Dinxpers Nieuws

12 juni 2018

Dinxpers Nieuws 12 juni 2018


Formatie college Aalten mislukt

Meerderheid gemeenteraad benoemt Wikkerink (PP) en Veldhuizen (VVD) als formateur

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In een extra raadsvergadering op dinsdag 5 juni maakte formateur Raimond Smit bekend dat het is mislukt om een nieuwe College van Burgemeester en Wethouders te vormen. Twee weken geleden adviseerde informateur Peter Drenth om dit te laten bestaan uit CDA, Gemeentebelangen (GB) en VVD.

De drie partijen konden het onderling echter niet eens worden, omdat GB de tweede optie van de informateur wilde uitvoeren, een college bestaande uit vier partijen, waaraan ook D66 zou deelnemen. CDA en VVD voelden hier niet voor. Smit stelde voor dat hij verder zou gaan als formateur om te bekijken met welke derde partij CDA en VVD wel een college kan vormen. Na enige discussie en enkele schorsingen trok hij zich terug als kandidaat en stelde hij Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Martin Veldhuizen (VVD) voor als formateur. Zij hebben als opdracht een college samen met het CDA te vormen.

Advies informateur niet duidelijk genoeg?
Het voorstel om Wikkerink en Veldhuizen als formateur te benoemen werd met twaalf stemmen voor aangenomen (ook Henk Meerdrink van HMV stemde er mee in). Gemeentebelangen, ChristenUnie en D66 waren tegen. Zij gaven de voorkeur aan een onafhankelijk formateur. Daarbij werd de naam van Arnold Gerritsen genoemd, die tot in december waarnemend burgemeester is geweest. Kennelijk was het advies van de informateur niet duidelijk genoeg geweest.

Volgens Smit was de eerste optie duidelijk: een drie partijencollege met als voorwaarde dat de tweede CDA-wethouder iemand uit Aalten moest zijn, die geen jarenlange raadsvergadering mocht hebben. Smit zei zo'n kandidaat te kunnen leveren. Optie twee, de vier partijenvariant met D66, zou wat het CDA betreft pas aan de orde zijn als het CDA niet aan die voorwaarde had voldaan.

GB wilde alleen vier partijencollege
Alex Walter (Gemeentebelangen) vond echter dat vanaf het begin af aan duidelijk was geweest dat GB geen drie partijencollege met twee CDA-wethouders wilde. Hij verwees daarvoor naar het verslag van de informateur.

Tegemoetkomingen van CDA en VVD om een deel van de wethouders parttime in te vullen waren niet voldoende. Voor GB was alleen een vier partijencollege met D66 bespreekbaar. VVD en CDA vonden D66 echter niet sterk genoeg als kandidaat.

Vooral Alexander van der Graaff (D66) verbaasde zich over de gang van zaken. Hij vond het vreemd dat de formateurs Smit en Walter niet met zijn partij had gesproken, terwijl D66 goede wethouderkandidaten heeft.

Koerswijziging CDA en VVD
Nog verbaasder was Van der Graaff over de koerswijziging van CDA en VVD om nu in zee te gaan met de Progressieve Partij. Eerst wilden ze dat niet en noemden ze juist D66 als partner. Een college zonder de twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen (D66 en GB) vond hij moeilijk uit te leggen aan de kiezers, zeker nu er een variant met twee verliezers (CDA en PP) voor in de plaats komt. Daarin mist hij ook nog eens de politieke vernieuwing.

Joop Wikkerink vond de nieuwe optie wel goed verdedigbaar. Centraal staat voor het nieuwe college immers het door de gehele raad vastgestelde raadsprogramma, dat de nieuwe wethouders moeten uitvoeren. Bovendien is het college dat nu wordt voorgesteld er één met een middenpartij en een rechter- en linkervleugel. Hij noemde het daarom een college met een breed politiek draagvlak. Aangezien zijn partij er aan mee wil doen, de partij die altijd het meest voor vernieuwing pleit, acht hij zo'n college ook goed in staat voor politieke vernieuwing te zorgen.
Of het college bestaande uit CDA, VVD en PP er daadwerkelijk zal komen, zal binnenkort bekend zijn.

DanzArte-teams tweede en derde

Groovolution van DanzArte. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO - Afgelopen zondag vertrokken de selectieteams van DanzArte al vroeg naar Wageningen voor de finale van Shell we Dance. Na alle voorrondes in Nederland waren de tien beste teams geselecteerd om in de finale tegen elkaar te strijden. De Groovin' Bouncers beet het spits af en in hun categorie Showdance behaalde dit team een tweede plaats. Vervolgens was Groovolution aan de beurt. In hun zware categorie Showdance werd de groep derde. United Souls heeft een prima dans laten zien maar viel helaas buiten de prijzen. De oudste groep Sailing Souls was als laatst aan de beurt en haalde een verdiende derde plaats.

'Tegel eruit, plant erin' met Groei & Bloei bij Intratuin

REGIO - Veel tuinen verloren de afgelopen jaren hun groene karakter. Grijs en stenen kregen er de overhand. Dit kan heel praktisch zijn, maar zo verdween ook flora en fauna. Om het leven in de tuin terug te laten keren, en de tuin letterlijk en figuurlijk weer een broedplaats te laten zijn van vogels, vlinders, bijen en andere dieren, staat bij Intratuin in juni alles in het teken van de actie: 'Tegel eruit, plant erin'. Op zaterdag 23 juni is er een actiedag.

ie dan een tegel inlevert bij Intratuin, krijgt twee gratis planten uit het vlinder- en bijenlokkende assortiment dat is samengesteld met hulp van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Vlinderstichting. Het vergroenen van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. Met deze inwisselactie willen zij een rol spelen in het vergroten van de bewustwording hierover richting de klanten. Intratuin organiseert de actie in samenwerking met tuinvereniging Groei & Bloei als onderdeel van de Nationale Tuinweek. Afdeling Aalten van Groei en bloei, staat deze zaterdag bij Intratuin Bredevoort, van 10.00 tot 15.00 uur.

Jeugd loopt vooruit op fusie

DINXPERLO - Zoals bekend wordt er gewerkt aan een fusie tussen DZSV en sv Dinxperlo. Dat werk vordert gestaag, waardoor er inmiddels gekeken wordt naar samenwerking. Zo is men 'in elkaars keuken' gaan kijken, sfeer te proeven. Sera ten Brinke van sv Dinxperlo: "Dat bleek een enorm succes en de wens om leuke gezamenlijke activiteiten te houden, groeide." De activiteitencommissies kwamen zo met het plan om ook de intocht van de avondvierdaagse gezamenlijk te lopen. Na een gezamenlijke intocht, met spandoek, mochten de jonge wandelaars met elkaar op de foto en genieten van een ijsje bij de kantine van sv Dinxperlo. ( Foto: Frank Vinkenvleugel)

Plaquette Beste Markt onthuld

De plaquette. Foto: Frank Vinkenvleugel

Uitgerekend op de middag dat het feest was op de markt in Dinxperlo, regende het. Dat mocht de pret niet drukken: de plaquette voor de uitverkiezing tot Beste Markt van Nederland werd toch vrijdagmiddag onthuld.

B 3

Plaquette Beste Markt van Nederland onthuld

De ondernemers van de Beste Markt van Nederland. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - De warenmarkt van Dinxperlo is benoemd tot Beste Markt van Nederland. Vrijdag werd de plaquette onthuld, die ter gelegenheid daarvan een plekje heeft gekregen in het plantsoentje bij de pomp op het Prins Clausplein. Daarbij was een bijna voltallig college van B&W aanwezig, diverse raadsleden en een afvaardiging van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH), die de Beste-Marktverkiezing organiseert.

Door Lydia ter Welle

Voorzitter van de warenmarktondernemers in Dinxperlo is Albert Popmper. Hij heette iedereen welkom in het Kerkelijk Centrum aan de Markt. Pomper: "In oktober is het 55 jaar geleden dat er voor het eerst een weekmarkt was in Dinxperlo. Er is veel veranderd in die jaren: toen verkocht iedereen zijn waren vanaf een simpele marktkraam, nu zijn het vooral verkoopwagens. De markt in Dinxperlo is in 2016 verzelfstandigd, met als doel de goede warenmarkt nóg beter maken. Nog meer letten op kwaliteit, op veiligheid, en zorgen dat je zichtbaar bent, via goede promotie. De markt in Dinxperlo telt nu 35 enthousiaste, kleurrijke en vakkundige ondernemers, die samen een mooie markt neerzetten", aldus Pomper, die vervolgens burgemeester Anton Stapelkamp het woord gaf.

De plaquette. Foto: Frank Vinkenvleugel
Ondanks het regentje, lachende gezichten van Albert Pomper en Anton Stapelkamp juist voor de onthulling van de plaquette. Foto: Frank Vinkenvleugel

Stapelkamp memoreerde de bijzondere locatie van de markt: zo ongeveer op de grens, en daarmee een groot potentieel aan klanten uit het Duitse grensgebied. "Na de verzelfstandiging van de markt heeft de gemeente eigenlijk niet veel meer te maken met de gang van zaken op de markt. Dat regelen jullie prima zelf. Het leek bijna 'uit het oog, uit het hart', toen uitgerekend op de dag dat bekend werd gemaakt dat Dinxperlo Beste Markt was geworden, onze BOA's een controle op foutparkeren hielden... Dat heeft ons doen besluiten om de banden weer wat aan te halen, en wat beter contact te houden, elkaar wat vaker te zien. Om zo samen te werken aan een nog betere markt!"

Henk Achterhuis van de CVAH feliciteerde Dinxperlo met de uitverkiezing tot Beste Markt. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld als adviseur in het proces tot verzelfstandiging. "Jullie hebben dat prima opgepakt. Verzelfstandiging betekent dat de ondernemers zelf slagvaardiger kunnen reageren, zelf gezamenlijk hun beslissingen nemen en met elkaar afspraken maken, en elkaar aanspreken op het nakomen van die afspraken. Dat doen jullie goed."

'Wees trots op de unieke eigenschappen van deze markt en gebruik ze'

Hij adviseerde de Dinxperlose warenmarkt zuinig te zijn op z'n 'Unique Selling Points'. "Jullie hebben dankzij je locatie, op de landsgrens, en dankzij het tijdstip: op vrijdagmiddag, tot 19.00 uur en in de zomer soms nog wat langer, echt alles in huis om een succesvolle markt te zijn en te blijven. Jullie kunnen het tegen de hele ondernemerswereld opnemen waar het gaat om vakmanschap, enthousiasme en gezelligheid. Ga vooral zo door! Niet achterover leunen, blijf alert en blijf net zo als nu goed inspelen op ontwikkelingen!"

Daarna volgde een rondgang over de markt, met de onthulling van de plaquette op het Prins Clausplein door burgemeester Anton Stapelkamp.


Fietstocht of wandeling Grensbelevenissen

DINXPERLO/SUDERWICK - In het kader van Gelderse Erfgoedfestival wordt iedereen uitgenodigd om op zaterdag 16 juni een fietstoer of wandeling te maken om de grensdorpen Dinxperlo en Suderwick (Dinxperwick) beter te leren kennen. De tocht heeft een routebeschrijving waardoor de deelnemers veel van de geschiedenis, de cultuur en het leven op de soms curieus verlopende grens leren.

De route is 15 km lang en gaat over de Duits-Nederlandse staatsgrens door beide dorpskernen, maar ook door het landschap. Er is veel te ontdekken. Zo zijn de St-Michaëlskirche en het Grenslandmuseum geopend. Historische grensstenen van 250 jaar oud zijn er te zien en waar vroeger smokkelaars stiekem elkaar troffen en kommiezen (douanebeambten) op hen loerden, kan men nu picknicken en wordt men herinnerd aan lang vervlogen tijden.
Op het Suderwicker dorpsplein kan iedereen van 'smokkelaarsijs' genieten. In de route zijn ook een aantal borden opgenomen van de Berlijnse kunstenares Kristina Leko. Op grote borden heeft zij de herinneringen aan de grens van mensen aan beide zijden van die grens vastgelegd. Het Bolandshuus aan het Hahnenpatt 2 is open zodat men de tentoonstelling FACadE kan bekijken.

Starten kan op zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 14.00 uur bij de grens-slagboom aan de verbindingsweg tussen Anholtseweg (Dinxperlo) en Dinxperloerstraße (Suderwick).
Parkeren kan op het industrieterrein Dinxperlo, aan de Anholtseweg. Deelname is gratis.


Column

Mis

Hoe ontstaat nepnieuws? Sinds enkele jaren hebben we te maken met dit fenomeen. Mensen sturen berichten de wereld in en de argeloze ontvanger neemt dit voor waar aan. En daar gaat het mis. Steeds vaker stel je toch, bewust of onbewust, vraagtekens bij bepaalde berichten omdat het begrip nepnieuws steeds meer begint in te dalen.

Twee weken geleden meldde ik hier dat in het weekend van 9 en 10 juni ons dorp een Olympische locatie zou zijn. De Eurohal zou gastheer zijn van de nationale speciale olympische spelen. Het balspel Bocce zou hier worden gespeeld. Dat was goed mis!

Op basis van een artikel in een dagblad en op basis van wat er op de website van de organiserende instantie stond mag je er van uitgaan dat dit geen nepnieuws is. Achteraf wel dus. Miscommunicatie? Tsjaa….

Er komt veel bij kijken om 2.000 spelers hun 21 sporten te laten beoefenen op 14 locaties in twee dagen. Niet voor niets worden ze bijgestaan door 1.000 begeleiders en nog eens zo'n 1.500 vrijwilligers. Sportverenigingen stellen hun locaties beschikbaar en gehandicaptenorganisaties en gemeentes spreken een woordje mee. De speciaal hiervoor in het leven geroepen overkoepelende organisatie moet het allemaal maar in goede banen leiden. Misschien is door de wirwar van informatiestromen iets mis gegaan.

Wat moet je dan nog wel geloven wat er in de krant staat? Je kunt je misnoegen uiten en mis-schien lucht dat op. Zij zullen zeggen dat het op de website van de organisator heeft gestaan. En dat klopt ook nog! Daar is niks mis mee. Inmiddels is deze informatie op de website aangepast. Achteraf….

Deze spelen zijn intussen al weer voorbij. We hopen dat deze happening zonder noemenswaardige incidenten is verlopen en dat alle deelnemers, begeleiders en vrijwilligers met veel plezier terugkijken op dit weekend Achterhoek. Want ook hier geldt: meedoen is belangrijker dan winnen!

Moar ja, wi'j stoat hier in darp wel weer met een duftigen drop an de neuze. En da's niet mis….

Wordt vervolgd.

Hol ow goed!

H. Eurneman

ROVA controleert inhoud pmd-container

De pmd-container wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Foto: Martin Hogeboom

AALTEN - ROVA gaat binnenkort de inhoud van de aangeboden pmd-containers controleren. Pmd staat voor Plastic, Metalen en Drankkartons. De gemeente heeft ROVA gevraagd om bij het inzamelen van pmd steekproefsgewijs controles uit te voeren. Ondanks dat er veel pmd gescheiden wordt, is de kwaliteit van ingezamelde pmd namelijk nog niet altijd goed. Er zit regelmatig materiaal bij het pmd dat er niet thuishoort, zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Daardoor worden vrachten pmd afgekeurd bij de verwerkers. Dat kost geld in plaats van dat het geld oplevert. De recyclingbedrijven die pmd hergebruiken worden steeds strenger bij het innemen van pmd. Goed scheiden van pmd is dus belangrijk.

Niet geleegd
Zitten er andere materialen in dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons? Dan wordt de pmd-container niet geleegd! ROVA hangt in dat geval een label aan de container. Daarop staat waarom de container niet geleegd is en wordt de bewoner verzocht te bellen met het Klantcontactcentrum van ROVA. Zij vertellen wat men moet doen, om de container op een later moment alsnog geleegd te krijgen.
Op www.doemeemetpmd.nl staat meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daar staan ook meer tips over het scheiden van pmd. Inwoners die vragen hebben over de pmd-inzameling, kunnen contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.


Ajax B JO19 ongeslagen kampioen

Het kampioensteam. Foto: PR

DINXPERLO - Afgelopen zaterdag zijn de jongens van Ajax B JO19 ( vroegere A-junioren) ongeslagen kampioen geworden in de tweede klasse van hun competitie. Tegen de hoogste jeugdteams van onder andere Sp. Silvolde, Gendringen, DZSV en 't Peeske werd gewonnen. Na de winterstop en herindeling werden alle elf wedstrijden gewonnen, met als laatste de overwinning afgelopen zaterdag in en tegen Zelhem. Dit was een spannende wedstrijd en het bleef lang 0-0. Totdat ver in de tweede helft Stijn Yark de 1-0 voor Ajax B maakte en wat later Syb Geven de 2-0. En daarmee was het kampioenschap binnen. Na een rondrit door Breedenbroek en Dinxperlo werd het kampioenschap gevierd op ons sportpark 't Houtbroek. Ook volgend jaar hoopt Ajax B weer op dit niveau te spelen en mee te doen om de bovenste plaatsen.

Gemeentebelangen maakte inschattingsfouten tijdens formatie

Alex Walter van Gemeentebelangen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Over vier jaar grootste partij worden

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO - Alex Walter, fractievoorzitter van Gemeentebelangen (GB), geeft toe dat zijn partij inschattingsfouten tijdens het formatieproces heeft gemaakt. Dat Joop Wikkerink van de Progressieve Partij en Martin Veldhuizen van de VVD door een meerderheid van de raad zijn aangewezen om een college van deze partijen samen met het CDA te formeren was niet meteen verwacht. Eerder had Walter al wel alle mogelijke scenario's in tabelletjes gezet. Daar stond de CDA-VVD-PP-coalitie wel bij, maar niet als een van de meest waarschijnlijke. Gemeentebelangen was de extra raadsvergadering over de formatie ingegaan met de verwachting dat er een nieuwe onafhankelijke formateur zou worden benoemd, die wel de door GB gewenste vier partijencoalitie serieus zou willen onderzoeken.

Gemeente-belangen verwachtte werd benoeming onafhankelijke informateur

Starre houding CDA en VVD niet verwacht
Alex Walter had eerder in het formatieproces ook niet verwacht dat het CDA en de VVD zo star zouden vasthouden aan optie één uit het advies van informateur Peter Drenth. Deze optie beoogde de vorming van een coalitie van GB, VVD en CDA met voor het CDA een tweede wethouder. Drenth had daarbij wel als voorwaarde geformuleerd dat de tweede CDA-wethouder 'okaal geworteld' moet zijn en 'van buiten de gemeenteraad' komt, zodat die voor een frisse blik in het gemeentehuis kan zorgen. Voor Gemeentebelangen kan die frisse blik ook geleverd worden door een D66-wethouder. De voorkeur van Walter en zijn achterban ging dan ook uit naar optie twee, een coalitie van CDA, GB, VVD en D66. Een tweede CDA-wethouder was voor Gemeentebelangen van het begin af aan niet acceptabel. GB had de verkiezingen samen met D66 gewonnen en haalde net geen zes zetels. Het CDA verloor weer en kreeg zes zetels. Bijna even groot zijn betekende voor GB allebei één wethouder en twee part-time wethouders voor VVD en D66.

Bindend advies
Alex Walter liet zich naast Raimond Smit (CDA) tot formateur benoemen, omdat hij dacht dat optie twee wel bespreekbaar zou zijn. Hij had ook de voorkeur om nog een keer met alle raadsfracties te spreken over de gewenste coalitiesamenstelling. Het CDA wilde dat echter niet, omdat er een duidelijk advies van de informateur lag en dan het werk van Drenth overgedaan zou worden. Daarna bleek ook al snel dat CDA en VVD vasthielden aan een drie partijencoalitie, waarbij wel allerlei varianten over de wethoudersposten op tafel kwamen, die uiteindelijk geen van allen voor GB acceptabel waren, omdat het uitgangspunt een vier partijencoalitie bleef.

Als Walter had geweten dat CDA en VVD het advies van de informateur als bindend zouden beschouwen, had zijn partij nooit ingestemd met dat advies en was hij ook geen formateur geworden. Helaas moet hij achteraf constateren, dat GB toen ook al een inschattingsfout heeft gemaakt.

Wennen aan nieuwe rol
Walter vindt het jammer dat het CDA en de VVD zich zo star opstelden en dat zij D66 geen kans wilden geven. Hij constateert ook dat de vooraf onwaarschijnlijke coalitie van CDA, VVD en PP alleen mogelijk is, omdat er door de gemeenteraad unaniem een raadsprogramma is vastgesteld. Als de drie partijen hadden moeten onderhandelen over een coalitieprogramma zouden ze er volgens hem nooit uitgekomen zijn. Maar nu hebben ze al een mooi programma, waarin ook veel punten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen zijn terecht gekomen. GB wilde graag een wethouder om een rol te kunnen spelen bij welke van de vele punten de hoogste prioriteit zouden krijgen. Helaas zullen ze de voortgang nu waarschijnlijk vanuit de raad moeten volgen met Henk Rijks als raadslid, want die aanvaardt dan zijn nieuwe rol.

'Meer begrip verwacht van CDA'

Walter verwacht immers niet meer dat de formatie nog eens een onverwachte wending krijgt en er toch nog een vier partijencoalitie met GB komt. Het doel zal dan zijn om in de komende vier jaren aan de bewoners van de gemeente te laten zien dat Gemeentebelangen zich ook zonder een wethouder goed blijft inzetten voor iedereen. Dat zal een nieuwe rol voor GB zijn, want ze zijn bijna altijd onderdeel van een college geweest. Over vier jaar moet dat er toe leiden dat Gemeentebelangen dan de grootste partij bij de verkiezingen wordt.

Teleurstelling is er nu wel, zeker over het CDA. Daarmee is altijd goed samen gewerkt en Walter had meer begrip verwacht van deze partij voor de opvattingen van GB.

COV IJzerlo en Daltonschool 't Warmelinck herdenken

IJZERLO - Op dinsdag 26 juni om 19.00 uur vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Huisstededijk. Tijdens deze herdenking staat men stil bij het neerstorten van een Engelse Stirling bommenwerper op 26 juni 1943. Het vliegtuig stortte om 1.23 uur neer tussen de boerderijen van de familie Ter Horst aan de Veldweg en de familie Van Lochem aan de Huisstededijk. Vijf van de zeven bemanningsleden kwamen om.

Leerlingen van 't Warmelinck hebben het monument in 2015 geadopteerd en spelen een rol bij de voorbereiding van de herdenking en tijdens de herdenking zelf. 't Warmelinck bereidt samen met de Christelijke Oranjevereniging IJzerlo de herdenking voor. Het is belangrijk dat kinderen leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de traditie van het herdenken. Tijdens de herdenking zullen de kinderen van de basisschool een bloemstuk leggen. Ook zullen zij een zelfgeschreven gedicht voordragen.

Bijzonder aan de herdenking van dit jaar is dat het jeugdorkest van muziekvereniging Crescendo medewerking verleent aan de herdenking, terwijl er ook een 'flyby' zal plaatsvinden door een AT-16 'Havard' van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

DinxperFM op Farm & Country Fair

IJZERLO - Tijdens de Farm & Country Fair op 22, 23 en 24 juni is ook DinxperFM aanwezig.

Vanuit een eigen stand worden muziekprogramma's gepresenteerd en vele interviews gehouden met standhouders, organisatie en bezoekers. Ontvangst via FM 97,0 of via www.dinxperfm.nl.

Farm en Country Fair

IJZERLO - Tijdens de Farm & Country Fair op 22, 23 en 24 juni is ook DinxperFM aanwezig. Vanuit een eigen stand worden muziekprogramma's gepresenteerd en vele interviews gehouden met standhouders, organisatie en bezoekers. Ontvangst via FM 97,0 of via www.dinxperfm.nl.

Slagwerkfestival 'Feel the Beat'

Prinses Beatrix is er klaar voor: 'Feel the Beat 2018'. Foto: PR

DINXPERLO - De slagwerkers van Muziekvereniging Prinses Beatrix uit Dinxperlo zijn er helemaal klaar voor: zaterdag 16 juni ontvangen ze iedereen graag op het Theo Rijksplein aan de Helmkamp voor het tweede 'Feel the Beat'-slagwerkfestival, dat om 18.30 uur begint, en dat wordt voorafgegaan door een rondgang door Dinxperlo, vanaf 18.30 uur.

De intentie is er een jaarlijks terugkerend spektakel van te maken, georganiseerd door één van de deelnemende clubs in hun eigen plaats. Dit jaar heeft Prinses Beatrix de eer. Met de deelname van tien slagwerkgroepen uit de regio én daarbuiten, moet het een zeer gevarieerde avond te worden.

Rondgang
Het festival wordt voorafgegaan door een rondgang door Dinxperlo, waarin een aantal groepen alvast van zich laat horen. De slagwerkers gaan via Beggelderdijk, Haverkampstraat, Maurits Prinsstraat en de Reehorsterlaan naar het festivalterrein, beschikbaar gesteld door VVNF Dinxperlo. Dat terrein wordt zo ingericht dat er een vrijwel continu programma kan worden geboden. Helma Brughuis-te Grotenhuis, coördinator van het festival: 'We maken gebruik van drie podia waarop afwisselend wordt gemusiceerd, dat houdt de vaart in het programma. Verder er is aan van alles en nog wat gedacht, van de afzettingen rond het terrein, een informatief programmaboekje, de verkeersregelaars tijdens de rondgang tot een hapje en een drankje voor de inwendige mens."

Netwerken
Het netwerken zoals dat tussen verenigingen onderling gaat, werpt z'n vruchten af bij het organiseren van een dergelijk festival. Helma: "De instructeur van onze jeugdslagwerkers, Jorine Bruggink, is dat ook in Hummelo én ze heeft goede contacten met Mike de Geest, instructeur van de slagwerkgroep uit Keppel. Dat zorgt er dan weer voor dat beide groepen van Muziekvereniging Hummelo en Keppel bij ons komen optreden. En Advendo Lintelo en Excelsior Barlo komen omdat Colin Jansen niet alleen muziekschooldocent voor 'onze' leerlingen is, maar ook instructeur bij die verenigingen. Een afspraak over deelname is dan snel geregeld", aldus Helma.

Deelnemers
Naast de al genoemde deelnemers treden zaterdagavond ook DeMB uit Bredevoort, Percussiongroep Aaltense Orkest Vereniging, Drumband VMS Aalten, Crescendo IJzerlo én natuurlijk de beide slagwerkgroepen van gastheer Prinses Beatrix op het Theo Rijksterrein. Entree: vrije gift.


www.fanfarebeatrix.nl

Column

13 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

14 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Max van Dam

Nationaal Onderduik Museum

15 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Aalten

Scootmobielclub Aalten

De Ahof

16 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Achterhoek klimaatneutraal: Thijs de la Court geeft lezing in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

17 juni

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Thema Boekenmarkt Bredevoort

Boekenmarkt Koppelkerk Bredevoort

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Dinxperlo

Expositie Metaal en schilderkunst

Kerkje de Rietstap

18 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

19 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

20 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

21 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Midzomer Avondshopping op 21 juni!

Centrum Aalten

22 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Farm & Country Fair

Farm & Country Fair

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Gratis gezondheidschecks (t.w.v. € 19,50)

Gezondheidscentrum 'de Nassau'

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

23 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

24 juni

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Farm & Country Fair

Farm & Country Fair

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Aalten

Oorlogs verzameling weer geopend!

Rien Koskamp

Aalten

Oorlogs verzameling weer geopend!

Rien Koskamp

Dinxperlo

Expositie Metaal en schilderkunst

Kerkje de Rietstap

25 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

26 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Rimpelingen in de open lucht op Sinderen

Het Sinderense toneelgezelschap 't Buurtschap zet de lustrumviering luister bij met een openluchtspel. Foto: PR

SINDEREN - Dit jaar bestaat het Sinderens toneelgezelschap 't Buurtschap vijfendertig jaar. En 't Buurtschap zou 't Buurtschap niet zijn als hier niet op bijzondere wijze aandacht aan wordt besteed. Het jubileum wordt gevierd met het openluchtspel 'Rimpelingen' dat speciaal voor dit toneelgezelschap is geschreven door Jan Freriks. De openluchtvoorstellingen vinden op 28 en 30 juni en 6 en 7 juli plaats in het Michelts bos op Sinderen.

Door Walter Hobelman

Het is de eerste keer dat 't Buurtschap een stuk speelt dat geschreven is voor het toneelgezelschap zelf. "Het is inmiddels traditie dat wij om de vijf jaar een openluchtspel opvoeren. In de aanloop naar dit jaar ontstond het idee om aan Jan Freriks te vragen voor ons een stuk te schrijven", vertelt Udo Klompenhouwer, die in 'Rimpelingen' één van de rollen voor zijn rekening neemt. Zijn collega-speelster Emma Aalbers ziet een voordeel in het spelen van een stuk dat nog nooit is opgevoerd. "Je kan daardoor het personage dat je speelt helemaal zelf inkleuren en vormen. Dat vraagt wat meer van de spelers, maar is voor onze toneelgroep weer een stap vooruit. We hebben erg veel tijd gestoken in de rolverdieping."
Schrijver Jan Freriks, die het stuk tevens regisseert, is het met Emma eens. "Die rolverdieping is belangrijk. Hoe denkt je personage? Hoe reageert hij of zij? Dat zijn vragen waar je als speler over na moet denken en we zijn daar erg druk mee geweest. Elkaar vanuit de rol die je speelt bevragen op de diepere laag van je rol, geeft een beter beeld van het personage." Dat Freriks het stuk regisseert was geen vooropgezet plan. "In 2017 overleed onverwacht onze regisseur Geert Vreeman. Jan was toen al bezig met het schrijven van 'Rimpelingen' en zag het wel zitten om dit stuk zelf te regisseren", legt Klompenhouwer uit.
Rimpelingen neemt de toeschouwers mee terug naar de tijd net na de Tweede Wereldoorlog. "Men maakt kennis met een plattelandsdorp uit de eigen Achterhoekse streek. De nieuwtjes van alledag worden besproken in de dorpskroeg en daar is ook ruimte voor meer beladen onderwerpen. Het leven was door de oorlog voor velen op de kop gezet. Er komen onfrisse zaken boven water, die om een standpunt roepen en waar niemand zich aan kan onttrekken en anderzijds worden ontluikende liefdes opeens aan het wankelen gebracht", vertelt de regisseur. "De tijd is onzeker. Ouders zien hun kinderen opgroeien en houden hun hart vast. Kinderen maken zich los van hun ouders, maar hebben ze toch nog nodig. Mensen lijken een prachtige toekomst tegemoet te gaan maar ontkomen er niet aan dat hun verleden hen blijft achtervolgen. Kortom, Rimpelingen is soms bitterzoet, soms bittere ernst en zorgt vaak ook voor een ontroerende lach."
Het stuk bestaat uit verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. "Dat levert kortere scenes op waarin je weinig tijd hebt om weer in je rol te komen. Je komt op, speelt en bent weer weg. De uitdaging is om de verschillende scenes goed en naadloos met elkaar te verbinden. Dat vraagt veel van ons als spelers en regisseur en we merken dat dit steeds beter gaat", aldus Freriks.
Het toneelgezelschap is nu al regelmatig aan het repeteren op de sfeervolle locatie en speelster Hanny Scholten kijkt uit naar de komende voorstellingen. "De sfeer in een openluchtspel is anders dan binnen. En de manier van spelen is ook anders. Door het bredere speelvlak moet je heel anders timen en daar moeten we echt aan wennen."
"Wat Rimpelingen ook bijzonder maakt is het feit dat er in september een vervolgstuk wordt gespeeld door theatergroep Spot uit Doetinchem", vertelt Freriks. "In het stuk 'Dorp' is de tijd verschoven naar de huidige tijd en heeft het dorp te maken met krimp en de wens om dat te veranderen in 'bloei'. Voorwaarde voor succes is verbondenheid tussen jong en oud, nieuwkomers en van dorpsbewoners sinds generaties. Niet iedereen wil meteen zijn eigen standpunt loslaten. En er zijn oude verhalen en gebeurtenissen die blijvend een rol spelen. Want een dorp blijft een dorp en daar wordt gekletst."
Het openluchtspel 'Rimpelingen' is te zien op 28 juni, 30 juni, 6 en 7 juli in het Michelts bos in Sinderen. Kaarten voor volwassenen kosten 15 euro en voor kinderen 7,50 euro. Reserveren kan via www.tbuurtschap.nl en tel. 0315-617282.

Legend of Rock Tribute Tour in Kulturhus

Van Hagar komt op 24 november naar het Kulturhus. Foto: PR

DINXPERLO - Op zaterdag 24 november komt de internationale Legends of Rock Tribute Tour wederom naar Kulturhus Dinxperlo voor een Rock Night met Van Halen by Van Hagar, Whitesnake by Coverdale (GB) en Deep Purple by Purple-D. Alle hits zoals Jump, Running With The Devil, Here I Go Again, Is This Love, Smoke On The Water en Child In Time en de beste albumsongs van genoemde wereldbands zullen door deze tribute bands op indrukwekkende wijze het publiek in worden gespeeld, ondersteund door een spectaculaire lichtshow en dynamische special effects. Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6, in Dinxperlo opent op 24 november om 20.00 uur haar deuren, het programma start om 20.30 uur. Tickets voorverkoop: 15,- euro via www.kulturhusdinxperlo.nl en www.ab-bookings.nl. Early bird-tickets: 12,50 euro (beperkt beschikbaar), tickets dagkassa: 20,- euro.

De Legends of Rock Tribute Tour is in het leven geroepen om de beste tribute- en coverbands in Nederland, België en Duitsland een podium te bieden waarop hun dynamische shows optimaal tot hun recht komen. Hierdoor ondergaat het publiek de ultieme live beleving: met Van Halen by Van Hagar, Whitesnake by Coverdale (GB) en Deep Purple by Purple-D is dit voor de liefhebbers een Rock-ervaring van het hoogste niveau.

Van Halen by Van Hagar
Van Hagar is een Nederlandse tribute to Van Halen, met een accent op het werk van het Hagar-tijdperk. Uiteraard komen ook alle grote hits met David Lee Roth aan bod. De band bestaat uit vijf gedreven en ervaren musici, die geen look-a-like band is. Het draait vooral om de beleving van de typische sound en feel van 'toen': energieke, vette riff-gebaseerde tracks die iedereen graag weer eens live hoort. Tracks als I'm The One, Runnin' With The Devil, Amsterdam, Hot For Teacher, Top Of The World, Why Can't This Be Love, Judgement Day, Dreams, Man On A Mission, Poundcake, maar bijvoorbeeld ook de door iedereen gekende Jump, Eruption en Right Now passeren de revue.

Whitesnake by Coverdale (GB)
Wie kent het geweldige jaren '80 repertoire van Whitesnake nou niet? Here I Go Again, Is This Love, Burn en natuurlijk nummers als Still Of The Night en Crying In The Rain. Stuk voor stuk meezingers met ijzersterke melodielijnen en ingrediënten bestaande uit seks, drugs en Rock & Roll. Coverdale weet als geen andere band de sound en sfeer van Whitesnake over te brengen bij het publiek, met een compleet eigen identiteit. De band bestaat uit zes ervaren muzikanten met stuk voor stuk een imposante cv.
Grootse wapenfeit is de uit de UK afkomstige zanger David Readman. David is het meest bekend als frontman van de Duitse befaamde hardrockband Pink Cream '69 en Voodoo Circle (2008-2016). Ook wierf hij bekendheid bij de Frans progressieve metal formatie Adagio (2000-2004). De complete band is samengesteld uit mensen die met passie en overtuiging de geweldige Whitesnake nummers ten gehore gaan brengen. De opdracht is om bij elk optreden het publiek een onvergetelijke show te bezorgen. En omdat ze er zelf ook zo veel plezier aan beleven, krijgt het publiek altijd wat het wil. Waar ook opgetreden wordt… Succes gegarandeerd!

Deep Purple by Purple-D
Met een ongelooflijke passie en beleving en muzikaal op het hoogste niveau weten de vijf mannen van Purple-D een ode te brengen aan dé rockhelden uit de jaren '70: Deep Purple. Elk optreden van Purple-D is voor de echte Deep Purple fans een ultieme ervaring en voor de liefhebbers van de 70's Rock in het algemeen een feest der herkenning. Niet alleen in de sounds wordt het origineel geëvenaard. De gehele performance maakt van een optreden van Purple-D een unieke belevenis die terug doet verlangen naar de jaren van eerlijke Rock, waar de individuele kwaliteiten van de muzikanten nog ruimte kreeg om te excelleren. Naast de grootste hits als o.a. Child In Time, Woman From Tokyo en Smoke On The Water worden ook de beste albumnummers gebracht.

25 jaar City Beach Toernooi Dinxperlo

De organisatiecommissie van het City Beach Toernooi. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het is bijna niet meer weg te denken, het Jumbo Arentz City Beach toernooi. Volleybalclub Favorita organiseerde het eerste toernooitje in 1993, dus dit jaar is er een jubileum te vieren. Dat laten de leden van de beachvolleybal commissie natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. In de Jumbo Arentz City-Beachweek van 30 juni tot en met 8 juli wordt er volop aandacht geschonken aan deze mijlpaal met diverse activiteiten in en rondom het City Beach terrein op het Prins Clausplein in het centrum van Dinxperlo met als thema 'Hawaii'.

Door Waltraud Wensink

Hans Eppink en Leen Nederlof zijn twee van de commissieleden die al vanaf het begin betrokken zijn bij het beachvolley toernooi. Eppink: "We begonnen destijds in de sporthal met een straten- en bedrijventoernooi en dat hebben we een aantal jaren gedaan. Toen het een beetje terug begon te lopen met de aanmeldingen hadden we het geluk dat net 'Beachvolley' in opmars kwam. We bedachten ons welke mogelijkheden wij hadden om dit ook op te kunnen zetten." Nederlof: "We dachten er aan om het in de sporthal zelf te organiseren maar hoe krijg je dan het zand er in en hoeveel zand heb je dan nodig? Toen we er achter kwamen dat het om bijna 200 kub zand ging zijn we daar vanaf gestapt. We hebben er toen voor gekozen om het op de parkeerplaats naast de sporthal te organiseren en dat sloeg eigenlijk gelijk aan. Dat hebben we twee jaar gedaan en daarna zijn we naar het centrum verhuisd en daar zitten we nu nog steeds."

Tussen 70 en 90 teams
Eppink: "Er waren jaren bij dat we zelfs 120 teams hadden die meededen aan het toernooi. Dat aantal is wel iets terug gelopen. Er doen nu tussen de 70 en 90 teams mee. Maar de spelers die meedoen zijn er niet minder enthousiast om. Door de jaren heen is ook SVD aangesloten met voetvolley en ook tennisvereniging De Rietstap weet zijn weg te vinden naar de beachvelden."

"Laten we het sporten in het zand niet onderschatten want het is echt zwaar om je sport in het zand te beoefenen en het vergt ook het een en ander van je techniek. De teams die zich aanmelden komen eigenlijk uit diverse windstreken. Het toernooi is dus niet alleen toegankelijk voor Dinxperlose teams. In het zevende jaar was Dinxperlo zelfs een van de toernooien waarin men zich tijdens speciale voorronden kon kwalificeren voor het Nederlandse kampioenschap. Het is ook prachtig om te doen en je kunt het fysiek ook best lang blijven doen", meent Nederlof. "Ook wat blessures betreft mogen we helemaal niet klagen .In de afgelopen 25 jaar hebben we één keer gehad dat er iemand met een knieblessure moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is ook mooi dat er tussen de aanmeldingen teams zitten die al vanaf het begin meedoen. De spelers zijn fanatiek maar meedoen is vaak nog belangrijker dan winnen."

Samenwerking met De Vorst
De Citybeachcommissie bestaat tegenwoordig naast Hans Eppink en Leen Nederlof uit Hans Veerbeek, Koos Nederlof (beiden ook vanaf het begin actief), Rolienke ten Pas, Maarten Bolwerk, Linda Roes, Wendy Plucker, Rick Altena en Peter Kranen. Het is een groep enthousiaste en sportieve mensen die er samen met alle vrijwilligers alles aan willen doen om deze speciale week voor iedereen aantrekkelijk te maken en een prachtig programma neer te zetten tijdens deze jubileumweek. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. De een zorgt voor het zand of de PR, de ander maakt speelschema's en weer een ander doet bijvoorbeeld de sponsoring. Voor het horecagedeelte heeft de commissie de samenwerking opgezocht met Theo Schennink van Grand Café & Bistro De Vorst. "Voor mij is dit een mooie gelegenheid om meer te integreren. Want ook dit hoort bij Dinxperlo, heb ik begrepen", aldus Schennink. "Het terras van De Vorst grenst mooi aan het volleybalterrein en dan kunnen de commissieleden zich bezig houden met andere taken terwijl ik zorg draag voor het horecagedeelte", aldus Schennink. De beachvolley wedstrijden zijn natuurlijk erg leuk om aan mee te doen maar daarnaast is het ook erg leuk om naar te kijken. Als het weer meespeelt kan je dan ook heerlijk op het naastgelegen terras komen zitten.

Wendy Plucker vindt het net zoals de rest van de commissie heel belangrijk om hun oprechte dank uit te spreken naar de sponsoren van het toernooi. "Veel bedrijven steunen ons al jaren lang en dat vinden we geweldig, die steun hebben we hard nodig en dat waarderen we enorm", zegt Plucker. De organisatie zet nog even de laatste puntjes op de i en wil nog even benadrukken dat er geruchten gaan dat dit wel eens de laatste keer kan zijn dat het beachvolleybal-toernooi georganiseerd wordt. "Daar is absoluut geen sprake van, dus 'zand er over' ", lacht Plucker.

Hawaii-sfeer, Bossabal, Beachscoop en Junior Biathlonkampioenschap
Het thema is de hele week 'Hawaii'. De Citybeachcommissie wijst de deelnemers daar nog eens extra op. Het team dat met het leukste idee of outfit komt, kan een leuke prijs winnen. Daarnaast wordt ook het publiek getrakteerd op een leuk programma. Op 1 juli zijn er van 14.00 tot 18.00 uur Bossabal-demonstraties. Het is een combinatie van volleybal, voetbal, gymnastiek en capoeira en wordt gespeeld op een speelveld met luchtkussens en trampolines. Het belooft spectaculair te worden en een lust voor het oog. Op donderdag 5 juli is er Beachscoop, waarbij iedereen met een eigen stoeltje of kleedje naar het Beach-terrein mag komen om vervolgens te genieten van een vrolijke vakantiefilm in de open lucht vanaf 22.00 uur( uiteraard gratis). Op zondag 8 juli vanaf 13.00 uur is er het Junior Biathlonkampioenschap van Dinxperlo. Het gaat dan om een soort van 'step' route door het dorp voor kinderen van de basisschool van 6 tot 12 jaar. Kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden. De kinderen krijgen hiervoor nog flyers uitgereikt via school. Een prachtig programma rondom het Jumbo Arentz City Beach Toernooi dus, ter ere van het 25-jarig jubileum .De organisatie heeft er zin in en hoopt dan ook op veel belangstellenden.

Aanmelden voor het Jumbo Arentz City Beach Toernooi kan nog tot 17 juni. Hierbij geldt wel 'vol is vol'. De kosten zijn 20 euro per team. Opgeven kan in diverse categorieën. Voor meer informatie en aanmeldingen kan men terecht op de Facebookpagina van City Beachtoernooi Dinxperlo of via de internetpagina van www.toernooi.nl afdeling volleybal en zoeken op de naam Favorita.

Biljartstrijd om clubkampioenschap is gestreden

De top drie van het biljartkampioenschap. Foto: PR

DINXPERLO - Na een spannende finale tegen Henk Kwerreveld mag Frans Rengelink zich winnaar noemen van het onlangs gespeelde clubkampioenschap van Biljartvereniging Ons Huis. Van deze circa 45 leden tellende vereniging namen dit jaar 21 leden deel aan het kampioenschap, welke in drie poules naar sterkte werden ingedeeld.

De voorwedstrijden werden als vanouds gespeeld op de drei biljarts in Sportcafé de Peppel, alwaar vereniging de Peppel het komende seizoen zelf ook nog eens drie teams huisvest.
In een periode van zes weken werden over 77 partijen totaal 7.088 caramboles bij elkaar gespeeld, en lange tijd zag het er naar uit dat titelverdediger Han Rutgers de kortste partij van het toernooi met 13 beurten op zijn zou schrijven. Han Rutgers, naast titelverdediger tevens voorzitter van de vereniging, moest echter de halve finale helaas aan zich voorbij laten gaanomdat hij verhinderd was. Zijn plaats werd met verve overgenomen door Ferdinand Jansen, die ten koste van Wilfried Ebbers beslag legde op de derde plaats, en deze wedstrijd in slechts tien beurten wist te winnen.
Hoogste relatieve serie werd gespeeld door Henk Rougoor met een serie van 21 van de 60 te maken caramboles. Hij bleef hiermee Eddy Jansen met een serie van 52 en Ed Abbing met een serie van 10 nipt voor.
De uiteindelijke finale tussen Frans Regelink en Henk Kwerreveld ging lange tijd gelijk op, waarbij Fans op de valreep met enkele kleine series als eerste kans zag de partij uit te spelen.
Henk resteerde de gelijkmakende beurt, doch strandde na het eerste punt slechts twee caramboles voor het einde en moest genoegen nemen met de tweede plaats.
Naast Frans kan ook Henk terugkijken op een zeer geslaagd toernooi omdat hij als enige in de voorronden slechts 1 punt had laten liggen met zeer constante uitslagen.
De finale werd afgesloten door wedstrijdleider Christiaan te Beest die, geassisteerd door bestuursleden Jan Kingma en Cor Zorn, de Henk Schreurs wisselbokaal mocht overhandigen aan de winnaar.

Zeer geslaagde Avondvierdaagse in Dinxperlo

DINXPERLO - Dinxperlo kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de Avondvierdaagse,

De organisatie is blij dat het evenement behouden is gebleven, nadat eerder leek dat er niet genoeg mensen zouden zijn voor de organisatie. De organisatiecommissie bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, muzikanten en alle wandelaars voor hun inzet.

Frank Vinkenvleugel maakte deze foto-impressie.

'Foute' kaart op bord in De Heurne

Het bord met de 'foute' kaart. Foto: Bennie Bruggink

Zonder toestemming gemeente

DE HEURNE - Bennie Bruggink uit De Heurne stuurde enkele foto's aan de redactie van Dinxpers Nieuws, van een bord dat op dinsdag 5 juni in De Heurne is geplaatst. Het bord staat bij de parkeerplaats schuin tegen over de kerk in De Heurne. Er staat: 'Welkom in de gemeente Aalten'op, met een reclame uit Dinxperlo en ook de achterzijde wordt gevuld door een bedrijf uit Dinxperlo. Bennie merkt op: "Maar wat schetst mijn verbazing: er staan plattegronden op van Aalten en Bredevoort. Dinxperlo komt in zijn geheel niet voor op de kaarten, in het uiterste puntje staat nog net een stukje De Heurne."

Een woordvoerder van de gemeente Aalten meldt desgevraagd: "Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze borden, heeft dit geplaatst zonder onze toestemming. Zij wilden de oude borden vervangen en daarover zijn wij nog met hen in gesprek. De borden zouden pas op een later moment (na onze goedkeuring) vervangen worden, maar door interne miscommunicatie bij het bedrijf is dit afgelopen week al gebeurd. Wij hebben de kaarten van te voren niet gezien, en hadden hier dan ook nooit toestemming voor gegeven. Het bedrijf zelf vindt het ook erg vervelend dat dit mis is gegaan. Naast het aanbieden van hun excuses hebben ze toegezegd de kaarten aan te passen."

Ajax-B 45+ kampioen

Ajax B 45+ kampioen. Foto: PR

BREEDENBROEK - Ajax-B 45+ werd kampioen in een competitie met Grolse Boys, Meddo, Erix en Grol. Op 1 juni werd de laatste ronde afgewerkt bij Grolse Boys. Aan één overwinning hadden de mannen van Ignat Fisser genoeg om kampioen te worden, maar het seizoen werd in stijl afgesloten. Alle wedstrijden werden gewonnen en Mark Baten hield de hele avond zijn doel schoon. Een meer dan terechte kampioen, dus.

Kersen voor burgemeester Anton
Stapelkamp

Burgemeester Stapelkamp neemt de kersen in ontvangst van Astrid Selman en laat ze zich goed smaken. Foto: Lydia ter Welle

AALTEN/LINTELO - Astrid Selman van kersentuin De Wendelenhutte ging vrijdagmorgen op bezoek bij burgemeester Anton Stapelkamp, om hen een kistje kersen uit de eerste oogst van dit jaar te overhandigen.

De burgemeester toonde zich verrast: "Ik wist niet dat er hier ook fruit geteeld werd! Veel mensen denken bij fruit meteen aan de Betuwe, maar weten niet dat Zuid-Beveland, waar mijn vorige standplaats Kapelle deel van uitmaakt, eigenlijk de grootste fruitproducent van Nederland is. Daar worden vooral veel peren geteeld, maar ik ken er ook een paar kersentelers." Astrid Selman vertelde over De Wendelenhutte: "Mijn man Bert en ik kwamen ruim twintig jaar geleden naar de Achterhoek, en begonnen een varkenshouderij in Lintelo. Daar is zo'n tien jaar geleden de kersenboomgaard bij gekomen. We hebben een kersenboomgaard van 1,2 hectare, waarin we zo'n twintig soorten kersen telen. Van vroege tot heel late, waardoor we van ongeveer half juni tot begin augustus kersen oogsten van onze laagstambomen. De bomen zijn maximaal vier meter hoog en ter bescherming van de kersen is de boomgaard helemaal overkapt, met een net. Tegen de vogels, maar ook om schade van hagel en hevige regen te voorkomen."

De burgemeester nam met plezier de kersen in ontvangst en liet ze zich goed smaken.

Rainbowband viert 25-jarig jubileum

LICHTENVOORDE - Het kleurrijke, muzikale gezelschap van de Rainbowband viert komende zaterdag zijn 25-jarig bestaan. De muzikanten houden wel van een feestje en dat komt goed uit want het jubileum wordt groots gevierd. Muziek zal zeker niet ontbreken, maar zelf hoeft de band niet aan de bak, zij mogen genieten van hun welverdiende jubileumfeest.

Door Dinès Quist

Wat begon als een bescheiden twaalfkoppig clubje is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een heus orkest van veertig enthousiaste leden, allemaal met een fysieke en/of mentale beperking, ieder met zijn eigen talent

Tonnie Weikamp oprichter van de band, was destijds werkzaam bij de sociale werkvoorziening Hamaland en zag wel muziek in het team dat hij begeleidde. Als beroepsmuzikant wist hij de muzikanten in spé, enthousiast te krijgen en al snel zaten ze in de oefenruimte. Dirigent Tonnie maakte de muzikanten wegwijs in het lezen van muzieknoten door deze een eigen kleur te geven, zo ontstond de naam Rainbowband.

Elke week wordt er geoefend in de oude Lidl-winkel in Lichtenvoorde. Zo kleurrijk als de muzikanten zelf zijn is ook de versiering van de ruimte die vol hangt met schilderijen gemaakt door de leerlingen van het Bariet. Het vergt wel wat organisatie iedereen op tijd op de juiste plek met het juiste instrument te krijgen. Een extra paar handen heeft Tonnie 15 jaar geleden gekregen met de komst van Willy Engelbarts. Sindsdien is het duo de motor achter de succesvolle Rainbowband. Met als hoogtepunt het hoofdpodium op de Zwarte Cross. "Maar het grootste succes is dat ze het leuk hebben," vindt Tonnie. "We krijgen veel verzoeken voor optredens. We streven naar één in de maand, dat betekent dat we regelmatig 'nee' moeten verkopen."

Aan hulp heeft de band geen gebrek. Tonnie's kleinzoon Jelle (13) helpt graag en Jet Sanders deed onlangs haar stage bij de band. Zij vond het zo leuk dat ze een maatschappelijke studie is gaan volgen. Met Dorien Harbers en Leo Nieuwenhuis zijn zij een geolied team.

Weisse rozen met saté
Met humor weet Tonnie steeds weer de juiste snaar te raken bij de goedlachse muzikanten. "Het belangrijkste is dat ze schik hebben. Voor sommigen is dit het enige uitje in de week en dan is het belangrijk dat we lol hebben met elkaar." Zo heeft de band zijn eigen spontaan ontstane titels als 'Weisse rozen met saté' omdat iemand 'aus Athéne' ooit verkeerd verstond en als Tonnie 'Rookworstje tikt tegen 't raam' inzet heeft hij de lachers weer op zijn hand. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Een sambabal die ritmisch tegen een brase tikt, een tamboerijn die tegen een rolstoelstang slaat, melodieën die goed ingestudeerd uit de keyboards klinken, allemaal even geconcentreerd.

Een hele prestatie is het dat dit o zo waardevolle orkest al 25 jaar bestaat. Op 16 juni van 14.00 uur tot 19.00 uur op de Koemstraat (naast Scapino) in Lichtenvoorde is iedereen welkom dit samen met de muzikanten te vieren.

Ronja Masselink wint bij Expert

DINXPERLO - Afgelopen jaar bestond Expert 50 jaar, en dat is volop gevierd. Zo konden klanten profiteren van hoge kortingen en waren er verschillende spectaculaire acties. Tijdens de 'Meer Kopen = Meer Krijgen'-weken konden klanten, door middel van hun aankoopbedrag, sparen voor een Expert cadeaukaart. Iedereen die met de cadeaukaart aankopen deed bij Expert, maakte kans om het gehele aankoopbedrag terug te winnen. In totaal maakten tien klanten kans om hun aankoopbedrag terug te winnen, en één van de winnaars is een klant van Expert Mastebroek in Dinxperlo. Ronja Masselink kocht een vaatwasser en wint nu het aankoopbedrag 549 euro terug.

Het verhaal achter de liedjes

Wilma Pastors in de kerk van Breedenbroek. Foto: Frank Vinkenvleugel

BREEDENBROEK - Op zondagmiddag 24 juni zal Wilma Pastors uit Breedenbroek een concert geven in de kerk van Breedenbroek. Ze zal liedjes ten gehore brengen die Wilma door de jaren heen zelf heeft geschreven. Liedjes die gaan over bijzondere gebeurtenissen en diverse emoties in haar leven.

Door Waltraud Wensink

Als Wilma de deur opent van haar woning aan de Krommenhorst in Breedenbroek denk je in eerste instantie niet gelijk dat deze dame met haar gitaar muzikaal zoveel in haar mars heeft. Ze oogt rustig en bescheiden, maar benut de eerste beste gelegenheid om haar gitaar erbij te pakken en zonder schroom en zelfverzekerd laat ze in de keuken een aantal stukjes van haar liedjes horen. Wilma is al vanaf haar negende bezig met muziek en inmiddels is het een verrijking van haar leven geworden. Wilma: "Ik heb ooit orgel-les gehad in Aalten en begeleidde muzikaal wel eens bij de zondagsschool. Toen ik vrijwilligerswerk bij een asielzoekerscentrum deed kwam ik in contact met een Roemeen die gitaar speelde. Daar was ik zo enorm van onder de indruk ,dat ik dat ook wilde leren. Ik heb toen ook een gitaar gekocht waar ik mee aan de slag ging, het moest me gewoon lukken."

Wat ik heb meegemaakt komt terug in mijn muziek
De liedjes die Wilma in de kerk van Breedenbroek zal spelen nemen de bezoekers mee in haar levensverhaal zoals Wilma dat beleefd heeft. Wilma: "Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat heeft impact op mijn leven gehad. Negen jaar gelden is mijn man Rudie overleden, en ook daar heb ik liedjes over gemaakt. Liedjes die mijn emoties weergeven en waarin ik me kan uiten door middel van muziek. Maar ook gebeurtenissen zoals liefdesverdriet, dankbaarheid en geluk zijn items die je kunt horen in mijn liedjes. Ik neem de mensen mee in een muzikale reis door mijn leven."

Wilma geeft het concert in de kerk van Breedenbroek waar ze tot haar vreugde - ook regelmatig mag oefenen. Wilma heeft les gehad van Sandra Venreys. "Ook daar heb ik weer een liedje over geschreven, ik gebruik vaak mensen die me op de een of andere manieren inspireren voor mijn teksten", aldus Wilma. Ze is veel bezig met de spirituele kant van het leven. Het feit dat ze in de kerk gaat spelen wil niet bij uitstek zeggen dat het om een kerkelijk gebeuren gaat. "Maar wat de een 'God' noemt, heet bij de ander 'Het Licht', het maakt niet zo heel veel uit want uiteindelijk bedoelen we wellicht hetzelfde. Iedereen is welkom en de liedjes zijn uitermate geschikt om fijn naar te luisteren. "De muziek draagt me en helpt me zien waar ik sta. Ik mag wel zeggen dat muziek me ook vaak de weg wijst ", meent Wilma. Wilma: "Ik ben niet zo'n held in het regelen van dit soort zaken dus voor mij is het ontzettend spannend om dit concert zelf te organiseren."Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen en of er belangstelling voor het concert is."

Als we het over ambities hebben zegt Wilma: "Ik zou graag nog eens iets willen doen met een percussie en met een tweede stem."

Het concert in de kerk van Breedenbroek op zondag 24 juni begint om 15:00 uur. Iedereen is van harte welkom. Om de kosten te dekken wordt er om een vrijwillige bijdrage gevaagd. Wilma adviseert: "Maar neem wel een kussentje mee naar de kerk, want dan zit je wat gemakkelijker!"

Wethouder Nijland opent foto-expo Ben Maandag

DINXPERLO - Op 5 juni opende wethouder Nijland de fototentoonstelling van Ben Maandag in het Grenslandmuseum. In het kader van het Erfgoedfestival in de provincie Gelderland dat tot 22 juli voortduurt, presenteerde de wethouder tevens de brochure 'Over Grenzen in Gelderland' waarin alle festiviteiten binnen de gemeente Aalten vermeld staan. De fototentoonstelling 'Over Grenzen in Grensland' van Maandag geeft een beeld weer over het leven op de grens tussen Dinxperlo en Suderwick vanaf 1900. En waar past deze tentoonstelling nu beter dan in het Grenslandmuseum in Dinxperlo waar een permanente tentoonstelling over de grens te zien is.

Door Iris Jansen

Tijdens de drukke bijeenkomst heette voorzitter Berend Enserink wethouder Gerard Nijland, Ben en Ali Maandag, en alle verdere aanwezigen van harte welkom. Enserink memoreerde tijdens zijn welkomstwoord nog even zijn eigen herinneringen aan de grensovergang Brüggenhütte waar men na het knikje van de douanier mocht doorlopen. Ben Maandag, voor deze gelegenheid uitgedost in het kostuum van een 'kommies' (douanebeambte), kreeg het woord van de voorzitter, nadat hij deze van een genadig knikje had voorzien.

Ben Maandag kreeg gelegenheid om zijn expositie toe te lichten: "De tentoonstelling is overzichtelijk opgebouwd en begint bij de periode 1900 tot aan 1913. Wat je ziet zijn vredig landelijke plaatjes zonder slagbomen en douaniers. Dan komt de periode van de Eerste Wereldoorlog waarin Nederland neutraal was. Je ziet dat er een hekwerk aan de Nederlandse zijde komt want Duitsland mag zich alleen bewegen binnen eigen grenzen. Na de oorlog is er omstreeks 1920 een grensmarkt ontstaan. In Duitsland was niets meer te krijgen, dus kwamen mensen zelfs vanuit het Ruhrgebied hier eten en andere waren kopen. De Duitse Mark waarmee betaald werd, schommelde enorm in waarde en alleen de slimme Dinxperloërs die de Marken meteen omwisselden voor guldens, konden zo een mooi kapitaaltje sparen in tegenstelling tot diegenen die het Duitse geld opspaarden. Dat was later niets meer waard. Daarna komt natuurlijk het smokkelen aan bod wat heel lang heeft plaatsgevonden. Natuurlijk heeft de Tweede Wereldoorlog een grote impact gehad op het leven in Dinxperlo en Suderwick. Opeens werd alles anders. In december 1939 werd er óp de grens een dubbel hekwerk van prikkeldraad geplaatst door de Duitsers. Het was een strenge winter en de bodem was bikkelhard, maar het hek moest en zou er in. Daar zijn zelfs foto's van en hier ligt nog een stukje prikkeldraad dat later is gevonden."

Gerard Nijland zette uiteen wat voor hem en zijn generatie de grens betekende. "Dat bestond voornamelijk uit de gedachten aan vakantie, paspoort en vreemd geld. Want dat waren de eerste dingen die geregeld moesten worden als je op vakantie ging. Het voordeel van een aankoop in het buitenland was dat je bij de grens de BTW terugkreeg. Dat scheelde toch weer 19%", vertelt Nijland lachend.

Filmgragment
De officiële opening werd door de wethouder verricht door het starten van een televisie fragment van 1 minuut en 10 seconden, afkomstig uit een oude filmopname van het Polygoonjournaal uit januari 1940. Dat liet zien hoe in 1939 Duitse soldaten met een boor gaten in de Heelweg boorden om zo het hekwerk op de grens te kunnen aanbrengen; indrukwekkende beelden, zeker met de wetenschap hoe hevig Dinxperlo aan het einde van de oorlogsjaren is getroffen.

Na de opening wist Maandag nog enkele mooie verhalen te vertellen over het smokkelen langs de grens. "Vooral roomboter, koffie en sigaretten waren in trek. Mensen bedachten van alles om de kommiezen om de tuin te leiden. Kijk maar naar deze klompen met omgekeerde zool dus met de hak aan de voorzijde, je loopt voorwaarts maar je voetafdruk is achterwaarts of dit poppenwagentje met dubbele bodem. Ook fietsen waren in trek. Zo was er eens een man die elke dag op de fiets de grens overging. Later viel het kwartje dat hij nooit terugkeerde. Natuurlijk ging hij ergens op een stil plekje te voet de grens over en weer naar huis en smokkelde zo de volgende dag weer een fiets de grens over. Zulke verhalen moeten toch bewaard blijven."

Ben Maandag, geboren in Varsseveld en sinds 1965 woonachtig in Dinxperlo, is in de jaren '70 begonnen met het verzamelen van prentbriefkaarten en andere voorwerpen die te maken hebben met Dinxperlo. Tevens is hij auteur van twee dikke boeken vol met mooie herinneringen aan vervlogen tijden. "Ik verzamel niet alleen alles van Dinxperlo, maar ook van Breedenbroek, Suderwick, De Heurne, Varsseveld en de buurtschappen. Wie nog wat vindt wat bij mijn verzameling past, kan het altijd bij mij of in het Grenslandmuseum afleveren. Zonde om weg te gooien", wil hij nog graag benadrukken.
Tijdens de openingsuren van het Grenslandmuseum is de brochure verkrijgbaar met een beschrijving van de activiteiten binnen de gemeente Aalten.
De fototentoonstelling van Ben Maandag in het Grenslandmuseum aan de Markt 1b is te bekijken tot 31 augustus, op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur.
Entree drie euro voor volwassenen en één euro voor kinderen.

Kampioenenbal bij DZSV

DZSV JO11-3 wint de beker. Foto: Wim Nieuwboer

DINXPERLO - De afgelopen weekenden waren er weer verschillende kampioenen bij DZSV.

DZSV JO11-3 speelde zaterdag 2 juni bij HC '03 de bekerfinale en is door een prachtige 7 - 1 overwinning tegen SP Lochem JO11-6 winnaar geworden. En natuurlijk moest iedereen samen met de beker op de foto.
DZSV 35+ 2, dit seizoen voor 't eerst actief, was zeer succesvol met een najaars- én voorjaarskampioenschap. Dat de 'oudjes' het goed doen blijkt wel uit de resultaten: alle wedstrijden werden gewonnen tijdens de voorjaarscompetitie.
DZSV VR 3 doet niet onder voor de heren; ook zij leverden een voortreffelijke prestatie, door in hun debuutjaar ook najaars- én voorjaarskampioen te worden. Maar voor de dames was 't een spannender competitie. In de laatste wedstrijd versloegen ze concurrent SJO MEC/Bredevoort VR1 en eindigden met één punt voorsprong als eerste.
Voor DZSV JO11-4 bleef de competitie tot de laatste wedstrijd spannend. Tot nu toe alles gewonnen, maar om kampioen te worden was een gelijkspel tegen de nummer 2 Grol JO11-7 voldoende. Na een 1-0 voorsprong, maakt Grol binnen vijf minuten gelijk. Deze stand bleef op 't scorebord staan en dus was DZSV kampioen. Maar omdat Grol met een gelijk aantal punten eindigde waren ook zij kampioen en waren er twee teams die feest vierden. Na de wedstrijd, verschillende fotoshoots en natuurlijk een rondje door 't dorp met de huifkar voor de jongens van DZSV JO11-4.

DZSV 35+ 2. Foto: Wim Nieuwboer
DZSV VR 3. Foto: PR
DZSV JO11-4. Foto: Frank Vinkenvleugel

Fietsen en wandelen door 'betwist grensland'

'Kijken naar wat er niet meer is'

WINTERSWIJK / KOTTEN - Velen hebben wel eens door het prachtige buitengebied van Winterswijk gefietst of gewandeld. Zondag 24 juni is er een unieke kans om het landschap te zien hoe het was. De Stichting Historische Kring Kotten organiseert samen met de Heimatvereine Oeding en Burlo-Borkenwirthe een grensoverschrijdende fiets- en wandeltocht, waarbij men onderweg panelen met foto's en korte teksten kunt bekijken op de plek waar de foto ooit is genomen.

Iemand zei ooit: 'Kijken wat er niet meer is'. Doordat men door het natuurrijke landschap van Kotten, Oeding en Burlo beweegt, komt onderweg hier en daar de geschiedenis tot leven.
Deelnemers overschrijden een aantal keren de grens en douaniers doen daar hun plicht. Met het uitgereikte paspoort kan men de grens passeren. Tussendoor lopen smokkelaars, ziet men mensen op het land bezig zoals dat voor vijftig, zestig jaar geleden ging. Dit gaat in samenwerking met een aantal partners. De fietstocht van 31 km bevat een groot aantal panelen met interessante informatie. Onderweg is de buitenkant van de historische boerderij Vardink bekijken. Uiteraard zijn er verschillende cateringplekken waar ook panelen zijn te bekijken. De wandelingen variëren van 7,5 tot 15 km.
Middels verschillende gekleurde routes kan men zelf een keuze maken. De routes zijn volledig uitgepijld. Startpunten voor de wandeling zijn in Oeding en Burlo bij de betreffende Heimathäuser.
De activiteit is voor jong en oud. Voor kinderen zijn er nog opdrachten. Start voor de fietstocht is bij café Schreurs te Winterswijk-Kotten. Hier is ruime parkeergelegenheid (voormalige voetbalvelden).

Start tussen 9.00 en 12.00 uur. Deelnamekosten vijf euro. Het project maakt deel uit van Erfgoedfestival Grenzen in Gelderland.

Joop Beuting blijft strijden voor mensen met een Duits pensioen

LIEVELDE/REGIO - Joop Beuting (77) uit Lievelde is al een aantal jaren bezig met het actievoeren voor mensen met een Duits pensioen (eigenlijk Altesrente).

Die mensen, vooral afkomstig uit de grensstreken zoals de Achterhoek, moeten vanaf 2017 meer belasting over die pensioenen betalen; ze dragen namelijk niet meer af aan de Duitse maar aan de Nederlandse fiscus. De verandering geldt alleen voor pensioenen tot 15.000 euro. Volgens Beuting worden meer dan 60.000 Nederlandse gepensioneerden getroffen. Over 2016 geldt een overgangsregeling. Hij benadrukt dat mensen daar nog met terugwerkende kracht gebruik van kunnen maken. "Ik heb het idee dat er nog tienduizenden mensen zijn die hiervan geen gebruik hebben gemaakt. Het kan ze tot 250 euro per maand schelen."

Beuting en zijn strijdmakkers spraken al met verschillende - regionale en landelijke - media en bezochten al een aantal keren politiek Den Haag. Zo was hij onlangs nog op bezoek bij de fractie van 50PLUS, om daar zijn grieven aan te kaarten. Inmiddels overweegt hij naar de rechter te stappen. De fiscalist die hij in de arm heeft genomen geeft hem in een goeie kans bij de rechter.

Joop Beuting wil mensen behulpzaam zijn met informatie over deze kwestie, zijn e-mailadres is: j.beuting6@upcmail.nl.

Thijs de la Court geeft lezing in de Koppelkerk

Thijs de la Court. Foto: PR

BREDEVOORT - Hoe maken we de Achterhoek klimaatneutraal? Thijs de la Court van het Gelders Energie Akkoord geeft op zaterdag 16 juni een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort over de stappen die de Achterhoek moet zetten om de broodnodige energieomslag te realiseren. Ook burgerinitiatief Energie Coöperatie Bredevoort presenteert haar plannen om bij te dragen aan de grootschalige energietransitie.

'Gemeenten kunnen niet meer ontsnappen aan windmolens en zonnepanelen,' berichtte De Gelderlander op 26 mei jongstleden. Het kabinet stelt gemeenten en provincies verplicht om gezamenlijk tot een regionaal energieplan te komen: windmolens, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen moeten onderling worden verdeeld om de klimaatdoelstellingen te halen.

Hoe gaat die 'energiemix' er voor de Achterhoek uitzien? Welke duurzame energiebronnen zijn effectief in de Achterhoek? Is het verstandig om vooral in te zetten op wind- of zonne-energie gezien de windkracht en zonne-uren in de Achterhoek? Of moeten we ook denken aan andere energiebronnen? En wat is de rol van de burger, van de overheid, van de provincie en van de gemeente in de energietransitie?

Thijs de la Court is algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord: een samenwerking van lokale overheden, bedrijfsleven en energiecoöperaties die zich inzetten voor klimaatneutraal Gelderland. Ook was hij wethouder in de gemeente Lochem en was hij nauw betrokken bij de oprichting van LochemEnergie, één van de sterke energiecoöperaties in Nederland. Daarnaast zal burgerinitiatief Energie Coöperatie Bredevoort presenteren hoe zij lokaal en van onderaf hopen bij te dragen aan een duurzame Achterhoek. De avond wordt afgesloten met een discussie onder leiding van Jilt Sietsma van het burgerinitiatief Energietransitie Aalten. Colleges en raadsleden van Achterhoekse gemeenten zijn ook uitgenodigd.

De bijeenkomst in de Koppelkerk begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is 7,50 euro en reserveren kan via koppelkerk.nl of tel. 0543-216005.

Zwarte Cross Talententuin in Achterhoek Nieuws

Carmen Bijsterveld, Ibrahim Abdi Ali, Herman IJzerman en Farhaan Abdi Ali. Foto: Meike Wesselink

ACHTERHOEK - Farhaan (14) en Ibrahim (17) Abdi Ali uit Groenlo werken iedere dag keihard om persoonlijke records te breken op de atletiekbaan. Herman IJzerman traint de Somalische broers die een ongelooflijke ambitie hebben om zo snel mogelijk de top te bereiken. De jongens zijn opgenomen in de Zwarte Cross Talententuin waar in totaal zeven veelbelovende jonge sporters uit het Oosten van het land een podium krijgen. Alle sporters houden persoonlijke blogs bij die onder meer op de site van de Zwarte Cross te vinden zijn. Eens per maand verschijnt één van die blogs ook in de verschillende uitgaven van Achterhoek Nieuws. Hoe is het voor Farhaan en Ibrahim om onderdeel uit te maken van de Talententuin?

Door Meike Wesselink

Hoewel ze meestal in Zutphen trainen, kennen de jongens het terrein van de Zwarte Cross op hun duimpje. Het is er namelijk niet alleen heel geschikt om te crossen, je kunt er ook uitermate goed hardlopen en met de benenwagen door het zand ploegen. "Vorig jaar mocht ik opeens het terrein niet meer op toen ik wilde trainen. Waren ze bezig het festival op te bouwen", zegt Farhaan lachend. Zelf hebben de jongens wel zin in de Zwarte Cross. Ronnie Flex zien, dat lijkt ze wel wat.

Gastgezin
Herman IJzerman traint de jongens, maar is ook hun steun en toeverlaat. Gauw brengt Herman ze na de training naar het station voor aansluiting op de trein naar Groenlo. "Het is niet te doen. Die jongens trainen zich in het snot en moeten dan 's avonds laat nog terug naar Groenlo. Eten, slapen en de volgende ochtend weer vroeg in de bus naar school. We zijn op zoek naar een gastgezin voor de jongens van maandagavond tot en met vrijdagochtend, dat is namelijk veel praktischer, gezien de trainingen in Zutphen. Niet alleen de training, de rust en structuur daarnaast zijn minstens zo belangrijk. Een gastgezin voor de jongens samen zou natuurlijk ideaal zijn, maar twee verschillende gastgezinnen is net zo fijn", laat de topsportcoach weten. "Dus als iemand een idee heeft, dan horen we dat heel graag."

Hanzesport Running Top Team
Herman IJzerman nam het initiatief voor het Hanzesport Running Top Team, een individueel coachings- en begeleidingstraject voor topsporters die - net als de Abdi Ali-broers - beschikken over de perfecte balans tussen motivatie, discipline en talent. Herman coacht en krijgt daarbij steun van Doetse Huizinga en ex-atleet Bob Winter. Het is een 'way of life', zoals Herman het noemt; álles maar dan ook álles wordt in het werk gesteld om aan de top te komen. De jongens hebben dit voorjaar de Nederlandse nationaliteit gekregen en hebben de eerste wedstrijden al gelopen onder de Nederlandse vlag. Voorzichtig kijken ze al uit naar hun eerste EK.

Talententuin
Om de week schrijven de broers in hun blog over avonturen die ze meemaken tijdens hun sportcarrière. Zo kun je deze week lezen hoe Ibrahim de inschrijving voor het NK miste en over de 4.08 minuten waar Farhaan onder móet blijven tijdens zijn eerste wedstrijd op de 1500 meter.
Carmen Bijsterveld, coördinator online media van de Feestfabriek: "De Talententuin is in augustus 2017 in het leven geroepen en bedoeld om jonge topsporters promotioneel een stukje verder te helpen. De talenten krijgen workshops over mediagebruik, leren het toe te passen en krijgen tips van mensen uit de topsport zoals Stefan Groothuis en Erik Hagelstein. Motorcrosser Davy Pootjes zat vorig jaar al in de Talententuin, maar die heeft zich zo succesvol neer weten te zetten, dat hij dit jaar plaats heeft gemaakt voor Ibrahim en Farhaan."

Farhaan en Ibrahim voelen zich vereerd, maar moeten met hun bescheiden karakter nog een beetje wennen aan zoveel aandacht. Met tante Rikie hebben de jongens nog geen kennis gemaakt, maar dat gaat binnenkort ongetwijfeld gebeuren.


www.zwartecross.nl/talententuin

José Penterman-Kemkens neemt afscheid van Het Bariet

José Penterman-Kemkens in gesprek met een leerling. Foto: Leander Grooten

'Ik nodig oud-leerlingen van harte uit'

ACHTERHOEK - Relativeren, regie houden en meedenken typeert haar. Zelf zal ze dat niet zeggen, want bescheidenheid is ook een eigenschap. Na 43 jaar neemt José Penterman afscheid van het speciaal onderwijs en wil dat moment markeren met zoveel mogelijk oud-leerlingen om haar heen.

Door Leander Grooten

Als 20-jarig meisje uit Zieuwent begon Penterman (toen nog Kemkens, want niet getrouwd) als docente op de Hamalandschool. "Het was 1975 en er werden geen methodes aangeboden. We moesten alles zelf ontdekken." Het onderwijs is veranderd, maar de doelstelling nooit: de leerling zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in de maatschappij.

Stagebureau
José was de afgelopen jaren de dragende kracht van het stagebureau van Het Bariet. Teamleider Inge Wijnen: "José heeft de interne stages voor de leerlingen mede opgericht. Dat was echt haar kindje. Daarna heeft ze zich ingezet voor externe stages." En dat is niet makkelijk," aldus Wijnen, "onze leerlingen vragen soms een andere aanpak." José: "Bedrijven creëren soms een functie speciaal voor onze leerling. Dat is mooi maatwerk. Zulke bedrijven zouden er meer moeten zijn."
Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de opzet van het arbeidstrainingscentrum. "Dat hebben we bewust buiten de schoolomgeving geplaatst, als onderdeel van de maatschappij."

Oude bekenden
Met een goed gevoel kijkt zij terug op haar loopbaan. "Het is leuk om te zien als leerlingen nog steeds goed in hun vel zitten. Laatst kwam ik op een dagbestedingsplek en werd ik toegeroepen 'Hey Kemkens, hoe is 't'. Die man heb ik jaren geleden ergens geplaatst."

Zorgen voor de toekomst
In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd, waarbij burgers zoveel mogelijk in het arbeidsproces mee moeten draaien. Hoewel dit past bij de visie van de school om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te maken, zijn er kanttekeningen. José: "Ze hadden de sociale werkvoorziening niet weg moeten doen, dat vind ik erg jammer." Inge vult aan: "De Participatiewet en de huidige politieke wind maken het moeilijker voor onze leerlingen een goede werkplek te vinden."

Regie bij José
Met het vertrek van José Penterman-Kemkens verlaat veel kennis de organisatie. Inge Wijnen kent haar al vijftien jaar als collega. "José is een constructieve meedenker. Rustig en bescheiden, maar als puntje bij paaltje komt, laat ze van zich horen en zegt ze hoe ze erover denkt. José houdt graag de regie, dat is haar kracht. Op 29 juni zal ze die op momenten toch moeten laten varen en accepteren dat zij in de spotlight staat. "Ik wil vooral afscheid nemen van mensen." De speeches en loftuitingen neemt ze op de koop toe.

Afscheidsreceptie
In de ochtend van 29 juni neemt José afscheid van de leerlingen. Van 15:30 tot 17:30 uur is de afscheidsreceptie voor genodigden, oud-collega's en oud-leerlingen en ouders. Deze kunnen zich opgeven via i.wijnen@hetbariet.nl om José de hand te schudden.
Wat ze na haar pre-pensioen gaat doet, weet ze nog niet precies. "Eerst op vakantie. En ik hou van lezen, zingen en fietsen, dus ik vermaak me wel." Inge Wijnen vermoedt haar nog wel eens terug te zien op school. "Ze is jong van geest en een fijne collega om ook later nog eens beroep op te mogen doen."

27 / 32

31 / 32

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

Camping zoekt

Tourcaravan te koop

Bel: 06-21819821