Achterhoek Nieuws Winterswijk

12 juni 2018

Achterhoek Nieuws Winterswijk 12 juni 2018


Gezondheidspark Beatrix wordt Park Achterhoek

Rondom de boerderij in het Park Achterhoek wordt gezond voedsel verbouwd. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Maximaal 200 huisjes naast het streekziekenhuis

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – In 2015 werd voor het eerst gesproken over het gezondheidspark Beatrix. Dat zou verschijnen op het terrein naast het streekziekenhuis, waar ooit de Coberco-melkfabriek had gestaan. Hier zouden voorzieningen komen voor mensen, die niet langer in het ziekenhuis terecht kunnen, of voor familieleden van patiënten die niet uit de buurt komen en er kunnen logeren. Concreet werden de plannen niet. Daar komt nu verandering in, want Burgemeester en wethouders hebben positief besloten over een voorontwerp bestemmingsplan. Volgens wethouder Ilse Saris is er ook serieuze belangstelling om in het Park Achterhoek, zoals het voortaan genoemd zal worden aan de slag te gaan.

Veel ruimte voor inspraak
Meestal wordt er meteen een ontwerp bestemmingsplan vastgesteld, waarop iedereen kan reageren met zienswijzen (zoals bezwaarschriften tegenwoordig worden genoemd). B en W komen eerst met voorontwerp van het bestemmingsplan, zodat er nog meer gelegenheid is voor inspraak over de plannen. Met de bewoners die aangrenzend aan de Groenloseweg wonen en met de ondernemers van het Beatrixpark is al gesproken over de plannen. De buurt was kritisch, maar dat is niet onverwacht. Dat was ook al eerder zo toen er nog plannen waren nieuwe bedrijven te vestigen op het terrein dat ook wel Arrisveld wordt genoemd of toen de nieuwe weg tussen Rondweg en Groenloseweg werd aangelegd. Bij de verdere planontwikkeling wordt een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de buurt.

Boerderij gehandhaafd
Gezondheid is nog steeds het thema voor het park, maar er is nu gekozen voor de naam Park Achterhoek, omdat die een bovenlokale uitstraling heeft. De Achterhoek is steeds meer een begrip geworden in Nederland. De naam Beatrixpark slaat te veel op het streekziekenhuis. Dat betekent niet dat de band met het ziekenhuis wordt los gelaten. Omdat daar de bedden niet te lang bezet kunnen blijven, wordt het Park Achterhoek waar mensen nog een tijd verzorgd kunnen worden voordat ze naar huis kunnen zeker nog als een waardevolle aanvulling gezien. In het park zal het ook draaien om goede voeding, gezonde leefstijl, revalidatie en gezond ouder worden. Het ziekenhuis heeft ook belangstelling voor groente en fruit dat in het park zal worden verbouwd. Dit zal rondom de boerderij plaats vinden die nog in het plangebied staat. Aanvankelijk was het de bedoeling die te slopen, maar die wordt nu in het plan gehandhaafd.

Landelijke uitstraling
De streefbeelden die bij het ontwerp plan horen zijn de basis voor de verdere uitwerking. De bouw wordt beperkt tot 30% van het plangebied, waardoor er veel ruimte is voor groen. "We willen een landelijke uitstraling behouden", zegt Saris. Bovendien moet er niet gebouwd worden voor leegstaand. Toch kunnen er maximaal 200 huisjes gebouwd worden in Achterhoekse stijl. Over wie er precies belangstelling heeft om in het Park Achterhoek te bouwen kan de gemeente nog niet veel zeggen. Het gaat om medische specialisten uit het ziekenhuis die er een "shortstay" willen vestigen. Ook huisartsen denken aan tijdelijke zorgopvang en er is een grote zorgorganisatie die belangstelling heeft. Met het voorontwerp bestemmingsplan laat de gemeente volgens wethouder Saris zien dat het plan omarmd wordt."Het is een bloedserieus signaal naar iedereen." Binnenkort wordt er ook een "bidbook" gemaakt, een presentatie die ondernemers en investeerders moet verlokken om ook aan de slag te gaan in het Park Achterhoek.

Op zoek naar hagedissen in het Wooldse veen

WOOLD - Op zondag 24 juni kan iedereen samen met een reptielenexpert op zoek naar hagedissen in het Wooldse Veen. De wandeling start om 9.00 uur en voert door het bijzonder mooie hoogveengebied dat op de grens met Duitsland ligt. Kosten vijf euro voor leden van Natuurmonumenten en acht euro voor niet-leden (kinderen lid vier euro, kinderen niet-lid zeven euro). Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Tickets zijn alleen van tevoren te koop via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Hagedissen zijn koudbloedig en moeten zich daarom 's ochtends eerst opwarmen voordat ze naar voedsel kunnen zoeken. Het plankenpad dat door het veen slingert is een ideale opwarmplek. Tijdens wandeling maakt men kans om daar hagedissen te zien.

Ook gaat men op zoek naar andere opwarmplekjes in het veen en krijgt men antwoord op vragen als: 'Waar vinden hagedissen verkoeling op zeer warme zomerse dagen? Wat eten ze eigenlijk? En waar vinden ze hun voedsel?'. Kortom, men leert de hagedissen van het Wooldse Veen kennen.

Ook als de hagedissen zich niet laten zien, is het genieten in het Wooldse veen. Het is één van de nog laatst levende hoogveengebieden in Nederland. Bijzondere planten als zonnedauw en moerasaardbei zijn er te vinden. Vogels zingen er lustig op los en met wat geluk laat de prachtig gekleurde blauwborst zich zien.

Op zoek naar hagedissen in het Wooldse veen

Een levendbarende hagedis. Foto: Judith Bouma - Natuurmonumenten

WOOLD - Op zondag 24 juni kan iedereen samen met een reptielenexpert op zoek naar hagedissen in het Wooldse Veen. De wandeling start om 9.00 uur en voert door het bijzonder mooie hoogveengebied dat op de grens met Duitsland ligt. Kosten vijf euro voor leden van Natuurmonumenten en acht euro voor niet-leden (kinderen lid vier euro, kinderen niet-lid zeven euro). Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Tickets zijn alleen van tevoren te koop via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Opwarmen in de ochtendzon
Hagedissen zijn koudbloedig en moeten zich daarom 's ochtends eerst opwarmen voordat ze naar voedsel kunnen zoeken. Het plankenpad dat door het veen slingert is een ideale opwarmplek. Tijdens wandeling maakt men kans om daar hagedissen te zien. Ook gaat men op zoek naar andere opwarmplekjes in het veen en krijgt men antwoord op vragen als: 'Waar vinden hagedissen verkoeling op zeer warme zomerse dagen? Wat eten ze eigenlijk? En waar vinden ze hun voedsel?'. Kortom, men leert de hagedissen van het Wooldse Veen kennen.
Ook als de hagedissen zich niet laten zien, is het genieten in het Wooldse veen. Het is één van de nog laatst levende hoogveengebieden in Nederland. Bijzondere planten als zonnedauw en moerasaardbei zijn er te vinden. Vogels zingen er lustig op los en met wat geluk laat de prachtig gekleurde blauwborst zich zien.


Foute naam in artikel insecten-idylle

WINTERSWIJK - Vorige week stond in deze krant een artikel over de insecten-idylle die is gerealiseerd op de Pashegge. Daarin werd per abuis niet de juiste naam genoemd van de actieve vrijwilligster die daarin een voortrekkersrol vervuld. De naam moet zijn: Jopie Schreurs.

T.O.E.P. verdiept met een schaterlach

WINTERSWIJK/KOTTEN – Met een vloeroppervlakte van honderden vierkante meters hadden de vijftien toneelspelers van T.O.E.P. grenzeloze ruimte. Voeg daaraan toe een zomerse avond in het prachtige natuurgebied bij de Borkense Baan en de première van het openluchtschouwspel 'Dwarsliggers' kon beginnen. Een toneelstuk dat stof tot nadenken geeft voor de goede verstaander en vermaakt met grap en grol.

Vonne (Marloes ten Dolle) voor haar camper vlak voordat zij door Sjoks de Marskramer (Willem Naaijkens) overgehaald wordt een avontuurlijk leven tegemoet te gaan. Foto: Leander Grooten

Aloys Raben stopt na 55 jaar als jeugdtrainer

Judith Hoog Antink spreekt Aloys Raben toe. Foto: Bart Kraan

Sportclub Meddo heeft vorige week Aloys Raben uitgezwaaid. Hij stopte na maar liefst 55 jaar als jeugdtrainer.

B 12

Extra geld voor cultuurcentrum Boogie Woogie

Boogie Woogie belangrijk voor muziekcultuur Winterswijk. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Lef om te bezuinigen pakte verkeerd uit

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Net als vorig jaar krijgt het cultuurcentrum Boogie Woogie extra geld van de gemeente, zodat alle financiële verplichtingen nagekomen kunnen worden. Het gaat daarbij om 190.200 euro extra. De acute geldproblemen zijn met het besluit opgelost, maar om te voorkomen dat Boogie Woogie elk jaar opnieuw geld moet bijvragen wordt ook gewerkt aan een businessplan "voor de transformatie van Boogie Woogie naar een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie." Voor het opstellen van dit plan zal 54.000 euro ter beschikking worden gesteld, als de gemeenteraad er tenminste mee instemt.

Verkeerde aannames
Achteraf kan vastgesteld worden dat Boogie Woogie in 2015 te optimistisch is geweest. De gemeenteraad vroeg toen aan alle grote gesubsidieerde instellingen om met financieel onderbouwde plannen te komen, waarin te zien was hoe de instellingen toekomstbestendig konden worden. Bijna alle instellingen bleken daarvoor meer geld nodig te hebben.

Aantal muziek-leerlingen neemt toe

Alleen Boogie Woogie gaf aan het met minder gemeentelijk subsidie te kunnen doen. Daarbij zijn, is inmiddels gebleken, verkeerde aannames gemaakt. Het aantal leerlingen bijvoorbeeld is niet terug gelopen. Dankzij de goede relatie met de muziekverenigingen zijn er juist meer leerlingen gekomen. De tarieven daarvoor zijn echter niet kostendekkend.

Faillissement niet acceptabel
Wethouder Rik Gommers vindt dat Boogie Woogie lef heeft gehad om te zeggen dat het met minder geld kon. De bezuinigingen zijn echter te fors geweest, waardoor zonder extra subsidie de instelling failliet zou gaan. Een faillissement was één van de scenario's, die Boogie Woogie aan de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre heeft voorgelegd. Dit willen de gemeenten echter niet want het cultuurcentrum is belangrijk voor de muziekcultuur in de Oost-Achterhoek. Daarnaast is Boogie Woogie voor cultuureducatieprojecten een belangrijk middelpunt voor scholen en particulieren geworden. Er zijn veel bewoners die gebruik maken van het aanbod van Boogie Woogie. Gommers vindt ook dat Boogie Woogie zich goed laat zien met bijvoorbeeld open dagen.

Nieuwe onderbouwing benodigde budget
Het businessplan zal duidelijk moeten maken hoe hoog het budget wel moet zijn. Daarna moet het, vindt wethouder Gommers, een keer klaar zijn. De gemeente kijkt inmiddels zelfs ook financieel mee bij Boogie Woogie. Maandelijks worden de uitgaven gevolgd. Het besluit over het extra geld wordt voor de zomer genomen, omdat het anders te laat zou komen. De buurgemeenten beslissen om praktische redenen pas na de zomervakantie, maar aangezien de gemeente Winterswijk het grootste deel van het budget bij draagt zijn de acute problemen nu voorlopig opgelost.

Plan van aanpak voor voldoende bedrijventerreinen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor een diepgaande analyse van de vraag- en aanbodontwikkeling in bedrijfslocaties. Het college wil via een gedegen aanpak komen tot voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

Na een lange crisisperiode met een inactieve markt is de vraag naar bedrijventerreinen in de Achterhoek in korte tijd sterk aangetrokken. De leegstand vermindert snel en de vraag naar nieuwe bedrijfsgrond neemt toe. Wethouder Rik Gommers wil snel komen tot een integrale aanpak met aandacht voor zowel de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen als de aanleg van nieuw bedrijventerrein: "De industrie is een belangrijke motor voor onze lokale economie, met vele mooie bedrijven die we graag verder zien groeien. Dat willen we faciliteren met goed functionerende bedrijventerreinen."

Voor het bepalen van de benodigde ruimte en kwaliteit wil de gemeente verder gaan dan alleen een vertaalslag van economische en demografische prognoses. "Het gaat om de specifieke lokale ontwikkelingen die we moeten faciliteren en deze laten zich niet altijd vangen in algemene modellen en prognoses. De uiteindelijke opgave kent ook een ruimtelijke kant. Eventuele uitbreiding vraagt zorgvuldigheid van de gemeente en die wordt uiteraard in acht genomen", zegt wethouder Gommers.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, waarbij nauw wordt samengewerkt met industriekring OWIN en lokale makelaars. "Voor de diepgang die we zoeken, hebben we de input van onze lokale bedrijven nodig. We stellen de sterke betrokkenheid van OWIN hierin zeer op prijs", aldus wethouder Gommers.

Het onderzoek levert ook belangrijke informatie voor regionale programmering van bedrijventerreinen in de Achterhoek. Hierover worden eind 2018 nieuwe afspraken gemaakt met de Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland.

Eenvoud

Omdat ik het terras onder de kastanje en de hazelaars enigszins had vernieuwd had ik enkele vrienden uitgenodigd voor een drankje en een hapje. Mijn gasten zijn van me gewend dat ze fantasierijke hapjes van me krijgen voorgezet. Dit keer had ik echter voor eenvoudig gekozen, want ik was me gaan afvragen waarom ik altijd zo ingewikkeld deed. Waarom is twee of drie ingrediënten niet genoeg, waarom moeten het er altijd tien zijn. Wordt daar de smaak beter van? Soms wel, maar met een eenvoudig hapje is niets mis.

Ik besefte dat toen ik een galiameloen en serranoham kocht om er een verfrissend hapje voor een te warme dag mee te maken. Smakelijk vocht met daarbij iets zoutigs is dan ideaal. Blijven drinken en vergeet het zout niet, zeggen ze altijd. Galiameloen en serranoham is eigenlijk, ook al gaat maar om twee ingrediënten, niet eenvoudig meer. In de jaren 70 bestond dit simpele voorgerecht of verjaardagshapje, uit suikermeloen en de eenvoudigste rauwe ham.

Het leek me een goed idee om het mijn gasten voor te schotelen. Ik was vergeten dat het chique lui waren, die ook nog een beetje blasé waren. Ze wilden het niet eten. Ze werden zelfs boos op me. "Dit hadden we van jou niet verwacht." Dit vonden ze zo gedateerd dat je het met goed fatsoen een gast niet meer voor kunt zetten. Ik begreep het niet, het was toch lekker? De neus ophalen voor het eenvoudige, ik kan er niet goed tegen. Ik werd zelfs boos en begon met een opsomming van de allersimpelste en allersmakelijkste hapjes, die ik de laatste dagen had gegeten.

Ik noemde augurkjes met een plakje boterhamworst er om heen, een blokje kaas met een Amsterdams uitje erop geprikt en uiensoep. Een boterham besmeerd met mayonaise met daarop een plak belegen kaas, die je weer insmeert met mosterd met daarop weer een plak achterham. Een spiesje met tomaat, mozzarella en basilicum, asperges opgerold in ham, stukjes camembert met cervelaat er om heen en gevulde eieren. Aardappelsalade met echte knakworst, roerei met spek en een plakje hausmacher of droge metworst. Mijn gasten maakten het eind van mijn uiteenzetting niet mee. Ze gingen liever tapas eten in het dorp.

Ik denk overigens wel dat er een manier is om voor die snobs al die eenvoudige, ouderwetse hapjes wel populair te maken. De volgende keer noem ik mijn feestje een jaren zeventig-retro-party. Ik laat Geert Krosenbrink hits uit de jaren zeventig draaien en van alle gasten wordt verwacht dat ze in typische kleding uit die tijd komen. Wat droegen we toen? Wijde broeken. T-shirts met bloementjesmotieven, die aan behang deden denken. Naveltruitjes. Broekpakken. Schoenen met plateauzolen. Glitters. Maar misschien is de discokleding ook wel wat. Herinnert u zich nog hoe prachtig John Travolta er in dat witte pak in Saturday night fever uitzag? Maar misschien is dat fraaie jurkje van Olivia Newton-John uit Grease ook wel wat. En anders kunnen we ons ruimschoots laten inspireren door de kleding van de dames en heren van ABBA. Het belangrijkste zijn echter al die eenvoudige hapjes. Die zijn dan voor iedereen wel een hoogtepunt.

Plan van aanpak voor voldoende bedrijventerreinen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor een diepgaande analyse van de vraag- en aanbodontwikkeling in bedrijfslocaties. Het college wil via een gedegen aanpak komen tot voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

Na een lange crisisperiode met een inactieve markt is de vraag naar bedrijventerreinen in de Achterhoek in korte tijd sterk aangetrokken. De leegstand vermindert snel en de vraag naar nieuwe bedrijfsgrond neemt toe. Wethouder Rik Gommers wil snel komen tot een integrale aanpak met aandacht voor zowel de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen als de aanleg van nieuw bedrijventerrein: "De industrie is een belangrijke motor voor onze lokale economie, met vele mooie bedrijven die we graag verder zien groeien. Dat willen we faciliteren met goed functionerende bedrijventerreinen."
Voor het bepalen van de benodigde ruimte en kwaliteit wil de gemeente verder gaan dan alleen een vertaalslag van economische en demografische prognoses. "Het gaat om de specifieke lokale ontwikkelingen die we moeten faciliteren en deze laten zich niet altijd vangen in algemene modellen en prognoses. De uiteindelijke opgave kent ook een ruimtelijke kant. Eventuele uitbreiding vraagt zorgvuldigheid van de gemeente en die wordt uiteraard in acht genomen", zegt wethouder Gommers.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, waarbij nauw wordt samengewerkt met industriekring OWIN en lokale makelaars. "Voor de diepgang die we zoeken, hebben we de input van onze lokale bedrijven nodig. We stellen de sterke betrokkenheid van OWIN hierin zeer op prijs", aldus wethouder Gommers.
Het onderzoek levert ook belangrijke informatie voor regionale programmering van bedrijventerreinen in de Achterhoek. Hierover worden eind 2018 nieuwe afspraken gemaakt met de Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland.

Namen wethouders bekend

WINTERSWIJK – Het is al enige tijd stil rondom de onderhandelingen over een nieuw coalitieprogramma in Winterswijk. CDA en Winterswijks Belang spreken er sinds begin april over. Eind april liet formateur Ilse Saris weten dat er meer tijd nodig was, ook omdat er voor gekozen is om met maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over hun wensen voor de komende jaren. Gisteren, maandag 11 juni, kon het nieuwe programma echter 's middags gepresenteerd worden. Dan zullen ook de namen van de tweede CDA-wethouder en de wethouder voor Winterswijks Belang bekend gemaakt worden. Helaas pas nadat deze krant op de drukpers ging.


Weefmachine van Gaudium BV voor Museumfabriek

Jan Korthout bedankt Bart Oonk en zijn vrouw. Foto: Clemens Bielen

WINTERSWIJK - Op zaterdag 9 juni vond in de Museumfabriek van Vereniging Het Museum de officiële presentatie plaats van een Dornier Weefmachine, geschonken door Gaudium bv. Deze machine laat goed de overgang van het weven met spoel naar het weven met grijpers zien. Dit biedt de mogelijkheid om op veel hogere snelheid te weven. Voor de presentatie in de nieuwe omgeving was een delegatie van de weverij uitgenodigd, waarop directeur van Gaudium, Bart Oonk, de machine officieel in werking zette.

Door onze verslaggever

Bennie Jansen legt nog even de laatste hand aan een weefgetouw. Foto: Clemens Bielen

Een cadeautje dat vier ton weegt even op zijn bestemming bezorgen, ga er maar aan staan! Toch had de firma Pillen het klusje in tien minuten geklaard, volgens Jan Korthout. Wel moest de waterkelder voor de 'zware jongen' vooraf aan een bouwkundig onderzoek worden onderworpen. Veel zaken in de Museumfabriek lopen via – de babbel van – Jan Korthout. Dat was in dit geval niet anders. Toen hij hoorde dat bij Gaudium de laatste 'grijpermachine' van de hand zou worden gedaan, was hij er als de kippen bij om de machine voor het museum te winnen. Daar was overigens weinig overredingskracht voor nodig bij directeur Oonk; hij was blij om de oud-werknemer, die nooit om een praatje verlegen zat, weer te ontmoeten. Na de koffie en een inleidend dankwoord door Hans van Lith, voorzitter van Vereniging Het Museum volgde er een rondleiding door het museum, waar ook duidelijk werd, dat de grijpermachine paste bij de andere fraaie en geheel gerestaureerde oudere weefgetouwen in het museum.

Van schietspoel naar grijper
Bij een 'grijper' wordt de draad via een stang doorgevoerd door het weefsel en halverwege 'gegrepen' door een stang, die van de andere kant komt. Voor de aanwezige wevers is dit gesneden koek: Iets voor Kerstmis 2017 werkten ze nog met de 'Dornier' Weefmachine afkomstig uit Lindau, waar Bart Oonk nota bene nog stage heeft gelopen!
Op vol vermogen kan de weefmachine 300 toeren maken, maar om het proces van het weven goed te kunnen volgen, laten de wevers dit fraaie stukje techniek met 'slechts' 160 toeren per minuut lopen. Het team van wevers bestaat naast Jan Korthout nog uit B. Jansen, W. van der Plaats, W. Eijkman en B. Nees. Een belangrijke groep, want er zijn weefgetouwen binnengekomen, die niet werkten, en nu werken ze wel.

In een krap jasje
Met bouwjaar 1980 is de 'Dornier' allerminst antiek te noemen. Tussen de weeftoestellen van 80, 100 en 200 jaar oud, is het een nieuwkomer; door de huidige industrie wordt het toestel 'antiek' genoemd. De draad wordt tegenwoordig door luchtdruk of een waterdruppel doorgevoerd. Toch zinspeelt Jan Korten nog op een vervolg als hij de ontwikkeling van mechanisch naar elektrisch naar computergestuurd aanhaalt. "Op zo'n computergestuurde machine moet je nog even wachten, Jan", grapt Oonk terug. En als Jan aangeeft, dat hij met de 'Dornier' geen tafelkleedjes, maar misschien wel gordijnen gaat weven, merkt Oonk gekscherend op, dat hij geen concurrent moet worden. Hij kan gerust zijn: het ziet er niet naar uit, dat er op korte termijn nog een machine bijkomt, want de ruimte is beperkt.

Uitstervend ras
Nadat drie andere weefmachines met hels kabaal in werking waren gezet, was het de beurt aan Bart Oonk om de geheel in oude staat herstelde nieuwe aanwinst in bedrijf te stellen. Na afloop benadrukte hij nog het belang van vrijwilligers: "Dit kun je niet tot stand brengen zonder vrijwilligers. Saamhorigheid is het cement van de maatschappij; geld is niet zaligmakend, er blijft in de samenleving behoefte aan mensen, die iets nog belangeloos willen doen."

Fietsen en wandelen door 'betwist grensland'

'Kijken naar wat er niet meer is'

WINTERSWIJK / KOTTEN - Velen hebben wel eens door het prachtige buitengebied van Winterswijk gefietst of gewandeld. Zondag 24 juni is er een unieke kans om het landschap te zien hoe het was. De Stichting Historische Kring Kotten organiseert samen met de Heimatvereine Oeding en Burlo-Borkenwirthe een grensoverschrijdende fiets- en wandeltocht, waarbij men onderweg panelen met foto's en korte teksten kunt bekijken op de plek waar de foto ooit is genomen.

Iemand zei ooit: 'Kijken wat er niet meer is'. Doordat men door het natuurrijke landschap van Kotten, Oeding en Burlo beweegt, komt onderweg hier en daar de geschiedenis tot leven. Deelnemers overschrijden een aantal keren de grens en douaniers doen daar hun plicht. Met het uitgereikte paspoort kan men de grens passeren. Tussendoor lopen smokkelaars, ziet men mensen op het land bezig zoals dat voor vijftig, zestig jaar geleden ging. Dit gaat in samenwerking met een aantal partners. De fietstocht van 31 km bevat een groot aantal panelen met interessante informatie. Onderweg is de buitenkant van de historische boerderij Vardink bekijken. Uiteraard zijn er verschillende cateringplekken waar ook panelen zijn te bekijken.

De wandelingen variëren van 7,5 tot 15 km. Middels verschillende gekleurde routes kan men zelf een keuze maken. De routes zijn volledig uitgepijld. Startpunten voor de wandeling zijn in Oeding en Burlo bij de betreffende Heimathäuser. Voor kinderen zijn er nog opdrachten. Start voor de fietstocht is bij café Schreurs te Winterswijk-Kotten. Hier is ruime parkeergelegenheid (voormalige voetbalvelden). Start tussen 9.00 en 12.00 uur. Deelnamekosten vijf euro.

Fietsen en wandelen door 'betwist grensland'

'Kijken naar wat er niet meer is'

WINTERSWIJK / KOTTEN - Velen hebben wel eens door het prachtige buitengebied van Winterswijk gefietst of gewandeld. Zondag 24 juni is er een unieke kans om het landschap te zien hoe het was. De Stichting Historische Kring Kotten organiseert samen met de Heimatvereine Oeding en Burlo-Borkenwirthe een grensoverschrijdende fiets- en wandeltocht, waarbij men onderweg panelen met foto's en korte teksten kunt bekijken op de plek waar de foto ooit is genomen.

Iemand zei ooit: 'Kijken wat er niet meer is'. Doordat men door het natuurrijke landschap van Kotten, Oeding en Burlo beweegt, komt onderweg hier en daar de geschiedenis tot leven.
Deelnemers overschrijden een aantal keren de grens en douaniers doen daar hun plicht. Met het uitgereikte paspoort kan men de grens passeren. Tussendoor lopen smokkelaars, ziet men mensen op het land bezig zoals dat voor vijftig, zestig jaar geleden ging. Dit gaat in samenwerking met een aantal partners. De fietstocht van 31 km bevat een groot aantal panelen met interessante informatie. Onderweg is de buitenkant van de historische boerderij Vardink bekijken. Uiteraard zijn er verschillende cateringplekken waar ook panelen zijn te bekijken. De wandelingen variëren van 7,5 tot 15 km.
Middels verschillende gekleurde routes kan men zelf een keuze maken. De routes zijn volledig uitgepijld. Startpunten voor de wandeling zijn in Oeding en Burlo bij de betreffende Heimathäuser.
De activiteit is voor jong en oud. Voor kinderen zijn er nog opdrachten. Start voor de fietstocht is bij café Schreurs te Winterswijk-Kotten. Hier is ruime parkeergelegenheid (voormalige voetbalvelden).

Start tussen 9.00 en 12.00 uur. Deelnamekosten vijf euro. Het project maakt deel uit van Erfgoedfestival Grenzen in Gelderland.

Lekker naar de bioboer

Bij De Stegge kan men zondag 17 juni terecht voor een rondleiding. Foto: PR

WOOLD/KOTTEN - In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juni kan iedereen een kijkje nemen bij geitenboerderij Brömmels aan de Meerdinkweg 5 in het Woold en bij Aarde-Werk De Stegge aan de Geessinkweg 3 in Kotten.

Bij het bedrijf in Woold kan iedereen zaterdag en zondag tussen 11.00 en 16.00 uur terecht voor het bezichtigen van de geitenboerderij en andere attracties, zoals wol, streekproducten en brocante. Toen Bert en Ellen Kots de boerderij overnamen, hadden zij al snel door dat het beter is om zonder chemische bestrijdingsmiddelen het bedrijf te runnen. Het blijkt beter voor de dieren, de bodem en de mensen. De geitenkaasjes van Brömmels behaalden al eens de eerste prijs op smaak en kwaliteit bij een landelijke wedstrijd.

Zondag 17 juni staat de deur open bij boerderij Aarde-Werk De Stegge in Kotten, waar Gea Boessenkool en Jan-Willem van de Velde samen met vrijwilligers zonder chemische bestrijdingsmiddelen al tien jaar biologisch groenten, vruchten en bessen kweken. Van 11.00 tot 16.00 kan men er terecht voor een rondleiding. Niet alleen de teelt is duurzaam, ook de energievoorziening: dertig zonnepanelen zorgen voor het grootste deel van de benodigde elektriciteit. Rioolwater wordt met planten gezuiverd en hergebruikt in toilet en wasmachine. Daken zijn groen doordat ze belegd zijn met een tapijt van mossen en sedumplantjes die zorgen voor isolatie. Ook staat er een voorbeeld van strobalenbouw gecombineerd met leemstuc.

Rainbowband viert zaterdag zilveren jubileum

Rainbowband tijdens de wekelijkse repetitieavond. Foto: Jos Betting


LICHTENVOORDE - Het kleurrijke, muzikale gezelschap van de Rainbowband viert komende zaterdag zijn 25-jarig bestaan. De muzikanten houden wel van een feestje en dat komt goed uit want het jubileum wordt groots gevierd. Muziek zal zeker niet ontbreken, maar zelf hoeft de band niet aan de bak, zij mogen genieten van hun welverdiende jubileumfeest.

Door Dinès Quist

Wat begon als een bescheiden twaalfkoppig clubje is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een heus orkest van veertig enthousiaste leden, allemaal met een fysieke en/of mentale beperking, ieder met zijn eigen talent

Opperste concentratie. Foto: Jos Betting
Veel plezier bij het repeteren. Foto: Jos Betting

Tonnie Weikamp oprichter van de band, was destijds werkzaam bij de sociale werkvoorziening Hamaland en zag wel muziek in het team dat hij begeleidde. Als beroepsmuzikant wist hij de muzikanten in spé, enthousiast te krijgen en al snel zaten ze in de oefenruimte. Dirigent Tonnie maakte de muzikanten wegwijs in het lezen van muzieknoten door deze een eigen kleur te geven, zo ontstond de naam Rainbowband.

Elke week wordt er geoefend in de oude Lidl-winkel in Lichtenvoorde. Zo kleurrijk als de muzikanten zelf zijn is ook de versiering van de ruimte die vol hangt met schilderijen gemaakt door de leerlingen van het Bariet. Het vergt wel wat organisatie iedereen op tijd op de juiste plek met het juiste instrument te krijgen. Een extra paar handen heeft Tonnie 15 jaar geleden gekregen met de komst van Willy Engelbarts. Sindsdien is het duo de motor achter de succesvolle Rainbowband. Met als hoogtepunt het hoofdpodium op de Zwarte Cross. "Maar het grootste succes is dat ze het leuk hebben," vindt Tonnie. "We krijgen veel verzoeken voor optredens. We streven naar één in de maand, dat betekent dat we regelmatig 'nee' moeten verkopen."

Aan hulp heeft de band geen gebrek. Tonnie's kleinzoon Jelle (13) helpt graag en Jet Sanders deed onlangs haar stage bij de band. Zij vond het zo leuk dat ze een maatschappelijke studie is gaan volgen. Met Dorien Harbers en Leo Nieuwenhuis zijn zij een geolied team.

Weisse rozen met saté
Met humor weet Tonnie steeds weer de juiste snaar te raken bij de goedlachse muzikanten. "Het belangrijkste is dat ze schik hebben. Voor sommigen is dit het enige uitje in de week en dan is het belangrijk dat we lol hebben met elkaar." Zo heeft de band zijn eigen spontaan ontstane titels als 'Weisse rozen met saté' omdat iemand 'aus Athen' ooit verkeerd verstond en als Tonnie 'Rookworstje tikt tegen 't raam' inzet heeft hij de lachers weer op zijn hand. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Een sambabal die ritmisch tegen een brase tikt, een tamboerijn die tegen een rolstoelstang slaat, melodieën die goed ingestudeerd uit de keyboards klinken, allemaal even geconcentreerd.

Een hele prestatie is het dat dit o zo waardevolle orkest al 25 jaar bestaat. Op 16 juni van 14.00 uur tot 19.00 uur op de Koemstraat (naast Scapino) in Lichtenvoorde is iedereen welkom dit samen met de muzikanten te vieren. www.rainbowband .

Vanaf een bankje

Een van de bankjes in het lindenarboretum. Bernhard Harfsterkamp

In het Lindenarboretum

Door Bernhard Harfsterkamp

Uitzicht vanaf het bankje over de vele linden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Bloeiende linde. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Hoeveel lindes kent u? Ik ken de zomerlinde en de winterlinde, want die groeien langs de Winterswijkse beken. Alle andere linden, ze worden aangeplant langs wegen en in plantsoenen, noem ik bastaardlinden. Voor het gemak worden ze vaak Hollandse linde genoemd. Maar er zijn ook nog andere soorten, kruisingen en variëteiten. In het Lindenarboretum zijn zo'n 120 verschillende linden te zien. Daarvoor moet je wel van het bankje af komen, want ze staan verspreid over een gebied van zo'n 30 hectare.

Deze interessante bomenverzameling ligt rondom het waterpompstation in Corle. Ooit was het een gemeentelijk drinkwaterbedrijf. Daarna werd het onderdeel van het Waterleidingsbedrijf Oost Gelderland. Tegenwoordig is de VITENS eigenaar, een bedrijf dat het drinkwater levert aan 5,4 miljoen Nederlanders. Die zijn echter geen van allen zo verwend als wij Winterswijkers, want zoals ik vorige week al in een randbericht schreef, wij hebben het smakelijkste drinkwater. Dat wordt mede veroorzaakt omdat het water hier uit een diepe geul komt die na de derde ijstijd is ontstaan. Aan de rand van het arboretum is goed te zien dat ik me hier in een geul, in een dal, in een laagte bevind. In de verte zie ik dat het landschap met het bos het Klooster en het buitengebied van Vragender duidelijk hoger ligt.

Zo'n drinkwatergebied wordt tegenwoordig goed in de gaten gehouden. In de eenjaarszone, de zone waarin schadelijke stoffen binnen een jaar ons drinkwater bereiken, mag al vele decennia geen intensieve landbouw meer worden gepleegd. Daarom wordt die zone nu heel extensief beheerd en daar past zo'n lindenarboretum prima bij. Daar wordt niet bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat was ook al niet meer zo in de jaren voordat het lindenarboretum werd ingericht. Grote delen van de eenjaarszone waren toen al bloemrijk grasland. Daarbij speelde professor Piet Zonderwijk van de toen nog Landbouwhogeschool in Wageningen als adviseur een belangrijke rol. Hij was vooral de man van de "bonte berm". Hij zag al in de jaren zeventig dat de wegbermen saaier werden. Hij pleitte voor maaien en afvoeren van het maaisel, waardoor de bermen veel geschikter worden voor veel meer leuke soorten.

Het bij zaaien van interessante soorten mocht ook van Zonderwijk. Dat gebeurde in het waterwingebied. Een deel wordt nog steeds aangeduid als de kruidentuin van Zonderwijk. Daarbij werd niet goed nagedacht over de soorten die van nature thuis horen in Winterswijk. Je kon aan de mengsels zien die Zonderwijk hier liet inzaaien dat hij uit het rivierengebied kwam. Ik weet niet of ze hier nog steeds bij zaaien, maar een aantal van die soorten zoals het rapunzelklokje zijn er nog steeds. Heel erg vind ik het niet. Als het om natuurbeheer gaat hoor ik bij de rekkelijken en niet bij de preciezen. Bovendien is dit een park en geen natuurgebied. Liever veel bloemen waar de insecten nog iets aan hebben dan eenzijdige graslanden waar zelden meer iets bloeit. Die linden die nu bloeien zijn natuurlijk ook een geweldige magneet voor bijen en andere insecten. Op het bankje waarop ik zit is het boven me een en al gegons. Ik verheug me al op de lindehoning van dit jaar.

Het lindenarboretum was een initiatief van de Juniorkamer in Winterswijk. Dat is een club voor jongeren die actief zijn in het bedrijfsleven. Als ze ouder zijn dan 40 jaar zijn ze niet meer jong en moeten ze het met de Rotary en soortgelijke netwerkorganisaties doen. Bij ondernemen hoort boeiende projecten bedenken. Zo is de Juniorkamer eigenlijk de oorsprong van het Steengroevetheater. Deze club liet voor het eerst zien dat je een prachtige voorstelling in de Steengroeve kunt organiseren. Dat kon toen nog in de Oehoe-groeve waar de opera die Zauberflöte van Mozart in 1989 werd uitgevoerd. Volgend jaar wordt dat in de andere groeve herdacht. Maar hun meest blijvende bijdrage aan Winterswijk is dit lindenarboretum. Ik zit er graag op een bankje.

Thijs de la Court geeft lezing in de Koppelkerk

Thijs de la Court. Foto: PR

BREDEVOORT - Hoe maken we de Achterhoek klimaatneutraal? Thijs de la Court van het Gelders Energie Akkoord geeft op zaterdag 16 juni een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort over de stappen die de Achterhoek moet zetten om de broodnodige energieomslag te realiseren. Ook burgerinitiatief Energie Coöperatie Bredevoort presenteert haar plannen om bij te dragen aan de grootschalige energietransitie.

'Gemeenten kunnen niet meer ontsnappen aan windmolens en zonnepanelen,' berichtte De Gelderlander op 26 mei jongstleden. Het kabinet stelt gemeenten en provincies verplicht om gezamenlijk tot een regionaal energieplan te komen: windmolens, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen moeten onderling worden verdeeld om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoe gaat die 'energiemix' er voor de Achterhoek uitzien? Welke duurzame energiebronnen zijn effectief in de Achterhoek? Is het verstandig om vooral in te zetten op wind- of zonne-energie gezien de windkracht en zonne-uren in de Achterhoek? Of moeten we ook denken aan andere energiebronnen? En wat is de rol van de burger, van de overheid, van de provincie en van de gemeente in de energietransitie? Thijs de la Court is algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord: een samenwerking van lokale overheden, bedrijfsleven en energiecoöperaties die zich inzetten voor klimaatneutraal Gelderland. Ook was hij wethouder in de gemeente Lochem en was hij nauw betrokken bij de oprichting van LochemEnergie, één van de sterke energiecoöperaties in Nederland. Daarnaast zal burgerinitiatief Energie Coöperatie Bredevoort presenteren hoe zij lokaal en van onderaf hopen bij te dragen aan een duurzame Achterhoek. De avond wordt afgesloten met een discussie onder leiding van Jilt Sietsma van het burgerinitiatief Energietransitie Aalten. Colleges en raadsleden van Achterhoekse gemeenten zijn ook uitgenodigd.
De bijeenkomst in de Koppelkerk begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is 7,50 euro en reserveren kan via koppelkerk.nl of tel. 0543-216005.

Start servicepunt clubs en verenigingen nabij

WINTERSWIJK - Zoals bij een ieder bekend is het verenigingsleven van cruciaal belang voor de leefbaarheid van Winterswijk. Ook is bij een ieder bekend dat de inzet van vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen onder druk staat door een toenemend tekort aan mankracht, veeleisende wetgeving en kritische burgers. Daarom is het buitengewoon belangrijk dat verenigingen en stichtingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om die reden is de Winterswijkse Uitdaging, samen met het Vrijwilligerspunt, van mening dat er een servicebureau voor maatschappelijke vrijwilligersorganisaties moet komen.

Op de avond van de opening van het WUh werden er twee denktanksessies gehouden. Eén van de sessies ging over special sport. Deze sessie krijgt in september haar vervolg. De andere sessie zal binnenkort in de vorm van een servicepunt meer voeten en aarde krijgen. In deze sessie werd er gesproken over de oprichting van een servicepunt onder de vlag van de Winterswijkse Uitdaging. De deelnemers waren unaniem mening van dat, zeker op termijn, een dergelijke servicepunt recht van bestaan zal hebben. Intussen is er achter de schermen gewerkt om het servicepunt te kunnen starten. Het servicepunt wordt een servicebureau waar verenigingen en stichtingen met hun vragen en administratie terecht kunnen.
De bedoeling is dat er niet alleen adviezen gegeven worden, maar dat er ook extra handjes voor die verenigingen komen. Dit alles om clubs en stichtingen vooruit te helpen. Financiële-, leden- en salarisadministraties kunnen (tijdelijk en/of structureel) door het op te richten servicepunt uit handen genomen worden. Administraties moeten in elk gewenst systeem uitgevoerd kunnen worden en alle administraties worden van begin tot eind afgehandeld dus ook de belastingaangiftes, ARBO-meldingen. De opdrachtgever (vereniging of stichting) houdt wel een penningmeester aan om de daadwerkelijke betalingen te verrichten; hij zal ook de verantwoordelijke voor het financieel beleid binnen de club blijven. Het servicebureau zet de bestanden klaar, de penningmeester geeft het definitieve akkoord voor betalingen. Tevens moet het bureau in staat zijn om voor een korte periode een penningmeester en/of secretaris te ondersteunen en hem wegwijs te maken. In principe zullen de werkzaamheden vanuit het WUh verricht worden. Inmiddels staan er vier, administratief goed onderlegde, vrijwilligers klaar om te starten. Er is dus plek voor meer organisaties. Organisaties kunnen zich melden bij de Winterswijkse Uitdaging, tel. 0543 200026 vragen naar Harrie, e-mailadres is info@winterswijkseuitdaging.nl.

Een dagje naar zee voor dak- en thuislozen

WINTERSWIJK - Van Dorinda Lammers, werkzaam als persoonlijk begeleider van dak- en thuislozen bij Iriszorg, ontving de redactie een mailtje. Dorinda spreekt daarin haar waardering uit voor de onbaatzuchtige hulp die enkele ondernemers haar bieden, om een groep dak- en thuislozen een fijne dag te bezorgen. Hierna volgt Dorinda's verhaal.

" 'Waar zou je het liefst heengaan als je een dag uit zou mogen, je mag uit alles kiezen.' Dit is wat ik aan mijn cliënten vroeg. Tot mijn grote verbazing kreeg ik van vrijwel iedereen te horen: 'Ik zou zo graag naar zee willen gaan, gewoon naar zee, het zand op mijn voeten, het ruisen van de golven horen, de wind voelen, zoutige lippen etc.' Hoe simpel kan een wens zijn. Maar ook het vervullen van zo'n wens kost nu eenmaal geld. Toen heb ik contact gezocht met een aantal bedrijven, en gevraagd of ze me konden helpen om dak- en thuislozen uit Winterswijk en omgeving een fijne dag te bezorgen..

De reacties waren: 'Dak- en thuisloze mensen? Hebben wij toch niet in Winterswijk en omstreken?' Maar helaas zijn er ook in deze tijd mensen die geen thuis of huis hebben. De ondersteuning van de groep dak- en thuislozen uit de acht Achterhoekse gemeenten wordt geregeld vanuit Doetinchem. Daar is ook de dag- en nachtopvang van IrisZorg gevestigd. En ja, daar zijn ook dak- en thuisloze mensen uit Winterswijk bij. Ook hier zijn wel degelijk dakloze mensen, alleen zijn zij minder zichtbaar voor de maatschappij. En tenslotte zie je aan de buitenkant niet wat iemand voor leven leidt.

Terugkomende op de wens van de cliënten, een dagje uit naar de zee. Ik besloot Steakhouse Vivaldi te bellen, en te vragen of er mogelijkheden waren om met één van hun bussen op stap te gaan. Meteen werd er enthousiast gereageerd door Kevin, en kreeg ik de tip om Frank Massop (van rijschool Massop) te benaderen en te vragen of hij als chauffeur kon functioneren de hele dag. Daarmee stemde Frank meteen in. En daarnaast gaf Stef de Heer aan dat wij te allen tijden welkom zijn om met de cliënten van hun heerlijke ijs te genieten.

Mensen, wat ben ik trots op Winterswijk, waar maatschappelijk verantwoord ondernemen en naoberschap hoog in het vaandel staan. Dankzij deze ondernemers kunnen wij op donderdag 21 juni met onze cliënten in een grote bus naar zee, en hebben we daarnaast nog het vooruitzicht dat we een keertje heerlijk ijs kunnen gaan eten.

Mijn dank is groot!"

Column

13 juni

Winterswijk

Museum-Werkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Eco-tourtocht Winterswijk

Eco-tour Tocht Winterswijk

Winterswijk

Rondleiding Klompenmakerij ten Hagen

Klompenmakerij ten Hagen

14 juni

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

Winterswijk

Rondleiding en wijnproeverij over wijngaard Hesselink

Wijngaard Hesselink

15 juni

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

16 juni

Winterswijk

Museum-Werkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Beleef de Brömmels

Geitenkaasboerderij De Brömmels

Winterswijk

Expositie Change Now van Marian Tenkink

Doopsgezind kerkje Winterswijk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

17 juni

Winterswijk

Open tuinen in en om Winterswijk 2018

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Open tuinen in en om Winterswijk

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Lekker naar de boer

Aarde-werk de Stegge

Winterswijk

MUSEUMwerkplaats Transit Oost.

Transit Oost

Winterswijk

Open dag stokerij 'Het laatste Woord'

Restaurant De Woord

18 juni

Winterswijk

Fietstocht o.l.v. een gids

VVV

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

19 juni

Winterswijk

Drie open tuinen in Winterswijk

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Open tuinen in en om Winterswijk 2018

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Expositie Max van Dam 'Maler, komm 'raus'

H.I.P. Winterswijk De Museumfabriek

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Eerste Max van Dam expositie in Wereld van Wenters

Museum Wereld van Wenters

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerbridge

Partycentrum Nijenhuis

20 juni

Winterswijk

Museum-Werkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Eco-tourtocht Winterswijk

Eco-tour Tocht Winterswijk

Winterswijk

Rondleiding Klompenmakerij ten Hagen

Klompenmakerij ten Hagen

21 juni

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Mantelzorgcafé in Winterswijk

Hertog Karel van Gelre

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

Winterswijk

Rondleiding en wijnproeverij over wijngaard Hesselink

Wijngaard Hesselink

22 juni

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

23 juni

Winterswijk

KNNV Gevleugelde dieren in het Wooldseveen

Parkeerplaats Wooldse Veen

Winterswijk

Museum-Werkplaats Transit Oost

Transit Oost

Winterswijk

Expositie Change Now van Marian Tenkink

Doopsgezind kerkje Winterswijk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

Winterswijk

Vriendenconcert Classic WM

Openluchttheater Winterswijk

24 juni

Winterswijk

Fietsen en wandelen door het Betwist Grensland

Café Schreurs

Winterswijk

Open Kinderatelier in Villa Mondriaan

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Zomerse Wijnproeverij: Wijngaard Reeborghesch

wijngaard De Rheeborgesch

Winterswijk

Klassiekers op de koffie

Strandlodge Winterswijk

Winterswijk

MUSEUMwerkplaats Transit Oost.

Transit Oost

Winterswijk

Koopzondag centrum Winterswijk

Markt

Winterswijk

Kinderbraderie Winterswijk

Markt

25 juni

Winterswijk

Fietstocht o.l.v. een gids

VVV

Winterswijk

Dorpswandeling o.l.v. een gids

VVV

26 juni

Winterswijk

Internationale Fiets4daagse Winterswijk

Sportcomplex 't Huitinkveld

Winterswijk

Internationale Fiets4daagse Winterswijk

Fiets4daagse Winterswijk

Winterswijk

Open tuinen in en om Winterswijk 2018

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Expositie Max van Dam 'Maler, komm 'raus'

H.I.P. Winterswijk De Museumfabriek

Winterswijk

Tentoonstellingen hedendaagse ontwerpers Sander Wassink en Ineke Hans

Villa Mondriaan

Winterswijk

Eerste Max van Dam expositie in Wereld van Wenters

Museum Wereld van Wenters

Winterswijk

Torenbeklimming Jacobskerk

Jacobskerk

Winterswijk

Tentoonstelling Terug naar toen

Villa Mondriaan

Winterswijk

Drie open tuinen in Winterswijk

Open tuinen Winterswijk

Winterswijk

Zomerbridge

Partycentrum Nijenhuis

Cezar Birsan grijpt naast titel

WINTERSWIJK - Vorige week sloot Bridgeclub de Robber het competitieseizoen 2017-2018 in zaal Nijenhuis af. De laatste speelavond zelf telde niet meer mee voor de competitie, het is een gezellige drive waarbij tussen het spelen door de kampioenen van het afgelopen seizoen worden gehuldigd.

In de competitie van de Robber worden de resultaten van 32 speelavonden meegeteld. De spelers zijn ingedeeld naar sterkte in drie lijnen. Elke speelavond kan een speler van lijn wisselen, afhankelijk van het behaalde resultaat van de laatste vijf speelavonden. Hiermee is een direct resultaat voelbaar na een goed of slecht gespeelde avond. Via het systeem van meesterpunten van de Nederlandse Bridge Bond speelt de club ook mee in de landelijke bridge-competitie.
Als eerste werden de dames Els Geurink en Els Jumelet gehuldigd voor het feit dat zij slemkampioen waren geworden. Zij behaalden dit onder meer door in de competitie twee keer een groot slem (hoogst mogelijke score) te bieden én met succes te spelen. Sinds zij samen bridgen werden deze dames voor de tweede keer slemkampioen, maar het behalen van twee keer een groot slem in hetzelfde seizoen, is vrij uitzonderlijk.
Het hoogste gemiddelde resultaat op een competitie avond werd behaald door de dames Marja Erren en Annelies van der Meij. Zij speelden op 3 april een topscore met een percentage van 76,67%. Goed voor een huldiging voor het hoogst behaalde percentage tijdens het seizoen.
De prijs voor het viertallen (spelvorm waarbij niet in paren maar in teams van vier tegen elkaar wordt gebridged) ging naar het team Heijermans bestaande uit Ellen Bekkers en Joost Braaksma met Gerhard Gossink en Jan Wolters, samen goed voor 108 punten. In de middenbouw werd gewonnen door het team Laemen, bestaande uit het onlangs benoemde erelid Winnie Laemen en Marga Hissink samen met Marijke en Henk Bosman. Het team Jonker won in de onderbouw en bestond uit Jan Jonker en Jannie Roerdink samen met Elly Bresser en Willemien van de Riet.
Aan het eind van de avond werden uiteindelijk de clubkampioenen bekend gemaakt, het paar dat de meeste rankingpunten heeft behaald in de gehele competitie. Hier greep nieuwkomer Cezar Birsan net naast de kampioenstitel. Hij behaalde samen met Hans Jansen een gemiddelde ranking van 93,1 punten maar omdat Cezar pas sinds afgelopen oktober lid is, speelde hij maar zeventien van de minimaal vereiste twintig wedstrijden. Daardoor werden René Lejeune en Frits Lindenhovius clubkampioenen met een gemiddelde ranking van rond 93,0 punten.
Dit kleine verschil maakt de strijd in de bovenste geledingen van de club volgend seizoen extra spannend. Na het vertrek vorig jaar van Onno Beijers, die samen met Rick de Nooijer vele jaren regeerde als clubkampioen, zijn er een aantal nieuwe paren gevormd waarvan de verwachtingen hoog liggen. Het nieuwe seizoen start op dinsdag 2 september. De komende drie maanden wordt bij de Robber Zomerbridge gespeeld.

Aloys Raben stopt na 55 jaar als jeugdtrainer bij Sportclub Meddo

Judith Hoog Antink spreekt Aloys Raben toe. Foto: Bart Kraan

MEDDO – Hij kijkt tijdens het partijtje van de JO8 en JO9 van Sportclub Meddo, waarmee de laatste training van het seizoen wordt afgesloten, geconcentreerd naar de verrichtingen van zijn spelers en speelsters. Maar dan ziet Aloys Raben dat zijn echtgenote Paula, jeugdvoorzitter Judith Hoog Antink en een aantal andere bestuursleden van de zondagvijfdeklasser het hoofdveld van sportpark 't Konder betreden en naderbij komen. Dit tot grote verbazing van de 74-jarige Raben die je ziet denken: 'Wat gebeurt hier allemaal?'

Door Bart Kraan

Maar Hoog Antink geeft al snel antwoord op die vraag. Want vorige week maandag heeft Raben zijn laatste training gegeven uit zijn maar liefst 55-jarige loopbaan als jeugdtrainer bij zijn grote voetballiefde. En dat willen bestuur en jeugdbestuur van Sportclub Meddo niet onopgemerkt voorbij laten gaan. "Het is je laatste training en dus neem je een beetje afscheid", zegt Hoog Antink als de training is afgelopen en alle aanwezige jeugdspelers tot kalmte zijn gekomen. "Je eerste training gaf je 55 jaar geleden. Toen was je enthousiast en jeugdig. Nu is het iets anders, maar je bent nog steeds hartstikke enthousiast en betrokken."
Raben heeft in de afgelopen 55 jaar naar schatting van Hoog Antink maar liefst 3850 trainingen gegeven. "Bijna zeshonderd kinderen heb je getraind", aldus de Sportclub Meddo-jeugdvoorzitter tegen Raben, die bij 'zijn' voetbalvereniging ook dertig jaar bestuurslid is geweest en zich in die hoedanigheid op diverse fronten zeer verdienstelijk heeft gemaakt, hetgeen hem het erelidmaatschap van de club opleverde. Iets wat Hoog Antink ook niet onvermeld laat. "Mede dankzij jou hebben we nu een mooie accommodatie en een geweldig kunstgrasveld. Je bent heel vaak naar de gemeente geweest om dingen rond onze accommodatie in orde te maken. Zelfs toen de nieuwbouwplannen niet door dreigden te gaan, ging jij door."

Omdat Raben zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen, verliest Sportclub Meddo een jeugdtrainer die bij zijn spelers en speelsters zeer populair is. "Ik heb nog nooit een kind een vervelende opmerking over Aloys horen maken", aldus Hoog Antink vlak voor de huldiging. "Iedereen is gek met hem. Hij is een rustige man die heel veel belangstelling voor de kinderen heeft. Als hij de wedstrijden niet gezien heeft, vraagt hij altijd hoe het gegaan is."

Als blijk van waardering krijgt Raben uit handen van Hoog Antink een wensboom met wensen van zijn spelers en speelsters. Echtgenote Paula ontvangt een boeket rozen. "Als dank voor de duizenden keren dat we Aloys mochten lenen", zo geeft Hoog Antink aan. Henny Esselink, bij Sportclub Meddo verantwoordelijk voor de entreegelden bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, en Jolanda Scholten-Bent, op zondag verantwoordelijk voor de pupil van de week en de verloting, maar op trainingsavonden assistent van Raben, krijgen, nu ook zij stoppen met hun werkzaamheden als jeugdtrainer, een bloemetje. Felix Raben, de broer van Aloys die evenals Esselink en Scholten-Bent de laatste tien jaar ook hielp met de jeugdtrainingen, ontbrak vorige week maandag.

Hoewel Raben nog steeds veel plezier heeft in het trainen van de jongste jeugd van Sportclub Meddo, heeft hij toch besloten er een punt achter te zetten. "De geest wil nog wel, maar fysiek wordt het wat minder. Ik wil het niet zo ver laten komen dat ik tijdens de training lichamelijk niet meer kan wat ik wil", aldus Raben.
Ook de invoering van het continurooster op basisschool 't Kempken is van invloed geweest op zijn beslissing om als jeugdtrainer te stoppen. Door dat continurooster gaan de jongste spelers en speelsters van Sportclub Meddo op woensdag langer naar school, kunnen ze op die dag niet meer 's middags trainen en werken ze volgend seizoen op woensdag hun trainingen 's avonds af. "Ik heb al die tijd op woensdagmiddag getraind. Als ik 's avonds moet trainen, moet ik er de hele dag op wachten en kan ik niet zo veel meer doen. En voor de avond kan de club gemakkelijker trainers vinden dan voor de middag."

Raben heeft bij Sportclub Meddo altijd de jongste jeugd onder zijn hoede gehad. In zijn beginjaren was dat de C-jeugd omdat destijds de jeugd pas op twaalfjarige leeftijd lid kon worden van een voetbalvereniging. Nu is dat de JO8. "Ik heb altijd de beginners gehad, want ik vind het leuk om kinderen iets bij te brengen, balbeheersing en techniek. Maar het spelplezier stond bij mij altijd voorop", aldus Raben, die als jeugdtrainer van een relatief kleine voetbalvereniging als Sportclub Meddo met enige regelmaat te maken heeft gehad met grote verschillen in niveau tussen spelers van zijn teams. "Bij kleine verenigingen is sprake van niveauverschil. Maar dan kun je de beteren naar een hogere leeftijdscategorie laten doorstromen en houd je teams met spelers van gelijk niveau. En soms heb je niet veel keuze. Echt prestatievoetbal is ook niet voor iedereen weggelegd. Als je twintig E- en twintig F-spelers hebt, houd je een A-team over. Andere verenigingen hebben meer spelers en kunnen dus selecteren."

Raben heeft dus naar schatting zeshonderd spelers onder zijn hoede gehad. ''Ik heb kinderen getraind van wie ik de vaders ook nog heb getraind. Ik heb er wel eens over nagedacht of ik ook opa's, vaders en kleinkinderen uit een familie heb getraind, maar dat kon ik niet meer achterhalen. Is ook niet heel erg belangrijk."
Onder die zeshonderd spelers die Raben heeft getraind, bevonden zich beslist zeer talentvolle voetballertjes. Namen noemt hij liever niet. "Dat vind ik gevaarlijk, want voor elke naam die ik noem doe ik er tien te kort. En een jeugdspeler kan dan wel getalenteerd zijn, het is mogelijk dat je hem vijf jaar later niet meer terugziet. Talent is niet het enige, een speler moet ook goed te coachen zijn en graag willen. Hij moet iets van je willen aannemen en dat willen oefenen. Ik vind het hartstikke mooi dat dingen die ik met die kinderen oefen, in wedstrijden terugzie."

Nu Raben is gestopt als jeugdtrainer, blijft er slechts een taak voor hem over bij Sportclub Meddo: het draaien van bestuurskamerdiensten op zaterdag en zondag, waarbij hij 's ochtends de vlaggen moet hijsen en daarna begeleiders van bezoekende teams en arbiters in de bestuurskamer moet opvangen. "Ik ben de laatste jaren een beetje aan het afbouwen. De donateurskaarten regel ik ook al niet meer, ik doe alleen nog die bestuurskamerdiensten. Die nemen we met een groep van vijftien man voor onze rekening, dus je bent vier keer in het jaar aan de beurt."

fotobijschrift: Jeugdvoorzitter Judith Hoog Antink van Sportclub Meddo spreekt scheidend jeugdtrainer Aloys Raben toe (foto: Bart Kraan)

NK-goud voor Lara Hallers op NK

Lara Hallers. Foto: PR Penta Winterswijk

WINTERSWIJK - Op zaterdag en zondag vonden in Almelo de meerkamp- en toestelfinales plaats waaraan Penta Winterswijk-instapper N3 Lara Hallers en senior A Rachel Nijbroek deelnamen.

Zaterdag mocht Lara haar wedstrijd turnen. Ze moest op de balk beginnen en liet een mooie oefening zien, helaas was ze de richting een beetje kwijt en sprong aan de verkeerde kant van de balk af. Dit koste haar helaas een halve punt aftrek. Daarna door naar de vloer, waar zij een prima oefening turnde en vervolgens naar de sterkste toestellen van deze dag, de sprong en brug. Een super sprong en een nog mooiere brugoefening waar ze het hoogste cijfer van de dag haalde. Dit alles bracht Lara naar een hele mooie vierde plaats.

In de laatste ronde van de zaterdag mocht Rachel aan de slag. Zij liep slechts vijf weken geleden een behoorlijke enkelblessure op. Daarom is het bijzonder dat ze toch kon deelnemen aan deze wedstrijd. Ze turnde een keurige vierkamp en is in de einduitslag op een 27ste plek in al dit turngeweld gekomen.

Lara Hallers. Foto: PR Penta Winterswijk

De zondagmiddag, de dag van de toestelfinales. Rachel mocht in de eerste ronde de sprong doen. Met een overslag salto gehurkt en een tsukahara gestrekt is ze op een negende plek terecht gekomen.

Lara mocht in de laatste ronde van dit warme weekend op de balk haar oefening laten zien en heeft zich gerevancheerd: met een super stabiele en strakke oefening liet Lara de concurrentie de hielen zien. Ze kwam op de eerste plek.

Obbink KWF-Run met Kids-Run en belangrijke sponsoractie

Martijn Obbink. Foto: PR

WINTERSWIJK - De Obbink KWF Run die op zondag 17 juni door Atletiekvereniging Archeus wordt gehouden, is niet alleen een sportieve actie van de deelnemers maar ook een sportieve actie van de sponsor. Iedereen die bovenop het inschrijfgeld nog tenminste 2,50 euro bij-past, krijgt een gratis hardloopshirt. Deze extra bijdrage komt volledig ten goede aan de sponsoropbrengst voor het KWF Kankerfonds. Maar daar blijft het niet bij. Ook bij de Kidsrun, welke op de atletiekbaan plaatsvindt, kunnen de kinderen zich ook door hun ouders, familie of buren laten sponsoren. Ook deze opbrengst komt volledig ten goede aan het KWF Kankerfonds.

Obbink Elektronica en het KWF Kankerfonds zijn al enige tijd met elkaar verbonden. Uit maatschappelijk oogpunt is gekozen voor KWF om het feit dat één op de drie Nederlanders wel op een of andere manier met kanker te maken krijgt. Dus een belangrijk 'merk' om uit te dragen. Mede-eigenaar Martijn Obbink is zelf ook een fervent hardloper en zo is de link met dit evenement gauw gelegd. Obbink is overigens van oudsher een Winterswijks onderneming, in 1943 op de huidige stek in de Wooldstraat gestart als Radio Obbink. Inmiddels telt het bedrijf zes winkels met nog één op komst in Doetinchem, twee Boxxer-outlets en een servicecenter in Lichtenvoorde. Zowel Archeus als Obbink hopen voor de toekomst op een succesvolle samenwerking van dit jaarlijkse evenement.
Het parcours voor de Kidsrun is uitgezet op de atletiekbaan van het sportcomplex De Hunenbulten. Het parcours voor de afstanden 5, 10 en 21,1 kilometer loopt door het mooie buitengebied van Winterswijk met start en finish eveneens op het sportcomplex aan de Vredenseweg 136 in Winterswijk.
De starttijden zijn als volgt: 9.00 uur: 1 km Kidsrun (tot en met 11 jaar); 9.30 uur: 2,5 km Kidsrun (tot en met 15 jaar); 10.00 uur: 5 km, 10 km en 21,1 km prestatieloop. Voorinschrijven kan via inschrijven.nl, tot en met 15 juni en hierna kan inschrijven op de wedstrijddag tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de kantine.

Zomerschaak bij WSG

WINTERSWIJK - Ook deze zomer is er weer Zomerschaak bij WSG. Met ingang van dinsdag 12 juni kan iedereen zes dinsdagen schaken bij grandcafé Willinks. Bij mooi weer buiten. Zowel club- als huisschakers kunnen meedoen. Elke avond kan men drie partijen spelen. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Het is niet noodzakelijk om dan al aanwezig te zijn, wie later komt kan aan de tweede of derde partij meedoen. Rond half elf is de Zomerschaakavond voorbij, maar men mag ook eerder stoppen. Voor spelers die meer dan de helft van de partijen hebben meegedaan zijn er in drie groepen ook nog prijzen te verdienen. Maar een leuke partij schaken staat voorop. Deelname is gratis.

Puppytraining gaat deze zomer door

De puppycursus is belangrijk voor een jong hondje. Foto: Ria van Middelaar

WINTERSWIJK - Woensdag 11 juli start een nieuwe puppycursus, voor honden tot zes maanden, bij de Kynologenclub Winterswijk. Al jaren gaat de KC in de zomervakantie door met het geven van puppytraining. De puppycursus is waarschijnlijk de belangrijkste cursus in het leven van de hond. Het is de cursus waarin de pup het meeste leert, en even belangrijk: wat het hondje niet meer vergeet. Daarnaast komt de pup in aanraking met andere honden en mensen en allerlei situaties. In deze belangrijke weken van een hondenleven wordt de basis gelegd om uit te groeien tot een sociaal en wel-opgevoede hond. Voor verdere info kan men terecht op de website of bij Astrid van Schie, tel. 0543 520573.


www.kcwinterswijk.nl

Zomerschaak bij WSG

WINTERSWIJK - Ook deze zomer is er weer Zomerschaak bij WSG. Met ingang van dinsdag 12 juni kan iedereen zes dinsdagen schaken bij grandcafé Willinks. Bij mooi weer buiten.

Zowel club- als huisschakers kunnen meedoen. Elke avond kan men drie partijen spelen. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Het is niet noodzakelijk om dan al aanwezig te zijn, wie later komt kan aan de tweede of derde partij meedoen. Rond half elf is de Zomerschaakavond voorbij, maar men mag ook eerder stoppen. Voor spelers die meer dan de helft van de partijen hebben meegedaan zijn er in drie groepen ook nog prijzen te verdienen. Maar een leuke partij schaken staat voorop. Voor huisschakers van alle leeftijden is Zomerschaak een mooie gelegenheid om kennis te maken met de in Winterswijk snelgroeiende schaaksport. Deelname is gratis.

T.O.E.P. verdiept met een schaterlach
Vervolg van de voorpagina

Door Leander Grooten

KOTTEN - T.O.E.P. speelde afgelopen weekeinde Dwarsliggers, een stuk over een seinwachter en zijn familie die volgens het spoorboekje werkt. Maar de trein rijdt al jaren niet meer. Op de dag dat een gezinnetje in de buurt komt kamperen, raakt de dagelijkse structuur compleet 'van de rit'.

Grenzen
Dwarsliggers, geschreven door Theo Soontiëns, benadrukt op vele manieren het thema grenzen: de fysieke Duitse grens, maar ook de strikte en behoudende opvattingen van oma Loet ('gewoon zo hou'en zoas ut was, da's ja völle better'). Maar een grens leidt ook tot verlangen, zoals bij Nans, de vrouw van de seinwachter. Het leven van Sjoks de Marskramer die van plaats naar plaats trekt, betiteld zij als 'een mooi leven'. Zelf is Nans een grens overgegaan door een kind bij de postbode te verwekken. Bastaarddochter Pork wordt dan ook steevast door oma aan de ketting gelegd, om het kwade te beteugelen. Zoals zo vaak zijn het de kinderen die als eerste de grens verkennen, en er over heen gaan. Of zoals Pork het noemt 'buiten de baan denken'.

Camper kolder
Het gestructureerde boerenleven van een spoorwegambtenaar dat 19de eeuws aandoet vindt zijn theatrale tegenstelling in het bekvechtende gezin dat besluit in het Nationaal Landschap van Winterswijk te kamperen. Echtgenote Vonne zit gevangen in het huwelijk met de saaie Harry, die meer oog heeft voor de biotoop van de bossalamander dan voor 'het wijfje' en zijn 'broedsel'. Het leidt allemaal tot een mooi stukje toneel en hilariteit.

Wassende maan
De voorstelling blinkt uit in haar woordgebruik. Hoewel de associaties met grens, spoor en natuur leiden tot soms wat flauwe woordgrappen, reikt de woordkunst verder dan dat. Zoals wanneer de zonen van de seinwachter beseffen dat ze op een dood spoor leven en besluiten te vertrekken.
In de zang van Yolanda Tangelder vormt de wassende maan een terugkerend thema: een poëtisch beeld passend bij het besef dat er licht gloort aan de horizon. Overigens is de toevoeging van muziek en zang van Willem & Yolanda betoverend en op een prachtige manier geïntegreerd op de 'toneelvloer'.
Het valt op dat het Achterhoekse dialect steeds meer vervangen wordt door Nederland, naarmate het stuk voortduurt. Alsof ook daarmee de aandacht wordt verlegd van het beschermde Achterhoek naar het wereldse.

Borkense Baan
De uitgelichte stalen spoorbaan en de ernaast gelegen kikkerpoel zijn tegengesteld en complementair tegelijk. In de karakters van seinwachter Bark en kampeerheer Harry komt dit terug. Bark vertegenwoordigt het voorspelbare van het spoorboekje, terwijl Harry op dezelfde plek neerstrijkt om de natuur te bestuderen. En daarmee verbindt Soontiëns het verleden van de spoorbaan met het heden van het Nationaal Landschap Winterswijk.
Beide karakters behouden uiteindelijk wat hen lief is en pakken hun verlies.

Moed
Elk personage besluit welke horizon zij kiest en al dan niet de stap te wagen voorbij een grens te gaan. De toeschouwer mag beslissen voor welke keuze moed nodig was.
T.O.E.P. is met dit stuk van Theo Soontiëns niet alleen vermakelijk en absurd, maar weet dankzij de natuurlijke setting een vertaalslag te maken naar menselijke verlangens en tekortkomingen.

Puppytraining gaat deze zomer door

WINTERSWIJK - Woensdag 11 juli start een nieuwe puppycursus, voor honden tot zes maanden, bij de Kynologenclub Winterswijk. Al jaren gaat de KC in de zomervakantie door met het geven van puppytraining. De puppycursus is waarschijnlijk de belangrijkste cursus in het leven van de hond. Het is de cursus waarin de pup het meeste leert, en even belangrijk: wat het hondje niet meer vergeet. Daarnaast komt de pup in aanraking met andere honden en mensen en allerlei situaties. In deze belangrijke weken van een hondenleven wordt de basis gelegd om uit te groeien tot een sociaal en wel-opgevoede hond. Voor verdere info kan men terecht op de website of bij Astrid van Schie, tel. 0543 520573.

Poes op Laarzen in Openluchttheater

De Gagelspöllers. Foto: PR

WINTERSWIJK - In het Openluchttheater op de Huininkmaat is op zondag 30 juni de voorstelling 'Poes op Laarzen' te zien, gespeeld door de Gagelspöllers uit Nijverdal. Dat is een muzikale cocktail van gedaanteverwisselingen, sluwe streken en messcherpe klauwen.

Als molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt wat hij had, kan hij nog maar op één vriend vertrouwen: zijn gelaarsde Poes. Samen trekken ze door een vreemd land, op zoek naar eten en werk. Door de slimme en onnavolgbare streken van Poes weten de twee in no time het vertrouwen van de koning te winnen en zich een plek aan het hof te verwerven. Maar is alles wel zo mooi als het lijkt? Is de prinses zo lief als ze er uit ziet? Kan een monster ook een muis zijn? En hoeveel levens heeft een kat eigenlijk?

De voorstelling begint op 30 juni om 15.00 uur en de entree kost vijf euro per persoon.

Parkinsoncafé in Doetinchem

DOETINCHEM - Op woensdagmiddag 20 juni is er Parkinsoncafé. Het Parkinsoncafé vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) in het restaurant van Waterrijk, Willy Brandtplein 24. Deze middag staat in het teken van communicatie. De Ziekte Van Parkinson is een progressieve ziekte waarbij op enig moment problemen kunnen ontstaan met communiceren. Erica Jacobs, logopedist bij Azora en Parkinsonnet-therapeut zal hierover vertellen en geeft tips en adviezen. Daarnaast is er ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en over andere zaken waarmee mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken hebben. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Opgeven voor deze middag kan bij het medisch secretariaat van Sensire: parkinsoncafedoetinchem@sensire.nl of tel. 0314-356212 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Streekboekenverkoop bij Erfgoedcentrum

ACHTERHOEK - Op donderdag 14 juni van 10.00 tot 15.00 uur kunnen liefhebbers van boeken over onze streek terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waar een grote verkoop van tweedehands streekboeken en tijdschriften wordt gehouden. Hieronder bevinden zich streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. De boekenmarkt vindt plaats in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. In de daar aanwezige boekwinkel kan men tevens terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is te vinden op gebouw 't Brewinc, studiezaal 1e verdieping, IJsselkade 13 te Doetinchem.

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 21 juni is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur. Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 21 juni, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur. Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Jonge Honden Dag KC Winterswijk

WINTERSWIJK - Op zondag 24 juni houdt de KC Winterswijk de jaarlijkse Jonge Honden Dag op haar terrein, gelegen achter het Hotel Frerikshof. Deze dag staat speciaal in het teken van de jonge honden. Naast diverse demonstraties van de cursussen die door de KC worden aangeboden zijn er ook tal van andere activiteiten op het veld. Er is een puppy-speeltuin waar de pups zich kunnen uitleven, compleet met zwembad en ballenbak. Ieder jaar blijkt de wildbaan weer een groot succes.

Dierenvoedingsleverancier Farmfood zal aanwezig zijn met een voedingsspecialist. Jonge honden kunnen die dag worden gekeurd. Aan het eind van de dag wordt er uit alle gekeurde honden geloot waarbij de gelukkige winnaar een gratis cursusseizoen krijgt aangeboden. Er is een schapendrijver aanwezig die naast zijn eigen vaardigheden de toeschouwers laat zien dat ook hun honden schapen kunnen drijven. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij kunnen zich laten schminken, maar ook liggen er kleurplaten klaar. Broon Dierbenodigdheden zal aanwezig zijn evenals de Dierenartspraktijk Wenters, beiden met leuke acties. Aanvang van de dag is om 10.30 uur, einde rond 15.00 uur.

Jacobscantorij dingt mee naar Duits-Nederlandse kerkmuziekprijs

Kloster Frenswegen. Foto: PR Kloster Frenswegen

WINTERSWIJK - Op zaterdag 16 juni neemt de Jacobscantorij uit Winterswijk deel aan een wedstrijd voor kerkkoren. De koorwedstrijd wordt georganiseerd door Kloster Frenswegen te Nordhorn. De Jacobscantorij werd uit de aanmeldingen geselecteerd op grond van haar staat van dienst en programmakeuze. De 'mededingers' komen uit Nordhorn, Emmen, Oberhausen, Lochem, Bremen en Rotterdam. De Zesde Duits-Nederlandse Kerkmuziekprijs wordt elke drie jaar toegekend aan een kerkkoor of cantorij die de beste vocale prestaties neerzet in een verplicht werk en twee werken naar keuze. Het gehele programma dient a capella te worden uitgevoerd. Aan het eind van de dag wordt door de jury een drietal prijzen bekend gemaakt en wordt het verplichte werk door alle deelnemende koren gezamenlijk gezongen op de binnenplaats van het klooster. De wedstrijd start om 9.30 uur. De Jacobscantorij laat om 13.30 uur van zich horen in de Kapel van het klooster. Natuurlijk zijn de verrichtingen te beluisteren door belangstellenden.

De Vlier, daar zit muziek in!

Met z'n allen muziek maken. Foto: PR

WINTERSWIJK - Daltonschool De Vlier heeft vrijdag laten zien een basisschool te zijn waar muziek in zit. Op vrijdag 8 juni was de afsluiting van de muziekprojectweek. De hele week hebben de kinderen kennis gemaakt met muziekinstrumenten en geoefend met dansen en ritmes.Onder leiding van meester Hans en juf Milly van Boogie Woogie hebben de kinderen een voorstelling gegeven voor de ouders. Tijdens de drukbezochte voorstelling toonden de kinderen wat ze allemaal hadden geleerd.

Beleef de Baumberge bij FTC Wenters

De leden van FTC Wenters zullen de Baumberge trotseren in hun nieuwe tenue. Foto: PR

WINTERSWIJK - Wil je als recreatieve racefietser ervaren hoe het is om te fietsen in de heuvels zoals die in Limburg of Tecklenburg? FTC Wenters in Winterswijk houdt zondag 1 juli de jaarlijkse Baumbergetocht. Een uitdaging met de nodige hoogtemeters in een prachtige omgeving, niet ver over de grens bij Winterswijk. Beleef de Baumberge, gelegen in het prachtige heuvellandschap tussen Coesfeld, Nottuln en Billerbeck in Duitsland.

De recreatieve fietstocht over de afstanden 100 en 130 kilometer is de parel aan de 'fietsketting' van de Winterswijkse fiets- en toerclub, die dit zomerseizoen in een nieuw tenue fietst en het clubgebouw van een facelift voorziet. Er is dit jaar geen afzonderlijke ATB-tocht.

De Baumbergetocht is een instituut op de recreatieve wielerkalender. Een tocht die geliefd is bij racefietsers dankzij het prachtige fietsgebied en het uitdagende parcours. Er moet flink geklommen worden. De renners krijgen, afhankelijk van de gekozen afstand, onder andere Kloster Gerleve, Coesfelderberg, Daruperberg en het bos naar de Longinusturm voor de kiezen. In het verleden was er ook een Baumbergetocht over 200 kilometer en die telde mee voor het Klimmersbrevet van de Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU).

De pauzeplek voor beide afstanden is bij 'Gasthof zum Coesfelderberg'. Op de langste afstand, de 130 kilometer, is er een extra verzorgingsplek. Verder zijn er op de route diverse mogelijkheden om ergens koffie te drinken.

De starttijd is tussen 8.00 en 10.00 uur, zoals gebruikelijk bij het clubgebouw van FTC Wenters aan de Huininkmaat in Winterswijk. Hier hebben de deelnemers de mogelijkheid zich na afloop te douchen en ze kunnen op het terras nagenieten met een hapje en een drankje

Riki Hieltjes: eerste- én poedelprijs

WINTERSWIJK - De laatste kaartavond van het seizoen van kaartclub De Boer Is Troef bracht weer verrassende uitslagen. Het meest bijzondere was wel dat Riki Hieltjes zowel de poedelprijs kreeg uitgereikt als ook een eerste prijs. De poedelprijs was voor het resultaat van de laatste kaartavond van dit seizoen, de eerste prijs behaalde ze omdat ze beste kaarter van het seizoen van De Boer Is Troef was.

Op deze laatste kaartdonderdag van het seizoen werd Ben Nees met 6.099 punten eerste. Tweede werd Andre van Rooyen met 5.975 punten. Derde was Johan Grevink met 53.43 punten. De poedelprijs was voor Riki Hieltjes met 3.542 punten.

De prijzen van de competitie 2017/2018 werden ook uitgereikt. Daar werd Riki Hieltjes met een totaal van 83.713 punten. Tweede werd Toon Bouwhuis met 81.801 punten en op de derde plek eindigde Jan Pampiermole met 81.499 punten.

De Boer Is Troef viert nu vakantie. De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen is op donderdag tot 13 september, zoals gebruikelijk in De Molenaar vanaf 19.30 uur

Voorinschrijving Internationale Fiets4daagse

WINTERSWIJK - In de week van 18 juni tot en met 23 juni kunnen de fietsliefhebbers zich bij de VVV in Winterswijk alvast voorinschrijven als deelnemer aan de lustrumeditie van de Internationale Fiets4daagse Winterswijk. Het evenement vindt plaats van dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni. Vier dagen lang kunnen de fietsers dan weer genieten van nieuwe routes door het Achterhoekse coulisselandschap en het Duitse grensgebied.

Er kan keuze gemaakt worden uit drie afstanden : 25-, 40- of 60 kilometer. De te fietsen afstand bepaalt men zelf bij de diverse routesplitsingen.
De nieuwe routes, die dagelijks duidelijk worden uitgepijld, gaan iedere dag in een andere richting. Op de openingsdag is er de westroute door onder andere Miste, Corle, Bredevoort, Barlo (NL), Aalten en Het Woold. Woensdag fietsen de deelnemers oostwaarts door Huppel, Ratum, Oeding, Gross Burlo, Kotten en Brinkheurne.
Donderdag is er de noordroute waarbij Meddo, Zwillbrock, Rekken, Eibergen, Holterhoek en Zwolle het parcours vormen. Op de slotdag is er de zuidroute met voor het merendeel Duitse wegen door Het Woold, Barlo (D), Bocholt, Rhede en Vardingholt. Iedere dag is er bij de controlepunten en finish muziek en zang.
Start en finish zijn iedere dag bij het sportcomplex 't Huitinkveld aan de Bataafseweg in Winterswijk ; deze locatie staat vanaf de invalswegen duidelijk aangegeven en er is voldoende parkeergelegenheid. Er kan iedere dag gestart worden tussen 9.00 en 12.00 uur, net als in vorige jaren verwachten de organisatoren zo'n tweeduizend deelnemers.
Bij genoemde voorinschrijving krijgt men 2 euro korting op een 4-dagenkaart : deze kost dan 10 euro, terwijl men bij het startpunt 12 euro betaald. Een bijkomend voordeel van voorinschrijving is dat men op de startdag niet in de rij bij de aanmelding hoeft te staan en direct kan vertrekken. Dagkaarten zijn alleen maar bij het startpunt verkrijgbaar voor 3,50 euro. Deelnemers met een 4-dagenkaart, die minimaal drie dagen hebben meegefietst, krijgen na afloop een fraaie herinneringsmedaille. Ook dingen zij mee in een gratis verloting met als hoofdprijs een fonkelnieuwe fiets.

Riki Hieltjes: eerste- én poedelprijs

WINTERSWIJK - De laatste kaartavond van het seizoen van kaartclub De Boer Is Troef bracht weer verrassende uitslagen. Het meest bijzondere was wel dat Riki Hieltjes zowel de poedelprijs kreeg uitgereikt als ook een eerste prijs. De poedelprijs was voor het resultaat van de laatste kaartavond van dit seizoen, de eerste prijs behaalde ze omdat ze beste kaarter van het seizoen van De Boer Is Troef was.

Op deze laatste kaartdonderdag van het seizoen werd Ben Nees met 6.099 punten eerste. Tweede werd Andre van Rooyen met 5.975 punten. Derde was Johan Grevink met 53.43 punten. De poedelprijs was voor Riki Hieltjes met 3.542 punten. De prijzen van de competitie 2017/2018 werden ook uitgereikt. Daar werd Riki Hieltjes met een totaal van 83.713 punten. Tweede werd Toon Bouwhuis met 81.801 punten en op de derde plek eindigde Jan Pampiermole met 81.499 punten. De Boer Is Troef viert nu vakantie. De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen is op donderdag tot 13 september, zoals gebruikelijk in De Molenaar vanaf 19.30 uur

Nieuwe trainer voor 't Pluumke '67

WINTERSWIJK - 't Pluumke´67 is verheugd te kunnen melden dat met ingang van het nieuwe seizoen Harm van Schaik trainingen zal gaan verzorgen bij de club.

Na een moeilijk seizoen, waar de club tot groot verdriet afscheid moesten nemen van trainer en clubman Jan Maas, denkt men met Harm weer de weg omhoog in te kunnen slaan. Harm is full-time badmintontrainer, en geeft al jarenlang meerdere clubs training, daardoor is hij, ondanks zijn relatief jonge leeftijd van 29 jaar, al ervaren te noemen.

Harm zal naast de competitiespelers op woensdagavond ook andere groepen gaan trainen. Dit houdt in dat komend seizoen (2018/2019) het trainingsaanbod zal worden uitgebreid. De uitbreiding voor de jeugd is op zaterdag, waar de club van 11.30 tot 12.30 uur Bad-mini-ton aanbiedt. Dat is een superleuke manier voor kinderen in de jonge jeugd (vijf tot acht jaar) om kennis te maken met de sport badminton. Aansluitend is er voor de oudere jeugd een extra training, van 12.30 tot 13.30 uur.

Voor de senioren voegt de club een extra training toe op de woensdagavond, van 20.00 tot 20.45 uur, voor iedereen die geïnteresseerd is. Vrij spelen blijft uiteraard ook gewoon mogelijk.

't Pluumke '67 hoopt door het uitbreiden van het trainingsaanbod, gegeven door een professional als Harm, Winterswijk verder enthousiast te maken voor badminton. Zoals Harm het zelf zegt: "Badminton is de mooiste sport die er is, een combinatie van techniek, tactiek en mentaliteit."

Voor het komend seizoen biedt 't Pluumke hiermee de volgende speelmogelijkheden: Maandag: recreanten, vanaf 20.30 uur, Spoorzone, vrij spelen met eens per twee weken training tot 21.30 uur; maandag: jeugdtraining, 18.00 - 19.30 uur, Spoorzone. Woensdag: recreanten, iedere week, vrij spelen met van 20.00 tot 20.45 uur; trainingsmogelijkheid; Spoorzone; woensdag: competitiespelers, iedere week, training van 20.45 tot 22.15. Spoorzone. Zaterdag: badminiton 11.30 - 12.30 uur, De Vlier; jeugd 12.30 - 13.30 uur, De Vlier.

Het trainingsseizoen start in september en loopt tot mei.

Zwarte Cross Talententuin in Achterhoek Nieuws

Carmen Bijsterveld, Ibrahim Abdi Ali, Herman IJzerman en Farhaan Abdi Ali. Foto: Meike Wesselink

ACHTERHOEK - Farhaan (14) en Ibrahim (17) Abdi Ali uit Groenlo werken iedere dag keihard om persoonlijke records te breken op de atletiekbaan. Herman IJzerman traint de Somalische broers die een ongelooflijke ambitie hebben om zo snel mogelijk de top te bereiken. De jongens zijn opgenomen in de Zwarte Cross Talententuin waar in totaal zeven veelbelovende jonge sporters uit het Oosten van het land een podium krijgen. Alle sporters houden persoonlijke blogs bij die onder meer op de site van de Zwarte Cross te vinden zijn. Eens per maand verschijnt één van die blogs ook in de verschillende uitgaven van Achterhoek Nieuws. Hoe is het voor Farhaan en Ibrahim om onderdeel uit te maken van de Talententuin?

Door Meike Wesselink

Hoewel ze meestal in Zutphen trainen, kennen de jongens het terrein van de Zwarte Cross op hun duimpje. Het is er namelijk niet alleen heel geschikt om te crossen, je kunt er ook uitermate goed hardlopen en met de benenwagen door het zand ploegen. "Vorig jaar mocht ik opeens het terrein niet meer op toen ik wilde trainen. Waren ze bezig het festival op te bouwen", zegt Farhaan lachend. Zelf hebben de jongens wel zin in de Zwarte Cross. Ronnie Flex zien, dat lijkt ze wel wat.

Gastgezin
Herman IJzerman traint de jongens, maar is ook hun steun en toeverlaat. Gauw brengt Herman ze na de training naar het station voor aansluiting op de trein naar Groenlo. "Het is niet te doen. Die jongens trainen zich in het snot en moeten dan 's avonds laat nog terug naar Groenlo. Eten, slapen en de volgende ochtend weer vroeg in de bus naar school. We zijn op zoek naar een gastgezin voor de jongens van maandagavond tot en met vrijdagochtend, dat is namelijk veel praktischer, gezien de trainingen in Zutphen. Niet alleen de training, de rust en structuur daarnaast zijn minstens zo belangrijk. Een gastgezin voor de jongens samen zou natuurlijk ideaal zijn, maar twee verschillende gastgezinnen is net zo fijn", laat de topsportcoach weten. "Dus als iemand een idee heeft, dan horen we dat heel graag."

Hanzesport Running Top Team
Herman IJzerman nam het initiatief voor het Hanzesport Running Top Team, een individueel coachings- en begeleidingstraject voor topsporters die - net als de Abdi Ali-broers - beschikken over de perfecte balans tussen motivatie, discipline en talent. Herman coacht en krijgt daarbij steun van Doetse Huizinga en ex-atleet Bob Winter. Het is een 'way of life', zoals Herman het noemt; álles maar dan ook álles wordt in het werk gesteld om aan de top te komen. De jongens hebben dit voorjaar de Nederlandse nationaliteit gekregen en hebben de eerste wedstrijden al gelopen onder de Nederlandse vlag. Voorzichtig kijken ze al uit naar hun eerste EK.

Talententuin
Om de week schrijven de broers in hun blog over avonturen die ze meemaken tijdens hun sportcarrière. Zo kun je deze week lezen hoe Ibrahim de inschrijving voor het NK miste en over de 4.08 minuten waar Farhaan onder móet blijven tijdens zijn eerste wedstrijd op de 1500 meter.
Carmen Bijsterveld, coördinator online media van de Feestfabriek: "De Talententuin is in augustus 2017 in het leven geroepen en bedoeld om jonge topsporters promotioneel een stukje verder te helpen. De talenten krijgen workshops over mediagebruik, leren het toe te passen en krijgen tips van mensen uit de topsport zoals Stefan Groothuis en Erik Hagelstein. Motorcrosser Davy Pootjes zat vorig jaar al in de Talententuin, maar die heeft zich zo succesvol neer weten te zetten, dat hij dit jaar plaats heeft gemaakt voor Ibrahim en Farhaan."

Farhaan en Ibrahim voelen zich vereerd, maar moeten met hun bescheiden karakter nog een beetje wennen aan zoveel aandacht. Met tante Rikie hebben de jongens nog geen kennis gemaakt, maar dat gaat binnenkort ongetwijfeld gebeuren.


www.zwartecross.nl/talententuin

Elkaars vooroordelen wegnemen op Wereldvluchtelingendag

Leerlingen van de ISK exposeren levensgrote zelfportretten. Foto: Baukje Noordhoek

WINTERSWIJK - Op woensdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldvluchtelingendag is door de Verenigde Naties geïnitieerd om wereldwijd aandacht en begrip te vragen voor vluchtelingen. In Winterswijk wordt aan Wereldvluchtelingendag invulling gegeven door het sociaal team. In een kraam op de markt geven zij informatie over hun op nieuwkomers gerichte activiteiten op het gebied van werk, taal, buurt en vrije tijd. Winterswijkers en nieuwkomers kunnen elkaar ontmoeten en elkaar vragen stellen. In de Jacobskerk exposeren leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Gerrit Komrij College zelfportretten die hun levensverhaal vertellen: kunst als communicatiemiddel.

Ria Bussink is als sociaal werker in dienst van de gemeente Winterswijk en lid van het sociaal team dat samen met maatschappelijke organisaties waaronder de kerken, muziekschool Boogie Woogie, het Graafschap College, het AZC, het ISK en de speeltuinverenigingen én nieuwkomers projecten uitvoert die gericht zijn op de integratie van nieuwkomers. Samen met drie collega's organiseert Bussink de activiteiten in het kader van Wereldvluchtelingendag. "Wij hebben een kraam op de markt gehuurd", vertelt ze. "Daarin geven we informatie over de projecten die wij uitvoeren om nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfstatus die in Winterswijk wonen, zo goed mogelijk te laten integreren. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te werven die nieuwkomers daarbij willen helpen."

Projecten
De projecten die Bussink noemt, hebben betrekking op vier thema's: werk, taal, buurt en vrije tijd. Voorbeelden van projecten zijn het ervoor zorgen dat nieuwkomers vrijwilligerswerk kunnen doen en dat er vrijwilligers zijn die ze daarbij begeleiden, dat nieuwkomers geholpen worden bij het leren spreken van de Nederlandse taal en dat ze bekend raken met de Nederlandse en lokale cultuur. "Dan moet je denken aan gebruiken als buurtmaken, naoboarschap, kraamschudden, maar ook de buren informeren als je een feestje met muziek hebt", zegt Bussink. "Daarnaast helpen we bij het doen van boodschappen, wat goed is voor de taalontwikkeling. Heel leuk is het project 'Samen koken, samen eten'. Verder is er een meezingkoor en kunnen nieuwkomers een sportpas krijgen. Allemaal goed voor de integratie."

Vooroordelen wegnemen
Bij de kraam op de markt zullen ook nieuwkomers aanwezig zijn. "We hebben nieuwkomers gevraagd ons op de dag zelf, maar ook bij de voorbereiding te helpen", licht Bussink toe. "We willen heel graag gesprekken op gang brengen tussen nieuwkomers en marktbezoekers. Er zijn aan beide kanten veel vooroordelen en die willen we wegnemen. Het zou leuk zijn als mensen elkaar vragen gingen stellen als 'Waarom draag je een hoofddoek', 'Hoe ben je hier terecht gekomen'. Samen met nieuwkomers hebben we dit soort vragen opgesteld om gesprekken op gang te brengen." Ook zullen er hapjes uit diverse werelddelen uitgedeeld worden en zijn er nieuwkomers die muziek maken en zingen.

Expositie
Tijdens Wereldvluchtelingendag opent wethouder Wim Aalderink een kort lopende expositie met werken van leerlingen uit klas 4 van het ISK. De leerlingen die zo rond de zestien jaar oud zijn, hebben levensgrote zelfportretten gemaakt waarmee ze hun verhaal vertellen. "Het zijn elf indrukwekkende werken van zestig centimeter breed en wel twee meter hoog," vertelt docent Beeldend Baukje Noordhoek. "Deze leerlingen spreken wel Nederlands maar toch blijkt taal soms een barrière. In de werken vertellen ze met beeld. Bijvoorbeeld door hun gelaatsuitdrukking of houding, maar ook door het toevoegen van tekst of ander beeld waardoor het verhaal beter overkomt. De werken zijn daarmee uitstekende communicatiemiddelen."

Droom bereiken
Als voorbeeld noemt Noordhoek het werk van een jongen die graag acteur wil worden en al aangenomen is op een opleiding daarvoor: "Hij toont zichzelf met zijn handen reikend naar de hemel, waarmee hij symboliseert dat hij een droom wil bereiken."
Veel ISK-leerlingen en vluchtelingen in zijn algemeenheid willen erbij horen, vertelt Noordhoek: "Ze willen contact leggen met anderen en vooral ook vooroordelen bij anderen, maar ook zichzelf wegnemen."
Daarom zijn er in de Jacobskerk gedurende de hele expositieperiode leerlingen van het ISK aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan. De expositie duurt tot en met zaterdag de 23e juni en is tijdens openingstijden van de kerk te bezoeken.

José Penterman-Kemkens neemt afscheid van Het Bariet

José Penterman-Kemkens in gesprek met een leerling. Foto: Leander Grooten

'Ik nodig oud-leerlingen van harte uit'

ACHTERHOEK - Relativeren, regie houden en meedenken typeert haar. Zelf zal ze dat niet zeggen, want bescheidenheid is ook een eigenschap. Na 43 jaar neemt José Penterman afscheid van het speciaal onderwijs en wil dat moment markeren met zoveel mogelijk oud-leerlingen om haar heen.

Door Leander Grooten

Als 20-jarig meisje uit Zieuwent begon Penterman (toen nog Kemkens, want niet getrouwd) als docente op de Hamalandschool. "Het was 1975 en er werden geen methodes aangeboden. We moesten alles zelf ontdekken." Het onderwijs is veranderd, maar de doelstelling nooit: de leerling zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in de maatschappij.

Stagebureau
José was de afgelopen jaren de dragende kracht van het stagebureau van Het Bariet. Teamleider Inge Wijnen: "José heeft de interne stages voor de leerlingen mede opgericht. Dat was echt haar kindje. Daarna heeft ze zich ingezet voor externe stages." En dat is niet makkelijk," aldus Wijnen, "onze leerlingen vragen soms een andere aanpak." José: "Bedrijven creëren soms een functie speciaal voor onze leerling. Dat is mooi maatwerk. Zulke bedrijven zouden er meer moeten zijn."
Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de opzet van het arbeidstrainingscentrum. "Dat hebben we bewust buiten de schoolomgeving geplaatst, als onderdeel van de maatschappij."

Oude bekenden
Met een goed gevoel kijkt zij terug op haar loopbaan. "Het is leuk om te zien als leerlingen nog steeds goed in hun vel zitten. Laatst kwam ik op een dagbestedingsplek en werd ik toegeroepen 'Hey Kemkens, hoe is 't'. Die man heb ik jaren geleden ergens geplaatst."

Zorgen voor de toekomst
In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd, waarbij burgers zoveel mogelijk in het arbeidsproces mee moeten draaien. Hoewel dit past bij de visie van de school om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te maken, zijn er kanttekeningen. José: "Ze hadden de sociale werkvoorziening niet weg moeten doen, dat vind ik erg jammer." Inge vult aan: "De Participatiewet en de huidige politieke wind maken het moeilijker voor onze leerlingen een goede werkplek te vinden."

Regie bij José
Met het vertrek van José Penterman-Kemkens verlaat veel kennis de organisatie. Inge Wijnen kent haar al vijftien jaar als collega. "José is een constructieve meedenker. Rustig en bescheiden, maar als puntje bij paaltje komt, laat ze van zich horen en zegt ze hoe ze erover denkt. José houdt graag de regie, dat is haar kracht. Op 29 juni zal ze die op momenten toch moeten laten varen en accepteren dat zij in de spotlight staat. "Ik wil vooral afscheid nemen van mensen." De speeches en loftuitingen neemt ze op de koop toe.

Afscheidsreceptie
In de ochtend van 29 juni neemt José afscheid van de leerlingen. Van 15:30 tot 17:30 uur is de afscheidsreceptie voor genodigden, oud-collega's en oud-leerlingen en ouders. Deze kunnen zich opgeven via i.wijnen@hetbariet.nl om José de hand te schudden.
Wat ze na haar pre-pensioen gaat doet, weet ze nog niet precies. "Eerst op vakantie. En ik hou van lezen, zingen en fietsen, dus ik vermaak me wel." Inge Wijnen vermoedt haar nog wel eens terug te zien op school. "Ze is jong van geest en een fijne collega om ook later nog eens beroep op te mogen doen."

Afwisselend D-examenconcert van Tamar te Paske met Eendracht

Bugeliste Tamar te Paske speelt haar D-examen met Eendracht. Foto: PR

WINTERSWIJK - D-examen doen is een belangrijk moment in het leven van een amateurmuzikant. Voor Tamar te Paske van muziekvereniging Eendracht is het zover. Op vrijdag 22 juni legt zij samen met Eendracht haar openbare D-examen af, het hoogst haalbare als amateurmuzikant. Ze speelt dan samen met het orkest een solo-werk voor bugel. Het concert vindt plaats in gebouw Wilhelmina in Kotten en begint om 20.00 uur.

Het mooiste instrument
Tamar speelt inmiddels al heel wat jaren bij Eendracht. Het openbare D-examen is het afsluitende examen om haar D-diploma in ontvangst te mogen nemen. Op vrijdag de 22ste speelt zij het bugelwerk Concertino voor Flugelhorn, een solowerk voor bugel en orkest. Tijdens deze avond is de examinator aanwezig om haar spel te beoordelen. Over de bugel en muziek maken vertelt ze: "De bugel vind ik het mooiste instrument omdat het een mooie zachte klank heeft. Het instrument is heel geschikt voor melodieuze stukken. Dat vind ik ook leuk en mooi om te spelen. Verder vind ik muziek maken heel erg leuk omdat het zorgt voor veel contact met vrienden en dat gevoel is bij Eendracht heel duidelijk aanwezig." Naast dit solowerk speelt Tamar samen met de bugelsectie een werk dat componist Rob Goorhuis schreef voor twee bugelchoirs.

Jonge muzikanten in de spotligts
Rondom het examen van Tamar heeft Eendracht een divers en afwisselend programma samengesteld. Ook andere jonge muzikanten doen daarbij een duit in het zakje. Op deze manier krijgen ze meer ervaring in solospel of het spelen in een ensemble, en kunnen ze vast ervaring opdoen voor een solo-optreden tijdens een examen. Zo speelt Loïs Hieltjes (sopraan sax) samen met een dubbel saxofoonkwartet. Maaike Weevers (euphonium) en Caya Hieltjes (bugel) spelen samen met Mellow Brass, een koperensemble van Eendracht. En ook Mart Ebbers (slagwerk) laat samen met de Ritmische Rakkers horen wat hij in zijn mars heeft. Tot slot speelt ook het orkest als geheel een aantal mooie werken waarbij diverse muzikanten hun solistische kwaliteiten laten horen.

Welkom op 22 juni
Het concert op vrijdag 22 juni begint om 20.00 uur en vindt plaats in gebouw Wilhelmina in Kotten. De entree is vijf euro. Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken en luisteren, is van harte welkom!


'Tegel eruit, plant erin' bij Intratuin

BREDEVOORT - Veel tuinen verloren de afgelopen jaren hun groene karakter. Grijs en stenen kregen er de overhand. Dit kan heel praktisch zijn, maar zo verdween ook flora en fauna. Om het leven in de tuin terug te laten keren, en de tuin letterlijk en figuurlijk weer een broedplaats te laten zijn van vogels, vlinders, bijen en andere dieren, staat bij Intratuin in juni alles in het teken van de actie: 'Tegel eruit, plant erin'. Op zaterdag 23 juni is er een actiedag.

Wie dan een tegel inlevert bij Intratuin, krijgt twee gratis planten uit het vlinder- en bijenlokkende assortiment dat is samengesteld met hulp van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Vlinderstichting. Het vergroenen van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. Met deze inwisselactie willen zij een rol spelen in het vergroten van de bewustwording hierover richting de klanten. Intratuin organiseert de actie in samenwerking met tuinvereniging Groei & Bloei als onderdeel van de Nationale Tuinweek.
Afdeling Aalten van Groei en bloei, staat deze zaterdag bij Intratuin Bredevoort, van 10.00 tot 15.00 uur.

Woolds podium op Marathon Woold

WOOLD - Hoewel er op Marathon Woold afgelopen zondag niet alleen maar door Wooldse menners werd gestreden, was er wel een Woolds podium in de hobbyklasse.

Eerste werd Wim Konings, tweede Bennie Hoijtink en derde Bertus Kruissenbrink. Laatstgenoemde is niet alleen lid van Aangespannen Rijders Woold (ARW), maar ook van Menvereniging Winterswijk.
In de rubriek ponytweespannen wedstrijdklasse bestond de gehele top drie uit leden van Menvereninging Winterswijk. Niels Oonk won, Wilhelm Aarnink werd tweede en Martijn ten Pas werd derde. Laatstgenoemde won bovendien de extra prijs van De Haar, Praktijk voor Paardentandheelkunde voor de snelste tijd in de waterbak.

Menvereniging Winterswijk
Ook bij de paardentweespannen wedstrijdklasse bestond de top drie uit leden van Menvereniging Winterswijk. Eerste werd Jennifer Beskers, tweede Jan Broeze (tevens ARW'er) en derde Freek Stronks.
De wedstrijdklasse enkelspan paard werd gewonnen door Raymond van de Vorle met een nipt verschil met de nummer twee Gerard Abbink.
Winnares van de vaardigheid werd Gabriëlle Broeze, gevolgd door Dunja te Lintum en Kitty Elsinghorst.

Algeheel dagwinnaar
De algeheel dagwinnaar werd Henk-Jan Hiddink met zijn vierspan pony's. Hij was supersnel in de marathon en was de enige foutloze in de vaardigheid.

Joop Beuting blijft strijden voor mensen met een Duits pensioen

LIEVELDE/REGIO - Joop Beuting (77) uit Lievelde is al een aantal jaren bezig met het actievoeren voor mensen met een Duits pensioen (eigenlijk Altesrente). Die mensen, vooral afkomstig uit de grensstreken zoals de Achterhoek, moeten vanaf 2017 meer belasting over die pensioenen betalen; ze dragen namelijk niet meer af aan de Duitse maar aan de Nederlandse fiscus. De verandering geldt alleen voor pensioenen tot 15.000 euro. Volgens Beuting worden meer dan 60.000 Nederlandse gepensioneerden getroffen. Over 2016 geldt een overgangsregeling. Hij benadrukt dat mensen daar nog met terugwerkende kracht gebruik van kunnen maken. "Ik heb het idee dat er nog tienduizenden mensen zijn die hiervan geen gebruik hebben gemaakt. Het kan ze tot 250 euro per maand schelen."

Beuting en zijn strijdmakkers spraken al met verschillende - regionale en landelijke - media en bezochten al een aantal keren politiek Den Haag. Zo was hij onlangs nog op bezoek bij de fractie van 50PLUS, om daar zijn grieven aan te kaarten. Inmiddels overweegt hij naar de rechter te stappen. De fiscalist die hij in de arm heeft genomen geeft hem in een goeie kans bij de rechter.

Joop Beuting wil mensen behulpzaam zijn met informatie over deze kwestie, zijn e-mailadres is: j.beuting6@upcmail.nl.

Woolds podium op Marathon Woold

Jan Broeze. Foto: Henk Prinsen

WOOLD - Hoewel er op Marathon Woold afgelopen zondag niet alleen maar door Wooldse menners werd gestreden, was er wel een Woolds podium in de hobbyklasse.

Eerste werd Wim Konings, tweede Bennie Hoijtink en derde Bertus Kruissenbrink. Laatstgenoemde is niet alleen lid van Aangespannen Rijders Woold (ARW), maar ook van Menvereniging Winterswijk.
In de rubriek ponytweespannen wedstrijdklasse bestond de gehele top drie uit leden van Menvereninging Winterswijk. Niels Oonk won, Wilhelm Aarnink werd tweede en Martijn ten Pas werd derde. Laatstgenoemde won bovendien de extra prijs van De Haar, Praktijk voor Paardentandheelkunde voor de snelste tijd in de waterbak.

Menvereniging Winterswijk
Ook bij de paardentweespannen wedstrijdklasse bestond de top drie uit leden van Menvereniging Winterswijk. Eerste werd Jennifer Beskers, tweede Jan Broeze (tevens ARW'er) en derde Freek Stronks.
De wedstrijdklasse enkelspan paard werd gewonnen door Raymond van de Vorle met een nipt verschil met de nummer twee Gerard Abbink.
Winnares van de vaardigheid werd Gabriëlle Broeze, gevolgd door Dunja te Lintum en Kitty Elsinghorst.

Algeheel dagwinnaar
De algeheel dagwinnaar werd Henk-Jan Hiddink met zijn vierspan pony's. Hij was supersnel in de marathon en was de enige foutloze in de vaardigheid.

Brievenbus bij Rommelgebergte mag blijven

Met Pinksteren dacht Frans van Eenennaam zijn laatste brief te posten in de bus bij het Rommelgebergte, maar dat is dus voorlopig niet het geval. Foto: Clemens Bielen

WINTERSWIJK - In tegenstelling tot een eerder bericht in deze krant, wordt de brievenbus aan de Meekertweg in het Rommelgebergte niet opgeheven. Omdat er steeds minder berichten per post worden verstuurd, wil PostNL het netwerk van brievenbussen aanpassen. Alleen brievenbussen op drukbezochte en goed bereikbare locaties zouden blijven bestaan: supermarkten, trein- en busstations of locaties aan het begin van een woonwijk. Aan die voorwaarden voldoet de brievenbus aan de Meekertweg duidelijk niet. Aanvankelijk stond de bus dan ook tot verdriet van de omwonenden op de lijst der verdoemden, maar dat is nu teruggedraaid. "Niet verwonderlijk dat het plan van de baan is", vindt Frans van Eenennaam, "want bij de postbezorging komen ze er toch langs."

Column

Humor

Ik ben, de vaste lezers weten dat al lang, een warm pleitbezorger van het behoud van onze streektaal. Ik zou het werkelijk jammer vinden als het Achterhoeks ooit zou verdwijnen. Maar zeker omdat ik bijna altijd in het Nederlands schrijf, vragen mensen me wel eens waar die liefde voor het Achterhoeks vandaan komt. En dat is nog niet eens zo gemakkelijk uit te leggen.
Natuurlijk, het Achterhoeks is een bindende factor. Onze taal overbrugt de verschillen tussen Winterswijkers, Zutphenaren en Doetinchemers. Geeft ons allemaal dat bijzondere gevoel Achterhoeker te zijn. Maar het Achterhoeks is me vooral lief omdat het zo'n rijke en vaak ook zo'n warme taal is. Als ik het hoor, komt er vaak onwillekeurig een glimlach op mijn gezicht. Ook omdat voor mij de streektaal toch vooral de taal van de humor is. Onlangs kwam ik op een of andere website een mooie spreuk tegen. Een soort van tegeltjeswijsheid: A'j de weg kwiet bunt, mo'j onder de auto kieken. Ja, als ik zoiets lees, dan verschijnt dus die glimlach. Maar staat diezelfde wijsheid in het Nederlands op een tegeltje, dan vind ik er niks aan.

Niet voor niets vertel ik, als op verjaardagsfeestjes het moppenkwartiertje begint, altijd twee grappen in het Achterhoeks. Nou ja, deels dan. Steeds dezelfde moppen, want andere kan ik niet onthouden. De kans dat ik alle 400.000 lezers van de Achterhoekse weekkranten op een verjaardag tegenkom is redelijk klein, dus ik kan die moppen nu best met u delen:
Hendrik komt 's avonds pas na elf uur thuis. Helemaal verfomfaaid, onder de blauwe plekken en met een afgebroken autospiegel in de handen. "De auto is total loss, ik heb d'r 'n haze veur 'ekregen", verklaart hij tegen zijn geschrokken vrouw. Dina is even stil, zegt dan: "Een haze? Ma daormet kriej de auto toch neet helemaol stuk?" Waarop Hendrik repliceert: "Jao, ma dat kump, dat rotbeest zat achter 'n boom!"

En de tweede: Ergens tussen IJzervoorde en Westendorp zit een automobilist al een hele tijd achter een ouderwets langzaam rijdende tractor, die hij op het smalle weggetje maar niet kan inhalen. Als het weggetje plotseling iets breder lijkt te worden ziet hij zijn kans schoon. Hij geeft een enorme dot gas en…. knalt tegen de tractor die net op datzelfde moment linksaf slaat. De bestuurder wankelt, gelukkig ongedeerd, uit de totaal vernielde auto. De boer beziet vanaf zijn tractor de schade, schudt het hoofd en merkt op: "Meneer is zeker vrömd hier?" De automobilist, nog volkomen beduusd, knikt bevestigend. "Joa", zegt de boer, 'dat ha'k wa dacht. Anders ha'j wal ewetten da'k hier altied naor links gao."

Twee prachtige voorbeelden van typische en eigenlijk onvertaalbare Achterhoekse humor. Maar het mooist verhaal dat ik ken komt uit Twente en is nog waar gebeurd ook!
De pastoor van Beckum (een plaatsje tussen Haaksbergen en Hengelo) maakt op een mooie zomerdag een wandeling buiten het dorp. Hij loopt tussen de akkers door, toen nog niet met maïs begroeid. Op zeker moment ziet hij in het koren een jong stelletje, dat van de bijbellessen duidelijk alleen het 'Gaat heen en vermenigvuldig u' heeft begrepen. De pastoor ziet de gymnastische oefeningen even aan en spreekt dan in de voor zijn parochianen begrijpelijke 'mooderspraoke': "Jongeleu, wa'j daor doot, dat wet ik neet. Ma ie hebt d'r wal mooi weer bie."

'Wat ik nu doe, leek als jongetje in de
Achterhoek ontzettend ver weg'

Bert Maalderink woont al sinds zijn studententijd in Utrecht, maar voelt zich nog altijd een Achterhoeker. Foto: Luuk Stam

Het Nederlands elftal ontbreekt als vanaf donderdag 14 juni het wereldkampioenschap voetbal in Rusland losbarst, maar verslaggever Bert Maalderink is er wel bij. Namens de NOS zal hij de verrichtingen van Marokko – met onder meer Hakim Ziyech (Ajax) en Karim El Ahmadi (Feyenoord) – en die van Australië – met de Nederlandse bondscoach Bert van Marwijk – op de voet volgen.

Door Luuk Stam

Topsport verslaan; het is waar Maalderink als klein jongetje al van droomt. Zijn geboortehuis staat in Steenderen, maar de kleine Bert verhuist al op 2-jarige leeftijd met zijn ouders naar Vorden. In zijn jeugd kijkt hij graag naar sport op televisie. Veel zenders zijn er niet, maar vooral op de Duitse kanalen is veel van zijn geliefde sport te zien.

De jongeling is daarnaast gek van Pietje Bell. Die werkt als journalist. Bert weet dan ook al snel dat hij sportjournalist wil worden. "Al leek het werk dat ik nu doe als jongetje in de Achterhoek wel ontzettend ver weg", vertelt Maalderink in een Utrechts café. "Ik vond televisie interessant, maar dat leek een andere wereld. Het werk als journalist stelde ik me eerder bij een krant voor."

Toch zet hij al direct na het afronden van zijn opleiding de eerste stappen als sportjournalist op tv. Al ontdekt hij ook dat er meer is dan sport. De dan al in Utrecht woonachtige Achterhoeker gaat namens de Tros achtereenvolgens werken voor de programma's Jongbloed & Joosten en Kassa. Als Studio Sport aanklopt, besluit Maalderink alsnog het pad van de sport te kiezen.

In de 35 jaar die volgen, ontwikkelt de geboren Steenderenaar zich tot een vaste waarde in de sportjournalistiek. Vele grote voetbal- en schaatstoernooien maakt hij van dichtbij mee. De Arjen Robbens, Wesley Sneijders en Sven Kramers van deze wereld doen na gloriemomenten en dieptepunten hun verhaal voor de microfoon van Maalderink.

De carrières van deze sporters maakt hij vanaf het begin mee. Het zorgt voor een bijzondere, maar puur professionele band. "Ik doe er ook alles aan om dat zo te houden", klinkt het. "Met de schaatsers zit je weleens samen in het hotel, maar ik ga in de ontbijtzaal niet snel bij Kramer of Wüst aan tafel zitten. Ik denk wel dat ik ze goed ken. Dat is ook wederzijds. We weten na al die jaren wat we aan elkaar hebben."

Maalderink heeft er dan ook geen moeite mee om kritische vragen te stellen. "Sporters zijn zelf kritischer dan dat ik ooit zou kunnen zijn", aldus de sportjournalist. "Als Sven Kramer een slechte rit heeft gereden, dan weet hij dat zelf als geen ander. Dan is het geen probleem om daarover te beginnen. Sporters hoor ik daar zelf ook nooit over. Het is altijd het publiek."

Dat hij veel kritiek krijgt op zijn werk, deert Maalderink niet. "Mensen snappen er soms geen bal van", zegt hij stellig. "Het verbaast mij elke keer weer hoe dat werkt. Ik ben een voetbalman en ik ben ook wel een schaatsman, maar ik ben geen supporter. Ik ben journalist. Zo'n groot toernooi, daar kijken supporters naar. Die kijken met andere ogen en vinden al snel dat je iets niet kunt maken of dat je niet genoeg meeloopt in de polonaise."

De man die zich meer Achterhoeker dan Nederlander voelt, kijkt ondanks het ontbreken van de oranje trots uit naar dit WK. "Als Van Marwijk het goed doet of als Marokko ver komt, kan het een leuk toernooi worden", verwacht hij. "Als die landen er snel uitvliegen, kom ik waarschijnlijk bij de Belgen uit. Het is hoe dan ook anders. Een EK of WK mét Nederland, waar de schijnwerpers vol op staan, dat blijft het allermooiste."

Column

Roeten wasken

Als ZGM (zeer geëmancipeerd man) draai ik voor de meeste huishoudelijke klusjes mijn hand niet om. Koken, afwassen, stofzuigen, de wasmachine bedienen, zelfs strijken. Al probeer ik dat laatste te ontlopen, want aan strijken heb ik echt een hekel.
Er is één huishoudelijke taak die ik nooit op me neem. Omdat ik het niet mag. Als ik de ramen heb gelapt zitten er zoveel strepen op, dat je er nog steeds niet doorheen kunt kijken. Daarom doet mijn lief dat liever zelf.
Ook in het Achterhoeks bestaat de term ramen lappen. Maar vaker zegt men ramen (of raams) zemen. Ramen wasken komt ook vaak voor. Maar in Gelselaar wasken de huisvrouwen niet de ramen, maar de roeten. En in bijvoorbeeld Gorssel, Vorden en Neede spreekt men van de glaze(n) die gelapt worden.
Richting Montferland en Liemers is de term de ramen (of roeten) doon meer gebruikelijk. Slechts hier en daar wordt dat oudere woord voor ramen nog gebruikt. "Ik moet de vensters nog poetsen", hoorde ik een vrouw in Gendringen eens zeggen.
Overigens komt tegenwoordig bij ons voor de buitenkant van het huis een glazenwasser langs. Eén keer in de twee maanden, als ik het goed heb. Vroeger zou men daarvan schande hebben gesproken. De roeten wasken was voor moeder de vrouw een klusje dat elke twee weken terug kwam. Alleen als in de winter de ijsbloemen op de ramen stonden hoefde het even niet. Maar met Pasen, Pinksteren en de kermis kregen alle ramen een extra beurt.

Column

Italiaanse inspiratie?

Kent u die koffiereclame van Van Nelle Supra nog? Zo'n dertig jaar geleden was hij op tv. Een Nederlands echtpaar staat met de caravan voor een Italiaans dorp en zet koffie. Zodra het aroma zich verspreidt, komt het dorp in beweging. Gelokt door de koffiegeur snelt een deel van de bevolking naar de Nederlandse toeristen om een bakkie te doen. De dorpspastoor, die op zijn fiets komt aanstuiven, slaat zijn ogen ten hemel en prijst het aroma van Van Nelle Supra. Behalve reclame voor Van Nelle Supra was het goeie Italiëpromotie, want de commercial liet een mediterraan dorp zien zoals we het op vakantie hopen aan te treffen: authentiek, levendig en met volop mogelijkheden voor jong en oud.

Helaas beantwoordt dit idyllische beeld niet meer aan de realiteit. Veel Italiaanse dorpen, zeker in afgelegen gebieden, kampen met krimp, leegstand en verval. Voor studie en werk verhuizen vooral jonge dorpelingen naar de stad. De achterblijvers verzinnen van alles om nieuwkomers en toeristen te trekken. Neem het bergdorp Bormida in Ligurië, waar de burgemeester iedereen die er komt wonen een bonus van tweeduizend euro in het vooruitzicht stelt. In Bormida mag je een kleine woning al huren voor vijftig euro per maand. Sellia, gelegen in Calabrië, streeft naar onsterfelijkheid. Alle dorpsbewoners moeten er een jaarlijkse gezondheidscheck laten doen, op straffe van een boete van dertig euro. Zo hoopt de burgemeester de vergrijsde bevolking vitaal te houden. En steeds meer Italiaanse krimpdorpen richten zich op toeristen die eens wat anders willen. Zo is Santo Stefano di Sessanio in de Abruzzen een 'hoteldorp' geworden: leegstaande woningen zijn omgebouwd tot kamers van een hotel dat over het hele dorp is verspreid. Dit 'albergo diffuso'-concept (letterlijk: verspreid hotel) vinden we intussen overal in Italië.

Hoe creatief de Italiaanse dorpen ook zijn, het is de vraag of ze de krimp kunnen stoppen. Opvallend is dat ze meestal doen alsof de wereld buiten het dorp ophoudt. Dit 'dorpisme' (het blijven denken in dorpsdimensies) is niet een typisch Italiaans verschijnsel, we vinden het ook volop in de Achterhoek. Samenwerking of afstemming met een dorp of stad in de buurt, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sportvoorzieningen of toerisme – daarvoor lopen maar weinig dorpen warm. Er is nog vaak sprake van concurrentie en kinnesinne, zoals zo mooi verbeeld in een tv-reclame van Dreft uit de jaren negentig: Villarriba en Villabajo, twee fictieve Spaanse dorpen, vieren feest en strijden daarna met elkaar wie de afwas als eerste aan kant heeft. Rivaliteit houdt dorpen scherp, maar de regio als geheel is er slechter mee af, omdat ze allemaal vechten om die ene extra inwoner of bezoeker. Echt: zonder oog voor de omgeving komt zelfs het meest gewiekste dorp een keer op de koffie.

Gert-Jan Hospers

Fietstocht of wandeling Grensbelevenissen

DINXPERLO/SUDERWICK - In het kader van Gelderse Erfgoedfestival wordt iedereen uitgenodigd om op zaterdag 16 juni een fietstoer of wandeling te maken om de grensdorpen Dinxperlo en Suderwick (Dinxperwick) beter te leren kennen. De tocht heeft een routebeschrijving waardoor de deelnemers veel van de geschiedenis, de cultuur en het leven op de soms curieus verlopende grens leren.

De route is 15 km lang en gaat over de Duits-Nederlandse staatsgrens door beide dorpskernen, maar ook door het landschap. Er is veel te ontdekken. Zo zijn de St-Michaëlskirche en het Grenslandmuseum geopend. Historische grensstenen van 250 jaar oud zijn er te zien. In de route zijn ook een aantal borden opgenomen van de Berlijnse kunstenares Kristina Leko, die de herinneringen aan de grens heeft vastgelegd. Het Bolandshuus aan het Hahnenpatt 2 is open zodat men de tentoonstelling FACadE kan bekijken.

Starten kan op zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 14.00 uur bij de grens-slagboom aan de verbindingsweg tussen Anholtseweg (Dinxperlo) en Dinxperloerstraße (Suderwick).
Parkeren kan op het industrieterrein Dinxperlo, aan de Anholtseweg. Deelname is gratis.

Certificaten uitgereikt aan Energiecoaches

ACHTERHOEK - Het Verduursaam Energieloket is door de Achterhoekse gemeenten opgezet om inwoners en bedrijven bij te staan in het proces naar een energie-neutrale Achterhoek. Eén van de aangeboden diensten is de energiecoach. Op dinsdag 5 juni werden certificaten uitgereikt aan een nieuwe lichting energiecoaches.

Met de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, legt de Achterhoek de lat zeer hoog. Dat wil zeggen dat er net zoveel stroom en gas duurzaam wordt opgewekt als in totaal in de Achterhoek wordt verbruikt. Daarbij is vervoer niet meegerekend. Nieuwe vormen van energieopwekking, nieuwe technieken om het huis te verwarmen en diverse methoden om het huis goed te isoleren, vormen een wirwar van mogelijkheden voor de bedrijven en de bewoners van de Achterhoek. Het Energieloket is onafhankelijk en helpt de kluwen te ontwarren zonder winstoogmerk. Naast onder andere het Energiecafé, maatwerkadvies en een woningverbeterplan tijdens een bezoek aan huis, kan de burger ook een energiecoach aanvragen.
Bij het besparen van energie in huis denkt men al snel aan het aanschaffen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Voor huiseigenaren inderdaad van belang, maar vooral inzicht in het energieverbruik levert vaak verrassende resultaten op, waar ook de huurder profijt van trekt. Niet alleen het milieu maar ook de portemonnee heeft er baat bij als er minder energie wordt verbruikt. 'Als je weet wat je verbruikt, weet je ook wat je kunt besparen' luidt de tekst op de 'EnergieBespaarMeter', die de energiecoach bij zich heeft. Simpele handbewegingen, die direct zonder investering de energierekening omlaag brengen zonder comfortverlies.
De lijst op de 'EnergieBespaarMeter' loopt van gratis besparen, via lagere stookkosten en kleine investeringen uiteindelijk naar de grote investeringen. In elk deel van het traject kan de energiecoach bijstaan. De energiecoach kan mensen ook wegwijs maken in de diverse subsidieregelingen of goedkope leningen. Wie echt besloten heeft tot een grote investering, kan via het energieloket een vakspecialist inschakelen. De eerste 'besparing' is dan al binnen: de energiecoach is gratis!

Special Olympics voetbal: feest voor idereen

Tijdens het toernooi is het aangenaam vertoeven in de schaduw onder de bomen op het sportcomplex. Foto: Henri Walterbos

Goud voor Grol/Longa G1

Door Henri Walterbos

GROENLO - "Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Zo mooi om te zien hoe die spelers allemaal genieten. Daar kunnen wij allemaal nog heel veel van leren. Ontroerend mooi om te zien." William Krabbenborg, zaterdagmiddag met zoon Cas aandachtig toeschouwer op het voetbaltoernooi, het grootste onderdeel van de Special Olympics Achterhoek dit weekend, op zijn eigen sportpark Den Elshof. De reacties van toeschouwers zijn eensluidend. Het is volop genieten geblazen met de ruim 400 voetballers. Het gaat hierbij weliswaar niet om genieten van de allermooiste voetbalhoogstandjes, zoals een week eerder op hetzelfde complex tijdens het Internationaal Marveld Toernooi, met topclubs van over de hele wereld, maar wel van een enorme spelvreugde, onuitputtelijke blijdschap en sportiviteit die de voetballers laten zien. Eigenlijk noog veel mooier. "Iedereen is winnaar," zei Daniël van den Berg, trots burgemeester van het Olympisch dorp op Marveld Recreatie, al tijdens het afleggen van de olympische eed, vlak voor de openingshandeling van het grootste sportevenement ooit in de Achterhoek. Hier is niets te veel mee gezegd. "Het is prachtig om te zien en erbij te zijn. Ik heb een speler gezien die de hele wedstrijd alleen maar stond te klappen, maar er zitten ook best wel leuke voetballers bij," vertelt vrijwilliger Pelle Walterbos nog steeds genietend. "Als divisioner houden wij op zaterdag de scores en doelpuntenmakers bij en beoordelen hoe sterk de teams zijn. Zo komen op zondag de sterkere teams tegen elkaar uit en de mindere teams tegen elkaar."

De spelers van Grol/Longa zijn blij na een zwaarbevochten overwinning. Foto: Henri Walterbos
Het G-team van Grol/Longa 2 en burgemeester Bronsvoort zijn blij met de 6de plek. Foto: Henri Walterbos

'We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten'

Warm
Het gehele weekend is het warm. Er wordt tussen de wedstrijden door verkoeling gezocht onder de bomen op en rondom het sportpark. De blijdschap is enorm. "Soms moet je op een veld weleens wachten om te kunnen beginnen omdat spelers elders nog van de muziek aan het genieten zijn en dat even voorgaat. Mooi toch. Het is hun feestje," vertelt Rob Westervoorde in het wedstrijdsecretariaat. Het is mooi om te zien dat na een wedstrijd de spelers elkaar allemaal een hand of high-five geven, ongeacht winst of verlies. Tijdens wedstrijden wordt er zelfs gejuicht als een speler van de tegenpartij scoort. De spelers gunnen elkaar iets. Zo is iedereen blij.

Lovende mails
Namens sv Grol zijn het Ben en Rolf Meuleman die de organisatie van het tweedaagse toernooi op zich namen. Vader en zoon zijn beide betrokken bij het G-voetbal van sv Grol dat een jaar geleden een samenwerking aanging met Longa '30 uit Lichtenvoorde, onder de naam sv Grol/sv Longa '30. Beiden kijken terug op een geslaagd toernooi. "We hebben er ongelooflijk veel energie in gestoken maar dit wel in tienvoud terug gehad door al die blije gezichten die we zagen," vat Ben het toernooi in één zin samen. "Het was leuk om te zien dat een vader met een dochtertje hier rondliep en Grolspeler Basten Overkemping zag lopen, een van de boegbeelden van de Special Olympics; 'Hebben we Basten eindelijk een keer in het echt gezien,' zei de dochter." Meuleman lacht erom. Rolf is al even tevreden over het verloop van het toernooi. Hij is blij met de vele lovende mails die hij op zondag al ontvangen heeft van deelnemende teams. "Wij hebben een superleuke dag gehad. Dat komt mede door jullie inzet," leest Rolf voor. "Daar doe je het voor."

Knappe prestatie
Sluit het G-team Grol/Longa G2 het toernooi af met een zeer verdienstelijke zesde plaats, het eerste team gaat zelfs met de gouden medailles naar huis. "Wat een enorme knappe prestatie," vindt ook burgemeester Annet Bronsvoort, die samen met Olympisch sportster en gouden medaillewinnares Marit Bouwmeester de medailles uit mag reiken. "De thuisploeg heeft de hoge verwachtingen helemaal waargemaakt," steekt presentator Erik Hagelstein tijdens de prijsuitreiking de winnende ploeg een extra veer op de hoed. Het gehele team juicht nogmaals. Ze kunnen er niet genoeg van krijgen.

'Het is heel erg leuk hier'

Het team uit Heesch op Marveld. Foto: Ferry Broshuis

Team uit Heesch geniet met volle teugen

Door Ferry Broshuis

GROENLO/REGIO - Terwijl de muziekformatie 'UT Natte Mondstuk' uit Zeddam vrolijke noten blaast, zijn honderden en nog eens honderden deelnemers aan de Special Olympics Achterhoek zich zaterdagavond druk aan het vermaken op Marveld Recreatie. De ruim 2000 deelnemers aan dit fantastische en sportieve festijn voor mensen met een verstandelijke beperking hebben net gegeten en maken zich op voor een vrolijk avondfeest. Zo ook een team uit Heesch bij Oss uit Noord-Brabant.

De burgemeester van het Olympisch dorp: Daniël van den Berg. Foto: Ferry Broshuis

Plezier
Met zijn zessen zijn ze, vier sporters en twee begeleiders. Die doen mee aan de gymwedstrijden die zaterdag al in Doetinchem werden gehouden en zondag verder gaan. De diverse sportonderdelen zijn verspreid over heel wat locaties in de Achterhoek, maar de centrale verblijfplaats is bij Marveld Recreatie, waar ze dergelijke aantallen mensen gemakkelijk en professioneel kunnen opvangen. Het dit jaar 50 jaar bestaande recreatiepark is ook voor dergelijke festijnen een ideale locatie. Zondag gaat het ook om de medailles die te winnen zijn. Maar de groep uit Heesch lijdt daar niet onder. "Ik heb geen zenuwen; meedoen is het belangrijkste", zegt Mark, samen met Nienke, Esther en Josefien de gymnasten, begeleid door de coaches Demi en Vicky. Ze genieten met volle teugen. Ze hebben ook net heerlijk gegeten, een lekkere gehaktbal met aardappelschijfjes en groente en ook nog een ijsje. Dat willen ze wel even zeggen. De coaches vertellen dat er bij het onderdeel gymnastiek in totaal 54 deelnemers zijn. Zondag gaat het voor de medailles, maar nu moeten ze van de avond genieten. Ze hebben er hard voor getraind, maar nu is er ontspanning en ze lachen vrolijk.

Burgemeester
Dan komt een man voorbij met een ambtsketen om. Het is de burgemeester van deze avond. Het is Daniël van den Berg, 34 jaar oud, en hij moet straks in de grote tennishal de vlag officieel overhandigen aan de mensen uit Den Haag, want daar wordt over twee jaar de volgende Special Olympics gehouden.
Of hij zenuwachtig is? Nee hoor, ook hij heeft er plezier in. Het valt op hoe alle deelnemers genieten en ze hebben eigenlijk nauwelijks tijd om wat te vertellen. Ze zijn op weg naar de grote tennishal om de officiële dingen die gedaan moeten worden mee te maken, of naar de grote zalen waar het feest en de polonaises inmiddels in volle gang zijn. En dat allemaal met heerlijke en aansprekende muziek erbij, je wordt er gewoon in meegezogen.
Het team van Heesch uit Oss heeft al heel lang flink geoefend. Ze gaan zich ook zondag weer krachtig presenteren, maar nu is er eerst dus feest. Dat duurt overigens niet te lang want morgen moeten ze wel fit zijn. Maar zenuwachtig? Nee!