Aaltens Nieuws

10 april 2018

Aaltens Nieuws 10 april 2018


Burgemeester houdt gemeenteraad spiegel voor

Burgemeester Stapelkamp bij de bekendmaking van de uitslag van verkiezingen voor de gemeenteraad, die hij nu een spiegel voorhoudt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

'Overweeg om naam gemeente in Aalten-Dinxperlo te veranderen'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Tegenwoordig is het gebruikelijk dat burgemeesters na de eerste honderd dagen in hun nieuwe gemeente hun eerste ervaringen met eventuele aanbevelingen voorleggen aan de gemeenteraad die hem of haar heeft geïnstalleerd. Dat gebeurt in de vorm van een korte notitie, met een toespraakje in een gemeenteraadsvergadering of met een filmpje. Burgemeester Anton Stapelkamp heeft gekozen voor een uitgebreid verslag van zijn eerste honderd dagen. In 'Bevindingen van een butendieker' geeft hij een aantal duidelijke aanbevelingen hoe de gemeente beter bestuurd kan worden en hoe 'oud zeer', waarop hij regelmatig stuitte, kan worden weggenomen. Stapelkamp wil zijn bevindingen met de raad bespreken.

Onverbloemde weergave
Stapelkamp spaart de politici van de gemeente, waar hij op 22 december is geïnstalleerd, niet. Sinds zijn aantreden heeft hij niet alleen met de plaatselijke politici en ambtenaren kennis gemaakt, maar ook met vele bewoners. Daarvoor gebruikte hij onder andere de gesprekken tijdens de etentjes, waarvoor hij zichzelf had uitgenodigd. Tijdens die eerste honderd dagen was hij nog 'butendieker', zoals ze in zijn vorige gemeente Kapelle buitenstaanders noemen. Daardoor keek en luisterde hij met een onbevangen blik en oor. Stapelkamp beseft dat het in zijn verslag geschetste beeld subjectief is, "maar wel gebaseerd op ondertussen tientallen gesprekken". "Misschien niet helemaal Achterhoeks maar meer Rotterdams (Stapelkamp komt oorspronkelijk uit deze stad – redactie) heb ik ervoor gekozen om de dingen die ik hoorde, las en tegenkwam onverbloemd op te schrijven." Hij heeft daarom ook door het vaak geuite 'jao, joa' heen proberen te luisteren.

Oud zeer over herindeling
Het meest opvallend voor Stapelkamp was dat er nog veel 'oud zeer' bestaat. Dat is er nog steeds rondom de samenvoeging van Aalten en Dinxperlo tot één gemeente. "Ik mag mijn inwoners niet toespreken met de naam van de gemeente, want de aanhef 'Beste Aaltenaren' maakt veel inwoners van Dinxperlo nog steeds boos. " Over de onvrede ontstaan bij de gemeentelijke herindeling wordt niet open en openlijk gesproken, maar wel aan de bar en keukentafel. "Het speelt in het achterhoofd mee in tal van discussies in de raad." Stapelkamp ziet het zelfs terug in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, want de opkomst in Dinxperlo was lager dan in de rest van de gemeente. "Die herindeling heeft wonden gelagen die nog steeds niet geheeld zijn", schrijft hij. Daarom vindt hij dat Aalten en Dinxperlo toe zijn aan een relatietherapie. Als oplossing stelt hij voor om in 2020 als de herindeling vijftien jaar een feit is aandacht te besteden aan 'wat het heeft gekost en wat het heeft opgeleverd'. Hij suggereert dat de gemeenteraad op 1 januari 2020 de naam zou kunnen veranderen in Aalten-Dinxperlo. "Dat zou een mooi gebaar van verbinding en verzoening zijn." Stapelkamp geeft daarbij aan dat er ongetwijfeld meer goede en creatieve gebaren zijn te bedenken.

Teveel bezig met details
Ook in de gemeenteraad valt het de burgemeester op dat er 'oud zeer' aanwezig blijft. "De bestuurlijke crises van de afgelopen jaren, de houding van met name de grootste partij in de raad in het verleden en de negatieve toon die men geregeld onderling aanslaat heeft de verhoudingen onder druk gezet", schrijft Stapelkamp. Hij hoopt dat dit met de recente vernieuwing van de raad, een derde van de oude leden is niet teruggekeerd, verandert. Als Stapelkamp naar het functioneren van de raad kijkt vindt hij die nog 'vrij monistisch'. In 2002 is het dualisme in gemeenteland ingevoerd. De wethouders maakten daarna niet langer deel uit van de gemeenteraad. De bedoeling daarvan was dat B en W zich vooral bezig zou houden met de uitvoering van beleid, waarvoor de raad de kaders heeft aangegeven. Daarna controleert de raad of B en W dit goed doet. De praktijk is echter dat nog steeds veel door B en W samen met het ambtelijk apparaat wordt bedacht en dat de gemeenteraad vooral reageert. Stapelkamp vindt dat de raadsleden daarbij te veel op de stoel van B en W gaan zitten en zich te veel met details over de uitvoering bezig houden en te weinig aansturen. Lees verder op pagina 3

Voorlichtings-avond in de bieb

AALTEN - Op donderdag 19 april wordt in de Bibliotheek Aalten een voorlichtingsavond gehouden over het leven met een bipolaire stoornis. Sprekers zijn Marcel Schepers en Natascha Hengeveld, ervaringsdeskundigen en verbonden aan Ixta Noa.

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen Marcel en Natascha hoe het is om te leven met een bipolaire stoornis. Waar krijg je mee te maken in het dagelijkse leven, wat zijn de belemmeringen, de nadelen. Maar ook is er veel aandacht voor herstel en de positieve kanten van het leven met deze diagnose.

Ixta Noa levert een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel met ervaringsdeskundigheid als expertise. Het is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. Of dat nu komt door emoties zoals bijvoorbeeld angst of door eenzaamheid of een psychische stoornis. Zij werken met ervaringsdeskundigen: mensen zoals jij en ik die jouw gevoelens, twijfels en emoties herkennen. Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen soms het verschil maken.
De voorlichtingsavond in de Bibliotheek Aalten is op donderdag 19 april van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten leden € 5,00 niet leden € 7,50. Inschrijven is verplicht en mogelijk via www.achterhoeksepoort.nl of in een van de vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

Amivedi

AALTEN/BREDEVOORT - Kater Diego wordt vermist in de Misterstraat in Bredevoort. Hij is een grote en mollige kater, cypers/bruin gestreept, vijf jaar oud en gecastreerd. In de Prunusstraat in Aalten wordt een grijs/witte valkparkiet vermist, de vogel heeft een grijze kuif en een grijze rug en een witte kop. Konijn Pip wordt vermist op de Spoordijk, ze is een bruin/wit konijn met een witte snuit en achter witte voetjes, heeft blauwe ogen en heeft staande oortjes. Voor informatie kan men contact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088-0063305 of achterhoek@amivedi.com.

Amivedi

Diego. Foto: PR

AALTEN/BREDEVOORT - Kater Diego wordt vermist in de Misterstraat in Bredevoort. Hij is een grote en mollige kater, cypers/bruin gestreept, vijf jaar oud en gecastreerd.

In de Prunusstraat in Aalten wordt een grijs/witte valkparkiet vermist, de vogel heeft een grijze kuif en een grijze rug en een witte kop. Konijn Pip wordt vermist op de Spoordijk, ze is een bruin/wit konijn met een witte snuit en achter witte voetjes, heeft blauwe ogen en heeft staande oortjes. Voor informatie kan men contact opnemen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088-0063305 of achterhoek@amivedi.com.
                        

Pip. Foto: PR

Zonnig Aalten

Volle terrassen in zonovergoten Aalten. Foto: Karin Stronks

AALTEN – Zaterdag 7 april, de eerste zomerse dag met temperaturen van boven de twintig graden. In het Aaltense centrum zorgden deze zonnige omstandigheden direct voor veel mensen in zomers tenue. De terrassen waren goed bezet, het was heerlijk weer voor een koel drankje of een sorbet. Lange rijen stonden voor de ijssalons, hier en daar zaten jongeren en ouders met kinderen op een trapje te genieten van een lekker soft- of schepijsje. Winkeliers zetten de deuren wijd open om de warmte binnen te halen, moeders en vaders met kinderen voor- of achterop de fiets genoten net als de terrasbezoekers en het winkelend publiek van de zonnestralen. De winterse huid zal er wel even aan moeten wennen… Foto: Karin Stronks,

Athos neemt afscheid van boegbeeld

Bestuurslid Roelien Stump (links) bedankt Irma. Foto: PR

Gymnastiekvereniging heeft afscheid genomen van Irma Rave, die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van Athos, en in de ontwikkeling van de club.

Burgemeester uit flinke kritiek op gemeenteraad

Burgemeester Stapelkamp bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad die hij in zijn '100-dagen-notitie' flink bekritiseert. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vervolg van de voorpagina

AALTEN - Burgemeester Anton Stapelkamp heeft in een uitgebreid document zijn bevindingen in 100 dagen burgemeesterschap van Aalten vastgelegd, mét een aantal aanbevelingen voor de raad.

Geen visie op wat de gemeenteraad wil zijn
Stapelkamp constateert dat de raad vooral een verzameling is van losse fracties en geen eenheid. Er ontbreekt een echte visie op wat de raad wil zijn en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Zorg heeft de burgemeester ook over mogelijke belangenverstrengeling, een onderwerp waarvan verwacht wordt dat hij er aandacht aan besteedt. Stapelkamp vindt het logisch dat raadsleden midden in de samenleving staan en ook actief zijn bij organisaties en verenigingen. Hij vindt de inzet voor de samenleving bewonderenswaardig. Organisaties met daarin actieve bewoners en ondernemers weten daardoor gemakkelijk de weg naar de Aaltense politiek te vinden. Dat is iets wat gekoesterd moet worden, maar het heeft een keerzijde. "Raadsleden worden door bewoners die de weg kennen benaderd en om steun gevraagd voor tal van initiatieven en in die cultuur is het lastig om nee te zeggen." Stapelkamp bespreekt nog veel meer in zijn honderddagen-verhaal, zoals de regionale en grensoverschrijdende samenwerking, de handhaving en de ondermijning. De gemeenteraad zal - wanneer de bevindingen van de nieuwe burgemeester besproken worden - genoeg te bespreken hebben.
De bevindingen van burgemeester Stapelkamp kunnen helemaal gelezen worden via de website van de gemeente Aalten.

Aanbevelingen van de burgemeester samengevat
- Werk de komende bestuursperiode aan onderlinge relaties en vertrouwen, en begin daar al aan tijdens de formatie. Praat met elkaar over al het oud zeer en probeer het uit te praten en dan een streep er onder te zetten;

- Probeer het gearrangeerde huwelijk tussen Aalten en Dinxperlo gezelliger en warmer te krijgen. Geef in 2020 na vijftien jaar herindeling aandacht aan wat het heeft gekost en opgeleverd. Overweeg de gemeentenaam te veranderen in Aalten-Dinxperlo;

- Praat met elkaar over de verhoudingen tussen de gemeente en de verschillende dorpen en buurtschappen. Stel vast wat het gewenste voorzieningenniveau per kern is en geef aan wat van de gemeente verwacht mag worden en wat niet;

- Bekijk de komende jaren hoe de gemeenteraad beter kan functioneren. Laat een raadswerkgroep de huidige werkwijze onderzoeken en met verbeteringsvoorstellen komen. Denk daarbij aan beter vooraf aangeven wat Burgemeester en Wethouders moeten doen (kaderstelling) en kijk ook hoe B en W en regionale samenwerkingsverbanden beter gecontroleerd kunnen worden;

- Ga de komende periode het gesprek met elkaar aan over de volksvertegenwoordigende rol van de raad en de risico's van belangenverstrengeling. Spreek daarbij ook over de veranderende opvattingen over burgerparticipatie;

- Geef duidelijker aan hoe om te gaan met regionale samenwerking, ook over de grens, en leg dat vast in een visie. Investeer daarna echt in die samenwerking;

- Kies voor duidelijke en consequente handhaving en strijdt voortvarend tegen de ondermijning van de samenleving.

Ruïnelandschap

Herhaling probeer ik bij het schrijven van randberichten te vermijden. Vandaag wijk ik daar van af en ga ik mezelf onbekommerd herhalen. Eigenlijk is het een vreemd uitgangspunt om jezelf niet te willen herhalen. Het leven bestaat immers dagelijks grotendeels uit herhaling. Het is dan vreemd wanneer je niet af en toe over dezelfde onderwerpen schrijft of nadenkt. Daarom een waarschuwing vooraf. Wie mij al langer volgt zal constateren dat ik in 1991, 2000 en 2010 ook al eens sprak over ruïnes.

De aanleiding om dat te doen is wat afgekort het AWLO genoemd wordt. Wethouder Ted Kok laat die term vaak vallen, want hij was voor de zeven samenwerkende Achterhoekse gemeenten verantwoordelijk voor dat Achterhoekse woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Hij praat er daarom graag over. Dat AWLO geeft nog eens aan dat de bevolking van de Achterhoek zal krimpen en dat er daarom minder woningen nodig zijn. Sommige mensen in Oost Gelre, Winterswijk en zijn eigen Aalten denken daar nog anders over. Die ontkennen liever feiten en willen duizenden woningen bouwen. Maar Ted Kok is een realist. Die laat het visionaire denken graag over aan mensen als Henk Meerdink.

Hoewel er geen angst voor spookdorpen in de Achterhoek hoeft te zijn, dorpen waar niemand meer woont, en het verval gezien mag worden, hoop ik dat we rond 2030 toch de eerste tekenen van ruïnevorming kunnen zien. Landschappen veranderen al valt dat niet altijd meteen op. We hadden al oud en jong ontginningslandschap. Toegevoegd zijn dorpslandschappen, werklandschappen en recreatielandschappen. Uiteindelijk wordt de gehele gemeente Aalten-Dinxperlo (ik gebruik die nieuwe naam alvast) één groot recreatielandschap, want de toekomst van de Achterhoek is dat er alleen gerecreëerd zal worden. Het gebied om te ontspannen tussen grote werklandschappen als Ruhrgebied en Randstad.

Daar horen nieuwe toeristische trekkers bij., zoals een ruïnelandschap. Onzin? Nee, ik heb me er in Zweden van kunnen overtuigen dat het werkt. Daar heb je het gehucht Stenfors. Veel is er niet van over, maar als je daar middenin de rimboe een grote parkeerplaats tegen komt weet je dat er iets te beleven is. Zodoende ontdekte ik fundamenten en hier en daar een restant van huizen en bedrijfjes uit de 19de eeuw. Waarom is het dorpje verlaten? Wat deden ze hier? Het zijn vragen die mijn fantasie prikkelen. Voor de luiere geest waren er informatieborden. Voor de mens die ook nog iets wilde eten was er een barbecueplek. Omdat ik vaker langs Stenfors ben gereden zag ik dat er goed gebruik van werd gemaakt.

Waar komt het Aaltense Stenfors? Hebben we daar nog een visie voor nodig van wethouder of gemeenteraad? Of moet het spontaan ontstaan? In het buurtschap het Klooster staat in ieder geval al een ruïne van een boerderij. Ook kun je er dichtbij in het bos nog iets zien van een klooster, dat er lang geleden heeft gestaan. Misschien is dat daarom wel de beste plek om aan te wijzen als nieuwe toeristische trekpleister en locatie voor een fraai ruïnelandschap.

Bredevoort vertelt

Stadsgids Prins Maurits in actie bij een rondleiding. Foto: PR

BREDEVOORT - De geschiedenis komt de bezoeker tegemoet zodra hij het middeleeuwse centrum van Bredevoort betreedt.

Er is een mogelijkheid om uit eerste hand meer te weten te komen over dit Bredevoort, door mee te wandelen met een stadsgids. Elke dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 14.00 uur bestaat er de mogelijkheid om de eeuwenoude sfeer te proeven. Een historische stadsgids vertelt op de dinsdagen over Bredevoort. Op woensdags vertelt Hendrickje Stoffels – de muze van Rembrandt – over haar leven in Bredevoort én Amsterdam. Donderdags behaagt het Prins Maurits van Nassau de bezoekers mee terug te nemen naar de sfeer uit de Tachtigjarige Oorlog.

Niet alleen op de vaste dagen kan men terecht voor een rondleiding. Voor een rondleiding op anderen momenten, met een groep of als bedrijfsuitje, geeft de VVV Bredevoort graag informatie. Het is zelfs mogelijk bij zeer speciale gelegenheden tot ridder te worden geslagen door Prins Maurits.
De VVV is te vinden aan de Markt 8 en is telefonisch bereikbaar via 0543-452380, van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het mailadres is vvvbredevoort@gmail.com.


Samenleving gevraagd meer ideeën en initiatieven te bedenken

Bewoners gemeente vinden een aantrekkelijk landschap zoals in Beestman op de Haart belangrijk voor de toekomst. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gemeentebestuur wil bevolking meer ondersteunen en niet alles zelf bedenken

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben "Krachten versterken. Visie op de toekomst van de gemeente Aalten 2025 en verder" in concept vastgesteld. De visie is samen met vele bewoners van de gemeente opgesteld. De gemeenteraad, die ook betrokken is geweest bij het maken van de visie, mag deze definitief vaststellen. B en W gaat er vanuit dat "Krachten versterken" ook gebruikt zal worden bij het samenstellen van het raadsprogramma en de coalitieonderhandelingen.

'Als alles goed is, niets doen'
"Zo'n jaar geleden zijn we gestart met het proces om tot de visie te komen", zegt wethouder Ted Kok. "Er zijn verschillende avonden in Aalten en Dinxperlo geweest om input te krijgen. Er is gesproken met bedrijven, verenigingen en instellingen en met de raadsleden." Er is met zo'n 1500 inwoners gesproken. "Gevraagd is om een mening over het toekomstige beleid te geven", vertelt Kok, "Wat is belangrijk? Op welke manier willen we het realiseren en wat is de rol van de overheid." De wethouder benadrukt dat de rol van de gemeente anders zal worden. "We gaan meer uit van een ondersteunende rol. Ideeën en initiatieven die uit de samenleving komen gaan we ondersteunen. Als de bevolking zegt dat alles goed is, doen we niets." Kok geeft meteen toe dat dit een overdrijving is. Hij wil wel benadrukken dat het gemeentebestuur niet meer alles zelf wil bedenken en meer wil faciliteren. "Dat vraagt een andere rol van de gemeente en de bewoners."

Kernwaarden behouden en versterken
Centraal in de visie staat een goede leefbaarheid. Daarvoor moeten drie kernwaarden worden behouden en versterkt. Dat zijn 'we kijken naar elkaar om', 'veerkrachtige economie' en 'uniek landschap'. Behoud en versterking ervan is de hoofdopgave voor de toekomst. Bij het onderdeel 'we kijken naar elkaar om' worden het in stand houden van naoberschap, geschikte duurzame woonvormen voor jong en oud en optimale ouderenzorg als aandachtspunten genoemd. Ook wordt het belang van verenigingen, 'die een actieve rol innemen in het verbinden van groepen in de samenleving' benadrukt. Bij 'veerkrachtige economie' worden als aandachtspunten een gevarieerd aanbod van winkels en horeca in compacte centra in Aalten en Dinxperlo, een goede digitale en fysieke bereikbaarheid (met nieuwe vervoersvormen) en moderne duurzame industrieterreinen genoemd. Ook wordt er gehecht aan voldoende werkgelegenheid en behoud en terugkeer van jeugd en modern en actief ondernemerschap.

Mooie inleiding
Als het om 'uniek landschap' gaat worden behouden van de groene kwaliteiten en bewaren van het coulisselandschap genoemd. Daarnaast zouden natuur, landschap en landbouw meer op elkaar afgestemd moeten zijn met een accent op duurzaamheid. Deels zijn het voor de hand liggende gedachten over de toekomst, al valt het wethouder Kok wel op dat er veel waarde wordt gehecht aan natuur, landschap en duurzaamheid. Wethouder Gerard Nijland vindt het goed voor het draagvlak voor toekomstig energiebeleid dat de bewoners veel aandacht vragen voor duurzame energie. Wethouder Henk Rijks vindt het mooi hoe de bevolking zich heeft uitgesproken voor het belang van de leefbaarheid. Hij zou de visie een 'mooie inleiding' bij het raadsprogramma vinden. Bij het samenstellen daarvan kan ook gekeken worden hoe de kernpunten uit de visie, die als een "opdracht aan de raad" beschouwd kan worden, al voor de komende vier jaar vertaald kunnen worden in concrete actiepunten.

Oost Gelders Jeugdorkest zoekt deelnemers voor Mindfuck

ACHTERHOEK - Op zondag 30 september verzorgt het Oost-Gelders Jeugdorkest (OGJO) een concert in Sporthal De Sonders te Beltrum. Het thema van dit muzikale spektakel vol orkestmuziek en illusies luidt Mindfuck. De organisatie van het OGJO is op zoek naar jonge, gevorderde muzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar uit de regio Oost-Gelderland die mee willen spelen in het harmonieorkest.

Het Oost Gelders Jeugdorkest is een orkest op projectbasis en staat onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen. De gelijknamige stichting geeft jonge musici in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar de kans om binnen één weekend intensief repeteren een groots showconcert te verzorgen. Het orkest bestaat één keer per jaar, bij elke OGJO-editie wordt het orkest opnieuw samengesteld. Het repertoire bestaat uit lichte muziek met elke editie speciaal voor het OGJO gearrangeerde werken. Naast het kwalitatief goed samengestelde harmonieorkest wordt vaak samenwerking gezocht met andere kunsten, zoals zang of dans.

Nieuw deze editie is dat de organisatie een open repetitie verzorgt. Deze vindt plaats op zondag 1 juli. De open repetitie biedt nieuwe deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met het OGJO en te kijken of het iets voor ze is. Deelname aan deze repetitie kost een kleine bijdrage, waarna men nog kan beslissen over de deelname aan de rest van het project.
Na tien succesvolle edities brengt het OGJO op zondag 30 september Mindfuck. Enthousiaste, gevorderde orkestmuzikanten in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar die deel willen nemen aan de elfde editie of de open repetitie van het OGJO kunnen zich aanmelden via de website. Daar is tevens meer informatie te vinden over kosten, voorwaarden, repetitiedata en –tijden.

De ploegende boer

Het draaien van de wentelploeg. Foto: Janette van Egten

AALTEN/DINXPERLO - Het ploegen met paarden is een zo goed als verdwenen arbeid. Vroeger trokken boeren(knechten) en hun paarden uur na uur over de stille akkers. Het was rustgevend werk vertelt men, er zat geen enkele haast achter. Dat is tegenwoordig niet meer denkbaar. Gelukkig zijn er een aantal verenigingen die met veel passie en plezier het nostalgische ploegen demonstreren, zoals De Koetsiers Aalten- Dinxperlo. Afgelopen zaterdag had de vereniging haar jaarlijkse ploegdag. Het leverde geweldige plaatjes op.

Slag om Grebbeberg bij ADW

HEELWEG - Bernier Cornielje vertelt op dinsdag 17 april over de verdedigingslinie Grebbeberg in Rhenen, tijdens de meidagen van 1940. Hij doet dit op uitnodiging van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij De Radstake in Heelweg. De toegang is gratis.

Tijdens de eerste oorlogsdagen van mei 1940 was de Grebbeberg het toneel van een bloedige strijd tussen het Nederlandse leger en de soldaten van het Duitse rijk. De Grebbelinie, een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, werd aangelegd in de 18e eeuw.
Tijdens de slag om de Grebbeberg sneuvelden meer dan 400 Nederlandse militairen, vooral in de strijd om het zuidelijkste gedeelte van de linie. ADW gaat op zaterdag 26 mei op excursie naar de Grebbeberg tussen Rhenen en Wageningen. Dan is er onder leiding van een gids een drie uur durende wandeling over het voormalig slagveld. Daarnaast wordt het militaire ereveld op de Grebbeberg bij Rhenen bezocht, de laatste rustplaats van de Nederlandse militairen. Een flink deel van de soldaten dat op de Grebbeberg en in de voorlinies vocht, was afkomstig uit de Achterhoek en Twente.

Boek Huis Sinderen
Tijdens de avond bij de Radstake is er ook gelegenheid om het nieuwe boek over Huis Sinderen, de geschiedenis van een verdwenen landgoed, aan te schaffen. Deze uitgave van ADW is op zaterdag 7 april officieel gepresenteerd in het Buurtschapshuis van Sinderen. De prijs van het boek is 17,50 euro. De belangstelling voor het boek is groot, omdat in de voorverkoop meer dan de helft van de oplage al is verkocht.


Raad benoemt nieuwe voorzitters ronde tafelgesprekken

AALTEN – In een korte raadsvergadering op 3 april koos de gemeenteraad de nieuwe voorzitters voor de drie ronde tafelgesprekken bestuur en financiën, ruimte en samenleving.

Door Bernhard Harfsterkamp

Martin Veldhuizen (VVD), Henk Meerdink (HMV), Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Alex Walter (Gemeentebelangen (GB)) waren in de vorige raadsperiode al voorzitter. Nieuw voor de komende vier jaar zijn Zelma van Alstede (CDA) en Margret Rensink (GB). Bij de ronde tafelgesprekken is er voor de bewoners van de gemeente de enige gelegenheid om in te spreken over een onderwerp dat op de politieke agenda staat. Na de eventuele insprekers kunnen de vertegenwoordigers van de verschillende fracties vragen stellen aan de voor een onderwerp verantwoordelijk wethouder.

De ronde tafelgesprekken zijn alleen bedoeld om informatie te verzamelen. De mening wordt pas gegeven in de gemeenteraadsvergadering. De fractievertegenwoordigers slagen er overigens regelmatig niet in om die mening voor zich te houden, al wordt die dan wel verpakt in een vraag. De strengere voorzitters staan deze gewoonte niet toe, maar vaak krijgt degene die een ronde tafelgesprek volgt al wel een indruk van de meningen van de verschillende raadsfracties. Nadat alle vragen zijn gesteld geven de raadsfracties aan of een agendapunt in de gemeenteraad een bespreek- of een hamerstuk wordt.

De fractievertegenwoordigers in de ronde tafelgesprekken zijn niet alleen gekozen raadsleden. Elke fractie mag maximaal drie leden die geen raadslid zijn, maar wel op de kandidatenlijst stonden, voorstellen als vertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordigers worden benoemd in een extra raadsvergadering op dinsdag 10 april. Aansluitend zijn er de eerste ronde tafelgesprekken in de nieuwe raadsperiode.

Tijdens de extra raadsvergadering werd geen plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd. Dat betekent dat de raadoudste, het gemeenteraadslid dat het langst in de gemeenteraad zit, de burgemeester vervangt als die afwezig is. Die rol mag Henk Meerdink, die al veertig jaar in de raad zit, daarom nog even blijven spelen.

Lezing en expositie over Nepal en Tibet in bieb

AALTEN - Hoe goden en devotie in het dagelijks leven van de bevolking van Nepal en Tibet is verweven, daarover gaat de lezing in woord en beeld door Marieke van de Brink op dinsdag 17 april in de Bibliotheek Aalten. Ze vertelt dan over haar reis door Nepal en Tibet.

Tijdens deze anderhalve durende reis neemt Marieke van den Brink je mee naar Kathmandu en zijn vallei in Nepal tot aan Rongphu, het hoogstgelegen klooster ter wereld, in Tibet. Ze vertelt over haar reis langs dorpen, steden en kloosters. Reisverhalen met aandacht voor geschiedenis, maatschappelijke onderwerpen en bijzondere ontmoetingen met de lokale bevolking. Maar ook een uitleg van Hindoeïstische en Boeddhistische symbolen.

Marieke van den Brink
Op 20 oktober 2017 verscheen haar boek `Nepal & Tibet, goden en devotie. De twee reizen, in 2011 en 2013, naar beide landen hebben haar geïnspireerd voor het schrijven van dit boek. De hoofdstukken in het boek zijn opgehangen aan het thema goden en devotie. Daardoor is dit geen gewoon reisboek geworden, maar één die weergeeft hoe het eren van goden in het dagelijks leven van de bevolking van beide landen is verweven.

Vrijwilligerswerk
Marieke steunt met een deel van de opbrengst van het boek Stichting Veldwerk in het Dhading district in Nepal. Met het geld realiseren zij betere leefomstandigheden voor de kansarme vrouwen uit deze dorpen. Dit heeft Marieke zelf ervaren tijdens haar vrijwilligerswerk in Nalang, een klein bergdorpje in het Dhading district.

Foto-expositie Nepal & Tibet
Vanaf 4 april is haar foto-expositie over Nepal & Tibet te zien in de Bibliotheek Aalten, tijdens openingsuren Bibliotheek.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 17 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Aalten, Hogestraat 10. Kosten leden vijf euro, niet-leden 7,50 euro. Inschrijven is verplicht en mogelijk via www.achterhoeksepoort.nl, telefonisch 088-0062929 of in een van de vestigingen.

Piekenpoetsweekend

BREDEVOORT - In het weekend van 20 tot en met 22 april houdt Compagnie Onversaegt haar jaarlijkse oefenweekend. Op het terrein naast het Grachthuys slaan naast de Compagnie ook een aantal andere re-enactmentgroepen hun tenten op zodat er daar een sfeervol 17e-eeuws kampement te bewonderen valt.

Naast het kampleven wordt er ook op zaterdag en zondag geoefend in het uitvoeren van gevechtshandelingen zoals die tijdens de 80-jarige oorlog plaatsvonden.

Het grote verschil met toen is wel dat het nu een groot toneelspel is waarbij de veiligheid van iedereen voorop staat en er alleen nep-gewonden vallen.

Hoewel het weekend geen publieksevenement is, is men als geïnteresseerde toeschouwer wel van harte welkom om rond het middaguur een kijkje in het kampement te komen nemen en de demonstratie van het afvuren van de musketten en enkele kanonnen te aanschouwen.

Daarbij wordt men wel verzocht om de aanwijzingen van de re-enacters op te volgen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Zoekplaatje

Foto: Collectie Leo van der Linde

AALTEN - Het zoekplaatje van deze week betreft de viering van een jubileum. Het vijftigjarig bestaan, van 1898-1948, van een bedrijf in Aalten. Dit is alles wat van deze foto bekend is. Wie weet waar deze foto is gemaakt en wie herkent nog mensen op de foto? Kortom een echt zoekplaatje. Reacties zijn welkom via: redactie@aaltensnieuws.nl. Ook kan men contact opnemen met: Leo van der Linde, Bilderdijkstraat 24, 7121 VL Aalten, tel. 0543 - 472571.

AD '69 verliest van DCS

Druk op de Aaltense verdediging. Foto: PR

AALTEN - AD '69 speelde zondag tegen DCS uit Zevenaar. DCS won verdiend met 4-1 en is de nieuwe koploper.

AD'69 startte de wedstrijd tegen nr 2 DCS uit Zevenaar zonder zijn vertrouwde aanvoerder Rik Pastoors die met een blessure aan de zijlijn bleef maar wel beschikbaar zou zijn voor een noodzakelijke invalbeurt. Belangrijker is dat Pastoors op tijd herstelt voor de wedstrijd van volgende week tegen lotgenoot Keijenburgse Boys.
Beide teams kwamen snel en fel uit de startblokken waarbij DCS in de 2e minuut op voorsprong kwam toen een aantal aanvallers wel erg vrij werden gelaten en waarbij Onur Ilmay met een fantastische curve keeper Erik Heuvel in de linkerbovenhoek wist te passeren. Met deze vroege tegenvaller moest AD'69 het voorlopig even doen maar bleef storend werken op de aanvallen van het betere DCS. Dit leverde tot dusver geen kansen op voor DCS maar op die manier was het mogelijk om meer leed te verzachten en te blijven hopen op de counter die er altijd wel komt.

Daarom was het des te spijtiger dat door een dom misverstand in de verdediging DCS wel erg makkelijk aan de 0-2 kwam, in de 21e minuut greep niemand in bij een ongevaarlijke voorzet die vervolgens wel heel kinderlijk eenvoudig door Sven Willems werd ingetikt. AD'69 leek al vroeg geslagen maar kon de rug weer rechten tot in de 26ste minuut Dylan Bauhuis een penalty wist te verzilveren. Een tweede penalty maar nu aan DCS-zijde werd in de 45ste minuut niet door de scheidsrechter gegeven toen Maik Gerling alle risico's nam om een aanvaller te stoppen, hij had zomaar op de stip gelegd kunnen worden.
In de rust werd de geblesseerde keeper Erik Heuvel door Anthony Ikink vervangen. AD'69 startte wederom fel en was op zoek naar een gelijkmaker die niet zou gaan vallen ondanks het perfecte competitiedebuut van Anthony Ikink die door een aantal klasse-reddingen de hoop op een goede afloper, en dat zou 1 punt zeker zijn, voorlopig nog even liet leven.

Daarom was het des te spijtiger dat door een dom misverstand in de verdediging DCS wel erg makkelijk aan de 0-2 kwam, in de 21ste minuut greep niemand in bij een ongevaarlijke voorzet die vervolgens wel heel kinderlijk eenvoudig door Sven Willems werd ingetikt. AD'69 leek al vroeg geslagen maar kon de rug weer rechten tot in de 26ste minuut Dylan Bauhuis een penalty wist te verzilveren. Een tweede penalty maar nu aan DCS-zijde werd in de 45ste minuut niet door de scheidsrechter gegeven toen Maik Gerling alle risico's nam om een aanvaller te stoppen, hij had zomaar op de stip gelegd kunnen worden.
In de rust werd de geblesseerde keeper Erik Heuvel door Anthony Ikink vervangen. AD'69 startte wederom fel en was op zoek naar een gelijkmaker die niet zou gaan vallen ondanks het perfecte competitiedebuut van Anthony Ikink die door een aantal klasse-reddingen de hoop op een goede afloper, en dat zou 1 punt zeker zijn, voorlopig nog even liet leven.

Maar ook in de tweede helft bleek DCS een maatje te groot voor de Aaltenaren en ondanks het harde werk in de verdediging, middenveld en aanval was een puntje teveel gevraagd. In de 60ste minuut kon Ikink nog eenmaal redding brengen maar in de rebound was het geplaatste lobje ook voor hem teveel van het goede. 1-3 werd de voorlopige tussenstand maar 10 minuten later zou de eindstand bepaalt worden bij een cornerbal die de statistiek bepaalde op 1-4.
DCS wordt door deze winst de nieuwe koploper en daarom geen schande dat AD'69 thuis aan het kortste eind getrokken heeft. Directe concurrenten Trias en Keijenburgse Boys speelden onderling gelijk, Groessen en Sc Rheden verloren ook hun wedstrijden.

Volgende week gaat AD'69 op bezoek bij Keijenburgse Boys, wederom de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Bredevoort pakt weer eens drie punten

BREDEVOORT - Op een warme en zonnige zondagmiddag stond voor Bredevoort de uitwedstrijd tegen Klein Dochteren op het programma. Klein Dochteren stond onderaan de ranglijst met 0 punten. Dat dit niks zou zeggen was duidelijk, Bredevoort zelf was ook al weken niet in goede doen. Gelukkig won het deze middag met 2-0.

Het veld van Klein Dochteren was vol hobbels en erg ongelijk. Mooi voetbal zou vandaag dus weinig worden gezien. De wedstrijd begon en Bredevoort leek niet geconcentreerd. Dit lag deels aan het feit dat Klein Dochteren een luidspreker aan het vangnet had zitten, de muziek die hier uit kwam zorgde voor een hoop lol. In de eerste helft was het Bredevoort dat het meeste balbezit had. Klein Dochteren liet Bredevoort opbouwen en wachtte hun kans af. Bredevoort was voetballend niet slecht maar de laatste bal voordat er een kans zou ontstaan werd steeds niet goed gegeven. Uit de omschakeling wist Klein Dochteren nog een aantal keer dreigend te zijn. Over het algemeen had Klein Dochteren de beste kansen in de eerste helft.
Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. In de tweede helft kwam Bredevoort beter tot voetballen toe omdat er in het veld veel meer goede loopacties werden gemaakt. Hier werden echter geen grote kansen uit gecreëerd. In de 72ste minuut werd er dan toch gescoord. Na een corner van Michiel Rave kwam de bal via de arm van Luuk Wensink voor de voeten van Rik Tankink. Rik legde de bal meteen klaar en schoot de bal in de verre hoek. Voor Bredevoort een belangrijk doelpunt, nu zou Klein Dochteren iets meer moeten komen waardoor er ruimte zou liggen voor Bredevoort. Dit was niet helemaal het geval, Klein Dochteren ging niet veel meer naar voren staan. Wel kreeg het thuisteam nog een gigantische kans. Een twee tegen één situatie werd echter heel zwak uitgespeeld. In de 90ste minuut lag de 2-0 er ook in. Nadat Luuk Wensink eerst zijn directe tegenstander aan de kant zette kon hij opstomen op de linkerflank. Luuk kapte naar binnen en schoot de bal prachtig in de verre kruising.
Al met al belangrijk om weer eens drie punten te pakken. Qua voetbal was het nog niet goed maar daar hadden meerdere factoren invloed op. In de omschakeling na balverlies kreeg de tegenstander nog wel te veel kansen. Bredevoort had geluk dat Klein Dochteren onzorgvuldig om ging met de kansen en niet wist te scoren. Aankomende donderdag speelt Bredevoort tegen Haarlo SP, thuis om 18.30.

Mama Café over EHBO

AALTEN - Op woensdag 18 april wordt in de Bibliotheek Aalten het Mama café gehouden met als thema EHBO bij baby's en kleine kinderen.

Te gast is Louis Nederhoff. Louis is een gecertificeerd allround instructeur bij Nederhoff-opleidingen EHBO en BHV. Hij zal onder andere vertellen wat je moet doen bij verslikken en kneuzing. Daarnaast kan er ook kort geoefend worden met verband aanleggen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Het Mama Café wordt gehouden in de Bibliotheek Aalten, Hogestraat 10, op woensdag 18 april. Inloop vanaf 10.00 uur, voorlichting van 10.30 tot 11.30 uur. Het Mama Café is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door Yunio, CJG, en de Bibliotheek Achterhoekse Poort, elke eerste woensdag van de maand bij Speeltuin Robbedoes, elke derde woensdag van de maand in de Bibliotheek Aalten. Op 2 mei is er geen Mama Café bij Robbedoes vanwege de voorjaarsvakantie.

Lopathon AD '69

AALTEN - Ook dit jaar organiseert AD' 69 de Lopathon, een sponsorloop om de clubkas te spekken. Dit met allerlei omlijstende activiteiten aangeklede evenement is op vrijdag 20 april, vanaf 18.00 uur. De JO9 en de mini-F starten als eerste lopers om 18.30 uur.

Dit jaar worden de opbrengsten onder andere gebruikt voor de organisatie van het jaarlijkse pupillenkamp van AD '69. Naast het aanmoedigen van de lopers is er veel gezelligheid te beleven op Sportpark Zuid. Er is een dj, kinderen kunnen zich vermaken op het springkussen, er is een popcornautomaat en er is allerlei ander lekkers verkrijgbaar, zoals hamburgers en pannenkoeken. De organisatoren hopen op een grote opkomst, en willen er vooral een gezellige avond van maken.

Oplossing zoekplaatje

AALTEN - Het zoekplaatje van dinsdag 3 april was een schoolfoto, een klassenfoto uit december 1952. We zien hier een aantal leerlingen van de Julianaschool Aalten. Deze school stond destijds aan de Wilhelminastraat in Aalten, een markant groen houten gebouw.

Deze school werd geopend in 1938 en was de streekschool voor Christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs. De school werd in de volksmond: 'BLO-school' genoemd. Deze school was een goede voorziening voor moeilijk lerende kinderen. Een initiatief dat brede steun ondervond vanuit Aalten en omliggende gemeenten. Er werd er maar een leerlinge herkend: Elly (tweede van links).

Etend ontmoeten

AALTEN - Etend ontmoeten vindt elke keer plaats op de derde dinsdag van de maand, in april dus op 17 april. Vanaf 17.30 uur is de inloop bij De Hofnar, van 18.00 tot 19.00 uur geniet men van de door de vrijwilligers klaargemaakt maaltijd, mogelijk gemaakt dankzij de hulp van De Hofnar en Bakkerij Knippenborg/Van der Zande. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen eten. Deelname is gratis, maar een vrije gift voor onkosten wordt gewaardeerd. Opgeven kan door te mailen naar etendontmoeten@outlook.com of via facebook.

Blijvende veranderingen door NAH: wat betekent dit voor naasten?

REGIO - Op donderdagavond 19 april vanaf 19.30 uur wordt in de Johanneshof in Lichtenvoorde een bijeenkomst gehouden voor mantelzorgers met als onderwerp 'NAH: Mantelzorgers in gesprek'. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg.

Bij hersenletsel ten gevolge van een beroerte, een ongeluk, een hersentumor of een andere ziekte, ook wel niet aangeboren hersenletstel (NAH) genoemd, houden veel mensen last van de gevolgen.

Partners krijgen daardoor ook te maken met een heel ander leven. Wat kan helpen om als naaste (partner of familie) zo goed mogelijk om te gaan met de verandering in mogelijkheden of gedrag? Wat betekent het voor de relatie? Wat is belangrijk om jezelf staande te houden? Welke keuzes kun je voor je zelf maken?

Deze avond staat in het teken van uitwisselen van ervaringen. Soms is het prettig om een stuk herkenning te ervaren. Of om handige informatie en praktische tips van anderen te ontvangen. Of gerichte vragen te kunnen stellen.

Onder begeleiding van Martin Reijntjes, CVA consulent van Slingeland Ziekenhuis en Sensire en een ervaringsdeskundige komen in de gesprekken bovenstaande en andere vragen volop aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor mantelzorgers uit de regio.

Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of e-mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Broeder en Zuster officieel geopend

Zila Ertunç overhandigt Henk Rijks op zijn verzoek een broodmes, om de openingshandeling te verrichten. Foto: Marcel te Brake

AALTEN - Op donderdag 5 april openden broer Zila en zus Kayra Ertunç - met hulp van locoburgemeester Henk Rijks - hun nieuwe broodjeszaak 'Broeder en Zuster' aan de Landstraat in Aalten. Op het menu van dit restaurant staan broodjes en salades, om in de sfeervolle zaak op te eten, maar ook om mee te nemen naar huis. En de broodjes en salades? Die zijn nét even anders en worden zoveel mogelijk met ingrediënten uit de streek gemaakt.

Door Marcel te Brake

Locoburgemeester Henk Rijks gaf in zijn openingsspeech aan dat hij de verbouwing van de voormalige schoenenzaak tot fraaie lunchroom vanuit het gemeentehuis mooi heeft kunnen volgen, maar zich zorgen had gemaakt of de zaak wel op tijd af zou zijn. "Gelukkig is dat prima gelukt en kan ik de zaak nu openen. Maar nu heb ik een schaar aangereikt gekregen om deze mooie broodjeszaak 'open te knippen'. Maar ik vind dat een echte broodjeszaak zoals deze niet met een schaar maar met een broodmes geopend moet worden!" Zila haastte zich de keuken in om voor zo'n mes te zorgen, waarna dan toch de opening plaatsvond.

Foto: Marcel te Brake
Foto: Marcel te Brake

Zila Ertunç benadrukte zijn erkentelijkheid. "We zijn erg dankbaar voor wijze waarop de horecaondernemers ons van harte steunen. En verder: ik ben niet zo goed in speeches, ik wil vooral samen Kayra een succes maken van deze zaak."

Bij Broeder en Zuster kan men onder andere genieten van overheerlijke broodjes met bijvoorbeeld gepocheerd ei, spinazie, spek en walnoten, maar ook bijvoorbeeld van een salade met gepofte biet, geitenkaas, amandelen en bosui. Alle ingrediënten - zo mogelijk in de regio ingekocht - zijn smakelijk en nét even anders. Natuurlijk kan iedereen in de gezellig ingerichte zaak komen lunchen, maar alle broodjes en salades kunnen ook meegenomen worden om er thuis van te genieten.

Groep jongeren in PaasChallenge

Ook na een lange zware nacht wordt het weer licht. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO/VARSSEVELD/HALLE - Een spel van een nacht lang, waarin 43 jongeren van de Protestantse gemeente uit Aalten, Dinxperlo, Varsseveld, Silvolde en Halle beleefden wat zich zo'n 2000 jaar geleden afspeelde, dat is de PaasChallenge.

Tijdens een wandeling van ruim 22 kilometer leerden de deelnemers door middel van opdrachten het Paasverhaal kennen. Na een gezamenlijke maaltijd, die deed denken aan het laatste avondmaal, volgden er verschillende opdrachten die te maken hadden met het Paasverhaal. Zo moesten zij proberen uit handen van de vijand te blijven. En om het Paasmysterie te ontrafelen moesten ze ook slim zijn. Er waren verschillende raadsels en puzzels die samen opgelost moesten worden om zo steeds dichterbij Pasen te komen.

Ook ontdekten de deelnemers de emoties die in het verhaal spelen: achterdocht en spanning: wie kun je vertrouwen? Wie is een verrader? Bij elk spel was het opletten, wie is de mol?

Eenzaamheid: soms word je op jezelf teruggeworpen. De deelnemers dachten in stilte na over wat ze lastig vinden, waar hebben ze verdriet of spijt van? Maar ook: waar hopen zij op? Dit werd in twee brieven opgeschreven: een lastenbrief en een hoopbrief.

Vermoeidheid: het verhaal van Pasen is ook een fysieke uitputtingsslag. De wandeltocht en de opdrachten die de deelnemers diep in de nacht moesten doen vereisten uithoudingsvermogen.

Verlorenheid: bij Golgotha leek het of alles voor niets was geweest. Alles waar de hele nacht voor was gestreden, leek niets waard te zijn. Maar er was ook troost: want wat was het bijzonder om te merken dat men samen veel meer aan kan dan van te voren ooit gedacht. En hoe mooi is het om na zo'n lange zware donkere nacht te zien dat het toch weer licht wordt.

Vrouwen van Nu bijeen

AALTEN - Op dinsdag 17 april is er een ledenbijeenkomst van Vrouwen van Nu afdeling Aalten in gebouw Elim te Aalten, aanvang 19.45 uur. Daniëlle Wensink van de werkgroep Aalten Dementie Vriendelijke Gemeente en van de Stichting Alzheimer, vertelt over Dementie en toont een film. Hierna vertelt Andri Langenberg over zijn ervaringen omtrent deze ziekte, zijn vrouw heeft al heel lang Alzheimer. Gasten zijn welkom.

Derde zondag boekenmarkt met thema 'oorlog'

Boekenmarkt bij de Koppelkerk. Foto: PR

BREDEVOORT - Zondag 22 april vindt de eerste derde zondag boekenmarkt van het jaar plaats op het buitenterrein van de Koppelkerk in Bredevoort. De traditionele derde zaterdag boekenmarkt heeft plaatsgemaakt voor een maandelijkse derde zondag boekenmarkt, van 11.00 tot 17.00 uur.

Iedere derde zondag boekenmarkt staat een ander thema centraal. Naast het reguliere aanbod zoomen de deelnemende boekhandelaren iedere maand in op het specifieke thema van de maand. In aanloop naar 4 en 5 mei, staat de boekenmarkt op 22 april in het teken van het thema 'oorlog'.

Binnenin de Koppelkerk kan men terecht voor twee exposities. In de kerkzaal vindt een overzichtsexpositie plaats van Anton Heyboer, met een rondleiding om 14.00 en 15.00 uur. In de bovenzaal is een expositie te zien van vijf Winterswijkse schilders. De vijf schilders zijn tussen 13.00 en 17.00 uur aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan. Voor de expositie van Anton Heyboer betaalt men € 5,- entree (inclusief kop koffie of thee); de expositie in de bovenzaal en de boekenmarkt zijn gratis te bezoeken.

De boekenmarkt is bij de Koppelkerk, Koppelstraat 35 in Bredevoort, op zondag 22 april van 11.00 tot 17.00 uur. Parkeren: Winterswijksestraat, Bredevoort.

PopProjectKoor nodigt uit voor Hits & Bubbles

Het PopProjectkoor brengt Hits & Bubbles. Foto: PR

Ook koren Wave en DAzzLE en band Offline treden op

Door Waltraud Wensink

LINTELO - Op zaterdag 21 april verzorgt het PopProjectKoor Lintelo een tweede optreden, onder de noemer Hits & Bubbles in het Kulturhus in Lintelo. Medewerking verlenen het koor Wave uit Doetinchem, popkoor DAzzLE uit Dale en de liveband Offline. Het concert begint om 20.00 uur; na afloop wordt het feestje voortgezet met muziek van Offline. De entree bedraagt twee euro.

De naam van het koor geeft al aan dat het geen doorsnee koor is. Het project(koor) is in 2016 op poten gezet door vier enthousiaste dames uit Lintelo. Margreet Helmink, Karin Somsen, Ginette Gussinklo en Hanneke van Schijndel zingen zelf ook mee in het PopProjectKoor. Margreet: "Het bijzondere is dat we niet werken met een vaste groep die perse ieder concert weer mee moet doen. We begonnen met het afspreken van een einddatum voor ons project, dat was dus het optreden. Daar werkten we naar toe. Geen verdere verplichtingen en slechts eens in de twee weken oefenen. We deden hiervoor een oproep. We waren blij verrast over het aantal aanmeldingen. Het liep als een trein."

Karin: "We hadden in no time veertig aanmeldingen van enthousiaste mensen, en zelfs mannen meldden zich aan. En als kers op de taart wilde Wim Gertsen het project wel leiden als dirigent, hij is een motiverende en enthousiaste factor in dit hele project. We noemden ons eerste project 'Summer', en juist omdat het zo geweldig bleek te zijn waren de plannen voor project 2.0 al snel geboren. Ons volgende project noemen we Hits& Bubbles en wat dat inhoudt zullen de bezoekers op 21 april ervaren." Het PopProjectKoor telt inmiddels zo'n vijftig leden uit de wijde omgeving van Lintelo. Zelfs mensen die lid zijn van gewone koren. "Ze komen bij ons ook meedoen, puur omdat deze opzet hen zo bevalt", zegt Karin.

Ginette: "Ook de datum van Hits & Bubbles stond als eerste vast en daar werken we samen naar toe. Niemand hoeft auditie te doen en iedereen is ook echt welkom om aan te sluiten, alleen is het niet de bedoeling dat je halverwege instroomt. Je verbindt voor de duur van het project. We zijn dus ook geen koor dat overal optreedt. Het is puur dat ene project waar je voor oefent en dan stopt het weer. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is."

Gastoptredens
Het moet een avond worden waarin Hits & Bubbles centraal staan. "Er zijn twee gastkoren: Wave uit Doetinchem en Popkoor DAzzLE uit Dale. Daarnaast worden we op 21 april begeleid door de live band Offline. Het is een avond in informele setting, met statafels, zitjes, hapjes, drankjes en een hoop gezelligheid."

Hanneke vult aan: "Er is een beamer aanwezig waarop de teksten te lezen zijn zodat iedereen die dat wil, kan meezingen. De band geeft het geheel net iets meer body. Voor ons als koor is het geweldig om met een live band te zingen."

Tijdens de repetitie klinkt het al als een klok en zingen ze samen alsof ze nooit anders hebben gedaan. Op zaterdag 21 april is iedereen welkom in het Kulturhus in Lintelo voor het concert van het PopProjectKoor met als thema Hits & Bubbles. Aanvang 20.00 uur, entree twee euro per persoon.

China Revisited bij Foto21

BREDEVOORT - Bij Foto21 op 't Zand in Bredevoort is van 7 april tot en met 21 mei een expositie te bewonderen van Willem Wernsen, met de titel China Revisited.

Willem Wernsen (1954) is autonoom fotograaf. Al meer dan veertig jaar staat de mens centraal in zijn fotografie. In de expositie China Revisited toont hij een selectie van zwart-wit foto's die gemaakt werden tijdens zijn reizen door China in 1999, 2014 en 2017. Als sociaal-documentair fotograaf ligt zijn focus vooral op de mens en zijn omgeving.

Tijdens zijn eerste reis van vijf weken in 1999 maakte Willem Wernsen onder andere een serie foto's in een fabriek in de stad Kengzi, bij Shenzhen in de provincie Guangdong. Uitgenodigd voor een expositie in Jinan, provincie Shandong in november 2014, kreeg hij uitgebreid de gelegenheid om te fotograferen in het oude centrum van de bronnenstad Jinan. In augustus 2017 reisde hij opnieuw gedurende twintig dagen door de provincies Shandong en het meer zuidelijke Guizhou. In deze laatste provincie bezocht hij een aantal afgelegen dorpen in de bergen waar etnische minderheden wonen.

De foto's van Willem Wernsen zijn niet bedoeld als reportage over China. Zijn fotografisch verslag blijkt eerder een dagboek te zijn waarin hij zijn talrijke spontane ontmoetingen met mensen gul in beeld brengt.
De onmogelijkheid om in woorden te communiceren blijkt nooit een obstakel te zijn. Telkens weer valt het warme open contact op dat de fotograaf heeft met zijn onderwerp.
Een curator in het Shandong Art Museum, Jinan, waar Willem Wernsen in 2014 uitgenodigd werd zijn werk te exposeren omschreef het als volgt: "Willem heeft China bekeken met de ogen van een westerling, maar hij heeft het met zijn hart gefotografeerd."

In 'China Revisited" wordt eveneens recent gemaakt werk uit de provincie Guizhou 'in première' geëxposeerd.

Willem Wernsen is lid van de beroepsvereniging voor fotografen DuPho/Platform GKf. Hij publiceerde drie fotoboeken : 'Beautiful People' (2003), 'Timeless' (2011) en 'Behind the Great Wall' (2014) en een educatief E-book 'On Street Photography' (2015).

De fotograaf is aanwezig bij de expositie op zaterdag 28 en zondag 29 april tussen 12 en 17 uur. De galerie is open van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Achterhoek College Tour met Nout Wellink en Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma en Nout Wellink zijn te gast in de laatste editie van Achterhoek College Tour. Foto: PR

DOETINCHEM – Ze hebben het gebracht tot de absolute top. Nout Wellink (27 augustus 1943, Bredevoort) en Annemarie Jorritsma (1 juni 1950, Hengelo) zijn de twee prominente gasten in de laatste editie van het drieluik van de Achterhoek College Tour. Op zondag 15 april in de Rabobankzaal van Amphion.

Onder leiding van Erik Hagelstein praten de twee prominenten uit de Achterhoek over de toekomst van onze regio. Wat is ons imago in de rest van Nederland, hoe houden we ons staande in het hedendaagse economische geweld, wat moet de Achterhoek doen om vitaal en leefbaar te blijven?
Wellink en Jorritsma zijn twee van de twintig geboren en/of getogen Achterhoekers in het boek Parels van de Achterhoek. Dat werd in december vorig jaar gepresenteerd in dezelfde zaal in Amphion. Ze hebben respectievelijk naam gemaakt als President van de Nederlandsche Bank en bestuurder van de Bank of China (Wellink) en minister in twee kabinetten, burgemeester en fractieleider van de VVD in de Senaat (Jorritsma).
Beiden hebben ze een warme band met hun geboortestreek, als zoon van het hoofd van een katholieke school in Bredevoort en dochter van een molenaar uit Hengelo. Bovendien zijn ze jaren geleden vertrokken uit de Achterhoek en hebben ze genoeg afstand genomen om objectief te oordelen over de kansen, krachten en zwaktes van de regio.
De Achterhoek College op 15 april, begint om 14 uur en duurt anderhalf uur. De muzikale omlijsting is in handen van twee jonge, regionale musici. Gitarist Wies Knipping en zangeres Emma Lukassen maken de verbinding tussen de succesvolle, gearriveerde Achterhoekers en aanstormend talent.

Annemarie Jorritsma en Nout Wellink zijn te gast in de laatste editie van Achterhoek College Tour. Foto: PR

De derde en laatste editie van de Achterhoek College Tour is zondag 15 april vanaf 14 uur. Kaarten à 7,50 euro inclusief consumptie zijn te bestellen via www.amphion.nl.

Mediapartnerschap Achterhoek Nieuws met Sjoksfestival verlengd

AALTEN – Door het ondertekenen van de overeenkomst is het mediapartnerschap van Achterhoek Nieuws met stichting Sjoks Evenementen, organisator van het Sjoksfestival, verlengd. Beide partijen spraken over een 'prima samenwerking'.

Jan Oonk, verkoopleider van Achterhoek Nieuws, en Christiaan ter Haar van de stichting Sjoks Evenementen namen de inhoudelijke zaken door en schudden elkaar vrij snel de hand. "We hebben vorig jaar een prima contract opgesteld, het is een kwestie van prolongeren. Alle nieuwtjes worden op de Facebookpagina van Aaltens Nieuws, de nieuwssite van Aaltens Nieuws en in de papieren Aaltens Nieuws gepubliceerd", vertelt Jan Oonk.

Christaan ter Haar en Jordy Lammers, bestuursleden van de stichting Sjoksevenementen, uitten zich positief over het verlengen van de overeenkomst. Christiaan geeft aan: "Achterhoek Nieuws biedt het complete plaatje, van alle mediamogelijkheden maken we gebruik. Achterhoek Nieuws zal als mediapartner op het Sjoksfestival prominent in beeld komen."

Het programma van de 27ste editie ziet er veelbelovend uit, gewaagd, geschikt voor een breed publiek. Lokale DJ's Zero Tolerance, DJ Wimpie, Ardex en Snyker verzorgen een show, daarnaast staan Bende van Ellende, Edison winnaar Tino Martin, Q5 New Style, Mannen van Oranje, Party Squad en Feestnation op de planken. Tickets zijn te koop via Eventgoose, avondkaarten zijn ook bij Sportshop Navis te verkrijgen.

De Sjoksdiner-arrangementen zijn dit jaar ook weer te reserveren, bij Oerkroeg Schiller, Herbergh d'Olde Marckt en restaurant Stegers kan een drie-gangen-menu worden genuttigd waarna men het Sjoksfestival in het centrum van Aalten kan bezoeken. Het arrangement van Herbergh d'Olde Marckt is inmiddels uitverkocht, kaarten voor Stegers en Schiller zijn nog te koop. De diner-arrangementen kunnen alleen via Eventgoose worden besteld.

Clubliefde bij klusdag AVA '70

Clubliefde bij AVA '70 . Foto: Hans Prinsen

AALTEN - Het is inmiddels al een echte traditie aan het worden: de laatste zaterdag van maart, Grote Klusdag bij AVA '70. Walter Vaags is de verantwoordelijke man voor dit jaarlijkse gebeuren en voor deze editie had hij maar liefst 30 klusbriefjes gemaakt, voor evenzoveel klussen. Het leek een onmogelijke opdracht om dit allemaal in 1 dag te fiksen, maar wie niet waagt…

Een keur aan kwaliteiten van jeugd tot dik 72 jaar, meldde zich bij de uitvoerder. De materiaalcontainers werden opgeruimd, de reclameborden gesopt, de verspringbakken aangeharkt, het blad van de baan geblazen en het mos van het tegelpad gekrabd. Ook het clubgebouw moest er aan geloven. De ramen werden gelapt, op het dak werd alles gecontroleerd en schoongemaakt, de verlichting in het gebouw van nieuwe lampen voorzien en de bestuurskamer van een nieuw sauskleurtje voorzien.
Intussen was in de keuken het cateringteam druk doende met de voorbereidingen van een geweldige lunch. Het klusteam bestond inmiddels uit dik 40 man en vrouw en als je de hongerige magen wilt vullen, moet er wel wat klaar staan. Ook hierin blijkt men bij AVA`70 uit te blinken, want de vrijwilligers schoven gewillig aan voor de 5 gangen-maaltijd van de allerbeste kwaliteit. Terecht werd de keukenploeg uitgebreid bedankt voor hun kook- en bakkunsten. Na dit smakelijke oponthoud werden de puntjes nog even op de overbekende i gezet en klushoofd Walter zag het allemaal glimlachend aan. Trots gaf hij aan, dat dit toch maar mooi even bij AVA`70 mogelijk is en de klussers hebben zelf nog het nodige plezier ook. Ruim voor sluitingstijd bleek het gros van de klussen geklaard te zijn en kan de conclusie worden getrokken, dat met geweldig teamwork het complex er weer schitterend bij ligt.

Column

17 maart tot 29 april

Bredevoort

Winterswijkse schilders exposeren in de Koppelkerk

Koppelkerk

3 april tot 1 juni

Dinxperlo

Expositie over de Tapijtfabriek en de familie Prins

Grenslandmuseum

11 april

Dinxperlo

Kledingbeurs

Kulturhus

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht Dinxperlo

VVV Dinxperlo

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

12 april

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Repair Cafe Aalten

De Hofnar

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

13 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Literair café met schrijver en dichter Jaap Robben

Koppelkerk

14 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Kenniscafé: Plato's oplossing voor de planeet

Koppelkerk

Dinxperlo

Jubileumconcert Samartlappenkoor

Sportcentrum Het Blauwe meer

Aalten

Dansen met Die Slingetaler

Partycentrum 't Noorden

15 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Dinxperlo

Expositie

Kerkje de Rietstap

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

16 april

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

17 april

Aalten

Laat je laptop niet gijzelen

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Bescherm uw laptop of tablet tegen virus

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Koor 'Goed Nieuws'

Aalten

'Nepal en Tibet', goden en devotie. Lezing en expositie.

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Nepal & Tibet, goden en devotie`

Bibliotheek Achterhoekse Poort

18 april

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht Dinxperlo

VVV Dinxperlo

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Bingo

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

19 april

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Repair Cafe Aalten

De Hofnar

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Leven met een bipolaire stoornis

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Leven met een bipolaire stoornis

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Loving Vincent (Documentaire 2016)

Café Schiller

20 april

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Eucharistieviering

Aalten

Scootmobielclub Aalten

De Ahof

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

21 april

Bredevoort

Expositie "Teken- & Schildergezelschap"

't Zand Bredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Klucht Bruin Café DUBBEL D

Elim

Bredevoort

Winterswijks Vocaal Ensemble AVOCE geeft concert in de Koppelkerk

Koppelkerk

22 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Boekenmarktje Bredevoort zondag 22 april

Koppelkerk

Dinxperlo

Expositie

Kerkje de Rietstap

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

23 april

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Oprichting Broodfonds ZZP'ers

Café Leuven

24 april

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Athos neemt afscheid van Irma Rave

Bestuurslid Roelien Stump (links) bedankt Irma. Foto: PR

AALTEN - Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 maart heeft GV Athos afscheid genomen van boegbeeld Irma Rave.

Irma is ruim 25 jaar bestuurslid geweest van eerst Achilles en sinds 2009 van Athos, de fusievereniging waarin Achilles en DOK Juliana opgingen. Zij is de drijvende kracht geweest bij het tot stand komen van de fusie, die mede dank zij haar een succes is geworden. Ook is Irma jarenlang penningmeester geweest en is zij jurylid voor Athos. Daarnaast zijn er vele andere taken die zij op zich heeft genomen. Athos is haar zeer erkentelijk voor haar inzet en uiteraard kreeg Irma hiervoor een attentie en een bloemetje aangeboden. Irma zal nog betrokken blijven bij Athos. Haar man Sjoerd is trainer van de jongensselectie en haar kinderen turnen bij Athos. Tevens blijft Irma jurylid voor Athos.
Ook werd een aantal trouwe leden in de bloemetjes gezet: Elly Aalbers voor het veertigjarig lidmaatschap en Nelly Ebbers, Mien Eenink en Erna Wevers voor het 25-jarig lidmaatschap. Elke woensdagavond trainen deze dames nog met veel plezier onder de bezielende leiding van Berendien Luiten.

Vriendinnenvoetbaldag AZSV

Penalty's nemen staat ook op het programma op de meisjesvoetbalmiddag. Foto: PR

AALTEN - Op woensdag 18 april wordt er door AZSV een vriendinnenmiddag gehouden. De middag is bedoeld voor alle meisjes van de basisschool die kennis willen maken met voetbal. Meiden uit het voortgezet onderwijs kunnen 's avonds mee doen met de open trainingen van de juniorenmeidenteams. Deze dag wordt al meer dan twintig jaar jaarlijks georganiseerd door de dames/meisjesafdeling van AZSV. Deze middag is op het AZSV-sportpark Villekamp, van 15.00 uur tot 17.00 uur. De deelname is gratis. Meisjes die de kennismaking met voetbal leuk vinden en nog niet bij een club spelen, kunnen geheel vrijblijvend meer trainingen volgen bij AZSV.

Juust Bouw sponsort accommodatievrijwilligers Groen en Grijs

Juust Bouw sponsort AZSV-vuttersploeg. Foto: Karin Stronks

AALTEN – Bouwbedrijf Juust Bouw heeft voor de accommodatievrijwilligers Groen en Grijs van AZSV 35 bodywarmers gesponsord. Gerben Kraaijenbrink van Juust Bouw geeft aan: "Eef Wamelink en medewerkers van de AZSV accommodatievrijwilligers komen regelmatig bij ons materiaal halen en hout op maat zagen. Wij willen de 'veteranen' wel een handje helpen en hebben besloten om bodywarmers te sponsoren." De vrijwilligers maken goedkeurende opmerkingen en tonen zich blij met de nieuwe kleding. Op de voorkant staat in het klein het AZSV-logo en het woord 'accommodatie', op de achterkant prijkt in het groot het logo van Juust Bouw.

Door Karin Stronks en Marc Scholten

Vrijdagochtend 6 april, negen uur, aan de lange tafel in 'De Olde Schole' op het AZSV terrein zitten ruim dertig vrijwilligers koffie te drinken en genieten van een stuk gebak erbij. Er wordt gekletst en gelachen, het is een gezellige boel. Wim Smees, voorzitter van de accommodatiecommissie Grijs, grijnst: "Er zijn geen vrouwen bij maar 'olde wieve' zijn hier genoeg…" Hij vervolgt: "Ja, de sfeer is goed, we plagen elkaar en hebben schik onder elkaar. Er zijn vrijwilligers die bijna elke dag op Villekamp te vinden zijn maar ook mensen die twee keer per week of alleen bij projecten helpen. We zijn blij met alle steun, gelukkig mogen we rekenen op een grote groep mannen die belangeloos hun handen uit de mouwen steken. Overigens kunnen we altijd meer 'handen' gebruiken, wie zin of tijd heeft is van harte welkom om de accommodatievrijwilligers te komen versterken. Ja, ook vrouwen!"

Aan de stoelen en aan de wand van 'De Olde Schole' hangen de gesponsorde bodywarmers. Op de achterkant staat in het groot het logo van Juust Bouw, op de voorkant in het klein het AZSV logo en daaronder 'accommodatie'. Gerben Kraaijenbrink en Roel Heersink van Juust Bouw arriveren voor de officiële overhandiging van de gesponsorde bodywarmers. Ze krijgen een bos bloemen als blijk van waardering.

'We kunnen altijd meer handen gebruiken'

"We zijn heel blij met deze kleding, hierdoor zijn we herkenbaar en het komt onze uitstraling zeker ten goede", zegt Wim Wiggers, kantinebeheerder van 'De Olde Schole'. Roel Heersink merkt op: "Het werk wat de accommodatievrijwilligers doen past bij de bouw, bij onze sector. Mede daarom hebben we besloten om de groep te sponsoren. Het is inderdaad iets anders dan shirts of trainingspak te sponsoren."

'De Vutters'
Na een weekend vol wedstrijden beginnen de accommodatievrijwilligers op maandagochtend 8.00 uur met het werk. Week in, week uit zorgen de accommodatievrijwilligers, in de volksmond beter bekend als 'de Vutters', ervoor dat het sportpark van AZSV er tiptop bij ligt. Wim Smees: "Iedere maandag beginnen we om 8.00 uur en maken dan met een man of twintig alle kleedkamers schoon." Samen met de accommodatiecommissie Groen, die wordt aangestuurd door Wim Westerveld, wordt er hard gewerkt. Vuilnisbakken worden geleegd, hier en daar worden kleine reparaties uitgevoerd om uiteindelijk tegen 9.30 uur gezamenlijk te kunnen genieten van een kopje koffie in 'De Olde Schole' oftewel 'Ons Honk' zoals Wim het noemt.

Fantastische groep
Hij vertelt vol trots over deze groep vrijwilligers: "Het is een fantastische groep, onvoorstelbaar wat ze allemaal voor AZSV doen." Er gaat geen dag voorbij of de accommodatievrijwilligers zijn actief op 't Villekamp. Maandags worden de kleedkamers schoongemaakt, op dinsdag staan snoeiwerk, bladeren van de velden halen en kunstgras onderhouden op het programma, woensdags worden er kleine reparaties verricht. Donderdags worden de natuurgrasvelden van witte lijnen voorzien, de vrijdag staat in het teken van kleedkamers schoonmaken, het hoofdveld op en top in orde brengen voor de zaterdag en de kunstgrasvelden onderhouden. Op de zaterdag zelf zorgen Wim Smees en Anke Ruesink ervoor dat alle spelers worden voorzien van ranja of thee. Al deze klussen worden vanaf deze maand verricht door vrijwilligers met bodywarmers van Juust Bouw.

Opnieuw in actie voor stichting Simba

Paulien Brethouwer: "Kinderen als dit meiske willen we helpen." Foto: PR stichting Simba

DINXPERLO/AALTEN - In navolging van de kerstactie 'Dinxper Doet, waarbij een groot bedrag is opgehaald voor stichting Simba, loopt er op dit moment een nieuwe actie. De stichting heeft een unieke kans om een heel groot bedrag op te halen, zodat er in één keer een flinke stap gemaakt kan worden in de kwaliteit van zorg, die geboden wordt in het ziekenhuis in Sengerema, in Tanzania. "De acties met Kerst waren hartverwarmend en het mooie van deze actie is dat het dit keer maar een hele kleine moeite is om daadwerkelijk het verschil te maken", aldus Paulien Brethouwer.

Door Peter Brethouwer

Paulien legt uit: "Via de link www.voor.nl/voorbeeld-projecten kun je zien hoe de actie werkt. De bedoeling is dat je gaat stemmen op een goed doel. Eén daarvan is stichting Simba. Via Facebook en LinkedIn kun je in totaal 20 stemmen weggeven. Het project met de meeste stemmen is genomineerd. Daarna kiest de jury nog twee projecten uit de top tien. Deze drie projecten maken kans om te winnen. Daar wordt uiteindelijk bepaald welke projecten de prijzen in ontvangst mogen nemen. Er is een bedrag van 72.114 euro beschikbaar. 48.076 euro voor de winnaar en 24.038 euro voor de nummer twee." Paulien vervolgt: "Het gaat heel erg goed, op dit moment staan we op plaats 1, maar we zijn er nog niet, we hebben alle stemmen heel hard nodig. Onze vorige actie was gericht op de bekostiging van een beademingsmachine, daarnaast willen we sparen voor een röntgenapparaat, dat zou hiermee in één keer geregeld kunnen worden. Dat zou fantastisch zijn. Ik roep iedereen op om te stemmen. Het kost je niets, slechts een paar minuten van je tijd. Help stichting Simba naar de eerste plek. Stemmen kan tot 17 april."

VOOR
VOOR is een organisatie die zelfstandig professionals (ZP-ers) in contact brengt met opdrachtgevers. VOOR wil graag bijdragen aan positieve bewegingen in de maatschappij. Jaarlijks geeft de organisatie 10% van de omzet aan stichting VOOR. Het geld gaat naar een project waar de wereld iets mooier van wordt. Dat wordt het VOORbeeld genoemd. VOORbeelden van lef, van positief denken en van gewoon doen. Een VOORbeeld van iets extra's betekenen. Een VOORbeeld van hoe je mensen, dichtbij óf aan de andere kant van de wereld, kunt helpen. Stichting Simba is zo'n typisch VOORbeeld.

Stichting Simba
Sengerema Hospital is een missieziekenhuis in Noord Tanzania, door Nederlandse missionarissen gesticht in 1959. Het ziekenhuis telt 317 bedden en vervult een belangrijke regionale functie voor de armste groepen van de bevolking. Twee keer per jaar bezoekt hiervoor een team van Nederlandse chirurgen en ondersteunend personeel het ziekenhuis om specialistische operaties uit te voeren. Goede medische apparatuur is onontbeerlijk bij het goed en adequaat kunnen uitvoeren alle operaties. Op het moment dat deze actie begon is wederom een team van specialisten naar dit gebied gegaan. "De foto's en verhalen blijven telkens weer indrukwekkend," vertelt Paulien. Ze zucht: "Wat zou ik er graag weer een keer heen willen gaan."
Paulien vervolgt: "We hebben het al vaker genoemd, maar het is goed om te blijven herhalen. Dit team van specialisten bekostigt de reis zelf. Al het geld dat wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar de mensen in Sengerema. Dus ga naar www.voor.nl/voorbeeld-projecten en geef je 10 + 10 stemmen via je Facebook en/of LinkedIn account aan Stichting Simba. Een kleine moeite, een groot verschil! Opnieuw wil ik iedereen alvast bedanken."


www.stichting-simba.nl.

Belegde broodjes en eieren bij 25ste toertocht voor tractoren

Een deel van het bestuur van SCA, voor Reini Stemerdink, achter van links af Ed Weijenborg, Jan Lensink en Bert Bollen. Foto: Bart Kraan Foto: Lydia ter Welle

Bestuur SCA viert jubileum op bescheiden wijze

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Een bescheiden begin, want de eerste editie van de jaarlijkse toertocht voor oude tractoren stond 25 jaar geleden niet eens officieel op de kalender. "Er was geen opgave, iedereen kwam op de bonnefooi, we zouden wel zien en afwachten wie er kwam", aldus bestuurslid Bert Bollen van de Stichting Contactgroep Achterhoek (SCA).

Maar er kwamen toch nog zo'n 45 eigenaren van oude tractoren opdagen voor de tocht waarvoor Erik Grievink destijds het initiatief nam. "Er waren toen twee grote verenigingen die toertochten hielden", vertelt SCA-voorzitter Jan Lensink. "Verder was er veel wildgroei, iedereen organiseerde zelf maar een tocht. Erik wilde iets officieels. Het jaar daarop hebben we de SCA (dat ook jaarlijkse het Oldtimerfestival in Meddo houdt, BK) opgericht."
Intussen, een kwart eeuw later, wordt de jaarlijkse toertocht van de SCA heel wat strakker georganiseerd. "De deelnemers moeten zich nu wel opgeven", vertelt Bollen. "We willen graag weten hoeveel tractoren meerijden, zodat we weten welke route we moeten rijden. We hebben wel eens tochten met honderd deelnemers. Meer kunnen we er niet hebben in verband met de startlocatie. Normaal gesproken komen er tussen de zestig en tachtig mensen op onze tocht af. Op dat aantal passen we de route aan."

De 25ste editie van de jaarlijkse SCA-toertocht staat voor zondag 22 april op het programma en begint die dag om 10.30 uur bij de familie Te Kronnie aan de Dollemansweg 2 in het Rommelgebergte. "De start van de eerste rit was in het Rommelgebergte", vertelt Bollen. "Omdat we nu een jubileum vieren, leek het ons wel leuk om deze rit ook in het Rommelgebergte te beginnen."
De ochtendrit van twintig kilometer voert de deelnemers vanaf de Dollemansweg door het buitengebied van Corle en Bredevoort en de Haart naar feestgebouw Juliana in het Woold. In een grote expotent achter het gebouw vindt de tweede dag van de Beurs voor Iedereen plaats waarvan de bezoekers vanaf 12.30 uur de tractoren kunnen bekijken. "De mensen kunnen komen kijken en met ons in gesprek gaan. We zijn graag bereid om al hun vragen te beantwoorden", vertelt Lensink. De deelnemers aan de toertocht blijven tussen de anderhalf en twee uur bij gebouw Juliana staan. "Normaal duren onze pauzes een uur", zo geeft Bollen aan. "Maar omdat nu sprake is van een speciale gelegenheid blijven we wat langer staan."
Na de pauze keren de deelnemers terug naar het startpunt aan de Dollemansweg, waarbij ze via het industrieterrein, de Rondweg Zuid, Europalaan en de Mentinkweg naar het Rommelgebergte rijden. "Daarna gaan de meesten vrijwel meteen naar huis", aldus Bollen. "Want veel deelnemers komen met kleine tractoren en moeten dan nog een behoorlijke reis maken voordat ze thuis zijn."

Aan de toertocht op zondag 22 april doen hoofdzakelijk tractoren uit de periode 1960-1990 mee, waarbij de wat oudere deelnemers veelal met wat oudere tractoren komen en de jongeren met tractoren uit de jaren tachtig. "Deelnemers van dertig jaar geven de voorkeur aan tractoren uit de jaren tachtig omdat ze daarmee opgegroeid zijn", vertelt Bollen. "Terwijl mensen van 55 of zestig jaar liever tractoren uit de jaren zestig rijden. Mijn zoons rijden tractoren uit de jaren tachtig. Ze vinden sleutelen aan tractoren uit de zestiger jaren wel gemakkelijk, maar ze hebben er verder niets mee. Een kwestie van generatieverschil."

Dat de SCA op zondag 22 april de 25ste toertocht houdt, is voor het bestuur van de stichting geen aanleiding voor grootschalige festiviteiten. Bollen: "Normaal krijgen de deelnemers bij aankomst koffie en krentenwegge, nu hebben we voor hen ook belegde broodjes en een gekookt ei."
Eigenaren van oude tractoren kunnen zich nog voor de toertocht aanmelden. Voor opgave: Bert Bollen (tel.: 06-22470067, na 18.00 uur).

'De kracht van het concert is de afwisseling'

Solisten repeteren met het combo voor de bevrijdingsconcerten. Foto: Karin Stronks

AALTEN – Muziekvereniging De Eendracht, popkoor DAzzLE, een combo, solisten en het Nationaal Onderduikmuseum zijn al maandenlang bezig met de voorbereidingen voor het bevrijdingsconcert 'Quis separabit', tussen vrees en vrijheid. "We acteren met dit concert buiten onze 'comfortzone', we zingen in het Latijns…", merkt Lionne Meijnen van popkoor DAzzLE op. Combo-toetsenist Sander te Grotenhuis vult aan: "Alle nummers en vertellingen tekenen de sfeer van het thema van dit bijzondere concert, gebaseerd op het verhaal van een bevrijder. De kracht van het concert is de afwisseling."

Door Karin Stronks

Een deel van het combo en twee solisten repeteren samen op zaterdag 7 april. Muziek van het indrukwekkende 'Mother Earth' vult gebouw De Opmaat. Na de intro zet zangeres Sifra Geessink in. Wat een stem, wat een sfeer, wat een indringende song. Het eerste kippenvelmoment is een feit op deze zomerse middag...

'Buiten comfortzone'
Op 5 en 6 mei valt alles samen, alle betrokkenen oefenen nog apart. Vrijwilligers van het Nationaal Onderduikmuseum zijn druk bezig met het samenstellen van de expositie, de verteller leest zich in in het verhaal, de solisten oefenen hun nummers, het fanfareorkest repeteert bij De Opmaat. Ook het combo en popkoor DAzzLE bereiden zich voor op het bevrijdingsconcert. Lionne Meijnen van DAzzLE zegt: "We vinden het super dat De Eendracht ons opnieuw heeft gevraagd om mee te werken. Het is een bijzonder concert dit keer, we treden buiten onze 'comfortzone', we zingen naast popsongs een klassiek stuk in het Latijns. Dat hebben we nog nooit gedaan…" Henrike Weijers vult aan: "Onze dirigente Claudette Doup is gelukkig erg veelzijdig, we oefenen onder haar bezielende leiding de pittige stukken."

Geschikt voor Aalten
Sander te Grotenhuis is toetsenist van het combo dat verder bestaat uit een gitarist, een drummer en een basgitarist. Hij is erg enthousiast over het concert: "Ook wij als combo moeten flink aan de bak. Brachten we vorig jaar wat lichtere muziek, dit keer komen ook 'zwaardere' nummers aan bod. Deze muziek roept een bepaalde sfeer op die hoort bij het thema. Intense blijdschap en opluchting worden gevolgd door spanning en naderend gevaar. De bevrijder verlaat een feestvierend bevrijd dorp en gaat het gevaar tegemoet. Ik denk dat dit concert, dit bijzondere verhaal, zeer geschikt is voor Aalten. Hier was een zeer actieve verzetsgroep, hier hebben naar rato de meeste onderduikers gezeten. Hier is veel aandacht voor het oorlogsverleden, kinderen van Aaltense scholen leggen kransen en onderhouden monumenten."

Thema spreekt veel mensen aan
Op 11 april repeteren popkoor DAzzLE en het fanfareorkest voor het eerst samen. "We hebben natuurlijk op onze zangavonden en thuis al veel geoefend. We hebben ons ingelezen in het thema, het spreekt ons erg aan. We kijken uit naar de repetitie met De Eendracht", vertelt Henrike. Sander Grotenhuis geeft aan: "Ik vind dat De Eendracht trots op zichzelf mag zijn wat betreft vernieuwend zijn en het bedenken en voorbereiden van een concert voor een breed publiek. Het thema van dit concert spreekt veel mensen aan. Het verhaal gaat over een bevrijder, Bill Eager uit Wales, die was aangesloten bij de Irish Guards, hij vocht in een vreemd land, ons land, voor onze vrijheid. Ik vind dat deze verhalen niet mogen 'verwateren', we moeten ze blijven vertellen."

Verduisterde Zuiderkerk
Het dagboek van soldaat Bill Eager, die was aangesloten bij de Irish Guards, is de inspiratiebron van dit bijzondere concert. De muziekcommissie van de christelijke muziekvereniging De Eendracht heeft passende songs en muziekstukken gekozen die het karakter van het verhaal van Eager goed weergeven. De Zuiderkerk zal enigszins worden verduisterd om een passende sfeer te creëren. Om zo veel mogelijk mensen gelegenheid te geven om deze bijzondere uitvoering bij te wonen wordt het op twee avonden gespeeld, op 5 en 6 mei vanaf 20.30 uur. Een uur voor de uitvoering is de expositie, waarin ook fotomateriaal van de nazaten van Bill Eager te zien is, te bezoeken. Kaarten voor het bevrijdingsconcert zijn gratis, reserveren is gewenst en kan via de website van De Eendracht. Veteranen van Aalten kunnen zich aanmelden via veteranen@eendrachtaalten.nl. Zij hoeven geen ticket te reserveren, maar komen op een speciale lijst zodat De Eendracht hen bij de entree kan ontvangen.


www.eendrachtaalten.nl/ticktets

Bredevoortse zangeres wint met Dawnbreakers

Dawnbreakers won de juryprijs tijdens de Achterhoekse Band Competitie. Foto: Edwin Hunter

7Tools uit Aalten wint publieksprijs

Door Lotte Post

ULFT - In de achttiende eeuw maakte de DRU in Ulft furore als ijzergieterij. Vroeger waren het machines die erop los stampten en dampten, anno 2018 zijn het bands uit de Achterhoek. Tijdens de Achterhoekse Band Competitie (ABC) op zaterdag 7 april mochten zes bands uit de regio laten zien dat ze het in zich hebben om op Huntenpop te spelen. Want de jury- en publieksprijs geven beiden toegang tot dit festivalpodium. Voor welke band gaat de gezegde 'het ijzer smeden als het heet is' op en mag zich winnaar noemen van de Achterhoekse Band Competitie? De juryprijs ging uiteindelijk naar Dawnbreakers, terwijl 7Tools uit Aalten er met de publieksprijs vandoor ging.

Snoop Dogg, Rihanna en Madonna hebben de neiging om fans uren te laten wachten. Op dat soort divagedrag kun je de deelnemende bands aan deze competitie niet betrappen. Stipt half negen raakt het eerste plectrum een snaar. In rap tempo volgen de bands elkaar op: Dewald, Felina, Dawnbreakers, 7Tools, Exit The Hive en This Is My Happy Face. De bands krijgen allemaal twintig minuten om zichzelf te bewijzen. Erik Ramaker, programmeur van het poppodium: "We hebben dit jaar geselecteerd op verschillende stijlen. Dat zorgt voor een variatie aan smaken. Dewald is een tweemansband met no-nonsense indie-energyrock, This Is My Happy Face valt onder het genre Hard Rock'n Roll. Felina daarentegen is een 5-koppige heavy rock band, Exit The Hive maakt teksten vanuit een kritisch oogpunt naar politiek en maatschappij. Een avond met veel smaakjes kun je wel stellen."

Halverwege de avond is de zaal goed gevuld. Vanaf het imposante podium kijkt elke band naar de eigen achterban. Vriendin Jasmijn, oom Pim, tante Jacqueline, neef Remy, buurman Roy: een rondje door de zaal toont wel aan dat het om een competitie gaat. Hier nog geen merchandisekraampjes met fanshirts of hordes gillende groupies. Dit zijn vaders, moeders, broers en zussen. Allemaal glimmend van trots, want door deze professionele spotlights worden talenten ineens volwaardig artiest.

Huntenpop
De Achterhoekse Band Competitie is een afstudeeropdracht van Daphne Engbers: "De bands zijn energieker dan vorig jaar. Het doel is om deze opkomende bandjes de kans te geven zich te laten zien. Er zijn ongeveer vijftig aanmeldingen binnengekomen. Van deze zes bands weten we nu al dat ze in ieder geval een half uur vol kunnen spelen op Huntenpop." Daarin zit volgens haar ook meteen de onderscheidende factor ten opzichte van andere bandcompetities: "De samenwerking met Huntenpop maakt het uniek." Op de vraag of de publieksprijs wel helemaal eerlijk is voor de eerste drie bands die nog voor een halflege zaal spelen omdat mensen op deze eerste lentedag speciaalbiertjes drinken op het terras: "We maken vooraf niet bekend hoe laat de bands moeten spelen. In principe zouden ze allemaal hun eigen fanclub vanaf 20.00 uur in de zaal moeten hebben."
Aan het eind van de avond worden stembriefjes gretig ingevuld en uiteindelijk wint 7Tools, de band die als vierde op het podium stond, de publieksprijs dankzij een overtuigende bak power. Aan pit geen gebrek bij deze Achterhoekse hardrockband, maar met al die vaders, moeders en tantes in de zaal kwam het uiteindelijk niet echt tot een moshpit.

Dawnbreakers
Welke band wist te vlammen in het heetst van de strijd? Dawnbreakers! Deze zeskoppige future bass band combineert elektronische producties met een knallende live band en wint daarmee de juryprijs. Frontvrouw Meike Ubbink: "We studeren allemaal aan het Rijn IJssel college in Arhnem en volgen de opleiding muziek. Door bandcoaches zijn we bij elkaar in een band geplaatst. Het is dan maar hopen dat het klikt. Ik ben door mijn vriendje in een bericht over de Achterhoekse Band Competitie getagd, toen dacht ik: da's lachen. Dus heb ik ons opgegeven. Ik kom uit Bredevoort en ben de enige Achterhoeker in de band. Dromen voor de toekomst hebben we nog niet echt. Eigenlijk spelen we nog maar zes maanden samen. We staan er heel nuchter in, super leuk dat we hier staan, we willen gewoon veel ervaring opdoen. Het grootste deel van de band moet afstuderen dit jaar en we hebben een examen in Luxor Live."
Nu maar hopen dat dit examen niet tegelijk valt met Huntenpop, want dan wordt het winnen van deze bandcompetitie ineens een heet hangijzer.

AZSV verliest nipt maar wel verdiend van Urk

Aanvoerder Freek Mulder van AZSV schermt de bal af tegen Hessel Snoek van Urk. Foto: Andre Wamelink

AALTEN - AZSV heeft nipt met 0-1 van Urk verloren. De Urkers wonnen voor het laatst op 28 november 1992 van de Aaltenaren, maar hadden zaterdagmiddag aan slechts één doelpunt, gescoord in de vijfde minuut, voldoende om de drie punten mee huiswaarts te nemen. AZSV blijft door de nederlaag in de gevarenzone, al zag het de meeste concurrenten ook verliezen.

Het was Urk al jaren een doorn in het oog, dat het maar niet kon winnen van AZSV. Telkens weer opnieuw wisten de Aaltenaren de weegschaal in hun voordeel te laten doorslaan, maar zaterdagmiddag schudden de bewoners van het vissersdorp dit trauma van zich af en namen verdiend de punten mee.
Al binnen vijf minuten kon de Urker aanhang juichen. Na een afgeslagen corner scoorde Riekelt Nentjes met een bekeken bal in de kruising achter Matthijs Ebbers, 0-1. Dat was koren op de molen van de ploeg van trainer Richard Karrenbelt. Ze bleven AZSV afjagen en er is maar één ploeg in de hoofdklasse die dit een wedstrijd lang kan volhouden. De ploeg van Dennis van Toor kwam daardoor nauwelijks aan voetbal toe, terwijl Urk wel af en toe gevaarlijk voor het doel van Ebbers kon komen.
Toch kopte Freek Mulder kort na de achterstand een voorzet van Brian Hogeweide net voorlangs het doel van Cornelis Koffeman. Maar ook Urk bleef gevaarlijk en een tweede poging van Riekelt Nentjes ging net naast het Aaltense doel en Matthijs Ebbers moest de bal van de voet plukken van Jelle de Boer. Na ruim een half uur redde Koffeman goed op de doorgekomen Yeftha Nyamsangya.

In de tweede helft hetzelfde beeld. Een gevaarlijker Urk dat AZSV zag ploeteren. De Aaltenaren werkten hard, maar waren niet bij machte om de Urkers af te troeven. Kort na de hervatting moest Matthijs Ebbers weer handelend optreden bij opnieuw een inzet van Riekelt Nentjes. Na ruim een kwartier claimde AZSV een strafschop na een duw van Klaas Kramer op Joost Rasing, maar scheidsrechter Berben uit Breda liet doorspelen. Dat deed hij vlak voor tijd ook, toen Urk schreeuwde om handsbal in het strafschopgebied van AZSV. Een schot op de paal van Gerrit Tol en een inzet van Hessel Snoek, gered door Ebbers, lieten zien dat de beste kansen voor de gasten waren. In de slotfase gaf de ingevallen Sjoerd te Boekhorst een mooie voorzet op Joost Rasing, maar zijn kopbal ging naast en doelman Koffeman moest in blessuretijd redding brengen op een schot van Te Boekhorst, maar hij hield zijn doel schoon.

AZSV blijft door deze nederlaag op de elfde plek, maar heeft evenveel punten als HZVV en Zuidvogels. Wel hebben de roodwitten nog drie duels tegoed. Komende zaterdag staat de belangrijke wedstrijd tegen csv Apeldoorn op het programma. De Apeldoorners staan op een rechtstreekse degradatieplek, maar hebben maar twee punten minder dan de Aaltenaren. Een week later volgt wederom een cruciaal duel voor AZSV, dan wacht de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Huizen.

Wedstrijdinfo
Scheidsrechter C.J.L.P. Berben uit Breda gaf een gele kaart aan Bennie Dunnink en Marinus Snoek van Urk.
Opstelling AZSV: Matthijs Ebbers, Freek Mulder, Jonathan Goosen, Yordi Orriëns, Bram Rensing, Niek te Veluwe, Brian Hogeweide (85. Sjoerd te Boekhorst), Yeftha Nyamsangya, Kars Vierwind (79. Bart Kremer), Joost Rasing, Wietse Kämink (58. Rik van der Eerden).
Opstelling Urk: Cornelis Koffeman, Klaas Kramer, Lucas Nagel, Hessel Snoek, Dick Hakvoort, Jelle de Boer (88. Pieter Brands), Marinus Snoek, Riekelt Nentjes (54. Klaas Romkes), Gerrit Tol (93. Maarten Dijkhuizen), Bennie Dunnink, Riekelt Jan Brands.

Vier medailles voor Athos

Irene Houwers en Naomi Helmink. Foto: PR

AALTEN - Op zaterdag 7 april togen een aantal van de jongste talentjes van Athos richting Winterswijk om daar mee te doen aan een pre-instap wedstrijd. Het was voor de meisjes spannend om te turnen in de mooie turnhal in Winterswijk. Toch wisten ze hun zenuwen goed in bedwang te houden. Voor Maud Hartman (pre-instap 2 niveau D3) en Naomi Lohuis (pre-instap 2 niveau D2) resulteerde dat zelfs in een podiumplek. Maud werd tweede in haar categorie en Naomi derde.

Diezelfde dag streden acrogymnasten van Athos de strijd om het Oost Nederlands Kampioenschap in Hellendoorn. Hier waren het Irene Houwers en Naomi Helmink die na een spannende wedstrijd met een medaille naar huis keerden, beide dames haalden brons. Zij hebben zich met deze prestatie geplaatst voor de landelijke halve finale C-lijn in Oss.


www.athos-aalten.nl

Turnsters Prinses Margriet naar finale

BREDEVOORT - Zaterdag 7 april was de derde en tevens laatste plaatsingswedstrijd voor de turnsters van Prinses Margriet. De dag leverde verschillende finaleplekken op.

In de eerste wedstrijd waren de pupillen Quinty, Diede en Sofie aan de beurt. Quinty eindigde als tweede bij pupillen 1 D3. Ook Diede haalde een tweede plaats. Sofie eindigde net buiten de prijzen, ze werd vierde bij pupillen 2. Alle drie zijn ze door naar de finale.
In de tweede wedstrijd waren instappers Danique en Marin aan de beurt. Linn zou eigenlijk ook mee doen, maar ze was in Hellendoorn met Joyce voor de acrowedstrijden. Danique haalde met een mooie score een gedeelde tweede plaats. Marin is als dertiende geëindigd. Linn en Danique zijn door naar de finale.
In de derde wedstrijd was het de beurt aan bij de jeugd Lisa, Lyan en Sarah. Maar ook aan junior Ymke. Ymke en Lyan eindigden allebei als eerste. Lisa wist een derde plaats te behalen en Sarah eindigde net buiten het podium op de vierde plaats. Allen gingen door naar de finale.

De finale zal plaatsvinden op 2 juni.


www.prinsesmargrietbredevoort.nl

Aladna/De Issel begint veldcompetitie met gelijkspel

AALTEN - De korfballers hebben de zaal verlaten en zijn weer op het veld. Aladna/De Issel begon de veldcompetitie met een uitwedstrijd tegen Diderna in Dieren. In de beginfase was Aladna/De Issel het betere team en wist dat goed om te zetten in doelpunten. Binnen een kwartier stond Aladna/De Issel met 0-4 voor. Daarna zakte de wedstrijd een beetje in. Beide teams moesten na de zaalcompetitie wennen aan het buitenspel en het mooie weer. Bij Aladna/De Issel wilde het scoren niet meer lukken en bij het rustsignaal keek Aladna/De Issel tegen een 10-9 achterstand aan. In de tweede helft wisten beide teams de korf amper meer te vinden. In de eindfase van de wedstrijd maakte Ellen van.den Brink de gelijkmaker, 12-12. Topscorers deze wedstrijd waren Peter van Berkel en Dianne Heezen met elk 3 doelpunten. Over twee weken staat er opnieuw een uitwedstrijd op het programma als de ploeg in Delden op bezoek gaat bij Zwart-Wit.


www.korfbalverenigingaladna.nl

Nunspeet te sterk voor Natare 11-17 tegen nummer twee

AALTEN - De waterpoloërs van Natare speelden afgelopen zaterdag hun op twee na laatste wedstrijd van het seizoen, tegen de nummer twee van de competitie. Hoewel Natare in de eerste helft bij wist te blijven, kwam Nunspeet toch verder los en was met 11-17 de eindstand duidelijk. Geen schande, maar ook geen punten.

De eerste periode ging gelijk op: na de openingstreffer van Nunspeet maakte Harm het eerste doelpunt voor Natare. Na twee tegendoelpunten en een intikbal van Imko kwam de stand tot 2-3. In de tweede periode werd deze lijn voortgezet, dankzij twee doelpunten van Wilmar en een stuiterbal van Mark kwam de stand tot achtereenvolgens 4-4 en 5-6. Hoewel Natare niet voorop wist te komen kreeg Nunspeet ook niet de overhand.

Dit veranderde echter in de derde periode. Door slordigheid in de verdediging en soms wat ongunstige beslissingen van de arbitrage kwam Nunspeet steeds verder voorop. Een doelpunt van Wilmar en twee man-meer situaties welke na een lange pass op John strak werden ingeschoten waren niet genoeg om bij te blijven. Met 8-12 als stand voor de laatste periode zou Natare nog een flinke inhaalslag moeten maken.

Dit zat er echter niet meer in. Imko wist nog twee keer de bal in de lange hoek te knallen en Harm maakte een mooie boogbal, maar met vijf tegendoelpunten kwam de eindstand tot 11-17. Een prima uitslag tegen een duidelijk sterkere tegenstander, maar er had meer in kunnen zitten. Met nog slechts twee wedstrijden te gaan en in het klassement maar twee ploegen onder Natare lijkt degradatie helaas onontkoombaar te worden. Dat neemt echter niet weg dat er nog twee mooie wedstrijden op de planning staan om het seizoen samen af te sluiten.

Column

Dassen

Mijn aandacht werd getrokken door mijn hondje, dat stokstijf aan de rand van het pad het bos in stond te staren. Kennelijk door iets of iemand volledig geobsedeerd. Ik deed een paar stappen in haar richting en zag het nu ook. "Kom heel langzaam en voorzichtig deze kant op", fluisterde ik tegen mijn destijds tienjarige kleindochter. "Dan zie je iets wat je misschien je hele leven nooit weer zult zien."

Het was een das, waarnaar mijn hondje volledig gebiologeerd stond te staren. Een jong exemplaar nog, misschien wel voor het eerst van z'n leven alleen op avontuur. Het dier koesterde zich in de zonnestralen die door de bomen heen schenen en trok zich helemaal niets van onze aanwezigheid aan. Ook door twee andere wandelaars, door ons op dit bijzondere fenomeen geattendeerd, liet hij zich rustig bekijken. Pas na een minuut of vijf draaide hij zich om en schuifelde het bos in. Ons in vervoering, maar ook ontroerd achterlatend.

Dat gebeurde een jaar of drie geleden in het Achterveld bij Neede. Mijn kleindochter heeft sindsdien nooit weer een das gezien. Ik ook niet, trouwens. En het zou inderdaad zo maar kunnen dat het ook nooit weer gebeurt. Dassen tonen zich niet zo gemakkelijk aan mensen, zeker niet zolang het licht is. Overdag blijven ze het liefst in hun burcht onder de grond. Behalve misschien een enkele, avontuurlijk ingestelde dassenpuber, die aan de oplettendheid van zijn moeder weet te ontsnappen.

Maar ook zijn dassen behoorlijk zeldzaam. Nog steeds. Eigenlijk mag het best een wonder heten, dat we in de Achterhoek überhaupt nog dassen hebben. Of beter gezegd: dat we ze we weer hebben. Want nog niet zo gek lang geleden kwam het dier hier helemaal niet meer voor. Letterlijk weggejaagd. Omdat z'n vacht zo goed te gebruiken was (vooral voor scheerkwasten!), of omdat boeren er grotendeels ten onrechte van uitgingen dat een das grote schade aan hun gewassen aanbracht.

Het heeft zelfs niet veel gescheeld of de das verdween helemaal uit ons land. Veertig jaar geleden waren er nog maar twaalfhonderd over. Vooral in het Rijk van Nijmegen zaten ze nog. Het is vooral te danken aan de vereniging Das en Boom, dat dit er inmiddels vijf keer zoveel zijn. Die bovendien op veel meer plekken in ons land leven.

Ook in de Achterhoek dus. Al zijn de meeste hier niet op een natuurlijke wijze terug gekomen, maar uitgezet. Hoeveel dassen in de Achterhoek leven en waar ze hun burchten hebben, ik zou het niet weten. Daar wordt nog altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. Terecht, want veilig is de soort nog lang niet. Al worden ze tegenwoordig niet meer door boeren gedood, maar door auto's. Want uitkijken bij het oversteken, dat is iets wat jonge dassen niet van hun vader en moeder leren.

Onlangs las ik in de krant dat in één weekend in Achterhoek en Liemers maar liefst vijf dode dassen langs de weg waren gevonden. In Loerbeek, Zelhem, Vorden, Wichmond en Rha. "Een drama in de Achterhoek", kopte de krant. Nou vind ik dat een beetje overdreven, maar zonde is het natuurlijk wel, dat er zoveel dassen onder auto's komen. Anderzijds: Dat het gebeurt bewijst dat er nog veel meer dassen in onze bossen rondlopen. En dat is toch een behoorlijke winst ten opzichte van veertig jaar geleden!

Diana Abbink: 'De lobby voor de streektaal moet sterker'

Diana Abbink-te Brummelstroete. Foto: Rob Weeber

Door Rob Weeber

Zoals zoveel streekgenoten heeft ook Diana Abbink de Achterhoek nooit verruild voor een ander deel van ons land. Dat was geen vooropgezet plan, maar het melkveebedrijf van haar man was reden genoeg om er te blijven. Natuurlijk was er ook altijd die onzichtbare band met de streek, dat warme thuiskomen dat je als kind van de streek nooit meer loslaat. Ze zag af van een studie na haar middelbare school, ging in plaats daarvan bij de bank werken en wijdde zich aan haar gezin. Maar na een aantal jaren thuis wilde ze weer aan het werk en begon als bestuursvrijwilliger bij de Gelderse Plattelandsvrouwen. Uiteindelijk belandde ze in de lokale politiek en klom op van raadslid naar wethouder. In 2006 zwaaide ze de politiek vaarwel en switchte naar een organisatieadviesbureau. Daar begeleidde ze acht jaar lang projecten, hoofdzakelijk op het snijvlak van burgerinitiatief en overheidsparticipatie, zoals het opzetten van een buurthuis. Haar kennis omtrent politieke besluitvorming was hierbij een voordeel. Na acht jaar, in 2014, begon ze voor zichzelf.

Diana heeft zeker haar vreugt in de Achterhoek gevonden. Ze zet zich sterk in voor het behoud van de streektaal en eigenlijk zou ze willen dat het Nedersaksisch weer een veel gebruikte taal in het gebied werd, ook in het publieke domein. Ze is voorzitter van de Dialektkring Achterhook en Liemers, secretaris van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmunsterland en secretaris van de Staring Stichting. Dit instituut ziet toe op de behartiging door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) van de culturele taken van het voormalig Staring Instituut. Zoals zo vaak, speelt het geld een rol. Er was een streektaalconsulent en zelfs een dialectoloog, maar beide functies zijn wegbezuinigd. Weliswaar is de provincie voor vier jaar bijgesprongen, maar zij wil zich niet permanent vastleggen. Zij heeft ook andere regionale gebieden binnen haar provinciegrenzen. Om toch de streektaal levend te houden en de plek te geven die het verdient, is Diana gevraagd om binnen het ECAL relevante projecten te trekken om de regionale identiteit te bevorderen en te versterken. De belangrijkste vragen daarbij zijn wat de Achterhoekse identiteit is en hoe je deze identiteit vorm kunt geven. Het antwoord kwam onder andere in de vorm van het Achterhoek College dat startte in 2016, zes avonden verdieping in de culturele achtergronden van het gebied met goede regionale sprekers. Zo hielden de abt van de St. Willibrords Abdij Slangenburg en de directeur van Kaak in Terborg een lezing voor de genodigden. Beide hebben hun (culturele) wortels in de streek. In februari van dit jaar is eenzelfde opzet voor de Liemers gestart, de Liemers Academie. Hier staat bijvoorbeeld kasteel Huis Bergh en de vraag waarom juist de Liemers overwegend katholiek is centraal.

Om de streektaal, het Nedersaksisch, goed te kunnen promoten, zou er volgens Diana meer samengewerkt moeten worden tussen de verschillende streektaalorganisaties die tezamen het SONT (Streektaal Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied) vormen. De lobby voor het Nedersaksisch moet sterker. Positieve uitzondering evenwel vormt Drenthe, waar met subsidie van de provincie het Huus van de Taol is opgericht ter stimulering van de streektaal, het Drèents. Om kinderen al vroeg met de eigen streektaal in aanraking te laten komen, is bovendien het tijdschrift Wiesneus bedacht. Nu nog is er in de Achterhoek sprake van een vertaalde versie van een eerdere uitgave in Drenthe, maar het is de bedoeling dat in 2019 één gezamenlijke, nieuwe uitgave komt voor Drenthe, Overijssel en de Achterhoek met ieder een eigen taalvariant. Het dialect verbindt, stimuleert meertaligheid en zou de eerste moedertaal in de streek moeten worden. Het Nedersaksisch is de oudste taal en omvat een groot gebied, tot aan de Poolse grens toe.

De Achterhoek is voor Diana rust, ruimte, gemoedelijkheid en vooral ook authenticiteit. Dat de Achterhoek harder moet 'schreeuwen', vindt ze onzin. Wel moet er iets gebeuren om naar de toekomst toe de streek aantrekkelijk te houden voor nieuwe generaties. Jonge mensen zoeken vertier, goede woningen, relevante scholing en uitdagende banen. Kennis en techniek zijn belangrijke sleutelwoorden waar de Achterhoek meer op moet inzetten.

Column

Raren kwasjorus

Het is een prachtig Nederlands woord, dat ik helaas nog maar zelden hoor: snoeshaan. Letterlijk betekent het kalkoenhaan (ontleend aan het Duits). Bij onze oosterburen is een Schnauzhahn een bluffer, een opschepper. Maar wij bedoelen met een vreemde snoeshaan een vreemde snuiter, een zonderling.
Ook in het Achterhoeks hebben we het wel over een vrömden snoeshaan (of een vrömden vogel), maar zoals zo vaak bestaan er nog veel meer Achterhoekse woorden om een wat bijzonder iemand aan te duiden.
't Is een amparten (of ampatten) is, denk ik, wel het meest gebruikt. Niet zoveel anders dan het Nederlandse woord apart, maar vraag me niet waar die letter m vandaan komt. Een biezunderen noemen ze zo iemand ook wel. Of een eigenaardigen. Gek genoeg stonden die eerste twee lettergrepen er vroeger niet bij. Een arigen is in het oud-Achterhoeks iemand die wij tegenwoordig juist eigenaardig zouden noemen.
Er zijn in het wat oudere Achterhoeks meer termen die we tegenwoordig nauwelijks nog horen. Een raren kwasjorus (Varsseveld) of een rare piezewiet (Montferland) horen wat mij betreft tot de mooiste. En ook raren potjakker zou ik graag zeggen. Als ik uit Winterswijk kwam tenminste, want daar gebruiken ze die term vanouds.
Nog zo maar een paar termen voor een vreemde snoeshaan en de plaatsen waar ze veel gebruikt werden: een potsegen (Winterswijk, Aalten), een koskoper (Eefde), een koekeloeries (Gelselaar) of een gekke kwazzel (Zeddam). Maar de aller-allermooiste die ik ken is toch siepelenkraemer. Iemand die uien verkoopt, dat is pas echt een rare!

27 / 30

29 / 30

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

VERZILVER nu uw oude GOUD. T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, baartjes goud en zilver, muntverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

te koop opvoorraad zijde bruine/witte leghennen ten hagen waliensestraat 178 7103ea winterswijk 0543523663 of 0543513186

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare tourcaravan te koop bel. 06-52278529