kunnen spelen. Daarom komt er een vaste speelplek bij het betonnen bankje, dat overigens vervangen zal worden door een nieuw aantrekkelijker bankje, waarop ouders of grootouders comfortabel kunnen zitten, terwijl ze naar de spelende kinderen kijken. "Daar kunnen de kinderen heerlijk ravotten en met de voeten in de beek." Andere plekken worden rustig gehouden ten behoeve van de oeverflora en de ijsvogel. De boomgaard moet de ontmoetingsplek van 't Bönnink worden. De tamme kastanjes en het fruit uit de boomgaard mogen door de bezoeker opgeraapt worden. De meidoornhaag rondom wordt deels vernieuwd. Op donderdag 14 juni gaat de vrijwilligersclub van Natuurmonumenten in de boomgaard aan het werk. Wie mee wil helpen kan zich tot 1 juni aanmelden via beachterhoek@natuurmonumenten.nl onder de vermelding "meewerken Bönnink". "Als mensen vragen of opmerkingen hebben over de gebieden van Natuurmonumenten", zegt Pelgrum, "kunnen ze overigens altijd mailen of bellen."


Advies informateur: 'Laat CDA en WB gesprekken starten'

Vervolg van de voorpagina

WINTERSWIJK - Op verzoek van het CDA heeft informateur Jan-Jacob van Dijk gesprekken gevoerd met de gemeenteraadsfracties over het gewenste vervolg in het proces om tot een coalitie te komen.

Programmatisch het dichtst bij elkaar
Van Dijk constateerde dat VVD en CDA samen slechts elf zetels hebben, wat als krap wordt gezien. Bovendien wees hij op de uitspraken van de VVD tijdens de verkiezingscampagne over de groei van Winterswijk naar 35.000 inwoners, die bij alle andere partijen 'de wenkbrauwen hebben doen fronsen'. Alles overziende adviseerde Van Dijk daarom CDA en WB te starten met coalitiebesprekingen. Ook omdat beide partijen daar zelf een voorkeur voor hebben uitgesproken. Programmatisch liggen volgens hem deze twee partijen ook het dichts bij elkaar. Alleen de opvattingen over het buitengebied verschillen. Van Dijk benadrukte dat alleen hij verantwoordelijk is voor het advies. Hij vond niet dat de VVD de schuld van de verminderde cohesie in de coalitie moest krijgen. "Dat is niet zo. Het is ook niet gezegd dat het aan de VVD lag. Vijf van de zes partijen wilden geen voorzetting van de huidige coalitie en noemden de combinatie CDA-WB het vaakst." Misschien hadden de partijen dit, als ze op de traditionele wijze gesprekken hadden gevoerd, zelf ook kunnen constateren. Van Dijk vond het echter verstandig dat voor een informatieronde is gekozen. Een informateur zorgt voor een objectieve keuze en zijn werkwijze 'kan voorkomen dat de onderlinge verhoudingen binnen de raad onnodig worden beschadigd'.


Vanaf een bankje

Het bankje langs de Zwanenbroekweg dichtbij de gemeentegrens. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Langs de Zwanenbroekweg

Door Bernhard Harfsterkamp

De blik naar achteren richting Miste. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Veel wegen hebben de gewoonte om als ze een gemeentegrens passeren van naam te veranderen. De Misterweg heet dan in Aalten opeens Bredevoortsestraatweg of de Boomkampweg in 't Woold verandert in de buurgemeente in Driehonderdmeterweg. De Zwanenbroekweg, die in Miste begint, en eindigt bij de Stationsweg dicht onder Bredevoort heeft echter in beide gemeenten dezelfde naam.

Het vestingstadje is vanaf het bankje dat nog net op Winterswijks grondgebied ligt in de verte al wel te zien. Het Zwanenbroek is een van de broek- en goorgebieden, die rondom Bredevoort lagen. Vooral in natte jaargetijden vormden die moerassige gebieden een haast ondoordringbare barrière. Van dat grote moeras van weleer is tegenwoordig niet veel meer te zien. In het Zwanenbroek is alles recht en grootschalig. Hier is nog een ruilverkaveling oude stijl uitgevoerd. Met natuur en landschap werd nog geen rekening gehouden, het belang van de landbouw stond voorop.

Daarvoor moest wel een offer gebracht worden, want de landbouw moest accepteren dat elders in de gemeente Aalten een ander goorgebied wel behouden bleef. Alleen in dat Aaltense Goor kun je nog een indruk krijgen van hoe dat landschap er honderd jaar geleden heeft uitgezien. In het Zwanenbroek kun je er niets van terug vinden. Het was een gebied met zandwegen, kleine percelen, elzenhakhout en struwelen. Allemaal verdwenen, op enkele nieuw ingeplante bossingels en bosje na. Alleen in het gedeelte bij de Halteweg, dat Bunninkgoor wordt genoemd is nog een enkel hoekje te vinden, dat herinnert aan het verleden. De beek die voor me stroomt roept het mooie verleden zeker niet op. Het is een brede rechte sloot.

De beek wordt Stuwbeek genoemd en is de bovenloop van de Stortelersbeek, een smalle beek die ontspringt in het Achterwoold. Tot in de buurt van Vivaldi mag die kronkelen, waarna het afgelopen is met de frivoliteit. Het contrast is groot. Wandel eerst maar eens door het Stortelersbos of het Kreijl. Of loop het deel in van het landgoed Kotmans in Miste dat naast het beekje stroomt. Daar is wat te beleven voor plant, dier en mens. Langs deze rechte goot is er niets. Een enkele meerkoet en eend wil er nog wel opduiken, en blauwe reiger en grote zilverreiger staan ook wel eens in de buurt van de beek geduldig te loeren. Het Zwanenbroek is een polder en ik houd niet van polders, in ieder geval niet in het Nationaal landschap Winterswijk.

Landschappen kunnen echter veranderen. Zouden er in het Zwanenbroek over 30 jaar weer zandwegen en bramenstruwelen en hakhout kunnen zijn. Waarom niet? Voor het waterschap is het tegenwoordig geen grote uitdaging meer om een ooit rechtgetrokken beek weer te laten kronkelen en de ruimte te geven. Met enige regelmaat wordt er aan natuurherstel langs de beken gewerkt. Pak daarom een volgende keer die Stuwbeek eens aan. Draagvlak is er voor, ook in buurgemeente Aalten. Daar is vorige week een visie voor 2025 gepresenteerd, waarover veel bewoners hebben meegedacht. Zij willen de kernwaarden van hun gemeente behouden en versterken. Daar horen ook de "groene kwaliteiten" van het buitengebied bij. Ook vinden zij dat natuur, landschap en landbouw meer op elkaar afgestemd zouden moeten zijn. Begin met een proefproject in het Zwanenbroek, zou ik zeggen. Een bankjeszitter geniet niet alleen van het landschap om hem heen. Zo nu en dan ergert hij zich natuurlijk ook, maar daarna ziet hij meteen kansen. Daarom draai ik me ook nog even om op het bankje en kijk ik Miste in. In de verte kan ik bijna de natuurontwikkeling langs de beek zien die in de jaren 90 is uitgevoerd. Van daaruit verder denken en ontwikkelen, dat kan best.

Oost Gelders Jeugdorkest zoekt deelnemers voor Mindfuck

De enthousiaste deelnemers aan de vorige editie. Foto: PR

BELTRUM - Op zondag 30 september verzorgt het Oost-Gelders Jeugdorkest (OGJO) een concert in Sporthal De Sonders te Beltrum. Het thema van dit muzikale spektakel vol orkestmuziek en illusies luidt Mindfuck. De organisatie van het OGJO is op zoek naar jonge, gevorderde muzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar uit de regio Oost-Gelderland die mee willen spelen in het harmonieorkest.

Stichting Oost Gelders Jeugd Orkest
Het Oost Gelders Jeugdorkest is een orkest op projectbasis en staat onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen. De gelijknamige stichting geeft jonge musici in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar de kans om binnen één weekend intensief repeteren een groots showconcert te verzorgen. Het orkest bestaat één keer per jaar, bij elke OGJO-editie wordt het orkest opnieuw samengesteld. Het repertoire bestaat uit lichte muziek met elke editie speciaal voor het OGJO gearrangeerde werken. Naast het kwalitatief goed samengestelde harmonieorkest wordt vaak samenwerking gezocht met andere kunsten, zoals zang of dans.

Open repetitie
Nieuw deze editie is dat de organisatie een open repetitie verzorgt. Deze vindt plaats op zondag 1 juli. De open repetitie biedt nieuwe deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met het OGJO en te kijken of het iets voor ze is. Deelname aan deze repetitie kost een kleine bijdrage, waarna men nog kan beslissen over de deelname aan de rest van het project.

Aanmelden
Na tien succesvolle edities brengt het OGJO op zondag 30 september Mindfuck. Enthousiaste, gevorderde orkestmuzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar die deel willen nemen aan de elfde editie of de open repetitie van het OGJO kunnen zich aanmelden via de website. Daar is tevens meer informatie te vinden over kosten, voorwaarden, repetitiedata en –tijden.


www.ogjo.nl

Feestelijke heropening in jubileumjaar van Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak

WINTERSWIJK - Op vrijdag 13 april vindt de feestelijke heropening plaats van Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak. Dit is één van de vele activiteiten in dit jaar, waarin de onderneming haar 100-jarig jubileum viert.

"Honderd jaar geleden begon mijn grootvader met enkele fietsen en kinderwagens in zijn voorkamer", aldus eigenaar Gé Oonk. Inmiddels is de zaak diverse malen verhuisd en verbouwd. Sinds 1970 is de familie Oonk eigenaar van het pand zoals het nu aan de Misterstraat 47 staat. In dit bijzondere jaar wordt er flink uitgepakt. "Dit bijzondere jubileum mag uiteraard niet ongevierd voorbijgaan", aldus Oonk.
In december 2016 is de werkplaats grondig verbouwd. Nu is de babyafdeling aan de beurt. De restyling van de winkel valt mooi samen met het 100-jarig jubileum. Inmiddels is de opruiming van de babyafdeling begonnen, zodat op 9 april kan worden begonnen met de herinrichting. Op 13 april zal de feestelijke heropening zijn.

Nieuw interieur en (win)acties
Naast de flinke vernieuwing van de babyafdeling, zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden. Het is immers een jubileumjaar. Oonk wil het hele jaar door daarbij stilstaan. In de komende periode zullen er daarom diverse (win)acties plaatsvinden. Gedurende de eerste weken wordt er onder andere een wandelwagen verloot en er volgen ook nog diverse demonstraties en andere activiteiten.

Heropening 13 april
Iedereen is van harte welkom om op vrijdag 13 april vanaf 19.00 uur de feestelijke opening van de babyafdeling mee te komen vieren. Ook mag iedereen meedoen aan alle acties, demonstraties en andere evenementen die worden georganiseerd. Op de website worden alle activiteiten aangekondigd, alsmede via de Facebookpagina.

OGJO zoekt deelnemers voor Mindfuck

WINTERSWIJK/BELTRUM - Op zondag 30 september verzorgt het Oost-Gelders Jeugdorkest (OGJO) een concert in Sporthal De Sonders te Beltrum. Het thema van dit muzikale spektakel vol orkestmuziek en illusies luidt Mindfuck. De organisatie van het OGJO is op zoek naar jonge, gevorderde muzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar uit de regio Oost-Gelderland die mee willen spelen in het harmonieorkest.

Het Oost Gelders Jeugdorkest is een orkest op projectbasis en staat onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen. De gelijknamige stichting geeft jonge musici in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar de kans om binnen één weekend intensief repeteren een groots showconcert te verzorgen. Het orkest bestaat één keer per jaar, bij elke OGJO-editie wordt het orkest opnieuw samengesteld. Het repertoire bestaat uit lichte muziek met elke editie speciaal voor het OGJO gearrangeerde werken. Naast het kwalitatief goed samengestelde harmonieorkest wordt vaak samenwerking gezocht met andere kunsten, zoals zang of dans.
Nieuw deze editie is dat de organisatie een open repetitie verzorgt. Deze vindt plaats op zondag 1 juli. De open repetitie biedt nieuwe deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met het OGJO en te kijken of het iets voor ze is. Deelname aan deze repetitie kost een kleine bijdrage, waarna men nog kan beslissen over de deelname aan de rest van het project.

Na tien succesvolle edities brengt het OGJO op zondag 30 september Mindfuck. Enthousiaste, gevorderde orkestmuzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar die deel willen nemen aan de elfde editie of de open repetitie van het OGJO kunnen zich aanmelden via de website. Daar is tevens meer informatie te vinden over kosten, voorwaarden, repetitiedata en –tijden.

Filmhuis Winterswijk: The Insult

Een scène uit The Insult. Foto: PR

WINTERSWIJK - Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 17 april de film The Insult. De voorstellingen beginnen om 18.30 en 21.00 uur in servicetheater Skopein aan de Meddosestraat in Winterswijk. Reserveren is noodzakelijk en kan - bij voorkeur - via www.skopein.nl of eventueel via tel. 0543-521515.

The Insult is de eerste Libanese film met een Oscarnominatie (voor de beste niet-Engelstalige film). Maar dat betekent misschien niet per definitie heel veel. Op het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2018 greep de film net naast de publieksprijs. Kijk, dat zegt zeker wat. En wij zagen de film in Nijmegen bij Best of the Fest en ons oordeel is unaniem: een ijzersterke film.
'The Insult' gaat over het trauma van de Libanese burgeroorlog die werd uitgevochten tussen 1975 en 1990. Weliswaar is die oorlog al zo'n 30 jaar geleden beëindigd, maar de pijn zit nog akelig diep.
Garagehouder Tony krijgt het aan de stok met onderaannemer Yasser. De aanleiding is onbenullig: gesteggel over een afvoerbuisje aan het balkon van Tony's woning in het Libanese Beiroet. De beide stijfkoppen volharden in hun eigen gelijk en slagen er niet in om een beetje toe te geven of sorry te zeggen. De christelijke Tony en de Palestijn Yasser laten het conflict finaal uit de hand lopen; ze belanden tegenover elkaar in de rechtbank en hun zaak groeit uit tot een principieel conflict van nationaal belang.
De open zenuw van de Libanese samenleving wordt in het rechtbankproces pijnlijk duidelijk. Alle partijen dragen diepe wonden uit het verleden met zich mee. De inkijkjes in de levens van Tony en Yasser maken de halsstarrigheid van de flamboyante hoofdpersonen begrijpelijk. Zoals zo vaak overstijgen de persoonlijke ervaringen het onderliggende grote conflict. Ook als je weinig weet van de geschiedenis van Libanon word je in het spannende verhaal getrokken, want 'The insult" gaat over universele menselijke waarden als trots, woede, vergeving en pijn. Wie gelijk heeft, doet er uiteindelijk niet toe. Het gaat om willen luisteren en willen begrijpen.
'The Insult' is een prachtige combinatie van persoonlijk drama, rechtbankdrama en een politiek geladen geschil. Sterk spel en inderdaad: een ijzersterke film.
The Insult is internationaal omarmd door het publiek, hij won verschillende publieksprijzen. Voor zijn rol ontving Kamel El Basha op het filmfestival van Venetië de prijs voor Beste Acteur. De film staat verder op de shortlist van de Oscar voor Beste Buitenlandse Film en werd tweede in de verkiezing van de Publieksprijs van het Filmfestival Roterdam met een score van 4,6 op een schaal van 5.

'Smidje uut 't Woold' 40 jaar bij Klein Poelhuis

Directeur Ben Bengevoord feliciteert Henk Geerdes en zijn echtgenote Anja met het veertigjarig dienstjubileum bij Klein Poelhuis Konstruktie. Foto: Klein Poelhuis Konstruktie

WINTERSWIJK - Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij hotel-restaurant Mondraan werd op vrijdag 30 maart Henk Geerdes in het zonnetje gezet voor het feit dat hij maar liefst veertig jaar in dienst is bij Klein Poelhuis Konstruktie in Winterswijk. Bij dit bedrijf, waar hoofdzakelijk staalconstructies worden vervaardigd, was de jubilaris meestal betrokken bij de productie van de kleinere ijzerwerken, stalen trappen en hekwerken. Hij staat er ook bekend als 'smidje uut 't Woold'.

In een korte toespraak sprak directeur Ben Bengevoord van 'de man met de gouden handjes' die voor ieder technisch probleem een oplossing wist. Door de jaren heen kwamen aannemers regelmatig binnen bij het bedrijf met de vraag of het 'smidje uut 't Woold' even iets aan kon passen. Henk begon in 1978 als constructiebankwerker in een bedrijf dat destijds vooral nog bezig was met installatiewerk. Begin jaren '80 werd de staalbouwtak drastisch uitgebreid en de productiehal in fases uitgebreid tot een complex van ruim 4000 m2, waar tegenwoordig jaarlijks meer dan 3 miljoen kg staalconstructies worden geproduceerd. Naast zijn werk bij Klein Poelhuis was Henk Geerdes ook vrijwilliger op vele fronten: zo zette hij zich in het verleden in voor sportclub Kotten, verenigingsgebouw Juliana, KP personeels- en schietvereniging, bloemencorso Woold / Winterswijk en de aanleg en het onderhoud van dahliavelden. Eind van dit jaar hoopt de jubilaris de AOW-gerechtigde leeftijd te halen, waarna hij meer vrije tijd aan hobby's en (klein)kinderen hoopt te kunnen besteden. Na de officiële huldiging volgden vele felicitaties van familieleden, collega's en oud-collega's.

Mooi betegelde tuin: win-win-win-situatie

WINTERSWIJK - Wijco Groen en leerlingen van Pronova hebben eind maart de handen uit de mouwen gestoken om de tuin van een Winterswijkse bewoner onderhoudsvrij te maken. De man kan zijn tuin zelf niet meer onderhouden door gezondheidsproblemen. Present Winterswijk koppelde de partijen aan elkaar. “Onze cliënt is erg blij en dankbaar voor de hulp. Zelf heeft hij niet de middelen of het netwerk om dit te doen”, aldus begeleider Zozijn.

Het was een ware win-win-win-situatie. De bewoner kreeg een opgeknapte tuin, de leerlingen van Pronova deden praktijkervaring op en Wijco Groen liet zien wat het is om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zette zo het hoveniersvak in het zonnetje. Reactie van de leerlingen: “We hebben veel geleerd van het tegels leggen. Fijn dat deze meneer blij was met wat we gedaan hebben. Het was heel leuk om samen te werken met alle mannen van Wijco Groen, we kregen duidelijke uitleg.”

Maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Met name jonge werknemers werken liever voor organisaties die zich structureel inzetten voor een mooiere maatschappij en niet alleen het maken van winst als uitgangspunt nemen. Wie met zijn bedrijf en werknemers ook een bijdrage wil leveren aan een mooier en socialer Winterswijk,kan contact opnemen met Anneke van Nierop van Present Winterswijk, tel. 06 14747345.

Mooie resultaten bij WR&PC

Jolien Kuenen met Aronada. Foto: PR

WINTERSWIJK - Roos van der Hoek reed op 2 april met haar paard Trust Me in de klasse L2, zij wonnen de vijfde prijs met 187 punten.

Jolien Kuenen met Aronada. Foto: PR

Jolien Kuenen kwam twee maal aan start, op 2 april reed zij tijdens haar debuut in de L1 met haar paard Aronada naar de tweede plaats met 202,5 punten. Op zaterdag 7 april won dit duo de vierde prijs met 193 punten. Charlotte Almekinders kwam op 7 april uit in de klasse L2 met haar paard Georgina. Ze reden naar een tweede plaats van de L2 deelnemers en werden vierde in handicap L1/L2 met 186 punten. Chelsea Hogeslag won samen met Belle op 7 april in de klasse L2 (L1/L2 in handicap) beide proeven met 193,5 en 217 punten. Ilse Zieverink reed met Presley E the King op 7 april in de klasse B naar de eerste plaats met 199 punten. Carmen Vervelde had haar C pony Jester mooi ingevlochten en reed met hem op 8 april in de klasse Bixie B twee keer naar de eerste plaats met 108 en 111 punten. Ook Romy Vervelde had haar A pony Sonja mooi ingevlochten en ook zij reden twee keer naar de eerste plaats met 82 en 83 punten. Dit deden zij in de klasse Bixie A. Florentine Rootveld kwam met haar paard Haya Oronia aan start in de klasse M1 en zij reden in beide proeven naar de eerste plaats met 206 en 209,5 punten.

B en W werkt mee aan aanpassingen bouwperceel Aarninkweg 1

Tim Jonker: 'Als iets niet volgens regels verloopt aandacht voor vragen, ook als het jezelf betreft'

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op 20 maart hebben Burgemeester en wethouders besloten in principe mede te werken aan de bestemmingsplanwijziging voor het bouwperceel aan de Aarninkweg 1 in 't Woold. Op deze plek is vakantieboerderij de Timpert gevestigd. Bij een controle van de handhavers van de gemeente bleek er een houtopslag gebouwd te worden op een plek, waar dit niet is toegestaan. Daarna bleek ook de vakantieboerderij zonder vergunning in gebruik te zijn. Beheerder van het bedrijf is Tim Jonker, die ook gemeenteraadslid is voor Winterswijks Belang.

Houthok op verkeerde plek gebouwd
De vakantieboerderij bestaat sinds 2002. Alexandra Meerdink, de moeder van Jonker, is de eigenaar. Jonker is niet alleen beheerder, maar woont ook op de Aarninksweg 1. Hij wist niet dat het houthok op een verkeerde plek werd gebouwd. "Daar waren wij niet van op de hoogte", zegt Jonker, "Sterker nog, we dachten juist de oude cultuurhistorische situatie terug te brengen." Bovendien was hij in de veronderstelling dat een houthok vergunningvrij gebouwd mag worden. "Nou is dat ook zo tot bepaalde maten, alleen moet het wel binnen het bouwvlak vallen." Dat was niet zo..Ook wist hij niet dat er geen vergunning was voor de vakantieboerderij. "Wij waren in de veronderstelling dat deze vergunning er was. Ik wist niet dat die niet volledig was." Na de constatering van de fouten is Jonker samen met zijn moeder onmiddellijk in gesprek gegaan met de gemeente hoe een en ander opgelost kon worden. Daarbij werd afgesproken een aanvraag te doen om alles aan de Aarninkweg 1 toekomstbestendig te maken. Die aanvraag is ingediend door Jonker en zijn moeder, maar omdat zijn moeder regelmatig in het buitenland verblijft is hij de contactpersoon.

Betrokkenheid meteen gemeld
Jonker was zich er van bewust, dat er sprake was een precaire situatie aangezien hij ook raadslid is. In die hoedanigheid heeft hij ook al een aantal keren gepleit voor goede handhaving, bijvoorbeeld ten aanzien van een aantal nieuwe landgoederen die niet volgens de afspraken nieuwe natuur hebben aangelegd. Daarom heeft hij zijn betrokkenheid onmiddellijk gemeld aan de burgemeester en de griffier. Daarom is hij ook "open en transparant" over de kwestie. "Als raadslid ben je er voor de samenleving en probeer je daar een steentje aan bij te dragen", zet hij. "Als er iets niet volgens de regels verloopt moet je daar aandacht voor vragen. Ook als blijkt dat er op je eigenadres wat achterstallig onderhoud is omtrent de vergunningen. Dit staat los van elkaar, anders zou ik mijn taak als raadslid niet goed uitoefenen."

Burger en raadslid kunnen niet alles weten
Met de aanpassingen wordt het bouwperceel iets vergroot, zodat er een houtberging gebouwd kan worden en krijgt de woning die als vakantieboerderij wordt gebruikt een vergunning hiervoor. Ook wordt er gevraagd om een extra huisnummer, waardoor er gewoond kan worden in de schoppe. Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging wil Jonker al graag een vergunning om alvast het houthok te kunnen bouwen. Hoe het allemaal zo heeft kunnen verlopen weet Jonker niet. "Sinds 2002 bestaat de vakantieboerderij", zegt hij. "Ook is hier sindsdien contact geweest met de gemeente. Er wordt toeristenbelasting betaald en we zijn aangesloten bij de VVV. Ook heeft de brandweer destijds een bezoek gebracht en zijn er op hun verzoek verschillende zaken geïnstalleerd, zoals brandblussers, brandhaspel, rookmelders, noodverlichting en blusdekens. Wij gingen er van uit dat de brandweer kwam omdat deze door de gemeente was gestuurd." Hij vindt niet dat hij op de hoogte had moeten zijn de precieze bestemming en regels voor het perceel. "Dat zou het voor de gemeente wel een stuk makkelijker maken, maar om als burger en ook als raadslid al deze regels precies te kennen lijkt me ondoenlijk." Hij is zich er van bewust dat hij als raadslid in de etalage zit. "Ik vind het erg leuk en eervol om raadslid te mogen zijn voor onze prachtige gemeente. Daarnaast ben ik vooral natuurlijk ook een "gewone" burger net als ieder ander. Dat je als raadslid net wat meer een vergrootglas op je gericht hebt snap ik. Daarom heb ik ook bij het vernemen dat er iets niet klopte meteen de griffie en de burgemeester geïnformeerd. Daarnaast hebben we direct het houthok afgebroken en gevraagd naar mogelijkheden voor legalisatie." Jonker vindt het begrijpelijk dat de krant hier aandacht aan besteed.

Tim Jonker: "Als iets niet volgens regels verloopt aandacht voor vragen, ook als het jezelf betreft"

B en W werkt mee aan aanpassingen bouwperceel Aarninkweg 1

Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op 20 maart hebben Burgemeester en wethouders besloten in principe mede te werken aan de bestemmingsplanwijziging voor het bouwperceel aan de Aarninkweg 1 in 't Woold. Op deze plek is vakantieboerderij de Timpert gevestigd. Bij een controle van de handhavers van de gemeente bleek er een houtopslag gebouwd te worden op een plek, waar dit niet is toegestaan. Daarna bleek ook de vakantieboerderij zonder vergunning in gebruik te zijn. Beheerder van het bedrijf is Tim Jonker, die ook gemeenteraadslid is voor Winterswijks Belang.

Houthok op verkeerde plek gebouwd

De vakantieboerderij bestaat sinds 2002. Alexandra Meerdink, de moeder van Jonker, is de eigenaar. Jonker is niet alleen beheerder, maar woont ook op de Aarninksweg 1. Hij wist niet dat het houthok op een verkeerde plek werd gebouwd. "Daar waren wij niet van op de hoogte", zegt Jonker, "Sterker nog, we dachten juist de oude cultuurhistorische situatie terug te brengen." Bovendien was hij in de veronderstelling dat een houthok vergunningvrij gebouwd mag worden. "Nou is dat ook zo tot bepaalde maten, alleen moet het wel binnen het bouwvlak vallen." Dat was niet zo..Ook wist hij niet dat er geen vergunning was voor de vakantieboerderij. "Wij waren in de veronderstelling dat deze vergunning er was. Ik wist niet dat die niet volledig was." Na de constatering van de fouten is Jonker samen met zijn moeder onmiddellijk in gesprek gegaan met de gemeente hoe een en ander opgelost kon worden. Daarbij werd afgesproken een aanvraag te doen om alles aan de Aarninkweg 1 toekomstbestendig te maken. Die aanvraag is ingediend door Jonker en zijn moeder, maar omdat zijn moeder regelmatig in het buitenland verblijft is hij de contactpersoon.

Betrokkenheid meteen gemeld

Jonker was zich er van bewust, dat er sprake was een precaire situatie aangezien hij ook raadslid is. In die hoedanigheid heeft hij ook al een aantal keren gepleit voor goede handhaving, bijvoorbeeld ten aanzien van een aantal nieuwe landgoederen die niet volgens de afspraken nieuwe natuur hebben aangelegd. Daarom heeft hij zijn betrokkenheid onmiddellijk gemeld aan de burgemeester en de griffier. Daarom is hij ook "open en transparant" over de kwestie. "Als raadslid ben je er voor de samenleving en probeer je daar een steentje aan bij te dragen", zet hij. "Als er iets niet volgens de regels verloopt moet je daar aandacht voor vragen. Ook als blijkt dat er op je eigenadres wat achterstallig onderhoud is omtrent de vergunningen. Dit staat los van elkaar, anders zou ik mijn taak als raadslid niet goed uitoefenen."

Burger en raadslid kunnen niet alles weten

Met de aanpassingen wordt het bouwperceel iets vergroot, zodat er een houtberging gebouwd kan worden en krijgt de woning die als vakantieboerderij wordt gebruikt een vergunning hiervoor. Ook wordt er gevraagd om een extra huisnummer, waardoor er gewoond kan worden in de schoppe. Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging wil Jonker al graag een vergunning om alvast het houthok te kunnen bouwen. Hoe het allemaal zo heeft kunnen verlopen weet Jonker niet. "Sinds 2002 bestaat de vakantieboerderij", zegt hij. "Ook is hier sindsdien contact geweest met de gemeente. Er wordt toeristenbelasting betaald en we zijn aangesloten bij de VVV. Ook heeft de brandweer destijds een bezoek gebracht en zijn er op hun verzoek verschillende zaken geïnstalleerd, zoals brandblussers, brandhaspel, rookmelders, noodverlichting en blusdekens. Wij gingen er van uit dat de brandweer kwam omdat deze door de gemeente was gestuurd." Hij vindt niet dat hij op de hoogte had moeten zijn de precieze bestemming en regels voor het perceel. "Dat zou het voor de gemeente wel een stuk makkelijker maken, maar om als burger en ook als raadslid al deze regels precies te kennen lijkt me ondoenlijk." Hij is zich er van bewust dat hij als raadslid in de etalage zit. "Ik vind het erg leuk en eervol om raadslid te mogen zijn voor onze prachtige gemeente. Daarnaast ben ik vooral natuurlijk ook een "gewone" burger net als ieder ander. Dat je als raadslid net wat meer een vergrootglas op je gericht hebt snap ik. Daarom heb ik ook bij het vernemen dat er iets niet klopte meteen de griffie en de burgemeester geïnformeerd. Daarnaast hebben we direct het houthok afgebroken en gevraagd naar mogelijkheden voor legalisatie." Jonker vindt het begrijpelijk dat de krant hier aandacht aan besteed.

Bredevoortse zangeres wint met Dawnbreakers

Dawnbreakers won de juryprijs tijdens de Achterhoekse Band Competitie. Foto: Edwin Hunter

Door Lotte Post

ULFT - In de achttiende eeuw maakte de DRU in Ulft furore als ijzergieterij. Vroeger waren het machines die erop los stampten en dampten, anno 2018 zijn het bands uit de Achterhoek. Tijdens de Achterhoekse Band Competitie (ABC) op zaterdag 7 april mochten zes bands uit de regio laten zien dat ze het in zich hebben om op Huntenpop te spelen. Want de jury- en publieksprijs geven beiden toegang tot dit festivalpodium. Voor welke band gaat de gezegde 'het ijzer smeden als het heet is' op en mag zich winnaar noemen van de Achterhoekse Band Competitie? De juryprijs ging uiteindelijk naar Dawnbreakers, terwijl 7Tools er met de publieksprijs vandoor ging.

Welke band wist te vlammen in het heetst van de strijd? Dawnbreakers! Deze zeskoppige future bass band combineert elektronische producties met een knallende live band en wint daarmee de juryprijs. Frontvrouw Meike Ubbink: "We studeren allemaal aan het Rijn IJssel college in Arhnem en volgen de opleiding muziek. Door bandcoaches zijn we bij elkaar in een band geplaatst. Het is dan maar hopen dat het klikt. Ik ben door mijn vriendje in een bericht over de Achterhoekse Band Competitie getagd, toen dacht ik: da's lachen. Dus heb ik ons opgegeven. Ik kom uit Bredevoort en ben de enige Achterhoeker in de band. Dromen voor de toekomst hebben we nog niet echt. Eigenlijk spelen we nog maar zes maanden samen. We staan er heel nuchter in, super leuk dat we hier staan, we willen gewoon veel ervaring opdoen. Het grootste deel van de band moet afstuderen dit jaar en we hebben een examen in Luxor Live."
Nu maar hopen dat dit examen niet tegelijk valt met Huntenpop, want dan wordt het winnen van deze bandcompetitie ineens een heet hangijzer.


Verkeersexamen: voor fietsvaardigheid en zelfvertrouwen

Wachten op je beurt voor het praktische verkeersexamen. Foto: Tonnie Voortman

WINTERSWIJK - Bijna 300 leerlingen van Winterswijkse basisscholen hebben afgelopen dinsdag- en woensdagmorgen praktisch verkeersexamen gedaan. Dit succesvolle evenement van VVN, afd. Winterswijk, werd alweer voor de negende keer in de huidige vorm georganiseerd met een grote ronde van ongeveer 5 km fietsen, dwars door Winterswijk.

Bert Grevers, samen met Jacqueline van der Vinne en Marcel Zieverink verantwoordelijk voor het verkeersexamen, zegt hierover: "Alles komt daarbij aan bod op verkeersgebied: links/rechts afslaan, oversteken, rotondes. Je komt door een tunnel, je passeert een spoorwegovergang, zebrapaden en zelfs een voetgangerszone, waar je geacht wordt af te stappen!" Jacqueline: "Alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van zo'n 25 maatschappelijke stagiairs van Schaersvoorde op dinsdag- en GKC op woensdagmorgen." Marcel: "Juist nu Veilig Verkeer Nederland constateert dat het slecht gesteld is met de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen, is een gedegen verkeersexamen, zoals in Winterswijk, een gouden greep. De kandidaten zijn immers al goed voorbereid op school en de meesten hebben de route vooraf (met ouders/vrienden) al gefietst."
Jacqueline vertelt: "Er zijn leerlingen, die nu pas voor het eerst door het tunneltje onder het spoor doorfietsen. Langs het Gerrit Komrij College, waar velen over een half jaar zelf hun weg moeten vinden. Het geeft wel een stuk zelfvertrouwen." Bert geeft aan dat degenen die zakken voor het verkeersexamen en die leerlingen, die niet gestart zijn, de mogelijkheid geboden wordt om de route nogmaals te fietsen, onder begeleiding van de vrijwilligers. "Het gaat er uiteindelijk om, dat ze wegwijs zijn in het verkeer en voldoende zelfvertrouwen hebben, zodat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen."

Column

1 april tot 31 oktober

Winterswijk

Wijnproeverij Wijngaard Hesselink

Wijngaard Hesselink

6 april tot 1 oktober

Winterswijk

Wereld van Wenters

Museum

11 april

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

IVN/KNNV thema-avond: communicatie in de natuur

Zonnebrinkkerk

12 april

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

13 april

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

14 april

Winterswijk

Rommelmarkt Eendracht Winterswijk

Tuuntehallen

Winterswijk

MUSEUMwerkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Oude garenhal verbindt muziek van Concordia Kotten en Kon.WOV.

Bedrijvencentrum Morsepoort

14 april tot 15 april

Winterswijk

Bözzelparty in gebouw Juliana

Verenigingsgebouw Juliana

15 april

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

IVN-KNNV Wandeling: Oude zandwegen

Strandlodge Winterswijk

Winterswijk

Voornink lezing: Job Cohen

Synagoge Winterswijk

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Première!

Doopsgezind kerkje Winterswijk

15 april en 16 april

Winterswijk

IVN- wandeling: zandwegen in het oude landschap

Strandlodge Winterswijk

16 april

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Fietstocht o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

17 april

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Corine Koole vertelt: "De zeven wetten van de liefde"

Doopsgezind kerkje Winterswijk

18 april

Winterswijk

MUSEUMwerkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

19 april

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

20 april

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

21 april

Winterswijk

Triatlon Anders

Zwembad Jaspers

Winterswijk

MUSEUMwerkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Open Dag: golfbaan De Voortwisch

Golf & Country Club Winterswijk / Golfbaan de Voortwisch

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Publieksbeurs / Achterhoekbeurs

Verenigingsgebouw Juliana

22 april

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Open tuinen in en om Winterswijk 2018

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Publieksbeurs / Achterhoekbeurs

Verenigingsgebouw Juliana

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

23 april

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Fietstocht o.l.v. een gids

VVV Winterswijk

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Expositie Karel Stroes

Gastgalerij Ankomm'n

Winterswijk

Frenk van der Linden in gesprek met burgermeester Joris Bengevoord

Doopsgezind kerkje Winterswijk

24 april

Winterswijk

Expositie Handboekbinden en Museumdepot

Bedrijvencentrum Morsepoort

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Beuzenes en omgeving krijgt AED en wordt hartveilig

Ambassadeurs die hebben meegewerkt om hun wijk hartveilig te maken. Foto: PR

WINTERSWIJK - Twaalf ambassadeurs ambassadeurs hebben zich in de afgelopen weken ingezet om financiële bijdragen binnen te halen om hun wijk hartveilig te maken. Na drie avonden bij elkaar te zijn geweest in de soosruimte van Den Pollewik werden de werkzaamheden verdeeld. Er moesten zo'n 300 adressen bezocht worden.

Het resultaat mag er zijn: de ambassadeurs haalden 3.000 euro op. De volgende stap is het plaatsen van de AED. Deze komt te hangen in de voorhal van Woongroep 50plus Den Pollewik aan de Meijerink.

De ambassadeurs bedanken iedereen, die heeft meegewerkt, heel hartelijk voor hun bijdrage die dit financiële resultaat mogelijk maakt.

Julianaschool werkt aan 'Iedereen een (t)huis'

Alle leerlingen staan klaar om te klussen! Foto: PR

WINTERSWIJK - Op de Julianaschool wordt sinds woensdag 4 april gewerkt aan het project Iedereen een (t)huis. Op 4 april was de aftrap. Iedereen mocht verkleed komen. Eén kleuter was verkleed als huis met verlichting. Juf Jolanda vertelt: "We gaan in het kader van dit project aan het werk op de bouw bij JWK Bouw en naar bouwbedrijf Hengeveld. Super dat dit kan. Een muurtje metselen blijkt toch moeilijker dan vooraf gedacht. Ook een website bouwen en hoe dat in z'n werk gaat is iets waar groep 7 en 8 zich over gaan buigen. Iedereen is reuze enthousiast. Op vrijdagmorgen 13 april mogen ouders komen kijken wat we allemaal gedaan en geleerd hebben."

Spectaculaire opening van Transit Oost

De binnenkomst van de Blauwe Engel, gehuld in confettiwolken. Foto: Clemens Bielen

WINTERSWIJK - Vrijdag 6 april, de genodigden in de Werkplaats kijken vol spanning naar het spoor dat achter een luik zijn weg naar buiten vervolgt. Aanzwellende muziek, een rolluik dat langzaam omhooggaat, een rookgordijn en dan verschijnt de 'Blauwe Engel', blinkend in het zonlicht. Een korte pauze, de timing is perfect. Dan komt het icoon van vele spoorliefhebbers de werkplaats van Museumwerkplaats Transit Oost binnenrijden onder een regen van confetti en bedolven onder een luid applaus van de genodigden, die deze feestelijke opening wel weten te waarderen. De speciale reizigers van deze speciale trein stapten zo vanuit de trein op een podium. Het had de aankondiging van een film kunnen zijn, maar is een droom die na vijftien jaar voorbereiding uitkomt: Museumwerkplaats Transit Oost is officieel geopend.

Door onze verslaggever

Uit de trein stapten gedeputeerde Josan Meijers, adjunct-directeur van Arriva Trein, Frank van Setten, burgemeester Joris Bengevoord en Remco Hijink, voorzitter van stichting Transit Oost. Unaniem drukten zij zich in lovende bewoordingen uit over het museum en de totstandkoming ervan.
Het idee om het museum te combineren met een werkplaats voor onderhoud van treinen van Arriva vormde één van de doorbraken. Frank van Setten: "Winterswijk als begin- en eindpunt van de spoorverbindingen naar Zutphen en Arnhem heeft een ideale ligging voor de werkplaats. We hopen ook jongeren te interesseren, want goede monteurs hebben we hard nodig." Hij benadrukte terloops nog even dat de treinverbindingen hun bestaansrecht hebben bewezen. "Er is niemand in staat om sneller van Winterswijk naar Zutphen te reizen dan Arriva met een maximumsnelheid van 140km/uur. Sinds de overname van de lijn door Arriva is het reizigersaantal gestegen van 900 naar 3400 per dag."

Van links af Frank van Setten, Remco Hijink, Josan Meijers en Joris Bengevoord. Foto: Clemens Bielen

Trekpleister voor toeristen
Volgens burgemeester Bengevoord is er weer een parel toegevoegd aan de parelketting, die Winterswijk heet. "Samen onder één dak met Arriva, maar tegelijkertijd ook overdekt. We beschikken over een prachtig buitengebied; dan is het wel prettig dat er bij wat minder weer ook nog heel wat te zien en te beleven valt in dit prachtige museum. Geleidelijk aan begint ook het gebied van de spoorzone door dit museum afscheid te nemen van de desolate aanblik. Wij werken er hard aan om dat verder te ontwikkelen."
Interviewster Angela Wallerbos stelde Remco Hijink de vraag hoe hij de ontwikkeling naar het museum ervaren had. Hijink: "De bouw ging eigenlijk wel voorspoedig, maar de weg ernaartoe had meer iets van een achtbaan. Ups en downs en van links naar rechts." En op de vraag of er 'onderweg' nog iets bijzonders was gebeurd, antwoordde hij laconiek: "Het is allemaal bijzonder wat hier gebeurt." Hij benadrukte vooral de inzet van het vrijwilligersleger.

Ridder in de orde van Oranje Nassau
"In het woord 'Transit' schuilt ook verbinding", volgens voorzitter Remco Hijink. Dat hijzelf even later als 'grote verbinder' voor zijn inzet zou worden geridderd, kon hij op dat moment nog niet bevroeden. Het was even een emotioneel moment, toen hij zijn vrouw en kinderen op het podium wenkte om het te kunnen verwerken.

Achter de schermen
Het museum bevat groot materieel, maar beschikt ook over een modelspoorbaan, die oorspronkelijk op de zolder van het GOLS-station was gehuisvest. Ook hier was sprake van een doorbraak, letterlijk en figuurlijk! Het spoorwegemplacement was eigenlijk al opgegeven tot het idee geopperd werd om het gevaarte van 15 bij 4 meter in stukken te zagen en als een legpuzzel van 20 stukjes weer in elkaar te zetten op de nieuwe locatie. Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost volgens vrijwilliger Dik Leeuwenburg. "Een kijkje onder het emplacement zou veel duidelijk maken, maar dat gaan we niet doen", zegt hij lachend. Het voordeel boven de vorige locatie is, dat het spoorwegemplacement anno 1928 nu van alle kanten te bewonderen is. Leeuwenburg: "Dat vergde wel veel aanpassingen voor de taferelen. De gebouwen waren van achteren open en dat moest natuurlijk gecorrigeerd worden."
Deskundige begeleiding maakt een bezoek aan een museum altijd interessanter: hij wijst erop, dat de berg boomstammen (denk aan: Houtladingstraat) uit de Veluwe kwam, en diende om de mijnschachten in het Ruhrgebied te stutten. Op zaterdag 14 april opent Museumwerkplaats Transit Oost zijn deuren voor het publiek.

Remco Hijink Ridder in de orde van Oranja-Nassau

Vervolg van de voorpagina

WINTERSWIJK - Remco Hijink werd vrijdag benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde bij de opening van de MuseumWerkplaats Transit Oost.

Al sinds zijn jonge jaren (1989) is Remco Hijink actief bij vereniging GOLS-station (Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij). Vanaf 2002 is hij voorzitter van stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA) en sinds 2014 voorzitter van de stichting Transit Oost.

Remco Hijink is medeoprichter en voorzitter van de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek. De stichting heeft ten doel antieke bussen en een trein te behouden voor de toekomst. Remco Hijink heeft een belangrijke rol gespeeld bij realiseren van onderdak voor deze voertuigen. Door een samenwerkingsverband met HSA en GOLS is stichting Transit Oost opgericht. Remco Hijink heeft de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland bereid gevonden geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Museumwerkplaats Transit Oost in de spoorzone in Winterswijk.

Om de exploitatie rond te krijgen kwam Remco Hijink op het idee om een extra spoor te verhuren aan spoorwegmaatschappijen. Samen met anderen werd een meerjarencontract voorbereid en gesloten met Arriva. Hierbij is sprake van een uniek concept. Door een museum voor openbaar vervoer te koppelen aan een werkplaats voor onderhoud aan rijdende treinen kan het museum zonder overheidssubsidies worden geëxploiteerd. Ook biedt de werkplaats kansen voor jongeren en nieuwkomers in de vorm van stageplaatsen. Hierdoor is de maatschappelijke rol van de stichting Transit Oost breder geworden dan alleen het behoud en ontsluiting van de openbaar vervoerscollectie.

Naast zijn bestuurlijke activiteiten heeft Remco Hijink zich tevens met veel energie en grote deskundigheid ingezet bij de aanleg van verschillende installaties en het onderhoud van de bussen en de trein. De stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek zorgde voor het behoud van de trein 'de blauwe Engel' en enkele historische bussen. Op deze wijze wordt de historie van het openbaar vervoer onder de aandacht gebracht bij jongeren, toeristen en andere geïnteresseerden.

Han Kolkman al vijftig jaar enthousiast over Excelsior

De droom van Han Kolkman: Excelsior in het Concertgebouw. Foto: Excelsior

Samen muziek maken is nog steeds belangrijk

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op 12 februari was Han Kolkman vijftig jaar lid van muziekvereniging Excelsior. In al die jaren, die voor hem zijn voorbij gevlogen, heeft hij veel veranderingen meegemaakt bij de vereniging, die inmiddels ruim 110 jaar bestaat. Kolkman vond het leuk dat hij onlangs in het zonnetje werd gezet, maar hij wil graag vertellen over hoe de muziekvereniging veranderde en waarom die nog steeds een belangrijke plek inneemt in de Winterswijkse samenleving.

Han Kolkman tijdens het tweede hoogtepunt in zijn carrière: de concertreis naar China. Foto: Excelsior

Aan de hand van vader naar Excelsior
Han Kolkman ging 'letterlijk aan de hand van mijn vader' als tienjarige voor het eerst naar café Flora, waar Excelsior in 1968 oefende. "Mijn vader had liever gezien dat ik lid van een koor werd, maar ik wilde muziek maken." Hij werd lid van de drumband en is dat twaalf jaar lang geweest. In 1980 ging hij trombone spelen. "Bij de muziekschool heb ik alle diploma's gehaald, zodat ik in een groot orkest kon spelen." Op de trombone speelt hij nog steeds, al is het inmiddels de basvariant geworden. "Ik doe dat nog steeds met ontzettend veel plezier." In de vijfitg jaar dat Kolkman lid is geweest was hij ook 22 jaar bestuurslid, waarvan zeker zestien jaar als penningmeester. "Ik doe graag mijn mond open. Maar als iets niet goed is, heb ik niet alleen kritiek. Dan zeg ik ook hoe het anders kan."

Van muziekvereniging naar theatergroep
Kolkman noemt Excelsior herhaaldelijk een 'fantastische club' en zegt ook een aantal keren dat hij veel waardering heeft voor het huidige bestuur. "Eén knip met de vingers en er is vijftig jaar voorbij." Maar in die jaren is veel veranderd. Vroeger was het een muziekvereniging. "Thuis oefenen en concerten geven in diverse zalen. We speelden dan vijf of zes nummers. De drumband deed nog wat en ook de majorettes traden kort op. Tegenwoordig zijn we bijna een theatergroep en verzorgen we complete theatervoorstellingen." Hij noemt de 'Oud-Winterswijk'-voorstelling, waarbij muziek werd gespeeld bij oude beelden en films. Of de 'Musical Highlights' en het concert met de drie baritons. "De concerten zijn zo mooi breed geworden." Dat moet volgens Kolkman ook omdat de verwachtingen van de toeschouwers anders zijn geworden. "Mensen willen vermaakt worden. Daar moet je als vereniging in mee gaan. Excelsior heeft een bestuur bestaande uit jonge mensen, die meegaan met de tijd."

Veel aandacht voor de jeugd
Excelsior houdt zich ook niet alleen meer met muziek bezig. "Het zandsculpturenfestival had niets met muziek te maken. Dat pikten de jonge mensen op. Dat gaan we doen!" Ook is er de businnesclub, die uit zo'n 120 ondernemers bestaat die de vereniging financieel steunen. Dat geld wordt gebruikt voor het jeugdbeleid. Voor de leden van de club wordt ook elk jaar een speciale avond georganiseerd. Onlangs was er nog een avond waarop de jeugd centraal stond en hoe je er voor kunt zorgen dat die jeugd als die ouder wordt in Winterswijk wil blijven wonen en werken. Excelsior speelt daar volgens Kolkman zeker een rol bij. Ook al studeren of werken de leden elders, ze willen muziek blijven maken. "Het is echt iets van Excelsior", zegt Kolkman, "om zoveel aandacht aan de jeugd te besteden. Er wordt veel voor ze georganiseerd."

Hoogtepunten in Amsterdam en China
Voor Kolkman zijn er in de afgelopen vijftig jaar twee hoogtepunten geweest. "De eerste was dat we met de hele vereniging in 2002 naar Amsterdam zijn geweest en in het Concertgebouw hebben gespeeld." Het was weliswaar geen optreden, maar een repetitie. "We hebben al in vele mooie zalen gespeeld, maar dit was het summum, dit was mijn droom." Kolkman heeft er twee jaar voor moeten lobbyen. "Het andere hoogtepunt was dat we met de hele club naar China zijn geweest." Bij de voorbereidingen van het 110-jarig bestaan waren verschillende mogelijkheden geopperd. Het maken van een dvd of cd, een bekende Nederlandse componist vragen om een speciale compositie te componeren of het maken van een concertreis. Plaatsen als Wenen, Praag of Barcelona werden genoemd, maar het werd China. "De week daar is heel belangrijk geweest voor de samenhorigheid. Een week lang in een vreemd lang met heel veel optredens. We hebben er veel aandacht door gekregen en veel aanvragen om mee te werken aan activiteiten. Hiermee zet je een vereniging op de kaart. Vijftig jaar geleden was dit niet mogelijk geweest."

Muzikale peil steeds hoger
Kolkman vindt ook dat het muzikale peil binnen Excelsior heel hoog is geworden. Anders maak je ook geen kans meer bij concoursen in de vaandelafdeling. "Vroeger leerde je de toonladders van je buurman in de vereniging. Tegenwoordig kan het niet meer zonder een opleiding aan de muziekschool." Dat hoge peil heeft niet alleen Excelsior. Van de zes Winterswijkse muziekverenigingen spelen er vier in de hoogste klasse. "Daar moeten we heel zuinig op zijn. Samen muziek maken is zo belangrijk in deze individualistisch ingestelde maatschappij." Een goede oefenruimte is dan ook belangrijk. Kolkman somt de ruimtes op waar hij heeft gespeeld: "Flora, de Eendracht, Café Willemsen, zaal Wamelink, de Molenveldhoeve en de Harmonie." Nu is er eindelijk een eigen oefenruimte in het Pelkpark. "Het jonge bestuur zag de mogelijkheid om dit samen met de gemeente en de scholen te realiseren. We zitten allemaal weer bij elkaar. Dat werkt fantastisch." Bij al het muziek maken blijft het Volksfeest heel belangrijk. "Daarvoor blijven jongeren lid van Excelsior." Het Corso in Concert is daarbij uitgegroeid tot een ander hoogtepunt dat niemand wil missen. Han Kolkman heeft tijdens een Corso in Concert zelfs een keer gezongen. Hij had een Winterswijkse tekst gemaakt voor het nummer Blaosmuziek van Gé Reinders.
"Na afloop deed ik mijn vinger omhoog met de gedachte: Pa, ik heb toch nog een keer bij een optreden gezongen."

Lars Duistermaat wint Paasloop

Lars Duistermaat (672) pakte direct de kop op de 10 km. Foto: PR

WINTERSWIJK – Atletiekvereniging Archeus uit Winterswijk heeft tijdens de Paasloop op Eerste Paasdag in Lichtenvoorde vier ereplaatsen binnengesleept.

In zijn eerste wedstrijd na een kuitblessure sloeg Lars Duistermaat direct toe en won met overmacht de 10 km in een knappe 35.10, op een parcours dat met twee viaducten en veel zandwegen niet echt snel was. En dat terwijl hij 15 uur daarvoor nog voortreffelijk (Paas)haaswerk had verricht op de 1500m, waarbij hij Archeus-junior Douwe Bentsink naar een supermooi persoonlijk record van 5.10 loodste.
Ook terug van weggeweest was Wouter Vreeman. Hij heeft gelukkig de training weer opgepakt en eindigde op een mooie zesde plaats in 37.56. Matthijs Wiggers, volop in voorbereiding op de halve marathon in Enschede, testte zichzelf prima met zestiende plaats in 40.43. Nog even en de 40 minutenbarrière is geslecht, kwestie van tijd nog.
Arjan Onnink finishte in 45.54; good old Jan Ruesink liep stabiel naar 47.03.
Op de 5 km snelde Thomas Konings naar een goede derde plaats in 18.28. Wilco Dunnewold werd hier veertiende in 20.52; Ewout ten Pas negentiende in 21.10. Bij de dames liep Petra Meinen naar een degelijke zesde plaats in 23.38. Volgens de gps was de 5km in werkelijkheid 5200m.
Ook bij de jeugd was er succes voor de Winterswijkers. De tweelingzussen Nadia en Saskia de Jong renden gezamenlijk naar hun eerste podiumplekken in hun nog prille loopcarrière. Ze werden tweede en derde op de 2500m in een tijd van 13.04 waarbij Nadia 0,1sec eerder de meet passeerde dan haar zus. Bij de allerkleinsten werd Zoe Meinen vierde in 5.35; op de voet gevolgd door Liv Kolsté in 5.38 (vijfde).

Nadia (rechts) en Saskia (links) de Jong op het podium van de 2500 m. Foto: PR

WDV-2 Gelders sneldamkampioen

WDV 2 met de beker. Foto: PR

WINTERSWIJK - Bij het Gelders Kampioenschap sneldammen in Sinderen was WDV aanwezig met twee teams. Het 1e team (Henk Sonderen, Erik ten Hagen, Frits Zegelink en Erik Oonk) spelend in de Hoofdklasse en het 2e team (Gerard Korten, Frank ten Hagen, John van Laarhoven en Augustin Saouadogo) in de eerste klasse. het tweede team werd Gelders kampioen.

Het eerste team ging voor het hoogst haalbare resultaat. Het tweede team hoopte gezien de concurrentie in de 1e klasse op een stuntje. Beide teams begonnen sterk aan het toernooi, dat gespeeld werd met het zwitserse systeem. Het eerste team bleef steken op een derde plaats in de hoofdklasse. Het tweede team verging het hierna veel beter. Het tweede verloor in de laatste vier rondes alleen nog maar van Wageningen en tegen het tweede team van Wageningen werd een gelijkspel binnen gesleept. Met nog één ronde te gaan maakten nog vijf teams kans op het kampioenschap in de eerste klasse. WDV-2 won als koploper de laatste wedstrijd en eindigde daarmee overall zelfs boven het eerste team, en dat WDV-2 daarmee de titel binnensleepte in de eerste klasse.

Ambassadeurs op pad voor AED Pelkwijk Zuid

De ambassadeurs van De Pelkwijk Zuid. Foto: PR

WINTERSWIJK - Ook in de wijk Pelkwijk Zuid komt een AED. Een groepje van zeven ambassadeurs heeft een inzameling gehouden in de wijk en daarmee ruim 2.700 euro opgehaald. Dat betekent dat de plaatsing van een AED in een geconditioneerde buitenkast mogelijk is. Waar de AED wordt geplaatst, is nog niet bekend.

Compliment

Graag zou ik de initiatiefnemer van Hart4Winterswijk, Johan Esendam en al de enthousiaste medewerkers/vrijwilligers een groot compliment willen geven en namens velen heel hartelijk bedanken voor de enorme inzet waarmee Hart4Winterswijk een groot succes is geworden. Het streven is om heel Winterswijk te voorzien van een AED en dat is al aardig gelukt. Er zijn enkele wijken die nog aan de slag moeten, samen met de coaches en dan is de klus volbracht. Wat een geweldige prestatie!
Het plannen en organiseren kost heel veel tijd.
Ik heb gezien met hoeveel enthousiasme zij te werk gaan, enorm veel werk, het plannen van de plekken waar een AED kan komen, het organiseren van voorlichtingsavonden, het begeleiden van ambassadeurs, het indelen van de wijken, dan het verwerken van alle gegevens van de donateurs, het plaatsen van een AED, wat ook door een vrijwilliger wordt gedaan om kosten te besparen, het onderhoud van de apparaten, controles en nog heel veel meer, en dit alles door zeer betrokken vrijwilligers!
Wij, burgers van Winterswijk zijn deze mensen veel dank verschuldigd.
Nogmaals heel veel dank! Hulde!

Enquête onder ondernemers in buitengebied Winterswijk

WINTERSWIJK - De ondernemersvereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) houdt een onderzoek onder alle 825 ondernemers in het Buitengebied van Winterswijk, agrarisch en niet-agrarisch.

Omdat het platteland erg in verandering is, wil vereniging OBW actief inspelen op die ontwikkelingen. Daarom gaat de vereniging eerst alle 825 actieve ondernemers in het buitengebied aanschrijven en hen vragen wat zij willen en kunnen bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van dit unieke buitengebied.
Want er is maar weinig bekend over wat deze ondernemers voor bedrijven hebben, hun omvang en wat er onder hen leeft. Welke toekomstplannen hebben zij? Wat vinden ze belangrijk om te behouden of juist te veranderen? Wat maakt het buitengebied van Winterswijk voor hun onderneming aantrekkelijk?

Aan de hand van zo'n 35 vragen wil vereniging OBW een goed beeld krijgen van het ondernemersklimaat in ons buitengebied en hoe vereniging OBW daarop als belangenvereniging kan inspelen en wellicht ook nieuwe ondernemers kan aantrekken.

Wie ook ondernemer in het buitengebied van Winterswijk is, ontvangt komende week per post een brief van OBW met het verzoek via de website ven vereniging OBW een vragenlijst in te vullen.
Ook Gemeente Winterswijk, Stichting WCL, BSV, LTO en Recron steunen dit onderzoek. De enquête kan tot Koningsdag, 27 april worden ingevuld.

IVN-wandeling: zandwegen in het oude landschap

WINTERSWIJK - Op zondag 15 april organiseert IVN- Oost Achterhoek een excursie in de vorm van een circa zes km lange wandeling. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van het restaurant De Strandlodge in Winterswijk, aan de Badweg.

De wandeling met de titel: Zandwegen in het oude landschap, vindt plaats in het fraaie buitengebied van Winterswijk, dat vele zandwegen kent en waarvan er een aantal in de wandeling zijn opgenomen. Deze wegen kunnen soms wel honderden jaren oud zijn en vaak hebben ze een rijke historie. Vandaag de dag zijn het nog steeds efficiënte verbindingswegen die vaak een gevoel van nostalgie en rust oproepen. Tijdens de ongeveer twee uur durende wandeling vertellen IVN- natuurgidsen over het gebied, de fauna en flora. Omdat de tocht over zandpaden gaat, is het aan te bevelen goed schoeisel te dragen, een redelijke conditie is gewenst. Gezien de lengte van de tocht en het ruwe terrein is deze wandeling niet geschikt voor rolstoelers. Aanmelden hoeft niet; deelname is gratis. Voor koffie en thee die men halverwege de wandeling krijgt aangeboden, wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Informatie: Peter Nieuwenhuis tel. 06 570 70 621 of Mario Bekke tel. 06 131 82 884.

Workshop sokkenbreien bij Ankomm'n

CORLE - Op dinsdag 17 april is er weer een workshop sokken- en rondbreien bij Ankomm'n. Deze avond ook aandacht voor het werken met een rondbreinaald. Zodat één sok of zelfs twee sokken tegelijk zonder moeite gaat lukken. Wie dat wil leren, of gewoon eens kijken of het breien wat voor hem of haar is, is van harte welkom bij de workshop sokkenbreien op dinsdag 17 april vanaf 19.00 uur bij gastgalerij Ankomm`n. Gerrie Habers, zelf een breifanaat van sokken in vele kleuren en patronen verzorgt de workshop. Voor info en opgave: Gerrie Habers: 06 2283 8415 of Anita Duenk: 06 1562 4314. Gastgalerij Ankomm'n is te vinden aan de Mentinkweg 5, 7102 GA Winterswijk-Corle.

Ontmoet vijf Winterswijkse schilders in de Koppelkerk

Een schilderij van Ria ter Haar. Foto: PR

BREDEVOORT - Tot en met 29 april exposeren vijf Winterswijkse schilders in de bovenzaal van de Koppelkerk. Geurt Schut, Ria ter Haar, Rob ten Dolle, Gine Oldenhuis en Herbert Goosens zijn alle vijf verbonden aan de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst (WAS). Zondagmiddag 22 april zijn de schilders aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over hun werk. De entree voor deze expositie is gratis.

Op zondag 22 april is tevens een overzichtsexpositie van Anton Heyboer te bezoeken in de Koppelkerk. Om 14.00 en om 15.00 uur wordt er een rondleiding aangeboden door de expositie. Daarnaast vindt op het buitenterrein van de Koppelkerk een boekenmarkt plaats. Entree voor de expositie van Anton Heyboer bedraagt vijf euro inclusief een kop koffie of thee; de expositie van de Winterswijkse schilders en de boekenmarkt zijn gratis te bezoeken.

De schilders ontmoeten in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort kan op zondag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur. De regulieren openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Blijvende veranderingen door NAH: wat betekent dit voor naasten?

REGIO - Op donderdagavond 19 april vanaf 19.30 uur wordt in de Johanneshof in Lichtenvoorde een bijeenkomst gehouden voor mantelzorgers met als onderwerp ‘NAH: Mantelzorgers in gesprek’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg.

Bij hersenletsel ten gevolge van een beroerte, een ongeluk, een hersentumor of een andere ziekte, ook wel niet aangeboren hersenletstel (NAH) genoemd, houden veel mensen last van de gevolgen. Partners krijgen daardoor ook te maken met een heel ander leven. Wat kan helpen om als naaste (partner of familie) zo goed mogelijk om te gaan met de verandering in mogelijkheden of gedrag? Wat betekent het voor de relatie? Wat is belangrijk om jezelf staande te houden? Welke keuzes kun je voor je zelf maken?

Deze avond staat in het teken van uitwisselen van ervaringen. Soms is het prettig om een stuk herkenning te ervaren. Of om handige informatie en praktische tips van anderen te ontvangen. Of gerichte vragen te kunnen stellen. Onder begeleiding van Martin Reijntjes, CVA consulent van Slingeland Ziekenhuis en Sensire en een ervaringsdeskundige komen in de gesprekken bovenstaande en andere vragen volop aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor mantelzorgers uit de regio.
Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of e-mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Koorconcert van Avoce in de Koppelkerk

Avoce, hier in de barokkerk in Zwillbrock, komt naar de Koppelkerk. Foto: PR

BREDEVOORT - Op zaterdag 21 april geeft het Winterswijks Vocaal Ensemble Avoce een concert in de Koppelkerk. Zij zingen van Felix Mendelssohn een aantal delen uit Psalm 42, met sopraansolo. Verder brengen zij mooie liederen van onder andere Elgar, Vecchi, Donato, Arcadelt, Saint-Saens en Ola Gjeilo ten gehore.

Avoce staat onder leiding van de in België geboren Natalie Goossens. Zij studeerde muziek in Brussel, Antwerpen, Gent en Maastricht. De sopraansolo wordt gezongen door Daniëlle Stroes en op piano hoort men Jeroen Twisk. Avoce is een gemengd koor met momenteel zestien leden. Het repertoire bevat klassieke muziek uit verschillende periodes. Van religieuze tot wereldlijke muziek, korte (volks)liederen en langere koorwerken in verschillende talen.
Eénmaal per jaar geeft Avoce een concert in de Barokkerk in Zwillbrock. Ook trad het koor verschillende malen succesvol op met het symfonieorkest van de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging (KWOV). Er wordt zowel a capella gezongen als ook met pianobegeleiding.
Het concert op 21 april is in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort op zaterdag 21 april. Het begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree kost vijf euro per persoon. Reserveren kan via koppelkerk.nl.

Infoavond Groei en Bloei

WINTERSWIJK - Waar past een plant het beste in mijn tuin? Deze vraag is voor tuinliefhebbers regelmatig een probleem. Mensen kopen bijvoorbeeld een plant omdat die zo mooi bloeit en eenmaal thuis zoekt men er een plekje voor. Maar eigenlijk zou het andersom moeten: zoek een plant bij de plek in de tuin; de kans op succes is dan veel groter.

Op dinsdag 17 april komt Arjan Schepers naar Winterswijk om de belangstellenden te vertellen wat men moet weten om (nog) meer te genieten van een plantenaankoop. Het onderwerp van deze avond is: 'Vaste planten in hun natuurlijke omgeving'.

Arjan Schepers heeft een vaste plantenkwekerij in Mariënheem met een bijzonder assortiment: "Wij kweken alledaagse soorten en variëteiten maar ook heel bijzondere. Veel nadruk ligt op de herkomst van de planten in de natuur; de natuurlijke standplaats. Planten indelen op basis hiervan helpt bij het succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting. Om een en ander wat duidelijker te maken neem ik ook planten van mijn kwekerij mee die de aanwezigen kunnen kopen."

Deze avond wordt gehouden bij Hotel Mondriaan (voorheen Hotel Bulten) aan de Parallelweg in Winterswijk en begint om 20.00 uur. Leden van Groei & Bloei kunnen gratis naar binnen en niet-leden betalen 3,50 euro.

Art Battle in De Weemhof

ACHTERHOEK - In de Weemhof aan de Weemhof 5 in het centrum van Borculo wordt van vrijdag 13 tot en met zaterdag 21 april eindexamenwerk beeldende kunst tentoongesteld van leerlingen van vier scholen: Staring College Lochem, Marianum Groenlo, Het Assink Eibergen en Haaksbergen en het Gerrit Komrij College Winterswijk.

De Art Battle wordt op 13 april geopend door Astrid Vroemisse, drijvende kracht achter glaskunstenaar Annemiek Punt. De Art Battle is een wedstrijd tussen leerlingen van vier middelbare scholen die dit schooljaar eindexamen doen in het vak beeldende kunst voor de afdeling vmbo, havo of vwo. Dit jaar is de vierde editie. In de weken voor de ArtBattle worden op de scholen de eindexamen exposities georganiseerd. De leerlingen en de docenten bepalen samen per afdeling de drie genomineerden voor de Art Battle. Aan de wedstrijd is een publieksprijs gekoppeld. Tijdens de openingsuren kan het publiek aangeven op een stembiljet wie volgens hen de eerste prijs verdient.

Op donderdag 26 april rond 16.00 uur wordt, per categorie, de winnaar bekend gemaakt op de facebookpagina van de Weemhof: www.facebook.com/deweemhof en via de vier scholen.
Degene met de meeste stemmen per categorie wint een prijs maar bovenal: de eeuwige roem.

De tentoonstelling is van 13 tot en met 21 april open van donderdag tot en met zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Jongeren krijgen baan bij Wuh

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk gaat werkplekken voor jongeren die van het praktijkonderwijs komen realiseren in het verzamelgebouw Winterswijk Uw huis (Wuh) aan de Torenstraat. Het project start in september.

Dit is de uitkomst van de zogenaamde Village Deal die de gemeente Winterswijk vorig jaar september sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het project Village Deals is bedoeld om te komen tot een vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod in het sociaal domein voor inwoners. Naast Winterswijk doen er nog elf andere gemeenten mee aan dit proefproject.

Ontwikkelmogelijkheden
Jongeren van het praktijkonderwijs komen vaak moeilijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Voorheen gingen deze jongeren meestal aan het werk bij de sociale werkvoorziening Hameland, waar ze zich dan verder konden ontwikkelen. Deze mogelijkheid is er niet meer. "Nu zijn deze jongeren vaak aangewezen op een bijstandsuitkering of op dagbesteding. Dat is jammer want als deze jongeren de tijd krijgen om zich door te ontwikkelen, kunnen ze vaak prima aan de slag in het bedrijfsleven", zegt wethouder Wim Aalderink.

Op dit moment zijn de ontwikkelmogelijkheden voor deze kwetsbare jongeren beperkt. Een pilot waarin deze jongeren zich kunnen ontwikkelen richting arbeidsmarkt is dus heel welkom en ook urgent, omdat de jongeren nu niet aan de slag komen en hierdoor de aangeleerde vaardigheden verliezen en de mogelijkheden om aan de slag te komen daardoor nog kleiner worden.

Winterswijk uw huis
Afgelopen periode is het Wuh (Winterswijk uw huis) in het oude SNS-pand aan de Torenstraat tot stand gekomen, een ontmoetings- en inloopplek, midden in Winterswijk, waar verschillende (vrijwilligers)organisaties werkzaam zijn. De gemeente heeft voorgesteld om op deze plek de werkplekken voor jongeren te realiseren. Het bestuur van de Winterswijkse Uitdaging heeft hier positief op gereageerd. In het Wuh is ruimte voor een aantal werkplekken, jongeren kunnen werkzaamheden verrichten voor de Wuh, maar ook voor de vrijwilligersorganisaties die vanuit de Wuh werken.
Wethouder Aalderink is verheugd dat deze jongeren nu een werkplek krijgen bij de Wuh: "Hier kunnen zij zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Op deze manier worden twee mooie Winterswijkse initiatieven met elkaar verbonden."
Komende tijd worden de plannen nader uitgewerkt. Het is de bedoeling om per september te starten.

Jongeren krijgen baan bij Winterswijk uw huis (Wuh)

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk gaat werkplekken voor jongeren die van het praktijkonderwijs komen realiseren in het verzamelgebouw Winterswijk uw huis (Wuh) aan de Torenstraat. Het project start in september.

Dit is de uitkomst van de zogenaamde Village Deal die de gemeente Winterswijk vorig jaar september sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het project Village Deals is bedoeld om te komen tot een vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod in het sociaal domein voor inwoners. Naast Winterswijk doen er nog elf andere gemeenten mee aan dit proefproject.

Ontwikkelmogelijkheden
Jongeren van het praktijkonderwijs komen vaak moeilijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Voorheen gingen deze jongeren meestal aan het werk bij de sociale werkvoorziening Hameland, waar ze zich dan verder konden ontwikkelen. Deze mogelijkheid is er niet meer. "Nu zijn deze jongeren vaak aangewezen op een bijstandsuitkering of op dagbesteding. Dat is jammer want als deze jongeren de tijd krijgen om zich door te ontwikkelen, kunnen ze vaak prima aan de slag in het bedrijfsleven", zegt wethouder Wim Aalderink.

Op dit moment zijn de ontwikkelmogelijkheden voor deze kwetsbare jongeren beperkt. Een pilot waarin deze jongeren zich kunnen ontwikkelen richting arbeidsmarkt is dus heel welkom en ook urgent, omdat de jongeren nu niet aan de slag komen en hierdoor de aangeleerde vaardigheden verliezen en de mogelijkheden om aan de slag te komen daardoor nog kleiner worden.

Winterswijk uw huis
Afgelopen periode is het Wuh (Winterswijk uw huis) in het oude SNS-pand aan de Torenstraat tot stand gekomen, een ontmoetings- en inloopplek, midden in Winterswijk, waar verschillende (vrijwilligers)organisaties werkzaam zijn. De gemeente heeft voorgesteld om op deze plek de werkplekken voor jongeren te realiseren. Het bestuur van de Winterswijkse Uitdaging heeft hier positief op gereageerd. In het Wuh is ruimte voor een aantal werkplekken, jongeren kunnen werkzaamheden verrichten voor de Wuh, maar ook voor de vrijwilligersorganisaties die vanuit de Wuh werken.

Wethouder Aalderink is verheugd dat deze jongeren nu een werkplek krijgen bij de Wuh: "Hier kunnen zij zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Op deze manier worden twee mooie Winterswijkse initiatieven met elkaar verbonden."

Komende tijd worden de plannen nader uitgewerkt. Het is de bedoeling om per september 2018 te starten.

Concert Concordia en KWOV in garenhal van Morsepoort

Hank Hakstege (midden, zonder instrument) en Agnes Hengeveld (klarinettist in het midden) te midden van muzikanten van beide verenigingen. Foto: Bart Kraan

WINTERSWIJK – Concordia Kotten en de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) geven zaterdag 14 april een concert, waarbij de Kottense muziekvereniging voor en de Winterswijkers na de pauze het podium in de garenhal van bedrijventerrein Morsepoort aan de Laan van Hilbelink beklimmen. De aanvang is om 20.00 uur.

Door Bart Kraan

Het is de eerste keer dat beide muziekverenigingen een gezamenlijk concert houden. "We hebben vorig jaar beide meegedaan aan Muziek op het Plein maar het is de eerste keer dat we samen wat doen", aldus KWOV-voorzitter Hank Hakstege wiens vereniging Concordia Kotten vorig jaar al wel benaderd had om samen een concert op poten te zetten. "We zouden in het najaar van 2017 iets doen met De Club uit Didam. Maar die vereniging haakte op het laatste moment af omdat die mensen de kans kregen om in het vernieuwde Musis Sacrum in Arnhem te gaan spelen. Toen hebben we Concordia gevraagd."

Het tijdstip stuitte op bij de Kottense muziekvereniging echter op bezwaren, waardoor het gezamenlijk concert toen niet doorging. "We hadden voor december een groot concert op het programma staan, drie of vier weken was voor ons te kort", aldus Concordia Kotten-voorzitter Agnes Hengeveld. Hakstege: "Maar toen hebben we tegen elkaar gezegd dat het wel leuk zou zijn om in de toekomst iets samen te gaan doen."

Vandaar dat beide muziekverenigingen weer contact met elkaar hebben gezocht met als resultaat het concert van zaterdag 14 april dat plaatsvindt op een bijzondere locatie: de garenhal van bedrijventerrein Morsepoort. Aanvankelijk hadden de concertcommissies van de KWOV en Concordia de manege van de Winterswijkse Ruiter en Pony Club aan de Steengroeveweg op het oog. "Maar het was tegen het beleid van die vereniging om in de manege concerten plaats te laten vinden", zo geeft Hakstege aan. "Toen moesten we naar een andere locatie omkijken. We wisten dat hier hallen vrij zijn. Toen hebben we Freddy en Harry Huijskes, de eigenaren van de Morsepoort, benaderd. Die stonden er gelijk voor open en hebben ons deze hal gratis ter beschikking gesteld."

De hal wordt leeg opgeleverd en moet dus nog worden ingericht met een tribune en podium. Dat gebeurt op vrijdag 13 april. "Voor de tribune heeft iemand van de KWOV een tekening gemaakt, een bedrijf bouwt het", vertelt Hakstege. Achter in de hal komen horecafaciliteiten waardoor de toeschouwers voor en na het concert en tijdens de pauze iets kunnen eten en drinken. Na afloop wordt er een barbecue gehouden. Buiten komt een toiletwagen. Beide verenigingen hebben bij het ontwerp voor de inrichting van de zaal terdege rekening gehouden met de diverse veiligheidseisen. Zo heeft de hal drie grote uitgangen. "De brandweer heeft op tekeningen onze veiligheidsmaatregelen gezien. Die zijn in orde bevonden", aldus Hakstege.
De akoestiek in de garenhal is volgens de voorzitters van beide verenigingen prima. "Ik denk zelfs dat we de hal vanwege de galm nog een beetje moeten afdempen", vertelt Hakstege. Hengeveld: "De tribune dempt het geluid wel iets en ook de toeschouwers zorgen voor demping."

De KWOV speelt voor de pauze zes nummers, waarbij zowel repertoire dat bekend is bij de vaste volgers wordt gespeeld als nieuw materiaal wordt gebracht. Bij de KWOV speelt een aantal solisten mee. Zo soleert Frank Pardijs tijdens Green Hill van componist Bert Appelmont op euphonium. "Frank doet in mei zijn D-examen op dit instrument, voor hem is het concert van 14 april zijn vuurdoop", vertelt Hakstege. Johan Meerdink speelt op klarinet een solo in Mandy is Two, een stuk dat hij zelf heeft gearrangeerd voor harmonie-orkest en soloklarinet. En in een Tribute to George Gershwin tekenen de slagwerkers Dennis Heesen en Sam Fukkink voor de solo's.

Concordia Kotten speelt na de onderbreking. Around the World in 80 Days van Otto Schwarz, a Celtic Voyage van Sven van Calster, At the Break of Gondwana van Benjamin Yeo en Mercury van Jan van der Roost. Beide muziekverenigingen spelen niet samen. "Dat gaat niet, omdat we op verschillende dagen repeteren", verklaart Hengeveld. "Wij repeteren op dinsdag, de KWOV op maandag. Gezamenlijke repetities zijn lastig te regelen."
Het concert van Concordia Kotten en de KWOV begint op zaterdag 14 april om 20.00 uur. De garenhal is om 19.00 uur. De entree bedraagt 10 euro, inclusief koffie of thee. In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar bij Obbink aan de Wooldstraat 57 en kapsalon Wiggers in Kotten. Ze zijn te bestellen via de emailadressen info@kwov.nl en concertconcordiakotten@gmail.com.

Bijeenkomst Werkcafé Winterswijk

WINTERSWIJK - Op donderdag 19 april houdt Werkcafé Winterswijk een bijeenkomst voor werkzoekenden uit Winterswijk en omgeving. De bijeenkomst begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats bij Grand Café Willinks aan de Wooldstraat 61 in Winterswijk. De toegang is gratis.

Voor werkzoekenden kan het lastig zijn de juiste baan te vinden. Bianca ten Pas, ervaren recruiter en loopbaanadviseur (en oprichter van Werkcafé Winterswijk) neemt de bezoekers van deze thema-avond mee om de juiste methode te vinden. Onderwerpen als 'waar vind ik de vacatures?', 'hoe werken uitzend- en detacheringsbureau's?' en 'hoe word ik gevonden door werkgevers?' worden besproken. Uiteraard is er ruimte om vragen die op een specifieke situatie van toepassing zijn, te stellen.

Om er zeker van te zijn dat iedereen een zitplaats heeft worden belangstellenden verzocht zich aan te melden via werkcafewinterswijk@gmail.com of www.werkcafewinterswijk.nl. De entree is gratis.

Vrijwilligerspunt en WUh: meer dan alleen bemiddelen

WINTERSWIJK - Naast het bemiddelen van vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligerswerk worden er bij het WUh ook wekelijks diverse activiteiten georganiseerd. Voor deze activiteiten hoeft men zich niet aan te melden. De activiteiten gaan altijd door.

Op maandagmiddag is er vanaf 14.00 uur een schildersclub. Gezamenlijk wordt er geschilderd. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee. Door elkaar aanwijzingen te geven leert men van elkaar. Rehaab Al Khazraji leidt op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur de fotoclub. Hij brengt aspirant-fotografen de fijne kneepjes van het fotograferen bij. De ene keer doe men dat binnen het gebouw, een andere keer trekt men er op uit en worden er in het centrum of buitenaf foto's geschoten. Aan het eind worden de resultaten dan weer besproken.
Donderdagmiddag is het vanaf 13.30 uur fietsmiddag. Ongeacht de weersgesteldheid trekt men er per fiets op uit. Eén van de deelnemers heeft dan een route van ongeveer 1,5 uur uitgestippeld. Na afloop wordt er dan nog gezellig een kopje koffie gedronken.
De handwerkclub is ook op de donderdagmiddag maar dan vanaf 14.00 uur actief. Men verzamelt zich in de hal van het WUh en gezamenlijk wordt er onder het genot van een kopje koffie gehandwerkt. De één haakt, een ander breit. Basis is dat men van elkaar leert en elkaars hobby leert kennen.
De deelnemers van zowel de fiets- als ook de handwerkclub waren van mening dat een spelletjesclub ook heel erg leuk zou kunnen zijn. Zo is er inmiddels dan ook een spelletjesclub van de grond gekomen. Ook hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Donderdagmiddag ook vanaf 14.00 uur worden er diverse gezelligheidsspelletjes gedaan. Om de kosten van de activiteiten te drukken de dekken wordt er per deelnemer twee euro deelnemersgeld per keer gevraagd. Dit is dan inclusief koffie en of de thee.
Voor mensen die door omstandigheden even niet lekker in hun vel zitten en niet de energie hebben om er in z'n eentje op uit te trekken is er de wandelgroep Move. Deze groep vertrekt elke maandagmiddag om 13.30 uur vanaf Zwembad Jaspers aan de Jaspersweg voor een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Hiervoor kan men zich aanmelden bij rbussink@winterswijk.nl.
Voor belangstellenden en voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers is er van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur het inloopspreekuur van het Vrijwilligerspunt in het WUh gebouw. Voor meer informatie kan men terecht op de site www.vpwinterswijk.nl, info@vpwinterswijk.nl of telefonisch onder 0543 – 200026.

Met Vereniging Het Museum op excursie naar Kleef

WINTERSWIJK - De Vereniging Het Museum in Winterswijk houdt op 12 mei een bustocht naar de Duitse stad Kleef. De tocht is geheel gewijd aan Johan Maurits van Nassau. Hij was familie van de Oranjes die Nederland regeerden. Hij was veldheer die onder meer meedeed aan het beleg van Grol, bouwer van het Mauritshuis in Den Haag en gouverneur in Brazilië. Weinig bekend is dat hij jarenlang stadhouder - generaal van Kleef was en veel heeft nagelaten wat aan deze periode herinnert. Op 18 april is er een lezing over Johan Maurits.

Zo zorgde hij voor ingrijpende bouwkundige en landschappelijke veranderingen. Daarvoor haalde hij Jacob van Kampen, de architect van het Amsterdamse stadhuis, nu Paleis op de Dam, naar Kleef en liet hem de Zwanenburcht verbouwen tot een barokslot.

Bij zijn paleis Haus Freudenberg en op andere plaatsen rond de stad Kleef liet Johan Maurits classicistische parken, kanalen,fonteinen en stervormige stelsels van lanen in reeds bestaande bossen aanleggen. Dit geheel staat nu bekend als de Kleefse tuinen. Ze zijn, na een periode van verval, tegen het einde van de twintigste eeuw gerestaureerd.

Johan Maurits was behalve een groot krijgsman ook een kenner van de klassieke oudheid. Van zijn belangstelling hiervoor is zijn grafmonument een goed voorbeeld. Hij had ook belangstelling voor de Romeinse schrijvers. De meeste van zijn bouwwerken zijn verloren gegaan, maar het park aan de voet van de Sterrenberg ligt er nog.

Dit geldt ook voor de beroemde Nassauer Allee, een lindelaan. Al kort na zijn aantreden bestelde Johan Maurits in Nederland 600 linden die kwamen te staan langs een kaarsrechte laan. Dat maakte indruk op de keurvorst uit Berlijn, als deze op bezoek kwam. Het zou het voorbeeld worden voor de Berlijnse 'Unter den Linden'.

Lezing
Naast de bustocht is er op 18 april een lezing over Johan Maurits van Nassau. Deze begint om 20 uur in de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink 6-10 in Winterswijk. De toegang is gratis.

Bustocht
De bustocht is op zaterdag 12 mei en begint om 9 uur bij schouwburg De Storm. De kosten bedragen 40 euro, te voldoen in de bus.

Voor de bustocht is vooraanmelding noodzakelijk. Dit kan bij Ed Grotenhuis (0543-520714) of Wim Scholtz (0543-513044).

Werkcafé Winterswijk

WINTERSWIJK - Op donderdag 19 april houdt Werkcafé Winterswijk een bijeenkomst voor werkzoekenden uit Winterswijk en omgeving. De bijeenkomst begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats bij Grand Café Willinks aan de Wooldstraat 61 in Winterswijk. De toegang is gratis.

Voor werkzoekenden kan het lastig zijn de juiste baan te vinden. Het begint al vaak met de wirwar aan plekken waar vacatures vindbaar zijn. Online is er van alles vindbaar, er zijn bureau's die banen aanbieden en er wordt vaak gezegd dat het vinden van een baan via een bekende goed werkt. Maar hoe hou je het overzicht en waar kun jij je het beste op richten?

Bianca ten Pas, ervaren recruiter en loopbaanadviseur (en oprichter van Werkcafé Winterswijk) neemt de bezoekers van deze thema-avond mee om de juiste methode te vinden. Onderwerpen als 'waar vind ik de vacatures?', 'hoe werken uitzend- en detacheringsbureau's?' en 'hoe word ik gevonden door werkgevers?' worden besproken.
Uiteraard is er ruimte om vragen die op een specifieke situatie van toepassing zijn, te stellen.

Om er zeker van te zijn dat iedereen een zitplaats heeft worden belangstellenden verzocht zich aan te melden via werkcafewinterswijk@gmail.com of www.werkcafewinterswijk.nl. De entree is gratis.

Wieskamp wint bij De Boer Is Troef

WINTERSWIJK - Bij de klaverjasavond van De Boer Is Troef werd Gerrit Wieskamp winnaar met 5.416 punten. Op plek twee eindigde Rikie Hieltjes met 5.352 punten. Op de derde plek stond Ben Nees met 5.237 punten. De poedelprijs werd binnengesleept door Annie Metselaar met 3.535 punten.

De volgende kaartavond is op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur in de Molenaar aan de Bilderdijkstraat.

Achterhoekse 'topkoeien' bijeen voor regionale fokveeshow

Het niveau van de 24ste Folveeshow Lochem was weer hoog. Foto: Floor Schut

BARCHEM – Ruim honderd 'top-koeien' uit de Achterhoek en omstreken kwamen paaszaterdag in een bedrijfshal van Loonbedrijf Hoftijzer in Zwiep (Barchem) bijeen voor de 24ste Fokveeshow Lochem voor een individuele keuring alsmede de aanwijzing van de beste bedrijfsgroep en kampioenen en reserve-kampioenen. Door in totaal 24 rundveehouders uit onder meer Ruurlo, Borculo, Barchem, Varsselder, Winterswijk, Netterden, Mariënvelde en Hengelo (G) werden de ruim honderd koeien voor de show ingebracht. De organisatie van de Fokveeshow Lochem was in handen van gezamenlijke regionale fokclubs.

Door Jan Hendriksen

Evenals in ander regio's had ook de organiserende regio Achterhoek en omstreken van de fokclubs moeite om voldoende koeien bij elkaar te krijgen om een volledige fokshow te kunnen organiseren. "Het gebied waaruit we op dit moment inzenders kunnen begroeten is echter al heel groot. Uitbreiding van dit gebied zoals dit bij andere keuringen soms wel eens gebeurd zien wij als bestuur niet als de gewenste oplossing, We denken dat dit juist de doodsteek voor de fokveeshow kan zijn", zo verklaarde voorzitter Rony Prins van de gezamenlijke fokclubs uit Laren. Wat is dan wel een goede oplossing? Rony Prins: "Dat is een goede vraag. Wij denken dat het van belang is om de keuring zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het is goed om te zien dat steeds meer inzenders IBR, BVD en Lepto vrij zijn. Het organiseren van een vrije show is voor iedereen, zowel voor inzenders als bestuur, de eerste jaren even wennen maar uiteindelijk wordt de keuring hiermee veiliger en toegankelijker voor iedereen." Plezier, gezelligheid en saamhorigheid was het credo voor de rundveehouder tijdens deze regionale show. "Zo vaak treffen we elkaar niet als praktiserende rundveehouders. Het is dan ook een 'feestje' om hier te mogen zijn. Natuurlijk wil je zo goed mogelijk scoren met je koeien. Er heerst onderling een gezonde rivaliteit. Maar dat gaat niet ten koste van alles", zo verklaarde één van de Achterhoekse inzenders.

Hoog niveau
De Fokveeshow Lochem stond zoals gebruikelijk weer op een hoog niveau. Arbiter Erik Nijenhuis uit Hellendoorn verklaarde de rangorde van de dieren. "Lange dieren met brede kruizen, veel melk, uitstraling en beste uiers, voorzien van beste benen. Uitlopend kop trio. Rubriek met goed geuierde dieren. Groep melktypische koeien met goede kruizen die qua front en balans iets tekort komen", waren de verschillende omschrijvingen van de rubrieken. Voor de rundveehouders gesneden koek maar voor buitenstaanders bijna onbegrijpelijke vaktaal. De jury werd gevormd door Arjan van Erp uit Midwolde en Rienk Jonkers uit Dwingeloo (roodbont) en door Addy Moree uit Oud-Beijerland en Joost Versluis uit Ameide (zwartbont).

Tot kampioenen en reserve kampioenen van de 24ste Fokveeshow Lochem werden uitgeroepen: Zwartbont; Vaarzen: kampioen: Möhoeve Sonni 561, L.M.A + M. Blikman-Weernink uit Ruurlo; reserve kampioen: Holbra Sancodi, Mts. G.J. + A.W. Holmer-Hesselink uit Laren (G): Midden: kampioen: Holbra Ferdi 3, Mts. G.J. + A.W. Holmer-Hesselink uit Laren (G); reserve kampioen: Huntje Holstein Detox Vera, Mts. J.H. Oudenampsen en E.H. Ruiterkamp uit Laren: Oud: kampioen: Lore 62, Melkveebedrijf Jageweg uit Winterswijk-Huppel; reserve kampioen: Möhoeve Laurona 25, L.H.A. + M. Blikman-Weernink uit Ruurlo. Roodbont: Vaarzen: kampioen: Huntje Holstein Anemoon 169, Mts. J.H. Oudenampsen en E.H. Ruiterkamp uit Laren; reserve kampioen: Palme 91, Fam. Te Selle uit Winterswijk-Ratum; Midden: kampioen: Holbra Sien 2, Mts. G.J. + A.W Holmer-Hesselink uit Laren (G); reserve kampioen: 't Laar Erie 65, VOF Ludden-Heijink uit Almen: Oud; kampioen: Chrisje 48, Fam. Te Selle uit Winterswijk-Ratum; reserve kampioen: Stoolos Doortje 148, A.J. + J.J. Heilsering-Roelofsen uit Markelo. Bedrijfsgroepen: Roodbont: 1. F.T. + M.H.J.N. Diersen-Roelofs uit Varsselder; Zwartbont: 1. L.N.A. + M. Blikman – Weernink uit Ruurlo. Algemeen kampioen: Roodbont: Chrisje 48, Fam. Te Selle uit Winterswijk-Ratum; Zwartbont: Lore 62, Melkveebedrijf Jageweg uit Winterswijk-Huppel.

Abrupt einde aan fraaie serie van FC Winterswijk

Drejton Pepa in duel met BWO-aanvaller Timo Voss. Foto: Marco ter Haar

Drejton Pepa voelt zich nu wel volwaardig basisspeler


WINTERSWIJK/HENGELO – Aan de fraaie reeks van goede resultaten van FC Winterswijk is afgelopen zondag een abrupt einde gekomen. De Achterhoekse eersteklasser ging op sportpark De Noork in Hengelo met 3-1 onderuit tegen BWO en incasseerde zodoende de eerste nederlaag in acht duels. Het laatste verlies dateerde van zondag 28 januari toen de formatie van trainer John Gielink in Nijverdal met 2-1 onderuit ging tegen De Zweef. Tot overmaat van ramp voor FC Winterswijk kreeg Job Harmsen tien minuten voor tijd rood en is zeker voor de thuiswedstrijd tegen De Zweef van aanstaande zondag geschorst.

Door Bart Kraan

FC Winterswijk leed in het zonnige Hengelo een verdiende nederlaag. De gasten zaten vrijwel geen moment echt in de wedstrijd, ook niet nadat BWO-verdediger Kevin Weghorst van arbiter Reijbroek rood kreeg nadat hij de doorgebroken Lenn Redeker onreglementair had gestuit door hem vast te houden. Sterker nog, met tien man was BWO de gevaarlijkste ploeg en kreeg het de beste mogelijkheden. Het Hengelose goudhaantje heette Bryan Nijhof. Nijhof tekende voor twee goals (1-0 in de 56ste minuut en 2-1, uit een penalty in de tachtigste minuut ) en hij kopte nog een keer op de paal. Sem Geerdink raakte namens de thuisclub de lat.
De gasten zetten daar in de vorm van een inzet op de paal van Roald Vink, een goede mogelijkheid voor Cornelis Hofman en een paar kleine kansjes maar weinig tegenover. Gielink probeerde door wissels (Maarten Sesink voor Tom Stemerdink, Mike Leuijerink voor Siebe te Winkel en Menno Stemerdink voor Drejton Pepa), spelers op andere posities te laten spelen en een wijziging van tactiek (van 4-3-3 naar 3-4-3) zijn team nog wel van impulsen te voorzien. En even leken die maatregelen effect te sorteren toen Sesink in de 74ste minuut na goed voorbereidend werk van Daniel te Winkel de gelijkmaker (1-1) achter BWO-doelman Niek Nijenhuis kopte. Maar zes minuten later vervloog de hoop op een goed resultaat toen Job Harmsen op ongelukkige wijze de doorgebroken Nijhof ten val bracht. Reijbroek gaf een penalty en toonde de Eibergse middenvelder geel. Na twee keer met zijn tweede assistent Ordelmans te hebben overlegd, gaf de arbiter Harmsen rood. De Winterswijkse bank vocht de beslissing om Harmsen eruit te sturen fanatiek aan, maar Reijbroek stond in zijn recht om de nummer elf van Winterswijk in tweede instantie alsnog naar de kleedkamer te sturen. Want, zoals eerste assistent-scheidsrechter Stegeman de begeleiding van FC Winterswijk uitlegde, mag een scheidsrechter alsnog rood geven zolang de penalty nog niet is genomen. Nijhof bleef na alle commotie koel en passeerde doelman Niels Jansen vanaf elf meter: 2-1. Op slag van tijd strooide de Hengelose invaller Steven Robles nog meer zout in de Winterswijkse wonden door er 3-1 van te maken.
Naderhand zochten spelers en begeleiding van FC Winterswijk met bedrukte gezichten de kleedkamer op, in de wetenschap dat er een aan een fraaie serie een einde is gekomen, maar ook dat de ploeg wel eens betere wedstrijden heeft gespeeld. "Het liep niet", zo gaf linksback Drejton Pepa naderhand aan. "De laatste weken zat alles mee, nu zat alles tegen. De hoge passes kwamen niet aan, het was dramatisch. We hadden die ploeg kapot moeten voetballen. Na die rode kaart (voor Weghorst, BK) hadden we het moeten laten zien. Maar na die rode kaart voetbalden we hetzelfde als daarvoor. Nee, wij gaven na die rode kaart niet allemaal vijf procent minder en zij vijf procent meer. Misschien dat dat vanaf de kant zo leek, maar die indruk had ik niet.''
Maar feit was wel dat na het wegsturen van Weghorst BWO zich onder leiding van aanvoerder Luke ter Ellen een hecht collectief toonde, met spelers die voor elkaar door het vuur gingen en elkaar hielpen. "Ze moeten het ook van de passie hebben", aldus Pepa. "Ze hebben geen goede voetballers, het gaat bij hen puur om het vechten."
Voor Pepa zelf was het ook een wat vreemde wedstrijd. Evenals in de voorgaande duels begon hij als linksback, maar verhuisde hij na het inbrengen van centrumverdediger Maarten Sesink voor rechtsachter Tom Stemerdink naar de rechtsbackpositie. Terwijl de als centrumverdediger begonnen Justin de Zwart linkervleugelverdediger werd. Uiteindelijk werd Pepa ruim een kwartier voor tijd vervangen door Menno Stemerdink, waarna FC Winterswijk met drie verdedigers ging spelen. De verdediger speelde op zijn eigen positie niet onverdienstelijk. ''Ik ben niet ontevreden. Misschien dat ik aanvallend wat meer had kunnen brengen, maar zij speelden zo dicht bij elkaar. Een kopbal van mij ging naast en ik schoot over. Op zulke momenten moet het een beetje meezitten, maar vandaag zat niets mee.''
Voor Pepa was het duel tegen BWO de achtste wedstrijd dat hij in de basis stond nadat hij dit seizoen in het tweede zondagelftal was begonnen. Wat dat betreft vertoont deze voetbaljaargang voor de vleugelverdediger wel gelijkenissen met de vorige toen hij ook in het tweede team begon en na de winterstop een aantal keren bij het eerste elftal, als rechtsback, basisspeler was. "Maar vorig seizoen speelde ik de tweede viool, stond ik erin omdat andere verdedigers geblesseerd of geschorst waren. Toen die jongens terugkwamen, moest ik plaats maken. Dat kon ik wel begrijpen, want vorig jaar stond de verdediging goed. Die speelde ook al een paar onder toenmalig trainer Wilco Geerts in dezelfde samenstelling. Dan is het lastig om ertussen te komen."
Die basisplekken die hij kreeg, smaakten naar meer en Pepa sprak in de periode dat hij in het eerste elftal speelde dan ook de hoop uit dat hij onder de huidige trainer John Gielink sneller voor een plek bij de eerste elf in aanmerking zou komen. Maar ook dit seizoen begon de vleugelverdediger in het tweede elftal. "Dat was teleurstellend", aldus Pepa. "Het enige wat je kunt doen, is vechten, vol gas geven en dan maar kijken wat je kunt bereiken. En dat is goed uitgepakt. Ik heb tijdens de eerste seizoenshelft heel veel hulp gekregen van Max de Vries, de trainer van het tweede. Ik zat een beetje met mijn zelfvertrouwen. Max heeft me heel veel geappt en toonde zich op de club heel betrokken. Hij is een heel aardige, gevoelige man die er tijdens de wedstrijd inderdaad alles aan doet om te winnen. Dat heeft het tweede ook wel nodig."
De inspanningen van Pepa in het tweede elftal werden uiteindelijk beloond door hoofdtrainer Gielink, die hem tegen De Zweef liet invallen en de verdediger een week later tegen Stevo voor het eerst in de basis zette om hem vervolgens alle duels daarna te laten starten. "Dat heb ik zelf afgedwongen. Iedereen is fit en toch speel ik", aldus Pepa, wiens voorganger als linksback Justin de Zwart tegenwoordig als centrale verdediger speelt. Hetgeen ten koste gaat van routinier Maarten Sesink die op de bank begint, maar vrijwel altijd als invaller minuten maakt. "Gielink is niet bang om mensen te wisselen. Met Maarten en Mike Leuijerink zitten er nu twee sterkhouders van de afgelopen seizoenen op de bank. Maar Gielink rekent op zijn wisselspelers en is niet bang om in te brengen.''
Dat hij linksback speelt, daar waar hij rechtsbenig is en de nodige ervaring als rechtsback heeft, vindt Pepa geen probleem. "Het was wel even wennen, maar ik heb onder Wilco Geerts tijdens bekerwedstrijden ook wel linksback gespeeld. Ik heb me wel goed aangepast en vind het prima om linksback te spelen. Als ik maar voetbal."

Skopein Wivoc Heren Recreanten opnieuw naar eindtoernooi

WINTERSWIJK - Afgelopen donderdag was de laatste ronde van de lettercompetitie voor de heren recreanten 2 van Skopein Wivoc. Deze avond bestond de poule uit vier teams en dus waren er drie wedstrijden van twee sets van dertien minuten te spelen.

De eerste wedstrijd tegen Bovo 2 werd er niet zo sterk begonnen, en keek Skopein Wivoc al snel tegen een achterstand aan van vijf punten. Hierna ging het gelijk op en wisten de Winterswijkers de achterstand iets te verkleinen. Helaas ging de set alsnog verloren met 15-18. De tweede set ging een stuk beter en werd afgesloten met een stand van 26-13.

De tweede wedstrijd tegen Bovo 1 werd direct aansluitend op de eerste wedstrijd gespeeld. Op papier de sterkste tegenstander, dus voor Skopein Wivoc vooral plezier hebben en kijken of ze mee kunnen komen. De eerste set lukt dat aardig, maar toch werd de set verloren met 14-19. Ook nu ging de tweede set beter: De opslag liep, er werd gevochten voor ieder punt en alles lukte. Deze set wisten de mannen van Skopein Wivoc dan ook te winnen met 19-13.

De laatste wedstrijd was tegen Actief IJzerlo 2, pas na een uur wachten. De lange pauze heeft Wivoc geen goed gedaan. Tijdens de eerste set weten ze bij te blijven en door aan het einde slim de tijd in de gaten te houden weten, ze een gelijkspel 17-17 te behalen. De laatste set leek niets meer te lukken en de achterstand werd groter. In de laatste minuten volgde nog een mooie serviceserie en kwam Skopein Wivoc nog iets dichter bij, maar winnen zat er niet meer in, deze set ging verloren met 13-20.

Tijdens de prijsuitreiking bleek dat Skopein Wivoc op een gedeelde tweede plek is geëindigd, samen met Actief IJzerlo. Het puntengemiddelde geeft dan doorslag. Skopein Wivoc haalde een score van 1,040 (104 voor en 100 tegen), maar dat van Actief IJzerlo bleek net iets beter te zijn met 1,048 (109 voor en 104 tegen).

Toch door
Tijdens de laatste ronde werd ook bekend gemaakt welke teams door mogen naar het eindtoernooi in Terborg. Door het afzeggen van de nummer 1 uit de A-poule mag Skopein Wivoc hier alsnog naar toe.

FC Winterswijk JO9-1 mascotte van Feyenoord

Het JO9-1-team van FC Winterswijk bij De Kuip. Foto: PR

WINTERSWIJK - Zondag fungeerden de talenten van FC Winterswijk JO9-1 als mascottes voor Feyenoord. Zij mochten aan de hand van hun grote voorbeelden het veld oplopen tijdens de Rotterdamse derby Feyenoord - Excelsior. Uiteraard hebben keeper Boraz, de verdedigers Tom, Twan, Dani, de middenvelders Rasmus, Ot, Justin, Mert en de aanvallers Jim, Levi en Sem de wedstrijd bekeken vanaf de tribune.


Historische bus toert met jong en oud langs kunst

Jan Korthout demonstreert het weefgetouw. Foto: Clemens Bielen

Educatief project van KunstOer

WINTERSWIJK/WOOLD - KunstOer heeft als hoofddoelstelling mensen kennis te laten maken met het cultureel erfgoed van Winterswijk. In het voortraject naar het driedaags evenement tijdens de Pinksterdagen is op donderdag 5 april een educatietraject gestart. Als eerste was obs Woold aan de beurt. Kinderen van groep 5 en 6 gaan samen met een opa, een oma of een buurman op stap om erfgoedlocaties te bezoeken. 'Verbinding' is het sleutelwoord voor het project van KunstOer. Verbinding tussen generaties, verbinding tussen kunst en locatie, verbinding met Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, en ten slotte een historische bus, die letterlijk voor de verbindingen zorgt. Zodra chauffeur Bennie Groot Bruinderink, vrijwilliger bij Transit Oost, het stuur ter hand neemt, worden de inzittenden gedompeld in een sfeer van veertig jaar geleden. Harry ten Brinke, projectleider bij het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek heeft de hand in deze educatieve dag.

Door onze verslaggever

'Wandelende geschiedenisboeken' noemt Harry de ouderen gekscherend. "Kennisoverdracht door jong en oud bij elkaar te brengen is mijn opdracht, en interactief bezig zijn. Toch jammer dat al die kennis verloren zou gaan? Leerzaam, maar ook leuk, en verrassend welke prachtige locaties zo vlak bij huis te vinden zijn."
'Juf' Mirelle de Ridder van groep 5 en 6: "Wat in dit project aanspreekt is de verbinding van jong en oud, leren van elkaar en met elkaar, maar ook het leren op locatie naast het leren op school. Bovendien past het project goed bij het huidige kernconcept van de school (een tien weken durend thema, red.): materie. De combinatie van kunst en architectuur, het gebruik van de materialen. Het bezoek aan de MuseumFabriek en het Raadhuis sluiten mooi aan op het thema."
Via de nieuwsbrief van de school zijn de opa's en oma's en soms buren snel gevonden. Dat dat vertrouwd voelt, blijkt wel uit de vraag: "Mag je ook naast je opa gaan zitten?"

Terug in de tijd
De historische bus dateert van 1979, de nog oudere bus had pech. Voor de kinderen is veertig jaar al heel oud en voor de ouderen is er herkenning en zorgen de bewasemde ruiten voor een extra vleugje nostalgie. Het comfort is ook wat minder dan tegenwoordig: "Mag de kachel aan?" wordt er gevraagd. Nou, die is dus al aan! "Ik ging met zo'n bus naar de disco", vertelt Kristie Legters. De beeldend kunstenares fungeert als reisleidster en gaat bij elke locatie in op de geschiedenis. Via 'Het Vardink' in Kotten gaat de rit naar de smidse in Henxel. Later wordt nog de theekoepel aan de Meekertweg bekeken vanuit de bus. Tijdens de Pinksterdagen is er wel gelegenheid om in bovengenoemde locaties een kijkje te nemen, waar dan tevens een kunstenaar exposeert, die via zijn kunst in relatie staat met de erfgoedlocatie. Een bronsgieter bij de smidse bijvoorbeeld en een keramist in de theekoepel.

Bushalte MuseumFabriek
Bij de Museum Fabriek wordt het gezelschap opgewacht door oud-textielarbeider Jan Korthout. De glorietijd van de textiel in Winterswijk met de vele weefgetouwen en foto's maken indruk. Jan Korthout kan er veel over vertellen; hij kan er nog om grinniken als hij vertelt over de kwajongensstreek om vet aan de schietspoel (of was het zijn voorganger: de 'smietspoel') te smeren. Vet dat een argeloze collega dan aan zijn lippen kreeg. Dat Jan Korthout het vak nog niet verleerd is, laat hij zien door een korte demonstratie aan een weefgetouw en een breimachine.

Eindhalte Het Raadhuis
Bij het Raadhuis krijgen de kinderen en hun begeleiders de opdracht om bijzondere ornamenten op te zoeken en daar een schets van te maken. Versieringen, steenmotieven, vormen, bijzondere ramen of kleurcombinaties. Dat heeft tot gevolg dat er nu tweetallen door het gebouw dwalen, die met andere ogen naar het gebouw kijken. Zelf onderzoeken is toch weer anders dan een informatief praatje.
Volgende week gaan de kinderen met hun begeleiding op school verder, en wordt er een kunstwerk van gemaakt, dat weer in het Gemeentehuis komt te hangen.
KunstOer hoopt tijdens de drie dagen van het Pinksterweekend weer duizend bezoekers, toeristen, maar ook Winterswijkers te mogen begroeten, want het is een unieke gelegenheid om locaties te bekijken die anders niet voor het publiek toegankelijk zijn.

HSF Logistics viert 110-jarig bestaan

Deze oplegger, die refereert aan het 110-jarig bestaan van HSF Logistics kan men ook tegenkomen. Foto: PR

WINTERSWIJK - Zaterdag 31 maart vierden de medewerkers van HSF Logistics Winterswijk het 110-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid werd theater de Storm omgebouwd tot een uitgaanscentrum. Er traden bands op, er was theater en ook was er voor de jongere bezoekers een gamezone waar op diverse speelautomaten op meerdere niveaus geracet kon worden.

Dit jaar is 110 jaar geleden dat G. J. Hannink met paard en wagen een transportbedrijf begon. Door de jaren heen heeft men zich van een allroundvervoerder tot specialist in verse en bevroren levensmiddelen ontwikkeld. Naast de vestiging in Winterswijk zijn er vestigingen in Nijmegen en Barendrecht, Neuenkirchen-Vörden (Dld), Great Blakenham (UK), Szubin (Polen), Tanger (Marokko) en partners in Esbjerg (Denemarken) en Celje (Slovenie). In totaal heeft de HSF groep 1600 medewerkers, waarvan er 440 vanuit Winterswijk werkzaam zijn. Elke vestiging heeft zo zijn eigen landenspecialiteit. Winterswijk richt zich vooral op de landen ten oosten van Nederland, met als voornaamste werkgebied Duitsland. Naast het A-B-verkeer richt HSF Logistics Winterswijk zich op groupagevervoer van verse producten en dan met name vlees. Wekelijks vervoert men met circa 275 getrokken eenheden van de vestiging Winterswijk zo'n 5.000 zendingen.

Waar veel buitenstaanders de Achterhoek als krimpgebied zien is dit voor HSF Logistics zeker niet het geval. Winterswijk is voor HSF de as waar het om draait. Middenin Oost-Nederland met goede en snelle verbindingen richting Noord-, Oost- en Zuid-Duitsland is Winterswijk de strategische plek voor de activiteiten van HSF Logistics.

Naast (groupage) vervoer richt HSF Logistics zich steeds meer op andere activiteiten binnen het geconditioneerde transport. Zo heeft men een eigen kratten- en palletpool. Ook komen er steeds meer containers uit Zuid-Amerika die bij HSF Logistics gelost, opgeslagen en daarna richting oosten vervoerd worden.
In zijn openingstoespraak richtte directeur Frank Kremer zich vooral op de personeelsleden. Vooral door hun inzet en liefde voor het logistieke vak kan een onderneming floreren. Dat HSF floreert moge vooral blijken uit de uitbreiding van vorig jaar. De koelruimte werd met circa 25000 m3 uitgebreid met als speerpunten crossdocking, een geautomatiseerd hangwerk-systeem en 'Value Added Logistics' (ompakken, wegen, barcode-labelling). Hierdoor kan men nog beter de wensen van de meer dan 1.000 opdrachtgevers vervullen. HSF Logistics Winterswijk is dan ook zeker klaar voor de toekomst.

English Fair bij kasteel Weldam

Kasteel Weldam. Foto: archief

MARKELO - De jaarlijkse English Fair bij het kasteel Weldam, gelegen tussen Goor en Diepenheim, is op zaterdag 15 september van 11.00 tot 17.00 uur. Het evenement is ten bate van de Anglican Church Twente. Het is een kleinschalige nazomerse fair met een verscheidenheid aan kramen en demonstraties in de feeërieke omgeving van het landgoed Weldam.

Naast enkele bekende deelnemers van voorgaande jaren, zijn er dit keer nieuwe attracties en demonstraties. In de Tearoom worden scones, carrotcake, chocolatecakes en nog veel meer eigengemaakte lekkernijen geserveerd. Buiten de Tearoom zijn onder andere jams en chutneys, English pies, een wijnproeverij en ice creams te vinden. Scherm- en boogschietdemonstraties staan wederom op het programma en kinderen kunnen weer terecht in de children's corner. Bij genoeg belangstelling is er een hoedenparade, waaraan bezoekers kunnen deelnemen, een Ascot-hoed is dus aan te raden. Op het grasveld voor het kasteel zullen enkele oude Engelse auto's worden opgesteld.
Muziek is een belangrijk onderdeel van deze fair: de opening wordt opgeluisterd door doedelzakspelers in origineel kostuum en later treden onder andere Morris-dansers en -muzikanten met klarinet en accordeon op. De pittoreske, in cottage-stijl gebouwde kapel is de hele dag open voor bezichtiging en ook daar klinkt toepasselijke muziek. Voor de natuurliefhebbers is er een rondleiding door de tuinen van kasteel Weldam. Een boomchirurg geeft advies, er is een pomoloog en er staat een kraam met een verscheidenheid aan planten.

De opbrengst van deze Fair wordt behalve aan St. Mary's Church zelf, ook besteed aan verschillende goede doelen, geselecteerde projecten in binnen- en buitenland die door de Anglican Church Twente worden ondersteund.
St. Mary's Church is een kapel waar iedere zondag om 10.30 uur een Engelstalige dienst wordt gehouden. Meer informatie is te verkrijgen in de 'church stall' op het Fair-terrein of te lezen op de website www.anglicanchurchtwente.com.
Kasteel Weldam ligt aan de N824 tussen Goor en Diepenheim. Er is ruime gratis parkeergelegenheid. De entreekosten bedragen zeven euro per persoon, kinderen tot 18 jaar kunnen gratis naar binnen. Met een entreekaartje dingen bezoekers mee naar prijzen uit de Raffle.
Ook dit jaar worden er weer English teas geserveerd, met diverse cakes en scones, op een terras naast St. Mary's Church. Elke zondag van 15 juli tot en met 19 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. Het is ook mogelijk St. Mary's Church bij het kasteel Weldam onder deskundige begeleiding te bezichtigen en uitleg te krijgen over de Anglican Church Twente.


Achterhoek College Tour met Wellink en Jorritsma

Annemarie Jorritsma en Nout Wellink zijn te gast in de laatste editie van Achterhoek College Tour. Foto: PR

DOETINCHEM – Ze hebben het gebracht tot de absolute top. Nout Wellink (27 augustus 1943, Bredevoort) en Annemarie Jorritsma (1 juni 1950, Hengelo) zijn de twee prominente gasten in de laatste editie van het drieluik van de Achterhoek College Tour. Op zondag 15 april in de Rabobankzaal van Amphion.

Onder leiding van Erik Hagelstein praten de twee prominenten uit de Achterhoek over de toekomst van onze regio. Wat is ons imago in de rest van Nederland, hoe houden we ons staande in het hedendaagse economische geweld, wat moet de Achterhoek doen om vitaal en leefbaar te blijven?

Wellink en Jorritsma zijn twee van de twintig geboren en/of getogen Achterhoekers in het boek Parels van de Achterhoek. Dat werd in december vorig jaar gepresenteerd in dezelfde zaal in Amphion. Ze hebben respectievelijk naam gemaakt als President van de Nederlandsche Bank en bestuurder van de Bank of China (Wellink) en minister in twee kabinetten, burgemeester en fractieleider van de VVD in de Senaat (Jorritsma).

Beiden hebben ze een warme band met hun geboortestreek, als zoon van het hoofd van een katholieke school in Bredevoort en dochter van een molenaar uit Hengelo. Bovendien zijn ze jaren geleden vertrokken uit de Achterhoek en hebben ze genoeg afstand genomen om objectief te oordelen over de kansen, krachten en zwaktes van de regio.

De Achterhoek College op 15 april begint om 14 uur en duurt anderhalf uur. De muzikale omlijsting is in handen van twee jonge, regionale musici. Gitarist Wies Knipping en zangeres Emma Lukassen maken de verbinding tussen de succesvolle, gearriveerde Achterhoekers en aanstormend talent.

De derde en laatste editie van de Achterhoek College Tour is zondag 15 april vanaf 14 uur.
Kaarten à 7,50 euro inclusief consumptie zijn te bestellen via www.amphion.nl.

Little Steve & the Big Beat bij Grolse Jazz

Little Steve & The Big Beat, zondag in De Lange Gang in Groenlo. Foto: PR

GROENLO - Little Steve & the Big Beat. Ze speelden al vaker in Groenlo en komen er graag. Altijd verrassend goed en nooit een kopie van een vorig optreden. Zondag 15 april vanaf 16.00 uur bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo.

Vurig gitaarspel, sterke vocalen, swingende saxofoons (tenor en bariton) en een strakke ritme sectie. Dat is Little Steve & the Big Beat. Binnen de 5 jaar dat ze bestaan hebben ze een behoorlijke naam opgebouwd in binnen en buitenland met optredens op b.v. Blues Peer (BE), Seven Nights To Blues (FR), Breda Jazz Festival (NL), Nuit Du Blues (FR) en North Sea Jazz Club (NL), bovendien ze zijn genomineerd voor diverse awards. Little Steve & the Big Beat is gebaseerd rondom het gitaarspel en de zang van Steven van der Nat. Debuut album 'Another Man' stond in Engeland in de top 3 van meest gedraaide albums (Independent Blues Broadcasters Association, Jan 2017).
De band bestaat naast Little Steve uit; Martijn 'Tinez' van Toor op sax (Tinez Roots Club) en Evert Hoedt (the Electrophonics) op tenor en bariton sax, Bird Stevens (the Big Four Quintet, Different Tacos) op bas gitaar en Jody van Ooijen (Qeaux Qeaux Joans, Rootbag) op drums.

Programma festival Over De Top compleet

LICHTENVOORDE - Festivalgangers en muziekliefhebbers uit de Achterhoek kunnen zich alvast verheugen op het pinksterweekend. Met de toevoeging van onder andere Amartey & The Band Recraft, Komodo en Nieuwegrond is het programma van het Over De Top Festival compleet. De line-up van het festival op het Swite Terrein in Lichtenvoorde is dit jaar met veertig muziekacts groter en diverser dan ooit. In 2017 trok het festival een kleine vierduizend bezoekers in twee dagen. De organisatie hoopt in 2018 opnieuw een recordaantal bezoekers te verwelkomen.

Andere acts die de laatste weken aan het programma zijn toegevoegd zijn Wakki, Chaos Club, Los Paja Brava, Cloud Cukkoo en De Skaggerz. Met veertig acts verspreid over vijf podia is de organisatie erin geslaagd om het publiek een zeer afwisselend muziekprogramma voor te schotelen. "We hebben een mix van nationaal bekende artiesten en lokale helden in huis gehaald. Traudes is onlangs 3FM Serious Talent geworden en Amartey heeft meer dan een miljoen streams op Spotify. Maar ook Nieuwegrond uit Winterswijk en de Achterhoekse dj's van Magistraal timmeren hard aan de weg", aldus organisator Nienke Penterman. Over De Top is meer dan alleen muziek. Het festival zit namelijk bomvol absurde theateracts, knettergek kindervermaak en andere wonderlijke zaken voor jong en oud. Uiteraard is er ook lekker eten te verkrijgen bij de foodtrucks en kan men bij de cocktailbar een zomerse cocktail proeven. Het Over De Top Festival vindt op zaterdag 19 en zondag 20 mei (pinksterweekend) plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Kinderen onder de 14 jaar gratis toegang.

Willem Hollink krijgt bij afscheid van Pronova eigen plein

Willem Hollink te midden van Roos Willemsen en Raymond Pennings (rechts) en Jay Wossink. Foto: Bart Kraan

Erevrijwilliger houdt het na achttien jaar voor gezien

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Hij is bij de leerlingen van Pronova een graag geziene figuur, Willem Hollink. Terwijl de docenten Marion te Stroet en Nanny Reilink van de Groen-afdeling van de in Winterswijk gevestigde praktijkschool hem er graag bij hebben, omdat hij als vrijwilliger een waardevolle assistent is. Toch houdt Hollink het, na een 'dienstverband' van achttien jaar, voor gezien en heeft hij vorige week afscheid genomen waarbij het naast de hoofdingang gelegen plein naar hem werd vernoemd en nu het Willems-plein heet.

Het besluit om Pronova vaarwel te zeggen, is hem enerzijds ingegeven door zijn gezondheid, anderzijds door het gedrag van de leerlingen. ''Mijn gezondheid gaat achteruit, het lopen gaat niet meer zo best'', aldus Hollink. "En ik hik een beetje tegen de mentaliteit van de kinderen aan, ze zijn een stuk brutaler dan voorheen."
Omdat Hollink veel heeft betekend voor Pronova en populair is onder de leerlingen van de Groen-afdeling, wilden docenten en kinderen zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En dus ontbeet hij vorige week woensdagmorgen in gezelschap van zijn kinderen en kleinkinderen met de leerlingen in de kantine van Pronova en kreeg hij een eigen boom. Voor aanvang van de ochtendpauze werd Hollink door Pronova-directeur Roos Willemsen, Te Stroet en Reilink meegenomen naar het plein naast de hoofdingang. Daar sprak Willemsen hem toe, waarbij ze gebruik maakte van een boekje dat was gemaakt door leerlingen Raymond Pennings en Jay Wossink. Dat boekje, dat ook een aantal foto's van Hollink tijdens zijn werk bevatte, schetsten een mooi beeld van de scheidende vrijwilliger. Zo gaf hij de leerlingen altijd mee dat ze hard moesten werken, maar dat ze altijd wel af en toe 'vijf van de baas' moesten nemen, oftewel even konden pauzeren als de baas niet oplette. "Ik heb het meegemaakt dat de jongens na tien minuten werken al bij me kwamen en vroegen of ze vijf van de baas konden nemen", glimlachte Hollink toen hij in de docentenkamer aan de koffie en tompouce zat. "Maar dan zei dat ze nog maar even door moesten werken."
Vervolgens moest Hollink het bordje aan een van de muren van de school onthullen en werd duidelijk dat het plein vanaf dat moment zijn naam droeg en hij nu als erevrijwilliger van Pronova door het leven gaat. Ook dat bord hadden Raymond en Jay geregeld. "Die jongens hebben alles gedaan", aldus Willemsen. "Ze zijn bij me gekomen en hebben me gevraagd of ze dit mochten doen. Toen hebben ze dat boekje gemaakt en het bord geregeld. Hartstikke leuk."

Hollink ging als vrijwilliger voor Pronova aan de slag op het moment dat de school aan de Wielewaalstraat in Winterswijk werd geopend. Hij was toen net met de VUT gegaan en was gescheiden, waardoor hij zijn huis aan de Spechtstraat diende te verlaten en naar een flat aan de Spreeuwstraat verhuisde. "Toen ben ik hier als vrijwilliger gaan werken omdat ik niet achter de geraniums wilde gaan zitten. En het is lekker dichtbij. Als om kwart voor negen 's ochtends de claxon ging en ik dan uit bed kwam, was ik toch nog als eerste in de klas."
Hoewel hij tijdens zijn werkzame leven als beroepschauffeur en monteur zijn geld verdiende, is Hollink bij Pronova altijd actief geweest op de Groen-afdeling. "Ik hield me met de jongens bezig met herbestrating, de planten water geven, het herstel van straten, hemelwaterleidingen leggen", aldus Hollink die ook nog hielp met de bouw van de kassen en het aanpassen van de fietsenstallingen. Hoewel hij het werken met jongeren niet gewoon was, paste Hollink zich goed aan en kon hij goed met de leerlingen van Pronova opschieten. "Maar de mentaliteit van de kinderen is nu harder, zowel tegenover medeleerlingen als volwassenen. Maar ik heb het altijd wel leuk gevonden, anders was ik eerder gestopt", aldus Hollink die er ook nooit verstek liet gaan.

"Ik was wel vrijwilliger. En bij sommige verenigingen, scholen en instanties betekent dat dat je er altijd moest zijn op de afgesproken tijdstippen. De afspraak was dat als ik geen zin had, ik niet hoefde te komen. Maar ik was er altijd."

Nu Hollink is gestopt, heeft hij meer dan voldoende tijd om wat anders te gaan doen. Maar wat precies, weet hij nog niet. "Ik was er elke dag van negen tot drie uur, dus ik werkte dertig uur per week. Wat ik met die tijd ga doen, moet ik nog even bekijken", aldus de erevrijwilliger die nog wel wat blijft doen voor Pronova. "Ze hebben me al gevraagd om in de zomer de planten in de kassen water te geven. Dat deed ik het weekeinde ook al. En als ik zin, kom ik hier eten. Dat deed ik al, dan eet ik hetzelfde als de leelingen."

Met het vertrek van Hollink verliest Pronova iemand die populair is bij de leerlingen. "De kinderen lopen met hem weg", aldus docente Kim Oesterholt. "Toen op Facebook werd gemeld dat hij afscheid zou gaan nemen, kwamen er heel veel reacties van oud-leerlingen. Iedereen kent hem ook. Hij maakt graag grapjes, maar is ook wel streng. De docenten Groen hadden hem er heel graag bij, voor hen was zijn aanwezigheid hartstikke gemakkelijk."

Belegde broodjes en eieren bij 25ste SCA-toertocht

Een deel van het bestuur van SCA, voor Reini Stemerdink, achter van links af Ed Weijenborg, Jan Lensink en Bert Bollen. Foto: Bart Kraan

Bestuur SCA viert jubileum op bescheiden wijze

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Een bescheiden begin, want de eerste editie van de jaarlijkse toertocht voor oude tractoren stond 25 jaar geleden niet eens officieel op de kalender. "Er was geen opgave, iedereen kwam op de bonnefooi, we zouden wel zien en afwachten wie er kwam", aldus bestuurslid Bert Bollen van de Stichting Contactgroep Achterhoek (SCA).

Maar er kwamen toch nog zo'n 45 eigenaren van oude tractoren opdagen voor de tocht waarvoor Erik Grievink destijds het initiatief nam. "Er waren toen twee grote verenigingen die toertochten hielden", vertelt SCA-voorzitter Jan Lensink. "Verder was er veel wildgroei, iedereen organiseerde zelf maar een tocht. Erik wilde iets officieels. Het jaar daarop hebben we de SCA (dat ook jaarlijkse het Oldtimerfestival in Meddo houdt, BK) opgericht."
Intussen, een kwart eeuw later, wordt de jaarlijkse toertocht van de SCA heel wat strakker georganiseerd. "De deelnemers moeten zich nu wel opgeven", vertelt Bollen. "We willen graag weten hoeveel tractoren meerijden, zodat we weten welke route we moeten rijden. We hebben wel eens tochten met honderd deelnemers. Meer kunnen we er niet hebben in verband met de startlocatie. Normaal gesproken komen er tussen de zestig en tachtig mensen op onze tocht af. Op dat aantal passen we de route aan."

De 25ste editie van de jaarlijkse SCA-toertocht staat voor zondag 22 april op het programma en begint die dag om 10.30 uur bij de familie Te Kronnie aan de Dollemansweg 2 in het Rommelgebergte. "De start van de eerste rit was in het Rommelgebergte", vertelt Bollen. "Omdat we nu een jubileum vieren, leek het ons wel leuk om deze rit ook in het Rommelgebergte te beginnen."
De ochtendrit van twintig kilometer voert de deelnemers vanaf de Dollemansweg door het buitengebied van Corle en Bredevoort en de Haart naar feestgebouw Juliana in het Woold. In een grote expotent achter het gebouw vindt de tweede dag van de Beurs voor Iedereen plaats waarvan de bezoekers vanaf 12.30 uur de tractoren kunnen bekijken. "De mensen kunnen komen kijken en met ons in gesprek gaan. We zijn graag bereid om al hun vragen te beantwoorden", vertelt Lensink. De deelnemers aan de toertocht blijven tussen de anderhalf en twee uur bij gebouw Juliana staan. "Normaal duren onze pauzes een uur", zo geeft Bollen aan. "Maar omdat nu sprake is van een speciale gelegenheid blijven we wat langer staan."
Na de pauze keren de deelnemers terug naar het startpunt aan de Dollemansweg, waarbij ze via het industrieterrein, de Rondweg Zuid, Europalaan en de Mentinkweg naar het Rommelgebergte rijden. "Daarna gaan de meesten vrijwel meteen naar huis", aldus Bollen. "Want veel deelnemers komen met kleine tractoren en moeten dan nog een behoorlijke reis maken voordat ze thuis zijn."

Aan de toertocht op zondag 22 april doen hoofdzakelijk tractoren uit de periode 1960-1990 mee, waarbij de wat oudere deelnemers veelal met wat oudere tractoren komen en de jongeren met tractoren uit de jaren tachtig. "Deelnemers van dertig jaar geven de voorkeur aan tractoren uit de jaren tachtig omdat ze daarmee opgegroeid zijn", vertelt Bollen. "Terwijl mensen van 55 of zestig jaar liever tractoren uit de jaren zestig rijden. Mijn zoons rijden tractoren uit de jaren tachtig. Ze vinden sleutelen aan tractoren uit de zestiger jaren wel gemakkelijk, maar ze hebben er verder niets mee. Een kwestie van generatieverschil."

Dat de SCA op zondag 22 april de 25ste toertocht houdt, is voor het bestuur van de stichting geen aanleiding voor grootschalige festiviteiten. Bollen: "Normaal krijgen de deelnemers bij aankomst koffie en krentenwegge, nu hebben we voor hen ook belegde broodjes en een gekookt ei."
Eigenaren van oude tractoren kunnen zich nog voor de toertocht aanmelden. Voor opgave: Bert Bollen (tel.: 06-22470067, na 18.00 uur).

Mevo blaast buitentoernooi nieuw leven in

Gerard Collin en Lynet Tiggeloven van Mevo uit Meddo. Foto: Stefan Buning

MEDDO - Volleybalvereniging Mevo uit Meddo organiseert dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer een buitentoernooi. Op zondag 10 juni kunnen vrienden, familie, bedrijven, buren of andere teams weer deelnemen aan het volleybaltoernooi in de buitenlucht op de velden van sportclub Meddo.

Jarenlang was het buitentoernooi van Mevo in Meddo een begrip. Vanuit de hele regio en ook Duitsland kwamen vanaf de begin jaren 90 van de vorige eeuw uiteenlopende teams naar sportvelden van de plaatselijke voetbalvereniging om in de buitenlucht tegen elkaar te volleyballen. Na tien jaar onderbreking organiseert de volleybalvereniging dit jaar weer het buitentoernooi. Lynet Tiggeloven en Gerard Collin maken samen met drie andere Mevo-leden deel uit van de organiserende activiteiten- en toernooicommissie, de ATC. "We willen gewoon weer een gezellig toernooi spelen in de buitenlucht, want gezelligheid is belangrijker dan winnen", legt Lynet uit. "Daarom zorgen we ook voor sfeerverhogende hapjes en drankjes op de velden.”

In 2008 werd het buitentoernooi voor het laatst georganiseerd. Maar vanwege slechte weersomstandigheden kon die niet doorgaan en moesten de wedstrijden op het laatste moment tot grote spijt van de organisatie worden afgelast. De ATC besloot dit jaar om het buitentoernooi weer nieuw leven in te blazen omdat ze merken dat daar veel animo voor was. "Onze binnentoernooien, die we elk voor- en najaar organiseren, raakten steeds sneller volgeschreven. Toen we de teams vroegen wat ze ervan zouden vinden wanneer we weer een toernooi in de buitenlucht zouden organiseren, waren de meesten heel enthousiast”, vertelt Lynet. "We hebben al meerdere toezeggingen van teams die willen komen. Een team heeft zich ook al daadwerkelijk aangemeld.” Ook sportclub Meddo reageerde enthousiast op het voorstel van Mevo en stelde direct weer een voetbalveld beschikbaar. "Noem dat de gunfactor. Zij vinden het mooi dat we dit organiseren”, vertelt Lynet. Op het echte voetbalgras worden op 10 juni afhankelijk van het aantal aanmeldIingen een stuk of acht velden opgebouwd, zodat er een goede balans is tussen rusten en sporten.

Gerard Collin en Lynet Tiggeloven van Mevo uit Meddo. Foto: Stefan Buning

De organisatie moet het dit jaar voor het eerste stellen zonder de hulp van Mevo-lid André Menting die eind vorig jaar onverwacht overleed. "André verzorgde altijd het kalken van de lijnen. Dat vond hij maar wat mooi om te doen. De velden waren nog maar amper uitgetekend of hij was al met de kalkwagen in de weer”, haalt Gerard met een brede lach herinneringen op.
Allerlei teams kunnen aan het toernooi deelnemen, legt Gerard uit. "Familie, buren, collega’s, vrienden, andere sporters, ervaren volleyballers, minder-ervaren volleyballers, iedereen kan zich inschrijven. We hopen ook dat er net als veel voorgaande edities weer teams uit Duitsland meedoen. De teams worden naargelang hun niveau en ervaring in de A-, B- of C-klasse ingedeeld. In de C-klasse spelen de teams met de minste ervaring, in A-klasse de ervaren volleyballers. Op deze manier krijgen je teams tegenover elkaar die aan elkaar gewaagd zijn.” "Elk team moet over minimaal drie dames beschikken”, vult Lynet Gerard aan. "Alleen vrouwen mag, maar alleen mannen in een team mag niet. De winnaar van elke klasse krijgt een taart.”
Teams kunnen zich tot en met 28 mei opgeven voor het toernooi op zondag 10 juni door een e-mail te sturen naar atc@mevomeddo.nl. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden bellen of appen naar 06-83335159. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur.

Nieuwe voorzitter Marathon Nationaal Landschap

Eddie Grotenhuis draagt het stokje over aan Anita Boschman. Foto: PR stichting Marathon NLW

Start en finishlocatie nu bij AV Archeus

WINTERSWIJK – De organisatie van de Marathon Nationaal Landschap Winterswijk heeft na zes jaar afscheid genomen van voorzitter Eddie Grotenhuis. Anita Boschman, voorzitter van atletiekvereniging Archeus, neemt het stokje van hem over.

De Marathon Nationaal Landschap wordt sinds 2012 georganiseerd door de stichting Marathon Winterswijk, onder leiding van Eddie Grotenhuis die zich vanaf het begin als voorzitter zeer actief heeft ingezet. Ook de vorig jaar gesloten sportspeciaalzaak Runvision, waarvan hij mede-eigenaar was, steunde jaarlijks de marathon. Het overdragen van het voorzitterschap betekent niet, dat hij zich meteen helemaal terugtrekt. "Ik blijf in deze overgangsfase nog een beetje betrokken als adviseur."
Atletiekvereniging Archeus is al vanaf de oprichting een van de partners in de organisatie van de marathon. Anita Boschman is blij met de mooie erfenis. "De draaiboeken zijn op orde. Als Archeus nemen we nu het voorzitterschap voor onze rekening, maar de organisatie blijft voor het grootste deel ongewijzigd, dus de expertise blijft. Dit mooie sportevenement moeten we behouden voor Winterswijk."
Inmiddels heeft de Werkgroep Route voor de marathon op 16 september een prachtig nieuw marathonparcours door het buitengebied uitgestippeld met start en finish op de thuisbasis van Archeus, sportcomplex De Hunenbulten aan de Vredenseweg. "We gaan er een groot sportfeest van maken," aldus Anita Boschman, die samen met penningmeester Rob Toebes en secretaris Wendy Wiggers het nieuwe dagelijks bestuur vormt van de stichting Marathon Winterswijk. Onder hun leiding worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door tientallen actieve vrijwilligers. De inschrijving voor de marathon op zondag 16 september is in volle gang. Inschrijven als solo-loper, duo of trio kan via www.marathonwinterswijk.nl. Deelname kost bij voorinschrijving is 25 euro per persoon.

Kingspan sponsort internationaal G-voetbaltoernooi FC Winterswijk

Chantal Heuvelman en Henry Wiggers overhandigen de cheque aan Cornelis Corbet (midden). Foto: PR

WINTERSWIJK - Kingspan Insulation, producent van hoogwaardige isolatiematerialen en oplossingen voor gebouwen, sponsort het internationale voetbaltoernooi voor G-teams dat FC Winterswijk van 1 tot en met 3 juni houdt. Het G-team van deze vereniging bestaat dit jaar twintig jaar en organiseert het toernooi om dit te vieren. Op initiatief van Henry Wiggers van Kingspan Insulation is er besloten een cheque ter waarde van 2.000 euro te overhandigen aan de spits van FC Winterswijk G1, Cornelis Corbet, ten behoeve van het toernooi.

Lauri te midden van de andere prijswinnaars op het podium. Foto: PR

Skopein Wivoc Dames 1 komt niet voorbij Longa'59

WINTERSWIJK - Donderdag 29 maart had Skopein Wivoc Dames 1 wedstrijd tegen Longa'59 Dames 1 in Lichtenvoorde. Longa'59 en Skopein Wivoc stonden onder elkaar met hetzelfde aantal punten. Longa won met 3-1.

De eerste set ging gelijk op tot aan 20-20. De dames van Longa'59 trokken aan het langste eind en wonnen de eerste set met 25-21.
De tweede set begonnen ze met de zelfde opstelling als de eerste set. Maar helaas verloren ze deze set ook, met 25-17.
In de derde set begon Skopein Wivoc met een andere opstelling. Trainer/coach Wilhelm de Ruiter besloot te beginnen met een andere spelverdeler. Deze set begonnen de dames goed, ze liepen steeds iets verder uit. De dames van Skopein Wivoc wonnen deze set dan ook met 21-25.
De Skopein Wivoc Dames gingen de vierde set het veld in met als doel om er een vijfde set uit te halen. Dit lukte helaas niet, want de vierde set verloren de dames van Skopein Wivoc met 25-13. Eindstand 3-1 overwinning voor Longa'59.

Teleurgesteld reden de dames van Skopein Wivoc weer terug naar Winterswijk. Over een paar weken speelt Skopein Wivoc Dames 1 nogmaals tegen de Lichtenvoordse dames. Dan hoopt Skopein Wivoc te laten zien wat ze werkelijk in huis heeft.

Lauri Maris Nederlands schaakkampioen

WINTERSWIJK - Lauri Maris is tijdens het Paasweekeinde in Waalwijk Nederlands Kampioen jeugdschaken bij de meisjes tot 10 jaar geworden. In de laatste van negen rondes had ze aan een professionele remise in vier zetten voldoende om haar laatst overgebleven concurrente op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Lauri won zes keer en speelde drie keer remise, waarmee ze haar totaal op 7,5 bracht.

Vorig jaar veroverde de jonge speelster van de Winterswijkse schaakclub WSG de titel bij de F-jeugd, dus in zekere zin kan gesproken worden van titelprolongatie. Door het behalen van de titel mag Lauri in augustus meedoen aan het Europees Kampioenschap in Riga, de hoofdstad van Letland.

Clubgenoot Thiemen Dekker, die in de onderlinge competitie bij de volwassenen van WSG nog op 100% staat, deed het ook erg goed, want tot de laatste partij was hij in de race voor de podiumplekken in het algemene kampioenschap. In de slotronde speelde hij tegen de op papier sterkste deelnemer en dat liep helaas niet goed af. Uiteindelijk behaalde Thiemen 6 uit 9 en dat was goed voor een gedeelde vijfde plaats, waarmee hij beter scoorde dan vooraf op basis van zijn speelsterkte verwacht mocht worden.

Johanna Reiss opent expositie in Museumfabriek

Johanna Reiss bij een voordracht op een school in Duitsland. Foto: PR

WINTERSWIJK - Johanna Reiss (Annie de Leeuw), de schrijfster van het boek 'De schuilplaats' is 25 april in haar geboorteplaats Winterswijk om daar de expositie 'Johanna Reiss, een leven om over te vertellen' te openen in de Museumfabriek. Deze expositie is een co-productie van de Vereniging Het Museum en de Kolle Kaal Förderverein E.v. en Johanna Reiss zelf. Om 16.00 uur zal zij de expositie openen, in aanwezigheid van een groot aantal genodigden.

Reiss geniet in een groot aantal landen grote bekendheid. Haar boek De Schuilplaats is in zeker dertien talen vertaald en is al veertig jaar een grote hit in Duitsland. In het boek, waarvan in april een nieuwe uitgave in het Nederlands verschijnt, vertelt zij over de tijd dat zij en haar zus Sini ondergedoken hebben gezeten in Usselo gedurende de Tweede Wereldoorlog. Vooral dankzij de familie Oosterveld in Usselo hebben de twee meisjes de rampzalig tijd overleefd. Een ingenieus verbouwde kast diende lange tijd als schuilplaats; een replica daarvan is in de Museumfabriek te zien. Op aangrijpende wijze wordt verteld wat deze twee Joodse meisjes hebben doorgemaakt. Het laat zien waartoe intolerantie en vooroordelen en discriminatie kunnen leiden.

500 boeken
Al het beeldmateriaal dat wordt getoond is van teksten, zowel in het Duits als het Nederlands, voorzien door de schrijfster zelf. Zij woont al lang in de Verenigde Staten, midden in Manhattan. Veelvuldig heeft zij in het nabije verleden Europa , en dan vooral Duitsland bezocht, om lezingen te geven over haar ervaringen. Vooral de jeugd hing daarbij aan haar lippen. Inmiddels hebben zich al honderden scholieren uit zowel Duitsland als Nederland aangemeld voor een bezoek aan de expositie. De gemeente Winterswijk heeft vijfhonderd exemplaren van de nieuwe uitgave van De Schuilplaats besteld. Deze zullen in mei aan de leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs worden uitgereikt.

Tante Riek
In de Museumfabriek is nu in het kader van het 'Jaar van verzet' gelijktijdig een bescheiden expositie te zien die iets vertelt over het verzet in Winterswijk tegen de bezetter. De nadruk ligt daarbij op Heleen Kuipers-Rietberg, beter bekend als Tante Riek, en Gradus Kobus. Hier zijn unieke stukken te zien waaronder de eremedaille die de verzetsvrouw postuum kreeg. Ook zijn er beelden van de onthulling van het standbeeld in het centrum van Winterswijk door koningin Wilhelmina. Zij was een groot bewonderaar van Tante Riek. Op haar bureau stond altijd een portret van de Winterswijkse heldin die een grote rol speelde in de oprichting van de Landelijk Verzetsorganisatie voor hulp aan onderduikers. Via deze organisatie, kortweg LO genoemd, kon ook een onderduikadres voor Annie de Leeuw en haar zus Sini worden gevonden. Deze expositie is nog tot eind 2018 te bezoeken.
De Museumfabriek (Laan van Hilbelink 6-10) is iedere maandag, dinsdag en donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Rit met Amerikaanse politieauto door Woold

Jos Kolsté met de Amerikaanse politieauto waarmee men ritjes door het Woold kan maken, vanaf de Beurs voor Iedereen. Foto: Bart Kraan

WINTERSWIJK – Kinderen en volwassenen die dat willen, kunnen zondag 22 april, de tweede dag van de Beurs voor Iedereen, een rit met een originele Amerikaanse politieauto maken. Want Jos Kolsté van Kolsté Cleaning en Coatings, een van de standhouders tijdens het tweedaagse evenement, heeft Nicky Klunder, eigenaar van een dergelijke wagen, uitgenodigd om naar gebouw Juliana in het Woold te komen en vanaf die plek met mensen te gaan rijden. Een ritje maken kan op zondag 22 april tussen 10.00 en 17.00 uur.

Door Bart Kraan

De komst van Klunder naar de Beurs voor Iedereen, die zaterdag 21 april begint, is het gevolg van de wens van de organisatoren Fred Koskamp en Franz te Loo dat iedere standhouder iets speciaals doet. "Zij verwachten dat iedere standhouder met iets leuks, iets extra's komt", aldus Kolsté. "Wij dachten aan deze auto, die we al een keer een speciale behandeling hebben gegeven."
Belangstellenden kunnen zich zondag 22 april bij de stand van Kolsté Cleaning en Coatings in de expotent achter gebouw Juliana gratis voor een rit opgeven. De ritten zijn tussen de vijftien en twintig minuten, wat betekent dat Klunder drie keer per uur op pad gaat. "We willen niet dat die ritten te lang duren, want we willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven mee te gaan", zo geeft Kolsté aan. Elke rit kunnen er vier of vijf kinderen en volwassenen mee. "Het aantal passagiers hangt af van de grootte en leeftijd."

Tijdens de ritten zet Klunder af en toe sirenes en zwaailichten aan. "Hij heeft een volledig functionerende auto, alles functioneert. Als hij alles aanzet, lijkt die auto net een rijdende kerstboom", zo glimlacht Kolsté. "Hij heeft een vergunning voor die sirenes en zwaailichten, anders wordt hij continu aangehouden."

Tijdens de ritten en de pauzes vertelt Klunder iets over Dutch American Police Department (DAPD), een stichting die zich inzet voor kinderen met een chronische ziekte en/of verstandelijke beperking door hen in Amerikaanse politieauto's of andere voertuigen voor ritten mee te nemen. Dit om hun hartenwens te vervullen en hen een aantal prettige uren te bezorgen. "Dat spreekt me enorm aan, aan die stichting mag wel aandacht worden besteed", aldus Kolsté, die van nabij heeft meegemaakt wat het doet met kinderen als ze een rit mogen maken in een bijzonder voertuig. "Ik kom regelmatig op het circuit in Zandvoort waar kennissen van me meedoen aan races. Daar komen ook regelmatig zieke kinderen die dan een rit mogen meerijden in een racewagen. Die vinden dat geweldig."
De wagen van Klunder ziet er zondag 22 april weer als nieuw uit. Het voertuig heeft namelijk vorige week bij Kolsté Cleaning en Coatings een keramische coating gekregen. "Dan is de lak voor een periode van vijf tot zeven jaar weer beschermd", aldus Kolsté die Klunder ook heeft uitgenodigd voor zondag 16 september, de tweede dag van het 25ste Oldtimerfestival aan de Illegoorweg in Meddo. "Dan maakt Klunder ook een aantal ritten, dan worden het uiteraard rondjes Meddo."

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 19 april is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden.

Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 19 april, 17 mei, 21 juni, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Nut nodigt vrijwilligers uit op slotavond

WINTERSWIJK - De slotavond van het programma 2017-2018 van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Winterswijk, is weer een bijzondere.

Voor de tweede maal komt het duo Ankie van der Meer en Nanne Kalma naar Winterswijk. Hun vorige voorstelling 'Pieter Poot in de nieuwe wereld' in theater Astoria was een groot succes. Nu komen ze met hun nieuwe voorstelling 'Vuur op de Zuidpunt' voor het Nut optreden. Het is een aangekleed liedjesprogramma met als thema's: eenzaamheid, hoop, vreugde, liefde, weemoed en humor.

Evenals vorig seizoen heeft het Nut, naast haar leden, weer vrijwilligers uitgenodigd van diverse organisaties, als waardering voor het werk dat zij verrichten. Vooraf en in de pauze wordt de bezoekers koffie/thee, een consumptie en enkele hapjes aangeboden.

De voorstelling is op donderdag 12 april om 20.00 uur in de theaterzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom tegen betaling van tien euro per persoon. Graag vooraf opgave bij de secretaris van het Nut, Lineke Voltman, e-mail: nutwinterswijk@gmail.com of tel. 0543-515238.

FC Trias vierde bij eerste Shirayuri Cup in Groenlo

Winnaar FC Eibergen. Foto: Rene van den Mosselaar, Streekgids.nl

GROENLO - Op een zonovergoten sportpark Den Elshof vond op zaterdag 31 maart de eerste editie van de Shirayuri Cup op Nederlandse bodem plaats voor spelers onder 13 jaar. Anders dan bij de meeste jeugdtoernooien, wordt de Shirayuri Cup volledig georganiseerd voor en door de spelers. Dit komt erop neer dat spelers naast voetballen ook verantwoordelijk zijn voor het wisselbeleid, het fluiten van wedstrijden, het organiseren van de lunch en het bijwerken van de uitslagen. Een bijzondere ervaring voor spelers en trainers dus, ook vanwege de deelname van een Japanse ploeg: Shirayuri Seagulls.

Het was ook de ploeg uit Japan die samen met de SV Grol-spelers de openingsceremonie verzorgde. Hierin werd de missie van deze toernooivorm nog eens duidelijk uitgelegd in het Engels en Nederlands: de omgang met elkaar verbeteren door middel van voetbal en goed gedrag, kinderen ontwikkelen die uit zichzelf denken en kunnen handelen, genieten en voetballen met vrienden.

Om 09.15 uur werd er afgetrapt voor de eerste poulewedstrijden. Poule A bestond uit Shirayuri Seagulls, FC Trias en Bon Boys, terwijl poule B gevuld werd door SV Grol, Longa '30 en FC Eibergen. Na drie poulewedstrijden was tegen twaalf uur duidelijk dat na de lunchpauze de finale gespeeld zou worden tussen FC Eibergen en Bon Boys. SV Grol en FC Trias zouden gaan vechten om plek 3 en de laatste plekken moesten worden verdeeld tussen Longa '30 en de Shirayuri Seagulls.

De ochtend werd afgesloten met een goed verzorgde lunch voor alle deelnemende teams. Gevolgd door een demonstratie van de jongens uit Japan waarin zij lieten zien hoe Ohyama-koma, een populair tol spel onder de Japanse jeugd, wordt gespeeld. Om 13.00 uur klonk het startsignaal voor de eerste finales, voor de plekken 3 tot en met 6. Zeges van SV Grol en Longa '30 betekenden dat SV Grol derde zou worden, gevolgd door FC Trias (4e), Longa '30 (5e) en Shirayuri Seagulls (6e).

Het echte hoogtepunt van het toernooi begon om 14:00 uur, poulewinnaars Eibergen en Bon Boys trapten af voor de finale die uit moest maken welk team zich mocht bekronen tot eerste winnaar van de Shirayuri Cup in Nederland. Dat de teams aan elkaar gewaagd waren, bleek uit de stand na twee helften: 1-1. In een bloedstollende penaltyreeks, waarbij beide keepers zich van hun beste kant lieten zien, trok FC Eibergen uiteindelijk aan het langste eind. Er werd gefeest met meegereisde ouders, waarna de prijsuitreiking, waarin elk team een bokaal overhandigd kreeg, een mooie afsluiting was van een geslaagde eerste Shirayuri Cup.

WSG dichter bij kampioenschap

WINTERSWIJK - De hoogste WSG-teams hebben in de voorlaatste ronde allebei een stap gezet op weg naar het kampioenschap.

WSG 1 won met 4½-3½ van het Groningse Staunton, één van de concurrenten. De beslissing viel op het eerste bord van Reinhard Funke. In het toreneindspel leken de kansen voor de oppervlakkige toeschouwer regelmatig te keren, maar het was uiteindelijk Funke die aan het langste eind trok en daarmee de score op 4½ bracht. Dat kort daarna Jochem Mullink zijn eerste nederlaag moest slikken tegen Jonas Hilwerda, één van de grootste talenten van Nederland, was voor de verdeling van de matchpunten niet meer van belang. Tom Officier bracht als eerste het scorebord in beweging met een remise. Achteraf was dat mogelijk het beslissende halfje. Khaled Darwisch zag zijn Koningsindische aanval doorslaan naar een punt. Arjan van Lith had een merkwaardige loper op a3, maar wist uiteindelijk zijn stukken toch op de goede plek te krijgen. Han Schuurmans moest een pion inleveren en ook Henrik Lösing kwam niet lekker in zijn spel. Klaudio Kolakovic bouwde een klein voordeeltje goed uit, naar de op dat moment 3½-2½ tussenstand.

Het moet al heel raar lopen wil WSG 2 het kampioenschap van de hoogste regionale klasse niet binnenslepen. Concurrent HSC Stork kwam met drie invallers naar Winterswijk, waardoor de opgave toch iets makkelijker werd voor de thuisclub. Hennie Meijer won heel snel een stuk en daarna de partij. Henri Abbink kreeg een remiseaanbod van zijn tegenstander die beter stond, dus nam hij het aan. Dick van Wamelen won eerst een pion en vlocht daarna een mooi matnet. Bert te Sligte kwam terecht in een toreneindspel met één en later twee pluspionnen. Dick Boogaard bereikte niets, maar zijn tegenstander die later op winst ging spelen ook niet, remise dus. Herby Aalbers werd aan het eerste bord verrast door een combinatie en dat kostte hem de kop. Emma de Vries leek kansen te hebben in een toreneindspel, maar het lukte net niet om het winstplan te vinden. Marcel Krosenbrink had weinig bereikt in de opening, maar een listige combinatie leverde een pion op, waarna hij langzaam maar zeker een gewonnen stelling bereikte.
Het meest opvallende aan de wedstrijd die WSG 3 in Nijverdal speelde, was dat de eerste spelers al om kwart over vier weer in Winterswijk waren, zo snel werd er gespeeld. De wedstrijd begon met een 0-1 voorsprong omdat ENO niet genoeg spelers beschikbaar had. Tegen de nummer twee van de ranglijst wist WSG daar nog vier remises aan toe te voegen. Invaller Erik Maris scoorde een keurig halfje en ook de remise aan bord 1 van Gerard Klein Langenhorst mocht er zijn. Han van de Laar en Henk te Brinke wisten ook de remisehaven te bereiken.

Acrogymnasten Penta via districtsfinale naar landelijke halve finales

Tjitske de Vries en Neve Smit Foto: PR Penta Winterswijk

WINTERSWIJK - Zaterdag 7 april mochten twee C-teams van Penta Winterswijk deelnemen aan de districtsfinale in Hellendoorn. Wencke Mengers, Chantal ter Haar en Filiz Karakoc draaiden een stabiele wedstrijd. Deze groep traint voor het eerste jaar samen, haalde knap de districtsfinale en plaatste zich met een 12de plek voor het 'halve NK'.

Brons voor Tjitske en Neve
Tjitske de Vries en Neve Smit gingen de wedstrijd van start met een mooie balansoefening. Helaas werd de handstand niet goed uitgevoerd, wat al snel een punt aftrek oplevert. De jury wist de rest van de oefening goed te waarderen, waardoor er voor de dames toch nog kansen lagen om bovenin mee te draaien. Waar het team vorig jaar brons veroverde op het ONK, is het dit seizoen weer raak: na een sterke dynamische oefening eindigden Tjitske en Neve, ditmaal op C-niveau, als 3de van Oost-Nederland. Ook zij zullen Winterswijk gaan vertegenwoordigen op de landelijke halve finales.


www.pentawinterswijk.nl

Collectief sterk Gonemo krijgt loon naar werken

WINTERSWIJK - De zaalvoetballers van Gonemo hebben goede zaken gedaan tegen ZVV Sparta uit Nijkerk. De Winterswijkers wonnen in een attractieve wedstrijd met 6-4.

De saamhorigheid en vooral de bereidheid om voor elkaar te werken heeft Gonemo ver gebracht in dit duel. De withemden vormden een sterk collectief tegen een gedreven Sparta, dat de gehele wedstrijd de aanval opzocht. En van deze onbevangen speelwijze maakte Gonemo kundig gebruik.

Joél Pattiruhu opende de score door de bal strak tegen de touwen te jagen. Saïdjah Johannis verdubbelde de score via een bekeken schuiver. Een ongelukkig eigen doelpunt van Dimitri Dekker bracht de bezoekers terug in de wedstrijd. Menno Stemerdink bepaalde met zijn treffer de 3-1 ruststand in het voordeel van Gonemo.
Direct na de pauze wist Özbey Genç een loepzuivere uitworp van Gonemo-doelman Gino Kothuis op juiste waarde te schatten. De robuuste aanvaller kreeg de bal in de loop mee en schoot intuïtief het speeltuig uit de draai pardoes in het Sparta-doel, 4-1. De Nijkerkenaren speelden vanaf dat moment va-banque en realiseerden met hun opportunistische spel knap de aansluiting 4-3.

Ingestudeerd
Een levendige tweede helft zorgde voor een prachtig schouwspel. Gonemo stond weliswaar onder druk, maar nam via Saïdjah Johannis opnieuw afstand. Een ingestudeerde hoekschopvariant waarbij aanvoerder Nick Houwers de bal strak op de inlopende Menno Stemerdink plaatste, luidde het slotakkoord in. Laatstgenoemde speler tikte de bal onberispelijk binnen, 6-4.

Postduiven vliegen weer

WINTERSWIJK - Het vliegseizoen voor postduiven is het afgelopen weekend van start gegaan met een vlucht vanuit Tongeren over een afstand van 155 km. Aan dit concours werd door twintig liefhebbers van postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden deelgenomen met 441 duiven. De duiven werden zaterdag gelost om 11.45 uur. De eerste prijsduif was van E. Prinsen, welke werd geklokt om 13.32.11 uur. Laatste prijsduif 14.25.44 uur. De uitslag was als volgt: 1, 3 en 7. E. Prinsen; 2 en 10. R. Beestman; 4 en 5. G. Grievink; 6. H. ter Haar; 8. B. Ros; 9. J.W. Wieskamp.

'De vloer op' bij Ankomm'n

CORLE - Meedoen en leren met Impro Theater van Hielkje Dijk, dat kan op een aantal zaterdagochtenden in april en mei van 11.00 tot 13.00 uur. Hielkje is ervaren improvisatietoneel speler, zij geeft deze cursus van vijf ochtenden. Bij improvisatietheater zijn geen vaste rollen met vaste teksten, geen vast verhaal. De spelers bepalen hoe het verhaal verloopt en welke personages ontstaan. Wie mee wil doen is welkom op de zaterdagochtenden 14, 21 en 28 april en 12, 19 mei bij gastgalerij Ankomm'n aan de Mentinkweg 5. Inloop vanaf 10.30 uur. Meer informatie of aanmelden bij Hielkje Dijk 06 – 4520 1938 of bij Anita Duenk 06 – 1562 4314.

Verkoop Welfare

WINTERSWIJK - De afdeling Welfare van het Rode Kruis houdt dinsdag 17 en woensdag 18 april haar jaarlijkse verkoopdagen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Van 9.00 tot 17.00 uur kan men hier terecht. Welfare medewerkers bezoeken de mensen thuis of in de zorgcentra's. Zo worden er schorten, poppen, sokken, geborduurde tafelkleden en nog tal van andere artikelen verkocht. Van de opbrengst word weer nieuw materiaal gekocht.

Duidelijke zege voor Skopein Wivoc Heren 1

Skopein Wivoc Heren 1 2017-2018 PR Skopein Wivoc

WINTERSWIJK - De wedstrijd tegen WSV H1 moest gewonnen worden en het liefst met 4-0. Dat was de opdracht voor de heren van Skopein Wivoc. Die doelstelling werd gehaald, en meer.

Skopein Wivoc begon sterk met de eerste set. Door een goede servedruk en uitstekend blokkeerwerk werd er al snel een voorsprong behaald. De set werd afgesloten met een groot verschil: 25-9. De tweede set werd er ook goed geserveerd en de aanvallen van Skopein Wivoc kwamen goed door. Er werd door WSV meer geblokkeerd op het midden, maar daar hadden de buitenaanvallers van Skopein Wivoc een goed antwoord op. WSV deed er wel een tandje bovenop, maar dit bleek niet genoeg: Skopein Wivoc won de set met 25-15.
Al 2-0 en toen moest de beruchte derde set gespeeld worden. Skopein Wivoc zakte wat af en WSV kreeg wat moed. Echter, deze moed werd snel naar beneden gedrukt door een geweldige aanval van Skopein Wivoc, dat de derde set, met wat meer moeite, toch won: 25-20. Met de winst in handen en de druk van de ketel kon de vierde set gespeeld worden. Skopein Wivoc speelde zijn eigen spelletje en maakte het WSV weer moeilijk. De set resulteerde in een verdiende 25-13.

5 punten binnen voor Skopein Wivoc en nog steeds tweede in de poule. Donderdag 12 april zal Skopein Wivoc Heren 1 aantreden tegen Victoria Heren 1 in Didam.

'De samenleving, dat zijn we allemaal!'

WINTERSWIJK – Het project Inburgering Nieuwkomers Winterswijk is inmiddels anderhalf jaar onderweg. De vier werkgroepen die in het leven zijn geroepen door de lokale overheid hebben als doel nieuwkomers te verbinden met de al bestaande lokale samenleving. Hieruit is onder andere een klankbordgroep ontstaan. Deelnemers van deze groep kwamen op het idee om rond het thema 'geloof' twee avonden te verzorgen. De Turkse moslimgemeenschap en het Kerkcafé van de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW) pakten de handschoen meteen op.

Door Leander Grooten

Werkgroepen
"Taal speelt bij alle werkgroepen een rol en kan eigenlijk niet gezien worden als een op zichzelf staand onderwerp. Taal heeft onder andere tot doel om elkaar te begrijpen. Elkaars religie leren kennen draagt ook bij tot waardering van elkaar. Toen was het idee snel geboren", zo schets Dienke Nijboer. Dienke is kartrekker van de werkgroep Taal van de projectgroep Inburgering Nieuwkomers. Andere werkgroepen zijn werk, vrije tijd en buurt.

'Intensief praten mét nieuwkomers, niet óver hen'

"Nieuwkomers zijn ook actief in die werkgroepen. Zo wordt er door nieuwkomers vrijwilligers gedaan in Den Angang, het inloopcentrum van de Protestantse Gemeente Winterswijk." In de klankbordgroep wordt intensief gepraat mét de nieuwkomers, en niet óver hen.

'Ik praat amper met Nederlanders'
In de klankbordgroep zit naast Dienke ook Zaphira van Leeuwen van het Sociaal Team van De Post. Zaphira is betrokken bij activering van nieuwkomers. Van Leeuwen: "In onze groep zit Muna, in Syrië een docente wiskunde, maar hier op dit moment vooral nog nieuwkomer. Het is van meerwaarde voor de samenleving om deze mensen te leren kennen en ze te laten meedraaien." Rehaab woont inmiddels acht jaar in Winterswijk. "Het is moeilijk om contact te maken." Volgens hem heerst er veel onbegrip tussen de culturen, al dat niet vanuit geloofsovertuiging ingegeven. En de taalverschillen spelen daar ook een rol bij. "Veel praat ik niet met Nederlanders, en dat vind ik jammer." Rehaab merkt daarbij op dat het Nederlands dat hij op school heeft geleerd, vaak ook niet overeenkomt met de Achterhoekse tongval die hij hier hoort...

Heilige boeken
Vanuit de gedachte dat culturele verschillen voor een deel voortkomen uit geloof, Bijbel of Koran, werden kerken benaderd. Dienke: "Een zeker risico voelden we er wel bij aan, omdat heilige boeken verschillende worden geïnterpreteerd. En de media doen daar ook wat in. Ons belang is om mensen te verbinden in plaats van te overtuigen van een gelijk."
De organisatie heeft dan ook gekozen om op bezoek te gaan bij elkaar. "Verdieping in elkaars heilige boeken kan, bij voldoende belangstelling, op een ander tijdstip plaatsvinden."

Rondleiding en informatie
Christenen en moslims bezoeken elkaars gebedshuizen op een tweetal achtereenvolgende vrijdagavonden. Op 13 april is het de beurt aan de Jacobskerk van de PGW. Het Kerkcafe van deze gemeenschap voert onder leiding van predikant Freerk Hovinga de belangstellenden rond. Typisch christelijke gewoonten en gebruiken passeren de revue in de eeuwenoude kerk op de Markt.

'Oog hebben voor de ander brengt ons dichter bij elkaar'

Een week later is iedereen welkom bij de Mescidi Aksa moskee van de Islamitische Stichting Nederland. Voorzitter van de Turkse sociale vereniging Sihhat Erol Cay is blij met het initiatief: "Ik ben nog nooit in de Jacobskerk op de Markt geweest. En ook al weet ik dat je er binnen mag lopen, doe ik dat niet zomaar." Hovinga beaamt dit gevoel richting de moskee. De organisatoren hopen dat er veel belangstellenden zullen komen op 13 en 20 april. "Oog hebben voor de ander en luisteren naar elkaars verhalen brengt ons dichter bij elkaar", aldus predikant Hovinga, "en dan kun je oprecht zeggen: De samenleving, dat zijn wij!"
De avonden zijn voor iedereen gratis toegankelijk, ongeacht geloof, achtergrond, leeftijd of nationaliteit. Opgave is niet nodig.

Column

Dassen

Mijn aandacht werd getrokken door mijn hondje, dat stokstijf aan de rand van het pad het bos in stond te staren. Kennelijk door iets of iemand volledig geobsedeerd. Ik deed een paar stappen in haar richting en zag het nu ook. "Kom heel langzaam en voorzichtig deze kant op", fluisterde ik tegen mijn destijds tienjarige kleindochter. "Dan zie je iets wat je misschien je hele leven nooit weer zult zien."

Het was een das, waarnaar mijn hondje volledig gebiologeerd stond te staren. Een jong exemplaar nog, misschien wel voor het eerst van z'n leven alleen op avontuur. Het dier koesterde zich in de zonnestralen die door de bomen heen schenen en trok zich helemaal niets van onze aanwezigheid aan. Ook door twee andere wandelaars, door ons op dit bijzondere fenomeen geattendeerd, liet hij zich rustig bekijken. Pas na een minuut of vijf draaide hij zich om en schuifelde het bos in. Ons in vervoering, maar ook ontroerd achterlatend.

Dat gebeurde een jaar of drie geleden in het Achterveld bij Neede. Mijn kleindochter heeft sindsdien nooit weer een das gezien. Ik ook niet, trouwens. En het zou inderdaad zo maar kunnen dat het ook nooit weer gebeurt. Dassen tonen zich niet zo gemakkelijk aan mensen, zeker niet zolang het licht is. Overdag blijven ze het liefst in hun burcht onder de grond. Behalve misschien een enkele, avontuurlijk ingestelde dassenpuber, die aan de oplettendheid van zijn moeder weet te ontsnappen.

Maar ook zijn dassen behoorlijk zeldzaam. Nog steeds. Eigenlijk mag het best een wonder heten, dat we in de Achterhoek überhaupt nog dassen hebben. Of beter gezegd: dat we ze we weer hebben. Want nog niet zo gek lang geleden kwam het dier hier helemaal niet meer voor. Letterlijk weggejaagd. Omdat z'n vacht zo goed te gebruiken was (vooral voor scheerkwasten!), of omdat boeren er grotendeels ten onrechte van uitgingen dat een das grote schade aan hun gewassen aanbracht.

Het heeft zelfs niet veel gescheeld of de das verdween helemaal uit ons land. Veertig jaar geleden waren er nog maar twaalfhonderd over. Vooral in het Rijk van Nijmegen zaten ze nog. Het is vooral te danken aan de vereniging Das en Boom, dat dit er inmiddels vijf keer zoveel zijn. Die bovendien op veel meer plekken in ons land leven.

Ook in de Achterhoek dus. Al zijn de meeste hier niet op een natuurlijke wijze terug gekomen, maar uitgezet. Hoeveel dassen in de Achterhoek leven en waar ze hun burchten hebben, ik zou het niet weten. Daar wordt nog altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Terecht, want veilig is de soort nog lang niet. Al worden ze tegenwoordig niet meer door boeren gedood, maar door auto's. Want uitkijken bij het oversteken, dat is iets wat jonge dassen niet van hun vader en moeder leren.

Onlangs las ik in de krant dat in één weekend in Achterhoek en Liemers maar liefst vijf dode dassen langs de weg waren gevonden. In Loerbeek, Zelhem, Vorden, Wichmond en Rha. "Een drama in de Achterhoek", kopte de krant. Nou vind ik dat een beetje overdreven, maar zonde is het natuurlijk wel, dat er zoveel dassen onder auto's komen. Anderzijds: Dat het gebeurt bewijst dat er nog veel meer dassen in onze bossen rondlopen. En dat is toch een behoorlijke winst ten opzichte van veertig jaar geleden!

Diana Abbink: 'De lobby voor de streektaal moet sterker'

Diana Abbink-te Brummelstroete. Foto: Rob Weeber

Door Rob Weeber

Zoals zoveel streekgenoten heeft ook Diana Abbink de Achterhoek nooit verruild voor een ander deel van ons land. Dat was geen vooropgezet plan, maar het melkveebedrijf van haar man was reden genoeg om er te blijven. Natuurlijk was er ook altijd die onzichtbare band met de streek, dat warme thuiskomen dat je als kind van de streek nooit meer loslaat. Ze zag af van een studie na haar middelbare school, ging in plaats daarvan bij de bank werken en wijdde zich aan haar gezin. Maar na een aantal jaren thuis wilde ze weer aan het werk en begon als bestuursvrijwilliger bij de Gelderse Plattelandsvrouwen. Uiteindelijk belandde ze in de lokale politiek en klom op van raadslid naar wethouder. In 2006 zwaaide ze de politiek vaarwel en switchte naar een organisatieadviesbureau. Daar begeleidde ze acht jaar lang projecten, hoofdzakelijk op het snijvlak van burgerinitiatief en overheidsparticipatie, zoals het opzetten van een buurthuis. Haar kennis omtrent politieke besluitvorming was hierbij een voordeel. Na acht jaar, in 2014, begon ze voor zichzelf.

Diana heeft zeker haar vreugt in de Achterhoek gevonden. Ze zet zich sterk in voor het behoud van de streektaal en eigenlijk zou ze willen dat het Nedersaksisch weer een veel gebruikte taal in het gebied werd, ook in het publieke domein. Ze is voorzitter van de Dialektkring Achterhook en Liemers, secretaris van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmunsterland en secretaris van de Staring Stichting. Dit instituut ziet toe op de behartiging door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) van de culturele taken van het voormalig Staring Instituut. Zoals zo vaak, speelt het geld een rol. Er was een streektaalconsulent en zelfs een dialectoloog, maar beide functies zijn wegbezuinigd. Weliswaar is de provincie voor vier jaar bijgesprongen, maar zij wil zich niet permanent vastleggen. Zij heeft ook andere regionale gebieden binnen haar provinciegrenzen. Om toch de streektaal levend te houden en de plek te geven die het verdient, is Diana gevraagd om binnen het ECAL relevante projecten te trekken om de regionale identiteit te bevorderen en te versterken. De belangrijkste vragen daarbij zijn wat de Achterhoekse identiteit is en hoe je deze identiteit vorm kunt geven. Het antwoord kwam onder andere in de vorm van het Achterhoek College dat startte in 2016, zes avonden verdieping in de culturele achtergronden van het gebied met goede regionale sprekers. Zo hielden de abt van de St. Willibrords Abdij Slangenburg en de directeur van Kaak in Terborg een lezing voor de genodigden. Beide hebben hun (culturele) wortels in de streek. In februari van dit jaar is eenzelfde opzet voor de Liemers gestart, de Liemers Academie. Hier staat bijvoorbeeld kasteel Huis Bergh en de vraag waarom juist de Liemers overwegend katholiek is centraal.

Om de streektaal, het Nedersaksisch, goed te kunnen promoten, zou er volgens Diana meer samengewerkt moeten worden tussen de verschillende streektaalorganisaties die tezamen het SONT (Streektaal Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied) vormen. De lobby voor het Nedersaksisch moet sterker. Positieve uitzondering evenwel vormt Drenthe, waar met subsidie van de provincie het Huus van de Taol is opgericht ter stimulering van de streektaal, het Drèents. Om kinderen al vroeg met de eigen streektaal in aanraking te laten komen, is bovendien het tijdschrift Wiesneus bedacht. Nu nog is er in de Achterhoek sprake van een vertaalde versie van een eerdere uitgave in Drenthe, maar het is de bedoeling dat in 2019 één gezamenlijke, nieuwe uitgave komt voor Drenthe, Overijssel en de Achterhoek met ieder een eigen taalvariant. Het dialect verbindt, stimuleert meertaligheid en zou de eerste moedertaal in de streek moeten worden. Het Nedersaksisch is de oudste taal en omvat een groot gebied, tot aan de Poolse grens toe.

De Achterhoek is voor Diana rust, ruimte, gemoedelijkheid en vooral ook authenticiteit. Dat de Achterhoek harder moet 'schreeuwen', vindt ze onzin. Wel moet er iets gebeuren om naar de toekomst toe de streek aantrekkelijk te houden voor nieuwe generaties. Jonge mensen zoeken vertier, goede woningen, relevante scholing en uitdagende banen. Kennis en techniek zijn belangrijke sleutelwoorden waar de Achterhoek meer op moet inzetten.