Contact Zutphen-Warnsveld

26 mei 2016

Contact Zutphen-Warnsveld 26 mei 2016


Aanpak huur- achterstanden

Zutphen – Het lijkt er op dat de pilot Vroegsignalering Huurachterstanden een succesvolle try-out is. Annelies de Jonge durft wel te zeggen dat de pilot die wordt uitgevoerd door woningcorporatie Ieder1 en Perspectief er in ieder geval voor zorgt dat huurachterstanden beter in beeld zijn. Of het aantal uithuiszettingen dat is gedaald (5% minder) ook direct met de pilot verband houdt, is niet duidelijk. De Jonge: "Zutphen loopt gelijk met de landelijke tendens van daling en dat is opmerkelijk, want doorgaans loopt Zutphen daar iets op achter. Feit is in ieder geval dat er met de pilot een goede samenwerking tussen de partners in het preventieve veld is ontstaan. In het eerste deel van 2016 zijn 66 huisbezoeken afgelegd. Voor 33% van hen volstond een eenmalig gesprek en is in een aantal gevallen (11%) een traject uitgezet om de huurders structureel te helpen met hun achterstand. Met 53% van de gevallen is het niet gelukt om contact te krijgen. "We denken dat mensen toch angstig zijn om iemand aan de deur te woord te staan en hopen dat we via een wat meer laagdrempelige manier op een veilige manier in contact kunnen komen met deze huurders, om hulp te kunnen bieden." In het tweede kwartaal van 2016 zal er een effectencalculatie gemaakt worden van de pilot die nog tot eind dit jaar loopt.

Wijnhofpark verrijkt met speel- en ontmoetingsplek en brug 'Onze Wens'

Zutphen - Afgelopen zaterdag werden de nieuwe voetgangersbrug en de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark in de wijk Berkelpark feestelijk geopend. Wethouder Annelies de Jonge was uitgenodigd om de naam van de nieuwe brug te onthullen. Met een fluisterboot kwam ze, samen met een klein gezelschap onder wie haar kinderen, aan. Vanaf de nieuwe brug werd ze toegesproken door Frank van de werkgroep 'Berkel Wijnhofpark'. Hij prees de samenwerking tussen de werkgroep en de gemeente die ervoor zorgde dat de brug gerealiseerd werd. Daarna was hij genoodzaakt op zijn buik te gaan liggen om de microfoon te overhandigen aan de wethouder.

Door Anouk Plantinga

Vanaf het water gaf zij aan het een enorme eer te vinden en erg trots te zijn op wat de buurt voor elkaar heeft gekregen. Zelf woonde ze tien jaar lang in een van de flats, tot 2010. Het verschil dat de bewoners met elkaar gemaakt hebben in de afgelopen jaren, vond de wethouder heel bijzonder, evenals hun vasthoudendheid en het doorzettingsvermogen waardoor het plan daadwerkelijk is uitgevoerd.

De Jonge: "Trots op voormalige buurt"

"Heel veel mensen dachten dat dit niet kon. De buurt stond niet zo heel goed bekend, had een andere naam die jullie gewijzigd hebben. De Berkel stroomt er nu doorheen, de flats zien er compleet anders uit, nu deze brug, de speeltuin, echt geweldig. En ik kan alleen maar zeggen dat ik er, als wethouder van de gemeente, heel trots op ben dat mijn voormalige buurt dit voor elkaar heeft gekregen."

Na deze woorden onthulde zij de naamplaat van de nieuwe brug: 'Onze Wens'. Vervolgens gingen alle aanwezigen naar de nieuwe speel- en ontmoetingsplek. Een tot de verbeelding sprekende plek, ontworpen door Christiane Orth van Twintig10 tuin- en landschapsontwerp. Speeltoestellen waar kinderen direct op klommen, zitjes en het wilgendorp waar alles van wilgentakken gemaakt is en waaraan nog verder kan worden gebouwd. Een waterpomp, een podium en veel ruimte en zand.

Opening Proeflokalen

Onder de noemer Proeflokalen vestigde een aanzienlijk aantal initiatieven en ondernemers zich in het voormalige ROC gebouw. De afgelopen maanden werd er keihard gewerkt om de ruimtes op te knappen en in te richten en op zaterdag 21 mei was de officiële opening.

B 5

Zutphen maakt kennis met WALHALLAb

Maaike (12), Floor (11), Feline (11), Isa (11) en Fien (12) plannen een evenement voor de John F. Kennedyschool. Foto: Martijn Siemes

Zutphen - Het WALHALLAb begint wereldberoemd te worden buiten Zutphen. Jaarlijks bezoeken ruim 2500 scholieren en studenten het WALHALLAb voor speciale projecten op het gebied van techniek, design, maken en pedagogie. Marco Mout geeft lezingen en presentaties over zijn projecten met jongeren door heel Nederland, van onderwijsinstellingen tot de Wereldhavedagen in Rotterdam. Maar Mout vindt het nu de hoogste tijd dat Zutphen het WALHALLAb leert kennen.

Door Martijn Siemes

Het WALHALLAb is een 'makerslab'. Hier komen jongeren niet om aan het werk gezet te worden, om les te krijgen of om van de straat gehouden te worden. Zij komen hier om zelf iets te maken. Dat neemt niet weg dat dit initiatief juist erg succesvol is op het gebied van jongerenbegeleiding. Mout: "Bij ons is het een kwestie van 'hands on' en in de benen. Niet te veel praten, maar gewoon doen. Er komen hier nu na school zo'n 55 jongeren van allerlei verschillende achtergronden. Jongeren waar jeugdzorg niets meer mee kan, werken samen met jongeren waar helemaal niets mee aan de hand is."

Marco Mout is al jaren actief als initiatiefnemer van projecten voor jongeren. Eerst vanuit de Kruittoren aan het Stationsplein, maar tegenwoordig kan hij (tijdelijk) de onderverdieping huren van het grote pand er naast. Mout: "Mensen moeten denk ik opnieuw kennismaken met onze projecten. Ik ben al lang niet meer die man die in die toren iets met hout en kunst doet. WALHALLAb is veel groter en breder en dat wil ik ook graag aan Zutphen laten zien."

Een van de jongeren is Guido van achttien. Hij maakt een didgeridoo. "Ik zit in een tussenjaar. Na de zomer begin ik met een opleiding tot meubelmaker en iemand zei dat ik dan eens bij Marco moest gaan kijken. Het is de eerste didgeridoo die ik helemaal zelf maak. Ik denk er wel een paar maanden mee bezig te zijn."

Speciale projecten voor scholieren

Chinouk van 15 is gefascineerd door stedenbouw. Ze maakt stadsplannen, gebouwen en interieurs. In het WALHALLAb maakt ze maquettes en mag ze een dag per maand meelopen met een architectenbureau. Chinouk: "Al sinds mijn vierde teken ik interieurs, gebouwen en steden. Ik vind het heel interessant om te zien hoe een stad wordt gebouwd."

Vijf meisjes van de John F. Kennedy school zijn druk in de weer met overleggen. Twee van de meisjes maken een verslag van de bank die de groep heeft gemaakt voor hun school, de anderen organiseren de feestelijke onthulling begin juni. Maaike (12), Floor (11), Feline (11), Isa (11) en Fien (12): "Onze oude buitenbank ging weg en dat vonden we heel jammer. Daarom hebben we met negen meisjes in 15 vrijdagmiddagen een nieuwe bank gemaakt."

Ondernemend Leren
"Je hoort vaak de term 'talentontwikkeling'. Daar wordt veel over gepraat, maar weinig mee gedaan," zegt Mout: "Dat wilde ik dus anders doen. Leerlingen worden getraind in het Ondernemend Leren. En dat is succesvol. We hebben een meisje van 9 dat tafels maakt én verkoopt. Sem van 15 maakt ook tafels. Hij koopt zelf het materiaal in, leert de techniek en weet ook hoe hij het moet verkopen. Het tv-programma Klokhuis volgt hem nu."

Nederland leert het WALHALLAb al goed kennen, nu Zutphen dus nog. Marco Mout: "Wij nodigen graag de beleidsmakers, innovators en onderwijsvernieuwers uit om binnenkort eens een kijkje te komen nemen.

Column

Nooooooit wat te doen

"In Zutphen is echt noooooooit wat te doen!". Ik loop achter een groepje mensen op de markt. Ze zijn van mijn leeftijd en kletsen honderduit. Niet dat ik gesprekken afluister, maar dit gesprek wordt zo hard gevoerd dat ik het ongewild wel mee krijg. En het zet me toch even aan het denken. Want is dat wel zo? Is er echt noooooooit wat te doen in Zutphen? Het is hier uiteraard niet elke dag feest. Maar waar wel?

Terwijl ik over de markt loop zie ik de aankondigingen voor Zutphen Open air. Aanstaande vrijdag op het 's Gravenhof de Faute Party van Q Music. En zaterdag 100%NL met Dre Hazes. Foute feestjes zijn echt wel leuk zo heel af en toe. Gewoon lekker meeblèren met de muziek en dansen. Het feest op zaterdag is niet het soort feestje en soort muziek waar ik van houd. Maar waarschijnlijk wordt het wel dondersgezellig. En ga ik toch maar een kijkje nemen. Vroeg slapen is geen optie, want ik woon vlak bij het 's Gravenhof. Dus de muziek dreunt hier gewoon het huis in. En ach, if you can't beat them, join them. Dan had ik maar niet in de binnenstad moeten gaan wonen. En dus zit er niks anders op dan volop te feesten. Wat een vreselijk lot dit weekend…

Het is niet elke dag feest in Zutphen, dus zondag dan maar lekker hangen met een goed boek op de bank. Eeh…. Nee! Zondag meimarkt.

Het vakantiegeld is net gestort. En hoewel ik keurig het meeste heb weggesluisd naar m'n spaarrekening (want daar komt nog zoveel rente op binnen maar-niet-heus), mag er toch ook wat uitgegeven worden. En de meimarkt is daar een uitstekende gelegenheid voor. Eettentjes, muziektentjes en natuurlijk kramen vol met van alles wat ik misschien niet echt nodig heb, maar waar ik wel blij van word. En lukt het op de meimarkt niet, dan zijn de "gewone" winkels ook nog open.

Komende week wordt dan een saaie week. Niet dus. Elke avond avondvierdaagse met donderdag natuurlijk de feestelijke intocht.

De afgelopen weken waren ook niet saai te noemen; Cityrun, Giro, Roparun. En nog veel meer.

Er is noooooit wat te doen in Zutphen. Ik draai het liever om. Gelukkig is er af en toe niks te doen in Zutphen. Ik moet ook nog slapen namelijk. Het is niet elke dag feest in Zutphen. Maar op de dagen dat het geen feest is, is het toch ook een feestje om er te mogen wonen.

Natuurvriendelijke oever Schouwlaak

Zutphen - Stichting Ecologisch Stadspark, gemeente Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Woonbedrijf Ieder1 bereiden gezamenlijk de herinrichting voor van de gazons langs de drie flats aan de Beethovenstraat, tegenover de Kinderboerderij. Onderdeel hiervan is de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De werkzaamheden worden na de bouwvakvakantie uitgevoerd.

Het project bestaat uit een circa 4 m brede natuurvriendelijke oever in drie delen tussen de Laan naar Eme en de Emmerikseweg. Hiervoor moeten de populieren verdwijnen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bescherming die de roekennesten genieten. Vier wilgen blijven staan. De natuurvriendelijke oever bestaat uit een schuin oplopend talud waar riet en oeverplanten kunnen groeien en waar eenden, waterhoentjes en rietzangertjes hun nesten kunnen bouwen. In het grasveld wordt een aantal wadi's aangelegd. Dat zijn zeer ondiepe laagten waar voortaan het regenwater dat op de flats valt naar wordt toe geleid en in de grond kan wegzakken. Met de grond die bij het vergraven van de oever en bij de wadi's vrij komt, worden her en der wat lage heuvels aangelegd. De Stichting Ecologisch Stadspark verheugt zich op de uitvoering van dit project.

Parkeren voor fietsers binnenstad

Zutphen – Eind vorig jaar dienden Burgerbelang, Bewust ZW, GroenLinks, Pvd A en Lijst van Vliet een motie in om het verkeerd parkeren van fietsen in de binnenstad aan te pakken. Een aantal studenten van de Radbout Universiteit heeft vervolgens onderzoek gedaan, waarna de eerste stappen zijn gezet.

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal fietsenstallingen in de binnenstad niet bij iedereen bekend is. In sommige gevallen blijkt dat de reden van foutief parkeren in de binnenstad te zijn. In andere gevallen worden de fietsenstallingen gemijd omdat het er achterstallig uit ziet. Uit interviews die de studenten hielden met voorbijgangers bleek dat veel fietsers hun fiets gemakshalve op een plek neerzetten buiten de speciale fietsenstallingen en zich daarbij niet bewust zijn dat ze hiermee anderen (hulpdiensten, mindervaliden) tot last zijn. Er blijkt best bereidheid om de fiets in de speciaal daarvoor bestemde stallingen te plaatsen, als fietsers daarvan bewust worden gemaakt en dit op een positieve manier gebeurt en ze er het liefst nog voor worden beloond.

Inmiddels is er na aanleiding van het onderzoek al een en ander gebeurd. De stalling in de Agnietensteeg is opgeknapt en die aan het Broederenkerkplein wordt binnenkort ook aangepakt. Op de route Stadsdiagonaal is een aantal fietsnietjes gekomen en ook op andere plekken worden fietsbeugels geplaatst. Hierbij wordt gedacht aan de Schupstoel, de Paardenwal, Lombardsteeg en de Houtmarkt/Sprongstraat.

Top Team Hanzesport klaar voor kampioenschappen

Hardlooplegende Aad Steylen (m) is zichtbaar trots op zijn hardlopers. Foto: Martijn Siemes

Zutphen - Afgelopen zondag vond de Running Center City Hanzeloop plaats in Zutphen. Een mooie gelegenheid voor het nieuwe Top Team Hanzesport om zich te presenteren. De atleten lieten zich direct van hun beste kant zien: de heren van het Top Team wonnen de eerste, tweede en derde plek op de vijf kilometer, de dames namen de eerste plek in voor zowel de 5 als de 10 kilometer.

Door Martijn Siemes

Hardlooplegende Aad Steylen (m) is zichtbaar trots op zijn hardlopers. Foto: Martijn Siemes

Vijftien atleten in de leeftijd van 11 tot 55 jaar vormen het Top Team en trainen gemiddeld 5 tot 6 dagen in de week met als doel om op regionaal en nationaal mee te strijden voor de kampioenschappen. Doetse Huizinga, bestuurslid van de stichting Top Team Hanzesport: "De stichting is in het leven geroepen om meer de focus te leggen op sponsoring. Wij willen met onze hardlopers naar nationale kampioenschappen en dat kost tijd en geld. Dan moet je denken aan medische begeleiding, bijvoorbeeld fysiotherapie, en beter materiaal. Meedoen op topniveau vraagt veel van een atleet en dan heb je meer nodig dan een amateurteam kan bieden. We willen het team graag op de kaart zetten, omdat we meer sponsoren aan ons willen verbinden, maar het belangrijkste is dat we meer talenten willen enthousiasmeren om deel uit te gaan maken van het team." Top Team Hanzesport is een samenvoeging van het Aad Steylen Team en Hanzesport Running Top Team. Aad is meervoudig Nederlands kampioen en hij is de eerste Nederlander die de marathon onder de 2 uur en 20 min liep. Het hoogtepunt uit zijn carrière is deelname aan de Olympische spelen in Mexico in het jaar 1968. Aad blijft als adviseur en inspirator aan het team verbonden en is zichtbaar trots op zijn hardlopers. De jongste teamleden, Teun van 11 en zijn zus Sarah van 13 trainen ook al volop. Teun: "Naast hardlopen, fiets ik ook en eerder deed ik aan atletiek." Sarah: "Ik train nu vier keer per week, twee keer met dit team, een keer op Papendal in Arnhem en op zondag train ik voor mijzelf." Haar gedrevenheid werpt vruchten af. Sarah doet al mee aan de nationale kampioenschappen. Ze werd vierde op de 1500 meter en bij de landelijke Abdijcross werd ze tweede.
Ibrahim Abdi Ali is een van de twee jonge Somalische talenten die worden getraind bij het Top Team. Hij woont nu drie jaar in Nederland en loopt sinds tweeëneenhalf jaar hard. Trainer Herman IJzerman van het Top Team werd gevraagd of hij dit talent kon trainen: "Ik zit nu 39 jaar in het trainersvak en dan zie je meteen dat zo'n jongen heel goed kan worden." Dat blijkt, want op de 5 kilometer voor de heren is Ibrahim verruit de snelste. Hij laat de nummer twee met ruim een minuut achter zich. Landelijk heeft de jonge atleet ook al zijn talenten kunnen laten zien. In zijn leeftijdsklasse is hij de nummer 1 op de 1500 meter.
Op de vraag of hij ook mee mag doen aan de 10 kilometer van de Cityloop zegt de trainer strenger: "Nee, we moeten zuinig op hem zijn. Het is een langetermijnplanning en over tien jaar zit hij op zijn top."

Opening Proeflokalen in oude ROC druk bezocht

Er is niet één plek meer over in het (voorlopig tijdelijke) maatschappelijk-creatief laboratorium. Foto: Anouk Plantinga Foto: Anouk Plantinga

Zutphen - Er is niet één plek meer over. Ze zijn allemaal bezet en het gonst, bruist en zindert. Het voormalige ROC-gebouw heeft een (voorlopig tijdelijke) nieuwe bestemming gekregen: een maatschappelijk-creatief laboratorium. Onder de noemer Proeflokalen vestigde zich hier een aanzienlijk aantal initiatieven en ondernemers. De afgelopen maanden werkten ze keihard om de ruimtes op te knappen en in te richten en op zaterdag 21 mei was de officiële opening. Met muziek, getrommel, lekkere hapjes en drankjes tussen de bloemen en planten en zitjes op het zonovergoten plein werd Proeflokalen aan het eind van de ochtend ingeluid.

Tot vier uur bezochten vele belangstellenden het karakteristieke gebouw aan het Vispoortplein. Ze konden deelnemen aan workshops, een massage ondergaan, van lekkernijen proeven, even bijpraten met een kopje thee, bijkomen in de stilteruimte, experimenteren met verf, ronddwalen in de lange gangen en zich verbazen over de creativiteit, positieve sfeer en meer. Bekenden zagen elkaar opnieuw en nieuwe ontmoetingen kwamen tot stand. Buiten was het als een zomers terras met livemuziek. Maatschappelijke initiatieven als het Centrum voor Jong Ondernemerschap, het Groen Lokaal, Stichting Zutphen Ambachtstad, Stichting Buddy voor Buddy en het Bruishuis vonden hier een nieuw onderkomen. In Proeflokalen zijn ook doorgewinterde ondernemers te vinden zoals fotograaf Yke Ruessink, Mary Gilhuis. Onze correspondente Meike Wesselink. Anderen durven hier de ondernemersstap voor het eerst te zetten: Mischa Loth, Susanna Redeker, Mahalia van der Waal. Dan zijn er nog 'de huiskamer', een stilteruimte en de plek voor de 'Zussen rond Zussen', waar je je neus kunt laten zien, in een hoek of boek duiken, inspiratie of een goed gesprek kunt vinden.

Initiatiefnemer van Proeflokalen is Michel de Bakker, met het idee om de stad te verrijken door een aantal 'makers', 'zoekers' en (startende) ondernemers samen te brengen en samen te laten werken. Verbinden, doen en innovatie zijn belangrijke kernwoorden in zijn visie. Dat doet een stad goed. Met een beetje geluk mogen ze hier nog lang blijven.

Kapper ZieZo Geknipt wint groene lintje

ZieZo Geknipt, kapperszaak van Cissy Weijers, sleept groene lintje in de wacht. Foto: Aranka Reeuwijk

Zutphen - De kapperszaak ZieZo Geknipt in Zutphen heeft het jaarlijkse groene lintje van GroenLinks in de wacht gesleept. De kapsalon aan de Groenmarkt is volgens de jury "een unieke, jonge kapperszaak, waarvan de eigenaressen vol enthousiasme en overtuiging werken aan een beter milieu. En dat is bijzonder in een branche waarin chemicaliën en spuitbussen tot nog toe een grote rol spelen".

ZieZo Geknipt, kapperszaak van Cissy Weijers, werkt met natuurlijke producten (veelal ecologisch geteeld) en zo weinig mogelijk belastend voor het milieu. De verpakking is volledig cradle-to-cradle, wat inhoudt dat alle onderdelen van de flacon tot aan de drukinkt op het etiket composteerbaar of opnieuw te gebruiken zijn. En: de producten zijn allemaal proefdiervrij. ZieZo Geknipt is daarmee een belangrijk voorbeeld voor de kappersbranche. De jury: "Juist omdat ZieZo Geknipt in haar branche zo uniek, opvallend en vooruitstrevend is hebben we besloten ZieZo Geknipt het Groene Lintje uit te reiken".
De vijf nominaties, die de jury van Het Groene Lintje uit de aanmeldingen had gekozen, zijn alle vijf unieke ondernemingen in Zutphen met een duidelijke voorhoedefunctie op het gebied van duurzaamheid. De andere ondernemingen die veen eervolle vermelding kregen zijn: de BioToko, Eco-Care, Goods Only en restaurant Lekker.

Uitkering zelf bij elkaar verdienen met De Vrije Stroom

V.l.n.r. Brenda Koekoek, Susanna Redeker en Jan Roelofs zitten ieder in een hele andere uitkeringssituatie. Foto: Meike Wesselink

Zutphen - "Van het UWV mag ik een eigen onderneming beginnen, maar mag ik geen vrijwilligerswerk doen. Van Het Plein mag ik wel vrijwilligerswerk doen, maar mag ik geen eigen onderneming beginnen." Het is een van de zaken waar Susanne Redeker tegenaan loopt bij de uitkeringsinstanties waarmee ze te maken heeft. Los van de regelgeving zou Susanna graag willen doen waarin ze goed is. Die gedachte deelt ze met de vijf anderen waarmee ze sociale coöperatie De Vrije Stroom gaat oprichten.

Door Meike Wesselink

Susanna Redeker, Juul van Aken, Brenda Koekoek, Bernadet Schutten, Jan Roelofs en Jose Kempe vinden de regelgeving van Het Plein niet meer van deze tijd. Zo is de uitkeringsinstantie erop gericht om werkzoekenden fulltime terug te laten keren op de werkvloer, terwijl er ook andere vormen denkbaar zijn, zoals parttime, of deels in dienstverband en deels zelfstandig. De oprichters van De Vrije Stroom zien heel duidelijk dat het regelwoud in uitkeringsland er niet toe leidt dat mensen weer soepeltjes terugkeren naar de werkvloer. Integendeel. "De sollicitatieplicht, het geld dat je moet terugbetalen als je iets bijverdient, de manier waarop je wordt teruggefloten als je iets fout hebt gedaan, het zorgt er allemaal voor dat je je heel klein gaat voelen", probeert Susanna uit te leggen.

De beperkingen die Susanna worden opgelegd, weerhouden haar er inmiddels niet meer van om te doen wat ze voor haar gevoel moet doen. Al een paar jaar probeert ze aandacht te vragen voor haar situatie. Dat blijft ze doen, maar thuis afwachten op de bank doet ze niet meer. Zo publiceert Susanna maandelijks een bijzondere illustratie in Zutphen Bruist en is ze onlangs gestart met haar onderneming waarbij ze massages geeft en anderen helpt met het verwerken van rouw en verlies. Ze doet dat allemaal voor een onkostenvergoeding en hoewel ze er zichtbaar van begint te stralen, kun je je afvragen hoe lang ze de energie behoudt om haar activiteiten te blijven combineren met de sollicitatieplicht die ze heeft. Onkosten die ze maakt, worden niet vergoed en voor het werk waar ze goed in is, krijgt ze niet betaald.

Sociale coöperatie De Vrije Stroom laat zich inspireren door De Vrije Uitloop in Breda; een coöperatie die nauw samenwerkt met de gemeente Breda en die het uitkeringsgerechtigden mogelijk maakt hun kennis en passie in te zetten om zelf een deel van de uitkering bij elkaar te verdienen en zo –zo staat vooraan op de site van de coöperatie duidelijk te lezen- hun eigenwaarde weer terug krijgen.

"Dat is precies waarom het gaat", legt Jan Roelofs uit. Roelofs (61 jaar) is zijn hele werkzame leven zelfstandig ondernemer geweest; journalist, communicatieadviseur en jurist. Een terugvallend aantal opdrachten in een economisch gezien moeilijke tijd en een echtgenote die het voor haar kiezen kreeg in de thuiszorg, maakte dat Roelofs in 2014 in de IOAZ-uitkering terechtkwam, een uitkering voor oud-ondernemers. "Mijn bedrijf werd onderzocht en ik kreeg het advies om te stoppen. Nu zit ik in een soort pre-pensioen en gelukkig allesbehalve achter de geraniums. Ik ben actief bij het Warnsvelds Mannenkoor en houd me bezig met landschapsonderhoud op de Midgaard in Almen, maar ik zou het zo leuk vinden als ik nog een beetje kan ondernemen, daarmee een klein beetje kan bijverdienen, maar dat bijverdienen is een tweede. Ik wil graag bezig zijn met hetgeen waarin ik goed ben."

En zo heeft Brenda Koekoek weer een ander verhaal. 26 jaar lang werkte ze tot ze haar baan verloor en afhankelijk werd van Het Plein. Via de BBZ-regeling kreeg Brenda de mogelijkheid om haar eigen bedrijfje te starten. Ze zou daarvoor drie tot vijf jaar de tijd krijgen, maar veranderingen in de regelgeving maakte dat ze het programma niet kon voortzetten. "Ik verdiende 495 euro in de maand. Je zou zeggen dat die verdiensten voor Het Plein mooi meegenomen waren, maar niets is minder waar. Door de papieren rompslomp die het met zich meebracht, kostte het hen alleen maar geld."

De op te richten Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen U.A. wordt vormgegeven naar voorbeeld van Breda. Leden stoppen hun energie in de coöperatie en geld dat wordt verdiend, komt in de gemeenschappelijke pot die deels wordt aangewend voor coöperatiekosten en opleidingen en waaruit een ander deel terugstroomt naar de gemeente.

Jan Roelofs: "Wethouder Annelies de Jonge ondersteunt het initiatief, ze komt op 13 juni bij ons op bezoek. Op 27 juni geven we een presentatie in het kader van Aanjaagteam Werk(t). De steun van de wethouder hebben we, maar waar het nu op aankomt, is Het Plein. Met hen moeten we goede afspraken maken; mogen de leden een klein bedrag bovenop de uitkering bijverdienen, behouden ze de sollicitatieplicht, dat soort zaken moet worden vastgelegd. Eigenlijk wachten we op een reactie van hun kant. Eind 2014 zijn we de eerste gesprekken met hen al gestart, maar het lijkt alsof men een beetje angstig is om de nieuwe plannen aan te laten sluiten bij de ingewikkelde regelgeving die er nu nog is bij Het Plein. Het zou fijn zijn als de sociale coöperatie niet wordt gezien als een initiatief dat niet past, maar juist wordt gezien als een proeftuin. Doen waarin je goed bent, leidt veel eerder tot werk, daarvan zijn wij overtuigd."

Voor vragen over De Vrije Stroom of voor wie zich wil aansluiten: b.schutten58@kpnmail.nl

Dank medewerking project Wijnhofpark

Vervolg van voorpagina

Zutphen - Leden van de werkgroep bedankten alle mensen en bedrijven die hun medewerking hadden verleend aan dit project.

Gerwers Wegen/Water/Groen voor de uitvoering, het Waterschap, de gemeente en de provincie, bewoners, Sutfene, Stadsonderneming Zutphen, Jantje Beton en het Oranjefonds. De jonge Esmée die een bloemenpluktuin voorstelde en wethouder de Jonge en ontwerpster Christiane Orth. De wethouder opende de speeltuin officieel met het doorknippen van een slinger. Daarna was het heerlijk genieten van lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk van de speelplek. Die wordt al veelvuldig gebruikt door bewoners uit de hele gemeente en op korte termijn zal er ook gepicknickt kunnen worden, want picknicktafels gaan er ook nog komen.

Solliciteren maar voor nieuwe burgemeester

Zutphen - De vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de benoeming van de burgemeester, heeft een profielschets opgesteld voor degene die het ambt moet gaan vervullen. Het college heeft er formeel mee ingestemd en donderdag 28 mei volgden er gesprekken vanuit de raad met de commissaris van de Koning.

Niet alleen met fractieleden raadsleden, wethouders, de secretaris en de griffier werden gesprekken gevoerd om tot een profielschets te komen, ook aan de inwoners van Zutphen is middels een enquête om advies gevraagd. 2123 reacties kwamen er binnen (de 1532 formulieren die volledig waren ingevuld, werden meegenomen bij de totstandkoming van de profielschets). Ook ondernemers, instellingen, organisaties en samenwerkingspartners werd om hun mening gevraagd. Hieruit bleek een behoorlijk eenduidig beeld naar voren te komen ten aanzien van de gewenste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester.

In de profielschets wordt gevraagd om een betrokken burgemeester voor de stad, maar ook voor de regio. Met een nog verder aan te scherpen koers op sociaal-economisch vlak moet Zutphen zich als moderne gemeente zien te positioneren en de samenwerking opzoeken met belangrijke partners in de regio. Verbinden, enthousiasmeren, netwerken en aanjagen zijn competenties die worden gevraagd en van de burgemeester worden ook de eigenschappen communicatief vaardig, daadkrachtig, onderhandelingsvaardig, bestuurlijk gevoelig, beschikking over vernieuwingskracht, besluitvaardigheid, empathisch, (zelf)reflecterend en beschikking over relativeringsvermogen gevraagd.

Nu de commissaris van de Koning gesprekken heeft gevoerd met de raad, wordt er een advertentie opgesteld. De commissaris van de Koning bespreekt de kandidaten die hierop reageren met de vertrouwenscommissie en maakt een selectie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met deze kandidaten en komt met een aanbeveling terug bij de raad, die een besluit neemt. Via de commissaris en de minister van Binnenlandse Zaken volgt er dan een kroonbenoeming. Daarna wordt de nieuwe burgemeester beëdigd en geïnstalleerd.

Feestelijke opening Buurtkeet de 'Bij1Keet'

Zutphen - In de steeds fleuriger wordende Bijentuin in de Braamkamp aan de Harenbergweg, zal op zaterdag 28 mei vanaf 14:00 uur tot 16:30 uur een gezellige middag voor kinderen en volwassenen plaatsvinden die de bezoekers deels zelf verzorgen.

Jong en oud wordt namelijk uitgenodigd zijn/haar kunsten en talenten op elk uit te voeren gebied alsmede eigen kunstwerken te (ver)tonen. Verhalen mogen worden verteld, muziek (akoestisch) worden gemaakt, deeg mag tot brood worden gebakken, zeep tot bellen worden geblazen, spelletjes georganiseerd enz. Alles met de intentie van elkaar te genieten, elkaar te waarderen, elkaar te leren kennen, te netwerken, plannen te smeden of hulp te verlenen.

Koffie, thee, sap en cake, taart en gebak wordt (tegen kleine vergoeding) voor gezorgd. Men kan zich ook aanmelden om mee te draaien in het openhouden van de Bij1Keet of het onderhouden van de bijentuin.

Podium voor zzp'er in ZZP Café

Zutphen - Vrijdag 27 mei vindt het maandelijkse ZZP Café plaats aan de Marspoortstraat 10 in Zutphen tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Dit keer is er ruimte voor een zelfstandig ondernemer om het podium te pakken. Hierin mag hij/zij zijn product of dienst, of een ervaring op gebied van ondernemerschap komen presenteren in ongeveer 30 minuten tijd. Lijkt dit je wat? Geef je op via.hissink@zzpzutphen.nl. Bezoekers kunnen zich aanmelden via zzpzutphen.nl/zzp-cafe. Toegang is gratis, zo ook het geven van een presentatie.

Eerste concert Popcollege Zutphen voor herhaling vatbaar

Gitaartalent op het podium met in het midden Luuk Nengerman. Foto: Pascale Drent Foto: Pascale Drent

Zutphen - Op zondag 22 mei knalde het DWK-gebouw in Zutphen zowat uit zijn voegen tijdens het eerste Popcollege in Concert. Een daverende bevestiging van het succesvolle initiatief van Luuk Nengerman. In 2010 begon hij aan huis gitaarles te geven. Toen hij eind 2013 antikraak ging wonen op de Stoven in Zutphen, zette hij hier zijn lessen voort. Algauw werden tien leerlingen veertig en kwamen er ook aanvragen voor andere instrumenten. Luuk ging in gesprek met vakbekwame muziekvrienden. Begin 2015 was Popcollege Zutphen een feit. Nu zijn er vijf docenten en meer dan honderd leerlingen.

Door Anouk Plantinga

De leerlingen van alle leeftijden kunnen zelf aangeven van welke muziek ze houden en wat ze willen spelen. Er wordt op een moderne en individuele manier lesgegeven. Het gaat erom dat het leuk en ontspannend is en de docenten laten de leerlingen zo snel mogelijk met elkaar muziek maken in plaats van eindeloos te moeten studeren waar veel mensen, en vooral jongeren, tegenop zien.

Luuk: "We staan hier volgend jaar weer"

Alle docenten zijn werkzaam als uitvoerend artiest in de praktijk en samen met enkele collega's vormen zij de band 'Touch of Toto'. Om de leerlingen met elkaar te laten spelen en om naar elkaar te laten luisteren, werd het concert georganiseerd. De zaal zat bomvol, de toegang was gratis. Vijftig leerlingen speelden en zongen de sterren van de hemel met elkaar en met hun docenten op het podium. Op (bas)gitaar, drums, keyboard en met hun stem, zoals Marise die afgelopen seizoen aan the Voice Kids deelnam, van piepjong tot ver voorbij de volwassen leeftijd, vaders en zoons, broers en zussen. Maar liefst 27 nummers werden er gespeeld, gouwe ouwe en hypermodern, van Ray Charles en Simon and Garfunkel tot Adèle en Nielson. De docenten openden de middag met een nummer van Marco Borsato en eindigden met het 'Ik kan het niet alleen' van De Dijk. Daarmee was de boodschap van Luuk Nengerman duidelijk: we leren en maken plezier, we doen het samen en we staan hier volgend jaar weer.

Wie wordt de Held van Eefde 2016?

De deelnemers van De Held van Eefde 2016. Foto: PR

Eefde - De deelnemers van de talentenwedstrijd De Held van Eefde zijn bekend. Op donderdag 2 juni aanstaande zullen 12 deelnemers het podium betreden en de vocale strijd met elkaar aangaan. De zangers worden muzikaal begeleid door ongeveer 70 muzikanten van muziekvereniging Concordia Eefde en de avond wordt gezamenlijk geopend met het swingende nummer Relight My Fire van Dan Hartman.

Een deskundige jury beoordeelt de optredens en de winnaar krijgt, naast de hoofdprijs, 'eeuwige roem' in de Wall Of Fame in Het Hart in Eefde. De talentenwedstrijd vindt dit jaar voor de 9e keer plaats in de feesttent bij het Dorpshuis Het Hart in Eefde. De avond begint om 20.00 uur. Tot 18 jaar is de toegang gratis. Meer informatie en toegang, zie website.

Spijkerkoor
Ieder jaar is weer het spannend welke zangers gaan deelnemen aan de Held van Eefde. Dit jaar is één van de verrassingen 't Spijkerkoor. Negen dames, met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar, maken een jeugddroom werkelijk. Onder leiding van Wolfram Reisiger zijn de dames vorig jaar gestart met het koor. En vanaf dat moment zitten ze in een lift: van optreden bij de burgemeester tot een ware studio-opname met videoclip. Dat 't Spijkerkoor helemaal van deze tijd zijn bewijst wel de eigen website en een uitermate populaire Facebookpagina.


www.heldvan.nl

Finale Rabo On Stage on Tour

Zutphen - Alle voorrondes zijn inmiddels achter de rug. De finalisten strijden in de finale op zaterdag 28 mei in Theater Hanzehof Zutphen om de hoofdprijs: een Rabo Masterclass (workshop door BN'er in zijn/haar vakgebied) en een aantal voorstellingen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens. Entreebewijzen zijn verkrijgbaar bij Hanzehof Zutphen.

Documentaire slaafvrije chocolade

Zutphen - Zaterdag 28 mei om 18.30 uur is in Filmtheater Luxor Zutphen de documentaire Tony, over de geboorte van slaafvrije chocolade, te zien.

De film Tony van Benthe Forrer, vertelt het verhaal van een stel jonge Nederlandse journalisten die korte metten willen maken met de kind-slavernij in de cacao-industrie. Tony combineert een schat aan archiefmateriaal met nieuwe filmbeelden. De film laat zien hoe lastig het is om fundamentele fouten en onrechtvaardigheid uit een wereldwijd systeem te elimineren. Maar het is niet onmogelijk. De journalisten weten hun eerste zelfbenoemde slaafvrije chocoladereep op de markt te brengen. Het merk 'Tony's Chocolonely' groeide de afgelopen tien jaar uit tot het grootste chocoladebedrijf van Nederland. Na afloop kan het publiek in gesprek met Pascal van Ham, marketing manager van Tony's Chocolonely.

Jeugdtheater Highlights: 'Achter je!'

Warnsveld - De voorstelling 'Achter je!' van Jeugdtheater Highlights zal plaatsvinden op 28 mei in 't Nut, Breegraven 1 te Warnsveld. Start om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Een voorstelling die gaat over een onverwachte tijdreis, ruzie en vergeving. Graag kaarten vooraf reserveren via: highlights@verzien.nl

Kunst en Cultuur

Open Air festival 's Gravenhof

Zutphen - Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei vindt vanaf 19.30 uur het Open Air festival plaats op het 's Gravenhof in Zutphen. Vrijdagavond vindt de Qmusic faute party plaats met Trafassi, zaterdagavond vindt het 100% NL Meezingfeest plaats met Hazes Jr. Meer informatie: .facebook.com/Zutphen-Open-Air

Kindertheater 'Het bange mannetje'

Zutphen - Theaterduo Manuela Verbeek en Barbara Merlijn spelen op zondag 29 mei om 11.00 en 14.00 uur de muzikale voorstelling 'Het Bange Mannetje' in 't Atrium Zutphen. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Reserveren wordt aangeraden: info@atriumzutphen.nl of 06 14453708.

Echte doorzetters op Winkelcentrum Dreiumme

Lizzy Bakker (Optisport), Arno Wiering en Marcha Welmers (Team trap em An) en Alfons van Zuijlen (namens de Dreiumme ondernemers). Foto: PR

Vier uur durende spinning clinic voor KWF Kankerbestrijding

Warnsveld - Zaterdag 14 mei was het een sportieve drukte op Winkelcentrum Dreiumme. Onder de grote activiteitentent aldaar stonden 16 mooie spinningfietsen gereed voor de Alp d'HuZes pre spinning marathon. Gesponsorde deelnemers konden zich die dag tijdens de 4 uur durende spinning clinic van Optisport uit Warnsveld inkopen om het team 'Trap em An' te ondersteunen met een bijdrage aan het grote Alp d'HuZes project.

Naast deze sportieve uitdaging hadden ook veel ondernemers een leuke verkoopactie in de winkel waarbij een deel van het verkoopbedrag richting het goede doel ging. Team 'Trap em An' had zelfs de ondernemers gestrikt om ook nog leuke prijzen voor de tombola beschikbaar te stellen. Al met al een gezellige dag met veel loyale mensen die dit goede initiatief voor het Kankerfonds hebben ondersteund.

De opbrengst van deze dag was erg geslaagd gezien de 1000 euro die opgehaald is. Team 'Trap em An' kijkt dan ook tevreden terug op de afgelopen periode waarin zij zich op verscheidende fronten ingezet hebben. Met de finale in zicht op 2 juni aanstaande kunnen zij de organisatie aldaar verblijden met een mooie donatie van ruim 12000 euro ten bate van het KWF.

Column

Trieste winkeldief

Het is dinsdagmiddag. Thuis gaat de telefoon, Boek & Co aan de lijn. 'Paul, we hebben een winkeldief op de camera, maar hij is al gevlogen.' Altijd vervelend, voor mij maar vooral ook voor onze medewerkers. Ik denk even na. Als de dief toch al weg is, dan kan het ook wel tot morgen wachten. 'Noteer het tijdstip maar even, dan kijk ik morgenvroeg de beelden wel terug.' Maar zo gemakkelijk kom ik er op mijn vrije dinsdag niet vanaf, want er was nog iets vreemds met de dader aan de hand. 'Het was een bekende, toen hij de deur uitliep vroeg hij nog of Paul er niet was', melden ze vervolgens vanuit de winkel. En daarmee is mijn nieuwsgierigheid gewekt.

Tien minuten later sta ik op het kantoortje in de winkel te kijken naar de beelden. De dief laat een erotisch tijdschrift in zijn boodschappentas glijden en kijkt nonchalant om zich heen. Hij loopt even weg, maar keert vervolgens naar het schap terug en steelt er nog een paar. Ik kijk nog eens goed naar de beelden, geheel onbekend komt de man mij niet voor. Maar wie is het?

De opsporing begint met de softe aanpak. Op de Facebookpagina Dreiumme Nieuws plaats ik een stilstaand beeld van de camera die de diefstal vastlegde. De dief staat niet op dat beeld, maar wel omschrijf ik zijn kleding tot in detail. En een waarschuwing: ´Meld je snel, want anders kom je volop in beeld.´ Met meer dan 2300 Facebook-volgers lijkt me dat geen pretje voor iemand uit Warnsveld of Zutphen. Gelijktijdig verstuur ik via de calamiteiten-app drie foto's van de winkeldief naar alle ondernemers op het plein.

En dan gaat het snel. Het bericht wordt veelvuldig gedeeld en de foto's bekeken. Nog voor de winkel om zes uur sluit, is de dader getraceerd. 's Avonds bestudeer ik zijn Facebookpagina. Daar staat de winkeldief, thuis in de woonkamer. Drie jonge kinderen van rond de zes jaar hebben plezier. Opa zit te genieten op de bank. Een keurige man, ik ken hem wel. Hij zwaait altijd vriendelijk als hij voorbij loopt. Een onbehagelijk gevoel houd ik hieraan over. Hier staat een winkeldief die met zijn ongelofelijk domme acties zijn gezin en de familiebanden op het spel zet. Hoe dom kun je zijn?

De volgende ochtend bel ik hem op met de uitnodiging om in de winkel iets te komen bekijken. Zijn eerste reactie is nonchalant. 'Ja, ja, ik zal wel eens zien.' Maar ik laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De diefstal is gepleegd, alles is op camera's vastgelegd. Uiterlijk 4 uur vanmiddag moet hij hier zijn. Ik hang op, maar een uurtje later rammelt de telefoon... (wordt vervolgd).

Spannende zeskamp zorg-wooncentrum den Bouw

Team rood ging dit jaar met de wisselbeker naar huis. Foto: PR

Warnsveld - Op donderdag 19 mei vond in Zorg-wooncentrum den Bouw de jaarlijkse zeskamp plaats. Het ontmoetingscentrum was door alle vrijwilligers omgebouwd tot een heus strijdtoneel. De vijf teams mochten zich presenteren aan de jury en daarmee de eerste punten proberen binnen te slepen. De jury bestond uit de heer en mevrouw van Stijn en een medewerkster. Aan hen de schone taak om goed in de gaten te houden, dat de zeskamp keurig volgens de regels werd uitgevoerd. De diversiteit aan spelen was groot, zoals het woordenspel, het fotonamenspel en de estafette met het balanceren van de waterbekers zorgden voor grote hilariteit. De cliënten, medewerkers en vrijwilligers hadden de grootste pret. In de keuken waren de koks al druk bezig om de frites en kroketten te bakken. Deze werden door de vele vrijwilligers uitgeserveerd. Firma Kapper Lammers kwam nog aan met de ijskar. Hierin zat heerlijk zelfgemaakt boeren schepijs. Aan het eind van de middag maakte de jury de uitslag bekend. Team rood ging dit jaar met de wisselbeker naar huis. Ineke, Jari, Yvonne en Alien, van harte gefeliciteerd! Alle deelnemers en vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en de organisatie.

Warnsveldse Boys D2 kampioen

Warnsveldse Boys D2 won met maar liefst 7-2. Foto: PR

Warnsveld - Het was een spannende competitie bij de D2 in de poule dit voorjaar. De D2, onder leiding van Berrie Bosvelt en Kaj de Vries, wist echter de koppies koel te houden en kon in Ellecom tegen EDS om de titel gaan strijden. Er moest gewonnen worden om kampioen te worden, bij gelijkspel of verlies zou FC Zutphen D2 kampioen worden. Onder het toeziend oog van de vele supporters wist de ploeg van sponsor Carea met 7-2 te winnen in Ellecom en kon zich hierdoor de terechte kampioen noemen. Sietse, David M, Tim, Rik, Koen, David W, Teun, Daan, Alec, Sander, Cas, Tijn, Jay, Floris en Samuel, trainers Berrie en Kaj, leidster Suzanne en grensrechter Gerrit; gefeliciteerd met deze prestatie!

Focus op Warnsveld

Meimarkt Zutphen: voor koopjesjagers en liefhebbers curiosa en lekkernijen

Vanaf de Houtmarkt tot aan de Spittaalstraat en Martinetsingel staan er slingerend over de markten ongeveer 200 kramen. Foto: PR

Zutphen - Op zondag 29 mei is het weer zover: de Meimarkt in Zutphen. Het is dan de laatste zondag van de maand, wat betekent dat de winkels in de binnenstad geopend zijn.

De marktpleinen in de binnenstad van Zutphen zijn op zichzelf de moeite van het bezoeken waard en lenen zich goed voor het organiseren van een uitgebreide markt. Vanaf de Houtmarkt tot aan de Spittaalstraat en Martinetsingel staan er slingerend over de markten ongeveer 200 kramen.

Standhouders uit het gehele land komen met onder meer bloemen en planten, eten, fruit en groenten maar ook hebbedingen zoals sieraden, fashion, boeken, cd's, lederwaren en nog veel meer snuisterijen. Verder zal een bedrijf uit Deventer, dat lasergamen promoot, aanwezig zijn, waarbij je de mogelijkheid hebt om het product zelf uit te proberen op een stuk grasveld. Dit veld zal aangekleed zijn met obstakels.
Koopjesjagers en liefhebbers van curiosa kunnen zich begeven naar de Spittaalstraat, waar traditiegetrouw de rommelmarkt georganiseerd wordt. Natuurlijk komt ook de inwendige mens zondag 29 mei weer volop aan zijn trekken. Onderaan de Zaadmarkt worden er regionale producten, allerlei heerlijkheden en snacks verkocht op 'het eetplein'. Kinderen kunnen zich op de Meimarkt vermaken in de zweef- en een draaimolen.
De dag wordt muzikaal aangekleed met cursisten van slagwerkschool Multipercussion. Zij zullen gedurende de dag diverse optredens geven met Djembe's.

De markt is op zondag 29 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Zutphen. Een gezellige dag uit voor jong en oud!

GKN gaan kerkdiensten beleggen in Gorssel

Gorssel - De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o., behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), is voor leden en belangstellenden kerkdiensten gaan beleggen in Gorssel. Deze erediensten worden gehouden in 'De Brink', Hoofdstraat 27 in Gorssel, en starten om 16:30 uur. Afgelopen zondag 22 mei heeft de eerste dienst plaatsgevonden.

Inloopmiddag en cabaret bij Monuta Zutphen

Zutphen – Monuta Zutphen organiseert binnenkort twee interessante activiteiten. Op maandag 30 mei van 13.30 tot 16.00 is er een inloopmiddag voor geïnteresseerden. Op dinsdag 28 juni kan er gelachen worden bij een gratis cabaretshow van 19.30 tot 21.30 uur, die de dood en uitvaartwensen bespreekbaar maakt. Iedereen is van harte welkom aan de Piet Heinstraat 31 in Zutphen.

Inloopmiddag maandag 30 mei
Zomaar een uitvaartcentrum bezoeken. Is dat niet raar? "Wij vinden van niet", vertelt uitvaartverzorger Gilbert Beijer. "Want ook over overlijden, begrafenissen en crematies kunnen mensen vragen hebben. Die beantwoorden wij graag onder het genot van een kop koffie of thee en wat lekkers. Ook kunnen mensen hun uitvaartwensen bespreken en op papier laten zetten. Of zij kunnen zich gratis inschrijven voor 'Monuta Bewust'. Dat levert een korting van 250 euro op als wij de uitvaart verzorgen."

Cabaret dinsdag 28 juni
Ook lachen in een uitvaartcentrum ligt niet voor de hand. "Maar op die manier willen we het onderwerp de dood en uitvaartwensen bespreekbaar maken. Deze gratis cabaretvoorstelling van LOS Muziektheater is heel indringend en tegelijkertijd luchtig. Voor deze activiteit vragen we geïnteresseerden om zich vooraf aan te melden via mail of telefoon.

De Bovenkamer zoekt vrijwilligers

Zutphen - Het ontmoetings-, informatie- en kenniscentrum De Bovenkamer voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers, mensen dus die zich zorgen maken over hun geheugen of recente gedragsveranderingen en hun naasten, is op zoek naar gastvrouwen/heren. Na een korte introductiecursus zullen deze vrijwilligers twee keer per week voor 3 uur ingezet worden als gastvrouw of gastheer in de per 1 juli startende Bovenkamer in Driekant Buiten, voorheen de Kaardebol. Het centrum is op werkdagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Informatie en aanmelden kan bij Everdien Vanderlijde.

Genieten van toneel tijdens Jong ontmoet Oud

Tijdens een van de scènes vechten de koning en de wildeman. Foto: PR

Warnsveld - Kinderen van de 5e klas (groep 7) van de vrije school de Zonnewende komen maandelijks in groepjes van vier op bezoek op Huis ter Weegen. Iedere keer wordt er een ander thema voorbereid en dit levert bijzondere en vaak ook ontroerende ontmoetingen op waarvan wij u hier verslag doen.

''Heerlijk om weer wat jonge mensen om mij heen te hebben." Dit zegt een bewoonster als ze op het bord leest dat er vier kinderen van de Zonnewende, klas vijf, op bezoek komen. Helaas de laatste keer voor dit schooljaar. In september komt er een volgende klas. Zoals elke keer zit eenieder klaar om te zien wat de kinderen nu gaan doen. De kinderen hebben een toneelstuk ingestudeerd, als afsluiting van het schooljaar. Ze hebben het al gespeeld voor alle klassen en voor ouders en grootouders. Samen met de juf hebben de vier kinderen vier scènes uit het spel gekozen om voor de bewoners te spelen.

De kinderen komen met twee moeders. Ze gaan met hulp van de moeders zich eerst verkleden. En dan komen ze op. Prachtig zien ze er uit. Er is de koning Gilgamesj, met een mooie blauwe mantel, met een gouden gesp. De andere jongen is de wildeman Enkidoe, gehuld in lederen lappen en bont. De twee meisjes hebben prachtige lange jurken aan en zijn marktvrouwen. Ze gaan enkele scènes spelen uit de Griekse epos Gilgamesj. De meisjes vertellen een stukje en wat er daarna gebeurd, wordt dan gespeeld. De koning en de wildeman beginnen te vechten en vallen al vechtend op de grond. Daar komen ze tot inkeer en spreken hun waardering naar elkaar uit en worden vrienden. "He, gelukkig", zegt een bewoonster, die het maar niets vond dat ze ruzie hadden.

Daarna volgt een scène dat Enkidoe gedoemd is om te sterven. De koning weent van verdriet. Een prachtig spel en gefascineerd kijken de bewoners toe. Dan gaat de koning opzoek naar een plant van de eeuwige jeugd omdat hij niet wil sterven zoals zijn vriend. "Daar wil ik ook wel een hapje van nemen", zegt een bewoonster. Een slang pakt de plant echter weg. De koning keert teleurgesteld terug naar zijn land. Dat zijn vier mooie scènes uit deze epos. "Applaus!", roept een bewoner. En dat krijgen ze. De kinderen komen er nog even bij zitten en krijgen limonade. Dat hebben ze wel verdiend.

Als ze zich weer hebben omgekleed en gedag komen zeggen, krijgen ze weer een groot applaus. En daar gaan ze, voor het laatst. "Ik ken deze epos wel", Zegt een bewoner, ja want ik heb Grieks gehad in mijn opleiding. September weer een nieuwe klas. "Jammer, dat duurt nog zo lang", verzucht een mevrouw.

Henny Pikkert

Streetdance team WSV

Warnsveld - Afgelopen weekend deed het streetdance wedstrijdteam van WSV, Mad Mixture, mee aan de laatste voorronde van de Haff in Steenwijk. De groep, met choreografie van Joost de Klein en onder begeleiding van Laura Dikkema, behaalde een mooie 7e plaats. Daarmee hebben ze zich geplaatst voor de Haff finale op 25 juni in Den Haag! Een mooie prestatie van het team.

LBC V3 wint kampioenschap

De kampioenen V3. Foto: PR Foto: PR

LICHTENVOORDE - Afgelopen vrijdag werd het derde team van badmintonvereniging LBC'72 in de voorjaarscompetitie thuis gehuldigd als kampioenen. De laatste thuiswedstrijd was al niet meer van belang, omdat de naaste concurrenten reeds vorig weekend op onbereikbare achterstand waren gezet. Voor de formaliteit werd de laatste wedstrijd thuis gelijkgespeeld tegen Rianto V5 uit Zutphen. Na afloop kregen de spelers bloemen overhandigd door de voorzitter, Ton Takken. In de kantine werd onder het genot van een kampioenstaart samen met de tegenstander het kampioensfeest gevierd. Het team van LBC speelt al jaren in dezelfde formatie. Van de acht wedstrijden werden er zes gewonnen en twee gelijkgespeeld. Verloren werd er dit jaar niet.

Gouden ring Rusland en St. Petersburg bij KBO Zutphen

Zutphen - Bij de KBO Zutphen wordt dinsdag 31 mei om 14.00 uur de film 'Gouden ring Rusland en St. Petersburg' getoond door Jan Driessen van de Stichting Wereldbeeld. Locatie: restaurant Huize Elisabeth, Geweldigershoek 39, Zutphen. Stichting Wereldbeeld is een culturele antropologische filmdienst; de Stichting maakt films en verzorgt ook de presentatie. De films worden gemaakt door Jan Driessen met medewerking van zijn vrouw Hanny. Zij filmen o.m. de exotische natuur, de bevolking met haar inheemse cultuur en beleven het avontuur. In de afgelopen 20 jaar hebben zij de meest uiteenlopende landen bezocht variërend van Lapland tot China van Japan tot Nieuw-Guinea. Deze keer zal dus Rusland en met name St. Petersburg onder de loep worden genomen.

Voorlichtingsbijeenkomst werken als zorgvrijwilliger

Zutphen - Op woensdag 1 juni om 10.30 uur houdt het Hospice Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst over het werk van vrijwilligers in het hospice.

Wie belangstelling heeft om te komen werken als zorgvrijwilliger is van harte welkom. Er wordt een film vertoond over het werk van de vrijwilliger en men ontvangt uitgebreide informatie over wat het werk inhoudt en wat van de vrijwilliger wordt gevraagd. De bijeenkomst eindigt met, indien mogelijk, een rondleiding door het huis. Gezien de verwachte belangstelling voor deze bijeenkomst is aanmelding vooraf noodzakelijk via info@hospice-zutphen.nl, tel. 0575-566333 of schriftelijk: Hospice Zutphen, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Kathy de Vries of Tineke Breuer, de coördinatoren van hospice.

Expositie Jur Thomas in Tramstation

Gorssel - De expositie van de schilderijen van Jur Thomas zijn tot en met 19 juni te zien in het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel. Zijn werk kan het best als realistisch-impressionistische worden getypeerd. Op zaterdag 11 juni zal Jur Thomas in het Tramstation aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven.

Jeugdtheater Zjuust speelt Midzomernachtdroom

Zutphen - Jeugdtheater Zjuust heeft afgelopen weekend de eerste uitvoeringen van Midzomernachtdroom in het Shakespearejaar laten zien. De jeugdige theaterspelers hebben nog vier uitvoeringen voor de boeg. Zo is Midzomernachtdroom nog te zien op zaterdag 28 mei vanaf 19.00 uur in de Berkelzaal aan de Weerslag 14b, op maandag 30 mei om 10.30 en 13.00 uur in theater de Hanzehof en op zaterdag 11 juni vanaf 19.00 uur in het Openluchttheater De Pinkenberg in Velp. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar. Voor meer informatie en toegang, zie de website. Reserveren kan via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

reserveren@zjuust.nl
06-202 62288

www.zjuust.nl

POWER vrijwilligers gezocht

Zutphen - Het aantal POWER-deelnemers groeit gestaag en de POWER-activiteiten breiden zich verder uit. Daarom zoekt Gilde Zutphen op korte termijn enthousiaste vrijwilligers voor versterking van het projectteam, zowel ervaren workshopbegeleiders als voor organisatie- en communicatietalenten. Mannen en vrouwen met een HBO werk- en denkniveau, die zelfstandig kunnen werken en ook graag samen werken. Affiniteit met het thema ouder worden is een voorwaarde. Wie interesse heeft en meer wil weten kan contact opnemen met de projectcoördinator Cees de Boer: 06-51112960 of info@orweb.nl.

De volgende serie POWER workshops start eind oktober. Op 27 september is er om 15.00 uur weer een gratis informatiebijeenkomst over het project in het Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23 te Zutphen. Meer informatie op de website bij projecten.

Stemmen op Coöperatiefonds

OOST-ACHTERHOEK - Leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kunnen tot en met 13 juni hun stem uitbrengen op de voor het Coöperatiefonds ingediende projecten. Elk lid mag drie stemmen uitbrengen op drie verschillende favoriete projecten. Eén stem per project. Dit jaar stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek € 539.400,- van haar winst beschikbaar voor het Coöperatiefonds met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de leefomgeving in de regio. Hiervoor is de regio verdeeld over de vijf marktgebieden: Brummen - Zutphen, Lochem - Bronckhorst, Aalten - Winterswijk, Oost-Gelre en Berkelland. Binnen elk marktgebied zijn de projecten verdeeld in vijf categorieën te weten: Sport, Scholing & Onderwijs, Zorg & Wonen, Cultuur en Stimulering werkgelegenheid. Leden van de bank brengen hun persoonlijke stem uit via de site www.stemophetcooperatiefonds.nl. De nummers één in elke categorie ontvangen, bij realisatie, de gevraagde bijdrage uit het fonds. De nummers twee presenteren zichzelf op één van de coöperatieavonden in oktober. Ook daar zullen leden stemmen en bepalen welke verenigingen met welk bedrag naar huis gaan. Genomineerde verenigingen en stichtingen die niet in de prijzen zijn gevallen, maar wel aanwezig zijn op de coöperatieavond, maken alsnog door loting kans op een mooie geldprijs.Indien men wel klant is bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek maar nog geen lid dan kan men tot uiterlijk 6 juni het lidmaatschap aanvragen via de website.

KVZ selectie neemt afscheid van 'speler van verdienste' Jorrit Erps

De selectie nam naast Erps ook afscheid van Felix van den Sigtenhorst en Sem Ligt. Foto: Pieter Keuzekamp

Zutphen - Zaterdag 21 mei speelde KVZ 1 haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen en nam hierbij afscheid van aanvoerder Jorrit Erps. Met 250 wedstrijden in KVZ 1 op zijn conto kreeg hij van voorzitter Henk Jan Milius de eervolle onderscheiding 'speler van verdienste' opgespeld.

De inzet van Jorrit Erps is jarenlang van grote betekenis geweest voor de prestaties van KVZ 1. Hij speelde 13 jaar in de selectie en in die tijd is KVZ 1 opgeklommen van de tweede klasse naar de overgangsklasse. Zijn betrokkenheid bij KVZ is indrukwekkend, wat hij onder andere liet zien door bij KVZ te blijven te spelen, ook toen hij in Groningen studeerde.

De selectie van KVZ nam ook afscheid van Felix van den Sigtenhorst en Sem Ligt. Ook deze twee spelers zien we komend seizoen niet terug in KVZ 1. Het zou fantastisch zijn als zij hun tijd bij de KVZ selectie volgende week kunnen afsluiten met (opnieuw) promotie naar de overgangsklasse. Na de winst zaterdag op eigen veld tegen Rheko, is KVZ 1 bij winst volgende week uit tegen De Walden in Tietjerk (Friesland) kampioen. Dan speelt KVZ 1 volgend seizoen ook op het veld weer overgangsklasse.
Er werden zaterdag 21 mei overigens al vijf jeugdploegen kampioen. De E2, de B2, de C2, de C3 en de C4 vierden het kampioenschap al op de voorlaatste wedstrijddag van het veldseizoen.

Taichong wint de beker bij ZBVV

Zutphen - Maandagavond 23 mei was de slotavond van het Z.B.V.V.-seizoen. Een bekertoernooi met deelname van alle teams en twee gastteams: Ammizorg en Rijschool Nazar. De teams waren geloot in 2 poules en er werd op tijd gespeeld. De voorronde bestond uit twee poules waarvan de nummers 1 tot en met 4 kruisfinales gingen spelen en vervolgens via de plaatsingswedstrijden duelleerden om de Kamer van Koophandel Bokaal. Taichong en Isendoorn College bleven na de kruisfinales als winnaar over. In een zeer spannende finale werd Taichong nipt winnaar door in de laatste seconden de strijd te winnen met 20-19. Alle teams ontvingen een prijs en ook de prijswinnaars van de laatste competitieronde werden uitgereikt. De als nummer 1 en 2 geëindigde teams in de 1e (Isendoorn College) en 2e klasse (Trajectum) van de competitie ontvingen tevens een prijs. De kampioen van de 1e klas Isendoorn College kreeg bovendien de wisselbeker, de HeDo Video Cup, uitgereikt en mag die behouden omdat zij die voor het derde achtereenvolgende jaar wonnen.

Erelidmaatschap
Na afloop werd voorzitter Jan Evers verrast met het erelidmaatschap van de Z.B.V.V. voor zijn inzet in de afgelopen 39 jaar. Tijdens de ledenvergadering van 6 juni zal de nadruk liggen op het wel of niet doorgaan van de vereniging en een andere bestuurssamenstelling.

Teams oproep
Bedrijven en instellingen, wijkteams, buurten, scholen, families en ook individuen die belangstelling hebben kunnen bellen met secretaris Frits Borst (0575 - 52 44 94) of reageren via www.zbvv.nl. De competitie 2016/2017 zal in september starten. Opgave kan voor 1 augustus.

Scheidsrechters schieten met scherp

Scheidsrechters SZO sluiten seizoen af met handboogschieten onder leiding van Phoenix. Foto: PR

Zutphen - Het voetbalseizoen zit er voor de meeste teams inmiddels op en dat betekent dat ook de voetbalscheidsrechters van de SZO het een tweetal maanden wat rustiger aan kunnen gaan doen. Tijdens de laatste training op dinsdag 17 mei werden er op het fraaie complex aan de Damlaan dan ook geen fanatieke sprintjes getrokken of duurloopjes afgewerkt. Onder auspiciën van mede-gebruiker van de accommodatie, de handboogschietvereniging Phoenix, konden de arbiters nu zelf eens proberen, wat zoveel spitsen ieder weekend nalaten: raak schieten. Na een aantal nuttige aanwijzingen en individuele tips wisten de sportieve scheidsrechters en de vrijwilligers de borden uiteindelijk goed te vinden, hoewel een aantal pijlen achteraf toch op het sportveld moesten worden opgezocht. Uiteindelijk scoorde Gerrit Bijenhof de meeste punten.

In Het Fluithuus, de kantine die al decennia lang enthousiast wordt beheerd door Jan en Annie Schoenmaker, werd het voorbije seizoen uitvoerig nabesproken en ontving Michel Nijdeken de prijs voor de beste spelregelkenner van 2016. Han Marsman verrichtte als voorzitter van het district Oost namens de COVS de loting voor het jaarlijkse IJssel- en Berkeltoernooi dat dit jaar op 18 juni in Voorst plaats vindt. De voetbalteams van de scheidsrechtersverenigingen in het district Oost ontmoeten elkaar daar.
Tenslotte werden verschillende leden gehuldigd; Jan Heppen ontving een speldje voor zijn 40-jarig lidmaatschap, Gertie Brouwer en Dolf Versteege waren beide 25 jaar lid van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters. Vanzelfsprekend genoten de SZO-leden en de gasten van het gezellige buffet na afloop. In augustus staan de scheidsrechters weer klaar voor de nieuwe competitie.

Al bijna 200 deelnemers aan reünie ter ere van 100 jaar korfbal in Zutphen

Stefan Groothuis, oud-lid Rapidista, tijdens schoolkorfbal 1992 in Voorst. Foto: PR

Zutphen - Korfbalvereniging KVZ viert dit jaar dat korfbal in Zutphen 100 jaar bestaat, dit wordt gevierd met het feestweekend van 17 tot en met 19 juni. Er is een gevarieerd programma voor de ruim 500 leden van KVZ en voor de mensen die in het verleden iets voor de korfbalsport in Zutphen hebben betekend. Speciaal voor dit weekend wordt er een feesttent naast de kantine van KVZ geplaatst.

Op vrijdagavond 17 juni gaat het feestweekend van start met een Playbackshow waar alle jeugdleden aan mee mogen doen. Aansluitend is er een disco voor de jeugd met een DJ wedstrijd.

Belangrijk hoogtepunt van de festiviteiten is een grote reünie voor leden en oud-leden van zowel KVZ, als Rapiditas, als ZKC'16 op zaterdag 18 juni. Al bijna 200 (ex)korfballers hebben zich aangemeld om elkaar vanaf 16.00 uur te ontmoeten op de sportaccommodatie van KVZ aan de Laan naar Eme. Naast veel (ex)korfballers die nog steeds in Zutphen wonen, komen er natuurlijk reünisten uit het hele land terug naar de thuishaven om het eeuwfeest te vieren. Bijzonder is dat ook Hans en Ineke Kamphuis, die in de hoogtijdagen in de Rapiditas-selectie hebben gespeeld en nu al jaren in Canada wonen, van de partij zullen zijn. Ook schaatser Stefan Groothuis is uitgenodigd. Niet veel mensen zullen weten dat hij zijn sportcarriëre als korfballer in Zutphen is begonnen, o.a. als lid van Rapiditas.
Om het ophalen van herinneringen kracht bij te zetten worden er beelden getoond van 100 jaar korfbal in Zutphen. Er is al veel foto- en filmmateriaal verzameld, maar iedereen die nog beeldmateriaal heeft wordt van harte uitgenodigd dit beschikbaar te stellen voor gebruik tijdens de reünie (via persberichten@kvz2000.nl). Aansluitend is er een maaltijdbuffet en een swingende feestavond met live-muziek van de 10-koppige band Groove on the Roof.

Op zondag 19 juni wordt het feestweekend afgesloten met het traditionele schutterstoernooi. Tweetallen strijden tegen elkaar, met als doel om in 10 minuten zo veel mogelijk doelpunten te scoren.

Er is al veel voorbereidend werk verzet en er wordt op de sportaccommodatie hard gewerkt, om te zorgen dat het er piekfijn uitziet. Zo krijgt de kantine een nieuwe sfeervolle uitstraling en wordt het speeltuintje opgeknapt.

Repair Café repareert kapotte spullen

Zutphen - Zaterdag 28 mei wordt er in Zutphen weer een Repair Café georganiseerd. Van 13:00 tot 16:00 uur staan enthousiaste en ervaren vrijwilligers klaar om bezoekers te helpen hun spullen te repareren. De locatie is de Stadswerkplaats Zutphen, in de voormalige voetbalkantine van FC Zutphen, de Waarden 309. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Meer informatie is te vinden op de websites: www.repaircafe.nl en www.stadswerkplaats-zutphen.nl en op Facebookbook RepairCafeZutphen.


Zutphense dame 89 jaar doet mee aan zwemwedstrijd H2O in de IJssel

Zutphen - De organisatie heeft het voor elkaar: H2O, de zwemwedstrijd van de Gelrehaven naar de nieuwe Noorderhaven, mag doorgang vinden en wel op 10 juli. Het is maar liefst 57 jaar geleden dat de laatste zwemwedstrijd plaatsvond in de IJssel. Kort na het openen van de inschrijving werd de organisatie opgebeld: of mevrouw Dop van 89 jaar ook mee mocht doen! In april heeft de organisatie de knoop doorgehakt. Mevrouw Dop zwemt op 10 juli de volledige afstand mee.

Dini Dop, geboren en getogen in haar woonplaats Zutphen, blijkt altijd in de IJssel te hebben gezwommen. Dini is autodidact. Haar broer heeft haar leren zwemmen toen zij zes jaar was. Daarna heeft ze zelf haar slag verbeterd. Gewoon door te oefenen. Net als elke andere deelnemer, dient zij te zwemmen in een wetsuit. Dat vindt ze maar niks. Paul Post, voorzitter van De Vrije Slag Door Zutphen: "De vereiste zwemervaring kan ze wel hebben, maar daar hebben we geen overtuigend bewijs van. Een Zwem CV heeft ze niet. Toen wij ook nog als voorwaarde stelden dat zij begeleid gaat worden door duikers vond ze dat aanvankelijk betuttelend, maar dat besluit heeft ze geaccepteerd."

Dini gaf aan graag te willen trainen, maar ook dat ze eigenlijk nog nooit in een bad heeft gezwommen. Zwembad De IJsselslag in Zutphen voorziet haar van een gratis abonnement om zich goed te kunnen voorbereiden. Ze ontvangt dit donderdag 26 mei om 10:00 uit handen van wethouder Pennings van Sport. Direct aansluitend krijgt zij haar wetsuit en zal ze daarmee met de duikers te water gaan. Hierover volgende week meer.

Over H2O Zutphen
H2O Zutphen kun je zien als een spectaculaire sprint van 1125 meter met drie obstakels die het originele parcours niet kende. Een haven uitzwemmen (maar ook later er weer in zwemmen) vergt techniek. Ook kunnen zwemmers worden verrast door het flessenhals effect onder de oude IJsselbrug. De eerste 1000 meter zal vlot gaan met een stroomsnelheid van ongeveer 5 kilometer per uur. Zwemmers zullen vooral daar proberen winst te boeken. Maar in de laatste 125 meter in de Noorderhaven komt het daar neer op kracht, techniek en uithoudingsvermogen. Het effect van stroomafwaarts zwemmen is daar volkomen afwezig.

De organisatie, die de jaarlijkse prestatietocht De Vrije Slag Door Zutphen in de Berkel organiseert, laat maximaal 100 gescreende deelnemers toe. Er zijn series voor jongens en meisjes (16-20 jaar) en series voor mannen en vrouwen vanaf 20 jaar. Deelname is niet voor iedere enthousiaste zwemliefhebber weggelegd. Zwemmen in een rivier als de IJssel is en blijft een onderneming waar risico's aan zitten. Van onervaren zwemmers kan niet verwacht worden dat zij de omstandigheden aankunnen.

Langsvarend scheepsverkeer heeft een zuigende werking: zwemmers verliezen het van de sterke stroming en draaikolken die daardoor ontstaan. Daarom is zwemmen normaal gesproken verboden voor het gehele traject waar nu wordt gezwommen. Stilleggen van scheepvaart in de IJssel is geen optie. Dat is spannend en houdt in dat de organisatie met alle mogelijke scenario's rekening moet houden. Daarom hebben we goede afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over passages van schepen en toezicht op het water.

ZwemCV bij aanmelding
Rekening houdend met deze waarschuwing en omdat het de eerste keer is dat DVSDZ deze wedstrijd organiseert wil de organisatie weten welke ervaring deelnemers precies hebben. Bij aanmelding wordt dan ook om een ZwemCV gevraagd. Uit dat CV moet prominent blijken welke open water ervaring de zwemmer heeft. Dat kan een van de langere afstanden van de Vrije Slag Door Zutphen zijn, maar moet in elk geval minimaal 920 meter zijn. Die afstand is het koningsnummer van De Vrije Slag Door Zutphen. En die deelnemers zijn bekend. Deelnemers die nu bekend zijn hebben schitterende ervaringen. Daar staan prachtige tochten en wedstrijden in kanalen en rivieren in binnen- en buitenland bij.

Tot 12 juni kunnen zwemmers zich inschrijven via www.dvsdz.nl. Of H2O Zutphen, net als De Vrije Slag Door Zutphen en Triatlon Zutphen een jaarlijks terugkerend zwemevenement gaat worden, hangt af van hoeveel belangstelling er is voor de relatief korte afstand en hoe deze eerste editie wordt ervaren.

Be Quick tekent contract met hoofdsponsor Belimo

Zutphen - Zondag 22 mei is het contract met hoofdsponsor Belimo officieel tot stand gekomen. De looptijd is vier jaar en Be Quick is zeer verguld met deze verbintenis.

Speciaal is natuurlijk dat onze voorzitter a.i. Richard Daamen directeur Benelux is van deze Zwitserse multinational. Vice-voorzitter Cees Seevinck bedankte hem hiervoor.

Voorts werden er deze middag ook sponsorcontracten gesloten met Installatiebedrijf Emile Boogman (Be Quick 2/zondag) en Bakkerij van Zuijlen (de gehele E-afdeling). Ook deze twee bedrijven is Be Quick veel dank verschuldigd.

Tennistoernooi Zomermarkepaal LTC Gorssel

Gorssel - Van 27 juni t/m 3 juli 2016 organiseert LTC Gorssel, het jaarlijks terugkerende tennistoernooi 'Zomermarkepaal', op het tennispark aan de Flierderweg 1a.

De gehele week wordt er fanatiek gestreden om de eer in de categorieën 3 t/m 8 in de dames-, heren- en gemengd dubbel. De leeftijdsgrens in de categorie 3 en 4 is 25 jaar en ouder en in de categorieën 5, 6, 7 en 8 is 35 jaar en ouder. Wie mee wil doen kan zich inschrijven via www.toernooi.nl (vóór 17 juni!). Het toernooi van LTC Gorssel staat al jaren bekend om de live muziek (iedere wedstrijddag), fanatieke spelers en spannende wedstrijden. Dit jaar in het thema van Frankrijk.

Tijden en finale
Doordeweeks beginnen de wedstrijden om 18.30 uur en in het weekend wordt er overdag gespeeld. Zondag is de finaledag en worden alle winnaars aan het eind van de dag in het zonnetje gezet. Supporters en belangstellenden zijn van harte welkom om de wedstrijden te kijken, maar ook om te komen dansen en borrelen.

Meer informatie op de website.

Waterschap Rijn en IJssel, wat doen ze precies?

Projectleider bodem Laurens Gerner (l) met een deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Foto: Martijn Bronswijk

BERKELLAND - "Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen, eer dat gebeurt", is een bekend spreekwoord. Maar de betekenis ervan doet zeker geen recht aan de inspanningen die het Waterschap Rijn en IJssel dagelijks levert. We associëren het waterschap uiteraard met water en vinden het heel gewoon dat er gezonde vissen zwemmen in de beken en de deurmat bij elke hoosbui niet overstroomt. Maar wie de moeite neemt om eens achter de schermen te kijken, zal opvallen dat bijvoorbeeld droge voeten geen vanzelfsprekendheid zijn. Er wordt iedere dag hard en vooral ook slim gewerkt aan kwantitatief en kwalitatief goed waterbeheer.

Door Rob Weeber

Achterhoek Nieuws besteedt daarom de komende weken een aantal bijdragen aan het werk van het Waterschap Rijn en IJssel, deels toegespitst op het gebied Berkeldal. Deze week wordt stilgestaan bij het project 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers' dat een betere waterkwaliteit en duurzame gewasproductie met agrarisch (bodem-)beheer tot doel heeft.
Een Waterschap is een van de oudste bestuursorganen in Nederland en kent een dagelijks bestuur, (het college van dijkgraaf en heemraden), en een algemeen bestuur. Het kent een eigen belastingsysteem, waarbij de eigen inkomsten alle kosten moeten dekken. Nederland kent 23 Waterschappen, in sommige provincies ook wel met Hoogheemraadschap aangeduid. De belangrijkste taken liggen op het gebied van kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het respectievelijke werkgebied. Het gaat daarbij om veilige dijken, schoon en vooral ook voldoende water. Een ervan is het Waterschap Rijn en IJssel met als werkgebied Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het omvat 22 gemeenten en een oppervlak van zo'n 200.000 hectare. Daarbinnen wordt ongeveer 4000 km aan sloten, beken en rivieren onderhouden en beheerd met behulp van honderden stuwen, 10 gemalen en 140 km dijken.

Aan tafel zitten heemraad Antoinet van Helvoirt-Looman en projectleider bodem Laurens Gerner van 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers'. Volgens Van Helvoirt-Looman wordt het waterbeheer de komende jaren steeds ingewikkelder. "We moeten meer de verbinding met de bewoner zoeken, het water als het ware dichter naar de mensen brengen. Iedere bewoner kan op vrij eenvoudige wijze bijdragen aan een slimmer waterbeheer. Ons zachte water behoeft bijvoorbeeld minder wasmiddel, wat de rioolzuivering ontlast. Het gaat hier om bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid."

Ook de toenemende invloed van het klimaat is een zorg voor het Waterschap. Hoe ga je hiermee om en hoe beperk je de schade zoveel mogelijk? Het Waterschap staat daartoe in constante verbinding met het KNMI en baseert haar beleid op de door het KNMI opgestelde scenario's. Hoe verminder je bijvoorbeeld het effect van afspoeling van voedingsstoffen van het land naar het oppervlaktewater als gevolg van hoosbuien?
Het project 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers' houdt zich hiermee bezig. In samenwerking met 250 boeren uit de Achterhoek en Liemers en partners als LTO Noord en Vitens wordt door het Waterschap onderzoek gedaan naar mogelijkheden om effectiever met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen om te gaan, door bijvoorbeeld geen drijfmest te gebruiken bij maisteelt op gescheurd grasland. Het blijkt namelijk dat de gescheurde graspollen meer stikstof afgeven dan de mais kan opnemen, waardoor extra bemesting achterweg kan blijven. Een betere en afgewogen voeding voor het land verbetert bovendien de sponsfunctie ervan, waardoor het risico op afspoeling bij hoosbuien kleiner wordt en er minder stikstof in het grond- en oppervlaktewater terecht komt. Van belang hierbij is ook een goede bodemgesteldheid. Hoe meer organisch materiaal de bodem bevat, hoe beter de opname- en buffercapaciteit van het land is met betrekking tot vocht en mineralen. Daarom loopt een proef om meer maaisel van watergangen aan boeren te geven. Een toename van 1% organisch materiaal kan het watervasthoudend vermogen verbeteren met meer dan 10%.

Kortom, het waterschap staat voor uitdagingen de komende jaren. Van 19-21 mei wordt daarom de Berkeldalconferentie in Zutphen gehouden, waar 70 mensen uit de regio met uiteenlopende achtergronden werken aan de toekomst van het Berkeldal.

John Haverdil: 'Muziek net zo belangrijk voor ontwikkeling als sport'

Timon Hoitink (Cynbel) in gesprek met Meindert Bussink (midden) en Eelco Walraven. Foto: Henri Walterbos

ACHTERHOEK/ULFT - Het 'kindje' van Meindert Bussink wordt in no-time volwassen. In navolging van een eigen website, avonden met louter Achterhoeks muzikaal talent in de Radstake, maandelijks twee pagina's redactie in deze krant, een eigen Achterhoeks Bevrijdingsfestival, kent Behind the Corner (BTC) nu ook haar eigen 24/7 radiostation, voor louter Achterhoeks product. Zondagmiddag waren het geestelijke vaders Meindert Bussink en Eelco Walraven die in de popzaal van de DRU fabriek de nieuwe loot aan de Behind the Corner-boom ten doop hielden.

"Het einddoel is om muziek van Achterhoekse muzikanten te streamen en zo een podium te bieden voor artiesten die geen single uitbrengen, of bij een label zitten en geen promotie hebben," vertelt Walraven, de laatste jaren bekend van Optimaal FM en Regio 8. "We doen binnenkort een aantal proefuitzendingen. Vanaf 1 september moet het draaien. We willen ook artiesten en bands live opnemen, zodat we eigen werk van artiesten kunnen laten horen die zelf geen opnamen kunnen bekostigen. Een deel van die opnamen gaan naar de betreffende bands terug. We gaan vier keer per jaar een programma maken zoals vandaag, met live-artiesten en gesprekken. We gaan daarvoor samenwerking zoeken met de andere omroepen in de Achterhoek, met wie we samen willen werken op basis van content. Meindert en ik doen dit vanuit Behind The Corner. Niet vanuit één van de lokale omroepen. Oude interviews en nieuwe opnamen, plus straks de player komen op Behindthecorner.nl/radio. Bands en artiesten kunnen hun materiaal uploaden via de website van behindthecorner.nl zodat wij het in de playlist op kunnen nemen. Alle genres zijn welkom. We willen zo breed mogelijk werken." "We hebben zo ontzettend veel goede bandjes in de Achterhoek," vult Bussink aan.
Discussies
Na een kort intro van Bussink direct al een Achterhoeks product dat danig aan de weg timmert, waarvoor een grote toekomst lijkt weg gelegd: Cynbel uit Aalten. "Op papier komen ze uit Nijmegen, omdat twee van de drie leden daar nu wonen, maar ze doen alles nogal in Aalten. Dat ze dan de Achterhoek niet als plaats van herkomst noemen, dat is van alle tijden. De roots blijven," is Bussink nuchter. De band oogst lof met haar optreden. Het zelfde geldt voor troubadour/liedjeszanger Ben Lukassen die twee nummers in het dialect brengt. Verder Sandra Vriese (Perfect Show Band) met covers en eigen werk, duo Eric Hagelstein en Joop Wallerbosch van hun zojuist verschenen EP 'For the sake of it', Jesse Middelwijk met een cover van Neil Young als voorloper op zijn deelname aan 'De beste Kampvuurspeler van Gelderland', dialectformatie de Boetners met nieuw werk van hun cd 'Heavig' die 21 mei in dezelfde zaal het levenslicht zal zien, en Jan Wilm Tolkamp die vertelde over zijn soloproject, en zijn hit 'Toevallig' bracht.

Ontwikkeling popcultuur
Tussen de muziek door interessante gesprekken en discussies over de ontwikkeling van de popcultuur en draagvlak voor bandjes in de Achterhoek, met onder meer Johan Godschalk van de popcoalitie, Jan Engels, wethouder Cultuur gemeente Bronkhorst en John Haverdil, voormalig wethouder gemeente Oude IJsselstreek. Allen toonden zich begaan met het wel een wee van de muziekcultuur in de Achterhoek, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Er lijkt iets moois te ontstaan. Naarmate het gesprek vorderde wezen neuzen steeds meer eenzelfde kant uit. In het belang van de Achterhoekse popcultuur.

"We leggen de nadruk altijd op sport omdat het zo gezond is, maar muziek is net zo belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk om in een bandje te spelen," brak Haverdil een lans voor stimulans voor goed muziekonderwijs in de Achterhoek. "We willen best wel nieuwe initiatieven ondersteunen, maar het initiatief zal vanuit de samenleving zelf moeten komen. Bestuurders moeten vaker met elkaar om de tafel gaan," vulde Engels aan.

Geanimeerde gesprekken tijdens streekconferentie over toekomst van landschap

Deelnemers in gesprek en Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, die meeluistert.Foto: Jan Hendriksen. Foto: Jan Hendriksen

Vorden - Ongeveer driehonderd inwoners uit de driehoek Zutphen, Lochem, Hengelo (G) gingen zaterdag 21 mei in sporthal 't Jebbink in Vorden met elkaar in gesprek over de vraag wat zij belangrijk vinden voor het landschap in hun omgeving. Aan de bijeenkomst nam een zeer gevarieerd gezelschap mee: inwoners, agrariërs, ondernemers, recreanten, overheden en leden van natuur- en milieuorganisaties. Kortom: boeren, burgers en buitenlui hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van Natuurmonumenten om deel te nemen aan de Streekconferentie Graafschap400. Zo namen ook onder meer enkele wethouders en ambtenaren van de gemeente Bronckhorst en bestuursleden van Waterschap Rijn en IJssel en van de Land- en Tuinbouw Organisatie Bronckhorst deel.

Door Jan Hendriksen

Het getal vierhonderd stond voor het maximum aantal deelnemers dat mee kon doen. Dat is niet helemaal gelukt. "Maar we zijn ondanks dat zeer tevreden over het verloop", zo verklaarde adviseur marketing en communicatie Mirjam Kleine Koerkamp van Natuurmomenten na afloop van de conferentie. Op De Graafschap400 bepaalden zaterdag de deelnemers zelf de agenda. Uit vergelijkbare conferenties bleek dat dit een levendige manier is om zoveel mogelijk ideeën, visies en plannen op tafel te krijgen. "Natuurmonumenten wil op deze manier de betrokkenheid van mensen bij het landschap vergroten en hoopt dat er een beweging op gang komt, die met de gemaakte plannen aan de slag gaat", zo verklaart beheerder Harald van den Akker van de regio De Graafschap van Natuurmonumenten zaterdagmiddag als de deelnemers in groepjes praten over onderwerpen die zij zelf op de agenda hebben gezet.
De vijf onderwerpen die het hoogst op de agenda kwamen waren: kleinschaligheid/coulissenlandschap, diversiteit, samenwerking/dialoog, balans en bewustwording. "Onze natuurgebieden zijn onderdeel van het landschap. En we merken elke keer weer dat er heel goede ideeën leven bij omwonenden. We zijn erg benieuwd welke plannen er voortkomen als we de discussie verbreden naar het thema landschap zoals vandaag', stelde Van den Akker die onder meer de natuurgebieden 't Hackfort en Het Enzerinck in Vorden, het Grote Veld in Vorden en Lochem, Beekvliet in Barchem en de Velhorst in Lochem beheert.

De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten over diverse thema's de achterban geraadpleegd. Van den Akker: "Natuurmonumenten organiseerde deze bijeenkomst omdat het typische kleinschalige landschap in de driehoek Zutphen, Lochem, Hengelo, met als middelpunt het kastelendorp Vorden, in ras tempo verandert. Met deze streekconferentie bieden we een platform en ruimte voor nieuwe initiatieven en willen we de betrokkenheid vergroten." De rode draad van de bijeenkomst is een grote behoefte van de deelnemers om het gevarieerde kleinschalige landschap te behouden. "De deelnemers zoeken daarvoor oplossingen in samenwerking en bewustwording, met oog voor de balans tussen economie en ecologie", aldus Van den Akker.

Vervolgbijeenkomst
Ongeveer honderd deelnemers hebben zich aangemeld voor een vervolgbijeenkomst. Van den Akker: "Op de vervolgbijeenkomst op 25 juni proberen we de globale voorstellen concreter te maken." De ideeën die de meeste bijval kregen, gaan over het versterken en vernieuwen van de identiteit van De Graafschap. Dat moet dan vooral in samenwerking met de gebruikers van het gebied. De behoefte van de deelnemers om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het landschap is duidelijk.

Column

Fastfood

"Wat is dat voor raar kastje, opa?" Naast de nestkastjes, vogelhuisjes, afdakjes voor pindakaaspotten, de voedertafel en het eekhoornhuis hangen in mijn tuin ook drie bijenhotels. (Maar goed dat je voor dit soort 'bouwsels' geen leges hoeft te betalen, anders had ik in mijn eentje de financiële problemen van de gemeente Berkelland al lang opgelost).

Tja, hoe vertel je een zesjarige wat een bijenhotel is, en waarom het nodig is om bijen en andere insecten met zo'n nestel- en overwinteringsplek een beetje te helpen? Stel je nou eens voor, dat er in de hele Achterhoek geen bij meer zou rondvliegen?, probeerde ik een pedagogisch verantwoord doemscenario. Nou, dat was helemaal niet erg, vond mijn kleindochter. "Want dan word je ook niet meer gestoken!"

Ja, het leven is nog simpel als je zes bent. Maar wij weten natuurlijk wel dat bijen, zowel de wilde als de honingbijen, onmisbaar zijn in en voor de natuur. En daarmee ook voor ons voortbestaan. Terecht dus, dat heel veel mensen op allerlei manieren proberen de bijen te helpen. In het hele land tegenwoordig, maar het begon allemaal een jaar of vijf geleden in Zutphen. Een paar Zutphenaren bedachten het: stukken groen die met elkaar een soort lint door de stad vormen. Daarin zaai je allerlei bloemen en kruiden, waarin de bijen hun voedsel kunnen vinden. Voilá, het Bijenlint was geboren. En het idee kreeg navolging. Overal kun je tegenwoordig bijenlinten vinden. Onlangs nog werd er eentje aangelegd in het Gedenkbos in Neede, met ernaast twee enorme bijenhotels. En ook op andere manieren wordt er van alles gedaan voor onze bijen. Het waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld zorgt de laatste paar jaar voor zogenaamde 'bloemrijke dijken' en het IVN Oost-Achterhoek geeft samen met imkers al jaren voorlichting over (het nut van) bijen. Om zo maar een paar dingen te noemen.
En ja, dan zijn er al die particulieren, die een paar insectenhotels in hun tuin hangen. Zoals ik dus. Al moet ik bekennen dat ik twee jaar geleden ook een groot deel van mijn tuin heb laten bestraten. Makkelijk qua onderhoud, maar weer niet zo heel handig als je begaan bent met het lot van insecten.
Ik vraag me trouwens toch af, wie ik het meest plezier doe met die bijenhotels. Afgelopen week trof ik 's morgens één van de kastjes half vernield aan. Blijkbaar was in de nachtelijke uren een hongerig dier (een vogel?, een eekhoorn?) het hotelletje en z'n bewoners te lijf gegaan. Die zag daar aan mijn schuurtje geen insectenhotel hangen, maar een fastfood restaurant!

'Smart' Achterhoek maakt Haagse steun los bij Lentediner

Tweede kamerlid Mona Keijzer en wethouder Jos Hoenderboom. Foto: Carlo Stevering

Achterhoek - Maar liefst 23 Tweede Kamerleden kwamen op 18 mei naar perscentrum Nieuwspoort voor de vijfde editie van het Achterhoeks Lentediner. Dit is een jaarlijks, belangrijk lobbymoment waarop de Achterhoek het Rijk actief betrekt bij en steun vraagt voor regionale opgaven en uitdagingen. Zo'n vijftig Achterhoekse (overheids)bestuurders kijken terug op een geslaagde avond met veel belangstelling van politiek Den Haag. Na een kort gesprek met Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje en gedeputeerde Bea Schouten over de samenwerking tussen de provincie en de Achterhoek, gaven drie pitchers een toelichting op de thema's werken, wonen en bereikbaarheid van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020. Met deze agenda wil de Achterhoek een economisch sterke, aantrekkelijke en goed bereikbare regio blijven. Dit wil ze doen door een flinke impuls te geven aan de ontwikkeling van Smart Industry en 'Smart Werken'. Aan tafel zaten Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66), Han ten Broeke (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). De Kamerleden zegden toe zich te willen inspannen om regels te versoepelen die nu nog forse belemmeringen opwerpen voor het snel starten met de broodnodige opleidingen Middenkader en Associate degree Smart Industry. Ook benadrukte Han ten Broeke het succes van de lobby met Den Haag toen hij sprak over de werkzaamheden aan de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Tijdens de daarop volgende, constructieve tafelgesprekken met onderwerpen als onderwijs & arbeidsmarkt, de zorgsector, sloop, energietransitie en grensoverschrijdend werken zegden diverse Kamerleden toe de Achterhoekse issues te zullen agenderen. Foppe Atema, voorzitter Achterhoek2020, blikte aan het eind van de avond terug: "Het is goed om te zien dat er zoveel mensen aanwezig en betrokken zijn. Er zit veel energie in de samenwerking." Ook Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, sprak van een succesvolle avond. "Ik heb veel complimenten ontvangen van verschillende Kamerleden. We hebben onszelf goed op de kaart gezet en duidelijk geformuleerd wat we van hen verwachten. Daarbij hebben we laten zien dat we een zelfbewuste regio zijn die werkt aan het innovatief houden van de Achterhoek", aldus mevrouw Besselink. Strandlodge Winterswijk en Villa Ruimzicht verzorgden het diner.

Inspiratie event 'dag van de droombaan'

Lochem - Donderdag 2 juni is de Dag van de Droombaan. Een uniek evenement dat uitzendbureau Match 4U organiseert om mensen te inspireren hun idealen weer na te streven. Het evenement zal plaatsvinden in de Lochemse Schouwburg en iedereen is welkom.

Vanuit de overtuiging dat elk mens met unieke talenten wordt geboren en dat ze daar vaak niet (meer) van bewust zijn is het idee 'dag van de droombaan ontstaan'. "Graag willen wij mensen inspireren om op zoek te gaan naar hun kwaliteiten en hoe dit slim om te zetten naar een FUNctie. FUN schrijven we bewust met hoofdletters, want als je doet wat je goed kunt dan krijg je nog leuk werk ook", aldus Monique Berendsen directrice van Match 4U.

Topsprekers en standhouders
"Ik zie veel mensen die totaal niet weten wat ze goed kunnen en ook geen idee hebben welke stappen ze kunnen zetten." Voor juist deze mensen is de dag van de droombaan ontstaan.

Een middag in de Lochemse Schouwburg waar je kunt luisteren naar inspirerende sprekers Jan van Setten en Richard de Hoop. Zij kunnen op een ludieke manier mensen anders laten kijken en echt in beweging krijgen. Naast sprekers zijn er ook diverse standhouders aanwezig waar je informatie kunt krijgen op het gebied van loopbaancoaching, solliciteren met impact en persoonlijkheidsanalyses. Voorafgaand aan deze dag vragen wij aan volwassenen en kinderen naar hun droombanen en gebruiken dit voor ons onderzoek. Volwassenen kunnen een enquête invullen op www.match4u.nl/droombaan-enquete en kinderen tekenen en kleuren hun droombaan. Als je een enquête invult krijg je van ons een persoonlijke Match Score terug.

Een dag brandweerman zijn
Iedereen die meedoet aan ons onderzoek maakt kans op belevingsdagen in hun droombaan. Hoe was het geweest om deze functie uit te voeren. Ervaring zorgt voor nog meer inspiratie om stappen te zetten! Bovendien eindigen we 'de dag van de droombaan' met een prijzenspektakel waarin iedereen kans maakt op mooie prijzen.

Op 2 juni is iedereen van harte welkom in de Lochemse Schouwburg. De aanvang is 14.00 uur en het duurt tot ongeveer 17.30. We hebben beperkt plek dus zorg dat je er bij bent. Aanmelden kan via: www.match4u.nl/dvdd. Via deze link kun je ook het volledige programma bekijken.

De dag van de droombaan is ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Uitzendbureau Match 4U zet deze dag van de droombaan op zonder winstoogmerk. Zoals Monique aangeeft: "Het gaat om inspiratie bieden waardoor mensen weer stappen kunnen zetten om zo hun droombaan te kunnen verwezenlijken en daar helpen wij natuurlijk graag bij als betrokken uitzendbureau."

Laat uw kostbaarheden zaterdag 28 mei a.s. gratis taxeren
door een erkend taxateur op het terrein
van kringloopwinkel "De Werf" aan de Enkweg in Vorden
tijdens onze grote meimarkt. Voor nadere info: www.veilingcommissie.nl

Zondag 29 mei zijn de Tuinen van de Wiersse geopend en zorgen de Rhododendrons voor een kleurrijk spektakel. Er worden lichte maaltijden geserveerd en planten verkocht. Entree: € 6,50 p.p. Honden niet toegestaan. Meer informatie www.dewiersse.com

Vrouw 44 jr, zoekt huishoudelijk werk voor de donderdagmiddag. 13 jaar ervaring! Tel 0575 555028 of 06 52509737

De Boedelhof,Dagbesteding en kringloop Enkweg 17b in Vorden bij ons kunt u, speelgoed, kleding, elektra (heel en defect), meubels (in overleg) en prullaria aanbieden of laten ophalen. di t/m vr 900-1700 en zat 9.00-16.00 laatste zat v/d maand magazijnverkoop tel 0575-555456

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Cortumme 06-23972429 of 0575 - 461558

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.