Montferland Nieuws

13 juni 2018

Montferland Nieuws 13 juni 2018


'Evaluatie NK schokkend en ontluisterend'

Lijst Groot Montferland en PvdA kritisch over NK Wielrennen

MONTFERLAND – Verwijten en kritische noten over de evaluatie van het NK wielrennen vlogen tijdens de raadsvergadering op 31 mei over tafel. Met name Lijst Groot Montferland en de PvdA trokken fel van leer. "Schokkend en ontluisterend," noemde PvdA fractievoorzitter Els Rutting het interne evaluatierapport.

Door Susan Wiendels

Het NK wielrennen vond in juni 2017 in gemeente Montferland plaats. In plaats van de begrote ton, kostte het evenement de gemeente meer dan vijf ton. Met name de sponsorinkomsten vielen tegen. Aan de kostenkant viel vooral de forse overschrijding op voor verkeers- en veiligheidsmaatregelen: 238.000 euro in plaats van 132.000 euro en daar bovenop nog eens 161.000 euro voor aanvullende maatregelen. Zo werd een extra veiligheidscoördinator ingezet en werd op het allerlaatste moment extra beveiliging ingevlogen bij de publiekspleinen in 's-Heerenberg en Zeddam. De interne evaluatie schetst hoe moeilijk de voorbereidingen en organisatie verliepen. De interne samenwerking binnen de gemeente verliep niet bepaald vloeiend: huilende ambtenaren, geen heldere afspraken, te laat in gang gezette acties en geen tussentijds ingrijpen. Of zoals Els Rutting het noemde: 'traditioneel, afdelingsgericht, hiërarchisch, zonder open aanspreekcultuur'. Ze kraakte stevige noten over de gang van zaken.

"Nergens in het rapport staat wie verantwoordelijk was voor de financiën, het falen is een collectieve aangelegenheid, zowel in ambtelijk als bestuurlijk opzicht. Het is mooi om te lezen dat er veel is geleerd, maar het dicht het financiële gat niet." Ook zette ze haar vraagtekens bij de 'geleerde lessen'. "Het interne onderzoek is op 6 februari afgerond, kwam pas op maart in het college en ligt nu pas hier ter tafel. En dat puur op verzoek van Lijst Groot Montferland. Hadden we voor de gemeenteraadsverkiezingen hiervan kennis kunnen nemen, dan hadden we het vorige college ter verantwoording kunnen roepen. Nu zitten we met een erfenis van het vorige college. Dit is een perfect voorbeeld van het totaal missen van politieke gevoeligheid. Zelfreflectie is echt niet afdoende."
Fractievoorzitter Henk Groote van Lijst Groot Montferland kreeg tijdens de vergadering tot zijn ergernis geen antwoord op zijn lange lijst aan vragen. "We worden als raadsleden geacht vooral te leren en naar de toekomst te kijken. Maar leren en verbeteren kun je alleen als je weet welke fouten er zijn gemaakt en de consequenties van die fouten neemt."
De coalitiepartijen LBM, CDA, D66 en VVD waren minder fel dan Lijst Groot Montferland en de PvdA. Zij gaven net als burgemeester en portefeuillehouder Peter de Baat aan vooral te willen leren van de gemaakte fouten en naar de toekomst te willen kijken. Peter de Baat: "We hebben als college geleerd van het NK wielrennen. Laten we die lessen meenemen naar elk volgend evenement. Daarmee zetten we een punt achter het terugkijken naar het NK. We moeten verder werken aan de kracht om samen verder vooruit te komen", sloot hij de bewogen raadsvergadering af.

Fietsfeest

Indy, Lieke en Eva liggen te wachten op de prijsuitreiking voor de jeugd; Lieke (Vos uit Zutphen) is tweede geworden. Foto: Marlous Velthausz

's-HEERENBERG – De zesde editie van het Wielerfestival Montferland heeft zondag 10 juni vele fietsfanaten naar 's-Heerenberg getrokken. Ruim 1200 deelnemers hadden zich ingeschreven en fietsten uren in de prachtige bossen waar ze bijna alle Montferlandse heuvels dienden te beklimmen. De renners kwamen uit alle hoeken van Nederland en hadden zich van tevoren al ingeschreven voor de marathon van 100, 75 of 50 kilometer. Ook waren er meer dan 30 jeugdleden die zich voor de 25 kilometer mountainbikemarathon hadden ingeschreven. De start en finish was bij Specialized Europe aan de Zeddamseweg. Voor veel mountainbikers was het een heftig parcours met veel hoogteverschillen. Mede door het warme weer kwamen verschillende renners dan ook uitgeput over de finish.

Tussen de linten op het parcours. Foto: Marlous Velthausz
De verkeersregelaars waren de hele dag paraat. Foto: Marlous Velthausz
Het laatste bochtje voor de finish. Foto: Marlous Velthausz

Onderzoek naar upgrade MTB Route Montferland

MONTFERLAND – Er komt een onderzoek naar een upgrade van de huidige mountainbikeroute van 26 kilometer lang in het Bergherbos. De twee eigenaren van het bos, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh, hebben samen met de gemeente Montferland en Specialized de handen ineen geslagen om te kijken hoe de route meer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Gedacht wordt aan meer 'downhills' en 'bike only trails'. De huidige route wordt door de gebruikers gezien als 'old skool'. De route gaat over bestaande paden met haakse bochten, dit wordt als saai ervaren. Ook de recreatiedruk in het bos neemt toe. De verschillende recreatiestromen moeten straks beter uit elkaar worden gehouden. Het hele proces om te komen tot een opwaardering wordt begeleid door het bedrijf Track & Trails. Voor een vooronderzoek naar een nieuw ontwerp stelt de gemeente Montferland 1650 euro beschikbaar. De verwachting is dat de route in 2019 gerealiseerd gaat worden en dat de kosten 25.000 euro bedragen. Vooruitlopend daarop reserveert de gemeente dit bedrag alvast in de begroting van 2019 onder de noemer nieuw beleid.

Sociale Raad Montferland zoekt versterking

MONTFERLAND - Burgemeester en wethouders hebben op 5 juni twaalf leden van de Sociale Raad, die hebben aangegeven de komende vier jaren opnieuw beschikbaar te zijn, herbenoemd. De herbenoemde leden hebben inmiddels een kennismakingsgesprek met wethouder Wim Sinderdinck gehad. De herbenoemde leden zijn: De heren J.A.B. Beursken, H.G.A. Lensen, N. Abdulla en P. Ewald; de dames W. Derksen en N. Hoogcarspel; de heren G. Geltink en T.W.J. Evers; de dames W. Feith – Dupon en C. IJssels – Wassink; de heer Th. Erdhuizen en mevrouw G.H.J. van der Weij – Smeenk. Er staan nu nog vier vacatures open: een onafhankelijk voorzitter en drie leden.

In het Zadel

Dr. Roland Kuiper (r) en Dr. Frank van Leeuwen tijdens de Reünietocht van vorige week. Foto Robin Sommers Foto: Foto:

Bergh in het Zadel heeft drukke weken achter de rug (foto: Robin Sommers). Het begon allemaal op 26 mei met de jaarlijkse Ambassadeurstref, gevolgd door de Reünietocht, de trainingstocht voor de tocht van volgend jaar naar Leipzig en afgelopen vrijdag was de opening van het golfseizoen.

B 7

'Een mooie start, die smaakt naar meer'

'Samen bouwen aan de toekomst.' Foto: Susan Wiendels

Veertig jongeren creëren hun ideale Montferland
in Innovatie Lab

Door Susan Wiendels

MONTFERLAND – Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als die vlieger opgaat, zit het wel snor met de gemeente Montferland. Veertig jongeren deelden tijdens het interactieve media-event 'Creating the Future' in het gemeentehuis hun dromen, uitdagingen en ambities in 'hun' ideale Montferland.

"Een mooie start, die smaakt naar meer", blikt wethouder Ruth Mijnen terug op de twee avonden. Middelbare scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt, allemaal waren ze op 6 en 7 juni vertegenwoordigd. Op woensdag de leeftijdscategorie 15 tot en met 22 jaar, een dag later de jongeren tot 30 jaar. Het doel van de bijeenkomsten voor de gemeente: erachter komen wat de jeugd belangrijk vindt. "Wil je een toekomstbestendig Montferland bouwen, dan zul je de ideeën van de jeugd mee moeten nemen in je beleidsplannen voor de langere termijn", aldus de wethouder. Daarom richtte Montferland recent het Jongeren Innovatie Lab op. Binnen dit Lab doet het Bureau Bright Dynamics in opdracht van de gemeente onderzoek naar de behoefte van de jeugd van tegenwoordig. De uitkomsten van de avonden vormen samen met een online-enquete belangrijke informatie voor de beleidsmakers in de gemeente. Daarnaast ziet Ruth Mijnen de avonden als startpunt van een duurzame relatie tussen bestuurders en jonge inwoners in Montferland, ze wil nadrukkelijk met deze doelgroep in gesprek blijven. In welk vat die dialoog straks wordt gegoten, weet ze nog niet. Tijdens de avonden viel de term dreamteam, een soort sparringpartner van enthousiaste jongeren, waarvoor opvallend veel animo was. Maar Mijnen denkt niet zozeer in een jongerenraad of ander instituut. "Daar moeten we een creatieve invulling aan gaan geven. Het is belangrijk in contact te blijven, want hoewel jongeren veel met hun smartphone bezig zijn, stellen ze face to face contact wél op prijs bleek vandaag en gisteren."
Een ander opvallend item dat hoog scoorde was rust en natuur. En niet alleen bij Ido uit Braamt, die buiten wonen gewend is. Andere zaken die op beide avonden duidelijk als belangrijk naar voren kwamen: betaalbare woningen, duurzaamheid, beter openbaar vervoer en vrees voor uitholling van de kleine kernen.
In het oog sprong ook het gemis aan saamhorigheid tussen de kernen. 'De bult' is een brug te ver voor jongeren om van Didam naar 's-Heerenberg te gaan en andersom. "Misschien grensoverstijgende activiteiten organiseren?", opperde een jongere. Lindy Ward van Bright Dynamics deelt het enthousiasme van Ruth Mijnen. "Het was een mooie mengeling van jongeren. In leeftijd, maar ook in opleiding. Als ik zag hoe respectvol ze met elkaar omgingen en welke verbinding ontstond, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Ze denken goed na over hun toekomst en met name de oudere jongeren zien alles in een breder perspectief. Ik ben er echt door ontroerd."

Beplantingsproject Stokkum

STOKKUM - Inwoners van het buitengebied van Stokkum die graag hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op hun perceel willen of een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken kunnen naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject 'Stokkum in het Groen'. Deze is op donderdag 28 juni in de Düffels Möll aan de Molenberg 9 in Stokkum. De bijeenkomst start om 20.00 uur, de koffie staat om 19.45 uur klaar. Dan hoort men hoe men mee kan doen en wat de 'spelregels' zijn.

Met het project 'Stokkum in het Groen' wordt dit jaar, de inwoners van het buitengebied van Stokkum, op een eenvoudige manier de mogelijkheid aangeboden om met subsidie-mogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op het erf, perceel of daarbuiten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van gemeente Montferland en de provincie Gelderland.

Informatiebijeenkomst
Op de informatiebijeenkomst op 28 juni vertelt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) meer over het project. Daarnaast komt het landschap van Stokkum aan de orde, welke beplanting hier thuishoort en hoe bewoners hun erf zelf aantrekkelijker kunnen maken voor dieren zoals vogels en vlinders. Tijdens de informatieavond wordt ook op ingegaan op de mogelijkheden voor het realiseren van kruidenrijke akkerranden.

Tijdens of na de informatieavond kan men zich hiervoor aanmelden. Na aanmelding krijgt men een vrijblijvend bezoek van de adviseur. Tijdens dit bezoek kan men de beplantingswensen voorleggen aan de adviseur om daarna samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor het eigen erf of terrein. In het komende plantseizoen doet SLG een gezamenlijke bestelling van plantmateriaal. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. Zo hopen ze met elkaar te kunnen genieten van een groen en aantrekkelijk Stokkum.

Wie belangstelling heeft voor 'Stokkum in het Groen' of meer informatie wil kan zich aanmelden via www.landschapsbeheergelderland.nl. Of neem contact op Christien van der Zwart van SLG via 026-3537444 of c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl.

Dit beplantingsproject is een van de wensen van bewoners, voortkomend uit de bewonersprocessen Levend Landschap in Stokkum.

Column

WK zonder Oranje

Het Oranjelegioen telde twee opmerkelijk uitgedoste supporters: de 'generaal' en de 'indiaan'. Telde want de generaal leeft niet meer, de indiaan is nog wel onder ons. Hoe zal hij zich voelen nu het Nederlands elftal niet meedoet aan het WK voetbal, dat morgen begint? Miserabel, denk ik, net als veel andere Oranje-supporters. Voor de tweede achtereenvolgende maal ontbreken 'onze jongens' op een groot toernooi.

Zonder Oranje is een WK of EK minder leuk. Het wij-gevoel ontbreekt. Net als de opwinding voor, de spanning tijdens en de ontlading na een wedstrijd. Geen adrenalineboost dus. Wat je ook mist, is de voorpret. De oranje gekleurde straten, de verhalen in de krant van maffe Oranjesupporters, de analyses op radio en tv, de gesprekken met vrienden en collega's over onze kansen, de opstelling, met welk systeem we moeten spelen, de kracht van de tegenstanders, et cetera.
Het is niet anders. Maar voor de voetballiefhebber, die zijn ziel en zaligheid niet ophangt aan Oranje, valt er de komende weken genoeg te genieten. Ik verheug me op het WK in Rusland. Wat de spanning altijd ten goede komt is om voor een wedstrijd een favoriet te kiezen. Zelf ga ik altijd voor de underdog. Als die dan wint is de lol des te groter. Zo heb ik met veel plezier de elftallen van IJsland en Wales op het vorige EK gevolgd. Geweldig hoe je, ondanks een beperkte technische bagage en de afwezigheid van vedettes, met een voorbeeldige teamgeest en grote inzet toch een eind kunt komen.
Terug naar Oranje. Ik wil geen doemdenker zijn maar de toekomst ziet er somber uit. Opvolgers voor Robben, Van Persie en Schneijder, de gouden generatie, zijn niet voorhanden. Wijnaldum, Van Dijk en Promes kunnen aardig ballen maar ze halen niet het niveau van genoemd supertrio.
Wat ook zorgen baart is de trend dat Nederlandse voetballers op steeds jongere leeftijd naar het buitenland vertrekken. Zo ziet het ernaar uit dat Justin Kluivert (AS Roma) en Matthijs de Ligt binnenkort Ajax verlaten. Het grote geld lonkt, dat is begrijpelijk, maar voor hun ontwikkeling (en die van Oranje) is het een slechte zaak; ze belanden in het buitenland vaak op de reservebank.
Ook de nieuwe bondscoach is hier niet blij mee. Het vertrek van jonge, talentvolle spelers, zo liet Ronald Koeman onlangs weten, heeft een negatieve invloed op het niveau in de Eredivisie. Het is helaas een gegeven, de race met het buitenland, met name Engeland en Spanje, waar voetballers giga-salarissen verdienen, hebben we verloren. De hoop is gevestigd op een volgende generatie. In het verleden waren er ook niet meteen opvolgers voor Cruijff en Van Hanegem of Van Basten en Gullit.
Enfin, dat is verre toekomstmuziek, vanaf vrijdag focust deze jongen zich op het WK. Mijn steun gaat uit naar België, daarmee voelen wij Nederlanders ons toch het meest verwant. Dus het wordt de Brabanconne in plaats van het Wilhelmus. Hoe gaat dat volkslied ook al weer?

Geslaagd in verkeer

De leerlingen kunnen veilig de straat op. Foto: PR

ZEDDAM - Woensdag 6 juni fietsten de leerlingen van groep 8 van de St. Jozefschool uit Azewijn, De Boomgaard uit Braamt, De Laetare uit Kilder en De Roncallischool uit Zeddam een praktisch verkeersexamen.

De leerlingen hebben op de fiets een bepaalde route door Zeddam afgelegd. Tijdens deze route werden ze beoordeeld op hun fietsvaardigheden zoals het veilig oversteken van een weg. Alle leerlingen hebben de route goed afgelegd.
De leerlingen en hun leerkrachten bedanken de verkeerswerkgroep voor de organisatie van het verkeersexamen. Complimenten voor de ouders en andere vrijwilligers die stempel- of controlepost waren; zij hebben tijdens deze zonnige ochtend goed werk afgeleverd.

Midzomeravondopening Stadsmuseum

's-HEERENBERG - De Midzomeravond is het Stadsmuseum open en besteedt aandacht aan de Midzomernacht.

Het begin van de zomer -wanneer de zon op zijn hoogste punt staat en de nacht het kortst is- wordt gevierd. Deze nacht wordt gezien als een magische nacht. Er zal daarom speciale aandacht zijn voor Mechteld ten Ham en een midzomernachtritueel. Dit eeuwenoude ritueel is bedoeld als de viering van een nieuw begin, waarbij we het oude achter ons laten.
Wie dit wil meemaken is welkom in het museum aan Marktstraat 3 in 's-Heerenberg. Geopend van 19.00 tot 21.00 uur. De entreeprijs is 3 euro voor een volwassene en 1 euro voor kinderen.

Kermisschieten bij sociëteit De Vriendschap

Baanschieten bij Societeit de Vriendschap met derde van links de huidige schutterskoning Wilfried Linssen. Foto: Marlous Velthausz

's-HEERENBERG – Tijdens de kermisdagen, van vrijdag 15 tot en met maandag 18 juni, vinden bij vereniging Sociëteit De Vriendschap in en rond het clubgebouw aan de Montferlandsestraat diverse schietactiviteiten plaats. Met als hoogtepunt op zaterdag het koningsschieten. Doordat Sociëteit de Vriendschap al een vrij grote vereniging is geworden, en ook dames zich als lid hebben kunnen aanmelden, is de kans groter geworden dat er ook dit jaar wel weer eens een schutterskoningin de titel kan pakken. De leden van de Soos zullen in ieder geval alles in de strijd gooien om de houten vogel als eerste van zijn stokje te schieten en hiermee schutterskoning of koningin van Sociëteit De Vriendschap te worden.

Door Marlous Velthausz

Vrijdag 15 juni kan er vanaf 17.00 uur, tijdens de wekelijkse inloopactiviteiten, geoefend worden met het schieten op de vogel/mast met het Hatsan luchtdrukgeweer.
Zaterdag 16 juni starten de traditionele kermis- en schietactiviteiten om 12.00 uur die doorgaan tot 22.30 uur. Schutterskoning van het afgelopen jaar, Wilfried Linssen zal het eerste schot lossen bij het vogelschieten. Verder is er lepeltjes- en baanschieten voor leden en proefleden. Na het installeren van de nieuwe schutterskoning of -koningin worden ook nog vier jubilarissen gehuldigd in verband met hun veertigjarig lidmaatschap van de vereniging.
Zondag 17 juni is er vanaf 14.00 uur vrije inloop en is de zaal en het terras open met de mogelijkheid om te schieten op kaarten en lepeltjes.
Maandag 19 juni beginnen de kermisactiviteiten om 12.00 uur met het lepeltjes- en baanschieten waar de nieuwe schutterskoning- of koningin het eerste schot zal lossen. Op het gezellige terras kan men bijna alle dagen barbecueën en genieten van drankjes en muziek.


Azum's Aosum, Iseldonkse Muzikanten bij jubileum Klein Babberich

AZEWIJN/BABBERICH - Tiroler Orkest Klein Babberich viert zijn 25-jarig bestaan. Azum's Aosum, De Iseldonkse Muzikanten en De Grenzkapel zetten de festiviteiten luister bij in Café Huis Den Dijk, aan de Kwartiersedijk 1 in Babberich.

Om dit jubileum te vieren is het jubileumconcert op zondag 8 juli van 11.00 tot 15.00 uur vol Egerländer en Moravische muziek.
Tiroler Orkest Klein Babberich is op 25 januari 1993 opgericht door een stel muziekliefhebbers die elkaar tegenkwamen tijdens een frühschoppen in Westendorf Oostenrijk.
De 25-jarige bruiloft van één van hen is aanleiding geweest voor het eerste optreden. Momenteel telt het orkest tien leden, drie ervan zijn er vanaf het eerste uur bij.
Tiroler Orkest Klein Babberich trapt het jubileumconcert af, gevolgd door de gastorkesten De Grenzkapel, De Iseldonkse Muzikanten en Dweilorkest Azum's Aosum.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.


Kleurrijk, maar indringend drama The Florida Project

The Florida Project, een bruisende atypische film. Foto: Marc Schmidt

Armoede en Disney World in filmhuis Barghse Huus

's-HEERENBERG - Opgroeien in een motel in de buurt van Disney World: voor een kind van zes is dat bijna een sprookje. De armoede die erachter schuilgaat is dat niet. The Florida Project weet die twee realiteiten knap met elkaar te verenigen in een bruisende, onsentimentele en atypische film. The Florida Project is te zien in filmhuis Barghse Huus op dinsdag 19 juni.

De zesjarige Moonee woont met haar moeder Halley in een motel in de schaduw van Disney World Florida. De zomervakantie is net begonnen en Moonee vult haar dagen door samen met haar vriendjes het terrein te verkennen en kattenkwaad uit te halen. Haar 22-jarige moeder doet ondertussen haar best om zo goed ze kan voor haar te zorgen, maar wil ondertussen als twintiger ook gewoon wat lol kunnen beleven. Daarbij redt Moonee zich verder prima. Motelmanager Bobby lijkt de enige volwassene in de omgeving te zijn die de kinderen in het gareel probeert te houden, totdat het echte leven Halley inhaalt en ze de harde realiteit onder ogen moet komen.

The Florida Project draait in filmhuis Barghse Huus op dinsdag 19 juni om 13.30 en 20.00 uur. Kaarten kosten 6,50 euro en zijn te bestellen via de website www.iedereenwelcom.nl of een half uur voor aanvang van iedere voorstelling aan de kassa.

Expositie Twentekanaal op waterschapskantoor

DOETINCHEM - De tentoonstelling over het verleden, heden en toekomst van het Twentekanaal is vanaf nu tot en met half augustus 2018 te bezichtigen in de hal van het waterschapskantoor te Doetinchem. Al meer dan 80 jaren is deze rivier een essentiële verbinding in Nederland en naar de rest van Europa. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

De panelen van deze mobiele tentoonstelling geven informatie over vroeger en nu met veel foto- en beeldmateriaal over deze waterweg, de economische betekenis, de aanpak van projecten en locaties, transport en waterhuishouding, de geschiedenis, laden, lossen en over de haven en de sluizen. Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Twentekanaal in 2016.

Vele beken en rivieren, ook in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel, staan in verbinding met het Twentekanaal. Zo is het waterschap intensief betrokken bij de aanleg van de nieuwe waterkerende dijk bij het sluiscomplex Eefde. Deze dijk moet verplaatst worden voor de uitbreiding van het sluiscomplex cq verbreding van het Twentekanaal.

Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel ligt aan de Liemersweg 2 in Doetinchem, met de ingang om de hoek aan de Energieweg. Momenteel wordt er gewerkt aan de Energieweg. Het kantoor is gewoon bereikbaar; volg de borden ter plaatse of kijk op de website www.wrij.nl/contact voor meer informatie.

Leefbaarheidsinitiatieven Beek/Loerbeek

BEEK/LOERBEEK - De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht. Een oproep van de dorpsraad in april jl. heeft 7 projectvoorstellen opgeleverd.

Op woensdagavond 20 juni zullen de projectvoorstellen gepresenteerd worden in 't Heuveltje. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Aansluitend kunnen de aanwezigen stemmen. Alle inwoners van Beek en Loerbeek zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Leefbaarheid is tenslotte iets dat iedereen aangaat. Dus laat je stem horen!

De dorpsraad conformeert zich aan de uitslag van de stemming. De presentaties starten om 20.00 uur, om 21.30 uur sluit de stembus.

Veelzijdige expositie in De Rosmolen

Maryan Bömer maakt sieraden van verscheidene materialen. Foto: PR

ZEDDAM - In De Rosmolen zijn op 16 en 17 en 23 en 24 juni exposities te zien van Maryan Bömer, Herma Heezen-Vreman en Freddie Hooijmaaijer. De expositie is de komende weekenden geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. De entree bedraagt 1 euro, voor de instandhouding van de molen.

Maryan Bömer houdt zich al jaren bezig met keramiek, beeldhouwen en edelsmeden. Ze volgde diverse cursussen en momenteel wordt zij begeleid door edelsmid Ann Blommaart uit Doetinchem. "Zij weet mij te enthousiasmeren om steeds andere vormen en ontwerpen te creëren. Mijn voorkeur gaat uit naar strakke vormen, maar ik ga daarbij toch altijd mijn gevoel achterna. Ik werk voornamelijk met zilver en soms in combinatie met goud", vertelt Bömer. "Na verschillende bezoeken aan Zuid Afrika verwerk ik ook natuurlijke producten uit dat land in mijn sieraden. Zoals, olifantenleer, struisvogelei, stekelvarkenpen, olifantenhaar en hout. Soms ook verwerk ik kunststof of titanium in mijn sieraden."

Herma Heezen-Vreman uit Doetinchem begon ruim dertig jaar geleden met schilderen. Ze vond lange tijd haar inspiratiebron uit de natuur en concentreerde zich met name op landschappen, bloemen en vogels. De laatste jaren zijn haar schilderijen steeds abstracter geworden. Natuurlijk vormen spelen nog steeds een rol, maar op de voorgrond staat het spel met kleuren en materialen zoals papier en raffia.

Freddie Hooijmaaijer is meer dan 20 jaar geleden in de Gruitpoort in Doetinchem begonnen met een cursus edelsmeden. "Daar ben ik enthousiast geworden voor het vak en heb, naast de cursus, ook twee jaar de vakopleiding in Schoonhoven gevolgd. Inmiddels ben ik ook al zes jaar een keer per week met een groep dames, waaronder ook Maryan Bömer, zelfstandig aan het werk. En natuurlijk ook in mijn eigen atelier", zegt Hooijmaaijer. "Het liefst laat ik me inspireren door dagelijkse dingen, die ik dan vertaal in strakke, soms technisch moeilijk uitvoerbare vormen. Daarvoor gebruik ik bij voorkeur zilver, soms in combinatie met goud of stenen."


Speciale Fluitdag voor alle dwarsfluiters

Agnes Feddes heet de gasten van De Zonnebloem welkom. Foto± Hans Janssen

DOETINCHEM - Muziekschool Oost-Gelderland houdt samen met het NFG (Nederlands Fluitgenootschap) en Neflac (Nederlandse Fluit Academie), op zaterdag 23 juni van 10.00 tot circa 15.30 uur een Fluitdag in haar vestiging aan de Bizetlaan 1 in Doetinchem.

Op deze dag worden een aantal workshops gegeven waaronder Beatboxen op de fluit onder leiding van Tim Baumheier, Argentijnse tango's spelen onder leiding van Jacqueline van der Zwan, Melodia van Piazolla onder leiding van Herman Waanders en een klank-workshop onder leiding van, oud-muziekschoolleerling, Linda Speulman. Aan het eind van de dag laten alle deelnemers horen wat ze die dag allemaal gedaan hebben.
De Fluitdag is toegankelijk voor alle dwarsfluiters, jong en oud, ongeacht niveau. Men kan zich inschrijven voor één of méér workshops. Voor leerlingen van Muziekschool Oost-Gelderland is deelname gratis. Voor alle overige deelnemers gelden de volgende prijzen, bij deelname aan een workshop voor 4 euro, bij deelname aan 2 workshops 5 euro en bij deelname aan drie workshops 7 euro. Aanmelden kan bij Muziekschool Oost-Gelderland via info@muziekschoolog.nl. Meer info www.muziekschooloostgelderland.nl.

Bijeenkomst over cognitie bij MS

DOETINCHEM - Op zaterdag 23 juni vindt er in het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst plaats over cognitie (denkvermogen) bij MS. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van 'Cognitie-on-Tour': een reeks voorlichtingsbijeenkomsten door Nederland, georganiseerd door VUmc MS Centrum Amsterdam en MS Vereniging Nederland. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis, van 10.30 tot 12.15 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur en de entree is gratis. Aanmelden is verplicht en kan tot en met donderdag 21 juni via www.slingeland.nl/evenementen. Telefonisch aanmelden kan via 0314-32 96 37.

Dr. Brigit de Jong (neuroloog van het VUmc MS Centrum Amsterdam) legt uit wat cognitie is, hoe cognitieve klachten bij MS eruitzien, wat mogelijke behandelingen zijn voor deze klachten en welke onderzoeken er gedaan worden op dit gebied. Dr. Pieter Vos (neuroloog van het Slingeland Ziekenhuis) is ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Na de pauze is er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Met cognitie bedoelen we functies zoals het geheugen, de concentratie en de aandacht. Tijdens dagelijkse bezigheden, zoals het werk, een studie of het gezinsleven, wordt een beroep gedaan op deze cognitieve vaardigheden. De impact van cognitieve problemen kan hierdoor groot zijn. Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven.

De Zonnebloem bij De Snippenhof

REGIO - De zon schijnt volop als de gasten van De Zonnebloem plaatsnemen op het terras van Restaurant De Snippenhof in Duiven. Agnes Feddes, de voorzitter van de Zonnebloem, heet iedereen welkom. Speciaal de gasten van de jongerengroep. Het is namelijk voor het eerst dat de jongerengroep samen met de middengroep aan dezelfde activiteit deelnemen.Al snel wordt de bestelling opgenomen. De gasten hebben de keuze uit zeven pannenkoeken tegen een gereduceerd tarief. Terwijl er nog volop bijgepraat wordt door de gasten en de teamleden, die elkaar via de activiteiten kennen, heeft de kok het eten bereid. De pannenkoeken worden bijna tegelijk opgediend, hetgeen een prestatie op zich is. Iedereen geniet van dit gerecht en er wordt gesproken over de volgende activiteiten: een barbecue bij de jongerengroep, happy painting (van bijvoorbeeld de dikke dames) en een gezellige film. Zo is de gezamenlijke activiteit bij De Snippenhof een groot succes.

Drukke weken voor Bergh in het Zadel

Voorzitter Theo Mijnen toont het eerste exemplaar van het Magazine 2018. Foto: Robin Sommers Foto: Robin Sommers

's-HEERENBERG – Bergh in het Zadel heeft drukke weken achter de rug. Het begon allemaal op zaterdag 26 mei met de jaarlijkse Ambassadeurstref, een week later gevolgd door de Reünietocht, de grote trainingstocht voor de tocht van volgend jaar naar Leipzig en terug en afgelopen vrijdag stond de opening van het golfseizoen op het programma met de eerste wedstrijd in Borghees. Het zijn de drie belangrijkste inkomstenbronnen voor Bergh in het Zadel.

De Ambassadeurstref van Bergh in het Zadel op zaterdag 26 mei in een volle zaal De Deel in Loerbeek is volledig geslaagd. De Ambassadeurs oftewel de sponsors kregen informatie over diverse zaken die met Bergh in het Zadel te maken hebben en konden daarna genieten van een prima buffet.
Voorzitter Theo Mijnen had een verrassing in petto voor Dirk van Zanten, die onlangs afscheid heeft genomen als bestuurslid. Van Zanten was jarenlang niet alleen juridisch adviseur, maar in het begin ook fietser van Bergh in het Zadel. Mijnen overhandigde hem een oorkonde van verdienste.
Vervolgens overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar van De Ambassadeur, het jaarlijkse magazine van BIHZ, aan burgemeester Peter de Baat, voor wie het de eerste keer was dat hij aanwezig was bij een Ambassadeurstref. Vorig jaar was hij namelijk op huwelijksreis. Hij noemde BIHZ de hulp voor mensen die hulp nodig hebben bij de strijd tegen die vreselijke ziekte. "Ik waardeer niet alleen het goede doel, maar ook de goede sfeer die hier heerst.''

Reünietocht
De negendaagse fietstocht in 2019 gaat definitief naar Leipzig en terug. De tocht gaat over 1282 kilometer met maar liefst 11734 hoogtemeters, dat wil zeggen: bijna twaalf kilometer klimmen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling naar Dresden te rijden, maar dat bleek, gezien de vele beklimmingen een onmogelijke klus, dus werd overgeschakeld op Leipzig.
Routecoördinator Hans Tornij gaf zaterdag 2 juni na afloop van de grote trainingstocht over ruim 180 kilometer bij Het Heuveltje in Beek uitleg over de nieuwe route en hij maakte het meteen duidelijk: "De tocht blijft heel zwaar, ook al is nu voor Leipzig gekozen!''
Onder de fietsers van afgelopen zaterdag waren ook dr. Frank van Leeuwen van het Radboudumc en dr. Roland Kuiper van het Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie in Utrecht, de twee leiders van het project waar volgend jaar voor gefietst wordt: therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen. Dr. Laurens van der Meer één van de onderzoekers in het centrum in Utrecht was naar Beek gekomen en gaf heel duidelijk uitleg over het doel van het onderzoek naar de oorzaak dat sommige kinderen ongevoelig zijn voor chemo door fouten in hun DNA en wel in hun Ikarus-gen. Zij hebben veel meer chemo nodig, vaak te veel zelfs en dat wordt hen vaak fataal. Door het verzamelen van enzymen wil men zoeken naar een combinatie van medicijnen, die wel werken.

Golfdag
Het golfseizoen van Bergh in het Zadel voor de kankerbestrijding is afgelopen vrijdag op een enkele stevige regenbui na, uitstekend begonnen. Tachtig golfers kwamen die dag naar Borghees om een balletje te slaan, sommigen fanatiek, anderen voor wie de après-golf zeker zo belangrijk was, wat losser.
De dag kende een serieus begin. Arts-onderzoeker van het Prinses Máximeziekenhuis in Utrecht, Esther Hulleman, kwam vertellen over het onder meer door Bergh in het Zadel gefinancierde onderzoek naar verbetering van de behandeling van hersentumoren bij kinderen. Dat de golfers ook geïnteresseerd zijn in kankeronderzoek bleek uit de aandacht voor het onderwerp.
Aan het begin van de après-golf was er voor de deelnemers een verrassing in de persoon van Annemiek van Doesburg. Zij is één van de doedelzakspelers van de Highland Valley Pipes en Drums uit Borculo, een doedelzakvereniging die ook al enkele malen optrad tijdens concerten van de Barghse Jonges. Zij speelde niet alleen enkele nummers, maar gaf ook uitleg over haar instrument, dat zijn oorsprong ooit vond in het Midden-Oosten.
De uitslagen van de eerste golfdag werden bekendgemaakt door gastvrouw Monique Rootinck: dames: 1. Annie Plageman; 2. Petra Lubbers; heren: 1. Derk Wassink, 2. Jan Sybesma, 3. Ludwig Smits; nearest tot the pin dames: Chantal van Halteren; heren: Jan Groot; nearest tot he line: dames: Miriam Volkers; heren Rob Hesling; weekend Volvo rijden: Jan de Ruiters en theo Reinders.

Dr. Roland Kuiper (r) en Dr. Frank van Leeuwen tijdens de Reünietocht van vorige week. Foto Robin Sommers
10 / 28

Rimpelingen in de open lucht op Sinderen

Het Sinderense toneelgezelschap 't Buurtschap zet de lustrumviering luister bij met een openluchtspel. Foto: PR

SINDEREN - Dit jaar bestaat het Sinderens toneelgezelschap 't Buurtschap vijfendertig jaar. En 't Buurtschap zou 't Buurtschap niet zijn als hier niet op bijzondere wijze aandacht aan wordt besteed. Het jubileum wordt gevierd met het openluchtspel 'Rimpelingen' dat speciaal voor dit toneelgezelschap is geschreven door Jan Freriks. De openluchtvoorstellingen vinden op 28 en 30 juni en 6 en 7 juli plaats in het Michelts bos op Sinderen.

Door Walter Hobelman

Het is de eerste keer dat 't Buurtschap een stuk speelt dat geschreven is voor het toneelgezelschap zelf. "Het is inmiddels traditie dat wij om de vijf jaar een openluchtspel opvoeren. In de aanloop naar dit jaar ontstond het idee om aan Jan Freriks te vragen voor ons een stuk te schrijven", vertelt Udo Klompenhouwer, die in 'Rimpelingen' één van de rollen voor zijn rekening neemt. Zijn collega-speelster Emma Aalbers ziet een voordeel in het spelen van een stuk dat nog nooit is opgevoerd. "Je kan daardoor het personage dat je speelt helemaal zelf inkleuren en vormen. Dat vraagt wat meer van de spelers, maar is voor onze toneelgroep weer een stap vooruit. We hebben erg veel tijd gestoken in de rolverdieping."
Schrijver Jan Freriks, die het stuk tevens regisseert, is het met Emma eens. "Die rolverdieping is belangrijk. Hoe denkt je personage? Hoe reageert hij of zij? Dat zijn vragen waar je als speler over na moet denken en we zijn daar erg druk mee geweest. Elkaar vanuit de rol die je speelt bevragen op de diepere laag van je rol, geeft een beter beeld van het personage." Dat Freriks het stuk regisseert was geen vooropgezet plan. "In 2017 overleed onverwacht onze regisseur Geert Vreeman. Jan was toen al bezig met het schrijven van 'Rimpelingen' en zag het wel zitten om dit stuk zelf te regisseren", legt Klompenhouwer uit.
Rimpelingen neemt de toeschouwers mee terug naar de tijd net na de Tweede Wereldoorlog. "Men maakt kennis met een plattelandsdorp uit de eigen Achterhoekse streek. De nieuwtjes van alledag worden besproken in de dorpskroeg en daar is ook ruimte voor meer beladen onderwerpen. Het leven was door de oorlog voor velen op de kop gezet. Er komen onfrisse zaken boven water, die om een standpunt roepen en waar niemand zich aan kan onttrekken en anderzijds worden ontluikende liefdes opeens aan het wankelen gebracht", vertelt de regisseur. "De tijd is onzeker. Ouders zien hun kinderen opgroeien en houden hun hart vast. Kinderen maken zich los van hun ouders, maar hebben ze toch nog nodig. Mensen lijken een prachtige toekomst tegemoet te gaan maar ontkomen er niet aan dat hun verleden hen blijft achtervolgen. Kortom, Rimpelingen is soms bitterzoet, soms bittere ernst en zorgt vaak ook voor een ontroerende lach."
Het stuk bestaat uit verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. "Dat levert kortere scenes op waarin je weinig tijd hebt om weer in je rol te komen. Je komt op, speelt en bent weer weg. De uitdaging is om de verschillende scenes goed en naadloos met elkaar te verbinden. Dat vraagt veel van ons als spelers en regisseur en we merken dat dit steeds beter gaat", aldus Freriks.
Het toneelgezelschap is nu al regelmatig aan het repeteren op de sfeervolle locatie en speelster Hanny Scholten kijkt uit naar de komende voorstellingen. "De sfeer in een openluchtspel is anders dan binnen. En de manier van spelen is ook anders. Door het bredere speelvlak moet je heel anders timen en daar moeten we echt aan wennen."
"Wat Rimpelingen ook bijzonder maakt is het feit dat er in september een vervolgstuk wordt gespeeld door theatergroep Spot uit Doetinchem", vertelt Freriks. "In het stuk 'Dorp' is de tijd verschoven naar de huidige tijd en heeft het dorp te maken met krimp en de wens om dat te veranderen in 'bloei'. Voorwaarde voor succes is verbondenheid tussen jong en oud, nieuwkomers en van dorpsbewoners sinds generaties. Niet iedereen wil meteen zijn eigen standpunt loslaten. En er zijn oude verhalen en gebeurtenissen die blijvend een rol spelen. Want een dorp blijft een dorp en daar wordt gekletst."
Het openluchtspel 'Rimpelingen' is te zien op 28 juni, 30 juni, 6 en 7 juli in het Michelts bos in Sinderen. Kaarten voor volwassenen kosten 15 euro en voor kinderen 7,50 euro. Reserveren kan via www.tbuurtschap.nl en tel. 0315-617282.

Bijeenkomst Ik zie, ik voel, wat jij ervaart ?!

Vergaderzaal versierd tijdens de Prokkelweek Freddy van Dijken

MONTFERLAND - Ik zie, ik voel, wat jij ervaart was de titel van deze Prokkel die georganiseerd werd op 7 juni door het Sociaal team van de gemeente Montferland in samenwerking met Estinea. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.

Raadsleden van de gemeente Montferland waren uitgenodigd om een dagdeel mee te lopen met mensen met een beperking. Op deze manier zien, voelen en ervaren de nieuwe raadsleden wat het betekent om met een beperking te moeten leven. Helaas had alleen D66-raadslid Freddy van Dijken gehoor gegeven aan de uitnodiging. Gelukkig waren er wel enkele afdelingshoofden aanwezig, naast de gemeentesecretaris en wethouder van Leeuwen. Zij lieten zich informeren, maar zij mocht vooral ervaren wat het is om een handicap te hebben. Geblinddoekt mochten zij de weg naar de uitgang vinden met behulp van een stok. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Ook werd er een spel gespeeld. Doe je mee?’ is een spel ontwikkeld voor mensen met een lichte handicap en hun omgeving. Aan de hand van vragen, stellingen, opdrachten en foto’s gaan we lichtvoetig een gesprek aan over de kwaliteit van leven.

Tijdens de ochtend werd ook een film vertoond van bezoeken die vier afdelingshoofden hebben afgelegd bij vier verschillende Prokkelaars. De filmopname werd gemaakt door het Movie Team van Estinea. De film gaf een mooi beeld van het dagelijks leven van mensen met een beperking en waar ze tegenaan lopen. Wat indruk maakte was het verhaal van Marieke, die er uitziet als een normale jonge vrouw, maar door haar ziekte niet normaal kan functioneren. Ze wordt daardoor niet altijd begrepen als ze niet kan voldoen aan wat 'normaal' is. Ook met een visuele beperking kun je werken binnen een normaal bedrijf, bleek uit het verhaal van een medewerker van het bedrijf Kremer in ’s-Heerenberg. Heel bijzonder was het verhaal van de twintigjarige Lars. Lars zit in een rolstoel en kan niet praten, maar dankzij een computer kan hij met behulp van het bewegen van zijn ogen toch tekst schrijven en laten uitspreken. Op deze ochtend werd duidelijk dat je ondanks een handicap toch mee kunt doen in de samenleving, als je maar de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt.

Interessante bijeenkomst over Veilig Wonen

Vrijwillige seniorenvoorlichters bekijken slimme oplossingen van Zlimthuis Welcom

MONTFERLAND - Lang plezierig en zelfstandig wonen in goede gezondheid willen de meeste senioren. Maar hoe kunt u zich hier goed op voorbereiden? Welcom slaat de handen ineen met Zlimthuis, het Bosmanhuus Lengel, de Seniorensoos Lengel, S.P.O.L. Seniorenplatform Loil en het Sociaal Team van gemeente Montferland en organiseert een interessante bijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst komt een deskundige van Zlimthuis een presentatie verzorgen over Veilig Wonen.

Eén op de drie senioren valt minstens een keer per jaar. Na de presentatie Veilig Wonen weet men precies wat men (zelf) kan doen om niet te vallen in huis. Ook worden effectieve oplossingen rondom brand- en inbraakveiligheid besproken. Naast een expert van Zlimthuis zal er in Lengel en Loil ook een vrijwillige Seniorenvoorlichter van Welcom aanwezig zijn, die kennis heeft van de Stimuleringsregeling Thuis In Montferland. En op iedere locatie zal er een sociaal werker van Welcom zijn, evenals een medewerker vanuit het Sociaal Team gemeente Montferland met kennis over de WMO. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 10 juli van 10.00-12.00 uur in de Pastorie van de kerk. Wehlseweg 36 te Loil, van 14.00-16.00 uur in Het Bosmanhuus. Antoniusstraat 14a, Lengel, en ook nog op vrijdag 13 juli van 10.00-12.00 uur in het Dorpshuis Braamt, Langestraat 22, Braamt. Voor meer informatie en aanmelden kan terecht bij de Welzijnslijn van Welcom via 0316-292828 of per mail via welzijnslijn@welcommail.nl.

Gezinsmiddag Gabrielparochie gegroeid

Schilderen met het gezin was een van de activiteiten tijdens de Gezinsmiddag. Foto: Guus van der Ploeg

DIDAM - Vorig jaar hield de Gabrielparochie voor de eerste keer een Gezinsmiddag. Het was toen met vier deelnemende gezinnen een voorzichtig begin. Op zaterdag 9 juni bleek, dat zo'n middag voor gezinnen met jonge kinderen levensvatbaar is. Deze keer deden er tien gezinnen mee, met samen 22 kinderen. Daarnaast werkten vele vrijwilligers mee om de middag tot een succes te maken.

Het programma was gevarieerd en viel goed in de smaak. Eerst gingen de ouders en hun kinderen op Bijbelse vossenjacht in de winkelkern van Didam. Ze zochten David en Goliath, de apostel Paulus, de blinde Bartimeus, Abraham, Mozes, Noach, de engel Gabriel, het meisje met de vijf broden en twee vissen, Maria en natuurlijk Jezus. Van elk kregen ze een letter en daarmee was het in het parochiecentrum puzzelen geblazen. Uiteindelijk verwoordde de oplossing het doel van de middag: samen onderweg.
Dat samen kwam ook bij het gezinsschilderen aan de orde: elk gezin mocht, onder leiding van kunstenares Ineke van Geemen-Reuling, een eigen schilderij maken. Als onderwerp had Ineke gekozen voor de 'levensboom'. Er werd druk en creatief geschilderd. Elk gezin ging dan ook met een prachtig kunstwerk naar huis. Natuurlijk was er ook een korte viering. Hiervoor had de zaal vol de grote en kleine mensen eerst wat liedjes geoefend. Dat leverde vervolgens een mooi en aandachtig half uurtje in de kerk op, waarbij vooral de kinderen goed in beweging kwamen, zeker bij het lied 'Heb je wel gehoord van onze Jezus'!
De Gezinsmiddag werd afgesloten met een broodbuffet. Naar hartenlust kon iedereen de lekkerste broodjes klaarmaken en oppeuzelen. De kinderen bleken daarbij heel creatief.
Al met al is de Gabrielparochie blij met het initiatief van vorig jaar. De Gezinsmiddag is gegroeid. En gezien de positieve reacties - ook van gezinnen die helaas dit jaar niet konden: 'Hopelijk volgend jaar!'- ziet de parochie nu al uit naar de derde editie.

Dennis te Braak als jeugdtrainer aan de slag bij Feyenoord

Dennis te Braak, hoofd opleidingen van De Graafschap werkt volgend seizoen bij Feyenoord. Foto: Stad Doetinchem Foto: Henk Klein Holte

DOETINCHEM - Hoofdjeugdopleiding van De Graafschap Dennis te Braak gaf vorige week te kennen te stoppen bij de kersverse eredivisionist. Hij gaat volgend seizoen aan de slag bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Bij de topclub uit Rotterdam wordt de 45-jarige Doetinchemmer als trainer verantwoordelijk voor de Onder 16-lichting.

Doetinchemmer Dennis te Braak won in december 2016 zijn enige wedstrijd als interim-hoofdtrainer van De Graafschap met 4-1 van Almere City. Foto: AchterhoekFoto/Marian Oosterink Foto: Marian Oosterink

Te Braak besloot De Graafschap de rug toe te keren uit onvrede met het technisch beleid en gevoerde personeelsbeleid. Toen duidelijk werd dat Te Braak stopte in Doetinchem meldden onder meer Feyenoord en PSV zich om hem in hun trainersstaf op te nemen. Te Braak kiest voor Feyenoord. De Rotterdamse club was altijd al zijn favoriete club, naast De Graafschap. Te Braak, die kort na het ontslag van hoofdtrainer Jan Vreman één wedstrijd aan het roer stond van de hoofdmacht (4-1 zege op Almere City) over zijn nieuwe club: "Dan is het mooi dat je daar nu mag gaan werken."

Muzikaal vuurwerk in Het Nieuwe Dijkhuis

Over the Rhine brengt prachtige melodieën en dito teksten, volgens programmeur Gerco Mons, één van de hoogtepunten komend seizoen. Foto: PR

DOETINCHEM - Het derde seizoen van inspiratiecentrum Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem wordt internationaler dan ooit. Met Afrikaanse ritmes, gypsy gitaren, flamenco, singer-songwriters uit Amerika, Ierland en Nederland, beatboxers en klassieke muziek.

Het is Het Nieuwe Dijkhuis gelukt om weer prachtige muziek naar Doetinchem te halen: Tangarine, VanWijck, de gebroeders Stochelo & Mozes Rosenberg, het orkest Ars Musica, Over the Rhine, Kieran Goss en nog veel meer. "Muziek om de vingers bij af te likken", verzekert programmeur Gerco Mons van Het Nieuwe Dijkhuis.
Zoals elk jaar zorgt het inspiratiecentrum voor een spetterende opening van het seizoen. Dit keer wordt op zaterdag 29 september begonnen met een stomende mix van Afrikaanse ritmes en gypsy-gitaren. Manouche Nouveau oftewel African Gypsy swingt, grooved, spettert en kent een bijzondere ritmiek. Een samenspel van drie gitaristen; gypsy jazz giant Paulus Schäfer, moderne jazzvirtuoos Jan Kuiper en groovemaster op de gitaarbas Digmon Roovers. De ritmesectie wordt gevormd door drie verbazingwekkende Afrikaanse percussionisten: Mousse Pathe MBaye en Pape Seck uit Senegal, en uit Mali Dramane Diarra die de mysterieuze klanken van de Afrikaanse harp creëert: De Kora. Muziek vol passie en soul.
"We hebben geprobeerd te zorgen voor een veelzijdig, maar kwalitatief hoogstaand programma", vertelt een enthousiaste programmeur Gerco Mons van het Nieuwe Dijkhuis. ,,We hebben echter niet alleen naar kwaliteit gekeken. Voor ons is de inhoud misschien wel net zo belangrijk. Wat voor verhaal heeft de artiest te vertellen met zijn of haar muziek? We zoeken naar een boodschap van verbinding, van acceptatie, van liefde."
Dat die boodschap belangrijk is, blijkt ook uit het sociale programma van Het Nieuwe Dijkhuis. Per voorstelling worden 20 tot 30 tickets gratis weggegeven aan bijzondere doelgroepen. Van bezoekers van de kledingbank tot vrijwilligers van het ziekenhuis; van mantelzorgers tot veteranen. Mons: "Dat doen we inderdaad heel bewust. We bieden een avondje uit aan mensen met een veel te krappe beurs en aan mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de Achterhoekse samenleving. Als een welgemeend dank-je-wel."
Bijzonder dit jaar is ook de Beat Box Battle op 5 januari, mede georganiseerd door de misschien wel beste beatboxer van Europa, Bart Voogt uit Doetinchem. Uit het hele land komen die dag beatboxers naar het Nieuwe Dijkhuis om met elkaar de strijd aan te binden. Voor deze gelegenheid wordt een deel van de banken uit de grote zaal gehaald om een arena te creëren. "Dat wordt echt tof", verzekert Mons. ,"Wat die gasten uit hun monden kunnen toveren, is ronduit bizar. Geweldige sounds en beats."
Waar kijkt de programmeur zelf het meeste naar uit? "Dat vind ik een hele lastige vraag. We vinden het met z'n allen elke keer weer een bijzonder avontuur om onze gasten een toffe avond te bezorgen. Als ik onze gastheer Paul Gerritsen bezig zie. Met hoeveel passie hij bezig is met het bedienen, nee verzorgen van de gasten. Daar geniet ik misschien nog wel het meeste van. Maar goed, als ik per se één artiest moet noemen, dan is dat Over the Rhine. Prachtige melodieën en teksten. Ik heb ze 25 jaar geleden voor het eerst gezien op een festival en sindsdien ben ik groot fan. Dat het gelukt is Over the Rhine naar Doetinchem te halen, daar word ik wel een beetje stil van."
Het Nieuwe Dijkhuis is gevestigd aan de Burg. Van Nispenstraat 21. Kaarten zijn te koop via de website: www.hetnieuwedijkhuis.nl. Daar is ook meer informatie verkrijgbaar over de organisatie en het bijzondere gebouw.

Het programma voor het seizoen 2018 – 2019 ziet er als volgt uit: 29 september, African Gypsy; 19 oktober, Pieta Brown; 3 november, Flamenco door Rubia Moreno; 10 november, Over the Rhine; 17 november, Stephan Fearing met lokaal talent Marise den Bakker; 12 december, hoogtepunten van the Messiah door Ars Musica; 5 januari, Beat Box Battles; 26 januari, Kieran Goss & Annie Kinshella; 2 februari, Tangarine; 9 februari, Stochello en Moses Rosenberg; 16 februari, Tim Zingt; 9 maart, G-Roots black gospel; 16 maart, VanWijck; 13 april, Pharis & Jason Romero.

Witte rook voor voormalig pand Rabobank

Het pand waarin de appartementen worden gerealiseerd. Foto: Susan Wiendels

's-HEERENBERG – Witte rook voor het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Stadswal 19. Er komen tien tot veertien luxe appartementen op de eerste en tweede verdieping. Voor de begane grond zoekt Rodax Invest Duo één of meerdere commerciële partijen.

Alleen maar blije gezichten bij de notaris vorige week tijdens de overdracht van het pand. Wendy Verlaan, directeur Rabobank Graafschap, omdat het markante gebouw eindelijk een nieuwe bestemming krijgt. De ruimte staat sinds oktober 2017 leeg. Inwoners van 's-Heerenberg kunnen vanaf die tijd voor hun bancaire zaken bij de Rabobank terecht in het servicepunt in de bibliotheek op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. "Het is een toplocatie. Het is goed voor 's-Heerenberg dat er duidelijkheid komt."
Vastgoedmanager René Dekker van Rodax Invest Duo, omdat hij enorme mogelijkheden ziet in de ruimte. "Voor de begane grond van de ruim 500 vierkante meter zoeken we één, twee of misschien drie partijen. Detailhandel, horeca en dienstverlening, het mag allemaal. Het is een prachtig punt, centraal in 's-Heerenberg, wij hebben er alle vertrouwen in dat dat zal lukken." Over de invulling van de appartementen kan hij nog niet alle details prijsgeven. Wel dat het echt om luxe appartementen zal gaan in de hogere huursector van zo'n 100 vierkante meter. "We zijn nu met twee architecten bezig om verdere invulling aan onze plannen te gaan geven." Voorlopig blijft de pinautomaat van de Rabobank overeind.

Informatieavond fusieplannen van

vv Stokkum, VVL en MvR

REGIO - Op woensdag 27 juni houden vv Stokkum, VVL en MvR een gezamenlijke informatieavond voor de leden, ouders van jeugdleden, sponsoren en vrijwilligers van de drie verengingen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de aanwezigen op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de fusieplannen.Tevens is er gelegenheid om zaken in te brengen en vragen te stellen. Na afloop van het officiële deel is er ruimschoots de tijd voor de aanwezigen van de drie verenigingen om onderling van gedachten te wisselen. De besturen van Stokkum, VVL en MvR rekenenerop dat velen deze gelegenheid aan zullen grijpen om geïnformeerd te worden en mee te praten over de toekomst van het amateurvoetbal, voor de inwoners van Lengel, Stokkum en 's-Heerenberg. De informatieavond vindt plaats op sportpark de Boshoek aan de Montferlandsestraat. De aanvang is om 19.30 uur.

Zwarte Cross Talententuin in Achterhoek Nieuws

Carmen Bijsterveld, Ibrahim Abdi Ali, Herman IJzerman en Farhaan Abdi Ali. Foto: Meike Wesselink

ACHTERHOEK - Farhaan (14) en Ibrahim (17) Abdi Ali uit Groenlo werken iedere dag keihard om persoonlijke records te breken op de atletiekbaan. Herman IJzerman traint de Somalische broers die een ongelooflijke ambitie hebben om zo snel mogelijk de top te bereiken. De jongens zijn opgenomen in de Zwarte Cross Talententuin waar in totaal zeven veelbelovende jonge topsporters uit het oosten van het land een podium krijgen. Alle sporters houden persoonlijke blogs bij die onder meer op de site van de Zwarte Cross te vinden zijn. Eens per maand verschijnt één van die blogs ook in de verschillende uitgaven van Achterhoek Nieuws. Hoe is het voor Farhaan en Ibrahim om onderdeel uit te maken van de Talententuin?

Door Meike Wesselink

Hoewel ze meestal in Zutphen trainen, kennen de jongens het terrein van de Zwarte Cross op hun duimpje. Het is er namelijk niet alleen heel geschikt om te crossen, je kunt er ook uitermate goed hardlopen en met de benenwagen door het zand ploegen. "Vorig jaar mocht ik opeens het terrein niet meer op toen ik wilde trainen. Waren ze bezig het festival op te bouwen", zegt Farhaan lachend. Zelf hebben de jongens wel zin in de Zwarte Cross. Ronnie Flex zien, dat lijkt ze wel wat.

Gastgezin
Herman IJzerman traint de jongens, maar is ook hun steun en toeverlaat. Gauw brengt Herman ze na de training naar het station voor aansluiting op de trein naar Groenlo. "Het is niet te doen. Die jongens trainen zich in het snot en moeten dan 's avonds laat nog terug naar Groenlo. Eten, slapen en de volgende ochtend weer vroeg in de bus naar school. We zijn op zoek naar een gastgezin voor de jongens van maandagavond tot en met vrijdagochtend, dat is namelijk veel praktischer, gezien de trainingen in Zutphen. Niet alleen de training, de rust en structuur daarnaast zijn minstens zo belangrijk. Een gastgezin voor de jongens samen zou natuurlijk ideaal zijn, maar twee verschillende gastgezinnen is net zo fijn", laat de topsportcoach weten. "Dus als iemand een idee heeft, dan horen we dat heel graag."

Top Team Hanzesport
Herman IJzerman nam het initiatief voor het Top Team Hanzesport, een individueel coachings- en begeleidingstraject voor topsporters die - net als de Abdi Ali-broers - beschikken over de perfecte balans tussen motivatie, discipline en talent. Herman coacht en krijgt daarbij steun van Doetse Huizinga en ex-atleet Bob Winter. Het is een 'way of life', zoals Herman het noemt; álles maar dan ook álles wordt in het werk gesteld om aan de top te komen. De jongens hebben dit voorjaar de Nederlandse nationaliteit gekregen en hebben de eerste wedstrijden al gelopen onder de Nederlandse vlag. Voorzichtig kijken ze al uit naar hun eerste EK.

Talententuin
Om de week schrijven de broers in hun blog over avonturen die ze meemaken tijdens hun sportcarrière. Zo kun je deze week lezen hoe Ibrahim de inschrijving voor het NK miste en over de 4.08 minuten waar Farhaan onder móet blijven tijdens zijn eerste wedstrijd op de 1500 meter.
Carmen Bijsterveld, coördinator online media van de Feestfabriek: "De Talententuin is in augustus 2017 in het leven geroepen en bedoeld om jonge topsporters promotioneel een stukje verder te helpen. De talenten krijgen workshops over mediagebruik, leren het toe te passen en krijgen tips van mensen uit de topsport zoals Stefan Groothuis en Erik Hagelstein. Motorcrosser Davy Pootjes zat vorig jaar al in de Talententuin, maar die heeft zich zo succesvol neer weten te zetten, dat hij dit jaar plaats heeft gemaakt voor Ibrahim en Farhaan."

Farhaan en Ibrahim voelen zich vereerd, maar moeten met hun bescheiden karakter nog een beetje wennen aan zoveel aandacht. Met tante Rikie hebben de jongens nog geen kennis gemaakt, maar dat gaat binnenkort ongetwijfeld gebeuren.


www.zwartecross.nl/talententuin

Grootse Vrouwen Achterhoek

DOETINCHEM - Op vrijdag 22 juni wordt voor de 25ste keer een bijeenkomst van het netwerk Grootse Vrouwen Achterhoek gehouden. Natuurlijk pakt de organisatie dit jubileum groots aan. De Grootse Vrouwen gaan bijvoorbeeld in gesprek met Annemarie Jorritsma (van oorsprong Achterhoekse), de oud-minister en burgemeester van Almere en op dit moment als Eerste Kamerlid en fractievoorzitter voor de VVD. Verder wordt een aantal grootse vrouwen uit de afgelopen 25 edities weer even in de spotlights gezet en – last but not least – maken de aanwezigen kennis met internationaal bokstalent Anouk Echteld uit Doetinchem. Het wordt een feestje en daar hoort passende muziek bij, 'DJ Virea & friend' zorgen voor de sfeer en een superswingende afsluiting.

Zoals elke bijeenkomst is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een drankje en een fijn buffet. Locatie is Stadion De Vijverberg (businessclub-ruimte van De Graafschap op de eerste verdieping). Parkeren kan op het terrein. De inloop is vanaf 16.30 uur; start om 17.00 uur en de bijeenkomst duurt totdat het zaterdag wordt.

Voor deze 25ste editie zijn ook de leden van de zusternetwerken in de Achterhoek uit dus Supervrouwen De Graafschap, Vrouwelijke Ondernemers van het Rabobank Netwerk, leden van Vrouw in de Regio welkom. Aanmelden kan via info@bakkereventsupport.nl. De kosten zijn 25 euro per persoon, dit is inclusief welkomstdrankje en warm buffet.


World Press Photo komt opnieuw naar Zutphen

Jaarlijks trekt de tentoonstelling in de Walburgiskerk Zutphen duizenden bezoekers. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

ZUTPHEN – World Press Photo komt opnieuw naar Zutphen met de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar. De allernieuwste tentoonstelling is van 6 tot en met 29 juli te zien in de Walburgiskerk.

De afgelopen jaren bezochten steeds rond de tienduizend mensen de tentoonstelling. Het is de vierde keer dat de tentoonstelling Zutphen aan doet. Een grote groep vrijwilligers spant zich hier elk jaar weer voor in. In april koos de internationale jury uit 73.044 inzendingen van 4.548 fotografen uit 125 landen de winnende foto van Reinaldo Schemidt uit Venezuela. Hij fotografeerde José Víctor Salazar Balza toen die vlam vatte tijdens gevechten met de oproerpolitie bij een protest tegen president Maduro in Caracas.
Openingstijden: maandag: 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag: 10.30 tot 17.00 uur, zondag: 13.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.
World Press Photo Zutphen wordt georganiseerd door Stichting Zutphen: Doen! en is mede mogelijk dankzij de VIP-sponsors Print2Pack, SOBZ, Achterhoek Nieuws, Rabobank en 1-Alert Flexgroup, en sponsors Arriva bus- en treinvervoer, Auxzenze ICT oplossingen, Bonsen Reuling accountants-belastingadviseurs, Crystal Park New Media, Dijkman Bouw BV, Eijerkamp Wonen & Slapen, Hampshire Hotels, JPR Advocaten, Qlip, Spar City en Thoma Post makelaars en een subsidie van de gemeente Zutphen.


worldpressphotozutphen.nl

Geert Althoff. Foto: Ulftse Boys

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Geert Althoff

Woonplaats: Arnhem

Geboortedatum: 5 april 1991

1. Club en functie Vanaf 2013 speel ik als rechtsback in het eerste van Ulftse Boys. Ik heb niet altijd bij de 'Boys' gespeeld. Eerder voetbalde ik in de A-jeugd en het tweede van Silvolde. In de jeugd speelde ik lange tijd bij SDOUC.

2. Gezin Ik ben de jongste uit een gezin met drie kinderen. Een jaar of vier geleden ging ik met mijn vriendin Pien samenwonen in Arnhem. We hebben sinds maart een huis gekocht in die stad.

3. Beroep Trajectcoördinator bij Humanitas DMH in Arnhem en de Achterhoek. Wij begeleiden en behandelen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Ik houd mij bezig met forensische cliënten, dus met een criminele achtergrond, die vanuit de reclassering worden doorverwezen. Samen met een gedragsdeskundige en trajectbegeleider zorg ik voor goede zorg voor hen. Dat is heel leuk en mooi om te doen. Zo soms werk ik ook nog op de locatie Groot Emaus van 's Heeren Loo als pedagogisch medewerker in de besloten jeugdzorg.

4. Muziek Ik luister graag naar Nederlandstalige hiphop en rap. Artiesten als Fresku en Rico & Sticks vind ik goed. Stilaan sluipt het bezoeken van festivals er bij mij in. Vorig jaar bezocht ik Solar, dit jaar ga ik voor het eerst naar Lowlands. Ik word steeds meer een festivalganger.

5. Hoogte- en dieptepunt Op persoonlijk vlak heb ik een heftige tijd gehad, nadat mijn vriendin gediagnosticeerd werd met een ernstige ziekte. Recent hebben we gelukkig vernomen dat de prognose goed is, een mooi toekomstperspectief! Voetballend was mijn tweede seizoen hier een dieptepunt. We degradeerden naar de vijfde klasse en dat is Ulftse Boys onwaardig. We toonden veerkracht en keerden met een kampioenschap direct terug naar de vierde klasse. Die titel was voor heel de club een hoogtepunt. Alle betrokkenen vierden het feest mee. Ulftse Boys is een hechte club. Dat zie je ook aan het aantal supporters dat onze uitwedstrijden bezoekt. Ze zijn vaak met meer dan de thuisfans.

6. Voorbeeld Ik geniet van de passes van Kevin de Bruyne en de balcontrole van Marcelo. Voor mij is Nigel de Jong met zijn strijdvaardigheid een voorbeeld. Ik ben niet de beste speler van Ulftse Boys, maar als aanvoerder stroop ik wel de mouwen op en neem ik anderen mee. Buiten het veld bewonder ik mijn vriendin. De positiviteit waarmee Pien leeft, is ongekend.

7. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Dan ga ik toch voor zwart. Zwart-wit mag trouwens ook. Zelf draag ik altijd Adidas schoenen, want die zitten het fijnst.

8. Favoriete maaltijd Rijst met gamba's en kip. Alles met gamba's vind ik lekker. Ze pellen maakt mij niks uit.

9. Slechtste eigenschap Ik wil weleens te hard van stapel lopen. Soms is het beter om iets eerst vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Ik moet wat vaker langer stilstaan bij zaken en dan een weloverwogen keuze maken.

10. Favoriete club Ik volg De Graafschap. In het verleden heb ik ook een seizoenskaart gehad. De promotie naar de Eredivisie is mooi voor de Achterhoek. Het knappe is dat ze naast strijd bij vlagen ook goed hebben gespeeld. Behalve De Graafschap volg ik weinig clubs. Op zaterdagmiddag vind ik het heerlijk om naar Engels voetbal te kijken.

11. Ambitie Voor ons is het uitgedraaid op een teleurstellend seizoen. Helaas hebben we geen promotievoetbal afgedwongen. De tweede periodetitel hebben we nipt gemist. Sinds onze terugkeer als vierdeklasser doen we al een aantal jaar bovenin mee. Mijn ambitie blijft om met Ulftse Boys de stap te maken naar de derde klasse. Ik weet zeker dat dit kan met de huidige spelersgroep en jeugdafdeling.

23 / 28

Oplossing voor voormalige gevangenis De Kruisberg

De Kruisberg krijgt een nieuwe functie. Foto: PR

DOETINCHEM - Na het vertrek van de asielzoekers staat het complex De Kruisberg al geruime tijd leeg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, is op zoek naar een koper. Gezien de enorme oppervlakte van de terreinen en gebouwen is dat geen gemakkelijke opgave. De Kabath Vastgoedbeheer is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor tijdelijke lege plekken en is voor de eigenaar op zoek naar huurders. Suzanne ter Harmsel kan er meer over vertellen. Als voorbeeld van projecten waar men al bezig is noemt zij de oude koepelgevangenis in Arnhem en de watertoren in Hengelo (O).

Door Bert Vinkenborg

De nieuwbouw en het monumentale oude gebouw komen beide in aanmerking voor verhuur. De Kabath stelt op voorhand geen stringente eisen aan potentiële huurders, maar beoordeelt ieder geval voor zich. Om conflicten te voorkomen wordt bij die beoordeling ook rekening gehouden met wat de buurt ervan vindt. De buurt is al in een vroeg stadium ingeschakeld en blijft gesprekspartner over nieuwe huurders. Of een huurder in het oude gebouw komt of in het nieuwe zal mede afhangen van het type onderneming.
Omdat het over tijdelijke huur gaat is een logische vraag "Hoeveel kost het en wat is tijdelijk." Suzanne geeft aan: "De standaard vierkante meter huur is lager dan de commercieel gangbare, juist vanwege het tijdelijke karakter. Wel wordt een normale zakelijke huurovereenkomst afgesloten met daarin opgenomen een opzegtermijn. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat het Rijksvastgoedbedrijf een koper voor het hele complex heeft gevonden, maar dat zou ook (veel) langer kunnen zijn."
De Kabath is behalve met de buurt ook in gesprek met de gemeente. Suzanne ter Harmsel meent: "Wij willen graag een bijdrage leveren aan de toekomst van De Kruisberg en het teruggeven aan Doetinchem. Het bestemmingsplan is geen probleem omdat het om tijdelijke invulling gaat en daarvoor geldt een ontheffing van tien jaar van het bestemmingsplan."
De eerste twee ondernemingen hebben zich al gevestigd en men hoopt dat er meer zullen volgen. De mogelijkheden zijn legio; (flex) werkplekken, vergaderen, kantoren, werkplaatsen, ateliers, exposities, horeca en sport- en spelactiviteiten.

Wethouder Henk Bulten. Foto: Bert Vinkenborg

Voor meer informatie kijk op: www.dekruisberggevangenis.nl.

27 / 28

Openlucht Vlooienmarkt
Duiven
Zo. 17 juni, 10.00 – 17.00 uur
Horstenpark
Horstenparklaan 4
inf. kr. hr. tel.: 06-3910 8152
animo-vlooienmarkt.nl

1e 'Viva La Vlo'. Hengelo Gld. Vlooienmarkt Kofferbakmarkt, zat. 23 juni 10-17 uur. Terrein de Hietmaat, Zelhemseweg 15.                                                 Aktie, gr. Pl. € 10,=, kr. € 22,50. Inf.kr.hr. tel.: 06-3910 8152. animo-vlooienmarkten.nl

***Openlucht*** Vlooienmarkt Zevenaar, zon. 24 juni. Sportpark de Hengelder, Hengelder 1, inf. Kr. Huur 06-3910 8152. animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT & More Braamt zon. 1 juli 10 - 17 uur Terrein Markant (Outdoorcentr.) Gildeweg 7 Info kraamhuur Tel. 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl

Camping zoekt

Tourcaravan te koop

Bel: 06-21819821