Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo

10 juli 2018

Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo 10 juli 2018


Les over smartphones in het verkeer

De leerlingen van obs De Hofmaat met hun certificaat. Foto:PR

NEEDE/GEESTEREN - Op de fiets? Even niets… Dat is de les die kinderen van de bovenbouw van de Keikamp in Geesteren en de Hofmaat in Neede afgelopen week hebben geleerd van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij kregen een les verkeersvoorlichting over de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer; het motto van de les was 'Aandacht op de weg'. Het gebruik van de smartphone op de fiets leidt tot een veertig procent grotere kans op een verkeersongeval. Volgens inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid speelt smartphonegebruik een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Genoeg reden voor VVN om samen met de leerlingen hier aandacht aan te geven. Ook kinderen van de Heuvelschool in Borculo hebben onlangs deze les gehad.

Afspraken maken
Tijdens de les is samen met de leerlingen gekeken naar de gevaren die ontstaan door het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Ze konden zien, leren en ervaren wat afleiding met je doet. Het resultaat: leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer.

De leerlingen hebben in groepjes oplossingen bedacht en afspraken gemaakt om afleiding op de fiets te voorkomen. De belangrijkste afspraken zijn klassikaal geselecteerd en op een Safetydeal geschreven. Deze hebben de kinderen ondertekend en in de klas opgehangen. Alle leerlingen ontvingen ook een persoonlijke afsprakenkaart waarop ze een afspraak met zichzelf hebben geschreven over hun mobielgebruik op de fiets. Deze afsprakenkaart nemen ze mee naar huis om met hun ouders/verzorgers te bespreken.

De leerlingen van de Keikamp met het certificaat. Foto: PR

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. VVN streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat. Op de fiets? Even niets… is onderdeel van het programma Klap 'm dicht! van Team Alert en Veilig Verkeer Nederland, uitgevoerd in diverse gemeenten, in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland.

Kijkje nemen in 'nieuwe' Dorpskerk van Ruurlo

RUURLO – De heringerichte Dorpskerk wordt op 23 september officieel heropend. Toch wordt er al op zondag 22 juli de eerste kerkdienst gehouden. Voor wie de veranderingen in de Dorpskerk nu al wil zien, is de Dorpskerk in de komende weken elke zaterdag geopend tussen 13.30 en 16.00 uur.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem heeft ervoor gekozen om de kerk pas op zondag 23 september 'echt' te heropenen. Maar nu al komen er veel vragen wanneer kan worden gezien wat er allemaal is veranderd. Dat is nogal wat. De oude kerk is nagenoeg helemaal leeg gehaald. De banken zijn vervangen door een keuken, sanitaire voorzieningen en een ontmoetingsruimte. Het schip van de kerk is één geheel geworden met het deel waar vroeger de banken stonden. Het liturgisch meubilair is vervangen en er zijn nieuwe comfortabele stoelen aangeschaft. De kerk kent nu één grote vlakke vloer waardoor er heel veel mogelijkheden zijn om voor een opstelling te kiezen die past bij wat men in de kerk wil gaan doen. Op zondagmorgen zijn er uiteraard kerkdiensten, op andere momenten zullen er veel andere gebruikers zijn. Wat allemaal mogelijk is in de nieuwe Dorpskerk zal ook blijken tijdens de vele activiteiten gedurende de drie Dorpskerk Openingsweken van 19 september tot 9 oktober. Wie daarop niet wil wachten en nu al wil zien hoe de kerk er binnen uit ziet, kan elke zaterdag vanaf 21 juli tussen 13.30 en 16.00 uur in de kerk komen kijken. .Op die dagen kunnen de bezoekers ook luisteren naar muziek. Op twee zaterdagen worden er orgelconcerten gegeven. Het is de bedoeling dat men dan stil gaat zitten luisteren en niet door de kerk loopt tussen 14.00 en 14.45 uur. De organisten Harry van Wijk en Arjan van Veen spelen op 21 juli, respectievelijk 18 augustus. De gastheren en -vrouwen kunnen het nodige vertellen over de nieuwe inrichting en de achterliggende gedachten bij de keuze van het liturgisch meubilair. Wie wil weten wat er straks allemaal mogelijk is in de Dorpskerk, wordt geadviseerd om tijdens de open zaterdagmiddagen eens langs te komen.

Uitverkoop Wereldwinkel

RUURLO - Vanaf dinsdag 17 tot en met zaterdag 28 juli is het weer zomeruitverkoop in de Wereldwinkel Ruurlo. Twee weken lang zijn er allerlei (cadeau)artikelen met forse kortingen verkrijgbaar. Bovendien worden tijdens deze summersale alle vazen en bloempotten met dertig procent korting verkocht. Natuurlijk zijn er niet alleen uitverkoopjes te halen. Ook de nieuwe collectie is weer flink aangevuld. De Doppers zijn er weer in alle kleuren, er zijn sieraden verkrijgbaar en zomersjaals in alle kleuren van de regenboog. Wie nog een vrolijke mand nodig heeft voor naar het strand moet ook zeker even komen kijken. De winkel aan de Dorpsstraat 72 is open op dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Aanbiedingen Achterhoek Waardepas

RUURLO - In Achterhoek Nieuws van dinsdag 3 juli stond een pagina met daarop het overzicht van de aantrekkelijke aanbiedingen, waarvan bezitters van de Achterhoek Waardepas in Ruurlo gebruik kunnen maken. Boven de pagina stond per abuis vermeld dat het om de aanbiedingen voor de maand juni gaat. Dat moet natuurlijk zijn: voor de maand juli.

Uitverkoop Wereldwinkel

RUURLO - Vanaf dinsdag 17 tot en met zaterdag 28 juli is het weer zomeruitverkoop in de Wereldwinkel Ruurlo. Twee weken lang zijn er allerlei (cadeau)artikelen met forse kortingen verkrijgbaar. Bovendien worden tijdens deze summersale alle vazen en bloempotten met dertig procent korting verkocht. Ook de nieuwe collectie is weer aangevuld. De Doppers zijn er weer in alle kleuren, er zijn sieraden verkrijgbaar en zomersjaals in alle kleuren van de regenboog. De winkel aan de Dorpsstraat 72 is open op dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Kijkje in de 'nieuwe Dorpskerk' van Ruurlo

Diverse lokale en regionale bedrijven waren betrokken bij de interneverbouw van de Dorpskerk. Foto: PR.

RUURLO - De heringerichte Dorpskerk wordt op 23 september officieel heropend. Toch wordt al op zondag 22 juli de eerste kerkdienst gehouden. Voor wie de veranderingen in de Dorpskerk nu al wil zien en wil weten wat er allemaal mogelijk is, is de Dorpskerk vanaf 21 juli elke zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem begrijpt dat iedereen benieuwd is om nu al te zien wat er allemaal anders is geworden. Dat is nogal wat. De oude kerk is nagenoeg helemaal leeggehaald. De banken zijn vervangen door een keuken, sanitaire voorzieningen en een ontmoetingsruimte. Het schip van de kerk is één geheel geworden met het deel waar vroeger de banken stonden. Het liturgisch meubilair is vervangen en er zijn nieuwe comfortabele stoelen aangeschaft.
De kerk kent nu één grote vlakke vloer waardoor er heel veel mogelijkheden zijn om voor een opstelling te kiezen die past bij wat men in de kerk wil gaan doen. Op zondagmorgen zijn er uiteraard kerkdiensten, op andere momenten zullen er veel andere gebruikers zijn.
Wat allemaal mogelijk is in de nieuwe Dorpskerk zal ook blijken tijdens de vele activiteiten gedurende de drie Dorpskerk Openingsweken van 19 september tot 9 oktober. Wie daarop niet wil wachten en nu al wil zien hoe de kerk er van binnen uit ziet, kan elke zaterdag vanaf 21 juli tussen 13.30 en 16.00 uur in de kerk komen kijken. De gastheren en -vrouwen kunnen het nodige vertellen over de nieuwe inrichting en de achterliggende gedachten bij de keuze van het liturgisch meubilair. Op die dagen kunnen de bezoekers ook luisteren naar muziek. Op twee van die zaterdagen worden er orgelconcerten gegeven. Het is de bedoeling dat men dan tussen 14.00 en 14.45 uur stil gaat zitten luisteren en niet door de kerk loopt. De organisten Harry van Wijk en Arjan van Veen spelen op 21 juli, respectievelijk 18 augustus.

Ariët (16) terug

Ariët op een loopbrug, op weg naar beroemde watervallen in Colombia. Foto: PR

Ariët verbleef een jaar via een uitwisseling in Colombia. Nu is ze terug in Borculo.

Rijke Sluiteroogst boek Van achter-hoek tot Achterhoek

Het Sluiterschilderij van Frans Oerder siert het omslag van het boek Van achter-hoek tot Achterhoek. Foto: Arie Burggraaf

Op de valreep tekening van Jan Luyken ontdekt in Duitse universiteits-collectie

BERKELLAND - Het project Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek werpt nieuw licht op de bekendste regels van deze dichter, over dees' achter-hoek. Van grote betekenis is ook de recente ontdekking in een Duitse universiteitscollectie van een tekening van Jan Luyken waarop Sluiter (1627-1673) is afgebeeld. Dit zijn vruchten van het onderzoek voor het boek 'Van achter-hoek tot Achterhoek' dat op 7 september verschijnt. Het is een 80 pagina's tellende thema-uitgave van de historische kringen van Eibergen en Neede.

Presentatie van boek bij opening Monumenten-dagen

De tekening van dichter en etser Jan Luyken is een voorstudie op één van zijn aantrekkelijkste prenten in vele dichtbundels van Sluiter. Hij is erop afgebeeld aan zijn schrijftafel en zittend voor een open venster. Het kleine kunstwerk (13,5 x 8,5 cm) vormt een opmerkelijke schakel in een reeks portretten van Sluiter. Hieronder bevindt zich ook een andere belangrijke ontdekking uit het afgelopen jaar: een schilderij van de in Zuid-Afrika beroemde Frans Oerder (1867-1944). Hij combineerde in zijn schilderij elementen uit de prent van Luyken met een het Sluiterportret van Pieter van Anraadt (1635-1678), dat hij moet hebben gekend via een kopie Willy Sluiter (een nazaat van de dichter). Op de achtergrond is een landschap te zien dat doet denken aan de Achterhoek. Een foto van dit doek siert op de voorkant van het boek.

Europees tintje
Jan Luyken (1649-1712) en zijn zoon Casper (1672-1708) waren de belangrijkste boekillustratoren van hun tijd. Hun voorgeslacht heeft een relatie gehad met 'Zwolle bie Grolle' (Groenlo), in de Achterhoek. De tekening van Jan Luyken, die zich bevindt in de kunstcollectie van de Georg-August-Universität in Göttingen, geeft het Sluiterproject alsnog een Europees tintje. Tor groot genoegen van de organiserende projectgroep. Vanwege Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek is hieraan in de gemeente Berkelland het thema ontleend dit jaar voor de open monumentendagen. Landelijk is Europa het thema. Dit krijgt via de tekening van Luyken nu ook in Berkelland aandacht.

Dees' achter-hoek
De bekende dichtregels 'Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees' achter-hoek' van Sluiter vormden de aanleiding voor de viering van 350 jaar Achterhoek. Sluiter publiceerde ze in 1668. Bekend was al dat de streeknaam er niet direct aan is ontleend, al werd dat eens wel gedacht. Arend Heideman belicht in het boek naast de kunst rondom Sluiter en herinneringen aan hem, uitvoerig zijn bekende dichtregels, hun betekenis, grote populariteit en de raakvlakken met de streeknaam. Peter Sluiter uit Amsterdam, verdiepte zich voor het boek in de woelige tijden waarin zijn verre voorvader leefde. En Peter Rutgers staat stil bij merkwaardigheden rond de schrijfwijze van naar de dichter genoemde straten in Berkelland. Naast coupletten van Sluiter over Eibergen en de buurtschappen staan in het boek veel prachtige prenten uit Sluiterbundels.
Het boek 'Van achter-hoek tot Achterhoek' wordt gepresenteerd bij de opening van de open monumentendagen in de gemeente Berkelland. Leden van de beide historische kringen ontvangen automatisch een exemplaar. Over de open monumentendagen in Berkelland volgt later meer informatie.


Ereplaatsen voor VASBRENG-zwemmers

De succesvolle delegatie van VASBRENG. Foto: Laurens Klein Breteler

BERKELLAND - Goede prestaties, afgelopen weekeinde, van de zwemmers van de Berkellandse vereniging voor aangepaste sporten VasBreng bij de regionale kampioenschappen in Ommen.

Op het onderdeel rugslag verdiende Jeroen Deggerich goud en verzilverde Diana Halfman een tweede plek evenals Peter Thuinte. Raymond Molenveld en Willy Walterbos wonnen brons. Op de schoolslag kreeg Peter Thuinte goud en waren Diana Halfman en Jeroen Deggerich goed voor zilver. Op het laatste onderdeel de vrije slag waren er podiumplaatsen voor Raymond Molenveld en Jeroen Deggerich, beiden zilver, en Peter Thuinte brons.
De wedstrijden in het zwembad van het multifunctionele sportcomplex De Carrousel te Ommen werden georganiseerd door stichting De Waterratten die mensen met een beperking de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan zwemwedstrijden op hun eigen niveau.

Expositie van quilts en patchwork tijdens 'Karke is lös'

Natuurlijk is er ook volop honing te koop. Foto: Ben Tragter

GEESTEREN - Tijdens 'Karke is lös', de openstelling van de hervormde kerk in Geesteren, is er in de kerk een expositie te zien van patchwork en quilts.

Dames uit Geesteren, Borculo en Barchem, die zich de 'Lapjeskatten' noemen, verzorgen deze keer de expositie in de kerk. Ze komen regelmatig bij elkaar en zijn met diverse projecten bezig geweest. Zo hebben ze momenteel een eenmalig project voor een goed doel: knuffeldekentjes maken voor het Brandwondencentrum in Beverwijk. Tevens hebben ze onder andere droomdekentjes en kussens gemaakt voor de Woonplus in Barchem.

De succesvolle delegatie van VASBRENG. Foto: Laurens Klein Breteler

De expositie is geopend elke woensdag vanaf 11 juli tot en met 29 augustus van 10.30 tot 16.00 uur in de hervormde kerk in Geesteren (G). Bij een regendag is de kerk gesloten.
Er staat ook weer een boekentafel.

Natuur- en imkerijdag De Lebbenbrugge

BORCULO - Op zondag 15 juli wordt er in het kader de Nationale Imkerijdag van 11.00 tot 17.00 uur op De Lebbenbrugge, Lebbenbruggedijk 25 in Borculo een natuur- en imkerijdag gehouden.

In de informatiekraam van IVN Noord Midden Achterhoek wordt extra aandacht besteed aan het kommerlijke bestaan van de bij. Door het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen en ziekten hebben bijen het moeilijk. Bijen zijn onmisbaar bij 75 % van de voedselvoorziening, want bijen bestuiven de bloemen van onze gewassen. Zonder bestuiving ontstaat er geen vruchtvorming en daardoor is er geen oogst. Bovendien ontbreekt het vaak aan akkerranden. Ieder stukje waar vroeger veel wilde planten groeiden en bloeiden worden door de landbouw in productie genomen.
Verder is onze vaste imker Anton Klein Willink aanwezig om tekst en uitleg te geven over onze eigen bijenhouderij.
Er zijn regelmatig rondleidingen over het erf met onder andere de moestuin en boomgaard met ouderwetse gewassen en fruitrassen.

In de videohoek worden de natuurfilms De Berkel in de 21e Eeuw en Het Haaksbergerveen, het filmportret De Natuurbeleving van Hendrik ten Elzen en een nieuwe film Het Arcadië in de Achterhoek vertoond.

Verder is er nog tot en met 31 oktober de tentoonstelling over een van de eerste landschapsfotografen: Bernard Jacob Hoetink.

Ereplaatsen voor zwemmers van VASBRENG

BERKELLAND - VasBreng, de Berkellandse vereniging voor aangepaste sporten, nam afgelopen weekeinde deel aan de regionale zwemkampioenschappen in het zwembad van het multifunctionele sportcomplex De Carrousel te Ommen. Deze wedstrijden werden georganiseerd door stichting De Waterratten die mensen met een beperking de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan zwemwedstrijden op hun eigen niveau. Op het onderdeel rugslag verdiende Jeroen Deggerich goud en verzilverde Diana Halfman een tweede plek evenals Peter Thuinte. Raymond Molenveld en Willy Walterbos wonnen brons. Op de schoolslag kreeg Peter Thuinte goud en waren Diana Halfman en Jeroen Deggerich goed voor zilver. Op het laatste onderdeel, de vrije slag, waren er podiumplaatsen voor Raymond Molenveld en Jeroen Deggerich, beiden zilver, en Peter Thuinte brons.

Expositie van quilts en patchwork tijdens 'Karke is lös'

GEESTEREN - Tijdens 'Karke is lös', de openstelling van de hervormde kerk in Geesteren, is er in de kerk een expositie te zien van patchwork en quilts.

Dames uit Geesteren, Borculo en Barchem, die zich de 'Lapjeskatten' noemen, verzorgen deze keer de expositie in de kerk. Ze komen regelmatig bij elkaar en zijn met diverse projecten bezig geweest. Zo hebben ze momenteel een eenmalig project voor een goed doel: knuffeldekentjes maken voor het Brandwondencentrum in Beverwijk. Tevens hebben ze onder andere droomdekentjes en kussens gemaakt voor de Woonplus in Barchem.
De expositie is elke woensdag vanaf 11 juli tot en met 29 augustus geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Bij een regendag is de kerk gesloten.
Er staat ook weer een boekentafel.

Fietsersbond Berkelland over verkeersproblematiek Ruurlo

Sommige oplossingen laten nog even op zich wachten. Foto: Jan Hendriksen,

RUURLO – Begin dit jaar heeft een aantal Ruurloërs enkele verkeersperikelen gemeld bij de Fietsersbond afdeling Berkelland. Op de vraag of die problemen inmiddels zijn opgelost, is het antwoord tweeledig: ja en nee. Enkele gevaarlijke situaties zijn zo snel mogelijk goed opgelost, maar andere problemen nog niet. De Fietsersbond legt uit hoe dat komt.

Door Jan Hendriksen

"Een groot aantal situaties waarover is geklaagd, bevindt zich niet op gemeentelijke grond, maar op grond van de provincie Gelderland, van ProRail of van particulieren. Daar heeft de gemeente Berkelland natuurlijk geen zeggenschap over. Toch zijn door de gemeente Berkelland en de Fietsersbond Berkelland deze meldingen aan de provincie doorgegeven. De provincie is namelijk bezig om de provinciale wegen door te lichten op knelpunten voor fietsers. Maar pas in 2020 zal die studie klaar zijn en daarna wordt een plan van aanpak gemaakt. Dat duurt dus nog wel even", zo verklaart bestuurslid Arno van Zaanen van de Fietsersbond Berkelland.
De problematiek bij ProRail gaat over het strooibeleid bij sneeuwval. Het betreft kleine stukjes weg van onder meer de Vordenseweg met verhoogde fietsgeleidingsstroken aan beide zijden van de rails zodat er geen problemen ontstaan bij het passeren. Er zal overleg zijn van de gemeente met de 'strooiers'.
Over de problematiek die in relatie staat met de grond van particulieren geldt, dat die slechts is op te lossen als de grondeigenaren willen meewerken. Arno van Zaanen: "Die worden door ons benaderd om zo mogelijk met hun medewerking het probleem op te lossen." De overige problemen zijn volgens Arno van Zaanen op te lossen door inzicht en gezond verstand van verkeersdeelnemers. Zij kunnen een probleem omzeilen door een stukje om te gaan of meerdere keren over te steken. Ook blijken sommige problemen te ontstaan door aanpassingen van verkeersregels die niet of nog niet bekend zijn bij alle verkeersdeelnemers.

Interpretatie
"Soms blijken verkeersregels door verkeersdeelnemers op verschillende wijze te worden geïnterpreteerd. Ook dat levert problemen op. Goede kennis van de regels is dus belangrijk. De problemen van de Dorpsstraat, de weg naar museum More en bij de Stapeldijk kunnen pas op termijn worden opgelost. Er is overleg van de gemeente met meerdere belanghebbenden in de zoektocht naar oplossingen. Ook dat zal nog wel even duren. Maar als Fietsersbond Berkelland zijn we blij dat men heeft gereageerd op onze oproep om problemen te melden. Dat is altijd goed. Men moet niet denken 'Ach, daar is toch niks aan te doen'. Soms is er best een simpele oplossing voor een probleem. Soms duurt het even voor het wordt opgelost, maar er gebeurt wel iets. Als mensen hun ergernis of problematische situatie niet melden, is het zeker dat er niets gebeurt", zo verklaart Van Zaanen tot slot. Hij roept namens Fietsersbond Berkelland nogmaals op problemen te melden bij de gemeente Berkelland, bij de contactpersoon van de Fietsersbond in de kern waar men woont of via de website fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem.

Beachvolleybal op Ruurlo's strand

Toernooi voor tweede keer bij Zwembad de Meene

RUURLO - Op zaterdag 11 augustus houdt volleybalvereniging Tornax voor het vierde jaar op rij een beachvolleybaltoernooi. Volleyballers die het aandurven, kunnen zich met een team opgeven om voor lokaal publiek een gooi te doen naar de felbegeerde titel.

Hoewel Ruurlo niet aan zee ligt, heeft Zwembad de Meene prachtige beachvolleybalvelden aangelegd. Voor de kids tussen de 12 en 16 jaar is er een open inschrijving en zal bij voldoende animo een jeugdtoernooi plaatsvinden in de ochtend. Daarbij zal worden gespeeld in teams van vier personen. Bij de senioren wordt gespeeld in teams van twee, drie of vier personen. Dames en heren prestatief (niveau vanaf 1e klasse) spelen twee tegen twee. Dames en heren competitief (niveau 2e- en 3e klasse) spelen drie tegen drie. En mix recreatief (spelvreugde boven prestatie) speelt vier tegen vier waarbij altijd minimaal één dame in het veld moet staan. Voor senioren is het inschrijftarief 15 euro per team, voor de jeugd zijn de kosten vijf euro per team. Opgeven kan via de website van Tornax: www.tornax.nl/beachvolleybal. Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 augustus.

Beachvolleybal op Ruurlo's strand

Volop concentratie bij het beachvolley in Ruurlo. Foto: PR

RUURLO - Op zaterdag 11 augustus houdt volleybalvereniging Tornax voor het vierde jaar op rij een beachvolleybaltoernooi. Hoewel Ruurlo niet aan zee ligt, heeft Zwembad de Meene prachtige beachvolleybalvelden aangelegd. Voor de kids tussen de 12 en 16 jaar is er een open inschrijving en zal bij voldoende animo een jeugdtoernooi plaatsvinden in de ochtend. Daarbij zal worden gespeeld in teams van vier personen. Bij de senioren wordt gespeeld in teams van twee, drie of vier personen. Dames en heren prestatief (niveau vanaf 1e klasse) spelen twee tegen twee. Dames en heren competitief (niveau 2e- en 3e klasse) spelen drie tegen drie. En mix recreatief (spelvreugde boven prestatie) speelt vier tegen vier waarbij altijd minimaal één dame in het veld moet staan. Opgeven kan via de website van Tornax: www.tornax.nl/beachvolleybal. Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 augustus.


Open Imkerijdag bijenhoudersclub Steunt Elkander Ruurlo

De Open Imkerijdag vindt plaats bij de monumentale boerderij 't Klooster aan de Batsdijk 4 in Ruurlo. Foto: PR.

RUURLO – De jaarlijkse Open Imkerijdag van de Ruurlose bijenhoudersvereniging Steunt Elkander wordt dit jaar op zondag 15 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur gehouden bij de monumentale boerderij 't Klooster aan de Batsdijk 4 in Ruurlo.

Imkers van de 101-jarige bijenhoudersvereniging Steunt Elkander zullen de bezoekers met veel enthousiasme vertellen over het reilen en zeilen van het leven in de bijenkast. De voorlichting gebeurt aan de hand van een observatiekast. Deze bevat twee raten met bijen achter glas zodat een en ander rustig bekeken kan worden. Al het materiaal dat de imker zoal nodig heeft om zijn hobby te kunnen uitoefenen is ter plaatse. Gewapend met een kap wordt het de bezoekers mogelijk gemaakt de bijenstal met meerdere volken te bezoeken. Ook wordt de weg van bij tot een gevulde pot honing duidelijk gemaakt. Voor de kinderen is er gelegenheid om een 'bijenknutselwerkje' te maken. Vooral de wilde bij in de tuin heeft behoefte aan behuizing.

Ariët (16) heeft veel geleerd in Colombia

Ariët op een loopbrug, op weg naar beroemde watervallen in Colombia. Foto: PR

BORCULO - De wereld ontdekken, andere culturen leren kennen en alles uit het leven halen, dat wil Ariët. Daarom besloot zij om tussen 4 en 5 vwo een schooljaar te gaan leven als een Colombiaanse. Een jaar lang woonde de Borculose tiener in een gezin, in de stad Sogamoso, in Colombia.

De familie, vader, moeder en dochter van 17, had zich bij AFS opgegeven als gastgezin. Zij stelden hun huis open voor een buitenlandse die uit een totaal ander land kwam. Zo kwam Ariët in hun leven.
Een jaar lang zorgden zij als echte ouders voor de scholiere uit Borculo. Ariët ging naar dezelfde school als de dochter, kreeg eigen vrienden en vriendinnen en gedroeg zich als een echte dochter. Al snel leerde Ariët de Spaanse taal, de Colombiaanse manier van dansen en ging ze in een bandje waar ze naar hartenlust kon zingen.

Haar gezin nam haar mee op uitjes in het land en leerde haar alles over de normen, waarden en gebruiken.
Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, het bijzondere eten, de vreemde taal, de andere gewoontes. Soms voelde ze zich best alleen. Maar ook van die moeilijke periodes leerde zij heel veel. Soms werd ze teruggeworpen op zichzelf, soms vond ze steun bij andere uitwisselingsstudenten van AFS of vrienden van school, maar altijd kon ze rekenen op haar gastouders. Zij zorgden dat zij veilig was en dat ze een vertrouwde omgeving had om op terug te vallen. Dat is fijn, want alles is anders: hoe de klasgenoten met elkaar om gaan, dat jongens en meisjes dansen in de pauze op school, elke dag een schooluniform aan, geen brood voor ontbijt of lunch, gehaald en gebracht worden omdat je niet zelf kunt fietsen, en dan nog alle geuren en smaken die niet uit te leggen zijn.

Ariët met haar gastouders. Foto: PR

'Soms was het best lastig, maar in elk geval leerzaam'

Ariët ging gewoon naar een middelbare school, ging mee naar familiedagen, vierde feestdagen die we in Nederland niet kennen en leerde de Colombiaanse cultuur van binnenuit kennen. Een ervaring die ze haar hele leven zal onthouden. Op het Staring College in Lochem heeft zij een jaar 'verloren', maar aan ervaring heeft ze veel meer dan een jaar gewonnen. Deze levenservaring had zij nergens beter kunnen opdoen.

Elk jaar komen er ook buitenlandse scholieren naar Nederland. Op het Staring College zijn er ook elk jaar wel een paar te vinden. Deze jongeren vinden het heel bijzonder om in de Achterhoek in een gastgezin te wonen en leven. Wie meer wil weten over de uitwisselingsprogramma's van AFS, kan kijken op www.afs.nl of kan contact opnemen met de regiocoördinator in Lochem, Anouk Vunderink: Anouk.Vunderink@AFS.org.

AVO houdt filmwedstrijd

BERKELLAND - Maak een filmpje van op de kop af 3 minuten. Kies zelf het onderwerp en de uitvoering: in kleur of zwart-wit, met of zonder geluid. En ding mee naar drie prijzen tijdens een filmfestival op zaterdag 29 september in zalencentrum Stegeman in Laren (Gld). De prijzen zijn uitgeloofd door de Audiovisuele Vereniging Oost (AVO), de overkoepelende organisatie van regionale filmclubs in Overijssel en Oost Gelderland.

Iedereen mag de uitdaging aangaan om een filmpje van drie minuten te maken en in te zenden naar het filmfestival. De organisatoren hopen op honderden inzendingen en daarmee urenlang kijkplezier voor de makers en andere belangstellenden. De deelname staat open voor iedereen, jong en oud, beginner en gevorderde.

Wie geen videocamera bezit kan ook de filmcamera in zijn of haar smartphone gebruiken. Het drie minutenfilmpje hoeft geen Hollywood-kwaliteit te bezitten, maar maakt de beste kans om in de top drie te eindigen door originaliteit, leuke opzet en goede afwerking. Begin met 10 seconden zwart, dan de film -op de kop af drie minuten en geen seconde meer- en daarna minimaal 10 seconden zwart.

Deelname door AVO-leden is gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro per aangemelde film. Het aantal aangemelde films per deelnemer is onbeperkt. Maar elk filmpje mag in geen geval langer duren dan drie minuten, inclusief geluid, titel en aftiteling. Bij overschrijding wordt de betreffende film gediskwalificeerd. De inzendingen van de prijswinnaars worden gepubliceerd op de website van de AVO.

De deelnemers moeten voor 15 september middernacht hun filmpje versturen naar: techniek.avo@videofilmers.nl, ter attentie van Ab Bosman met vermelding: 'Open AVO 3-minuten filmfestival 2018'. Het versturen kan gratis met WeTransfer of soortgelijke diensten. Op dat tijdstip moet de film ook per e-mail zijn aangemeld bij secretaris.avo@videofilmers.nl met vermelding van de filmtitel, naam en e-mailadres van de maker en, als die lid is van de AVO, de naam van de club.
Niet-leden moeten hun inschrijfgeld van 7,50 euro per film voor 15 september hebben overgemaakt naar bankrekeningnummer NL 32 INGB 0004 9337 37 van Audiovisuele Vereniging Oost te Zelhem. Voor elke ingezonden film ontvangt de maker een gratis toegangsbewijs.

De Koekerds en Witkampers-dames winnen

GELSELAAR - Voor de negende keer werd zaterdag 30 juni op Sportpark De Benneker in Gelselaar het Johan Hondorp 6x6 toernooi gehouden. Onder geweldige weersomstandigheden streden in totaal 27 teams voor twee bekers. 22 teams deden dat in de herenpoule, vijf in de damespoule.

De afgelopen jaren (vijf van de zes edities) werd de bokaal bij de mannen gewonnen door Joga Bonito. Iedereen ging er voor om aan deze reeks een eind te maken. GSV'63 5 lukte het om Joga Bonito te stoppen, in de achtste finales wonnen de mannen uit Geesteren van Joga Bonito. Vanaf dat moment was het bekend dat de negende editie een nieuwe winnaar kreeg.

De Koekerds waren uiteindelijk de sterkste van allemaal. Teamcaptain Mika Schrijver uit Gelselaar was in z'n nopjes met de overwinning. "Eindelijk is het ons gelukt om Joga Bonito van de troon de stoten!" Er was nog meer feest in Gelselaar, want het eveneens uit Gelselaar afkomstige team 'Deze jongens lopen op Grolsch' pakte de fair-playprijs bij de mannen.

Sinds de achtste editie kent het Johan Hondorp 6x6 toernooi een aparte damespoule. Net als vorig jaar wisten de dames van Witkampers beslag te leggen op de zege. De dames van Sportclub Neede werden verdienstelijk tweede en de dames van Klein Dochter konden eveneens juichen, zij pakte namelijk de fair-playprijs.

DJ Bacchie zorgde na afloop tijdens de after party voor een geweldig gezellig feest. Volgend jaar beleeft het toernooi haar tiende editie.

Lang Leve Kunst Oost–Achterhoek blij met bijdrage Menzisfonds

ACHTERHOEK - Op dinsdag 3 juli maakte de ledenraad van zorgverzekeraar Menzis bekend welke organisaties in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Menzisfonds. Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek kreeg 5.000 euro.

In de regio Achterhoek werden zestien aanvragen genomineerd en het door Boogie Woogie Cultuurcentrum ingediende project Lang Leve Kunst Oost–Achterhoek (LLKO) was één van de genomineerde aanvragen. Een commissie van de Ledenraad van Menzis heeft haar keuze voor deze projecten gemaakt op basis van hun bijdrage aan leefkracht in de regio. Acht projecten kwamen in aanmerking voor een daadwerkelijke financiële bijdrage. Groot was de blijdschap bij Mathilde Oesterholt en Harry ten Brinke van Boogie Woogie toen Aleks Meijerink van de Ledenraad van Menzis een bijdrage van 5.000 euro kon toezeggen vanuit het Menzisfonds voor Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Met dit project, waarbij kunst als middel wordt ingezet, wil het cultuurcentrum samen met partners in de zorg en welzijn de leefbaarheid in de regio vergroten. Niet alleen voor de ouderen maar ook voor de vrijwilligers, mantelzorgers en amateurkunstenaars die ondersteund worden door professionals.

Jorn Essink en Kevin Gotink naar EK Jeugdbridge in Kroatië

Kevin Gotink (rO en Jorn Essink doen aan de keukentafel van de familie Gotink uit de doeken dat je bridge speelt samen met een partner die tegenover je zit en tegen twee tegenstanders. Foto: Jan Hendriksen,

RUURLO – Ruurlo is komend weekeinde tijdens de Europese kampioenschappen bridge voor jeugdparen in het Kroatische Opatija met maar liefst twee jeugdspelers vertegenwoordigd. De dertienjarige Jorn Essink komt samen met Gabòr Friesen (13) uit Venray uit in de pupillen categorie onder 16 jaar. Kevin Gotink (24) speelt samen met zijn bridge partner Wisse Huvers (21) uit Leiden in de juniorencategorie onder 26 jaar. Daarnaast neemt Kevin Gotink, die voor de vierde en laatste maal aan een EK jeugdbridge deelneemt, woensdag en donderdag deel aan het EK voor gemengde jeugdparen. In deze categorie speelt Kevin samen met Malene Holm Christensen (20) uit Denemarken.

Door Jan Hendriksen

De Ruurlose deelname is te danken aan bridge docente Joke Gotink (57) die al vele jaren via de Ruurlose Jeugdbrigdeclub Jong Beginnen bridgelessen in Ruurlo en omgeving verzorgt. Bridge is een kaartspel waaraan je veel plezier kunt beleven. Echter wordt het spel niet door jongeren gespeeld. Ruurlo vormt daar een uitzondering op, mede omdat Joke Gotink al vele jaren bridgelessen op onder meer de Kerst Zwartschool verzorgt. Op deze wijze is ook Jorn Essink 'besmet' geraakt met het bridgevirus. De jonge Ruurloër heeft een bovengemiddeld talent voor rekenen. En dat komt hem prima van pas bij dit spel. "Het leuke aan bridge is telkens nieuwe problemen oplossen die je voorgelegd krijgt. Je moet net zoals bij dammen en schaken vooruit denken", zo verklaart de jonge EK-deelnemer die ook actief voetbalt. Jorn behaalde eind mei in Utrecht samen met zijn team 'Plezier is troef' en EK -bridgepartner Gabòr Friesen de nationale bridgetitel in de categorie tot 15 jaar. In aanloop naar het EK oefende het tweetal regelmatig samen. Onder leiding van Joke Gotink werden de laatste puntjes op de i gezet. Voor Kevin Gotink betekent de deelname in Kroatië de vierde en tevens laatste deelname aan een jeugd EK. "Tot onder 26 jaar mag men aan een jeugd EK deelnemen. En aangezien het EK om de twee jaar plaatsvindt is dit mijn laatste deelname", zo verklaart Kevin die het bridgespel bijna letterlijk en figuurlijk met de paplepel door zijn moeder kreeg ingegoten. "Omdat mijn moeder les gaf en mijn beide zussen ook bridge speelden, werd ik ook met bridge groot gebracht", zo verklaart Kevin op bescheiden wijze. Een nationale titel en een aantal tweede en derde plekken behoren inmiddels tot zijn palmares. En ook op de verschillende EK-deelnames waren zijn resultaten verdienstelijk. In 2012 in Denemarken werd Kevin achttiende, in 2014 in Duitsland 45ste en twee jaar geleden in Letland achtste. "Het zou prachtig zijn als ik dat resultaat komende week kan evenaren", zo hoopt de Ruurlose bridger die aan de bridgesport veel (inter)nationale bridgevrienden heeft overgehouden.

Bescherming
Kevin en Jorn doen aan de keukentafel van de familie Gotink uit de doeken dat je bridge speelt samen met een partner die tegenover je zit en tegen twee tegenstanders. Kevin: "Op elk spel probeer je met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Dit doe je door te anticiperen op de ontwikkelingen tijdens het spel. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want iedereen kan bridge leren. Elk spel duurt ongeveer acht minuten." Kevin en ook Jorn spelen het spel ook veel op de computer. En dat werkt af en toe wel eens verslavend. "Als je eenmaal aan het spelen bent tikt de tijd snel weg en moet je je af en toe jezelf in bescherming nemen", zo verklaren beiden in koor. Kevin Gotink komt in competitieverband uit voor Bridgeclub DS'16 uit Driebergen. Ook is hij met enige regelmaat op vrijdagavond te vinden op de 'clubavonden' van Bridgeboerderij 't Onstein in Vorden.

Onmisbaar
Jonge bridgers zijn volgens Joke Gotink onmisbaar voor de Nederlandse Bridge Bond. Als een populaire sport heeft bridge jonge mensen nodig om haar omvang, spreiding en speelniveau ook in de toekomst te behouden. En die toekomst is dichtbij: in 2017 was de gemiddelde leeftijd van NBB-leden al 71 jaar. In 2025 zal dit gestegen zijn naar 77 jaar. Daarom is het belangrijk dat de NBB jeugdbridge stimuleert, zowel in de breedte als op competitieniveau. En daar probeert de Ruurlose bridgedocente nadrukkelijk aan mee te werken. "Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. In het verleden verzorgden we als Jong Beginnen op bijvoorbeeld alle Ruurlose basisscholen bridgelessen. Op dit moment beperkt zich dat alleen tot de Kerst Zwartschool. En dan betreft het nog voor een geselecteerde groep leerlingen", aldus Gotink die als 'bridgemoeder' door wijlen François Ivens uit Ruurlo met bridge in aanraking kwam.

Campingperikelen in openluchttheater 't Galgenveld

Jos gaat tegen wil en dank samen met zijn vrouw Ina mee naar de camping. Foto: PR

'Hoogtepunt van inzet, creativiteit en saamhorigheid'

Door Jan Hendriksen

BORCULO – Openluchttheater 't Galgenveld is de komende twee weekeinden het domein voor het jaarlijkse openluchtspel van Stichting Evenementen Commissie Openluchtspel Borculo dat gevormd wordt door Toneelvereniging Ons Genoegen en Buurtvereniging Dijkhoek. Op de vrijdagen 13 en 20 juli, woensdag 18 juli en de zaterdagen 14 en 21 juli wordt in het theater ' 't Is 'Bingo' op de camping' voor het voetlicht gebracht. Aanvang telkens om 20.00 uur.

Al maanden zijn tientallen vrijwilligers in de weer met de voorbereidingen voor het 28ste Borculose openluchtspel. Bijvoorbeeld de Bouwploeg, die door de jaren heen al van alles gebouwd heeft: huizen, kastelen, boerderijen en zelfs een hoge brug voor Winnetou. Dit jaar hebben ze een heuse camping gebouwd. "Want dat kun je wel aan de jongens overlaten. Niets is hun te gek of ze maken het", zo verklaart voorzitter Gerard Nekkers van de Stichting Evenementen Commissie Openluchtspel Borculo. De voorpret van de vrijwilligers is zeker niet onbelangrijk waarbij gezelligheid en plezier voorop staan. Gerard Nekkers: "Elk jaar is het een megaklus om de organisatie voor elkaar te krijgen. Maar het blijft elke keer weer hartverwarmend om te zien hoe vele mensen zich als vrijwilliger in willen zetten. Het is echt een buurtgebeuren dat elk jaar weer een hoogtepunt is van inzet, creativiteit en saamhorigheid."

' 't Is 'Bingo' op de camping', een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Evelien Evers uit het Gelderse Hengelo is bewerkt door Dijkhoeker Jan Dijkman en staat weer onder leiding van regisseur Hilda Haselberg uit Ruurlo. "Onze zeer ervaren steun en toeverlaat die ons spel elk jaar weer verrijkt met haar inzichten op het gebied van toneel", aldus Nekkers.

In het blijspel gaat Jos (Arjan Meulenveld) tegen wil en dank samen met zijn vrouw Ina (Corine Mobbs) mee naar de camping. Dat hij er geen zin in heeft, laat hij dan ook goed merken. Hij moppert op alles en iedereen en hij is verre van gezellig om mee op vakantie te gaan. Zijn mopperbuien worden nog versterkt omdat hij zojuist ontslagen is na een reorganisatie. Ook de buren vindt hij drie keer niks. Ze lijken wel niet goed wijs. Eén stel, de buren Hetty (Nienke Schroer-Reurink) en Gemma (Rianne Broshuis) hebben een cavia, genaamd Herman, meegenomen op vakantie. Wie doet er nu zo iets? En dan ook nog al die visite op je vakantieadres. Zo zijn daar ineens Janneke (Gerrie Dollekamp) en Wilfried (Sebastian Hulshof) die op de koffie komen bij Jos en Ina. Maar ook Hetty en Gemma krijgen dezelfde dag bezoek: Amsterdammer Cor (Jan Dijkman) met zijn onderdanige vrouwtje Dienke (Anne Nijhuis). Alle relaties komen onder flinke spanning te staan wanneer deuren niet, maar de fles wel open gaat. Herman ziet alles met lede ogen aan en denkt er het zijne van. De bizarre verwikkelingen in het stuk werken gelukkig wel op de lachspieren.

Toegangskaarten
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Tabak en Wijn en Zo Gea Berendsen in Borculo, TIB Borculo, Tabakorie Rona in Neede en bij TabAktief Everwennink in Ruurlo en telefonisch te bestellen bij Jo Nekkers: tel. 06-83185322.

Nieuwe energie uit vuilnisbelt

Ezelstal de Edelingen, aan de voet van De Langenberg. Foto: Thijs Huls

ZELHEM/ACHTERHOEK - Op de voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem wordt het eerste Achterhoekse collectieve project met elektriciteit uit stortgas gerealiseerd. AGEM neemt het initiatief een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners van Zelhem, Halle, Hengelo, Hummelo en een deel van Doetinchem, die hiermee de kans krijgen mede-eigenaar te worden van de coöperatie en hiermee hun eigen Achterhoekse Energie op gaan wekken.

In de afvalberg is een afbraakproces gaande waarbij gasvorming ontstaat. Met het verbranden van het methaangas, dat wettelijk verplicht is vanwege de invloed van het gas op het milieu, kan door het draaien van de gasmotor echte Achterhoekse energie worden opgewekt.
De huidige motor in de stortgasinstallatie voldoet echter niet meer en de kans bestaat dat deze daarom stil komt te staan en er hiermee een fantastische kans voor de Achterhoek verloren gaat. AGEM heeft een plan bedacht om deze kans toch te kunnen benutten en neemt het initiatief om een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners en bedrijven uit de 'postcoderoos' om De Langenberg heen.

De nieuw op te richten energiecoöperatie neemt het eigendom van de stortgasinstallatie over en laat een nieuwe motor plaatsen. Zo zorgt de coöperatie voor haar eigen duurzame energie en ontvangen de deelnemers daarvoor vrijstelling van energiebelasting. Daarnaast vormt de coöperatie een duurzaamheidsfonds. Met dit fonds kunnen in de toekomst vaker projecten worden gerealiseerd die bijdragen aan een energie-neutrale Achterhoek, zoals een lokaal zonnedak of grondgebonden zonnepark.

Inwoners of bedrijven uit postcodegebieden 7021, 7002, 7004, 7009, 7025, 7255, 7256 en 6999 komen in aanmerking voor dit project. Er zijn 1.700 certificaten beschikbaar. Meedoen kan al vanaf één certificaat.

Wie meer wil weten hierover is op vrijdagmiddag 20 juli welkom bij AGEM in innovatiecentrum De Steck (Raadhuisstraat 25), in Doetinchem voor meer informatie over dit project. Ook kinderen zijn van harte welkom.
Meer informatie over BioZon is te vinden op www.biozon.nu. Actuele info over de energie-doe-dag via de Facebook pagina van AGEM: www.facebook.com/AGEM2030.

BioZon Achterhoek is een initiatief van AGEM: een coöperatie waar acht gemeenten en acht burger-energiecoöperaties lid van zijn. Dit project draagt bij aan een energie-neutrale Achterhoek en zorgt voor bewustwording en sociale innovatie en heeft ook op langere termijn grote invloed, door het vullen van het duurzaamheidsfonds. AGEM is een voorloper in de energietransitie en wil hiermee een informerende en bewustmakende rol spelen. AGEM heeft geen winstoogmerk.

Column

Zwerfafval

Mocht u – hetgeen ik niet hoop – nog van plan zijn om ooit een sigarettenpeuk weg te gooien, doe dat dan niet in België. En al helemaal niet in het zicht van een Rijkswachter. Bij onze zuiderburen wordt zulks namelijk bestraft met een boete die tussen de vijftig en honderd euro ligt.
Die wetenschap heb ik niet uit eigen ervaring. Ik las het in Stad Doetinchem, de krant die alle Durkumers elke week gratis in de bus krijgen. Daarin stond vorige week een artikel over de Zwerfafvalbrigade uit Gaanderen, een groep mensen die voortaan maandelijks op stap gaat om het centrum van het dorp te ontdoen van zwerfafval.
Dat ligt daar volop, zo bleek de eerste keer dat de brigade op weg was. Blikjes, flesjes, verpakkingen, restanten van ballonnen en vooral…. heel veel sigarettenpeuken!

'Ach, een paar peukjes', zult u misschien denken. Maar een paar peuken kunnen al grote problemen opleveren, zo las ik in het artikel. Voor vogels kunnen ze een uiterst giftige en dus fatale maaltijd vormen. En volgens Fred Pleyte van de Zwerfafvalbrigade kunnen bij een regenbuitje de nicotine en al die andere rotzooi die in sigaretten zit gemakkelijk in de bodem en dus in het grondwater terecht komen.

Goh, had ik dat maar eerder geweten. Want in al die de jaren dat ik heb gerookt (bij elkaar waren dat er meer dan veertig, sukkel dat ik was!) heb ik heel wat keren de peuk van mijn shaggie weggegooid. Gewoon op straat, soms zelfs uit mijn autoraampje. Gedachteloos? Nou eerder stommiteit, zeg ik nu. Maar feit is dat ik het deed. Alleen met peukjes, trouwens. Want ik ben keurig opgevoed. Als kind al stopte ik de papiertjes van zuurtjes en toffees keurig in mijn zak, om ze thuis pikkend en wel in de vuilnisbak te gooien. Een plastic flesje of een boterhamzakje van me afgooien? Ik heb me er nog nooit aan bezondigd. Waarom dan wel die peuken? Tja, ik weet het eerlijk gezegd zelf ook niet.

Overigens ben ik met het weggooien van sigarettenpeuken op een gegeven moment wél gestopt. Nog voordat ik stopte met roken. Dat was nadat mijn liefste me er op wees dat een peuk zo lang blijft liggen. Ook als er geen filter aan zit, kan het weken, zelfs wel maanden duren voordat zo'n laatste eindje sigaret is verdwenen. Terwijl een hondendrol (om zomaar iets anders te noemen) soms al na een paar dagen in het niets lijkt te zijn opgelost. Blijkbaar zijn er geen miertjes, torretjes of andere kleine beestjes die tabak en papier lusten. Of misschien weten ze wel dat sigaretten slecht voor je zijn en laten ze daarom die peuken liggen. Zijn ze dus verstandiger dan ik vroeger was.

Overigens doe ik tegenwoordig boete voor al die peuken die ik in mijn rokersjaren in het milieu heb achtergelaten. Ik vorm in mijn eentje ook een soort zwerfafvalbrigade. Op mijn dagelijkse ochtendwandeling met mijn hondjes neem ik van tijd tot tijd mijn werkhandschoenen en een vuilniszak mee. Vooral bij dat ene bankje waar je zo fijn kunt 'chillen', liggen vaak blikjes, flesjes en peuken van (pret)sigaretten. Die ruim ik dan op. Voor de peukjes heb ik trouwens ook nog zo'n grijper bij me. Want probeer die dingen maar eens op te rapen met werkhandschoenen aan. Dat lukt je dus niet!

Avondvierdaagse bij Careaz JW Andriessen

Een lang lint van deelnemers trok door Borculo. Foto: PR

BORCULO - De Borculose senioren uit Careaz-J.W.Andriessen hebben hun avondvierdaagse gelopen van maandag 2 tot en met donderdagavond 5 juli. De start was bij het Careaz- JW Andriessen, vertrek elke avond rond 18.00 uur. Er liepen en reden zo'n tachtig personen mee. De rolstoelers werden door familie, vrijwilligers en medewerkers langs alle mooie plekjes van Borculo gereden. Men genoot volop.

De avondvierdaagse werd voor de tweede keer georganiseerd door de welzijnscoaches Mijnie en Annet van Careaz-J.W. Andriessen. Zij werden geholpen door veel vrijwilligers om iedereen veilig door de Borculose dreven te loodsen. Onderweg een pitstop voor een fris drankje of een heerlijk ijsje. Er werd ongeveer 3 kilometer per dag afgelegd. Leeftijdverschil was er wel! De jongste was 14 en de oudste bijna honderd. Die liet zich lekker duwen in de rolstoel. Ondanks het tropisch warme zomerweer was goed te doen. Donderdagavond werd iedereen met muziek ontvangen in het Andriessen-huis. Een lekker kopje koffie was er elke dag na het wandelen.

Column

Roeken

Nee, ik ga het ditmaal niet hebben over die kraai-achtige zwarte vogels. Ook niet over duiven, ook al klink 'k Roek-oe wel als verliefde duif die zijn partner mist.
Maar 'k Roek-oe is geen ornithologische term. U en ik kunnen het gewoon tegen elk ander persoon zeggen. Alleen zou ik het niet doen, want voor je het weet krijg je een klap voor je kop. 'k Roek-oe betekent namelijk: ik ruik je. En dan wel in de betekenis: je stinkt!

Toch betekent roeken (of ruken) letterlijk vertaald gewoon ruiken. In het Achterhoeks kun je ook best zeggen: wat roekt die bloom'n lekker. Maar ook: Wat hebt die bloom'n 'n lekkere rökke. Of: Wat zit d'r 'n lekkere rökke (of loch) an die bloom'n. Maar als je van een persoon zegt dat ie een scharpe rökke heeft, dan wil dat weer zeggen, dat hij een goede neus heeft, goed kan ruiken dus. Zo iemand kan dus ook goed beoordelen of een ander persoon stinkt.

Stinken heet ook in het Achterhoeks stinken. Al kan de i in dat woord in vervoegingen een u worden. Rond Eibergen bijvoorbeeld kun je horen: Het stunk hier. Maar in Lochem blijft het stinken. Bijvoorbeeld in dat bekende kinder-aftelrijmpje: Usken, busken, bonenstro/wee stinkt hier zo?/Dat is den olden griezen man/den zo akelig stinken kan.

Stinken is trouwens wel 'modern' Achterhoeks. In vroeger tijden had men het over äöteren. En ook wel over ulken. Welk woord verwees naar de ulk. Ofwel de bunzing. Ons eigen stinkdier!

Creatieve Ruurlose bouwsels doen mee aan Zwarte Cross

Onder het motto 'Sylvana wat meen ie wal niet. Wej blieft gewoon Zwarte Piet' maakt de groep duidelijk hoe ze er over denkt. Foto: PR.

RUURLO – Komend weekeinde is in Lichtenvoorde de 22ste editie van de Zwarte Cross plaats. Honderden Ruurloërs zullen dan weer op het festivalterrein, de camping en langs de crossbaan op De Schans te vinden zijn. Veelal als toeschouwers maar ook als vrijwilliger om de kas van hun vereniging of stichting te spekken. Er zijn echter ook een aantal Ruurloërs die deelnemen aan de cross. Zo is Chiel Tragter met een aantal vrienden uit de loonwerkerswereld in de specialklasse vertegenwoordigd en is Martijn ten Broeke met de Ruurlose vriendengroep onder de naam De crossende graftakken een van de dertig deelnemers in de zwaargewicht klasse.

Door Jan Hendriksen

Als we afgelopen zaterdag een kijkje nemen bij beide 'teams' dan is de bouw van de crosscreaties in de eindfase beland. De laatste details moeten nog worden uitgewerkt voordat men donderdag met de indrukwekkende bouwsels naar Lichtenvoorde afreist. En het moet gezegd worden. De creaties mogen er zijn en de thema's zijn origineel uitgewerkt. En dat -laatste aspect heeft ongetwijfeld de doorslag gegeven dat beide teams door De Feestfabriek zijn geselecteerd om deel te mogen nemen. Want dat is nog niet zo eenvoudig. Eerst moest men begin november door het aanmeldingstraject komen. Zo was de digitale inschrijving voor de specialklasse met maximaal honderd inschrijvingen binnen een paar seconden vol.

'De crossende graftakken' is deelnemer in de zwaargewichtklasse. Foto: Jan Hendriksen.

'Animatiefilm heeft de doorslag gegeven'

Daarna volgde een selectie om tot een groep van dertig deelnemers per klasse te komen. "En die hebben we ook doorstaan", zo verklaren Chiel Tragter en Martijn ten Broeke in koor. Volgens Elvis Buitenhuis van het team van De crossende graftakken heeft de animatiefilm die Heleen Weerkamp speciaal voor de inschrijving had gemaakt de doorslag gegeven voor hun deelname. "Die was namelijk zeer professioneel en creatief." Voor de deelname van deze groep is Jolanda Klein Holkenborg-Oonk (43) verantwoordelijk. Haar ultieme wens was om ooit nog eens aan de Zwarte Cross deel te nemen. "Ik heb in het verleden al eens aan de Combinerace in Mariënvelde en aan de Autocross in 't Ruurlose Broek deelgenomen. Maar dit leek me ook wel een leuke uitdaging." En dat was niet aan dovemansoren gezegd.

Zwaargewicht
Er werd een oude Range Rover in België op de kop getikt die als 'zwaargewicht' fungeert. En ook het thema was snel bedacht. In het verlengde van de slogan van de Zwarte Cross van dit jaar 'Leven voor de dood' komt de vriendengroep met als slogan 'In de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier' onder het motto 'Stairway to Heaven' zowel vrijdag, zaterdag als zondag de crossbaan op. Een doodskist vormt de basis van de creatie met als 'decoratie' bierblikjes en bierkratten. Als de voorpret maatgevend is voor de sfeer de komende dagen, dan zit het wel goed tussen de groep die naast Martijn ten Broeke uit Heleen Weerkamp, Elvis Buitenhuis, Natasja Scholten, Arjan en Brigitte Heezen en Barry en Jolanda Klein Holkenborg bestaat.

Zwarte Piet
Chiel Trager neemt voor de tweede maal deel aan de cross. "De deelname vorig jaar smaakte naar meer", zo laat hij in 't Ruurlsoe Broek weten als de laatste details aan het voertuig worden afgewerkt. Was vorig jaar een 'vliegtuig' die over de baan raasde. Komende weekeinde 'vaart' 'Pakjesboot 12' van Sinterklaas over crossbaan De Schans van de groep die zich heeft ingeschreven onder de naam van 'Bloasmuziek en 'Beugholt'. Onder het motto 'Sylvana wat meen ie wal niet. Wej blieft gewoon Zwarte Piet' maakt de groep duidelijk dat men de 'Zwarte Pietendiscussie' helemaal beu is. Evenals 'De crossende graftakken' mag de groep van Trager met maximaal acht deelnemers op hun zelfgebouwde creatie plaatsnemen. En de organisatie stelt nadrukkelijk een aantal eisen aan de zelfgebouwde voertuigen.

Chiel Tragter: "Ze mogen niet breder dan drie meter zijn. Er moet een rode noodknop op zitten zodat de motor bij calamiteiten direct afslaat, vindt er dagelijks een alcoholtest van de bestuurder plaats en moet er rekening met het plubliek worden gehouden." Chauffeur Jasper Westerhof uit Haaksbergen fungeert als 'Sinterklaas' op Pakjesboot 12 die als Zwarte Pieten Chiel en Melissa Tragter, Martijn Vruggink en Linda Everink en Kevin Klein Ovink uit Ruurlo en Ferdy Roeterdink en Marcel Kok uit Exel en Jorien van der Most uit Eibergen aan boord hebben.

Prijswinnaars rebus doolhof Ruurlo

RUURLO – Stekkeltje, de gastheer van de doolhof in Ruurlo, heeft de winnaars van de maand mei bekendgemaakt van het beeldraadsel (rebus), waaraan de jongste bezoekers konden deelnemen. De gelukkigen zijn Nick Wassink, 5 jaar, uit Doetinchem, Willemijn Seton, 12 jaar, uit Hilversum en Twan Stellingwerf, 3 jaar, uit Drachten.

De rebus, bestemd voor meisjes en jongens tot en met 12 jaar, is door de vrijwilligers van de doolhof is bedacht en onder de ingeleverde rebussen worden maandelijks drie VVV-bonnen verloot. In de maand mei zijn er 228 oplossingen ingeleverd. Gastheer Stekkeltje organiseert verder nog een vossenjacht op woensdag 1 augustus en een heuse spooktocht in het donker op woensdag 24 oktober.

Uitslagen PV Roderlo

RUURLO - Voor de leden van Postduivenvereniging Roderlo vonden er afgelopen weekeinde twee wedluchten plaats. Zaterdag 7 juli vond er voor de Fond liefhebbers een vlucht vanuit Dax in Frankrijk plaats. De duiven werden vrijdagmiddag gelost met noordoosten wind. De afstand bedroeg 1085 kilometer. De eerste duif werd zaterdagmiddag om 16.46 uur geklokt door Han Ter Maat. De uitslag: J.H. Ter Maat 1.

Zondag 8 juli vond vanuit Sittard de eerste vlucht voor de jonge duiven plaats, een afstand van 125 kilometer. De duiven werden zondag om 8.30 uur gelost met een noordoosten wind. De eerste binnenkomer werd om 10.20 uur geklokt door Henk Heinneman. De uitslag: H.J. Heinneman 1-13; J.H.J. Meulenveld 2-5-14; J. Ras 3-4-8-16; Gebr. Meulenveld-6-9-17-21; J.H. Ter Maat 7-10-11-12-15-20.

Expositie

RUURLO - Sinds de komst van Museum More in Kasteel Ruurlo organiseert Galerie De Goudvink in de serre van Gastronomie De Luifel (Dorpsstraat 11 in Ruurlo) wisselende exposities van realistische schilderkunst. Voor de periode van 6 juli tot en met 13 augustus exposeert Joop Huisman uit Ruurlo.

Joop Huisman is op latere leeftijd als autodidact begonnen waarin hij begon met het naschilderen van oude meesters om de techniek te begrijpen. Na zijn VUT heeft hij lessen genomen bij professionele kunstschilders. Hij schildert vaak in thema's die hij verder uitdiept, zoals landschappen, dieren, portretten en moederliefde.
Sinds twee jaar schildert hij overwegend stillevens. Hij heeft hiervoor lessen gevolgd bij Erik Zwaga uit Brummen. In zijn stillevens gebruikt hij vaak oude gebruiksvoorwerpen al dan niet gecombineerd met onder meer voedingsmiddelen. In zowel de oude vaak beschadigde voorwerpen als de voedselproducten ziet hij verschillende aspecten van het leven weerspiegeld. Het opzetten van de compositie ervaart hij als boeiend omdat door de combinatie van kleur en voorwerpen een verbinding ontstaat met een bijzondere sfeer. Meer werken zijn te zien op onderstaande website.
De expositie is dagelijks te bezoeken vanaf 10.00 uur.

Prijswinnaars rebus doolhof

RUURLO – Stekkeltje, de gastheer van de doolhof in Ruurlo, heeft de winnaars van de maand mei bekendgemaakt van het beeldraadsel (rebus), waaraan de jongste bezoekers konden deelnemen. De gelukkigen zijn Nick Wassink, 5 jaar, uit Doetinchem, Willemijn Seton, 12 jaar, uit Hilversum en Twan Stellingwerf, 3 jaar, uit Drachten.

De rebus, bestemd voor meisjes en jongens tot en met 12 jaar, is door de vrijwilligers van de doolhof is bedacht en onder de ingeleverde rebussen worden maandelijks drie VVV-bonnen verloot. In de maand mei zijn er 228 oplossingen ingeleverd. Gastheer Stekkeltje organiseert verder nog een vossenjacht op woensdag 1 augustus en een heuse spooktocht in het donker op woensdag 24 oktober.

PV Roderlo

RUURLO - Voor de leden van Postduivenvereniging Roderlo vonden er afgelopen weekeinde twee wedluchten plaats. Zaterdag 7 juli vond er voor de Fond liefhebbers een vlucht vanuit Dax in Frankrijk plaats. De duiven werden vrijdagmiddag gelost met noordoosten wind. De afstand bedroeg 1085 kilometer. De eerste duif werd zaterdagmiddag om 16.46 uur geklokt door Han Ter Maat. De uitslag: J.H. Ter Maat 1. Zondag 8 juli vond vanuit Sittard de eerste vlucht voor de jonge duiven plaats, een afstand van 125 kilometer. De duiven werden zondag om 8.30 uur gelost met een noordoosten wind. De eerste binnenkomer werd om 10.20 uur geklokt door Henk Heinneman. De uitslag: H.J. Heinneman 1-13; J.H.J. Meulenveld 2-5-14; J. Ras 3-4-8-16; Gebr. Meulenveld-6-9-17-21; J.H. Ter Maat 7-10-11-12-15-20.

Muziekprogramma De Rotonde tijdens Zomerfeesten Vorden

VORDEN - Donderdag 19 juli zal dj Rob Toonen in samenwerking Met Mike van Doorn de muzikale aftrap van de Zomerfeesten Vorden verzorgen Grand bistro de Rotonde. Verder wordt deze avond een reischeque van GoGotours ter waarde van 250 euro verloot. Op vrijdagavond vanaf 21.00 uur vindt de tweede editie van Beugelrock plaats. Een feestavond met muziek van Opschaakl'n!, Strike én een lokale DJ, beugelflessen bier, een stuk vlees aan het spit en voor de liefhebbers een sigarenlounge. Zaterdag 21 juli verzorgen Barry Paf en Menno de Boer van Radio 538 de muziek, waarbij het publiek bepaald welke nummers/stijl wordt gedraaid.

Strike trapt de avond af. Een band met heerlijke rock 'n roll inslag, afgemaakt met een rockabilly sausje. Strike bestaat uit de bandleden: Robert Wagenvoort, René Groot Wassink, Renske Zenhorst en Bert Radstake. De tweede band die zijn opwachting maakt is Opschaakl'n, een band ontstaan in 2016 en die hard aan de weg timmert. Nummers van Normaal, de Bökkers en Jovink worden afgewisseld met fris eigen werk. Waaronder de single Köttel Dwars, waarmee ze al een aantal radiozenders hebben gehaald. De band bestaat uit de heren Ruben Smits, Edgar Ooijman, Mark Willems, Rob Wiersma en Winand Jansen. De avond wordt afgesloten door een lokale DJ, die de aanwezigen nog zal vermaken tot in de nacht, zelfs met mogelijkheid om eigen muziekkeuzes te maken in de Silent Disco hoek.

Na twee jaar Gerard Ekdom en Michiel Veenstra zullen nu op zaterdag Barry Paf en Menno de Boer de muziek voor hun rekening nemen met 'radioraven'. Een interactief concept waarbij het publiek meebeslist over de muziek en iedere 15 minuten een andere stijl wordt gedraaid afhankelijk van de keuze van het publiek. Wordt het 90's classics of een kwartiertje hakken? Boven geven de dj's hun eigen twist eraan.

Advertenties nu ook online bij weekblad Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo

Advertenties worden nu ook op de nieuwssite van de betreffende editie geplaatst. Foto: Gerhard Weevers Foto: Gerhard Weevers

REGIO - Met ingang van 1 juli kunnen advertenties, die in een van de veertien weekbladen van Achterhoek Nieuws worden geplaatst, ook online worden geplaatst op de nieuwssite van de betreffende editie. Voor Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo is dit bijvoorbeeld www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl. Hiermee wordt het advertentiebereik aanzienlijk vergroot, want ook de online lezers krijgen via de Achterhoek Nieuws app en Facebookpagina van de editie de advertentie te zien.

Op de nieuwssites van Achterhoek Nieuws is het nieuws al te lezen voordat het weekblad op de mat valt. Bij het online plaatsen van de advertentie, zal deze onder alle artikelen verschijnen. Advertenties stonden al online in de digitale nieuwsbrief of op de pdf-versie van het weekblad op www.achterhoekkiosk.nl, maar nu wordt de advertentie dus ook online zichtbaar zijn onder elk artikel op de nieuwssite. "Met het online plaatsen van de advertentie bieden wij onze adverteerders de mogelijkheid om lokaal een nog groter bereik te creëren", aldus Jan Oonk, verkoopleider bij Achterhoek Nieuws.
Dit geldt voor alle veertien titels van Achterhoek Nieuws: Elna, Groenlose Gids, Achterhoek Nieuws Berkelland Ruurlo-Borculo, Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede, Contact Bronckhorst-Noord, Contact Bronckhorst-Midden, Contact Bronckhorst-Zuid, Contact Zutphen-Warnsveld, Achterhoek Nieuws Winterswijk, Aaltens Nieuws, Dinxpers Nieuws, Gelderse Post Oude IJsselstreek, Stad Doetinchem en Montferland Nieuws.

Adverteerders worden door de media-adviseurs van Achterhoek Nieuws op de hoogte gebracht van deze nieuwe mogelijkheid voor adverteren op de online nieuwssites.

Bekende Ruurloërs ondersteunen Vleugelfonds Ruurlo

Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell, voorzitter Ineke Nijen Es van Oranjevereniging Ruurlo en oud-burgemeester van Berkelland Hein Bloemen (v.l.n.r.) ondersteunen het initiatief van het Vleugelfonds Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen

'Een gebouw van deze allure verdient een vleugel'

Door Jan Hendriksen

RUURLO – Het Vleugelfonds Ruurlo, dat streeft naar de aanschaf van een vleugel voor concerten in de Ruurlose Dorpskerk, krijgt steun van een aantal bekende Ruurloëers. Een speciaal Comité van aanbeveling bestaande uit Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell (85), oud-burgemeester van Berkelland Hein Bloemen (68) en voorzitter van Oranjevereniging Ruurlo Ineke Nijen Es (48) heeft zich achter het initiatief van het fonds geschaard.

In de afgelopen maanden is het interieur van de Ruurlose Dorpskerk ingrijpend veranderd. Vanaf zondag 22 juli zullen er weer kerkdiensten worden gehouden. Naar verwachting zullen ook vele anderen in de kerk een stijlvolle locatie vinden voor hun activiteiten. Niet alleen bij concerten, maar ook bij vele andere gelegenheden zal muziek ten gehore worden gebracht. Daarbij zal vaak gebruik worden gemaakt van een vleugel. Vandaar het initiatief van een aantal Ruurloërs om de financiën voor de aanschaf van zo'n instrument bij elkaar te krijgen.
Volgens de drie leden van het Comité van aanbeveling is de Dorpskerk een bijzonder gebouw dat een centrale plaats inneemt in Ruurlo. "Wij zijn verheugd dat het gebouw door een grondige herinrichting klaar is voor een veel breder gebruik. Daarmee wordt het nog meer toekomstbestendig en zal het nog langer zijn plaats in ons dorp behouden. Een gebouw van deze allure verdient een vleugel. We zouden ook kunnen zeggen: Ruurlo verdient een vleugel. Hij zal in die prachtige Dorpskerk ongetwijfeld vaak worden gebruikt."
Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell laat verder weten dat er altijd een sterke (familie)band met de Dorpskerk is geweest. In 1845 besloot W.H.A.C van Heeckeren van Kell, die voorzitter was van het College van kerkrentmeester, dat de kerk grondig verbouwd en uitgebreid moest worden. Voorzitter Ineke Nijen Es van de 3100 leden tellende Oranjevereniging Ruurlo ondersteunt het Vleugelfonds ook omdat de Dorpskerk een verbindende factor vormt voor Ruurlo.
Oud-burgemeester Hein Bloemen is van mening dat Ruurlo met de komst van museum More en met de herinrichting van de Dorpskerk, die talloze culturele initiatieven mogelijk maakt, cultureel nog meer haar 'mannetje' zal staan in de Achterhoek.

Culturele initiatieven
Aan welke (culturele) initiatieven moeten we dan denken in de vernieuwde Dorpskerk? Die vraag leggen we voor aan Jan Schippers, coördinator van het Vleugelfonds Ruurlo. "Aan concerten, dat ligt natuurlijk voor de hand. Alleen al tijdens de Dorpskerk Openingsweken in september/oktober wordt er een tiental concerten en andere muzikale optredens in de nieuwe Dorpskerk gehouden. KunstKring Ruurlo en de vele koren die Berkelland rijk is zijn actief ingesprongen op het aanbod om in het gebouw een activiteit te organiseren. Er is echter nog veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan congressen, productpresentaties, recepties, leden- en jaarvergaderingen of aan (feestelijke) bijeenkomsten in onze dorpssamenleving. Er is eigenlijk maar één beperking: van de gebruikers wordt verwacht dat zij respect tonen voor het feit dat het een kerk is. Dat betekent: er kan veel, maar niet alles kan."

Minimaal
De vleugel komt er als bedrijven en particulieren een bijdrage leveren. Dat kan in de vorm van een gift, een sponsorbijdrage of door certificaten te kopen. Voor de aankoop is een bedrag van minimaal 15.000 euro nodig. Op 30 september is er een concert op vleugel door Jan Vayne en Irene Venderbosch (uit Ruurlo); de netto opbrengst komt ten goede van het Vleugelfonds. "Het zou fantastisch zijn als we dan bekend kunnen maken dat het streefbedrag is gehaald", zo hoopt Schippers.

Doneren
Sponsors die een substantieel bedrag (1.000 euro of meer) doneren aan het Vleugelfonds Ruurlo kunnen rekenen op een tegenprestatie. Een certificaat kost 50 euro. In de komende tien jaar wordt jaarlijks tien procent van de certificaten uitgeloot voor uitbetaling. Over uiterlijk tien jaar heeft men het ingelegde bedrag dus terug. Men kan certificaten kopen door 50 euro of een veelvoud van dat bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem onder vermelding van 'Gift Vleugelfonds Ruurlo'. Heeft men vragen? Stuur dan een e-mail aan vleugelfondsruurlo@gmail.com of bel met Jan Schippers tel. 06-45736957.

Vakantieplezier voor zieke Poolse kinderen

De Poolse diabetes patiëntjes vermaken zich prima in Borculo. Foto PR

BORCULO - Dit jaar vangt de Borculose afdeling van Pax Kinderhulp weer Poolse kinderen op die lijden aan de chronische ziekte diabetes mellitus type I. Het is de 33ste keer dat patiëntjes uit het Poolse Katowice een leerzame en vooral plezierige vakantie mogen beleven in Borculo.

Door Susanne ten Have

"De 22 kinderen zijn in de leeftijd van acht tot en met dertien jaar en komen allemaal uit kansarme gezinnen", vertelt de 71-jarige Toon Baakman. De Borculoër is al een aantal jaren voorzitter van Pax Kinderhulp in Borculo en ontvangt deze bijzondere groep kinderen met open armen. Ze hebben allemaal speciale zorg nodig. "Alle kinderen lijden aan suikerziekte en komen uit arme gezinnen uit het zuidelijke gedeelte van Polen. Je zou zeggen Polen is ondertussen een rijk land en de leefomstandigheden zijn een stuk beter, en dat klopt voor een deel. Maar in het zuiden is juist veel werkeloosheid, omdat daar de mijnen zijn gesloten. Daardoor loopt het gebied erg achter met de rest van het land", legt Baakman uit.

Medisch team
Samen met de kinderen komt een hele medische ploeg mee van het ziekenhuis in Katowice. Zij wijzen aan welke diabetes-patiënten mee mogen naar Borculo. Elk jaar een nieuwe groep kinderen. Dit jaar verblijven Poolse kinderen en hun begeleiders twee weken in een vakantieboerderij. In tegenstelling tot andere jaren, toen duurde de vakantie van Pax Kinderhulp drie weken. "Dat de kinderen nu twee weken blijven heeft niet onze voorkeur. De reden dat het nu een week korter is komt omdat, het steeds moeilijker is om vanuit Polen een medische staf bij elkaar te krijgen", zegt Baakman. De vakantie is ook bedoeld om de kinderen beter te leren omgaan en vertrouwd te raken met hun ziekte. Hoe ze moeten handelen als ze bijvoorbeeld een hypo krijgen en hoe ze hun insulinepomp moeten instellen. "De kinderen leren veel van elkaar, ze zien hoe een ander er mee omgaat. Het is een soort van lotgenotencontact", vertelt de Borculoër.
Dat de vakantie meer oplevert blijkt. Een van de begeleidende verpleegkundigen is destijds zelf als achtjarige patiënt mee geweest naar Borculo voor de vakantie van Pax Kinderhulp. Baakman: "Ze vond het zo leuk dat ze verpleegkundige wilde worden, en toen ze dat eenmaal was is ze zelfs een aantal keer hier geweest om andere patiënten te helpen. Dat is toch geweldig, dit blijft de kinderen hun leven lang bij en ze hebben er echt wat aan."

Behulpzaam
Tot en met 14 juli organiseert het vrijwilligersteam allerlei activiteiten voor de Poolse kinderen. Van de disco in Groenlo tot midgetgolfen. Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door de grote groep vrijwilligers, maar ook mogelijk dankzij de Borculose middenstand die allerlei noodzakelijke levensmiddelen kosteloos leveren. Daarnaast houdt de Borculose afdeling een jaarlijkse collecte om geld in te zamelen. Baakman ervaart deze medewerking als zeer prettig. "Je kan altijd een beroep op de middenstand doen. En tijdens het collecteren hoef je maar Pax Kinderhulp te zeggen en mensen weten waarvoor je komt. De organisatie is een begrip en ligt heel goed in Borculo."

Column

11 juli

Borculo

Broodjes bakken bij Erve Brooks

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Zomerarrangement

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Geesteren

Opening maisdoolfhof en tentoonstelling

De Melktap

12 juli

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Stadswandeling

Toeristische Informatie Borculo

13 juli

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Ruurlo

KijkKastKunstRoute in centrum van Ruurlo

Kulturhus Ruurlo

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

14 juli

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Swingende Latijns Amerikaanse muziek in De Tuinkamer

Restaurant Hotel De Tuinkamer

15 juli

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Neede

Needse Hap Trap Route

Tip VVV. NEEDE

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Moonlighttocht "de Jappe"

Toeristische Informatie Borculo

16 juli

Neede

Kinderfotopuzzeltocht door Neede

Tip VVV. NEEDE

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

17 juli

Borculo

Fiets4daagse Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Fiets4daagse Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Hap en Stap Ruurlo

VVV Ruurlo

Ruurlo

Hap en Trap Ruurlo

VVV Ruurlo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Neede

Dinsdagmiddag Fietstocht o.l.v.de EHBO en WTC Neede

Tip VVV. NEEDE

18 juli

Borculo

Fiets4daagse Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Broodjes bakken bij Erve Brooks

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Zomerarrangement

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

19 juli

Borculo

Fiets4daagse Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Stadswandeling

Toeristische Informatie Borculo

20 juli

Borculo

Fiets4daagse Borculo

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Boekenmarkt

Toeristische Informatie Borculo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

21 juli

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Ruurlo

Orgelconcert door Harry van Wijk

Dorpskerk Ruurlo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Openluchtspel Galgenveld Borculo

Toeristische Informatie Borculo

22 juli

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Ruurlo

Het MAG museum is geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

het MAG museum

Neede

Needse Hap Trap Route

Tip VVV. NEEDE

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Borculo

Moonlighttocht "de Jappe"

Toeristische Informatie Borculo

23 juli

Neede

Kinderfotopuzzeltocht door Neede

Tip VVV. NEEDE

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

24 juli

Ruurlo

Hap en Trap Ruurlo

VVV Ruurlo

Ruurlo

Hap en Stap Ruurlo

VVV Ruurlo

Borculo

Varen met de Berkelzomp "Jappe

Toeristische Informatie Borculo

Eibergen

Berkelzomp vaart

Toeristisch Informatie Punt (TIP) InEibergen

Neede

Dinsdagmiddag Fietstocht o.l.v.de EHBO en WTC Neede

Tip VVV. NEEDE

Drukke periode voor Tractorpullingteam Red Devil

RUURLO – Voor het Ruurlose Tractorpullingteam Red Devil was er vrijdagavond 29 juli een wedstrijd in Staphorst. Het was het begin van een druk weekend. De omstandigheden waren goed daar in Staphorst. Wim Hendriksen zat die avond achter het stuur. Wim kwam goed weg maar helaas bij 64 meter stopte de tractor plotseling. Na een snelle eerste check bleek het om een elektronische storing te gaan.

"We zijn daar op de tiende plaats geëindigd. De dag erna was voor ons een drukke dag. We gingen die dag onze nieuwe sigma brandstof pomp opbouwen. Dat was nog een hele klus waar weer het een en ander bij kwam kijken. Het was ook het weekend van de wedstrijden op onze thuisbasis, dus wilden we 's avonds graag rijden en testen met de nieuwe brandstofpomp", zo verklaart PR-man Robert Hendriksen van het tractorpullingteam. Het aanbrengen van de pomp was aan het begin van de avond klaar dus tijd om de tractor te starten en kijken wat hij deed. Het leek allemaal goed, op één ding na, de gashendel reageerde niet. Na veel zoeken en doormeten bleek dat er in het elektronische systeem voor de brandstoftoevoer een defect zat. Er is die avond om een uur of elf nog contact gezocht met de leverancier Electrabrandt en die zou er voor zorgen dat er zondagmorgen vroeg nieuwe spullen klaar zouden liggen.

Robert Hendriksen: "Spontaan werd er door twee mensen van de vriendenclub van de Red Devil aangeboden om zondagmorgen vroeg naar Rijnsburg te rijden en de spullen op te halen. Toen het spul in Ruurlo was, werd het meteen gemonteerd en het was rond de middag klaar. Dus we konden gaan testen die middag. De run die middag verliep goed maar na het uitlezen van de gegevens bleek dat de afstelling nog niet goed was. Dit heeft gewoon tijd nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus we moesten geduld hebben."

Vrijdagavond 6 juli reed de Red Devil in Speuld alweer een competitie wedstrijd. Hier was het de beurt aan Maikel Hendriksen om te rijden. "Rond de klok van tien uur was onze klasse aan de beurt. Het keuren en wegen was allemaal goed. We reden als tiende, dus tijd om te kijken wat onze voorgangers deden. Toen was het de beurt aan Maikel, hij toerde goed op en kwam op gang. Het ging niet helemaal zoals het zou moeten, maar hij kwam weg. Maikel kwam tot stilstand bij 96 meter. Al heel snel kwamen een paar teamleden er achter dat het niet klopte wat er gebeurd was. De sleepwagen was toen Maikel de ketting strak had getrokken en aan het op-toeren was, naar voren gelopen en duwde de tractor wat aan. Daardoor kwam hij dus niet goed weg. Wim Hendriksen stapte daarop direct naar de wedstrijdleiding en vertelde daar het verhaal. Bij navraag bij de functionaris die bij de sleepwagen staat, bleek het verhaal te kloppen en mochten we de run overdoen." Bij de tweede keer kwam Maikel goed weg en kwam tot stilstand op 102,94 meter. Dit was toch weer acht meter verder dan de eerste. "Helaas zijn we ook hier op de tiende plek geëindigd maar we zijn na het uitlezen de dag erna van de gegevens weer een hoop wijzer geworden. Deze week weer verder afstellen en vrijdagavond naar Putten voor onze volgende wedstrijd", aldus Hendriksen.

Fietsen over grenzen in de Achterhoek

Een grenspaal, te vinden in het boek Dinxperlo in oude ansichten. Foto: PR

ACHTERHOEK - Het erfgoedfestival Over Grenzen loopt tot en met 22 juli en biedt meer dan 200 activiteiten verspreid over Gelderland, Limburg en Noordrijn-Westfalen.

Stichting Kasteelstad organiseert een vierdelige serie fietstochten door de omgeving van 's-Heerenberg. Op woensdag 18 juli is de slotdag met keuze uit verschillende fietstochten. Een route fietsen kan op eigen gelegenheid. Starttijd tussen 10.00 en 12.00 uur in 's-Heerenberg aan de parkeerplaats aan de Emmerichseweg naast grenscafé 'de Peer'.

In het kader van het erfgoedfestival en 250 jaar grens heeft VVV Dinxperlo een fietstocht uitgezet langs de grens met verschillende grensovergangen. De fietstocht loopt zowel door Nederland als Duitsland. Er is keuze uit drie verschillende afstanden. De langste route loopt naar het Duitse Burlo waar in 1766 het verdrag van Burlo werd getekend. Daarmee werd de grens, zoals we die nu nog kennen, vastgelegd. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij VVV Dinxperlo, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

Smokkeltocht met gids
Wandel op woensdag 11 of 18 juli mee met een smokkelgids langs de Duits-Nederlandse grens. De gids vertelt onderweg smeuïge verhalen over het smokkelverleden dat zich hier op de grens heeft afgespeeld. De tocht start om 13.30 uur bij VVV Dinxperlo. Aanmelden kan op beide dagen tot 12.00 uur bij het VVV kantoor, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

De wandelroute GrenzeLoos is een bewegwijzerde wandelroute door de grensdorpen Dinxperlo en het Duitse Suderwick. De landsgrens loopt in deze dorpen dwars over de stoeptegels. Ontdek aan de hand van oude anekdotes het bijzondere grensverleden van dit grensgebied. Het routeboekje is verkrijgbaar bij VVV Dinxperlo, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo. De route start bij Toeristisch Overstappunt (TOP) Brüggenhütte, Hahnerfeld 23 in Isselburg of bij Toeristisch Overstappunt (TOP) Welinkbos, Aaltenseweg in Dinxperlo.


Vanaf mijn 6e levensjaar is BMX niet meer weg te denken uit mijn leven. Mijn ouders zochten destijds een sport voor mijn broertje en omdat hij altijd op een fietsje zat te stunten, kwamen ze al snel uit bij BMX. Zelf voetbalde ik in die tijd, maar toen ik eenmaal ging kijken bij mijn broertje op de BMX, was ik direct verkocht. Ik werd lid van de BMX-club in Haaksbergen.

Na een jaar trainen startte ik met wedstrijden rijden. Aanvankelijk reed ik overal achteraan, maar na een paar jaar ging dat al beter. Ik won regionale wedstrijden en toen mijn ouders hoorden dat het WK naar Nederland zou komen, gingen we er vol voor. Ik reed nationale en internationale wedstrijden en wist me te plaatsen voor het wereldkampioenschap in 2014, in Ahoy Rotterdam. Het was mijn allereerste WK en dit ging uitzonderlijk goed: ik haalde de finale! Daarna had ik de smaak goed te pakken. In 2015 pakte ik zilver op het Europees kampioenschap en stond ik weer in de finale van het WK. Ook in de daaropvolgende jaren reed ik nog een WK en stond ik in de finale van twee Europees kampioenschappen.

Trainen in de regio
Topsport beoefenen in deze regio is echter wel lastig, er zijn namelijk niet veel BMX-banen in de Achterhoek. Gelukkig werd ik eind 2016 gevraagd voor het RTC, een trainingsgroep vanuit de KNWU. Met deze groep, waarin ik samen train met zeven jongens, zitten we vaak in Klazienaveen voor baan- en krachttrainingen. Ik volg bij het RTC structureel weekschema's met trainingen, zoals core-sessies, sprinten, kracht-, mobiliteit- en natuurlijk baantraining. Het schema wordt afgestemd op de wedstrijden waar wij moeten presteren, zoals bijvoorbeeld het WK in Azerbeidzjan…

WK in Azerbeidzjan
Een aantal weken geleden kwam ik terug uit Azerbeidzjan. Het WK verliep bizar voor mij. Nadat mijn schouder uit de kom schoot in de halve finale, plaatste ik me namelijk alsnog voor de finale. Die heb ik, ondanks mijn blessure, nog uit weten te fietsen. Zo eindigde ik op een zevende plek, niet verkeerd! Nu herstel ik van mijn schouderblessure. Het Nederlands kampioenschap probeer ik te rijden maar het Europees kampioenschap in Frankrijk moet ik helaas laten gaan. Een voordeel is wel dat ik naar de Zwarte Cross kan!

Deelname aan de Zwarte Cross Talententuin
Sinds de start, in 2017, maak ik onderdeel uit van de Zwarte Cross Talententuin. De Zwarte Cross is natuurlijk een heel groot begrip en het voelt als een eer om bij de Talententuin te mogen horen. Ik schrijf tweewekelijks een blog en ik krijg altijd leuke feedback van mensen. Ik hoop daarmee mensen te bereiken en sponsoren te vinden, wat erg lastig is aangezien BMX lang niet zo bekend is als voetbal. Echter heb ik sponsoren nodig om zoveel mogelijk – vooral internationale – wedstrijden te rijden en hoog te eindigen op de ranglijst. Dat hoop ik in de toekomst te kunnen blijven doen!

Korting bij Villa Mondriaan op vertoon van Zwarte Cross-kaartje

WINTERSWIJK - Museum Villa Mondriaan houdt van Achterhoekse festivals. Afgelopen maand organiseerde het museum een ware Moñdriana Moñdriana-area tijdens Mañana Mañana in Vorden. Het hele festival konden mensen hier terecht voor allerlei workshops en werd er met het hele festival gewerkt aan een grote versie van Mondriaans bekendste schilderij: de 'Victory Boogie Woogie'. Komend weekend is het alweer tijd voor het grote broertje van Mañana Mañana, namelijk de Zwarte Cross. Uit liefde voor de Achterhoekse festivals krijgen daarom alle Zwarte Cross-gangers op vertoon van hun kaartje de hele maand juli korting op hun museumbezoek. Voor slechts zeven euro, inclusief warme drank en een audiotour, kunnen zij dan museum Villa Mondriaan bezoeken. Museum Villa Mondriaan is open van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274.

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 0653154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

VERZILVER nu uw oude GOUD ! T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH.

Te koop aardbeien en NU ZELF plukken bosbes braam rode zwarte kruisbes bes kers enz. fruitschuur Peppelmansdijk 24 Gaanderen 7011JC www.fruitschuur.com.

Te koop gevraagd: oud ijzer en metalen (ook kleine beetjes). Tevens schuren en garages ontruimen. Tel. 06 - 30 61 23 56.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. Cortumme 06-23972429 of 0575 - 461558.

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821.

Heeft U last van wespen? Bel Don Veenhuis.Tel. 06-10499025.