Contact Zutphen-Warnsveld

11 januari 2018

Contact Zutphen-Warnsveld 11 januari 2018


Genomineerden voor eerste Kees Luesink Award

Stichting Buddy to Buddy is een van de drie genomineerden. Foto: PR

ZUTPHEN/LOCHEM - Villa Achterstraat uit Lochem, Stichting Buddy to Buddy en het WALHALLAb uit Zutphen maken alle drie nog kans op de Kees Luesink Award. Vrijdag 19 januari staan zij in het Koelhuis in Zutphen tegenover elkaar om de allereerste Kees Luesink Award te winnen: een wisseltrofee en een geldbedrag van 2500 euro. De prijs dient als stimulans om het initiatief verder te ontwikkelen. De jury koos de initiatieven uit een totaal van elf inzendingen.

Zorg in de breedste zin van het woord is het thema van de eerste Kees Luesink Award. De jury is op zoek gegaan naar initiatieven die 'buiten de lijntjes durven kleuren en dat ook kunnen uitleggen'. Villa Achterstraat is een crisisopvang voor kinderen van 2 t/m 18 jaar. Kinderen die tijdelijk of permanent niet meer in hun ouderlijk huis kunnen wonen wordt een veilig en warm onderkomen geboden, waar structuur en huiselijkheid voorop staan. Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen door betrokken inwoners uit Zutphen en omstreken aan vluchtelingen te koppelen. Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar jongeren kunnen werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen.

Publiek is vijfde jurylid
Iedereen is welkom bij de finale en uitreiking van de Kees Luesink Award op vrijdag 19 januari van 16.30 tot 19.00 uur in het Koelhuis in Zutphen. De drie genomineerden krijgen dan elk 15 minuten de tijd om hun initiatief aan jury en publiek te laten zien. Na afloop is het aan de vierkoppige jury om punten te verdelen, waarbij het publiek fungeert als een vijfde jurylid.

Nieuwjaarsduik Zutphen ijskoud maar zonnig

Foto: Achterhoekfoto.nl/Marja Sangers-Bijl

ZUTPHEN - Het koude weer weerhield vele mensen uit Zutphen en omgeving er niet van om het Bronsbergermeer in de 'duiken' tijdens de nieuwjaarsduik op zondag 7 januari.

Volwassenen, jongeren, kinderen; allemaal trotseerden ze het koude water. Gelukkig werd er vooraf wel een warming-up gehouden. Na afloop van de verfrissende duik konden de deelnemers opwarmen met een warme chocolademelk met slagroom, een broodje rookworst of erwtensoep. Dweilorkest 't Spult zorgde voor een vrolijke noot.

Foto: Achterhoekfoto.nl/Marja Sangers-Bijl

Verbetering Klein Vaticaan veelomvattend

ZUTPHEN - Afgelopen dinsdag is de stedenbouwkundige invullingsvisie voor het Klein Vaticaan - het gebied tussen de Nieuwstad en de Isendoornstraat - door de gemeente vastgesteld. De visie is opgesteld door Woningstichting Ons Huis, Stichting ter Ondersteuning van de Vrije Scholen in Zutphen en Omstreken, de parochie HH Twaalf Apostelen en de gemeente Zutphen. Het omvangrijke ideeënboek is vanaf eind januari online in te zien. De gemeente tekent samen met de drie betrokken partners een intentieverklaring om samen tot een goede invulling van het gebied te willen komen en het gebied zowel fysiek als sociaal te willen versterken.

Katholieke historie
Al langer wil de gemeente Zutphen het noordelijk deel van het centrum aantrekkelijker en levendiger maken. Het gebied was van oudsher één van de mooiste historische stukjes van Zutphen. De Sint Janskerk, ook wel de Nieuwstadskerk genoemd, hoort tot de Rooms-Katholieke parochie. Diverse gebouwen in de directe omgeving van de kerk hebben van oudsher een invulling vanuit het Katholicisme. Ooit was hier in het verleden een Katholieke enclave. Dit gebied werd daarom in de volksmond ook wel Klein Vaticaan genoemd.

Verpaupering
In de loop der jaren heeft het gebied de nodige veranderingen ondergaan waardoor er nauwelijks nog sprake is van samenhang en architectonische kwaliteit. Verder dreigt er leegstand en ontstaat er mogelijk verpaupering, zo valt te lezen in het ideeënboek.
"We willen dit deel van de binnenstad aantrekkelijker en levendiger maken en meer bij het centrum betrekken," licht wethouder Oege Bosch toe. Partijen zien het als uitdaging om het gebied te transformeren, ordenen en openen, waarbij tevens wordt voorzien in het vervullen van huisvestingsbehoefte. Zaken die in de visie worden belicht zijn behoud van en het geven van een goede invulling aan monumentale gebouwen, goede inpassing van nieuwbouw, het terugbrengen van stedenbouwkundige structuren, het verlevendigen van het gebied en het verbeteren van de openbare ruimte. Belangrijk thema is daarbij tegelijkertijd een duurzame omgang met erfgoed en ruimtelijke ordening.

Bewonersavond
Op 24 januari is er een bewonersavond gepland. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich aanmelden via info@zutphen.nl

Succes buurthulp WeHelpen krijgt vervolg

ZUTPHEN - De sinds 2015 actief opererende hulpclub WeHelpen voorziet in een behoefte. Steeds meer inwoners weten de website van WeHelpen te vinden blijkt uit een evaluatie. Vanwege dit succes heeft de gemeente Zutphen voor 2018 besloten tot een voortzetting van het lidmaatschap aan de coöperatie.

Wehelpen is een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp in de buurt. Iedereen kan hulp vragen of aanbieden. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waardoor minder een beroep hoeft te worden gedaan op formele zorg. Het organisatorische beheer is in handen van bij de Vrijwilligerscentrale van Stichting Perspectief.

Uitbreiding steunpunten
Voor 2018 is het doel om WeHelpen nog beter op de kaart te zetten, waaronder een uitbreiding van het aantal fysieke steunpunten van acht naar twaalf. Om een eenzijdige uitstraling te voorkomen zullen ook niet-zorggerelateerde organisaties gevraagd worden deel te nemen. Een speciale 'matchmaker' moet het aantal matches verhogen. Indien gewenst kunnen inwoners een speciale training krijgen voor het gebruik van de website. Jongeren weten de website nog niet zo vaak te vinden. Hiervoor worden contacten gelegd met scholen in Zutphen en Warnsveld.

Meander voor Henk Hölscher

Henk Hölscher ontving tijdens het Nieuwjaarsfeest van de gemeente Zutphen de Meander uit handen van burgemeester Vermeulen. Zij riep tijdens haar speech op tot het benutten van talenten voor de stad.

Cateraar scholen Zutphen en Warnsveld krijgt als eerste het EKO-keurmerk

Eric van Veluwen, medeoprichter van de Goede Snackbar, met Andre Brouwer (r) van stichting EKO-keurmerk. Foto: PR

ZUTPHEN - De Goede Snackbar werd 9 januari, tijdens de HORECAVA in de RAI in Amsterdam, als eerste cateraar bekroond met het bronzen EKO-keurmerk. "We zijn net een jaar van start, om precies te zijn vanaf 9 januari 2017 en om nu al deze erkenning te krijgen, is een kroon op ons noeste werk," zegt Eric van Veluwen, medeoprichter van de Goede Snackbar. De Goede Snackbar verzorgt de catering op het Isendoorn College in Warnsveld en op twee locaties van de Vrije School en het Baudartius College in Zutphen.

De Goede Snackbar kiest bewust voor meer vers, minder suiker en biologisch. Het cateringbedrijf streeft naar eerlijk en gezond eten, met een knipoog naar het feit dat eten ook aantrekkelijk moet zijn. Want het oog wil ook wat, net als volwassenen zijn jongeren daar gevoelig voor. "Ik zie toe op de kwaliteit die we leveren en informeer bij de leerlingen wat ze vinden van het aanbod, zodat ik dat kan bijsturen waar mogelijk," aldus Eric. De leerlingen waarderen het dat er naar hen geluisterd wordt. De Goede Snackbar voert om die reden een gevarieerd beleid en er wordt gekeken hoe ze de leerlingen binnen de school kunnen houden. Dat valt niet altijd mee, want de concurrentie ligt bij iedere school echt letterlijk om de hoek. "Toch houden we vast aan ons uitgangspunt, dat betekent dat we kiezen voor gezond, aantrekkelijk, betaalbaar en 'home made'." Dat dit mogelijk is heeft de Goede Snackbar mede te danken aan Driekant bakkerij, de biologische bakker uit Zutphen, die mede-eigenaar is van de goede snackbar. Dit alles heeft geresulteerd in de waardering dat De Goede Snackbar als eerste cateraar in Nederland het EKO-keurmerk krijgt. Het assortiment op de drie scholen (met zes uitgiftepunten) bestaat nu al voor meer dan veertig procent uit biologisch en komend jaar hoopt de cateraar dat nog verder uit te breiden.

Voortgang vernieuwing dagbesteding

ZUTPHEN - Op 15 november 2016 gaf de gemeente Zutphen opdracht om het bestaande aanbod van dagbesteding te vernieuwen. Met als doel het ontwikkelen van nieuwe laagdrempelige diensten die dichtbij voor alle inwoners beschikbaar moeten zijn en die het zelforganiserend vermogen van inwoners vergroten.

De resultaten van het project laten zien dat er meer nodig is dan alleen geld om partijen te motiveren tot vernieuwing en innovatie. Vaak ontbreekt het de deelnemers aan een goede vertaling naar een projectplan. Ook blijkt uit gesprekken dat de inzichten tot vernieuwing bij de huidige aanbieders van dagbesteding beperkt is. Om de vernieuwingskracht met betrekking tot dagbesteding aan te jagen hebben twintig deelnemers het proces van brainstormen tot aan de ontwikkeling van ideeën doorlopen. Dit heeft enkele nieuwe initiatieven opgeleverd: De Talentenpool, Work in Progress en Vier Dees. Op dit moment zijn er twee concrete projecten: 'Project Martinet' en de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ) in de Emmanuelkerk. In het project Martinet zijn verschillende doelgroepen en vrijwilligers met elkaar in gezamenlijke activiteiten actief en ontmoeten cliënten en bewoners van de Martinet elkaar bij gezamenlijke maaltijden. Martinet is een samenwerking van Zozijn, GGnet en Perspectief. De EGZ zet zich in om bezoekers meer te kunnen begeleiden bij het maken van een volgende stap in hun ontwikkeling. Initiatieven van IJsselzorg, FC Zutphen, het Dagelijks Bestaan en het Odensehuis hebben niet geleid tot concrete projecten of voorstellen. Het aanspreken van vernieuwingskracht bij bestaande partijen blijkt een langdurig proces waarvoor meer nodig is dan een oproep om met ideeën te komen en een beschikbaar budget om dit te stimuleren. De coördinator dagbesteding volgt de gestarte projecten en zal naast aanjager ook sturend zijn.

Column

Saaie week

De eerste anderhalve week van januari zit erop. En dat vind ik nou echt de meest saaie tijd van het jaar. Alle Kerstverlichting is terug de dozen in, dus buiten geen lampjes meer, maar alleen grauw weer. Geen kleur. En er gebeurd helemaal niks, er is nergens iets te doen. Dat is niet zo heel erg. Maar niet handig als er van je verwacht wordt dat je elke week een column in mag leveren. En ik er na een paar jaar wel achter ben dat dit in januari echt het allermoeilijkst is. Het is gewoon saai!

Goed, even terugdenken dus aan wat ik afgelopen week heb gedaan. Vooral gewerkt. Net als de rest van Nederland. Met de feestdagen was ik niet vrij, maar dan ben ik wel binnen een half uur in Apeldoorn. Nu stond ik gewoon weer met vele anderen in de file. Niet echt een goed verhaal.

Feestje gehad afgelopen vrijdag, een vriendin vierde haar verjaardag en housewarming tegelijk. Hartstikke gezellig. En laat.

Ik heb de sportschool opgezegd. Niks goed voornemen om meer te gaan sporten. Ik vind er gewoon niks aan in de sportschool, laat mij maar buiten zijn. Dus omdat ik vooral sponsor was van de sportschool deze maar opgezegd. Dat naar buiten gaan, dat doe ik wel. Ook in de kou. Afgelopen zondag al heel vroeg met een vriendin naar de Posbank gereden en zeker tien kilometer gelopen. Op een manier zoals wij dat doen. Mopper mopper het is koud, mopper mopper, veel modder, mopper mopper, geen kleur te bekennen, mopper mopper een loopneus, mopper mopper wat is het steil op sommige stukken. Om daarna koffie en thee te gaan drinken en tegen elkaar te zeggen: "Dat was lekker he, doen we snel weer." En dat dan ook echt menen.

Verschillende mensen gezien en hen nog gelukkig nieuwjaar gewenst. Kan nog best.

Op zoek geweest naar een nieuwe oven/magnetron nadat de vorige totaal onverwacht een soort "POEF" geluid maakte en er zwarte rook uitkwam.

Aan de studie omdat ik voor het werk een certificaat weer moet halen. Getracht een film te kijken, maar ik sliep al na tien minuten om vervolgens drie uur later met pijn in mijn nek wakker te worden op de bank. Sowieso heel veel geslapen. Ik slaap me suf in deze tijd van het jaar, mis licht en warmte. Heb een boek gelezen. Een heel slecht boek, maar kon het toch niet wegleggen.

Teruglezend is het dus eigenlijk klinkklare onzin dat dit de saaiste week van het jaar was. Aansteller. Dit belooft nog wat voor de rest van het jaar. En dus komt het met die columns ook wel goed…

Stichting Buddy to Buddy kanshebber voor Appeltje van Oranje 2018

ZUTPHEN - Stichting Buddy to Buddy is kanshebber voor een Appeltje van Oranje 2018. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt door het Oranje Fonds en staan dit jaar in het teken van het thema 'Jong en sociaal ondernemend'. Veertig jonge initiatiefnemers die met hun initiatief zorgen dat anderen meedoen in onze samenleving, maken kans op de prijs. Vanaf vandaag tot 17 januari 23.59 uur kan er gestemd worden via stem.oranjefonds.nl. Iedere stemmer maakt kans op 1.000 euro extra voor zijn of haar favoriete kanshebber.

Uit de in totaal veertig kanshebbers worden uiteindelijk drie winnaars gekozen na deze stemactie en een pitchdag. Zij ontvangen in mei tijdens een feestelijke bijeenkomst op Paleis Noordeinde in Den Haag de prijzen uit handen van Koningin Máxima. De prijs bestaat uit een geldbedrag van vijftienduizend euro en een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix.

Initiatiefnemer Armijn van Roon: "Een Appeltje van Oranje is eigenlijk de Oscar onder de sociale initiatieven en het is natuurlijk een eer om daar kanshebber voor te mogen zijn. We zien bij Buddy to Buddy in Zutphen en in Breda heel veel mooie nieuwe verbindingen en vriendschappen ontstaan tussen oude en nieuwe Nederlanders. Het is mooi dat het Oranje Fonds de impact daarvan ziet en op deze manier waardeert".

Buddy to Buddy helpt vluchtelingen en statushouders uit een isolement te komen door hen op basis van gelijkwaardigheid te koppelen aan stadsgenoten. Veel nieuwe Nederlanders zijn eenzaam en hebben nauwelijks contact met hun nieuwe landgenoten. Daarom organiseert Buddy to Buddy laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit contact is een voorwaarde voor sociale integratie, maar voor beide kanten geldt dat werelden worden vergroot.

De Appeltjes van Oranje is de jaarlijkse prijs van Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. Dit jaar draait de zoektocht voor de prijs om jonge mensen die iets zien gebeuren in de samenleving en in actie komen. Zij startten initiatieven die zorgen dat anderen er bij horen en mee kunnen doen. Zowel de initiatiefnemers in Zutphen als in Breda zijn jong en ook spreekt het initiatief op beide locaties veel jonge deelnemers aan.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het steunt jaarlijks met zo'n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting in 2002 het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Burgemeester Vermeulen schudt
Zutphen wakker tijdens Nieuwjaarsfeest

Tijdens het Nieuwjaarsfeest werden talenten met elkaar verbonden door ballonnen.

Henk Hölscher ontvangt Meander

Door Gerwin Nijkamp

ZUTPHEN - Burgemeester Annemieke Vermeulen wil Zutphen wakker schudden. Zoveel werd duidelijk tijdens het Nieuwjaarsfeest van de gemeente. In een volle Hanzehof wierp ze de vraag op: "Kiezen we voor Zutphen als schone slaapster of kiezen we voor de levendige stad?" De daaropvolgende Zutphen-show met de titel 'Een stad vol talenten' moest het publiek inspireren de handjes uit de mouwen te steken naar voorbeeld van de Zutphenaren en Zutphenezen die op het podium werden geroepen en aan het woord kwamen in filmpjes.

De burgemeester vertelde dat ze zich het afgelopen jaar thuis is gaan voelen in de Hanzestad. "Bovenal zie ik veel positiefs, veel kansen en bijzonder veel talent", zo omschrijft ze haar kennismaking, maar ze merkte ook iets anders. "Zutphen wordt vaak de schone slaapster genoemd met de vele eilandjes, verbrokkelde initiatieven. In het begin was ik hierover erg verbaasd, en in de loop van het jaar ben ik het gaan begrijpen. Het historische, mooie verleden leidt ook wel tot vanzelfsprekendheid dat alles goed blijft gaan vanuit het verleden. Dit is niet helpend voor de toekomst van Zutphen. We hebben met elkaar echt iets te doen als we het verschil willen maken en sociaal economisch een stap voorwaarts willen zetten."

Alternatief voor de Randstad
Vermeulen wil zich er hard voor maken dat Zutphen niet te boek staat als het stadje met een onwenselijk hoog werkloosheidscijfer en enkel aantrekkelijk is voor mensen die op zoek zijn naar rust en veiligheid. "We kunnen hét alternatief worden voor wonen in de Randstad, we kunnen de culturele trekpleister worden van Oost-Nederland en we zijn een fantastische voedingsbodem voor start ups en nieuwe bedrijven."
Na deze oproep tot actie verscheen een afvaardiging van de Zutphense bedrijven Terlet, Oosterberg en Qlip op het podium om geïnterviewd te worden door presentator Harm Edens. Ook werd er teruggekeken op Zutphen ontmoet Zutphen, de dag waarop het gemeentehuis was gesloten omdat medewerkers op bezoek gingen bij bedrijven en instellingen in de gemeente Zutphen. Dat de stad ook op cultureel en maatschappelijk gebied bruist, bleek uit de voorstellingen, presentaties en bijdragen over filmhuis Luxor, de Muzehof, Buddy tot Buddy en De Zutphense Leeuw, een maandelijkse rubriek in deze krant waarin Alize Hillebrink vrijwilligers uit de hele gemeente op het schild hijst.
Talenten verbinden
Tot slot werden alle aanwezige talenten die Zutphen moeten laten bruisen symbolisch met elkaar in contact gebracht door ballonkunstenaar Guido Verhoef. Hij liet een hele vracht ballonnen naar beneden komen in de Buitensociëteit en liet de aanwezigen een ballonhoedje maken om die vervolgens met elkaar te laten verbinden zodat er een groot talentennetwerk ontstond.

Meander
Henk Hölscher van Inntel Resort Zutphen ontving tijdens het Nieuwjaarsfeest de Meander, een onderscheiding voor mensen die zich bovenmatig inspannen ten gunste van de Zutphense samenleving. De vertrekkend general manager werd door burgemeester Vermeulen een pionier, een voortrekker en ambassadeur genoemd op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Het was dit jaar de laatste keer dat de Meander tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd uitgereikt.

JPR Advocaten opent bezoeklocatie in Het Emerhuys in Zutphen

Sjoerd van der Vegt en Nienke Beun. Foto: PR

ZUTPHEN – JPR Advocaten opent in januari een locatie in Het Emerhuys aan de Piet Heinstraat 1 in Zutphen. Daarmee is JPR Advocaten, na de oprichting in 1899, terug in Zutphen.

Klanten kunnen op deze bezoeklocatie (op afspraak) terecht bij Nienke Beun (vastgoedrecht en ondernemingsrecht) en Sjoerd van der Vegt (arbeidsrecht).

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kan men telefonisch of per mail contact opnemen.

0570 – 755 101

info@jpr.nl

Uitreiking DoeMEE Award Zutphen/Lochem

ZUTPHEN - Woensdag 17 januari reikt MEE Oost, in samenwerking met de gemeenten Lochem en Zutphen, de DoeMEE Award uit. Dit is een prijs voor personen en organisaties die zich in de gemeente Zutphen of Lochem op bijzondere wijze inzetten voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, een chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen.

Verschillende initiatieven zijn de afgelopen tijd genomineerd. Een vakjury, bestaande uit professionals, wethouders en de winnaars van de DoeMEE Award 2016, heeft de winnaar bepaald. Deze wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking op woensdag 17 januari in het gemeentehuis van Lochem aan de Hanzeweg 8 in Lochem.

Hoogwateropening Walburgistoren

ZUTPHEN - Zaterdag 13 januari houdt de Walburgistoren een zogenaamde 'hoogwateropening'. Iedereen is deze dag van 11.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom om doorlopend de toren te beklimmen. Het feit dat de IJssel buiten haar oevers treedt en de uiterwaarden onder water staan, biedt een fraai uitzicht.


Reis door de tijd met lezing over waterbeheer rivier de Berkel

De meanderende Berkel. Foto: PR

ZUTPHEN - Door huidige hoge waterstanden is het belang van een goede waterhuishouding momenteel bijzonder zichtbaar en actueel. De Historische Vereniging Zutphen past haar eerste lezing in het nieuwe jaar graag hierop aan. Woensdag 17 januari neemt de heer Jaco van Langen van Waterschap Rijn en IJssel de aanwezigen graag mee in een reis door de tijd met als onderwerp het waterbeheer van rivier de Berkel.

Hoe zag de Berkel er uit in de Romeinse tijd en wat is vervolgens de invloed van de mens geweest? Via de periode van de watermolens en Berkelzompen komt men bij de grote Berkelverbeteringen van de vorige eeuw. Nu in de 21ste eeuw lijken de Berkelprojecten (bijvoorbeeld hermeandering) er ineens heel anders uit te zien.

De lezing is in het IJsselpaviljoen, aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). HVZ-leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Taart voor de politie

De laatste Rode Taart van 2017 werd uitgereikt aan politieagenten. Foto: PR

ZUTPHEN - De laatste Rode Taart van 2017 heeft de PvdA Zutphen-Warnsveld op 31 december uitgereikt aan de politie. De Partij van de Arbeid sprak daarmee haar waardering uit voor de inzet van de politie om Zutphen en de andere gemeenten in de regio veilig te houden, waaronder tijdens de jaarwisseling.

Het grootste risico rond de jaarwisseling is illegaal vuurwerk. Nationaal korpschef Erik Akerboom heeft aangegeven dat het gooien van zwaar (illegaal) vuurwerk naar anderen wordt gezien als poging tot doodslag. Dit jaar heeft de regio Zutphen gelukkig een relatief rustige jaarwisseling gehad met weinig incidenten.

Start tweede jaar Luxor deLux

De film In the Mood for Love speelt zich af in Hong Kong in 1962. Foto: PR

ZUTPHEN - Na het succes van vorig jaar gaat Luxor deLux z'n tweede ronde in. De insteek is gelijk gebleven: in het Luxor Filmtheater houdt een 'Bekende Zutphenaar (v/m)' een inleiding bij de film van zijn of haar keuze. De opzet is wel iets anders dan de eerste editie. Dit jaar zijn er vier zondagmiddagvoorstellingen, verdeeld over vier maanden.

Radiomaker, journalist en schrijver Wim Noordhoek trapt af op zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur. Zijn keuze valt op de ultieme liefdesfilm In the Mood for Love. Onder de melancholieke zangstem van Nat King Cole vinden twee bedrogen buren elkaar in het Hong Kong van 1962. Hier ontrolt zich een wraakcomplot, met als ingrediënten ingehouden liefde en begeerte. De spanning zit hem in de korte ontmoetingen onderaan de gemeenschappelijke trap, geladen met verlangen.

Luxor deLux ontvangt in februari filosoof en publicist Coen Simon. In maart is schrijfster Annegreet van Bergen te gast en de serie wordt in april afgesloten door kunsthistoricus Gerdien Verschoor.

Daling inbraken centrum maar toename in Warnsveld

ZUTPHEN/WARNSVELD - In 2017 is in 127 woningen in de gemeente Zutphen ingebroken of een poging gedaan. Een lichte daling vergeleken met 2016 toen het totaal 139 was. Per wijk zijn er echter grote verschillen.

Zo is de daling van het aantal woninginbraken in het centrum spectaculair. Daar waren in 2017 nog maar 11 woninginbraken tegen 34 in het jaar daarvoor. In het Waterkwartier daalde het aantal inbraken met een kwart naar 41, maar het is nog altijd de wijk met de meeste inbraken. Opmerkelijk is de stijging van het aantal inbraken in Warnsveld. Met 25 inbraken bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016. In Noordveen was een stijging van zeventig procent naar 22 inbraken in 2017. Traditioneel is De Hoven de wijk met de minste woninginbraken; slechts 2 in 2017.

In ongeveer tachtig procent van de gevallen gaat het om gelegenheidsinbraken. Meer informatie is te vinden op de website.

PvdA Zutphen-Warnsveld pleit voor oplossing behoud De Schouw

ZUTPHEN - De PvdA Zutphen-Warnsveld dient op maandag 15 januari een motie in om de kinderboerderij De Schouw in Zutphen te behouden.

De kinderboerderij geeft in de Stentor van 8 januari aan voor haar toekomst te vrezen omdat er geen geld meer is. Naast een recreatieve functie heeft De Schouw vooral ook een belangrijke educatieve functie en is het een belangrijke plek voor mensen met een beperking. De PvdA vindt het dan ook essentieel dat de kinderboerderij blijft bestaan. De kinderboerderij heeft de afgelopen jaren zelf al veel gedaan om de inkomsten te vergroten, zoals een samenwerking met ZoZijn en bijdragen van andere sponsoren maar dat blijkt niet voldoende te zijn. De PvdA verzoekt het College dan ook om samen met kinderboerderij De Schouw een duurzame oplossing te zoeken zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.

Vogels spotten langs de IJssel

ZUTPHEN - Zaterdagmorgen 13 januari gaan de Jonge Vogelaars van Vogelwerkgroep Zutphen opzoek naar vogels in de uiterwaarden van de IJssel. Als de waterstand hoog blijft zullen dat vooral diverse soorten eenden, ganzen, meeuwen en reigers zijn. Ook is er kans om roofvogels in de kijker te krijgen. Roofvogels eten muizen en die zijn als gevolg van het hoge water naar de hogere nog droge plekken gevlucht.

Deelnemers die zelf geen kijker hebben kunnen er eentje lenen. De begeleiders, ervaren vogelaars, nemen ook een telescoop mee, zodat de jonge vogelaars de vogels nog beter kunnen bespieden. Ben je tussen de 8 t/m 12 jaar en heb je belangstelling voor vogels en wil je mee? Stuur een mailtje.

Historicus en journalist Jos Palm over 'de gewone man'

ZUTPHEN - Op 18 januari tussen 19.30 en 21.30 uur zal historicus Jos Palm, geïnterviewd door Brecht Russchen, het bij Van Someren & Ten Bosch hebben over zijn boek 'De gewone man'.

Hij is niet weg te denken uit het publieke debat: de gewone man. Maar wie is hij? Historicus Jos Palm volgde hem vanaf de vroege oudheid tot heden, als slaaf, horige, arbeider en kleine sappelaar. Wie de geschiedenis van de gewone man kent, snapt zijn onbehagen en de onvrede van vandaag.

Jos Palm is historicus en journalist. Hij schrijft voor Trouw, NRC Handelsblad en Historisch Nieuwsblad en is redacteur en presentator van OVT, het radioprogramma van de VPRO. Eerder verschenen van hem onder andere Moederkerk, en Oerend hard, het onmogelijke høkersleven van Ben Jolink.

Brecht Russchen werkt bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch en studeert geschiedenis in Utrecht. Elke laatste dinsdag van de maand tipt hij een boek in het boekenpanel van De Wereld Draait Door.

Locatie: Kerkhof 16. Toegangskaarten: boek en vijf euro (tweede persoon alleen 5 euro).

Aan de slag voor je eigen buurt

ZUTPHEN - Loop je rond met een geweldig idee voor jouw buurt en wil je meer handvatten hoe je jouw initiatief samen met anderen kan opzetten? De Stadsonderneming Zutphen organiseert op donderdag 18 januari van 19.30 tot 21.30 uur een gratis inspiratiebijeenkomst in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, waarin men praktische tools krijgt om een initiatief vanuit gelijkwaardigheid op te zetten. Aanmelden doe je via het digitale aanmeldformulier op de website of via een email.

Meer dan 50.000 bezoekers voor de Musea Zutphen

Bezoekers kwamen tijdens de opening via de schelpenkoepel binnen. Foto: Alize Hillebrink

ZUTPHEN - Op 13 mei 2017 openden de vernieuwde Musea Zutphen haar deuren in het Hof van Heeckeren. Na ruim 7 maanden, hebben de Musea Zutphen 51.297 bezoekers mogen ontvangen in het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak.

2017 is een veelbelovend jaar geweest voor de Musea Zutphen. Naast de verhuizing naar het oude stadspaleis in het Hof van Heeckeren, presenteerden het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak ieder twee mooie tentoonstellingen met onder andere kunstenaars Arie Schippers, Hetty Heyster en Jet Rotmans.
De grote verrassing van afgelopen jaar was de vondst van de geroofde zilverschat. De meeste museale zilverstukken zijn na vier jaar teruggevonden en pronken nu in het Stedelijk Museum Zutphen. De geroofde zilverschat is nog tot en met 21 januari te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.

Verzelfstandiging
De Musea Zutphen zijn verzelfstandigd. Eind 2017 is de verzelfstandigingsovereenkomst getekend door René Sueters, wethouder van Cultuur van de gemeente Zutphen en Andries Mulder, voorzitter van Stichting Musea Zutphen. Per 1 januari 2018 gaan de Musea Zutphen als zelfstandig rechtspersoon verder. Met de verzelfstandiging wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling om gemeentelijke musea buiten het gemeentelijk apparaat te plaatsen.
Tentoonstellingen 2018
Bestuur, directie en medewerkers van de Musea Zutphen hopen op een top jaar in 2018. Er komen fantastische tentoonstellingen aan. Voor het actuele tentoonstellingsoverzicht en meer informatie, zie de website.


www.museazutphen.nl

Buddy to buddy Zutphen

Stel je voor dat je in een vreemd land bent en er de weg en de taal niet kent. Hoe fijn zou het zijn als er iemand was die jou in dat land of de stad waar je bent, wegwijs zou maken en aan wie je vragen zou kunnen stellen en problemen aan kwijt kunt. En stel je voor dat je niet naar je eigen land terug kunt omdat het daar te gevaarlijk is voor jou. Dan zou je eigenlijk niet zonder zo'n iemand kunnen.

Veel mensen overkomt dit en dan is er de Stichting Buddy to Buddy. Deze stichting heeft tot doel een inwoner van Zutphen aan een vluchteling te koppelen. Zodat de een de ander de weg kan wijzen en kan helpen om zich niet eenzaam of alleen te voelen. De stichting probeert op basis van gelijkwaardigheid tussen mensen een contact te leggen, zodat de vluchteling zich kan ontwikkelen en deelnemen aan onze maatschappij. De Stichting is genomineerd voor 'Het appeltje van Oranje 2018', een prijs van het Oranje Fonds voor een project of organisatie waarin mensen goed doen voor andere mensen. En in Zutphen is de stichting genomineerd voor de Kees Luesink Award. Dit is een prijs die uitgeloofd wordt aan de organisatie die 'Zorg in de breedste zin van het woord' in het vaandel heeft staan. Ik zou hier nog veel meer kunnen vertellen, maar het beste is dat je voor alle informatie naar de website gaat: www.buddytobuddy.nl.

Anna van der Linden heeft een gedicht geschreven naar aanleiding van de match op de eerste avond van St. Buddy to Buddy.

De Match

Ik voelde mij thuis
tussen al die culturen
Van over de hele wereld
Wat een enorm goede sfeer

Gevluchte mensen met zoveel nare verhalen en situaties
Waarvan je zou denken…ze kunnen niet meer!

Maar... nee, er is zoveel liefde warme blikken vielen op mij neer
Ik voelde mij dankbaar opgenomen keer op keer

De ontmoeting met een jongen. Hij is hier helemaal alleen
En hij zei me krachtig...that is life… totaal geaccepteerd
hij voelde zich niet alleen

Twee meisjes van 17 zonder ouders uit Afrika
aan mijn zij heel leuk en blij en tevens voelend de behoefte
aan verbinding die ze ooit zijn kwijtgeraakt.

Woorden zijn niet nodig de blik is de taal van het hart
Al ken je drie woorden gezamenlijk dat is al een kracht
De hartvibratie in het gezamenlijk nu lachen eten en zingen……….
Een heleboel wordt in het Nederlands niet begrepen maar de sfeer was
een familie van de wereld
wat een levenservaring om te leren hoe sterk ook gevluchte mensen zijn.

Anna

Joodse muziek in Dat Bolwerck

Muzinder is een podiumkunstcollectief uit de regio Zwolle. Foto: PR

ZUTPHEN - Het Muz!nder collectief verzorgt zaterdag 20 januari in Dat Bolwerck een avond met eigentijdse en klassieke Joodse muziek. Componiste/ gitariste Annette Kruisbrink schreef een Klezmer Suite die in zijn geheel te horen zal zijn. Ook hoort men Sefardische muziek uit lang vervlogen tijden, twee Hebreeuwse liederen van Maurice Ravel en muziek van de Joodse componisten György Ligeti en Ernest Bloch.

Muzinder is een podiumkunstcollectief uit de regio Zwolle en wordt gevormd door professionele musici. De groep staat voor klassieke muziek op hoog niveau en zoekt graag verbinding met andere kunstdisciplines zoals vertelkunst en theater. Aan dit concert, dat als titel meekreeg 'Jidl mitn fidl' , werken mee: Franka van Essen (zang), Isabelle Doodhagen (viool), Eberdine van Breemen (klarinet), Annette Kruisbrink (gitaar) en Myrthe van Hulst (cello). Na afloop is er gelegenheid met elkaar en met de musici na te praten. Kaarten in de voorverkoop 18,50 euro, aan de zaal 20 euro (inclusief drankje). Reserveren wordt aanbevolen en kan via info@datbolwerck.nl. Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 Zutphen.

Cry Wolf Blues Band in Camelot

Cry Wolf Blues band. Foto: PR

ZUTPHEN - Op zondag 14 januari zal de Cry Wolf Blues Band een optreden verzorgen in café Camelot, Groenmarkt 34 in Zutphen. Aanvang 16.00 uur en de entree is vrij.

Naast eigen bewerkingen van bestaande blues, bluesrock en southern rocknummers zal de band werk van hun laatste én komende cd ten gehore brengen. De band is negen jaar geleden begonnen en had na een jaar al een live DVD opgenomen in het vermaarde Bluescafé te Apeldoorn. De band bestaat uit Hans Cornelis (gitaar en zang), Bosco Streumer (bas en zang) en René Heus (drums).

Vrolijk dubbelconcert Epse

EPSE - Zondag 21 januari spelen Duo Mandolino, Marina Eckhardt en Svetlana Tratch en pianiste Willie den Hollander samen van 11.30 uur tot 12.30 uur in de Kerk, Lochemseweg 36. Het ensemble speelt een afwisselend programma, waaronder het dubbelconcert voor twee mandolines van Vivaldi. Het duo zal ook wat vertellen over hun instrumenten. Entree 7,50 euro.


koffieconcertenepse.nl

Kunst en Cultuur

Podium het Nut opent zesde seizoen met Yentl Flavour

Yentl Flavour. Foto:PR

WARNSVELD - Yentl Flavour zal op 21 januari om 11.30 uur in het Nut te Warnsveld een koffieconcert geven. Het begin van een nieuw jaar is leidraad voor het programma met nieuwe nummers en ruimte voor ontmoeting en inspiratie. Daarom gaan de deuren al om 11.00 uur open voor een kop koffie of thee.

Yentl Flavour uit Zutphen bestaat uit drie muzikanten die uit verschillende tradities komen, maar in de loop van hun vijfjarig bestaan als trio zijn ze sterk naar elkaar toe gegroeid. Anna Maria Roos, zang, Lizelore Molier, viool en zang, en Allert van der Heijden begeleidend op diverse gitaren en mandoline, brengen in hun optredens dat wat hen zelf beweegt over op het publiek Na vele optredens in het land, nu een thuiswedstrijd bij podium 't Nut.

Jiddische zang, Folk en klassieke composities, afgewisseld met Spaans temperament, Franse chansons en eigen werk. Het trio, vooral akoestisch spelend, brengt het allemaal en veelal in eigen bewerkingen. Melancholie, humor, klanken van liefde, geluk en hoop, zorgen voor een onvergetelijk en zeer afwisselend optreden, waarbij nu ook de elektrische gitaar af en toe meedoet.

Reserveren en informatie kan via 0575-561409.

www.yentlflavour.nl

Column

Nieuwjaarsfeest

Afgelopen vrijdagavond organiseerde de gemeente Zutphen het eerste nieuwjaarsfeest. Want met de komst van een nieuwe burgemeester is het afgelopen met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Bij de ingang van feestpaleis Hanzehof staan vanavond dan ook geen bestuurders vriendelijk handjes te schudden. Ik glip ongezien naar binnen.

In de foyer is er volop gelegenheid om met verschillende ondernemers eens even lekker van gedachten te wisselen. Hoofdonderwerp, de frisse wind die sinds een jaar door de Hanzestad waait. Is het de burgemeester gelukt om daadwerkelijk de verschillende groepen te verbinden of is het de zoveelste loze belofte uit het stadhuis gebleken? Want na heel veel negatieve jaren heb ik mij voorlopig in de hoek genesteld van 'eerst zien en dan geloven'.

Op deze vrijdagavond word ik gelukkig aangenaam verrast. Na vele jaren waarin nooit iets kon, blijken ondernemers en gemeente plotseling met elkaar te kunnen communiceren. Ideeën die jarenlang vakkundig door ambtenaren werden getorpedeerd zijn plotseling bespreekbaar. Is de nieuwe liberale burgemeester dan inderdaad de reddende engel van het linkse stadje aan de IJssel? Waar is ze eigenlijk? Ik heb haar vanavond nog niet gezien? Maar geen nood, na bijna twee uur gaan uiteindelijk de deuren van de Buitensociëteit open en betreedt ceremoniemeester Harm Edens het podium. En zoals altijd met de nodige gewaagde humor. Hij heet iedereen welkom in de verrukkelijk slecht bereikbare Hanzestad. Grapje. En dan komt er nog zo'n gevatte opmerking over dat roestige uitkijkpunt bij de Hoven. Heerlijk, de sfeer zit er direct goed in.

En kijk, daar komt burgemeester Annemieke Vermeulen op het podium. Ze geeft een toelichting op de verandering van nieuwjaarsreceptie naar nieuwjaarsfeest. 'Op een feest ontmoet je nieuwe mensen. Laten we allemaal proberen vanavond één nieuw talent te ontmoeten en daarmee samen het succes van de avond bepalen.'
Ik kijk nog eens goed. Daar staat de burgemeester, vol zelfvertrouwen, midden op het podium. Blonde haren, een geel-goudkleurige glimmende jurk en om haar hals de glimmende burgemeestersketting. De vele schijnwerpers aan het plafond zijn op haar gericht, de jurk en ketting weerkaatsen het licht de donkere zaal in. Op de achtergrond donkerblauwe gordijnen, boven haar hoofd een enorm scherm met een groot logo in precies dezelfde kleuren als de jurk. Is dit top-styling of is dit toeval? Als een gouden prinses spreekt ze de zaal toe. Standvastig. Deze prinses zet Zutphen in beweging. Het is bijna onwerkelijk.
Maar als aan het einde van de feestavond de ballonnen van bovenin de Buitensociëteit over de hoofden van de bezoekers worden gestort, wordt het me te gortig en maak ik me snel uit de voeten. Het is een leuk feest geweest. Nu snel op de fiets naar huis, naar mijn eigen prinses. Want ze appt: de koffie staat hier in Warnsveld al te pruttelen.

Smaken en geuren van vroeger

WARNSVELD - Donderdag 18 januari komen Marcel en Monique Zonnebelt vertellen en koken met 'vergeten groentes' bij Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Warnsveld-Dorp. Deze avond kunnen we ons hart ophalen aan smaken en geuren van vroeger. Vrouwen die belangstelling hebben zijn van harte welkom. De avond begint om 19.45 uur in de Eekschuur, Bonendaal 2, Warnsveld.

PCOB geeft lezing over Tibet

WARNSVELD - De Protestants Christelijke Ouderen Bond Warnsveld-Zutphen heeft donderdag 25 januari een interessante bijeenkomst. Op die middag komt de heer Idema uit Velp een lezing geven over zijn reis naar Tibet, met mooie dia's. Aanvang 14.30 uur in De Eekschuur in Warnsveld. Gasten zijn hartelijk welkom.

Portretten, landschappen en stillevens

WARNSVELD - In het Warnshuus aan de Dreiumme in Warnsveld houden de cursisten van de groep 'Tekenen en Schilderen' in de maanden januari, februari en maart 2018 een expositie van hun werk. Zoveel hoofden, zoveel zinnen geldt ook voor de cursisten.

Er is een uitgebreid scala aan onderwerpen en technieken zoals aquarelverf, acrylverf en olieverf, en ook potloodtekeningen. De onderwerpen variëren van portretten, landschappen, stillevens tot semi-abstract.

De cursus wordt aangeboden door het Warnshuus op de dinsdag- en dondermorgen en op donderdagavond. De toegang is gratis en te bezoeken tijdens de openingstijden van het Warnshuus.

De grootsheid van het landschap en portret

Werk van Edith Gelijn. Foto: PR

WARNSVELD - De eerste kwartaalexpositie van 2018 van Kunst in Den Bouw wordt verzorgd door de Zutphense kunstenaar Edith Gelijn. Vanaf 2 januari tot 1 april is haar werk in het woonzorgcentrum De Bouw aan het Abersonplein in Warnsveld te zien .

Edith begon in 2002 met schilderen. Ze is autodidact die zich verder ontwikkelde via cursussen en door heel veel te schilderen. Haar eerste interesse lag bij portret en model, waarbij ze in haar werk de expressiviteit van kleuren gebruikte om de ingetogenheid te benadrukken.

In de loop van de jaren heeft Edith haar onderwerp verlegd naar het landschap. Opvallend is de serie over Zweeds Lapland in blauw tinten, diffuus en krachtig tegelijk. De grootse woeste, lege landschappen hebben diepe indruk op haar gemaakt. Het zijn composities van rotsen, sneeuw en lucht. Het doet soms denken aan de dynamiek van het werk van Turner. Edith was dan ook niet voor niets deelnemer aan de uitdaging 'schilderen als Turner', tijdens de Turner tentoonstelling van de Fundatie en het Rijksmuseum Twenthe.
Wat er op het doek komt is niet altijd het beeld van haar uitgangspunt, maar wordt weggeschuurd en overgeschilderd waardoor er 'n intense gelaagdheid ontstaat. Soms tussen abstract en figuratief in.

De expositie is dagelijks te zien 09:00 -17:00 uur aan het Abersonplein 9.

Focus op Warsnveld

Duo Kobalt brengt klassiek repertoire

Duo Kobalt. Foto: PR

EEFDE - Op 14 januari wordt het maandelijkse koffieconcert in de kerk in Eefde gegeven door een duo, dat in deze samenstelling nog niet eerder te horen was in de kerk, en wel het 'Duo Kobalt', dat gevormd wordt door Anna Maria Roos, sopraan en Roland Veenstra, piano.

De sopraan heeft hier eerder gezongen en wel als zangeres van Yentl Flavour (zie pagina 11). De pianist heeft nog nooit in de kerk gespeeld, een primeur dus. Kobalt brengt een klassiek repertoire met muziek variërend van de 17de tot en met de 20ste eeuw. Op het programma staan acht liederen en twee intermezzi: Anna Maria zingt onder meer 'Die Mainacht' van Brahms, 'Das verlassene Mägdlein' van Hugo Wolf en 'Weep you no more' van Roger Quilter. Roland Veenstra speelt onder meer enkele delen uit 'On an overgrown path' van Janacek.

Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart over 11, waarna het concert in de Eefdese kerk aan de Schurinklaan op 14 januari om half 12 begint. Er is een collecte bij de uitgang.Neem kijkje in atelier waar beeld Ida Gerhardt vorm krijgt

Miniatuurontwerp beeld Ida Gerhardt. Foto: PR

ZUTPHEN - Vanaf komende zomer kijkt dichteres Ida Gerhardt, vereeuwigd in brons, uit over de IJssel. Benieuwd hoe het bronzen beeld vorm krijgt? Kom dan een kijkje nemen in het atelier van beeldhouwer Herma Schellingerhoudt. Van 16 januari tot 16 februari opent zij op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Ida Gerhardt (1905-1997) is van grote betekenis voor Zutphen. Haar gedichten hebben de stad kleur gegeven. De gemeente heeft Herma Schellingerhoudt gevraagd om de dichteres duurzaam gestalte te geven op de IJsselkade, daar waar de Berkel in de IJssel stroomt (Noordzijde van de Berkel monding). De omgevingsvergunning voor het plaatsen het beeld gaat binnenkort in procedure.

Beeldhouwer aan het werk
Nadat ze eerst een aantal schetsen heeft gemaakt, start Herma Schellingerhoudt nu met het 'echte' werk: het maken van een bronzen beeld op ware grootte. Ze wil graag laten zien hoe dit proces verloopt. Daarom is iedereen welkom om een kijkje te nemen in haar atelier aan de Marsweg 115-1c. Dat kan tussen 16 januari en 16 februari, op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Thuiszorgers starten petitie

ZUTPHEN - Thuiszorgers zijn een petitie gestart tegen verdere vertraging van de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg. De gemeenteraad zou daar eigenlijk 18 december 2017 al een beslissing overnemen, maar dat werd uitgesteld naar 15 januari 2018 en nu is het voorstel ook voor 15 januari van de concept-agenda van de gemeenteraad gehaald. De thuiszorgers roepen met de petitie de gemeenteraad op om zo snel mogelijk een besluit te nemen over de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg. Dat is belangrijk voor de thuiszorgers, omdat hun baan er van afhangt. De petitie is te ondertekenen via huishoudelijkezorginzutphen.petities.nl

Rookworstenactie van ZVV de Hoven

ZUTPHEN - Op zaterdag 13 januari kan iedereen in Zutphen en Warnsveld weer genieten van heerlijke rookworsten. Op die dag houdt voetbalvereniging ZVV de Hoven haar jaarlijkse grote rookworstenactie. Op deze dag zullen de jeugdleden (en begeleiders) huis-aan-huis rookworsten verkopen in heel Zutphen (3 voor 6 euro). Vooraf bestellen kan via rookworsten@zvvdehoven.nl. De worsten worden dan op zaterdagochtend bezorgd óf je kan ze zelf afhalen in de kantine van ZVV de Hoven aan de Molenweg. De opbrengst komt weer ten goede aan de jeugd en wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen.

Zwerfvuilrapen in de Zuidwijken

ZUTPHEN - Op zaterdag 13 januari van 10.00 tot 12.00 uur organiseert 'In de Zuidwijken komt het van de grond' weer een gezamenlijke zwerfvuilopruimactie. Het startpunt is in buurtcentrum De Uitwijk, waar vanaf 9.45 uur koffie en thee klaarstaan. Met elkaar maakt men daarna De Zuidwijken zwerfvuilvrij. Iedereen is welkom mee te helpen. Meer informatie via mail of website.

Optreden Erik en Chantal Nengerman

ZUTPHEN - Op vrijdag 12 januari vanaf 20.30 uur zullen Erik en Chantal Nengerman een gratis toegankelijk optreden verzorgen in MixxiM Lounge & Cocktails, Vaaltstraat 4 te Zutphen. Speciaal voor deze gelegenheid nemen ze een aantal muzikale vrienden mee. Erik en Chantal treden vaak samen op onder de naam 'Easy Listening Live', maar voor deze avond is het gewoon 'Erik, Chantal and Friends'.

Saxofonist Metropole orkest in Luxor

ZUTPHEN - New Market Quartet komt met jazzvirtuozen naar Zutphen. Deze uitmuntende musici hebben elk een grote schat van ervaring uit talloze projecten als leiders van formaties, die sinds twintig jaar een belangrijke rol in de Nederlands jazzscene spelen. Op dinsdag 16 januari om 22.00 uur treden zij op in Luxor, Houtmarkt 64. Toegang is vrij.

Concert met Sweelinck Barokorkest

ZUTPHEN - Op vrijdag 19 januari om 20.00 uur verzorgt het Sweelinck Barokorkest een concert in het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen. Er klinkt een programma uit de klassieke stijlperiode onder leiding van dirigent-violist en rijzende ster Julien Chauvin. Naast één van Mozarts beroemdste pianoconcerten staan werken met solo-zang op het programma. Informatie en kaarten, zie website.

Weevers Print & Packaging wordt Print2Pack

Rob van Dijk (links) en Gerhard Weevers bij het nieuwe logo van Print2Pack. Foto: Dominique Weevers

Gerhard Weevers draagt aandelen over aan Rob van Dijk

VORDEN - Per 1 januari 2018 zijn de aandelen van Weevers Print & Packaging overgenomen door directeur Rob van Dijk en gaat het bedrijf verder onder de naam Print2Pack. Daarmee trekt Gerhard Weevers zich geheel terug uit de onderneming.

In 2014 is Rob van Dijk in dienst gekomen van Weevers als commercieel directeur en een jaar later nam hij als directeur de algehele leiding over van Gerhard Weevers. Nu heeft Van Dijk ook de activiteiten van het bedrijf overgenomen en huurt hij het pand en de machines van Gerhard Weevers.

Weevers zelf is sinds 2015 werkzaam als directeur uitgever bij Achterhoek Nieuws, uitgever van 14 nieuwsbladen in de Achterhoek en diverse online uitgaven, allen gericht op de inwoners van de Achterhoek.

Familiebedrijf
De geschiedenis van het familiebedrijf gaat terug naar 1936. Toen is de drukkerij opgericht door de familie Wolters. In 1965 is het bedrijf door de familie Weevers overgenomen van de familie Wolters en in 1992 is Gerhard Weevers eigenaar geworden om de taken over te nemen van zijn vader.

Andere koers
Met de komst van Rob van Dijk is in 2015 een andere koers gekozen. Het bedrijf specialiseert zich – zoals de nieuwe naam Print2Pack al zegt – in packaging en print. Van een brochure met een gepersonaliseerde boodschap tot een doos met een bijzondere vorm; er is van alles mogelijk. De grote kracht van het bedrijf zit hem in de kleine tot middelgrote oplages, waarmee klanten volop ruimte hebben om slim op acties in te spelen. Bovendien schakelt Print2Pack snel, aangezien een groot deel van de afwerking in eigen huis wordt uitgevoerd. Zo voegt het bedrijf optimaal waarde toe aan de marketing en communicatie van klanten.

De familie Weevers wenst Rob van Dijk en de medewerkers zeer veel succes met de voortzetting van het bedrijf.

Column

Luchtjes

"Trek nog even een schoon overhemd aan", adviseerde mijn liefste. Inderdaad, geen overbodige luxe, moest ik toegeven. Een uurtje geleden nog maar stond ik bij het fornuis om een oosterse maaltijd te bereiden. Met het vuur onder de wok flink hoog gedraaid. Zonder twijfel de mooiste manier van koken, met de wok. Maar er zit ook een nadeel aan. Zeker als prei en ui belangrijke componenten van het gerecht vormen hangt de lucht daarvan nog uren lang in heel het huis. En in je kleren. Ik had voor die avond nog een interviewafspraak, dus inderdaad maar even omkleden. En nu ik er over nadacht: voor een snelle douche was ook nog net tijd over.

Onderweg naar mijn afspraak moest ik toch even lachen in en om mezelf. Zoveel drukte, omdat je misschien een beetje naar prei ruikt! Stel nou, dat ik één of twee generaties eerder was geboren. Dat het nu 1968 zou zijn geweest, of 1938. Zou ik me dan ook hebben gedoucht en omgekleed? Natuurlijk niet. De generaties voor mij, die dus van mijn vader en opa, verschoonden zich soms maar één keer per week. En zelf werd ik in mijn jongste jaren ook alleen op zaterdag door mijn moeder in een zinken teil gezet. Het 'bad' waarvan ik het op het fornuis opgewarmde water deelde mijn mijn twee oudere zusjes. Een douche hadden we domweg niet in de vroege vijftiger jaren.

Het was in die tijd ook eigenlijk heel gewoon, dat er aan mensen een luchtje zat. Letterlijk! In mijn klas op de lagere school zaten twee boerenjongens. Hun vaders waren niet al te grote boeren: vijf, zes koeien in een grupstal, een paar varkens in een kot en een stel kippen die los op het erf liepen. Tja, op zo'n bedrijfje rook het altijd naar persvoer, naar de dieren en naar de mest die ze produceerden. En die lucht ging ook in de kleren zitten. In de klas, waar het 's winters knap benauwd kon zijn, rook het vaak naar een mengeling van zweet, krijt en natte, op de verwarming drogende kinderjassen. Maar die twee boerenjongens rook je daar boven uit. En oh ja, dan was er ook nog dat meisje dat uit Indonesië kwam en dat heel bijzonder, maar in mijn beleving zeker niet onaangenaam rook. Later heb ik begrepen dat dit kwam door de ingrediënten die haar moeder bij het koken gebruikte en die wij boerenkooleters (over luchtjes gesproken) toen nog niet kenden.

Was het nou erg, dat je mensen kon ruiken? Ach nee, wij vonden toen van niet. We kenden zelfs dat spreekwoord van onze opa's en overgrootvaders nog: Twaalf boeren en enen ulk (bunzing) dat bunt dattien stinkerts. Dat zou ik nou niet meer durven zeggen. En trouwens: één van die boerenjongens uit mijn klas kwam ik een paar jaar geleden nog tegen. Hij is nu eigenaar van een groot en supermodern melkveebedrijf. Om hem heen hing een zweem van – volgens mij - Dior Sauvage pour Hommes. Lekker luchie trouwens!


Column

Aftichelen

Door de eeuwen heen heeft de mens voor allerlei doeleinden behoefte gehad aan mooi zuiver wit (maar meestal meer geel) zand. Aan klaor zaand, zoals ze in de Achterhoek zeggen. Of tenminste in het grootste deel van de Achterhoek. Want in Doetinchem bijvoorbeeld spreekt men over beste stoefklei. In Gorssel over klaorloeter zaand en in Zevenaar kent men dat mooie zand als klinkklaor zand. Maar ook wel als giezel. Terwijl ze datzelfde spul in Beltrum weer baar zand noemen.
Maar hoe je het ook noemt, als dat zand in een grote hoeveelheid wordt gewonnen ontstaat er een zandgat. Een woord dat wordt gebruikt in zowel het algemeen Nederlands als in de streektaal van Achterhoek en Liemers. Maar zoals je zo vaak kunt constateren: het Achterhoeks is een veel rijkere taal dan het Nederlands. Bij ons kan zo'n gat ook zandkoele heten. Of zandputte. En gek genoeg (want we praten toch over een afgraving) heeft men het in Zwiep, Silvolde, Doetinchem en Zevenaar over een zandbult(e) en in Steenderen over een zandrugge.
Overigens ontstond vroeger niet altijd een diep gat. Soms werd slechts een dunne laag afgegraven. Dan werd eerst de bovenste laag zwarte grond weggehaald, daarna het witte zand gewonnen en vervolgens de zwarte grond weer op z'n plek gebracht. Aftichelen werd die methode genoemd. Een woord dat we nog terugvinden in de Zutphense straatnaam Tichelkuilen. En het is vast niet toevallig, dat die straat niet zo ver verwijderd is van het Gat van Roelofs. Een zandafgraving die tegenwoordig heel sjiek het Bronsbergenmeer wordt genoemd.

Stichting Pak An biedt Matthijs van Nieuwkerk boek aan

Willy Hermans, Antoinet van Helvoirt, Matthijs van Nieuwkerk en Toin de Ruiter. Foto: Willy Hermans

VORDEN - Matthijs van Nieuwkerk is als lid van Comité van Aanbeveling ambassadeur voor Stichting Pak An. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Parels van de Achterhoek' ontmoetten afgevaardigden van de stichting hem bij Hotel Bakker in Vorden. 'Parels van de Achterhoek' is een van de gehonoreerde projecten van Pak An, een initiatief van Grolsch BV en De Feestfabriek. Namens Pak An waren aanwezig Willy Hermans en de bestuursleden Antoinet van Helvoirt en Toin de Ruiter. Verder zaten aan tafel huisdichter Cees van Zuilen, auteur Erik Hagelstein en fotografe Jessica de Lepper.

Van Nieuwkerk was zeer geïnteresseerd en nam er uitgebreid de tijd voor. Hij vond het een schitterend boek. Diverse Parels waren al eens te gast bij hem geweest in De Wereld Draait Door, dus kende hij persoonlijk. Maar ook voor hem zaten er verrassingen tussen, zoals Claartje Bulten en Aart Jacobi. En dat Nout Wellink uit Bredevoort afkomstig is, was ook nieuw voor Matthijs.
Net als de Parels in het boek is hij trots op de Achterhoek, waar hij ook sinds enige jaren woont en vindt dat er goede ontwikkelingen gaande zijn. Hij had veel belangstelling voor de talloze projecten van Pak An, die de Achterhoek mooier en beter moeten maken en was enthousiast dat er anderhalf jaar na de oprichting al 180 projecten zijn ingediend.

Op zondag 21 januari vindt de eerste editie van de Achterhoek College Tour plaats, een uitvloeisel van de uitgave Parels van de Achterhoek. Erik Hagelstein gaat dan met een viertal hoofdpersonen dieper in op onderwerpen als Achterhoek en de krimp. Bij deze eerste College Tour zijn aanwezig Bert Wagendorp, Gerhard Rijken, Manfred te Grotenhuis en Bennie Jolink. Interessante discussies verzekerd!

Kaarten à 7,50 euro zijn via de site van Schouwburg Amphion verkrijgbaar.

Viering 350 jaar Achterhoek krijgt steeds meer vorm

De initiatiefgroep met het logo van 350 jaar Achterhoek. Foto: Rob Weeber

ACHTERHOEK - 'Waer iemant duisent vreugden soek/Mijn vreugd is in dees' achter-hoek'. Deze zin stamt uit 1668 en is afkomstig uit een van de gedichten van de in Neede geboren Willem Sluiter. Het is tevens de eerste keer dat de naam Achterhoek als streeknaam genoemd wordt in de geschiedenis. Daarmee bestaat de naam dit jaar 350 jaar. Het was Eibergenaar Bennie te Vaarwerk die dit opmerkelijk feit vorig jaar vermeldde en voorstelde om er iets mee te doen. Inmiddels bestaat er een initiatiefgroep die in september (Open Monumentendagen) van dit jaar rondom de geboorte-, woon- en werkplaats van Sluiter culturele activiteiten organiseert. Maar het beperkt zich niet tot Berkelland, de gehele Achterhoek, van jong tot oud, wordt opgeroepen om bij te dragen aan het thema 350 jaar Achterhoek.

Door Rob Weeber

Uiteraard is ook het museum De Scheper deelnemer aan de initiatiefgroep. Het museum bezit zo'n 130 van de 160 bestaande bundels van Sluiter en heeft daarmee de grootste collectie ter wereld. Niet voor niets werd daar op 2 januari het officiële logo van 350 jaar Achterhoek gepresenteerd. De initiatiefgroep heeft met de gemeente en de comité Open Monumentendagen Berkelland afgesproken dat de opening van de Open Monumentendagen op 7 september in de Oude Mattheüskerk in Eibergen plaatsvindt, de kerk waar Sluiter dominee was. De Historische Kring Eibergen zal een themanummer van haar tijdschrift Old-Ni-js laten verschijnen met de naam 'Van achter-hoek tot Achterhoek'. Museum De Scheper opent een expositie over de gravures van Jan Luyken, een beroemde illustrator van onder meer het werk van Willem Sluiter. De voorouders van Jan Luyken stamden uit Zwolle bij Groenlo. Verder is er een prentenkabinet te zien van prenten en kopieën van geschilderde portretten van Sluiter. Een door Arend Heideman eerder opgespoord origineel schilderij van Sluiter hangt in Wassenaar, maar is helaas niet beschikbaar. Daarnaast heeft de initiatiefgroep de Berkellandse kunstenaar Anton ter Braak gevraagd om twee kunstvoorwerpen te ontwerpen. Een zou er moeten komen in de Kluiversgang in Eibergen en de ander in Neede, de geboorteplaats van Sluiter. Te zijner tijd zal blijken of de benodigde financiën gevonden kunnen worden om de ontwerpen om te zetten naar heuse kunstwerken.

De aansluiting met verdere activiteiten in de gehele Achterhoek wordt evenwel niet door de initiatiefgroep zelf gecoördineerd, maar door een comité van aanbeveling dat bestaat uit oud-burgemeesters Thijs van Beem en Hein Bloemen, oud-minister Henk Kamp, Hans Keuper van Boh Foi Toch, Arie Ribbers (ex-Omroep Gelderland), Femia Siero (directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) en Jacobus Trijsburg (oud-directeur Stichting Gelders Erfgoed). Inmiddels zijn er al diverse culturele toezeggingen gedaan vanuit meerdere hoeken. Zo heeft Liesbeth Schepers, regio- en projectcoördinator Achterhoek Toerisme, vorig jaar al laten weten dat het thema van Cultuurzomer Achterhoek dit jaar '350 jaar Achterhoek' wordt. Rekken gaat het dahliaveld naast de Piepermolen vernoemen naar 350 jaar Achterhoek en in Gelselaar organiseert de culturele Stichting Bie Winkels onder leiding van dichter en journalist Sander Grootendorst een poëzieproject voor leerlingen van Achterhoekse basisscholen. Alle informatie is in aanloop naar september terug te vinden op de website.

www.willemsluiter.nl

Column

Mouwen opstropen

Na schooltijd een kop thee, één koekje of één dropje. En daarna naar buiten. Hutten bouwen in het bos, kopje duikelen op het klimrek, knikkeren. Met vriendjes en vriendinnetjes had ik de grootse lol. En de grootste ruzies. Regelmatig zei ik: 'Ik ga nooooooit meer met haar spelen!' Al was ik dat meestal binnen een halve dag vergeten. Thuis verzon ik samen met mijn broer Pim een eigen land, met plattegrond, regels, geld. Samen tekenen, fantaseren, onze eigen wereld. We noemden het Novemokt, naar onze geboortemaanden.

Ik maak nog steeds graag mijn eigen wereld. Een plek waar ik me prettig voel. Vroeger deden we dat op zolder, met zijn tweetjes. Nu houdt het niet op buiten de veilige muren van onze slaapkamers. De wereld is mijn wereld. Die ik graag stukje bij beetje wat mooier maak. En volgens mij doen we dat allemaal. Binnen onze eigen mogelijkheden. En dat kan al heel simpel: door een glimlach, een vriendelijk goedendag. Kost geen geld en weinig moeite. In de Achterhoek vinden we dat heel gewoon. Waardoor het bijna niet meer opvalt. Totdat je ergens anders bent waar mensen gewoon langs je heen kijken, zonder ook maar enig contact.
In de Achterhoek doen we nog veel meer. We bouwen echt onze eigen wereld. We zorgen ervoor dat dat is geregeld wat we belangrijk vinden. Zo is er wekelijks wel ergens een leuk feest te vinden, van buurtbarbeque tot festival, van voetbalkantine tot survivalbos. En iedereen helpt mee, van jong tot oud. Maar we vinden niet alleen feestjes belangrijk. We zorgen vooral dat er veel redenen tot blijdschap zijn.
De Achterhoeker is natuurlijk ook maar een mens, dus ook hier wordt geklaagd. We zeggen graag wat er anders moet. Dat 'ze' het moeten regelen. Dat 'ze' niet meer doen wat 'ze' moeten doen. Maar dat duurt nooit zo heel lang. Er is altijd wel iemand die zegt: 'Dan gaan we het zelf wel doen.' En het is misschien niet altijd goed, of slim, om het dan maar zelf op te lossen, maar het maakt me wel een trotse Achterhoeker. Wij maken onze eigen wereld steeds een stukje mooier.
Er zijn initiatiefnemers: degenen die ideeën hebben, gewoon beginnen. En er zijn meebouwers: mensen die graag meedoen, een opdracht willen hebben, erbij willen horen. Samen hebben we alles in huis: denkkracht, handigheid en daadkracht. En iedereen mag meedoen: omdat je er woont, omdat je eenzelfde wens hebt, omdat… Het maakt eigenlijk niet uit. En ook dat maakt de Achterhoek voor mij bijzonder.
Zo zorgen we er zelf voor dat lege panden een nieuwe bestemming krijgen, er gezorgd wordt voor de ouderen om ons heen, we onze eigen elektriciteit opwekken, supermarkten en zwembaden kunnen blijven bestaan, het vervoer van en naar kleine kernen geregeld is, tradities en erfgoed bewaard blijven, innovaties tot stand komen, etc.
Aan het begin van het jaar heb ik één goed voornemen: als trotse Achterhoeker blijven werken aan een mooie wereld. Iets wat totaal niet moeilijk is, omdat ik weet dat er altijd initiatiefnemers en meebouwers zijn, die van een feestje houden.

Linda Commandeur

Achterhoek presenteert zich op Vakantiebeurs 2018

ACHTERHOEK - De Achterhoek is dit jaar groots aanwezig op de Vakantiebeurs van 9 tot en met 14 januari in Utrecht. In het Holland-gedeelte in Hal 10 kun je niet om de regio heen. De beursstand van ruim 27 meter breed trekt hier de aandacht.

Stichting Achterhoek Toerisme heeft deze deelname geïnitieerd in samenwerking met een aantal partners uit de Achterhoek. Zo zijn in de stand ook Marveld Recreatie, Camping Vreehorst, Camping De Twee Bruggen, Nationaal Landschap Winterswijk, Havezathe Carpe Diem, Bronckhorst, Doesburg en een aantal campings uit Bronckhorst te vinden. Zij presenteren zich op deze manier onder de vlag van de Achterhoek. Daarnaast is in de stand een balie van 'Kamperen in de Achterhoek' aanwezig.
De Achterhoek presenteert op de Vakantiebeurs haar activiteiten voor 2018. Zo is er informatie te vinden over hotels en campings, maar eveneens over culinair genieten. Niet alleen culinaire liefhebbers kunnen in de Achterhoek hun hart ophalen, maar ook liefhebbers van het kleinschalige aanbod van de regio kunnen zich volop laten informeren op de Vakantiebeurs. Zo kan men informatie vinden over B&B's, wijngaarden, theetuinen en streekproducten.

19 / 20

BOETSEERLES boschbeeldend.nl 06 28061878

VLOOIENMARKT VORDEN zon.21 jan. 10 - 17 uur Sporthal 't Jebbink, info kr.hr Tel. 06-3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT DOESBURG ZON. 28 JAN.10-17 uur
Sporthal Beumerskamp Breedestraat 39 Info Kr.huur Tel. 0639108152 animo-vlooienmarkten.nl

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 verschillende kleuren/motieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-472574 of 06-12300129.

Te koop gevraagd: antiek,curiosa en alles wat verzameld wordt.Ook complete inboedels.Verzamelhuis Warnsveld,Rijksstraatweg 35,(0575) 52 29 19.