Groenlose Gids

7 februari 2018

Groenlose Gids 7 februari 2018


Rechtszaak Knunnekes vs Roverszonen

Jan Kruip leest in het gemeentehuis de dagvaarding die hem zojuist door postbezorger Hennie Schovers (r) is overhandigd. Links luistert Henri Walterbos van CV de Knunnekes aandachtig toe. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO/LICHTENVOORDE- Het dumpen van een Lichtenvoordse kei in de Grolse gracht zal voor Lichtenvoordse daders nog een staartje krijgen. Vandaag kreeg één van de drie daders, Jan Kruip, in het gemeentehuis te Lichtenvoorde een dagvaarding overhandigd door de bekende Groenlose postbezorger Hennie Schovers.

Door Kyra Broshuis

"Wij hadden gehoopt deze kwestie helemaal stil te kunnen houden en het onderling met de heren D, P en K op te kunnen lossen, maar met deze drie Lichtenvoordse heren hebben wij niet tot een consensus kunnen komen", zo leest Henri Walterbos namens de Knunnekes voor. "Vandaar dat ons, in het belang van onze Stadt en zijn inwoners, niets anders restte dan de zaak aanhangig te maken bij de meervoudige kamer van de rechtbank en de media hier van in kennis te stellen. Nogmaals, tolerant als wij Grolsen zijn hebben wij de Lichtenvoordse heren Jan Kruip, Eddy Dusseldorp en Robert Paashuis nog de kans gegeven om spijt te betuigen van hun actie. Als een soort van taakstraf hebben zij een verplicht bezoek gebracht aan onze stadsboerderij waar op dat moment een tentoonstelling was over het weghalen van het kanon uit Grolle, ruim zestig jaar geleden, een actie van hun vaders. Een mooi staaltje Grolse/Lichtenvoordse rivaliteit, dat uiteraard alleen maar mogelijk was met hulp van een Grollenaar, de nachtwaker van de Monocon, Gait Garstenveld. Hij werd met een halve liter omgekocht; 'Gait mond dichte, hier he'j ne halve liter'. Een zogenaamde sigaar uit eigen doos dus ook nog. Helaas zijn de heren ook niet tot inzicht gekomen. Aangezien wij er als Prinsen en Eregarde der Knunnekes er verder geen oordeel over willen vellen en wij de Nederlands rechtstaat respecteren, vinden wij dat de rechtbank zich hierover maar moet uitspreken."

Lees verder op pagina 3

Knunnekes-schlagers op Spotify

GROENLO - Het Grolse schlagerarchief is groot. Vanaf de oprichting in 1963 hadden de Knunnekes ieder jaar een eigen schlager, met originele tekst en muziek. Jarenlang werden Grolse muzikale talenten gevraagd een schlager te schrijven. Maar het aanbod talent bleek zo groot dat het Schlagerfestival, later Tröntjesfestival, werd geïntroduceerd, met ieder jaar minimaal zes inzendingen.

Vele nummers zijn in de loop der jaren op cd verschenen. De nummers worden jaarlijks professioneel opgenomen. Om met de tijd mee te gaan en een zo groot mogelijk bereik te krijgen van dit unieke stukje Grols cultuurgoed zijn afgelopen maanden 92 nummers uit het ruime aanbod op de eigen Knunnekes Spotify pagina geplaatst. Het archief is hiermee nog niet compleet. Na carnaval wordt de pagina met nog tientallen nummers uitgebreid.


Groen licht wijk Oldenhuis

De intentieverklaring voor de invulling van de locatie Oldenhuis aan de Borculoseweg in Groenlo werd ondertekend. Het plan is om er een gevarieerd woningaanbod te realiseren van 37 energieneutrale woningen zonder gasaansluiting.

Vincentius/PCI Groenlo huldigt trouwe leden

De gehuldigde vrijwilligers van Vincentius/PCI Groenlo met vlnr Harrie Klein Tank, Riet te Brake en Aloys Reinders. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - Tijdens jaarvergadering van de vereniging Vincentius/PCI (Parochiële Caritas Instelling) Groenlo zijn drie leden gehuldigd vanwege hun lange staat van dienst als vrijwilliger. De gelukwensen van voorzitter Jan Pape, vergezeld van een boeket bloemen, waren voor Riet te Brake, dertig jaar vrijwilliger, en voor Harrie Klein Tank en Aloys Reinders, beiden 50 jaar vrijwilliger, van vrijwilligersorganisatie, die zich bezighoudt met ondersteunen van minderbedeelden in de samenleving.

Door Theo Huijskes

Alle drie de jubilarissen blijven zich, ook na hun jubileum, inzetten voor 'hun' Vincentius. Zo is Riet te Brake, die ook gedurende een periode van 19 jaar het penningmeesterschap heeft behartigd, actief als lid van de cliëntenraad. "Het is in zijn totaliteit een warme club, waarbinnen maar liefst 65 vrijwilligers zich op alle mogelijke manieren inzetten en daar wil ik onderdeel van uit blijven maken."

Ook Harrie Klein Tank, altijd werkzaam geweest in het Groenlose bankwezen, weet ondanks zijn inmiddels 85-jarige leeftijd niet van ophouden.

"Ik ben in 1966 lid geworden en was dus twee jaar geleden reeds vijftig jaar vrijwilliger. In verband met mijn ziekte kon daar toen geen aandacht aan besteed worden. Maar ik ben terug en blijf, voor zover dat in mijn vermogen ligt, mij inspannen voor deze prachtige vereniging." Klein Tank is niet alleen penningmeester maar ook secretaris geweest. Als hoogtepunten van zijn lidmaatschap beschouwt Klein Tank de ontwikkeling van de Vincentius-winkel en de succesvolle kledinginzamelingsacties ten behoeve van Stichting Mensen in Nood 's-Hertogenbosch.        

Mensen gelukkig maken
"Mijn doelstelling is nog precies hetzelfde als 50 jaar geleden", zegt jubilaris Aloys Reinders in een eerste reactie. "Het blijft te allen tijde een wens om te geven en niet om te nemen. Wat is er nog mooier in het leven dan mensen gelukkig maken. Mensen die het financieel heel moeilijk hebben, die afhankelijk zijn van een bijdrage in de eerste levensbehoeften, die afhankelijk zijn van de voedselbank." Reinders, wiens ouders ook al actief waren binnen de Vincentiusvereniging Groenlo, werd destijds gevraagd door wijlen Wim Roerdink. "Ik kan mij nog goed herinneren dat wij in 1982 met de voormalige winkel van juwelier Van Hattem in de Kerkstraat een begin maakten met onze Vincentius-winkel, uitgegroeid tot de huidige winkel in de Oranjestraat".

Reinders maakt momenteel met vijf collega-vrijwilligers deel uit van de locatiecommissie, die - vanwege ruimtegebrek op de huidige locatie - pogingen in het werk stelt om een ander onderkomen te krijgen. "En dat bij voorkeur in voormalig CC De Bron, voor mij nog steeds de RK Mariakerk, die destijds financieel mogelijk is gemaakt door de kerkgangers zelf en daarom - naar mijn mening - ook weer in handen moet komen van dezelfde kerkgangers." Harrie Klein Tank knikt instemmend. "Ondanks alle veranderingen zijn wij als Vincentiusvereniging nog altijd de uitvoerende kerk."

Rechtzaak Knunnekes vs Roverszonen

Vervolg voorpagina

Besloten zitting
De rechtszaak, een besloten zitting, zal zondagmorgen om 11.11 uur plaatsvinden in Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo. De meervoudige kamer van de rechtbank zal deze morgen snelrecht toepassen op deze zaak en daaraan heeft iedereen zich te conformeren. "Wij als Prinsen en Eregarde hebben echter een groot vertrouwen in de beide rechters, die gespecialiseerd zijn in dergelijke kwesties, en die deze zaak zullen behandelen. Daarnaast zal ook mevrouw de burgemeester Mr. A. Bronsvoort die morgen toezien op het verloop van dit proces", zo besluit Walterbos. Roverszonen Jan, Eddy en Robert hebben toegezegd op de zitting te zullen verschijnen. "Wij gaan er vanuit dat wij met behulp van onze advocaat, vrijgesproken worden. Het recht zal zegevieren!", aldus Jan Kruip.

Column

De Torenwachter over vrolijke carnavalskranten en dito bezorgers

Het was nog vroeg op de zondag vóór het carnaval; rustig ook buiten. Zeg maar in gewoon Hollands: geen mens, laat staan een hond, op straat te zien, beste Grollenaren. En dan is het toch raar dat er juist op dat moment bij mij op de bel werd gedrukt. De man die er stond had een duidelijke boodschap, dat moet ik eerlijk zeggen. Meestal worden er dan van die halve waarheden verteld of een serie van die onduidelijke en vage zinnen en vragen geproduceerd, waardoor je niet weet wat je ermee aan moet. En dan sta je daar maar een beetje van weerszijden vaag te doen, terwijl de gure noordenwind het verblijf aan de deur meer dan buitengewoon onaangenaam maakt.

De man zei in het onvervalst Grols met ook nog een sierlijke buiging in de woorden: "Ik kom oe effen vertellen daj vandage de krante wal könt vergetten! Wat dacht-ie d'r van?" liet hij daar op volgen."Dat is toch ne mooien carnavalsstunt of neet dan", riep hij mij ook lachend toe, terwijl hij steeds guitiger begon te kijken. Ik zei dat het eigenlijk geen stunt was omdat we nooit op zondag een dagblad kregen. Het zou wel een mooie carnavalsstunt zijn geweest als we op deze zondag vóór carnaval nu juist wèl een dagblad hadden gekregen. Maar hij zei dat dat niet kon. Wie zou zo'n extra krant moeten betalen? En bij de krant waren ze niet gek; in ieder geval de uitgevers niet. Het was juist carnavalesk om iets te doen wat volstrekt overbodig was en ook volstrekt kosteloos. Dat je aanbelt en zegt dat ze geen krant krijgen terwijl ze toch al geen krant zouden krijgen. Hij gierde het uit. "Snap ie'm?" bulderde hij, "Snap ie 'm, hej 'm deur?" Als je wou lachen dan moest je zoiets doen en dat deed hij nu dus. Hij belde overal aan waar het niet nodig was. En de mensen zagen dan ook nog eens een krantenbezorger in het echt. Niet een obscure robot, maar een gewoon mens die soms chagrijnig is, soms hoopvol en soms met goede zin beladen en (bijna) dagelijks de kranten in de bus frommelend. En dat op een tijdstip, dat wil je niet weten!

Ik begon een zekere sympathie voor de man te krijgen en opperde of hij misschien zin had in koffie. "Ik had d'r al 'n betjen rekkening met ehollen! Ie hebt van dee chagrijnsköppe, moar soms valt ze nog iets met", zei hij met een knipoog. Ik begreep de zin volledig. Hij bleek een geboren verteller. Daar vroeg in de morgen op die zondag vertelde hij dat hij ooit was ontslagen als krantenbezorger. Hij was toen nog jong geweest, maar niet zo jong dat hij die prachtige 'vrouwleu' niet zag die er 's morgens al rondfietsten. En hij had het verdorie door volhouden, sjansen en 'overseizen' met een van die prachtige meiden voor elkaar gekregen. Tegen die opbloeiende liefde was niets bestand geweest. Ook de bezorging van de krant niet. In hun enthousiasme waren de kranten blijven liggen en die gingen, naar later bleek, niet uit zichzelf naar de brievenbussen. "Doar moj wat an doon, moar dat deed ik toen neet." Het kon niet uitblijven: klachten van klanten over de kranten. Hij raakte zijn baantje kwijt, maar niet zijn liefde. En hij zag nu soms nog zo'n verliefde jongen met een veel te grote tas met veel te veel kranten en een vriendin die alles deed vergeten. "Dan zeg ik: zal ik ze metnemmen? Kik den jonge raar dan zeg ik: dee kranten bedoel ik!"

Het was van alle k(r)anten goed.

Torenwachter

Prins- en Eregarde van CV De Knunnekes trapt af

Stadsprins Henk-Jan I met adjudant Maurice tezamen met fluit Remco en duit Jeroen. Foto: Theo Huijskes

Het steekzetten is een niet meer weg te denken traditie

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het is alom bekend dat carnaval in Groenlo zich niet alleen beperkt tot de zogenoemde drie dolle dagen. Een en ander komt in het afgelopen weekend weer eens aan het licht wanneer het traditionele 'steekzetten' plaatsvindt onder de regie van de Prins- en Eregarde van carnavalsvereniging De Knunnekes. Een festijn, waarin deze keer niet alleen stadsprins Henk-Jan I en zijn adjudant Maurice en dat onder het motto 'Neet tegenan te brouwen!', een hoofdrol vertolken, maar ook hun beide partners Marloes en Janine. Een bijzonder geslaagd opwarmertje voor de komende driedaagse in de carnavalsveste Grolle.

Het prinsenpaar 2018 te midden van het comité ballonnenfonds. Foto: Theo Huijskes

Deze onvolprezen traditie begint al vroeg op de dag in de bedrijfskantine van Veld Koeltechniek BV, waar de tientallen carnavalisten ook deze keer warm onthaald worden door Henk Veld senior en zijn beide zonen Benno en Hans Veld, alle drie commissaris van de Prins- en Eregarde. Daarbij is het te doen gebruikelijk dat het prinsenpaar van drie jaar geleden, in dit geval prins Remco I (Brockötter) en adjudant Jeroen (Doest), in de functies van Fluit & Duit de regie in handen hebben.

Vermakelijke injectie
Nadat iedereen, ook deze keer onder de onvervalste tonen van Hofkapel De Knolle, zich tegoed heeft gedaan aan de eerste biertjes en vanzelfsprekend de gevulde snert of tomatensoep, wordt er met medewerking van de Vestingstad Express koers gezet richting de woningen van prins en adjudant om vervolgens uit te komen op de eindbestemming, te weten de prinselijke residentie, dit jaar Bar De Lange Gang in de Kevelderstraat. En dat zich hier vervolgens een super gezellig feest afspeelt, laat zich gemakkelijk raden. Een gebeuren dat enkele malen onderbroken wordt door ceremoniële dan wel feestelijke onderdelen. Een ietwat kleine ceremonie doet zich voor op het moment dat een prachtige, ingelijste getuigenis wordt overhandigd van de onderscheidingen van de vijf jubileumprinsenparen tot op dit moment. Het is hierbij Geert-Jan Stokkers, die als vierde jubileumprins voor een toepasselijke toespraak zorgt. Een absoluut hoogtepunt tijdens het residentiefeest vindt echter plaats met de toespraak van Marloes en Janine als zijnde de partners van prins en adjudant. Ook de hoogheden zelf laten zich niet onbetuigd en kruipen voor even in de rol van buutreedner en weten op die manier het samenzijn een extra vermakelijke injectie te geven.

Start ballonnenfonds
Tussen de bedrijven door moeten prins en adjudant ook nog even tijd vrij maken voor het in ontvangst nemen van de eerste zak met kleurrijke ballonnen, beschikbaar gesteld door het via Groenlo Vestingstad Promotion in het leven geroepen ballonnenfonds. In totaal zijn er dit jaar maar liefst 40 duizend ballonnen beschikbaar om de carnavalsveste Grolle kleurrijk te versieren. Gelet op het feit dat zich in het afgelopen weekend alleen al 55 straten hebben aangemeld, is de animo hiervoor zeer groot.

Koninklijke Grolsch ontvangt CV De Knunnekes

Foto: In het brouwhuis van Grolsch werden de vijf Jubileum Beugels nog eens gepromoot. Foto: Theo Huijskes

Waardig eerbetoon in het kader van het 55-jarig bestaan

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het is een bekend gegeven dat Grolsch en De Knunnekes een warme twee-eenheid vormen en dat ook op alle mogelijke manieren uitstralen. In het kader van 55-jarig bestaan viel een forse delegatie van carnavalsvereniging De Knunnekes een warm onthaal ten deel in de Koninklijke Grolsch Bierbrouwerij, gehuisvest aan de Brouwerslaan in Boekelo.

Voorafgegaan door stadsprins Henk-Jan I en stadsadjudant Maurice, beiden werkzaam bij de Grolsch, werd het met de bus vervoerde gezelschap bij binnenkomst verwelkomd door een delegatie van het bierconcern, alsmede door enkele vertegenwoordigers van Drankenhandel De Klok. Naast prins en adjudant, president en vorst, bestuursleden, leden van de raad van elf en andere Knunnekes-betrokkenen, waren deze keer vanzelfsprekend ook de vijf ontwerpers van de Grolsch Jubileum Beugel van de partij: de Grolse carnavalisten Ard Gelinck, Peter Konings, Maarten Kooiker, John Ligtenberg en Willem te Molder.

Het Grolse gezelschap werd welkom geheten door manager marketing operations Tom Huijskes met Alex Evenhuis en Stephan Stoffels. Huijskes toonde zich met name in zijn nopjes met het feit dat Knunnekes en Grolsch zoveel overeenkomsten vertonen en dat dit laatste mogelijk de oorzaak is van het feit dat het huidige jubileum-prinsenpaar het 'elfde' paar is met een Grolsch-achtergrond. Naast het nuttigen van de nodige biertjes, vergezeld van een hapje eten, werd er ook nog een uitstapje gemaakt naar de Grolsch-proefbrouwerij, het werkdomein van prins Henk-Jan ten Brincke, en een pauze ingelast voor een fotoshoot, waarbij met gepaste trots de vijf Grolsch Jubileum Beugels werden gepromoot.

Gelredag in het teken van de historie van Groenlo

Het Stadsmuseum van Groenlo, zijnde het startpunt van de Gelredag in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Op zaterdag 10 februari rechtstreeks op Radio Gelderland

Door Theo Huijskes

GROENLO - Op zaterdag 10 februari vindt de Gelredag van Omroep Gerlderland in Groenlo plaats. Op die dag komen de Ridders van Gelre op bezoek in het vestingstadje Grol om daar onder andere via het bezoeken van een aantal historische gebouwen in de rijke historie van Groenlo te duiken. De daarbij opgedane indrukken worden tussen 10.00 uur en 12.00 uur rechtstreeks uitgezonden bij Radio Gelderland.

De start van deze Gelredag vindt plaats in het Stadsmuseum in de Mattelierstraat, tevens de centrale ontmoetingsplaats gedurende de gehele dag. Van daaruit wordt er een rondgang gemaakt langs diverse historische bezienswaardigheden in Groenlo. Belangstellenden zijn op alle locaties van harte welkom. Iedereen heeft tussen 10.00 uur en 12.00 uur overal gratis entree. Voor belangstellenden, die kiezen voor een 45 minuten durende stadswandeling, staan vier gidsen in historische kledij paraat. Voor de kinderen is er geen apart programma, dit omdat op dezelfde dag 's middags het kindercarnaval plaats vindt. Wel liggen overal kleurplaten voor kinderen die geen carnaval vieren.

In het Stadsmuseum is in iedere zaal iemand in oude kledij aanwezig om toelichtingen te geven over hetgeen er allemaal te zien is. Daarnaast kan men in het museum de film bekijken over de rol die de stad Grol heeft gespeeld tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bestuurslid Ellen Vehoff van het Stadsmuseum en Ben Verheij, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, zullen daar door verslaggever, tevens Ridder René Arendsen van Omroep Gelderland, aan de tand worden gevoeld over respectievelijk de interessante materie 'Parels uit het depot' en de historie van Groenlo. In de Oude Calixtus, waar eveneens een film over de Tachtigjarige Oorlog kan worden bekeken, zal beheerder Joop Derksen als gastheer optreden.

Stadsboerderij
Ook staat er een bezoek aan de unieke stadskerker onder het Grolse stadhuis op het programma. Daarnaast nemen de programmamakers een kijkje in de Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat. In deze 17e eeuwse boerderij zal op zaterdag 10 februari tevens gewerkt worden aan het oude weefgetouw dat daar opgesteld staat. Een bezienswaardigheid op zich. Bovendien bestaat er gedurende de gehele morgen en bij voldoende belangstelling ook 's middags volop gelegenheid om de toren van RK Calixtusbasiliek te beklimmen, om op die manier op grote hoogte een blik te werpen op het vestingstadje Grol. Verder is de gehele dag de plaatselijke VVV beschikbaar voor gewenste informatie.

Carnavalsuitzending vanuit Rockcafé Taste

GROENLO - Om het carnavalsweekend goed in te gaa, vindt op vrijdagavond vanuit Rockcafé Taste de traditionele carnavals-radio-uitzending van Gelre FM in samenwerking met de Knunnekes en de Tönnekes plaats. De uitzending is van 21.00 tot 23.00 uur. Er zijn live-optredens van Thomas Oesterholt die de winnende schlager 'T is bienoa zowiet' zal zingen, en Jeroen Doest die het nummer 'Dee twee van de TC' live uit zal voeren. De presentatie is in handen van Bart Huijskes van de Tönnekes en Henri Walterbos van de Knunnekes.

Jubileumfestival gym- vereniging Rap en Snel

GROENLO - Gymnastiekvereniging Rap en Snel viert op zaterdag 30 juni haar 90-jarige bestaan en nodigt belangstellenden uit op het 'Jubileum Festival Rap en Snel'.

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur worden bezoekers bij De Mattelier in Groenlo onder andere vermaakt door een tiental verschillende gymgroepen. Jongens, meisjes, jong en oud; ze zullen de show stelen met hun spetterende optredens. Dans, show, muziek en acrobatiek vullen de verschillende podia. Maar er wordt ook gezorgd voor ander vermaak.

Sportieve, creatieve uitdagingen -voor alle leeftijden, gymnasten en niet-gymnasten-, fotografie en lekker eten zorgen er voor dat iedereen zich vermaakt. De exacte invulling en line-up blijft nog even geheim.

Uiteraard zijn de sponsoren ook van harte welkom. Groenlose ondernemers die de vereniging een warm hart toe dragen en iets willen betekenen voor de club kunnen contact opnemen via: sponsoring@rapensnel.nl. Meer informatie volgt via de de site: www.rapensnel.nl en de sociale media.


8 / 42

Samen staan we sterker

Op 21 maart mogen we als inwoners van Oost Gelre weer onze stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad.

Daarom zien we nu regelmatig ingezonden stukjes in deze krant van verschillende partijen die ons proberen te overtuigen van hun geweldige prestaties. Sommige van die stukjes geven ons soms de indruk dat het herstel van de wereldeconomie hier begonnen is. Een grotere mate van bescheidenheid zou meer op zijn plaats zijn.

In de huidige context zoals bestuurlijk Achterhoek nu is opgedeeld mogen we ook niet veel meer verwachten. Allemaal kleine gemeentes met zo hun eigen belangen, kibbelen met elkaar over vanalles en nogwat en vechten met elkaar om de subsidie-potjes, kortom alles behalve een efficiënt bestuur.

Gelukkig zijn er recent in de regio een paar jonge, nog niet uitgebluste, bestuurders benoemd die een frisse kijk hebben en initiatief durven nemen om de situatie te verbeteren.
Een van de initiatieven die men op tafel heeft gelegd is een voorstel voor het verder ontwikkelen van regionale samenwerking.
Iedereen met gezond verstand zou dit initiatief zonder voorbehoud moeten toejuichen. We zouden zelfs nog verder durven gaan; namelijk dit als eerste stap zien naar een zelf geïnitieerde gemeentelijke herindeling met als doel in de toekomst een grote Achterhoekse gemeente te creëren. Het grote voordeel is dat we dan op een zodanige schaal kunnen besturen dat we dan echt landelijk een vuist kunnen maken.

Zouden wij onze lokale politiek bij deze mogen vragen zich daar eens op een positieve manier over te buigen en hen adviseren hiervan een belangrijk verkiezingsthema te maken?

Helaas zien we in de lokale politiek bij dit thema juist het opgekeerde. We zien een defensieve, negatieve grondhouding, waarbij wij ons als burgers toch afvragen welke rol het eigenbelang daarin speelt?
Waarom meteen allelei beren op de weg zien, waarom niet gewoon positief denken in mogelijkheden en kansen?

Natuurlijk is een gemeentelijke herindeling een lange weg met de nodige hobbels en problemen. Maar we kunnen toch beter zelf het initiatief nemen voordat politiek Den Haag in de (nabije?) toekomst ons onvermijdelijk een volgende gemeentelijke herindeling, in welke vorm dan ook gaat opleggen.
Die ervaring hebben we ruim tien jaar ook meegemaakt en we kunnen absoluut niet trots zijn op onze lokale politici hoe die daar destijds mee zijn omgegaan.

Wij vragen onze lokale politici over hun eigen schaduw te stappen, misschien voor de ouderen onder hen een te moeilijke opgave maar voor de meer creatieve en ambitieuze anderen moet dat toch lukken?

Waarom zou Oost Gelre in deze geen voortrekkersrol kunnen gaan spelen?

Laten wij onze stem op 21 maart geven aan die partij die kiest voor de toekomst van de Achterhoek en niet aan partijen die lijden aan xenofobie die al begint aan onze gemeente grens.

Rob Bongers

Koor Grolse Hofzangers geeft samen met Berkelzangers koffieconcert

GELSELAAR - Zondag 18 februari vanaf 11 uur is in café-restaurant Florijn in Gelselaar een luchtig concert van De Berkelzangers en de Grolse Hofzangers.

Beide koren hebben een ander concept zoals het eigen combo van De Berkelzangers. Gezelligheid en meezingen zijn de uitgangspunten bij het optreden.
De koren sluiten gezamenlijk het koffieconcert af. Zaal open 10.30 uur, de entree is 5 euro inclusief een kopje koffie, aangeboden door Florijn.
Voorverkoop bij Tabak en Wijn en Zo in Borculo en bij café-restaurant Florijn.

Nieuws uit de kerken

De Tönnekes gaan voor
'Make love, not war'

Pelle Walterbos, Daan Harbers en Barend Soer op de Tönnekes-praalwagen. Foto: Henri Walterbos

GROENLO - In de verenigingshal is het een drukte van belang. Al enkele maanden wordt er door diverse Knunnekes-geledingen hard gewerkt om tijdens het carnavalsweekend goed voor de dag te komen. Zo ook de jongeren van de Tönnekes. Er wordt gewerkt aan attributen voor een spectaculaire onthulling van de nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw en de eigen carnavalswagen wordt opgeknapt.

Door Henri Walterbos

Voorzitter Barend Soer, hoofd bouw en voormalig Jonkheer Pelle Walterbos en nieuw lid Daan Harbers leggen de laatste hand aan de praalwagen. Een mix van 'oud' en 'jong.' Barend werd voorafgaande aan het nieuwe carnavalsseizoen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Tönnekes. Het betreft echter een overgangsjaar. Vanwege zijn leeftijd zal Barend de jongerencarnavalsvereniging na dit jaar verlaten en hoopt hij de overstap te maken naar De Knunnekes, evenals Pelle. "Klopt," bekent Barend. "Ideeën over de opvolging zijn er al wel, maar daar gaan we het na de carnaval weer over hebben. Eerst volop aan de slag om er dit jaar weer een prachtige Tönnekescampagne van te maken. Alles verloopt tot op heden op schema. We zijn al bijna klaar en kunnen eigenlijk niet meer wachten," vertelt Barend, die ook al menig gezellig samenzijn had met de nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw. "Ook zij kunnen niet wachten en hebben er heel veel zin in," lacht hij terwijl Pelle en Daan hem nieuwsgierig aanhoren. "Afgelopen week hebben we nog een gezellige avond gehad met elkaar toen we met zijn allen de nieuwe onderscheidingen geknoopt hebben en enkele onthullingen van eerdere Jonkheren en Jonkvrouwen hebben bekeken. We hebben met elkaar een goede voorbereiding gehad."

Prachtige onthulling
Het thema van de onthulling dit jaar is het leger. "Het motto dat we gekozen hebben is 'Make love, not war.' Een deel van Kras gaan we aankleden als een legerbasis. We hebben een grote tank gemaakt waar iets mee staat te gebeuren, maar wat dat zeggen we nog niet. We denken dat het een prachtige onthulling wordt en een hele mooie avond", weet de voorzitter zeker.
De wagen van de Tönnekes staat er inmiddels 'spic en span' bij. Er is het nodige werk aan verricht, kijkt Pelle terug op de afgelopen bouwweken. "De wagen is door enkele technische Knunnekes bekeken en goed bevonden. De wagen kan nog wel een jaar mee, maar volgend jaar gaan we waarschijnlijk voor een nieuwe wagen. Voor nu hebben we het bordesje van de Jonkheer en Jonkvrouw aan moeten passen. Dat zag er niet meer fraai uit. Nu kunnen we ons vol storten op de bouwwerkzaamheden voor de onthulling."

Debutant
Daan (16) hoort de ervaren 'mannen' glimlachend aan en heeft het zichtbaar naar zijn zin. Het is zijn eerste jaar bij de Tönnekes. "Toen Barend mij vroeg heb ik er eerst over nagedacht en heb ik een proefperiode gehad om te kijken of ik het leuk vond. Daarna leek het mij wel wat. Ik vind het leuk en zit er nu officieel bij." De Tönnekesavond zal tevens zijn vuurdoop zijn. Nooit eerder was hij aanwezig, vanwege zijn leeftijd. "Ik heb er leuke verhalen van gehoord. Het lijkt mij wel leuk."
De muzikale invulling van de avond, die 20.00 uur begint, wordt verzorgd door Ramon Nienhuis en Jasper Bos, oftewel Ray Montreal en Jay Boss. En verder….NIX 18.

Column

30 dagen zonder

Burgemeester Annette Bronsvoort, onze edelachtbare vrouwe, gaat dus in bijna de hele maand maart niet drinken. Ze doet mee met de actie ikpas.nl.

Met carnaval, in februari, kan ze nog lekker meedrinken en in april, met onder andere de verjaardag van de koning, kan ze weer oranjebitter meedrinken.

En dat oranjebitter kan ze aan het einde van het voetbalseizoen ook drinken als Longa'30 promoveert van de 1e klasse naar de hoofdklasse. Het oranje voor Longa en het bitter voor Grol, dat volgend seizoen dan drie klassen lager speelt dan Longa.

Of Grol moet ook promoveren - wat niet extreem onwaarschijnlijk is - dan kunt u de voorgaande alinea vergeten.

Mevrouw Bronsvoort heeft geluk dat in haar alcoholloze maart de zomertijd wordt ingesteld, dat betekent een uur minder zonder drank.

Haar onthoudingsperiode valt natuurlijk wel mooi samen met de vastenperiode. Met die christelijke, bedoel ik.

Wel is het zo dat het laatste avondmaal op 29 maart is. Dus dat wordt voor haar op Witte Donderdag alcoholvrij bloed van Christus. Als ze aan dat soort dingen doet tenminste.

Jezus was zelf bepaald geen tegenstander van alcohol. Want behalve wijn schenken onder het mom van zijn bloed heeft hij een boel water in wijn veranderd.

Dat maakt hem natuurlijk wel gezelliger dan zijn reliconcullega Mo.

De burgemeester heeft trouwens gezegd dat ze niet voor het eerst meedoet aan deze actie. Ze tweet (wat ziet dat woord er raar uit op papier) dat het haar de vorige keren goed is bevallen.

Ze is dus al vaker gestopt met drinken, maar telkens weer teruggevallen. Zo zou je het kunnen lezen. Zou.

Serieus (serieus): ze wil natuurlijk aandacht voor de drankproblematiek en vastgeroeste drinkpatronen. En terecht, het drinken van alcohol is - zeker in onze zuipgemeente - veel te veel een gewoonte.

Maar naast het volk draagt ook de overheid daar zelf aan bij. Een brouwerij wordt met tromgeroffel en politieke rode lopers binnengehaald. Wat ik zelf ook wel leuk vind. Ik doe er dus bij tijd en wijle ook aan mee, aan die vastgeroeste drinken-hoort-er-bij-cultuur.

Alleen al door het woordgebruik. Met drank en drinken wordt bijna altijd bedoeld: alcoholhoudende drank. Ook in dit essaytje weer.

Tweede Jeugdcarnaval maakt indrukwekkende groei door

Tweede Jeugdprins Fons en adjudant Harrie die volgende week afscheid nemen. Foto: PR Foto: Tweede Jeugdprins Fons en adjudant Harrie die volgende week afscheid nemen

GROENLO - Carnaval is een populair feest en dat blijkt maar weer eens bij het onderdeel 'Tweede Jeugdcarnaval'van de Knunnekes. Dat festijn begint op carnavalsdinsdag 13 februari om 13.15 uur en wel in het City Lido, het carnavalshoes van de Knunnekes. Maar het is verstandig om er al vóór dat tijdstip van 13.15 uur te zijn, want er bestaat grote belangstelling voor, zo blijkt nu al.

Door Ferry Broshuis

Een aantal jaren geleden zat het seniorencarnaval zoals dat destijds heette wat in het slop. Het feest wilde niet echt op gang komen en dat was het moment voor de Knunnekes om in te grijpen. Er werd een commissie samengesteld die een geheel nieuwe opzet zou maken, een nieuw format, en dat is ingeslagen als een bom en ook enorm aangeslagen. Het dinsdagmiddagfestijn zit nu weer helemaal in de lift en is wat je noemt echt booming.
Er wordt nu op die dinsdag jaarlijks een tweede jeugdprinsenpaar onthuld en afscheid genomen van het heersende prinsenpaar en daaromheen is een buitengewoon leuk en vrolijk programma samengesteld. Dit programma wordt gepresenteerd door de Flying Dutchman Kees Porskamp.
Op deze carnavalsdinsdag wordt zoals gezegd eerst afscheid genomen van het huidige Tweede Jeugdprinsenpaar Fons en Harrie die er echt een fantastisch evenement van hebben gemaakt en zich op tal van manieren hebben gepresenteerd. Hulde! Je zag ook dat de beide hoogheden er steeds meer plezier in kregen en dat werkte erg aanstekelijk. En daarna komt natuurlijk de onthulling en presentatie van het nieuwe prinsenpaar. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zoals dat gebruikelijk is bij de Knunnekes blijft het een goed bewaard geheim welke mensen het nieuwe duo vormen. "Maar het wordt fantastisch", zo laat een van de organisatoren, Hennie Schovers, weten. De middag wordt verder ingevuld met een aantal prachtige buuts die je absoluut niet moet en mag missen en natuurlijk treden de dansmarietjes op, de vermaarde hofkapel de Knolle, het Knunnekes Dweilorkest enzovoort. En vanzelfsprekend komt ook de raad van elf met stadsprins Henk-Jan en adjudant Maurice meevieren. Start is 13 februari, 13.15 uur, maar eerder komen is prima. Dan speelt en zingt Tim Ebbers al de beroemde Grolse carnavalsschlagers die in de loop van de jaren steeds opnieuw echte meezingers blijken te zijn.

Nieuwbouwwijk Oldenhuis krijgt groen licht

Gadegeslagen door Jos Rouwmaat links en Vincent van Uem rechts, zetten Annette Bronsvoort en Hans Rouwmaat hun handtekening onder de intentieverklaring. Foto: Theo Huijskes

Gevarieerd aanbod van 37 energieneutrale woningen zonder gasaansluiting

Door Theo Huijskes

GROENLO - De champagne ontbrak nog net, maar aan spontane felicitaties en blije gezichten ontbrak het niet. Dit vrolijke beeld had te maken met de ondertekening van een intentieverklaring door burgemeester Annette Bronsvoort namens de gemeente Oost Gelre en Hans Rouwmaat als projectontwikkelaar Oldenhuis Ontwikkeling BV over de invulling van de locatie Oldenhuis aan de Borculoseweg in Groenlo. Het plan is om er een gevarieerd woningaanbod te realiseren van 37 energieneutrale woningen zonder gasaansluiting.

"Sedert januari 2017 hebben wij hieraan gewerkt. De goede samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot hetgeen nu bereikt is. Want vergeet niet dat het oorspronkelijk de bedoeling was om op deze locatie tussen de 70 en 80 woningen te realiseren", aldus Rouwmaat. In het kader van de bouwstop, afgesproken in regionaal verband, lag er 'code rood' op het terrein, hetgeen betekende dat er voorlopig niet gebouwd mocht worden. Maar dankzij het feit dat beide partijen in gesprek zijn gebleven, kon nu de intentieverklaring worden getekend, zo legde wethouder Van Uem uit,
Van Uem en Rouwmaat zijn het helemaal met elkaar eens dat er hier sprake is van een voorbeeldige coproductie. "De noodzakelijk beweging kwam van twee kanten, waarbij er over en weer alle begrip was voor de situatie op de woningmarkt. We zijn op een gedegen en tevens snelle manier tot elkaar gekomen", aldus wethouder Van Uem. "Een beter voorbeeld van een win-winsituatie is niet denkbaar", zegt ontwikkelaar Rouwmaat. "Ik wil daarom de gemeente complimenteren met de vlotte manier van werken. De wijze waarop alles de afgelopen maanden in zijn werk is gegaan, geeft ons een goed gevoel. Dit ondanks dat wij met betrekking tot het aantal woningen een behoorlijke stap terug moeten doen. Ook het gegeven dat wij hier straks kunnen spreken van een volledig energieneutraal woningaanbod, doet ons deugd. Dus redenen voldoende om elkaar te feliciteren met dit succes."Gemeente en ontwikkelaar hebben inzake de locatie Oldenhuis maar één uitgangspunt voor ogen: 'Het bewerkstelligen van een wijk, die helemaal past bij de actuele markt en vraag van de bewoners'. Daarom moet in de ogen van beide partijen Oldenhuis een gevarieerd woongebied worden met een woonaanbod voor starters, gezinnen, senioren en bewoners die zorg behoeven. Hans Rouwmaat daarover: "Aan de rand van het plangebied worden grote kavels gecreëerd voor een aantal luxe woningen. Daarnaast komen er twee onder één kap-woningen, alsmede woningen voor starters. Verder is midden in het gebied een zorgcomplex voorzien, hetgeen het totaalplaatje completeert. En misschien wel het allerbelangrijkste is dus dat wij van de locatie Oldenhuis een duurzame wijk willen maken, die voor Groenlo en omgeving uniek is. De wijk wordt niet alleen volledig gasloos, de elektriciteit is straks ook nog eens afkomstig van een zonnepanelenweide."

Het voorstel voor instemming wordt 20 februari in de raadscommissie en 6 maart in de gemeenteraad behandeld.

Column

7 februari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

8 februari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

9 februari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

10 februari

Groenlo

Gelredag - Ridders van Gelre

Stadsmuseum

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

10 februari tot 18 februari

Groenlo

KINDERACTIVITEITEN IN DE VOORJAARSVAKANTIE

Leemland Activiteiten & Zorg

11 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Groenlo

Drie Dolle Dagen in Grolle

Centrum Groenlo

12 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Groenlo

Drie Dolle Dagen in Grolle

Grolle

13 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Groenlo

Drie Dolle Dagen in Grolle

Grolle

14 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

15 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

16 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

17 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

18 februari

Groenlo

Kinderactiviteiten bij Leemland

Leemland Activiteiten & Zorg

Groenlo

Escaperoom Groenlo

19 februari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

20 februari

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Veel versierders actief in Groenlo

Trompstraat. Foto: Mark Ebbers

GROENLO - Bij de carnavalsoptocht staat het publiek stil en komen de versierde attracties langs. Maar in Groenlo ontstaan in de weken voor carnaval ook veel plekken waar de attracties stilstaan en het publiek in beweging moet komen om alles te zien. Zowel binnen als buiten de gracht.

Door Mark Ebbers

Kerkwal. Foto: Mark Ebbers
Lievelderstraat. Foto: Mark Ebbers
Groeneweg. Foto: Mark Ebbers
Notenboomstraat. Foto: Mark Ebbers
Kerkwal. Foto: Mark Ebbers

Met name in de laatste twee weekenden voor de drie dolle dagen worden straten versierd, maar ook huizen en tuinen, in groepsverband of individueel. Het gebeurt door buurtverenigingen of door losvaste gezelschappen. Zelfs binnenin de huizen is het op veel plekken versierd; zo is er heel wat te zien achter de ramen en op de vensterbanken. En wie weet wat er in die huizen nog allemaal aan carnavalesks verborgen blijft voor de journalistieke straatgluurder.
De buurt van de prins en adjudant – dit jaar eigenlijk één aangesloten buurt – is al twee weken voor carnaval versierd. In het weekend dat het CCG langskomt met goulash en andere versnaperingen om de buurtversierders aan te sterken.
De zaterdag van het laatste weekend voor carnaval worden nog veel andere plekken voorzien van onder andere vlaggen, slingers en vaantjes. Ook zijn er veel borden te zien, met name op gevels, van onder meer oud-hoogheden, carnavalsgardes en vriendengroepen.
Erik Mentink schat dat minstens 500 mensen actief zijn in het carnavalsklaar maken van de buurten. Zijn ballonnenfonds stelt ook dit jaar weer duizenden ballonnen ter beschikking. De eerste daarvan worden op steekzetzaterdag altijd aangeboden aan de regerend prins en adjudant, dit jaar Henk-Jan I en Maurice.
Het is altijd afwachten of de ballonnen en andere versieringen het soms onstuimige weer voorafgaand aan vastenavond ongeschonden doorkomen. De zware storm van 18 januari jongstleden was door de weergoden zo getimed dat de buitenversieringen er nog geen last van hadden.
Maar wat het weer ook is, het versieren van straten en panden is in elk geval een zekerheid geworden in Groenlo. Wat het Nederlandse elftal niet eens meer elke twee jaar voor elkaar krijgt, lukt het Grolse carnaval wel. En ook nog eens in veel meer verschillende kleuren.
De straten die zich officieel hebben opgegeven dingen mee naar de Straatprijs. Die wordt bekendgemaakt op de morgen van Rosenmontag bij City Lido. De winnaar van 2017 was Harten Drie; in 2016 ging de Beatrixstraat – toevallig de buurt van de toenmalige stadsprins Michaël Lammers – met de eer strijken. Maar er is geen reden om te denken aan doorgestoken kaart, buurtbewoners van de regerende hoogheden zullen logischerwijs extra gemotiveerd zijn.

Meespelen in filmscène Prikkelz

GROENLO - Wie het leuk lijkt om in een spannende filmscène mee te spelen, of wie altijd al eens heeft willen ervaren hoe het is om op een echte filmset te acteren, is welkom op vrijdag 16 februari bij Prikkelz. Van 10.00 uur tot 17.00 uur wordt in samenwerking met The Movie Academy een activiteit gehouden, waarbij kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar mee kunnen spelen in een spannende film. Het ochtendprogramma bestaande uit een voorstelronde, korte introductie en repetitiesessie met daarna een middagpauze waarin de deelnemers worden getrakteerd op patat met een snack. Na de pauze gaan de deelnemers als een speer met het echte werk aan de slag, namelijk het filmen van de scenes. De organisatoren zorgen voor een echte cameraman, geluidsman en regisseur. Deze activiteit vindt plaats bij Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. De activiteit gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Kosten zijn 10 euro (dit is inclusief ranja, patat en snack). Kinderen kunnen zich aanmelden via info@prikkelzgroenlo.nl.

17 / 42

De mensen achter, voor en op de optochtwagens - deel 2

De Bittere Ballen in 2014. Foto: PR

Ballen en Snikkels

Door Mark Ebbers

GROENLO - In het tweede en laatste deel over de carnavalswagenbouwers is het de beurt aan de groepen De Bittere Ballen en De Snikkels.

De Snikkels als Soldaat van Oranje, in 2017. Foto: PR

Liever bitterballen dan tennisballen
Paul Harbers doet namens De Bittere Ballen het woord. Zij doen mee in de categorie grote wagens, maar ze hebben dit jaar ook een grote loopgroep. De verdeling is traditioneel-carnavalesk: de heren op de wagen en de dames lopend in de groep.

Hoe, wanneer en door wie ontstond het idee voor jullie wagen van dit jaar?
"In oktober 2017 hebben we weer gepolst bij alle deelnemers van vorig jaar en een aantal nieuwe leden van onze tennisgroep, De Bittere Ballen, of er interesse bestond om deel te nemen aan de optocht 2018. De interesse was er wel degelijk en in grote aantallen: 37 personen hadden er zin in. Volwassenen en kinderen, leeftijdscategorie vanaf 5 tot 50 jaar. De groep leeft. Eerst maar eens ideeën verzamelen en uiteindelijk hebben we democratisch gestemd, waarbij er één idee als beste uit de bus kwam. En heel toevallig was het idee van mijzelf. Gezien het grote aantal deelnemers hebben we besloten om de groep te splitsen in twee groepen: 19 heren met een grote wagen, 18 dames in een grote loopgroep."

Is er goeie taakverdeling binnen de groep? Zijn er specialisten, allrounders? Zijn er werkpaarden en sierpaarden?
"Iedereen in onze groep heeft zijn of haar inbreng en wordt gehoord. Dat is zeer belangrijk in het groepsproces voor vrijwilligers. Hiërarchie zoals in betaald werk, bestaat bij ons niet. Al zijn er beslissers op de achtergrond na goed overleg. Maar we komen er altijd snel uit, al dan niet met de nodige discussie. Maar daar blijf je scherp van. Taakverdeling is er bij ons: er is een creatieve groep, een operationele/bouwersgroep, een heel belangrijke catering/drankgroep, een inkopersgroep, een financiëngroep, een kostuummakersgroep, een choreografiegroep en een rotzooiopruimers-groep. De een is hier goed in en de ander is daar goed in. Allrounders zijn er niet aanwezig in onze groep. Per saldo is ons streven: als het totale plaatje maar klopt."

Waarom doe je mee aan de Grolse carnavalsoptocht?
"Meedoen aan de Grolse carnavalsoptocht is voor de meesten van onze groep iets vanzelfsprekends geworden. We doen nu voor de vijfde keer mee en hebben tussendoor weleens een jaartje overgeslagen, maar dan is er geen voorpret en mis je het voortraject naar de carnaval toe. Dus ik zou zeggen tegen eenieder in Groenlo: vooral meedoen, het is leuk."

Wat vind je van al die loopgroepen? Een mooie afwisseling met de wagens, of misschien toch wat gemakzuchtig?
"Ik weet uit mijn korte ervaring dat het maken van een wagen, in ons geval een grote, heel veel tijd en inspanning kost. En vooral niet te vergeten financiële middelen. Een tekort aan wagens in de optocht ontstaat door ruimtegebrek, materiaalgebrek, geldgebrek en motivatie. Veel groepen denken dan: dit jaar maar geen wagen, we houden het op een loopgroep. Ik wil vermelden dat ik alle respect heb voor de diverse loopgroepen omdat ze natuurlijk veel tijd en geld in de prachtige pakken steken. Het totale plaatje tijdens de optocht moet kloppen en daar horen ook loopgroepen bij. Het publiek moet met een lachend gezicht het feestgedruis ingaan. Het gebrek aan het bovenstaande kan natuurlijk positief gestimuleerd worden door De Knunnekes en de gemeente Oost Gelre. Want het wegvallen van de Grolse carnavalsoptocht kan natuurlijk niet en zou na het wegvallen van het bloemencorso in Groenlo, een tweede debacle worden voor Groenlo."

Kun je in het kort iets vertellen over de geschiedenis van jullie groep en over de successen of juist het uitblijven daarvan?
"Onze tennisgroep, De Bittere Ballen, is tientallen jaren geleden ontstaan uit tennissers die bitterballen belangrijker vonden dan tennisballen. In de loop der jaren is de samenstelling van de groep veranderd en spelen we wekelijks met 17 spelers of dat hopen we dan. Ons motto is: 'Omdat het tennissen op de tweede plaats komt'. In 2013 is onze carnavalsactiviteit ontstaan als gevolg van het feit dat een tweetal spelers van onze tennisgroep, Maarten Kooiker (de huidige president der Knunnekes) en Martin Geessinck, resp. prins en adjudant werden van De Knunnekes in dat carnavalsjaar 2012/2013. In de voorgaande jaren waren de successen niet om naar huis te schrijven, met als maximaal resultaat twee keer de vierde plek. Voor 'sportmensen' zoals wij een vervelende plek. Of dit terecht is en het niet een hogere plek had moeten zijn, laat ik over aan de integriteit van diegenen die erover gaan. Wij wensen iedereen een mooie carnaval toe en onze concurrenten succes."

De Snikkels
De Snikkels - dit jaar in de optocht met een kleine wagen en met al flink wat successen achter hun naam - zijn kort en krachtig, althans in de antwoorden via woordvoerder Hans Gockel.

Hoe, wanneer en door wie ontstond het idee voor jullie wagen van dit jaar?
"Het idee is ontstaan tijdens de online cursus 'vrije tijd en schilderen: zegen of vloek?' in onze besloten groep op LinkedIn. Gebruiker NickO (niet zijn echte naam) kwam als reaguurder in de comments met het idee."

Is er goeie taakverdeling binnen de groep? Zijn er specialisten, allrounders? Zijn er werkpaarden en sierpaarden?
"Nee, er komen alleen ezels aan te pas."

Waarom doe je mee aan de Grolse carnavalsoptocht?
"De Grolse optocht ligt logistiek gezien dichtbij voor alle leden van De Snikkels en is in de aanlooproute naar de carnaval dan voor de hand liggend."

Wat vind je van al die loopgroepen?
"De toekomst bestaat uit loopgroepen, deze lopen namelijk voor de muziek uit."

Kun je in het kort iets vertellen over de geschiedenis van jullie groep?
"Wij kunnen geen korte verhalen over onze historie vertellen, daarmee zouden wij wij de lezers van dit weekblad te kort doen. Enkel de tijdloze slogan 'winnen is belangrijk' vat onze missie goed samen."

Wagenbouwers deel 2

Maïspotters vieren carnaval met iedereen

Een beeld dat de komende dagen diverse keren te zien zal zijn; Prinses Janneke en Adjudante Jona, die van zich laten horen. Foto: Henri Walterbos

VOOR-BELTRUM - Ze zijn helemaal in hun element en overal waar ze komen verschijnen ze met een gulle lach; Prinses Janneke en Adjudante Jona. Een vrolijk, fris en fruitig uithangbord van de Maïspotters. Twee dames die bovendien hun mannetjes staan. In korte tijd hebben ze al een warme plaats weten te bemachtigen in het Oost-Achterhoekse carnavalslandschap dat toch hoofdzakelijk een mannenbolwerk is.

Door Henri Walterbos

Na hun onthulling, een maand geleden, lopen ze feest na feest af, maar nog geen enkel vleugje slijtage is merkbaar. Geheel in stijl van hun motto: 'Met diss'n hoefsmid en docente, op 'n draf deur de tente!' De dames gaan 'volle poele.' Na het vele voorproeven begint nu het grote werk, met zaterdagavond als belangrijk moment de sleuteloverdracht in de eigen Maïskoele, zodat de Voor-Beltrumse carnaval echt kan beginnen. Het zal niemand verbazen dat de in topconditie verkerende dameshoogheden zelf het licht uit zullen doen en de deur op slot draaien, en de dag later weer zelf openen.
Vanaf het moment dat Janneke en Jona gevraagd werden zijn ze niet alleen maar in de feestmodus blijven hangen. Er diende ook het nodige werk verzet te worden, zo vertellen ze in hun eigen Maïspottersuitgave; "Een geheel verzorgde fotoshoot van meer dan 2,5 uur, de proclamatie schrijven, opkomst in elkaar zetten, rokjes passen bij Gunnewijk, onderscheidingen ontwerpen, maar dat wel onder het genot van een lekker koud biertje."
De dames hebben de eer een jaar lang een geoliede Maïspottersmachine aan te mogen drijven. Ze kwamen in een gespreid bedje terecht. Ook dit jaar is er door het bestuur en de vele vrijwilligers weer hard gewerkt om er weer een geslaagde carnaval van te maken. Carnaval leeft in Voor-Beltrum. Zo stelt ook President Wout Tuinte tevreden vast. "We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd in de Maïskoele, om zo de doorgang van en naar de tap en het toilet wat gangbaarder te maken. Wij verwachten met het programma dat we in elkaar hebben gezet dat iedereen zich tijdens de carnaval zal vermaken. Jong en oud, want carnaval is voor iedereen!"

Programma
Op vrijdag brengen Prinses Janneke en Adjudante Jona met de Raad van Elf een bezoek aan de van oorsprong Voor-Beltrumse Willibrordusschool in Groenlo. 's Avonds gaat het naar Zieuwent voor het bijwonen van het Eumkesbal. Zaterdagavond zijn de Maïspotters aanwezig in de Calixtsbasiliek in Groenlo, voor het bijwonen en meewerken aan de carnavalsmis. Al sinds de eerste editie in 2001 werken de Voor-Beltrummers hier aan mee. Iets dat zeer gewaardeerd wordt door de organiserende carnavalsvereniging De Knunnekes. Daarna maken de Maïspotters zich op voor de eigen carnavalsavond in de verwarmde Maïskoele, met muzikale medewerking van de Kliko Disco Show. Zondagmorgen echter allemaal al weer vroeg op appèl voor het eigen frühschoppen in de Maïskoele. Maandag wordt al vroeg vertrokken naar Lievelde om de nadorst weg te werken bij het frühschoppen van gastheer de Jonge Nölepeters. Aansluitend dweilen in de Grolse binnenstad. Dinsdagmiddag vieren de jongste Voor-Beltrummers hun eigen carnavals feest tijdens het Kindercarnaval. 's Avonds gaan nog één keer alle remmen los op het eigen slotbal. De opmaat naar Aswoensdag.

Extern onderzoeksrapport gaat voor drie basisscholen

Foto: Theo Huijskes

Mogelijk een IKC op locatie St. Willibrordus

Door Theo Huijskes

GROENLO - Op 20 februari (raadscommissie) en 6 maart (raadsvergadering) krijgt de gemeenteraad van Oost Gelre de gelegenheid om zich uit te spreken over het 'Eindrapport onderzoek locaties toekomstige huisvesting basisonderwijs Groenlo'. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor als uitgangspunt aan te houden dat de huisvesting zich toespitst op drie onderwijslocaties. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om een voorkeur uit te spreken voor een eerste aanpak van locatie St. Willibrordus.

In Groenlo is de nodige onrust ontstaan over hoeveel basisscholen er op termijn komen te vervallen en welke scholen daarvoor in aanmerking komen. Op dit moment telt Groenlo een zestal locaties voor het basisonderwijs. Terwijl de schoolbesturen erover denken om dit aantal terug te brengen naar twee, blijft het gemeentebestuur vasthouden aan minimaal drie vestigingen, waarbij basisschool De Ni'je Veste in de Wheme en dus in het centrum van Groenlo blijft behouden, zoals de ouders dat ook graag willen.

Haalbaarheidsscan
Door Team Sygma is nu een ruimtelijke haalbaarheidsscan gemaakt om de mogelijkheden voor de huisvesting van het basisonderwijs in Groenlo in beeld te krijgen, op minimaal drie onderwijslocaties. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen aan de slag gaan om de mogelijkheden uit te werken. Met hen is het concepteindrapport al wel besproken. Als potentiële locaties voor de toekomstige onderwijshuisvesting zijn in het rapport de huidige locatie St. Willibrordus en de locatie De Ni-je Veste Buitenschans genoemd, naast handhaving van onderwijslocatie De Ni'je Veste Wheme.

Onderzoeksrapport
Volgens prognoses zal leerlingenaantal van het basisonderwijs in Groenlo teruglopen van 821 naar 589 in 2024. Bij het herhuisvesten van de scholen op drie locaties, waarvan één of twee locaties uitgebreid tot IKC's, zijn verschillende scenario's onderzocht. Hierbij komt de locatie St. Willibrordus als meest geschikt uit de bus voor de vestiging van een IKC. "Het terrein van de St. Willibrordusschool is groot genoeg om een IKC (in alle scenario's) te huisvesten, maar daarentegen is de ligging zeer excentrisch en de inbedding in de wijk (verkeer, parkeren, veiligheid) verdraagt geen verdubbeling van de leerlingenaantallen. De locatie is ruimtelijk alleen geschikt als er oplossingen worden gevonden voor die aspecten. Wellicht door de terreinen van het Waterschap en Liander er bij te betrekken, het Watermolenpad te verleggen en een bredere ontsluiting via de Van Kinsbergenstraat te realiseren", aldus de opstellers van het onderzoeksrapport.


Classic WM met dirigent Engel naar Varsseveld

GROENLO - Dirigent Emile Engel en zijn regionaal koor Classic WM gaan zaterdagavond 17 februari het concert Viva L'Opera", waarmee men in november twee keer optrad in een uitverkochte Oude Calixtus, herhalen in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld.

Door Ans ter Horst

Er is een kleine wijziging in het programma met bijna dertig hoogtepunten uit beroemde opera's als Il Trovatore, Cavalleria Rusticana en Die Entführung aus dem Serail. Er vervalt een koorwerk, waarvoor het prachtige Koor van de Hofdames uit Anna Boleyn in de plaats komt. En zingt nu Rachel Westerveld uit Aalten het La vergine degli angeli uit La Forza del Destino en gastsoliste Marijke ten Kate uit Winterswijk de aria Caro mio ben van Giordani, dat eerst de Grolse Enneke Klomps vertolkte. De ruim vijftig zangers en zangeressen worden begeleid door Evert-Jan de Groot op vleugel uit Utrecht, en bij sommige werken eveneens door organist Wim Ruessink uit Winterswijk en violist Papillon Boddeke (Zutphen).
Het is een programma met veel afwisseling: koorwerken, aria's en ensembles, al dan niet met koor. Bijvoorbeeld het Zigeunerkoor, Paaskoor, Chor der Janitscharen, het Rataplan-koor en Bella Vita Militar. Er wordt gebruik gemaakt van podium èn kerkzaal. Regie heeft Johan Kersjes uit Lichtenvoorde.
"Classic WM probeert bij elk werk de passende sfeer op te roepen van ongeloof en verdriet tot grote vreugde om zo een avond van contrasten aan het publiek voor te schotelen", aldus de bevlogen dirigent Engel, die sinds 2010 muzikaal leider is. Hij is enthousiast over de kwaliteiten van het koor en de (eigen) solisten. Behalve Rachel zijn dat ook Martin Hogenkamp uit Lichtenvoorde, Gerard Oxener, Jan Nijman en Henk van Duinen (Winterswijk), Marjon Westerdiep (Eibergen) en Albert Dik uit Varsseveld.
Bij sommige werken wordt tevens geacteerd, zoals bij het met veel passie gezongen duet Non, no Turridu uit Cavalleria Rusticana van Mascagni van Marjon en Martin. Hij zingt verder o.a. solo Ah! Si ben mio uit Il Trovatore, het wervelende Largo al factotum uit Il Barbieri di Seviglia en in het ensemble A te o cara van Bellini met Marijke, Henk en Gerard. Martin vindt de nieuwe spelelementen een mooie afwisseling voor het publiek. "We zijn uit de comfortzone getreden. Zo krijgt het duet een heel andere impact dan wanneer het statisch wordt gezongen."
John en Rick te Dorsthorst van A 60 Audio Producties leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan de totaal-sfeer. De entree is Euro 15 euro, inclusief programma.

Handbalmeisjes Grol verliezen in Duiven

GROENLO - Op zondagmorgen 4 februari vertrokken de meiden van Grol E1 in alle vroegte. Vol goede moed gingen zij op pad voor de wedstrijd tegen Duiven E1. Helaas liepen de Grolse meiden al snel een kleine achterstand op, 0-1. Nikki zette deze achterstand recht door een mooie goal. 1-1 op het scorebord. Ondanks de tegendoelpunten bleef Grol het eigen spel spelen. Mooie aanvallen werden opgezet. Toch lukte het niet om de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Een ruststand van 12-3. In de rust hebben de coaches een flinke peptalk gehouden. Dat vertaalde zich naar acties in de tweede helft. Er werd fanatiek gespeeld met mooie schijnbewegingen en afstandsschoten. Maar de ballen vlogen er niet in, de wedstrijd werd afgesloten met een eindstand van 18-4. Zondag 18 februari een nieuwe kans, dan spelen de meiden een thuiswedstrijd tegen Quintus.

Hoofdrol in Shrek de musical voor Mick Zijdel

WINTERSWIJK - Op 17 en 18 maart staat het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn niet twee, maar drie keer op de planken met het komische en avontuurlijke 'Shrek de Musical'. Vanwege de grote belangstelling is besloten om - naast de geplande voorstellingen van 17 en 18 maart - op zaterdagmiddag 17 maart een extra voorstelling te spelen.

In 'Shrek de Musical' komt een wervelwind aan sprookjesfiguren en komische situaties voorbij. Bestuurslid Anne ten Dolle: "Shrek de Musical vertelt het verhaal van de lelijke Oger Shrek die als een kluizenaar zorgeloos in zijn moeras woont. Als zijn rust plotseling wordt verstoord doordat er allerlei sprookjesfiguren in zijn moeras opduiken, wordt hij boos en gaat hij verhaal halen bij Lord Farquaad: een kleine, gemene, opschepperige prins die de sprookjesfiguren heeft verbannen uit zijn thuishaven Duloc. Daar aangekomen lukt het Shrek om een deal te sluiten met Farquaad. Hij krijgt zijn moeras terug, mits hij de prins helpt aan een prinses om mee te trouwen, en wel prinses Fiona. Zij zit echter opgesloten in een toren, bewaakt door een enorme draak. Samen met zijn nieuwe vriend Ezel gaat Shrek op pad om haar te bevrijden. Een stormachtig avontuur met gevechten voor ware liefdes en waar schijn bedriegt als het gaat om innerlijk en uiterlijk."

Talent en enthousiasme
Harlekijn is het jongere zusje van het Winterswijks Muziek Theater. Anne te Dolle: "In de afgelopen tien jaar hebben wij al een flink aantal bekende musicals opgevoerd zoals Junglebook, De Sneeuwkoningin en Hairspray. Wij repeteren iedere week onder leiding van Dennis Weelink (muzikaal leider), Daphne van Ommen (regie) en Christina Smit (choreografie). De rollen van de Ogers Shrek en Fiona worden gespeeld door Luuk Sarlemijn en Sophie de Goede uit Aalten en de rol van Lord Farquaad wordt gespeeld door Mick Zijdel uit Groenlo. De overige hoofdrollen worden gespeeld door Joyce Willink (prinses Fiona) en Nick de Vries (Ezel), beiden uit Winterswijk."

Op zaterdag 17 maart is er een matineevoorstelling om 15.00 uur en een voorstelling om 20.00 uur. Op zondag 18 maart is er een matineevoorstelling om 14.30 uur. Kaarten zijn voor zestien euro te koop via Theater De Storm.

GroepsuitjesGroenlo en Stadsboerderij Grolle werken samen

GROENLO - GroepsuitjesGroenlo werkt al geruime tijd samen met de Stadsboerderij Grolle. De Stadsboerderij Grolle was bij een aantal onderdelen van het hele scala aan arrangementen uit de stal van GroepsuitjesGroenlo reeds partner. Dit tot volle tevredenheid van beide. Maar bij het nieuwe arrangement genaamd Kraak de Code wordt er zelfs gestart vanuit de Stadsboerderij. Lange tijd is er gewerkt aan deze nieuwste loot aan de stam van GroepsuitjesGroenlo. De vrijwilligers van de Stadsboerderij Grolle en leerlingen van het Graafschap College hebben dit leuke speurarrangement de laatste paar maanden getest. Her en der zijn een paar aanpassingen gedaan. Maar nu is het zover dat Kraak de Code uitgerold kan worden.

Het vestingstadje Grol werd ooit belegerd door het Staatse leger van Prins Frederik Hendrik. De Spaanse stadscommandant Mathijs van Dulcken geeft zich gewonnen tijdens het Belegh van Grol op 19 augustus 1627. Een dag later op 20 augustus vertrekken de Spaanse soldaten met veel van hun goederen uit het vestingstadje Grol. Maar één ding hebben ze niet mee mogen nemen namelijk de Spaanse goudschat. Die hebben de Spanjaarden vlak voor hun overgave ergens begraven in Grol. Onlangs werd deze Spaanse goudschat bij werkzaamheden opgegraven. Maar er is een probleem. Er zit een slot op de schatkist met een cijfercode. Het slot is tot op de dag van vandaag niet open te krijgen. De Spanjaarden hebben wel een oorkonde achtergelaten met daarop diverse opdrachten hoe de code van het slot te kraken. Dit vormt een speurarrangement waarbij men goed moet opletten.

Nieuw bierarrangement
Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een nieuw bierarrangement bij GroepsuitjesGroenlo. Het wordt een arrangement waar de meer dan 400-jarige biergeschiedenis van Groenlo verteld wordt aan de hand van een powerpointpresentatie. Het bier arrangement gaat niet over het bierproces, maar over de biergeschiedenis van Groenlo aldus Erik Mentink. Daar is genoeg over te vertellen. Met de komst van Brouwersnös is de circel van de biergeschiedenis rond. Brouwersnös schrijft de nieuwe hoofdstukken in de biergeschiedenis van Groenlo. Medio april 2018 zal het klaar zijn. Het volledige arrangement van Kraak de Code staat inmiddels op www.groepsuitjesgroenlo.nl.

Handbaldames 1 tegen Wierden

GROENLO - Afgelopen zondag mochten de deerntjens van Grol 1 richting Tukkerland, dit maal in Wierden. Thuis regeerden de dames van Grol het spel volledig. In Wierden liep dit toch even iets anders. Vanaf het begin ging het gelijk op en waren de teams aan elkaar gewaagd. De dames van Grol waren van mening dat de beslissingen van de scheids soms teveel in het voordeel van Wierden werden gemaakt, dit werkte frustrerend. Na een half uur spelen stond er een ruststand van 9-7 op het scorebord in het voordeel van de thuisploeg. In de tweede helft bleek al snel dat snelheid het geheime wapen van Grol was. De dames wisten namelijk een voorsprong te pakken van 3 punten. Waar het vorige week niet mogelijk was om de voorsprong te behouden lukte het Grol dit keer wel. De tweede helft bleef een spannende nek aan nek race, maar Grol wist de wedstrijd goed uit te spelen. Na 60 minuten stond er 20-21 op het scorebord.

D1 tegen Pacelli
Op zondagmorgen 4 februari speelden de meiden van de D1 de spannende wedstrijd tegen de nummer 2 in de ranglijst. Bij winst zouden ze 4 punten uitlopen op de nummer 2. De spanning zat er dus goed in en dat was te zien aan de meiden uit Groenlo. De zenuwen veroorzaakte balverlies in het begin waardoor Pacelli op voorsprong kwam. De meiden herstelden zich goed en de ruststand was in het voordeel van Grol. Na de rust liep Grol uit naar 9-6, maar toen begon vermoeidheid een rol te spelen. Grol speelde ook met een aantal zieken, ook dat speelde een rol. Pacelli kwam sterk terug en de zenuwen sloegen bij Grol weer toe. Uiteindelijk is de eindstand 12-12 geworden en kunnen we terugkijken naar een wedstrijd waar Grol goed geknokt heeft en nog steeds op nummer 1 staat.

Beltrum week lang Belhamelsdorp

Prins Joost en Adjudant Menno, een week lang de baas in Belhamelsdorp. Foto: Henri Walterbos

BELTRUM - Na een gedegen voorbereiding staat het programma van carnavalvierend Beltrum wederom als een huis. De Belhamels maken zich andermaal op voor een daverend Beltrums carnaval, met de feestneuzen en carnavalssteken allen dezelfde kant uit. Op donderdagavond wordt afgetrapt in het Hassinkhof, waar, naast een optreden van het duo Tonny en Edmund en de Belstars, ook de sleuteloverdracht zal plaatsvinden. "Dat is afgelopen jaar bij toeval ontstaan," weet President Sander Esselink nog.

Door Henri Walterbos

"In het Glazen Huus 2016 was burgemeester Joost van Oostrum te gast toen we het ook over de Beltrumse carnaval hadden. Het idee van een officiële sleuteloverdracht kwam toen ook ter sprake. Dat zou dan op het Hassinkhof plaats moeten vinden, donderdagavond voorafgaande aan de carnaval. Op zondag kan hij niet in Beltrum verschijnen want dan heeft hij immers verplichtingen in Neede. Het was vorig jaar zeer geslaagd. Ook de bewoners vonden het prachtig." Het was de eerste burger zelf die voorstelde van de sleuteloverdracht op donderdagavond in het Hassinkhof graag een traditie te maken. "De burgemeester merkt en ziet zelf ook dat carnaval leeft in Beltrum," is Esselink blij. "Het leek ons daarom direct een goed plan, dus draagt de burgemeester deze avond met de overdracht van de sleutel ook tot en met dinsdag ook 'de macht' over aan Prins Joost en Adjudant Menno. Dat is bij deze jongens, die de komende dagen onder het motto 'Als neaven veur 't leaven vol gas tegen de stroom in' hun beste beentje voor zetten, in zeer vertrouwde handen," is Esselink overtuigd, net als over de invulling van het programma voor de Beltrumse carnaval. Een goed begin is het halve werk. Donderdagavond zijn ter verhoging van de feestvreugde eveneens Jeugdprinses Pleun Schilderinck en Adjudant Wout Schilderinck en het senioren Prinsenpaar Prins Jos en Adjudant Marcel van de partij. Vrijdagavond gaan de Belhamels naar de Eumkes in Zieuwent voor hun Eumkesbal waar ze 's avonds tevens hun nieuwe hoogheden presenteren.

Wilfried Finkers
Zaterdag belooft volgens Esselink een fantastische dag te worden. "Ja, dat wordt leuk. We zijn erg blij en trots dat we Wilfried Finkers hebben kunnen vastleggen voor de Bonte Buutmiddag. Naast hem treden ook onze eigen Bas de Stofjas en Jeroen Bekke op, een van de beste buutreedners van Twente." Op de vraag of buutreedner Boy Jansen nog naar Beltrum komt, na zijn succes op de buutavond/prinsenbal in november, bijvoorbeeld tijdens de Pats Boem Show, als Herman den Blijker of André Rieu, hierover hult de President zich in een lachend stilzwijgen. 's Avonds trekken de Belhamels vol door met een knalfeest met Bad Timing, de band van Mart Hillen in Joost's Jailhouse en DJ Elmar in Menno's Thunderdome."

Frühschoppen
Zondagmorgen is het weer vroeg dag en brengen de Belhamels een bezoek aan het frühschoppen bij de buren in Voor Beltrum. De maandag viert het Beltrumse gezelschap carnaval buiten de deur. 's Morgens frühschoppen bij de Jonge Nölepeters in Lievelde, 's middags dompelen de Belhamels zich onder in de carnavalsfeestvreugde in de Grolse binnenstad tijdens het dweilen. Op de laatste dag staat het Kindercarnaval op de rol, in samenwerking met Basisschool de Sterrenboog. Dit jaar valt de carnaval onder schooltijd. Het feest zal er echter niet minder om zijn. 's Avond de afsluiting van de Beltrumse carnaval met de Pats Boem show in het Belhamelhoes.

Pilot praktijkondersteuner jeugd wordt verlengd

Wethouder Jos Hoenderboon (rechts) en huisarts Jaap Brenninkmeijer over het succes van de pilot praktijkondersteuner jeugd. Foto: Theo Huijskes

Jongeren kunnen terecht bij Anita van Ingen

OOST GELRE - De pilot praktijkondersteuner jeugd, waarin de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk participeren, wordt verlengd tot en met maart 2021. Dat betekent dat jongeren met psychosociale problemen de komende drie jaar een beroep kunnen doen op de praktijkondersteuner Jeugd. Dat is Anita van Ingen, werkzaam vanuit huisartsenpraktijk Richtershagen.

Door Theo Huijskes

Wethouder Hoenderboom gaf aan dat het voor de gemeente erg belangrijk is om doorlopend zicht te hebben op hetgeen er speelt op niet alleen medisch, maar ook psychosociaal terrein bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

"De praktijkondersteuner is een welkome aanvulling", vindt ook Brenninkmeijer. Hij vult aan dat de drempel, nu men bij een huisartsenpraktijk terecht kan, erg laag is. "Dit heeft tot gevolg dat men snel geholpen wordt. Men is daarover zeer tevreden, getuige het waarderingscijfer van 8,9. Tot op heden neemt er per gemeente nog maar één praktijk deel aan de pilot, maar de bedoeling is om dit op te schroeven naar drie praktijken." Gedurende de eerste pilot hebben (ouders/verzorgers van) 142 kinderen een praktijkondersteuner Jeugd bij een huisartsenpost geconsulteerd. "Maar liefst 99 van hen konden direct geholpen worden en daarvoor was doorverwijzing niet meer nodig. Let wel, dit zijn aantallen die passen bij een pilot in een beginstadium. Wanneer meerdere huisartsenpraktijken besluiten om mee te liften, zullen die aantallen behoorlijk stijgen."


ZSOM in De Molenberg

GROENLO - Het ZSOM-tv-programma wordt enkele keren per week uitgezonden in De Molenberg. In deze week bestaat het programma uit de volgende onderdelen.

ZSOM Regiojournaal
Het laatste nieuws en actualiteiten uit de regio.

Concert Mart Hillen
In 2016 won fingerstyle-gitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde de regionale theaterwedstrijd Rabo On Stage! Tijdens de finale riep juryvoorzitter Juul Diteweg hem uit tot Ambassadeur van de Gitaar. Zijn prijs? Een masterclass van een professional. Zijn wens? Het maken van een eigen concert. Deze wens kwam uit. Samen met niemand minder dan regisseur en theatervakvrouw Leoni Jansen heeft hij een prachtig soloconcert gemaakt en uitgevoerd in mei 2017. Naar aanleiding van deze geslaagde voorstelling begon hij in januari 2018 met zijn theatertour. Zijn grandioze gitaarspel werd gecombineerd met mooie, persoonlijke verhalen.
De ZSOM heeft op 12 januari opnames gemaakt van zijn theaterconcert in de Storm te Winterswijk. Vandaag het derde en laatste deel van dit concert.

ZSOM Regiojournaal
Nogmaals nieuws en actualiteiten uit de regio.

Carnavalsoptocht Groenlo 2017
Al meer dan 25 jaar maakt de ZSOM tv-opnames van de carnavalsoptocht Groenlo. Op 11 februari 2018 trekt wederom het bonte spektakel door het centrum van Groenlo. Om alvast in de stemming te komen kunt u kijken naar tweede deel van de carnavalsoptocht 2017.

Inschrijvingen voor de Bazaar geopend

BREDEVOORT - Na het overweldigende succes van de retro- en handmade-markt de Bazaar 2017 in en rondom de Koppelkerk in Bredevoort, zal dit evenement ook in 2018 plaatsvinden. Zaterdag 11 en zondag 12 augustus om precies te zijn. De inschrijvingen zijn nu geopend.

Aanbieders van retro- en vintage-artikelen en creatievelingen met handgemaakte producten kunnen zich aanmelden via www.koppelkerk.nl/bazaar. Eind februari zal met de selectie worden begonnen.

Kinderactiviteiten

GROENLO - Tijdens de voorjaarsvakantie van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari biedt Leemland weer verschillende binnen- en buitenactiviteiten aan de Koerboom in Groenlo. Info en opgeven: info@leemland.nl / 0544-795022 / 06-28107830 (Sandra) / 06-24799640 (Marco).

Rap & Snel draait goed mee op E-Niveau

Acrogymnasten van Rap & Snel. Foto: PR

GROENLO - Op zaterdag 3 februari was het de beurt aan de eerste teams van het E-Niveau om deel te nemen aan seizoen 2018. Ook begin januari stonden zij op de vloer. Lieke, Xenna & Coot doen mee als Damesgroep E-Junioren, Celine & Fem als Damespaar E-Junior en als E-Senior stonden deze wedstrijden Eline, Iris & Liv op de wedstrijdvloer. De dames lieten tijdens deze wedstrijden zien goed mee te kunnen draaien in het deelnemersveld.

Lieke, Xenna & Coot zijn dit jaar voor het eerst een team samen en voor Xenna is het zelfs het eerste jaar als onderpartner. Altijd is het even aftasten hoe het seizoen zal gaan verlopen maar de dames lieten op de eerste wedstrijd op 6 januari vooral veel plezier zien samen. Artistiek hadden de dames deze wedstrijd een mooie zeven punten gescoord en alleen technisch scoorden ze gemiddeld een 13,800 dus de dames waren er gebrand op om de volgende wedstrijd deze punten te overtreffen. Tijdens de derde plaatsingswedstrijd lieten ze een ontzettende groei zien, met name op technisch gebied. Het technische cijfer was ditmaal namelijk een punt hoger dan de eerste wedstrijd. Lieke, Xenna & Coot zijn tijdens de eerste wedstrijd zevende geworden en de wedstrijd van 3 februari eindigden ze zelfs op een mooie vijfde plek.

In hetzelfde niveau, maar dan alleen als Damespaar, deden ook Celine & Fem mee. Zij draaiden afgelopen zaterdag hun eerste officiële wedstrijd, aangezien ze op 6 januari niet deelnamen aan de wedstrijd in verband met een blessure. De dames lieten een mooie oefening zien, die in vergelijking tot de wedstrijd in november stukken verbeterd is. De elementen gingen goed maar helaas waren er vier tijdsfouten te vinden in de oefening. Hierdoor zijn de meiden tijdens deze wedstrijd op een zevende plaats geëindigd.

Het tweede team van Rap & Snel, Eline, Iris & Liv (Damesgroep E-Senior) liet ook twee mooie oefeningen zien, waarbij ook tijdens de laatste wedstrijd een goede verbetering te zien was. Tijdens de eerste wedstrijd op 6 januari liep de oefening artistiek nog niet helemaal lekker, maar dat ging tijdens de tweede wedstrijd al heel veel beter. Helaas was er tijdens de tweede wedstrijd een grote fout te betreuren en dat heeft de dames veel punten gekost, anders waren ze dichtbij het podium geëindigd. De eerste wedstrijd werden Eline, Iris & Liv zevende en op de wedstrijd van afgelopen zaterdag zijn de dames een plekje gestegen naar een zesde plaats.

Helaas hebben Celine & Fem zich niet weten te plaatsen voor het de Oost Nederlandse Kampioenschappen (ONK). Voor de beide Damesgroepen betekende de uitslag dat ze helaas niet rechtstreeks zijn geplaatst voor het ONK. Lieke, Xenna & Coot zijn tweede reserve en Eline, Iris & Liv zijn uiteindelijk derde reserve geworden. Komende zaterdag staan er weer teams van RAP&SNEL Groenlo op de wedstrijdvloer. Ook hier kunnen de teams nog strijden om een plekje op het ONK op 17 maart in Wapenveld.

Uitslagen tafeltennis

GROENLO - In de tweede ronde hebben de Grolteams het er niet slecht afgebracht. Grol 1 en Grol 5 wonnen en Grol 3 en 2 speelden gelijk. Grol 4 moest diep in het stof bijten en verloren met grote cijfers. Grol 5 speelde een goede partij tegen Vios 3 en won.

Grol 5 kwam al gauw voor te staan met 4 – 1. Daarna zonk de winning mood een beetje en kwam Vios opzetten. Ze trokken de stand gelijk tot 4 – 4. Grol herstelde zich. Men wist met veel moeite de laatste wedstrijden succesvol af te sluiten. Eindstand 6 – 4. Priscilla 2, Caroline 2 en Cintha 1.
Grol 4 moest aantreden tegen Relax 5. En dat bleek geen koud kunstje te zijn. Met 6 – 0 kwam Relax voor te staan. Jan Stöteler wist hierna de eer te redden en scoorde het enige winstpunt. Eindstand: 9 – 1 voor Relax. Jan 1 en Thomas en Frans 0. Grol 4 beleefde een spannende en lange avond. Liefst 7 partijen werden in 5 games gespeeld en dat zegt al genoeg. Helaas ging de volle winst aan Grol 3 voorbij. Grol begon voortvarend met een 3 – 0 voorsprong, maar daarna kwam SMD toch aan bod. Ze konden de stand gelijk trekken tot 3 – 3. Hierna ging het tegen elkaar op. Eindstand: 5 – 5. Jan 1, Frans en Ben 2. Ook Grol 2 kon niet tot volle winst komen. Wel kwam Grol 2 tegen Wehl 2 met 2 – 0 voor te staan maar deze voorsprong konden ze niet handhaven. Het werd al gauw 2 – 2 en daarna ging het ook gelijk op. Uiteindelijke stand: 5 – 5. Wim 2, Herbert 2 en Henk 1.
Grol 1 behaalde een overwinning tegen Vios 1. Met een voorsprong van 5 – 1 dacht iedereen aan een grote overwinning, maar dat lieten de Beltrummers niet toe. Ze zetten hun beste beentje voor en begonnen aan een inhaalrace. Ze kwamen tot 4 gewonnen partijen. De laatste 2 partijen werden door Grol 1 gewonnen. Eindstand: 6 – 4.

Handbalmeisjes Grol verliezen in Duiven

GROENLO - Op zondagmorgen 4 februari vertrokken de meiden van Grol E1 in alle vroegte. Vol goede moed gingen zij op pad voor de wedstrijd tegen Duiven E1. Helaas liepen de Grolse meiden al snel een kleine achterstand op, 0-1. Nikki zette deze achterstand recht door een mooie goal. 1-1 op het scorebord. Ondanks de tegendoelpunten bleef Grol het eigen spel spelen. Mooie aanvallen werden opgezet. Toch lukte het niet om de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Een ruststand van 12-3. In de rust hebben de coaches een flinke peptalk gehouden. Dat vertaalde zich naar acties in de tweede helft. Er werd fanatiek gespeeld met mooie schijnbewegingen en afstandsschoten. Maar de ballen vlogen er niet in, de wedstrijd werd afgesloten met een eindstand van 18-4. Zondag 18 februari een nieuwe kans, dan spelen de meiden een thuiswedstrijd tegen Quintus.

Vios presteert goed in tweede plaatsingswedstrijd vierde divisie

De meiden van Vios presteerden goed. Foto: PR Vios

BELTRUM - Afgelopen zondag 4 februari stond de tweede plaatsingswedstrijd van de vierde divisie op het programma. De junioren Mila ter Meer, Babeth Wildenborg, Aniek Ballast en Maud te Veluwe mochten tegelijk met Nikki Roerdink als pupil 1 in de eerste wedstrijd starten.

Nikki mocht beginnen op het zenuwslopende toestel balk. Hier liet zij een strakke oefening zien, met helaas alleen een val van de balk met de koprol. Ook bij de vloer is er een goede oefening geturnd. Op de sprong liet Nikki een grote vooruitgang ten opzichte van vorige wedstrijd zien. En last but not least, de brug. Ook hier een strakke oefening. Dit alles heeft Nikki naar een veertiende plaats gebracht.

De junioren starten op de vloer, waar alle vier de meiden super oefeningen lieten zien. Een veel belovende start voor vandaag. Vervolgens was het tijd voor sprong, hier en daar nog wel wat verbeterpunten voor de volgende wedstrijd. Op de brug zijn meerdere persoonlijke doelen gehaald tijdens deze wedstrijd. En als laatste de balk. helaas namen de zenuwen het over, allemaal een keer er vanaf, maar verder goede oefeningen gedraaid. Al met al was het een geslaagde wedstrijd, Aniek is als 24e geëindigd, Babeth als 18e, Mila 14e en als kers op de taart mocht Maud de gouden medaille mee naar huis nemen!

Oeigoerse academicus al vier jaar vast

Oeigoerse academicus al vier jaar vast

AALTEN/OOST GELRE - Amnesty Oost Gelre/Aalten zet zich deze maand middels schrijfacties in voor een Oeigoerse academicus, die al vier jaar vast zit.

De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens 'separatisme', terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen. Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid in China. Hij stelde tal van misstanden aan de kaak. Oeigoeren worden willekeurig en in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun islamitische geloof.
Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van 'separatisme'. Sommige Oeigoeren willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot vreedzame oplossingen te komen. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld.

Door een handtekening te plaatsen onder de petitie, die in de Wereldwinkel of in de bibliotheek in Aalten ligt, kan men al bijdragen aan het protest.

Oeigoerse academicus al vier jaar vast

OOST GELRE - Amnesty Oost Gelre/Aalten zet zich deze maand middels schrijfacties in voor een Oeigoerse academicus, die al vier jaar vast zit. De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens 'separatisme', terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen. Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid in China. Hij stelde misstanden aan de kaak. Oeigoeren worden willekeurig en in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun islamitische geloof. Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van 'separatisme'. Sommige Oeigoeren willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld. Door een handtekening te plaatsen onder de petitie, die in de Wereldwinkel of in de bibliotheek in Aalten ligt, kan men al bijdragen aan het protest.

Voorbereidingen voor ijsbaan worden getroffen

De voorbereidingen voor de ijsbaan worden getroffen. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO - Willie Meekes van de firma Rouwmaat is maandagmiddag druk bezig met het voorbereiden van de nieuwe ijsbaan op de Grolse Weiden. IJsmeesters Antoon Bleumink (l) en Stef Roerdink geven deskundige adviezen. Als alles meezit, kan er nog deze week geschaatst worden. "En anders hebben we alles alvast goed voorbereid voor de volgende vorstperiode!", aldus ijsmeester Hennie Wildenborg.

Team 1818/FiberNED wint Expeditie Noordkaap 2018

LICHTENVOORDE - Afgelopen zondag is team 1818/FiberNED uitgeroepen tot winnaar van de derde editie van Expeditie Noordkaap. Bennie Schoenman en Henri Kluin uit Epe zijn geen onbekenden bij Expeditie Noordkaap en gingen er bij de eerste editie in 2016 al met de tweede prijs vandoor.

Na de start op zondag 28 januari vertrokken de teams vanuit de overdekte hal van Transportbedrijf Roemaat in Lichtenvoorde. De finish was afgelopen zondag rond vijf uur bij HRZ 't Zwaantje in Lichtenvoorde. De finish en de start trokken enkele duizenden bezoekers.

Expeditie Noordkaap is een achtdaagse autotoertocht naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, die de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië brengt, met als hoogtepunt een bezoek aan de Noordkaap zelf. Dit jaar deden er twintig teams aan het evenement mee. De gehele uitslag is te vinden op de site.

Carnavalsweekend Knorrepotten groot succes

Burgemeester Bengevoord overhandigt de sleutel aan prins Wesley en adjudant Mart. Foto: PR.

MEDDO - Afgelopen weekend 2 en 3 februari hield carnavalsvereniging de Knorrepotten hun jaarlijkse carnavalsfeest. Vrijdag begon het carnavalsweekend voor de leerlingen, meesters en juffen van basisschool 't Kempken. Onder leiding van de jeugdprins Wesley en adjudant Mart werd en dan ook volop gefeest.

Zaterdag was het de beurt aan de overige inwoners van Meddo en omstreken. De avond begon met enkele officiële handelingen, zo werd er deze avond wederom de pechvogel van 2017 bekent gemaakt dit jaar was dit Ronal Klein. Hij heeft het afgelopen jaar een ongelukje gehad met een nietpistool, door domme pech heeft hij een nietje in zijn knie geschoten in plaats van in het hout, deze moest dan ook operatief verwijderd worden. Ook werd en natuurlijk weer iemand uitgeroepen tot 'super Knorrepot' dit jaar ging deze titel naar Daiwy Smeenk. Zij kreeg deze prijs voor haar optreden tijdens Zomer in Gelderland. De Eregarde is dit jaar met drie personen gegroeid. Marco Raben, Wilfied Pierik en Roy te Brake werden benoemd tot lid van de Eregarde. Na alle huldigingen was het tijd dat de Prins en de adjudant de leiding over Knorrepotten dorp krijgen. Niemand minder dan de burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord kwam de sleutel persoonlijk overhandigen. Na deze handeling kon het feest dan helemaal losbarsten. Er werd gevierd tot in de kleine uurtjes. De Knorrepotten kunnen terugkijken op een geslaagd weekend.


Column

Grolsch voelt als thuiskomen

In 1998 stappen vele Grollenaren, allemaal werkzaam bij de plaatselijke Grolsch bierbrouwerij, in een bus om gezamenlijk koers te zetten richting het Muziekcentrum in Enschede. Het is angstvallig stil in de touringcar. Deze keer geen grappen, grollen of vrolijke wijsjes, zelfs geen zin om onder het genot van een flesje of blikje met dat goddelijke gerstenat van eigen bodem met elkaar een gezellige conversatie aan te snijden. Nee veel erger, er heerst een downstemming, aangespoord door een grote mate van onzekerheid. Daar waar er enerzijds nog sprake is van een sprankje hoop, overheerst anderzijds de scepsis. Het is duidelijk, iedereen is in het ongewisse, kortom de spanning is te snijden. En dit alles vanwege de vraag: 'Blijft Grolsch in het vestingstadje Grolle, daar waar het bijna 400 jaar geleden allemaal begonnen is, of wordt er toch gekozen voor een nieuwe locatie, ergens in de regio Enschede?'

De reis richting de grootste stad van Overijssel heeft een dergelijke impact, dat die achteraf door werknemers wordt omschreven als een martelgang en zelfs als een begrafenis. Dit omdat men in het Muziekcentrum, waar ten tijde van hun aanwezigheid geen greintje muziek in zit, krijgt te horen dat Grolsch definitief uit Groenlo vertrekt. De mededeling slaat in als een bom. Groenlo en in het bijzonder alle direct betrokkenen zijn radeloos en reddeloos tegelijkertijd. Dit kan toch niet waar zijn. Grolsch is toch van de Grollenaar en daar moet een ander van afblijven. Iedereen is verslagen, de emoties lopen hoog op. Het is alsof de toen nog zelfstandige gemeente Groenlo is getroffen door een ramp, die een forse uitholling van het vestingstadje heeft veroorzaakt. Niemand, maar dan ook niemand kan het geloven. Immers Groenlo en Grolsch vormen een oersterke twee-eenheid, waar niemand aan, laat staan tussen mag komen.

Het is dinsdag 30 januari 2018 en dat dus 20 jaar later. Ook nu staat er een bus klaar om te vertrekken richting Enschede. Andermaal wordt de touringcar gevuld met een gezelschap, deze keer allemaal vertegenwoordigers van carnavalsvereniging De Knunnekes. Een letterlijk en figuurlijk goed gemutste afvaardiging, waar ik deel van uit mag maken. Onder aanvoering van stads- en jubileumprins Henk-Jan I en zijn adjudant Maurice, beiden werkzaam bij de Grolsch, gaat het richting de Brouwerslaan in Boekelo. Nee beste lezers, niet zoals u denkt voor een Grolsch Brouwerij Tour, maar voor een traditioneel 'Plopmoment', deze keer in het kader van het 55-jarig bestaan van de Grolse carnavalsclub. Het wordt een sfeervol, gezellig, carnavalesk en helemaal bij de Grolsch passend samenzijn.

Waarom ik dit alles opschrijf? Omdat de in 1998 massaal geuite en breed gedragen vrees, dat de Grolsch na vertrek uit Groenlo zou transformeren in een kil, zakelijk en bovenal afstandelijk bedrijf dat de burgers, verenigingen en organisaties in haar geboorteplaats Groenlo links laat liggen, totaal maar dan ook totaal onterecht is. Ik weet het, of dit nog in lengte der jaren zo blijft, kan ook ik niet voorspellen, maar de Grolsch, onze Grolsch is er nog steeds voor Groenlo, voor Grol en voor Grolle. Of het nu carnaval of kermis is, een organisatie als De Slag om Grolle of een sportvereniging als de voetbalvereniging Grol, de Grolsch is nog steeds enorm betrokken. En die hechte verbondenheid wordt niet alleen waar gemaakt door middel van zowel materiële als immateriële sponsoring, maar ook in de vorm van warme, persoonlijke belangstelling door overal waar dat enigszins mogelijk is bij aanwezig te zijn. Grolsch voelt voor iedere Grollenaar nog steeds als thuiskomen!        

Reacties/tips: delibero@achterhoeknieuws.nl

Rosenmontag met samba in Kevelderstraat

Foto: PR.

GROENLO - Op Rosenmontag zal de Kevelderstraat even klinken als het carnaval in Rio. 't Knunnekes Dweilorkest roept hiervoor alle dweilers en dweilsters op om zich om 15.30 uur aan te sluiten bij de grootse percussie-show. Wie thuis een samba-fluitje, een koe-bel of ander rammelspul heeft is welkom op maandagmiddag in de Kevelderstraat. Daarnaast zorgt het Dweilorkest, onder het jubileum-motto: 'Knunnekes Dweilorkest, 't rammelt aan alle kanten!' ook voor 555 instrumenten die vooraf worden uitgedeeld.

Storm financiële strop voor Paardenopvang Achterhoek

HARREVELD – Een geluk bij een ongeluk; geen enkel paard raakte gewond toen de storm van 18 januari het dak van de stal blies van Paardenopvang Achterhoek. Wel blijft de stichting zitten met een flinke schadepost. Initiatiefnemer Gerrit Simmelink: "Waar moeten we straks met de paarden naar toe als de daken worden vervangen? Dat gaat nog flink in de papieren lopen."

Door Annekée Cuppers

Voor de foto gaat hij even tussen de brokstukken van het afgewaaide dak staan maar eigenlijk mag hij er zelf ook niet komen. Het gele lint met de tekst VERBODEN ASBEST waarmee de plek is afgezet, hangt er immers niet voor niks. Door een flinke donatie van een anonieme weldoener kon de stichting tijdelijke noodstallen aanschaffen. Maar tijdens de opruim- en herstelwerkzaamheden zullen een aantal paarden tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. De opstalverzekering vergoedt een deel van de materiële schade maar lang niet alles. Financieel een flinke strop voor de stichting die getraumatiseerde paarden rehabiliteert en herplaatst.

Gedragsstoornissen
In 2003 startte Simmelink met het opvangen van paarden met gedragsstoornissen. "Eigenlijk gaat het om communicatiestoornissen, want een paard is van nature werkwillig. Als een paard dan niet doet wat de ruiter van hem verwacht, dan begrijpt ie niet wat je van hem wil. In de sport draait het om de prestaties van de ruiter en is het mentale welzijn van het paard van ondergeschikt belang. Als de ruiter dan maar blijft corrigeren zonder bij zichzelf te rade te gaan waar het nu misgaat in de communicatie, dan raakt zo'n paard overbelast met alle problemen van dien." Stevige taal maar Simmelink weet waar hij het over heeft. Zijn paard Santos, die inmiddels zijn oude dag in de stallen van Paardenopvang Achterhoek mag slijten, is de ware grondlegger van de stichting. "Toen ik zelf na jaren weer ging rijden, lag ik meer in de bak dan dat ik op het paard zat. Iedereen raadde me aan Santos te verkopen en een ander paard te zoeken maar gaandeweg kwam ik erachter dat ik zelf het probleem was. Ik leerde op een andere manier met het dier om te gaan en de problemen verdwenen. Dat was een enorme eye-opener voor me."

Al snel wisten mensen met 'lastige' paarden Simmelink te vinden. "In onze stallen heerst een enorme rust waardoor getraumatiseerde paarden weer tot zichzelf kunnen komen. Langzaamaan worden ze weer een normaal paard en pas dan kunnen we stapje voor stapje met het dier aan het werk. Het uiteindelijke doel is dat we het paard kunnen herplaatsen zodat de plek weer vrijkomt. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk paarden helpen."

Vrijwilligers welkom
Paardenopvang Achterhoek is een erkend leerbedrijf en heeft naast de vaste vrijwilligers regelmatig stagiaires van AOC Oost. "Daar zijn we erg natuurlijk erg blij mee maar stagiaires zijn nog zoekende. Een enkele blijft na zijn stage maar de meesten gaan door naar een andere werkplek. Nieuwe vrijwilligers voor het werk met de paarden en in de stallen zijn dan ook zeer welkom! Ook zijn we naarstig op zoek naar een handige allround klusjesman. Vrijwilligers mogen gerust vutters zijn, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking. Want dat is het mooiste van het werken met de paarden. Die plakken geen etiket, je mag gewoon zijn wie je bent."

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerrit Simmelink: 06-53566691.

Donaties zijn welkom op NL41RABO 0136 91 8018 t.n.v. Stichting Paardenopvang Achterhoek.

Eline Krajenbrink beste verkoopster van Nederland

Eline Krajenbrink (met taart) te midden van haar collega's van DA+Mooi 't Centrum Winterswijk. Achter Eline, met groene sjaal, Chantal Oortgiese en geheel links Natascha Leijendekkers van het hoofdbureau van Mooi. Foto: Leander Grooten

WINTERSWIJK – Het vakblad voor de parfumerie l'Essence verkoos Eline Krajenbrink als de 'cosmetica adviseuse van het jaar'. Ze is daarmee de beste van de gehele parfumeriebranche in Nederland. De prijs wordt jaarlijks toegekend door het blad in samenwerking met de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Op een bijeenkomst in het midden van het land werd zij verrast, in het bijzijn van familie en haar werkgever Chantal Oortgiese van 't Centrum Winterswijk. Met gebak werd het feestje nog eens overgedaan samen met collega's in de lokale vestiging.

Door Leander Grooten

Mystery Guest
Krajenbrink kwam voor een diploma-uitreiking op een bijeenkomst in het midden van het land, maar werd het middelpunt van aandacht toen zij de prijs uit handen van musicalster Tommy Christiaan ontving. Hij zong haar ook nog toe. "En ik hou er al zo van om in de belangstelling te staan," zegt de goedlachse, het tegenovergestelde bedoelende. Enkele weken daarvoor was een mystery guest in Winterswijk geweest, wat later de voormalig hoofdredactrice van Nouveau bleek te zijn. Ze had zich uitgebreid laten adviseren door Eline, maar was zonder een product te kopen, vertrokken. "Dat vond ik al wel gek, maar misschien vond ze het wel te duur."

Onderscheidend advies
Het juryrapport blinkt uit in lovende woorden over de wijze hoe Krajenbrink de klant heeft geholpen. Woorden als 'de grootst mogelijke service', 'gedegen kennis' en een 'doortastende en enthousiaste houding' maakten haar superieur.

Apetrots
Eline werkt bijna vier jaar bij DA+Mooi 't Centrum en heeft in die periode haar diploma's behaald. "Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet je aantoonbare kennis hebben door alle vakcertificaten te hebben behaald." Aan het woord is Natascha Leijendekkers van het hoofdkantoor van Mooi Parfumeries. "We zijn apetrots dat twee van de vijf finalisten van ons kwamen, terwijl we een kleine speler zijn met zo'n veertig vestigingen in Nederland." Als commercieel winkelcoach kent de Haagse de Achterhoekse vestiging. "Ik zie dat hier een mooi team staat te werken. De Achterhoekse mentaliteit zorgt voor teamwork en voor dit soort prestaties."

't Centrum
Voor Chantal Oortgiese, ondernemer van 't Centrum, was al langer bekend dat Eline in de top 3 van Nederland stond. Ook zij is trots op haar medewerker. "Van de 400 parfumeriewinkels in Nederland, is Eline de beste, en ze werkt bij ons. De ervaring bij vorige winnaressen leert, dat klanten naar haar gaan vragen om geholpen te worden." 't Centrum mag rekenen op klandizie die cosmetisch- en geuradvies wil van de beste van Nederland.

Columns schrijven
Eline Krajenbrink mag een jaar de eretitel dragen. "Ik ben daarnaast gevraagd om voor het vakblad l'Essence columns te schrijven over mijn werk en de producten. Dat ga ik doen."
Wie de komende tijd door de Ratumsestraat fietst, ziet haar naam en foto op de banner staan die over de weg is gespannen. En wie binnenkomt, kan rekenen op goed advies en een stralende lach.

Aanmelden voor muziektheaterproject kan nog

REGIO - Op woensdagavond 10 januari is het eerste seizoen van het project 'Muziektheater maak je samen' van start gegaan. Dit kunstproject is een initiatief van Boogie Woogie cultuurcentrum in samenwerking met zorgaanbieders Estinea en De Lichtenvoorde, de Hamalandschool Lichtenvoorde, VSO-school het Bariet in Lichtenvoorde en het Graafschapcollege. Door middel van activiteiten als muziek, dans, toneelspelen en schilderen wordt toegewerkt naar de uitvoering van een prachtig muziektheaterstuk voor publiek. Aan het project doen bewoners van de zorginstellingen mee maar ook mensen die begeleid zelfstandig wonen of dagbestedingsactiviteiten bezoeken. Ook leerlingen van het Bariet, Voortgezet Speciaal Onderwijs, hebben zich aangemeld. Iedereen krijgt de kans op plezierige wijze zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles onder begeleiding van professionele kunstdocenten. Daarnaast spelen ook lokale amateurkunstenaars een rol.

Met dit project hopen de samenwerkende partijen te bereiken dat actieve deelname van de doelgroep aan culturele activiteiten gestimuleerd wordt en mensen met elkaar verbonden worden.
De wekelijkse lessen zijn steeds op de woensdagavond, vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur (soms tot 20.30 uur). De eerste serie van 7 bijeenkomsten vindt plaats in de Hamalandschool, van Ostadestraat 17, in Lichtenvoorde.
Aanmelden kan nog. Er zijn nog enkele plekken vrij. iedereen van 14 jaar of ouder met belangstelling voor dit project, kan zich aanmelden bij Perron 8 van De Lichtenvoorde, via perron8@delichtenvoorde.nl of via 0544 - 371 130. Ook zijn projectleider Harry ten Brinke, harry@boogiewoogie.nl (06 – 4845 6552) en muziekdocent Jan Willem van de Velde (06 - 4835 5663) te bereiken voor opgave en het geven van meer informatie. De kosten zijn 4 euro per keer.
Voor ondersteuning van de lessen en opvoeringen is men nog op zoek naar gevorderde muzikanten en theaterspelers. Wie het leuk lijkt om mee te doen, kan zich melden bij projectleider Harry ten Brinke, harry@boogiewoogie.nl (06 – 4845 6552).

Oud-leerlingen zingen met Dekoor in Marianum Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Na het behalen van hun VWO- diploma aan het Marianum, gingen Joost Teunissen (24) en Lonneke van der Weerd (23) studeren in Utrecht. Daar auditeerden ze bij jazz-pop koor Dekoor Close Harmony, met succes! Inmiddels zingen Joost en Lonneke al respectievelijk zes en vijf jaar bij de groep. Hun liefde voor muziek begon ooit op hun school Marianum waar altijd veel aandacht was voor podiumkunsten.

Dekoor Close Harmony is een koor bestaande uit dertig studenten uit Utrecht. Ze staan onder leiding van Christoph Mac-Carty. Allerlei muziekstromingen passeren de revue: lichte muziek zoals jazz, rustige ballads, stevige pop, swingende latin, big-band, musicalsongs, maar ook experimentele en klassieke stukken. Het koor zingt a capella of wordt begeleid door een geweldig combo bestaande uit piano, bas en drums.

Jaarlijks speelt Dekoor een eigen show in theaters door het hele land en regelmatig wordt Dekoor benaderd door artiesten voor een samenwerking, met als grote hoogtepunt twee optredens met de Rolling Stones in 2014. Onlangs trad de groep een aantal keer op met de Nederlandse band Di-rect. In 2010 zette Dekoor zich voor het eerst wereldwijd op de kaart tijdens de World Choir Games in China; ze werden wereldkampioen Jazz. In 2012 behaalde Dekoor naast de wereldtitel Jazz ook de eerste prijs in de categorie Pop in Amerika. Beide titels werden met succes verdedigd in 2014 in Letland. Aankomede zomer vinden de World Choir Games plaats in het kloppend hart van de korenmuziek: Zuid-Afrika. Dekoor wil niets liever dan de wereldtitels prolongeren. Om dit plan te realiseren is Dekoor een grootschalige crowdfunding gestart. In dit kader geeft Dekoor een concert (met combo) op de oude school van Joost en Lonneke, Marianum, locatie Lichtenvoorde.

Oud-leerlingen zingen met Dekoor in Marianum Lichtenvoorde

Dekoor. Foto: Claude Sibenaldar

Oud-leerlingen zingen met Dekoor in Marianum Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Na het behalen van hun VWO- diploma aan het Marianum, gingen Joost Teunissen (24) en Lonneke van der Weerd (23) studeren in Utrecht. Daar auditeerden ze bij jazz-pop koor Dekoor Close Harmony, met succes! Inmiddels zingen Joost en Lonneke al respectievelijk zes en vijf jaar bij de groep. Hun liefde voor muziek begon ooit op hun school Marianum waar altijd veel aandacht was voor podiumkunsten.

Dekoor Close Harmony is een koor bestaande uit dertig studenten uit Utrecht. Ze staan onder leiding van Christoph Mac-Carty. Allerlei muziekstromingen passeren de revue: lichte muziek zoals jazz, rustige ballads, stevige pop, swingende latin, big-band, musicalsongs, maar ook experimentele en klassieke stukken. Het koor zingt a capella of wordt begeleid door een geweldig combo bestaande uit piano, bas en drums.

Jaarlijks speelt Dekoor een eigen show in theaters door het hele land en regelmatig wordt Dekoor benaderd door artiesten voor een samenwerking, met als grote hoogtepunt twee optredens met de Rolling Stones in 2014. Onlangs trad de groep een aantal keer op met de Nederlandse band Di-rect. In 2010 zette Dekoor zich voor het eerst wereldwijd op de kaart tijdens de World Choir Games in China; ze werden wereldkampioen Jazz. In 2012 behaalde Dekoor naast de wereldtitel Jazz ook de eerste prijs in de categorie Pop in Amerika. Beide titels werden met succes verdedigd in 2014 in Letland. Aankomede zomer vinden de World Choir Games plaats in het kloppend hart van de korenmuziek: Zuid-Afrika. Dekoor wil niets liever dan de wereldtitels prolongeren. Om dit plan te realiseren is Dekoor een grootschalige crowdfunding gestart. In dit kader geeft Dekoor een concert (met combo) op de oude school van Joost en Lonneke, Marianum, locatie Lichtenvoorde.

Voor meer informatie over dit concert zie keitjes.

Matinee met Krabbenkoor uit Harreveld

GROENLO - In Marga's Grand café, locatie de Molenberg in Groenlo treedt op zondag 18 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur het Krabbenkoor op. De entree is 5 euro, inclusief koffie en consumptie. Kaartjes zijn te koop bij de receptie en in Marga's Grand café.

Het Krabbenkoor is een familiekoor. In Harreveld is de familie bekend onder de naam 'familie Reinas'. Jaren geleden, toen oma Krabben bewoonster van Antoniushove in Lichtenvoorde was, kwam de vraag van de directie of er eens een gezellige avond voor alle bewoners van Antoniushove georganiseerd kon worden. Oma Krabben had dat ook gehoord en zei: "Ik zal eens aan mijn kinderen vragen of ze dat willen doen". Oma en opa Krabben hadden elf kinderen die allemaal een aardig deuntje konden zingen. En zo is het gekomen. In het verleden heeft de familie enkele malen de instuif in de Antoniushove verzorgd en opgetreden voor onder nadere de KBO en de Zonnebloem. Helaas zijn een aantal familieleden overleden. Nu vormt de bekendste van de Krabbens, Fons, samen met familieleden een koor. Een gelegenheidskoor dat een repertoire heeft van bekende nummers in het Nederlands, Duits en Engels. Begin januari hebben ze wederom tijdens de instuif bij Careaz, in Lichtenvoorde opgetreden, met veel goede en positieve reacties.

Gezellig 'Ossenkämper Boerengolftoernooi'

Het Ossenkämper toernooi. Foto: PR

LIEVELDE - Opnieuw werd dit jaar het Ossenkämper boerengolftoernooi gehouden in Lievelde.

Om eens een ander parcours te spelen dan de Boerengolfbaan van kaasboerderij Weenink werd in de winter van 2006 voor het eerst een pop-up Boerengolfbaan uitgezet op de weilanden van Wilfried Maarse. Team Nijko consult wilde weten of het beter speelde dan het team van de Werktuigenvereniging. Na de eerste ronde werd een opwarmertje, de 'Ossenkämper' gedronken. Men speelde twee rondes en na afloop erwtensoep met worst en borrelen. Wie gewonnen heeft is inmiddels vergeten, maar het was zeker gezellig. Zo is een traditie geboren. Elk jaar begin februari zorgen Wilfried en Rita Maarse er voor dat de Boerengolfbaan klaar ligt en de erwtensoep klaar staat. Dit jaar onder winterse omstandigheden: koud en nat, maar weer of geen weer Boerengolfspelers spelen altijd.
Na twee rondes van tien holes hebben Jan Peters van De Melktap en Hemmie Spekschoor van Team Lievelde 136 slagen en zijn daarmee winnaars. De erwtensoep smaakte goed en het bleef nog lang gezellig in de keuken bij de familie Maarse. Info: www.boerengolf.nl.

Begeleiders gezocht voor internetcafé

GROENLO - Het internetcafé van de bibliotheek Groenlo is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die mensen in het internetcafé willen begeleiden.

In de Bibliotheek Oost-Achterhoek, vestiging Groenlo komt al jaren elke maandagmorgen (september tot en met mei) een min of meer vaste groep mensen samen in het internetcafé. Ontmoeting en gezelligheid is belangrijk in de eerste 15 minuten, daarna gaat men aan de slag op de beschikbare laptops.
Elke week krijgt de groep een aantal vragen voorgelegd waarop zij het antwoord op internet moet vinden. Al doende raakt men steeds meer vertrouwd in de digitale wereld. Vanwege het vertrek van één van de begeleiders zoeken we vervanging. Belangstellenden kunnen mailen naar lynn.karsijns@oostachterhoek.nl, 06-12475285.

Patrijzentellers gezocht in de Achterhoek

Een patrijzenkoppel. Foto: Peter Eekelder

Patrijzentellers gezocht in de Achterhoek

Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers

ACHTERHOEK - Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom wil men dit voorjaar de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen. Hulp is nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de agrarische collectieven op dinsdag 20 februari een cursus voor vrijwilligers in de Achterhoek om te leren patrijzen te tellen. Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Cursus patrijzen tellen
De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend in het veld. Men leert gestructureerd tellen en de patrijzenstand vastleggen. Met de resultaten kan de patrijs nog beter worden beschermd. Cursusleider is Frank Majoor van Sovon. De theorieavond is op dinsdag 20 februari, van 20.00 tot 22.00 uur, in het Buurtschapshuis Sinderen, Sinderenseweg 112, Sinderen. De praktijkochtend is op zaterdag 3 maart van 9.00 tot 12.00 uur.

Iedereen kan meedoen. Het enige dat wordt gevraagd is deelname aan de theorie-avond en de praktijkochtend. Daarna doet de vrijwilliger drie telrondes in het voorjaar. In het najaar is men aanwezig bij de evaluatie-avond, waarbij de resultaten worden gepresenteerd. Vrijwilligers helpen de patrijs te beschermen door ze te tellen. Men krijgt inzicht in de resultaten en wordt betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. De vogelkennis wordt bijgespijkerd. Men wordt gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals speakers en verrekijkers/telescopen. Het levert plezier op, door samen met anderen tellingen te doen. En natuurlijk is het gezond. Men loopt of fietst lekker buiten in het veld.

De agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen hebben zich naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels ingezet voor de patrijs. Ze hebben hun best gedaan om op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden. Dit voorjaar worden op diverse plekken in Gelderland randen ingezaaid voor de patrijs, ook in de regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe. Om het effect voor de patrijzen te meten worden telcursussen georganiseerd voor vrijwilligers in vijf regio's: in Sinderen (regio Achterhoek), in Vorden (regio Graafschap), in Batenburg (regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe), in Groesbeek (regio Groesbeek en de Ooijpolder) en in Eibergen (gemeente Berkelland).


landschapsbeheergelderland.nl

Kei- en Knalsoos belooft weer daverend feest te worden

LICHTENVOORDE –Inmiddels is het een jaarlijkse traditie; op de vrijdagavond voorafgaand aan het carnaval organiseert stichting KK-soos de Kei- en Knalsoos. Deze avond is bedoeld voor mensen van zestien jaar en ouder met een beperking. Dat Lichtenvoorde geen eigen carnavalsvereniging meer heeft, vinden de bezoekers geen enkel probleem. Ook dit jaar belooft het weer een geweldig feest te worden.

Al bijna dertig jaar organiseert stichting KK-soos met ondersteuning van vele vrijwilligers deze avond. Op vrijdag 9 februari is de grote zaal van 't Zwaantje in Lichtenvoorde weer het versierde decor voor het carnavalsfeest voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en hun begeleiders uit de hele Oost Achterhoek . En net als vorige jaren belooft het ook nu weer een spetterend feest te worden met een aantal speciale onderdelen. Zo is er weer de verkiezing van de prins en adjudant. Er is een verkleedwedstrijd: wie heeft de allermooiste carnavalsoutfit aan? Ook is er een danswedstrijd. Dat kan heel goed met lekkere muziek van Dokters Swingende Infuustoeters en aantal leden van de Rainbowband. Zij verzorgen een optreden door een aantal liedjes te zingen van onder meer Jan Smit, Frans Bauer, Jannes, Frans Duijts en Ben Kramer.

Carnavalsverenigingen De Jonge Nölepeters uit Lievelde en De Vènesikke uit Vragender zullen met hun hoogheden vertegenwoordigd zijn op de carnavalssoosavond. Beide verenigingen zorgen al jaren samen met de vrijwilligers van de Kei- en Knalsoosvoor de ondersteuning van deze avond. De prinsen/prinsessen en adjudanten uit beide kerkdorpen zullen ook in de jury zitten die de kleding en de danspassen beoordeelt én de hoogheden van de soosavond aanwijst.

Het feest begint vrijdag om 19.41 uur en duurt tot 22.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur en reserveren is niet nodig. De entree bedraagt vijf euro, begeleiders gratis entree. Hapjes en drankjes zijn te koop met consumptiemuntjes.

Ook als het carnaval voorbij is, gaat de KK-soos gewoon door. Elke twee weken organiseert stichting KK-soos de 'gewone' disco op vrijdagavond, vaak in de kelder van 't Zwaantje. Er is een lift aanwezig en de verlichting is zo ingesteld dat iedereen er prima tegen kan.

Patrijzentellers gezocht in Achterhoek

Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers

ACHTERHOEK - Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom wil men dit voorjaar de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen. Hulp is nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de agrarische collectieven op dinsdag 20 februari een cursus voor vrijwilligers in de Achterhoek om te leren patrijzen te tellen. Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Cursus patrijzen tellen
De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend in het veld. Men leert gestructureerd tellen en de patrijzenstand vastleggen. Met de resultaten kan de patrijs nog beter worden beschermd. Cursusleider is Frank Majoor van Sovon. De theorieavond is op dinsdag 20 februari, van 20.00 tot 22.00 uur, in het Buurtschapshuis Sinderen, Sinderenseweg 112, Sinderen. De praktijkochtend is op zaterdag 3 maart van 9.00 tot 12.00 uur.

Iedereen kan meedoen. Het enige dat wordt gevraagd is deelname aan de theorie-avond en de praktijkochtend. Daarna doet de vrijwilliger drie telrondes in het voorjaar. In het najaar is men aanwezig bij de evaluatie-avond, waarbij de resultaten worden gepresenteerd. Vrijwilligers helpen de patrijs te beschermen door ze te tellen. Men krijgt inzicht in de resultaten en wordt betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. De vogelkennis wordt bijgespijkerd. Men wordt gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals speakers en verrekijkers/telescopen. Het levert plezier op, door samen met anderen tellingen te doen. En natuurlijk is het gezond. Men loopt of fietst lekker buiten in het veld.

De agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen hebben zich naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels ingezet voor de patrijs. Ze hebben hun best gedaan om op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden. Dit voorjaar worden op diverse plekken in Gelderland randen ingezaaid voor de patrijs, ook in de regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe. Om het effect voor de patrijzen te meten worden telcursussen georganiseerd voor vrijwilligers in vijf regio's: in Sinderen (regio Achterhoek), in Vorden (regio Graafschap), in Batenburg (regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe), in Groesbeek (regio Groesbeek en de Ooijpolder) en in Eibergen (gemeente Berkelland).

Carla Heming stelt zich voor

Type mens: Authentiek, sociaal, enthousiast, creatief, gedreven en daadkrachtig.
Ervaring; In de thuiszorg en Woonzorgcentrum, Leidinggeven, als bestuurslid, organisator.
Lijfspreuk: Wie goed doet, wie goed ontmoet
                
Beste inwoners van Oost Gelre,

Mijn naam is Carla Heming, getrouwd met Eddy en wij hebben twee dochters. Ik woon in de kleinste kern van Oost Gelre in Zwolle.
Ik zit 35 jaar in de zorg en werk nu bij Careaz als Coördinator informele zorg, Ik verbind mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met elkaar, waarbij de cliënt centraal staat. Als Raadslid sta ik met een gezonde nieuwsgierigheid midden in de samenleving en vind het van groot belang dat er een goed evenwicht is tussen stad, dorp, kern en ons mooie buitengebied.
Ik ga me de komende jaren inzetten voor:

Fietspad Zwolle
Eerste gedeelte is bijna klaar, alleen de straatverlichting nog, In 2018 wil het CDA tweede deel gerealiseerd zien van het fietspad "Grolle noar Zwolle".

Goede verbinding mobiele netwerk
In Oost Gelre is er op sommige plekken een slechte mobiele bereikbaarheid, niet kunnen bellen, appen of sms'en dat zelfs hulpdiensten (112) soms onbereikbaar zijn is onaanvaardbaar. Het CDA blijft zich inzetten om dit te verbeteren.

Wonen
Voldoende, betaalbare en duurzame woningen, ook voor starters en senioren ook in de kleine kernen.
Ook woningsplitsing op het platteland moet mogelijk blijven. Hierdoor is het mogelijk meerdere generaties onder één dak te huisvesten die zorgtaken van elkaar overnemen.

Niet zorgen voor, maar zorgen dat
Zorginstellingen zijn er om onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden het onwenselijk dat de gemeente te veel op deze stoel gaat zitten. Vooral bij ouderen moet gelet worden op vereenzaming.
Veel jongeren dreigen 'tussen de wal en het schip te vallen' als ze 18 worden. Het CDA pleit ervoor om de leeftijd te verhogen naar 21 jaar.

Vrijwilligers en Mantelzorgers
Mantelzorg, vrijwilligers en professionals met elkaar verbinden waarbij inwoner centraal staat, wie doet wat? Goede ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligers.

Agrariërs
Wat zou Oost Gelre zijn zonder agrariërs? Er gaat veel veranderen. Wij willen samen met de dorpsbelangen organisaties werken om te zorgen dat het platteland leef -en werkbaar blijft voor agrariërs.
Samenvattend kan ik zeggen dat CDA staat voor het belang van alle inwoners van Oost Gelre en voor krachtige en vitale kernen. Een Samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Ik wil graag voor u aan het werk! Samen bouwen we verder! Stem daarom 21 maart 2018 op: Carla Heming, Lijst 1 CDA, nr. 6.

Huiskamerbuut voor SamenLoop voor Hoop

Erik Mentink (rechts) is blij met de bijdrage van Joost (midden) en Martijn.

GROENLO - De Sociëteit Grolse Wanten is voor de mannelijke leden meer dan alleen het in stand houden van de Grolse-wanten-brei-traditie. Naast de serieuze toon van hun aller doelstelling beleven de heren het gehele jaar door veel plezier met elkaar. Zo ook afgelopen vrijdagavond als de mannen carnavalesk verkleed bij elkaar zitten voor de tweede Grolse Wanten Huiskamerbuutavond. Plaats van handeling het eigen onderkomen in de voormalige meubelfabriek Oldenhuis, waar eveneens de materialen opgeslagen zijn van de Compagnie Grolle. De mannen hebben er ook de beschikking over een prachtige vergader- annex feestruimte.

Door Henri Walterbos

Voordat Erik Mentink de avond officieel opent zijn de mannen zich er allen terdege van bewust dat het wel eens de laatste Huiskamerbuutavond kan zijn op de huidige locatie, gezien de afgelopen week bekend gemaakte plannen met de plek waar men al sinds 2005 gehuisvest is. Hèt gespreksonderwerp voorafgaande aan de eerste buut. Ook Mentink is bezorgd. "Ik denk dat we maar een keer met de Knunnekes om de tafel moeten gaan zitten om iets uit de grond te stampen. Ruimte is echt een probleem. Er staan hier ook spullen van andere verenigingen. Morssinkhof gaat gier ook weg zodra Mueller vanuit Lichtenvoorde naar Groenlo verhuist. Dat hebben zij gekocht. Dan kan het nog wel eens snel gaan hier, ben ik bang." In een vlugge 'voor de vuist weg'-rekensom schat Edwin Grothe in dat de Compagnie Grolle en de Sociëteit Grolse Wanten samen al minimaal een ruimte nodig hebben van 40 bij 15 meter voor opslag. "Maar, zo'n ruimte als hier krijgen we nooit weer", kijkt Grothe terneergeslagen.

Belangeloos
De sfeer slaat echter snel om als Erik Mentink de volgorde van de buuts bekend maakt. "We hebben koppels gemaakt die met elkaar iets op moeten voeren. Een vrije opdracht. "Tussendoor verzorgen Joost en Martijn de huiskamerbuut die ze belangeloos beschikbaar stelden voor de onlineveiling van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre afgelopen juni. Wij hebben hier het hoogste voor geboden, 270 euro. Tof dat die jongens dat vanavond doen." Als de combinaties Michel Brevink/Wim Nijenhuis en Tom Heming/Xander Luttikholt/Chris Schuurmans de lachers op hun hand hebben gekregen worden Joost en Martijn aangekondigd. De mannen komen even over van het residentiefeestje van Prins HenkJan en Adjudant Maurice, om hun kunstje te doen. "Mooi dat jullie ow breiwark allemaole effen an de kante hebt elegd um naor ons te luusteren. Heemaol gin drietwieve hier zee ik. Wi-j vindt 't mooi dat wi-j dit mögt doon veur de SamenLoop voor Hoop, een zeer goed doel, maor veur Martijn was het nog moar de vraoge of hee hier vanaovond wal aanwezig kon wezzen. Hee was neet best op d'n draod," begint Joost. "Klopt," bekent Martijn. "Ik heb de afgelopen dagen völle op d'n pot ezetten. Een Samenloop van diarree zeg moar." De ene kwinkslag volgt de ander op en de twintig 'wantenmannen' nippen schuddebuikend van het lachen aan hun biertje of werken een van de honderden hapjes bijna proestend weg. Niet enkel een verzameling van oude anekdotes komen voorbij, ook de wantenwoordspelingen zijn niet van de lucht.

'Hartstikke jofel'
Na afloop hebben de mannen evenveel genoten als de aanwezigen, laat Joost weten. "Op de eerste plaats jullie allemaole bedankt wat jullie veur de SamenLoop hebt edaone. Wi-j vonden 't hartstikke jofel hier. Dit mo'w eigenlijk vaker doon."

Tafeltennissers VIOS hervatten competitie

BELTRUM - Voorafgaand aan de voorjaarscompetitie waren 8 competitiespelers van Vios Tafeltennis op donderdag 18 januari te gast bij TTV Relax in Didam. Als voorbereiding op de competitie hadden beide verenigingen afgesproken om een vriendschappellijke wedstrijd te spelen met drie teams.

De storm had die dag problemen bij de spoorwegen veroorzaakt en daardoor kwamen de zesde klassers helaas een man te kort. In goed overleg werd daarom besloten dat ze met een aantal spelers van Reflex een reeks onderlinge wedstrijden zouden speelden. VIOS 1, uitkomend in de derde klasse, verloor hun oefenwedstrijd met 7-3, ondanks de goede invalbeurt van Wim Fennis. De vierdeklassers van VIOS 2 speelden met 5-5 gelijk. Na de wedstrijd werd nog even gezellig nagezeten voordat de huisreis weer werd aanvaard.

Een week later begon zoals gezegd de voorjaarscompetitie. Alle drie de teams speelden thuis hun eerste wedstrijd. VIOS 1 speelde in de derde klasse tegen ATTV uit Aerdt. Na een spannende strijd stond een 5-5 eindstand op het scorebord. VIOS 2 moest de strijd aangaan tegen Reflex uit Varsseveld. Bij de tegenstanders was Rob Janssen de gevierde man. Hij won zijn drie wedstrijden en speelde tevens sterk in de dubbel, zodat ook die in het voordeel van Varsseveld werd beslist. De VIOS spelers wisten toch nog vier wedstrijden te winnen, zodat de schade tot een 4-6 verlies werd beperkt. Team 3 trad aan tegen Bredevoort. Voor het nieuwste lid Nabel was dit zijn eerste competitiewedstrijd bij Vios. Hij moest daar nog even aan wennen maar wist toch één van zijn wedstrijden te winnen. VIOS-speler Willie Walterbos leverde met drie winstpartijen een belangrijke bijdrage aan de 6-4 overwinning voor de gastheren uit Beltrum.


Achterhoekse Meesters: Hennie de Korte

Hennie de Korte in zijn atelier. Foto: PR

ACHTERHOEK - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Hennie de Korte.

In het leven van Hennie de Korte (Utrecht, 1941) lijkt reizen een rode draad. Samen met zijn ouders vertrok hij op jonge leeftijd naar Australië. Maar verhuizen blijft Hennie ook in zijn verdere leven doen: naar Engeland, terug naar Australië, naar een verbouwd binnenschip rondvarend in Zeeland. Tót het moment dat hij dertig jaar geleden bij een bevriende schilder in de Achterhoek belandt.

Een werk van Hennie de Korte. Foto: PR
Spannende tokkelbaan onderdeel van Kidzrun. Foto: PR

De nuchtere gemoedelijkheid van de Achterhoeker is wat de schilder zo aanspreekt. Dat doet hem denken aan Australië: vriendelijke mensen met een 'doe maar gewoon'-houding. Het Achterhoekse landschap - kleinschalig met houtsingels en bospercelen - doet hem weer denken aan Zuid-Engeland. Het heeft iets gezelligs en afwisselends, die kleinschaligheid. Toen Hennie de gelegenheid kreeg een huis in het buitengebied van Aalten te kopen, voelde hij geen behoefte meer om te verhuizen.

Hennies loopbaan als kunstenaar begon op de kunstacademie in Sydney. Toen hij 17 was, verhuisde het gezin terug naar Nederland. Hij voltooide zijn kunstopleiding in Rotterdam. Op de Rotterdamse Academie draaide het echt om het ambacht. Hoofddocent Aart Glansdorp zei altijd: "Op de academie leer je het gereedschap van de kunstenaar gebruiken. In feite ben je een boek aan het schrijven. Ná de academie sla je het boek open en ga je leren of je een kunstenaar bent. Je moet niet denken dat je na je examen al direct een kunstenaar bent."

Deze gedegen, ambachtelijke opleiding is duidelijk terug te zien in het werk van Hennie de Korte. De dromerige en verstilde sfeer in zijn landschappen, zeegezichten en portretten, en het spelen met het daglicht maken hem tot een impressionistisch schilder, vergelijkbaar met de Haagse School. Niet toevallig is Breitner zijn grote voorbeeld.

Veel inspiratie haalde Hennie ook uit de jaarlijkse trektochten met Nederlandse en Engelse collega-schilders. Vaak huurden zij een schip en voeren naar het IJsselmeer en de Wadden om en plein-air te schilderen. Door zijn vele contacten in de kunstwereld kon Hennie naast Nederland ook in Engeland, Duitsland en Amerika exposeren. Zijn werk heeft altijd gretig aftrek gevonden, zodat Hennie van begin af aan van het schilderen heeft kunnen leven.

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Om 14.00 en 15.00 uur wordt een rondleiding aangeboden door de expositie. De entree bedraagt € 5,- incl. een kop koffie of thee.

Ronde Tafel 88 houdt Kidzrun voor KiKa

REGIO - Op zondag 25 maart organiseert de Ronde Tafel 88 een spectaculaire Kidzrun. Alle kinderen tussen de 8 en 14 jaar kunnen zich inschrijven voor dit evenement. De opbrengst van de Kidzrun gaat voor de helft naar KiKa, de andere helft is voor de eigen vereniging van de deelnemer die zelf ook kans maakt op mooie prijzen.

Onderdelen
De survivalrun bestaat uit acht uitdagende onderdelen en vindt plaats op het terrein van survivalsportcentrum Try Out in Dinxperlo. Deze onderdelen komen onder andere aan bod: blaaspijp schieten, survivallen, tokkelen, water oversteken, klimmen en kickbike rijden. Deelnemers kunnen zich inschrijven op www.kidzrun.nl en ontvangen na betaling van het inschrijfgeld een eigen account met een sportlink. De sportlink kan via Whatsapp doorgestuurd worden naar familie, bekenden, bedrijven en andere sponsoren. Zij kunnen zo op een eenvoudige manier de deelnemer sponsoren.
Ook voor de ouders, verzorgers, vrienden, en familie is er gelegenheid om te komen kijken. De gehele dag is er catering aanwezig op het terrein. De organisatoren: "Wilt u met uw kinderen een leuke middag beleven én het goede doel steunen? Schrijf uw kinderen dan in en kom naar de Kidzrun 2018!"

Rotary Winterswijk houdt vierde Bouwen met Legodag in De Storm

Nicole Haarman en Gerard ten Dolle van de Rotary Winterswijk. Foto: Bart Kraan

Opbrengst naar buitenspeelgoed voor AZC-school

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – De Rotary Winterswijk houdt woensdag 14 februari van 10.00 tot 16.00 uur voor de vierde keer in theater De Storm de jaarlijkse Bouwen met Legodag voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar. De opbrengst gaat, evenals bij de vorige drie edities, naar een goed doel.

Was dat de voorgaande jaren Pax Kinderhulp uit Goor (twee keer) dat van de opbrengst van de Legodag het transport van het voor kinderen in Irak ingezamelde speelgoed en bijeengebrachte kleding betaalde de Stichting Leergeld Oost-Achterhoek die kinderen bijvoorbeeld in staat stelt om lid te worden van een sportclub, muziekles te volgen of schoolbenodigdheden aan te schaffen, deze keer wordt van het geld buitenspeelgoed voor de AZC-school gekocht. Dat hebben de leden van de Rotary Winterswijk tijdens de begin november gehouden goede doelenmarkt besloten. ''De leden stellen goede doelen voor, daar wordt dan over gestemd'', vertelt Nicole Haarman van de jeugdcommissie van Rotary Winterswijk. ''Deze keer kreeg de AZC-school de meeste stemmen.''

Aanvankelijk was het de bedoeling om van de opbrengst van de Bouw met Legodag van woensdag 14 februari speeltoestellen voor de AZC-school te kopen. ''Maar die school verhuist nogal eens'', zo geeft Gerard ten Dolle van de pr-commissie van Rotary aan. ''Daarom hebben we besloten geen toestellen die vast in de grond zitten te kopen, maar speelgoed voor buiten zoals ballen, springtouwen, driewielers en skelters. De spullen die we voor de AZC-school gaan kopen, moeten te verplaatsen zijn.''

De opbrengst van de vierde Bouwen met Legodag gaat, evenals bij de eerste drie edities, geheel naar het goede doel. ''We hebben zo'n twintig sponsoren die bijvoorbeeld de huur van De Storm, de huur van een beamer en de prijzen betalen'', aldus Ten Dolle. De opbrengst komt voort uit de entree en deelname aan de bouwwedstrijd. De entree bedraagt twee euro. ''Onze leden betalen voor vijftig kinderen van het AZC en veertig kinderen van wie de ouders eten krijgen via de voedselbank de entreekaartjes, de overige kinderen betalen twee euro'', aldus Ten Dolle. De deelnemers aan de bouwwedstrijd betalen nog eens drie euro extra. De bouwwedstrijd bestaat uit zes ronden, ieder uur één, waaraan honderd kinderen kunnen deelnemen. ''En als er heel veel belangstelling is, houden we een zevende ronde'', aldus Ten Dolle.

Tijdens iedere ronde krijgen de deelnemende kinderen drie kwartier de tijd om van door Lego Benelux beschikbaar gesteld Lego iets moois te bouwen. ''Wat ze bouwen, mogen ze zelf weten, ze mogen er hun fantasie op loslaten'', aldus Haarman. Na afloop van iedere ronde beoordeelt een jury, die deels bestaat uit architecten, de creaties en krijgen de beste drie deelnemers een prijs. Bijvoorbeeld een doos Lego of een entreekaartjes voor een voorstelling in De Storm.
De kinderen kunnen woensdag 14 februari ook meedoen aan een snelbouwwedstrijd. Bij dit evenement is het de bedoeling om in een minuut een zo hoog mogelijke toren te bouwen die wel blijft staan. Ze kunnen ook naar een ongeveer 35 minuten durende Lego-film kijken en in een speciaal ingerichte hoek met Lego en Duplo spelen. ''Ook als de kinderen niet aan de bouwwedstrijd willen meedoen, mogen ze komen spelen'', aldus Haarman. ''Misschien dat ze dan toch besluiten om deel te nemen.'' De kinderen mogen tevens proberen te raden hoeveel Lego-steentjes een grote pop bevat. Tenslotte komen kinderen in aanmerking voor een prijs die met Lego te maken heeft door een bericht op de Bouwen met Legodag-facebookpagina te delen. Tijdens de Bouwen met Legodag wordt Lego en Playmobil voor kinderen van de AZC-school ingezameld. Kaartjes voor deelname aan de bouwwedstrijd zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl.

Bruidsatelier Petra landelijke winnaar Love Award

LICHTENVOORDE - Als winnaar van de provincie Gelderland uit de bus komen, was voor Petra Hoog Antink al een grote verrassing. Dat ze afgelopen donderdag bij Citysense in Utrecht ook nog de landelijke prijs in de categorie 'trouwmode' zou winnen, had Petra nooit durven dromen. "Ik was helemaal verbaasd."

Door Annekée Cuppers

Petra mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van bn-er Kim Kötter. "Er deden ook hele grote zaken mee dus ik was helemaal verrast en eerlijk gezegd, ook wel geëmotioneerd. Maar de sfeer was heel prettig en andere bruidsmodezaken kwamen me direct feliciteren." Petra is nog een beetje beduusd van alle aandacht. Sinds de bekendmaking heeft ze al enorm veel app-jes, belletjes en reacties op Facebook ontvangen. Mensen komen ook spontaan de winkel inlopen om Petra te feliciteren. "Ik ben echt supertrots en wil iedereen die op mij gestemd heeft heel erg bedanken." Voor de toekomst wil Petra gewoon zo doorgaan. "Groter groeien hoeft voor mij niet, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht blijven voor mij het allerbelangrijkst." En dat Petra's klanten dat met haar eens zijn, bewijst de Love Award die op een prominente plek in de etalage prijkt.

Column

Drieslagstelsel

"Is het belangrijk, dat kinderen boeken lezen?", vroeg Matthijs van Nieuwkerk aan Jan Terlouw. De 86-jarige eminence grise van de liberale politiek die in december 2016 door De Wereld Draait Door werd neergezet en sindsdien gekoesterd als Ons Nationaal Geweten. U weet het vast nog, met dat touwtje uit de brievenbus.
Van Nieuwkerk verwachtte een kort antwoord, maar Terlouw nam er de nodige minuten voor. "De tijd is nu eenmaal zoals die is en er wordt inderdaad minder gelezen", stelde hij vast. Zonder daar nu direct een waarde-oordeel aan vast te plakken. Maar vervolgens wees hij wel op onderzoeken, die hebben uitgewezen dat kinderen die veel boeken lezen, een grotere algemene ontwikkeling opbouwen en daarmee een voorsprong krijgen in het leven.
Natuurlijk, dacht ik, kennis is macht. Maar die kennis kun je toch ook op andere wijze overdragen, dat hoeft toch niet per se door middel van boeken? (Als fanatiek lezer speelde ik even advocaat van de duivel). Maar deze in werkelijkheid niet eens gestelde vraag werd meteen door Terlouw weerlegd. Als oud-wetenschapper en voormalig politicus heeft hij nog best het een en ander te vertellen, legde hij uit. "En als ik dat in de vorm van een verhaal doe, komt dat vaak het beste over."

Ik moest daaraan denken toen ik een paar dagen later zat te lezen in de historische roman Tijl, van de Duitse auteur Daniel Kehlmann. Die beschrijft in het begin van zijn boek de weg die de hoofdpersoon gaat om van de molen van zijn vader in het dorp te komen. Waar het bos minder dicht wordt en je het bouwland van het dorp oversteekt, velden, weilanden en akkers, een derde braak, tweederde in gebruik, (…) zie je de spits van de kerktoren al.

Een derde braak, tweederde in gebruik. Het zijn die zes woorden die me troffen. Ze vormen namelijk een subtiele verwijzing maar het drieslagstelsel, de in het verleden gangbare landbouwmethode, die onder Karel de Grote al werd ingevoerd. En tot de komst van de kunstmest in zwang bleef. Op een akker verbouwde een boer één jaar wintergraan (tarwe of rogge), het tweede jaar zomergraan (gerst of haver) en het derde jaar niets. Door één jaar braak te liggen kreeg de grond de kans zich te herstellen.

Ongetwijfeld heeft meneer Hutjes, mijn geschiedenisleraar op de RSG Lochem, me daarover verteld. Maar dat zou ik allang zijn vergeten, als ik er ook niet over had gelezen. Eerst in de historische roman De Zanger van Coevorde (een soort Fulco de Minstreel voor volwassenen), later nog in tal van andere, vooral non-fictie-boeken.
Dat is dus die algemene ontwikkeling waarover Terlouw het had, bedacht ik. Maar dan nog…. Is het nu echt belangrijk om te weten wat het drieslagstelsel inhield?

Ja dus! Omdat we van de geschiedenis kunnen leren. Als u hem gelezen hebt, denk dan nog even aan mijn column van vorige week. Over de Achterhoekse bodem, die zo dood is als een pier. Waaruit door pesticiden en meststoffen alle leven is verdwenen. Terwijl dat leven (insecten, maar ook de mollen die van die insecten leven) juist zo belangrijk is voor de vruchtbaarheid van de grond.

Het is maar even een losse gedachte, hoor. Omdat ik er niet echt verstand van heb. Maar zou dat drieslagstelsel niet iets zijn voor onze Achterhoekse boeren?

Tante Rikie: 'Leven vóór de dood!'

Tante Rikie krijgt 65.000 man aan het meezingen. Dat maakt haar een bijzondere Achterhoeker. Foto: Zwarte Cross

Door Hans Jeukfluit

Zomaar een regenachtige ochtend op de Hummelse hei. Uw verslaggever staat ruim op tijd te wachten op de afgesproken plek. Niet veel later doemt in de verte langzaam het silhouet op van de vrouw die niet alleen voor Achterhoekers het boegbeeld is voor deze streek, maar ook tot ver buiten de landsgrenzen wordt beschouwd als een uithangbord voor de Achterhoek. Deze status heeft ze natuurlijk verworven dankzij haar geesteskind de Zwarte Cross.

Sierlijk is haar tred niet te noemen. Ietwat onhandig zelfs, baant ze zich een weg door het drassige gebied in de buurt van haar bescheiden woning. Iedere boomstronk, zwerfsteen of ondoorwaadbare plek zou haar bekend kunnen zijn, maar zoals wel vaker met de Groten der Aarde is iedere dag een nieuw geestelijk begin. Op pakweg tweehonderd meter afstand zie ik haar even stoppen bij een bankje. Ik kon niet goed zien wat ze er deed, maar hoorde haar wel keihard vloeken (ooggetuigen meldden ons later dat ze in de hondenpoep was getrapt – RED). Het ziet er allemaal wat kolderiek uit, maar eenmaal op een paar meter van mij verwijderd, pakt ze mij direct in met die heerlijk schalkse glimlach. Tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross, is het eeuwige onweerstaanbare meisje waar iedere man als een blok voor valt. Een blik in haar ogen doet je hart sneller kloppen en je bloed kolken. Eindelijk is dan voor mij het moment gekomen om mij te laven aan haar ontwapenende uitstraling en volstrekt unieke kijk op de wereld. "Moi Jeukfluit, mooi da-j d'r bunt. Ik heb een thermosfles met koffie metgenommen en heb krentenbrood gesmeerd. He-j döst of smag?" Wat een vrouw…

Wat volgt is een ontspannen wandeling langs locaties die belangrijk zijn in het leven van Rikie. We stoppen bij de eikenboom waar ze voor de eerste keer zoende, we lopen langs de Weppel waar ze als kind leerde kitesurfen en komen langs het weiland van Teunis Wullink waar ze in 1997 de eerste Zwarte Cross organiseerde. Onderwijl neemt ze mij mee in haar hersenpan en weet ze mij te imponeren met filosofische uiteenzettingen ('Maakt de saus de pasta of de pasta de saus?'), authentieke levensvisies ('Doe het veilig. Of doe het onveilig. Maar dóé het!'), volstrekt originele ondernemersadviezen ('Als i-j neet al ow geld niet in de fik durft te stekken, dan bu-j een bange wezel en totaal ongeschikt om een bedrijf te leiden'), grappige anekdotes ('… en toen ik ingesmeerd met mayonaise noast heur op dat luchtbed lag uut te puffen zei ik: Yoko, loat die jongens toch lekker met zijn vieren muziek maken') en een gezonde portie relativeerde weerspiegelingen ('Ik bun gewoon Rikie').

We lopen langs een weiland waar een koe ons uitdrukkingsloos aankijkt. Rikie verbaast mij als ze uit het niets met een soepele sprong over de sloot springt en ineens pal voor het dier staat. Ze aait het rund over de kop terwijl ze het indringend in de ogen aankijkt. Na enkele seconden knielt de koe en loeit ze loepzuiver en op vol volume de melodie van 'Ik bun een Zwarte Crosser' van de Motorband. Na twee refreinen klapt Rikie in haar handen en zegt ze: "Bedankt, lief beest. Ik wens ow een onmundig mooie dag!" De koe knipoogt, draait zich om en dartelt als een vrolijk konijntje richting de horizon. Ik sta perplex. Als we verder lopen vraag ik stamelend aan Tante Rikie wat er zojuist gebeurde. "Tja, alles wat leaft is veur mien eender. Mannen, vrouwen, kinderen, dieren, het mek mien geen donder uut en ik benader alles en iedereen op dezelfde manier. Op de Zwarte Cross krieg ik 65.000 man veur het hoofdpodium an het metzingen, dus veur één koe draai ik mien hand ook niet om." En toen viel bij uw verslaggever het kwartje: Tante Rikie hoort bij de Achterhoek zoals Frank Sinatra bij New York, Bob Marley bij Jamaica, Nelson Mandela bij Zuid Afrika, Batman bij Gotham City, Jezus bij Nazareth en Kabouter Plop bij Plopsaland. Ze is geen product van deze streek, maar is als vanzelfsprekend verweven met het DNA van deze regio. Tante Rikie ìs de Achterhoek.

Als ik haar aan het einde van onze wandeling vraag naar haar kijk op de toekomst van de Achterhoek stopt ze met wandelen. "Maak ow toch geen zorgen, Jeukfluitjen. Een favoriete zanger van mien zeg altied: 'The past made no sense, the future looks tense, I am now'. Wieze woorden, want de toekomst zie ik zeer rooskleurig tegemoet. Het is actie en reactie tot in de oneindigheid. Groei of krimp, het mek allemoal geen donder uut op de lange termijn. Maak d'r wat moois van en zeg iedereen ochtend uut volle borst: Leven vóór de dood!"

Column

Kroezeboom

Ooit stond hij een stukje buiten Ruurlo, tussen de akkers aan de weg naar Borculo. Maar de dorpsgrens schoof op. Tegenwoordig staat de eeuwenoude vierstammige zomereik in een particuliere voortuin, midden tussen de bebouwing.

Iedereen kent deze misschien wel beroemdste boom van de Achterhoek als de Kroezeboom. Net als dat verre familielid, de Kroezeboom bij het Twentse Fleringen. Die laatste staat nog wel in het open veld en er staat zelfs een kapelletje bij. Over beide bomen wordt vaak verteld dat ze op vroeger heilige plaatsen staan. Dat op deze plekken al in Germaanse tijden werd vergaderd en recht gesproken. Allemaal flauwekul, dat kan helemaal niet. De Kroezeboom in Ruurlo is nog 'maar' 350 tot 400 jaar oud. Die van Fleringen iets ouder, maar ook daar heeft nooit een Germaan onder gezeten.
Kroezeboom is eigenlijk ook helemaal geen naam, meer een aanduiding. In het Achterhoeks is een kroeze(n) boom gewoon een boom met een mooi gevormde, volle kroon. Breed vertakt en dicht bebladerd. Daar zijn er wel meer van. In Vorden bijvoorbeeld stond vijftig jaar geleden ook nog zo'n enorme oude eik die Kroezeboom werd genoemd. Maar had zo'n zelfde boom in Dinxperlo gestaan, dan had ie waarschijnlijk anders geheten. Want daar spreekt men niet van een kroezeboom, maar van een gelpenboom.
En het woord kroes wordt niet alleen gebruikt voor een eik met een volle kroon. Ook een den kan kroes zijn. Met z'n weelderige kroon is zo'n kroezen denne dan het tegenovergestelde van een spradlink.