Contact Zutphen-Warnsveld

12 oktober 2017

Contact Zutphen-Warnsveld 12 oktober 2017


Trouwambtenaren verklaren de liefde aan Zutphen

Negentig trouwambtenaren nemen een moment om in toga voor- en op de Berkelruïne te verschijnen. Foto: Kijk-Kunst Fotografie/Karin Keesmaat

Zutphen - Negentig trouwambtenaren trokken dinsdag 10 oktober compleet in toga door de Zutphense binnenstad. Het tafereel leverde heel wat verbaasde blikken op. De wandeling door de stad was onderdeel van een dagvullendprogramma voor leden van de landelijke vereniging voor trouwambtenaren Matrimonium.

Door Meike Wesselink

Van Texel, uit Zeeland, Gooise Meren; uit het hele land waren de beëdigde trouwambtenaren naar Zutphen gekomen voor de jaarlijkse bijeenkomst. Onderdeel van het programma was de algemene ledenvergadering in het Koelhuis. "Maar we hebben altijd zoveel zin om er een gezellige dag van te maken, dat de agendapunten redelijk snel worden behandeld", glimlacht Eva Schuurman, dichter des Achterhoeks, columniste voor Achterhoek Nieuws én BABS (Buitengewoon Ambenaar van Burgelijke Stand). Schuurman organiseerde samen met de in Zutphen wonende Jeanette de Vos-Michel de editie in Zutphen die naast de ledenvergadering bestond uit een theaterprogramma in Luxor, een lunch bij Het Volkshuis, een fotoshoot bij de Berkelruïne en een stadswandeling met gedichten en muziek. De hoofdzakelijk dames, maar ook enkele heer, waren zeer gecharmeerd van de Hanzestad.
Wat maakt het vak van trouwambtenaar zo leuk? Volgens Linda Veerman is het verklaren van de liefde aan elkaar ten overstaan van iedereen wel heel bijzonder. Daarbij aanwezig mogen zijn, maakt het vak voor haar tot iets moois. Jeanette de Vos: "Daarbij is het een echt vak dat je volgens de regels van de wet uitvoert en dat is niet zomaar iets. Daarom is het ook goed dat er een landelijke organisatie is waarbinnen vakkennis wordt uitgewisseld. Het uitje is natuurlijk vooral ontspannen, maar binnenkort gaan we een aantal workshops volgen over wat te doen bij situaties als iemand bijvoorbeeld is overleden of ziek is. Heel boeiend."

IJsselslag moet aantrekkelijker

Zutphen - In de beantwoordingsbrief aan Burgerbelang (schriftelijke vragen) laat het Zutphense college weten dat het zwembad De IJsselslag aantrekkelijker wil maken voor de jeugd.

Bijzonder, want al vóór de bouw van het zwembad startte in 2014 was het duidelijk dat De IJsselslag een 'sober' zwembad zou worden, omdat er geen financiële middelen waren voor een glijbaan. Beheerder van het zwembad stichting Sport accomodaties Zutphen liet deze zomer weten dat het 2016 met een negatief saldo heeft afgesloten. Het zou gaan om een tekort van 88.000 euro. Inkomsten zouden zijn achtergebleven onder meer omdat jongeren niet meer naar het zwembad komen. Direct na het uitkomen van het bericht van het college ontving onze redactie een gepeperde brief van SP-fractievoorzitter Martijn ten Broeke. Het was toentertijd inderdaad de SP die de raad waarschuwde dat het zwembad te onaantrekkelijk zou worden voor jongeren. Toen de partij vorig jaar opnieuw per motie aandacht vroeg voor het zwembad en voorstelde om het bad om te bouwen tot recreatiebad, werd de motie alleen gesteund door BewustZW. Het college overweegt nu om maatregelen te treffen en het zwembad alsnog aantrekkelijker te maken zodat het meer inkomsten kan genereren uit recreatie. Ook heeft het onderzoeksbureau Procap gevraagd te onderzoeken hoe het zwembad in de toekomst het beste kan worden beheerd.

David de Gorterpad heropend

Afgelopen zondag 8 oktober heeft het IVN het David de Gorterpad in Zutphen heropend. Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad.

In de voetsporen van David de Gorter

Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad. Foto: Alize Hillebrink Foto: Foto: Alize Hillebrink

ZUTPHEN - Afgelopen zondag 8 oktober heeft het IVN (Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid) het David de Gorterpad in Zutphen heropend. Het twintig jaar oude natuurpad, gelegen in de groenzoom tussen de Kaardebol en de Laan naar Eme, was aan vernieuwing toe. Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad.

Door Alize Hillebrink

Een zonnige herfstmiddag in Zutphen. Zo'n dertig natuurliefhebbers staan te trappelen om het vernieuwde David de Gorterpad te betreden. Wethouder Coby Pennings roemt het gebied om zijn natuur en ecologie: "Dat kan niet zonder de groene handen van de vele vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het natuurbeheer van het gebied." Niet in de laatste plaats heeft Pennings zelf meerdere malen de handen uit de mouwen gestoken tijdens natuurwerkdagen.

Foto: Alize Hillebrink Foto: Alize Hillebrink
Routepaaltje drie blaadjes met in de nerf de contouren van de Walburgiskerktoren. Foto: Alize Hillebrink
Overhandiging vernieuwde folder David de Gorterpad. Foto: Alize Hillebrink

David de Gorter
Het tijdstip voor heropening van het David de Gorterpad is niet toevallig: dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat medicus en hoogleraar David de Gorter werd geboren. De grondlegger van de Nederlandse floristiek (onderzoek van wilde planten), woonde van 1778 tot zijn dood in 1783 in Zutphen. Hij publiceerde er onder andere de Flora Zutphanica, een naslagwerk van wilde planten in en om Zutphen dat nu nog dikwijls door plantenliefhebbers wordt gebruikt.

Door de eeuwen heen kent Zutphen inmiddels een traditie van publicisten van wilde planten. Klaske ten Grotenhuis (organisator): "Oud-burgemeester Sijtze de Jong bracht vijftig jaar geleden, naar aanleiding van de tentoonstelling Flora Zutphancia in 1967 in het Stedelijk Museum, een speciaal jubileumboek uit: 'IJssel en Berkflora' met daarin honderd planten die De Gorter verzamelde, handgetekend door de burgemeester zelf." En dit jaar verscheen de uitgave van Kasper Reininks 'Wilde Planten in en om Zutphen', het resultaat van meer dan vijftien jaar botaniseren in en om Zutphen.

Nu is er dan opnieuw aandacht voor het David de Gorter en zijn pad. "Tijden veranderen," zegt Ten Grotenhuis (organisator) bij de presentatie. "Door de ontwikkeling van het ecologisch stadspark maakt het park Helbergen, aan de rand van de IJssel, nu ook onderdeel uit van het natuurpad. "Het werd dus hoog tijd voor een update." Met het hout van de oude beschoeiing van de Schouwlaakse beek zijn paaltjes geslagen die de route markeren: drie blaadjes, met in de nerf de contouren van de Walburgiskerktoren.

David de Gorterpark
"Op initiatief van enkele leden van het IVN werd het David de Gorterpad in 1996 ontwikkeld en een jaar later geopend in het David de Gorterpark," vertelt Ten Grotenhuis. De naam van dit park staat momenteel ter discussie. Ten Grotenhuis: "Vorig jaar is het verkozen tot Emerpark, maar in onze oude folder staat het nog genoemd als David de Gorterpark." Bij de nieuwe naamgeving werd voorbijgegaan aan het feit dat het park al een naam had. Technisch gesproken zijn er nu twee namen voor één gebied. Ten Grotenhuis: "Wie weet komt het David de Gorterpark nog terug." Pennings zegt in een reactie hierop: "Hoe het precies zit wordt op dit moment door de gemeente uitgezocht."

Natuurgids Wim Bosma houdt halt bij een beek met hoog opstaand riet: "Hier zien we hoe het in de 18e eeuw moet zijn geweest toen De Gorter door Zutphen zwierf." In de tijd van De Gorter waren grote delen van Zutphen ontoegankelijk. Rondom de oude stad was voornamelijk moeras en veen. "Op natte gronden zie je een ander soort planten, zoals orchideeën." Een echte 'De Gorterplant' is volgens Bosma de wilde pastinaak, "die heeft hij ook beschreven in zijn Flora Zutphanica."

Kortom: een natuurwandeling met historische, botanische én educatieve waarde. De folder met beschrijving van de natuurwandeling is gratis verkrijgbaar bij onder andere de VVV en de bibliotheek Zutphen.

Oude IJsselbrug een nacht afgesloten

ZUTPHEN - Nog één nachtje omrijden. Van maandagavond 30 oktober 21.00 uur tot dinsdagochtend 31 oktober 06.00 uur is de oude IJsselbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bestuurders moeten omrijden via de Cortenoeversebrug. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de oude IJsselbrug.

Ook ambulance, politie en brandweer kunnen er in noodgevallen door. De afsluiting is nodig voor extra werkzaamheden aan de westelijke aanbrug (aan de kant van De Hoven). Hier wordt het fietspad over een lengte van zo'n 350 meter vernieuwd, er komen platen op te liggen van composiet. Daarmee zijn de lengtevoegen op het fietspad verleden tijd. Er zijn de hele nacht verkeersregelaars aanwezig.

Onderzoek toekomstig beheer IJsselslag
Vervolg van voorpagina

Zutphen - Onderzoeksbureau Procap heeft onderzocht hoe het beheer van zwembad De IJsselslag het beste kan worden geregeld.

Frictie tussen beheerder Stichting Sport Accomodaties Zutphen en hoofdhuurder De IJsselmeeuwen, een negatief saldo over het afgelopen jaar en een overeenkomst die in 2018 stopt, zijn redenen om een en ander opnieuw opnieuw onder de loep te nemen. Het onderzoeksbureau heeft niet alleen gekeken naar beheer van het zwembad, maar het ook in een groter verband onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat een niet-commercieel sportbedrijf de beste optie zou zijn. Ook gymzalen, Hanzehal, De Mene en andere sportaccomodaties zouden onder een dergelijke stichting kunnen komen te vallen. Het onderzoek is slechts een verkenning. De raad gaat zich hier nog over buigen.

Programmabegroting 2018

Zutphen - Niet zonder trots presenteerde Oege Bosch de programmabegroting 2018. De begroting moet nog door de raad, maar laat een financieel overschot zien voor de komende jaren. Het was al even geleden dat Zutphen zo ruim in de cijfers zit en dat moet prettig zijn voor de nieuwe raad en college die in maart volgend jaar aantreden.

55 Plus 4 Daagse weer in de Hanzehal te Zutphen

ZUTPHEN - Van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 oktober gaat de tweede editie van de 55 Plus 4 Daagse van start en wordt wederom gehouden in de Hanzehal te Zutphen. Vier dagen lang kunnen de 55 plussers genieten, zich laten informeren en vooral amuseren. De 55 Plus 4 Daagse is dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.

De 55 Plus 4 Daagse is een complete huishoudbeurs met ruim honderd verschillende exposanten. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan wonen en leven, mode en beauty, gezondheid en beweging, reizen en er is een informatieplein aanwezig.

Podiumprogramma
Dit jaar is er wederom een gevarieerd podiumprogramma met muziek, show en dans. U kunt op het horecaplein, onder het genot van een hapje en een drankje, uitrusten en luisteren naar muziek. Een belangrijk onderdeel van het podiumprogramma is de modeshow van modehuis Van Leersum. Vier maal per dag verzorgen zij een professionele modeshow compleet gericht op de mode van de 55 plussers.

Bereikbaarheid
De 55 Plus 4 Daagse wordt dit jaar wederom gesteund door ouderenbonden KBO & PCOB, die tevens goed vertegenwoordigd zijn op de beurs. Zij zullen diverse workshops en lezingen aanbieden en daarnaast kunnen hun leden gratis gebruik maken van busvervoer van en naar de Hanzehal te Zutphen.

Tweede persoon gratis met kortingsbon in deze krant

Parkeren rond de Hanzehal is gratis en met het openbare vervoer is de Hanzehal gemakkelijk bereikbaar. De lijnbussen stoppen praktisch voor de deur en vanaf het NS station Zutphen is het ongeveer 10 minuten lopen.

Entree
Entree voor de 55 Plus 4 Daagse bedraagt 7,50 euro per persoon. Leden van KBO & PCOB ontvangen op vertoon van hun ledenpas een korting van 2,50 euro.

Bij inlevering van de kortingsbon, te vinden in de advertentie elders in deze krant, bedraagt de entree slechts 7,50 euro voor twee personen (en 5 euro voor twee personen op vertoon van KBO of PCOB ledenpas).

Zutphen wint weer de titel Roparunnerstad

ZUTPHEN - Voor de derde keer op rij weet de gemeente Zutphen de titel 'Roparunnerstad 2017' te bemachtigen. De bijbehorende geldprijs van 50.000 euro mag de gemeente besteden aan goede doelen in de gemeente, passend bij de doelstellingen van de Roparun. De prijs is in de wacht gesleept dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers en bewoners van Warnsveld, Zutphen en De Hoven. De uitslag van de jaarlijkse verkiezing van de leukste doorkomststad werd bekendgemaakt tijdens de Roparun Goede Doelenavond in Rotterdam van afgelopen vrijdag 6 oktober. Hierbij waren de bestuursleden van de Stichting Doorkomst Roparun Zutphen en wethouder Oege Bosch aanwezig.

De Stichting Roparun zamelt geld in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de run passeerden zo'n negentig teams onze stad. Bij de verkiezing 'Roparunnerstad' van het jaar mogen de deelnemende Roparun teams stemmen op de gemeentes die in hun ogen de leukste doorkomsten hebben georganiseerd.

Zutphen lichtjesstad
De deelnemers van de Roparun kregen op Eerste Pinksterdag in Zutphen een geweldig warm onthaal. Vanaf de Kapperallee in Warnsveld tot het einde van de Weg naar Voorst in de Hoven stonden de welbekende waxinelichtjes langs de weg. In Warnsveld zorgden vrijwilligers van de Gondelvaart voor de waxinelichtjes en ook was er muziek bij de Pauw. Bij de poort van Zutphen, de Drogenapstoren, werden de lopers welkom geheten door ridders en op de Zaad- en Houtmarkt lag de rode loper uit en werden alle deelnemers op een podium welkom geheten door verschillende wethouders onder begeleiding van veel muziek. Door verlichte straten in het centrum en via een verlichte brug kwamen de lopers in de Hoven uit. Een speciaal comité had daar alle bewoners opgeroepen te komen aanmoedigen en de lopers werden dan ook feestelijk in de wijk onthaald met live muziek en fruit.

Goede doelen in de omgeving
Het geldbedrag van vorig jaar is verdeeld onder zes verschillende goede doelen: Stichting Vrienden van het Gelre Ziekenhuis, Buurtzorghuis Warnsveld, Hospice Zutphen, Noaberhulp Zutphen, Stichting Samen Varen en Netwerk Palliatieve Zorg. De organisaties dienden plannen in en na toetsing door de Stichting Roparun konden zij het ontvangen bedrag besteden aan palliatieve zorg voor mensen met kanker.

Roparun 2018
Volgend jaar is de doorkomst van de Roparun zondagavond 20 mei. Wilt u ook meehelpen? Neem dan contact op.

06 36 50 51 84
Facebook: doorkomstroparunzutphen

doorkomstroparunzutphen.nl

Steun Het Vergeten Kind met Groot Zutphens Dictee

ZUTPHEN – Taalliefhebbers opgelet: op donderdag 16 november houdt Lionsclub Zutphen-Kattenhaven voor de negende keer het Groot Zutphens Dictee. Het dictee vindt vanaf 19.00 uur plaats bij het Volkshuis, Houtmarkt 62.

Het dictee is niet alleen een leuke avond om je kennis van de Nederlandse taal te testen, alle deelnemers steunen meteen ook een goed doel: de stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting trekt zich het lot aan van 33.000 kinderen in Nederland die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn.

Meedoen kost 7,50 euro per persoon. Daarnaast is er de mogelijkheid om je als deelnemer te laten sponsoren voor een vast bedrag (of per woord). Het dictee telt ongeveer 250 woorden. Alleen van de winnaar(s) wordt bekend gemaakt hoeveel fouten zij hebben gemaakt. Na afloop krijgen alle deelnemers hun gecorrigeerde dictee terug. De beste deelnemers ontvangen een prijs. Er zijn twee categorieën: één voor deelnemers uit Zutphen en aangrenzende gemeenten en één voor 'de dicteetijgers' van buiten de regio. Tevens is er een prijs voor degene die het hoogste sponsorbedrag binnenhaalt.

Dit jaar is het door dezelfde schrijvers verzorgd als voorgaande jaren: Jody Hagenbeek (medewerkster Graafschap Bibliotheken Zutphen), Jaap Pott (neerlandicus en gepensioneerd docent Nederlands van het Baudartius College te Zutphen), Michel Groothedde (stadsarcheoloog en Zutphen-specialist) en Fiona de Heus (journaliste en tekstschrijver, mede-eigenaar van Zutphens Persbureau).

Aanmelden kan per e-mail via onderstaand e-mailadres. Binnenkort is meer informatie te vinden op de website.

WMK bruist met 'Lust for Life'

De WMK-mannen kijken uit naar hun lustrumconcert. V.l.n.r.: Patrick Coly (tenor), Robert Denessen (tenor), Adam Moolenburgh (bariton), dirigent Emile Engel en de bassen Jan Roelofs en Ernst Zwaanswijk. Foto: Jan Kolkman

'Muziek maakt dat je levensvreugde ervaart. Voor mij is het de motor, met alle emoties en gevoelens die het oproept'

ZUTPHEN/WARNSVELD - Dat moet je meemaken. Het lustrumconcert van het Warnsvelds Mannenkoor onder het motto 'Lust for Life'. Meemaken moet je dan ook letterlijk nemen, want het publiek vervult een essentiële rol. Dirigent Emile Engel legt uit: "Het is een wisselwerking. Wij staan op het podium, maar zonder publiek gaat het niet. De zaal reageert op de muziek, gaat daar in mee, laat zich ontroeren. Als ze weer naar huis gaan zullen ze voelen dat ze nieuwe energie gekregen hebben en voldaan kunnen zeggen: 'Dat was een prachtige avond!'."

Emile zou zelf niet zonder muziek kunnen leven. "Muziek maakt dat je levensvreugde ervaart. Voor mij is het de motor, met alle emoties en gevoelens die het oproept. Dat geldt voor zingen in het bijzonder: het geeft je energie, brengt je bij je passie, maakt het leven waard geleefd te worden." Niet alleen voor Emile, maar voor iedereen is zingen gezond. "Je zingt met je hele lichaam, niet alleen met je keel. Ongemerkt ben je heel actief als je zingt, en dat heeft een enorm heilzaam effect. Is ook wetenschappelijk bewezen. Vandaar ook het thema van dit lustrumconcert: 'Lust for Life'.

Muziek: de snelste weg naar het hart
Muziek is voor Emile Engel altijd iets dat met mensen te maken heeft. "Die verbinding met mensen maakt het juist zo mooi. Je staat daar als mens en niet als automaat. Er zijn nummers die ik al duizenden keren heb gerepeteerd en uitgevoerd. Maar toch kan ik elke keer weer het gevoel hebben dat het helemaal nieuw is. Voor mij komt dat doordat ik daar niet in mijn eentje sta. Magie, ja. Het mooie van muziek is ook: het is de snelste weg naar het hart. Muziek hoort bij de mens. Het raakt voor ons allemaal aan een oergevoel. Dat wisten volgens mij de Neanderthalers ook al, en die konden nog niet eens fatsoenlijk praten."

Voor het eerst is er ook een 'afterparty', nagenieten met een drankje, dansje en praatje

Sfeer, humor en magie
Jan Roelofs is bas bij het WMK en namens de Muziekcommissie betrokken bij de opzet van het lustrumconcert. Hij verheugt zich op een bruisende avond vol levenslust. "Wat wij elke vrijdagavond bij de repetitie meemaken – na twee uur zingen ben je weer helemaal afgestoft en opgefrist – willen we ook het publiek laten ervaren. Als mannenkoor zoeken we naar vernieuwing. Geen obligaat, saai optreden maar entertainment. Sfeer! Humor! Magie! Deze weg zijn we vorig jaar ingeslagen met ons Lenteconcert, wat een enorm succes was, alleen was toen de zaal nog niet helemaal vol. Dat gaan we deze keer anders doen."

Afterparty
Vernieuwing tijdens het concert, maar ook daarna. Jan Roelofs: "Voor het eerst organiseren we na afloop een 'afterparty' in dezelfde prachtige zaal. Stoelen aan de kant, de bar achterin gaat open, de band speelt door en iedereen kan nagenieten met een drankje, een dansje en een praatje. Veel mensen denken bij afterparty onmiddellijk aan jongeren, maar waarom zou ik daar met mijn 63 jaar niet naar toe mogen?".\

Emile: "Ook al zijn er aardig wat oudere leden - de oudste is overigens met zijn 89 jaar nog behoorlijk vitaal - we doen geen concessies aan de kwaliteit. De muziek verdient dat ook niet. Het moet zuiver zijn, het moet helder zijn, het moet transparant zijn. Daar sta ik garant voor. En de prachtige klank van het WMK doet de rest. Reken maar dat de mensen dat gaan ervaren als ze naar ons concert komen. In de mooiste concertzaal van Nederland, de Buitensociëteit, worden ze ondergedompeld in een bad van klank en energie. En dat voor maar 15 euro per kaartje!".

Kaarten bestellen kan via de website.

www.warnsveldsmannenkoor.nl

Jonge mannen vinden weg naar WMK

Het Warnsvelds Mannenkoor beweegt zich al een paar jaar tegen de trend in. Waar de meeste mannenkoren kampen met dalend ledental en vergrijzing, is het bij het WMK omgekeerd: het ledental steeg van 40 naar 60, en de gemiddelde leeftijd ging voor het eerst sinds jaren omlaag. Jonge mannen vinden hun weg naar het WMK en dat komt ongetwijfeld door de vernieuwende ledenwerfactiviteiten als "WMK Stammtisch" en "WMK Meet & Greet", maar ook door een nieuwe opzet voor de concerten.

Anton Korteweg en Bas Steman over het geluk van fietsen in de IJsselstroom

Anton Korteweg. Foto: Bert Bevers

ZUTPHEN - Aanstaande zaterdag 14 oktober om 20.00 uur in de IJsselstroom zal dichter en oud-directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag, Anton Korteweg, het hebben over het geluk van fietsen en zijn nieuwe dichtbundel: 'Het leven deugt. Althans op onderdelen'. Hij wordt hierbij geïnterviewd door Bas Steman, programmamaker, fietsfanaat en bekende Ridder van Gelre.

Poëzie van Anton kenmerkt zich door de ironische beschrijving van kleine gebeurtenissen, die gevoelens van melancholie oproepen. Zijn enigszins afstandelijke stijl bedient zich van woordspelingen en archaïsmen en een alledaagse woordkeuze voor verheven onderwerpen.

Inloop: 19.30 uur. Adres: Vliegendijk 16 in Zutphen. Toegang bedraagt 10 euro, reserveren kan via het e-mailadres.


info@deijsselstroom.info

Jazzformatie LAHO doet Luxor aan tijdens tournee door Europa

De Amerikaans-Nederlandse jazzformatie LAHO. Foto: PR

ZUTPHEN - De Amerikaans Nederlandse jazzformatie LAHO treedt dinsdag 17 oktober om 22.00 uur op in de jazzkelder van Luxor. Ze zijn op dit moment op tournee in Europa.

LAHO is opgericht door drummer Kevin den Elzen. Hij verhuisde naar Los Angeles voor zijn masterstudie en ontmoette daar saxofonist Mike Lebrun. Een veelgevraagde muzikant die op het album 'Nobody but me' van de beroemde zanger Michael Buble is te horen.

Tijdens het optreden in Luxor is de saxofonist Ben van Gelder de vervanger van Mike Lebrun. Van Gelder is 26 jaar en een belangrijke jazz saxofonist in New York. Hij studeerde onder andere bij Lee Konitz en treedt op tijdens grote jazzevenementen in New York.

Verder zijn Max Kraus (bas) en Adam Hersh (piano) van de partij. Hersh studeerde onder andere bij Vince Mendoza, dirigent van het Metropole orkest.

De toegang is vrij maar donaties zijn welkom.

Poëzie op zondag

ZUTPHEN - Op zondagmiddag 15 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur presenteert Boekhandel Van Someren & Ten Bosch de vierde 'Van Someren poëzie op zondag'. Martinus Nijhoffprijswinnaar Karol Lesman vertelt dan over zijn werk als vertaler en over de grote Poolse dichters die hij naar Nederland bracht, van Czeslaw Milosz en Zbigniew Herbert tot Wislawa Szymborska. Lesman wordt geïnterviewd door schrijfster en kunsthistorica Gerdien Verschoor, die jarenlang in Polen woonde en werkte.

Karol Lesman (1951) studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de UvA. Tijdens zijn studie werd hij zo gegrepen door de klassieke Poolse negentiende-eeuwse roman De pop van Boleslaw Prus dat hij vertaler wilde worden. Sinds 1979 is hij literair vertaler uit het Pools en sindsdien vertaalde hij zo'n zestig titels. Lesmans vertalingen werden meerdere malen bekroond. Lesman schrijft regelmatig over Poolse literatuur en weet op aanstekelijke wijze over literatuur en het vertalen ervan te vertellen.

Gerdien Verschoor combineert haar schrijverschap met haar baan als directeur van CODART, het internationale netwerk van museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. Daarvoor werkte ze als cultureel attaché op de Nederlandse ambassade in Warschau. Ze promoveerde op een Poolse kunstenaarsgroep uit het Interbellum nadat ze kunstgeschiedenis had gestudeerd in Leiden en Kraków.

Locatie: Kerkhof 16. Toegangskaarten 7,50 euro bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Cry Wolf Blues Band in De Hoven

ZUTPHEN - Op 21 oktober zal de Cry Wolf Blues Band een optreden verzorgen in café De Hoven, Weg naar Voorst 19-d in Zutphen, met eigen bewerkingen van bestaande blues en bluesrocknummers. De band is negen jaar geleden begonnen en genoot al landelijke bekendheid in de blueswereld, maar begint nu ook voeten aan de grond te krijgen in de rockscene. De band bestaat uit: Hans Cornelis (gitaar en zang), Bosco Streumer (bas en zang), René Heus (drums). Aanvang 22.00, entree 5 euro.

Kunst en Cultuur

Scenes uit een rijk leven

De kinderen van Thate schenken een schilderij aan de vrijwilligers. Foto: Meike Wesselink

WARNSVELD - Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, maar ook patiënten kwamen zaterdag 7 oktober naar het Warnshuus om de presentatie van het boek over Jan Thate, huisarts te Warnsveld bij te wonen. Na 22 jaar zijn overlijden krijgt de dokter een bijzonder monument in de vorm van een boek.

Door Meike Wesselink

In het prettig leesbare boek vol foto's, illustraties en schilderijen wordt gerept over een eigenzinnig man. Eigenwijs, slim, vrolijk, een uitgesproken mening en geïnteresseerd in bijna alles dat los en vastzit. Huisarts, maar ook beeldend kunstenaar met een bijzondere interesse in sterrenkunde, weerkunde en archeologie. Gek op het maken van vuurwerk, betrokken bij zijn patiënten en dol op Warnsveld. Een rebel in oorlogstijd die weigert mee te werken met de Duitse bezetter en die patiënten doodleuk afkeurt voor militaire dienst. Thate is ook de man die als waarnemer voor het KNMI op 23 augustus 1944 in Warnsveld een temperatuur meet van 38,6 graden Celsius, een warmterecord dat tot op de dag van vandaag nog niet is verbroken.

Eerder die ochtend krijgt het plantsoen bij de Molenbult in Warnsveld de naam Thate Plantsoen. Coby Pennings doet de officiële handeling. Bij de presentatie van het boek doet wethouder Oege Bosch het openingswoord. Ook op het gemeentebestuur moet Thate indruk hebben gemaakt. Niet alleen in 2005 is er de dreiging voor Warnsveld om opgeslokt te worden door Zutphen, al vanaf het begin van de 20e eeuw ziet Thate het aankomen. Het komt zelfs zover dat Thate met een zelfgemaakt vuurwerkprojectiel naar de raadszaal komt. Het ongevaarlijke projectiel wordt uiteindelijk niet afgestoken.

Verschillende patiënten koesteren mooie herinneringen aan de huisarts. Zoals Henny Slotboom "De dokter heeft ons nog aan de wintersport geholpen. Ik was een beetje overspannen en moest rust nemen. Waar zouden we in februari terecht kunnen, vroegen we ons af. 'Op wintersport', zei dokter Thate. Dat deden we en het beviel ons zo goed dat we vaker zijn gegaan." Henny de Vries noemt Thate een echt ouderwetse huisarts die er niet alleen voor de patiënt was, maar ook voor de mensen er omheen. Een dokter die ook nog sterrenkunde had gestudeerd, wat in huize de Vries erg werd gewaardeerd. "Hij sleep zelf de lenzen voor zijn sterrenkijker."

In het Warnshuus zijn tot en met 22 december schilderijen van Jan Thate te zien. Een bonte verzameling met heel divers werk. Thate liet zich inspireren door andere schilders als Jan van der Zee en Herman Dijkjans waarmee hij bevriend raakte.

Het boek Jan Thate, huisarts te Warnsveld - Scenes uit een rijk leven- is te koop bij The Read Shop. Het boek is samengesteld door een projectgroep van de Dorpsraad Warnsveld en geschreven door Krijn van der Heijden.

Fusie Ons Huis en Woningbedrijf Warnsveld

WARNSVELD - Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld gaan vanaf januari 2018 samen verder. Beide corporaties zijn actief in de gemeente Zutphen. Ons Huis is ook actief in de gemeente Apeldoorn.

Nadat de raden van Commissarissen van WBW en Ons Huis groen licht gaven, heeft de Autoriteit Woningcorporaties namens de minister de fusie goedgekeurd. De afgelopen maanden is de haalbaarheid van de fusie onderzocht. Met de fusie is er meer slagkracht om de volkshuisvestelijke taken in de gemeenten Zutphen en Apeldoorn goed op te pakken en te investeren in woningen voor onze doelgroep. De fusieorganisatie gaat verder onder de naam Ons Huis en Arjen Jongstra blijft directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder René Rademaker van Woningbedrijf Warnsveld gaat binnen de organisatie van Ons Huis verder in een andere functie, evenals vier andere medewerkers van WBW. Om vanaf 1 januari 2018 als één organisatie te kunnen werken zijn de voorbereidingen nu in volle gang. Huurders in Warnsveld krijgen binnenkort bericht wat er wel of niet verandert en waar, hoe en bij wie ze terecht kunnen.

Bouwgroep Warken behaalt eerste prijs met 'de Watermolen'

WARNSVELD - Zaterdag 30 september waren vele bouwgroepen en vrijwilligers van Stichting Gondelvaart Warnsveld bijeen bij 't Ooievaarsnest voor de afsluiting van het gondelvaartjaar. De heer Willem van Stockum sprak voor de laatste keer in zijn rol als voorzitter van Stichting Gondelvaart Warnsveld, de bouwgroepen toe. Deze acht bouwgroepen hebben hun mooiste creaties kunnen tonen aan het ruim duizendkoppige publiek. De vakjury en een publieksjury waren dit jaar unaniem in hun oordeel. Bouwgroep Warken ging met hun gondel 'de Watermolen' met de eer van de eerste prijs strijken. De tweede prijs was voor bouwgroep scouting Jan van Riebeek, gevolgd door bouwgroep de Doorzetters met een derde prijs. Op initiatief van scouting Jan van Ribeek hebben de bouwgroepen elkaar ook een beoordeling gegeven. Ook hier kwam 'de Watermolen' van bouwgroep Warken als winnaar uit de bus. Sommige groepen zijn nu al bezig om na te denken over een mooi ontwerp voor de volgende gondelvaart. Daarbij nemen zij de tips en tops van de vakjury mee om tot een prachtige gondel te komen. Onder alle ingezonden publieksbeoordelingen is een prijs verloot. Deze prijs, een bioscoopbon, is gewonnen door mevrouw Carla Wessels.

Meditatieavonden rond de Psalmen

WARNSVELD - Zoek je naar rust en stilte en wil je op een andere manier bezig zijn met God en je geloof? Dan is het goed om tijd te nemen voor dit verlangen. Mediteren is stil worden, tot rust komen en ruimte maken. Dit kan tijdens de open meditatieavonden op 17 oktober, 21 november, 19 december van 19.30 tot 20.15 uur in de Martinuskerk onder begeleiding van Jeanet Aartsen en Henri Knol.

Tijdens deze open meditatieavonden wordt steeds een gevoel verkend via een gedeelte uit een Psalm. Men komt bij elkaar in het koor van de kerk en oefent met verschillende vormen van christelijke meditatie (tekst, beeld, gebedsregel, loopmeditatie). Bij het doorgeven van een e-mailadres, ontvangt men steeds een uitnodiging voor de avonden. Voor meer informatie, bel of mail gerust met de begeleiders: (0575) 57 31 75, h.b.knol@planet.nl. Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Focus op Warsnveld

Innovatie goed in beeld tijdens Achterhoekse Toekomst Toer

ACHTERHOEK - Hoe ziet de Achterhoek van morgen eruit? En tot welke dingen zijn we hier al in staat? Die vragen stonden op maandag 2 oktober centraal tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer. Op initiatief van Achterhoek2020 toerden driehonderd Achterhoekers tussen de innovatieve plekken BMV in Mariënvelde, Meilink in Borculo en De Heikamp in Ruurlo.

Door Bram Beckmans

Voordat de toer begon waren er bij de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde toespraken van economisch geograaf Gert-Jan Hospers, Gelders gedeputeerde Bea Schouten en Foppe Atema, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek2020. Allemaal waren ze bemoedigend en positief gestemd over de huidige stand van zaken omtrent innovatie en de mate waarop we op de toekomst inspelen in de Achterhoek. Dat kwam ook terug in de door Bea Schouten gepresenteerde nieuwe Regiobarometer. Dit document bevat feiten en cijfers over de Achterhoek en laat zien dat, ondanks de aanhoudende krimp in de bevolkingsomvang, het op onderdelen als werkloosheid, onderwijs en openbaar vervoer goed gaat met de Achterhoek.

Na de toespraken werd bij de BMV het beursterrein geopend. Daar lag de focus op het wonen van de toekomst. De term 'losgoed' kwam hier een paar keer voorbij en laat zien dat niet alle Achterhoekse bouwprojecten 'vastgoed' zijn. Zo worden er betaalbare en duurzame wooneenheden van hout gemaakt, die ook verplaatsbaar zijn. Voor starters in de woningmarkt kan dat erg interessant zijn, omdat deze eenheden eenvoudig uit te breiden zijn naar eigen inzicht en financiële mogelijkheden. Naast innovatieve woonvormen was er bij de BMV ook aandacht voor zelfredzaamheid in de regio en werd er kennis gemaakt met slimme technieken omtrent beveiliging en brandwering.

Per bus naar Borculo en Ruurlo
Een zestal bussen stond klaar voor de BMV en fungeerde als pendeldienst tussen Mariënvelde, verpakkingsbedrijf Meilink in Borculo en horecaonderneming De Heikamp in Ruurlo. Opgedeeld in groepen bezochten de aanwezigen deze locaties, waar innovatie ook weer duidelijk naar voren kwam.

Zo was er op heb gebied van digitale technieken en 'smart' werken veel te ontdekken bij Meilink in Borculo. Onder andere robots die cement in iedere vorm kunnen gieten, een virtuele assistent die taken in de zorg overneemt en 3D-printers van Achterhoekse bodem maakten nogmaals duidelijk dat we er goed voorstaan in de regio. Ook was er een afvaardiging van het Graafschap College: studenten lieten hun zelfgemaakte 'vechtrobots' zien. Van ieder onderdeeltje tot aan de besturing, alles werd door deze techneuten zelf ontwikkeld. Tevens demonstreerde de politie de nieuwste drones, die vandaag de dag voor toepassingen bij verkeersongevallen en opsporingen gebruikt worden.

Bij de volgende stop in Ruurlo maakten de Achterhoekers kennis met innovaties op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Er werd een app getoond die samen reizen bevordert en een sensor-systeem dat voor de landbouw alles kan registreren, van grondwaardes tot aan de exacte locatie van koeien in de wei. Kortom, ook genoeg innovatie. Na het bezoek aan Meilink en De Heikamp keerden de aanwezigen terug naar Mariënvelde, waar de avond afgesloten werd.

Startschot voor nieuwe agenda
De stuurgroep Achterhoek2020 nam het initiatief voor de Achterhoekse Toekomst Toer. Deze stuurgroep is een samenwerking van de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij zijn sinds 2009 bezig met de toekomst van de Achterhoek, waarbij de Uitvoeringsagenda onmisbaar is.

Voor Achterhoek2020 was deze toer ook het startschot voor de nieuwe agenda. Voorzitter Foppe Atema legt uit: "Op 19 maart 2018 presenteren wij aan iedereen de agenda Achterhoek2030, maar dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met jullie. De Achterhoekste Toekomst Toer gaat nog een aantal keren plaatsvinden, in een soortgelijke vorm. Op basis van wat wij daar ophalen en te horen krijgen, stellen wij de nieuwe agenda vast, die wordt dan volgend jaar tijdens het Innovatie Festival gepresenteerd."

Aanmelden voor de vervolgreizen van de Toekomst Toer is mogelijk via de website.

Jan Postma over 'Vroege werken'

Jan Postma. Foto: Ringel Goslinga

ZUTPHEN - Jan Postma, essayist bij De Groene Amsterdammer, vertelt op 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch over zijn boek 'Vroege werken'.

Postma is een dwalende denker, hij laat zijn stukken doelbewust meanderen. Zo laat hij zijn denken voortbewegen, én dat van de lezer. Hij schrijft over Joseph Brodsky en Zadie Smith, over dooie muizen, de selfies van Heleen van Royen, wat er schort aan roodharigen, zijn eerste keer, wat het betekent om een performancekunstwerk te zijn, het plezier van alledaagse dagen, snorkelen in een massagraf, wel of niet samenwonen, zinloos geweld, een geëxecuteerde naamgenoot, kortom: de kleine grote vragen. Jan Postma (1985) is politicoloog, fotograaf en journalist. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en De Gids over beeldende kunst en cultuur. Afgelopen voorjaar verscheen bij Das Mag 'Vroege werken'.

Toegangskaarten 10 euro en verkrijgbaar bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Aanschaf nieuwe dieren moet Vogelpark attractiever maken

Dierenverzorger Eco Teunissen met de nieuwe aanwinst, een jong dwerggeitje. Foto: PR

ZUTPHEN - Op 4 oktober, dierendag, ging een jong dwerggeitje op reis met dierenverzorger Eco Teunissen: van Kinderboerderij Malkenschoten in Apeldoorn naar het Vogelpark in Zutphen. Sinds er geen pauwen, hanen en parelhoenders meer in het park wonen (die waren nogal luidruchtig voor de directe omgeving) is het park voor het publiek minder aantrekkelijk geworden. Het bestuur van Vogelpark & Stadsboomgaard wil dat het park weer attractiever wordt. Er worden nieuwe dieren aangeschaft, uit Apeldoorn arriveerden al drie schaapjes (Ouessant schapen, een klein ras). Binnenkort zullen ook twee jonge herten komen helpen om het malse gras kort te houden.

BewustZW kiest bestuurder en politicus Bert Jansen als lijsttrekker

Bert Jansen. Foto: Rens Plaschek

ZUTPHEN - De leden van BewustZW hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem bestuurder en politicus Bert Jansen als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Bert is de afgelopen jaren fractievoorzitter en politiek leider, geniet grote bekendheid, ook buiten de partij. Hij is verbindend, innovatief, vernieuwend en heeft namens de partij de hoofdrol in de verkiezingscampagne en debatten. Visie, missie en speerpuntenprogramma zijn daarbij altijd het uitgangspunt, zowel in- en buiten de gemeenteraad. Bert Jansen: "Ik wil mij graag als raadslid blijven inzetten voor de gemeenschap. Het is een eer dat als volksvertegenwoordiger te mogen doen. Het vertrouwen van de leden is de voelbare steun met volle kracht gemotiveerd door te gaan."

Ruim twintigduizend euro voor KWF

ZUTPHEN - De collecteweek van KWF Kankerbestrijding vond dit jaar plaats van 3 tot en met 9 september. Afdeling Zutphen heeft een bedrag opgehaald van maar liefst 20.417,75 euro. Dit dankzij de gulle giften van de bewoners van Warnsveld en Zutphen en de medewerking van de ruim dertig wijkhoofden en bijna driehonderd collectanten.

Het lokale bestuur is nog op zoek naar versterking (secretaris en evenementencoördinator). Verder zijn er vacatures voor wijkhoofden (sturen een beperkt aantal collectanten) voor de omgeving van de Spittaalderkamp, de Polbeek, de buitenring van de binnenstad (Laarstraat, Graaf Ottosingel) en de Rietbergstraat. Ook collectanten blijven van harte welkom. Voor informatie kunt u mailen naar van Anneke Hens.

Lezing over Staring en de Wildenborch

EEFDE - Ben Godtschalk uit Vorden zal op donderdag 19 oktober in het Hart te Eefde een lezing houden over het geslacht Staring, dat op de Wildenborch in Vorden woonde en nog steeds woont. Ben gaat in op de geschiedenis en de bewoners van het kasteel en landgoed 'de Wildenborch' en in het bijzonder de eerste eigenaar Damiaan Hugo Staring, vader van de dichter A.C.W. Staring. Uiteraard komt ook de dichter A.C.W. Staring zelf aan bod. Iedereen is van harte welkom. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen 5 euro. De bijeenkomst vindt plaats in het Hart aan de Jolinkweg 2. De deuren gaan om 19.30 uur open en de lezing begint om 20.00 uur.

Hartenwens wandrek gaat in vervulling

ZUTPHEN - Vrijdag 6 oktober heeft voor de zesde keer in Zutphen de Nationale Ouderendag plaatsgevonden, georganiseerd door de Stadsonderneming en het Odensehuis in Zutphen. Ouderen konden hun hartenwens indienen zoals een bezoek aan museum of dierentuin, een boottochtje maken, een bezoek aan een schoonheidssalon of door bos en veld een wandeling met de rolstoel maken. Samen met een vrijwilliger gezellig een dagje op stap en soms vloeien er langdurige contacten uit voort.

De heer van Maren, die met zijn echtgenote in Woonzorgcentrum Polbeek woont, heeft bij de Nationale Ouderendag een bijzondere hartenwens ingediend. Meneer van Maren, die gebruik maakt van een rolstoel, wilde heel graag en al heel lang een wandrek op zijn afdeling, zodat hij dagelijks zou kunnen oefenen in de hoop wat sterker te worden. Bovendien zouden zijn medebewoners daar dan ook gebruik van kunnen maken.

Hoewel er twijfels waren over de haalbaarheid van deze vraag omdat de Nationale Ouderendag weinig eigen budget heeft, was het zo duidelijk een hartenwens van van Maren, dat besloten werd om te proberen deze wens in vervulling te laten gaan.

Diverse mensen staken de helpende hand toe. Walhallab, de organisatie die jongeren begeleidt en vaak met hout werkt, heeft het wandrek belangeloos gemaakt met adviezen van de fysiotherapeut. Particulieren hebben de kosten van het hout hiervoor gesponsord. Polbeek zorgde voor een feestelijke onthulling en Biologische Bakkerij De Driekant bracht taart voor bij de koffie.

De heer van Maren was zichtbaar blij met het wandrek en probeerde het gelijk uit.

Uitstapje bewoners De Lunette met de fluisterboot

ZUTPHEN - De meeste bewoners van woonzorgcentrum De Lunette Sutfene in Zutphen gaan niet op vakantie. Daarom was het aanbod van Fluisterboten Zutphen om tegen gereduceerde prijs mee te varen heel welkom. Van veel bewoners was het ook een wens om een keer mee te varen. Ondanks dat de regen twee keer roet in het eten gooide, konden de bewoners op donderdagmiddag 28 september alsnog gaan.

De bewoners vonden het ontzettend mooi om Zutphen vanaf de Berkel te bekijken en hebben aandachtig geluisterd naar de verhalen van de schipper. Heerlijk varen over de Berkel, over grote gracht, langs Graaf Ottosingel en weer terug richting Wijnhofpark.

Een bewoner merkte op dat het net was of ze in het buitenland was en door de jungle voerde. Het was een heel ontspannen uitstapje. De bewoners hebben erg genoten van de fantastische boottocht.

Team Welzijn & Activiteiten De Lunette organiseren wekelijks leuke activiteiten voor de bewoners en wijkbewoners.

Collectanten gezocht in Zutphen

ZUTPHEN - Het Leger des Heils zoekt collectanten in Zutphen voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 27 november tot en met 2 december 2017. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2016 kwamen meer dan honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils. Dat is bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte.

Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar de website of neem telefonisch contact op.

Opslag verwijderen Gorsselse Heide

GORSSEL - Zaterdag 14 oktober zijn de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel vanaf 9.00 uur te vinden op de Gorsselse Heide. Zin om de handen uit de mouwen te steken? Kom dan ook meehelpen.

De afgelopen jaren zijn er op de hei veel werkzaamheden verricht in het kader van het Natuurherstelplan. Er zijn o.a. bomen gekapt, en er is geplagd. Net als eerdere jaren hebben ook afgelopen zomer koeien op een deel van de hei gegraasd, en daarmee veel opslag (zoals dennetjes en berkjes) gegeten. Komende zaterdag is het de beurt aan vrijwilligers van de Natuurwerkgroep om opslag te verwijderen. Overige zaterdagochtenden waarop de groep gaat werken zijn: 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december. Er wordt 14 oktober om 9.00 uur verzameld op de hoek Gerrit Slagmanstraat/Deventerdijk te Harfsen. Handschoenen en gereedschap zijn aanwezig.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ben Rutenfrans.

Griezelen tijdens de museumkidsweek

ZUTPHEN - In de herfstvakantie is het weer museumkidsweek. Dit jaar is het thema griezelen. Kinderen vanaf 5 jaar zijn tijdens de herfstvakantie welkom om te komen griezelen in Museum Henriette Polak Op woensdag 18 oktober van 14.00 tot 16.00 uur vertelt Meike Wesselink het spannende verhaal van de Gravin van Gelre en op zondag 22 oktober nog twee keer.

De Gravin van Gelre is zo ijdel, dat overal waar ze haar adellijke voeten neerzet, ze een loper laat neerleggen. Het oude kruidenvrouwtje waarschuwt de gravin voor wat er gebeuren gaat, maar de gravin wil het niet horen. En dan is het te laat... Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Kom dan naar Museum Henriette Polak. Na dit spannende verhaal maak je, onder begeleiding van een echte kunstenaar, een eigen griezelmasker. Kosten 10 euro.

Op zondag 22 oktober vertelt Meike Wesselink het verhaal nog twee keer, van 13.00 - 13.30 uur en 15.00 – 15.30 uur. Begeleiding van een volwassene is op zondag verplicht. Op zondag is er geen workshop griezelmasker maken.

Toegang tot het museum is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Aanmelden is gewenst, niet verplicht. Dit kan via telefoon of mail.

Terug in de tijd met barokensemble

EPSE - Tijdens het Koffieconcert in Epse op 22 oktober 11.30 uur zal Barokensemble La Soranza optreden. Het thema is 'Rondom Telemann', vanwege het 250e sterfjaar van deze veelzijdige componist.

Barokensemble La Soranza legt zich toe op een authentieke uitvoering van haar repertoire. Dit betekent dat de muziek wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd met gebruikmaking van de huidige informatie over de bouw van de instrumenten en over de manier waarop de muziek ten gehore moet worden gebracht. Er wordt gespeeld op (hedendaagse replica's van) historische instrumenten, zoals de verschillende soorten blokfluiten, de cello en het klavecimbel. Deze oude instrumenten hebben een geheel eigen klank met een eigen karakter. Het ensemble bestaat uit± Elsa Bunk (blokfluit), Frans Kouwenhoven (cello), Ineke Kuiling (klavecimbel), Herma Holtrigter (sopraan). Locatie: Kerk Epse, Lochemseweg 36.

Stadswandelingen langs sporen van Joods leven in Zutphen

ZUTPHEN - Op zondag 15, vrijdag 20, zondag 22 en vrijdag 27 oktober 2017 13.30 uur kunt u deelnemen aan de 'Stadswandeling Joods Zutphen', een stadswandeling langs sporen van Joods leven in Zutphen. Onder leiding van een gids wordt er een route gelopen door Nieuwstad- en Barlhezekwartier in Zutphen.

Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen. Tijdens de 'Stadswandeling Joods Zutphen' komt u aantal sporen tegen van Joods leven, variërend van het vroegere verenigingsgebouw Hof van Flodorf tot het vooroorlogse winkelstraatje Barlheze. Aan de hand van gebouwen, woonhuizen en winkelpanden wordt de geschiedenis van de Joodse inwoners van Zutphen verteld van de achttiende eeuw tot heden. Zo wordt er verteld over slager Hamburg, die vanaf 1836 een slagerij aan het Broederenkerkhof had en over voddenkoopman Meyer Lipschits, voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht.

De verhalen worden, indien mogelijk, toegelicht met oud fotomateriaal. Na afloop staat in de Synagoge koffie/thee klaar. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. de restauratie van de Joodse Begraafplaats, Zutphen. Vertrek- en eindpunt: Synagoge, Dieserstraat 11 in Zutphen. Duur wandeling: circa 1½ uur. Opgave via telefoon of mail.

www.legerdesheils.nl/collecte

036 - 53 98 175

06-17 272 159
wandeling@mendelson.nl

www.joodszutphen.nl

Hanze Stars speelt mooi spel

Foto: PR

ZUTPHEN - Afgelopen weekend kwamen zes teams van Hanze Stars in actie. Heren 1 kwam op vrijdagavond in actie in Wageningen tegen de studenten van Sphinx. In een zeer spannende wedstrijd waarin veel fout ging, maakten de studenten net 1 punt meer dan Hanze Stars waardoor de heren uit Zutphen de eerste verliespartij van dit seizoen moesten incasseren.

De landelijk spelende jeugdteams hadden beiden een uitwedstrijd. De U12 (onder 12) speelde in Waddinxveen tegen Bouncers. Er werd goed gespeeld maar het gebrek aan ervaring brak het jonge team uiteindelijk op. 82 - 57

Foto: PR

De U14-1 moest naar Eindhoven om het op te nemen tegen Almonte. Na een goede start in het eerste kwart was meteen een goed gat van 13 punten gemaakt. Daarna kon Almonte wat meer weerstand geven. Het verschil na het tweede kwart was 16 punten en na het derde 18 punten. In het 4e kwart ging Hanze Stars in de hoogste versnelling en kon de reis naar Zutphen beginnen met een winst van 46-86.

In Zutphen werden drie wedstrijden gespeeld. De nog ongeslagen U14-2 nam het op tegen Pluto Wageningen. Het werd al snel duidelijk waarom Hanze Stars bovenaan de competitie staat en Pluto onderaan: 71-22 winst voor Zutphen.

Daarna speelde het ook ongeslagen U18 tegen VBV Veenendaal. Ook hier weinig problemen voor Hanze Stars 73 – 35. De U14-2 en U18 (beiden geleid door Leo Klijnsma) staan dus fier bovenaan met 4 gewonnen wedstrijden.

Tot slot de eerste wedstrijd voor het heren 2 team van Hanze Stars. Doordat er te weinig teams zich hadden ingeschreven in de vierde klasse, is het heren 2 team ingeschreven in de derde klasse. Hierdoor zullen er dus grote verschillen in niveau komen dit seizoen. Zo ook hier: Rebound uit Harderwijk had geen kind aan onze heren 2: 27 – 79

Volgende wedstrijden
Vanwege de herfstvakantie zijn er twee weken geen wedstrijden voor Hanze Stars. Op 28 oktober spelen de volgende teams een thuiswedstrijd in de Mene. Om 12.00 uur speelt de U14 tegen Harlemlakers uit Haarlem, om 14.00 uur speelt U12 tegen Lokomotief Rijswijk. Tot slot speelt heren 1 om 16.00 uur tegen Pluto Wageningen.

FC Zutphen op bezoek bij WHC Wezep

ZUTPHEN - FC Zutphen treedt zaterdag 14 oktober aan tegen WHC in Wezep. Deze tegenstander eindigde vorig seizoen boven in de eerste klasse en miste promotie naar de Hoofdklasse. Dit seizoen is WHC matig begonnen met een punt uit drie wedstrijden. Maar daar staat tegenover dat dit ene punt afgelopen zaterdag behaald werd in de zware uitwedstrijd bij degradant uit de Hoofdklasse ASVD in Dronten. In een aantrekkelijk duel maakte WHC voor de rust een 2-0 achterstand goed, maar verzuimde na de rust de drie punten mee naar Wezep te nemen. Men verwacht de eerste overwinning in de beide komende thuiswedstrijden tegen FC Zutphen en DZC "68 binnen te halen.

FC Zutphen pakte zaterdag het tweede gelijkspel in deze competitie thuis tegen Vroomshoopse boys, en wacht dus ook nog op de eerste overwinning. In de uit wedstrijd tegen het gerenommeerde WHC zal dit lastig worden, maar als opnieuw een punt in een uitwedstrijd wordt gehaald is dit zeker geen slecht resultaat.

FC Zutphen speelde zaterdag een goed eerste half uur, met goed opgezette en vlotte combinaties en aanvallen op het vijandelijke doel. Daarnaast werd er achterin niets weggegeven en tot het einde van de wedstrijd de nul gehouden. Als er geconcentreerd en degelijk gespeeld wordt, hoeft FC Zutphen voor geen enkele tegenstander bang te zijn. Want uiteindelijk komt die kans voorin wel een keer. Zaterdag was er de pech dat dit net niet lukte. De aanvangsopstelling van het elftal was nagenoeg gelijk dan die van een week eerder.

Het positieve is dat steeds meer spelers, zoals zaterdag Jort Bleumink, aantonen het niveau van de eerste klasse aan te kunnen. Het gaat er natuurlijk wel om dit zesentwintig wedstrijden lang vol te houden, en met die druk te kunnen omgaan. Dat geldt natuurlijk voor veel meer jongens, vandaar dat er een brede selectie nodig is, om de strijd aan te binden met de sterke ploegen in deze klasse.

En dat FC Zutphen te maken heeft met een sterke klasse toont de ranglijst aan. Er is na drie wedstrijden al geen enkele ploeg meer die zonder puntverlies is. En alleen Go Ahead Kampen staat nog op 0 punten. Er mag echter van worden uitgegaan dat deze ploeg, die vorige jaren altijd bovenin meedraaide, daar zeker niet zal blijven.

Basisopstelling
Er zullen niet veel wijzigingen in de basisopstelling van de laatste weken plaatsvinden. Daar is, gezien het vertoonde spel, ook niet veel reden toe. Het gaat er alleen om dat deze jongens de vorm en concentratie kunnen vasthouden. Er zullen ongetwijfeld veel supporters richting Wezep reizen om dit team, dat als een sterke eenheid opereert, aan te moedigen.

Tweede elftal
Het tweede elftal heeft na de 5-1 thuis overwinning van afgelopen zaterdag zelfs de gedeelde koppositie gepakt. Ook daar is men met zijn allen goed bezig. Zaterdag wacht daar de zware uitwedstrijd tegen DZSV uit Dinxperlo, dat op de derde plaats staat. De aanvang van deze wedstrijd is eveneens 14.30 uur. Een ieder bij FC Zutphen is benieuwd of beide teams zich staande kunnen houden in deze pittige uitwedstrijden.

Gerjan Nijland, FC Zutphen

Leerlingen Baudartius doen mee aan wiskundetoernooi in Nijmegen

Lucas Weevers, Martijn van Iwaarden (leerkracht), Rodney Nicolaas, Jeroen Zwiers, Olivier Donker en Marten Straatsma. Foto: PR

ZUTPHEN - Op vrijdag 29 september heeft een team enthousiaste leerlingen van onze school meegedaan aan het internationale wiskundetoernooi in Nijmegen. Het Baudartius-team bestond uit Marten Straatsma, Jeroen Zwiers, Rodney Nicolaas, Lucas Weevers en Olivier Donker. Olivier: "Het meedoen begint bij de voorbereiding. Je docent krijgt oefenmateriaal toegestuurd waarmee jij, samen met je team aan de slag gaat." Het wiskundetoernooi bestaat al een aantal jaren. Marten: "De dag begint met een estafette en 's middags is er een bepaald thema, dit jaar was het thema fout-detecterende en fout-verbeterende codes. Uiteindelijk is er na het harde werk een borrel en de prijsuitreiking."

In de estafette gaat het erom zoveel mogelijk punten te verzamelen in de tijd van één uur. Lucas: "Elk team kreeg in totaal 20 vragen voorgeschoteld variërend van meetkunde tot vergelijkingen. Vaak kwamen we er samen uit. En zoals de naam al suggereerde kon je pas verder met de volgende vraag nadat je de huidige vraag had beantwoord." Tijdens de lunch was er een wedstrijd om zo snel mogelijk de Rubiks kubus op te lossen, waar een twintigtal mensen streden voor de eerste plek. Ik presteerde door de druk echter slechter dan verwacht, resulterend in de zesde in plaats van de tweede plek." Dat Marten echt snel een Rubiks Kubus kan oplossen bevestigt Rodney: "Marten had makkelijk tweede kunnen worden als hij niet zo zenuwachtig was. Hij deed er anderhalf keer zo lang over als zijn eigen record."

Terwijl de begeleidende docenten een lezing voorgeschoteld kregen over fout-verbeterende codes gingen de teams terug naar de gymzaal voor het middagdeel van de wedstrijd. Lucas: "Het middagdeel bestond uit een vijftal grotere vragen die wij in ons team onderverdeelden en waaraan we in een tweetal of alleen aan werkten. Deze vragen hadden betrekking op het voorbereidingsmateriaal waarmee wij mee hadden geoefend voorafgaand aan dit toernooi. Dit onderdeel ging relatief goed al waren de vragen zeker pittig." Rodney: "Marten en ik waren erg op dreef, want samen hadden we 3 van de 4 vraagstukken opgelost." Er was ook nog een praktisch vraagstuk van het onderwerp. Olivier: "Die puzzel leverde voor ons slechts 60 van de 100 punten op."

De teamleden kijken terug op een leuke ervaring. Lucas: "Het leukste aan dit toernooi vond ik het ochtenddeel. De opdrachten konden met logica wel opgelost worden, maar er zaten ook wel erg moeilijke opdrachten bij." Het team kan tevreden zijn. Marten: "Ik ben tevreden met onze 35ste plek, al hoopte ik op een plaats in de top 30."

Concert D-licious Vocals in Epse

EPSE - Zaterdag 14 oktober zal D-licious Vocals vanaf 20.15 uur een concert geven in Epse, Lochemseweg 36. Zaal open 19.30 uur.

Na het grote succes van hun eerste CD, gevolgd door onder meer een optreden in het radioprogramma 'Spijkers met koppen' en een mini theatertour met Dolf Jansen, wordt er nu verder aan de weg getimmerd. CD nummer twee is in de maak en D-licious Vocals, met zangeres Mariske Hekkenberg uit Epse, is klaar voor het theater. Drie topzangeressen en een geweldige gitarist uit de Nederlandse muziekwereld delen de wens, of beter nog de noodzaak om samen liedjes te spelen die 'ze altijd al eens hadden willen doen'. Deze muziek, vooral uit de jaren 70 en 80, brengt voor hen en het publiek talloze mooie herinneringen tot leven. De geraffineerde arrangementen van de D-licious voices met een enkele gitaar, zorgen voor een krachtig, compleet en nieuw geluid van deze nummers.

Op het programma staat repertoire van bijvoorbeeld Fleetwood Mac, David Bowie, Toto, Paul Simon, George Michael, James Taylor en Michael Jackson. Volop herkenning met persoonlijke verhalen die bij het tijdsbeeld van deze liedjes horen: de tijd van TOPPOP, Countdown, Ferry Maat en Ally McBeal.

Evelyn Kallansee, Pien Schneider, Mariske Hekkenberg en Herman Onnen. Op hun CV's staat onder meer solist bij de internationaal bekende Acid Jazz band Tristan en bij The European Glenn Miller Orchestra, het begeleiden van bekende nationale en internationale artiesten (Spandau Ballet, Todd Rundgren, Guus Meeuwis, Frans Bauer) en grote musical producties als Les Miserables.

Kaarten kosten 13,50 euro, inclusief koffie of thee, en zijn te bestellen via de website of op de avond zelf aan de zaal (pinnen niet mogelijk).

Digitaal archief gemeente Lochem naar Zutphen

ZUTPHEN - Het digitaal archief van de gemeente Lochem krijgt een vast onderkomen bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Dat heeft het college op 3 oktober besloten. Het RAZ, een gemeentelijke dienst van de gemeente Zutphen, zal zorgen voor het inrichten en beheren van een e-depot. Door dit besluit blijven het fysieke en digitale archief op een locatie te raadplegen.

In 2014 kwam het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem in beeld voor het onderbrengen van het digitaal archief voor Zutphen en Lochem. Het fysieke archief zou in Zutphen blijven. Toen Zutphen in 2016 besloot zelfstandig een e-depot voor haar digitaal archief te ontwikkelen, veranderde de situatie. Lochem bleef eerst koersen op een samenwerking met het ECAL maar nu het RAZ zich sterk heeft ontwikkeld in digitaal archiefbeheer, brengt Lochem ook haar digitale archief daar onder. Dat biedt verschillende voordelen.

Voor bezoekers is een locatie voor het fysieke en digitale archief het handigst. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers die bij het RAZ werken. Deze vrijwilligers zetten zich onder andere in voor het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem en de Historische Vereniging De Elf Marken in Gorssel. Niet alleen zijn zij tevreden over het archief in Zutphen en de dienstverlening door het RAZ, Zutphen is voor hen ook goed bereikbaar en dichtbij.
Kosten Het digitale en fysieke archief op twee locaties zou dubbele overheadkosten betekenen. Met het huisvesten op een locatie past de financiering van het archiefbeheer binnen het begrote budget.

Het RAZ en de gemeente Lochem hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Die waarborgt de continuïteit van het archiefbeheer. Het RAZ heeft ook met de gemeente Brummen de overeenkomst geactualiseerd. De ondertekening van beide overeenkomsten zal tegelijk plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

RAZ
Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is een openbare archiefdienst voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Digitalisering is daarbij steeds belangrijker. Het RAZ is gevestigd aan de Spiegelstraat in Zutphen.

Eerbetoon aan Nijmeegse schrijver, dichter en jazzkenner

ZUTPHEN - De te jong overleden roemruchte Nijmeegse schrijver, dichter én jazzkenner Pé Hawinkels wordt herdacht. Daarom voeren bekende Nijmeegse jazzmusici als Michiel Braam en Thomas Jaspers op zondag 15 oktober om 15.00 uur in het Koelhuis nieuwe 'PEHA-suites' uit. Het eerbetoon aan de Nijmeegse dichter wordt aangevuld met improvisaties op de poëzie van Lucebert, door Michiel Braam en Greetje Bijma.

De te jong overleden roemruchte Nijmeegse dichter Pé Hawinkels (1942-1977) wordt in Nijmegen herdacht met de 'Herfst van Hawinkels' en was behalve dichter, vertaler, schrijver en songwriter ook jazzkenner-liefhebber en recensent. De suites zijn gecomponeerd door de bekende Nijmeegse jazzmusici Michiel Braam, Bo van de Graaf, Thomas Jaspers, Carel van Rijn en Michiel Braam. Na de PEHA-suites is op deze middag de beurt aan de poëzie van Lucebert. De progressieve dichter Lucebert experimenteerde na de Tweede Wereldoorlog met zijn gedichten maar ook met zijn schilderijen. Michiel Braam (pianist, componist, bandleider) en Greetje Bijma (zangeres, stemkunstenaar) improviseren op Luceberts gedichtenreeks 'Japanse epigrammen' uit 1959. Michiel Braam won in 1997 en Greetje Bijma in 1990 de VPRO-Boy Adgarprijs.

Kaarten via de website.

Kunstenaars gezocht Leeuwenhuisje

ZUTPHEN - Het Leeuwenhuisje staat vanaf november weer open voor kunstenaars uit Zutphen e.o. Men is op zoek naar serieuze en gepassioneerde kunstenaars die naast het tonen en/of verkopen van hun werk een interactieve manier van kunst beleven aan willen bieden aan het publiek en bereid zijn om minimaal 5 dagen per week van 11.00 tot 16.00 aanwezig te zijn, aan het Rijkenhage. Info, via de website (onder 'Leeuwenhuisje). Reageren vóór 25 oktober.

DRU haalt zware metalen terug naar de Achterhoek

Internationaal bekende bands naar Metal on Metal

Door Gerwin Nijkamp

ULFT - Ooit klonken het gekletter van ijzer en het gesis van hete vuren in de DRU IJzergieterij aan de rand van Ulft. Noeste arbeid die in een promotiefilm uit de jaren veertig treffend werd betiteld als de Symfonie van Vuur en IJzer. De ijzerindustrie is er inmiddels verdwenen, maar de zware metalen komen op een geheel andere wijze terug naar de Achterhoek. Op zaterdag 25 november vindt daar de eerste editie van Metal on Metal plaats in de DRU Cultuurfabriek en zorgen onder andere Destruction, Hell en Pro-Pain voor een heruitvoering van de bekende symfonie van weleer.

Een initiatief van de DRU Cultuurfabriek en internationaal boekingskantoor LoudNoise, organisator van in de metalwereld bekende festivals als Dynamo Metalfest in Eindhoven en Into The Grave in Leeuwarden. Metalkenner en -muzikant Johan Godschalk is bij het concept betrokken als adviseur. Hij en Erik Ramaker (DRU) vertellen over het concept Metal on Metal dat behalve een jaarlijks festival moet zorgen voor meer metalevents in de Achterhoek.

Concept
"We merken dat harde muziek in de DRU aanslaat, er is publiek voor", vertelt Ramaker, verantwoordelijk voor programma en productie bij de cultuurfabriek. "We hebben echter onvoldoende kennis van de metalscene en vroegen daarom Johan om advies." De Achterhoeker die zich als fan en muzikant al tientallen jaren begeeft in het wereldje, bracht de DRU en boekingskantoor LoudNoise bij elkaar. Godschalk: "Die mensen hebben echt een perfecte feeling voor alles rondom metalevents. Ze zijn hier in Ulft komen kijken en waren meteen enthousiast over de professionele faciliteiten en de industriële setting. Een dag later hadden we al een concept voor Metal on Metal in onze mail."

'Metal leeft al vele jaren in de Achterhoek'

Het is de bedoeling dat het niet bij een eenmalig festival blijft, maar dat Metal on Metal een soort label wordt. Dat er regelmatig metalbands worden gepresenteerd onder de vlag van Metal on Metal.

Trouw publiek
Dat er animo voor metal in de Achterhoek is, bleek al tijdens een testcase begin augustus. De Amerikaans thrashmetalband Sacred Reich speelde toen op een zondagmiddag, hartje zomer, in de DRU Cultuurfabriek. "Hoewel dit niet de meeste ideale omstandigheden voor een concert zijn, kwam er toch 250 man op af", vertelt Ramaker. Nog meer verbaasd waren de heren over de vlucht die Metal on Metal op Facebook nam. "Vooraf zeiden we tegen elkaar dat we het goed zouden doen als in anderhalf jaar tijd achthonderd man lid zou zijn van de Facebookgroep. Moesten we wel zorgen dat er minstens wekelijks iets gepost zou worden...", vertelt Godschalk. "Dit grote aantal leden was binnen drie weken al gehaald en de mensen blijven maar berichten posten in de groep. Soms wel tien tot vijftien per dag. Inmiddels kent de groep meer dan 1.200 leden."

Ze doen suggesties voor te boeken bands, maar denken ook actief mee over de invulling van het festival op 25 november. Daarnaast kreeg de organisatie veel hulp aangeboden van mensen die het initiatief ondersteunen. Dit alles heeft geleid tot een line-up met de headliners Destruction, Hell en Pro-Pain, verder spelen Disabuse en Bark ook eigen werk, en zullen de tributebands Art of Pantera, The Unforgiven, Thrashcan, Death Machine en The Covering naar Ulft komen. Behalve livemuziek is er onder andere nog een whiskyproeverij, komt er een metal DJ en wordt er een vinylmarkt uitgestald.
Godschalk is ervan overtuigd dat dit nieuwe concept zal aanslaan: "Metal leeft al tientallen jaren in de Achterhoek. Waar ik ook kom bij metalshows in binnen –en buitenland, tref ik Achterhoekers. Nu halen we de metal weer terug naar de Achterhoek."

Ga voor meer info naar de website en de Facebookgroep Metal on Metal.

Zutphen proost op het nieuwe bokbierseizoen

In de binnenstad waren wel enkele koetsen te bewonderen.

ZUTPHEN - De bok is los! Van heinde en verre kwam men zondag 8 oktober weer naar Zutphen voor de Nationale Bokbierdag. De grote historische optocht ging dit jaar - vanwege de werkzaamheden aan de IJsselkade - weliswaar niet door, maar het programma bomvol livemuziek, een bokbiermarkt en natuurlijk het roodbruine gerstenat zelf bracht vele mensen op de been. Voor liefhebbers van de optocht is er goed nieuws: die staat voor 2018 weer op het programma.

Foto's: Achterhoekfoto/Marja Sangers-Bijl

Bokbierdag-voorzitter Cor ten Barge en burgemeester Annemieke Vermeulen proosten op de Nationale Bokbierdag 2017.
Gezellige drukte in het centrum van de Hanzestad.
Moonyard was een van de livebands die het podium beklom.
Proost!
De mutsen van La Chouffe waren een echte gadget voor de bokbierfans.

Nationale Bokbierdag

Column

Historie leeft!

Het is nog vroeg wanneer ik langs de gracht loop. Het gras is bedekt met dauw en vochtige herfstbladeren. Flarden nevel hangen boven het water. Het lijkt een gewone herfstdag. Toch is alles anders dan anders. Gisteren is er flink gevochten. Ik zie mensen met schrammen op hun gezicht. Mannen zitten in een kring rond het vuur. Vrouwen zijn bezig met de kinderen en het eten. Aan het spit hangt al een varken. Wortels en prei worden gesneden. Grote hompen brood liggen op tafel naast stenen kruiken. Dit is geen gewone ochtend: ik ben beland in 1627. De gezinnen maken zich klaar voor weer een dag op het slagveld. De strijd tegen de Spanjaarden is in volle gang.

Volgende week dompel ik me weer onder in 1627. Zoals elke twee jaar wordt de Slag om Grolle waarheidsgetrouw nagespeeld. Al sinds 2005 herdenkt Groenlo haar geschiedenis met een re-anactment. Een historisch evenement waarbij het Beleg van Grol door Frederik Hendrik in de 80-jarige oorlog wordt nagebootst. Toen in 2005 vond ik het 'grappig', nu ben ik zwaar onder de indruk van het evenement wat door vele vrijwilligers uit de grond wordt gestampt. Alles is zo echt mogelijk: geen elektriciteit of andere moderne hulpmiddelen, zelfs geen aardappelen want die kenden we toen nog niet.
De Slag om Grolle zorgt, net als in 1627, voor saamhorigheid en trots. De meeste Grollenaren waren de eerste keer slechts toeschouwer. Dit jaar doen er meer dan 40 vriendengroepen, buurten en verenigingen mee, met gemiddeld 70 deelnemers! Al vroeg in het jaar wordt begonnen met het bouwen. Zo maakte vriendengroep De vogelvrije Kwakkels in 2015 een heuse molen met draaiende wieken. Daarnaast hebben de buren in de Noteboomstraat begin dit jaar een moestuin aangelegd om echt zelfvoorzienend te zijn wanneer de strijd losbarst. Natuurlijk is er ook een brouwerij in de Kevelderstraat op de plek waar ruim 400 jaar geleden Grolsch haar eerste biertje brouwde.
De slag wordt nagebootst door ervaren reanactors uit de hele wereld. Het gaat er hard aan toe. Met paarden, geweren en natuurlijk kanonnen. Waren er in 2005 slechts 350 acteurs, nu zijn dat er al zo'n 1500. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Dit jaar komt er zelfs een groep uit Australië.

Zelfs heb ik twee favoriete momenten tijdens de Slag. De vroege ochtend, wanneer de tentenkampen langzaam ontwaken. Op dat moment zijn er nog weinig bezoekers (in totaal worden er zo'n 40.000 verwacht!) en kijk ik mijn ogen uit. Voor de reanactors is het een 'way of life'. Hele gezinnen reizen naar de verschillende evenementen. Kinderen groeien ermee op. Alles klopt: van kleding tot huisraad. En wanneer het 's avonds donker wordt trekt er een stoet door de straten met paarden, wagens en fakkels. Sprookjesachtige verlichting, terwijl de gezichten boekdelen spreken: er is een harde strijd geleverd op het slagveld. Gewonde soldaten liggen op de karren en vrouwen huilen om hun verloren echtgenoten.

Op 20, 21 en 22 oktober zijn de Grollenaren weer even terug in 1627. En dit alles dankzij een groep van zo'n dertig vaste vrijwilligers. Ja, u leest het goed, vrijwilligers. Uren, dagen, weken, maanden werk… Hulde!

Linda Commandeur

Kijk, zie, doe en voel wat hout met je doet

ZUTPHEN - De 'Open Dag Hout' is een kijk- en doedag voor liefhebbers van ambachtelijke houtbewerking. In de Hanzehal in Zutphen zijn op 15 oktober meesterlijke meubelmakers, houtdraaiers, instrumentenmakers, houtinleggers en houtsnijders aanwezig. Met natuurlijk de door hen gemaakte producten en demonstraties van hun arbeid.

Zelf eens voelen wat houtbewerking met een mens doet, dat kan ook. Onder begeleiding kan iedereen eens een guts vasthouden, een tol draaien of een puzzel zagen. Liefhebbers die zoeken naar een stuk gereedschap of exclusieve stukken hout: ook die komen ruim aan hun trekken.

Op de website staan de deelnemers en impressies van de Open Dag Hout van het vorige jaar. De organisatie ziet iedereen graag op 15 oktober in de Hanzehal in Zutphen. Open Dag Hout is een onderdeel van Woodworking.nl, het forum voor iedere houtliefhebber.

Wichmond Open tennistoernooi

WICHMOND - S.V. Sociï afdeling tennis organiseert voor het eerst in haar bestaan een open tennistoernooi: Wichmond Open. Van zondag 29 oktober tot en met zondag 5 november kunnen tennisspelers op de Sociï-banen de strijd met elkaar aangaan.

Dat gebeurt in de categorieën 3 t/m 8 heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel. Heeft u interesse en bent u lid van een tennisvereniging? Dan kunt u zich nog tot 19 oktober opgeven via de website. De kosten bedragen 9 euro per persoon.

De organisatie is in handen van Caroliene ter Linden, Annemieke Mulderije, Robbie Bouwmeister en Arend Jan Groot Jebbink. De toernooicommissie hoopt op een vol speelschema en op een toernooi waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan.

www.toernooi.nl

Zie ook het Contactje elders in deze krant

De Achterhoek is van Sluiter

Arend Jan Heideman, zittend op zijn historische waterput met het jaartal 1575. Foto: Rob Weeber

BERKELLAND - Volgend jaar september tijdens de Open Monumentendagen wordt uitgebreid gevierd dat de naam Achterhoek voor het eerst opdook. Het was de beroemde dichter Willem Sluiter (1627-1673) die in zijn dichtbundel Eensaem Huis- en Winter-Leven uit 1668 de term 'achter-hoek' gebruikte, bijna onopvallend, maar daarom niet van minder historische waarde, zo blijkt achteraf. Het is volgens Arend Jan Heideman niet uitgesloten dat hij met de naam naar de streek verwees, het gebied dat destijds tot de Heerlijkheid Borculo behoorde. Dat de viering van 350 jaar Achterhoek eraan komt, is te danken aan Eibergenaar en Sluiter-kenner Bennie te Vaarwerk.

Door Rob Weeber

Inmiddels is er een initiatiefgroep gevormd, waarin zitting hebben Herman Schepers, Arend Jan Heideman, Peter Sluiter, een Amsterdamse nazaat van de dichter, en Bennie te Vaarwerk. Het zijn stuk voor stuk Sluiter-kenners en bewonderaars. Museum De Scheper in Eibergen heeft met meer dan 130 verschillende drukken van zijn werk de grootste collectie ter wereld in bezit. Arend Jan Heideman uit Gelselaar schreef in 2007 zijn boekje 'Willem Sluiter anno nu De kleine leeuwerik'. De leeuwerik was de vogel die Sluiter altijd 'begeleidde' tijdens zijn buitentochten. Saillant detail is dat hij de eerste is die een kleurenportret van Willem Sluiter in handen kreeg. Het prijkt op de voorkaft van zijn boekje en is afkomstig van een origineel schilderij dat in particuliere handen is. Het schilderij wordt toegeschreven aan Pieter van Anraadt.

Een gesprek met Arend Jan Heideman, winnaar van de Erfgoedprijs Berkelland 2016, is luisteren naar een bevlogen man met veel kennis, een groot historisch besef en dito bewondering voor de dichter.

"De naam Achterhoek is gekoppeld aan Willem Sluiter, maar feitelijk is niet te achterhalen hoe die naam in gebruik is gebleven. Er zijn wel losse momenten waarop de naam terugkeert. Het gedicht van Sluiter waarin de naam voorkwam, werd nog eens aangehaald in een landelijk bericht aan het einde van de 19de eeuw toen de lokaalspoorlijn Doetinchem-Hengelo werd aangelegd. Daarna komt in 1927 het werk van meester H.W. Heuvel uit, getiteld 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven'. De termen Graafschap, afkomstig van het Graafschap Zutphen, en Oost-Gelre, het gebied achter de IJssel, duiken op, maar verdwijnen ook weer en uiteindelijk overheerst het woord Achterhoek. Mogelijk dat de popgroep Normaal en De Zwarte Cross hieraan bijgedragen hebben."
De festiviteiten rond de viering van 350 jaar Achterhoek zullen divers en veelal cultureel van aard zijn. Vast staat al dat er een boekje over Sluiter verschijnt. Verder komt er een expositie van kunstwerken over Sluiter. Helaas wordt het originele schilderij van hem, dat de voorkaft van het boekje van Arend Jan Heideman siert, niet ter beschikking gesteld. Wel is er een replica. Eibergen wil een plaquette van hem plaatsen. "Niet verwonderlijk als je bedenkt dat hij hier gewoond en gepredikt heeft. De vraag is nog wat Neede gaat doen. Immers, hier is hij geboren." Verder staat de initiatiefgroep open voor ideeën.

Column

Citroenmelisse

In mijn kinderjaren keek ik nauwelijks televisie. Geen wonder, want de uitzendingen op die ene zender die we hadden begonnen pas om acht uur en dan lag ik al in bed. Je had wel op woensdag- en zaterdagmiddag een programma speciaal voor kinderen, het Kinderuurtje. Maar die naam was misleidend, want na hooguit drie kwartier vertoonde het tv-scherm alweer het testbeeld.
Ook op de radio waren de uitzendingen voor kinderen niet dik gezaaid en van spelcomputers hadden we nog nooit gehoord. Wat deed je dan als het slecht weer was en je niet naar buiten kon? Nou, spelen met je Dinky Toy autootjes bijvoorbeeld. Of je bouwde een hijskraan van Meccano. Dat laatste deed ik persoonlijk trouwens niet. Ik had niet zoveel met techniek. Liever kroop ik met een boek in een hoekje. Lezen, daar was ik dol op. Ik verslond wel twee of drie boeken per week.

Was ik dan een echte huismus? Nee hoor, juist door dat lezen was ik ook graag buiten. Speelde ik samen met mijn vriendjes de avonturen na van mijn boekenhelden Arendsoog en Biggles. De feestweide tegenover ons huis was onze prairie. En met een beetje fantasie kon je in die slecht onderhouden oude begraafplaats aan het eind van de straat een woeste jungle zien.
Op die begraafplaats groeiden trouwens wel veel brandnetels, waarmee je uiteraard in het vuur van het spel wel eens in aanraking kwam. Geen nood, even met een blaadje weegbree over de rode plek wrijven en de jeuk was weg!

Het is een mooi voorbeeld van volksgeneeskunst waarmee ik als kind nog vertrouwd was. Maar de generaties die voor mij in de Achterhoek leefden kenden nog veel meer planten met een geneeskrachtige werking. Zij wisten bijvoorbeeld dat je een steenpuist weg kunt krijgen als je er een geraniumblad (of een koolblad) overheen wrijft. Dat een aftreksel van haagwinde (in deze streek beter bekend als pispotjes) helpt als je je drol even niet kwijt kunt. Ontstoken tandvlees behandelde je door er huislook overheen te wrijven, een plantje dat je op het dak kon vinden. Als je tenminste een pannendak had, want op riet groeide het niet. Wilde akelei hielp tegen reumatiek en een keelontsteking genas je met thee van vlierbloesem.

Tja, en dan had je nog de citroenmelisse. Dat was echt wat je noemt een alleskunner. Volgens onze voorouders (die de plant vaak speciaal kweekten vanwege haar medicinale kwaliteiten) hielp citroenmelisse echt tegen alles. Van astma tot migraine, van ingewandsstoornissen tot slapeloosheid en alles wat je verder maar kunt bedenken.
Citroenmelisse wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt in diverse druppels en smeerseltjes van Dr. Vogel, maar de plant zal vanwege haar medicinale werking nergens meer in de vensterbank staan. Tegenwoordig hebben we een ander middeltje dat tegen ieder kwaaltje en elk ongemak helpt. Cannabis is de citroenmelisse van de 21ste eeuw. Als je tenminste gelooft wat je op de internetfora allemaal kunt lezen. In de vorm van CBD-olie (waar je dus niet high van schijnt te worden) zou de legaal geteelde hennep ook tegen praktisch alles werken. Van stress en slapeloosheid (dat schijnt echt zo te zijn) tot kanker (en daar geloof ik voorlopig niks van!). Baat het niet dan schaadt het niet? Nou, dat moeten we nog maar afwachten...
Inderdaad, ik heb zo mijn twijfels. Maar dat is niet de enige reden dat ik nog niet aan de CBD-olie ben. Een klein flesje van dat spul kost namelijk al gauw vijf tot zes tientjes. Dan koop ik liever een citroenmelisseplant. Verkrijgbaar in bijna elk tuincentrum, voor hooguit drie euro!

Hobby- en kaartenbeurs in Beltrum

BELTRUM - In zaal Spilman aan de Mr. Nelissenstraat 21 in Beltrum wordt op zondag 15 oktober een hobby- en kaartenbeurs gehouden. De beurs is open van 10.00 tot 16.30 uur.

Op deze beurs tonen hobbyisten graag hun hobby. Verder zijn er demonstraties en kunnen belangstellenden deelnemen aan workshops. Men kan veel inspiratie opdoen op het gebied van onder andere kaarten maken, origami, werken met wol of bloemen en sieraden maken. Entree bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Bij ideële kringloopwinkel "De Werf", Enkweg 11 in Vorden kunt u elke ochtend (behalve zondags en 's-maandags) van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 terecht voor een groot assortiment meubels, kleding, witgoed, elektronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz. Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tijdens openingstijden of d.m.v. een telefonische afspraak (06-44629049) of email: vcdewerf@gmail.com. Tevens kunt u via ons telefoonnummer een afspraak maken voor het ophalen van spullen. Meer info: www.veilingcommissie.nl

Te koop gevraagd: Antieke boeken, bijbels, atlassen, landkaarten en gravures van voor 1850, tevens te koop gevraagd oude stripboeken. Antiquariaat dgl tel. 06 - 198 084 45

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Wespennestenbestrijding, tel.: 06-5432 3046. Martin Spiegelenberg.

VLOOIENMARKT, Westervoort ZO.15 OKT. 10-17 uur
Sporthal Sports Planets de Pals, Emmerik 5, Inf. kr. huur 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT EERBEEK Zon. 22 Okt. 10-17 uur. Sporthal DE BHOELE, Handelstraat 45. Inf. Kr.hr.tel 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

CARAVANSTALLING EN OPSLAGRUIMTE TE HUUR. Enkweg 15A - Vorden. Voor info bel J. de Weerd 0575-551030.

Hobby en Kaartenbeurs 15 oktober in zaal Spilman te Beltrum van 10.00 tot 16.30 uur. Info 0544-464164.

Cursus Spaans voor beginners 't Warnshuus, Warnsveld.
gloriaheredia@hotmail.com Mob.: 06-5378 4536.

SV Socii afd. tennis organiseert een open tennistoernooi. Van 29-10 t/m 5-11. Aanmelden tot 19 oktober via www.toernooi.nl. De kosten bedragen € 9,= per persoon.