Achterhoek Nieuws Winterswijk

17 april 2018

Achterhoek Nieuws Winterswijk 17 april 2018


OWIN wil zekerheid over meer bedrijventerrein

Het bedrijventerrein is bijna vol. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Behoefte is er, hoe groot is nog onbekend

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Tijdens de commissie Ruimte van 11 april spraken Koen Mentink en Jurgen van Ast van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) in over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in Winterswijk. In juni 2017 stuurden ze al eens een brandbrief hierover naar de gemeente. "Er is nagenoeg geen nieuw bedrijventerrein meer", zei Bongers. Voor de toekomstige vraag is dat wel nodig. Daarom wil de OWIN dat in het nieuwe coalitieakkoord 'geborgd' wordt dat er in de komende vier jaar voldoende uitbreidingsruimte voor bedrijven beschikbaar is.

Het bedrijventerrein is bijna vol. Foto: Bernhard Harfsterkamp

'Verkassen is de dood in de pot'
"Er is heel weinig beschikbaar", zei Mentink. "Nu het economisch weer beter gaat, is er bijna geen leegstand meer. Daardoor is er weinig ruimte om uit te breiden." Bedrijven kunnen weliswaar terecht op het terrein waar de destructor heeft gestaan, maar dat groene bedrijventerrein is niet voor elk bedrijf geschikt. Hetzelfde geldt voor de ruimte die nog beschikbaar is in de spoorzone. Bongers wees er op dat er ook zes hectare op het voormalige Coberco-terrein is ingeleverd, 'terwijl er een tekort is'. De OWIN is niet tegen de plannen daar, maar wil die hectares elders gecompenseerd zien. Naar de bedrijventerreinen vertrekken waar nog wel ruimte is, zoals bij Groenlo, Doetinchem en 's-Heerenberg, is geen oplossing. "Dat is zorgelijk voor Winterswijk. Verkassen is de dood in de pot." Dat leidt tot dubbele krimp. "Als bedrijven vertrekken, vertrekken ook werknemers en inwoners. Dat heeft gevolgen voor de detailhandel en de voorzieningen", zei Jurgen van Ast.

Vraag precies in kaart brengen
Voor extra hectares bedrijventerrein is medewerking nodig van de provincie. Wethouders Rik Gommers zei dat er in de strijd met de provincie hierover wel wat gewonnen is. Er zal samen nog eens naar de cijfers over de lokale behoefte gekeken worden. "Wij delen de zorg van de OWIN en willen kijken naar de uitbreidingsmogelijkheden." Er is al een gezamenlijke werkgroep van gemeente en ondernemers die de behoefte in kaart aan het brengen is. Dat bleek namelijk wel tijdens de commissie ruimte: dat er behoefte is aan meer bedrijventerreinen staat voor bijna iedereen vast, maar hoe groot die is, is onduidelijk. Ook is niet bekend welk soort bedrijventerrein nodig is. "Er zijn nog geen heel specifieke vragen', zei Van Ast. "Het gaat om de vraag in zijn algemeenheid. Als bedrijven willen verhuizen moeten er percelen van diverse grootte beschikbaar zijn." Iedereen was het erover eens dat de vraag precies in kaart moet worden gebracht. "Anders wordt het verhaal richting de provincie te dun." Bongers omarmt de samenwerking met de gemeente, maar hij herhaalde dat hij zekerheid wil dat het onderwerp in het nieuwe coalitieakkoord terecht komt. "We willen niet het risico lopen dat het geen aandacht krijgt." Gezien de reacties in de commissievergadering hoeft de OWIN daar niet bang boor te zijn.

Slagwerkensemble Sint Jan naar ONSK

MEDDO - Het slagwerkensemble van Muziekvereniging Sint Jan uit Meddo neemt zaterdag deel aan het Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen in Barneveld. De slagwerkers komen uit in de basisklasse ongestemd. In deze divisie zijn er nog vier andere deelnemers. Alle vijf zullen het stuk Masquarade van Henk Mennens ten gehore brengen. Om 11.00 uur vindt de loting plaats die zal bepalen in welke volgorde de ensembles zullen optreden. Rond de klok van 21.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Mochten de heren de titel Nederlands kampioen mee nemen naar Meddo is er een instuif om 23.00 uur in 't Beitelhöfke te Meddo. De uitslag zal te lezen zijn op facebook/twitter.

Topdag voor Penta Dance Department

Vanilla Fresh. Foto: PR

WINTERSWIJK - Penta Dance Department heeft topprestaties neergezet tijdens de streetdance voorronde van de KNGU die plaatsvond bij theater de Storm te Winterswijk. Maar liefst 64 teams uit heel Nederland namen afgelopen zondag 15 april deel in de hoop een plek te bemachtigen voor het Nederlands Kampioenschap te Rotterdam. Manou & Fleur zijn eerste geworden in de categorie Duo's. Vanilla Funk en Not Your Average zijn ook beide eerste geworden in hun categorie. Voor Vanilla Fresh en de twee nieuwste teams uit Groenlo, The Future en Epic East, was het de allereerste wedstrijd. The Future heeft de vierde plek binnengehaald en Vanilla Fresh de tweede plek. Foto PR: Vanilla Fresh

Slagwerkensemble Sint Jan naar ONSK


MEDDO - Het slagwerkensemble van Muziekvereniging Sint Jan uit Meddo neemt zaterdag deel aan het Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen in Barneveld. De slagwerkers komen uit in de basisklasse ongestemd. In deze divisie zijn er nog vier andere deelnemers. Alle vijf zullen het stuk Masquarade van Henk Mennens ten gehore brengen. Om 11.00 uur vindt de loting plaats die zal bepalen in welke volgorde de ensembles zullen optreden. Rond de klok van 21.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Mochten de heren de titel Nederlands Kampioen mee nemen naar Meddo is er een instuif om 23.00 uur in 't Beitelhöfke te Meddo. De uitslag zal te lezen zijn op facebook/twitter.

Activiteiten-ochtend voor 50+ tijdens koningsspelen

Mobiele kegelbaan WKB

WINTERSWIJK - Het Graafschap College, opleiding Sport en Bewegen en de gemeente Winterswijk hebben de handen ineen geslagen en organiseren in 2018 samen de Koningsspelen. Op sportpark Jaspers wordt die dag een zo breed mogelijk scala aan beweegactiviteiten aangeboden. Er zijn activiteiten voor zowel jong als oud. In en rondom zwembad Jaspers worden activiteiten aangeboden voor 50 plussers waar men zonder opgave vrijblijvend aan mee kan doen. Daarnaast kunnen mensen hier hun gezondheid laten checken door middel van verschillende metingen. De volgende activiteiten vinden plaats: Aqua Boxing (van 09.00-09.45 door zwembad Jaspers); Aqua Fysio (van 10.00-10.45 en van 11.00-11.45 door zwembad Jaspers); Kegelen (door de Winterswijkse Kegel Bond); Dynamic Tennis (door de Dynamic Tennis Vereniging Winterswijk); Sjoelen (door de Winterswijkse Sjoelschijven); Gezondheidscheck (door Renate Grevers van Praktijk Gezond Gewicht Winterswijk). De activiteitenochtend is van 09.00 uur tot 13.00 uur. Voor de zwemactiviteiten staan vaste tijden, aan de andere activiteiten kan doorlopend meegedaan worden. Deze activiteitenochtend wordt mede georganiseerd door drie studenten van het Graafschap College.

Logo koningsspelen Gemeente Winterswijk

Open tuin bij familie Leuvenink

WINTERSWIJK/OEDING - Zondag 22 april kunnen tuinliefhebbers een kijkje nemen in de tuin van Gertie en Ada Leuvenink in Oeding, net over de grens bij Kotten. In deze tuin staan veel mooie en bijzondere planten. In april komt de kleur van de vele bloembollen en van vroegbloeiende vaste planten. De borders liggen rondom een natuurlijke vijver die past bij de landelijke omgeving. De tuin is open van 10.00 tot 17.00 uur. Entree 1 euro, koffie en thee verkrijgbaar. Adres Böwingkamp 71, 46354 Oeding. De tuin is ook op andere dagen op afspraak te bezoeken: tel 06-1308 6424.

Open tuin bij familie Leuvenink

De tuin van de familie Leuvenink in Oeding Ada Leuvenink

Zondag 22 april kunnen tuinliefhebbers een kijkje nemen in de tuin van Gertie en Ada Leuvenink in Oeding, net over de grens bij Kotten. In deze tuin staan veel mooie en bijzondere planten. In april komt de kleur van de vele bloembollen en van vroegbloeiende vaste planten. De borders liggen rondom een natuurlijke vijver die past bij de landelijke omgeving. De tuin is open van 10.00 tot 17.00 uur. Entree 1 euro, koffie en thee verkrijgbaar. Adres Böwingkamp 71, 46354 Oeding. De tuin is ook op andere dagen op afspraak te bezoeken: tel 06-1308 6424.

Met Eamon en Beer op muzikale reis

Het duo Eamon en Beer, bestaande uit de vijftienjarige Winterswijkers Eamon te Voortwis en Beer Swildens, namen het publiek zondag in het Doopsgezind Kerkje mee op hun muzikale reis.

Plan voor oude vuilnisbelt en omgeving

De oude vuilnisbelt zal opnieuw afgedekt en ingericht worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Burgemeester en wethouders hebben enkele weken geleden besloten 22.000 euro ter beschikking te stellen voor het opstellen van een gebiedvisie voor de Driemarkweg en omgeving. Centraal daarin staan de oude vuilnisbelt tussen Vreehorstweg en de Driemarkweg en de aangrenzende kleiput, waarover al vaker is gesproken in de commissie Ruimte. Daarbij bleek dat niet iedereen die in de buurt woont zich voldoende betrokken voelde. Bij het opstellen van de visie zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarop alle betrokkenen en geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

Door Bernhard Harfsterkamp

Eerste plannen al in 2010
Over natuurontwikkeling in en bij de kleiput wordt al sinds 2010 gesproken. Het begon met de idee om keileem, onder andere afkomstig uit de Steengroeve, te gebruiken om de plas te verondiepen, zodat die interessanter wordt voor de natuur. Daarvoor is in 2011 al een uitgebreide flora- en fauna-inventarisatie uitgevoerd in de omgeving. Dat er daarna geen vaart zat in de plannen kwam omdat er bedacht werd dat ook licht verontreinigde grond van elders voor de verondieping gebruikt zou kunnen worden. Daarvoor is inmiddels toestemming van het waterschap en is ook gesproken met de omgeving, waar enig verzet tegen dit plan bleek te bestaan. Met de uitvoering is echter geen haast, omdat de oude belt in beeld kwam. In 2017 werd duidelijk dat die deels opnieuw afgedekt moet worden. Hierna is er ruimte voor nieuwe (recreatieve) ontwikkelingen. Welke dat kunnen zijn zal uit de visie blijken.

Vlok van Harten van Winterswijks Belang drong er in de commissie Ruimte op aan om in de gebiedsvisie niet alleen aan te geven hoe gesproken is met betrokkenen, maar ook inhoudelijk aandacht te besteden aan hun ideeën. Ze suggereerde dat de grond die voor de verondieping van de plas beschikbaar komt misschien ook gebruikt kan worden voor het afdekken van de oude belt. Van Harten was ter plaatse wezen kijken en had zich verbaasd over de doorgang naar de plas, die vanaf het aangrenzende gemeentelijke gronddepot was gecreëerd. "Die was er niet. Nu die er wel is gaat er de suggestie van uit, dat er al een definitief besluit is genomen." Wethouder te Gronde was hier niet van op de hoogte. Hij beloofde er schriftelijk op terug te komen. Tom van Beek (VVD) vroeg zich af of de grond niet goedkoper naar andere locaties gebracht kon worden. Te Gronde reageerde dat het bij de plannen voor de plas nooit om goedkoop afvoeren was gegaan, maar om de plas interessanter te maken voor de natuur.

Nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen

WINTERSWIJK - Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. Die geldt niet voor al deze bedrijven: burgemeester Bengevoord heeft besloten tot vrijstelling voor een aantal soorten openbare inrichtingen.

Onder het begrip openbare inrichtingen vallen onder meer bedrijven die dranken, spijzen en/of logies verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan hotels, restaurants, café's, cafetaria's, shoarmazaken, buurt- en clubhuizen, campings en vakantieparken. De vergunningsplicht heeft als doel bescherming van het woon- en leefklimaat tegen hinder en overlast van dit soort bedrijven én bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten, dit laatste in samenhang met toepassing van de Wet Bibob. Bedrijven die al over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. Aanvullend hierop heeft de burgemeester besloten nog een aantal soorten bedrijven die in de regel weinig of geen overlast veroorzaken en evenmin een risico vormen voor ondermijnende activiteiten van deze vergunningsplicht vrij te stellen, namelijk: bed & breakfast-accommodaties, boeren- en minicampings tot maximaal 25 standplaatsen, vakantieboerderijen, groepsaccommodaties, buurt- en clubhuizen van verenigingen en stichtingen, personeelskantines en -restaurants.

Alcoholvrije eetgelegenheden (zoals cafetaria's, shoarmazaken, pizzeria's, etc.), campings en vakantieparken zijn op grond van deze nieuwe regelgeving wel vergunningsplichtig en moeten voor 16 mei een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

Koolmees

De mooiste tijd van het jaar is al weer enkele weken geleden aangebroken, want de vogels zingen weer. Elke dag zet ik de wekker zo, dat ik een uur voor zonsopgang wakker word. Dan beginnen de eerste vogels te zingen en dat gaat daarna een uur of vier door. Zeker, overdag hoor je ook zingende vogels, maar in die eerste uren van dag is de uitbundigheid het grootst. Er naar luisteren, terwijl ik nog behaaglijk in bed een beetje zit te dommelen, is elke dag opnieuw een genot.

Vooral het zachte melodische gefluister van de merels doet me altijd weer goed. Ik maakte me enige tijd zorgen over hun voortbestaan, maar ze zijn er nog. Zo langzamerhand ken ik wel de geluiden van alle vogels, die rondom mijn huis verblijven. Omdat ik altijd meer oog voor planten had, verdiepte ik me lang maar oppervlakkig in vogels. Ik herkende ze als ik ze zag, maar hun kenmerkende gezang wilde zich niet vastleggen in mijn geheugen.

Toch besloot ik een jaar of tien geleden nog eens een poging te wagen. Een enkele vogelliefhebber die al vanaf zijn derde niets anders had gedaan dan naar vogels te kijken en luisteren, leek dat een kansloze missie. "Als je daar niet in je jeugd mee bent begonnen, leer je dat nooit meer." Zulke bemoedigende woorden stimuleren uiteraard, al geef ik toe dat ik niet elk roepje herken van de vogels in de buurt. Zo herken ik pas sinds drie weken het gezang van de pimpelmees. Dat hoorde ik al op zonnige dagen in de winter. "Welke vogel zingt er momenteel toch zo irritant", vroeg ik aan die echte vogelkenner. Ik kreeg meteen een reprimande, want er is geen vogel die irritant is.

Daar denk ik toch iets anders over. De duiven wil ik niet meer noemen, maar die mezen kunnen heel langdurig betrekkelijk eentonig gezang volhouden. De pimpelmees is dan trouwens niet eens de ergste. De koolmees is de luidruchtigste die alle andere vogels kan overstemmen met zijn fietspomp-deuntje. Vogelgeluiden onthouden de minder getalenteerde waarnemers met ezelsbruggetjes. Pomp maar eens je fietsband in een straf tempo op, dan weet je precies hoe die koolmees zingt. Om al het verkeerslawaai in onze moderne wereld te overstemmen heeft hij zijn volume zelfs nog opgeschroefd.

De koolmees maakt het meest gebruik van de nestkastjes achter mijn huis. Dat vind ik dan toch wel weer aardig. Eerst dat bedrijvige heen en weer gevlieg om een nest te bouwen en daarna, nog intensiever, om de jonge kroost te voeden. De afgelopen week kon ik weer een enkele keer onder de kastanje zitten en de bedrijvigheid van de koolmees aanschouwen. Dit keer had hij het nestkastje boven de regenton uitgekozen. Een enkele keer ging die zelfs tegenover mij op het houtblok zitten, waarop ik bij mooi weer altijd mijn biertje zet. Belangstellend keek de koolmees me daarbij aan. Gisteren begreep ik wat hij al die tijd had bestudeerd. De mees vloog op en daalde neer op mijn hoofd en plukte een van mijn krullen, waarmee die naar het nestkastje vloog. Dat ging nog een uur door. Voorlopig hoef ik niet meer naar de kapper.

Nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen

WINTERSWIJK - Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. Die geldt niet voor al deze bedrijven: burgemeester Bengevoord heeft besloten tot vrijstelling voor een aantal soorten openbare inrichtingen.

Openbare inrichtingen
Onder het begrip openbare inrichtingen vallen onder meer bedrijven die dranken, spijzen en/of logies verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan hotels, restaurants, café's, cafetaria's, shoarmazaken, buurt- en clubhuizen, campings en vakantieparken.

Doelstellingen vergunningsplicht
De vergunningsplicht heeft als doel bescherming van het woon- en leefklimaat tegen hinder en overlast van dit soort bedrijven én bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten, dit laatste in samenhang met toepassing van de Wet Bibob.

Vrijstelling vergunningsplicht
Bedrijven die al over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. Aanvullend hierop heeft de burgemeester besloten nog een aantal soorten bedrijven die in de regel weinig of geen overlast veroorzaken en evenmin een risico vormen voor ondermijnende activiteiten van deze vergunningsplicht vrij te stellen, namelijk:
- bed & breakfast-accommodaties
- boeren- en minicampings tot maximaal 25 standplaatsen
- vakantieboerderijen
- groepsaccommodaties
- buurt- en clubhuizen van verenigingen en stichtingen
- personeelskantines en -restaurants

Andere openbare inrichtingen wél vergunningsplichtig
Alcoholvrije eetgelegenheden (zoals cafetaria's, shoarmazaken, pizzeria's, etc.), campings en vakantieparken zijn op grond van deze nieuwe regelgeving wel vergunningsplichtig en moeten voor 16 mei aanstaande een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

Landbouw wil meer betrokken worden bij maken Landschapsontwikkelingsplan

Plan wil natuur en landschap versterken. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Op 5 april werd er een tweede interactieve avond over de nieuwe versie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) gehouden. In het plan worden niet alleen de natuur- en landschapswaarden beschreven. Ook wordt aangegeven hoe die behouden en versterkt kunnen worden. Op de avond bleek dat de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) zich onvoldoende voelde betrokken bij het plan. Daarom vroegen D66, VVD en CDA de wethouder om aandacht te besteden aan het vergroten van de betrokkenheid van de landbouw.

Door Bernhard Harfsterkamp

De laatste jaren is vaker gebleken dat belangenorganisaties, maar ook burgers, zich niet voldoende betrokken voelen bij het opstellen van beleidsplannen of ontwikkelingen in hun omgeving. Dat bleek ook al bij de omgevingvisie en nu weer bij het LOP. Wethouder Gert-Jan te Gronde herkende zich niet helemaal in het beeld dat de LTO niet was betrokken. "Vorig jaar zijn er al bijeenkomsten met diverse partijen georganiseerd. LTO was ook uitgenodigd. Via de lijn van WCL (het project Waardevol Cultuurlandschap) heeft de landbouw ook al kunnen reageren." Op de eerste inspraakavond over het LOP waren inderdaad weinig boeren aanwezig, die ook nog eens weinig zeiden. Te Gronde constateerde dat het voor de landbouw blijkbaar lastig is om de achterban te mobiliseren. Misschien is er ook sprake van participatiemoeheid.

Extra interactieve sessie
Betreffende het Landschapsontwikkelingsplan is de LTO volgens de wethouder vrij laat actief geworden. "Vorige week is er nog een apart gesprek met ze gevoerd. De inhaalslag is er dus al geweest." De wethouder vindt wel dat belangenbehartigers zelf verantwoordelijk zijn om hun achterban te mobiliseren. Maar omdat er nog het een en ander veranderd zal worden aan het LOP is er voordat een nieuwe versie naar Burgemeester en wethouders gaat nog wel een mogelijkheid om een extra interactieve sessie over het plan te houden. Te Gronde benadrukte dat het LOP vooral bedoeld is om mensen die wat willen doen voor natuur en landschap een handvat te geven. Het is de bedoeling dat het plan in juni naar B en W gaat. Vlok van Harten van Winterswijks Belang betreurde het beeld dat is ontstaan. Zij vond net als de wethouder dat de landbouw wel is betrokken.

Expositie van Gum

WINTERSWIJK/BREDEVOORT - De 28 cursisten, beginners en gevorderden van teken- en schildergezelgschap Gum tonen voor één dag hun werk.

Op zaterdag 21 april van 11.00 tot 17.00 uur vindt de tweede expositie plaats in de school op 't Zand in Bredevoort. Er is werk te zien van 28 cursisten, beginners en gevorderden van Gum, met Robert Jansen als cursusleider. Iedereen is van harte welkom om de schilderijen te bekijken en/of te bewonderen. De makers zijn ook aanwezig. De toegang is gratis. het is mogelijk om in te schrijven voor de teken-, schildercursussen voor het nieuwe seizoen (start half september). Info: info@robart.nu.

Expositie van Gum

WINTERSWIJK/BREDEVOORT - De 28 cursisten, beginners en gevorderden van teken- en schildergezelgschap Gum tonen voor één dag hun werk.

Op zaterdag 21 april van 11.00 tot 17.00 uur vindt de tweede expositie plaats in de school op 't Zand in Bredevoort. Er is werk te zien van 28 cursisten, beginners en gevorderden
van Gum, met Robert Jansen als cursusleider. Iedereen is van harte welkom om de schilderijen te bekijken en/of te bewonderen. De makers zijn ook aanwezig. De toegang is gratis. het is mogelijk om in te schrijven voor de teken-, schildercursussen voor het nieuwe seizoen (start half september). Informatie: info@robart.nu.

Eamon en Beer op top van hun berg

Eamon en Beer. Foto: Leander Grooten

WINTERSWIJK - Een uitverkocht Doopsgezind Kerkje was zondagmiddag 15 april het eindpunt van een symbolische tocht. Het duo Eamon en Beer, bestaande uit de vijftienjarige Winterswijkers Eamon te Voortwis en Beer Swildens, namen het publiek mee op hun persoonlijk muzikale reis.

Door Leander Grooten

De wegen van de twee jongens liepen totaal andere richtingen op en toch kruisten ze elkaar. Beer zit vanaf zijn zesde in het stramien van toonladders, noten lezen en muziekschool. Of zoals hij het zelf zegt: "Maar ik werd verliefd op de klank, de noten en op klassieke muziek." Eamons pad begon bij een deuntje naspelen en veel improviseren. "Als je gehoor goed werkt, dan kun je Mozart spelen," vertelt hij de zaal, om vervolgens de daad bij het woord te voegen.

Zoektocht
De leeftijdgenoten kennen elkaar al jaren, maar maakten niet eerder samen muziek dan mei 2017. "We spelen in hetzelfde voetbalelftal en wisten van elkaar wel dat we aan muziek deden." Beiden hadden de drive om samen te spelen. Het bleek het begin van een reis naar de bergtop. Die top staat vanmiddag metafoor voor hun allereerste concert. Niet alleen vrienden en familie vulden de zaal. Ook locoburgemeester Rik Gommers, klasgenootjes en voetbalvrienden zaten in de kerkbanken te luisteren naar de klassiek-georiënteerde muziek.

Publiek leeft mee
Samen met violist Beer en pianist Eamon loopt het publiek mee. Zij tonen aan dat onder een Vivaldi vioolpartij een boogiewoogie gespeeld kan worden. Of Antonio Vivaldi hier blij van was geworden blijft de vraag, maar het lef van de jongemannen mag gewaardeerd worden. Tijdens hun ontdekkingstocht neemt het duo verrassende afslagen: een eigen bewerking van het stuk Primavera van Einaudi wordt dynamisch vertolkt. Juist ingetogen en 'con dolore' gespeeld, was Schindlers List, uit de gelijknamige speelfilm.
In het stuk Der Mirjambrunnen kan Eamon zich even laten gaan in boogiewoogie style, waarna Beer de traditionele klezmermelodie oppakt. Het geluid van een strijkstok over vioolsnaren was hoorbaar dankzij het doodstille publiek tijdens Monti's Czardas. Met veel aandacht en liefde wordt geluisterd, waarna een uitbundige en lange ovatie volgt. Met goede voorbereiding, gedrevenheid en passie voor muziek, bereiken Eamon en Beer uiteindelijk hun eindbestemming.

Vergezichten
"En eenmaal aangekomen op de top, kijk je rond en…," zo concludeert Beer zijn presentatie, "zie je allemaal andere bergtoppen." En daarmee stelt het muzikale jonge duo haar volgende doelen alweer vast. "We hebben al enige optredens gepland staan. Het repertoire kan vanaf nu uitgebouwd worden." Dit concert bevatte nog niet veel jazz of boogiewoogie, Eamons favoriete muzieksoorten. "Dat is een heel andere muzikale benadering dan klassiek, dat vergt een langere samenwerking," aldus Eamon, die tevreden is over de middag. Vanmiddag hebben Eamon en Beer hun horizon verbreed door hun eerste bergtop te beklimmen. Met hun muzikaliteit komen er ongetwijfeld nog vele bij.

Vanaf een bankje

Het bankje in het Haverland. Foto: Bernhard Harfsterkamp

In het Haverland

Door Bernhard Harfsterkamp

Slanke sleutelbloemen langs de Willinkbeek. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Narcissen verbergen zich achter een beuk. Foto: Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Als ik op het bankje aan de rand van het bos nabij de Willinkbeek en de Gossinkweg ga zitten, denk ik onmiddellijk aan een februariavond in 1973. In het bos tegenover me was ik op pad met een vriend, die net als ik meer dan gemiddeld in natuur was geïnteresseerd. We gingen er op uilenexcursie. Uilen hebben we die avond niet gehoord. Ik herinner me vooral dat ik regelmatig erg schrok. Terwijl we kris kras door het bos slopen, verstoorden we regelmatig een slapende duif. Die vloog dan met het nodige misbaar op.

Wij noemden toen al dat bos aan de Willinkbeek Haverland. Pas veel later begreep ik dat dit niet helemaal de juiste naam was. Dat was in de tijd dat ik nog werkte voor het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. In het voorjaar zette ik dan zo nu en dan het Egelpad klaar. Verspreid door het Gossink stonden dan acht houten egels. Bij elke egel hoorde een leuke opdracht om de natuur te ontdekken. Gossink? Dat bleek niet helemaal waar, want op een dag kreeg ik Arie Bruins aan de telefoon. Of ik wel wist dat die egels ook deels in zijn bos stonden? Nee, dat wist ik niet. Hij nam me het niet heel kwalijk.

Sindsdien stond als locatie voor het Egelpad altijd netjes vermeld dat het was opgesteld in het Gossink van het Geldersch Landschap en in het particuliere landgoed "het Haverland en het Oude Meerdink". Elke keer als ik er kom, hoor ik hem dat weer zeggen met zijn Groningse accent, want Bruins kwam oorspronkelijk uit de mooiste provincie van Nederland. Ook vandaag weer zeg ik de naam voluit, terwijl ik in de verte kijk naar twee soorten narcissen, die zich achter een beuk hebben verscholen. Dat Bruins hechtte aan juiste benamingen had ik al eerder gemerkt. In de jaren 80 had ik een excursie naar het Kiddenkamp in de krant aangekondigd, een gebiedje tussen Gossinkweg en Lageweg.

We waren nog geen tien minuten in het gebied of Arie Bruins kwam er op de fiets aan. Of we wel wisten dat die naam Kiddenkamp grote onzin was. Ja, we bevonden ons in een gebied waar hij bezittingen had, of beter gezegd zijn vrouw. Hij werd daarna al snel onze excursieleider en vertelde onderweg van alles over het gebied. Dat Kiddenkamp had ik overigens genoteerd, omdat die naam op de topografische kaart stond. Dat was toch niet zomaar verzonnen. Bruins sprak ik in de jaren erna vaker. Hij was het lang niet altijd met mij eens, want onze meningen over hoe om te gaan met natuur en landschap in Winterswijk verschilden soms behoorlijk.

Nadat ik mijn bezorgdheid over de zandwegen in Winterswijk in een landelijke krant had geuit belde hij me weer eens op. Hij had er geen goed woord voor over. Wist ik wel hoe veel last aanwonenden van zo'n zandweg konden hebben? De excursie die ik naar een van zijn andere landgoederen zou houden mocht niet meer doorgaan. De laatste keer dat ik hem ontmoette was hij echter weer een en al vriendelijkheid. Ik denk er aan als ik op het bankje zit. Mensen als Bruins hebben er aan bij gedragen dat het landschap in Winterswijk fraai is gebleven. Het Haverland en het Oude Meerdink is er een voorbeeld van. De Willinkbeek is hier vooral in het voorjaar prachtig, wanneer onder andere de slanke sleutelbloemen er overal bloeien. Een mooiere plant die langs de beken bloeit is er niet.

Arie Bruins overleed vorig jaar op een mooie leeftijd. Misschien heeft hij het bankje waarop ik nu zit zelf uitgezocht. Het maakt niet uit of dit waar is, maar ik vind het een mooie gedachte. Als ik hem nog een keer had mogen spreken, had ik gezegd dat ik graag over het landgoed Haverland en Oude Meerdink wandel, vooral over het gedeelte waar de Willinkbeek niet ver weg is. Ik zou hem gevraagd hebben of we het gebied niet nog wat mooier zouden kunnen maken, bijvoorbeeld door de naaldbomen in het beekbos geleidelijk aan te vervangen door loofhout.

Lessen 'Energiek Wenterswiek' Staring Educatie

Kinderen bestuderen een display op een omvormer, waarop is te lezen hoeveel zon is geoogst en hoeveel energie dat oplevert. Foto: PR

WINTERSWIJK - Deze weken zijn leerlingen te vinden bij het Energiepark Huls in Ratum. Staring Educatie mag op deze bijzondere plek lessen verzorgen over duurzame energie. Bijzonder omdat allerlei vormen van duurzame energie hier samen te zien zijn.

Leerlingen van de bovenbouw van de Winterswijkse basisscholen maken een tocht over het park, krijgen informatie van de eigenaar en medewerkers van het energiepark en maken een rit in een elektrische buggy. Dit laatste is populair en de omwoners van het energiepark zal het vast opgevallen zijn dat er regelmatig een enthousiaste club voorbij kwam.
Door het bezoek aan het park, maar ook door de gesprekken op school worden begrippen als duurzame energie, ecologische of eerlijke voetafdruk, groene energie, fossiele brandstoffen, energie neutraal en energietransitie helder. Zo wordt er uitgelegd: "Wij leven in het rijke westen en plegen roofbouw. Fossiele brandstoffen raken op, wat in miljoenen jaren is vastgelegd wordt nu in korte tijd opgebruikt. Dus is het tijd voor verandering. Gelukkig hebben we wind, water en zon. Het is er altijd, het is onuitputtelijk en het vervuild niet. Dus is ook de toekomst voor de kinderen rooskleurig. Er zijn oplossingen en daarmee moeten we aan de slag."

Tijdens de les komen de kinderen voorbeelden van wind en waterkracht tegen. En een 'zonneweide' met 999 zonnepanelen. De zonnepanelen worden bestudeerd, net als de omvormers die ervoor zorgen dat de geoogste zon op het paneel omgezet wordt naar elektriciteit. Deze wordt geleverd aan de AGEM (de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) en vandaar kan het naar de afnemers. Die dan een eerlijk, groen product ontvangen.

Hoe belangrijk het ook is om de overstap te maken naar groene energie, er is nog iets dat net zo belangrijk is. En waar iedereen aan kan werken, oud en jong. Dat is zuinig zijn. Staring Educatie legt uit: "Zuinig is misschien geen cool woord maar toch…. Vraag je af; Is die extra spijkerbroek nodig? Het nieuwste model mobiele telefoon? Je met de auto naar sport laten brengen? Heel lang douchen? Moet de verwarming hoger of trek ik een trui aan? Bestel ik per internet uit China of koop ik bij de winkel om de hoek? We kunnen allemaal steentjes bijdragen aan een schonere wereld. Onze ecologische voetafdruk kleiner maken." Staring Educatie hoopt dat het onderwerp nog vaak ter sprake komt. Zowel op school als thuis.

Verbouwing bij Obbink in Aalten

De klanten kunnen de verbouwing van Obbink Aalten 'live' volgen. Foto: PR

AALTEN - Op een zonnig terras in mei vorig jaar werden de eerste plannen gesmeed. Na twintig jaar moest het er toch van komen: een complete make-over van de ietwat gedateerde winkel in Aalten. In de afgelopen jaren is er al wel het nodige aangepast, maar het interieur en de presentaties waren niet meer van deze tijd. Dus wordt het tijd voor een rigoureuze interne 'verbouwing'.

Thijs Ouwens werd aangewezen als projectmanager. Na heel wat kladjes en schetsen zijn Thijs en Jan Witteveen naar Deco Project in Doetinchem gegaan om het plan te presenteren. Deco Project was serieus verrast over het al bijna kant en klare plan. Gezamenlijk hebben beide partijen de puntjes op de i gezet en de definitieve tekeningen gemaakt. Bedrijfsleider Richard van de Vlekkert maakt inmiddels de tweede verbouwing mee, hij was ook al getuige van de complete nieuwbouw in 1997/98. "Het is een totale make-over, mijn mond viel open van verbazing. Echt aan elke centimeter is gedacht, en ik zie nu al uit naar het eindresultaat", aldus Richard.
De winkel zal een zeer groot assortiment kleine huishoudelijke apparaten gaan krijgen. Onder andere de nieuwste bonen-koffiemachines zijn te bekijken en er zal een wand komen voor de populaire steelstofzuigers. Ook het assortiment inbouwapparatuur zal fors worden uitgebreid. In de winkel komt een woonkamer waar je kan genieten van geluid en beeld voorzien van de laatste gadgets.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Wel zal de winkel 'gewoon' geopend zijn. Er zal af en toe geïmproviseerd moeten worden, maar de klanten kunnen de werkzaamheden live volgen. De planning is dat alles eind mei afgerond is. Eind mei is iedereen welkom in de nieuwe belevingswinkel van Obbink Aalten aan de Landstraat.

Jeugd en selectie Wiko genieten van korfbalclinic

De WIKO-jeugd en -selectie krijgen een clinic. Foto: PR

WINTERSWIJK - Een topper was afgelopen woensdag te bewonderen op het korfbalveld van Wiko in Winterswijk. André Kuipers (korfbal stars) voormalig international van het Nederlands Team en nu coach van topleague korfbalclub DSC uit Eindhoven, verzorgde een clinic. Kuipers was jarenlang aanvoerder van het Nederlands team en heeft vele prijzen gewonnen, een echte topkorfballer.

Om 19.00 uur werd begonnen met het zeer getalenteerde C1-team van Wiko. Alle kinderen van dit team hadden er duidelijk zin in en waren dus ruimschoots op tijd aanwezig. Na een goede warming-up werd er technische training gegeven. De C1-ploeg stak er duidelijk veel van op. Techniek is belangrijk binnen het korfbal en André Kuipers heeft ze dat goed laten zien en ook hoe simpel je korfbal kunt spelen.
Later op de avond was het de beurt aan Wiko 1. Ook hier werd na een goede warming-up op veel technische vlakken getraind. Duidelijk kwam naar voren dat de looplijnen binnen het vak zo effectief mogelijk moeten worden ingevuld. Het jonge team, met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, was zeer enthousiast. Er wordt nu beter nagedacht over hoe korfbal gespeeld kan worden.
Korfbalvereniging Wiko probeert om de clinic volgend seizoen te herhalen. Op deze manier worden de spelers nog enthousiaster en de korfbalsport aantrekkelijk.

VASA krijgt vijfhonderd euro van Tanja Bouwhuis

Tanja Bouwhuis (rechts) met de symbolische cheque die ze gaat overhandigen aan VASA-voorzitter Annemiek Joldersma. Tussen Bouwhuis en Joldersma (van links naar rechts) Nel Lindner, Ada Kortschot en Jolanda Aagten. Foto: Bart Kraan

Bedrag is opbrengst kalenderactie

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – De Vereniging Aangepast Sporten (VASA) Achterhoek heeft van Tanja Bouwhuis Fotografie en Ontwerp vijfhonderd euro gekregen. Bouwhuis overhandigde daartoe op dinsdagavond 10 april in zwembad Jaspers, een van de drie locaties waar leden van de VASA sporten, de bestuursleden Annemiek Joldersma, Ada Kortschot, Nel Lindner en Jolanda Aagten een symbolische cheque.

Het bedrag van vijfhonderd euro betreft de opbrengst van de verkoop van de eerste serie exemplaren van de mannenkalender die Bouwhuis heeft vervaardigd om de VASA financieel te steunen. Bouwhuis wilde graag een regionale vereniging of stichting steunen die het geestelijk dan wel lichamelijk gehandicapte mensen mogelijk maakt om te sporten. "Ik wilde graag wat doen en het was al snel duidelijk dat ik iets wilde doen voor mensen met een beperking. Mijn zwager zit in een rolstoel vanwege een groeiafwijking en ik heb van hem gehoord dat het lastig is om te sporten als je niet kunt lopen. Daarvoor moet je ver reizen. En ik heb zelf affiniteit met sport'', aldus Bouwhuis die bewust geen landelijke stichting of vereniging op gebied van sporten voor gehandicapte heeft geholpen. "Ik had wel iets kunnen doen voor bijvoorbeeld Spieren voor Spieren, maar dan was mijn geld op de grote hoop beland en had ik niet geweten wat ermee gebeurd was.''
Om aan de naam van een regionale gehandicaptensportvereniging te komen, nam Bouwhuis contact op met eigenaresse Myrthe Sikkink van het Winterswijkse restaurant Bijzonder Gewoon waar mensen met een verstandelijke beperking actief zijn. Sikkink en Bouwhuis kwamen over het initiatief van laatstgenoemde om iets voor de regionale gehandicaptensport te doen, aan de praat. "Tanja kwam toen op het idee om een mannenkalender (met foto's van mannen, eentje voor iedere maand, BK) te maken en de opbrengst van de verkoop daarvan aan de gehandicaptensport te besteden'', aldus VASA-bestuurslid Nel Lindner. ''Mijn dochter Stefanie werkt bij Bijzonder Gewoon, Tanja is naar aanleiding daarvan via Myrthe bij de VASA terechtgekomen.''
Het gaat om verjaardagskalenders, waarvan exemplaren nu nog verkrijgbaar zijn bij CP Grafimedia aan de Misterstraat in Winterswijk, Primera aan De Leest 58 in Lichtenvoorde en Beauty by Claudy Beards and Barbershop aan het Rembrandtplein 6 in Lichtenvoorde en zijn te bestellen bij zwembad Jaspers. "Die kalenders zijn over tien jaar nog te gebruiken, want die mannen blijven mooi'', glimlacht VASA-bestuurslid Jolanda Aagten.
Het bestuur van de VASA was verheugd over het initiatief van Bouwhuis."Daar zeg je geen nee tegen, want iedere bijdrage is welkom'', aldus Lindner. "Want we organiseren ieder jaar iets speciaals voor de leden en we hebben vaak nieuw materiaal nodig'', zo vult VASA-voorzitter Annemiek Joldersma aan. "We moeten vaak nieuwe matten en ballen kopen'', aldus Aagten. Lindner: "En we willen het lidmaatschapsbedrag zo laag mogelijk houden. Dat staat nu op 12 euro vijftig per maand per lid. Daarvan betalen we de huur voor de zwembad Jaspers in Winterswijk, het Van Pallandtbad in Varsseveld en de gymzaal van de Ludgerusschool in Lichtenvoorde.''
De VASA telt momenteel ongeveer 120 leden, maar dan kan over een paar weken wel weer meer of minder zijn. "Ons ledental hangt af van de gezondheid van de leden'', aldus Joldersma. "Het is mogelijk dat leden tijdelijk niet kunnen sporten omdat ze zich niet zo fit voelen.''
De leden van de VASA worden bij hun sportactiviteiten (maandag, dinsdag en woensdag zwemmen in Winterswijk, woensdag zwemmen in Varsseveld en donderdag gymnastiek in Lichtenvoorde) geholpen door in totaal twintig vrijwilligers. "Zij begeleiden onze leden tijdens de activiteiten en helpen hen met aan- en uitkleden'', aldus Joldersma. "Sommige vrijwilligers zijn al heel lang bij ons, maar een aantal houdt er soms na korte tijd al weer mee op. Wij kunnen altijd wel nieuwe vrijwilligers gebruiken."
Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de VASA terecht op www.vasa-achterhoek.nl. Ze kunnen zich aanmelden bij vrijwilligerscoördinator Olga Stoverink (tel.: 06-14753725).

'Deze tandjes zijn 250 miljoen jaar oud'

Amateurgeoloog Herman Winkelhorst in zijn 'hok'. Foto: Karin Stronks

Aaltenaar krijgt P. van der Lijn onderscheiding

Door Karin Stronks

AALTEN – Amateurgeoloog Herman Winkelhorst (56) mocht op zaterdag 7 april de P. van der Lijn onderscheiding in ontvangst nemen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een amateurgeoloog die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor popularisatie van de aardwetenschappen in Nederland. Herman Winkelhorst zoekt al jaren naar fossielen van dieren, onder andere in de steengroeve in Winterswijk. Hij vertelt al kijkend door zijn microscoop: "Deze tandjes zijn 250 miljoen jaar oud, kijk hoe gaaf ze nog zijn. We hebben zelfs visjes gevonden waarvan de darminhoud nog te zien is. Dat moeten we onder de aandacht brengen!"

Aanmoedigingsprijs voor vrouw
De onderscheiding is volgens Herman een blijk van waardering voor zijn werk, zijn passie. Hij grijnst: "Wat ik veel leuker vind is dat een vrouw, Hester Katelijn Loef, de aanmoedigingsprijs heeft gekregen. En dat de P. van der Lijn onderscheiding bestemd is voor jonge geologen... blijkbaar hoor ik daar bij, mooi hè!" Hij vervolgt: "De aandacht voor geologie, dat vind ik belangrijk. De steengroeve in Winterswijk is wetenschappelijk gezien heel waardevol. De vondsten die we hier doen dateren uit een periode van 250 tot 200 miljoen jaar geleden, het Trias. Na het uitsterven van 70 tot 95 procent van de dieren, aan het begin van periode Trias, ontstond het nasale, eenvoudige, leven. Fossielen hiervan vinden we in de steengroeve in Winterswijk."

Märklin doosjes
Als kind bezocht de amateurgeoloog samen met zijn buurjongen Jan Eppink regelmatig de steengroeve in Winterswijk. "Fascinerend was dat, al vonden we nooit iets… Later ontdekten we langs de spoorbaan wel schelpen. Tijdens één van de bezoekjes aan de steengroeve kwam ik in contact met Joop Wiggers, lid van de geologie vereniging Dinxperlo. In zijn Märklin doosjes had hij botjes van sauriërs gedaan die hij hier in de steengroeve gevonden had, toen ik dat zag was ik verkocht, dat wilde ik ook! Van Wiggers en later ook van andere deskundigen leerde ik de steengroeve kennen, de strategrafie, de lagen, de vindplaatsen van fossielen. Het zoeken werd steeds serieuzer."

'Vertel het me maar'
Herman werd lid van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) afdeling Winterswijk en nam deel aan talloze excursies. In de loop van de jaren deed hij enorm veel kennis op over de geologie, hij werkte mee aan diverse publicaties waaronder een naslagwerk over de vondsten in de steengroeve van Winterswijk. De Aaltenaar geeft aan: "We hebben veel contact met studenten en professoren, maar lezen doe ik vrijwel nooit. Ik zeg altijd: vertel het me maar. Alles wat ik weet heb ik geleerd in de praktijk omdat het me ontzettend interesseert. Ik ben een zoeker, daar ligt mijn passie. Als ik een stuk steen doormidden sla en ontdek een botje, tand of skelet dan lijm ik het weer vast en met speciaal gereedschap leg ik het gevonden fossiel bloot. Ja inderdaad, veel geduld en volharding is vereist voor dit werk!"

Eigen 'hok'
Al jaren is de steengroeve gesloten, een vijftal momenten per jaar is het opengesteld voor geologen. "Men wil geen vondsten verloren laten gaan", aldus Herman. Thuis heeft de amateurgeoloog een 'hok' waar hij zijn 'schatten' kan schoonmaken en bewaren. Hij glimlacht: "Ja, ik ben een gezegend mens met mijn 'hok'. Hier kan ik mensen ontvangen en mijn vondsten blootleggen!" In vitrinekasten staan bijzondere fossielen en mineralen. Onder de stukken bevindt zich een schedeltje. "Dit exemplaar heb ik in de steengroeve gevonden, ik dacht dat het de schedel van een jong diertje was. Studenten hebben het onderzocht en ontdekten dat het een schedeltje is van een onbekend vleesetend reptiel. Die heeft de naam Nothosaurus Winkelhorsti gekregen, mooi hè!" Herman vervolgt: "Ik zie een toename van belangstelling voor de geologie, vanuit de wetenschap maar ook van jongeren. Dat is erg belangrijk vind ik, er is nog zo veel te ontdekken. Vooral hier in de steengroeve in Winterswijk zijn fossielen zo gaaf, zo goed bewaard gebleven, zelfs weke dieren zoals kwallen hebben we hier gevonden, heel bijzonder."

Veel belangstelling voor avond over Slingeplas

Drukte op de inloopbijeenkomst. Foto: Marcel te Brake

Wethouder verrast door hoge opkomst

Door Bernhard Harfsterkamp

BREDEVOORT – Het merendeel van de ruim honderd mensen had een andere avond verwacht. Zij dachten donderdagavond te komen voor een informatie- of inspraakavond over het bestemmingsplan voor de Slingeplas. Het bleek echter een inloopavond. Wethouder Ted Kok en een medewerker van Leisurelands, de eigenaar van de plas, stonden klaar om individueel in gesprek te gaan over het plan, waarmee extra verblijfsrecreatie en evenementen worden mogelijk gemaakt. De meeste aanwezigen bleken daar niet enthousiast over. Kok beloofde dat er alsnog een "echte" informatieavond zal worden gehouden. Daarom wil hij ook de termijn waarin iedereen schriftelijk kan reageren op het bestemmingsplan verlengen.

'Is er geen welkomstwoord?'
De belangstellenden, vooral afkomstig uit Bredevoort, die al iets vroeger kwamen, zagen een vrijwel lege zaal in het Grachthuys met enkele tafeltjes met stoelen. Aan de muur hingen diverse kaarten, die de plannen uit het bestemmingsplan in beeld brachten. "Is dit de opstelling voor een informatieavond?", viel hier en daar te horen. Rond half acht stroomde de zaal vol en werd de verbazing groter. "Is er geen welkomstwoord?" "Wat is de bedoeling?" Paul Koot van café de Zwaan ging toen maar op het podium staan en sprak de zaal toe. Hij wilde dat de wethouder uitleg gaf. Dat deed Ted Kok daarna meteen. Hij legde uit dat dit een inloopavond was en dat hij bereid was net zo lang te blijven, totdat iedereen hem persoonlijk om toelichting had kunnen vragen. Uit het luide gemor bleek dat dit niet was wat de aanwezigen wilden. Daarom zegde de wethouder toe alsnog een informatieavond te houden, waarschijnlijk in mei. Omdat dan de officiële inspraaktermijn al bijna voorbij is, beloofde hij die ook met zes weken te verlengen.

Ook voorstanders van de plannen
"Deze opkomst had ik niet verwacht", zei Kok later, nadat hij al met diverse mensen in gesprek was gegaan. Het bestemmingsplan is een uitwerking van de visie, die twee jaar geleden is vastgesteld. Daarin werden al de plannen voor zomerhuisjes en evenementen, waar nu het meeste verzet tegen is, genoemd. "Er was toen ook een inloopavond", zei Kok. "Daar kwamen niet meer dan twintig tot dertig mensen op af." De wethouder wees erop dat er ook voorstanders van de plannen zijn, zoals de winkeliers en horeca in Bredevoort. "Maar die komen zelden naar dit soort avonden." Ook Tonny Stoltenborg van de Stichting Natuur en Milieu Aalten, die al bezwaar maakte tegen de visie, was verbaasd dat er opeens zoveel mensen tegen de plannen van Leisurelands zijn. "We hebben al eerder geprobeerd ze in beweging te brengen. Dat lukte toen niet."

'Leisurelands heeft geen interesse in natuur'
Nadat enkele weken geleden het B en W-besluit over het bestemmingsplan bekend was geworden, waren er meteen de eerste kritische reacties op Facebook. Daarna bleven de berichten over de Slingeplas met enige regelmaat opduiken. Misschien dat dit er aan bijdroeg dat veel mensen op donderdagavond naar het Grachthuys kwamen. Op Facebook liet onder andere Jalf Flach zijn mening blijken. Hij is bang dat als de plannen doorgaan de hele Slingeplas op de schop wordt genomen. Dat gaat ten koste van vooral de fauna. Hij somt een lijst op van 44 vogelsoorten, die regelmatig bij de Slingeplas worden gezien, waaronder zo'n 30 zeldzame en beschermde vogels. Hij wijst er op dat Leisurelands weinig interesse in natuur heeft. "Wie wel eens op 't Hilgelo komt, heeft daar in rap tempo twee derde van het groen zien verdwijnen." Flach put tegelijkertijd ook hoop uit de ontwikkelingen bij de recreatieplas in Winterswijk. Daar zijn de plannen met de zomerhuisjes nooit wat geworden en is een dancefestival al na twee keer naar een andere plek vertrokken. Hij denkt dat de toeristen die Aalten bezoeken dat doen omdat ze daar 'vinden wat er elders niet meer is: rust, natuur en ruimte'. Een Slingeplas met zomerhuisjes en evenementen is volgens hem nadelig voor de recreatie in Aalten.

Ook weer plannen voor de kleine Slingeplas
Voor verwarring op de inloopavond zorgden enkele kaarten, die opgehangen werden. Daarop waren toch weer plannen voor de kleine Slingeplas, ook wel bekend als de Politieplas, zichtbaar. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de visie, waarop het bestemmingsplan is gebaseerd, besloten dat de kleine en grote plas niet met elkaar verbonden kunnen worden en dat de kleine plas een rustgebied voor reeën en vogels moet blijven. Daarom is de strook tussen beide plassen gehandhaafd in het bestemmingsplan. Over de Politieplas is echter niets in het plan opgenomen, omdat die in de gemeente Winterswijk ligt. De opgehangen kaarten doen echter vermoeden dat Leisurelands, die de kleine plas heeft gekocht, ook daar nog steeds recreatie wil. Daarover zal nog in gesprek moeten worden gegaan met de buurgemeente. Pim Leemrijse van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, die al eerder pleitte om daar het rustgebied te behouden, blijft daarom waakzaam. Net als vele andere aanwezigen zal hij alle plannen in en om de Slingeplas met argwaan blijven volgen.

Benoeming nieuw lid raad van bestuur Santiz

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De raad van toezicht van Santiz, de fusieorganisatie van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, heeft Bijar Altalabani benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hij volgt hiermee Bert Kleinlugtenbeld op. Samen met voorzitter Raad van Bestuur, Chrit van Ewijk zal Bijar Altalabani een vervolg geven aan de ingezette strategische koers van het ziekenhuis.

Bijar Altalabani (37) heeft een bedrijfseconomische achtergrond en diverse financieel-economische en leidinggevende functies vervuld binnen algemene en academische ziekenhuizen. Sinds 2012 is hij werkzaam als bedrijfsvoeringmanager bij ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Hij is daar onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aansturing van de medisch ondersteunende diensten, GGZ, cardiologie, medische technologie en de samenwerking met de eerstelijnszorg.

Als initiatiefnemer en bestuurder van de diagnosestudio gaf hij in Tergooi tevens leiding aan de opzet en ontwikkeling van de diagnostische zorg in de regio en optimaliseerde hij de regionale samenwerking met de zorgpartners, zoals huisartsen. Daarnaast was hij betrokken bij de nieuwbouw en verantwoordelijk voor de medisch technologische partnerships en diverse innovatieve projecten. Bijar Altalabani start 1 juli starten in zijn nieuwe functie.

Onafhankelijke boekwinkeldag met optredens schrijvers

Veronie Snijder interviewt Jolande Withuis. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Boekhandel doet meer dan alleen boeken verkopen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Afgelopen zaterdag deed boekhandel Kramer voor het eerst mee aan de Independant Bookstore Day, oftewel de onafhankelijke boekwinkeldag. Het is de tweede keer dat deze dag in Nederland werd georganiseerd. Verspreid over het hele land deden vele boekwinkels mee. Op deze dag willen de boekhandels laten zien dat ze niet alleen een plek zijn waar je boeken kunt kopen, maar dat ze ook allerlei activiteiten organiseren. Daarom werd Jolande Withuis zaterdagmorgen door Veronie Snijder geïnterviewd over haar boek Raadselvader. 's Middags bereidde Nadia Zerouali een gerecht uit haar laatste kookboek.

Nadia Zerouali bereidt een gerecht uit haar laatste boek. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Voor het eerst interviewer
Veronie Snijder vertelde na afloop van het gesprek met Withuis dat ze nog nooit een schrijver had geïnterviewd. Ze was daarom erg zenuwachtig geweest, maar daarvan was tijdens het gesprek niets te merken. "Maar ik had het geluk dat Jolande Withuis gemakkelijk en uitgebreid antwoordde." Withuis heeft al vele boeken geschreven. Bij het grote publiek is ze vooral bekend geworden dankzij de veel geprezen biografie over koningin Juliana. Dit jaar verscheen haar boek Raadselvader, dat ook weer goede kritieken kreeg. Veronie Snijder was vol lof over het boek, dat ze als voorbereiding op het gesprek voor een tweede keer had gelezen. Met haar vragen zorgde ze erover dat Withuis een duidelijk beeld gaf van haar boek. De aanwezigen luisterden geboeid en kregen, als ze het boek nog niet hadden gelezen, meteen zin om Raadselvader te lezen.

Begonnen als portret van vader
Raadselvader begon als een portret van de vader van Jolande Withuis. Hij werd in de jaren dertig van de vorige eeuw actief in de Communistische Partij en was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Direct na de oorlog was er nog waardering voor de communisten, maar door de koude oorlog sloeg de stemming in Nederland om. De leden van de CPN werden steeds minder gewaardeerd. Toch bleef haar vader zijn hele leven fanatiek lid van de partij. Daarnaast was hij een bekend schaker. Jolande Withuis begon in 2009 nadat haar vader was overleden aan het portret. Ze ontdekte daarbij van alles wat ze niet wist. Bij het oplossen van alle raadsels rondom haar vader kwam ze zichzelf ook tegen. "Het werd niks. Ik werd te emotioneel. Ik zat er te dicht bovenop."

'Ideologie is eng en slecht'
Na de Julianabiografie begon ze opnieuw en schreef zichzelf in het boek. Daardoor werd Raadselvader ook een boek over haar jeugd in een communistisch gezin. Omdat de partij het allerbelangrijkste was, was er geen tijd voor een normaal gezinsleven. "We hoorden ook niet bij de wereld, want over alles hadden wij andere opvattingen." Withuis noemde haar vader een "totalitair gelovige". Van het ene strenge geloof, het gereformeerde, was hij in een volgend streng geloof, het communistische terecht gekomen. Ze vond het opmerkelijk dat mensen in alle vrijheid kiezen voor een ideologie als het communistische en daarna al hun vrijheid inleveren om bij de groep te blijven horen. Ze ziet hetzelfde bij fundamentalistische geloofsovertuigingen. "Het is ook een boek over wat ideologie met aardige mensen kan doen", zei ze, "Daarom vind ik alle ideologieën eng en slecht." De aardige kanten van haar vader heeft Withuis overigens ook beschreven. Zo las ze een aantal grappige en absurde versjes voor, die haar vader maakte.

Burgemeester als interviewer
Boekhandel Kramer doet inderdaad veel meer dan alleen boeken, bladen en kantoorartikelen verkopen. Zo worden er regelmatig avonden met schrijvers georganiseerd. Op dinsdag 17 april komt Corine Koole naar Winterswijk om te vertellen over haar boek "De zeven wetten van de liefde". Dat is een bundeling van de interviews die zij jarenlang maakte voor het Volkskrant Magazine over het liefdesleven van vele mensen. Zij wordt geïnterviewd door Ronit Palache. Op maandag 23 april komt Frénk van der Linden op bezoek. Hij is bekend geworden door zijn diepgravende vraaggesprekken. Dit keer wordt hij zelf ondervraagd door burgemeester Joris Bengevoord. Beide avonden worden gehouden in het Doopsgezind kerkje en beginnen om 20.00 uur. Kaarten hiervoor kosten tien euro.

Enthousiasme over plan voor bezoekerscentrum Steengroeve

Minder enthousiasme over financiële bijdrage gemeente

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - "Prachtig plan." "Mooi plan." De waardering voor het plan voor een bezoekerscentrum bij de Steengroeve was er wel. Dat centrum is de eerste stap in het traject dat moet leiden tot Terra Temporalis, het museum over geologie en landschap bij de groeve. Over de financiering van de plannen was er echter de nodige aarzeling. Tijdens een eerdere presentatiebijeenkomst had Dirk Willink van de stichting die het allemaal wil realiseren de gemeenteraad gevraagd 50% van de investeringskosten van 5,2 miljoen voor het bezoekerscentrum bij te dragen. Dat wilden de diverse politieke partijen nog niet toezeggen.

Plan beter onderbouwen
Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte werd vooral duidelijk dat de commissieleden een betere financiële onderbouwing van het plan willen. Daarbij gaat het niet alleen om de investering, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, maar ook om de jaarlijkse vaste lasten.

VVD, D66 en PvdA vinden dat voor de investeringskosten voor het bezoekerscentrum ook naar andere financiers, zoals fondsen, gekeken moet worden.

Tijdens de presentatie van de plannen had Willink gezegd, dat voor het bezoekerscentrum nog niet te willen. Hij wilde de andere financiers pas aanspreken voor de investeringen voor het einddoel, het museum aan de rand van de groeve.

Geen grote bedragen beschikbaar
Wethouder Gert-Jan te Gronde zei dat het plan niet alleen van belang is voor het toerisme in Winterswijk, maar voor de hele Achterhoek. Ook hij vindt het een mooi plan, maar zet eveneens vraagtekens bij de financiering. "De helft financieren? Dan moeten we eerst meer weten over het plan dat er onder ligt. Dat wachten we eerst af." Daarbij moeten de investeringskosten duidelijker in beeld komen. "Wij kunnen er niet heel grote bedragen insteken." Tijdens de bespreking van de financiële prognose had de wethouder van financiën al gezegd, dat de financiën van de gemeente op orde zijn, maar dat er niet heel veel ruimte is voor nieuw beleid. Daarom vond hij de oproep van de commissie om naar extra geld van anderen te zoeken heel goed. Hij zei dat het nog lastig is om alle financiële consequenties in te schatten, "omdat we nog niet weten wat het grote plan wordt".


Moederdagactie bij Wereldwinkel

WINTERSWIJK - Wereldwinkel Winterswijk houdt een speciale actie voor Moederdag. Deelnemers kunnen een kaartje, brief of mail opsturen waarom zij vinden dat hun moeder of schoonmoeder een cadeaubon van de Wereldwinkel verdient. De PR-commissie zal uit de inzendingen de leukste of origineelste brief of kaart kiezen.

Opsturen voor 10 mei 2018 naar de Wereldwinkel Winterswijk, Ratumsestraat 8, 7101 MV Winterswijk of e-mail: info@wereldwinkelwinterswijk.nl

Ledenmiddag PCOB/KBO

WINTERSWIJK - De PCOB/KBO houdt woensdagmiddag 18 april haar ledenmiddag.

Als spreker is Jos Sprakel van het SKB Winterswijk uitgenodigd. Hij zal ons het een en ander vertellen over de ondersteuning die vanuit het ziekenhuis in Winterswijk wordt gegeven aan de gezondheidzorg in Gambia. Op vrijwillige basis gaan artsen daar naar toe voor het uitvoeren van operaties en het geven van scholing. Ook probeert men te ondersteunen door het verschepen van materialen daarnaar toe. Het belooft een interresante middag te worden dat zal plaatsvinden in de zaal van Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95. We beginnen om 14.30 uur, De zaal is open vanaf 14.00 uur. De entree is € 3,= per persoon inclusief koffie of thee. Voor eventuele hulp bij vervoer kunt u bellen met Gerrit Sloetjes: (0543) 56 53 14.

Ruimte voor een eigen volkstuin bij D'n Goarden

Tijd om aan de slag te gaan in je eigen moestuin. Foto: Sander Damen

WINTERSWIJK - Mede dankzij de spaaracties van een grote supermarktketen is het zelf kweken van groenten en fruit populairder geworden. Desondanks merkt Volkstuintuinvereniging D'n Goarden daar niet zo veel gevolg van. Het ledental neemt zelfs licht af de laatste jaren. Het bestuur van de vereniging die bijna honderdzeventig leden telt en over twee complexen in Winterswijk beschikt, denkt dat de vereniging mogelijk niet bekend genoeg is en probeert daarom via een charme offensief nieuwe leden te werven. "Het werken in je eigen moestuin is heel erg ontspannend", zegt voorzitter Berty Jansen. "En zelf gekweekte groenten en fruit wordt als lekkerder ervaren dan wat je in de supermarkt koopt."

De vereniging die vorig jaar haar veertigjarig bestaan vierde, heeft tuintjes aan de Beusinkweg en de Achterweg. Het ledenbestand is heel gevarieerd, zegt Jansen. "De jongste is vijfentwintig, de oudste tachtig. Er zijn stellen en alleenstaanden. Het merendeel van de leden is uiteraard van Nederlandse afkomst, maar dankzij leden met een Turkse, Syrische, Vietnamese en Molukse achtergrond kent de vereniging ook een internationaal tintje. Zij verbouwen soms voor ons onbekende groente en fruit dat ze uit hun thuisland hebben meegenomen of op laten sturen. Dat maakt het extra leuk."

Sfeer
De sfeer binnen de vereniging is goed, vertelt Jansen. "Iedereen heeft de vrijheid om op zijn eigen manier te kweken. Sommige houden daarbij rekening met de maanstand, anderen doen het zoals van hun ouders of grootouders geleerd hebben. Het staat iedereen vrij het land op de eigen manier te bewerken. Binnen de vereniging is veel respect voor elkaar."

Er is wel een aantal regels waar de leden zich aan moeten houden. "De meeste van die regels hebben betrekking op de ordelijkheid van het terrein", zegt Jansen. "We willen als bestuur dat alles er netjes uitziet en dat er niet te veel kassen of andere elementen gebouwd worden. In het westen van het land zie je dat moestuintjes recreatielandjes geworden zijn. Dat willen we niet. Leden die kassen of schuurtjes op het land willen plaatsen, moeten daarom eerst het bestuur om toestemming vragen."
Een andere, misschien wel de belangrijkste, regel is dat leden geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. "Daar zijn we heel streng op," aldus Jansen.

Thermoskan
Bij D'n Goarden draait het om het verbouwen van groenten en fruit. Er zijn wel af en toe sociale evenementen, maar die blijven beperkt tot de jaarlijkse ledenvergadering met een lezing, de plantjesmarkt (dit jaar zondag 6 mei van 14 tot 18 uur) en een activiteit voor kinderen. "Natuurlijk zijn er ook leden die het leuk vinden sociale contacten op te doen en te onderhouden", zegt Jansen. "Die nemen dan een thermoskan thee mee en houden een gezellig praatje met andere leden. Leden die daar geen behoefte aan hebben, gaan gewoon hun eigen gang. Daar doet niemand moeilijk over."

'Iedereen heeft de vrijheid om op zijn eigen manier te kweken'

De vereniging vindt het ook belangrijk een maatschappelijk bijdrage te leveren, zegt Jansen: "Wij verzamelen groente en fruit dat over is en schenken dat aan de voedselbank. We staan geen chemische bestrijdingsmiddelen toe en we proberen bijen en insecten zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook zamelen we oud gereedschap in voor een stichting die dat waar nodig opknapt en vervolgens naar Afrika verzendt."

Vrije percelen
Op het terrein aan de Achterweg is nog een ruim aantal percelen vrij. "Nu de Albert Heijn weer een actie heeft gehad, zijn mensen misschien meer geïnteresseerd in een moestuin en het lidmaatschap. Ik zou het vooral ook leuk vinden als er meer jonge gezinnen zouden komen, zodat de kinderen zien hoe voedsel ontstaat."

'Zou leuk zijn als er meer jonge gezinnen zouden komen, zodat de kinderen zien hoe voedsel ontstaat'


Belangstellenden mogen zich altijd melden bij Jansen (535727/heike.berty@gmail.com) of de secretaris van de vereniging, Stef Geenen (512306/stefgeenen@gmail.com). De contributie is vijftien per jaar en een moestuintje van honderd vierkante meter aan de Achterweg kost twintig euro per jaar, inclusief gebruik van water.
Het bestuur, de commissieleden en de leden helpen nieuwkomers graag op weg: "Nieuwe leden kunnen zoveel begeleiding krijgen als ze willen. We helpen ze graag op weg. Het werken in je volkstuin is echt heel ontspannend. Het maakt je de kop mooi leeg. En je houdt er nog lekkere groente en/of fruit aan over."

Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 19 april is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 19 april, 17 mei, 21 juni, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.


www.vithulpbijmantelzorg.nl

Groei en Bloei plantenruilbeurs

Groei en Bloei plantenruilbeurs

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 21 april wordt er in Lichtenvoorde een plantenruilbeurs gehouden door Groei en Bloei afdeling Oost Gelre - Winterswijk. Deze vindt 's morgens plaats bij het buurthuis De Schoppe, Johannes Vermeerstraat 50 in Lichtenvoorde. De ruilbeurs is van 10.00 tot 11.00 uur. De koffie staat dan klaar en deelname is gratis.

Het idee achter deze activiteit is heel eenvoudig; elke tuinliefhebber heeft regelmatig planten over, en buren, familie en kennissen hebben niet altijd belangstelling en weggooien vindt iedereen jammer. Daarom is men welkom op de vasteplantenruilbeurs, met overtollige planten. Andere tuinliefhebbers kan men er vaak een enorm plezier mee doen en wellicht vindt men zelf ook nog iets van zijn gading tussen het aanbod van de andere aanwezigen.
Behalve vaste planten kunnen er ook zaden, heesters en dergelijke geruild worden. Wanneer men niets te ruilen heeft, is men ook van harte welkom, er is meestal aanbod genoeg.

Gin proeven tijdens open stokerijdagen

CORLE - Likeurstokerij Het Laatste Woord houdt op zondag 29 april en op zondag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur open stokerijdagen. De entree is gratis. De stookketel brandt, en bezoekers krijgen uitleg en kunnen onder andere de nieuwe botanical gin proeven. Iedereen is van harte welkom op de binnenplaats van De Woord, ingang via de Meenkmolenweg.

Inloopbijeenkomst voor borstkankerpatiënten

REGIO - De Borstkankervereniging Nederland, afdeling Winterswijk, houdt op maandag 23 april van 09.30 tot 11.30 uur een inloopbijeenkomst voor vrouwen en mannen die borstkanker hebben of hadden. De bijeenkomst is in het SKB en heeft lotgenotencontact en informatie-uitwisseling als doel. De toegang is gratis een aanmelden is niet nodig. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich in de hal van het SKB melden bij de gastenservice, naast de receptie, om naar de vergaderruimte geleid te worden waar de bijeenkomst plaatsvindt. Informatie is verkrijgbaar bij de organisatoren, BVN-vrijwilligers Heidi Schreurs en Desirée Heerdink, via winterswijk@borstkanker.nl. Dit jaar zijn er nog bijeenkomsten op de maandagen 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 19 november en 10 december.

Groei en Bloei plantenruilbeurs

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 21 april wordt er in Lichtenvoorde een plantenruilbeurs gehouden door Groei en Bloei afdeling Oost Gelre - Winterswijk. Deze vindt 's morgens plaats bij het buurthuis De Schoppe, Johannes Vermeerstraat 50 in Lichtenvoorde. De ruilbeurs is van 10.00 tot 11.00 uur. De koffie staat dan klaar en deelname is gratis.

Het idee achter deze activiteit is heel eenvoudig; elke tuinliefhebber heeft regelmatig planten over, en buren, familie en kennissen hebben niet altijd belangstelling en weggooien vindt iedereen jammer. Daarom is men welkom op de vasteplantenruilbeurs, met overtollige planten. Andere tuinliefhebbers kan men er vaak een enorm plezier mee doen en wellicht vindt men zelf ook nog iets van zijn gading tussen het aanbod van de andere aanwezigen.
Behalve vaste planten kunnen er ook zaden, heesters en dergelijke geruild worden. Wanneer men niets te ruilen heeft, is men ook van harte welkom, er is meestal aanbod genoeg.

Ontmoeting en begrip bij Mantelzorgcafé

WINTERSWIJK - Op donderdagmiddag 19 april is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar elkaar ontmoeten bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Mantelzorgers begrijpen elkaar maar al te goed.

Mantelzorgers zijn daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. De mantelzorgconsulent is de gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan vragen beantwoorden. Iedere maand kan men terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 19 april, 17 mei, 21 juni, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt men aangeboden.

Gevleugelde Vrienden

WINTERSWIJK - PV Gevleugelde Vrienden heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanuit Tienen over een afstand van 180 km. Aan dit concours werd door 20 liefhebbers deelgenomen met 438 duiven. De duiven werden Zaterdag 14.4.2018 gelost om 12.00 uur. De eerste prijsduif was van E. Prinsen, welke werd geklokt om 13.58.56 uur. Laatste prijsduif 14.11.01 uur. De uitslag was als volgt: 1, 3 en 9. E. Prinsen; 2 en 6. H. ter Haar; 4. D. Frenken; 5, 7 en 8. J.W. Wieskamp; 10. D. van Kouteren.

Gevleugelde Vrienden

WINTERSWIJK - PV Gevleugelde Vrienden heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanuit Tienen over een afstand van 180 km. Aan dit concours werd door 20 liefhebbers deelgenomen met 438 duiven. De duiven werden Zaterdag 14.4.2018 gelost om 12.00 uur. De eerste prijsduif was van E. Prinsen, welke werd geklokt om 13.58.56 uur. Laatste prijsduif 14.11.01 uur. De uitslag was als volgt: 1, 3 en 9. E. Prinsen; 2 en 6. H. ter Haar; 4. D. Frenken; 5, 7 en 8. J.W. Wieskamp; 10. D. van Kouteren.

Inloopbijeenkomst voor borstkankerpatiënten

REGIO - De Borstkankervereniging Nederland, afdeling Winterswijk, houdt op maandag 23 april van 09.30 tot 11.30 uur een inloopbijeenkomst voor vrouwen en mannen die borstkanker hebben of hadden. De bijeenkomst is in het SKB en heeft lotgenotencontact en informatie-uitwisseling als doel. De toegang is gratis een aanmelden is niet nodig. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich in de hal van het SKB melden bij de gastenservice, naast de receptie, om naar de vergaderruimte geleid te worden waar de bijeenkomst plaatsvindt. Informatie is verkrijgbaar bij de organisatoren, BVN-vrijwilligers Heidi Schreurs en Desirée Heerdink, via winterswijk@borstkanker.nl. Dit jaar zijn er nog bijeenkomsten op de maandagen 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 19 november en 10 december.

Eerste Van Dam expositie in Wereld van Wenters

Een zelfportret van Max van Dam. Foto: PR

WINTERSWIJK - Vooruitlopend op de reeks exposities met werk van de Winterswijkse kunstenaar Max van Dam in de Achterhoek is in de Wereld van Wenters al een deel van het werk van de schilder te zien. De Vereniging Het Museum is eigenaar van bijna 500 werken van deze in 1943 in Sobibor vermoorde schilder. Op 1 juni wordt in de Museumfabriek alle exposities met de naam 'Mahler, komm raus' officieel geopend. De exposities zijn te zien in de Wereld van Wenters, de Museumfabriek, de synagogen in Winterswijk en Aalten en het Nationaal OnderduikMuseum in Aalten. Tegen het eind van het jaar gaat een grote collectie met de beste werken van Max van Dam naar Polen voor een expositie op korte afstand van waar ooit het vernietigingkamp Sobibor stond. De Wereld van Wenters is iedere dinsdag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Vrijwilligerspunt en Uitdaging houden Sportcafé XL

WINTERSWIJK - De Winterswijkse Uitdaging en dus ook het Vrijwilligerspunt Winterswijk doet meer dan alleen het bij elkaar brengen van partijen. De Winterswijkse Uitdaging brengt het maatschappelijke veld, verenigingen en stichtingen, als zij vragen over spullen, materialen hebben, in contact met het bedrijfsleven. Het Vrijwilligerspunt brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Daarnaast heeft het vrijwilligerspunt zich ook als taak gesteld een stuk educatie en voorlichting voor de Winterswijkse vrijwilligers in te vullen.

Om die reden organiseert men samen met de werkgroep sport van de gemeente Winterswijk op maandag 14 mei vanaf 19.00 uur het tweede Sportcafé XL. Plaats van handeling is dit keer de kantine van FC Winterswijk. De workshops zijn bedoeld voor leden en niet-leden die actief zijn binnen sportclubs of willen werken met jeugd en/of actief willen zijn in het bestuur van een vereniging.
Inleidende spreker is Pascal Kamperman van Achterhoek in beweging. Hij vertelt over de nieuwe wet op de privacy welke op 1 mei van kracht wordt. Daarnaast licht hij de toehoorders voor over de trends binnen de sportverenigingen. Gezien het feit dat hij ook bij de organisatie van de Special Olympics actief is, vertelt hij ook over dit grote festijn, dat 8, 9 en 10 juni, onder andere bij Archeus in Winterswijk plaatsvindt.
Naast dit plenaire gedeelte zijn er ook drie interessante workshops. Gert Grievink van GPG Services komt de workshop: Move to your next level! Geven. Dat betekent op een hoger niveau trainen/coachen of sporten, en kennismaken met een praktisch toepasbare methode, gebaseerd op de inzichten vanuit de Action Type Benadering, die door NOC/NSF aan alle bondscoaches wordt aangeboden en die 'monumenten' als Louis van Gaal, Toon Gerbrands, Joop Alberda, Marc Lammers (hockey), Gerben Wiersma en Vincent Wevers (turnen) gebruikten of nog gebruiken.
Van de Gelderse Sport Federatie komt Roel Hazenberg. Hij verzorgt een inleiding met als onderwerp: Meer Vrijwilligers in kortere tijd. Vrijwilligers binnen de vereniging vormen het fundament. Zonder vrijwilligers geen bestaansrecht. Met de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd leer men als vereniging hoe dit het beste te doen, door een gestructureerde aanpak.
Rik de Jong van Start2Create Academy verzorgt de workshop: Welkom op de club. Door praktische insteek kunnen deelnemers na deze sessie meteen gaan experimenteren op de club. Aan bod komen: Route van de sporter: gastvrijheid en de beleving van de sporter op de route die hij/zij aflegt naar de club en op de club. Bewustwording van belang van echt contact. Anders kijken naar kansen. Onderling kennis delen en inspiratie opdoen in een leuke, competitieve sfeer.
Deelname is gratis. Inschrijven kan via: wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/inschrijven-sportcafe-xl. Voor meer info: Vrijwilligerspunt Winterswijk, Torenstraat 9, tel. 0543-200026 of info@vpwinterswijk.nl.

Heel Winterswijk beweegt oranje op sportpark Jaspers

De senioren die meedoen aan de demo walking voetbal, hebben zich vorige week onder leiding van Tom de Reus (blauw shirt) en Gijs ten Brinke voorbereid. Foto: Bart Kraan

Koningsspelen met activiteiten voor jong en oud

WINTERSWIJK – Sportpark Jaspers is vrijdag 20 april van 8.30 tot 17.30 uur het toneel van de Koningsspelen, een grootschalig evenement voor jong en oud waaraan een groot aantal sportverenigingen en stichtingen meewerkt. De bezoekers kunnen dan kennismaken met diverse sporten en, in veel gevallen, deze ook beoefenen. Dit onder het motto: Heel Winterswijk Beweegt Oranje.

Door Bart Kraan

Voor de organisatie tekenen niet de aanbieders van deze sporten, maar veertig tweedejaars studenten van de studierichting Sport en Bewegen van het Graafschap College in Doetinchem. Zij zijn aan het begin van dit studiejaar gestart met het zogeheten hybride leren, waarbij ze niet alleen op school aan de slag gaan maar ook elders, zoals in dit geval de kantine van voetbalvereniging FC Winterswijk, aan opdrachten werken. ''De studenten krijgen vanuit de praktijk gerichte opdrachten'', vertelt docent Wouters Beijers van het Graafschap College. ''Het doel wordt voor hen bepaald, hoe ze daar komen regelen ze helemaal zelf. Deze studenten hebben als opdracht het organiseren van een evenement, wat voor hen ook een examenopdracht is. Daarbij worden ze begeleid door mijn collega Daan de Vries en mijzelf, en tevens vanuit het werkveld, in dit geval de gemeente Winterswijk.''
Het Graafschap College laat in Doetinchem een tweede groep studenten kennismaken met het hybride leren. Uiteindelijk is het de bedoeling om om vier plekken in de Achterhoek studenten aan praktijkgerichte opdrachten te laten werken. ''Dat is beter gezien de belasting van de accommodaties waar de studenten aan de slag gaan'', aldus Beijers. ''En het is gemakkelijker bij het geven van de opdrachten.''

Opdrachtgevers
Om tot passende praktijkgerichte opdrachten te komen, hebben Beijers en de gemeente Winterswijk gezocht naar opdrachtgevers. ''We hebben via het netwerk van de buurtsportcoaches Suzan de Jong en Guido de Vries gevraagd om verenigingen en stichtingen die de studenten opdrachten zouden kunnen geven'', aldus Beijers. Uiteindelijk meldden zich gymnastiekvereniging Penta, FC Winterswijk, de Stichting Welzijn Winterswijk (SWW), zwembad Jaspers, Beweeg Wijs (dat op scholen bewegen en gezonde voeding probeert te bevorderen), sportschool Sportsclub Wenters, volleybalvereniging Skopein Wivoc, Stichting Beachvelden en Brichbouw Sportondersteuning (dat onder meer individuele sportondersteuning op maat biedt en sport- en gezondheidscentra steunt). ''In het voortraject hebben we overlegd met de gemeente met als resultaat dat de studenten de Koningsspelen op vrijdag 20 april organiseren. Daarbij moesten ze zoveel mogelijk doelgroepen betrekken. Dus er is iets voor tweejarigen, in de vorm van ouder- en peutergym, maar ook voor mensen van tachtig jaar die voor diverse activiteiten terecht kunnen bij het zwembad. Er wordt ook iets gedaan voor mensen met een verstandelijke beperking.''
Tom de Reus en Gijs ten Brinke zijn twee studenten die de afgelopen maanden kennis hebben gemaakt met hybride leren. Zij houden een demonstratietraining walking voetbal, een vorm van voetbal voor ouderen waarbij de spelers niet mogen rennen maar alleen snelwandelen. Ze hebben de afgelopen dinsdagen ochtendtrainingen gegeven aan vijf senioren die op vrijdag aan deze demonstratietraining meedoen. Tom en Gijs ervaren het hybride leren als prettig. ''Ik woon in Zevenaar en ben in vijftien minuten op school'', vertelt Tom. ''De reis naar Jaspers duurt voor mij een uur. Maar ik vind het heel leuk om op locatie te werken, je hebt niet het gevoel dat je op school zit. We zijn hier voor sport en beweging, zijn dus veel buiten en daar houd ik wel van. En we kunnen flexibel werken, vind ik ook wel prettig.''
''Het is heel leuk om niet op school te zitten. Je leert ook andere dingen, zoals het omgaan met ouderen'', zo vult Gijs aan. Tom weer: ''Wij krijgen wel vakken als pedagogiek en agogiek. Maar in de praktijk met mensen werken, is veel fijner. Je krijgt met andere situaties te maken dan in de boeken wordt beschreven.''

Trendy sporten
Leerlingen van de groepen vijf tot en met acht doen vrijdag op respectievelijk de grasvelden van FC Winterswijk en de beachvelden achter de kantine van korfbalclub Wiko mee aan diverse spelen. De gemeente heeft de zeventien Winterswijkse basisscholen aangeschreven. Zes reageerden positief op de uitnodiging met als gevolg dat vrijdag zeshonderd basisschoolleerlingen naar sportpark Jaspers komen. ''Voor deze kinderen worden trendy sporten gehouden, zoals archery tag, oftewel boogschieten met pijlen met foamtops, beachvolleybal en beachhandbal. Het koekhappen laten we achterwege'', vertelt Guido de Vries.
De demonstratie walking voetbal vindt plaats op het hoofdveld van FC Winterswijk. Tom de Reus en Gijs ten Brinke hadden graag een toernooi, met deelname van diverse teams, willen houden. Maar dat gaat niet door omdat de benaderde ploegen vrijdag 20 april niet kunnen. ''Maar dat toernooi wordt dit seizoen nog wel gehouden'', vertelt Beijers. ''Wanneer is nog niet bekend.''
Op de parkeerplaats voor het clubgebouw van FC Winterswijk kunnen jongeren van twaalf tot en met veertien jaar van 15.00 tot 17.00 uur meedoen aan een straatvoetbaltoernooi dat twee studenten van het Graafschap College organiseren in samenwerking met SPOT Jongerenwerk. Dit evenement is voor teams van drie spelers die het tegen elkaar opnemen op het straatvoetbalveld, terwijl in de panna-arena een tegen een wordt gespeeld. Kinderen die willen meedoen, kunnen zich nog opgeven via straatvoetbalevent@gmail.com. Gymnastiekvereniging Penta houdt vrijdagmorgen op een van de grasvelden van FC Winterswijk ouder- en kindgymnastiek, 's middags zijn er clinics free running, hiphop en tumbling. De SWW komt ook met ouder- en kindgymnastiek, maar dan in het gebouw van BSO Kicken. 55-Plussers kunnen bij zwembad Jaspers terecht voor activiteiten die op hun leeftijdsgroep zijn gericht. ''Er komen diverse aanbieders'', aldus Beijers. ''Er komt onder meer een mobiele kegelbaan, er wordt dynamic tennis gespeeld en mensen kunnen er terecht voor een gezondheidscheck.''
Brich Sportondersteuning houdt op het pupillenveldje van FC Winterswijk, achter het hoofdveld, een sportinstuif voor mensen met een verstandelijke beperking. Korfbalclub Wiko houdt haar jaarlijkse toernooi voor de jongste groepen van de basisschool. Beijers: ''Die vereniging heeft geen opdracht gegeven in het kader van het hybride leren, maar doet wel aan de Koningsspelen mee.''

CanSat-competitie op hoog niveau

WINTERSWIJK - Afgelopen woensdag was het zover: na wekenlang hard werken mochten twee teams van het GKC meedoen met de landelijke CanSat-competitie. Dit is een project waarbij middelbare scholieren een satelliet in de vorm van een cola-blikje moeten maken, waarmee een wetenschappelijke missie moet worden uitgevoerd. Deze landelijke competitie wordt georganiseerd door ESERO, de Nederlandse tak van de ESA, in samenwerking met Nemo. De Cansat wordt met een raket van de Delftse studentenvereniging afgeschoten naar ongeveer 1 km hoogte, waarna de Cansats met een parachute naar beneden komen. Tijdens de vlucht sturen de satellieten hun meetgegevens draadloos naar de grondstations van de leerlingen.

Door Aernout van Rossum,
docent natuurkunde en NLT

Er waren slechts tien teams (van de 24 inschrijvingen) geselecteerd voor deze dag, waar het GKC dus voor 20 procent deel van uitmaakte! De deelnemers waren: Nienke Kraan, Veerle Bouma, Li-Hao Heutinck, Noelle de Jong en Maud Jansen (team EnviCan) en Floris van Mourik, Oscar Wamelink, Jeroen Breukel en Marnix Laar (team CanX).
De GKC-Cansats werden in twee verschillende raketvluchten afgeschoten. In de eerste vlucht zat het team Envican van de dames. Het was spannend of de batterij het ging houden en of alle sensoren bleven werken. Na een spectaculaire start verdween de raket in de wolken. Ondertussen stroomden de meetgegevens binnen en alles werkte! Grote vreugde.
In de tweede vlucht zat team CanX van de heren. Er waren wat problemen met een Yaw-Pitch-roll sensor, waardoor de vlucht enigszins gehandicapt was. Tijdens de voorbereiding van de vlucht staakten de meetgegevens, waardoor het spannend werd of het nog wel zou werken. Na de lancering stroomden gelukkig de meetgegevens binnen. De collega-Cansatters kregen geen gegevens binnen, maar wij wel. Gelukkig maar.
Ondertussen liep de VPRO-televisie rond, die een 6-delige uitzending maakt over ruimtevaart in Nederland. De Cansat-lancering maakt hier dus deel van uit. Speciale aandacht kreeg ons EnviCan team, omdat dit volledig uit meiden bestaat. Girl Power! Hun milieusatelliet werkte prima.
De Cansat van de heren blonk uit in technische complexiteit. Geen enkele andere Cansat had een dergelijke complexe missie, waarin de satelliet tijdens de vlucht met motoren in de juiste positie gebracht werd om het zonlicht te analyseren.
Nu resteert nog een eindpresentatie in Nemo in Amsterdam. Als een van de teams wint, dan mag het naar de Europese competitie op de Azoren. Daar zal het vast een stuk warmer zijn dan op de lanceerdag.
Voor mij als docent is het geweldig te zien hoe onze leerlingen zo'n prestatie leveren en hoe ze zich door alle tegenslag heen slaan. Ik glom van oor tot oor. De dagen van de Europese competitie zijn al in mijn agenda aangekruist. Go GKC, go!
Ook de ouders die mee waren hartelijk dank voor het rijden en de tijd die ze hierin gestoken hebben. Ik vind dit een waardevolle aanvulling. Het was een gezellige, leuke dag.

'Allerbelangrijkste is dat het plezier en de blijdschap ervan afspat'

Zelf mennen, onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger: daar word je enthousiast van! Foto: PR

Landdag en jubileum bij SPG Oost-Achterhoek

ACHTERHOEK – Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost-Achterhoek werd veertig jaar geleden opgericht. De stichting stelt zich ten doel om sport, recreatie of therapie op of met het paard mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Het jubileum wordt op zondag 22 april gevierd met een extra feestelijke Landdag (een concours hippique voor de ruiters, amazones en menners van SPG; red.) tussen 09.00 en 15.00 uur bij manege De Achterhoek in IJzerlo.

Door Lydia ter Welle

Iedereen kan paardrijden op zijn eigen niveau. Foto: PR

Als start van de Landdag wordt de Lions extra in het zonnetje gezet. Voorzitter Lilian de Kant van SPG Oost Achterhoek: "Dankzij hun inspanningen werd de stichting veertig jaar geleden opgericht. We begonnen toen met één instructeur, vier ruiters en vier vrijwilligers. Nu tellen we meer dan dertig ruiters en amazones en bijna twintig menners, die dankzij twee gediplomeerde instructeurs en zo'n veertig vrijwilligers, wekelijks hun paardrijles of menles kunnen volgen. Wij als bestuur zetten ons in om te daarvoor de randvoorwaarden te scheppen."

Professionele kwaliteit met oog voor veiligheid
De stichting SPG Oost Achterhoek heeft kwaliteit en veiligheid als kernwoorden. "Daardoor kunnen we als vrijwilligersorganisatie zorgen dat onze deelnemers wekelijks plezier en ontspanning kunnen halen uit hun les. En daardoor is er ook sprake van therapeutische waarde van de lessen", vertelt De Kant. Bestuurslid Gerdie van Everdingen vult aan: "We zien regelmatig dat een deelnemer vooruit gaat dankzij de lessen, qua fysiek, maar ook sociaal-emotioneel. Dat hij beter beweegt, maar ook beter praat, beter contact maakt. Maar het allerbelangrijkste is toch wel het plezier en de blijdschap die ervan af spat. Van de deelnemers, én van de vrijwilligers!" Hoeveel plezier de deelnemers eraan beleven, mag blijken uit het feit dat er enkele ruiters zijn die al bijna vanaf het begin meedoen.

Paardrijden en mennen
De stichting biedt lessen paardrijden en menlessen. "Het plezier dat de deelnemer op een veilige manier daaraan kan beleven, is leidend. Dat betekent voor de ene ruiter, dat er altijd een vrijwilliger achter hem zit om hem te ondersteunen, en voor de ander paardrijlessen die niet anders zijn dan die iemand zonder beperking krijgt. Volkomen afgesteld op de mogelijkheden. Ook bij het mennen geldt dat. De ene menner kan misschien niet veel meer dan in zijn rolstoel meerijden op de aangepaste menwagens. De andere deelnemer kan – altijd onder begeleiding van ervaren vrijwilligers – zelfstandig de menwagen leren besturen. Plezier beleven aan de paardensport, op een veilige manier en afgestemd om de individuele mogelijkheden. Dat bieden we onze deelnemers."

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn trouw, vertellen de bestuursleden. "Er is weinig verloop, maar toch kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Zij worden getraind 'on the job', dus door begeleiding, één op één, terwijl ze al helpen bij de lessen. Het enige dat we vragen van vrijwilligers, is hun tijd en hun enthousiasme, en natuurlijk gevoel voor paarden en voor onze doelgroep."

'Er is weinig verloop, maar toch kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken'

Aanmelden of informatie vragen kan via vrijwilligers@spg-oostachterhoek.nl. Van Everdingen: "De Landdag van 22 april is ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze werkwijze. Kom gerust kijken; we geven graag informatie!"

Sponsoring
Om de sport bereikbaar te houden voor mensen met een beperking, is SPG Oost-Achterhoek geheel afhankelijk van particuliere steun en van sponsoring door het bedrijfsleven. "Voor subsidies, van gemeenten bijvoorbeeld, komen we helaas zelden in aanmerking. Waarschijnlijk ook omdat we deelnemers uit alle gemeenten in de Oost-Achterhoek hebben. Dus alle hulp is meer dan welkom: sponsoring@spg-oostachterhoek.nl", roept De Kant op.

Landdag
De Landdag is een feestelijk concours. Het spektakel begint om 09.00 uur, met een feestelijke opening, waarin de Lions als oprichters van SPG Oost-Achterhoek in het zonnetje worden gezet. De nieuwe vlag van de jubilerende stichting wordt uitgerold. Vervolgens gaan ruiters en amazones hun proeven rijden, die door een jury worden beoordeeld. Ook de menners rijden hun vaardigheidsproef. De prijzen worden 's middags rond twee uur uitgereikt. Dan ook zijn er omlijstende activiteiten: er is muziek en een clown vermaakt deelnemers en publiek.

Zoektocht naar leden voor nieuw projectkoor

WINTERSWIJK - Oprichting van een nieuw gemengd projectkoor voor de Achterhoek is het doel van een voorlichtingsbijeenkomst, die op maandag 23 april om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk wordt gehouden. De initiatiefnemers zijn van plan in het najaar van 2018 en het voorjaar 2019 een concert te geven.

De ad hoc stuurgroep mikt op een koor van ongeveer dertig leden dat niet alleen bekende stukken zal gaan uitvoeren, maar ook verrassende stukken uit de muziekliteratuur. De bedoeling is ongeveer tien avonden te besteden aan de voorbereiding van beide concerten. Voorlopig is het plan het beroemde Requiem van Gabriel Fauré in te studeren en een bijzonder fraaie en wat minder bekende Mis van Camille Saint Saens. Beide stukken zullen op orgel worden begeleid. Dit concert zal rond de datum van Allerzielen worden geprogrammeerd. Verder zal het nieuwe koor in april volgend jaar met de mis KV275 deelnemen aan een Mozartfestival in Zutphen.
Wie graag zingt en bereid is thuis de stukken met behulp van een cd of cyberbas in te studeren is van harte welkom om mee te doen. Tijdens de avond krijgt u informatie over de voorwaarden, de repetitietijden, en de kosten, maar zal u als belangstellende ook gevraagd worden om suggesties voor repertoire, lokaties om een concert te geven en zelf ook een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van het koor. Het te vormen bestuur wil graag gesteund worden door de leden. Liefhebbers van zingen zijn van harte uitgenodigd naar deze avond te komen om de bijzonderheden te horen. Ook zal er deze avond een en ander samen gezongen worden om in de juiste stemming te komen. Voor meer informatie kunt u bellen: 06-48355663 of mailen naar recantare@gmail.com.

Jubileum voor Singels- & Essentocht

NEEDE - De toerfietsclub WTC Neede houdt dit jaar voor de vijfentwintigste keer de Singels- en Essentocht, en wel op zondag 22 april.

De afstanden zijn 55, 75 en 105 km en gaan door de mooie gedeeltes van de Achterhoek en een stuk door Duitsland. De start is voor alle afstanden is bij IJsclub Neede aan de Waterleidingdijk 2 in Neede. Op de invalswegen staan verwijzingsborden, en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Verder kan er gestart worden in Duitsland, bij café Bernhard Niehuis aan de Kockelwick 31 bij Vreden. Dat geldt alleen voor de afstanden van 75 en 105 km. Alle routes zijn uitgepijld. De 75 en 105 km route hebben een gezamenlijke stop bij café-restaurant Bernhard Niehuis bij Vreden in Duitsland, waar de 105 km een extra lus fietst in Duitsland. De 55 km is niet alleen bestemd voor mensen op de racefiets. men kan deze uitdaging ook op een normale toerfiets of elektrische fiets rijden.


www.WTCNeede.nl

Speelgoedbank zoekt versterking

WINTERSWIJK - De speelgoedbank Oost Achterhoek (SBOA) is op zoek naar gezellige, lieve en verantwoordelijke vrijwilligers.

De SBOA deelt onder meer speelgoed uit aan kinderen van wie de ouders (tijdelijk) minder te besteden hebben. SBOA kijkt niet naar inkomen, maar louter naar er wat aan het einde van de maand nog over is, omdat men het door tal van redenen net even wat krapper kan hebben. "Tevens leren wij de kinderen door middel van een puntensysteem kritisch te zijn op hun uitgaven en proberen wij hen een gezond maatschappelijk beeld mee te geven", zo stelt voorzitter I. Bravenboer.
Het belangrijkste is nog wel dat de gezinnen wordt meegegeven dat er geen schaamte mag en kan zijn wanneer men minder geld heeft dan een ander. Bij SBOA is iedereen gelijk ongeacht afkomst of de dikte van de portemonnee. De papa's en mama's, maar ook de kinderen kunnen gratis professionele coaching en/of advies krijgen op het gebied van onder meer financiën, budgetplan, scheiding, brieven schrijven, conflictbeheersing, schuldeisers en overheden, seksualiteit en pesten.

Momenteel zoekt het team gezellige collega's in de winkel om de kinderen te helpen met het uitzoeken van speelgoed en om de speelgoedbank te promoten.
Wie met mensen kan omgaan zonder enig oordeel en het leuk vindt om met kinderen te werken, daarnaast betrouwbaar en accuraat is en het kind in zichzelf nog lang niet kwijt is de persoon waarnaar de SBOA op zoek is.
Voor aanvullende informatie en/of interesse kan men bellen met: 06-58895660 of mailen naar pz@speelgoedbankoostachterhoek.nl.
Voor de winkel geldt een wisselend rooster: op woensdagmiddag van 12.45 tot 16.15 uur en op zaterdag van 08.45 tot 11.15 uur. De vrijwilligers maken elke maand onderling het rooster.
Tevens is men nog op zoek naar een gedegen secretaris en penningmeester met een passende opleiding en/of werkervaring. Bij deze functies zijn de werktijden naar eigen inzicht.
Bij serieuze interesse in één van deze twee functies kan men voor een informatief gesprek contact opnemen met voorzitter mevrouw I. Bravenboer.

Zoektocht naar leden voor nieuw projectkoor

WINTERSWIJK - Oprichting van een nieuw gemengd projectkoor voor de Achterhoek is het doel van een voorlichtingsbijeenkomst, die op maandag 23 april om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk wordt gehouden. De initiatiefnemers zijn van plan in het najaar van 2018 en het voorjaar 2019 een concert te geven.

De ad hoc stuurgroep mikt op een koor van ongeveer dertig leden dat niet alleen bekende stukken zal gaan uitvoeren, maar ook verrassende stukken uit de muziekliteratuur. De bedoeling is ongeveer tien avonden te besteden aan de voorbereiding van beide concerten. Voorlopig is het plan het beroemde Requiem van Gabriel Fauré in te studeren en een bijzonder fraaie en wat minder bekende Mis van Camille Saint Saens. Beide stukken zullen op orgel worden begeleid. Dit concert zal rond de datum van Allerzielen worden geprogrammeerd. Verder zal het nieuwe koor in april volgend jaar met de mis KV275 deelnemen aan een Mozartfestival in Zutphen.
Wie graag zingt en bereid is thuis de stukken met behulp van een cd of cyberbas in te studeren is van harte welkom om mee te doen. Tijdens de avond krijgt u informatie over de voorwaarden, de repetitietijden, en de kosten, maar zal u als belangstellende ook gevraagd worden om suggesties voor repertoire, lokaties om een concert te geven en zelf ook een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van het koor. Het te vormen bestuur wil graag gesteund worden door de leden. Liefhebbers van zingen zijn van harte uitgenodigd naar deze avond te komen om de bijzonderheden te horen. Ook zal er deze avond een en ander samen gezongen worden om in de juiste stemming te komen. Voor meer informatie kunt u bellen: 06-48355663 of mailen naar recantare@gmail.com.

Jubileum voor Singels- & Essentocht

NEEDE - De toerfietsclub WTC Neede houdt dit jaar voor de vijfentwintigste keer de Singels- en Essentocht, en wel op zondag 22 april.

De afstanden zijn 55, 75 en 105 km en gaan door de mooie gedeeltes van de Achterhoek en een stuk door Duitsland. De start is voor alle afstanden is bij IJsclub Neede aan de Waterleidingdijk 2 in Neede. Op de invalswegen staan verwijzingsborden, en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Verder kan er gestart worden in Duitsland, bij café Bernhard Niehuis aan de Kockelwick 31 bij Vreden. Dat geldt alleen voor de afstanden van 75 en 105 km. Alle routes zijn uitgepijld. De 75 en 105 km route hebben een gezamenlijke stop bij café-restaurant Bernhard Niehuis bij Vreden in Duitsland, waar de 105 km een extra lus fietst in Duitsland. De 55 km is niet alleen bestemd voor mensen op de racefiets. men kan deze uitdaging ook op een normale toerfiets of elektrische fiets rijden.

Het zit FC Winterswijk in strijd om handhaving nu even tegen

Siebe te Winkel brengt tijdens het duel tegen De Zweef de bal onder controle. Links kijkt zijn medespeler Lenn Redeker toe. Foto: Marco ter Haar

WINTERSWIJK – Na een periode van zeven wedstrijden zonder nederlaag die de ploeg zeventien punten opleverde, zit het FC Winterswijk nu even tegen. De formatie van trainer John Gielink verloor afgelopen zondag op het eigen sportpark Jaspers met 2-3 van degradatiekandidaat De Zweef en leed daarmee, na het 3-1 verlies tegen BWO van afgelopen zondag een week geleden, de tweede nederlaag op rij in acht dagen.

Door Bart Kraan

Tot overmaat van ramp voor FC Winterswijk eindigde het, evenals tegen BWO, de wedstrijd met tien spelers. Werd toen middenvelder Job Harmsen na een ongelukkige overtreding door arbiter Reijbroek, die daartoe tot twee keer toe met zijn assistent Ordelmans overlegde, met rood weggestuurd, tegen De Zweef moest centrumspits Lenn Redeker voortijdig inrukken. Redeker kreeg bij een 2-3 stand van scheidsrechter Karacoaglan zijn tweede gele kaart omdat hij bij een geslaagde doelpoging opzettelijk zijn hand gebruikte. "Lenn wilde graag scoren en stak in een reflex zijn hand uit'', aldus middenvelder Siebe te Winkel over de actie van zijn medespeler die vanwege zijn twee gele kaarten voor de thuiswedstrijd tegen Rohda Raalte van aanstaande zondag is geschorst.

Tegen De Zweef speelde de Achterhoekse eersteklasser op zijn zachtst gezegd een ongelukkige wedstrijd. De thuisclub miste in de eerste helft een aantal dotten van kansen en had de pech dat de Nijverdalse ploeg bij haar twee mogelijkheden, ook nogal gelukkig, wel scoorde. Na ruim tien minuten maakte Justin de Zwart een overtreding op Jesper Krukkert waarna de door de muur van richting veranderde vrije trap van Nick Snellink achter FC Winterswijk-doelman Niels Janssen (0-1) verdween. En vijf minuten later gleed De Zwart uit en kon Krukkert ongehinderd voorzetten op Sven Dikkers. Die wist met dat buitenkansje wel raad (0-2). FC Winterswijk antwoordde snel, nauwelijks een minuut na de treffer van Dikkers scoorde Mike Leuijerink de aansluitingstreffer (1-2). Leuijerink, die de laatste tijd zijn minuten als invaller maakt, stond in de basis omdat Job Harmsen vanwege zijn rode kaart tegen BWO geschorst was. Ook routinier Maarten Sesink, evenals Leijerink de laatste tijd doorgaans wisselspeler, stond in de basis. Dit omdat Drejton Pepa vanwege een tijdens de training opgelopen blessure niet kon spelen. Sesink stond in het centrum van de verdediging, waardoor De Zwart weer op zijn oude positie van linksback speelde.

Na de pauze bracht Lenn Redeker beide partijen weer op gelijke hoogte en hoopte FC Winterswijk te kunnen doordrukken. "Toen dacht ik dat we erop en over zouden gaat, maar dat gebeurde niet en dat is jammer'', aldus Te Winkel. Sterker nog, het waren de gasten die uiteindelijk aan het langste einde trokken. In de 66ste minuut kende arbiter Karacaoglan De Zweef een penalty toe omdat in zijn optiek Roald Vink vlak bij de achterlijn een overtreding op invaller Ruben Hendriks had gemaakt. "Die penalty was onterecht, want Roald raakte hem niet. Die jongen sprong er overheen, ik stond er vlakbij'', aldus Te Winkel. Dikkers bleef vanaf elf meter koel (2-3) en bezorgde daarmee De Zweef drie kostbare punten in de strijd tegen degradatie.

Naderhand stonden bij FC Winterswijk de gezichten op onweer, ook in de wetenschap dat het in de strijd om rechtstreekse handhaving in de eerste zondagklasse E punten had verspeeld die het goed kon gebruiken. "Ik baal heel hard van dit resultaat'', aldus Te Winkel. ''Voor rust kregen we goede kansen en werden slippertjes aan onze kant afgestraft. In die serie van zeven wedstrijd die ons zeventien punten opleverde, ging alles onze kant op. Maar nu ging, evenals vorige week, de andere kant op. Als we vandaag of vorige week hadden gewonnen, waren we een aardig eind richting handhaving gekomen. Nu gaat het er nog om spannen. We spelen nog vijf wedstrijd, de laatste tegen RKZVC. Op die wedstrijd moeten we het niet laten aankomen.''

Met zijn eigen spel kon Te Winkel content zijn. Hij toonde zich balvast en was bereid om voor zijn team de nodige vuile meters te maken. ''Ik ben wel redelijk tevreden. Maar ik had liever een mindere wedstrijd gespeeld en drie punten gehad'', aldus Te Winkel, die na het wegsturen van Redeker heel even in de spits opdook om vervolgens vlak achter Mike Leuijerink die toen centraal voorin ging spelen, het duel uit te voetballen. "Mike is wat sterker en meer balvast, vandaar dat hij in de spits ging spelen en ik erachter.''

Dit seizoen heeft Te Winkel zich opgewerkt tot onbetwist basisspeler daar waar hij vorig seizoen nog een aantal duels op de bank zat. "Toen heb ik in de eerste competitiehelft wel regelmatig in de basis gestaan. Maar vlak voor de winterstop brak ik tegen Vorden een teen omdat ik tegen de voet van een tegenstander had getrapt. Toen ben ik er een tijdje uit geweest. Bij het begin van de tweede competitiehelft stond het team er en kwam ik op de bank terecht. Dat kon ik wel begrijpen. Maar de laatste competitiewedstrijden en de nacompetitie heb ik alles gespeeld.''

Deze voetbaljaargang begon Te Winkel met het vaste voornemen zich definitief in de basis te spelen. Ik dacht: nieuwe trainer, nieuwe kansen. Maar ik had mijn opleiding facilitair leidinggevende afgerond en zou na de zomer eigenlijk in Nijmegen logistiek management gaan studeren en ik zou daar ook gaan wonen. Dat is echter nooit concreet geworden omdat ik bij Buropoint redelijk snel kwam en ik daar aan de slag kon als commercieel medewerker binnendienst'', vertelt de middenvelder die zodoende in Winterswijk kon blijven trainen en voetballen en dit seizoen vrijwel alles heeft gespeeld. "Tegen Schalkhaar moest ik eruit vanwege opgerekte kniebanden. De uitwedstrijd tegen De Zweef op zondag 28 januari heb ik daarom niet gespeeld, de week daarop maakte ik tegen Stevo mijn eerste minuten en sta ik sindsdien weer in de basis."
Dat ondanks de forse concurrentie. "We hebben vijf middenvelders (naast Te Winkel zijn dat Mike Leuijerink, Roald Vink, Job Harmsen en Ralph van der Burg) die aan elkaar gewaagd zijn. Bij een schorsing of blessure kan de trainer zonder problemen iemand anders laten spelen. Ik weet ook niet wat de trainer voor zondag gaat doen nu Mike gescoord heeft'', aldus Te Winkel.

Hij maakt zich ook op een andere manier verdienstelijk voor FC Winterswijk: als trainer van de JO11-2 dat hij voor het tweede seizoen onder zijn hoede heeft. "Ik train dat team op donderdag en ga zaterdag mee als coach'', vertelt de middenvelder. "Ik geniet als ik tijdens de wedstrijd dingen terugzie die we tijdens de training hebben geoefend zoals aannames.''
Ook volgend seizoen is Te Winkel bij zijn club als jeugdtrainer actief. "Ik wil met Jelle Krooshof de JO12-1 gaan doen. Daarover zijn we in gesprek.''

Geslaagd voorjaarsconcours voor WR&PC-leden

WINTERSWIJK - Afgelopen week zijn er heel wat successen behaald door de leden van de WR&PC.

In Lichtenvoorde startte Lobke Geerdink met Genova Hsh op een avondwedstrijd in de L1 dressuur. Hier haalde ze twee keer een tweede prijs weg met 192 en 182 punten. Anne Berg ging ook naar een avondwedstrijd in Haaksbergen en startte in de klasse M2 met Sylvester. Hier behaalden zij 192 punten die goed waren voor tevens een tweede prijs.

In Winterswijk werd er dit weekend door de WR&PC een voorjaarswedstrijd georganiseerd. Zowel de spring- als dressuurliefhebbers kwamen aan hun trekken. Marit Damkot sprong met Alette eerst een rondje in de BB en behaalde een eerste prijs met 76 punten voor stijl. Hierdoor steeg het zelfvertrouwen en konden ze gelijk een rondje in de B er achteraan doen. Hier kwamen ze op een mooie vijfde plaats te staan met 68 punten voor stijl. Chelsea Hogeslag reed met Belle ook een rondje in de klasse BB, wat goed genoeg was voor 67,5 stijlpunten en een vijfde prijs. En dat het BB parcours aantrekkelijk opgesteld was bleek wel, want Milou Onderdijk reed met Gerdos hetzelfde rondje en behaalde, net als Marit Damkot, een eerste prijs. Mara te Hofsté had haar debuut in het M springen met Vannity. Dit ging ze goed af; ze gingen met een mooie tweede prijs naar huis. Thirsa Oonk sprong ook een rondje in de klasse L, categorie C en behaalde een eerste prijs.

Lobke Geerdink reed met Genova Hsh een rondje in de L1 dressuur, maar ook in Winterswijk dit keer, wat haar een derde prijs opleverde met 193 punten. Charlotte Almekinders reed een proef in de L2 dressuur met Georgina en reed goed genoeg voor een derde prijs (in handicap met de klasse L1) met 196,5 punten. Ze was eerste van de klasse L2. Mirjam ten Dolle reed met haar paard Feline in de klasse M2. Dit was haar debuut in deze klasse en ze mocht gelijk een eerste en tweede prijs meenemen met 198,5 en 192 punten.

Marek Egbers kwam uit bij de pony’s met zijn eigen Farytales Quinevere in de klasse M2 en haalde twee tweede prijzen binnen met 185,5 en 191,5 punten. Thirsa Oonk startte in de klasse M1 en reed twee eerste prijzen bij elkaar met respectievelijk 184,5 en 187 punten. Ilse Zieverink gaf gas met Presley E the King in de klasse B en mocht op het ereschavot staan op een eerste en derde plek. Ze behaalden 190 en 191,5 punten. Yasmin Smalbraak reed met haar mooie schimmel Landsbury Blue Print en de klasse B een mooi rondje wat haar 180 punten en een eerste prijs opleverde. Shelby Groothuis zadelde Dien op en ging met een derde prijs naar huis; ze mochten 196,5 punten in ontvangst nemen. Anne Berg was eerder de week al succesvol, maar ook in Winterswijk liet zij haar talent gelden. Ze reed in de M2 met Sylvester 189,5 punten bij elkaar en dat leverde haar een eerste plaats op.

Skopein Wivoc Heren 1 speelt voor promotie

WINTERSWIJK - Afgelopen donderdagavond speelden de mannen van Skopein Wivoc H1 in Didam tegen Victoria H1. Na een rustige voorbereiding met een kop koffie of sportdrank begonnen de mannen uit Winterswijk aan de warming-up.

Het team wist vooraf dat ze aan drie punten genoeg hadden om zeker te zijn van de tweede plek, maar ook dat Victoria een ervaren team is dat vaak degelijk spel laat zien, de opdracht van de coach was dan ook om scherp aan de wedstrijd te beginnen. Er stond echter behoorlijk wat spanning op de armen en benen want binnen no-time stonden de Winterswijkers met 4-0 achter. Maar zoals vaker is gebleken dit seizoen kwamen de mannen uit Winterswijk beter in hun spel en boven de twintig punten waren ze Victoria de baas en werd de set met 25-21 gewonnen.

De tweede set werd in dezelfde opstelling begonnen en de mannen uit Winterswijk gingen goed van start in de tweede set.
In een mum van tijd stonden ze met 6-1 voor, helaas zakte het niveau daarna wat in waardoor de mannen van Victoria weer konden aansluiten.Halverwege de tweede set kon Wivoc opnieuw een gaatje slaan van vijf punten door een goede servicepass en een sterke service en dat werd door degelijk spel vastgehouden tot het einde van de set die winnend werd afgesloten met 25-19 en een 2-0 voorsprong voor Skopein Wivoc.

Skopein Wivoc Heren 1.

Met één wisseling in het team en een goed gevoel wist de Skopein Wivoc-spelers dat wanneer de derde set zou worden gewonnen ze definitief de tweede plek hadden behaald. Helaas begonnen ze weer niet goed aan de set en liepen ze weer achter de feiten aan. Maar zoals wel vaker dit seizoen werd het niveau tijdens de set opgekrikt en met hard werken, goed verdedigen en degelijk te spelen werd ook de derde set gewonnen met 25-21.

Door deze set te pakken was Skopein Wivoc zeker van de tweede plaats in de competitie. Met dit gegeven kon coach Leukenhaus in de vierde set de reserves ook meer speelminuten geven. Helaas werden er teveel fouten gemaakt aan Wivoc zijde en aangezien Victoria niet met 4-0 wilde verliezen in eigen huis, werd deze set met 25-11 verloren door de gasten.

Zaterdag 21 april wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld thuis in Winterswijk in de Sport en Turnhal tegen Alterno uit Apeldoorn, de nummer drie. Dit kan nog een leuk potje worden aangezien daar in Apeldoorn met 3-1 werd verloren.

FC Trias Vrouwen winnen derby van Longa

FC Trias Vrouwen 1 FC Trias PR

WINTERSWIJK - Zondag 8 april speelde FC Trias Vrouwen 1 de derby tegen Longa in Lichtenvoorde. Nadat de thuiswedstrijd was geëindigd in 2-2 wilde FC Trias, de nummer vier in de tweede klasse, de afstand met het twee plaatsen hoger geklasseerde Longa verkleinen. Bij winst zou Trias naderen tot op één punt waarbij Longa nog één wedstrijd moet inhalen. Het werd een mooie 2-5 overwinning voor FC Trias.

Onder de voorjaarszon begon Trias fel en was het eerste gedeelte van de wedstrijd veelal in balbezit. Toch was het Longa dat als eerste wist te scoren, daarbij geholpen door een slordige inspeelpass van de Trias-verdediging. In de rust werden de vrouwen van Trias door trainer Henk Becks flink op scherp gezet. De duidelijke woorden van de trainer misten hun uitwerking niet. Er werd hard gewerkt, duels werden feller aangegaan en dat resulteerde snel in een mooie goal van Fabiënne Peters. Met een bekeken boogbal verschalkte ze de keepster van Longa. Er werd goed gecombineerd. Even later was het Lisa Luiten die het net wist te vinden en Trias op een 2-1 voorsprong zette. Vrijwel direct daarna scoorde Lotte Straalman 3-1 door de bal beheerst binnen te schieten. Een moment van verslapping bij Trias bracht Longa terug in de wedstrijd. Na getreuzel achterin kwam de bal bij de tegenstander in de voeten, waardoor deze speelster de bal rustig kon inschieten (2-3). Trias reageerde gepast. Combinaties gepaard met een hoger baltempo en een flinke dosis wilskracht zorgden ervoor dat Bo Rensink de bal na een geweldige solo wist binnen te tikken (2-4). Deze voorsprong deed Trias goed. De bal werd rustig rondgespeeld en als het kon werd het middenveld of de voorhoede gezocht. Uit één van de aanvallen scoorde Lotte Straalman haar tweede doelpunt en zorgde voor de 2-5 eindstand op het scorebord. Met deze mooie overwinning verstevigde Trias de vierde plaats en behoudt daarmee uitzicht op de nacompetitie.
Op zondag 15 april speelt FC Trias Vrouwen 1 om 11 uur thuis tegen VIOS Beltrum.

FC Trias Vrouwen 1 . Foto: PR Foto: FC Trias PR

Skopein Wivoc Dames pakt punt tegen Halley

WINTERSWIJK - Met volle moed werd er begonnen aan de wedstrijd. De dames van Skopein Wivoc konden vrijuit spelen. Handhaving in de Promotieklasse was immers bereikt. Halley D2, daarentegen, had de punten nog hard nodig. Ieder punt die Skopein Wivoc maakte was mooi meegenomen. Iedereen kreeg daarom de kans om te spelen.

De eerste set ging het, aan het begin, gelijk op. Helaas was de pass niet voldoende, waardoor er ook niet optimaal aangevallen kon worden.

Deze set werd verloren met 25-18.

Skopein Wivoc Dames 1 . Foto: PR

De tweede set was een kopie van de eerste set. Halverwege deze set, werden er een aantal wissels toegepast. Dit was helaas niet de oplossing die de coach voor ogen had. Deze set werd verloren met 25-15.

De derde set verliep een stuk beter! De pass kwam veel beter, zodat de aanvallers goed bediend konden worden. Er werden mooie punten gescoord en goed verdedigd. Deze set werd door ons overtuigend gewonnen met 14-25!

De vierde set stonden de zelfde spelers in het veld, waarmee de derde set overtuigend gewonnen was. Helaas werd dit overtuigende volleybal niet doorgezet. De pass kwam minder goed en er waren wat onduidelijkheden onderling in het spel. Deze set werd verloren met 25-14.

Al met al, een zeer wisselvallige wedstrijd waar meer ingezeten had. Halley speelde een goede wedstrijd. Ook heeft Mirte Leukenhaus (D2) weer een goede wedstrijd gespeeld!

Volgende week spelen de dames van Wilhelm de Ruiter en assistent Nicole te Winkel, alweer de laatste wedstrijd van het seizoen.

Komen jullie ons dan voor de laatste keer aanmoedigen? 17:00 uur Sport- en Turnhal Winterswijk.

Meld je aan als vrijwilliger voor de Buddy Obstacle Run

ZUTPHEN - Zaterdag 7 juli vindt de eerste Buddy Obstacle Run plaats, een sportief evenement voor gezinnen en sporters en ook voor mensen met een beperking. In een natuurgebied rond Zutphen zijn diverse parcours aangelegd die door bos en water lopen en waar de deelnemers de uitdaging aangaan met verschillende hindernissen. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor de stofwisselingsziekte Batten.

De organisatie zoekt nog versterking om het evenement vlekkeloos te laten verlopen. Het gaat hierbij om ondersteunende werkzaamheden bij het parcours (denk aan deelnemers ondersteunen, parcours testen of buddy zijn voor deelnemer), de logistiek, klusjes, de PR en activiteiten op de locatie bij de Warnsveldse Boys, zoals hulp in de kantine of ticketcontrole.

Voor een opsomming van de exacte vrijwillige taken, ga naar de website en klik in het menu op 'Help Mee'.

Cornielje stopt als commissaris van de Koning

ARNHEM - De Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft de koning gevraagd om hem per 1 februari 2019 ontslag te verlenen. Hij heeft dat woensdag 11 april aan de Gelderse Statenleden meegedeeld. Clemens Cornielje bekleedt het ambt in Gelderland sinds 31 augustus 2005. Hij is daarmee al ruim vier jaar de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland.

"Hoewel ik het werk nog elke dag met heel veel plezier doe, moet je vroeg of laat plaats maken voor een opvolger. Door mijn vertrek nu aan te kondigen kunnen Provinciale Staten van Gelderland, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op zoek naar een geschikte kandidaat, die op 1 februari 2019 aan de slag kan.Op 21 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de provinciale Staten. De nieuwe commissaris van de Koning kan dan samen met de Staten en het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten aan de volgende bestuursperiode beginnen."

Cornielje, die in juni 60 jaar wordt en inmiddels 38 jaar gewerkt heeft, ambieert geen vaste full-time kroonbenoemde functie meer. Wel heeft hij zijn partij, de VVD, laten weten beschikbaar te zijn voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Dat is een deeltijdfunctie. De kandidaatstellingsprocedure daarvoor start in mei 2018. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is onverenigbaar met het ambt van commissaris van de Koning.

Meld je aan als vrijwilliger voor de Buddy Obstacle Run

ZUTPHEN - Zaterdag 7 juli vindt de eerste Buddy Obstacle Run plaats, een sportief evenement voor gezinnen en sporters en ook voor mensen met een beperking. In een natuurgebied rond Zutphen zijn diverse parcours aangelegd die door bos en water lopen en waar de deelnemers de uitdaging aangaan met verschillende hindernissen. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor de stofwisselingsziekte Batten.

De organisatie zoekt nog versterking om het evenement vlekkeloos te laten verlopen. Het gaat hierbij om ondersteunende werkzaamheden bij het parcours (denk aan deelnemers ondersteunen, parcours testen of buddy zijn voor deelnemer), de logistiek, klusjes, de PR en activiteiten op de locatie bij de Warnsveldse Boys, zoals hulp in de kantine of ticketcontrole.

Voor een opsomming van de exacte vrijwillige taken, ga naar de website en klik in het menu op 'Help Mee'.

Give&Go Pytheas U16 basketbalkampioen in tweede klasse

Het kampioensteam. Foto: PR

WINTERSWIJK - Zaterdag 14 april was het voor de jongens van basketbalvereniging Give&Go Pytheas een spannende dag. Eindelijk kon na twee jaar weer eens een kampioenschap worden bijgeschreven in de historie van deze fusievereniging. Met een klinkende 86-33 overwinning tegen Basketiers' 71 uit Zevenaar was de wedstrijd zelf niet spannend maar wel genoeg voor de eerste plaats in de tweede klasse (leeftijdscategorie t/m 16 jaar).

En zo viel er na de laatste zoemer in de Sport- en Turnhal een hoop spanning en druk weg bij de jonge spelers van Give&Go Pytheas. Na een lang seizoen kon de ploeg van trainer/coach Albert Bal zich eindelijk als kampioen laten vieren door het vele publiek wat aanwezig was in Winterswijk. Coach Albert Bal was na de wedstrijd een blij en tevreden man. "Dit kampioenschap is voor de jongens dik en dik verdiend te noemen", aldus de immer bevlogen Bal.
"Voor dit seizoen hebben we vooral afgesproken door veel en hard te trainen goed basketbal te laten zien. Door voor de winter veel wedstrijden te winnen hebben we deze doelstelling bijgesteld. Door een hecht collectief te vormen kregen de jongens in de gaten dat een kampioenschap echt tot de mogelijkheden behoorde. Ondanks dat we af en toe blessures hebben gehad, zijn de jongens blijven knokken met deze titel als resultaat. Ik geef deze jonge gasten allemaal dus een groot compliment", vervolgt Bal. "Het is knap dat je in deze leeftijdscategorie alles wil geven om kampioen te worden. Er is hard getraind, de afspraken zijn nagekomen en tot en met vanmiddag hebben de jongens goed verzorgd basketbal laten zien. Ik ben nu al benieuwd naar het nieuwe seizoen of we deze kwaliteiten ook in een hogere klasse kunnen laten zien."

Remise van Gonemo tegen degradant Almelo FC

WINTERSWIJK - De zaalvoetballers van Gonemo hebben hun laatste competitiewedstrijd in Almelo afgewerkt. Tegen het derde team van Almelo FC werd een 5-5 puntendeling in de wacht gesleept.

Voor beide opponenten stond niets meer op het spel. Gonemo had zich in een eerder stadium van de competitie veilig gespeeld en komt in het nieuwe seizoen wederom uit in de Hoofdklasse. Dit in tegenstelling tot Almelo dat als rode lantaarndrager degradeert. Gonemo speelde bij vlagen goed. Met een kiezelhard schot in de bovenhoek zorgde Dimitri Dekker voor een vroege openingstreffer voor Gonemo. De gelijkmaker van Almelo volgde maar via een knap genomen vrije trap van Menno Stemerdink namen de withemden opnieuw de leiding, 1-2.

Comeback
Concentratieverlies bij de Winterswijkers bleef niet zonder gevolgen, want de gastheren bogen de achterstand om in een 4-2 voorsprong. Dit was tevens de ruststand. Voor Gonemo betekende dit dat er na de pauze uit een ander vaatje getapt moest worden. Met frisse moed werd de achtervolging ingezet en Gonemo toonde mentale veerkracht. Een prima comeback betekende een 4-5 score in Winterswijks voordeel. Özbey Genç, Dimitri Dekker en Daniël Grevers waren verantwoordelijk voor de productie.

De buit leek binnen voor Gonemo, maar in de slotfase deed Almelo nog iets terug. De hekkensluiter uit Almelo bracht de stand in evenwicht en beide teams namen uiteindelijk genoegen met dit 5-5 gelijkspel.

Erik ten Hagen evenaart record met damtitel

WINTERSWIJK - Met een enkele competitieronde en nieuwe versterkte concurrentie leek de strijd om de Winterswijkse damtitel een spannend gevecht te gaan worden dit seizoen. Dat viel uiteindelijk wel mee. Door zijn overwinning van deze week wist Erik ten Hagen voor de zevende maal op rij de Winterswijkse damtitel te veroveren.

Aan Jan Elgershuizen was deze week de moeilijke taak om Erik ten Hagen van de damtitel te houden. Hoewel Jan goed tegenstand bood en lang uitzicht had op een goed resultaat, moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen, nadat Erik toesloeg met een damcombinatie (0-2).

Theo Stoverinck profiteerde van een te gretige damcombinatie van John van Laarhoven. John kon zijn dam niet behouden en had daarna 2 schijven achterstand. Hij probeerde het nog wel, maar Theo liet zich niet verrassen die door de overwinning ook weer een plaatsje stijgt op de ranglijst (2-0).

Voor de strijd om de bovenste plekken namen Erik Oonk en Kees Spruijt het tegen elkaar op. Hier leek Kees gedurende de partij wel iets gemakkelijker te staan en sloeg in de eindfase toe middels een damcombinatie. Dit leverde echter wel een lastig eindspel op, waarbij Erik de remisekans liet liggen. Kees kon opgelucht ademhalen en won de partij, waarmee die goede zaken doet om best of the rest te worden (0-2).

De meest spectaculaire partij van de avond ging echter tussen Augustin Saouadogo en Wim Bennink. Hier wist Wim in het eindspel in voordelige positie te komen en leek op winst af te stevenen, maar speelde het niet helemaal juist uit, waardoor Augustin met een slimmigheidje nog een dam kon behalen. Hierna ontstond, voor de spelers en toeschouwers, een spannende eindfase, maar uiteindelijk werd de partij met een record aantal zetten in remise afgerond (1-1). Augustin was al een aantal keer dichtbij, maar pakt hiermee ook zijn eerste punt van dit seizoen in de competitie.

Ratingcompetitie
Voor de Ratingcompetitie leek Gerwin Doornink na schijfwinst tegen Wim Klaassen op winst af te stevenen, maar verkeek zich, waarna Wim doorbrak naar dam en Gerwin nog uit moest uitkijken om niet te verliezen. In het eindspel offerde hij echter verstandig een schijf en ging naar dam waarna er remise overeen werd gekomen (1-1).

Frank ten Hagen speelde op combinaties tegen Paul Hageman. De eerste werden nog gezien, maar in het middenspel wist Frank naar schijfwinst te combineren. Hierna werd het nauwkeurig uitgespeeld (2-0).

Met zijn zevende damtitel oprij evenaart Erik het clubrecord van Danny Slotboom, die van 1998 tot en met 2004 ook zeven keer op rij kampioen werd. Voor de speler met de meeste titels in totaal heeft hij nog even te gaan, want Hendrikus Rijks is in het verleden veertien keer damkampioen geweest.

Remise zaalvoetballers Gonemo tegen degradant Almelo FC

WINTERSWIJK - De zaalvoetballers van Gonemo hebben hun laatste competitiewedstrijd in Almelo afgewerkt. Tegen het derde team van Almelo FC werd een 5-5 puntendeling in de wacht gesleept.

Voor beide opponenten stond niets meer op het spel. Gonemo had zich in een eerder stadium van de competitie veilig gespeeld en komt in het nieuwe seizoen wederom uit in de Hoofdklasse. Dit in tegenstelling tot Almelo dat als rode lantaarndrager degradeert. Gonemo speelde bij vlagen goed. Met een kiezelhard schot in de bovenhoek zorgde Dimitri Dekker voor een vroege openingstreffer voor Gonemo. De gelijkmaker van Almelo volgde maar via een knap genomen vrije trap van Menno Stemerdink namen de withemden opnieuw de leiding, 1-2.

Comeback
Concentratieverlies bij de Winterswijkers bleef niet zonder gevolgen, want de gastheren bogen de achterstand om in een 4-2 voorsprong. Dit was tevens de ruststand. Voor Gonemo betekende dit dat er na de pauze uit een ander vaatje getapt moest worden. Met frisse moed werd de achtervolging ingezet en Gonemo toonde mentale veerkracht. Een prima comeback betekende een 4-5 score in Winterswijks voordeel. Özbey Genç, Dimitri Dekker en Daniël Grevers waren verantwoordelijk voor de productie.

De buit leek binnen voor Gonemo, maar in de slotfase deed Almelo nog iets terug. De hekkensluiter uit Almelo bracht de stand in evenwicht en beide teams namen uiteindelijk genoegen met dit 5-5 gelijkspel.

Koen Hoogendoorn naar zilver

WINTERSWIJK - Op zaterdag 14 april werd in Markelo het districtskampioenschap judo voor jeugd onder 12 jaar gehouden. Koen Hoogendoorn mocht namens het Budocentrum Winterswijk de strijd aangaan en dat deed hij met succes. Hij wist in de klasse tot 46 kilo een paar pittige wedstrijden met winst af te sluiten. Uiteindelijk was dit voldoende voor een tweede plek en een mooie zilveren medaille.

Judoka Koen Hoogendoorn pakt zilver

WINTERSWIJK - Op zaterdag 14 april werd in Markelo het districtskampioenschap judo voor jeugd onder 12 jaar gehouden. Koen Hoogendoorn mocht namens het Budocentrum Winterswijk de strijd aangaan en dat deed hij met succes. Hij wist in de klasse tot 46 kilo een paar pittige wedstrijden met winst af te sluiten. Uiteindelijk was dit voldoende voor een tweede plek en een mooie zilveren medaille.

WTC aan de slag met jonge talenten

De selectie in training. Foto: PR

WINTERSWIJK - De Winterswijkse Tennis Club wil haar jeugdige talenten extra begeleiden en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. De doelstelling is om de Winterswijkse tennisjeugd binnen enkele jaren bij de Gelderse top te laten horen.

"Dat moet zeker mogelijk zijn", aldus Wim Wassink, voorzitter van de jeugdcommissie. "Er lopen enkele veelbelovende talenten rond, maar om bij de regionale top te komen moet er flink worden getraind en veel worden gespeeld."

Toch is ambitie volgens Wassink niet de belangrijkste drijfveer voor de vereniging: "Waar het natuurlijk vooral om gaat is dat onze jeugd aan sport doet en daar ook veel plezier aan beleeft."
Voor de 22 grootste talenten van de vereniging is op donderdag 12 april een speciale selectietraining gestart. Het is een extra training naast de gewone training van de jongeren. Deze selectietraining wordt gegeven door clubtrainer Jerry Renskers en door Henk Klein Hesselink van Totaal in Tennis.

Wil je een keer komen kijken naar de selectietraining? Kom dan langs op het WTC tennispark aan de Jaspersweg 1a, op donderdagmiddag tussen half 4 en 7 uur.

Column

Zwerfhondje

Ik had niet gedacht dat ik het ooit nog zou meemaken, maar het is nu toch gebeurd: in huize Zwaleman is sprake van gezinsuitbreiding. In plaats van met zijn drieën (mijn liefste, ons hondje Doerak en ik) zijn we sinds een week of twee met zijn viertjes. Lucy heet onze jongste en ze weegt negen pond. Da's wel een heel forse baby, denkt u nu waarschijnlijk. Maar die negen pond is niet het geboortegewicht. En Lucy is ook geen baby, maar een volwassen hond. Nou ja, hond…. Bij zo'n gewicht is het woord hondje natuurlijk meer op z'n plaats. Met noordenwind moeten we haar goed vasthouden, anders waait ze zo terug naar waar ze vandaan komt.
Dat is trouwens Spanje. In dat land is Lucy namelijk geboren en heeft ze pakweg twee jaar geleefd. Eerst als straathondje, later in een hondenopvang waar ze – zelf nog maar net een jaar oud – is bevallen van drie pups, die met vier weken al groter waren dan hun moeder.

Lucy heeft het dus niet gemakkelijk gehad, de eerste twee jaar van haar leven. Ze was ook broodmager toen ze bij ons arriveerde en gezien sommige reacties (bijvoorbeeld als ik in het bos een stok opraap) mag je concluderen dat haar ervaringen met mensen ook niet bepaald positief zijn geweest. Des te opmerkelijker dat ze zich vanaf de eerste dag dat ze bij ons was heel lief en aanhankelijk gedroeg.

Nu verdenk ik haar wel van opzet. Zeker waar het mij betreft. Lucy kwam namelijk eerst een weekje op proef. En voor mij was het helemaal nog geen uitgemaakte zaak, dat ze daarna zou mogen blijven. Ik heb altijd het standpunt gehuldigd dat één hond in huis meer dan voldoende is. En die ene hond, die hadden we al een jaar of zes. Tot wederzijds genoegen.

Bovendien ben ik niet zo'n voorstander van het naar Nederland halen van Zuid- en Oost-Europese straathonden. Ik kan best medelijden opbrengen met die zwervertjes die in hun eigen land echt een hondenleven hebben, maar ik zie liever dat Spanje, Roemenië en Bulgarije (om de top 3 maar even te noemen) hun problemen zelf oplossen. Door bijvoorbeeld een castratie- en sterilisatieprogramma. Dat dan wel eventueel door 'ons' financieel gesteund zou kunnen worden.

Dat bracht ik natuurlijk ook naar voren, toen mijn liefste me vertelde over Lucy. Dat dappere Spaanse straathondje, waarvoor een adoptieclub (waarvan een nichtje van ons lid is) een goed adres zocht. "Bij voorkeur bij al wat oudere, maar nog actieve mensen die geen kinderen, maar wel een hondje hebben", zo had nichtje uitgelegd. Heel toevallig natuurlijk een omschrijving die precies op ons paste. "En Lucy is toch al in Nederland, dus die bezwaren van jou gaan niet meer op", voegde mijn liefste er nog aan toe.

U begrijpt het natuurlijk al, ik ging uiteindelijk overstag. "Een weekje uitproberen", zegde ik toe. Dat moet Lucy hebben gehoord. "Dit is mijn kans", zal ze hebben gedacht. En slim als een Spaans straatvechtertje kan zijn, gunde ze mij al haar affectie. Althans tot de proefweek voorbij en ik om was. En dus zij officieel in ons gezin opgenomen. Vanaf dat moment kwam opeens mijn liefste op de eerste plaats en ik op de tweede. Maar ach, dat was ik al gewend. Met Doerak gaat het al jarenlang niet anders.

Volkslied Achterhoek nodig? Hans Keuper schreef er al drie

Hans Keuper: "Krimp zie ik niet als een probleem. Als de voorzieningen maar op peil blijven." Foto Antoon Peppelman

Door Henk Waninge

Het klinkt mooi - de Achterhoek bestaat 350 jaar - maar Hans Keuper (73) heeft zo zijn twijfels over het begrip Achterhoek en het jubileumjaar. "Over welke Achterhoek hebben we het dan? Over het stuk bij Neede? Of over het hele gebied achter de IJssel? En hoort de Liemers daar ook bij? Willem Sluiter doelde met zijn dichtregels vermoedelijk op de omgeving van Eibergen, waar hij is geboren en getogen. Hij schreef die twintig jaar na de Vrede van Münster. Behoorde die streek toen bij het bisdom Münster of de Republiek der Zeven Provinciën?"

Keuper zit met vragen waarop er geen eenduidig antwoord is. "Op school leerden we dat Gelderland bestond uit de Betuwe, de Veluwe en de Graafschap. De coupletten van het Gelders volkslied gaan ook over deze gebieden. Als je vroeg waar iemand vandaan kwam was het antwoord: Varsseveld, Winterswijk, Groenlo, et cetera. De naam Achterhoek werd vooral informeel gebruikt. Op zeker moment is er een kentering gekomen. Geletterden namen de naam in de mond, bij de herindeling in regio's kwam die naar voren en ook instanties als de VVV gingen hiermee om promotionele redenen de boer op. De Achterhoek, streek van rust en ruimte, als tegenwicht voor de drukke Randstad."

Keuper mag dan zijn twijfels hebben over het jubileumjaar, hij kan zich volledig vinden in Sluiters woorden 'Waer iemand duisent vreugden soek/mijn vreugt is in dees 'achter-hoek'. De geboren en getogen Dinxperloër, die al een tijd in Gaanderen woont, heeft de streek in zijn hart gesloten.

"Dat geldt voor de mensen, hun manier van praten, de ondertoon, de droge humor maar ook voor het landleven, de mooi verbouwde boerderijen en het landschap, voor zover niet aangetast. Dan denk ik aan het Montferland, het Vragender Veen en de mooie stukken bij Winterswijk. Wat me ook erg aanspreekt is de rust, die er nog altijd is, vooral op zondagochtend."

De liefde voor de streek ("Ik ken de codes, de sleutels, daar kom je overal mee binnen") heeft Keuper in diverse nummers verwoord en verklankt. Zoals in het nummer Weerkommen. Een deel van de tekst luidt:

En of i-j komt uit Iezevoorde/Uut Mokum of uut Marakesj/Al ston ow weeg in 't hoge noorden/In Oosseld of in Bangladesh/Ow huuskommen kö'j hier mangs vinden/An 'n olden Iessel zit i-j good/Hier bunt de naobers vaak nog vrenden/En is de welt nog neet zo groot.

Hij pakt een cd, die Boh Foi Toch in het kader van 125 jaar spoorwegen in de Achterhoek heeft gemaakt en draait Treins nemt met, treins brengt an. Het nummer swingt als een trein. Rock & roll met een zydeco/cajun-sausje. Een fragment uit de tekst:

De welt was klein, an alle kant/Lei in eslotten 't boerenland/Verstopt achter de zumpe, achter 't brook/Daor lei den olden Achterhook/Zo wiedeweg was Amsterdam/En wee-t daorvan weerumme kwam/Had veur 't laeven praot genog/ Was feitelek veur den tied te vrog.

Keuper: "Dit is het beste nummer dat ik ooit voor Boh Foi Toch heb gemaakt." Dan, min of meer gekscherend. "Als de Achterhoek nog een volkslied nodig heeft, ik heb er al drie geschreven. Maar ik hou niet van volksliederen."

We keren terug naar de aanleiding van dit gesprek. Hoe ziet hij de toekomst van de Achterhoek? "Krimp ofwel minder mensen zie ik niet als een probleem. Als de voorzieningen maar op peil blijven. Een belangrijke vraag voor de ontwikkeling van de Achterhoek is: hoe gaat de digitalisering zich manifesteren? Hoe veel invloed krijgt die op het sociale verkeer, de buurtschappen, het verenigingsleven?"

Wat het landschap betreft heeft Keuper een duidelijke mening. "Als je de Achterhoek, zoals we die kennen, het coulisselandschap, de houtwallen, de afwisseling van bos en wei, in stand wil houden, dan kost dat geld. Boeren moeten overleven, dus verbouwen ze mais, wat sommigen geen fraai gezicht vinden. Maar met die mais is de boer ook zuurstofproducent, dus van belang voor onze gezondheid. Nogmaals, als je wilt dat die drie prachtige oude eiken blijven staan moet je de portemonnee trekken."

Column

Kroepgerei

Apenspul. Het woord staat niet in het WALD, maar zo noemde een oud-buurman een huishouden waarin de man alle typisch vrouwelijke werkzaamheden verricht en de vrouw de klusjes die doorgaans door de man worden opgeknapt.
Wij hebben zo'n apenhuishouding. En zo kon het gebeuren, dat mijn ega vorige week op de kop in de tuin stond en ik in de keuken de koelkast een schoonmaakbeurt gaf.
Terwijl ik lekker aan het soppen was hoorde ik mijn lief buiten mopperen op al dat kroepgerei, dat ze slechts met de grootste moeite tussen de vaste planten weg kreeg.
Kroepgerei is één van de woorden die het Achterhoeks kent voor onkruid. Specifiek worden er die plantjes mee bedoeld, die laag over de grond overal tussendoor woekeren. Een andere, meer algemene benaming is roet. Dat wil zeggen: in de noordoostelijke Achterhoek. Want in de Liemers en langs de Oude IJssel zegt men ruut tegen onkruid. En in het grensgebied daar tussen, bijvoorbeeld in Aalten, wordt het woord root gebruikt. Dat hoor je trouwens ook op sommige plekken in onze buurregio Twente.
Ook 'vertalingen' van het Nederlandse woord onkruid komen in het Achterhoeks voor. Onkruud bijvoorbeeld. In Aalten zeggen ze dan weer onkrood. Of onkroed. En in Eibergen houden ze het kortweg op kroed.
Het meest vervelende onkruid zijn natuurlijk brandnetels. Als je mij 'Verdomme, jikkes!' hoort roepen, dan ben ik daar in gevallen. Of ik heb me vastgelopen in distels of doornenstruiken. Want jikkes is de verzamelnaam voor alles wat brandt, prikt of steekt.

Geen paniek, verwijder teken op tijd

Zo kun je een teek verwijderen. Foto: Geldersch Landschap en Kasteelen

ACHTERHOEK - Met het oplopen van de temperatuur worden ook de teken weer actief. Narigheid na een tekenbeet kan voorkomen worden door het snel verwijderen van het beestje met een speciale tekenpas. Zo’n pas is gratis aan te vragen via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Teken zijn kleine spinachtige beestjes die je bijna niet ziet, maar hun beet kan grote gevolgen hebben, zoals de ziekte van Lyme. Ze zitten vooral in 'het groen' op plekken waar de bodem bedekt is met hoog gras, struiken en een laag verterende bladeren of mos. Vanuit deze plekken stappen ze over op passerende dieren of mensen en zoeken een plekje om zich vast te bijten. De teek zit het liefst op warme plekken, zoals hoofd, nek, oksels, liezen, billen en knieholtes. Niet alle teken bijten zich direct vast. Ze kunnen ook korte tijd in kleding blijven zitten voor ze zich in de huid vastbijten. Het is daarom ook belangrijk om kleding te controleren. Zitten er teken in kleding? Was deze dan minimaal 30 minuten op 60 graden of stop ze in de droger. Daarnaast geldt ook dat teken vaak niet alleen zijn. Vindt u een teek op uw lichaam? Zoek dan nog verder of er misschien nog meer teken aanwezig zijn.

Gratis tekenpas
“Laat teken geen reden zijn om niet lekker naar buiten te gaan”, zegt Ben Oosting, boswachter bij Geldersch Landschap & Kasteelen in de regio Arnhem en Renkum. Oosting is in de bijna veertig jaar dat hij boswachter is al ontelbare malen gebeten. “De enige manier om tekenbeten echt te voorkomen is binnenblijven, maar lekker er op uit gaan op zijn tijd is toch ook wel fijn. Raak bij een tekenbeet niet in paniek want ook alleen besmette teken veroorzaken de ziekte van Lyme. Als je de teek zo snel mogelijk weghaalt met een speciale tekenpas is er vaak niks aan de hand. Houd na het verwijderen de plek nog een maand of drie in de gaten. Ga bij twijfel altijd naar de huisarts.” Oosting heeft inmiddels zoveel ervaring met tekenbeten dat hij het voelt als hij is gebeten. Voor de mensen met minder ervaring is het belangrijk om na ieder bezoek aan het groen, zoals het bos, de duinen, het park of de tuin het lichaam en de kleding systematisch te controleren. Oosting kreeg zelf drie keer de ziekte van Lyme en vertelt dat het in een vroeg stadium goed te behandelen is, maar dat het wel belangrijk is dat de antibioticakuur lang genoeg is.

Via de website glk.nl is er de mogelijkheid om gratis een tekenpas aan te vragen waarmee een teek veilig en snel te verwijderen is.

Column

Fluitend wakker worden

De bosanemonen, waar ik het over had in de vorige column, bloeien intussen volop. Gegroepeerd in heldere witte plekken in het bos zijn het net sneeuwveldjes, vergeten om te smelten in de voorjaarszon. In talloze bossen en landgoederen in de Achterhoek ontvouwt dit natuurwondertje zich elke ochtend en vouwt 's avonds zijn blaadjes bij elkaar. Als ik wat dichterbij kijk, lijkt het alsof de bloemen zich zo ver mogelijk uitrekken naar het zonlicht. Alle kopjes staan dezelfde kant op gericht en kijken mij recht aan. Vrolijk wiegend in een briesje, alsof ze als een enthousiast publiek naar me zwaaien tijdens mijn lentewandeling.

Bosanemonen groeien niet voor niets zo vroeg. Ze profiteren van het vele licht dat in het vroege voorjaar nog op de bodem valt. Vooral onder oude beuken vind je ze. Later in het jaar vangen deze woudreuzen zeer efficiënt al het licht op met hun dichte bladerdek. Elk zonnestraaltje wordt gepakt. En als er toevallig toch licht op de bodem valt, maakt de beuk snel een zijtak om dat ene lichtstraaltje ook op te vangen. Je moet daarom slim zijn in een beukenbos. Het anemoontje is dat. Door zich aan te passen aan kou kan hij al vroeg bloeien. Hommels - harige, koubestendige dikke bijen - helpen het anemoontje in de bestuiving. Door vroeg uit te vliegen zijn ze veel andere insecten voor. Ook al zo slim.

Een wandeling door een zich ontvouwend lentebos kun je het beste in de ochtend doen. De ochtendzon die de vochtige koude nachtlucht verdrijft is de natuurlijke wekker voor vogels. Zodra ze wakker zijn wordt een enorm fluitorkest ingezet. Ver voordat iedereen in zijn auto stapt en de trekkers met zwaar geronk tussen de velden door rijden, begint het bos te zingen. Eerst begint een voorzichtig roodborstje, die vaak al supervroeg uit de veren is. Hij zingt wat stroef en onwillig, maar beeldschoon. Dan een solo van een merel, die met zijn sprookjesachtige ronde tonen het koor een startsein geeft. Kool- en pimpelmezen zetten in en zanglijsters, tjiftjaffen en winterkoninkjes zwellen aan. Het ochtendconcert galmt tussen de oude beuken en eiken door en wekt de bosanemonen. Als ze de blaadjes uitvouwen richten hun kopjes zich naar het geluid en het eerste zonlicht. Met een beetje geluk tref je misschien ook een paar reeën. Eveneens gewekt door de vogels en nog te slaperig om jou als vroege passant op te merken staan ze in de ochtendmist mee te luisteren.

Na een goed half uur ontspant het koor zich. Nu de zon boven de bomen uit komt begint het bos echt goed op te warmen. De vogels hebben hun aanwezigheid kenbaar gemaakt en hun zangkunsten tentoongespreid aan potentiële partners. De koorleden gaan nu druk op zoek naar voedsel zoals insecten, waarvan het aanbod elke dag groeit. Een enorme aardhommel vliegt onverstoord langs mijn hoofd. Logisch, want hij heeft het druk. Nog duizenden bosanemonen, vingerhelmbloemen en holwortels staan in de planning voor vandaag. Zouden de vogels, hommels en bosanemonen net zo ontspannen wakker worden van het bos als ik? Afgaand op het tevreden gebrom, gezang en gewieg denk ik van wel. Een lekkere antropomorfe gedachte.

Hielke Alsemgeest

Verkiezing Dorpshuis van het Jaar nu ook voor buurthuizen

ACHTERHOEK - Welk buurthuis in Gelderland is hét bruisende hart van de wijk? Welk dorpshuis brengt het hele dorp op de been? De komende maanden speuren Omroep Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie stad en land af naar de beste buurt- en dorpshuizen van Gelderland. Op zoek naar het ‘Dorpshuis van het jaar 2018’. Na de succesvolle wedstrijd vorig jaar tussen zes dorpshuizen, kunnen dit jaar ook buurthuizen meedingen naar de titel.

Iedereen mag een buurt- of dorpshuis aanmelden. Dat kan via www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Inzenden is mogelijk tot 1 juni. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en selecteert zes buurt- en dorpshuizen die doorgaan naar finale. Alle inzendingen krijgen een presentje, de zes genomineerden winnen elk 750 euro. De winnaar krijgt daar nog eens 3000 euro bovenop.

De strijd tussen de zes genomineerden is later dit jaar te zien op TV Gelderland.

Het aanmeldformulier en de spelregels voor de verkiezing van het Dorpshuis van het jaar zijn te vinden op de website.


www.dorpshuisvanhetjaar.nl

39 / 40

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Dinsdagmiddag 24 april Workshop met OPSTELLINGEN van het Verlangen. www.wilmatepaske.nl

Camping zoekt Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821