Groenlose Gids

10 januari 2018

Groenlose Gids 10 januari 2018


Prikkelz houdt workshop modelfotografie voor meiden

GROENLO - Meiden van 8 tot en met 12 jaar kunnen op vrijdag 19 januari meedoen aan een workshop modelfotografie. Onder leiding van Lawrence Mooij leren de deelnemers de basis van modelfotografie. Er wordt aandacht besteedt aan een stukje techniek, maar ook aan poseren, kaderen, creatief kijken en kleding. Wie een eigen fotocamera heeft kan deze meenemen. De workshop vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier in Groenlo en duurt van 15.45 tot 16.45 uur. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers, aanmelden kan alleen via info@prikkelzgroenlo.nl De kosten zijn 2,50 euro per deelneemster.

Ook in 2018 Ballonnenfonds

Ook in 2018 wordt een Ballonnenfonds opgericht. Foto: PR Groenlo Vestingstad Promotion

GROENLO - Groenlo Vestingstad Promotion gaat ook in 2018 een Ballonnenfonds oprichten. In 2017 hebben dan negentig straten, scholen en carnavals groepen hebben een beroep gedaan op het Ballonnenfonds. Alle ballonnen zijn gesponsord en daar zijn we heel blij mee aldus Erik Mentink. Het wordt echter wel elk jaar moeilijker om grote aantallen ballonnen in het fonds te krijgen. Daarom kunnen we nog steeds ballonnen gebruiken. Wie ballonnen beschikbaar willen stellen kan contact opnemen met info@groenlovestingstadpromotion.nl Straten, scholen en carnavalsgroepen kunnen ballonnen aanvragen bij het Ballonnenfonds. Dit kan uitsluitend via info@groenlovestingstadpromotion.nl of info@groepsuitjesgroenlo.nl vermeld er even bij de straatnaam, de contactpersoon en het aantal ballonnen dat men nodig heeft. Na 31 Januari 2018 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Dan gaan we de bestellingen klaar maken. Voor carnavals groepen die meedoen aan de optocht is het zelfs mogelijk om ook nog de gewenste kleuren op te geven.

Bestuur St. Paulusparochie verkoopt leegstaande Bron

GROENLO - De voormalige RK Kerk Maria Moeder Gods, waarin tot voor kort Cultureel Centrum De Bron was gehuisvest, is behoudens goedkeuring van het Bisdom Utrecht verkocht. Het bestuur van de overkoepelende St. Paulusparochie heeft als eigenaar het officieel sedert 1 december leegstaande gebouw, via tussenkomst van Scheers & Roes Makelaars BV, overgedaan aan buurman Gerrit Pfeifer, tevens ondernemer en directeur van Pfeifer Heavy Machinery in Groenlo.

De kerk, die in 1999 werd gesloten en daarbij tegelijkertijd een maatschappelijke functie kreeg toebedeeld, is dus geen eigendom meer van de overkoepelende St. Paulusparochie, die - naast die in Groenlo - ook juridisch eigenaar is van kerken en gebouwen in Beltrum, Eibergen, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen. Geruime tijd was er sprake van dat het in Groenlo voor maatschappelijke doeleinden te boek staande gebouw zou worden verhuurd of verkocht aan de plaatselijke Vincentiusvereniging. Maar beide partijen kwamen niet tot elkaar.

Geen mede-eigenaar
Het bestuur van de St. Paulusparochie laat bij monde van voorzitter pastoor H.A.M. de Jong, vice-voorzitter Gerard Slotman en penningmeester Johan Lansink weten dat onderhandeling over verhuur dan wel verkoop van het gebouw al twee jaar gaande is.

"Sedert het moment waarop het definitief was dat De Bron overging naar De Mattelier, hebben wij ons hiermee bezig gehouden", vertelt Gerard Slotman. "Aan CC De Bron hebben wij in alle voorbijgaande jaren een bijzonder goede huurder gehad. Die samenwerking verliep perfect. Echter sedert 1 december 2017 resten ons zonder enige vorm van inkomsten alleen de vele, tevens zware lasten en dat vinden wij niet verantwoord tegenover onze geloofsgemeenschap. De onderhandelingen hadden tot gevolg dat de Vincentiusvereniging het gebouw wel wilde kopen, maar men wenste niet verder te gaan dan de helft van de taxatiewaarde (350 duizend euro)." Penningmeester Johan Lansink vult aan dat hij met zo'n bod niet hoeft aan te kloppen bij het Aartsbisdom Utrecht, dat voor dergelijke transacties haar goedkeuring moet geven. "Ook het verzoek van de Vincentiusvereniging om op de een of andere manier mee te financieren, zal nooit groen licht krijgen van de zijde van het bisdom. Als parochiebestuur zijn wij er niet voor om te investeren in stenen oftewel gebouwen, maar wel in zaken het geloof aangaande. Met het bod van Pfeifer hoeven wij niet bang te zijn dat het bisdom daar geen goedkeuring aan zal geven."

Band met Amsterdam

Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens haar Nieuwjaarstoespraak. Foto: Theo Huijskes Foto: Theo Huijskes

Maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre maakte de burgemeester in haar toespraak bekend dat de gemeente een stedenband aangaat met Amsterdam. Verder werd er teruggeblikt op 2017 en alvast vooruit gekeken naar 2018.

B 9

Bestuur St. Paulusparochie verkoopt leegstaande De Bron

Het voormalige Cultureel Centrum De Bron is verkocht. Foto: Theo Huijskes

Voormalige RK Kerk Maria Moeder Gods in particuliere handen

Door Theo Huijskes

GROENLO - De voormalige RK Kerk Maria Moeder Gods, waarin tot voor kort Cultureel Centrum De Bron was gehuisvest, is behoudens goedkeuring van het Bisdom Utrecht verkocht aan buurman Gerrit Pfeifer.

Vervolg voorpagina

Plaatselijke diaconie
Ook pastoor de Jong wil niets weten van de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. "Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze geloofsgemeenschap. Het daarbij verantwoordelijk zijn voor investerings-, exploitatie- en andere kosten, kunnen wij ons niet permitteren. Onze eigen geloofsgemeenschap in financiële problemen brengen, is het laatste wat wij willen." De Jong benadrukt dat aan de inbreng van de St. Paulusparochie ten behoeve PCI (Parochiële Caritas Instelling) en Vincentiusvereniging, dit onder andere in de vorm van periodieke collectes, geen enkele afbreuk zal worden gedaan. Daarnaast is tijdens een inmiddels plaatsgevonden onderhoud met de plaatselijke diaconie (bestaande uit individuele personen, alsmede groepen en verenigingen waaronder de Vincentiusvereniging) afgesproken dat er serieus wordt nagedacht over de oprichting van een eventueel diaconaal centrum in Groenlo.

Pastoor de Jong daarover: "Als bestuur van de St. Paulusparochie hebben wij daarbij een duidelijk handreiking gedaan en dat alleen al in de vorm van de wil om versterkt mee te denken om het een en ander gerealiseerd te krijgen."

De locatieraad H. Calixtus en H. Maria Moeder Gods in Groenlo laat via haar voorzitter Grea Wolters weten dat men in deze aangelegenheid geen enkele rol speelt. "De St. Paulusparochie is eigenaar van de gebouwen en het valt derhalve onder hun beslissingsbevoegdheid wat zij daarmee ondernemen. Wij zijn slechts een gebruiker."

Binnensportvoorziening
In een reactie geeft wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre aan dat het hier gaat om een aangelegenheid waar de gemeente buiten staat. "Dit is een zakelijke overeenkomst tussen twee private partijen, die wij als gemeente als een feit beschouwen." Hoenderboom steekt daarbij niet onder stoelen of banken dat de locatie voor de gemeente, en dat in combinatie met het onderwijs, een belangrijke optie blijft voor een nieuwe accommodatie ten behoeve van het binnensportgebeuren in Groenlo. "Maar dit alles bevindt zich nog in een pril stadium. Hiervoor is nog geen vlekkenplan gemaakt, laat staan dat er een duidelijke ruimtelijke visie voorligt. Deze transactie is voor ons een gegeven, waarbij wij voorlopig afwachten welke invloed het een en ander heeft op onze mogelijke plannen."

Het is vooralsnog onbekend welke plannen de nieuwe eigenaar heeft met de locatie op de hoek Ruurloseweg - Buitenschans. Gerrit Pfeifer was niet voor een reactie bereikbaar.

Carnavalskledingbeurs in de Mattelier

GROENLO - Nog op zoek naar een vrolijke, fleurige of maffe uitdossing voor de komende carnaval? Een masker of accessoires? Of carnavalskleding op zolder liggen die u wel van de hand wilt doen? Een aantal oud vrijwilligsters van de speel-o-theek organiseert in samenwerking met de jeugdcommissie van carnavalsvereniging De Knunnekes ook dit jaar weer een carnavalskledingbeurs, bestemd voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Eerdere edities waren een groot succes vanwege de behoefte waarin het voorzag. Plaats van handeling is Cultureel Centrum de Mattelier. Het principe van de beurs is hetzelfde gebleven. De vrijwilligers verkopen de kleding en accessoires, die bij hen ingeleverd wordt. Spullen inleveren kan op vrijdag 19 januari 2017, tussen 18.00 en 20.30 uur. De spullen worden verkocht op zaterdag 20 januari, tussen 11.00 en 15.00 uur. De opbrengst van de kleding, en de niet verkochte kleding kunnen na de beurs weer opgehaald worden vanaf 16.30 uur. Met het bepalen van de verkoopprijs, door degene die het inbrengt, dient rekening te worden gehouden dat 20% van het verkoopbedrag bestemd is voor de organisatie. Na aftrek van de gemaakte kosten gaat de opbrengst van de beurs naar de organisatie van het kindercarnaval in Groenlo. Een mooie gelegenheid om van carnavalskleding af te komen die op zolder ligt te verstoffen of om voor een prikkie een nieuwe outfit te scoren voor het komende carnaval. Pinnen is niet mogelijk. Voor meer info over de beurs; Erna Kormelinck, 0544-463634 en Veronique Klein Gebbink, 0544-461135.

Column

De Torenwachter: zeg je deze week in Grolle elf en dan gaat alles vanzelf

Beste Grollenaren, als jullie denken dat het na al die feestdagen nu onderhand tijd is voor ernst, regelmaat en strakke werkschema's dan zitten jullie er goed naast. Enorm er naast. Zelfs zoveel er naast dat jullie weer bijna goed zitten. Het zijn de weken van de buutavonden. Een fenomeen dat niet altijd op die manier hier heeft bestaan, maar vooral de laatste jaren aan een ongekende opmars bezig is. Waar gaat het precies om? Ja, dat is een vraag die een buitenstaander zal stellen; die wil precies het naadje van de kous weten. Die wil weten waarom 'zo iets' is ontstaan, wat de gevolgen daarvan zijn en of het nog wel hanteerbaar is, beheersbaar en binnen bepaalde proporties te houden. Dat zijn nu echt vragen van een buitenstaander en dat kan ik als Grollenaar nog best wel een beetje begrijpen, zij het met enige moeite. Het gekke is echter, dat het voor ons Grollenaren volstrekt duidelijk is. Dat is dus de eerste diepe kloof die er bestaat tussen Grollenaren en de buitenwereld.

De buitenwacht bemoeit zich in deze dagen met zaken die ons voorlopig niet aangaan. Wij vragen ons niet af of we wel de goedkoopste zorgverzekering hebben afgesloten en of de aanbieding van de energiemaatschappij toch nog net wat beter had gekund. Buiten Groenlo zal op een visite de vraag gesteld worden of je misschien toch voorzichtig moet gaan experimenteren met de bitcoin. In het Grolse woongebied komt een andere vraag naar voren: heb ie goeie plaatsen ekregen veur de buutoavend? En welken oavend goaj?

Deze houding - wat u er ook van denkt - heeft als voordeel dat je hier de eerste weken geen kniesoren, drammers, pessimisten en ontevredenen tegenkomt. Daar is gewoonweg geen tijd voor. We scheppen hier in deze weken een hele bijzondere situatie die elders niet bestaat. Daarna is er nog lang genoeg tijd om te gaan pruillippen, kniesoren, mopperen en tieren dat het niet deugt en dat is per definitie met bijna alles zo.

We vormen hier een mooie enclave. Kijkt u deze dagen maar eens rond in uw familie, beste Grollenaren. Dan zult u ontdekken dat zelfs veel familieleden die normaliter nou niet echt bekend staan als lollige en moppentappende figuren, zich opeens een wat vrolijker levenshouding hebben aangemeten. Ook in mijn familie is dat zo. Vorige week landde een familielid bij mij en die begon met te vragen of we hier een nieuwe chinees hadden gekregen. Hoezo vroeg ik, want dat was me toch even ontgaan. Nou zei hij, er staat in de binnenstad een groot geel bord met de tekst 'P Lang' en hij schaterde het uit met dit voor hem toch behoorlijk spitsvondig grapje. Toen ik in zijn ogen nogal spontaan reageerde begon hij nog met de melding dat er een Chinese week was in Bocholt, want daar stond een bord met 'UM-LEI-TUNG'. Nou, toen had ik het wel zo ongeveer gehoord. Ik zei nog tegen hem dat er wellicht te zijner tijd een buutreedner in hem school. Hij vroeg meteen waar hij zich moest aanmelden, maar het leek me beter dat na een min of meer gelukt grapje nog niet te doen, want één zwaluw maakt nog geen zomer. De omstandigheden vormen de mens. We zijn een bijzonder volkje en de buutavonden passen ons als een perfect maatkostuum. Volledig kreukloos en alsof het nooit anders is geweest.

Het is niet altijd zo geweest en het zal ook wel niet altijd zo blijven. Maar we hebben ze nu wel.

Die buutavonden bedoel ik.

Torenwachter

Kruisjassen bij Stichting Grolse Kermis

GROENLO - Maandagavond 18 december werd er gezellig maar ook geconcentreerd het kruisjassen gespeeld. Deze avond was vooral het koppel Willem en Peter Nijland daar sterk in want zij werden de winnaars met een prachtig totaal van 4.714 punten.

Ze kregen een welverdiend applaus en natuurlijk ook allebei een heerlijke vleesschotel. Tweede werden Johan ten Hagen en Arno Wiegerinck met 4.496 punten. Zij spelen dit seizoen erg sterk met tot nu toe een gemiddelde over vier kaartavonden van 4.357,5 punten. Derde werd het koppel Jos Bomers en Paul Rootinck met 4.175 punten.
De poedelprijs (het laagste aantal punten) ging naar Mieke Bouwmeester en Jos Holkenborg. Ze behaalden een aantal van 2.929 punten.
Aanstaande maandag 15 januari 2018 is de vijfde (kruisjas)kaartavond van het seizoen 2017/2018 bij café Frielink.

Watertankwagen voor Groenlose brandweerpost

Postcommandant Sander Althoff krijgt uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort de sleutel van de nieuwe watertankwagen. Uiterst links chauffeur Manfred Hillen. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO- Postcommandant Sander Althoff van de brandweer Groenlo kreeg donderdag uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort de sleutels van een gloednieuwe watertankwagen overhandigd. De burgemeester kwam aanrijden in een oude Ford brandweerwagen van de kazerne Lichtenvoorde.

Door Kyra Broshuis

15.600 liter water
"Fijn dat de post Groenlo nu is uitgebreid én verbeterd met de komst van deze wagen", zo zegt Bronsvoort bij de overhandiging. De wagen, met een capaciteit van maar liefst 15.600 liter water, krijgt een dubbele rol. In de buitengebieden, waar geen brandkranen of putten zijn, levert de wagen bluswater aan de brandweerwagens. Bij grotere branden, of branden met een grote afstand tot een beek, put of brandkraan, overbrugt de waterwagen de tijd tussen de eerste brandweerwagen en de opbouw van een groot watertransportsysteem.
Postcommandant Sander Althoff is blij met de komst van de wagen: "Deze wagen fungeert puur als waterbassin wanneer we bijvoorbeeld kampen met weinig druk in het buitengebied. Deze wagen blust niet zelf dus we zijn altijd met minimaal twee wagens aanwezig bij een brand. Onze chauffeur gaan allemaal een cursus volgen om met deze wagen te kunnen rijden. Wanneer de wagen vol is, praat je over een gewicht van 28 ton. Dat vraagt wel wat van de chauffeur. We gaan direct starten met de cursus, we willen deze nieuwe wagen zo snel mogelijk kunnen inzetten.

Postcommandant Sander Althoff krijgt uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort de sleutel van de nieuwe watertankwagen. Uiterst links chauffeur Manfred Hillen. Foto: Kyra Broshuis

Vol of leeg
Chauffeur Manfred Hillen, die de nieuwe watertankwagen op de Markt parkeert, onderschrijft de woorden van Althoff. "Het is natuurlijk een enorm gewicht. We rijden deze wagen ook altijd óf helemaal leeg óf helemaal vol. Halfvol is te gevaarlijk, het gewicht kan dan alle kanten op. Op deze wagen zit ook een pompsysteem waardoor we water kunnen aanzuigen maar ook kunnen afgeven. Wij als chauffeurs krijgen een speciale opleiding maar het hele korps van Groenlo wordt opgeleid om als bijrijder ingezet te kunnen worden op de watertankwagen."
Groenlo is één van de veertien posten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waar een dergelijke wagen wordt geplaatst. In totaal gaan er zeven wagens naar de Achterhoek.

Maïspotters blij met Prinses Janneke en Adjudante Jona

VOOR BELTRUM -"Tot slot wilt wi'j kwiet dat wi'j d'r samen 'n mooi feest van goat maken. Veur onz'n leus hadden wi'j het volgende in gedachten: Bi'j gebrek an kearls met ball'n , mot de vrouwleu 't feest moar loaten knallen."

Door Henri Walterbos

De nieuwe hoogheden schaterlachend aan het einde van hun proclamatie, maar dan toch snel even enige nuancering, als vrouwen al luid lachen en mannen al bijna onderdanig in een 'slachtofferrol' vervallen. "Moar wi'j wet ok da'w nog wat langer met de kearls rond mot lopen dus wordt onze leus als volgt: 'Met diss'n hoefsmid en docente, op ne draf deur de tente!'" Een volle Maïskoele juicht als Prinses Janneke Huirne 'Thooms' (28) en Adjudante Jona Klein Gunnewiek 'Houwkat' (28) breed lachend en juichend onthuld worden als het 40e prinsenpaar van de Maïspotters, al overtreffen de aanwezige dames met hun volume de heren deze keer overduidelijk met hun goedkeurende gillen en fluiten. Na ooit eerder al een keer een vrouwelijke adjudante in de persoon Claudia Krooshof te hebben gehad en het eerste vrouwelijke hooghedenpaar in 2013, met Prinses Michelle te Bogt en Adjudante Carina Rooks, zijn ook in 2018 'vrouwleu an de macht' in den Maïspottershook.
Nadat vrienden de gebroeders Niek en Tom Tuinte hadden afgetuigd en afgevoerd als hoogheden van 2017 is het een aflevering van 'Ik hou van Holland' dat uitsluitsel geeft over de opvolging van dit illustere duo, uiteraard voorafgegaan door een Voor Beltrums reclameblok en de weersverwachting, 'Het weer met Harrie in de Warrie'. 'Oaver het weer van morgen vertel ik oavermorgen pas, want dan wet ik dat pas zeker,' aldus de weerman. Aansluitend is het 'Leo de Mol', naar verluidt de tot vanavond altijd verborgen gebleven broer van John en Linda de Mol, oftewel Ruben Arink, die het onderdeel met het 'doorgeef-knal-cadeautje' presenteert. 'Hoeveel varkens passen er in de vrachtwagen van Tom Tuinte?,' wordt deelnemer Rob Klein Tuente gevraagd. 'Eh, honderd-een-en-veertig, inclusief Tom zelf.' 'Dat is correct,' aldus een enthousiaste quizmaster. Naarmate het doorgeefpakje steeds harder begint te roken, komt de onthulling van de nieuwe hoogheden steeds nader. Twee levensgrote gereedstaande pakketten in cadeauverpakking ontdoen zichzelf dan razendsnel van hun versierselen en zie daar, Prinses Janneke en Adjudante Jona. De pakketten worden door de aanwezigen als cadeaugeschenken ontvangen.
De nieuwe Voor Beltrumse hoogwaardigheidsbekleders laten zich de toejuichingen uit de zaal welgevallen. Nadat de dames uitgedost zijn als Prinses en Adjudante is hun eerste daad het voorlezen van hun proclamatie, en de bekendmaking van de leus waaronder geregeerd gaat worden. In hun 'troonrede' uiteraard volop Voor Beltrumse zaken zoals de kerstbomenverkoop: "Bi'j de Wielaker hebt ze ok weer völle karsbeume verkoch. Woar't ze in 't verleden noar de weg heb e'zoch. Was dat afgelopen joar d'r neet meer bi'j. Ze hadd'n mooie reclameborden, hagelni'j. Alleen is den Ronnie hoppelijk better in verkopen dan in afstanden bepaal'n. Want van zageri'je Kolkman noar de Wielaker in 300 meter, dat geet gin mense ooit haal'n!" Ook komt de Voor Beltrumse kermis voorbij. "Met 't karmisweekend ging het weer alderbastend te keer. Moar gin dinsdagoavond, dat deet ons wal 'n betjen zeer. Met dee twee Duutsers stond het standje op 'Vol Gas'. Op 't leste stoppen met ne volle tente, vonden wi'j dat 't feestje nog lang neet af was."

Kamperman maakt pleitnota hoger beroep openbaar

Hans Kamperman vorig jaar na de rechtszaak in Zutphen. Het hoger beroep heeft inmiddels gediend. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO- De Groenlose ondernemer en idealist Hans Kamperman is in hoger beroep schuldig bevonden. De uitspraak luidt 'schuldig zonder straf'. Kamperman werd in oktober 2016 opgepakt voor het in bezit hebben van vijf hennepplanten. In mei van dit jaar werd hij door de rechtbank in Zutphen schuldig bevonden. Kamperman en zijn advocaat Maurice Veldman tekenden hoger beroep aan.

Door Kyra Broshuis

Wietolie
Kamperman heeft altijd gezegd dat hij uitsluitend voor zieke mensen hennep teelde om daar vervolgens wietolie van te laten maken. Wietolie wordt veel gebruikt door mensen die ernstig ziek zijn. Kamperman heeft deze mensen willen helpen omdat ze via de reguliere geneeskunde niet aan dit medicijn kunnen komen, of het simpelweg niet kunnen betalen. Met de uitspraak 'schuldig zonder straf' wordt Kamperman hard getroffen, zo legt hij uit.

Voor legalisering
"Door deze uitspraak heb ik een strafblad. Dat betekent dat ik mijn idealistische projecten in Canada en Nederland moet stoppen en dus helemaal kapot ben. Mentaal, maatschappelijk én financieel. Ik heb ervoor gekozen om pleitnota en het vonnis bekend te maken. Het is niet te begrijpen dat de rechters niet twijfelen aan mijn onbaatzuchtigheid maar me vervolgens wel veroordelen. Wat is het gedoogbeleid, waardoor je zogenaamd vijf planten mag hebben, waard als je vervolgens veroordeeld wordt?" Kamperman pleit al jaren voor het stoppen van overheidsondersteuning aan de farmaceutische industrie. "Deze industrie verdient miljarden met hun giftige chemokuren en dat over de rug van kankerpatiënten. Het zou fantastisch zijn als iedereen zijn eigen hennepplant in de tuin kan houden. Dat hoeft er maar één te zijn. Dan kan iedereen daar zelf medicinale hennepolie van maken. Ik ben uiteraard voor legalisering; een hennepplant kun je namelijk patenteren en dan wordt de gezondheidszorg eindelijk weer betaalbaar. Die legalisering moet dan zo georganiseerd worden dat farmaceutische bedrijven dit niet op kunnen pakken want dan gaat het namelijk weer uitsluitend om geld."

'Idealistische projecten in Canada en Nederland moet ik stoppen'

Unieke zaak
Kamperman kiest ervoor om de pleitnota in de openbaarheid te brengen. "De overheid heeft mij doen geloven dat het huidige gedoogbeleid vijf planten toelaat. Het OM speelt in de ogen van mijn advocaat en mij een uiterst dubieuze rol. Er is mensen gevraagd om alsjeblieft aangifte tegen mij te doen. Het OM bedriegt, manipuleert en vernietigt bewijsmateriaal. Ik kán en wil geen overheid accepteren die haar burgers zo behandelt." Advocaat Maurice Veldman zegt het een unieke zaak te vinden. "Ik heb in mijn 35-jarige carrière als advocaat nog nimmer zoveel onrechtvaardigheid meegemaakt met zulke verstrekkende gevolgen voor een cliënt."

Het gaat niet om mij
Kamperman zegt door te vechten. "Deze hele zaak is natuurlijk heel vervelend voor mij maar daar gaat het mij niet om. Ik wil een verandering teweegbrengen in het huidige beleid van onze overheid en justitie. Hennep móet uit de Opiumwet waar het zeventig jaar geleden in terechtkwam. Ik blijf het zeggen: cannabis, en met name medicinale cannabis, wordt gecriminaliseerd door de overheid. De farmaceutische industrie heeft de macht in handen en mensen lijden onnodig pijn doordat hun de mogelijkheden van wietolie wordt onthouden. Ik weiger me daar bij neer te leggen." Kamperman hoopt dat er een landelijke publieke discussie op gang komt. "Ik sta niet alleen in mijn verzet maar we moeten massaal in opstand komen. Iets uit de natuur kan en mag nooit illegaal zijn."

De pleitnota van Veldman is te lezen op de facebooksite van Hans Kamperman.

Plezier op de ijzers

Plezier op de ijsbaan. Foto: Maarten Kooiker

GROENLO - Zoals de laatste jaren gebruikelijk, heeft Marveld Recreatie in Groenlo ook dit jaar weer een kunstijsbaan aangelegd. Verschil is dat de baan dit jaar overdekt is, waardoor ook met regenachtig weer geschaatst kan worden. Bij schaatsen hoort een koek en zopie-tent voor een typisch winterse versnapering. Deze is dan ook aanwezig. De ijsbaan is toegankelijk voor iedereen. Ook mensen die niet bij Marveld logeren kunnen tot 4 maart gebruik maken van de schaatsbaan. De baan is dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur geopend. Toegang tot de ijsbaan inclusief schaatshuur, bedraagt 4 euro per persoon.

Prinses Janneke en Adjudante Jona

Vervolg pagina 5

BELTRUM - Aanstaande vrijdag, 12 januari, mogen de dames voor het eerst officieel in hun nieuwe hoedanigheid en uitdossing opdraven voor hun eerste plichtpleging. In het eigen café Halfweg vindt dan de Maïspotters '40+ avond' plaats, de buutavond voor de met name 'ietsje oudere' inwoners van Voor-Beltrum. Ooit ontstaan omdat zij het te druk vonden op de gewone buutavond, in samenwerking met 'de kermis'. Er wordt groots uitgepakt met liefst vier buuts: Bas de Stofjas (Paul Scharenborg uit Beltrum, Ed en Toon (Edwin Ikink en Tonnie klein Gunnewiek uit Voor-Beltrum), Jurgen en Emiel en Jeroen Bekke.

8 / 32

Oost Gelre gaat een stedenband aan met Amsterdam

Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Foto: Theo Huijskes

'De kracht van deze gemeente is haar fundament'

Door Theo Huijskes

Veel belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie in de Oude Calixtus in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

OOST GELRE - "Als gemeente zijn wij volop bezig om een stedenband op te bouwen met de gemeente Amsterdam. Er zijn reeds enkele gemeenten ons voorgegaan en wij willen daar graag bij aansluiten. Onlangs is hier een delegatie uit Amsterdam op bezoek geweest, waarmee wij een gehele dag hebben opgetrokken. Het resultaat van dat eendaagse bezoek is dat wij de afspraak hebben gemaakt, beter gezegd de beslissing hebben genomen om definitief met elkaar te gaan samenwerken." Dit opmerkelijke nieuwsfeit werd door burgemeester Annette Bronsvoort afgelopen maandagavond gemeld in de nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Oude Calixtus.

Burgemeester Bronsvoort liet ten overstaan van een groot aantal bezoekers van de traditionele nieuwjaarsreceptie weten dat de nalatenschap van de vorig jaar overleden burgemeester Eberhard van der Laan het een en ander in werking heeft gezet. "Hij heeft altijd gezegd dat Amsterdam dé beeldbepalende stad geworden is met dank aan de rest van Nederland. Hij wilde graag namens 'zijn' Amsterdam als een verantwoordelijke hoofdstad iets terug doen en daarbij kennis en expertise aanbieden aan met name krimpgemeenten." Bij de reeds gevoerde besprekingen is daarbij ook de regio Achterhoek betrokken. "Tijdens Het bezoek van de Amsterdamse delegatie eindigde het dagprogramma in Zieuwent. Kleine kern Zieuwent heeft immers het initiatief genomen voor een wandelpad van A tot Z, inderdaad van Amsterdam naar Zieuwent. Een officiële wandelroute langs diverse steden. Los van dat aspect is er met elkaar afgesproken dat belangrijke zaken zoals toerisme en cultuur, bedrijvigheid, smart industry en innovatieve woonconcepten onderwerp van gesprek zullen zijn in het kader van de samenwerking."

Tendens in onze samenleving
Ook deze keer maakte burgemeester Annette Bronsvoort een uitstapje naar de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander, die zijn bezorgdheid uitte over de tendens in onze samenleving, waarbij de mensen elkaar minder ontmoeten en niet meer openstaan voor andermans ideeën. "Met name zijn woorden 'We moeten niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij', hebben mij uitgenodigd om die te projecteren op onze gemeente Oost Gelre. Daarbij komt vervolgens heel duidelijk naar voren wie we zijn en hoe we zijn. Oost Gelre is gebouwd op een stevig fundament van onderlinge betrokkenheid en solidariteit, vrijwilligerswerk, een mentaliteit van aanpakken, zorg en aandacht voor elkaar. Het grotere wij waar de Koning naar op zoek is, vind je al in Oost Gelre." In het verlengde van deze constatering stipte Bronsvoort nog eens aan welk een rol Oost Gelre vervult als niet alleen een evenementengemeente, maar ook als een bedrijvige, innovatieve en ondernemende gemeente. "Mede daarom zijn wij trots op onze innovatieve bedrijvigheid. Niet voor niets hebben diverse bedrijven in onze gemeente al mooie prijzen in de wacht gesleept voor hun product. We doen mee aan de innovatiehub, waar afgestudeerde jongeren kennis maken met het Achterhoekse bedrijfsleven. Dat ondernemende typeert onze gemeenschap, onze inwoners. Niet voor niets zijn we groot in de maakindustrie. We houden van aanpakken en zoeken daarbij tegelijkertijd naar pragmatische en slimme oplossingen."

Bedrijvigheid in beide grote kernen
In de nieuwjaarstoespraak bleef ook de bedrijvigheid in Groenlo en Lichtenvoorde niet onvermeld. "We plukken in Groenlo steeds meer de vruchten van het Programma Stad Groenlo. De bourgondische gastvrijheid toont zich daar in allerlei vormen. We zijn trots op De Mattelier als aanjager van sociale en culturele ontmoetingen. Tot stand gekomen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ondernemers in Groenlo hebben de handschoen opgepakt om panden op te knappen en activiteiten te organiseren. Van klein tot groot, van de kabouterroute tot het Brouwernös. Dit alles was een leerzame opmaat voor het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Ook hier voelen veel inwoners zich betrokken bij het project en ontstaan initiatieven. Zoals de oprichting van Lokalen, een creatief kunstenaars broednest, waar onder andere autonoom kunstenaars, een interieur en conceptueel ontwerper, een video- en fotospecialist, een sociaal ondernemer en een kunst-restaurator actief zijn. Dat initiatief zie je ook terug in ons streven naar een duurzame gemeente. Zoals de postcoderoos projecten Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Keizonnig Lichtenvoorde en Vragender Duurzaam. Natuurlijk lukt niet alles. De Sportboulevard Lichtenvoorde heeft het niet gehaald. Maar het siert de initiatiefnemers dat ze onverminderd enthousiast blijven over wat het hen wél heeft opgeleverd. In de onderlinge samenwerking, in de uitwisseling van ideeën. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van loyaliteit en betrokkenheid naar elkaar en naar je leden. Vrijwilligers zoals iedere andere gemeente zich zou wensen."

Extra aandacht voor ondermijning
Burgemeester Annette Bronsvoort greep haar toespraak van dit jaar ook aan om, in het kader van haar regionale trekkersrol op het gebied van ondermijning, hiervoor extra aandacht te vragen. "Weliswaar worden onze kernkwaliteiten gevormd door wie we zijn en vooral hoe we zijn en daarbij lijkt het woord 'ondermijning' totaal niet op z'n plaats. Wat mij betreft is dat ook zo, maar ik vind dat we onze ogen er ook niet voor moeten sluiten. Ondermijning betekent dat door criminele activiteiten en invloeden de samenleving aan het wankelen wordt gebracht. Ondermijning moet niet de kans krijgen hier een voet tussen de deur te krijgen. Het is een maatschappelijk probleem. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan. Een drugslab in een boerenschuur. Mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie. Illegale verhuur van woningen, witwassen van crimineel geld via de handel in vastgoed. Politici en bestuurders die geïntimideerd of zelfs bedreigd worden. Voorbeelden te over. Ondermijning heeft nog geen voet aan de grond gekregen in Oost Gelre en in de Achterhoek. Onze aard is ook niet dat we ons daar voor lenen. Maar we moeten ons wel bewust zijn van de risico's, alert zijn. Ik zal binnen de regio Achterhoek een voortrekkersrol gaan vervullen op dit onderwerp. Het gaat om bewustzijn van de risico's en daar maatregelen op te nemen. U zult daar dit jaar meer over horen en lezen. Een weerbare overheid functioneert immers alleen vanuit een weerbare samenleving."

Aantal inwoners groeit
Daar waar de burgemeester in het recente verdelen aan het begin van een nieuw jaar melding kon maken van het feit dat het inwoneraantal van Oost Gelre slechts met één was gegroeid, kon ze nu met gepaste trots aangeven dat in tegenstelling dat andere, omliggende gemeenten, het aantal inwoners in deze gemeente met 137 is gestegen. Een gang van zaken die volgens haar niet alleen bevorderlijk is voor de beide grote kernen, maar ook voor de kleine kernen. "In dat verband ben ik blij dat de vraagbundeling bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied gelukt is. Van alle gemeenten waar CIF actief is, heeft Oost Gelre veruit het grootste aantal aanmeldingen voor glasvezel. Ook dat is weer te danken aan vrijwilligers, aan de belangenorganisaties van de kleine kernen en aan de tientallen ambassadeurs die er keihard aan getrokken hebben. Glasvezel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. En wat in deze ook niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat de kleine kernen ook op een enthousiaste, voortvarende manier de handen ineen hebben geslagen voor een gezamenlijke bovendorpse leefbaarheidsvisie", aldus burgemeester Bronsvoort, die ook nog een korte voorbeschouwing wijdde aan het jaar 2018. "Ieder jaar heeft z'n eigen dynamiek, maar 2018 net iets meer schat ik in. Niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook om andere zaken, zoals het opknappen van tal van gemeentelijke klussen, de Special Olympics die in de Achterhoek en in het bijzonder in Oost Gelre plaatsvinden, alsmede tal van andere evenementen en activiteiten op welk terrein dan ook".

Nieuws uit de kerken

Nieuws uit de kerken

Sv Grolse Boys al 70 jaar een hechte familieclub

Voorzitter Harry Paf (rechts) en bestuurslid algemene zaken Peter Grooten (links). Foto: Theo Huijskes

'Onze kracht is dat wij alles samen doen!'

Door Theo Huijskes

GROENLO - "Het motto 'Scholder an Scholder' is helemaal van toepassing op onze voetbalvereniging. Al het te verrichten werk binnen de club pakken wij gezamenlijk aan. Als bestuurders kennen wij het woord delegeren niet. Wij doen in alles mee, van kantinediensten tot schoonmaakklusjes. Dus samen de schouders eronder." Aan het woord is voorzitter Harry Paf van de op 18 maart 1948 opgerichte voetbalvereniging Grolse Boys.

In de knusse, sfeervolle kantine op het sportpark Het Wilgenpark aan de Beltrumseweg vindt het gesprek plaats met de 65-jarige preses Paf en bestuurslid algemene zaken Peter Grooten (64) van 'de Boys', de club die op zaterdag 17 maart het 70-jarig bestaan viert.

"Dat doen wij met name met eigen mensen", vertelt Grooten. "Zij zijn het immers die ervoor gezorgd hebben dat wij een hechte familieclub zijn. Onze leden staan op ieder moment van de week en als het moet ieder moment van de dag klaar om zich voor welke verenigingsklusjes dan ook in te zetten. Zo kennen wij een uit circa tien personen bestaande maandaggroep voor allerlei schoonmaak- en andere werkzaamheden, vrijwilligers met een technische achtergrond voor diverse onderhoudswerkzaamheden en een dinsdag- en vrijdaggroep, die de accommodatie buiten onderhoudt. Alleen voor het onderhoud van de beide velden wordt een beroep gedaan op Hacron Groen."

Staat van dienst
Is Harry Paf momenteel aan zijn negende seizoen bezig als voorzitter, Peter Grooten is reeds 53 jaar lid van de vereniging en daarvan circa 45 jaar actief in tal van functies. Paf geeft aan dat zijn beide voetballende zoons Arjan en Mathijs de oorzaak zijn van het gegeven dat hij in 2009 de opvolger werd van Erelid wijlen Henk Geurkink. "Met name omdat er zo'n goede sfeer heerst binnen de club, doe ik het werk met erg veel plezier."

Peter Grooten, inmiddels ook gebombardeerd tot Erelid, is in 1973 samen met Martin Jansen begonnen om het jeugdleiderswerk met alle bijkomende werkzaamheden, zoals het organiseren van kampen, op te pakken. "Naast dat ik ook zelf gevoetbald heb, waren of zijn de functies van scheidsrechter, jeugdbestuurslid en hoofdbestuurslid mijn belangrijkste verenigingsonderdelen. Beide besturen zijn inmiddels samengevoegd en ik ben er trots op dat ik daar al sedert 1991 deel vanuit mag maken."

De toekomst
Harry Paf geeft aan dat de club met ruim 125 spelende leden weliswaar een smalle, maar desalniettemin gezonde basis heeft.

"Natuurlijk doet zich het grootste probleem voor bij de aanwas van jeugdspelers. Maar mede met het oog op de krimp en andere invloeden in de huidige tijd, hebben daar veel meer verenigingen mee te maken. Daarom kan ik er niet meer omheen om te stellen dat wij niet meer op de jeugd kunnen bouwen. Maar met onze huidige teams, te weten Grolse Boys 1 en 2, J. onder 15 en J. onder 13, alsmede een 35+ en een 45+team voelen wij ons nog steeds een volwassen club. Wij bekijken het nu van jaar tot jaar. Het belangrijkste is dat op dit moment alle ingrediënten aanwezig zijn om als een gezonde voetbalclub door te koersen. Zoals gezegd hebben wij over vrijwilligers niet te klagen, is de samenwerking met de gemeente Oost Gelre goed en zijn er nog steeds voldoende sponsoren die achter onze club staan en blijven staan."

Jubileumboek
De viering van de zeventigste verjaardag van de club zal naast een receptie en een avondfeest, waarbij alleen personen op uitnodiging welkom zijn, mede in het teken staan van de presentatie en aanbieding van het jubileumboek '70 jaar sv Grolse Boys'. Scribent van het boek is Jasper de Kinkeler en de foto's komen van de hand van Paulus Maessen.

Reijer Kros gast op receptie Groenlose Hengelsport Vereniging

GROENLO - De Groenlose Hengelsport Vereniging houdt op woensdag 10 januari haar nieuwjaarsreceptie.

Afgelopen jaar heeft Jurgen Spiering de leden vertelt hoe het er aan toe gaat bij Fish O'mania. Dit jaar zal Reijer Kros aanwezigen meer gaan vertellen over het steeds populairdere worden commercial vissen, naast dat Reijer uitkomt voor het GURU vis-team is hij ook de oprichter van www.uitslagenwedstrijdvissen.nl, de website voor de commerciële vijver wedstrijden.

Naast de gastspreker is er ook tijd vrijgemaakt voor de uitgifte van de nieuwe wedstrijdkleding. De nieuwjaarsreceptie wordt dit keer gehouden in het clubgebouw Het Wilgenkamp' aan de Beltrumseweg 3a, in Groenlo.

De nieuwjaarsreceptie begint om 19.45 uur en is open voor iedereen die hengelsport een warm hart toedraagt, ook mensen die geen lid zijn van de vereniging zijn welkom.

Jaarprogramma van Seniorenvereniging klaar

GROENLO - Het jaarprogramma van de Seniorenvereniging Groenlo is klaar.

Op 9 januari is er een nieuwjaarsmiddag met koffie/thee, kniepertjes, drankje,hapje en bingo. Op de planning staat voor 13 februari de carnavalsmiddag 'Tweede Jeugd', organisatie is in handen van De Knunnekes.

De jaarvergadering met na afloop bingo wordt gehouden op 6 maart. Op 3 april kunnen senioren genieten van een optreden van 'De Zompenkearls', schippers van de Berkelzompen. Op 1 mei: presentatie van Jan en Tan over hun leven samen in Thailand en Nederland. De Preuveri'je van alcoholische en niet alcoholische drankjes wordt gehouden op 5 juni en op 3 juli houdt de vereniging een grote bingo.
De verrassingstocht met de Groenlose Vestingstad Express staat op de planning voor 4 september. Op 2 oktober verzorgt van het bekende Grolse duo Joost en Martijn een optreden. Op 6 november is de presentatie van Gerda Marsman over haar fietstocht door Chili en op 18 december treedt shanty koor Op Koers op met Kerst- en eigen repertoire.
De bijeenkomsten zijn allen op een dinsdagmiddag. Wie mee wil doen aan deze activiteiten, kan lid worden van de vereniging, voor 25 euro per jaar. Koffie/thee zijn inbegrepen (behalve met carnaval). Men ontvangt tien keer per jaar een interessant en informatief ouderen magazine. Ook kan men hulp krijgen bij het invullen van de belastingformulieren etcetera. Voor aanmelding of informatie kan men terecht bij T. Giezen, tel.06-57533626 of bij M. Peters, tel.06-30891680.

Staring Educatie: 'Gelukkig nieuwjaar'

OOST GELRE - Staring Educatie wenst alle kinderen een gelukkig nieuwjaar en brengt aan het begin van het jaar een mand met bolletjes op school.

In april komen de kinderen naar het egelpad, de egels zijn dan weer uit de winterslaap en de eerste bloemen bloeien weer. Het is dan voorjaar. Maar nu eerst nog winter. Toch is het al mooi om bloeiende bollen in de klas te hebben. Uit de bol groeien stengels, bladeren en prachtige geurende bloemen. Hyacint, Narcis en Witte druifjes staan in de mand en als ze uitgebloeid zijn mogen ze in de schooltuin geplant worden. Volgend jaar kan er dan weer genoten worden van deze voorjaarsbodes.

Column

10 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

11 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

12 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

14 januari

Lichtenvoorde

vlooienmarkt Lichtenvoorde

Hamalandhal Lichtenvoorde

Groenlo

Escaperoom Groenlo

15 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

16 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

17 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

18 januari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

19 januari

Groenlo

Jaarvergadering VFV Holterhoek

Café Haak & Hoek

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Film over voorbereiding en aanleg N18

Shot vanuit de Stoomlocomotief op het nieuwe spoor over de N18 bij Haaksbergen. Foto: Docufilm

Docu klaar bij ingebruikname nieuwe weg

NEEDE/EIBERGEN/GROENLO - Het gaat snel met de bouw van de nieuwe N18, de verwachting is dat de weg dit voorjaar al wordt opgeleverd. Daarna zal het niet lang meer duren voordat de gewenning intreedt, alsof de weg er altijd heeft gelegen. De herinnering aan de oude situatie vervaagt en is rijp voor de geschiedenisboekjes. Gelukkig zijn er mensen die op tijd hebben ingezien dat een dergelijk project, op dit moment zelfs het grootste infrastructurele project binnen Nederland, tot in detail moet worden vastgelegd voor het nageslacht. Gelijktijdig met de officiële openstelling van de N18 verschijnt er derhalve een docufilm, 'N18, de film', die het gehele voorbereidings- en bouwtraject laat zien.

Door Rob Weeber

De aanleg van de brug bij de Stokkersweg. Foto: Beeld uit de docu film

Er is zelfs aandacht besteed aan de eerste pogingen van een Twenteroute, een grindweg, in de eerste helft van de 19e eeuw door de Belg Jean Baptiste Paul Bouquié, textielfabrikant in de voormalige kastanjefabriek aan de Berkel.
Initiatiefnemer voor de film is Needenaar Willem Kootstra, voormalig freelance correspondent voor radio en televisie in het buitenland en co-maker van de docufilm 'Die Berkel' met de Duitse Anna Schlottbohm. "Het idee voor de docufilm ontstond al in 2013. Ik vroeg mij toen af wat de gevolgen zouden zijn voor het landschap en het sociale en culturele leven als de nieuwe weg er zou komen. Toen de beslissing omtrent de aanleg in 2015 werd genomen, heb ik alle video- en noaberclubs tussen Groenlo en Enschede benaderd met de vraag of ze wilden meewerken aan het in beeld brengen van het gehele project. Binnen 14 dagen had ik alle toezeggingen. Ik had wel een voorwaarde gesteld, het moest voor eigen rekening, risico en plezier zijn, er was immers geen budget voor. Er hebben 25 man aan meegewerkt. Zij hebben al hun geschoten materiaal centraal naar de Videoclub Berkelland gestuurd, waar het is gemonteerd. We hebben geluk gehad dat Needenaar Ton Kraaijenvanger de montage wilde doen. Hij is een van de beste op dit gebied en heeft al vele (internationale) prijzen gewonnen met zijn eigen docufilms. Het resultaat is vele honderden uren film, waarvan uiteindelijk zo'n twee uur overblijft. Het enige wat nog moet worden opgenomen zijn de productie van de verkeersborden, de belijning, het plaatsen van de verlichting en de officiële oplevering. De verwachting is dat we een dag na de opening van de weg helemaal klaar zijn. Dan hebben we een uniek tijdsbeeld dat de impact van de nieuwe weg in al zijn facetten laat zien. Met opzet hebben we zoveel mogelijk cijfers weggelaten. Als je geen referentiekader voor bijvoorbeeld een miljoen kub beton hebt, dan heeft die informatie ook geen meerwaarde. Ik wil tenslotte nog zeggen, dat we volledige en enthousiaste medewerking hebben gehad van alle betrokken, zowel de bouwers als de politiek."

De nieuwe N18 autoweg doorsnijdt het eeuwenoude landschap als een kronkelige asfaltslang en de tijd zal uitwijzen hoe erover geoordeeld wordt. Feit is wel dat het de bereikbaarheid van de Achterhoek ten goede komt. Ook Kootstra is een voorstander van de bereikbaarheid, zij het hij van mening is dat deze bereikbaarheid vooral het bedrijfsleven en de forensen voordeel biedt en minder de gewone verkeersdeelnemer. Er kleven ook negatieve effecten aan de aanleg. Veel vastgoed, waaronder ook boerderijen die al eeuwenlang familiebezit waren, is onteigend. Verder zijn er talloze toeristische fiets- en wandelpaden doorsneden die daardoor opnieuw uitgezet en in kaart moeten worden gebracht, inclusief bijbehorende bewegwijzering.

Ook zijn straten tot twee keer toe doorsneden, zoals de Stokkersweg tussen Neede en Eibergen. Saillant detail in deze is dat het eerste gedeelte van de Stokkersweg vanaf Neede nu Biezebeekweg – voorheen Stokkersweg- heet. Misschien had de naam Stokkersweg beter gehandhaafd kunnen worden nu blijkt dat er sinds een jaar een familie Stokkers woont. Overigens is de verbinding tussen Eibergen en Neede langs deze route ook in de toekomst gegarandeerd, zij het dat de weg iets verderop aansluit op de Eibergseweg (N823). Verkeer richting Neede moet dan over de N823 heen. Ook het buurtschap Hupsel is doorsneden, wat het gemeenschapsgevoel heeft aangetast. Natuurlijk zijn er ook positieve en opvallende zaken. Een ervan is de komst van een nieuwe, snelle busverbinding door Arriva tussen Groenlo en Enschede. Er komt een nieuw busstation in Groenlo en een overstapplek bij het oude Danspaleis aan de Haaksbergseweg. Verder heeft Boekelo nu de grootste faunatunnel met een onderdoorgangbreedte van 12 meter. De tijdelijk bouwverkeerswegen hebben het dagelijkse, lokale verkeer zeer ontlast. Voor de firma Janson bridging, die de tijdelijke bruggen/overspanningen verhuurt, is het zelfs de grootste binnenlandse order ooit geweest, met zo'n 24 bruggen. In Groenlo is de loop van de Slinge verlegd omdat deze haaks onder de nieuwe brug door moest. Tenslotte, het meeste beton is naar de 'kunstwerken' gegaan, zoals bruggen en viaducten. Een ervan geldt het viaduct voor de Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen die nu dus straks ook over de N18 rijdt!

Stichting Pak An biedt Matthijs van Nieuwkerk boek aan

Willy Hermans, Antoinet van Helvoirt, Matthijs van Nieuwkerk en Toin de Ruiter. Foto: Willy Hermans

VORDEN - Matthijs van Nieuwkerk is als lid van Comité van Aanbeveling ambassadeur voor Stichting Pak An. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Parels van de Achterhoek' ontmoetten afgevaardigden van de stichting hem bij Hotel Bakker in Vorden. 'Parels van de Achterhoek' is een van de gehonoreerde projecten van Pak An, een initiatief van Grolsch BV en De Feestfabriek. Namens Pak An waren aanwezig Willy Hermans en de bestuursleden Antoinet van Helvoirt en Toin de Ruiter. Verder zaten aan tafel huisdichter Cees van Zuilen, auteur Erik Hagelstein en fotografe Jessica de Lepper.

Van Nieuwkerk was zeer geïnteresseerd en nam er uitgebreid de tijd voor. Hij vond het een schitterend boek. Diverse Parels waren al eens te gast bij hem geweest in De Wereld Draait Door, dus kende hij persoonlijk. Maar ook voor hem zaten er verrassingen tussen, zoals Claartje Bulten en Aart Jacobi. En dat Nout Wellink uit Bredevoort afkomstig is, was ook nieuw voor Matthijs.

Net als de Parels in het boek is hij trots op de Achterhoek, waar hij ook sinds enige jaren woont en vindt dat er goede ontwikkelingen gaande zijn. Hij had veel belangstelling voor de talloze projecten van Pak An, die de Achterhoek mooier en beter moeten maken en was enthousiast dat er anderhalf jaar na de oprichting al 180 projecten zijn ingediend.

Op zondag 21 januari vindt de eerste editie van de Achterhoek College Tour plaats, een uitvloeisel van de uitgave Parels van de Achterhoek. Erik Hagelstein gaat dan met een viertal hoofdpersonen dieper in op onderwerpen als Achterhoek en de krimp. Bij deze eerste College Tour zijn aanwezig Bert Wagendorp, Gerhard Rijken, Manfred te Grotenhuis en Bennie Jolink.

Tickets hiervoor à 7,50 euro zijn via de site van Schouwburg Amphion verkrijgbaar.

Schaatsbaan op Grolse Weiden

De Vrijwilligersclub Grolse Gracht met uiterst links Hennie Wildenborg. Foto: Henri Walterbos Foto: Henri Walterbos

GROENLO- Als het weer het toelaat kunnen de Grollenaren binnenkort gebruik maken van een prachtige ijsbaan op de Grolse Weiden. De Vrijwilligersgroep Grolse Gracht is druk bezig met de voorbereidingen voor de ijsbaan die op het exercitieterrein van de Slag zal komen te liggen.

Door Kyra Broshuis

De IJsclub
"Vorig jaar is er al geprobeerd om een ijsbaan te creëren op het industrieterrein achter Klein Gunnewiek maar dat stuk land was veel te ongelijk", vertelt Hennie Wildenborg. Samen met Frans Peterman, Antoon Bleumink, Henk Ebbers, Stef Roerdink, Toon Pasman en Wilhelm Reijerink vormt hij de groep die ook wel wordt aangeduid als 'de Grolse IJsmeesters'. "Het terrein waar we nu aan de gang gaan, is uitermate geschikt. Het ligt natuurlijk prachtig vlakbij het centrum en is één van de mooiste locaties van Groenlo. We hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeente Oost Gelre en met Edwin Grothe van de Slag om Grolle. We krijgen volop medewerking van alle kanten. Het stuk grond dat we onder water willen zetten is 110 bij 150 meter. Rouwmaat gaat als het goed is deze week al beginnen met het vlak maken. Specialist Willie Meekes zal de taak op zich nemen."

Jaren achtereen
Het grote voordeel van de nieuwe ijsbaan is dat het in principe jaren achter elkaar gebruikt kan worden. "We gaan het mooi uitzetten en er komen wallen langs. Bij goed weer is het een kwestie van onder laten lopen en wachten op ijs. Natuurlijk is schaatsen op de gracht het allermooist maar daar kunnen en willen we niet op wachten. Als er al ijs op ligt, wordt het vaak verpest door mensen die er stenen, takken of zelfs flessen op gooien. Zo jammer voor alle schaatsliefhebbers en natuurlijk ook niet bevorderlijk voor de gracht zelf." Het water op de ijsbaan van de Grolse Weiden wordt zo'n 20 tot 30 centimeter 'diep' en bij een centimeter of 8 ijs kan er al geschaatst worden.

"We hopen dat het snel goed gaat vriezen en dan kunnen de Grollenaren massaal genieten van het schaatsen op de Grolse Weiden", zo besluit Wildenborg.
Uiteraard wordt u via deze krant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Column

Pat Benatar wordt 65

Dit is de eerste echte week van 2018, op de papieren verschijningsdatum van dit schrijven zou Pat Benatar met pensioen kunnen. Haar ken ik niet en kom ik waarschijnlijk ook niet tegen, maar je kunt nu langzamerhand weer min of meer bekenden tegenkomen - je kwartzus uit Beltrum of je tweelingneef uit Zieuwent - zonder dat je ze de al dan niet gemeende beste wensen doet. In deze tijd extra moeilijk, die bestewenserij, voor mij ook: wie moet je waar en hoe kussen? Maar dat gedoe hebben we weer overleefd.

Survival is Engels voor overleving, het overleven. Het schijnt dat iedereen de survivalrun in en rond Beltrum heeft overleefd, maar de definitieve uitslagen volgen nog. Dat klinkt misschien onderkoeld of toch niet onderkoeld. De berichtgeving was na afloop van de run niet bepaald consequent. Survival is a battlefield.

Ik heb niet meegedaan in Beltrum. Ik ga dit jaar meer voor de mentale survival. Ik ga namelijk, als voorbereiding op de komende feestdagen, weer naar de buutavonden - officieel pronkzittingen - van De Knunnekes in Groenlo. Hopelijk kan ik met een mediasponsor mee (maar dat hangt ervan af wie dit stuk redigeert).

Bij een sponsor aan tafel is het leven gewoon mooier. Gedienstige obers, geen muntjes nodig. Kaviaar etend zwaaiend naar min of meer bekenden met gezamenlijke bakjes muntjes van waaruit de biertjes en bitterballen worden betaald. Daar waar het voor de ober soms onduidelijk is wie allemaal bij welk muntjesbakje hoort.

Er zijn zelfs mensen die zelf hapjes meenemen van huis. Pieneköttels. Maar dat zijn geen bekenden van mij, ook niet min of meer, nooit!

Zelf hapjes meenemen moet je wel in de trein. Ik moest afgelopen week een hel(s)e treinreis maken. Om positief te beginnen: ik heb lekker gezeten en hoefde geen enkele keer te staan. En om negatief verder te gaan: de stations zijn 's avonds om 10 uur bijna allemaal dood. Je loopt op vrijdagavond in de woestijn van Soedan meer kans om een gevulde koek te bemachtigen dan op een Nederlands station van een toch redelijk grote plaats als Apeldoorn. Food is battlefield.

Nou ja, probeer in Oost Gelre eens om 21 uur 's avonds eens iets warms (om te eten dat is) te bemachtigen aan het begin van de week. Maar dat is dan nog aan het begin van de week.

Ik wil 24 uur per dag en 7 dagen in de week horecaservice.

Een goeie uitzondering op de slechte regel is er al. Dat tankstation tussen Lichtenvoorde en Harreveld. De benzine is er idioot duur, maar de gehaktballen en koffie zijn er altijd warm.

(Excuses voor de clickbaittitel, het is voor een seo- en traffictest.)

Kandidatenlijst VVD Oost Gelre vastgesteld

OOST GELRE - Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD afdeling Oost Gelre op 3 januari is de VVD-kandidatenlijst vastgesteld. De lijst toont de nodige nieuwe gezichten, en is volgens de partij 'breed gedragen door de goede mix van jongere en ervaren raadsleden'.

Lijsttrekker is Bart Porskamp, op de lijst gevolgd door Frank Boschker, Kees Porskamp, Ellen Ribbers, Alfred Wopereis, Karel Bonsen, 7. Fiona Algera-Dorenbos, René Spekschoor, Klaas Rendering, Eric Huinink, Bart Wopereis, Joost Luttikhold, Fons Nijhof, Hans Hissink, Paul Wentink.

Lijsttrekker Bart Porskamp: "Vol enthousiasme en met plezier zie ik de komende gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Onze lijst kent de nodige nieuwe gezichten. Het is een goede mix aan jongere en ervaren kandidaten. Een mooie groep enthousiaste en betrokken kandidaten die zich met enthousiasme en plezier zullen inzetten voor onze inwoners en ondernemers. In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart zult u regelmatig worden geïnformeerd over de belangrijkste standpunten uit ons verkiezingsprogramma. Hierbij zal zeker de nadruk liggen op het versterken van onze zelfstandige gemeente op het gebied van wonen, werken en leefbaarheid voor jong en oud in elke kern."

Wie nu al vragen heeft voor de VVD-fractie, kan deze mailen naar lijsttrekker Bart Porskamp (b.porskamp@oostgelre.nl).

Mannenzangvereniging Inter Nos houdt een open repetitie

Inter Nos Groenlo houdt op 18 januari een open repetitieavond. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - De mannenzangvereniging Inter Nos uit Groenlo timmert al geruime tijd aan de weg. Zowel de zestig leden, als het actieve bestuur en dirigent/muzikaal leider Esther van der Heijden, stralen een enorm enthousiasme uit.

Door Theo Huijskes

Maar Inter Nos wil meer. Het koor wil graat uitbreiding van het aantal actieve, zingende leden. Daarom wordt er op donderdag 18 januari een open repetitie gehouden. Een geschikte gelegenheid voor belangstellenden, die graag kennis willen maken met Inter Nos. Naast de koorzang worden er door de vereniging ook andere activiteiten georganiseerd, zoals het korenfestival, de mannendag, de ledendag en niet te vergeten de gezamenlijke reisjes en uitjes. Ook geeft het koor acte de présence tijdens het jaarlijkse Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap op Hemelvaartsdag in Groenlo.

Na bijna 73 jaar is Inter Nos nog steeds springlevend. De open repetitieavond, waarbij belangstellenden van alle leeftijden welkom zijn, vindt plaats in City Lido op 18 januari en begint om 19.45 uur. Om 21.00 uur is er een pauze en de open repetitie wordt afgesloten om 22.00 uur.

Prinsenbal De Jonge Nölepeters

LIEVELDE - Het jaar is pas enkele dagen jong, maar de prinsencommissie van carnavalsvereniging De Jonge Nölepeters uit Lievelde is alweer druk in de weer voor het aankomende prinsenbal op vrijdag 12 januari in het Nölershol.

Na een afscheidsspeech van aftredend prins Cas (Arink) de tweede en zijn adjudant Edwin (Geessink), geeft president Robbert Konings het startsein om de heren te ontdoen van hun prinsenkleding. Dan worden ze op passende wijze opgenomen in de prinsengarde van DJN. Na een korte pauze zal de klok aftellen naar de onthulling van het nieuwe prinsenpaar. Zal het aankomende prinsenpaar net zo krachtig de zaal kunnen toespreken als zijn voorganger? Kunnen ze de druk als prinsenpaar wel aan? Dat zijn enkele vragen die inwoners van het Nölersdorp bezighouden.
Daarom heeft de prinsencommissie enkele aanwijzingen gegeven om de puzzelaars uit te dagen, zodat ze bij binnenkomst een gokje kunnen wagen bij het 'prinsenraden'. Deze aanwijzingen zijn te vinden op de Facebookpagina Prins De Jonge Nölepeters. Iedereen die benieuwd is naar het nieuwe prinsenpaar van De Jonge Nölepeters is welkom op vrijdag 12 januari vanaf 20.11 uur in het Nölershol. Kaarten zijn voor tien euro (tot 18 jaar gratis entree) bij café De Barbier en aan de kassa op de avond zelf.

Jubilarissen Schanskloppers gehuldigd

LIEVELDE - Tijdens de jaarlijkse feestavond op 'derde kerstdag' werden de jubilarissen van De Schanskloppers gehuldigd. Dit jaar waren dat maar liefst zeven leden.

Erwin Nijrolder, Clemens Weenink, Esken te Vaarwerk, Raimond Baks en Sjoerd klein Avink zijn allen 25 jaar lid van de vereniging. Zij werden door de voorzitter toegesproken en kregen een cadeau en een bos bloemen overhandigd. Wilma Schilders-Onstenk en Bennie Weenink zijn 40 jaar lid van de verenging. Ook zij werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet tijdens hun lidmaatschap en gefeliciteerd met een cadeau en bloemen. Enkele jubilarissen waren verhinderd en konden deze avond niet aanwezig zijn. De volgende dag werden deze leden bezocht en gefeliciteerd door het bestuur. Deze avond werd ook het 'Schanskloppertje' uitgereikt, een prijs voor een lid dat het in de ogen van de andere leden verdient om in het zonnetje te worden gezet. Dit jaar was het Vincent Krabbenborg die deze prijs en de felicitaties in ontvangst mocht nemen. Het feest ging na de huldigingen nog een poosje door bij clubhuis de Barbier.

Kaarten in Wanne

BELTRUM - De derde kaartavond van dit seizoen van DIOS Beltrum is op zaterdag 13 januari. Er wordt gespeeld in kulturhus De Wanne en de avond begint om 20.00 uur.

Er wordt zoals gebruikelijk weer getwintigd. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij de organisatie: Paulien Ribbers, tel.: 0544-481365.

Lustrumprogramma WFevenementen

WINTERSWIJK - De stichting WFevenementen uit Winterswijk, organisator van wandel- en fietstochten, bestaat dit jaar vijf jaar.Tijdens de evenementen in 2018 zullen er daarom extra nevenactiviteiten op het programma komen. Inmiddels zijn de nieuwe folders klaar en is de website geactualiseerd.

Naobertochten
Op zondag 27 mei wordt het seizoen geopend met de Naobertochten voor zowel wandelaars als fietsers. De tochten gaan door de buurtschappen Brinkheurne, Woold en Kotten. De fietsers passeren daarnaast ook regelmatig de groene grensovergangen naar onze 'naobers' in het Duitse grensgebied. Start en finish zijn bij recreatiepark Het Winkel aan De Slingeweg in de Brinkheurne. Wandelaars kunnen hier tussen 9.00 en 12.00 uur starten voor een gepijlde tocht van circa 15 kilometer. Deze wandeltocht gaat hoofdzakelijk over onverharde wegen, bospaden en weilandpaden. Fietsliefhebbers vertrekken tussen 10.00 en 12.00 uur en kunnen kiezen uit ritten van 40- of 60 kilometer ; ook in deze tochten worden de grote wegen zoveel mogelijk gemeden. Deelnemers aan zowel de wandel- als de fietstochten hebben halverwege een rustpunt bij verenigingsgebouw Juliana in Het Woold. Hier kunnen een hapje en een drankje genuttigd worden, daarnaast wordt gezorgd voor muziek en folkloristische activiteiten.
Deelnamekosten voor alle tochten zijn drie euro per persoon, inclusief een versnapering en een routebeschrijving.

Internationale Fiets4daagse
Het grootste evenement is ook dit jaar de Internationale Fiets4daagse, die van dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni op de rol staat. Uitvalsbasis is net als voorheen sportcomplex 't Huitinkveld aan de Bataafseweg, de thuishaven van voetbalclub FC Trias. De fietsers kunnen iedere dag kiezen uit routes van 25-, 40- of 60 kilometer. Alle routes zijn wederom geheel vernieuwd en gaan iedere dag in een andere richting. De organisatoren verwachten ook dit jaar weer zo'n tweeduizend deelnemers, waarvan een groot deel fietstoeristen uit geheel Nederland en zelfs de buurlanden. Vele toeristische bedrijven hebben in deze periode speciale overnachtingsarrangementen. De voorinschrijving is momenteel al in volle gang en menig slaapplek is al vastgelegd. Met het oog op het lustrum van organisator WFevenementen zijn er dit jaar extra veel nevenactiviteiten met muziek, dans, folklore en educatieve onderwerpen. Een startkaart voor vier dagen kost twaalf euro; bij voorinschrijving geldt een korting van twee euro. Start is iedere dag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Hamalandtochten
Op zondag 2 september wordt het seizoen afgesloten met de Hamalandtochten, wederom voor wandelaars en fietsers. De tochten gaan door het gebied ten noorden van Winterswijk, waarbij de fietsers ook weer een stukje Duitsland aandoen. Start en finish van de Hamalandtochten zijn ook in 2018 bij recreatiepark Sevinkmolen aan de Meddoseweg. Wandelaars kunnen hier tussen 9.00 en 12.00 vertrekken voor een tocht van circa 15 kilometer, voornamelijk over zandwegen en bospaden. Starttijd voor de fietsers is tussen 10.00 en 12.00 uur, zij kunnen kiezen uit routes van 40- of 60 kilometer. Ook de Hamalandtochten zijn duidelijk gepijld, daarnaast ontvangen de deelnemers een uitgebreide routebeschrijving. Deelnamekosten zijn ook nu weer
drie euro, inclusief een versnapering.

www.wfevenementen.nl
www.fiets4daagsewinterswijk.nl

Winterdrums onderdeel Nationaal Theaterweekend

WINTERSWIJK - Drumshop Interdrum en muziekvereniging Excelsior organiseren voor alweer de negende keer het slagwerkfestival Winterdrums, dit jaar met medewerking van Amicitia Rietmolen, Volharding Borculo, AOV Aalten, Concordia Beltrum, Kon. WOV, Volharding Beek, Advendo Lochem en Full Power uit Eibergen. Doel van het festival is om te laten zien hoe leuk en veelzijdig slagwerk is. Doel van het Nationaal Theaterweekend is om heel Nederland op een laagdrempelige manier te laten zien hoe leuk theater is. Winterdrums past dan ook perfect in het Theaterweekend. Voor vijf euro kan het publiek de hele middag vertoeven in de aangename ambiance van Theater de Storm én genieten van slagwerkmuziek.

Diverse slagwerkgroepen maken deze middag hun opwachting en zullen het publiek meenemen in de veelzijdige wereld van slagwerkmuziek. Het bij het grote publiek bekende trommelen is slechts een klein onderdeel van het slagwerk. Slagwerk kent namelijk een enorme diversiteit aan percussie-instrumenten en ook de muziekstijlen zijn veelomvattend. Van ritmisch tot melodisch en van bombastisch tot intiem. Dit zal de bezoeker bij binnenkomst al duidelijk worden, wanneer zij wordt ontvangen met een verrassend optreden.
De middag wordt afgetrapt door Slagwerkgroep Markelo, gevolgd door de slagwerkgroep van muziekverenging Excelsior. Enkele maanden geleden brachten de slagwerkers van Excelsior nog een show met slechts behulp van klompen, plastic buizen en hun eigen lichaamsdelen (zogenaamde 'body percussion') op de verschillende podia in China. Voor Winterdrums hebben ze een sfeervol concertprogramma voorbereid met onder andere de titelmuziek van de serie 'Game of Thrones'. Hierna maken Concordia Beltrum en de KWOV het eerste blok spetterend af. De optredens zijn afwisselend in de theaterzaal en de feestzaal van De Storm. Na de eerste pauze nemen Amicitia Rietmolen, Volharding Borculo en AOV Aalten de stokken over voor wederom een pittig staaltje slagwerkmuziek. Het laatste deel van de middag wordt ingevuld door Volharding Beek, Advendo Lochem en Full Power uit Eibergen zorgt voor een spectaculair slot.
De deuren van Theater de Storm zijn zondag 28 januari vanaf 11.30 uur geopend. Gasten worden muzikaal verwelkomd, waarna om 12.00 uur het officiële programma zal starten. De middag eindigt rond 17.00 uur. De bar is de gehele middag doorlopend geopend. Vrij in- en uitlopen is door de festivalopzet van Winterdrums mogelijk.

Ruud Weber Band bij Grolse Jazz

Ruud Weber. Foto: PR

GROENLO - Ruud Weber Band speelt op zondagmiddag 21 januari in Groenlo bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang. Hij wordt deze middag geflankeerd door gitaarvirtuoos Raymond 'Guitar Ray' Nijenhuis en drummer Fokke de Jong. Weber en de Jong maken samen ook nog eens deel uit van King of The World. Deze band kwam enkele maanden geleden met een fantastische cd op de proppen en daarmee vriend en vijand verraste. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur. Info: www.ruudweber.com.


Carnavalsavond van de Noamatters

EEFSELE- De bekende carnavalsavond van de jongste carnavalsvereniging van Oost Gelre, de Noamatters uit Eefsele, wordt aanstaande zaterdag gehouden.

Door Kyra Broshuis

De vereniging is opgericht op 11 november 2012 en houdt sindsdien elk jaar een zeer druk bezochte feestavond. Afgelopen jaar hebben zich enkele bestuurswisselingen voorgedaan. Zo is Wieke klein Gebbink de nieuwe president en Sjoerd Wiegerinck de nieuwe vorst. Aukje klein Gebbink is benoemd tot voorzitter. De rest van het bestuur wordt gevormd door Joske Porskamp (ledenadministratie), Robert Nijland (hoofd Raad van Elf), Luuk Nijenhuis (penningmeester) en Noëlle Klein Gunnewiek (hoofd Hofdames). Roel Ottink, Thomas Elferink en Rick Elschot zijn nieuw binnen de Raad van Elf en de vereniging heeft Nicky Lubbers en Femke Navis als nieuwe Hofdames binnengehaald.

Nieuwe hoogheden
De carnavalisten uit Eefsele en omstreken zijn zaterdag van harte welkom in de residentie van de Noamatters, de Heujbarg bij Erve Kots. "Het programma start om 20.00 uur en het belooft weer een geweldige avond te worden", zo vertelt Eric Schuurmans namens de vereniging. "We hebben een prachtig programma vol buutgrappen van eigen bodem, volop muziek mét dj en natuurlijk de spectaculaire onthulling van het nieuwe prinsen óf prinsessenpaar! Maar voordat de twee nieuwe hoogheden bekend worden gemaakt, nemen we natuurlijk eerst afscheid van onze huidige prins René (Molenveld) en zijn adjudant John (Klein Gunnewiek). Zij hebben op geweldige wijze over Eefsele geregeerd onder hun motto 'Wi'j Høkt vedan!'". Iedereen is zaterdag van harte welkom bij De Heujbarg bij Erve Kots. De entree is 5 euro en verkleden mag uiteraard.

Carnavalsagenda
Het overige carnavalsprogramma van de Noamatters ziet er als volgt uit: 21 januari Belhamels Beltrum, 28 januari Bacchus Eibergen/Holterhoek, 3 februari Vènesikken Vragender, 9 februari Eumkesbal Zieuwent, 10 februari feestmiddag residentie De Heujbarg Erve Kots, 11 februari De Maispotters Veur-Beltrum en optocht Groenlo en 12 februari De Jonge Nölepeters Lievelde en dweilen in de Grolse binnenstad.

Meer informatie is te vinden op www.eefsele.nl en op de facebooksite van De Noamatters.

ZSOM in De Molenberg

GROENLO - Het tv-programma van de ZSOM wordt op verschillende momenten uitgezonden in De Molenberg. Deze week ziet het programma er als volgt uit.

ZSOM Regiojournaal
Nieuws en actualiteiten uit de regio

Jubileumconcert vrouwenkoor Zang en Vriendschap
Dit koor bestond 25 jaar en dat vierden zij zoals alleen een koor het kan; ze zingen het dak eraf. Er werd een spectaculaire jubileumconcert gegeven op zaterdag 25 november in Theater Astoria te Winterswijk. Medewerking werd verleend door Johan Meerdink, die het koor op de piano begeleidde en Dansstudio Vieberink uit Aalten die een aantal dansen liet zien. Tijdens dit concert werd de bezoeker dan verrast door een mix van liedjes, dans en pianomuziek. Het thema van het concert was liedjes en dansen uit films en musicals. Vandaag het tweede deel van dit concert.ZSOM Regiojournaal.

ZSOM Regiojournaal
Opnieuw nieuws en actualiteiten uit de regio

Midwinterhoornwandeling
Vrijdag 22 decemberwerd de 9e midwinterhoorn wandeling gelopen in Groenlo. Met een kruip/sluiproute ging het door de binnenstad. Vanaf het Europaplein ging het via de smalle steegjes naar het Vers Hart van Groenlo via de tuin van de Molenberg, hier kon men genieten van het duo Anne en Sabine, via de witte brug achter de Molenberg ging het op naar Welgelegen. Vandaar naar de tuin van Dr. Cannegieter naar de pauzeplek op Jongensstad. Hier kon men genieten van een beker glühwein. Opgemonterd ging men verder over de bruggetjes in het Laantje van Lasonder naar het treinstation, op de genoemde plekken werd er op de midwinterhoorn geblazen. Het eindpunt was in de Oude Calixtus, hier werd men onthaald met kerstliederen gezongen door het dameskoor Songs4all.

Snertwandeling Woold

WINTERSWIJK-WOOLD - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen houdt op zaterdag 20 januari een lange snertwandeling door het Woold.

De boswachter bepaalt de exacte route aan de hand van het weer. De tocht gaat in ieder geval grotendeels over onverharde wegen en paden langs oude landgoederen, een voormalige spoorlijn en ook over de groene grens Duitsland in. Deze tocht is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Neemt iets extra's te eten en te drinken mee voor onderweg en trek stevige, waterdichte schoenen aan. Start: 10.00 uur bij Herberg Harmienehoeve, Kulverweg 2-4, 7108 BB Winterswijk-Woold. Duur: 5 à 6 uur. Afstand: ca. 15 km. Deelname kost 5 euro. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Voor een glas glühwein en een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek aan het einde van de wandeling, betaalt men 7,95 euro. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen).
Reserveren is niet nodig. Informatie www.glk.nl/evenementen of Gerben Pampiermole, tel. 06 - 13373187.

OOG maakt zich sterk voor een bruisend en kleurrijk Lichtenvoorde

Herman ter Haar. Foto: Jurgen Pillen

OOST GELRE -Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart werkt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) de komende tijd nog meer aan haar herkenbaarheid. In de visie van de partij gaat het bij campagnevoeren om mensen die het verschil maken. De komende weken belichten we onze standpunten en stellen we kandidaten aan u voor.

Dichtbij huis wil OOG het verschil maken en de stem van de burger laten klinken. Iemand die stevig geworteld is in de Lichtenvoordse samenleving is Herman ter Haar. De voorzitter van de Stichting Bloemencorso is werkzaam bij de districtsrecherche en staat op nummer 12 van de OOG-kieslijst. Ter Haar heeft veel affiniteit met lokale ontwikkelingen die de leefbaarheid bevorderen. Hij noemt als voorbeeld het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur', waarin de koers voor de toekomst van Lichtenvoorde is vastgesteld. "Lichtenvoorde moet in 2025 een kleurrijke 'hotspot' zijn in de Achterhoek. Het programma is realistisch en bevat thema's als sociale leefbaarheid, werkgelegenheid, recreatie, evenementen, centrumontwikkeling, bereikbaarheid en cultuur. OOG geeft steun aan de plannen en staat voor samenwerking met burgers, eigen initiatieven en inzet. Dat komt volop tot uiting in de plannen van 'Geef Lichtenvoorde Kleur'."

De Adventbloazers te Groenlo bloazen af. Foto: Bart Arends

Interactief
Inwoners, organisaties en ondernemers hebben ideeën voor 'Geef Lichtenvoorde Kleur' aangereikt. Met een interactieve aanpak is al veel bereikt. "Het centrum van Lichtenvoorde is opgeknapt en de minder aantrekkelijke plekken worden de komende tijd aangepakt", vertelt Ter Haar. "Zo wordt ingezet op een succesvolle afronding van het plan Nieuwmarkt, zijn er plannen voor het aanpakken van de verpauperde panden in de Dijkstraat en Koemstraat en voor de herinrichting van de Bonifatiushof. Ook is met kleurrijke muurschilderijen op verzoek van burgers meer kunst en kleur in de straten tot stand gekomen. Als voorzitter van de Stichting Bloemencorso ben ik bovendien erg blij met de lancering van de bloemenroutes en zou ik graag zien dat het corso een museum krijgt voor belangstellenden. OOG is een groot voorstander van het steunen van tradities en gebruiken, evenementen en het verenigingsleven. Niet alleen omdat het mensen verbindt, ook omdat het goed is voor de economische en toeristische ontwikkeling."

Onafhankelijk
Herman ter Haar brengt als OOG-kandidaat waardevolle kennis en ervaring en een groot netwerk mee vanuit Lichtenvoorde. Hij benadrukt echter dat hij niet de intentie heeft raadslid te worden. "Ik heb voor het OOG-lidmaatschap gekozen omdat deze onafhankelijke partij vrij is keuzes te maken in wat het beste is voor onze gemeente. OOG wil dus niet gehinderd worden door landelijke invloeden. Hoewel ik geen tijd vrij kan maken als raadslid, ondersteun ik de partij graag op alle gebieden. OOG heeft hele sterke, gevarieerde kandidaten die de gemeente kennen en voelen."

Meer informatie
Vindt u burgerinitiatief en leefbaarheid in Oost Gelre van belang? Stem dan op 21 maart op één van de kandidaten van OOG. Kijk voor meer informatie op: http://www.oog-oostgelre.nl/ en/of volg ons op Facebook.com/OnafhankelijkenOostGelre of twitter.com/OOG_OostGelre

Adventbloazers te Groenlo bloazen af

BELTRUM - Op 6 januari, Driekoningen, komen de bloazers van de Midwinterhoorngroep 'De Adventbloazers te Groenlo' bij elkaar bij Buitengewoon Beltrum.

In de invallende schemering en bij de gloed van vuurkorven blazen de bloazers om de beurt "d' Olde Roop". Dit 'afbloazen' betekent in de traditie het einde van de Adventtijd.

De bloazers zullen onder het genot van een hapje en een drankje hun ervaringen van de optredens in de afgelopen Adventtijd nog uitwisselen en nieuwe ideeën aandragen voor het komende seizoen.

Daarna worden de midwinterhoorns opgeborgen en zal hun sonore klank pas weer aan het einde van dit jaar te horen zijn.

Achterhoek presenteert zich op Vakantiebeurs

ACHTERHOEK - De Achterhoek is dit jaar groots aanwezig op de Vakantiebeurs van 9 tot en met 14 januari in Utrecht. In het Holland-gedeelte in Hal 10 kun je niet om de regio heen. De beursstand van ruim 27 meter breed trekt hier de aandacht.

Stichting Achterhoek Toerisme heeft deze deelname geïnitieerd in samenwerking met een aantal partners uit de Achterhoek. Zo zijn in de stand ook Marveld Recreatie, Camping Vreehorst, Camping De Twee Bruggen, Nationaal Landschap Winterswijk, Havezathe Carpe Diem, Bronckhorst, Doesburg en een aantal campings uit Bronckhorst te vinden. Zij presenteren zich op deze manier onder de vlag van de Achterhoek. Daarnaast is in de stand een balie van 'Kamperen in de Achterhoek' aanwezig.

Presentatie Activiteiten
De Achterhoek presenteert op de Vakantiebeurs haar activiteiten voor 2018. Zo is er informatie te vinden over hotels en campings, maar eveneens over culinair genieten. Niet alleen culinaire liefhebbers kunnen in de Achterhoek hun hart ophalen, maar ook liefhebbers van het kleinschalige aanbod van de regio kunnen zich volop laten informeren op de Vakantiebeurs.
Zo kan men informatie vinden over B&B's, wijngaarden, theetuinen en streekproducten. Voor de cultuurliefhebber is er in de Achterhoek eveneens veel te zien. Sinds 2015 is er namelijk een samenwerking met diverse musea. Dit aanbod is gebundeld in een brochure waarin de ruim 30 Achterhoekse musea zich presenteren.

Na de Vakantiebeurs is de Achterhoek aanwezig op de Caravana in Leeuwarden, Reise + Camping in Essen (Duitsland) en in een gezamenlijke Gelderse Streken stand op de Vakantiesalon in Antwerpen, Fiets- en Wandelbeurs Utrecht en de Fiets- en Wandelbeurs Gent (Vlaanderen).

Dansgroep 50-plus nodigt dansliefhebbers uit

GROENLO - De dansgroep 50+ nodigt belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen bij een bijeenkomst en mee te komen dansen.

Bij een gezond leven is bewegen heel belangrijk, dat weet iedereen. Dansen is dan ook een heel goed middel om aan de nodige beweging te komen. De dansers oefenen elke woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur met een kleine koffie pauze in de Mattelier, met uitzondering van de schoolvakantie.

De eerste maand is altijd gratis dus kom vrijblijvend op woensdag eens kijken en mee dansen. Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Jan Rietman: tel. 0544-464962.

Taalcafé 's Oost Gelre op stap naar Open Lucht Museum Arnhem

Ook midwinterhoornblazen behoort tot de Nederlandse cultuur. Foto: PR

GROENLO - Hoe laat je Nieuwe Nederlanders zo effectief mogelijk kennismaken met de Nederlandse cultuur en geschiedenis? Op die vraag was het antwoord snel gevonden. Neem ze mee naar het Open Lucht Museum in Arnhem. En dankzij de steun van het Oranjefonds, de gemeente Oost Gelre én het Open Lucht Museum zelf dat een inburgerarrangement bleek aan te bieden, kon deze excursie op 5 januari plaatsvinden.

Op de laatste dag van de kerstvakantie stonden 's morgens zowel in Groenlo als Lichtenvoorde de gezinnen van de bezoekers en een aantal vrijwilligers aan de Taalcafé 's klaar voor vertrek. Geen Achterhoeks kwartiertje. Iedereen was stipt op tijd voor de bus die voorreed, voor wat een heel bijzondere dag bleek te worden.
In Arnhem werd de groep ontvangen door vrijwilligers en in vier kleinere groepen werden ze rondgeleid zodat iedereen een goed beeld had van wat er in dit bijzondere museumpark te vinden is.
Zo was te zien hoe vroeger op de boerderijen 's winters zowel varkens, koeien als kippen in de stal leefden. Varkens voor de slacht want aan varkens zat veel vlees en dat leverde dan voedsel voor de lange winter als er verder niet veel te eten was. Aanwezigen leerden waar de uitdrukking 'steenrijk' vandaan kwam. Dat was je als je een huis met bakstenen kon bouwen in plaats van gevlochten wilgentenen met mest en stro. En 'stinkend rijk' was de boer als de potstal waar de koeien stonden in de winter, heel veel mest voor de arme zandgrond had opgebracht. En dan heb je nog de 'rijke stinkerds'. Tja, die lagen in hun graf in de kerk……ook die werd bezocht op het terrein.
Het Groene kruisgebouw uit de naoorlogse periode riep heel wat herinneringen op bij de aanwezige vrouwelijke vrijwilligers die met hun kinderen vroeger naar het consultatiebureau gingen. De geur was onmiskenbaar. Ook de tram met houten interieur waarmee een rondje over het uitgestrekte park gereden werd, bleek te worden herkend.
Na de boeiende rondleiding was het tijd om op te warmen en wat te drinken. Daarna kon iedereen zelf zijn gang gaan. De jeugd had veel belangstelling van de ijsbaan. Anderen gingen mee naar de ruimte waar de Canon van Nederland beleefd kan worden. Dit betreft een interactieve tentoonstelling waar men stapt in de geschiedenis van Nederland en de Nederlanders van hunebed tot heden.
Er word teruggekeken op een geweldige dag in een prachtig museumpark. Komende week weer gewoon taalcafé: ontspanning, ontmoeting en leren van en met elkaar. Wie mee wil doen of zich aan wil melden als vrijwilliger kan een kijkje nemen op Facebook. ! Beide Taalcafé 's zijn actief op Facebook: Taalcafé Oost Gelre e.o en Taalcafé Groenlo.

Eurostudio parel in Achterhoeks muzieklandschap

LICHTENVOORDE - De koffiegeur hangt in de ruimte, de backline staat opgesteld om gebruikt te worden, tal van Achterhoekse muzikanten en andere gasten lopen in en uit. Er worden handen geschud, nieuwjaarswensen uitgewisseld en regelmatig klinkt het 'hoe geet 't met oe dan?'. De opening van de derde repetitie-, annex opnameruimte van Eurostudio in Lichtenvoorde is tegelijkertijd een weerzien voor muzikanten en oude bekenden uit de bruisende Achterhoekse muziekscene.

Door Henri Walterbos

Tussen hen Alan Gascoigne wiens nieuwe band 'Woke up this morning' vandaag ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Eurostudio haar vuurdoop zou beleven. "Helaas belde onze zanger vanmorgen op dat ie ziek is. Jammer, maar niets aan te doen," is Alan nuchter. Toch komt de 'éminence grise' een kijkje nemen. Als Ludo Waenink van Doppens Textiel binnenkomt lopen begroet Alan hem direct hartelijk met een high-five en 'hee hoe gaat het met jou?'. 'Goed, en met u?,' antwoordt Ludo met respect voor de meester. Mooi. Dan pakt een trotse maar zeer bescheiden Eurostudio-eigenaar Walter Nienhuis zijn spiekpapier uit zijn broekzak en neemt, bij hoge uitzondering, een keer plaats achter de microfoon van normaliter de frontman/-vrouw van een band. "Je kunt hier repeteren, opnemen en ook nog eens nummers met beeld opnemen. Dit kun je dan door ons afgemixt en wel op een youtubekanaal plaatsen. Ik heb me hierbij laten inspireren door Daryl Hall (van Hall & Oates,HW) die met 'Daryl's House' zijn eigen youtubekanaal heeft. Hij heeft een grote blokhut, een ruimte zoals dit. Bijna net zo mooi als hier. Ook daar hangt een huiselijke sfeer. Dat heb ik hier ook geprobeerd te creëren en volgens mij is dat best wel gelukt," aldus Walter, hiermee in een notendop direct de grote kracht van zijn studio weergevend. De studio ademt rust, gemoedelijkheid en huiselijkheid uit. Inspirerend en motiverend.

Te vaak 'nee' verkopen
Over de realisering van een derde studioruimte in het pand ging Walter niet over een nacht ijs. "Het is nogal een investering, maar ik moest zo vaak 'nee' verkopen omdat de andere ruimtes al zo vol zaten. Toen Nils Wiegerinck me een keer belde en vroeg of hij repeteren kon en ik weer 'nee' moest verkopen, zei hij 'het wordt tijd voor een derde ruimte.' Ook omdat ik twee zoons heb die in muziek geïnteresseerd zijn gaf dat alles bij elkaar voor mij de doorslag. Deze ruimte kwam bovendien vrij. Het was tot voor kort opslagruimte voor het bloemencorso. Nu was de mogelijkheid er, en die kans heb ik gepakt."

Gratis repeteren jonge bands
De Eurostudio is een hobby van Walter, naast zijn werk bij BVH-Display. "Alles wat ik hier mee verdien, stop ik weer in de studio. Om jonge muzikanten te stimuleren kunnen zij hier altijd gratis repeteren. Ik merk echt dat dat helpt in hun muzikale ontwikkeling. Ik draag daar graag een steentje aan bij." Namens Behind the Corner is het Eelco Walraven die de felicitaties over komt brengen. Ook hij is vol lof over de studio en de werkwijze van Walter Nienhuis. "Er wordt enorm veel gemusiceerd in de Achterhoek. Lichtenvoorde is één van de kloppende harten van de Achterhoek." Dan over Behind the Corner. "Er zat op Behind the Corner wel heel erg het stempel van Meindert Bussink. Ons doel voor 2018 is om daar een breder gedragen initiatief van te maken. Als mensen een idee hebben om een bijdrage te leveren om de Achterhoekse popmuziek beter op de kaart te zetten dan die nu al staat dan zou dat mooi zijn. Jullie zitten hier niet alleen maar om hier te repeteren en alleen maar rond Lichtenvoorde op te treden. Je wilt ook best wel in Varsseveld optreden denk ik. We proberen daar een organisatie en systeem voor te krijgen waarin je niet alleen repeteert, maar ook opneemt, wat dan weer leidt naar optredens op festivals. Zo kom je in een soort cirkeltje. Dat is eigenlijk de bedoeling van Behind the Corner. We willen Achterhoekse muzikanten verder helpen in het traject om beter te worden, meer te musiceren, om meer te spelen en zo het Achterhoekse muzieklandschap van, en meer kleur, en meer kwaliteit te voorzien. Ieder idee is hierbij van harte welkom. Ik denk dat deze studio een zeer waardevolle steen is aan het gebouw dat de Achterhoekse muziek kan zijn."

Vertrouwen
Talie Wijlens vormt samen met Nils Wiegerinck, Jelle Spexgoor en Martijn Koolmees het opnameteam van de Eurostudio. Hij sluit de rij sprekers. "We willen Walter enorm bedanken dat we hier op basis van goed vertrouwen acht jaar geleden terecht konden om te leren hoe het werkt om opnames te maken, al dachten we dat we dat al heel goed konden. Dat viel echter nogal tegen. We hebben hier kennis van onschatbare waarde opgedaan. Van de vele fouten zijn we enorm wijs geworden. We hebben hier al van alles gehad. Laatst hebben we hier The Cool Trick gehad, een punkband uit Aalten en Neede. Met hen hebben we de eerste spotlightsessions opgenomen, zoals we dat zijn gaan noemen. Met beeld, want je zet ze in de spotlights. We hopen dat dat zijn vruchten afwerpt voor bands en acts."

Dan is de microfoon voor Doppens Textiel. Een mix van oud en jong. Ome Jan en zijn jongens. Genieten geblazen, als het gouwe ouwe, maar voor zeer velen helaas onbekende seventiesnummer 'Don't fear the reaper' live te horen van jonge muzikanten.

Sportieve en feestelijke opening van jubileumjaar

De officiële opening van het jubileumjaar met op de voorgrond het jongste lid Dean Oesterholt en het oudste lid in verenigingsjaren Jan Wolterink. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - "Een 100-jarig bestaan van een dergelijke grote voetbalvereniging als de s.v. Grol verdient een feestje. Maar bij een dergelijk uniek jubileum hoort ook een passend cadeau. En daarom hebben wij niet alleen voor het feest zelf, maar ook voor de invulling van het jubileumcadeau al onze leden nodig. Leden die bereid zijn om de daarvoor benodigde gelden in het laatje te brengen." Dit was afgelopen zondag de belangrijkste boodschap van het jubileumbestuur van de Grolse voetbalclub bij de eerste activiteiten in het jubileumjaar: de nieuwjaarsloop en aansluitend de nieuwjaarsreceptie op het sportpark Den Elshof.

Door Theo Huijskes

Aftelklok
Rond de klok van 10.00 uur werd de officiële opening van het jubileumjaar verricht door het in verenigingsjaren oudste lid samen met het jongste actieve lid van de club. In dit geval Grolsupporter Jan Wolterink, die maar liefst 72 jaar aaneengesloten lid is van s.v. Grol en Dean Oesterholt, geboren op 3 december 2012 en daarmee met zijn 5-jarige leeftijd het jongste voetballende lid van de club.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werden tevens de nieuwe jubileumvlaggen gepresenteerd. Foto: Theo Huijskes

Mocht Jan Wolterink bij de entree van het sportpark, en dat richting de oprichtingsdatum c.q. 100e verjaardag op 18 september van dit jaar, een aftelklok onthullen (afgelopen zondag met de tekst nog 254 dagen te gaan!), Dean Oesterholt kreeg de eer toebedeeld om met het wegtrappen van een bal letterlijk en figuurlijk het jubileumjaar 2018 open te schieten.

Jubileumvlaggen
Na afloop van de Nieuwjaarsloop werd in het Sportcafé de opening nog eens dunnetjes overgedaan. Daarbij had het jubileumbestuur ervoor gekozen om het jubileumjaar op te starten met een woordje van d voorzitter en de onthulling van een tweetal jubileumvlaggen, zijnde de eerste vlag met het jubileumlogo tegen een blauwe achtergrond en de tweede vlag met het jubileumlogo tegen een witte achtergrond. Voorlopig zullen er op het sportpark Den Elshof bij alle sportieve en andere activiteiten een tiental jubileumvlaggen wapperen.

Jubileumloterij
Loten voor de loterij, waarbij onder andere een auto te winnen is, zijn te koop bij Bruna, SCC De Mattelier en het Sportcafé op het sportpark Den Elshof, maar kunnen ook online worden besteld via www.svgrol100.nl.

Column

Bestuurlijke spaghetti

De doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen een zevental gemeenten in de Gelderse Achterhoek, heeft onlangs de nodige publicitaire aandacht gekregen. De doelstelling daarbij is een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek, die vorm moet krijgen via een zogenoemd Radenforum met daarin alle 171 in de zeven gemeenten zitting hebbende raadsleden, alsmede een Achterhoeks Board. In het board, in goed Nederlands een bestuurslichaam, zullen naast gemeentelijke vertegenwoordigers ook ondernemers en maatschappelijke organisaties een plaats krijgen. Ondanks dat van de zeven gemeenten alleen Berkelland in meerderheid van stemmen de nieuwe samenwerking heeft afgewezen, is er her en der met het nodige verbale geweld gereageerd op de voorzet, die op bestuurlijk terrein een veel krachtiger Achterhoek als resultaat moet hebben. Met name de angst dat deze gang van zaken een opmaat is voor een nieuwe gemeentelijke herindeling, voerde bij de tegenstribbelende partijen de boventoon. Ook het feit dat de beide nieuwbakken burgemeesters Joris Bengevoord en Mark Boumans van respectievelijk Doetinchem en Winterswijk al in zo'n vroeg stadium na hun aantreden op dit terrein de dienst willen uitmaken, valt niet overal in goede aarde. Het mag dan ook niet verwonderlijk klinken dat in de Achterhoekse wandelgangen van de gemeentepolitiek gevreesd wordt voor een nieuwe gemeentelijke herindeling, waarbij de Achterhoek wordt opsplitst in twee regio's met Doetinchem en Winterswijk als centrumgemeenten.

Verder is het vanzelfsprekend niet verbazingwekkend te noemen dat met name de plaatselijke politieke partijen het nodige tegengas geven, daar waar het alleen nog maar gaat om een verdere regionale samenwerking. Bevreesd dat men is om daarbij ondergesneeuwd te worden door de landelijk gelieerde partijen VVD, CDA, D66 en PvdA. Een sprekend voorbeeld hiervan is in deze gemeente de partij OOG (Onafhankelijken Oost Gelre), met vijf vertegenwoordigers in de raad en twee wethouders in het college. Fractievoorzitter en woordvoerder Frits Schmidt is zelfs van mening dat de zeven betrokken gemeenten, die zich op dit moment op organisatorisch, economisch en financieel terrein allemaal goed staande kunnen houden, met het gedrocht van een Radenforum en een Achterhoek Board bezig zijn met het bereiden van bestuurlijke spaghetti. Natuurlijk is er het nodige te zeggen voor de visie van OOG. Immers iedere ingezette verandering in een bestuurlijk proces heeft voor- maar ook nadelen en is daarom niet altijd een verbetering. En ik kan mij goed voorstellen dat een plaatselijke politieke partij, waarbij de belangen van de eigen burgers en dus de eigen gemeenschap te allen tijde voorop staat, bij de nu aan de orde zijnde ontwikkelingen bang is dat verdere regionale samenwerking een voorbode betekent van een nieuwe gemeentelijke herindeling. Beslissingsbevoegdheden over zaken de eigen omgeving, de eigen gemeenschap betreffende, komen op grote afstand te liggen, men raakt de grip kwijt om het nog maar niet te hebben over de uit te oefenen invloed, men telt niet meer mee. Er ontstaat een onvermijdelijk spanningsveld, dat grote vormen kan aannemen tussen de lokale democratie en de macht die noodgedwongen wordt afgestaan in het kader van de regionale samenwerking. Raadsleden, en dat zeker van plaatselijke partijen, voelen zich daarbij buitenspel gezet. Regionale samenwerkingsverbanden bedreigen de lokale democratie!

Anderzijds is het zo dat samenwerking in de huidige tijd een absolute must is. Daar waar gemeenten propageren dat verenigingen en organisaties op welk terrein dan ook zoveel mogelijk moeten samenwerken, dient men zelf het goede voorbeeld te geven. Nieuwe grensoverschrijdende taken en bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, infrastructuur en woningmarkt vragen om een intergemeentelijke aanpak. En dit laatste kan alleen wanneer er sprake is van een goede samenwerking. Wil de Achterhoek in Arnhem, in Den Haag en zelfs in Brussel een vuist van betekenis kunnen maken, dan moet die insteek gevormd, geregisseerd en ten uitvoer worden gebracht door een tot de verbeelding sprekend platform c.q. bolwerk. In mijn beleving haalbaar zonder aantasting van de zelfstandigheid van iedere individuele gemeente!

Reacties/tips: delibero@achterhoeknieuws.nl

Max de Vries wint 37e editie nieuwjaarsloop

Winnaar Nieuwjaarsloop 2018 Max de Vries (midden) met links Wouter Scharenborg (tweede) en rechts Christian Reinders (derde). Foto: Theo Huijskes

GROENLO - De 37e editie van de nieuwjaarsloop werd gewonnen door Max de Vries, voorheen doelverdediger van Grol 1 en nu speler van Grol 2. Max liep de lange afstand (10,2 km) in een tijd van 42 minuten en 27 seconden. Op de tweede plaats eindigde Wouter Scharenborg, terwijl Christian Reinders beslag legde op de derde plaats. De korte afstand (3,6 km) leverde deze keer een overwinning op voor Roel Ottink met een tijd van 14 minuten en 14 seconden. Hier werden de eerste elftalspelers Wouter Rexwinkel en Luc Berentsen respectievelijk tweede en derde in de eindrangschikking. De lange afstand leverde verder overwinningen op voor Koen Bleumink (veteranen), Kim Baack (dames), Ties Klein Gunnewiek (A-jeugd), Ids de Vries (B-jeugd), Tiem Rots (C-jeugd) en Mats Rots (D-jeugd).

Huurneman wint survival Beltrum

Foto: Truus Stotteler

BELTRUM - In een heroïsche strijd heeft Dinant Huurneman zijn opponent Kerst Wind in de LSR-wedstrijd (Lange SurvivalRun) in de laatste hindernissen voor kunnen blijven en de zege kunnen pakken De uitslagen van de 29e editie van de Survivalrun van Beltrum die zondag plaats vond is als volgt:n1 Dinant Huurneman, Meddo. 2 uur 13 min. 20 sec. 2 Kerst Wind, Oosterzee. 2 uur 14 min. 25 sec. 3 Rick Heutinck, Doetinchem. 2 uur 25 min.18 sec.

Bij de dames is Florence van Helten uit Tricht glorieus winnares geworden ( 3uur 18 min. 58 sec) met bijna een half uur voorsprong op de nummer twee Tjerkje ten Hoor uit Hijken (3 uur 42 min. 39 sec.). Derde is geworden Saskia Paulissen uit Utrecht (4 uur 16 min. 52 sec). De volgende editie (30e) is op 6 januari 2019. En dan wordt het Nederlands Kampioenschap op de Lange SurvivalRun gehouden in Beltrum. Meer uitslagen staan op https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uitslag_rt/toonuitslag/2018/296 (Uitslagen zijn evenwel nog voorlopig, kan nog wijzigen aankomende dagen wanneer controle plaatsvindt).

Koude run
De NOS berichtte zondagmiddag over een groot aantal atleten met onderkoelingsverschijnselen. "Er zijn inderdaad mensen uitgestapt vanwege de kou, maar zij hadden geen verdere medische hulp nodig en konden in warm water bassins opwarmen. Het is te verwachten dat niet alle 1440 deelnemers de finish halen van de survivalrun. Atleten zijn ook vrij om uit te stappen. En er zijn bij Stichting Survival Beltrum altijd vrijwilligers en EHBO'ers aanwezig die zo nodig survivalrunatleten uit wedstrijd halen, als de veiligheid van de deelnemer in het geding komt", laat een woordvoerder namens de stichting weten.

Weevers Print & Packaging wordt Print2Pack

Rob van Dijk (links) en Gerhard Weevers bij het nieuwe logo van Print2Pack. Foto: Dominique Weevers

Gerhard Weevers draagt aandelen over aan
Rob van Dijk

VORDEN - Per 1 januari 2018 zijn de aandelen van Weevers Print & Packaging overgenomen door directeur Rob van Dijk en gaat het bedrijf verder onder de naam Print2Pack. Daarmee trekt Gerhard Weevers zich geheel terug uit de onderneming.

In 2014 is Rob van Dijk in dienst gekomen van Weevers als commercieel directeur en een jaar later nam hij als directeur de algehele leiding over van Gerhard Weevers. Nu heeft Van Dijk ook de activiteiten van het bedrijf overgenomen en huurt hij het pand en de machines van Gerhard Weevers.
Weevers zelf is sinds 2015 werkzaam als directeur uitgever bij Achterhoek Nieuws, uitgever van 14 nieuwsbladen in de Achterhoek en diverse online uitgaven, allen gericht op de inwoners van de Achterhoek.

Familiebedrijf
De geschiedenis van het familiebedrijf gaat terug naar 1936. Toen is de drukkerij opgericht door de familie Wolters. In 1965 is het bedrijf door de familie Weevers overgenomen van de familie Wolters en in 1992 is Gerhard Weevers eigenaar geworden om de taken over te nemen van zijn vader.

Andere koers
Met de komst van Rob van Dijk is in 2015 een andere koers gekozen. Het bedrijf specialiseert zich – zoals de nieuwe naam Print2Pack al zegt – in packaging en print. Van een brochure met een gepersonaliseerde boodschap tot een doos met een bijzondere vorm; er is van alles mogelijk. De grote kracht van het bedrijf zit hem in de kleine tot middelgrote oplages, waarmee klanten volop ruimte hebben om slim op acties in te spelen. Bovendien schakelt Print2Pack snel, aangezien een groot deel van de afwerking in eigen huis wordt uitgevoerd. Zo voegt het bedrijf optimaal waarde toe aan de marketing en communicatie van klanten.
De familie Weevers wenst Rob van Dijk en de medewerkers zeer veel succes met de voortzetting van het bedrijf.


Cursus Leren omgaan met je geld

ACHTERHOEK - Veel mensen vinden het lastig om al hun geldzaken op een rijtje te zetten en te houden. Ze willen graag aan het eind van de maand geld overhouden in plaats van rood te staan. Humanitas Oostelijke Achterhoek helpt mensen graag met het leren omgaan met geld.

Wie graag inzicht wil krijgen in de eigen inkomsten, uitgaven en besparingen, kan zich inschrijven voor deze cursus. Deelnemers bestuderen hun eigen inkomsten- en uitgavenpatroon en leren door middel van oefeningen en wat opdrachten die ze thuis doen, hoe zij hun financiële situatie kunnen verbeteren.
De cursus 'Omgaan met je geld' duurt drie, of als het nodig is, vier avonden van 19.30 u. tot 21.30 uuur. De eerste avond is op 6 februari, de andere avonden zijn 13 en 20 februari en eventueel 27 februari.
De cursus wordt gegeven in één van de volgende gemeenten: Oost Gelre, Winterswijk, Aalten of Berkelland en wel in die gemeente waar de meeste aanmeldingen vandaan komen.
Aanmelden kan bij Annelies van Teeseling via tel.06-47695641 of mailen naar anneliesvanteeseling@kpnmail.nl.

Mevrouw Schilderink verdient een Pluim

GROENLO - Mevrouw Schilderink uit Groenlo verdient een Pluim. Zij viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne 'Lege batterijen? Lever ze in en WIN!' van Stibat. Met haar deelname bewijst de inwoonster uit Groenlo zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.

Door tien lege batterijen in te leveren, maakt men elke maand kans op mooie prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen van 25 euro, twee reischeques van 500, euro en een reischeque ter waarde van maar liefst 1000 euro. Wie mee wil doen, kan tien lege batterijen in een zakje doen, samen met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Lever deze in bij één van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te vinden bij onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elektronica- en fotowinkels. Elke maand is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.

Knunnekes met oud en nieuw werk op cd en Spotify

De winnaars van het Tröntjesfestival met in hun midden Ina Muetstege, die de Chris Muetstege bokaal uitreikte op het Tröntjesfestival. Foto: Marcel Houwer

GROENLO - 't Is bienoa zowiet,' Grolse Tröntjes 2018…en meer Grols Gold'. Vrijdag zal hij het daglicht zien en vanaf dat moment verkrijgbaar. De nieuwe cd van Carnavalsvereniging De Knunnekes, vernoemd naar de winnende schlager van het Tröntjesfestival, op 11 november 2017, 't Is bienoa zowiet,' van 't Zooitje, van de hand van Joshua Kater.

Op de cd staan alle acht inzendingen van dit jaar, die afgelopen weken allen volledig en professioneel opgenomen zijn in de studio van Christof Elsinghorst van Iets Anders.nl. Daarnaast twee bonustracks uit dezelfde studio: Sam de Vries met 'Carnaval, hygiënisch is het niet,' waarmee ze uitblonk op de buutavonden van 2017 en zelfs de landelijke zenders en media mee haalde, en een verrassingsbonustrack, waarover De Knunnekes zich nog in stilzwijgen blijven hullen tot en met donderdagavond, de eerste buutavond.

Als extra bovendien tien nummers uit de rijke schlagergeschiedenis van De Knunnekes, waaronder de winnende schlagers van 2002 en 2001, 'Het lied van Bonzen Piet' en 'De klokken dee rammelt weer,' de standaard opening van de carnavalsmis. Beide nummers waren jarenlang zoek. Al met al 80 minuten Grolse carnaval op een zilveren schijfje.

Foto: Noël Versteegen-Ebbers

Spotify
De Knunnekes zijn druk doende haar schlagergeschiedenis op Spotify te plaatsen. De eerste 22 nummers zijn onlangs al op de streamingsite geplaatst, onder de naam Knunnekes. "Er staat een grote databank klaar om er een deze dagen aan toegevoegd te worden. Ook de nieuwe nummers komen op Spotify. We proberen alles wat we hebben op alle soorten geluidsdragers zo veel en zo snel mogelijk op Spotify te plaatsen", laat President Maarten Kooiker weten.

De nieuwe cd, met een hoesontwerp van Noël Versteegen-Ebbers, en belangeloos gedrukt door Maarse Drukwerk, is vanaf vrijdagavond op de buutavonden verkrijgbaar voor 2 euro of een regulier City-Lido consumptiemuntje. Komt u niet op de buutavond en u wilt de cd toch in uw bezit krijgen, dan is een app/sms naar Henri Walterbos voldoende, 06-20838861.

De Kroon en Simpel Spoll'n winnen Univé Oost Nieuwjaarstoernooi

Foto: Rene van den Mosselaar

Els Keunekamp winnaar hoofdprijs in de loterij

GROENLO - Zaterdag 6 januari stond al weer het vierde Univé Oost Nieuwjaarstoernooi op de agenda. Het eerste volleybalevenement van het jaar. In totaal hadden zich dit jaar 19 teams ingeschreven waaronder twee teams uit Winterswijk.

De teams werden ingedeeld in vijf poules van vier. Na drie wedstrijden werden de tien teams met de meeste punten ingedeeld in een prestatieve klasse en de andere negen teams werden ingedeeld in een recreatieve klasse. "Dit, om in de tweede fase van het toernooi de teams die gelijkwaardiger aan elkaar zijn tegen elkaar te laten spelen en zo blijft het leuk voor iedereen", zegt organisator Randy Keunekamp. "Wij hebben hier veel positieve reacties op gekregen", aldus mede-organisator Koen Wellink.

Beide klassen streden vervolgens in twee poules om de wisselbeker, maar nog belangrijker de hoofdprijzen en deze waren niet mis. Sportcafé Den Elshof had namelijk voor de twee winnaars een 'all-in barbecue-arrangement' voor acht personen en voor de andere winnaar een bier-, likeur-, of wijnproeverij voor acht personen beschikbaar gesteld.

Na een sportieve en gezellige dag hard te hebben gewerkt zonder blessures bleek het team van de Kroon de sterkste in de prestatieve klasse en was het Simpel spoll'n die de recreatieve poule won. Beide teams namen na loting hun felbegeerde prijzen in ontvangst. Nummers twee van de klassen: Noabers (prestatief) en Nije Veste (recreatief) mochten een slagroomtaart in ontvangst nemen, beschikbaar gesteld door Echte Bakker Nales.
Na de prijsuitreiking was er tijd voor de verloting. De lootjes gingen als warme broodjes over de toonbank mede doordat de prijzentafel ruim was gevuld (met dank aan de vele ondernemers in Groenlo die vele prijzen beschikbaar hebben gesteld) met als hoogtepunt een ballonvaart voor twee personen beschikbaar gesteld door hoofdsponsor en naamgever van het toernooi Univé Oost. Jette Pasman mocht namens Univé Oost het lootje trekken en Mevrouw Els Keunekamp was uiteindelijk de gelukkige winnares van de hoofdprijs.

"We kunnen wederom terug kijken op een geslaagde editie", geeft Randy Keunekamp aan. "We horen louter positieve geluiden en de teams geven aan graag weer terug te willen komen. Gezelligheid en sportiviteit worden veel genoemd als kernwaarden van het toernooi. We hopen dat we dit op deze manier vol kunnen houden of zelfs nog uit te kunnen bouwen", vult Koen Wellink aan.
Volgend jaar zal het toernooi wederom gespeeld worden op de eerste zaterdag van het jaar ofwel 5 januari.

Nipte overwinning voor handbaldames Grol 1

GROENLO - Op zondag 7 januari stond de eerste (uit)wedstrijd van het jaar op het programma voor de handbaldames van Grol, tegen Stormvogels Dames 2. Ook op deze zondagmiddag waren weer veel trouwe supporters aanwezig. Met goed en snel spel ging de wedstrijd van start. In het begin gingen de doelpunten gelijk op. Door goed verdedigingswerk van het middenblok van Grol was scoren voor de Stormvogels lastig. Grol bleef goed instarten en ging met drie doelpunten voorsprong de rust in: 6-9.

On de eerste minuut van de tweede helft wist Grol met zelfs maar vier speelsters in het veld nog te scoren. Grol liet de dames van Stormvogels nog dichterbij komen, om vervolgens koelbloedig het spel uit te spelen. Het publiek werd als kers op de taart getrakteerd op een perfect uitgevoerde vlieger. Met een eindstand van 14-16 keerden de dames tevreden terug naar Groenlo, de toon voor het nieuwe jaar is gezet. Volgende week zaterdagavond speelt Grol Dames 1 om 19.00 uur thuis tegen Cabezota Dames 1.

Moeizame winst Dames 2
Zondag 7 januari stond voor Dames 2 de uitwedstrijd tegen Stormvogels Dames 3 op het programma. In een koude sporthal in Haaksbergen begon de wedstrijd voor Grol erg moeizaam. Stormvogels opende de wedstrijd met een mooi doelpunt vanaf de cirkel en een goed benutte 7 meter. Grol kreeg op de één of andere manier de wedstrijd nog niet onder controle. Er werd wel op doel geschoten, maar de bal wilde er niet in. Na 20 minuten spelen stond er slechts 4-1 op het scorebord. Gelukkig voor Grol scoorde Stormvogels ook niet veel en ging het bij Grol daarna beter lopen. Kort voor rust maakte keepster Sandra een misstap waardoor het even leek dat zij de wedstrijd niet meer uit kon keepen. Veldspeelster Lynn nam daarom het doel over en wist de ballen van Stormvogels allemaal te pakken. Een mooie prestatie. En doordat Grol nog een paar doelpunten wist te maken gingen de dames de rust in met een stand van 5-6 in het voordeel van Grol.
Na rust kon Grol het spel doorzetten. De blessure van keepster Sandra bleek mee te vallen en gelukkig kon zij weer binnen de lijnen komen om het doel te verdedigen. Stormvogels maakte nog wel enkele mooie doelpunten, maar het was Grol die in de tweede helft de regie over de wedstrijd op zich nam. Tien minuten voor het einde stond er een stand van 10-12 op het scorebord. Het dubbeltje kon nog alle kanten op vallen. Gelukkig wist Grol door hard werken de verdediging dicht te houden en zelf nog een paar mooie doelpunten te maken. Ondanks dat het een moeizame wedstrijd was, wist Grol met 12-17 te winnen en gingen de twee punten mee naar Groenlo.

Lastige uitwedstrijd B1
De meiden van Grol B1 speelden de altijd moeilijke wedstrijd tegen UDI B1 uit Arnhem. De laatste vijf wedstrijden werden door Grol verloren en buiten dat moesten ze ook nog eens hun tweede plaats in de competitie verdedigen.
In het begin liep het aan de beide kanten niet lekker. De eerste doelpunten werden pas na 13 minuten gescoord. Toen was de stand 1-1. Beide keepers en verdedigingen hielden de pot dicht. Bij rust was het 6-4 in het voordeel van UDI. Na een goed gesprek in de rust waarin de meiden weer goede moed in werd gepraat kon de tweede helft beginnen. Toch liep UDI iets verder uit, maar de meiden van Grol konden goed volgen. Bij een stand van 10 - 7 leek of Grol beter in het spel kwam, maar toch kon de tegenstander uitlopen na een goed opgezette aanval en twee penalty's. Grol probeerde nog van alles om een dreigend verlies te voorkomen maar het wilde niet meer lukken. Uiteindelijk verloren de meiden van de B1 met 13 - 8.

Vechtlust helpt A1 voorbij DSVD
De dames van Grol A1 speelden zondag in Deurningen tegen DSVD A2. Grol begon goed en pakte een kleine voorsprong van 4-1. Op dat moment keerde de wedstrijd en kwam de tegenstander beter in de wedstrijd. Er werd van Grol kant goed verdedigd. Toch wist DSVD er een aantal keer doorheen te komen. Dit resulteerde in een ruststand van 11-10 voor DSVD.
In de rust kregen de dames te horen wat er moest gebeuren om de wedstrijd om te buigen. De tweede helft begon, maar de dames lieten niet zien wat er moest gebeuren. De wedstrijd leek uit handen te glippen en dit zou compleet overbodig zijn. Gelukkig kwam Grol een kwartier voor tijd beter in de wedstrijd en werd er gedaan wat er gevraagd werd. Door veel vechtlust werd de wedstrijd weer in handen genomen. Langzaam kwam Grol dichterbij en ging er 5 minuten voor tijd zelfs overheen. Dit resulteerde in een eindstand van 20-23 in het voordeel van Grol. Een wedstrijd waar niet heel goed gespeeld werd, maar wel veel vechtlust aanwezig was. Volgende week zondag speelt de A1 thuis om 12.50 uur tegen STEVO.

Grolse Boys kijkt vooruit

De nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht. Foto: PR Grolse Boys

GROENLO - Zoals altijd begint Grolse Boys het nieuwe jaar met het traditionele Boerenkooltoernooi met aansluitend de nieuwjaarsreceptie.

In goed gevulde kantine werd eerst het team JO-13 gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap. Daarna nam voorzitter Harry Paf het woord. Hij blikte kort terug op 2017 en refereerde onder meer naar het plotselinge overlijden van oud-lid Niels Rondeel en andere verdrietige voorvallen. Ook de (redelijke) sportieve prestaties kwamen aan bod en hij plaatste enkele kritische noten. Hij sprak over dieptepunten die Grolse Boys onwaardig zijn. Op het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking met trainer Gerard Magendans was de voorzitter ook niet trots. Maar hij was blij dat Mohammed Faris bereid is om voorlopig de eindverantwoordelijkheid voor de training op zich te nemen. Hij wordt ondersteund door Rudie Nuchter. Voorlopig zal Grolse Boys ook nog geen beslissing nemen over het trainerschap voor het volgende seizoen. Na het jubileumfeest zal het bestuur verder kijken.

Vervolgens blikte de voorzitter vooruit en liet hij weten dat er op korte termijn geen grote plannen zijn qua onderhoud. Het complex is in goede staat. Voor de viering van het 70-jarig jubileum zijn wél grote plannen. De jubileumcommissie heeft voor de jeugd een tweetal activiteiten georganiseerd en onder leiding van Paulus Maessen en Jasper de Kinkelder wordt er gewerkt aan een fotoboek met 70 portretten en 70 verhalen. Het boek zal tijdens de receptie gepresenteerd worden. De voorzitter vertelde dat feestavond, in een tent op het Wilgenpark, alleen voor spelende leden, ondersteunende leden en actieve vrijwilligers is. Dat heeft te maken met de capaciteit van de feesttent.

Aan het einde van zijn toespraak benadrukte hij het familiaire karakter van de club en opende hij de Eregalerij van Ereleden. De portretten van zes markante (oud)leden hangen nu op een mooie plek in de kantine: Benny Wagendorp, Hans Abbink, Henk Geurkink Sr, Peter Grooten, Martin Jansen en Monique Kleverwal. Tot slot stipte de voorzitter aan dat Grolse Boys prima zijn eigen broek kan ophouden. Het is een kleine, zelfstandige vereniging en dat brengt met zich mee dat leden zelf de handen uit de mouwen moet steken. En daar heeft hij het volste vertrouwen in. Hij dankte vervolgens de vele vrijwilligers die hun geliefde club draaiende houden. Daarna werden de borden gevuld en de glazen volgeschonken. Gelukkig nieuwjaar!

Veld Koeltechniek hoofdsponsor jeugd Grol

GROENLO - Grolvoorzitter Hans Scheinck liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat Veld Koeltechniek BV de nieuwe hoofdsponsor is van de jeugdafdeling van Grol en daarmee de opvolger van de Rabobank. Scheinck: "Het is bijzonder positief dat er binnen de vereniging tegelijkertijd een initiatief is genomen om ons jeugdvoetbal een extra financiële impuls te geven. Dit laatste zeker in de wetenschap dat er talentvolle jeugdlichtingen zitten aan te komen, die wij nog beter willen maken. Want Grol 1 in de derde klas, dat kan alleen maar tijdelijk. De huidige eerste selectie is op een goede manier bezig om weer de eerste basis te leggen voor een sprong omhoog. De aankomende talenten kunnen daarbij zien dat stevig trainen en intensief wedstrijden spelen een voorwaarde voor succes is."

Hoofdtrainer Sander Hoopman uit Winterswijk blijft ook komend jaar bij de club. Zijn contract werd met een jaar verlengd.

Viering 350 jaar Achterhoek krijgt steeds meer vorm

De initiatiefgroep met het logo van 350 jaar Achterhoek. Foto: Rob Weeber

ACHTERHOEK - 'Waer iemant duisent vreugden soek/Mijn vreugd is in dees' achter-hoek'. Deze zin stamt uit 1668 en is afkomstig uit een van de gedichten van de in Neede geboren Willem Sluiter. Het is tevens de eerste keer dat de naam Achterhoek als streeknaam genoemd wordt in de geschiedenis. Daarmee bestaat de naam dit jaar 350 jaar. Het was Eibergenaar Bennie te Vaarwerk die dit opmerkelijk feit vorig jaar vermeldde en voorstelde om er iets mee te doen. Inmiddels bestaat er een initiatiefgroep die in september (Open Monumentendagen) van dit jaar rondom de geboorte-, woon- en werkplaats van Sluiter culturele activiteiten organiseert. Maar het beperkt zich niet tot Berkelland, de gehele Achterhoek, van jong tot oud, wordt opgeroepen om bij te dragen aan het thema 350 jaar Achterhoek.

Door Rob Weeber

Uiteraard is ook het museum De Scheper deelnemer aan de initiatiefgroep. Het museum bezit zo'n 130 van de 160 bestaande bundels van Sluiter en heeft daarmee de grootste collectie ter wereld. Niet voor niets werd daar op 2 januari het officiële logo van 350 jaar Achterhoek gepresenteerd. De initiatiefgroep heeft met de gemeente en de comité Open Monumentendagen Berkelland afgesproken dat de opening van de Open Monumentendagen op 7 september in de Oude Mattheüskerk in Eibergen plaatsvindt, de kerk waar Sluiter dominee was. De Historische Kring Eibergen zal een themanummer van haar tijdschrift Old-Ni-js laten verschijnen met de naam 'Van achter-hoek tot Achterhoek'. Museum De Scheper opent een expositie over de gravures van Jan Luyken, een beroemde illustrator van onder meer het werk van Willem Sluiter. De voorouders van Jan Luyken stamden uit Zwolle bij Groenlo. Verder is er een prentenkabinet te zien van prenten en kopieën van geschilderde portretten van Sluiter.

Een door Arend Heideman eerder opgespoord origineel schilderij van Sluiter hangt in Wassenaar, maar is helaas niet beschikbaar. Daarnaast heeft de initiatiefgroep de Berkellandse kunstenaar Anton ter Braak gevraagd om twee kunstvoorwerpen te ontwerpen. Een zou er moeten komen in de Kluiversgang in Eibergen en de ander in Neede, de geboorteplaats van Sluiter. Te zijner tijd zal blijken of de benodigde financiën gevonden kunnen worden om de ontwerpen om te zetten naar heuse kunstwerken.

Achterhoek-breed
De aansluiting met verdere activiteiten in de gehele Achterhoek wordt evenwel niet door de initiatiefgroep zelf gecoördineerd, maar door een comité van aanbeveling dat bestaat uit oud-burgemeesters Thijs van Beem en Hein Bloemen, oud-minister Henk Kamp, Hans Keuper van Boh Foi Toch, Arie Ribbers (ex-Omroep Gelderland), Femia Siero (directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) en Jacobus Trijsburg (oud-directeur Stichting Gelders Erfgoed).

Inmiddels zijn er al diverse culturele toezeggingen gedaan vanuit meerdere hoeken. Zo heeft Liesbeth Schepers, regio- en projectcoördinator Achterhoek Toerisme, vorig jaar al laten weten dat het thema van Cultuurzomer Achterhoek dit jaar '350 jaar Achterhoek' wordt. Rekken gaat het dahliaveld naast de Piepermolen vernoemen naar 350 jaar Achterhoek en in Gelselaar organiseert de culturele Stichting Bie Winkels onder leiding van dichter en journalist Sander Grootendorst een poëzieproject voor leerlingen van Achterhoekse basisscholen. Alle informatie is in aanloop naar september terug te vinden op de website.


www.willemsluiter.nl

Column

Luchtjes

"Trek nog even een schoon overhemd aan", adviseerde mijn liefste. Inderdaad, geen overbodige luxe, moest ik toegeven. Een uurtje geleden nog maar stond ik bij het fornuis om een oosterse maaltijd te bereiden. Met het vuur onder de wok flink hoog gedraaid. Zonder twijfel de mooiste manier van koken, met de wok. Maar er zit ook een nadeel aan. Zeker als prei en ui belangrijke componenten van het gerecht vormen hangt de lucht daarvan nog uren lang in heel het huis. En in je kleren. Ik had voor die avond nog een interviewafspraak, dus inderdaad maar even omkleden. En nu ik er over nadacht: voor een snelle douche was ook nog net tijd over.

Onderweg naar mijn afspraak moest ik toch even lachen in en om mezelf. Zoveel drukte, omdat je misschien een beetje naar prei ruikt! Stel nou, dat ik één of twee generaties eerder was geboren. Dat het nu 1968 zou zijn geweest, of 1938. Zou ik me dan ook hebben gedoucht en omgekleed? Natuurlijk niet. De generaties voor mij, die dus van mijn vader en opa, verschoonden zich soms maar één keer per week. En zelf werd ik in mijn jongste jaren ook alleen op zaterdag door mijn moeder in een zinken teil gezet. Het 'bad' waarvan ik het op het fornuis opgewarmde water deelde mijn mijn twee oudere zusjes. Een douche hadden we domweg niet in de vroege vijftiger jaren.

Het was in die tijd ook eigenlijk heel gewoon, dat er aan mensen een luchtje zat. Letterlijk! In mijn klas op de lagere school zaten twee boerenjongens. Hun vaders waren niet al te grote boeren: vijf, zes koeien in een grupstal, een paar varkens in een kot en een stel kippen die los op het erf liepen. Tja, op zo'n bedrijfje rook het altijd naar persvoer, naar de dieren en naar de mest die ze produceerden. En die lucht ging ook in de kleren zitten. In de klas, waar het 's winters knap benauwd kon zijn, rook het vaak naar een mengeling van zweet, krijt en natte, op de verwarming drogende kinderjassen. Maar die twee boerenjongens rook je daar boven uit. En oh ja, dan was er ook nog dat meisje dat uit Indonesië kwam en dat heel bijzonder, maar in mijn beleving zeker niet onaangenaam rook. Later heb ik begrepen dat dit kwam door de ingrediënten die haar moeder bij het koken gebruikte en die wij boerenkooleters (over luchtjes gesproken) toen nog niet kenden.

Was het nou erg, dat je mensen kon ruiken? Ach nee, wij vonden toen van niet. We kenden zelfs dat spreekwoord van onze opa's en overgrootvaders nog: Twaalf boeren en enen ulk (bunzing) dat bunt dattien stinkerts. Dat zou ik nou niet meer durven zeggen. En trouwens: één van die boerenjongens uit mijn klas kwam ik een paar jaar geleden nog tegen. Hij is nu eigenaar van een groot en supermodern melkveebedrijf. Om hem heen hing een zweem van – volgens mij - Dior Sauvage pour Hommes. Lekker luchie trouwens!

Column

Aftichelen

Door de eeuwen heen heeft de mens voor allerlei doeleinden behoefte gehad aan mooi zuiver wit (maar meestal meer geel) zand. Aan klaor zaand, zoals ze in de Achterhoek zeggen. Of tenminste in het grootste deel van de Achterhoek. Want in Doetinchem bijvoorbeeld spreekt men over beste stoefklei. In Gorssel over klaorloeter zaand en in Zevenaar kent men dat mooie zand als klinkklaor zand. Maar ook wel als giezel. Terwijl ze datzelfde spul in Beltrum weer baar zand noemen.
Maar hoe je het ook noemt, als dat zand in een grote hoeveelheid wordt gewonnen ontstaat er een zandgat. Een woord dat wordt gebruikt in zowel het algemeen Nederlands als in de streektaal van Achterhoek en Liemers. Maar zoals je zo vaak kunt constateren: het Achterhoeks is een veel rijkere taal dan het Nederlands. Bij ons kan zo'n gat ook zandkoele heten. Of zandputte. En gek genoeg (want we praten toch over een afgraving) heeft men het in Zwiep, Silvolde, Doetinchem en Zevenaar over een zandbult(e) en in Steenderen over een zandrugge.
Overigens ontstond vroeger niet altijd een diep gat. Soms werd slechts een dunne laag afgegraven. Dan werd eerst de bovenste laag zwarte grond weggehaald, daarna het witte zand gewonnen en vervolgens de zwarte grond weer op z'n plek gebracht. Aftichelen werd die methode genoemd. Een woord dat we nog terugvinden in de Zutphense straatnaam Tichelkuilen. En het is vast niet toevallig, dat die straat niet zo ver verwijderd is van het Gat van Roelofs. Een zandafgraving die tegenwoordig heel sjiek het Bronsbergenmeer wordt genoemd.

'Het begon in Monte Carlo' bij Tof Volk

VRAGENDER - Toneelvereniging Tof Volk brengt op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 januari, de voorstelling 'Het begon in Monte Carlo...'. De voorstellingen bij Overkamp in Vragender beginnen om 20.00 uur; zaal open 19.00 uur. De voorverkoop van de kaarten start op woensdag 10 januari. Kaarten kosten negen euro en zijn tegen contante betaling van woensdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur te koop bij korenmolen De Vier Winden in Vragender en 's avonds en in het weekend bij café Overkamp, dat op maandag en dinsdag gesloten is. 'Het begon in Monte Carlo ...' is geschreven door Hans van Wijngaarden. Sjef Kruk, bankwerker van beroep, komt van een vakantiereisje uit Frankrijk terug. Hoe het allemaal begon weet hij niet, maar het begon in het casino in Monte Carlo… En nu is hij miljonair. De dochter heeft daar echter wat moeite mee heeft, nu ze haar werk moet overlaten aan de dienstmeid. Ook de butler die in dienst is genomen jaagt haar de stuipen op het lijf. Wat moeten de buren er wel niet van denken? En tante Stien, die hen altijd wat toestopte, omdat ze het maar arm hadden.

31 / 32

VLOOIENMARKT LICHTENVOORDE zon. 14 jan. van 10 - 17u. HAMALANDHAL v.d. Meer van Walcherenstr. 3 info kr.hr. Tel 06 - 3910 8152 of animo-vlooienmarkten.nl

Kom met uw kapotte apparatuur of kleding aanstaande zaterdag van 10.00 - 12.30 uur naar het Repaircafé in De Mattelier, Mattelierstraat 19 in het centrum van Groenlo.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Gezocht: Huishoudelijke hulp in buitengebied Lievelde. Uren in overleg. Brieven onder nummer 02-01 te richten aan uitgever, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde.