Contact Zutphen-Warnsveld

8 maart 2018

Contact Zutphen-Warnsveld 8 maart 2018


Work in Progress gaat dwars door kaders sociaal domein

Darko Djedovic, Gert van Lente, Peter en Ingeborg van der Voort van Work in Progress. Paula van den Brink ontbreekt op de foto. Foto: Meike Wesselink

Zutphen - Het blijkt lastig om mensen die terechtkomen in één van de hokjes WMO, Participatie of Jeugd maatwerk te bieden. Iemand met een uitkering, kan bijvoorbeeld te maken krijgen met psychische klachten en daarmee ook onder de WMO vallen. Hoe schakel je daar snel in?

Door Meike Wesselink

Work in Progress (WIP) is een jong team met een heel eigen kijk op die hokjesgeest. Door juist 'out of the box' te denken verwacht WIP mensen veel gerichter naar werk of een andere vorm van dagbesteding te kunnen begeleiden. Het komende jaar brengt het team dat dan ook in de praktijk in de vorm van een pilot. Het idee ontstond naar aanleiding van een oproep van gemeente Zutphen om een nieuwe vorm van dagbesteding te bedenken waarvan iedereen in Zutphen gebruik kan maken. Tijdens één van die bijeenkomsten ontmoetten Ingeborg en Peter van der Voort, Paula van den Brink, Darko Djedovic en Gert van Lente elkaar. Alle vijf houden zich op geheel eigen wijze bezig met dagbesteding en ze besloten hun kennis te delen om mensen die vastlopen in het huidige systeem te kunnen helpen door maatwerk toe te passen. Peter: "We merken bijvoorbeeld dat er bij grote organisaties die zich bezighouden met dagbesteding vaak geen ruimte is om te groeien, terwijl iemands volledige capaciteit zou moeten worden benut. Pas dan geef je iemand het gevoel zinvol bezig te zijn, zich te ontwikkelen en op de juiste plek te zitten." Work in Progress begeleidt dit jaar tien deelnemers die op welke manier dan ook zijn vastgelopen in het sociaal domein. Doel is om hen sneller te laten meedoen op een manier die bij hen past. Door goed te onderzoeken waar iemand vandaan komt, waar iemand naartoe wil, door integraal zorg te bieden en out of the box te denken, hoopt WIP mensen snel en gericht op het juiste pad te zetten. Lees verder op pagina 7

Uitbreiding zwembad met recreatiefuncties niet wenselijk

ZUTPHEN - 'Een om- of aanbouw van een recreatiebad met glijbaan en een buitenbad bij zwembad De IJsselslag is onlogisch en onwenselijk.' Dit is de conclusie naar aanleiding van een onderzoek door Bureau Drijver en Partners in opdracht van de gemeente.

Door Alize Hillebrink

De uitbreiding vergt een investering van circa 3,2 miljoen euro en leidt tot een toename van de jaarlijkse kosten met circa 235.000 euro . Wel kan de uitbreiding zwembad met een recreatiebad, glijbaan en een buitenbad met glijbaan, springplank en peuterbad/spraypark, zorgen voor gemiddeld circa 40.000 extra recreatieve bezoekers per jaar.

Volgens het rapport passen de gewenste extra voorzieningen niet binnen de huidige accommodatie waardoor de uitbreiding naast het huidige gebouw moet plaatsvinden, wat de kosten relatief hoog maakt.

Wilhelmina- fontein

Sinds de gemeente het burgerinitiatief voor verplaatsing van de oude Wilhelminafontein uit 1899 wil honoreren zijn er al heel wat locaties genoemd. De gemeente komt nu met een geheel nieuwe plek: de zone Hanzehof e.o.

B 3

'Omdat je mensen niet laat stikken'

Alie Beker-Beumer onder een ingelijste foto waarop onder meer haar ouderlijk huis prijkt. “Mijn vader en moeder stelden hun leven in de waagschaal.” Foto: Eric Klop

ZUTPHEN - Walraven van Hall, over wiens rol tijdens de Tweede Wereldoorlog onlangs de speelfilm 'Bankier van het Verzet' in première ging, was van 1931 tot begin 1940 bankier te Zutphen. Deze krant besteedde hier eind januari aandacht aan. Hij was directeur van het filiaal van Oyens en Van Eeghen op de hoek van de IJsselkade en de Marspoortstraat. Kort voor de inval van de Duitsers vertrok hij naar Zaandam. Zijn medewerkers bleven, waaronder conciërge Willem Beumer. Ook hij speelde tijdens de bezettingsjaren een heldenrol. In het bankgebouw, waar Beumer en zijn vrouw tweeënhalf jaar een onderduikadres boden aan het Joodse echtpaar Krukziener.

Door Eric Klop

De in 1905 te Lochem geboren Willem Beumer verhuisde in 1929 naar Zutphen. Hij werd daar conciërge bij de bank. Samen met zijn kersverse echtgenote Sophie kon hij de etage erboven als woning betrekken. "Ja, Walraven van Hall was zijn baas", weet dochter Alie Beker-Beumer die kort na het vertrek van de directeur in het gebouw op de hoek IJsselkade/Marspoortstraat het levenslicht zag. "De heer Mohree werd de nieuwe directeur waaronder mijn vader werkzaam was."

Het is 1942, wanneer Willem Beumer de plaatselijke dominee Padt tegen het lijf loopt. Alie Beker: "De predikant vroeg of mijn vader thuis nog plaats had. Om onderdak te geven aan het Joodse echtpaar Aron en Sarah Krukziener, dat in betere tijden aan de Rode Torenstraat een hoeden- en pettenfabriek exploiteerde. Eerder zaten ze met familie ondergedoken aan de Oude Wal. Naar verluidt werd het hen zeer kwalijk genomen dat zij niet hadden kunnen voorkomen dat hun twee kinderen op transport waren gesteld. Vanwege de ruzie zochten ze hun heil onder de brug in de Marspoortstraat. Daar zaten ze volgens de dominee al drie dagen. Mijn ouders gingen akkoord dat ze bij ons hun intrek namen. Want je laat mensen toch niet aan hun lot over?". Tweeënhalf jaar verbleef het echtpaar Krukziener op een bovenetage van het bankgebouw. "In het diepste geheim", vertelt Alie Beker die het een en ander vaag heeft meegekregen. "Ook het bankpersoneel wist van niets. Als we visite over de vloer hadden, konden de Krukzieners niet naar het toilet. Soms was er een opmerking dat mijn moeder zoveel kookte. Ze nam met mijn vader huisarts Van Lier in vertrouwen om bij Sarah een abortus te plegen. En als er Duitsers aan de deur kwamen, verzocht ze hen weg te wezen. Mijn moeder was een klein en kordaat vrouwtje. Van Duitse komaf…"

Dat er Joodse onderduikers in het pand verbleven, kwam uit bij de rampzalige ontploffing van de munitietrein in september 1944. Alle aanwezigen in het gebouw zochten een goed heenkomen achter de bankkluis. Ook de Krukzieners. "Het personeel vroeg wie dat waren. Wat voor risico mijn ouders namen en dat ze iedereen in gevaar hadden gebracht. Uiteindelijk vonden Aron en Sarah een nieuw onderduikadres in Harfsen. Daar werden ze alsnog opgepakt, overleefden hun deportatie echter en pakten na de oorlog hun hoeden- en pettenfabriek weer op."

Een Zutphens gebouw als direct dan wel indirect decor van dappere daden. Walraven van Hall kwam er voor de bezetting tot wasdom in het bankwezen waarmee hij de illegaliteit financieel ondersteunde. Willem en Sophie Beumer boden er tijdens de oorlog tweeënhalf jaar lang onderdak aan Joodse onderduikers. "Later werd gesuggereerd dat mijn ouders er wel wat aan over zouden hebben gehouden", zegt dochter Alie. "Ja, ieder jaar een pet voor mijn vader. Met zijn verjaardag."

Ook verdere blijken van waardering bleven uit. "Zo'n tien jaar geleden heb ik met onze zoon, - hij is historicus -, bij de Israëlische ambassade een aanvraag ingediend voor een postume 'Yad Vashem' onderscheiding. Daar is nooit antwoord op gekomen. Vermoedelijk omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. Zelfs de Joodse gemeenschap in Zutphen wilde niet aan de toekenning meewerken. Waarom? Geen idee. Nou ja, laat dan maar. Want daar gaat het helemaal niet om. Hoewel ook zij hun leven niet zeker waren vonden mijn ouders dat ze hun plicht deden. Omdat de dominee het vroeg en bovenal omdat je mensen niet laat stikken. Op die menslievendheid ben ik ontzettend trots."

Wilhelminafontein mogelijk naar Hanzehof

ZUTPHEN - Sinds de gemeente het burgerinitiatief voor verplaatsing van de oude Wilhelminafontein uit 1899 wil honoreren zijn er al heel wat locaties genoemd. De gemeente komt nu met een geheel nieuwe plek: de zone Hanzehof e.o. Volgens de gemeente biedt deze locatie 'een uitgelezen kans om de fontein te herplaatsen.'

Door Alize Hillebrink

Omdat het gebied van de Hanzehof in de toekomst heringericht gaat worden zal herplaatsing van de fontein nog wel even op zich laten wachten. "Ik denk op zijn vroegst aan 2020 dat de fontein weer kan gaan spuiten," aldus wethouder Pennings. De zone Hanzehof is volgens de gemeente een 'passende historische setting' en tegelijkertijd kan de fontein een impuls aan deze plek geven. "Het past binnen de Binnenstadvisie waarin staat dat de gemeente het gebied tussen Hanzehof en de binnenstad weer een 19e eeuws karakter wil geven."

De locaties Vispoortplein, 's Gravenhof, IJsselkade/Marspoortstraat vindt de gemeente onaantrekkelijk vanwege de keuzes die zijn gemaakt in lopende projecten. Het Vispoortplein wacht een stedenbouwkundige en verkeerstechnische opgave en de omgeving zou de uitstraling van de fontein niet ten goede komen. De plannen voor herinrichting van het 's Gravenhof bevinden zich in vergevorderd stadium. Bovendien is hier al sprake van een Wilhelminaboom. "Een tweede monument op het plein is niet logisch." De herinrichting van de IJsselkade bevindt zich in een vergevorderd stadium en daarbij is op deze plek al een waterspeelplaats. Op de hoek van de Marspoortstraat is ruimte te beperkt.

Herplaatsing Houtmarkt niet reëel
Herplaatsing op de oorspronkelijke locatie Houtmarkt acht het college eveneens niet reëel. Volgens de gemeente ontstaat met terugplaatsing van de fontein "de kans op een tegenbeweging om de fontein die daar nu staat te behouden."

Initiatiefnemer Theo Engelen is het daar niet mee eens: "Die huidige torenfontein op de Houtmarkt past en hoort daar niet." Engelen zou het liefst zien dat de gemeente luistert naar de wens van de burgers. "De fontein was ooit een geschenk van de burgerij, laat de burger hierover meebeslissen!" roept hij. "Ik ben er vrijwel zeker van dat er dan gekozen wordt voor die oorspronkelijke locatie." Maar volgens de gemeente is dit een te kostbare optie. "Verplaatsen van de fontein naar de Houtmarkt betekent een dubbele investering omdat dan ook de huidige fontein verplaatst moet worden." Engelen: "Zodra er besloten is over de locatie Houtmarkt gaan wij op zoek naar financiering en ik verwacht dat dat geen probleem is. Het Wijnhuisfonds, de ondernemersvereniging en de Fluisterschippers staan hier allemaal achter."

De realisatie in 1898 van de Wilhelmiminafontein was een initiatief van de Zupthense inwoners ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. De fontein werd geplaatst op de Houtmarkt tegenover de Sprongstraat. Door diverse omstandigheden kende de fontein door de jaren heen verschillende standplaatsen. Sinds 1995 staat zij zonder wateraansluiting op de Bult van Ketjen. In maart 2017 bood Theo Engelen zijn petitie voor herplaatsing van de Wilhelminafontein op de Houtmarkt aan in de gemeenteraad. Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich uit over de nieuwe voorkeurslocatie 'Hanzehof e.o.' van het college.

Inloopbijeenkomst Poort van Zuid

ZUTPHEN - Voor het project Poort van Zuid, de gebiedsontwikkeling van de Houtwal tot en met 's Gravenhof, heeft de gemeente de afgelopen maanden diverse onderzoeken uitgevoerd en in gang gezet. De onderzoeken hebben als doel meer duidelijkheid te krijgen op vragen als: hoe wordt het 's Gravenhof echt onderdeel van het stadscentrum; wat is de beste oplossing voor parkeren en een duurzame bereikbaarheid per auto en fiets; en hoe kunnen we de vestingwerken duurzamer maken en meer beleven? Op woensdagavond 14 maart organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om de eerste resultaten te delen. Geïnteresseerden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen in de Burgerzaal aan 's Gravenhof 1. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om hen te woord te staan.

Column Henrieke Schoonekamp

Huidige locatie Wilhelminafontein op de Bult van Ketjen. Foto: Alize Hillebrink.

De column van Henrieke Schoonekamp ontbrak de afgelopen twee weken op deze plek en ook deze week is dat nog het geval. Volgende week zal haar verhaal hier te lezen zijn.

Familiebedrijf Keurslagerij Van Dam na 95 jaar over in andere handen

Fabian Salawan Bessie (l) neemt het stokje over van Hilbert van Dam. Foto: PR

ZUTPHEN – Na dertig jaar met passie en liefde voor het vak te hebben gewerkt, neemt Hilbert van Dam afscheid van 'zijn' winkel Keurslagerij Van Dam. Per 1 februari jongstleden heeft hij het stokje overgedragen aan Fabian Salawan Bessie (29) en zijn vrouw Cynthia, al blijft Hilbert wel 'bijspringen' als dat nodig is. Na 12 jaar als werknemer bij de keurslagerij te hebben gewerkt, heeft Fabian nu de touwtjes in handen en kan hij zijn eigen ideeën gaan uitvoeren. Hilbert wil graag onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk afscheid nemen. Alle klanten zijn daarom van harte welkom in de slagerij op zaterdag 10 maart tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

Door Bernadet te Velthuis

Keurslagerij Van Dam is een familiebedrijf dat al sinds 1923 bestaat. Hilbert van Dam nam het in 1988 als derde generatie over. Opvolger Fabian, die samen met zijn vrouw Cynthia de winkel gaat bestieren, deelt dezelfde passie en overtuiging als Hilbert. Dat blijkt wel uit het aanstekelijke enthousiasme van de heren als ze over hun vak praten. "Kenmerkend voor Keurslagerij Van Dam is dat het meeste zelf gemaakt wordt, waardoor we ook zelf de smaak in de hand hebben.", zo laten ze weten. Belangrijk daarbij is dat bijvoorbeeld de diverse worstsoorten, vleeswaren en maaltijden (veelal eenpansgerechten en soepen) geen spoor van E-nummers, smaak- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen bevatten.
In de toekomst gaat het aanbod uitgebreid worden. Fabian: "Twaalf jaar geleden werd ik geïnspireerd door het vak en het zelf, en op ambachtelijke wijze, bereiden van lekker eten. Het is een leuke, nieuwe uitdaging dat ik het bedrijf voort mag zetten. Ik ga samen met mijn vrouw en ons team verder werken aan het aanbod en de variatie van onze producten, waaronder de maaltijden. Daarnaast spelen wij met het idee van het aanbieden van vlees vervangende producten, onder andere door ons te verdiepen in de manier waarop vegetariërs tegen voeding aankijken."
De kwaliteit van leven van de dieren, de gezonde voeding en de 'diervriendelijke' manier van slachten, staat bij de heren hoog in het vaandel. Een visie die Hilbert en Fabian belangrijk vinden en voor hun gevoel terugkomt in de muurschildering achter de toonbank. Een beschildering gebaseerd op het schilderij 'De Stier' uit 1647 van de Nederlands kunstschilder Paulus Potter. Hilbert: "De muurschildering straalt rust uit en de dieren lopen lekker buiten, dat is hoe wij vinden dat dieren ook behandeld horen te worden." Voor hen is het dan ook niet zomaar een schilderij, er zit echt een gedachte achter. "Er is nauw contact met de boeren waar het vlees vandaan komt, we gaan regelmatig op bezoek en weten dat ze vrij rondlopen en een goed leven hebben. Ze krijgen gezonde voeding en geen antibiotica. Verder komt het vlees uit de regio, wat zorgt voor korte routes en daardoor minder belastend is voor het milieu. De rustige wijze van slachten zorgt onder andere voor minder stress bij de dieren, hetgeen je terug vindt in malsheid en sappigheid. Deze manier is dan wel duurder, maar zorgt voor een beter product. Onze klanten moeten er tenslotte op kunnen vertrouwen dat we een goed stukje vlees leveren", zo leggen ze uit.

Hun passie voor het vak weten ze over te brengen. Niet alleen door met klanten in gesprek te gaan over ideeën en recepten, maar ook door workshops te organiseren voor klanten. Daarnaast wordt er ook voor scholieren een rondleiding en een workshop gegeven waarin ze zelf worstjes leren maken.

Voor meer informatie, zie de website of neem contact op via telefoon of e-mail.

0575-512014

info@vandam.keurslager.nl

www.vandam.keurslager.nl

Asperge Rally Rotary club

VORDEN/ZUTPHEN - Rotary club Zutphen en Rotary club Vorden houden weer een prachtige Asperge Rally. Een rit door het coulissenlandschap van de Achterhoek. De dag begint om 09.00 uur (12.30 uur lunch) en de finish is om 17.00 uur waarna het diner plaatsvindt. Alle opbrengsten komen dit jaar ten goede aan Stichting leergeld. Naast deelnemen kan men ook een sponsorpakket afnemen. Voor meer informatie, kosten en inschrijven, zie de website: www.aspergerally.nl

Tienjarige zoekt uitgever voor haar fantasyboek

Thirza Nijsink schrijft iedere dag wel een stukje aan haar boek. Foto: Meike Wesselink

Zutphen - Dat ze het leuk vindt om te schrijven wisten de ouders van de tienjarige Thirza Nijsink, maar dat ze haar boek nu al bijna af heeft en serieus op zoek is naar een uitgever, hadden ze niet zo zien aankomen. Astrid Knisjin en de legende van Arsenius heet het boek waarin Thirza zelf een beetje de hoofdrol speelt en zich in goed gezelschap bevindt op Zweinstein, de school waar ook Harry Potter zit.

Door Meike Wesselink

"Je hoeft Harry Potter niet te kennen om De legende van Arsenius te begrijpen", legt de jonge auteur uit. "Astrid, de hoofdpersoon weet natuurlijk wel wie Harry Potter is en hij komt ook even voor in het boek, maar verder speelt hij geen rol." Terwijl Harry zijn tweede jaar op Zweinstein volgt, beginnen de tovenaarskinderen Astrid en haar neef Thomas op dezelfde school en zoals ook in het tweede deel van Harry Potter komt de vijftien meter lange, gifgroene, gevaarlijke slang, de Basilisk ook voor in het boek van Thirza. Als Thomas spoorloos verdwijnt, gaat Astrid op zoek naar hem en ontdekt ze de legende van Arsenius, een bijzonder boek dat Thomas uit zijn benarde situatie kan helpen. "Meer kan ik er niet over zeggen anders verklap ik het", voegt Thirza er resoluut aan toe. "Iedere dag schrijf ik wel een paar bladzijden. Ik ben nu op pagina 114 en wil tot de 145 pagina's schrijven." Hoe het precies moet aflopen, kan Tirza nog niet helemaal voorspellen. "Eerst moet het verhaal uit mijn hoofd en dan komt er vanzelf ruimte voor nieuwe ideeën." Veel van die ideeën ontstaan spontaan in het hoofd van Thirza; terwijl ze aan het fietsen is bijvoorbeeld. "Ik vind het fijn om te schrijven, ik word daar rustig van. Toen ik zes jaar was begon ik ermee, maar zover als nu ben ik nog nooit gekomen met een boek." Een aantal uitgevers heeft Thirza al benaderd en die waren best enthousiast. Ze is nu in afwachting of één van die uitgevers ook echt toehapt. Dat doet de tienjarige bijdehante tante allemaal zelf. Ondertussen schrijft Thirza gewoon door en is ze ook bezig met een website waarin de personages worden beschreven en uitgelegd. Ook heeft ze al ideeën voor een nieuw boek, maar daar wil ze pas mee beginnen als ze deze heeft afgerond. De auteur van Harry Potter, JK Rowling heeft Thirza ook al geschreven. In de brief vraagt ze netjes toestemming om de school en andere personages uit Harry Potter ook in haar eigen boek te mogen gebruiken. Een kopie van Harry Potter is het boek zeker niet. "Bij Harry Potter lopen de verhalen goed af, maar dat is in mijn boek niet steeds zo. Het is een soort fantasyboek, net als Harry Potter, maar het is ook een beetje een detective. In het boek worden steeds aanwijzingen gegeven zodat je zelf op zoek kunt gaan naar oplossingen. Het is eigenlijk gewoon een heel ander boek, alleen speelt het zich af in dezelfde wereld. Het boek is bedoeld voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen het lezen. Ik denk dat het geschikt is voor kinderen vanaf negen jaar."

Geen kostendekkende exploitatie
Vervolg van voorpagina

ZUTPHEN - Ook zal de uitbreiding ten koste gaan van een deel van de huidige lig- en speelweide, hetgeen in de zomer tot capaciteitsproblemen rond het buitenbad kan leiden. Meer gedetailleerd onderzoek of het uitwerken van een andere recreatieve variant verandert volgens het onderzoeksbureau niets aan de conclusie dat met toevoeging van recreatieve functies het zwembad niet kostendekkend kan worden geëxploiteerd. Het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor de om- of aanbouw van een recreatiebad werd gedaan naar aanleiding van een motie van de SP op 12 februari jongstleden in de gemeenteraad. Zwembad de IJsselslag in Zutphen is in augustus 2015 geopend en beschikt over drie zwembassins. Door de crisistijd is toen bewust gekozen voor een zwembad is zonder recreatieve functies.

Volledige capaciteit benutten
Vervolg van voorpagina

ZUTPHEN - Ingeborg: "Belangrijk is dat deelnemers te maken hebben met één regiehouder en aanspreekpunt. Dus niet de hokjes bepalen de zorg die iemand nodig heeft, maar de regiehouder houdt zich integraal met die zorg bezig."

Met wat voor soort deelnemers krijgt WIP te maken? Eén van de deelnemers wil zich omscholen en ervaart daarbij weinig begeleiding vanuit Het Plein. De deelnemer heeft veel in huis, maar komt ook uit een burn-out situatie. Belangrijk bij deze persoon is om ook goed te kijken waar deze deelnemer vandaan komt om de herkomst van de burn-outproblemen te kunnen inschatten. Samen met de deelnemer zoekt WIP naar een weg waarbij naast capaciteit en wensen ook de kwetsbaarheden van deze persoon mee worden genomen.
Een andere deelnemer aan WIP is iemand die herstellende is van psychische klachten. Omdat de indicatie van deze persoon stopt en er nog geen duidelijkheid is in welk traject ze terecht komt, gaat WIP samen met haar kijken naar waar de wensen en capaciteiten van de deelnemer liggen. Gert: "Het gaat dus niet alleen om dagbesteding, het traject kan ook richting betaald werk gaan. Wat ons betreft zijn er geen kaders."
Darko vult aan: "Waar vooral ons doel ligt is om mensen zinvol te laten meedoen in de maatschappij met volledige inzet van iemands capaciteit."
Wie op welke manier dan ook is vastgelopen in het sociaal domein of dat denkt te gaan doen, kan zich melden bij Work in Progress. Zie voor meer informatie de website.

Kunstenares op de vlucht

Schilderij van de Franse portretschilderes Louise Vigée-le Brun. Afbeelding: PR

ZUTPHEN - Alliance Française Zutphen heeft op donderdag 15 maart om 20.00 uur Dianne Hamer te gast met haar Nederlandstalige lezing 'Kunstenares op de vlucht', over de beroemde Franse portretschilderes Louise Elisabeth Vigée-le Brun bij de Bibliotheek Zutphen, Broederenkerkplein 2 te Zutphen.

De Franse portretschilderes Louise Vigée-le Brun wordt op 16 april 1755 in Parijs geboren. Ze wordt de favoriete portretschilderes van koningin Marie-Antoinette en is ook zeer populair bij de adel en aan het hof. Ze heeft vele edelen en hovelingen geportretteerd en verdient enorme sommen geld. Zij organiseert voor deze mensen gezellige, feestelijke bijeenkomsten. Haar succes zorgt natuurlijk voor scheve ogen en er wordt enorm over haar geroddeld in de schandaalpers. Zo worden haar verschillende affaires toegedicht. In 1776 trouwt ze met kunsthandelaar Le Brun, met wie zij in 1780 dochter Julie krijgt. Als de Revolutie uitbreekt ontvlucht zij Frankrijk onmiddellijk. Ze reist met Julie naar Italië, Wenen en St. Petersburg waar ze keizerin Catherina de Grote ontmoet. Ze zet haar carrière probleemloos voort en wordt schatrijk. In 1800 mag ze terugkomen naar Frankrijk.

Aan het eind van haar leven publiceert Le Brun haar memoires: 'Souvenirs' (1835-1837), waarin zij op levendige wijze haar jeugd, opvoeding, ontwikkeling en opleiding tot schilderes beschrijft. Haar oeuvre bestaat uit ongeveer 660 portretten en 200 landschappen en haar werk is in vele grote musea te zien.

Dianne Hamer heeft 'Souvenirs' bestudeerd en vertaald uit het Frans, samengevat en aangevuld met relevante vakliteratuur waardoor er een veelzijdig en objectief beeld ontstaat van het leven dat zij heeft geleid. Dianne Hamer (Amsterdam, 1956) heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij in verschillende musea gewerkt. Zij heeft regelmatig gepubliceerd in tijdschriften over kunst en geschiedenis zoals Kunst- en Antiek Journaal en Literatuur. In 2011 is haar boek 'Sophie, koningin der Nederlanden' verschenen, dat genomineerd werd voor de Libris Geschiedenis Prijs.

Leden van de Alliance Française en middelbare scholieren hebben gratis toegang. Andere belangstellenden betalen 7,50 euro entree.

Geen uitleg verschuldigd

Er hangen wat gedichten in de openbare ruimte. Het zijn gedichten die gaan over een stukje geschiedenis van een aantal kernen die samen de gemeente vormen. Ik vraag de dichter van een van de gedichten om een uitleg. Hij geeft aan: "Het gedicht spreekt voor zich, lees maar wat er staat".

Wij spreken elkaar regelmatig, de dichter en ik. Over poëzie, over dichten, over dichters. Een dichter legt niet uit, een dichter maakt en laat de interpretatie vrij. Dat klopt en ben ik helemaal met hem eens. Maar in dit geval: de kerngedichten hangen in openbare gelegenheden en juist deze gedichten zijn gebaseerd op gebeurtenissen of eigenaardigheden van de kernen. Hier mag worden uitgelegd. En hier verschillen dichters van mening. En dat is mooi!

Maar soms is het niet nodig een gedicht te verklaren. Dan spreekt het voor zich en leest iedereen wat er staat.

geen uitleg verschuldigd

de schemer ruist nog wat door de straten
de kou is inmiddels opgelost
het huis is warm en nodigt uit
nog even hier te blijven

als ik de voordeur achter me dicht
loop ik zonder tassen langs
de stoepen en de gevels
op weg naar het avondeten

alles op dezelfde plek gevonden
het is nog steeds te overzien
nooit meer in een rij te hoeven staan

de strepen openen poorten
de munt nadien is voldoende
voor een melodie op maat

dan worden er stempels gezet
niet hier en daar, maar overal
het zoete is waar het wezen moet

Mas Papo

Huisdieren in de hoofdrol

Foto: Jan Gerber

ZUTPHEN - Van 15 maart t/m 17 april exposeert fotograaf Jan Gerber op de bovenverdieping van Kunst op de Hoek. Op zaterdag 17 maart tussen 15.00 en 17.00 uur is Jan Gerber aanwezig om onder het genot van een drankje en hapje zijn werk toe te lichten.

Door veel foto's samen te voegen tot één fotocollage maakt Gerber realistisch uitziende creaties. Dit is een heel andere kijk op fotografie en fotograferen. De enkele foto is daarbij geen doel meer op zich maar een onderdeel om een groter geheel te creëren. Hij creëert fictieve surrealistische werelden door ideeën vanuit zijn fantasie door middel van foto's manifest te maken. Hierbij gebruikt hij soms 80 foto's per beeld.

De laatste jaren is hij weer meer terug naar de basis van geënsceneerde fotocollages, gecombineerd met de mogelijkheden in fotobewerking. Componeren van composities in gewenst licht, sfeer en kleur. Bij Kunst op de Hoek zijn het huisdieren die de hoofdrol spelen, te zien op grote canvas doeken.

Kunst op de Hoek, Frankensteeg 9, is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur en op koopzondagen.

Keuzefilm met krasse knarren

ZUTPHEN - Net als vorig jaar leiden bekende Zutphenaren in de cyclus Luxor DeLux een film van hun keuze in. In maart is dat schrijfster Annegreet van Bergen. De film Youth is zondag 11 maart om 15.00 uur te zien in Luxor. In Youth wordt Fred Ballinger (Michael Caine) uitgedaagd de draad weer op te pakken. Samen met vriend Mick Boyle (Harvey Keitel) spiegelt hij zijn eigen ego aan dat van anderen. Paolo Sorrentino regisseerde Youth in 2015 en laat deze krasse knarren in een luxe resort in de Alpen terugkijken op hun leven als respectievelijk componist, dirigent en regisseur.

Concert met Politiekapel

EEFDE - Op zaterdag 17 maart om 19.30 uur geeft muziekvereniging De Harmonie haar jaarlijkse voorjaarsconcert in samenwerking met de Politiekapel uit Noord- en Oost-Gelderland in de Ontmoetingskerk in Eefde. Entree is 7,50 euro inclusief kopje koffie/thee. Allereerst speelt De Harmonie muziek uit fantasyfilms, zoals Avatar, Cinderella en Harry Potter. De Politiekapel speelt vervolgens vrolijke en swingende popmuziek.

Huiskamerfestival Gluren bij de Buren groter dan ooit

ZUTPHEN - Op zondag 11 maart zullen op maar liefst 80 locaties in alle wijken van Zutphen en Warnsveld 80 lokale acts optreden tijdens Gluren bij de Buren. Samen doen zijn maar liefst 238 optredens tijdens het gratis toegankelijke huiskamerfestival dat duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Niet alleen muziek komt aan bod, maar ook theater, dans en poëzie. Het overgrote deel van de optredens vindt plaats in huiskamers, maar er zijn ook een aantal andere bijzondere locaties. In het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee laat bijvoorbeeld een groep vluchtelingen hun kunsten horen en in de molen van Warnsveld is oud-stadsdichter Tim Pardijs te gast. Het doel van Gluren bij de Buren is tweeledig. Naast een cultureel festival speelt er ook een belangrijk sociaal aspect mee. Mensen krijgen de kans om in hun eigen wijk nader met elkaar kennis te maken en eens een keer bij elkaar over de vloer te komen. Alle huiskamereigenaren en lokale artiesten werken vrijwillig mee aan het festival. Voor wie het niet allemaal uit wil pluizen heeft festivalprogrammeur Jelle van der Meulen een tip: "Ga vooral lekker Gluren in je eigen wijk! In alle wijken is voldoende te zien en te beleven.". En voor wie overdag iets gemist heeft krijgt 's avonds nog een kans op de grote afterparty in de Oosterberg Buitensociëteit waar een deel van de artiesten nogmaals optreedt.
Het volledige programma is te vinden op de website. Het festival wordt georganiseerd door Muzehof Centrum voor de Kunsten, Theater Hanzehof, 't Atrium Zutphen en Stadsonderneming Zutphen.

Voor wie vervoer een probleem is, zijn er twee duofietsen en een rolstoelfiets met chauffeur gratis beschikbaar. Stuur hiervoor een mail voor 10 maart naar Nanneke en vermeld naast naam en telefoonnummer ook waar je opgehaald wil worden, naar welke voorstellingen je wil en waar je thuisgebracht wil worden.

Kunst en Cultuur

Leerlingen en leerkrachten CBS Arcade genieten van een muzikale feestdag

Tijdens de workshops van het harmonieorkest mochten de kinderen de instrumenten uitproberen. Foto: PR

WARNSVELD - Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie vierden alle juffen en meesters hun verjaardag. Om een leerzame invulling te geven aan deze feestelijk dag, werd de hulp ingeroepen van de klankbordgroep Muziek van Scholengroep Gelderveste. Dankzij de samenwerking tussen deze klankbordgroep, de school, muziekvereniging Excelsior Warnsveld, Limai en de Gruitpoort konden leerlingen en leerkrachten genieten van een leuke, muzikale feestdag.

De leden van het harmonieorkest van Excelsior Warnsveld gaan jaarlijks de scholen langs om de leerlingen een workshop te geven over de instrumenten. Om dit concept verder uit te bouwen, zijn met behulp van de klankbordgroep Muziek enkele gastdocenten uitgenodigd om de workshops dans en zang te verzorgen. Docenten van Limai uit Deventer en dansdocenten van de Gruitpoort uit Doetinchem kwamen de kinderen een muziek -en dansles te geven. Dit was voor de leerkrachten een bijscholingsmoment met als doel weer meer met muziek en dans te gaan doen in de klas. Voor deze dag was speciaal een lied gecomponeerd door leden van de klankbordgroep Muziek. Het stuk werd ingestudeerd door het harmonieorkest en op een vrijdagavond, tijdens de repetitie van het orkest, is het opgenomen. Tijdens de workshops werd het stuk gebruikt om op te dansen en om mee te zingen. De hele dag was uit elke lokaal te horen: "In het harmonieorkest, daar ben ik op mijn best, ik speel graag op mijn instrument, in het harmonieorkest". Op deze manier hebben de leerlingen alle instrumenten van het harmonieorkest leren kennen. Tijdens de workshops van het harmonieorkest mochten de kinderen de instrumenten uitproberen. Ook kregen ze uitleg over de ontstaansgeschiedenis en de werking.

Geldwervingsactie Nooit Gedacht levert ruim twintigduizend euro op

De molenaars hebben de 'noodkreet' op de zeilen geschilderd. Foto: PR

WARNSVELD - De geldwervingsactie om molen Nooit Gedacht in Warnsveld aan nieuwe fokken te helpen is een ongekend succes geworden. Het streefbedrag van 15.000 euro aan het begin van de actie in september 2017 werd ruim overschreden. Het uiteindelijke resultaat, zo maakte eigenaarsvereniging De Hollandsche Molen bekend, is maar liefst 20.203,50 euro.

De vereniging en de vrijwillige molenaars zijn dan ook blij verrast. Molenaar Dirk-Jan Abelskamp: "Een fantastisch resultaat. Dat hadden we nooit gedacht. Het lijkt zo normaal een draaiende molen, maar zo veel waardering voor het levend houden van een stukje Warnsvelds erfgoed, dat is geweldig". De molenmaker gaat binnenkort aan de slag met het plaatsen van de nieuwe fokken. Als de nieuwe fokken erop zitten, wordt dat gezamenlijk gevierd met alle gulle gevers en belangstellenden.

Het prachtige resultaat is vooral te danken aan de inzet van het molenaarsteam onder leiding van Abelskamp. Dat ging 'de boer op' in Warnsveld, Zutphen en omgeving. Met succes want er werd met gulle hand gegeven. Ook vele anderen hebben zich ingezet. De gemeente Zutphen en de Stichting Open Monumentendag riepen de molen uit tot Monument van het Jaar om zo extra aandacht te vestigen op de benodigde financiële inspanning voor het behoud en restauratie van het monument. Ruud en Freya van Antiquariaat Mooi Exemplaar organiseerden een boekenverkoop tijdens de Open Monumentendagen en doneerden hun opbrengst van 500 euro. Bakkerij Alfons van Zuijlen bracht een speciaal brood op de markt, waarvan de verkoop 500 euro voor de molen opleverde. En Esther Velner van 'Haken en zo' schonk de opbrengst van enkele honderden euro's uit de verkoop van haar creatieve haakwerk.

De Hollandsche Molen plaatste het project op het crowdfundingsplatform van het Molenfonds. Via dit landelijke fonds kwamen talrijke giften binnen, onder meer van vele leden van de vereniging. Tot slot leverde de gemeente Zutphen tal van hand- en spandiensten bij het organiseren van de promotie van de molen.

Column

Een rare winkel

Vanavond ben ik in het Koelhuis waar een wel heel bijzondere winkel koopavond heeft. Zo'n pop-up store, vandaag gevestigd en morgen weer met de noorderzon vertrokken. Het is een kwestie van snel scoren. Het lijkt wel politiek.

Aan personeel geen gebrek deze avond. Achter de toonbank staan maar liefst tien bedienden. Ik meld me bij Annelies. 'Mag ik van u een doosje met nieuwe bedrijven? Doe maar van die bedrijven die lekker veel werkgelegenheid meebrengen en het personeel goed betalen. Ach weet u, doe er maar twee.' Maar dat valt tegen, ze heeft geen nieuwe bedrijven beschikbaar. 'Nee, daar richten wij ons niet meer op. 99% van de bedrijven blijft veilig binnen de eigen gemeente en we richten ons niet op bedrijven die misschien wel naar Zutphen willen komen. Helaas, we hebben geen nieuwe bedrijven voor u.' Jammer.
Ah kijk, daar heb je collega Coby van de afdeling Groen. 'Heeft u voor mij een pakketje duurzaam?' En even later belandt een grote milieuvriendelijke papieren zak op de toonbank. Ik lees 'Duurzaamheidspakket'. Mijn ogen glijden naar de ingrediënten: zonnepanelen, groene energie, dakisolatie en thermoglas. Gelukkig heeft Coby wel een compleet assortiment beschikbaar. Maar plotseling staat daar collega Martijn en die heeft voor mij een gewetensvraag. 'Het is geweldig als u een milieubijdrage wilt leveren, maar begin vooral bij uzelf. Heeft u het afgelopen jaar een vliegreis gemaakt?' Ik knik bevestigend. 'Dan bent u nu gezakt, want met deze ene vliegreis heeft u alle energiebesparing van een heel jaar in één keer tenietgedaan.' Die woorden komen hard binnen, ik sta er beteuterd bij. Maar dan volgt een heldere ingeving: 'Maar die gemeente waarin ik woon heeft ook altijd de mond vol van duurzaamheid en energieneutraal. En nu hebben ze zelf een nieuw energiecontract afgesloten met een van de grootste vervuilers van het land. Dat is toch raar?' Maar mijn woorden worden niet gehoord en verdwijnen in het geroezemoes.
De schappen achter de toonbank staan vol met potjes. 'Winkelleegstand' staat op het etiket. Niet alleen van de smaak Binnenstad, ook de buitenwijken zijn hier verkrijgbaar. 'Nou, zo te zien heb ik ruime keuze', lach ik naar Liza. Maar dat is volgens haar niet waar, dat is slechts perceptie. En omdat de winkelruimte helaas slecht verkoopt, heeft ze fleurige stickers ontwikkeld die de leegte verdoezelen. 'Als je niet kunt zien dat de potjes leeg zijn, is er geen probleem'. Ik zucht, over transparantie gesproken. En terwijl de schappen boordevol potjes 'leegstand' staan te wachten op klanten die nooit komen, komt er een leverancier nóg meer voorraad brengen. De winkelbediendes zeggen niets, dus deze slimme leverancier blijft de komende jaren gewoon 'leegstand' bijleveren. Achterop zijn jas staat 'Noorderhaven'. Ik vind dit maar een rare winkel.

Nabestaanden Henri Dekker ontvangen oorlogsonderscheiding

Henri Dekker voor zijn huis aan de Rijksstraatweg in Warnsveld. Foto: particuliere collectie

ZUTPHEN - De minister van Defensie heeft het Mobilisatie Oorlogskruis postuum toegekend aan Henri (Hans) Dekker, sergeant van het KNIL. Henri Dekker was een geboren en getogen Warnsvelder. Zijn naam leeft voort op het monument aan de Veldesebosweg. Op 14 maart 2018 ontvangen zijn nabestaanden de onderscheiding.

Henri (Hans) Dekker werd op 21 mei 1915 geboren aan de Rijksstraatweg 156 in Warnsveld. Hij wilde al jong planter worden in Nederlands Indië. Daartoe moest in die tijd eerst de militaire dienstplicht vervuld worden. Eenmaal op Sumatra werd hij, bij het uitbreken van de oorlog met Japan, opgeroepen om bij het KNIL in dienst te treden. Op 14 maart 1942 werd hij met de anderen van zijn eenheid gevangen genomen en in koelen bloede vermoord. Zijn ouders krijgen na de oorlog, pas vier jaar later, bericht van zijn overlijden. Zijn naam is ook pas als laatste toegevoegd op het monument voor de gevallenen verzetsstrijders aan de Veldesebosweg in Warnsveld.

Een nicht van Henri Dekker, mevrouw Ine van Leeuwenburg-Dekker, wonende in Zutphen, neemt op 14 maart 2018 de onderscheiding in ontvangst bij het monument voor de gevallenen aan de Veldesebosweg in Warnsveld

Excelsior Warnsveld ontvangt cheque

ZUTPHEN/WARNSVELD - Specsavers Zutphen spaarde in 2017 een bedrag van 1067,08 euro bij elkaar voor Excelsior Warnsveld. De donatie zal ten goede komen aan Algemene Muzikale Vorming lessen voor kinderen vanaf groep 4. Deze week werd de cheque overhandigd. Ieder jaar verkiezen alle winkels van Specsavers één lokaal goed doel waar zij een jaar lang voor gaan sparen. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, zet de winkel een vast bedrag opzij voor Stichting Specsavers Steunt.

Het meanderen van de Berkel

WARNSVELD - Op maandagavond 12 maart houdt Vrouwen van Nu afdeling Warnsveld weer haar maandelijkse verenigingsavond in cultureel centrum 't Nut, Breegraven 1. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Deze avond komt Louisa Remesal vertellen over het meanderen van de Berkel. Zij zal de verandering tussen Lochem en Zutphen laten zien. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Repair Café Warnsveld

WARNSVELD - Dinsdag 13 maart tussen 19.00 en 21.00 uur zijn de vrijwilligers van het Repair Café weer aanwezig in de hal van 't Warnshuus (ingang Slagboom), voor hulp bij het repareren van 'van-alles-en-nog-wat'. De textieldames zijn dit keer verhinderd, dus bewaar die klusjes tot het volgende Repair Café op 10 april. Een vrijwillige bijdrage is fijn, en de bar is open voor drankjes. Mail voor meer informatie.

Kledingbeurs volwassenen en tieners

WARNSVELD - Vrijdag 9 maart vindt er een kledingbeurs voor volwassenen en tieners plaats in 't Warnshuus. De beurs zelf is op vrijdag 9 maart van 18.30 tot 21.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur. Spullen aanbieden? Dan kun je maandag 5 maart tussen 9.00 tot 9.30 uur of tussen 18.30 tot 19.00 uur een nummer kopen.

Focus op Warnsveld

Indrukwekkende film over vluchtelingencrisis

Afbeelding van scène uit Human Flow. Foto: Filmdepot

ZUTPHEN - Zondag 25 maart om 15.00 uur vertoont Luxor eenmalig de film Human Flow, die de bekende Chinese kunstenaar, politiek activist en filosoof Ai Weiwei maakte over de wereldwijde vluchtelingencrisis.

Meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld worden door hongersnood, klimaatverandering en oorlog gedwongen huis en haard te verlaten in de grootste menselijke migratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Human Flow, met 25 camerateams in meer dan twintig landen opgenomen, geeft een krachtig visueel beeld van deze enorme mensenstroom. De documentaire laat zowel de onthutsende omvang van de vluchtelingencrisis als de diepgaande persoonlijke verhalen van mensen die er middenin zitten zien. Krachtige, esthetisch gedraaide shots die rechtstreeks uit een natuurfilm lijken te komen, worden afgewisseld met smartphonebeelden die de horror van dichtbij laten zien.

Gedurende een bewogen jaar werden vluchtelingen in 23 landen over de hele wereld gevolgd, waaronder Afghanistan, Bangladesh, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Irak, Israël, Italië, Kenia, Mexico en Turkije. Human Flow is getuige van hun wanhopige zoektocht naar veiligheid, onderdak en rechtvaardigheid: van vluchtelingenkampen en levensgevaarlijke oceaanovergangen tot gesloten grensovergangen; van ontwrichting en ontnuchtering naar moed, uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen; van het leven dat ze achterlieten naar een onbekende toekomst. Het levert soms surrealistische taferelen op.

scene uit Human Flow Filmdepot

De film duurt 140 minuten, ook is er een pauze. Kaartverkoop via en aan de kassa.


www.luxorzutphen.nl

Toekomstige functies Witte Vleugel

ZUTPHEN - Twee derdejaars klassen van Saxion Hogeschool brengen deze week in beeld welke functies ondergebracht kunnen worden in de Witte Vleugel van het Oude Stadhuis in Zutphen. De Witte Vleugel wordt op dit moment slechts deels gebruikt.Het college van burgemeester en wethouders wil het 's Gravenhof omtoveren tot een culturele trekpleister. Om deze reden bekijkt de gemeente Zutphen welke functies kansrijk zijn in dit deel van het Oude Stadhuis. Het onderzoek van de studenten is hierbij een eerste stap. Eind van de week presenteren de studenten hun bevindingen.

Welke functies zijn haalbaar in de Witte Vleugel van het Oude Stadhuis in Zutphen? Een ambachtscentrum, een erfgoedcentrum, horeca, een muziekacademie of museum? Donderdag 8 maart presenteren studenten van de opleiding Facilitair Management de mogelijkheden die zij zien. De dagen ervoor gaan zestig studenten aan de slag om dit in beeld te brengen en een exploitatie te maken voor de in hun ogen meest kansrijke invulling van de Witte Vleugel.

Wethouder Rene Sueters, verantwoordelijk voor de herbestemming: "Het is mooi dat we met het onderwijs kunnen samenwerken aan de ontwikkelingen in de stad. We doen dit ook al met de TU Delft in de Nieuwstad. Prachtige vraagstukken voor de studenten en het levert ons kennis en ideeën op."

De uitkomsten worden meegenomen in de uitvraag aan een adviesbureau dat de begeleiding van de werving en selectie van een toekomstige onderneming in de Witte Vleugel voor zijn rekening neemt. Naar verwachting zal een tender uitgeschreven worden, waarbij initiatieven en ondernemingen zich kunnen inschrijven. Na de zomer wil de gemeente Zutphen duidelijkheid hebben over de nieuwe invulling van de vleugel.

De herbestemming van de Witte Vleugel is onderdeel van het project Poort van Zuid

Onderzoek naar interne problemen zwembad De IJsselslag

ZUTPHEN - Sinds de opening van Zwembad De IJsselslag in augustus 2015 is er sprake van onrust en onenigheid tussen Stichting Sportaccomodaties Zutphen (SSAZ), zwemvereniging De IJsselmeeuwen (DIJM) en de gemeente. Een extern onafhankelijk Adviesbureau Treem uit Woerden heeft de problemen nu in kaart gebracht.

Door Alize Hillebrink

Met de aanbevelingen in het rapport kan er worden gewerkt aan een beter klimaat, nieuwe verhoudingen en goede samenwerking tussen SSAZ, DIJM en de gemeente. Volgens het adviesbureau heeft de escalatie zich met name voorgedaan in de relatie tussen SSAZ en DIJM. Met de aanstelling van een nieuw interim-bestuur, eind vorig jaar door de gemeente, werd al druk van de ketel gehaald. Een deurwaardersclaim aan het adres van DIJM werd ook ingetrokken.

Volgens Treem kenmerkt de relatie tussen SSAZ en DIJM zich als een 'leverancier-klantrelatie', terwijl een 'partnerrelatie' met wederzijdse verantwoordelijkheden beter zou zijn. "Het feit dat de IJsselmeeuwen graag actiever wil zijn in het beheer en de exploitatie van het zwembad, moet worden gezien als een kans in plaats van een bedreiging," aldus het bureau. "DIJM moet en wil ook zelf uit de simpele 'klant-rol'," stelt Treem. Het advies is om DIJM een rol te geven in de exploitatie. Ook stelt het bureau dat beide partijen (SSAZ en DIJM) een gedeeld belang hebben. "Zolang dit in het oog gehouden wordt kan er nieuw elan in de samenwerking worden gebracht."
Een andere aanbeveling is om de directe gemeentelijke invloed op bestuursniveau van SSAZ te heroverwegen en alternatieve mogelijkheden te bekijken. Ook adviseert Treem aan alle betrokkenen om het besluit (in 2012, red.) om geen klassiek recreatief zwembad te realiseren te respecteren of de exploitatie en beleidsmatige doelstellingen te heroverwegen. Bureau Drijver en Parners deed in februari jongstleden onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding van het zwembad met recreatiefuncties en concludeerde dat dit miljoenen extra gaat kosten.

Momenteel loopt er nog een onderzoek door Bureau Procap, naar beheervormen van sportvoorzieningen in Zutphen. Hierin wordt het beheer van de IJsselslag meegenomen. Voor de zomer wordt een afrondend besluit aan de raad voorgelegd over het beheer van de Zutphense sportvoorzieningen.

Sluiting dreigt voor winkel en werkplaats stationsstalling

ZUTPHEN - Wanneer straks de huidige exploitant, na vele decennia, stopt met de exploitatie van de fietsenstalling in Zutphen zal dit gevolgen hebben voor de gebruikers ervan. De NS heeft als eigenaar laten weten de winkel en werkplaats te gaan sluiten. Burgerbelang heeft daarom samen met GroenLinks een motie opgesteld die ingediend zal gaan worden op 12 maart. Ze roepen in hun motie op dat het college met spoed in contact te treden met de NS. Onderzocht moet worden of de werk- en winkelruimte behouden kunnen blijven. De service, veiligheid en werkgelegenheid vinden de partijen hierbij belangrijke bespreekpunten. Ze roepen het college op voor 1 april in gesprek te gaan. Voordat er definitieve besluiten zijn gevallen.

Leerafdelingen Sutfene gestart

ZUTPHEN - Dinsdag 27 februari zijn officieel de twee leerafdelingen van ouderenorganisatie Sutfene in Zutphen geopend. De wens om leren en ontwikkelen nog tastbaarder te maken hebben geleid tot de ontwikkeling van twee leerafdelingen in woonzorglocatie De Lunette: een kleinschalige woonzorgvoorziening psychogeriatrie en een kleinschalige woonzorgvoorziening somatiek.

Op een leerafdelingen vormen de leerlingen, na een intensieve inwerkperiode, een zelfsturend zorgteam. Zij worden op de werkvloer rechtstreeks begeleid/opgeleid door werkbegeleiders verzorgende IG en werkbegeleiders verpleegkundigen niveau 4. Daarnaast staan een wijkverpleegkundige, praktijkopleiders en andere ondersteunende stafdiensten voor ze klaar. De leerlingen hebben een dienstverband bij Sutfene en worden zowel 'on the job' als in de schoolbanken opgeleid tot verzorgende IG, verpleegkundige mbo-4 of wijkverpleegkundige hbo-V. Het zorgteam is ook aangevuld met stagiaires die de combi BOL-opleiding verzorgende IG/Maatschappelijke zorg doen en studenten (mbo en hbo) in de zorg die een betaalde bijbaan in de weekenden en vakanties willen.

Wie helpt de padden een handje?

ZUTPHEN - De Paddenwacht in Zutphen e.o. van de Dierenbescherming is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen met het overzetten van padden tijdens de jaarlijkse paddentrek.

De padden en kikkers ontwaken binnenkort uit hun winterslaap. De amfibieën trekken 's avonds bij vochtig weer en de juiste temperatuur van hun winterslaapplaats naar een sloot, poel of vijver om zich daar voort te planten. Tijdens deze trek worden er duizenden doodgereden omdat verkeerswegen zomer- en winterverblijf doorsnijden. Op locaties in Warnsveld en Zutphen, waarvan het bekend is dat er veel oversteken, helpen de vrijwilligers de dieren veilig naar de overkant van de weg, richting het water. Wie wil helpen, kan contact opnemen met Diny te Velthuis.

Kunsthistoricus over honderd jaar oude kunstkring

GORSSEL - Op donderdag 15 maart houdt kunsthistoricus Carolien ten Bruggencate in Residentie de Roskam een lezing over de Groninger kunstkring De Ploeg. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Honderd jaar geleden richtte een aantal jonge schilders en grafici in Groningen een kunstkring op. Omdat er nog veel ontgonnen moest worden op cultureel gebied noemden zij hun kunstkring 'De Ploeg'. Wiegers, Altink, Dijkstra en Martens waren opgeleid in de traditie van de 19de eeuwse kunst. De aandacht ging sterk uit naar de Haagse school en monumentale kunst en minder naar het buitenland. Vanaf 1921 verhevigden kleuren en vormen onder invloed van het Duitse expressionisme en het Russische constructivisme. Leden van De Ploeg brachten vernieuwing in typografie en houtsnede. Kunsthistoricus Carolien ten Bruggencate laat de deelnemers kennismaken met de bloeitijd van De Ploeg in de jaren '20 en '30, maar ook met het werk van hedendaagse kunstenaars. Niet-leden zijn welkom, zij betalen 10 euro.

De portretten van Willem den Ouden

Willem den Ouden, Zelfportret, olieverf op doek, 2014. Foto: Rob Melchior

ZUTPHEN - Zondag 18 maart vindt de officiële opening plaats van de tentoonstelling De Portretten van Willem den Ouden in Museum Henriette Polak. Den Ouden kent grote bekendheid als schilder van het rivierenlandschap van de Betuwe. Dat hij ook begenadigd portrettist is, bleef lange tijd onderbelicht. Ter gelegenheid van Willem den Oudens negentigste verjaardag toont Museum Henriette Polak een overzicht van zijn portretoeuvre. De tentoonstelling wordt 15.30 uur feestelijk geopend door Ben van der Velden, schrijver en oud-journalist van NRC handelsblad. Van der Velden is ruim 45 jaar bevriend met Willem den Ouden en hij was curator van de tentoonstelling van Den Ouden in Markgräfler Museum. In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan het werk van zijn kunstenaarsvrienden Joop Sjollema, Henk Pander, Janneke Tangelder en zijn echtgenote, kunstenares Ferry Alink. Zij hebben ieder op hun eigen wijze Willem den Ouden geportretteerd. De tentoonstelling De portretten van Willem den Ouden is een ode aan de kunstenaar, zijn oeuvre en zijn leven.

Jazzfeestje met Daddy to The Rescue

Daddy to The Rescue. Foto: Arjen Verhoeff

ZUTPHEN - Jazz & So brengt in de serie 'Jazz at the Peacock' op zondag 18 maart een vijfkoppige vintage band die de afgelopen twee jaar snel furore heeft gemaakt met authentieke swing, jump-blues en boogie woogie uit de veertiger en vijftiger jaren: Daddy to the Rescue. Het optreden duurt van 14.30 tot 17.00 uur en vindt plaats bij Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25.

De band was ook op het festival in oktober te gast en speelde bij café De Dwaasheid de sterren van de hemel. Voor Jazz & So een goede reden om ze opnieuw naar Zutphen te halen. Met in hun midden Arjen Verhoeff, een van Nederlands beste boogie-pianisten, en een verdere bezetting van tenorsax, bas, gitaar en drums, weet Daddy to the Rescue iedere zaal moeiteloos voor zich te winnen en tot groot enthousiasme te brengen. Angst om de zaal te worden uitgeblazen door deze band hoeft niemand te hebben: Daddy to the Rescue bewijst dat je ook volkomen authentiek en zonder overdaad aan decibellen een geweldig jazzfeestje kunt bouwen.


www.jazzandso.nl

Stinzenrondleiding in de Overtuin

Duizenden stinzenplanten staan in bloei. Foto: PR

WARNSVELD - De lente is begonnen en waar kan men dit beter ervaren dan in de Warnsveldse Overtuin. Duizenden stinzenplanten, waaronder sneeuwklokjes, krokussen en scilla's staan in bloei en zorgen voor een mooie aanblik. Op de Opentuindag van 11 maart is er om 14.00 uur een rondleiding door Klaske ten Grotenhuis. Zij is een autoriteit betreffende stinzenplanten en kan daarover veel vertellen. Welke planten zijn er allemaal te zien en wat zijn stinzenplanten nu eigenlijk? Er zijn aan de rondleiding geen extra kosten verbonden, maar na afloop wordt een vrijwillige bijdrage voor het IVN op prijs gesteld. De openingstijden zijn van 12.00 tot 17.00 uur.

Klas voor extra taalonderwijs (ESK) gestart in Zutphen

ZUTPHEN - De ISK (Internationale Schakel Klas) en ROC Aventus slaan de handen ineen voor leerlingen in de ISK die het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Het blijkt dat sommige leerlingen bij het verlaten van de ISK nog niet het gewenste taalniveau hebben om door te kunnen stromen naar de entreeklas van Aventus. Deze leerlingen vallen daardoor onnodig buiten de boot. De ISK en Aventus hebben daarom een Entree Schakel Klas ontwikkeld. De helft van dit onderwijs wordt gegeven door docenten van de ISK, en de andere helft door Aventus, uiteraard in nauwe samenwerking.

Wethouder Patricia Withagen is blij met dit initiatief: "Het onderwijs is de beste start tot integratie. Te vaak zien we dat de taal een te grote drempel vormt om goed mee te komen in een vervolgopleiding. Met de ESK vangen we dit op en ontstaat er een overdracht, waarbij beide organisaties samen de jongeren net dat laatste zetje kunnen geven. "De focus in dit onderwijs ligt op taalverwerving. Maar dan wel in een maatschappelijke context. De jongeren gaan vaak samen op pad, heel praktijkgericht dus. Als gemeente hebben we het initiatief ondersteund om de ISK en Aventus bij elkaar te brengen en te kijken hoe we kunnen voorkomen dat deze jongeren te vroeg en vaak onnodig zonder opleiding thuis komen te zitten."

Ze vervolgt: "Vanmiddag ben ik op bezoek geweest bij de ESK. We hebben mooie gesprekken gevoerd over wat de jongeren doen en over wat ik doe voor Zutphen. Ook weer heel concreet, aan de hand van luchtfoto's van Zutphen. Waar woon je en welke dingen doe je waar in de gemeente. Aan het einde heb ik ook een uitdaging bij de leerlingen achtergelaten. Ik heb hen uitgenodigd om zichzelf aan Zutphen en de inwoners te presenteren. Hoe ze dat gaan doen, is aan hen, ze hebben in ieder geval de uitdaging aangenomen!".

Akkoord over tijdelijke beheer Noorderhaven

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen en WSV hebben de overeenkomst getekend voor het tijdelijke beheer van de Noorderhaven. Met deze overeenkomst wordt het beheer vastgelegd voor het vaarseizoen 2018 en 2019. Twee keer per vaarseizoen wordt er een evaluatie van de gemaakte afspraken gehouden.

Wethouder Oege Bosch: "Ik ben heel blij dat het tijdelijk beheer in handen is van WSV Gelre. Op deze manier kan de Noorderhaven op een goede manier in gebruik worden genomen. De afspraken die we hebben gemaakt zorgen ervoor dat er een mooie, schone en veilige haven bij komt in Zutphen. Dit maakt ook onderdeel uit van een groter plan, waarbij we voor alle havens nieuw beleid willen maken. Wanneer dat er ligt, hebben we ook voldoende handvatten om te kunnen handhaven op onwenselijke situaties. Daarnaast kunnen we met zo'n beleidsplan de economische voordelen van de havens beter benutten."

1 Minuut gratis winkelen bij de Jumbo voor winnaar kerstfotopuzzel Contact

ZUTPHEN - De redactie van Weekblad Contact kreeg een enorme hoeveelheid goede inzendingen retour van de Kerstfotopuzzel, waarvan de puzzelstukjes 'geknipt' waren uit de kerstwensen van vele ondernemers. De hoofdprijs was 1 Minuut gratis winkelen bij de Jumbo. De redactie dankt alle puzzelaars voor hun deelname. Uit de vele goede inzendingen werd G.J. Lammertink uit Warnsveld uitgeloot.

Viering halverwege vastentijd

ZUTPHEN - Zondag 11 maart van 16.00 tot 18.00 uur vindt weer een bijeenkomst 'Levenslicht' plaats in de Elisabethkapel, Tengnagelshoek Zutphen. Er wordt gevierd dat de vastentijd voor de helft achter de rug is en dat het over drie weken Pasen is. Er wordt geluisterd naar muziek en een indrukwekkend verhaal. Een verhaal over de kosten van het gaan van een eigen weg, over lijden en eenzaamheid. Om circa 17.00 wordt samen gegeten en gedronken. Graag hier iets eenvoudigs voor meenemen. Voor drinken wordt gezorgd. Ook kinderen zijn meer dan welkom. Zij kunnen spelen in het voorste deel van de kapel. Er zijn spellen en zij kunnen iets creatiefs maken. Graag aanmelden (in verband met het drinken) bij Ewalt Nijsink.Vrijwillige bijdrage voor de onkosten

In gesprek met Coby Pennings

ZUTPHEN/WARNSVELD - Het CDA Zutphen-Warnsveld houdt weer het maandelijkse politieke spreekuur. Dit keer in Zutphen én in Warnsveld en beide keren met de lijsttrekker van het CDA-ZW: Coby Pennings. Dit spreekuur is in Warnsveld op woensdagavond 14 maart om 20.00 uur in het `t Warnshuus en in Zutphen op donderdagochtend 15 maart om 10.00 uur in het Volkshuis. Onder het genot van een kop koffie of thee bespreekt Coby graag onderwerpen die bij u als kiezer leven, zoals duurzaamheid, veiligheid, verkeer of een ander onderwerp dan bent u van harte welkom.

Gevoelstemperatuur tijdens Achtkastelenloop voorjaarsachtig

Ruim 1100 deelnemers namen deel aan de 31ste editie van de Vordense Achtkastelenloop. Foto: Theo Jansen

VORDEN – In aanloop naar de jaarlijkse Vordense Achtkastelenloop hielden de organisatoren van de Zutphense Atletiekvereniging Hanzesport vorige week donderdag nog hun hart vast. Zouden de extreme winterse 'gevoelstemperaturen' ook zondag nog van toepassing zijn dan zou men de 31ste editie van deze populaire hardloopwedstrijd misschien wel moeten annuleren. Maar gelukkig kwam het niet zover. Toen vrijdag duidelijk werd dat 'Koning Winter' aan zijn laatste stuiptrekkingen bezig was ging het licht op groen. En zie. De weersomstandigheden waren zondag perfect met een 'gevoelstemperatuur' die voorjaarsachtige trekjes aannam.

Door Jan Hendriksen

Wedstrijdcoördinator Jan Rood van Atletiekvereniging Hanzesport liet weten dat men vorige week al de nodige voorzorgsmaatregelen hadden genomen. "Zo hebben we op alle zes verzorgingsposten voor lauw drinkwater gezorgd. Normaliter krijgen de deelnemers een bekertje kraanwater of een sportdrankje, zo vertelt Rood terwijl de deelnemers in de startblokken staan om te vertrekken. Terwijl de trein de Mispelkampdijk om iets over twaalf uur passeert pakt een vrijwilliger van Hanzesport snel zijn tweewieler om in sneltreinvaart naar de zeshonderd meter verder gelegen sporthal aan 't Jebbink te fietsen. Het is een jaarlijks ritueel net voor aanvang van de Achtkastelenloop. Het startsein kan na aankomst van de fietser gegeven worden. De spoorbomen zullen immers het eerste half uur niet meer dicht gaan. Ruim elfhonderd hardlopers gaan vervolgens op weg. Na een paar kilometer schiftten zich de tientallen wedstrijdlopers over tien, eenentwintig en dertig kilometer van menige recreant.

De loop vormt voor talloze deelnemers aan de dertig kilometer de laatste ultieme test voor de marathons van Rotterdam en Enschede. Tientallen jeugdleden van Scouting David G. Alford Vorden voorzagen alle deelnemers op de diverse verversingsposten van een bekertje lauw water of sportdrankje. Daarnaast verleende EHBO Vorden haar medewerking middels bemanning op diverse hulpposten en werden diverse EHBO leden ook ingezet als verkeersregelaars.

Ruim honderd grotendeels Hanzesport leden waren betrokken bij de organisatie. Commentator Anton Kruiderink had voor bijna iedereen deelnemer wel een welkomstwoord over toen men de finish bij sporthal 't Jebbink passeerde.

Voor alle uitslagen zie de website.

www.uitslagen.nl

FC Zutphen ontvangt koploper Flevo Boys uit Emmeloord

ZUTPHEN - FC Zutphen staat zaterdag 10 maart in de thuiswedstrijd tegen Flevo boys voor een zeer moeilijke klus. De bezoekers uit Emmeloord leiden de competitie met liefst vijf punten voorsprong op SVZW. Tevens heeft men met afstand het beste doelsaldo.

Het vreemde is dat Flevo boys nog geen periodetitel heeft weten te bemachtigen. De eerste periode ging naar DETO en in de tweede periode heeft WHC met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten. Flevo boys kan zich dan ook geen puntverlies veroorloven. De wedstrijd in Emmeloord eindigde in 8-1 voor de thuisploeg, dus de kans dat dit zal gebeuren moet niet erg groot worden ingeschat. FC Zutphen leidde het eerste half uur echter nog met 0-1 na een mooi doelpunt van Niek Bakkerweerd. Maar door 2 ongelukkige tegen goals en 2 doelpunten pal na rust was de wedstrijd gespeeld, en ging het hard.

FC Zutphen heeft hopelijk moed geput uit de overwinning op Vroomshoopse boys. Met 2-1 trokken de Zutphenaren in Vroomshoop aan het langste eind, en deze overwinning was zeker niet onverdiend. Vroomshoop pakte de week daarop een knap gelijkspel thuis tegen SDVB, dus de strijd tegen de rode lantaarn is nog lang niet beslist. De wedstrijd in Vroomshoop werd gekenmerkt door goed spel van het grootste deel van de ploeg waarbij Sebastian van Laar en Thomas Nijkamp voor de doelpunten zorgden.

De afgelasting van afgelopen zaterdag heeft er in ieder geval voor gezorgd, dat er een week langer rust is, en dat een ieder zich volop op de komende elf wedstrijden kan voorbereiden. Van de verdedigers zal de komende wedstrijd veel worden gevraagd om de sterke voorhoede van de mannen uit Emmeloord niet te laten scoren. Maar in wezen begint goed verdedigen voorin. De hele ploeg zal vanaf de eerste seconde zich volop met de strijd moeten bezig houden. Achterin is het te hopen dat Jocko Koster en Joost van Vliet weer fit zijn. Op het middenveld zal de slag moeten worden gewonnen door Daniel Opoku, Muhammed Kaya, Aldo Joaquim en Rick Vlutters. En voorin heeft FC Zutphen met Niek Bakkerweerd, Thomas Nijkamp en Joshua Palm 3 goede spitsen.

Normaal gesproken is FC Zutphen een maat te klein voor Flevo boys maar als de Zutphenaren in vorm zijn en een sterke thuisprestatie leveren is alles mogelijk. En al zou het alleen maar zijn om zelfvertrouwen op te doen voor de komende wedstrijden.

Voorafgaand aan dit duel speelt het tweede elftal om 11.45 uur de topper tegen DZC. Beide ploegen staan met 27 punten bovenaan, waarbij FC Zutphen het beste doelsaldo heeft. Na de overwinning op nummer 3, het sterke Den Ham, is het te hopen dat de mannen van Jan Willem van Schooten de goede lijn kunnen doorzetten.

Iedereen is van harte welkom op sportpark 't Meijerink om te genieten van voetbal bij zowel de jeugd als de senioren.

Medailles vijfde divisie turnsters SZG

ZUTPHEN - Zaterdag en zondag 3 en 4 maart was het weer de beurt aan de meisjes vijfde divisie voor hun tweede voorwedstrijd turnen, deze keer in Winterswijk. Negentien turnsters van SZG doen mee aan deze wedstrijden in diverse leeftijdscategorieën.

Wedstrijd 1 zaterdag was voor de jeugd 1 meisjes D1 en hier turnden Zsara, Nimue en Lieke. Lieke turnde, ondanks de weinige training ivm een blessure een aardig stabiele wedstrijd in het sterke wedstrijdveld. Zsara kreeg het zilver kreeg omgehangen, Nimue werd 33ste en Lieke 28ste.

Wedstrijd 2 was voor de instappers D1, Ecrin, Nina en Hadassah, de meisjes hadden er echt zichtbaar zin in! Hadassah werd negentiende. Nina werd achtste en Ecrin zevende.

Wedstrijd 3 was de beurt aan de pupillen 2 Mennanda en Laura. Ook bij de pupillen is het deelnemersveld erg sterk en ieder klein foutje telt. Mennanda werd vijftiende, Laura mocht het brons ophalen aan het eind van de wedstrijd.

Wedstrijd 4 deze dag kwamen twee categorieën in actie, Iris, Nina en Michelle bij de pupillen 1 en Rosanne bij de jeugd 2. Rosanne werd vandaag dertiende.
Michelle liet super mooie hoge zwaaien zien aan de hoge legger, helaas had ze bij de lage legger wat vaart teveel. Nina liet een super mooie handstand op balk zien, daar was ook veel op getraind. Iris mocht de gouden medaille laten omhangen.

Zondag ging deze wedstrijd nog even verder met de junioren, Joelle, Muze en Noah in wedstrijd 2. Noah werd vandaag zevende, Muze zeventiende en Joelle zestiende.

En in wedstrijd drie de senioren Lauri en Bente. Bente met een overslag halve draai bij sprong en het derde cijfer op brug werd zij uiteindelijk vijfde. Lauri ging niet helemaal fit de wedstrijd in maar wist toch een negende plaats te noteren vandaag.

Inschrijving Triatlon Zutphen

ZUTPHEN - Op zondag 16 september wordt de Triatlon van Zutphen weer georganiseerd. De start en finish zijn op de Houtwal waarna het gehele parcours rondom en door het centrum van Zutphen gaat. Een prachtige stadstriatlon met een recreatief karakter. Ook dit jaar is er de minitriatlon (1/16), de sprint (1/8) en de estafette (teamverband). De inschrijving start op 15 maart, het aantal deelnemers is gelimiteerd. Inschrijven kan via de website.

Sportactiviteiten voor volwassenen

ZUTPHEN - Vanaf woensdag 7 maart vindt er iedere woensdagavond een basisvoetbaltraining voor volwassenen plaats en vanaf vrijdag 9 maart zal iedere vrijdag een sportactiviteit met diverse spelvormen plaatsvinden op Sportcomplex ’t Meijerink bij FC Zutphen.

De basisvoetbaltraining is voor mannen en vrouwen, een pilot tot de zomer. Buurtsportcoach Roel Witteveen verzorgt iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.00 uur een basistraining voor alle volwassenen die kennis willen maken met voetbal.

Vanaf vrijdag 9 maart kunnen volwassenen op iedere vrijdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur meedoen aan de Sport Inn op Sportpark 't Meijerink. Buurtsportcoach Robert van Osch is de begeleider van deze Sport Inn en zal tijdens deze buitenactiviteit verschillende spelvormen aan bod laten komen. De intensiteit is passend bij de mogelijkheid van de aanwezigen. Tot en met de zomer is deelnemen gratis.

Voor beide activiteiten geldt dat deelnemers vijf minuten voor aanvang in sportieve kleding klaar dienen te staan voor het clubhuis (onder aan de trap), kleedkamers aanwezig. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, kijk in de agenda op de website. Voor vragen en opmerkingen kan men mailen.

Stratenvolleybaltoernooi 2018

EEFDE - Volleybalvereniging VIOS-Eefde organiseert ook dit jaar het stratentoernooi.Dit recreatieve toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 17.00 uur in De Stuw in Eefde.

Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties op het gezellige toernooi van vorig jaar heeft volleybalvereniging VIOS-Eefde besloten om in 2018 opnieuw een stratenvolleybaltoernooi te organiseren. Ga de strijd aan en sleep samen met je team de felbegeerde wisselbeker binnen!

Een team bestaat uit minimaal zes spelers van 12 jaar en ouder. Sportiviteit is belangrijk, maar gezelligheid en een gemoedelijke sfeer staan voorop. Er mogen maximaal 2 Nevobo-leden in het veld staan.

Daarnaast is er ook aan de jongsten gedacht. De kinderen kunnen zich laten schminken, er staan spelletjes klaar en in de pauze kan er lekker geravot worden in de zaal.

Kosten 15 euro per team. Aanmelden kan tot 18 maart via de website of het inschrijfformulier dat in De Stuw te vinden is.

Eddie Brinkman regiokampioen Gelderland/Flevoland

Eddie Brinkman. Foto: Peter van Straalen

REGIO - Nadat precies een maand geleden dochter Kirsten regiokampioen bij de pony's is geworden, is zaterdag 3 maart Eddie Brinkman van Rijvereniging en Ponyclub Gorssel-Zutphen regiokampioen paarden geworden tijdens de Indoor Regiokampioenschappen springen in Nijkerk.

Van de 52 deelnemers bleven er 26 foutloos in de eerste manche, deze 26 mochten daarna de tweede manche rijden, waaronder Eddie. Hij bleef met zijn paard Grappa samen met nog acht kandidaten ook foutloos in de tweede manche en plaatste zich daarmee voor de barrage.

Tijdens een spannende barrage was Eddie de snelste en haalde daarmee het kampioenschap M-springen binnen.

Met deze prestatie heeft Eddie zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen op 31 maart in Ermelo en heeft hij een ticket verdiend voor een rubriek op Indoor Brabant aanstaande zondag.

Column

3 januari tot 1 april

Warnsveld

Edith Geleijn - het grootse landschap

Den Bouw, woon-zorgcentrum

1 februari tot 30 maart

Lochem

Ingelij(fd)st - De kracht van de natuur

Stadshuus Lochem

7 maart

Zutphen

Rots & Water weerbaarheidstraining (7-10)

Kindcentrum de Plotter

Lochem

The Full Monty

Lochemse Schouwburg

8 maart

Lochem

In de Vlaamsche Pot

Lochemse Schouwburg

9 maart

Zutphen

Stadswandeling Joods Zutphen

Synagoge Zutphen

Lochem

Sanne Wallis de Vries

Lochemse Schouwburg

10 maart

Eefde

Opera Aperitief ofwel een uurtje aria's en duetten uit verschillende opera's rond borreltijd

Kapel op 't Rijsselt

Lochem

Creedence Clearwater Revival

Lochemse Schouwburg

11 maart

Lochem

Workshop valkerij

Valkerij Schaap

Lochem

dance event

Schouwburg Lochem

12 maart

Lochem

workshop

CreAtelier Dutch Rose

Warnsveld

Cursus Digisterker

't Warnshuus

13 maart

Lochem

Cursus Digisterker

Bibliotheek Lochem

14 maart

Gorssel

lezing Marijke Kuyper

't Trefpunt

15 maart

Lochem

Le Roux & d'Anjou

Lochemse Schouwburg

16 maart

Zutphen

ONDERNEMERSNETWERK OPEN COFFEE ZUTPHEN

't Atrium Zutphen

Zutphen

Stadswandeling Joods Zutphen

Synagoge Zutphen

Lochem

Omnia

Lochemse Schouwburg

17 maart

Lochem

Daniël Lohues

Lochemse Schouwburg

18 maart

Eefde

Daniël Wayenberg en Martin Oei

Kapel op 't Rijsselt

Zutphen

Stadswandeling Joods Zutphen

Synagoge Zutphen

Lochem

Theater, Hap en Stap

Lochemse Schouwburg

19 maart

Warnsveld

Cursus Digisterker

't Warnshuus

Lochem

Maandagmiddag-bridge

Bridgeclub Jump'85 Lochem

Lochem

cursus

CreAtelier Dutch Rose

Voetbalplaatjesalbum AZC klaar

De albums werden in de COOP aan de 250 aanwezige leden uitgereikt. Foto: PR

ZUTPHEN - Vanwege het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging AZC heeft supermarkt COOP aan de weg naar Laren in Zutphen, de leden van de club een voetbalplaatjesalbum aangeboden. Nadat in januari de leden op de foto zijn gezet is er hard gewerkt om het album verder samen te stellen. Het resultaat is prachtig en zaterdag 3 maart werden de albums in de COOP aan de 250 aanwezige leden uitgereikt.

De komende twee maanden ontvangt men bij elke 10 euro aan boodschappen, en bij speciale actie producten, een zakje met zes plaatjes.

Tweede plaatsingswedstrijd meiden selectie WSV

Tess, Lynn, Lieke en Eliza. Foto: PR

WARNSVELD - Afgelopen zondag 4 maart hebben de selectie meiden van WSV Warnsveld de tweede plaatsingswedstrijd in Winterswijk gehad. Zij werden tijdens de wedstrijden begeleid door Mark Wippert, Kyra Kramer en Naomi Ulkeman.

In wedstrijd 1 waren Tess, Lynn, Lieke en Eliza aan de beurt. Tess Koel heeft een hele goede wedstrijd geturnd en heeft de eerste plek behaald. Lynn Oosterveld heeft de 20ste plek behaald. Lieke Beser haalde, ondanks wat pech met pijn aan haar pols, alsnog de 17de plek. Eliza Berger eindigde op de 16de plek.

In de derde wedstrijd waren Chiara, Feline en Britt aan de beurt. Chiara Ester en Feline Strijdveen behaalden deze dag een gedeeltelijke 14de plek en Britt Beumer eindigde op een 12de plek.

Feline, Britt en Chiara. Foto: PR

Achterhoekse Meesters: Toon Klaver

Toon Klaver - Naakt. Afbeelding: PR

ACHTERHOEK - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Toon Klaver.

De 85-jarige Toon Klaver (1933) is geboren in Hengevelde in een gezin van elf kinderen. Waar vader dacht dat Toon hem op zou volgen als huisschilder, werd al snel duidelijk dat Toon geen huisschilder, maar kunstschilder zou worden.

Op de lagere school zag Toon een affiche van de ambachtsschool in Enschede met de tekst: 'timmerman- metselaar- schilder- decoratieschilder'. Decoratieschilder. Hij had geen idee wat het was, maar zijn gevoel zei dat dát was wat hij wilde zijn. Na verschillende ontmoetingen met kunstschilders, zoals de Twentse schilder Jan Broeze, wist Toon het zeker: hij werd kunstenaar.
Op de ambachtsschool leerde Toon de basis: materiaalkennis, verf wrijven, tekenen. Vervolgens ging Toon aan het werk bij zijn vader, maar die merkte al vlot dat de ware interesse van zijn zoon elders lag. Voor dag en dauw trok Toon eropuit om de natuur te schilderen; 's avonds na het werk volgde hij de avondschool van de AKI. Toen Toon tijdens een toneelvoorstelling kennismaakte met een bekende decorschilder, vroeg vader dan ook al snel: "Kan Toon niet bij jou in de leer in Lochem?" Zo kwam Toon in Lochem terecht, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw Jo. Hier leerde Toon de antiquairs Nijstad kennen die hem koppelden aan hun restaurateur, die ook voor het Mauritshuis werkte. Van hem leerde Toon alle kneepjes van het restaurateursvak. De gebroeders Nijstad openden grote deuren: Toon kreeg opdrachten bij Prinses Beatrix op Kasteel Drakesteyn, bij Slot Zeist en de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Toon Klaver. Foto: PR

Alle tijd die hem restte, besteedde Toon aan schilderen. Het Amsterdamse kunstenaarsklimaat trok hem mateloos aan. Uren bracht hij door bij de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken om zich te bekwamen in het modeltekenen. Ook het kleurrijke en artistieke Frankrijk was een geliefd toevluchtsoord. Samen met zijn goede vriend Joop Kruip, die hij kende van de AKI, trokken ze er soms weken op uit om te schilderen in Frankrijk. Het warme Franse kleurenpalet, de naakten uit Amsterdam: tot op de dag van vandaag bepalen zij het werk van Toon. Waar hij vroeger veel naar voorbeeld schilderde, maakt een oogziekte dit hem in de loop der jaren steeds moeilijker. Maar Toon blijft schilderen. Hij kan niet anders, hij moet. Met brede kwasten en met grote kleurcontrasten. Niet naar model, maar uit het hoofd. "Ik geloof dat mijn werk er niet minder op is geworden – ik denk zelfs sterker. Door mijn beperking, heb ik geleerd om volledig vanuit mijn gevoel te schilderen."

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Theatervoorstelling Alzheimer door Kees van der Zwaard

ZUTPHEN - De bekende speler en verteller Kees van der Zwaard verzorgt op donderdag 15 maart twee keer de bijzondere theatervoorstelling ALZH…enzo…. De voorstellingen starten om 15.30 en 20.00 uur en vinden plaats in De Bovenkamer, Harenbergweg 1. In deze theatervoorstelling laat Kees op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen. Entree 5 euro. Kaarten verkrijgbaar bij: De Lunette - Sutfene (receptie), De Bovenkamer, Boek&Buro Zutphen, The Readshop (Dreiumme, Warnsveld) en (beperkt) aan de zaal.

Effata-vieringen St. Jan

ZUTPHEN - De eerstvolgende Effata-viering is op zaterdag 10 maart. Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen, om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Mail voor meer informatie.

De kracht van Oost-Nederland

ZUTPHEN - Op donderdag 15 maart van 16.00 tot 18.00 uur verzorgt de VVD in Zutphen de netwerkbijeenkomst 'De kracht van Oost-Nederland' in de Broodfabriek van Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Oedzge Atzema zal spreken over de economische trends in en de toekomst van onze regio. Rogier de Haan, Incubatormanager van het Cleantech Center in Zutphen spreekt over de kansen voor starters in Cleantech. Tevens presenteert hij het Startup Accelerator Programma van het Cleantech Center. In een paneldiscussie gaan verschillende lijsttrekkers uit de regio met elkaar en het publiek in gesprek. Aanmelden kan via de website.

'In het voetspoor van Heuvel' verkozen tot beste boek Achterhoek en Liemers

Renée Nijhof ontvangt de prijs voor het boek 'In het voetspoor van Heuvel'. Foto: Margreet Nusselder

Kasper Reinink grijpt met 'De wilde planten in en om Zutphen' naast prijs

Door Margreet Nusselder

REGIO - 'In het voetspoor van Heuvel' is verkozen tot Beste boek van de Achterhoek en Liemers 2017. Dat werd bekendgemaakt op zaterdag 3 maart in cultureel centrum de Brink in Zelhem. Tevens werd toen het boekenweekgeschenk Flonkergood gepresenteerd. Deze bundel met verhalen in de streektaal heeft dit jaar als thema 'Natuur en landschap'. Bij de aankoop van een streekboek wordt gratis een Flonkergood gegeven.

De jury heeft het boek 'In het voetspoor van Heuvel - Meester Heuvel, filosoof en volkskundige; inspirator en schrijver' verkozen tot het Beste Boek 2017. De prijs, een boek van keramiek gemaakt door Elver, werd overhandigd aan Renée Nijhof. Hij is voorzitter van de studiekring die het boek heeft samengesteld. De redactie is gedaan door Wim van Heugten en de onlangs overleden Henk Harmsen.

Renée Nijhof reageert blij: "Deze prijs is fantastisch! Het is erg belangrijk voor onze studiekring. We hebben deze vijf jaar geleden opgericht om het werk van Heuvel onder de aandacht te brengen. We hebben twee en een half jaar aan het boek gewerkt. Het was erg moeilijk om de financiering rond te krijgen. Heuvel schreef in 1927 het boek Oud-Achterhoeks boerenleven. Het wordt nog steeds gelezen in het hele land en beleeft inmiddels zijn 11e druk. Hij beschrijft zijn jeugd in Laren in 1874 en kijkt met heimwee naar zijn ouderlijk huis. Hij voelde het vertrek uit zijn ouderlijk huis als 'verbanning uit het aardse paradijs'. Het heeft nostalgische en ook een documentaire waarde. Het beschreef onder andere de landbouwcrisis in 1880. De studiekring gaat nu verder met het organiseren van een festival in de omgeving van Eibergen over dominee Sluiter'.

Genomineerden
De genomineerde boeken waren Huis & Habitat van auteur/fotograaf Peter van Tuijl, Jaarboek Achterhoek en Liemers, De reformatie in Achterhoek en Liemers onder redactie van P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern, In het voetspoor van Heuvel, onder redactie van Henk Harmsen en Wim van Heugten, De wilde planten in en om Zutphen, auteur Kasper Reinink en fotografie Kasper Reinink en Andre Jansen en tot slot Nieuwkijken door auteurs Jack Weijkamp en Lucy Legeland.

Wethouder Antoon Peppelman mocht als eregast het eerste boekje Flonkergood in ontvangst nemen. Hij vertelt dat hij zowel het Achterhoeks als het Nederlands beheerst, maar dat hij een zaal toch liever in het Nederlands toespreekt. Hij roemt de Achterhoek en de Liemers met zijn diverse landschap als de mooiste streek van Nederland.

Herman Riethorst geëerd
Herman Riethorst was door de organisatie uitgenodigd voor een interview over de liedjes die hij in de streektaal schrijft, maar tot zijn verrassing werd hij geëerd voor zijn werk als streektaalambassadeur. Hij ontving een beeldje van een vuist met een opgestoken duim en een oorkonde voor het feit dat hij veel betekent als streektaalambassadeur. Hij heeft ruim honderd liedjes geschreven met teksten die dicht bij de beleving van de mensen staan.

Boekenweek
Van 3 tot en met 10 maart vindt de Boekenweek Achterhoek en Liemers plaats. Deze wordt voor de 20ste keer georganiseerd door de Dialectkring Achterhoek en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Tijdens de Boekenweek worden de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht gebracht.

Ontmoet de mensen van Sensire

ZUTPHEN - De zorg voor ouderen hoeft niet om zorg te draaien, de zorg dient het geluk van mensen. In de Week van Zorg en Welzijn, van maandag 12 tot en met zaterdag 17 maart, kan iedereen met eigen ogen zien hoe de mensen van Sensire dat samen met hun klanten en bewoners in de praktijk brengen. Tijdens de jaarlijkse Thuis in Zutphen markt op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 12.30 uur in Burgerzaal De Langhofstraat in Zutphen delen medewerkers wijkzorg graag hun ervaringen met belangstellende (nieuwe) zorgmedewerkers. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld over (langer) thuis wonen, zorg, welzijn en veiligheid voor inwoners van de gemeente Zutphen. Alle locaties en openingstijden van Sensire in de Week van Zorg en Welzijn staan op de site: www.sensire.nl

21 / 28

Tuinspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt

Alles voor de tuin staat centraal bij Obelink. Foto: PR

WINTERSWIJK - Obelink Vrijetijdsmarkt viert de komst van de lente met een tuinspecial op zondag 18 maart.

Obelink presenteert de nieuwe collecties tuinmeubelen en accessoires: van mooie sierkussens tot prachtige haarden en natuurlijk de barbecues. Op de afdeling tuinmeubelen is de 'Chair of the Year'-actie van Hartman. Dat houdt in dat men een eigen design mag ontwerpen voor de bekend stoel Sophie, om daarmee kans te maken op het winnen van het eigen ontwerp. De winnaar ontvangt zes Sophie-stoelen met een bijpassende Hartman-tafel.
Daarnaast zijn er nog andere acties, die alleen in de winkel gelden. Zo ontvangt men bij aankoop van Hartman Sophie-stoelen een gratis kussen. Bij aankoop van een tuinset boven de 500 euro ontvangt men een gratis dienblad en men kan meespelen om kans te maken op een Madison sierkussen.

Een open zondag bij Obelink is natuurlijk niet compleet zonder lekker eten en drinken. Op de tuinmeubelenafdeling wordt men getrakteerd op een lekkere kop koffie vanuit een piaggio, die niet op de snelweg te zien is, maar wel bij Obelink Vrijetijdsmarkt. Met dit apparaat wordt de lekkerste koffie, cappuccino, latte macchiato en espresso gezet. Verder is het mogelijk om lekkere hapjes te proeven tijdens live cooking door Campingaz. Ook kan voor een schnitzelschotel of een kopje koffie met een donut terecht in het restaurant. Voor de kinderen is er een ballonnenclown en ze kunnen uiteraard ook spelen in het speelparadijs.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 18 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Column

Zingend ijs

Met verkleumde handen grijp ik de zeldzaam koude winterdagen vast. Zo hard, dat mijn knokkels wit worden als de sneeuw op mijn schouders. Het sneeuwt, het waait en het is koud. De gevoelstemperatuur was op een gegeven moment zelfs min negentien! Ik vind het prachtig. Mijn hond, Mira, trouwens ook. Haar neus zit diep in de sneeuw en haar staart kwispelt heftig. Honden nemen een wereld waar die volledig voorbij gaat aan onze zeer basic uitgevoerde zintuigen. Hoewel ik inmiddels snap waarom Mira bij elk bosje en stronkje stilstaat (gele vlekken in de sneeuw), blijf ik jaloers op de wereld die ik niet zie. Ik zie mezelf als een buitenmens, maar Mira overtroeft mij als buitenbeest.

Waar ik de hond wel in af kan troeven is nadenken over wat ik zie. Een van de meest bijzondere ervaringen deze winter had ik afgelopen zaterdag bij een bosmeertje dicht bij huis. Het meer is een soort zinkgat voor koude lucht. Vorige winter lag deze plas snel dicht, terwijl veel slootjes het nog moesten hebben van een aarzelende laagje ijspapier. Ook nu ligt er een zwaar pakket gitzwart schaatsijs. En mede doordat de Achterhoek soms oorverdovend stil is hoorde ik een heel zacht getik. Als het wegschieten van luchtbellen terwijl je pootje-over gaat door de bochten, maar dan hoger en subtieler. Bijna alsof het ijs zacht aan het fluisteren was. In de luwte van de grove dennen leek het of ik iets intiems aan het beluisteren was. Het bosmeertje leek stiekem muziek te maken.

Wat zou het zijn? Muzikale vissen die met steentjes tegen het ijs aan tikken? Ik las wel ergens dat het ijs op grote meren kan 'zingen'. Spanningen in het ijs, veroorzaakt door warmte en kou, zorgen voor barsten die vliegensvlug door het ijs heen schieten. Maar dit geldt alleen voor grote meren, waarschijnlijk niet voor een bosmeertje zo klein als deze. Methaangas, dat naar boven komt? Een onderdruk in de plas, waardoor dit gas uit de bodem wordt getrokken?

Al denkend kwam ik tot een bijzondere conclusie: ik wil niet weten waarom het ijs tikt en zingt! Als ik ooit kinderen krijg en het meer zachtjes muziek speelt, dan laat ik ze eerst maar eens lekker fantaseren. De winternatuur zit namelijk vol mysterie. Muzikale vissen, de baard van Koning Winter aan een takje (ijshaar), ijsbloemen in de deelruitjes van de schuur. Ik heb geleerd dat zuivere verwondering veel meer doet dan kasten vol informatie. Misschien moeten we niet altijd alles zo menselijk rationeel willen verklaren, maar de verwondering koesteren.

Neem wat dat betreft een voorbeeld aan mijn hond. Ze neemt waar, verwondert zich over een gele vlek, piest erover en snuffelt verder. Een hond lijkt zich constant te verbazen. Ik kan iedereen daarom adviseren om naar buiten te gaan, te ontdekken en je te laten verwonderen. Kwispelend als het even kan.

Hielke Alsemgeest

BOETSEERLES boschbeeldend.nl 06 28061878

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Te koop gevraagd: antiek,curiosa en alles wat verzameld wordt.Ook complete inboedels.Verzamelhuis Warnsveld,Rijksstraatweg 35,(0575) 52 29 19.

VLOOIENMARKT Zelhem Zon. 11 mrt van 10 - 17 uur Sporthal De Pol Vincent van Goghstraat 72 Info kaam-huur Tel. 06 - 39108152 animo-vlooienmarkten.nl

*NIEUW* VLOOIENMARKT ZEVENAAR zon.18 maart
Sporthal De Lentemorgen 10-17 uur Lentemorgen 8
Info kraamhuur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT Steenderen zon. 25 maart 10 - 17 uur Sporthal Het Hooge Wessel - Prins Bernhardlaan 3 info kraamhuur: 06-3910 8152 www.animo-vlooienmarkten.nl

Classic en Ko is op zoek naar een nette en vlotte interieurverzorgster voor ong. 3 uur per week. Tel: 0575 - 555204.

TE KOOP voor caravan: trekband - caravanhevel - haspel - spiegels e.a. Tel. 0575 - 529 855

Cursus Spaans voor beginners I en II 't Warnshuus Warnsveld. gloriaheredia@hotmail.com 06-53784536

Camping zoekt

Tourcaravan te koop

Bel: 06-21819821