Stad Doetinchem

16 mei 2018

Stad Doetinchem 16 mei 2018


De Graafschap in finale tegen Almere City voor plek in walhalla

De Graafschap-middenvelder Mark Diemers (10) juicht, Telstar buigt het hoofd. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zondag in een spectaculair halve finale-duel afgerekend met Telstar, 4-2. Na de 3-2 nederlaag in Almere was dit resultaat voldoende voor een plek in de finale van de play-offs. Daarin treffen de Superboeren Almere City.

De Graafschap kende een seizoen met veel ups and downs. Maar via een prima eindklassering mochten de Doetinchemmers vanaf de halve finale van de play-offs een gooi doen naar promotie naar de eredivisie, het vaderlandse voetbalwalhalla. Dan moet er wel worden afgerekend met het verrassende Almere City, dat voetbalminnend Kerkrade in diepe rouw dompelde. De 2-1 overwinning van de gasten uit Almere was meer dan genoeg om Roda JC de gang naar de eerste divisie te laten maken. Donderdag gaat De Graafschap op bezoek in Almere. Zondag vanaf 16.45 uur volgt de return op De Vijverberg in Doetinchem, waar het in het Graafschap-stadion ongetwijfeld 'weer geet spoken'.

Man en vrouw gewond bij ernstig ongeluk

DOETINCHEM - Op de avond van vrijdag 11 mei heeft rond tien voor acht een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de kruising van de Rooseveltstraat en de Bevrijdingsstraat in Doetinchem.

De automobilist verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en botste hard op een slootwand naast de de Bevrijdingsstraat. In het voertuig zaten een man en vrouw, volgens omstanders is de vrouw door de brandweer bevrijd uit het voertuig. Een mobiel medisch team kwam per helikopter ter plaatse. De man en vrouw zijn met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in de regio vervoerd. Het incident trok veel bekijks van buurtbewoners.

Facelift

Muziekschooldirecteur Henk Lubberdink ziet de toekomst van het muziekonderwijs in de regio vol vertrouwen tegemoet. Foto: Petra Koekman

Muziekschooldirecteur Henk Lubberdink vertelt dat het aantal lespakketten voor het volgend cursusjaar is uitgebreid en dat voor de zomer de eerste stappen worden gezet om het gebouw aan de Bizetlaan in Doetinchem op te knappen. De gemeente heeft voor de facelift 350.000 euro uitgetrokken.

Nieuwe coalitie: Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst

Jorik Huizinga wordt wethouder. Foto: PR

DOETINCHEM - De fracties van CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks presenteren hun coalitieagenda. Onder de titel 'Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst' laten zij zien waar zij zich op richten in de periode 2018-2022. De coalitie werkt aan de hand van drie actuele, urgente thema's die kansen bieden voor gemeente Doetinchem: Doetinchem centrumstad, Sterke samenleving en Veranderende leefomgeving.

De coalitie bouwt verder op de basis die de afgelopen vier jaar door dezelfde partijen is gelegd. Aan de hand van de drie thema's grijpt de coalitie maatschappelijke opgaven aan. De thema's gaan over mensen, stenen, groen, sociale samenhang, en een duurzame toekomst. Dit zijn dé bouwstenen van de gemeente Doetinchem.

Doetinchem centrumstad: Dit thema omschrijft de maatschappelijk opgaven op het gebied van economische groei, een kwalitatieve en gastvrije binnenstad, fysieke bereikbaarheid van Doetinchem en het matchen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Vanuit de centrumrol zal Doetinchem nog nadrukkelijker de verbinding zoeken met de economische agenda's van de provincie, omliggende regio's, Rijk, Duitsland en Euregio.

Rens Steintjes wordt donderdag geïnstalleerd. Foto: PR

Sterke samenleving: De maatschappelijke opgaven binnen dit thema richten zich er op dat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen in de samenleving door te werken of op andere wijze te participeren. Daartoe is het zaak verder te werken aan een samenhangend beleid, waarbij preventie de kern is van de opgave en waarbij kansen benut worden om sport, onderwijs en cultuureducatie met elkaar te verbinden. De coalitie geeft bijzondere aandacht aan de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers.

Veranderende leefomgeving: De wereld verandert, de grenzen tussen het fysieke en sociale domein vervagen. Dat biedt ook kansen. De maatschappelijke opgaven binnen het thema Veranderende leefomgeving richten zich op de implementatie van de omgevingswet, het werken aan een energie-neutraal Doetinchem, het duiden van demografische ontwikkelingen voor wonen, werken en (onderwijs)voorzieningen en het vormen van integrale gebiedsvisies in Doetinchem, Wehl en Gaanderen.

Samenwerking
De afgelopen jaren is in diverse projecten en trajecten samengewerkt met onder meer inwoners, ondernemers en organisaties. Dit levert veel energie en breed gedragen oplossingen op, die een gemeente alleen nooit kan bereiken. Deze werkwijze smaakt naar meer en wordt de nieuwe standaard van deze coalitie.

Samenstelling college
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt zes wethouders. De concept portefeuilleverdeling is als volgt.
Burgemeester Mark Boumans heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie, Personeel & Organisatie, Communicatie, Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening, Integrale Handhaving, Regionale aangelegenheden, Internationale samenwerking, Lobby, Kabinet en Representatie.

Wethouder CDA Ingrid Lambregts (100 procent): Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Binnenstad, Dorp-, Wijk- & Buurtontwikkeling, (Middel-)grote stedenoverleg, Bouw- & Woningtoezicht, Water, Natuur & Landschap, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

Wethouder CDA Rens Steintjes (75 procent): Verkeer, Bestuurlijk opdrachtgever BUHA, Accommodaties, Sport.
Wethouder VVD Maureen Sluiter (100 procent): Economische Zaken, Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugd, Cultuur, Cultuurhistorie, Bestuurlijk opdrachtgever Buurtplein, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

Wethouder CU-SGP Henk Bulten (75 procent): Financiën, Grondbedrijf, Nutsvoorzieningen, Circulaire economie en Recreatie & Toerisme.
Wethouder D66 Jorik Huizinga (100 procent): Werk & Inkomen, Participatiewet, Armoedebeleid, Volksgezondheid, Asielbeleid, Dierenwelzijn, Dienstverlening en Bedrijfsvoering, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).
Wethouder GroenLinks Frans Langeveld (75 procent): Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Maatschappelijke opvang/OGGz, Duurzaamheid, Diversiteit, Milieu & Omgevingsdienst Achterhoek.

Coalitieagenda
De coalitieagenda wordt donderdag 17 mei ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tevens stemt de gemeenteraad over de beoogde wethouders en worden zij, na een positieve stemming, geïnstalleerd.

Column

Moederdag

In de kamer stond een cadeautasje met twee pakjes. Ik wist zeker dat ik mijn moedertje daarmee op Moederdag een plezier zou doen.
Het idee van Moederdag kwam overwaaien uit Amerika, waar in 1870 rechter Julia Ward Howe een grote publiciteitscampagne voor Moederdag organiseerde. De dag moest in het teken staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen.
De Amerikaanse Anna Marie Jarvis promootte in 1907 dat het een dag moest worden om de waardering voor moeders uit te drukken. Dit omdat haar moeder in de Amerikaanse Burgeroorlog de zogenaamde Mother's Day Work Clubs organiseerde en daarmee zorgde voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders.
Jarvis' idee sloeg aan en in 1914 besloot de Amerikaanse president om op de tweede zondag in mei voortaan Mother's Day te vieren. De feestdag werd door de westerse wereld overgenomen. In Nederland begon de traditie rond 1925.
"Jammer dat we hier nu met het vieren van Moederdag niet of nauwelijks meer denken aan die hogere idealen", zuchtte Toosje. Ze heeft een hekel aan Moederdag. Kneuterig en commercieel, vindt ze. Maar er is meer: Toosje heeft een soort van moederdagtrauma, opgelopen tijdens haar tijd als juf.
"Heb je de Telegraaf gelezen?" vroeg ze. Ze liet me het artikel zien waarin staat dat op sommige basisscholen er niet meer geknutseld wordt voor een cadeautje voor Moederdag. "Hè hè," zei ze, "eindelijk."
Twintig jaar geleden hield Toosje hiervoor al een pleidooi in de teamvergadering, omdat een aantal kinderen op de school niet in een traditioneel gezin opgroeide en er bij hen allerlei dilemma's ontstonden bij het horen alleen al over een knutselwerk. Want wat als je ouders gescheiden zijn? Knutsel je dan alleen iets voor je moeder of ook voor je stiefmoeder of de vriendin van je vader. Wat als je moeder gestorven is en je vader weduwnaar of als je opgroeit in een gezin met twee moeders of twee vaders?
Naast dat alles waren er ook kinderen die helemaal niet hielden van werken met de handjes of gestrest raakten omdat het werkstuk dan wel perfect moest zijn.
Ik staarde naar het cadeautasje en dacht aan de eigenhandig geschilderde fles die mijn zusje op school schilderde voor Moederdag en die een halve eeuw op moedertjes linnenkast stond.

Flox Bos

Bibliotheek zoekt Taalvrijwilligers

Taalhuis Doetinchem bieb

DOETINCHEM - Bibliotheek West Achterhoek zoekt vrijwilligers, die laaggeletterden, die moeite hebben met lezen en schrijven, willen helpen met het verbeteren van deze basisvaardigheden. Voor wie taal leuk vindt en graag met mensen werkt en flexibel is een mooie kans het team van taalvrijwilligers te komen versterken.

De taalvrijwilliger helpt een laaggeletterde cursist met het verbeteren van de beheersing van de Nederlandse taal. De taalvrijwilliger en de cursist bepalen samen hoe deze ondersteuning eruitziet. Uitgangspunt hierbij is het doel dat de cursist hierbij voor ogen heeft. De taalvrijwilliger kan hierbij helpen met zowel de schriftelijke als de mondelinge beheersing van de Nederlandse taal op een praktische, laagdrempelige manier. De taalvrijwilliger volgt een basistraining taalvrijwilliger, waar geleerd wordt met het lesmateriaal te werken inclusief basisvaardigheden voor het begeleiden.
De Bibliotheek biedt een plezierige en inspirerende werkomgeving. Voor de inzet kan de vrijwilliger rekenen op een gratis lidmaatschap van de bibliotheek, gratis lezingen bijwonen en er is een onkostenvergoeding en een eindejaarsattentie.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Klantenservice (0314-333445) of langskomen op het spreekuur van Ronny Hartman, Taalhuisdocent/-specialist. Zij is elke dinsdagochtend (behalve 29 mei) van 10.00 tot 12.00 uur in het Taalhuis in de bibliotheek in Doetinchem aanwezig.

Ereburgerschap gemeente Doetinchem voor William 'Bill' Cole

William 'Bill' Cole verhuist naar Zutphen, maar de oorlogsveteraan werd op de valreep ereburger van Doetinchem. Foto: PR

DOETINCHEM - William 'Bill' Cole heeft de vergulde eremedaille ontvangen die hoort bij het ereburgerschap van de gemeente Doetinchem. De medaille werd uitgereikt door burgemeester Mark Boumans. Cole ontving het ereburgerschap en de daarbij behorende eremedaille, vanwege zijn bijdrage aan de bevrijding van Doetinchem en de Achterhoek.

Bill Cole meldde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig bij het Britse leger. Hij nam deel aan de landing in Normandië en de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Eind maart en begin april 1945 bevrijdde de 28ste Infanterie Brigade, 59ste Divisie (South Staffordshire) waar Cole deel van uitmaakte de Achterhoek en ook Doetinchem.
Na de bevrijding bleef Bill Cole in Doetinchem wonen. Als voormalig militair van het bevrijdingsleger dat Doetinchem bevrijdde, groeide hij in de jaren daarna uit tot het levende symbool van die bevrijding.
Als onderdeel van de Infanterie Brigade heeft Bill Cole een zeer bijzondere verdienste verricht. Met het zich vrijwillig melden voor het Britse leger heeft hij in retrospectief een bijzonder menslievende daad verricht waarbij hij zijn eigen leven in de waagschaal stelde.

Légion d'Honneur
Cole reageerde verrast en dankbaar voor de eer die hem 73 jaar na de strijd die zijn leven tekende te beurt viel. Eerder, op 7 december 2016, ontving hij al uit handen van Kolonel Sylvain Nogrette, Defensie attaché op de Franse Ambassade, het Ridderkruis van het Légion d'Honneur (Ordre national de la Légion d'honneur - chevalier). Dit is de hoogste Franse onderscheiding en graad voor militaire en burgerlijke verdiensten. Ook Frankrijk gaf daarmee aan dat Bill Cole veel voor het land heeft betekend.

Ulenhofcollege viert 50-jarig bestaan

DOETINCHEM - Het jaar 1968 was in veel opzichten spraakmakend: van de moord op Martin Luther King tot de studentenopstanden in Parijs... In Nederland trad op 1 augustus de Mammoetwet in werking. Mulo, HBS en de middelbare meisjesschool werden afgeschaft en vervangen door mavo, havo en vwo. In september 1968 begonnen in Doetinchem de eerste leerlingen aan hun opleiding op de Protestants Christelijke Scholengemeenschap, de voorloper van het Ulenhofcollege. Deze school viert haar vijftigjarig bestaan, maar houdt op termijn ook op te bestaan. Vanaf 2020 zal de school in een aantal jaren worden afgebouwd. De huidige drie mavo-havo-vwo-scholen in Doetinchem gaan over in twee nieuw te vormen scholen. Maar eerst dus het vijftigjarig bestaan vieren.Daarom wordt het schooljaar 2018-2019 een feestelijk jaar; veel mooie activiteiten staan al in de steigers. Op zaterdag 29 september is de reünie. Bijna 900 oud-leerlingen hebben zich al aangemeld. Maar het gebouw aan de Bizetlaan 86 biedt ruimte voor nog meer reünisten. Wie zich vóór zondag 1 juli aanmeldt via de website van het Ulenhofcollege is nog verzekerd van toegang. Voor vijftig gulden (22,69 euro) kunnen oud-Ulenhoffers nog één keer ronddwalen in de gangen van hun oude school en herinneringen ophalen met leraren, jeugdvrienden en -liefdes. Na afloop krijgt iedereen een schitterend jubileumboek als herinnering mee naar huis. Inschrijven vóór 15 juni en meer info via ulenhof.nl.

Zo lang mogelijk verantwoord thuis blijven wonen

Wethouder Frans Langeveld. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Volgens wethouder Frans Langeveld was het ideaal in de jaren '50 voor mensen van ouder dan 65 jaar hun oude dag door te gaan brengen in een verzorgingshuis. Sindsdien is er veel veranderd. Dat ideaalbeeld bleek niet te kloppen met de behoefte van de ouderen zelf. Men bleef liever wonen in de eigen buurt en huis, indien nodig met een stukje ondersteuning of aanpassing. Als dat niet meer haalbaar is komt een gecentraliseerde zorgvoorziening in beeld. Langeveld stelt dat Doetinchem uitgaat van de vraag van de bewoners.

Door Bert Vinkenborg

De bevolking vergrijst en de overheid beschikt niet meer over de financiële middelen om de te verwachten aantallen ouderen buiten hun eigen huis op te vangen. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 werd duidelijk gemaakt dat kostenreductie en -beheersing noodzakelijk zouden worden. De gang naar een verzorgingshuis wordt daardoor steeds moeilijker. Deze ontwikkeling vraagt om een andere benadering van het vraagstuk.
Frans Langeveld: "De zorgvraag is steeds meer bepalend geworden voor de voorzieningen. Je hoeft niet meer te wachten tot je een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Als je er vroeg bij bent kun je de kosten later beperken. Vroeger moesten mensen verhuizen naar een plek met voorzieningen. Nu komen de voorzieningen naar de mensen toe," Volgens de wethouder gaat het erom de toegangsdrempel zo laag mogelijk te houden. Een probleem daarbij voor de zorgzoekenden was de weg te vinden naar de verschillende instanties die zich met hun problemen bezig hielden. Vaak werd men van het ene loket naar het andere gestuurd.
De nieuwe benadering die sinds relatief kort in de praktijk wordt gebracht is het aan dezelfde tafel brengen van alle betrokkenen om over een specifiek geval met elkaar te praten en zo mogelijk knopen door te hakken. In Doetinchem is men hiermee voor het eerst in de wijk Dichteren gestart en volgens Langeveld en beleidsadviseur André Bolwerk is dat een waar succes gebleken. Het motto is 'Gezamenlijk en geïntegreerd'.
Als de mensen niet zelf met hun vragen over zorg aankloppen dan zijn voor het signaleren van de zorgbehoefte antennes in de samenleving nodig. Huisartsen zijn vaak bij de eersten die dit kunnen vaststellen, maar ook andere zorgverleners (zoals wijkverpleegkundigen) en ondersteuners (bijvoorbeeld buurtcoaches). Een wijkagent of medewerkers van Buha die afval afhalen hebben vervullen daarin ook vaak een rol. De sociale omgeving van een zorgbehoevende is enorm belangrijk, vooral als het om vereenzaming gaat.
Als mensen langer thuis blijven wonen betekent dat in veel gevallen ook dat aanpassingen aan de woning moeten plaatsvinden. Vaak komt Sité Woondiensten dan in beeld. Een voorbeeld waarin alle denkbare hulpmiddelen in een rijtjeswoning - een zogenoemde belevingswoning - zijn aangebracht bevindt zich in de wijk Schöneveld. Deze woning is een initiatief van de gemeente, het Graafschap College en Sité Woondiensten. Woningaanpassingen kunnen van vrij eenvoudig en relatief betaalbaar tot zeer vergaand en duur worden toegepast. Steeds met het doel de bewoner(s) zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Frans Langeveld stelt ook vast dat we weliswaar gemiddeld met zijn allen steeds ouder worden, maar ook dat veel mensen zich goed weten te redden. Meer dan negentig procent van de ouderen woont thuis.
Als er toch gedacht moet worden over maatregelen om het thuis wonen langer mogelijk te maken is de kortste weg vragen en wensen bij de buurtcoach aan te dragen, want de buurtcoach bevordert de sociale binding in de wijk en pakt samen met inwoners hun vraag aan.

Column

Burgemeester, een van de voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de gemeente en de regio is het behoud of het aantrekken van hoger opgeleiden. Lukt dat en wat zijn de voorwaarden om daarin te slagen?
"Wij hebben hier behalve de Pabo eigenlijk geen HBO opleidingen. Veel jonge mensen met een diploma voortgezet onderwijs op zak gaan daardoor weg naar een plek waar dat wel voorhanden is, Aan de ander kant, wat we wel hebben is een dynamisch bedrijfsleven waar jongelui terecht kunnen, te beginnen voor stageplaatsen en later voor een baan. Voor de categorie hoger opgeleiden tussen de 35 en 40 jaar hebben we een ander soort infrastructuur nodig, onder andere een goed openbaar vervoer. Ik ben heel erg voor een verbetering van de OV infrastructuur zodat we vanuit de regio snel en gemakkelijk naar de randstad kunnen en omgekeerd. Denk aan een snelle verbinding met bijvoorbeeld Schiphol. Voor Doetinchem en de regio is het enorm belangrijk dat we hoger opgeleiden blijven trekken. Woensdag 16 mei hebben we het Achterhoeks Lentediner in Den Haag waar vanuit de regio een gemengd gezelschap aan deelneemt, bestaand uit bestuurders en mensen uit diverse takken van de maatschappij, onder andere het bedrijfsleven. We gaan daar samen in een bus heen. Er komen zo'n 35 à 40 Kamerleden op af en dat is best wel veel. Bijzonder is dat er dit jaar ook een delegatie burgemeesters van Duitse grensgemeenten bij is. Een van de gesprekspunten is het verdelen van regiogeld door staatssecretaris Knops. Het gaat om miljoenen.

Behalve de Pabo Iselinge zijn er in Doetinchem geen HBO instellingen. Middelbare scholieren met een HAVO of VWO diploma vertrekken dus bijna automatisch naar een stad buiten de regio voor hun verdere opleiding. Na het voltooien van die opleiding komen ze vaak niet meer terug. Wat kunnen we daaraan doen?
"We moeten de studenten en afgestudeerden terug lokken, onder meer door het aanbieden van stageplaatsen. Ook moeten we innovatie laten zien. Daar investeren we op. Het doorbreken van de bestaande onderwijsstructuren is heel erg moeilijk. Beter is om afspraken te maken met de grotere instellingen voor 'satelliet opleidingen' in de regio. Dat is iets wat we regionaal moeten oppakken. Een soort satelliet campus is daarvoor denkbaar."

Het gaat blijkbaar om de mix van opleidingen, banen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en tenslotte de aantrekkelijkheid van Doetinchem en de regio. Hoe scoren we daarmee?
"Het gaat goed met onze stad. Mensen komen hier graag wonen. De binnenstad is genomineerd als beste en Amphion is het beste theater van Nederland. We moeten er echter wel aan blijven werken."

Wat zijn de verbeterpunten om tot een optimale mix te komen en wat gaat u daaraan doen?
"Op de inhoud hoeven we niet zo heel veel te doen. Aan de zichtbaarheid naar buiten is nog wel wat te verbeteren. Daar moeten we nog aan werken."

Haak aan bij het breicafé in de Stadskamer

eventcover Stadskamer

DOETINCHEM - De stadskamer heeft ook een breicafé en dat is op zoek naar enthousiaste aanhakers die het leuk vinden om hun passie voor breien en haken te delen, het gezellig vinden om dit samen te doen en/of het leuk vinden om ideeën uit te wisselen voor nieuwe brei- en haakprojecten.

De koffie staat klaar en er zijn verder geen kosten aan verbonden (zelf je bolletje wol of brei/haakwerk meenemen is fijn). Elke maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 in de Stadskamerwinkel, Dr. Huber Noodtstraat 6. Voor meer info kan men gerust binnen lopen.

Twee primeurs op Middeleeuws Festijn Middeleeuws Festijn: twee primeurs

DOETINCHEM - Bij kasteel De Kelder in Doetinchem herleven met Pinksteren, zondag 20 en maandag 21 mei, Middeleeuwse tijden. Op zondag is het festijn geopend van 11.00 tot 21.00 uur en ook op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur wanen de bezoekers zich in de middeleeuwen. Bovendien beleeft deze editie van het Middeleeuwse Festijn twee primeurs. Tijdens het muzikale avondprogramma zijn de middeleeuwse markt, de kampementen en de gelegenheden waar men in aangepaste stijl kunt eten, open. Er worden rondleidingen gehouden door het kasteel en zondag van 17.00 t/m 21.00 uur nemen een singer-songwriter en twee livebands de gasten mee op een muzikale wereldreis.

Het avondprogramma start pinksterzondag om 17.00 uur met een optreden van de Britse singer-songwriter Max Bianco, die ook lid is van de bekende Jar Family. Met zijn doorleefde stem houdt hij zijn toehoorders in zijn ban. Om 18.00 uur bestormt de jonge en energieke akoestische folkband Pyrolysis het podium. Hoewel hun zelf geschreven nummers knipogen naar de Keltische volksmuziek, zijn ook punk- en gypsy-invloeden duidelijk te horen. Om 19.45 uur is het tenslotte de beurt aan de spectaculaire band The Royal Spuds. De band heeft inmiddels drie albums uitgebracht en de vierde wordt dit jaar verwacht. De muziek wordt omgeschreven als Keltische punk of Keltische rock. Hun versies van de bekende Ierse traditionals zijn even uniek en knallend als hun eigen nummers.
Onder leiding van vrijwilligers kan beide dagen voor het eerst ook een rondleiding worden gemaakt door kasteel De Kelder dat normaal niet is geopend. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van de instandhouding van dit particuliere kasteel. Beide dagen kunnen bezoekers de Middeleeuwen beleven, proeven en ruiken. Er is een kasteelbelegering, waarna de aanwezige kinderen het met (ongevaarlijke) wapens opnemen tegen ridders tijdens de kinderveldslag. Een roofvogeldemonstratie, middeleeuwse vertellingen, boogschieten voor kinderen, alsmede eten en drinken in stijl maken dit festijn tot een goede weergave van het leven in de Middeleeuwen. Gelachen wordt er bij reiziger Alderhandt die met jongleren, acrobatiek en zijn diabolo iedereen vriendelijk op het verkeerde been probeert te zetten. Dat is meeleeftheater in zijn puurste vorm. En al snuffelend vindt de bezoeker op de middeleeuwse markt een aardige herinnering aan dit Middeleeuws Festijn van Doetinchem.

Programma voor beide dagen
10.00 uur: opening van het Middeleeuws Festijn, 11.00 uur: roofvogeldemonstratie, 12.00 uur: middeleeuwse vertelling, 14.00 uur: roofvogeldemonstratie, 15.00 uur: Veldslag en aansluitend de veldslag tussen kinderen en ridders.

Toegangsprijzen dagprogramma
Kinderen t/m 3 jaar gratis, kinderen 4 t/m 12 jaar in de voorverkoop 4 euro en aan de kassa 5 euro, 13 jaar en ouder in de voorverkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro. Het Middeleeuws Festijn wordt gehouden bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 in Doetinchem. Meer informatie en tickets in voorverkoop, zie de website.

Gebouw Muziekschool Oost-Gelderland krijgt facelift

Muziekschooldirecteur Henk Lubberdink ziet de toekomst van het muziekonderwijs in de regio vol vertrouwen tegemoet. Foto: Petra Koekman

DOETINCHEM – Muziekschool Oost-Gelderland zal met Amphion en De Gruitpoort een Cultuurbedrijf vormen. "Hiervan zullen onze leerlingen niets merken," vertelt muziekschooldirecteur Henk Lubberdink, "want ons muziekonderwijs en de wijze waarop er les wordt gegeven gaan gewoon door. Het aantal lespakketten voor het volgend cursusjaar is uitgebreid en voor de zomer worden de eerste stappen gezet om het gebouw aan de Bizetlaan in Doetinchem op te knappen. Buiten en binnen krijgt het pand, dat op de monumentenlijst staat, een facelift. De gemeente Doetinchem heeft besloten dat het nog minstens vijf jaar dienst moet doen en hiervoor 350.000 euro uitgetrokken."

Door Josée Gruwel

Terwijl een volgend advies van adviesbureau BMC aan de gemeente Doetinchem met betrekking tot de totstandkoming van het Cultuurbedrijf op zich laat wachten, kijkt Lubberdink daarnaar uit. "In november 2015 hebben de drie directeuren al een presentatie gehouden om goed samen te willen werken. Op dit moment worden de contouren van het Cultuurbedrijf door BMC, die volop bezig is om een businessplan te schrijven, bijgesteld en deze zullen naar verluidt in juni van dit jaar bij de gemeente Doetinchem duidelijk worden."

Facelift
Muziekschool Oost-Gelderland wordt gesubsidieerd door vijf gemeenten: Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst en Aalten. Er wordt lesgegeven op drie vestigingen: in Doetinchem, Ulft en 's Heerenberg. Het hoofdgebouw, aan de Bizetlaan in Doetinchem, wordt gerenoveerd. "Entree, hal, bar en zitplekken worden verplaatst en vernieuwd, vloeren worden geschuurd en gelakt, en de verlichting aangepast. Ook de lokalen krijgen een lichtere uitstraling. Daarnaast wordt de Bizetzaal multifunctioneler, met professioneel licht en geluid. De buitenkant van het gebouw krijgt door raamdecoratie een uitstraling die affiniteit heeft met de activiteiten die er bij ons plaatsvinden."

Corebusiness
Een scala aan activiteiten maken het instituut tot een inspirerende, verbindende wereld van musiceren, dansen en zingen, waarin op jaarbasis een kleine vijfduizend kinderen, jongeren en volwassenen zich met veel plezier en vaak wekelijks begeven.
De corebusiness van de school is het deskundig begeleiden van de muzikale en culturele ontwikkeling van de jeugd in Doetinchem en de regio. Jongens en meisjes die lessen volgen, krijgen van de gemeente waarin ze wonen subsidie, meestal tot en met het jaar waarin ze achttien worden. Daardoor betalen ze minder dan de lessen eigenlijk kosten.
Getalenteerde jongeren die voldoende opleiding hebben, kunnen op de muziekschool de vooropleiding van het ArtEZ Conservatorium Arnhem volgen. Bij deze meerjarige opleiding worden hun talenten verder ontwikkeld. Dat kan zijn voor jazz & pop, klassieke muziek of docent muziek. Jaarlijks levert de muziekschool talenten af aan diverse conservatoria in het hele land.

Op locatie
Op locatie verzorgt de muziekschool – na zo'n twintig jaar ervaring – inmiddels op een veertigtal basisscholen, waarvan ongeveer de helft in de gemeente Doetinchem en de andere helft in de regiogemeenten, muziekonderwijs.
Ook wordt er door docenten van de muziekschool in circa twintig dependances in de betreffende gemeenten lesgegeven aan zo'n dertig harmonie- en fanfareverenigingen.

Samenspel
Leerlingen die individueel lessen volgen, worden ook in de gelegenheid gesteld om te spelen in een orkest, ensemble of band of te zingen in een vocal group of koor. Om podiumervaring op te doen organiseert de muziekschool binnens- en buitenshuis optredens. "Juist in de vele samenspelmogelijkheden, waarbij we ook kunstvormen willen mixen, zoals muziek en dans, ligt de kracht van ons instituut. In het leggen van verbindingen ligt onze meerwaarde. Samenspelen is bij ons vanzelfsprekend. In de toekomst zal dat, ook als onze docenten ZZP-er zijn, zo blijven. Dat onderscheidt ons van les krijgen in het privécircuit."
Startpakketten laagdrempelig
"Het volgend jaar zetten we nog meer in op startpakketten, voor veel mensen is het een laagdrempelig instapmodel. Zo kunnen ze proberen of een instrument echt het instrument van hun dromen is: voor de jeugd tot en met zeventien jaar zes lessen en voor volwassenen vier lessen, inclusief gebruik van het gekozen instrument of de mogelijkheid om op harp of piano te oefenen in de muziekschool. Bevallen de lessen, die overigens ook zanglessen kunnen zijn, dan kan men zich inschrijven voor 10 of 12 vervolglessen of eventueel een jaarcursus." Lubberdink wil de toekomstige leerling(en) op allerlei manieren tegemoet komen. "Het startpakket kan op elk moment afgenomen worden. Willen mensen duoles? Willen ze twee of drie lessen? Een bepaalde periode les? Een cadeaukaart voor een paar lessen? Alles is mogelijk."
Wie zich in de wereld van Muziekschool Oost-Gelderland wil onderdompelen: op 2 juni is er op alle drie vestigingen Open Huis.


www.muziekschooloostgelderland.nl

Lezing over 'Inwijdingsriten voor vrouwen in Zambia'

DOETINCHEM - Dr. Thera Rasing geeft op woensdag 30 mei om 19.30 uur in de bibliotheek in Doetinchem een lezing. Aan de hand van dia’s wordt tijdens de lezing over deze inwijdingsrite verteld, waarbij ook informatie over de Zambiaanse cultuur wordt gegeven. De toegang is gratis. Graag aanmelden via www.biebnieuws.nl of Klantenservice, tel. 0314-333445.

In Zambia wordt een meisje niet zomaar volwassen. Daar is een uitvoerig ritueel voor nodig, waarbij het meisje van oudere vrouwen leert hoe ze zich als vrouw moet gedragen, wat haar te wachten staat als volwassen vrouw, haar rol als toekomstige echtgenote, moeder, en schoondochter. Ze leert over hygiëne, vruchtbaarheid, landbouw, de geesteswereld, taboes, en normen en waarden in de samenleving. Door deze inwijdingsrite leert ze om sterk en onafhankelijk te zijn. Na de rite, die vaak enkele weken duurt, wordt ze opgenomen in de groep van volwassen vrouwen, waar ze saamhorigheid ervaart.

Dr. Thera Rasing is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in genderstudies, en gepromoveerd op een studie naar inwijdingsriten voor meisjes in Zambia. Ze heeft 25 jaar gewoond en gewerkt in Zambia, waar ze sinds 1992 onderzoek doet naar inwijdingsriten, en hoe de katholieke kerk daarmee omgaat. Ze was docent en afdelingshoofd van de afdeling Gender Studies aan de Universiteit van Zambia (UNZA), en gaf les aan andere universiteiten in Zambia en Malawi. Ze is consultant voor diverse internationale ontwikkelingsorganisaties, op het gebied van vrouwen, seksualiteit, HIV/AIDS, en gezondheidszorg. Ze publiceerde drie boeken en enkele artikelen over inwijdingsriten in Zambia, en was co-editor van een boek over hiv/aidsbehandeling en religie in Afrika. Momenteel geeft ze workshops over vrouwen en rituelen, en organiseert unieke culturele reizen naar Zambia.

Doetinchemse Fietsdagen met vier nieuwe routes

DOETINCHEM – Het succes van de Doetinchemse Fietsdagen van vorig jaar krijgt een vervolg tijdens het Pinksterweekend. Het evenement trok meer dan duizend deelnemers. De Doetinchemse Fietsdagen 2018 staan garant voor volop sportief plezier in de Achterhoek, meldt het projectteam van de VVV Doetinchem, organisator van het evenement.

De Fietsersbond afdeling Doetinchem heeft voor 19 tot en met 21 mei vier unieke routes samengesteld die per fiets of e-bike afgelegd kunnen worden. Het zijn nieuwe routes met verschillende afstanden die voeren over de mooiste wegen in de Achterhoek en het Montferland. Alle routes vertrekken vanuit Doetinchem. De afstandenzijn: 57 km, 66 km, 71 km en 80 km. De fietsroutes kosten 50 eurocent per stuk en zijn vanaf dinsdag 15 mei verkrijgbaar bij de VVV Doetinchem, van Nispenstraat 2, en bij Wielercafé 'Parijs is nog ver', Spinbaan 21c in Doetinchem.
Info: VVV Doetinchem is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zie www.vvvdoetinchem.nl.
Het Wielercafé is open van donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zie www.wielercafedoetinchem.nl.

Vakantieouders gezocht voor kansarme kinderen

Patrick geniet van de liefde en aandacht tijdens de vakantie. Foto: PR Pax Kinderhulp

DOETINCHEM/LIEMERS - Pax Kinderhulp zoekt in de regio's Liemers en Doetinchem en omstreken gastgezinnen die in de periode van 14 juli tot en met 3 augustus een Berlijns kind een onvergetelijke vakantie willen geven. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die vanwege problemen van vooral sociaaleconomische aard geen normaal gezinsleven kennen.

Mensen die er sociaaleconomisch slecht voorstaan, hebben te maken met werkloosheid en sociale vereenzaming, wat vaak gepaard gaat met armoede en weinig toekomstperspectief.
Kinderen zijn hier vaak de dupe van en groeien op in onzekerheid zonder de liefde en aandacht waar ieder kind recht op heeft.
Een vakantie kan voor een Berlijns kind een lichtpuntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. De waarde van drie weken huiselijke gezelligheid, aandacht, geduld en liefde, laat zich vooral uitdrukken in 'bagage voor later'. De mogelijkheid bestaat de kinderen vaker uit te nodigen en een langdurige band op te bouwen.
Belangstellenden kunnen bellen met Joke Zijtveld, 06-20727975, of Marga ten Dolle, 06-54755764, zodat een afspraak gemaakt kan worden voor een vrijblijvend informatief bezoek.

www.paxkinderhulp.nl

Orion Grastoernooi

DOETINCHEM - Zaterdag 9 juni is het Orion Volleybal Grastoernooi. Wie een keer wil volleyballen met een van z'n helden van Seesing Personeel Orion, schrijf dan nu in voor het Orion Volleybal Grastoernooi.

Alle supporters, fans, sponsors, teams, families en vrienden van jong en oud mogen zich opgeven als deelnemer. Men heeft maar vier spelers nodig om een team te vormen en men kan zich op twee verschillende niveaus inschrijven: 'hoog' en 'laag'. Iedereen is welkom.

Na afloop is er een barbecue waar de teams samen nog gezellig kunnen nagenieten. Om 20.30 uur wordt de dag afgesloten met het spetterende Orionfeest waar een DJ de sfeer tot in de late uurtjes zal bewaken.

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.orionvolleybal.nl.

Show in de Catharinakerk

DOETINCHEM - Studenten van de mbo-opleiding Bloem & Styling van het AOC Oost showen woensdag 16 mei hun werk in de Catharinakerk in Doetinchem. De opleidingen Bloem & Styling van AOC Oost organiseren dit ieder jaar. Het thema van dit jaar is 'Framed'.

De studenten verzorgen een show op de catwalk met onder andere showboeketten, bruidswerk, draagbare objecten, hoofddeksels. De choreografie kwam tot stand in samenwerking met City dance. De catwalkshow is op woensdag om 17.00 en om 20.00 uur.

Wehlenaren denken na over duurzaamheid

Er wordt druk overlegd over waar de windturbine te plaatsen. Foto: Maarten Buser

WEHL - Nederland moet van de Rijksoverheid in 2050 energieneutraal zijn. De gemeente Doetinchem legt de deadline nog vroeger: in 2030. Daar is nog maar iets meer dan tien jaar voor. Daarom organiseert de gemeente zogeheten energieateliers, om burgers mee te laten denken over energieneutraliteit. Afgelopen woensdag dachten de Wehlenaren mee.

Door Maarten Buser

Duurzaamheid bleek afgelopen maand een belangrijk punt van het dorpsplan te zijn, dat afgelopen maand werd gepresenteerd. Het scheppen van een groene toekomst is wereldwijd een belangrijk thema geworden, zo ook in Wehl en gemeente Doetinchem. Om het nadenken te stimuleren, wordt tijdens de energieateliers een bordspel gespeeld: de We-Energy Game, dat aan de Hanzehogeschool Groningen is ontwikkeld. In drie groepjes van vijf deelnemers krijgen de geïnteresseerden de kaart van Wehl voorgeschoteld. Elke speler krijgt een specifieke rol: bijvoorbeeld voor 'de mensen' staan, voor 'de planeet', of juist voor 'de winst'.

De bedoeling is dat elk van deze rollen uiteindelijk over de twintig punten heen gaat. Hulpmiddelen daarvoor zijn bijvoorbeeld windturbines bouwen (goed voor de planeet, impopulair bij de mensen), of bewust en efficiënt omgaan met energie (voor iedereen voordelig). Indien de spelers een voorziening als een maïsveld of zonnepanelen willen plaatsen, moeten die op de Wehlse kaart gelegd worden. Dat levert het nodige nadenkwerk op. "Ik wil toch de windturbine verplaatsen. Anders krijg ik ruzie met mijn buurvrouw", grapt iemand.

Een groepje spelers heeft een goede locatie gevonden voor voorzieningen als zonnepanelen, een paar windturbines en een GFK-afvalverwerkingscentrale: "Hier op het A18-bedrijventerrein is nog genoeg ruimte." In het buitengebied hebben ze onder meer een afvalverwerkingspunt voor agrarisch afval gezet. Uiteindelijk hebben scoren ze met alle factoren ruim twintig punten. Dan komt de vertegenwoordiger van de hogeschool langs: "Stel je nu eens voor dat dit de kaart van de stad Doetinchem is. Daar moet je met alles minstens tachtig punten scoren." Uiteindelijk kiest een van de groepen voor een rij windturbines langs de snelweg. Ook wordt een deel van de stad omgebouwd tot één grote afvalverwerkingscentrale.

Tijdens de nabespreking merkt iemand op: "Je krijgt zo goed door dat er botsende belangen spelen." Intussen worden er kritische vragen gesteld aan de organisatie, en worden er levendige discussies gevoerd over hoe het dorp en de hele gemeente energie-neutraal kunnen worden. Zo wil iemand, die op het punt van verhuizen staat, weten hoe hij zonder gas zou kunnen. Daar heeft de gemeentevertegenwoordiger niet zo snel een antwoord op, en ze verwijst hem door 'Van gas los', een ander energieproject van de gemeente.

De organisatie geeft aan dat de eerste stap naar die situatie bewustwording is, en op kleine schaal beginnen met het milieu verbeteren: "Je kunt het best klein beginnen, met zelf energie besparen, en daarna nadenken over grote voorzieningen als turbines." Na afloop van de bijeenkomst worden de Wehlenaren uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep over duurzaamheid, met de naam 'Goedemorgen Doetinchem'. Verschillende dorpsbewoners schrijven zich in, en anderen gaan verder met elkaar in gesprek over hoe er bezuinigd kan worden.

15 / 32

Westendorp-doelman William Bel stompt de bal uit de doelmond. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: William Bel

Woonplaats: Doetinchem

Geboortedatum: 17 mei 1996

1. Club en functie Keeper bij Westendorp. Ik was er vroeg bij, vanaf mijn vijftiende keep ik al in het eerste. Mijn debuut weet ik nog goed. De eerste keeper was destijds van de trap gevallen, dus ik werd erbij gehaald. Vanaf dat moment ben ik de eerste keeper.

2. Gezin Met Christa woon ik sinds oktober vorig jaar samen in Doetinchem. De kans deed zich voor en die hebben we aangepakt. Het bevalt ons hartstikke goed.

3. Beroep Ik ben uitvoerder in de wegenbouw. Collega's aansturen, zorgen voor genoeg machines en materiaal en financieel het overzicht houden, dat zijn taken die bij mijn functie horen. Om 04.15 uur gaat 's ochtends mijn wekker en om 18.00 ben ik weer thuis. Dat zijn flinke werkdagen.

4. Muziek Ik kan van alles goed hebben, van A tot en met Z. In de auto luister ik muziek via Spotify.

5. Hoogte- en dieptepunt Het leven is een groot feest, joh. Je moet proberen zoveel mogelijk hoogtepunten te maken. Met Westendorp bungelen we dit seizoen onderin de vijfde klasse, maar dat wil ik nou niet echt een dieptepunt noemen. Blijf positief, dan kom je er vanzelf weer beter uit.

6. Voorbeeld Een voorbeeld heb ik niet echt. Ik leef ook niemand na. Ik vind het belangrijk om jezelf te blijven, de goede dingen te doen en de juiste keuzes te maken. En als je een keer op je bek gaat, is het zaak om te leren van je fouten.

7. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Pikzwart. Als ik tegenwoordig om mij heen kijk op de velden, dan word ik er bijna katsdol van. Van allerlei kleuren vliegen je om de oren. Of we zijn doorgeslagen? Het is wel op het randje. Zwarte schoenen blijven het mooist.

8. Favoriete maaltijd Ik ben geen moeilijke eter, ik lust alles. Als ik dan toch moet kiezen, doe mij dan maar een pizza of een andere Italiaanse maaltijd. Hoe het koken gaat nu ik samenwoon? Prima. Christa en ik koken ongeveer evenveel.

9. Slechtste eigenschap Dat ik niet tegen mijn verlies kan, is een van mijn slechte eigenschappen. Bij Westendorp krijg je daar nogal eens mee te maken, ja. Op een zondag na een nederlaag ben ik weleens chagrijnig totdat ik ga slapen. Aan de andere kant: met ons kleine clubje hebben we anderhalf jaar geleden nog om een periodetitel gespeeld, dus zo slecht zijn we nou ook weer niet.

10. Favoriete club Helaas hebben we al een flinke poos geen prijzen meer gepakt, maar Ajax blijft mijn favoriete club. Al vanaf jongs af aan is Ajax voor mij dé club in Nederland en dit zal altijd zo blijven.

11. Ambitie Ik ben niet alleen keeper, ik zit ook in het bestuur van de club. Mijn ambitie is dat Westendorp in de regio wordt gezien als een mooi clubje waar gezelligheid en plezier vanaf straalt. We doen ook veel dingen buiten het veld. En we zijn er voor iedereen. Zo zijn er dertig oudere leden uit de buurt die sinds twee jaar aan walking football doen. Zulke initiatieven willen we uitbouwen.

Spits Wout Blasman wil afscheid nemen met een prijs

Wout Blasman, de spits en clubtopscorer van Silvolde. Foto: John van der Kamp

Hoofdklasser Silvolde moet nog twee keer winnen

Door John van der Kamp

SILVOLDE – Sportclub Silvolde wil de nacompetitie om promotie halen. Maar dan moet de hoofdklasser de laatste twee duels winnen om zeker te zijn en niet afhankelijk van de uitslagen van de concurrentie. Door een beter doelsaldo staat Silvolde nu op plaats twee. Afgelopen zondag werd thuis RKAVV uit Leidschendam met 4-2 verslagen. Zondag speelt de ploeg van trainer Dennis van Beukering weer thuis, dan komt RKHVV uit Huissen op bezoek. De slotwedstrijd van dit seizoen is in Meppel tegen MSC. Staan de Silvoldenaren na die wedstrijd nog steeds op plaats twee van de ranglijst, dan volgt het toetje: de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie.

Spits Wout Blasman had afgelopen zondag geen geluk bij het afronden van kansen. Even leek het erop, dat hij de doelpuntenmaker was bij het tweede doelpunt, maar de voorzet van Rick Bouwmeister ging rechtstreeks het doel in. "Door deze overwinning hebben we nu alles in eigen hand. Als we de komende twee wedstrijden winnen, spelen we nacompetitie. Na zondag tegen RKHVV, spelen we tegen MSC en dat kan wel eens een hele belangrijke wedstrijd worden", vertelt de in Terborg geboren en getogen Wout Blasman. Hij speelde bij de E- en F-pupillen van vv Terborg en werd op 11-jarige leeftijd gescout door De Graafschap, waar hij voetbalde tot en met de C-jeugd. Toen hij bij De Graafschap moest vertrekken meldde hij zich aan bij DZC`68. Na drie seizoenen in de B- en A-junioren, werd hij als tweedejaars A overgeheveld naar het eerste van de zaterdagclub uit Doetinchem. Sinds vorig seizoen speelt hij voor hoofdklasser Silvolde, waar hij momenteel de clubtopscorer is met 22 doelpunten. "Ik heb nu meer doelpunten gemaakt dan vorig seizoen. Meer ingespeeld, vooral in het begin moest ik wennen aan het niveau van de hoofdklasse. Als je gaat wennen aan het team en aan het niveau, dan zie je, dat je voor jezelf stappen gaat maken. Als je eenmaal de goals erin prikt, dan krijg je meer zelfvertrouwen en dan valt de bal er gemakkelijker in. Dan heb je succes, ook voor mezelf. Blijven gaan en op de goede plek staan."
De heenwedstrijd in Huissen tegen RKHVV won Silvolde eenvoudig met 3-1. Blasman bleef toen noodgedwongen langs de kant. "Ik had een knieblessure, een buitenband verrekt. Ik weet nog wel dat we snel op voorsprong kwamen. Ik heb het ervaren als een redelijk gemakkelijke en zakelijke overwinning. We gaan vol vertrouwen zondag deze wedstrijd in. De groep is gewoon ontzettend fit, dat zie je ook terug. We hebben op het 'topveldje' in Varsselder tegen Heerenveen laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ik maakte daar de 2-1 en toen was het verzet gebroken. Toen kon je zien dat we echt wel combinatievoetbal kunnen spelen. Leuk om te zien. De laatste wedstrijden speelt Evert Römer veel naast mij, dan ben ik meer de lopende spits", aldus Blasman, die studeert voor docent lichamelijke opvoeding aan de HAN in Nijmegen en stage loopt op het Graafschap College. "Mijn studie ben ik aan het afronden en volgend jaar wil ik les gaan geven in het middelbaar onderwijs."

'Ik wil gewoon zien waar mijn plafond is, dat is nu goed uitgepakt en ik hoop dan daar ook'

Het talent en scorend vermogen van de 20-jarige Blasman is niet onopgemerkt gebleven, want de volgende stap in zijn nog prille voetballoopbaan is aanstaande. Onlangs heeft hij een contract ondertekend van één jaar bij tweede divisionist GVVV uit Veenendaal en gaat hij twee niveaus hoger spelen. "Ik wil gewoon zien waar mijn plafond ligt; dat is nu goed uitgepakt en ik hoop dan daar ook. De stap van DZC naar Silvolde was met dezelfde gedachte. Ik had wel meerdere opties dit keer. GVVV is een echte club met een goede uitstraling. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik ga nu weer op zaterdag spelen en ben dan op zondags vrij om bij Silvolde te gaan kijken. Ik ga er vol vertrouwen heen en alles uit de kast halen om te slagen", aldus Blasman, die afscheid wil nemen met het behalen van een prijs, als het kan met twee, want Silvolde staat ook in de finale om de Achterhoek Cup.

'Speelt Evert Römer naast mij, dan ben ik meer de lopende spits'

"Mijn allerlaatste wedstrijd van dit seizoen is de Achterhoek Cup finale tegen DZC, mijn oude club. Promoveren en die finale winnen, dat zou een hele mooie afsluiting zijn", is de wens van Blasman, die als trainer van DZC Onder15 volgende week ook nog eens kampioen kan worden in de tweede divisie. "Dit is voorlopig mijn laatste seizoen als jeugdtrainer. Mijn aandacht gaat straks eerst uit naar een baan in het onderwijs en voetballen bij GVVV in Veenendaal."


Doetinchem-routinier Jorrit Splitthoff: 'Nu zijn we wel heel dichtbij'

Jorrit Splitthoff (l) in actie tegen VIOD.  Foto: PR vv Doetinchem

DOETINCHEM – Het doelpunt van Niels Hondelink, afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen DVV, kan voor Doetinchem een belangrijk doelpunt zijn geweest om het kampioenschap in 4D. Door de 1-0 winst tegen DVV en het gelijkspel van MvR tegen Kilder, staat het team van trainer John Leeuwerik aan kop van de ranglijst. Weliswaar met één punt voorsprong, maar met nog twee wedstrijden te gaan mag Doetinchem de koppositie niet meer uit handen geven.

Door John van der Kamp

Routinier Jorrit Splitthoff stond aan de basis van de enige treffer die middag. "Rico (Cancian, JvdK) legde de bal goed terug op mij, ik gaf hem voor, en hij was aardig op maat. Niels kopte hem fantastisch binnen. Dit was ongeveer twintig minuten voor tijd. Drie of vier nul was wel geflatteerd geweest, maar we hebben wel dikke kansen daarvoor gehad", aldus de 37-jarige Jorrit Splitthoff, die afgelopen week al merkte dat het team weer in goeden doen was.
"Na die drie laatste wedstrijden tegen Zeddam, HC'03 en SDZZ, waar we zeven punten hebben laten liggen, hebben we de 'schwung' weer te pakken. Het was even te slapjes en gezapig. Op de training merkte ik al dat we terugkwamen. Kilder thuis na de 2-0 was ook goed en tegen DVV hebben we terecht gewonnen. We zijn nu wel wakker, hoe we het eerder hebben laten liggen. Zoveel cadeautjes krijg je niet vaak, we moeten het nu niet weer verprutsen. Nu zijn we wel heel dichtbij, zondag 27 mei moet het klaar zijn", aldus Splitthoff, die doelt op de laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen HC`03.

'We hebben de 'schwung' weer te pakken, het was even te gezapig'

"Ik ben niet bang voor Terborg, absoluut niet, al zijn zij de laatste weken wel goed bezig. Waarschijnlijk de lastigste tegenstander van de twee die nog komen gaan. Als we zondag goed doorkomen, dan moet het goed komen. Thuis zijn we tot nu toe zonder puntverlies en dat willen we ook zo graag houden. Een mooie manier om af te sluiten."
De wedstrijd tussen Terborg en Doetinchem op Sportpark De Paasberg begint zondag om 14 .00 uur.

MvR leeft al paar weken op het randje

's-HEERENBERG – De hele competitie heeft MvR maar twee wedstrijden verloren en toch lijkt de club van trainer John Neijenhuis de titel in 4D mis te lopen. Na het gelijkspel (2-2) afgelopen zondag tegen Kilder, heeft de club uit 's-Heerenberg het binnenhalen van het kampioenschap niet meer in eigen hand.

Door John van der Kamp

Er zijn nog twee speelrondes te gaan. MvR speelt tegen de twee onderste clubs van de ranglijst, terwijl concurrent Doetinchem het op moet nemen tegen Terborg (uit) en HC'03 (thuis).
"We hebben tegen Kilder te weinig gebracht. We leven al een paar weken op het randje. Tegen Rijnland scoren we in de 100ste minuut de winnende 2-1 en in Duiven staan we met 3-1 achter. We breien het nog tot 3-3. Je kon erop wachten, dat dit zou gaan gebeuren. Het is de laatste weken van onze kant te mager wat betreft het voetbal. Dat is het manco waar we de laatste weken tegen aanlopen", is de conclusie van MvR-trainer John Neijenhuis, die volgend seizoen bij SDOUC aan de slag gaat en zijn periode bij MvR wil met een promotie wil afsluiten.
"De hele competitie hebben we maar twee wedstrijden verloren. Op zich met het resultaat is niks mis mee. We hebben het hele jaar meegedaan om het kampioenschap. Of het nu uiteindelijk gaat worden of niet. De jongens moeten het doen of het resulteert in een prijs". Zondag wacht thuis Rijnland en de week daarop de laatste competitiewedstrijd, uit tegen SDZZ. "Ik ga iedere zondag uit voor de winst. Of het thuis is tegen Rijnland of uit tegen Doetinchem, dat maakt voor mij niets uit. Elke wedstrijd is nu voor ons lastig. Het automatisme valt weg als je niet durft te voetballen. Op het moment dat we alles te verliezen hebben, dan steken een paar jongens de kop in het zand en als je niks te verliezen hebt, kunnen ze in één keer alles weer. Daar ligt het probleem van ons. We moeten zondag winnen van Rijnland en zijn afhankelijk van de resultaten van Doetinchem. Wat we zelf kunnen brengen, hebben we in eigen hand", aldus Neijenhuis, die één wedstrijdpunt achter staat op koploper Doetinchem. "We hopen de laatste twee wedstrijden te kunnen winnen. Dan is het afwachten."
De aftrap van de wedstrijd tussen MvR en sc Rijnland op Sportpark De Boshoek is om 14.00 uur.

Achterhoekse Voetbalnacht 2018 op woensdag 30 mei

Herman Groot Wassink van VV Pax Hengelo Gld., genomineerd voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Foto: PR

Op De Vijverberg in Doetinchem met vele prominenten

Door Theo Huijskes

REGIO - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op woensdag 30 mei in Stadion De Vijverberg in Doetinchem, oftewel op de thuisbasis van BVO De Graafschap, de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Zoals in de afgelopen twee jaar duidelijk tot uiting is gekomen, gaat het hier om een boeiende en vermakelijke avond voor de echte voetballiefhebber. De avond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De inloop vindt plaats om 19.30 uur.

De Achterhoek Voetbalnacht wordt in goede banen geleid door de organisatie van de Achterhoek Cup, BVO De Graafschap, Brandpepper en De Persgroep. De presentatie is in handen van Inge de Jager en Michiel Fukking. Terwijl de sportredactie van De Gelderlander Achterhoek en Liemers ook nog een aantal prijzen uitreikt, zal verslaggever Domien Esselink van die krant optreden als interviewer tijdens het in het programma opgenomen Sportcafé.

Vijf eretitels
Een belangrijk onderdeel van het totale avondprogramma is vanzelfsprekend de uitreiking van een vijftal awards voor achtereenvolgens de beste voorzitter, de beste vrijwilliger, de beste scheidsrechter, het beste voetbaltalent en dé vereniging van het jaar. Door een vijfhoofdige jury zijn er voor iedere categorie een vijftal kanshebbers genomineerd.

Zo doen een gooi naar de eretitel voorzitter van het jaar: Bas Strijbosch (DVC '26 Didam), Raymond Smit (AD '69 Aalten), Ronald Ruesink (SC Varsseveld), Gerrit te Kolste (FC Winterswijk) en Gradus Eenink (VV Wolfersveen). Bij het onderdeel vrijwilliger van het jaar gaat de eer om gekozen te worden naar: Herman Groot Wassink (VV Pax Hengelo Gld.), Otto Duursma (ZSV Zelos Zelhem), Ruud Hendrixen (VV Gendringen), Jan Klomp (VV Doetinchem) en Pascal Hertogh (VV DZC '68 Doetinchem). Voor de uitverkiezing beste scheidsrechter kan er gekozen worden voor Oscar Mentink, Jesper Sanders, Wijnand Rutgers, Ab Brussen en Joost Soeter. Voor het beste voetbaltalent zijn genomineerd: Beau Rijks (Achilles '29), Daan Rots (FC Twente), Ebbe Wenting (De Graafschap), Jelmer Krooshof (OBW) en Harm Dieker (Ajax). En ten slotte komen voor de titel de vereniging van het jaar in aanmerking: SV Westendorp, FC Winterswijk, S.V. Grol Groenlo, GWVV Varsselder-Veldhunten en Keijenburgse Boys.

Gestemd kan worden via de website www.achterhoekvoetbalnacht.nl en dat tot 30 mei.

OldStars-meeting
In het kader van een OldStars-meeting vindt er op 30 mei in het voorprogramma, en dat op het hoofdveld van Stadion De Vijverberg, een walking football-toernooi plaats. In dit geval een toernooitje waaraan diverse prominente oud-voetballers deelnemen. Zo is er naast een team van De Graafschap zelf een team van ex-Oranje internationals onder aanvoering van Ajax-fenomeen Sjaak Swart van de partij. In totaal zullen in ieder geval zes teams aan het onderlinge toernooitje deelnemen. De teams zullen uit zes spelers bestaan. De aanvang van de wedstrijden is 17.30 uur en ook hierbij zijn belangstellenden van harte welkom.

Het officiële avondprogramma zal naast de bekendmaking van een reeds van prijswinnaars ook in het teken staan van een Sportcafé, waarbij zoals aangegeven journalist Domien Esselink een vijftal bekende oud-voetballers aan de tand zal voelen, te weten Sjaak Swart (ex-Ajax), Sonny Silooy (ex-De Graafschap), Peter Houtman (ex-Feyenoord), Ernie Brandts (ex-PSV) en Kees Kist (ex-AZ).

Open water wedstrijd Special Olympics onderdeel Zwemtocht Oude IJssel

Zwemtocht Oude IJssel, net zoiets als zwemvierdaagse maar dan stoerder. Foto: PR

ULFT – De jaarlijkse Zwemtocht Oude IJssel is vroeger in het seizoen omdat die deze keer gekoppeld is aan het onderdeel open water zwemmen van de Special Olympics. Op 10 juni starten daarom ook een aantal verstandelijk beperkte Olympiërs onder de Bailey Brug achter de DRU Cultuurfabriek. Daarnaast is een groep watersporters namens Omroep Gelderland present voor wie dit het einddoel is van een sportieve uitdaging.

Door Reinier Kroesen

Normaal gesproken vindt de Zwemtocht eind juni plaats, om de kans op een hoge watertemperatuur te vergroten. Deze keer dus eerder. Dat is omdat van 8 tot en met 10 juni de nationale editie van de Special Olympics, een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking op diverse locaties in de Achterhoek gehouden worden. Aan de organisatoren van Zwemtocht Oude IJssel werd gevraagd of het open water zwemmen daar ingepast kon worden. In totaal zeven personen met een verstandelijke beperking komen hiervoor naar Ulft om de 1.000 meter af te leggen, gewoon tussen de overige deelnemers. Het eerste onderdeel van de dag, gelijk om 12.00 uur. Na afloop worden ze meteen gehuldigd. Daarnaast is Omroep Gelderland al sinds januari bezig met een wekelijks programma om zoveel mogelijk Gelderse inwoners aan het bewegen te krijgen. Daar kwamen professioneel gecoachte groepen hardlopers, wielrenners en zwemmers uit voort. Die zwemgroep sluit die uitdagende periode af in de Oude IJssel, letterlijk in beeld van de omroep middels een livestream.

Angelique en Vlassio Stefas zijn beiden lid van Zwem & Waterpolovereniging De Gendten. Vlassio: "De Zwemtocht Oude IJssel organiseren we samen met zwemvereniging NDD uit Doetinchem, dit jaar voor de zesde keer. Ik was in het verleden trainer van beide clubs en had het altijd al in mijn hoofd zitten ooit zoiets te organiseren. Het was aanvankelijk de bedoeling om van Ulft naar Doetinchem te zwemmen, dat bleek organisatorisch onhaalbaar. Zo kwamen we toen bij de DRU uit, hoeveel mooier wil je het hebben? De afstanden zijn 500, 1000, 1500, 2500 en 5000 meter. Tot 1 juni loopt de voorinschrijving, verder kan men zich op de dag zelf aan de start nog aanmelden. Er is een maximum van ongeveer 75 zwemmers voor iedere categorie, om het veilig en overzichtelijk te houden." Angelique: "Iedereen is welkom, allen zwemmen gelijk op, mannen, vrouwen, recreanten en geoefende atleten. Wie vijftien jaar of jonger is moet wel lid te zijn van een zwemclub, of een meerderjarige begeleider meenemen. Wat we vaak horen, vooral van Ulftenaren is dat ze het erg leuk zouden vinden deel te nemen, maar denken dat alleen maar 'profi's' meedoen. Terwijl het juist voor iedereen bedoeld is. Dat is juist zo leuk, een gemêleerde groep! We willen juist niet met allerlei regels, officials en scheidsrechters werken. Net de zwemvierdaagse, maar dan stoerder, met meer uitdaging." Vlassio: "Wie is hier niet groot geworden, aan of in de Oude IJssel? Men kan zo op eigen niveau zwemmen, of dat nu op de rug is, of met een schoolslag!"


www.zwemtochtoudeijssel.nl

Obelink open op Tweede Pinksterdag

Obelink is klaar voor het nieuwe kampeerseizoen. Foto: PR

WINTERSWIJK - Bij Obelink Vrijetijdsmarkt kun je terecht voor alles wat met reizen en kamperen te maken heeft. Op Tweede Pinksterdag staan de nieuwste tenten, tuinartikelen, technische snufjes en kampeermeubels opgesteld in de showroom. Obelink-specialisten zijn aanwezig voor advies.

De campinggids van ACSI is gratis mee te nemen. Al meer dan 50 jaar is ACSI dé campingspecialist van Europa; de gids staat vol met campings, accommodaties en kampeerreizen.
The Bastard, het Nederlandse merk barbecues, is op tweede Pinksterdag in de winkel voor een kookdemonstratie.
Ook het restaurant is geopend. Voor degene die staat af te rekenen als de wekker gaat, is de maaltijd gratis.
Obelink Vrijetijdsmarkt is op Tweede Pinksterdag 21 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe lespakketten in het OVSM

DOETINCHEM - Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum Doetinchem heeft nieuwe lespakketten ontwikkeld voor het basis onderwijs, in Doetinchem en omgeving.

De inhoud van deze lespakketten zijn gebaseerd op het reilen en zeilen in een museum. Middels spannende en educatieve zelfwerkzaamheden wordt aan de leerlingen geleerd: Wat is een museum? Hoe om te gaan met giften, hoe worden deze gedocumenteerd en tentoongesteld? Hoe gaat men om met bezoekers? De lespakketten zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Erfgoed Gelderland. De lespakketten zijn als pilot bij een aantal basisscholen aangeboden
en enthousiast ontvangen. De leerlingen en leerkrachten waren zeer te spreken over de lespakketten en hebben de verschillende ´haltes´ in het museum met veel plezier aangedaan.
De lespakketten zijn opgenomen in het cultuuraanbod van het bureau Cultuur & School.
Meer info: www.ovsm-doetinchem.nl of tel. 0314-395106.


Oogcafé Doetinchem

DOETINCHEM - In cultureel centrum het Brewinc ana de IJsselkade 13 in Doetinchem wordt tijdens het Oogcafé gesproken over: 'Welke instanties kunnen hulp bieden bij zelfstandig leven?' Zaterdag 2 juni, inloop vanaf 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur.

Wanneer je niet meer kunt zien of in de loop der jaren minder gaat zien, kan dit grote consequenties hebben voor het dagelijks leven. "Wat betekent dit voor het bijhouden van de sociale contacten; kan ik nog wel een maaltijd koken en hoe zit het dan met de mobiliteit?" Dit zijn vragen die mensen vaak zelf kunnen oplossen maar waarbij een helpende hand zeker handig kan zijn.

Gelukkig zijn er instanties die op een breed terrein kunnen adviseren en ondersteunen. Ervaringsdeskundigen praten belangstellenden tijdens deze bijeenkomst bij over hun ervaringen met de belangrijkste spelers waaronder Visio, Bartimeus en de Robert Coppesstichting.

Wie zelf een ervaring heeft met een van deze spelers en dit wilt delen, is uiteraard van harte welkom.

Deelname is gratis, koffie/thee is voor eigen rekening. Het is makkelijk wanneer men zoveel mogelijk met gepast geld betaalt..

College maakt weg vrij voor verplaatsing Wehlse supermarkt

WEHL - In 2017 zijn de dorpsraad Wehl, inwoners en ondernemers en de gemeente gestart met plannen en ideeën voor het versterken van het dorpshart van Wehl. Een initiatief dat past binnen dit project is het verplaatsen van de PLUS supermarkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de weg vrij gemaakt om deze verplaatsing mogelijk te maken.

Het plan is om de PLUS Supermarkt in Wehl te verplaatsen en nieuw te bouwen op de hoek van de Julianastraat-Koningin Wilhelminastraat. Het college heeft besloten hier aan mee te willen werken, mits de initiatiefnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als het plan voor nieuwbouw doorgaat, wordt de huidige bebouwing op de locatie Julianastraat-Wilhelminastraat gesloopt. De gemeente stelt € 100.000 beschikbaar voor de inrichting van een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Wilhelminastraat.
Ondernemers, bewoners en belanghebbenden doorlopen samen een proces, waarin de onderwerpen Wonen, Verkeer & Parkeren en Werken & Ondernemen worden uitgewerkt. De verplaatsing van de supermarkt past in de wens voor een compact centrum. Dit is nodig om een toekomstbestendig centrum van Wehl te creëren.

Inspraak
De initiatiefnemer voor de nieuwbouw van de supermarkt heeft inmiddels overeenkomsten bereikt met de eigenaren van de bestaande panden en gronden op de nieuwbouwlocatie. Hij kan nu verder met het uitwerken van zijn plan. Daarbij zal hij met omwonenden en belanghebbenden in overleg gaan over zijn plannen. Vervolgens kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, waarop betrokkenen eventuele zienswijzen kunnen indienen.

Oogcafé Doetinchem over ´zelfstandig leven´

DOETINCHEM - In cultureel centrum het Brewinc aan de IJsselkade 13 in Doetinchem wordt tijdens het Oogcafé, van zaterdag 2 juni, gesproken over: 'Welke instanties kunnen hulp bieden bij zelfstandig leven?' De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur.

Wanneer je niet meer kunt zien of in de loop der jaren minder gaat zien, kan dit grote consequenties hebben voor het dagelijks leven. "Wat betekent dit voor het bijhouden van de sociale contacten; kan ik nog wel een maaltijd koken en hoe zit het dan met de mobiliteit?" Dit zijn vragen die mensen vaak zelf kunnen oplossen maar waarbij een helpende hand zeker handig kan zijn.

Gelukkig zijn er instanties die op een breed terrein kunnen adviseren en ondersteunen. Ervaringsdeskundigen praten belangstellenden tijdens deze bijeenkomst bij over hun ervaringen met de belangrijkste spelers waaronder Visio, Bartimeus en de Robert Coppesstichting.
Wie zelf een ervaring heeft met een van deze spelers en dit wilt delen, is uiteraard van harte welkom.
Deelname is gratis, koffie/thee is voor eigen rekening. Het is makkelijk wanneer men zoveel mogelijk met gepast geld betaalt.

Vakantie vieren zonder 'bagage'

Gewoon even zorgeloos kind zijn. Foto: PR

Vakantie vieren zonder 'bagage'

REGIO - Pax Kinderhulp zoekt in de regio Achterhoek gastgezinnen die in de periode van 14 juli tot en met 3 augustus 2018 een Berlijns kind een onvergetelijke vakantie willen geven. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die vanwege problemen van vooral sociaaleconomische aard geen normaal gezinsleven kennen. Even weg uit de sleur van alledag kan voor deze kinderen een wereld van verschil maken.

Vakantiegezin
Mensen die er sociaaleconomisch slecht voorstaan, hebben te maken met werkloosheid, sociale vereenzaming en armoede. Het toekomstperspectief is vaak weinig hoopvol. De kinderen die in deze gezinnen opgroeien worden hier ook dagelijks mee geconfronteerd. Vaak krijgen ze, door alle omstandigheden, niet de liefde en aandacht waar ieder kind recht op heeft. Een vakantie kan voor een Berlijns kind een lichtpuntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. Niet op vakantie mét maar juist even zonder de 'bagage' van thuis. Gewoon drie weken huiselijke gezelligheid, aandacht, geduld en liefde. En dan weer naar huis met nieuwe bagage, 'voor later'. Met de wetenschap dat er in Nederland mensen zijn die jou kennen en met je meeleven. Als vakantiegezin geef je zo'n kind een ervaring voor het leven mee.Ook is het mogelijk een langdurige band op te bouwen door het kind meerdere jaren terug te vragen.

Meer weten of aanmelden? Bel met Anne-Marie Bröker (06-47643848) of Hanny Prinzen (06-53144935). Wij bezoeken u graag voor een vrijblijvend informatief gesprek. www.paxkinderhulp.nl.


Pompactie Fietsersbond on Doetinchem

DOETINCHEM - Op vrijdag 18 mei houdt de Doetinchemse afdeling van de Fietsersbond een pompactie.

Vanaf 14.00 uur staan dan leden bij het winkelcentrum De Huet in Doetinchem klaar met een fietspomp om fietsbanden op te pompen. Onder het motto 'U kunt wel wat extra spanning gebruiken' worden desgewenst banden van lucht voorzien. Dit omdat veel fietsers fietsen met te zachte banden.
Een goede, hogere bandenspanning betekent een lagere rolweerstand, een langere levensduur en een kleinere kans op een stootlek.
Voor meer informatie: Facebook: Fietsen in Doetinchem of https://doetinchem.fietsersbond.nl/.

Tweede pinksterdag met gezin naar paradijsje

DOETINCHEM - Aan de Rekhemseweg 242e in Doetinchem is Tuin de Zumpe.

Op tweede pinksterdag is deze tuin geopend voor belangstellenden van 11.00 tot 17.00 uur. De eerste pioenrozen staan nu schitterend te bloeien. Toegang kost 3 euro, inclusief koffie - thee met wat lekkers; kinderen gratis. Groepen zijn welkom op afspraak. Kijk ook op: www.tuindezumpe.nl.

'De Parkparade, het leukste festival van Doetinchem'

De Parkparade op de Bleek bij nacht. Foto: PR

DOETINCHEM - De Parkparade afficheert zich graag als 'het leukste festival van Doetinchem'. Het festijn barst bijna los. De Parkparade is een vierdaags evenement ingericht met verschillende optredens; zowel theater als muziek maar altijd voor jong en oud. Het team van vrijwilligers is al maanden bezig met de voorbereidingen om ook in 2018 een geweldig festival neer te zetten.

In 2011 is De Parkparade opgericht door Bart Kiers en Nienke Zonsveld als onderdeel van het Stadsfeest Doetinchem. Kleine kinderen worden groot en vliegen uit; zo ook De Parkparade. In 2016 ging De Parkparade door als zelfstandig festival in het eerste weekend van juni en werd direct door de inwoners, met glans, verkozen tot het leukste festival Doetinchem.

Vrijdag 18 mei is het festivalterrein van 8.30 tot 14.00 uur exclusief gereserveerd voor de bovenbouwers van het basisonderwijs in Doetinchem en omstreken. De leerlingen zullen in groepen uiteen gaan om een theatervoorstelling te zien, een film te fabrieken, zweefmolens te bezweven, tango's te dansen en muziek tot in de poriën te voelen. Jonge mensen maken
op een inter- en actieve wijze kennis met cultuur. Een korte kennismaking op een festivalveld, die ze niet snel zullen vergeten. Het rondje cultuur is mogelijk gemaakt door het Noaberfonds.

Daarna barst De Parkparade voor iedereen los! Voor de traditionele vrijmibo kunnen dit jaar nog meer (Doetinchemse) horeca zaken worden bezocht. Ook in 2018 staat er (on)bekend talent op de De Parkparade. Zo speelt onder andere Projekt Rakija; de sensatie van festivals als Sziget en Lowlands komen De Parkparade laten zweten, zwoegen en (misschien) afdrijven in de IJssel.
De vrijdag avond wordt afgetrapt door de Soul Providers. Drie dj's die hun krachten bundelen; Dj Danjah, DJ Turne & DJ DNS met Soul, Funk, RnB, Dance en Pop en dit uiteraard allemaal vanaf vinyl. Daarna neemt The Etta James Experience het over en wordt De Parkparade 2018 officieel geopend.
Verder wordt er gefeest, gedanst en genoten van onder andere Jan Terlouw Junior, Roots Rising, de nieuwste sensatie Tape Toy en Stuart Mavis. Ook lokale helden zijn uiteraard te zien; Smoking Alaska, Skinny Tom en de nieuwste Achterhoekse supergroep Nieuwegrond. Uiteraard wordt De Parkparade ook in 2018 weer afgesloten met een Balkan Klezmer top-act; de laatste geluksdansjes met een ondergaande zon.

Meer dan ooit staat ook overdag De Parkparade vol met activiteiten. Speel mee met de Jengaboys, geniet van de voorstellingen, zweef en geniet van de optredens. Voor de kinderen hebben we ook heel programma zodat papa en mama lekker kunnen relaxen; Warboel en Jan Klaassen komen langs, er zijn speciale kindervoorstellingen, de bibliejotheek leest voor uit het favoriete kinderboek en nog veel meer op te noemen.

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

Ontwerp-wedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.
Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.
Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."
Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."

Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

Vluchtelingen-Werk zoekt taalvrijwilligers

DOETINCHEM - Wanneer een vluchteling in Doetinchem komt wonen is het belangrijk om wegwijs te worden in de gemeente en om de taal te leren. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Het team is op zoek naar versterking.

Klassenassistenten en taalcoaches worden gezocht. Vluchtelingen en migranten leren de taal door het volgen van een inburgeringscursus. VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt deze inburgeringscursussen in Doetinchem aan. Vrijwillige klassenassistenten zijn tijdens de lessen aanwezig om de NT2 docent te ondersteunen. Ze begeleiden cursisten tijdens de uitvoering van opdrachten en stimuleren hen in het spreken van het Nederlands.
Ook zoeken ze taalcoaches, die als aanvulling op de lessen, individuele taalbegeleiding willen geven aan de cursist, circa 1,5 uur per week, op een tijdstip dat het de taalvrijwilliger en de cursist uitkomt.

Bij interesse kan voor meer informatie contact worden opgenomen met vrijwilliger-oost@vluchtelingenwerk.nl. Er is ook meer informatie te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vacatures en men kan zich rechtstreeks aanmelden met het aanmeldformulier.


Talenten te bewonderen op Seesing Tournament

Ajax won het vijftiende Seesing Tournament in Zieuwent. Foto: PR

ZIEUWENT - Veel jeugdige aanstormende talenten zullen komend Pinksterweekend weer te bewonderen zijn op de velden van RKZVC. De meest talentvolle spelers van Nederlandse en Europese topclubs in de categorie onder 12 jaar zullen zich van hun beste kant willen laten zien. Allen met de hoop om ooit van hun hobby hun beroep te kunnen maken. Veel talentjes zullen afhaken, maar een klein deel zal ooit dat hoogste platform bereiken in binnen- of buitenland.

Nederland komt helaas niet uit op het WK komende zomer, maar Julian Draxler en Leroy Sané speelden ooit met Schalke '04 in Zieuwent in 2005 en 2008 en zullen nu op het hoogst denkbare podium voor hun land Duitsland actief zijn. In 2011 won Ajax het toernooi met een goed spelende Justin Kluivert en een winnende goal van Donyell Malen, die na een avontuur bij Arsenal nu bij PSV speelt. Topscorer van dat toernooi in 2011 werd Ryan Trotman van FC Twente, die in de laatste competitiewedstrijd van deze Enschedese club zijn debuut in de hoofdmacht mocht maken. Zo zijn er verschillende soorten jongensboeken te schrijven en mogelijk gebeurt dit over een jaar of zes, zeven wederom met een aantal spelers die dit jaar mee zullen doen.
Dit jaar zijn Bayer 04 Leverkusen, RSC Anderlecht, Austria Wien, Slavia Praag en Celtic FC de buitenlandse namen en sieren de Nederlandse clubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en RKZVC de poster van het 16e Seesing Tournament.
Bayer 04 Leverkusen doet voor de tiende keer mee en is de enige buitenlandse winnaar tot nu toe in de historie van het Seesing Tournament. RSC Anderlecht (negen deelnames) speelde wel twee finales, maar de tweede plek was het hoogst haalbare tot nu toe. Slavia Praag uit Tsjechië is voor het eerst te gast op sportpark de Greune Weide in Zieuwent. Austria Wien uit Oostenrijk doet voor de tweede keer mee evenals Celtic FC uit het Schotse Glasgow. Bij hun vorige deelname in 2008 eindigden de Schotten als derde en vielen ze niet alleen op door hun goede spel, maar ook door de enthousiaste en luidruchtige aanhang die ze hadden meegebracht.
Vanuit Nederland komt de traditionele top drie met Ajax (12de deelname), Feyenoord en PSV (beide 16de keer) naar Zieuwent. Bij Feyenoord speelt Shaqueel van Persie en mogelijk komt vader Robin ook nog zijn zoon aanmoedigen in Zieuwent. FC Twente komt voor de veertiende keer naar Zieuwent, met Jonah te Fruchte als lokale favoriet. De Mariënveldse doelman speelde voor hij naar FC Twente ging in de jeugd van Mariënveld. RKZVC is de gastheer en de Zieuwentse pupillen zullen versterkt met enkele spelers van Longa'30 en Grol proberen om voor een verrassing te zorgen tegen de profclubs.
Op zaterdag 19 mei zal om 10.00 uur het fluitsignaal klinken voor de eerste poulewedstrijden. De tien ploegen zijn verdeeld over twee poules van vijf teams. In poule EP Groot Zevert strijden Ajax, Feyenoord, RSC Anderlecht, Austria Wien en RKZVC om de drie hoogste posities die recht geven op doorgaan in de finalepoules van zondag. In poule Lurvink Textiel streven PSV, FC Twente, Bayer 04 Leverkusen, Celtic FC en Slavia Praag ditzelfde doel na.
Op zondag 20 mei zal er vanaf 09.30 uur verder gespeeld worden. De drie hoogst genoteerde ploegen van zowel poule EP Groot Zevert als poule Lurvink Textiel gaan in twee groepen van drie ploegen tegen elkaar het strijdperk in. Na twee duels is duidelijk wie de finale mag gaan spelen om 15.15 uur.
De vier laagst geëindigde teams in de beide poules van zaterdag spelen op zondag voor de plekken zeven tot en met tien.

Penaltybokaal
Voorafgaand aan de finale op zondagmiddag zal om 14.00 uur om de Hair Effects penaltybokaal worden gestreden. Van elke ploeg zal één speler trachten zoveel mogelijk strafschoppen te scoren De speler die het langst in de race blijft, krijgt de Hair Effects penaltybokaal overhandigd.


www.seesingtournament.nl

Open Toernooi bij Tennis Club Zuid in Doetinchem

Welkomstbord met logo van TC Zuid. Foto: Martin Poelman Martin Poelman

DOETINCHEM - Van 18 tot en met 24 juni vindt de TC Zuid Scheepvaartwinkel Open plaats bij Tennis Club Zuid in Doetinchem. Iedereen die lid is van de KNLTB kan meedoen. Er worden enkel- en dubbelpartijen gespeeld in de categorieën 3 tot en met 9. Inschrijven voor het toernooi is mogelijk via de link op www.tczuid.nl of via www.toernooi.nl.

Welkomstbord met logo van TC Zuid. Foto: Martin Poelman Foto: Martin Poelman

'Hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon'

Martijn Meerdink. Foto: Karin Stronks

De 41-jarige Martijn Meerdink uit Winterswijk heeft een veelbewogen voetbalcarrière achter de rug. Hij speelde bij De Graafschap, AZ en FC Groningen. Met AZ bereikte de rechtsbuiten de halve finale van de UEFA cup. Eén interland heeft de Achterhoeker op zijn naam staan, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador. In 2010 stopte Meerdink met voetballen vanwege een ernstige knieblessure. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, kocht een net met ballen en een aantal pionnen en startte met de Martijn Meerdink Voetbalschool.

Hij mijmert: "Waar ik enorm van kan genieten is van het geven van trainingen hier in de Achterhoek, 's morgens vroeg, bij zon of regen, lekker actief buiten met mijn spelertjes en voetballen bezig zijn, daar word ik blij van! Het is hier schoon en rustig, dan denk ik wel eens: hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon."

Als vierjarig jongetje begon Martijn met voetballen bij de 'kabouters' van WVC. Hij weet nog goed: "Ik was helemaal gek van voetbal, ging met de bal naar bed. Later probeerde ik trucjes te leren zoals de bal hooghouden en trainde speciaal mijn linkerbeen, ik ben rechtsbenig inderdaad. Toen ik dertien was mocht ik bij Achterhoeks trots voetballen, De Graafschap. Zo mooi om in het blauw/wit te mogen spelen, echt bijzonder!" De allereerste wedstrijd voor de 'echte' superboeren speelde Martijn Meerdink onder leiding van de markante trainer Frits Korbach.
De Graafschap had destijds een samenwerking met Udinese, een Italiaanse Serie A club. "Udinese, onder voorzitter Pozzo, bood me een contract aan. Mijn vriendin Monique was toen pas achttien, we zijn wezen kijken in Italië en we wilden er voor gaan! Ik had het contract al ter ondertekening mee naar huis genomen toen bij Udinese ineens de hoofdtrainer werd ontslagen. En ik niets meer hoorde van de club. Bizar ja, alles was bijna rond, een bittere pil…" blikt Meerdink terug.

Een paar maanden later tekende Martijn Meerdink bij AZ uit Alkmaar. Hij grijnst: "Dat was in de tijd van Scheringa, ik kon er een hypotheek bij krijgen… Dat hebben we maar niet gedaan, we hebben ons nuchtere gezonde Achterhoekse verstand gebruikt!" Martijn vervolgt: "Ja, en dan kom je daar voor het eerst in de kleedkamer als schuchtere Achterhoeker en daar begint het al. 'Wie ben jij' en 'Waar kom jij vandaan' en dan antwoordde ik 'Ik ben Achterhoeker en speelde bij De Graafschap'. Nou en dan moet je het echt waarmaken… Gelukkig kon ik dat op het veld laten zien! We haalden met AZ Europees voetbal en ik werd in 2005 voor Oranje uitgenodigd. Dat zou een zwarte bladzijde uit mijn leven te worden…"

Vol goede moed begon Martijn Meerdink aan het vijfdaagse trainingskamp met het Nederlands elftal onder leiding van Marco van Basten. Hij herinnert zich: "Je zult het niet geloven maar in de allerlaatste minuut van de allerlaatste training scheurde ik m'n kniebanden af… Huilen en huilen was het, ik was een tijdlang helemaal de weg kwijt. Mijn collega voetballers kregen korte tijd later mooie contracten bij grote clubs zoals Feijenoord en in het buitenland terwijl ik lag te revalideren… Maar ik keerde terug en speelde op 2 september 2006 een interland waarin ik de assist gaf aan Kuijt die het enige doelpunt maakte in die vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador."

Na AZ speelde Meerdink nog drie seizoenen bij FC Groningen en in maart 2010 stopte hij met zijn betaald voetbalcarrière, vanwege blessureleed. Hij speelde nog een paar seizoenen bij zijn 'oude club' WVC en gooide het roer om. Hij ging van start met Martijn Meerdink Voetbalschool en behaalde zijn TC-2 trainersdiploma. Martijn: "We wonen weer heerlijk in de Achterhoek, dicht bij familie en vrienden, en nu kan ik ook wel eens een biertje drinken. Ik vier zelfs één dag per jaar carnaval met mijn vrouw Monique, zij is een rasechte Groenlose! Onze zoons zijn 'kaaskoppen', allebei geboren in Alkmaar. Ze voetballen allebei bij De Graafschap. Toeval? Ach, misschien zit het wel in de genen. Ik ben in elk geval blij dat ik hier in de Achterhoek m'n voetbalclinics kan geven, hier, waar ik ooit wil 'heengaan'…"

Column

Vierstrooks

Eindelijk was het dan zo ver: voor het eerst reed ik over de weg die de Achterhoek moet opstoten in de vaart der volkeren. De nieuwe N18, die onze regio een veel snellere verbinding met het Twentse achterland moet bezorgen. Nou ja, voor een deel nieuw. Want slechts vanaf het punt waar ons Grolsch werd geboren tot de plek waar het tegenwoordig wordt gebrouwen is een compleet nieuwe weg aangelegd. Wie tussen Varsseveld en Groenlo woont en richting Enschede wil moet zich eerst nog steeds behelpen met dezelfde oude (80 kilometer) weg. Ook hier is de afgelopen jaren wel gewerkt, maar daarbij ging het slechts om een paar cosmetische ingrepen. Het resultaat is er naar. Het oude deel van de N18 ziet er uit als Marijke Helwegen: hier en daar erg strak, maar dat ze zeventig is blijf je zien. Dat zeventig geldt trouwens voor Marijke, de N18 (voorheen S59) is al bijna honderd jaar oud.

Vanaf het moment dat de wegenbouwers begonnen was ik nieuwsgierig hoe de weg (het nieuwe deel tussen Groenlo en Enschede dus) er uit zou gaan zien. Nu, een week na de officiële opening, kon ik het met eigen ogen bekijken. Ja natuurlijk, dat had ook wel eerder gekund, maar dat kwam er gewoon niet van. Net zo min kwam er iets terecht van mijn voornemen om nog een keer op de fiets de nieuwe weg te verkennen. Dat had gekund op de open dag op 1 mei, maar toen was het veel te slecht weer. 's Morgens tenminste. 's Middags klaarde het op, maar toen had ik de kleinkinderen al een middagje doolhof Ruurlo (met pannenkoek) beloofd.

Maar nu reed ik er dan toch. In Groenlo ging de oude N18 heel soepeltjes over in de nieuwe weg. Ik had bijna niet gemerkt dat je plotseling twintig kilometer harder mocht. Gelukkig stond daar dat blauwe bord autoweg.

Met name de laatste twee jaar was het in de spits altijd filerijden in Eibergen. Nu zoefde ik met honderd op de teller het dorp voorbij. Even verder al was de afslag Neede-Haaksbergen. Hier zou ik er af moeten. Maar het ging zo lekker…. Toch nog even verder rijden dan maar?

Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want nog maar net de afslag voorbij kwam ik achter een vrachtwagen te zitten en daalde de teller richting zeventig. Ja, dan zit je dus wel op een autoweg, maar door die gescheiden stroken kun je niet inhalen. Het werd dus een half uur 'kroepen' achter die vrachtwagen. Tenminste, zo voelde het. In werkelijkheid duurde het nog geen tien minuten voor ik er toch langs kon. De laatste tien kilometer is de nieuwe N18 namelijk vierstrooks. Tweebaans, zo u wilt. En daar kun je dus iedereen voorbij, die langzamer dan honderd rijdt. Maar ja, dan ben je al bijna in Enschede.

Het blijft natuurlijk zo, dat je door de nieuwe weg vanuit de Achterhoek veel sneller in Twente bent. En minstens zo belangrijk: ook veel sneller weer terug. En voor de inwoners van Eibergen, het dorp dat door de drukke, oude N18 doormidden werd gesneden, is de nieuwe weg een zegen. Evenals voor de Tukkers in Haaksbergen en Usselo. Maar dat er niet vanaf Varsseveld al een vierstrooks autoweg is aangelegd, dat blijft voor mij niet te begrijpen.

Graven

Zeg je Achterhoek en water, dan denk je aan de riviertjes die door onze regio stromen. Met name natuurlijk aan de Berkel en de Slinge en de Oude IJssel. Maar naast die natuurlijke waterwegen zijn er in de loop der eeuwen door de mensen ook waterlopen gegraven. Grachten bijvoorbeeld, om stadjes als Lochem en Groenlo te beschermen. Maar vooral toch waterlopen ten behoeve van de afwatering.

Die gegraven waterlopen hebben allerlei verschillende benamingen, die samenhangen met de breedte ervan. Dat is in het Nederlands zo, maar zeker ook in het Achterhoeks. Een sloot wordt hier meestal een graven genoemd. Behalve in Lochem en Neede, want daar sprak men van oudsher van een graben. Maar ook het woord götte wordt veel gebruikt, meestal als het om een iets bredere sloot gaat. En dan zijn er weer tal van varianten op die twee, al naar gelang de functie die ze hebben. Je hebt bijvoorbeeld een leigraven, een tochtgraven of een loopgötte. Allemaal bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar de eerste de beste laoke. En dat is dan weer een iets bredere sloot (of een klein beekje). Met stromend water, dat in uiteindelijk in een grotere beek (bijvoorbeeld de Berkel) terecht komt. Maar een scheidgraven, ook wel zwetsloot genoemd, is meer bedoeld als duidbare grens tussen twee grondstukken.

Heb je het over een heel brede sloot, die bovendien over langere afstand het water afvoert, dan spreek je over een wettering. Maar dat woord is alleen in de zuidwestelijke Achterhoek bekend.

29 / 32

31 / 32

OPENLUCHT VLOOIENMARKT Duiven Zon. 20 mei 1ste Pinksterdag 10-17 uur Horstenpark Horstenparklaan 4 info kraamhuur Tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl

*** NIEUW *** OPENLUCHT VLOOIENMARKT Zevenaar 2de Pinksterdag ma. 21 mei 10 - 17 uur. Bijveld korfbal De Zwaluwen Marconistraat 18. Info kraamhuur tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

****NIEUW**** Openlucht Vlooienmarkt Babberich zat. 2 juni bijveld SV Babberich Beekseweg 5 info kraamhuur Tel.06-3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821