Montferland Nieuws

7 maart 2018

Montferland Nieuws 7 maart 2018


Meikever wordt overgedragen aan Nieuw-Dijk

De Meikever wordt overgedragen. Foto: PR

NIEUW-DIJK - De Meikever wordt op woensdag 7 maart om 20.00 uur overgedragen aan het dorp Nieuw-Dijk. De overdracht wordt gedaan door wethouder Tanja Loeff-Hageman en Marcel Wagener namens de gemeente Montferland en de heren Robby de Reus van de Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk en Jeroen Rosendahl van Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk. De ondertekening van de aktes zal binnenkort plaats vinden ten kantore van de notaris.

Deze overname is voor Nieuw-Dijk een enorme stap voorwaarts in het totale plan om in het dorp de leefbaarheid te vergroten en er mede voor te zorgen dat het welzijn van de Nieuw-Dijkers zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. De Meikever komt in eigendom van de 'Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk'.Deze stichting gaat voor het onderhoud en exploitatie van dit gebouw zorgen. De bestuur van de stichting bestaat momenteel nog uit de volgende personen: Henk Strijbis, Jan Moorman, Irma Kluitman, Robby de Reus.
Om nieuwe activiteiten te ontplooien die in de Meikever kunnen worden ondergebracht is er een nieuwe activiteitencommissie gestart, die mede aan de hand van de 'Diekse Catalogus' de activiteiten in de Meikever zal gaan initiëren en bestaande activiteiten wellicht gaan uitbreiden. De commissie zal daarin ondersteund worden door 2 studenten van HAN.

Na de officieuze overdracht gaat Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk verder met de verkiezingsavond. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 1. Introductie, 2. Presentatie / pitchen 6 groeperingen (5 minuten per pitch): 3. Pauze - planning 21.00 tot 21.15. 4. Keuzemomenten door de politieke partijen: a. CDA, b. D66, c. Lokaal Belang Montferland, d. Lijst Groot Montferland, e. PvdA, f. VVD. 5. Sluiting avond. Nadat het dorp zich door middel van de pitches aan de politieke vertegenwoordigers en de bezoekers van deze verkiezingsavond heeft gepresenteerd is het woord aan de lijsttrekkers van de zes politieke partijen. Zij mogen de door hen gemaakte keuzes toelichten. Daardoor leren aanwezigen de politieke standpunten beter kennen. Politici kunnen uitleggen hoe ze tegen de ontwikkelingen aankijken in de kleine kernen.
De avond wordt gehouden bij zalencentrum Steak'm aan de Smallestraat 33 in Nieuw-Dijk, inloop om 19.30 uur, aanvang van de avond 20.00 uur.


Nieuw- of verbouw voor kazerne brandweer

MONTFERLAND – De huidige brandweerkazerne aan de Kronenburglaan 6 wordt flink verbouwd of wordt gesloopt en nieuw gebouwd op een andere locatie binnen 2,5 kilometer van de huidige locatie. Dat is de uitkomst van scenario-onderzoek van gemeente Montferland.

De brandweerkazerne is aan een update toe. In het Risico-inventarisatie en –evaluatieonderzoek (RI&E-onderzoek), dat vanuit Arbo-wetgeving verplicht is, wordt een aantal risicovolle situaties benoemd, die aandacht vragen. Ook is het gebouw op een aantal onderdelen te krap bemeten. Om de kazerne toekomstbestendig te maken, is ver- of nieuwbouw noodzakelijk. Vandaar het scenario-onderzoek in opdracht van het college van Montferland. In het onderzoek zijn vier scenario's belicht: het uitvoeren van voorgenomen onderhoud (0), de bestaande kazerne optimaliseren (1), sloop en nieuwbouw op de huidige locatie (2) en sloop en nieuwbouw op een nieuwe locatie (3). Daarbij zijn verschillende afwegingen gemaakt zoals de investeringskosten, exploitatiekosten, eigendomsverhouding, kapitaallasten en de gevolgen voor Masterplan Didam.

Scenario nul is niet bespreekbaar voor de brandweer. De andere drie wel, maar vanwege de hindercontour is scenario 2 in feite niet mogelijk. De ontwikkelingsmogelijkheden naar woningbouw op diezelfde locatie zijn in dat geval uitgesloten. De ruimte tussen een ter plaatse verbouwde kazerne (scenario 1) en nieuw geplande woningen is wél groot genoeg. Blijven dus over scenario 1 en 3: een verbouwde kazerne of een compleet nieuwe voorziening elders.

Wat het wordt is uiteindelijk aan de raad. "Duidelijk is dat er wat moet gebeuren. Er komt straks een voorstel richting de raad. Die beslist", stelt burgemeester Peter de Baat.

Zwieren bij Markant

Lekker schaatsen op natuurijs bij Markant in Braamt. Foto: Burry van den Brink

BRAAMT - Zwierig zwieren over de vijver bij Markant in Braamt. Deze jonge schaatsers genoten zichtbaar met volle teugen van het cadeautje dat Koning Winter op de valreep uitpakte. Het was echter van korte duur. De dooi is inmiddels ingevallen en de ijsbanen zienderogen verdwenen. Het lange wachten begint voor de echte liefhebbers, waarschijnlijk op de volgende winterperiode, nu het voorjaar toch echt zijn intrede lijkt te doen. De schaatsen kunnen in het vet. Gelukkig hebben we de foto's nog. Foto: Burry van den Brink

Emeritaat

Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. Foto: Eric Klop Foto: Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. (Foto: Eric Klop) 

Dominee Frans Gijzel van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam gaat met emeritaat. Zijn afscheidsdienst begint zondag 11 maart om 13.15 uur in de St. Pancratiuskerk aan de Hofstraat in 's-Heerenberg. Hierna is er van 15.00 tot 17.00 uur een receptie.

'Koffie na was soms belangrijker dan de dienst op zich'

Bij dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet stond de deur altijd open. Foto: Eric Klop

Dominee Frans Gijzel neemt afscheid

's-HEERENBERG/ZEDDAM - Dominee Frans Gijzel van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam gaat met emeritaat. Zijn afscheidsdienst begint zondag 11 maart om 13.15 uur in de St. Pancratiuskerk aan de Hofstraat in 's-Heerenberg. Hierna heeft van 15.00 tot 17.00 uur een receptie plaats in het plaatselijke zalencentrum De Gracht aan de Marktstraat 1. Samen met zijn vrouw Jet, - "We zijn een team" -, kijkt hij alvast terug.

Door Eric Klop

Een afscheidsdienst van een Protestante predikant in een Rooms-Katholieke kerk? "Ons kerkgebouw in zowel 's-Heerenberg als Zeddam is te klein", verklaart Gijzel. "Bovendien past het mooi bij de oecumene. Weet je, de mensen hier kijken niet naar achtergrond of overtuiging. Waarom zou je dat vanuit de kerk dan wel doen? Zo maakte ik met veel plezier deel uit van een gespreksgroep waarin allerlei geloofsovertuigingen samen rond de tafel zaten en elkaar met respect bejegenden. Prima contacten dus, die met de Rooms-Katholieke gemeenschap ook tot uiting kwamen in het leiden van schutters- en gildediensten. Waarom niet? Zo sta ik in het leven. Kunnen zijn wie je bent, niet in hokjes denken. Open staan voor iedereen, zonder onder elkaars duiven te schieten."

Frans Gijzel werd in 2007 benoemd tot predikant van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam. De monumentale pastorie aan de Ettemastraat in Zeddam was bijna elf jaar de thuisbasis voor zijn werk. Ten behoeve van tien dorpen en één stad, gelegen in een gebied dat overwegend Rooms-Katholiek van aard is. "Onze gemeente telt vijfhonderd leden. Relatief weinig, maar zij vormen wel een hechte gemeenschap. Daarin speelt het koffie drinken na de dienst een belangrijke rol. De ene maand in de Zeddamse kerk, de andere maand in die van 's-Heerenberg, treft men elkaar wekelijks. Lief en leed worden dan gedeeld. De koffie na was soms belangrijker dan de dienst op zich."

Kasteel
Deze maand wordt de vertrekkende predikant 66. Als in Hilvarenbeek geboren domineeszoon kwam hij tot wasdom in onder meer Gorinchem en Den Haag, waar hij echtgenote Jet ontmoette. Deed Theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Was er tijdens zijn studie actief als vrijwilliger in het binnenstadpastoraat. Startte zijn loopbaan als predikant in Uithuizen, waarna Lichtenvoorde, Winterswijk en Tricht volgden. En toen kwam 's-Heerenberg op zijn pad. "We liepen destijds tijdens een dagje uit met vrienden door de stad. Zagen vlakbij het kasteel het protestantse kerkje. 'Je zal híer maar dominee zijn', riep ik enthousiast. Niet lang daarna was er een vacature, waarop ik 'gewoon' solliciteerde. Dat kon inmiddels; je hoeft niet meer eerst beroepen te worden. Er waren 32 sollicitanten. Een deel daarvan werd uitgenodigd voor een gesprek. Pas na de tweede selectie bezocht de wervingscommissie een preek. Mijn benoeming voelde als een warm bad. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De gastvrijheid en saamhorigheid in deze streek, het naoberschap, treffen mij nog dagelijks."

Zijn plezier in het ambt en de gemeente waarin hij dit de afgelopen elf jaar uitvoerde ten spijt, gaat Frans Gijzel komend weekend met emeritaat. Hoewel bijna 66, had hij nog vijf jaar door gemogen. "De kerkenraad wilde wel; ik niet", zegt hij beslist. "Het leven van Jet en mij is vele jaren opgeslokt door het werk. We hadden zeer regelmatig mensen over de vloer die een luisterend oor en eventueel hulp nodig hadden. Als ik er niet was, zorgde Jet voor de eerste opvang. Zij is bewust domineesvrouw geworden. Zo stond de deur altijd open. Nu zijn we echter toe aan nog meer aandacht voor onze twee kinderen en hun gezinnen. De een woont in Amsterdam, de ander in Leiderdorp. Ook de rest van onze familie woont grotendeels in het westen des land. Wij verhuizen in april naar Leiden. Daarnaast biedt mijn afscheid meer armslag om onze vrienden te bezoeken. Drie van de vier zondagen stond ik op de kansel. Dan was het lastig om zaterdagavond in bijvoorbeeld Uithuizen of Tricht van de partij te zijn op een feestje. We moesten regelmatig afzeggen."

Geschiedenis
Gijzel verheugt zich erop dat hij daarnaast meer aandacht kan besteden aan zijn passie voor geschiedenis. "Heel veel lezen, kennis vergaren, verbindingen leggen. Een link leggen tussen Luther en de filosoof Kierkegaard. Naar mijn idee is ie er. Of de 19e eeuw beter leren doorgronden. Dat was zó'n belangrijke periode. De industriële revolutie, veranderingen op agrarisch gebied, de opkomst van liberalisme en socialisme… Alles in die eeuw boeit me en dan vooral hoe de gewone mensen dat beleefd hebben. Bijvoorbeeld hoe de boer ermee omging dat ie moest emigreren vanwege de beruchte aardappelziekte. Niettemin, mijn laatste gemeente zal ik zeker missen. De mensen. En het naoberschap dat er, denk ik, in de Randstad niet is…"

Het ziet er naar uit dat Frans Gijzel een, eveneens, fulltime opvolger krijgt. "De kerkenraad is ermee bezig. Volgens de landelijke regels is er in de kleine Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam plaats voor een deeltijdpredikant. Ondersteund door een parttime sociaal-maatschappelijk werker voor de diaconie. Die behelst echter toenemende zorg. Vluchtelingen, armoede, laaggeletterdheid, spanningen in relaties… Overleg heeft ertoe geleid dat mijn opvolger beide taken op zich neemt. Zeventig procent dominee en dertig procent diaconaal werk. Eén aanspreekpunt dus, hetgeen ik van harte toejuich."


                        

Column

Elten

De lente klopt aan de voordeur. Laat het eerst maar eens voorjaar worden, zei mijn oma altijd, als zich 's winters een probleem aandiende waarvoor niet meteen een oplossing voorhanden was. De lente als krachtig geneesmiddel, als voorbode van nieuw leven.
In dit jaargetijde gaan mijn vrouw en ik regelmatig de grens over. Nee, niet naar Zuid-Afrika, Thailand of Chili, maar naar Elten, 5 kilometer verderop, om asperges, aardbeien, kersen en Duitse broodjes te kopen. Maar bovenal om even binnen te wippen bij San Remo want de gelijknamige ijssalon opent haar deuren altijd begin maart.
In niets doet de sober ingerichte zaak in Elten aan de mondaine Italiaanse badplaats aan de Middellandse Zee denken maar het Italiaanse ijs smaakt zoals dat moet smaken: delizioso. Wij lusten er wel pap van, dus beperken we onze bezoekjes tot momenten waarop we onze 'ijsverslaving' echt niet meer kunnen onderdrukken en combineren die vaak met een reisje langs de Rijn naar Tolkamer.
Elten is een echte grensplaats, je ziet net zo veel auto's met Duitse als Nederlandse kentekenplaten. En mocht je de Duitse taal niet machtig zijn is dat überhaupt geen probleem. De inwoners kunnen je prima verstaan terwijl ze zelf ook een aardig mondje over de grens spreken. Elten is aan drie kanten omgeven door Nederland en tot circa 1700 was de voertaal Nederlands.
In 1949 werd Elten ter compensatie voor de Duitse bezetting in WO2 aan Nederland toegewezen. De na-oorlogse woningwetwoningen en opschriften als Restaurant Het Oude Posthuis herinneren nog aan deze periode, die 14 jaar heeft geduurd. Op 1 augustus 1963 werd het dorp weer Duits.
Een van de mooiste verhalen uit de locale geschiedenis speelt zich af in de nacht voorafgaande aan die overgang en die staat bekend als de Eltense Boternacht. Op 31 juli zetten handige exporteurs diverse vrachtwagens vol met producten, voornamelijk boter, in het Nederlandse Elten. De volgende dag stonden de vrachtwagens mét de goederen, zonder een meter te hoeven rijden en zonder een cent aan invoerrechten te hoeven betalen, dus in Duitsland. De vermoedelijke winst bedroeg 60 miljoen gulden. Kassa.
Hoewel het dorp daar zelf niks aan kan doen, heeft Elten één grote makke: de spoorbaan. Of liever gezegd de spoorbomen. Die staan minutenlang naar beneden als er ergens in de verte een trein aankomt. En er komen nogal wat treinen langs, sinds de Betuwelijn is geopend.
Een week geleden kon ik dat weer eens ervaren toen ik even ging kijken of er tussen Elten en Lobith al houdbaar natuurijs lag. Heen moest ik een hele tijd wachten, terug nog een keer, beide malen voor een goederentrein, en als kers op de taart kwam er ook nog zo'n moderne ICE voorbij denderen. Grrr. Al met al heeft me dat een kwartier gekost. Nu heb ik tegenwoordig alle tijd van de wereld maar je zou, zoals de moderne mens, maar haast hebben. Dan krijgen hart en maag het zwaar te verduren.

Rougoor clubkampioen bij MvR

Henk Rougoor (l) neemt de beker in ontvangst van Rob van de Camp; Foto PR

's-HEERENBERG - Onlangs werden de jaarlijkse clubkampioenschappen van tafeltennisvereniging MvR gehouden. Aan het einde van de dag mocht Henk Rougoor zich clubkampioen van het seizoen 2017-2018 noemen. Hij kreeg de grote wisselbeker uitgereikt, die hij 1 jaar lang mag houden.

Ook ditmaal werd de clubkampioen middels het spelen van dubbel-wedstrijden bepaald. De toernooileiding had een toernooischema in elkaar gezet waarbij in drie ronden de negentien deelnemers het tegen elkaar opnamen. Zij traden daartoe in wisselende koppels tegen elkaar aan, en werd een voorgiftsysteem toegepast. Na elke ronde vond een verdere indeling op sterkte plaats. Na het tellen van de punten bleek Winfried Cornielje de tweede plek in de wacht gesleept te hebben, en legde Erik Gerritsen beslag op de derde plek.

Op www.ttv-mvr.nl zijn de volledige wedstrijduitslagen na te lezen, zijn foto’s van deze dag te bekijken. Belangstellenden zijn van harte welkom om een speelavond te bezoeken en actief kennis te maken met de tafeltennissport. Men kan op de maandagavond terecht in de gymzaal van de Mariaschool, waarbij de jeugd speelt van 19.30 uur tot 20.30 uur, en de senioren van 20.00 uur tot 21.30 uur. Op de woensdagavond kunnen belangstellenden terecht in sportcomplex Laco, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Wie mee wil doen moet zelf zorgen voor geschikt en schoon sportschoeisel. De vereniging stelt graag haar materiaal ter beschikking. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat via contact@ttv-mvr.nl.

Voorjaarsconcert Sint Jan Kilder in het Kelrehuus

klarinettengroep op het concours in 2016. Foto: Sint Jan Kilder St. Jan Kilder

KILDER - Op zaterdag 24 maart geeft Muziekvereniging Sint Jan Kilder een concert in het Kelrehuus. Zowel de malletband onder leiding van Wilfred Elshof als het harmonieorkest onder leiding van Jan Nellestijn zullen optreden. Aanvang van het concert is 19:30 uur de entree is gratis.

De klarinettengroep op het concours in 2016. Foto: Sint Jan Kilder Foto: St. Jan Kilder
klarinettengroep op het concours in 2016. Foto: Sint Jan Kilder Foto: St. Jan Kilder

Beide geledingen van Muziekvereniging Sint Jan zullen een gevarieerd programma ten gehore brengen. De malletband zal met werken als Beats en Kermis in ut Darp twee werken van hoog niveau spelen. Beide werken zijn geclassificeerd als concourswerk in de tweede divisie, het niveau waarop de malletband uitkomt. Daarnaast zullen ook lichtere werken zoals Coldplay’s Sky Full Of Stars de revue passeren.
Ook het repertoire van het harmonieorkest is zeer afwisselend. Met Overture to Candide van Leonard Bernstein komt er muziek uit de opera Candide voorbij. Ook wordt met Superman van John Williams filmmuziek gespeeld, zal er muziek uit de musical Kuifje ten gehore worden gebracht en wordt er met Sax in the City ook jazzmuziek gespeeld, met een hoofdrol voor de gehele saxofoongroep.
Eind 2017 heeft Muziekvereniging Sint Jan een basmarimba aangeschaft om de klank van de maletband uit te breiden. Dit concert zal het debuut zijn voor dit mooie instrument. Iedereen is welkom om te komen luisteren.

Burgemeester De Baat bekwaamt zich in Duitse taal

MONTFERLAND - Burgemeester Peter de Baat volgt Duitse lessen bij Regina Coeli in Vught om zich verder te bekwamen in deze taal. Dit taleninstituut biedt de mogelijkheid om in korte tijd een op maat gesneden programma te volgen en individueel getraind te worden in de Duitse taal. Burgemeester Peter de Baat hierover: "Duits is een belangrijke taal in de grensstreek. Montferland heeft bijvoorbeeld vele bestuurlijke contacten met Duitse partners, waaronder Emmerich en de Euregio Rijn-Waal. Ik vind het belangrijk om elkaar echt goed te begrijpen. Daarom wil ik me als burgemeester bij deze contacten op een juiste wijze in het Duits kunnen uitdrukken en de ander beter verstaan. De basis voor het Duits die ik lang geleden op het VWO heb gelegd blijkt in de praktijk wat te zijn weggezakt. Met de cursus Duits bij 'de nonnetjes' in Vught wil ik de lat weer op het goede niveau leggen en halen.

Voorpret op Liemerije door lege- handen-gesprek met kunstenaar

Kunstenaar Boaz Boele komt naar Didam. Foto: Charles Keijser

DIDAM - Bewoners van Waverlo op Meulenvelden (Liemerije) gaan vanaf 8 maart drie weken lang aan de slag met theaterdocent Boaz Boele. Maar wat er precies gaat gebeuren? Dat is voor iedereen nog een verrassing.

Steeds vaker beginnen de kunstactiviteiten van Lang Leve Kunst met een Lege-Handen-Gesprek. De kunstenaar komt eerst eens kennismaken met de deelnemers om elkaar in alle rust te leren kennen en interesses te polsen. Voorpret, daar draait het om. En betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel.

Theaterdocent Boaz Boele komt de eerste keer dus letterlijk met lege handen. Samen met bewoners bepaalt hij wat er de weken erna precies gaat gebeuren. Dat kan van alles zijn. Misschien zijn er bepaalde thema die spelen of zijn er speciale gebeurtenissen waar mensen over willen vertellen. Boaz kan die dan bijvoorbeeld naspelen. Of misschien willen de deelnemers zelf ook meedoen. Of misschien komen er kleine activiteit voor de hele groep. Er is van alles mogelijk en familie mag ook meedoen.

Liemerije in Didam is sinds januari partner van Lang Leve Kunst en Naoberschap. Verschillende bewoners hebben inmiddels al kennisgemaakt met kunstactiviteiten zoals Zang aan huis, Zingen met Suus en het Kunstuurtje.

Alles Anders bij Zeddamse senioren

ZEDDAM - SeniorenVereniging Zeddam houdt op dinsdag 13 maart een avond met een optreden van het gepassioneerde duo 'Alles Andes' uit Dinxperlo. De avond begint om 20.00 uur en is in hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19 in Zeddam. Het duo bestaat uit de singer- songwriters Wim Jansen en Hans Beernink. De mannen spelen een groot aantal zelfgeschreven nummers in de eigen streektaal, het Achterhoeks dialect en begeleiden zichzelf op een akoestisch gitaar. Het gevarieerde repertoire bestaat uit gevoelige melanchonische liedjes met vaak verrassende teksten tot meezingers. Enkele titels: Wat knip oe deerne? Zoezen en Waejen, Ut is nog nooit zo donker ewes. Wie lid wil worden van de SeniorenVereniging is ook welkom op deze avond. Voor informatie of lidmaatschap kan men ook contact opnemen met Anny Bekker, tel. 0314-651221. mail: b.bekker70@upcmail.nl.

Alle dames welkom bij de Adida modeshow

DIDAM - Op maandag 19 maart om 19.45 uur houdt Adida een trendy modeshow bij Jan & Jan. Iedereen is welkom, ook de niet-Adida leden. Zij betalen 2 euro entree voor een gezellige avond met de laatste nieuws op modegebied. De modeshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lama modehuis, Ros Schoenen en Monique Braam als lady speaker.

Macht en Pracht in de Gelderse streken

Kasteel Huis Bergh. Foto: Laurence Delderfield

Samenwerking kastelen feestelijk gelanceerd

DE STEEG – Met het doorprikken van enkele honderden ballonnen, in de drie kleuren van de vlag van Gelderland, gaven Gedeputeerde Bea Schouten en adjunct-directeur Hanneline Oosting van RBT KAN, op 5 maart bij Kasteel Middachten, het startschot voor een drie jaar durende samenwerking. Ruim veertig kastelen in de Gelderse streken, waaronder kasteel Huis Bergh, bundelen hun krachten om meer toeristen naar de Gelderse streken te trekken. De drie Regionale Bureaus voor Toerisme zorgen voor de coördinatie en promotie.

De kastelen bevinden zich in alle Gelderse streken, van Poederoijen in het Rivierenland tot Laren in de Achterhoek en van Harderwijk op de Veluwe tot Wijchen in het Rijk van Nijmegen. Wie één van de locaties bezoekt kan de directe omgeving ook verkennen aan de hand van een mooie fiets- of wandelroute. Alle kastelen, buitenplaatsen en landgoederen worden gepresenteerd op Geldersestreken.nl/macht-en-pracht.

Macht en Pracht
Zeg je 'geschiedenis van Gelderland', dan zeg je 'kastelen'. Want op al deze locaties is de geschiedenis van Gelderland gemaakt, bevochten en geconserveerd. In de roemrijke burchten aan de rivieren werden de grenzen van Gelre verdedigd. In de lommerrijke buitenplaatsen van de rijke 18e eeuwse burgerij en landadel in Gelders Arcadië, werd genoten van de rust en de schoonheid van de omgeving. Anno nu geniet men van indrukwekkende kasteelmusea met waardevolle kunstcollecties. Kortom, hier geniet je van 'Macht en Pracht' in de Gelderse streken.

Niet alleen de Nederlander, maar ook Duitsers en Belgen, worden met de nieuwe promotiecampagne uitgenodigd een bezoek te brengen aan één of meerdere deelnemende kastelen. En niet alleen om een kasteelmuseum te bezoeken of een kasteeltuin met landgoed te bekijken, maar ook om te overnachten in een kasteelhotel en te eten in een heus kasteelrestaurant. "We hebben honderden kastelen en landhuizen in Gelderland, ze zitten echt in ons dna. Ze vertellen een spannende bijzondere geschiedenis. Met deze nieuwe samenwerking kunnen we die verhalen nog beter promoten", aldus Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland.

Campagne
Hanneline Oosting: "Onze Macht & Pracht campagne is een provinciale doorvertaling van de internationale mediacampagne 'Castles and country houses' van het NBTC. Op onze kanalen zal Macht & Pracht een centrale plek krijgen. Ieder deelnemend kasteel krijgt een eigen presentatie met fraai fotomateriaal en goede teksten. Daarbij zijn telkens de bezoekmogelijkheden, de wandel- of fietsroutes plus kaartmateriaal, aangegeven. Met behulp van video's wordt de sfeer van de locatie en zijn omgeving weergegeven. Daarnaast gaan we bezoekers vragen hun ervaringen met ons te delen, wat op zijn beurt weer als inspiratie kan dienen voor volgende toeristen die in eerder gezette voetstappen willen treden". De Gelderse Bureaus voor Toerisme zetten hun activiteiten in eerste instantie in op de Nederlandse markt. Voor latere bewerking van de Duitse en Belgische markt, werken zij samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).
De samenwerking is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende gemeenten, de provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tejatertick speelt tragedie Hedda Gabler

's-HEERENBERG - Tejatertick speelt in de Storm Winterswijk op 14 april om 20.00. In het Jansstheater in Lochem op 21 april om 20.00 en het Barghse Huus in s'Heerenberg op 22 april om 15.00 uur de voorstelling Hedda Babler.

Net getrouwd en doodongelukkig keert Hedda Tesman, voorheen Gabler, terug na een lange huwelijksreis. Ze leeft in huis, zoals het een vrouw uit de negentiende eeuw betaamd. De mannen gaan op stap, verkennen de wereld en discussiëren over wereldproblematiek; Hedda niet. Met alle ongemakken van de huwelijkse staat probeert ze er het beste van te maken. Ze probeert op allerlei manieren invloed te hebben op mensen, om zo iets meer te doen dan ‘zich vervelen’. Als er ‘eindelijk’ iets gebeurt in haar leven neemt ze zelf het heft in handen. Deze buitenkans kan ze niet laten schieten. De vraag is echter of zij werkelijk zelf de touwtjes in handen heeft, of dat anderen toch blijven bepalen hoe de wereld draait.

Tejatertick. Foto: PR

Hedda Gabler is een echte toneelklassieker, een tragedie; geschreven in 1890 door de Noor Henrik Ibsen (1828 – 1906). Na Nora (Het Poppenhuis) is Hedda Gabler het meest gespeelde werk van Ibsen in Nederland. Hedda Gabler gaat over de positie van de vrouw binnen het huwelijk, over (on)macht en over de zinloosheid van het leven. Wie heeft de macht? Wie denkt dat hij of zij de macht heeft? Wat is waar en wat niet?

Ibsen’s Hedda Gabler is uit de tijd van de opkomst van de psychologische drama’s. Tijdgenoot Anton Tsjechov en Henrik Ibsen zelf zijn voorlopers binnen deze stroming. De psychologie van de personages staat centraal en niet de actie of de woorden. Dit heeft tot gevolg dat er veelal niet gezegd wordt wat in de personages zelf speelt, maar dat men in alledaagse zaken en sociaal wenselijke gesprekken laat merken en zien wat er aan de hand is. Woorden zelf spelen een minder grote rol in dit fijne stuk teksttheater.

Jong bakt pannenkoeken voor oud in Didam

DIDAM - Brede school De Ontdekking, Kinderopvang Puck&Co, Zozijn, Liemerije en Welcom in Didam doen mee aan de Nationale Pannenkoekendag op vrijdag 16 maart.

Onder het motto 'Bak mee voor ouderen' zetten kinderen van de groepen 8 ouderen in het zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken. De leerlingen gaan die dag aan de bak om zo senioren uit Montferland een lekkere pannenkoekenlunch te serveren. Dat vindt plaats in het Albertusgebouw en in Meulenvelden. Jong en oud kunnen elkaar zo ontmoeten onder het genot van een heerlijke pannenkoek. En dat is zoals Nationale Pannenkoekdag bedoeld is: een feestje voor jong en oud met oer-Hollandse, zelfgebakken pannenkoeken in de hoofdrol. De pannenkoekendag is ook in het kader van het wenswijkproject waar De Ontdekking, samen met Puck&Co, Zozijn, Liemerije, bewoners van de wijk en Welcom aan meedoet.
Senioren die van 12.00 tot 13.00 uur pannenkoeken willen komen eten in het Albertusgebouw kunnen zich tot 10 maart aanmelden bij Petra Frölich van Welcom via telefoonnummer 0316-22 35 20 of 06-41259919 of per mail p.frolich@welcommail.nl. Voor Meulenvelden kan men zich niet opgeven. Dit is uitsluitend bedoeld voor cliënten van Liemerije.

Waargebeurde drama's in Filmhuis Didam

Het indrukwekkende levensverhaal van volksschilder Maud Lewis in het filmdrama Maudi. Foto: PR

DIDAM - Maudi en 12 Years a Slave zijn in maart te zien in Filmhuis Didam.

Op vrijdag 9 maart om 20.00 uur wordt 12 Years a Slave herhaald. Deze film is gebaseerd op het verhaal van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor). Hij leefde in de 19e eeuw, voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog, als vrije zwarte man met zijn gezin in New York. Dan wordt Solomon ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden. Als slaaf wordt hij geconfronteerd met de verschrikkelijke wreedheid van een slaveneigenaar (Michael Fassbender) en onverwachte vriendelijkheid. Na 12 jaar ontmoet hij een Canadees (Brad Pitt) die zijn leven voorgoed verandert.
Op 12 maart om 20.00 uur draait het ontroerend drama Maudi. De film volgt het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder. Zij is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk.
Filmhuis Didam is te vinden aan de Kerkstraat in gebouw Waverlo. Reserveren en meer informatie: www.filmhuisdidam.nl. Entree 7 euro, 'Vriend Van' 5 euro. De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel.

Column

Hier 'n aardig stukske reflectie van onze eige Alouis Geerling. Vrogger wazze 'n boel zake toch wel anders, in ieder geval gemakkelijker…

De Luuzekam

Ik zat same met mien vrouw naor 'n herhaling van de Luuzemoeder te kieke. Deze ni-je serie op de tv is 'n schot in de roos. Wat hebbe ze dat toch mooi gemaak. Gi-j könt 't röstig 'n paar keer bekieke, wat ze hemme d'r een hoop grappe ingestop. Soms wel twee in één zin. Foi, wat 'n drukte is d'r tegeweurdig in en um de school.
Onwillekeurig gaon ow gedachte dan toch uut naor de tied da'j in de begin vieftiger jaore eiges nog op de laegere school zat. Den tied was toen toch wel heel anders. De olders waren völ röstiger en bemoeiden zich nog niet zo völ met de school. De meister of juffrouw wis eiges wel hoe dat moes.

De blage hale en brenge was nog niet neudig, want dat ko'j as blaag nog eiges wel. Gi-j ginge gewoon lopes of met de fiets a'j 'n end weg wone. Völ auto's ware d'r nog niet, dus de blage harre gin las van 't vekeer. Meesten tieds was d'r alleen 'n boer op de weg met een peerdekar, en daor moes'ie wel wat veur oppasse dat 't peerd gin rare bewaeginge miek, umdat'ie d'r köt langs hen fietse en 't peerd daorvan kon schrikke.

As kleine blage ha'j natuurlek ook soms las van luus. Daor ha'j dan thuus 'n luuzekam veur. Soms kreg'ie dan een briefke met naor huus, dat de luuze weer in aantoch ware, en pa of ma wisten dan wel wat ze moeze doen. Dat luuzenkamme was niet zo'n fijn gevuul, want dat kamme met kleine fiene luuze tändjes trokken nogal, en deej nogal zeer. Maor gi-j moeze maor stil blieve zitte totdat 't klaor was.
Dus luuzemoeders, lief en leed-, gruunevinger-, veurlaes-, aoverblief-, schoolries-, schoolkamp- en oldercommisiemoeders hadde wi-j allemaol niet. Wel aardige moeders, waor gi-j lekkere ranja met 'n kuukske van kreg, a'j kwam spölle.
Kindere met twee vaders waren d'r nog gaar niet, en dat kon volges ow eigelek ook helemaol niet. Wie moes d'r dan veur ow zörge, a'j helemaol gin moeder had, eigelek was dit toen onbestaonbaar. Iedereen had een eige papa en mama. Zwatte papa's ware helemaol onbekend, die ware in Afrika en daor spaorde gi-j zilverpapier veur.
't Zwaaiprobleem bestond niet, want d'r was niemand um ow bi-j school uut te zwaaje. Dat deej gi-j gewoon thuus, a'j op de fiets stapte um naor school te gaon. Maor dat werd ook wel 's vergaete, want moeder was meestal druk in huus en pa meestentieds nog met de beeste druk in de weer want hi-j had net 't melke klaor en moes dan nog voere.
De tienminute-gesprekke ware d'r ook niet. At de olders niks van de meister of juffrouw heurden, dan was alles goed en op 't puntebuukske zagge ze wel of da'j goed ow bes had gedaon. Moch d'r toch wat aan de hand zun, dan kwam de meister wel bi-j ow thuus um te vertelle wat d'r was. Dat duurde dan wel langer dan 10 minute. De meister kende de olders goed, want die hadde ook al vrogger bi-j 'm in de klas gezaete. De koffie was dan klaor en meestal wier 't nog gezellig met 'n borrel.
Agenda's um met vriendjes te spölle wiere niet gebruuk. Gi-j sprak eiges af met een vriendje um bi-j iemand thuus te gaon spölle. Dat kon altied wel, want de olders ware toch wel thuus. En gi-j zei tege pa of ma waor a'j hen ging en da'j wat later thuus kwam. A'j te lang wegbleef dan kwamme ze ow met de fiets ophale en moes'ie met naor huus.
Al met al was 't leave op de school en um de school niet te vergelieke met now. De wereld zat nog eenvoudig in mekaar en iedereen kende mekaar. Gi-j hadde wel kinder met grote en kleine echterdeure, en sommige onderwiezers wisten dat, en hiele daor soms ook raekening met.

Oh ja, ik mot de klas-groeps-older app's nog effe checke…..

Montferlandse Verenging voor Toerisme zet Monterland op de kaart

MONTFERLAND - Het was een komen en gaan bij de stand van de Montferlandse Vereniging voor Toerisme (MVT) op de Touristiekmesse in Niederrhein, die afgelopen zaterdag 3 en zondag 4 maart in Kalkar werd gehouden. In de grote stand van ruim 35 vierkante meter, bemand door negen mensen voor deze twee dagen, werd het toeristisch Montferland op de kaart gezet.

In de stand met een open karakter werd continu de film, de Vier jaargetijden van het Montferland op een groot scherm getoond. Naast de brochures in de stand met Schönes Montferland, overnachtingboekje, beiden in het Duits, met daarnaast diverse folders van de individuele ondernemer kregen de bezoekers pennen, sleutelhangers, adreskaartjes voor de winactie. Van een weekeind overnachting, een huifkartocht, een diner, tot een dagje e-bikes waren er te winnen. Er waren een kleine tweehonderd stands voor info omtrent de grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes, outdoor- activiteiten enzovoort. Diverse hotel, pensions en groepsaccommodaties presenteerden zich aan de bezoekers. Honderden bezoekers namen deel aan de actie van de Montferlandse Verenging voor Toerisme. In september is de Montferlandse Vereniging voor Toerisme alle dagen op de 50-plus aanwezig in de Jaarbeurs in Utrecht.


10 / 40

Column

3 februari tot 28 maart

Doetinchem

Exposities Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis

1 maart tot 30 maart

Braamt

Indianenmaand in Het Land van Jan Klaassen

Het Land van Jan Klaassen

7 maart

Doetinchem

Open dag Montessorischool De Pas (Doetinchem)

Montessorischool De Pas

8 maart

Doetinchem

Repair Café Doetinchem

Stadskamer

Doetinchem

RAS-Café Activiteit Gezelschapsspellen

Gruitpoort

9 maart

Doetinchem

Meditatief wandelen naar de abdij

Slangenburgse kerk

's-Heerenberg

Film: Huisvrouwen bestaan niet

Film & Theater Het Barghse Huus

10 maart

Doetinchem

Rivierduinen en vennen op landgoed Hagen en Breukinkheide

parkeerplaats aan de 2e Loolaan

11 maart tot 25 januari

Doetinchem

Dixieland en blues tot mooie standards

Zalencentrum de Kruisberg

13 maart

's-Heerenberg

Film: Huisvrouwen bestaan niet

Film & Theater Het Barghse Huus

14 maart tot 28 maart

Doetinchem

'Jij en je hoogsensitieve kind' (workshop)

't Brewinc

15 maart

Kilder

Bestuursvergadering Dorpsraad

't Kelrehuus

17 maart

Doetinchem

Lezing "Gezonde darmen, gezond gewicht"

Equili®

Doetinchem

Stilstaan bij het kruis

Slangenburgse kerk

Inschrijven Elverloop

NIEUW-WEHL - 11 maart wordt voor de tweede keer de Elverloop gehouden. Tot en met 2015 bekend als de Fatimaloop.

De Elverloop is een recreatieloop, maar tevens een sponsorloop. De opbrengst van de loop komt, met aftrek van de kosten, geheel ten goede aan de cliënten van Elver. Dit jaar is als goed doel Spel op Maat (hier wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt speciaal afgestemd op individuele bewoners) aangewezen. Er kan worden ingeschreven op de afstanden 2,5 km (12-plus) en 5 km en 15 km. Daarnaast is er voor de jeugd (6-11j) een loop van 1 km, ingedeeld in leeftijdscategorieën. Tijdens het loopevenement worden er wafels gebakken en verkocht.

Inschrijven kan via www.inschrijven.nl of via de site www.elverloop.nl.

Boek Achterhoekse Kearls krijgt vervolg

HENGELO - Het boek Achterhoekse Kearls krijgt een tweede deel. Het eerste deel dat in juni 2017 verscheen bevatte 22 verhalen en foto's van markante en bijzondere Achterhoekse mannen.

De oplage van 1500 stuks is inmiddels bijna uitverkocht. Opnieuw zijn foto's van de Kilderse fotograaf Theo Kock het uitgangspunt, zowel nieuw als uit zijn omvangrijke archief. De verhalen worden weer opgetekend door Frans Miggelbrink en Willy Hermans.
Deze redactie krijgt wel versterking van de Doetinchemse tekstschrijfster Kelly Heerink. De lijst bevat 22 namen die later bekend zal worden gemaakt. Het boek zal in november verschijnen bij Uitgeverij Hermans.

Week van zorg en welzijn: kom kijken bij Estinea

's-HEERENBERG - Wie een hart heeft voor de zorg, of als professional of als vrijwilliger mensen met een beperking wil ondersteunen en wil bijdragen aan hun levensgeluk, is welkom op 17 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Die dag is de open dag bij de woon- en logeerlocatie van Estinea in 's-Heerenberg. Belangstellenden kunnen sfeer komen proeven en kennis komen maken met bewoners en medewerkers.

Estinea opent haar deuren op 17 maart op deze locatie in 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13, woon- en logeerlocatie. Ook het team dat ondersteuning thuis biedt bij zelfstandig wonen is hier aanwezig.
Estinea laat iedereen graag zien hoe zij mensen met een beperking ondersteunt, zodat ze volop meedoen in Montferland. Estinea geeft medewerkers en vrijwilligers daarbij de kans om zichzelf continu te blijven ontwikkelen om zo altijd de beste ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden.

Meer informatie staat op de website.

Amicitia speelt 'Wie gelooft er aan spoken?'

Amicitia Loil. Foto: Rosalien van Dulmen

LOIL - De toneelgroep van Amicitia speelt dit jaar de komedie: Wie gelooft er aan spoken? De uitvoeringen zijn op 2, 4 en 7 april. Het is een vrolijke komedie waarin men het verhaal te zien krijgt van de casanova Thomas den Hartog, zijn vrouw Eva, een waarzegster en een paar hebberige erfgenamen. Alle uitvoeringen vinden plaats in sporthal de Zomp in Loil.

De spelers die de toeschouwers dit jaar op de planken kunnen zien schitteren zijn: Joost ter Horst, Patricia van Wees, Corina de Kinkelaar, Marian Sloot, Niek Meister, Rob Balduk, Rosalien Branderhorst, Liesbeth Elbers.
Wie gelooft er aan spoken is te zien op de volgende data: Maandag 2 april 20.00 uur; zaal is open vanaf 19.30 uur. Woensdag 4 april 20.00 uur; zaal is open vanaf 19.30 uur. Zaterdag 7 april 20.00 uur; zaal is open vanaf 19.30 uur

Toegangskaarten
Voor kaarten kan men terecht vanaf 3 maart bij de volgende adressen: Bakkerij Seegers, Fleur Boutique Le Pali, Beter in Vers Tonnie Diesvelt. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar hoeven geen kaartje te hebben. Zij hebben gratis entree.

Plaats bespreken
Maandag 2 april tussen 11.00 en 12.00 uur kan men plaatsen bespreken bij De Zomp en eventueel nog een kaartje kopen. Meer is ook te vinden op de Facebookpagina: @amicitialoil, of op de website: www.amicitia-loil.nl.

Jan van Halteren. Foto: Derk Wissink

Maatwerkdemocratie. Dit woord zult u als burger de komende tijd steeds vaker gaan horen. Lokaal Belang Montferland is hier een groot voorstander van. U vraagt zich nu waarschijnlijk af of dit niet weer zo'n modewoord is van "de politiek".
Het betekent niet meer of minder dan de belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Dit betekent meer dan alleen een informatieavond beleggen en dat vervolgens de bewoners van onze gemeente het gevoel hebben dat er niets of heel weinig met hun opmerkingen wordt gedaan. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de zandwinning Werfhout. De plannen zoals die er lagen konden niet rekenen op draagvlak bij een groot deel van de omwonenden. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad niet goedgekeurd en omwonenden en het bedrijf dat zand gaat winnen zijn met elkaar in gesprek om een nieuw plan te ontwikkelen dat wel kan rekenen op draagvlak.
Twee andere plannen die op dit moment spelen, de brede school in 's-Heerenberg en het centrumplan in Didam lenen zich ook uitstekend voor maatwerkdemocratie. Ten aanzien van de huidige voorkeurslocatie 'Drieheuvelenweg' hebben wij met name moeite met de extra verkeersstroom die dan richting het centrum van 's-Heerenberg gaat als deze weg volledig wordt afgesloten. Ook vanuit Zeddam zal men waarschijnlijk niet via de nieuwe rondweg gaan, maar de weg door het centrum nemen. Hierdoor zal meer verkeer de schoolroutes kruisen, wat zal leiden tot meer onveilige situaties voor de schoolgaande kinderen. Het centrum van Didam heeft een opknapbeurt hard nodig, daar is iedereen het wel mee eens. Het plan zoals het er nu ligt stuit op veel weerstand bij veel burgers in Didam. Het plein rond het voormalige gemeentehuis moet zijn pleinfunctie houden voor onder andere de kermissen, het defilé tijdens het schuttersfeest en de carnavalsoptocht.
U zult zich nu misschien, terecht, afvragen: "Wat is de rol van de politiek dan nog?"
De gemeenteraad moet er voor zorgen dat alle belanghebbenden hun inbreng kunnen geven in de plannen. Aan het eind is het echter wel diezelfde gemeenteraad die een besluit moet nemen, daarvoor zijn we per slot van rekening gekozen volksvertegenwoordigers. En uiteraard zal niet iedereen 100% tevreden zijn met de uiteindelijke plannen, maar we kunnen wel uitleggen hoe en waarom we tot het besluit zijn gekomen en waarom sommige dingen wel en andere niet uitgevoerd kunnen worden.

Lokaal Belang Montferland,
Jan van Halteren
Lijsttrekker

Workshops in Boekenweek met thema 'Natuur'

MONTFERLAND – Van 10 tot en met 18 maart is het Boekenweek. Het thema is dit jaar 'Natuur'. Natuur is overal. Er horen eindeloos veel verhalen bij. Die verhalen zijn te vinden in de bibliotheek. In Bibliotheek Montferland zijn er in de Boekenweek allerlei literaire activiteiten. Er is een ontdekkingstocht door de bibliotheek en er zijn twee workshops.

Bezoekers die op ontdekkingstocht willen gaan, kunnen bij de balie een formulier met aanwijzingen halen. Als ze de aanwijzingen volgen, kunnen ze een rebus oplossen. Iedereen die de rebus goed heeft, krijgt een linnen boekenweektas met cadeautjes. De tas is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Met de workshop 'Wandelen en fietsen met je smartphone' sluit iPad4Senior aan op het thema van de Boekenweek. De workshops zijn in de bibliotheken van Didam en 's-Heerenberg. In Bibliotheek Didam: woensdagochtend 14 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Bibliotheek 's-Heerenberg: donderdagmiddag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het Diems Schrijverscollectief verzorgt de tweede workshop van de Boekenweek; Schrijven inspireert. Deelnemers kunnen zich laten inspireren door natuurfoto's van Ineke Schaars voor het schrijven van een kort verhaal. De schrijfworkshops zijn op vrijdagmiddag 16 maart van 1400 tot 16.00 uur in Bibliotheek 's-Heerenberg en op zaterdag 17 maart van 11.00 tot 13.00 uur in Bibliotheek Didam. Ook bij deze workshops is de toegang gratis en is iedereen welkom. Meer informatie: www.bibliotheekmontferland.nl/boekenweek, www.boekenweek.nl

Open dag Houtdraaierij in Nieuw-Wehl

Belangstellende blikken in de houtdraaierij. Foto: PR

NIEUW-WEHL - Een aantal van de beste houtdraaiers uit West-Europa zijn tweede paasdag, maandag 2 april, te zien tijdens de open dag van De Houtdraaierij in Nieuw-Wehl. Zij geven demonstraties en verkopen hun kunstwerken. Hoofdgast tijdens de open ag is de Brit Phil Irons, professioneel houtdraaier die wereldberoemd is met zijn vazen en holle vormen. Het is de derde keer dat de Houtdraaierij de deuren open zet met Pasen. Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Wardsestraat 15 in Nieuw-Wehl. Toegang gratis.

Belangstellenden kunnen vakmensen aan het werk zien en zelf tips krijgen. Tijdens de open dag is er volop aandacht voor bijzondere technieken. Zo is Jan Hovens, specialist op het gebied van schroefdraad in hout, weer aanwezig met zijn zelf ontwikkelde ovaaldraaimachine. Toon van Loon produceert met zijn horizontale lintzaag handzame balken. Clive Brooks demonstreert excentrisch draaien, waarmee hij ongelijke vormen kan creëren. Ook staan twee experts in het afwerken van houtdraaiwerk klaar om alle vragen te beantwoorden. Ron van Zaltbommel is gespecialiseerd in ambachtelijke houtolie, Rien van Lieshout weet alles van producten als was en Woodoc. Jac Wijnhoven werkt zowel met als zonder draaibank voor zijn sculpturen, wat leidt tot figuratief werk en vloeiende, abstractere vormen. Frans Giesen laat zich meer inspireren door de natuur. Van beiden zijn uiteraard ook kunstwerken te zien. En Monique Hovens 'schildert' met een brandpen in hout.

Open dag in de houtdraaierij. Foto: PR

Info staat op www.dehoutdraaierij.nl.

Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

Akkoord financiële bijdrage aan Scholder an Scholder

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Sport en beweging kan de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden. Ook als samenleving hebben we belang bij gezonde, vitale en actieve inwoners. Ze doen actief mee aan de maatschappij, zijn meer zelfredzaam, leveren een grotere bijdrage aan de samenleving en economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Zo kunnen maatschappelijke problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging.

Met Scholder an Scholder 2.0 richt men zich aan de ene kant op de concrete invulling van de 21 initiatieven die voortkomen uit Scholder an Scholder 1.0. Maar wordt ook ingezet op 'bruggen slaan', tussen sport en sociaal domein. Een integrale benadering én methodische werkwijze versterkt de inzet van sport als middel voor het sociaal domein. Hiermee wordt meedoen aan de samenleving gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan positieve gezondheid. Bij de domeinen jeugdzorg, Wmo of participatie kan sport doorgaans uitstekend als middel worden ingezet.

De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert, net zoals bij sas1.0, een financiële bijdrage.

Techniekdag de Liemers gaat naar het voorjaar

DIDAM - Techniekdag de Liemers vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 mei in de Markthal in Didam. Voor het eerst is gekozen om de dag in het voorjaar te houden.

De organisatie van de techniekdagen in de regio is in handen van VNO-NCW Midden en Lindus, in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen en ondernemers uit de Liemers. Om de techniekdagen in de regio van VNO-NCW Midden wat meer te spreiden is gekozen om de Liemerse editie naar voren te halen. Dat betekent dat de Markthal in Didam op zaterdag 26 mei opnieuw het decor is voor Techniekdag de Liemers.
Op de Techniekdag kunnen jongeren van 10 tot 16 jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Scholen en bedrijven presenteren doe-activiteiten zodat de bezoekers spelenderwijs kennismaken met de techniek. Je eigen game maken, een drone bedienen, een auto repareren, een vogelhuisje timmeren of elektrisch snijden als een chirurg. Het kan allemaal tijdens de Techniekdag de Liemers.

Imago
De sector Techniek kampt al jaren met een slecht imago en daarom kiezen leerlingen, en vooral hun ouders, liever voor een toekomst in een andere sector. De Techniekdag moet ervoor zorgen dat jongeren vroegtijdig in aanraking komen met techniek, om zo het imago van technische beroepen en opleidingen te verbeteren. De technische sector biedt volop kansen en mogelijkheden op een goedbetaalde baan.

Techniekdag de Liemers wordt georganiseerd door VNO NCW Midden en Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven: Liemers College/Technoplaza, Symbion , Installatiewerk Achterhoek Rivierenland, Kremer Installatietechniek, Welling Bouw|Onderhoud en Kinkelder B.V.

De Techniekdag is voor iedereen gratis toegankelijk en geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Hobbybeurs bij Erve Kots

LIEVELDE - Op zondag 11 maart wordt voor de 28ste keer een grote hobby- en kaartenbeurs gehouden in de zaal van herberg Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. Er zijn onder andere versierde paaseieren, diamond painting, sieraden, warmtezakken, Grols breiwerk, kaarten, groendecoratie, tekstborden, kussens, tassen gehaakt van plastic tassen, poppenkleertjes, paasdecoratie, decoratie voor binnen en buiten, hobbymateriaal en nog veel meer. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De entree bedraagt 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

Achterhoekse Meesters: Toon Klaver

Toon Klaver - Naakt. Afbeelding: PR

ACHTERHOEK - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Toon Klaver.

De 85-jarige Toon Klaver (1933) is geboren in Hengevelde in een gezin van elf kinderen. Waar vader dacht dat Toon hem op zou volgen als huisschilder, werd al snel duidelijk dat Toon geen huisschilder, maar kunstschilder zou worden.

Op de lagere school zag Toon een affiche van de ambachtsschool in Enschede met de tekst: 'timmerman- metselaar- schilder- decoratieschilder'. Decoratieschilder. Hij had geen idee wat het was, maar zijn gevoel zei dat dát was wat hij wilde zijn. Na verschillende ontmoetingen met kunstschilders, zoals de Twentse schilder Jan Broeze, wist Toon het zeker: hij werd kunstenaar.

Toon Klaver. Foto: PR

Op de ambachtsschool leerde Toon de basis: materiaalkennis, verf wrijven, tekenen. Vervolgens ging Toon aan het werk bij zijn vader, maar die merkte al vlot dat de ware interesse van zijn zoon elders lag. Voor dag en dauw trok Toon eropuit om de natuur te schilderen; 's avonds na het werk volgde hij de avondschool van de AKI. Toen Toon tijdens een toneelvoorstelling kennismaakte met een bekende decorschilder, vroeg vader dan ook al snel: "Kan Toon niet bij jou in de leer in Lochem?"

Zo kwam Toon in Lochem terecht, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw Jo. Hier leerde Toon de antiquairs Nijstad kennen die hem koppelden aan hun restaurateur, die ook voor het Mauritshuis werkte. Van hem leerde Toon alle kneepjes van het restaurateursvak. De gebroeders Nijstad openden grote deuren: Toon kreeg opdrachten bij Prinses Beatrix op Kasteel Drakesteyn, bij Slot Zeist en de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Alle tijd die hem restte, besteedde Toon aan schilderen. Het Amsterdamse kunstenaarsklimaat trok hem mateloos aan. Uren bracht hij door bij de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken om zich te bekwamen in het modeltekenen. Ook het kleurrijke en artistieke Frankrijk was een geliefd toevluchtsoord. Samen met zijn goede vriend Joop Kruip, die hij kende van de AKI, trokken ze er soms weken op uit om te schilderen in Frankrijk.
Het warme Franse kleurenpalet, de naakten uit Amsterdam: tot op de dag van vandaag bepalen zij het werk van Toon. Waar hij vroeger veel naar voorbeeld schilderde, maakt een oogziekte dit hem in de loop der jaren steeds moeilijker. Maar Toon blijft schilderen. Hij kan niet anders, hij moet. Met brede kwasten en met grote kleurcontrasten. Niet naar model, maar uit het hoofd. "Ik geloof dat mijn werk er niet minder op is geworden – ik denk zelfs sterker. Door mijn beperking, heb ik geleerd om volledig vanuit mijn gevoel te schilderen."

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur


Tim Knol en Kraantje Pappie ook naar Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross presenteert opnieuw dertig namen, waaronder Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Kraantje Pappie, Hans Kazàn en Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk. Ook Tim Knol komt naar de Zwarte Cross. Alleen voor de vrijdag zag nog enkele kaarten te koop, met Nathaniel Rateliff & The Night Sweats en Kraantje Pappie op het hoofdpodium.

Elke drie weken maakt de organisatie van de Zwarte Cross nieuwe namen bekend. Dit keer zijn dat er 30: Nathaniel Rateliff & The Night Sweats (VS), Kraantje Pappie, Hans Kazàn, Tim Knol, Arp Frique & Family, Eerste Hulp Bij Oversteken, Pieter Post presenteert: Polynesisch vuurwerk, Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk, Daredevils, Diss Nie Okay, Hackensaw Boys (VS), House Of Rock, Kennèh, De Rauwe Jappels, SUSTO (VS), Taliband, The Limiñanas (FR), The Wetnecks, Hoorspel Het Duister, Jeroen Bekke, Martijn Kardol, The Black Blues Brothers (IT), Boka de Banjul, MAMIHLAPINATAPAI, Frontliner, Mightyfools, LNY TNZ, Ensemble National de Reggae (FR), Collieman (BE) en Tommy Tornado. Inmiddels staat de teller op 99% verkochte kaarten.

De Zwarte Cross staat bekend om de bijzondere contrasten en gekke tegenstrijdigheden. Zo vond de organisatie het bijvoorbeeld de hoogste tijd voor een hiphoppodium tijdens deze 22e editie. In samenwerking met muziekplatform Noisey zijn afgelopen woensdag de eerste namen bekend gemaakt: Extince en Fresku. Op het terrein, 160 hectare groot, is er naast hiphop ook een Gospel Church. Hier kunnen zowel gelovigen als atheïsten zich vinden in een gezamenlijke overtuiging dat iedereen kan zingen, dansen. In de Universitent geven gepassioneerde wetenschappers colleges in begrijpelijke mensentaal. Op de Reggaeweide zijn topacts uit binnen- en buitenland van de partij om een exotisch strandfeest te verzorgen. Scheurende blues, dampende soul, rauwe rootsmuziek en stampende boogie, dat is de muziek van The Bayou met de sfeer van de Amerikaanse zuidelijke staten. Wederom vindt de finale van de Dutch Masters of Motocross plaats op de Zwarte Cross. Zelf sportief doen kan in het water van festivalstrand Playa Gasolina. Lege magen worden gevuld op de Fijnproeversweide. Het kampvuurpodium is te vinden in het Walhalla: het festivalterrein exclusief voor campingbezoekers. Ook komen er zo'n 1000 theaterartiesten naar de Theaterweide in Lichtenvoorde. In totaal zijn er 33 verschillende podia en komen er meer dan 250 bands en 1000 theaterartiesten.
Een festivalprogramma met muziek, theater, motorcross en stunts verpakt in een dikke laag humor trekt veel bekijks. Dat is onder andere te merken aan de kaartverkoop. Zo zijn de zaterdag en zondag inmiddels uitverkocht. Voor de vrijdag is inmiddels al 93% van de kaarten verkocht. De kans bestaat dat vóór aanvang van het festival ook de vrijdag uitverkocht raakt. Dit betekent dat de Zwarte Cross voor het eerst in de geschiedenis op voorhand en voor het derde jaar op rij helemaal uitverkocht is.

Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' tot thema te kiezen.

'Kansrijk alternatief voor Masterplan'

Het verleggen van de weg is een van de heikele punten van het centrumplan. Foto: PR

Het college van B en W concludeerde vorig jaar dat de communicatie met de burgers verbeterd moet worden. En alle politieke partijen waren deze zelfde mening toegedaan. Het is nu zaak de daad bij het woord te voegen.

Bijvoorbeeld inzake het dossier 'Masterplan Didam'. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, die nooit zijn onderzocht/besproken. Tijd voor een ommekeer. Nu, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, laait de onrust over het vastgestelde Masterplan weer op. De burgers van Didam zijn nu echt boos. Velen spreken er schande van en zeggen ronduit: dit leidt tot verkwanseling van het mooie Didamse centrum. Wel is iedereen in Didam voor het opknappen van het winkelcentrum.
Het is in het najaar van 2017 dat de media-aandacht weer op volle toeren ging draaien. De kerngroep Burgerinitiatief Masterplan Didam ging over in weer andere personen en die hebben een stichting gevormd onder de naam 'Burgers Eerst'. Naast weer nieuwe argumenten, hebben zij een akte van 1902 helemaal opnieuw doorgelicht. Die zou zelfs de vestiging van een 'super' kunnen beletten. Ook liet de Bibliotheek weer van zich horen. De Bibliotheek vindt de huidige huisvesting best goed. (Een paar jaar terug is het dak nog geheel vernieuwd). Overigens, het door mij gelanceerde alternatief (zie plaatje), in 2016 aangeboden aan de gemeenteraad, was inclusief behoud van de bibliotheek op zijn huidige plaats. De opstelling van het Masterplan is onvolledig, slecht onderbouwd, de raad heeft te snel beslist, geen verkeersonderzoek vooraf, er zijn geen alternatieven onderzocht enzovoort, hetgeen tot twee keer toe aan de Raad is voorgehouden, inclusief het aanbieden van een petitie en van het alternatief.
Ook aanvankelijke voorstemmers keren zich nu faliekant tegen het plan. Ook jongere mensen maken zich zorgen over het plan. Het gaat om behoud van het erfgoed van Didam. De gemeente heeft onlangs laten weten dat er allereerst gestart zal worden met het opknappen van de Spoorstraat. Vervolgens komt de Wilhelminastraat aan de orde. Geen kritiek hierop, als de gemeente daarna maar zegt stop. Dan is het winkelcentrum gereed en daarmee is de hoofddoelstelling gerealiseerd. De wegverlegging naar de kerk toe is zeer omstreden en wordt een financieel debacle. Dat kan onze gemeente zich niet nog een keer permitteren.
Het gaat ook om het behoud van de historische as, lopend vanaf het lieve Vrouwenplein en de Mariakerk, een Rijksmonument, tot aan de Markthal. Het gaat om wat we achterlaten aan toekomstige generaties. Als de raad nu een foute beslissing maakt -hetgeen instemmen met het Masterplan, op facetten, betekent- is dat nooit meer te herstellen. Kijk naar recente voorbeelden. In Zevenaar is op een plein voor de Andreaskerk een bioscoop gebouwd; alle allure van dat plein is daarmee weg. Dat komt nooit meer terug. Ook Duiven heeft geen echte dorpskern meer door de komst van de Lidl en er zijn hierdoor parkeerproblemen. Het kan nog gekker en desastreuzer. Kijk naar Arnhem. Elke jaar wordt er voor miljoenen gemeenschapsgeld uitgegeven om de Eusebiuskerk te restaureren en in stand te houden. Voor de kerk was een groot plein. Zo'n historisch bouwwerk heeft voor zijn allure een plein echt nodig. Anders komt het niet uit. U gelooft het niet, maar op dat plein wordt nu een megabioscoop gebouwd. Het gaat nog gekker worden; tussen de Eusebiuskerk en deze bioscoop, komt nog een appartementengebouw. De Arnhemmers zijn verbaasd, hoe heeft de gemeente dit allemaal kunnen toestaan. Alle pleinen worden opgeofferd. Laat Didam haar beide pleinen behouden; ze hebben een aanvullende functie op elkaar. Nu zijn er al grote parkeerproblemen in de kern van Didam; de komst van een tweede super op het Raadhuisplein, zoals het huidige Masterplan voorstaat, kan de kern daarom niet aan.
Met betrekking tot het gat van Roelofs heeft de raad een 180-graden-ommezwaai gemaakt. Het Masterplan raakt heel Didam. Dus waarom voor dit plan niet een stap terug.
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad kan, nog net op de valreep in haar laatste raadsvergadering beslissen, dat zij het Masterplan in zijn huidige vorm, door gewijzigde en voortschrijdende inzichten en alsmaar toenemende druk uit de bevolking, terugtrekt. De gemeente kan dan straks met de nieuw aan te treden gemeenteraad een nieuwe start maken. En dan werkelijk met een blanco- vel beginnen.
Een andere wijze van burger-inspraak zal nodig zijn. Volgens de huidige coalitie is het Masterplan niet in beton gegoten, dus het kan nog anders. Voor politiek voeren is durf nodig en luisteren naar de samenleving. Dan kan het plan zelfs nog mooier worden, dankzij echte burger-inspraak en gedegen vooronderzoek.

Het burgerinitiatief komt met een alternatief voor Centrumplan Didam. Foto: PR

René Brouwers
Oud initiatiefnemer en oud–voorzitter Kerngroep Masterplan Didam

24 / 40

'In het voetspoor van Heuvel' beste boek

Renée Nijhof ontvangt de prijs voor het boek 'In het voetspoor van Heuvel'. Foto: Margreet Nusselder

Boekenweek Achterhoek en Liemers officieel afgetrapt

Door Margreet Nusselder

REGIO - 'In het voetspoor van Heuvel' is verkozen tot Beste boek van de Achterhoek en Liemers 2017. Dat werd bekendgemaakt op zaterdag 3 maart in cultureel centrum de Brink in Zelhem. Tevens werd toen het boekenweekgeschenk Flonkergood gepresenteerd. Deze bundel met verhalen in de streektaal heeft dit jaar als thema 'Natuur en landschap'. Bij de aankoop van een streekboek wordt gratis een Flonkergood gegeven.

De jury heeft het boek 'In het voetspoor van Heuvel - Meester Heuvel, filosoof en volkskundige; inspirator en schrijver' verkozen tot het Beste Boek 2017. De prijs, een boek van keramiek gemaakt door Elver, werd overhandigd aan Renée Nijhof. Hij is voorzitter van de studiekring die het boek heeft samengesteld. De redactie is gedaan door Wim van Heugten en de onlangs overleden Henk Harmsen.

Renée Nijhof reageert blij: "Deze prijs is fantastisch! Het is erg belangrijk voor onze studiekring. We hebben deze vijf jaar geleden opgericht om het werk van Heuvel onder de aandacht te brengen. We hebben twee en een half jaar aan het boek gewerkt. Het was erg moeilijk om de financiering rond te krijgen. Heuvel schreef in 1927 het boek Oud-Achterhoeks boerenleven. Het wordt nog steeds gelezen in het hele land en beleeft inmiddels zijn 11e druk. Hij beschrijft zijn jeugd in Laren in 1874 en kijkt met heimwee naar zijn ouderlijk huis. Hij voelde het vertrek uit zijn ouderlijk huis als 'verbanning uit het aardse paradijs'. Het heeft nostalgische en ook een documentaire waarde. Het beschreef onder andere de landbouwcrisis in 1880. De studiekring gaat nu verder met het organiseren van een festival in de omgeving van Eibergen over dominee Sluiter'.

Genomineerden
De genomineerde boeken waren Huis & Habitat van auteur/fotograaf Peter van Tuijl, Jaarboek Achterhoek en Liemers, De reformatie in Achterhoek en Liemers onder redactie van P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern, In het voetspoor van Heuvel, onder redactie van Henk Harmsen en Wim van Heugten, De wilde planten in en om Zutphen, auteur Kasper Reinink en fotografie Kasper Reinink en Andre Jansen en tot slot Nieuwkijken door auteurs Jack Weijkamp en Lucy Legeland.

Renée Nijhof: 'Deze prijs is fantastisch'

Wethouder Antoon Peppelman mocht als eregast het eerste boekje Flonkergood in ontvangst nemen. Hij vertelt dat hij zowel het Achterhoeks als het Nederlands beheerst, maar dat hij een zaal toch liever in het Nederlands toespreekt. Hij roemt de Achterhoek en de Liemers met zijn diverse landschap als de mooiste streek van Nederland.

Herman Riethorst geëerd
Herman Riethorst was door de organisatie uitgenodigd voor een interview over de liedjes die hij in de streektaal schrijft, maar tot zijn verrassing werd hij geëerd voor zijn werk als streektaalambassadeur. Hij ontving een beeldje van een vuist met een opgestoken duim en een oorkonde voor het feit dat hij veel betekent als streektaalambassadeur. Hij heeft ruim honderd liedjes geschreven met teksten die dicht bij de beleving van de mensen staan.

Boekenweek
Van 3 tot en met 10 maart vindt de Boekenweek Achterhoek en Liemers plaats. Deze wordt voor de 20ste keer georganiseerd door de Dialectkring Achterhoek en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Tijdens de Boekenweek worden de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht gebracht.

27 / 40

28 / 40

29 / 40

30 / 40

31 / 40

32 / 40

33 / 40

Luifelspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt op 11 maart

Luifelspecial bij Obelink. Foto: PR Obelink

WINTERSWIJK - Op de tweede open zondag van het jaar, 11 maart, heeft Obelink Vrijetijdsmarkt in Winterswijk een luifelspecial. Voor de kampeerder die graag met de caravan of camper rondtrekt, is een luifel ideaal. Een luifel blijft onderweg opgeborgen in een zak of in de cassette en kan bij aankomst op de camping eenvoudig uitgedraaid worden. Op deze manier heb je meer bescherming tegen de zon, maar zit je ook beschut bij slecht weer.

Er zijn twee soorten caravanluifels: cassette- en zakluifels. Een cassetteluifel is een luifel die aan de caravan of camper wordt vastgeschroefd. Een zakluifel schuif je door de caravanrail, en kan dus ook op ieder gewenst moment weer verwijderd worden van de caravan of camper. Bezoekers van Obelink kunnen zich laten adviseren welke luifel voor hen het beste is. Ervaren medewerkers van Obelink en de specialisten van Fiamma kunnen er alles over vertellen.

Demonstratie opblaasbare voortenten
Op de afdeling luifels zijn ook de opblaasbare lichtgewicht voortenten te vinden. Deze populaire opblaasbare voortenten zijn net als de luifels ideaal voor de snelle reiziger. Op zondag 11 maart worden verschillende demonstraties gegeven. Daarnaast is het op deze zondag extra aantrekkelijk om een opblaasbare voortent aan te schaffen: Kampa voortenten uit 2017 worden aangeboden met korting. Bij aankoop van een Kampa voortent krijgen klanten een Kampa Storm Tie Down kit gratis.

In het restaurant heeft Obelink Vrijetijdsmarkt een speciale aanbieding voor deze zondag: een broodje omelet met bacon of een shoarmaschotel. Kinderen kunnen zich laten schminken, en kunnen natuurlijk ook lekker spelen in het speelparadijs. Kortom, een dag voor de hele familie.
Op de tuinmeubelenafdeling houdt Cadac een demonstratie van verschillende barbecues. Uiteraard kan men ook op alle andere afdelingen terecht om de nieuwste collecties van 2018 te bekijken.
Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 11 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.