Stad Doetinchem

14 maart 2018

Stad Doetinchem 14 maart 2018


Binnenstad sorteert voor op de toekomst

DOETINCHEM - Wethouder Peter Drenth stelt de vraag en geeft meteen het antwoord. "Hoe sturen we onze stad aan? Door de handen ineen te slaan!" Drie groeperingen hebben besloten een nieuw binnenstad bedrijf op te zetten. Dat bedrijf gaat de krachten bundelen van de gemeente, binnenstadondernemers, Koninklijke Horeca afdeling Doetinchem en vastgoedeigenaren. Uitgerust met een budget van boven de 400.000 euro en een professionele staf moet dit bedrijf ervoor gaan zorgen dat Doetinchem een binnenstad van de toekomst krijgt.

Door Bert Vinkenborg

De binnenstad is de bron van inkomsten voor heel veel mensen. Na de zorg is het de grootste werkgever binnen de gemeente. Alle betrokkenen zijn het er echter ook over eens dat er nog veel te doen is om de binnenstad toekomstbestendig te maken. Peter Drenth: "Er is voor ons nog wel het een en ander te halen in termen van marketing van de binnenstad." Een belangrijke stap is nu genomen door een besluit van het college van B&W om in te stemmen met de intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een binnenstadbedrijf.
Jos Tiemessen, nu nog centrummanager, is erg trots op het collegebesluit. De regie van de binnenstad is volgens Tiemessen geen zaak van de ondernemers alleen. Het klantgedrag verandert en er is een breder scala aan het ontstaan samen met andere partijen. Die andere partijen dragen niet alleen bij in de kosten maar gaan ook mee regisseren. Tiemessen: "Er is maar één doel. Meer bezoek, langer verblijven en meer besteden." Er moeten ook keuzes gemaakt worden. Een voorbeeld is het gebied De Veentjes waar zich een transformatie van winkelgebied naar woonfunctie gaat voltrekken. Volgens Tiemessen komen de beste kritieken over de binnenstad van bezoekers van buiten de regio "Compact en compleet".

'Binnen de zone moet iedereen bijdragen'

Rob Voorhuis is voorzitter van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD), een vereniging van eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Doetinchem. Hieronder vallen individuele eigenaren maar ook de (professionele) beleggers. Binnen de VVVD zijn de gesprekken nog gaande over hun rol binnen het binnenstad bedrijf, maar Voorhuis verwacht dat zijn achterban er dit jaar klaar voor is. Het resultaat moet zijn dat alle vastgoedeigenaren financieel bijdragen. Voorhuis is nog niet helemaal zeker van de naam voor het bedrijf, BV Doetinchem zou wat hem betreft ook een goede naam zijn. Om alle vastgoedeigenaren met de neus in dezelfde richting te krijgen is schijnbaar nog niet zo eenvoudig. Voorhuis: "Binnen de zone moet iedereen bijdragen. Dat staat nog te gebeuren. Het blijft spannend, maar de noodzaak is volop aanwezig." De positie van Doetinchem is volgens hem helemaal niet zo slecht. Nauwelijks concurrentie binnen een straal van 30 à 35 kilometer met daarin een verzorgingsgebied van zo'n 200.000 mensen.
Charles Droste, directeur van Amphion, noemt de verbinding van zijn theater met de horeca en hij vindt dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden. "Dit is de toekomst."

In de nieuwe organisatie zijn de gemeente, de binnenstadondernemers en de horeca op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd. De cultuur- en sportsector vervullen de rol van adviseur, maar betalen niet mee en hebben geen stemrecht.
De vorming van het nieuwe bedrijf zal naar verwachting in de loop van dit jaar plaatsvinden. Volgens Tiemessen wordt nu eerst het fundament gelegd waarop de organisatie gebouwd gaat worden. Peter Drenth: "Het StadsLab en het centrummanagement worden samengevoegd. Elk smaldeel moet zijn eigen mensen naar voren schuiven." Om de gaten van lege etalages op te vullen wordt een gebiedsmakelaar ingeschakeld waarvoor de gemeente cofinanciering heeft aangeboden. Nu is het zo dat als er iets bedacht wordt het langs alle besturen moet. In de toekomst komt het bij een bestuur en kan er onmiddellijk een besluit genomen worden.
Peter Drenth tot slot: "Het gaat niet om meer, maar om dat wat we al hebben beter in de markt te zetten."

Flat ontruimd voor grote brand

Brandweerlieden blussen op het dak van de flat aan de Caenstraat. Foto: News United/112 Achterhoek Nieuws

DOETINCHEM - In de nacht van maandag op dinsdag 13 maart heeft er een grote brand gewoed in een flat aan de Caenstraat in Doetinchem. Er stonden gasflessen op het dak en de brandweer was bang voor ontploffingsgevaar. De bewoners moesten worden geëvacueerd.

De brand is op het dak ontstaan en de brandweer rukte met groot materieel uit. Brandweer Doetinchem was er met meerdere wagens waaronder een hoogwerker, en ook de brandweer uit het naast gelegen Zelhem was ter plaatse. De brandweer schaalde op naar Grip1 waardoor er ook een ambulance paraat stond. Vanwege de grote politie-inzet was ook de landelijke eenheid van de politie ter plaatse om extra mankracht te bieden.
De bewoners werden opgevangen in een buurtcentrum. Op de bovenste woonlagen van het zeven verdiepingen tellende gebouw zijn enkele woningen onbewoonbaar. Er is onder meer de nodige waterschade in de flat die momenteel wordt gerenoveerd.

Onder andere een hoogwerker werd ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Foto: News United/112 Achterhoek Nieuws

Beeldpresentatie
Theo J. Rougoor over oorlog

DOETINCHEM - De Tweede Wereldoorlog was in alle opzichten verwoestend voor Doetinchem. Theo J. Rougoor geeft op 19 maart in Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 't Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem een beeldpresentatie getiteld 'Oog in oog met de tweede wereldoorlog in Doetinchem'. De bombardementen op 19, 21 en 23 maart 1945 maakten vele slachtoffers en de stad lag daarna in puin. De gebeurtenissen van toen markeren de geschiedenis van Doetinchem en nog het leven van vele oudere inwoners. Dit jaar valt 19 maart evenals in 1945 op een maandag. Theo Rougoor neemt de bezoekers aan de hand van omvangrijk beeldmateriaal op 19 maart 2018 vanaf 19.30 uur terug naar de aanloop tot de oorlog en de jaren '40-'45 in en om Doetinchem. Hij besteedt in zijn lezing/beeldpresentatie aandacht aan de bombardementen en aan 'een zwarte donderdag'. De toegang is gratis. Aanmelden kan via: info@ecal.nu of 0314-787078.

Doetebol

De handen uit de mouwen bij Doetebol tijdens NL Doet. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Jong en oud hebben de handen uit de mouwen gestoken tijdens de NL Doet-actie, zaterdagmiddag bij Doetebol. Er waren veel vrijwilligers bezig. Er was drinken geregeld en ook soep en een kampvuurtje maakte dat de kinderen marshmallows konden roosteren. De kinderen waren veel bij het water te vinden om daar takken en andere rommel uit te halen.Veel klussers waren bezig met het vlechtwerk. Daarvoor moesten soms de spierballen worden getoond op deze vrijwilligersdag. Foto: Burry van den Brink

Top-conciërge

Kees Telder van D66 roept Wilma Rensink uit tot 'Conciërge van het Jaar 2018'. Foto: Josée Gruwel

Op Internationale Vrouwendag – donderdag 15 maart – werd Wilma Rensink, conciërge op de twee locaties van SBO SAM (speciaal basisonderwijs) door D66 Doetinchem uitgeroepen tot 'Conciërge van het Jaar 2018'.

Even lekker zingen bij Zanglokaal Doetinchem

Dirigente Dineke de Roo (links), Gerda Gotink en Tjeerd Visser zijn de organisatoren achter Zanglokaal Doetinchem. Foto: Josée Gruwel

DOETINCHEM – Na enthousiaste reacties van de deelnemers aan de eerste a capella zangweek van Zanglokaal Doetinchem, in juli 2017 in Het Nieuwe Dijkhuis, besloten dirigente Dineke de Roo, Gerda Gotink en Tjeerd Visser om meer kortdurende activiteiten aan te bieden aan mensen die graag zingen. Inmiddels werd er in januari in de Dorpskerk in Hummelo een succesvolle a capella vrouwenzangdag en in februari een Engelse koormuziekdag gehouden en staan er voor dit jaar op deze locatie nog vier muzikale activiteiten gepland.

Door Josée Gruwel

Zanglokaal Doetinchem heeft zich in korte tijd flink op de kaart gezet. Aan de hand van de reacties van de deelnemers aan de zangweek van juli vorig jaar concludeerden de organisatoren dat er in een behoefte werd voorzien. "In de tijd erna hebben we een plan gemaakt waarin we diverse mogelijkheden aanboden om a capella te zingen, bijvoorbeeld een weekend, een aantal zaterdagen of een dag. Aan de hand hiervan bleek dat koorliefhebbers het liefst kiezen voor één dag. Dat is voor hen het meest gemakkelijk in te plannen."

Oude koormuziek
Na de vrouwenzangdag, waaraan ruim veertig vrouwen deelnamen, en een dag met Engelse koormuziek voor gemengd koor, staat nu op zaterdag 14 april een zangdag oude koormuziek op de rol. De dag, van 10.00 tot 15.30 uur, met om 16.00 uur een presentatie voor publiek, is bedoeld voor zangers en zangeressen met enige ervaring. Het programma bestaat uit oude koorwerken van componisten uit de renaissance en de vroegbarok, zoals William Byrd en Pierre de la Rue. De Roo: "We willen mensen die niet zoveel ervaring hebben met oude muziek hiermee kennis laten maken. Het maximum aantal deelnemers is veertig." Gotink en Visser: "Door vooral mond- tot mondreclame hebben we al de nodige aanmeldingen, zelfs uit Haarlem, Amersfoort, Oosterbeek, Apeldoorn, Zutphen en Winterswijk, maar we zitten nog niet helemaal vol. Er is nog ruimte voor enkele alten en tenoren.

Zangweek
Van 16 tot en met 20 juli wordt weer een a capella zangweek gehouden, waarin goed zingbare koorwerken voor gemengd koor worden ingestudeerd. De Roo: "We zingen met het koor, dat uit maximaal vijftig deelnemers bestaat, muziek in allerlei talen, uit allerlei richtingen en uit allerlei tijden, in totaal zo'n tien nummers. Tijdens de repetities wordt aandacht besteed aan stem- en klankvorming, zodat een mooie koorklank ontstaat."
Op maandag tot en met donderdag wordt er van 10.00 tot 14.30 uur gezongen, op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, met om 20.00 uur een afsluitend concert. Tijdens dit concert zal ook een trio, bestaande uit Bernard Bannink (bugel), Edwin Rosmulder (Marimba) en Mirjam van Mierlo (basklarinet), van zich laten horen.

Happy
"Je kunt alleen mooie dingen samen doen als mensen zich happy voelen", vertelt De Roo. "In een open, gemoedelijke sfeer zie je dan dat mensen zich durven te uiten, niet bang zijn om hun stem te laten horen en geschoolde en minder geschoolde stemmen op elkaar afstemmen. Iedereen is anders, de een is ritmisch sterk, de ander kan van bladmuziek zingen, weer een ander heeft een prachtige klank, maar juist dat anders zijn maakt het boeiend. Gaandeweg de repetities zie je een koor groeien. Dan worden al die stemmen tot een geheel en wordt één en één meer dan drie. Het mooie is dat mensen elkaar dan ook in de wandelgangen weten te vinden."

'Er is een goede akoestiek en een mooie atmosfeer'

Omdat Het Nieuwe Dijkhuis niet altijd vrij is op de momenten dat Zanglokaal Doetinchem activiteiten wil houden, is de Dorpskerk in Hummelo gekozen als locatie. Gotink: "Er is een goede akoestiek en een mooie atmosfeer. Fijn is ook dat je er comfortabel op stoelen kunt zitten. Het voordeel van stoelen is tevens dat je ze in een andere setting kunt plaatsen. Daarnaast is de bijruimte van de kerk prima geschikt om de pauze door te brengen." Visser: "Nog een voordeel: parkeren is gratis."

De kosten voor de zangdag oude koormuziek bedragen 25 euro en voor de de zangweek 90 euro. Dit is inclusief muziek, koffie en thee. Met muziek wordt bedoeld dat iedere deelnemer ruim van tevoren in pdf bladmuziek en midifiles ontvangt. Ook kan men thuis de nummers repeteren met het programma Capella Reader.
Voor nadere informatie: mailen naar zanglokaaldoetinchem@gmail.com of bellen naar 06-44418603 (Gerda Gotink) of 06 17011427 (Tjeerd Visser).
Om alvast in de agenda te zetten: zaterdag 6 oktober zangdag Byzantijnse muziek en zaterdag 8 december zangdag Christmas Carols.

Hoogtepunten uit de Passies van Bach met Patrick van der Linden

DOETINCHEM - De hoogtepunten uit de Matthäus en de Johannes Passion zijn woensdagavond 21 maart te zien en te horen in Het Nieuwe Dijkhuis aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. Chefdirigent Patrick van der Linden, sopraan Margreet Rietveld en andere topmuzikanten en vocalisten van Ars Musica nemen de bezoekers deze avond mee naar de geheimen, verhalen en muzikale vondsten van deze meesterwerken van Bach.

Het is bijna Pasen en dus tijd voor de Matthäus en de Johannes Passion. Overal in Nederland worden deze unieke muziekstukken opgevoerd. De meesterwerken van Bach trekken miljoenen liefhebbers naar concertzalen en kerken over de hele wereld. De Passions zijn passie, ontroering en schoonheid gebundeld in muzikale spektakelstukken over het lijden en sterven van Jezus.
Van der Linden is deze avond gevraagd om enkele van de geniale vondsten van Bach te laten horen en de bezoekers uitleg te geven over de schoonheid en bijzonderheden van beide stukken. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? Om dat te kunnen duiden, neemt Van der Linden topmuzikanen en vocalisten mee van Ars Musica. "Het wordt een avond voor Passion-dummies, maar ook voor gevorderde luisteraars", verzekert de dirigent.
Vorig jaar verzorgde Van der Linden een vergelijkbare avond over alleen de Matthäus Passion in het Nieuwe Dijkhuis. Hij gaf toen aan graag ook de Johannes te bespreken en te laten horen, maar dat hij daarvoor meer muzikanten en vocalisten nodig had. En die neemt hij deze avond dus mee. "We kunnen nu echt uitpakken en de muziek laten horen zoals Bach dat bedoeld heeft."
Van der Linden is als chefdirigent verbonden aan Ars Musica. Hij is landelijk erkend kenner en liefhebber van Bach's meesterwerken. Twee jaar geleden werd de uitvoering van de Matthäus Passion van zijn orkest en koor via Nederland 2 live uitgezonden op televisie. Van die uitvoering is ook een succesvolle dvd en cd uitgebracht.
Voor deze avond in Het Nieuwe Dijkhuis wordt Van der Linden geassisteerd door een keur aan topmuzikanten en vocalisten. Hij neemt een strijkoctet, een klein koor en vier vocale solisten mee. De vocalisten zijn sopraan Margreet Rietveld, alt Marianne van Sligtenhorst, tenor Teun van Dijk en bas Geert Rofles. Alle vocalisten hebben ieder voor zich al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Meest in het oog springend is sopraan Rietveld. Zij heeft medewerking verleend aan tal van cd-, tv- en radio-opnames. Zo was ze al te horen in vrijwel alle grote oratoria van Bach, Händel, Haydn, Brahms, Vivaldi en Mozart.
Programmeur Gerco Mons van Het Nieuwe Dijkhuis verheugt zich op de komst van deze klassieke toptalenten. "De Matthäus en de Johannes Passion hebben een bijzondere plek in de muziekgeschiedenis. Maar ik weet er zelf zo weinig van. Ja, ik vind het mooi, maar begrijp ik de emotie, de spanning, de humor, de genialiteit achter de stukken? Nee, ik denk met mij heel veel mensen. Dan word ik heel blij van deze laagdrempelige kans om me te verdiepen in die muziek. Van der Linden is een topverteller. En ik sta versteld van het muzikale talent dat hij woensdag 21 maart mee gaat nemen. Dat is echt te gek!"
Voordeel van deze avond is dat de hoogtepunten uit deze beide Passions te horen en te zien zullen zijn, vertelt Mons.

Aanvang is om 20.00 uur.Tickets via www.hetnieuwedijkhuis.nl kosten 22 euro, inclusief servicekosten. Op de avond zelf aan de deur kosten de tickets 25 euro.

Column

Achterhoek

"Wat heb jij nou eigenlijk precies met de Achterhoek? Waarom ben je vanuit Arnhem teruggegaan?" vraag ik Toosje, naar aanleiding van 350 jaar Achterhoek. Toosje hoeft niet lang te denken. "Ik stond daar aan school, midden op Presikhaaf, een gloednieuwe wijk met flatgebouwen. Als net afgestudeerde was het een eer als je aan die school werd benoemd. Maar toen de eerste bel 's morgens vroeg klonk moesten alle kinderen, zo'n zestien groepen, in de rij op het schoolplein gaan staan. Bij de tweede bel, een paar minuten later, moest iedereen stil zijn. Dat lukte natuurlijk niet en het hoofd van de school, die als een inspecteur rondliep, verstond de kunst om de verkeerde kinderen te bestraffen. Hij kende ze niet bij naam, laat staan dat hij hun karakters kende.
Dus troostte ik geregeld bloedjes van kinderen die onschuldig waren. Dat onpersoonlijke, dat als een grijssluier bij allerlei activiteiten de kop opstak, benauwde me. Ik wilde terug naar de Achterhoek, naar de streek waar ik begrepen werd als ik waarschuwde: 'Pas op da'j niet aover de dörpel stroekelt'. De Achterhoek, waar in een dorpje de school stond waar opa hoofd van de school was.
"Je opa?" vraag ik.
"Een rustige, wijze man. Toen ik net kon lopen, nam hij me aan zijn hand al mee vanuit ons huis – want wij woonden bij opa en oma in het huis naast de school, waar ik werd geboren – de tuin door, een trapje op, tussen de fietsenrekken door de school in. Ik ademde er school, rook school en zag school. De klas van opa had een houten vloer en hoge ramen. Zijn lessenaar, met de viool erachter op een plank, oogde als een baken in een kalme zee. De kinderen, die mijn opa door en door kende, luisterden en werkten er stil en gedreven. In de muziekles zongen ze voor het vaderland weg. En ik wist: dat wat opa doet, dat wil ik later ook. Als klein meisje kon ik niet vermoeden dat de omgeving van bos en boerderijen essentieel waren voor het harmonisch uitvoeren van zijn en mijn beroep."

Flox Bos

Sportclub voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een beperking

Gezellig samen sporten met louter vrienden bij Only Friends. Foto: PR

Stichting Sportclub Only Friends Achterhoek

DOETINCHEM - Op 17 maart houdt Only Friends Achterhoek een open dag.

Ton Seegers, oprichter van Only Friends Achterhoek en eigenaar van MIJN bewegingscentrum, heeft in 2016 Dennis en Myron Gebbink voor het eerst ontmoet. Geraakt door het mooie project Only Friends in Amsterdam, het plezier en beleving van de kinderen met een beperking en niet in de laatste plaats geïnspireerd door het prachtige verhaal van deze mooie mensen ontstond het idee om deze prachtige club naar de Achterhoek te brengen.
Niet alleen de lichamelijke bezigheid maar ook het gevoel 'erbij te horen' doet de kinderen erg goed. Ieder kind telt, is welkom en wordt gerespecteerd. Het gaat erom kinderen met een beperking te laten genieten van sport, zich te ontwikkelen en vriendschappen te sluiten. Only Friends Achterhoek zelf kent dan ook geen beperking maar denkt in mogelijkheden.

De initiatiefnemers zullen zaterdag 17 maart op de vaste sportlocatie, in de gymzaal van het Prakticon in Doetinchem, een open dag organiseren. Seegers: 'Wij hopen hiermee te laten zien wat Only Friends Achterhoek allemaal te bieden heeft. Hierbij gaat het vooral om beleving, uitdaging, vriendschap en clubgevoel. Op deze open dag zullen er verschillende sporten worden aangeboden, zoals voetbal, judo, boogschieten, tennis, badminton, fitness, tafeltennis en (rolstoel)basketbal. Ook zullen er deze dag speciale gasten aanwezig zijn!'

De slogan 'Je bent goed zoals je bent' zal dan ook hoog in het vaandel staan. "Op deze dag bent u welkom van 10.00 -14.00 uur op de Spoorstraat 11b in Doetinchem."

Voor meer informatie over Only Friends Achterhoek, kan men kijken p www.onlyfriendsachterhoek.nl, mailen naar info@onlyfriendsachterhoek of bellen met 06-27404117.

Evenement in tweedehands spullen geeft duurzame impuls

ULFT - AST Expo BV gaat haar (mega)vlooienmarktconcept ook uitrollen in de SSP-Hal in Ulft. In Enschede houdt dit bedrijf de Twentse Vlooienmarkt, jaarlijks goed voor zes edities, ruim 50.000 bezoekers en 6.000 kramen. In de SSP-Hal vindt de eerste editie van de Gelderse Vlooienmarkt plaats op 24 en 25 maart. Een tweede editie is reeds gepland voor het najaar. Het doel van de organisatie is om de Gelderse Vlooienmarkt in de toekomst vier tot zes keer per jaar te laten plaatsvinden.

De SSP-Hal is de ideale locatie voor dit concept: de hal is groot genoeg, goed bereikbaar en last but not least; gelegen in de grensregio. In Enschede is ruim vijftig procent van de bezoekers afkomstig uit Duitsland. Het streven van de organisatie is om dat in Ulft ook te bewerkstelligen. Hiervoor wordt het evenement dan ook breed in de beide grensregio's gepromoot.
Duurzaam leven is de toekomst en de Gelderse Vlooienmarkt is dan ook een duurzaam evenement. Immers alle aangeboden spullen krijgen en tweede leven. Dat bespaart de energie voor een nieuw product en verlengt de levensduur van het tweedehands product. Om een idee te geven: met zeshonderd kramen en 150 kilo gemiddeld per kraam, wordt er zo'n 90.000 kilo afval bespaard. Per editie!
Uit eigen onderzoek van de organisatie blijkt dat een kraamhouder een gemiddelde omzet van 100 tot wel 500 euro per kraam kan halen. Dus: deelnemen is duurzaam, geeft plezier en levert uiteindelijk een leuk zakcentje op. En niet te vergeten: een opgeruimde zolder, kelder of garage.
Deelnemen aan de Gelderse Vlooienmarkt kan al voor 25 euro per kraam per dag. Er is nu een actie waarbij de tweede kraam gratis is; twee halen is één betalen. Bezoekers betalen 3 euro entree en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.geldersevlooienmarkt.nl.

7 / 22

Column

Burgemeester, In het jaarverslag van de politie worden cijfers getoond waaruit blijkt dat de criminaliteit in het afgelopen jaar is afgenomen. Waardoor komt dat?
"Dat is landelijk het geval. Oost-Nederland en ook Doetinchem dalen sterk en dat is een mooi beeld. Wel zien we een verschuiving naar witteboordencriminaliteit en ondermijning. Uit de cijfers kunnen we in ieder geval afleiden dat de politie beter in staat is tot oplossingen te komen."

De term Ondermijning wordt ook gebruikt en die zou stijgen. Wat betekent dat in gewone mensen taal?
"Dat onder- en bovenwereld zich vermengen. Dat wil zeggen dat de onderwereld aansluiting zoekt en soms ook vindt bij de maatschappij. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het gebruik van jongeren als geldezels, over witwassen van crimineel geld, bijvoorbeeld in de vastgoedsector, maar ook over infiltratie van de politiek. Hiertegen wordt in Noord-Brabant en Limburg al redelijk succesvol actiegevoerd. Maar het werkt als een waterbed. Als ze daar succesvol zijn verplaatst het zich naar andere regio's en dan lijkt er een voorkeur voor grensregio's. In de Achterhoek zijn wij bezig dit hier in beeld te brengen. Het is echt een groot vraagstuk. Daarnaast zie je een toename van cybercriminaliteit. Het is zaak dat we niet achter de feiten aan lopen.

Burgers hebben vaak het idee dat aangiften over kleine criminaliteit niet welkom zijn of dat ze, als ze toch worden opgenomen, in de onderste la terecht komen. Is dat een juist beeld? "Nee, dat is het niet. Het is altijd goed om aangifte te doen ook al is het frustrerend wanneer dat tot niets leidt. De pakkans is niet altijd groot. Door geen aangifte te doen ontstaat een verkeerd beeld van de situatie. Elektronisch aangifte doen hoeft niet moeilijk te zijn; een kwestie van een paar minuten. Het online aangifte doen moet echter nog simpeler kunnen. In Doetinchem hebben we gelukkig een politiebureau waar ook aangifte kan worden gedaan. Aangifte doen heeft altijd zin, hoe je het ook doet."

Door personeelstekorten moet de politie prioriteiten stellen en keuzes maken. Wat heeft prioriteit en wat niet en wat betekent dat in de praktijk?
"De prioriteiten van de politie worden samen met de burgemeesters en het Openbaar Ministerie bepaald. Volgend jaar maken we weer een nieuw beleidsplan voor de volgende vier jaren. Daarin bepalen we wat de prioriteiten moeten zijn. Mijn ervaring met de politie is dat wij er altijd uit komen. Wat onder druk komt te staan is het werk van de wijkagent. Die doet ontzettend belangrijk werk. Maar hij krijgt er werk bij waardoor hij zijn wijkwerk lastig kan uitvoeren. Per 5.000 inwoners heeft een gemeente 1 wijkagent. Voor de onze gemeente zijn er dat dus 11 en die hebben we ook."

Is uitbreiding van camerabewaking een oplossing?
"Dat is zeker een oplossing, maar je moet het wel met elkaar eens zijn hoe je het doet en of het niet te ver gaat in verband met de privacy van de burgers. Het is goed daar discussie over te hebben. Je hebt goede argumenten nodig. In het stadscentrum van Doetinchem is daar nu geen aanleiding voor. In het beleidsplan wordt er wel opnieuw naar gekeken en opnieuw afgewogen. In landen als Amerika en het Verenigd Koninkrijk is cameratoezicht vooral fors toegenomen in het licht van terrorismedreiging."

Wat is uw toekomstverwachting?
"In 2019 maken we een plan voor vier jaar dat loopt van 2019 tot en met 2022. Ik zie in onze gemeente hoe makkelijk het werkt. In het politiedistrict Noordoost Gelderland zijn wij de tweede stad en we krijgen de aandacht die daarbij hoort."

Concert met thema filmmuziek

Filmmuziek gespeeld door de Vriendschap. Foto: PR

De Vriendschap@themovies

DOETINCHEM - Op zondag 18 maart om 11.00 uur geeft Harmonie De Vriendschap een concert met één centraal thema: filmmuziek. Dit concert wordt gehouden in het AOC aan de Gildebroederslaan 3 in Doetinchem-Oost. Het thema filmmuziek biedt de harmonie de mogelijkheid om vele bekende melodieën de revue te laten passeren en de verschillende klanken van een harmonie-orkest mooi voor het voetlicht te brengen.

De harmonie opent het concert met 'Kamerue'. Dit is de première van een nieuw werk geschreven door één van de leden van de Vriendschap, Bastiaan Kelderman. Hij heeft al meermaals bestaande stukken bewerkt en gearrangeerd, maar dit is zijn eerste concertwerk. Een ouverture-achtige mars ter gelegenheid van het 95-jarig jubileum van De Vriendschap oktober 2017.
Hierna volgen onder andere het klassieke 'The Pink Panther' en het overbekende 'Ik voel me zo verdomd alleen'. Vanzelfsprekend komen de melodieën uit Disney-films ook uitgebreid aan bod. Een kleine greep hieruit zijn 'Frozen', 'The Lion King' en 'Beauty and the Beast'. Ingetogen momenten creëert De Vriendschap bij 'Schindlers List' en 'Soldaat van Oranje'. Ook het leerlingenorkest is van de partij met een aantal liedjes in hetzelfde thema.
De entree is gratis en ter dekking van de kosten wordt er in de pauze een verloting gehouden.

Oost-Gelders Streektaaldictee en culturele avond

ACHTERHOEK - Op donderdag 22 maart vindt een culturele avond plaats waarvan het Oost-Gelders Streektaaldictee deel uitmaakt.

Het publiek kan deelnemen aan het streektaaldictee of als toeschouwer de avond bijwonen en genieten van optredens in dialect van leden van het Kleine Holte Koor uit Doetinchem en van liedjesschrijver Ben Lukassen uit Ulft, de zanger die ook bekend is van De Keerls. Het Achterhoekse gedeelte van het streektaaldictee wordt voorgelezen door Diana Abbink en het Liemerse gedeelte door Henk van Aalten. Streektaalliefhebbers worden van harte uitgenodigd om aan deze ludieke strijd met de pen mee te doen onder het motto 'Metdoon is belangrieker as winnen!' De bijeenkomst is op donderdag 22 maart, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur, in HCR De Gouden Karper in HUmmelo. Deelname kost vijf euro inclusief koffie en thee. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of via tel. 0314-787078. Op www.streektaaldictee.nl. staat meer informatie en een uitleg over de WALD-spelling aan de hand waarvan het dictee wordt gecorrigeerd. Ook op Facebook (Oost-Gelders Streektaaldictee) is het een en ander te vinden.

Passion Lichtenvoorde

Na de stille tocht vanaf de Markt wordt de voorstelling voortgezet in de aula van Marianum. Foto: Eveline Zuurbier.

LICHTENVOORDE - 'Ontroerend', 'indrukwekkend', 'aansprekend', dat zijn een aantal woorden waarmee bezoekers in voorgaande jaren hun bezoek aan Passion Lichtenvoorde omschreven. Het begon drie jaar geleden als een initiatief vanuit de kerken. Ondertussen is Passion Lichtenvoorde uitgegroeid tot een evenement waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Dit jaar is de Passion Lichtenvoorde op dinsdag 27 maart. Het begint om 20.00 uur op het marktplein van Lichtenvoorde, met een opening door burgemeester Annette Bronsvoort. Na de openingsscène door een verteller en een verrassend eerste poplied is er een stille tocht met een kruis en fakkels naar scholengemeenschap Marianum.

Hier krijgt het stuk een vervolg in de aula van de school. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wie geen kaartje heeft kan Passion Lichtenvoorde daar uitstekend volgen op het grote beeldscherm op het schoolplein. Dit bleek de afgelopen jaren voor de honderden kijkers een heel unieke ervaring. Dit jaar is er bewust ruimte gezocht om actuele thema's in het spel een plaats te geven. Want Passion Lichtenvoorde wil meer zijn dan alleen een verhaal van toen en niet alleen voor trouwe kerkgangers maar voor iedereen en voor alle gezindten.

Passion Lichtenvoorde start met een stille tocht met het kruis, vanaf de Markt. Foto: Eveline Zuurbier.

Bekende namen uit regionaal bekende toneelgezelschappen geven een gezicht aan een eigentijdse vertelling over het leven van Jezus. Een videoregistratie met meerdere camera's, door omroep ZSOM, zal zowel in de zaal te zien zijn als op het schoolplein. Hierdoor komt het spel nog meer tot zijn recht. Emoties komen tot leven en betrekken de bezoekers bij het verhaal. Nieke Hoitink (Omroep Gelderland) zal als verteller en verslaggever stem geven aan de verbindende verhaallijnen. Kinderen van basisschool Frans ten Bosch spelen een actieve rol.

Natuurlijk heeft muziek, net als bij de landelijk bekende Passion, een heel belangrijke plaats in het geheel. Liederen uit de popmuziek worden vertolkt door leerlingen en docent van scholengemeenschap Marianum. Zij doen dit samen met het popkoor Friends, onder leiding van dirigent Johan Klein Nibbelink. De liederen zijn uitgezocht door muziekdocent Peter Krabbenborg, Johan Klein Nibbelink en tekstschrijver Hans Hinkamp. Regisseurs Ben Donderwinkel en Sjaak Welboorn zorgen voor een pakkend geheel. Bij de repetities viel veelvuldig het woord 'kippenvel'. Het belooft opnieuw een pakkend gebeuren te worden.

Helpende handen voor Passion Lichtenvoorde zijn er door leerlingen van het Barriet, school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. De doelstelling van de organiserende stichting, Passie voor Cultuur en Maatschappij, om mensen met elkaar te verbinden heeft met deze opzet in ieder geval al een passende inkleuring gekregen. Meer dan 100 personen zijn betrokken bij de uitvoering van dit bijzondere evenement.

Passion Lichtenvoorde geeft iedereen de gelegenheid om te komen kijken, om dit evenement mee te beleven en mee te gaan in een bijzonder én eigentijds verhaal, over liefde en leugen, vriendschap en verraad, over leven en dood. Het gaat, in één woord samengevat, over: passie! Dinsdag 27 maart, vanaf 20.00 uur, in Lichtenvoorde. Kaarten à vijf euro zijn te koop bij Ringfoto Primeur en scholengemeenschap Marianum.


passionlichtenvoorde.nl

Oost-Gelders Streektaaldictee en culturele avond

Oost-Gelders Streektaaldictee en culturele avondACHTERHOEK - Op donderdag 22 maart vindt een culturele avond plaats waarvan het Oost-Gelders Streektaaldictee deel uitmaakt.

Het publiek kan deelnemen aan het streektaaldictee of als toeschouwer de avond bijwonen en genieten van optredens in dialect van leden van het Kleine Holte Koor uit Doetinchem en van liedjesschrijver Ben Lukassen uit Ulft, de zanger die ook bekend is van De Keerls. Het Achterhoekse gedeelte van het streektaaldictee wordt voorgelezen door Diana Abbink en het Liemerse gedeelte door Henk van Aalten. Streektaalliefhebbers worden van harte uitgenodigd om aan deze ludieke strijd met de pen mee te doen onder het motto 'Metdoon is belangrieker as winnen!' De bijeenkomst is op donderdag 22 maart, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur, in HCR De Gouden Karper in HUmmelo. Deelname kost vijf euro inclusief koffie en thee. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of via tel. 0314-787078. Op www.streektaaldictee.nl. staat meer informatie en een uitleg over de WALD-spelling aan de hand waarvan het dictee wordt gecorrigeerd. Ook op Facebook (Oost-Gelders Streektaaldictee) is het een en ander te vinden.

De raadselachtige luchtaanval

Op de voorgrond het puin van Schoenmakerij Diepenbroek. Aan de overzijde van de straat de resten van Overling's Bank en daarachter de gehavende Driekoningenkapel. 

Doetinchem herdenkt gebeurtenissen oorlog

Door Karel Berkhuysen

Duitsch geld staat er sinds jaar en dag op het uithangbordje van Overling's Bank in de Doetinchemse Waterstraat. In het pand ernaast woont directeur Anton Overling samen met zijn vrouw Maria en vier kinderen; Toos, Niny, Riet en Albertje. Ook zijn schoonmoeder woont bij hen in. Zij heeft haar woonplaats Den Haag verlaten na een bombardement op dìe stad. Op de zolderverdieping is een Duitse militair ingekwartierd. Hij maakt deel uit van Hitlers troepen die na het mislukken van de geallieerde operatie Market Garden in september 1944 nog steeds het noordelijk deel van Nederland bezet houden. Om zich te tegen nieuwe aanvallen te verdedigen, worden talloze verdedigingswerken aangelegd. Voor die graafwerkzaamheden gebruikt de naziorganisatie Todt dwangarbeiders. Ook in Doetinchem dienen mannen tussen de 16 en 60 jaar zich te melden. Dat gebeurt echter volgens Duitse maatstaven onvoldoende. Daarom wordt in de nacht van 30 op 31 oktober Anton Overling door Duitse militairen van zijn bed gelicht. Dat overkomt diezelfde nacht ook vijftien andere willekeurige Doetinchemse mannen. Ze worden met een vrachtwagen naar Doesburg afgevoerd.
De daaropvolgende dag maakt de NSB-burgemeester Daems via aanplakbiljetten bekend dat zij fungeren als gijzelaar omdat zich onvoldoende mannen bezighouden met de Arbeitseinsatz ten aanzien van de stellingbouwwerkzaamheden. De zestien zullen worden doodgeschoten, zo valt er te lezen, als blijkt dat er zich op 2 november nog steeds onvoldoende mannen melden om te gaan graven.
De dertienjarige Toos Overling fietst naar Zevenaar als ze hoort dat de groep uiteindelijk daar is ondergebracht. Door de afrastering kan ze met haar vader praten. Ze is bang, want ze beseft dat de Duitsers niet zullen aarzelen om de vonnissen te voltrekken.
Op 2 november komen er echter ruim twaalfhonderd Doetinchemmers opdraven om te spitten. Het doodvonnis wordt daarom niet uitgevoerd. Op 12 november komen alle gegijzelden vrij.

Na de bombardement van19 en 21 maart werden alle restanten van de huizen aan de oneven kant van de Waterstraat gesloopt. Slechts de kluis bleef staan. 
Links Overling, rechts Schoenmakerij Diepenbroek.
Toos, Niny, Riet en Albertje.

Het bombardement
Maandenlang wordt er gegraven. Langs de Rijn, de IJssel en ook rondom Doetinchem. Rond de stad ontstaat op die manier een loopgravenstelsel van ruim zestig kilometer lengte. Op strategische plaatsen worden tientallen betonnen bunkertjes geplaatst. Het front is echter tot stilstand gekomen. Pas als na een strenge winterperiode de dooi invalt, hervatten de geallieerden hun opmars en veroveren ze het Duitse Rijnland. Half maart maken Britten en Canadezen zich klaar voor een massale oversteek over de Rijn in de buurt van Emmerik. Voordat ze echter in actie zullen komen, moeten eerst door luchtaanvallen en artilleriebeschietingen zoveel mogelijk Duitse posities op de noordoever onschadelijk worden gemaakt. Boven de Achterhoek wemelt het dan ook van jachtbommenwerpers die vaak schieten op alles wat beweegt. In Doetinchem is het donderen in de verte dag en nacht hoorbaar. En iedereen weet; de bevrijding is nabij.

Woensdag 19 maart 1945 is een katholieke feestdag; Sint Jozef. Vandaar dat Maria Overling met haar moeder en drie dochters naar de ochtendmis in de Paskerk gaat. De vijfjarige Albertje blijft thuis bij Anton. Hij is nog te jong om mee te gaan.
Het is tien over half negen. De kerkdienst is in volle gang als ze plotseling zware dreunen van ontploffingen horen. Het is dichtbij, zodat ze samen met de andere kerkgangers schuilen in de gewelven van de kerk. Pas nadat de explosies zijn opgehouden, gaan ze naar huis. Als ze door de Boliestraat lopen, dwarrelen er papieren door de lucht. Papieren die ze onmiddellijk herkennen. Het zijn bankafschriften van hun bank.
Bij het gemeentehuis op de Markt gaan ze de hoek om. Dan wordt hun vrees bewaarheid. Van hun woning, maar ook van het tegenoverliggende pand van schoenmakerij Diepenbroek, resten slechts stapels stenen. Een overbuurvrouw, mevrouw Zetsma, vangt hen op. In haar woning worden ze getroost en krijgen ze koffie.
Met man en macht wordt er onder leiding van Duitse militairen gezocht onder het puin. Bij Diepenbroek worden de eerste slachtoffers geborgen. Rond het middaguur wordt Anton Overling uit het puin is bevrijd. Hij is zwaar gewond aan zijn arm. Uren later wordt in de ingestorte keldergewelven Albertje gevonden; dood. Evenals de dienstbode en de Duitse soldaat.
Maria en de kinderen worden, elk apart, bij diverse families ondergebracht. Anton belandt in kasteel Keppel dat als noodziekenhuis is ingericht.
Bij de inwoners heerst onbegrip. Waarom werden uitgerekend deze beide panden getroffen? Wat beoogde de Britse piloot toen hij tijdens zijn duikvlucht zijn raketten boven de stad afschoot? Voor iedereen staat in ieder geval vast dat de beide panden onmogelijk zijn doel geweest kunnen zijn.
De volgende dag wordt er bij Overling gezocht in de puinhopen. Een waardevolle Chinese schaal blijkt op wonderbaarlijke wijze onbeschadigd. Ook de daaropvolgende dag, woensdag, wordt er gezocht. Onder andere door een verzetsman. Hij zoekt een sleutel. De sleutel van de kluis. Die bevat belangrijke gegevens voor het verzet.
Het is vijf minuten voor vijf als er wederom vliegtuigen boven de stad verschijnen. Opnieuw volgt er een bombardement. Nu worden tientallen panden getroffen. Van de Waterstraat blijven slechts een paar huizen gespaard. Onder de ruim honderd doden bevindt zich ook de verzetsman die de kluissleutel zocht.


[KADER]......

Herdenkingen

Toos Overling trouwde na de oorlog. Ze kreeg kinderen, werkte in Afrika en was jarenlang senator in de Eerste Kamer voor het CDA. Ze is nu 87 jaar en woont in Enschede. Op maandagmorgen 19 maart aanstaande, precies 73 jaar na het voor haar zo fatale bombardement, zal ze weer in Doetinchem aanwezig zijn. Om kwart over acht zal ze in de Catharinakerk een toespraak houden. Daarna zal ze samen met genodigden en belangstellenden naar haar voormalige woning lopen. Voor het pand en dat van Diepenbroek zal burgemeester Mark Boumans spreken. Voordat de kerkklokken luiden, zullen daar de doden van 19 maart 1945 worden herdacht. Onder hen ook Nico Brugman sr die die dag bij het bombardement op de Nemaho-fabriek werd getroffen. Zijn zoon, Nico jr, die twee dagen later tijdens het grote bombardement ook zijn zusje Jenny verloor, zal eveneens aanwezig zijn. Hij werd als driejarig jongetje na het tweede bombardement midden in de nacht door zijn moeder boven op een kinderwagen met daarin twee baby's en twee kinderen ernaast naar Eibergen geduwd.

Vier dagen later, op vrijdagmiddag 23 maart, zal wethouder Maureen Sluiter om vier uur een informatiebord onthullen aan de Rembrandtweg. Het bord staat naast een van de overgebleven bunkertjes uit het loopgravenstelsel. Het bord vertelt het verhaal van de vele Doetinchemse spitters en dient als herinnering aan hen. Een van die voormalige spitters was Dick de Waard. Hij werd samen met zijn klasgenoten uit de eindexamenklas van de Mulo geplukt om te graven. Hij zal daar een toespraak houden. Over zijn graafwerkzaamheden en over zijn vader die, evenals Anton Overling, ook een van de zestien gegijzelden was.

VIOD-routinier Vincent Bosch gaat op voor zijn 300ste duel

Vincent Bosch (r) is verdedigend in de lucht heer en meester. Foto: Erik Eijkelkamp/VIOD

DOETINCHEM – Na twee seizoenen Zelhem keerde Vincent Bosch afgelopen zomer terug naar de club waar hij vanaf zijn jeugd voetbalde. Bosch speelt zondag voor VIOD zijn driehonderdste wedstrijd en heeft een beoogd doel voor ogen. Met dertig jaar is hij momenteel de oudste speler van de selectie en behoort tot de spelers die wekelijks een vaste waarde zijn voor het team van trainer Jan Lorsé.

Door John van der Kamp

Zondag komt DCS uit Zevenaar bij VIOD op bezoek en treft Vincent Bosch een speler waar hij al op 17-jarige leeftijd tegen speelde."De wedstrijden tegen DCS zijn altijd leuke potjes. Je krijgt ruimte om te voetballen, dat krijgen zij ook. Ook leuk om weer tegen Onur Ilbay te voetballen, want hij heeft altijd een hekel om tegen mij te voetballen. We spelen nu al dertien jaar tegen elkaar en hebben best wel veel wedstrijdjes tegen elkaar gespeeld. Hij heeft een keer tegen zijn keeper gezegd 'doe maar geen lange ballen, die verlies ik toch'. Tijdens de wedstrijd gingen we de kopduels tellen en dan zei hij 'stop maar met tellen, anders verlies ik met 12-0'. We hebben altijd schik met elkaar", vertelt de centrale verdediger van VIOD, die als doel heeft meer dan 341 wedstrijden voor VIOD 1 uit te komen. "August van Onna, hij is archivaris bij VIOD, houdt een klassement bij van spelers die in het eerste hebben gevoetbald. Keeper Adrie van Rooyen is recordhouder met 341 wedstrijden, die wil ik overtreffen. Ik ga dus minimaal twee seizoenen door."

Na de degradaties naar de derde en vierde klasse heeft VIOD onder leiding van trainer Jan Lorsé weer een stijgende lijn ingeslagen. Na het kampioenschap in 4D afgelopen seizoen, heeft de club uit Doetinchem tot nu toe in de derde klasse uitstekend gepresteerd. Vincent Bosch weet dit wel te vertalen. "Momenteel hebben we slechts 18 tegentreffers, de minste in 3C. De kracht van ons team zit hem defensief, we zijn stabiel, alleen brengen we voorin te weinig. We horen vaak, dat we lastig zijn om tegen te spelen. Het is de manier hoe we spelen. Zakken in, ruimtes klein houden, achter sta je dan zo goed. We zijn geen echte counterploeg, maar we kunnen wel goed counteren, door onze snelheid voorin en onze balvirtuoos Lex Overbeek. We geven heel weinig weg. Tot nu toe weinig wedstrijden waar we heel grote kansen hebben weggeven."
Met Stijn Tomesen vormt Bosch een sterk centrale duo. "We zijn allebei een laatste man-type en spelen niet met een echte mandekker en laatste man. Komt de bal in de linker zone, dan is het mijn 'pakkie an', komt de bal rechts, is die voor Stijn. We communiceren veel met elkaar. Voor ons is het prettig met goed vertrouwen met je backs te voetballen. Thomas Jansen heeft veel meer vertrouwen gekregen en Jos Klein Bleumink, onze rechtsback, had zondag weer de gevaarlijkste aanvaller in zijn broekzak. Die krijgt zondag met Kevin Lenselink te maken en zal hem overal blijven volgen. Of hij nu links of op rechts voetbalt, Jos gaat achter hem aan", voorspelt Bosch, die in het dagelijks leven werkzaam is als grafische medewerker bij Wink in Doetinchem.
Het treffen tussen DCS en VIOD in Zevenaar dit seizoen, werd door DCS met 2-0 gewonnen. Bosch moest deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Een vervelende schouderblessure hield hem aan de kant. "In Zevenaar deed ik niet mee en zat ik op de bank. We waren veel sterker tegen DCS. Ergens in de tweede helft kom je achter, dan ga je meer risico nemen en dan maken zij ook nog de 2-0. Ik vond ons zeker voetballend en tactisch erg goed staan. DCS is aanvallend heel goed, de verdediging is matig. Met Onur Ilbay en Kelvin Lenselink voorin hebben ze goede aanvallers en Jan-Simon Sluis is wel een goede middenvelder. Maar achterin is DCS kwetsbaar en steunen ze op hun goede keeper Raoul Beeking."
Door het gelijke spel van koploper MASV afgelopen week tegen Gendringen heeft DCS de titelstrijd weer in eigen hand en kan zich zondag geen puntenverlies permitteren. "Wij willen natuurlijk ook wel een goed resultaat neerzetten. Onze trainer heeft voor de wedstrijd afgelopen zondag gezegd, dat het mooi zou zijn als we uit de drie wedstrijden zeven punten konden pakken. AD al gewonnen, nu DCS en dan volgende week Keijenburgse Boys. Als we 100 procent geven, moet dit lukken."
De aftrap op sportpark Dichteren is om 14.30 uur.

Stokkum ontvangt sv Babberich

Stokkum-trainer Sicco de Winter voor de entree van sportcomplex 't Broek. Foto: John van der Kamp

STOKKUM – In de vijfde klasse C staat voor zondag een unieke derby op het programma. Stokkum ontvangt sv Babberich. Eerder dit seizoen eindigde de eerste confrontatie op Sportpark De Buitenboom in een 2-2 gelijkspel. Zondag gaat Stokkum, het team van trainer Sicco de Winter, er alles aan doen om de punten op Sportcomplex 't Broek te houden, want de club uit Stokkum doet het momenteel bijzonder goed in 5C en wil deze lijn voortzetten om zo een promotieplaats naar de vierde Klasse af te kunnen dwingen.

Door John van der Kamp

Stokkum liet aan het begin van dit seizoen in Babberich, in de allerlaatste minuten van die wedstrijd, de volle winst uit haar handen glippen. Trainer De Winter blikt terug: "Een wedstrijd, die we hadden kunnen winnen. Vlak voor tijd stonden we 1-2 voor. Babberich vond ik niet slecht spelen tegen ons. Ik bedoel het niet oneerbiedig, het is een raar team, ze speelden heel opportunistisch, dat heeft ze ook een punt opgeleverd. Met een goed keepertje, dat is mij ook bijgebleven."
Kansen heeft Stokkum in Babberich genoeg gehad om de wedstrijd op slot te gooien om zo de overwinning veilig te stellen. "Eerlijk is eerlijk, we hadden die wedstrijd daar met 1-3 of 1-4 moeten winnen, daar hebben we wel de kansen voor gehad, maar ze er niet ingeschoten. Ja, dan moet je de schuld bij jezelf zoeken. Ze hebben een tweetal heel ervaren jongens, die hoofdklasse-ervaring hebben, die hebben het ons toen moeilijk gemaakt. Dat helpt ze wel, dat heeft die ploeg ook nodig. Ik vond ze het niet verkeerd doen."
"Stokkum en Babberich hebben met Jan Reint Smit dezelfde sponsor. Jan Reint Smit is inwoner van Stokkum en naast dat hij hoofdsponsor is van Babberich, is hij ook onze kledingsponsor. Na de wedstrijd in Babberich heeft hij ons uitgenodigd voor een hapje en een drankje. We zijn toen lang blijven zitten, mede door Jan Reint. Hij heeft gezegd dat hij bij de thuiswedstrijd in Stokkum ook wat gaat doen."
De Winter heeft ook een verleden als trainer bij Babberich. Nu is hij voor het tweede seizoen hoofdtrainer bij Stokkum en heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2020. "Ik ben met mijn trainersactiviteiten begonnen bij de jeugdteams van Stokkum en mijn TC3-diploma behaald. Babberich, de A1, was mijn eerste club als trainer, dat was toen onder Van Bindsbergen. Daarna de A-jeugd van DZC'68, DVC'26 en een flink aantal jeugdteams van MvR getraind. Na vier jaar het tweede van MvR getraind te hebben, ben ik hoofdtrainer geworden, hier bij Stokkum." De Winter is fysiotherapeut en heeft een eigen praktijk, net over de grens in Duitsland en daar geeft hij ook wekelijks zes uur Nederlandse les aan Duitse kinderen.
Afgelopen zondag won een gehavend Stokkum bij Den Dam met 2-0. "Ik had zondag slechts de beschikking over zeven basisspelers, mede door de skivakanties. Ik heb het gemis moeten opvullen met spelers uit het tweede. We gaan best aardig nu, we hebben aansluiting gevonden, de motivatie stijgt, iedereen heeft er net iets meer zin in. Er wordt beter getraind en de opkomst is goed met de trainingen. We hebben voor deze klasse een aardige selectie. Nu 13 gespeeld, nog 13 wedstrijden in een korte tijd te gaan. Bij zo'n druk programma, heb ik wel gemengde gevoelens. Hierdoor kan je verrassende uitslagen krijgen. Het kan tegen zitten met die doordeweekse wedstrijden. Welke spelers heb je tot je beschikking, zeker als je ook nog tegen blessures aanloopt", stelt De Winter, die met zijn ploeg in de zes thuiswedstrijden dit seizoen de volle winst pakte. Dit schept hoge verwachtingen voor de volgende twee thuisduels, eerst zondag tegen Babberich en een week later tegen koploper Loo.
De derby op Sportcomplex 't Broek in Stokkum staat onder leiding van scheidsrechter Maik Goossens uit Zevenaar. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Sportinstuiven voor mensen met een beperking

Paardrijden is één van de sporten die worden geboden. Foto: PR

ACHTERHOEK - In aanloop naar de Special Olympics Nationale Spelen op 8, 9 en 10 juni worden in acht Achterhoekse gemeenten sportinstuiven georganiseerd. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan hieraan deelnemen. Sportaanbieders laten hen tijdens een sportinstuif gratis kennismaken met hun sport. Om mensen met een beperking kennis te laten maken met allerlei sporten in de Achterhoek, worden de komende tijd in verschillende gemeenten sportinstuiven georganiseerd. Elke locatie heeft een ander sportaanbod. Iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is welkom. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.specialolympics2018.nl/side-events/sportinstuiven.

• Maandag 19 maart, 19.00 - 21.00 uur: bowlen bij Bowling, Stadsplein 5 in 's-Heerenberg.
• Zaterdag 31 maart, 11.00 - 12.00 uur: handbal en volleybal bij Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde.
• Zaterdag 7 april, 13.00 - 16.00 uur: fitness, badminton, golf en boksen bij Aerofitt, Winkelskamp 5 in Hengelo (Gld).
• Zondag 8 april, 13.00 - 15.00 uur: judo, basketbal, hockey, gymnastiek en volleybal bij De Bongerd, De Bongerd 81 in Doetinchem.
• Vrijdag 20 april, 13.30 - 15.00 uur: beachvolleybal, gymnastiek, atletiek en paardrijden bij Sportpark Jaspers, Jaspersweg 1-5 in Winterswijk.
• Donderdag 26 april, 18.00 - 20.00 uur: fitness en spinning (fietsen) bij The Chariot, Nijverheidsstraat 4 in Eibergen.
• Zaterdag 19 mei, 13.00 - 15.30 uur: bocce en korfbal bij Sportpark Zuid, Bocholtsestraatweg 67 in Aalten.
• Zaterdag 26 mei, 13.00 - 15.00 uur: tennis, voetbal en atletiek bij Sporthal IJsselweide, Industrieweg 2 in Ulft.
De sportinstuiven worden mede mogelijk gemaakt door Achterhoek in Beweging, BrichbouW sportondersteuning, Gelderse Sport Federatie, Graafschap College, MEE Oost en de Provincie Gelderland.

Chiel Terhorst controleert de bal op zijn borst. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Chiel Terhorst
Woonplaats: Varsselder
Geboortedatum: 24 mei 1992

1. Club en functie Bij SDOUC ben ik een verdediger geworden. Vijf jaar geleden promoveerden we met GWVV naar de vierde klasse en scoorde ik als aanvallende middenvelder veel doelpunten. In mijn eerste twee seizoenen in Ulft scoorde ik ook nog best vaak, maar daarna ben ik noodgedwongen achterin gaan spelen. Ik moet het hebben van mijn voetballende vermogen. Gelukkig heb ik Thijs Bruntink naast mij staan. Hij is een veel betere verdediger dan ik.

2. Gezin Ik woon nog bij mijn ouders in Varsselder. In ons gezin ben ik het oudste kind. Ik heb drie zusjes en eerlijk gezegd is dat heel leuk. Het is gezellig thuis, want ze hebben veel te praten.

3. Beroep Op de HAN in Nijmegen ben ik in januari afgestudeerd als SPH'er. Ik werk als pedagogisch ondersteuner bij Mariëndael, een speciaal onderwijs basisschool in Doetinchem. Kinderen met een beperking laten leren en ze stappen zien maken, is heel dankbaar. Werken met kinderen geeft mij voldoening. Ik ben ook nog trainer van de B1 van SDOUC.

4. Muziek Mijn muzieksmaak is breed. Naar muziek uit de Top 40 luister ik graag. Op weg naar mijn werk staat in de auto meestal Qmusic erop. Coldplay en Kensington zijn mijn favoriete bands.

5. Hoogte- en dieptepunt Met GWVV zijn we twee keer gepromoveerd en daardoor opgerukt naar de vierde klasse. Met SDOUC heb ik een keer de finale van de nacompetitie gespeeld. Hoewel we nipt verloren, was dat mooi. In de zaal gaat het met Brasil'77 hartstikke goed. We spelen op het tweede niveau van Nederland. Door de bovenste drie worden we onder de voet gelopen, maar met ons powerplayspel kunnen we de rest aan en moet handhaving gaan lukken.
Dieptepunten heb ik nog niet echt meegemaakt. Gelukkig is er nog niemand plotseling uit mijn leven weggerukt.

6. Voorbeeld Steven Gerrard en Dennis Bergkamp als voetballers. Buiten het veld is Erik Scherder een voorbeeld. Hij is een neuropsycholoog en van hem heb ik ooit eens een lezing gehad. Hoe hij in zijn vak staat en psychologie toepast, vind ik interessant.

7. Eén dag in de schoenen van Lionel Messi. Simpelweg omdat hij de allerbeste is. Messi is bijna op geen foutje te betrappen. Ik wil weten hoe het voelt om de bal telkens goed te raken.

8. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Zwarte schoenen vind ik mooi. Mijn schoenen mogen hoogstens enkele streepjes of een beetje kleur hebben.

9. Ergernis Ik kan slecht tegen mensen die negatief in het leven staan en van alles problemen maken. Als voetballer erger ik mij aan slechte velden. Het kunstgrasveld bij SDOUC laat ook te wensen over. Alleen als het net geborsteld is, vind ik het fijn.

10. Ambitie We zijn met vijf zeges op rij prima uit de winterstop gekomen. Ik sta wel te kijken van onze goede resultaten. We spelen als jong team plots constant in plaats van wisselvallig. Om mij heen hoor ik dat we moeten gaan voor de tweede periode, maar zelf ben ik wat voorzichtiger. Laten we ons eerst daadwerkelijk veilig spelen. Als we niet tot het laatst tegen degradatie strijden, is het een geslaagd seizoen.

11. Openbaring Op wintersport gaan is geweldig. Ik geniet van de sfeer in Oostenrijk. Op de piste skiën en daarna een biertje drinken, heerlijk. Elk jaar ga ik een weekje met vrienden op wintersport. Met kerst zijn we afgelopen jaar geweest. Begin april ga ik met een kameraad weer.

Theaterthriller Judas van Astrid Holleeder in Amphion

Judas. Foto: PR

DOETINCHEM - De theaterthriller Judas is op woensdag 5 en donderdag 6 december te zien in Schouwburg Amphion. Dit psychologische toneelstuk wordt verteld vanuit het perspectief van vier vrouwelijke omstanders van Willem Holleeder: zijn moeder, twee zussen, en nichtje. Op een indringende manier wordt duidelijk hoe zij gebukt gaan onder zijn agressie en wordt de beklemmende angst die Astrid haar hele leven met zich meedraagt voelbaar.

In 2016 schrijft Astrid Holleeder haar verhaal op. Als een soort testament, omdat ze niet weet of ze er morgen nog is. Vanuit de gevangenis heeft haar broer haar liquidatie al geregeld. Judas is een verbijsterende familiekroniek waarin ze een zeer onthutsend portret schetst van het gezin waarin ze opgroeit en de dagelijkse angst waarmee ze leeft.
Deze aangrijpende voorstelling laat zien hoe het is als je leven dagelijks wordt beheerst door angst. En hoeveel moed ervoor nodig is om die angst te trotseren.
Ondanks de bedreigende situatie waarin ze zich bevindt, werkt Astrid Holleeder actief mee aan de totstandkoming van deze absolute must-see.
Met Renée Fokker, die Astrid speelt, Margo Dames, Trudy de Jong en Eva van de Wijdeven.

Kaarten voor woensdag 5 en donderdag 6 december kosten 34,50euro en zijn te bestellen op www.amphion.nl, telefonisch of aan de kassa. De kassa is open en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

'De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot'

Streektaalpromotor Arie Ribbers. Foto: Ingrid Zweers

Door Rob Weeber

Arie Ribbers is geboren en getogen in de Achterhoek, in Reurle, en heeft de streek nooit verlaten. Hij begon zijn carrière in het basisonderwijs (later MBO) en combineerde die baan gedurende 18 jaar met freelancewerk voor de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), het latere Omroep Gelderland en Radio Oost. Even heeft hij ook nog regionale TV gemaakt, maar zijn hart lag duidelijk bij de radio.

Toen hij veertig werd, zegde hij het onderwijs vaarwel en wijdde zich full time aan de radio als presentator en programmamaker. In die beginjaren was er nog een regionale omroep voor Groningen, Drenthe en Overijssel, de RONO. In 1965 kwam daar Gelderland bij. Het was voormalig minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel die ervoor zorgde dat iedere provincie zijn eigen regionale omroep kreeg. Vanaf dat moment koos hij voor de standplaats Arnhem waar Radio Gelderland gevestigd werd.

Ribbers heeft zijn vreugt duidelijk gevonden in de Achterhoek. "De Achterhoek is eigenlijk een Engelse landschapstuin in het groot. Het bekende coulisselandschap, de rust en het groen kenmerken de streek. De mensen zijn makkelijk en prettig in de omgang en zeker ook hulpvaardig. In mijn radiotijd presenteerde ik regelmatig een uitzending vanuit De Luifel in Ruurlo. Daar kreeg ik altijd alle medewerking van Marinus Bleumink, de eigenaar. Ik heb altijd al interesse in de streek, de taal en de mensen gehad. Mijn eerste radioprogramma heette Um de Meddagpot, een uitzending van 12.00 tot 12.30 uur op de zondagmiddag. Daarvoor ging ik in Twente, in de Achterhoek en in de Liemers op pad om bijzondere verhalen vast te leggen. Je zou het kunnen vergelijken met een modern programma als 'Man bijt hond', maar dan veel eenvoudiger en bovendien alleen in het dialect. De voorman van Boh Foi Toch, Hans Keuper, heeft destijds de openingstune gecomponeerd. Er was toen nog geen sprake van het digitale tijdperk. Ik nam m'n eigen LP's mee naar de studio, in die begintijd. Alles werd op grote Telefunkenbanden vastgelegd, maar van een deugdelijk archief was nog geen sprake. Die banden werden hergebruikt, dus is er van Um de Meddagpot weinig bewaard gebleven. Als je nu een dergelijk programma moest maken, zou het actueler en technisch geavanceerder zijn. Toen draaide het puur om de mens en zijn verhaal."

Toen hij met de radio stopte, was dat een komma en geen punt. Hij was met prepensioen, maar wilde niet stil zitten en als freelancer beschikbaar blijven. Al vrij snel meldde zich het Staring Instituut, dat zich bij uitstek bezig hield met het streekeigene van de Achterhoek en de Liemers. Zijn opdracht was om alles wat met dialect te maken had aandacht te geven en onder de mensen te brengen. Hij bemande ook de streektaaltelefoon, waar mensen vragen konden stellen. Vanaf 2007 was hij betrokken bij de opzet van het magazine Naober waarvoor hij nog steeds de eindredactie en correcties doet. In ieder nummer heeft de streektaal twee pagina's. De streektaal loopt als een rode draad door zijn leven. Ook thuis spreekt hij het met zijn vrouw. Zijn kinderen wonen buiten de streek en hebben doorgaans het ABN als voertaal. Maar in contacten met de streek schakelen ze moeiteloos over. Ribbers pleit voor een min of meer fonetische schrijfwijze van het dialect: schrijf zoals je het zegt. De plaats Laren zou volgens hem als 'Loorne' moeten worden geschreven, maar dat is daar vloeken in de kerk. Het is 'Loarne' en moet zo blijven. Ook zal hij nooit 'noaber' schrijven als het over de Achterhoek gaat. Dan is het 'naober'. Noaber is Twents. Verder maakt hij ieder jaar de Spreukenkalender voor de Achterhoek en de Liemers, met leuke spreuken en gezegden en allerlei weetjes op de achterkant van het kalenderblad.
De toekomst voor de Achterhoek ziet hij als een echte streekbewoner. In de trant van 'Het zal allemaal wel loslopen', ziet hij geen beren op de weg. Natuurlijk ontkomt de streek niet aan de moderne tijd. Er is al veel veranderd, zoals de aanleg van glasvezel en de lichte groei in bevolking. Het verschil tussen het platteland en de stad zal kleiner worden. Jongelui gaan elders studeren en blijven weg. Maar de kracht van de Achterhoek is dat ze is zoals ze is. Eigenlijk is er geen sprake van één homogene Achterhoek. Binnen het gebied zijn verschillende regio's en die zijn niet op een hoop te vegen.

Column

Pröttel

Ik heb lang in de veronderstelling verkeerd, dat pruttel een Nederlands woord is en pröttel daarvan de Achterhoekse vertaling. Tot mijn dochter verkering kreeg met een jongeman van de andere kant van de IJssel. Toen ik hem en mijn dochter eens vriendelijk vroeg om voor ze weg zouden gaan nog even hun pruttel op te ruimen, keek hij me niet begrijpend aan. Mijn dochter snapte wel, dat ik rommel bedoelde. Maar ja, die is aan deze kant van de IJssel opgegroeid….
Naar het woord pruttel zult u vergeefs zoeken in de Van Dale. Dat wil zeggen: het staat wel in het woordenboek, maar dan als werkwoordsvorm van pruttelen. En dat laatste kan volgens Van Dale twee dingen betekenen: zacht borrelend koken of mopperen.
Pröttel is dus een echt Achterhoeks woord. Of misschien moet ik zeggen: een Nedersaksisch woord. Want ook in andere dialecten in het Nedersaksisch taalgebied weet men, dat je er rommel mee bedoelt.
Het woord rommel is in het Achterhoeks trouwens ook wel bekend. In de oostelijke Achterhoek met één letter uitgebreid. In Lichtenvoorde en Winterswijk spreekt men van rommele.
Aan de andere kant van onze regio, in Eefde, Vorden en Gelselaar bijvoorbeeld, spreekt men van kraom en in Lichtenvoorde van mossele. In Winterswijk wordt nog het oude Achterhoekse woord krempel (kraempel) gebruikt voor rommel of rotzooi. Nog ouder zijn de woorden plonder, plongeri-je en ummeraozie. Volgens het WALD (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten) allemaal synoniemen voor rommel. Maar bijna niemand die ze nog kent.

Verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht: VVD

Maureen Sluiter, lijsttrekker van VVD Doetinchem. Foto: PR

DOETINCHEM - Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in zicht presenteren de lijsttrekkers van de partijen die op de stembiljetten komen te staan zich. Als laatste is de VVD van Maureen Sluiter aan de beurt.

Door Bert Vinkenborg

Kun je wat over je achtergronden vertellen?
"Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek en heb jarenlang in Gaanderen gewoond. Na de basisschool ben ik in Doetinchem op de middelbare school geweest. Daarnaast heb ik ook altijd veel aan sport gedaan zoals handbal en tennis, maar ook muziek. Na de middelbare school ben ik gaan studeren. Mijn propedeuse pedagogiek in Tilburg gehaald en daarna Italiaanse taal en cultuur in Utrecht gestudeerd met als specialisatie geschiedenis. Mijn Master heb ik gedaan in Comparative History (vergelijkende geschiedenis). Tijdens mijn studie ben ik in eerste instantie voor een half jaar naar Florence gegaan maar heb ik daar nog een paar jaar verder gestudeerd en gewerkt. Terug in Nederland ben ik gaan werken en heb ik onder andere gewerkt als managementconsultant en projectmanager. Ik ben actief geweest aan de analytische en commerciële kant, veelal gerelateerd aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Tot aan mijn wethouderschap deed ik dat fulltime. Daarnaast was ik vanaf 2010 was ik raadslid en vanaf 2013 fractievoorzitter. Door het vertrek van Loes van der Meijs ben ik in 2016 wethouder geworden. Ik woon sinds 2009 weer in Doetinchem en heb een dochter van twee jaar."

Hoeveel kandidaten staan er op jullie lijst?
"Er staan zestien kandidaten op onze lijst. Een mooie mix van jong, oud en ervaring met totaal verschillende achtergronden. Met elkaar vormen ze een evenwichtige verdeling dwars door de gemeente heen. Samen zijn we een fijn team dat elkaar goed aanvult en de ervaringen van verschillende plekken bij elkaar brengt. Met opzet hebben we een paar nieuwelingen hoog op de lijst staan, maar er staan ook ervaren mensen bij die de kennis van de afgelopen jaren inbrengen. Wij hebben vooral gekeken naar de kwaliteit en er staan twee vrouwen bij de eerste zes kandidaten.

Waarin onderscheidt de VVD zich en wat zijn de belangrijkste thema's?
"Wij kijken vooral vooruit met een visie voor de lange termijn. Het gaat daarbij om duidelijke keuzes maken. Als we onze voorzieningen in stand willen houden, ook voor de hele Achterhoek, zullen we keuzes moeten maken. Bereikbaarheid is dan ook een van onze thema's. Wij willen een investeringsagenda voor de wegen in Doetinchem. En wij gaan werken met wijk- en dorpsvisies. Bijvoorbeeld voor de vraag wat gaan wij doen met de ruimte die vrijkomt als het Slingeland Ziekenhuis van zijn huidige plek weg is en met het Kruisberg complex dat nu leeg staat. Onze bruisende binnenstad moet centraal blijven met daar omheen woningbouw. Sport, cultuur en onderwijs moeten centraal geregeld worden zodat de kwaliteit hoog blijft en veel mensen er gebruik van kunnen maken en wij een centrumgemeente blijven met mogelijkheden voor culturele en sportevenementen. De spil voor de VVD ligt bij ondernemers, bedrijven en instellingen, dat is werk. Alles staat of valt met werk omdat dit wat ons betreft een bindende factor is. Werk bindt mensen, jong en oud, hier aan onze gemeente en regio. Daar begint alles mee; als er geen werk is komen mensen hier niet wonen en houden we onze voorzieningen ook niet in stand. En we richten ons op een veilige en aantrekkelijke woonomgeving, mensen moeten zich goed voelen, ook in de dorpen en wijken, en de kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien."

Hoe onderhouden jullie de contacten met de kiezers?
"Wij zijn laagdrempelige toegankelijk, bijvoorbeeld via de sociale media. De telefoonnummers van onze raadsleden staan op onze site en mensen kunnen ons bellen. Onze kandidaten staan midden in de samenleving en nemen allemaal een eigen achtergrond mee en horen via hun betrokkenheid bij verenigingen, langs het schoolplein of op andere plekken ook wat er speelt."

Wat zijn jullie doelstellingen in een paar woorden?
"Een kleine overheid waar je op kunt bouwen. De gemeente moet niet alles zelf doen en regelen, maar er wel zijn als het nodig is. Meedoen is voor ons heel belangrijk. Een integrale benadering, niets staat op zichzelf. Als voorbeeld; onderwijs en kind staan centraal. Dat betekent goede onderwijshuisvesting met bijbehorende voorzieningen. Veel onderwerpen hangen onderling samen en vormen daardoor een geheel. Wij kijken naar het totaal. Wie meer wil weten kan terecht op onze site www.doetinchem.vvd.nl."


Streekboekenverkoop bij ECAL

DOETINCHEM - Bij het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem vindt op donderdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur een streekboekenverkoop plaats.

Het assortiment bestaat uit streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden in gebouw 't Brewinc, de studiezaal is op de eerste verdieping van het gebouw aan de Jsselkade 13 te Doetinchem.


Oost-Gelders Symfonie Orkest met Wibi Soerjadi

DOETINCHEM - Het Oost-Gelders Symfonie Orkest onder leiding van Alexander Geluk geeft op 14 april een concert waarin romantiek uit Rusland centraal staat. De luisteraar wordt meegenomen op een reis door het muzikale Rusland van de 19e eeuw. Samen met pianovirtuoos Wibi Soerjadi brengt het OGSO het eerste pianoconcert van Tchaikovsky ten gehore. Verder staan op het programma het spannende 'Een nacht op de kale berg' van Moussorgsky, de prachtige 'Ballade' van Glazounov en de meeslepende 'Polowetzer dansen' van Borodin.

Het Oost-Gelders Symfonie Orkest bestaat al ruim 100 jaar en speelt onder de inspirerende leiding van Alexander Geluk een breed symfonisch repertoire. Het orkest geeft minimaal vier concerten per jaar en begeleidt dan een veelbelovend jong talent of een bekende topsolist. Liefde voor muziek, een goede sfeer en mooie prestaties staan centraal.

Het concert in het Amphion in Doetinchem begint om 20.00 uur. Tot 30 maart is het mogelijk om kaarten in de voorverkoop te bestellen. De kaarten kosten dan 18 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de website www.ogso.nl. Het is ook mogelijk om kaarten aan de zaal te kopen voor 20 euro per stuk.

Tuinspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt

Alles voor de tuin staat centraal bij Obelink. Foto: PR

WINTERSWIJK - Obelink Vrijetijdsmarkt viert de komst van de lente met een tuinspecial op zondag 18 maart.

Obelink presenteert de nieuwe collecties tuinmeubelen en accessoires: van mooie sierkussens tot prachtige haarden en natuurlijk de barbecues. Op de afdeling tuinmeubelen is de 'Chair of the Year'-actie van Hartman. Dat houdt in dat men een eigen design mag ontwerpen voor de bekend stoel Sophie, om daarmee kans te maken op het winnen van het eigen ontwerp. De winnaar ontvangt zes Sophie-stoelen met een bijpassende Hartman-tafel.

Daarnaast zijn er nog andere acties, die alleen in de winkel gelden. Zo ontvangt men bij aankoop van Hartman Sophie-stoelen een gratis kussen. Bij aankoop van een tuinset boven de 500 euro ontvangt men een gratis dienblad en men kan meespelen om kans te maken op een Madison sierkussen.

Een open zondag bij Obelink is natuurlijk niet compleet zonder lekker eten en drinken. Op de tuinmeubelenafdeling wordt men getrakteerd op een lekkere kop koffie vanuit een piaggio, die niet op de snelweg te zien is, maar wel bij Obelink Vrijetijdsmarkt. Met dit apparaat wordt de lekkerste koffie, cappuccino, latte macchiato en espresso gezet. Verder is het mogelijk om lekkere hapjes te proeven tijdens live cooking door Campingaz. Ook kan voor een schnitzelschotel of een kopje koffie met een donut terecht in het restaurant. Voor de kinderen is er een ballonnenclown en ze kunnen uiteraard ook spelen in het speelparadijs.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 18 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Column

Doe maar normaal

'Wees gewoon jezelf.' Een goed bedoeld advies. Ik zeg het zelf ook weleens tegen mensen. Maar wat is dat dan? Hoe ziet 'jezelf zijn' eruit? En als Achterhoekse schiet er dan ook direct een andere zin door mijn hoofd: 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.' Vooral niet opvallen. Maar er zijn zoveel momenten in je leven dat het juist heel handig is dat je laat zien dat je anders bent en dat ze je daarom juist willen hebben. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Om mee samen te werken. Of als vriend.

Afgelopen zaterdag mocht ik mijn succesfactoren voor het waarmaken van je dromen delen, tijdens de eerste ZZP en kleine ondernemersdag in Aalten. Ik vertelde over het geloof in je eigen droom, moedig zijn, een goed verhaal vertellen en kijken wat er wél kan. Maar het allerbelangrijkste vergat ik te zeggen. Omdat het zo gewoon voor me is. Het allerbelangrijkste is: authenticiteit en jezelf laten zien. Je niet verstoppen of anders voordoen dan je bent, omdat een ander daar wat van zou kunnen vinden.
De zaal bij 't Romienendal in Barlo zit vol. Op zaterdagmiddag hebben vele ondernemers hun beste pak aangetrokken en zijn naar het Aaltense buurtschap gekomen. Een paar mensen vallen me direct op. Marina Strumphler met haar stralende ogen. Ze stapt op me af en deelt haar uitdagingen. Vanuit kracht. Al jaren is ze een succesvol designer van gordijnen, wanden, vloeren en reist ze de hele wereld over. Sinds een paar jaar woont ze in Lintelo. Ze wil zichzelf meer in de regio laten zien. Op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, dichter bij huis. Ze draait er niet omheen. Een succesvolle vrouw, met twijfels: over netwerk, leeftijd, zoeken. Een eerlijk verhaal. En door haar stralende ogen wil ik haar helpen. En zal ik haar niet snel vergeten.
Ook ontmoet ik Anke Versluis. Zij valt direct op door haar gekleurde legging en de rode laarsjes. Maar ook door haar bijna lichtgevende gezicht. Deze vrouw straalt vrolijkheid en levenslust uit! Ik raak met haar in gesprek over 'dansen zonder spiegels'. Een workshop die ze geeft op 24 maart. Dansen zonder spiegels gaat over contact maken met jezelf. Met swingende heupen en twinkelingen in je ogen.
In de zaal zit ook een man die me opvalt. Hij draagt een eenvoudige bruine trui. Maar het geheel is allesbehalve saai! Er piept een gekleurde stropdas bovenuit en zijn bril heeft een jaren vijftig montuur. Ook zijn kapsel brengt me terug in de tijd. Hij maakt me nieuwsgierig. En dus stap ik in de pauze op hem af. Het is René Kolstee. Hij restaureert oldtimers. Een paar jaar geleden nam hij samen met collega Hans Lensink het bedrijf van zijn werkgever over. Dit klopt gewoon! René straalt wanneer hij begint te vertellen. Dit is meer dan zijn werk. Dit is zijn leven.
Deze mensen vallen op door zichzelf te zijn. Zij steken met hun hoofd boven het maaiveld uit. En juist dat maakt dat ik meer over ze wil weten, dat ik ze onthoud, dat ik over ze schrijf in deze column. Dus Achterhoekers, een tip voor jullie allemaal, waardoor onze wereld nóg leuker wordt: doe maar normaal! Wees jezelf!

Linda Commandeur

Streekboekenverkoop bij ECAL

DOETINCHEM - Bij het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers in Doetinchem vindt op donderdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur een streekboekenverkoop plaats.

Het assortiment bestaat uit streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden in gebouw 't Brewinc, de studiezaal is op de eerste verdieping van het gebouw aan de Jsselkade 13 te Doetinchem.


GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Super opruimingsweekend! Za 17/3 van 10-15 & zo 18/3 van 12-17 uur Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507

Cursus Ambachtelijk Houtbewerken! Wil je leren werken met oerdegelijk handgereedschap en eeuwenoude technieken? Kom naar onze cursus VersHout!! Van vers geoogst rondhout maak je prachtige werkstukken (krukjes, stoelen, lepels...) Start o.a. woensdag 21 maart. Totaal 8 hele dagen (om-de-week een dag) Voor méér cursussen; www.vers-hout.nl / 06-40885056.

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop tel: 06-1664693

*NIEUW* VLOOIENMARKT ZEVENAAR zon.18 maart. Sporthal De Lentemorgen 10-17 uur Lentemorgen 8. Info kraamhuur 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

LIJST 11 = Doetinchemse Ouderen Partij

VLOOIENMARKT PASEN WESTERVOORT. ma. 2 april. van 10-17 uur Sporthal Sports Planets de Pals Emmerik 5 Info kraamhuur 06-3910 8152 www.animo-vlooienmarkten.nl

Gevraagd: Welke dame wil mij (vrouw) helpen om Arabisch leren lezen? 0613615135