Gelderse Post Oude IJsselstreek

16 mei 2018

Gelderse Post Oude IJsselstreek 16 mei 2018


Open water wedstrijd Special Olympics onderdeel Zwemtocht Oude IJssel

Zwemtocht Oude IJssel, net zoiets als zwemvierdaagse maar dan stoerder. Foto: PR

ULFT – De jaarlijkse Zwemtocht Oude IJssel is vroeger in het seizoen omdat die deze keer gekoppeld is aan het onderdeel open water zwemmen van de Special Olympics. Op 10 juni starten daarom ook een aantal verstandelijk beperkte Olympiërs onder de Bailey Brug achter de DRU Cultuurfabriek. Daarnaast is een groep watersporters namens Omroep Gelderland present voor wie dit het einddoel is van een sportieve uitdaging.

Door Reinier Kroesen

Normaal gesproken vindt de Zwemtocht eind juni plaats, om de kans op een hoge watertemperatuur te vergroten. Deze keer dus eerder. Dat is omdat van 8 tot en met 10 juni de nationale editie van de Special Olympics, een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking op diverse locaties in de Achterhoek gehouden worden. Aan de organisatoren van Zwemtocht Oude IJssel werd gevraagd of het open water zwemmen daar ingepast kon worden. In totaal zeven personen met een verstandelijke beperking komen hiervoor naar Ulft om de 1.000 meter af te leggen, gewoon tussen de overige deelnemers. Het eerste onderdeel van de dag, gelijk om 12.00 uur. Na afloop worden ze meteen gehuldigd. Daarnaast is Omroep Gelderland al sinds januari bezig met een wekelijks programma om zoveel mogelijk Gelderse inwoners aan het bewegen te krijgen. Daar kwamen professioneel gecoachte groepen hardlopers, wielrenners en zwemmers uit voort. Die zwemgroep sluit die uitdagende periode af in de Oude IJssel, letterlijk in beeld van de omroep middels een livestream.

Angelique en Vlassio Stefas zijn beiden lid van Zwem & Waterpolovereniging De Gendten. Vlassio: "De Zwemtocht Oude IJssel organiseren we samen met zwemvereniging NDD uit Doetinchem, dit jaar voor de zesde keer. Ik was in het verleden trainer van beide clubs en had het altijd al in mijn hoofd zitten ooit zoiets te organiseren. Het was aanvankelijk de bedoeling om van Ulft naar Doetinchem te zwemmen, dat bleek organisatorisch onhaalbaar. Zo kwamen we toen bij de DRU uit, hoeveel mooier wil je het hebben? De afstanden zijn 500, 1000, 1500, 2500 en 5000 meter. Tot 1 juni loopt de voorinschrijving, verder kan men zich op de dag zelf aan de start nog aanmelden. Er is een maximum van ongeveer 75 zwemmers voor iedere categorie, om het veilig en overzichtelijk te houden." Angelique: "Iedereen is welkom, allen zwemmen gelijk op, mannen, vrouwen, recreanten en geoefende atleten. Wie vijftien jaar of jonger is moet wel lid te zijn van een zwemclub, of een meerderjarige begeleider meenemen. Wat we vaak horen, vooral van Ulftenaren is dat ze het erg leuk zouden vinden deel te nemen, maar denken dat alleen maar 'profi's' meedoen. Terwijl het juist voor iedereen bedoeld is. Dat is juist zo leuk, een gemêleerde groep! We willen juist niet met allerlei regels, officials en scheidsrechters werken. Net de zwemvierdaagse, maar dan stoerder, met meer uitdaging." Vlassio: "Wie is hier niet groot geworden, aan of in de Oude IJssel? Men kan zo op eigen niveau zwemmen, of dat nu op de rug is, of met een schoolslag!" www.zwemtochtoudeijssel.nl

Drie nieuwe wethouders en twee bekende gezichten

GENDRINGEN - Bert Kuster (Lokaal Belang), Peter van de Wardt (CDA), Ben Hiddinga (Lokaal Belang), Janine Kock (CDA), Ria Ankersmit (Lokaal Belang) vormen met burgemeester Otwin van Dijk het nieuwe college van gemeente Oude IJsselstreek. Voor Hiddinga, Kock en Ankersmit betekent het een nieuwe rol. Opmerkelijk is daarbij dat die laatste twee ook nieuw zijn op het toneel van de gemeentelijke politiek. Hiddinga was ook voor de verkiezingen al raadslid. Lees verder op pagina 3

Roemeense ambassadeur opent Huntenkunst

ULFT - De ambassadeur van Roemenië, Hare Excellentie Brândusa Ioana Predescu, zal spreken tijdens de opening van de internationale kunstmanifestatie Huntenkunst in de SSP-Hal in Ulft van start. Vrijdag 25 mei om 16.00 uur is de opening van de manifestatie die loopt van 25 tot en met 27 mei. Dit jaar exposeren acht kunstenaars uit Roemenië hun werk. Centraal in de expositiehal komt het Roemeense paviljoen. Tegelijkertijd exposeren zij ook in de Galerie bij de Boeken in de DRU Cultuurfabriek en Witte Gallery. De expositie staat gepland van 18 mei tot 8 juli onder de titel 'De Roemenen komen!'. Dit project wordt opgezet in samenwerking met Witte Gallery (Ulft en Boekarest).

Bewegen

Locatiemanager Jelle Hoogeveen en de bestuursleden Gerard Heister, Thea Mulder en Egbert Hermsen bij het nieuwe informatiebord. Foto: Walter Hobelman

Om nog meer impuls te geven aan 'bewegen' heeft de stichting 'Vrienden van de Schuylenburgh' geld ingezameld om langs het pad in Azora woonzorgpark De Schuylenburgh beweegtoestellen te plaatsen. Gerard Heister overhandigde de toestellen namens de 'Vrienden van...'

Beweegtoestellen langs wandelpad De Schuylenburgh

Locatiemanager Jelle Hoogeveen en de bestuursleden Gerard Heister, Thea Mulder en Egbert Hermsen bij het nieuwe informatiebord. Foto: Walter Hobelman

SILVOLDE - Het Azora woonzorgpark De Schuylenburgh ligt in een prachtige, parkachtige omgeving in Silvolde. Rondom het complex is vijf jaar geleden een wandelpad aangelegd zodat bewoners van het woonzorgpark en Silvoldenaren even de benen kunnen strekken. Om nog meer impuls te geven aan 'bewegen' heeft de stichting 'Vrienden van de Schuylenburgh' geld ingezameld om langs dit pad beweegtoestellen te plaatsen. Maandag 14 mei vond de officiële overdracht plaats.

Door Walter Hobelman

Stichtingsvoorzitter Gerard Heister is trots op het behaalde resultaat. "Vanuit allerlei bronnen hebben wij de benodigde financiële middelen bij elkaar verzameld zodat we deze beweegtuin-want zo mag je het wel noemen- kunnen aanbieden aan de bewoners op het woonpark. Diverse stichtingen, bedrijven en bewoners en hun familieleden hebben bijgedragen en daardoor de mogelijkheid gecreëerd om als oudere op een goede manier in beweging en vitaal te blijven."
De beweegtoestellen zijn niet alleen bestemd voor de bewoners. "Alle senioren uit Silvolde en omgeving mogen gebruik maken van de toestellen", vertelt Heister. "Op die manier wordt de verbinding tussen inwoners uit het dorp en het woonpark nog verder verstevigd."
De stichting Vrienden van de Schuylenburg is in 1989 opgericht en heeft in de loop van de jaren een indrukwekkende hoeveelheid materialen, attributen en projecten mogelijk gemaakt waarmee de bewoners van het woonzorgpark hun voordeel konden doen. "Het is onze doelstelling om zaken te realiseren die vanuit de overheid niet realiseerbaar zijn. Denk hierbij aan een piano, tv-toestellen en beamers, een geluidsinstallatie, bedcarriers, hoog-laagbedden, terrasmeubelen en de inrichting voor de kapsalon en de fysiotherapieruimte. En verder dragen we bij aan uitstapjes, het sinterklaasfeest en attenties voor de kerst."
Heister is al twintig jaar voorzitter. "Ik blijf nog wel bij de stichting, maar moet om gezondheidsredenen een stapje terug doen. Ik ben blij en dankbaar dat ik al die jaren heb mogen rekenen op de steun van al onze bestuursleden. Zonder anderen tekort te willen doen is de inzet van voormalig directeur Egbert Hermsen, al sinds de oprichting secretaris/penningmeester van de stichting, wel het benoemen waard. Ook op bestuurslid Thea Mulder wordt nooit een tevergeefs beroep gedaan. Als bestuur van de Vrienden, samen met alle medewerkers en vrijwilligers, zetten we ons met hart en ziel in voor de bewoners van de Schuylenburgh."
In de loop van de jaren is de zorg rond ouderen erg veranderd. "Andere tijden vragen om een andere aanpak. Maar het 'gemuudelijke' van vroeger is wel verdwenen", vindt Heister. "Daar kunnen de zorgverleners vaak niets aan doen. Het zijn beleidskwesties, maar het zorgt wel voor een andere sfeer."
De feestelijke overdracht van de beweegtoestellen aan locatiemanager Jelle Hoogeveen was maandag. Op 14 juni komt voormalig atlete Olga Commandeur (tevens presentatrice van 'Nederland in beweging!') naar De Schuylenburgh om samen met de bewoners en de professionele activiteitenbegeleidsters van De Schuylenburgh de toestellen te gaan gebruiken en de verschillende mogelijkheden van de toestellen te demonstreren.

Verdeling portefeuilles voor zeskoppig college

Vervolg van de voorpagina

Nieuw in het college van B en W van Oude IJsselstreek zijn Ben Hiddinga, Janine Kock en Ria Ankersmit. Bert Kuster en Peter van der Wardt blijven ook in het nieuwe college aan als wethouder. Burgemeester Otwin van Dijk krijgt een uitgebreide portefeuille. De verdeling van de portefeuilles is als volgt:

Bert Kuster (Lokaal Belang) 1, 0 FTE: Zorg en ondersteuning; Jeugdbeleid; Volksgezondheid; Regionale grensoverschrijdende samenwerking en Regionale bedrijventerreinen West Achterhoek; Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen.
Peter van de Wardt (CDA) 1,0 FTE: Participatiewet, meedoenbeleid; Vluchtelingen en statushouders; Inclusie; Onderwijs; Economie; DRU- industriepark; Gebiedswethouder voor Bedrijven en ondernemersverenigingen.
Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 1,0 FTE: Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Omgevingswet en omgevingsvisie; Grondzaken; Financiën; Gebiedswethouder voor Terborg en Silvolde.
Janine Kock (CDA) 0.6 FTE: Duurzaamheid, circulair, milieu en afval; Kunst en cultuur; Recreatie en toerisme; Gebiedswethouder voor: Varsseveld, Westendorp en Heelweg.
Ria Ankersmit ( Lokaal Belang) 0.6 FTE: Natuur, groen en plattelandsontwikkeling; Wegen en riolering; Verkeer, vervoer en mobiliteit; Project N18/A18 2e fase; Gebiedswethouder voor Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, Etten. Megchelen, Varsselder en Bontebrug.
Otwin van Dijk (burgemeester): Openbare orde en veiligheid; Bestuurlijke coördinatie; Personeel en organisatie; Klachten; ICT; Bezwaar en beroep; APV en handhaving; Dienstverlening (+ van buiten naar binnen werken); Communicatie; Representatie; Omgevingsdienst Achterhoek; Mediacentrum Regio8; Erfgoedcentrum Achterhoek- Liemers; Lobbywerkzaamheden.

Openluchtkerkdienst op eerste pinksterdag

SILVOLDE - Op zondag 20 mei, eerste pinksterdag, wordt er in Silvolde een openluchtkerkdienst gehouden op het grasveld naast de pastorie aan de Ulftseweg en achter het gebouw van Willem Tell.

De drie Protestantse Gemeenten van Gendringen - Bontebrug, van Terborg-Etten-Ulft en van Silvolde organiseren dit gezamenlijk. Voorgangers zijn de drie predikanten van deze kerken: Peter Israel, Hilde van der Zwaag – Visscher en Gerjanne van der Velde - Meijer. Het thema van deze kerkdienst is 'Wat zijn de goede vruchten?'
Muzikale medewerking verleent Muziekvereniging Excelsoir uit Silvolde. Er is kinderkerk en kinderoppas en na afloop is er koffie, thee en fris voor iedereen. De organisatie zorgt voor stoelen maar men mag ook eigen stoeltjes meebrengen. Bij slecht weer zal deze dienst gehouden worden in de Protestantse Kerk in Silvolde. Aanvang van deze dienst is om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

KeyboardXperience 2018

KeyboardXperience in de popzaal van de DRU cultuurfabriek met Gwen en Letitia. Foto: PR

ULFT - In de popzaal van de DRU-cultuurfabriek kunt u op zondag 27 mei a.s. weer gaan genieten van de jaarlijkse 'KeyboardXperience'. Ook dit jaar is de bezetting weer groot met in totaal zo'n vijftig jeugdige deelnemers tussen de 8 en 25 jaar, allen afkomstig uit de (eu)regio.

Naast de keyboardleerlingen van Ronald van Barele uit Nederland en Duitsland kan men verder nog optredens verwachten van in totaal zeventien break- & streetdancers en vier zangeressen.
Ook is er tijdens de gehele show traditiegetrouw visuele ondersteuning op een 6 bij 4 meter grote LED-wall op het podium, die samen met licht en geluid mede garant staan voor een spetterende liveshow.
Net als vorig jaar is er een vijf meter lange catwalk, waardoor de zangeressen, de dansers en de keytar- (keyboardgitaar), roll-up piano- en theremini-spelers zich als het ware tussen het publiek kunnen begeven.
Op het ruim twee uur durende programma staan dit jaar onder andere titels van Pink, Ed Sheeran, Kensington en Linkin Park.
De entree bedraagt 5 euro (tot 18 jaar) en 10 euro (voor volwassenen). Zaal open vanaf 13.30 uur. Er is een beperkt aantal zitplaatsen.

Flessenactie Dansgarde Iseldonk

ULFT - Op donderdag 24 mei gaan de jeugdleden van Dansgarde Iseldonk lege statiegeld-flessen inzamelen in Ulft. De jeugdleden en begeleiding willen hiervoor de inwoners van Ulft huis aan huis bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.

De dansvereniging heeft al jaren de wens om alle dansgroepen van nieuwe show-danskleding te voorzien. Met de opbrengst van deze flessenactie hoopt het bestuur deze nieuwe danstenues te kunnen financieren. Lege flessen kunnen eventueel ook tot 24 mei worden ingeleverd tijdens de danslessen op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond aan de Stenenmaat 2 in Ulft.
Met bijna 70 jeugdleden in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar maakt Dansgarde Iseldonk deel uit van carnavalsvereniging Stichting Iseldonk. Voor meer informatie en/of aanmeldingen: www.iseldonk.com en dansgardeiseldonk@gmail.com.

Rommelmarkt Wieken een begrip in de Achterhoek

De Wiekense Rommelmarkt. Foto: PR

WIEKEN (GENDRINGEN) - Al meer dan dertig jaar is 'de rommelmarkt van Wieken' een begrip in de Achterhoek. Van heinde en ver komen handelaren en fervente rommelmarkt bezoekers naar deze gezellige markt in de kleine gemeenschap. Tweede pinksterdag, maandag 21 mei is het weer zover en is er weer van alles te zien, te beleven en te koop.

De Wiekense rommelmarkt staat bekend om de hoogwaardige waren, die goed gesorteerd en uitgestald staan. Er is voor iedereen wel iets van zijn of haar gading te vinden, want het aanbod is groot en divers. Speelgoed, literatuur, technische materialen, meubilair, glaswerk, potten, pannen of nostalgie. Er is voor iedereen iets bij.
Kenmerkend voor de rommelmarkt is de gemoedelijke en gezellige sfeer. Onder het genot van een kop koffie of een drankje en een hapje kan men gezellig met elkaar kletsen en de aangeschafte waren aan elkaar tonen. De rommelmarkt draagt volgens de organisator, schuttersgilde Wals Wieken Milt, op positieve wijze bij aan meer duurzaamheid voor de samenleving. Veel producten en waren krijgen immers weer een tweede of derde kans om dienst te doen.
Voldoende redenen dus om deze rommelmarkt niet te missen. Daarom is iedereen op tweede pinksterdag van harte welkom op het terrein bij Pennings Vlees aan de Ringweg in Wieken (Gendringen). Om 10.00 uur worden de poorten geopend en de verkoop gaat door tot 14.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro.

Jarig Mini Manna opent dagbesteding in Ulft

ULFT - Stichting Mini Manna bestaat in Ulft een jaar. Na wékenlang hard werken en opknappen door enkele enthousiaste vrijwilligers, is het nu bovendien tijd om de deuren van de dagbesteding te openen.

Net als bij Dagbesteding Mini Manna Doetinchem biedt Stichting Mini Manna Ulft arbeidsmatige dagbesteding. Dat houdt in dat er producten gemaakt worden die verkocht kunnen worden. Hierbij laten zij zich inspireren door wat er binnenkomt in de kringloopwinkel. Duurzaamheid en hergebruik vindt de stichting heel belangrijk. Verder staat gelijkwaardigheid en samenwerken met elkaar voorop.
Iedereen die nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom om op 22 mei om 10.00 uur de locatie aan de Kanunnik de Vriesstraat 42 in Ulft te komen bekijken. Wethouder Peter van de Wardt is aanwezig om de dagbesteding officieel te openen.
Er is koffie met iets lekkers. En de stichting is met enkele medewerkers aanwezig om bezoekers te informeren over de mogelijkheden.

Verkeerde foto bij 'Koekoek-festival'

ULFT - Bij het artikel over het 'Ben je helemaal koekoek!'-festival is vorige week per abuis een verkeerde foto geplaatst. "We gaan niet in het bos wandelen, zo verzekert Nardy Robben de redactie. "Onze bedoeling is een festival met theatervoorstellingen en workshops waar op luchtige wijze thema's rondom depressies en psychische klachten aan bod komen. Nardy Robben tekent samen met haar zus Karin Willemsen-Robben voor de organisatie. Het evenement wordt gehouden op 23 juni in de Conferentiezaal van de DRU Cultuurfabriek. Op 23 juni zijn er vanaf 13.30 uur is er een drietal twee uur durende workshops te volgen (25 euro, inschrijven via website). Vanaf 16.00 uur staat Nardy met haar stuk weer op de planken. Om 17.00 uur houdt Danny Jacksteit een TEDtalk over het onderwerp. Om 20.00 uur wordt het festival afgesloten met de voorstelling 'Met Open Ogen'. Nardy Robben: "Daarin vertellen drie Bosnië-veteranen over de gruwelijke oorlog waarvan ze getuige waren en de problemen die ze bij thuiskomst ondervonden." Kijk voor overige entreeprijzen en programma op de website.

Beste koren geven in Netterdense kerk Lenteconcert

Het jeugdkoor van De Ulftse Nachtegalen geeft zaterdag acte de présence in de St. Walburgiskerk in Netterden. Foto: Gerjan Kamphuis

ULFT/NETTERDEN – Jeugdkoor De Ulftse Nachtegalen en kinderkoor De Jonge Nachtegalen verzorgen op zaterdag 19 mei een sfeervol Lenteconcert in de St. Walburgiskerk in Netterden.

De Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis heeft zeer recent deze prachtige kerk in eigendom gekregen. Samen met de Ulftse Nachtegalen wordt er nu voor het eerst een concert georganiseerd. "Een kerk met een buitengewoon mooie akoestiek en een adembenemend interieur, ontworpen door de beroemde architect en rijksbouwmeester Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseum in Amsterdam op zijn naam heeft staan", vertelt bestuurslid Gerjan Kamphuis van de Nachtegalen. "De kerk heeft onlangs een grondige restauratie ondergaan: het interieur is in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers het indertijd bedoelde."
De koren, onder leiding van Ben Simmes en Lizette Tijdink, brengen een zeer gevarieerd programma, van klassiek tot pop, waarbij een perfecte en haarzuivere uitvoering voorop staat. Voor het jeugdkoor, sinds 28 januari 'Beste Koor van Gelderland', is dit concert de opmaat naar de strijd op 2 juni in Hengelo (O) om de titel 'Beste koor van Nederland'. Op het programma in Netterden staan werken die tijdens de finale in Hengelo ook uitgevoerd worden.
Het kinderkoor De Jonge Nachtegalen, sinds kort 'Beste Kinderkoor Regio Oost', brengt een aantal vrolijke liedjes.
Aan het concert in Netterden wordt ook meegewerkt door leden van Koorschool Arnhem, onder leiding van Thea Endedijk, en door violist Jelmer Simmes. Het wordt een uniek concert in een zeer sfeervolle omgeving, volgens Kamphuis.

Het concert begint om 19.00 uur. De entree is 12,50 euro, inclusief koffie of thee. Kaarten verkrijgbaar bij de kerk of reserveer via www.kerspelkerk.nl/ulftse-nachtegalen. De kerk gaat open om 18.20 uur.

Stolpersteine in Oude IJsselstreek

OUDE IJSSELSTREEK - Het was een gedenkwaardige avond, donderdag 3 mei in de Sint Maartenkerk in Gendringen. Voor een kleine 200 belangstellenden vertelde Johanna Reiss, 86 jaar, geboortig uit Winterswijk maar al ruim 60 jaar wonend in New York, over de tijd dat ze als jong meisje tijdens WO2 ondergedoken zat in Usselo. Ze wist haar gehoor uitermate te boeien, niet alleen vanwege het dramatische onderwerp, maar ook door haar prachtige manier van vertellen, waarbij ze toch regelmatig een luchtige toon wist aan te slaan, zeker wanneer ze in onvervalst dialect uitspraken van haar onderduikfamilie weergaf.

In het laatste deel van de avond werd namens de OVGG (Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen), die de avond organiseerde, bekendgemaakt dat met de lezing van Johanna Reiss een project van start ging om in gemeente Oude IJsselstreek zogenaamde Stolpersteine te plaatsen. Dat zijn koperen 'straatstenen' ter herinnering aan weggevoerde en in de concentratiekampen vermoorde Joodse inwoners. De 'struikelstenen' komen in de stoep voor huizen waar Joodse bewoners zijn weggevoerd. In veel plaatsen, ook in de Achterhoek, zijn al Stolpersteine geplaatst.
Er is een projectgroep gevormd uit de OVGG in samenwerking met de andere oudheidkundige verenigingen in de gemeente, ADW en Old Sillevold, om dit project te realiseren. Er zal veel onderzoek nodig zijn en er zullen fondsen geworven moeten worden. Wat dat betreft was de eerste avond al veelbelovend.
Veel aanwezigen kochten die avond het boek van Johanna Reiss over de tijd dat ze ondergedoken zat, 'De Schuilplaats', gesigneerd door de schrijfster; een deel van de opbrengst was bestemd voor het project Stolpersteine. Ook de vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond werd door OVGG ter beschikking gesteld aan het project. En er werd ruim gedoneerd door de aanwezigen, waardoor de projectgroep goed van start kan.

Jaarvergadering Interkerkelijk Solidariteitsfonds

TERBORG - De jaarvergadering van het Interkerkelijk Solidariteitsfonds heeft als thema: Stijgende kosten van zorg bij ouder worden.

Op woensdag 23 mei wordt de jaarvergadering gehouden van het Interkerkelijk Solidariteitsfonds. Deze vergadering wordt gehouden in verpleeg en revalidatiecentrum Antonia, industrieweg 115 in Terborg en begint om 19.30 uur.
De jaarvergadering bestaat uit twee delen en heeft dit jaar een thematisch karakter.
In het eerste deel zal de algemeen directeur van de zorginstelling Azora, Dr. Hans Metzemaekers een inleiding verzorgen over de stijgende kosten van zorg bij ouder worden. Hij zal er op ingaan dat we gelukkig steeds ouder worden, maar dat bij dit ouder worden we ook zien dat de kosten van zorg, zoals van hulpmiddelen, medicijnen, huishoudelijk hulp et cetera, alleen maar stijgen. Helaas stijgt het inkomen hier niet in mee. Ook de directe bijdragen van de overheid lopen alleen maar terug. Wat te doen als deze kosten niet meer in ons huishoudboekje passen?
Dan kan onder anderen, indien er dringende financiële knelpunten zijn, het Solidariteitsfonds hierbij helpen. Dit is een fonds, waarvan de geldmiddelen worden opgebracht door de bijdragen van de leden van de circa 20 geloofsgemeenschappen in de gemeente Oude IJsselstreek.
Tijdens de inleiding belicht Dr. Hans Metzemakers een aantal van deze aspecten. Het tweede deel van de vergadering wordt gerapporteerd over het verslagjaar 2017 inclusief hulpvragen en financiën en over de huidige ontwikkelingen. Alle afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen, de ouderenbonden en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom. Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris, Jan Koenders, tel. 0315-327197, j.koenders68@upcmail.nl.

Openluchttheater opent bijzonder theaterseizoen

VOORST - Donderdag 24 mei opent de Stichting Openluchttheater Engbergen haar seizoen 2018. Dit jaar is het 60 jaar gelden dat het openluchttheater officieel geopend werd.

Dat wil de stichting met zoveel mogelijk streekgenoten vieren om te beginnen met de jongsten. 's Morgens zullen op uitnodiging van de stichting ruim 800 basisscholieren van diverse scholen de tribune bevolken. Zij gaan samen genieten van de voorstelling Klankenkaravaan en dat in het theater waaraan hun opa misschien bij de bouw geholpen heeft.
Als we de website mogen geloven zal het een waar muzikaal spektakel worden.
De Stichting KiCK heeft geholpen bij het uitzoeken van een geschikte voorstelling. Tevens verzorgde deze de contacten met de diverse scholen.

Talenten te bewonderen op Seesing Tournament

Ajax won het vijftiende Seesing Tournament in Zieuwent. Foto: PR

ZIEUWENT - Veel jeugdige aanstormende talenten zullen komend Pinksterweekend weer te bewonderen zijn op de velden van RKZVC. De meest talentvolle spelers van Nederlandse en Europese topclubs in de categorie onder 12 jaar zullen zich van hun beste kant willen laten zien. Allen met de hoop om ooit van hun hobby hun beroep te kunnen maken. Veel talentjes zullen afhaken, maar een klein deel zal ooit dat hoogste platform bereiken in binnen- of buitenland.

Nederland komt helaas niet uit op het WK komende zomer, maar Julian Draxler en Leroy Sané speelden ooit met Schalke '04 in Zieuwent in 2005 en 2008 en zullen nu op het hoogst denkbare podium voor hun land Duitsland actief zijn. In 2011 won Ajax het toernooi met een goed spelende Justin Kluivert en een winnende goal van Donyell Malen, die na een avontuur bij Arsenal nu bij PSV speelt. Topscorer van dat toernooi in 2011 werd Ryan Trotman van FC Twente, die in de laatste competitiewedstrijd van deze Enschedese club zijn debuut in de hoofdmacht mocht maken. Zo zijn er verschillende soorten jongensboeken te schrijven en mogelijk gebeurt dit over een jaar of zes, zeven wederom met een aantal spelers die dit jaar mee zullen doen.
Dit jaar zijn Bayer 04 Leverkusen, RSC Anderlecht, Austria Wien, Slavia Praag en Celtic FC de buitenlandse namen en sieren de Nederlandse clubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en RKZVC de poster van het 16e Seesing Tournament.
Bayer 04 Leverkusen doet voor de tiende keer mee en is de enige buitenlandse winnaar tot nu toe in de historie van het Seesing Tournament. RSC Anderlecht (negen deelnames) speelde wel twee finales, maar de tweede plek was het hoogst haalbare tot nu toe. Slavia Praag uit Tsjechië is voor het eerst te gast op sportpark de Greune Weide in Zieuwent. Austria Wien uit Oostenrijk doet voor de tweede keer mee evenals Celtic FC uit het Schotse Glasgow. Bij hun vorige deelname in 2008 eindigden de Schotten als derde en vielen ze niet alleen op door hun goede spel, maar ook door de enthousiaste en luidruchtige aanhang die ze hadden meegebracht.
Vanuit Nederland komt de traditionele top drie met Ajax (12de deelname), Feyenoord en PSV (beide 16de keer) naar Zieuwent. Bij Feyenoord speelt Shaqueel van Persie en mogelijk komt vader Robin ook nog zijn zoon aanmoedigen in Zieuwent. FC Twente komt voor de veertiende keer naar Zieuwent, met Jonah te Fruchte als lokale favoriet. De Mariënveldse doelman speelde voor hij naar FC Twente ging in de jeugd van Mariënveld. RKZVC is de gastheer en de Zieuwentse pupillen zullen versterkt met enkele spelers van Longa'30 en Grol proberen om voor een verrassing te zorgen tegen de profclubs.
Op zaterdag 19 mei zal om 10.00 uur het fluitsignaal klinken voor de eerste poulewedstrijden. De tien ploegen zijn verdeeld over twee poules van vijf teams. In poule EP Groot Zevert strijden Ajax, Feyenoord, RSC Anderlecht, Austria Wien en RKZVC om de drie hoogste posities die recht geven op doorgaan in de finalepoules van zondag. In poule Lurvink Textiel streven PSV, FC Twente, Bayer 04 Leverkusen, Celtic FC en Slavia Praag ditzelfde doel na.
Op zondag 20 mei zal er vanaf 09.30 uur verder gespeeld worden. De drie hoogst genoteerde ploegen van zowel poule EP Groot Zevert als poule Lurvink Textiel gaan in twee groepen van drie ploegen tegen elkaar het strijdperk in. Na twee duels is duidelijk wie de finale mag gaan spelen om 15.15 uur.
De vier laagst geëindigde teams in de beide poules van zaterdag spelen op zondag voor de plekken zeven tot en met tien.

Penaltybokaal
Voorafgaand aan de finale op zondagmiddag zal om 14.00 uur om de Hair Effects penaltybokaal worden gestreden. Van elke ploeg zal één speler trachten zoveel mogelijk strafschoppen te scoren De speler die het langst in de race blijft, krijgt de Hair Effects penaltybokaal overhandigd.


www.seesingtournament.nl

Goede doelen op Marveldtoernooi 2018

Grol en Barcelona in actie op het Marveldtoernooi. Foto: PR

Marveldtoernooi steunt KiKa () en Stichting Voor-1-Dag

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni vindt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een jeugdvoetbaltoernooi met teams uit heel Europa en van ver daarbuiten. Voetballers in de leeftijd tot 15 jaar laten hun beste voetbal zien op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Zij kunnen lekker onbezorgd voetballen, maar er zijn helaas ook kinderen die dit niet kunnen. Zij zijn te ziek, door de kanker die in hun lichaam zit of ze maken zich zorgen om een familielid dat getroffen is door een ernstige ziekte.

KiKa (Kinderen Kankervrij) is al vele jaren het goede doel tijdens het Internationaal Marveldtoernooi. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen van 75% naar 95% te vergroten. Tijdens het toernooiweekend probeert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi in samenwerking met veldsponsor Pfeifer Rentals BV een steentje bij te dragen door geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar wederom schenken het bestuur van het Marveldtoernooi en Pfeifer voor elk gescoord doelpunt 10 euro aan KiKa. En voor elk doelpunt van het Grolteam komt daar nog 29 euro bij. Het aantal doelpunten is tijdens het weekend te volgen via de doelpuntenteller op het sportpark en de website van het Marveldtoernooi. Ook het publiek zelf kan bijdragen door een KiKa-beer te kopen in de KiKa-stand.
Naast KiKa zal ook Stichting Voor-1-Dag aanwezig zijn tijdens het drie dagen durende voetbalfestijn. Stichting Voor-1-Dag is opgericht door de familie Jekel. Van de een op de andere dag stond het leven van die familie op kop. Borstkanker, dat was de diagnose voor Dunja (31 jaar), getrouwd met Jordi en moeder van dochter Jamie (5 jaar). De impact hiervan binnen het gezin was onvoorstelbaar. Echt alles werd anders, alle aandacht en energie ging uit naar de ziekte en het traject. De impact die het had op het dagelijkse leven was vreselijk, zeker voor de dochter. En dat gaf de ouders een machteloos gevoel, want ze beseften dat ze er niet voor hun kind konden zijn zoals zij dat graag wilden. En zo werd het idee voor Stichting Voor-1-Dag geboren. De familie Jekel wil iets betekenen voor gezinnen in een soortgelijke situatie. En dat doen ze door zich te richten op de kinderen die aan de zijlijn staan. Voor de jeugd van 5 tot 12 jaar organiseren ze themadagen. De jongens doen mee aan Voor-1-Dag BINK! en de meiden aan Voor-1-Dag PRINSES! Voor één dag loskomen uit de situatie thuis, voor één dag alle aandacht op het kind gericht, voor één dag is er geen wolkje aan de lucht.
Beide goede doelen, KiKa en Stichting Voor-1-dag, zijn gedurende de drie dagen met een stand aanwezig. De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi roept iedereen op: "Ga bij hen langs, hoor wat zij te vertellen hebben en steun hen, op welke manier dan ook."

Heelwegse wandeltocht

HEELWEG - Wandelen, voor het hele gezin, op zondag 27 mei vanaf Buurtschapshuus Heelweg.

Op zondag 27 mei is de eerste editie van de Heelwegse wandeltocht. Tussen 8.00 en 11.00 uur kan men starten voor een wandeltocht van 7, 12 of 16 kilometer. Bij de start krijgen de deelnemers een routebeschrijving. De route gaat richting Harreveld, Halle, (Mariënvelde) en natuurlijk langs mooie plekjes in Heelweg. De wandeltocht leidt, waar mogelijk, over rustige paden en wegen van het groene Achterhoekse landschap. Op plaatsen waar extra verduidelijking nodig is, zijn pijlen geplaatst. De organisatie van de wandeltocht is in handen van de activiteiten commissie van stichting Buurtschapshuus.
In alle routes is een rustpunt ingelast, waar iets genuttigd kan worden.
Kinderen tot 12 jaar wandelen (onder begeleiding) gratis. Vanaf 12 jaar zijn de kosten 4 euro, inclusief een consumptie. Na afloop is er gelegenheid om (bij goed weer) op het terras of in de zaal van het Buurtschapshuus uit te blazen en nog wat na te genieten. Meer informatie is te vinden op: www.buurtschapshuus.nl / facebook: Buurtschapshuus Heelweg of via e-mail: st.buurtschapshuus@gmail.com.
Het Buurtschapshuus is te vinden aan Molenweg 17, in Heelweg.

Eerste lustrum Inloopcentrum 't Kruispunt

ULFT - Nadat op 1 januari 2013 werd begonnen met koffie schenken na de zondagse eucharistieviering, opende Inloopcentrum 't Kruispunt in april van dat jaar haar deuren aan Kennedyplein 9 in Ulft (Petrus & Pauluskerk). Een plek voor en van ontmoeting, gesprek of er zomaar even zijn. Elke donderdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur staan vrijwilligers voor de gasten klaar, met een hartelijk welkom, koffie/thee en een luisterend oor. Het eerste lustrum wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het vijfjarig bestaan viert het inloopcentrum op zaterdag 26 mei. De Parochie Maria & Laetitia viert op zaterdag 26 mei het 5-jarig bestaan van het inloopcentrum. In de ochtend begint men om 11.00 uur met een gebedsdienst. Na de viering is er, zoals gebruikelijk, een kop koffie voor iedereen die de dienst bezoekt. Voor de (vaste) bezoekers en vrijwilligers is er een speciaal middagprogramma.

Spits Wout Blasman wil afscheid nemen met een prijs

Wout Blasman, de spits en clubtopscorer van Silvolde. Foto: John van der Kamp

Hoofdklasser Silvolde moet nog twee keer winnen

Door John van der Kamp

SILVOLDE – Sportclub Silvolde wil de nacompetitie om promotie halen. Maar dan moet de hoofdklasser de laatste twee duels winnen om zeker te zijn en niet afhankelijk van de uitslagen van de concurrentie. Door een beter doelsaldo staat Silvolde nu op plaats twee. Afgelopen zondag werd thuis RKAVV uit Leidschendam met 4-2 verslagen. Zondag speelt de ploeg van trainer Dennis van Beukering weer thuis, dan komt RKHVV uit Huissen op bezoek. De slotwedstrijd van dit seizoen is in Meppel tegen MSC. Staan de Silvoldenaren na die wedstrijd nog steeds op plaats twee van de ranglijst, dan volgt het toetje: de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie.

Spits Wout Blasman had afgelopen zondag geen geluk bij het afronden van kansen. Even leek het erop, dat hij de doelpuntenmaker was bij het tweede doelpunt, maar de voorzet van Rick Bouwmeister ging rechtstreeks het doel in. "Door deze overwinning hebben we nu alles in eigen hand. Als we de komende twee wedstrijden winnen, spelen we nacompetitie. Na zondag tegen RKHVV, spelen we tegen MSC en dat kan wel eens een hele belangrijke wedstrijd worden", vertelt de in Terborg geboren en getogen Wout Blasman. Hij speelde bij de E- en F-pupillen van vv Terborg en werd op 11-jarige leeftijd gescout door De Graafschap, waar hij voetbalde tot en met de C-jeugd. Toen hij bij De Graafschap moest vertrekken meldde hij zich aan bij DZC`68. Na drie seizoenen in de B- en A-junioren, werd hij als tweedejaars A overgeheveld naar het eerste van de zaterdagclub uit Doetinchem. Sinds vorig seizoen speelt hij voor hoofdklasser Silvolde, waar hij momenteel de clubtopscorer is met 22 doelpunten. "Ik heb nu meer doelpunten gemaakt dan vorig seizoen. Meer ingespeeld, vooral in het begin moest ik wennen aan het niveau van de hoofdklasse. Als je gaat wennen aan het team en aan het niveau, dan zie je, dat je voor jezelf stappen gaat maken. Als je eenmaal de goals erin prikt, dan krijg je meer zelfvertrouwen en dan valt de bal er gemakkelijker in. Dan heb je succes, ook voor mezelf. Blijven gaan en op de goede plek staan."
De heenwedstrijd in Huissen tegen RKHVV won Silvolde eenvoudig met 3-1. Blasman bleef toen noodgedwongen langs de kant. "Ik had een knieblessure, een buitenband verrekt. Ik weet nog wel dat we snel op voorsprong kwamen. Ik heb het ervaren als een redelijk gemakkelijke en zakelijke overwinning. We gaan vol vertrouwen zondag deze wedstrijd in. De groep is gewoon ontzettend fit, dat zie je ook terug. We hebben op het 'topveldje' in Varsselder tegen Heerenveen laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ik maakte daar de 2-1 en toen was het verzet gebroken. Toen kon je zien dat we echt wel combinatievoetbal kunnen spelen. Leuk om te zien. De laatste wedstrijden speelt Evert Römer veel naast mij, dan ben ik meer de lopende spits", aldus Blasman, die studeert voor docent lichamelijke opvoeding aan de HAN in Nijmegen en stage loopt op het Graafschap College. "Mijn studie ben ik aan het afronden en volgend jaar wil ik les gaan geven in het middelbaar onderwijs."

'Ik wil gewoon zien waar mijn plafond is, dat is nu goed uitgepakt en ik hoop dan daar ook'

Het talent en scorend vermogen van de 20-jarige Blasman is niet onopgemerkt gebleven, want de volgende stap in zijn nog prille voetballoopbaan is aanstaande. Onlangs heeft hij een contract ondertekend van één jaar bij tweede divisionist GVVV uit Veenendaal en gaat hij twee niveaus hoger spelen. "Ik wil gewoon zien waar mijn plafond ligt; dat is nu goed uitgepakt en ik hoop dan daar ook. De stap van DZC naar Silvolde was met dezelfde gedachte. Ik had wel meerdere opties dit keer. GVVV is een echte club met een goede uitstraling. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik ga nu weer op zaterdag spelen en ben dan op zondags vrij om bij Silvolde te gaan kijken. Ik ga er vol vertrouwen heen en alles uit de kast halen om te slagen", aldus Blasman, die afscheid wil nemen met het behalen van een prijs, als het kan met twee, want Silvolde staat ook in de finale om de Achterhoek Cup.

'Speelt Evert Römer naast mij, dan ben ik meer de lopende spits'

"Mijn allerlaatste wedstrijd van dit seizoen is de Achterhoek Cup finale tegen DZC, mijn oude club. Promoveren en die finale winnen, dat zou een hele mooie afsluiting zijn", is de wens van Blasman, die als trainer van DZC Onder15 volgende week ook nog eens kampioen kan worden in de tweede divisie. "Dit is voorlopig mijn laatste seizoen als jeugdtrainer. Mijn aandacht gaat straks eerst uit naar een baan in het onderwijs en voetballen bij GVVV in Veenendaal."


Doetinchem-routinier Jorrit Splitthoff: 'Nu zijn we wel heel dichtbij'

Jorrit Splitthoff (l) in actie tegen VIOD.  Foto: PR vv Doetinchem

DOETINCHEM – Het doelpunt van Niels Hondelink, afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen DVV, kan voor Doetinchem een belangrijk doelpunt zijn geweest om het kampioenschap in 4D. Door de 1-0 winst tegen DVV en het gelijkspel van MvR tegen Kilder, staat het team van trainer John Leeuwerik aan kop van de ranglijst. Weliswaar met één punt voorsprong, maar met nog twee wedstrijden te gaan mag Doetinchem de koppositie niet meer uit handen geven.

Door John van der Kamp

Routinier Jorrit Splitthoff stond aan de basis van de enige treffer die middag. "Rico (Cancian, JvdK) legde de bal goed terug op mij, ik gaf hem voor, en hij was aardig op maat. Niels kopte hem fantastisch binnen. Dit was ongeveer twintig minuten voor tijd. Drie of vier nul was wel geflatteerd geweest, maar we hebben wel dikke kansen daarvoor gehad", aldus de 37-jarige Jorrit Splitthoff, die afgelopen week al merkte dat het team weer in goeden doen was.
"Na die drie laatste wedstrijden tegen Zeddam, HC'03 en SDZZ, waar we zeven punten hebben laten liggen, hebben we de 'schwung' weer te pakken. Het was even te slapjes en gezapig. Op de training merkte ik al dat we terugkwamen. Kilder thuis na de 2-0 was ook goed en tegen DVV hebben we terecht gewonnen. We zijn nu wel wakker, hoe we het eerder hebben laten liggen. Zoveel cadeautjes krijg je niet vaak, we moeten het nu niet weer verprutsen. Nu zijn we wel heel dichtbij, zondag 27 mei moet het klaar zijn", aldus Splitthoff, die doelt op de laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen HC`03.

'We hebben de 'schwung' weer te pakken, het was even te gezapig'

"Ik ben niet bang voor Terborg, absoluut niet, al zijn zij de laatste weken wel goed bezig. Waarschijnlijk de lastigste tegenstander van de twee die nog komen gaan. Als we zondag goed doorkomen, dan moet het goed komen. Thuis zijn we tot nu toe zonder puntverlies en dat willen we ook zo graag houden. Een mooie manier om af te sluiten."
De wedstrijd tussen Terborg en Doetinchem op Sportpark De Paasberg begint zondag om 14 .00 uur.

MvR leeft al paar weken op het randje

's-HEERENBERG – De hele competitie heeft MvR maar twee wedstrijden verloren en toch lijkt de club van trainer John Neijenhuis de titel in 4D mis te lopen. Na het gelijkspel (2-2) afgelopen zondag tegen Kilder, heeft de club uit 's-Heerenberg het binnenhalen van het kampioenschap niet meer in eigen hand.

Door John van der Kamp

Er zijn nog twee speelrondes te gaan. MvR speelt tegen de twee onderste clubs van de ranglijst, terwijl concurrent Doetinchem het op moet nemen tegen Terborg (uit) en HC'03 (thuis).
"We hebben tegen Kilder te weinig gebracht. We leven al een paar weken op het randje. Tegen Rijnland scoren we in de 100ste minuut de winnende 2-1 en in Duiven staan we met 3-1 achter. We breien het nog tot 3-3. Je kon erop wachten, dat dit zou gaan gebeuren. Het is de laatste weken van onze kant te mager wat betreft het voetbal. Dat is het manco waar we de laatste weken tegen aanlopen", is de conclusie van MvR-trainer John Neijenhuis, die volgend seizoen bij SDOUC aan de slag gaat en zijn periode bij MvR wil met een promotie wil afsluiten.
"De hele competitie hebben we maar twee wedstrijden verloren. Op zich met het resultaat is niks mis mee. We hebben het hele jaar meegedaan om het kampioenschap. Of het nu uiteindelijk gaat worden of niet. De jongens moeten het doen of het resulteert in een prijs". Zondag wacht thuis Rijnland en de week daarop de laatste competitiewedstrijd, uit tegen SDZZ. "Ik ga iedere zondag uit voor de winst. Of het thuis is tegen Rijnland of uit tegen Doetinchem, dat maakt voor mij niets uit. Elke wedstrijd is nu voor ons lastig. Het automatisme valt weg als je niet durft te voetballen. Op het moment dat we alles te verliezen hebben, dan steken een paar jongens de kop in het zand en als je niks te verliezen hebt, kunnen ze in één keer alles weer. Daar ligt het probleem van ons. We moeten zondag winnen van Rijnland en zijn afhankelijk van de resultaten van Doetinchem. Wat we zelf kunnen brengen, hebben we in eigen hand", aldus Neijenhuis, die één wedstrijdpunt achter staat op koploper Doetinchem. "We hopen de laatste twee wedstrijden te kunnen winnen. Dan is het afwachten."
De aftrap van de wedstrijd tussen MvR en sc Rijnland op Sportpark De Boshoek is om 14.00 uur.

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

Ontwerp-wedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.
Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.
Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."
Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."
Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

Tuinen in Breedenbroek open voor publiek

BREEDENBROEK - Het is al een traditie van tien jaar inmiddels: het openstellen van Landschapstuin 't Meihuus. De eerste openstelling van dit jaar is op Tweede Pinksterdag. De nabijgelegen tuin van Henk en Annie van Langen is op deze dag ook te bezichtigen.

De Van Langen-tuin is ontstaan vanuit het hoveniersbedrijf. De tuin heeft onder andere een 45 meter lange berceau, een grote plantencollectie, een koivijver en een aantal Aziatische beeldelementen. De Meihuus-tuin is gelegen rondom een verbouwde voormalige boerderij. Kenmerkend zijn de vele borders met planten en siergrassen, de heestertuin, de prairieborders, de rozentuin en de natuurlijke paddenpoel. Er zijn verschillende kunst- en zitplekken. Imkerij 't Beggelder zal op 't Meihuus aanwezig zijn met een demokast en honing.

De entreeprijs bedraagt 3 euro per persoon per tuin. De tuinen zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook op 15 juli zijn beide tuinen geopend. De Meihuus-tuin is verder geopend op 24 juni, 12 augustus en 23 september. De tuinen kunnen door groepen vanaf tien personen, op afspraak vooraf, ook op andere tijdstippen worden bezocht.

De adressen zijn: Van Langen, Demkespad 3, Dinxperlo, telefoon 06-30053388; Meihuus, Terborgseweg 19, Breedenbroek, telefoon 0315-653173.

17 / 36

Westendorp-doelman William Bel stompt de bal uit de doelmond. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: William Bel

Woonplaats: Doetinchem

Geboortedatum: 17 mei 1996

1. Club en functie Keeper bij Westendorp. Ik was er vroeg bij, vanaf mijn vijftiende keep ik al in het eerste. Mijn debuut weet ik nog goed. De eerste keeper was destijds van de trap gevallen, dus ik werd erbij gehaald. Vanaf dat moment ben ik de eerste keeper.

2. Gezin Met Christa woon ik sinds oktober vorig jaar samen in Doetinchem. De kans deed zich voor en die hebben we aangepakt. Het bevalt ons hartstikke goed.

3. Beroep Ik ben uitvoerder in de wegenbouw. Collega's aansturen, zorgen voor genoeg machines en materiaal en financieel het overzicht houden, dat zijn taken die bij mijn functie horen. Om 04.15 uur gaat 's ochtends mijn wekker en om 18.00 ben ik weer thuis. Dat zijn flinke werkdagen.

4. Muziek Ik kan van alles goed hebben, van A tot en met Z. In de auto luister ik muziek via Spotify.

5. Hoogte- en dieptepunt Het leven is een groot feest, joh. Je moet proberen zoveel mogelijk hoogtepunten te maken. Met Westendorp bungelen we dit seizoen onderin de vijfde klasse, maar dat wil ik nou niet echt een dieptepunt noemen. Blijf positief, dan kom je er vanzelf weer beter uit.

6. Voorbeeld Een voorbeeld heb ik niet echt. Ik leef ook niemand na. Ik vind het belangrijk om jezelf te blijven, de goede dingen te doen en de juiste keuzes te maken. En als je een keer op je bek gaat, is het zaak om te leren van je fouten.

7. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Pikzwart. Als ik tegenwoordig om mij heen kijk op de velden, dan word ik er bijna katsdol van. Van allerlei kleuren vliegen je om de oren. Of we zijn doorgeslagen? Het is wel op het randje. Zwarte schoenen blijven het mooist.

8. Favoriete maaltijd Ik ben geen moeilijke eter, ik lust alles. Als ik dan toch moet kiezen, doe mij dan maar een pizza of een andere Italiaanse maaltijd. Hoe het koken gaat nu ik samenwoon? Prima. Christa en ik koken ongeveer evenveel.

9. Slechtste eigenschap Dat ik niet tegen mijn verlies kan, is een van mijn slechte eigenschappen. Bij Westendorp krijg je daar nogal eens mee te maken, ja. Op een zondag na een nederlaag ben ik weleens chagrijnig totdat ik ga slapen. Aan de andere kant: met ons kleine clubje hebben we anderhalf jaar geleden nog om een periodetitel gespeeld, dus zo slecht zijn we nou ook weer niet.

10. Favoriete club Helaas hebben we al een flinke poos geen prijzen meer gepakt, maar Ajax blijft mijn favoriete club. Al vanaf jongs af aan is Ajax voor mij dé club in Nederland en dit zal altijd zo blijven.

11. Ambitie Ik ben niet alleen keeper, ik zit ook in het bestuur van de club. Mijn ambitie is dat Westendorp in de regio wordt gezien als een mooi clubje waar gezelligheid en plezier vanaf straalt. We doen ook veel dingen buiten het veld. En we zijn er voor iedereen. Zo zijn er dertig oudere leden uit de buurt die sinds twee jaar aan walking football doen. Zulke initiatieven willen we uitbouwen.

Facelift voor gebouw Muziekschool Oost-Gelderland

DOETINCHEM – Muziekschool Oost-Gelderland zal met Amphion en De Gruitpoort een Cultuurbedrijf vormen. "Hiervan zullen onze leerlingen niets merken," vertelt muziekschooldirecteur Henk Lubberdink, "want ons muziekonderwijs en de wijze waarop er les wordt gegeven gaan gewoon door. Het aantal lespakketten voor het volgend cursusjaar is uitgebreid en voor de zomer worden de eerste stappen gezet om het gebouw aan de Bizetlaan in Doetinchem op te knappen. Buiten en binnen krijgt het pand, dat op de monumentenlijst staat, een facelift. De gemeente Doetinchem heeft besloten dat het nog minstens vijf jaar dienst moet doen en hiervoor 350.000 euro uitgetrokken."

Door Josée Gruwel

Terwijl een volgend advies van adviesbureau BMC aan de gemeente Doetinchem met betrekking tot de totstandkoming van het Cultuurbedrijf op zich laat wachten, kijkt Lubberdink daarnaar uit. "In november 2015 hebben de drie directeuren al een presentatie gehouden om goed samen te willen werken. Op dit moment worden de contouren van het Cultuurbedrijf door BMC, die volop bezig is om een businessplan te schrijven, bijgesteld en deze zullen naar verluidt in juni van dit jaar bij de gemeente Doetinchem duidelijk worden."

Facelift
Muziekschool Oost-Gelderland wordt gesubsidieerd door vijf gemeenten: Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst en Aalten. Er wordt lesgegeven op drie vestigingen: in Doetinchem, Ulft en 's Heerenberg. Het hoofdgebouw, aan de Bizetlaan in Doetinchem, wordt gerenoveerd. "Entree, hal, bar en zitplekken worden verplaatst en vernieuwd, vloeren worden geschuurd en gelakt, en de verlichting aangepast. Ook de lokalen krijgen een lichtere uitstraling. Daarnaast wordt de Bizetzaal multifunctioneler, met professioneel licht en geluid. De buitenkant van het gebouw krijgt door raamdecoratie een uitstraling die affiniteit heeft met de activiteiten die er bij ons plaatsvinden."

Corebusiness
Een scala aan activiteiten maken het instituut tot een inspirerende, verbindende wereld van musiceren, dansen en zingen, waarin op jaarbasis een kleine vijfduizend kinderen, jongeren en volwassenen zich met veel plezier en vaak wekelijks begeven.
De corebusiness van de school is het deskundig begeleiden van de muzikale en culturele ontwikkeling van de jeugd in Doetinchem en de regio. Jongens en meisjes die lessen volgen, krijgen van de gemeente waarin ze wonen subsidie, meestal tot en met het jaar waarin ze achttien worden. Daardoor betalen ze minder dan de lessen eigenlijk kosten.
Getalenteerde jongeren die voldoende opleiding hebben, kunnen op de muziekschool de vooropleiding van het ArtEZ Conservatorium Arnhem volgen. Bij deze meerjarige opleiding worden hun talenten verder ontwikkeld. Dat kan zijn voor jazz & pop, klassieke muziek of docent muziek. Jaarlijks levert de muziekschool talenten af aan diverse conservatoria in het hele land.

Op locatie
Op locatie verzorgt de muziekschool – na zo'n twintig jaar ervaring – inmiddels op een veertigtal basisscholen, waarvan ongeveer de helft in de gemeente Doetinchem en de andere helft in de regiogemeenten, muziekonderwijs.
Ook wordt er door docenten van de muziekschool in circa twintig dependances in de betreffende gemeenten lesgegeven aan zo'n dertig harmonie- en fanfareverenigingen.

Samenspel
Leerlingen die individueel lessen volgen, worden ook in de gelegenheid gesteld om te spelen in een orkest, ensemble of band of te zingen in een vocal group of koor. Om podiumervaring op te doen organiseert de muziekschool binnens- en buitenshuis optredens. "Juist in de vele samenspelmogelijkheden, waarbij we ook kunstvormen willen mixen, zoals muziek en dans, ligt de kracht van ons instituut. In het leggen van verbindingen ligt onze meerwaarde. Samenspelen is bij ons vanzelfsprekend. In de toekomst zal dat, ook als onze docenten ZZP-er zijn, zo blijven. Dat onderscheidt ons van les krijgen in het privécircuit."
Startpakketten laagdrempelig
"Het volgend jaar zetten we nog meer in op startpakketten, voor veel mensen is het een laagdrempelig instapmodel. Zo kunnen ze proberen of een instrument echt het instrument van hun dromen is: voor de jeugd tot en met zeventien jaar zes lessen en voor volwassenen vier lessen, inclusief gebruik van het gekozen instrument of de mogelijkheid om op harp of piano te oefenen in de muziekschool. Bevallen de lessen, die overigens ook zanglessen kunnen zijn, dan kan men zich inschrijven voor 10 of 12 vervolglessen of eventueel een jaarcursus." Lubberdink wil de toekomstige leerling(en) op allerlei manieren tegemoet komen. "Het startpakket kan op elk moment afgenomen worden. Willen mensen duoles? Willen ze twee of drie lessen? Een bepaalde periode les? Een cadeaukaart voor een paar lessen? Alles is mogelijk."
Wie zich in de wereld van Muziekschool Oost-Gelderland wil onderdompelen: op 2 juni is er op alle drie vestigingen Open Huis.

Twee primeurs op Middeleeuws Festijn Middeleeuws Festijn: twee primeurs

DOETINCHEM - Bij kasteel De Kelder in Doetinchem herleven met Pinksteren, zondag 20 en maandag 21 mei, Middeleeuwse tijden. Op zondag is het festijn geopend van 11.00 tot 21.00 uur en ook op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur wanen de bezoekers zich in de middeleeuwen. Bovendien beleeft deze editie van het Middeleeuwse Festijn twee primeurs. Tijdens het muzikale avondprogramma zijn de middeleeuwse markt, de kampementen en de gelegenheden waar men in aangepaste stijl kunt eten, open. Er worden rondleidingen gehouden door het kasteel en zondag van 17.00 t/m 21.00 uur nemen een singer-songwriter en twee livebands de gasten mee op een muzikale wereldreis.

Het avondprogramma start Pinksterzondag om 17.00 uur met een optreden van de Britse singer-songwriter Max Bianco, die ook lid is van de bekende Jar Family. Met zijn doorleefde stem houdt hij zijn toehoorders in zijn ban. Om 18.00 uur bestormt de jonge en energieke akoestische folkband Pyrolysis het podium. Hoewel hun zelf geschreven nummers knipogen naar de Keltische volksmuziek, zijn ook punk- en gypsy-invloeden duidelijk te horen. Om 19.45 uur is het tenslotte de beurt aan de spectaculaire band The Royal Spuds. De band heeft inmiddels drie albums uitgebracht en de vierde wordt dit jaar verwacht. De muziek wordt omgeschreven als Keltische punk of Keltische rock. Hun versies van de bekende Ierse traditionals zijn even uniek en knallend als hun eigen nummers.
Onder leiding van vrijwilligers kan beide dagen voor het eerst ook een rondleiding worden gemaakt door kasteel De Kelder dat normaal niet is geopend. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van de instandhouding van dit particuliere kasteel. Beide dagen kunnen bezoekers de Middeleeuwen beleven, proeven en ruiken. Er is een kasteelbelegering, waarna de aanwezige kinderen het met (ongevaarlijke) wapens opnemen tegen ridders tijdens de kinderveldslag. Een roofvogeldemonstratie, middeleeuwse vertellingen, boogschieten voor kinderen, alsmede eten en drinken in stijl maken dit festijn tot een goede weergave van het leven in de Middeleeuwen. Gelachen wordt er bij reiziger Alderhandt die met jongleren, acrobatiek en zijn diabolo iedereen vriendelijk op het verkeerde been probeert te zetten. Dat is meeleeftheater in zijn puurste vorm. En al snuffelend vindt de bezoeker op de middeleeuwse markt een aardige herinnering aan dit Middeleeuws Festijn van Doetinchem.

Programma voor beide dagen
10.00 uur: opening van het Middeleeuws Festijn, 11.00 uur: roofvogeldemonstratie, 12.00 uur: middeleeuwse vertelling, 14.00 uur: roofvogeldemonstratie, 15.00 uur: Veldslag en aansluitend de veldslag tussen kinderen en ridders.

Toegangsprijzen dagprogramma
Kinderen t/m 3 jaar gratis, kinderen 4 t/m 12 jaar in de voorverkoop 4 euro en aan de kassa 5 euro, 13 jaar en ouder in de voorverkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro. Het Middeleeuws Festijn wordt gehouden bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 in Doetinchem. Meer informatie en tickets in voorverkoop, zie de website.

De Graafschap in finale tegen Almere City voor plek in walhalla

De Graafschap-middenvelder Mark Diemers (10) juicht, Telstar buigt het hoofd. Foto: Henk den Brok

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zondag in een spectaculair halve finale-duel afgerekend met Telstar, 4-2. Na de 3-2 nederlaag in Almere was dit resultaat voldoende voor een plek in de finale van de play-offs. Daarin treffen de Superboeren Almere City.

De Graafschap kende een seizoen met veel ups and downs. Maar via een prima eindklassering mochten de Doetinchemmers vanaf de halve finale van de play-offs een gooi doen naar promotie naar de eredivisie, het vaderlandse voetbalwalhalla. Dan moet er wel worden afgerekend met het verrassende Almere City, dat voetbalminnend Kerkrade in diepe rouw dompelde. De 2-1 overwinning van de gasten uit Almere was meer dan genoeg om Roda JC de gang naar de eerste divisie te laten maken.

De Graafschap-middenvelder Mark Diemers (10) juicht, Telstar buigt het hoofd. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok

Donderdag gaat De Graafschap op bezoek in Almere. Zondag vanaf 16.45 uur volgt de return op De Vijverberg in Doetinchem, waar het in het Graafschap-stadion ongetwijfeld 'weer geet spoken'.

Inpakkunst van de spinselmot

Verscheidene Ulftse bomen zijn al ten prooi gevallen aan de spinselmot of stippenmot-rupsen. Foto: Gelderse Post

ULFT - In de parken/het gemeentelijke groen in Ulft is de spinselmot (of stippenmot) op. De rupsen van deze motvlinder vreten bomen kaal en pakken deze in met een dik 'spinneweb'. Dat doet de rups om vijanden op afstand te houden. De kaalgevreten bomen lijken ten dode opgeschreven maar, nadat de rupsen de metamorfose tot stippenmotten hebben ondergaan en uitvliegen, groeien de blaadjes normaal gesproken weer aan.

De rupsen van de spinselmotten kunnen flink tekeergaan en de ene na de andere boom inpakken met hun web. Als er even geen groen voor handen is op de route worden soms ook andere zaken, waaronder auto's ingepakt. Het lijkt alsof de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo Vladimirov Javacheff - kortweg Christo - met zijn inpakkunst met de bomen in de Ulftse planetenbuurt aan de slag is gegaan.

Achterhoekse Voetbalnacht op 30 mei

Herman Groot Wassink van VV Pax Hengelo Gld., genomineerd voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Foto: PR

Op De Vijverberg in Doetinchem met vele prominenten

Door Theo Huijskes

REGIO - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op woensdag 30 mei in Stadion De Vijverberg in Doetinchem, oftewel op de thuisbasis van BVO De Graafschap, de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Zoals in de afgelopen twee jaar duidelijk tot uiting is gekomen, gaat het hier om een boeiende en vermakelijke avond voor de echte voetballiefhebber. De avond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De inloop vindt plaats om 19.30 uur.

De Achterhoek Voetbalnacht wordt in goede banen geleid door de organisatie van de Achterhoek Cup, BVO De Graafschap, Brandpepper en De Persgroep. De presentatie is in handen van Inge de Jager en Michiel Fukking. Terwijl de sportredactie van De Gelderlander Achterhoek en Liemers ook nog een aantal prijzen uitreikt, zal verslaggever Domien Esselink van die krant optreden als interviewer tijdens het in het programma opgenomen Sportcafé.

Vijf eretitels
Een belangrijk onderdeel van het totale avondprogramma is vanzelfsprekend de uitreiking van een vijftal awards voor achtereenvolgens de beste voorzitter, de beste vrijwilliger, de beste scheidsrechter, het beste voetbaltalent en dé vereniging van het jaar. Door een vijfhoofdige jury zijn er voor iedere categorie een vijftal kanshebbers genomineerd.

Zo doen een gooi naar de eretitel voorzitter van het jaar: Bas Strijbosch (DVC '26 Didam), Raymond Smit (AD '69 Aalten), Ronald Ruesink (SC Varsseveld), Gerrit te Kolste (FC Winterswijk) en Gradus Eenink (VV Wolfersveen). Bij het onderdeel vrijwilliger van het jaar gaat de eer om gekozen te worden naar: Herman Groot Wassink (VV Pax Hengelo Gld.), Otto Duursma (ZSV Zelos Zelhem), Ruud Hendrixen (VV Gendringen), Jan Klomp (VV Doetinchem) en Pascal Hertogh (VV DZC '68 Doetinchem). Voor de uitverkiezing beste scheidsrechter kan er gekozen worden voor Oscar Mentink, Jesper Sanders, Wijnand Rutgers, Ab Brussen en Joost Soeter. Voor het beste voetbaltalent zijn genomineerd: Beau Rijks (Achilles '29), Daan Rots (FC Twente), Ebbe Wenting (De Graafschap), Jelmer Krooshof (OBW) en Harm Dieker (Ajax). En ten slotte komen voor de titel de vereniging van het jaar in aanmerking: SV Westendorp, FC Winterswijk, S.V. Grol Groenlo, GWVV Varsselder-Veldhunten en Keijenburgse Boys.

Gestemd kan worden via de website www.achterhoekvoetbalnacht.nl en dat tot 30 mei.

OldStars-meeting
In het kader van een OldStars-meeting vindt er op 30 mei in het voorprogramma, en dat op het hoofdveld van Stadion De Vijverberg, een walking football-toernooi plaats. In dit geval een toernooitje waaraan diverse prominente oud-voetballers deelnemen. Zo is er naast een team van De Graafschap zelf een team van ex-Oranje internationals onder aanvoering van Ajax-fenomeen Sjaak Swart van de partij. In totaal zullen in ieder geval zes teams aan het onderlinge toernooitje deelnemen. De teams zullen uit zes spelers bestaan. De aanvang van de wedstrijden is 17.30 uur en ook hierbij zijn belangstellenden van harte welkom.

Het officiële avondprogramma zal naast de bekendmaking van een reeds van prijswinnaars ook in het teken staan van een Sportcafé, waarbij zoals aangegeven journalist Domien Esselink een vijftal bekende oud-voetballers aan de tand zal voelen, te weten Sjaak Swart (ex-Ajax), Sonny Silooy (ex-De Graafschap), Peter Houtman (ex-Feyenoord), Ernie Brandts (ex-PSV) en Kees Kist (ex-AZ).

Kledinginzameling voor Stichting Paardrijden in gemeente Oude IJsselstreek

OUDE IJSSELSTREEK - Binnenkort zal de VPGO voor Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) Oost Achterhoek kleding gaan inzamelen in gemeente Oude IJsselstreek. Men kan een inzamelzak verwachten tussen 14 tot en met 18 mei. Deze zullen tussen 17 en 24 mei verzameld worden.

SPG Oost Achterhoek zet zich elke week in voor menners en ruiters met een beperking. Om dit te kunnen realiseren is er geld nodig. Er moeten bijvoorbeeld materialen, menwagens en een lift onderhouden worden. Een deel van de opbrengst van de kledinginzameling van de VPGO gaat naar de stichting zodat deze zich voort kan zetten.
Kijk daarom in de kasten en doe kleding die niet meer wordt gebruikt in de VPGO-zak. Op deze zak is vermeld op welke dag ze de kleding aan huis komen ophalen. Heeft men aan één zak niet genoeg, dan mag men daarnaast ook eigen plastic zakken gebruiken. Geen zak ontvangen of opgehaald? Bel dan naar 053-4339690.
Voor meer informatie over wat we allemaal doen binnen SPG Oost Achterhoek, kan men kijken op www.spg-oostachterhoek.nl.

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde houdt landelijk Corso Congres

De projectgroep van het Corso-congres met Hans Pillen van 't Zwaantje, waar het congres gehouden wordt. Ester Reusink en John Eppingbroek ontbreken op de foto. Foto: André Doppen

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 26 mei houdt de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde het Corso Congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door en voor organisatoren van corso's in heel Nederland en dit jaar zelfs ook daarbuiten. Het doel van het congres is het delen van kennis en ervaring tussen de corso's om deze traditie in stand te houden.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde behoort tot de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar: "Bloemencorso Lichtenvoorde staat samen met nog een aantal grote corso's - zoals Zundert en Vollenhove - op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben deze corso's, verenigd in de Corsokoepel, het initiatief genomen om jaarlijks een congres te organiseren. Het corso zit diep geworteld in het DNA van de Lichtenvoordenaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat wij als corso's onderling onze kennis en ervaringen delen zodat wij deze traditie in ere kunnen houden. Partijen als het KIEN en de Corsokoepel zijn dan ook aanwezig bij het congres."

Interessante gastsprekers
Voor het congres zijn niet alleen Nederlandse corso's uitgenodigd, maar ook corso's uit België en Duitsland. Hierover zegt Herman ter Haar: "Wij onderhouden nauwe contacten met onder meer Legden in Duitsland maar daarnaast hebben we ook corso's uit België uitgenodigd. Voor de invulling van het programma hebben wij een aantal interessante gastsprekers weten te strikken die tijdens interactieve workshops met de gasten in gesprek gaan over onderwerpen zoals social media, de samenwerking met de gemeente, het betrekken van jeugd en het boeien en binden van publiek bij het organiseren van een groot evenement. Ook wordt er een samenwerkingsconvenant ondertekend en gaat onze lokale trots Mart Hillen de bezoekers imponeren met zijn prachtige gitaarspel. Achter de schermen zijn wij al een flink aantal maanden bezig met de voorbereidingen en wij zijn erg blij dat wij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente Oost Gelre en de Lichtenvoordse ondernemers, zoals onder meer 't Zwaantje, Jumbo en Albert Heijn."

Maquettepresentatie
Voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is het congres ook een mooi moment om het Lichtenvoordse corso onder de aandacht te brengen. "Natuurlijk benutten wij deze dag ook om onze gasten kennis te laten maken met ons corso. Daarom hebben wij de corsogroepen gevraagd om hun maquette voor dit jaar alvast te presenteren tijdens de bijeenkomst. Wij verwachten op de 26e een groot aantal corsoliefhebbers uit heel Nederland, Duitsland en België te mogen verwelkomen.", aldus Herman ter Haar. Het Corso Congres wordt gehouden bij 't Zwaantje en is alleen toegankelijk voor genodigden.

Berkenhofconcert 2018 in Duitse sferen

Sfeervol Berkenhofconcert onder prima omstandigheden. Foto: Wendy Venhorst

MEGCHELEN - Plantencentrum Louis Venhorst in Megchelen is op tweede pinksterdag, maandag 21 mei, het decor voor het Berkenhofconcert. Voor de muziekliefhebber is er een gevarieerd programma met veel gezelligheid en vermaak.

Hoogtepunt dit jaar is het optreden van schlagerzanger Michel van Dam, die zowel in de Achterhoek als over de grens een grote schare fans heeft. De van oorsprong uit Didam afkomstige zanger heeft een uitgebreid eigen repertoire en doet vele 'schlagerharten' sneller kloppen.
Maar er is deze dag meer muzikaal spektakel te beleven. Van de populaire popsongs van 'Harmonie St. Caecilia' tot de gezellige zeemansliedjes van shantykoor 'De Grensvaarders'. Ook de 'Iesellander Muzikanten' zijn weer van de partij met hun opgewekte Egerländermuziek. De 'Alles Went Band' zorgt met haar sfeervolle 'dweilmuziek' voor een passende afsluiting van de dag.

Gratis
Het muziekevenement wordt gehouden bij Plantencentrum Louis Venhorst, Julianaweg 21 in Megchelen. De optredens vinden plaats tussen 10.30 en 17.30 uur en de toegang is gratis. Ook bij slecht weer gaan de optredens door; de uitvoeringen vinden dan onderdak plaats.
Naast het muzikale en groene aanbod, wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd. Tevens zijn er weer mooie prijzen te winnen bij het 'Rad van Avontuur'.


'Hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon'

Martijn Meerdink. Foto: Karin Stronks

De 41-jarige Martijn Meerdink uit Winterswijk heeft een veelbewogen voetbalcarrière achter de rug. Hij speelde bij De Graafschap, AZ en FC Groningen. Met AZ bereikte de rechtsbuiten de halve finale van de UEFA cup. Eén interland heeft de Achterhoeker op zijn naam staan, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador. In 2010 stopte Meerdink met voetballen vanwege een ernstige knieblessure. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, kocht een net met ballen en een aantal pionnen en startte met de Martijn Meerdink Voetbalschool.

Hij mijmert: "Waar ik enorm van kan genieten is van het geven van trainingen hier in de Achterhoek, 's morgens vroeg, bij zon of regen, lekker actief buiten met mijn spelertjes en voetballen bezig zijn, daar word ik blij van! Het is hier schoon en rustig, dan denk ik wel eens: hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon."

Als vierjarig jongetje begon Martijn met voetballen bij de 'kabouters' van WVC. Hij weet nog goed: "Ik was helemaal gek van voetbal, ging met de bal naar bed. Later probeerde ik trucjes te leren zoals de bal hooghouden en trainde speciaal mijn linkerbeen, ik ben rechtsbenig inderdaad. Toen ik dertien was mocht ik bij Achterhoeks trots voetballen, De Graafschap. Zo mooi om in het blauw/wit te mogen spelen, echt bijzonder!" De allereerste wedstrijd voor de 'echte' superboeren speelde Martijn Meerdink onder leiding van de markante trainer Frits Korbach.
De Graafschap had destijds een samenwerking met Udinese, een Italiaanse Serie A club. "Udinese, onder voorzitter Pozzo, bood me een contract aan. Mijn vriendin Monique was toen pas achttien, we zijn wezen kijken in Italië en we wilden er voor gaan! Ik had het contract al ter ondertekening mee naar huis genomen toen bij Udinese ineens de hoofdtrainer werd ontslagen. En ik niets meer hoorde van de club. Bizar ja, alles was bijna rond, een bittere pil…" blikt Meerdink terug.

Een paar maanden later tekende Martijn Meerdink bij AZ uit Alkmaar. Hij grijnst: "Dat was in de tijd van Scheringa, ik kon er een hypotheek bij krijgen… Dat hebben we maar niet gedaan, we hebben ons nuchtere gezonde Achterhoekse verstand gebruikt!" Martijn vervolgt: "Ja, en dan kom je daar voor het eerst in de kleedkamer als schuchtere Achterhoeker en daar begint het al. 'Wie ben jij' en 'Waar kom jij vandaan' en dan antwoordde ik 'Ik ben Achterhoeker en speelde bij De Graafschap'. Nou en dan moet je het echt waarmaken… Gelukkig kon ik dat op het veld laten zien! We haalden met AZ Europees voetbal en ik werd in 2005 voor Oranje uitgenodigd. Dat zou een zwarte bladzijde uit mijn leven te worden…"

Vol goede moed begon Martijn Meerdink aan het vijfdaagse trainingskamp met het Nederlands elftal onder leiding van Marco van Basten. Hij herinnert zich: "Je zult het niet geloven maar in de allerlaatste minuut van de allerlaatste training scheurde ik m'n kniebanden af… Huilen en huilen was het, ik was een tijdlang helemaal de weg kwijt. Mijn collega voetballers kregen korte tijd later mooie contracten bij grote clubs zoals Feijenoord en in het buitenland terwijl ik lag te revalideren… Maar ik keerde terug en speelde op 2 september 2006 een interland waarin ik de assist gaf aan Kuijt die het enige doelpunt maakte in die vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador."

Na AZ speelde Meerdink nog drie seizoenen bij FC Groningen en in maart 2010 stopte hij met zijn betaald voetbalcarrière, vanwege blessureleed. Hij speelde nog een paar seizoenen bij zijn 'oude club' WVC en gooide het roer om. Hij ging van start met Martijn Meerdink Voetbalschool en behaalde zijn TC-2 trainersdiploma. Martijn: "We wonen weer heerlijk in de Achterhoek, dicht bij familie en vrienden, en nu kan ik ook wel eens een biertje drinken. Ik vier zelfs één dag per jaar carnaval met mijn vrouw Monique, zij is een rasechte Groenlose! Onze zoons zijn 'kaaskoppen', allebei geboren in Alkmaar. Ze voetballen allebei bij De Graafschap. Toeval? Ach, misschien zit het wel in de genen. Ik ben in elk geval blij dat ik hier in de Achterhoek m'n voetbalclinics kan geven, hier, waar ik ooit wil 'heengaan'…"

Column

Vierstrooks

Eindelijk was het dan zo ver: voor het eerst reed ik over de weg die de Achterhoek moet opstoten in de vaart der volkeren. De nieuwe N18, die onze regio een veel snellere verbinding met het Twentse achterland moet bezorgen. Nou ja, voor een deel nieuw. Want slechts vanaf het punt waar ons Grolsch werd geboren tot de plek waar het tegenwoordig wordt gebrouwen is een compleet nieuwe weg aangelegd. Wie tussen Varsseveld en Groenlo woont en richting Enschede wil moet zich eerst nog steeds behelpen met dezelfde oude (80 kilometer) weg. Ook hier is de afgelopen jaren wel gewerkt, maar daarbij ging het slechts om een paar cosmetische ingrepen. Het resultaat is er naar. Het oude deel van de N18 ziet er uit als Marijke Helwegen: hier en daar erg strak, maar dat ze zeventig is blijf je zien. Dat zeventig geldt trouwens voor Marijke, de N18 (voorheen S59) is al bijna honderd jaar oud.

Vanaf het moment dat de wegenbouwers begonnen was ik nieuwsgierig hoe de weg (het nieuwe deel tussen Groenlo en Enschede dus) er uit zou gaan zien. Nu, een week na de officiële opening, kon ik het met eigen ogen bekijken. Ja natuurlijk, dat had ook wel eerder gekund, maar dat kwam er gewoon niet van. Net zo min kwam er iets terecht van mijn voornemen om nog een keer op de fiets de nieuwe weg te verkennen. Dat had gekund op de open dag op 1 mei, maar toen was het veel te slecht weer. 's Morgens tenminste. 's Middags klaarde het op, maar toen had ik de kleinkinderen al een middagje doolhof Ruurlo (met pannenkoek) beloofd.

Maar nu reed ik er dan toch. In Groenlo ging de oude N18 heel soepeltjes over in de nieuwe weg. Ik had bijna niet gemerkt dat je plotseling twintig kilometer harder mocht. Gelukkig stond daar dat blauwe bord autoweg.

Met name de laatste twee jaar was het in de spits altijd filerijden in Eibergen. Nu zoefde ik met honderd op de teller het dorp voorbij. Even verder al was de afslag Neede-Haaksbergen. Hier zou ik er af moeten. Maar het ging zo lekker…. Toch nog even verder rijden dan maar?

Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want nog maar net de afslag voorbij kwam ik achter een vrachtwagen te zitten en daalde de teller richting zeventig. Ja, dan zit je dus wel op een autoweg, maar door die gescheiden stroken kun je niet inhalen. Het werd dus een half uur 'kroepen' achter die vrachtwagen. Tenminste, zo voelde het. In werkelijkheid duurde het nog geen tien minuten voor ik er toch langs kon. De laatste tien kilometer is de nieuwe N18 namelijk vierstrooks. Tweebaans, zo u wilt. En daar kun je dus iedereen voorbij, die langzamer dan honderd rijdt. Maar ja, dan ben je al bijna in Enschede.

Het blijft natuurlijk zo, dat je door de nieuwe weg vanuit de Achterhoek veel sneller in Twente bent. En minstens zo belangrijk: ook veel sneller weer terug. En voor de inwoners van Eibergen, het dorp dat door de drukke, oude N18 doormidden werd gesneden, is de nieuwe weg een zegen. Evenals voor de Tukkers in Haaksbergen en Usselo. Maar dat er niet vanaf Varsseveld al een vierstrooks autoweg is aangelegd, dat blijft voor mij niet te begrijpen.

Graven

Zeg je Achterhoek en water, dan denk je aan de riviertjes die door onze regio stromen. Met name natuurlijk aan de Berkel en de Slinge en de Oude IJssel. Maar naast die natuurlijke waterwegen zijn er in de loop der eeuwen door de mensen ook waterlopen gegraven. Grachten bijvoorbeeld, om stadjes als Lochem en Groenlo te beschermen. Maar vooral toch waterlopen ten behoeve van de afwatering.

Die gegraven waterlopen hebben allerlei verschillende benamingen, die samenhangen met de breedte ervan. Dat is in het Nederlands zo, maar zeker ook in het Achterhoeks. Een sloot wordt hier meestal een graven genoemd. Behalve in Lochem en Neede, want daar sprak men van oudsher van een graben. Maar ook het woord götte wordt veel gebruikt, meestal als het om een iets bredere sloot gaat. En dan zijn er weer tal van varianten op die twee, al naar gelang de functie die ze hebben. Je hebt bijvoorbeeld een leigraven, een tochtgraven of een loopgötte. Allemaal bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar de eerste de beste laoke. En dat is dan weer een iets bredere sloot (of een klein beekje). Met stromend water, dat in uiteindelijk in een grotere beek (bijvoorbeeld de Berkel) terecht komt. Maar een scheidgraven, ook wel zwetsloot genoemd, is meer bedoeld als duidbare grens tussen twee grondstukken.

Heb je het over een heel brede sloot, die bovendien over langere afstand het water afvoert, dan spreek je over een wettering. Maar dat woord is alleen in de zuidwestelijke Achterhoek bekend.

Column

Kniepertjes en potdeurmekare

'Doe mij dat maar,' zeg ik tegen de ober, terwijl ik naar het bord op de tafel naast me wijs. Samen met Francesco zit ik op een terrasje in het midden van Italië. Veel meer dan Italiaans spreken ze hier niet. En laat ik die taal nou niet machtig zijn. De ober kijkt me vragend aan. Of ik het zeker weet? Aan de tafel naast me beginnen ze te lachen. In gebrekkig engels leggen ze me uit dat dit trippa is. Pens, dus. Ik knik begrijpend. Ja, ik weet het zeker. Ik hou ervan om streekgerechten uit te proberen.

Ik denk er weer aan als ik op een Spaans terras vientre de cerdo (varkensbuik) bestel en de ober waarschuwt dat het niet uitgebakken, maar heel zacht gegaard is. We nemen het. Ik vind het best lekker, maar ik moet er wel aan wennen. Bij de trippa was het ook zo. Een smaak die ik niet ken. Uiteindelijk staat de structuur me in beide gevallen het meest tegen. En dus eet ik mijn bord niet leeg. Maar ik heb er toch van genoten, omdat het voor mij bij de beleving van de streek hoort. Iets van hun eetcultuur. En de ober, een vriendelijke Spanjaard, die heel trots vertelt dat de wijn uit de buurt komt, maakt de ervaring compleet. Op reis is het voor mij heel logisch om streekgerechten te proeven. Thuis vraag ik me af wat nou typisch Achterhoeks is.

In de Achterhoek zie ik ook steeds vaker streekgerechten verschijnen op de menukaart. Vorig jaar kreeg ik bij het verrassingsmenu van Welgelegen in Groenlo bakbloedworst en balkenbrij. Wát lekker! In de supermarkt zie ik tegenwoordig naegelholt in de koelvitrine liggen. Achterhoekse wijn vinden we al gewoon en er komen steeds meer lokale bieren, zoals Wentersch, Bronckhorster en Nathals.

Slow Food Achterhoek heeft aandacht voor de Achterhoekse eetcultuur. Meer dan tien jaar geleden opgericht door Nel Schellekens en Ria Olijslager. Nel, bekend van restaurant de Gulle Waard in Winterswijk, zet zich in tegen verspilling van eten. Zij kookt van kop tot kont. Ria leerde ik een tijd geleden kennen in het Biotel van Ekoboerderij Arink. Met haar heb ik mooie gesprekjes over het eten van vroeger. Zo houdt ze zich als lid van de Noordelijke Polomologische Vereniging bezig met het behoudt van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen. Van de vele honderden appel-, peren- en pruimenrassen die er ooit waren, worden er nog maar enkelen geteeld. En nu verdiept Ria zich in recepten uit het begin van de 17e eeuw, ingegeven door de Slag om Grolle die in 1627 plaatsvond. Een boeiend onderwerp!

Via Slow Food Achterhoek is het slechts een heel klein stapje naar de Smaakacademie van Maurits Steverdink. De Smaakacademie maakt eeuwenoude kennis toegankelijk en combineert deze met nieuwe kennis en innovatieve technieken. Vakmensen uit de praktijk werken hier samen met AOC-Oost en het Graafschap College om nieuwe smakelijke producten te ontwikkelen en promoten.

Maar wat is nou typisch Achterhoeks? Op nederlands-dis.nl vind ik in ieder geval ook de jan-in-de-zak die mijn moeder vroeger maakte. Zelf kom ik niet veel verder dan kniepertjes en potdeurmekare.

Linda Commandeur

Streekproductenmarkt Lievelde in het teken van theater

LIEVELDE - Vanuit het hele land komen mensen jaarlijks op Tweede Pinksterdag naar Lievelde om de bekende Streekproductenmarkt te bezoeken. De markt startte zo'n 18 jaar geleden met vijf kraampjes en is nu uitgegroeid tot een landelijk aansprekend evenement met duizenden bezoekers.

Door Kyra Broshuis

"Dit jaar hebben we 120 standhouders", vertelt organisator Peter Weenink van Kaasboerderij Weenink. "Vooral sinds de aansluiting van 'Groei & Bloei' is het aantal standhouders enorm gegroeid. Er komen in de Achterhoek steeds meer aanbieders van streekproducten en ze willen allemaal graag hun producten presenteren op onze markt. Creativiteit is ook altijd een aanvullend onderdeel van ons evenement en dit jaar komt daar theater bij."

In het speciaal ingerichte theater, tussen de koeien en kalfjes, is onder andere Peter Eggink te zien. Deze bekende goochelaar geniet internationale faam en won onlangs de 'Merlin Award', de Oscar onder de internationale goochelprijzen. Daarmee werd zijn naam toegevoegd aan de lijst met winnaars als David Copperfield, Siegfried & Roy en Criss Angel. "Eggink zal drie optredens verzorgen, het eerste staat gepland om 12.00 uur", aldus Weenink. Daarnaast kan het publiek genieten van optredens van het bekende PEERtoftheater en van de Grolse dichter Joop Koopmanschap.

Het programma van de Streekproductenmarkt staat bol van de activiteiten. Zo is er muziek van De Twee Freemde mannen, een vogelshow, een oldtimer-sterrit, zijn er historische én nieuwe brommers en fietsen, schilderactiviteiten en is er een speciale kinderplek met onder andere een survivalbaan. De Streekproductenmarkt in Lievelde is een van de grootste markten in zijn soort. "We bieden een hele dag uit voor het hele gezin met creativiteit uit onze regio. Maar de streekproducten zijn en blijven het belangrijkst; daar draait het allemaal om." Met 120 standhouders is de markt groot maar nog niet te vol, zo vindt Weenink. "We hebben zeker nog mogelijkheden om verder uit te breiden. We zitten hier ook nog eens in een evenementengemeente, dus onze markt past perfect in het plan."

De 18de editie van de Streekproductenmarkt wordt gehouden op maandag 21 mei aanstaande, Tweede Pinksterdag, van 10.00 tot 17.00 uur, bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde. Dit is op loopafstand van het station Lichtenvoorde-Groenlo. Toegang voor volwassen is 4 euro en voor kinderen in de basisschoolleeftijd gratis. Parkeren is ook gratis.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT Duiven Zon. 20 mei 1ste Pinksterdag 10-17 uur Horstenpark Horstenparklaan 4 info kraamhuur Tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

*** NIEUW *** OPENLUCHT VLOOIENMARKT Zevenaar 2de Pinksterdag ma. 21 mei 10 - 17 uur. Bijveld korfbal De Zwaluwen Marconistraat 18. Info kraamhuur tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

VLOOIENMARKT&more Braamt Zo. 27 mei 10 - 17 uur Terrein MARKANT (Outdoorcentrum) Gildeweg 7 Info kraamhuur Tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl.

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT ZELHEM zo. 3 juni 10 - 17 uur. Parkeerplaats sporthal De Pol Vincent van Goghstraat 72. Bij slecht weer in de sporthal. Info kraamhuur: 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl

****NIEUW**** Openlucht Vlooienmarkt Babberich zat. 2 juni bijveld SV Babberich Beekseweg 5 info kraamhuur Tel.06-3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl.

Camping zoekt. Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821