Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede

3 oktober 2017

Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede 3 oktober 2017


'Bezuinigingen komende jaren niet nodig'

Begroting is sluitend en stabiel

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2018 aan. De begroting 2018 en de daarbij behorende meerjarenbegroting laten een stabiel beeld zien. De begroting 2018 laat zien dat de gemeente niet alleen in 2018 genoeg inkomsten heeft om de uitgaven te betalen. Ook voor de jaren erna laat de begroting dit beeld zien.

Wethouder Han Boer: "Inkomsten en uitgaven zijn meerjarig in balans. Als we de kraan maar niet wagenwijd openzetten zijn verdere zware bezuinigingen niet nodig."

De begroting 2018
De inspanningen om de kosten te verminderen en de overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeente kostenneutraal te realiseren zijn terug te zien. De begroting geeft een stabiel en positief beeld voor de komende jaren.
In de begroting is rekening gehouden met de moties over het woningbeleid, het kwalitatieve personeelsbeleid, het geurbeleid, het opstellen van een lokale inclusief agenda en het ecologisch bermbeheer die bij de voorjaarsnota zijn aangenomen. Daarnaast is in de begroting ruimte opgenomen voor nieuw beleid van € 350.000, voor onder andere de omgevingswet en levensloop bestendig wonen.

Het college stelt aan de raad voor de Ozb (onroerende zaakbelastingen) niet te verhogen, alleen met de inflatiecorrectie van 1,4% en ook de riool- en reinigingsrechten niet te verhogen. Het is voor het negende jaar op rij dat de Ozb niet of alleen met het inflatiepercentage wordt verhoogd.

De meerjarenbegroting laat een overschot zien van 100.000 euro. De verwachting is dan ook dat de provincie positief zal oordelen over de begroting.

Webapp
De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. Men kan de app vinden via https://berkelland.begrotingsapp.nl of door te klikken op de button 'Begrotingen' op onze website www.gemeenteberkelland.nl.
Op een eenvoudige en papierloze manier kunnen de korte begrotingsteksten per (ontwikkel)programma worden geraadpleegd. Men ziet daarbij foto's en kan doorklikken naar achterliggende beleidsstukken. Via de button Activiteiten kan men de begroting filteren op Programma, Portefeuillehouder (wethouder of burgemeester) en Locatie (op welk gebied heeft het betrekking, bijvoorbeeld heel Berkelland of Neede, Eibergen, Haarlo enz.).

Gouden Speld voor Lucie Engelbarts en Cor Dekker

Lucie Engelsbarts n Cor Dekker krijgen de gouden speld. Foto: Kyra Broshuis

EIBERGEN - Het is een feestelijk bijeenkomst van KansPlus bij de Stadschpomp in Groenlo. Tijdens deze dag voor het bestuur worden aan Lucie Engelbarts uit Lichtenvoorde en Cor Dekker uit Eibergen de Gouden Speld van Verdienste uitgereikt.

Door Kyra Broshuis

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Het is een vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten.

Lees verder op pagina 12

Lotgenotendag

BELTRUM - De werkgroep Achterhoek van het Longfonds nodigt belangstellenden uit op zaterdag 14 oktober van 10.30 tot 16.30 uur voor een gezellige lotgenoten contactdag. Locatie: Café restaurant Dute, Meester Nelissenstraat 16 in Beltrum. Ontvangst met koffie of thee en natuurlijk iets lekkers. Om 12.30 uur kan men een lunch nuttigen. Na de lunch een middag met muziek van de 'Vrolijke Noot'. Indien er rekening moet worden gehouden met een speciaal dieet hoort de organisatie dit graag. Gelieve deze dag geen parfum of aftershave te gebruiken. Eigen bijdrage voor deze dag is 10 euro per persoon. Aanmelden voor 10 oktober, bij: Thea Schumer, tel.: 06-51867312, e-mail: theaschumer@gmail.com.

Chantal eerste en derde

REKKEN - De Molenruiters uit Rekken hebben deelgenomen aan een springwedstrijd in Winterswijk.

In de klasse L was er een tweede plaats voor Chantal Leusink met Gino. In de klasse Z/ZZ won Chantal Leusink met Edeling.

Renske wint eerste prijs

REKKEN - Renske Luttikholt heeft zondag 1 oktober met haar paard Zorranels in de klasse Z1 dressuur twee keer een eerst prijs behaald in Zevenaar. Renske rijdt voor de Molenruiters uit Rekken.

Buurtpreventie

Inwoners van Rekken kunnen elkaar voortaan snel waarschuwen als er dreigende situaties zijn. Afgelopen weekend werd de WhatsApp groepen in het kader van buurtpreventie officieel in gebruik genomen en de borden werden onthuld.

Achterhoek viert 350ste verjaardag

Eerste bijeenkomst initiatiefnemers van viering 350 jaar Achterhoek. Foto: PR Foto: Verona Westera

In glans van dichter Willem Sluiter

EIBERGEN/GELSELAAR - De Achterhoek viert volgend jaar, 2018, met een groot aantal activiteiten dat de dichter Willem Sluiter 350 jaar geleden deze streek zijn naam gaf. De naam is ontleend aan zijn bekendste dichtregels: "Waer iemand duisent vreugden soek/ Mijn vreugt is in dees' achter-hoek." Zijn Achterhoek-regels werden in 1668 gepubliceerd. Ze staan onopvallend tussen de vele regels van het gedicht Eensaem Huis- en Winter-Leven, dat 450 coupletten van vier regels omvat.

Initiatiefnemer
Gelders archiefinspecteur Bennie te Vaarwerk uit Eibergen nam in het voorjaar het initiatief voor dit verjaardagsfeest. Hij is een groot kenner van de geschiedenis van de 17e eeuw van het Achterhoekse deel van Gelderland. De laatste jaren kreeg hij ook steeds meer interesse voor het werk van Willem Sluiter en de geschiedenis hier omheen. Deelname aan een Sluiter-ochtend in april dit jaar in Eibergen brachten zijn plannen voor een groot feest in een stroomversnelling.
Op de door Sluiter-kenner Arend Heideman uit Gelselaar georganiseerde ontmoeting van een poëziekring kwam Te Vaarwerk in contact met een verre nazaat van de dichter en dominee, Peter Sluiter uit Amsterdam. Ook vertegenwoordigers van museum De Scheper in Eibergen, die de grootste collectie ter wereld van Sluiter's werk bezit, waren nauw betrokken bij deze bijeenkomst. Besloten werd spoedig hierna vanuit deze groep mensen verder te werken aan plannen voor een culturele en historische viering in 2018.
De initiatiefgroep voor de viering van 350 jaar Achterhoek richt zich in eerste instantie op de gemeente Berkelland, Eibergen en museum De Scheper en activiteiten rond de Open Monumentendag in deze gemeente begin september volgend jaar. Inmiddels zijn echter ook andere streekbewoners al zo enthousiast geraakt dat ze op eigen wijze en met eigen activiteiten aansluiting hebben gezocht bij de plannen die in Eibergen zijn ontstaan. De initiatiefnemers zijn hier blij mee en hopen dat de komende maanden nog veel meer activiteiten worden ontwikkeld rond Willem Sluiter en de Achterhoek.

Het aan Pieter van Anraadt toegeschreven portret van Willem Sluiter. Foto: PR Foto: Verona Westera

Plan plaquette
Nu al ligt vast dat in september volgend jaar een boekje zal verschijnen over 350 jaar Achterhoek. Hard gewerkt is ook al aan een expositie van kunstwerken die betrekking hebben op Willem Sluiter en zijn werk. Een ander belangrijk plan is in Eibergen als eerbetoon aan Willem Sluiter, die hier van 1653 tot 1673 predikant was, een plaquette van hem te plaatsen.

In Neede geboren
Willem Sluiter werd in 1627 Neede geboren. Van 1653 tot 1673 was hij voorganger in Eibergen. Aan het eind van zijn leven nam hij nog een beroep aan en vertrok naar Rouveen. In Zwolle, waar hij een zwager bezocht die arts was, is hij in 1673 overleden. Ter herinnering aan hem is in 2013 een plaquette aangebracht in de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle, waar hij is begraven. Beeldhouwer Anton ter Braak uit Noordijk vervaardigde dit kunstwerk. Willem Sluiter is bekend om zijn lofzang op het eenvoudige plattelandsleven, zijn poëzie van het wel-sterven en gerichtheid naar de hemel, waar ook zijn kleine leeuwerik jubelend naar opstijgt. Hij gebruikte niet alleen als eerste de naam Achterhoek, maar is ook de belangrijkste Berkeldichter. Sluiters werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het is vele malen herdrukt.

Column

Streektaal

Wij spreken onze streektaal redelijk goed, mijn lief en ik. Dat wil zeggen: ik spreek haar redelijk en zij goed. Een verschil dat wel te verklaren is, want zij komt uit een gezin waar vader en moeder onder elkaar het Varssevelds uit hun jeugd spraken. En groeide op in een klein dorpje, waar op het schoolplein en bij de kruidenier het Achterhoeks nog de voertaal was. Bij mij thuis werd Nederlands gesproken. En op school smeet de meester je de bordwisser naar het hoofd, als je het waagde een woord dialect te spreken. In mijn geval was dat dialect Twents, want ik groeide op in Goor. Een klein industriestadje waarin bijna iedereen zijn of haar moerstaal leek te zijn vergeten, al werd menig woord nog wel ingeslikt. Dat van die bordwisser overkwam dan ook Wim Elbert, een boerenjongen uit mijn klas, die buiten de Goorse stadsgrenzen en dus in een ander taalgebied woonde.
Waarin mijn lief en ik niet verschillen, is onze liefde voor het Achterhoeks. Of misschien moet ik zeggen: voor het Nedersaksisch. Want liever dan de kleine verschillen zien we de overeenkomsten tussen het Achterhoeks en het Twents. Of het Drents en Gronings, om nog maar een paar verwante talen te noemen.
Die liefde hebben we jammer genoeg niet kunnen overbrengen op onze kinderen. Hoewel ze allemaal aan de goede kant van de IJssel (in hun geval in Twente) zijn verwekt en geboren spreken ze geen van vieren ook maar een woord Twents. Laat staan Achterhoeks, hoewel ze toch ook daar een deel van hun jeugd doorbrachten Op één dochter na verstaan ze het gelukkig wel, daarmee moeten we ons dan maar troosten.
Die ene dochter vertrouw ik in deze trouwens niet helemaal. Ze zegt wel dat ze er geen woord van snapt, maar ik vermoed dat ze het Achterhoeks best kan volgen. Maar dat ze dat niet wil weten.
Uit een soort voor mij niet te begrijpen schaamte verloochent ze dus haar afkomst. Ach, u hebt dat fenomeen vast ook wel eens gezien onder Oost-Nederlandse jongeren. Dat ze op hun twintigste Twente of de Achterhoek de rug toekeren en gaan studeren (of werken) in de Randstad. Niet voor niets zijn de oosterlingen de relatief kleinste groep onder de studenten van de Universiteit Twente. 'Er zijn hier straks nog meer Japanners dan Achterhoekers', verzuchtte een professor onlangs.
Ook mijn dochter greep na haar middelbare school de eerste de beste gelegenheid aan om Oost-Nederland te verlaten. En inmiddels woont ze al jaren in Rotterdam. Daar zochten we haar afgelopen week op, ter ere van de achtste verjaardag van onze kleindochter. Die daar in dat verre Rotjeknor is geboren en dat kun je horen ook.
Kleindochterlief zit sinds kort in groep acht en wilde daar natuurlijk van alles over vertellen. Vooral over de nieuwe vakken die ze nu krijgt, zoals aardrijkskunde. "We hebben het over de Achterhoek gehad", meldde ze. Oh, en wat heeft de juf daarover dan verteld?, informeerde ik nieuwsgierig. Daar moest ze even over nadenken. "Eeh… het ging over hoe ze daar praten, geloof ik." Na nog enig peinzen wist ze het weer. "Oh ja, dat de mensen in Brabant heel ouderwets praten en in de Achterhoek heel langzaam. En dat de Friezen onverstaanbaar zijn. Maar dat Fries wel een echte taal is en Achterhoeks niet", voegde ze er aan toe.
Nee, ik ben niet ter plekke ontploft. Heb mijn kleindochter ook niet verteld dat het Achterhoeks wel degelijk een Europees erkende taal is. Daar hoef ik haar nu niet mee lastig te vallen, dat lesje komt later wel. Maar als ik die ****** Rotterdamse schooljuffrouw ooit nog tegenkom……..!!!

(***** gecensureerd)

Slingelandkapel viert vijftigjarig bestaan

De Slingelandkapel in 2012, ten tijde van het 90-jarig bestaan van Muziekvereniging Concordia. Foto: PR Slingelandkapel Foto: Slingelandkapel

'Er werd op maandagmiddag gevraagd wie er op dinsdag muziek wilde maken'

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Uit Muziekvereniging Concordia ontsproten diverse muziekgezelschappen die op een hoog niveau acteren en grote furore maakten tot zelfs buiten de eigen regio. Zo komen een groot aantal leden van Dweilorkest Valse Loch uit Concordia en acteert de Slingelandkapel in haar muzieksoort op het allerhoogste niveau. De kapel verzorgt een paar optredens per jaar. "Een stuk of vijf doen we er. Dat zou best wel weer aan mogen trekken," vindt Tonnie Hofstede, vanaf de oprichting reeds lid van de kapel.

Met broer Martie en Adrie Wittenbernds zit hij aan tafel om terug te kijken op een halve eeuw Slingelandkapel en vooruitkijkend naar het jubileumconcert dat de jubilaris verzorgt op zaterdag 7 oktober, in Dacapo, aan de Haarstraat in Beltrum. Waren de broers Hofstede vanaf het begin lid en bleven zij lid tot op heden, Adrie Wittenbernds was er vanaf het begin bij, maar was tussendoor een aantal jaren geen lid. "Toen ik ging trouwen zei mijn moeder 'zo wat duch oe no? Ie goat neet alle oavende meer weg.' Ik was geen avond in huis toentertijd, dus stopte ik. Later ben ik wel weer aangesloten," lacht de al vele jaren in Groenlo woonachtige Wittenbernds, maar altijd de muziekvereniging in zijn geboorteplaats trouw blijvend.

Twee groepen
"Binnen de muziekverenigingen hadden we twee groepen. Groep A en Groep B. Groep A waren de wat gevorderde muzikanten, de meer gearriveerde muzikanten," begint Adrie Wittenbernds. "Zij speelden, naast hun activiteiten voor de Muziekvereniging, bij diverse speciale aangelegenheden zoals bejaardentochten. Er waren echter ook anderen die wel interesse hadden om in ook in een orkestje iets te doen, naast de Muziekvereniging. Jan Hofstede, het opleidingsinstituut binnen de muziekvereniging kwam met het idee om een apart orkest op te richten zodat ook die andere groep lekker bezig kon zijn met een eigen orkest. Daaruit is deze groep ontstaan. Daar zaten muzikanten in die in die andere groep geen kans kregen." Het idee kreeg vorm tijden de Voor Beltrumse kermis van 1957. Tonnie Hofstede herinnert het zich nog als de dag van gisteren. "Er werd op maandagmiddag gevraagd wie er op dinsdag muziek wilde maken. Dat was voor het vogelschieten. Toen staken er velen hun hand op en gingen zij die dag muziek maken. De jongeren vonden het alleen leuk omdat ze wel zin hadden om ook de dinsdag nog naar de kermis toe te gaan. Speelden we nummers als 'Lang zal ze leven' en 'de Vaandelmars.' Vandaar uit zijn toen repetities ontstaan. We repeteerden in de kantine van de melkfabriek waar mijn oom werkte. Er werd een krat bier bijgezet en toen ging het loos."

'De Bloazepiepen'
Het repertoire van toen omschrijven de heren zelf als boerenkapelmuziek. Ging de kapel in het begin eerst naamloos door het leven, al snel werd een naam bedacht; 'De Bloazepiepen.' "Vroeger bliezen de mensen lucht in de haard door zo'n ding. Elk instrument is eigenlijk ook een pijp, vandaar die naam. Later zijn we nog de Concorde Band gaan heten, omdat we inmiddels ook nummers van James Last en zo speelden." Toen Robin Loff bijna 25 jaar geleden aantrad als dirigent werd op zijn verzoek wederom een naamswijziging doorgevoerd en kreeg het gezelschap de naam die het orkest nog steeds draagt. Loff staat nog steeds voor de kapel. "Sinds dat Robin dirigent is zijn we via de Heuvelklasse en de Bergklasse in de Topklasse terecht gekomen. Daar spelen we nu al een aantal jaren in," vertelt Wittenbernds niet zonder trots. Opbrengsten van de optredens komen in zijn geheel ten goede aan de muziekvereniging. De 20 leden tellende Slingelandkapel speelt voornamelijk Bömische muziek, ook wel Egerländer genoemd. Zo ook tijdens het jaarlijkse 'Tiedverzetconcert', in het voorjaar, ter gelegenheid van het verzetten van de wintertijd naar zomertijd. Dit jaar echter niet, in verband met het grote, gratis toegankelijke, jubileumconcert op zaterdag 7 oktober, in Dacapo Beltrum. Een bijzonder concert. "Het bestaat uit vier blokken," licht Martie Hofstede alvast en tipje van de muzikale sluier op. "Het eerste deel de oude muziek als 'Bummel Petrus' en 'de Veleta'. Daarna gaan we geleidelijk aan over naar de Concorde Band in het tweede blok. Het derde blok bestaat uit concoursnummers die we gespeeld hebben en het vierde blok zijn feestnummers." Het concert begint om 19.30 uur.

Echtpaar Wennink-Groot Bramel zestig jaar getrouwd

EIBERGEN - Dinsdag 26 september was het Echtpaar Wennink – Groot Bramel zestig jaar getrouwd.

Door Rob Stevens

Femia (83) en Gerrit Jan wonen aan de Rekkenseweg in Eibergen. Femia groeide op in een boerderij aan de Warfslatweg in Eibergen. Gerrit (86) is geboren en getogen op die boerderij waarvan het land grenst aan de Ramsbeek. Die Ramsbeek heeft nog wel eens voor wateroverlast gezorgd, zoals net na de oorlog in 1946 en in 1960 voor de laatste keer. Beide keren kwam het water tot in het huis. Familie in Rekken brachten hen altijd al op de hoogte als er veel water uit Duitsland kwam. Die zaten verder stroomopwaarts aan de Berkel. Gerrit en Femia hebben elkaar leren kennen tijdens de kermis bij café Boumeester, het latere Wapen van Eibergen. Ze kwamen daar voor de 'dubbeltjesdans'. Femia: "Dat heette zo omdat je een dubbeltje betaalde aan de band voor hun optreden."
Nadat het paar trouwde trok Femia in bij de boerderij aan de Rekkenseweg. In 1985 werd naast de boerderij een woning gebouwd voor Gerrit en Femia. Dat was het moment dat hun zoon Henk en schoondochter Joke de boerderij overnam. Gerrit zijn ouders leefden toen nog. Gerrit heeft wel nog lang mee gewerkt op de boerderij, tot zijn 86ste. Femia heeft altijd de zorg gehad voor de verschillende generaties die op de boerderij vertoefden. Gerrit: "Toen wij trouwden leefde de vader van mijn vader, mijn opa, nog. Die woonde ook op de boerderij. Hij is 94 geworden." Maandag al bracht de burgemeester een bos bloemen en de felicitaties namens de gemeente. Dinsdag wordt een gezellig feestje gevierd bij café prinsen in Haarlo. Met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en kennissen. Het bruidspaar wilde niet op de foto, ook niet na enig aandringen.

Viering met verstandelijk beperkten in De Oude Mattheüs in Eibergen

EIBERGEN - 'Moet je horen' is het thema voor de viering die 8 oktober in De Oude Mattheüs gehouden wordt, voor en mét mensen met een verstandelijke beperking.

Aanwezigen horen een verhaal over Jezus; hij geneest niet alleen doofstomme man: ook de toeschouwers kunnen vanaf dat moment hun mond niet meer houden, het gaat goede nieuws gaat van mond tot mond verder. De viering, die om 10.00 uur begint, is laagdrempelig en daardoor ook heel geschikt voor kinderen. Gospelkoor Spirit geeft muzikale medewerking en ds. Eveline Struijk-Boers zal voorgaan in deze dienst.

Beltrum eervol tweede bij Dorpsvernieuwingsprijs

De jonge enthousiaste groep Beltrummers met de prijs en de oorkonde. Foto: Edmund Heutinck Foto: Edmund Heutinck

Lovend juryrapport voor Beltrum

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Afgelopen zaterdag werd in Hoonhorst, onder het mom 'Historische ontwikkelingen van nu maken het dorp van morgen' het Drentse dorp Witteveen uitgeroepen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Een meer dan eervolle tweede plaats was er weggelegd voor Beltrum. Derde werd het Groningse Garnwerd.

De drie dorpen lieten in totaal 25 kandidaten achter zich in de strijd. Witteveen won nipt van Beltrum, met een volgende motivatie. "Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen is hier de basisschool gecombineerd met die van het buurdorp. De schoolruimte is een multifunctioneel centrum geworden. Er zijn een dorpshuiskamer en dorpsplein gerealiseerd; starterswoningen; de informele zorg is gestimuleerd en georganiseerd; er is een nieuw voetbalveld gekomen. Dit vanuit de visie dat het dorp interessant moet zijn voor nieuwkomers maar daarnaast ook de plek moet zijn waar mensen langdurig kunnen blijven wonen. "

Verdienmodellen
Ook Beltrum kreeg, naast een oorkonde, een lovend juryrapport. "Wat ons opviel….wat een relatief jong en enthousiast team. Vanuit een integrale benadering is een indrukwekkende hoeveelheid projecten opgezet. Allen voorzien van mooie verdienmodellen zodat Beltrum zich minder afhankelijk maakt van overheidssubsidie." Over 'Krimp en vergrijzing' werd het volgende benoemd. "Een overschot aan accommodaties. Het leidde bij Beltrum tot creatieve oplossingen als een 'kloppend hart' rondom het plein. Jullie verbinden iedereen in het dorp en de bewoners voelen zich sterk verbonden met het dorp en denken toekomstgericht." Ook 'Samenwerking met kerk en verzorgingstehuis en lokale ondernemers' werd benoemd in het juryrapport. "Het leidt tot onderling contact. Jullie bereiken jong en oud en weten ook hen te verbinden. Belangrijk voor het vitaliseren van het dorp. Jullie leren de jeugd dat inzetten voor het dorp heel normaal is. Klasse! De jongeren kunnen zich dankzij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ook in het dorp vestigen. Goed hoe jullie de woonwensen van de jongeren peilden en omzetten in daden. Daarnaast is de Energiecoöperatie veelbelovend: evenals jullie focus op toerisme. Het ondernemerschap zit jullie in het bloed! We voelen jullie trots; wat een activiteiten worden er in en om Beltrum georganiseerd!"

28 deelnemende dorpen
De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap. De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Alle 28 inzendingen zijn verzameld in de brochure '28 dorpen werken aan de leefbaarheid, dorpsvernieuwingsprijs 2017'. De jury bestond uit Joke Abbring (Hogeschool Arnhem Nijmegen; Centre of Expertise Krachtige Kernen), Koos Steenbergen (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap) en Nicole Rietvelt (Programmamanager DOEN). Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van € 2500 voor de winnaar. Beltrum kreeg € 1000 en Garnwerd € 500.

Edmund Heutinck reageert in een eerste reactie verheugd. "Het was erg spannend om bij de laatste drie te zitten. De andere twee dorpen waren kleiner van omvang en inwonersaantal dus moeten er wellicht nog harder aan werken om het dorp gezamenlijk te vernieuwen. We zijn tevreden met deze prijs. We hebben het goed 'veur mekare' in Beltrum. We zijn ook trots op het juryrapport. We zijn een ondernemend dorp en zeker ook trots op wat we met mekaar neerzetten." Heutinck voelt zich met de tweede plaats voor Beltrum geen verliezer. "Er kan er maar eentje winnen. Desondanks voelen wij ons toch winnaar." Voor de 1000 euro is nog geen bestemming. "Daar gaan we eens rustig over nadenken."


Uitleg over zorgverzekeringen bij OSVB

RUURLO - De Onafhankelijke Senioren Vereniging Berkelland (OSVB) heet haar leden welkom op dinsdag 10 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Kulturhus in Ruurlo. Jos Eisink, penningmeester van de OSVB vertelt over zorgverzekeringen. Aan bod komen de basisverzekering en de aanvullende pakketten en bekeken wordt waar eventueel op bespaard kan worden.

Meer keuze bij collectieve verzekering

Tom Braxton. Foto: PR Jazz Eibergen

BERKELLAND - Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau kiezen via welke verzekeraar zij willen deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling. Tot voor kort kon dit alleen via zorgverzekeraar Menzis. Als het aan de gemeente Berkelland ligt, komen daar per 1 januari 2018 de dochteronderneming van zorgverzekeraar DSW (InTwente) en Salland Zorgverzekeringen bij.

Op verzoek van onder andere de gemeenteraad en verschillende belangenorganisaties heeft de gemeente in samenwerking met adviesbureau BS&F en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (die uitvoering geeft aan de regeling) een behoeftepeiling en een marktconsultatie verricht. Uiteindelijk leidde dat tot deze twee nieuwe samenwerkingspartners. De gemeente is in de afrondende fase om met deze zorgverzekeraars afspraken te maken.
Door het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering probeert de gemeente te voorkomen dat een kwetsbare doelgroep, namelijk inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen, door het eigen risico in de financiële problemen komt en/of zorg mijdt. Het afgelopen jaar hebben 1487 inwoners gebruikgemaakt van de collectieve zorgverzekering. In 2016 waren er dat 1078.

Open repetitie bij koor Gospel Drive

BERKELLAND - Koor Gospel Drive houdt op woensdag 4 oktober een open repetitie. Het koor oefent vanaf 20.00 uur op Landgoed Hilhorst, Boshoek 6, Gelselaar. Toegang is gratis.

Gospel Drive is een fris, gemotiveerd, Achterhoeks koor, onder leiding van Nardi Strijbos-Hilhorst. Pianist bij het koor is Eelco Schuijl. Het koor is groeiende en zoekt nog vooral alten en mannen. Maar ook sopranen zijn welkom. Wie mee wil zingen moet wel een 'drive' hebben om gospel te zingen, leergierig zijn en van gezelligheid houden.Belangstellenden vanaf 16 jaar zijn welkom op 4 oktober. De huidige leden komen uit Gelselaar, Geesteren, Borculo, Neede, Ruurlo en Groenlo. Meerijden is vaak mogelijk. Informatie is te verkrijgen bij Rieneke Hilhorst rienekehilhorst@gmail.com.

OSVB legt uit over zorgverzekeringen

BERKELLAND - De Onafhankelijke Senioren Vereniging Berkelland (OSVB) heet haar leden welkom op dinsdag 10 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Kulturhus in Ruurlo. Jos Eisink, penningmeester van de OSVB vertelt over zorgverzekeringen. Aan bod komen de basisverzekering en de aanvullende pakketten en bekeken wordt waar eventueel op bespaard kan worden.

Jazz Eibergen met Tom Braxton in De Stier

EIBERGEN- Café De Stier en de community Jazz Eibergen hebben de programmering tot het eind van dit jaar rond. De Amerikaanse saxofonist Tom Braxton trapt af op donderdag 5 oktober. Deze exponent van de zogeheten 'smooth jazz' deelde het podium met onder meer Marcus Miller en Philip Bailey. Braxton wordt begeleid door Sietse Huisman (drums), Will Maas (toetsen) en Ronald Jonker (bas). De jazzavond aan de Kleine Hagen 6 begint om 20.30 uur en de entree is 10 euro. Vrijdag 20 oktober is Rosan Asmussen te gast en op vrijdag 27 oktober is er onder de noemer 'Organic Grooves' een dansavond met de deejays Marjon & Raph (gratis entree).

Rocktober bij Irish Pub Home

De Boetners. Foto: PR

EIBERGEN – Bij Irish Pub Home in Eibergen staat oktober in het teken van Rocktober. Vijf verschillende bands spelen in een tijdsbestek van vier weken. Rocktober wordt afgesloten door het jaarlijkse Bokbierfestival waarbij alle cafés in Eibergen een band uitnodigen.

Mad Murdock opent Rocktober op zaterdag 7 oktober. Vanaf 22.30 uur laat deze energieke rock coverband bezoekers genieten van bekende hits van onder andere: Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Golden Earring en Pearl Jam. Naast deze classic rock covers spelen ze als Achtung Murdrock ook een U2 tribute.

Een week later, op zaterdag 14 oktober, betreedt According to Mary het podium bij Irish Pub Home. Neem een paar flinke vleugen passie, drie grote niet afgestreken eetlepels rock, een flinke grote snuf enthousiasme, een rockbitch en je hebt According to Mary! Ze staan garant voor een avond meegalmen met de bekendere rocknummers als: Keep'on Rocking in a Free World, Proud Mary, Hard to Handle en andere. Maar ook recentere nummers van bijvoorbeeld Triggerfinger en Sass Jordan worden niet geschuwd.

Het dak gaat er gegarandeerd af met ExxBent op vrijdag 20 oktober. Teksten in het dialect, dat is waar ze goed in zijn. Meezingen is geen probleem voor de rasechte Achterhoekers. tiet veur Boer'nrock! De Boetners sluiten de avond af met nummers in hun moerstaal. Rock & Roll nummers in het Achterhoekse dialect. Grote inspiraties zijn dan ook Jovink & The Voederbietels, Normaal, Boh Foi Toch en internationale bands zoals AC/DC en Status Quo.

Raw Flowers laat je genieten van liedjes met elementen uit de genres garage, classic rock, protopunk en murder ballads delen moeten er komen. Zolderkamersessies – ideetjes die heen en weer kaatsen - blijken de methode en algauw hebben de twee materiaal genoeg voor 'the big picture'. De band, die daarna gecompleteerd wordt door Ilja Vaags en Clemens Mul, speelt energieke shows op festivals, poppodia, kroegen en zalen door het hele land.

Rocktober wordt afgesloten door het jaarlijks terugkerende Bokbierfestival. Het start van het bokbierseizoen. De bok gaat los op 28 oktober. De band is nog een verrassing, maar zoals je van Home gewend bent, wordt dat zeker niet de minste. Zoals altijd, is Rocktober alle avonden gratis toegankelijk voor iedereen. Voor meer info over speeltijden en biografieën over bands, breng een bezoek aan de facebookpagina van Irish Pub Home of kijk op www.irishpubhome.nl.


Jeugd uit Borculo en Eibergen maakt kennis met sportverenigingen

Jeugd maakt kennis met sport. Foto: Sportfederatie Berkelland

BORCULO/EIBERGEN - Rond de herfstvakantie kan de jeugd uit Borculo en Eibergen kennismaken met verschillende sportverenigingen. De Sport Federatie Berkelland (SFB) nodigt alle kinderen van groep 1 tot en met 8 uit om voor €3 kennis te maken met de lokale sportverenigingen.

De jeugd wordt zo geholpen een goede sportkeuze te maken of een lekker middagje te sporten. De jeugd uit Borculo kan tijdens Kies je sport Borculo op maandagmiddag 16 oktober van 14 tot 17 uur kennismaken met vv Reünie (voetbal), KV Olympia'22(korfbal), VV Kerkemeijer Gemini (volleybal) en GV Borchlo (gymnastiek) in en om sportaccommodatie 't Timpke (Haarloseweg 10 in Borculo) en op sportpark De Wildbaan. Op woensdag 18 oktober van 13.30 tot 17.00 uur is Jeugd in Actie Eibergen voor alle jeugd uit Eibergen in de Pickerhal in Eibergen. Er kan in de sporthal kennis worden gemaakt met maar liefst zes verschillende sportverenigingen: VV Boemerang (volleybal), BC Picker Reds (basketbal), Odival (speeltuin turnen), ASV Eibergen (atletiek), TV Mallumse Molen (tennis) en BC Yapton (Badminton en Dynamic Tennis). Deelnemers krijgen twee keer wat te drinken en er wat te eten bij. Via de scholen zijn er per mail brieven verstuurd naar alle ouders. Opgeven voor 10 oktober bij de SFB. Stuur een mail naar john@sportfederatieberkelland.nl of bel naar 0545-476727. Kijk voor meer informatie op www.sportfederatieberkelland.nl.

Helga van Leur bij open huis ProWonen

Helga van Leur. Foto: PR

BORCULO - Op zaterdag 7 oktober houdt ProWonen open huis. De deuren van het kantoor aan de Tedinkweide 2 in Borculo zijn van 10.00 tot 15.00 uur open. Belangstellenden kunnen uiteenlopende informatie krijgen over wonen, huren en alles wat daarmee te maken heeft. Helga van Leur inspireert bezoekers over energie, milieu en duurzaamheid. Tijdens een presentatie deelt de voormalig weervrouw van RTL Nieuws haar kennis over weer, klimaat en het besparen van energie met belangstellenden.

De verschillende ruimten van het kantoor van ProWonen zijn ingericht om bezoekers meer te laten zien en te vertellen over onder andere veilig en gezond wonen, het vinden van een huurwoning – met informatie van Thuis in de Achterhoek - en de digitale mogelijkheden van de corporatie. Bestuursleden van de verschillende huurdersverenigingen zijn er om te laten zien wat ze voor huurders kunnen betekenen.

ProWonen wil samen met de klant aandacht besteden aan energiebesparing. Zo zijn er energiecoaches van VerduurSaam Energieloket aanwezig om bezoekers handige bespaartips te geven. Daarnaast wordt door leverancier Tenten Solar advies gegeven over zonnepanelen.

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen binnenlopen wanneer het ze uitkomt. ProWonen nodigt mensen graag uit om samen een kop koffie te drinken. Bezoekers kunnen aanschuiven bij Groenland waar ze allerlei proefjes, experimenten en groene testjes kunnen doen. Natuurlijk is er tijdens het open huis ook aan kinderen gedacht. Ze kunnen zich laten schminken en de mooiste creaties van ballonnen laten maken.

Het open huis dat ProWonen organiseert sluit aan bij de landelijke Dag van het Huren, die initiatiefnemer Aedes (Branchevereniging voor woningcorporaties) nu voor de derde keer organiseert.

Collecte voor de Brandwonden Stichting

BERKELLAND - Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 8 tot en met 14 oktober collecteweek.

Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: 'Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?' En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.

Om het ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – is de stichting afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar de oproep 'Geef om een littekenvrije toekomst'. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.

Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens.
Ze financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden.
Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, is te vinden op www.brandwondenstichting.nl.

Optreden Time2Sing in De Molenberg in Groenlo

GROENLO/NEEDE - Op zondag 8 oktober vanaf 14.30 uur treedt het muzikale duo Time2Sing op tijdens de vijfde editie van de zondagmatinee in Marga's Grand Café De Molenberg in Groenlo.

De heren van Time2Sing uit Neede verzorgen een gezellig middag met mooie muziek. Kaartjes zijn voor € 5 te koop bij Marga's Grand Café en de receptie van De Molenberg. Dit is inclusief één kop koffie en een consumptie.

Contactgegevens: Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie De Molenberg, Ziekenhuisstraat 14, 0544 – 474100, dzc.molenberg@szmk.nl.

Optreden Time2Sing tijdens zondagmatinee De Molenberg

Optreden Time2Sing tijdens zondagmatinee De Molenberg

GROENLO/NEEDE - Op zondag 8 oktober vanaf 14.30 uur treedt het muzikale duo Time2Sing op tijdens de vijfde editie van de zondagmatinee in Marga's Grand Café De Molenberg in Groenlo.

De heren van Time2Sing uit Neede verzorgen een gezellig middag met mooie muziek. Kaartjes zijn voor € 5 te koop bij Marga's Grand Café en de receptie van De Molenberg. Dit is inclusief één kop koffie en een consumptie.

Contactgegevens: Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie De Molenberg, Ziekenhuisstraat 14, 0544 – 47 41 00, dzc.molenberg@szmk.nl.

Gemeenschapsraad Neede heeft nieuwe website

Voorzitter Inus Westhoff, Ellen Breukers (secr.), Henk Oudelaar (penningm,), Wim Winkeldermaat en Jan Willem Wensink. Foto: Rob Weeber

NEEDE - De gemeenschapsraad Neede (GRN) kan met nieuw elan de herfstperiode ingaan. Er was al een tijdje sprake van de nieuwe website, maar nu is het zover, de site is af en gelanceerd.

Door Rob Weeber

Het nieuwe logo. Foto: PR

En dus kan iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de GRN weer het laatste nieuws vinden en het contact aangaan over de activiteiten waarbij de GRN betrokken is en waarvoor het zich inzet. Of het nu een uitkijktoren, een voormalige waterzuivering of een nieuwe verbindingsweg is, de GRN behartigt uiteindelijk de belangen van de inwoners die ermee te maken krijgen. 'Veur mekare met mekare!'
Met de komst van een nieuwe website is ook de huisstijl en het logo aangepast. Het logo verbeeldt het dorp Neede. De groene streep duidt op de rondweg om het dorp heen. Daaronder staan de drie koeken van keel uit het oude gemeentewapen. De gekleurde slingers daar weer onder symboliseren de inwoners van het dorp en in de naam zitten de woorden 'een Neede' verwerkt, als verwijzing naar de eenheid en samenhang van het dorp. Inhoudelijk valt de nieuwe huisstijl en de indeling op. Op de homepage bijvoorbeeld vindt je de rubriek 'laatste nieuws', waar de projecten worden benoemd en beschreven waarbij de GRN is betrokken. Deze zijn overigens ook te vinden onder het menu item projecten. Verder is via de contactpagina makkelijk contact te leggen, onder meer via een directe link naar de Facebookpagina.
Jan Willem Wensink, een van de bestuursleden van de GRN, wijst op het belang van goede online zichtbaarheid. "Wij zijn de enige grote kern die na de fusie tot Berkelland een dergelijk zelfstandig orgaan hebben. Omdat we met de GRN de belangen van de inwoners naar de nieuwe gemeente behartigen, is het ook zaak dat we op een goede manier contact kunnen houden met diezelfde inwoners. Naast de website hebben we ook nog een Facebookpagina, maar ook hier gaan we aan werken. De pagina wordt straks actiever bijgehouden dan nu het geval is. Als dat goed functioneert, dan kunnen we ons werk richting de gemeente nog beter doen. We hebben immers al de nieuwe gemeentelijke contactfunctionaris aan tafel."
Het bestuur van de GRN doet wederom een oproep naar de inwoners van Neede om het bestuur te komen versterken. Sinds de laatste oproep heeft zich een iemand gemeld die zitting heeft genomen in het bestuur, de heer Menno van der Werff. Maar men wil nog meer leden, liefst jongeren. Daarnaast kunnen de verenigingen en stichtingen die lid zijn van de GRN, hun afgevaardigde sturen naar de maandelijkse bijeenkomsten van het bestuur.

Gezamenlijk concert Needse muziekverenigingen

NEEDE - Al meer dan vijftig jaar geven de muziekverenigingen uit de voormalige gemeente Neede samen een concert. Het zogeheten vier korpsen concert. Een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. Het concert is op zaterdag 7 oktober, om 19.30 bij zaal Hassink en de toegang is gratis.

Tijdens deze avond verzorgt elk orkest een kort programma. Nieuw dit jaar is dat er tevens twee gezamenlijke marsen ten gehore worden gebracht. Een voor de pauze door Accoord Haarlo en Amicitia Rietmolen en een aan het eind van de avond door Crescendo Neede en Concordia Noordijk.

Elk jaar is een vereniging de gastheer en neemt de organisatie op zich. Dit jaar is het de beurt aan Concordia Noordijk en zal het concert bij Zaal Hassink te Noordijk plaatsvinden. Er is een gevarieerd programma samengesteld door de verenigingen. Elke vereniging kent zijn eigen voorkeur, bezetting en muzikale invulling, waardoor een bijzondere avond ontstaat. Onder het genot van een kop koffie, aangeboden door de muziekverenigingen, kan worden genoten van de vele muzikale talenten van de voormalige gemeente Neede. De onderlinge band is goed en wordt door dit concert, maar ook door andere activiteiten zoals het binnen halen van de avond4daagse, versterkt. Het concert is zeker niet alleen voor de muzikanten, maar voor iedereen die graag naar muziek luistert, en gewoon een lekkere muzikale avond uit wil.

Preventie is de essentie

NEEDE - Preventie is de essentie, ook bij de PCOB. Dit is de titel van de ledenbijeenkomst van de PCOB Neede en omstreken op dinsdag 10 oktober. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur in Gebouw Diekgraven, Kostersteeg in Neede. De bijeenkomst duurt tot 16.45 uur.

Brandweer en politie geven nuttige tips over de veiligheid in en rond de woning. Hoe kan brand worden voorkomen? Hoe kunnen we ongewenste gasten buiten de deur houden? Senioren blijven steeds langer in hun eigen huis wonen. Het is dan ook van groot belang dat de veiligheid in en rond de woning in orde is. De politie en de brandweer zullen elk in een presentatie van 45 minuten nuttige uitvoerbare adviezen geven. Er is voldoende tijd voor vragen. ook niet leden zijn welkom. Voorafgaande aan de ledenbijeenkomst staat het huishoudelijk deel gepland. Hierin zal kort verslag gedaan worden over het verloop dan de gesprekken met de lokale politieke partijen. Tijdens deze gesprekken komen de aandachtspunten van de PCOB voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de orde. Info via: tel. 0545 – 294229

Schaakclub Neede nodigt schakers uit

NEEDE - De schaakclub Neede bestaat al bijna 40 jaar. Iedere donderdagavond vanaf 20.00 komen de leden in de Ode Mölle in Neede bijeen om een potje te schaken of partijen te analyseren. De club komt graag in contact met geïnteresseerden die ook (willen) schaken, maar dit niet in clubverband doen. Indien gewenst wordt er les gegeven. Voor meer informatie kan men zich melden bij de oprichter en penningmeester Han Bosch, 0545 – 204300.

Opbrengst collecte Nierstichting Neede

NEEDE - Tussen 17 en 23 september gingen in Neede, Noordijk, Rietmolen en Lochuizen weer talrijke vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Nierstichting. Dat leverde het mooie bedrag op van € 2343,87. Deze inkomsten zijn hard nodig om nierpatiënten hun leven terug te geven. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor de draagbare kunstnier. De organisatie is dan ook blij met de inzet van de vele vrijwilligers.

Henry Zandbergen vertelt over zijn voetreis

NOORDIJK - Dinsdag 10 oktober komt Henry Zandbergen op bezoek bij Vrouwenvereniging NOVIA en gaat vertellen over zijn voettocht naar Santiago de Compostella. Ook niet-leden zijn deze avond welkom. De entree voor niet leden is €5 en consumpties zijn voor eigen rekening. De avond is in Café Hassink aan de G.L.Rutgersweg 41 in Noordijk. Aanvang 19.45 uur.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu op 11 oktober

NEEDE - Vrouwen van Nu afdeling Neede houdt op woensdag 11 oktober haar afdelingsbijeenkomst. Deze avond wordt verzorgd door leden uit wijk 6 en 8. Invulling of onderwerp is niet bekend en dus een verrassing. Aanvang 19.45 uur in gebouw Diekgraven.

Rekken veiliger via buurtpreventie

Kees van der Werf, Angelien Onstein, Anita ten Brinke, Henny Roos, Eliane Salden, Stefan Bos, alle wijkbeheerders. Foto: PR Van de Werf

REKKEN - "De BV Rekken nam het initiatief tot de opzet van een aantal WhatsApp groepen in het kader van buurtpreventie", vertelt Kees van de Werf. Kees: "Zij belegden daarvoor een avond waar, naast belangstellenden, ook wijkagent Heleen Klein Breteler en de Vereniging Kleine Kernen bij aanwezig waren. Dat leverde meteen al veertig aanmeldingen op. Begin september stond de teller van het aantal deelnemers op honderd inwoners en afgelopen vrijdag toen het project van start ging zelfs op ruim meer dan tweehonderd. Dat is belangrijk, want het succes van deze aanpak staat of valt immers met een goede dekkingsgraad van het gebied."

Door Rob Stevens

Het project bestrijkt de kern Rekken en het hele buitengebied. Inwoners zijn alert op het signaleren van verdachte situaties om deze aan de politie en buurtgenoten te melden om zo verder onheil tegen te gaan. Rekkenaren trachten zo de veiligheid binnen hun gemeenschap te bevorderen.
WhatsApp-Alert-groepen zijn op wijkniveau georganiseerd. Rekken is onderverdeeld in zes 'wijken'. Elke wijk heeft een eigen beheerder. Deze zorgt ervoor, indien nodig, dat andere wijken worden geïnformeerd over iets verdachts. Bijvoorbeeld als een verdacht voertuig zich naar een aangrenzende wijk verplaatst. De beheerder ziet er ook op toe dat de regels in de chat, het gesprek op de whatsapp tussen twee of meer gebruikers, worden nageleefd.

Buurtpreventie verloopt via het SAAR-protocol. Iemand signaleert (S) iets en alarmeert (A) 112. Via de App (A) wordt vervolgens de waarneming gemeld, wat een reactie (R) oproept die de dreiging moet pareren. Kees: "Dat protocol is belangrijk. SAAR is een eerste filter. Daarom hebben we er een logo voor ontwikkeld."
WhatsApp-groepen kennen daarnaast een aantal spelregels voor een zo goed mogelijk verloop. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en wonen in de wijk. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Men laat via een WhatsApp-bericht aan elkaar weten of de politie al gebeld is. Vaak is dat degene die een verdachte situatie als eerste signaleert. Vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke wordt niet gedaan. Dat geldt ook voor het eigen rechter spelen en overtreden van regels en wetten. Het plaatsen van foto's van een verdachte voor het verstrekken van een signalement gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de melding of een meerwaarde heeft. Voertuigen worden aangeduid aan de hand van kleur, het merk, het type en het kenteken. En het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de WhatsApp-groep alleen wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.
Men kan zich aanmelden voor deelname via het emailadres buurtpreventie.rekken@gmail.com. Wie beschikt over een smartphone kan zich aan melden via het voornoemde emailadres en naam, adres, 06-nummer en eigen emailadres door te geven. Er is ook een facebookpagina aangemaakt. Iemand die deze pagina 'liked' wordt automatisch geïnformeerd over nieuwe berichten omtrent buurtpreventie.
Een WhatsApp-groep voor buurtpreventie blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. In Tilburg en Delft blijkt het aantal woninginbraken met ongeveer de helft af te zijn genomen door het oprichten van dergelijke WhatsApp-groepen. Inbrekers lijken wijken die zich gewapend hebben met een dergelijk alert-systeem links te laten liggen.

Jongdierendag van vier Berkellandse verenigingen

Lammert Blikman uit Ruurlo had het mooiste konijn met een witte Wener Foto: PR Foto: Jan Hendriksen

RUURLO – Voor de tweede keer werd zaterdag 30 september bij de familie Wassink in Ruurlo de Jongdierendag samen met vier Berkellandse verengingen gehouden. De samenwerking tussen NPV Neede, BPKV Borculo, Nieuw Leven Ruurlo en KV Oost Achterhoek uit Eibergen is dan ook bijzonder te noemen.

De keuring begon zaterdag om negen uur waar de keurmeesters de diverse dieren beoordeelden. Voor bezoekers was er een grote verscheidenheid aan rassen te zien. Van het hele kleine witte poolkonijntje tot de mega grote Vlaamse Reuzen en ook bij de kippen waren hele grote verschillen. Niet alleen in formaat maar ook in kleur, snavel en kamvorm en bevedering aan bijvoorbeeld de poten. Ook duiven werden tentoongesteld in uiteenlopende kleuren en variëteiten.
Buiten viel de regen met bakken uit de hemel maar binnen in de hal was het genieten voor de liefhebbers en genoten de fokkers, keurmeesters en belangstellenden die kwamen kijken van de prachtige dieren. Dieren die vroeger vooral als 'nutsdier' gehouden werden voor de eieren, het vlees of de veren en de pels. In de huidige tijd worden kleindieren vooral gehouden als hobby. "Met je dieren bezig zijn betekent namelijk ontspanning en genieten. Het verzorgen van de dieren, het fokken, het zien opgroeien van de jongen en dan later in het jaar het meedoen aan tentoonstellingen. Door lid te zijn van een kleindierenvereniging worden de onderlinge contacten in stand gehouden en kan men bij elkaar terecht voor advies, voor het uitruilen van dieren en zoals vandaag op de jongdierendag in Ruurlo, elkaars dieren toetsen.
Wie het mooiste dier heeft is niet altijd belangrijk, het is maar een moment opname. Het plezier zit hem in de verzorging van de dieren, het samen zijn en weer even bijpraten. Hoe is het jou vergaan dit jaar met de fokkerij?", zo verklaarde Greet Abbink namens de de deelnemende kleindierenverengingen. De keurmeesters voor deze dag waren Bert Frenken en Herman van Olst voor de hoenders en dwerghoenders, Gré Sanders voor de duiven en Gerrit Lenselink en Peter oude Groothuis voor de konijnen. De dieren werden beoordeeld naar de rasstandaard die per ras is vastgelegd. Daarin staat het minimale en maximale gewicht dat een dier mag hebben, de oorlengte bij de konijnen en de kamvorm bij bijvoorbeeld de kippen. Ook werden er punten gegeven voor de kleur of tekening van het ras, de gezondheid van het dier waarbij gekeken wordt naar het geslacht en het gebit maar ook of de dieren goed verzorgd en gepresenteerd zijn. Keurmeester Peter Oude Groothuis liet dat bij zijn eindbeoordeling aan de fokkers zien: "Kijk, hier zie je het verschil in witte voetzolen", en liet van twee witte dieren de voeten zien. De fokkers onderling geven elkaar prompt adviezen over het soort stro dat gebruikt wordt en een ander lid vermoedt dat het ook aan het gewicht van het dier ligt; "Dit konijn is zwaarder en daardoor komen de voeten meer met het gele stro in aanraking". Aan het eind van de keuring werden de winnaars bekend gemaakt. Het toeval wil dat er van elke vereniging een winnaar was. Hoenders: Jan Tenkers uit Eibergen met een Rijnlander: Dwerghoenders: Wilco Popkes uit Borculo met een Antwerpse Baardkriel; Konijnen; Lammert Blikman uit Ruurlo met een witte Wener en bij de Duiven Harry Kruize met een Engelse Kropper.

Schuldhulpmaatjes gezocht voor Berkelland

Steeds meer jongeren met schulden

Door Kyra Broshuis

BERKELLAND - Schuldhulpmaatje heeft in dit jaar al 81 nieuwe hulpvragen gekregen. Daarbij valt op dat de groep jongeren onder de 18 jaar de snelst groeiende groep is. Deze jongeren krijgen dan ook de speciale aandacht van Schuldhulpmaatjes, zo vertellen Fons Hulshof en Lidy Bennink-Weenink van de stichting SchuldhulpOpMaat (SOM).

Geen overzicht
"We krijgen nog steeds veel hulpvragen vragen, zowel via de betrokken instanties als rechtstreeks. Bij de jongeren zie een hele andere problematiek met een ander soort schulden. Vaak bij DUO, telefoonproviders en bij familie en vrienden. Deze jongeren kijken heel anders tegen schulden aan; ze schuiven de problemen voor zich uit. Het puberbrein is nog niet volledig ontwikkeld en daardoor overzien ze het niet." Voor deze groep is het er nu Schuldhulpmaatje Jong in het leven geroepen. Jongeren die in de financiële problemen raken, kunnen bij SOM aankloppen voor hulp. "We vermelden dan direct dat we niet helpen met een donatie of een lening. We willen deze groep leren hoe ze met geldzaken om moeten gaan", legt Bennink-Weenink uit. "Het betekent nogal wat als je gaat studeren, op kamers gaat, je eerste baan krijgt of misschien zelfs wel gaat samenwonen of een kind krijgt. Jongeren kunnen zich flink verkijken op de financiële gevolgen van die veranderingen in je leven."

Er is hulp
Het is belangrijk dat mensen tijdig aan de bel trekken wanneer ze in de schulden (dreigen te) raken. "Kom in actie en vraag zo snel mogelijk hulp", zegt Hulshof. "Onze maatjes helpen je graag om je inkomsten, uitgaven, schulden en achterstanden in kaart te brengen. Zij leren je hoe je uitgaven kunt plannen en je administratie kunt bijhouden. Dat voelt echt een stuk prettiger." Een financieel probleem komt nooit alleen, zegt het duo. Er spelen vaak meerdere problemen. "Daarom doen we ook veel aan preventie. We komen graag op bijvoorbeeld scholen om een presentatie te geven en om duidelijk maken dat er hulp mogelijk is.

Maatjes gezocht
Om die hulp te kunnen blijven bieden is SOM op zoek naar nieuwe maatjes voor cliënten in Oost Gelre en Berkelland en dan speciaal voor de snel groeiende groep jongeren. "Het is allemaal vrijwilligerswerk maar we investeren wel degelijk in onze mensen. Door pre-learning en een (kosteloze) driedaagse opleiding stomen we de maatjes klaar om op pad te gaan. Het is ontzettend dankbaar werk. We werken veel samen met charitatieve instellingen zoals de Vincentiusvereniging en de voedselbank. Daarnaast hebben we goede contacten met maatschappelijk werk, de GGZ, woningbouwverenigingen en de Stadsbank." Mensen die zich graag willen inzetten voor iemand anders en sociaal vaardig zijn en bij voorkeur een financiële achtergrond hebben, kunnen zich melden via de website www.schuldhulpopmaat.nl. "Het is soms moeilijk maar wel heel dankbaar werk. Het mooiste compliment dat je kunt krijgen, is als cliënten zeggen: ik kan weer slapen."
Ben je zelf jong en wil je weten hoe je er financieel voorstaat? Kijk dan op www.moneyfit.nl en doe de test.

Gouden speld uitgereikt

Vervolg voorpagina

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigt KansPlus de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap. Met 7000 leden is KansPlus de grootste organisatie op dit gebied in Nederland.

Wandeling
De afdeling Gelderse Achterhoek kent een zeer actief bestuur. Om hen te bedanken voor hun inzet is er een feestelijke middag georganiseerd met onder andere een historische wandeling door Groenlo en uiteraard een hapje en een drankje. Tijdens het bezoek aan De Stadschpomp kondigt voorzitter van de regionale afdeling Theo Bloemenkamp aan dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Het is vervolgens de eer aan mevrouw Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus om de Gouden Speld te overhandigen aan Lucie Engelbarts: "Lucie betekent licht en warmte en dat is precies wat jij brengt onder de ledengroep. Eigenlijk zou je Lucie Engelhart moeten heten." Ook zijn er lovende woorden voor Cor Dekker: "Jij hebt zoveel passie voor de mensen en voor deze groep. Je schrijft er prachtige verhalen over op de website. Jullie hebben allebei deze speld dik en dik verdiend!"

Hart en ziel
Voorzitter Theo Bloemenkamp heeft bloemen voor de jubilarissen en vertelt dat zowel Lucie als Cor zich al 25 jaar met hart en ziel inzetten voor de afdeling. "Lucie is de enige vrouw in het bestuur en is een uitstekende contactvrouw én een geweldige gastvrouw. We hopen dat je nog heel lang lid blijft van het bestuur. Cor, jij bent een allrounder want je bent zowel voorzitter, secretaris als penningmeester geweest. Je daagt ons uit met je typerende opmerkingen en ik hoop nog lang met jullie samen te mogen werken."

Brand bij GGZ Woonzorg

EIBERGEN - In een woonlocatie voor volwassenen van GGZ Woonzorg aan de Grotestraat in Eibergen is in de nacht van zondaag op maandag rond 2.30 uur brand uitgebroken. Twaalf mensen werden geëvacueerd. In een slaapkamer was brand ontstaan. Het pand is ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De bewoners worden elders ondergebracht. De brandweer had de brand snel onder controle, en heeft nog enige tijd besteed aan nacontroles.

IVN Gastheer van het Landschap

Deelnemers aan de cursus Gastheer van het Landschap. Foto: Rick Mellink

BERKELLAND - IVN Gastheer van het Landschap. De titel verwijst naar de cursus die het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en haar partners Recron en KNH aan recreatie-, horeca- en agro toeristische ondernemers aanbiedt. Doel ervan is de ondernemers meer kennis over de waarde van het landschap bij te brengen. Zij zijn immers de schakel, de gastheer, tussen de natuur en de bezoekers. Door met elkaar een goed aanbod van natuurbelevingsactiviteiten neer te zetten, versterken ze het imago van de streek en bevorderen ze het toerisme. Als de deelnemers de volledige cursus hebben afgerond, het bestaat uit vier bijeenkomsten, dan ontvangen zij het gevelbordje 'Gastheer van het Landschap' en worden ze opgenomen in de landelijke database.

Door Rob Weeber

Maandag 25 september was de gemeente Berkelland de gastheer. Bij de Melktap in Geesteren werd de eerste van de vier bijeenkomsten gehouden, waar zo'n twintig Berkellandse ondernemers aanwezig waren en met elkaar konden kennis maken. De inleiding werd verzorgd door Mette Sijtsma van het IVN Gelderland. Zij gaf een kleine terugblik op het ontstaan van het IVN. Het begon in 1938 als Comité tegen Verontreiniging van Stad en Land, waarna het overging in Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land. In 1948 werd het Bond van Natuurbeschermingswachten en in 1960 overging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, opgericht door Jan Nijkamp en Jaap van Dijk. Het IVN heeft nog steeds tot doel om jong en oud te leren omgaan met de natuur, met het landschap. De cursus Gastheer van het Landschap werd voor het eerst in 2007 gegeven, in het Nationale Park Drents-Friese Wold. Vanaf 2010 werd het ook buiten de Nationale Parken aangeboden.

Na de opening door het IVN was het de beurt aan wethouder Marijke van Haaren van Berkelland, gastvrouw en tevens sponsor van de cursus. Zij heeft de B&B 'Aan de Boekhorst' in het voormalige koetshuis van landgoed De Boekhorst in Lochem. Het landgoed is in 1845 door de zoon van de dichter A.C.W. Staring gebouwd. De B&B ligt weliswaar iets buiten Berkelland, maar haar verhaal was eveneens gericht op het thema gastheerschap.

Ga op ontdekkingsreis in je eigen omgeving

Het landschap en de omgeving krijgen meer betekenis en waarde voor de bezoekers als de ondernemers die er wonen, kennis ervan hebben en erover kunnen vertellen. Zij zijn immers de ambassadeurs. Een attractief en breed recreatieaanbod in een streek kan meer toegevoegde waarde hebben dan een groot attractiepark op een plek.

Het laatste onderdeel van de eerste cursusdag werd door landschapsarchitect Jacqueline Collou van Buro Collou uit Eibergen verzorgd. Zij ging dieper in het op ontstaan en de ontwikkeling van het Achterhoekse landschap. Landschap is 'alles' wat om ons heen is en bestaat uit drie lagen. De ondergrond, bodem en reliëf, het netwerk, wegen, windmolens en groenstructuren en tenslotte de occupatie, het wonen, werken en recreëren. De eerste laag verandert heel langzaam in de tijd onder invloed van bijvoorbeeld bodemerosie. De tweede laag verandert iets sneller, onder invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering. De derde klaag daarentegen verandert heel snel door de invloed van de mens.

Onderzoek de locatie en vindt de bijzonderheden

We moeten met z'n allen nadenken over ons landschap, hoe richten we het in en hoe houden we gezamenlijk de balans tussen wonen, werken en recreëren. Tenslotte ging ze in op de verschillende landschapstypen, zoals beekdalen en broeklanden. Alle deelnemers kregen nog een individuele opdracht mee: 'Ga op ontdekkingsreis in je eigen omgeving'; onderzoek de locatie en vindt de bijzonderheden. De volgende drie bijeenkomsten zijn: 10 oktober bij Buitengewoon Beltrum, 24 oktober bij camping De Meibeek in Ruurlo en 6 november op Het Noasman in Beltrum.

Brainstormsessie over demografische ontwikkelingen

Brainstormsessie. Foto: PR Foto: Verona Westera

Brainstormsessie over demografische ontwikkelingen

BERKELLAND - Afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen hebben onlangs constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen.

Het thema was 'Maak van krimp je kracht'.

Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht.

De ideeën worden utigewerkt en zullen terugkomen in een Werkconferentie Berkelland 2030, die in het vroege voorjaar van 2018 zal worden gehouden.
De werkgroep, bestaande uit leden van Seniorenraad en Welzijnsraad zal zich hier verder over buigen. Het is de bedoeling dat de werkgroep wordt aangevuld met afgevaardigden namens jongeren, ouderen en het bedrijfsleven, om volgend jaar een goede Werkconferentie neer te zetten.

Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Duurzame huis bekijken in de Achterhoek. Foto: PR

ACHTERHOEK - Op zaterdag 4 november kunnen belangstellenden van 11 tot 15 uur met eigen ogen zien hoe warmtepompen, efficiënte kachels, zonneboilers en energiezuinige huizen er uit zien.

In de hele Achterhoek kan men bij mensen terecht die hun energiezuinige huis openstellen. De eigenaren vertellen hun ervaringen en geven tips wat de praktische mogelijkheden zijn van energiebesparing in combinatie met comfortabel wonen. Het is een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien. Naast de woningen zijn ook een zonnepark, microvergister en een aantal showrooms van bedrijven opengesteld. Op zaterdag 4 november kan men de deelnemende duurzame huizen en bedrijven bekijken tussen 11 en 15 uur. Voor gedetailleerde informatie en de laatst toegevoegde huizen kan men kijken op www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop 'voorbeelden uit de regio', of Facebookpagina facebook.com/Achterhoekse-Duurzame-Huizenroute. Wie ook duurzame maatregelen getroffen heeft in de woning kan zijn/haar huis aanmelden voor de Achterhoekse Duurzame Huizenroute en deel ervaringen met anderen. Aanmelden kan via: www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop 'voorbeelden uit de regio'.

Brainstormsessie 'Maak van krimp je kracht'

BERKELLAND - Afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen hebben onlangs constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen. Het thema was 'Maak van krimp je kracht'. Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht. De ideeën worden utigewerkt en zullen terugkomen in een Werkconferentie Berkelland 2030, die in het vroege voorjaar van 2018 zal worden gehouden. De werkgroep, bestaande uit leden van Seniorenraad en Welzijnsraad zal zich hier verder over buigen. Het is de bedoeling dat de werkgroep wordt aangevuld met afgevaardigden namens jongeren, ouderen en het bedrijfsleven, om volgend jaar een goede Werkconferentie neer te zetten.

Eibergse Kevin Achterhuis door ROC van Twente in de spotlights gezet

Kevin Achterhuis (r) wordt in de spotlights gezet door dagvoorzitter Willem Habers. Foto: ROC van Twente, Annabel Bik (student en (foto)BAAS!)

EIBERGEN - De 24-jarige Kevin Achterhuis is gehuldigd tijdens een feestelijke dinnershow die ROC van Twente organiseerde om talentvolle studenten in het zonnetje te zetten. ROC van Twente is enorm trots op de prestaties van deze studenten en daarom werden Kevin en vele anderen in het bijzijn van familie, vrienden, docenten, het College van Bestuur, vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven letterlijk in de spotlights gezet.

Kevin behaalde de eerste prijs tijdens het Nederlands Kampioenschap Skills in het vakgebied restauratietimmeren. ROC-studenten scoren jaarlijks erg goed op NK's en zelfs EK-wedstrijden in hun vakgebied. Dat varieert van het NK Tegelzetten tot directiesecretaresse en van procestechnicus tot kapper.

Dat mbo-studenten fantastisch presteren bleek niet alleen tijdens de huldiging maar ook al tijdens de dinnershow zelf: studenten van de opleidingen kok, gastheer/gastvrouw, facilitair leidinggevende, patissier, beveiliging, managementassistent/directiesecretaresse en podiumacademie (artiest en podium- en evenemententechniek) werkten zowel voor als achter de schermen mee aan de organisatie.

Concert: Songs from the heart all around the world

Het Beltrums Mannenkoor. Foto: PR

BELTRUM - Het Beltrums Mannenkoor geeft op zaterdagavond 14 oktober een concert met de titel: Songs from the heart all around the world. Dit in samenwerking met het accordeonorkest Animato uit Hengelo (O). Het concert begint om 19.30 uur en vindt plaats in de RK kerk in Beltrum.

Zoals de titel al aangeeft, worden er liederen ten gehore gebracht vanuit het hart gegrepen van over de hele wereld. Tijdens het concert wisselen Engels- en Nederlandstalige nummers elkaar af.
Het Beltrums Mannenkoor staat onder leiding van Hans Kienhuis, bijgestaan door pianist Frank Sterenborg en zijn band. Volgens kenners heeft dit koor, met zo'n 50 leden, een heel mooie balans tussen de vier stemgroepen. Het moderne repertoire is dit jaar uitgebreid met diverse Nederlandstalige nummers. Deze zijn speciaal herschreven voor een vierstemmig mannenkoor.
Animato is een orkest van ongeveer 20 enthousiaste muzikanten. De accordeonisten worden begeleid op slagwerk en diverse elektronische instrumenten. Hiermee heeft het orkest een geheel eigen klank ontwikkeld. Het orkest richt zich vooral op de wat lichtere, makkelijk in het gehoor klinkende muziek. Animato staat onder leiding van dirigente Ellen Zijm.
Als afsluiting van dit concert, zullen twee nummers, samen met het accordeonorkest, worden uitgevoerd. De toegang is vrij, maar een gift aan het eind wordt natuurlijk zeer gewaardeerd.

Naomi Overkamp pakt goud op Warsaw Judo Open

Goud voor Naomi. Foto: Eigen foto

EIBERGEN - De 16-jarige Naomi Overkamp uit Eibergen is vrijdag 29 september rond 6.00 uur met Stichting Judosport Oost afgereisd naar de hoofdstad van Polen. Toen ze zo'n 12 uur later aankwam in Warschau, kon ze gelijk naar de weging. Mede dankzij haar sportdiëtiste van Topsport Gelderland woog ze ruim een kilo onder het maximum in haar gewichtsklasse tot 70 kg.

Zaterdag 30 september was ze al vroeg in de Torwar Hall. De wedstrijden zouden rond de klok van 10.00 uur beginnen, maar ze haar geduld werd aardig op de proef gesteld. Ruim na de middag begonnen eindelijk haar wedstrijden in U17W-70.

De eerste partij was Naomi uitgeloot en de drie partijen daarna heeft ze gewonnen van een twee Poolse en een Bulgaarse judoka. Tijdens één van de partijen nam de Eibergse judoka de Poolse Julia Gut in een verwurging, de tegenstandster kwam knel te zitten en klopte de wedstrijd snel af. Naomi zou om 18.00 uur haar finale wedstrijd spelen op de Poolse tatami, maar doordat het zo'n enorm druk bezocht toernooi was, begon haar finale uiteindelijk pas na 20.00 uur.

Ze moest het opnemen tegen de Duitse judoka Josephine Richter. Tijdens de wedstrijd kreeg de tegenstander een één shido (strafpunt) tegen. Na 4 minuten ging deze partij ging over in een Golden Score. Naomi heeft de finale partij gewonnen na zo'n 10 minuten judoën. Dit is een topprestatie voor de Eibergse.

Dit Internationale toernooi in Warschau is mede mogelijk gemaakt door haar sponsoren. De Eibergse judoka is te volgen op haar Facebookpagina: https://www.facebook.com/PassionForJudo.

In Memoriam Tom van Thiel (1951-2017)

Tom van Thiel. Foto: Seibella

Het plotselinge overlijden van Tom van Thiel heeft een golf van reacties in de Achterhoekse samenleving teweeggebracht. De uit Den Haag afkomstige algemeen chirurg, specialiseerde zich binnen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in de traumatologie. Hij breidde zijn ervaring in de artroscopie uit bij Cees-Rein van de Hoogenband en introduceerde de artroscopie in het Winterswijkse Ziekenhuis. Hij legde een grote affiniteit met sport en sporters aan de dag en er ontstond een hechte band met traumachirurg Pieter Vierhout. Via deze voormalige clubarts van FC Twente legde hij zich toe op de reconstructie van de voorste kruisband, een veelvuldig voorkomend letsel onder voetballers. In 1989 voerde hij in het SKB de eerste artroscopische voorste kruisband reconstructie uit. Hij bleef zich voortdurend verder bekwamen in de operatietechnieken en dit bracht hem niet alleen in de Achterhoek maar ook daarbuiten grote bekendheid. Vele bekende sporters vonden hun weg naar zijn multidisciplinaire sportspreekuur dat hij inmiddels had ingesteld, en werden door hem behandeld. Door zijn patiënten wordt hij beschreven als behulpzaam, sympathiek; een arts, die de tijd nam voor zijn patiënt ondanks zijn overvolle agenda, altijd klaarstond als dat nodig was en dicht bij de mensen stond. Door collega's, die nauw met hem hebben samengewerkt, wordt hij afgeschilderd als uitermate collegiaal en vakkundig, moeilijk vervangbaar bij ziekte. Een voortrekker in de verregaande specialisatie en superspecialisatie, die het vak algemene chirurgie heeft doorgemaakt.

Naast vakmanschap beschikte hij ook over gezond ondernemerschap. Hij keek letterlijk en figuurlijk over grenzen heen en was innovatief. Zijn ingestelde sportspreekuur groeide uit tot SportmedX, onderdeel van het SKB, een instituut waar alles er op gericht is de geblesseerde sporter door een multidisciplinaire aanpak weer snel en volledig aan het sporten te krijgen. Inmiddels beschikt de organisatie over zeven vestigingen door het gehele land. Niet alleen stond hij aan de wieg van SportmedX, hij was ook organisator van - en spreker bij - diverse congressen, was consulent bij de Graafschap en Vitesse, bestuurslid van het college van clubartsen en participeerde in landelijke richtlijnencommissies op het gebied van knieletsels en sportblessures. Een onvolledige lijst van al zijn activiteiten.

Bekend is hij ook geworden door zijn jarenlange inzet bij Alpe d'HuZes; de organisatie verliest in hem een zeer betrokken en enthousiast vrijwilliger. Voor acties voor het goede doel was hij altijd te vinden en het liefst nam hij dan zelf het voortouw. Tom hield van het Bourgondische leven, maar was een enthousiast skiër en speelde tennis. In de tijd van de actie 'Spieren voor Spieren', waar voor het goede doel de Passo Stelvio werd beklommen, fietste hij als training van zijn woonplaats Ruurlo naar zijn werk in Winterswijk en…. met succes, want ook dáár in Italië haalde hij de top!

Humoristisch, een goed spreker, een 'regelneef' die alles voor elkaar kreeg en aan wie de regie was toevertrouwd. Hij maakte van zijn uitgebreide en uiteenlopende netwerk gebruik bij zijn afscheid in 2016 bij het SKB in De Storm. Had hij bij het eindfeest van de Stelvio actie Cindy Dulfer geregeld, dit keer werd het publiek getrakteerd op een drumcollege van Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, die het voor elkaar kreeg dat de hele zaal met de handen op de knieën aan het kloppen was op het aangegeven ritme.

Na zijn afscheid bij het SKB bleef hij met onverminderd enthousiasme zich inzetten voor SportmedX. Nooit gaf hij antwoord op de vraag wanneer hij ging stoppen. Nu is hij teruggefloten.

Tom van Thiel is 65 jaar geworden. Hij stierf in het harnas, zat nog volop in de wedstrijd. De extra blessuretijd is hem helaas niet gegund.

                                                                                                                                                        

In memoriam Tom van Thiel (1951-2017)

RUURLO - Het plotselinge overlijden van Tom van Thiel uit Ruurlo heeft een golf van reacties in de Achterhoekse samenleving teweeggebracht. De uit Den Haag afkomstige algemeen chirurg, specialiseerde zich binnen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in de traumatologie. Hij breidde zijn ervaring in de artroscopie uit bij Cees-Rein van de Hoogenband en introduceerde de artroscopie in het Winterswijkse Ziekenhuis. Hij legde een grote affiniteit met sport en sporters aan de dag en er ontstond een hechte band met traumachirurg Pieter Vierhout. Via deze voormalige clubarts van FC Twente legde hij zich toe op de reconstructie van de voorste kruisband, een veelvuldig voorkomend letsel onder voetballers. In 1989 voerde hij in het SKB de eerste artroscopische voorste kruisband reconstructie uit. Hij bleef zich voortdurend verder bekwamen in de operatietechnieken en dit bracht hem niet alleen in de Achterhoek maar ook daarbuiten grote bekendheid. Vele bekende sporters vonden hun weg naar zijn multidisciplinaire sportspreekuur dat hij inmiddels had ingesteld, en werden door hem behandeld. Door zijn patiënten wordt hij beschreven als behulpzaam, sympathiek; een arts, die de tijd nam voor zijn patiënt ondanks zijn overvolle agenda, altijd klaarstond als dat nodig was en dicht bij de mensen stond. Door collega's, die nauw met hem hebben samengewerkt, wordt hij afgeschilderd als uitermate collegiaal en vakkundig, moeilijk vervangbaar bij ziekte. Een voortrekker in de verregaande specialisatie en superspecialisatie, die het vak algemene chirurgie heeft doorgemaakt.

Naast vakmanschap beschikte hij ook over gezond ondernemerschap. Hij keek letterlijk en figuurlijk over grenzen heen en was innovatief. Zijn ingestelde sportspreekuur groeide uit tot SportmedX, onderdeel van het SKB, een instituut waar alles er op gericht is de geblesseerde sporter door een multidisciplinaire aanpak weer snel en volledig aan het sporten te krijgen. Inmiddels beschikt de organisatie over zeven vestigingen door het gehele land. Niet alleen stond hij aan de wieg van SportmedX, hij was ook organisator van - en spreker bij - diverse congressen, was consulent bij de Graafschap en Vitesse, bestuurslid van het college van clubartsen en participeerde in landelijke richtlijnencommissies op het gebied van knieletsels en sportblessures. Een onvolledige lijst van al zijn activiteiten.

Bekend is hij ook geworden door zijn jarenlange inzet bij Alpe d'HuZes; de organisatie verliest in hem een zeer betrokken en enthousiast vrijwilliger. Voor acties voor het goede doel was hij altijd te vinden en het liefst nam hij dan zelf het voortouw. Tom hield van het Bourgondische leven, maar was een enthousiast skiër en speelde tennis. In de tijd van de actie 'Spieren voor Spieren', waar voor het goede doel de Passo Stelvio werd beklommen, fietste hij als training van zijn woonplaats Ruurlo naar zijn werk in Winterswijk en…. met succes, want ook dáár in Italië haalde hij de top! Humoristisch, een goed spreker, een 'regelneef' die alles voor elkaar kreeg en aan wie de regie was toevertrouwd. Hij maakte van zijn uitgebreide en uiteenlopende netwerk gebruik bij zijn afscheid in 2016 bij het SKB in De Storm. Had hij bij het eindfeest van de Stelvio actie Cindy Dulfer geregeld, dit keer werd het publiek getrakteerd op een drumcollege van Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, die het voor elkaar kreeg dat de hele zaal met de handen op de knieën aan het kloppen was op het aangegeven ritme.

Na zijn afscheid bij het SKB bleef hij met onverminderd enthousiasme zich inzetten voor SportmedX. Nooit gaf hij antwoord op de vraag wanneer hij ging stoppen. Nu is hij teruggefloten. Tom van Thiel is 65 jaar geworden. Hij stierf in het harnas, zat nog volop in de wedstrijd. De extra blessuretijd is hem helaas niet gegund.

Fysio Boemerang wint ook tweede wedstrijd

EIBERGEN - Zaterdag speelde Fysio Eibergen Boemerang in Veenendaal tegen de ploeg met vermoedelijk de langste naam in deze competitie, Fysiotherapie-Scheepjeshof/VCV.

Ook nu was de start van het team uit Eibergen moeizaam. Het lukte niet om onder de servedruk van VCV uit te komen, waardoor de pass en de spelverdeling niet functioneerde. De set ging dan ook met 25-13 verloren. Maar inmiddels was Fysio Eibergen warm gedraaid en dat merkten de dames uit Veenendaal direct. De tweede set ging verdiend met 25-17 naar Eibergen. In de derde set waren de teams meer aan elkaar gewaagd, maar ook nu trok FYSIO Eibergen Boemerang aan het langste eind en werd deze set winnend afgesloten met 27-25. In de vierde set was het een kwestie van pieken en dalen en hielden de teams elkaar in evenwicht, maar toch slaagde VCV erin deze set te winnen, 25-23 en dus een vijfde set af te dwingen. In de vijfde en beslissende set maakte Fysio Eibergen duidelijk dat alleen zij recht op de winst hadden en werd VCV met 15-7 geklopt. Zaterdag 7 oktober spelen de dames thuis in de Pickerhal tegen Pegasus. De wedstrijd begint zoals gebruikelijk om 18.00 uur.

Weer winst voor Yapton

EIBERGEN - Zondagmorgen moest het mixed-team al om 10 uur 's morgens aantreden in Almelo. BC Twenthe '67 was de tegenstander in dit derde duel in de competitiereeks. Na de dubbel- en dames-enkelpartijen stond er al een 0-4 stand op het formulier. De herenenkels gingen jammer genoeg verloren maar de mixen-dubbels werden weer overtuigend gewonnen. Met een eindstand van 2-6 een prima overwinning. Aanstaande vrijdag wordt er weer in de Pickerhal gespeeld tegen Union uit Goor.

Pasruiters halen prijzen in diverse disciplines

Tess ter Braak en Nicole Boswinkel. Foto: Eigen foto

NEEDE - Tess ter Braak heeft met Archimedes op de aangepaste tripalon in Laren een eerste prijs gehaald en ze reed samen met Nicole Boswinkel.

Op zaterdag was er een dressuur wedstrijd in Winterswijk en daar werd Anneke Thuinte met Gipsy's Miracle eerste in de M2 dat DE met 188 punten.
Karin Schurink is naar Zevenaar geweest en heeft daar met haar paard Famora voor het eerst M2 gestart en dat resulteerde in een eerste en tweede prijs.
Ylva van der Vlugt heeft in Vasse een eventing wedstrijd gestart met haar paar Mr Frodo en daar werd ze vierde in de klasse B.

Deze combinaties komen uit voor de Pasruiters uit Neede.

Boemerang en Odival gaan samenwerking aan

EIBERGEN - Louis van Gaal zei het al, gymnastiek is de basis van alles. En erelid Eric Stam van Boemerang zei, toen hij nog trainer was, dat hij kon zien wie van zijn pupillen op gymnastiek had gezeten en wie niet. Met deze informatie in het achterhoofd zijn begin dit jaar beide verenigingen met elkaar gaan overleggen of het mogelijk is om kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar in een gezamenlijk project hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Er was al eens eerder informeel contact over dit idee maar concreet werd het nooit. Nu willen beide verenigingen spijkers met koppen slaan. Henja van Dinter van Boemerang en Mark Elschot van Odival vertellen enthousiast over het plan.

De pilot van dit innovatieve samenwerkingsproject start in oktober met drie gratis inloop-lessen van Odival in de Pickerhal, hal B, van 17.00 tot 18.00 uur. Begonnen wordt op 6 oktober en daarna op 13 en 20 oktober.

De lessen zullen voornamelijk bestaan uit grondgymnastiek, balvaardigheids oefeningen, samenwerkingsspellen en oog-hand coördinatie. Het is de bedoeling dat de lessen elke keer weer bestaan uit andere leuke, uitdagende oefeningen.

Beide verenigingen hopen dat het proeven aan deze activiteiten er toe leidt dat de deelnemers na de proef blijven en zich zo verder ontwikkelen.
Informatie over het project is per mail, te verkrijgen bij Henja van Dinter en Mark Elschot.

Beltrum is weer stukje veiliger

Richard Stortelder, Joop Zemann en Tonnie Krabben bij het eerst geplaatste bordje.

Na diefstal van drie grasmaaiers nam het aantal aanmeldingen ineens toe'

Door Henri Walterbos

BELTRUM - Een half jaar na de introductie van de buurtpreventie-app 'veiligebuurt.nl' stellen initiators Joop Zemann en Tonnie Krabben tijdens het plaatsen van de bijbehorende borden bij de kerk en de Coöp-supermarkt vast dat het aantal aanmeldingen van de veiligebuurt-app nog steeds toeneemt. "Je zag het aantal gebruikers van de app langzaam doorstijgen.

"Na diefstal van drie grasmaaiers tijdens de kermis nam het aantal aanmeldingen ineens ruim toe," zag Tonnie Krabben, de grote animator en overtuigd gebruiker van de veiligebuurt-app in zijn eigen woonplaats. De teller van het aantal gebruikers staat inmiddels op 217 personen. "Dit is de preventieapp van de toekomst," is Krabben overtuigd. "Ik ben zelf niet zo'n voorstander van buurtwhatsappgroepen. Met de veiligebuurt-app is je privacy gewaarborgd en komt er geen andere flauwekul voorbij dan enkel waar het om gaat. Dit is ook nog eens veel professioneler." Als vrijwilliger van de Raad van Overleg is het Richard Stortelder die de borden duidelijk zichtbaar op mag hangen. Tonnie houdt de trap vast en Joop het bord. Als de rolmaat van Tonnie 2.20 meter aangeeft bevestigt Richard als een volleerde klusjesman het bord.

Zeer nuttig
Voorbijganger en dorpsgenoot Roel Beunk blijft even staan voor een praatje. Ook hij is gebruiker van de app. "Ik vind het zeer nuttig dat het er is. Het helpt altijd, maar zoals laatst wat er met die diefstal van die zitmaaiers met de kermis is gebeurd vraag ik me af wat we daar dan tegen kunnen doen, want die bende die al een tijdje actief is in de Achterhoek kunnen ze maar niet opsporen. Het enige wat ik gehoord heb is dat daar waar ze een grote hond hadden die aansloeg, daar zijn ze niet naar toe gegaan. Of je moet een foto proberen te maken, zodat je een kenteken hebt."
Misschien dat een bewegingssensor die begint te blaffen helpt," grapt Krabben. "Het zou natuurlijk wel handig zijn dat als mensen van een visite komen en ze zien ergens een verdachte auto, dat ze dat dan direct doorgeven," stelt Zemann voor. "Dat kan zelfs in iedere plaats waar je je bevindt als je een verdachte situatie ziet. Als je bijvoorbeeld in Arnhem rijdt en je ziet iets, dan kun je de app ook gebruiken. Je zit er dan automatisch in en kun je melden wat je gezien hebt," somt Krabben wederom een bijkomend voordeel van de app op. "Laatst heb ik nog gehoord dat in de plaatsen waar ze de app gebruiken het aantal inbraken terug lopen,"weet Stortelder. "Klopt", bevestigen Joop en Tonnie tegelijk. "Afgelopen jaar werden ook tijdens de kermis enkele zitmaaiers gestolen. Volgend jaar maar op tijd mensen er op attent maken," vindt Beunk.

Gemeente Berkelland
De bevolking van Beltrum en de rondom het dorp liggende buurtschappen werden tijdens twee informatiebijeenkomsten eerder dit jaar op de hoogte gebracht van de introductie van de app en werd een stukje uitleg verzorgd voor een goed gebruik er van. Daar blijft het echter niet bij. "We zijn met de Raad van Overleg in gesprek om een vast tijdstip in te voeren zodat mensen naar het Kulturhus kunnen komen voor vragen en een stukje uitleg van het gebruik van de app op de mobiel en de Ipad," kijkt Krabben al vooruit.
Maakt men binnen de gemeente Berkelland vooral gebruik van buurtwhatsappgroepen, de initiators van de veiligebuurt-app kregen in hun dorp de volledige vrijheid de eigen bevolking in te lichten en te stimuleren de veiligebuurt-app te introduceren, een burgerinitiatief. Krabben hoopt dat de app veiligebuurt.nl in de gehele gemeente geïntroduceerd gaat worden.

Geheel Nederland
De app wordt inmiddels al op vele plaatsen meer in Nederland gebruikt. "De app blijft in ontwikkeling en de mogelijkheden worden nog uitgebreid. Zo krijgt de app ook het vinkje 'vermiste huisdieren'. Onlangs is in Beltrum nog een poes via de app terug gekeerd bij de eigenaar. De mensen die de app gebruiken mogen echter zelf bepalen of ze wel meldingen willen ontvangen van vermiste huisdieren. Je kunt het dan aanvinken om te gebruiken, of uitlaten. Niet iedereen zit daar misschien op te wachten," weet Krabben. Als de borden hangen gaan de Beltrummers ieders huns weegs, wetende dat hun Beltrum weer een stukje veiliger is.

Gratis downloaden
De app s gratis te downloaden op zowel mobiel als Ipad. Bij aanmelding zit men direct al in de juiste groep. Daarnaast staan gebruikers niet met hun telefoonnummer geregistreerd maar met het mailadres. De naam waarmee een gebruiker geregistreerd wil staan, daarin is men vrij. Meer info: www.veiligebuurt.nl.

Obbink opent nieuwe service-website

Obbink-servicemonteurs bij het Service Center in Lichtenvoorde. Foto: PR

LICHTENVOORDE - De Achterhoekse elektronicaformule Obbink opent met service.obbink.nl haar servicewebsite. De website wordt beheerd vanuit het Obbink Service Center. De klantenservice is het hart van de organisatie en daar moet deze servicewebsite aan bijdragen.

"De consumenten kunnen door middel van service.obbink.nl sneller en beter geholpen worden met klachten of producten die gerepareerd moeten worden", aldus Obbink. "Werkt jouw wasmachine, tv, stofzuiger of een ander huishoudelijk apparaat niet meer naar behoren? Dan is dat erg vervelend maar het hoeft niet te betekenen dat je het probleem niet zelf kunt oplossen. Daarom heeft Obbink op service.obbink.nl de meest voorkomende problemen van allerlei producten uit het assortiment voor jou op een rijtje gezet."
Mocht het onverhoopt niet lukken om het probleem zelf op te lossen, dan kan men vanaf nu eenvoudig een service-aanvraag indienen op de servicewebsite. Obbink: "Via de servicewebsite is het ook mogelijk om de status van je reparatie in te zien. Daarnaast is de klantenservice dagelijks te bereiken per chat, telefoon of via een WhatsApp-bericht." Op de servicewebsite is ook informatie te vinden over nieuwe producten en tips zijn 'verpakt'in blogs, die ook aandacht geven aan het uitgebreide assortiment van Obbink.
Obbink telt zo'n tachtig medewerkers, waarvan bijna de helft dagelijks klaarstaat om service te verlenen aan de klanten. Het Service Center van Obbink beschikt over een groot magazijn met een centrale reparatieafdeling voor alle consumentenelektronica. Op deze reparatieafdeling doen geautoriseerde monteurs er alles aan om producten van de consument zo snel mogelijk te repareren. Voor grote huishoudelijke apparaten heeft Obbink een eigen technische buitendienst die voor iedereen in de Achterhoek beschikbaar is.


service.obbink.nl

Veel live muziek op Nationale Bokbierdag

ZUTPHEN - Op zondag 8 oktober is het weer Nationale Bokbierdag. In de binnenstad van Zutphen presenteert de Zutphense horeca enkele tientallen verschillende soorten bokbier. Bier van grote bekende brouwerijen en ambachtelijke gebrouwen bieren uit de regio.

In verband met het niet doorgaan van de grote nostalgische optocht is het aanvangstijdstip van de bokbiermarkt vervroegd naar 13.30 uur. Rond die tijd beginnen ook de diverse muzikale live-optredens.
De Nationale Bokbierdag wordt dit jaar voor de 21ste keer gehouden. Ooit is het evenement begonnen op lokale schaal. Inmiddels is het een festijn met landelijke bekendheid, waar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers op af komen. Daarmee is de Nationale Bokbierdag het grootste eendaagse bierfestijn van ons land.
Door de reconstructie van de IJsselkade, een vitale verkeersader, heeft de organisatie besloten de nostalgische optocht een jaartje over te slaan. In plaats van de historische voertuigen is er nu extra veel muziek, zijn er oude ambachten en wordt er een demonstratie bier brouwen gegeven. Ondanks het niet doorgaan van de optocht rijdt er toch een aantal historische bierwagens met paarden door de stad.
Op het 's Gravenhof, bij de Walburgkerk, is het Radio NL-muziekspektakel. Vanaf 13.00 uur komen er tal van bekende en minder bekende artiesten van eigen bodem naar Zutphen voor een optreden. Op diverse podia in de binnenstad zijn live optredens met voor ieder wat wils. Van rock 'n roll tot coverbands, die de jaren 70 en 80 laten herleven. Voor de beats komt DJ Roy naar Zutphen. Op de Schupstoel zorgt hij ervoor dat het schuim niet van je bokbier verdwijnt.
Op zondag 8 oktober gaan de tapkranen om 13.00 uur open. Burgemeester Vermeulen zorgt om 13.30 uur voor de officiële opening van de Nationale Bokbierdag. Vanaf 13.30 uur beginnen de muzikale optredens. Het festijn duurt tot 19.00 uur en de toegang is gratis.

Dag voor kinderen met meervoudige beperking

BELTRUM - Op zondag 29 oktober verzorgt Stichting Zonnekind een workshop voor ouders en verzorgers en hun jonge kinderen met een (meervoudige) complexe beperking op basis van een Japanse bewegingstherapie/ritmische massage Saito Ritmiek. Er is op deze dag plaats voor 10 kinderen met ouders/verzorgers. De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.00 uur.

Saito Ritmiek is een bewegingsritmiek ontwikkeld voor jonge kinderen met een meervoudige complexe beperking waarbij door ritmisch bewegen en massage spieren worden losgemaakt. Vanuit een ontspannen situatie kan dan worden geoefend met bewegingen als rollen, kruipen, zitten en staan. Spel en plezier staan voorop. Vaste liedjes helpen de kinderen bewegingspatronen beter in te prenten. Het is een speelse en kindvriendelijke manier die wordt uitgevoerd door de ouders/verzorgers.

Saito Ritmiek is ongeveer 60 jaar geleden ontwikkeld door de Japanse pedagoge Kimiko Saito. Zij ging ervan uit dat elk kind, dus ook een kind met een beperking, zich wil en kan ontwikkelen. Ontwikkeling verbetert de kwaliteit van leven en maakt gelukkiger.

Saito Ritmiek gaat uit van de visie dat hersenen flexibel zijn. Hersenfuncties die in aanleg of door beschadiging verloren zijn gegaan kunnen worden overgenomen door andere hersendelen. Met deze kennis ontwikkelde zij een therapie die de hersencellen optimaal stimuleert om ze tot ontwikkeling aan te zetten.
De praktijk laat zien dat kinderen zich door Saito Ritmiek prettiger voelen, beter contact kunnen maken, dat de motorische ontwikkeling in gang wordt gezet, dat epileptische aanvallen verminderen en dat het proces van vergroeiingen beheersbaar wordt.

Zowel de kinderen als de ouder/verzorger ervaren deze therapie als zeer prettig. De therapie is zeer geschikt voor kinderen met een meervoudige complexe beperking als ook voor kinderen met een lichte beperking.
In de leeftijdscategorie van 0 tot 7 jaar heeft de therapie in het algemeen het meeste resultaat.

De workshop wordt verzorgd door het Japanse echtpaar Nagaya. Dit echtpaar is opgeleid door mevrouw Saito en komt, sinds 2003, twee keer per jaar naar Nederland om workshops te verzorgen.
Gedurende deze dag worden alle kinderen behandeld en zorgen zij ervoor dat ouders thuis verder kunnen met hetgeen zij geleerd hebben.
De workshop wordt gesubsidieerd door Stichting Kids Unlimited. Daarmee is deelname aan deze leerzame en kostbare dag gratis. Voor de biologische lunch en drankjes wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per ouder/verzorger. Voor de kinderen zijn de lunch en drankjes gratis. Deze workshop vindt plaats op Landgoed 't Hulsevoort www.hulsevoort.nl, Bruggertweg 2, Beltrum. Voor info en aanmelden kan men mailen of bellen.

Voorverkoop Mañana Mañana start 7 oktober

Vroege vogels kopen kaarten met korting

VORDEN - De voorverkoop voor het meest relaxte festival van Nederland start op 7 oktober om 11.00 uur. Op 14, 15, 16 en 17 juni zal Mañana Mañana weer neerstrijken op het idyllische terrein van Geldersch Landschap en Kasteelen en kasteel Vorden. Op de festivalcamping wordt in 2018 voor het eerst een familiecamping ingericht.

Familiecamping
Mañana Mañana is een festival voor alle leeftijden en iedere leeftijdsgroep houdt er zo zijn eigen festivalritme op na. Daarom is er op Mañana Mañana 2018 een familiecamping. Handig als je in alle rust wil uitslapen of juist wat eerder de rust op wil zoeken. De bepaling van de plek van de familiecamping zal bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het volume vanaf het festival. Ook zullen er op de familiecamping faciliteiten voor de kleintjes ingericht worden.

Vroege vogels
Vroege Vogels kunnen tot 1 november profiteren van korting. Toegangstickets worden een maand lang met korting aangeboden. Op deze manier geeft de organisatie van Mañana Mañana, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV blijk van waardering aan diegenen met vertrouwen in Mañana Mañana. Een Dagkaart kost 10 euro minder en een passe-partout is zelfs 25 euro goedkoper dan de reguliere tarieven. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mananamanana.eu en in alle 480 Primeravestigingen in Nederland. Alleen van tickets die na 7 oktober worden verhandeld via Ticketswap kan de organisatie de echtheid garanderen.

Eerste namen
De eerste namen die op het programma staan voor Mañana Mañana 2018 worden weer op 1 januari bekendgemaakt. Ook in 2018 zal het programma van Mañana Mañana bestaan uit een bonte mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken. En dat allemaal op een van de mooiste plekken van de Achterhoek.

De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van Mañana Mañana kijkt met veel plezier terug op de vijfde editie van Mañana Mañana die in 2017 26.848 bezoekers naar Vorden trok. Daarmee was Mañana Mañana 2017 bijna uitverkocht: de campertickets, zaterdagtickets en passe-partouts raakten op voorhand uitverkocht, de zondagtickets verkochten op de dag zelf uit.

Voorverkoop Mañana Mañana start 7 oktober

VORDEN - De voorverkoop voor het meest relaxte festival van Nederland start op 7 oktober om 11.00 uur. Op 14, 15, 16 en 17 juni zal Mañana Mañana weer neerstrijken op het idyllische terrein van Geldersch Landschap en Kasteelen en kasteel Vorden. Op de festivalcamping wordt in 2018 voor het eerst een familiecamping ingericht.

Mañana Mañana is een festival voor alle leeftijden en iedere leeftijdsgroep houdt er zo zijn eigen festivalritme op na. Daarom is er op Mañana Mañana 2018 een familiecamping. Handig als je in alle rust wil uitslapen of juist wat eerder de rust op wil zoeken. De bepaling van de plek van de familiecamping zal bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het volume vanaf het festival. Ook zullen er op de familiecamping faciliteiten voor de kleintjes ingericht worden.

Vroege Vogels kunnen tot 1 november profiteren van korting. Toegangstickets worden een maand lang met korting aangeboden. Op deze manier geeft de organisatie van Mañana Mañana, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV blijk van waardering aan diegenen met vertrouwen in Mañana Mañana. Een Dagkaart kost 10 euro minder en een passe-partout is zelfs 25 euro goedkoper dan de reguliere tarieven. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mananamanana.eu en in alle 480 Primeravestigingen in Nederland. Alleen van tickets die na 7 oktober worden verhandeld via Ticketswap kan de organisatie de echtheid garanderen.
De eerste namen die op het programma staan voor Mañana Mañana 2018 worden weer op 1 januari bekendgemaakt. Ook in 2018 zal het programma van Mañana Mañana bestaan uit een bonte mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken. En dat allemaal op een van de mooiste plekken van de Achterhoek. De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van Mañana Mañana kijkt met veel plezier terug op de vijfde editie van Mañana Mañana die in 2017 26.848 bezoekers naar Vorden trok. Daarmee was Mañana Mañana 2017 bijna uitverkocht: de campertickets, zaterdagtickets en passe-partouts raakten op voorhand uitverkocht, de zondagtickets verkochten op de dag zelf uit.

Erfmarkt bij boerderij Maandag Varsseveld

VARSSEVELD - Boerderij Maandag aan de Rademakersbroek in Varsseveld staat op zaterdag 7 oktober in het teken van de Erfmarkt. Er is van alles te doen, te zien, te koop en te beleven.

Bezoekers kunnen heerlijk snuffelen tussen een veelvoud aan producten op een zeer divers gebied. Op de rommelmarkt op het boerenerf wordt van alles te koop aangeboden, van potten en pannen tot elpees en boeken, van antieke spulletjes tot fietsen en tuinmeubelen, van gereedschap tot kunst en kitsch artikelen, speelgoed, meubelen en curiosa.

De entree is gratis, de koffie staat klaar. De Erfmarkt wordt gehouden bij boerderij Maandag, Rademakersbroek 1 in Varsseveld van 10.00 tot 13.00 uur. Dansgroep De Klepperklumpkes en De Vier Winden tekenen voor de organisatie van deze rommelmarkt op het erf van boerderij Maandag.

Cursus Ontwerp je eigen tuin

Cursus tuin ontwerpen. Foto: PR Foto: Jan Hendriksen

BARCHEM – Joke Klein Tiessink uit Barchem van Tuinontwerp en Adviesbureau de Krosenbrink gaat vanaf half oktober van start met de cursus: Ontwerp je eigen tuin.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag een andere vormgeving willen geven aan een bestaande tuin. Het is ook geschikt voor mensen die pas voor het eerst een tuin hebben maar niet weten hoe ze deze moeten indelen. In vier dagdelen wordt er uit helemaal niets een ontwerp op tekening gezet door de cursist. Alles gaat stap voor stap in een rustig tempo. De groepen zijn namelijk klein: drie cursisten per dagdeel voor optimale aandacht. Wat wordt er zoal besproken? Hoe meet je je tuin in en hoe zet je dit op papier? Waar haal je inspiratie vandaan? Hoe ga je je wensen en mogelijkheden benutten? De planten: hoe kunnen deze ingepast worden in de tuin en als laatste hoe maak je van deze gegevens een ontwerp om dit in je eigen tuin toe te passen?
Om dit te ondersteunen gaat Joke Klein Tiessink nog excursies houden naar tuin gerelateerde bedrijven, om nog meer inzicht te krijgen hoe je je tuin kunt vorm geven en met welke materialen. Joke Klein Tiessink heeft dit jaar het tuinadviesbureau al zeventien jaar, dus erg veel ervaring met tuinontwerpen. Meer dan vierhonderd tuinen zijn bij haar van de tekentafel afgekomen. Daarom kan ze veel uit de praktijk vertellen wat handig is en wat niet. Ze heeft met alle soorten tuinen ervaring en heeft zeer veel kennis van planten en welke plant het waar goed doet. De meeste ervaring heeft ze in eigen tuin opgedaan en met vallen en opstaan gewerkt zoals de gemiddelde tuineigenaar met z'n tuin omgaat.
De cursus wordt gegeven op 'de Krosenbrink aan de Lenderiet 8 in Barchem en begint vanaf half oktober bij voldoende deelname. Er is keuze uit een ochtend, middag of avondcursus. Als een dagdeel vol is gaat de cursus beginnen.Voor wie niet zelf de tuin wil ontwerpen kan Joke Klein Tiessink dat natuurlijk ook doen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals: een schets, waar de grove lijnen uitgezet worden. Een beplantingsplan, advies ter plekke maar men kan ook een compleet ontwerp laten maken, dit bestaat uit een schets, een ontwerp, beplantingsplan- en lijst, sfeertekening, tips en trucs en onderhoudskalender. Met dit pakket kunnen mensen zelf of met behulp van een hovenier of stratenmakers aan de slag. Voor meer informatie over de data en kosten: zie de website : www.dekrosenbrink.nl of via tel. 0573-441182.

Collectanten gezocht voor Leger des Heils

BERKELLAND - Het Leger des Heils zoekt collectanten in Berkelland voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 27 november tot en met 2 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2016 kwamen meer dan honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils. Dat is bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening.
"Het wordt in Nederland steeds belangrijker naar elkaar om te kijken in de eigen buurt. Het Leger des Heils wil sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijden, door actief aanwezig te zijn in wijken en buurten waar wekelijks activiteiten gehouden worden", stelt commissioner Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland. "De deuren van buurtsteunpunten en kerkgebouwen staan voor iedereen open en wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten gehouden. "Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood."
Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Wie mee wil helpen kan contact opnemen via www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 -5398175.

Nationale Archeologiedagen bij Historisch Museum de Scheper

In de voetsporen van Indiana Jones met de archeologiedagen bij de Scheper. Foto: PR

EIBERGEN - Indiana Jones zal men hier waarschijnlijk niet tegenkomen, maar wie de handen uit de mouwen steekt kan zelfs in een kleine zandoppervlakte altijd wel wat vinden. Voor het eerst doet de provincie Gelderland mee aan de Nationale Archeologiedagen, die bedoeld zijn om archeologie meer op de kaart te zetten. Kom zien, horen, ontdekken en graven.

Op zaterdagmiddag 14 oktober houdt historisch museum de Scheper een speciale archeologiemiddag voor kinderen waarin zij zich naar hartenlust kunnen uitleven. Ze kunnen zich laten verrassen door de bodemschatten van Eibergen en zelf opgravingen doen. Maar men kan ook, net als Indiana Jones, op een archeologische speurtocht door het museum gaan. Liefhebbers kunnen een eigen mozaïek maken, of een 'historische' selfie.
En na al dat vermoeiende werk is er voor elk kind een lekkernij naar historisch recept. De kinderen dienen wel door een volwassene begeleid te worden. Verder houdt archeoloog Norbert Eeltink op vrijdagmiddag 13 oktober van 15.00 tot 16.00 uur een lezing voor belangstellenden met als titel: 'Botonderzoek in de archeologie'.
Archeologische vondsten vinden bezoekers ook terug in de vaste collectie van het museum én bij de tijdelijke expositie over historische kleding.

Het museum is open van: 13.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt € 3, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.


www.museumdescheper.nl

Bokbierfeest bij Taste

Ray Benz treedt vrijdag op bij Taste. Foto: PR

GROENLO - In Rockcafé Taste vindt op vrijdag 6 oktober een bokbierfeest plaats, met Ray Benz en Friends. Medewerking verlenen onder andere Alan Gascoigne, Jan Kolkman en Marco van der Aar.

Ray Benz is een band bestaande uit gelouterde muzikanten, sinds de jaren '80 actief in de muziek, die eigen werk spelen. In 2015 leverden ze een cd af getiteld 'About Time.' Dit najaar gaat de band een EP opnemen met nieuw repertoire. De band zal deze avond eigen nummers spelen aangevuld met samengesteld repertoire vertolkt door muzikale vrienden: Alan Gascoigne, Jan Kolkman en Marco van der Aar.
Met zijn nieuwe Gascoigne's Quartet brengt Alan Gascoigne deze avond een mooi repertoire dat als Blues/Rock gekenmerkt kan worden. Jan Kolkmanzal deze avond samen met Ray Benz een mooie pot gitaarspel laten horen. Marco van der Aar vertolkt deze avond nummers van een oude rocklegende.

Aanvang 22.00 uur, entree vrij.

Start nieuw activiteitenseizoen Old Reurle

BERKELLAND – De Historische Vereniging Old Reurle zal in de komende maanden van oktober tot maart op alle tweede woensdagen van de maand weer interessante lezingen verzorgen voor haar leden maar ook voor niet-leden.

Ook dit seizoen is er met betrekking tot de onderwerpen weer geprobeerd om 'voor elk wat wils' te zorgen. De oktober lezing op woensdagavond 11 oktober zal verzorgd worden door Jeroen Philippona uit Zutphen en heeft als titel 'Een Kroezeboom'. Nederland staat bekend als een boom-arm land. Hoe onjuist dit is blijkt als men met Jeroen Philippona meereist langs een aantal bijzondere bomen in onze eigen omgeving. Hij laat een ieder kennismaken met een keur aan monumentale, vaak oude (eiken)bomen. Het aantal is daarbij juist opvallend. De reis voert langs een flink aantal landelijke toppers qua afmeting en leeftijd, waarbij tijdens de lezing vanzelfsprekend speciale aandacht zal zijn voor de 'Kroezeboom' van Ruurlo. De lezing vindt plaats in gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg in Ruurlo. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Toegang niet-leden: 2,50 euro.

Exclusieve lezersactie: AchterhoekBespaart.nl

ACHTERHOEK - Lezers van de uitgaven van Achterhoek Nieuws hebben gedurende de maand oktober de exclusieve mogelijkheid om zich in te schrijven voor een energieveiling. Door in te schrijven bij deze energieveiling krijgt men de mogelijkheid om de allerscherpste tarieven voor de energierekening vast te zetten. Besparingen kunnen namelijk wel oplopen tot zo'n 350 euro per jaar.

AchterhoekBespaart.nl is een initiatief van Achterhoek Nieuws en Vastelastenbesparing.nl. Met Vastelastenbesparing.nl is een gevestigde naam in de wereld van energieleveranciers gevonden; ruim 50.000 mensen hebben zij inmiddels naar volle tevredenheid geholpen met de overstap van energieleverancier.

Beste energieaanbieding ooit
Door de samenwerking van Vastelastenbesparing.nl met Achterhoek Nieuws kan de lezer profiteren van de allerscherpste energietarieven van de markt. Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven op AchterhoekBespaart.nl. Voor iedereen die zich heeft ingeschreven zal vervolgens onderhandeld worden met de energieleveranciers. Door dit op deze manier te doen is AchterhoekBespaart.nl in staat om de energieleveranciers tegen elkaar uit te spelen en de beste tarieven af te dwingen.

Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt vervolgens het energieaanbod dat als beste uit de bus is gekomen via e-mail toegestuurd. Men maakt zelf de keuze of men gebruik wil maken van dit aanbod of niet. Als ienmand gebruik wil maken van het aanbod, dan regelt AchterhoekBespaart.nl een vlekkeloze overgang naar de nieuwe energieleverancier.

Overstappen: fluitje van een cent
"De overstap van de ene naar de andere energieleverancier is de afgelopen jaren eigenlijk een fluitje van een cent geworden. Er is een landelijk centraal systeem waarin alle mensen geregistreerd staan met hun huidige energieleverancier, waardoor energieleveranciers met elkaar kunnen communiceren en de overstap van de ene naar de andere leverancier vlekkeloos verloopt", zo vertelt Jeroen Voorn, oprichter van Vastelastenbesparing.nl. "Voor veel mensen is het nog altijd lastig en onduidelijk wat de verschillen tussen energieleveranciers zijn en wat daarin de beste keuze is voor een overstap. Daarom helpen wij mensen met kiezen en bieden we alleen de allerbeste optie. Zo weet je zeker dat het goed geregeld is en dat er een deskundig team van mensen vooraf naar gekeken heeft. Voor veel mensen levert dit vervolgens een flinke besparingen op, die oploopt tot wel 350 euro."

Inschrijven kan tot 31 oktober
Men kan zich nog tot 31 oktober inschrijven. Hoe meer mensen meedoen, hoe scherper onderhandeld kan worden en hoe voordeliger de tarieven zullen zijn. De inschrijving is geheel vrijblijvend. Pas als men het energieaanbod ontvangt, hoeft men te beslissen of men ook daadwerkelijk op het aanbod in gaat.

Inschrijven kan via www.AchterhoekBespaart.nl

Column

Banen van de toekomst

Waarmee verdienen we in 2030 ons brood? Wie het weet, mag het zeggen. Zeker is dat er beroepen zullen ontstaan waar nu nog helemaal geen vacatures voor zijn. Dat is altijd al zo geweest – het hoort bij een economie die continu in beweging is. Ongetwijfeld zullen de banen van morgen voor een deel te vinden zijn in de techniek en daarbinnen vooral in de digitale sector. Daarvan zien we nu al signalen in de Achterhoekse maakindustrie.

Softwareontwikkelaars, 3D-printexperts, robotmonteurs, droneregelaars en specialisten internetcriminaliteit – in 2030 staan bedrijven er vast om te springen. Baliemedewerkers, kassières, secretaresses en fabriekspersoneel krijgen steeds meer robots als collega's. Verdwijnen zullen deze beroepen niet meteen, maar de behoefte eraan op de arbeidsmarkt zal afnemen. Wie erin werkzaam wil blijven, moet op z'n minst zijn of haar computerkennis bijhouden. Het credo is en blijft 'levenslang leren'.

Uiteraard zullen er in de toekomst nog steeds beroepen buiten de techniek zijn waar veel vraag naar is. Met stip op één staan functies in de zorg. Medisch specialisten, verplegers en fysiotherapeuten blijven hard nodig, zeker in de vergrijzende Achterhoek. Weliswaar kan een robot helpen bij het stellen van een diagnose, maar het geven van een spuit, het zich inleven in de patiënt en het maken van een praatje – dat blijft toch echt mensenwerk. Horeca, entertainment en andere delen van de vrijetijdseconomie zullen een bron van werkgelegenheid vormen en dat geldt ook voor beroepen als leraar, communicatiespecialist en psycholoog. Want of we van al die technologie gelukkiger worden, is maar zeer de vraag. Werk en privé lopen voortdurend door elkaar, mensen zullen steeds meer moeite hebben zich te ontspannen. Even offline zijn wordt een luxe.

In de detailhandel, nu nog een belangrijke werkgever in de Achterhoek, zal vast ook het een en ander veranderen. Vergelijk een winkelgebied van nu maar eens met de wifi-loze straten van vijftien jaar geleden. Hoe ziet de winkelstraat van 2030 eruit? Een gebied waar etalages swipeschermen zijn geworden en waar we via de smartphone worden bestookt met gepersonaliseerde aanbiedingen? Het zou zo maar kunnen. Er is echter niet alleen werk aan de winkel in de detailhandel. Ook mensen met een vaste baan bij de overheid, rechtspraak en publieke instanties zullen hun werk zien veranderen. Zijn ze flexibel genoeg en lukt het ze snel en adequaat te reageren op technologische vernieuwing? Voorbeeld: als er door de opmars van robots minder personeel nodig is, dan krijgt de rijksoverheid ook minder inkomstenbelasting binnen. Moet er dan een belasting op robots komen? Met dit soort vragen zijn we nog nauwelijks bezig, terwijl we er eigenlijk vandaag al over na zouden moeten denken. Want de toekomst komt vanzelf – je hebt er geen omkijken naar.

Gert-Jan Hospers

Verkoop exotische paddenstoelen bij LoCa Kweek in Zieuwent

ZIEUWENT - LoCa Kweek in Zieuwent kweekt al vanaf 2003 shiitakes, een Chinese paddenstoel. Deze vleesvervanger staat bekend om zijn gezonde eigenschappen. Behalve als vegetarisch product is hij ook goed in te zetten bij diverse vleesgerechten en ook in de bouillon komt de smaak goed tot zijn recht.

De paddenstoel groeit op een mengsel van beukenzaagsel, gips en water. LoCa Kweek heeft een bio-keurmerk en daarmee kunnen zij aan hun producten het ECO-predicaat geven, dit betekent dat de producten 100% biologisch geteeld zijn.
Het assortiment bij LoCa Kweek is in de loop der jaren uitgebreid met bundelzwammen en koningsoesterzwammen. Ook deze paddenstoelen zijn biologisch en staan bekend om hun karakteristieke smaak.
Drijvende kracht achter Loca Kweek is Roy Nijrolder, die deze activiteit begonnen is in de voormalige varkensschuren van zijn ouders, naast zijn dagelijkse werkzaamheden. Deze ruimtes zijn omgebouwd tot kweekcellen waar het klimaat geheel onder controle gehouden wordt om deze paddenstoelen te kweken.

Elke zaterdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kan de particuliere klant terecht om verse shiitakes te kopen bij LoCa, Wilgendijk 4 in Zieuwent.

31 / 32

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

VLOOIENMARKT ZELHEM ZON. 8 OKT. 10-17 U. SPORTHAL DE POL. Vincent van Goghstraat 72. Info Kr.Huur 06-9108152. animo-vlooienmarkten.nl