Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo

13 maart 2018

Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo 13 maart 2018


Berkelland pilotgemeente aanpak misbruik bermgrond

Meidoornhaag, landschapselement t.b.v. de biodiversiteit. Foto: Sander Nijhuis

BERKELLAND - Eerder al verscheen in deze krant een artikel over het vermeende 'landjepik' van agrariërs in Berkelland, waarvan de omvang op zo'n 200 voetbalvelden werd geschat. Onderliggend speelt hier de toepassing en controle van de 'Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave', de regeling die agrarische ondernemers verplicht jaarlijks opgave te doen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van de Landbouwtelling en mestwetgeving.

Door Rob Weeber

De opgave is tevens een aanvraag voor betalingsrechten (inkomenssubsidie), vergoeding voor de verplichting tot vergroening van het landschap en extra betaling voor jonge landbouwers.
Het venijn zit in de gehanteerde meetmethode (via luchtfotografie). Het onregelmatige coulisselandschap geeft schaduwwerking op luchtfoto's en vermindert daardoor bezit en dus subsidie-inkomen. Aan de andere kant integreren agrarische ondernemers juist natuurgebied zoals sloten, bermen en houtwallen in hun graslandbezit. De luchtfoto ondersteunt de nieuwe perceelgrootte en hier ontvangt de betreffende ondernemer dus meer geld dan waar hij feitelijk recht op heeft. Een en ander heeft ook tot gevolg gehad dat beeldbepalende landschapselementen verdwenen zijn en de biodiversiteit in Berkelland teruggelopen is. Het cultuurlandschap dreigt te verdwijnen en Berkelland wil herstel van de schade.

De gemeente trok al eerder bij de Rijksoverheid aan de bel en die toenmalige wake-up call krijgt nu vervolg. Zoals eerder al toegezegd, heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) actie ondernomen. Zij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd en besloten de zaak te onderzoeken. Volgens een gemeentelijk persbericht van 6 maart is na een gesprek tussen Berkelland, het RVO en het ministerie van LNV de gemeente als pilotgemeente aangewezen. Nieuw is dat zij aan het RVO kaartmateriaal gaat inleveren waarop precies ingetekend staat welke grond de gemeente in eigendom heeft, inclusief de bermen dus.
Deze landkaarten zullen dienen als toetskaarten voor ingediende perceelopgaven van de boeren. Iedere onterechte vorm van overlap zal worden gecorrigeerd. Zelfs in het geval waarin boeren wordt gevraagd om de bermen te maaien, zal aan hen geen gebruiksrecht worden toegekend. Verder volgt er nog overleg tussen de gemeente, het RVO, het ministerie van LNV en de agrarische sector over het "...wegnemen van mogelijk verkeerde prikkels bij boeren die de instandhouding van landschapselementen en de biodiversiteit negatief beïnvloeden."

Het voorjaar komt er aan

Ganzenhoedster Ellis Oldeboom tussen de Gelselaarse ganzen. Foto: PR

GELSELAAR - Het voorjaar komt er aan. De ganzen in de ganzenweide aan de Diepenheimseweg in Gelselaar zijn weer aan de leg. Ganzenhoedster Ellis Oldenboom zorgt dagelijks voor het bijvoeren van de ganzen en het rapen van de eieren. Luid gakkend verwelkomen ze haar elke keer. Rond de veertig ganzen telt de ganzenweide van de Stichting Erfgoed Gelselaar momenteel. Voor de zomermaanden zijn al weer diverse optredens van de Gelselaarse ganzen geboekt bij activiteiten in plaatsen in de omgeving en verder weg. Dit levert financiële steun op voor instandhouding van de ganzenweide. Wie geïnteresseerd is in de ganzeneieren kan contact opnemen via 06-53186547.

Open dag kunstgalerie en lenteshow

RUURLO - De open dag van Veronica's Kunstgalerie én Lenteshow Heldere Ster met Ruurlose kinderen is op zondag 18 maart. Potlood, dry brush olieverf, acrylverf en inkt. Zonder deze materialen voelt kunstenares Veronica van Koningsbrugge zich niet compleet. Renee van Elburg (keramiek), Diana Willemsen (creatieve hebbedingetjes) en Anita Woestenenk (eigenzinnige kunst en cadeau-artikelen) tonen hun werk. Vanaf 12.00 uur is Veronica van Koningsbrugge aanwezig. Verder is er zang en dans in het voorste gedeelte van de CactusOase aan de Jongermanssteeg 6 in Ruurlo, dat gratis toegankelijk is.

Ruurlo schoner

Stephan Pillen (r) samen met Theo Hasselink, André Huitema en Rita Bettink (v,l.n.r.) op pad om het zwefvuil te gaan ruimen. Foto: Jan Hendriksen,. Foto: Jan Hendriksen

Afgelopen weekend werd Ruurlo een stukje schoner. Enkele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en zamelden zwerfvuil in. Het aantal aanmeldingen voor de schoonmaakklus is teruggelopen.

'Ongelofelijk wat men zo maar weg smijt'

Stephan Pillen (r) samen met Theo Hesselink, André Huitema en Rita Bettink (vlnr) op pad om zwerfvuil te gaan opruimen. Foto: Jan Hendriksen

RUURLO – Maar liefst vier volle vuilniszakken met zwerfafval. Dat was de 'opbrengst' zaterdagmorgen van Stephan Pillen toen de Ruurloër in amper twee uur tijd de bermen van de Oostelijke en Zuidelijke Rondweg nabij de Groenloseweg had afgestruind. Naast onder meer lege plastic flesjes, sigaretten pakjes, plastic poepzakjes bestond de 'buit' van Pillen tijdens de 'Opschoondag' van de Werkgroep Ruurlo Schoon uit een cd speler, telefoonlader, twee wieldoppen en een autoglasplaat. "Ongelofelijk wat de mensen zo maar uit hun auto smijten. Schandalig."

Door Jan Hendriksen

Stephan Pillen struinde zaterdagmorgen als lid van Buurtvereniging Joostenkamp samen met enkele leden van Buurtvereniging 't Uutende (Nijverheidsstraat/Burgemeester van Arkellaan), die het Ruurlose bedrijventerrein De Venterkamp 'schoonden', de bermen rondom die van de Oostelijke en Zuidelijke Rondweg af. Pillen was de enige die namens Buurtvereniging Joostenkamp deze morgen de handen uit de mouwen stak in het kader van 'Ruurlo Schoon'. Enkele jaren geleden waren er meer mensen zie zich hiervoor inzette. "Maar helaas, de belangstelling loopt terug. In het verleden hielpen meer buurtbewoners en kinderen met de actie. Maar door allerlei omstandigheden is men afgehaakt. En dat is best wel jammer. Deze actie moet eigenlijk niet nodig zijn. Daar ben ik ook wel van bewust. Maar helaas. Er zijn nog steeds mensen die hun troep zo maar achterlaten", zo verklaart Pillen terwijl hij het zoveelste lege sigarettendoosje met de gekregen knijper in de vuilniszak deponeert. Het 'toppunt' van de vervuiling vindt Pillen die hondenbezitters die nadat hun hond zijn behoefte heeft gedaan de zakjes met de hondenpoep over wal van de Oostelijke Rondweg gooien. "Doe de poep dan niet in een zakje."

Bijzonder
In totaal hebben ruim veertig Ruurloërs zaterdagmorgen deel genomen aan de schoonmaakactie. Daarnaast kwamen de vier Ruurlose basisscholen eind vorige week al in actie. Ze ruimden in hun eigen schoolomgeving het zwerfvuil op. De Willibrordusschool deed dat het meest effectief door in kleine groepjes te werken. De algemene indruk van de Werkgroep Ruurlo Schoon is dat het zwerfvuil elk jaar toch wat minder wordt. "Een echt vervuilde plek was de parkeerplaats aan de Stapeldijk bij de Orangerie. Leden van Groen Links Berkelland hebben daar de boel eens even flink opgeruimd", zo verklaarde Harry Bosch namens de Werkgroep Ruurlo Schoon. In groepsverband namen naast Buurtvereniging 't Uutende ook onder meer 't Gotinkveld, De Heikamp en de Wild Beheer Eenheid Ruurlo deel aan de schoonmaakactie. Maar ook de individuele ruimers hebben een flink deel voor hun rekening genomen, Harry Bosch: "Zoals ieder jaar blijft de parkeerruimte achter Gastronomie De Luifel onze aandacht vragen. In het bijzonder moeten we even de jonge Lucas Straver samen met zijn moeder in het zonnetje zetten. Samen hebben ze de omgeving van de Nieuwenhuishoekweg onder handen genomen."

Harde kern
Het verbaasd de Werkgroep Ruurlo Schoon wel een beetje dat er buiten de harde kern om weinig nieuwe aanmeldingen zijn van mensen die jaarlijks meehelpen aan de actie. "We krijgen voortdurend complimenten dat we goed bezig zijn. Iedereen ergert zich aan het zwerfvuil maar daadwerkelijk meehelpen is voor velen kennelijk nog een stapje te ver", zo verklaart Bosch tot slot.


Feestelijke opening van de 'nieuwe' Dorpskerk

De eerste aanmelding is al binnen. Elly & Rikkert Zuiderveld komen op 29 september met hun band naar de Dorpskerk in Ruurlo. Foto: PR

RUURLO – De bouwvakkers zijn nog hard aan het werk in de Dorpskerk in Ruurlo, maar intussen is de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem ook al druk bezig met plannen voor de heropening in september. Gedurende een periode van ongeveer drie weken gaat er van alles gebeuren onder de (werk)titel 'Beleef de Dorpskerk'. Wie in die periode iets wil organiseren in de Dorpskerk wordt opgeroepen dat snel te laten weten.

Het idee is om vanaf vrijdag 21 september gedurende ongeveer drie weken een reeks van activiteiten in de Dorpskerk te laten plaatsvinden waarmee organisatoren en bezoekers gaan ervaren dat er veel mogelijk is. Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke verenigingen en organisaties worden uitgenodigd om met voorstellen te komen. Inmiddels is al bekend dat het zangduo Elly & Rikkert op zaterdag 29 september een concert komt geven. Ook de KunstKring Ruurlo overweegt een concert in de kerk te organiseren. Peter van der Heij, lid van de werkgroep die met de activiteiten rondom de opening is belast, reageert enthousiast: "Dat is een mooi begin, maar het gaat niet alleen om concerten. Denk ook aan exposities, bijvoorbeeld door een bekende schilder of fotograaf. Er komt goede projectieapparatuur in de kerk, waardoor het gebouw ook geschikt wordt voor lezingen, (jaar)vergaderingen van organisaties als LTO, Rotary, Rabobank, politieke partijen en voor debat- of themabijeenkomsten. Wij zijn benieuwd naar wat er allemaal aan voorstellen op ons afkomt. Het is niet de bedoeling dat de werkgroep van alles gaat organiseren. De werkgroep stimuleert en coördineert vooral. De organisatie blijft bij de vereniging of organisatie die zich aanmeldt. Er is heel veel mogelijk, maar niet alles kan. De Dorpskerk is een gebouw dat voor religieuze doeleinden wordt gebruikt. Van andere gebruikers verwachten we dat zij hiermee rekening houden."
Als stimulans wordt de kerk tijdens de openingsweken gratis beschikbaar gesteld voor activiteiten. Wie belangstelling heeft om in de openingsweken iets (spraakmakends) te organiseren zonder de gebruikelijke huur te betalen, wordt geadviseerd dat snel te laten weten met een e-mail aan pvdheij@concepts.nl. De werkgroep kiest uiteindelijk uit de ingediende voorstellen.

Palmpasen met eieren, gezinsdienst en optocht

RUURLO - Het is traditie geworden om Palmpasen feestelijk te vieren in Ruurlo met onder meer een palmpaasoptocht en eieren zoeken voor alle kinderen van de basisscholen in Ruurlo en Kranenburg. Zondag 25 maart wordt in de Sint Willibrorduskerk eerst een gezinsviering gehouden met muzikale medewerking van kinderkoor Sing a Song onder leiding van Karin Hukker. Deze gezinsviering begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom met natuurlijk een versierde palmpaasstok. Het haantje erboven op, krijgen de kinderen na de viering achterin de kerk. Om 10.45 uur begint de palmpasenoptocht vanuit de Willibrorduskerk met 'Jezus' op de ezel en begeleid door muziek. Op de weide naast familie Blikman kunnen onder leiding van leden van Jong Gelre Ruurlo eieren gezocht worden. Nadat alle eieren zijn gevonden is er ook nog een prijsuitreiking. Op elk ei staat namelijk een nummer, pas als alle eieren zijn gevonden worden er nummers getrokken die een prijsje winnen.

Ruurlo/Barchem

Blauwe Torenweg in Geesteren gaat mogelijk naam eer aandoen

Tennisvereniging De Koem aan de Blauwe Torenweg in Geesteren.  Foto: Rob Weeber

GEESTEREN - Zoals op meerdere plekken in Berkelland, is ook de mobiele bereikbaarheid in Geesteren niet optimaal. De roep om betere bereikbaarheid staat al jarenlang op de agenda. De gemeente heeft het onderwerp opgepakt en plant meerdere masten in haar gebied. Voor Geesteren is op 31 januari de vergunning aan KPN afgegeven voor plaatsing van een 39,9 meter hoge UMTS-antennemast aan de Blauwe Torenweg 31, bij de tennisvereniging De Koem. Daarmee valt de hoogte binnen de eis van maximaal veertig meter. Maar in plaats van blijheid, is er ophef ontstaan en keren bewoners van het dorp zich nu tegen de komst/plek van de mast aan de Blauwe Torenweg.

De gemeentelijke procedure startte vorig jaar met de bekendmaking op 8 augustus in het Berkelbericht van de aanvraag van een omgevingsvergunning door KPN. Daarop kwamen bezwaren van enkele bewoners aan de Blauwe Torenweg, Den Goarden en de Pellenweversweg. Zij betoogden dat een mast van veertig meter hoogte landschap ontsierend is en bovendien een negatieve invloed op de gezondheid heeft. De zienswijze van de gemeente echter is dat er na onderzoek met de aanvrager geen andere geschikte en beschikbare locatie was dan de Blauwe Torenweg 31 en er verder onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor stralingsrisico door elektromagnetische velden is. Verder is ook onderzoek gedaan naar schadelijke effecten voor flora en fauna en ook hier is geen verband gevonden. Onderzocht is het opwarmingseffect voor fauna rondom de mast door elektromagnetische straling. Bovendien is tijdens de technische schouwing met een landschapsdeskundige die plek aangewezen, waar de mast door de aanwezige bomenrij deels aan het zicht wordt onttrokken. En dus werd de vergunning goedgekeurd en verzonden op 31 januari. Feitelijk is de plaatsing "in strijd is met de regels ruimtelijke ordening", met het bestemmingsplan van de locatie. Maar Artikel 4, lid 5, bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geeft de gemeente het recht om af te wijken van het bestemmingsplan. De nieuwe bezwaartermijn loopt tot medio maart en bekend is dat er nieuwe protesten zullen volgen tegen de beslissing.

Navraag bij het bestuur van tennisvereniging De Koem leert dat de gemeente het initiatief tot de locatiekeuze heeft genomen. Zij hebben de vereniging destijds benaderd dat het terrein een van de geschikte locaties zou zijn. Later is zelfs aangegeven dat het nog de enige locatie was waarop gebouwd kon worden. Zowel na de bekendmaking van de definitieve locatie, als na het verlenen van de vergunning, zijn alle bewoners in een straal van 250 meter ook nog eens persoonlijk geïnformeerd. De eigenaar van de grond ontvangt van KPN een vergoeding voor het plaatsen van de mast gedurende 15 jaar. Aangezien de tennisvereniging de grond van de gemeente pacht, ontvangt zij de vergoeding. De hoogte ervan wilde het bestuur niet kwijt.

Toet'n met Paos'n in Gelselaar

De Edelweiss Kapelle. Foto: Han Rouhof (PR Edelweiss Kapelle)

GELSELAAR - Op tweede paasdag, 2 april, verzorgt de Edelweiss Kapelle uit Gelselaar haar jaarlijkse paasoptreden: 'Toet'n met Paos'n' in zaal Florijn in Gelselaar. Aanvang:11.30 uur, zaal open: 10.45 uur. Entree: 3 euro (Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben vrije toegang).

De Edelweiss Kapelle brengt een gevarieerd programma. Onder het motto: 'Allround muziek voor een vrolijk publiek', maakt de kapel duidelijk dat ze over een breed gevarieerd repertoire beschikt. Jaarlijks treedt het orkest vele malen op buiten het dorp. Één keer per jaar doet ze dat in Gelselaar op tweede paasdag waarbij de kapel ook weer nieuwe nummers uit het repertoire zal spelen. De leden van de Edelweiss Kapelle nodigen belangstellenden allen uit aanwezig te zijn op deze gezellige en ongedwongen sfeervolle paosmaondag.

Geesteren/Gelselaar

Handen ineen geslagen voor dementie

Wethouder Marijke van Haaren en Gerri Bannink leggen de tegel. Foto: Gemeente Berkelland

BERKELLAND - Wethouder Marijke van Haaren plaatste samen met Gerri Bannink van Stichting Alzheimer Nederland voor de ingang van het gemeentehuis in Borculo een speciale stoeptegel met daarop de tekst 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'.

Op donderdag 8 maart ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland. Dit betekent dat de gemeente Berkelland samen met ondernemers, organisaties en inwoners verdere stappen gaat zetten en wil werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie.
Dementie is een landelijk probleem: de kans is dat 1 op de 5 mensen in Nederland een vorm van dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing 'explosief' stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die lijden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen.
Wethouder Marijke van Haaren: "We kunnen er dus echt niet omheen: meer en meer inwoners en organisaties krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen. Dat doen we nu al en dat blijven we ook doen. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners willen we ons daarvoor inzetten."

Handen ineen geslagen in platform
Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.
Zo hebben in Berkelland al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie ook voor de komende periode te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' van Stichting Alzheimer Nederland.

Acties
Het plan om te komen tot een dementievriendelijk Berkelland bestaat onder andere uit de volgende acties: Voorlichting met als doel taboeverkleining, vroegsignalering door middel van: Voorlichtingsfolder over dementie, themagerichte artikelen over dementie in Berkelbericht, Ondernemersvereniging van een kern uit Berkelland geïnformeerd over dementie (Neede is hiervoor gevraagd), Huisartsen Berkelland zijn bekend met de gang van zaken rondom dementie, onder andere via studiedag POH Oost Achterhoek, Casusgericht voorlichting aan verenigingen, kerken die met personen met dementie te maken krijgen met als doel om de persoon bij de vereniging te kunnen blijven betrekken (dichter bij de mens), Aanbod ontwikkelen / uitbreiden van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf, afhankelijk van de behoefte. Vergroten van de inzet van vrijwilligers via maatjesproject en andere bestaande vrijwilligersinitiatieven. Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen.Uitwerking DOEmentie: mensen met dementie kunnen van betekenis blijven in de samenleving door inzet als vrijwilliger. Bevorderen inzet domotica (bijvoorbeeld robot, beeldverbindingen) via het organiseren van een leenkoffer met diverse domotica-hulpmiddelen.


Column

Luizenmoeder

Het wordt afkicken, na zondag. Tien weken heb ik dan genoten van hilarisch televisiedrama, maar voortaan moet ik het doen zonder juf Ank, directeur Anton, conciërge Volkert, hulpmoeder Nancy en alle papa's en mama's die dagelijks hun kroost naar basisschool De Klimop brengen. Kortom: zondag is de allerlaatste aflevering van De Luizenmoeder.

Ik moet bekennen dat ik met de eerste twee afleveringen best een beetje moeite had. "Dit is wel heel erg over the top", zei ik nog tegen mijn liefste. Die me daarin gelijk gaf, maar een beetje aarzelend. Zij staat net iets vaker dan ik op de schoolpleinen van onze kleinkinderen, vandaar. "Ik herken toch wel het een en ander", zei ze. En dat laatste zeiden ook onze dochters. "Het is allemaal wat aangedikt, maar heel veel van wat in de serie gebeurt berust toch wel op de dagelijkse gang van zaken op een basisschool", verzekerden die me.

Misschien hielp dat me er door, ik weet het niet. Feit is echter wel, dat ik me na de derde aflevering (die van de 'participizza-avond') helemaal gewonnen gaf. Vanaf dat moment leefde ik honderd procent mee.

En dat terwijl ik zelf toch echt niks herkenbaars zie in de serie. Zelfs als maar tien procent van De Luizenmoeder op waarheid berust, moet ik constateren dat er in de afgelopen halve eeuw revolutionaire ontwikkelingen zijn geweest in het schoolwereldje. In de tijd dat ik leerde lezen en schrijven ging het er op school echt heel anders aan toe. Bij ons op de lagere school (zo heette die toen nog) waren er allereerst geen luizenmoeders die de kinderen nakeken op hoofdluis. Voor de controle op de persoonlijke hygiëne hadden we enkel de schoolarts. Of die op je hoofd keek kan ik me niet eens herinneren.

Moeders kwamen trouwens sowieso bijna nooit op school en vaders al helemaal niet. De meesters en juffen konden het werk best zelf aan. En vermoedelijk hadden ze ook helemaal geen behoefte aan ouders die zich met van alles wilden bemoeien.

Ik kan me ook niet herinneren dat wij op basis van onze leesvaardigheid werden benoemd tot zonnetje, maantje of raketje. Wie goed las kreeg een acht, wie er niks van bakte een drie. Van speciaal knuffelen hadden we nog nooit gehoord. En wie jarig was trakteerde op toffees of lollies. Juf kreeg een reep chocolade en meester een sigaar.

Het allergrootste verschil echter zat in het aantal kinderen dat een klaslokaal bevolkte. Onlangs bezocht ik de het museumpje van de historische vereniging in mijn geboorteplaats. Niet zozeer om daar de attributen te bezichtigen die je in elke oudheidkamer in deze streek aantreft, zoals het spinnewiel, de wandkoffiemolen, de Tomado broodtrommel en de kast met rollen linnen. Nee, vanwege een expositie van oude schoolfoto's. Tussen al die zwart-wit afbeeldingen zat geen foto van mijn eigen klas, maar ik kwam wel tal van mij bekende generatiegenoten op de leeftijd van zes, acht, tien of twaalf jaar tegen. Maar wat me op de foto's vooral opviel was de grootte van al die klassen. Veertig tot zelfs achtenveertig kinderen, het was heel gewoon. Kom daar nu eens om. Ik heb geprobeerd de kinderen van groep drie van juf Ank te tellen. Ik kwam op een stuk of twaalf. Met zo'n aantal zou juffrouw Birkenhäger van mijn eerste klas zich stierlijk hebben verveeld.

Column

Pröttel

Ik heb lang in de veronderstelling verkeerd, dat pruttel een Nederlands woord is en pröttel daarvan de Achterhoekse vertaling. Tot mijn dochter verkering kreeg met een jongeman van de andere kant van de IJssel. Toen ik hem en mijn dochter eens vriendelijk vroeg om voor ze weg zouden gaan nog even hun pruttel op te ruimen, keek hij me niet begrijpend aan. Mijn dochter snapte wel, dat ik rommel bedoelde. Maar ja, die is aan deze kant van de IJssel opgegroeid….
Naar het woord pruttel zult u vergeefs zoeken in de Van Dale. Dat wil zeggen: het staat wel in het woordenboek, maar dan als werkwoordsvorm van pruttelen. En dat laatste kan volgens Van Dale twee dingen betekenen: zacht borrelend koken of mopperen.
Pröttel is dus een echt Achterhoeks woord. Of misschien moet ik zeggen: een Nedersaksisch woord. Want ook in andere dialecten in het Nedersaksisch taalgebied weet men, dat je er rommel mee bedoelt.
Het woord rommel is in het Achterhoeks trouwens ook wel bekend. In de oostelijke Achterhoek met één letter uitgebreid. In Lichtenvoorde en Winterswijk spreekt men van rommele.
Aan de andere kant van onze regio, in Eefde, Vorden en Gelselaar bijvoorbeeld, spreekt men van kraom en in Lichtenvoorde van mossele. In Winterswijk wordt nog het oude Achterhoekse woord krempel (kraempel) gebruikt voor rommel of rotzooi. Nog ouder zijn de woorden plonder, plongeri-je en ummeraozie. Volgens het WALD (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten) allemaal synoniemen voor rommel. Maar bijna niemand die ze nog kent.

Erfstadhouder prins Willem V terug in Borculo

De vijfde generatie 'Willem' Nieuwenhuis, zoon Marc Cornelis Willem, onthult het beeld van Willem V. Foto: Rob Weeber

BORCULO - "Een stad moet zijn eigen geschiedenis kennen en levendig houden." Dat waren enkele woorden uit de toespraak die Peter Nieuwenhuis van de Historische Vereniging Borculo sprak bij de onthulling vorige week donderdag van het beeld van Willem V voor de Joriskerk in Borculo. Hij wees vooral ook op de periode Heerlijkheid Borculo dat al vanaf de elfde eeuw genoemd werd. Door de eeuwen heen werd het bestuurd door de Heren van Borculo, met als laatste eigenaar Erfstadhouder prins Willem V. Door dit feit mag Koning Willem Alexander zich nog steeds Heer van Borculo noemen.

Door Rob Weeber

Het was altijd al goed vertoeven in de 'vrije enclave' Borculo, heerlijk zelfs. Dat bewees prins Willem V wel toen hij in 1777 de Heerlijkheid Borculo kocht en een stoeterij in het kasteel vestigde. De tijd van Bommen Berend was toen al voorbij en ook de Tachtigjarige oorlog was allang vervangen door de Vrede van Münster. De Republiek der Verenigde Nederlanden zou nog in oorlog raken met Engeland, de Vierde Engels-Nederlands Oorlog, en dan in het laatste decennium van de 18e eeuw ten ondergaan door de opkomst van de Patriotten, die grotere vrijheid voor het volk eisten, en de inval van de Fransen. De periode van de Bataafse Republiek zou aanbreken. En tussen al dat (politieke) geweld moest Willem zich staande houden. Zijn regeringsperiode kenmerkte zich echter niet door heldendaden. Integendeel, hij werd eerder verguisd en later zelfs door Wilhelmina letterlijk sufferd genoemd. Willem was desalniettemin een intelligente man die van zichzelf wist dat hij niet geschikt voor het ambt was. Hij zou door de onlusten naar Engeland en later definitief naar zijn Duitse buitenplaats Oranienstein bij Dietz vluchten. Vanuit die laatste plek erkende hij uiteindelijk de Bataafse Republiek. Dat was voor Napoleon Bonaparte voldoende om hem schadeloos te stellen. Eerder namelijk had hij de privébezittingen van Willem verbeurd verklaard. Willem overleed tenslotte in 1806 in Brunswijk (Braunschweig) als laatste stadhouder. Zijn zoon Willem VI zou de latere Koning Willem I worden. In 1959 werd het stoffelijk overschot van Willem V herbegraven in de Nieuwe Kerk in Delft. De grote afwezige daarbij was Wilhelmina.
Zie hier een klein stukje geschiedenis van de stad Borculo dat wellicht niet bij iedereen bekend is. En juist dat feit noopte Peter Nieuwenhuis van de Historische Kring Borculo om hier wat aan te doen. Hij is met de Stichting Borculo Beleef de Berkelstad al jaren bemoeid om de geschiedenis van de Heerlijkheid Borculo en de stad letterlijk zichtbaar te maken, wat begon met het beeld van Willem Keizer, de laatste Berkellschipper. Met de plaatsing van een beeld van Willem V is zijn missie voorbij. Wat nog rest is een vierdelige documentaire voor de jeugd over de geschiedenis van Borculo tot en met de 21e eeuw. In zijn toespraak, kort voor de onthulling van het beeld van Willem V, verbond hij het verleden en het heden. Zonder het een heeft het ander nauwelijks bestaansrecht. Hij wees verder hij op het belang van een aantrekkelijke binnenstad waar wat te beleven valt. Dat maakt het verlokkend voor de eigen inwoners en voor de toeristen die de stad bezoeken en geeft de stad een eigen identiteit. Ook het beeld van Willem V is door Eibergenaar en bronsgieter Jan te Kulve gemaakt. Bijzonder detail was de introductie van een speciaal biertje van de Heren van Borculo, genaamd "Sufferd", met een knipoog naar Willem V.
Naast de onthulling van het beeld was er de tentoonstelling 'Heerlijkheid Borculo' in de Joriskerk opgezet over de geschiedenis van de stad. Afgelopen vrijdag konden de basisscholen terecht en zaterdag het publiek.

't Timpke realiseert lang gekoesterde wens

BORCULO - Met een goed bezochte bijeenkomst en open huis vierde 't Timpke de toevoeging van een aantal gewenste en noodzakelijke voorzieningen in deze accommodatie. De voorzitter van 't Timpke, Herman Kruijt, sprak van de lang gekoesterde wens voor uitbreiding van de kleedruimten en de realisatie van de tribune ruimte op de eerste verdieping. Qua functionaliteit en kleurstellingen is dit zeer geslaagd. Wethouder Han Boer complimenteerde het bestuur van 't Timpke met het geheel en benadrukte dat daarmee weer wordt voldaan aan de eisen van het NOC/NSF.

Daarnaast kreeg de herinrichting van de entree en de plaatsing van de 'wonderbaarlijke' liftvoorziening voor mindervaliden de nodige aandacht. Deze herinrichting past geheel bij het streven van het bestuur om ook mindervaliden ongehinderd toegang te geven. Kruijt bedankte Fonds 2013 en de provincie Gelderland voor de ontvangen subsidies. Het beleid van de gemeente rond inclusie krijgt, volgens wethouder Boer, hiermee helemaal invulling.
Hij ging daarnaast in op de positieve effecten van de privatiseringen in de sport; de betrokkenheid van deelnemers groeit, maar ook de verantwoordelijkheid. Omdat de markt voor financieringen voor verenigingen niet makkelijk begaanbaar is, gaf hij aan dat de inschakeling van de Stichting Waarborgfonds Sport goede mogelijkheden creëert. Een voorbeeld is de financiering en realisatie van de aanpassingen van 't Timpke.
Het beleid van de gemeente richt zich op het verstevigen van de grote binnensportaccommodaties als voorziening binnen de grote kernen. Het is niet realistisch om elke wijk in een grote kern te voorzien van een wijkcentrum. Deze rol kan ook deels door de grote binnensportaccommodaties vervuld worden. Wethouder Boer stelde dat het bestuur van 't Timpke daar al goed op weg is. Door het weer van de laatste weken is de herinrichting van de buitenomgeving nog niet gerealiseerd. Dit zal de komende tijd aangepakt worden. Meer buitenverlichting, groene accenten en een goede plaats als fietsenstalling moeten het resultaat zijn. Samen met de gemeente wordt een plan ontwikkeld om de loopwegen voor met name schoolklassen veiliger te maken.
De plaatsing van bijna 500 zonnepanelen op de daken gaan per jaar 128 MWh opleveren. De komende weken wordt de installatie geheel afgerond, waarbij ook de plaatsing van een laadpaal voor elektrische auto's voorzien is. Het beleid van de Stichting is om duurzaam te exploiteren; daar hoort, volgens Kruijt, het verminderen van energieverbruik en het omschakelen naar duurzame energievormen bij.
Tijdens het open huis kwamen veel belangstellenden kijken naar de nieuwe voorzieningen.

Steeds Beter speelt Aalbers antieken brocante

Momenteel treft de spelersgroep van Steeds Beter de laatste voorbereidingen aan het toneelstuk. Foto: PR.

RUURLO – De reeks toneelvoorstellingen in Ruurlo wordt dit 'winterseizoen' traditioneel weer afgesloten door Toneelvereniging Steeds Beter, beter bekend als Bruils Toneel afkomstig uit de gelijknamige Ruurlose buurtschap De Bruil. Vrijdagavond 23 maart (20.00 uur) en zaterdagmiddag (14.00 uur) en zaterdagavond 24 maart (20.00 uur) speelt Steeds Beter in zaal De Keizerskroon het blijspel 'Aalbers antieken brocante' geschreven door Evelien Evers.

Door Jan Hendriksen

Momenteel treft de spelersgroep de laatste voorbereidingen aan het toneelstuk. Er wordt intensief gerepeteerd op de deel bij de familie Faber en vanaf begin volgende week kan er op het toneel van De Keizerskroon gerepeteerd worden. "Eerst maakt Buurtvereniging De Brouwershoek komend weekeinde met hun Bonte Avond nog gebruik van het toneel. Maar vanaf volgende week maandag kunnen wij volop van het toneel en de coulissen gebruik maken", zo laat regisseuse José Lageschaar weten. Ze is blij met zowel de keuze van het blijspel als met de spelersgroep waarmee ze 'werkt'. "Het is een uitermate komisch blijspel met een fantastische spelersgroep. We beleven ontzettend veel plezier aan de voorbereidingen. En hopelijk straalt dat volgende week ook af op de bezoekers. Wij hebben er een ontzettende zin aan om er mooie toneelvoorstellingen van te maken. Hopelijk het publiek ook door te komen kijken." Er gebeurt altijd wat in de Antiek en Brocante winkel van Alfons en Trudie Aalbers. Koopjesjagers, eerlijke en minder eerlijke personen passeren de revue. Mensen die wat te koop aanbieden of zichzelf in de aanbieding doen. Familieleden die 'problemen' komen bespreken en ruzies uitvechten. Met sommige leden van de familie is het slecht kersen eten. Ze zijn er op uit om zich te verrijken over andermans rug ten koste van alles en iedereen. Het spreekwoord 'Met de familie is het goed wandelen maar slecht handelen', maar met sommige leden van de familie is wandelen nog niet aan te raden. Al met al talloze ingrediënten voor veel verwikkelingen en het nodige spektakel.

Spelersgroep
De spelersgroep van Steeds Beter bestaat voor het blijspel uit Wim Weenk, Stien Meutstege, Anja Schuurman, Evert Wezinkhof, Rieneke Hogevonder, Wilfried Hendriksen, Els Geurtsen, Sebastiaan Hulshof, Emmaly Wezinkhof en Henk Klein Bluemink. De grime wordt verzorgd door eigen leden. Naast regisseuse treedt José Lageschaar ook op als souffleuse. Licht en geluid wordt verzorgd door leden van Toneelvereniging Halle Heide uit Halle. De entree op de beide avonden is 6 euro. Op zaterdagmiddag is de entree vrij. De middag voorstelling is speciaal bedoeld voor ouderen. Toegangskaarten zijn voor aanvang van de voorstellingen aan de zaal verkrijgbaar en kunnen vooraf gereserveerd worden bij Bert te Winkel tel. 0573 -461003.

'Boerenstress in de Brouwershoek'

Bennie van den Berg heeft de toneelscènes geschreven voor de Bonte Avond waarbij hij dit jaar hulp heeft gekregen van Sofie Radstaak. Foto: PR.

RUURLO – Buurtvereniging De Brouwershoek presenteert vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart haar jaarlijkse Bonte Avond bij De Keizerskroon in Ruurlo. Ook dit jaar bestaat de Bonte Avond uit een avondvullend programma met toneel, zang, playback en dans. De voorstelling op vrijdagavond is speciaal bedoeld voor de leden van Buurtvereniging De Brouwershoek. Zaterdagavond zijn ook niet-leden van harte welkom. Aanvang is om 20.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon.

Door Jan Hendriksen

De rode draad van de avond is zoals de titel aangeeft 'Boerenstress'. Op elke boerderij is het tegenwoordig 'stress' met alle regelgeving rondom mest, grond en melkveefosfaten en zie met al deze regels ook nog maar eens een boterham te verdienen. Controles op deze regelgeving verhoogt deze stress nog eens extra. Zo ook op de boerderij van vrijgezelle boer Berend met zijn moeder. Gelukkig komt de altijd vrolijke buurman Hendrik regelmatig langs om de boel een beetje op te fleuren. Ook de actieve buurtvereniging 'Brouwershoek' helpt met het organiseren van verschillende activiteiten om de 'stress' tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het is een programma met een serieuze ondertoon, maar er valt natuurlijk ook weer het nodige te lachen. De deelnemers aan de Bonte Avond variëren in leeftijd van een jeugdige twaalf jaar tot flink bejaard.

Toneelscènes
Bennie van den Berg heeft de toneelscènes geschreven voor de Bonte Avond waarbij hij dit jaar hulp heeft gekregen van Sofie Radstaak die ook enkele scènes voor de avond heeft geschreven. Ook het gemengde Brouwershoekkoor uit de buurtschap brengt weer live verscheidene liedjes ten gehore brengen. En er worden een aantal playback- en dans optredens verzorgd waarbij zelfs in de hoogte wordt gewerkt. Kortom, een aanvullend programma voor de gehele familie. Na afloop zorgt DJ Sprekkert voor muziek.

Sportinstuiven voor mensen met een beperking

Paardrijden is één van de sporten die worden geboden. Foto: PR

ACHTERHOEK - In aanloop naar de Special Olympics Nationale Spelen op 8, 9 en 10 juni worden in acht Achterhoekse gemeenten sportinstuiven georganiseerd. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan hieraan deelnemen. Sportaanbieders laten hen tijdens een sportinstuif gratis kennismaken met hun sport.

Sporten en bewegen is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, zou moeten kunnen sporten. Dichtbij huis. Ongeacht leeftijd, achtergrond, kwaliteiten of beperkingen. Om mensen met een beperking kennis te laten maken met allerlei sporten in de Achterhoek, worden de komende tijd in verschillende gemeenten sportinstuiven georganiseerd.
De sportinstuiven vinden plaats op acht verschillende locaties in de Achterhoek. Elke locatie heeft een ander sportaanbod, zodat kennis gemaakt kan worden met allerlei sporten. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is welkom. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.specialolympics2018.nl/side-events/sportinstuiven.
• Maandag 19 maart, 19.00 - 21.00 uur: bowlen bij Bowling, Stadsplein 5 in 's-Heerenberg. • Zaterdag 31 maart, 11.00 - 12.00 uur: handbal en volleybal bij Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde. • Zaterdag 7 april, 13.00 - 16.00 uur: fitness, badminton, golf en boksen bij Aerofitt, Winkelskamp 5 in Hengelo (Gld). • Zondag 8 april, 13.00 - 15.00 uur: judo, basketbal, hockey, gymnastiek en volleybal bij De Bongerd, De Bongerd 81 in Doetinchem. • Vrijdag 20 april, 13.30 - 15.00 uur: beachvolleybal, gymnastiek, atletiek en paardrijden bij Sportpark Jaspers, Jaspersweg 1-5 in Winterswijk. • Donderdag 26 april, 18.00 - 20.00 uur: fitness en spinning (fietsen) bij The Chariot, Nijverheidsstraat 4 in Eibergen. • Zaterdag 19 mei, 13.00 - 15.30 uur: bocce en korfbal bij Sportpark Zuid, Bocholtsestraatweg 67 in Aalten. • Zaterdag 26 mei, 13.00 - 15.00 uur: tennis, voetbal en atletiek bij Sporthal IJsselweide, Industrieweg 2 in Ulft.

Ruurlo/Barchem

Masterclasses op de Wereldboom

Leerlingen aan het werk tijdens de masterclass Fashion. Foto: De Wereldboom

BORCULO - CBS de Wereldboom is onderdeel van de Stichting Scholengroep GelderVeste, een samenwerkingsverband van 19 christelijke en algemeen bijzondere basisscholen in Oost-Gelderland. Het onderwijs binnen de stichting onderscheidt zich van het klassieke onderwijsmodel doordat het gericht is op de onderlinge verschillen tussen de leerlingen in plaats van op klassikale leerprestaties en leerdoelen. Feitelijk doorloopt iedere leerling acht jaar basisonderwijs in zijn eigen tempo. Ter ondersteuning en verdieping van het leeraanbod hebben ouders en leerkrachten de handen ineengeslagen. De Oudercommissie 3.0 (Medezeggenschapsraad op traditionele scholen) heeft enkele ouders en experts gevraagd om een aantal masterclasses te organiseren met hun eigen expertise. Donderdag was de eerste keer uit de serie van vier.

Door Rob Weeber

Schoolleider Ginny van der Zee legt uit wat de school zo bijzonder maakt. "Ons schoolsysteem wijkt af van andere type basisscholen en wij denken dat dit systeem de toekomst heeft. Gedurende acht jaar doorlopen de leerlingen een drietal units, die van 4-7 jaar, 7-10 jaar en 10-12 jaar. De overgang van de ene unit naar de andere noemen wij 'overvliegen' en niet 'overgaan'. Binnen de units doorloopt iedere leerling het lesaanbod in zijn eigen tempo. Het bestaat uit zogenaamde kernconcepten, onderwerpen die inzicht bieden in de wereld om ons heen, de medemens, de maatschappij, de natuur, de techniek et cetera. Aan deze concepten zitten kerndoelen verbonden, zoals rekenen en taal. Uiteindelijk zijn ook wij gehouden aan landelijke onderwijsnormen. Maar de manier waarop de kinderen de stof tot zich nemen verschilt. In plaats van klassikaal lesaanbod is het systeem veel meer gericht op zelfontwikkeling en zelfonderzoek. De leerlingen zitten in qua leerlijn gelijkgestemde groepjes bijeen en moeten vragen stellen, samenwerken, onderzoeken en informatie vergaren. Kernconcepten zijn samenhangende, overkoepelende onderwerpen die uit kleine thema's bestaan. Zo komen de leerlingen van alles te weten over het bewuste onderwerp. Verder is het vak creativiteit bij ons erg belangrijk. Iedere dag staat creativiteit op het programma. Uiteindelijke doel van de opleiding is dat de leerling op verschillende manieren leert leren en zichzelf en de wereld om hem heen ontdekt. Zo krijgt hij of zij beter zicht op zijn eigen toekomstmogelijkheden."

Binnen het systeem heeft de leerkracht veel vrijheid om het lesprogramma samen te stellen, maar hun kennis gaat niet op ieder onderwerp even diep. Dus moest er een andere oplossing gezocht worden om aan de wensen van ouders met betrekking tot bepaalde onderwerpen tegemoet te kunnen komen. De Oudercommissie 3.0 bedacht toen de masterclass. Twee ouders die zelf zo'n masterclass geven, zijn Regine ter Braak en Karlijn van den Heuvel. Regine is tevens lid van de Oudercommissie 3.0 en betrokken bij de opzet van de masterclasses. Gedurende acht weken geven zij om de week samen met nog vier andere experts hun masterclass. Regine heeft haar bedrijf R-Kwadraad Imago & Styling en adviseert kleding in relatie tot levensstijl en persoonlijkheid. Zij doet de masterclass Fashion. Karlijn heeft haar onderneming 'Strak Plan' en adviseert in gezonde voeding en gewichtsbeheersing. Zij doet de masterclass Voeding. De andere onderwerpen zijn Yoga, Technologie, Programmeren en Natuur. Voor meer informatie over de Wereldboom: www. www.gelderveste.nl/scholen/cbs-de-wereldboom

Bedrijfsschiettoernooi

BORCULO - Afgelopen weken heeft het bedrijfsschiettoernooi weer plaats gehad bij schietvereniging Diabolo. Er hadden zich dit jaar maar liefst 75 teams opgegeven van 22 verschillende bedrijven en vriendengroepen. Zij kwamen tegen elkaar in actie op zeven avonden. Wie volgend jaar ook mee wil doen kan zich opgeven via een mail naar Rosannebrandenbarg@live.nl en dan ontvangt men in 2019 automatisch een uitnodiging.

De uitslagen zijn:
Heren persoonlijk winnaar: Chris Huurneman, Holland Pharma 144
Dames persoonlijk winnaar: Ans Bats, Holland Pharma 139
S-Klasse: 1 't Scharvelt 1 562, 2 Friesland Campina 1 543, 3 't Scharvelt 2 519
Heren A-klasse: 1 Holland Pharma 1 546, 2 De Hoeksteen 1 543, 3 BSM Factory 1 536
Heren B-Klasse: 1 BSM Factory 2 521, 2 Meilink 3 516, 3 Meilink 1 493
Heren C-Klasse: 1 Kox schilderwerken 1 535, 2 Gemeente Berkelland 2 494, 3 Friso Oost 2 487
Heren D-Klasse: 1 Friso Oost 4 499, 2 Kringloop Warm 3 491, 3 Gemeente Berkelland 5 485
Dames E-Klasse: 1 Holland Pharma 5 521, 2 De Hoeksteen 6 510, 3 Gemeente Berkelland 1 508
Vriendengroepen F-Klasse: 1 Thuuske 1 541, 2 Tukkers 3.0 517, 3 Thuuske 2 516.

Octo Viri oefent voor zangfestival op 22 april

BORCULO - Zo'n vier jaar geleden verzamelde Lubbert Baarssen een aantal mannen om zich heen om met een klein gezelschap samen te zingen. Inmiddels is het een achttal mannen, soms in verschillende samenstelling. Zij zingen voornamelijk geestelijke muziek en waren te horen op zangdagavonden, in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Borculo en in de kerk van de Slangenburg.

Op 22 april kunnen belangstellenden hen horen op het Zangfestival om 15.00 uur in de Joriskerk in Borculo. Daar zingen zij onder andere Tebe Pojem en de Hymna uit Finlandia.
Op dit festival zullen meerdere gezelschappen optreden, maar ook solisten. Dit festival wordt georganiseerd door het Koor De Lofstem, dat die middag vrolijke stukken zal zingen.

Meer informatie is te verkrijgen bij voorzitster Betsy Stronks, benbetsystronks@hetnet.nl. tel. 0545-273129.

Uitwisseling 't Palet en De Driesprong

Samen koken. Foto: Henri Walterbos

'Het is mooi om culturen met elkaar te verbinden'

Door Henri Walterbos

GROENLO/RUURLO - Als volwassenen kunnen we nog veel leren van kinderen als het gaat over gelijkheid en omgaan met mensen uit een andere cultuur. Kinderen zien elkaar als gelijke, kijken niet naar huidskleur of geloof, zijn niet bevooroordeeld. Er zijn nu eenmaal meer overeenkomsten die hen binden dan verschillen. In het kader van actief burgerschap brengen leerlingen uit groep 7/8 van obs De Driesprong in Ruurlo deze woensdagmorgen een bezoek aan obs 't Palet in Groenlo. Later zal een tegenbezoek gebracht worden in Ruurlo. Beide scholen vallen onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA), waar nog vijftien andere scholen in de regio onder vallen.

Demonstratie muntthee inschenken door Touria El Jaroudi, met Paul Knuivers als aandachtig toeschouwer. Foto: Henri Walterbos
Samen koken. Foto: Henri Walterbos

Mengeling van culturen
De uitwisseling is een idee van Paul Knuivers, locatiecoördinator van De Driesprong in Ruurlo. "We wilden graag dat onze kinderen in contact zouden komen met andere culturen binnen Nederland. Bij ons op school hebben we deze mengeling van verschillende culturen niet. Het is mooi om culturen met elkaar te verbinden, elkaar op deze manier wat beter te leren kennen." Carmen Geerdink, locatiecoördinator van 't Palet bevestigt het verhaal van haar Ruurlose collega. "Als 't Palet zijn wij een minimaatschappij en de Driesprong is een school op het platteland. We willen graag kennismaken en bepaalde vooroordelen laten verdwijnen. Ik werk al 16 jaar op 't Palet en ben als intern begeleider op nog twee scholen meer werkzaam, waaronder de Driesprong. Daardoor was de connectie met Paul snel gemaakt." Beiden zeggen deze vorm van uitwisseling in Nederland niet te kennen. "Het is best wel uniek wat wij hier doen. Een mooie kans om verbindingen te leggen."

Kat uit de boom
Als de Ruurlose leerlingen de school betreden zijn ze stil en kijken ze de kat uit de boom. Als Carmen de gasten welkom heeft geheten, worden de kinderen verzocht tussen de leerlingen uit dezelfde groepen van 't Palet te gaan zitten. Als de kinderen een naamsticker opgeplakt hebben gekregen, koppeltjes zijn gevormd, gaan ze, verdeeld over drie groepen, met elkaar aan de slag met de workshops Multicultureel koken, Carnaval knutselen en Kijkje in de culturen binnen Nederland. Al direct als de groepen zich met hun workshop bezighouden wordt er volop gekletst met elkaar, zitten ze bij en door elkaar heen alsof het nooit anders geweest is. Ook interesses blijken gelijk. Als een van de Groenlose jongens tijdens het carnavalsknutselen vertelt fan te zijn van rapper Ronnie Flex wordt er gezamenlijk gelachen over zijn teksten en kuren. Dan gaat het over het thema Carnaval. "Carnaval is heel erg belangrijk in Groenlo", vertelt Carmen de Ruurlose kinderen. "We krijgen dan bezoek op school van prinsen en andere hoogheden en vieren we carnaval met elkaar." Fadumo vertelt onder het knutselen dat ze carnaval erg leuk vindt. "Ik ga ook altijd naar de optocht kijken. Erg leuk is dat met al die grappige dingen."
"Ik ga ook altijd de optocht kijken," antwoordt Femke die naast haar zit. "Of in Neede of in Groenlo. Dit jaar ben ik in Groenlo geweest. Was heel leuk. Ik zou ook best wel carnaval op school willen vieren."

Uit de speelzaal komen inmiddels de aangename geur van muntthee en een overheerlijk Marokkaans gerecht dat voorbereid wordt door de leerlingen, met elkaar. "Het heet tajine," vertelt Touria El Jaroudi, een van de moeders die deze morgen helpt. "Het is een gerecht van rundergehakt met veel groenten." De kinderen beleven veel plezier aan het snijden van uien, selderij en tomaten, onderwijl met elkaar pratend, of vragen stellend, uit interesse. Zo snel kan integratie gaan, als je er maar open voor staat.

Uitslagen kaartclub VOO

RUURLO – Winnaars van de twaalfde speelronde (zaal De Keizerskroon) van de kaartclub Vereniging Openbaar Onderwijs Ruurlo waren bij het klaverjassen D. Andringa en E. Klein Bluemink (5300 punten) en bij het kruisjassen H. Aagten en F. Wopereis (3725 punten). De competitie wordt voortgezet op donderdag 15 maart in zaal De Tapperij. Aanvang kruisjassen 19.30 uur en klaverjassen 19.30 uur. Er wordt één keer per veertien dagen gekaart in De Tapperij of bij De Keizerskroon. Tussenstanden: Klaverjassen: 1. L. Heppe en J. de Boer 56755 punten; 2. W. Eggert en N. de Wilde 56516; 2. W.Straver en J.H. Alfing 56285. Kruisjassen: 1. H. Kuenen en E. Kuenen 46221; 2. H. Abbink en L. Visschers 42726; 3. H. Aagten en F. Wopereis 42718.

Verkoopmiddag Welfare

RUURLO – Welfare Rode Kruis afdeling Ruurlo heeft maandagmiddag 19 maart tijdens de activiteiten met haar deelnemers een verkoopmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in Woonzorgcentrum De Bundeling in Ruurlo. Er zijn weer veel mooie en nuttige artikelen te koop zoals warme sokken, handdoeken, gastendoekjes, tafelkleden maar ook kleden en leuke tassen en kussens voor kinderen. De Welfare leden maken het ook graag op bestelling. Kom even kijken, de koffie staat klaar, Ook is men elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om deel te nemen aan de Welfare activiteiten in De Bundeling. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0573-451739 of 0573-451645 of kom op maandagmiddag een kijkje nemen.

Leven in de Kanteltijd

BARCHEM - De Barchemse Tanja Abbas, die eerder het boek Modern Naoberschap schreef, presenteert op 18 maart haar boek 'Leven in de Kanteltijd, op weg naar een tijdperk van wijsheid en liefde.'

Het boek gaat ook over haar visie op de wereld en de tijd waarin wij nu leven; de zogeheten Kanteltijd. De presentatie van haar boek, tijdens het Feest van Verbinding, vindt plaats in Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem. Het feest is met 115 plaatsen al ruim van te voren uitverkocht. Het boek is al wel te reserveren via Uitgeverij Lente en is vanaf 19 maart te koop in de (lokale) boekhandel.
Informatie staat op: www.uitgeverijlente.nl


Ruurlo/Barchem

16 / 40

AOC Oost-leerlingen in actie voor NLdoet

Milan Suijthof aan het werk bij vv de Reünie in Borculo. Foto: Theo Ticheloven

BORCULO - In het kader van burgerschap hebben de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van AOC Oost uit Borculo ook dit jaar weer meegedaan aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet op 9 maart. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Door vrijwillig iets voor anderen te doen, komen leerlingen in aanraking met allerlei facetten van de samenleving en soms ontstaan hierdoor langdurige vrijwilligers-contacten. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NLdoet draagt bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk en laat zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

In het voortraject heeft de school een twintigtal klussen verzameld, die geschikt zouden kunnen zijn om door 13- en 14-jarige leerlingen te laten uitvoeren. Hierbij was de site van NLdoet maar ook de ondersteuning van het vrijwilligersinformatiepunt van belang.

Gedurende vrijdag de 9e maart hebben leerlingen zich ingezet voor het onderhoud in speeltuinen, het schilderen van een hekwerk op Landgoed Warmelo, poets- en schoonmaakwerkzaamheden bij het Brandweermuseum in Borculo, het opruimen van snoeihout en zwerfafval bij voetbalverenigingen, grote schoonmaak op de zorgboerderij , enzovoorts.
Door mee te doen aan deze vrijwilligersdag onderstreept AOC Oost het belang van vrijwilligers voor onze samenleving.

De enthousiaste leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien. Iedereen kijkt terug op een zinvolle vrijwilligersdag.

Live muziek in de Bocht

Wolfersveen - Zondag 18 maart komt het vrolijke muziekgezelschap uit de kop van Overijssel 'Bogey & the Longhorn' naar de zaal van café De Bocht om een vrolijk optreden te verzorgen. De band speelt tussen 16.00 en 20.00 uur en de entree bedraagt vijf euro. Een deel van de entreegelden (een euro per kaartje) gaat naar de Stichting 'Knallen voor Carsten'.

De band begon oorspronkelijk als een driemans-groepje en is in de loop der tijden uitgebreid met een scala aan fijne, begaafde en gezellige musici uit de omgeving. De band speelt (voornamelijk) Amerikaanse muziek, maar niet alleen met Engelstalige teksten. Zelfs het dialect wordt gebruikt in de muziek, variërend van texmex tot southern rock. Ook ballads en tearjerkers worden niet geschuwd en er is ook plaats voor de 'voetjes van de vloer' en gezelligheid.

Bovenaan staat het plezier in het spel. Daarnaast is er een onvoorwaardelijke liefde voor verse pils, een nimmer aflatende kameraadschap en enthousiaste drang naar progressie in en behoud van zang en muziek.

In Bogey & the Longhorn spelen Niek Stok-drums, percussie, Barbera Hof-Kroon-zang, accordeon, piano. Richard v/d Zee-zang, contrabas, bas, Foppe Hof-gitaar, dobro, mandoline, Edwin Hagedoorn-zang, gitaar, mondharmonica, Jan Joustra-zang, gitaar, banjo, bas, Alex Hagedoorn-zang, Timo Kelder-drums (inval) en Harry Hof-knoppies en lichies.

Levendig lijsttrekkersdebat in Haarlo

De zeven lijsttrekkers van Berkelland met debatleider Erik Hagelstein (vijfde van links) Foto: Guido Bogert Fotografie.

HAARLO -Het Platform BV Berkelland hield vorige week maandagavond in Haarlo in samenwerking met de Industriële Kring Berkelland het laatste grote lijsttrekkersdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met als thema 'De economie'. In een druk bezette zaal van HCR Prinsen werden de zeven Berkellandse lijsttrekkers aan vier stellingen en vragen vanuit het publiek onderworpen. Vooraf kregen ze 1,5 minuut de gelegenheid om zichzelf en hun verkiezingsspeerpunt(en) te presenteren. Voorzitter Platform BV Berkelland Erna Koeslag had als debatleider ondernemer en oud-Berkellander Erik Hagelstein uitgenodigd. Een prima keuze gezien het ordentelijke en ook levendige verloop van de avond. Wat opviel was dat de verschillen tussen de partijen in de marge zit.

Door Rob Weeber

Een gezonde economie is de wonderolie van de lokale samenleving

De lijsttrekkers werden op volgorde van partijgrootte uitgenodigd hun pitch te houden en dus trapte Gerard Hilhorst van het CDA af. De nieuwbakken lijsttrekker zette de zorg voor de samenleving voorop, waarin het goed wonen, werken en leven moet zijn. Iedere generatie is de nieuwe rentmeester van de aarde en dient zich daarna te gedragen. Iedereen doet mee en besturen gebeurt met de inwoners. Volgens Han Boer is D'66 de partij voor ondernemend Berkelland. Een goed ondernemersklimaat zorgt voor werk, inkomen en voldoende vrije tijd. Daarbij gaat het om vertrouwen, onderlinge samenwerking en afspraken nakomen. In die zin zijn raadsleden volgens hem ook ondernemers. Gemeentebelangen Berkelland pleitte bij monde van Anjo Bosman voor een samenleving waarin de politiek samenwerkt met de burgers en door hen gevoed wordt. Het doel is een gezonde economie die de wonderolie van de lokale samenleving is. Samenwerking met de regio is belangrijk, maar lokaal doen wat lokaal kan, staat voorop. Wim Klein Willink van de VVD wees op het buitengebied waar meer ruimte voor wonen en ondernemen moet komen. Verder pleitte hij voor lagere lasten voor de inwoners van Berkelland. Betsie Wormgoor van de PvdA koos voor de sociale kant van de samenleving, de zorg voor en zekerheid van werk en inkomen voor iedereen. De financiële positie van Berkelland is goed en dat moet zich vertalen in een economisch sociale en rechtvaardige samenleving. Bennie Morsink van Ondernemend Berkelland wil veranderingen in het woningbouwbeleid en meer aandacht voor de stem van de burger. Verder moeten de lasten omlaag voor de burger. Groen Links tenslotte werd als enig partij niet door de lijsttrekker vertegenwoordigd. De fractie vormt een geheel en dus maakte het volgens Andra Eisink-Weg niet uit wie er die avond op het podium stond. Zij pleitte vooral voor minder regelgeving. De gemeente moet meer faciliteren en aanjagen als het om een duurzame en innovatieve economie gaat.

Heeft het huidige bestuurssysteem van college en gemeenteraad zijn langste tijd gehad?

Na de pitches volgden er vier stellingen waarover de lijsttrekkers in debat mochten. Stelling 1 gaf aan dat een krampachtig omgaan met de krimp een rem op de ambities zet voor de leefbaarheid en de lokale economie. Vrijwel iedere partij beperkte zich in haar antwoord tot de woningbouwproblematiek. Algemeen was de opvatting dat een meer flexibeler beleid nodig was, waarbij gekeken moet worden waar wat nu nodig is. Veel verschil in de visies was dan ook niet te noteren. Groen links was de enige partij die aangaf dat krimp meer was dan alleen woningbouw. Zij wees in dit verband mede op de winkelcentra. Ook daar heerst een zekere krimp en leegstand in het winkelaanbod. Stelling 2 gaf aan dat de gemeente niet actief genoeg is op het gebied van duurzaamheid. De doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, gaat niet gehaald worden. Zeker over dat laatste punt zijn de partijen het met elkaar eens. Men ziet echter wel de goede ontwikkelingen die er plaatsvinden, zoals verduurzaming van de bedrijventerreinen. Punt is ook dat de gemeente weliswaar voldoende budget ter beschikking heeft gesteld, maar tegelijkertijd nog onvoldoende daadkracht ter realisatie van de plannen toont. OBL was het meest uitgesproken in haar mening. Volgens de partij is de gemeente veel te traag met de ontwikkeling van windmolens en zonneparken en heeft ze kansen laten liggen, bijvoorbeeld bij de op- en afritten van de N18 en op particulier landbouwgrond. Stelling 3 gaf aan dat oude regels en het ontbreken van lef voor leegstand in de winkelcentra zorgt en de rem op bedrijvigheid zet. Een sterk gedeelde oplossing werd geboden door de roep om flexibelere regelgeving rondom wonen in winkelgebieden en meer creativiteit bij de bestemming voor leegstaande panden. Innovatie was een veel gehoorde term. In dit verband spande GB de kroon. Zij riep op tot onderzoek naar zogenaamde themakernen. Bijvoorbeeld zou Neede een studentendorp kunnen worden met wooneenheden in het centrum. De N18 zorgt voor een snelle reistijd naar de universiteit. Stelling 4 tenslotte gaf aan dat de wereld in hoog tempo verandert en het bestuurssysteem van college en raad zijn langste tijd heeft gehad. Over het algemeen waren de partijen tegen de stelling. Het bestuursmodel voldoet en de gemeente Berkelland is met de huidige grootte prima in staat om haar zelfstandigheid te behouden. Uitbreiding van de gemeente is niet nodig, wel meer samenwerking in de regio. De PvdA week het meest af en stelde de invoering van een G-100 burgertop voor. I00 inwoners buigen zich over een thema en delen hun standpunt vervolgens met de raad.

Is er voorkeur voor Laarberg boven lokale terreinen?

Na de pauze waren de vragen van de aanwezige niet-politici aan de beurt. Ook hier was het thema wonen wederom goed vertegenwoordigd. Andere vragen betroffen de afwaardering van de doorgaande weg Eibergen-Neede en de mogelijke geïsoleerde ligging van Eibergen als gevolg. D'66 wethouder Han Boer verzekerde de vragensteller dat de gemeente met de bewoners in gesprek gaat en nog niets vast staat. Ook was er zorg omtrent een mogelijke voorkeurspositie voor het regionale industrieterrein Laarberg. Han Boer verzekerde de vragensteller dat de gemeente weliswaar aandeelhouder van het regionale bedrijventerrein is, maar de lokale terreinen in de kernen geen achterstandspositie hebben, eerder zelfs de voorkeur genieten voor het lokale bedrijfsleven. In alle kernen is ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Tenslotte werden de lijsttrekkers als het ware onder de 'integriteitsloep' gezet. Wat zou hun eerste daad zijn als ze in het college kwamen? Het CDA verlaagde de regeldruk. D'66 gaat voor een herijking van het woonbeleid. GB helpt de jongeren aan meer werk. De VVD gaat voor maatwerk met betrekking tot wonen. De PvdA wil startende ondernemers aantrekken. OBL gaat meer woonvergunningen afgeven. GL tenslotte investeert in de jeugd.

Borculo, may I have your votes?

Als laatste wilde de avondvoorzitter graag een voorschot krijgen op de verwachte verkiezingsuitslagen met betrekking tot het aantal raadszetels. Hij nam geen genoegen met nee. De eigen voorspellingen waren: GL +2, OBL +1, PvdA +2, VVD +2, GB +3, D'66 +2 en CDA +2.

CDA bespreekt toekomst van landbouw en buitengebied

BERKELLAND - CDA Berkelland nodigt belangstellenden uit om aanwezig te zijn op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur bij Baan aan de Dorpsstraat in Geesteren. Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik en Tweede Kamerlid Maurits von Martels zijn aanwezig om te spreken over de toekomst van de landbouw en het buitengebied. Daarnaast zal het Berkellandse CDA kandidaat-raadslid Wily Erinkveld, melkveehouder en eigenaar van De Melktap, ervaringen delen rondom verbrede landbouw. Annie, Maurits en Wily gaan graag met aanwezigen in gesprek over de vragen en zorgen die men heeft over dit onderwerp.

Deo verkoopt eieren

BORCULO - Het paasweekend staat alweer bijna voor de deur, dus dat betekent dat voetbalvereniging DEO zich weer opmaakt voor haar jaarlijkse eieractie. Op zaterdag 24 maart (het weekend voor Pasen) zullen de (jeugd)leden van de vereniging weer langs de deuren gaan met kakelverse eieren. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling. Zo worden vanuit de opbrengsten onder meer voetbalkampen en andere activiteiten bekostigd. Ook wordt de opbrengst aangewend voor nieuwe materialen, zoals voetbaldoeltjes, ballen en hesjes.

Ring gevonden

BORCULO/RUURLO - In de buurt van de Action in Borculo is afgelopen zaterdag een ring gevonden. De partner van Jessica kan de ring op komen halen in Ruurlo. Hij of zij moet dan ter controle de datum doorgeven die in de ring staat, aan de vinder. Meer informatie via tel. 06-46197162.

Inschrijven Gaanzeloop

GELSELAAR - Na 15 jaar zonder Gaanzeloop wisten de hardlopers afgelopen jaar, toen deze loop nieuw leven in werd geblazen, de weg naar Gelselaar nog goed te vinden, met een deelname van 150 lopers was de eerste OVM Gaanzeloop 2.0 een groot succes. Dit jaar staat het evenement eveneens weer op de kalender en er is zelfs een extra afstand toegevoegd. Routes gaan door het Gelderse coulisselandschap, langs oude boerderijtjes. De start en finish vinden plaats in Gelselaar. De afstanden die je kunt lopen zijn: 2,5 km, 5,5 km, 10,5 km en 16,1 km. Inschrijven kan via www.egvv.nl.

Inzameling oud papier

GELSELAAR – Zaterdag 17 maart haalt Instrumentenfonds Excelsior in en om Gelselaar oud papier op. Men begint om 9.00 uur, dus zorg er voor dat het papier dan goed gebundeld klaar staat. Verpakken in stevige dozen mag ook.

Inzameling oud papier Gelselaar

Inzameling oud papier

GELSELAAR – Zaterdag 17 maart haalt Instrumentenfonds Excelsior in en om Gelselaar oud papier op. Men begint om 9.00 uur, dus zorg er voor dat het papier dan goed gebundeld klaar staat. Verpakken in stevige dozen mag ook.

'Een man een man, een woord een woord'

Gerard Hilhorst. Foto: Eigen foto Foto: =

BERKELLAND - Gerard Hilhorst is lijsttrekker van het CDA Berkelland. Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke herindeling kwam de partij met negen zetels in de raad. In 2010 voerde Gerard Hilhorst voor het eerst de lijst van het CDA aan en kwam de partij uit op zes zetels. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bezet de partij zeven zetels.

Door Rob Stevens

Gerard Hilhorst gaat optimistisch gestemd de verkiezingen in. Gerard: "Ik denk dat negen zetels een reële inschatting is. Ik baseer dat op een aantal dingen. Het CDA is de grootste lokale partij, we hebben als landelijke partij ook een goede binding met het landelijke en provinciale, daar kunnen we ook vraagstukken neerleggen. En het is een partij die tot in de haarvaten van Berkelland vertegenwoordigd is en haar voelsprieten heeft. We zijn de enige partij die kandidaten op de lijst heeft staan uit alle kernen. En we hebben acht nieuwe, veelal jongere, leden op verkiesbare plaatsen staan. Een heel breed team, heel gevarieerde qua expertise, dat weet wat er speelt in de kernen. Ondernemers, agrariërs, een financiële man; uit het buitengebied, uit de kleine én grote kernen."

"De twee grote thema's de komende jaren zullen 'wonen en leefbaarheid' en 'zorg en senioren' worden. De uitdaging wordt de juiste woningen op de juiste plek te krijgen. Het aanbod van woningen moet matchen met de vraag. En de vraag ligt in Berkelland bij senioren en starters. Er lopen in een aantal kernen pilots waar inwoners hun 'woonbehoefte' formuleren. Projectontwikkelaars zitten te vaak nog op het verkeerde spoor. Andere partijen willen woonvisies en bestemmingsplannen hiervoor oprekken. Wij willen vernieuwen. Die pilots sluiten overigens aan bij een beweging die de laatste raadsperiode in gang is gezet, ook door onze wethouders. De gemeente legt steeds vaker haar oren te luister bij inwoners. Het CDA willen besturen mét onze inwoners. Niet voor niets is onzer slogan: 'De Samenleving Voorop!' Dat is soms wennen, ook voor het ambtelijk apparaat dat van oudsher gewend is regels te hanteren. Dat vergt een omslag indenken. De gemeente heeft nu veel meer een faciliterende rol. Zo heeft de peuterspelzaal contact met het CDA gezocht toen ze dreigden op te houden te bestaan. Omdat ze niet aan regels met betrekking tot de leiding en het aantal vereiste begeleiders voldeden. Terwijl de peuterspeelzaal natuurlijk voor de leefbaarheid in een kleine kern van groot belang is. Met elkaar is daar een oplossing voor gezocht in de organisatorische sfeer. Met succes! Dat geldt ook voor het jeugdbeleid. Daar heeft ook onze wethouder een belangrijke rol in gespeeld. In Neede waren de nodige overlast problemen. Dat is opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. En door een jongerenwerker aan te stellen die samen met de jongeren naar nieuwe mogelijkheden en perspectief voor hen zoekt. Een laatste voorbeeld betreft de zorg. We hebben er als gemeente een hoop, voorheen landelijke, taken bij gekregen. We herinneren ons allemaal de actietent voor het gemeentehuis. In een paar jaar is er veel veranderd. Van probleem gemeente zijn we nu voorbeeld gemeente."

"Onze grootste frustratie over de afgelopen periode is dat het buitengebied op slot is gezet. Het CDA was er niet voor dat we strengere eisen aan het geurbeleid stellen dan de geldende landelijke richtlijnen. Nu zitten we nog een tijd met een bestemmingsplan uit de jaren zeventig. De hele kwestie is nota bene op basis van één casus op de agenda gekomen. Terwijl er de laatste vier jaar welgeteld maar zestien klachten zijn binnen gekomen in de hele gemeente. Een uitdaging voor de komende periode betreft het feit dat de komende jaren vijftig procent van de agrariërs zal stoppen. De gebouwen die daardoor vrij komen bevatten qua oppervlakte vijftien voetbalvelden vol asbest. Het CDA wil een miljoen extra investeren om het asbest sneller van de daken te halen. Voor 2024 is dat wettelijk verplicht. Om snelheid in dat proces te krijgen willen we werken met een asbesttrein. Het komt er kortgezegd op neer dat je ervan kunt profiteren door bij asbestsanering slimmer samen te werken. Een andere kwestie die de voorgaande raakt en nu uitgewerkt wordt is de mogelijkheid woningen te splitsen. Grote agrarische vrijkomende panden in het buitengebied worden overkoopbaar als die mogelijkheid niet geschapen wordt. Het glasvezelnetwerk is nu bijna gereed. Wat in het buitengebied nog snel geregeld moet worden is de mobiele bereikbaarheid. Dat zit hem nu nog vast op de kosten die providers moeten maken om overal dekking te krijgen. En het feit dat veel inwoners bezwaar maken tegen die masten in hun nabije omgeving. Daar zul je ook in overleg uit moeten komen. Het gaat hier om zaken die wel van belang zijn voor de leefbaarheid van het buitengebied."

Gerard Hilhorst doet geen voorspelling naar mogelijke coalitievorming. Hij wijst erop dat het voor het CDA als middenpartij altijd wat makkelijker is bij anderen aan te sluiten. Maar deelname aan de coalitie is wel van belang om invloed uit te oefenen. In de coalitie kun je immers het meest bereiken. Hij zal zelf de lijsttrekker zijn van de fractie de komende periode. Te meer omdat er veel nieuwkomers in de fractie zijn. De beide wethouders nu zijn weer beschikbaar. Hilhorst ziet het als een voordeel voor de gemeente dat deze twee, Marijke van Haren en Patricia Hoytink-Roubos, over een uitgebreid landelijk netwerk beschikken. Dat maakt het makkelijker dingen gedaan te krijgen.

Passion Lichtenvoorde wil mensen raken

Passion Lichtenvoorde start met een stille tocht met het kruis, vanaf de Markt. Foto: Eveline Zuurbier

LICHTENVOORDE - 'Ontroerend', 'indrukwekkend', 'aansprekend', dat zijn enkele woorden waarmee bezoekers in voorgaande jaren hun bezoek aan Passion Lichtenvoorde omschreven. Het begon drie jaar geleden als een initiatief vanuit de kerken. Ondertussen is Passion Lichtenvoorde uitgegroeid tot een evenement waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Dit jaar is de Passion Lichtenvoorde op dinsdag 27 maart. Het begint om 20.00 uur op het marktplein van Lichtenvoorde, met een opening door burgemeester Annette Bronsvoort. Na de openingsscène door een verteller en een verrassend eerste poplied is er een stille tocht met een kruis en fakkels naar scholengemeenschap Marianum.

Hier krijgt het stuk een vervolg in de aula van de school. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wie geen kaartje heeft kan Passion Lichtenvoorde daar uitstekend volgen op het grote beeldscherm op het schoolplein. Dit bleek de afgelopen jaren voor de honderden kijkers een heel unieke ervaring. Dit jaar is er bewust ruimte gezocht om actuele thema's in het spel een plaats te geven. Want Passion Lichtenvoorde wil meer zijn dan alleen een verhaal van toen en niet alleen voor trouwe kerkgangers maar voor iedereen en voor alle gezindten.

Bekende namen uit regionaal bekende toneelgezelschappen geven een gezicht aan een eigentijdse vertelling over het leven van Jezus. Een videoregistratie met meerdere camera's, door omroep ZSOM, zal zowel in de zaal te zien zijn als op het schoolplein. Hierdoor komt het spel nog meer tot zijn recht. Emoties komen tot leven en betrekken de bezoekers bij het verhaal. Nieke Hoitink (Omroep Gelderland) zal als verteller en verslaggever stem geven aan de verbindende verhaallijnen. Kinderen van basisschool Frans ten Bosch spelen een actieve rol.

Na de stille tocht vanaf de Markt wordt de voorstelling voortgezet in de aula van Marianum. Foto: Eveline Zuurbier.

Natuurlijk heeft muziek, net als bij de landelijk bekende Passion, een heel belangrijke plaats in het geheel. Liederen uit de popmuziek worden vertolkt door leerlingen en docent van scholengemeenschap Marianum. Zij doen dit samen met het popkoor Friends, onder leiding van dirigent Johan Klein Nibbelink. De liederen zijn uitgezocht door muziekdocent Peter Krabbenborg, Johan Klein Nibbelink en tekstschrijver Hans Hinkamp. Regisseurs Ben Donderwinkel en Sjaak Welboorn zorgen voor een pakkend geheel. Bij de repetities viel veelvuldig het woord 'kippenvel'. Het belooft opnieuw een pakkend gebeuren te worden.

Helpende handen voor Passion Lichtenvoorde zijn er door leerlingen van het Barriet, school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. De doelstelling van de organiserende stichting, Passie voor Cultuur en Maatschappij, om mensen met elkaar te verbinden heeft met deze opzet in ieder geval al een passende inkleuring gekregen. Meer dan 100 personen zijn betrokken bij de uitvoering van dit bijzondere evenement.

Passion Lichtenvoorde geeft iedereen de gelegenheid om te komen kijken, om dit evenement mee te beleven en mee te gaan in een bijzonder én eigentijds verhaal, over liefde en leugen, vriendschap en verraad, over leven en dood. Het gaat, in één woord samengevat, over: passie! Dinsdag 27 maart, vanaf 20.00 uur, in Lichtenvoorde. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop bij Ringfoto Primeur en scholengemeenschap Marianum.


passionlichtenvoorde.nl

Kunstenaars werken aan het project 'KulturGut'

De deelnemende kunstenaars  van Kunstkring B Art Harry Lankveld, Claudy Cellier, Louise Bierhuizen, Dolf Bierhuizen en Marianne Appels. Foto: PR

BERKELLAND - In de komende twee maanden dienen vijf Berkellandse kunstenaars van de Kunstkring B Art nog een flinke hoeveelheid tijd en energie te moeten steken in hun medewerking aan een Europees project dat op 6 mei in Bocholt wordt gepresenteerd.

Ieder jaar vindt in de maand mei alle Duitse bondsstaten de Europawoche plaats. Daarin worden twee bekende Europese dagen herdacht: 5 mei, de oprichting van de Raad van Europa en 9 mei, de Europadag, het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Ruim een week waarin met steun van de overheid allerlei activiteiten met een Europees tintje worden gehouden.
In Bocholt heeft men het initiatief genomen om tijdens het jaarlijkse kunstevenement 'Kunstcarrée' het project 'KulturGut Europa 2018 – Interpretationen' te organiseren.
Tijdens dit project komen vier groepen kunstenaars, ieder bestaande uit vijf personen, bij elkaar: uit Bocholt (uiteraard) en verder uit Monschau, Bocholt (België) en Berkelland (Nederland). Voor Nederland heeft men daarvoor een beroep gedaan op de Berkellandse kunstkring B-Art.
Na een eerste overleg in februari waarin besloten werd tot een gezamenlijke aanpak zijn de plannen inmiddels zo ver uitgewerkt dat de vier groepen op hun eigen locatie hun aandeel in de opdracht kunnen gaan uitwerken. Een bijkomende gedachte daarbij is dat, in het kader van de Europese eenwordingsgedachte, specifieke karakteristieken vanuit de eigen regio in het ontwerp moeten worden opgenomen. Hoe dat gebeurt wordt graag aan de creativiteit van de deelnemende kunstenaars overgelaten. De vijf Berkellandse B-Art kunstenaars, Dolf Bierhuizen (houtsculpturen) Louise Bierhuizen (keramiek), Harry Lankveld (houtsculpturen), en Claudy Cellier en Marianne Appels (beiden schilderen) hebben eind vorige week de opdracht in meer detail uitgewerkt. De benodigde basismaterialen zijn in Bocholt zover klaar gemaakt; het echte werk kan nu beginnen.
De tijd is kort, maar het vertrouwen in de samenwerking en in het eindresultaat is groot.

Ongetwijfeld zal er nog enkele malen enig overleg met de andere drie teams moeten plaatsvinden, maar op 5 mei zullen alle bewerkte onderdelen vanuit de vier locaties in Bocholt verzameld en tot een geheel samengevoegd worden.
Op zondag 6 mei van 10.00 tot 18.00 uur zal het kunstwerk op de Crispinusplatz in Bocholt door de 20 deelnemende kunstenaars gepresenteerd en desgevraagd ook toegelicht worden. Daarnaast zullen deze kunstenaars samen met een groot aantal andere Europese kunstenaars hun eigen kunst aan de bezoekers van Kunstcarrée kunnen laten zien. De toegang is gratis.

Ruurloërs gaan op 'Slipjesjacht!'

Het spoor met kleine, grote, spannende en juist oerdegelijke slipjes zal leiden naar de feesttent op een geheime locatie. Foto: PR

RUURLO – De eerste 'Slipjesjacht' ooit in Ruurlo vindt zaterdag 24 maart plaats. Vanaf de Vosheuvelweg wordt een 'slipjesspoor' uitgezet en deze moet mensen leiden naar de feesttent op een geheime locatie. Hier staan plaatselijke artiesten klaar om een groot feest te maken van het aansluitende 'Slipjesbal'.

De schoonvader van Sander Kreeftenberg heeft in september vorig jaar de diagnose alvleesklierkanker gekregen. Helaas was hij niet de eerste in zijn familie die te maken kreeg met deze vreselijke ziekte. De familie Pierik doet daarom met 35 deelnemers mee aan de Alpe d'HuZes; de actie waarbij door middel van sponsoren geld wordt ingezameld voor het KWF-kankerfonds. Ook Sander Kreeftenberg zal op 7 juni zijn best doen om zo vaak mogelijk op de fiets de Alpe d'HuZes te beklimmen. Na een gezellige avond met vrienden ontstond bij de Ruurloër het idee om sponsorgeld te genereren door een 'Slipjesjacht' te organiseren. Deze 'Slipjesjacht', als parodie op de Ruurlose slipjacht: de jacht steevast jaarlijks op de eerste zaterdag in december zoals deze hier in de regio bekend is met paarden en honden die een uitgezet spoor volgen. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de 'jacht' op 24 maart hun stalen ros zullen bestijgen en het uitgezette 'slipjesspoor' zullen volgen. Het spoor met kleine, grote, spannende en juist oerdegelijke slipjes zal leiden naar de feesttent op een geheime locatie. Diverse artiesten uit de regio hebben hun medewerking aangeboden om het feest muzikaal op te luisteren.

Veiling
Ook wordt er een veiling gehouden waar onder andere een slipje van een bekende Nederlander en een setje van Lusanne Lingerie geveild zullen worden. Het feest is voor iedereen die een stalen ros kan berijden, voor iedereen die wel eens een slipje draagt óf van een gezellig feestje houdt. Mocht men de jacht of het feest niet willen missen, stuur dan een mailtje naar de jachtopziener: slipjesjacht@gmail.com.

Pleegoudercafé

ACHTERHOEK - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek is sinds 2014 bezig met het verbinden van pleegouders. Eén van de activiteiten is het organiseren van thema-avonden, deze zijn tot op heden afwisselend deskundigheidsbevorderend en interactief. Het bestuur merkt dat de gesprekken aan het eind van de avond vaak nog lang niet zijn afgerond en is daarom op zoek gegaan naar een aanvullende activiteit. Dat is geworden: het pleegoudercafé!

Het pleegoudercafé wordt eens per maand in steeds een andere gemeente georganiseerd. Ook wordt er afgewisseld tussen de avond en de ochtend, om zo iedereen de gelegenheid te geven aan te schuiven. 's Ochtends zal er speelgoed aanwezig zijn voor eventuele kinderen die meekomen. Tevens ligt, ter ondersteuning, het Grote Pleegzorggesprek Spel klaar.
Het pleegoudercafé is niet alleen toegankelijk voor alle pleegouders uit de Achterhoek, maar ook voor mensen die er over denken pleegouder te worden. Zo kunnen zij op ongedwongen wijze en van ervaringsdeskundigen horen wat het pleegouderschap écht inhoudt.
De toegang tot het pleegoudercafé is gratis, het eerste kopje koffie of thee is op kosten van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Aanmelden is niet nodig.

Het pleegoudercafé is op maandag 19 maart van 20.00 tot 22.00 uur in CR De Zwaan, Wooldstraat 6, Winterswijk. Informatie: tel. 06-82629980 of info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl.

Goud voor Naomi Loffeld op NK

Naomi wint goud, Jonna pakt brons. Foto: PR

RUURLO - Zaterdag 10 maart vond in sportcentrum T-kwadraat in Tilburg het Nederlands kampioenschappen judo onder de 18 jaar plaats. Nippon Judo Achterhoek had zich tijdens de district kampioenschappen in Markelo met vier judoka's geplaatst voor het NK.

In de ochtend kwamen Naomi Loffeld (Ruurlo), Fabiënne Enklaar (Lochem) en Kira Essink (Barchem) op de mat. Fabiënne Enklaar en Kira Essink hebben twee partijen goed gejudood maar helaas niet gewonnen. Een mooie ervaring voor beide dames. Naomi Loffeld uitkomend in de klasse tot 70 kilogram kwam na vier winstpartijen in de finale tegen van Heemst uit Zuid Holland te staan. De finale werd snel beslist in het voordeel van Loffeld en hiermee heeft ze het goud gewonnen. De Ruurlose judoka mag zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen. Jonna Groot Zevert (Groenlo) moest 's middag judoën in de klasse tot 40 kilogram. Door een verliespartij in de halve finale was brons het hoogst haalbare. In de finale om brons stond ze tegen Sukandar uit Noord Holland. Met twee scores op het bord voor Groot Zevert won ze de partij en behaalde hiermee de bronzen medaille. De judoka's werden deze dag bijgestaan en aangemoedigd door de coaches Ricardo Chirco en Antoinette Hennink. Voor Nippon Judo Achterhoek is dit de eerste keer dat het gelukt is om een podiumplek te behalen op het NK-18. Een geweldige prestatie van de judoka's maar zeker ook voor de judoschool die nog maar twee jaar bestaat. Juf Antoinette Hennink won in 2016 zelf de allereerste gouden medaille op het NK. Volgende week zaterdag vinden de district kampioenschappen tot 15 jaar plaats in Markelo en hebben de judoka's in deze leeftijdscategorie de kans om zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen.

Klanten Multimate sparen voor scouting

Frank Jonk mocht de cheque in ontvangst nemen. Foto: PR

BORCULO - De afgelopen maanden kon er bij Multimate Borculo gespaard worden voor munten. Mensen konden voor zichzelf sparen, maar ook hun hun munten schenken aan verenigingen. Er waren vier vereniging waar mensen hun muntjes ter waarden van 1 euro aan konden doneren en Scouting Borculo heeft daar een hoog bedrag door mogen ontvangen. Frank Jonk heeft daarom afgelopen week een cheque van maar liefst 462 euro mogen ontvangen namens Stichting Scouting Borculo. Het geld zal gebruikt worden om de keuken van het Muldershuus op te knappen. Scouting wil Multimate en alle donateurs hiervoor hartelijk bedanken.

Roos tweede in L springen

GEESTEREN - Afgelopen weekend debuteerde Roos Dekkers met haar paard Chaman des Rosiers in de klasse L springen in Heeten. De combinatie mocht een tweede prijs in ontvangst nemen. Ze komen uit voor de Hamelandse Ruiters.

'Werk aan de woning'

Ondertekening van de intentieovereenkomst 'werk aan de woning’ door Toon Lamers (Kruiswerk), Jeroen aan het Rot (verduurSaam), Patricia Hoytink-Roubos (wethouder) en Henk Meulenkamp (ProWonen). Foto: PR

BERKELLAND - Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen hebben de samenwerkingsovereenkomst 'Werk aan de woning' getekend, als startpunt van een campagne die gericht is op bewustwording rond toekomstbestendig wonen. Met de campagne, die deze zomer start, gaan de partijen 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Want als mensen ouder worden is het goed om na te denken over het aanpassen van de woning, zodat men veilig, gezond en comfortabel thuis kan blijven wonen. Of tijdig kan verhuizen naar een passende woning.
Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen willen met deze campagne 50-plussers op weg helpen bij het in actie komen tot woningaanpassingen. Bij de campagne worden kennis en al bestaande producten van deze partners gebruikt. Denk aan tips en persoonlijk advies zoals een thuisscan of een woningverbeterplan. Door de samenwerking krijgen inwoners een integraal advies, waarin de drie thema's die centraal staan in de campagne meegenomen worden: Levensloopbestendig (woningaanpassing en huisautomatisering); Energie (wooncomfort, besparing, woningonderhoud en binnenklimaat); Veiligheid (inbraak- en brandpreventie en valpreventie).
Woningaanpassing kan bijvoorbeeld meteen een kans voor energiebesparende maatregelen opleveren of andersom.

De kernpartners leveren expertise en voeren hun activiteiten in Berkelland uit onder de gezamenlijke vlag van de campagne 'Heerlijk thuis in huis'. Afgesproken is dat naast de kernpartners ook andere (lokale) partijen kunnen bijdragen aan de doelstelling van de campagne en onderdeel kunnen worden van de netwerksamenwerking.

Toerclub De Berkelrijders veertig jaar

BORCULO - Wielervereniging TC De Berkelrijders uit Borculo bestaat 40 jaar en viert dit met een jubileumfeest. Zaterdag 17 maart gaat het feest van start met een feestavond voor alle leden, partners en andere genodigden. Op deze dag bestaat de club de Berkelrijders precies 40 jaar.

De toerclub ontstond in 1978 door een aantal sportieve wielrenners waarvan enkele heden ten dage nog steeds met plezier op de fiets zitten.
De vereniging heeft de afgelopen 40 jaar niet stil gezeten. Zo is het ledenbestand inmiddels gegroeid tot ruim boven de honderd leden. Deze komen uit de wijde omgeving van Borculo. Vele van hun hebben deze afgelopen jaren met veel inzet en plezier diverse toertochten vanuit de vereniging georganiseerd, die in de wijde omtrek bekend zijn. De jongste toertocht is de Ballentocht die het afgelopen twee jaar bijzonder goed is ontvangen bij een groot aantal deelnemers.
Meerdere keren per week worden er vanuit de vereniging clubritten gereden. Dit zijn ritten op de racefiets of met de mountainbike door het veld. Voor iedere fietser is er wel groep waar hij of zij zich kan aansluiten. Zo zijn er ook verschillende snelheidsgroepen. Activiteiten van de Berkelrijders: Binnenkort start TC de Berkelrijders met het nieuwe wegseizoen. Traditioneel start deze met een openingsrit op zondag 8 april voor haar leden met koffie en appeltaart. Na deze openingsrit wordt er weer op de dinsdag- en donderdagavond gefietst met verschillende snelheidsgroepen. De eerste weken staan speciaal in het teken van de zogenaamde in- en opstap ritten zodat een mindergeoefende fietser met de groep mee kan fietsen. Voor diegene die het leuk lijkt om een keer mee te komen fietsen zonder het gevoel te hebben dat hij of zij niet met de groep kan mee komen zijn deze ritten zeer geschikt. Dit jubileum jaar zal ook een groot aantal leden te zien zijn in een speciaal wielershirt die door de club voor een kleine vergoeding is aangeboden. Dit is mede mogelijk gemaakt door de vaste clubsponsors van de Toerclub de Berkelrijders.
De overige activiteiten dit jaar zullen onder andere zijn het organiseren van diverse toertochten, een clubweekend in het buitenland, een jubileum feestmiddag in de zomer, diverse clubritten waar gezamenlijk een kop koffie wordt gedronken van de club, een openingsrit voor het mountainbike seizoen en diversen andere activiteiten.
Geïnteresseerden die een keer willen deelnemen aan een clubrit of meer willen weten over TC De Berkelrijders kunnen de website raadplegen www.tcdeberkelrijders.nl of een mail sturen naar info@tcdeberkelrijders.nl.

Kennismakingscursus bijenhouden

EIBERGEN - Wie geïnteresseerd is in het leven van bijen en is geboeid door bloemen en planten in de eigen omgeving, is wellicht ook geïnteresseerd in het houden van bijen. Het is een hobby die mensen dichter bij de natuur brengt. De bijenhoudersvereniging verzorgt dit voorjaar een kennismakingscursus bijenhouden. Deze kennismakingscursus is een ervaringsgerichte training met theorie en praktijkbijeenkomsten in maart april mei en juni. De cursus bestaat uit drie theoriebijeenkomsten over bijen en alle zaken die men zou moeten weten om het gedrag van bijen een beetje te kunnen begrijpen. De theorielessen worden gehouden op 28 maart, 4 en 11 april 's avonds van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur en vinden plaats in het AOC Oost in Borculo. Met de kennis opgedaan in deze theorielessen volgen een viertal praktijkbijeenkomsten waarin men onder begeleiding in een bijenvolk gaat werken. De onkosten voor deze cursus zullen zijn: de aanschaf van een bijenkap en eventueel handschoenen. Dit bedrag zal zal rond de 35 euro liggen. Belangstellenden voor deze kennismakingscursus bijenhouden kunnen zich voor 17 maart aanmelden, via bhvberkelland@hotmail.com of voor tel. 0545-72271.

Basiscursus genealogie

Paco is zoek. Foto: PR

ACHTERHOEK - Op vrijdag 16 maart start bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de basiscursus genealogie. Deze cursus geeft uitleg over de eerste bronnen die men bij stamboomonderzoek tegenkomt, zoals de bevolkingsregisters, de burgerlijke stand en de kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. Daarnaast behandelt de cursus de geschiedenis van de bevolkingsregistratie en leert men zoeken naar gegevens op internet en in archieven.

De cursus is op de vrijdagen 16, 23 maart en 6, 13 april, telkens van 13.30 tot 16.00 uur in het Erfgoedcentrum, in 't Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem. Aanmelden kan tot 14 maart via info@ecal.nu of 0314-787078. De cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Deelname is pas definitief nadat men een bevestiging heeft ontvangen.

De kosten bedragen per cursus 25 euro (inclusief cursusmateriaal en koffie/thee) en 22,50 euro voor leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers. De cursussen worden gegeven in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers.

Oost-Gelders Streektaaldictee en culturele avond

ACHTERHOEK - Op donderdag 22 maart vindt een culturele avond plaats waarvan het Oost-Gelders Streektaaldictee deel uitmaakt.

Het publiek kan deelnemen aan het streektaaldictee of als toeschouwer de avond bijwonen en genieten van optredens in dialect van leden van het Kleine Holte Koor uit Doetinchem en van liedjesschrijver Ben Lukassen uit Ulft, de zanger die ook bekend is van De Keerls. Het Achterhoekse gedeelte van het streektaaldictee wordt voorgelezen door Diana Abbink en het Liemerse gedeelte door Henk van Aalten. Streektaalliefhebbers worden van harte uitgenodigd om aan deze ludieke strijd met de pen mee te doen onder het motto 'Metdoon is belangrieker as winnen!' De bijeenkomst is op donderdag 22 maart, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur, in HCR De Gouden Karper in HUmmelo. Deelname kost vijf euro inclusief koffie en thee. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of via tel. 0314-787078. Op www.streektaaldictee.nl. staat meer informatie en een uitleg over de WALD-spelling aan de hand waarvan het dictee wordt gecorrigeerd. Ook op Facebook (Oost-Gelders Streektaaldictee) is het een en ander te vinden.

Wie heeft Paco gezien?

Geesteren - Kater Paco wordt vermist op de Morsweg. Hij is een cypers/grijs gestreepte kater van drie jaar oud, draagt een blauw bandje, is gecastreerd en heeft een opvallende krulstaart.

Voor informatie kan men contact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088 – 0063305 of mailen naar achterhoek@amivedi.com.

Ouderensoos

GEESTEREN – De ouderensoos Geesteren brengt donderdagmiddag 22 maart een bezoek aan de zorgboerderij De Leerkotte aan de Needse Tolweg 25 in Geesteren. Het bezoek begint om 14.30 uur en Aly Meerbeek zorgt voor een middagvullend programma.

'Wethouderschap, de leukste 'hondenbaan' die er is'

Han Boer. Foto: Guido Bogert Fotografie

BERKELLAND - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen de lijsttrekkers van de diverse partijen aan het woord. Zij mogen de twee belangrijkste speerpunten van hun verkiezingsprogramma naar voren brengen, alsmede een punt waarop zij meer of minder zouden willen bezuinigen. Deze week is de lijsttrekker voor D66 (Democraten 66) Han Boer (1970) aan het woord.

Door Rob Weeber

Han Boer komt uit Neede en doorliep zijn middelbare schooltijd aan Het Assink Lyceum in Haaksbergen. Zijn toenmalige leraar geschiedenis kon mooi verhalen over geschiedenis en politiek, en was bovendien lid van D66. Die combinatie deed Han besluiten om lid te worden van de Jonge Democraten, een stap die direct goed aanvoelde. Na zijn middelbare schooltijd wilde hij dan ook politicologie en geschiedenis gaan studeren, maar thuis werd er ook wel gekeken naar perspectief op de arbeidsmarkt en dus werd het commerciële economie in Enschede. Iets wat hij ook leuk vond. Daarna volgde een 20 jaar lange commerciële carrière in de grafische industrie. De interesse in de politiek bleef echter en Han belandde in 2002 in de Needse raad na het vertrek van het toenmalige D66 raadslid Machteld Schukkink naar Haaksbergen. Hij werd lijsttrekker voor D66 en ging in 2005 over naar Berkelland. In 2010 werd hij wethouder en na de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt hij zijn derde termijn als wethouder te kunnen aanvangen. Die baan is voor hem de leukste 'hondenbaan' die er is. Een baan waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

Voor D66 is het thema woningbouw een van de allerbelangrijkste speerpunten. Er is veel discussie omtrent dit thema als gevolg van de verwachte demografische ontwikkelingen, maar Han Boer benadrukt dat er geen sprake is van een bouwstop in Berkelland. Wel geeft hij aan dat wat D66 betreft het bestaande beleid van terugdringen van reeds bestaande woningbouwplannen bijgesteld moet worden. Oorzaak daarvoor is de nieuwe N18 en de aantrekkende economie. De plannen destijds voor de aanleg ervan hielden geen rekening met forensische ontwikkelingen. Echter, gaandeweg de aanleg is gebleken dat - nu de weg er eindelijk echt komt – wonen en leven in Berkelland als prima combinatie wordt gezien met bijvoorbeeld werken in Twente. Het aanbod van huizen is inmiddels gehalveerd in Berkelland en de makelaars roepen om nieuwe projecten. D66 pleit derhalve voor een herziening, een opschuiving, van het bestaande beleid. Niet alleen voor mensen van buitenaf maar ook voor de vraag van eigen jeugd en senioren. Met deze zienswijze wil D66 geenszins de verwachte demografische ontwikkelingen ontkennen. De onderkant van de bevolkingspiramide zal niet meer breder worden dan de bovenkant. Met andere woorden de ouderen zullen in aantal de jongeren blijven overtreffen. In de bestaande voorraad moet daarom ook het nodige worden aangepast en wellicht gesloopt. De huidige convenantafspraken met de regio en provincie lopen tot 2025, maar het zou onverstandig zijn om tot dan te wachten met herijking.
Een ander speerpunt voor D66 betreft de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat. De ondernemers zijn de motor van de economie en de werkgelegenheid voor Berkelland. Dat betekent dat er naast huisvesting ook aandacht moet zijn voor zaken als goed onderwijs, goede vestigingsmogelijkheden en een goede bereikbaarheid. Berkelland heeft veel maakindustrie, wat inhoudt dat er een relatief kleine technische bovenlaag is die zich met innovatie bezighoudt en een bredere onderlaag die het 'maakwerk' verzorgt. Dit vraagt een juiste mix aan opleidingsmogelijkheden. D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de aansluiting tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijsplein in Neede is daar een goed voorbeeld van, evenals de projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er is ook geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel in het buitengebied en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Berkelland staat op de zevende plaats als het gaat om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarmee is de grens niet gesteld, maar het geeft wel aan dat er hard gewerkt wordt aan een optimaal ondernemersklimaat in Berkelland. Het beleid behelst ook de winkelkernen. Samen met de ondernemers zelf probeert D66 tot aanvaardbare alternatieven te komen voor de invulling van de centra. Leegstand moet bestreden worden met onder meer nieuwe woonmogelijkheden in de centra en aanpassing van bestaande, belemmerende regelgeving.
Waar D66 niet op wil bezuinigen, maar extra in wil investeren, is de binnensport. Volgen Han Boer is gebleken dat voorzieningen als zwembaden met sporthallen en horeca in geprivatiseerde toestand wel degelijk bestaansrecht hebben. Naast sportactiviteiten kunnen hier ook andere activiteiten plaatsvinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de gala-avond van het carnaval in de sporthal in Neede. Indoor sportaccommodaties zijn voor hem de 'kulturhuzen' van de grote kernen en belangrijk voor de leefbaarheid ervan. Bezuinigingen zijn niet aan de orde, wel extra investeringen om ze eigentijds te houden.

Bewoners kleine kernen leggen lijsttrekkers vuur aan de schenen

Lijsttrekkersdebat in Rietmolen. Foto: Rob Weeber

RIETMOLEN - Belangenvereniging Rietmolen had de lijsttrekkers uitgenodigd om te horen wat de politiek voor de kleine kernen en hun buitengebied doet. In de afgeladen dorpsaccommodatie Rietmolen waren donderdagavond naast politici ook veel jongeren vertegenwoordigd. Onder aanvoering van debatleider Roel Beunk uit Beltrum wilden de aanwezigen vooral horen wat de politiek voor de leefbaarheid van de kleine kern en hun vaak uitgestrekt buitengebied over had. Uiteindelijk vertegenwoordigen alle kleine kernen met hun buitengebied in Berkelland zo'n derde van alle kiezers. Daarmee ontspon zich een heftig debat, waarin de lijsttrekkers elkaar de ene keer flink de waarheid zeiden en de andere keer niet genoeg konden benadrukken dat ze op een lijn zaten. Opvallend was de lijn van Gemeentebelangen met alle onderwerpen. Zij doen alles lokaal wat lokaal kan en toch ook weer niets zonder gedegen vooronderzoek.

Door Rob Weeber

De gepresenteerde thema's waren vooral toegespitst op de problematiek die voor de kleine kernen en het buitengebied geldt, bouwen, onderwijs, buitengebied en voorzieningen. Daarbinnen werden stellingen geponeerd. Het thema bouwen verschilde niettemin niet veel van de woonproblematiek in de grote kernen. Ook hier ging de discussie over betaalbare (aangepaste) (starters)woningen. Algemeen was de mening van de politici dat de vraag waar behoefte aan is, leidend moet zijn. De harde planning moet losgelaten worden. Ondernemend Berkelland (OBL)was het meest uitgesproken in haar mening. "Alles was al veel te laat" volgens lijsttrekker Bennie Morsink. De politiek moet meer kijken naar gebieden waar het wel goed gaat en daarvan leren." Binnen het thema was een van de stellingen "Onze jongeren willen blijven. Jagen we ze niet weg?" De PvdA bekeek het breder dan wonen alleen. "Er zijn meer aspecten die maken dat jongeren wel of niet blijven wonen in een kleine kern, zoals het verenigingsleven en het aanbod van werk." Zij pleit voor publiekscampagnes die jongeren moeten aantrekken. D66 pareerde de kritiek van OBL dat de gemeente een bouwstop hanteert. Toen dat gebeurde, was er geen vraag. Nu wil iedereen ineens bouwen. D66 is inmiddels voor het 'omkatten' van bestaande woningen naar meer maatwerk.

Het thema onderwijs gaf vooral discussie over de vraag of de gemeente financieel moet ingrijpen bij een dreigende sluiting van de basisschool. De school vormt volgens de bewoners immers de binding binnen het dorp. De partijen lagen redelijk op een lijn. Feitelijk gaat de gemeente niet over de school, maar het schoolbestuur. Bij een te laag leerlingenaantal, de ondergrens ligt op 47, kan de school besluiten dicht te gaan of samen te gaan met een school uit een grote kern. Hoewel de meeste partijen wel van mening zijn dat het sluiten zolang mogelijk vermeden moet worden, zijn er weinig voorstander van subsidie. De oplossing ligt vooral in het samengaan met het sport en cultuur, een gebied waarvoor de gemeente wel verantwoordelijk is en dat financieel kan bijdragen. Alleen het CDA gaf aan voorstander te zijn van gemeentelijke ondersteuning voor scholen onder de noemer 'kwaliteit gaat voor kwantiteit'.

Het thema Buitengebied gaf veel discussie en soms ook verwijten. Met name het college moest het hier ontgelden vanwege het eerder afgewezen bestemmingsplan waarmee het buitengebied qua ontwikkeling feitelijk op slot zit. Intensieve veehouderij, asbestsanering, opsplitsen van woningen en bedrijvigheid waren de sleutelwoorden. Een nieuw bestemmingplan duurt nog jaren en wordt extra vertraagd door het collegebesluit de geurnormering aan te pakken. D66 lijsttrekker en wethouder Han Boer kreeg met name van het CDA en de VVV stevige kritiek. Zij wezen op de extra vertraging door een herijking van de geurbeleid mee te nemen in het nieuwe plan. Han Boer verdedigde zich door te stellen dat het lokaal beleid is en toen het natuurlijke moment was om dit zo te regelen. Alle overige kritiek was een 'broodje aap', het was de raad zelf die een verkeerde inschatting had gemaakt. Er kan bovendien nog steeds veel in het buitengebied, volgens Han Boer.

Het thema voorzieningen tenslotte vormt een beetje het kip en ei verhaal. Zonder goede en aantrekkelijke voorzieningen trek je geen mensen en zonder mensen houd je de voorzieningen niet in stand. De stelling was dat kleinen kernen evenveel recht hebben op voorzieningen als grote kernen. Kern van alles moet het dorpshuis zijn. Verder is het een samenspel tussen gemeente en inwoners. Maar als er ondergrenzen worden bereikt, kun je dit niet wegdenken. De gemeente is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor het wel of niet open blijven van een supermarkt. Alleen de OBL was voor subsidie voor dorpshuizen. De VVD was zeer tegen.

Nieuw vereniging: Scrabbleclub Achterhoek

Willy Christiani (l) en Talina Brouwer achter het scrabble bord. Foto: Jan Hendriksen.

BARCHEM/RUURLO – Het is misschien wel één van de mooiste scrabble woorden: theezakjestouwtjesproducent. Maar of dit woord op een scrabble bord echter wel kan worden uitgelegd is maar de vraag. Wat wel een feit is, is dat er sinds eind vorig jaar een scrabble club actief is in de regio. Op initiatief van Talina Brouwer uit Barchem is Scrabble club Achterhoek opgericht. Dorpshuis 't Onderschoer in Barchem vormt de uitvalsbasis voor de club die inmiddels zeven leden telt. Het motto van de Scrabble club Achterhoek is vrijheid, blijheid.

Door Jan Hendriksen

Als we kennismaken met Scrabble club Achterhoek zitten Talina Brouwer en Willy Christiani uit Ruurlo aan tafel met een scrabble bord in de 'gezelligste huiskamer' van Barchem: ofwel in de ontmoetingsruimte in dorpshuis 't Onderschoer. Daar treffen de scrabbelaars sinds november elkaar eens in de veertien dagen op de dinsdagavond. Nadat Talina Brouwer een oproep had geplaatst op het 'informatiebord' bij supermarkt Plus in Ruurlo meldde Willy Christiani zich bij Talina. Beide vrouwen spelen al hun hele leven scrabble. "Dat deed ik als kind al in gezinsverband", zo laat Talina weten terwijl ze een letter op het bord legt. Willy speelde vele jaren met een vriendin scrabble. Maar toen ze enkele jaren geleden vanuit het westen naar Ruurlo verhuisde vertroebelde dat. "De oproep van Talina kwam dan ook als geroepen", zo verklaart Willy. Scrabble is een letterspel voor twee tot vier spelers of spelersteams waarbij met een gegeven aantal willekeurige letters woorden moeten worden gelegd op een speelbord. Hierbij gaan geluk en vernuft hand in hand omdat de letters willekeurig gepakt worden en het de kunst is hiermee een zo hoog mogelijke score te behalen. Het spel won in 2011 aan populariteit door de verschijning van een digitale versie Wordfeud. De app kwam beschikbaar voor onder andere smartphones en werd spoedig door gebruikers over de hele wereld gespeeld. "Maar het leukste is om het persoonlijk met elkaar de spelen. Dat geeft ons een veel beter gevoel", zo verklaren Talina Brouwer en Willy Christiani in koor.

Concentratie
Scrabble wordt gespeeld op een bord met 225 vakjes waarbij 61 gekleurde vakjes een bijzonder karakter hebben. In de Nederlandstalige versie zijn honderd letters en twee blanco blokjes te verdelen. Bij aanvang van het spel krijgt elke speler zeven letters ter beschikking die uit het zicht van de tegenspeler op een rekje worden gezet. Bij elke beurt moet telkens geprobeerd worden een letter aan te leggen zodat er een woord van tenminste twee letter kan worden gevormd zodanig dat een zo hoog mogelijk aantal punten kan worden behaald. "De blanco blokjes mogen door de speler voor eender letter worden gebruik. Te vergelijken met een joker bij het kaartspel", zo doet Talina uit de doeken. Concentratie is het credo van het breinspel. Voorlopig verbinden beide dames nog geen competitie element aan het spel. "Maar als daar behoefte aan is dan gaan we dat toepassen. Onze insteek met de club is gezelligheid. En dat vormt de voorlopige basis voor de oprichting van Scrabble club Achterhoek. We hebben geen vaste regeltjes en de ervaring leert dat we er samen uit komen."

De eerst volgende speelavond in dorpshuis 't Onderschoer is dinsdagavond 20 maart. De andere speelavonden tot aan de vakantie zijn 3 en 17 april, 8 en 22 mei en 5 en 19 juni. Telkens begint men op 20.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Talina Brouwer, e-mailadres: brouwertalina@gmail.com of tel. 06-49813432.

Inzameling van kleding en schoenen voor Cordaid

RUURLO - Ook in Ruurlo kan men meedoen aan de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie en daarmee Cordaid Mensen in Nood steunen.

Op 6 en 7 april 2018 vindt in Ruurlo de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Iedereen kan dan gebruikte en nog bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het Gemeentecentrum Protestanse Kerk, De Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo, op vrijdag 6 april van 19 tot 20 uur en zaterdag 7 april van 10 tot 11 uur. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek: 'Geef kinderen een school'.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij achttien scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Helpen met oud textiel
Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld. Een gift in de vorm van kleding en schoeisel helpt hen.


www.samskledingactie.nl

Uitslag Maandag Bridge

De Willibrordusschool in Ruurlo. Foto: PR Foto: Verona Westera

RUURLO - In de Tapperij werd op 5 maart de vierde competitieronde, vijfde zitting gespeeld van het Maandag Bridge.

De uitslagen waren als volgt: A Lijn: 1 Petra Smith & Phillip de Boer 72,40 %, 2 Janny de Lange & Leny van Dijk 59,90 %, 3 Riki Webbink & Trijnie Herweijer 56,25 %
B Lijn: 1 Janny Dekker & Ria Roumen 58,96 %, 2 Jan Wopereis & Gerard Rothman 57,64 %, 3 Gerke Kersjes & Els Koch 57,47 %.
Promoveren van de B. lijn naar de A. lijn: Janny Dekker & Ria Roumen met 61,80 % gemiddeld , Jan Wopereis & Gerard Rothman met 54,64% gemiddeld en Jo Teunissen & Jeanne Mulder ook met 54,64 gemiddeld.
Degraderen van de A. lijn naar de B. lijn: Ria Janssen & Wim Janssen met 43,98 % gemiddeld, Gerda Magis & Lien Hetzel met 40,04 % gemiddeld, Eleonora de Kort & Mientje Teerink 39,11 % gemiddeld.

Daltondag op de Willibrordusschool

RUURLO - Op woensdag 21 maart is het Nationale Daltondag. De Willibrordusschool opent op deze dag haar deuren. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 8.30 uur.

Daltonsschool i.o. Willibrordus is volop in ontwikkeling. Maximale leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke doelstellingen. Juist in de persoonlijke ontwikkeling zijn de Daltonvaardigheden terug te vinden van 'Mensen zonder vrees', zoals de grondlegger van het daltononderwijs (Helen Parkhurst) het noemt. "Zodat kinderen die onze school verlaten zelfstandig kunnen leren en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zodat onze leerlingen effectief kunnen leren en samenwerken. Zodat onze leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen (leer-)gedrag. De school biedt de leerlingen structuur en geeft ze de ruimte om eigen keuzes te maken."

Men kan een kijkje nemen op de school en informatie verkrijgen over de werkwijze op een daltonschool. Men krijgt zicht in de opbouw vanaf groep 1 tot en met 8. De leerlingen van groep 7 en 8 geven aanwezigen graag een rondleiding door de school.

Sam's Kledingactie

BARCHEM – In Barchem vindt vrijdag 6 en zaterdag 7 de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.

Op beide dagen kan men gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het inzamelpunt: de Barchkerk. Vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en zaterdag 9.30 tot 11.00 uur.
Sam's Kledingactie heeft onderstaand project van Cordaid uitgekozen voor de voorjaarsacties 2018, want ieder kind heeft recht op onderwijs. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kan men kijken op www.samskledingactie.nl.

Uitslagen Ruurlose Bridge Club

RUURLO – Woensdag 7 maart is in zaal De Tapperij de vierde zitting gespeeld van de vijfde competitieronde van de Ruurlose Bridge Club.

De uitslagen waren als volgt: A-lijn: 1. Albert van der Moolen en Gerrit Weijman 60,00 procent 2. Joke Gotink en Joost Walter 58,33; 3. Ineke Telle en Adriaan Vink 57,50. B-lijn: 1. Henny en Cor Molenaar– 61,04; 2. Peter Hendriks en Johan Eek 59,74 %, 3. Joop Tetteroo en Jan Wolters 56,77. C-lijn: 1. Ap Ruesink en Wim Eggink 60,42; 2. Joke van Vleuten en Henk Top 59,44; 3. Truus Leusink en Hils Weijman 54,17.

Ruurlo/Barchem

BVN afdeling Winterswijk op open dag in SKB

Heidi Schreurs en Desirée Heerdink (rechts). Foto: Lydia ter Welle

Sinds mei 2017 inloop- bijeenkomsten voor borstkanker- patiënten

Door Lydia ter Welle

REGIO – Heidi Schreurs en Desirée Heerdink zijn vrijwilliger bij de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), afdeling Winterswijk. Dit is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg of naasten. Om aandacht te vragen voor de activiteiten van de BVN staan zij in de Week van Zorg en Welzijn op de open dag in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), die plaatsvindt op zaterdag 17 maart van 11 tot 15 uur. Eén van de activiteiten van BVN afdeling Winterswijk is een maandelijkse inloopbijeenkomst, waar vrouwen én mannen die met borstkanker in aanraking zijn geweest, terecht kunnen voor lotgenotencontact.

Heidi werd zelf getroffen door borstkanker. Ze vertelt: "In de periode van herstellen van de borstkanker ervaarde ik hoe positief het werkt om met lotgenoten te praten. Dan merk je ook dat lotgenoten dezelfde gevoelens van verdriet, gemis of angst hebben. Hierdoor ontstond bij mij de vraag of ik ook iets voor anderen kan gaan betekenen. Daarom heb ik me bij BVN gemeld. En juist toen was men op zoek naar vrijwilligers om in Winterswijk het lotgenotencontact op te zetten. Met hulp van de coördinator van BVN, en de mammapoli van het SKB en met Desirée, die zich ook als vrijwilliger had gemeld, zijn we toen begonnen met de inloopbijeenkomsten."

Desirée is drager van het borstkanker-gen BRCA-1. Zij werd preventief behandeld om de kanker geen kans te geven. Ze vertelt: "In maart vorig jaar kwam de vacature van BVN voorbij voor vrijwilligers voor de mammapoli in Winterswijk , voor het opzetten van onder andere lotgenotencontact. Hier heb ik heel enthousiast op gereageerd. Ik wist al ruime tijd dat ik wat met mijn ervaring wilde doen richting borstkanker patiënten. En zo hebben we de inloopochtend voor lotgenoten opgezet."

De inloopbijeenkomsten zijn altijd op maandag, van 09.30 tot 11.30 uur, in een vergaderzaal in het SKB. Bezoekers kunnen zich melden bij de gastenservice (naast de receptie) en worden dan begeleid naar de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt. Dit jaar zijn de bijeenkomsten nog op 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 19 november en 10 december. "Op de bijeenkomsten wordt gepraat, geluisterd, gehuild maar ook gelachen, informatie wordt uitgewisseld en waar mogelijk worden vragen beantwoord. Er is koffie, thee, iets lekkers, en we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken."

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor vragen kan men altijd via mail contact zoeken met Heidi en Desirée. "Wij doen ons uiterste best om vragen te beantwoorden, óf om zo nodig de vraag door te geleiden naar iemand die de vraag kan beantwoorden. En soms verwijzen we ook naar de site van BVN: borstkanker.nl, want daar staat ook een schat aan informatie", zeggen de vrouwen.

Op de open dag in het SKB staan beide BVN-vrijwilligers met een informatiekraam. "We hebben veel informatiebrochures, beantwoorden vragen en maken graag kennis met mensen die overwegen om naar het lotgenotencontact te komen. Graag tot ziens, op zaterdag 17 maart of op één van de inloopbijeenkomsten; de eerstvolgende is op maandag 26 maart", aldus Heidi en Desirée.


winterswijk@borstkanker.nl

Grensoverschrijdend evenement in tweedehands spullen geeft duurzame impuls

ULFT - AST Expo BV gaat haar (mega)vlooienmarktconcept ook uitrollen in de SSP-Hal in Ulft. In Enschede houdt dit bedrijf de Twentse Vlooienmarkt, jaarlijks goed voor zes edities, ruim 50.000 bezoekers en 6.000 kramen. In de SSP-Hal vindt de eerste editie van de Gelderse Vlooienmarkt plaats op 24 en 25 maart. Een tweede editie is reeds gepland voor het najaar. Het doel van de organisatie is om de Gelderse Vlooienmarkt in de toekomst vier tot zes keer per jaar te laten plaatsvinden.

De SSP-Hal is de ideale locatie voor dit concept: de hal is groot genoeg, goed bereikbaar en last but not least; gelegen in de grensregio. In Enschede is ruim vijftig procent van de bezoekers afkomstig uit Duitsland. Het streven van de organisatie is om dat in Ulft ook te bewerkstelligen. Hiervoor wordt het evenement dan ook breed in de beide grensregio's gepromoot.
Duurzaam leven is de toekomst en de Gelderse Vlooienmarkt is dan ook een duurzaam evenement. Immers alle aangeboden spullen krijgen en tweede leven. Dat bespaart de energie voor een nieuw product en verlengt de levensduur van het tweedehands product. Om een idee te geven: met zeshonderd kramen en 150 kilo gemiddeld per kraam, wordt er zo'n 90.000 kilo afval bespaart. Per editie.

Uit eigen onderzoek van de organisatie blijkt dat een kraamhouder een gemiddelde omzet van 100 tot wel 500 euro per kraam kan halen. Dus: deelnemen is duurzaam, geeft plezier en levert uiteindelijk een leuk zakcentje op. En niet te vergeten: een opgeruimde zolder, kelder of garage.

Deelnemen aan de Gelderse Vlooienmarkt kan al voor 25 euro per kraam per dag. Er is nu een actie waarbij de tweede kraam gratis is; twee halen is één betalen. Bezoekers betalen 3 euro entree en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.geldersevlooienmarkt.nl.

Worstactie Eendracht

HAARLO - De leden van muziek vereniging de Eendracht Haarlo gaan in de week van maandag 19 maart tot en met zaterdag 24 maart weer op pad om droge worsten te verkopen in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. De opbrengst komt geheel ten goede aan aanschaf van instrumenten en kleding voor de jeugdleden.

Handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Olympia'22 kon ook rekenen op de inzet van vele vrijwiligers.

BORCULO - Op diverse plekken in Nederland staken vrijwilligers afgelopen weekend de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Ook in Borculo werd er op verschillende plaatsen flink gewerkt. Jaime Lebbink ging een kijkje nemen op de verschillende locaties en maakte foto's.

Vrijwilligers gingen aan de slag bij speel-o-theek Okido. Foto: \
Bij vv Deo werd de parkeerplaats verhard.
Op de H.W. Heuvelschool werd er onder andere geverfd.
Bij Kiezel en Kei werd er flink gewerkt in de tuin.
Bij speeltuin de Koppel werd veel werk verzet.

'De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot'

Streektaalpromotor Arie Ribbers. Foto: Ingrid Zweers

Door Rob Weeber

Arie Ribbers is geboren en getogen in de Achterhoek, in Reurle, en heeft de streek nooit verlaten. Hij begon zijn carrière in het basisonderwijs (later MBO) en combineerde die baan gedurende 18 jaar met freelancewerk voor de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), het latere Omroep Gelderland en Radio Oost. Even heeft hij ook nog regionale TV gemaakt, maar zijn hart lag duidelijk bij de radio.

Toen hij veertig werd, zegde hij het onderwijs vaarwel en wijdde zich full time aan de radio als presentator en programmamaker. In die beginjaren was er nog een regionale omroep voor Groningen, Drenthe en Overijssel, de RONO. In 1965 kwam daar Gelderland bij. Het was voormalig minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel die ervoor zorgde dat iedere provincie zijn eigen regionale omroep kreeg. Vanaf dat moment koos hij voor de standplaats Arnhem waar Radio Gelderland gevestigd werd.

Ribbers heeft zijn vreugt duidelijk gevonden in de Achterhoek. "De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot. Het bekende coulisselandschap, de rust en het groen kenmerken de streek. De mensen zijn makkelijk en prettig in de omgang en zeker ook hulpvaardig. In mijn radiotijd presenteerde ik regelmatig een uitzending vanuit De Luifel in Ruurlo. Daar kreeg ik altijd alle medewerking van Marinus Bleumink, de eigenaar. Ik heb altijd al interesse in de streek, de taal en de mensen gehad. Mijn eerste radioprogramma heette Um de Meddagpot, een uitzending van 12.00 tot 12.30 uur op de zondagmiddag. Daarvoor ging ik in Twente, in de Achterhoek en in de Liemers op pad om bijzondere verhalen vast te leggen. Je zou het kunnen vergelijken met een modern programma als 'Man bijt hond', maar dan veel eenvoudiger en bovendien alleen in het dialect. De voorman van Boh Foi Toch, Hans Keuper, heeft destijds de openingstune gecomponeerd. Er was toen nog geen sprake van het digitale tijdperk. Ik nam m'n eigen LP's mee naar de studio, in die begintijd. Alles werd op grote Telefunkenbanden vastgelegd, maar van een deugdelijk archief was nog geen sprake. Die banden werden hergebruikt, dus is er van Um de Meddagpot weinig bewaard gebleven. Als je nu een dergelijk programma moest maken, zou het actueler en technisch geavanceerder zijn. Toen draaide het puur om de mens en zijn verhaal."

Toen hij met de radio stopte, was dat een komma en geen punt. Hij was met prepensioen, maar wilde niet stil zitten en als freelancer beschikbaar blijven. Al vrij snel meldde zich het Staring Instituut, dat zich bij uitstek bezig hield met het streekeigene van de Achterhoek en de Liemers. Zijn opdracht was om alles wat met dialect te maken had aandacht te geven en onder de mensen te brengen. Hij bemande ook de streektaaltelefoon, waar mensen vragen konden stellen. Vanaf 2007 was hij betrokken bij de opzet van het magazine Naober waarvoor hij nog steeds de eindredactie en correcties doet. In ieder nummer heeft de streektaal twee pagina's. De streektaal loopt als een rode draad door zijn leven. Ook thuis spreekt hij het met zijn vrouw. Zijn kinderen wonen buiten de streek en hebben doorgaans het ABN als voertaal. Maar in contacten met de streek schakelen ze moeiteloos over. Ribbers pleit voor een min of meer fonetische schrijfwijze van het dialect: schrijf zoals je het zegt. De plaats Laren zou volgens hem als 'Loorne' moeten worden geschreven, maar dat is daar vloeken in de kerk. Het is 'Loarne' en moet zo blijven. Ook zal hij nooit 'noaber' schrijven als het over de Achterhoek gaat. Dan is het 'naober'. Noaber is Twents. Verder maakt hij ieder jaar de Spreukenkalender voor de Achterhoek en de Liemers, met leuke spreuken en gezegden en allerlei weetjes op de achterkant van het kalenderblad.
De toekomst voor de Achterhoek ziet hij als een echte streekbewoner. In de trant van 'Het zal allemaal wel loslopen', ziet hij geen beren op de weg. Natuurlijk ontkomt de streek niet aan de moderne tijd. Er is al veel veranderd, zoals de aanleg van glasvezel en de lichte groei in bevolking. Het verschil tussen het platteland en de stad zal kleiner worden. Jongelui gaan elders studeren en blijven weg. Maar de kracht van de Achterhoek is dat ze is zoals ze is. Eigenlijk is er geen sprake van één homogene Achterhoek. Binnen het gebied zijn verschillende regio's en die zijn niet op een hoop te vegen.

Tour van Tweede Kamerleden door de Achterhoek

REGIO - CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Jaco Geurts en Evert Jan Slootweg toeren op vrijdag 16 maart door de Oost-Achterhoek. De afdelingen van het CDA van Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland ontvangen de Tweede Kamerleden. Iedereen is welkom om mee te gaan. Jaco Geurts is woordvoerder op de volgende terreinen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Water; Evert Jan Slootweg is woordvoerder care, algemeen beleid en AOW; Pieter Omtzigt is woordvoerder Fiscale Zaken, EMU, Euro, Bankenunie, Ecofin, EuZa (alles), Pensioenen.

Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur - 11.00 uur: start in Dinxperlo, Careaz Dr Jenny - Veensgracht 1, met een ontvangst door Thea Meijnen. Onderwerpen die aan de orde komen: grensoverschrijdende electrokar, veiligheid en samenwerking politie/polizei – brandweer/Feuerwehr, pilot acute zorg. Daarna vertrekt het gezelschap naar Miste bij Winterswijk.

11.30 uur - 12.30 uur: Miste, camping De Twee Bruggen, Meenkmolenweg 13. Ontvangst door Hendrik Jan Mensink, eigenaar. Hij geeft een toelichting op zijn bedrijf de toeristische ontwikkeling in de Achterhoek. Daarnaast zal Alfred Scholten, van melkveebedrijf Scholten, de aanwezigen kort bijpraten over zijn deelname in meerdere onderzoeksprojecten naar de nitraatbelasting in landbouwgrond. Dit doet hij samen met Vitens, Vruchtbare Kringloop en EuroDairy. Om 12.30 uur vertrekt het gezelschap naar Ruurlo.

13.00 uur - 14.00 uur: Ruurlo, bezoek aan Bronkhorst Hightech, Nijverheidsstraat 1a. Ontvangst door Henk Tappel, algemeen directeur. Om 14.00 uur vertrekt men naar Groenlo.

14.30 uur - 15.30 uur: Groenlo, ontvangst op de Markt en aansluitend bezoek nieuwbouw locatie Mueller Europa op de Laarberg. Daar wordt het gezelschap ontvangen door algemeen directeur Van Gorkum. Heembouw-vertegenwoordiger Van Balen geeft een toelichting op de lean-methode bij het bouwen van de nieuwe fabriek.
De CDA afdelingen Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland nodigen belangstellenden graag uit hierbij aanwezig te zijn. Zij worden verzocht zich aan te melden bij de betreffende afdeling. Uiteraard is het ook mogelijk om de hele tour mee te gaan. Voor het bezoek in Dinxperlo is het aanmeldadres f.diersen@aalten.nl; voor Winterswijk-Miste: info@cdawinterswijk.nl; voor Groenlo: CDAoostgelre@gmail.com; voor Ruurlo: info@berkelland.cda.nl.

Café Doodgewoon over euthanasie

LIEVELDE - Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen uit de Oost-Achterhoek met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Op woensdag 21 maart is er weer een bijeenkomst, met als thema: Wat is euthanasie en hoe werkt de levenseindekliniek? De bijeenkomst is bij kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde, met inloop vanaf 19.30 uur; het programma begint om 19.45 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de Levenseindekliniek, want er wordt veel over geschreven en gesproken. Hoe werkt deze eigenlijk en hoe komt iemand ermee in contact? De gastspreker is Evert Hendriksen, arts bij Levenseindekliniek. Hij vertelt eerst over euthanasie. Wat het is, wat de spelregels zijn en hij geeft feiten: getallen en statistiek. Daarna legt hij uit wat de Levenseindekliniek doet: wederom feiten en getallen. Tot slot geeft hij voorbeelden uit zijn ervaring en is er vooral ruimte voor discussie met de aanwezigen en voor het beantwoorden van vragen. Er is een informatietafel met flyers, boeken en het magazine 'Pal voor u'.
Sponsor van deze avond is het Henk van Ommenfonds en Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Lichtenvoorde. De volgende bijeenkomst op maandag 7 mei, met als thema: pijn en ziek zijn.

Eetcafé in het Hof

BORCULO - Donderdag 22 maart kan er weer worden gegeten in het Eetcafé in Ontmoetingscentrum Het Hof aan de Hoflaan 5 in Borculo. Het Eetcafé is voor senioren, ouderen en alleenstaanden. Onder leiding van de koks gaan de vrijwilligers het diner op die dag voorbereiden en uitserveren.

Op deze dag worden de deelnemers om 12.00 uur verwacht in de Ontmoetingsruimte van Het Hof waar ze eerst samen een drankje kunnen drinken, waarna zij om 12.30 uur aan tafel kunnen voor het diner. Het 4-gangen diner kost 11 euro per persoon inclusief een drankje te voldoen vooraf of na afloop. Reserveren kan tot en met maandag 19 maart. Bewoners uit de gemeente Berkelland hebben voorrang. Het menu die dag bestaat uit: bloemkoolsoep, tompouce met champignon ragout, kip met wortelpeterselie puree, groente- en aardappel garnituur, soezentaartje met advocaat en slagroom. Met eenvoudige dieet wensen kan rekening worden gehouden, gelieve dit bij opgaaf te vermelden. De volgende datum voor het Eetcafé is donderdag 19 april. Voor reservering of meer informatie over het Eetcafé kan men contact opnemen met Jos Holweg van Betula welzijnsdiensten, tel. 0545-469999.

Tuinspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt

Alles voor de tuin staat centraal bij Obelink. Foto: PR

WINTERSWIJK - Obelink Vrijetijdsmarkt viert de komst van de lente met een tuinspecial op zondag 18 maart.

Obelink presenteert de nieuwe collecties tuinmeubelen en accessoires: van mooie sierkussens tot prachtige haarden en natuurlijk de barbecues. Op de afdeling tuinmeubelen is de 'Chair of the Year'-actie van Hartman. Dat houdt in dat men een eigen design mag ontwerpen voor de bekend stoel Sophie, om daarmee kans te maken op het winnen van het eigen ontwerp. De winnaar ontvangt zes Sophie-stoelen met een bijpassende Hartman-tafel.

Daarnaast zijn er nog andere acties, die alleen in de winkel gelden. Zo ontvangt men bij aankoop van Hartman Sophie-stoelen een gratis kussen. Bij aankoop van een tuinset boven de 500 euro ontvangt men een gratis dienblad en men kan meespelen om kans te maken op een Madison sierkussen.

Een open zondag bij Obelink is natuurlijk niet compleet zonder lekker eten en drinken. Op de tuinmeubelenafdeling wordt men getrakteerd op een lekkere kop koffie vanuit een piaggio, die niet op de snelweg te zien is, maar wel bij Obelink Vrijetijdsmarkt. Met dit apparaat wordt de lekkerste koffie, cappuccino, latte macchiato en espresso gezet. Verder is het mogelijk om lekkere hapjes te proeven tijdens live cooking door Campingaz. Ook kan voor een schnitzelschotel of een kopje koffie met een donut terecht in het restaurant. Voor de kinderen is er een ballonnenclown en ze kunnen uiteraard ook spelen in het speelparadijs.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 18 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Column

Doe maar normaal

'Wees gewoon jezelf.' Een goed bedoeld advies. Ik zeg het zelf ook weleens tegen mensen. Maar wat is dat dan? Hoe ziet 'jezelf zijn' eruit? En als Achterhoekse schiet er dan ook direct een andere zin door mijn hoofd: 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.' Vooral niet opvallen. Maar er zijn zoveel momenten in je leven dat het juist heel handig is dat je laat zien dat je anders bent en dat ze je daarom juist willen hebben. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Om mee samen te werken. Of als vriend.

Afgelopen zaterdag mocht ik mijn succesfactoren voor het waarmaken van je dromen delen, tijdens de eerste ZZP en kleine ondernemersdag in Aalten. Ik vertelde over het geloof in je eigen droom, moedig zijn, een goed verhaal vertellen en kijken wat er wél kan. Maar het allerbelangrijkste vergat ik te zeggen. Omdat het zo gewoon voor me is. Het allerbelangrijkste is: authenticiteit en jezelf laten zien. Je niet verstoppen of anders voordoen dan je bent, omdat een ander daar wat van zou kunnen vinden.
De zaal bij 't Romienendal in Barlo zit vol. Op zaterdagmiddag hebben vele ondernemers hun beste pak aangetrokken en zijn naar het Aaltense buurtschap gekomen. Een paar mensen vallen me direct op. Marina Strumphler met haar stralende ogen. Ze stapt op me af en deelt haar uitdagingen. Vanuit kracht. Al jaren is ze een succesvol designer van gordijnen, wanden, vloeren en reist ze de hele wereld over. Sinds een paar jaar woont ze in Lintelo. Ze wil zichzelf meer in de regio laten zien. Op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, dichter bij huis. Ze draait er niet omheen. Een succesvolle vrouw, met twijfels: over netwerk, leeftijd, zoeken. Een eerlijk verhaal. En door haar stralende ogen wil ik haar helpen. En zal ik haar niet snel vergeten.
Ook ontmoet ik Anke Versluis. Zij valt direct op door haar gekleurde legging en de rode laarsjes. Maar ook door haar bijna lichtgevende gezicht. Deze vrouw straalt vrolijkheid en levenslust uit! Ik raak met haar in gesprek over 'dansen zonder spiegels'. Een workshop die ze geeft op 24 maart. Dansen zonder spiegels gaat over contact maken met jezelf. Met swingende heupen en twinkelingen in je ogen.
In de zaal zit ook een man die me opvalt. Hij draagt een eenvoudige bruine trui. Maar het geheel is allesbehalve saai! Er piept een gekleurde stropdas bovenuit en zijn bril heeft een jaren vijftig montuur. Ook zijn kapsel brengt me terug in de tijd. Hij maakt me nieuwsgierig. En dus stap ik in de pauze op hem af. Het is René Kolstee. Hij restaureert oldtimers. Een paar jaar geleden nam hij samen met collega Hans Lensink het bedrijf van zijn werkgever over. Dit klopt gewoon! René straalt wanneer hij begint te vertellen. Dit is meer dan zijn werk. Dit is zijn leven.
Deze mensen vallen op door zichzelf te zijn. Zij steken met hun hoofd boven het maaiveld uit. En juist dat maakt dat ik meer over ze wil weten, dat ik ze onthoud, dat ik over ze schrijf in deze column. Dus Achterhoekers, een tip voor jullie allemaal, waardoor onze wereld nóg leuker wordt: doe maar normaal! Wees jezelf!

Linda Commandeur

Streekboekenverkoop bij ECAL

DOETINCHEM - Bij het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem vindt op donderdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur een streekboekenverkoop plaats.

Het assortiment bestaat uit streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden in gebouw 't Brewinc, de studiezaal is op de eerste verdieping van het gebouw aan de Jsselkade 13 te Doetinchem.


Bij ideële kringloopwinkel "De Werf", Enkweg 11 in Vorden kunt u elke ochtend (behalve zondags en 's-maandags) van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 terecht voor een groot assortiment meubels, kleding, witgoed, elektronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz. Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tijdens openingstijden of d.m.v. een telefonische afspraak (06-44629049) of email: vcdewerf@gmail.com. Tevens kunt u via ons telefoonnummer een afspraak maken voor het ophalen van spullen. Meer info: www.veilingcommissie.nl

Cursus Ambachtelijk Houtbewerken! Wil je leren werken met oerdegelijk handgereedschap en eeuwenoude technieken? Kom naar onze cursus VersHout!! Van vers geoogst rondhout maak je prachtige werkstukken (krukjes, stoelen, lepels...) Start o.a. woensdag 21 maart. Totaal 8 hele dagen (om-de-week een dag) Voor méér cursussen; www.vers-hout.nl / 06-40885056.

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. Cortumme 06-23972429 of 0575 - 461558.

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274.

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop tel: 06-1664693.

Super opruimingsweekend! Za 17/3 van 10-15 & zo 18/3 van 12-17 uur Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507.

Te huur: Tuingrond groot 2 are 40. Huurprijs € 45,=. Inl. 0573-452732.

Kleding Reparaties Voor al uw klussen H. Chedoe Kerklaan 8 Barchem Telnr. 06-2120 2878.

Kringloop de Boedelhof, Enkweg 17b in Vorden OOK LOCATIE VOOR DAGBESTEDING !!! di t/m vrij 9.00 - 16.00, za 9.00 - 16.00 laatste za. vd maand magazijnverkoop www.deboedelhof.nl