Achterhoek Nieuws Winterswijk

13 februari 2018

Achterhoek Nieuws Winterswijk 13 februari 2018


Nek-aan-nek-race bij kaartclub De Boer Is Troef

WINTERSWIJK - De klaverjasavond van De Boer Is Troef werd een nek-aan-nek-race. Op de eerste plek eindigde Jan Stortelers, met 5.325 punten. Maar 48 punten minder, 5.277 dus, brachten Dini Wolsheimer op de tweede plek. Bijna 100 punten daarachter werd Gerrit Wieskamp met 5.180 punten. Annie Richter mocht de poedelprijs in ontvangst nemen, met 3.558 punten. De volgende kaartavond is op donderdag 22 februari vanaf 19.30 uur in De Molenaar aan de Bilderdijkstraat. Nieuwe klaverjassers zijn altijd welkom om eens te komen sfeer proeven.

Carnaval op

De carnavalsoptocht werd aangevoerd door de prins carnaval van de Sint Jozefschool. Foto: Bernhard Harfsterkamp

'Sint Joker'

WINTERSWIJK – In de gemeente Winterswijk bestaat geen rijke carnavalstraditie. Alleen in het katholieke kerkdorp Meddo wordt carnaval uitbundig gevierd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is dat in het dorp nog wel geprobeerd. Er waren optochten en er was een enkele keer een prins carnaval. Tegenwoordig besteden vrijwel alleen de katholieke scholen in het dorp aandacht aan deze oude traditie. Daarom ging er op vrijdag 9 januari een optocht door het centrum. Voorop reed in een opvallende auto de prins carnaval van de Sint Jozef, die voor de 'drie dolle dagen' is omgedoopt tot 'Sint Joker'. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Jaarlijks feestweekend Piet is Jarig! keert terug

Bij Museum Villa Mondriaan op 2, 3 en 4 maart

WINTERSWIJK - Op 2, 3 en 4 maart viert museum Villa Mondriaan drie dagen lang de 146ste verjaardag van Piet Mondriaan, een van Winterswijks meest bekende inwoners. Gedurende dit weekend betaalt de bezoeker maar 4,50 euro entree, inclusief koffie en feesttaart. Om het weekend extra feestelijk te maken, is er een speciaal programma vol met gratis lezingen, workshops en rondleidingen voor jong en oud.

Yoga, lezingen en workshops
Tot rust komen tussen de schilderijen? Tijdens Piet is Jarig! zal oud-museumdirecteur Maaike Kool op zaterdag- en zondagochtend yogales in het museum verzorgen. Op zaterdag 3 maart vertelt Marcel van Ool, auteur van het boek Mondriaan: uit de natuur en adviseur landschap & cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, in een interview over de invloed van natuur op het werk van Mondriaan. Op zondag 4 maart geeft Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo, een lezing over koninklijke portretten, naar aanleiding van Mondriaans portret van Koningin Wilhelmina, dat momenteel te zien is in museum Villa Mondriaan. Op zaterdag en zondag kan er meegedaan worden aan een creatieve schilderworkshop in de museumtuin van de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof.
Tijdens Piet is Jarig! is voor het eerst de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd' te bezichtigen. Museum Villa Mondriaan brengt drie kunstenaars samen die ruim 100 jaar geleden een veelbesproken tentoonstelling van hun werk in het Stedelijk Museum Amsterdam organiseerden. Deze drie kunstenaars zijn Piet Mondriaan, die zich ontpopte tot een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Nederlands publiekslieveling Jan Sluijters en de in vergetelheid geraakte kunstenaar Cees Spoor.

Kinderprogramma
Ook voor kinderen is er van alles te beleven dit weekend. Op zaterdag 3 en zondag 4 maart geeft museum Villa Mondriaan om 12:00 uur speciale kinderrondleidingen (Nederlandstalig). Knutsel het allerleukste feestje in het Villa Atelier, speel op vrijdag Mondriaan-twister en ga op de foto in het decor dat Mondriaan ooit schilderde!

Korting op reis en escape room
Ook de Mondriaan-escape room viert de verjaardag van Piet! Vanwege de 146e verjaardag van Mondriaan krijgt iedereen 14,6% korting met de kortingscode PIETISJARIG op een escape room-bezoek op 2, 3 of 4 maart. De korting is alleen te gebruiken voor boekingen die plaatsvinden in de escape room gedurende dit weekend.
Bezoekers van Piet is Jarig! kunnen met korting naar museum Villa Mondriaan reizen met het openbaar vervoer. Vanaf medio februari kan bij Arriva een kaartje met 25% korting op de reis naar Winterswijk worden gekocht.

Iza Hogeboom in Gelderse finale

Iza Hogeboom. Foto: Martin van den Tweel

De Winterswijkse Iza Hogeboom is doorgedrongen tot de Gelderse finale van een modellenwedstrijd. Om dat te bereiken wordt er meer van haar verwacht dan alleen maar mooi zijn.

Gemeenteraad lijkt in te stemmen met dierenpension aan Grote Veldweg

Gemeenteraad lijkt in te stemmen met dierenpension aan de Grote Veldweg in Corle. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Buurt blijft ontevreden over het plan

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In de commissie ruimte van woensdag 7 februari werd opnieuw de vestiging van een dierenpension aan de Grote Veldweg 2 besproken. Een eerdere behandeling leidde er toe dat Burgemeester en Wethouders werd gevraagd eerst te overleggen met buurtbewoners. Pas daarna wilde de commissie er verder over praten. Ondanks dat de buurtbewoners tijdens de commissievergadering opnieuw lieten weten nog steeds niet voldoende betrokken te zijn bij de bestemmingsplanwijziging, vond het merendeel van de fracties dat deze keer wel een positief besluit genomen kan worden over het dierenpensioen. Wel werd er op aangedrongen te blijven overleggen met de buurt.

In de commissievergadering werd het besluit van B en W om het dierenpension aan de Grote Veldweg toe te staan besproken. In het ambtelijk advies is uitgebreid beschreven hoe in overleg met initiatiefnemer Griffioen het oorspronkelijke plan is aangepast om overlast tot een minimum te beperken. Daarvoor is overleg geweest met de buurt en is er met een afvaardiging een bezoek gebracht aan andere dierenpensions.

'Geen sprake van fatsoenlijk overleg'

Mevrouw Damkot, die namens de hele buurt zei te spreken, vond echter dat er van fatsoenlijk overleg geen sprake was geweest. Volgens haar was de enige aanpassing aan het plan een extra bomenrijtje, dat niet helpt tegen geluidsoverlast. Dat de wethouder heeft beweerd dat er in andere gemeenten geen noemenswaardige problemen met dierenpensions waren, bestreed ze. Overal zijn procedures geweest tot aan de Raad van State toe. Johan Damkot, die het dichtstbij woont, wees op de verkeersaantrekkende gevolgen. Hij had berekend dat er wel 600 autobewegingen plaats kunnen vinden op een dag. Deels vanaf de Misterweg en dat zorgt voor verkeersonveilige situaties. Damkot vindt dat het plan zijn woongenot aantast. "Waar maken jullie je druk over, zei iemand. Omdat je zoiets niet moet willen. Toch dreigt het er te komen. Het nieuwe plan is niet in overleg met de burger gemaakt. De politiek moet voor de burger staan en moet de burgers steunen."

Niet meer langer wachten
Initiatiefnemer Griffioen legde nog eens uit wat een dierenpension precies is. "Daar kunnen huisdieren gebracht worden als mensen er even zelf niet voor kunnen zorgen. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte." Voor de blaffende honden zijn er strenge normen waar zijn pension ruimschoots binnen blijft. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met een afstandsnorm van 100 meter. "De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 300 meter. De andere woningen zijn nog verder weg. Die staan aan de Misterweg. De geluidsoverlast van de weg is daar veel groter." De pensions die tijdens het overleg zijn bezocht zijn vele malen groter. "Die lagen ook veel dichterbij woningen. Als het daar kan, kan het hier ook." Hij vond dat het nu lang genoeg geduurd had. "Ik ben tegemoet gekomen aan telkens nieuwe eisen. Er is geen enkele reden meer om langer te wachten met een vergunning. Laat de raad een besluit nemen."

'Blijf met elkaar overleggen'
Ubel Zuiderveld (PvdA) zei dat zijn fractie neigt in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging. "Als het binnen de normen valt, kan het." Hij betreurde wel dat het contact tussen de initiatiefnemer en de buurt slecht was. Hij wil daarom voor de toekomst afspreken dat B en W het initiatief neemt om een periodiek overleg te organiseren tussen dierenpension en de buurt. "Zorg dat ze met elkaar in gesprek blijven." Wim Elferdink (CDA) vond het jammer dat Griffioen de buurt niet verder tegemoet wil komen door geluidsschermen te plaatsen. Hij zou toch het liefst zien dat er eerst nog een overleg komt. "Probeer toch nog een keer met elkaar vooraf de problemen op te lossen. Het komt nu over als: ik voldoe aan de normen, dus nu goedkeuren en later zien we wel verder. Ik vind dat niet goed." VVD, Winterswijks Belang en SP vonden dat er voldoende was gedaan om de betrokkenenparagraaf in te vullen en dat er nu een besluit kon worden genomen. Han Kolkman (D66) vond dat de bezwaren van de buurt deels terecht waren. Toch kon hij ook niet ontkennen dat het plan binnen de geluidsnormen blijft.

'Past binnen beleid gemeente'

Wethouder Gert-Jan te Gronde nam het voorstel van Zuiderveld over en zegde toe in de toekomst een bijdrage te willen blijven leveren om met elkaar in gesprek te blijven. Hij herhaalde dat het dierenpension op allerlei manieren binnen het beleid van de gemeente past. Het aantal verkeersbewegingen van 600 op een dag vond hij een overdreven voorstelling. Ook verwachtte hij dat een groot deel van de mensen die een dier komen brengen vanaf Corle zullen komen over het verharde deel van de Grote Veldweg.

Carnavalseten

Elk jaar ga ik met carnaval op stap. Hoewel ik niet een feestneus ben, niet van verkleedpartijen houd en geen liefhebber ben van bier, begeef ik me in de dagen voor Aswoensdag graag onder de mensen voor wie de carnavalstijd het hoogtepunt van het jaar is. De reden is dat ik zo omstreeks 1999 geïnteresseerd ben geraakt in de eetgewoonten tijdens dit feest.

Van oorsprong ben ik een katholieke jongen en onderdeel van het Roomse volksdeel in Winterswijk. Hoewel ik niet meer gelovig ben, heb ik bepaalde trekjes die deze bevolkingsgroep typeren wel behouden. Ik noem de Bourgondische inslag en een gebrek aan starheid. Je mag dat ook flexibiliteit noemen, maar dat klinkt soms alsof je bereid bent om met alle winden mee te waaien. Zo erg is het niet.

Of het aan de relatief kleine omvang van de katholieke gemeenschap lag, weet ik niet, maar in het dorp is er nooit een carnavalstraditie geweest. In tegenstelling tot in enkele buurgemeenten of Meddo. Het is wel geprobeerd. Winterswijk heeft prinsen carnaval gekend en als jongen van een jaar of elf heb ik tijdens een optocht op een praalwagen gezeten. Samen met mijn zussen beelden we een sprookje uit op een versierde aanhanger. Ik was prins of koning, maar erg op mijn gemak voelde ik me niet. Ik had het nogal koud en heb toeschouwers langs de weg vooral boos aangekeken.

Deze onaangename ervaring zal veroorzaakt hebben dat ik daarna geen groot carnavalsvierder ben geworden. Toch ben ik de laatste twintig jaar regelmatig overal in de wereld bij carnaval aanwezig geweest. Er was namelijk een vraag in me opgekomen: wat wordt er gegeten tijdens carnaval. Omdat ik daar in de boeken en op het prille wereldwijde web weinig over kon vinden, besloot ik het in de praktijk te onderzoeken. Daarom ben ik veel in Brabant, Limburg en in Duitsland geweest. Ik was zelfs een keer in Brazilië.

Daardoor kwam ik er achter dat een dieet van patat en bier verreweg het populairst is bij de carnavalsvierders in ons land. In Brazilië stuitte ik op een gerecht met vlees dat minstens drie dagen op zacht vuur gestoofd moet worden. In Duitsland vond ik een merkwaardige carnavalssoep en allerlei katerontbijten, maar die zijn er voor Aswoensdag wanneer het feest voorbij is. In Frankrijk eten ze dan een kippensoep, waaraan ze aspirientjes hebben toegevoegd. Ook populair tijdens en direct na de carnaval bleken allerlei hapjes met haring.

Weet ik inmiddels hoe het zit? Nee, ik moet het blijven volgen, want de gewoonten blijven veranderen. De cafetaria blijft onverminderd populair, maar ik vind het mooi dat er dan niet alleen moderne eetgedrochten als een patatje kapsalon worden besteld. In Brabant blijft het worstenbroodje geliefd en in Limburg eten ze graag zoervleisj. Dat zuurvlees lijkt op de Sauerbraten, die ik ook al bij onze Duitse buren aantrof. Al hebben ze daar met carnaval het liefst een bokworst of een weissworst. Mijn favoriete carnavalseten? Dat is dat zure vlees en ik zal mijn uiterste best doen daarvan met terugwerkende kracht een Achterhoeks streekgerecht te maken, dat we het hele jaar door eten.

Passage houdt jaarvergadering

WINTERSWIJK - Passage houdt op maandag 19 februari de maandelijkse bijeenkomst, met ditmaal de jaarvergadering.

Het jaarverslag zal behandeld worden en het financiële plaatje van 2017 wordt bekend gemaakt. Na de pauze komt H. Weenink uit Haarlo met dia's over de tijd van toen. Zoals altijd vindt de bijeenkomst van Passage plaats in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk, vanaf 19.45 tot circa 22.00 uur.


Greyhound Barbershop Singers in De Brink in Zelhem

The Greyhound Barbershop Singers. Foto: PR

WINTERSWIJK/ZELHEM - The Greyhound Barbershop Singers treden op zaterdag 24 februari op in theater De Brink in Zelhem. Het optreden begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree kost tien euro per persoon.

Het koor is opgericht op 1 september 1986 en telt 22 leden en staat sinds september 1995 onder leiding van Johan Klein Nibbelink. Het koor legt zich vooral toe op het zingen van 'barbershop-songs'. Deze zangstijl is eind 19e eeuw ontstaan in Amerikaanse kapperszaken (Barbershop). Naast het knippen van haren werden er ook 'lichte' medische en tandheelkundige ingrepen verricht, werd een borreltje gedronken en werden er sterke verhalen verteld.

Ook werd er gezongen - en wel de toenmaals bekende (volks)liedjes. Iemand zette een melodie in en de anderen probeerden 'om de melodie heen te zingen'. Zo ontstond langzamerhand de 'barbershopstyle: de lead zingt de melodie en de andere drie stemmen : tenor, bass en bariton hebben ten opzichte van de lead een harmonische functie.
In de loop van de tijd werden veel liederen gearrangeerd voor barbershop en zelfs hedendaagse muziek kan in 'barbershopstyle' gezongen worden. Ook heeft het koor een uitgebreid kerstrepertoire met traditionele kerstsongs, maar ook songs in de Amerikaanse stijl. Er wordt altijd a capella en 'uit het hoofd' gezongen, de grondtoon wordt aangegeven door een zogenaamde pitch-pipe. De dirigent heeft een grote vrijheid ten aanzien van het tempo en de tekst, harmonisch mag er weinig gewijzigd worden. Het zingen wordt vaak ondersteund door gebaren, vingerknippen en ook door grapjes die veelal te maken hebben met de tekst. Oog en oor dienen gestreeld te worden.

Het koor oefent iedere woensdagavond in MFA Pelkpark aan de Hakkelerkampstraat in een van de lokalen van de Bataaf van 19.45 tot 21.30 uur. Het koor maakt gebruik van de kantine van muziekvereniging Excelsior (voor en na de repetitie).

Kunstenaar Ine Keitz verkent KunstOer locatie

WINTERSWIJK - Het meerdaags kunstevenement KunstOer krijgt steeds meer vorm. Diverse sfeervolle erfgoedlocaties zijn in het Pinksterweekend het decor voor exposities van kunstenaars met uiteenlopende technieken. De Rotterdamse kunstenares Ine Keitz kwam ter verkenning naar Winterswijk en bezocht de Museumfabriek, waar ze exposeert tijdens KunstOer.

KunstOer is een presentatie van kunst en vormgeving op mooie erfgoedlocaties. Een van de kunstenaars is Ine Keitz (46), die in de Museumfabriek haar kledingcollectie en accessoires exposeert. De oorsprong van haar ontwerpen zijn klederdrachtvormen en historische kostuums.

Inspiratie
"In klederdrachten zit veel handwerk en een stukje van personen zelf en van families. Motieven, borduursels en kleuren hebben betekenis, evenals de wijze waarop iets wordt gedragen. Die geschiedenis, dat stukje leven, vind ik interessant en geeft diepere aandacht voor wat ik maak." Kostuumontwerper Ine Keitz werkt met veel verschillende fournituren en technieken, waardoor er in een outfit heel veel te zien is. Tijdens KunstOer geeft ze informatie over de achtergrond van de gebruikte materialen en laat met ontwerptekeningen zien, waar haar inspiratie vandaan komt.

Verdieping
Ze maakte veel creaties voor theatervoorstellingen, maar miste daarin de verdieping. "Ik kon daarbij de kledingstukken niet altijd uitwerken zoals ik graag wilde. Ik haal de inspiratie uit de geschiedenis en werk graag zonder tijdsdruk op de vierkante centimeter." Ine Keitz groeide op in Almelo en Zutphen, werkte tijdens haar opleiding aan de AKI in Enschede al veel met textiel en verdiepte zich daarin verder op een Zwitserse modeacademie. "Ik ben geïnteresseerd in kostuums, vorm en klederdracht, maar niet in mode, die doorgaans snel en goedkoop, en bovendien vluchtig is, waardoor kleding ook weer snel wordt weggegooid." Twee jaar geleden begon ze met het ontwerpen van een eigen kledinglijn met gebruik van oude gebruikte kledingstukken en hergebruikt textiel. Duurzaamheid en recycling komen duidelijk tot uiting in haar collectie, waarin ze veel kleurrijke stoffen, texturen, motieven en patroondelen verwerkt tot een mooi geheel. "Ook kleding van tweedehands materiaal moet gewoon mooi zijn."

Nieuw leven
In haar atelier in een voormalig fabriekspand in Rotterdam werkt ze aan een nieuw project, waarbij mensen eigen stoffen kunnen laten verwerken in een kledingstuk. "Ik stimuleer mensen om iets van zichzelf een nieuw leven te geven en herinnering te verwerken in een kledingstuk door combinaties van eigen gebruikte stoffen met tweedehands materiaal uit mijn eigen grote verzameling."
Tijdens de expositie in het Pinksterweekend van 19 tot en met 21 mei zijn de kledingitems en accessoires te koop in de Museumfabriek, waar ook deskundige wevers de aanwezige historische weefgetouwen weer laten draaien.

Concert uniek duo bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK - Op zondagmiddag 18 februari geeft Duo Subito een concert in de concertzaal van de hoofdvestiging van cultuurcentrum Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Duo Subito bestaat uit de Bulgaarse pianist Ivo Boytchev en de Amerikaanse violiste Athena Norcia. Na al een tiental jaren te hebben samengewerkt, besloten deze professionele musici tot het vormen van een vast duo. Hierdoor is het mogelijk om twee culturen uit verschillende continenten en hun verschillende persoonlijke ervaringen beter met elkaar te verbinden. Op het programma staan werken van Pärt, Stravinsky,Tchaikovsky, Martucci en Kreisler. De muziek voert de luisteraar door een wereld van emoties, van meditatief en mysterieus tot vurig en romantisch. Het concert begint om 14.30 uur en de toegang bedraagt vijftien euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 15 februari is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.
Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 15 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.
Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Vanaf een bankje

Het "bankje" in het Wooldseveen bij het grenspad. Foto: Bernhard harfsterkamp

In het Wooldseveen

Door Bernhard Harfsterkamp

Uitzicht vanaf een traptrede van het uitkijkplatform in het veen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een bordje met een dreigende tekst. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het is geen echt bankje waarop ik dit keer ben gaan zitten. Het is een traptrede van het uitkijktorentje dat in het Wooldseveen op de grens met Duitsland staat. Ernaast hangt een oud bord aan een grove den met de dreigende tekst "Moorregeneration, Lebensgefahr!". Met dat gevaar valt het wel mee. Zeker, je kunt wegzakken in dit veen. Dat is mij en andere natuuronderzoekers wel eens overkomen, maar we leven allemaal nog.

De liefhebber die tegenwoordig het Wooldseveen bezoekt en op de paden blijft zal zeker niet wegzakken. Het grootste deel van het wandelrondje bestaat uit een vlonderpad, dat ik vanaf het trapje als een bruin lint door het open gebied voor me zie lopen. Als de planken ophouden, loopt het pad verder over een stevige nieuwe dijk. Slechts het begin en het eind lopen over de veendijken, die hier lang geleden zijn ontstaan toen er nog turf werd gewonnen. Vlonderpad en nieuwe dijk zijn zeven jaar geleden aangelegd. Er is toen veel meer in het gebied gedaan om te zorgen dat het natter wordt en het hoogveen weer kan groeien.

Dat de vernatting helpt is vanaf het trapje goed te zien. Overal zie je de witte stammen van dode berken. Het is te nat voor ze geworden. Het Wooldseveen zal daardoor nog opener worden. Dat is wel even wennen voor wie het kleinschalige landschap om het veen heen gewend is, waarin je altijd wel tegen een bosje of houtwal aan kijkt. We vergeten dan even dat een groot deel van het Winterswijkse landschap open is geweest gedurende de vele eeuwen dat er nog uitgestrekte woeste gronden lagen met veel heide en veen.

Hoewel ik gehecht ben aan het kleinschalige landschap, is het Wooldseveen altijd mijn favoriete gebied geweest, ook toen het nog minder open was. Helemaal dicht gegroeid is het veen trouwens nooit. Komende vanaf de weg langs het veen kwam ik vanaf de jaren 60 eerst door een bos om daarna in het open gebied met de veenputten te belanden dat doorliep tot aan de grens. Hier en daar was er wel veel opslag van vooral berk. Die situatie is jarenlang nauwelijks veranderd.

In het Wooldseveen ben ik definitief natuurliefhebber geworden. Als jongetje van tien vond ik natuur wel mooi, maar pas nadat een oom die veel van natuur wist me drie zondagen mee had genomen naar mooie natuurgebieden wilde ik er altijd in rondlopen. Op een van de zondagen gingen we naar het Wooldseveen. Vanaf het trapje zie ik mezelf weer lopen samen met mijn vader en oom over de oude veendijk, die nog steeds is terug te vinden. De natste stukken waren verstevigd met berkenstammetjes, zogenaamde knuppels, waardoor het ook wel knuppelpad werd genoemd. Hij deed voor hoe je over trilveen kon lopen zonder weg te zakken. Bij excursies met kinderen heb ik dat vaak herhaald. Die vonden het 't mooist wanneer ik toch per ongeluk wegzakte.

De winter is doorgaans niet de mooiste tijd om het Wooldseveen te bezoeken. Na een paar dagen vorst is dat anders. De rijp en het dunne laag je ijs op de veenputten en plassen doet het veen er anders uitzien. Door de zon lijkt het alsof het verdroogde pijpestrootje een goudgele kleur heeft gekregen. Achter me hoor ik grauwe ganzen. Ze maken behoorlijk veel lawaai en komen in groepjes over het veen, waarna ze terugvliegen naar de weilanden aan de rand, waar ze tegenwoordig het hele jaar door verblijven. Links in de verte staat een van het mooiste grensstenen. In de jaren 70 groeide er nog de zeldzame moeraswespenorchis. Ook kon je van daaraf het grenspad verder vervolgen. Nu hoef je dat niet meer te proberen. De vernatting van het veen heeft grote delen van het veen ontoegankelijk gemaakt voor de mens. De aanwezige dieren zullen dat niet erg vinden.

Het Vrijwilligerspunt werkt echt

WINTERSWIJK - Bij de zoektocht naar een vrijwilliger die enkele ochtenden twee kinderen naar school zou kunnen brengen, bleek het bericht op Facebook in enkele uren meer dan 5000 keer bekeken te. Ook bleken er zelfs twee vrijwilligers te zijn die de kinderen op wilden halen en naar hun school in Lichtenvoorde wilde brengen. Een mooi voorbeeld dat de oproepen van het Vrijwilligerspunt dus goed gelezen worden.

Momenteel bestaat het team van het Vrijwilligerspunt uit zeven personen en een stagiaire. In verband met de toenemende activiteiten van het vrijwilligerspunt is men op zoek naar enkele nieuwe medewerkers.

Vrijwilligers gezocht als medewerker

Er worden gezocht:
1. Vrijwilligerscoördinatoren. Een aanstaand vrijwilliger meldt zich in eerste instantie bij deze persoon. De coördinator peilt de belangstelling van de aanstaand vrijwilliger en probeert hem of haar te begeleiden naar een organisatie. De coördinator kan zich zowel mondeling als schriftelijk vaardig uitdrukken. Hij/zij weet de weg naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij organisaties, stichtingen en verenigingen goed te vinden. Is in deze ook proactief en benaderd ook zelf deze maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich digitaal inschrijven. Werkdagen in overleg maar altijd 's ochtends van negen tot twaalf, men dient minimaal twee dagdelen per week beschikbaar te zijn.
2. Baliemedewerker/ster. Deze vrijwilliger is de gastvrouw/man van het vrijwilligerspunt. Hij of zij ontvangt aanstaande vrijwilligers en organisaties die zich bij het Wuh melden. Hij/zij doet dat niet alleen voor het Vrijwilligerspunt maar ook voor de andere organisaties die vanuit Wuh werken. Daarnaast houdt deze persoon de agenda bij en doet andere administratieve / huishoudelijke werkzaamheden. Werkdagen in overleg. Eén of meer dagdelen. Dit kan 's ochtend, 's middags en op termijn ook 's avonds zijn. Loop rustig eens binnen bij het Wuh en overtuig je zelf hoe leuk en leerzaam de organisatie is. Vraag naar Ria of Harrie.

Opening
Op donderdag 22 februari om 16.30 uur wordt het Wuh officieel door Ilse Saris en Wim Aalderink geopend. Vrijdag 23 februari vanaf 16.00 uur is er voor de inwoners van Winterswijk een open huis.

Ruimte
Ruimte huren kan door op www.vpwinterswijk.nl/agenda te kijken welke ruimtes op welke tijden nog beschikbaar zijn. Reserveren kan men door een e-mail te sturen naar reserverenwuh@vpwinterswijk.nl.

'Kom van de bank-groep'
Inmiddels zijn de eerste activiteiten van de 'Van de bank-groep' gestart en staan er een aantal nieuwe activiteiten aan te komen. Op de donderdag vanaf 13.30 uur is er de fietsgroep. Om 14.00 uur is de handwerkgroep en ook op donderdagmiddag om 14.00 uur start de spelletjesgroep. Men mag zijn eigen spellen meenemen.

Op dinsdagmiddag 13 februari start om 14 uur een groep fotograferen (met fototoestel of met mobiel).

Daarnaast start op maandagmiddag 19 februari vanaf 14.00 uur een schildersgroep. Het is wel de bedoeling dat men zijn eigen schildersspullen mee neemt. Momenteel worden de mogelijkheden voor het starten van een groep die artikelen/thema's leest. De gelezen artikelen/thema's worden dan later in de groep besproken.

Informatie
Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk in Winterswijk, een overzicht van de vacatures en het inschrijven als vrijwilliger, aanmelden van een vacature of op zoek naar een vrijwilliger kan men terecht op de site of in Wuh, Torenstraat 9, tel. 0543-200026. Van maandag tot en met donderdag is er van 09.00 tot 12.00 inloopspreekuur.

Marathon NLW steunt goede doelen

De ontvangers zijn maar wat blij met de bijdragen van de stichting Marathon Nationaal Landschap Winterswijk. Foto: PR

WINTERSWIJK – De organisatie van de Marathon Nationaal Landschap Winterswijk heeft Scouting Winterswijk en de Van der Lugtstichting blij kunnen maken met een bijdrage vanuit de opbrengst van de marathon. Beide organisaties waren in 2017 als goed doel verbonden aan het jaarlijks terugkerende hardloopevenement en hebben met de gift nieuwe materialen kunnen aanschaffen. Dit jaar vindt de marathon plaats op 16 september.

De opbrengst van de marathon editie 2017 was evenals voorgaande jaren deels bestemd voor een goed doel. Penningmeester Rob Toebes: "De scouting helpt de laatste jaren met een tiental jongeren bij de opbouw van onze finishlocatie en door die samenwerking weten we, dat een financieel steuntje zeer welkom is en hebben we hen als een van de goede doelen gekozen. Met dank aan de ruim 500 lopers en dankzij de inzet van vele vrijwilligers konden we bovendien ook de wens van de Van der Lugtstichting honoreren."

Scouting Winterswijk
Scouting Winterswijk bestaat bijna 85 jaar, heeft zestig leden en is financieel afhankelijk van donaties en verhuuropbrengsten van de accommodatie. Met de bijdrage van de marathon zijn acht lange pionierpalen aangeschaft, een lange ladder en materiaal voor adequate elektriciteitsvoorziening tijdens buitenactiviteiten. Begeleider van de 'explorers' Lennart Lieverdink: "Met de pionierpalen van negen meter lang kunnen we bij het bouwen van vlotten of hoge bouwwerken met minder touw toe, wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens het wereldwijde communicatieweekend JOTA-JOTI bouwen we bijvoorbeeld ieder jaar een hoge JOTA-toren, waarbij authentiek padvinderswerk met nieuwe communicatietechnieken wordt gecombineerd. Maar ook de zeephelling bij het Familiespektakel is altijd met pionierpalen gebouwd."

G.A. van der Lugtstichting
Voorzitter Rogier Grondman van de G.A. van der Lugt Stichting, die met zijn partner ook deelnemer was aan de marathon, is blij met de vier batdetectoren die hem werden overhandigd. Zijn organisatie zet zich met een grote vrijwilligersgroep in voor behoud van kleinschalige natuurterreinen en het karakteristieke landschap, het zo belangrijke decor voor de marathon. "Met een batdetector kunnen we vleermuisgeluiden registreren, waardoor we nauwkeurig kunnen onderzoeken welke soorten op onze terreinen voorkomen en daarop ons beheer beter afstemmen. Doorgaans bestaan onze inkomsten uit beheersubsidies, dus dit is wel heel bijzonder. We hebben de scouting al uitgenodigd voor een vleermuizenexcursie."

Inschrijven marathon vanaf maart
In september 2017 werd de Marathon Nationaal Landschap voor de zesde keer georganiseerd. "Een uniek evenement voor hardlopers met als doel mensen in beweging te brengen en te laten genieten van het landschap en de streek", aldus secretaris Wendy Wiggers. "Dit jaar vindt het evenement plaats op 16 september, waarvoor weer een mooie route wordt ontwikkeld. De inschrijving opent in maart op onze website marathonwinterswijk.nl en wordt aangekondigd via facebook @42NLWinterswijk."

La Furia in Doopsgezind Kerkje

Mayke Rademakers en Matthijs Verschoor. Foto: M. Verschoor

WINTERSWIJK - Op zondagmiddag 18 februari valt er te genieten van La Furia in het Doopsgezind Kerkje: een programma vol passie, hartstocht en zwoele weemoed. Mayke Rademakers, cello, wordt begeleid door haar vaste pianist Matthijs Verschoor. Zij voeren Spaans-Latijnse werken uit, onder andere een van de Danzas Españolas van Enrique Granados , de Suite Popular Española van Manuel de Falla en werk van Anton Garcia Abril. Verder spelen zij werken van andere twintigste-eeuwse componisten als Gaspar Cassadó en Carlos Guastavino. Het programma zou niet compleet zijn zonder Le grand Tango van Astor Piazzolla, welbekend van de traan van Maxima.

Mayke Rademakers kreeg haar eerste cellolessen van de Hongaar György Schiffer en volgde master classes van André Navarra in Siena en Wenen. Ze studeerde in Londen en de VS en aan het Utrechts conservatorium. Matthijs Verschoor doceert piano aan het Amsterdams Conservatorium en is gastdocent aan Trinity College of Music in Londen. Hij geeft master classes in heel Europa.

Sinds 2005 treden ze als duo op, waarbij hun spel gekarakteriseerd wordt door lyriek en klankkleur. Zij communiceren hierbij niet alleen met elkaar, maar ook met hun publiek. Ze vullen elkaar prachtig aan in de afwisseling van leidende en ondersteunende rol. Hun briljante techniek en een gedeeld gevoel voor stijl maken hun optreden tot een waarlijk unieke muzikale belevenis.

Voorafgaande aan het concert speelt beiaardier Wim Ruessink vanaf 16.00 uur passende muziek vanuit de Jacobstoren.
Het concert duurt ongeveer een uur. Er is geen pauze, maar na afloop kunt u onder het genot van een drankje napraten met de musici. Kaarten voor dit concert op zondagmiddag 18 februari om 16:30 uur voor 13,50 euro via Theater de Storm of aan de deur van het Doopsgezind Kerkje aan de Torenstraat bij de Markt in Winterswijk. Jongeren tot en met 17 jaar betalen 7,50 euro.

Carnaval op Daltonschool De Vlier

Carnaval op De Vlier met Bektas en Emirhan. Foto: PR

WINTERSWIJK - Op Daltonschool de Vlier werd vrijdag 9 februari bekend wie de prins en adjudant van de school zijn geworden. Bektas en Emirhan kwamen als winnaars uit de bus. Na de polonaise werd binnen de sleutel overhandigd aan Adjudant Bektas en Prins Emirhan die daarmee de baas van de school werden. De hele ochtend werd er volop gehost en gedanst in de school. Er was een playbackshow, stoelendans en allerlei spelletjes, kortom het was weer een gezellig feest.

Filmhuis Winterswijk vertoont Heartstone

Een scène uit Heartstone. Foto: PR

WINTERSWIJK - Stichting Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 20 februari de film Heartstone. De voorstellingen in servicetheater Skopein aan de Meddosestraat beginnen om 18.30 en 21.00 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan - bij voorkeur - via www.skopein.nl of eventueel via tel. 0543-521515.

Met Heartstone (Hjartasteinn) heeft de debuterende IJslandse regisseur Guðmundur Arnar Guðmundsson een werkelijk prachtige, volwassen film over de ontluikende gevoelens van veertienjarigen afgeleverd. Guðmundsson, die ook het scenario schreef, greep gedeeltelijk terug op zijn eigen ervaringen als opgroeiend jochie in een IJslands vissersdorpje.

Thor en Kristjan zijn twee boezemvrienden. Thor begint meisjes al behoorlijk interessant te vinden, maar hij heeft nog wel wat moeite met zijn gebrek aan schaamhaar. Zijn zelfvertrouwen wordt ook niet echt groter door de voortdurende pesterijtjes van zijn twee oudere zussen. Kristjan is een kop groter dan Thor, ziet er ook al veel meer uit als een man, maar schaamt zich voor iets anders. Kristjan is homoseksueel. En dat in een vissersdorp waar homofobie schering en inslag is.

Thor heeft een oogje op Beta en om zijn vriend te helpen doet Kristjan dan maar alsof hij wel geïnteresseerd is in haar beste vriendin. Ondertussen kan hij geen kant op met zijn gevoelens. In IJslandse dorpjes vallen jongens nou eenmaal op meisjes, punt. Dit moet wel uitmonden in een drama. En dat doet het ook.

De som van al deze delen maakt Heartstone tot een werkelijk prachtige, authentieke coming-of-age en coming-outfilm. De film heeft inmiddels ook al een schat aan prijzen in de wacht gesleept. Op het moment van schrijven staat de teller al op 45, waaronder de European University Film Award.

Iets Anders Makelaars verhuist

AALTEN – Twee en een half jaar geleden begon Kees Ritmeester met Iets Anders Makelaars (IAM). Onder het motto: 'Ieder mens is uniek, iedere woning heeft iets anders' ging Kees met zijn team aan de slag in een bijzonder ingericht kantoor aan de Hogestraat. Hij legt uit: "We groeien uit ons jasje, nu al. Blijkbaar slaat onze formule goed aan. We betrekken met ons inmiddels achtkoppige team het pand aan de Hoekstraat, waar Wanna gevestigd was. Een mooie ruime locatie met legio mogelijkheden, we kijken er naar uit!" Op zaterdag 24 maart van 12.00 tot 15.00 uur houdt IAM open huis in de nieuwe locatie met een hapje en drankje.

Door Karin Stronks

Van de legio mogelijkheden in het 350 vierkante meter grote nieuwe pand wordt dankbaar gebruik gemaakt. Amsterdamse huisjes, een binnentuin, zeven houtsoorten, negen bouwstijlen met evenzovele kleurstellingen, fraai gedecoreerde pilaren, hoogteverschil. De ruimte oogt nu al 'iets anders'. Creatief, gewaagd, huiselijk, transparant. Bijzondere werkkamers voor de makelaars, een huiselijke spreekkamer, een bar midden in de ruimte. Speciaal voor de Rabobank een ontvangstruimte waar de klant hypotheekadvies kan krijgen.

Bouwval met een verhaal
Links in de hoek staat een bouwval met een verhaal. Kees Ritmeester legt uit: "Dit krot uit Kenia hebben we bewust hier geplaatst, om het verschil te laten zien. We hebben een missie: mensen blij maken. Maar niet alleen hier. Onze openingsactie komt ten goede aan een project in Ghana. We laten een nieuwe keuken en een voedselopslagruimte bouwen bij het St. Matthews Child Development Centre. Hiermee worden 276 kinderen geholpen, de kosten bedragen 10 000 euro. Van elke klant die in de maanden februari tot en met mei de woning via IAM verkoopt doneren wij 300,- euro aan dit project."

Iets Anders Makelaars doet alles anders, het meubilair - vaak opknappers van Dorcas - de huisstijl, de inrichting, de omgang met klanten. De positiviteit straalt overal vanaf. "Lunchen we hier met z'n allen en er komt iemand binnen dan kan hij of zij zo aanschuiven. We houden hier ook inspirerende bijeenkomsten zoals een huiskamerconcert, wijnproefavond en netwerkavonden", glimlacht Rebekka Lensink, marketing- en communicatiespecialist bij IAM. Kees Ritmeester voegt toe: "Van het bezichtigen van een woning maken we een klein feestje, We zorgen dat we altijd verse koffie en iets lekkers bij ons hebben!"

Tevredenheidsgarantie
IAM richt zich puur op het kopen en verkopen van woningen. "We nemen de tijd voor elke klant en bieden tevredenheidsgarantie. De klant betaalt pas als hij 100% content is. Ons aanbod gaat heel ver, we hebben een klussen- en schoonmaakdienst, binnenkort komt daar een tuindienst bij. We merken gewoon dat dat werkt, woningen worden sneller verkocht", merkt Rebekka op. Kees Ritmeester vult aan: "Het komt voor dat klanten zich bij ons melden met een huis dat al jaren te koop staat. Wij sturen onze schoonmaak- en klussendienst er op af, als zij tevreden zijn gaat onze huisfotograaf kiekjes maken. We hebben het vaker meegemaakt dat een woning daarna binnen een aantal weken was verkocht."

Open huis
Om het voor klanten makkelijk te maken werkt IAM met 'labels'. Goud staat voor exclusief en bijzonder wonen, Zilver betekent 'zonder zorgen ouder worden' en biedt onder meer appartementen met een lift, en Groen staat voor prima isolatie, onder andere woningen met energielabel A vallen hieronder. "Mensen die alles willen weten over de verkoop of aankoop van een woning en die onze werkwijze willen leren kennen zijn van harte welkom bij ons open huis op zaterdag 24 maart. Onder het genot van een hapje en drankje vertellen we graag over de mogelijkheden en men kan ons nieuwe onderkomen bewonderen", aldus Kees Ritmeester.

Pubquiz voor goed doel

WINTERSWIJK/GROENLO/LICHTENVOORDE/AALTEN - JCI Oost-Achterhoek, beter bekend als de Junior Kamer, houdt na groot succes van voorgaande edities ook in 2018 weer de JCI Pubquiz met uitdagende vragen in verschillende categorieën op zaterdag 24 maart bij Café Kras in Groenlo. De opbrengst van de pubquiz gaat naar goede doelen.

Vanaf 20.00 uur zijn teams van maximaal drie personen welkom. De JCI Pubquiz start om 20.30 uur. Teams bestaande uit collega's, vrienden, bekenden of familie mogen hun hersenen laten kraken over verschillende Pubquiz vragen waarbij het ook om gezelligheid draait. De kosten bedragen 30 euro per team. Dit bedrag is inclusief twee drankjes per persoon en een aantal hapjes. Deelnemers kunnen die avond contant betalen. Vanwege de beperkte ruimte kan men zich aanmelden met teamnaam en leden via pubquiz@jcioa.nl, uiterlijk 17 maart (vol = vol). JCI Oost-Achterhoek is een mooie mix van een groep jonge, ondernemende en enthousiaste mensen uit de gemeentes Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten die zich als vereniging richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Dialectdienst met ds Hans Hinkamp

AALTEN - Zondag 18 februari is er weer een dialectdienst. De dienst is in de Oude Helenakerk en begint om 19.00 uur. Dominee Hans Hinkamp zal hierin voorgaan en hij heeft als thema gekozen voor 'Boerenwiesheid'.

Get Started, het jongerenorkest van De Eendracht, verleent muzikale medewerking. Joop Ormel speelt op het orgel en commissieleden verzorgen een deel van de liturgie. Het belooft een heel mooie dienst te worden voor iedereen die een dienst in de 'mooderspraoke' mee wil maken. De liederen en schriftlezing worden in de WALD-spelling gezongen en gelezen en ds. Hans Hinkamp zal zijn preek ongetwijfeld in het Bredevoortse dialect doen.

De Bazaar

BREDEVOORT - Na het overweldigende succes van de retro- en handmade-markt de Bazaar 2017 in en rondom de Koppelkerk in Bredevoort, zal dit evenement ook in 2018 plaatsvinden. Zaterdag 11 en zondag 12 augustus om precies te zijn. De inschrijvingen zijn nu geopend. Aanbieders van retro- en vintage-artikelen en creatievelingen met handgemaakte producten kunnen zich aanmelden via www.koppelkerk.nl/bazaar. Eind februari zal met de selectie worden begonnen.

Iza Hogeboom naar finale Gelderse modellenwedstrijd

WINTERSWIJK – De 17-jarige Iza Hogeboom uit Winterswijk is doorgedrongen tot de finale van de modellenwedstrijd Miss Teen of Gelderland 2018. In april neemt ze het op tegen dertien andere Gelderse meiden tussen de 15 en 19 jaar. Een spannende strijd, waarmee ze hoopt haar modellencarrière een boost te geven. Maar wat komt daar allemaal bij kijken?

Door Bram Beckmans

Eind vorig jaar besloot Iza mee te doen aan een modellenwedstrijd voor meiden van 15 tot en met 18 jaar uit Gelderland. Ze stuurde twee foto's in waarbij ze geposeerd stond in een bosrijke omgeving. Achteraf met succes, want van de driehonderd aanmeldingen behoorde de inzending van Iza tot de top vijftig. Het leverde haar een uitnodiging op voor een selectiedag op 21 januari dit jaar, waar een finaleplaats bemachtigd kon worden. "Ik werd verwacht bij het Van der Valk-hotel in Apeldoorn. Samen met bijna vijftig andere meiden moest ik mij tonen aan een achtkoppige jury. Het begon met een voorstelrondje in een mooie jurk, gevolgd door een bikinironde. Daarna moest ik nog vragen in het Engels beantwoorden", vertelt Iza. Er heerste een gezonde spanning bij de Winterswijkse, die wel ervaring heeft met fotoshoots en poseren, maar niet zozeer met het tonen voor een jury en daarbij jezelf goed op de kaart te zetten. Toch bleek ze het goed gedaan te hebben. "We kregen van tevoren een nummer en de jury noemde aan het einde de veertien nummers van de finalisten op. Ik dacht dat dacht ze in oplopende volgorde opgenoemd werden en mijn nummer had al voorbij moeten komen. In mijn hoofd blikte ik terug op de leuke ervaring en vond ik het een geslaagde dag. Toen plots mijn nummer alsnog werd opgenoemd en ik dus naar de finale mocht, dat zag ik niet aankomen!"

Houding is belangrijk
In de huidige modellenwereld is knap zijn of een goeie uitstraling hebben niet de enige pre, weet Iza te vertellen: "Je houding is belangrijk, want je wordt een jaar lang het gezicht van Gelderland. Daar trainen we ook op." Om de week is Iza samen met de andere finalisten in Apeldoorn voor modellentraining. Daar sport ze, maar leert ze ook hoe je het beste over de catwalk kan lopen en zelfs over het gebruik van social media wordt ze bijgepraat.
Uiteindelijk telt die training ook mee tijdens de finale. Iza legt uit: "Mensen kunnen op mij stemmen, dat telt bij de beoordeling voor 20% mee, 30% is afhankelijk van je inzet en houding tijdens de trainingen en 50% van de beoordeling wordt bepaald op de finaledag zelf."

Die finale is op zaterdag 21 april bij het cultureel centrum Veluvine in Nunspeet. Daar wachten weer verschillende opdrachten voor Iza, deze keer voor een gevulde zaal vol familie en vrienden van de finalisten. Indien Iza wint, plaatst ze zich automatisch voor de landelijke wedstrijd. Deze gaat tussen de winnaressen uit de andere provincies.

Portfolio uitbouwen
Iza zit op dit moment nog in het examenjaar op het Gerrit Komrij College. Daarna wil ze in Zwolle de opleiding tot opticien volgen. Maar in de modellenwereld blijft ze ook graag actief, ongeacht of ze Miss Teen of Gelderland wordt. "Het lijkt mij leuk om voor bedrijven meer fotoshoots te doen en zo mijn portfolio uit te breiden. In de modellenwereld moet je een beetje geluk hebben maar met een goed portfolio gaat het makkelijker en rol je er zo verder in", vertelt Iza. "Ik heb niet echt voorbeelden in de modellenwereld. Ik kijk natuurlijk wel naar andere modellen, maar als je iemand die je goed vindt na gaat doen, wordt het te gemaakt en gespeeld en dat wil ik niet. Ik heb mijn eigen stijl en houding en daarmee hoop ik te winnen", aldus Iza.

Stemmen op Iza kan nog. Dit is mogelijk door 'Poll Gelderland Iza' te sms'en naar 3010 (1,10 euro per sms). Op haar Facebook-pagina plaatst Iza regelmatig updates: Iza Hogeboom - Finaliste Miss Teen of Gelderland 2018.

Kaartverkoop Matthäuspassion Zieuwent van start

ZIEUWENT - Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag 30 maart voor de elfde keer een Passie van Bach in Zieuwent. Inmiddels een traditie in de Achterhoek op Goede Vrijdag: een door Emile Engel geleide professionele uitvoering van de Matthäus in de Werenfriduskerk midden in het dorp; een kerk met de uitstraling van een kathedraal.

Door de moderne aanpak in techniek: een prachtig uitgelichte kerk in kleuren passend bij de sfeer en de weergave via grote beeldschermen wordt gezorgd voor een intense beleving. De schermen geven een gedetailleerd beeld van de orkestmusici, koor, dirigent en solisten en hun beleving tijdens het concert. De uitvoering in Zieuwent wordt door recensenten en publiek daarom geroemd om de totaalbeleving.
Het verhaal van de Matthäus Passion door Bach spreekt anno 2018 nog steeds tot de verbeelding omdat de thema's nog altijd actueel zijn. Liefde verraad, bedrog en lijden weergegeven in klanken die emoties bij ons oproepen, zorgen voor herkenning en soms herbeleving bij de luisteraar van nu. Aan dit concert van J.S. Bach werken ongeveer 100 uitvoerenden mee.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor de Matthäus Passion is van start gegaan. Meer informatie, ook daarover, op de website.
Wij houden u de komende weken op de hoogte van bijzonderheden over deze heel speciale uitvoering.

Energie-verspilling door PvdA en WB

Net zoals de meeste mensen, lever ik als burger graag mijn bijdrage aan een beter milieu. Daarbij wil ik dan wèl het gevoel hebben ondersteund te worden door mijn gemeente, in plaats van gedemotiveerd.

Duurzaamheid…. Ik kan het woord niet meer horen uit de mond van sommige lokale politici. Winterswijks Belang (WB) en PvdA Winterswijk gebruiken de term te pas en te onpas waar het hen uitkomt in hun verkiezingscampagne, zonder zich te baseren op inhoud en feiten. Helaas blijkt in de praktijk dan ook telkens dat het loze en soms zelfs schadelijke woorden zijn, die alleen hun eigen belang dienen en in het geheel niet dat van Winterswijk en van de planeet.
In plaats van samen met de rest van Winterswijk concreet aan de slag te gaan voor onze kinderen en kleinkinderen, kiezen WB en PvdA er graag voor hun energie te steken in het voeren van populistische onzindiscussies over dit onderwerp. Er komt geen einde aan. Mensen zijn er zo moe van. Beide partijen saboteren met hun gedrag de mensen die wèl concreet bezig zijn om Winterswijk te voorzien van hernieuwbare energie. Wat een Energieverspilling!!
Met stijgende verbazing heb ik het afgelopen half jaar de plannen van PvdA Winterswijk (eens de partij waarop ik stemde, maar nu in géén geval meer) en WB tot mij genomen. Na hun verloren gevecht om windmolens in Nationaal Landschap Winterswijk mogelijk te maken, hebben PvdA en WB hun pijlen nu gericht op de Energietafel (een groep mensen en organisaties die zich met en in opdracht van de gemeente inzet om concrete plannen te maken voor een energieneutraal Winterswijk).
Vorige week pleitte mevrouw Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA, voor een Energietafel die uitsluitend bestaat uit mensen die 'bewezen kennis, expertise en vaardigheden' hebben over energie. Dit is niet de eerste keer dat PvdA Winterswijk populistische uitspraken doet van het niveau – klok horen luiden, maar géén idee waar de klepel hangt.
Als mevrouw Schepers zich inhoudelijk in de materie had verdiept, wist ze wat de doelstelling is van de Energietafel en dat de Energietafel om die reden bestaat uit een brede combinatie van betrokkenen uit de samenleving. Een deel daarvan heeft inhoudelijke kennis over duurzame energie, anderen zijn door de wethouder zelf betrokken omdat zij maatschappelijke stakeholders zijn. Om tot een gedragen en praktisch uitvoerbare energiemix te komen, is namelijk meer nodig dan alleen kennis van energie.
De reactie van Winterswijks Belang (WB), van meneer Henk Jan Tannemaat was eveneens totaal ongepast en van een bedroevend niveau. Omdat één iemand in een ingezonden brief iets gezegd had wat meneer Tannemaat niet zinde, dreigt WB de Energietafel niet meer serieus te nemen als tegen inzender van de brief geen maatregelen worden genomen. Feit dat een groep van ongeveer 20 maatschappelijke organisaties èn bewoners zich al ruim een half jaar belangeloos heeft ingezet om op verzoek van de gemeente een passende Energiemix samen te stellen, vindt meneer Tannemaat minder belangrijk. Persoonlijk belang gaat blijkbaar voor. Een dergelijke reactie is niet alleen buitenproportioneel, maar ook respectloos en onverantwoordelijk.
Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat WB en PvdA onder het mom van hun zogenaamde 'duurzaamheid' hun persoonlijke grillen botvieren op welwillende inwoners. Wat zou het een zegen zijn als raadsleden zelf 'bewezen expertise en vaardigheden' zouden moeten hebben om in de raad te mogen zitten en om deze verantwoordelijk taak uit te voeren.
Gelukkig zijn er genoeg andere partijen in Winterswijk waaruit ik straks WEL kan kiezen en die WEL voor inhoud gaan: GroenLinks, D66, VVD en CDA.

Indringend boek over veranderde leven door hersenstaminfarct

Omslag van het boek van Ria Tuinte. Foto: PR

AALTEN - In 1998 werd Ria Tuinte getroffen door een hersenstaminfarct, ook wel een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Onlangs verscheen het boek "Morgen kan het zomaar anders zijn". Over een periode van vijftien jaar, 1998 – 2013, vertelt ze haar verhaal. Hierin beschrijft ze haar uitgebreide zoektocht door de medische wereld en hoe een hersenstaminfarct haar leven en dat van haar man en hun twee dochters heeft veranderd.

Door Bernhard Harfsterkamp

Het is een zoektocht naar begrip en duidelijkheid over het omgaan met de gevolgen van haar onzichtbare problemen door hersenletsel. Uiteindelijk heeft ze weer een positieve draai aan haar leven kunnen geven. Met het boek wil ze lotgenoten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) het gevoel geven dat ze niet alleen staan, maar het is ook bedoeld voor partners en kinderen van lotgenoten, voor hulpverleners en andere mensen die in aanraking zijn gekomen met mensen met een hersenaandoening. Het boek is aangrijpend en het lezen waard.

Niet meteen doorverwezen voor revalidatie
Hersenaandoeningen komen meer voor dan menigeen denkt, want een op de vier Nederlanders heeft er mee te maken gekregen. Vaak gaat het om NAH, dit kan ten gevolge zijn van een (verkeers)ongeluk, een hersenbloeding, herseninfarct of een TIA (Transient Ischemic Attack). Een herseninfarct of een TIA wordt vaak veroorzaakt door een bloedpropje, waardoor een bloedvat in de hersenen tijdelijk wordt afgesloten. Bij een TIA hoeft dat geen blijvende schade op te leveren, maar het kan wel een voorbode zijn van een herseninfarct, dat wel blijvende schade kan veroorzaken. Ria Tuinte werd getroffen door een infarct in de hersenstam, hierbij werd een bloedvat tijdelijk afgesloten en daardoor een gedeelte van de hersenstam niet van zuurstof voorzien. De diagnose was gesteld en de prognose werd als 'goed' omschreven. Na verloop van tijd bleven er toch restverschijnselen bestaan. Na anderhalf jaar door een neuroloog te zijn behandeld, werd haar verzoek om een doorverwijzing naar een revalidatiearts afgewezen. Pas na tien jaar kwam ze in aanraking met een CVA-verpleegkundige en werd ze alsnog doorverwezen naar het reguliere revalidatieprogramma. Veel later stuitte ze op de overlijdensadvertentie van de neuroloog die haar had behandeld. Zij bleek aan een hersenziekte te zijn overleden. Het boek van Ria Tuinte gaat dan ook over meer dan alleen haar eigen hersenaandoening, het verhaal gaat ook over de kwetsbaarheid van ons aller brein.

Leven met beperkingen omarmd
Sinds de oprichting van het NAH Café in Winterswijk (2011) en in Lichtenvoorde (2017), zijn Ria Tuinte en haar man Gerard hierbij betrokken. Het is prettig om daar met lotgenoten te kunnen spreken. "Mensen ervaren ondanks de verschillen in hun ziekte steun bij elkaar." Tegenwoordig is er, vergeleken met twintig jaar geleden, veel meer bekend over hersenziekten en wordt er veel meer kennis aan elkaar overgedragen. Toch blijft verder onderzoek naar hersenziekten noodzakelijk. De Hersenstichting stimuleert dat en zamelt daar geld voor in. In de eerste jaren na haar infarct was er voor haar en haar gezin nog veel onbekend over onzichtbaar hersenletsel. Onzichtbare klachten vragen om meer uitleg. Meer kennis en informatie hebben haar geholpen om zichzelf beter te begrijpen. Het leven met beperkingen heeft ze nu omarmd, ook al wisselen de goede en slechte dagen elkaar nog af.

Boek geeft gevoel dat infarct niet voor niets was
Omdat ze niet goed wist hoe ze kon omgaan met de onzichtbare en veelal onbegrepen klachten was het mede daardoor moeilijk om de situatie te accepteren. Ria Tuinte is begonnen met van zich afschrijven van haar emoties en onbeantwoorde vragen. Naast alle ontvangen hulp bleek het schrijven voor haar heilzaam. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dit boek. Door het infarct heeft zij veel kwaliteit van haar leven ingeleverd. Ze is er haar werk door kwijtgeraakt en heeft er een groot deel van haar sociale netwerk door verloren, ook is haar bewegingsvrijheid aangetast. Ondanks dat ze 'pech' heeft gehad dat het hersenstaminfarct haar is overkomen, heeft ze door het schrijven en publiceren van haar boek het gevoel dat het infarct niet helemaal voor niets is geweest. Toen ze het boek af had wist ze nog niet of ze het wilde uitgeven. "Totdat ik in de krant iets zag over uitgeverij Fagus in IJzerlo. Samen met mijn man ben ik toen naar Hans de Beukelaer toe gegaan en heb met hem besproken hoe ik het kan aanpakken. Alles was nieuw voor me." Met de vakkundige uitleg en begripvolle ondersteuning van Hans de Beukelaer was ze erg blij. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt om het boek uit te geven.

"Morgen kan het zomaar anders zijn. Hoe mijn leven veranderde door een hersenstaminfarct" van Ria Tuinte-Elferink is voor € 19,95 te bestellen via Uitgeverij Fagus in IJzerlo: www.fagus-uitgeverij.nl

Burgercheque voor organiseren KunstOer

WINTERSWIJK – Twee keer per jaar beoordeelt de werkgroep burgercheques de aanvragen die zijn gedaan voor een financiële bijdrage. Met het toekennen van een burgercheque toont de gemeenteraad zijn waardering voor initiatieven die leiden tot de verbetering van leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat of wijk. Voor de tweede helft van 2017 zijn twee aanvragen binnen gekomen. De werkgroep stelt de raad voor 1000 euro te geven aan de Stichting Kunstprojecten Achterhoek, die met Pinksteren voor de derde keer KunstOer zal organiseren. De andere afvraag werd afgewezen.

Door Bernhard Harfsterkamp

KunstOer is een evenement waarbij op verschillende plekken in en om Winterswijk kunst kan worden bekeken op cultuurhistorisch waardevolle locaties. De organiserende stichting hoopt dat de bezoekers daardoor "op een andere manier naar bekende en vertrouwde elementen" gaan kijken. Langs de verschillende locaties is een route uitgezet. KunstOer is interessant voor jong en oud. Een aantal basisscholen zal meedoen aan een educatief project en zal de gemaakte kunstwerken tentoonstellen in het oude raadhuis. KunstOer wordt dit jaar op 19, 20 en 21 mei gehouden. De werkgroep Burgercheques vindt het een mooi initiatief. "Het is aanvullend aan het bestaande evenementenaanbod in Winterswijk en is verbindend voor de samenleving."

Jaarbudget niet uitgegeven
De werkgroep heeft ook een aanvraag van de Stichting Waddenvakanties gekregen die vanwege het 70-jarige bestaan een extra activiteit wilde organiseren tijdens de kampweken. Er kon echter geen cheque worden toegekend, omdat de aanvraag niet voldoende was onderbouwd. De burgercheques zijn heringevoerd in 2015. Jaarlijks is er 7500 euro beschikbaar. In de eerste helft van 2017 was 2250 euro toegekend, onder andere aan het Sociaal Steunpunt voor het organiseren van een mini-symposium over armoede. Daardoor was er voor het tweede deel van het jaar nog 5250 euro over. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wat te verwachten is aangezien alle raadsfracties een vertegenwoordiger hebben in de werkgroep, zal hiervan nog 1000 euro worden uitgegeven.

Jaarvergadering PCOB

WINTERSWIJK - De PCOB houdt woensdagmiddag 21 februari haar jaarvergadering. Hier zal het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris gepresenteerd worden. Ook wordt de voortgang betreffende het Naoberhuus aan de leden voorgelegd. De bedoeling is, dat het een ontmoetingscentrum wordt voor ouderen onder de naam 't Gasthuus, waar we dan gebruik van kunnen maken. Daarbij komt de goede samenwerking met de andere ouderenbonden goed tot uitdrukking. Ons blad voorheen Perspectief, nu KBO/PCOB magazine is al ontstaan uit de verregaande samenwerking tussen KBO en PCOB, maar hoe gaan we hier plaatselijk mee verder.

Dit alles komt voor de pauze ter sprake. Na de pauze zorgt het dameskoor uit Henxel voor ontspanning. Dit zal plaats vinden in de zaal van woonzorgcentrum De Pelkwijk Laan van Hilbelink 9 te Winterswijk. Aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. De entree is drie euro per persoon, inclusief koffie of thee. Voor eventuele hulp bij vervoer kan men bellen met Gerrit Sloetjes:0543565314.

Jaarvergadering PCOB

WINTERSWIJK - De PCOB houdt woensdagmiddag 21 februari haar jaarvergadering. Hier zal het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris gepresenteerd worden. Ook wordt de voortgang betreffende het Naoberhuus aan de leden voorgelegd. Daarbij komt de goede samenwerking met de andere ouderenbonden goed tot uitdrukking. Ons blad voorheen Perspectief, nu KBO/PCOB magazine is al ontstaan uit de verregaande samenwerking tussen KBO en PCOB, maar hoe gaan we hier plaatselijk mee verder. Dit alles komt voor de pauze ter sprake. Na de pauze zorgt het dameskoor uit Henxel voor ontspanning. Dit zal plaats vinden in de zaal van woonzorgcentrum De Pelkwijk Laan van Hilbelink 9 te Winterswijk. Aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. De entree is drie euro per persoon, inclusief koffie of thee. Voor vervoer kan men bellen met Gerrit Sloetjes:0543565314.

Geslaagde infomiddag CDA

Een impressie van de bijeenkomst. Foto: PR

WINTERSWIJK - CDA, afdeling Winterswijk hield vorige week in het kader van de themaweek 'Iedereen doet mee', heeft het CDA-Winterswijk in samenwerking met het Graafschap College een infomiddag. In het gebouw van de voormalige Middelbare Landbouwschool aan de Haitsma Mulierweg is nu Sector Educatie & Participatie van het Graafschap College gevestigd. Deze afdeling biedt aan nieuwe Nederlanders en statushouders de entreeopleiding, inburgering en ISK aan. ISK staat voor internationale schakelklas. Ook de gemeente Winterswijk biedt deze nieuwe Nederlanders verschillende mogelijkheden om te participeren in de maatschappij.

Naast een aantal leden van het CDA waren hierbij ook collega-raadsleden van de PvdA aanwezig. Ook ambtenaren van de Gemeente Winterswijk en medewerkers van Sociaal Team de Post waren van de partij. Hans Assink, Jose de Ruyter en Anja Reimert zijn als managers verantwoordelijk voor de verschillende opleidingen van deze afdeling. Na een openingswoord van Ismaël Johannis van het CDA hebben ze samen met taaldocent Berta Migchelbrink de bezoekers van interessante maar ook belangrijke informatie voorzien. Ook dit is een belangrijk onderdeel is van de Winterswijkse samenleving, vindt het CDA. CDA-raadslid Wilma Elsinghorst en PvdA-raadslid Elvira Schepers hebben naar aanleiding van deze middag het initiatief genomen om jongeren van de school uit te nodigen voor een kennismaking met de Winterswijkse politiek.

Burgercheque voor organiseren KunstOer

WINTERSWIJK – Twee keer per jaar beoordeelt de werkgroep burgercheques de aanvragen die zijn gedaan voor een financiële bijdrage. Met het toekennen van een burgercheque toont de gemeenteraad zijn waardering voor initiatieven die leiden tot de verbetering van leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat of wijk. Voor de tweede helft van 2017 zijn twee aanvragen binnen gekomen. De werkgroep stelt de raad voor 1000 euro te geven aan de Stichting Kunstprojecten Achterhoek, die met Pinksteren voor de derde keer KunstOer zal organiseren. De andere afvraag werd afgewezen.

Door Bernhard Harfsterkamp

KunstOer is een evenement waarbij op verschillende plekken in en om Winterswijk kunst kan worden bekeken op cultuurhistorisch waardevolle locaties. De organiserende stichting hoopt dat de bezoekers daardoor "op een andere manier naar bekende en vertrouwde elementen" gaan kijken. Langs de verschillende locaties is een route uitgezet. KunstOer is interessant voor jong en oud. Een aantal basisscholen zal meedoen aan een educatief project en zal de gemaakte kunstwerken tentoonstellen in het oude raadhuis. KunstOer wordt dit jaar op 19, 20 en 21 mei gehouden. De werkgroep Burgercheques vindt het een mooi initiatief. "Het is aanvullend aan het bestaande evenementenaanbod in Winterswijk en is verbindend voor de samenleving."

Jaarbudget niet uitgegeven
De werkgroep heeft ook een aanvraag van de Stichting Waddenvakanties gekregen die vanwege het 70-jarige bestaan een extra activiteit wilde organiseren tijdens de kampweken. Er kon echter geen cheque worden toegekend, omdat de aanvraag niet voldoende was onderbouwd. De burgercheques zijn heringevoerd in 2015. Jaarlijks is er 7500 euro beschikbaar. In de eerste helft van 2017 was 2250 euro toegekend, onder andere aan het Sociaal Steunpunt voor het organiseren van een mini-symposium over armoede. Daardoor was er voor het tweede deel van het jaar nog 5250 euro over. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wat te verwachten is aangezien alle raadsfracties een vertegenwoordiger hebben in de werkgroep, zal hiervan nog 1000 euro worden uitgegeven.

Uitwaaien in Bredevoort

BREDEVOORT - Bij 't Grachthuys in Bredevoort start op zondag 18 februari een wandeltocht door het mooie landschap van Dale en Barlo. Starten kan tussen 11 en 13 uur. Na afloop staat de boerenkool met worst klaar in 't Grachthuys. De te wandelen afstand is tien km en de deelname kost acht euro per persoon. Reserveren is gewenst en kan tot en met vrijdag 16 februari via rinitekulve@live.nl of 0543-451214 met vermelding van het aantal personen.

Gerard Joling bij opening Special Olympics Achterhoek 2018

Gerard Joling is de muzikale hoofdact bij de opening van de Special Olympics. Foto: PR

DOETINCHEM – Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.
Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport in acht Achterhoekse gemeenten. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement in de geschiedenis van de regio.
Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters' Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.
Gastheer voetbalclub De Graafschap is inmiddels maatschappelijk partner geworden van de Special Olympics Nationale Spelen 2018. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club tekende daarvoor een overeenkomst met stichtingsvoorzitter René van Gils. Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf € 7,50 via de website.


www.specialolympics2018.nl

Bredevoort centraal op Gelredag

Stadsgids Prins Maurits in actie bij een rondleiding. Foto: PR

BREDEVOORT - Het stadje Bredevoort staat centraal op de Gelredag, die op zaterdag 17 februari plaatsvindt. Tussen 10.00 en 12.30 uur zijn er dan diverse activiteiten in Bredevoort, allemaal gericht op de roemrijke geschiedenis van het stadje.

Gelredagen worden in samenwerking met RTV Gelderland georganiseerd in plaatsen/steden die een bijzondere plek innemen in de geschiedenis van Nederland en met name Gelderland. In de tv-serie Ridders van Gelre wordt de fascinerende geschiedenis van Gelderland vanuit een ander minder bekend perspectief verteld.
Bredevoort is een stadje dat heeft meegewerkt aan het tv-programma Ridders van Gelre. Een aantal weken geleden waren de Ridders in Bredevoort voor het maken van opnames voor dit programma en op 29 januari was op RTV Gelderland te zien welke rol Prins Maurits tijdens de veldtocht in 1597 in Bredevoort heeft gespeeld en wat de gevolgen waren voor het stadje. De stadsgids Prins Maurits van Nassau heeft samen met een aantal leden van de Compagnie Onversaegt aan deze uitzending meegewerkt. De uitzending kan nog via uitzending tv-gemist bij RTV Gelderland teruggekeken worden.
Naar aanleiding van deze serie worden in diverse steden Gelredagen georganiseerd. Ook in Bredevoort . Op 17 februari komt René Arendsen – een van de Ridders van Gelre – op bezoek in Bredevoort om de Gelredag in Bredevoort vanaf 8.00 uur voor de radio te verslaan.
Voor deze dag zijn tussen 10.00 en ca. 12.30 uur diverse activiteiten in het stadje. Alle Bredevoortse stadsgidsen wandelen door Bredevoort en vertellen over de geschiedenis. In de rk kerk vertelt Jos Wessels hoe het de katholieken verging in de heftige strubbelingen tijdens de 80 Jarige Oorlog en in het Vestingpark St. Bernardus praat Hans de Graaf de bezoekers bij over het ontstaan van het park en de achterliggende geschiedenis.
Het programma begint om 10.00 uur met de inloop in de St. Joriskerk op de Markt. In de kerk vertelt Willem Veldkamp over de geschiedenis van deze prachtige kerk. Hendrickje Stoffels wandelt met bezoekers naar de diverse locaties en vertelt over haar Bredevoortse en Amsterdamse verleden. Prins Maurits van Nassau heeft het behaagd de hele ochtend in zijn stadje aanwezig te zijn. Hij vertelt over de spannende Bredevoortse geschiedenis en met hem kan men van zijn enerverende ervaringen rondom Bredevoort genieten.

Parkeergelegenheid is voldoende aanwezig aan de Winterswijksestraat. Vandaar is het slechts vijf minuten wandelen naar de St Joriskerk. De route wordt met 'Gelredag' aangegeven.

Burgemeester Bengevoord beëindigt relatie

WINTERSWIJK - Op dinsdag 6 februari heeft burgemeester Joris Bengevoord de volgende mededeling naar buiten gebracht.

"Als burgemeester wil ik open en transparant mijn functie kunnen uitoefenen. Met deze brief breng ik u op de hoogte van een wijziging in mijn persoonlijke leven. Onlangs hebben mijn partner Arijan van Bavel en ik besloten onze relatie te beëindigen.
Het afgelopen jaar is een bijzonder en heftig jaar geweest waarin onze woon-, werk- en privé-situatie sterk zijn veranderd. Er blijkt onvoldoende basis om samen door te gaan. Het leek me goed om u daar als burgemeester over te informeren. Aangezien het hier om een persoonlijk kwestie gaat zal ik dit niet verder toelichten."

Lezing 'Happy Bee Plant'

AALTEN - Pieter van Manen verzorgt op dinsdag 27 februari een lezing over Happy Bee Plant. De lezing is in Partycentrum 't Noorden, op uitnodiging van Groei & Bloei Aalten en omgeving, en begint om 19.30 uur. Leden van de vereniging hebben vrije toegang, niet-leden zijn ook welkom, maar betalen drie euro. Happy Bee Plant is een kwekerij met planten voor bijen en vlinders. De Happy Bee Plant zorgt voor vele bloembezoeken in de tuin, waardoor deze planten zorgen voor een levendige tuin. In tegenstelling tot wat wellicht veel mensen verwachten, zijn wespen vleeseters en zij zullen dus niet op deze planten afkomen. de planten zijn gekweekt zonder bestrijdingsmiddelen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor insecten en ze geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Door een gezonde biodiversiteit in de tuin krijgen insectenplagen minder kans. Voor de verkoop zal Pieter ook planten meenemen met een grote nectar- en stuifmeelopbrengst.

Burgemeester Bengevoord beëindigt relatie

WINTERSWIJK - Op dinsdag 6 februari heeft burgemeester Joris Bengevoord de volgende mededeling naar buiten gebracht. "Als burgemeester wil ik open en transparant mijn functie kunnen uitoefenen. Met deze brief breng ik u op de hoogte van een wijziging in mijn persoonlijke leven. Onlangs hebben mijn partner Arijan van Bavel en ik besloten onze relatie te beëindigen. Het afgelopen jaar is een bijzonder en heftig jaar geweest waarin onze woon-, werk- en privé-situatie sterk zijn veranderd. Er blijkt onvoldoende basis om samen door te gaan. Het leek me goed om u daar als burgemeester over te informeren. Aangezien het hier om een persoonlijk kwestie gaat zal ik dit niet verder toelichten."

Spetterende activiteit bij zwembad Jaspers

WINTERSWIJK - Op vrijdag 16 februari van 09.30 uur tot 12.30 uur worden de Waterspelen gehouden bij zwembad Jaspers. Het thema van de Waterspelen 2018 is 'Gezond eten en bewegen'.

In samenwerking met Beweegwijs, Jolanda Geurkink en studenten van het Graafschap College wordt het een te gekke ochtend voor basisschoolleerlingen. Er worden verschillende leuke spellen gedaan. Zo is er een waterpoloclinic door een jeugdspeler van het Nederlands team, een glijbaanrace en natuurlijk wordt er iets gedaan met de stormbaan. Daarnaast is er een activiteit over gezonde voeding die gegeven wordt door Jolanda Geurkink. De meeste kinderen kennen Jolanda van de smaaklessen die zij op basisscholen geeft. Als ouders de kinderen weer ophalen kunnen ze met hun vragen over voeding ook bij Jolanda terecht.

De kosten voor deze ochtend zijn twee euro.

Gerard Joling bij opening Special Olympics Achterhoek

DOETINCHEM – Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.
Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters' Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.
Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf 7,50 euro via de website.

FC Winterswijk komt met JO8-1

De jonge schakers geconcentreerd achter het bord. Foto: PR WSG

WINTERSWIJK – FC Winterswijk heeft er bij de jeugd een nieuw team bij: de JO8-1, bestaande uit spelertjes die zijn geboren in 2010. Deze jongens doen in de tweede seizoenshelft mee aan een competitie waarin ze uitsluitend leeftijdsgenootjes treffen.

Door Bart Kraan

FC Winterswijk JO8-1. Foto: PR

FC Winterswijk JO8-1 neemt het op tegen onder meer Sportclub Meddo, Sportclub Eibergen, FC Trias (twee teams), KSV, HMC18 (samenwerkingsverband KSH en Mariënvelde), Longa'30, Bon. Boys en HSC'21. De acht spelers worden getraind door Jelte Antonisse en Teun Harbers, die twee keer per week met hun team aan de slag gaan. Voor de coaching op zaterdag tekent Jan Klein Horsman. ''Hij wordt iedere zaterdag geholpen door ouders, die bij toerbeurt met het team meegaan'', aldus Wim van Zeist, hoofd jeugdopleiding van FC Winterswijk.

De zondageersteklasser heeft het team in het leven geroepen om te kijken hoe het JO8-voetbal bevalt. "De KNVB heeft voor dit jaar besloten de O9 (voorheen F-jeugd, BK) in teams van zes spelers op een kwart veld van 42 en een halve bij dertig meter te laten voetballen'', aldus Van Zeist.

"Voordeel ten opzichte van voorheen (toen deze categorie op een half veld speelde, BK) is dat ze niet meer moe worden van het rennen en dat ze meer aan de bal komen, zodat ze technisch en tactisch beter worden. Dat is heel goed bevallen, de reacties zijn heel positief. Maar de JO9-teams bestaan veelal uit spelers van twee lichtingen: JO8 en JO9 (eerstejaars en tweedejaars F, BK). Nu hebben we ervoor gekozen om een aantal JO8-spelers met elkaar te laten voetballen. Dus kinderen van dezelfde leeftijd die dan niet uitkomen in een competitie met grote verschillen qua fysieke kracht die hen dan het voetballen onmogelijk maken.''

Aan het eind van het seizoen bekijken Van Zeist, Yvonne Stronks (technisch coördinator O9 recreatieve tak), Katja Navis (organisatorisch coördinator O9 recreatief), Wilko Tolkamp (organisatorisch coördinator O9 en O11 prestatieve tak), Sandra ten Dolle (organisatorisch coördinator O11 recreatieve tak), Robbert van Arkel (technisch coördinator O11 recreatieve tak) en Gé Boeyink van de commissie voetbaltechnische zaken hoe het bevallen is. En besluiten ze of ze al dan niet volgend seizoen nogmaals een team voor de JO8-competitie inschrijven.

Deze groep gaat ook de voor- en nadelen afwegen van een eventuele scheiding van de O10 (eerstejaars E-jeugd, die zes tegen zes op een kwart veld zou gaan spelen ) en O11 (tweedejaars E-jeugd die acht tegen acht op een half veld van 64 bij 42 en een halve meter zou gaan voetballen), die nu nog samenspelen in de JO11. Deze groep van zeven buigt zich tenslotte ook over een eventuele scheiding van de O12 (eerstejaars D-jeugd die dan evenals de O11 met teams van acht op een half veld speelt) en de O13 (tweedejaars D-jeugd die elf tegen elf op een heel veld speelt).

"De KNVB wil graag voor iedere leeftijdscategorie aparte teams'', aldus Van Zeist. "Zo voorkom je dus dat jongere spelers tegen ouderen voetballen waarbij de verschillen in fysieke kracht soms groot zijn. Maar wij gaan, in samenspraak met de trainers, bekijken welke maatregelen van de KNVB het best bij FC Winterswijk passen.''

't Waliën wint schoolschaken

WINTERSWIJK - Op het laatste moment waren er helaas nog enkele afzeggingen, maar er namen toch acht gemotiveerde teams plaats achter de borden bij het Winterswijkse schoolschaaktoernooi. Onder toeziend oog van vele toeschouwers in de gastvrije kantine van FC Trias werden vijf rondes gespeeld.

Het kampioenschap werd beslist tussen 't Waliën en de Julianschool. Het onderlinge duel eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar de Julianaschool liet in één van de andere duels ook nog een puntje liggen, waardoor de titel bij 't Waliën terechtkwam. Titelhouder Kotten legde beslag op de derde plaats al was de voorsprong op Sint Jozef slechts een half bordpunt. Merijn Hofstra van de Julianaschool won al zijn vijf partijen, Wout Hoog Antink van 't Kempken behaalde 4½ punt. De teams die op het podium terechtkwamen mogen Winterswijk op 17 maart in Hengelo vertegenwoordigen bij het provinciaal kampioenschap.
Het toernooi werd georganiseerd door schaakclub WSG.
Eindstand: 1. 't Waliën 9 punten, 2. Juliana 8 pt, 3. Kotten 6 pt, 4. Sint Jozef 6 pt, 5. 't Kempken 6 pt, 6. Woold 3 pt, 7. Sint Jozef 2 2 pt. en 8. 't Kempken 2 0 pt.

WDV doet zichzelf tekort

WINTERSWIJK - In de voorlaatste ronde moest WDV het opnemen tegen topteam Lent, dat op een tweede plaats staat in de Gelderse hoofdklasse. Bij een goed resultaat zou WDV een goede stap zetten naar een vijfde plaats, nu nog het hoogst haalbare. Helaas werd - eigenlijk onnodig - met 9-7 verloren.

Het werd een spannende wedstrijd, waarbij halverwege enkele WDV'ers een goede stand op het bord hadden. Toch kwam WDV op achterstand. De tegenstander van Gerard Korten ging een riskante aanval aan wat goede kansen leek op te leveren voor Gerard. In een onoverzichtelijke situatie verloor Gerard echter een schijf door een combinatie en daarmee de partij. Kees Spruijt was goed op weg om de stand gelijk te trekken toen hij een schijf voor kwam. Kees vergat na een goede partij het echter uit te maken en liet de tegenstander naar remise ontsnappen. Theo Stoverinck kwam in een lastige positie te staan en moest de stand goed berekenen. Theo wist de problemen goed te omzeilen en behaalde uiteindelijk een gelijkwaardige remise. Invaller Jan Elgershuizen speelde een degelijke partij. De beste kansen waren er weliswaar voor de tegenstander, maar Jan was niet onder de indruk en behaalde een verdienstelijke remise. Henk Sonderen leek ook op remise af te stevenen. In een eindspel waarin beide spelers een dam hadden, ging het echter mis voor Henk waardoor WDV op een beslissende achterstand leek te komen.

Toch was de wedstrijd nog niet gestreden. In de drie resterende partijen hadden de WDV'ers een voordelige stand. Erik ten Hagen zette door een offer de tegenstander vast waarna de tegenstander twee schijven moest geven. In het eindspel kwam Erik twee schijven voor, maar doordat de tegenstander op tijd op dam werd er tot remise besloten. Erik Oonk speelde een sterke partij. In het eindspel moest de tegenstander een schijf offeren om naar dam te komen. Ook hier was een schijf voorsprong helaas niet voldoende voor de winst. Hoewel de wedstrijd al verloren was, redde Frits Zegelink de eer voor WDV. Ook Frits kwam in het eindspel een schijf voor. Ook in dit geval leek dit weer net niet voldoende voor winst. De tegenstander overzag echter een valletje waarmee Frits toch nog wist te winnen.

Al met al werd het een ongelukkige 9-7 nederlaag. In een aantal partijen werd er door WDV een punt te weinig gehaald. Door de nederlaag blijft WDV op gelijke hoogte met Harderwijk staan op een gedeelde vijfde plaats. In de laatste ronde kan WDV de vijfde plaats veilig stellen tegen Zutphen-Warnsveld.

BijHillen-cup en 30 minutencompetitie

WINTERSWIJK - Ook deze week streden de dammers om de BijHillen-cup en in de 30-minutencompetitie.

Hier kwam Thomas Esselink in een lastige positie te staan tegen Wim Klaassen. Hij wist zich echter te redden middels een combinatie (2-0). Hierdoor weet Thomas zich met 4 punten uit 2 wedstrijden te plaatsen voor de volgende ronde.
Theo Stoverinck nam het op tegen Gerard Korten, die na zijn 1e partij verloren te hebben risico's moest nemen. Gerard leek op een gegeven moment aardig te staan en kansen te krijgen, maar Theo had verdedigend alles goed uitgerekend en sloeg de aanval van Gerard af (1-1). Gerard en Augustin Saouadogo zitten nu in de wachtkamer, want Theo en Erik Oonk hebben in hun laatste wedstrijd tegen elkaar beiden voldoende aan een puntje.
Voor de 30 minuten competitie namen Erik ten Hagen en Gewin Doornink het tegen elkaar op. Hier bleek Erik de sterkere te zijn (2-0).

Colubris Recreatief Voetbaltoernooi

WINTERSWIJK - FC Winterswijk organiseert in 2018 voor de 38ste keer het Recreatieve Voetbaltoernooi voor vriendengroepen, café-, bedrijven- en familieteams en teams van bijvoorbeeld jongerenclubs.

Het toernooi staat bekend om de gezellige sfeer, vooral ook tijdens de 'derde helft'. In de finaleweek verzorgt DJ Your Generation ook dit jaar voor muziek in de kantine.

Het toernooi wordt gespreid over twee weken gespeeld, in de categorieën Recreatief, Bedrijven, Dames en Overige. De wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld en de twee natuurgrasvelden. De categorie Bedrijven speelt de voorronde op woensdag 13 juni en de finales op woensdag 20 juni; de andere categorieën spelen hun voorronde op donderdag 14 juni en de finales op donderdag 21 juni.
De organisatie beslist over de indeling. Daarbij is Recreatief écht recreatief, dat wil zeggen dat er maximaal drie actieve voetballers deel mogen uitmaken van het team, en dat mogen geen eerste-elftalspelers zijn. Voor de afdelingen Bedrijven, Overige en Dames gelden geen beperkingen qua deelname van actieve voetballers en eerste-elftalspelers.
Bedrijven worden zoveel mogelijk in de categorie Bedrijven ingedeeld. De resterende teams spelen in de categorie Overige en de dames, dat spreekt voor zich, in de categorie Dames.
Informatie en/of inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Marjon Beeks, beeks@chello.nl of tel. 06-28083955, of bij Joey Frielink, joeyfrielink@gmail.com of tel. 06-48534840.

BijHillen-cup en

30-minutencompetitie

WINTERSWIJK - Ook deze week streden de dammers om de BijHillen-cup en in de 30-minutencompetitie.

Hier kwam Thomas Esselink in een lastige positie te staan tegen Wim Klaassen. Hij wist zich echter te redden middels een combinatie (2-0). Hierdoor weet Thomas zich met 4 punten uit 2 wedstrijden te plaatsen voor de volgende ronde.
Theo Stoverinck nam het op tegen Gerard Korten, die na zijn 1e partij verloren te hebben risico's moest nemen. Gerard leek op een gegeven moment aardig te staan en kansen te krijgen, maar Theo had verdedigend alles goed uitgerekend en sloeg de aanval van Gerard af (1-1). Gerard en Augustin Saouadogo zitten nu in de wachtkamer, want Theo en Erik Oonk hebben in hun laatste wedstrijd tegen elkaar beiden voldoende aan een puntje.
Voor de 30 minuten competitie namen Erik ten Hagen en Gewin Doornink het tegen elkaar op. Hier bleek Erik de sterkere te zijn (2-0).

Duur puntverlies in Neede voor heren van Skopein Wivoc

Skopein Wivoc Heren 1 2017-2018 Noëlle Fotografie

WINTERSWIJK - Op voorhand leek het op basis van de stand in de competitie geen wedstrijd te worden waarin Skopein Wivoc veel punten zou laten liggen. Het had immers al zes competitiewedstrijden de nul gehouden. Maar in Neede weet je het nooit. Dynamo is een taaie ploeg die zo maar een goede dag kan hebben.

En dat gebeurde. Door slecht serveren van Skopein Wivoc werden er onnodig veel punten verloren. Daar bovenop kwam een degelijk spelend Dynamo die toch redelijk makkelijk tot scoren konden komen, ondanks de lengte aan het net bij Skopein Wivoc. Een voorsprong van 18-14 in de eerste set mocht niet baten en er werd met 25-21 verloren.

Met een andere middenaanvaller bij Skopein Wivoc en een wat betere passing kon er meer druk gezet worden. Ook de service werd wat minder slecht. Even leek een zelfde scenario als in de eerste set te gebeuren rond de 18 punten maar Skopein Wivoc drukte door en maakte de set af met 22-25.

In de derde set keek Skopein Wivoc al snel tegen een 10-3 achterstand aan doordat het geen grip kreeg op de service van Dynamo. Met een andere spelverdeler werd het toch al snel weer gelijk en kon Skopein Wivoc het overtuigend afmaken met 25-17.

Met twee wissels op midden en diagonaal startte Skopein Wivoc goed aan de vierde set, maar rond de vijftien punten werd de voorsprong weggegeven. Ondanks dat Skopein Wivoc teruggreep op de winnende teamopstelling, bleef het erg lastig om gaatjes te vinden in het goed georganiseerde tweemansblok van Dynamo en kon er te weinig variatie in het spel gebracht worden. Het werd nog even onrustig na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter, maar Dynamo trok de set met 25-20 naar zich toe.

Zou Skopein Wivoc zijn tweede wedstrijd van het seizoen gaan verliezen? Daar waar in het verleden het team van Skopein Wivoc nog wel eens van slag wilde raken door tumult, ging het door met wat het moest doen. Het eerste punt in de vijfde set was een geweldig ingeslagen combinatie en dit zette de toon voor deze set. Met 11-15 wist Skopein Wivoc toch nog drie punten mee naar huis te nemen.

Concurrenten Orion (nr 1) en Alterno (nr 3) speelden onderling 3-1, waardoor het gaatje met Orion groeide tot vier punten. Maar met een wedstrijd minder voor Skopein Wivoc (nr 2). Het gat met Alterno bedraagt nu negen punten.

Op dinsdag 20 februari komt Heren 1 van Rosstars uit Rossum op bezoek voor de achtste finale in de bekerstrijd.

147 kandidaten voor 21 raadszetels

Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten definitief vast

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Op vrijdag 9 februari kwam het Centrale stembureau om vier uur bijeen om de kandidatenlijsten definitief vast te stellen. Op maandag 5 februari hebben de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hun lijsten ingeleverd. Die zijn in de dagen daarna door het stembureau, bestaande uit de burgemeester en vier ambtenaren, gecontroleerd. Er werden geen problemen geconstateerd. De volgorde van de lijstnummers is bepaald aan de hand van de verkiezingsuitslag van vier jaar geleden op basis van het aantal per partij uitgebrachte stemmen. Omdat GroenLinks en Kansrijk Winterswijk toen niet meededen was de enige handeling die het stembureau nog moest uitvoeren loten welk lijstnummer zij kregen. GroenLinks werd lijst 6 en Kansrijk Winterswijk Lijst 7. De SP doet niet meer mee aan de verkiezingen.

Merendeel kandidaten is lijstduwer
Voor de 21 zetels kan er dit keer uit 147 kandidaten gekozen worden. Dat is gemiddeld 21 per lijst. Winterswijks Belang heeft de meeste kandidaten: 47. Het CDA heeft 29 kandidaten, de VVD 17, PvdA 20, D66 16, GroenLinks 14 en Kansrijk Winterswijk 4. Niet al die kandidaten willen zitting nemen in de gemeenteraad, al kunnen ze er wel met voorkeurstemmen in gekozen worden. Daarvoor heb je een kwart van de kiesdeler nodig, De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor één zetel. Vier jaar geleden was dat ongeveer 600 stemmen. Het merendeel van de kandidaten op de verschillende lijsten is een zogenaamde lijstduwer. Die wil graag laten weten dat de partij waarvoor zij of hij kandidaat is belangrijk is. Op een aantal lijsten staan daarom ook politici die in het verleden raadslid, wethouder of zelfs burgemeester waren.

Waar gaan de zetels van de SP naar toe?
De verkiezingsuitslag is niet te voorspellen. Altijd speelt bij gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politiek een rol. Maar die is niet van belang voor een plaatselijke partij als Winterswijks Belang of Kansrijk Winterswijk. Voor deze partijen zijn plaatselijke onderwerpen daarom bepalend. De 'landelijke' partijen benadrukken overigens altijd hun lokale wortels. Landelijke thema's zijn voor geen enkele partij van belang tijdens de verkiezingscampagne. Het kan echter niet ontkend worden dat zij profiteren wanneer hun partij landelijk populair is. Maar als dat niet zo is ondervinden ze ook meteen de nadelen. In ieder geval zijn er op 21 maart drie zetels van de SP te verdelen. De vraag is of die terecht komen bij de PvdA of GroenLinks of bij Winterswijks Belang, de partij waarin mensen met allerlei politieke achtergronden actief zijn.

Vooral mannen op verkiesbare plaatsen
Wat valt er op als naar de kandidatenlijsten gekeken wordt? Dat er vijf vrouwelijke lijsttrekkers zijn, zal niemand zijn ontgaan. Dat is niet alleen uniek voor Winterswijk, maar is elders in Nederland eveneens nog zelden tot nooit voorgekomen. Toch staan er vooral mannen op de verkiesbare plaatsen. Bij Winterswijk Belang gaan Henk Jan Tannemaat en Erwin te Selle voor hun vierde periode van vier jaar en zullen daarmee de meest ervaren raadsleden worden. Tim Jonker die tussendoor als nieuweling in de raad kwam zal zeker terugkeren. Daarnaast staan er alleen bekende namen bij de verkiesbare plaatsen van deze partij. Bij de andere partijen zal er sprake kunnen zijn van enige vernieuwing. Bij het CDA maken Wim Wassink en Ismael Johannis kans om als nieuweling gekozen te worden. Bij de VVD zijn dat Janet Poels-Boland en Tineke van der Linden en bij de PvdA Mark ten Pas. D66 heeft met Loes ten Dolle de jongste lijsttrekker en misschien kan Han Kolkman, die nu Franklin Vlam tijdelijk vervangt, ook doorgaan. Bij GroenLinks is iedereen nieuw, al zat lijsttrekker Tineke Zomer eerder acht jaar voor Progressief Winterswijk in de gemeenteraad. Echt nieuw zullen de nummer twee en drie Peter Beker en Peter Voogt zijn. Kansrijk Winterswijk heeft vier kandidaten die nog nooit actief in de gemeentepolitiek zaten. Als kansrijk wordt de nieuwe partij door vele Winterswijkers niet beschouwd. Lijsttrekker Paul Hijink denkt daar uiteraard anders over.

Winst voor Skopein Wivoc Dames 1

Skopein Wivoc Dames 1 2017-2018. Foto: PR Skopein Wivoc

Winst voor Skopein Wivoc Dames 1WINTERSWIJK - De uitwedstrijd tegen LIVO in Duiven werd met 3-2 verloren, dus moesten de dames van Wilhelm de Ruiter flink aan de bak in de thuiswedstrijd tegen deze ploeg, die nummer drie staat in de competitie. En met succes, want het werd een 3-1 overwinning voor Skopein Wivoc.

De eerste set werd er door Skopein Wivoc Dames 1 weinig aangevallen. De passes kwamen niet goed bij spelverdeelster Kim Klaver. Desondanks ging het spel redelijk gelijk op. In de laatste rally’s was LIVO net wat sterker, 23-25.

Na de nipt verloren eerste set, was Skopein Wivoc zeer gemotiveerd om de tweede set te pakken. Door het betere spel en een goede sfeer werd er overtuigend gewonnen met 25-18.

De derde set werd er prima gevolleybald, alles leek te kloppen. Af en toe wat onnodige foutjes, maar Skopein Wivoc bleef het eigen spel spelen waardoor ook deze set werd gewonnen. 25-23!

De vierde set beloofde een hele spannende set te worden, want zowel Skopein Wivoc als LIVO wilde deze natuurlijk winnen. Skopein Wivoc zat niet te wachten op weer een 5-setter en voor LIVO de laatste kans op winst. Er werd goed gepasst en gericht en hard aangevallen. Het enthousiasme zat er goed in, er was een fantastische sfeer in de Sport- en Turnhal. Skopein Wivoc wist deze set overtuigend te winnen met 25-20.

3-1 winst op de nummer 3, een geweldige prestatie van Skopein Wivoc Dames 1.

Alle uitslagen
DVO DS 5-Skopein Wivoc DS 2 4-0
Elite/Dynamo HS 1-Skopein Wivoc HS 1 2-3
Skopein Wivoc DS 1-LIVO DS 1 3-1
D.V.O. HS 2-Skopein Wivoc HS 3 4-0
Skopein Wivoc HS 2-Wevoc HS 2 3-1
Skopein Wivoc JC 1-Gemini JC 1 4-0
Givo'92 MC 1-Skopein Wivoc MC 1 2-3
Reflex DS 3-Skopein Wivoc DS 3 3-2

Winst voor Skopein Wivoc Dames 1

WINTERSWIJK - De uitwedstrijd tegen LIVO in Duiven werd met 3-2 verloren, dus moesten de dames van Wilhelm de Ruiter flink aan de bak in de thuiswedstrijd tegen deze ploeg, die nummer drie staat in de competitie. En met succes, want het werd een 3-1 overwinning voor Skopein Wivoc.

De eerste set werd er door Skopein Wivoc Dames 1 weinig aangevallen. De passes kwamen niet goed bij spelverdeelster Kim Klaver. Desondanks ging het spel redelijk gelijk op. In de laatste rally's was LIVO net wat sterker, 23-25.
Na de nipt verloren eerste set, was Skopein Wivoc zeer gemotiveerd om de tweede set te pakken. Door het betere spel en een goede sfeer werd er overtuigend gewonnen met 25-18.
De derde set werd er prima gevolleybald, alles leek te kloppen. Af en toe wat onnodige foutjes, maar Skopein Wivoc bleef het eigen spel spelen waardoor ook deze set werd gewonnen. 25-23.
De vierde set beloofde een hele spannende set te worden, want zowel Skopein Wivoc als LIVO wilde deze natuurlijk winnen. Skopein Wivoc zat niet te wachten op weer een 5-setter en voor LIVO de laatste kans op winst. Er werd goed gepasst en gericht en hard aangevallen. Het enthousiasme zat er goed in, er was een fantastische sfeer in de Sport- en Turnhal. Skopein Wivoc wist deze set overtuigend te winnen met 25-20.

3-1 winst op de nummer 3, een geweldige prestatie van Skopein Wivoc Dames 1.

Henk Fraser droomt van baan als trainer bij oude liefde Feijenoord

Henk Fraser, Gert Jacobs (midden) en presentator Eddy van der Ley. Foto: Evert Braakhekke

Oud-wielrenner Gert Jacobs en trainer van Vitesse boeien sponsoren FC Winterswijk

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Twee mensen tussen wie het verschil bijna niet groter had kunnen zijn. Daar waar Vitesse-trainer Henk Fraser op een rustige en weloverwogen manier zijn verhaal doet, praat voormalig profwielrenner Gert Jacobs vrijwel permanent met stemverheffing. En komt hij zelfs van het podium af om met behulp van een paar beenstukken een van zijn anekdotes kracht bij te zetten. Maar ze hebben woensdag tijdens de jaarlijkse sponsoravond van FC Winterswijk in het clubhuis van de eersteklasser een ding gemeen: ze boeien hun gehoor van begin tot einde.

Gert Jacobs komt zelfs van het podium af. Foto: Evert Braakhekke
Henk Fraser en Gert Jacobs (rechts). Foto: Evert Braakhekke

Dat doet Fraser, tijdens het gesprek met presentator en spreekstalmeester Eddy van der Ley, voor een groot deel door open en eerlijk in te gaan op de actualiteit bij zijn huidige club Vitesse, die hij aan het eind van dit seizoen na twee jaar verlaat. Dit omdat hij wel genoeg heeft van het gedrag van eigenaar Alexander Chigirinsky en door hem in de Raad van Commissarissen van de Arnhemse club neergezette Valery Oyf. Die bemoeien zich in de optiek van de oefenmeester te veel met het technisch beleid in Arnhem. "Aanvankelijk probeerde ik met hen samen te werken, maar hun gedrag ging storen. Dan doe ik het helemaal op mijn manier en communiceer ik niet met die mensen", aldus Fraser die een incident in de aanloop naar het duel om de Johan Cruijff-schaal dat bekerwinnaar Vitesse als seizoens-ouverture tegen landskampioen Feyenoord speelde (1-1, Feyenoord wint na strafschoppen). "Matt Miazga (gehuurd van Chelsea, BK) had zich vijf dagen voor dat duel gemeld. Die mensen wilden dat hij speelde. Maar ik had in de acht weken daarvoor met 25 spelers een seizoensvoorbereiding afgewerkt. Dan kun je het toch niet maken om dan gelijk zo'n jongen op te stellen. Ik bepaal de opstelling. Mo Allach (toen nog technisch directeur bij Vitesse, intussen actief bij Maccabi Haifa, BK) steunde me hierin. Maar zoiets stoort wel, het neemt een hoop plezier weg."

Desondanks neemt Fraser eind dit seizoen met pijn in zijn hart afscheid van Vitesse. "Want het is een schitterende club met schitterende mensen. En ik ken maar weinig clubs met zulke faciliteiten. Maar voor beide partijen is dit de beste oplossing'', aldus de oefenmeester, die nog niet weet waar hij volgende voetbaljaargang actief zal zijn. Een club in het buitenland is voor Fraser zeer zeker een optie. "Als speler kon ik op een gegeven moment naar Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt. Maar mijn vader is een groot Feyenoord-fan, vandaar dat ik negen jaar in Rotterdam heb gevoetbald en nooit in het buitenland heb gespeeld. Ik zou als trainer wel eens in het buitenland willen werken, maar niet in China of Saudi-Arabië, die landen trekken me helemaal niet."

Maar ook een goede Nederlandse club is voor Fraser zeer zeker bespreekbaar. "Ja, ook Feyenoord. Daar droom ik van, ik ga ooit proberen om daar aan de slag te komen. Nee, niet als opvolger van Giovanni van Bronckhorst als die ontslagen mocht worden. Gio is een vriend, ik hoop van harte voor hem dat het niet mis gaat."

Is het rond de selectie van Vitesse, gezien de Russische inmenging in de technische zaken van Chigirinsky en Oyf, niet echt rustig, ook in de spelersgroep gebeurt er dit seizoen een en ander. Zo speelt de van CSKA Moskou gekomen Alexander Büttner sinds november slechts een bijrol. De in Doetinchem geboren en getogen linksback speelt niet meer omdat hij te zwaar is. "Hij is een leuke jongen, maar ik heb dus te maken met een groep van 24, 25 spelers. Toen ik nog voetbalde, was een vetpercentage van 25 procent normaal. Nu zijn voetballers meer atleten. Alexander heeft moeite met zijn vetpercentage en dat heeft een link met voetbalconditie. Het ging een tijd goed en zat hij op een percentage van negen een half waar het gemiddelde tussen de tien en de twaalf zat. Vanaf november zat hij boven het toelaatbare. Maar ik heb hem nog niet afgeschreven. Hij zit nu op achttien, als hij een vetpercentage van veertien heeft, komt hij weer bij de groep. Dat betekent wel dat hij keihard moet werken."

Ook spits Tim Matavz vestigde in negatief opzicht de aandacht op zich. Hij gaf Heerenveen-rechtsback Denzel Dumfries een elleboogstoot, hetgeen gemist werd door de scheidsrechter van dienst. Maar op grond van televisiebeelden werd de aanvaller door de aanklager betaald voetbal voor vier duels geschorst. Vitesse ging daarop in beroep omdat de club deze straf veel te hoog vond. De tuchtcommissie gaf de aanklager echter gelijk en bestrafte Matavz met vijf duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk. Met die uitspraak kan Fraser absoluut niet leven. "Dat hij moet worden bestraft, is duidelijk. Maar met de strafmaat ben ik het niet eens. Dit is de zwaarst mogelijke straf. Als hij zoiets nou herhaaldelijk had gedaan, had ik me zo'n schorsing kunnen voorstellen. Maar Tim had nog nooit iets misdaan, heeft nog nooit rood gehad. Soms zijn de criteria volstrekt niet duidelijk."

Daar waar Fraser in gesprek met Van der Ley hoofdzakelijk serieuze zaken bespreekt – naast zijn belevenissen van Vitesse ging het ook onder meer over het vliegongeluk op Zanderije in Suriname in 1989 waarbij veel spelers van de Suriprofs die in hun geboorteland zouden gaan voetballen, om het leven kwam, maar waaraan Fraser ontsnapte omdat hij net vader was geworden en voor Oranje moest spelen – overheerst in de gesprekken met Jacobs de lach. En volgen de anekdotes, verteld in sappig Drentse accent, elkaar in hoog tempo op. Waarbij de oud-wielrenner, tegenwoordig actief als wieler-analist, zichzelf niet spaart. Maar anderen ook niet, zoals in het verhaal over de armstukken van Johan Museeuw die vanwege zijn successen bekend stond als de Leeuw van Vlaanderen maar na een voorval in 1991 ook een andere bijnaam heeft. "We sliepen toen in een hotel met heel veel statig glas, waardoor je alles kon zien tenzij de gordijnen dicht waren. Ik zag toen dat Museeuw naakt in bed lag, maar wel met een paar beenstukken aan. Toen ben ik op verzoek van Jean-Paul van Poppel (met wie Jacobs de kamer deelde, BK) naar beneden gegaan om achter het kamernummer van Museeuw te komen. Jean-Paul heeft toen Museeuw gebeld, die trok toen meteen de gordijnen dicht. Museeuw wilde dat dit onder ons zou blijven, maar 's ochtends hebben we het verhaal aan iedereen verteld. Sindsdien staat de Leeuw van Vlaanderen ook bekend als Jarretelle Johan."

Uiteraard vertelt Jacobs ook over zijn belevenissen op de weg, zoals bij de Tour de France in 1988, een ronde die voor zijn toenmalige ploeg Super Confex met zes ritzeges uitermate succesvol is verlopen. Om de zesde ritzege, tijdens de massasprint op de Champs Élysées in Parijs in de laatste etappe, in de wacht te slepen, hanteert ploegleider Jan Raas een uitermate opmerkelijke tactiek. "Raas komt bij me en zegt tegen mij dat het in Parijs moet gebeuren. 'Dan moet je naar Van Poppel', zei ik hem", vertelt Jacobs die toen van Raas te horen kreeg dat hij en zeven ploegmaats op de Champs Élysées op vijf rondes voor het einde ieder een bidon met een halve liter champagne zouden krijgen maar dat sprinter Van Poppel slechts een isotonische dorstlesser zou ontvangen. Zo gezegd, zo gedaan. "Vijf rondes voor het einde komt Raas met de ploegleiderswagen langs ons treintje, wij hebben toen die bidons met champagne aangepakt. Nou, we vlogen over de weg. Twee kilometer voor de streep voelde ik niets meer. Ik dacht: 'Als ik zo doorrijd, win ik die etappe ook nog'. Maar we lieten Van Poppel op kop komen en hij schonk ons onze zesde ritzege. Mijn advies is: als je een inspanning moet leveren, drink dan een halve liter champagne."

Jacobs heeft een van zijn weinige zeges als profwielrenner te danken aan Van Poppel. "Na de Tour de France van 1991 deden we mee aan het criterium van Surhuisterveen, met als ereprijs een echt gouden miniatuurfiets, beschikbaar gesteld door organisator Joop Atsma. Ik zei tegen Van Poppel dat ik die gouden fiets wel wilde winnen. Hij zei dat ik dat ding zou winnen. Ik keek hem aan en dacht dat hij gek was geworden want er deden ook goede sprinters als Bontempi, Freuler en Planckaert mee. Met nog drie ronden te gaan, leek het uit ook te gaan draaien op een massasprint waarbij ik tempo moest maken voor Van Poppel. Ik reed echt de klinkers uit de straat. Bij de laatste bocht haalde Van Poppel de voet van het pedaal en viel hij stil. Toen ben ik als een speer naar de finish gereden en won ik. Atsma was daar niet blij mee, geloof ik.''

Na zijn loopbaan belandt Jacobs, vanwege malversaties van zijn manager, financieel in zwaar weer. Maar kan hij als chauffeur en manusje van alles aan de slag bij Club Paradise in Heesch waarvoor hij ook wel eens prostituees naar klanten moet brengen. "Ik moest Veronica naar de Stationsstraat 220 in Assen brengen", vertelt Jacobs. "Tegen die klant moest ik zeggen dat een uur vijfhonderd euro kostte en dat hij een minuut langer met dat meisje doorbracht, hij nog eens vijfhonderd euro kwijt zou zijn. Komen we daar aan de deur, wordt die geopend door een kerel die Arnold Schwarzenegger in het kwadraat was. Maar we werden naar binnen gevraagd. Mij werd de afstandsbediening van de tv in de hand gedrukt. 'Daar staat de koelkast met bier', zei die kerel. Ik heb daar tien uur gezeten, die kerel tikte zonder problemen vijfduizend euro af."
Tegenwoordig is Jacobs financieel weer helemaal boven jan en fungeert hij al een aantal jaren als wieler-analist in het televisieprogramma Tour du Jour. Om voor optredens in dat programma in aanmerking te komen, moest hij nog wel bij televisieproducent Reinout Oerlemans op bezoek zodat die kon beoordelen of Jacobs geschikt was. Daarvoor moest Jacobs naar Amsterdam, geen pretje voor de Drent die zoveel verkeer als in de Randstad rondrijdt, niet gewend was. Ook het feit dat hij moest aantonen dat hij goed uit zijn woorden kan komen, staat hem niet aan. "Gewoon jezelf blijven", heb ik tegen mezelf gezegd. Ik ben vijf minuten aan het woord geweest, toen was hij al tot de conclusie gekomen dat ik het wel kon. En stond ik weer buiten. Was ik voor vijf minuten helemaal vanuit Emmen naar Amsterdam gereden."

Ralph van der Burg blij dat hij terug is bij FC Winterswijk

Ralph van der Burg probeert tegen Stevo de bal onder controle te brengen. Op de achtergrond kijkt zijn medespeler Lenn Redeker toe. Foto: Marco ter Haar.

Middenvelder drie keer per week in trein om te kunnen trainen en voetballen

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Wonen in Amsterdam en werken in Utrecht. Geen onlogische combinatie gezien de reisafstand tussen beide steden. Maar dan ook nog eens drie keer in de week, per trein, vanuit de Randstad naar Winterswijk reizen om te kunnen trainen en spelen: dat zullen niet veel voetballers doen. Ralph van der Burg wel, de middenvelder heeft er de reistijd wel voor over om bij zijn oude liefde FC Winterswijk zijn hobby te kunnen uitoefenen.

"Ik kom dinsdag, donderdag en zondag per trein naar Winterswijk", vertelt Van der Burg. ''Soms denk ik wel eens: 'Waar ben ik aan begonnen?' Maar de eerste vier jaar die ik in Utrecht werkte, ging ik elke dag vanuit Winterswijk heen en weer. Dus ik ben wel gewend om in de trein te zitten. En hier trainen en voetballen schenkt me veel voldoening, ik krijg er genoeg voor terug."

Met het laatste deel van zijn opmerking verwijst Van der Burg naar het plezier dat hij met zijn teamgenoten van het eerste zondagelftal van FC Winterswijk heeft. En naar de uitstekende trainingsfaciliteiten op sportpark Jaspers. Want de routinier weet maar al te goed dat de voorzieningen op het onderkomen van de Achterhoekse zondageersteklasser absoluut geen gemeengoed zijn, zoals hij ontdekte tijdens zijn seizoen bij Saenden, een zondagvierdeklasser uit Wormerveer in de Zaanstreek. Daar kwam hij terecht na zijn verhuizing naar Amsterdam.

Begin vorig seizoen kwam Van der Burg met een aantal vrienden bij Saenden in het eerste team ging voetballen. "Die club speelde toen in de vierde klasse, twee niveaus lager dan ik gewend was. Het was dus een hele omschakeling. Saenden is een dorpsclub die wordt gedragen door de vrijwilligers, een heel warme vereniging. Maar er was een groot verschil in mentaliteit in vergelijking met hier en de faciliteiten waren heel anders. FC Winterswijk heeft een fantastisch complex, de trainingsfaciliteiten zijn prima, we trainen met goede ballen, we hebben tijdens de training de beschikking over twee keepers en er zijn altijd twintig spelers op de training. Dan besef je dat je het als speler van het eerste en tweede zondagteam heel goed hebt en ga je wat je hier bij de club hebt, wel waarderen. Bij Saenden was alles heel anders, waren de faciliteiten lang niet zo goed.''

Ondertussen hield Van der Burg contact met zijn Winterswijkse voetbalvrienden en hield hij hun verrichtingen in de tweede klasse nauwgezet in de gaten. Op een gegeven moment kreeg hij vanuit de selectie de vraag om terug te keren. "Ik kreeg het eerste appje van Maarten Sesink, die wilde dat ik terugkwam. Ik heb hem toen gezegd: 'Als jij nog een seizoen doorgaat, kom ik terug'. En FC Winterswijk promoveerde (via de nacompetitie, BK) naar de eerste klasse. Tenslotte ken ik hier heel veel mensen, want ik heb hier 26 jaar gevoetbald, eerst bij WVC, later bij FC Winterswijk", aldus Van der Burg, die een lid van FC Winterswijk in het bijzonder blij maakte met zijn rentree: zijn vader Rick, bij de eersteklasser lid van de Commissie van Beroep. "Hij is mijn trouwste supporter en vindt het mooi dat ik terug ben."

En dus reist Van der Burg drie keer per week heen en weer naar Winterswijk om te kunnen trainen en voetballen. "Het is niet ideaal, maar ik wilde het heel graag in de eerste klasse proberen. Ik ga dit minstens een jaar doen en reis op dinsdag, donderdag en zondag per trein naar Winterswijk."

Zijn rentree verliep niet zo florissant want tijdens een oefenwedstrijd tegen FC Trias in het begin van de voorbereiding liep Van der Burg een scheur in een kuitspier op, een kwetsuur die hem ruim vier weken aan de kant hield. "Ik had in de zomer doorgetraind, maar liep dus nu een achterstand op. En dat terwijl we een jonge groep en een andere trainer (John Gielink, BK) hebben'', aldus de middenvelder, die na zijn herstel drie wedstrijden bij het door Max de Vries getrainde tweede zondagelftal speelde. "Het tweede doet het super en daar heeft Max een groot aandeel in. Hij vangt de spelers van het eerste die bij het tweede voetballen, soms vijf of zes, heel goed op. Die jongens moeten spelen, waardoor Max spelers van het tweede moet teleurstellen. Maar dat managet Max heel goed. Ook begeleider Guido Hochrath speelt daar een belangrijke rol in."
Na zijn duels bij het tweede werd Van der Burg bankzitter bij het eerste elftal en diende hij zich tevreden te stellen met invalbeurten. "Aanvankelijk deed het eerste team het uitstekend en dan wisselt een trainer niet snel. Dan moet je het dinsdag en donderdag op de training laten zien. Natuurlijk wilde ik spelen, maar ik had wel een belangrijk deel van de voorbereiding gemist."
Zondag een week geleden tegen hekkensluiter Stevo kreeeg Van der Burg dan toch zijn kans als basisspeler. Hijzelf kon een persoonlijk succesje laten noteren toen hij uit een voorzet van Daniël te Winkel de 1-1 scoorde. "Het was mijn eerste basisplaats en ik heb kunnen laten zien dat ik van waarde kan zijn voor onze jonge groep."

Maar de routinier zocht toch met een behoorlijke kater de catacomben op omdat Stevo vlak voor tijd op 2-2 kwam en aldus het nu op de twaalfde plaats FC Winterswijk in de race om handhaving in de eerste klasse E van twee uiterst belangrijke punten beroofde. "Dit gelijkspel voelt als een nederlaag", aldus Van der Burg die maar al te goed beseft dat FC Winterswijk snel moet beginnen met duels te winnen. "We spelen nog dertien wedstrijden en krijgen een aantal van de onderin meedraaiende ploegen nog thuis."

Voorwaarde voor een goed resultaat is wel dat FC Winterswijk niet, zoals in een aantal voorgaande duels, heel vroeg op achterstand komt. "Tegen De Zweef, Stevo, Schalkhaar en Rohda Raalte stonden we al in de eerste minuut al achter. Hoe dat komt? Misschien een kwestie van scherpte of dat we door onze jeugdigheid niet geconcentreerd genoeg zijn. Dat kun je je in de eerste klasse niet veroorloven. In de tweede klasse hadden de spitsen soms een behoorlijk aantal kansen nodig om te scoren, in de eerste klasse hebben aanvallers soms aan een halve kans al genoeg. Veel teams, zoals Longa'30 en RKZVC, weten ook wat er in de eerste klasse gevraagd wordt voor wat betreft slimheid. Die protesteren wel bij de scheidsrechter als die in hun ogen een fout maakt en krijgen dan wel de volgende keer een vrije trap of een penalty mee. Dat soort slimmigheden moeten wij nog leren."

De volgende tegenstander van FC Winterswijk in de competitie is Quick 1888 dat in het begin van de competitie de formatie van trainer Gielink met 3-2 in Nijmegen de eerste nederlaag toebracht. Of Van der Burg zondag in de basis staat, durfde hij niet te zeggen. "Dat bepaalt de trainer", aldus de middenvelder. Maarten Sesink speelt niet, hij kreeg zondag een week geleden tegen Stevo twee gele kaarten, dus rood, en is geschorst. Het duel tegen Quick 1888 begint om 14.00 uur.

NK Winterswijkse kaart open vizier bij BijHillen

WINTERSWIJK - De Winterswijkse Schietbond organiseert het NK Winterswijkse Kaart Open Vizier. Dat vindt van maandag 26 februari tot en met zaterdag 3 maart plaats op de schietbanen van BijHillen aan de Misterweg 77 in Winterswijk. Iedereen, die een keer wil schieten, kan deelnemen aan het NK. Elke deelnemer schiet tien kaarten en (niet verplicht) één proef kaart. Daarvoor heeft de schutter één uur ter beschikking.

Van maandag tot en met vrijdag kan er worden geschoten van 19.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 14.15 uur. Opgave mogelijk per mail aan fred.van.eldik@hotmail.com of bel 0543 - 564012 .
Inschrijfgeld is zes euro per persoon, voor de jeugd drie euro. Dat kan worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

Prijzen en prijsuitreiking
Voor de klassen H, A, B, C, D, E (ingedeeld op basis van gemiddelden) worden geldprijzen beschikbaar gesteld. De prijzen zijn respectievelijk vijftig, 35 en 12,50 euro. Voor de klasse jeugd opgelegd tot en met 15 jaar respectievelijk twintig, vijftien en tien euro.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 3 maart om 16.00 uur bij BijHillen.
Voor meer informatie, zoals beschikbaarheid van de banen, kan men terecht op de website.


winterswijkse-schietbond.nl

WDV 2 komt valse start niet meer te boven

WINTERSWIJK - Op woensdag 7 februari nam WDV 2 in de voorlaatste competitieronde thuis op tegen de dammers uit Zevenaar. Beiden kunnen geen kampioen meer worden en ook niet degraderen, maar gezien het puntverschil kon in het onderlinge duel wel worden bepaald wie er hoger op de ranglijst eindigt. De eindstand was 4-8.

De Winterswijkse dammers begonnen niet goed aan de wedstrijd. John van Laarhoven kreeg al vroeg in de partij een damcombinatie tegen en had hierna geen kans meer (0-2). Ondertussen was ook Zeeg Jongkoen onnodig een schijf achter gekomen. Een poos later trapte Augustin Saouadogo, in een goede stand, ook nog in een verliezende combinatie, zodat het een lange avond leek te gaan worden voor WDV 2.
Het kwam echter terug in de wedstrijd door een overwinning van Frank ten Hagen. De tegenstander dacht een schijf te kunnen winnen, maar dit bleek een lokzet te zijn, waarna Frank naar dam combineerde (2-2). Niet veel later staakte Augustin de strijd (2-4), maar WDV leek toch nog kansen te krijgen op een punt. Zeeg Jongkoen knokte zich namelijk terug in de wedstrijd doordat hij door sterke positionele zetten doorbraak naar dam wist te forceren. Hierna kon hij er een 3 om 1 eindspel van maken met remise tot gevolg (3-5).

Met Wim Sonderen in een betere positie leek er dan misschien nog een puntje in te zitten. Uiteindelijk bleek dit niet te lukken, doordat Jan Elgershuizen tegen de op papier sterkste tegenstander onder grote druk kwam te staan. Zijn tegenstander forceerde doorbraak naar dam en speelde het foutloos uit (3-7). Wim Sonderen had hierna misschien nog wel voor de winst kunnen gaan, maar bood gezien de tussenstand remise aan (4-8).

WDV 2 kan door deze nederlaag nog maximaal op de 7e plaats eindigen. Dat zou dan dezelfde positie zijn als het jaar ervoor, maar dan met een punt meer. Daarvoor moet het wel zien te winnen uit tegen nummer 4 Silvolde.

'Het zal drukker worden, mensen uit het westen trekken hierheen voor de rust'

Peter Nieuwenhuis voor een van zijn muurgedichten met tekst van Willem Sluiter. Foto: Peter Nieuwenhuis

Peter was 16 jaar toen zijn interesse voor de (familie)historie werd gewekt. Zijn oma had een doosje met allerlei familiefoto's waarvan de namen ontbraken. Zij schreef voor Peter de namen op de achterzijde en vertelde de bijbehorende verhalen. Na haar dood kwamen de foto's weer tevoorschijn en de verhalen erachter vormden de opstap naar een genealogisch boek dat Peter later schreef over de familie van zijn vaders kant.

Hij bleef zich verdiepen in de familiehistorie, totdat hij vroegtijdig beide ouders verloor en besefte dat zijn pas geboren zoon zijn grootouders nooit zou leren kennen. Dat besef leidde tot een boek van 120 pagina's waarin hij zijn ouders, hun jeugd, klasgenoten en vriendenkring uitvoerig beschreef. In zijn zoektocht naar foto's kwam hij bij de Hisvebo terecht en niet veel later, in 2009, werd hij bestuurs- en redactielid.
Hij had zijn vreugt in de Achterhoek gevonden. "Ik wilde iets voor de maatschappij betekenen. Mijn doel was de inwoners en bezoekers van Borculo kennis te laten maken met het verleden van de stad. Dat gold ook voor de jeugd. Zij hebben tegenwoordig minder kennis van het verleden. Het toeval wilde dat ik van vrienden van de in 2007 overleden dominee Aaldert van Weelden een manuscript kreeg over de geschiedenis van de Joriskerk. Met financiële hulp van fondsen heeft de Hisvebo toen het boek postuum kunnen uitbrengen en het geldt het voor mij als één van mijn mooiste uitgaven. Het bijzondere aan het manuscript was dat het niet alleen over het kerkgebouw zelf ging, maar ook over het gewone leven in de gemeente, over de inwoners van Borculo dus. Juist dat aspect maakt geschiedenis voor mij fascinerend. Het geeft een tijdsbeeld van hoe de mensen leefden. Dat beeld zegt natuurlijk ook veel over de streek, de Achterhoek."

In de jaren daarna ontplooide hij nog vele initiatieven met betrekking tot schriftelijke weergave en visualisatie van de geschiedenis van Borculo, vanaf de Heerlijkheid Borculo (1360 – 1616) tot en met de naoorlogse geschiedenis van de Joden. Hij legde een tijdlijn met historische gebeurtenissen in de straten aan, liet bronzen beelden vervaardigen en vond bij het bedrijf Meilink een oude stoommachine die hij liet restaureren. Deze heeft een plek bij het huidige brandweermuseum gekregen en symboliseert voor hem de tijdmachine die de geschiedenis laat zien. Begin maart wordt het laatste beeld van kunstenaar Jan te Kulve onthuld, dat van Stadhouder Willem V die Heer van Borculo werd door de aankoop van het vroegere kasteel Het Hof. Ook plaatste hij vier muurgedichten, waaronder twee van Willem Sluiter. Een ervan bevat de beroemde zin met het woord achter-hoek erin. Een ander gedicht gaat over een Joods meisje dat in 1941 een ontroerende afscheidsbrief aan een vriendinnetje schreef. Wat nog rest is een 4-delige documentaire over de gehele geschiedenis van de Heerlijkheid Borculo. Maar ongetwijfeld borrelt er daarna wel weer wat op.

Nieuwenhuis is een echt kind van de streek en woont zijn hele leven al in Borculo. Ontegenzeggelijk heeft hij een binding met de Achterhoek, hoewel hij toegeeft dat de kust of de drukte van de stad ook wel trekt. Het is het noaberschap, de saamhorigheid en onderlinge band met de mensen en de gemoedelijkheid wat hem zo aantrekt in de Achterhoek. Je kunt altijd op elkaar terugvallen. Als je daar eenmaal geboren bent, dan is dat altijd je thuis. Naast de warmte van de mensen prefereert hij de rust en het groene, weidse karakter. Naar de toekomst toe ziet hij wel veranderingen. Het zal drukker worden, mensen uit het westen trekken hierheen voor de rust. Ook vertrekken er mensen uit de Achterhoek, met name jeugd. In vroegere tijden waren de bewoners honkvast. Veel mensen in de Achterhoek wonen nog in de geboortestreek van hun voorouders. Reizen was destijds ongewoon. Dat is allemaal veranderd, maar onderliggend blijft de Achterhoek voor hem de streek die zijn eigen geschiedenis bewaart en zal voortgeven.

Column

Revolutie

Het was 1968 en op de koffergrammafoons van mij en bijna al mijn vrienden lag constant die ene plaat: 'When the music's over' van The Doors. Jim Morrison die onze gedachten, onze diepste wens verwoordde: 'We want the world and we want it now!' We konden er geen genoeg van krijgen. Steeds weer draaiden we dat ene nummer. Hooguit een enkele keer afgewisseld met 'Street Fighting Man', van de Rolling Stones.

Het is nu vijftig jaar geleden. Achteraf zou 1968 de geschiedenis ingaan als het jaar van de revolutie. Voor ons voelde het toen al zo aan. Dit was het jaar, waarin de wereld voorgoed zou veranderen. Het jaar waarop de jongeren de macht zouden overnemen. We wisten wat we wilden en we waren met velen!
Dat tweede, dat klopte. Aan het eind van die befaamde jaren '60 was maar liefst één derde van de Nederlandse bevolking jonger dan twintig jaar. Maar dat eerste, daar zet ik achteraf mijn vraagtekens bij. Wilden die jongeren wel allemaal hetzelfde?
Nou, nee dus. Achteraf constateer ik dat ik met mijn 'revolutionaire' ideeën en mijn muzikale smaak tot een kleine minderheid behoorde. Een minderheid die in mei 1968 weliswaar stond te trappelen om mee te gaan doen aan de studentenopstand in Parijs, maar daar meestal niet terecht kwam.

Ik was nog maar zestien in 1968. Middelbaar scholier nog, maar in mijn eigen beleving al een echte revolutionair. Wat er in Parijs gebeurde volgde ik natuurlijk op de voet. Voor zover dat mogelijk was in die tijd, want de sociale media bestonden nog niet. Ik was er van overtuigd, dat het slechts een kwestie van tijd was voor de revolutie naar de Achterhoek kwam, maar daar wilde ik niet op wachten. Ik wilde zelf naar Parijs toe. Met mijn Lochemse vrienden Michel en Waldemar.
Het kwam er bijna van. We zaten al in de Renault Dauphine, waarmee oudere zus ons van Lochem naar Parijs zou brengen. Net toen ze wilde starten kwam er een auto aanrijden. Mijn moeder stapte uit. Met ferme tred beende naar het Renaultje toe, rukte de deur open en sprak slechts drie woorden: "Naar huis jij!"

Ja, achteraf was het best stom, dat ik voor ik uit huis weg ging dat briefje op de keukentafel had gelegd: "Ben naar Parijs met Michel en Waldemar. Zie nog wel wanneer we terug komen." Het briefje dat een eind maakte aan mijn loopbaan als revolutionair, nog voor die kon beginnen.

Ach, misschien was het maar beter zo. Want wat moesten we daar eigenlijk in Parijs? De klappen opvangen voor mede-jongeren die voor iets heel anders streden dan wij toen dachten. Want die hele studentenoproer van mei '68, weten we nu, ging slechts over gescheiden studentenhuizen in Parijs. Over het verbod voor de jongens om bij de meisjes op de kamer te komen! Inzet van de revolutie waren dus geen hoogstaande idealen, maar slechts liefde en lust. Had ik dat destijds geweten, dan had mijn moeder me niet uit dat Renaultje hoeven te trekken.

Tja, en hoe ging het verder? De opstand in Parijs doofde uit door slim optreden van president De Gaulle. Studentenprotesten elders werden bloedig neergeslagen en de Praagse lente werd door de Russen in geweld gesmoord. De revolutie heeft de Achterhoek nooit bereikt. Dat was 1968, het jaar van de teleurstellingen.

Column

Pleren

Stef Grote Ganseij heette de eerste grote liefde van mijn dochter. Ik zal hem nooit vergeten. Niet alleen vanwege die achternaam (die in Salland veel voorkomt), maar ook door de eerste ontmoeting. Stef zou rond vijf uur die middag arriveren om kennis te maken met de ouders van zijn meisje. Maar het werd zes uur, half zeven en nog steeds was Stef er niet. Pas om tien voor zeven ging de bel. Ik deed open en zag bij de voordeur een behoorlijk verfomfaaid jongmens. Zwarte vegen door het gezicht, een jas vol modder en knieën die door de spijkerbroek heen kwamen. En dat was in 1993 nog geen mode! "Ik bin met de brommert in de sloot gepleerd", was Stefs verklaring.
Pleren staat in bijna heel Oost-Nederland voor vallen. Beter nog: voor hard neervallen. Maar zoals zo vaak is het niet het enige woord. Het Achterhoeks kent voor (neer)vallen nog tal van andere. Teveel om ze allemaal op te noemen. Neersmaksen bijvoorbeeld, of dale kwatsen. Neerstoeken kan ook, of kladden. Of meer ouderwets: daleflasken, toostötten of kasmaksen. En had Stef in het Montferland gewoond, dan was hij niet van zijn bromfiets gepleerd maar afgetoemeld.
Sommige woorden voor vallen hebben alles te maken met het geluid dat je hoort. Appels bijvoorbeeld pofken van de boom en pannen kletteren van het dak. Maar hoe nu het geluid te omschrijven van een stapel borden die van tafel valt? Nou, zeg maar klabateren, want dat is Achterhoeks voor vallen met veel lawaai.

Van simpel ei naar waar kunstwerk

Volop decoraties te bewonderen op de paaseierbeurs Reurei. Foto: PR Reurei

Paaseierbeurs Reurei bij Erve Kots

LIEVELDE - Voor de negende keer vindt de Paaseierbeurs Reurei plaats in de sfeervolle zalen van Erve Kots Eimersweg 4 in Lievelde. Reurei is al 25 jaar de paaseierenbeurs in de Achterhoek. Dit jaar wordt de beurs gehouden op 17 en 18 februari.

Vijfentwintig kunstenaars uit Duitsland, België en Nederland, laten aanwezigen graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn om van een simpel ei een waar kunstwerk te maken. Honderden eieren gekleurd, beschilderd en versierd met acryl, aquarel of olieverf, bewerkt met natuurlijke materialen of gedecoreerd met zelfhardende klei en geen enkel ei is hetzelfde.

Niet alleen kunnen bezoekers genieten van de fraaie handenarbeid, maar natuurlijk kan men ook de trotse eigenaar worden van zo'n prachtig versierd ei. Deelnemers demonstreren een enorme variatie aan technieken.
Heel speciaal zijn de eieren en borduurwerk van Hanja en Loeba Rozak. Ze wonen in België maar werken volgens Oekraïense traditie. Ook bijzonder zijn de beschilderde veren van kunstenares Bettina Regeling
Iedereen is welkom op 17 en 18 februari voor prachtige eieren, eieren om zelf te beschilderen, paasdecoratie, kunst, hobby of gewoon voor de gezelligheid. De beurs is beide dagen geopend voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt 3 euro.


www.reurei.nl

Column

Zwetende lijken

De storm heeft goed huisgehouden in de bossen van Staatsbosbeheer. Eeuwenoude grove dennen, beuken, eiken en douglas-sparren hebben zich te gronde gestort. Het oogt triest. De enorme bomen zijn als gestorven soldaten, achtergelaten op het slagveld. Voor het bos is dit echter een enorme opsteker. Op de open plekken komt weer licht op de bodem, er komt meer structuur en over een aantal maanden liggen er overal 'zwetende lijken'.

Het bos is een dynamisch geheel. Er gebeurt van alles. In het voorjaar schieten stinzenplanten de bodem uit, in het najaar paddenstoelen, en in de winter is het stil en koud. Elk jaar volgt het bos deze cyclus. Maar eens in de zoveel tijd vindt er een ingrijpende verandering plaats. Dat kan gebeuren via houtoogst, maar ook via natuurlijke weg. Een storm is zo'n natuurlijke verstoring, waardoor het bos als het ware weer wordt wakker geschud. Grote bomen die omvallen creëren enorme openingen in het kronendak waardoor licht op de bosbodem valt. Met de omgekieperde bomen gebeurt iets heel interessants.

Iedereen heeft wel eens een verrotte boomstam opgetild om te kijken wat er onder zit. Soms schieten tientallen tot honderden torren, pissebedden, duizendpoten en andere insecten weg. Deze grote bijeenkomst van insecten komt doordat het materiaal van de boom langzaam wegrot (letterlijk nat wordt en gaat 'zweten') en voor een groot voedselaanbod zorgt. Niet alleen de hogere insectensoorten maar ook het bodemleven wat piepklein is profiteert hiervan. Zij ruimen de restjes van de restjes weer op. En vervolgens zijn er schimmels en bacteriën die weer de restjes van de restjes van de restjes opruimen. Uiteindelijk komt veel organisch materiaal van de boom op deze manier weer terug in de bodem. En dat is belangrijk.

Organisch materiaal zorgt namelijk voor een buffer tegen verzuring van de bosbodem. Door jarenlange atmosferische depositie van stikstof en zwavelverbindingen verzuurt de bodem van de Nederlandse bossen langzaam steeds meer. Vooral op arme zandgronden vormt dit een groot probleem. Kostbare mineralen als magnesium en kalium, spoelen door verzuring de bodem uit (kostbare voedingsstoffen worden door regenwater en grondwater afgevoerd) en kunnen niet worden opgenomen. De kenmerkende Achterhoekse eiken hebben veel last van deze bodemverzuring. Bomen krijgen minder blad, takken worden afgestoten en de sapstroom loopt terug. Een opportunist als de eikenprachtkever, die leeft van de bast van eiken, valt verzwakte exemplaren aan. Soms zo erg, dat na enkele jaren de boom al sterft (til het schors maar eens op van een dode eik, en ontdek de vraatsporen van de kevers onder de bast).

Een goede storm zorgt voor veel omgevallen bomen, veel organisch materiaal en dus voor een stevige buffer tegen de verzuring. Ga eens op zoek naar de zwetende lijken. Bewust zijn vele bomen na de storm blijven liggen. Deze basenrijke, organische cocktail geeft het bos weer een levendige boost. Het bos reguleert zichzelf zo misschien wel meer dan we denken. Oude, zwakke bomen vallen eens in de zoveel tijd om bij een zware storm, de verzuring wordt geremd en de jonge bomen kunnen in een gezond milieu opgroeien. Slim bedacht toch?

Hielke Alsemgeest

Wisselende resultaten DT Eibergen

EIBERGEN - De Dynamic Tennissers van BC Yapton moesten zondagmorgen vroeg aantreden in Winterswijk voor de Regiocompetitie Oost van de DTBN. Met het en der wat kleine blessures in de gelederen moest het team Yapton 1 haar plek verdedigen in de poule. Tegen 4 teams uit Lichtenvoorde en Winterswijk kon slechts 1 van de 8 wedstrijdpunten worden binnen gehaald. Degradatie naar een lagere poule is hiermee helaas een feit. Yapton 2 kon, met inzet van reserve, in vier partijen 2 wedstrijdpunten behalen en stelde poulebehoud daarmee alsnog veilig. Beide teams komen 14 maart aanstaande weer in actie in de volgende competitieronde die in de eigen Pickerhal wordt gespeeld.

31 / 32

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare tourcaravan te koop bel. 06-52278529