Achterhoek Nieuws Winterswijk

10 oktober 2017

Achterhoek Nieuws Winterswijk 10 oktober 2017


Bijzondere ontmoeting

WINTERSWIJK - Een aantal bewoners van het AZC Winterswijk heeft vorige week woensdag een bezoek gebracht aan beginnend-dementerende ouderen bij zorgboerderij het Panovenhuuske in Meddo. Deze inspirerende ontmoeting werd georganiseerd door Present Winterswijk. "Het was een warme ontmoeting waar verschillende levensverhalen, cultuur en taal met elkaar werd gedeeld", aldus de organisatoren. Er werd gewandeld, geschilderd, spellen gedaan en de voorbereiding voor een lekkere hutspot werd opgepakt. Nelly de Vries van Present zegt: "Lijkt het u ook leuk om u als groep in te zetten en op deze manier een unieke ontmoeting te beleven, informeer dan bij Present."

www.presentwinterswijk.nl

Burgemeester in Werkcafé

WINTERSWIJK - Op donderdag 19 oktober houdt Werkcafé Winterswijk een bijeenkomst voor werkzoekenden in Winterswijk en omgeving. De bijeenkomst begint om (let op, een kwartier vroegen dan voorheen) 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats bij Grand Café Willinks aan de Wooldstraat 61 in Winterswijk. De toegang is gratis. Joris Bengevoord, de jongste burgemeester van Nederland, vertelt over de keuzes die hij heeft gemaakt in zijn loopbaan. Ook bezoekers die gewoon nieuwsgierig zijn naar zijn verhaal, zijn van harte welkom. Om er zeker van te zijn dat iedereen een zitplaats heeft worden belangstellenden verzocht zich aan te melden via werkcafewinterswijk@gmail.com of www.werkcafewinterswijk.nl.

Nationale Ouderendag

Foto: PR Foto: Lydia ter Welle

In het kader van de Nationale Ouderendag werden diverse wensen van ouderen vervuld, van bezoek aan een museum tot familiebezoek in Castricum. De ouderen én de vrijwilligers genoten van de dag; reden om dit project van De Winterswijkse Uitdaging volgend jaar te herhalen.

B 12

B&W presenteert gezamenlijk begroting

Ook Winterswijkse burgers gaan er op vooruit

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Voor het eerst presenteerden burgemeester Joris Bengevoord en de vier wethouders samen de nieuwe begroting. Doorgaans werd dit overgelaten aan de wethouder van financiën, maar een begroting gaat over meer dan geld alleen. In de zestien programma's worden allerlei plannen en activiteiten geformuleerd, waar de portefeuillehouders in 2018 extra aandacht aan besteden. Die variëren van het beter betrekken van burgers bij de voorbereiding van nieuw beleid, het bedenken van armoedebeleid die niet alleen symptomen bestrijdt, maar oorzaken wegneemt, tot een extra impuls voor sporters met een verstandelijke beperking en nadenken over een andere vorm van landbouw. Belangrijk is zeker ook dat het financiële perspectief goed is.

'Geen drastische maatregelen meer nodig'
De begroting 2018 kan als een "rustige" worden beschouwd. De eerder dit jaar vastgestelde kadernota, waarin de hoofdlijnen van de begroting zijn vastgesteld, deed dat al vermoeden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn er weinig nieuwe plannen. Het bestaande beleid wordt voortgezet en hier en daar geïntensiveerd. B en W lijkt een nieuw college alle ruimte te willen geven om met nieuw beleid te komen. In financiële zin laat dit college een gezonde financiële huishouding na. "Er zijn geen drastische maatregelen meer nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen", zei wethouder van financiën Gert-Jan te Gronde. Hij gaf toe dat het extra geld van de rijksoverheid daarbij heeft geholpen. De tijd van grote bezuinigingen lijkt voorlopig voorbij. Maar de wethouder gaf meteen ook een "winstwaarschuwing" af, want het is nog onzeker wat het nieuwe kabinet gaat doen.

Zelfs een extra buffer
Verheugend vond Te Gronde dat de lasten voor de burgers niet stijgen. "Er is wel een inflatiecorrectie, maar pro saldo gaan de meeste mensen er op vooruit. Ook Winterswijk profiteert van het economische herstel in Nederland." Positief is ook dat de schuldenlast meer daalt dan eerder afgesproken, waardoor minder rente hoeft te worden betaald, en dat het sociaal domein (participatiewet, jeugdhulp, huishoudelijke hulp en andere zorg) goed op orde is. Er hoeft geen geld bij. Er wordt zelfs geld overgehouden dat toegevoegd kan worden aan de reserves. "Er is nu zelfs een kleine buffer, waarmee we in slechte jaren iets extra's kunnen doen", zei de wethouder.

College presenteert begroting gezamenlijk

Burgemeester en wethouders presenteerden gezamenlijk de nieuwe begroting. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vervolg van de voorpagina

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders presenteerde in gezamenlijkheid de begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting voor de langere termijn. Het gaat goed met Winterswijk; er is voldoende ruimte voor nieuw beleid, zo blijkt.

Achterhoeks radenforum
Burgemeester Bengevoord, die bedacht dat het goed zou zijn om de begroting samen te presenteren, herhaalde in grote lijnen, wat hij ook al in zijn videoboodschap aan de gemeenteraad en de Winterswijkers had gezegd. Samenwerking met de Regio Achterhoek, met Duitsland, maar ook met de regio Twente zal meer aandacht krijgen. Hij verwacht veel van de nieuwe opzet van de Regio Achterhoek. Allereerst zullen de gemeenten samen optrekken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Dit gebeurde al incidenteel, maar zal vanaf 2018 een vaste gewoonte worden. Daarnaast krijgen de gemeenteraden een betere positie. Er komt een Achterhoeks radenforum, waarin alle Achterhoekse raadsleden zijn vertegenwoordigd. Samen kunnen zij twee keer per jaar aangeven waarmee de Regio zich moet bezighouden. Bengevoord noemde ook nog de bestrijding van 'ondermijnende activiteiten' in het buitengebied als een speerpunt. Daarnaast komt er een werkgroep die gaat kijken hoe burgers beter bij het beleid betrokken kunnen worden. "We willen ze nog vroeger raadplegen, zodat de kloof tussen overheid en burger kleiner wordt." Bengevoord gaf echter meteen de grenzen aan. "Meepraten betekent niet dat je altijd gelijk krijgt. En nee is ook een antwoord."

Groen aan de Dennendijk
Wethouder Rik Gommers verwacht dat er over een aantal weken een energiemix is, waarin wordt aangegeven met welke maatregelen Winterswijk in 2030 energieneutraal kan worden. Een uitvoeringsprogramma en een energiefonds krijgen daarna een hoge prioriteit. "Dat fonds zal vooral het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren." In het kader van de stedelijke herverkaveling zal het oude belastingkantoor aan de Dennendijk worden afgebroken. De locatie was in beeld voor andere ontwikkelingen, maar tijdens de bijeenkomsten over de herverkaveling kwamen er geen concrete initiatieven voor een andere invulling. Daarom komt er na sloop groen, dat in ieder geval vijf jaar zal blijven bestaan. De herverkaveling heeft er in ieder geval al toe geleid dat de hoeveelheid leegstaande kantoren en winkels is verminderd. Zo worden binnenkort de voormalige Expert en Aldi op het Weurden afgebroken. Op die plek zouden kleine winkels ontwikkeld kunnen worden.

Armoede voorkomen
De wethouders Wim Aalderink en Ilse Saris gaan meer werk maken van de armoedebestrijding. Tot nu toe ligt de nadruk vooral op het helpen van mensen, die al in de problemen zijn gekomen. In 2018 en daarna zal de nadruk komen te liggen op het voorkomen van die armoede. Ook willen beide wethouders gezinnen die al vele generaties in armoede leven helpen dit patroon te doorbreken. Saris noemt het een deltaplan. "Er is politieke moed voor nodig en er zal vele jaren in moeten worden geïnvesteerd", zei Saris.

Atletiek Special Olympics in Winterswijk

Aalderink is er trots op dat Winterswijk een van de organisatoren zal zijn van de Special Olympics, de Nationale Olympische spelen voor mensen met een geestelijke beperking. Winterswijk zal het atletiekdeel verzorgen. Daarna moet het een vervolg krijgen door de sport voor deze groep een extra impuls te geven. Saris vertelde dat op het gebied van de jeugdhulp de samenwerking tussen diverse partijen zal worden versterkt en dat in februari 2018 het bestemmingsplan voor het gezondheidspark naast het ziekenhuis in procedure komt. Wethouder Te Gronde kondigde aan dat binnen de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk bekeken zal worden hoe de landbouw een ander accent kan krijgen. Hij wil meer aandacht voor de zogenaamde natuurinclusieve landbouw, waarbij hij meteen de kanttekening maakte dat de boeren wel voldoende moeten kunnen verdienen. Toch vindt hij dat de nadruk meer op kwalitatief hoogwaardige streekproducten moet komen te liggen in plaats van bulkproductie voor de wereldmarkt.

Beleven

Tegenwoordig is het niet meer genoeg om te leven. We moeten beleven. Ik hoorde het woord bij een presentatie over het nieuwe economische beleid van de gemeente. Dat nieuwe mag tussen aanhalingstekens gezet worden, want ik had sterk de indruk dat dezelfde beleidsvoornemens werden opgesomd als twintig jaar geleden. Alleen dat woord beleven was nieuw. Het gewone winkelen bestaat niet meer. We moeten het winkelcentrum beleven.

Beleven? In mijn jeugd beleefde ik avonturen. Nadat ik over Arendsoog en Witte Veder had gelezen zwierf ik door het Rommelgebergte en vocht ik met Indianen en cowboys. Als ik de Kameleon las, roeide ik bij Den Helder. Op weg richting Buskersbos snoerde ik een snoodaard, die mensen wilde beroven, aan een boom vast. Na het lezen van Pietje Bel richtte ik een geheim genootschap op. Zo beleefde ik veel. En nog veel meer, want soms was ik ook nog Batman, James Bond en Thiery de slingeraar.

Wat betekent dat beleven nou precies? Ik weet het niet meer. Opeens vind ik een woord dat ik al mijn hele leven ken, vreemd en is de betekenis niet meer vanzelfsprekend. Het winkelcentrum beleven? Ik denk meteen weer aan avontuur. Gaan we nepwinkeldieven betrappen en in de kraag grijpen om het winkelen spannender te maken? Want ik begrijp ook wel dat een pakje paracetamol bij de drogist kopen saai is, zeker als je tien minuten bij de kassa in de rij moet staan. Een woeste achtervolging in de smalle gangetjes tussen de duizenden producten is dan wel zo leuk.

Als ik het niet meer weet, kijk ik in de Grote Van Dale. Maar dat helpt me niet veel verder. Er worden allerlei betekenissen opgesomd. "Dat zullen wij niet meer beleven." Meemaken? "Een slechte tijd beleven." Ervaren? "Nou, jij zult wat beleven!" Slaag krijgen? "Daar is niets te beleven." Doen? "Verdriet aan zijn kinderen beleven." Ervan ondervinden? Zelf heb ik het woord ook in een boektitel gebruikt. "Beleef de natuur in Winterswijk." Maar wat bedoelde ik? Op natuuravontuur in het buitengebied? Of gewoon genieten in het bos?

Laten we het proberen te vertalen naar ons winkelcentrum. De Duitser die al dertig jaar van een parkeerplaats naar de viskraam op de markt loopt, vindt dat niet meer voldoende. Tegenover het geld voor een gebakken vis moet een belevenis staan. Een zingende marktkoopman? Of als ik naar de boekhandel ga, is een boek uitzoeken en afrekenen bij de kassa te weinig waar voor het geld. Halverwege de winkel moet er minstens een hapje en een drankje geserveerd worden, En als ik heb afgerekend verwacht ik minstens een kus van Veronie.

Willen al moderne winkelende mensen echt al die poespas? Ik vraag het me af. Mensen zoals ik willen gewoon doelgericht kleren of schoenen kopen, levensmiddelen inslaan of een boek aanschaffen. Ze willen een ruime keuze en niet te veel betalen. Ze willen een goede service en houden niet van wachten bij de kassa. Beste winkeliers, zorg daar eens voor. Dan, alleen dan, zal winkelen weer een echte belevenis worden. Ik vrees echter dat ik dat niet zal beleven.

Amivedi: katten vermist

Dikkie Dik. Foto: PR

WINTERSWIJK - Piet wordt vermist aan de Stoffelsweg in Miste, hij is een lichtrode kater van dertien jaar en hij is gecastreerd.

Bij camping Het Wieskamp (Henxel) wordt kater Dikkie Dik vermist, hij is een heel lichtrode kater met witte teentjes, is acht jaar oud en gecastreerd.

Voor informatie Kan men contact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, 088 – 0063305 of achterhoek@amivedi.com.


Kirill Isaev exposeert bij Ankomm'n

Boerderij, Kirill Isaev. Foto: Hans Hendriks

WINTERSWIJK - De vele positieve reacties op zijn expositie en workshops dit voorjaar zijn de aanleiding voor de Russische kunstschilder Kiril Isaev om weer naar gastgalerij Ankomm'n te komen. Een bijzondere nieuwe expositie met onder meer schilderijen geïnspireerd door het Winterswijkse landschap en de boerderijen, is te zien van zondag 15 oktober tot en met zondag 5 november. Kirill Isaev is een romantische meesterschilder.

Kirill (1981) is geboren en woonachtig in Tobolsk, in de buurt van Omsk in Rusland. Hij heeft met succes zijn studie aan de kunstacademie voltooid en is gespecialiseerd in 'kunst voor en met kinderen'. Ook heeft hij in Tobolsk aan de kunstacademie cum laude een sociaal pedagogische studie afgerond. Hij heeft zich verder bekwaamd in de schilderkunst door zich te verdiepen in de literatuur en verschillende schildertechnieken. Kirill schildert veelal landschappen waarbij hij de schoonheid van de natuur weet over te brengen. Alle seizoenen weet hij in treffende kleuren te vangen. Maar ook 'fantasy', (huis)dieren en de zee zijn favoriete onderwerpen. Hij schildert ook graag in opdracht, bijvoorbeeld huisdieren en boerderijen. Kirills werk is tentoongesteld en verkocht in Rusland, Nederland, België en Duitsland. Hij komt regelmatig naar Nederland voor exposities en workshops.
Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober geeft Kirill schilderlessen op basis van eigen wensen of met als voorbeeld Kirills schilderijen. Van 09.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 21.30 uur. Op de vrijdag is alleen 's avonds nog plek, zaterdag 's ochtends en 's avonds, op zondag is de gehele dag nog ruimte. Er otnstaan zo verschillende groepjes van maximaal vijf deelnemers. Deelnemers kunnen intekenen voor één of meer dagdelen à 35,- euro en materiaalkosten 10,-, alle materialen zitten bij deze prijs inbegrepen. Engels is de 'voertaal'.

Meer informatie of aanmelden bij Hans Hendriks van gastgalerij Ankomm'n, telefoon 06 – 16 592 571.

Hondje, Kirill Isaev. Foto: Hans Hendriks

Oorwurmpotjes maken op boerderij Willink

Oorwurmpotjes maken. Foto: PR

WINTERSWIJK - Staring Educatie nodigt de kinderen van groep 5 en 6 uit Winterswijk de komende weken uit voor de les 'Met je klas de boomgaard in'. Deze activiteit vindt plaats in de hoogstam fruitboomgaard en op de boerderij van de familie Taken uit Ratum.

Een unieke plek waar heden en verleden samenkomen. Want op boerderij 'Willink' wordt modern geboerd, maar de boerderij is gelegen op oude grond aan de Willinkbeek. In de oeverwanden van deze beek zijn op verschillende plekken namelijk nog geologische afzettingen te zien van tussen de 50 en 200 miljoen jaar oud.

Op de bijna 200 jaar oude boerderij, met z'n paardenkastanjes prijkend aan de voorzijde, is voor de tieners uit Winterswijk, samen met leerkrachten en ouders of opa's en oma's van alles te beleven over het thema 'hoogstamfruit' en het leven op de boerderij.
Er is overigens in de boomgaard geen enkel stuk fruit aan de boom te vinden, vanwege de strenge vorstvlaag die in de bloeiperiode schade aan de bloesem heeft gericht. Maar gelukkig kunnen de kinderen nog volop fruit proeven en verwerken tot appelmoes. Ieder kind maakt namelijk z'n eigen potje moes en kan heerlijk de handen er aan warmen, want de appelmoes gaat warm de potjes in.

In de stal bij de kalfjes is het ook lekker warm en gezellig. De pasgeboren kalfjes hebben een mooie plek in het stro en de kinderen mogen de dieren natuurlijk aaien. En er is een hoek ingericht waar oorwurmpotjes gemaakt kunnen worden. Dit is een belangrijk beestje voor in de boomgaard, want als biologische bestrijder van bladluizen is de oorwurm uiteraard onmisbaar.

Staring Educatie verwelkomt dertien groepen 5 en 6 op boerderij Willink.


www.staringeducatie.nl

Herfst met Oerrr op 't Bönnink

Herfst beleven op 't Bönnink. Foto: Pauline Joosten

WINTERSWIJK - Het hele gezin kan op woensdag 18 oktober de herfst beleven op 't Bönnink in Winterswijk.

Natuurmonumenten houdt op woensdag 18 oktober van 14 tot 16 uur Herfst van Oerrr. Dat is een circa twee uur durende wandeling met de boswachter, die begint om 14.00 uur. Deelname kost vier euro voor leden van Oerrr/Natuurmonumenten en zeven euro voor niet-leden. Tickets zijn alleen vooraf te koop via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice van Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55.

Deelnemers wandelen met de boswachter mee door het Bönnink en kunnen volop genieten van de herfst. Gekleurde bladeren dwarrelen naar beneden en de grond ligt bezaaid met beukennootjes. Dieren scharrelen een wintervoorraadje bij elkaar. Samen met de boswachter kunnen de deelnemers ontdekken welke dieren er leven in dit bos en hoe ze zich klaarmaken voor de winter. Natuurlijk wordt er ook nog even flink gespeurd naar paddenstoelen.


www.natuurmonumenten,nl

Winterswijkse basisscholen ondersteunen staking van harte

Paulien Boogerd en Jan Knuivers zijn boos, zoals getoond wordt op de deur. Foto: Achterhoek Nieuws

WINTERSWIJK - Donderdag 5 oktober was het stil rond vrijwel alle basisscholen in Winterswijk. Een tamelijk uniek gebeuren in deze sector: Staking! Vanuit theater De Storm vertrok een propvolle bus met leerkrachten in de stromende regen naar Den Haag. Zij lieten enkele actievoerders van de SP met opgestoken paraplu's achter. De leerkrachten behoorden tot de 60.000 demonstranten, die in het Zuiderpark aanwezig waren om de manifestatie bij de staking kracht bij te zetten. Met zijn vrijwel voltallige team was Jan Knuivers, directeur van OBS de Kolibrie één van hen. Samen met Pauline Boogerd, voorzitter van het College van Bestuur, geeft hij aan waarom het zo belangrijk is om naar Den Haag te komen.

Door onze verslaggever

Kort samengevat is er in het primair onderwijs een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris. Een hoog ziekteverzuim is het gevolg. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog als in het basisonderwijs, wat de werkdruk voor de overblijvende leerkrachten weer verhoogt, wanneer er geen vervanging kan worden geregeld. Knuivers: "Als we nu niets doen zal het lerarentekort alleen maar groter worden. Het vak biedt nu een onaantrekkelijk perspectief voor studenten."

Maatschappelijk draagvlak
Paulien Boogerd benadrukt, dat het om een actie gaat, die gesteund wordt door de schoolbesturen. "Vrij uniek dat zowel werkgevers- als werknemersorganisaties een staking ondersteunen. De sector vindt de toegezegde 270 miljoen extra te weinig (dat zou nu naar verluidt 500 miljoen worden, redactie AN) en treedt met één stem naar buiten om deze eis te verwezenlijken."

Het bestuur heeft via de schooldirecteuren een brief naar de ouders doen uitgaan, waarin de staking met een beknopte verantwoording werd aangekondigd. Boogerd: "Wij hebben van de ouders geen enkele negatieve reactie of klacht ontvangen, terwijl wij beseffen, dat er wel wat 'georganiseerd' moet worden als de kinderen thuis moeten blijven. Volgens een onderzoek zou 86 procent van de ouders de actie ondersteunen. Ook de protestants-christelijke scholen doen mee. Het lijkt een breed gedragen protest te zijn."

Werkdruk of salaris
Knuivers: "Om de werkdruk te verlagen moet er meer geld komen. De Algemene Onderwijs Bond (AOB) wil de salarissen gelijk getrokken zien met de tweedegraads-salarissen van het voortgezet onderwijs. De beroepszwaarte is minstens even groot en het werk- en denkniveau is identiek. Wij willen meer tijd kunnen besteden aan de kinderen, meer tijd om de lessen voor te bereiden, meer ondersteuning bij kinderen met gedragsproblemen en vooral ook minder papierwerk. Reflecties, rapportjes, evaluaties en doelstellingen op papier zetten, die in de la verdwijnen om er nooit meer uit te komen, bezorgen ons alleen maar meer onnodige werkdruk. Het takenpakket wordt uitgebreid - binnenkort het 'Wilhelmus' - maar er staat niets tegenover."

Knuivers haalt ook nog een voorbeeld aan van absurde regelgeving: "Het aantal leerlingen van een school bepaalt het budget, maar er wordt ook gebruik gemaakt van een wegingsfactor. Voor een 'achterstandskind' is er een bijtelling. Maar zijn de ouders hoog opgeleid dan volgt er géén bijtelling; ook al spreekt het kind bijvoorbeeld geen woord Nederlands."

Ondanks alle problemen in het onderwijs geeft Knuivers er niet de brui aan. "Het onderwijs neemt in de maatschappij een te belangrijke plaats in om op te geven. En laten we eerlijk zijn: we hebben natuurlijk het mooiste vak van de wereld", is zijn afsluitende commentaar.

Meet-up Groen Links

WINTERSWIJK - GroenLinks doet in Winterwijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Een enthousiaste en actieve groep leden wil samen met iedereen die een groen en links, sociaal hart heeft, de lokale verkiezingsthema's bepalen. Dat doen men tijdens een 'Meet Up' op dinsdag 17 oktober in 'Willinks' in de Wooldstraat. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.45 uur.

Tijdens de ledenvergadering waarop besloten is mee te doen aan de verkiezingen vlogen de lokale thema's al heen en weer. Groen Links wil vooral een gemeente die de ruimte zoekt voor creatieve oplossingen die passen bij de gemeente. Het gaat goed met Winterswijk. Maar niet met iedereen of voor sommigen is het leven moeilijker geworden, zoals voor jonge ondernemers, jongeren die een betaalbare woning zoeken. Of ouderen die zorg nodig hebben maar voor wie de mooiste woonvoorzieningen onbetaalbaar zijn door de inkomenstoets, groeiende eenzaamheid, de bereikbaarheid van de Achterhoek, de nog steeds groeiende bioindustrie met zijn uitwassen van voedselonveiligheid en met duurzaamheid maken we kleine stapjes. Dat kan anders, vindt GroenLinks.

De hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma staan vast. GroenLinks staat voor een duurzame sociale samenleving. Maar de lokale thema's en veranderingen die nodig zijn, worden door Groen Links niet bepaald achter het bureau, maar samen met mensen die mee willen doen. Iedereen is daarom welkom op 17 oktober. Iedereen kan ook via de facebookpagina van Groen Links meepraten.

Lezing 'Hersenletsel en de gevolgen'

ACHTERHOEK - Op donderdagavond 26 oktober houdt VIT-hulp bij mantelzorg in Lichtenvoorde een informatiebijeenkomst over niet aangeboren hersenletsel en de gevolgen daarvan voor de omgeving. De avond wordt verzorgd door Renata Gierkink van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De locatie wordt nader bepaald, aan de hand van de aanmeldingen.

Bij hersenletsel als gevolg van een beroerte, ongeluk, een hersentumor of een andere ziekte houden veel mensen last van de gevolgen. De lichamelijke gevolgen zijn meestal zichtbaar en te begrijpen door de omgeving. Vaak zijn er ook diverse 'onzichtbare' gevolgen als vermoeidheid, concentratieproblemen en de emotionele beleving die verandert. Deze bijeenkomst gaat vooral over deze onzichtbare gevolgen die dikwijls zeer ingrijpend zijn voor de naasten. Renata Gierkink is Verpleegkundig Specialist Neurologie van het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk en bespreekt deze gevolgen. Wie meer wil weten over deze bijeenkomst of wie zich wil aanmelden, kan bellen met VIT op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur via 0544-82 00 00 of mailen met info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Paddenstoelenexcursie

AALTEN/WINTERSWIJK - Op zaterdag 21 oktober houdt de afdeling Oost-Achterhoek van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, een paddenstoelenexcursie naar het Walfortbos in Aalten. Het vertrek is om 13.30 uur bij De Storm in Winterswijk of om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats vlakbij de spoorwegovergang aan de Haartseweg in Aalten. Terug is men rond 16.30 uur. De excursieleider is Marjet Karsten-Schoorel, tel. 0543-473681. geadviseerd wordt om een loep, spiegeltje en een paddenstoelengids mee te nemen. Het is twee jaar geleden dat er een excursie naar dit bos ging. De vorige keer vond men er leuke soorten als anemonenbekerzwam, eikhaas- en beukenweerschijnzwam. Wat niet meteen op naam kon worden gebracht, wordt meegenomen naar de determineeravond op donderdag 26 oktober bij Cor Sticker.

Determinatieavond

WOOLD - Op maandagavond 16 oktober houdt de afdeling Oost-Achterhoek van de KNNV, vereniging voor veldbiologie een derde determinatie-avond bij Cor Sticker, in de grote schuur achter zijn huis, aan de Holthuisweg 1, Woold, van 20.00 tot 22.00 uur. De excursieleider is Ed Grotenhuis, tel. 0543-520714. Deelnemers worden verzocht mee te nemen: zelf verzamelde onbekende paddenstoelen en determineerwerken en eventueel een loep, een spiegeltje en een paddenstoelengids.

Passage: Reis naar Iona

WINTERSWIJK - Passage houdt op maandag 16 oktober de maandelijkse bijeenkomst.

Ds. Berdie Marsman vertelt op boeiende wijze over haar reis naar Iona. Aan de hand van een Powerpoint presentatie gaan de aanwezigen met haar op reis.

De avond wordt gehouden in de Zonnezaal van de Zonnebrinkkerk en begint om 19.45 uur. Passage hoopt weer vele gasten te mogen verwelkomen.

Tien jaar BeestenBende Winterswijk

De Beestenbende-kids te gast bij Pronsweide. Foto: PR

WINTERSWIJK - De tijd vliegt als je het leuk hebt: het is alweer tien jaar geleden dat Winterswijk met 'het leukste leefbaarheidsproject van Nederland' mee ging doen. En intussen gaan ruim honderd enthousiaste BeestenBende-leden elke maand weer op pad om hun buurt schoon te houden voor mens en dier. Alle reden voor een trots feestje.

Wat ooit begon met een pilot, in 2007, met een handjevol pionier-helden is nu in heel Winterswijk een fenomeen op zich. Al meer dan duizend jonge Winterswijkers en hun ouders zijn de afgelopen jaren actief lid geweest van De BeestenBende. De nieuwste lichting van De BeestenBenders loopt daarom op woensdagmiddag 11 oktober vanaf 15.00 uur in een feestelijke optocht door het centrum van Winterswijk. De optocht vertrekt vanaf de Brainwash Kapper op de Weurden en gaat via de Wooldstraat richting het tijdelijke BeestenBende-plein op de Markt. Daar staan wethouder Wim Aalderink en Esther Krabben de jarige helden dan al op te wachten.
"Tien jaar BeestenBende in Winterswijk, daar zijn we heel trots op! Dat we dit kunnen en mogen aanbieden aan kinderen in basisschool leeftijd geeft wel aan dat de gemeenteraad Winterswijk de zwerfafvalproblematiek erg belangrijk vindt. Het onderwerp zwerfafval leeft in Winterswijk, in de aankomende periode/jaren zal het in Winterswijk steeds meer gaan leven en wordt er op allerlei fronten veel aandacht aan besteed. Reden te meer om stil te staan bij de kinderen van De BeestenBende, zij geven hierin het goede voorbeeld, toppers zijn het. Dat is zeker een feestje waard. Gefeliciteerd!", aldus Esther Krabben, gemeente Winterswijk. Het verjaardagsfeestje op het plein wordt een hele gezellige bende. Zo kunnen de kinderen meedoen aan een 'zwerf-afval-race', en lopen ze een spannende fotospeurtocht door het centrum van Winterswijk. Een vrolijke fotowand biedt iedereen de kans om samen op de gevoelige digitale plaat te gaan, compleet met gekke outfits. En zoals het hoort: wie jarig is trakteert: op poffertjes voor alle feestgangers.

De BeestenBende is een gratis 'club', voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Een BeestenBende-lid helpt mee om de buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren) avonturen mee, binnen en buiten de gemeente.

Met parochie op bedevaart naar Lourdes

ACHTERHOEK - Vanuit de St Ludgerparochie en de St Paulusparochie wil men komend jaar met parochianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Deze is van 28 april tot en met 5 mei.

De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een drie-sterren hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn 899 euro op basis van tweepersoonskamer. Jongeren tot en met 25 jaar 599 euro, kinderen tot en met 11 jaar 499 euro.

Programma
In Lourdes neemt men deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom, naar verwachting meer dan duizend. Naast Kardinaal Eijk gaan ook hulpbisschop Woorts en hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen mee op bedevaart. Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering bij de Grot van de Verschijning is een unieke ervaring van het geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol.

Informatieavonden
Voor geïnteresseerden in deelname worden twee informatieavonden gehouden. Deze zijn op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur in Lichtenvoorde, in de Pastorie Bonifatiuskerk Rapenburgsestraat 21 en op woensdag 18 oktober om 19.30 uur in Neede in Parochiecentrum Het Achterhuis, Borculoseweg 43 (achter de kerk). Opgave voor de informatieavond is noodzakelijk en kan via lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of via tel. 06-18331159.

'Queen of klezmer' treedt op in synagoge

WINTERSWIJK - Haar bijnaam 'Queen of klezmer' geeft de status van de Israëlische klarinettiste Irith Gabriely goed aan: zij is al jarenlang een van de belangrijkste namen in de klezmer, de joodse soul. Zij speelt en leidt verschillende klezmer- en klassieke ensembles, maar staat ook als solomuzikant voor het publiek. Op zondag 22 oktober krijgt ze een bijzonder podium: de synagoge van Winterswijk.

Ze werkt vaak met andere musici samen om zowel, klassiek als klezmer en jazz te spelen. Dat resulteerde in projecten als 'Kerk ontmoet synagoge' en 'Kerk, synagoge en moskee - een muzikale trialoog van drie wereldreligies'. In Winterswijk speelt Irith Gabriely met pianiste Susanne Hardick. De uit Venlo afkomstige musicus studeerde in Maastricht en Canada en treedt regelmatig met professionele orkesten op.

Het concert in de synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk wordt georganiseerd door de Mr. F.W. Voorink Stichting. Deze stichting zorg ervoor dat het joodse verhaal blijvend wordt verteld. Dat gebeurt met de regelmatige openstelling van de synagoge, maar ook door culturele activiteiten te organiseren. Naast lezingen en tentoonstellingen kan de synagoge ook als muziekpodium worden gebruikt.
Het klezmerconcert van Irith Gabriely begint zondag 22 oktober om 17 uur. Kaarten voor deze bijzondere voorstelling zijn vooraf voor 10 euro te koop bij boekhandel Kramer, Wooldstraat in Winterswijk. En misschien ook 's avonds voor12,50 euro aan de kassa maar alleen als er nog voldoende beschikbaar zijn. Het aantal plaatsen in de synagoge is beperkt.

Vanaf een bankje

Het bankje naast boerderij Sieverdink. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Tegenover een oude eik

Door Bernhard Harfsterkamp

De oude eik van Nijenhuis. Foto: Bernhrd Harfsterkamp
Sieverdink in de Brinkheurne. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een mispel, die naast het bankje groeide. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Plek voor de zelfontspanner. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Wat is een markante plek? Ligt die bij een oude boerderij? Of bij een rijksmonument of een slingerende beek? Dit keer had ik een andere in gedachte. Ik zag de oudste boom van het Winterswijkse buitengebied voor me en fietste daar naar toe. Daar moet vast en zeker een bankje staan, dacht ik. Dat klopte. Het meest voorkomende soort bankje in deze serie stond er langs de Sieverdinkweg, maar ik vond een uniek exemplaar langs de Bothoekweg.

Die oudste eik staat in de Brinkheurne tegenover boerderij Sieverdink. Ik noem die altijd de eik van Nijenhuis, omdat daar heel lang mevrouw Johanna Gesiena Nijenhuis-Beskers woonde. Zij is in natuurkringen befaamd, want zij nam in Winterswijk als eerste de bonte vliegenvanger waar. Maar zij deed veel meer vogelwaarnemingen en daarom werd in het boekje dat ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Vogelwerkgroep verscheen terecht aandacht aan haar besteed. "Zij is een goed vogelkenner en een buitengewoon liefhebster van de vogels", schreef Jan P. Strijbos, een bekend vogelonderzoeker en natuurschrijver.

Het bankje waarop ik plaats neem, direct naast de boerderij, is een van de fraaiste die ik tot nu toe heb gezien. Het staat onder een van ijzerdraad gemaakte boog, die helemaal begroeid is met klimop. Een prieeltje noem ik dat. Erin is een boomstam geplaatst, waarop twee stoeltjes zijn bevestigd. De een is geel, de ander is blauw. Als je er op zit, staat de oude eik recht tegenover je. Het blijft een imposant exemplaar. Het is altijd mooi wanneer een boom de ruimte krijgt. Dan kan die de kroon volledig ontplooien. Er zouden meer plekken moeten zijn waar de karakteristieke bomen van Winterswijk zich in hun volle pracht kunnen laten zien.

Rechts naast het bankje valt me een andere bijzondere Winterswijkse soort op. Het is een mispel, een struik die in mei bloeit met fraaie witte bloemen en in de herfst bruine vruchten krijgt, die een lekkernij zijn. Maar daarvoor moeten ze eerst wat rot worden. Aan de struik kan ik maar één mispel ontdekken. Heeft deze vruchtboom ook net als de appel last gehad van de late nachtvorst? Terwijl ik daarover nadenk word ik aangesproken door de bewoner van Sieverdink. Hij vindt het bijzonder dat mij de mispel is opgevallen. "Een echte kenner", zegt hij.

We hebben elkaar eerder ontmoet. Hij is wel eens mee geweest met een van mijn rondleidingen en ik trof hem ook bij een bijeenkomst die de gemeente voor nieuwe inwoners organiseerde. Hij is de kleinzoon van mevrouw Nijenhuis. Hendrik van Prooije is nu verantwoordelijk voor het landgoed Sieverdink, waar nog steeds veel vogelhuisjes hangen. Zijn oma begon er mee en controleerde ze altijd nauwgezet. Het bankje is geplaatst op 22 maart 2014. "Op de verjaardag van mijn vrouw", vertelt hij. Zij had zo'n met klimop begroeid prieeltje elders gezien met daaronder de gekleurde afvalcontainers. Dat wilde zij ook, maar de containers kwamen er niet onder. Het werd een bankje.

Het bankje is daarna snel populair geworden. Langs Sieverdink komen vele wandelaars en fietsers en die nemen regelmatig plaats op dat bankje. Op een gegeven moment is Hendrik van Prooije foto's gaan maken van de bankzitters, want hij is vaak genoeg in de buurt om dat te doen. "Ik heb inmiddels zo'n 600 mensen gefotografeerd, die er zijn gaan zitten." Die mensen komen uit allerlei landen uit de hele wereld. "Ik sprak ook eens een man, die een beetje boos was dat er tegenover het bankje niet iets stond waarop het fototoestel gezet kon worden." Blijkbaar willen mensen zich op dit aardige plekje met de zelfontspanner fotograferen. Van Prooije heeft er daarna voor gezorgd. Tegenover het bankje staat nu een paaltje met daar bovenop een geelblauwe pijl, waarop een fototoestel gezet kan worden. Van Prooije wil van al die foto's een keer een mooi collage maken. Ook deze bankjeszitter zou daar in kunnen opduiken, want ik mocht poseren.

"Hoe oud denk je dat de eik is", vraagt hij aan mij. Ruim 400 jaar, zeg ik, want dat beweer ik al jaren. Maar dat klopt niet. "Sinds 1972 meet ik de omvang van de stam op. Toen was het 5,2 meter. Nu is het 5,99 meter. Als je dan gaat terug tellen kom ik op 250 jaar." Ook een boomchirurg schat de boom op die leeftijd. De eik heeft ooit in een houtwal gestaan. Een overgrootvader heeft die wal weggehaald, maar vond de eik zo mooi, dat die gespaard bleef. Sindsdien heeft de eik ruimte gekregen om naar alle kanten uit te kunnen groeien. Maar er was ook wel eens tegenslag. In 1975 sloeg de bliksem in. Dat kostte een flinke tak. Aan de schors is het nog steeds te zien, maar de eik lis nog in goede conditie. En Van Prooije zal er zeker alles voor doen om de eik nog veel ouder te laten worden. Dat is mij wel duidelijk geworden. Hij koestert het landgoed Sieverdink, daarbij geïnspireerd door zijn oma.

Lezing over Staring, de dichter

WINTERSWIJK - Op donderdag 19 oktober staat Staring centraal in een lezing van Gerard Bomers in de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink 6-10 in Winterswijk. De lezing maakt deel uit van het winterprogramma van de Vereniging Het Museum (VHM).

Bomers zat langdurig in het onderwijs en kan worden gezien als onder meer een kenner van het werk van Staring. De lezing 'Staring, de dichter' begint om 20.00 uur. Voor leden van de VHM is de entree 3 euro, niet-leden betalen 5 euro.
De Starings zijn een begrip in Oost-Nederland en zelfs daarbuiten. Ook in Lochem hebben zij veel sporen nagelaten. Dichter A.C.W. Staring (1767-1840) woonde op de Wildenborch. Hij was korte tijd burgemeester van Laren. Hij heeft een groot oeuvre aan gedichten nagelaten. Een van zijn bekendste gedichten beschrijft de geschiedenis van de 'hoofdige boer' in Almen. Hij was een romantische dichter. Dit had betrekking op zowel waarover hij schreef (legenden, beschrijvingen van de natuur) als de wijze waarop hij dat deed (met het nodige gevoel en zeker ook humoristisch.

Minirettes Sint Jan Meddo geplaatst voor Gelderse titelstrijd

De succesvolle minirettes van Sint Jan. Foto: PR

MEDDO - Afgelopen zaterdag, 7 oktober, namen de mini- en majorettes deel aan het majorettesconcours te Zieuwent. De minirettes behaalden een mooi puntenaantal van 76,2 punten. Hiervoor kregen ze een mooie beker mee naar huis. En later bleek dat ze zich ook geplaatst hadden voor de Gelderse Kampioenschappen op zaterdag 4 november in 't Harde. De majorettes behaalden 76,4 punten, maar vielen hierdoor helaas buiten de prijzen. Deze mooie uitslag werd gevierd met patat en een drankje bij Spiekerman.

Filmhuis Winterswijk: The Big Sick

De succesvolle minirettes van Sint Jan. Foto: PR

WINTERSWIJK - Stichting Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 24 oktober om 18.30 en 21.00 uur de film The Big Sick. De voorstellingen zijn in servicetheater Skopein aan de Meddosestraat. Reserveren is gewenst en kan - bij voorkeur - via www.skopein.nl of eventueel via tel. 0543-521515.

Een cabaretier uit een Pakistaanse familie en een blank Amerikaans meisje krijgen verkering. Kumail verzwijgt zijn vriendin voor zijn moslim-familie - vooral zijn moeder spant zich wekelijks in om haar zoon te koppelen aan een geschikte huwelijkskandidaat uit de eigen cultuur. En Emily verzwijgt dat ze al eens eerder getrouwd is geweest. Eigenlijk willen ze helemaal geen verkering, maar Kumail en Emily gaan al snel overstag.
En daarna gaat het uiteraard mis, want het is een romantische komedie. Maar dan wel een van een uitstekend kaliber, gelardeerd met een aanzienlijk aantal bijzonder leuke grappen. Het is ook nog eens waargebeurd, want standup-comedian Kumail speelt de hoofdrol in het op zijn eigen leven gebaseerde hilarische en ontroerende verhaal.
Kort nadat het mis is gegaan tussen Kumail en de blonde Emily gaat het ook mis met het meisje: ze wordt plots ernstig ziek, in het ziekenhuis besluiten ze haar in een kunstmatige coma te houden. Als Kumail Emily opzoekt maakt hij kennis met haar ouders. Die wijzen hem eerst af, Emily heeft het tenslotte niet voor niets uitgemaakt.
Langzaam ontstaat er een band tussen de hardnekkige Kumail en zijn 'schoonouders'. En Kumail komt er steeds meer achter dat hij klem zit tussen zijn zelfverworven Amerikaanse identiteit en de toekomst, zoals die door zijn Pakistaanse familie wordt vormgegeven. Tussendoor probeert hij ook nog succes te krijgen als comedian. Als Emily ontwaakt wijst ze Kumail opnieuw af.

Minirettes Sint Jan naar Gelderse titelstrijd

MEDDO - Afgelopen zaterdag, 7 oktober, namen de mini- en majorettes deel aan het majorettesconcours te Zieuwent. De minirettes behaalden een mooi puntenaantal van 76,2 punten. Hiervoor kregen ze een mooie beker mee naar huis. En later bleek dat ze zich ook geplaatst hadden voor de Gelderse Kampioenschappen op zaterdag 4 november in 't Harde. De majorettes behaalden 76,4 punten, maar vielen hierdoor helaas buiten de prijzen. Deze mooie uitslag werd gevierd met patat en een drankje bij Spiekerman.

Lezing over Staring, de dichter

WINTERSWIJK - Op donderdag 19 oktober staat Staring centraal in een lezing van Gerard Bomers in de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink 6-10 in Winterswijk. De lezing maakt deel uit van het winterprogramma van de Vereniging Het Museum (VHM).

Bomers zat langdurig in het onderwijs en kan worden gezien als onder meer een kenner van het werk van Staring. De lezing 'Staring, de dichter' begint om 20.00 uur. Voor leden van de VHM is de entree 3 euro, niet-leden betalen 5 euro.
De Starings zijn een begrip in Oost-Nederland en zelfs daarbuiten. Ook in Lochem hebben zij veel sporen nagelaten. Dichter A.C.W. Staring (1767-1840) woonde op de Wildenborch. Hij was korte tijd burgemeester van Laren. Hij heeft een groot oeuvre aan gedichten nagelaten. Een van zijn bekendste gedichten beschrijft de geschiedenis van de 'hoofdige boer' in Almen. Hij was een romantische dichter. Dit had betrekking op zowel waarover hij schreef (legenden, beschrijvingen van de natuur) als de wijze waarop hij dat deed (met het nodige gevoel en zeker ook humoristisch.

Wensen van ouderen vervuld op Ouderendag

Foto: PR

WINTERSWIJK - De 'Nationale Ouderendag' is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste vrijdag van oktober. Het is is een dag waar wensen van ouderen worden vervuld.

Veel ouderen hebben een wens die ze moeilijk alleen kunnen vervullen. Bijvoorbeeld omdat ze alleen zijn of lastig op pad kunnen. Op 'Nationale Ouderendag' vervult het Nationaal Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers deze wensen. Ouderen staan deze dag aan het roer. Zij dienen een wens in die ze moeilijk alleen kunnen realiseren.

Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog eenmaal het ouderlijk dorp bekijken, een kroket uit de muur trekken, een trouwjurk passen, samen op pad of herinneringen ophalen op het strand. De Winterswijkse Uitdaging nam, als sociaal Verbinder, dit jaar in Winterswijk het initiatief om ook in Winterswijk wensen van ouderen in vervulling te doen laten gaan. Samen met o.a. de ouderenbonden, vrijwilligers en de Post werden er ook een aantal wensen van oudere Winterswijkers vervuld. Ouderen hebben hun wens middels het invullen van een wenskaart kenbaar gemaakt.

Foto: PR
Foto: PR
Foto: PR Foto: Lydia ter Welle
Foto: PR Foto: Lydia ter Welle
Foto: PR Foto: Lydia ter Welle

Harmen Timmerman ging met een, aan de rolstoel gebonden, oudere naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Harmen, oud-machinist bij oa Arriva, had de reis prima uitgestippeld. Op de overstapplaatsen was het overstappen dan ook prima geregeld. In Utrecht wachtte de beide Winterswijkse een speciale rondleiding. Ook de terugreis verliep voortreffelijk. Inmiddels hebben beide heren een vervolgafspraak gemaakt.
Net als landelijk het geval is, waren er in Winterswijk ook een aantal wensen waar de oudere bij een familielid op bezoek wilden. Marian Zuidinga ging met een oudere dame op bezoek bij haar zuster in Almelo, die zij al jaren niet meer gezien had. De dames hebben het gezellig gehad en hebben heel wat bij kunnen praten.

Ook Anton Reuvekamp ging met een dame op pad. De mevrouw in kwestie voelt zich, na het overlijden van haar man, erg eenzaam en wilde graag naar de verjaardag van haar zus in Castricum tevens ook haar geboorteplaats. Het werd een lange gezellige dag waarbij zowel de oudere als ook Anton inmiddels met veel plezier op terug kijken.
Dat sommige wensen soms door een paar telefoontjes ingevuld kunnen worden bleek uit de wens van een weduwe die moeite heeft om alleen de dag door te komen. Wim Ruesink regelde dat de mevrouw een dagje naar de dagopvang van de Berkhof kon. Benno Vogelsang zorgde met de vervoersdienst dat de mevrouw gehaald en gebracht werd. De dame werd, helaas slechts voor één dag, uit haar isolement gehaald.
Een dagje uit naar de zandsculpturen liep uit op een dagje vol met gezelligheid. In het voorgesprek dat Betty Wassink met oudere had bleek er al een klik te zijn. Uiteindelijk werd het zowel voor Betty als ook voor de mevrouw dag vol met hoogtepunten. Naast een bezoek aan de zandsculpturen in Garderen werd op de terugweg ook nog een bezoek gebracht aan Intratuin in Lochem. Mevrouw was er sinds het overlijden van haar man al jaren niet meer geweest.

De directie en de medewerkers van theater de Storm zorgen er voor dat een tweetal dames een onvergetelijke avond hadden. Onafhankelijk van elkaar hadden beide dames aangegeven graag een keer naar de Storm te willen. Dat vrijdagavond de 6e oktober de Blues Brothers optraden verhoogde alleen maar de voorpret. De VIP ontvangst werd door zowel de ouderen als ook door vrijwilliger Corine Blauwehand bijzonder gewaardeerd. Het gezelschap beleefde een bijzonder goed verzorgde mooie avond.
Wim Sikking ging op bezoek bij een dame die als grootste wens, het oplossen van het gedoe rondom inlogcodes, had. Wim deed haar een aantal handige tips aan de hand.
Een bewoner van Sleeswijk wilde graag nog eens met zijn medebewoners een rondrit rond Winterswijk maken. Hans Hendriksen zorgde er voor dat de vijfentwintig bewoners van Sleeswijk een natte maar boeiende middag hadden. Na vertrek vanaf de Spoorstraat ging de route naar zalencentrum Reuselink alwaar men een kopje koffie aangeboden kreeg en Hans een boeiend verhaal over Erve Brookert vertelde. Daarna werd de rit vervolgd om uit eindelijk bij Gastgalerij Ankomm'n te eindigen. Waar Hans en Anita de groep met de gemoedelijke sfeer die er op Ankomm'n heerst, kennis lieten maken en waardoor iedereen zich snel op zijn gemakt voelde. Rond vijf uur keerde het gezelschap huiswaarts.

Helaas kon de wens van twee oudere heren, om een rondvlucht boven Winterswijk, in verband met de weersomstandigheden zaterdag, niet door gaan. Maar volgens piloot Rik Gommers zit dit uitje in het vat. En wat in het vat zit verzuurt niet, volgens wethouder Gommers. Binnenkort zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
Het comité in Winterswijk heeft nu al de wens uitgesproken dat men ook volgend jaar een invulling aan de Nationale Ouderendag wil gaan geven. Volgens de vrijwilligers en de comitéleden smaakt dit naar meer. Al met al heeft de Uitdaging haar slogan, 'Samen Winterswijk nog mooier maken', ook dit keer alle eer aangedaan.

Mondharmonica-therapie voor longpatiënten

WINTERSWIJK - MHT Meddo, voluit Mond Harmonica Therapie Meddo, is een onderdeel van MHT Nederland en bestaat sinds 2013. MHT Meddo verzorgt mondharmonicalessen voor longpatiënten.

Door zowel te blazen als te halen door dit muziekinstrument is het mogelijk dat de longfunctie verbetert. In gezellige bijeenkomsten met een ontspannen manier van lesgeven leert men de mondharmonica te bespelen. Dit gebeurt op een eenvoudige manier door middel van cijfers. Het is niet noodzakelijk hiervoor veel muzikaliteit te hebben of noten te kunnen lezen.

Het instrument is klein en licht van gewicht waardoor het voor mensen met een mindere lichamelijke conditie makkelijk te hanteren is. Het is tevens goed voor de hersenen die door het muziek maken als het ware getraind worden. De ervaring is dat de controle en kracht van de ademhaling door mondharmonicaspelen toeneemt.

De deelnamekosten zijn minimaal: circa 35 euro, voor de aanschaf van lesmateriaal en mondharmonica. Er wordt verder geen lesgeld gevraagd. Wel moet het kopje koffie/ thee betaald worden.

De deelnemers komen uit Winterswijk, Groenlo, Eibergen en Aalten. Elke donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur wordt gespeeld bij Motor Hotel Meddo in Meddo. De ruimte wordt belangeloos beschikbaar gesteld.

MHT Meddo wil in november graag starten met een nieuwe groep, ook op de donderdag, van 13.00 tot 14.30 uur. In een later stadium kan deze groep dan doorstromen naar de gevorderdengroep. Voor aanmelden of voor informatie kan men bellen of e-mailen met de muziekdocent Cees Hartveld, 06-5159 9984 of hartveld@wxs.nl.

Michel Nales: na vijf jaar in Winterswijk volop plannen

WINTERSWIJK/GROENLO – Het is vijf jaar geleden dat Michel Nales met zijn bakkerij naar Winterswijk verhuisde. Na vijf jaar is hij blij met die verhuizing van toen, zakelijk gezien heel tevreden over zijn zaak met een winkel in Groenlo en in Winterswijk en in de regio diverse verkooppunten van zijn brood. Én zit hij vol plannen voor nieuwe ontwikkelingen.

Door Lydia ter Welle

Vijf jaar geleden verhuisde hij zijn bakkerij van Groenlo naar de Ravenhorsterweg in Winterswijk, naar de plek waar voorheen bakker Schreurs was gevestigd. Nadat de bakkerij stevig was verbouwd en voorzien was van nieuwe apparatuur, begonnen Nales en zijn team met bakken van het brood en andere producten in Winterswijk. "Met wat aanloopproblemen", weet Michel Nales nog. "Want – en dat is een technisch bakkersverhaal – we moesten wennen aan de combinatie van de nieuwe apparatuur met onze grondstoffen. Maar dat hadden we al snel in de vingers, en vanaf toen ging het prima."

Groei
De klantenkring groeide, en ook het aanbod aan producten groeide enorm. "Nog steeds hebben we met grote regelmaat een nieuw product op de toonbank liggen. Goede voorbeelden zijn de Mondriaankoek en de Steengroevebrokken, maar ook nieuwe broodsoorten, zoals het Wenters donker, dat heel geliefd is." Voor Groenlo ontwikkelde Nales ook speciale producten, vooral ook gericht op de geschiedenis van het vestingstadje. "Maar daar doe ik méér voor, hoor", lacht Nales. Hij doelt op zijn baard in aangroei. "Normaal heb ik meestal zo'n eendagsbaardje, maar nu is-ie wat voller. Ik laat 'm staan om straks volledig in stijl te kunnen figureren in de Slag om Grolle, eind oktober. Heel Grolle, en zo ook ik, is dan in de stijl van die tijd. Echt de moeite waard!"

Uitbreiding
Het gaat dus goed met bedrijf van Echte Bakker Michel Nales. Zo goed, dat hij momenteel veel tijd steekt in het maken van uitbreidingsplannen. "De winkel is eigenlijk te klein. Dus die willen we uitbreiden. En ook in de bakkerij zijn wat uitbreidingen nodig. Daarvoor is het nodig dat we de indeling van het achterste deel van het pand flink reorganiseren, waarschijnlijk de carport erbij trekken, en ook boven de boel aanpakken. Daar komt dan kantoorruimte, en de kantine en kleedgelegenheid voor medewerkers. Dat ben ik nu allemaal aan het inventariseren. Kijken wat de wensen zijn en of die passen binnen de mogelijkheden. En dan is het de bedoeling om komend jaar dat alles invulling te geven", vertelt Nales.

Dat uitbreiding van de winkel geen luxe is, weet iedereen, want regelmatig staat de populaire bakkerswinkel aan de Ravenhorsterweg behoorlijk vol klanten. "En we willen onze klanten snel helpen, maar tegelijk willen we dat ook op een persoonlijke, gezellige manier doen. Daarvoor zijn wat aanpassingen en meer ruimte nodig", legt Nales uit, die benadrukt dat de stijl van klanten helpen duidelijk de stijl van zijn partner Monique – altijd vrolijk en in voor een praatje - heeft meegekregen. "Maar ons hele team is daarin meegegaan. En daar ben ik trots op!"

De uitbreiding van de bakkerij lijkt snel te volgen op de verbouwing van vijf jaar geleden. "Dat heeft te maken met onze filosofie, dat het brood zo snel en zo vers mogelijk bij onze klanten op het bord moet liggen. Meer ovens betekent dat het productiemoment dichter bij het aflevermoment kan liggen en dat is goed voor de klant én voor ons en onze werktijden", aldus Nales.
Webshop
Voor bestellingen beschikt Nales ook over een webshop: webshop.michelnales.echtebakker.nl. Voor 17.00 uur besteld betekent dat er, in de regio Winterswijk en Groenlo, de volgende dag wordt afgeleverd tussen 09.00 en 11.30 uur. Klanten kunnen in de webshop bijvoorbeeld hun eigen fototaart ontwerpen en bestellen, en verder staan er tal van dagelijkse producten op de bestellijst.

Jubileum
Het jubileum wordt gevierd met voordeelacties. "In Winterswijk en Groenlo krijgen klanten een flyer in de bus, met daarop alle informatie. Het gaat om een tas vol aanbiedingen en om een lekker prijsje voor de Mondriaankoek, die altijd lekker is, maar zeker in dit wat koudere seizoen past", verklapt Michel Nales.

Blij met vertrouwen
Terugkijkend op vijf jaar Echte Bakker Michel Nales in Winterswijk, straalt Michel Nales tevredenheid uit. "Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de klanten ons schenken door vanuit heel Winterswijk naar onze bakkerij te komen. Overigens, niet alleen particuliere klanten schenken ons dat vertrouwen. Want ik kan met gepaste trots zeggen, dat ook het bedrijfsleven onze zaak prima weet te vinden, ook voor grotere bestellingen. En dat danken we aan de kwaliteit die alleen te handhaven is dankzij de inzet van het hele – bijzonder fijne – team waarmee we werken."

Innovatie goed in beeld tijdens Achterhoekse Toekomst Toer

De beurs bij de BMV in Mariënvelde. Foto: Bram Beckmans

ACHTERHOEK - Hoe ziet de Achterhoek van morgen eruit? En tot welke dingen zijn we hier al in staat? Die vragen stonden op maandag 2 oktober centraal tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer. Op initiatief van Achterhoek2020 toerden driehonderd Achterhoekers tussen de innovatieve plekken BMV in Mariënvelde, Meilink in Borculo en De Heikamp in Ruurlo.

Door Bram Beckmans

Voordat de toer begon waren er bij de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde toespraken van economisch geograaf Gert-Jan Hospers, Gelders gedeputeerde Bea Schouten en Foppe Atema, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek2020. Allemaal waren ze bemoedigend en positief gestemd over de huidige stand van zaken omtrent innovatie en de mate waarop we op de toekomst inspelen in de Achterhoek. Dat kwam ook terug in de door Bea Schouten gepresenteerde nieuwe Regiobarometer. Dit document bevat feiten en cijfers over de Achterhoek en laat zien dat, ondanks de aanhoudende krimp in de bevolkingsomvang, het op onderdelen als werkloosheid, onderwijs en openbaar vervoer goed gaat met de Achterhoek.

De politie vertelde over het gebruik van drones bij politiewerk. Foto: Bram Beckmans
Moderne technieken, zoals Virtual Reality, ontbraken niet. Foto: Bram Beckmans
Uitleg over de 3D-printer. Foto: Bram Beckmans
3D-geprinte pannenkoeken: ook dat kan in de Achterhoek. Foto: Bram Beckmans

Na de toespraken werd bij de BMV het beursterrein geopend. Daar lag de focus op het wonen van de toekomst. De term 'losgoed' kwam hier een paar keer voorbij en laat zien dat niet alle Achterhoekse bouwprojecten 'vastgoed' zijn. Zo worden er betaalbare en duurzame wooneenheden van hout gemaakt, die ook verplaatsbaar zijn. Voor starters in de woningmarkt kan dat erg interessant zijn, omdat deze eenheden eenvoudig uit te breiden zijn naar eigen inzicht en financiële mogelijkheden. Naast innovatieve woonvormen was er bij de BMV ook aandacht voor zelfredzaamheid in de regio en werd er kennis gemaakt met slimme technieken omtrent beveiliging en brandwering.

Per bus naar Borculo en Ruurlo
Een zestal bussen stond klaar voor de BMV en fungeerde als pendeldienst tussen Mariënvelde, verpakkingsbedrijf Meilink in Borculo en horecaonderneming De Heikamp in Ruurlo. Opgedeeld in groepen bezochten de aanwezigen deze locaties, waar innovatie ook weer duidelijk naar voren kwam.

Zo was er op heb gebied van digitale technieken en 'smart' werken veel te ontdekken bij Meilink in Borculo. Onder andere robots die cement in iedere vorm kunnen gieten, een virtuele assistent die taken in de zorg overneemt en 3D-printers van Achterhoekse bodem maakten nogmaals duidelijk dat we er goed voorstaan in de regio. Ook was er een afvaardiging van het Graafschap College: studenten lieten hun zelfgemaakte 'vechtrobots' zien. Van ieder onderdeeltje tot aan de besturing, alles werd door deze techneuten zelf ontwikkeld. Tevens demonstreerde de politie de nieuwste drones, die vandaag de dag voor toepassingen bij verkeersongevallen en opsporingen gebruikt worden.

Bij de volgende stop in Ruurlo maakten de Achterhoekers kennis met innovaties op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Er werd een app getoond die samen reizen bevordert en een sensorsysteem dat voor de landbouw alles kan registreren, van grondwaardes tot aan de exacte locatie van koeien in de wei. Kortom, ook genoeg innovatie. Na het bezoek aan Meilink en De Heikamp keerden de aanwezigen terug naar Mariënvelde, waar de avond afgesloten werd.

Startschot voor nieuwe agenda
De stuurgroep Achterhoek2020 nam het initiatief voor de Achterhoekse Toekomst Toer. Deze stuurgroep is een samenwerking van de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij zijn sinds 2009 bezig met de toekomst van de Achterhoek, waarbij de Uitvoeringsagenda onmisbaar is.

Voor Achterhoek2020 was deze toer ook het startschot voor de nieuwe agenda. Voorzitter Foppe Atema legt uit: "Op 19 maart 2018 presenteren wij aan iedereen de agenda Achterhoek2030, maar dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met jullie. De Achterhoekste Toekomst Toer gaat nog een aantal keren plaatsvinden, in een soortgelijke vorm. Op basis van wat wij daar ophalen en te horen krijgen, stellen wij de nieuwe agenda vast, die wordt dan volgend jaar tijdens het Innovatie Festival gepresenteerd."

Aanmelden voor de vervolgreizen van de Toekomst Toer is mogelijk via de website.


www.toekomsttoer.nl

Amazones WR en PC scoren op alle fronten

De jeugd van WIKO/Aladna viert het kampioenschap. Foto: PR

WINTERSWIJK - De amazones van WR en PC hebben op alle fronten uitstekend gepresteerd.

Indy Hoftijzer werd op 30 september met haar E pony Promo K derde bij de Slingeplas Cross in Bredevoort. Het duo behaalde 189 punten in de dressuur, vier strafpunten in het springparcours en tien strafpunten in de cross.

Charlotte Almekinders behaalde met haar paard Georgina op 30 september in Winterswijk in de klasse L1 dressuur een vierde prijs met 193,5 punten.
Chelsea Hogeslag stuurde haar D pony Practical Magic Wanadoo op 7 oktober in Zevenaar door de dressuurring. Dat dit goed ging bewezen zij door het behalen van de eerste plaats met 200 punten en de tweede plaats met 193 punten. Hiermee kunnen zij de klasse B afsluiten en zich opmaken voor de L1.
Marly Aarnink reed met haar E pony Redbull van de Binnenvelder op 7 oktober in Zutphen in de klasse B 2x naar de eerste plaats met 204,5 en 207 punten.
Anne Berg ging op 7 oktober met haar D pony Sylvester naar de Sterruiters in Haaksbergen. Daar kwam de combinatie in de klasse M1 aan start en behaalden de derde plaats met 195,5 punten.
Tessa Delger reed op 7 oktober met haar D pony Poppings Annabell naar Lonneker. Zij kwamen in de klasse L1 aan start en namen de eerste prijs mee naar huis met 198 punten. Tessa had ook haar E pony Cindi meegenomen waarmee ze in de klasse M1 ook de eerste prijs won met 200 punten.

Marica Delger kwam ook met haar D pony Poppings Annabell aan start in Lonneker. In de klasse B behaalde deze combinatie een tweede prijs met 197 punten.
Florentine Rootveld kwam op 8 oktober met haar paard Gentle-Wish in Zevenaar aan start en reed daar 2x naar de eerste plaats met 234,5 en 229 punten in de klasse Z1.
Anne Berg bewees dat Sylvester niet moe van de dressuur was geworden door een dag later op 8 oktober bij Indoor Vragender in de klasse B een vierde prijs te winnen met 75.5 stijlpunten.

Jennifer op prijzenjacht

WINTERSWIJK - Zaterdag 30 september startte Jennifer Udo, uitkomend voor PC Buitenbosch, met twee pony's in Winterswijk. Met Aalbrinkhoeve's Storm startte ze in de klasse L1 dressuur en reed hier naar een derde prijs met 181 en 191 punten. Met Aalbrinkhoeve's Cindy maakte zij haar debuut in de klasse B dressuur. Dit duo reed samen naar een vierde prijs met 191.5 en 184 punten. Afgelopen zaterdag kwam Jennifer met Aalbrinkhoeve's Storm aan de start in de klasse L1 dressuur. Hier namen zij na twee keurige proeven een eerste en derde prijs mee naar huis met 189.5 en 193.5 punten.

WDV 2 niet langs DSV 2

WINTERSWIJK - Het is WDV 2 niet gelukt om beide punten in Winterswijk te houden tegen DSV 2 uit Sinderen. Achteraf mocht WDV 2 niet klagen dat het nog een puntje uit het vuur sleepte.

De tactische opstelling van DSV 2 pakte goed uit. Hiervan werd Zeeg Jongkoen de dupe. Hij trof de veel sterkere Johan Bruggink, maar wist goed partij te geven. Een onoplettendheid koste hem echter de partij. Zeeg dacht een gelijkwaardige afruil te nemen, maar zag een combinatie aan de andere kant van het bord over het hoofd en kon gelijk opgeven. (0-2)

Gerwin Doornink maakte zijn debuut voor WDV. Als invaller voor Wim Sonderen trof hij aan het 6e bord eveneens een invaller. Gerwin gaf goed partij en leek op remise af te stevenen, maar liet zijn tegenstander ontsnappen en moest met een nederlaag genoegen nemen. (0-4)

Het was John van Laarhoven die voor een verrassing zorgde door zijn tegenstander op een nul te trakteren. Deze had namelijk een te dure damcombinatie genomen en werd door John vakkundig tot overgave gedwongen. (2-4)

Jan Elgershuizen trof de iets sterkere Jos Rave tegenover zich. Zoals zo vaak nam Jan een voorpost en wist deze ondanks aanvallen steeds te behouden. De partij werd ingewikkelder en beide spelers moesten op hun tellen passen. Dat deden ze allebei goed zodat de partij in remise eindigde. (3-5)

Aan bord 1 trof Frank ten Hagen de door DSV opgeofferde Martijn Even. Frank wist in het eindspel voordeel te behalen en leek op de winst af te stevenen, maar moest na een positionele foute zet nog uitkijken voor verlies. Uiteindelijk kon hij er een 1 om 3 eindspel van maken, met remise tot gevolg. (4-6)

Alle ogen waren gericht op teamleider Wim Bennink die na mate de partij vorderde een betere stand wist op te bouwen. Het kostte hem veel denktijd om dit voordeel uit te bouwen en hij raakte dan ook in hevige tijdnood. Zijn berekeningen bleken te kloppen en zijn tegenstander moest maar liefst drie schijven offeren om door te breken. Dit voordeel gaf Wim niet meer uit handen. (6-6)

WDV 2 wacht een zwaar programma. De komende vier wedstrijden moeten ze het opnemen tegen vier kampioenskandidaten. De eerstkomende tegenstander is de grote broer van DSV 2.

Duikcursussen in zwembad Jaspers

WINTERSWIJK - De duikcursussen van Duikteam De Achterhoek beginnen weer in oktober. Daarom houdt het Duikteam De Achterhoek op zondag 15 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur een informatieochtend in zwembad Jaspers (Jaspersweg 3) te Winterswijk. Geïnteresseerden kunnen met al hun duikvragen terecht bij leden van het duikteam. Het is zelfs mogelijk om een proefduik te maken en te ervaren hoe het is om onder water adem te kunnen halen en helemaal gewichtloos te zijn. Dit kan in het zwembad onder deskundige begeleiding. Men moet dan wel een zwempak/-broek, T-shirt en handdoek meenemen.

Huisdammers gezocht

WINTERSWIJK - Woensdag 11 oktober om 20.00 uur begint het huisdamkampioenschap van Winterswijk. Voor aanmelding en/of vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met de wedstrijdleider, Wim Bennink tel. 0545-473835 of 06-27428056 of damclubwinterswijk@outlook.com. Ook kan men zich tot 19.45 uur nog aanmelden in de speelzaal: Eetcafé BijHillen, Misterweg 77 in Winterswijk.

Jeugd WIKO/Aladna kampioen

WINTERSWIJK/AALTEN - De jeugd van korfbalvereniging Aladna, dat in competitieverband samenspeelt met Wiko uit Winterswijk, is in de najaarscompetitie ongeslagen kampioen geworden. In de laatste wedstrijd werd met 5-4 van Zwaluwen C1 gewonnen, waarna het kampioensfeestje gevierd kon worden.

FC Winterswijk lijdt tegen Quick 1888 eerste competitienederlaag

FC Winterswijk-middenvelder Job Harmsen probeert Quick 1888-speler Gianluca de Jong (rechts) te passeren. Links de Nijmegenaren Jassin Aarab (12), Bas Peters en Joffrey van Rossum. Foto: Marco ter Haar

WINTERSWIJK – FC Winterswijk heeft afgelopen zondag in 1E de eerste competitienederlaag geleden en begint zodoende met een wat katterig gevoel aan de thuiswedstrijd tegen Heino van zondag, het eerste van twee op rij (Rigtersbleek komt op 22 oktober naar Winterswijk). Na de 1-2 zege op Stevo en het 3-3 gelijkspel tegen BWO verloor de equipe van trainer John Gielink op sportpark De Dennen in Nijmegen met 3-2 van Quick 1888.

Door Bart Kraan

Naderhand baalde Job Harmsen van de nederlaag tegen de Nijmegen die tot afgelopen zondag nog puntloos waren, maar vorig seizoen de hoofdklasse misliepen, ambities hebben en zich ook presenteerden als een soepel combinerend team. ''Een gelijkspel was verdiend geweest. We voetbalden tien minuten slecht, in die periode krijgen we twee goals tegen'', aldus de middenvelder, die met zijn opmerking doelde op de tien minuten vlak na rust waarin de gasten de 2-1 van Timo Hya en de 3-1 van Dimitri Vrehe incasseerden. ''Daar is de nederlaag aan te wijten. Maar wij kregen genoeg kansen, met name in de eerste helft.''

Bij het scheppen van die kansen had de achttienjarige middenvelder een groot aandeel. Al in de eerste minuut bood de Eibergenaar Ilhan Nalovic een prachtige mogelijkheid, maar de centrumspits kwam niet verder dan een rollertje. Na de 0-1 van Cornelis Hofman en de gelijkmaker van Vrehe (1-1) belandde een voorzet van de goed doorzettende Harmsen net achter Nalovic, die toen niets meer met de bal kon, en schoot Harmsen zelf naast. Na de pauze was Harmsen nog eenmaal gevaarlijk met een schot dat over ging. Vijf minuten voor tijd, toen het 3-2 stond door een goal van Siebe te Winkel, haalde trainer Gielink de middenvelder naar de kant ten faveure van Menno Stemerdink. Maar die wissel had geen gevolgen meer voor het verloop van de wedstrijd, die Quick 1888 won hoofdzakelijk door de inbreng van Vrehe die dus twee keer scoorde en een plaag was voor gelegenheidsrechtsback Roald Vink (Kay Redeker speelde in het centrum vanwege de schorsing van Maarten Sesink die tegen BWO rood had gekregen). ''Een goede voetballer, die Vrehe. En Quick 1888 heeft een goede ploeg Onze trainer had al gezegd dat hij verwachtte dat Quick bovenin zou meedraaien. Dan hebben we het hier niet slecht gedaan. Hun doelstelling is bovenin mee te draaien, de onze handhaving.''

Tegen Quick 1888 werkte Harmsen zijn derde competitieduel in Winterswijkse dienst af, daarvoor speelde hij drie bekerduels en een aantal oefenwedstrijden. De middenvelder is afkomstig van vierdeklasser FC Eibergen, die hij pas een week voor het sluiten van de overschrijvingstermijn aan het einde van vorig seizoen besloot te verruilen voor FC Winterswijk. ''Ik was ook niet van plan om weg te gaan bij FC Eibergen. Maar eind vorig seizoen besloten Maarten Teutelink en Jarno Meijer, twee spelers van wie ik veel kon leren, in een lager team te gaan voetballen. En vertrok Jacco Smeenk naar Longa'30 en ging Dave Visser naar Bon. Boys. Omdat die jongens weggingen, vond ik dat ik weinig te zoeken had in de vierde klasse, hoewel ik het bij FC Eibergen prima naar mijn zin had.''

Een belletje van Heino ter Haar, bij FC Winterswijk namens het eerste en tweede zondagteam lid van de commissie voetbaltechnische zaken, bracht het balletje aan het rollen. ''Dat telefoontje had ik niet verwacht, omdat het nog maar een week was tot het einde van de overschrijvingstermijn. Maar vanwege de promotie had FC Winterswijk een bredere selectie nodig. Toen heb ik besloten de stap te maken.''

Voor Harmsen was de overgang naar FC Winterswijk een sprong in het diepe omdat hij in een voor hem vrijwel vreemde omgeving terecht zou komen. ''Maar ik heb wel familie in Winterswijk. Henk Thomassen (vader van voormalig eerste elftalspeler Marc, BK) en Bart van Rossum (leider van FC Winterswijk JO13-3, BK) zijn neven van mijn vader, die ik op familiefeesten wel eens tegenkom. Dan hadden we het wel over FC Winterswijk, dus ik wist wel iets van de club, onder meer dat de vereniging een prachtig complex heeft.''

Voordat hij begon bij FC Winterswijk had Harmsen eerst een gesprek met Ter Haar, trainer Gielink die zelf ook nieuw bij de nieuwbakken eersteklasser is, en Eric Redeker, ook lid van de commissie voetbaltechnische zaken. ''Tijdens dat gesprek werd me gezegd dat ik bij de eerste selectie zou komen en dat iedereen op nul zou beginnen'', aldus Harmsen. ''Nee, ik had geen verwachtingen. Ik had nog nooit te maken gehad met voetbal in de eerste of tweede klasse. Dat niveau was me totaal onbekend.''

Maar Harmsen veroverde al snel een basisplaats. ''In de eerste oefenwedstrijd, tegen FC Trias, viel Ralph van de Burg uit en kwam ik erin. Daarna stond ik telkens in de basis'', aldus de middenvelder, die het voetbal in zijn nieuwe omgeving wel kon waarderen. ''In de vierde klasse kon je schoppen krijgen, dat is hier veel minder. Ja, de handelingssnelheid ligt veel hoger. Dat kon ik op de trainingen al merken. Maar ik heb er rustig aan kunnen wennen, eerst tijdens de trainingen, toen tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen FC Trias, Viod en Bon. Boys'', aldus Harmsen.

Hij kreeg toen te maken kreeg met het serieuze werk in de vorm van de bekerduels tegen Enter Vooruit, Victoria'28 en Concordia Wehl en de competitiewedstrijden tegen Stevo, BWO en Quick 1888. In die wedstrijden manifesteerde Harmsen zich als een speler met veel techniek en loopvermogen. En laat hij zich, hoewel hij niet de grootste en sterkste is, in de persoonlijke duels absoluut niet de kaas van het brood eten. ''Dat heb ik in de vierde klasse wel geleerd. Op dat niveau moet je wel, anders kun je beter naast het veld gaan staan.''
Met zijn manier van voetballen oogst Harmsen veel waardering bij de supporters van FC Winterswijk. Zoals na afloop van het duel tegen Quick 1888 als de middenvelder wordt aangesproken door Ab Meerdink, de vader van assistent-trainer Martijn Meerdink en een van de fans die naast alle thuisduels ook vrijwel alle uitwedstrijden ziet. ''Jij krijgt van mij een acht'', zegt Meerdink tegen Harmsen, die ook wel eens complimenten van leden van de businessclub krijgt.

De prestaties van Harmsen zijn ook een favoriet onderwerp van gesprek onder de supporters van FC Winterswijk die nu al regelmatig de vrees uitspreken dat de middenvelder na afloop van dit seizoen wel eens zou kunnen vertrekken naar een hoger spelende club. Aan die bespiegelingen doet Harmsen niet mee. ''Ik ben totaal niet bezig met mijn sportieve toekomst. Toen ik bij FC Eibergen speelde, was ik ook niet op zoek naar een andere club. En dat doe ik nu ook niet. Ik zie wel wat er gebeurt.''

WDV verliest nipt van titelkandidaat uit Wageningen

WINTERSWIJK - Na de eerste competitiewedstrijd te hebben gewonnen moest WDV het opnemen tegen topteam Wageningen. Ondanks veel grote nederlagen en twee invallers, ging WDV met goede hoop naar Wageningen.

Erik ten Hagen en Gerard Korten troffen ervaren broers van Wageningen. Erik en Gerard konden geen echte vuist maken en behaalden in een vlakke partij een gelijkwaardige remise. Henk Sonderen moest het opnemen tegen een jeugdspeler, die een paar maanden geleden nog Europees kampioen werd bij de aspiranten. Henk werd op zijn korte vleugel opgesloten en moest op zoek naar een uitweg. Uiteindelijk wist Henk via een noodgedwongen combinatie ternauwernood remise te behalen.
Kees Spruijt speelde een spannende partij tegen de kopman van Wageningen. Kees liet vrijwillig tijdelijk schijfverlies toe en kwam hierdoor goed te staan. Toen de tegenstander dacht te kunnen plakken met de meerslag regel, haalde Kees een kleine combinatie uit en won een schijf en behaalde een mooie overwinning.
Theo Stoverinck moest het opnemen tegen de tweede (ervaren) kopman van Wageningen en speelde lang een gelijkwaardige partij. Tegen het einde van de partij kwam Theo toch wat onder druk van de tegenstander en klok te staan. Theo werd langzaam vastgezet en verloor toch nog de partij. Ook Jan speelde lang een gelijkwaardige partij. In een op het oog rustige stand werd Jan echter verrast door een forcing en verloor een schijf. Jan verloor waardoor WDV plots tegen een achterstand aan keek.
Erik Oonk kwam na een goede opening langzaam iets minder te staan. De tegenstander combineerde naar een doorbraak, maar Erik dwong de tegenstander een dam te halen en nam deze gelijkwaardig. Hierna had Erik een iets betere stand, maar meer dan remise zat er niet meer in. Ook Frank ten Hagen kon in de laatste partij een nederlaag van WDV niet meer voorkomen. Frank kwam wel eerder op dam, maar met een schijf minder kon hij niet voorkomen dat zijn tegenstander een dam ging halen en remise afdwong.
Al met al speelde WDV een goede wedstrijd, maar dit bleek niet genoeg tegen een topteam. Gelukkig kan WDV de nederlaag snel proberen te vergeten. Vrijdag speelt WDV al weer, een thuiswedstrijd tegen Nijmegen.

Tweede verliespartij voor Gonemo

WINTERSWIJK - De zaalvoetballers van Gonemo hebben voor de tweede keer op rij een verliespartij moeten incasseren. Ditmaal was Alverna uit Wijchen met 3-4 te sterk voor de Winterswijkse formatie. Gonemo kreeg direct in de aanvangsfase een behoorlijke klap te verwerken, want via een door Alverna benutte strafschop en een snelle tweede tegentreffer kwamen de bezoekers in een riante zetel te zitten. Het duurde tot drie minuten voor rust alvorens de withemden iets terug konden doen. Antoine Pariente rondde diens individuele actie doeltreffend af en realiseerde de aansluiting, 1-2. Beide opponenten waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en het was een vermakelijke en zeer open wedstrijd. De Wijchenaren liepen nogmaals uit en herstelden de marge van twee. Gonemo haakte aan via een prima loopactie aan de zijlijn van Ferry Pattiruhu. De linksbenige aanvaller liet het leder na een ferm afstandsschot via de binnenkant paal in het Alverna-doel verdwijnen. Opnieuw liepen de gasten uit en bij een stand van 2-4 was het woord weer aan Gonemo. Een spannende slotfase werd ingeluid en de gastheren probeerden minimaal een puntendeling in de wacht te slepen. Verder dan een doelpunt van aanvoerder Nick Houwers kwam Gonemo niet. De punten ging mee naar Wijchen en Gonemo bleef na deze 3-4 nederlaag met een kater achter.

Piano en viool in Doopsgezind Kerkje

Het duo Pehlivanli en Safonova. Foto: PR

WINTERSWIJK - Het eerste concert van het seizoen in een serie van zes zondagmiddagconcerten in het Doopsgezinde Kerkje wordt uitgevoerd door het Turks-Russische duo Pehlivanli-Safonova.

De Turkse altvioliste Esra Pehlivanli en de Russische pianiste Anastasia Safonova vormen sinds 2002 een vast duo op Nederlandse bodem. Ondanks hun betrekkelijk jeugdige leeftijd, hebben de beide vrouwen al een heel repertoire opgebouwd van Barok tot aan werken van 20ste-eeuwse componisten. Zij hebben als duo een aantal albums met kamermuziek opgenomen, maar ook individueel hebben zij hun sporen op diverse concoursen verdiend. Anastasia Safonova kreeg haar opleiding onder andere aan conversatoria in Moskou en Den Haag; ze doceert nu piano aan het conservatorium van Maastricht. Esra Pehlivanli studeerde bij Michael Kugel in België en in Nederland en won diverse prijzen in heel Europa, zoals bij het prestigieuze concours 'Bucchi International Viola Competition'. Ze werkt ook veel met hedendaagse componisten.

In het sfeervolle kerkje is te horen dat de altviool een fraai solo-instrument kan zijn. Op het programma staan 19de-eeuwse, romantische werken van Robert Schumann (Phantasie Stücke, opus 73), Mikhail Glinka (Sonata voor viool en piano in D minor) en Johannes Brahms (enkele sonates voor viool en piano).

Kaarten voor dit concert op zondagmiddag 15 oktober om 16.30 uur zijn voor 13,50 euro te verkrijgen via (de website van) Theater de Storm(www.theaterdestorm.nl) in Winterswijk. Jongeren tot en met 17 jaar betalen 7,50 euro. Er zijn misschien op de dag zelf nog kaarten aan de deur van het Doopsgezind Kerkje verkrijgbaar.

Jubileum met een dubbel gevoel

Minisymposium over voorkomen van armoede

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – "Normaal gesproken is ons tweede lustrum geen reden voor een feestje", zegt Will de Graaff, voorzitter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. "Het is jammer dat we nog bestaan, maar het is goed dat we er nog zijn." De Graaff zou het liefst zien dat er geen mensen in armoede leven, maar de realiteit is anders. Daarom blijft het werk van het steunpunt nodig. Daarom wordt er op donderdag 2 november in het Gerrit Komrijcollege een minisymposium georganiseerd. "We willen toch aandacht blijven vragen voor de armoede in Winterswijk en vooral voor hoe we die armoede kunnen voorkomen."

Nog steeds veel mensen die geen beroep doen op sociaal steunpunt
Het Sociaal Steunpunt is voortgekomen uit de minima-werkgroep van de Raad van Kerken en bestaat tien jaar. Belangrijke taken zijn het ondersteunen van de voedselbank, het beoordelen of mensen in aanmerking kunnen komen voor een wekelijks pakket van die bank en het sociaal spreekuur. "Er maken momenteel 85 mensen gebruik van het steunpunt", zegt De Graaff. "Maar de armoede in Winterswijk is veel groter." Hij schat dat tussen de 600 en 800 mensen in armoede leven, mensen voor wie het steunpunt ook wat kan betekenen. "Die mensen weten de weg nog niet. Onze naamsbekendheid mag daarom nog groter worden." Dat is een van de redenen geweest om het tienjarig bestaan wel te vieren.

Voor alle mensen die in nood verkeren
'Iedereen telt mee' is het motto van het Sociaal Steunpunt. "We zijn er voor alle mensen, die in nood verkeren", zegt De Graaff, "ongeacht ras, levens- of geloofsovertuiging." Het werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd, maar die hebben wel goede contacten met de professionele medewerkers van De Post. "We werken goed samen. Wij verwijzen door naar De Post, maar andersom komt ook voor. Wij kunnen bij urgente, kleine vragen vaak meteen helpen." De voorzitter noemt als voorbeeld iemand die voor het werk een fiets nodig had, maar die niet kon betalen. "Daar helpen wij dan bij." Het steunpunt heeft niet alleen goede contacten met andere organisaties, maar ook met bedrijven. Er zijn zo'n 30 vrijwilligers die allerlei activiteiten uitvoeren.

Kwart Oost-Achterhoekse voedselpakketten naar Winterswijk
Het aantal klanten voor de voedselbank is tot 2015 sterk toegenomen tot bijna 100. Inmiddels is er sprake van een kleine daling, maar de behoefte verdwijnt niet. "Van alle bij de twaalf uitgiftepunten in de Oost-Achterhoek uitgedeelde pakketten gaat 25% naar ons uitgiftepunt", zegt De Graaff. Het steunpunt verzorgt ook extra activiteiten voor de cliënten. Voor achttien huishoudens wordt er een vakantie georganiseerd. "Daar huren we zes weken lang in de zomer drie huisjes voor op een camping." Ook kan het steunpunt kinderzomeractiviteiten mee financieren en is er een extraatje voor de cliënten met Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Voor al het werk krijgt het steunpunt geen subsidie. Het budget bestaat uit donaties van de protestantse diaconie, de katholieke kerk, particulieren, organisaties en ondernemingen. Ook bij de fietsvierdaagse is geld voor het steunpunt ingezameld.

Cadeautje voor bijstandsgerechtigden
Voor de jubileumviering heeft het steunpunt een burgercheque van 2250 euro gekregen. Tijdens het symposium zal wethouder Wim Aalderink nader ingaan op de armoede in Winterswijk. De gemeente heeft onlangs aangekondigd in 2018 meer werk te willen maken van het voorkomen van armoede. Voor de aanpak kunnen tijdens het symposium al suggesties worden gedaan. Ook zijn er gesprekken met mensen die vertellen hoe het is om in armoede te leven en zal Christine Kuiper een lezing geven. Kuiper werkt bij Movisie, een landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het sociaal steunpunt zal dit jaar bovendien een cadeautje geven aan alle bijstandsgerechtigden in Winterswijk. Zij krijgen een brief van de gemeente en kunnen dan met antwoordstrook aan het steunpunt doorgeven welk cadeautje ter waarde van 25 euro zij willen. Ze kunnen kiezen uit een bon voor bioscoop Skopein, voor het overdekte zwembad, voor ijssalon Talamini of voor de Hema. De 'eigen' cliënten krijgen op 3 november een kleine verrassing in hun voedseltas.

Het minisymposium wordt op donderdag 2 november gehouden in de theaterzaal van het Gerrit Komrijcollege. Het begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer om 16.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig.

't Huusken de beste

RATUM - Vakantiewoning 't Huusken in Ratum is verkozen tot Beste vakantiewoning van Nederland. Jaarlijks wordt er een verkiezing gehouden door vakantiesite Erop uit in eigen land, in diverse categorieën. 't Huusken won de eerste prijs voor beste bungalow/vakantiehuis. De prijs, een beker en certificaat, werd vorige week door wethouder Gert-Jan te Gronde overhandigd aan eigenaars Nicole en Karin.

De eigenaars zeggen: "'t Huusken bestaat nog maar twee jaar en wetende dat er meer dan 500 vakantiehuizen in heel Nederland kans maken op de eerste prijs, is dit een totaal onverwachte maar wel erg mooie beloning. Het is vooral ook een bevestiging dat we goed bezig zijn."

Nicole: "Eigenlijk is het begonnen met een gek idee: een stukje boerderij, waar vorige eigenaren allerlei wilde plannen mee hadden maar verder niets mee deden, vroeg om een zinvolle invulling. En wat is er zinvoller dan mensen een mooie, aangename en ontspannende vakantie te bieden te midden van de natuur? Het is hier écht een plek waar het 's nachts nog donker en stil wordt en waar men nog een heldere sterrenhemel kan zien. Overdag genieten vakantiegangers van het mooie uitzicht, de groene weilanden, de paarden die nieuwsgierig bij hen binnenkijken. Ze verbazen zich over de reeën, de vossen en zoveel verschillende vogels. De vele wandel- en fietsroutes die Winterswijk en omgeving te bieden heeft is erg in trek bij onze gasten. Dit de natuur die we moeten koesteren. Gasten komen ook om te ontstressen, even niets te hoeven doen… En dat komt overeen met ons motto: zorgeloos op vakantie!"

Karin:"Gasten moeten zich thuis voelen. Logeren in 't Huusken is een soort van thuiskomen. Geen gesjouw met keukenspullen, linnengoed, toiletpapier, etc. Alles, maar dan ook alles is aanwezig. Het enige dat gasten moeten meenemen is hun eigen koffer. Het doet ons goed dat vakantiegangers zo enthousiast zijn over 't Huusken. Regelmatig krijgen we te horen dat het perfect in orde is. Twee jaar geleden hadden we niet verwacht dat ons vakantiehuis zo geliefd zou zijn onder vakantiegangers. Gasten reserveren via onze site of via de telefoon."

Notenactie Winterswijks Jeugd Muziektheater Harlekijn

Van links naar rechts: Najib Makhlouf, Anne ten Dolle, Emma Oonk, Jacco van der Vecht, Lorin Wolfs en Suus Winkelhorst. Foto: Sanne Wevers

WINTERSWIJK – Na het succes van vorig jaar, gaan de leden van Winterswijks Jeugd Muziektheater Harlekijn op zaterdag 14 oktober opnieuw huis-aan-huis langs om noten te verkopen.

De bakjes noten kosten € 2,50 per stuk of drie bakjes voor € 6,00. Er is keuze uit drie verschillende soorten noten. Voor deze actie werkt Harlekijn samen met De Landerije Kaas en Noten uit Winterswijk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de jaarlijkse voorstelling en aanverwante activiteiten van Harlekijn. Jeugdafdeling Harlekijn is de trots van het Winterswijks Muziek Theater. Een gezellige, enthousiaste en bovenal talentvolle groep van zo'n veertig jeugdleden in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Jaarlijks presenteren zij in maart een voorstelling en tonen zij het publiek hoeveel musicaltalent er in de Achterhoek verstopt zit. In het voorjaar van 2018 presenteert Harlekijn de avontuurlijke musical Shrek. Kaarten voor de voorstellingen op 17 en 18 maart zijn te koop via www.theaterdestorm.nl

Na goed begin toch gelijkspel voor 't Pluumke '67

WINTERSWIJK - Na de zaalinspectie van Rudi, "Mooie nieuwe sporthal, de IJsselweide!", en de koffie van Annelies, Els en Harry kon er worden begonnen aan de wedstrijden, iets na acht uur.

Rudi Joling en Hans Ubbink speelden de herenenkel tegen respectievelijk Hans en Hans. Beiden winnen de eerste game overtuigend. De tweede games waren beduidend moeilijker. Waar Rudi de opgelopen achterstand kon ombuigen naar winst (18-21), moest Hans een derde game spelen. Het ging gelijk op tot 14 – 14, daarna was de tegenstand gebroken en won Hans de derde game met 14-21.

Bij de dames speelde Annelies Joling de eerste damesenkel tegen Gonny en ook hier ging het eerst gelijk op (4-4, 8-8, 15-15 ), tot 17-21 winst. De tweede game was een stuk zwaarder, de tegenstandster kwam beter in haar spel. Maar Annelies beet zich vast in de wedstrijd en wist, met verlenging, toch de winst te pakken, 21-23. Els Prinsen trof de lastigste tegenstandster, Nicole bleek tweehandig te spelen. Na een moeizaam begin had Els, te laat voor winst in de eerste game, een speelwijze gevonden. Dus had ze twee verdere games nodig. De tweede game ging gelijk op, toch moest Els het onderspit delven met 21-17.

De tussenstand na de enkels was dus 1-3.

Harry Prinsen en Hans begonnen voortvarend aan hun wedstrijd tegen routinier Eric de Jongh en zijn partner Hans en zij wisten de eerste game in winst om te zetten, 14-21. De tweede game verliep moeizaam en Harry en Hans wisten na een heleboel matchpoints toch de game te verspelen. In de derde game ging het tot de wissel (8-11) gelijk op. Daarna was het koppel van 't Pluumke de baas, het werd 12-21.

Over de damesdubbel is niet veel te vertellen, Annelies en Els hadden weinig in te brengen. In twee overtuigende games, 21-4 en 21-12 wisten de Ulftse dames, dankzij uitstekend plaatsen en tactisch spel, de partij naar zich toe te trekken.

Restten nog de gemengd dubbel-partijen. De eerste mix van Rudi en Annelies ging verloren door het prima spel van Eric en Gonnie, het werd 21-6 en 21-14. Ook de tweede mix van Harry en Els ging naar Ulft, al was het hier in de eerste game nog spannend 26-24 en 21-15. Van de euforie na de eerste vijf partijen was na de damesdubbel en de mixen weinig over, de eindstand werd 4-4.

De overige uitslagen zijn: 't Pluumke'67 1-Orion 1: 7-1, Thuve 1-'t Pluumke'67 2: 5-3, IJsselstad 5-'t Pluumke'67 3: 5-3.

Pianoconcert van wonderkind Shuan Hern Lee

Shuan Hern Lee. Foto: PR

BREDEVOORT - Op zaterdagavond 21 oktober verwelkomt de Koppelkerk de jonge, Australische pianist Shuan Hern Lee. Hij heeft meerdere pianocongressen gewonnen en vele prijzen op zijn naam staan. Op deze avond brengt dit jonge talent stukken van Bach, Beethoven en Schumann ten gehore.

Op de leeftijd van twee jaar begon Shuan met pianospelen. Al snel werd duidelijk hoe getalenteerd hij was. Op de Chopin International Piano Competition in Hartford Connecticut won hij de eerste prijs. Er volgden nog vele andere internationale competities. Ook in Nederland viel hij in de prijzen. In 2016 won hij de eerste prijs én de publieksprijs in de Internationale Piano Competitie voor jonge muzikanten in Enschede.
Voor het grote publiek werd Shuan Hern Lee vooral bekend toen hij meedeed aan het tv-programma 'Australia's Got Talent' in 2010. Inmiddels is hij 14 jaar oud en reist hij de hele wereld over om op te treden. Naast piano speelt Shuan Hern Lee ook viool en cello. Het concert is in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort op zaterdag 21 oktober vanaf 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De entree kost tien euro. Reserveren is gewenst en kan via koppelkerk.nl en 0543-216 005.

Hubertusviering in Rekken

Het altaar is gedecoreerd met opgezette dieren en trofeeën. Foto: PR

REKKEN - Na de successen van vorige jaren verzorgen de locatieraad Rekken en de Wildbeheereenheid Rekken en omstreken wederom een Hubertusviering, op 15 oktober. Hubertus is de patroonheilige voor de jacht en de jagers.

Ook dit jaar zal aalmoezenier Anne Kramer de kerkdienst in het dialect opdragen en wel in de RK Kerk HH Martelaren van Gorcum in Rekken. De dienst begint om 10.00 uur en is gratis toegankelijk. De kerk is voor deze gelegenheid gedecoreerd met groen, opgezette dieren en trofeeën. Tijdens de kerkdienst geven de groep jachthoornblazers 'Koppergreun' uit Groenlo en het Dames- en Herenkoor uit Rekken, acte de présence. Na de mis is er gelegenheid om de hond door Anne Kramer te laten zegenen. Na afloop van de viering is er in Café Kerkemeijer tijd, onder het genot van een kop koffie, jagerslatijn uit te wisselen.


Excursie Groote Goor

WINTERSWIJK - De IVN gaat op zaterdag 15 oktober in samenwerking met het KNNV Oost-Achterhoek wandelen bij het Groote Goor. Het thema van de wandeling is Oud en Nieuw landschap. De start is om 14.00 uur, vanaf het uitzichtplatform hoek Goordiek/Geerdesweg in Winterswijk-Corle. Parkeren is mogelijk in de berm langs de zandweg bij het uitzichtplatform aan de Goordijk/Geerdesweg. Het vertrekpunt is bereikbaar via de zandweg vanaf de Corleseweg, net voor de brug over de Schaarsbeek, bijna op de grens van Winterswijk en Oost Gelre. De wandeling wordt verzorgd door gidsen van het IVN en het KNNV en duurt maximaal tweeënhalf uur. De paden in het gebied kunnen modderig en nat zijn, dus waterdichte schoenen of laarzen zijn aan te bevelen.

Het Groote Goor is als natuurgebied aangelegd in het kader van de ruilverkaveling Winterswijk-West in 1999. Door het gebied stroomt de Schaarsbeek. De Schaarsbeek komt uit het Korenburgerveen en voert relatief schoon water aan. De beek slingert door het natuurgebied, waardoor het gebied optimaal gebruik kan maken van het schone water. Ook zijn de oevers heel geleidelijk gemaakt zodat er brede oeverstroken zijn. De koeien kunnen zelfs door de beek naar de overkant lopen. Deze oeverstroken zijn aantrekkelijk voor doortrekkende weidevogels en waadvogels zoals talingen, strandlopers en plevieren, die hier vooral in het najaar komen. In het broedseizoen (het voorjaar) broeden er onder meer kwartel, kieviet en tureluur. Deze soorten zijn gevoelig voor verstoring, zodat het gebied niet toegankelijk is voor bezoekers. Vanaf het uitzichtplatform is het gebied goed te overzien. Het Groote Goor is in eigendom bij Vereniging Natuurmonumenten en wordt beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen.
Naast de natuur is ook de cultuur en geschiedenis zichtbaar. We bekijken de restanten van de Kloosterschans. De resten op deze bijzondere plek kunnen van een schans zijn uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Maar het kan ook een plaats zijn geweest van bezinning en vrede. Een behuizing van een kluizenaar bijvoorbeeld. Dit blijft een mysterie. Voorbij de schans kan men uitkijken over de velden, waar vermoedelijk het klooster heeft gestaan.
Verderop voert de toch langs heringerichte percelen met daarin verschillende poelen en wordt gekeken wat daar om deze tijd aan vegetatie te zien is. Door een gedeelte van het Lindenarboretum loopt men terug naar het startpunt. Daar bevindt zich een uitzichtstellage waar we, bij helder weer, over de Schaarsbeek en omgeving kunnen uitkijken.
Meewandelen is gratis, voor de consumptie halverwege wordt een kleine bijdrage gevraagd. Inlichtingen: A. Hendriks; tel.: 0544-352043; e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.com of E. Van Dijk, tel: 06 12361482 of anders: 0543 569691.

'Ruilen zonder huilen' op Wenters Goud

WINTERSWIJK - Wenters Goud is al twee jaar de 'Winterswijkse marktplaats' waar deelnemers diensten met elkaar uitwisselen.

De leden doen een klussen voor elkaar en betalen elkaar in digitale pyrietjes waarmee ze dan weer diensten bij een ander kunnen 'kopen'. Het is 'ruilen zonder huilen', er komt geen geld aan te pas, het brengt leuke aanbiedingen, nieuwe contacten en haalt onvermoede nieuwe talenten in mensen naar boven.

Iedere één of twee maanden wordt een K(LETS) café gehouden met elkaar. Deze naam is afgeleid van LETS ( Local Exchange Trading System ), waarmee wereldwijd dit soort ruilclubs aangeduid worden. Belangstellenden kunnen helemaal vrijblijvend kennismaken met Wenters Goud op woensdag 18 oktober om 19.30 uur in 't Kreil, ingang Dingstraat. Dit is hèt moment om vragen te stellen, te kijken wat Wenters Goud voor iemand kan betekenen en gewoon met elkaar te kletsen over wat men zou kunnen doen voor elkaar. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom. Mensen die nieuwsgierig zijn maar op deze avond verhinderd zijn kunnen op de website of op de Facebookpabina terecht.

Pianoconcert wonderkind Shuan Hern Lee

BREDEVOORT - Op zaterdagavond 21 oktober verwelkomt de Koppelkerk de jonge, Australische pianist Shuan Hern Lee. Hij heeft meerdere pianocongressen gewonnen en vele prijzen op zijn naam staan. Op deze avond brengt dit jonge talent stukken van Bach, Beethoven en Schumann ten gehore.

Op de leeftijd van twee jaar begon Shuan met pianospelen. Al snel werd duidelijk hoe getalenteerd hij was. Op de Chopin International Piano Competition in Hartford Connecticut won hij de eerste prijs. Er volgden nog vele andere internationale competities. Ook in Nederland viel hij in de prijzen. In 2016 won hij de eerste prijs én de publieksprijs in de Internationale Piano Competitie voor jonge muzikanten in Enschede.
Voor het grote publiek werd Shuan Hern Lee vooral bekend toen hij meedeed aan het tv-programma 'Australia's Got Talent' in 2010. Inmiddels is hij 14 jaar oud en reist hij de hele wereld over om op te treden. Naast piano speelt Shuan Hern Lee ook viool en cello. Het concert is in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort op zaterdag 21 oktober vanaf 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De entree kost tien euro. Reserveren is gewenst en kan via koppelkerk.nl en 0543-216 005.

Met de pet rond: Morgenzonbuurt wordt hartveilig

De vier initiatiefnemers. Foto: PR

WINTERSWIJK - Ook de bewoners rondom het einde van de Morgenzonweg en in een deel van Schaapskamp kunnen binnenkort bij een hartstilstand sneller op eerste hulp rekenen, nu er een buurt-AED wordt geplaatst aan de Morgenzonweg 107. Reanimatie kan dan binnen de cruciale tijd van zes minuten beginnen, waarmee de kans op overleving aanzienlijk wordt vergroot.

Het initiatief voor de AED komt van vier buurtbewoners, die samen met de Stichting Hart4Winterswijk een stap willen zetten op weg naar een dekkend netwerk van altijd toegankelijke AED's in Winterswijk. "Hart4Winterswijk vindt het belangrijk dat buurtbewoners betrokken worden bij de AED-doelstelling", zegt Joop Freriks. "Als buurt heb je een clubje van drie of vier mensen nodig die de kar willen trekken. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, want er is een handig stappenplan en er zijn voorbeeldbrieven, formulieren en promotiemiddelen. Wij hebben eerst in onze buurt een brief in de bus gedaan met informatie over de wenselijkheid van een AED. Er wordt voor de AED een (vrijwillige) bijdrage van de bewoners gevraagd van 15 euro per gezin."

Met de pet rondgaan
"Een paar avonden later zijn we huis-aan-huis 'met de pet rondgegaan' en hebben we geld opgehaald," vervolgt Raymond ten Dolle. "Via Hart4Winterswijk kan sponsoring worden verzorgd, zodat de bewoners niet alle kosten zelf hoeven te dragen. Wij zijn de sponsoren en donateurs dan ook zeer dankbaar dat zij de bijdrage van de buurtbewoners willen aanvullen."
Ambassadeur Norbert Olthof, die zijn carport ter beschikking heeft gesteld voor plaatsing van de AED, vindt dat deze persoonlijke benadering goed werkt. "Mooi om te ervaren dat onze buren op verschillende manieren een steentje willen bijdragen. We kregen heel veel positieve reacties op onze actie. De mensen voelen zich er ook echt bij betrokken. Het is meer dan alleen de aanschaf van het apparaat."

Hulpverleners
In dat kader vult Arjan van Unnik aan: "Snel handelen bij een hartstilstand is uiterst belangrijk. Daarom wordt aan de buren ook gevraagd zich beschikbaar te stellen om opgeroepen te worden als burgerhulpverlener. Je kunt hulpverlener worden als je een reanimatie- en AED-cursus volgt van één avond van ongeveer drie uur. Mensen die al een certificaat voor reanimatie hebben, kunnen zich eveneens aanmelden. Op de website Hart4Winterswijk.nl staat duidelijk uitgelegd hoe het oproepsysteem werkt als via 112 een melding van een hartstilstand wordt gedaan."
"Na installatie van de AED zal met een kleine ceremonie en een basisinstructie worden stilgestaan bij het feit dat het Morgenzoneinde nu ook HARTveilig is. Alle buurtbewoners worden hiervoor uitgenodigd", aldus de vier ambassadeurs. "En wie ook een AED-actie voor zijn of haar buurt wil beginnen, kan voor meer informatie op de site van Hart4Winterswijk terecht, of bij een van ons (via arjan@vanunnik.com). Wij vinden HARTveilig een goede zaak en zijn blij met onze zeer geslaagde actie!"

Workshop Sokkenbreien

Gezellig samen sokken breien bij Ankomm'n. Foto: Hans Hendriks

WINTERSWIJK - Nu je eigen sokken breien zodat je voor de winter lekker dikke Noorse sokken hebt, of alvast voor de volgende zomer katoenen sokken breien. Dat kan dankzij de workshop sokken breien op dinsdag 17 oktober vanaf 19.00 uur bij gastgalerij Ankomm`n.

Gerrie Habers, zelf een breifanaat van sokken in vele kleuren en patronen verzorgt de workshop. Voor informatie en opgave kan men terecht bij Gerrie Habers, tel. 06 2283 8415 of Anita Duenk, 06 1562 4314. Gastgalerij Ankomm'n is te vinden aan de Mentinkweg 5, 7102 GA Winterswijk-Corle

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 19 oktober is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten bij 'Hertog Karel van Gelre', Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden.

Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Dit jaar nog op donderdagmiddag 16 november en 21 december bij 'Hertog Karel van Gelre', Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Open dag 'Hout'

ZUTPHEN - De 'Open Dag Hout' is een kijk- en doedag voor liefhebbers van ambachtelijke houtbewerking. In de Hanzehal in Zutphen zijn op 15 oktober meesterlijke meubelmakers, houtdraaiers, instrumentenmakers, houtinleggers en houtsnijders aanwezig. Met natuurlijk de door hen gemaakte producten en demonstraties van hun arbeid.

Zelf eens voelen wat houtbewerking met een mens doet, dat kan ook. Onder begeleiding kan iedereen eens een guts vasthouden, een tol draaien of een puzzel zagen. Liefhebbers die zoeken naar een stuk gereedschap of exclusieve stukken hout: ook die komen ruim aan hun trekken. Op de site staan de deelnemers en impressies van de Open Dag Hout van het vorige jaar. De organisatie ziet iedereen graag op 15 oktober in de Hanzehal in Zutphen. Open Dag Hout is een onderdeel van Woodworking.nl, het forum voor iedere houtliefhebber.

Workshop sokkenbreien

WINTERSWIJK - Nu je eigen sokken breien zodat je voor de winter lekker dikke Noorse sokken hebt, of alvast voor de volgende zomer katoenen sokken breien. Dat kan dankzij de workshop sokken breien op dinsdag 17 oktober vanaf 19.00 uur bij gastgalerij Ankomm`n.

Gerrie Habers, zelf een breifanaat van sokken in vele kleuren en patronen verzorgt de workshop.

Voor informatie en opgave kan men terecht bij Gerrie Habers, tel. 06 2283 8415 of Anita Duenk, 06 1562 4314. Gastgalerij Ankomm'n is te vinden aan de Mentinkweg 5, Corle.

Organisatoren van Achterhoekse evenementen zoeken naar verbinding

Ongeveer dertien organisatoren van evenementen waren aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst van de Cultuurzomer Achterhoek. Foto: Walter Hobelman

ULFT - Weten van elkaars bestaan en elkaar ook daadwerkelijk kennen zijn twee verschillende dingen. Die conclusie is te trekken na een bijeenkomst die door Cultuurzomer Achterhoek is georganiseerd. Afgevaardigden van ongeveer dertien verschillende evenementen die jaarlijks in de Achterhoek plaatsvinden en zes overkoepelende organisaties zochten elkaar op 2 oktober op in de DRU Cultuurfabriek in Ulft om nieuwe verbindingen te leggen en door elkaar geïnspireerd te worden.

Door Walter Hobelman

Gastheer Gijs Haccou (eventmanager van de DRU Cultuurfabriek) benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van de bijeenkomst. "Er gebeurt veel in de Achterhoek, we weten van elkaars bestaan, maar we kennen elkaar niet altijd even goed. Vandaag is een mooie gelegenheid om de synergie te zoeken en met elkaar te praten over kansen en mogelijkheden om het cultuuraanbod beter op elkaar af te stemmen. Goede evenementen in de regio zijn van belang om de leefbaarheid te versterken en de regio in de rest van Nederland te promoten."

Zes panelleden kregen de gelegenheid zichzelf te presenteren. De aanwezige organisatoren kregen daarmee een helder en overzichtelijk beeld van organisaties die mogelijk ondersteunend kunnen zijn bij het organiseren van evenementen. Liesbeth Schepers van de stichting Achterhoek Toerisme vertelde op welke manier haar organisatie samen met uitgever Achterhoek Nieuws, Studio Nieuwe Weide en het Cultuur- en Erfgoedpact ervoor zorgt dat het cultuuraanbod in de regio bij een breed publiek bekend wordt gemaakt. Zo verschijnt er jaarlijks in het voorjaar een speciaal cultuurmagazine met daarin een overzicht en achtergrondinformatie over allerlei evenement en activiteiten in de Achterhoek. Daarnaast wordt die informatie ook via social media verspreid. Het is een effectief middel, maar er zijn punten ter verbetering, blijkt uit de reacties uit de zaal. Wat zeker als positief wordt ervaren, is het beeld dat naar buiten wordt gebracht: "Het is de moeite waard om (als toerist of inwoner) in de Achterhoek te zijn."

Cultuur en erfgoed gaan steeds meer samen. Volgens Jette Jansen van Erfgoed Gelderland is dat een logische ontwikkeling. "Het koesteren en waarderen van erfgoed is de tegenhanger van globalisering. Steeds meer mensen zien het lokale/regionale erfgoed als een belangrijke bindende factor. Erfgoed en cultuur kunnen elkaar versterken door ze op creatieve wijze te combineren, zoals gelukkig steeds vaker gebeurt."
De bijeenkomst heeft zijn nut bewezen en de aanwezigen hopen op een vervolg. "Samen kunnen we laten zien dat het wél anders kan in de Achterhoek", concludeert Johan Godschalk van Cultuurmij Oost en de stichting Pak An bijvoorbeeld na afloop. "Er is hier in de regio heel veel voor elkaar te krijgen door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dat heeft deze bijeenkomst nog eens onderstreept."


Legends of Rock Tribute Festival in Kulturhus Dinxperlo

In the Name of, de U2-tribute. Foto: PR

DINXPERLO - Op zaterdag 4 november komt de internationale Legends of Rock Tribute Tour naar Kulturhus Dinxperlo voor een dynamisch live muziekspektakel met MUSE by The MUSE Experience, U2 by In the Name of en Coldplay by The Scientists. Alle hits zoals worden door deze tributebands gespeeld, ondersteund door een spectaculaire lichtshow en dynamische special effects. Het Kulturhus is open vanaf 20.00 uur, de show begint om 21.00 uur. Kaarten kosten 15 euro via www.kulturhusdinxperlo.nl en aan de dagkassa kosten ze 20 euro.

De Legends of Rock Tribute Tour is in het leven geroepen om de beste (tribute)bands van Nederland, België, Engeland en Duitsland de mooiste podia te bieden waarop hun dynamische shows optimaal tot hun recht komen. Hierdoor ondergaat het publiek de ultieme live beleving: met MUSE by The MUSE Experience, U2 by In the Name of en Coldplay by The Scientists is dit voor de liefhebbers een onvergetelijke ervaring van het hoogste niveau.

De Engelse superband MUSE staat niet alleen bekend om haar unieke sound, aanstekelijke 'catchy' arrangementen en sterke interactie met haar publiek, maar ook om de 'over-the-top' stadionconcerten met gigantische futuristische decors, lichtshows en special effects. The MUSE Experience weet met schijnbaar het grootste gemak dat ook voor het voetlicht te brengen.

In the Name of is uitgegroeid tot de nummer één-U2-tribute van Nederland. Met heel hun hart kruipen Peter, Brian, Richard en Hans in de ziel van U2, om met dezelfde passie en vuur die geweldige nummers ten gehore te brengen. Een U2 tributeband die net als het origineel, elk optreden alles geeft alsof het haar laatste is! In the Name of speelde in mooie zalen als De Maaspoort, 013 Tilburg, P60 (fanclubdag U2 Fanclub Nederland), PARADISO, Podium de Vorstin en Metropool. Ook stond zij op gerenommeerde festivals in Nederland en België. Tijdens een concert van In the Name of voel en beleef je U2. De band staat garant voor een ultiem muzikaal aanstekelijk U2 avontuur en houdt van de enorme interactie en chemie met het publiek die tijdens elk optreden ontstaat. Iedere bezoeker zal deze intense beleving ervaren met wereldhits als With Or Without You, Where The Streets Have No Name, Vertigo en Sunday Bloody Sunday.

Coldplay-tribute The Scientists bestaat uit vier gepassioneerde topmuzikanten die de specifieke Coldplay-sound and feel perfect weten neer te zetten. Met een dynamische podiumpresentatie, ondersteund door een spectaculaire lichtshow, zorgt The Scientists voor de ultieme Coldplay-ervaring.

Het Kulturhus is open vanaf 20.00 uur, de show begint om 21.00 uur. Kaarten kosten 15 euro via www.kulturhusdinxperlo.nl en aan de dagkassa kosten ze 20 euro.

Column

Citroenmelisse

In mijn kinderjaren keek ik nauwelijks televisie. Geen wonder, want de uitzendingen op die ene zender die we hadden begonnen pas om acht uur en dan lag ik al in bed. Je had wel op woensdag- en zaterdagmiddag een programma speciaal voor kinderen, het Kinderuurtje. Maar die naam was misleidend, want na hooguit drie kwartier vertoonde het tv-scherm alweer het testbeeld.
Ook op de radio waren de uitzendingen voor kinderen niet dik gezaaid en van spelcomputers hadden we nog nooit gehoord. Wat deed je dan als het slecht weer was en je niet naar buiten kon? Nou, spelen met je Dinky Toy autootjes bijvoorbeeld. Of je bouwde een hijskraan van Meccano. Dat laatste deed ik persoonlijk trouwens niet. Ik had niet zoveel met techniek. Liever kroop ik met een boek in een hoekje. Lezen, daar was ik dol op. Ik verslond wel twee of drie boeken per week.

Was ik dan een echte huismus? Nee hoor, juist door dat lezen was ik ook graag buiten. Speelde ik samen met mijn vriendjes de avonturen na van mijn boekenhelden Arendsoog en Biggles. De feestweide tegenover ons huis was onze prairie. En met een beetje fantasie kon je in die slecht onderhouden oude begraafplaats aan het eind van de straat een woeste jungle zien.
Op die begraafplaats groeiden trouwens wel veel brandnetels, waarmee je uiteraard in het vuur van het spel wel eens in aanraking kwam. Geen nood, even met een blaadje weegbree over de rode plek wrijven en de jeuk was weg!

Het is een mooi voorbeeld van volksgeneeskunst waarmee ik als kind nog vertrouwd was. Maar de generaties die voor mij in de Achterhoek leefden kenden nog veel meer planten met een geneeskrachtige werking. Zij wisten bijvoorbeeld dat je een steenpuist weg kunt krijgen als je er een geraniumblad (of een koolblad) overheen wrijft. Dat een aftreksel van haagwinde (in deze streek beter bekend als pispotjes) helpt als je je drol even niet kwijt kunt. Ontstoken tandvlees behandelde je door er huislook overheen te wrijven, een plantje dat je op het dak kon vinden. Als je tenminste een pannendak had, want op riet groeide het niet. Wilde akelei hielp tegen reumatiek en een keelontsteking genas je met thee van vlierbloesem.

Tja, en dan had je nog de citroenmelisse. Dat was echt wat je noemt een alleskunner. Volgens onze voorouders (die de plant vaak speciaal kweekten vanwege haar medicinale kwaliteiten) hielp citroenmelisse echt tegen alles. Van astma tot migraine, van ingewandsstoornissen tot slapeloosheid en alles wat je verder maar kunt bedenken.
Citroenmelisse wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt in diverse druppels en smeerseltjes van Dr. Vogel, maar de plant zal vanwege haar medicinale werking nergens meer in de vensterbank staan. Tegenwoordig hebben we een ander middeltje dat tegen ieder kwaaltje en elk ongemak helpt. Cannabis is de citroenmelisse van de 21ste eeuw. Als je tenminste gelooft wat je op de internetfora allemaal kunt lezen. In de vorm van CBD-olie (waar je dus niet high van schijnt te worden) zou de legaal geteelde hennep ook tegen praktisch alles werken. Van stress en slapeloosheid (dat schijnt echt zo te zijn) tot kanker (en daar geloof ik voorlopig niks van!). Baat het niet dan schaadt het niet? Nou, dat moeten we nog maar afwachten...
Inderdaad, ik heb zo mijn twijfels. Maar dat is niet de enige reden dat ik nog niet aan de CBD-olie ben. Een klein flesje van dat spul kost namelijk al gauw vijf tot zes tientjes. Dan koop ik liever een citroenmelisseplant. Verkrijgbaar in bijna elk tuincentrum, voor hooguit drie euro!

Dialectdienst met thema 'Wieter kiek'n'

AALTEN - Zondag 22 oktober is er weer een oecumenische dialectdienst in de Oosterkerk van Aalten. De dienst begint om 19.00 uur en de voorgangers zijn pastor Hetty Bresser van de Sint Ludger Parochie en pastor Jan Leijenhorst van de Protestantse Gemeente Barchem en oud-inwoner van Aalten.

Het thema van de dienst is: 'Wieter Kiek'n'. Wie nieuwsgierig is wat dat allemaal inhoud en ook graag een kerkdienst wil meemaken in de eigen 'mooderspraoke' in liederen en vertelling, is welkom in de Oosterkerk in Aalten. Muzikale medewerking zal worden verleend door Johan Klein Nibbelink.


Plant de knotboom terug in het landschap

Knotwilgen in de winter. Foto: SLG, Peter Eekelder

ACHTERHOEK - Knoestige knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze werden door boeren geknot voor kachelhout en om stelen voor gereedschap te maken. Die gebruiksfunctie is verdwenen waardoor veel markante knotbomen in het landschap zijn verdwenen. Met de aanplantactie 'Knotten voor het landschap!', wil Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) samen met bewoners in het buitengebied deze markante bomen terugbrengen in het landschap. Bij knotbomen denkt men aan knotwilgen, maar ook de es, de eik en de els zijn geschikt om aangeplant en beheerd te worden als knotboom. Elke knotboom kent een specifieke plek in het landschap. Door een of meerdere knotbomen aan te planten, helpt men mee aan de herkenbaarheid van het landschap.

Wie voldoende ruimte beschikbaar heeft voor een rij knotbomen, kan zich vóór 27 november opgeven via www.landschapsbeheergelderland.nl. De eigen bijdrage voor een knotboom varieert per soort van : vier tot achttien euro per stuk. De uitdeeldag van de bestelde bomen is op vrijdag 8 december. Men kan dan de bomen bij het SLG kantoor in Rozendaal komen ophalen. Informatie over het aanplanten ontvangt men op de uitdeeldag.
SLG stimuleert de aanplant van knotbomen om de eigenheid van het cultuurlandschap te behouden en te versterken. Het is de tweede keer dat SLG deze actie houdt. Afgelopen voorjaar zijn tweehonderd knotbomen door bewoners op hun terrein aangeplant.
Oude knoestige knotbomen kunnen allerlei planten en dieren herbergen. Menig vogel, zoals de steenuil, vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Ook kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Bomen, struiken, grassen, varens, mossen en paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oude knotbomen. De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers en de bloemen vormen een belangrijke voedingsbron voor de bijen.


Column

Historie leeft!

Het is nog vroeg wanneer ik langs de gracht loop. Het gras is bedekt met dauw en vochtige herfstbladeren. Flarden nevel hangen boven het water. Het lijkt een gewone herfstdag. Toch is alles anders dan anders. Gisteren is er flink gevochten. Ik zie mensen met schrammen op hun gezicht. Mannen zitten in een kring rond het vuur. Vrouwen zijn bezig met de kinderen en het eten. Aan het spit hangt al een varken. Wortels en prei worden gesneden. Grote hompen brood liggen op tafel naast stenen kruiken. Dit is geen gewone ochtend: ik ben beland in 1627. De gezinnen maken zich klaar voor weer een dag op het slagveld. De strijd tegen de Spanjaarden is in volle gang.

Volgende week dompel ik me weer onder in 1627. Zoals elke twee jaar wordt de Slag om Grolle waarheidsgetrouw nagespeeld. Al sinds 2005 herdenkt Groenlo haar geschiedenis met een re-anactment. Een historisch evenement waarbij het Beleg van Grol door Frederik Hendrik in de 80-jarige oorlog wordt nagebootst. Toen in 2005 vond ik het 'grappig', nu ben ik zwaar onder de indruk van het evenement wat door vele vrijwilligers uit de grond wordt gestampt. Alles is zo echt mogelijk: geen elektriciteit of andere moderne hulpmiddelen, zelfs geen aardappelen want die kenden we toen nog niet.
De Slag om Grolle zorgt, net als in 1627, voor saamhorigheid en trots. De meeste Grollenaren waren de eerste keer slechts toeschouwer. Dit jaar doen er meer dan 40 vriendengroepen, buurten en verenigingen mee, met gemiddeld 70 deelnemers! Al vroeg in het jaar wordt begonnen met het bouwen. Zo maakte vriendengroep De vogelvrije Kwakkels in 2015 een heuse molen met draaiende wieken. Daarnaast hebben de buren in de Noteboomstraat begin dit jaar een moestuin aangelegd om echt zelfvoorzienend te zijn wanneer de strijd losbarst. Natuurlijk is er ook een brouwerij in de Kevelderstraat op de plek waar ruim 400 jaar geleden Grolsch haar eerste biertje brouwde.
De slag wordt nagebootst door ervaren reanactors uit de hele wereld. Het gaat er hard aan toe. Met paarden, geweren en natuurlijk kanonnen. Waren er in 2005 slechts 350 acteurs, nu zijn dat er al zo'n 1500. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Dit jaar komt er zelfs een groep uit Australië.

Zelfs heb ik twee favoriete momenten tijdens de Slag. De vroege ochtend, wanneer de tentenkampen langzaam ontwaken. Op dat moment zijn er nog weinig bezoekers (in totaal worden er zo'n 40.000 verwacht!) en kijk ik mijn ogen uit. Voor de reanactors is het een 'way of life'. Hele gezinnen reizen naar de verschillende evenementen. Kinderen groeien ermee op. Alles klopt: van kleding tot huisraad. En wanneer het 's avonds donker wordt trekt er een stoet door de straten met paarden, wagens en fakkels. Sprookjesachtige verlichting, terwijl de gezichten boekdelen spreken: er is een harde strijd geleverd op het slagveld. Gewonde soldaten liggen op de karren en vrouwen huilen om hun verloren echtgenoten.

Op 20, 21 en 22 oktober zijn de Grollenaren weer even terug in 1627. En dit alles dankzij een groep van zo'n dertig vaste vrijwilligers. Ja, u leest het goed, vrijwilligers. Uren, dagen, weken, maanden werk… Hulde!

Linda Commandeur

Hobby- en kaartenbeurs in Beltrum

BELTRUM - In zaal Spilman aan de Mr. Nelissenstraat 21 in Beltrum wordt op zondag 15 oktober een hobby- en kaartenbeurs gehouden. De beurs is open van 10.00 tot 16.30 uur.

Op deze beurs tonen hobbyisten graag hun hobby. Verder zijn er demonstraties en kunnen belangstellenden deelnemen aan workshops.
Men kan veel inspiratie opdoen op het gebied van onder andere kaarten maken, origami, werken met wol of bloemen en sieraden maken.
Entree bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

39 / 40

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Te koop gevraagd: Antieke boeken, bijbels, atlassen, landkaarten en gravures van voor 1850, tevens te koop gevraagd oude stripboeken. Antiquariaat dgl tel. 06 - 198 084 45

VLOOIENMARKT LICHTENVOORDE ZON.22 OKT. ,10-17 u. HAMALANDHAL v. d. Meer van Walcherenstr. 3. Inf. kr. hr tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

Totale uitverkoop van alle houtproducten en ijzerwaren t.w. schroeven, spijkers en zaagbladen Widia. Lageschaar, de Bleek 5, Groenlo. Oud adres: Woerdseweg 8. Tot zolang de voorraad strekt.

Hobby en Kaartenbeurs 15 oktober in zaal Spilman te Beltrum van 10.00 tot 16.30 uur. Info 0544-464164.