Achterhoek Nieuws Winterswijk

5 december 2017

Achterhoek Nieuws Winterswijk 5 december 2017


Meddo wint fietscontrole-beker

Joost Warring met de jongste leerling van 't Kempken, Sven, die de wisselbeker in ontvangst mag nemen. Foto: Tonnie Voortman

WINTERSWIJK - Voorzitter Joost Warring Van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk, reikte vrijdagmorgen 1 december de wisselbeker uit aan Sven, de kleinste leerling van basisschool 't Kempken in Meddo.

De basisschool in Meddo had van dertien Winterswijkse basisscholen het hoogste percentage goedgekeurde fietsen bij de jaarlijkse fietscontrole: 96,83 %.
Omdat 't Kempken vorig jaar ook al de hoogste score haalde en in 2011 ook al had gewonnen, mag de school de beker definitief houden.
Dit resultaat komt niet zomaar uit de lucht vallen; 't Kempken heeft vier actieve verkeersouders, die geregeld activiteiten organiseren. Zo staat voor vrijdag 8 december VOMOL op het programma voor de hoogste groepen. Dit is een korte cursus, uitgevoerd bij loonbedrijf Huiskamp in Huppel, waarbij de leerlingen zelf de potentiële gevaren van grote landbouwmachines kunnen ervaren.

Joost Warring sprak speciaal de leerlingen van groep 8 nog toe. Hij riep hen op om ook als ze straks naar het voortgezet onderwijs gaan, te zorgen voor goede fietsen. Bij de onlangs gehouden fietscontroles bij het voortgezet onderwijs in Winterswijk bleven de percentages goedgekeurde fietsen onder de zestig procent. "Bedroevend laag," aldus Warring. "De basisscholen zitten gemiddeld op ruim 83 %. Een veilige fiets blijft de verantwoordelijkheid van de ouders én de kinderen. Als VVN-Winterswijk signaleren wij en zullen we ons best doen iedereen te overtuigen van het belang van een verkeersveilige fiets." Naast de felicitaties voor 't Kempken, was er voor alle leerlingen nog een traktatie in de vorm van een mandarijntje.

Vrienden-campagne voor Villa Mondriaan

WINTERSWIJK - Als dank voor de steun aan het museum organiseert museum Villa Mondriaan op 10 december vanaf 15 uur een Vriendendag voor alle Vrienden en sponsoren die het museum steunen. Ook potentiële sponsors en Vrienden zijn hierbij van harte welkom. Aanmelden: via communicatie@villamondriaan.nl.

Thijs van Beem
In 2018 gaat Villa Mondriaan van start met een hernieuwde Vriendencampagne. Deze richt zich op individuele personen, maar ook de middenstand en het bedrijfsleven. Over de ontwikkeling van een nieuwe Vereniging van Vrienden hoort het museum graag de gedachten en wensen van zijn (potentiële) Vrienden en sponsoren. In de verdere ontwikkeling van de Vrienden van Villa Mondriaan heeft het museum oud-burgemeester Thijs van Beem bereid gevonden een trekkersrol vervullen.

Vriendendag
Alle Vrienden van Villa Mondriaan zijn tijdens de Vriendendag vanaf 15 uur welkom in het museum voor een drankje, rondleiding door de tentoonstelling Jong & Veelbelovend en de afsluitende discussie over de toekomst van de Vrienden van Villa Mondriaan onder begeleiding van Anton Aelberts (Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea) en Jan Bart Wilschut.

Aanmelden
Voor vragen en ideeën over de Vriendencampagne of het aanmelden voor de Vriendendag kan gemaild worden naar communicatie@villamondriaan.nl.


Gerrienke Wensink uitgezwaaid

Gerrienke Wensink (rechts) draagt letterlijk het stokje over aan de nieuwe locatieleiders, van links af Stephan Poppe, Anita Wenker en Melanie Vinkenvleugel. Foto: Leander Grooten

Locatieleider Gerrienke Wensink van Schaersvoorde Winterswijk werd vorige week uitgezwaaid. Zij droeg - letterlijk - het stokje over aan haar opvolgers.

'Ik ben tegen eenheidsworst'

Gerrienke Wensink (rechts) draagt letterlijk het stokje over aan de nieuwe locatieleiders, van links af Stephan Poppe, Anita Wenker en Melanie Vinkenvleugel. Foto: Leander Grooten

Gerrienke Wensink vertrekt naar 't Beeckland in Vorden

WINTERSWIJK – Rector Van Velden prijst haar goede relaties met leerlingen en ouders. Initiatiefrijk, enthousiast en doortastend, voegt ze toe aan kwaliteiten. Na acht jaar als locatieleider Schaersvoorde Winterswijk zoekt Gerrienke Wensink de uitdaging elders. Tijd om de balans op te maken.

Door Leander Grooten

In 2009 zag de toekomst van de nevenvestiging van Christelijk College Schaersvoorde er slecht uit. Het leerlingenaantal was ver beneden peil, evenals de sfeer in de lerarenkamer. Wensink: "De fut was er helemaal uit." Ze kreeg de opdracht de locatie levensvatbaar te maken.

Aantal leerlingen
"We hadden 140 leerlingen toen ik aantrad. Dat is te weinig om te kunnen blijven bestaan." Het doel was om tweehonderd te halen. Daarvoor ging zij de boer op richting de basisscholen. "Mijn wens is dat ouders en kinderen wat te kiezen hebben in een gemeenschap. Het Gerrit Komrij College (GKC) heeft zijn kwaliteiten en wij weer andere."
De interventies van de locatieleider, leidden tot bijna een verdubbeling. "We barstten uit onze voegen!" Nu is het genormaliseerd naar zo'n 220 leerlingen.

Leercoach
Het succes is mede te danken aan individuele trajectmatige begeleiding. Elke klas heeft een klassenleraar. "Maar wij koppelen elke leerling aan een leercoach die de gehele schoolcarrière met hem opgaat," vertelt zij enthousiast. Het systeem leidt tot een vertrouwensband, vroegsignalering van problemen en het bieden van maatwerk. "Elk kind mag er zijn en geen kind wordt vergeten." De implementatie heeft geleid tot complimenten van de onderwijsinspectie.

Themaweken
De Gendringse goedlachse heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd in de manier van lesgeven. Vier maal per jaar bedenkt Schaersvoorde een themaweek, waar alle klassen aan mee doen. "Bovendien moeten leraren actief met elkaar samenwerken. Dat heeft het team veranderd van een groep individuen naar een groep collega's die het samen doet." De themaweken zijn grensverleggend, voor leraar en leerling. Het thema 'omgaan met een handicap' wordt bijvoorbeeld ingevuld met schilderen met je mond, een excursie naar een revalidatiecentrum en gastlessen van mensen met een handicap. "Er zit lesstof aan verbonden, maar maakt het leren zo ontzettend leuk. Een school moet bruisen, en die themaweken, die bruisen echt!"

Goethe certificaat
Het derde initiatief van Wensink is het instellen van het Goethe certificaat. Het doel is om voldoende basisvaardigheden aan te leren om werk te kunnen vinden in de grensstreek, ook als dat in het Duitse deel is. "De meesten blijven in de Achterhoek wonen. Wat ik wil is de mogelijkheid om in een cirkel om Winterswijk werk te vinden, niet in een halve cirkel." Uitwisseling met een school uit Wesel maakt dit mogelijk. "Wij belonen de inzet met een certificaat", aldus de van oorsprong docente Duits.

Locatieleiders
Na acht jaar vindt Wensink het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zij wordt locatieleider op 't Beeckland in Vorden. Ook daar staan uitdagingen klaar. Wensink is voor maatwerk naar leerlingen, maar beseft zich dat ook in haar positie het passen en meten is om goede ideeën elders uit te voeren. "En ik wil onderdelen invoeren die op Schaersvoorde werken, ook al weet ik dat een goed idee niet overal altijd past." In de komende jaren zal zij Sjaak Stans opvolgen, welke voorheen zelf ook locatieleider in Winterswijk is geweest.

Gerrienke Wensink wordt opgevolgd door drie locatieleiders, te weten Stephan Poppe (algemeen beleid), Melanie Vinkenvleugel (beleidszaken) en Anita Wenker (leerlingenzorg).
De speeches op de receptie tonen aan dat Schaersvoorde de gedrevenheid van Wensink gaan missen. Of zoals de rector zegt: "Je bent veeleisend en dat kan tot wrijving leiden. Maar wrijving geeft glans."

Winkelwagentjesmuseum

Sommige voorwerpen zijn zo vanzelfsprekend in het dagelijks leven, dat ik me onmogelijk meer kan herinneren wanneer ik die voor het eerst zag. Bijvoorbeeld het winkelwagentje. Wanneer zou ik die voor het eerst hebben mogen duwen? Ik vermoed zo rond 1970 toen ik graag mijn moeder hielp bij het boodschappen doen. De voorwaarde was wel dat ik het wagentje mocht duwen, waar ik zo nu en dan een lekkernij in stopte die niet op de boodschappenlijst stond.

De winkel waar dit belangrijke eerste contact plaats vond zal de eerste supermarkt van Albert Heijn zijn geweest op de hoek van Torenstraat en Misterstraat. Of zouden ze er bij de VIVO in de Meddosestraat al zijn geweest? Was in die eerste winkeljaren het contact met het wagentje nog vluchtig, tegenwoordig heb ik er een vaste relatie mee. Er is niets in mijn leven dat ik vaker vast houd dan het winkelwagentje. Ik geef toe dat ik daarbij niet trouw ben aan één exemplaar. Dagelijks heb ik een ander vast, want de kans dat ik in die lange rijen een volgende keer dezelfde mag ontmoeten is niet groot.

Van mijn ouders heb ik geleerd dat het verstandig is zoveel mogelijk mensen te vriend te houden. Dat gold met name voor de rijkelijk over ons dorp verspreidde middenstanders. Hoewel in de jaren 60 de katholieke zuil nog belangrijke invloed had op ons koopgedrag, werden er weldra boodschappen gedaan bij winkeliers van andere gezindten. Daarom doe ik nog steeds elke dag boodschappen bij een andere supermarkt. Dat is ook goed voor de lichaamsbeweging, want ik kom op vele plekken in Winterswijk, zelfs in de buurtschappen. Uiteraard heb ik wel een voorkeur, want niet elk wagentje gedraagt zich aangenaam. Sommige zijn te diep, of moet ik zeggen hebben te hoge randen, waardoor het nauwelijks lukt boter en bier naar boven te halen.

Dat winkelwagentje is voor mij de uitvinding van de 20ste eeuw. Zou de uitvinder ervan al een standbeeld hebben? Hij heet Sylvan Goldman en was eigenaar van Humpty Dumpty, een supermarktketen in Oklahoma. De eerste reed er rond op 4 juni 1937. Goldman was een slim man. Die zag dat zijn klanten meer wilden kopen dan in volle winkelmandjes paste. "Dat ga ik mogelijk maken" was zijn gedachte en de nieuwe uitvinding hielp daarbij. Nee, een standbeeld is er niet. Dat moeten we maar in Winterswijk, toch een van de grote supermarktendorpen, plaatsen. In het kader van meer kunst in de openbare ruimte.

Omdat ik al mijn hele leven een verzamelaar ben, heb ik winkelwagentjes waarmee ik een goed contact had mee naar huis genomen. Er staan tien exemplaren in de schuur, waardoor de twee fietsen van mijn huisgenoot er nauwelijks meer inpassen. Gelukkig kun je wagentjes ook gebruiken voor opslag van was, servies en boeken. Of als kinderwagen en rollator. Intussen heb ik via internet een exemplaar weten te bemachtigen van een van de eerste wagentjes van Goldman. Het lijkt me zinvol die toch eens met mooie verhalen erbij aan een breder publiek te presenteren. Is er in de Meddosestraat nog ergens een plekje waar deze nieuwe belevenis kan worden toegevoegd?

Kerstinloop PGW

WINTERSWIJK - Op de eerste Kerstdag houdt de Diaconie van de Protenstantse Gemeente Winterswijk wederom een kerstinloop van 15.00 tot 18.00 uur in de Zonnebrinkzaal aan de Zonnebrink 61. Er is gelegenheid een spel te spelen, te sjoelen of gewoon een praatje te maken. Er worden dia's vertoond. Men kan er naar muziek luisteren. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De entree is gratis. Maar er is een mogelijkheid voor een vrije gift, deze is bestemd voor een goed doel.


Henrike Oonk schrijft kerstvoorstelling voor scholen

Henrike Oonk-van der Veer schreef een muzikaal kerstspel. Foto: Rayke Knippers

WINTERSWIJK - Henrike Oonk-Van der Veer heeft van haar hobby, muziek maken, haar beroep gemaakt. Ze speelt trompet, cornet en bugel en verzorgt met haar muziekpraktijk De Klankmolen muziek- en instrumentlessen voor particulieren en scholen. Voor het instituut voor kunst & cultuur Boogie Woogie geeft ze muziekimpulslessen op vijf verschillende scholen, waaronder basisschool St. Jozef en OBS Stegeman. Voor deze scholen schreef ze dit jaar voor het eerst een muziekkerstspel. Het verhaal gaat over kerstballen die verdwenen zijn, waardoor het hele kerstfeest wel eens niet door zou kunnen gaan...

Door Sander Damen

"Ik werk in het kader van de landelijke subsidieregeling Muziekimpuls als muziekdocente op de St. Jozefschool en OBS Stegeman", licht Oonk-Van der Veer toe. "Zij hebben mij gevraagd het kerstoptreden te verzorgen. In voorgaande jaren deed iedere groep iets wat ze zelf gekozen hadden zonder verbindende verhaallijn. Het leek de docenten en mij leuk om daar één geheel van te maken. Zo ontstond het idee voor de schoolbrede muziekvoorstelling. Ik had al eens een vergelijkbaar stuk gezien als 'De verdwenen kerstballen' wat ik heel leuk vond maar ik wilde een iets andere, duidelijker lijn in mijn verhaal. Dat verhaal zat al dus wel al een tijdje in mijn hoofd. Ik wilde het voor alle scholen toegankelijk maken en koos daarom niet voor een christelijk verhaal maar voor een verhaal over de kerstman."
Schoolbreed
De verhaallijn lijkt een beetje op de verhaallijnen van het Sinterklaasjournaal. De elfen ontdekken dat de kerstballen verdwenen zijn en ook Rudolf is een tijdje zoek. Gelukkig komt het aan het eind goed. Het uit het hoofd en op papier krijgen van het verhaal kostte haar een paar dagen. Ze bedacht de verhaallijn, schreef de tekst en zocht er bekende kerstliedjes bij die ze bewerkte en/of opnam voor het stuk.

De voorstelling, 'nog net geen musical' aldus Oonk-Van der Veer, bevat twee schoolbrede liedjes en voor elke groep een eigen lied. De opzet is heel pragmatisch, zodat de uitvoering niet veel tijd of moeite kost. "Het is gemaakt voor scholen met acht groepen," licht Oonk-Van der Veer toe, "maar uiteraard is het aan te passen voor scholen met samengestelde groepen. Iedere groep studeert zijn eigen deel in. Er hoeft niet met de hele school geoefend te worden. Dat maakt het makkelijker realiseerbaar. De muziek kan met een mp-3 speler worden afgespeeld maar er is ook bladmuziek beschikbaar voor scholen die een leerkracht hebben die een aantal liedjes op piano, keyboard of gitaar kan begeleiden. Ook zijn er twee liedjes die gespeeld kunnen worden door een schoolorkest. De kinderen kunnen muziek maken met schoolinstrumenten en boomwhackers."

Positief
Het idee ontstond in oktober en Oonk-Van der Veer rondde het stuk in al november af. "Het kostte me wel een paar dagen," zegt ze, "maar het ging eigenlijk heel soepel en ik vond het leuk om te doen. De betrokken docenten van de organiserende commissies bij de scholen hebben er heel positief op gereageerd."
De twee scholen die het stuk gaan opvoeren zijn de St. Jozefschool en OBS Stegeman, allebei Winterswijkse Muziekimpulsscholen.

"Dat zijn scholen die bij Boogie Woogie een subsidie voor muziekonderwijs in de klassen hebben aangevraagd", licht Oonk-Van der Veer toe. "Ik voer die lessen namens Boogie Woogie uit. Het is voor scholen een hele goede en betaalbare manier om muziek de school in te brengen, leerkrachten te professionaliseren op muzikaal gebied én het vak goed zichtbaar te maken in de school. Dit jaar kan de subsidie voor het laatst aangevraagd worden. Ik vind het een echte aanrader."

Spannend
Andere scholen waar dan ook in Nederland die voor dit of komend jaar geïnteresseerd zijn in 'De verdwenen kerstballen' kunnen het stuk bij Oonk-Van der Veer aanschaffen. Ook kan zij de productie begeleiden. De St. Jozefschool voert het stuk de donderdag voor kerst op, OBS Stegeman de dag erna. Het zijn dan drukke dagen voor Oonk-Van der Veer. En een beetje spannend, want het is dan afwachten wat de reacties van de kinderen en het publiek zijn. "Als het iedereen bevalt, kruip ik zeker weer in de pen", aldus een enthousiast Oonk-Van der Veer.

Repair Café bij Aktief

WINTERSWIJK - Wat doe je met een lamp, stofzuiger, grasmaaimachine die het niet meer doet? Met een broek waar de rits van kapot is of een stoelpoot die los zit? Daarmee kan iedereen terecht op woensdag 6 december in het Repair Café Winterswijk, bij kringloopcentrum Aktief aan het Handelscentrum in Winterswijk, van 13.30 tot 17.00 uur.

Elke eerste woensdagmiddag van de maand, dus ook op woensdag 6 december staat er een team vrijwilligers klaar om samen met de eigenaar het mankement te verhelpen.

De vrijwillige vakmensen van het Repair Café weten vaak raad. Mocht er een onderdeel ontbreken of kapot zijn, dan krijgt men een deskundig advies. Soms kan het onderdeel ergens besteld worden en kan men de volgende maand terugkomen om de reparatie alsnog uit te laten voeren.

Ook is er de mogelijkheid dat men direct naar een winkel gaat in de buurt om het te vervangen onderdeel te kopen en kan de reparatie diezelfde middag uitgevoerd worden.

Wie komt om iets te laten repareren, krijgt geen rekening, maar een gift is altijd welkom. Dat geld wordt gebruikt om zo nodig materiaal zoals als gereedschap aan te schaffen.
Het Repair Café Winterswijk is op zoek naar nieuwe technische medewerkers en naar naaisters. Zij kunnen zich aanmelden in het Repair Café bij Kringloopcentrum Aktief.

Een van de stijlvolle hangers in kerstsfeer, die dit jaar worden verkocht. Foto: Anita Oonk

Kerstmarkt van vv MEC

MISTE - Traditiegetrouw houdt voetbalvereniging MEC uit Miste een kerstmarkt. Dit jaar vindt het winterse event plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 december, zoals de laatste jaren gebruikelijk bij Loonbedrijf Miste aan de Misterweg.

De vrijwilligers zijn onder leiding van Anita Oonk al weken bezig met de voorbereiding en hebben weer fraaie kerstdecoratie ontworpen en gemaakt. Naast de meer traditionele kerststukjes bieden zij elk jaar weer nieuwe trendy objecten aan. Ook zijn er kerststukken, speciaal bedoeld om het graf van een dierbare te sieren.

Tijdens de markt worden traditiegetrouw oliebollen gebakken voor de verkoop, en ook wordt er wijn verkocht om de clubkas te spekken.

De verkoop vindt plaats op vrijdag 9 december van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Van Litouwen naar de Achterhoek

Edvinas en Roy lezen samen de gegevens van een auto uit. Foto: Bram Beckmans

Edvinas loopt stage bij Autobedrijf Meerdink

Door Bram Beckmans

WINTERSWIJK – De 18-jarige Edvinas Blauzdžiunas uit Litouwen is sinds eind november werkzaam bij Autobedrijf Meerdink. Daar leert hij de komende maand hoe het eraan toe gaat in een Nederlandse garage. Wat zijn de verschillen met zijn thuisland?

Edvinas en Roy voor autobedrijf Meerdink. Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans

Een doordeweekse dag, het is 7.37 uur. Edvinas stapt in Doetinchem op de trein naar Winterswijk. Aangekomen op het station staat Roy Gijsbers hem al op te wachten. Roy is de bedrijfsbegeleider van Edvinas. De voertaal is Engels.

Edvinas komt uit de stad Kaunas, de tweede stad van Litouwen na de hoofdstad Vilnius. Hij studeert daar voor elektrisch monteur, met de nadruk op auto-elektronica. Toen zijn docent naar hem toekwam met het voorstel om eens buiten de landgrenzen te kijken was de jonge Litouwer enthousiast. Hij legde een Engelse test af en werd gekoppeld aan Autobedrijf Meerdink. Daar loopt hij sinds 27 november stage.

Grote verschillen
In zijn eerste week merkte Edvinas al grote verschillen met zijn thuisland. Zo bezocht hij samen met Roy een sloperij. "Hoezo gaan deze auto's naar de sloop?", was een vraag die in hem opkwam. In Litouwen zouden deze auto's nog een paar jaar meegaan. En ook op de werkplaats gaat het er anders aan toe, vertelt de Litouwer: "De Nederlandse garages zijn veel groter dan die in Litouwen. En het werk is in Nederland makkelijker te begrijpen. Er wordt hier schematischer en overzichtelijker gewerkt dan waar ik woon. En ook zijn de machines anders. We hebben in Litouwen haast geen automatische gereedschappen, we doen eigenlijk alles met de hand." Roy vult aan: "Toen we het voor het eerst over de banden hadden, vertelde Edvinas dat ze niet aan uitbalanceren doen in zijn land. Een luchtsleutel waarmee wij bijvoorbeeld banden verwisselen had hij ook nog nooit gezien."

Edvinas verblijft nog twee weken in Nederland. Hij hoopt bij het autobedrijf nog veel te leren over auto's, elektronica en de Nederlandse werkwijze. Volgens Roy komt dat wel goed: "Qua kennis loopt hij wel iets achter, maar daar werken we aan. Hij leert gelukkig snel en is nieuwsgierig, daarmee kom je al een heel eind."

Nederlandse cultuur
De kans om Nederland te ontdekken laat Edvinas niet onbenut. Hij at al wat lokale gerechten en een Nederlands frikandelbroodje is volgens hem echt een aanrader. In Doetinchem verblijft hij de komende weken bij een Bed & Breakfast, vanuit daar gaat hij het land verder verkennen: "Ik wil zeker nog naar Amsterdam. Misschien ook nog naar andere steden. Daar wil ik de culturele dingen bezoeken. In de weekenden heb ik daar mooi de tijd voor."

Na afloop van zijn verblijf in de Achterhoek keert Edvinas weer terug naar Litouwen. Daar moet hij nog anderhalf jaar naar school, alvorens hij daar ook in de autobranche wil gaan werken. Met de opgedane ervaring in Nederland gaat dat volgens hem helemaal goed komen.

Erkend leerbedrijf
Het is niet voor niks dat Edvinas bij Autobedrijf Meerdink terechtgekomen is. Het bedrijf aan de Snelliusstraat is een erkend leerbedrijf en heeft nauwe contacten met het Graafschap College. Die onderwijsinstelling heeft weer contacten met buitenlandse scholen en zo vond er dus een uitwisseling plaats. Voor Autobedrijf Meerdink is Edvinas de eerste stagiaire uit het buitenland, tot nu toe ontvingen ze enkel Nederlandse stagelopers, die allemaal door Roy begeleid worden: "Ik vind het leuk om mensen op te leiden. Ook ontvingen we de laatste tijd meer vrouwelijke stagiaires, dat is ook bijzonder." Daarmee wordt duidelijk dat het werken in een garage in deze tijd niet enkel voor mannen is, maar ook voor jonge aanstormende vrouwelijke talenten of toekomstige auto-elektriciens uit Litouwen.

Vanaf een bankje

Een van de bankjes langs de Dollemansweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Langs de Dollemansweg

Door Bernhard Harfsterkamp

Als laatste verkleuren ook de eik. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het kerststalletje bij de Dollemansweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – In januari zal ons dorp uitgeroepen worden tot fietsstad van Nederland. Er zijn nog vier concurrenten, maar die zijn uiteraard kansloos. Waarom? Omdat er in het Winterswijkse buitengebied zoveel prachtige zandwegen voorkomen. Nergens kun je aangenamer fietsen dan langs een van onze vele lange zandwegen. Neem de Dollemansweg in Corle. Alleen al de naam maakt indruk. Daarom moest ik wel even op een bankje halverwege gaan zitten.

Ik vrees echter dat die prijs vooral over de fietsvoorzieningen in de bebouwde kom zal gaan. Dat is jammer, want de gemeente doet zo zijn best in het buitengebied. Zeker, ik heb regelmatig gemopperd over het verbreden en verstevigen van die fietspaden langs de vele zandwegen. Ik wilde graag blijven ploeteren door mul zand in de zomer en modder in de herfst en winter. Maar dat hoefde deze keer niet. Na een etmaal vol regen die de zandweg behoorlijk onbegaanbaar had gemaakt was het fietspad langs de Dollemansweg nog steeds een racebaan voor de fietser. Dat beviel me wel.

Vanaf de onbewaakte spoorwegovergang nabij het Rommelgebergte tot aan de kruising bij de Veenhuisweg loopt de Dollemansweg vooral door en langs bossen vol met grove dennen en sparren. Die zijn hier aangeplant toen de heidevelden niet meer de plaggen hoefden te leveren voor de bemesting van de akkers. De relatief snel groeiende bomen zouden gebruikt kunnen worden als hout voor de mijnbouw in Limburg en misschien ook wel in Duitsland. Dat is al lang niet meer nodig, zodat de bossen en velden hier al weer enige tijd onderdelen zijn van het gebied, dat eigenaar Natuurmonumenten Mentink noemt.

De terreinbeherende organisatie wil graag weer meer heide in het Mentink. Tegenover het bankje is de voedselrijke toplaag van het weiland dat hier vele decennia intensief is bemest afgegraven. Ook elders langs de Dollemansweg is van de akkers en weilanden de voedselrijke toplaag verwijderd. Op het zeer voedselarme witte zand keert de heide na enige jaren al weer terug. Vanaf het bankje zie ik veel bremstruiken, die overal in het perceel zijn opgeslagen. In mei kleuren ze dit deel van het Mentink geel. Maar er zijn meer interessante planten die zich hier al hebben gevestigd. Langs de Dollemansweg tref je nauwelijks boerderijen aan. Het is een van de delen van Winterswijk met veel bos. Misschien dat daarom de raaf zich hier thuis voelt. Dit keer hoorde ik de vogel niet, bij eerdere bezoeken regelmatig.

De herfst nadert zijn eind. De eiken, die als laatste van alle bomen verkleuren, zijn inmiddels hier ook goudgeel. Het zijn er niet veel, want het zijn de naaldbomen die hier dominant zijn. Daardoor is de overheersende kleur toch nog steeds donkergroen. Niet ver van het bankje staat een opmerkelijk fenomeen. Ik zag het voor het eerst ongeveer een jaar geleden, maar ik werd er op gewezen dat dit vogelhuisje er al langer staat. In het huisje tref je geen vogelvoer aan. Wel figuurtjes die wisselen. Ik zag er al eens een klein Boeddhabeeldje in staan. Dit keer zijn het echter twee engelen die vooraan staan, met daarachter Jozef en Maria en het kindeke Jezus. Langs de Dollemansweg is de kerst allang begonnen. Mooi, dat zo'n vogelhuisje met wisselende personages er al zo lang kan staan zonder dat iemand het vernielt of verwijdert. Dat is ook Winterswijk.

OVM steunt maatschappelijke projecten

Vertegenwoordigers van Natuurpark Kronenkamp Neede, Wildbeheereenheid Winterswijk, G.A. van der Lugtschool Gelselaar en de Needse Pluimvee- en konijnenfokvereniging met de cheque en een bos bloemen. Foto: PR

WINTERSWIJK/BERKELLAND - Allemaal blije gezichten woensdagavond tijdens de ledenavond van OVM Onderlinge Verzekeringen. De betrokken verzekeraar beloonde verschillende lokale initiatieven met een financiële bijdrage. Vanuit 'de Brandkaste' werd er in totaal voor 10.000 euro uitgedeeld.

Met het nieuw in het leven geroepen fonds wil OVM maatschappelijke projecten in het werkgebied een impuls geven. Jaarlijks wordt er een bedrag in 'de Brandkaste' gestort, afhankelijk van de jaarwinst, en staat een bepaald onderwerp centraal.

Deze keer ging het om 10.000 euro en was voor het thema veiligheid gekozen. Verenigingen of organisaties konden voor een plan of project een verzoek indienen om voor een geldbedrag in aanmerking te komen. De ledenraad beoordeelde de aanvragen.

Tijdens de ledenavond bij Marveld Recreatie in Groenlo werden de 'cadeautjes' met grote tevredenheid in ontvangst genomen. De ontvangende partijen kunnen het geld goed gebruiken, zo werd wel duidelijk gezien de enthousiaste reacties. Op de goed bezochte bijeenkomst zorgde Irene Van der Aart voor een vermakelijk stuk cabaret.

Verder gaven Noud Smit en Ine van Ruth-Middelwijk namens de directie een toelichting op de jaarcijfers en gingen ze dieper in op actuele ontwikkelingen. 2016 was het beste jaar ooit voor OVM Onderlinge Verzekeringen. Het grootste deel van het positieve resultaat, ruim vijf ton, kon in de vorm van een premierestitutie aan de klanten worden uitgekeerd.

OVM is gehuisvest in Borculo en Winterswijk. Binnenkort zijn klanten ook welkom in een nieuw kantoor in Neede. Begin 2018 wordt een deel van het pand aan de Marktstraat betrokken. In Winterswijk verhuist de verzekeraar het komend jaar van het Beatrixpark naar het centrum. Momenteel is daar de verbouwing van het voormalige pand van Enning Makelaars in de Torenstraat in volle gang.

Bij OVM Onderlinge Verzekeringen kan men terecht voor alle financiële producten zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. De organisatie zonder winstoogmerk heeft zo'n 25 medewerkers in dienst en telt ruim 7.000 relaties (agrariërs, particulieren, mkb'ers en zzp'ers).

Projecten
De bijdragen uit 'de Brandkaste' werden als volgt verdeeld: Natuurpark Kronenkamp Neede, 2.500 euro; Wildbeheereenheid (WBE) Winterswijk, 2.500 euro; G.A. van der Lugtschool Gelselaar, 1.500 euro; Needse Pluimvee- en konijnenfokvereniging, 1.000 euro; Erfgoed Gelselaar Ganzenweide, 500 euro; Klootschietvereniging Klein Dochteren, 500 euro; Haarhoes Noordijk, 500 euro; Isidorusruiters uit St. Isidorushoeve, 500 euro; Omnivereniging Socii uit Wichmond, 500 euro.

Kerstmarkt Meddosestraat

Foto: Foto-Objectief - Kitty de Fauw

WINTERSWIJK – Op zaterdag 16 en zondag 17 december staat Winterswijk in het teken van Winterswijk Wonderland. Traditiegetrouw presenteert de Meddosestraat een aantrekkelijk programma, waaraan alle ondernemers uit de straat meewerken.

Door Lydia ter Welle

Inge ten Dolle van Proef, Beleef & Geniet is één van de organisatoren van het kerstevent in de straat met een zo grote verscheidenheid aan bijzondere zaken. Ze vertelt: "Dit jaar hebben we voor het eerst een lotenboom: iedereen kan lootjes kopen voor een euro, of zes voor vijf euro, en maakt daarmee kans op schitterende prijzen, die allemaal beschikbaar zijn gesteld door de ondernemers in onze straat. Ook voor kinderen zitten er heel leuke dingen bij."

Een succesnummer is ook dit jaar terug: de T-Fordbus, waarmee liefhebbers een kort ritje kunnen maken als passagier. De hele straat is beide dagen in winterse sferen. Er wordt gezorgd voor passende achtergrond muziek in de hele straat, en verder zijn er op zondag live optredens. Ten Dolle: "Van 13 tot 14 uur treedt het Greyhound Barbershopkoor op, en tussen 14 en 16 uur speelt een band Keltische muziek, die prima past bij de wintersfeer in de straat."
In de straat zijn vele standhouders te vinden, met cadeauartikelen, kerstdecoratie, en natuurlijk met allerlei heerlijkheden. Zo is geitenkaasboerderij De Brömmels er met een stand, en bakker Huiskamp uit de Brinkheurne bakt er oliebollen volgens zijn eigen recept.
'Nieuwe bewoner' van de straat is het Belevenismuseum Wereld van Wenters. Ook het museum werkt mee, met bijvoorbeeld de gelegenheid om broodjes te bakken. Voor de kinderen is er ook allerlei vertier.

De kerstmarkt in de Meddosestraat is – net als alle andere activiteiten in het kader van Winterswijk Wonderland - op zaterdag 16 december van 09.00 tot 17.00 uur en op zondag 17 december van 12.00 tot 17 uur.

Jongeren Eendracht zeggen 'Welterusten Dames'

De cast van 'Welterusten dames'. Foto: PR

MEDDO - De jongerengroep van Toneelvereniging Eendracht Meddo voert op zaterdag 16 december vanaf 20.00 uur het stuk 'Welterusten dames' op in zaal De Eendracht.

Het stuk gaat over de zussen Jill en Emma en hun broer Sem. Zij hebben een oud huis in de buurt van het HKM College geërfd, maar omdat ze de hypotheeklasten niet kunnen betalen dreigen ze het huis te verliezen aan de bank.

Om hun financiële problemen op te lossen verhuren ze het huis als meidenstudentenhuis. Alles schijnt perfect te verlopen tot de strenge studentendecaan weigert het huis te openen als de beheersters -twee oude vrijgezelle tantes van Jill, Emma en Sem- niet aanwezig zijn.

Ondertussen zijn de jonge studentes klaar om de kamers te betrekken. Geen probleem! Sem en zijn vriend Jip duiken in de al aangekomen koffers en verkleden zich als de twee tantes.

Loopt dat allemaal wel goed af? En zal de decaan de jongens herkennen? Kortom: een hilarisch en avondvullend stuk.

Home-Start: maatjes voor een gezin gezocht

De Home-Start-vrijwilliger is een maatje voor het gezin. Foto: PR

ACHTERHOEK - Vrijwilligers van Home-Start bieden gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar een steuntje in de rug waar zij het nodig hebben. Door er gewoon te zijn, een luisterend oor te bieden, samen iets leuks te doen, de buurt te verkennen, uitleggen hoe dingen in Nederland gaan en te sparren als er opvoedingsvragen zijn, kunnen vrijwilligers al een positief verschil maken. Al deze dingen kunnen veel betekenen als het even niet lekker loopt of als men zich eenzaam voelt.

Het doel is om vroegtijdig een steuntje aan te kunnen bieden om te voorkomen dat dagelijkse problemen uitgroeien tot erger. Iedereen heeft wel eens een periode waarin het niet zo goed gaat. En als er dan geen netwerk is, of men niet op familie of omgeving terug kan vallen, dan kan een vrijwilliger van Home-Start uitkomst bieden.
Op donderdag 25 januari start de cursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze cursus wordt gegeven op de donderdagochtend, in zes op één volgende weken. Tijdens de cursus, een combinatie van e-learning en live training, leert men hoe de gezinnen het best te ondersteunen. Na de cursus worden vrijwilligers begeleid door een professionele coördinator en ook is er regelmatig contact met collega-vrijwilligers. Na de cursus bepalen vrijwilligers zelf of men ingezet wil worden bij gezinnen met kinderen van 0-7 jaar of bij gezinnen met kinderen tot 14 jaar. Het gezin wordt maximaal een dagdeel per week bezocht. Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger, maar ook als gezinnen ondersteuning willen, kan men contact opnemen met de coördinatoren van Home-Start Achterhoek: Will Schippers, 06-12998606 of w.schippers@yunio.nl of met Charlotte Boelens, 06-10801276 of c.boelens@yunio.nl. Home-Start is een onderdeel van Yunio jeugdgezondheidszorg.

Schrijfmarathon in consistorie doopsgezinde kerkje

WINTERSWIJK - Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen jaar, gaat Nederland opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Ook in Winterswijk wordt op zaterdag 9 december volop geschreven. In de consistorie van het Doopsgezinde kerkje, Torenstraat 4 worden om 11.00 uur de deuren geopend en schrijven we tot 15.00 uur door.

Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.

Voor meer informatie over de schrijfmarathon in Winterswijk kan men contact opnemen met Amnesty Winterswijk, amnestywinterswijk@gmail.com, of tel. 0543 84 00 50 (Anita Delsing).

Turkse braderie en open huis

WINTERSWIJK – Zaterdag 9 december en zondag 10 december van 9.00 tot 20.00 uur vindt een feestelijke Turkse braderie annex open dag plaats aan de Tuberweg 4 in Winterswijk.

De Turkse sociale culturele vereniging in Winterswijk telt ongeveer 90 leden. Via de braderie komen zij graag in contact met andere Winterswijkers. Het nieuwe verenigingsgebouw is erg geschikt om mensen bij elkaar te laten komen. Zij vinden het ook prettig om de Nederlandse mensen kennis te laten maken met hun cultuur.

Bezoekers krijgen de gelegenheid om het verenigingsgebouw te bezichtigen met zijn gebedsruimte. Leden van de vereniging beantwoorden graag de vragen over de cultuur en hun geloof. Tussen 9.00 uur en 20.00 uur staan er weer talloze kraampjes opgesteld, die bediend worden door de leden van de vereniging. Het aanbod tijdens de braderie is erg gevarieerd. Er zijn veel etenswaren en lekkernijen te verkrijgen, die echt typisch Turks zijn. Deze gerechten kunnen mensen proeven en zo kunnen ze kennis maken met de Turkse keuken. Behalve verschillende hapjes en drankjes zijn er ook andere waren te verkrijgen en de Turkse muziek kan natuurlijk niet ontbreken op zo'n dag.

De Turkse vereniging hoopt dat deze 'Kermes' (Turks woord voor braderie) wederom succesvol wordt. Voor de kinderen zijn er ook een aantal activiteiten.

Schrijfmarathon in consistorie doopsgezinde kerkje

WINTERSWIJK - Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen jaar, gaat Nederland opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Ook in Winterswijk wordt op zaterdag 9 december volop geschreven. In de consistorie van het Doopsgezinde kerkje, Torenstraat 4 worden om 11.00 uur de deuren geopend en schrijven we tot 15.00 uur door.

Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn. Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis. Voor meer informatie over de schrijfmarathon in Winterswijk kan men contact opnemen met Amnesty Winterswijk, amnestywinterswijk@gmail.com, of tel. 0543 84 00 50 (Anita Delsing).

Ceciliafeest in Meddo

De gehuldigden werden in de bloemen gezet. Foto: PR

MEDDO - Op zaterdag 25 november was het jaarlijkse Ceciliafeest van het dames- en herenkoor van Meddo.

Aan het eind van de eucharistieviering was er een huldiging van vier leden. Jo Lanting-Koldeweij en Agnes Elsinghorst-Alefs waren 50 jaar lid van het dameskoor en Jan Koldeweij en Bennie Dorsthorst 60 jaar lid van het herenkoor. De voorzitter van de Beheerscommissie Monique te Kiefte huldigde de jubilarissen en sprak haar grote waardering uit voor hun jarenlange inzet. Een viering zonder een koor is bijna niet denkbaar. De jubilarissen kregen een onderscheiding, een bos bloemen en een groot applaus van de aanwezigen.

12 / 38

Kerstmarkt Rekken

Crescendo én de Kerstman zijn klaar voor de kerstmarkt. Foto: PR

REKKEN - Op zondag 10 december houdt Crescendo Rekken alweer de zevende editie van de jaarlijkse kerstmarkt met wandeltochten. Voorgaande jaren werd de markt nog in en rond het eigen muziekgebouw gehouden. Dit jaar wordt gekozen voor een nieuwe unieke locatie. Omdat zij letterlijk uit hun jas groeien wordt de sfeervolle markt gehouden in hartje Rekken. Rond de NH kerk De Antonius is iedereen vanaf 11 uur welkom om te genieten van de nieuwe opgezette markt. Op deze plek komt een grote verwarmde tent te staan met vele gezellige kraampjes. Vanaf dit jaar zullen naast de gebruikelijke deelnemers ook de Rekkense ondernemers aanschuiven op de kerstmarkt. Maar er is veel meer te beleven.

Er wordt een gevarieerd programma gehouden deze zondag. Men kan gratis een tocht in een arrenslee maken met de kerstman. Er is een echte schaapskudde aanwezig en een levende kerststal. De hele dag kan genoten worden van live muziek die iedereen alvast in gezellige stemming zal brengen.
Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten middels lekkere hapjes en drankjes in de verwarmde tent. Geniet van een heerlijk glas Glühwein terwijl de kinderen ondertussen prachtig geschminkt worden. Verder is de kerk de hele dag geopend en worden er tal van activiteiten georganiseerd door de vele deelnemers en vrijwilligers.

Ook kan er gewandeld worden tijdens de Rekkense kerstmarkt. Dit jaar kan er gekozen worden uit afstanden van 3, 9 of 15 kilometer. Er kan al vanaf 9 uur gestart worden. Deelname kost 5 euro inclusief kop koffie of thee vooraf en een kop warme erwtensoep aan de finish. De kerstmarkt staat bekend om haar kerstbomen en kersttakken verkoop. De gebruikelijke kerstloterij is er ook dit jaar weer. Voor slechts 2 euro kan iedereen kans maken op prachtige prijzen.
Te winnen zijn een Philips Android TV, een oma fiets, heerlijke vleesschotels of een smakelijk banket. De loten worden nu al verkocht door leden van Crescendo, maar zijn uiteraard overdag ook op de markt te koop. Om 15 uur zal de trekking volgen die middag.

Boogie Woogie Meezingkoor: zingen als taalles

WINTERSWIJK – Met enthousiasme wordt door nieuwe Nederlanders op de terugweg 'Mag ik dan bij jou' van cabaretière Claudia de Breij gezongen. Het lied roept bij hun romantische gevoelens op waarmee ze zich verbonden voelen. De aftrap van het Meezingkoor voor nieuwkomers en 'oude' Nederlanders op 20 november in Boogie Woogie was daarvan de aanleiding.

Door Leander Grooten

Taalvaardig en sociaal
Onderwijst wijst uit dat taal het snelst wordt geleerd door te zingen. Daarom bedacht de vrijetijdswerkgroep van de Gemeente Winterswijk samen met de Internationale Schakelklas van Graafschap College en Boogiewoogie het Meezingkoor. "En we hopen ook dat er sociale interactie plaatsvindt," zegt directeur Boogie Woogie Marjan de Vos in haar welkomstwoord. Met een grote opkomst aan zowel oude als nieuwe Nederlanders kon aan dit laatste bijna niet ontkomen worden.

Maandag vrij
Xandra Storm las op Facebook de oproep. "Als docente Frans weet ik hoe moeilijk een nieuwe taal is." Ook zij weet niet wat te verwachten van deze ochtend. "Ik vind zingen leuk en kan toevallig op maandag. Maar je moet maar net vrij zijn, daarom denk ik dat er vooral senioren komen." Dit bleek reuze mee te vallen, vele leeftijdsdoelgroepen waren vertegenwoordigd.

Muziek als middel
Mohamed, een jonge nieuwkomer, loopt tien minuutjes voor de pauze de zaal uit, waarmee hij Herman van Veens 'Opzij' aan zich voorbij laat gaan. Hij is niet onverdeeld enthousiast. "Ik zou graag romantische liedjes willen zingen en met mijn instrument willen meedoen." Mohammed speelt saz, een snaarinstrument uit Centraal-Azië.
Zijn docente, Sasha Jansen Schuiling, vult aan: "We hebben al bedacht of het een idee is om muziekinstrumenten erbij te betrekken. Sommige leerlingen zijn al ritmisch op de stoelen aan het tikken. We kunnen er nog meer uithalen dan wat er nu uitkomt, maar dat heeft tijd nodig."
Deelname is voor de nieuwkomers onderdeel van het lesprogramma. Jansen Schuiling is blij met het initiatief. "Muziek is een onderdeel in mijn lessen. Het bevordert de concentratie omdat het afleidt van het traumatische verleden en de onzekere toekomst." Ze vertelt dat het Meezingkoor niet alleen een goede taalles is, maar ook een mooie leersituatie om sociale vaardigheden te trainen.

Enthousiaste leiding
Annemarie Hilferink is pianodocent en koordirigent. Ze leidt vanaf het podium het grote koor en brengt de groep in beweging, sommigen onwennig, anderen klappend, ritmische pasjes en heupwiegend. Bij 'Ja zuster, nee zuster' van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink horen we vooral de geboren Nederlanders meezingen. Dit onderdeel van de muzikale cultuurhistorie van Nederland mag niet ontbreken.

Meer mix gewenst
"Zingen geeft me net als sporten zo'n fijn gevoel, zowel tijdens als na die tijd," aldus de Winterswijkse Dienke Nijboer. Ze houdt enorm van zingen. Daarnaast is zij kartrekker van het Taalhuis van Bibliotheek Oost-Achterhoek, welke ook verbonden is aan de integratie van nieuwkomers. "Deze eerste keer zag je nog onwennigheid: de nieuwkomers zaten bij elkaar, en de 'autochtonen' ook. Het zou goed zijn om dat een volgende keer bewust te mixen, voor nog meer sociale interactie."
Ze heeft zich uitstekend vermaakt en kon input geven over het repertoire. "Het is erg prettig dat de muziekschool open staat voor feedback."
De organisatie is erg tevreden over de opkomst van bijna negentig mensen. "We hadden 54 vooraanmeldingen, ongeveer de helft nieuwkomer en de helft Nederlander. Maar deze opkomst overtreft onze verwachtingen", aldus Marjan de Vos van Boogie Woogie.
Nieuwkomers vormen hun toekomst en in dit initiatief zit genoeg om die muzikaal in te vullen.
Het Meezingkoor is om de week op maandag te bezoeken van 10.00 tot 12.00 uur bij Boogiewoogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk. De eerstvolgende keer is maandag 18 december.

Proeven van de winter bij Henxelse Midwintertocht

De Meddose Midwinterhoornblazers. Foto: Toon Lankamp

HENXEL - Op zondag 17 december is er in de buurtschap Henxel een midwinterwandeling. De tocht van ruim 10 kilometer gaat door het afwisselende landschap, waar die dag de klanken van de midwinterhoorns van de Meddose Midwinterhoornblaozers te horen zijn.

De tocht is een initiatief van Betty Wassink van Boerderijcamping Kortschot. "Er zijn op diverse plekken mooie wandelingen in deze periode, maar tot nu toe nog niet bij ons in de buurt. Onze directe omgeving biedt heel veel afwisseling in het landschap en is echt perfect voor een zondagse wandeling van een paar uur." Startpunt is bij Wijngaard Hesselink, waar de wandelaars na een kop koffie tussen 10 uur en 12 uur kunnen vertrekken. Deelnemers krijgen van de organisatie een duidelijke beschrijving mee van de route die voor het overgrote deel over zandpaden gaat. Langs de route door de omgeving rondom boerderij Kortschot, Golfbaan De Voortwisch, 't Gossink, 't Jommerdal en natuurgebied Dottinkrade zijn een aantal leuke verrassingen om te kunnen proeven van de winter. Wandelaars kunnen zich op verschillende plekken even warmen bij een vuurtje, een wildhapje proeven bij de jachthut en passeren het 'glühwein-in-de-wei'-plekje. Na afloop staat de soep te dampen op het erf van Wijngaard Hesselink en is het binnen heerlijk warm bij de kachel.
Vooraf aanmelden
De kosten zijn 8 euro per persoon, inclusief koffie, wildhapje, glühwein en soep na afloop. Maximum aantal deelnemers ongeveer 75 mensen.
Aanmelding met vermelding van aantal personen is mogelijk tot donderdag 14 december via campingkortschot@gmail.com, via WhatsApp of telefonisch op 06-39609459.

Kerstmarkt Pronsweide

WINTERSWIJK - Op zaterdag 9 december houdt de Stichting Vrienden van Pronsweide een kerstmarkt aan de Morgenzonweg 29 te Winterswijk, van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tijdens de markt hebben diverse activiteiten plaats waaronder de verkoop van kerstbloemstukken en -kransen, decoratie- en cadeauartikelen, boeken, en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan de inwendige mens door verkoop van zelfgemaakte oliebollen. Door de plaatselijke middenstand van Aalten en Winterswijk zijn voor de lotenboom weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de bewoners, om hen wat extraatjes te kunnen bieden die het leven kunnen veraangenamen.

Lezing van Godfried Nijs over Franse Schans

Godfried Nijs, amateur-archeoloog. Foto: PR

WINTERSWIJK - Godfried Nijs verzorgt op donderdag 14 december in de Museumfabriek in Winterswijk een lezing over de Engelse schans bij Lievelde. Deze maakt deel uit van de circumvallatielinie rond Groenlo. De 17-kilometer lange strijdlijn was een belangrijk onderdeel van het beleg van Groenlo in 1627 door Frederik Hendrik.

Bij de belegering werd in een straal van ongeveer drie kilometer rond de stad een aaneengesloten aarden wal met gracht gebouwd. Het primaire doel van deze circumvallatielinie was het voorkomen dat burgers uit Groenlo, toen nog Grol genoemd, konden ontsnappen, maar ook om te beletten dat hulp van buitenaf de belegerde stad zou bereiken of zou kunnen ontzetten. Er werden meerdere schansen gebouwd waar de Staatse belegeraars zich ophielden en zich konden verdedigen tegen aanvallen van buitenaf.

Foto: PR

De Engelse schans is het enige tastbare van de circumvallatielinie. Het is als het ware een cirkel om Grol heen. Deze cirkel werd in een hele korte tijd gegraven door het leger van Prins Frederik Hendrik. De linie werd door 22.000 soldaten aangelegd en bleek een succes. De stad Grol werd snel daarna belegerd.

Die linie is uniek in de wereld. Daarom is het sinds een paar jaar een archeologisch rijksmonument. Daar is amateur-archeoloog Godfried Nijs best trots op. Hij deed ruim dertig jaar onderzoek naar de locatie van deze vierhonderd jaar oude strijdlijn. Ook deed hij kaartenonderzoek en bekeek hij luchtfoto's. Stukje voor stukje werd de puzzel gelegd. Nijs heeft meerdere opzienbarende archeologische ontdekkingen op zijn naam staan.

Winterwandeltocht in Vragender

VRAGENDER - Wegens groot succes in de voorgaande jaren wordt in Vragender op zondag 10 december opnieuw een winterwandeltocht georganiseerd.

De winterwandeltocht start bij Restaurant Beneman. De tocht gaat over verharde en onverharde wegen en paden, en leidt door het prachtige landschap van de Achterhoek, wellicht in winterse sferen.
De pauzeplaats is bij pannenkoekenberderij de Neeth in Barlo, gemeente Aalten. Wandelaars kunnen kiezen uit verschillende afstanden en starten kan tussen 09.30 en 12.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon en dat is inclusief koffie/thee en koek onderweg en een kop erwtensoep bij terugkomst. De gehele route is bewegwijzerd en er is een toiletvoorziening op de pauzeplek. Graag tijdig reserveren bij Restaurant Beneman via mail info@beneman.nl.

Evensong in de Jacobskerk

WINTERSWIJK - Zondagavond 10 december is er om 19.00 uur weer een Musica Jacobi Evensong in de Jacobskerk te Winterswijk. Psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek krijgen hierin een vanzelfsprekende plek. Dit keer worden werken gezongen van onder andere Walmisley, Mason en Rachmaninov. Medewerking wordt verleend door de Jacobscantorij, organist Annelies Slöetjes, lector Henk Vis en cantor Wim Ruessink. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Online veiling van unieke kunstobjecten

Penningmeester van KunstOer Hélène Meens toont het schilderij 'De Gelauwerde Schaatser' van Marco Overkamp. "Bieden vanaf 75 euro." Foto: PR

KunstOer 2018 in voorbereiding

WINTERSWIJK - De voorbereidingen voor de derde editie van KunstOer zijn in volle gang. Met een unieke veiling van prachtige kunstwerken wil de enthousiaste werkgroep wat extra geld wil binnen halen voor de mooie plannen voor 2018. De opbrengst van de online veiling komt ten goede aan de organisatie van KunstOer.

KunstOer is het meerdaags kunstevenement met exposities van diverse kunstvormen op verschillende erfgoedlocaties binnen en buiten de bebouwde kom. In 2016 was het een groot succes met duizenden bezoekers. Voor de derde editie, die wederom plaatsvindt tijdens het pinksterweekend, is de werkgroep uitgebreid. Penningmeester Hélène Meens ziet het met vertrouwen tegemoet. "Met een enthousiaste groep mensen zijn we weer volop bezig met de voorbereiding. Bij zo'n manifestatie, waar erfgoed, kunst en de natuur samen komen, heb je allerlei verschillende vaardigheden nodig. Gelukkig hebben we de groep afgelopen herfst wat kunnen uitbreiden."
Financieel gezien zet het bestuur alles op alles om zoveel mogelijk plannen te realiseren. Hélène: "We hebben subsidie aangevraagd en meerdere organisaties hebben ook al heel mooie toezeggingen gedaan, waar we natuurlijk blij mee zijn. Zelf gaan we nu via een online kunstveiling extra geld inzamelen." De online veiling is van 12 tot en met 17 december. Alle informatie over de mooie kunstwerken die beschikbaar zijn gesteld door Carla Aalberts en Hélène Meens is vanaf 5 december te vinden op de facebookpagina van KunstOer. Dat is ook de plek waar mensen kunnen bieden op de veilingkavels. Onder de kavels zijn drie vazen van glasontwerpster Carina Riezebos uit Haarlem en een echt uniek blauw glasobject van Stefanie Poels Zanders uit Nijmegen, dat ze maakte in samenwerking met de bekende glasblazer Bernard Heesen in Acquoy. De ets 'Zwarte draden' van de Zoetermeerse batik- en etskunstenaar Ria van Dijk is een ingelijste droge-naald-ets, waarvan maar een heel beperkt aantal is vervaardigd. Van grafisch kunstenaar Cees Andriessen wordt de 'Prent in linodruk' geveild en van de Engelse kunstenares Eileen Martin de ets 'Boomstam'. Het object 'Sweet Sixteen'' is een unica van de veelzijdige mixed-media kunstenaar Frans Megens, die vanuit de textiel werkte. Het schilderij 'De gelauwerde schaatser' is van Marco Overkamp, een uit Winterswijk afkomstige veelzijdig kunstenaar en grafisch ontwerper. Bieden kan van 12 tot en met 17 december online via Facebook.com/kunstOer. Vanaf 5 december staat alle informatie over de veiling en beeldmateriaal van de kunstwerken op de facebookpagina. De opbrengst van de online kunstveiling komt ten goede aan de KunstOer manifestatie.


www.facebook.com/kunstOer

Santa Run tijdens Winterswijk Wonderland

De Santa Run was vorig jaar een groot succes. Foto: Foto-Objectief - Kitty de Fauw

WINTERSWIJK - Op zondagmiddag 17 december houdt de Rotary Club Winterswijk voor de tweede keer de Santa Run. Deze vindt plaats tijdens Winterswijk Wonderland.

De Santa Run is een liefdadigheidsloop in kerstsfeer, waaraan jong en oud meedoen. De deelnemers rennen een traject van 5 kilometer als Kerstman rond het centrum van Winterswijk. Voor de jeugd tot 15 jaar is er een free-runningparcours. Zij gaan onder begeleiding van de free-runninginstructeurs van Penta Winterswijk een leuk en uitdagend parcours volbrengen met de kerstmuts op.
Deelnemen kan met de hele familie, buurt of vriendenclub. Ook bedrijven, clubs, teams en schoolklassen zijn van harte welkom om zich in te schrijven. De start is om 14.00 uur en het inschrijfgeld bedraag tien euro per persoon voor de Santa Run (inclusief Kerstmanpak) en vijf euro per kind voor het free-runparcours (inclusief kerstmuts). De freerunner met de meest feestelijke kleding ontvangt ook nog eens een mooie prijs. Voorafgaand is er een gezamenlijke warming-up vanaf 13.45 uur.

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel kan men zich laten sponsoren door buren, oom en tante, collega's, vrienden, opa en oma, enzovoorts. Daarvoor staat op de Rotary-site een Santa Run 2017 sponsorformulier. Het opgehaalde geld graag met het formulier in een envelop doen en meenemen naar de start. Daar staat een glazen kist om de enveloppen in te deponeren.

Het goede doel: ShelterBox
De opbrengst gaat naar ShelterBox (www.shelterbox.nl). ShelterBox is een internationale noodhulporganisatie die noodhulp/noodonderkomen brengt naar mensen die getroffen zijn door natuurrampen of conflicten, waar ook ter wereld. ShelterBox wil de mensen die getroffen zijn weer een (tijdelijk) thuis en aanvullende middelen geven waarmee zij snel hun leven weer kunnen oppakken.

Aanmelden: winterswijk.rotarysantarun.nl/inschrijven.

Kandidatenlijst VVD bekend

De VVD-kandidaten. Sint en Piet staan niet op de lijst. Foto: PR

WINTERSWIJK - De VVD Winterswijk heeft een verrassende kandidatenlijst samengesteld. Verrassend vooral omdat op deze lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 acht nieuwe mensen staan. De nieuwelingen zijn allemaal zeer geïnteresseerd om vanuit de liberale standpunten voor Liberaal Lokaal in Winterswijk wat te kunnen en willen betekenen.

Betrokken Winterswijkers die ook daadwerkelijk willen meedenken en meedoen. De VVD Winterswijk is blij met al deze mensen, hun interesse en hun inbreng. Er staan op de kandidatenlijst ook namen van ervaren mensen. Dat zijn de huidige wethouder en raads- en commissieleden. De VVD heeft nogal wat richtlijnen en regels voor kandidaten, over integriteit, gedragscodes, regels over giften en sponsoring en als belangrijkste moeten alle kandidaten die op de kandidatenlijst geplaatst worden een VOG overleggen.
Voor de gemeente Winterswijk is onderstaande voorlopige alfabetische kandidatenlijst samengesteld waarop staan: Inge Klein Gunnewiek ( tevens lijsttrekker); Tom van Beek; Gert Jan te Gronde, Janet Poels, Tineke van de Linden-Plass, Frank Roerdinkholder, Gert Jan Lucas, Gosse Visser, Arjan Ongena, Dick Scholts, Stefan te Selle, Martijn Knuivers, Andre Klomps, Marieke Sleeking, Dominique Rootinck, Carmen Harbers-ten Dolle, 17. Hilde van Eerden.

Wat is de toekomst van de regionale en lokale media?

Van links naar rechts Gerwin Nijkamp, Gerco Mons en Peter Berendsen. Foto: Frank Vinkenvleugel

BREDEVOORT – Regionale tv-zenders, lokale radio's, en kranten zoals het Achterhoek Nieuws. Bestaan deze over tien jaar nog? En in welke vorm? Het medialandschap verandert, niet alleen in de regio, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Drie vertegenwoordigers gingen met elkaar én een zaal vol lokale mediamensen in debat.

Door Bram Beckmans

Maandelijks organiseert Stichting Koppelkerk een bijeenkomst in de gelijknamige kerk te Bredevoort. Deze worden Tegenlicht-meet-ups genoemd en staan altijd in het teken van uitzendingen van het VPRO-programma Tegenlicht. Afhankelijk van de inhoud wordt er door de aanwezigen in de Koppelkerk gediscussieerd. Dit was ook het geval op vrijdag 1 december. Na het bekijken van de Tegenlicht-uitzending 'Een kwestie van vertrouwen', die zich concentreerde op de wereldwijde transformatie van de media, gingen vertegenwoordigers van regionale en lokale media met elkaar in gesprek.

Prikkelende stellingen
Die vertegenwoordigers waren Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur Achterhoek Nieuws), Gerco Mons (journalist van de Gelderlander) en Peter Berendsen (algemeen directeur van Regio8). De zaal was verder gevuld met belanghebbenden van lokale omroepen zoals RTV Slingeland, Aladna FM, Nieuwslab Trikker en mensen uit de lokale politiek. Voormalig Omroep Gelderland-presentator Eric Schuurman had de leiding en stelde de nodige scherpe vragen, aansluitend op een aantal stellingen.

Ook voor jongeren
De eerste stelling was: 'Regionale nieuwsmedia is nieuws voor 55-plussers.' Nijkamp van Achterhoek Nieuws was het hier niet mee eens. Volgens hem wijst onderzoek wel uit dat dat ouderen vaker de krant lezen dan jongeren, maar dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in lokaal nieuws is niet het geval. "We moeten goed blijven innoveren en aan de wensen van de lezer en adverteerder blijven voldoen", vertelde Nijkamp. Dat innoveren is ook iets waar Berendsen van Regio8 zich over ontfermt: "Wij maken online voornamelijk korte fragmenten, die niet veel langer dan een minuut zijn. Jongeren willen vaak niet de achterliggende details van een nieuwsfeit, maar vooral de hoofdlijnen." Journalist Mons voegde hieraan toe dat hij niet verwacht dat het regionale nieuws zoals dat nu in de Gelderlander te lezen is, hetzelfde is over tien jaar. Hij verwacht dat dagelijks regionaal nieuws op termijn wekelijks gaat verschijnen, als bijlage bij een landelijk dagblad. Nijkamp begreep dat en reflecteerde het op zijn eigen wekelijkse titels: "Ik weet zeker dat de papieren kranten van Achterhoek Nieuws nog steeds bestaan over vijf jaar, maar niet in dezelfde vorm als vandaag de dag."

Onafhankelijkheid
De volgende stellingen hadden vooral betrekking op objectiviteit en onafhankelijkheid van nieuwsmedia. Verschillende regionale en lokale mediabedrijven ontvangen subsidie van de gemeente. Schuurman vroeg hoe kranten om gaan met kritische berichtgeving over de gemeente die voor de subsidie zorgt. "Wij ontvangen geen subsidie, maar hebben in veel van onze kranten pagina's met gemeentenieuws. Daarnaast heeft Achterhoek Nieuws in haast alle gemeentes ook een vaste verslaggever die de gemeentelijke besluitvorming volgt en erover bericht. En ja, dat gebeurt ook kritisch", aldus Nijkamp. Een wethouder van de gemeente Aalten had nog een aanvulling: "Het kan een keer voorkomen dat nieuws voor jou ongewenst is, maar dat hoort erbij in de politiek. Ook al geven we subsidie, het zijn veelal de vragen van de burgers die aan bod komen bij onze lokale media en die zijn belangrijk om te beantwoorden." Jan Rietman van het Winterswijkse RTV Slingeland legt uit dat hij de subsidie liever bekostiging noemt: "Het bedrag dat wij krijgen is niet veel, zeker niet als je kijkt naar wat wij opleveren. Per week maken wij uren radio en tv. Reken je dat om naar wat dat eigenlijk zou kosten bij een productiebedrijf, dan is dat veel meer dan de subsidie die RTV Slingeland krijgt. Wij redden het door onze vrijwilligers die deze dure media produceren."

Ego's
Als laatste werd het punt van regionale samenwerking aangehaald. Het kabinet streeft naar streekomroepen, waardoor fuseren nodig gaat zijn in de toekomst. Een jaar geleden sprak het Winterswijkse RTV Slingeland de voorkeur uit voor twee Achterhoekse radiozenders, waarvan een voor de Oost-Achterhoek (de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk). De gesprekken hierover tussen Slingeland, AFM Aladna en Gelre FM verliepen moeizaam. En ook in de Koppelkerk ontstond er weer een discussie. Lammert Blikman van Radio Ideaal uit Zelhem richtte zich tot Berendsen van Regio8, die het middelpunt van deze discussie was. "Als je met Peter samenwerkt, moet je naar zijn pijpen dansen", waren de afsluitende woorden van Blikman. Presentator Schuurman wist uiteindelijk naar boven te krijgen dat alle omroepen wel willen samenwerken vanwege de financiële noodzaak, maar dat er ego's in de weg staan en iedere partij het liefst zijn eigen werkwijze intact laat.

Hyacintenactie Excelsior

WINTERSWIJK - Op zaterdag 9 december komen de leden van muziekvereniging Excelsior, zoals ieder jaar, langs de deuren om hyacinten te verkopen. Met de opbrengst worden mooie dingen gedaan voor de vereniging, zoals op 10 en 11 februari twee prachtige theatershows, Musical Highligths. Na een fantastisch 110-jarig jubileumjaar hoopt Excelsior ook in de toekomst mooie optredens en activiteiten te kunnen blijven doen. De leden gaan 9 december vanaf 10.00 uur de straat op. Tevens mogen de bollen afgehaald worden bij de uitvalsbasis MFA Pelkpark aan de Hakkelerkampstraat. De prijzen zijn 1,50 euro per stuk en vier voor vijf euro.

Oudercommissie peuteropvang over harmonisatie

WINTERSWIJK - De peuteropvang of peuterspeelzaal wordt met ingang van 1 januari 2018 kinderdagverblijf. Dit wordt harmonisatie genoemd. Tweeverdieners, ouders die een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen, kunnen een beroep doen op kinderopvangtoeslag. De ouders van de peuteropvang van SWW Kinderopvang, die onder de genoemde categorie vallen, kunnen al profiteren van dit financiële voordeel omdat daar de harmonisatie al jaren geleden ingevoerd is. De gemeente dient een betaalbaar aanbod voor eenverdieners (kostwinners) en niet-werkende ouders te organiseren. Men kan geen kinderopvangtoeslag krijgen over de uren die de gemeente vergoedt.

De oudercommissie Peuteropvang van de SWW Kinderopvang heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de commissie door mee te denken en te adviseren over het kwaliteitsbeleid. Enerzijds kan dit via het adviesrecht zoals dat in de Wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor de SWW Kinderopvang BV over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren. Iedere peuteropvanglocaties heeft afgevaardigden die namens de locatie in de centrale oudercommissie zitten. Ouders van de peuteropvang kunnen altijd contact opnemen met hun oudercommissieleden.
De oudercommissie van de peuteropvang vraagt zich af of alle ouders bekend zijn met de harmonisatie. Onder genot van een drankje hebben we hierover onder andere in een gezellige ambiance gesproken. De betrokkenheid van ouders bij de peuteropvang is groot omdat het voor hun kindje vaak de eerste stap buiten de vertrouwde thuissituatie is. Een aantal ouders is al bekend met de andere opvangvormen van SWW Kinderopvang zoals de babygroep, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Steeds vaker wordt er gekozen voor een combinatie van opvangmogelijkheden. Dat ouders binnen één organisatie de opvangvorm kunnen kiezen die bij hun past wordt als een voordeel genoemd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van SWW Kinderopvang: info@swwbv.nl of telefoon: 0543-546060.

Tineke Zomer lijsttrekker Groen Links

WINTERSWIJK - Door de leden van GroenLinks in Winterswijk is Tineke Zomer unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

De afgelopen weken is door een enthousiaste groep hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma en is de lijst met kandidaten samengesteld. Het verkiezingsprogramma met de titel 'Winterswijk 100% groen en sociaal' werd na een goede discussie door de leden vastgesteld. Ook de kandidatenlijst werd na stemming goedgekeurd. Op deze lijst staan vijftien leden van GroenLinks die zeer gemotiveerd zijn om Winterswijk de komende jaren groener en socialer te maken met als motto 'voor iedereen en iedereen doet mee'.
Na Tineke staan vervolgens Peter Beker, Peter Voogt, Paul Puntman en Petra Borsboom op de lijst. Lijstduwer is Joop Klein Haneveld.
Na vier jaar niet zichtbaar actief te zijn geweest in de lokale politiek keert Tineke terug in de politieke arena. Van 2007 tot 2014 is ze raadslid voor Progressief Winterswijk geweest waarvan de laatste vier jaar ook fractievoorzitter. Ze heeft er enorm veel zin in om samen met de andere kandidaten zich sterk te maken voor een 100% groen en sociaal Winterswijk in de komende periode.

Jubilerend Gevleugelde Vrienden houdt tentoonstelling

WINTERSWIJK - Op 24 november heeft postduivenvereniging (PV) 'Gevleugelde Vrienden' haar 55 jarig bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst bij Eetcafé Kronenhuis.

Tijdens deze bijeenkomst werden de kampioenen van 2017 in het zonnetje gezet en werden de daarbij behorende prijzen uitgereikt. Ook kregen alle deelnemende liefhebbers een mooi levensmiddelenpakket aangeboden. R. Overbeek werd gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Ook organiseert 'Gevleugelde Vrienden' weer haar jaarlijkse tentoonstelling en wel op vrijdag 8 en zaterdag 9 december in het clubgebouw aan de Ravenhorsterweg 68B, Winterswijk. Er zijn ruim 70 duiven te bewonderen, welke onderverdeeld zijn in vijf klassen, te weten de oude doffers, oude duivinnen, jonge doffers, jonge duivinnen en late jongen. Deze duiven worden vrijdagmorgen door een erkende keurmeester gekeurd. Op vrijdagavond is de tentoonstelling vanaf 20.00 uur geopend voor alle leden, donateurs en inzenders met hun partners en vindt tevens de prijsuitreiking plaats. Op zaterdagmiddag zijn alle belangstellenden welkom vanaf 14.00 uur.

Opbrengst Alzheimer Collecte

WINTERSWIJK - De collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Winterswijk 2565 euro opgebracht. Alzheimer Nederland bedankt zijn collectanten voor hun geweldige inzet. Voor een nog beter resultaat zijn wij op zoek naar nog meer collectanten of 'reserve-collectanten' en een coördinator. Men kan zich aanmelden bij www.alzheimervrijwilligers.nl, of nadere informatie krijgen bij Clemens Bielen, coördinator Alzheimer Collecte Winterswijk 2017, tel. 0543-516168.

Opbrengst Alzheimer Collecte

WINTERSWIJK - De collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Winterswijk 2565 euro opgebracht. Alzheimer Nederland bedankt zijn collectanten voor hun geweldige inzet. Voor een nog beter resultaat zijn wij op zoek naar nog meer collectanten of 'reserve-collectanten' en een coördinator. Men kan zich aanmelden bij www.alzheimervrijwilligers.nl, of nadere informatie krijgen bij Clemens Bielen, coördinator Alzheimer Collecte Winterswijk 2017, tel. 0543-516168.

Jubilerend Gevleugelde Vrienden houdt tentoonstelling

WINTERSWIJK - Op 24 november heeft postduivenvereniging (PV) 'Gevleugelde Vrienden' haar 55 jarig bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst bij Eetcafé Kronenhuis.

Tijdens deze bijeenkomst werden de kampioenen van 2017 in het zonnetje gezet en werden de daarbij behorende prijzen uitgereikt. Ook kregen alle deelnemende liefhebbers een mooi levensmiddelenpakket aangeboden. R. Overbeek werd gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Ook organiseert 'Gevleugelde Vrienden' weer haar jaarlijkse tentoonstelling en wel op vrijdag 8 en zaterdag 9 december in het clubgebouw aan de Ravenhorsterweg 68B, Winterswijk. Er zijn ruim 70 duiven te bewonderen, welke onderverdeeld zijn in vijf klassen, te weten de oude doffers, oude duivinnen, jonge doffers, jonge duivinnen en late jongen. Deze duiven worden vrijdagmorgen door een erkende keurmeester gekeurd. Op vrijdagavond is de tentoonstelling vanaf 20.00 uur geopend voor alle leden, donateurs en inzenders met hun partners en vindt tevens de prijsuitreiking plaats. Op zaterdagmiddag zijn alle belangstellenden welkom vanaf 14.00 uur.

29 / 38

Zwaarste nederlaag uit clubhistorie voor FC Winterswijk

FC Winterswijk-vleugelspits Daniël te Winkel probeert Rohda Raalte-verdediger Lennart Krijgh te passeren. Foto: Marco ter Haar

Ploeg gaat met 7-1 onderuit bij Rohda Raalte

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK - FC Winterswijk is afgelopen zondag van een wel heel koude kermis thuisgekomen. De debutant in de eerste zondagklasse E verloor op sportpark Tijenraan in Raalte met maar liefst 7-1 van Rohda Raalte, leed daarmee de zwaarste nederlaag in de overigens nog korte clubhistorie en begint zodoende met een heel katterig gevoel aan de voorbereiding op de tweede Achterhoekse derby van dit seizoen, de thuiswedstrijd tegen RKZVC van aanstaande zaterdag.

Spelers en begeleiding van FC Winterswijk zochten na afloop dan ook met gezichten als oorwurmen de catacomben op. Terwijl uit de kleedkamers van Rohda Raalte luide muziek en gelach klonk, heerste bij de gasten tijdens het douchen en omkleden stilte in de wetenschap dat ze een gigantisch pak slag hadden gekregen en een van hun minste wedstrijden hadden gespeeld. "Dit is een zware nederlaag, met afstand de grootste in mijn hele spelersloopbaan en inderdaad de grootse uit de clubgeschiedenis. We hebben wel eens met 4-0 verloren van RKZVC (vorig seizoen tijdens de kampioenswedstrijd van de Zieuwentse ploeg, BK), toen speelden we overigens helemaal niet slecht maar was RKZVC heel effectief", aldus FC Winterswijk-vleugelaanvaller Daniël te Winkel die nog wel met een redelijk goed gevoel aan het duel was begonnen. "Want wij kunnen beter uit de voeten tegen ploegen als Rohda Raalte en RKZVC. Als het op power aankomt, hebben wij het moeilijk. Waarmee ik niet zeggen wil dat we altijd goede resultaten halen tegen 'voetballende' ploegen. Maar je krijgt dan wel ruimte."

Het goede gevoel van Te Winkel was echter na zes minuten al verdwenen, want toen stond FC Winterswijk al met 3-0 achter. "Hoe je de goals dan weggeeft. Dat ligt niet alleen aan de verdediging, we hebben als team gefaald. Op een gegeven moment ging alles fout, dan krijg je een sneeuwbaleffect. Dit dreunt nog wel even door. Het enige wat we nu kunnen doen, is deze week ons het snot voor de ogen te trainen en de sfeer goed houden. Maar voor de sfeer ben ik niet bang. Die is wel goed. Als dat niet het geval was geweest, hadden we nu wel op elkaar lopen schelden. Het is belangrijk dat we als team bij elkaar blijven en dat gebeurt ook wel."

Tegen Rohda Raalte maakte FC Winterswijk genadeloos kennis met de wetten van de eerste klasse, waarin vrijwel elke fout zonder pardon wordt afgestraft. Tegenstanders hoeven dan ook niet eens zo veel beter te voetballen om toch dodelijk effectief te kunnen zijn. "In de tweede klasse konden we ons nog wel eens een slippertje veroorloven, dat werd dan niet afgestraft. Maar dat gebeurt in de eerste klasse wel", aldus Te Winkel. Tegen Rohda Raalte werd al in de eerste minuut een fout FC Winterswijk fataal toen Kay Redeker te zacht terug speelde op doelman Niels Janssen, waardoor Edilson José Coelho de bal kon onderscheppen en kon scoren. De doorgaans zo betrouwbare Janssen kende bij de 4-1 en 5-1 zelf ongelukkige momenten toen hij de bal uit zijn handen liet vallen en Teun Bakhuis kon profiteren. De Borculose keeper stopte bij 7-1 nog wel een strafschop van invaller Jaouad Akloud en voorkwam daarmee verder Winterswijks leed.

De Achterhoekse tegentreffer ontstond na ongelukkig uitverdedigen aan Raaltense zijde, Lenn Redeker profiteerde (3-1). "Na die goal hadden we iets meer controle, aldus Te Winkel. "De vierde tegengoal was dodelijk. In de tweede helft was het een kwestie van ervoor zorgen dat het niet erger wordt, maar scoren zij toch nog drie keer."

Wordt in de eerste klasse doorgaans doeltreffend geprofiteerd van fouten aan de kant van de tegenstander, de meeste ploegen zijn ook voetballend goed, zo vindt Te Winkel. "In de eerste klasse wordt iets meer gevoetbald dan in de tweede, komt ook omdat veel ploegen al jaren op dit niveau spelen. Ze hebben ook meer ervaring. Bij ons is eigenlijk Maarten Sesink (33) de enige echt wat oudere speler. Hij stond ook in de rust op om te zeggen dat we ons in de tweede helft niet moesten laten wegspelen. We moeten wat geslepener worden en ervoor zorgen dat we vaste lijnen in de ploeg krijgen. Omdat die ploeg veel ervaring heeft en heel slim is, denk ik dat Rohda Raalte kampioen wordt."

Tegen Rohda Raalte had Te Winkel het, evenals zijn medespelers, lastig maar speelde hij absoluut niet slecht. "Ik had nog wel dreiging, maar de eindpass was soms niet goed. Ligt ook aan hoe de mensen voor mij lopen", aldus de vleugelaanvaller die altijd op links begint maar na verloop van tijd met de andere vleugelspits (aanvankelijk Cornelis Hofman, tegen NEC, – toen Hofman vanwege twee gele kaarten en dus een veldverwijzing tegen Bemmel geschorst was – en Rohda Raalte Ilhan Nalovic) van positie ruilt en soms ook op rechts blijft spelen. Dit hoewel Te Winkel met zijn mindere rechtervoet wel een lage voorzet kan geven, maar op links, met zijn linkervoet, de centrumspits ook goed van hoge voorzetten kan voorzien. Zoals tegen NEC toen hij als een klassieke linksbuiten (dribbel, passeeractie en voorzet) Lenn Redeker in stelling bracht. De kopbal van de negentienjarige spits belandde op de bovenkant van de lat, maar had gezien de schoonheid van de actie van Te Winkel en de manier van vrijlopen van Redeker en diens doelpoging een beter lot verdiend.

"Ik ben inderdaad als pure linksbuiten opgeleid, maar op die positie was ik eerder wel eens een half uur onzichtbaar. De trainer wil dat ik wel eens van positie wissel, bij de senioren moet dat ook wel. Op die manier breng je de backs in verwarring. Ik kan op dit niveau ook niet altijd met dezelfde acties komen, want dat heeft een verdediger snel door en kan hij zich erop instellen. Ik vind ook het ook wel fijn om op rechts te spelen, mijn voorzet met rechts wordt steeds beter en ik kan vanaf die vleugel naar binnen trekken en schieten of een indraaiende voorzet bij de tweede paal geven."

Risico van een speelwijze met een linkspoot op rechts en een rechtspoot op links is dat het aantal voorzetten door de lucht heel klein wordt en dat centrumspits Redeker met het hoofd zelden meer gevaarlijk zal zijn. ''Lenn zal zich moeten aanpassen. Maar ik heb wel een klik met Lenn, zoals ik die ook heb met Siebe te Winkel. Dat komt wel goed.''
Scoreverloop Rohda Raalte-FC Winterswijk: 1. 1-0 Edilson José Coelho, 3. 2-0 Djeremy Zandvliet, 6. 3-0 Djeremy Zandvliet, 22. 3-1 Lenn Redeker, 35. 4-1 Teun Bakhuis, 64. 5-1 Teun Bakhuis, 68. 6-1 Lars van Schooten, 74. 7-1 Edilson José Coelho.

Winterswijk wint bekerstrijd kegelen

WINTERSWIJK - Op zaterdag 25 november werd in Haarlem de Bekerfinale kegelen 2e divisie van de KNKB gehouden. Hieraan deden zes teams mee. Deze werden na loting opgedeeld in twee poules van drie teams. Poule 1 werd gevormd door Winterswijk, Utrecht, en Haarlem. Poule 2 werd gevormd door Alinghoek, OGK, en Acht o/d Lange Zuidbroek. Winterswijk werd na prima kegelen poulewinnaar, Utrecht werd in deze poule tweede. De andere poule werd gewonnen door Alinghoek voor Acht o/d Lange dat tweede werd. Hierna volgden de kruisfinales. Winterswijk moet aantreden tegen Acht o/d Lange. En zij deed het team met verve. het bereikte de finale. De andere kruisfinale werd gewonnen door Alinghoek, dat Utrecht achter zich liet. In de finale moest Winterswijk de strijd aanbinden tegen Alinghoek, Utrecht en Acht o/d Lange gooiden om de derde en vierde plaats. De nummers drie uit de poules, OGK en Haarlem, gooiden om de vijfde en zesde plaats. OGK won van Haarlem en behaalde hiermee de vijfde plaats. Utrecht won nipt van Acht o/d Lange en werd hiermee derde. Het team haalde in de finale een ongekend hoog niveau, door met vijf personen een teamgemiddelde van 86ht te gooien, en werd bekerkampioen van Nederland. Het team van Winterswijk bestond uit Marissa Tervoert, Vera Lensink, Wim Ros, Ben Woordes en Sven Tervoert.

Winst voor Jennifer Udo

WINTERSWIJK - Afgelopen weekend hield de Sterruiters te Haaksbergen een dressuurwedstrijd. Jennifer Udo kwam hier samen met Aalbrinkhoeves Storm aan de start in de klasse L1 dressuur.
De eerste proef leverde hen een tweede prijs met 188.5 punten op. De tweede proef deed deze combinatie er nog een schepje bovenop en dit leverde hen een eerste prijs op met 194.5 punten. met een voorsprong van elf punten op nummer 2.

Turnsters voor het eerst in actie

WINTERSWIJK - Zondag 3 december vond de eerste voorronde voor de turnsters die in de tweede divisie uitkomen en een eerste oefen wedstrijd voor eerste divisie turnsters plaats in de Saza hal in Doetinchem. De turnsters lieten zich van hun beste kant zien.

Minou mocht in de eerste ronde aan de slag en begon op sprong. Daar zette ze meteen het hoogste cijfer neer, een prima start van de wedstrijd. Daarna kwam ze op de brug in actie waar ze een mooie oefening turnde met, zo vroeg in het seizoen al, alle plusjes. Jammer genoeg maakte Minou een foutje in de laatste reuzendraai. Daarna ging ze door naar de balk waar ze ook een mooie oefening liet zien. Haar laatste oefening was de vloer, hier liet ze helaas wat steekjes vallen. Dit alles bracht Minou op een toch mooie vijfde plek. Helaas kon Janne Luisman wegens een blessure niet deelnemen aan deze wedstrijd.

In de derde ronde mocht junior Tess Veldboom aan de bak. Helaas werd het niet de wedstrijd van Tess. Ze liet her en der wat foutjes zien en dat bracht Tess vandaag naar een 25ste plaats in het klassement.

De vierde en laatste ronde van de dag was voor senior turnsters Lynn Nijland en Rachel Nijbroek. Voor Lynn werd het ook niet helemaal wat ze er van had verwacht. Ze liet op balk en brug wat steekjes vallen, liet wel goede oefeningen op sprong en vloer zien. In dit sterke deelnemersveld kunnen de turnsters zich niet veel foutjes permitteren, Lynn is uiteindelijk 24ste geworden. In de andere baan turnde Rachel een prima vierkamp. Ze startte op brug met een, voor haar doen, basis oefening. Daarna een prima balk en een mooie (nieuwe) vloeroefening en als laatste een huizenhoge tsukahara gehurkt op sprong. In het inofficiële klassement is Rachel tweede geworden.

Column

Ouwelullenmuziek

Terwijl ik deze regels tik snerpt uit de luidspreker schuin achter mij de gitaar van Ritchie Blackmore. Een minuten durende solo, ondersteund door beukende drums, een dreunende bas en dat zo specifieke geluid van een Hammond-orgel. Even ben ik 47 jaar terug in de tijd. Child in Time van Deep Purple, in 1971 mijn eerste kennismaking met hardrock. De jaren zestig, de jaren van de beatmuziek, waren alweer voorbij.

Al een paar dagen kon je op Radio 5 luisteren naar de Evergreen Top 1000. Ik heb dat tot vandaag niet gedaan. Waarom niet? Ach, laat ik het maar eerlijk bekennen: ik wil niet geassocieerd worden met ouwelullenmuziek. Want ouwelullenmuziek, die wordt gedraaid voor ouwe lullen. En nee hoor, een ouwe lul, dat ben ik niet. Nog lang niet!

Tuurlijk, ik hou mezelf hartstikke voor de gek. Want ik ben het natuurlijk wel. Oud, tenminste. Ik mag dan af en toe beweren dat ik me nog twintig voel (ook een leugentje trouwens!), ik ben in werkelijkheid de 65 al gepasseerd. Wat heet, vanaf vandaag ben ik zelfs officieel gepensioneerd. Dan kun je toch werkelijk niet meer volhouden dat je nog jong bent. Maar 't is moeilijk toegeven, dat wel!

Ik kan me nog goed herinneren, dat mijn vader afscheid nam van zijn werk. In zijn tijd was er nog een VUT, dus hij was jonger dan ik nu. Desondanks keek ik naar hem en dacht: Pa, nu ben je toch echt oud! En dat meende ik ook nog. Hij was 34 jaar ouder dan ik, maar het gat tussen onze beide generaties voelde als een hele brede kloof.

Een generatiegat zit er natuurlijk ook tussen mij en mijn kinderen, en zeker tussen mij en m'n kleinkinderen. Maar gek genoeg voelt zelfs de laatste als veel minder breed dan die kloof die er tussen mij en mijn vader zat. En dat heeft alles te maken met muziek.

Afgelopen week was ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers met zijn twee dochters bij De Wereld Draait Door. Aanleiding om ze voor die talkshow uit te nodigen was de release van het nieuwe album van U2, waarvan vader en dochters alle drie grote fans zijn. Voor mij heel herkenbaar. De muzikale smaak van mijn zoon (nu 42) en mij liep weliswaar in de jaren negentig niet helemaal gelijk op, maar voor twee bands liepen we allebei warm: The Rolling Stones en U2. Waarbij ik wel moet aantekenen dat hij meeging naar een Stones-concert vooral om mij een plezier te doen en dat dit andersom gold voor U2. Toch misschien een generatiekloofje dus, maar een heel kleine dan. Over Normaal waren we het trouwens helemaal eens: betere muziek werd er aan onze kant van de IJssel niet gemaakt.

Toen Segers bij DWDD zat was de Evergreen Top 1000 al vier dagen aan de gang. Ondanks dat ik de hele week al volop naar de radio had geluisterd (min of meer geveld door een longontsteking, dus alle tijd daarvoor) was het nog niet in me opgekomen om Radio 5 op te zoeken. Ik verkeerde nog in de ontkenningsfase, zullen we maar zeggen. Maar vader en dochters Segers gaven als het ware een signaal af, dat mij bijzonder welkom was: je kunt die 'oude' muziek best waarderen, zonder zelf een ouwe lul te zijn. De knop ging letterlijk om en vrijdag heeft de radio de hele dag op 'Vijf' gestaan. Leonard Cohen, The Doors, Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin, zelfs de Amazing Stroopwafels, ze kwamen allemaal voorbij. En de meeste zong ik luidkeels mee. Tot mijn geliefde fijntjes opmerkte: "Goh, buiten zou dat ook heel mooi klinken!"……

Over een paar weken begint de Top 2000 aller tijden weer. Ik denk dat ik dan maar gewoon vanaf het begin ga luisteren

Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers

AALTEN - De Oude Helenakerk op de Markt in Aalten is op donderdag 21 december het decor voor de presentatie van het Jaarboek Achterhoek en Liemers, nummer 41. De presentatie begint om 15.00 uur; geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden voor 15 december via info@ecal.nu of 0314-787078.

Het thema van het Jaarboek is de betekenis voor de streek van de Reformatie, die begon met de publicatie van de 95 stellingen door Luther in 1517, 500 jaar geleden.
Diverse auteurs belichten de invloed die de Reformatie had op Liemers en Achterhoek. Verder is er aandacht voor de vraag in hoeverre de nieuwe protestantse geloofsrichting voeten aan de grond kreeg en in hoeverre de oude rooms-katholieke kerk zich tijdens en na het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog wist te handhaven. Een artikel is gewijd aan graaf Willem van den Bergh, die uit het kamp van zijn zwager de Prins van Oranje overliep naar de Spaanse vijand. Auteurs verdiepten zich in de geschiedenis van een ketter uit de Liemers en een ketter uit de Achterhoek. Hoe de Beeldenstorm in de streek plaats had, valt te lezen in artikelen over teruggevonden kerkelijke kunstschatten. In dit verband is er aandacht voor restanten van middeleeuwse Christusbeelden in Neede, Aaltense kruiswegstaties, een Winterswijkse calvarieberg en de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld. Aan de hand van interviews met drie generaties gemengd gehuwden wordt geschetst hoe katholieken en protestanten in 's-Heerenberg naast of langs elkaar leefden.

Buiten het thema van de Reformatie zijn artikelen opgenomen over de afwikkeling van procedures van in bezettingstijd '40-'45 van Joodse streekgenoten gevorderde gronden, de geologische vorming van 't Hengelse Zand, 'vreemde' eigenaren van kasteel Wisch, een 'crime passionnel' te Etten en het dilemma bij de geschiedschrijving daarvan. Het laatste artikel belicht ontwikkelingen in de Liemerse streektaal.

SKB beste ziekenhuis volgens Elsevier 2017

De entree van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Foto: PR

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is vandaag door weekblad Elsevier uitgeroepen tot het beste ziekenhuis in Nederland. In de categorie 'meest patiëntgericht' worden beide Santiz locaties genoemd. SKB behoort daarnaast ook tot de top van ziekenhuizen die de beste medische zorg bieden.

SKB deelt de eer van 'Beste Ziekenhuis' met de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder en het Gorinchemse Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis. Chrit van Ewijk, voorzitter van de Raad van Bestuur, vertelt: "Wij willen onze medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Als Raad van Bestuur zijn wij erg trots op de resultaten van het SKB. Wij weten dat wij op veel punten goed scoren en daar ook heel veel zorg aan besteden. Zo maken wij ons sterk voor de kwetsbare ouderen en staat patiëntveiligheid bij ons hoog in het vaandel."

'Beste ziekenhuis' is geen ranglijst, maar deelt ziekenhuizen in vier groepen in: veel lager, lager, hoger en veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Onder het motto 'doe wat je doet goed' zijn deze beoordeeld op het functioneren als geheel, en of alles in het werk is gesteld om de patiënt optimaal veilige zorg te bieden.

Bij de beoordeling werd onder meer gekeken naar welke ziekenhuizen het meest rekening houden met de patiënt en waar de zorg veilig en up-to-date is. Gegevens komen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland, en zijn wettelijk verplicht aangeleverd door de ziekenhuizen. Het zijn de kwaliteitsmaten die ziekenhuizen en artsen zelf afspreken met inspectie, verzekeraars, patiëntenorganisaties en Consumentenbond.

Alle uitkomsten van het onderzoek Beste ziekenhuizen 2017 verschijnen deze week in Elsevier weekblad en op www.elsevierweekblad.nl.

Duizendste traject bij Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek

AALTEN - Tijdens een bijeenkomst van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek was er dinsdag speciale aandacht voor de realisatie van het duizendste traject met de subsidiemogelijkheden vanuit het Sectorplan Achterhoek. Dit traject werd aangevraagd door Intermeco BV, een toeleveringsbedrijf uit Doetinchem voor Jeroen Steenhuis.

Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek is erop gericht om moeilijk vervulbare vacatures bij werkgevers in de Achterhoek in te vullen. Het plan helpt werkzoekenden en carrièreswitchers zich verder te ontwikkelen om in aanmerking te komen voor kansrijke beroepen.

Intermeco had moeilijk vervulbare vacatures voor operators aan de kantbanken en voor puntlassers. "Het Sectorplan maakt het voor ons beter mogelijk om medewerkers met géén tot weinig relevante werkervaring in dienst te nemen en op te leiden", zegt Jitske Stefas, HR Officer bij Intermeco. Jeroen Steenhuis zocht werk en kwam via Meesterwerk (bemiddeling van bijstand naar werk) terecht bij Intermeco. Met onder andere de subsidiemogelijkheden van het Sectorplan volgde Jeroen de opleiding CNC kanten bij het Graafschap College en rondde die met succes af. Nu heeft hij een contract voor onbepaalde tijd als Operator B aan de kantbank. Jeroen over zijn aanstelling: "Dit werk geeft me heel veel voldoening, ik geniet er elke dag van.".

Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers

AALTEN - De Oude Helenakerk op de Markt in Aalten is op donderdag 21 december het decor voor de presentatie van het Jaarboek Achterhoek en Liemers, nummer 41. De presentatie begint om 15.00 uur; geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden voor 15 december via info@ecal.nu of 0314-787078.

Het thema van het Jaarboek is de betekenis voor de streek van de Reformatie, die begon met de publicatie van de 95 stellingen door Luther in 1517, 500 jaar geleden.
Diverse auteurs belichten de invloed die de Reformatie had op Liemers en Achterhoek. Verder is er aandacht voor de vraag in hoeverre de nieuwe protestantse geloofsrichting voeten aan de grond kreeg en in hoeverre de oude rooms-katholieke kerk zich tijdens en na het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog wist te handhaven. Een artikel is gewijd aan graaf Willem van den Bergh, die uit het kamp van zijn zwager de Prins van Oranje overliep naar de Spaanse vijand. Auteurs verdiepten zich in de geschiedenis van een ketter uit de Liemers en een ketter uit de Achterhoek. Hoe de Beeldenstorm in de streek plaats had, valt te lezen in artikelen over teruggevonden kerkelijke kunstschatten.

Buiten het thema van de Reformatie zijn artikelen opgenomen over de afwikkeling van procedures van in bezettingstijd '40-'45 van Joodse streekgenoten gevorderde gronden, de geologische vorming van 't Hengelse Zand, 'vreemde' eigenaren van kasteel Wisch, een 'crime passionnel' te Etten en het dilemma bij de geschiedschrijving daarvan. Het laatste artikel belicht ontwikkelingen in de Liemerse streektaal.

Toonkunstkoor geeft kerstconcert

WINTERSWIJK - Op zaterdag, 9 december geeft het Toonkunstkoor Oost-Achterhoek een kerstconcert in de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink te Winterswijk.

Het programma bestaat uit een aantal bekende kerstliederen zoals Es ist ein Ros entsprungen en Hark, the Herald Angels sing. Daarnaast worden enkele minder bekende kerstliederen ten gehore gebracht. Ook zingt het koor het prachtige Magnificat van Johann Pachelbel.
De begeleiding is in handen van Dennis Vallenduuk op het orgel en het geheel staat onder de leiding van Iassen Raykov.
Het concert begint om 19.00 uur.
De toegang is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

WDV 2 verrast vriend en vijand door overwinning op kampioenskandidaat

WINTERSWIJK - Na het verrassende gelijkSpel tegen kampioenskandidaat BDV Brummen, moest WDV 2 het nu opnemen tegen kampioenskandidaat DEZ 1 uit Laren. Vooraf maakte teamleider Wim Bennink weer een tactische opstelling, die als het een beetje mee zou zitten, weer een punt kon opleveren. Maar uit de opstellingen bleek dat DEZ 1 op vijf borden een speler had met een hogere rating.

De start was niet bepaald hoopvol. John van Laarhoven zag een combinatie van zijn tegenstander over het hoofd en raakte hierdoor 2 schijven achter. Toen die ook nog een 3e schijf oppeuzelde staakte John de strijd (0-2). Enkele minuten later trok Frank ten Hagen de stand weer gelijk. De tegenstander van Frank liep achter een schijf en zag daarbij een zogenaamde stille zet van Frank over het hoofd waardoor Frank een zet later een vernietigende combinatie uithaalde. Zijn tegenstander kon niets anders doen dan Frank feliciteren (2-2). Wim Sonderen kwam tegen zijn sterkere tegenstander steeds slechter te staan en raakte in hevige tijdnood. Zijn tegenstander dacht een gunstige ruil te doen, maar zag over het hoofd dat Wim hierna een direct winstgevende combinatie kon uithalen (4-2). Wim Bennink had zichzelf aan bord 1 gezet. Hij ging ervan uit dat Laren hier een van de mindere goden zou opstellen. Zijn vermoeden bleek juist te zijn. Zijn tegenstander had dit seizoen nog maar één keer verloren van een sterkere speler, dus Wim was gewaarschuwd. Wim kwam gaandeweg de partij wel sterker te staan, maar moest constateren dat de partij normaal gesproken niet meer te winnen was. In het eindspel zag zijn tegenstander echter een lichte combinatie over het hoofd die Wim direct winst opleverde (6-2). Invaller Gerwin Doornink moest toezien dat zijn tegenstander een lastige voorpost plaatste die Gerwin even later een schijf kostte. Ondanks fel en nauwkeurig tegenspel lukte het Gerwin niet om dit verlies goed te maken en kwam steeds slechter te staan. Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven (6-4). Alle ogen waren nu gericht op bord 4 waar Jan Elgershuizen een verbeten strijd voerde tegen de sterkere Johan Beltman. Jan was een schijf achter gekomen, maar wist tijdig de damlijn te bereiken. Zijn tegenstander had diverse combinatie mogelijkheden in zijn stand gevlochten. Dit kostte Jan zoveel tijd dat hij in hevige tijdnood geraakte. Hierdoor zag hij enkel remisekansen over het hoofd. Het gevolg was dat een langdurig eindspel ontstond, omdat Beltman er alles aan deed om te winnen. Na 94 zetten en bijna vijf uur spelen zag Beltman in dat er niet meer in zat dan remise. Om 00.35 uur stond de teller op 7-5 voor WDV 2. Door deze fantastische uitslag is WDV 2 opgeklommen naar de achtste plaats met vier punten uit zes wedstrijden. De resterende vijf wedstrijden zijn tegen gelijkwaardige tegenstanders.

Skopein Wivoc Heren 1 pakt de volle winst tegen Grol Heren 1

WINTERSWIJK - Op zaterdag 2 december speelde Skopein Wivoc Heren 1 tegen de heren uit Groenlo van Grol Heren 1. Met één van de spelverdelers geblesseerd, en op papier en in het verleden altijd een spannende wedstrijd. Skopein Wivoc wist de volle winst te behalen. Zo geschiede de eerste set, het ging gelijk op tot de 12-12. Aan beide kanten werd er sterk gespeeld en er werd gevochten voor elk punt. Skopein Wivoc wist uiteindelijk toch een gaatje te slaan van zes punten. De set eindigde in 25-20. De tweede set ging ook weer gelijk op aan het begin. Skopein Wivoc wist weer een voorsprong te pakken, maar Grol kwam sterk terug. Het einde van de set ging weer gelijk op en Grol wist nog op een voorsprong van 22-23 te komen, maar Skopein Wivoc won de set uiteindelijk met 25-23. De derde set begon Grol met een voorsprong van 1-6, maar Skopein Wivoc wist dit gat te dichten en wist uiteindelijk het initiatief over te nemen. De set eindigde in 25-18. De laatste set ging weer gelijk op tot de 9-9, waarna Skopein Wivoc een ruime voorsprong wist op te bouwen. Grol pakte nog enkele punten, maar Skopein Wivoc wist ook deze set te winnen, met een eindstand van 25-16. De volgende competitiewedstrijd is om 13.00 uur in Warnsveld tegen WSV Heren 1.

WDV hoeft niet te overtuigen

WINTERSWIJK - In de zevende competitieronde stond voor WDV een wedstrijd tegen het tweede team van Wageningen op het programma. Beide teams hebben de wedstrijden tegen lagere teams gewonnen en tegen de topteams verloren. Er werd dan ook een gelijkwaardige wedstrijd verwacht.

WDV begon wel met een voorsprong. Eén speler van Wageningen kon de wedstrijd vanwege autopech niet halen waardoor Erik ten Hagen de punten cadeau kreeg. Gerard Korten probeerde de tegenstander vast te zetten met behulp van combinaties. Toen de tegenstander achter een schijf liep, dacht Gerard met een 3-om-3 naar dam te combineren. De tegenstander had echter de mogelijkheid om de combinatie te counteren. Gelukkig zag de tegenstander niet waardoor Gerard met de damcombinatie de winst pakte. Invaller Zeeg Jongkoen werd in zijn partij naar de rand van het bord gedrukt. Uiteindelijk bleek de stand niet meer te redden en Zeeg gaf op. De andere invaller, Wim Bennink, had op zijn beurt de kans de voorsprong weer te vergroten. In de opening mistte Wim een damcombinatie. Later in de partij kreeg Wim een uitstekende stand. In plaats van de tegenstander vast te zetten, koos Wim echter voor een afwikkeling met één schijf voorsprong, maar met beiden één dam was dit niet genoeg voor de winst. Frits Zegelink koos in de opening de aanval. Na een paar ruiltjes leek de stand uitgeblust te raken. Frits wist echter het centrum van de tegenstander uit te hollen. De tegenstander moest offeren om erdoor heen te komen. Frits speelde het eindspel scherp en wist met een fraaie afwikkeling de partij voor zich op te eisen. Weer wist Wageningen de wedstrijd spannend te maken. Ook Erik Oonk werd naar de randen van het bord gedwongen en kreeg het steeds moeilijker. Erik haalde nog wel een dam, maar met twee schijven minder zat remise er niet meer in. Kees Spruijt had op zijn beurt ook moeilijk. De tegenstander wist sneller op dam te komen, terwijl Kees nog geen dam mocht halen. Kees bleef geduldig en haalde op het juiste moment dam en dwong remise af. Daarmee had Theo Stoverinck aan één punt genoeg voor de teamoverwinning. Theo mistte in eerste instantie nog een winnende damcombinatie. Later wist Theo alsnog een dam te halen en verkreeg een voordelig eindspel. Dit wist Theo uit te spelen naar overmacht en bepaalde met zijn overwinning de eindstand op 10-6.

Door de overwinning stijgt WDV met tien punten uit zeven wedstrijden naar de vierde plaats. In het nieuwe jaar wachten nog een paar zware tegenstanders. In ieder geval lijkt dit het beste seizoen ooit te worden in de Hoofdklasse in de geschiedenis van de club.

Mooie winst voor HCW

WINTERSWIJK - Op het vroege tijdstip van zondagochtend 10.15 uur, moesten de heren van HCW 1 thuis aantreden tegen de heren van Erix 2 uit Lichtenvoorde. HCW wist overtuigend te winnen.

Na een aantal wedstrijden gespeeld te hebben met een incompleet team stonden de heren vandaag, ondanks het vroege tijdstip, nagenoeg compleet op het veld waardoor er weer meer balans in het team terug te vinden was. Vandaag mocht er van HCW ook wel weer gewonnen worden na een tweetal nederlagen achterelkaar.

De wedstrijd begon aan beide kanten wat afwachtend, maar HCW wist toch een kleine voorsprong van twee doelpunten te pakken. De gehele eerste helft kon HCW deze kleine voorsprong vast houden. Af en toe waren er wat slordigheden en er werd te weinig gebruik gemaakt van snelle tempo aanvallen. Na de rust zetten de heren een tandje bij waardoor HCW als snel met tien doelpunten verschil voor kwam te staan. Dit kwam mede door het tempo hoog te houden en niet mee te gaan in het langzamere tempo van de tegenstander. Hierdoor konden de heren van HCW steeds vrijer gaan handballen, waardoor er zeer mooie doelpunten tot stand kwamen vanuit alle posities, hoek, opbouw en cirkel. De keeper van HCW verrichtte enkele zeer goede reddingen waardoor de tegenstander steeds meer de moed ging verliezen. Ondanks af en toe toch nog slordig balverlies wist HCW uiteindelijk de wedstrijd met 27-13 naar zich toe te trekken. Al met al was een leuke en sportieve wedstrijd van beide kanten, waar de scheidsrechter ook een positief aandeel in heeft gehad. Nu is het zaak voor HCW om dit spel en positieve gevoel vast te houden voor de volgende wedstrijden.

Skopein Wivoc Dames 1 houdt punten in Winterswijk

WINTERSWIJK - Afgelopen zaterdag speelden de dames van Skopein Wivoc D1 tegen VCV uit Varsseveld. Een tegenstander waar ze de afgelopen jaren vaak leuke wedstrijden tegen gespeeld hebben. Echter, zij staan onderaan in het klassement in de promotieklasse. De doelstelling was om zoveel mogelijk punten te pakken. Dat is de dames van Skopein Wivoc gelukt, ze wonnen de wedstrijd met 3-1. De eerste drie sets waren vergelijkbaar met elkaar. Skopein Wivoc D1 kon haar eigen spel spelen, waardoor er steeds een mooie voorsprong gecreëerd kon worden. De aanval werd goed opgebouwd, zodat er prachtige punten gescoord werden. Af en toe kon VCV even terugkomen in het spel, maar daarna haalde Skopein Wivoc D1 overtuigend de sets binnen. De setstanden waren 25-12, 25-18 en 25-17. De laatste set verliep niet zo gemakkelijk als de eerste drie. Het spel ging gelijk op, totdat VCV met een goede opslag sterker werd. De pass van Skopein Wivoc D1 was minder en ze kwamen op grote achterstand. Door wat wisselen van spelers, kwam de stand weer tot 22-22. Met nog een heel spannend eind werd het 26-28 voor VCV. Al met al was het voor Skopein Wivoc D1 een goede wedstrijd, waarbij een mooie en belangrijke overwinning werd geboekt.

Zorgen nemen toe voor Gonemo na verlies

WINTERSWIJK - De zaalvoetballers van Gonemo liepen in Nijkerk bij de reserves van ZVV Sparta tegen een gevoelige nederlaag aan. De Winterswijkers verloren met 5-2. In de eerste doorgang hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Gonemo nam via Menno Stemerdink de leiding, maar nog voor rust wisten de Spartanen langszij te komen. Na de pauze bleef het spannend, echter scheidsrechter Hofman zorgde voor het verschil in het voordeel van de thuisformatie. Het is natuurlijk erg goedkoop om de leidsman de schuld te geven bij een verlies, maar Gonemo moest het in Nijkerk werkelijk ontgelden. Het voert misschien net iets te ver om diens onpartijdigheid in twijfel te trekken. Gonemo probeerde er desalniettemin het beste van te maken. Sparta liep uit naar 4-1 en de withemden konden via Menno Stemerdink enigszins de aansluiting realiseren. Nadat de Nijkerkenaren de 5-2 scoorden, werd het slotakkoord bereikt. Niet alleen het verlies was pijnlijk, ook het feit dat de Winterswijkers zich in de onderste regionen van de hoofdklasse G bevinden is allerminst prettig.

Tessa Delger en Kimberly Louwerse rijden in de prijzen

WINTERSWIJK - Tessa Delger en Kimberly Louwerse van WR&PC vielen kort geleden in de prijzen. Tessa Delger sprong met haar E pony Cindi sprongen een foutloos rondje in Wierden met 71,5 punten voor stijl tussen de paarden, goed voor de tiende prijs. Kimberly Louwerse reed met haar paard Elske een nette proef in Gendringen op 26 november die 198 punten en een tweede prijs opleverde.

Schaakvrij met surprises

WINTERSWIJK - De laatste Schaakvrij van het kalenderjaar 2017 is een bijzondere. Deze wordt namelijk gehouden op dinsdag 5 december. Om een beetje in de Sinterklaasstemming te blijven kunnen de deelnemers cadeautjes winnen. Elke ronde zijn er voor alle winnaars lootjes, waarmee zij een surprise kunnen winnen. Iedereen kan vanaf 19.30 uur vier partijen spelen bij grand café Willinks. Om de wedstrijden nog spannender te maken is er ook een tijdshandicap, zodat op papier sterkere spelers een nadeel hebben. Schaakvrij is bedoeld voor alle schakers. Om half acht beginnen is geen must.

PSC Lichtenvoorde op 16 en 17 december in teken van mensport

Liza Aarnink in actie tijdens Achterhoeks Menweekend van vorig jaar. Foto: Daniëlle Carrière

ACHTERHOEK - Mensportliefhebbers kunnen in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 december volop terecht in het Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Op zaterdag staat er namelijk een dressuur- en vaardigheidswedstrijd op het programma en op zondag wordt er een indoormarathon verreden.

De jeugdmenners tot en met 14 jaar, hobbymenners en startpashouders gaan sportief de strijd met elkaar aan in de bruisende accommodatie van familie Morssinkhof, waar het ook voor publiek goed toeven is. Er worden op zaterdag twee mendressuurbanen uitgelegd en daarnaast kan er nog binnen losgereden worden. De deelnemers kunnen twee dressuurproeven en ook twee kegelparcoursen (vaardigheid) rijden.
De proeven van de startpashouders tellen tevens mee voor de selectie van het Indoorkampioenschap van Mendistrict Oost.

Geen finale
De indoormarathon op zondag wordt verreden over twee manches op tijd en nauwkeurigheid (er liggen ballen op de kegels en in de hindernissen die strafpunten opleveren als ze er afgereden worden). In eerste instantie zouden de rubriekswinnaars aan het einde van de dag nog een finale rijden, maar onlangs is door het organisatiebestuur besloten dit niet door te laten gaan. Na afloop van iedere rubriek is er een prijsuitreiking. Degene die over de twee manches het best was in zijn groep, wint.

Jorn Elburg in actie tijdens het Achterhoeks Menweekend van vorig jaar. Foto: Daniëlle Carrière

Deelnemers
Inschrijven voor de zondag is nog beperkt mogelijk. Hobbyrijders die aan de indoormarathon deel willen nemen kunnen zich aanmelden door een mail met hun gegevens te sturen naar menverenigingwinterswijk@gmail.com. Startpashouders kunnen zich aanmelden via MijnKNHS.


Column

Winter wonderland

Brrr… Met trillende handen van de kou zet ik mijn naam. De letters zien er een beetje bibberig uit. Ik doe drie stappen naar achteren. Voor me op de oude muur zie ik mijn eerste mural. Een groot rood vlak met twee losse tekeningen in zwart-wit. Ruim 20 uur werk. En nog veel meer uren om te bedenken hoe het worden moet. Meer dan 3 maanden voorbereiding voor ik het werk afmaak met mijn signatuur.

Al dit werk voor slechts één muur. Mijn werk wordt omringd door kleurrijke werken van zeven andere kunstenaars voor het project #streetartoostgelre in Lichtenvoorde. Ik heb een deel van mijn werk gewoon lekker binnen gedaan, bij twintig graden. Zij staan uren in de kou. Ik vraag me af of de voorbijgangers op De Leest in Lichtenvoorde zien wat er aan zo'n kleurrijk wandje vooraf gaat. Niet dat het uitmaakt, maar het zorgt ervoor dat ikzelf met nog meer respect kijk naar andere creatieve projecten.

Ik denk aan mijn moeder en alle vrijwilligers die al weken lang ochtenden in de kou staan in het Openluchttheater in Lochem. Met man en macht wordt er gewerkt aan de opbouw van Winterwonderland. Een kleine versie van het sprookjesbos in de Efteling. Een bijzondere beleving!

Elk jaar weer verrijzen er begin december nieuwe kunstwerken in het bos. Dit jaar is er uren getimmerd en geschilderd om bezoekers op zaterdag 9 december onder te dompelen in een sprookje. In de voorbereiding staan de decorbouwers in een grote tent. Beschermd tegen regen en wind, maar niet tegen water en kou. Wanneer de heaters worden aangedaan verdampt het vocht en komt het in druppels van het dak naar beneden. Dus worden de warmtekanonnen vaak uit gelaten om de kunstwerken droog te houden. Met stijve vingers van de kou worden schroeven ingedraaid en kleuren aangebracht.

Gestaag ontstaat de sprookjeswereld. Dit jaar is bijna alles nieuw. Zaterdag kun je een kijkje nemen in het paleis van Elsa de ijsprinses en je wordt welkom geheten door Marshmallow, de enorme ijzige sneeuwman die het resultaat is van Elsa's krachten. De ijsbeer is er dit jaar ook weer bij. De ijsschotsen liggen al klaar. En wat denk je van een elfenwoud en een heel dorp! Denk daar vele paden vol sprookjesachtige verlichting, vuurkorven en gezellige terrasjes bij. Een belevenis voor jong en oud.

Het streetartproject blijft hopelijk een jaar staan voor de sloophamer erin gaat om een nieuw gebouw neer te zetten. Winterwonderland is maanden werk voor slechts één middag en avond. Ik vind het ongelooflijk. Elk jaar weer denk ik: 'Waarom niet een paar dagen?' De grootste reden zijn al die mensen die er veelal vrijwillig aan meewerken: van acteurs tot zangers, van kaartverkopers tot barmedewerkers die glühwein, chocomelk en biertjes schenken. Het is vrijwel onmogelijk om hen meerdere dagen in te zetten. Juist daarom gun ik Winterwonderland in het prachtige Openluchttheater in Lochem duizenden bezoekers. Voor al die vrijwilligers die zich belangeloos, maar met enorm veel enthousiasme inzetten en zorgen voor een bijzonder evenement.

Linda Commandeur

Lions zamelen punten Douwe Egberts in voor voedselbank

ACHTERHOEK - Sinds 2012 organiseren Lionsclubs jaarlijks een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts-waardepunten. Die waardepunten worden door Douwe Egberts omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van voedselbanken.

Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichter bij elkaar brengen. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen.
Bij de vorige acties werden in totaal 160.000.000 waardepunten ingezameld, goed voor 330.000 pakken koffie, dus ongeveer 1 pak koffie voor 500 punten.
De volgende inzamelingsactie vindt plaats gedurende de maand december 2017.

Vanaf 1 december zullen inzamelingsdozen staan bij Aalten : AH en Jumbo, Winterswijk : AH en Jumbo, Groenlo : AH en Emté, Lichtenvoorde : AH en Jumbo, Zieuwent : Spar Of sturen naar : Voedselbank Lichtenvoorde Mercatorstraat 35 te 7131 PW Lichtenvoorde.

37 / 38

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs:oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntverzamelingen etc. Bel voor info: Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH