Dinxpers Nieuws

9 januari 2018

Dinxpers Nieuws 9 januari 2018


Eén keer per week 'ankomm'n en mee-eten'

Burgemeester Stapelkamp tijdens zijn toespraak. Foto: Leo van der Linde

Op informele wijze de gemeente leren kennen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Op zaterdag 6 januari konden de bewoners van de gemeente Aalten kennismaken met de nieuwe burgemeester en hem de hand schudden en verwelkomen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. In zijn toespraak gaf Anton Stapelkamp aan dat hij ook op een andere manier kennis wil maken met de inwoners. "Ik zou graag één keer per week bij een bewoner ankomm'n en mee-eten om dan een ontmoeting van mens tot mens te hebben. Gewoon mee-eten wat de pot schaft, mosselen met friet of boerenkool met worst, ik lust bijna alles." Dat kan bij de inwoners thuis, maar ook in een eetzaal of kantine.

De burgemeester heeft nog geen raadsvergadering voorgezeten en kent dus de raadsleden nog niet zo goed. Hij vroeg hen zich even te melden door hand opsteken. Foto: Leo van der Linde
De jachthoornblazers van de Wildbeheereenheid blazen het nieuwe jaar in. Foto: Leo van der Linde
Veel belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie in De Hofnar. Foto: Leo van der Linde
Toepasselijk gebak. Foto: Frank Vinkenvleugel

Het mee-eten is om 'heel informeel' te horen wat de kijk is van de inwoners op hun buurt of op de dorpen en buurtschappen. De burgemeester wil graag allerlei verhalen horen over de gemeente. "Alles mag aan de orde komen, maar voor een subsidie of vergunning moeten mensen een afspraak maken op het gemeentekantoor." Ook op andere manieren wil Stapelkamp zijn nieuwe gemeente leren kennen. Overal zullen mensen hem kunnen ontmoeten en spreken. Hij wil zich daarbij eerst richten op Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen. "Van vele kanten ben ik al aangesproken om niet alleen aandacht te hebben voor het dorp Aalten en daar mag u mij op aanspreken. Blijkbaar is dat nog een zeer gevoelig punt, de onderlinge relaties tussen de dorpen. Het is belangrijk om daar dan ook open met elkaar over in gesprek te gaan."

Lees verder op pagina 12

Kortingsbonnen-actie Ajax B

BREEDENBROEK - Net als voorgaande jaren organiseert Ajax Breedenbroek de bekende kortingsbonnenactie die is gekoppeld aan een verloting met geldprijzen.

Door de aankoop van loten steunt men niet alleen Ajax B, maar krijgt men ook de mogelijkheid te profiteren van de ruim vijftig aanbiedingen van lokale ondernemers. Deze aanbiedingen vertegenwoordigen gezamenlijk een waarde van zo'n 200 euro. Kopers van een lot, dat 10 euro kost, kunnen hun bijdrage dus snel en ruimschoots terugverdienen. Bovendien maakt men als koper van een lot kans op een geldprijs van 50, 100 of 250 euro.

Zaterdag 13 januari vindt de verkoop van de loten huis-aan-huis plaats door jeugdleden van Ajax B in Dinxperlo, De Heurne, Voorst en Breedenbroek. De opbrengst van de actie komt onder meer ten goede aan de jeugdafdeling van Ajax B en het onderhoud aan het sportcomplex.

Ajax B dankt alle deelnemende ondernemers zonder wie deze actie niet mogelijk zou zijn. De club hoopt op een succesvolle verkoop van de kortingsbonnen annex loten.

Meedenken over dorpsplan

Steffan Rexwinkel: Foto: Frank Vinkenvleugel

Dinxper Doet nodigt iedereen uit om mee te denken over een dorpsplan voor Dinxperlo. Op woensdag 17 januari is er een bijeenkomst in het Kulturhus waarbij iedereen welkom is.

Dinxper Doet: samen aan de slag voor een sterk dorp

Steffan Rexwinkel: "Steffan Rexwinkel: Mooi wanneer initiatieven onder één paraplu te brengen zijn. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - De initiatiefnemers van Dinxper Doet, dat in 2016 is opgericht met als doel de krachten binnen Dinxperlo te bundelen, kunnen terugkijken op mooie resultaten die zijn behaald. Met de zeer succesvolle Kerstmarkt gecombineerd met de Moonlight Shopping nog vers in het geheugen, wordt het volgens de initiatiefnemers weer tijd om met de inwoners van Dinxperlo en Suderwick te sparren en te horen of er nog idee?n zijn die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Door Iris Jansen

Steffan Rexwinkel van Figulus Welzijn hoopt op een grote belangstelling en goede ideeën die samen kunnen worden uitgewerkt. "Figulus Welzijn is als één van de initiatiefnemers verbonden aan Dinxper Doet. Wij ondersteunen initiatieven die vanuit de inwoners, verenigingen, scholen of organisaties komen. Het belangrijkste is om de krachten te bundelen. De kerstmarkt van de scholen in verbinding met de Moonlight Shopping liet maar weer eens zien hoe belangrijk de onderlinge samenwerking is. Iedere partij draagt zijn steentje bij en doet waarin hij goed is. Met elkaar moeten we ervan overtuigd raken dat niet iedereen hetzelfde plan moet gaan uitwerken, maar dat je juist mét elkaar veel verder komt en dus ook meer succes boekt. Taken verdelen, ervaringen uitwisselen, goede afspraken maken en vooral ook goed naar elkaar luisteren; daar kom je verder mee. Wanneer een initiatief succesvol verloopt is dat prima, maar wanneer er problemen optreden of nieuwe initiatieven in het leven geroepen worden, willen we als Dinxper Doet graag meedenken. Partijen verbinden, daar komt het op aan."

Zo hebben de naschoolse activiteiten die in samenwerking met de scholen en Figulus tot stand zijn gekomen in Dinxperlo, een stevige plek ingenomen in Dinxperlo. Rexwinkel: "De kinderen genieten enorm van deze activiteiten. Zo hebben ze ook inspraak en komen vaak met ideeën waar wij als volwassenen niet aan denken. Deze groep kinderen tot 12 jaar en de jongerengroep binnen Figulus Welzijn tot 16 jaar, zijn belangrijk als het gaat om een beeld te krijgen van de behoeften van de jeugd in Dinxperlo en Suderwick. Het mooie van de Naschoolse Activiteiten is dat je daardoor ook weer andere inwoners kan bereiken. In oktober waren de kinderen bij Careaz Dr. Jenny voor het kind-senioren-bewegen; een prachtige verbinding."

Om tot nog meer inzicht te komen waar behoefte aan is, houdt Dinxper Doet op woensdagavond 17 januari in het Kulturhus een avond waarvoor iedereen in Dinxperlo en Suderwick wordt uitgenodigd om mee te praten over het wel en wee in ons dorp. "We hopen dat er veel mensen van alle leeftijdsgroepen komen om een zo breed mogelijk idee te krijgen wat er leeft. Die avond kan iedereen meepraten over thema's zoals wonen en werken, economie, sport en evenementen en zorg en voorzieningen in ons dorp; met elkaar plannen maken en bouwen aan een dynamisch dorp met een goede leefbaarheid. Voor ons allemaal is het belangrijk om de voorzieningen te behouden of te verbeteren zodat ook jonge mensen in Dinxperlo en Suderwick blijven wonen en werken. De avond begint om 19.00 uur met een korte film die gemaakt is tijdens de kerstmarkt en waarin mensen hun mening geven over Dinxperlo. Hierna gaan we met elkaar aan de slag onder leiding van Martin Rommers uit Eefde van 'Samen Kracht'. Zijn visie is: 'Het verbinden van individuele krachten kan leiden tot een stap vooruit waar iemand alleen op eigen kracht nooit was gekomen. Dat noem ik samen-kracht'. Een lange zin, maar vat wel geheel ons streven samen. Na een korte pauze, kunnen we de input uit de zaal inventariseren en die verder bespreken. Uiteraard is het de bedoeling dat mensen zelf de plannen gaan uitwerken waarbij Dinxper Doet structuur biedt en met advies terzijde staat."

Woensdagavond 17 januari in het Kulturhus Dinxperlo. Inloop vanaf 18.30 uur; aanvang 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB

AALTEN/BREDEVOORT/DINXPERLO - De PCOB afdeling Aalten-Bredevoort en afdeling Dinxperlo houdt op donderdag 18 januari een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23, vanaf 14.30 uur. Als spreker komt Jos Thomasse met Zoete Koek, een programma over taal, spreekwoorden en gezegden.

'Zoete Koek' lijkt te starten als een lezing maar blijkt een hilarische conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt: een solocabaretprogramma dat garant staat voor een middag onbekommerd plezier.
Beschaafd, het zou niet anders kunnen, onze taal moet je respecteren. Voor onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden hebben soms een verrassende herkomst maar leiden evengoed tot komische misverstanden. En leerzaam ook, dankzij de medewerking van Prof. Dr. D.B. Weissbrod van het Internationaal Voedingstechnologisch Instituut in Darmstadt.
De bijeenkomst is voor leden van de PCOB maar ook gasten zijn van harte welkom.

Column

Ni'jjoar

De kop is dr af. Al weer een wèke lève wi'j in 2018. Tis vake effen wennen moar ook dat geet snel. 'T kruut is weer verschotten, met allerhande drankjes is dr geproost op 't ni'je joar en wi'j hebt ons de boek striepèrdikke 'egèten an de puffèrkes. Mietoe. Smieken aldèrbastend goed. En de mooie traditie wödt nog egals in ere 'ehollen dat de laegere-school-blagen op ni'jjoarsdag toeten goat ophalen bi'j femilie en buurte. Holle wi'j dr in!
En mo'w 't nog hemm'n ovèr wat dr allemoale veurigs joar hier en doar is gebeurd? Ovèr 't weer? Kan altied. Ovèr fipronil? At ow dat is ovèrkommen….. wat een ellende. En bu'j nog één van die weinige luu wie't nog gin bitcoins hef? I'j loopt achtèr! En 't mot toch können da'j in vrede op elk moment een breudjen kroket könt èten! Voetbal of gin voetbal: DRAN! Of was dat soms allemoale nepni'js? Dacht 't niet!
Dichtèrbi'j, hier in darp en umstreken, was dr ook van alles te doene. De kerstbeume-verkopèrs hebt goeje zaken 'edoan. Uut huus ko'j ow ook vermaken in de kroeg: biljattoernooien. En ook traditioneel: zaalvoetbal in de de Eurohal voor de kleinen en de groten van oranje, blauw (2x) en gruun. Wat ducht ow van al die uutvoeringen van de zangkoren en de meziekkorpsen. I'j hadden ze veur ''t uutzuuken.
Suntèrkloas is weer noar Spanje en de kerstkearl hef zien Rudolf met arreslee weer op huus an 'edirigeerd. Tis gewoon weer alledag in jannewari. De blik is weer gericht op veuruut. Wat breg 't ni'je joar? Hoppeluk gezondheid. As eerste.
Bun i'j bi'j 't WK voetbal (ai…..) veur de Belgen of de Duutsèrs? Dit joar zal de omnisportvereniging anfangen in de sporthal. En zal dr weer een stap veuruut wodden 'ezet noar één voetbalclub. Toch? En in meert gemeenteroadsverkiezingen. De ni'je börgermeistèr is geinstalleerd. Den't trouwens wel ovèr 78 ondèrdanen mindèr geet regeren t.o.v. een joar geleden. Zo zie'j moar weer: i'j könt niet alles hemm'n!
Denk dran: Bemint eer ge begint!

Hol ow goed!
H. Eurneman

Markt Dinxperlo genomineerd voor Beste Markt van Nederland

DINXPERLO - De warenmarkt Dinxperlo is genomineerd voor de titel Beste (kleine) Markt van Nederland.

Henk Jan Freriks, marktmanager van de weekmarkt in Dinxperlo is in zijn nopjes met het behalen van dit eerste tussenresultaat. De markt in Dinxperlo is vanaf 2016 geprivatiseerd hetgeen al een mooie ontwikkeling was.
Freriks: "Natuurlijk waren wij er van overtuigd dat we een goede kans zouden maken maar je moet het natuurlijk wel allemaal doen en laten zien. De nominatie is voor ons een extra stimulans om, nog meer dan anders, ons beste beentje voor te zetten. Het zal nu aankomen op details in de uitstraling, de communicatie, de veiligheid op de markt en natuurlijk de presentatie."

Vervolg
Na het bezoek in december krijgt de Dinxperse markt nog een keer een bezoek voor een keuring op de eerste vrijdag in februari waarna in maart de beslissing zal vallen.
Freriks: "Samen Sterk is onze slogan. Samen sterk heeft ons zover gebracht. Zo zijn we begonnen en zo zullen we doorgaan ongeacht wat de uitslag ook wordt. Het is een feit dat we blij en trots zijn, dat steken wij niet onder stoelen of banken. Voor informatie of suggesties over de markt kan men terecht op de Facebookpagina of mailen naar marktdinxperlo@gmail.com.


Grenssteenwandelingen krijgen een vervolg

De organisatoren van de tochten zijn er klaar voor. Foto: Frank Vinkenvleugel

REGIO - In navolging van de succesvolle grenssteenwandelingen in de grensregio hebben ditmaal de Heimatverein Anholt, Comité Leefbaarheid Megchelen, Vereniging Leefbaarheid Netterden en Heemkundekring Bergh een nieuwe serie grenssteenwandelingen georganiseerd vanaf grenssteen 730 naar grenssteen 698, van Dinxperlo naar Beek.

Door Iris Jansen

"Tijdens het project 'Nachbarn stellen sich vor' dat afgelopen jaar in Dinxperlo met een tentoonstelling werd geopend, was al snel het idee geboren voor een vervolg van de grenssteenwandelingen. Zo moest het toch ook mogelijk zijn de wandelingen richting de Rijn te organiseren", vertelt Theo Gasseling van het Heimatverein Anholt.

Een van de grensstenen. Foto: Frank Vinkenvleugel

"De wandelingen zijn uniek want de routes zullen maar éénmaal te bewandelen zijn, aangezien er veel stukken over privéterreinen lopen. Dankzij de medewerking van de grondeigenaren is het mogelijk geweest dit traject uit te zetten, dat zowel over Duits als Nederlands grondgebied loopt. Om het wild niet teveel te verstoren, is op verzoek van de eigenaren en meewerkende organisaties de wandeling niet opengesteld voor honden. Zeker gezien het jaargetijde, heeft het wild te weinig beschutting van struiken en gras."

Drie wandelingen
"De eerste wandeling is op zondag 21 januari en begint bij grenssteen 730. Het startpunt is bij de slagboom bij de Brüggenhütte aan de Aa-Strang en eindigt bij grenssteen 715, gelegen bij Camping De Bosrand aan de Heisestraat in Megchelen. De route is ongeveer 14 kilometer lang en heeft een aantal verzorgingspunten; bij de Regniet, bij Golfclub 't Lohr, bij het voormalige douanestation Anholt en natuurlijk bij het eindpunt op de camping, waar koffie, thee of een warme snack te verkrijgen zijn en gebruik kan worden gemaakt van een toilet. Veel vrijwilligers zijn tijdens de wandelingen bij de organisatie betrokken", legt Gasseling uit.

De tweede wandeling is op zondag 4 februari en start bij grenssteen 715, bij camping De Bosrand en loopt tot aan grenssteen 708 bij de grens met Netterden aan de Emmerikseweg. En op zondag 18 februari is de laatste in deze serie, van grenssteen 708 naar grenssteen 698 Beek, bij het tankstation aan de BAB3.

Voor alle wandelingen geldt dat er tussen 9.00 uur en 12.00 uur gestart kan worden, aanmelden is niet nodig. De kosten bedragen 5 euro per persoon waarbij kinderen tot 12 jaar gratis mogen meelopen. Het bedrag is inclusief pendelbus die de wandelaars weer terug naar het startpunt brengt.

Gasseling: "Ik moet er wel op wijzen dat de wandeling, gezien de terreinomstandigheden, niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator. De route loopt soms dwars door de weilanden en greppels. Er wordt zelfs een vlonder gebouwd waar de wandelaars overheen moeten lopen. Een redelijk goede conditie, een paar stevige schoenen en regenkleding zijn dus zeker aan te bevelen."

Ook Freek Diersen, die bij de organisatie van de eerste grenssteenwandeling nauw betrokken is geweest en nu ook weer als vrijwilliger meewerkt, is blij dat er een vervolg komt.

"Het is een geweldige manier om het landschap op deze manier te beleven. Je komt op plekken langs de grens waar je niet zo gauw meer komt. Je zult verbaasd zijn over de andere invalshoek van het landschap die je normaal alleen maar vanaf de weg kunt zien. Niet als vrijwilliger, maar ook als lid van de Euregioraad, vind ik dit een geweldige manier om mensen aan weerskanten van de grens bijeen te brengen, te verbinden. Met elkaar een stukje gezamenlijke historie beleven, dat is een hele waardevolle ervaring. In 2019 zal de laatste etappe van de grenssteenwandelingen worden uitgezet en wel van Babberich naar Spijk."

Tot slot vult Gasseling nog aan: "Alle informatie omtrent deze wandelingen is - ook in het Nederlands - na te lezen op de website van onze Heimatverein."


www.anholt-heimatverein.de

Geslaagde Toetentocht

Foto: Frank Vinkenvelugel

DINXPERLO - Ruim 400 deelnemers wandelden zondagmiddag de Toetentocht van de VVV. Met een frisse wind en stralende zonneschijn liepen de wandelaars de twee routes op voornamelijk Duits grondgebied. Bij de sfeervolle pauzeplek aan de Werner Brand Allee zorgden de heren van Toeten noch Bloazen' voor sfeervolle klanken op de diverse waldhoorns. Binnen in het atelier kon men zich opwarmen en buiten deed met dat aan de diverse vuurkorven. Via Märchenoma werd de route vervolgd om daarna te eindigen bij sportcafé de Peppel waar lekkere erwtensoep kon worden gegeten.


7 / 24

Ronde tafel 88 Aalten organiseert
KidzRun voor goede doelen

De fundraisecommissie, van links af: Egbert Ketelaar, Jurjen Wisselink, Arjan Mooij en Rick Navis. Foto: Karin Stronks

DE HEURNE – Elk jaar organiseert Ronde Tafel 88 Aalten een evenement of actie voor een goed doel. Door eerdere acties zijn ouderen en mensen met een beperking gesteund, de fundraise commissie heeft dit keer besloten om iets voor de jeugd te doen. Op 25 maart 2018 wordt een prestatieloop met acht survival-onderdelen gehouden waar kinderen en jongeren van acht tot veertien jaar aan mee kunnen doen. De opbrengst van het evenement, wat wordt gehouden op het terrein van Try-Out Buitensport in De Heurne, is bestemd voor het lokale verenigingsleven en voor KiKa.

Door Karin Stronks

Vier fundraisecommissieleden van Ronde Tafel 88 Aalten zijn aan het brainstormen over de invulling van het evenement voor kinderen en jongeren. Jurjen Wisselink zegt: "De kinderen en jongeren worden via het verenigingsleven benaderd. Wij schrijven verenigingen aan met het verzoek of zij hun jonge leden willen enthousiasmeren voor de KidzRun. Deze kinderen mogen rustig vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen en neefjes en nichtjes meenemen. Alle kinderen kunnen meedoen, het is geen wedstrijd, het is een prestatieloop met acht opdrachten in survivalsfeer."
De bedoeling is dat kinderen die meedoen zich laten sponsoren door familie, vrienden, buren of anderszins. "Zo hopen we dat er veel geld wordt opgehaald voor de goede doelen die we dit keer willen steunen. Het bedrag dat kinderen die lid zijn van een vereniging ophalen gaat voor een deel naar de betreffende vereniging. Een ander deel doneren we aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De jeugd die zonder lidmaatschap van een vereniging meedoet en geld inzamelt steunt KiKa", geeft Arjan Mooij aan. Rick Navis vervolgt: "We hopen dat het voor de deelnemers motiverend is om sponsoren te werven, zij doen het voor hun club of voor leeftijdgenoten die erg ziek zijn. Dat spreekt de kinderen vast wel aan!"

De fundraisecommissie heeft Herbert Luimes, eigenaar van het buitensportterrein en tevens voorzitter van stichting survival Dinxperlo, gevraagd of de KidzRun op het terrein van Try-Out Buitensport kan worden gehouden. Egbert Ketelaar, voorzitter van de fundraise commissie, vertelt: "Dat was geen enkel probleem. Zo kwamen we ook op het idee om het niet bij hardlopen te laten maar om acht survival elementen toe te voegen. Dan wordt het een stuk minder saai om mee te doen! Er komt onder andere een opdracht waar water een rol in speelt en de tokkelbaan is ook in het parcours opgenomen. Deelnemers aan de KidzRun zijn ongeveer een uur bezig met de prestatieloop."

In januari worden de verenigingen aangeschreven, dan gaat er ook een KidzRun website online waar kinderen zich kunnen aanmelden. Egbert Ketelaar: "We kijken erg uit naar de KidzRun en hopen dat heel veel kinderen en jongeren zich inschrijven. De capaciteit is groot bij Try-Out Buitensport, er is vooralsnog geen beperking op het maximum aantal deelnemers. Hoe meer aanmeldingen, hoe groter de opbrengst!" Rick Navis vult aan: "Toeschouwers kunnen natuurlijk ook komen, graag zelfs. We zorgen voor een hapje, drankje en muziek! Het wordt een uitje voor het hele gezin!"

Ronde Tafel 88 Aalten is een club voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Er wordt gestreefd naar een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, interesses en werk, om veel van elkaar te kunnen leren. De club stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld om bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de leden. Daarnaast wil de club een bijdrage leveren aan de gemeenschap in en rond Aalten, Dinxperlo, Varsseveld en Lichtenvoorde. Ronde Tafel 88 Aalten is aangesloten bij de Nederlandsche Tafelronde die op zijn beurt deel uitmaakt van de internationale organisatie Round Table International (RTI).

Orthopedagogisch centrum De Timp heeft in 2014 een bakfiets en een hangschommel gekregen van Ronde Tafel 88 Aalten, onder andere door de medewerking van Bronckhorster Bieren Brouwerij. Een jaar eerder bracht de club 4000 euro bij elkaar voor de Vlindergroep, onderdeel van speel-o-theek het Schakeltje in Varsseveld, door de verkoop van zelfgemaakte houten loopeendjes. De Vlindergroep leent vele soorten aangepast speelgoed uit aan kinderen met een beperking.

Column

9 december tot 21 januari

Bredevoort

Expo 'Spelenderwijs' van Marion van Noord

Stichting Koppelkerk

6 januari tot 27 februari

Dinxperlo

Expositie in Dr. Jenny

Careaz Dr. Jenny

10 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

11 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

12 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

Bredevoort

Achterhoekse meesters in de Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Aalten

Circus Bossle komt in Aalten!

De Ahof

Bredevoort

Tegenlicht meet up: Hoe duur is natuur

Stichting Koppelkerk

13 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

Bredevoort

Achterhoekse meesters in de Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Aalten

Circus Bossle komt in Aalten!

De Ahof

Bredevoort

Filmhuis 't Grachthuys Bredevoort

Programmacommissie 't Grachthuys Bredevoort

Bredevoort

Filmhuis Bredevoort: 12 Years a Slave

't Grachthuys Bredevoort

Dinxperlo

Klein Theater Dinxperlo ARJAN ERKEL

Kulturhus

Bredevoort

Koppelkerk Jazz: Ewout Dercksen & The Bobs

Stichting Koppelkerk

14 januari

Aalten

Circus Bossle komt in Aalten!

De Ahof

Bredevoort

The Continuo Company

Sint Joriskerk Bredevoort

Bredevoort

Concert in de Sint Joriskerk Bredevoort

Sint Joriskerk Bredevoort

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

16 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

17 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

18 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

19 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

Bredevoort

Achterhoekse meesters in de Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Bredevoort

Het leven en werk van Charlotte Salomons

Stichting Koppelkerk

20 januari

Aalten

KLAUS CORDES - FUKUSHIMA

VVV Agentschap Aaltense Musea

Bredevoort

Achterhoekse meesters in de Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Aalten

Boh Foi Toch theaterconcert

De Hofnar

Bredevoort

Kenniscafé over STRESS

Stichting Koppelkerk

Arjan Erkel: 'Iedereen heeft de vrijheid van denken en doen'

DINXPERLO - Arjan Erkel komt op zaterdag 13 januari met zijn programma 'De Vrijheid in Denken en Doen' naar Klein Theater Dinxperlo in het Kulturhus in Dinxperlo. Aan het programma werkt Jan Wilm Tolkamp uit Aalten mee als muzikant.

Door Iris Jansen

Op 12 augustus 2002 werd de toen 32-jarige Rotterdammer Arjan Erkel ontvoerd in het Russische deelgebied Dagestan tijdens zijn werkzaamheden voor de Zwitserse afdeling van Artsen zonder Grenzen waar hij zich bezig hield met de opvang van Tsjetsjeense vluchtelingen; een gebeurtenis die vele Nederlanders zich nog wel kunnen herinneren. Na langdurige onderhandelingen door toenmalig minister Bot van Buitenlandse Zaken met de inlandse veiligheidsdiensten en ministeries in Dagestan en Rusland, kwam Erkel na twintig intens zware maanden eindelijk in 2004 vrij. Al tijdens deze hel op aarde heeft Erkel de kracht weten te vinden om zich geestelijk uit zijn slachtofferrol te bevrijden.

Door het schrijven van boeken, het geven van workshops en lezingen heeft Erkel zijn traumatische ervaringen positief weten om te zetten. Daarin vertelt hij onder andere dat muziek tijdens zijn gevangenschap voor hem een grote reddingsboei is geweest. Vooral de nummers van Normaal hebben hem kracht gegeven. Naar aanleiding hiervan gaat Erkel samen met voormalig Normaal-gitarist Jan Wilm Tolkamp op tournee met zijn theatershow 'Vrijheid in denken en doen'. Op zaterdagavond 13 januari vertelt Erkel in Klein Theater Dinxperlo over zijn ervaringen waarbij Tolkamp hem muzikaal zal begeleiden.

Voorafgaand aan zijn komst naar Dinxperlo geeft Arjan Erkel antwoord op een aantal vragen.
Arjan, je hebt enkele jaren geleden in een interview gezegd dat je van jezelf baalde omdat je jezelf tijdens jouw ontvoering in een slachtofferrol plaatste. Toen kwam het besef dat je verbinding moest proberen te maken met je ontvoerders maar ook vooral met jezelf. Je vond jezelf een slappe hap want je was bang voor je ontvoerders en kwam tot de conclusie dat je je veiligheid opzij moest zetten en voor jezelf moest vechten. Je was 32 jaar toen je werd ontvoerd en 34 jaar toen je weer vrij kwam. Je moest als het ware weer een nieuwe manier van leven vinden en alle verschrikkingen verwerken. Hoe ben jij met die trauma's omgegaan en kon je je overlevingsmodus hierbij gebruiken?
Arjan: "Thuisgekomen overheerste vooral de vreugde en opluchting over mijn vrijheid. En natuurlijk geeft de warmte van de mensen om je heen, je ook de kracht om door te gaan. Ik had het motto 'wanneer ik het daar redde, moet dat hier ook lukken'. Ik was gelukkig niet zó getraumatiseerd dat ik daardoor een erge nasleep heb gehad. Natuurlijk denk je vaak terug aan bepaalde momenten en krijg je psychologische hulp, maar bepaalde gevoelens moet je juist toelaten om ze te kunnen verwerken. Gelukkig ben ik goed behandeld en had ik na enkele maanden het vertrouwen dat ze mij niets aan zouden doen, wanneer ik mij aan de afspraken zou houden. Dat is ook gebeurd."

Je werkte in Dagestan voor Artsen zonder Grenzen in een islamitisch gebied; je had een vriendin; nu je vrouw, afkomstig uit Dagestan. Hoe bekend was jij toen met de taal, de omgangsvormen en islamitisch geloof en hebben die ervaringen in je voordeel gewerkt? Ze dachten immers dat je een spion was, dus dat had ook tegen je kunnen werken?
"Daar ik Russich had geleerd voor mijn werk, beheerste ik de taal redelijk goed. Natuurlijk wist ik wat de islam inhield en ook dat er in dat land een 'machocultuur' heerste. In eerste instantie kun je met al die kennis de schijn wekken dat je spion bent, maar later tijdens mijn ontvoering heeft dit alles mij wel geholpen in de communicatie. En natuurlijk was daar altijd nog mijn vriendin die zich voor mij inzette, dat bleef bij hen ook niet onopgemerkt."

Je vertelt onder andere in je theatershow dat tijdens je vrijheidsberoving muziek een houvast voor je was. Dat het zingen en neuriën van liedjes die je herinnerden aan vrolijke en vervelende gebeurtenissen uit je leven tot dan toe, je kracht en energie gaven. Ook verbond het je in zekere zin met je ontvoerders. Was dat een van de dingen waarmee jij uit je schulp kroop en vonden je ontvoerders het niet raar dat je in deze omstandigheden met liedjes bezig was?
"Uit mijn schulp komen deed ik meer met mij uiten van wat ik wel of niet wilde. Die liedjes waren meer een tijdverdrijf. Ik had de hele dag niets te doen en dan schieten je soms liedjes of deuntjes te binnen. Soms waren ze gekoppeld aan herinneringen, en brachten ze je even terug naar een andere tijd of omgeving. Ze vonden het wel grappig dat ik zo af en toe zong en vooral het nummer 'Oerend Hard' van Normaal viel goed in de smaak en konden ze nog wat van meezingen. Het gebeurde ook wel eens dat zij een strijdlied zongen."

Na je vrijlating in 2004 heb je in 2005 je eerste boek geschreven, dat je ook aan minister Bot hebt aangeboden. Had je thuisgekomen meteen die drive om alles op papier te zetten. Was dat jouw manier van overleven? In je lezingen en workshops zeg je dat de ervaringen tijdens een gijzeling vergelijkbaar zijn met andere grote veranderingen in een mensenleven. Je gebruikt het woord 'ontgijzelen'. Kun je dat nader uitleggen?
"In eerste instantie was ik helemaal niet van plan om een boek te schrijven, maar ik werd steeds benaderd door uitgevers die daar interesse in hadden. Toen ben ik met een 'ghostwriter' in zee gegaan, maar heb uiteindelijk toch zelf het boek geschreven. In eigen bewoordingen kun je toch beter je verhaal overbrengen. Het boek schrijven was dus geen therapeutisch proces.
Het woord 'ontgijzelen'gebruik ik als metafoor. Vaak laten wij ons in het dagelijks leven door gebeurtenissen of door andere mensen gijzelen. Hoe gaan wij daar mee om? Durf je vrijheid op te zoeken, ruim je belemmeringen uit de weg. Dat bedoel ik met 'ontgijzelen'."

In 2007 heb je een boek geschreven over Samir A; over de aantrekkingskracht van de radicale islam op jongeren. Het boek beschrijft treffend het verhaal van een Nederlandse jongen die zich aansluit bij jihad-strijders.Was het door jouw ervaringen daardoor makkelijker het vertrouwen van Samir A te krijgen en dit boek te schrijven?
"Zeker. Tenslotte ben ik antropoloog en heb hem ook professioneel benaderd. Daarmee heb ik zijn vertrouwen gekregen. Hij was ook geïnteresseerd in mijn ervaringen die ik tijdens mijn ontvoering heb opgedaan. Wanneer je je vanuit een professionele invalshoek profileert, kun je misschien een betere inzicht krijgen waarom deze jonge mensen radicaliseren. Als het ware hun gedachtengang kunnen volgen en daar vroegtijdig op reageren."

Met de oprichting van de Stichting Free a Girl in 2008, samen met Yolanthe Sneijder-Cabau, Roelof van Laar en Evelien Hölsken, sla je een andere weg in. Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers. De afgelopen negen jaar heeft de stichting bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4.000 meisjes uit bordelen in Azië. Was dit jouw idee?
"Het was niet zozeer mijn idee. We kenden elkaar allemaal al en dit thema lag ons zeer na aan het hart. Jonge meisjes worden gegijzeld en van hun vrijheid beroofd. Ze leven en werken onder vreselijke omstandigheden. Daar wilden wij ons voor inzetten als oprichters, maar we worden gelukkig ondersteund door vele goede ambassadeurs en regioambassadeurs. Ik hou mij vooral bezig met sponsorwerving."

In 2010 komt er nog een volgend boek: Generatie YEP, dat je samen met Sezgin Yilgin gechreven hebt. Dit boek gaat over de opkomst van een nieuwe marketing doelgroep, de Young Ethnic Professionals; een onderwerp wat natuurlijk in de lijn van jouw studie als cultureel antropoloog ligt. En nu sta je in het theater. Vanaf wanneer ben je op het idee gekomen om wat met muziek en Normaal te gaan doen. Ik heb begrepen dat je zelf met Bennie Jolink contact hebt gezocht en zelfs samen met hem op de Zwarte Cross hebt opgetreden. Wanneer was dat en was toen het idee voor een theatershow al geboren?
"Na mijn bevrijding heb ik meteen Bennie Jolink een brief geschreven en hem verteld over de nummers van Normaal die, daar helemaal in Dagestan, een bijzondere betekenis hebben gekregen. We hebben altijd contact gehouden en zo kwam het dat ik samen Bennie in 2012 heb opgetreden tijdens de Zwarte Cross. In 2014 vierde ik mijn 10 -jarig jubileum van mijn vrijlating en heeft Bennie ook gespeeld. In 2016 heb ik samen met Jan Wilm Tolkamp op de Zwarte Cross gezongen en toen is het idee voor een theatervoorstelling min of meer ontstaan."

Tot slot: wat zijn de reacties van de bezoekers op je show en hoe putten mensen kracht uit je verhaal? Wat is het belangrijkste motto wat je mensen wilt meegeven?
"Sinds 14 november zijn we samen onderweg. We willen de mensen vooral een onderhoudende avond bezorgen met mooie liedjes, mooie lichteffecten en mijn ervaringen. Ook voor mensen die niets over mijn ontvoering weten, wordt het een leuke onderhoudende avond en geen zware kost. De reacties zijn tot nu toe heel positief. Tijdens mijn lezingen ga ik veel dieper op de materie in; hoe ga je om met moeilijke situaties, hoe haal je het beste eruit voor jezelf. Mijn motto is dat je altijd de mogelijkheid hebt om wat te veranderen; stap uit de situatie en kom in actie!"

De theatervoorstelling van Arjan Erkel is te zien op zaterdagavond 13 januari in Klein Theater Dinxperlo. Aanvang 20.15 uur.

Expositie in Dr. Jenny

Eén van de schilderijen die te zien is in Dr. Jenny. Foto: PR

DINXPERLO - Tot 27 februari zijn er schilderijen van Thea Veerbeek en Marieke Bulsink te zien in woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo. Het thema is 'Winterse taferelen', soms met een knipoog naar de winter en op het volgende schilderij is de winterse sfeer goed te zien. Een verzameling schilderijen met verschillende onderwerpen en een zelfde thema, uitgevoerd in aquarel en acrylverf. Beide dames zijn begonnen met schilderen in 2000. Vanaf die tijd schilderlessen gevolgd bij diverse dames en heren. Een klein gedeelte van hun werk is te zien in het woonzorgcentrum. Tijdens kantoortijden is de expositie vrij toegankelijk.

Cheques uitgereikt bij Te Kiefte
Optiek-Optometrie-Juwelier

Derk-Jan en Christien te Kiefte met de ontvangers van de cheques. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Op dinsdag 2 januari hebben Derk-Jan en Christien te Kiefte van Te Kiefte Optiek de bijdragen van hun jubileumactie overhandigd aan de twee goede doelen. Dat zijn de Dinxperse Elektrocar en de Joanne Foundation. Zij worden gesteund dankzij de donaties van klanten en door ondersteuning van de leveranciers. "In onze ogen is het belangrijk dat de Dinxperlose Elektrocar voor de bevolking beschikbaar is. En het Eyecare-project onder de vlag van Joanne Foundation in Oeganda heeft een goede start kunnen maken. Ook dat vinden we belangrijk, en daar blijven voor gaan. Bedankt, namens ons en ons team", aldus Derk-Jan en Christien.

Opbrengst Open Kerk naar KNGF Geleidehonden

De cheque werd donderdag overhandigd aan Wim en Annie Derksen. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Onder grote belangstelling is op oudejaarsmiddag voor het tweede achtereenvolgende jaar de Open Kerk gehouden. Plaats van handeling was het Kerkelijk Centrum. Het goede doel deze middag was KNGF geleidehonden. De opbrengst door de verkoop van koffie, glühwein, oliebollen en kniepertjes als ook de collecte die is gehouden in de oudejaarsavondviering in de kerk was bestemd voor dat goede doel. Samen met de vrijwillige bijdragen kan er een bedrag van 706,42 euro worden overgemaakt naar KNGF geleidehonden. Donderdagavond werd de cheque overhandigd aan Wim en Annie Derksen, al jaren actief als puppy-pleeggezin.

Diverse optredens tijdens Open Kerk. Foto: Frank Vinkenvleugel
Diverse optredens tijdens Open Kerk. Foto: Frank Vinkenvleugel
Diverse optredens tijdens Open Kerk. Foto: Frank Vinkenvleugel

Biljarttoernooi voor senioren van start

Titelverdediger Cor Zorn stoot af. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Vrijdagmiddag 5 januari ging het Biljarttoernooi voor Senioren van start. Dit toernooi wordt dit jaar voor de vijfde georganiseerd door BV Ons Huis in haar clubhuis sportcafé de Peppel.

Mede-organisator Bert Veldhuis gaf het startschot in aanwezigheid van een groot gedeelte van de 43 deelnemers uit Dinxperlo, Aalten en uit de gemeente Oude IJsselstreek. Gestreden wordt om de wisselbeker, die vorig jaar werd gewonnen door Cor Zorn. Er wordt gespeeld volgens het poule-systeem. De speelwijze is volgens het 10-puntensysteem. Een gewonnen wedstrijd levert 10 punten op en de verliezer incasseert het aantal punten dat in verhouding staat met zijn score. Een verliespartij hoeft dus nog niet te betekenen dat je kansen op volgende rondes zijn verkeken. Een aantrekkelijk systeem dus. Meer informatie staat op de website van BV Ons Huis. Het toernooi vindt plaats op vele middagen in de maand januari en begin februari. De finale wordt gehouden op vrijdag 9 februari om 15.00 uur.

Dynamictennis nieuwjaarstoernooi

Dynamictennis: sport voor iedereen. Foto: PR

DINXPERLO - Op 14 januari houdt de dynamictennis-afdelingen van SSS Irene Lintelo en Represta samen met de Dynamictennisbond voor de derde keer het meest gewaardeerde dynamictennis toernooi van Nederland in de Eurohal te Dinxperlo. Door de handen ineen te slaan hebben de verenigingen SSS Irene en Represta dit toernooi 2 jaar geleden naar Dinxperlo gehaald. Het is een mastertoernooi waarbij punten gehaald kunnen worden voor de rankinglijst (sterktelijst). Veel topspelers van Nederland doen hieraan mee. De toegang is gratis, er wordt van 9.30 tot 17.00 uur gespeeld. Dynamictennis is een aantrekkelijke racketsport voor jong en oud, voor dames en heren, die elementen van tennis, tafeltennis en badminton combineert in een dynamische sport. Wie een beetje balgevoel heeft kan snel in het spel meekomen. Door de lichte materialen zijn blessures een uitzondering. Deze sport is een uitdaging door de combinatie van techniek en tactiek die ze vraagt. Dynamictennis is geen powergame: mannen en vrouwen kunnen er even sterk in zijn. Wie eenmaal door dynamictennis wordt gegrepen, kan er jarenlang plezier aan beleven, ook op latere leeftijd.

Kerstbomen inzamelen

De CJV in actie om kerstbomen op te halen. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Afgelopen zaterdag werden in De Heurne en Dinxperlo de kerstbomen opgehaald. Met zes tractoren en een groot aantal leden van de CJV doorkruisten ze de bebouwde kom om de kerstbomen op te halen. In totaal waren dat er 913. 's Avonds was er bij Bruggink gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Weevers Print & Packaging wordt Print2Pack

Rob van Dijk (links) en Gerhard Weevers bij het nieuwe logo van Print2Pack. Foto: Dominique Weevers

Gerhard Weevers draagt aandelen over aan Rob van Dijk

VORDEN - Per 1 januari 2018 zijn de aandelen van Weevers Print & Packaging overgenomen door directeur Rob van Dijk en gaat het bedrijf verder onder de naam Print2Pack. Daarmee trekt Gerhard Weevers zich geheel terug uit de onderneming.

In 2014 is Rob van Dijk in dienst gekomen van Weevers als commercieel directeur en een jaar later nam hij als directeur de algehele leiding over van Gerhard Weevers. Nu heeft Van Dijk ook de activiteiten van het bedrijf overgenomen en huurt hij het pand en de machines van Gerhard Weevers.

Weevers zelf is sinds 2015 werkzaam als directeur uitgever bij Achterhoek Nieuws, uitgever van 14 nieuwsbladen in de Achterhoek en diverse online uitgaven, allen gericht op de inwoners van de Achterhoek.

Familiebedrijf
De geschiedenis van het familiebedrijf gaat terug naar 1936. Toen is de drukkerij opgericht door de familie Wolters. In 1965 is het bedrijf door de familie Weevers overgenomen van de familie Wolters en in 1992 is Gerhard Weevers eigenaar geworden om de taken over te nemen van zijn vader.

Andere koers
Met de komst van Rob van Dijk is in 2015 een andere koers gekozen. Het bedrijf specialiseert zich – zoals de nieuwe naam Print2Pack al zegt – in packaging en print. Van een brochure met een gepersonaliseerde boodschap tot een doos met een bijzondere vorm; er is van alles mogelijk. De grote kracht van het bedrijf zit hem in de kleine tot middelgrote oplages, waarmee klanten volop ruimte hebben om slim op acties in te spelen. Bovendien schakelt Print2Pack snel, aangezien een groot deel van de afwerking in eigen huis wordt uitgevoerd. Zo voegt het bedrijf optimaal waarde toe aan de marketing en communicatie van klanten.

De familie Weevers wenst Rob van Dijk en de medewerkers zeer veel succes met de voortzetting van het bedrijf.


Sjoksfestival 2018 met Tino Martin en Partysquad

AALTEN – De 27ste editie van het Aaltense Sjoksfestival wordt op zaterdag 26 mei gehouden. De organisatie is erin geslaagd om enkele topartiesten te contracteren waaronder Tino Martin en The Partysquad. Ook enkele lokale dj's maken hun opwachting. Net als de vorige twee edities zal ook dit keer het Aaltense centrum worden omgetoverd tot een gesloten festivalterrein met drie podia. Het programma is dit jaar zeer divers, met voor elk wat wils.

Tino Martin is een rijzende ster. Hij gaf vorig jaar uitverkochte shows, onder andere in de Heineken Music Hall en ZiggoDome. Zijn eerste podiumervaring deed hij op toen hij veertien was in de strandtent van zijn oom en tante. Tino zong een nummer mee met de band die de avond muzikaal verzorgde. Vanaf dat moment was er bij hem geen twijfel mogelijk, dit wilde hij de rest van zijn leven doen. Hij heeft inmiddels twee albums op zijn naam staan en treedt op in binnen- en buitenland en krijgt lovende recensies.

Het Nederlandse dj-team The Partysquad bestaat uit Jerry Leembruggen (DJ Jerry) en Ruben Fernhout (MC Ruben). Het tweetal ontmoette elkaar in 1998 tijdens de tournee 'Wanted' voor nieuw talent. DJ Jerry was de vaste dj tijdens deze tournee en Ruben presenteerde de shows. In datzelfde jaar begonnen ze met een vaste clubavond in het Amsterdamse Margaritas. Ze draaiden daarna niet alleen op veel feesten en clubs in Nederland maar ook als gast-dj's in onder andere Spanje, Zweden en op Curaçao. Ook op grote evenementen als Innercity waren ze aanwezig.

Onder het motto 'Voor de Lol' komt de Bende Van Ellende naar Aalten. Ook Feestnation is van de partij op het Sjoksfestival van zaterdag 26 mei. Aalten maakt kennis met twee party-generals die elke tent en elk festival op z'n kop weten te zetten met hun energie en interactie met het publiek.

De superband Q5 New Style is een combinatie van dynamische live muziek versterkt door de beats van een dj. Vijf getalenteerde entertainers nemen het publiek mee in een unieke live dance experience vol show en interactie, ondersteund op een mega video wall.
De Mannen van Oranje staan garant voor onvervalst Nederlands sentiment; meezingen, deinen, gezelligheid. Alle bekende Nederlandstalige stampers komen voorbij zoals nummers van Jan Smit, Rene Schuurmans, Frans Duijts, Gerard Joling, Django Wagner, De Dikdakkers, Marco Borsato, André Hazes, Rinus, Gebroeders Ko, Nick & Simon, Guus Meeuwis, Wolter Kroes, Vinzzent, Jeroen van der Boom en natuurlijk Frans Bauer. De lokale dj's Wimpie en Ardex completeren het programma.

"We hebben bewust gekozen voor een heel ander en verrassend programma, samengesteld met onze adviseur Gilbert van Zolingen. Hij kent de muziekscene als geen ander en weet wat 'hot' is op dit moment. Middels een promofilm van Bas van der Bent hebben we tijdens de AFM Kinderhulpweek de line-up bekend gemaakt. De reacties zijn erg positief. We gaan weer ons stinkende best doen voor een fantastisch Sjoksfestival in het Aaltense centrum", aldus een enthousiaste Christiaan ter Haar van de Stichting Sjoksevenementen Aalten. De voorverkoop voor dit unieke evenement gaat van start in februari.

14 / 24

15 / 24

Friet- en snertloop DZSV

Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Op het sportpark van DZSV werd zaterdagmorgen voor de jeugd de frietloop gehouden. 's Middags was er voor volwassenen de snertloop. Bij de deelnemers van de 6 km waren ook enkele leden van het C team. Christian van Halsteren werd overtuigend winnaar met meer dan een minuut voorsprong op de nummer 2. De deelname bij de 6 km was iets minder dan vorig jaar, maar bij de 10 km was er een groot aantal deelnemers meer. Winnaar werd Rudi Ruesink, ook met meer dan 1 minuut voorsprong op de nummer 2. Foto's en uitslagen zijn te vinden op de www.dzsv.nl

Winnaar bij de tien km werd Rudi Ruesink, op de foto zwaaiend. Foto: Frank Vinkenvleugel
De winnaar bij de vijf km, Christiaan van Halsteren. Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
17 / 24