Aaltens Nieuws

12 juni 2018

Aaltens Nieuws 12 juni 2018


Formatie nieuwe college Aalten mislukt

Raad benoemt Wikkerink (PP) en Veldhuizen (VVD) als formateur

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In een extra raadsvergadering op dinsdag 5 juni maakte formateur Raimond Smit bekend dat het is mislukt om een nieuwe College van Burgemeester en Wethouders te vormen. Twee weken geleden adviseerde informateur Peter Drenth om dit te laten bestaan uit CDA, Gemeentebelangen (GB) en VVD. De drie partijen konden het onderling echter niet eens worden, omdat GB de tweede optie van de informateur wilde uitvoeren, een college bestaande uit vier partijen, waaraan ook D66 zou deelnemen.

CDA en VVD voelden hier niet voor. Smit stelde voor dat hij verder zou gaan als formateur om te bekijken met welke derde partij CDA en VVD wel een college kan vormen. Na enige discussie en enkele schorsingen trok hij zich terug als kandidaat en stelde hij Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Martin Veldhuizen (VVD) voor als formateur. Zij hebben als opdracht een college samen met het CDA te vormen.

Advies niet duidelijk genoeg?
Het voorstel om Wikkerink en Veldhuizen als formateur te benoemen werd met twaalf stemmen voor aangenomen (ook Henk Meerdrink van HMV stemde er mee in). Gemeentebelangen, ChristenUnie en D66 waren tegen. Zij gaven de voorkeur aan een onafhankelijk formateur. Daarbij werd de naam van Arnold Gerritsen genoemd, die tot in december waarnemend burgemeester is geweest. Kennelijk was het advies van de informateur niet duidelijk genoeg geweest. Volgens Smit was de eerste optie duidelijk: een drie partijencollege met als voorwaarde dat de tweede CDA-wethouder iemand uit Aalten moest zijn, die geen jarenlange raadsvergadering mocht hebben. Smit zei zo'n kandidaat te kunnen leveren. Optie twee, de vier partijenvariant met D66, zou wat het CDA betreft pas aan de orde zijn als het CDA niet aan die voorwaarde had voldaan.

GB: alleen vier partijencollege
Alex Walter (Gemeentebelangen) vond echter dat vanaf het begin af aan duidelijk was geweest dat GB geen drie partijencollege met twee CDA-wethouders wilde. Hij verwees daarvoor naar het verslag van de informateur. Tegemoetkomingen van CDA en VVD om een deel van de wethouders parttime in te vullen waren niet voldoende. Voor GB was alleen een vier partijencollege met D66 bespreekbaar. VVD en CDA vonden D66 echter niet sterk genoeg als kandidaat. Vooral Alexander van der Graaff (D66) verbaasde zich over de gang van zaken. Hij vond het vreemd dat de formateurs Smit en Walter niet met zijn partij had gesproken, terwijl D66 goede wethouderkandidaten heeft.

Koerswijziging CDA en VVD
Nog verbaasder was Van der Graaff over de koerswijziging van CDA en VVD om nu in zee te gaan met de Progressieve Partij. Eerst wilden ze dat niet en noemden ze juist D66 als partner. Een college zonder de twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen (D66 en GB) vond hij moeilijk uit te leggen aan de kiezers, zeker nu er een variant met twee verliezers (CDA en PP) voor in de plaats komt. Daarin mist hij ook nog eens de politieke vernieuwing. Joop Wikkerink vond de nieuwe optie wel goed verdedigbaar. Centraal staat voor het nieuwe college immers het door de gehele raad vastgestelde raadsprogramma, dat de nieuwe wethouders moeten uitvoeren. Bovendien is het college dat nu wordt voorgesteld er één met een middenpartij en een rechter- en linkervleugel. Hij noemde het daarom een college met een breed politiek draagvlak. Aangezien zijn partij er aan mee wil doen, de partij die altijd het meest voor vernieuwing pleit, acht hij zo'n college ook goed in staat voor politieke vernieuwing te zorgen. Of het college bestaande uit CDA, VVD en PP er daadwerkelijk komt, zal binnenkort bekend zijn.

Amivedi

AALTEN - In de buurt van de Loohuisweg wordt poes Katrien vermist, ze is een cypers/bruin gestreepte poes van elf jaar oud, vrij klein en heeft geen staart.

Voor informatie kan men contact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088 – 0063305 of mailen naar achterhoek@amivedi.com.

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter

BREDEVOORT - Van 22 juni tot en met 29 juli toont de Koppelkerk een expositie van Jelle Otter (Steenwijk, 1925-2012, Wichmond): een schilder van verhalen, landschappen, havens en het dagelijks leven. Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt er kosteloos een rondleiding aangeboden door de expositie om 14.00 uur en 15.00 uur.

Vanaf zijn kinderjaren tekenend en schilderend, begint Jelle na de kunstacademie als zelfstandig kunstenaar. Hij ontwikkelt een eigen kubistisch-expressionistische stijl en blijft zich zijn leven lang daarin ontwikkelen. Er zijn twee rode draden te herkennen in het oeuvre van Otter. De eerste heeft te maken met zijn interesse in de alledaagse werkelijkheid. Dit resulteert in werken met thema's dichtbij huis: stillevens, interieurs en portretten. Maar ook zijn stadsgezichten, havens en landschappen vloeien voort uit eenzelfde interesse voor het dagelijks leven.
De tweede rode draad wordt gevormd door Jelles interesse in verhalen. De Bijbel is hierin één van de belangrijkste inspiratiebronnen. Naast kunstenaar was Otter restaurateur en connaisseur van voor- reformatorische kerkschilderingen, met name in het noorden en oosten van ons land, onder andere in Dinxperlo. Hoogtepunt van dat werk is de restauratie van de schilderingen in de Grote Kerk te Harderwijk. De expositie in de Koppelkerk is van 22 juni tot en met 29 juli en is te bekijken van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree kost vijf euro, inclusief een kop koffie of thee.

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter

Jelle Otter - Vogelmarkt. Foto: PR

BREDEVOORT - Van 22 juni t/m 29 juli toont de Koppelkerk een expositie van Jelle Otter (Steenwijk, 1925-2012, Wichmond): een schilder van verhalen, landschappen, havens en het dagelijks leven. Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt er kosteloos een rondleiding aangeboden door de expositie om 14.00 uur en 15.00 uur.

Vanaf zijn kinderjaren tekenend en schilderend, begint Jelle na de kunstacademie als zelfstandig kunstenaar. Hij ontwikkelt een eigen kubistisch-expressionistische stijl en blijft zich zijn leven lang daarin ontwikkelen.

Er zijn twee rode draden te herkennen in het oeuvre van Otter. De eerste heeft te maken met zijn interesse in de alledaagse werkelijkheid. Dit resulteert in werken met thema's dichtbij huis: stillevens, interieurs en portretten. Maar ook zijn stadsgezichten, havens en landschappen vloeien voort uit eenzelfde interesse voor het dagelijks leven.

De tweede rode draad wordt gevormd door Jelles interesse in verhalen. De Bijbel is hierin eŽeŽn van de belangrijkste inspiratiebronnen. Naast kunstenaar was Otter restaurateur en connaisseur van voor- reformatorische kerkschilderingen, met name in het noorden en oosten van ons land, o.a. in Dinxperlo. Hoogtepunt van dat werk is de restauratie van de schilderingen in de Grote Kerk te Harderwijk.

De expositie in de Koppelkerk is van 22 juni tot en met 29 juli en is te bekijken van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree kost vijf euro, inclusief een kop koffie of thee.

Bocce, spel en ontmoeting op Sportpark Zuid

Er werd fanatiek bocce gespeeld. Foto: Marcel te Brake

AALTEN - Op Sportpark Zuid vond zaterdag een onderdeel van de Special Olympics plaats, met daarnaast de Sport- en Speldag van Estinea. Het was een waar feest om de vele sporters plezier te zien beleven aan hun sport en spel.

Foto: Bocce werd fanatiek beoefend op Sportpark Zuid. Foto: Marcel te Brake

Geslaagde Wijnfeesten

Wijnkoningin van 2019 is Mirthe, haar prinsessen zijn Danielle, Laura en Annet (niet op de foto). Foto: Karin Stronks

Aalten kan terugkijken op geslaagde Wijnfeesten. Mede dankzij het zomerse weer trok het evenement veel mensen. Tijdens het evenement werd de Wijkoningin en -prinsessn voor 2019 ook al bekend gemaakt.

B 7

Kersen voor burgemeester Anton Stapelkamp

Burgemeester Stapelkamp neemt de kersen in ontvangst van Astrid Selman en laat ze zich goed smaken. Foto: Lydia ter Welle

AALTEN/LINTELO - Astrid Selman van kersentuin De Wendelenhutte ging vrijdagmorgen op bezoek bij burgemeester Anton Stapelkamp, om hen een kistje kersen uit de eerste oogst van dit jaar te overhandigen.

De burgemeester toonde zich verrast: "Ik wist niet dat er hier ook fruit geteeld werd! Veel mensen denken bij fruit meteen aan de Betuwe, maar weten niet dat Zuid-Beveland, waar mijn vorige standplaats Kapelle deel van uitmaakt, eigenlijk de grootste fruitproducent van Nederland is. Daar worden vooral veel peren geteeld, maar ik ken er ook een paar kersentelers." Astrid Selman vertelde over De Wendelenhutte: "Mijn man Bert en ik kwamen ruim twintig jaar geleden naar de Achterhoek, en begonnen een varkenshouderij in Lintelo. Daar is zo'n tien jaar geleden de kersenboomgaard bij gekomen. We hebben een kersenboomgaard van 1,2 hectare, waarin we zo'n twintig soorten kersen telen. Van vroege tot heel late, waardoor we van ongeveer half juni tot begin augustus kersen oogsten van onze laagstambomen. De bomen zijn maximaal vier meter hoog en ter bescherming van de kersen is de boomgaard helemaal overkapt, met een net. Tegen de vogels, maar ook om schade van hagel en hevige regen te voorkomen."

De burgemeester nam met plezier de kersen in ontvangst en liet ze zich goed smaken.

Bestemmingsplan voor Slingeplas ingetrokken

AALTEN - Wethouder Ted Kok heeft het tijdens zijn lange carrière als gemeentebestuurder nog niet eerder meegemaakt, dat een ontwerp-bestemmingsplan moest worden ingetrokken. Voor dat van de Slingeplas was er geen andere keus. Er was teveel tegenstand. "Als we hadden doorgezet, waren er erg veel bezwaren gekomen, die we allemaal hadden moeten behandelen." Dat had veel extra tijd gekost, tijd die nu gebruikt zal worden om tot een plan te komen, dat wel op draagvlak kan rekenen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Dat het ontwerp bestemmingsplan Slingeplas leefde onder de bevolking was de wethouder al duidelijk geworden tijdens de inloopavond van 12 april in het Grachthuys. "Daar werd ik bijna onder de voet gelopen." Hij en de eigenaar van de Slingeplas Leisurelands hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. "Bij de inloopavond over de visie voor de Slingeplas waren er maar vijftien mensen." Die visie, de basis voor het bestemmingsplan, werd omarmd. Er was alleen tegenstand tegen het verbinden van de grote en kleine Slingeplas. Dat onderdeel werd uit de visie gehaald. In de gemeenteraad stemde alleen de Progressieve Partij tegen de visie, omdat die teveel recreatie mogelijk zou maken. Iedereen had dan ook kunnen weten dat in het bestemmingsplan ook dat onderdeel, waar nu het meeste verzet tegen is, zou worden uitgewerkt.

Geen draagvlak in Bredevoort
Waarom er nu opeens zoveel verzet was tegen het bestemmingsplan? De wethouder denkt dat de plannen nu concreter zijn geworden en daardoor dichterbij komen. In de visie stond alleen nog dat er meer verblijfsrecreatie zou komen. Nu is de plek met aantallen aangegeven. Kok vindt dat de gemeente meteen goed heeft ingespeeld op de grote toeloop op 12 april. "We hebben de termijn verlengd waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. We hebben drie informatieavonden met verschillende belanghebbenden georganiseerd om informatie te geven, maar ook op te halen." Tijdens alle drie avonden met ondernemers, met bewoners en met natuurorganisaties was duidelijk dat er geen draagvlak was. Als er al voorstanders waren, dan lieten die zich niet horen. De inmiddels binnen gekomen zienswijzen, waaronder één ondertekend door bijna 500 mensen, bevestigden dat.

Bewoners en belanghebbenden eerder betrekken
Tijdens de avonden werd ook duidelijk dat de mensen zich niet meegenomen voelden bij de planontwikkeling. Die betrokkenheid moet bij het vervolg beter. Uitgangspunt blijft de visie voor het gebied. Kok hoopt toch "wel ergens terecht te komen waarbij wel iets van de visie kan worden gerealiseerd". De Slingeplas is immers geen natuurgebied, maar een recreatiegebied, dat niet alleen bestemd is voor Bredevoort. Kok denkt erover om bij het vervolg eerst een aantal scenario's te maken, waarin verschillende ontwikkelrichtingen zijn uitgewerkt. Ook denkt hij aan een zelfde werkwijze als in het winkelgebied de Kattenberg. Daar leidde het vroegtijdig betrekken van de buurt wel tot een plan, dat door bijna iedereen werd geaccepteerd.

Mama Café in de Bieb over autisme

AALTEN - Het Mama Café in de bibliotheek op woensdag 20 juni heeft als thema: autisme. Een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme is 'Geef me de 5'. Eline Beskers, ambassadeur van 'Geef me de 5' zal deze ochtend uit eigen ervaring vertellen wat deze methode voor haar gezin heeft betekent. Eline is moeder van twee dochters, haar oudste dochter heef ASS (autisme), dit is op jonge leeftijd vastgesteld. Zij wil graag haar ervaring met dit proces, en wat haar gezin hierbij heeft doorgemaakt, delen. Het Mama Café in de Bibliotheek Aalten, Hogestraat 10, wordt gehouden op woensdag 20 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Het Mama Café is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door Yunio, CJG, en de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

Nat

Het was de week van de verkeerde inschattingen in Aalten. Ook mij overkwam dat vrijdagmorgen. Als fietser hield ik doorgaans buienradar wel in de gaten. Het heeft er laatst toe geleid dat ik op het allerlaatste moment besloot niet naar een bijeenkomst van de gemeente te gaan, omdat het zou donderen, bliksemen en stortregenen. Dat gebeurde daarna niet, waardoor ik met een enigszins tweeslachtig gevoel thuis zat. Daarom kijk ik sindsdien niet meer op dat elke minuut veranderende buienpatroon. Ik vertrouw meer op mijn gevoel.

Mijn gevoel zei vrijdagmorgen dat het wel goed zat. Ik had het weerbericht globaal gevolgd via de radio en had de indruk gekregen dat het pas in de loop van de middag zou gaan regenen en onweren. Misschien heb ik met een half oor geluisterd of dacht ik dat de Achterhoek in een ander deel van Nederland lag, een vergissing die ik tegenwoordig vaker bespeur bij de burgemeesters van de Achterhoek. De werkelijkheid verlies je dan snel uit het oog. Dat heeft dan wel weer het voordeel dat ook ik vol vertrouwen op weg ging naar het westen.

In de buurt van Obelink, wellicht de meest befaamde plek in de Achterhoek, vielen er enkele druppels. Dat verontruste me nog niet. De temperatuur was nog steeds aangenaam en de enkele druppel uit de lucht was goed in verhouding met de enkele zweetdruppel die van mijn aangezicht parelde. In de buurt van Miste kon ik aan het geruis in het bosje horen dat het iets harder was beginnen te regenen. Ik zag het fietspad wat donkerder kleuren, maar het verontruste me nog steeds niet. Pas in Aalten op de Zwanenbroekweg begon het echt hard te regenen. Zelfs de essen langs die weg zorgden niet meer voor enige vertraging van het neerdalende water.

Wat doe je als je een afspraak om half tien hebt, geen regenkleding in je fietstas hebt en in enkele minuten door en door nat ben geregend? Omkeren en de afspraak alsnog afzeggen? Ik fietste door en ontweek zelfs enkele stevige donderslagen. Eenmaal in Aalten was de stortregen weer over gegaan in gedruppel. Bij het gemeentehuis werd ik vriendelijk ontvangen. Een van de bodes deed meteen de deur open en zei dat ik beter binnen kon komen, want daar was het droog. De burgemeester die me had aan zien komen deed op de eerste verdieping een raam open en suggereerde dat een regenjas misschien toch wel handig was geweest.

In de hal droogde ik me af met een handdoek, die nog als zweetdoek in mijn fietstas had gezeten. Meteen werd me ook een kop koffie aangeboden. Gezicht en haar werden door de handdoek iets droger, maar intussen zag ik al wel een plasje bij mijn voeten ontstaan. Ik mocht daarna meteen doorlopen naar wethouder Ted Kok met wie ik zou praten over de Slingeplas. Water was het thema deze vrijdag. Hij lachte me vriendelijk toe en ik mocht zelfs een van de stoelen op zijn werkkamer nat maken. Hij keek ook nog op zijn slimme telefoon. "De grootste bui is er inmiddels wel langs gegaan." Helaas, op de terugweg belandde ik opnieuw in een stortbui. Omdat ik toch al nat was, fietste ik er glimlachend doorheen. Een volgende keer blijf ik echter liever droog.

Bestemmingsplan voor de Slingeplas ingetrokken

Gemeente komt met nieuw aangepast plan

Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Wethouder Ted Kok heeft het tijdens zijn lange carrière als gemeentebestuurder nog niet eerder meegemaakt, dat een ontwerp-bestemmingsplan moest worden ingetrokken. Voor dat van de Slingeplas was er geen andere keus. Er was teveel tegenstand. "Als we hadden doorgezet, waren er erg veel bezwaren gekomen, die we allemaal hadden moeten behandelen." Dat had veel extra tijd gekost, tijd die nu gebruikt zal worden om tot een plan te komen, dat wel op draagvlak kan rekenen.

Visie Slingeplas eerder wel omarmd

Dat het ontwerp bestemmingsplan Slingeplas leefde onder de bevolking was de wethouder al duidelijk geworden tijdens de inloopavond van 12 april in het Grachthuys. "Daar werd ik bijna onder de voet gelopen." Hij en de eigenaar van de Slingeplas Leisurelands hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. "Bij de inloopavond over de visie voor de Slingeplas waren er maar vijftien mensen." Die visie, de basis voor het bestemmingsplan, werd omarmd. Er was alleen tegenstand tegen het verbinden van de grote en kleine Slingeplas. Dat onderdeel werd uit de visie gehaald. In de gemeenteraad stemde alleen de Progressieve Partij tegen de visie, omdat die teveel recreatie mogelijk zou maken. Iedereen had dan ook kunnen weten dat in het bestemmingsplan ook dat onderdeel, waar nu het meeste verzet tegen is, zou worden uitgewerkt.

Geen draagvlak in Bredevoort

Waarom er nu opeens zoveel verzet was tegen het bestemmingsplan? De wethouder denkt dat de plannen nu concreter zijn geworden en daardoor dichterbij komen. In de visie stond alleen nog dat er meer verblijfsrecreatie zou komen. Nu is de plek met aantallen aangegeven. Kok vindt dat de gemeente meteen goed heeft ingespeeld op de grote toeloop op 12 april. "We hebben de termijn verlengd waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. We hebben drie informatieavonden met verschillende belanghebbenden georganiseerd om informatie te geven, maar ook op te halen." Tijdens alle drie avonden met ondernemers, met bewoners en met natuurorganisaties was duidelijk dat er geen draagvlak was. Als er al voorstanders waren, dan lieten die zich niet horen. De inmiddels binnen gekomen zienswijzen, waaronder één ondertekend door bijna 500 mensen, bevestigden dat.

Bewoners en belanghebbenden eerder betrekken

Tijdens de avonden werd ook duidelijk dat de mensen zich niet meegenomen voelden bij de planontwikkeling. Die betrokkenheid moet bij het vervolg beter. Uitgangspunt blijft de visie voor het gebied. Kok hoopt toch "wel ergens terecht te komen waarbij wel iets van de visie kan worden gerealiseerd". De Slingeplas is immers geen natuurgebied, maar een recreatiegebied, dat niet alleen bestemd is voor Bredevoort. Kok denkt erover om bij het vervolg eerst een aantal scenario's te maken, waarin verschillende ontwikkelrichtingen zijn uitgewerkt. Ook denkt hij aan een zelfde werkwijze als in het winkelgebied de Kattenberg. Daar leidde het vroegtijdig betrekken van de buurt wel tot een plan, dat door bijna iedereen werd geaccepteerd.

Mama Café in de Bieb over autisme

AALTEN - Het Mama Café in de bibliotheek op woensdag 20 juni heeft als thema: autisme.

Een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme is 'Geef me de 5'. Eline Beskers, ambassadeur van 'Geef me de 5' zal deze ochtend uit eigen ervaring vertellen wat deze methode voor haar gezin heeft betekent. Eline is moeder van twee dochters, haar oudste dochter heef ASS (autisme), dit is op jonge leeftijd vastgesteld. Zij wil graag haar ervaring met dit proces, en wat haar gezin hierbij heeft doorgemaakt, delen.

Het Mama Café in de Bibliotheek Aalten, Hogestraat 10, wordt gehouden op woensdag 20 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Het Mama Café is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door Yunio, CJG, en de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

DinxperFM op Farm en Country Fair

IJZERLO - Tijdens de Farm & Country Fair op 22, 23 en 24 juni is ook DinxperFM aanwezig. Vanuit een eigen stand worden muziekprogramma's gepresenteerd en vele interviews gehouden met standhouders, organisatie en bezoekers. Ontvangst via FM 97,0 of via www.dinxperfm.nl.


Gemeentebelangen maakte inschattingsfouten tijdens formatie

Alex Walter van Gemeentebelangen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Over vier jaar grootste partij worden

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO - Alex Walter, fractievoorzitter van Gemeentebelangen (GB), geeft toe dat zijn partij inschattingsfouten tijdens het formatieproces heeft gemaakt. Dat Joop Wikkerink van de Progressieve Partij en Martin Veldhuizen van de VVD door een meerderheid van de raad zijn aangewezen om een college van deze partijen samen met het CDA te formeren was niet meteen verwacht. Eerder had Walter al wel alle mogelijke scenario's in tabelletjes gezet. Daar stond de CDA-VVD-PP-coalitie wel bij, maar niet als een van de meest waarschijnlijke. Gemeentebelangen was de extra raadsvergadering over de formatie ingegaan met de verwachting dat er een nieuwe onafhankelijke formateur zou worden benoemd, die wel de door GB gewenste vier partijencoalitie serieus zou willen onderzoeken.

Starre houding CDA en VVD niet verwacht
Alex Walter had eerder in het formatieproces ook niet verwacht dat het CDA en de VVD zo star zouden vasthouden aan optie één uit het advies van informateur Peter Drenth. Deze optie beoogde de vorming van een coalitie van GB, VVD en CDA met voor het CDA een tweede wethouder. Drenth had daarbij wel als voorwaarde geformuleerd dat de tweede CDA-wethouder 'okaal geworteld' moet zijn en 'van buiten de gemeenteraad' komt, zodat die voor een frisse blik in het gemeentehuis kan zorgen. Voor Gemeentebelangen kan die frisse blik ook geleverd worden door een D66-wethouder. De voorkeur van Walter en zijn achterban ging dan ook uit naar optie twee, een coalitie van CDA, GB, VVD en D66. Een tweede CDA-wethouder was voor Gemeentebelangen van het begin af aan niet acceptabel. GB had de verkiezingen samen met D66 gewonnen en haalde net geen zes zetels. Het CDA verloor weer en kreeg zes zetels. Bijna even groot zijn betekende voor GB allebei één wethouder en twee part-time wethouders voor VVD en D66.

Bindend advies
Alex Walter liet zich naast Raimond Smit (CDA) tot formateur benoemen, omdat hij dacht dat optie twee wel bespreekbaar zou zijn. Hij had ook de voorkeur om nog een keer met alle raadsfracties te spreken over de gewenste coalitiesamenstelling. Het CDA wilde dat echter niet, omdat er een duidelijk advies van de informateur lag en dan het werk van Drenth overgedaan zou worden. Daarna bleek ook al snel dat CDA en VVD vasthielden aan een drie partijencoalitie, waarbij wel allerlei varianten over de wethoudersposten op tafel kwamen, die uiteindelijk geen van allen voor GB acceptabel waren, omdat het uitgangspunt een vier partijencoalitie bleef.

Als Walter had geweten dat CDA en VVD het advies van de informateur als bindend zouden beschouwen, had zijn partij nooit ingestemd met dat advies en was hij ook geen formateur geworden. Helaas moet hij achteraf constateren, dat GB toen ook al een inschattingsfout heeft gemaakt.
Wennen aan nieuwe rol
Walter vindt het jammer dat het CDA en de VVD zich zo star opstelden en dat zij D66 geen kans wilden geven. Hij constateert ook dat de vooraf onwaarschijnlijke coalitie van CDA, VVD en PP alleen mogelijk is, omdat er door de gemeenteraad unaniem een raadsprogramma is vastgesteld. Als de drie partijen hadden moeten onderhandelen over een coalitieprogramma zouden ze er volgens hem nooit uitgekomen zijn. Maar nu hebben ze al een mooi programma, waarin ook veel punten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen zijn terecht gekomen. GB wilde graag een wethouder om een rol te kunnen spelen bij welke van de vele punten de hoogste prioriteit zouden krijgen. Helaas zullen ze de voortgang nu waarschijnlijk vanuit de raad moeten volgen met Henk Rijks als raadslid, want die aanvaardt dan zijn nieuwe rol.

Walter verwacht immers niet meer dat de formatie nog eens een onverwachte wending krijgt en er toch nog een vier partijencoalitie met GB komt. Het doel zal dan zijn om in de komende vier jaren aan de bewoners van de gemeente te laten zien dat Gemeentebelangen zich ook zonder een wethouder goed blijft inzetten voor iedereen. Dat zal een nieuwe rol voor GB zijn, want ze zijn bijna altijd onderdeel van een college geweest. Over vier jaar moet dat er toe leiden dat Gemeentebelangen dan de grootste partij bij de verkiezingen wordt. Teleurstelling is er nu wel, zeker over het CDA. Daarmee is altijd goed samen gewerkt en Walter had meer begrip verwacht van deze partij voor de opvattingen van GB.

COV IJzerlo en Daltonschool 't Warmelinck herdenken

IJZERLO - Op dinsdag 26 juni om 19.00 uur vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Huisstededijk. Tijdens deze herdenking staat men stil bij het neerstorten van een Engelse Stirling bommenwerper op 26 juni 1943.

Het vliegtuig stortte om 1.23 uur neer tussen de boerderijen van de familie Ter Horst aan de Veldweg en de familie Van Lochem aan de Huisstededijk. Vijf van de zeven bemanningsleden kwamen om. Leerlingen van 't Warmelinck hebben het monument in 2015 geadopteerd en spelen een rol bij de voorbereiding van de herdenking en tijdens de herdenking zelf. 't Warmelinck bereidt samen met de Christelijke Oranjevereniging IJzerlo de herdenking voor. Het is belangrijk dat kinderen leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de traditie van het herdenken. Tijdens de herdenking leggen de kinderen van de basisschool een bloemstuk. Ook dragen zij een zelfgeschreven gedicht voor. Het jeugdorkest van muziekvereniging Crescendo verleent medewerking, terwijl er ook een 'flyby' plaatsvindt door een AT-16 'Havard' van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

ROVA controleert inhoud pmd-container

De pmd-container wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Foto: Martin Hogeboom

AALTEN - ROVA gaat binnenkort de inhoud van de aangeboden pmd-containers controleren. Pmd staat voor Plastic, Metalen en Drankkartons. De gemeente heeft ROVA gevraagd om bij het inzamelen van pmd steekproefsgewijs controles uit te voeren. Ondanks dat er veel pmd gescheiden wordt, is de kwaliteit van ingezamelde pmd namelijk nog niet altijd goed. Er zit regelmatig materiaal bij het pmd dat er niet thuishoort, zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Daardoor worden vrachten pmd afgekeurd bij de verwerkers. Dat kost geld in plaats van dat het geld oplevert. De recyclingbedrijven die pmd hergebruiken worden steeds strenger bij het innemen van pmd. Goed scheiden van pmd is dus belangrijk. Zitten er andere materialen in dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons? Dan wordt de pmd-container niet geleegd! ROVA hangt in dat geval een label aan de container. Daarop staat waarom de container niet geleegd is en wordt de bewoner verzocht te bellen met het Klantcontactcentrum van ROVA. Zij vertellen wat men moet doen, om de container op een later moment alsnog geleegd te krijgen. Op www.doemeemetpmd.nl staat meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daar staan ook meer tips over het scheiden van pmd. Inwoners die vragen hebben over de pmd-inzameling, kunnen contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

COV IJzerlo en Daltonschool 't Warmelinck herdenken

IJZERLO - Op dinsdag 26 juni om 19.00 uur vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Huisstededijk. Tijdens deze herdenking staat men stil bij het neerstorten van een Engelse Stirling bommenwerper op 26 juni 1943. Het vliegtuig stortte om 1.23 uur neer tussen de boerderijen van de familie Ter Horst aan de Veldweg en de familie Van Lochem aan de Huisstededijk. Vijf van de zeven bemanningsleden kwamen om.

Leerlingen van 't Warmelinck hebben het monument in 2015 geadopteerd en spelen een rol bij de voorbereiding van de herdenking en tijdens de herdenking zelf. 't Warmelinck bereidt samen met de Christelijke Oranjevereniging IJzerlo de herdenking voor. Het is belangrijk dat kinderen leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de traditie van het herdenken. Tijdens de herdenking zullen de kinderen van de basisschool een bloemstuk leggen. Ook zullen zij een zelfgeschreven gedicht voordragen.

Bijzonder aan de herdenking van dit jaar is dat het jeugdorkest van muziekvereniging Crescendo medewerking verleent aan de herdenking, terwijl er ook een 'flyby' zal plaatsvinden door een AT-16 'Havard' van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Vanaf een bankje

Het bankje aan de rand van het Zwarte woud. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Aan de rand van het Zwarte woud

Door Bernhard Harfsterkamp

De Keizersbeek recht voor het bankje. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Links het fietspad dat het bos in loopt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Net op tijd heb ik het bankje bereikt. Terwijl ik langs de Keizersbeek fietste regende het nog zachtjes. Inmiddels ben ik in de tweede stortbui van de vrijdagmorgen beland. De beuken waaronder het bankje staat houden de druppels enigszins tegen, maar op het bankje ligt al een plasje water. Ik ga er toch opzitten, want mijn broek was al nat. De regen valt als een dicht scherm in de beek voor me. Het is zoveel in één keer dat het landschap voor me vervaagt.

De beek voor me is de Keizersbeek, maar er zijn hier meer beken in de buurt. Ik bevind me dichtbij een waar knooppunt van waterwegen. Daarbij is de menselijke hand goed zichtbaar. Als er ergens veel gegraven is aan de beken, is dat hier ten zuiden van Bredevoort. Er bevindt zich rechts in de vage verte zelfs een bijzonder kunstwerk. Bruggen, sluizen en andere ingenieuze bouwwerken die zich in beken en rivieren bevinden worden immers kunstwerken genoemd. Kunstig in de zin van ingenieus en technisch knap zijn ze wel, de vormgeving is meestal bijzaak. Hier kun je het ook aanduiden als een aquaduct, want het water van de Schaarsbeek stroomt onder de Boven-Slinge (hier vaak Slingebeek genoemd) door, zonder dat het water contact maakt.

Daarna stroomt de Schaarsbeek, die vanaf deze plek Keizersbeek wordt genoemd, enkele kilometers parallel aan de Boven-Slinge om daarna naar het zuidwesten richting Dinxperlo af te buigen. De Slingerbeek stroomt door Aalten en gaat daarna richting Varsseveld. In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw is hier veel gegraven, want in die tijd is dit allemaal ontstaan. Daarvoor was er helemaal geen verbinding tussen de Keizersbeek, die al ten zuidwesten van Aalten stroomde, en de Schaarsbeek. Die beek, die in het Korenburgerveen ontspringt, mondde gewoon uit in de Slinge. Er zal ongetwijfeld lang nagedacht zijn over al dit vernuftige werk ten behoeve van de waterbeheersing en het droger maken van omliggende landbouwgronden. Elke keer als ik in de buurt ben kijk ik er met enige verbazing naar.

Vanaf het bankje kijk ik uit over de Keizersbeek met daarin veel drijvende bladeren van de gele plomp, die hier en daar al een gele bloem boven het water uitsteekt. Aan de overkant staan bomen en ik weet dat daarachter de Boven-Slinge stroomt. Maar er is ook nog een andere beek in de buurt. Het is de Stuwbeek, die nu in de Keizersbeek uitmondt, maar 50 jaar geleden nog in de Boven-Slinge stroomde. Het is de bovenloop van de Stortelersbeek, die in 't Woold ontspringt en een van de smallere Winterswijkse beken is. Tijdens de ruilverkaveling van het Zwanenbroek en omgeving in de jaren 70 werd het een kanaaltje met een enigszins onlogische loop. Dat kan als je als mens beslist hoe het verloop van de beek moet zijn.

Het bos waarin het bankje staat is, was er al aan het eind van de 19de eeuw. Ik bevind me hier op de overgang van het Zwanenbroek naar het oude hoevenlandschap rondom Eskes en Walfort met bosjes, houtwallen en esgronden. Maar daartussen lag honderd jaar geleden ook nog woeste grond met heide. Een restantje van die hei ligt achter me als open plek in het Zwarte woud, zoals ik dit bos altijd noem. Die naam doet vermoeden dat er veel dennen en sparren staan en dat het er erg donker is. Dat valt wel mee, al staan de naaldbomen er zeker. Er staan echter ook veel eiken en elzen. Een deel is zelfs rabattenbos. Een rabat is een sloot die werd gegraven in een nat terrein, zodat daarnaast op een wal eiken en andere loofbomen die niet van al te natte voeten houden toch goed konden groeien. De eigenaar van het bos, het Geldersch Landschap, beschouwt dit bos overigens als een onderdeel van het Walfort. Over de oude havezate die links van me in de verre verte ligt vertel ik een andere keer meer vanaf een bankje dat er dichterbij is.

Schaersvoorde verzamelt foto's voor expositie bij reünie

Gala van het VMBO in 2017. Foto: Karin Stronks

'Foto's nodig voor herinneringsboek en expositie'

Door Karin Stronks

AALTEN – Het christelijk college Schaersvoorde (CCS) bestaat op 1 augustus 25 jaar. Er worden het hele jaar door leuke activiteiten georganiseerd. Het 'zwaartepunt' van het zilveren jubileum is in oktober met op vrijdag 5 oktober het symposium 'Perspectief in de Achterhoek', op zaterdag 6 oktober wordt van 13.00 tot ongeveer 20.00 uur een feestelijke reünie gehouden, eerst op school, locatie Stationsplein, daarna op de Markt in Aalten.

De jubileumcommissie wil tijdens de reünie een foto-expositie inrichten en roept leerlingen, oud-leerlingen en (oud-) docenten op om leuke foto's hiervoor beschikbaar te stellen. "Er zijn in de loop van de jaren enorm veel foto's gemaakt van allerlei activiteiten zoals ski-kamp, schoolreizen, de S-Factor, gala's en de nacht van het Vmbo. We roepen betrokkenen op om deze foto's voor de expositie aan ons over te dragen. De commissie zal een selectie maken voor de jubileumexpositie. Mensen die foto's hebben kunnen contact opnemen met ons via de website", legt Bernad te Hennepe van de jubileumcommissie uit. Hij vervolgt: "We zijn ook bezig met het maken van een herinneringsboek waar verhalen en foto's in opgenomen worden, voor dit fraaie naslagwerk hebben we ook foto's nodig. Vandaar deze oproep!"
Op 1 augustus 2018 bestaat CCS 25 jaar. Er worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd om aan deze mooie mijlpaal aandacht te besteden. De grote feestelijke reünie wordt gehouden op zaterdag 6 oktober, op school, locatie Stationsplein, en daarna in het Aaltense centrum, op de feestelijk ingerichte Markt. De reünie is bedoeld voor leerlingen en collega's die na 1 augustus 1993 Schaersvoorde hebben verlaten. De kosten voor de reünie zijn 12,50 euro per persoon, daarvoor krijgen reünisten een aantal consumpties, hapjes en een groepsfoto. Te Hennepe geeft aan: "We proberen zoveel mogelijk potentiële reünisten via dag- en weekbladen, via de site van Schaersvoorde en social media te informeren. We weten echter dat niet iedereen op die manier te bereiken is. Daarom vragen we betrokkenen om te helpen om mensen die van niets weten te attenderen op website: www.schaersvoorde.nl/jubileum Op deze website kunnen mensen alle informatie vinden en zich aanmelden voor de reünie."

Fietsen en wandelen door 'betwist grensland'

'Kijken naar wat er niet meer is'

WINTERSWIJK / KOTTEN - Velen hebben wel eens door het prachtige buitengebied van Winterswijk gefietst of gewandeld. Zondag 24 juni is er een unieke kans om het landschap te zien hoe het was. De Stichting Historische Kring Kotten organiseert samen met de Heimatvereine Oeding en Burlo-Borkenwirthe een grensoverschrijdende fiets- en wandeltocht, waarbij men onderweg panelen met foto's en korte teksten kunt bekijken op de plek waar de foto ooit is genomen.

Iemand zei ooit: 'Kijken wat er niet meer is'. Doordat men door het natuurrijke landschap van Kotten, Oeding en Burlo beweegt, komt onderweg hier en daar de geschiedenis tot leven.
Deelnemers overschrijden een aantal keren de grens en douaniers doen daar hun plicht. Met het uitgereikte paspoort kan men de grens passeren. Tussendoor lopen smokkelaars, ziet men mensen op het land bezig zoals dat voor vijftig, zestig jaar geleden ging. Dit gaat in samenwerking met een aantal partners. De fietstocht van 31 km bevat een groot aantal panelen met interessante informatie. Onderweg is de buitenkant van de historische boerderij Vardink bekijken. Uiteraard zijn er verschillende cateringplekken waar ook panelen zijn te bekijken. De wandelingen variëren van 7,5 tot 15 km.
Middels verschillende gekleurde routes kan men zelf een keuze maken. De routes zijn volledig uitgepijld. Startpunten voor de wandeling zijn in Oeding en Burlo bij de betreffende Heimathäuser.
De activiteit is voor jong en oud. Voor kinderen zijn er nog opdrachten. Start voor de fietstocht is bij café Schreurs te Winterswijk-Kotten. Hier is ruime parkeergelegenheid (voormalige voetbalvelden).

Start tussen 9.00 en 12.00 uur. Deelnamekosten vijf euro. Het project maakt deel uit van Erfgoedfestival Grenzen in Gelderland.

Burgemeester weigert vergunning dancefestival Festivication

AALTEN - Burgemeester Stapelkamp heeft besloten een door Evenementencentrum De Hofnar aangevraagde evenementenvergunning af te wijzen. Het gaat om een aanvraag voor een voorgenomen muziek-/dancefestival onder de naam Festivication op 30 juni op het parkeerterrein bij De Hofnar aan de Polstraat in Aalten.

De aanvraag van Evenementencentrum De Hofnar is, als gebruikelijk, getoetst aan het evenementenbeleid van de gemeente Aalten. Op dit buitenevenement zijn de regels van de in juli 2015 door de raad vastgestelde 'Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten' (Geluidsverordening) van toepassing.
Burgemeester Stapelkamp: "Wij ontvingen de aanvraag op 4 april. Bij de eerste toetsing – we hebben twaalf weken om een besluit te nemen – concludeerden we al dat het dancefeest de gestelde geluidsgrens (85 dB(A)) ver zou overschrijden. Reden om de aanvraag af te wijzen." Andere vragen waren er over het verwachte aantal bezoekers (2.500) in relatie tot de beschikbare parkeerruimte in de directe omgeving, en de aan- en afvoerroutes van bezoekers. Over de verwachte geluidsoverschrijding is verschillende keren gesproken met de aanvrager. Tot een binnen het vastgestelde beleid passende oplossing is het niet gekomen.

Uitspraak voorzieningenrechter
"In zo'n situatie kan ik niet anders dan de aanvraag afwijzen", legt burgemeester Stapelkamp uit. "We worden daarin bevestigd door een recente uitspraak van de voorzieningenrechter, waarin gemeente Aalten in het gelijk is gesteld voor het afwijzen van een andere evenementenvergunning. Ook hier ging het om een dancefeest. De rechter vond de door de gemeente gehanteerde methode voor de berekening van het bij het dancefeest te verwachten geluidsniveau redelijk."

Fietsen en wandelen door 'betwist grensland'

WINTERSWIJK / KOTTEN - Velen hebben wel eens door het prachtige buitengebied van Winterswijk gefietst of gewandeld. Zondag 24 juni is er een unieke kans om het landschap te zien hoe het was. De Stichting Historische Kring Kotten organiseert samen met de Heimatvereine Oeding en Burlo-Borkenwirthe een grensoverschrijdende fiets- en wandeltocht, waarbij men onderweg panelen met foto's en korte teksten kunt bekijken op de plek waar de foto ooit is genomen.

Iemand zei ooit: 'Kijken wat er niet meer is'. Doordat men door het natuurrijke landschap van Kotten, Oeding en Burlo beweegt, komt onderweg hier en daar de geschiedenis tot leven.
Deelnemers overschrijden een aantal keren de grens en douaniers doen daar hun plicht. Met het uitgereikte paspoort kan men de grens passeren. Tussendoor lopen smokkelaars, ziet men mensen op het land bezig zoals dat voor vijftig, zestig jaar geleden ging. Dit gaat in samenwerking met een aantal partners. De fietstocht van 31 km bevat een groot aantal panelen met interessante informatie. De wandelingen variëren van 7,5 tot 15 km. Middels verschillende gekleurde routes kan men zelf een keuze maken. De routes zijn volledig uitgepijld. Startpunten voor de wandeling zijn in Oeding en Burlo bij de betreffende Heimathäuser. De activiteit is voor jong en oud. Voor kinderen zijn er nog opdrachten. Start voor de fietstocht is bij café Schreurs te Winterswijk-Kotten. Hier is ruime parkeergelegenheid (voormalige voetbalvelden). Start tussen 9.00 en 12.00 uur. Deelnamekosten vijf euro.

Tropische aflevering Grachtenloop AVA '70

Michiel Wellink, die solo op de winst af gaat op de 2 km. Foto: Nathan Posthumus.

BREDEVOORT - Uitgewoond zat hij op de rand van de stoep te lurken aan een bekertje water. De atleet met startnummer 1057 had alles gegeven tijdens zijn run over 10 kilometer bij de derde editie van de Grachtenloop in Bredevoort. Het was niet zozeer het gebrek aan trainingsuren, maar vooral de hitte, die de deelnemer had gesloopt. Tijdens de wedstrijd bleef de temperatuur hangen rond de 30 graden en dat eiste zijn tol. Recordtijden werden er dan ook niet gelopen, maar de strijd was er niet minder om. Ruim 350 dappere lopers passeerden moe, nat bezweet maar ook voldaan de finishlijn. Het talrijke publiek waardeerde de inspanningen met luid applaus en vele aanmoedigingen. Daarnaast was er ook altijd nog de enthousiaste speaker, Dave Posthumus, die alle deelnemers met een vrolijke babbel over de finish praatte.

Met een kleine vertraging, veroorzaakt door een stormloop aan deelnemers, gingen de jongste talenten even na 19.00 uur van start voor hun wedstrijd over ruim 1 kilometer. Een prachtig peloton kleine en nog kleinere dravertjes slingerde zich langs de Gracht en kwamen via Bredevoort weer bij de finish. Snelste was Lars Meinen van AVA '70, die zijn trainingsmaatjes Koen Hoopman en Twan Schreurs knap achter zich hield. Bij de meisjes was het Madelief van Erkelens, die alweer een mooie beker aan haar collectie toevoegde, door als eerste over de meet te komen. Tegelijkertijd vocht de Bredevoortse jeugd om de stadstitel en de eeuwige roem en ook dit leverde voor de toeschouwers prachtige beelden op met veel strijd. De deelnemers aan de 2 kilometer mochten het uitgezette parcours twee keer afleggen. Michiel Wellink was oppermachtig op deze afstand. In een uitstekende cadans liep hij solo zijn race en finishte in een knappe tijd van 7,23 minuten. Noa Lampio eindigde als tweede, terwijl Twan Meinen de derde plek op het podium mocht beklimmen. Bij de meisjes op deze afstand snelde Norah Rusink naar het zilver en Annelot Posthumus scoorde de derde plaats.

De wedstrijdleiders hadden alle moeite om het enorme peloton van maar liefst 220 atleten achter de startlijn te krijgen voor de wedstrijd over 5 en 10 kilometer. Het toonde vooral de gretigheid van de lopers om een goede tijd te kunnen scoren. Gelijk na het beginsignaal zette de groep in hoog tempo koers in de richting van de Slingeplas, waar zich een prachtig gekleurd lint sportievelingen vormde. Naarmate de afstand vorderde, begon de warmte steeds meer zijn tol te eisen. Bij de 5 kilometerwedstrijd bleek Ellewicker Klaus Schlüter het sterkst bestand tegen de omstandigheden, terwijl AVA-jaan Björn Demkes liep zeer knap naar de tweede plaats in een tijd van 17,35 minuten. Bij de Dames toonde Wendy Sasse haar klasse met een puike overwinning. De Aaltense Iris Evers scoorde de tweede tijd en Katja Demkes werd verdienstelijk derde.

De deelnemers aan de wedstrijd over 10 kilometer moesten het gevarieerde parcours twee keer afleggen. Winterswijker Lars Duistermaat ging van start tot finish aan de leiding, maar de tropische omstandigheden weerhielden hem een snelle tijd te scoren. Desondanks was de winst meer dan dik verdiend en mocht hij als winnaar op het podium een beker in ontvangst nemen. Dit gold ook voor Jos Sasse, die derde werd. De sympathieke veteraan heeft al een prachtig hardloopverleden achter zich, maar kan zich als dik 60-jarige nog altijd meten met de besten. AVA'70-atleet Erwin Wamelink is bepaald geen warmweer-loper, maar pakte desondanks een uitstekende vijfde plek. Bij de Dames liep Sandra Wassink een prima run en zonder bedreiging naar de overwinning. Triatlete Bianca Piek is volop in training voor de verschillende wedstrijden en pakte een verdienstelijke derde plaats. Het grote peloton volgde en het was duidelijk zichtbaar, dat er menig zweetdruppel was gevallen.

Dit gold zeker ook voor de ruim dertig vrijwilligers, die er voor, tijdens en na de wedstrijd de hitte moesten trotseren om alles in goede banen te leiden. De atleten wisten dit te waarderen en de organisatie mocht dan ook vele complimenten in ontvangst nemen. Meer dan verdiend werd er dan ook na afloop plaats genomen op het terras van het Grachthuys, waar uitbater Rini te Kulve zich gedurende het evenement een uitstekende gastheer toonde. Daar zat overigens ook nog deelnemer startnummer 1057 met de welverdiende medaille om zijn nek. Hoewel hij nogmaals aangaf, dat hij toch wel flink diep heeft moeten gaan, was opgeven geen optie geweest. Enigszins stram lopend, verliet de hardloper toch wel trots het terras op weg naar huis. We zullen hem vast nog wel eens weer zien bij een van de zomeravondlopen, die AVA '70 de komende tijd organiseert.

Mooie match van cliënten De Hoven en AVA '70

Cliënten van Estinea op dagcentrum De Hoven aan het werk voor AVA '70. Foto: Joppe Roos

AALTEN - "Wauw, moeten we dat allemaal in gaan pakken?" Een cliënt van Dagcentrum de Hoven, onderdeel van Estinea, kon zijn ogen bijna niet geloven, toen een enorme lading spullen de werkruimte werd binnen gebracht. De cliënten en hun begeleiders gingen twee dagen hard aan het werk, om ruim 650 goodiebags klaar te maken voor AVA '70.

De hardloopvereniging organiseert de jaarlijkse Gerard Tebroke Memorialloop en voor het vierde jaar op rij werden de goodiebags die de deelnemers bij de finish ontvangen, gevuld door de cliënten, die hiermee een mooie dagbesteding hebben. De artikelen worden allereerst netjes uitgestald en op volgorde gelegd, waarna de klus kan beginnen. "Best wel moeilijk hoor, want het moet natuurlijk wel goed gebeuren", zo laat een cliënt weten om daarna weer snel verder te werken. In minder dan twee dagen is alles keurig ingepakt en weggezet voor transport. Ook dit keer is het huzarenstukje weer geklaard en daar zijn ze bij het dagcentrum maar wat trots op. En terecht!
Maar daar houdt de samenwerking tussen AVA '70 en Dagcentrum de Hoven nog niet op. Sinds dit jaar is daar een extra werkje bijgekomen. De nieuwe activiteit betreft het uitknippen van een chip, die op de startnummers zit geplakt. Het strookje met een barcode, waarmee de hardlooptijden wordt geregistreerd, kan op deze wijze worden hergebruikt. Dit scheelt de vereniging niet alleen kosten, maar het milieu wordt ook nog eens minder belast. Waar de ene cliënt knipt, legt de ander de nummers op volgorde, schrijft een derde de code op en legt de laatste de chips in een doos. De cliënten vinden het erg leuk om te doen en AVA '70 is bijzonder blij, dat dit werk op het activiteitencentrum wordt gedaan. De afgelopen week werd de samenwerking beloond met heerlijke taart bij de koffie en dit bedankje viel in hele goede aarde.
Volgend jaar is er sprake van een jubileum, want dan is het de vijfde keer, dat er door de cliënten van dagcentrum De Hoven goodiebags voor de GTM-Loop van AVA 70 worden gevuld. Dit zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan, want beide partijen zijn erg blij met deze mooie match.

Slagwerkfestival 'Feel the Beat' met tien slagwerkgroepen

Prinses Beatrix is er klaar voor: 'Feel the Beat 2018'. Foto: PR

DINXPERLO - De slagwerkers van Muziekvereniging Prinses Beatrix uit Dinxperlo zijn er helemaal klaar voor: zaterdag 16 juni ontvangen ze iedereen graag op het Theo Rijksplein aan de Helmkamp voor het tweede 'Feel the Beat'-slagwerkfestival, dat om 18.30 uur begint, en dat wordt voorafgegaan door een rondgang door Dinxperlo, vanaf 18.30 uur.

De intentie is er een jaarlijks terugkerend spektakel van te maken, georganiseerd door één van de deelnemende clubs in hun eigen plaats. Dit jaar heeft Prinses Beatrix de eer. Met de deelname van tien slagwerkgroepen uit de regio én daarbuiten, moet het een zeer gevarieerde avond te worden.

Rondgang
Het festival wordt voorafgegaan door een rondgang door Dinxperlo, waarin een aantal groepen alvast van zich laat horen. De slagwerkers gaan via Beggelderdijk, Haverkampstraat, Maurits Prinsstraat en de Reehorsterlaan naar het festivalterrein, beschikbaar gesteld door VVNF Dinxperlo. Dat terrein wordt zo ingericht dat er een vrijwel continu programma kan worden geboden. Helma Brughuis-te Grotenhuis, coördinator van het festival: 'We maken gebruik van drie podia waarop afwisselend wordt gemusiceerd, dat houdt de vaart in het programma. Verder er is aan van alles en nog wat gedacht, van de afzettingen rond het terrein, een informatief programmaboekje, de verkeersregelaars tijdens de rondgang tot een hapje en een drankje voor de inwendige mens."

Netwerken
Het netwerken zoals dat tussen verenigingen onderling gaat, werpt z'n vruchten af bij het organiseren van een dergelijk festival. Helma: "De instructeur van onze jeugdslagwerkers, Jorine Bruggink, is dat ook in Hummelo én ze heeft goede contacten met Mike de Geest, instructeur van de slagwerkgroep uit Keppel. Dat zorgt er dan weer voor dat beide groepen van Muziekvereniging Hummelo en Keppel bij ons komen optreden. En Advendo Lintelo en Excelsior Barlo komen omdat Colin Jansen niet alleen muziekschooldocent voor 'onze' leerlingen is, maar ook instructeur bij die verenigingen. Een afspraak over deelname is dan snel geregeld", aldus Helma.
Naast de al genoemde deelnemers treden zaterdagavond ook DeMB uit Bredevoort, Percussiongroep Aaltense Orkest Vereniging, Drumband VMS Aalten, Crescendo IJzerlo én natuurlijk de beide slagwerkgroepen van gastheer Prinses Beatrix op het Theo Rijksterrein. Entree: vrije gift.


www.fanfarebeatrix.nl

Column

8 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

13 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

14 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Max van Dam

Nationaal Onderduik Museum

15 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Aalten

Scootmobielclub Aalten

De Ahof

16 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Achterhoek klimaatneutraal: Thijs de la Court geeft lezing in de Koppelkerk

Koppelkerk - vrijplaats voor kunst & cultuur

17 juni

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Thema Boekenmarkt Bredevoort

Boekenmarkt Koppelkerk Bredevoort

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Dinxperlo

Expositie Metaal en schilderkunst

Kerkje de Rietstap

18 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

19 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

20 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

21 juni

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Midzomer Avondshopping op 21 juni!

Centrum Aalten

22 juni

Aalten

Farm & Country Fair

Farm & Country Fair

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Gratis gezondheidschecks (t.w.v. € 19,50)

Gezondheidscentrum 'de Nassau'

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

23 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

24 juni

Aalten

Zomer fietspakket !

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Farm & Country Fair

Farm & Country Fair

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Expositie Foto21 Bredevoort t/m 22 juli

Foto21Bredevoort

Aalten

Oorlogs verzameling weer geopend!

Rien Koskamp

Aalten

Oorlogs verzameling weer geopend!

Rien Koskamp

Dinxperlo

Expositie Metaal en schilderkunst

Kerkje de Rietstap

25 juni

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

26 juni

Aalten

'Mahler komm raus!'

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

We can do it! Rosie the Riveter

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

De Schoef moar an Fietsroute

Theetuin Rensink

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Vrolijke kleurrijke optocht bij Volksfeest Bredevoort

Foto: Leo van der Linde

BREDEVOORT - Bredevoort vierde afgelopen weekend volksfeest. Vrijdag 8 juni vielen de kinderspelen helaas in het water. Op zaterdagmorgen 9 juni waren de weergoden het stadje Bredevoort gunstiger gezind en trok een vrolijke kleurrijke optocht door Bredevoort. Traditiegetrouw nam ook de jeugd van SJO MEC-Bredevoort deel, net als gymclub Prinses Margriet. Verder: een Russische beatgroup, allerlei figuren uit televisieseries zoals De Flintstones, de Rock and Roll-ators en The Jungle. (Bijdrage: Leo van der Linde)

Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde
Foto: Leo van der Linde

Rainbowband viert 25-jarig jubileum

Rainbowband tijdens hun wekelijkse repetitieavond. Foto: Jos Betting Foto: Jos Betting


LICHTENVOORDE - Het kleurrijke, muzikale gezelschap van de Rainbowband viert komende zaterdag zijn 25-jarig bestaan. De muzikanten houden wel van een feestje en dat komt goed uit want het jubileum wordt groots gevierd. Muziek zal zeker niet ontbreken, maar zelf hoeft de band niet aan de bak, zij mogen genieten van hun welverdiende jubileumfeest.

Door Dinès Quist

Wat begon als een bescheiden twaalfkoppig clubje is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een heus orkest van veertig enthousiaste leden, allemaal met een fysieke en/of mentale beperking, ieder met zijn eigen talent

Opperste concentratie. Foto: Jos Betting
Veel plezier bij het repeteren. Foto: Jos Betting

Tonnie Weikamp oprichter van de band, was destijds werkzaam bij de sociale werkvoorziening Hamaland en zag wel muziek in het team dat hij begeleidde. Als beroepsmuzikant wist hij de muzikanten in spé, enthousiast te krijgen en al snel zaten ze in de oefenruimte. Dirigent Tonnie maakte de muzikanten wegwijs in het lezen van muzieknoten door deze een eigen kleur te geven, zo ontstond de naam Rainbowband.

Elke week wordt er geoefend in de oude Lidl-winkel in Lichtenvoorde. Zo kleurrijk als de muzikanten zelf zijn is ook de versiering van de ruimte die vol hangt met schilderijen gemaakt door de leerlingen van het Bariet. Het vergt wel wat organisatie iedereen op tijd op de juiste plek met het juiste instrument te krijgen. Een extra paar handen heeft Tonnie 15 jaar geleden gekregen met de komst van Willy Engelbarts. Sindsdien is het duo de motor achter de succesvolle Rainbowband. Met als hoogtepunt het hoofdpodium op de Zwarte Cross. "Maar het grootste succes is dat ze het leuk hebben," vindt Tonnie. "We krijgen veel verzoeken voor optredens. We streven naar één in de maand, dat betekent dat we regelmatig 'nee' moeten verkopen."

Aan hulp heeft de band geen gebrek. Tonnie's kleinzoon Jelle (13) helpt graag en Jet Sanders deed onlangs haar stage bij de band. Zij vond het zo leuk dat ze een maatschappelijke studie is gaan volgen. Met Dorien Harbers en Leo Nieuwenhuis zijn zij een geolied team.

Weisse rozen met saté
Met humor weet Tonnie steeds weer de juiste snaar te raken bij de goedlachse muzikanten. "Het belangrijkste is dat ze schik hebben. Voor sommigen is dit het enige uitje in de week en dan is het belangrijk dat we lol hebben met elkaar." Zo heeft de band zijn eigen spontaan ontstane titels als 'Weisse rozen met saté' omdat iemand 'aus Athéne' ooit verkeerd verstond en als Tonnie 'Rookworstje tikt tegen 't raam' inzet heeft hij de lachers weer op zijn hand. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Een sambabal die ritmisch tegen een brase tikt, een tamboerijn die tegen een rolstoelstang slaat, melodieën die goed ingestudeerd uit de keyboards klinken, allemaal even geconcentreerd.

Een hele prestatie is het dat dit o zo waardevolle orkest al 25 jaar bestaat. Op 16 juni van 14.00 uur tot 19.00 uur op de Koemstraat (naast Scapino) in Lichtenvoorde is iedereen welkom dit samen met de muzikanten te vieren. www.rainbowband .

Kunstlezing over De Ploeg in de Koppelkerk

Jan Wiegers - Music Hall. Foto: PR

BREDEVOORT - Vrijdagavond 22 juni geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over het Groningse kunstenaarscollectief De Ploeg. De lezing sluit aan bij de grote De Ploeg-tentoonstelling 'Avant-garde in Groningen' die momenteel te zien is in het Groninger Museum én bij de huidige expositie in de Koppelkerk van Jelle Otter, die door De Ploeg werd geïnspireerd.

Honderd jaar geleden werd in Groningen het kunstenaarsgenootschap De Ploeg opgericht. Tot de oprichters behoorden Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens en Alida Pott. De naam De Ploeg werd bedacht door Jan Altink: „Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ontginnen en dus ook aan ploegen en vandaar de naam De Ploeg."

De intentie van De Ploeg was een genootschap van kunstenaarsvrienden te zijn die samen schilderden, uitstapjes maakten en activiteiten organiseerden. Zij maakten vele portretten van elkaar en van het Groninger landschap. Toen Jan Wiegers tijdens een verblijf in Davos (1920-21) de expressionistische schilder Ernst Ludwig Kirchner ontmoette, had dat grote gevolgen voor de stijl waarin de leden van De Ploeg tot dan toe schilderden. Het expressionisme werd omarmd en dat werd zichtbaar in een feller kleurgebruik en een sterke lijnvoering.

Dit alles en meer gaat getoond en besproken worden tijdens de lezing van kunsthistorica Maria Driessen in de Koppelkerk in Bredevoort op vrijdag 22 juni. De expositie 'Avant-garde in Groningen' in het Groninger Museum is nog te zien tot en met 4 november.
De lezing begint om20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree kost tien euro inclusief een kop koffie of thee.

Jonge Honden Dag KC Winterswijk

WINTERSWIJK - Op zondag 24 juni houdt de KC Winterswijk de jaarlijkse Jonge Honden Dag op haar terrein, gelegen achter het Hotel Frerikshof. Deze dag staat speciaal in het teken van de jonge honden. Naast diverse demonstraties van de cursussen die door de KC worden aangeboden zijn er ook tal van andere activiteiten op het veld. Er is een puppy-speeltuin waar de pups zich kunnen uitleven, compleet met zwembad en ballenbak. Ieder jaar blijkt de wildbaan weer een groot succes.

Dierenvoedingsleverancier Farmfood zal aanwezig zijn met een voedingsspecialist. Jonge honden kunnen die dag worden gekeurd. Aan het eind van de dag wordt er uit alle gekeurde honden geloot waarbij de gelukkige winnaar een gratis cursusseizoen krijgt aangeboden. Er is een schapendrijver aanwezig die naast zijn eigen vaardigheden de toeschouwers laat zien dat ook hun honden schapen kunnen drijven. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij kunnen zich laten schminken, maar ook liggen er kleurplaten klaar. Broon Dierbenodigdheden zal aanwezig zijn evenals de Dierenartspraktijk Wenters, beiden met leuke acties. Aanvang van de dag is om 10.30 uur, einde rond 15.00 uur.

Beleef de Baumberge bij FTC Wenters

WINTERSWIJK - Wil je als recreatieve racefietser ervaren hoe het is om te fietsen in de heuvels zoals die in Limburg of Tecklenburg? FTC Wenters in Winterswijk houdt zondag 1 juli de jaarlijkse Baumbergetocht. Een uitdaging met de nodige hoogtemeters in een prachtige omgeving, niet ver over de grens bij Winterswijk. Beleef de Baumberge, gelegen in het prachtige heuvellandschap tussen Coesfeld, Nottuln en Billerbeck in Duitsland.

De recreatieve fietstocht over de afstanden 100 en 130 kilometer is de parel aan de 'fietsketting' van de Winterswijkse fiets- en toerclub, die dit zomerseizoen in een nieuw tenue fietst en het clubgebouw van een facelift voorziet. Er is dit jaar geen afzonderlijke ATB-tocht.
De Baumbergetocht is een instituut op de recreatieve wielerkalender. Een tocht die geliefd is bij racefietsers dankzij het prachtige fietsgebied en het uitdagende parcours. Er moet flink geklommen worden. De renners krijgen, afhankelijk van de gekozen afstand, onder andere Kloster Gerleve, Coesfelderberg, Daruperberg en het bos naar de Longinusturm voor de kiezen. In het verleden was er ook een Baumbergetocht over 200 kilometer en die telde mee voor het Klimmersbrevet van de Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU). De pauzeplek voor beide afstanden is bij 'Gasthof zum Coesfelderberg'. Op de langste afstand, de 130 kilometer, is er een extra verzorgingsplek. Verder zijn er op de route diverse mogelijkheden om ergens koffie te drinken.
De starttijd is tussen 8.00 en 10.00 uur, zoals gebruikelijk bij het clubgebouw van FTC Wenters aan de Huininkmaat in Winterswijk. Hier hebben de deelnemers de mogelijkheid zich na afloop te douchen en ze kunnen op het terras nagenieten met een hapje en een drankje.

AZSV viert 70-jarig bestaan

De derde helft na een zware zeskamp bij het AZSV-jubileum. Foto: Karin Stronks

AALTEN – De Aalten Zaterdag Sportvereniging (AZSV) vierde op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni met haar leden, supporters en andere betrokkenen het 70-jarig bestaan. Een seniorenmiddag, zeskamp, ontbijt, disco en toernooien stonden op vrijdag en zaterdag op het programma.

Door Karin Stronks

De Vutters met aanhang waren op vrijdagmiddag welkom in de AZSV kantine voor de seniorenmiddag. Onder het genot van drankjes en hapjes beleefden zij een gezellige middag. Karin Harmsen van het AZSV bestuur opende de middag met een welkomstwoord, de accommodatiecommissie overhandigde Wim van de Put en Karin Harmsen een tegel met het nagemaakte AZSV logo erop. Henri Weikamp stelde de Vutters op de proef met een AZSV quiz. Vutter Bertus Beernink glimlacht: "Drie ronden van tien vragen werden ons gesteld, de oplettende vutter kon een aantal al beantwoorden omdat Karin in haar toespraak al feitjes had verklapt!" Hij vervolgt: "Hoe lang bestaat het staatvoetbal? Bij hoeveel verenigingen was Dennis van Toor hoofdtrainer voordat hij bij AZSV begon? Hoeveel wedstrijden speelde AZSV onder leiding van Van Toor?, waren enkele vragen. De antwoorden luidden respectievelijk 35 jaar, bij één vereniging en 742 wedstrijden. Onze groep had 26 van de 30 antwoorden goed!" Vrijdagavond was er disco voor de jeugd in twee groepen, de jongeren vermaakten zich zowel in als buiten de grote tent opperbest.

De Vutters genieten op de seniorenmiddag. Foto: Cor Hinkamp
Wim Smees (links), Wim van de Put en Karin Harmsen bekijken de tegel met het AZSV-logo. Foto: Cor Hinkamp

Zaterdagochtend kregen de Voetbalschoolspelers en de AZSV pupillen een ontbijt aangeboden, leden van de jubileumcommissie smeerden tientallen sneetjes brood met zoet of hartig beleg. Na het eten werden toernooien gespeeld waarbij alle reguliere teams, jongens en meiden, door elkaar werden gehusseld. Zij vormden ploegen die tot de verbeelding sprekende namen kregen zoals Liverpool, Barcelona en Juventus. Rond de klok van 11.00 uur speelden de junioren hun toernooi en 's middags werd de grote zeskamp gehouden voor alle seniorenteams. Allerlei aan voetbal gerelateerde spellen werden afgewerkt. Een zinderende finale 'latje schieten' werd gespeeld tussen AZSV H2, H4 en H8, waarin het achtste elftal beschikte over stalen zenuwen en de zeskamp won. Op het trainingsveld genoten de voetballers van een heerlijk koel drankje, van een varken-aan-het-spit of snacks van 't Noorden. De zaterdagavond stond in het teken van het Kampioenenbal en een groot jubileumfeest waarbij iedereen welkom was. AZSV kan terugkijken op een zeer geslaagd en zonnig jubileum.

Leven in kleuren en vlakken: expositie van Jelle Otter

BREDEVOORT - Van 22 juni t/m 29 juli toont de Koppelkerk een expositie van Jelle Otter (Steenwijk, 1925-2012, Wichmond): een schilder van verhalen, landschappen, havens en het dagelijks leven. Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt er kosteloos een rondleiding aangeboden door de expositie om 14.00 uur en 15.00 uur.

Vanaf zijn kinderjaren tekenend en schilderend, begint Jelle na de kunstacademie als zelfstandig kunstenaar. Hij ontwikkelt een eigen kubistisch-expressionistische stijl en blijft zich zijn leven lang daarin ontwikkelen.

Er zijn twee rode draden te herkennen in het oeuvre van Otter. De eerste heeft te maken met zijn interesse in de alledaagse werkelijkheid. Dit resulteert in werken met thema's dichtbij huis: stillevens, interieurs en portretten. Maar ook zijn stadsgezichten, havens en landschappen vloeien voort uit eenzelfde interesse voor het dagelijks leven.

De tweede rode draad wordt gevormd door Jelles interesse in verhalen. De Bijbel is hierin e´e´n van de belangrijkste inspiratiebronnen. Naast kunstenaar was Otter restaurateur en connaisseur van voor- reformatorische kerkschilderingen, met name in het noorden en oosten van ons land, o.a. in Dinxperlo. Hoogtepunt van dat werk is de restauratie van de schilderingen in de Grote Kerk te Harderwijk.

De expositie in de Koppelkerk is van 22 juni tot en met 29 juli en is te bekijken van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree kost vijf euro, inclusief een kop koffie of thee.

'Tegel eruit, plant erin' bij Intratuin

Jelle Otter - Vogelmarkt. Foto: PR

BREDEVOORT - Veel tuinen verloren de afgelopen jaren hun groene karakter. Grijs en stenen kregen er de overhand. Dit kan heel praktisch zijn, maar zo verdween ook flora en fauna. Om het leven in de tuin terug te laten keren, en de tuin letterlijk en figuurlijk weer een broedplaats te laten zijn van vogels, vlinders, bijen en andere dieren, staat bij Intratuin in juni alles in het teken van de actie: 'Tegel eruit, plant erin'. Op zaterdag 23 juni is er een actiedag.

Wie dan een tegel inlevert bij Intratuin, krijgt twee gratis planten uit het vlinder- en bijenlokkende assortiment dat is samengesteld met hulp van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Vlinderstichting. Het vergroenen van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. Met deze inwisselactie willen zij een rol spelen in het vergroten van de bewustwording hierover richting de klanten. Intratuin organiseert de actie in samenwerking met tuinvereniging Groei & Bloei als onderdeel van de Nationale Tuinweek.
Afdeling Aalten van Groei en bloei, staat deze zaterdag bij Intratuin Bredevoort, van 10.00 tot 15.00 uur.

Meet the artist: Philipp Pohl

Phillip Pohl bij zijn schilderijen die geëxposeerd worden inde Koppelkerk. Foto: PR

BREDEVOORT - Tot en met 24 juni exposeert de Bocholtse kunstenaar Philipp Pohl in de bovenzaal van de Koppelkerk met zijn expositie 'De geheime schetsboeken van Hendrickje Stoffels'. Benieuwd naar het verhaal achter deze mysterieuze expositie? Ga dan zondagmiddag 24 juni met Philipp Pohl in gesprek in zijn expositie.

Wat nou als Hendrickje Stoffels niet alleen de schrandere en ondernemende partner van Rembrandt was, maar ook een onontdekt tekentalent? Wat nou als ze haar kunstzinnige zijde verborgen hield om Rembrandt niet in de weg te zitten? Hendrickjes werk zou haar tijd ver vooruit zijn: het zou eerder thuis zijn in de moderne tijd dan in de zeventiende eeuw.
In tekeningen gaat Philipp de dialoog aan met deze fictieve zeventiende eeuwse tekeningen van Hendrickje Stoffels. Philipp Pohl is tussen zondag 24 juni tussen 13.00 en 17.00 uur aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan.
De expositie is in de Koppelkerk en op zondag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur is de schilder zelf aanwezig. Entree vrij.

Zoekplaatje

Foto: collectie Leo van der Linde

AALTEN - Het zoekplaatje van deze week is een foto gemaakt in de jaren twintig van de vorige eeuw, ergens in Aalten. Een fotograaf in het dorpsbeeld zag men niet alle dagen en iedereen wilde wel op de foto. Het leverde een mooi plaatje op. Waar is deze opname gemaakt? Wie weet interessante dingen te vertellen? En als er nog namen genoemd worden zou dit helemaal leuk zijn. Reacties zijn welkom via redactie@aaltensnieuws.nl. Men kan ook contact opnemen met: Leo van der Linde, Bilderdijkstraat 24, 7121 VL Aalten, tel. 0543 - 472571.


AD '69 degradeert en vindt het eigenlijk wel prima

AALTEN - Op een gladgeschoren grasmat wist AD'69 degradatie naar de 4e klasse niet te voorkomen. Het verloor met 3-0 van MvR.

Eenmaal uit de startblokken wist MvR al snel de 1-0 te scoren toen nr 10 Marc Pennards profiteerde van een te gemakkelijk weggegeven kans in de 4e minuut. Het schot wat hij in petto had kon niet worden gekeerd door Erik Heuvel en zo stond AD'69 al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand te kijken. In de 12e minuut kreeg AD zijn eerste kans toen Recep Kaya alleen voor de keeper kwam te staan maar het schot werd gekeerd en dit was dan ook de enige echte kans voor AD'69 in de eerste helft. Na de ijzersterke start van MvR ,waar AD'69 zich dus liet overbluffen, werd de krachtsverhouding in het veld enigzins gelijk getrokken, beide teams waren aan elkaar gewaagd maar dat was niet voldoende voor AD'69. Een overtreding op Michiel Ebbers in de 15e minuut was een flinke aderlating op het middenveld, het oplappen van Ebbers was niet afdoende en hij zou worden gewisseld na een half uur spelen door Robin Raben. Langzaam aan werd het AD'69 duidelijk dat dit geen eenvoudige partij zou worden , veel acties wilden niet lukken en hierdoor groeide de frustratie bij aan aantal AD-spelers. In de 35e minuut praatte Dylan Bauhuis zichzelf een gele kaart aan en dit was het startsignaal voor nog meer leed die AD'69 zichzelf aandeed.
Na de rust mocht men een gemotiveerd AD'69 verwachten maar wederom was de start na de aftrap voor MvR. Na slechts 120 tellen stond Victor Steinhauser tegenover Erik Heuvel en met een lobje over de keeper en daarna simpel intikken werd de achterstand voor AD'69 verdubbeld. Weer liet AD'69 zich verrassen , weer was het niet allert na een aftrap. Slechts 5 minuten na de 0-2 was het publiek getuige van de herhaling van de 0-1 uit de eerste helft, een exacte kopie deed zich voor toen dezelfde speler met dezelfde actie de 0-3 wist te scoren en hiermee AD'69 kansloos zou laten en degradatie zou opleggen.
Dylan Bauhuis zou enkele minuten na de 0-3 een negatieve hoofdrol voor zichzelf opeisen toen hij volledig uit de bocht ging en een keiharde aanslag pleegde op een MvR-speler, een tweede geel en dus rood kwam terecht op zijn konto waardoor AD'69 met 10 man door moest gaan. Er zouden nog meer gele kaarten volgen aan AD-zijde, hiermee werd de frustratie aan AD-zijde volledig gekenmerkt. De enige kaart waar men een opmerking over mocht maken was een rode kaart voor Sven Breukelaar in de 88e minuut. Een aanval van MvR dreide te mislukken toen een doelpoging zou stranden in een duel om de bal. Hierbij kruisden een viertal benen waardoor de MvR speler zou vallen, op zich een onschuldige feitje maar de scheidsrechter zag hierin een opzettelijke overtreding en presenteerde de rode kaart en zou een penalty toekennen aan MvR. Het nemen van de strafschop werd gegund aan keeper Jelle Kniest maar hij faalde in de afronding toen collega Erik Heuvel de pingel klemvast van de lijn hield.

Het zou dus bij 0-3 blijven, MvR ( de nieuwe club van AD-trainer Arno Heersink) gaat door naar de finale ronde en AD'69 gaat zijn jubileumjaar doorbrengen in de 4e klasse. Meningen peilende is men teleurgesteld in het resulaat maar leeft ook de gedachte dat het misschien wel zo goed is, AD'69 heeft een te smalle basis en liep al weken op de laatste benen. Met het afscheid nemen van mn Rik Pastoors en Tom te Brinke wordt het nog smaller en de aanwas uit de jeugd is nog niet voldoende om het nog een jaar in de 3e klasse uit te kunnen houden. AD'69 zakt af naar de 4e klasse en moet daar weer het plezier gaan terugvinden en wie weet zorgen wij daar voor een verrassing, wie weet.

De selectie van AD'691 dankt Arno Heersink voor vijf jaren trainerschap en wenst hem veel succes bij MvR.

DanzArte-teams tweede en derde

Groovolution van DanzArte. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO - Afgelopen zondag vertrokken de selectieteams van DanzArte al vroeg naar Wageningen voor de finale van Shell we Dance. Na alle voorrondes in Nederland waren de tien beste teams geselecteerd om in de finale tegen elkaar te strijden. De Groovin' Bouncers beet het spits af en in hun categorie Showdance behaalde dit team een tweede plaats. Vervolgens was Groovolution aan de beurt. In hun zware categorie Showdance werd de groep derde. United Souls heeft een prima dans laten zien maar viel helaas buiten de prijzen. De oudste groep Sailing Souls was als laatst aan de beurt en haalde een derde plaats.

Joop Beuting blijft strijden voor mensen met een Duits pensioen

LIEVELDE/REGIO - Joop Beuting (77) uit Lievelde is al een aantal jaren bezig met het actievoeren voor mensen met een Duits pensioen (eigenlijk Altesrente). Die mensen, vooral afkomstig uit de grensstreken zoals de Achterhoek, moeten vanaf 2017 meer belasting over die pensioenen betalen; ze dragen namelijk niet meer af aan de Duitse maar aan de Nederlandse fiscus. De verandering geldt alleen voor pensioenen tot 15.000 euro. Volgens Beuting worden meer dan 60.000 Nederlandse gepensioneerden getroffen. Over 2016 geldt een overgangsregeling. Hij benadrukt dat mensen daar nog met terugwerkende kracht gebruik van kunnen maken. "Ik heb het idee dat er nog tienduizenden mensen zijn die hiervan geen gebruik hebben gemaakt. Het kan ze tot 250 euro per maand schelen."

Beuting en zijn strijdmakkers spraken al met verschillende - regionale en landelijke - media en bezochten al een aantal keren politiek Den Haag. Zo was hij onlangs nog op bezoek bij de fractie van 50PLUS, om daar zijn grieven aan te kaarten. Inmiddels overweegt hij naar de rechter te stappen. De fiscalist die hij in de arm heeft genomen geeft hem in een goeie kans bij de rechter.

Joop Beuting wil mensen behulpzaam zijn met informatie over deze kwestie, zijn e-mailadres is: j.beuting6@upcmail.nl.

'Foute' kaart op bord in De Heurne

Het bord met de 'foute' kaart. Foto: Bennie Bruggink

Zonder toestemming gemeente

DE HEURNE - Bennie Bruggink uit De Heurne stuurde enkele foto's aan de redactie van Dinxpers Nieuws, van een bord dat op dinsdag 5 juni in De Heurne is geplaatst. Het bord staat bij de parkeerplaats schuin tegen over de kerk in De Heurne. Er staat: 'Welkom in de gemeente Aalten'op, met een reclame uit Dinxperlo en ook de achterzijde wordt gevuld door een bedrijf uit Dinxperlo. Bennie merkt op: "Maar wat schetst mijn verbazing: er staan plattegronden op van Aalten en Bredevoort. Dinxperlo komt in zijn geheel niet voor op de kaarten, in het uiterste puntje staat nog net een stukje De Heurne."

Een woordvoerder van de gemeente Aalten meldt desgevraagd: "Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze borden, heeft dit geplaatst zonder onze toestemming. Zij wilden de oude borden vervangen en daarover zijn wij nog met hen in gesprek. De borden zouden pas op een later moment (na onze goedkeuring) vervangen worden, maar door interne miscommunicatie bij het bedrijf is dit afgelopen week al gebeurd. Wij hebben de kaarten van te voren niet gezien, en hadden hier dan ook nooit toestemming voor gegeven. Het bedrijf zelf vindt het ook erg vervelend dat dit mis is gegaan. Naast het aanbieden van hun excuses hebben ze toegezegd de kaarten aan te passen."

Lekker sporten en elkaar ontmoeten

André bestormt de stormbaan. Foto: Marcel te Brake

AALTEN - Zaterdag was Sportpark Zuid het toneel van de Special Olympics, gecombineerd met de jaarlijkse sport- en spelinstuif van Estinea. In Aalten werd onder ander het onderdeel bocce afgewerkt. Bocce is een balsport die gerelateerd is aan bowls en petanque. Dat deze sport voor iedereen geschikt is, bleek wel uit het team bestaande uit Joop Hilbelink en Henk Jan van Zijl. Dankzij een beetje hulp van vrijwilliger Wim Jentink kon ook Joop, die spastisch is en daardoor aan een rolstoel gebonden, bocce spelen. Joop en Henk wonnen samen de beker.

Er werd fanatiek bocce gespeeld. Foto: Marcel te Brake
Een heerlijk sfeertje op Sportpark Zuid. Foto: Marcel te Brake
Ook als je in een rolstoel zit, kun je met wat hulp bocce spelen. Foto: Saskia ter Welle
Joop Hilbelink en vrijwilliger Wim Jentink zijn dolblij met de beker. Foto: Saskia ter Welle
Nina Sloetjes laat haar schoenen controleren door Erik Sikking. Foto: Marcel te Brake
Belangrijke mensen worden geïnterviewd door Angelique Krüger van Omroep Gelderland. Foto: Marcel te Brake

José Penterman-Kemkens neemt afscheid van Het Bariet

José Penterman-Kemkens in gesprek met een leerling. Foto: Leander Grooten

'Ik nodig oud-leerlingen van harte uit'

ACHTERHOEK - Relativeren, regie houden en meedenken typeert haar. Zelf zal ze dat niet zeggen, want bescheidenheid is ook een eigenschap. Na 43 jaar neemt José Penterman afscheid van het speciaal onderwijs en wil dat moment markeren met zoveel mogelijk oud-leerlingen om haar heen.

Door Leander Grooten

Als 20-jarig meisje uit Zieuwent begon Penterman (toen nog Kemkens, want niet getrouwd) als docente op de Hamalandschool. "Het was 1975 en er werden geen methodes aangeboden. We moesten alles zelf ontdekken." Het onderwijs is veranderd, maar de doelstelling nooit: de leerling zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in de maatschappij.

Stagebureau
José was de afgelopen jaren de dragende kracht van het stagebureau van Het Bariet. Teamleider Inge Wijnen: "José heeft de interne stages voor de leerlingen mede opgericht. Dat was echt haar kindje. Daarna heeft ze zich ingezet voor externe stages." En dat is niet makkelijk," aldus Wijnen, "onze leerlingen vragen soms een andere aanpak." José: "Bedrijven creëren soms een functie speciaal voor onze leerling. Dat is mooi maatwerk. Zulke bedrijven zouden er meer moeten zijn."
Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de opzet van het arbeidstrainingscentrum. "Dat hebben we bewust buiten de schoolomgeving geplaatst, als onderdeel van de maatschappij."
Met een goed gevoel kijkt zij terug op haar loopbaan. "Het is leuk om te zien als leerlingen nog steeds goed in hun vel zitten. Laatst kwam ik op een dagbestedingsplek en werd ik toegeroepen 'Hey Kemkens, hoe is 't'. Die man heb ik jaren geleden ergens geplaatst."

Zorgen voor de toekomst
In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd, waarbij burgers zoveel mogelijk in het arbeidsproces mee moeten draaien. Hoewel dit past bij de visie van de school om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te maken, zijn er kanttekeningen. José: "Ze hadden de sociale werkvoorziening niet weg moeten doen, dat vind ik erg jammer." Inge vult aan: "De Participatiewet en de huidige politieke wind maken het moeilijker voor onze leerlingen een goede werkplek te vinden."

Regie bij José
Met het vertrek van José Penterman-Kemkens verlaat veel kennis de organisatie. Inge Wijnen kent haar al vijftien jaar als collega. "José is een constructieve meedenker. Rustig en bescheiden, maar als puntje bij paaltje komt, laat ze van zich horen en zegt ze hoe ze erover denkt. José houdt graag de regie, dat is haar kracht. Op 29 juni zal ze die op momenten toch moeten laten varen en accepteren dat zij in de spotlight staat. "Ik wil vooral afscheid nemen van mensen." De speeches en loftuitingen neemt ze op de koop toe.

Afscheidsreceptie
In de ochtend van 29 juni neemt José afscheid van de leerlingen. Van 15:30 tot 17:30 uur is de afscheidsreceptie voor genodigden, oud-collega's en oud-leerlingen en ouders. Deze kunnen zich opgeven via i.wijnen@hetbariet.nl om José de hand te schudden.

Wat ze na haar pre-pensioen gaat doet, weet ze nog niet precies. "Eerst op vakantie. En ik hou van lezen, zingen en fietsen, dus ik vermaak me wel." Inge Wijnen vermoedt haar nog wel eens terug te zien op school. "Ze is jong van geest en een fijne collega om ook later nog eens beroep op te mogen doen."

Midzomeravond-shopping

AALTEN - Op de langste dag van het jaar, donderdag 21 juni, leggen de Aaltense winkeliers de rode loper uit voor hun klanten. Er kan gezellig geshopt worden, op deze midzomeravond, tijdens de extra lange koopavond in Aalten. In het centrum ontvangen bezoekers een tasje met een flyer met informatie en het programma van deze midzomeravond. Het tasje wordt gevuld wanneer er iets gekocht wordt bij één van de deelnemende winkels. Iedere winkelier zorgt op zijn eigen manier voor een speciale activiteit of een leuke actie in de winkel. Op de Markt is live-muziek en diverse mogelijkheden om een drankje en een hapje te nuttigen.


www.winkeleninaalten.nl

Expositie Katja Effting bij Foto21

BREDEVOORT - In fotogalerie Foto21 is van 9 juni tot en met 29 juni de expositie Constellations van Katja Effting te zien.

Katja Effting is gefascineerd door het spanningsveld tussen het fotografische platte vlak en de ruimte om haar heen. Ruimte is een mysterie, het is geen tastbaar iets. Het is lucht tussen objecten, het is wel meetbaar en vooral voelbaar. Het terugkerende thema in Katja's werk is het bijzondere ogenblik wanneer verschillende ongrijpbare ruimtelijke systemen elkaar kruisen. In haar werk stelt Katja de constellaties der dingen ter discussie, zoals ook een sterrenbeeld niet gevormd is door fysieke connecties maar door onze eigen manier van zien. Katja Effting is opgeleid als architect aan de TU Delft en als fotograaf aan de Fotoacademie Amsterdam. De in Midwoud gevestigde kunstenaar maakt met behulp van fotografie haar wereld zichtbaar. Sinds september 2014 werkt ze samen met DAPh, Dutch Architectural Photographers. Haar fotografie-opdrachten van interieur, exterieur en de stedelijke omgeving worden gepubliceerd in nationale en internationale architectuurmedia. Ze exposeert regelmatig en werkt samen met architecten, dansers en kunstenaars.

Foto21 op 't Zand 21 in Bredevoort is open van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Buitenspeeldag van Figulus Welzijn bij De Ahof

AALTEN - Ook Figulis Welzijn doet mee aan de Buitenspeeldag . Die vindt plaatst op woensdag 13 juni in de weide en op het parkeerterrein van de kinderboerderij De Ahof, van 14.00 tot 16.00 uur, voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Het is van belangrijk dat kinderen meer buitenspelen en sporten: voor de sociale contacten, de lichamelijke beweging en het wedstrijdelement. Deze middag staat vooral het buiten spelen en het plezier hebben met elkaar voorop! Het thema van de buitenspeeldag is bootcamp. Deelnemers moeten niet bang zijn om vies te worden. Het parcours zit vol met waterelementen, zoals water overbrengen met een helm, een zeepbaan, touwtrekken, een pannaveld met verrassing. Deelname is gratis. Van te voren opgeven is niet nodig. Informatie: m.stronks@figulus-welzijn.nl.

Midzomeravond-shopping in Aalten

AALTEN - Op de langste dag van het jaar, donderdag 21 juni, leggen de Aaltense winkeliers de rode loper uit voor hun klanten.

Er kan gezellig geshopt worden, op deze midzomeravond, tijdens de extra lange koopavond in Aalten. In het centrum ontvangen bezoekers een tasje met een flyer met informatie en het programma van deze midzomeravond. Het tasje wordt gevuld wanneer er iets gekocht wordt bij één van de deelnemende winkels. Iedere winkelier zorgt op zijn eigen manier voor een speciale activiteit of een leuke actie in de winkel. Op de Markt is live-muziek en diverse mogelijkheden om een drankje en een hapje te nuttigen.

Oplossing zoekplaatje: Wilhelminaschool in vroeger tijd

Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Jan Breukelaar

AALTEN - Het zoekplaatje van 5 juni is een foto van een klas van de Wilhelminaschool Aalten, gevestigd aan de Stationsstraat in Aalten. De jongens en de meisjes zijn netjes, op hun zondags, gekleed, speciaal voor de fotograaf. De foto dateert uit de periode rond 1925.

Het achterhalen van namen bleek een moeilijke zaak. De naam van meester Van Boven werd wel genoemd. Hij was het hoofd van de Wilhelminaschool. Op de gevel stond de naam van de school met als aanduiding: 'School met den Bijbel'. In 2009 ontstond commotie, toen de tekst 'School met den Bijbel' door de gemeente in 2009 weggehaald. Dit leidde tot veel protest en werd snel hersteld.

De school is niet meer in gebruik als onderwijsinstelling. Het gebouw was tot voor kort eigendom van en in gebruik door de gemeente Aalten. Het is inmiddels verkocht onder voorbehoud en krijgt de functie van Bed & Breakfast'.

De Wilhelminaschool is samen met de Ds. Stegemanschool en De Morgenster opgegaan in Triangel Hoog en Triangel Laag. Bekende leerkrachten van vroeger waren juffrouw Lammers, meester Hengeveld, juffrouw Van Diemen de Jel en meester Van Boven. De laatstgenoemde staat op de foto afgebeeld. De school werd in 1925 feestelijk in gebruik genomen. Er was een zodanige groei van het aantal leerlingen dat in 1930 al een uitbreiding plaatsvond bij deze school. Er werd een verdieping met twee lokalen bijgebouwd.

Ontmoeten en Beleven bij Marga Klompé en Estinea

Samen drie planten in een pot zetten als opening van de activiteiten. Foto: Marcel Aalbers

AALTEN - Voor de derde keer organiseerden de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe en Estinea een activiteitendag. Op drie locaties in Aalten , Beth San, 't Hoge Veld en de Slaadreef, werden diverse activiteiten gehouden voor jongeren en ouderen. Doelstelling was dat zowel cliënten als medewerkers van beide zorgverleningsinstellingen elkaar ontmoetten. De dag werd op elke locatie geopend door drie planten gezamenlijk in een bak te poten.

Door Marcel Aalbers

Wethouder Henk Rijks verwoorde het ontmoeten als het planten van een zaadje. Bij elke ontmoeting wordt een zaadje geplant. De zorg die er aan besteed wordt, bevordert een positieve relatie. Dit kan een ontmoeting zijn tussen cliënten onderling, alsook personeel onderling.
Kinderen van onder andere Triangel Hoog en de Groen van Prinstererschool werkten mee als vrijwilliger. Op de Slaadreef waren diverse theatervoorstellingen, De Klepperklumpkes traden op bij Beth San en op het Hoge Veld werd er muziek gedraaid door Bart van Loon en kon men genieten van de dieren van de kinderboerderij van Figulus Welzijn. Ook voor familie was deze dag een mooi moment om bij dit evenement even bij te praten. Op alle locaties kon met een huifkar mee om een ritje in de regio te maken. Ook ouderen van de Stegemanhof en de buurt waren welkom.
Henk Hogevonder, regiomanager bij de stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, keek terug op een geslaagde dag, waar de samenwerking goed tot uiting kwam, en de ouderen erg genoten van de spelende kinderen. Hij heeft de stille hoop dat enkele jongeren, mede door deze dag, straks een beroepskeuze maken, waarbij hij ze later weer tegen komt in een van de voorzieningen, maar dan als medewerker.

De klepperklumpkes traden op. Foto: Marcel Aalbers
Kinderen konden zich laten schminken. Foto: Marcel Aalbers
Ontmoeten en gezellig even praten hoort er ook bij. Foto: Marcel Aalbers

Zwarte Cross Talententuin in Achterhoek Nieuws

Carmen Bijsterveld, Ibrahim Abdi Ali, Herman IJzerman en Farhaan Abdi Ali. Foto: Meike Wesselink

ACHTERHOEK - Farhaan (14) en Ibrahim (17) Abdi Ali uit Groenlo werken iedere dag keihard om persoonlijke records te breken op de atletiekbaan. Herman IJzerman traint de Somalische broers die een ongelooflijke ambitie hebben om zo snel mogelijk de top te bereiken. De jongens zijn opgenomen in de Zwarte Cross Talententuin waar in totaal zeven veelbelovende jonge sporters uit het Oosten van het land een podium krijgen. Alle sporters houden persoonlijke blogs bij die onder meer op de site van de Zwarte Cross te vinden zijn. Eens per maand verschijnt één van die blogs ook in de verschillende uitgaven van Achterhoek Nieuws. Hoe is het voor Farhaan en Ibrahim om onderdeel uit te maken van de Talententuin?

Door Meike Wesselink

Hoewel ze meestal in Zutphen trainen, kennen de jongens het terrein van de Zwarte Cross op hun duimpje. Het is er namelijk niet alleen heel geschikt om te crossen, je kunt er ook uitermate goed hardlopen en met de benenwagen door het zand ploegen. "Vorig jaar mocht ik opeens het terrein niet meer op toen ik wilde trainen. Waren ze bezig het festival op te bouwen", zegt Farhaan lachend. Zelf hebben de jongens wel zin in de Zwarte Cross. Ronnie Flex zien, dat lijkt ze wel wat.

Gastgezin
Herman IJzerman traint de jongens, maar is ook hun steun en toeverlaat. Gauw brengt Herman ze na de training naar het station voor aansluiting op de trein naar Groenlo. "Het is niet te doen. Die jongens trainen zich in het snot en moeten dan 's avonds laat nog terug naar Groenlo. Eten, slapen en de volgende ochtend weer vroeg in de bus naar school. We zijn op zoek naar een gastgezin voor de jongens van maandagavond tot en met vrijdagochtend, dat is namelijk veel praktischer, gezien de trainingen in Zutphen. Niet alleen de training, de rust en structuur daarnaast zijn minstens zo belangrijk. Een gastgezin voor de jongens samen zou natuurlijk ideaal zijn, maar twee verschillende gastgezinnen is net zo fijn", laat de topsportcoach weten. "Dus als iemand een idee heeft, dan horen we dat heel graag."

Hanzesport Running Top Team
Herman IJzerman nam het initiatief voor het Hanzesport Running Top Team, een individueel coachings- en begeleidingstraject voor topsporters die - net als de Abdi Ali-broers - beschikken over de perfecte balans tussen motivatie, discipline en talent. Herman coacht en krijgt daarbij steun van Doetse Huizinga en ex-atleet Bob Winter. Het is een 'way of life', zoals Herman het noemt; álles maar dan ook álles wordt in het werk gesteld om aan de top te komen. De jongens hebben dit voorjaar de Nederlandse nationaliteit gekregen en hebben de eerste wedstrijden al gelopen onder de Nederlandse vlag. Voorzichtig kijken ze al uit naar hun eerste EK.

Talententuin
Om de week schrijven de broers in hun blog over avonturen die ze meemaken tijdens hun sportcarrière. Zo kun je deze week lezen hoe Ibrahim de inschrijving voor het NK miste en over de 4.08 minuten waar Farhaan onder móet blijven tijdens zijn eerste wedstrijd op de 1500 meter.
Carmen Bijsterveld, coördinator online media van de Feestfabriek: "De Talententuin is in augustus 2017 in het leven geroepen en bedoeld om jonge topsporters promotioneel een stukje verder te helpen. De talenten krijgen workshops over mediagebruik, leren het toe te passen en krijgen tips van mensen uit de topsport zoals Stefan Groothuis en Erik Hagelstein. Motorcrosser Davy Pootjes zat vorig jaar al in de Talententuin, maar die heeft zich zo succesvol neer weten te zetten, dat hij dit jaar plaats heeft gemaakt voor Ibrahim en Farhaan."

Farhaan en Ibrahim voelen zich vereerd, maar moeten met hun bescheiden karakter nog een beetje wennen aan zoveel aandacht. Met tante Rikie hebben de jongens nog geen kennis gemaakt, maar dat gaat binnenkort ongetwijfeld gebeuren.


www.zwartecross.nl/talententuin

Parkinsoncafé Doetinchem

Parkinsoncafé in

Doetinchem

DOETINCHEM - Op woensdagmiddag 20 juni is er Parkinsoncafé. Het Parkinsoncafé vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) in het restaurant van Waterrijk, Willy Brandtplein 24. Deze middag staat in het teken van communicatie. De Ziekte Van Parkinson is een progressieve ziekte waarbij op enig moment problemen kunnen ontstaan met communiceren. Erica Jacobs, logopedist bij Azora en Parkinsonnet-therapeut zal hierover vertellen en geeft tips en adviezen. Daarnaast is er ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en over andere zaken waarmee mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken hebben. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Opgeven voor deze middag kan bij het medisch secretariaat van Sensire: parkinsoncafedoetinchem@sensire.nl of tel. 0314-356212 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Streekboekenverkoop bij Erfgoedcentrum

ACHTERHOEK - Op donderdag 14 juni van 10.00 tot 15.00 uur kunnen liefhebbers van boeken over onze streek terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waar een grote verkoop van tweedehands streekboeken en tijdschriften wordt gehouden. Hieronder bevinden zich streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden op gebouw 't Brewinc, studiezaal 1e verdieping, IJsselkade 13 te Doetinchem.

Parkinsoncafé in

Doetinchem

DOETINCHEM - Op woensdagmiddag 20 juni is er Parkinsoncafé. Het Parkinsoncafé vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) in het restaurant van Waterrijk, Willy Brandtplein 24. Deze middag staat in het teken van communicatie. De Ziekte Van Parkinson is een progressieve ziekte waarbij op enig moment problemen kunnen ontstaan met communiceren. Erica Jacobs, logopedist bij Azora en Parkinsonnet-therapeut zal hierover vertellen en geeft tips en adviezen. Daarnaast is er ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en over andere zaken waarmee mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken hebben. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Opgeven voor deze middag kan bij het medisch secretariaat van Sensire: parkinsoncafedoetinchem@sensire.nl of tel. 0314-356212 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Streekboekenverkoop bij Erfgoedcentrum

ACHTERHOEK - Op donderdag 14 juni van 10.00 tot 15.00 uur kunnen liefhebbers van boeken over onze streek terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waar een grote verkoop van tweedehands streekboeken en tijdschriften wordt gehouden. Hieronder bevinden zich streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden op gebouw 't Brewinc, studiezaal 1e verdieping, IJsselkade 13 te Doetinchem.

Special Olympics Achterhoek voetbalfeest voor deelnemers en toeschouwers

Tijdens het toernooi is het aangenaam vertoeven in de schaduw onder de bomen op het sportcomplex. Foto: Henri Walterbos

Goud voor Grol/Longa G1

Door Henri Walterbos

GROENLO - "Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Zo mooi om te zien hoe die spelers allemaal genieten. Daar kunnen wij allemaal nog heel veel van leren. Ontroerend mooi om te zien." William Krabbenborg, zaterdagmiddag met zoon Cas aandachtig toeschouwer op het voetbaltoernooi, het grootste onderdeel van de Special Olympics Achterhoek dit weekend, op zijn eigen sportpark Den Elshof. De reacties van toeschouwers zijn eensluidend. Het is volop genieten geblazen met de ruim 400 voetballers. Het gaat hierbij weliswaar niet om genieten van de allermooiste voetbalhoogstandjes, zoals een week eerder op hetzelfde complex tijdens het Internationaal Marveld Toernooi, met topclubs van over de hele wereld, maar wel van een enorme spelvreugde, onuitputtelijke blijdschap en sportiviteit die de voetballers laten zien. Eigenlijk noog veel mooier. "Iedereen is winnaar," zei Daniël van den Berg, trots burgemeester van het Olympisch dorp op Marveld Recreatie, al tijdens het afleggen van de olympische eed, vlak voor de openingshandeling van het grootste sportevenement ooit in de Achterhoek. Hier is niets te veel mee gezegd. "Het is prachtig om te zien en erbij te zijn. Ik heb een speler gezien die de hele wedstrijd alleen maar stond te klappen, maar er zitten ook best wel leuke voetballers bij," vertelt vrijwilliger Pelle Walterbos nog steeds genietend. "Als divisioner houden wij op zaterdag de scores en doelpuntenmakers bij en beoordelen hoe sterk de teams zijn. Zo komen op zondag de sterkere teams tegen elkaar uit en de mindere teams tegen elkaar."

'We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten'

Warm
Het gehele weekend is het warm. Er wordt tussen de wedstrijden door verkoeling gezocht onder de bomen op en rondom het sportpark. De blijdschap is enorm. "Soms moet je op een veld weleens wachten om te kunnen beginnen omdat spelers elders nog van de muziek aan het genieten zijn en dat even voorgaat. Mooi toch. Het is hun feestje," vertelt Rob Westervoorde in het wedstrijdsecretariaat. Het is mooi om te zien dat na een wedstrijd de spelers elkaar allemaal een hand of high-five geven, ongeacht winst of verlies. Tijdens wedstrijden wordt er zelfs gejuicht als een speler van de tegenpartij scoort. De spelers gunnen elkaar iets. Zo is iedereen blij.

Lovende mails
Namens sv Grol zijn het Ben en Rolf Meuleman die de organisatie van het tweedaagse toernooi op zich namen. Vader en zoon zijn beide betrokken bij het G-voetbal van sv Grol dat een jaar geleden een samenwerking aanging met Longa '30 uit Lichtenvoorde, onder de naam sv Grol/sv Longa '30. Beiden kijken terug op een geslaagd toernooi. "We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten die we zagen," vat Ben het toernooi in één zin samen. "Het was leuk om te zien dat een vader met een dochtertje hier rondliep en Grolspeler Basten Overkemping zag lopen, een van de boegbeelden van de Special Olympics; 'Hebben we Basten eindelijk een keer in het echt gezien,' zei de dochter." Meuleman lacht erom. Rolf is al even tevreden over het verloop van het toernooi. Hij is blij met de vele lovende mails die hij op zondag al ontvangen heeft van deelnemende teams. "Wij hebben een superleuke dag gehad. Dat komt mede door jullie inzet," leest Rolf voor. "Daar doe je het voor."

Knappe prestatie
Sluit het G-team Grol/Longa G2 het toernooi af met een zeer verdienstelijke zesde plaats, het eerste team gaat zelfs met de gouden medailles naar huis. "Wat een enorme knappe prestatie," vindt ook burgemeester Annet Bronsvoort, die samen met Olympisch sportster en gouden medaillewinnares Marit Bouwmeester de medailles uit mag reiken. "De thuisploeg heeft de hoge verwachtingen helemaal waargemaakt," steekt presentator Erik Hagelstein tijdens de prijsuitreiking de winnende ploeg een extra veer op de hoed. Het gehele team juicht nogmaals. Ze kunnen er niet genoeg van krijgen.

'Het is heel erg leuk hier'

Het team uit Heesch op Marveld. Foto: Ferry Broshuis

Team uit Heesch geniet met volle teugen

Door Ferry Broshuis

GROENLO/REGIO - Terwijl de muziekformatie 'UT Natte Mondstuk' uit Zeddam vrolijke noten blaast, zijn honderden en nog eens honderden deelnemers aan de Special Olympics Achterhoek zich zaterdagavond druk aan het vermaken op Marveld Recreatie. De ruim 2000 deelnemers aan dit fantastische en sportieve festijn voor mensen met een verstandelijke beperking hebben net gegeten en maken zich op voor een vrolijk avondfeest. Zo ook een team uit Heesch bij Oss uit Noord-Brabant.

De burgemeester van het Olympisch dorp: Daniël van den Berg. Foto: Ferry Broshuis

Plezier
Met zijn zessen zijn ze, vier sporters en twee begeleiders. Die doen mee aan de gymwedstrijden die zaterdag al in Doetinchem werden gehouden en zondag verder gaan. De diverse sportonderdelen zijn verspreid over heel wat locaties in de Achterhoek, maar de centrale verblijfplaats is bij Marveld Recreatie, waar ze dergelijke aantallen mensen gemakkelijk en professioneel kunnen opvangen. Het dit jaar 50 jaar bestaande recreatiepark is ook voor dergelijke festijnen een ideale locatie. Zondag gaat het ook om de medailles die te winnen zijn. Maar de groep uit Heesch lijdt daar niet onder. "Ik heb geen zenuwen; meedoen is het belangrijkste", zegt Mark, samen met Nienke, Esther en Josefien de gymnasten, begeleid door de coaches Demi en Vicky. Ze genieten met volle teugen. Ze hebben ook net heerlijk gegeten, een lekkere gehaktbal met aardappelschijfjes en groente en ook nog een ijsje. Dat willen ze wel even zeggen. De coaches vertellen dat er bij het onderdeel gymnastiek in totaal 54 deelnemers zijn. Zondag gaat het voor de medailles, maar nu moeten ze van de avond genieten. Ze hebben er hard voor getraind, maar nu is er ontspanning en ze lachen vrolijk.

Burgemeester
Dan komt een man voorbij met een ambtsketen om. Het is de burgemeester van deze avond. Het is Daniël van den Berg, 34 jaar oud, en hij moet straks in de grote tennishal de vlag officieel overhandigen aan de mensen uit Den Haag, want daar wordt over twee jaar de volgende Special Olympics gehouden.
Of hij zenuwachtig is? Nee hoor, ook hij heeft er plezier in. Het valt op hoe alle deelnemers genieten en ze hebben eigenlijk nauwelijks tijd om wat te vertellen. Ze zijn op weg naar de grote tennishal om de officiële dingen die gedaan moeten worden mee te maken, of naar de grote zalen waar het feest en de polonaises inmiddels in volle gang zijn. En dat allemaal met heerlijke en aansprekende muziek erbij, je wordt er gewoon in meegezogen.
Het team van Heesch uit Oss heeft al heel lang flink geoefend. Ze gaan zich ook zondag weer krachtig presenteren, maar nu is er eerst dus feest. Dat duurt overigens niet te lang want morgen moeten ze wel fit zijn. Maar zenuwachtig? Nee!

Thuis tussen de 'Nederlanders' in Australië

Faith opent de deur en ik ben verrast als ze opendoet. Ze praat Engels. Helemaal geen Nederlands. Maar op Facebook kletsten we vrolijk in het Nederlands. Huh, hoe zit dit?, vraag ik snel."My husband comes originally from the Netherlands and we lived near Utrecht for five years. Ik kan het nog een beetje spreken, vertelt ze met een zwaar accent, maar schrijven kan ik beter." Maar haar man wilde terug naar Australië waar ze elkaar hebben leren kennen. Faith vond Nederland fantastisch. Ze besloten toch terug te keren naar Melbourne.

Tekst en foto's: Marleen Hoftijzer

Ik vraag Faith wat ze van Nederlanders vindt. Ze begint te lachen. "Ik was geschokt toen ik op een verjaardag aankwam en jullie allemaal in een cirkel zaten. En de jarige moest alles verzorgen!" Ja, dat kan ik me voorstellen, lach ik terug. "Het viel me ook op dat jullie allemaal Senseo koffieapparaten hadden in de tijd dat we daar woonden. Nederlanders zijn naar mijn mening geneigd om allemaal voor hetzelfde te kiezen." Misschien heeft ze gelijk. In bijna elke Nederlandse woonkamer staat de Kallax Ikea kast. Weet je wel, zo eentje met allemaal van die vakjes waar je lades en boxen in kan schuiven.

Ze vraagt of ik het erg vind om in een éénpersoonsbed te moeten slapen, want hun woning is net gerenoveerd. "Soms slaap ik op een matje op de grond, dus ik ben allang blij met een echt bed", lach ik terug.

In de jaren vijftig leefden veel Italiaanse immigranten in de wijk Brunswick waar Faith met haar gezin al meer dan tien jaar woont. En dat waren niet de beste klussers, grapt Faith me toe. Dus ze hebben veel moeten verbouwen.

Geen land ter wereld telt zo veel Nederlandse immigranten als Australië. Het aantal Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, bedraagt maar 5% van het totaal aantal inwoners.
In Melbourne vind je zelfs complete Nederlandse communities. Ines, mijn volgende host, vertrok twee jaar geleden uit de Randstad en werd zoals vele andere Nederlanders meiden verliefd op een man én op een het land natuurlijk. Hoewel ze niet viel voor de charmes van een Aussie. De Colombiaanse Manuel werkt hier als architect en ze wonen samen in Elwood. Een prachtige wijk dicht bij het strand.

Ik vraag waarom ze niet in Nederland of Colombia zijn gaan wonen. Ines legt uit: "Als we dat doen, dan is de balans in onze relatie zoek. De één zou dan een groot sociaal netwerk hebben en in zijn moedertaal kunnen spreken. Hier moeten we samen iets opbouwen. Mochten we ooit kinderen dan willen we wel dichter naar Europa toe verhuizen. Mijn ouders zouden het anders niet accepteren, haha."

Nederlanders stonden vroeger bekend als 'the invisible immigrants', omdat we snel onder de locals mengen en de taal spreken. Heel anders dan Italianen of Grieken. Zij hebben hier hun eigen wijken opgezet, zoals in Brunswick waar Faith woont. In de wijken starten ze winkels met hun eigen culinaire producten en komen niet bij Australiërs over de vloer.

Ines mengt zich amper met andere Nederlanders. "Ik kom hier niet om bitterballen te blijven eten. Ik voel steeds minder tot Nederland aangetrokken", vertelt ze me onder het avondeten.
Verrassend genoeg trekken veel immigranten de laatste jaren weg. niet terug naar hun thuisland, maar zoeken naar betere banen met name in Nieuw Zeeland. 's Nachts denk ik na of ik Nederland al begin te missen. Ach, met zoveel Nederlanders om mij heen voelt thuis niet zover weg. De komende maanden blijf ik nog even lekker in het 'beloofde land!'

31 / 36

35 / 36

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Camping zoekt

Tourcaravan te koop

Bel: 06-21819821