Dinxpers Nieuws

5 december 2017

Dinxpers Nieuws 5 december 2017


Open kerk op oudejaarsmiddag

Annie en Wim Derksen, Ina Kleinhesselink en Dick Hengeveld. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Mede vanwege het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar op oudejaarsmiddag een 'Open Kerk' voor jong en oud in en om het sfeervolle Kerkelijk Centrum op de Markt 4 in Dinxperlo. De enthousiaste werkgroep bestaande uit Ina Kleinhesselink, Dick Hengeveld en Wilco Kleinhesselink wil er samen met andere vrijwilligers voor zorgen dat het opnieuw een gezellige afsluiting van het jaar wordt. De opbrengst van de activiteiten is voor KNGF Geleidehonden.

Door Waltraud Wensink

De organisatie ligt in handen van de Protestante Kerken Nederland in Dinxperlo. De verwachting is dat het wederom druk gaat worden. Dick Hengeveld: "De gezelligheid staat centraal op deze middag. In een fijne sfeer met elkaar het jaar afsluiten tijdens deze eindejaars-inloop, en gezellig onder de mensen komen. We organiseren een aantal mooie activiteiten voor bezoekers die daar behoefte aan hebben en iedereen is natuurlijk van harte welkom."
Ina Kleinhesselink: "Vorig jaar mochten we meer dan 250 personen verwelkomen en we konden daaruit opmaken dat er behoefte is aan dit soort activiteiten. Van te voren weet je natuurlijk niet hoeveel mensen er komen, maar we proberen er in ieder geval voor te zorgen dat er genoeg plek is voor iedereen", zegt Ina Kleinhesselink.

Gevarieerd programma
Dick: "We hebben een gevarieerd programma in elkaar gezet. De tijden weten we nog niet helemaal exact maar dat maken we binnenkort nog bekend. Het gaat in ieder geval om een 'inloop' die iedereen kan bezoeken op een tijd waarop het hem of haar past. Het is een komen en gaan, waarbij iedereen zelf bepaalt of hij blijft of het na een uurtje voor gezien houdt. Samen met vrijwilligers proberen we voor iedereen iets leuks te doen." Lees verder op pagina 7

D66 houdt discussieavond over landbouw

BREDEVOORT - Op donderdag 14 december vanaf 20.00 uur houdt D66 Aalten-Dinxperlo in samenwerking met D66 Oost-Achterhoek in de Koppelkerk in Bredevoort een open avond over Landbouw, met gastspreker Antoon Kanis, statenlid namens D66 in de provincie Gelderland. De bijeenkomst is in de Koppelkerk aan de Koppelstraat in Bredevoort. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

CHM zingt in Suderwick

SUDERWICK - Het is een mooie traditie dat het Christelijke Heurnse Mannennkoor in de adventstijd te gast is in de Hervormde Kerk te Suderwick. Dit jaar zal het koor onder leiding van Harry Boontje de dienst op de tweede adventszondag, 10 december, om 10.30 uur met zijn liederen verfraaien. De toegang is gratis. Zoals gebruikelijk in Protestantse kerken wordt wel een collecte gevraagd.

Inloop Huurders-vereniging Dinxperlo vervroegd

DINXPERLO - Het inloophalfuurtje van Huurdersvereniging Dinxperlo, dat altijd plaatsvindt op de eerste donderdag van de maand, is voor de maand december verplaatst van donderdag 7 december naar woensdag 6 december.

Tentoonstelling kerststallen

Een deel van de organisatoren met enkele kerststallen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Van 8 tot en met 22 december zijn er in 'Dinxperwick' zo'n vijftig kerststallen in winkels, kerken, banken en op privé-adressen uitgestald.

Eerste internationale tentoonstelling van kerststallen in 'Dinxperwick'

Emeritus-pastoor Drees vertelt over het kleine kribje dat aan soldaten werd meegegeven. Foto: Frank Vinkenvleugel

'DINXPERWICK' - Van vrijdag 8 tot en met vrijdag 22 december zijn er in 'Dinxperwick' zo'n vijftig kerststallen te bewonderen, die in winkels, kerken, banken en op privé-adressen in Dinxperlo en Suderwick zijn uitgestald. Gezien het enthousiasme onder de deelnemers en exposanten, kunnen liefhebbers hun ogen uitkijken bij zoveel, vaak bijzondere exemplaren. In een duidelijke folder die overal in Suderwick en Dinxperlo gratis verkrijgbaar is, staan de tentoonstellingsroute en de adressen vermeld, zodat geen kerststal wordt overgeslagen. De stallen zijn elke avond tot 22.00 uur verlicht.

Door Iris Jansen

Tijdens een bijeenkomst van het project KraKe (Krachtige Kernen), dat in 2016 als grensoverschrijdend samenwerkingsproject is geïntroduceerd, werd door Rosi Tuente uit Suderwick het idee voor een internationale kerststallententoonstelling gelanceerd. Met ondersteuning van Ursula en Burkhard Scheer uit Suderwick is het idee omgezet in een uitgebreide tentoonstelling.
Rosi Tuente: "In eerste instantie maakte ik mij zorgen of het idee in Dinxperlo wel goed zou aanslaan, maar mijn zorgen bleken ongegrond. Ik vertelde mijn plan als eerste aan slager Van Schie, die meteen heel enthousiast zijn medewerking toezegde. Dat gaf mij moed om verder te gaan en zo kunnen we in Dinxperlo op achttien plaatsen, waaronder het Grenslandmuseum, de Goede Herderkerk, Careaz Dr. Jenny, Kulturhus Dinxperlo, de Dorpskerk en bij vele winkels, mooie kerststallen bewonderen."

Een deel van de organisatoren met enkele kerststallen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Helma en Arent Noordink met een de bijdrage uit Oeganda. Foto: Frank Vinkenvleugel
Bijzondere bijdragen uit Oeganda. Foto: Frank Vinkenvleugel

Bijzondere exemplaren
De oorsprong van de kerstkribbe gaat ver terug in de geschiedenis. In 1223 introduceerde Franciscus van Assisi in het Italiaanse Grecco een 'levende' kerststal in de kerk, zodat het verhaal ook voor ongeletterde kerkbezoekers begrijpelijk was. Langzamerhand werden de figuren in de kerk vervangen door beelden, die in de loop der eeuwen steeds mooier en verfijnder werden en veelal door liefhebbers werden gemaakt. Vanaf de 19e eeuw werd de kerstkribbe ook in woonkamers uitgestald, waarbij in die tijd het kindje Jezus pas op kerstavond in de kribbe werd gelegd. Wereldwijd neemt de kerststal een diepverankerde plaats in tijdens de kerstviering.
"Er zijn zulke bijzondere exemplaren bij zoals het stalletje uit Oeganda, beschikbaar gesteld door de heer en mevrouw Noordink van de Joanne Foundation uit Aalten, maar ook bij de Wereldwinkel in Dinxperlo zijn stallen te zien die afkomstig zijn uit andere continenten. De oude traditionele stal uit Thüringen van 'M?rchenoma', de 93-jarige Ursula Enders, is ook bijzonder vanwege de prachtige beelden, net zoals een compact kribje op een klein houten plankje dat aan frontsoldaten werd meegegeven. Het kribje van pastoor Drees, dat in een luciferdoosje past, staat weer in tegenstelling tot de 25m2 grote kerststal in de St. Michaelskerk. Veel stallen zijn vaak al heel lang familiebezit en worden zorgvuldig bewaard", vertelt Rosi Tuente.

Ook Thomas Venhorst en Friederike von Hagen die vanuit KraKe het project gecoördineerd hebben en Petra Taubach van het Europaburo Stad Bocholt, waren verheugd dat deze tentoonstelling met veel enthousiasme tot stand is gekomen. Venhorst: "Er is de afgelopen weken niet alleen veel werk verricht, maar ook goed samengewerkt tussen beide dorpen. Het initiatief heeft echt draagvlak gehad en is door velen ondersteund, zoals vanuit het Heimatverein, Dinxperwick en niet te vergeten vanuit de ondernemers en organisaties uit Dinxperlo en Suderwick. Vanuit LEADER wordt het project financieel ondersteund."

Prijsvraag
Op vijf plaatsen zijn er in kerststallen houten haasjes verstopt. Waar, dat kan worden ingevuld op de speciale strook in de folder, die op een van de tentoonstellingsadressen tot 31 december kan worden ingeleverd. Er zijn mooie prijzen te winnen, die door de ondernemers uit Suderwick en Dinxperlo beschikbaar zijn gesteld. De trekking vindt plaats op 18 januari in het ontmoetingsgebouw van de Evangelische kerk aan de Johannes Meisstraat in Suderwick.

Op weg naar Blue Lake Scrooge

DINXPERLO - Op 23 december om 16.00 uur verzorgen het B- en C-orkest van Fanfare Psalm 150 'Blue Lake Scrooge' in Sportcentrum Het Blauwe Meer. Tijdens dit concert, dat ongeveer tot 17.15 uur zal duren, wordt 'A Christmas Carol' van Charles Dickens op een moderne en muzikale manier uitgevoerd.

Het verhaal gaat over Scrooge; een oude en verbitterde vrek die niks geeft om anderen. Hij krijgt op Kerstavond bezoek van drie geesten die hem confronteren met zijn kille gedrag. Kunnen zij ervoor zorgen dat Scrooge verandert?
Het verhaal wordt tijdens dit middagconcert gespeeld door enkele toneelspelers van toneelvereniging SIOS.
De hoofdrol is voor het B-orkest: zij verbinden de verschillende delen van het verhaal met bijpassende en bekende (kerst)muziek zoals 'This is what it feels like' van Armin van Buren, 'Driving home for Christmas' van Cris Rhea en 'Believe' uit de Polar Expres. Verschillende nummers worden ondersteund door een band en zang door zangleerlingen van Sandra van Reys. Het concert is geschikt voor jong en oud!

De entree bedraagt 5 euro en kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Wie ook een kaart voor het avondconcert 'Blue Lake Christmas' door het A-orkest heeft, ontvangt op dit middagconcert 2,50 euro korting. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.


Column

Grenslandmuseum

Nog steeds loopt de actie voor het behoud van één van de pronkstukken van ons dorp: het Grenslandmuseum. Op verschillende fronten worden door het onlangs vernieuwde bestuur van St. Bewaar 't Olde pogingen gedaan om dit museum te behouden. Er is een brochure uitgegeven waarin onder andere staat dat de eigenaar van dit Rijksmonument, De Woonplaats, in opdracht van het ministerie dit pand moet verkopen. Het is eigenlijk commercieel onroerend goed dat niet in het takenpakket past van een bedrijf dat woningen verhuurt.

En dan sta je als bestuur voor het dilemma: wat nu? Opdoeken? Alternatieve locatie? Zelf kopen? Ga er maar aan staan! Na heel wat slapeloze nachten, brieven schrijven, telefoontjes plegen en gesprekken met makelaars, banken, weldoeners, gemeente, bouwbedrijven en andere geïnteresseerden werd het stoute plan opgevat om dit pand zelf te kopen. Maar ja, willen is één en kunnen is twee.

Sinds enkele maanden loopt nu het proces van het in eigendom nemen van het museum. Maar het aankoopbedrag is niet voldoende. Voor onderhoud en isolatie is daarnaast nog een bedrag nodig van enkele tienduizenden euro's. Zoals in de brochure staat: om de renovatie te bewerkstelligen is hulp nodig van bedrijven en particulieren. En er wordt onderzoek gedaan naar subsidiemogelijkheden. Ook wordt er gewerkt aan vergroting van de naamsbekendheid.

Naast het bestuur is er ook een aanvullende groep vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten en aanwezig zijn tijdens de openingsuren. Het is tevens een wens van het bestuur om met meer vrijwilligers het museum langer geopend te hebben.

Op vele fronten worden dus pogingen gedaan voor behoud van dit pand op deze prachtige locatie en met zo'n rijke historie.

'I'j hebt Dinxpèr neudig moar Dinxpèr hef ow ook neudig!'

Mail naar: b.bussink@kpnplanet.nl

Hol ow goed!

H. Eurneman

Kantoorunit van Westerveld & Nederlof voor PSVA

Wim Salemink bedankt Mark Nederlof met een boeket bloemen voor de kantoorunit. Foto: Iris Jansen

BREEDENBROEK/AALTEN - Door bemiddeling van de Aaltense Uitdaging is er deze zomer een mooie match ontstaan tussen de Paardensportvereniging Aalten en Westerveld & Nederlof BV uit Breedenbroek.

Tijdens de Dinxperlose Ondernemerslunch van de Aaltense Uitdaging afgelopen juni, bood Mark Nederlof een inpandige kantoorunit aan die, gezien de uitbreiding van het bedrijf, te klein was geworden.
Nederlof: "Twintig jaar geleden hebben we deze unit zelf gebouwd en we hebben hem tot begin dit jaar in gebruik gehad. Aangezien het een inpandige kantoorunit is, kun je die niet zomaar buiten parkeren in weer en wind. Eigenlijk stond hij ons in de weg. De ondernemerslunch kwam dus als geroepen, want manager Ellen van Minnen wist een vereniging die hem goed kon gebruiken." Ook Van Minnen was enthousiast over dit mooie aanbod. "Dit is een groot object waar je normaal gesproken niet direct een partij voor hebt, maar het geval was dat ik al eens contact had gehad met de Paardensportvereniging. Zij hebben dit jaar een binnenmanege gebouwd en zochten nog een inpandig secretariaat. De perfecte match dus", vertelt ze lachend.

De heren Wapsenkamp en Lammers zongen een duet voor de Sint. Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Ook voorzitter Femke van de Put en vrijwilliger Wim Salemink, de technische man van de vereniging, zijn erg blij met de bemiddeling. "Precies wat we zochten, maar om zoiets aan te schaffen uit eigen middelen, is voor onze vereniging onhaalbaar. We zijn dan ook ontzettend blij dat deze unit niet op de schroothoop is beland, maar bij ons nog perfect dienst kan doen." Salemink: "We hebben de unit aangepast wat formaat betreft en vervoersklaar gemaakt. Op een platte wagen met trekker zijn we van Breedenbroek naar Aalten gesukkeld; en hele optocht maar de moeite waard. Hier hebben we hem verder van binnen afgetimmerd en geschilderd." Ook Nederlof is blij met de nieuwe bestemming."Hij ziet er weer gelikt uit. Ik ben blij dat er een nieuwe bestemming voor is gevonden en dat we er een vereniging mee hebben kunnen helpen. Zonder de bemiddeling van de Aaltense Uitdaging was het toch heel lastig verhaal geworden om hem kwijt te raken."

Sint bij de seniorenmiddag

DINXPERLO - Op de seniorenmiddag in het Kerkelijk Centrum vond woensdagmiddag 29 november kwam Sint Nicolaas op bezoek.

Zoals altijd werd de seniorenmiddag begonnen met koffie of thee met wat lekkers.

Al snel kwam de electrokar met Sinterklaas en Zwarte Piet aangereden.

Zij wisten allerlei anekdotes van bezoekers te vertellen. Voor iedereen hadden zij een presentje meegebracht.

Elke laatste woensdagmiddag van de maand zijn er seniorenmiddagen, behalve in de zomermaanden, en in december.

In december organiseert de Diaconie het kerstfeest voor de Senioren in een zaal van een horecagelegenheid in Dinxperlo of De Heurne.

De werkgroep probeert elke keer weer een leuk en interessant programma te brengen.

De eerstvolgende regulieren seniorenmiddag is op 31 januari.

Iedereen is van harte welkom.

Sinterklaas op bezoek bij Careaz dr. Jenny

De kleinkinderen hielpen maar wat graag bij het uitpakken van de cadeautjes. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Ook dit jaar bezocht Sinterklaas met twee Pieten de bewoners van de verpleegunit van Careaz dr. Jenny. Na aankomst met de duofiets ging het vrolijke gezelschap bij de bewoners op visite. Diverse familieleden waren er op bezoek en genoten van de koffie met wat lekkers. Voor de bewoners was er een vriendelijk woord, en natuurlijk waren er ook gedichten en presentjes.


Joop Wikkerink lijsttrekker PP

De PP-leden die de kar gaan trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO - Joop Wikkerink (Bredevoort) is de lijsttrekker voor de Progressieve Partij. Dat bepaalde de ledenvergadering vorige week donderdagavond. Daarmee kozen de progressieven voor continuïteit, kennis en ervaring. Maar vooral ook voor vernieuwing en creativiteit.

Het was immers de huidige PP-fractievoorzitter die onvermoeibaar voorstellen deed en pleitte voor modernisering in de plaatselijke politiek. Daarnaast wordt hij door vriend en vijand gewaardeerd door zijn praktijkkennis van de sociale zekerheid. Ook vanwege zijn functie als beleidsadviseur werk en arbeidsmarkt in Twente. "Gemeente Aalten is meer gebaat bij een progressieve denker en harde werker van 60+, dan een conservatieve jongere van 42 die de gebaande paden loopt", zo was de mening van de leden.
De tweede plek wordt ingenomen door een jongere nieuwkomer Esther Diepenbroek (30) uit De Heurne, Zij werd bekend van de acties tegen het werken zonder loon als bloemenvouwer en is actief in de vakbeweging. Op nummer 3 staat Bert Weevers uit Bredevoort, bouwkundig ingenieur en specialist duurzaamheid; hij is nieuw in de politiek. De plaatsen 4 en 5 worden ingenomen door betrokken mensnen met raadservaring: Rob Boerendonk uit Dinxperlo en Guido Uland uit Lintelo. In dezelfde drukbezochte ledenvergadering werd het verkiezingsprograma 'Vernieuwing en vooruitgang' vastgesteld.

Vrijwilligers gezocht

AALTEN/DINXPERLO - VIT-hulp bij mantelzorg zet vrijwilligers in om kinderen, volwassenen en ouderen die een beperking hebben gezelschap te houden of samen activiteiten te ondernemen. Zo heeft de naaste familie even tijd voor zichzelf. Ook bij hulpbehoevende mensen waarvan mantelzorgers ver weg wonen kan een vrijwilliger ingezet worden. Op dit moment zijn er in de gemeente Aalten vrijwilligers nodig die ingezet kunnen worden bij zowel jongere als oudere personen. VIT zoekt daarvoor mensen die graag:wandelen met mensen die daarbij hulp hebben van een rollator, of die samen met mensen in een rolstoel willen wandelen, spelletjes doen in de thuissituatie: scrabble, rummy kub enzovoorts, iemand gezelschap houden, wat praten met een kopje koffie/thee erbij, misschien samen met iemand met een duofiets op pad willen of anderen willen stimuleren om wat activiteiten te ondernemen. Het gaat om een paar uurtjes per week of twee weken. VIT begeleidt de vrijwilligers, zorgt voor een goede voorbereiding en onkostenvergoeding. Geïnteresseerden kunnen bellen met VIT (0544) 82 00 00 op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. Wie interesse heeft voor andere activiteiten, kan ook bellen. Iedereen kan ook voor informatie binnenlopen bij het spreekuur van Marjan Roerdinkveldboom, de mantelzorgconsulent. Zij is iedere vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur op het Gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten en kan eventuele vragen beantwoorden.

Open kerk op oudejaarsmiddag

Babbel. Foto: PR

Vervolg van de voorpagina

DINXPERLO - Net als vorig jaar is er op de laatste middag van het jaar Open kerk, in het Kerkelijk Centrum aan de Markt in Dinxperlo. De opbrengst van de activiteiten is voor KNGF Geleidehonden.

Er komen in ieder geval een aantal optredens en er is een fototentoonstelling te bekijken van Fotoclub Varsseveld. Muzikaal gezien zal Nienke Vreman op piano deze middag beginnen en ze zal worden gevolgd door optredens van Duo Alles Andès en een optreden van een gelegenheidskoor bestaande uit Ineke Diersen, Riek Hengeveld, Gerard Klompenhouwer en Wilko Kleinhesselink. Allemaal met repertoire passend bij de tijd van het jaar.

Voor wie daar behoefte aan heeft is er een 'stilteruimte' worden ingericht. Ina: "Vorig jaar kwamen daar mooie verhalen los, van wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar, zowel fijne als minder fijne gebeurtenissen. In de stilteruimte krijgt men naar behoefte de ruimte en de mogelijkheid om zijn verhaal te doen. Maar gewoon even letterlijk 'stil' staan bij de afgelopen tijd mag natuurlijk ook."

Het moge duidelijk zijn dat het niet verplicht is om bij alle activiteiten aan te sluiten. Gewoon een kopje koffie drinken en lekker kletsen met anderen of alleen de sfeer beleven mag natuurlijk ook. Buiten wordt de sfeer mede bepaald door de midwinterhoornblazers Van Toeten of Bloaz'n. Ook voor de jeugd zijn er activiteiten. "De mogelijkheid is aanwezig om de kerk te bezichtigen en aan het eind van de middag, om 17:00 uur, sluiten we af met een oudejaarskerkdienst in de Dorpskerk", aldus de organisatoren.

KNGF geleidehonden
Er zullen collectebussen staan waar mensen een vrijwillige bijdrage in kunnen doen voor het goede doel. Dit jaar is dat de KNGF Geleidehonden. Wie in Dinxperlo kent niet Wim en Annie Derksen, die zich al jaren inzetten als puppypleeggezin. Momenteel bereiden ze de hond Revy voor op een geweldige taak. Wim: "We hopen dat er op 31 december ook een ambassadeur van het KNGF aanwezig kan zijn. We zitten aan het eind van het jaar en dan wordt er al veel met vuurwerk geknald en daar kunnen de honden, en dat geldt bijna voor alle honden, erg slecht tegen. Het is dus even afwachten of ze de hond daaraan willen blootstellen. We hopen de mensen te laten zien hoe het in de praktijk is om met de hond te werken en als er dan iemand zou komen die zelf bijvoorbeeld een visuele beperking heeft en de hulphond meebrengt zou natuurlijk mooi zijn. Dat spreekt net even iets meer tot de verbeelding. Maar nogmaals, dat is afwachten." Gelukkig weten Annie en Wim er zelf ook erg veel van en kunnen ons ook heel veel informatie geven. Er zal genoeg informatie aanwezig zijn over het KNGF. Annie: "En breng vooral ook de gespaarde doppen mee, want die kun je nog steeds inleveren en brengen jaarlijks een mooi bedrag op voor de KNGF geleidehonden."De oudejaarsinloop op 31 december gaat om 13.30 uur van start en de toegang is gratis. De opbrengst van de oliebollen, koffie, drankjes en dergelijke gaat helemaal naar het goede doel.

Amivedi

DE HEURNE - Babbel wordt vermist op de Lage Heurnseweg, ze is een cypers/rood gestreepte poes met een witte bef en witte voetjes, ze is tien jaar oud en houdt haar koppie scheef. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Stichting Amivedi, meldpunt Aalten/Achterhoek, Sylvia Spaargaren, tel. 088 – 0063305 of achterhoek@amivedi.com

Markt Dinxperlo gaat voor nominatie Beste Markt van Nederland

Albert Pomper en marktmeester Henk Jan Freriks gaan met de marktondernemers voor de nominatie 'Beste kleine markt'. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het bestuur van de Dinxperlose Weekmarkt heeft zich opgegeven voor de verkiezing van De Beste (kleine) Markt van Nederland. Voor deze jaarlijkse verkiezingen kunnen zich alle markten van Nederland inschrijven maar dan is het nog de kunst om genomineerd te worden.

Door Waltraud Wensink

Henk Jan Freriks, marktmanager van de weekmarkt in Dinxperlo wil er samen met de andere bestuursleden in ieder geval voor gaan. Het bestuur bestaat momenteel uit Albert Pomper, Fazil Sahin, Maikel Roode, Judith van de Berg en Eric Harbers. De markt in Dinxperlo is vanaf 2016 geprivatiseerd hetgeen al een mooie ontwikkeling was. De markt trekt vanaf 1963 op de vrijdagen veel klanten uit Dinxperlo en omstreken en daaronder bevinden zich veel Duitsers. Het is een bijzondere markt die dus al meer dan vijftig jaar draait.

Levendig houden
Freriks: "We zien het ook een beetje als een stimulans om de markt levendig te houden en te verbeteren. Er zijn een aantal punten en voorwaarden waar je aan moet voldoen om mee te dingen naar een nominatie. Er wordt naar veel verschillende punten gekeken. Hoe ziet het financiële plaatje er uit, hoe wordt er omgegaan met de marktkooplui, welke activiteiten worden er georganiseerd voor de bezoekers van de markt, hoe presenteert zich de markt naar buiten toe, veiligheid, en dat soort zaken." De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd door de CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel).

De weekmarkt in Dinxperlo draait erg goed en er gebeurt ook veel. Steeds vaker zijn er optredens op de markt en is er muziek. Er wordt ingespeeld op diverse jaarlijkse tradities zoals Sinterklaas, kerst of Pasen en regelmatig zijn er Facebookacties waaraan de Dinxperloërs in groten getale meedoen. Freriks: "Ja, de markt in Dinxperlo loopt hartstikke goed. We zijn constant in beweging en proberen steeds te verbeteren. Daar hebben we regelmatig overleg over. Natuurlijk zijn er in Nederland heel veel goeie markten en daarvan geven zich vast ook een aantal op om genomineerd te worden. Er worden er slechts drie genomineerd. Daarvan zal er één als beste uit de bus komen. Voor ons zou het al een hele eer zijn om al genomineerd te worden. Als we dan zouden winnen zou dat helemaal de kers op de taart zijn. Er staat een geldbedrag tegenover en een plaquette die je ergens op de markt kunt plaatsen. Het zou toch geweldig zijn als we deze titel als markt zouden krijgen", meent Freriks. Ook de samenwerking met de Dinxperlose ondernemers loopt volgens Freriks goed. Hij geeft aan: "'Samen Sterk' is onze slogan. Dinxperlo kan eigenlijk niet zonder de wekelijkse markt, maar Dinxperlo kan ook niet zonder zijn ondernemers. Samen staan we sterk en daarom staat samenwerking ook hoog in het vaandel. Samen proberen we zoveel mogelijk mensen naar Dinxperlo te krijgen en sfeer en gezelligheid te behouden in Dinxperlo. Men onderschat vaak het werk dat er in zit en hoeveel je elkaar op alle fronten nodig hebt. Als markt willen we niet alleen samenwerken met de ondernemers maar ook met bijvoorbeeld de verenigingen. We staan open voor ideeën en suggesties. De Markt Dinxperlo zorgt ook voor een stukje saamhorigheid in Dinxperlo."

Het is dus nog even afwachten of de Dinxperlose markt wordt genomineerd. Voor informatie of suggesties over de markt kan men terecht op de Facebookpagina of mailen naar marktdinxperlo@gmail.com

Busverbindingen Dinxperlo-Enschede gewijzigd

AALTEN/DINXPERLO/DE HEURNE - De busverbindingen tussen Dinxperlo en Enschede zijn gewijzigd. Hieronder staan de nieuwe tijden.

De ritten van lijn 591 van 6.50 en 16.50 uur vervallen. De buurtbus vertrekt voortaan om 7.01, 7.56, 8.21 (nieuw), 8.56, 9.56 blijft. Let op: om 8, 9, en 10 uur is er GEEN aansluiting vanaf de treinen. Deze drie ritten vertrekken voor de treinen aankomen. Een reizigerstelling wees uit dat er op die uren vrijwel nooit overstappers zijn voor richting Dinxperlo. Door eerder te vertrekken kan de buurtbus in Varsseveld een directe aansluiting naar Enschede bieden, daarvoor is wel belangstelling. Verder bieden deze ritten in Zelhem een directe aansluiting naar Ruurlo. Vanaf 11-01 tot en met 19-01 verandert er niets aan de tijden. De belbus krijgt wel andere vertrektijden: 19.46 tot en met 22.46 uur en in het weekeinde om 16 minuten over het uur.

Dinxperlo-De Heurne-Aalten
De rit van lijn 591 van 7.06 uur vervalt.
Er gaat een doorgaande bus naar Enschede rijden (lijn 694). Die vertrekt om 6.40 uur van het Willem van Oranjeplein en rijdt via De Heurne naar Aalten over de route van de buurtbus. Alle haltes daar gelden ook voor lijn 694. Aankomst in Aalten station is om 6.57 uur zodat men kan overstappen op de treinen van 7.00 uur. De bus rijdt direct verder en stopt pas weer om 7.12 uur in Lichtenvoorde aan de Richterslaan. Omdat lijn 694 gaat rijden vervalt de rit van de buurtbus op die tijd, dus reizigers uit Breedenbroek die met 694 mee willen moeten instappen bij Stenen Duker. In de vakanties rijdt de 694 niet en dan komt op die tijd de buurtbus weer langs, ook in Sinderen en Breedenbroek. Na 7.00 uur zijn er overdag geen wijzigingen. De belbus krijgt wel andere vertrektijden: 19.28 tot en met 23.28 uur en op zaterdag en zondag om 36 minuten over het uur.

Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld
De buurtbus vertrekt voortaan om: 7.17, 8.12 9.12, 10.12 uur en daarna steeds om 17 minuten over het uur tot 18.17 uur. Door vijf minuten eerder te vertrekken biedt de buurtbus bij Varsseveld station drie keer om 28 minuten over het uur een directe aansluiting naar Enschede, en in Zelhem om 45 minuten na het uur een directe aansluiting naar Ruurlo station en Borculo. Als de buurtbus aan de late kant is kan men de chauffeur vragen om de andere bus op te roepen. De belbus krijgt wel andere vertrektijden: 19.32 tot en met 22.32 uur op werkdagen en in het weekeinde op de hele uren. De belbuslijn is niet meer geknipt op Sinderen zoals in 2017.

Varsseveld- Sinderen-Dinxperlo
Overdag is er geen wijziging, vertrek bij Den Es van 7.14 tot en met 18.14 uur, en aansluitend de belbus van 19.14 tot en met 23.14 Vertrek van Varsseveld Den Es in het weekeinde om 52 minuten over het uur. De belbussen rijden komend jaar weer zonder onderbreking tussen Varsseveld en Dinxperlo.

Mantelzorgcafé in Dinxperlo en Aalten

DINXPERLO/AALTEN - Op donderdagmiddag 14 december is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in 't Welink (voorheen De Sander), Aaltenseweg 73 in Dinxperlo van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Mantelzorgcafé in Dinxperlo en Aalten

DINXPERLO/AALTEN - Op donderdagmiddag 14 december is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in 't Welink (voorheen De Sander), Aaltenseweg 73 in Dinxperlo van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Vijf jaar Achterhoeks Kunstcafé afgesloten

AALTEN - Als afsluiter van het vijfjarig bestaan van het Achterhoeks Kunstcafé gaf Rob Driessen in een overvolle zaal bij Café Schiller in Aalten een lezing over art deco en aanverwante stijlen.

Het Achterhoeks Kunstcafé startte dit lustrumjaar met een druk bezochte avond voor de fotografie met de Delftse fotograaf Raúl Neijhorst.
Tijdens de boekenweek was er onder andere een interview met schrijver en columnist Jonah Falke. Gery Klein Zwaaftink trad op tijdens het jubileumfeest.

Er werd een atelierbezoek gebracht bij kunstenares Ella Koopman en de Eindhovense kunstenaar Ad van Aart gaf een presentatie over zijn werk. Wie meer wil weten over het programma in 2018 kan een kijkje nemen op de website www.achterhoekskunstcafe.nl

Biljarttoernooi voor senioren

DINXPERLO - Biljartvereniging Ons Huis, die haar wedstrijden speelt in het Sportcafé de Peppel, organiseert begin 2018 voor de vijfde keer in successie een biljarttoernooi voor senioren. Hieraan kan iedereen meedoen, die de biljartsport een warm hart toedraagt. Om mee te kunnen spelen hoeft men geen lid te zijn van een biljartvereniging. Het is een mooie gelegenheid om in een ongedwongen en sportieve sfeer kennis te maken met deze concentratiesport. Er is niet alleen belangstelling uit de gemeente Aalten maar er worden ook deelnemers verwacht uit de gemeente Oude IJsselstreek. De verwachting is dat er circa 50 deelnemers zullen zijn. Gespeeld wordt om de wisselbeker, die nu in bezit is van de winnaar van 2017, Cor Zorn. De inschrijfkosten bedragen vijf euro per persoon. De voorrondes en daaropvolgend de finales worden gehouden elke middag in de periode van 5 januari tot en met 9 februari. De aanvang is telkens om 13.00 uur. Er wordt rekening gehouden met data waarop de deelnemers zijn verhinderd. Het sportcafé beschikt over drie biljarttafels. Er wordt gespeeld volgens het poulesysteem. De speelwijze is volgens het tienpuntensysteem. Een gewonnen wedstrijd levert tien punten op en de verliezer incasseert het aantal punten dat in verhouding staat met zijn score. Een verliespartij hoeft dus nog niet te betekenen dat je kansen op volgende rondes zijn verkeken. Een aantrekkelijk systeem dus. Meer informatie staat op de website van BV Ons Huis. Het inschrijfformulier kan onder andere worden opgehaald bij Sportcafé de Peppel, Europastraat 2, Dinxperlo en kan worden gedownload via de website www.bvonshuis.nl. De uiterste inschrijfdatum is 15 december.

Concert van Grenszangertjes en Anteverta

DINXPERLO - Op zaterdag 16 december om 19.30 uur vindt er een concert plaats door het kinderkoor 'De Grenszangertjes' en jeugdkoor 'Anteverta' in het Kulturhus van Dinxperlo. De titel van het het concert is 'Heal the world'. Tijdens het concert wordt een collecte gehouden voor Artsen zonder Grenzen. Het concert staat onder leiding van Riet Lieverdink. Wessel Springer is de pianist. Veel jeugdige zangers zullen een mooie solo zingen. Naast prachtige kerstliederen wordt ook het ' Heal the world' van Michael Jackson vertolkt.

Home-Start: maatje voor een gezin

ACHTERHOEK - Vrijwilligers van Home-Start bieden gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar waar nodig een steuntje in de rug. Door er gewoon te zijn, samen iets leuks te doen, uitleggen hoe dingen in Nederland gaan en te sparren als er opvoedingsvragen zijn, kunnen vrijwilligers al een positief verschil maken. Het doel is om vroegtijdig een steuntje aan te kunnen bieden om te voorkomen dat dagelijkse problemen uitgroeien tot erger. Iedereen heeft wel eens een periode waarin het niet zo goed gaat. En als men niet op familie of omgeving terug kan vallen, dan kan een vrijwilliger van Home-Start uitkomst bieden. Op donderdag 25 januari start de cursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze cursus wordt gegeven op de donderdagochtend, in zes op één volgende weken. Tijdens de cursus, een combinatie van e-learning en live training, leert men hoe de gezinnen het best te ondersteunen. Na de cursus worden vrijwilligers begeleid door een professionele coördinator en ook is er regelmatig contact met collega-vrijwilligers. Na de cursus bepalen vrijwilligers zelf of men ingezet wil worden bij gezinnen met kinderen van 0-7 jaar of bij gezinnen met kinderen tot 14 jaar. Het gezin wordt maximaal een dagdeel per week bezocht. Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger of als gezin kan men contact opnemen met Will Schippers, 06-12998606 of w.schippers@yunio.nl of met Charlotte Boelens, 06-10801276 of c.boelens@yunio.nl. Home-Start is een onderdeel van Yunio jeugdgezondheidszorg. www.yunio.nl

VOVO brengt 'Bruun Café Dubbel D'

DINXPERLO - Toneelvereniging Van ons, Voor ons (VOVO) brengt op zaterdag 13 en zondag 14 januari het toneelstuk 'Bruun café, Dubbel D' uitvoeren bij zaal Koenders in Breedenbroek. Het is een blijspel geschreven door Evelien Evers.De stukken van Evers kenmerken zich door humor, vernieuwende verhaallijnen en ongewone situaties waarin 'gewone' mensen verzeild raken.

Door Waltraud Wensink

Wie de titel voor het eerst ziet, krijgt er een misschien een bepaald en specifiek beeld bij. Theo Vinkenvleugel en Rita Rougoor van VOVO snappen dat gelijk maar niets is volgens hen wat het lijkt. Rita: "Dubbel D gaat niet over een rondborstig type ook al doet de titel het vermoeden. Het gaat namelijk over Derkje en Dorien, twee zussen die samen een bruin café runnen. De zaken gaan niet al te best en hoe ze hun hoofd boven water gaan houden, kun je dus komen bekijken." Theo: "Het stuk is erg humoristisch en er spelen allerlei typetjes in mee. Zelf speel ik ook wel een apart karakter genaamd Berend en ik vind het leuk om te doen. Het is niet een erg ingewikkeld of moeilijk stuk maar de verschillende karakters maken het zeker de moeite waard."

'De titel roept een bepaald beeld op...'

Repeteren
Rita: "Sinds vorige week staat het decor er ook en dat maakt het oefenen voor ons allemaal net iets wezenlijker. Je kunt dan daadwerkelijk door een raam kijken en niet gokken waar eventueel het raam zou moeten zitten zoals we dat voor de tijd deden. Ook voor de gastspelers van vorige jaar, die dus blijven, is dat fijn. We zijn enorm blij met hen. Het is en blijft lastig om nieuwe en met name jonge leden te werven en we blijven op zoek. Bij ons is de jongste 27 en de oudste 67. Zo maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en het is altijd erg gezellig. We zijn niet hele jaar met het oefenen bezig maar toch zijn bepaalde maanden van het jaar erg druk. De laatste weken oefenen we zelfs wel twee keer in de week om het allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te hebben." Theo: "We beginnen meestal in september en gaan dan door tot eind januari en dan hebben we ook weer een tijdje voor onszelf. De regisseur is nog dezelfde als het voorgaande jaar namelijk Henk Hoftijzer uit Aalten. Hij schat goed in wie welke stukken goed kan spelen en welke stukken geschikt zijn voor onze groep. Sommige stukken vereisen karakteristieke eigenschappen en de ene keer hebben we die kwaliteiten wel in huis en soms ook niet. Er worden stukken gekozen die echt bij ons passen."

"Zo kan het zijn dat er mensen jaren achtereen mee spelen, maar soms is er ineens een stuk waarbij iemand niet speelt. Die krijgt dan echter wel een rol achter de schermen. Iedereen wordt altijd actief betrokken bij het geheel", aldus Rita.
Veel lachen
Bruun Café, Dubbel D is een leuk stuk dat voor iedereen te begrijpen is en waarbij veel gelachen wordt. "Als je een gezellige en leuke avond wilt, dan moet je zeker komen kijken", lacht Theo. "We spelen het op twee dagen en de zondagmiddag is met name prettig voor mensen die slechter te been zijn en liever niet in de avond op pad gaan." Er is een vastgesteld aantal kaarten voor de zaterdag beschikbaar. Daarbij geldt 'vol is vol'. De andere liefhebbers kunnen dan op de zondag komen. In de pauze is er weer de vertrouwde verloting. Rita: "Mede dankzij sponsoren kunnen we dit allemaal weer realiseren. We zijn enorm blij met hen!"
'Bruun Café, Dubbel D' is te bekijken bij Zaal Koenders in Breedenbroek op zaterdag 13 januari vanaf 19.30 uur en zondag 14 januari vanaf 14.30 uur. De toegang is 8 euro per persoon en kinderen die nog naar de basisschool gaan, betalen vijf euro. Op de Facebookpagina van toneelvereniging VOVO zijn de ontwikkelingen te volgen. Kaarten zijn te koop bij Koenders in Breedenbroek, Jumbo Arentz, VVV in Dinxperlo en bij de leden van VOVO.

Twee kampioensfeesten bij sv Dinxperlo

De jongens onderweg voor hun zegetocht. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Zaterdag 2 december konden bij sv Dinxperlo zowel de JO15-1 als de MO15-1 thuis kampioen worden. De spanning was om te snijden, maar van tevoren was al wel bepaald dat beide teams elkaar zouden ondersteunen tijdens de wedstrijden. Eerst moesten de meiden, waarbij de jongens op de tribune zich volop lieten horen. Dat was niet voor niets, want de meiden wonnen glansrijk, waarbij aansluitend gelijk bloemen, medailles en shirts werden overhandigd en natuurlijk de nodige foto's werden gemaakt.

Daarna moesten de jongens direct het veld betreden, waarbij nu de meiden volop de jongens konden aanmoedigen. Ook dit was het gewenste 'steuntje in de rug' en ook de jongens lieten zien, hoe goed ze kunnen voetballen, waarbij het echt een team was en ieders eigen specifieke kwaliteiten perfect tot zijn recht kwamen in deze kampioenswedstrijd. Om 14.30 uur klonk het eindsignaal en kwamen de supporters gelijk het veld op om samen met de jongens feest te vieren. Ondertussen was de huifkar gearriveerd en gingen eerst de meiden met het nodige lawaai door het dorp. Daarna waren de jongens aan de beurt en voorzien van vuurwerk, party-poppers en slingers werd het dorp onveilig gemaakt. Daarna snel de kantine in, want het feestgedruis was al begonnen. Het kantinepersoneel had de nodige feestmuziek in petto en voorzag iedereen van patat en drinken. De meeste ouders waren ook nog aanwezig en zij waren getuige van een geweldig feestje, wat samen door de jongens en meiden werd gevierd. Ook de trainers en leiders waren tot aan het einde aanwezig, waarmee deze sportief succesvolle, maar vooral hele gezellige dag werd afgesloten. Speciaal woord van dank is er tenslotte aan Heino Elburg, eigenaar van Baron Computers. De kampioensshirts, die iedereen kreeg uitgereikt met zijn of haar eigen naam achterop het shirt, zijn door hem gesponsord.

Sportprogramma

Ajax B
Zaterdag 9 december

15:15 FC Winterswijk JO17-3-Ajax B JO17-1
13:30 SJO MEC/Bredevoort JO15-1-Ajax B JO15-1
10:15 ST: Ajax B/Dinxperlo JO13-1-MvR JO13-4
11:15 SDOUC JO11-2-Ajax B JO11-1
09:45 DZC '68 JO9-5-Ajax B JO9-1
Zondag 10 december
14:00 Ajax B 1-Den Dam 1
10:30 Ajax B 2-Sprinkhanen 3
10:00 Ajax B 3-Ulftse Boys 5

Sv Dinxperlo
Zaterdag 9 december

08:30 SDOUC MO13-1-Dinxperlo MO13-1
08:30 AZSV JO13-3-Dinxperlo JO13-1
08:30-Longa'30 JO9-4G-Dinxperlo JO9-1
09:00 Dinxperlo JO11-1-Longa '30 JO11-5
11:15 AZSV JO15-3-Dinxperlo JO15-1
11:30 Dinxperlo JO15-2-DZSV JO15-2
12:45 Dinxperlo MO17-1-SJO HMC '17 MO17-1
13:00 Dinxperlo JO17-1-Grol JO17-4
14:30 Dinxperlo JO19-1-WVV '34 JO19-1
Zondag 10 december         
10:00 Dinxperlo 4-DEO 4        
10:30 Doetinchem 3-Dinxperlo 2
11:00 Dinxperlo 3-Pax 6        
11:15 Erix/KSV VR1-Dinxperlo VR1
12:00 Dinxperlo VR2-MvR VR2        
14:00 SVGG 1-Dinxperlo 1

DZSV
Zaterdag 9 december (thuis)
08:30 DZSV JO13-1-Gendringen/Etten JO13-1
08:30 DZSV JO9-1-DCS JO9-2
08:30 DZSV JO9-2G-D '69 JO9-2
10:15 DZSV JO15-1-Doetinchem JO15-1G
10:15 DZSV JO15-3-Grol JO15-4
10:15 DZSV JO11-3-Longa '30 JO11-10
10:15 DZSV JO7-1G-SDOUC JO7-1
10:15 DZSV JO7-2G-SDOUC JO7-2
12:00 DZSV 5-Westervoort 3
12:00 DZSV JO17-1-AZSV JO17-2
12:00 DZSV MO15-1-Grol MO15-1
14:30 DZSV 1-Be Quick'28 1
14:30 DZSV 2-FC Eibergen 2
14:30 DZSV 4-FC Winterswijk 2
Zaterdag 9 december (uit)
08:30 FC Trias JO11-11M-DZSV JO11-5
08:30 Longa'30 JO9-8G-DZSV JO9-3G
08:30 Neede MO11-1-DZSV MO11-2
09:00 Silvolde JO8-3-DZSV JO8-3G
10:00 MvR MO11-1-DZSV MO11-1
10:30 VVG '25 JO13-3-DZSV JO13-2
10:45 FC Winterswijk JO11-9-DZSV JO11-4
10:45 DVC '26 MO15-3-DZSV MO15-2
11:00 AD '69 JO11-2-DZSV JO11-2
11:30 Dinxperlo JO15-2-DZSV JO15-2
12:00 Gendringen JO17-2-DZSV JO17-2
14:30 Zelhem JO19-1-DZSV JO19-1
14:30 Oene VR1-DZSV VR1
17:00 Juliana '31 2-DZSV 3

Ropes & Running is vanaf 1 januari rookvrij

DINXPERLO - Survivalsportvereniging Ropes & Running in heeft maandag 20 november de aftrap gegeven voor het invoeren van een rookvrije vereniging per 1 januari.

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op de sportvereniging. Daarom vraagt Survivalsportvereniging Ropes & Running aan iedereen die op het sportterrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil Survivalsportvereniging Ropes & Running kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken. Iedereen is en blijft welkom op het verenigingscomplex, ook rokers. Wel vraagt Survivalsportvereniging Ropes & Running rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De plekken binnen het sportterrein, zoals bij de hindernissen en het terras zijn namelijk rookvrij. Voorzitter Yvonne Reusen: 'Door een rookvrije sportvereniging te worden, biedt Ropes & Running iedereen een veilige en gezonde sportomgeving."

Extra bootcamptraining

DINXPERLO - Vanaf 11 januari is er een extra bootcamptraining op donderdagmorgen van 9.00-10.00 uur. De training wordt gegeven door Herbert Luimes. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Verder zijn er bootcamptrainingen op: maandagochtend van 9.00-10.00 uur, locatie 't Barger; maandagavond van 19.00-20.00 uur, locatie Aalten; woensdagavond van 19.00-20.00 uur, locatie 't Barger. De trainingslocatie 't Barger is aan de Bargerdijk 2, De Heurne en de trainingslocatie Aalten is in de zomer bij parkeerterrein AZSV en in de winter in wijk Kobus te Aalten.

Winterwandeltocht in De Heurne

DE HEURNE – Stichting 't Olde Karrespoor, fietspaden De Heurne en omstreken organiseert voor de zesde keer een winterwandeltocht op vrijdag 29 december.

Er is een mooie tocht uitgezet in en rond De Heurne en natuurlijk is er weer een gezellige pauzeplek. De wandelaars kunnen dit jaar kiezen uit drie afstanden: 7, 12 en 18 km. Er kan gestart worden tussen 11 en 13 uur bij zaal Bruggink, Caspersstraat 2 in De Heurne.

Kampioenen bij Ajax-B

Beide kampioensteams bij elkaar. Foto: PR

DINXPERLO - Op zaterdag 2 december konden zowel Ajax-B JO11-1 als JO11-2 kampioen worden. Onder 11-1 speelde in eigen huis tegen nummer twee op de ranglijst DZC'68 JO11-5. De gasten stonden drie punten achter op Ajax-B en maakten dus ook nog kans op het kampioenschap. Het werd een spannende wedstrijd, waarin Ajax-B maar liefst acht keer paal of lat trof. Uiteindelijk werd een 3-2 overwinning behaald en was de titel een feit.

Tegelijkertijd kon de JO11-2 kampioen worden in Silvolde. Daar was het een stuk minder spannend. De eerste lag er al snel in en Ajax-B boekte een ruime 0-7 overwinning op Silvolde JO11-4. De ontlading was er niet minder om.

Na ontvangst van de medailles volgde een mooie rondrit door Breedenbroek en Dinxperlo voor de kampioenen en werd het feestje afgesloten met patat en ranja in de kantine.

JO11-2 kampioen. Foto: PR
JO11-1 kampioen. Foto: PR

DZSV JO11-2 in het nieuw

DZSV JO11-2 in het nieuw. Foto: PR

DINXPERLO - Enkele weken geleden heeft DZSV JO11-2 de nieuwe sponsoren bedankt voor hun steun, in de vorm van trainingspakken van AutoService Seleman en tassen van Geraldo Reusink Financieel Advies. Het team loopt er weer strak en netjes bij voor, tijdens en na de wedstrijden.

12 / 34

Wat is de toekomst van de regionale en lokale media?

Foto: Frank Vinkenvleugel

BREDEVOORT – Regionale tv-zenders, lokale radio's, en kranten zoals het Achterhoek Nieuws. Bestaan deze over tien jaar nog? En in welke vorm? Het medialandschap verandert, niet alleen in de regio, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Drie vertegenwoordigers gingen met elkaar én een zaal vol lokale mediamensen in debat.

Door Bram Beckmans

Maandelijks organiseert Stichting Koppelkerk een bijeenkomst in de gelijknamige kerk te Bredevoort. Deze worden Tegenlicht-meet-ups genoemd en staan altijd in het teken van uitzendingen van het VPRO-programma Tegenlicht. Afhankelijk van de inhoud wordt er door de aanwezigen in de Koppelkerk gediscussieerd. Dit was ook het geval op vrijdag 1 december. Na het bekijken van de Tegenlicht-uitzending 'Een kwestie van vertrouwen', die zich concentreerde op de wereldwijde transformatie van de media, gingen vertegenwoordigers van regionale en lokale media met elkaar in gesprek.

Van links naar rechts Gerwin Nijkamp, Gerco Mons en peter Berendsen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Prikkelende stellingen
Die vertegenwoordigers waren Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur Achterhoek Nieuws), Gerco Mons (journalist van de Gelderlander) en Peter Berendsen (algemeen directeur van Regio8). De zaal was verder gevuld met belanghebbenden van lokale omroepen zoals RTV Slingeland, Aladna FM, Nieuwslab Trikker en mensen uit de lokale politiek. Voormalig Omroep Gelderland-presentator Eric Schuurman had de leiding en stelde de nodige scherpe vragen, aansluitend op een aantal stellingen.

Ook voor jongeren
De eerste stelling was: 'Regionale nieuwsmedia is nieuws voor 55-plussers.' Nijkamp van Achterhoek Nieuws was het hier niet mee eens. Volgens hem wijst onderzoek wel uit dat dat ouderen vaker de krant lezen dan jongeren, maar dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in lokaal nieuws is niet het geval. "We moeten goed blijven innoveren en aan de wensen van de lezer en adverteerder blijven voldoen", vertelde Nijkamp. Dat innoveren is ook iets waar Berendsen van Regio8 zich over ontfermt: "Wij maken online voornamelijk korte fragmenten, die niet veel langer dan een minuut zijn. Jongeren willen vaak niet de achterliggende details van een nieuwsfeit, maar vooral de hoofdlijnen." Journalist Mons voegde hieraan toe dat hij niet verwacht dat het regionale nieuws zoals dat nu in de Gelderlander te lezen is, hetzelfde is over tien jaar. Hij verwacht dat dagelijks regionaal nieuws op termijn wekelijks gaat verschijnen, als bijlage bij een landelijk dagblad. Nijkamp begreep dat en reflecteerde het op zijn eigen wekelijkse titels: "Ik weet zeker dat de papieren kranten van Achterhoek Nieuws nog steeds bestaan over vijf jaar, maar niet in dezelfde vorm als vandaag de dag."

Onafhankelijkheid
De volgende stellingen hadden vooral betrekking op objectiviteit en onafhankelijkheid van nieuwsmedia. Verschillende regionale en lokale mediabedrijven ontvangen subsidie van de gemeente. Schuurman vroeg hoe kranten om gaan met kritische berichtgeving over de gemeente die voor de subsidie zorgt. "Wij ontvangen geen subsidie, maar hebben in veel van onze kranten pagina's met gemeentenieuws. Daarnaast heeft Achterhoek Nieuws in haast alle gemeentes ook een vaste verslaggever die de gemeentelijke besluitvorming volgt en erover bericht. En ja, dat gebeurt ook kritisch", aldus Nijkamp. Een wethouder van de gemeente Aalten had nog een aanvulling: "Het kan een keer voorkomen dat nieuws voor jou ongewenst is, maar dat hoort erbij in de politiek. Ook al geven we subsidie, het zijn veelal de vragen van de burgers die aan bod komen bij onze lokale media en die zijn belangrijk om te beantwoorden." Jan Rietman van het Winterswijkse RTV Slingeland legt uit dat hij de subsidie liever bekostiging noemt: "Het bedrag dat wij krijgen is niet veel, zeker niet als je kijkt naar wat wij opleveren. Per week maken wij uren radio en tv. Reken je dat om naar wat dat eigenlijk zou kosten bij een productiebedrijf, dan is dat veel meer dan de subsidie die RTV Slingeland krijgt. Wij redden het door onze vrijwilligers die deze dure media produceren."

Ego's
Als laatste werd het punt van regionale samenwerking aangehaald. Het kabinet streeft naar streekomroepen, waardoor fuseren nodig gaat zijn in de toekomst. Een jaar geleden sprak het Winterswijkse RTV Slingeland de voorkeur uit voor twee Achterhoekse radiozenders, waarvan een voor de Oost-Achterhoek (de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk). De gesprekken hierover tussen Slingeland, AFM Aladna en Gelre FM verliepen moeizaam. En ook in de Koppelkerk ontstond er weer een discussie. Lammert Blikman van Radio Ideaal uit Zelhem richtte zich tot Berendsen van Regio8, die het middelpunt van deze discussie was. "Als je met Peter samenwerkt, moet je naar zijn pijpen dansen", waren de afsluitende woorden van Blikman. Presentator Schuurman wist uiteindelijk naar boven te krijgen dat alle omroepen wel willen samenwerken vanwege de financiële noodzaak, maar dat er ego's in de weg staan en iedere partij het liefst zijn eigen werkwijze intact laat.

Stichting Barmuja brengt schoon water dichterbij

De bevolking van Asebe Teferi kan water nu dicht bij huis halen. Foto: Ineke Luimes

BREEDENBROEK - Stichitng Barmuja, waar Ineke Luimes zich voor inzet, heeft in het gebied rondom Asebe Teferi in Ethiopië in oktober een waterproject opgestart. Zodra bekend werd dat het project ging lopen werd er waar mogelijk druk geholpen door mensen van de plaatselijke bevolking om sleuven te graven voor buizen. Het bronwater wordt nu via deze buizen naar beneden, naar een tappunt geleid. Daar kan de bevolking nu dichtbij schoon drinkwater halen. Op zaterdag 2 december werd het eerste tappunt in gebruik genomen.

De blijdschap bij de plaatselijke bevolking was enorm. Het is de bedoeling dat er nog meer tappunten worden aangelegd, om op die manier het schone drinkwater dichterbij de bevolking van Asebe Teferi te brengen. Schoon drinkwater is van levensbelang, dat is in de afgelopen jaren heel duidelijk geworden.

De vier generaties. Foto: eigen foto

Ruim twaalf jaar realiseert Stichting Barmuja projecten in Ethiopië. De stichting doet voornamelijk projecten met betrekking tot de eerste levensbehoefte van ieder mens: schoon drinkwater. De eerste jaren waren de projecten in het zuiden van Ethiopië, maar sinds enige tijd is het werkgebied van de stichting verplaatst naar Asebe Teferi. Asebe Teferi ligt ruim 300 km ten oosten van Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Er leeft een bevolkingsgroep van 5000 mensen. Deze mensen hadden tot voor kort geen toegang tot schoon drinkwater.

De enige manier om aan (drink)water te komen was om met een lege jerrycan hoog de bergen in te gaan om daar het water te halen. Dat water komt uit een natuurlijke bron, en vindt z'n eigen weg door geulen in de berg naar beneden. Blikjes en dergelijke werden in de neergaande stroompjes gevuld. Vervolgens ging de jerrycan gevuld met vijftien tot twintig liter water, werd op de rug geladen en men daalde van de berg af. Een bijzonder gevaarlijke onderneming, zeker als het pad nat is. Door het gerealiseerde waterproject hoeft de bevolking deze gevaarlijke tocht niet meer te maken.

Stichting Barmuja kan voor het uitvoeren van de projecten alle hulp goed gebruiken. Meer informatie is te vinden op de website www.barmuja.nl of op de Facebookpagina van Stichting Barmuja.

Vier generaties in vrouwelijke lijn

DINXPERLO - Ineke Pastoors wordt op 4 december 75 jaar. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar wel bijzonder is, dat zij op 2 september ook overgrootmoeder is geworden van Liva Maas. Daarmee is Ineke Pastoors de oudste in vrouwelijke lijn van vier generaties. Op de foto staan baby Liva op de arm bij overgrootmoeder Ineke, met erachter (links) oma Thea Plug-Pastoors en moeder Elke Maas-Plug.

Sint Nicolaas écht jarig op Liboriusschool

Geluk kwam de bakpiet tevoorschijn uit de taart. Foto: Frank Vinkenlveugel

DINXPERLO - Op maandagmorgen 4 december stonden alle kinderen vol verwachting klaar op het schoolplein van de Liboriusschool in Dinxperlo. Ze hadden een brief gehad van Sinterklaas dat hij zou komen. Sint had gehoord dat als je jarig bent je je verjaardag ook mag vieren op school. Dat wil hij graag komen doen: een echt verjaardagsfeest vieren!

Er hingen slingers en ballonnen en er klonk luid gezang op het schoolplein. Daar kwam Sint op de aanhanger van Mengerink hoveniers uit Dinxperlo. Sint had een hele grote taart bij zich en 1 piet. Waar was toch die andere piet?!

Een echte taart voor Sint. Foto: Frank Vinkenvleugel

Ohjee, Sint was zijn bakpiet kwijt!!! Waar was die gebleven! De kinderen hebben hem heel hard geroepen en opeens ging de taart open ..... Daar kwam bakpiet uit de taart! Daar was hij maar nu was de taart kapot! Gelukkig had Sinterklaas een échte verjaardagstaart geregeld bij bakkerij De Dobbelsteen uit Dinxperlo! Het grote verjaardagsfeest van de Sint kon gaan beginnen! Er werd gezongen voor de Sint, gedanst en er was lekkere taart! En tussen de middag zelfs patat gegeten zoals op een echt feest!

Dinxpers Huuksken

Foto: Collectie Ben Maandag

DINXPERLO - Regelmatig wordt in de rubriek Dinxpers Huuksken een (historische) foto of prentbriefkaart uit de collectie van Ben Maandag geplaatst. Wie meer informatie heeft, of wie historisch fotomateriaal ter beschikking wil stellen, kan bij Ben terecht. Zijn adres is Burg. Schepersstraat 1, Dinxperlo, tel. 0315-653449, e-mail benaliemaandag@kpnmail.nl

Ben schrijft: "Deze keer een prentbriefkaart van de tol aan de Terborgseweg in Dinxperlo. De kaart is verzonden op 14 juli en afgestempeld 20 juli 1900. In Dinxperlo werd tol geheven op de Terborgscheweg bij Luijmes en op de Aaltenscheweg bij Veerbeek. Toen in 1904 de spoorlijn gereed kwam, ging men de tol ontduiken door via de Spoorlaan te gaan (nu zou men zeggen via de Nieuwstraat-Maurits Prinsstraat), dat scheelde weer een paar cent. Om deze inkomstenderving tegen te gaan werd de tol verplaatst naar te Grotenhuis, Terborgscheweg 29. Nu zal men deze foto wel beter kunnen begrijpen. Nu nog spreekt men van te Grotenhuis van de tol. Zijn er nog meerdere foto's van de tollen en vooral van de tol aan de Aaltenscheweg en wie kan meer over deze tollen vertellen en kent nog een anekdote of andere gegevens?"


Reacties op Dinxpers Huuksken

Foto: Collectie Ben Maandag

DINXPERLO - Ben Maandag meldt dat hij veel leuke reacties heeft gehad op de prentbriefkaart van Wirtshaus Zum Deutschen Eck, dat werd gepubliceerd in de rubriek Dinxpers Huuksken.

Ben schrijft: "Ik had onder andere een gesprek met Klara Jansen-Schepers, 82 jaar, (geen familie van burg. Schepers). Klara is geboren in Lowick, Duitsland. Ze trouwde in 1959 met Vinzenz Jansen uit de vierde generatie in Dinxperlo. Maar voor ze ging trouwen moest ze een opgave doen van haar volledige uitzet aan een Nederlandse ambtenaar, want ze hoorden immers bij Nederlandin verband met de annexatie van 1949-1963. Na de opgave kreeg ze bericht dat ze niet mocht trouwen, omdat de uitzet veel te groot was. Verbazing alom! Maar geen paniek, de overbuurman die bij de douane werkte, werd ingeschakeld en die heeft ervoor gezorgd dat ze alsnog mocht trouwen. Echt Nederlandse ambtenarij! Herman Antoon Jansen van Zum Deutschen Eck had een hotel met een aantal kleine kamers die hoofdzakelijk door vertegenwoordigers werd gebruikt. Verder was er een biljart, die hoofdzakelijk door Dinxperloërs werd gebruikt, zoals door Henk Elburg, verder een café, een kruidenierswinkel, een kolenhandel, een slachthuis en de Volksbank. Op de laatste dag van de annexatie werd in 1963 nog Grolsch bier gedronken, maar om 12.00 uur 's nachts werd overgeschakeld naar Köningsbier! Ook op de laatste dag werd er een sleuf gegraven en om 12.00 uur werd de telefoon weer omgezet naar de Deutsche telecom."

Veel Jansens uit Oldenburg (Dsl.) hebben zich gevestigd in Dinxperlo, oa. hotel het wapen van Oldenburg of hotel Jansen en niet hotel Boland
Zoals eerder werd genoemd! Verder een rijwielzaak, deze Jansen was tevens cipier van de gevangenis in Dinxperlo en een slagerij.

Of er de laatste dag van de annexatie nog veel goederen gesmokkeld zijn was bij haar niet bekend! De kruidenierswinkel en het hotel zijn voor de oorlog al door H. A. Jansen stop gezet.

Kerstmarkt van vv MEC

MISTE - Traditiegetrouw houdt voetbalvereniging MEC uit Miste een kerstmarkt. Dit jaar vindt het winterse event plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 december, zoals de laatste jaren gebruikelijk bij Loonbedrijf Miste aan de Misterweg.

De vrijwilligers zijn onder leiding van Anita Oonk al weken bezig met de voorbereiding en hebben weer fraaie kerstdecoratie ontworpen en gemaakt. Naast de meer traditionele kerststukjes bieden zij elk jaar weer nieuwe trendy objecten aan. Ook zijn er kerststukken, speciaal bedoeld om het graf van een dierbare te sieren.

Tijdens de markt worden traditiegetrouw oliebollen gebakken voor de verkoop, en ook wordt er wijn verkocht om de clubkas te spekken.
De verkoop vindt plaats op vrijdag 9 december van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Tweede editie Kom-es-an-Toer komt er aan

AALTEN – Vorig jaar werd voor het eerst de Kom-es-an-Toer georganiseerd. Middels een route konden deelnemers een bezoekje brengen aan zestien bedrijven rondom en in Aalten. De betrokken bedrijven boden allemaal een kijkje in de keuken, leuke activiteiten of een hapje en drankje, in winterse sferen. Ook dit jaar wordt de Kom-es-an-Toer gehouden, op zaterdag 9 en zondag 10 december tussen 11.00 en 18.00 uur, dit keer doen er veertien bedrijven mee. Op alle locaties ligt een routebeschrijving klaar.

Door Karin Stronks

De deelnemende bedrijven zijn net als vorig jaar zeer verschillend. Marion Jacobs, één van de organisatoren, geeft aan: "De keuze voor een grote diversiteit van bedrijven is bewust. Zo wordt het een afwisselende toer! De route is zo'n 50 kilometer lang als men alle bedrijven bezoekt, desgewenst kunnen bezoekers de route uitsmeren over twee dagen!" De deelnemers doen hun best om hun bedrijf op te pimpen in winterse- of kerstsferen en bieden elk een kijkje in de keuken, leuke activiteiten, demonstraties, muziek, kunst en/of een drankje of hapje aan. Deelnemende bedrijven zijn te herkennen aan een grote kerstklok.

De initiatiefnemers zijn tevreden over de deelname van vorig jaar. "Het is een nieuw evenement, het moet groeien. Toch hebben best veel mensen de route gevolgd en bedrijven bezocht, vooral zondag was een goede dag. Er zijn zelfs bezoekers die de route hebben gefietst! Veel mensen reageerden enthousiast, er waren zelfs bezoekers uit Apeldoorn en Diepenheim, ook Duitsers wisten de Kom-es-an-Toer te vinden." Net zoals vorig jaar is ook dit jaar een puzzel aan de Kom-es-an-Toer gekoppeld. "Bij elk bedrijf is een letter te vinden op een klein klokje. Deze letters vormen samen een woord. Deelnemers die het juiste woord inleveren maken kans op leuke prijzen die door de bedrijven beschikbaar zijn gesteld", aldus Tiny Toebes.

De Aaltense Musea, beeldhouwaterlier Marijke Corporaal, boerderijcamping De Blökke, theetuin Rensink, handweefatelier De Rozengang, Saab museum, camping 't Walfort, stadsbrouwerij De Borghman, De Groene Pleisterplaats, AladnaFM, de familie Testerink, Wenninkmolen, De Wendelenhutte en partycentrum 't Noorden heten gasten van harte welkom. Henri Harmsen vertelt: "We weten dat de trekzakclub zal optreden, de midwinterhoornblazers geven acte de présence, er zijn ijssculpturen te zien, evenals de Charles Dickens-sfeer. Ook wordt informatie gegeven over de vogelbescherming en erfbeplanting. De deelnemers zorgen zelf voor een aantrekkelijk programma, ze zijn er allemaal op hun eigen manier druk mee bezig. Het is mooi om zo'n evenement samen op te zetten. En nu maar hopen op veel bezoekers."

De organisatie van de Kom-es-an-Toer heeft op diverse beurzen en markten het evenement bekend gemaakt. Ook in Duitsland, in Rhede, op de Klumpensonntag en in Lievelde op de Naoberdagen bij Erve Kots. Marion Jacobs: "We hebben besloten om een goed doel te steunen met de Kom-es-an-Toer. Er wordt een donatie gedaan aan de AFM Kinderhulpweek. Het is een lokaal goed doel dat erg leeft in Aalten en omstreken. Bovendien doet AladnaFM ook mee met de Kom-es-an-Toer, mensen krijgen de kans om eens te zien hoe radio wordt gemaakt." Tiny Toebes vult aan: "De prijswinnaars van de puzzel worden op woensdag 13 december bij VVV Aalten bekend gemaakt. Niemand minder dan de Kerstman zelf zal de trekking verrichten."

23 / 34

Op weg naar Blue Lake Christmas

Marieke Visser, tijdens de repetitie met Psalm 150. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Afgelopen zondag repeteerde het A-orkest van Psalm 150 voor het eerst samen met Marieke Visser: een echt Achterhoeks zangtalent. Ze is onder andere bekend van haar optreden in het Steengroeve theater. Tijdens Blue Lake Christmas op 23 december zal zij onder andere 'Skyfall' van Adele, 'Earth Song' van Michael Jackson, en muziek uit 'Once upon a time in the West' van Ennio Morricone zingen onder begeleiding van Psalm 150. Kaarten zijn nog te verkrijgen bij Jumbo Arentz en via www.psalm150.nl.

Marieke Visser, tijdens de repetitie met Psalm 150. Foto: Frank Vinkenvleugel
Marieke Visser, tijdens de repetitie met Psalm 150. Foto: Frank Vinkenvleugel
Marieke Visser, tijdens de repetitie met Psalm 150. Foto: Frank Vinkenvleugel

Kerstactie voor mensen met een krappe beurs

De vrijwilligers van de kerstactie: "'t Geet niet um ons." Foto: PR

DINXPERLO - Net al vorig jaar zijn drie dames bezig met het organiseren van een kerstactie voor mensen die minder te besteden hebben en graag in aanmerking willen komen voor een leuk kerstpakket.

Daarom wordt aan iedereen die levensmiddelen, verzorgingsartikelen kunnen missen gevraagd of er wellicht nog dingen in de kast of kelder staan die een ander nog kan gebruiken. Uiteraard met een geldige houdbaarheidsdatum. Deze spullen mogen worden gebracht naar Monica Jansen, Lage Heurnseweg 11a in De Heurne of Brigitte Rougoor, Hagtweg 10 in Aalten (Boesveld) of Roelfien Maatkamp Veensgracht 10 in Dinxperlo. De dames kunnen de artikelen eventueel ook ophalen. Mensen die in aanmerking willen komen voor een kerstpakket kunnen contact opnemen met één van de drie dames, hetzij via Facebook messenger (persoonlijk bericht, pb) of via email, alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld. De organisatie van deze kerstactie is in handen van Monica Jansen: monicajansenrougoor@gmail.com Brigitte Rougoor: hj.rougoorjr@hetnet.nl en Roelfien Maatkamp: r.maatkamp@live.nl

Adventsmarkt bij Dr. Jenny

Drukte op de Adventsmarkt van Dr Jenny in 2016. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Op zaterdag 9 december is er een Adventsmarkt, georganiseerd door De vrienden van Dr.Jenny. Kerststukjes en boeken vormen de hoofdmoot maar ook aan de inwendige mens is gedacht.

De opbrengst is natuurlijk weer geheel voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Deze markt is in de oranjerie en de hal van Dr.Jenny aan de Veensgracht 1 in Dinxperlo, van 9.30 tot 13.00 uur.

Inloop bij 't Welink

Ook twee Pieten kwamen even binnenlopen om Wendy en haar team veel succes te wensen. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Zondagmiddag was bij restaurant 't Welink aan de Aaltenseweg een informele inloop voor nieuwe en oude gasten.

Om kennis te maken of om elkaar na een tijdje weer te ontmoeten. En daar was, onder het genot van een drankje en allerlei hapjes - de gehaktballetjes zijn geweldig - volop gelegenheid voor.

De buren waren goed vertegenwoordigd. Foto: Frank Vinkenvleugel
De buren waren goed vertegenwoordigd. Foto: Frank Vinkenvleugel

Restaurant 't Welink is van woensdag tot en met zondag dagelijks geopend vanaf 1100 uur.

Pietengym voor OBS De Wegwijzer

De allerjongste pietjes weerden zich prima tijdens de pietengym. Foto: PR

DINXPERLO - Op donderdag 30 november was er pietengym voor kinderen van de OBS De Wegwijzer onder begeleiding van twee deelnemers van de dagbesteding. Ook waren de kinderen en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal De Schatkamer en kinderdagverblijf StipStap erbij. De kinderen legden een heel parcours af en verdienden allemaal een pietendiploma.

27 / 34

'Mooien aovend' met Ernest Beuving en Vision

Ernest Beuving bezorgde met zijn band en met het koor Vision zijn publiek 'een mooien aovend'. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - 'Het was een mooien aovend', vonden de bezoekers van het Klein Theater Dinxperlo in het Kulturhus, na het optreden van 'de bende van Beuving', die met de voorstelling 'Een klap van de korenmolen' het publiek voor zich innam.

Door Waltraud Wensink

Het koor Vision vulde de helft van het podium waar Ernest Beuving ervoor zorgde dat het publiek van het ene in het andere lachsalvo donderde. De kracht van Beuving zat hem in het herkenbare humor, voor iedereen te begrijpen. Ook al bestaat de helft van het koor Vision uit Duitsers, was het ook voor hen redelijk te volgen. "We wisten niet wat ons te wachten stond en we hadden slechts één keer gerepeteerd, maar het was geweldig om te doen. Ik heb vreselijk gelachen en ook echt genoten", aldus een van de leden van het koor.

Er was een mooie interactie met de mensen in de zaal. Of je nu te laat binnen kwam, wel of geen kapster was, veertig jaar getrouwd was met een koffiebrander of met bretels op de voorste rij zat en bij de metaalgaasweverij werkte, je was gewoon aan de beurt. Beuving improviseerde er op los en het publiek reageerde daar met enthousiasme op, nauwlettend in de gaten houdend dat ze zelf niet in de mangel genomen werden. Improviseren moest Beuving ook toen de techniek hem in de steek liet en zijn laptop aan een update begon tijdens de voorstelling. Maar er was geen man over boord want het zorgde juist voor nog meer input en hilariteit. Hij schroomde daarbij niet zijn eigen bassist er even door te halen die het van kwaad tot erger maakte.

Daarnaast is Vision is ook een geweldig koor, dat er, net als de de ervaren band van Beuving en Beuving zelf, een mooie voorstelling van maakte. Wederom fijne gasten die op uitnodiging van het Klein Theater naar Dinxperlo kwamen en een positieve indruk achterlieten. Iedereen was tevreden heeft gelachen en genoten, en dat is waarom het draait: dat het publiek van Klein Theater Dinxperlo telkens naar huis gaat na 'een mooien aovend'.

Vrouwenkoor Musica in concert met Ulfts Mannenkoor

DINXPERLO - Op zaterdagavond 9 december kunnen de bezoekers in de Goede Herderkerk aan de Allee in Dinxperlo genieten van een bijzonder kerstconcert van Vrouwenkoor Musica in samenwerking met het Ulfts Mannenkoor. Het concert is zo samengesteld dat de eigen identiteit van beide koren duidelijk hoorbaar is. Zowel dirigent Elske te Lindert van Vrouwenkoor Musica als dirigent Piet van der Sanden van het Ulfts Mannenkoor luiden met hun programmakeuze een mooie tweede adventszondag in.

Door Iris Jansen

Naast het eigen repertoire van beide koren worden er ook twee gezamenlijke nummers uitgevoerd. Elske: "We beginnen het concert met het toepasselijke 'Ring the Bells' van Libby Larsen, waarna beide koren gezamenlijk het prachtige en ontroerende 'Cantique de Jean Racine' van Gabriel Fauré zullen zingen. Het is een bijzonder stuk wat Fauré op 19-jarige leeftijd heeft gecomponeerd voor orgel en gemengd koor. Aansluitend zal het Ulfts Mannenkoor het programma voortzetten. Van der Sanden: "We hebben hierbij gekozen voor enkele sfeervolle klassiekers zoals het 'Hallelujah' van H?ndel en het Byzantijnse 'Boh predwitschnie'. Fantastische stukken om in de aanlooptijd naar Kerstmis te zingen. Vervolgens zullen onze eigen solisten Theo Reijntjes en Herman Hunting twee bekende Duitse kerstliederen zingen."

Vrouwenkoor Musica slaat hierna met enkele Engelstalige koorwerken van Karl Jenkins een andere weg in naar kerst. Elske:" Jenkins is vooral bekend van de 'Armed Man', dat hem maakte tot de meest uitgevoerde componist van deze tijd. Hij heeft vanaf deze eeuw veel gewijde muziek gecomponeerd voor koor en orkest en werkelijk prachtige eigentijdse werken geschreven waarin altijd een klassieke touch te horen valt. Van deze componist zal het vrouwenkoor de sfeervolle nummers 'In dulce Jubilo', 'Sleep Child of Winter' en 'Son of Maria' zingen".
Met het kerstlied 'Weihnachtsglocken' vervolgt het Ulfts Mannenkoor het programma, waarbij Marc Overbeek en Theo Overgoor solistisch zullen optreden.
Voor het laatste gezamenlijke optreden met 'Transeamus', sluit Musica het concert af met 'Dancing Day' van John Rutter; een bijzondere liedercyclus van Christmas Carols.

"Aangezien we gekozen hebben om het programma niet te onderbreken door een pauze, hebben we twee nummers voor samenzang met het publiek uitgezocht. Zoveel prachtige koormuziek nodigt natuurlijk uit om zelf ook te zingen", vertelt Elske enthousiast. "Ik zal hierbij begeleiden op orgel terwijl Piet alle aanwezige stemmen moet beteugelen. Een van de laatste keren waarbij men zich door deze dirigent van het Ulfts Mannenkoor kan laten leiden", voegt Elske er met een knipoog aan toe.
Dirigent Piet van der Sanden gaat verder: "Dat klopt. Met een reeks van kerstconcerten de komende weken, sluit ik een prachtige en intensieve samenwerking van 33 jaar met het Ulfts Mannenkoor af en geef het stokje letterlijk en figuurlijk door aan mijn opvolger Harmen Cnossen. Voorzitter van het Ulfts Mannenkoor, Ton Menke, vult aan: "Dit jaar is een bijzonder jaar voor het ons. Naast het afscheid van onze dirigent, beleven wij dit jaar ons zestigjarig jubileum en konden we tevens leden huldigen die zestig en veertig jaar lid van ons koor zijn. Heel wat feestelijke en memorabele momenten, die we dit jaar met een reeks mooie kerstconcerten afronden."

Ook Vrouwenkoor Musica staat aan de vooravond van een feestelijk jaar. Voorzitter Mari?tte Custers: "Volgend jaar is het aan ons om een jubileum te vieren: twintig jaar Vrouwenkoor Musica. We zijn bezig met het voorbereiden van een prachtig jubileumconcert. Elske, die sinds twaalf jaar dirigent van Musica is, stelt met het koor een mooi programma samen. "Dat zal bestaan uit highlights van de afgelopen jaren. In ieder geval staat de samenwerking met het ensemble 'Il canto di Rame' op het programma en verder zal het best moeilijk worden om te kiezen, aangezien we zoveel mooie en bijzondere concerten in de afgelopen jaren hebben gegeven", vult Elske aan. "Maar eerst kijken we met veel plezier uit naar dit mooie kerstconcert. Graag wil ik ook de fantastische samenwerking met de pianist van het Ulfts Mannenkoor, Henk Bennink, benadrukken. Ik heb in het verleden al eens het genoegen gehad om met hem samen te werken. Een geweldige vakman waarop je kan vertrouwen. Ik kan alleen maar benadrukken dat dit een heel bijzonder concert gaat worden, waarbij we hopen dat we veel bezoekers kunnen begroeten."

Zaterdagavond 9 december; Goede Herderkerk, Allee in Dinxperlo. Entree 10,00 euro. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Gegarandeerde zitplaatsen via de voorverkoop bij VVV Dinxperlo en VVV Ulft; tevens kaartverkoop aan de zaal.

Van Litouwen naar de Achterhoek

Edvinas en Roy lezen samen de gegevens van een auto uit. Foto: Bram Beckmans

Edvinas loopt stage bij Autobedrijf Meerdink

Door Bram Beckmans

WINTERSWIJK – De 18-jarige Edvinas Blauzdžiunas uit Litouwen is sinds eind november werkzaam bij Autobedrijf Meerdink. Daar leert hij de komende maand hoe het eraan toe gaat in een Nederlandse garage. Wat zijn de verschillen met zijn thuisland?

Edvinas en Roy voor autobedrijf Meerdink. Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans
Foto: Bram Beckmans

Een doordeweekse dag, het is 7.37 uur. Edvinas stapt in Doetinchem op de trein naar Winterswijk. Aangekomen op het station staat Roy Gijsbers hem al op te wachten. Roy is de bedrijfsbegeleider van Edvinas. De voertaal is Engels.

Edvinas komt uit de stad Kaunas, de tweede stad van Litouwen na de hoofdstad Vilnius. Hij studeert daar voor elektrisch monteur, met de nadruk op auto-elektronica. Toen zijn docent naar hem toekwam met het voorstel om eens buiten de landgrenzen te kijken was de jonge Litouwer enthousiast. Hij legde een Engelse test af en werd gekoppeld aan Autobedrijf Meerdink. Daar loopt hij sinds 27 november stage.

Grote verschillen
In zijn eerste week merkte Edvinas al grote verschillen met zijn thuisland. Zo bezocht hij samen met Roy een sloperij. "Hoezo gaan deze auto's naar de sloop?", was een vraag die in hem opkwam. In Litouwen zouden deze auto's nog een paar jaar meegaan. En ook op de werkplaats gaat het er anders aan toe, vertelt de Litouwer: "De Nederlandse garages zijn veel groter dan die in Litouwen. En het werk is in Nederland makkelijker te begrijpen. Er wordt hier schematischer en overzichtelijker gewerkt dan waar ik woon. En ook zijn de machines anders. We hebben in Litouwen haast geen automatische gereedschappen, we doen eigenlijk alles met de hand." Roy vult aan: "Toen we het voor het eerst over de banden hadden, vertelde Edvinas dat ze niet aan uitbalanceren doen in zijn land. Een luchtsleutel waarmee wij bijvoorbeeld banden verwisselen had hij ook nog nooit gezien."

Edvinas verblijft nog twee weken in Nederland. Hij hoopt bij het autobedrijf nog veel te leren over auto's, elektronica en de Nederlandse werkwijze. Volgens Roy komt dat wel goed: "Qua kennis loopt hij wel iets achter, maar daar werken we aan. Hij leert gelukkig snel en is nieuwsgierig, daarmee kom je al een heel eind."

Nederlandse cultuur
De kans om Nederland te ontdekken laat Edvinas niet onbenut. Hij at al wat lokale gerechten en een Nederlands frikandelbroodje is volgens hem echt een aanrader. In Doetinchem verblijft hij de komende weken bij een Bed & Breakfast, vanuit daar gaat hij het land verder verkennen: "Ik wil zeker nog naar Amsterdam. Misschien ook nog naar andere steden. Daar wil ik de culturele dingen bezoeken. In de weekenden heb ik daar mooi de tijd voor."

Na afloop van zijn verblijf in de Achterhoek keert Edvinas weer terug naar Litouwen. Daar moet hij nog anderhalf jaar naar school, alvorens hij daar ook in de autobranche wil gaan werken. Met de opgedane ervaring in Nederland gaat dat volgens hem helemaal goed komen.

Erkend leerbedrijf
Het is niet voor niks dat Edvinas bij Autobedrijf Meerdink terechtgekomen is. Het bedrijf aan de Snelliusstraat is een erkend leerbedrijf en heeft nauwe contacten met het Graafschap College. Die onderwijsinstelling heeft weer contacten met buitenlandse scholen en zo vond er dus een uitwisseling plaats. Voor Autobedrijf Meerdink is Edvinas de eerste stagiaire uit het buitenland, tot nu toe ontvingen ze enkel Nederlandse stagelopers, die allemaal door Roy begeleid worden: "Ik vind het leuk om mensen op te leiden. Ook ontvingen we de laatste tijd meer vrouwelijke stagiaires, dat is ook bijzonder." Daarmee wordt duidelijk dat het werken in een garage in deze tijd niet enkel voor mannen is, maar ook voor jonge aanstormende vrouwelijke talenten of toekomstige auto-elektriciens uit Litouwen.

Kerstdiner voor minderbedeelden bij AD'69

AALTEN – Mensen met een krappe beurs die een gezellige avond willen beleven zijn op vrijdag 22 december vanaf 19.30 uur van harte welkom in het clubhuis van voetbalvereniging AD'69. Een buffet staat dan klaar, de kantine is helemaal in kerstsfeer en de tafels zijn feestelijk gedekt.

Door Karin Stronks

Initiatiefnemer Kitty Mager legt uit: "We willen graag mensen die het niet breed hebben een leuke avond bezorgen. Even niet denken aan het leven van alledag, even genieten van lekker eten zonder je zorgen te maken over de rekening. Ontmoeting is natuurlijk ook belangrijk, mensen leren kennen, gezellig kletsen onder het eten. We bieden een warm- en koud buffet aan inclusief een dessertbuffet. Gasten worden ontvangen met een welkomstdrankje, het eten is gratis, evenals twee drankjes. De avond wordt afgesloten met een kopje koffie."

Buiten zorgen vuurkorven voor sfeer en de kantine van AD'69 krijgt een sfeervolle kerstambiance. Vrijwilligers en spelers van het eerste team zullen helpen om alles in goede banen te leiden. Kitty Mager verheugt zich op deze feestelijke avond voor de aangegeven doelgroep. Ze is ervaringsdeskundige. Ze zegt: "Ik vind dat de mensen waarvoor deze avond is bedoeld het verdienen om eens in het zonnetje gezet te worden. Ik weet uit ervaring dat het echt niet makkelijk is om altijd maar op de centen te letten, om de hand op te houden, om naar de voedselbank te moeten gaan, om je kinderen dingen te moeten ontzeggen. En dan soms ook nog veroordeeld te worden door je omgeving. Deze mensen gun ik een leuke avond, een keer lekker uit eten, gezelligheid. Daar doen we het voor!"
Naast de inzet van sportpark Zuid en de steun van talentverbinder Richard Jongetjes zijn een aantal sponsoren en donateurs bereid gevonden om het kerstdiner voor minderbedeelden mogelijk te maken. "Ook de kerk heeft een bijdrage gedaan en er zijn bedrijven die goederen beschikbaar stellen zoals schalen, borden en bestek. Een bedrag doneren kan natuurlijk ook, graag zelfs! Het zou super zijn als we na het diner de gasten ook nog een cadeaubon kunnen meegeven! Niet zozeer voor henzelf maar bijvoorbeeld een Intertoys-bon voor de kinderen die dan zelf een cadeautje mogen uitzoeken", vertelt Kitty.

Mensen die graag mee willen eten kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden vóór maandag 18 december 16.00 uur. Van de aanmelders wordt een korte motivatie verwacht. Kitty: "Ik weet dat veel mensen die in een dergelijke situatie zitten niet snel zullen komen. Schaamte, het gevoel te hebben gefaald, zich onzeker voelen kunnen als reden worden aangevoerd. Ik vind dat mensen zich er niet voor moeten schamen dat ze een uitkering hebben. Vrijwel alle mensen die in zo'n situatie zitten hebben een verhaal. Soms heb je pech in je leven. Toch wil ik mensen oproepen om zich op te geven. We garanderen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy, er worden tijdens het diner bijvoorbeeld geen foto's gemaakt. Wij willen dat deze mensen even het gevoel krijgen dat ze ertoe doen, ze een avond in het zonnetje zetten."

Als er zich meer mensen aanmelden dan dat er plaatsen zijn wordt een reservelijst aangelegd. "We hopen op een succesvolle en vooral plezierige avond voor onze gasten! Als deze eerste editie van het kerstdiner slaagt zullen we zeker overwegen om er een jaarlijkse traditie van te maken", aldus Kitty Mager.
Ze vervolgt: "We zijn nog steeds op zoek naar donateurs, bedrijven of particulieren die dit initiatief een warm hart toedragen! Zij kunnen een bijdrage doen! Op onze Facebookpagina staat hoe dat kan en daar is ook de actuele stand van zaken te vinden."

Facebook: kerstdiner sportpark-zuid
Tel. 06-19580604

E-mail: kerstdiner@ad69.nl

33 / 34

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs:oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntverzamelingen etc. Bel voor info: Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

GITAARLES BIJ DE AHOF AALTEN. Zowel electrisch als akoestisch.(klassiek) Gratis proefles. Alle leeftijdscategorieën. Muziek voor de jongste ''kids''tot de oudste rockers. Info: 06-51343411 Mail:hans.kuipers5@gmail.com

GITAARLES BIJ KULTURHUS DINXPERLO Zowel elektrisch als akoustisch Voor alle leeftijdscategorieën Muziek voor de jongste "kids" tot de oudste rockers Gratis proefles Info: 06-51343411 Mail: hans.kuipers5@gmail.com

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274