Groenlose Gids

8 november 2017

Groenlose Gids 8 november 2017


Zieuwentse mag biertje brouwen in Brouwersnös

Het uitgelaten Zieuwentse gezelschap dat een eigen biertje mag brouwen bij Brouwersnös. Foto: Henri Walterbos

GROENLO/ZIEUWENT - Hanneke Kolkman uit Zieuwent had het er maar moeilijk mee. Ze won de 'check en like'-prijs die Groenlo's nieuwe eigen brouwerij Brouwersnös uitschreef als onderdeel van deelname van de promotie-eend van Brouwersnös in de Promotiekaravaan, voorafgaande aan het Bloemencorso in Lichtenvoorde, 10 september.

Door Henri Walterbos

Ruim 100 mensen namen deel aan de actie. Met drie vrienden mag ze tijdens een brouwsessie haar eigen craftbier gaan brouwen in de proefbrouwerij van de aanstaande Bierbrouwerij en Destilleerderij Brouwersnös, in Groenlo. "Helemaal te gek, maar wel lastig als je in een vriendengroep zit met tien mannelijke vrienden, die allemaal gek zijn op bier en speciaalbier," vertelt Hanneke, die ook nog met een dilemma te kampen kreeg. "Ook mijn vriend heb ik niet meegenomen. Het is voor echte vrienden," lacht ze. "Tijdens het uitgaan drinken we alleen maar Grolsch, als we bij elkaar thuis zitten speciaalbier."

Eigen concept
Hanneke zit deze zaterdagmorgen met 'de drie uitverkorenen' Roel Lankveld, Thijs Winkel en Thijs Rouwhorst aan tafel in de voormalige serre van de statige villa, die in de toekomst dienst zal doen als het horecagedeelte van de brouwerij. Breedgrijnzend en stralend van oor tot oor zit het Zieuwentse gezelschap aan tafel met Jos Oostendorp, het gezicht van de nieuwe brouwerij, zijn creatieve secondant Willem te Molder en brouwer Jan Luft.

Lees verder op pagina 7

Ontmoeting in het Islamitische Gebedshuis

GROENLO - De Commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Sint Paulusparochie en de moslimgemeenschap van Groenlo nodigen belangstellenden uit voor een ontmoetingsavond in het Islamitische Gebedshuis aan de Wheme 3 in Groenlo op donderdag 30 november. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en de thee klaar. Om 20.00 uur wordt de avond ingeleid door Boukhiyar Taouil.

Centraal staat de vraag 'Vormen wij samen wel een samenleving of leven wij naast elkaar, en op zijn best vreedzaam naast elkaar?' Elkaar beter leren kennen lijkt een voorwaarde om ook meer samen te leven. Daar wil men met deze avond aan bijdragen. De Commissie Ontmoeting & Inspiratie is de Groenlose moslimgemeenschap zeer erkentelijk en dankbaar dat zij belangstellenden wil verwelkomen. Wie er bij wil zijn, moet zich aanmelden voor 20 november via tel. 0544-463045 of mail: pjamueller@gmail.com.

Intocht sint

GROENLO - Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer naar Nederland, samen met al zijn pieten. En natuurlijk komt hij dan ook in Groenlo langs. Omdat hij het vorig jaar zo leuk vond om met de boot te komen komt hij ook dit jaar weer aan bij de Kikkersprongbrug. Dit is de brug over de gracht bij de Calixtusbasiliek/City Lido.

Vanaf 14.00 uur is iedereen daar al welkom om met wat pieten allerlei leuke spelletjes en andere activiteiten te doen. Er wordt in ieder geval ook alvast een coole pietendans geoefend. Vanuit het centrum komen de muziekpieten dan ook die kant op. Rond 14.45 uur komt Sinterklaas aan, met de Hoofdpiet en nog een heleboel andere pieten.
Patrick Pos zal Sinterklaas hier welkom heten. Sinterklaas gaat daarna naar binnen bij City Lido, waar Wim en Maria van der Post op het podium klaar staan om hem te ontvangen. En iedereen die dat wil kan natuurlijk Sinterklaas aan het eind van zijn bezoek een hand komen geven.

Hoogheden Belhamels bekend

Prins en Adjudant met nieuwe scepter. Foto: Henri Walterbos

Prins Joost en adjudant Menno vormen het 49ste prinsenpaar bij de Belhamels. Afgelopen weekend werden zij als nieuwe hoogheden gepresenteerd om te regeren tijdens het komende carnaval.

B 13

Subsidie van 439 duizend euro voor Brouwersnös

De nieuwbouw van Stadsbrouwerij Brouwersnös aan de achterzijde van Huize Adriana is in volle gang. Foto: Theo Huijskes

Vanuit de provinciale pot 'SteenGoed Benutten'

Door Theo Huijskes

GROENLO - Aan de gemeente Oost Gelre is door de provincie Gelderland een subsidie toegekend van maar liefst 439 duizend euro ten behoeve van het buitenterrein van de in en bij Huize Adriana in Groenlo te vestigen Stadsbrouwerij Brouwersnös. Deze heuglijke mededeling deed wethouder Vincent van Uem tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad in de aanloop naar de vaststelling van de begroting voor het jaar 2018.

Er is door Oost Gelre in het kader van het Programma Stad Groenlo andermaal een succesvol beroep gedaan op de provinciale subsidiepot 'SteenGoed Benutten'. In een eerder stadium werden reeds forse subsidiebedragen geïncasseerd voor onder andere de metamorfose van het complex Welgelegen, woningbouw aan de Houtwal, alsmede voor de bouw van De Mattelier.
Met het project 'SteenGoed Benutten' werkt de provincie mee aan het creëren van een schone en gezonde provincie en daarbij tegelijkertijd aan het omvormen van gebieden met leegstand naar gebieden waar mensen kunnen wonen, werken, winkelen en uitgaan.
Desgevraagd deelt wethouder Van Uem mee dat het geld besteed zal worden voor de aanleg, inrichting en aankleding van het buitenterrein van Brouwersnös, daarmee doelende op het onderdeel dat een openbaar karakter krijgt. Daarbij valt te denken aan wandelpaden, groen- en andere voorzieningen, alsmede het creëren van voorzieningen aan de oever van de stadsgracht, zoals een aanlegsteiger en een insteekhaventje voor fluisterbootjes.
Ondanks dat het geld beschikbaar wordt gesteld voor openbare buitenvoorzieningen, is Jos Oostendorp (samen met Andries en Frans de Groen de belangrijkste kartrekkers van de nieuwe brouwerij) erg verheugd over de provinciale subsidie. "Met deze mooie toezegging is het mogelijk om straks een afgerond totaalplaatje te presenteren. Daar zijn wij heel blij mee."
Volgens Oostendorp vordert de bouw van de trekpleister aan de Eibergseweg gestaag. "Aan de achterzijde is reeds een gedeelte gesloopt. Binnen nu en anderhalve week volgt de sloop van de tussenbouw, waarin voorheen JPR Advocaten was gehuisvest. Verder wordt er achter op het terrein hard gewerkt aan het gebouw waarin de brouwerij en de destilleerderij moeten komen. Het vele werk met betrekking tot de bodem, inclusief de aanleg van leidingen is zo goed als af en het wachten is nu op de staalconstructie."
Zoals bekend komt in Huize Adriana het horecagedeelte inclusief een ontvangstruimte, proeflokaal en mini-brouwerij, alsmede buiten een groot terras. Op de vraag wanneer alles is afgerond, zegt Jos Oostendorp dat 1 mei 2018 de streefdatum is. "De oorspronkelijke datum van 1 januari 2018 is veel te optimistisch gebleken. Dit komt met name omdat allerlei procedures veel meer tijd in beslag namen dan vooraf was voorzien. Neemt niet weg dat wij uitkijken naar het moment waarop wij de deuren kunnen openen."

Subsidie provincie voor buurt- en dorpshuizen

ACHTERHOEK - Beheerders van buurt- en dorpshuizen in Gelderland kunnen vanaf nu 50.000 euro subsidie krijgen om hun gebouw rolstoeltoegankelijk te maken. Ook voor zonnepanelen en aanpassingen voor nieuwe activiteiten, is vanaf nu geld beschikbaar. Doel is om dorpshuizen beter toegankelijk te maken en ze te helpen in de exploitatie.

Dorpshuizen zijn de spil in een dorp. Door allerlei activiteiten zorgen ze voor sociale contacten en maken een dorp leefbaar, maar met name oudere dorpshuizen zijn vaak nog niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Hetzelfde geldt voor buurthuizen. De provincie komt daarom met een nieuwe subsidieregeling voor toegankelijkheidsmaatregelen zoals een automatische deur, lift, of aangepast toilet. Bea Schouten: "Iedereen is welkom in een buurt- of dorpshuis, dus iedereen moet mee kunnen doen aan activiteiten daar. Daarnaast helpt het gemeenschapshuizen ook weer in hun exploitatiemogelijkheden als ze beter toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als een zorgaanbieder gebruik wil maken van een buurthuis is het belangrijk dat het gebouw toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn." Dorpshuizen hebben vaak moeite om de exploitatie rond te krijgen. Energielasten kunnen soms oplopen tot 10% van de totale kosten. Dorpshuize nkunnen daarom vanaf nu ook tot 50.000 euro subsidie krijgen voor zonnepanelen, of andere energiemaatregelen. Dit helpt de gemeenschapsgebouwen niet alleen in de energielasten, het maakt ze ook duurzamer.
Daarnaast kunnen buurt- dorpshuizen subsidie krijgen voor verbouwingen die nieuwe activiteiten mogelijk maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis met een kleine keuken waar ze graag gezamenlijke maaltijden willen organiseren. Voor dit soort aanpassingen zoals een nieuwe keuken is tot 100.000 euro beschikbaar. Doel van de subsidies is de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en buurten vergroten, daarbij zijn buurt- en dorpshuizen van groot belang. 'Ik ben heel blij met de nieuwe regeling. Dorpshuizen hebben het financieel moeilijk en kunnen daarbij absoluut hulp gebruiken.' aldus Peter van Heek van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

Column

De Torenwachter denkt dat hij prins carnaval wordt!

Beste Grollenaren, ik begin steeds meer te geloven dat ik de nieuwe prins carnaval wordt, de 55e prins van de Knunnekes. Oké, velen zijn mij al voorgegaan en die prinsen zijn in de afgelopen reeks van jaren ook steeds beter geworden en dat ga ik nu nog verder uitbouwen! Ik hoop dat u deze fijnbesnaarde carnavaleske opmerking van mij op waarde weet te schatten. Tata, tata, tata! Ik kom d'r helemaal in.

Het gekke is echter dat in mijn familie niemand gelooft dat ik ook maar enige kans maak. Van je familie moet je het maar hebben, precies dat denk ik ook. Ze kijken me wat hoofdschuddend aan en roepen dan van die zinnen als: probeer nou eerst maar gewoon zo'n simpel Torenwachtertje in elkaar te draaien. Je hebt het daar al moeilijk genoeg mee en laat het grote werk asjeblieft aan de big boys over. Ik ontsteek dan in woede. Waarom, zo vraag ik me verongelijkt af, waarom zou ik eigenlijk niet de meest geschikte persoon zijn om het carnavalsvolk te leiden?

Ik heb een redevoering, een peptalk, voor de carnavalisten samengesteld, dat wil je niet weten. En inderdaad: niemand in mijn familie wil dat ook weten. Die menen zelf wel van alles te kunnen. Praten daar ook graag en veel over en weten hun waarde op een echt ongelooflijke manier te overschatten. Maar als ik dan eens een keer iets wil zeggen, dan is het altijd weer niet voldoende, niet spiritueel, eigenlijk gewoon prutswerk zeggen ze dan. Ik barst van woede. Net alsof ik minder zou zijn dan de rest van de familie. Dat kan haast niet en met dit prachtige ironische grapje - vind ik zelf - jaag ik ze dan nog eens extra in de gordijnen en op stang. Ga toch gewoon bij het prinsenbal in de zaal zitten zeggen ze tegen mij. En geniet ervan hoe een echte jubileumprins dat doet. Dit soort prietpraat moet ik als aanstaande prins, de 55e leider van de machtige Knunnekes, maar steeds aanhoren.

Ik zie me al op het toneel staan in het City Lido, het carnavalshoes van de Knunnekes en binnen enkele dagen ook mijn eigen residentie. Ik zie me daar staan op dat immense podium; een oneindig grote hoeveelheid Grolse narren die mij toejuichen, die duimen opsteken, die vreugdekreten slaken omdat het eindelijk gelukt is die Torenwachter te strikken. Dat 'zie' ik allemaal. En ik hoor mijn fantastische teksten die enthousiast worden ontvangen, terwijl de muziek dat nog eens extra ondersteunt. Dat zie ik allemaal voor me, maar mijn familie ziet dat niet; sterker nog, ze zien er niks in. Eigenlijk ben ik een beetje een gespleten persoon aan het worden; mijn familie ziet me gewoon in de zaal staan met het prinsenbal, maar ik zie me met de scepter op het toneel staan zwaaien. Maar beide tegelijk, dat kan niet.

Het rare is zegt een familielid, als ik het d'r weer eens over heb, dat sommige mensen helemaal geen idee hebben van wat ze kunnen. En jij hebt helemaal geen idee van wat je niet kunt en dat is eigenlijk bijna alles en dat is toch best apart. Het zou me toch een treurige toestand worden met jou als prins carnaval. Het zou eerder belachelijk zijn dan om te lachen. Ik wed dat er bij u in de familie niet zo'n ei rondloopt!

Als ik prins carnaval word - en dat gaat gebeuren - dan krijgt dat familielid geen onderscheiding. Hij kan een goede prins carnaval toch niet onderscheiden.

Torenwachter

Zoektocht naar Brouwersnöslogo

Jos Oostendorp en brouwer Jan Luft met de teruggebrachte schijf. De tweede zien ze ook graag terug. Foto: Henri Walterbos

GROENLO/LICHTENVOORDE - Toen Jos Oostendorp gevraagd werd of hij interesse had in deelname aan de promotiekaravaan, voorafgaande aan het corso, zei deze direct volmondig 'ja' en betrok hij Willem te Molder bij de creatieve uitvoering van het idee om zich origineel te presenteren aan vele tienduizenden bezoekers in Lichtenvoorde.

Door Henri Walterbos

Willem bouwde zijn lelijke eendje om tot promotie-eendje met op het dak twee levensgrote ronde schijven met daarop het logo van de nieuwe brouwerij. Een door Te Molder gestrikte chauffeur reed er vanaf het huis van Te Molder in Barlo mee naar Lichtenvoorde. Bij aankomst in Lichtenvoorde bleken de schijven ineens niet meer op het dak te staan. De chauffeur kon de schijven niet anders dan onderweg verloren hebben.
De onfortuinlijke chauffeur kon niet anders dan met het eendje zonder de grote logo's de Promotiekaravaan in gaan. Oostendorp zag vanaf de tribune de Promotiekaravaan, met daarin 'zijn Brouwersnös-eendje' voorbij trekken. Zonder de grote logo's. "Ik zat op de tribune en ik denk 'hee, ik mis wat'." Daags erna was het vrachtwagenchauffeur Norbert Rouwhorst uit Groenlo die op de Hamelandroute langs de Domme Aanleg kwam rijden met zijn truck en een van de schijven in de berm zag liggen en contact op nam met Te Molder en Oostendorp. "Norbert heeft het logo op zijn vrachtwagen geplaatst en is er vervolgens heel Duitsland mee doorgereden, tot München aan toe en toen door naar Antwerpen en Rotterdam. De Promotiekaravaan werd ineens wel heel veel langer," lacht Te Molder. "Na een week vroeg hij of hij hem nog een tijdje moest houden en er dan nog ook nog wel mee naar Spanje wilde rijden. We vroegen of hij het af wilde leveren. Dat heeft hij gedaan." De andere schijf is nog steeds spoorloos. "Die zal wel ergens in een of andere zuipkeet hangen" verwacht Jos. "Of dienst doen als blad van een tafeltje."

Beloning
Willem struinde de omgeving tussen Barlo en Lichtenvoorde diverse keren af om de ontbrekende schijf op te sporen. Zonder succes echter. Oostendorp en Te Molder zouden de schijf graag terug zien bij Brouwersnös. "Als degene die hem in bezit heeft en terug bezorgt, of aangeeft dat hij of zij hem in zijn/haar bezit heeft en wel weer terug wil geven, dan staat daar uiteraard een beloning tegenover," belooft Oostendorp. "Ze mogen ook een briefje bij ons in de bus doen. Dan komt het ook goed."

Workshop Karate met Bart Overkamp

GROENLO - Karate (lege hand) is een systeem van zelfverdediging dat erop gericht is zonder wapens (met lege hand) te strijden. Karate wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende schop-, stoot-, slag- en weertechnieken. Op vrijdag 17 november houdt Prikkelz in samenwerking met Mu-Chin Groenlo een Kyokushin karate-workshop. Sempai Bart Overkamp zal in deze workshop met de deelnemers Kihon, Stamina, Kata en Kumité beoefenen. Iedereen wordt geprikkeld en gemotiveerd om het uiterste uit zichzelf te halen met individuele- en samenwerkingsoefeningen. Aanmelden kan via info@prikkelzgroenlo.nl Iedereen tussen de 6 en 8 jaar, is welkom bij de Bron van 15.45 uur tot 16.45 uur. Iedereen tussen de 9 en 12 jaar,is welkom bij de Bron van 16.45 uur tot 17.45 uur. Er zijn per uur 16 plekken beschikbaar. Kosten zijn 2,50 euro.

Open Atelier bij Atelier Anouk

BELTRUM - Atelier Anouk is op zondag 12 november van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers. Belangstellende kunnen onder begeleiding een werkstukje van klei maken.

Het werk van kunstenaar Anouk de Groot zal te zien zijn en zal er uitleg gegeven worden over het tot stand komen van een bronzen beeld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om lekker rustig ontspannen te zitten in de mooie tuin. Naast het atelier liggen de prachtige kerkepaden van Beltrum, ideaal om te combineren met een wandeling of een fietstocht. Locatie: Atelier Anouk, Spilmansdijk 5A, Beltrum, tel: 06-10172570. Informatie is te vinden op www.AnoukdeGroot.nl.

Veertig jaar OBS 't Palet

GROENLO- De openbare basisschool 't Palet in Groenlo bestaat volgend jaar veertig jaar. Reden voor een jaar vol activiteiten, zo laat de school weten. Carmen Geerdink, locatiecoördinator en intern begeleider, en Co van Schaik, directeur onderwijsteam, vertellen over de huidige staat én de toekomst van de school.

Door Kyra Broshuis

"In augustus 2018 bestaan we veertig jaar en dat gaan we absoluut vieren. Niet alleen omdat we blij zijn met dit jubileum maar ook omdat we voor de tweede keer op rij de beoordeling 'goed' hebben gekregen van de Onderwijsinspectie", zo legt het team uit. Van Schaik is sinds vorig schooljaar werkzaam bij OBS 't Palet en vertelt verrast te zijn over de school: "Het is een hele uitzonderlijke school. Het is de enige openbare school in Groenlo en, binnen onze stichting, de enige school die niet in de gemeente Berkelland staat. Obs 't Palet is een brede zorgschool, dat wil zeggen dat we naast het reguliere aanbod goed in staat zijn om kinderen met diverse hulpvragen op te vangen. Daarnaast bieden we bewezen goed onderwijs en halen we het maximale uit een kind. Onze kinderen stromen op hoog niveau uit."
OBS 't Palet heeft te maken met een negatief beeld rond de school, zo vertellen ze. "Dit is een kleine school met 37 leerlingen. We hebben veel kinderen met verschillende achtergronden en culturen, dat geeft onze school haar unieke gezicht. We zijn een mini-maatschappij. Ouders die kiezen om hun kind naar deze school te sturen, kiezen daar heel bewust voor. Het is een verrijking voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten om met verschillende culturen in aanraking te komen."

Feest voor alle optochtdeelnemers

Feest voor alle optochtdeelnemers van 2017 bij City Lido.

GROENLO- Het is een langgekoesterde wens van de optochtcommissie én van de deelnemers aan de carnavalsoptocht; een feestelijke middag om onderlinge contacten te versterken. Op zondag 26 november aanstaande is het zover; een groot deelnemersfeest bij City Lido in Groenlo.

Door Kyra Broshuis

Knunnekes en Kroam '13
"Het is een initiatief van de optochtcommissie én van de bekende carnavalsgroep Kroam '13", vertelt Mario Nieuwenhuis van de Knunnekes. "Vorig jaar hebben we, onder leiding van Mike Ruikers en Thijs van der Heijden, met de deelnemers de optocht geëvalueerd en gevraagd wat er verbeterd kan worden. Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat er behoefte was aan een gezamenlijk stortpunt voor optochtafval. In samenwerking met Rouwmaat hebben we dat toen geregeld voor de optochtdeelnemers. Eén van de andere wensen van de deelnemers was een wagenbouwfeest na het carnaval. Afgelopen jaar is dat niet gelukt, het was te kort dag om dat nog te kunnen realiseren. Daarom hebben we ervoor gekozen om het nu te organiseren. Bij de evaluatie was 75% van de groepen voorstander van een feest. De groep Kroam '13 wilde graag meedenken en mee organiseren, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is namelijk precies waar we naartoe willen met de carnavalsoptocht; we willen het mét de deelnemers organiseren. Elkaar versterken en alle mogelijkheden benutten, dat gaan we verder uitwerken."

Mooi programma
Het deelnemersfeest voor de mensen die mee hebben gedaan aan de carnavalsoptocht van dit jaar, wordt zoals vermeld gehouden bij carnavalshoes City Lido. "Het wordt een feestelijke middag waarbij we starten met een hele korte evaluatie van afgelopen jaar en daarna zal het feest losbarsten. We hebben een prachtig programma samengesteld met in elk geval een buutreedner, het dweilorkest, de bekende en hilarische dj Guus te Molder én een verrassingselement." Het is de bedoeling om het onderlinge contact van de deelnemers te stimuleren, zo legt Nieuwenhuis uit. "Daar willen we nog een verdiepingsslag in maken. We zijn van plan een bijeenkomst te plannen bij BS22 om te kijken of we meer voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij kun je denken aan gedeelde bouwplaatsen, dat blijft namelijk een groot probleem, en bijvoorbeeld informatie waar je materialen kunt halen. Samen kunnen we veel bereiken en zo hoeven mensen niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Kennis en ervaring delen, daar gaat het om."

Informatie
Het deelnemersfeest is toegankelijk voor iedereen die aan de optocht van 2017 heeft meegedaan. Aanmelden is zeer gewenst en kan via optocht@knunnekes.nl. Toegangskaarten voor deze bijzondere middag zijn verkrijgbaar bij Jan's wijn-, whisky- en bierspecialiteiten aan de Lievelderstraat 37. Een kaart kost 10 euro en daarvoor krijg je 5 munten bij binnenkomst. De kaarten zijn verkrijgbaar tot en met 18 november en zijn ook te koop op het prinsenbal.

Het deelnemersfeest is op zondag 26 november van 15.00 tot 19.00 uur bij City Lido.


Zieuwentse mag biertje brouwen
Vervolg voorpagina

Als Jos het gezelschap heeft welkom geheten vertelt hij wat de gewonnen prijs precies inhoudt. "Bedenk jullie eigen concept voor een speciaal bier. Eind december willen we het graag binnen hebben. Ergens begin 2018 gaan jullie dit speciaal bier brouwen met onze brouwer Jan Luft, en natuurlijk enkele weken later proeven. We gaan er dan zo'n veertig liter van brouwen in vaatjes van 20 liter, of in flesjes. Dat bekijken we nog wel even en overleggen we met jullie. Afhankelijk van het resultaat gaan we kijken of we dit bier op de markt kunnen gaan brengen. Kijk ook even of jullie het misschien met eigen lokale ingrediënten willen brouwen. Er is veel mogelijk."

'Groelsch'
Hanneke had er na het 'liken en delen' niet meer aan gedacht dat ze deelgenomen had. Iets winnen daar was het haar niet eens om te doen, laat ze weten. "Ik dacht ik deel het. Iets leuks, iets nieuws in Groenlo, iets lokaals uit de eigen regio. Dat promoot ik dan graag. Kreeg ik onlangs een appje van iemand die zei 'proost Hanneke, je hebt iets gewonnen. Een lekker biertje wordt dat.' Ik dacht 'goh, wat heb ik gewonnen dan?'" De vier gasten worden alsmaar enthousiaster, naarmate het gezellige informele gesprek vordert. Roel raakt al snel geboeid in gesprek met Jan Luft, de Duitse brouwer, die de speciaalbiertjes onder de vlag van Brouwersnös gaat brouwen. Roel vertelt zelf ook in het klein te brouwen. "Zijn eerste biertje hebben we in de zomer geproefd; Groelsch. Grolsch natuurlijk, met daarin zijn voornaam verwerkt," lacht Hanneke, die zelf ook bierliefhebber is." Heel open vertelt Jos over het gehele plan van de brouwerij en beantwoordt hij allerhande vragen van de heren en dame, die allen oprecht geïnteresseerd zijn in het gehele project. "Als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik dat ik hier stamgast wordt," lacht Roel.

'Ontzettend gaaf'
Als brouwer Jan het gezelschap meeneemt naar zijn 'lab', de proefbrouwerij, neemt het enthousiasme van de aanstaande brouwers alleen nog maar toe. Jan vertelt over zijn werkwijze, het proces, alles wat ze willen horen. "Wat ontzettend gaaf dit. Ik wist niet precies wat ik me precies van de prijs en van deze morgen voor moest stellen, maar dit is echt te gek. Nog gaver dan ik verwacht had. Dat worden waarschijnlijk vele vergaderingen, met veel bier," verheugt Thijs Lankveld zich al. De anderen knikken instemmend. Ook Jos is enthousiast. "Erg leuk dat ze zo enthousiast zijn en ook nog iets met speciaalbieren hebben. We willen graag dat Brouwersnös een brouwerij met biertjes wordt waar de Achterhoek trots op is. Een brouwerij van ons allemaal. Vandaar ook dat we een oproep deden en nog steeds doen, om leuke namen en ideeën in te leveren. Achterhoekse bieren met verhalen. Bieren brouwen die bij de verhalen passen."

Veertig jaar basisschool 't Palet
Vervolg pagina 5

Daarnaast hebben de ouders ook invloed op het reilen en zeilen op school, zegt Geerdink. "Ouders zijn hier zeer betrokken en er wordt actief naar hen geluisterd. Samen met hen werken we binnen het passend onderwijs toe naar het zogenaamde inclusief onderwijs. Dat betekent dat kinderen met moeilijke hulpvragen (denk aan bijvoorbeeld autisme, hoogbegaafdheid, enz.) niet op speciaal onderwijs terecht komen maar, met specifieke hulp, regulier basisonderwijs volgen. Inclusief onderwijs gaat daarbij een stap verder dan geïntegreerd onderwijs waar het kind zich aanpast aan de bestaande schoolomgeving. Wij leggen de nadruk juist op het aanvaarden van de verscheidenheid. Respect en begrip voor elkaar zijn daarbij ontzettend belangrijk."

Geestelijke stromingen
De school besteedt aandacht aan alle geestelijke stromingen. "Juist door dat te doen, kweken we onderling begrip. Zo besteden we aandacht aan Sinterklaas en carnaval, maar ook het Suikerfeest, het offerfeest en kerstmis. Dat doen we met respect voor alle geloven. Zoals we al zeiden, dit is een mini-maatschappij." Over de precieze invulling van het 40-jarig jubileum wordt op dit moment nog hard nagedacht. "We hebben al veel mooie ideeën maar we zijn nog in de beginfase. We hebben in de laatste veertig jaar een mooie school neergezet; dat vraagt om een mooi feestje", zo besluiten Geerdink en Van Schaik.

Avond over alcohol- of drugsprobleem

ACHTERHOEK - Op donderdagavond 16 november houdt VIT-hulp bij mantelzorg een themabijeenkomst in de Gruitpoort in Doetinchem over het omgaan met een alcohol- of drugsverslaafd familielid. De bijeenkomst is bedoeld voor familieleden van mensen met een dergelijke verslaving en begint om 19.30 uur.

Wanneer iemand in de naaste omgeving een alcohol- of drugsverslaving heeft, is dat van grote invloed op de familie- en gezinsleden. Gevoelens van onbegrip, bezorgdheid, schaamte, verdriet en boosheid zijn heel normaal. Mary de Jong is senior preventieadviseur en CRAFT-trainer van IrisZorg. Zij gaat tijdens de bijeenkomst in op de verschillende gevolgen die een verslaving kan hebben voor naasten. Daarnaast geeft ze tips over de omgang met een verslaafde. Wat werkt daarbij en wat niet? En welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er. U krijgt tijdens deze bijeenkomst veel informatie en praktische handvatten om uzelf staande te houden. Tevens krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Wie meer wil weten over deze bijeenkomst of wie zich wil aanmelden, kan bellen met VIT op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur, tel. (0544) 82 00 00 of mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. De koffie en thee worden aangeboden.

8 / 36

Mantelzorgcafé Oost Gelre

Mantelzorgcafé voor
gemeente Oost Gelre

OOST GELRE - Op donderdagmiddag 9 november is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in Het Huys van Frederik Hendrik in Groenlo, Markt 4-6 van 14.00 – 15.30 uur. Let op: tot 14.00 uur is locatie nog gesloten.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 9 november van 14.00 tot 15.30 uur bij Het Huys van Frederik Hendrik in Groenlo en donderdagmiddag 14 december van 10.00 tot 11.30 uur bij Café-Zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde. Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden. Voor informatie over de bijeenkomst of voor andere vragen kan men terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. 0544-82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.


CIF start met glasvezel op industrieterreinen

AALTEN/OOST GELRE - Het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) bouwt een zakelijk glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen in Aalten, Dinxperlo, Groenlo en Lichtenvoorde. Alle adressen op de terreinen genaamd het Broek, de Rietstap, de Kamp, den Sliem, de Laarberg en Brandemate krijgen daarmee een aansluiting tot supersnel internet.

CIF is begin september gestart met een campagne en heeft in samenwerking met de ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom en Wij Regelen voldoende aanmeldingen ontvangen. In de komende tijd worden de voorbereidingen getroffen om de glasvezelnetwerken te bouwen. Alle bedrijven op de bovengenoemde industrieterreinen worden voorzien van een glasvezelaansluiting, tenzij daar gegronde redenen voor zijn zoals leegstaande panden of opslagplaatsen.

"Na de zeer succesvolle glasvezelcampagne van CIF voor het buitengebied van Aalten en Oost Gelre, ben ik erg verheugd dat ook de bedrijventerreinen kunnen profiteren van de snelheid en betrouwbaarheid van glasvezel", aldus Gerard Nijland, wethouder voor de gemeente Aalten. "Voor een bedrijventerrein en de bedrijven die er actief zijn, is de digitale infrastructuur van cruciaal belang en ik ben ervan overtuigd dat veel bedrijven nog van dit aanbod willen profiteren."

In samenwerking met de Industrie Kring Aalten Dinxperlo (IKAD) is extra aandacht gegeven aan de noodzaak van een digitale infrastructuur op de bedrijventerreinen. In een video lichten collega-ondernemers toe waarom ze hebben gekozen voor een glasvezelaansluiting.

Op de volgende websites staat meer informatie over de glasvezelnetwerken:
Aalten, Het Broek: www.glasvezelvoorhetbroek.nl; Dinxperlo, De Rietstap: www.glasvezelvoorderietstap.nl; Groenlo, Den Sliem, de Laarberg en Brandemate: www.snellergroenlo.nl; Lichtenvoorde, De Kamp: www.glasvezelvoordekamp.nl.

Bedrijven kunnen profiteren van 900 euro korting wanneer zij zich vóór 15 november aanmelden. Aanmelden kan eenvoudig bij ICT-specialisten Lankhof Beveiliging & Telecom (0543 495 000) en Wij regelen (0314 760 860). Zij bieden beiden verschillende abonnementsvormen aan van de serviceproviders Weserve en Plinq.

Mantelzorgcafé

OOST GELRE - Op donderdagmiddag 9 november is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in Het Huys van Frederik Hendrik in Groenlo, Markt 4-6 van 14.00 – 15.30 uur. Let op: tot 14.00 uur is locatie nog gesloten.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 9 november van 14.00 tot 15.30 uur bij Het Huys van Frederik Hendrik in Groenlo en donderdagmiddag 14 december van 10.00 tot 11.30 uur bij Café-Zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde. Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden. Voor informatie over de bijeenkomst of voor andere vragen kan men terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. 0544-82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Nieuws uit de kerken

Nieuws uit de kerken

Welgelegen wint Achterhoek Architectuur Publieksprijs

Welgelegen Groenlo, winnaar van de Achterhoek Architectuur Publieksprijs. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - Huize Welgelegen in Groenlo, bij het publiek beter bekend als het karakteristieke Grolse Stadscafé & Boothuis, heeft de Achterhoek Architectuur Publieksprijs in de wacht gesleept. De bekendmaking vond afgelopen vrijdagavond plaats in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Welgelegen werd gekozen uit in totaal 25 Achterhoekse inzendingen.

Door Theo Huijskes

De toekenning van de Achterhoek Architectuur prijzen is daarmee na twee jaar weer terug van weggeweest. De verkiezing is nu elke twee jaar. Het was voor de afvaardiging uit Groenlo, bestaande uit architect Rob Rasquin, het echtpaar Wiljon en Claudia Willink (eigenaren) en enkele familieleden, spannende momenten nadat in eerste instantie alleen nog maar de drie genomineerden voor de publieksprijs bekend werden gemaakt.
Rob Rasquin van 'Rasquin Architect & Interieurarchitect Groenlo' zegt dat men deze prijs ziet als een bekroning van een groot project, dat niet alleen in Groenlo en omgeving maar ook ver daarbuiten veel bijval heeft gekregen en nog krijgt.
"Zeker wanneer je bekijkt dat er maar liefst 25 kandidaten waren voor deze mooie prijs, kunnen wij met ons allen heel tevreden zijn. Het bij de drie genomineerden horen, betekent voor ons al een succes. Maar wanneer je vervolgens ook nog met deze vorm van waardering terug mag keren naar Groenlo, betekent dat voor mij en vele anderen niet alleen een persoonlijke triomf, maar geeft dat Welgelegen Stadscafé & Boothuis een enorme boost."
Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Stichting Architectuur Prijs Achterhoek (APA) was onder de indruk van Welgelegen. "Zij vertelde op 12 oktober tijdens haar bezoek met de vakjury aan Groenlo, dat ze het een waanzinnig mooi project vond."
Rob Rasquin: "Er is met de medewerking van velen een compleet plaatje tot stand gebracht, waarbij ieder gebouw een totaal eigen karakter heeft gekregen. Dat geldt niet alleen voor de villa inclusief het restaurant, maar ook voor de serre, het boothuis en zelfs voor de kas, die zorgt voor een perfecte afscheiding van de Deken Hooijmansingel. Hierdoor heeft het terras tussen de gebouwen in de gewenste privacy gekregen." Wanneer Rasquin wordt gevraagd of hij achteraf gezien bepaalde onderdelen van het project toch anders had willen invullen, volgt een kort en duidelijk nee. "De functies van alle gebouwen zijn heel duidelijk en dat maakt de totale schepping helemaal af."

Column

Speciaal

Er zijn ook in mijn/onze directe omgeving steeds meer mensen die speciaalbiertjes (één woord) brouwen. Als er heel veel speciaal is, wordt het natuurlijk wel iets minder speciaal.

Misschien is het iets voor een hekje. #ikook.

Misschien ga ik het binnenkort zelf ook wel doen. Iets met een stevige body en een fijne afdronk en alleen bedoeld voor meerderjarigen.

Het zal lastig zijn voor die speciaalbiertjes om door te dringen tot de volksfeesten, kermissen, carnavals en feesttenten en natuurlijk festivals. 12 bier en - hup dan - 2 cola is toch sneller besteld dan 1 dubbele trappist, 2 Welshe ambertjes, 2 Hanneke Kolkmans, 3 Hanneke Kolkmans alcoholarm, 1 gekruide triple, 2 granaatappelbokjes, 1 pils, 1 alcoholvrij, 1 cola, 1 cola light en 1 cola zero. En dan is er natuurlijk geen cola zero omdat er Pepsi wordt geschonken, dus dan neem je in plaats daarvan maar 1 cola max.

Ik wil trouwens niet spotten met dat #metoo-gedoe. Het is een serieuze zaak.

Ik heb er persoonlijk niet mee te maken gehad - althans bij Achterhoek Nieuws niet - ik heb mijn lichaam nooit in de strijd hoeven te gooien of te leggen om een wekelijkse column te krijgen; ik ben nooit gedrogeerd met speciaalbier of wat dan ook.
We zijn terug bij die andere (donker)blonde rakkers: speciaalbieren.
In Groenlo opent volgend jaar (bier en weder dienende) het Brouwersnös. Daar wordt onder andere een in Zieuwent bedacht biertje gebrouwen, of in elk geval een in Zieuwent bedachte naam.
En over de gemeentegrenzen is Wentersch al een tijdje in de lucht en de lever.

In Oost Gelre is zelfs een straat die Bierbrouwer heet.
En de oude/nieuwe Twenteroute die uitkomt bij de Grolsch in Boekelo heet N18. Niks 18. Dat kan geen toeval zijn.

Er zijn in Oost Gelre biergenietschappen, er is een whisky society (verschil moet er zijn).

Wijndrinkers zijn nog niet zo georganiseerd, bij mijn weten. Een deel van wijngaard de Besselinkschans in Lichtenvoorde (eigenlijk Lievelde, maar Lichtenvoorde is SEO-technische gunstiger) wordt zelfs Zwarte Cross-terrein. Wijn verliest domein.

Maar, pas op: rijden onder invloed is een misdrijf, je krijgt een justitiële aantekening, soms moet je een cursus volgen of zelfs je rijbewijs inleveren.
Dat heb ik allemaal gehoord van een vriend van mij, diezelfde die in Berlijn was geweest toen de muur er nog stond (zie de column van vorige week).
Ik zag trouwens Harrie Jekkers bij #dwdd en hij zweeg het dood.

Jos Lageschaar clubheld Oost Gelre

VRAGENDER - Jos Lageschaar van KSV Vragender is clubheld van de gemeente Oost Gelre geworden. Hij verzamelde de meeste stemmen van alle vrijwilligers van alle verenigingen in Oost Gelre, voor de verkiezing Clubheld van het jaar. Lageschaar is leider van KSV 1, de A-jeugd en bestuurslid van KSV Voetbal. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor de accommodatie. "Jos doet onnoemlijk veel voor KSV Voetbal en is daarmee een zeer terechte winnaar", zegt voorzitter Jan van de Wolfshaar van KSV Voetbal.

Veldtoertocht 'De Lus van Beltrum'

'De lus van Beltrum'. Foto: Marcel Berentsen

BELTRUM - Op zondag 12 november wordt vanaf Beltrum één van de oudste ATB/MTB tochten in de Achterhoek verreden, namelijk de 'Hoveniersbedrijf Jos Pillen Veldtoertocht'.

Dit is de laatste, maar zeker niet de minste van vier MTB (mountainbike) tochten die WTC Keitrappers organiseert. In de volksmond staat deze toertocht beter bekend als 'De Lus van Beltrum'. Met het NTFU-keurmerk 'Extra goed geregeld' is dit een klassieker waar niet alleen de NTFU-trots op is. Voor de deelnemers is er keuze uit vier afstanden, 30, 40, 50 en 60 kilometer. Traditioneel voert het parcours over veel privéterrein waar uitsluitend voor deelnemers op de dag van de tocht toestemming is verleend door de landeigenaren. Hierdoor ontstaat een unieke tocht.

Onderweg is een goed verzorgde pauzeplek met dames- en herentoiletten, een technisch service punt, EHBO en gratis catering. De tocht voldoet aan het hoogste kwaliteitsniveau van wielersportbond NTFU. De toertocht gaat van start vanaf sporthal De Sonders aan de Avesterweg 1A in Beltrum. Deelnemers kunnen starten kan tussen 8.30 en 10.00 uur.

Prins Joost en Adjudant Menno 49e Prinsenpaar van Beltrum

Prins Joost en Adjudant Menno, in hun hoedanigheid als Spiderman en Bananaman, met hun beider dames. Foto: Henri Walterbos

'Als neaven veur 't leaven, vol gas tegen stroom in'

Door Henri Walterbos

BELTRUM -De Belhamels zijn er ieder jaar vroeg bij. Niks wachten tot de 11e van de 11e om het carnavalsseizoen af te trappen. Waarom het grote feest gewoon niet een week eerder beginnen? Carnavalsgek Beltrum kon vrijdagavond en zaterdagavond al genieten van zang, dans en vooral een hoge dosis humor. En natuurlijk presenteerden de Belhamels de nieuwe hoogheden. Voordat de hooghedenwissel echter plaats vond trokken de Brabantse tonpraters Ton Brekelmans en Boy Jansen eerst alle registers open om de zaal te doen schuddebuiken van het lachen. Met name Jansen ging dit zeer goed af in zijn creatie als topchef Herman den Blijker. Hij voelde zich als een vis in het water in Beltrum. "Ik ben blij dat jullie mij verstaan, maar andersom gaat me een stuk moeilijker af", bekende Jansen lachend. 'En passant' gaf hij President Sander Esselink, die beide avonden aan elkaar praatte, nog een cursus presentatie mee. Zowel de zaal als 'het slachtoffer' zelf konden er wel om lachen. Bas de Stofjas nam op zijn geheel eigen wijze het Beltrumse nieuws onder de loep, en kwamen uiteraard weer veel Beltrummers voorbij, evenals het vrouwelijke geslacht. "Ne vrouwe kan heel knap allene ongelukkig weazen. Wi-j kearls hebt doar altied ne vrouwe bi-j neudig." Zelfs vrouwen konden er wel om lachen. Aandoenlijk was wederom dansgarde de Belstars, met hun dansje op knallende beats. Valse Loch zorgde voor muzikale kers op de Beltrumse carnavalstaart.

Prins en Adjudant met nieuwe scepter. Foto: Henri Walterbos
Prins Joost en Adjudant Menno, tijdens hun proclamatie. Foto: Henri Walterbos

Hooghedenwissel
Belangrijk onderdeel beide avonden zijn het onttronen van de op dat moment nog regerende hoogheden Prins Hans (Wolterink) en Adjudant Rogier (Piepers) op vrijdagavond en de onthulling van de nieuwe hoogheden een dag later. Werden Hans en Rogier als 'dank' voor bewezen diensten afgevoerd in kliko's, de nieuwe hoogheden presenteerden zich als Spiderman en Bananaman. Nadat ze twee 'terroristen' hadden overmeesterd en Sander Esselink het sein 'Beltrum veilig' af had gegeven werd de ware identiteit van de beide helden zichtbaar; Prins Joost klein Gunnewiek en Adjudant Menno Hemmink. Nadat de nieuwe aanvoerders van het Beltrumse carnaval zich van hun vermomming hadden ontdaan presenteerden ze zich door middel van hun proclamatie in vol ornaat. Geheel in het nieuw gestoken zelfs, compleet met nieuwe scepter.

Nieuwe scepter
De beide nieuwe Beltrumse hoogwaardigheidsbekleders showden vol trots hun nieuwe uitdossing. Het was hoognodig aldus Prins Joost. "Umdat onze veurgangers Hans en Rogier d'r met umme gingen as varkens waren de olde pekke hard an vervanging too." Dat Beltrum een stuk veiliger is doet beide heren deugd. "Helaas is Tone Krabben e'stopt als bestuurslid van onze carnavalsverening. Op dit moment is hee drok um Beltrum veiliger te maken deur middel van de Veilige Buurt app. Een good initiatief, moar in de meeste gevallen is het slechts Valse Loch," aldus Adjudant Menno, hiermee verwijzend naar het lidmaatschap van Krabben van dweilorkest Valse Loch. Uiteraard kwam hun beider grote liefde FC Twente voorbij. "De toekomst van FC Twente is nog ietwat onzeker, moar met de toekomst als supporters zit het wal good." Hun grootste trots is echter hun eigen Beltrum, waar ze het vrijwilligerswerk prezen. "Wi-j bunt trots um te meugen regeren oaver Beltrum. Loa'w eerlijk wèhn, met al dee vrijwilligers in Beltrum holt wi-j de boel mooi an't dreaien an. Vrijwilligerswark hebt wi-j hoog in't vaandel stoan. Dat is ons met de papleppel in egott'n. Henkie van 't Zoad as heilig boontje in de karke en Paultje Pils as beschermengel van de Sterrenboog. Beltrum, goa veural zo deur, want 'Met mekare, veur mekare.'" De proclamatie werd afgesloten met de leus waaronder beiden regeren; 'Als neaven veur 't leaven, vol gas tegen de stroom in.' Beltrum is er klaar voor!


ZSOM in de Molenberg

GROENLO - Het tv-programma van de ZSOM wordt op verschillende momenten in de Molenberg uitgezonden. Deze week omvat het programma de volgende onderdelen.

ZSOM Regiojournaal
Nieuws en actualiteiten uit de regio.

De Mattelier
Met slopen van het Hamelandgebouw werd in het voorjaar van 2016 begonnen met het plan "de Mattelier". Dit plan behelsde de vervanging van het cultureel centrum De Bron.
In september 2016 begon men in de uitgegraven bouwput, bouwbedrijf Beltim kreeg de opdracht en ging hier voortvarend mee aan de slag. Al die tijd heeft de cameraman van de ZSOM het bouwproces gefilmd kan men nu zien hoe de vele vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen. Op 29 september 2017 werd het gebouw geopend door de burgemeester Anette Bronsvoort van Oost Gelre door onthulling van de naam "De Mattelier". In de grote zaal trad het illustere Grolse duo Joost en Martijn op. Daarna konden de genodigden het prachtige gebouw bezichtigen en met Grolsch nat werd de opening beklonken. Kijk naar het tweede deel van deze reportage.

ZSOM Regiojournaal
Nog meer nieuws en actualiteiten uit de regio.

Finale Open Podium 2016
In Doetinchem en omstreken barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer tijdens het Open Podium van Amphion. De schouwburg biedt creatieve talenten een professioneel podium en publiek om hun kunsten te vertonen. Lied of verhaal, cabaret of poëzie, instrumentaal of een dansje: allerlei vormen van kleinkunst komen voorbij tijdens het jaarlijkse festival. Het Open Podium Amphion kent een regionaal karakter. Het is dus de bedoeling om regionaal talent een professioneel podium te bieden. Op 24 september 2016 vond de finale plaats. Genomineerd waren close-harmony formatie Zippa, jazzband Flød , zangeres Sanne van Petersen, rockband Pulse en comedian Coen. Vandaag kunt u kijken en luisteren naar Sanne van Petersen.

Muziekvereniging Groenlo blijft zich inzetten voor de jeugd

GROENLO - Muziekvereniging Groenlo investeert in het opleiding van jeugd. Daarom wordt ook dit schooljaar de cursus 'Muziek Maak Je Samen' maakt slim gegeven. Deze cursus is in het bijzonder bedoeld voor kinderen van de groepen 4 en 5 van de basisscholen uit Groenlo en omgeving.

Door Theo Huijskes

Bas Klein Tuente, als bestuurslid van Muziekvereniging Groenlo belast met het onderdeel jeugdopleiding, zegt het treffend: "Muziek maken is leuk, maar samen muziek maken is ontzettend leuk. Daarnaast is bij alle ingewijden bekend dat kinderen profijt hebben van de muzieklessen. De cursus gaat van start in januari 2018 en bestaat uit twaalf lessen van een uur. Tijdens deze lessen ligt de nadruk op de instrumenten van een harmonieorkest. Al deze instrumenten komen uitgebreid aan bod en daarbij zullen leden van het harmonieorkest vertellen hoe de instrumenten werken en hoe ze klinken. Verder wordt er uiteraard voldoende gelegenheid gegeven om de instrumenten uit te proberen. Daarnaast leren ze noten lezen, ritmes klappen en blokfluit spelen. De kinderen krijgen ter afsluiting ook nog eens allemaal een mooi certificaat."
Ook dit jaar worden de lessen gegeven door Bas Konings, die al een aantal jaren dirigent is van de twee jeugdorkesten, te weten Eigenwijs en de MuziekFabriek van Muziekvereniging Groenlo. Kinderen die zich opgeven voor 'Muziek Maak Je Samen' kunnen uiteindelijk ook in deze jeugdorkesten terecht komen. De lessen zullen worden gegeven op de dinsdagmiddag en wel tussen 15.00 uur en 16.00 uur. De cursus start op dinsdag 10 januari in De Mattelier in Groenlo. De kosten voor deze 12 lessen bedragen 85 euro per cursist. Belangstellende kinderen kunnen worden opgegeven door op de site van Muziekvereniging Groenlo het aanmeldingsformulier te downloaden en deze vervolgens ingevuld te deponeren in de brievenbus op het adres Oude Aaltenseweg 6 in Groenlo of door het formulier in te vullen, in te scannen en te mailen naar het mailadres jeugd@muziekvereniginggroenlo.nl.

Aanpassing kruispunt N18 van start

LICHTENVOORDE - Aannemer BAM is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de eerste fase van de werkzaamheden aan de N18 bij Lichtenvoorde. In de maand november werkt BAM aan het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid en de realisatie van de carpoolplaats. Het verkeer op en naar de N18 moet rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden. Van vrijdag 10 november 19.00 uur tot en met maandag 13 november 06.00 uur wordt er dag en nacht gewerkt aan het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid. Het verkeer komende vanuit Groenlo kan ter hoogte van het kruispunt geen gebruikmaken van de N18 en wordt omgeleid door Lichtenvoorde heen. Verkeer vanuit Varsseveld kan wel over de N18 doorrijden richting Groenlo. Van maandag 13 november 6.00 uur tot en met vrijdag 1 december 19.00 uur wordt er dag en nacht aan de andere weghelft van het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid. Het oostelijke deel van het kruispunt is dan afgesloten voor het verkeer. Verkeer in beide richtingen wordt ter plekke over een weghelft geleid. Het is voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers niet mogelijk om via het kruispunt Lichtenvoord-Zuid van en naar Lichtenvoorde te rijden.

Aanpassing kruispunt N18 van start

LICHTENVOORDE - Aannemer BAM is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de eerste fase van de werkzaamheden aan de N18 bij Lichtenvoorde. In de maand november werkt BAM aan het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid en de realisatie van de carpoolplaats. Het verkeer op en naar de N18 moet rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

Werkzaamheden
Van vrijdag 10 november 19.00 uur tot en met maandag 13 november 06.00 uur wordt er dag en nacht gewerkt aan het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid. Het verkeer komende vanuit Groenlo kan ter hoogte van het kruispunt geen gebruikmaken van de N18 en wordt omgeleid via de Varsseveldseweg door Lichtenvoorde heen. Verkeer vanuit Varsseveld kan wel over de N18 doorrijden richting Groenlo.

Van maandag 13 november 6.00 uur tot en met vrijdag 1 december 19.00 uur wordt er dag en nacht aan de andere weghelft van het kruispunt Lichtenvoorde-Zuid. Het oostelijke deel van het kruispunt is dan afgesloten voor het verkeer. Verkeer in beide richtingen wordt ter plekke over een weghelft geleid. Het is voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers niet mogelijk om via het kruispunt Lichtenvoord-Zuid van en naar Lichtenvoorde te rijden.

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de omleidingsroutes. Omleidingsroutes zijn ook te
vinden op www.bambouwtN18.nl. Bij ongunstige weersomstandigheden of onverwachte omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Voor vragen over de werkzaamheden kan men terecht op www.bambouwtN18.nl, bij de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of op www.rijkswaterstaat.nl.

En nu onze versie van het verhaal!

De afgelopen raadvergadering werd de begroting voor 2018 behandeld. De laatste begroting van deze raadsperiode, want 21 maart zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Met een begroting kijk je vooruit, maar is het goed om ook even achterom te kijken!
Het CDA heeft de afgelopen 4 jaar haar verantwoordelijkheid genomen in de coalitie van de gemeente Oost Gelre. Wij kijken hier met voldoening en trots op terug. We hebben samen met onze inwoners veel van de grond gekregen en daar zijn we trots op. We hebben dan wel niet zo'n sexy imago en we zijn niet zo van het 'hoogste woord" waardoor de plaatselijke pers onze acties vaak onderbelicht laat. Maar dat vinden we helemaal niet zo erg. Het CDA maakt haar eigen verhaal zodat we zeker weten dat we aandacht vragen voor die dingen die er wat ons betreft toe doen!
Zo hebben we er de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat we er als gemeente financieel goed voor staan. CDA-wethouder Marieke Frank heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke belasting die burgers moeten betalen tot de laagste van het land behoren. Ondanks de enorme bezuinigingen op de WMO (zorg en jeugdzorg) van Rutte II, heeft CDA-wethouder Jos Hoenderboom ervoor gezorgd dat in Oost Gelre niemand tussen het wal en het schip gevalt. Het CDA heeft actief ingezet op Groenlo Vestingstad en programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Mede door het CDA komen er contingenten beschikbaar voor o.a. jongerenhuisvesting in de Dijkstraat in Lichtenvoorde, maar ook in Groenlo en de kleine kernen. De o zo belangrijke leefbaarheid in alle kernen krijgt door onze aandacht gelukkig een belangrijke impuls. En zo kunnen we nog wel doorgaan. Het CDA heeft bovendien gezorgd voor een stabiel, betrouwbaar bestuur. Inderdaad, misschien zijn we wel een beetje degelijk, maar op bestuurlijk gedoe zoals in de vorige raadsperiode, zit niemand te wachten en is al helemaal niet in het belang van Oost Gelre.

Wij gaan ons als CDA vol vertrouwen opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Met de begroting voor 2018 hebben we een goede stabiele basis neer gelegd om Oost Gelre verder vooruit te brengen. Wij houden de wind blijvend in de zeilen, en we hopen dat we samen met u het verhaal nog mooier te maken.

Motie PVDA OOG voor windmolenrealisatie in Oost Gelre aangenomen

Afgelopen week is er een grote stap gezet op weg naar een duurzamere leefomgeving in Oost Gelre doordat de meerderheid van de gemeenteraad de motie "windenergie Oost Gelre" heeft aangenomen. Deze motie opgesteld door PVDA en OOG draagt het college op om binnen een jaar met een breed gedragen uitvoeringsplan te komen voor de bouw van grote windmolens in Oost Gelre en stelt ons in staat om het doel, in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn, te halen.

Waarom windmolens in Oost Gelre? OOG vindt dat we als gemeenschap ook lokaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het groeiende mondiale klimaatprobleem. Met uitsluitend energiebesparing en zonnepanelen kunnen we als Achterhoek geen substantiële bijdrage aan het klimaatprobleem leveren.
Waarom grote windmolens? Er zijn twee redenen: Een grote windmolen wekt veel duurzame energie op en kan meer dan 7.000 huishoudens van stroom voorzien. Dit is equivalent aan ongeveer 100.000 zonnepanelen. Aangezien het bedrijfsleven in Oost Gelre ongeveer 2/3 vh Oost Gelrese energieverbruik verbruikt begrijpt u dat we er met alleen zonnepanelen niet komen aangezien dat ten koste gaat van veel (landbouw- en natuur) grond in onze relatief kleine gemeente.
Kleine windmolens is ook als optie bekeken maar dit betekent dat we honderden kleine windmolens moeten gaan plaatsen, wat ten koste gaat van ons landschap. Kleine windmolens blijken daarnaast te weinig rendabele opbrengst te genereren.
D66 pleite nog voor Achterhoekse windmolens in de Noordzee maar dit vindt OOG weglopen van je eigen verantwoordelijkheid: daarnaast is de Noordzee grotendeels benodigd om het dichtbevolkte westen van Nederland van groene stroom te voorzien.
Natuurlijk kunnen grote windmolens lokale overlast en waardevermindering van vastgoed in Oost Gelre veroorzaken. Daarom roepen wij het College op om plannen gezamenlijk te ontwikkelen met burgers en bedrijfsleven om te komen tot zorgvuldig gekozen windmolenlocaties waarbij omwonenden niet alleen de lasten dragen maar ook de financiële lusten ontvangen.
De plannen leven al bij burgers, de drie Oost Gelrese energiecoöperaties en het Oost Gelrese bedrijfsleven. OOG is er van overtuigd dat een breed gedragen uitvoeringsplan er binnen een jaar ligt als we allemaal in Oost Gelre de schouders er onderzetten!

Fractie OOG
Frits Schmidt
Jose Konings
Carolien Sonderen
Hans Bongers
Ronald Willering

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

Nedap University verwelkomt derde lichting

Nedap University lichting 3 telt acht deelnemers met ieder reeds een mastergraad in een technische richting op zak. Foto: PR Nedap

Software developer in anderhalf jaar door combinatie van werken en studeren

GROENLO - Nedap University verwelkomt haar derde lichting deelnemers. Sinds 2015 biedt het technologieconcern hoogopgeleid technisch talent op vernieuwende wijze de mogelijkheid om al werkend opgeleid te worden tot software developer. Het opleidingsprogramma is op maat gemaakt in nauwe en structurele samenwerking met Universiteit Twente (UT). Ook TU Eindhoven (TUe) verzorgt een deel van het curriculum. De acht nieuwe deelnemers aan Nedap University - die al een mastergraad in een bètastudie op zak hebben - krijgen een arbeidsovereenkomst bij Nedap en combineren hun werk als software developer met colleges aan de beide universiteiten.

Deelnemers van editie 3 van Nedap University hebben een gevarieerde technische achtergrond, uiteenlopend van een mastergraad in onder andere Technische Geneeskunde, Industrieel Ontwerpen en Toegepaste Wiskunde. Nedap University kenmerkt zich door een combinatie van werken (60%) en studeren (40%). Vanaf de start gaan deelnemers aan de slag bij een Nedap marktgroep, zoals Retail of Healthcare. In anderhalf jaar krijgen zij naast hun dagelijkse dosis praktijkervaring en intensieve interne begeleiding een theoretische opleiding van experts uit de academische wereld. Het programma bestaat uit modules van UT en TUe, zoals User Experience (UX), theorie over softwaresystemen, netwerken en thema's als big data en privacy. Dit theoretisch fundament wordt aangevuld met praktijkmodules, gedoceerd door de techexperts van Nedap.

Nedap University lichting 3 telt acht deelnemers met ieder reeds een mastergraad in een technische richting op zak.

Technisch inzicht, geen programmeer skills
Nedap zoekt op continue basis technisch talent en potentiële kandidaten voor Nedap University. Om in aanmerking te komen zijn analytisch vermogen en technisch inzicht noodzakelijk, programmeer skills zijn echter geen eis. Ruben Wegman, CEO van Nedap: "Slimme academici met een ondernemende instelling en een flinke portie leergierigheid zijn de kandidaten die we zoeken. Programmeren en kennis van netwerken en systemen brengen wij ze hier bij. On the job door onze experts en in de theoriemodules, op maat ontwikkeld met specialisten uit de academie."
Selectie van technisch toptalent
De grote vraag van het bedrijfsleven naar hoogopgeleid technisch talent is al jaren groter dan het aanbod van de Nederlandse universiteiten. De behoefte aan software developers blijft bovendien structureel toenemen. Nedap besloot in 2015 een eigen opleidingsinstituut te starten met de UT en TUe als partners: Nedap University. Initiatiefnemer Geert Hollander: "We zijn dit gestart om zelf technisch toptalent op te leiden. Onze vraag naar developers is simpelweg groter dan het aanbod. Het deelnemersaantal groeit jaarlijks, hoewel we zeer kritisch zijn op wie we aannemen. Het is een vrij pittige selectieprocedure." Onder de acht deelnemers van dit jaar zijn zes vrouwen, een flinke toename ten opzichte van de vorige lichtingen. Hollander: "Het idee dat software-ontwikkeling alleen voor mannen is weggelegd, is allang achterhaald. Impact maken met technologie is voor iedereen weggelegd.

Over Nedap University
Nedap University biedt plek voor technische academici met aantoonbare potentie om software developer op het hoogste niveau te worden, zonder dat zij over een 100% passende opleiding beschikken. Deelnemers treden in dienst van Nedap en krijgen een op maat gemaakt opleidingsprogramma aangeboden.

Noaberconcert door Concordia en Jubal

BELTRUM /VARSSEVELD - Muziekverenigingen Concordia uit Beltrum en Jubal uit Varsseveld verzorgen onder de naam 'Noaberconcerten' op zaterdag 11 en 18 november twee concerten die volledig in het teken staan van symfonische blaasmuziek.

De Achterhoekse verenigingen Jubal en Concordia hebben veel met elkaar gemeen. Beide verenigingen zijn zeer actief in hun eigen omgeving, hebben veel leden en een zeer succesvol jeugdbeleid. De 'grote' harmonieorkesten van de verenigingen staan bovendien onder leiding van dezelfde dirigent, Henk-Jan Heijnen. De orkesten lijken dan ook op elkaar als twee buren. Voor beide orkesten was voor de zomer al duidelijk dat er in het najaar een programma met symfonische blaasmuziek zou worden verzorgd. Concordia gaat op 25 november op concours in de Hanzehof in Zutphen. Zij wilde graag voorafgaand aan het concours de werken in het eigen dorp ten gehore brengen (en zo het publiek alvast warm maken om ook naar het concours te komen luisteren). Jubal had na een voorjaar met meer 'lichte' muziek al langer enkele klassieke werken op de wensenlijst staan. Beide orkesten voeren tijdens het Noaberconcert drie werken uit. Concordia zal de werken uitvoeren die tijdens het concours ten gehore worden gebracht. Dit zijn achtereenvolgens 'Rise of the Firebird' van Steven Reineke, 'Elements of Nature' van Hermann Pallhuber en 'Sequences for Band' van Carlos Pellicer. Jubal voert achtereenvolgens 'October' van Eric Whitacre, 'Symphony nr. 16' van Christiaan Janssen en 'Mosaici Bizantini' van Franco Cesarini uit.
De concerten vinden plaats op de volgende momenten: zaterdag 11 november in de sporthal de Sonders in Beltrum om 20.00 uur (entree vrije gift) en zaterdag 18 november in de Grote Kerk in Varsseveld om 20.00 uur (entree € 7,50).

Muziekconcours met 1200 muzikanten

ZUTPHEN - Maar liefst 28 muziekverenigingen uit Gelderland en Flevoland doen met totaal 1200 muzikanten mee aan de concertconcoursen die op 18, 25 en 26 november worden gehouden in de Hanzehof in Zutphen. De organisatie van dit muzikale spektakel is in handen van de Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF).

Zeventien van de 28 deelnemers zijn aangesloten bij de MBGF, de andere harmonie- en fanfareorkesten en een brassband komen vanuit het hele land naar Zutphen, om in de Hanzehof muziek te maken. Elk orkest geeft een concert dat wordt beoordeeld door een deskundige jury. Hoewel er meerdere redenen zijn waarom een muziekvereniging aan een concours deelneemt, is die beoordeling belangrijk voor dirigent en orkestleden. Uit de regio Achterhoek doen de volgende orkesten mee: AMDG uit Wehl, De Eendracht uit Aalten, Crescendo uit Hengelo (Gld), Prinses Juliana uit Zelhem, Concordia uit Beltrum, Kunst na Arbeid uit Ulft, St. Marinus uit Zevenaar, Antonius uit Vragender en Westendorps Fanfare. Daarnaast schreven zich orkesten uit Haaksbergen, Eerbeek, Voorst en Spankeren in voor het concours.

Dat het concours populair is blijkt uit de vele aanmeldingen. Er schreven zich zoveel orkesten in dat de muziekbond naast het vaste weekend op 25 en 26 november een extra concoursdag op de agenda moest zetten, deze staat op 18 november gepland. Elk orkest krijgt een eigen gastheer of gastvrouw die de muzikanten de weg wijst. Op 25 en 26 november zijn het de leden van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo (Gld) die de orkesten begeleiden. Op 18 november neemt deze muziekvereniging zelf deel aan het concours en zullen leden van Muziekvereniging St. Jan uit Kilder de begeleiding verzorgen.

De punten zijn belangrijk, maar er zijn ook andere redenen om aan een concours deel te nemen. Een concours is een middel om het niveau van het orkest te meten. De jury geeft vaak nuttige adviezen en tips die gebruikt kunnen worden om het niveau te handhaven of om verschillende onderdelen binnen het orkest te verbeteren. Los van het concours is ook de voorbereiding van groot belang. De muzikanten hebben intensief op een aantal stukken gerepeteerd, waarbij alle puntjes op de i zijn gezet. In aanloop naar het concours hebben veel orkesten deelgenomen aan groepsrepetities, studieweekenden en/of try-outconcerten.

De jury bestaat uit Fried Dobbelstein, Arie Stolk en Durk Lautenbach. Zij hebben allen als dirigent hun sporen in de muziek verdiend. Elk orkest wordt beoordeeld op items als intonatie, klankvorming, techniek, articulatie, dynamiek en muzikale uitvoering. De moeilijkheidsgraad van de muziek die gespeeld wordt past bij het niveau van het orkest. Afhankelijk van het aantal behaalde punten valt er een prijs te behalen. Op 18 november maken vijf harmonieorkesten uit de derde divisie hun opwachting, op deze dag geeft het onderlinge wedstrijdelement extra lading aan het evenement.

Lievelde in het Groen

LIEVELDE - Bewoners van het buitengebied van Lievelde krijgen opnieuw de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Lievelde versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Aanmelden kan op www.landschapsbeheergelderland.nl. In 2016 is het beplantingsproject Lievelde in het Groen (fase 1) van start gegaan. Met als resultaat dat veertien bewoners afgelopen januari inheemse struiken als sleedoorn, liguster, hazelaar, knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen hebben geplant voor een mooier buitengebied van Lievelde. Als vervolg op dit project kunnen bewoners zich aanmelden voor 'Lievelde in het Groen (fase 2 )'. Deze tweede fase heeft als doel om grotere structuren in het landschap te realiseren, zoals bijvoorbeeld een laanbomenrij van minimaal 20 bomen, of een hoogstamfruitboomgaard van minimaal 15 stuks. Men kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl. In dit formulier staan ook de voorwaarden (minimale afmetingen) voor deelname genoemd. Na aanmelding voor deelname bekijkt de adviseur van SLG de wensen voor beplanting en komt samen met u tot een beplantingsplan, waarmee u dit plantseizoen 2017/2018 nog aan de slag kunt. U ontvangt namelijk al dit plantseizoen uw bomen en struiken. Het project 'Lievelde in het Groen (fase 2)' wordt mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland.

Dialectaovend met twee bands in Rockcafé Taste

De Boetners. Foto: PR

GROENLO - Zaterdagavond 11 november wordt er een muzikale dialectavond in Rockcafé Taste gehouden met twee bands: The EXXBenT en De Boetners. Aanvang 22.00 uur, entree vrij.

Dialectteksten, veel show en een vleugje ongein, dat is de EXXBenT. Het zijn stuk voor stuk doorgewinterde rockers die het klappen van de zweep kennen. Gitarist Harry Mol, heeft tijdens zijn jarenlange dienstverband bij de Oxx Band alle uithoeken van Oost-Nederland gezien. De band met dialectteksten, die meerdere cd's heeft uitgebracht, maakte furore met uitbundige optredens, inclusief kettingzagen en vuurspuugshows. Na een kleine dertig jaar hield de band er echter in 2011 mee op. Daarop begon een speurtocht naar nieuwe muzikanten. En die werden gevonden: 'ervaren jongens, met allemaal hetzelfde doel voor ogen: strakke muziek met dialectteksten met veel show en een vleugje ongein', aldus de band. Was de Oxx Band een begrip in de hele Achterhoek, met ExxBenT koesteren ze dezelfde ambities, maar dan in een ander jasje.

De Boetners
Ze hebben het goed druk gehad, deze zomer. De Boetners uit de Achterhoek namen hun tweede album – getiteld Heavig – op in de studio van Hendrik Jan Bökkers in Dalfsen en lieten het masteren in Wisseloord in Hilversum. In mei 2016 presenteerden ze het tijdens een clubshow in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Hun daaropvolgende Heavige Toer 2016 bracht de band op 'mooie feestjes' als het Høken in Toldiek Festival, de Trekkertrek in Nieuw-Wehl en het Høkersweekend in Zelhem.
De Boetners spelen stevige rock 'n' roll met teksten in het Achterhoekse dialect. Dat de band in het leven werd geroepen tijdens de Zwarte Cross zal geen verrassing zijn. Op de website staan Normaal, Boh Foi Toch, AC/DC en Status Quo als voorbeelden genoemd, waar zanger-gitarist Kevin Raayman ZZ Top en Rory Gallagher aan toevoegt. Dialectrock ligt vaak in hetzelfde straatje, echter Kevin Raayman van de Boetners vindt wel dat ze wat verder kijken, met meer hardrockelementen in hun nummers, ze geven iets meer gas. Alle bandleden komen uit een muzikaal nest, met ouders en grootouders in de muziek. Hun eerste teksten in dialect waren nog een beetje een grapje, maar het was al snel duidelijk dat ze dialect zouden blijven gebruiken. En mensen zijn verbonden met hun streektaal. Je kunt doordeweeks een baan in Arnhem of een andere stad hebben, maar in het weekend wil je je thuis voelen met je vrienden en dan is het mooi om een band te horen die jouw taal zingt.

Inzet van windmolens in Oost Gelre is onvermijdelijk

Wethouder financiën Marieke Frank gaat aan de slag om een evenredige verdeling van de OZB lasten te bewerkstelligen. Foto: Theo Huijskes

Voorstel voor evenrediger verdeling van OZB-lasten op komst

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - Financieel gezien kan de gemeente Oost Gelre weer een jaar vooruit. Aan het eind van de begrotingsvergadering, die werd uitgestreken over twee dagen, werd de programmabegroting met zestien stemmen voor en vijf stemmen tegen (VVD en D66) vastgesteld.

In totaal werden er drie amendementen ingediend, waarvan er één werd ingetrokken, alsmede zes moties, waarvan er één werd teruggenomen. Daarbij een gezamenlijke motie, ingediend door OOG en PvdA, waarbij het college wordt opgeroepen om actief op zoek te gaan naar regionale participanten voor energieprojecten voor zonne- en windenergie. Daarnaast wordt het college gevraagd om binnen één jaar een concreet en maatschappelijk breed gedragen uitvoeringsplan op te stellen. Dit plan moet de realisatie van windmolens in Oost Gelre mogelijk maken, zodat een substantiële hoeveelheid windenergie wordt opgewekt. Ook roept de motie, die met zestien stemmen voor en vijf stemmen tegen (VVD en D66) werd aangenomen, op om actief mogelijke locaties voor windmolens in Oost Gelre te zoeken, en wordt het college gevraagd om op kwartaalbasis aan de gemeenteraad te rapporteren.

De indieners van de motie wijzen er nog eens op dat Oost Gelre zich met het Akkoord van Groenlo heeft gecommitteerd om in 2030 een energieneutrale Achterhoekse gemeente te zijn. "In dat verband is het inzetten van windmolens onvermijdelijk. Bovendien leidt de toenemende innovatie in de techniek van grote windmolens ertoe dat deze molens ook economisch gezien een aantrekkelijke investering zijn voor zowel het bedrijfsleven als de burgers van Oost Gelre", aldus OOG en PvdA.

Evenredige verdeling OZB
Voordat een motie van die strekking ingediend werd door de CDA-fractie, deed CDA-wethouder Marieke Frank al de toezegging te gaan werken aan een andere verdeling van de lasten van de OZB, een meer evenredige verdeling tussen burgers, organisaties met een een maatschappelijk doel en bedrijfsleven.

Het CDA vindt dat er sprak is van scheefgroei. "Bedrijven, en met name de agrariërs in Oost Gelre, dragen op dit moment onevenredig veel bij aan de OZB-opbrengsten. Datzelfde geldt voor eigenaren van gebouwen met een maatschappelijke invulling. Dat is volgens ons niet goed voor het bedrijfsklimaat en het verenigingsleven binnen deze gemeente", aldus fractievoorzitter Niek Bragt van het CDA. De wethouder meldde dat de OZB-opbrengsten wel gelijk moeten blijven. Ze beloofde wel alles in het werk te stellen om in december met een raadsvoorstel te komen, met daarin de nieuwe tarieven, eraan toevoegend: "Vast staat wel dat wij de scheefgroei niet in één jaar kunnen gelijktrekken." De conclusie ligt voor de hand dat oplossen van de scheefgroei betekent, dat particuliere woningeigenaren meer moeten gaan betalen.

De vergaderaanpak voor de algemene beschouwingen werd bekritiseerd door de VVD-fractie. Wat de VVD betreft was het de laatste keer dat men al 's middags bijeen komt voor de algemene beschouwingen en de meerjarenbegroting. "In onze ogen kost de huidige opzet teveel tijd. Het is leuk dat we na afloop van de eerste dag gezamenlijk gaan eten, maar deze vergadering kan en moet in onze ogen veel efficiënter. De VVD is er een groot voorstander van om vanaf volgend jaar deze vergadering te beperken tot twee avonden. Dat moet vrij gemakkelijk kunnen", aldus Bart Porskamp namens de VVD.

Ondernemers Groenlo en Lichtenvoorde treffen elkaar

Avond van Business Club sv Grol valt in de smaak

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - Onder het alleszeggende motto 'Geef Lichtenvoorde kleur!' vond afgelopen donderdag op Lichtenvoords grondgebied de najaarsbijeenkomst plaats van de Businessclub sv Grol. Het avondvullende programma, dat vooral in het teken stond van zowel een zakelijke als informele ontmoeting tussen Groenlose en Lichtenvoordse ondernemers, voltrok zich in eerste instantie in het bedrijvencomplex van Eeftink Rensing. De avond kreeg vervolgens een afsluiting met een succesvolle derde helft in Bar 't Doktertje van Café De Kruup.

Bedrijfscoryfeeën
Bij Eeftink Rensing werden meer dan 90 gasten, waaronder wethouder economische zaken Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre, welkom geheten door het bestuur van de Groenlose Business Club onder voorzitterschap van Matthijs Roorda. Laatstgenoemde tekende daarbij aan dat de BCG nog steeds groeiende is. Een en ander mede gelet op het feit dat er in de afgelopen maanden weer een aantal nieuwe donateurs zijn toegetreden. Vervolgens was het mededirecteur Marcel Eekelder, die aan de hand van een powerpoint-presentatie de belangstellende aanwezigen een kijkje gaf in het door Bart Eeftink en Frans Rensing in 1974, in een oude lege kippenschuur opgerichte bedrijf. Een bijzonder vooruitstrevend bedrijf, dat verspreid over drie onderdelen, te weten Eeftink Rensing, Esve Special Trailers en Esve Spuiterij, circa 80 werknemers op de loonlijst heeft staan. Na de presentatie werd het gezelschap in een zestal subgroepen onderverdeeld om vervolgens onder de leiding van onder andere de beide bedrijfscoryfeeën Bart Eefting en Frans Rensing, alsmede directeur Marcel Eekelder en collega-directeur Albert Willemsen een oriënterende rondgang te maken door alle afdelingen van het metaalbedrijf.

Oud ijzer en jubileumloterij
Onder het genot van een sapje en een hapje verblijdde BCG-voorzitter Matthijs Roorda de directie met een presentje en kwam Marcel Eekelder (in zijn vrije tijd voorzitter van Longa '30) met een origineel cadeautje voor collega-voetbalvereniging Grol. Aan de bekende vrijwilligers(woensdag)groep van Groenlose voetbalclub werd namelijk 500 kilogram oud ijzer geschonken. Dit wel onder de voorwaarde dat men een en ander in Lichtenvoorde op komt halen met het eigen blauw-witte 'Grol'vrachtwagentje.
Zowel bij de afsluiting bij Eeftink Rensing als in de horecatoko 't Doktertje van kastelein Ronald Kruip was het Erik Schuurmans, BCG-secretaris en tevens bestuurslid van het jubileumbestuur '100 jaar s.v. Grol in 2018', die de aandacht van de aanwezige ondernemers vroeg voor de grootscheepse jubileumloterij, waarvan de kick-off plaatsvindt in het weekend van 25 en 26 november. Een kansspelactiviteit waarbij tienduizend loten van 10 euro per stuk aan de man zullen worden gebracht. Een loterij waarbij een omvangrijke prijzenpot beschikbaar is, waaronder een nieuwe Toyota als hoofdprijs. De trekking van de circa 150 winnende loten vindt plaats op 19 mei in het jubileumjaar 2018.

De Wanne in race voor 'Dorpshuis van het jaar'

BELTRUM- In het kader van de nominatie van 'Dorpshuis van het jaar' breekt er een spannende week aan voor Beltrum. Donderdag 9 november komt Angelique Krüger, presentatrice van Omroep Gelderland een dagje meelopen om zo de activiteiten binnen Kulturhus de Wanne in beeld te brengen. Angelique zal met verschillende bezoekers, deelnemers, inwoners die ze in het kulturhus, op de markt, op straat of in de Hassinkhof treft een praatje maken.

Jong en oud samen
In Kulturhus de Wanne gaan deze dag de voetjes van de vloer met volksdansen, houdt meldpunt Beltrum spreekuur, belegt Werkgroep Toerisme een vergadering, is voor de schoolkinderen en dorpsbewoners de dorpsböke geopend, ontmoeten de jongeren van de Sterrenboog en de ouderen van Marga Klompè elkaar in de Hassinkhof tijdens het Dialectcafè. Kortom donderdag is er volop reuring in Beltrum waarmee men de kracht van het Kulturhus wil laten zien, doormiddel van betrokken deelnemers en vrijwilligers. De mogelijkheden van meerdere gebouwen worden door de inzet van Kulturhusbeheerder Edmund Heutinck, vele vrijwilligers en de samenwerking tussen de Kulturhuspartners (Marga Klompè, kerk, school, SVB) met al hun talenten, creativiteit, diversiteit en grote dosis humor samen met elkaar verbonden. Er is een mogelijkheid om te stemmen op het dorpshuis dat het meeste aanspreekt. Stemmen op Kulturhus de Wanne kan www.dorpshuisvanhetjaar.nl . Op 21 november is de uitzending over Kulturhus de Wanne te zien op Omroep Gelderland. De grote finale met een prijsuitreiking in het provinciehuis te Arnhem vindt plaats op 9 december. Meer info: kulturhusbeltrum.nl, Facebook: kulturhusbeltrum

Actie Oeigoerse studente

AALTEN/OOST GELRE - Amnesty Oost Gelre/Aalten voert actie voor de Oeigoerse studente Buzainafu Abudourexiti. Zij studeerde twee jaar in Egypte. Toen ze in 2015 naar China terugkeerde werd ze opgepakt en tot zeven jaar cel veroordeeld. De aanklachten tegen haar zijn nooit bekend gemaakt. Buzainafu was van plan om bij haar man in Australië te gaan wonen. De politie in de Oeigoerse Xinjiangregio had al medewerking verleend om een visum aan te vragen. Toen ze in maart werd gearresteerd was ze zwanger. Haar familie weet niet of ze in goede gezondheid verkeert. Ze mogen geen contact met haar hebben. Ze gaan er vanuit dat Buzainafu niet meer in verwachting is, en vrezen voor haar veiligheid. Sinds mei 2017 dwingen de Chinese autoriteiten Oeigoerse studenten in het buitenland terug te keren naar China. Amnesty Oost Gelre /Aalten voert actie middels brieven. Hierin roepen zij de Chinese autoriteiten op Buzainafu Abudourexiti onmiddellijk vrij te laten of haar een eerlijk proces te geven als zij een misdrijf heeft gepleegd. Men kna een petitie tekenen in de wereldwinkel en de bibliotheek in Aalten, of men kan schrijfabonnee worden. Informatie: amnestyaaltenoostgelre@gmail.com.

Cultuur in de wijk: terug naar de jaren '60

HARREVELD - Op maandagmiddag 20 november gaan senioren onder leiding van beeldend kunstenaar Astrid Vredegoor aan de slag met het maken van een monotype of een ander kunstwerk. Iedereen is vanaf 14.30 uur van harte welkom in dorpshuis 't Kempken, Ursulastraat 2 te Harreveld. De activiteit duurt tot circa 17.00 uur.

Senioren uit de gemeente Oost Gelre kunnen gratis deelnemen. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig.

De activiteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.

Boogie Woogie, cultuurcentrum, voert het project uit.

Grolse Boys toont veerkracht en wint

GROENLO - Afgelopen zaterdag moest Grolse Boys thuis tegen de oudste voetbalvereniging van Nederland, PW 1885 uit Enschede. Deze wedstrijd, waarin Grolse Boys veel veerkracht toonde, werd door de Grollenaren gewonnen met 4-2.

Grolse Boys begon niet goed aan de wedstrijd. Het zette te weinig druk en gaf de tegenstanders veel te veel ruimte. Na de goede wedstrijd tegen Almen, dacht men misschien te snel dat het wel weer goed zou komen. Na vijf minuten spelen ging een hoge bal ruim over laatste man Daan Schuurmans heen en de snelle middenvelder van PW liep iedereen eruit en kwam alleen voor de keeper. Maar Emirhan Jorulmaz kon gelukkig de bal tegenhouden. Een paar minuten later brak er weer een snelle speler door. Youri Groot Kormelink kon met een sliding van achter de bal nog net wegtikken. De scheidsrechter gaf hiervoor een gele kaart voor Youri en een vrije trap op ongeveer twintig meter van het doel. Deze vrije trap werd uitstekend genomen en krulde onhoudbaar in de rechterbovenhoek.

Uit een van de volgende aanvallen van Grolse Boys ontstond een mooie combinatie tussen Jorn Groot Zevert, Ronald Wagendorp en Kenan Kucic, die door de laatste uitstekend afgerond werd en het was weer gelijk. In de twintigste minuut zag de verdediging van Grolse Boys er aan de linkerkant niet goed uit. Er lag daar veel te veel ruimte. De middenvelder die de eerste goal gemaakt had, kon weer vrij doorlopen tot het doel en strak in de rechter onderhoek schieten. Grolse Boys stond weer achter. Het probeerde wel wat terug te doen. Zo maakte Kenan een mooie actie, die hij afsloot met een schot op doel,die de keeper van PW niet klem had, maar Ronald kwam te laat om gevaarlijk te worden. Na ongeveer een half uur spelen kwam Grolse Boys wat beter in de wedstrijd. De scorende middenvelder van PW kreeg last van een blessure en moest kalmer aan doen wat direct zijn weerslag had op het elftal uit Enschede.

In dat eerste half uur had PW duidelijk het beste van het spel en het had dan ook bij de rust wel 1-3 of 1-4 kunnen staan. PW had de beste uitgespelde kansen, waar Grolse Boys relatief weinig tegenover stelde. Een hard schot van Grolse Boys, na ongeveer een half spelen, kwam in het strafschopgebied tegen een arm van de tegenstander en er werd om hands geroepen, maar de scheidsrechter liet doorspelen. In de laatste tien minuten voor de rust probeerde de thuisploeg nog wel gelijk te komen, maar het bleef bij pogingen van Kenan, Ronald en Dzenan. De keeper van PW maakte echter geen fouten en kon het doel schoonhouden. In de rust werd de moegestreden maar uitstekend spelende Mark Le Roux gewisseld voor Michel Overbeek. Maikel Nuchter ging op de back positie spelen en Michel op het middenveld.

De rust had Grolse Boys goed gedaan, want nu werd er wel vanaf het begin strijd geleverd. Zo kwam al snel een lobje van Ronald op de lat terecht. In de 52ste minuut gaf Kenan een goede pass op Dzenan, die een fraaie actie maakte en de bal zuiver speelde op Ronald, die gemakkelijk de gelijkmaker op scorebord kon brengen. Tien minuten later gaf Jorn Groot Zevert een diepe pass op Ronald, die de keeper van PW probeerde te passeren, maar de afgeslagen bal werd door Kenan keurig ingeschoten. Hierna kreeg Grolse Boys het een tijdje moeilijk. Het werd teruggedrongen op eigen helft, maar kreeg ook ruimte om te counteren. Zo kregen Kenan en Ronald enkele goede mogelijkheden. Ondertussen werd de moegestreden Rubel Hammo gewisseld door Ayman. Een paar minuten voor tijd kon Kenan de bal afpakken van een verdediger van PW, die te zwak ingreep en Kenan schoot de bal keihard in de korte hoek, waarmee de wedstrijd gespeeld was. Kenan was vandaag de man van de wedstrijd. Enerzijds scoorde hij drie mooie doelpunten, maar hij verdedigde ook nog goed mee. Vlak voor tijd ging Youri Groot Kormelink nog volledig door zijn enkel en moest van het veld gedragen worden. Het is maar afwachten of hij de volgende week de zware derby thuis tegen FC Winterswijk mee kan doen.

Opstelling: op doel: Emirhan Jorulmaz, achter: Youri Groot Kormelink (Amir Haziri), Daan Schuurmans, Pascal Brockotter en Mark le Roux (Michel Overbeek), midden: Jorn Groot Zevert, Maikel Nuchter en Rubel Hammo (Ayman), voor: Kenan Kucic, Ronald Wagendorp en Dzenan Guso

Uitslagen:
04-11 Grolse Boys 1-PW 1885 1 4-2
04-11 Haarlo SP 2-Grolse Boys 2 9-1
04-11 Winterswijk FC JO15-4-Grolse Boys JO15-1 0-6
04-11 Grolse Boys JO13-1-Vosseveld JO13-2 14-2

Programma:
11-11 Grolse Boys 1-Winterswijk FC 1 14.30 uur
11-11 Winterswijk FC 4-Grolse Boys 2 13.00 uur
11-11 Grolse Boys JO15-1-Longa '30 JO15-6 11.30 uur
11-11 AZSV JO13-6-Grolse Boys JO13-1 8.30 uur

Rene Molenveld winnaar IJsselCup

GROENLO - Rene Molenveld is na een enerverend visseizoen winnaar geworden van de IJsselCup 2017. Deze editie werd meer dan 300 kilo vis gevangen.

De laatste wedstrijd zit er op. Afgelopen zondag is deze gevist bij de Windmolens in Zutphen. Een schitterende locatie, alleen dat sjouwen met volle bepakking is een hele opgave, maar ja, het gaat dan ook over sportvissen. Het beloofde een extreem spannende dag te worden. Rene Molenveld zou, in theorie, nog eerste kunnen worden maar ook de derde plek van Rob Beerten was geen zekerheid. Mocht Bennie Rooks of Henk Geurkink een goed resultaat neerzetten en Rob een mindere dag hebben dan zou een van deze heren zomaar de derde prijs in ontvangst kunnen nemen op 18 november.

De laatste wedstrijd kende helaas weer een paar afmeldingen, deze editie van de IJsselCup is GHV niet een keer compleet geweest. Desondanks waren er acht deelnemers en een potentiele deelnemer, Erwin Hoitink, voor deze editie aanwezig. Twee vakken van vier deelnemers dus, Erwin mocht in het midden plaatsnemen. Na het uitzetten werd er meteen geloot. Opvallend bij deze hele competitie was dat de nummers één en twee geen een keer bij elkaar in het vak zaten, daar kwam deze wedstrijd verandering in. Remko pakte nummer acht en Rene nummer negen. Rene had dus een klein voordeel ten opzichte van Remko. Om half negen klonk voor de laatste keer deze competitie het beginsignaal en vlogen de korven naar de secuur gekozen afstand.

Achter op het parcours, vak A, wordt vaak de meeste vis ter weging aangeboden, dat was deze keer niet anders. Alle deelnemers zaten snel in de vis en met name Rene Molenveld, Remko Stöteler en Rob Beerten vingen in rap tempo de ene na de andere vis, al waren die van Remko en Rob wat groter dan die van Rene. De andere deelnemer in vak A, Frank Bomers, had een lastige ochtend. Ook hij ving geregeld een vis, maar voornamelijk klein spul.

In vak B zat Henk Geurkink, hij maakte nog kans op de derde plek, die met de eerste inzet meteen een mooie voorn ving. Daarna was het peuteren, wat hij ook probeerde hij kreeg de vis niet aan de schubben. Zijn linker buurman, Ivo te Kortschot, daarentegen wist het eerste anderhalf uur bij bijna iedere inzet een vis te haken, veel kleine voorn maar ook enkele mooie windes. Daarna werden de beten aanzienlijk minder en moest ook Ivo de trukendoos open trekken om beten te forceren.

Op kop zat Vincent te Braake, nu wel met dubbel A, lekker te vissen, in tegenstelling tot Ivo ving hij qua aantallen aanzienlijk minder maar ze waren wel groter. Pechvogel in dit vak was Theo Wayerdink, tot twee keer toe gooide hij door de lijn heen en hij kon er een nieuwe voorslag op zetten. Aan het eind van de wedstrijd had hij toch nog het geluk aan zijn kant. Bij het indraaien zag hij een grote winde achter zijn haakaas aanzwemmen, even stoppen met draaien en de winde pakte alsnog het haakaas.

Om 13.00 uur was het dan zo ver, het eindsignaal van de zevende editie van de IJsselCup was een feit. De vangsten waren, qua aantallen, weer goed te noemen en in tegenstelling tot de vorige wedstrijd werd er ook meer grove vis gevangen De laatste wedstrijd is er in totaal is door negen deelnemers, inclusief Erwin Hoitink, in totaal 46420 gram gevangen. In vak A was dit 31495 gram en vak B 19255 gram. In totaal is er deze editie van de IJsselCup bijna 306 kilo vis gevangen.

De competitie wedstrijden van de GHV zitten er op. Dit jaar wordt er geen WinterCup gehouden maar een aantal losse winterwedstrijden. Op 12 november wordt begonnen met een wedstrijd aan de gracht van 9.00 tot 12.00 uur. Op 17 december wordt de Oliebollenwedstrijd gevist, dit jaar weer aan het beneden Kanaal te Eefde, van 9.00 tot 13.00 uur, 21 januari wordt het nieuwe seizoen geopend aan de haven in Elburg, van 9.00 tot 14.00 uur.

Op 4 februari wordt er gevist aan de Oude IJssel te Eldrik of het Beneden kanaal te Eefde van 9.00 uur tot 12.00 uur. Zaterdag 17 februari wordt er gevist op de kleine vijver op 'de Leeghte' van 13.00 tot 16.00 uur. De laatste winter wedstrijd wordt gevist op 18 maart in de haven van Elburg 9.00 tot 14.00 uur. Voor alle wedstrijd is opgeven gewenst, dit kan alleen door het sturen van een mailtje naar: winterwedstrijden@visseningroenlo.nl

Opgeven voor de Oliebollenwedstrijd kan alleen door een maitje te sturen naar: oliebollenwedstrijd@visseingroenlo.nl De kosten per wedstrijd bedragen 5,- euro. De prijsuitreiking zal, op de Oliebollenwedstrijd na, gehouden worden op zaterdag 31 maart bij café Frielink. Zaterdagavond 18 november is de feestavond en prijsuitreiking. Naast dat de winnaars worden gehuldigd zullen er ook een paar rondjes bingo en een rondje Fishing Fair gespeeld worden. De avond start om 20.00 uur in het clubgebouw bij de Grolse Boys, de koffie staat klaar.

Grolse Boys toont veerkracht en wint

GROENLO - Afgelopen zaterdag moest Grolse Boys thuis tegen de oudste voetbalvereniging van Nederland, PW 1885 uit Enschede. Deze wedstrijd, waarin Grolse Boys veel veerkracht toonde, werd door de Grollenaren gewonnen met 4-2.

Grolse Boys begon niet goed aan de wedstrijd. Het zette te weinig druk en gaf de tegenstanders veel te veel ruimte. Na de goede wedstrijd tegen Almen, dacht men misschien te snel dat het wel weer goed zou komen. Na vijf minuten spelen ging een hoge bal ruim over laatste man Daan Schuurmans heen en de snelle middenvelder van PW liep iedereen eruit en kwam alleen voor de keeper. Maar Emirhan Jorulmaz kon gelukkig de bal tegenhouden. Een paar minuten later brak er weer een snelle speler door. Youri Groot Kormelink kon met een sliding van achter de bal nog net wegtikken. De scheidsrechter gaf hiervoor een gele kaart voor Youri en een vrije trap op ongeveer twintig meter van het doel. Deze vrije trap werd uitstekend genomen en krulde onhoudbaar in de rechterbovenhoek.

Uit een van de volgende aanvallen van Grolse Boys ontstond een mooie combinatie tussen Jorn Groot Zevert, Ronald Wagendorp en Kenan Kucic, die door de laatste uitstekend afgerond werd en het was weer gelijk. In de twintigste minuut zag de verdediging van Grolse Boys er aan de linkerkant niet goed uit. Er lag daar veel te veel ruimte. De middenvelder die de eerste goal gemaakt had, kon weer vrij doorlopen tot het doel en strak in de rechter onderhoek schieten. Grolse Boys stond weer achter. Het probeerde wel wat terug te doen. Zo maakte Kenan een mooie actie, die hij afsloot met een schot op doel,die de keeper van PW niet klem had, maar Ronald kwam te laat om gevaarlijk te worden. Na ongeveer een half uur spelen kwam Grolse Boys wat beter in de wedstrijd. De scorende middenvelder van PW kreeg last van een blessure en moest kalmer aan doen wat direct zijn weerslag had op het elftal uit Enschede.

In dat eerste half uur had PW duidelijk het beste van het spel en het had dan ook bij de rust wel 1-3 of 1-4 kunnen staan. PW had de beste uitgespelde kansen, waar Grolse Boys relatief weinig tegenover stelde. Een hard schot van Grolse Boys, na ongeveer een half spelen, kwam in het strafschopgebied tegen een arm van de tegenstander en er werd om hands geroepen, maar de scheidsrechter liet doorspelen. In de laatste tien minuten voor de rust probeerde de thuisploeg nog wel gelijk te komen, maar het bleef bij pogingen van Kenan, Ronald en Dzenan. De keeper van PW maakte echter geen fouten en kon het doel schoonhouden. In de rust werd de moegestreden maar uitstekend spelende Mark Le Roux gewisseld voor Michel Overbeek. Maikel Nuchter ging op de back positie spelen en Michel op het middenveld.

De rust had Grolse Boys goed gedaan, want nu werd er wel vanaf het begin strijd geleverd. Zo kwam al snel een lobje van Ronald op de lat terecht. In de 52ste minuut gaf Kenan een goede pass op Dzenan, die een fraaie actie maakte en de bal zuiver speelde op Ronald, die gemakkelijk de gelijkmaker op scorebord kon brengen. Tien minuten later gaf Jorn Groot Zevert een diepe pass op Ronald, die de keeper van PW probeerde te passeren, maar de afgeslagen bal werd door Kenan keurig ingeschoten. Hierna kreeg Grolse Boys het een tijdje moeilijk. Het werd teruggedrongen op eigen helft, maar kreeg ook ruimte om te counteren. Zo kregen Kenan en Ronald enkele goede mogelijkheden. Ondertussen werd de moegestreden Rubel Hammo gewisseld door Ayman. Een paar minuten voor tijd kon Kenan de bal afpakken van een verdediger van PW, die te zwak ingreep en Kenan schoot de bal keihard in de korte hoek, waarmee de wedstrijd gespeeld was.

Kenan was vandaag de man van de wedstrijd. Enerzijds scoorde hij drie mooie doelpunten, maar hij verdedigde ook nog goed mee. Vlak voor tijd ging Youri Groot Kormelink nog volledig door zijn enkel en moest van het veld gedragen worden. Het is maar afwachten of hij de volgende week de zware derby thuis tegen FC Winterswijk mee kan doen.

Column

Jerry van der Meulen

Hij kijkt nogal zorgzaam, is zo te zien erg gespannen of is het alleen maar vermoeidheid wanneer hij van zijn stoel opstaat om plaats te nemen achter het spreekgestoelte. Het is dinsdag 31 oktober, tevens de dag van de algemene beschouwingen vooruitlopende op de vaststelling van de gemeentebegroting 2018 voor Oost Gelre. Even na 14.00 uur is het burgemeester Annette Bronsvoort, die in de raadzaal van het stadhuis van Groenlo als voorzitter van de gemeenteraad via loting de sprekersvolgorde vaststelt. Als eenmansfractie van D66 mag hij het spits afbijten. Is het een verkeerde inschatting van mij en derhalve een farce, is het toch dat hij zich niet echt lekker voelt of is het ondanks zijn inmiddels jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek mogelijk toch nog een lichte vorm van plankenkoorts? Dit laatste met name omdat hij als eerste aan de bak moet tijdens de jaarlijkse politieke marathon? Feit is dat deze D66-voorman aan zijn terug- en vooruitblikkende beschouwing, zonder aan het inhoudelijke deel een kwalificatie te geven, geen vloeiend karakter kan meegeven.

Ik heb het over D66-vaandeldrager Jerry van der Meulen. Iemand die veel aan het woord is, een liefhebber is van het (vaak en teveel overbodig) gebruikmaken van interrupties en daardoor processen en met name vergaderingen langer laat duren dan nodig is. Mede daarom is Van der Meulen wel een raads- en commissielid, tevens fractievoorzitter en woordvoerder, die ondanks dat hij altijd aanwezig is, menigmaal wordt gehekeld, verguisd en zelfs uitgelachen. Maar desalniettemin een politicus die, en dat ook nog eens helemaal in zijn eentje, met hart en ziel voor zijn taak staat. Natuurlijk heeft hij op de achtergrond een tweetal goedwillende commissieleden ter beschikking. Maar ga er maar aanstaan om in dit geval als solist al die vergader- en bespreekstukken, alsmede nota's en rapporten bestaande paperassen en digitale versies, te moeten doorspitten en bestuderen. Daar waar bij andere fracties de alle gemeentelijke disciplines omvattende, bij vlagen zeer ingewikkelde materie kan worden verdeeld onder meerdere fractieleden, moet deze volksvertegenwoordiger het allemaal alleen behappen. En dan ga ik hierbij nog voorbij aan het bezoeken van fractie-, commissie-, raads- en andere vergaderingen. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te kunnen constateren dat het haast onmogelijk is om alle gewenste en in vele gevallen noodzakelijke dossierkennis bij één persoon neer te leggen, laat staan op te slaan. Daarnaast dient een gemeenteraadsfractie tevens door middel van representatie en vertegenwoordiging ook midden in de gemeenschap te staan. Ook hieraan schenkt Van der Meulen de nodige tijd en weet daarbij tevens persoonlijke aandacht extra te accentueren, zo heb ik begin dit jaar zelf in een mij overkomen, niet alledaags privé-situatie mogen ervaren.

Jerry van der Meulen werd 71 jaar geleden in Schiedam geboren en raakte vervolgens via onder andere Vlaardingen in de Gelderse Achterhoek verzeild, alwaar hij sedert 1998 en dat inmiddels bijna 20 jaar in Lichtenvoorde woonachtig is. Het is nota bene de politieke toestand in Tsjecho-Slowakije oftewel de Praagse Lente 1968 geweest, die ervoor gezorgd heeft dat hij zich voor de politiek is gaan interesseren. Dit had tot gevolg dat hij na de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 2005 een D66-raadszetel ging bezetten in Oost Gelre. Maar na bijna 13 jaar gemeentepolitiek bedrijven, weet Van der Meulen nog niet van ophouden. Op 21 maart 2018 zal hij bij de gemeenteraadsverkiezingen wederom als lijsttrekker fungeren van D66. Saillant detail daarbij is dat hij als 71-jarige de oudste is op de D66-kandidatenlijst en dat de jongste, te verkiezen nieuwkomer slechts 17 lentes telt. In de wandelgangen van het politieke circuit van Oost Gelre vertrouwt hij mij toe dat hij het allemaal nog veel te mooi vindt om te stoppen. "De politieke uitdaging is er nog steeds. En die wordt alleen maar groter nu wij ons bij de verkiezingen gaan presenteren met op de kandidatenlijst maar liefst acht jongeren beneden de 40 jaar!''

Univé Oost Nieuwjaarsvolleybaltoernooi

Randy Keunekamp (links) en Koen Wellink, organisatoren van het toernooi. Foto: Henri Walterbos

GROENLO - Voor het vierde achtereenvolgende jaar trapt volleybalvereniging Grol het nieuwe jaar sportief af met het Univé Oost Nieuwjaarsvolleybaltoernooi. Op zaterdag 6 januari is sporthal Den Elshof het toneel van het gemengde volleybaltoernooi van vv Grol. Het toernooi ontstond tijdens het 50-jarig jubileum van vv Grol in 2013. Het bleef niet enkel bij een jubileumactiviteit, het werd een blijvertje, al ging dat niet automatisch. "Het werd voor het eerst met oudjaar 2013 georganiseerd. Toen de vraag kwam of het ook na het jubileum weer opgepakt ging worden heb ik dat samen met mijn schoonzus Maureen Hallers opgepakt. Nu zij met volleybal gestopt is, heeft Koen Wellink aangegeven het wel van haar over te willen nemen en het toernooi samen met mij te organiseren," vertelt Randy Keunekamp van vv Grol.

Door Henri Walterbos

Toernooi voor iedereen
"Het Univé Oost Nieuwjaarsvolleybaltoernooi is een recreatief volleybaltoernooi bestemd voor iedereen uit Oost Gelre, of daarbuiten," beschrijft Randy het karakter van het toernooi. "Het is ook om de volleybalsport te blijven promoten, en uiteraard onze vereniging," vult Koen aan. "Er zijn best wel heel veel buurt- of vriendenteams actief in zaaltjes door de week. Onder andere voor dat soort teams is het prachtig om deel te nemen. Dat zagen we de afgelopen jaar dan ook al wel." Univé was volgens beide organisatoren al als sponsor verbonden aan de zaalsportverenigingen maar wilde haar naam eveneens graag drie jaar aan het toernooi verbinden. "Het contract loopt na deze editie af. Daarna gaan we weer met elkaar om tafel over een vervolg. We hopen dat ze verder willen. We willen het toernooi graag in stand houden," spreekt Randy openlijk zijn wens uit. "Je ziet weinig van dit soort binnentoernooien nog. Wel zie je in de zomer regelmatig beachvolleybaltoernooien," aldus Koen. Niet verwonderlijk dus dat het toernooi zich in een grote belangstelling mag verheugen. "Er kunnen maximaal 20 teams inschrijven. Meer kan niet op een dag. Dan zou je al naar twee dagen toe moeten en krijg je een heel ander verhaal."

Verschillen in de poules niet groot
Deelnemende teams bestaan uit alle leeftijden en niveaus. "Daar houden we met de poule-indeling rekening mee zodat de onderlinge verschillen niet te groot zijn in de poules. De oudste deelnemer is al enkele jaren zeventiger Bertus Roerdink, die met het team van de familie Huisman meespeelt," stelt Randy tevreden vast. "Het hoofddoel is om met elkaar een gezellige dag te beleven en ook nog te proosten op het nieuwe jaar." Ook wordt de jeugd niet vergeten deze dag. 's Morgens vindt het ouder-kindtoernooi plaats in de sporthal.

Inschrijven
Het toernooi begint op 6 januari om 12.00 uur en eindigt om 18.00 uur met de prijsuitreiking, een verloting ten bate van de vereniging en een gezellig samenzijn in sportcafé Den Elshof. Inschrijven kan tot 19 december, door middel van het invullen van het downloadformulier op vvgrol.nl. Inschrijfkosten bedragen 20 euro per team. Een team mag bestaan uit zes tot maximaal tien personen. In het veld dienen steevast minimaal twee dames te staan en mogen maximaal drie NeVoBo-spelers deel uitmaken van de veldbezetting. Hier mag enkel van afgeweken worden in geval de organisatie hier mee instemt. Voor meer info: r.keunekamp@live.nl en koen.wellink@outlook.com. Ook op deze mailadressen kan ingeschreven worden.

Welzijnsorganisaties, scholen en sportverenigingen trekken samen op voor g-sport

REGIO - Perron8, Zozijn kind & jeugd, Het Bariet, Hamalandschool, HV Erix, Volleybal 4All, Longa'59, Seesing Orion en de Hamalandhal hebben allemaal hetzelfde doel. Namelijk zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Ook mensen met een beperking. Meedoen met sporten geeft mensen met een beperking meer (zelf)vertrouwen, maar ook breiden zij hun netwerk uit én verbeteren zij hun conditie.

Volleybal 4All is een initiatief van volleybalvereniging Heva-VCV uit Varsseveld. Sinds februari 2017 biedt deze club trainingen aan kinderen met een beperking. Er is een jeugdteam in de leeftijd van 5-12 jaar en men wil graag hun ervaring delen met andere verenigingen. Om op een laagdrempelige manier mensen met een beperking kennis te laten maken met handbal en volleybal worden er verschillende sportinstuiven georganiseerd. Deze vinden plaats in de Hamalandhal te Lichtenvoorde en in Van Pallandt te Varsseveld. Plezier staat voorop. Als de sportinstuiven een succes zijn, worden er teams opgezet. Zaterdag 11 november vindt in Den Diek Lichtenvoorde van 10.00 tot 15.00 uur het LIJV het (Lekker in je vel!)-festival plaats, georganiseerd door Perron8. Volleybalvereniging Longa`59 en Handbalvereniging Erix verzorgen van 11.45 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 14.30 uur samen een clinic volleybal en handbal. Zaterdag 25 november is er in de Hamalandhal in Lichtenvoorde van 10.00 tot 11.00 uur een clinic voor volwassenen en van 11.00 tot 12.00 voor de jeugd tot en met 18 jaar. Vrijdag 8 december van 18.30 tot 19.30 uur zijn de (jong)volwassenen vanaf 12 jaar en ouder aan de beurt. Woensdag 27 december van 10.00 tot 12.00 uur zijn sporters van alle leeftijden welkom. Deze sportinstuif staat in het teken van beach-ballen. De sportzaal is dan helemaal gevuld met zand. In het HYDRA Sportcentrum van Pallandt in Varsseveld is er wekelijks een instuif op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur voor jeugd tot 12 jaar.

Aanmelden - onder vermelding van naam en leeftijd - kan bij Perron8 via perron8@delichtenvoorde.nl of www.perron8.nl. Voor vragen, kan men terecht bij de volgende personen: Johan van der Weerd, contactpersoon namens Het Bariet en Hamalandschool, 06 12039208/j.vanderweerd@hetbariet.nl, Loes Lageschaar, contactpersoon namens HV Erix, Seesing Orion, Volleybal 4All, Longa '59 en Hamalandhal, 0544-769011/loes@hamalandhal.nl en Esther Ottink, contactpersoon namens Zozijn kind & jeugd e.ottink@zozijn.nl

Grol verliest wedstrijd en twee vitrinekasten

GROENLO - Zaterdag kwamen de mannen van Gemini bij Grol op bezoek. Gemini is een team met heel veel volleybalervaring en is derhalve altijd een lastige stugge tegenstander. Grol moest het deze middag doen zonder Frederik, Lars en Roy. Gelukkig wilden Maurice, Robert en David uit het tweede hun plaatsen opvullen.Grol pakte één puntje.

Grol begon de wedstrijd zeer ongeconcentreerd met een enorme foutenlast. Gemini kon zonder weinig inspanning derhalve de set makkelijk binnen halen met 14-25. Naarmate de wedstrijd volgde kwamen de Grolmannen beter in de wedstrijd al ging dit heel langzaam en met mooie pieken, maar ook met diepe dalen. De tweede set ging ook nog vrij kansloos met 19-25 naar Gemini. In de derde set kwam de wedstrijd eindelijk pas echt op gang en was er sprake van een wedstrijd. Tot 21-21 ging het gelijk op, maar toch kwam Gemini op 24-21. Grol kwam nog terug tot 23-24, maar het was toch Gemini dat aan het langste eind trok. In de vierde set nam Maurice de spelverdeling over van Menno. Het ging ineens beter lopen bij de Grol en Grol liep snel weg. Gemini had even geen antwoord op het spel van Grol en daardoor kon Grol toch nog een puntje thuis houden. Tijdens de fancy fair waar ook gasten aan meededen wonnen de Grolse heren uiteraard alle bierprijzen. Het top-moment moest toen nog komen. Trainer/coach Han Bulten van Gemini dacht in de hal bij het weggaan even te laten zien hoe een voetbal teruggeschoten moest worden. Dat ging niet helemaal goed met als gevolg dat twee vitrinekasten in diggelen lagen. Grol heeft nu weken rust en pas op zaterdag 25 november staat weer een wedstrijd op het programma en wel thuis tegen Dynamo Neede.

Dames hv Grol winnen overtuigend

GROENLO - Op zaterdagavond 4 november waren de dames van Grol er op gebrand om de twee punten in Groenlo te houden. Het gevoel na de vorige wedstrijd tegen Kedingen uit Wierden wilden zij die avond niet weer meemaken. Zo gezegd zo gedaan, de Grolse dames wonnen met 20-10.

Het eerste doelpunt was afkomstig van kanjer van de week Femke Wallerbos, het team volgde haar voorbeeld op. Kedingen kwamen het eerste kwartier dan ook niet aan bod. Door snelle aanvallen en mooie breakouts stond het scorebord al snel op 8-0. Het team uit Groenlo wist elkaar goed te vinden en het lukte het team uit Wierden niet om langs de verdediging van Grol te komen. Dit resulteerde in een ruststand van 12-3. De druk was van de ketel, de tweede helft ging van start. Helaas wilde er in de tweede helft minder lukken en was er weer sprake van een dipje. Toch kon Grol de overhand houden en kwamen de punten niet in het gevaar. De stand maakte ook dat er dingen uitgeprobeerd werden en speelsters op anderen plekken stonden. Dit gaf weer nieuwe inzichten en kansen. Dat was goed om te zien aangezien er een aantal speelsters in de lappenmand liggen. Het team van Grol had twee speelsters uit de a-jeugd bij gevraagd die een goede bijdrage leverden en was Myrthe Meershoek weer terug van een langdurige blessure. Mignon Schuurmans mocht het honderdste doelpunt op haar naam schrijven. De eindstand van deze sportieve wedstrijd was 20-10 in het voordeel van Grol. Na afloop van de wedstrijd werd er tijdens het beginfeest in de kantine verder gestreden tijdens verschillende hilarische spellen. Het was dan ook nog tot in de late uurtjes gezellig. Volgende week zondag middag treden de dames aan tegen Stevo in Geesteren.

Hv Grol E1-Duiven E1
Na een flinke nederlaag vorige week in Arnhem hebben de meiden van de E1 HV Grol zich deze week helemaal opgeladen om de thuiswedstrijd tegen Duiven met veel energie en vol goede moed te spelen. Duiven is een onbekende tegenstander voor het team. Vanaf het begin werd fanatiek overgespeeld met een goede opbouw. Door direct druk uit te oefenen op Duiven, stond er al snel 2-0 in het voordeel van Grol op het scorebord. Duiven liet het er niet bij zitten en kwam, ondanks goed verdedigingswerk van Grol, snel terug in de wedstrijd. De wedstrijd ging gelijk op. Met rode wangen gingen de meiden de rust in, met een stand van 6-6. Een volle tribune met enthousiaste aanmoedigingen zorgde ervoor dat het paarse team gedurende de wedstrijd steeds beter en fanatieker speelde. Ze zetten het beste beentje voor. In de spannende slotminuten werd de laatste kans van Grol jammer genoeg niet benut waardoor de eindstand van 9-9 op het scorebord stond. Al met al een super spannende wedstrijd waarin flink gestreden werd door beide partijen. Met een voldaan gevoel werd het veld verlaten. Volgende week gaan de meiden op bezoek bij Quintus in Hengelo (Gld.).

Samen optrekken voor g-sport

REGIO - Perron8, Zozijn kind & jeugd, Het Bariet, Hamalandschool, HV Erix, Volleybal 4All, Longa'59, Seesing Orion en de Hamalandhal hebben allemaal hetzelfde doel. Namelijk zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Ook mensen met een beperking. Meedoen met sporten geeft mensen met een beperking meer (zelf)vertrouwen, maar ook breiden zij hun netwerk uit én verbeteren zij hun conditie. Volleybal 4All is een initiatief van volleybalvereniging Heva-VCV uit Varsseveld. Sinds februari 2017 biedt deze club trainingen aan kinderen met een beperking. Er is een jeugdteam in de leeftijd van 5-12 jaar en men wil graag hun ervaring delen met andere verenigingen. Om op een laagdrempelige manier mensen met een beperking kennis te laten maken met handbal en volleybal worden er verschillende sportinstuiven georganiseerd. Deze vinden plaats in de Hamalandhal te Lichtenvoorde en in Van Pallandt te Varsseveld. Plezier staat voorop. Als de sportinstuiven een succes zijn, worden er teams opgezet. Zaterdag 11 november vindt in Den Diek Lichtenvoorde van 10.00 tot 15.00 uur het LIJV het (Lekker in je vel!)-festival plaats, georganiseerd door Perron8. Volleybalvereniging Longa`59 en Handbalvereniging Erix verzorgen van 11.45 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 14.30 uur samen een clinic volleybal en handbal. Zaterdag 25 november is er in de Hamalandhal in Lichtenvoorde van 10.00 tot 11.00 uur een clinic voor volwassenen en van 11.00 tot 12.00 voor de jeugd tot en met 18 jaar. Vrijdag 8 december van 18.30 tot 19.30 uur zijn de (jong)volwassenen vanaf 12 jaar en ouder aan de beurt. Woensdag 27 december van 10.00 tot 12.00 uur zijn sporters van alle leeftijden welkom. Deze sportinstuif staat in het teken van beach-ballen. De sportzaal is dan helemaal gevuld met zand. In het HYDRA Sportcentrum van Pallandt in Varsseveld is er wekelijks een instuif op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur voor jeugd tot 12 jaar. Aanmelden - onder vermelding van naam en leeftijd - kan bij Perron8 via perron8@delichtenvoorde.nl of www.perron8.nl. Voor vragen, kan men terecht bij de volgende personen: Johan van der Weerd, contactpersoon namens Het Bariet en Hamalandschool, 06 12039208/j.vanderweerd@hetbariet.nl, Loes Lageschaar, contactpersoon namens HV Erix, Seesing Orion, Volleybal 4All, Longa '59 en Hamalandhal, 0544-769011/loes@hamalandhal.nl en Esther Ottink, contactpersoon namens Zozijn kind & jeugd e.ottink@zozijn.nl.

Dames hv Grol winnen overtuigend

GROENLO - Op zaterdagavond 4 november waren de dames van Grol er op gebrand om de twee punten in Groenlo te houden. Het gevoel na de vorige wedstrijd tegen Kedingen uit Wierden wilden zij die avond niet weer meemaken. Zo gezegd zo gedaan, de Grolse dames wonnen met 20-10.

Het eerste doelpunt was afkomstig van kanjer van de week Femke Wallerbos, het team volgde haar voorbeeld op. Kedingen kwamen het eerste kwartier dan ook niet aan bod. Door snelle aanvallen en mooie breakouts stond het scorebord al snel op 8-0. Het team uit Groenlo wist elkaar goed te vinden en het lukte het team uit Wierden niet om langs de verdediging van Grol te komen. Dit resulteerde in een ruststand van 12-3.

De druk was van de ketel, de tweede helft ging van start. Helaas wilde er in de tweede helft minder lukken en was er weer sprake van een dipje. Toch kon Grol de overhand houden en kwamen de punten niet in het gevaar. De stand maakte ook dat er dingen uitgeprobeerd werden en speelsters op anderen plekken stonden. Dit gaf weer nieuwe inzichten en kansen. Dat was goed om te zien aangezien er een aantal speelsters in de lappenmand liggen. Het team van Grol had twee speelsters uit de a-jeugd bij gevraagd die een goede bijdrage leverden en was Myrthe Meershoek weer terug van een langdurige blessure. Mignon Schuurmans mocht het honderdste doelpunt op haar naam schrijven. De eindstand van deze sportieve wedstrijd was 20-10 in het voordeel van Grol. Na afloop van de wedstrijd werd er tijdens het beginfeest in de kantine verder gestreden tijdens verschillende hilarische spellen. Het was dan ook nog tot in de late uurtjes gezellig.
Volgende week zondag middag treden de dames aan tegen Stevo in Geesteren.

Hv Grol E1-Duiven E1
Na een flinke nederlaag vorige week in Arnhem hebben de meiden van de E1 HV Grol zich deze week helemaal opgeladen om de thuiswedstrijd tegen Duiven met veel energie en vol goede moed te spelen. Duiven is een onbekende tegenstander voor het team. Vanaf het begin werd fanatiek overgespeeld met een goede opbouw. Door direct druk uit te oefenen op Duiven, stond er al snel 2-0 in het voordeel van Grol op het scorebord. Duiven liet het er niet bij zitten en kwam, ondanks goed verdedigingswerk van Grol, snel terug in de wedstrijd. De wedstrijd ging gelijk op. Met rode wangen gingen de meiden de rust in, met een stand van 6-6. Een volle tribune met enthousiaste aanmoedigingen zorgde ervoor dat het paarse team gedurende de wedstrijd steeds beter en fanatieker speelde. Ze zetten het beste beentje voor. In de spannende slotminuten werd de laatste kans van Grol jammer genoeg niet benut waardoor de eindstand van 9-9 op het scorebord stond. Al met al een super spannende wedstrijd waarin flink gestreden werd door beide partijen. Met een voldaan gevoel werd het veld verlaten. Volgende week gaan de meiden op bezoek bij Quintus in Hengelo (Gld.).

Reurlse Herfstwandeling

RUURLO - De Reurlse Herfstwandeling van de VVV Ruurlo, met verfrissende nieuwe routes, wordt dit jaar gehouden op zondag 12 november.

Er wordt op deze dag gewandeld in een gebied dat zich kenmerkt door karakteristieke boerderijen, een mooi kasteel, prachtige bossen en natuurgebieden. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 13.00 uur bij de VVV aan het Kerkplein 20 in Ruurlo.

De afstanden van de wandeltochten zijn 6, 12 of 20 km. De kosten van de wandeling zijn 3,50 euro per deelnemer.

Voor inlichtingen kan men contact opnemen met VVV Ruurlo, Kerkplein 20, in Ruurlo, tel. 0573-453926, info@vvvruurlo.nl

Handsome Poets op Reurpop

RUURLO – De Nederlandse band Handsome Poets speelt volgend jaar op de Reurpop-vrijdag. Ze zijn daarmee de allereerste headliner in een reeks van vele aankondigingen die nog volgen in aanloop naar het Achterhoekse muziekfestival. Het meest bekend is de band van het nummer Sky on fire, dat door de NOS tijdens de Olympische Spelen van 2012 als anthem gebruikt werd. De song behaalde een top drie positie in de Top 40 en staat nog tot op de dag van vandaag in de Top2000. In 2010 gooiden deze knappe dichters al hoge ogen met Dance the war is over.

RUURLO - De Reurlse Herfstwandeling van de VVV Ruurlo, met verfrissende nieuwe routes, wordt dit jaar gehouden op zondag 12 november. Er wordt op deze dag gewandeld in een gebied dat zich kenmerkt door karakteristieke boerderijen, een mooi kasteel, prachtige bossen en natuurgebieden. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 13.00 uur bij de VVV aan het Kerkplein 20 in Ruurlo. De afstanden van de wandeltochten zijn 6 km, 12 km of 20 km. De kosten van de wandeling zijn 3,50 euro per deelnemer.
Inlichtingen: VVV Ruurlo, Kerkplein 20, in Ruurlo.

Taxusinzameling 'Snoei voor Leven' succesvol

Taxussnoeisel inzamelen loont nog steeds. Foto: PR

REGIO - Op initiatief van de Lions Club Oost Achterhoek en van Ooijen Tuinen werden er ook dit jaar inzamelingsacties van taxussnoeisel gehouden.

De inzamelingen van afgelopen zomer hebben wederom een fantastische opbrengst opgeleverd. Meer dan 12.000 kilo taxussnoeisel heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar 3500,- euro kan worden geschonken aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Daarnaast zorgt deze hoeveelheid snoeisel ervoor dat er aan tientallen mensen een geneesmiddel kan worden aangeboden in hun strijd tegen kanker. Dit is mogelijk gemaakt door alle mensen die een taxushaag, groot of klein, gesnoeid hebben in deze weekenden.

Uit de taxus baccata wordt de stof baccatine geïsoleerd. Dit is de grondstof voor het geneesmiddel Taxol of Docetacel, een zeer efficiënt middel dat mede ingezet kan worden bij eierstok-, borst- of longkanker. De inzamelingsactie 'Snoei voor leven' wordt al een aantal jaren uitgevoerd samen met van Ooijen Tuinen uit Lichtenvoorde. De inzameling vindt plaats in drie gemeentes in de Oost Achterhoek, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Dankzij transport van Rouwmaat kan het snoeisel snel en in goede staat aangeleverd worden bij de afnemer Stolk Medical Plants. Dit laatste is erg belangrijk voor de kwaliteit van het product aangezien, zeker bij nat weer, het gehalte baccatine in het snoeisel snel terugloopt. De afgelopen jaren zijn er in Nederland vele andere inzamelingen opgezet om Taxus snoeisel in te zamelen. Hierdoor is het aanbod in de markt sterk vergroot en de kwaliteit is nogal wisselend. Daardoor is er een zekere marktwerking ingetreden, hetgeen heeft geleid tot lagere geldelijke opbrengsten. Een aantal initiatieven is daardoor dit jaar gestopt met inzamelen omdat zij de kosten van inzamelen te hoog vinden ten opzichte van de opbrengsten. Lions Club Oost Achterhoek en Van Ooijen Tuinen zijn van mening dat zij door moeten blijven gaan met inzamelen van taxussnoeisel, omdat zij er veel waarde aan hechten dat deze belangrijke grondstoffen niet verloren gaan. Doordat de organisatie toeziet op een hoge kwaliteit snoeisel zal ze ook komende jaren verdergaan met het inzamelen van Taxus snoeisel in samenwerking met Stolk Medical Plants. Stolk heeft laten weten dat zij inderdaad minder aanbod te verwerken heeft gekregen, maar dat de leveringen vanuit Aalten, Oost Gelre en Winterswijk van erg goede kwaliteit zijn en ze daarom graag verder willen samenwerken.

Derby eindigt in gelijkspel

Pelle (midden), zoon van Henri Walterbos (links) wint een tv. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - Naast de competitiewedstrijd van Grol 1 tegen buurman FC Trias 1 uit Winterswijk werd afgelopen zondag door de Vrienden van de sportvereniging Grol (VSVG) de najaars-Fancy Fair georganiseerd.

Door Theo Huijskes

De wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Ronny Veltmaat uit Apeldoorn had een bijzonder rommelig verloop. Interessant gegeven is dat aan Grolzijde de eerste selectie onder leiding staat van trainer/coach Sander Hoopman, voorheen de technische baas van FC Trias en dat de bezoekende formatie uit Winterswijk wordt voorgegaan door trainer/coach Jos Heutinck, voorheen werkzaam bij de Groenlose voetbalclub. De verwachtingen vooraf waren derhalve hooggespannen, maar de uitvoering op de kunstgrasarena van het sportpark Den Elshof liet in alle opzichten te wensen over.

In het eerste gedeelte van de eerste helft liet Grol enkele kansen onbenut. Zo ging een kopbal van middenvelder Luc Berentsen maar net naast en wist Wouter Rexwinkel niet te profiteren van een door Mart Zieverink voorbereide, niet te missen kans en wist ook aanvoerder Michel Kamphuis geen raad met een hem door Wouter Rexwinkel geboden kans om de score te openen. En zoals zo vaak, valt bij zoveel gemiste kansen de goal aan de andere kant. Een doelpunt van FC Trias viel in de vijfde minuut van de blessuretijd in de eerste helft, in eigen doel gescoord door Luc Berentsen. Ruststand: 0-1.

In de tweede helft onderging het spelpeil geen veranderingen. Twee ploegen waarbinnen de spelers elkaar maar moeizaam wisten te vinden en er dientengevolge geen sprake was van goed positiespel. Het negatieve schouwspel in het tweede bedrijf van de wedstrijd kende een kleine opleving op het moment dat de opgekomen Mart Willemsen uit een hoekschop van Michel Kamp[huis nog doel wist te treffen: 1-1.

Maar het belangrijkste lichtpunt op deze competitiezondag werd zoals gezegd verzorgd door de FF van de VSVG. De belangstelling voor dit altijd attractieve gebeuren was wederom enorm. En dat niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdag en zelfs op de vrijdagavond. De hoofdprijs (een schitterende tv) ging tijdens de finale van de FF op de zondag naar Pelle Wallerbos, de zoon van Henri (Wally) Walterbos. Namens het voltallige enthousiaste VSVG-team was het voorzitter Geert Jan Stokkers die alle belangstellenden met een slotwoord bedankte, alsmede de sponsoren en de directie en het personeel van het Sportcafé op het sportpark Den Elshof.

Zondag 12 november speelt Grol 1 een bekerwedstrijd in Barchem tegen SVBV 1 en op zondag 19 november staat in Zevenaar de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen DCS 1 op het programma.

Stichting DOEN wil ontmoetingsplekken ondersteunen

Linda Commandeur. Foto: Mark Ebbers

14 november kunnen initiatieven een Zetje krijgen

Door Mark Ebbers

GROENLO/ACHTERHOEK - Ontmoetingsplekken vergroten de samenhang en de betrokkenheid. Achterhoekers die daarmee bezig zijn of plannen hebben om ermee bezig te gaan, kunnen daar vast wel hulp bij gebruiken. Daarvan is Linda Commandeur overtuigd. Ze is sinds enige maanden scout van de Stichting DOEN - een organisatie ondersteund door de Nationale Postcode Loterij - voor het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken. Op dinsdag 14 november is er in het kader daarvan een bijeenkomst onder de naam 't Zetje. Daarvoor kunnen initiatieven worden aangemeld, die vervolgens tijdens de bij BS22 te houden middag/avond kunnen worden gepresenteerd. Voor feedback en wellicht verdere ondersteuning, mogelijk in de vorm van een (flinke) financiële bijdrage.

De contacten tussen Linda en Stichting DOEN dateren al uit 2013: "Op de kaart van Ruimtevolk, een kennisorganisatie die zich bezighoudt met bottum-up-initiatieven, zag men een grote lege plek in de Achterhoek." BS22, waarvan Linda de initiator was, werd benaderd door de stichting, die de Groenlose ontmoetingsplek en ideeënwerkplaats aan de Beltrumsestraat 22 daarop financieel ondersteunde. Ook enkele andere Oost Gelrese initiatieven, Den Diek in Lichtenvoorde en de BMV in Mariënvelde, ontvingen al financiële steun.

Scouts
In 2016 gaf de stichting te kennen dat haar zichtbaarheid onvoldoende was. Het bleek lastig geschikte initiatieven te vinden om te ondersteunen, van de andere kant wisten potentiële kandidaten de organisatie nauwelijks te vinden. Tijdens een brainstormsessie in Amsterdam in december 2016 over de toekomstplannen, was Linda een van de aanwezigen. Ze hield Stichting DOEN voor: "Waarom komen jullie niet meer naar de regio toe?"

Dit werd opgepikt en in mei van dit jaar werd ze gevraagd als scout voor de Achterhoek namens Stichting DOEN. Op dat moment kwam ze ook in contact met Elisabeth Boersma, scout voor Friesland. Ze bleken een goed setje. De s werd veranderd in een z, en zo werd 't Zetje de naam voor de pitchbijeenkomsten. De eerste werd onlangs gehouden in het Friese Wolvega, in Elisabeths werkgebied, de tweede is binnenkort dus in Groenlo, in de regio van Linda. Beide scouts werken trouwens intensief samen in beide regio's: Friesland en de Achterhoek. De 't Zetje-bijeenkomsten zijn pilots, op basis van de resultaten gaat Stichting DOEN bepalen hoe ze andere regio's in Nederland gaat benaderen.

Geld en meer
Wat Linda erg bevalt aan de werkwijze van DOEN in vergelijking met vergelijkbare fondsen, is de proactieve manier van werken en de manier waarop de stichting mensen en initiatieven voorthelpt. Met geld maar ook anderszins: ook als een aanvraag niet financieel wordt gehonoreerd, is men behulpzaam met feedback, ondersteuning, zichtbaarheid en doorverwijzingen. "Stichting DOEN vindt het belangrijk waaróm mensen bezig zijn met een iets. Het idee is: als mensen echt willen, blijven ze ervoor lopen, ze doen het niet alleen voor een zak geld." Die zak geld kan overigens behoorlijk zijn: Linda denkt dat een door DOEN toegekend bedrag voor ontmoetingsplek-initiatieven tussen de 30.000 en 150.000 euro kan liggen.

Een criterium is, dat de aanmeldingen en aanvragen vanuit bewoners komen, daar mogen dan best commerciële partijen bij betrokken zijn. Een ander criterium is, dat het moet gaan om structurele, duurzame initiatieven; het gaat niet om de ondersteuning van – al dan niet terugkerende – evenementen.

't Zetje
Voor de presentatieavond op 14 november waren tot het afgelopen weekend acht aanmeldingen binnengekomen; soms zijn het alleen nog maar ideeën voor ontmoetingsplekken, soms gaat het om initiatieven die al jaren in praktijk worden gebracht. In totaal is er plek voor 16 aanmeldingen. Linda: "In Wolvega waren er bij 't Zetje achttien presentaties, dat bleek eigenlijk iets te veel voor één bijeenkomst."

Het aanmelden voor 't Zetje is eenvoudig en kan via bs22.nl/nieuws, waar het formulier te vinden is. "Initiatiefnemers kunnen elkaar leren kennen en van elkaar leren", aldus Linda. "Ik zou dus zeggen: Achterhoekers, zie geen drempel, kom op!"

De gepresenteerde initiatieven worden beoordeeld door Safka Overweel en Hilde Neijssel, resp. de programmamanager en communicatiemanager van Stichting DOEN. Dat is volgens Linda van belang: "Elisabeth en ik zijn er ook, maar de mensen van DOEN kunnen op de avond zelf al toezeggingen doen, die wij als scouts niet kunnen doen. Iedereen krijgt direct terugkoppeling en te horen of ze (al) een aanvraag voor een financiële bijdrage kunnen doen."

't Zetje begint om 17.30 uur, de deur is open om 17.00 uur, en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Mensen en groepen die denken dat hun plan iets zou kunnen zijn voor het project Nieuwe Ontmoetingsplekken, maar verhinderd zijn op de 14de, wordt aangeraden zich toch te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar linda@gewooncommandeur.nl.

Uiteindelijk gaat het Stichting DOEN en de scouts met het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken om mensen en initiatieven die, zoals Linda het noemt, "de wereld een beetje mooier kunnen maken."

Pleegouder worden als verrijking van je leven

ACHTERHOEK - Wanneer een kind (tijdelijk) niet meer kan wonen bij de eigen ouders, is dat ingrijpend. Pleegzorg kan dan een alternatief zijn, waarbij er meer mogelijk is dan menigeen denkt. Simone en Jeroen Slotboom zijn pleegouders van Justin en vertellen hun persoonlijke ervaring.

Door Leander Grooten

Justin
Hij is bijna tien jaar oud en woont in de Achterhoek. Zijn moeder kan tijdelijk niet fulltime beschikbaar voor hem zijn. Als ze nu eens twee weekenden per maand de handen vrij heeft, dan zou dat al een hoop schelen. Ze trekt aan de bel en opteert voor deeltijd-pleegzorg.

Simone en Jeroen
Zij wonen in Winterswijk en willen graag hun hart en huis openstellen voor andermans kinderen. Zij horen over de mogelijkheid van pleegzorg. Na een informatieavond zijn ze overtuigd: dit willen ze. Niet alleen vervult dit hun kinderwens, ze vinden ook voldoening in het goede doen voor de ander. Inmiddels is Justin anderhalf jaar deel van hun leven.

Deeltijd
Er zijn drie soorten pleegzorg te onderscheiden: volledige, crisis en deeltijd. De meest bekende is de volledige, waarbij een kind voor korte of langere tijd in het pleeggezin woont. Crisispleegzorg vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Simone: "Het kan zijn dat je een telefoontje krijgt dat er per direct een pleegkind komt, soms vanuit een onveilige situatie." Simone en Jeroen hebben gezien hun werkritme niet die flexibiliteit. "Hoewel het mij wel wat zou lijken", aldus Jeroen.
Het stel uit Winterswijk kiest voor deeltijd pleegzorg. Het gezin biedt dan een aantal dagen per week of per maand, bijvoorbeeld in het weekend, een 'zo thuis mogelijke' woonsituatie voor het kind.

De procedure
"Je geeft aan voor welke kinderen je het meest kunt betekenen." zo zegt Simone, "Leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, soort en grootte van het figuurlijke rugzakje." Pleegzorg doet onderzoek naar de sociale omstandigheden en de woonomgeving van de aspirant pleegouders. Het echtpaar volgt een verplichte cursus. "Avonden met veel informatie, rollenspelen en gesprekken. Wij hebben er veel geleerd." Jeroen: "En je kunt er nog mee stoppen, als je dat wilt. Wij werden alleen maar meer overtuigd dat we dit wilden doen."

Gedeeld opvoederschap
Al snel leek er een mogelijke match en volgde een eerste kennismaking om te kijken of er een klik was. "Met de moeder erbij, dat is wezenlijk." De moeder houdt de leidende rol in de opvoeding. Onderdeel bij de match was het gemis bij Justin van een vaderfiguur. "En dus doe ik veel mannelijke dingen met hem," aldus Jeroen," zoals de auto wassen, dat vindt-ie hartstikke leuk." Bij deeltijd slaagt de pleegzorg als er goede afstemming is tussen ouders en pleegouders. "We spreken elkaar regelmatig en zien elkaar soms. Afgelopen december vierden we bijvoorbeeld samen Kerst."
Een pleegkind kan van alles hebben meegemaakt voordat een pleeggezin om de hoek komt. "Wij hadden niet veel informatie over Justins 'rugzakje', maar vonden dat ook niet erg, we handelen naar wat we tegenkomen." Wat het echtpaar vooral doet, is structuur bieden en reageren op zijn gedrag. "En daarin zien we veranderingen, hoe langer hij bij ons is. Eerst bleven we de regels herhalen, nu weet hij ze en houdt zich eraan. Justin snapt inmiddels dat zaken hier anders gaan dan thuis en respecteert die verschillen."

Papa
Simone en Jeroen zijn niet zijn ouders, en zullen dat ook niet worden. "Dat is een wezenlijk verschil met adoptie. Wij zijn onderdeel van elkaars leven, maar weten niet voor hoelang."
Recentelijk noemde Justin zijn pleegvader 'papa'. Dat was even schrikken. "Hij noemt ons namelijk altijd bij onze voornamen. We hebben het meteen met de moeder van Justin besproken."
"Ook al ben ik niet de papa, ik ben gehecht geraakt aan Justin", vertelt Jeroen. "Dat gevoel kende ik helemaal niet. Ik zie altijd weer uit naar de weekenden met hem."

Begeleiding pleeggezin
Als nieuwbakken pleegouders is ondersteuning van groot belang. "We krijgen volop deskundige hulp als we daarom vragen, bijvoorbeeld over Justins gedrag of onze omgangsstijl. We zien het als een vangnet als we er zelf niet uitkomen en de ondersteuning is altijd professioneel en nuttig." Lindenhout is de jeugdorganisatie die in Gelderland en Overijssel hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en gezinnen, zo ook bij pleegzorg.

Nieuwe match
Simone en Jeroen hebben de smaak te pakken van het pleegouderschap. "We staan open voor nog een pleegkind en hebben dit aangegeven bij de instanties. We hopen binnenkort meer te horen!"
Het echtpaar heeft de hoop dat meer mensen kiezen voor pleegzorg. "Het is zo ontzettend nodig, ook hier in de Achterhoek."

www.ikwilpleegouderworden.nl
www.lindenhout.nl

026-3543311

Donnerwetter live bij Den Diek

Rocco Ostermann van Donnerwetter in actie. Foto: Ariane Van Ginneke

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 18 november spelen, tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, drie prominente Achterhoekse bands op het poppodium van sociaal cultureel centrum 'Den Diek' in Lichtenvoorde. De avond wordt afgetrapt door The Blacktop Symphony, op stoom gebracht door Ray Benz en met een kokend hete show afgesloten door de heren van Donnerwetter.

Donnerwetter maakt psychedelische rootsmuziek met het venijn van punk. Het Achterhoekse viertal laveert tussen dansbare filmmuziek, de groovende oerdrift van garagebands en donkere romantische sferen. De band speelde onder andere op Paaspop Schijndel, de Zwarte Cross, was te gast bij De Wereld Draait Door en word regelmatig uitgenodigd Radio 3FM. Tijdens de Popronde 2015 vestigde de band zelfs een wereldrecord door elf optredens te geven binnen 24 uur.
Ray Benz wordt in 2008 gevormd wanneer Leon Venderbosch (KGB Band), Rob Tenten (SSST) en Martin Hummelink (De Gracht) bij elkaar komen om een demo met eigen werk op te nemen. Wanneer singer/songwriter Menoedj Girbaran (Blazt) toetreedt, beginnen de eigen liedjes echt vorm te krijgen en resulteren in een album met tien uiteenlopende nummers. De plaat, waarop een solide mix van soul, funk en rock te horen is, krijgt lovende recensies en blijkt het perfecte startschot voor de veelbelovende live-shows.

The Blacktop Symphony, gewapend met slechts één beukend drumstel en één scheurend Hammond orgel, weet een bijzonder krachtig en uniek geluid te creëren. Tijdens hun energieke shows wordt het publiek meegenomen op een reis door muzikale landschappen die soms psychedelisch, donker en melancholisch zijn maar op elk moment om kunnen slaan in een swingende rock 'n roll sessie.

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek start om 20.00 uur in de grote zaal van Den Diek. Tickets voor dit evenement zijn voor tien euro (excl. service- en transactiekosten) online te bestellen via www.den-diek.nl of voor vijftien euro verkrijgbaar aan de kassa.

Geen treinverkeer Doetinchem-Winterswijk

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - In het weekend van 11 en 12 november rijden er op tussen Doetinchem en Winterswijk geen treinen in verband met werkzaamheden. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.

Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoerbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dien je te zijn ingecheckt bij het betreffende station. Het is vanwege de inrichting van de bus niet mogelijk een fiets mee te nemen.
Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/gelderland.

Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via 0900 2022022. Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.

Gengelen rond Vragender

VRAGENDER - Op de tweede zondag in november, zondag 12 november, kan iedereen weer volop genieten van het landschap en de mooie natuur rondom Vragender. Dan is het weer tijd om te 'gengelen'.

Voor de veertiende keer vindt de tocht plaats, over bestaande wandelpaden maar ook over terreinen waar men normaal gesproken niet kan komen. De wandeling is ongeveer tien kilometer. Ook dit jaar heeft de Gengelgroep van Vragenders Belang weer een verrassende tocht uitgezet. Op de pauzeplek kan iedereen even uitrusten onder het genot van koffie, fris of erwtensoep.

Helaas kunnen geen honden worden toegelaten op (delen van) de route, op erven of privéterreinen. De trouwe viervoeter moet dus worden thuisgelaten.

Zondag 12 november kan men van 10.00 tot 13.00 uur starten bij de molen De Vier Winden op de Bult in Vragender.

Katten gevonden

GROENLO - Er zijn drie kittens gevonden in de Karel Doormanstraat, alle drie zwart/wit, twee poesjes en één katertje, ongeveer 5 maanden oud.

In de omgeving van Bolwerk is een zwart/witte poes gevonden, ze heeft een witte snuit en witte onderkant en is erg groot en fors.

Voor informatie kan mencontact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088 – 0063305 of mailen naar achterhoek@amivedi.com.

Open huis met kerstinspiratie en 'kerstshoppen'

LIEVELDE – Kaasboerderij Weenink in Lievelde houdt op zondag 12 november open huis van 11.00 tot 17.00 uur. Het hele bedrijf is te bezichtigen, de winkel is geopend, er is veel leuks te beleven voor jong en oud. In de winkel kunnen bezoekers inspiratie opdoen op gebied van kerst- en relatiegeschenken met heerlijke verse streekproducten.

Door Karin Stronks

Tijdens het open huis kunnen bezoekers kennis maken met het hele bedrijf, alles is in werking en medewerkers geven desgewenst uitleg over waar zij mee bezig zijn. "In de kaasmakerij mogen kinderen die dat willen zelf boter maken. Wat is er leuker dan een beschuitje eten met je eigen boter erop! In de stal kan men zien hoe koeien gemolken worden door de melkrobot. Kinderen mogen op gezette tijden de kalfjes melk geven. Een koe knuffelen kan natuurlijk ook!" Aan het woord is Peter Weenink, hij en zijn team zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het open huis.

Originele kerstcadeaus
In de winkel staan voorbeelden van kerstcadeaus, relatiegeschenken en kerstpakketten klaar. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen voor een origineel kerstcadeau. Weenink geeft aan: "Men kan bij ons één of twee kerst- of relatiegeschenken kopen maar ook een bestelling van honderden pakketten plaatsen. We vertellen graag over de mogelijkheden. We hebben van alles in huis voor een bijzonder kerstpakket zoals een groot assortiment jamsoorten, Achterhoekse en Spaanse wijnen, diverse biersoorten, kerstchocolade, zachte kaasspecialiteiten maar ook servies met een knipoog naar de boerderij, bolsius kaarsen en servetten."

Nieuwe producten
Nieuw in het assortiment zijn heerlijke Achterhoekse likeuren. "Dat is een hobby van onze eigen 'Johannes de Stoker'. De drankjes, in allerlei smaken, worden aangeboden in mooie platte flesjes. Ook nieuw in ons assortiment zijn de verpakte plakjes kaas, bunkerkaas en gatenkaas. Men kan ook kiezen uit een enorme diversiteit aan kruiden- en boerenkazen. Alles is te zien op 12 november", aldus Peter Weenink.

Kerstshoppen
Kaasboerderij Weenink biedt een ludieke mogelijkheid: de kerstborrel combineren met het aanbieden van een kerstpakket. Weenink legt uit: "Bij ons kunnen bedrijven, verenigingen en/of instellingen komen voor een kerstborrel en 'kerstshoppen'. Gasten worden ontvangen met een hapje en drankje bij de open haard in het Proeflokaal. Men kan een toost uitbrengen op het afgelopen jaar maar ook een uitgebreid buffet of diner behoort tot de mogelijkheden. Na afloop kan het zelfgekozen kerstpakket mee naar huis!"

Webshop
Men kan niet alleen aankopen doen in de streekproductenwinkel van Kaasboerderij Weenink, ook makkelijk is het om een bestelling plaatsen op de webshop.

Belangenvereniging Groenlo wil meer met Maliebaan

Tonnie Zieverink, directeur van scc De Mattelier, geeft tekst en uitleg. Foto: Theo Huijskes

Krediet van 35.000 euro beschikbaar voor planvorming

Door Theo Huijskes

GROENLO - Belangenvereniging Groenlo streeft ernaar om een nieuwe, helemaal op de omgeving aangepaste herinrichting van de Maliebaan nabij de muziekkoepel te bewerkstelligen, gekoppeld aan een multifunctioneel karakter. Het daartoe bij de gemeente ingediende burgerinitiatief heeft er inmiddels toe geleid dat de raad akkoord is gegaan met een voorlopig krediet van 35 duizend euro. Dit bedrag, opgenomen op de begroting 2018, is uitsluitend bestemd voor de op te starten planvorming ten behoeve van het initiatief.

Deze mededeling deed Ben Verheij, voorzitter van Belangenvereniging Groenlo, afgelopen maandagavond tijdens de in het scc De Mattelier gehouden jaarvergadering. Verheij meldde de aanwezigen dat de gemeente bijzonder positief heeft gereageerd op het burgerinitiatief, waarbij meerdere verenigingen en organisaties zijn betrokken. "De positieve reactie heeft mede te maken met het feit dat het initiatief helemaal past in het Programma Stad Groenlo. In dit programma is ten aanzien van de verbreding alsmede de omgeving van de Grolse stadsgracht een vijftal uit te voeren fases opgenomen. Inmiddels is fase 1, te weten de omgeving Boompjeswal en Laantje van Lasonder afgerond, waarna fase 2 (omgeving Maliebaan) aan de beurt is." Het bestuur van de BVG heeft zich, mede naar aanleiding van verzoeken van haar leden en donateurs, opgeworpen om voor de Maliebaan inclusief de muziekkoepel een nieuwe toekomst aan te boren. "In onze ogen wordt er veel te weinig gedaan met dit mooie, eigenlijk unieke stukje Groenlo in het hart van de stad. Dat de Maliebaan één keer per jaar een uitvalsbasis is voor de Grolse Kermis en eens in de twee jaar een meer dan geschikte locatie is voor de Slag om Grolle, is natuurlijk prima. Maar de plek biedt met name in het hoogseizoen voor de vele fietsende en wandelende toeristen veel meer mogelijkheden. Ook wordt de muziekkoepel onvoldoende benut. De gemeente Oost Gelre zal nu het voortouw nemen, waarbij van het ambtelijk apparaat Peter Ballast als aanspreekpunt fungeert. Het is verder aan de belanghebbende organisaties, verenigingen en individuele burgers om wensen en ideeën aan te reiken om uiteindelijk te komen tot een totaalplaatje, dat zoveel mogelijk aan ieders wensen voldoet", aldus het bestuur.

SCC De Mattelier
Dat de jaarvergadering in De Mattelier werd gehouden, heeft te maken met het feit dat aanwezige leden en donateurs van de BVG, die het nieuwe sociaal cultureel centrum nog niet van binnen hadden bekeken, konden deelnemen aan een door directeur Tonnie Zieverink verzorgde rondleiding. Voorafgaande aan die rondgang gaf Zieverink een uitvoerige toelichting over de totstandkoming van het gebouw en de inmiddels ingezette aanpak. Naar aanleiding van daarbij gestelde vragen over onder andere de exploitatie op de lange termijn, stelde hij nog eens nadrukkelijk dat er niet gesproken mag worden van een theater, maar van een sociaal cultureel centrum dat tal van functies heeft, waaronder een theaterfunctie. "Als bestuur en directie willen wij van meet af aan de nadruk leggen op de toevoeging sociaal. Zie De Mattelier als een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. Primair is dit gebouw er dan ook voor de verenigingen. Daarnaast willen wij alles zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat iedereen geheel vrijblijvend in en uit kan lopen. Ook al is dit laatste alleen maar om een bakje koffie te drinken of een krantje te lezen." Op een vraag of er een afstemming heeft plaatsgevonden met de plaatselijke horeca, antwoordde Zieverink dat De Mattelier absoluut geen bedreiging wil zijn voor de horeca in Groenlo, slechts een aanvulling. Ik denk zelfs dat er middels een goede samenwerking mogelijkheden zijn dat beide partijen er beter aan kunnen worden. Denk daarbij alleen nog maar aan het aanbieden van bepaalde arrangementen. Dat bij ons een goede samenwerking voorop staat, mag ook worden afgeleid aan ons initiatief om te starten met een filmhuis, waarbij samenwerking is gezocht met filmhuis Het Doek, gevestigd in scc Den Diek in Lichtenvoorde.

Diana Nijland Finaliste 'Beste Ambtenaar van 2017

Diana Nijland (zittend links) juni dit jaar, in hoedanigheid als voorzitster Jeugdbestuur sv Grol, en zij met een handdruk de samenwerking tussen de G-teams van sv Grol en Longa bekrachtigt.

VOOR BELTRUM/GROENLO/BRONCKHORST - Wie wordt de beste ambtenaar van 2017? De finalisten van de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar 2017 zijn deze week bekend gemaakt. Na het tellen van de stemmen die via Twitter, de website en Linkedin werden uitgebracht zijn 12 kandidaten genomineerd. Hieronder ook Diana Nijland, uit Voor-Beltrum, in Groenlo bekend als vrijwilligster bij sv Grol.

Door Henri Walterbos

In het dagelijks leven is Diana Teamleider cluster participatie bij de Gemeente Bronckhorst, waarmee ze in de categorie 'Decentrale overheden, management' valt. In totaal kon er in 6 categorieën genomineerd worden. De nummers 1 en 2 van elke categorie worden op 16 november aanstaande voorgelegd aan een deskundige jury, die uiteindelijk de overall nummer 1, 2 en 3 kiest. De jury krijgt hiertoe de volgende informatie aangeleverd: de motivatie voor de nominatie, een korte pitch (in de vorm van een video) van de kandidaat zelf en een motivatie van de leidinggevende en een collega. Voorzitter van de jury is Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. Verder nemen in de jury plaats: Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie), Jaap Uijlenbroek (directeur-generaal Belastingdienst), Arjan van Gils (gemeentesecretaris Amsterdam), Peter Reesink (ministerie van Defensie, hoofddirecteur Personeel), Eveline de Kruijk (secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta), Hans Goedhart (voorzitter Kring van Provinciesecretarissen en provinciesecretaris Utrecht), Sabine Kern, concessiemanager Openbaar Vervoer van de provincie Limburg en winnaar van vorig jaar.

Het waren haar collega's die Diana voordroegen voor de titel 'Ambtenaar van het jaar 2017' en haar mochten typeren. "Diana spreekt haar vertrouwen altijd uit in alle medewerkers van het cluster Participatie. Zij geeft leiding op een directe manier, maar met oog voor de situatie van de medewerker. Daardoor creëert zij een prettige werksfeer en functioneert het cluster optimaal," aldus de motivatie van haar collega's. Diana zelf zegt desgevraagd verrast te zijn dat ze doorgedrongen is tot de finaleronde. "Ik was ervan op de hoogte dat ik genomineerd was toen ik vanuit de organisatie een mailtje hierover kreeg. Veel leuke reacties gehad van collega's, vrienden en bekenden. Met name de vrienden van de kinderen en vrijwilligers vanuit sv Grol. Eerlijk gezegd hoopte ik dat ik niet bij de laatsten zou eindigen. Dat ik finaliste ben geworden, had ik echt niet verwacht. Ik ben er super blij mee."

Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 tot en met 100 ontstaat. Er zijn meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste stemmen). Op donderdag 14 december worden de prijs voor de Beste Ambtenaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. Diana zal bij het feestelijke diner aanwezig zijn. De PD Top 100 wordt ook gepubliceerd in een special en e-zine over de publieke professional, via de website en de e-nieuwsbrief. Verder worden de finalisten geïnterviewd en wordt de complete PD Top 100 (namen en functies) en een verslag van het juryberaad in deze special afgedrukt.

Voormalige wasserij geen gemeentelijk monument meer

De markante geknikte schoorsteen, die gerestaureerd zal worden. Foto: Theo Huijskes

Met uitzondering van status fabrieks schoorsteen

Door Theo Huijskes

GROENLO - Burgemeester en wethouders hebben besloten om de status van gemeentelijk monument van het pand Woerdseweg 8 in te trekken. Het betreft de in het bestemmingsplan De Woerd/Brouwhuizen voormalige Wasserij/Blekerij Slijkhuis. De monumentale schoorsteen, die helemaal in tact zal blijven, behoudt wel de monumentenstatus.

Volgens wethouder Vincent van Uem heeft het geen zin meer om de volledige monumentale status in stand te houden, nu het grootste gedeelte van het oude bedrijfspand onder de sloophamer gaat. Voor dit laatste is gekozen om de verkoop van bouwkavels voor nieuwe woningen te realiseren.

Van Uem geeft aan dat er in juli 2012 met de eigenaar van het pand (Frans Lageschaar, red.) een overeenkomst is gesloten. "Deze overeenkomst bevatte bepalingen om de bedrijfsbestemming eraf te halen waardoor het bestemmingsplan De Woerd/Brouwhuizen ontwikkeld kon worden. Vervolgens hebben wij als gemeente Lageschaar de gelegenheid geboden om een aantal woningen op dezelfde locatie te ontwikkelen. Hierop zat immers een bedrijfsbestemming vanwege het voormalige bouwbedrijf Lageschaar. Zoals bekend was in het verre verleden op dezelfde locatie een wasserij annex blekerij gevestigd."

Geknikte schoorsteen
Een bijzonder markant herkenningspunt op de betreffende locatie is de geknikte schoorsteen die reeds tal van stormen en aanvallen heeft doorstaan. Van Uem wil nog wel benadrukken dat in het totale traject richting de gesloten overeenkomst wel is bekeken of en zo ja in hoeverre de voormalige wasserij/blekerij, als zijnde het oudste industriële gebouw in Groenlo, behouden kon blijven. "Er waren daarbij plannen uitgewerkt naar aanleiding van ideeën om er een Bed & Breakfast met horeca van te maken. Uit een nader ingesteld onderzoek is echter gebleken dat hier geen sluitende business case van te maken valt. Hiervoor is eventueel alleen een mogelijkheid in het geval de overheid hiervoor zo'n miljoen euro aan subsidie zou verstrekken", aldus portefeuillehouder Van Uem, die tenslotte nog aangeeft dat het ook geen haalbare kaart is om van het oude fabriekspand een woning te maken. "Wat er nu gaat gebeuren, is grotendeelse sloop met uitzondering van de schoorsteen. ook blijven enkele muren staan. Daarnaast wordt de schoorsteen gerestaureerd en zal er een infobord worden geplaatst met daarop vermelding van het industriële verleden ter plekke. De betreffende bouwkavels zijn inmiddels verkocht en de straks gerestaureerde schoorsteen zal helemaal in de nieuwe plannen worden ingepast en daarbij omringd worden door bomen en andere groenvoorzieningen."

'Tröntjesfestival' opening jubileumseizoen

Zang, buuts en Grolse carnavalsmuziek bij Knunnekes

GROENLO - Carnavalsgek Grolle maakt zich op voor een daverend carnavalsseizoen. De Knunnekes gaan immers uitgebreid stilstaan bij het 55-jarig jubileum. En natuurlijk wordt heel Grolle uitgenodigd dit feest mee te vieren. De Knunnekes pakken vanzelfsprekend groots uit. Dit gebeurt direct al met de seizoensopening op 11 november, oftewel de 'elfde van de elfde,' met het Tröntjesfestival, bij Brouwhuys Bar de Lange Gang, waar Grolle haar nieuwe 'campagnelied' kiest. Wat wordt de opvolger van 'Tut zelfs bi-j Petrus an de deur', van Henri Walterbos (tekst) en Tim Ebbers (muziek), en wint de 'Chris Muetstege bokaal'?

Afgelopen jaar friste de organisatie het schlagerfestival op door enkele wijzigingen door te voeren, zodat Grolle en haar inwoners in vele stijlen kunnen worden bezongen. Niet enkel door nummers met een hoog polonaise- of inhaakgehalte. Wel hetzelfde meezinggehalte. Het festival kreeg tevens een nieuwe naam: Tröntjesfestival.

Acht nummers
Ontving de organisatie afgelopen jaar zes nummers in diverse stijlen, dit jaar kan zelfs gekozen worden uit acht nummers. "Eigenlijk zelfs tien," laat mede-organisator Patrick Pos verheugd weten. "Twee personen hebben hun deelname om verschillende redenen een jaar opgeschoven." De organisatie spreekt van acht frisse liedjes, oftewel 'tröntjes.'

"De nieuwe opzet pakte afgelopen jaar goed uit. We willen met de tijd mee. Deze wens leefde al langer bij inzenders en liefhebbers. Muzikanten hebben meer eigen inbreng en de schrijvers bepalen nu helemaal zelf hoe het gaat klinken, in welke stijl, en of ze zelf willen uitvoeren. Er zijn twee nummers bij die door de inzenders zelf gezongen worden, en één nummer dat zelfs door een geheel eigen band wordt gespeeld. Het vergt wel wat extra werk en aanpassingen van onze kant, maar we zijn flexibel," laat zanger, gitarist en muzikaal leider Tim Ebbers weten.

Tom Smits Muzieknoot
Evenals afgelopen jaar zullen de scores van de vakjury en publieksjury gezamenlijk bepalen wie de winnaar wordt. "De puntentellingen van beide jury's wordt pas bij elkaar opgeteld op de flap-over in de zaal, onder het toeziend oog van alle aanwezigen. Het is leuk en spannend voor de deelnemers en het publiek," aldus Henri Walterbos. Een prijs die voor de tweede keer toegekend wordt, is de Tom Smits Muzieknoot. Afgelopen jaar werd deze prijs toegekend aan Dick Grooten met 'Hier in Grolle'. De prijs is een eerbetoon aan de in 2016 overleden, alom geliefde, muzikale grootheid. "Tom betekende veel voor het festival, op vele fronten. Zijn naam willen we altijd in ere houden. Hij stond altijd open voor eigen initiatief, voor nieuwe ideeën en hij liet zich graag verrassen. Juist deze aspecten hebben we toegedicht aan de nieuwe prijs," vertelt Tim Ebbers.

Gouden Veertje
De opening van het Grolse carnaval is op zaterdag 11 november van 20.00 tot 23.00 uur live te horen op Gelre FM. Er bij zijn is natuurlijk veel leuker. "We hebben een ontzettend leuk maar vol programma en starten om 11 seconden over acht met de binnenkomst van de hoogheden en hun gevolg. Er wordt deze avond veel meer geboden nog dan het Tröntjesfestival alleen," laat Pos weten. "Er zijn optredens van het Knunnekesdweilorkest, Thomas Oesterholt met een potpourri van Grolse schlagers uit het verleden en liefst twee buutreedners. Koop Drost en Jeroen Bekke, twee zeer gerenommeerde buutreedners uit Twente. Deze avond zal verder om 'elf over elf' het nieuwe motto van KAPSTOK onthuld worden waarmee de Knunnekes hun jubileumjaar in gaan. De Zafantencommissie zal tussendoor wederom een Grollenaar, die zich buiten de Knunnekes om zeer verdienstelijk maakt voor het Grolse carnaval, onderscheiden met het 'Gouden Veertje'."

De liedjes
Zowel de teksten, muziek als ook de stijlen van de acht liederen zijn ook dit jaar weer zeer verrassend. Van pop tot en met de ouderwetse schlager. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, hier alvast deelnemers en titels, die mogelijk al van alles oproepen: 'Toafel van mien herinnering' (tekst en muziek: Mirjam van Erp, arrangement: Annemarie en Hans Hilferink), 'Mien stadt' (tekst en muziek: Patrick Pos), 'Miene veute stoat in Grolle' (tekst: Peter Wekking, muziek: Peter Wekking en Tim Ebbers), ' 't Grolse hart (blif altied kloppen)' (tekst: Henri Walterbos, muziek: Tim Ebbers) beiden met blazersarrangementen Sander Zweerink, 'Gees met' (tekst en muziek: Jan klein Gunnewiek en Nico Ressing, arrangementen: Marcel Loff), 'As echte Grolse deern bun ik geboren' (tekst: Janine Tops, muziek: Tim Ebbers), ' 't Is bienao zowiet', (tekst en muziek: Joshua Kater, blazersarrangementen: Pascal Roerdink), 'Grolle, mien Grolle' (tekst en muziek: Gerri Lenssen, arrangementen: Jos van 't Hooft).

Column

Steenmarters

Ik heb het nooit goed kunnen begrijpen, dat mensen zo klagen over steenmarters. Natuurlijk, ik weet dat die beestjes onder de motorkap van je auto kabels en leidingen kunnen doorknagen. Maar dat had ik zelf nooit meegemaakt. Mijn auto's waren nimmer doelwit van vandalistische marters en ik kende tot voor kort ook niemand die daar wel mee te maken had gehad. Wel zag ik, toen ik tien jaar geleden in mijn huidige woning trok, dat tal van mensen in de wijk 's avonds constructies van hout en kippengaas onder hun auto schoven, maar ik meende altijd dat dit zwaar overdreven was.

Dat kwam vooral door mijn eigen ervaring met steenmarters. Of beter gezegd: met één steenmarter. In mijn vorige woning woonde namelijk zo'n beestje bij me in. Zorilla (die naam had hij van mij gekregen) had z'n plekje op zolder en werd naarmate hij daar langer woonde steeds tammer. Op het laatst speelde hij zelfs met mijn katten. Jarenlang verbleven we onder één dak en nimmer was hij me tot last. Hetgeen ongetwijfeld met zijn sekse te maken had. Zorilla was namelijk een vrijgezel mannetje. Zou hij ooit samen met een vrouwtje op zolder een nestje zijn begonnen, dan was onze vriendschap waarschijnlijk snel voorbij geweest.

In de wijk waar ik nu woon zitten dus ook steenmarters. Ik heb ze de afgelopen jaren wel eens gezien. Leuke, speelse dieren zijn het. En nee, voor zo ver ik wist veroorzaakten ze geen overlast.
Inmiddels weet ik beter. Vaste lezers van deze column weten, dat ik een paar maand geleden een andere auto heb gekocht, een Citroën C3. Vorige week deed één van de dimlichten het niet meer. En omdat zelfs het vervangen van een lampje onder de garantie valt en ik die dag toch in Ruurlo moest zijn, reed ik even langs de dealer. Daar ging, voor het eerst sinds de aankoop, de motorkap omhoog. En constateerde de monteur droog: "Goh, er zitten ook marters bij u in de straat."

En ja hoor, waar de steenmarters mijn eerdere auto's (achtereenvolgens een Volvo, een Skoda en een Renault) met rust hadden gelaten, konden ze blijkbaar mijn nieuwe Citroën niet weerstaan. Aan de kabels mankeerde gelukkig nog niks, maar het isolatiemateriaal onder de kap was flink aangevreten. Opeens snapte ik waarom zoveel buren hun auto 's avonds op gaas zetten.

De grote vraag is nu, wat ik moet doen om de steenmarters voortaan onder de motorkap weg te houden. Daar schijnen namelijk ontzettend veel manieren voor te zijn. Alleen is het me volstrekt onduidelijk welke de goede is en welke niet. En of er überhaupt wel een manier is die werkt.
Ja, natuurlijk, wat een van de buren suggereerde zal ongetwijfeld effectief zijn. Maar daar kies ik toch maar niet voor. Ten eerste is het tegen de wet en ten tweede: ik kan nog geen vlieg doodslaan, laat staan…..
Een beetje rondvragen in de buurt en in de kennissenkring leverde tal van andere 'oplossingen' op. "Je moet een wc-blokje onder de motorkap vastmaken, dan blijven ze wel weg", zei een zwager. Maar volgens een buurman (die het zelf geprobeerd had) werkt dat voor geen meter. Evenmin als een in ammoniak gedrenkte lap.
Een andere suggestie was het insmeren van kabels en leidingen met tabasco of chilisaus, maar dat lijkt me zo'n geklieder. En om nou iedere avond tegen de wielen aan te plassen (helpt geheid, zei iemand), daar voel ik ook niet voor. Ik zou er me in de buurt ook niet populairder mee maken. Nee, het zal wel een kippengaasconstructie worden. En dan maar afwachten, of dat werkt.

Filmavond:
Natuurgebieden in het oostelijke grensgebied

LICHTENVOORDE - Op woensdagavond 15 november houden IVN en KNVV Oost-Achterhoek een filmavond over de historie en toekomstvisie van de Berkel en het Vragender- en Haaksbergerveen.

De voorstelling begint om 20:00 uur in Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. De entree bedraagt vijf euro, inclusief een consumptie. IVN/KNVV-leden betalen drie euro.

Deze avond vertoont Ben Tragter zijn natuurfilms, zoals De Berkel in de 21e eeuw, een film over de historie, natuur en landschap, met een toekomstvisie.

Verder wordt de film Het Haaksbergerveen vertoond, daarin spelen de schaapherder en de adder een prominente rol.
'Het Vragenderveen leeft' is ook te zien op deze avond, het is een film over de stichting Marke Vragenderveen, die Ben Tragter op verzoek gemaakt heeft ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van die stichting.

De film gaat onder andere over de historie en de organisatie van de stichting, rondleidingen in het Vragenderveen en activiteiten van en door het bestuur.

Ben Tragter is bekend geworden met zijn films over natuurgebieden in onze grensstreken. Hij blikt niet alleen terug maar is ook geïnteresseerd in de toekomst van die natuurgebieden.

Na de vertoning is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Inlichtingen: Ben ter Braak, tel. 06 53 690089, e-mail: benterbraak@kpnmail.nl.

Motto Zwarte Cross 2018: 'Leven vóór de dood!'

ACHTERHOEK - 'Leven vóór de dood'. Dat is het motto dat de Zwarte Cross kiest voor de editie 2018, die op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde plaatsvindt op 12, 13, 14 en 15 juli. De voorverkoop voor het grootste festival van Nederland start op op zaterdag 18 november om 11.00 uur.

Geruzie op social media, gezeur op het werk, chagrijnige gezichten in het openbaar vervoer en 'genöhl' tijdens de buurtvisite; de Zwarte Cross merkt nodeloos geklaag steeds vaker op en neemt er stelling tegen. Het festival is van mening dat een positieve mindset de wereld mooier kan maken en hoopt dat het nieuwe motto 'Leven Vóór De Dood!' zal uitgroeien tot een mantra dat de bezoekers tot na het festival inspireert tot optimistischer leven in het 'hiernumaals'.

Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' toe te voegen aan het thema. Festivaldirectrice Tante Rikie stelt in een statement dat ze publiceerde: "Op ieder moment van de dag moet je er alles uit zien te halen en je voelen alsof je thuis bent! Vanuit de Hummelse Hei een welgemeend en dringend: Welkom thuus, Zwarte Crossers! Leven vóór de dood!"
Op 18 november om 11.00 uur start de voorverkoop voor de Zwarte Cross via de website van het festival en in alle Primerawinkels in Nederland. De afgelopen twee jaar was het festival met 220.000 bezoekers volledig uitverkocht en voor de laatste editie gingen binnen vijf dagen na de start van de voorverkoop ruim 90% van de kaarten van de hand. De Zwarte Cross is een bonte mix van theater, muziek, cross, stunts, kermis, humor en spektakel en telt 32 podia.

Feestfabriek partner Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

DOETINCHEM – De kogel is door de kerk. De Feestfabriek Alles Komt Goed BV wordt maatschappelijk partner van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het bedrijf, organisator van de festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana, wordt uitvoerend producent van de spectaculaire opening in stadion De Vijverberg in Doetinchem, op vrijdag 8 juni 2018. "En we onderzoeken nog of er meer in het vat zit'', zegt mededirecteur Ronnie Degen van De Feestfabriek.

De Special Olympics Achterhoek is een groot sportevenement voor 2000 mensen met een verstandelijke beperking. Ze meten hun krachten in acht Achterhoekse gemeenten in het weekeinde van 8, 9 en 10 juni 2018. In meer dan 20 verschillende takken van sport. "We weten wat het is om een feestje te organiseren. Maar we zijn ook maatschappelijk betrokken'', zegt directeur Degen.

Gemeenten, sportverenigingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen: iedereen is er van doordrongen dat de Special Olympics Achterhoek een succes moet worden. "Niet alleen om de Achterhoek op de kaart te zetten. Maar vooral omdat sporten voor mensen met een verstandelijke beperking enorm belangrijk is'', aldus Corine Berkel, directeur van het projectbureau dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement. "Het vergroot hun zelfvertrouwen, levert een wezenlijke bijdrage aan de integratie van deze mensen.''

Feestfabriek-directeur Degen is duidelijk: zijn bedrijf hoeft niet te verdienen aan het evenement. "We krijgen talloze aanvragen om goede doelen te steunen. Je kunt onmogelijk alles honoreren, maar de Special Olympics Achterhoek heeft een speciaal plekje in mijn hart. Misschien wel omdat ik zelf een kind heb met een beperking.''

Op dinsdag 7 november wordt de overeenkomst tussen de Feestfabriek en de organisatie van het evenement getekend. Dat gebeurt in Paardensportcentrum Lichtenvoorde aan de Weijenborgerdijk 34 in Vragender, de grootste hippische accommodatie in de Achterhoek. Eén van de locaties waar het sportevenement volgend jaar juni zal worden gehouden.
Tijdens een persconferentie op die 7 november, worden ook twee andere belangrijke nieuwe partners van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 gepresenteerd. Bovendien kondigt een beroemd auteur aan dat er volgend jaar mei een boek verschijnt, waarin het evenement een belangrijke rol speelt.


Column

Slachtvisite en preuveri-j

Toen ik nog een klein meisje was kwam mijn vader een keer thuis met twee konijnen. Nadat ik ze even geaaid had, verdween hij ermee in de schuur. Net als Youp van 't Hek's Flappie lagen ze niet lang daarna op ons bord. En wanneer mijn ouders een half varken of een kwart koe kochten ging ik graag mee naar de slager of de boer. Natuurlijk vond ik dat zielig, maar het was ook gewoon eten. Vlees kwam nou eenmaal van een dier, dat daarvoor geslacht moest worden.

Tegenwoordig kopen we ons vlees bij de supermarkt of een slager. Waar het vandaan komt en hoe het dier heeft geleefd? Daar weten we maar bar weinig vanaf. En wellicht wil je dat ook niet weten. Ik wel. Ik ben nieuwsgierig. En ben me steeds bewuster dat ik eigenlijk niet weet wat ik eet, hoe een dier geleefd heeft, wat het gegeten heeft. En juist daarvoor zie ik steeds meer mooie Achterhoekse initiatieven.

De familie Ruesink organiseert al een paar jaar de Farm&Country Fair in Aalten. Om mensen in contact te brengen met de boer, om te laten zien wat er gebeurt in de stal en op het land. Dochter Suzanne reist de hele wereld over om kennis uit te wisselen met jonge boeren van over de hele wereld (momenteel zit ze in China voor een Europees uitwisselingsproject). Ze deelt haar verhaal bij De wereld Draait Door en het Lagerhuis. Steeds weer heeft ze te maken met onwetendheid. En onlangs vertelde ze me: 'Eerst ben ik de boer die slecht voor zijn dieren zorgt en wanneer ik vertel wat we werkelijk doen, ben ik opeens een voorbeeld.' Tegenwoordig stelt de familie Ruesink haar bedrijf open. Laten zien wat je doet.

Dat doet ook Inge Vleemingh van De goedgevulde - spaarvarkens in Halle. Op haar Facebook-pagina vertelt ze: 'Ooit werd het varken in tijden van overvloed 'gevuld', als spaarpot. Wanneer de voorraden minder werden, richting de winter, werd er geslacht. Op het platteland én in de stad. Elke buurt had een varken dat met overgebleven producten werd gevoerd.' Inge organiseerde onlangs samen met chefkok Estée Stooker (o.a. 24Kitchen en winnaar van Masterchef) een proeverij van varkentje Babs, die haar hele leven buiten heeft geleefd op de boerderij. Ze is gevoerd met restproducten als groente, brood en zuivel van supermarkten en bakkerijen in de regio. Hiermee willen Inge en Estee laten zien dat het varken onderdeel van een duurzame kringloop kan zijn en heerlijk vlees oplevert.

En ligt het aan mij of is de traditionele slachtvisite bezig met een revival? Overal om me heen zie ik in oktober en november evenementen voorbij komen. Op 15 november kun je terecht bij Erve Brooks in Gelselaar. Je proeft hier bijvoorbeeld balkenbrij, zwoerdrolletjes en pannenkoeken met schroam. Ook Stefan Hanstede en Els Hegger van De Mobiele Boer uit Vorden organiseren op 18 november een slachtvisite om mensen kennis te laten maken met de minder bekende delen van het varken. Zij hebben het afgelopen jaar twee varkens laten opgroeien met onder andere echt Achterhoekse eikeltjes, beukennootjes en kastanjes. Echt, puur, met aandacht. Dat moet wel lekker smaken toch?

Linda Commandeur

Café Doodgewoon

LIEVELDE - Bij kaasboerderij Weenink in Lievelde vindt op dinsdag 14 november van 14.45 tot 16.00 uur een bijeenkomst plaats van Café Doodgewoon voor de Oost-Achterhoek. Inloop vanaf 14.30 uur. Onderwerp is dit keer de vraag: Wat doet Hospicegroep De Lelie?.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in de Oost-Achterhoek waar thema's over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen voor deze avonden. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van Hospicegroep de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg.

De gastsprekers zijn, namens Hospicegroep De Lelie, de vrijwilligers Tini Appeldoorn en Stef Geenen, samen met coördinator Joke Verwey. Ze vertellen over het werk van de Hospicegroep en gaan in gesprek met de aanwezigen. Bij Hospicegroep De Lelie werken zo'n 80 vrijwilligers die in de laatste weken van iemands leven thuis of in het hospice ondersteuning kunnen bieden.

Er is volop ruimte om vragen te stellen. En er is een informatietafel met onder andere flyers, boeken en het magazine 'Pal voor u'.

35 / 36

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

VLOOIENMARKT VARSSEVELD. Zon. 19 nov. van 10-17 uur. Sportcentrum Van Pallandt. Van Pallandstraat 4. Info Kr.Hr. Tel. 0639108152. www.Animo-vlooienmarkten.nl

VVV Herfstwandeling. Zondag 12 november, start tussen 9.30 en 13.00 uur bij VVV Ruurlo, Kerkplein 20. Afstand: 6, 12 en 20 km. Deelname € 3,50. Inl. VVV Ruurlo 0573-453926.

Voor al uw tuinonderhoud werkzaamheden en kleine klusjes rondom uw huis en tuin . Bel R. ten Hagen , tel. nr. 0613833086 of 0543-564456