Contact Bronckhorst Noord

20 februari 2018

Contact Bronckhorst Noord 20 februari 2018


'Samen zorgen voor tenminste één team uit Vorden'

Marc van der Linden, motivator SamenLoop voor Hoop Dirk Hiddink, Cees van Voskuilen en Thiedo Sijtsma. Foto: Liesbeth Spaansen

BRONCKHORST/VORDEN - "Samen gaan we zorgen voor in elk geval één team SamenLoop voor Hoop in Vorden," verklaren de voorzitters Marc van der Linden van VV Vorden, Thiedo Sijtsma van volleybalvereniging Dash en Cees van Voskuilen van het Vordens Tennis Park na een motiverende uitleg door Dirk Hiddink, voorzitter SamenLoop voor Hoop Bronckhorst. Deze wordt dit jaar gehouden op 9 en 10 juni.

Door Liesbeth Spaansen

Het is dinsdagavond 13 februari en de kantine van de VV Vorden wordt voor de motivatiebijeenkomst geopend. Dirk Hiddink vertelt: "Er zijn 28 teams die zich hebben aangemeld. Die komen uit verschillende plaatsen van de gemeente Bronckhorst en enkele daarbuiten ... behalve uit Vorden." Na in 2008 en 2013 in Wichmond, wordt de SamenLoop in 2018 gelopen in Hengelo op het terrein van Pax. "We willen er een Bronckhorst feestje van maken met rond de 1000 deelnemers in vijftig teams. En we hopen op nog meer publiek."

Dirk, sinds 2007 betrokken bij de SamenLopen in de regio als SamenLoop Coördinator, vertelt over de bedoeling van de SamenLoop voor Hoop, over de teams die van tevoren acties houden om geld in te zamelen voor de KWF. "Er zijn bijvoorbeeld eieren en tulpen verkocht. Ook tijdens het weekend van de loop verkopen veel teams op kramen spullen en etenswaren. De Surinaamse rijsttafel was snel op, weet ik nog." De eregasten, mensen die kanker hebben of hebben gehad, lopen de openingsronde mee. Voor de kaarsenceremonie zullen kaarsenzakken worden verkocht. "Die komen rond het veld te staan, prachtig versierd of met mooie teksten erop. Erg indrukwekkend om daar in het donker langs te lopen." Er is 24 uur muziek en vermaak en Radio Ideaal zend 24 uur live uit. Nieuw is de KinderLoop op de zondagochtend, die 24 minuten zal duren.

Het is een wervend pleidooi van Dirk voor dit grote evenement in Bronckhorst, waar saamhorigheid 24 uur voelbaar is. Hij weet dat in Vorden evenementen worden gehouden voor het goede doel, ook de KWF, zoals de Blubberrun. Toch gingen de drie voorzitters Marc van der Linden, Thiedo Sijtsma en Cees van Voskuilen enthousiast met elkaar aan het nadenken over de mogelijkheden voor deelname. "Als we alle drie zeven mensen bijeen krijgen, hebben we al een team," aldus Marc. "We kunnen dan acties organiseren op de eigen terreinen."

SamenLoop voor Hoop Teaminfoavond
Op woensdag 28 februari wordt de tweede teamavond gehouden voor teams die zich al hebben opgegeven voor de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst en andere belangstellenden. Wie bezig is met de samenstelling van een team of nadere informatie wil, is ook van harte welkom. Thema van deze avond is kankeronderzoek. Theo Plantinga, oud inwoner van Hengelo Gld. en onderzoeker van de Radbouduniversiteit Nijmegen is in 2014 met geld van het KWF een onderzoek gestart en zal daar deze avond meer over vertellen. Verder komt natuurlijk het laatste nieuws over de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 2018 ter tafel.

De informatieavond is in de kantine van Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg 11 te Vorden. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

www.samenloopvoorhoop.nl/bronckhorst

Facebook SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Houtinzameling paasvuur

KRANENBURG - Zaterdag 3 maart is er weer een houtinzameling voor het paasvuur in Kranenburg. Het terrein aan de Bergkappeweg is hiervoor geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.Leden van de stichting CCK zijn aanwezig om te helpen als dat nodig is.

Het is tevens de laatste dag dat er snoeihout wordt ingezameld. Alleen snoeihout met een dikte van 10 centimeter kan er gratis worden gestort. Als u het paasvuur financieel wilt steunen dan kan dat in de melkbus die bij de ingang is geplaatst.

Winter- wandeling

Maar liefst 780 wandelaars verschenen afgelopen zondag bij de inschrijving van de Winterwandeling van Stichting de Lindesche Molen. De opbrengst van de wandeling wordt gebruikt om nieuwe zeilen aan te schaffen voor de Lindesche beltmolen Ons Belang.

Tim Hinterding en Thomas Verbogt in Galerie Agnes Raben

Werk van Tim Hinterding. Foto: PR

VORDEN - Onder de titel 'Nog één keer voordoen' is in Galerie Agnes Raben in Vorden van 24 februari t/m 11 maart een expositie met werk en wetenswaardigheden van beeldend kunstenaar Tim Hinterding en schrijver Thomas Verbogt. Samen maakten zij onder gelijknamige titel een nieuw bijzonder boekwerk.

De expositie opent met de feestelijke presentatie van het bijzondere boekwerk 'Nog één keer voordoen'. Dit is een nieuwe bibliofiele uitgave van Killa Kossa ter gelegenheid van de verjaardagen van Thomas Verbogt en Tim Hinterding, die beiden 65 werden. Tim maakte een kleurets en Thomas schreef het verhaal. Bij deze gelegenheid vertelt Tim over en draagt Thomas voor uit eigen werk.

De expositie omvat originele kunstwerken, informatie en wetenswaardigheden over schrijver en beeldend kunstenaar. Vrijwel alle geëxposeerde werken zijn voor verkoop beschikbaar. Van de bibliofiele uitgave slechts een beperkt aantal.

Thomas Verbogt (1952) is schrijver van romans, korte verhalen, toneelstukken en een dagelijkse column in De Gelderlander, al 25 jaar.

Beeldend kunstenaar Tim Hinterding (1952) maakt grafiek (etsen) en schilderingen op canvas en grote bladen papier. Zijn werk is abstract expressionistisch, zijn kleurgebruik afgewogen. In eigen uitgeverij Killa Kossa, geeft Tim grafiek uit in combinatie met poëzie en literaire teksten.

Tijdens de KunstZondagVorden op 11 maart van 11.00 tot 17.00 uur is de galerie ook te bezoeken. Tim Hinterding zal deze dag ook in de galerie aanwezig zijn.

www.galerieagnesraben.nl

Carnavalsoptocht kinderen basisschool De Garve

In carnavalskledij maakten de kinderen een mini-optocht door het dorp. Foto: PR

WICHMOND - Het Carnaval op de Garve in Wichmond was weer een geweldig feest. De Prins en zijn adjudanten werden om 11.00 uur voorgesteld aan alle kinderen. Vervolgens hesen alle kinderen zich in carnavalskledij en schminkten elkaar. Na een broodje hamburger verzorgt door de Activiteitencommissie vertrokken ze voor een mini-optocht door het dorp. Na deze optocht werden we welkom geheten in een 'echt café' DOK om daar een uurtje te hossen en te dansen. Om 13.45 uur waren de ouders welkom om het laatste staartje van het feest mee te maken. De Garve kijkt terug op een geslaagd carnavalsfeest.

Seniorensoos Vierakker-Wichmond

VIERAKKER - De heer Rien Overvelde gaat op dinsdag 27 februari bij de seniorensoos Vierakker-Wichmond het een en ander vertellen over het tekenen van Mandala's. Dit vindt plaats om 14.30 uur in het Ludgerusgebouw in Vierakker. Misschien hebben sommige senioren daar al enige ervaring mee, maar waarschijnlijk is het voor de meesten onbekend terrein. Het is een spiritueel symbool uit het hindoeïsme en boeddhisme. U wordt van harte uitgenodigd om meer over dit interessante onderwerp te weten te komen. De zaal is open om 14.00 uur, zodat u met een kopje koffie of thee kunt beginnen.

Lezing evangelist Jan Simmering

WILDENBORCH - Zondagmorgen 25 februari om 10.00 uur zal Jan Simmering uit Varsseveld spreken in de kapel De Wildenborch, Kapelweg 1 te Vorden bij de Christengemeente De Schakel.

Vanuit zijn professie als maatschappelijk werker heeft Jan Simmering jarenlang jongeren en gezinnen begeleid. Sinds 2000 heeft Jan contact met hulporganisaties in Oekraïne. Hij geeft daar lessen aan jongerenwerkers, pleegouders, adoptieouders en sociaal werkers. Als evangelist is hij in Nederland samen met zijn vrouw nog steeds werkzaam binnen Christengemeente De Wingerd te Varsseveld. Ze verzorgen daar samen pastorale bezoeken. Sinds vorig jaar bezoeken ze ook zendingswerkers in Europa om ze te bemoedigen. Naast het luisteren naar Jan Simmering zullen er ook liederen gezongen worden, onder begeleiding van jongerenmuziekgroep.

Geen vervoer? Neem dan contact op via deschakel2017@hotmail.com of 0575-552809, 06-29226380 of 06-11464043.

Zwembad In de Dennen heeft meer vrijwilligers nodig

VORDEN - Het bestuur van Stichting zwem- en recreatie bad in de Dennen staat nog steeds voor de grote uitdaging om het zwembad toekomstbestendig te maken en te houden. In het visieplan opgesteld in 2016 werd duidelijk dat vrijwilligers hierin een belangrijke rol spelen. Niet alleen bestaat het bestuur uit vrijwilligers maar zijn vrijwilligers onmisbaar bij de voorbereiding op het seizoen én om het zwembad te kunnen openen in het seizoen.

Het bestuur bestaat momenteel uit zes vrijwilligers: Marion van Beelen (voorzitter), Meike Heijenk (secretaris), Marco Valster (penningmeester), Rienk Legtenberg, Diana Willemsen en Sabine Wilgenhof (bestuursleden). De belangrijke bestuursfunctie PR en Communicatie is helaas nog steeds vacant, wie de communicatie en PR van het zwembad een boost wil geven, is welkom!

Op dit moment heeft In de Dennen meer vrijwilligers nodig om het zwembad tijdens de normale en extra uren te kunnen openen. Met name in het voorseizoen. Iedereen die tijd heeft en het zwembad een warm hart toedraagt kan contact opnemen om zich aan te melden als vrijwilligers. Er worden vooral mensen gezocht voor toezicht (opleiding gaat via het zwembad), receptie/horeca en schoonmaak. Voor receptie/horeca en schoonmaak kan dit ook voor een gedeelte van het seizoen of als extra kracht bij mooi weer.

Opstartdag NL Doet
Wie niet in staat is om vrijwilligerswerk op reguliere basis te doen, kan ook een enkele keer of bij bijzondere activiteiten helpen. Zo kan het zwembad op zaterdag 10 maart hulp gebruiken bij het weer tip top in orde maken van het zwembad voor het nieuwe seizoen. Op die dag wordt deelgenomen aan de landelijke vrijwilligers dag NLdoet. Iedereen is van harte welkom om te komen helpen op het zwembad.

Voor wie deze dag niet kan, maar wel iets voor het zwembad wil betekenen, kan contact opnemen. Want ook in de opstart naar het nieuwe seizoen zijn extra handen meer dan welkom. Zowel praktisch als administratief.
Aanmelden voor NLdoet kan via de website of e-mail. Aanmelden als vrijwilliger kan ook per mail.

Brook Duo in het Kulturhus

Brook Duo. Foto: PR

VORDEN - Het Brook Duo heeft een enorm grote schare fans die met hen meereist naar al hun optredens. Ze verheugen zich weer om de Vordenaren te laten horen wat zij in hun mars hebben. Zaterdag 24 februari om 20.00 uur zijn de heren weer te gast in het Kulturhus.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het Kulturhus en bij de Bruna, deze kosten 10 euro. Wees er snel bij, want vol is vol. Kaarten aan de kassa kosten ook 10 euro.

De zaal is op 24 februari vanaf 19.15 uur open.

Cantate van Bach en een Passion van Reinhard Keiser in de Dorpskerk

VORDEN - Dit jaar is de keuze voor het Passieconcert op zaterdagavond 10 maart om 19.30 uur gevallen op de Cantate BWV 1083 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 'Tilge, Höchster, meine Sünden' Psaume 51. De link met het Stabat Mater van Battista Pergolesi zal duidelijk worden tijdens de uitvoering.

Na de pauze wordt de redelijk onbekende 'Markus Passion' van Reinhard Keiser (1674-1739) uitgevoerd. De nog jonge Johann Sebastian hoorde als jongeling deze muziek en was onder de indruk. Dat heeft hem mede geïnspireerd bij zijn latere Passions-composities. De solisten, het koor en het orkest staan ook dit jaar weer onder de leiding van dirigent Arjan van Baest. Solisten zijn: Rianne Wilbers sopraan, Lester Lardenoye alt, Jelle Leistra tenor, Maarten van den Hoven tenor en Mark Ellis Gough bas.

Voorafgaand aan dit concert reist dirigent Arjan van Baest op zaterdag 3 maart af naar Vorden. Hij geeft dan tussen 20.00 en 21.00 uur in De Voorde een muzikale introductie, met een violist en een PowerPoint-presentatie, over bovenstaand programma.

Als u voor het Passieconcert op 10 maart een kaartje in de voorverkoop bij de Bruna in Vorden koopt of een kaart reserveert dan is de toegang tot de introductie op 3 maart gratis. Inclusief gratis koffie/thee en een drankje. Ook voor de introductie-avond wordt reserveren op prijs gesteld. Toegang 25 euro (inclusief tekstboekje) (tot 16 jaar gratis). Reserveren via website, mail of telefoon.

vriendenvande dorpskerkvorden.nl
concerten@vriendenvande dorpskerkvorden.nl

0575 - 556381

Westerbork-serenade in Theater Onder de Molen

VORDEN/LINDE - Er staat zondagmiddag 25 februari om 15.00 uur een bijzondere voorstelling op het programma van Theater Onder de Molen. Het duo NIHZ, bestaande uit Sanna van Elst (blokfluiten en zang) en Bobby Rootveld (gitaren en zang) spelen deze middag onder meer de Westerbork Serenade.

In de Westerbork Serenade worden liederen van Johnny & Jones afgewisseld met het meestal instrumentale werk 'Shir Hashirim' van Gianmartino Maria Durighello. Het is gebaseerd op het Hooglied in het Oude Testament. Deze muziek komt in verschillende varianten tevoorschijn: van Synagogaal-achtige melodieën tot minimal music, renaissance en klezmer-varianten. Dit wordt afgewisseld met liedjes van Johnny & Jones. In de oorlog kwamen Johnny & Jones in Westerbork terecht alwaar ze liedjes over het kamp componeerden zoals 'De Westerbork Serenade' en 'Wij Sloopen Met Muziek'. Ook deze liederen zijn te horen tijdens dit muzikale vertelconcert.

De toegangsprijs is 10 euro. Kaarten kunnen via de website worden besteld en aan de zaal worden gekocht.

Bijdragen voor projecten De Wiersse, Kasteel Vorden en het Coenens bos

VORDEN - Landgoed De Wiersse, Kasteel Vorden en het Coenens bos in Vierakker hebben, net als elf andere projecten in Overijssel, de Achterhoek en Liemers, een mooie bijdrage mogen ontvangen uit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds dat in beheer is bij SBNL Natuurfonds. Zo ontving de Wiersse in Vorden 8000 euro voor de verwijdering van invasieve rododendrons, Kasteel Vorden 5200 euro voor de aanleg van een stinzenbos en het Coenens Bos in Vierakker 5.000 euro voor het herstel van het rabattenbos.

Ook andere projecten in de gemeente Bronckhorst en omgeving kregen een bijdrage toegekend. Zo mocht Stichting Rond um Hengel 3.000 euro in ontvangst nemen voor het herstel van het historische pad Smeenk op basis van oude geografische kaarten en ging er 5000 euro naar Stichting Boelekeerl in Zelhem voor de vervanging van de toplaag van het Lettinkpad en het Schoolpad.
Landgoed De Kalenberg in Barchem werd een forse bijdrage toegekend van maar liefst 10.000 euro voor onderhoud aan het verwaarloosde bos, de paden en voor herstel van de kapel op het terrein. En Natuurpark Kronenkamp in Neede ontving 6.000 euro voor de aanleg van een verblijf voor de aanwezige vleermuizen in de voormalige waterzuiveringsinstallatie.

De overige projecten
- Kloostertuin Nieuw Sion, Diepenveen, 15.000 euro voor in ere herstellen van oude vijver en boomgaard;
- Landgoed Windesheim, Zwolle,10.000 euro voor herstel van een historisch hekwerk;
- Landgoed De Vlaminckhorst, Heino, 10.000 euro voor laanbeplanting;
- Erve Vleerboer, Albergen, 7.500 euro voor de bouw van een vogelkijkhut;
- De Pothaar, Bathmen, 5.000 euro voor het herstel van het sterrenbos en het rabattenbos;
- Heerlijckheid Wisch, Terborg, een aanmoediging van 2.500 euro voor het maken van een goed onderbouwd plan m.b.v. landschapsarchitect;
- Landgoed Hof van Duur, Olst, 2.500 euro voor de aanleg van een voorbeeld- en pluktuin volgens de principes van de permacultuur.

Toekenning
Vooral de inzet van vrijwilligers was van cruciaal belang als criterium voor toekenning. Niet alleen de toegevoegde waarde voor natuur en landschap, maar vooral de verbinding die een project kan brengen voor de directe omgeving weegt zwaar. Uiteraard zijn de projecten over het bestede geld financiële verantwoording schuldig aan SBNL Natuurfonds. Vertegenwoordigers van de projecten kregen 7 februari op Kasteel Vorden een cheque uitgereikt met het toegekende bedrag.

Informatieavond stichting Van Vorden Voor Vorden

VORDEN - De stichting 4xV organiseert een informatieavond waarbij zal worden ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen in Vorden. Vordenaren zijn van harte welkom mee te denken en ideeën in te brengen. De avond wordt gehouden op woensdag 21 februari bij Hotel Bakker om 20.00 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: de mogelijke herbestemming van het stationsgebouw, de voortgang van Energie(k) Vorden, de nieuwe website voor de bewoners en toeristen van Vorden en de bevindingen van de werkgroep Vitale Kernen. Ook ditmaal is het de bedoeling zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de diverse organisaties, stichtingen en verenigingen in de zaal te hebben.

Help de padden oversteken

VORDEN/BAAK - De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers, 'klaar-overs', die willen meehelpen bij het overzetten van padden tijdens de paddentrek in het buitengebied van Baak en Vorden. Afhankelijk van de temperatuur begint de trek eind februari, begin maart en duurt tot in april.

Padden overwinteren in de grond, onder stenen en in composthopen. Wanneer de temperatuur enige tijd boven de 5º C blijft, ontwaken ze uit hun winterslaap en komen te voorschijn. Padden trekken van hun winterplaats naar het water waar ze jaren geleden als padden-visje hebben geleefd en als klein padje zijn weggegaan. In datzelfde water paren de padden en leggen ze eitjes. Om daar te komen moeten vaak drukke wegen worden overgestoken en de kans om bij die trektocht te worden doodgereden is zeer groot. Automobilisten wordt daarom gevraagd de snelheid van de auto te matigen tot 30 kilometer per uur wanneer men langs een oversteekplaats voor amfibieën rijdt.

Om de populatie in stand te houden is dringend behoefte aan vrijwilligers die regelmatig, één of meerdere avonden per week, uiteraard in overleg, de padden willen helpen bij het oversteken. Voor meer informatie of aanmelding (minimum leeftijd 16 jaar) kan contact worden opgenomen met Diny te Velthuis.

Gezinsdienst in de Dorpskerk

VORDEN - Zondag 25 februari is er om 10.00 uur een gezinsdienst in de Dorpskerk. Ds. Pim Brouwer uit Utrecht is de voorganger in deze dienst. Het wordt een verhalenviering rondom de Bijbelvertelling van David en Goliath. In deze dienst voor kinderen, waar natuurlijk iedereen ook gewoon mag komen, zullen de kinderen actief meewerken in de dienst. Er is van alles te horen, te zien, te eten en te drinken.

D66 in Keppel

BRONCKHORST - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig openbare fractievergaderingen op wisselende locaties in de gemeente Bronckhorst. Op maandag 26 februari komt deze naar Hoog Keppel.

Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom in De Bongerd. Er wordt dan gesproken over de komende raadsvergadering en over actuele zaken in Hoog en Laag Keppel. Daarnaast kan elke aanwezige ook eigen punten naar voren brengen of een verenigingsbelang bepleiten.

De fractie wil hierover graag met inwoners van Bronckhorst van gedachten wisselen, dus alle inwoners van Keppel: hartelijk welkom.

Grote deelname Winterwandeling Lindesche Molen

Maar liefst 780 wandelaars namen deel aan de achste Winterwandeling van de Stichting de Lindesche Molen. Foto: PR.

Er verschenen 780 wandelaars bij de inschrijving

LINDE- "Een prachtige route en een perfect georganiseerde wandeling." Dit was één van de vele reacties die Stichting de Lindesche Molen zondag na afloop van de Winterwandeling kreeg. Het was de achtste keer dat de stichting deze wandeling organiseerde. Er verschenen 780 wandelaars bij de inschrijving.

De wandeling ging dit jaar vanaf de Lindesche Molen richting 't Zelle, via 't Onstein richting pauze plek café-restaurant 't Wapen van Medler. Daar was gelegenheid voor een heerlijk verzorgde pauze. Na de pauze ging de route via 't Medler richting de Wildenborch terug naar Linde. Er was keuze uit drie afstanden: vijf, tien of twintig kilometer. De creatieve wandelaar kon zelfs vijftien kilometer wandelen door delen van de tien en de twintig routes te combineren. De vrijwilligers van de molen hadden de route volledig uitgezet met duidelijk zichtbare pijlen. Daarnaast waren er routebeschrijvingen op papier beschikbaar.

Er werd gewandeld over zowel verharde- als zandwegen. Ook een aantal mooie bospaden over landgoederen en particulier terrein waren opgenomen in de route. De wandelaars genoten van het prachtige winterse weer met veel zon waardoor het een geslaagde wandeling werd. Dit was merkbaar aan de vele complimenten die de organisatie na afloop van de wandeling ontving. Stichting de Lindesche Molen bedankt de landgoedeigenaren voor hun medewerking. Zij lieten toe dat er over hun terrein gewandeld mocht worden. Na afloop was er warme chocolademelk en erwtensoep te nuttigen in de verwarmde molen, verzorgd door de vrijwilligers in de keuken.

Nieuwe zeilen beltmolen
De opbrengst van de wandeling komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Lindesche beltmolen Ons Belang. Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt om nieuwe zeilen aan te schaffen om op de wieken te kunnen plaatsen. Stichting de Lindesche Molen bedankt alle deelnemers en de grote groep vrijwilligers voor hun inzet om deze wandeling tot een succes te maken en zo een mooie financiële opbrengst te behalen voor de Lindesche molen.

Animo voor Boomfeestdag in Bronckhorst groeit weer

BRONCKHORST - De Nationale Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats op de derde woensdag van maart. Door de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vindt het boomplantfestijn dit jaar plaats op woensdag 14 maart. Het thema luidt 'Maak 't buiten beter!'

Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze gemeentelijke klimaatdoelen. Als deze aanplant dan wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op: kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien. Tijdens Boomfeestdag worden dus zoveel mogelijk bomen geplant in buurten, wijken en in het buitengebied met kinderen uit groep 7 en 8.

Het animo hiervoor op de scholen lijkt weer te groeien. Vorig jaar namen zes scholen in de gemeente Bronckhorst met ruim 150 leerlingen deel aan het planten van bomen en bosplantsoen.
Dit jaar werken in ieder geval al acht scholen mee aan de Boomfeestdag: drie uit Hengelo (Bekveld met 25 leerlingen, De Leer met 16 leerlingen en Roozengaardsweide met 21 leerlingen), twee scholen uit Vorden (Het Hoge en De Vordering met in totaal 46 leerlingen), één uit Zelhem (Jan Ligthartschool met 61 leerlingen), één uit Drempt (De Klimtoren met 29 leerlingen) en één uit Steenderen (De Pannevogel met waarschijnlijk 59 leerlingen). Twee scholen meer dus dan in 2017 en ruim 100 leerlingen extra, namelijk 255 in totaal.

De organisatie ligt in handen van het Boomfeestdagcomité Bronckhorst. Dat bestaat uit Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurorganisatie 't Onderholt en de lokale hoveniers Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen. Binnenkort wordt duidelijk waar de kinderen kunnen planten. Inmiddels zijn er al twee locaties in Vorden, twee tussen Hengelo en Zelhem en één in Hummelo.

Column

Speldjes

Een rugzak vol speldjes. Het is één van de mooiste beelden uit de eerste week van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. De speldjes zitten op de rugzak van schaatsster Esmee Visser. Voor de camera's van de NOS vertelt ze er stralend over. Elk land heeft z'n eigen speldjes. Die kun je onderling ruilen. Ook liggen er in het olympisch dorp speldjes verstopt. Super leuk! En trouwens; ze kijkt hier sowieso haar ogen uit.

Ze vertelt het op 'the day after'. Een dag eerder is het 15 februari 2018. De dag van Sven Kramer en zijn 10 kilometer. Hier moet het gebeuren. Acht jaar na die verdomde foute wissel in Vancouver is nu Pyeongchang plaats van handeling. De spanning vooraf is immens, maar tijdens de race maakt die spanning met elke ronde een beetje meer plaats voor berusting. Dit gaat niet lukken. Dit gaat mis. Wéér mis.

Het verhaal van de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen is prachtig, maar het is niet waar wij op zitten te wachten. Als oranje natie grossieren wij in schaatssucces en precies nu gaat het feest niet door. Dit keer geen Wilhelmus op Medal Plaza. Geen wapperend rood-wit-blauw. Sven Kramer gaat het podium zelfs helemaal niet op. Het voor Nederland mooiste verhaal van deze Spelen wordt op deze donderdagmiddag niet geschreven.

Een dag later is alles anders. Op de 5 kilometer voor vrouwen staat een Nederlandse aan de start die we nog maar heel kort kennen. We kennen haar vooral van een interview dat ze eind vorig jaar gaf. Dat was na de race waarmee ze een ticket naar Zuid-Korea bemachtigde. Dat kwam ook voor haarzelf als een grote verrassing. Ze vertelde dat ze niet eens wist wanneer 'die wedstrijden' waren.

Esmee Visser is pas net 22 jaar oud en komt uit Beinsdorp, een dorpje vlakbij Schiphol. Het telt net wat meer inwoners dan Halle en net wat minder dan Hummelo. Een klein dorp waar iedereen Esmee Visser kent. Al is ze veel van huis. Ze schaatst in Groningen samen met talentvolle jonge schaatsers die precies het tempo rijden dat zij aankan. Rondjes 32. Dat kan zij goed. En dat vindt zij vooral ook heel erg leuk.

Meedoen aan de Olympische Spelen is voor heel veel jongens en meisjes een droom. Voor een enkeling komt die droom uit. Wie het haalt, is echter vaak al gehard door de wetten van de topsport. Bij Esmee Visser gaat het zo snel dat daar nog geen tijd voor is geweest. Die speldjes op haar rugzak verraden haar enorme plezier in het schaatsen en alles daaromheen. Helemaal nu dat is uitgegroeid tot olympische proporties.

Dat jonge meisje uit Beinsdorp blaast op de 5 kilometer alle tegenstand naar huis. Waar menigeen 15 februari had aangekruist, drukt zij haar stempel op 16 februari. En daarmee op de hele Olympische Winterspelen voor iedereen met een oranje bril. Esmee Visser is voor Nederland hét verhaal van Pyeongchang. Ze kwam volledig uit het niets en gaat naar huis met een rugzak vol speldjes én een gouden medaille.


Sneeuwklokjes op de Wildenborch

Een witte deken van sneeuwklokjes in de tuinen van de Wildenborch. Foto: PR

VORDEN - De tuinen van de Wildenborch aan de Wildenborchseweg 20 in Vorden zullen zaterdag 24 en zondag 25 februari weer opengesteld zijn voor de liefhebbers van sneeuwklokjes en winterakonieten. De vele soorten sneeuwklokjes, die nu al voorzichtig hun kopjes boven de grond steken, zullen een witte deken vormen onder de hoge bomen en langs de paden in de tuin. De gele winterakonieten staan tussen al dat wit. Een combinatie die op de Wildenborch in grote velden te bewonderen is. Daarnaast bieden de monumentale bomen met hun wintersilhouetten een prachtig stilleven langs het water en in het bos. Door de tuin is een route uitgezet, die ervoor zorgt dat niets van dit alles gemist hoeft te worden. Door het bos, langs het water, voorbij de hermitage en de lange zwemvijver, om dan de eindbestemming te bereiken: de theeschenkerij in het Koetshuis. Daar kan men nagenieten bij de open haard. Er is soep en er wordt koffie, thee en warme chocolademelk geschonken met kaneelcake en kruidkoek er bij. De toegang bedraagt 3 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis). Honden kunnen niet toegelaten worden, ook niet aangelijnd.


www.wildenborch.nl

Ab en Leis Waarle 60 jaar getrouwd

VORDEN - Op 6 februari waren Ab en Leis Waarle uit Vorden 60 jaar getrouwd.

Nadat op zaterdag 3 februari de burgemeester op bezoek was geweest, hadden de kinderen op zondagmiddag een verrassing voor de ouders. In het buurtschap Linde, waar Ab en Leis gewoond hebben, werd 'De Lindesche Molen' afgehuurd en op een ludieke wijze versierd met medewerking van Henk Ruiterkamp. De festiviteiten werden op dinsdagavond afgesloten met een heus bruiloftsfeest bij De Herberg in Vorden.

Schaapherder bij de Vrouwen van Nu

VORDEN - Op de maandelijkse avond van de Vrouwen van Nu Vorden, woensdag 21 februari om 19.45 uur in De Herberg, komt de heer Hans Abbink uit Eibergen een lezing over schapen geven. Hans en Greet Abbink hebben een schapenbedrijf in Eibergen, bij Enschede tegen de Duitse grens.

De Schapenhoeve bezit diverse groepen schapen die voor begrazingsprojecten worden ingezet om de gebieden natuurlijk te laten ontwikkelen. De schapen grazen jaarrond in verschillende natuurterreinen en zorgen ervoor dat er een grotere diversiteit ontstaat aan planten en kleine diersoorten. De intensiteit van het grazen is ongelijk verdeeld in het gebied en daardoor krijgen ook zeldzame plantensoorten meer kans om te groeien.
Alle dames zijn van harte welkom.

Algemene ledenvergadering Hamove

Het bestuur van de Hamove. Foto: Roderick Kreunen

Bart Knol uit Hengelo nieuw bestuurslid Hamove

HENGELO - De Hengelose auto- en motorvereniging HAMOVE heeft op donderdag 15 februari haar Algemene Ledenvergadering gehouden. De opening door voorzitter Fred Versteege was om 20.15 uur in zaal Leemreis te Hengelo Gld. De vergadering werd druk bezocht door de leden van de Hamove, ze zagen diverse punten op de agenda voorbij komen. Zoals de notulen ledenvergadering door secretaris Arjan Mengerink, en het positieve financieel verslag door penningmeester Loek Wensink. Ook de negen commissies, die onder het Hamove bestuur vallen, brachten hun verslag uit. Op agenda punt 8 stond de bestuursverkiezing. Tonny Wassink was aftredend en herkiesbaar, aftredend en niet herkiesbaar was Torleif Hartelman.

Een dankwoord kreeg Torleif Hartelman van voorzitter Fred Versteege. Hartelman al tien jaar werkzaam in het bestuur, heeft zelf aangegeven het niet fair te vinden dat hij zo weinig aanwezig kan zijn op de bestuursvergaderingen en Hamove evenementen. Dit door de drukke werkzaamheden met Sam Lowes, want daarmee reist Torleif de gehele wereld over als Personal Coach. Lowes die dit jaar is overgestapt van de MOTOGP naar de MOTO2 categorie van het wereldkampioenschap motorracen. Torleif is in zijn bestuurscarrière druk geweest met het veilig maken van het circuit de Varsselring, ook heeft hij voor de KNMV- en Hamove het circuit rapport digitaal gemaakt. Elke strobaal en veiligheidskussen heeft hij tot op de centimeter in beeld gebracht, aldus Versteege. Torleif liet weten mooie herinneringen over te hebben gehouden aan zijn tienjarig lidmaatschap van het bestuur. Diverse evenementen meegemaakt zoals het jubileum 75 jaar Hamove met onder andere de cross op het Hengelse Zand in 2012. Op de zaterdag zelf meegereden en iedereen op een ronde gezet. Toch even laten zien dat hij vroeger een top crosser was. Hij heeft veel vrije uurtjes in de Hamove zitten, namens het bestuur werd hij bedankt voor de enorme inzet en bewezen diensten.

Mooie herinnering was de jubileum cross op het Hengelse zand 2012, aldus Torleif Hartelman. Foto: Henk Teerink

Het bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid Bart Knol te benoemen, hij wordt bij acclamatie aangenomen. Bart heeft een ondernemend karakter, is ICT'er en software specialist bij een automatisering bedrijf in Varsseveld. In zijn vrije tijd is hij Hamove knokploeg lid, ook zit hij in de off road commissie. Bart is zoals gezegd een motorman in hart en nieren. Het bestuur bestaat in 2018 uit de volgende personen: Fred Versteege, Loek Wensink, Arjan Mengerink, Joep haverkamp, Tonny Wassink, Gerard ten Have en Bart Knol. Na de sluiting van de A.L.V. bleven nog diverse leden gezellig napraten.

Informatiebrief glasvezel-campagne voor Bronckhorst 'onderweg'

Finale Glasvezel in zicht. Foto: Bert Vinkenborg

Glasvezel in Achterhoek-Zuid gaat door

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - CIF-Glasvezelbuitenaf maakte woensdag 14 februari bekend dat in het gebied Achterhoek-Zuid de ondergrens van 50 procent aanmeldingen voor een aansluiting is gehaald. Voor de bewoners van het buitengebied van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland betekent dit dat zij glasvezel gaan krijgen. In Bronckhorst gaat de procedure van informatieavonden en daarna opgave beginnen in maart met medio mei als eindstreep.

Het begon met een Initiatief van burgers, een aantal bewoners van het buitengebied ten noordoosten van Doetinchem, die de handen ineensloegen om de bewoners van het gebied Slangenburg en Heidenhoek voor te bereiden op de aanleg van glasvezel en hen met raad en daad en advies te ondersteunen. Zij lobbyden bij de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en bij CIF om hun doel te bereiken, zo snel mogelijk aanleg van glasvezel.
Jan Scholten, samen met Jeroen Stern en Jans Speulman initiatiefnemer van het comité Wij Zijn Er Klaar Voor is blij met het behaalde resultaat. "Ik had dit wel verwacht maar ben er toch heel blij mee. We hebben het ruim gehaald. Woensdag stond de teller op 53 procent en het loopt nog door tot maandag. Dan wordt tijdens een speciale bijeenkomst bekend gemaakt wat het definitieve percentage is geworden. Het is een goede zaak dat veel mensen inzien dat dit een goed aanbod is en dat er geen alternatieven zijn. Wij hebben veel positieve reacties ontvangen. Het comité gaat door voor Bronckhorst. Het nu behaalde resultaat is een steun in de rug voor de campagne in die gemeente. In de komende weken ontvangen de inwoners daar een informatiebrief dat de glasvezel-campagne in maart van start gaat. Zodra die campagne begint zetten wij ons weer met volle energie in om te zorgen dat ook de inwoners van Bronckhorst op glasvezel worden aangesloten."

Tomeloze inzet
Wethouder 'glasvezel in buitengebied Doetinchem' Ingrid Lambregts is verheugd met de uitkomst. "Ik ben opgelucht en trots dat het gelukt is. En hoe! Nooit eerder werd het benodigde percentage van minimaal 50 procent inschrijvingen al op de woensdag voorafgaand aan de deadline gehaald. Dat zegt veel over de grote behoefte die hiermee wordt vervuld maar vooral ook over de tomeloze inzet van alle 'ambassadeurs'. Deze inwoners hebben zich als vrijwilliger ingezet om uitleg te geven over de opties en hun 'buren' in het buitengebied helpen kiezen. Dat deden ze al bij de kerstmarkt in Wehl en nadien hebben ze nog veel speciale inschrijfavonden georganiseerd. De uiteindelijke 69,4 procent is dus behaald dankzij een echte teaminspanning tussen inwoners, 'Glasvezel buitenaf' (CIF) en gemeenten", weet Lambregts. "Als je naar de 'glaskaart' van Nederland kijkt zie je dat we als Doetinchem straks voor lopen op de Randstad. Dat is goed nieuws voor huidige en toekomstige inwoners in het buitengebied. 'Thuis werken', '(agrarisch) ondernemen', zorg op afstand', huiswerk maken en 'Netflixen' kan straks probleemloos. De afgelopen vier jaar zijn echt een rollercoaster geweest. Toen KPN het liet afweten in het buitengebied probeerden we het als Achterhoekse gemeenten eerst samen met de provincie van de grond te krijgen. Toen dat dreigde te verzanden in langdurig juridisch gedoe waren we even terug bij af. Gelukkig kwam CIF in beeld. Maar zij startten met hun 'vraagbundeling' in het oosten van de Achterhoek. Dat leek uiteindelijk veel te lang te gaan duren voor Doetinchem. En dus onderzochten we de mogelijkheid om als West-Achterhoekse gemeenten zelf een 'leeg' buizenstelsel aan te leggen. Toen CIF alsnog het aanbod deed om inwoners in onze buitengebieden de kans te bieden nog in 2017 in te schrijven zijn we meteen op dat aanbod ingegaan. En met succes. Pure winst voor de inwoners in het buitengebied dankzij goed teamwork!"

Jazz Track bij LIVE@IDEAAL

Band 'Jazz Track'. Foto: PR

Zelhem - Woensdagavond 21 februari staat de band 'Jazz Track' centraal in het programma live@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur, vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem wordt uitgezonden. De band speelt live en de bandleden worden bevraagd over hun roots en aspiraties in de muziek.

Jazz Track voorziet nummers met eigen arrangementen en een vleugje latin, jazz en/of fushion. Soms is het een jazz-standard in een popjasje, maar soms ook een populaire popsong in jazz- en/of latin uitvoering. Daarnaast staan er eigen nummers op de setlist, maar altijd toegankelijk en aanstekelijk, ook voor mensen die zeggen niet van jazz te houden.

Jazz Track is van een losvaste gelegenheidsformatie gegroeid naar een band met vaste bezetting. De band begon twee jaar terug op het Jazzfestival, toen nog zonder de input van gitarist en arrangeur Paul Mourus, en ook zonder zang, maar met Mans van den Berg op een kinderdrumstelletje en met veel plezier. Inmiddels zingt pianiste Merel Hubatka een groot deel van de nummers, verruilde Maaike Schoenmaker haar cello voor de contrabas en werden Jakko Smit op trombone en Jurgen Heintjes op saxofoon aan de band toegevoegd. Jazz Track heeft inmiddels op heel wat feestjes en festivals gespeeld en daarbij het publiek enthousiast weten te krijgen. Ze stonden onder andere op de Appelparade, Zutphens Jazzfestival Jazz & So 2017 en Baakuna Matata.


www.ideaal.org

'Help, ons Achterhoekse landschap verandert'

BRONCKHORST/VORDEN - Het kenmerkende coulisselandschap in de gemeente Bronckhorst staat onder druk. Wat vinden de politieke partijen daarvan en wat gaan zij daar de komende vier jaar aan doen? Over deze en andere stellingen debatteren de zes lijsttrekkers van de politieke partijen op woensdag 28 februari in Hotel Bakker in Vorden. Inwoners zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Toegang is gratis, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint het debat.

Ons landschap verandert. Biodiversiteit gaat achteruit, agrarische ondernemingen worden steeds groter en de noodzakelijke energietransitie wordt zichtbaar in het landschap en dat stuit vaak op weerstand. Hoe gaan onze toekomstige gemeenteraadsleden daarmee om? Wat is hun standpunt en hoe gaan zij zich daar de komende vier jaar voor inzetten?

De stellingen van de avond worden ingeleid door deskundigen. Zo zal Henk Siepel, hoogleraar Ecologie van de Radboud Universiteit, bekend van zijn uitspraken over 'zombiegrond' een stelling inleiden over het massaal verdwijnen van insecten en een pleidooi houden voor natuurinclusieve landbouw. De lijsttrekkers gaan hierover met elkaar in debat.
Een ander onderwerp dat aan bod komt is de komst van grootschalige agrarische ondernemingen, is dat wenselijk of niet? En hoe kijken de partijen tegen de noodzakelijke energietransitie aan? Hoe gaan zij om met plannen voor windturbines en velden met zonnepanelen in relatie tot het landschap?

Weloverwogen keuze
De organisatie van de avond is in handen van Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Beide organisaties komen op voor het behoud van het landschap. Zij vinden het belangrijk dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen een weloverwogen keuze kunnen maken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Start Boekenweek Achterhoek en Liemers 2018

REGIO - Van zaterdag 3 tot en met 10 maart organiseren de Dialectkring Achterhoek en Liemers, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en Vrienden van de Streektaal Lochem voor de twintigste keer de Boekenweek Achterhoek en Liemers. Gedurende de Boekenweek worden de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht gebracht.

Tijdens de start van de Boekenweek op zaterdag vindt in De Brink te Zelhem de verkiezing van het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2017 plaats en wordt het boekenweekgeschenk 'Flonkergood' gepresenteerd. Het thema van Flonkergood, een bundel met verhalen in de streektaal, is dit jaar 'Natuur en landschap'. Tijdens het programma op 3 maart verzorgen enkele auteurs van Flonkergood presentaties en lichten de auteurs hun als Beste Boek 2017 genomineerde boek toe. Joop Hekkelman verzorgt de presentatie en de muzikale intermezzi worden verzorgd door André Valkenman en Stef Woestenenk.

De genomineerde boeken zijn: Huis & Habitat, Pieter en WillyPeter (P. van Tuijl), Jaarboek Achterhoek en Liemers 41, de reformatie in Achterhoek en Liemers (P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern), In het voetspoor van Heuvel, filosoof en verloskundige, inspirator en schrijver (H. Harmsen en W. van Heugten), De wilde planten in en om Zutphen (K. Reinink en A. Jansen) en Nieuwkijken (J. Weijkamp en L. Legeland). De middag start om 14.00 uur. Centrum De Brink is gevestigd aan het Stationsplein 8-12 te Zelhem. Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via e.tenbrink@ecal.nu of telefonisch op 0314-787078. Entree 5 euro.

Meer kans op een huurwoning in 2018

BRONCKHORST – Voor wie graag in de gemeente Bronckhorst wil (blijven) wonen, bieden Sité en ProWonen vanaf 2018 extra kansen door meer woningen aan te bieden via Zoek Gericht.

Op de website thuisindeachterhoek.nl staan de beschikbare huurwoningen waarop kan worden gereageerd. Zoeken kan via het model Aanbod: dan is de inschrijftijd bepalend. Bij andere woningen is er sprake van Loting. Bij Zoek Gericht tellen iemands woonwensen en deze bepaalt zelf de kans. Het is niet nodig lang ingeschreven te staan. Sité Woondiensten en ProWonen bieden vanaf 2018 meer woningen via Zoek Gericht aan in de gemeente.

Hoe werkt Zoek Gericht?
Zoek Gericht is een vorm van loting waarbij iemand zijn kans op een woning zelf bepaalt. Wie veel plaatsen en wijken in het zoekprofiel heeft aangevinkt, maakt overal een kleine kans. Wie maar één plaats of wijk heeft aangegeven, maakt meer kans. Wie bijvoorbeeld alleen in zijn huidige woonplaats of geboorteplaats wil huren, vinkt dan alleen deze plaats aan in het zoekprofiel en maakt meer kans als hij reageert.

De stappen
Inschrijven is gratis via www.thuisindeachterhoek.nl.
Pas het zoekprofiel aan. Kies bij voorkeur één plaats en één wijk. Vink alle woningtypes aan. Wijzigen van het zoekprofiel heeft geen invloed op de woningen die al geadverteerd zijn.
Reageer op de beschikbare woningen.
Bij woningen die via Zoek Gericht zijn geadverteerd, bepaalt een loting wie de woning krijgt aangeboden. Hoe gerichter iemand zoekt, hoe meer kans op de woning.

Play-inn Bronckhorster slagwerkjeugd

Optreden van de slagwerkjeugd uit Bronckhorst als slot van de play-inn. Foto: PR

BRONCKHORST/STEENDEREN - De Bronckhorster muziekverenigingen overleggen regelmatig met elkaar. Hieruit kwam het idee om een play-inn te organiseren voor de slagwerkjeugd. Muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen nam de organisatie op zich en op zaterdag 17 februari kwamen negen jonge slagwerkers naar basisschool de Pannevogel om samen een paar stukken in te studeren.

Na een kennismakingsrondje werd begonnen met het eerste nummer; Bongomania. Daarna werden de slagwerkers in twee groepen verdeeld om verder te gaan met een aantal nummers. De ongestemde groep bleef op het podium oefenen en de xylofoon en marimba gingen een ander lokaal in. Na een uurtje werd samen wat gedronken en even buiten gespeeld om daarna weer geconcentreerd verder te gaan met een nieuwe uitdaging. Een rij gekleurde boomwackers en allemaal een andere partij. Maar met goed samenwerken ontstond uit negen handen een lied dat eindigde in het thema van de Muppetshow.

Toen ging de deur open voor het publiek. Daar stonden ze: de negen slagwerkers. De een had al langer les dan de ander maar samen lieten ze een mooi eindresultaat horen van een middag samen oefenen. Ze begonnen met Circus Renz inclusief de clowneske toeters en bellen. De melodiespelers namen plaats achter een trom en daar klonk Bongomania. Toen weer terug naar de xylofoon, marimba en vibrafoon om samen met de over gebleven trommels Sofia en Sexy als ik dans te spelen. Het concertje werd afgesloten met het instrument dat iedereen altijd bij zich heeft: de hand en de voet. Dit resulteerde in de melodie van We will Rock You die vervolgens ook werd ingezet. Onder een daverend applaus gaven de slagwerkers nog een toegift. Een geslaagde middag.

Column

21 februari

Vorden

Lange dagwandeling Vorden en Kieftskamp

parkeerplaats Vordense Bosweg

Zutphen

Rots & Water weerbaarheidstraining (7-10)

Kindcentrum de Plotter

Zutphen

Zijn zij nou gek of zijn wij het?

Bibliotheek Zutphen

25 februari

Zutphen

Kindertheater

't Atrium Zutphen

Vorden

Sneeuwklokjes op de Wildenborch 2018

Kapel Wildenborch

Zutphen

Clowntje Polka bouwt een Huisje

Genietcafe

Vorden

Dou NIHZ speelt de Westerbork-serenade

Theater Onder de Molen

28 februari

Zutphen

Rots & Water weerbaarheidstraining (7-10)

Kindcentrum de Plotter

Zutphen

Lezing 'De Suikerplantage'

't Atrium Zutphen

Zutphen

MAS-terclass gedichten schrijven

Bibliotheek Zutphen

3 maart

Vorden

Galerie De Burgerij

Galerie De Burgerij

Vorden

Introductie Markus Passion en Stabat Mater

de Voorde

4 maart

Vorden

Achtkastelenloop

sporthal

Persoonsgerichte zorg dik op orde

BRONCKHORST - In het kader van het kwaliteitskeurmerk HKZ heeft de KIWA onlangs een grote audit uitgevoerd in verband met de her-accreditatie bij ouderenzorgorganisatie Markenheem. De visie op zorg zagen de auditoren bij Markenheem overal terug. Persoonsgerichte zorg, al dan niet vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid kwam helder naar voren. Complimenten waren er ook voor de manier waarop Markenheem de buitenwereld betrekt: de samenwerking met de cliëntenraad en de ondernemingsraad, maar ook met belangrijke stakeholders het beleid vormgeven. Uiteraard waren er ook aandachtspunten voor de organisatie, deze hebben onder andere te maken met de BIG-registratie en contractbeheer.

Achterhoekse Meesters: Gerard Velthuis

Gerard Velthuis aan het werk in zijn atelier. Foto: PR

REGIO - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Gerard Velthuis.

Gerard Velthuis (1935) is geboren in Haaksbergen als jongste in een gezin van zes kinderen. Creativiteit werd hem met de paplepel ingegoten: zijn vader was meubelmaker en runde een meubelwinkel annex meubelmakerij in Haaksbergen.

Hoewel Gerard graag binnenhuisarchitect had willen worden, werd van huis uit vooral aangemoedigd om aan het werk te gaan. Dat deed hij dus: in de meubelwinkel. Op 18-jarige leeftijd overleed zijn vader. Gerard en zijn twee broers zetten het bedrijf voort. De onderneming groeide uit tot een succesvolle meubelwinkel, waar Gerard zijn creativiteit kwijt kon in de woninginrichting.

't Noorderbroek van Gerard Velthuis. Afbeelding: PR

Naast het werk in het familiebedrijf, volgde Gerard de avondopleiding aan de AKI in Enschede. Waar hij op de mulo had leren natekenen, leerde hij nu de vrije expressie kennen. De basis voor Gerards latere werk werd gelegd door kunstdocent Jan Bolink. Hij gaf de studenten de opdracht de natuur uit te beelden. Gerard begon met het schilderen van een boompje en een beestje. Bolink keek ernaar, pakte zijn papier en wreef het door elkaar: "Zo, ga nu maar verder." Een abstracter landschap kwam tevoorschijn, dat Gerard verder stileerde.

Zijn hele leven door is het Achterhoekse en Twentse landschap Gerard blijven inspireren. Het liefst geeft hij haar weer met paletmes op grote doeken in grote, felle kleurvlakken. Van gepriegel en verdunde verf moet Gerard niets hebben. In zijn expressieve werk is daarom ook niets van het onderliggende witte doek terug te zien. De landschapsschilder Jan Gierveld uit Almelo is een grote inspiratiebron geweest voor Gerard.

Samen met zijn partner Henk, woont Gerard al 45 jaar middenin de Achterhoekse natuur in het buitengebied van Westendorp. De verbouwde boerderij is een kunstwerk op zich: overal waar je kijkt is kunst, veelal van Gerard zelf, maar ook van vele andere kunstenaars. Zelfs het toilet is een museum vol nisjes met keramiek en glaskunst. Geregeld zijn er open dagen, waar groepen zich kunnen laven aan de bijzondere museumboerderij.

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Om 14.00 en 15.00 uur wordt een rondleiding aangeboden door de expositie. De entree bedraagt € 5,- incl. een kop koffie of thee.

Expositie Gelderse Nieuwsfoto 2017

Expositie Gelderse Nieuwsfoto 2017 bij Foto21. Foto: PR

REGIO - Vanaf zaterdag 17 februari is de Gelderse Nieuwsfoto 2017 expositie te zien bij Foto21 in Bredevoort. Het publiek kan daar tot en met zaterdag 17 maart ook meteen zijn stem uitbrengen. Dat kan echter ook op de website van de Gelderlander.

Dit jaar stelt dagblad de Gelderlander de publieksprijs van 250 euro ter beschikking aan de winnende fotograaf en zorgt voor de prijs van een stemmer uit het publiek. Onder de deelnemers aan de stemming voor de publieksprijs in de musea en online wordt een spiegelreflex camera verloot. De Canon EOS 1300D, met lens 18-55 mm, tas en geheugenkaart.

Gelders Nieuwsfoto 2017
Dinsdag 20 maart 2018 vindt de prijsuitreiking Gelderse Nieuwsfoto 2017 plaats. Fotojournalisten en nieuwsfotografen stuurden hun beste nieuwsfoto's in om mee te dingen naar een prestigieuze vakjuryprijs, een publieksprijs, een kinderjuryprijs en de reportageprijs. Dit jaar hebben 37 persfotografen in totaal 318 foto's ingestuurd. Deze foto's zijn in 2017 in de media verschenen, zijn in Gelderland gemaakt en hebben een Gelders nieuwsitem als onderwerp.

De vakjury wordt voorgezeten door Wouke van Scherrenburg. De andere juryleden zijn de journalist Huub Kerkhoffs en de fotografen Flip Franssen en Roel Rozenburg. De vakjuryprijs wordt ter beschikking gesteld door provincie Gelderland en bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro. De vakjury kiest drie nominaties in de categorieën: Algemeen nieuws - Kunst, cultuur en entertainment - Human interest - Natuur - Portret - Sport. Per categorie wordt een winnaar gekozen en uit deze selectie volgt de uiteindelijke winnaar van Gelderse Nieuwsfoto 2017.

Reportage
Alle fotografen die een foto inzenden voor de Gelderse Nieuwsfoto kunnen ook deelnemen aan de reportageprijs. Dit jaar zijn er 25 reportages ingezonden waaruit de vakjury de winnaar selecteert. De prijs bestaat uit een opdracht van de provincie Gelderland voor een fotoreportage ter waarde van 2.000 euro. De prijsuitreiking is in het Huis der Provincie in Arnhem.

Reportage
Alle fotografen die een foto inzenden voor de Gelderse Nieuwsfoto kunnen ook deelnemen aan de reportageprijs. Dit jaar zijn er 25 reportages ingezonden waaruit de vakjury de winnaar selecteert. De prijs bestaat uit een opdracht van de provincie Gelderland voor een fotoreportage ter waarde van 2.000 euro. De prijsuitreiking is in het Huis der Provincie in Arnhem.

21 / 26

Meet up over samenwerken in de Achterhoek

Burgemeester Bengevoord van de gemeente Winterswijk. Foto: gemeente Winterswijk

Thema's werken en wonen staan tijdens de bijeenkomst centraal

REGIO - De Achterhoek staat voor een aantal serieuze uitdagingen. 'Uitdagingen die we niet alleen kunnen oplossen, maar die vragen om een samenwerking tussen gemeentes, ondernemers, organisaties en burgers. Maar: hoe doen we dat?' Vrijdagavond 2 maart is dat het onderwerp van de meet up in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort met burgemeester Stapelkamp (Aalten) en burgemeester Bengevoord (Winterswijk). Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Werken, wonen en bereikbaarheid: dat zijn de drie centrale uitdagingen in de Achterhoek volgens de Uitvoeringsagenda van Achterhoek 2020. In het samenwerkingsverband Achterhoek 2020 werken de drie O's – overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties – samen aan deze Achterhoekse uitdagingen.

'Ik denk dat we een O vergeten: O, de burger!', grapte Johan Godschalk (directeur Stichting Pak An) bij een vergadering van Achterhoek 2020. Volgens Godschalk wordt bij de plannen en uitvoering vaak de Achterhoekse inwoner vergeten. De meet up in de Koppelkerk wil daarom een brug slaan tussen Achterhoekse gemeenten, ondernemers, organisaties én burgers.

Omdat niet alle uitdagingen besproken kunnen worden, staan twee thema's op deze avond centraal: werken en wonen. 'Hoe houden en maken we de Achterhoek aantrekkelijk om te wonen en te werken? Hoe lokken we talentvolle jongeren terug naar de streek? Hoe gaan we om met leegstaande boerderijen? Hoe zorgen we voor betaalbare (huur)woningen?' Hierover gaan de burgemeesters van Aalten en Winterswijk, diverse Achterhoekse ondernemers, de bouwsector en burgers met elkaar in gesprek in de volgende meet up in de Koppelkerk in Bredevoort.

Reserveren (gewenst).


www.koppelkerk.nl

Column

Markante kroeg(bazen)

'Is deze parkeerplaats alleen voor busjes, ofzo?' Met die vraag stapt een bezoeker ons kantoor binnen. En inderdaad, het lijkt er wel op. Sinds een paar maanden zijn de parkeerplekken 's morgens al vroeg ingenomen door vele busjes. Op dat moment staat het vol met installatiemonteurs, timmermannen, stukadoors en vloerenleggers. Er wordt hard gewerkt bij de buren. En niet voor niets!

Onze buurman is het iconische café De Koppelpaarden in Lichtenvoorde. Dé plek waar menigeen dansles heeft gehad, zijn eerste zoen kreeg, naar bandjes kwam kijken of rustig een pilsje dronk aan de tap. En bijna leek het erop dat De Koppelpaarden de deuren zou sluiten. Geen opvolging. Totdat een groep Lichtenvoordse zakenmannen bedacht dat dat toch echt niet mocht gebeuren! Met zeven ondernemers sloegen zij de handen ineen. En nu na maanden werk is het bijna zover: de opening van het totaal vernieuwde Hotel Restaurant De Koppelpaarden. De sollicitatieprocedure is inmiddels in volle gang. En als we Facebook mogen geloven is het aantal reacties enorm. Maar wat wil je ook: deze plek met veel historie lééft in de harten van mensen. Heel Lichtenvoorde wil dat dit een succes wordt.

En dit zien we op meer plekken in de Achterhoek. Want lijdzaam toekijken wanneer bijzondere plekken waar vele herinneringen zijn gemaakt dichtgaan omdat er geen nieuwe uitbater is, dat doen we niet! In mijn jeugdjaren kwam ik regelmatig bij de Exelse Molen in, uiteraard, Exel. Als klein meisje ging ik mee met mijn moeder als ze daar moest klootschieten, zelf stond ik op het podium tijdens de kerstvoorstellingen, éénmaal zelfs als Maria. En later was het startpunt voor bijvoorbeeld wandeltochten of de wielerronde van Exel. In de kleine gemeenschap nam (en neemt) de Exelse Molen een belangrijke rol in. Een punt van ontmoeting en de plek waar vele verenigingen hun activiteiten houden.

Een groep Exelnaren heeft stichting De Mölle opgericht en certificaten uitgegeven die ervoor zorgen dat iedereen aandeelhouder wordt van de dorpskroeg en dorpshuisvoorziening. Deze geven recht op een bescheiden dividend en zeggenschap. Maar belangrijker nog: doordat het café van iedereen is, is de betrokkenheid groot. Dit zorgt voor veel meer dan het behouden van het gebouw en de voorzieningen. Het terras en de tap zitten weer vol. Het middelpunt van het dorp blijft een plek van ontmoeting en zorgt voor reuring.

En we zien het op meer plaatsen: Overkamp in Vragender is overgenomen door vier ondernemers om het populaire dorpscafé te behouden. En tussen Groenlo en Beltrum staat strak aan het fietspad een klein café met sportvelden: café Halfweg. Toen Jan Groot Zevert (beter bekend als Jan Halfweg) ermee stopte, bleek het lastig een commerciële exploitant te vinden en is de Stichting Halfweg in het leven geroepen om de locatie voor de gemeenschap te behouden. Het markante gebouw van café Rustoord in Rietmolen (ja, die met die prachtige ouderwetse veranda voor de deur) is alleen open op afspraak of bij speciale gelegenheden.

Op al deze plekken leeft de geschiedenis voort en is het nu weer mogelijk om nieuwe herinneringen te maken. Met dank aan de enthousiaste ondernemers met hart voor hun omgeving én de vele vrijwilligers die zorgen dat hun kroeg blijft bestaan. Daar drinken we op. Proost!

Linda Commandeur

WW in Achterhoek in januari gestegen

ACHTERHOEK - In januari steeg het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 2,1% tot 5.169 uitkeringen. Dat betekent echter geen einde van de dalende trend. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager.

Seizoen zorgt voor stijging WW
Eind januari 2018 telde de Achterhoek 65.169 WW-uitkeringen. Dat zijn er 107 meer dan eind december 2017, wat een stijging betekent van 2,1%. Deze lichte stijging is een terugkerend fenomeen in januari. In diverse sectoren is er in de winter namelijk minder werk. Zo steeg de WW afgelopen januari bijvoorbeeld in de landbouw met 8%. Bij uitzendbedrijven steeg het aantal WW-uitkeringen voor bouwarbeiders bijna een kwart.

Daling structurele trend
De lichte stijging in januari betekent geen trendbreuk. Vergeleken met een jaar geleden is de WW 26,6% lager. In de bouw is de WW ten opzichte van vorig jaar zelfs met 58% gedaald.

Bij ideële kringloopwinkel "De Werf", Enkweg 11 in Vorden kunt u elke ochtend (behalve zondags en 's-maandags) van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 terecht voor een groot assortiment meubels, kleding, witgoed, elektronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz. Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tijdens openingstijden of d.m.v. een telefonische afspraak (06-44629049) of email: vcdewerf@gmail.com. Tevens kunt u via ons telefoonnummer een afspraak maken voor het ophalen van spullen. Meer info: www.veilingcommissie.nl.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel.(0575)55 29 16, 06-51601516.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt.Ook complete inboedels.Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35,(0575) 52 29 19.

Camping zoekt Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821

VLOOIENMARKT Varsseveld Zon. 4 maart van 10 - 17 uur Sportcentrum van Pallandt / van Pallandtstraat 4 Info kr.huur Tel. 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl.

9 mrt 20:00u.Kulturhus, zaal open 19:15u. KRATO speelt klucht 'Welkom terug, tante'.

GEZOCHT: weide voor onze pony's. Omgeving Zutphen. Wij verzorgen de pony's zelf. Geen pensionstalling. Johan de Beuze 06-51606374.

Open tuindagen sneeuwklokjes Wildenborch, 24 en 25 februari. Kijk op www.wildenborch.nl.

Woonruimte te huur gevraagd Wij, twee personen met hond en katten vragen (liefst gemeubileerde) woonruimte voor enkele maanden m.i.v. medio april. Telefoonnummers: 0619808723 of 0617365798.

Welzijn Vorden geeft basiscursus Fotografie in het Kulturhus (het Dorpscentrum). Info: www.welzijnvorden.nl en/of www.pixelrob.nl.

Gezocht: Een oude Berkel Vlees-Snijmachine met handwiel. Tel: 06-23056889.