Stad Doetinchem

8 november 2017

Stad Doetinchem 8 november 2017


Nomineren voor Doetinchemse Sportverkiezing

DOETINCHEM - De eerste Doetinchemse Sportverkiezing is op maandagavond 29 januari. In schouwburg Amphion wordt dan vanaf 20.00 uur een feestelijke avond gehouden waar sporters, vrijwilligers, sportverenigingen en onderwijsinstellingen de Doetinchemse sportprijs in ontvangst kunnen nemen. Kandidaten kunnen vanaf nu via www.doetinchemsport.nl worden voorgedragen.

Om de vele prestaties die geleverd zijn door sporters uit gemeente Doetinchem of sporters die actief zijn binnen de Doetinchemse sportverenigingen onder de verdiende aandacht te brengen hebben de Sportraad, Sportservice Doetinchem en gemeente Doetinchem het initiatief genomen om de Doetinchemse Sportverkiezing te organiseren. Dit evenement is de opvolger van de huldiging van de Doetinchemse Sportkampioenen die de afgelopen jaren in de zomer georganiseerd werden.

Sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen voorgedragen worden in de volgende acht categorieën: 1. sportman van het jaar 2017; 2. sportvrouw van het jaar 2017; 3. sporttalent van het jaar 2017; 4. sportploeg van het jaar 2017; 5. sporter met een beperking van het jaar 2017; 6. sportvrijwilliger van het jaar 2017; 7. beste sportstimuleringsinitiatief van het jaar 2017; 8. beste schoolinitiatief van het jaar 2017.
De sportprestatie dient geleverd te zijn tussen 1 december 2016 en 30 november 2017. Per categorie zijn er voorwaarden gesteld. Deze zijn terug te vinden op www.doetinchemsport.nl.

Voordragen
Zowel sportverenigingen als inwoners van gemeente Doetinchem kunnen kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen tot 3 december voorgedragen worden door op de website www.doetinchemsport.nl het formulier 'Voordragen kandidaten Doetinchemse Sportverkiezing' in te vullen. Na 3 december worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen. Vervolgens nomineert een vakjury uit alle inzendingen per categorie drie kandidaten. Deze drie kandidaten maken op 29 januari kans op de titel.

Stemmen
Het stemmen op de drie kandidaten per categorie kan alleen door sportverenigingen uit de gemeente Doetinchem. Daarnaast mogen scholen uit de gemeente Doetinchem een stem uitbrengen op het schoolinitiatief. De vakjury brengt ook een stem uit. Verenigingen worden halverwege december hierover geïnformeerd. Meer informatie over de Doetinchemse Sportverkiezing is te vinden op www.doetinchemsport.nl.

Geen treinverkeer mogelijk door werkzaamheden tussen Doetinchem en Winterswijk

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - In het weekend van 11 en 12 november rijden er op tussen Doetinchem en Winterswijk geen treinen in verband met werkzaamheden. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.

Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoerbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dien je te zijn ingecheckt bij het betreffende station. Het is vanwege de inrichting van de bus niet mogelijk een fiets mee te nemen.
Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/gelderland.
Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via 0900 2022022. Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.

Vrouw overlijdt bij ongeval

De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Foto: News United 112 Achterhoek-Nieuws

DOETINCHEM - Bij een ongeval op de kruising Raadhuisstraat/Plantsoenstraat in Doetinchem is vrijdagochtend een vrouw overleden. Zij was aangereden door een auto en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later geannuleerd. De brandweer kwam en zette schermen om de plek waar het slachtoffer lag.

Dodelijk ongeval op Raadhuisstraat. Foto: News United/112 Achterhoek-Nieuws

Geen treinverkeer komend weekend

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - In het weekend van 11 en 12 november rijden er op tussen Doetinchem en Winterswijk geen treinen in verband met werkzaamheden. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren. Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoerbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dien je te zijn ingecheckt bij het betreffende station. Het is vanwege de inrichting van de bus niet mogelijk een fiets mee te nemen. Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/gelderland. Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via 0900 2022022. Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.

Filmavond OVSM

DOETINCHEM - Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doetinchem vertoont op dinsdag 14 november twee films. Voor de pauze beelden van het NZH-net van Volendam en Leiden. Tevens hoogtepunten uit de beginjaren '20 van de smalspoorlijn Amsterdam-Zandvoort en Haarlem-Hoofddorp. Na de pauze komt de Harzer Schmalspurbahnen aan de beurt. Beelden uit de DDR-periode en het heden. Aanvang is om 20.00 uur. Reserveren gewenst, via tel. 0314-395106. Entreeprijs is 2,50 euro.

Filmavond in het OVSM

DOETINCHEM - Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doetinchem vertoont op dinsdag 14 november twee films. Voor de pauze prachtige beelden van het NZH-net van Volendam en Leiden. Tevens hoogtepunten uit de beginjaren '20 van de smalspoorlijn Amsterdam-Zandvoort en Haarlem-Hoofddorp. Na de pauze komt de Harzer Schmalspurbahnen aan de beurt. Beelden uit de DDR-periode en het heden. Aanvang van de films is om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Reserveren gewenst, via tel. 0314-395106. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro de museumkaart is geldig.

Werken aan een veiligere route

aanleg van het trottoir langs het fietspad, dat door de nieuwe fietstunnel loopt. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Aan het fietspad en het daaraan parallel lopende voetpad langs de Sicco Mansholtweg wordt hard gewerkt. Het fiets-/voetpad gaat via de nieuwe fietstunnel en zorgt voor een veel veiligere oversteek van de drukke Europaweg, tussen Wijnbergen en Dichteren. Straks kunnen bewoners van Dichteren veiliger en sneller pendelen tussen de binnenstad en thuis.

Foto: Burry van den Brink

Aanval

: Iris Gilsing schrijft over haar leven met epilepsie in 'In de aanval'. Foto: Josée Gruwel.

Bij de 21-jarige Gaanderense Iris Gilsing werd in oktober 2014 de diagnose epilepsie gesteld. Nu, drie jaar later, verschijnt haar boek 'In de aanval, mijn leven met epilepsie'. Het boek beschrijft de persoonlijke ervaringen van een patiënte met epilepsie.

B 5

D66 crisis broeide al jaren

Henri-George Moïze de Chateleux vertrekt bij D66 Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De crisis binnen D66 in Doetinchem die onlangs tot uitbarsting kwam was volgens de fractieleden Henri-George Moïze de Chateleux en Willem Traag het gevolg van een conflict dat al jaren broeide en steeds ernstiger vormen begon aan te nemen. Reden om beiden te vragen hoe het begon, wat er volgde en wat de consequenties zijn.

Door Bert Vinkenborg

Volgens Moïze de Chateleux begon het 'gedonder' al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een van de eerste gevolgen daarvan was in 2015 het uittreden van Ellenus Venema die een eenmansfractie begon onder de naam Duurzaam Doetinchem. Moïze de Chateleux waarschuwde zo'n 2,5 jaar geleden het D66 regiobestuur al dat het mis dreigde te gaan in Doetinchem en adviseerde mediation in te schakelen om zo te proberen onderling tot een oplossing te komen. Dat werd toen door de toenmalige regiovoorzitter niet opgevolgd. Moïze de Chateleux: "Het afdelingsbestuur probeerde een steeds grotere greep op de fractie te krijgen. Volgens de landelijke D66-statuten mag dat niet. De taak van het bestuur is leidinggeven aan de afdeling en erop toe zien dat de fractie het verkiezingsprogramma in de raad zo goed mogelijk tot uitvoering brengt." Moïze de Chateleux kondigde al jaren geleden aan dat hij in 2018 zou vertrekken. Hij had en heeft volgens hem dan ook geen enkele ambitie het lijsttrekkerschap te vervullen. Dus heeft hij in 2013 het bestuur bij het samenstellen van de lijst al gevraagd rekening te houden met zijn wens half 2016 te beginnen met terugtrekken. Het afdelingsbestuur ging nog een stap verder in het onder curatele stellen van de fractie door het opstellen van een fractiereglement. Moïze de Chateleux meent: "Dat is niet aan het bestuur. Daar gaan wij als fractie over. Bij ons aantreden als raadslid hebben wij een eed of belofte afgelegd waarin wij verklaren te zullen stemmen 'zonder last en ruggespraak'. Dat betekent dat wij ons niet mogen laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen dan wel handelingen die wij in de raad verrichten. Dit reglement is daarmee in strijd."
Willem Traag en een groep leden waren er volgens eigen zeggen in september 2016 al helemaal klaar mee: "We hebben gevochten als een leeuw maar ik voel mij nu zo belazerd door mensen met een dubbele agenda dat het nu echt op is." Moïze de Chateleux wilde het niet laten escaleren. Hij heeft tot een kleine drie weken geleden getracht afsplitsing van de leden te voorkomen en de zaak bij elkaar te houden. Toen er weer een dubbele agenda bleek te bestaan en het compromis van tafel ging, heeft hij dat aan Traag gemeld en afstand van alles genomen, hij wilde het eerst laten bezinken en niet vanuit emotie reageren. Hij wachtte tot begin van de afgelopen week toen voor hem de maat ook vol was. Moïze de Chateleux: "De verkiezing van een lijsttrekker heeft met deze zaak niets te maken." Woensdag 1 november werd door Traag een vergadering belegd om een nieuwe partij op te richten. Willem Traag, vijftien D66-leden en nog een aantal sympathisanten willen zich hierbij aansluiten. Ook Moïze de Chateleux overweegt dit inmiddels. Registratie bij de Kamer van Koophandel moet nog plaatsvinden en over de naam wordt nagedacht en gestemd. Op de vraag of ze er nog wel lol in hebben reageert Traag bevestigend en Moïze de Chateleux verklaart eerst tot rust te willen komen en niet uit emotie te willen handelen.

'De verkiezing van een lijsttrekker heeft met deze zaak niets te maken'

Hoe gaat het nu verder met de coalitie? Dinsdagavond 7 november werd hierover gesproken in het zogenoemde seniorenconvent, het adviesorgaan van de burgemeester waarin fractievoorzitters, burgemeester en griffier zitting hebben. Adviezen van het seniorenconvent zijn vertrouwelijk. Moïze de Chateleux: "We hebben onze handtekening gezet onder het coalitieakkoord en houden ons daar dus aan. Er zijn echter ook onderwerpen die daar niet in staan."
In de toekomst van de nieuwe partij hebben beide heren vertrouwen. Ze verwijzen naar onderzoeken van Nipo en Maurice de Hond waarin een verschuiving in het politieke landschap wordt voorspeld. De rol van de landelijke politiek in de gemeenteraden zou sterk afnemen.
Moïze de Chateleux over de hele gang van zaken: "Het is triest en ik blijf het triest vinden. Tot drie weken geleden had ik nog hoop. Nu is het ons uit handen geslagen door opportunisme en blinde ambitie." Of en welke rol, al of niet op de lijst, hij eventueel nog wil spelen weet hij niet en is prematuur. Eerst moet het bestuur orde op zaken stellen profielschetsen opstellen, procedures vaststellen en dan moet hij zich ook nog in het programma kunnen vinden.

Stellingname
Ook het bestuur van D66 Doetinchem is om een stellingname gevraagd. "D66 Doetinchem ziet kansen voor de toekomst. Het bestuur van D66 Doetinchem betreurt het dat de raadsleden hebben aangegeven uit de partij te stappen, hun zetel mee te nemen en dat daardoor wethouder Kees Telder genoodzaakt is zijn functie neer te leggen.
Tot op dit moment is bij het bestuur geen bericht binnen gekomen van de raadsleden. Het bestuur heeft begrepen dat de raadsleden in het coalitieoverleg hebben aangegeven uit te zullen treden en dat zij een brief hebben overhandigd aan de burgemeester. Daarop heeft het bestuur opheldering bij hen gevraagd. Daar is nog geen antwoord op gekomen", aldus het partijbestuur.
"Zowel de wethouder als het bestuur hebben in de afgelopen week veel steunbetuigingen mogen ontvangen vanuit diverse kanten van de samenleving: leden, individuele inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze reacties maken dat er een positief beeld bestaat over de toekomst van D66 in Doetinchem. Het bestuur van D66 Doetinchem stelt vast dat zij er alles aan gedaan heeft om de raadsleden te ondersteunen in hun raadswerk. Er zijn transparante procedures gevolgd, die bij D66 landelijk zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Ook voor wat betreft het afdelingsreglement wijkt D66 niet af van wat voor de partij landelijk geldt. Het bestuur heeft op geen moment het vertrouwen in de raadsleden opgezegd."
Het slot van de reactie: "Wanneer de raadsleden daadwerkelijk uittreden en hun zetel niet teruggeven aan de partij, dan keurt het bestuur dat af. D66 is van mening dat de zetels aan de partij toebehoren. Moïze de Chateleux heeft in 2014 bij de verkiezingen 1330 stemmen gekregen, maar wel als lijsttrekker voor D66 en Traag haalde met 153 stemmen niet de voorkeursdrempel. Het bestuur begrijpt het voornemen van wethouder Kees Telder om zijn functie neer te leggen, maar zij betreurt het dat het zover lijkt te komen."

Het is lastig uit het voorgaande eenduidige conclusies te trekken. De toekomst tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal leren wat dit conflict oplevert, winnaars of verliezers. Voor de kiezers zal waarschijnlijk nog veel duidelijk gemaakt moeten worden.

Column

Tandarts

De Walmolen achter me latend, ben ik op weg naar mijn tandarts, die zeven dorpen verderop zijn domicilie heeft. "Waarom zover?" vraagt Toosje. "In Doetinchem zijn toch tandartsen genoeg?"
Maar geen tandarts in Doetinchem is wat mijn tandarts is: familie. Wel verre familie, hij is een zoon van een nicht van mijn moeder, maar ergens hebben we dezelfde voorouders.
Voordat hij mijn tandarts werd, was zijn vader – de man van de nicht van mijn moeder – mijn tandarts. Ongeveer een halve eeuw kom ik al in de praktijk die, ik kan niet anders zeggen, vakwerk levert.
Als ik in de stoel zit, praten we eerst over onze familie. Dat houdt de band in stand. Daarna geef ik me over aan de inzichten van de man met de witte jas. Meestal tot een spiegeltje het resultaat laat zien. Met de zin 'Tot over een half jaar' nemen we afscheid.
Maar het is niet alleen mijn tandarts die me bindt aan zeven dorpen verderop. Sinds een jaar of zeven is het ook de mondhygiëniste met de initialen AA die me met plezier het ritje laat maken.
Nadat ze me de eerste keer zo ongelooflijk op de donder gaf vanwege bloedend tandvlees dat ik een uur later thuis nog liep te shaken en ik haar daarna ongezouten vertelde dat ik van uitveteren niet gediend ben, zijn we een soort van vriendinnen. Bij binnenkomst vertellen we elkaar over onze persoonlijke stand van zaken. Eenmaal in de stoel doet ze me versteld staan van haar uitvoerige verslag over mijn gezondheid naar aanleiding van wat ze in het echt en op een foto afleest van mijn gebit. Dit keer vertelt ze over neuspoliepen en droog neusslijmvlies en wat ik kan doen om daar zo weinig mogelijk last van te hebben. Terwijl ze mijn gebit updatet, heeft ze het ook over heftige pijn in de oren bij opstijgen en landen van een vliegtuig, een probleem dat ik mijn leven lang al heb en niet kon oplossen, ook niet met speciale oordopjes. Maar...zij weet raad.
Met de vijf 'tandartswoorden' nemen we afscheid.
Terwijl ik in de auto zit, op weg naar zeven dorpen verder, voel ik me weer koninklijk behandeld.

Flox Bos

Stedenband in beeld

DOETINCHEM - Op donderdagavond 16 november wordt in de Gruitpoort een film uit Nicaragua vertoond. De titel van deze film is La Yuma en de regisseuse is Florence Jaugey.

Yuma is een jonge meid die samen met haar moeder, stiefvader, zusje en twee broertjes in een arme wijk in de hoofdstad Managua woont. Haar passie is boksen, een heel populaire sport in Nicaragua, maar vrouwen beoefenen het weinig. Voor Yuma is het een manier om uit haar dagelijkse leven te ontsnappen.
Tegen deze achtergrond worden thema's aangestipt als inter-relationeel geweld, het naast elkaar leven van de verschillende sociale klassen en de weinige mogelijkheden die er zijn voor jongeren, terwijl de overgrote meerderheid van de Nicaraguaanse bevolking jonger dan 25 jaar is.
In de film wordt Spaans gesproken. De ondertiteling is in het Engels.
Deze Nicaraguaanse filmavond wordt in samenwerking met de stedenband Doetinchem - La Libertad (DOS) georganiseerd. Onlangs, in september, hebben drie vrijwilligers van DOS een werkbezoek gebracht aan de zusterstad La Libertad in Nicaragua, een plattelandsstadje in een heuvelrijk, groen gebied. Voorafgaand aan de film wordt er kort verslag gedaan van de bezochte projecten, de gevoerde overleggen en de opgedane ervaringen tijdens het bezoek.
Na afloop van de film kunt u genieten van overheerlijke Nicaraguaanse hapjes en drankjes. Verzorgd door Samen Doetinchem en DOS.
Aanvang 20.00 uur, entree 8,50 euro.

Posterwedstrijd 'Vrede heeft de toekomst'

DOETINCHEM – Vrede heeft de toekomst. Dat is het thema van de Peace Poster Contest, een jaarlijkse internationale wedstrijd voor scholieren, waar ook de Lions Club Doetinchem aan meedoet.

De Lions Club is een serviceorganisatie die goede doelen steunt. Het doel is om het grote thema vrede bespreekbaar te maken onder jongeren van elf tot dertien jaar.

De basisscholen Octa, de Canadaschool, De Pas en Gaanderwijs in Gaanderen zijn aan de slag gegaan met het thema. Niet alleen is in de lessen aandacht besteed aan vrede, ook hebben leerlingen tekeningen gemaakt. De vijf beste kunstwerken per school zijn op vrijdag 3 november, in de hal van het stadhuis in Doetinchem, opgehangen.
De expositie blijft een week zichtbaar en er is dan ook, op vrijdagavond 10 november om 19.00 uur in de Doetinchemse raadszaal, de bekendmaking welke leerling de mooiste tekening heeft gemaakt. Vervolgens is er een landelijke verkiezing waaruit de beste Nederlandse tekening naar New York gaat en waar dus de wereldwijde winnaar wordt gekozen.


'In de aanval, mijn leven met epilepsie'

Eerste boek van Iris Gilsing is uit

Door Josée Gruwel

GAANDEREN – Bij de 21-jarige Iris Gilsing werd in oktober 2014 de diagnose epilepsie gesteld. Nu, drie jaar later, verschijnt haar boek 'In de aanval, mijn leven met epilepsie'. Iris neurologen Albert Colon en Louis Wagner schrijven in hun voorwoord: Het boek beschrijft de persoonlijke ervaringen van een patiënte met epilepsie. Haar gevecht met en haar emoties over haar begeleider 'meneer Epi'. Maar vooral is het een bewonderenswaardig verhaal over de kracht van een jonge vrouw die er zich ondanks tegenslagen niet onder laat krijgen.

"Epilepsie betekent meer dan aanvallen krijgen", vertelt de schrijfster. "Je leven wordt er finaal door op de kop gezet. Je kunt niet meer studeren, niet meer uitgaan, geen autorijlessen nemen. Je bent continu vermoeid, hebt dagelijks hoofdpijn, kunt je niet concentreren, bent tijdens een aanval van de wereld. Kortom: je leven staat stil, terwijl iedereen om je heen doorgaat. Ik had de propedeuse Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN gehaald, maar moest stoppen met school. Ook mijn grootste hobby, klarinet spelen in het orkest en pianospelen, wordt door meneer Epi deels verstoord."

Lange weg
Het boek begint met een voorval waarin Iris weer merkte dat er ergens iets niet klopte. 'Ik zit in de klas en we hebben een nieuw vak, met een nieuwe docent. Ik heb het gevoel dat ik haar ergens van ken, maar ik zou niet weten waarvan. Dat ze al eerder voor onze klas heeft gestaan en we toen ook allemaal op deze plek zaten. Zodra dit gevoel weg is ben ik moe en krijg opeens een por van een klasgenoot, omdat ik in slaap ben gevallen. In de klas.'

Iris beschrijft hoe ze terecht kwam in de medische wereld, hoe verschillende soorten anti-epileptica haar leven en stemming negatief beïnvloedden, maar haar niet hielpen. De schreeuw om hulp is een logische. 'Ik zie het zo niet langer meer zitten. Er hangen alleen maar donkere wolken om me heen. Nu zit ik weer te janken. Zullen die tranen ooit eens op zijn? Wanneer is dit eindelijk eens afgelopen? Deze nachtmerrie die tot leven is gekomen. Wanneer word ik wakker uit deze nachtmerrie? Wat is meneer Epi een klootzak, dat ik dit moet ervaren om geen of minder aanvallen te hebben. Wat een ontiegelijke zak is het eigenlijk.'

"Godzijdank ondernamen mijn ouders op het goede moment actie." Omdat anti-epileptica geen optie bleken, werd een lange, spannende weg ingezet naar de nieuwe thermo-coagulatietechniek. "Er worden dan elektroden in het hoofd geplaatst, om te meten waar de epileptische activiteit vandaan komt. Uiteindelijk wordt er stroom op de hersenen gezet, waardoor de elektroden verhitten en er stukjes hersenen worden weggebrand."
De behandeling werd in 2017 uitgevoerd door de neurologen Albert Colon en Louis Wagner van Expertisecentrum Kempenhaeghe in Heeze.

Blog en boek
Het was neuroloog Colon die naar aanleiding van Iris blog de tip gaf om een boek te schrijven. Door te schrijven lukte het haar misschien ook beter om bij haar gevoel te komen. "Ik vind het heftig om gevoelens terug te halen en ben eigenlijk niet de persoon om gevoelens op te schrijven. In contacten met anderen riep ik ook altijd met een vrolijk gezicht dat het goed met me ging. Door die ontkenning, het niet willen en kunnen uiten, maakte ik het mezelf moeilijk. Daardoor konden mensen me niet begrijpen en konden ze me ook niet helpen. Gelukkig heb ik daar goede therapie voor gekregen."
Iris vond het fijn om te schrijven. "Ik was hele dagen thuis en als ik me goed voelde, zat ik op de laptop te werken."
'In de aanval' geeft een heldere inkijk. Het onderwerp is weliswaar zwaar, maar het boek is met een bepaalde luchtigheid geschreven en leest gemakkelijk. Door de positieve instelling van de schrijfster maakt het nieuwsgierig en vraagt het om door te lezen.
'In de aanval' heeft een open eind. "Want de thermo-coagulatietechniek heeft mij niet mogen helpen. In het tweede kwartaal van 2018 kom ik hiervoor opnieuw in aanmerking."

'Nu wachten op een volgende operatie. Misschien ga ik het ketogeen dieet proberen en wordt meneer Epi daardoor rustiger. Maar wat ik zeker ga doen, is genieten van de dingen die ik wel kan en van alle lieve mensen om mij heen.'

In de aanval kost 12 euro 95 en is online te bestellen.

OBS Mozaïek wint Doetinchems korfbaltoernooi

DOETINCHEM - Op woensdagmiddag 1 november was sporthal de Bongerd gevuld met ruim veertig leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6 van verschillende basisscholen uit Doetinchem. Zij deden mee aan het korfbaltoernooi dat georganiseerd werd door korfbalvereniging Olympus'58.

Zeven verschillende teams streden om de felbegeerde titel 'korfbalkampioen van Doetinchem'. In de finale stonden OBS Hagen en OBS Mozaïek. De titel werd uiteindelijk gewonnen door OBS Mozaïek 1. Het toernooi was een groot succes en alle kinderen hebben zich goed vermaakt en sportief gespeeld. Ook de fans waren volop aanwezig. Van verschillende scholen was aanhang meegekomen om hun team aan te moedigen. Tijdens het toernooi was er ook aandacht voor een gezonde leefstijl. Sportservice Doetinchem heeft deze middag, in het kader van JOGG Doetinchem (Jongeren Op Gezond Gewicht) voor alle kinderen water, groenten en fruit uitgedeeld.

Komische opera 'De Apotheker' in Schouwburg Amphion

Lo Speziale brengt Apotheker in Amphion. Foto: Judith Napjus

DOETINCHEM - Eva Buchmann (regie) en Jan Willem de Vriend (muzikale leiding) hebben een ambitie: de liefde voor de schoonheid van opera overbrengen op een hedendaags publiek. De Apotheker van Lo Speziale is een moderne komische opera van Joseph Haydn en Carlo Goldoni uitgevoerd door het Kölner Kammerorchester. De opera is te zien op woensdag 15 november 2017 in Schouwburg Amphion.

Pleegkind
Een apotheker in ruste, zijn jonge aantrekkelijke pleegkind waarmee hij trouwen wil, zijn knecht op wie zij haar zinnen heeft gezet en dan nog een dandy die haar eveneens het hof maakt. Dit zijn de personages in deze moderne komische opera, die zich van origine afspeelt in Venetië. Zij reizen met hun ambulante apotheek rond in een iconisch jaren vijftig autootje, resulterend in dolkomische verwikkelingen. Dit zelden uitgevoerd kleinood vraagt topkwaliteit van uitvoerenden, zowel muzikaal als theatraal.

De opera's van Eva Buchmann en Jan Willem de Vriend kenmerken zich door intimiteit en toegankelijkheid, met interactie tussen solisten, musici en het publiek. Achter deze onpretentieuze manier om opera's voor het voetlicht te brengen, schuilt de grote ambitie van beiden: de liefde voor de schoonheid van deze werken overbrengen op een hedendaags publiek, de diepe menselijkheid ervan en ook de lichtvoetigheid waarmee ze de ernst van het leven bezingen. De opera wordt in Italiaans gezongen en is Nederlands boventiteld.

Kaartenzijn te bestellen op www.amphion.nl of aan de kassa. Dat kan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Het telefoonnummer van de kassa is 0314-376000.

Depot Stadsmuseum opent deuren voor Verborgen Museumschatten

DOETINCHEM – Verborgen schatten. Ieder museum heeft ze. Het tv-programma Verborgen Museumschatten van Omroep Gelderland onttrekt deze pareltjes van de historie aan de anonimiteit. Op 9 november besteedt het programma aandacht aan de verborgen schatten van het Stadsmuseum Doetinchem.

Normaal gesproken liggen ze achter slot en grendel in het depot van het museum: de zolder van het voormalige Oude Postkantoor. Op tv komen ze in de schijnwerpers. Getoond worden: het vaandel, tekeningen van kunstenaar/graficus Chris le Roy, hij werkte onder andere voor drukkerij Misset en het stolpje. Het stolpje is een glazen kleinood met daarin afgebeeld drie figuurtjes: koning Willem III, zijn vrouw Emma en hun dochter Wilhelmina.
De uitzending over het Stadsmuseum worden getoond is donderdag 9 november om 17.40 uur en wordt elk uur, na het nieuws herhaald.

Column

Burgemeester, u bent nu al een tijd bezig met 'De Achterhoek Veldtocht' dat wil zeggen het bezoeken van zeven gemeentebesturen in de regio om hen te overtuigen van de Achterhoek Board. Hoe vordert het?
"Dat is een kwestie van stug volhouden. Op 7 december neemt het laatste college, Oost-Gelre, een besluit. Wij luisteren goed maar het voorstel kan nooit zo worden dat het voor honderd procent tot ieders tevredenheid is. Tussen de raden bestaan onderling wel verschillen. Ik had ook niet verwacht dat iedereen meteen op dezelfde lijn zou zitten."

Is het voorstel al definitief geformuleerd?
"Nee, naarmate de stip aan de horizon dichterbij komt moeten we nog wat kunnen bijstellen."

Wanneer komen de gemeenteraden aan het woord?
"
Op verschillende momenten, maar op 21 december is de raad van Doetinchem als laatste aan de beurt. Dan moet er nog het een en ander worden uitgewerkt. Dat is dan in januari klaar."

Wat wordt uw rol als Regio Achterhoek gestalte gaat krijgen?
"We zijn er eerst van uitgegaan dat er een onafhankelijke voorzitter moest komen, maar het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft gezegd dat de burgemeester van de grootste gemeente, dus Doetinchem, het moet gaan doen."

Wat moet de gemeenten en de bewoners van de regio verbinden?
"Een gemeenschappelijke ruimtelijk-economische agenda. De laatste vijftien jaar is er niet veel gebeurd op dat gebied. Als we niet in de kop van het peloton komen dan gaat het niet lukken in de toekomst."

Recentelijk kwam de burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord in het nieuws met de mededeling dat samenwerking met de regio Twente moet worden gezocht in de contacten met Duitsland. Was dat niet een van de punten die op de agenda van Achterhoek Board zou moeten staan? Wordt er voorgesorteerd op het niet lukken daarvan?
"Nee. Geenszins. Dat is autonome ontwikkeling. In september hadden we een voorbereiding voor een Euregio vergadering samen met regio Twente in Haaksbergen. Dat was toen een succes en we hebben toen afgesproken dat voortaan samen te doen. En dat is interessant. Wij gebruiken als Achterhoek de iets grotere dynamiek van de regio Twente. We vullen elkaar uitstekend aan."

Op het regiokantoor van Twente werken 500 mensen. Is dat niet heel erg veel?
"Dat lijkt misschien zo maar daaronder vallen ook uitvoerende taken van bijvoorbeeld de omgevingsdienst. Dat doen we hier anders. En als je dat er af haalt blijven er misschien twintig mensen over, voor wat hier door tien mensen gedaan wordt. Daar hoort dan ook bij dat Twente zo'n 600.000 inwoners heeft, een universiteit en drie steden die groter zijn dan Doetinchem. Dat is een heel andere dynamiek. Zij hebben dingen die wij niet hebben. De Achterhoek heeft dan weer een sterk bedrijfsleven. Niet alleen smart industry, maar ook veel familiebedrijven en MKB. In Doetinchem is op dit moment meer werk dan mensen die het kunnen uitvoeren."

Depot Stadsmuseum opent deuren voor Verborgen Museumschatten

Stolpje met daarin koning Willem III, zijn vrouw Emma en hun dochter Wilhelmina. Foto: PR

DOETINCHEM – Verborgen schatten. Ieder museum heeft ze. Het tv-programma Verborgen Museumschatten van Omroep Gelderland onttrekt deze pareltjes van de historie aan de anonimiteit.

Op 9 november besteedt het programma aandacht aan de verborgen schatten van het Stadsmuseum Doetinchem. Normaal gesproken liggen ze achter slot en grendel in het depot van het museum: de zolder van het voormalige Oude Postkantoor. Op tv komen ze in de schijnwerpers. Getoond worden: het vaandel, tekeningen van kunstenaar/graficus Chris le Roy, hij werkte onder andere voor drukkerij Misset en het stolpje. Het stolpje is een glazen kleinood met daarin afgebeeld drie figuurtjes: koning Willem III, zijn vrouw Emma en hun dochter Wilhelmina. Elk voorwerp wordt in de uitzending met het bijbehorende verhaal tot leven gebracht.
Verborgen Museumschatten is een serie over kleine musea in Gelderland en hun verborgen schatten. De uitzending waarin de schatten van het Stadsmuseum worden getoond is donderdag 9 november om 17.40 uur en wordt elk uur, na het nieuws herhaald. De uitzending kan ook worden bekeken via www.omroepgelderland.nl/verborgen-museumschatten.

Huldiging van jubilarissen
Parochiekoor tijdens Ceciliafeest

WEHL - het Parochiekoor van Wehl viert op zondag 12 november het jaarlijkse Ceciliafeest. Het koor bestaat al sinds 1963 en telt ongeveer dertig leden, waaronder veel trouwe koorleden.

Ook dit jaar zijn er weer drie jubilea te vieren, Thea Beerten en Willy Hendricksen zijn 40 jaar koorlid en Wilhelmien Aalbers wordt in het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig jubileum.
Het koor werd 54 aar geleden opgericht als dameskoor, pas later kwamen de heren het koor versterken. De koorleden de weekenddiensten voor de St. Martinusparochie, zingen bij rouw en trouw en ook wordt er regelmatig opgetreden in verpleeghuizen, daarnaast is het koor jaarlijks te beluisteren in het Slingeland Ziekenhuis.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij Coby Teunissen, telefoonnummer 0314-681647. Ook bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend de sfeer te proeven op de repetitieavond in het oude Parcohiehuis in Wehl.

Jongeren zetten zich met Serious

Doetinchem in voor het goede doel

DOETINCHEM - Donderdag 21 december worden jongeren uit Doetinchem opgesloten op het Simonsplein in Doetinchem. 48 uur lang maken ze radio voor het goede doel, gekoppeld aan de landelijke Serious Request actie van 3FM.

Na de eerste editie van Serious Doetinchem in 2016 heeft een grote groep jongeren het idee voor een nieuwe editie weer opgepakt. Tijdens deze actie wordt geld opgehaald voor families die elkaar door oorlog of rampen kwijt zijn geraakt.
Scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om met een actie mee te doen, zich in te schrijven op de site en hun uiteindelijke opbrengst te laten zien op het plein. Sponsoren worden uitgenodigd om mee te doen en de binnenstad van Doetinchem wordt uitgenodigd om het project te steunen.
Meer informatie is te vinden op de website van het jongerencentrum.

Vacatures voor de
vrijwilligerscentrale

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale (VWC) in Doetinchem is voor diverse organisaties op zoek naar vrijwilligers. Hieronder volgt een selectie uit het vacatureaanbod van de VWC.

Kopje Kroost – Babycafé
Kopje Kroost – Babycafé zoekt gastvrouwen. Kopje Kroost is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders in 't Brewinc in Doetinchem. Men zoekt gastvrouwen die af en toe op vrijdagochtend aanwezig willen zijn om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Wie het leuk vindt om met mensen en kinderen om te gaan, interesse heeft in zwanger- en ouderschap gerelateerde onderwerpen, kan contact opnemen. Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug: Een interessant netwerk van professionals, gezellige contacten met bezoekers van het café uit de hele Achterhoek en veel waardering vanuit de werkgroep.

De Gruitpoort
De Gruitpoort zoekt schrijfvrijwilligers. Deze vinden het leuk om verhalen te verzamelen en hierover te schrijven. Als schrijfvrijwilliger bezoekt men samen met andere vrijwilligers en schrijfdocente Lieke Deelstra drie weken achter elkaar een groepje ouderen op één van de locaties. En daar zijn de mooiste verhalen te horen. Er is een kennismakingsworkshop op maandag 6 november van 15.00 tot 17.30 uur in de Gruitpoort. De sessies zijn gepland op maandag 13, 20 en 27 november van 9.30 tot 11.30 uur.

VVV
Het VVV-kantoor in Doetinchem zoekt een website-beheerder. Deze vrijwilliger heeft affiniteit met computersystemen en werkt zelfstandig. Het beheren van de VVV-website houdt in de website up-to-date te houden, foto's in te voeren, teksten te schrijven, beheer van de agenda en social media. De verwachte tijdsinvestering is ongeveer vier uur per week.

Wie belangstelling heeft voor één van de vacatures bij de VWC kan rechtstreeks contact op met de organisatie of kijk voor meer informatie op de website. Men is ook van harte welkom tijdens het inloopspreekuur, op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in het Zorgplein aan de Terborgseweg 21.

Bal wordt ijshockeypuck bij 'face-off' tussen de aanvoerders van VVG (r) en Viod (Stijn Tomessen). Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam Stijn Tomesen
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 27 oktober 1988

1. Club en functie Centrale verdediger bij Viod en sinds drie seizoenen ook aanvoerder. Als ik het goed heb bijgehouden, is dit mijn tiende seizoen in het eerste.

2. Gezin Sinds een half jaar woon ik samen met Jacqueline in een nieuwbouwwoning in Wijnbergen. Samen wonen bevalt ons heel goed. Daarvoor heb ik altijd bij mijn ouders gewoond en dat beviel prima. Ik woonde toen op loopafstand van mijn werk, dat was ook prettig.

3. Beroep Ik werk als administratief medewerker op een accountantskantoor in Doetinchem. Daar ben ik acht jaar geleden na een stage blijven plakken. Ik heb fijne collega's en de sfeer is goed. Zakelijke transacties verwerken, inkomstenbelasting en de jaarrekening zijn zaken waarmee ik bezig ben.

4. Muziek Een lichte voorkeur voor Nederlandstalig heb ik. Voor een wedstrijd zijn het de jonge gasten die in de kleedkamer aan de knoppen draaien van onze muziekbox. Hardstyle en dat soort opzwepende klanken draaien ze. Bij een overwinning nemen wij ervaren mannen de macht over en staat er Nederlandstalige muziek op.

5. Hoogte- en dieptepunt Dat we met het eerste elftal vier seizoenen geleden promoveerden naar de tweede klasse was een hoogtepunt. Mijn dieptepunt hangt daarmee samen, want daarna trad het verval in en degradeerden we in twee seizoenen naar de vierde klasse. Intussen zijn we met een revival bezig. Het kampioenschap van vorig seizoen in de vierde klasse, mijn allereerste bij het eerste, was natuurlijk een absoluut hoogtepunt.

6. Voorbeeld Eigenlijk heb ik nooit een voorbeeld gehad. Ik ben wie ik ben. Een saai antwoord, maar zo is het wel. Kijk, als je zelf een goede nummer tien bent, dan kan ik mij voorstellen dat Wesley Sneijder je voorbeeld is. Maar tja, ik ben slechts een doodgewone verdediger. Of ik als aanvoerder zelf een voorbeeld ben? Dat durf ik niet te zeggen. Zelf zie ik het niet zo. Wellicht voor de wat stillere jongens, maar dat moet je aan hen vragen. Uiteindelijk ben ik een allemansvriend.

7. Eén dag in de schoenen van Ik hoef niet per se te ruilen met iemand. Ik ben happy met mijzelf. Dat ik de rust kan bewaren, een goed overzicht heb en anderen in het veld kan neerzetten, zijn mijn goede eigenschappen, vind ik.

8. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Van de oude stempel ben ik. Vroeger kon je ook niet kiezen, hè. Volgens mij heb ik altijd zwarte Adidas voetbalschoenen gehad. Gekleurde schoenen doen mij niets. Sterker nog, al die kleuren doen mij eerder pijn aan de ogen.

9. Ergernis Tegen onrecht kan ik slecht. In het veld merk ik dat scheidsrechters zich regelmatig oppermachtig voelen. Als aanvoerder mag je vaak niet eens meer een vraag stellen of in de emotie wat zeggen. Normaal praten kan niet meer. 'Geen discussie' schreeuwen ze dan.

10. Ambitie Ons team is redelijk intact gebleven en er zijn wat spelers nieuw. Het eerste doel is om als nieuwkomer in de derde klasse bij de onderste drie weg te blijven. Maar onze ambitie ligt hoger. We kunnen in het linkerrijtje eindigen en misschien zelfs een periode winnen.

11. Openbaring Mijn vaste plek in de kleedkamer. Bij binnenkomst zoek ik altijd het plekje links in de hoek op. Niemand anders moet daar gaan zitten. Waarom dat mijn plek is? Blijkbaar zit ik graag in het hoekje. Net als centraal achterin op het veld heb ik vanaf die plek een goed overzicht.

Groot kampioene Almaz Ayana kiest voor Montferland Run

's-Heerenberg verheugt zich op de komst van supersnelle wereldtopper

's-HEERENBERG - Wereldrecordhoudster Almaz Ayana loopt op zondag 3 december tijdens de 22ste editie van de Pfixx Solar Montferland Run haar eerste wegwedstrijd in Europa. De Ethiopische topatlete – in 2016 samen met sprintfenomeen Usain Bolt uitgeroepen tot 'beste atleet ter wereld' – is van plan in 's-Heerenberg een supertijd neer te zetten. Na haar olympische goud van Rio de Janeiro over 10.000 meter in een nieuw wereldrecord, is de 25-jarige Ayana toe aan een nieuwe uitdaging. Wellicht zit het verbeteren van het parcoursrecord bij de vrouwen er op zondag 3 december in.

Almaz Ayana verbaasde op 12 augustus 2016 de complete sportwereld in de olympische finale over 10.000 meter met een ongehoord snelle 29.17,45 minuten. Daarmee verpulverde zij het 23 jaar oude wereldrecord van de Chinese Junxia Wang met ruim 14 seconden. Ook dit jaar bewees Ayana met haar wereldtitel van afgelopen augustus in Londen dat op haar geen maat staat. Op deze afstand is zij door echt geen enkele vrouw bij te houden. (Bij het afgelopen WK in Londen finishte Tirunesh Dibaba – de voormalig wereldrecordhoudster over 15 kilometer – op meer dan 45 seconden (!) als tweede). Nu Ayana in deze wintermaanden meer kilometers maakt is de kans zeer groot dat ze ook op de 15 kilometer zal excelleren.

Rijke verleden
Sinds 2005 staat het parcoursrecord van de Pfixx Solar Montferland Run op 48.32 minuten. Die tijd is gelopen door de Ethiopische Bezunesh Bekele. Het is een indrukwekkend snelle tijd op het prachtige, glooiende parcours langs het Montferlandse bos. In het rijke verleden van deze prestigieuze 15 kilometer wegwedstrijd hebben wereldrecordhoudsters als Lornah Kiplagat (in 2008 winnares in 's-Heerenberg na 48.49 minuten), hardloopfenomeen Paula Radcliffe (2014) en Meseret Defar (winnares in 2015) zich stuk gelopen op deze supertijd. Ook tweevoudig wereldkampioene op de marathon Edna Kiplagat lukte het vorig jaar met 48.54 minuten niet; die race werd toen gewonnen door Eunice Kirwa (olympisch zilver op de marathon). Met 48.37 minuten bleef Kirwa slechts 5 seconden boven het parcoursrecord. Het wordt dus de hoogste tijd voor verbetering van die 48.32 minuten uit 2005.

'Getriggerd'
Jaar na jaar staan de allerbeste lange-afstandslopers ter wereld aan de start voor de Pfixx Solar Montferland Run. Omdat het om een snelle wedstrijd op een gecertificeerd parcours gaat, omdat de eerste week van december voor wereldtoppers een gunstige week is én omdat de allerbesten op de lange-afstand en marathon 'getriggerd' worden door de bijzondere historie van deze hardloopwedstrijd. Toplopers als Khalid Khannouchi en Wilson Kipsang (beiden voormalig wereldrecordhouder op de marathon), Abel Kirui (tweevoudig wereldkampioen marathon), Dennis Kimetto (de huidige wereldrecordhouder op de marathon) en de Ethiopische supersterren Kenenisa Bekele en Haile Gebrselassie hebben met hun prestaties de internationale pers gehaald en de Monferland Run over de hele wereld bekend gegeven.

De start is jaarlijks om 12.00 uur op de Slotlaan – pal achter Huis (Kasteel) Bergh – en de finish is rond 12.42 uur op de Hofstraat, in het centrum van 's-Heerenberg. Het parcoursrecord bij de mannen staat sinds 2012 op naam van de Keniaan Geoffrey Mutai.

Binnenkort maakt de organisatie de deelname van de andere internationale toppers bekend. Ook wordt dan duidelijk welke Nederlandse topatleten op zondag 3 december mee doen in
's-Heerenberg.

Zonder scheids, geen voetbalwedstrijd

Scheidsrechters van Doetinchem en omstreken bij elkaar voor de training. Foto: John van der Kamp

Scheidsrechters vereniging Doetinchem en omstreken

Door John van der Kamp

DOETINCHEM - Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken (SDO) is een vereniging voor voetbalscheidsrechters, die op Sportpark De Bezelhorst iedere week een training verzorgt voor voetbalscheidsrechters uit de regio Doetinchem.

Op het atletiekveld van Argo worden door Harrie Mellendijk en Richard Polman wekelijkse trainingen gegeven, waar de nadruk hoofdzakelijk ligt op de fysieke kwaliteiten van de scheidsrechter, die tijdens een wedstrijd cruciaal kunnen zijn. Ieder weekend zo fit mogelijk op het veld staan is het devies. Daarnaast geeft de SDO eens per maand een Shuttle Run-test en op iedere derde donderdag van de maand is er spelregelkennisavond, want een goede spelregelkennis is voor iedere voetbalscheidsrechter een vereiste.

'Wij helpen graag de amateurclubs om hun club-scheidsrechters te ondersteunen'

Wekelijks staan er bijna dertig scheidsrechters te trappelen om de training op de donderdagavond te volgen. "Het is een grote groep die bestaat uit jeugd en een mengelmoes van ouderen, die meestal in het tweede gedeelte van de avond een aangepaste training doen. Mijn collega Richard Polman neemt dan de grote groep voor zijn rekening. Ik geef dan die scheidsrechters, die net terugkomen van een blessure, laat ik zeggen de minder fitte en ouderen, een aangepaste training", legt Meldendijk uit, die is aangesteld om de wekelijks de training te leiden, samen met Richard Polman, die assistent-scheidsrechter is in het betaalde voetbal. "We trainen iedere week, met de zomervakantie stoppen we acht weken, maar ook tijdens winterperiode trainen we door, al ligt er sneeuw en ijs", vult Mellendijk aan.

De Scheidsrechtersvereniging is één van de grootste van Nederland en heeft momenteel 97 leden, waarvan Frank Sanders voorzitter is, die samen met Ab Brussen, Maarten Bolwerk, Jeroen Sanders en Joost Soeter het bestuur vormen. "Naast dit bestuur hebben we zes commissies, die ook contacten onderhouden met clubs uit de regio. Naast het uitnodigen van trainers, trainen wij ook met voetbalteams. Onlangs hebben Wolfersveen en ook het vrouwenteam van HC'03 hier meegetraind en zij krijgen hierdoor een beeld hoe wij als scheidsrechter ons wekelijks voorbereiden", vertelt 48-jarige Frank Sanders, die aanvult dat de meeste scheidsrechters naast de donderdagtraining, eerder in de week voor zichzelf trainen. Sanders fluit hoofdzakelijk wedstrijden uit de derde en tweede klasse en heeft gezien zijn leeftijd niet de ambitie om nog hogerop te gaan fluiten. "Mijn zoon Jesper fluit de Landelijke Jeugd, tweede en derde divisie, ik hoop dat hij mij minimaal gaat evenaren. Koen Molenaar is ook een talent, die het bijzonder goed doet", aldus de SDO-voorzitter, in het dagelijkse leven pionier in de ouderenzorg.
De 17-jarige Koen Molenaar uit Ulft is één van jonge talentvolle scheidsrechters, die meetraint bij de SDO. Hij fluit jeugdwedstrijden tot de leeftijdsgroep Onder 19. "Ik fluit nu voor het tweede jaar bij de KNVB, daarvoor floot ik als clubscheids bij SDOUC. Mijn ouders brengen mij naar de wedstrijden, ik heb wel `n rijbewijs, maar ik mag nog niet alleen rijden", zegt Koen Molenaar, student op het AOC en hoopt volgend schooljaar een hbo-opleiding in Wageningen te volgen. Zijn kennis pakt hij op bij het zien van wedstrijden op tv en na de trainingen. "Ik let op hoe een scheidsrechter reageert op spelsituaties en hoe hij dat oplost. Bij de spelregelcompetitie leer ik veel van Richard Polman, dan zie je wel dat hij in het betaald voetbal zit", vindt Molenaar, die trost meldt dat zijn opa ook scheidsrechter is geweest.
Scheidsrechter Gerard de Graaf is al vanaf 1988 lid en trainde ook al mee op het complex van vv Terborg, voordat de SDO in 2007 naar de Bezelhorst verhuisde. Hij komt uit in groep F en fluit hoofdzakelijk op zondag wedstrijden in de derde klasse, maar is ook actief als assistent. "Vorig jaar was ik onder andere assistent bij AZSV en Rohda Raalte, dit jaar heb ik al wedstrijden gehad met DZC`68 en FC Zutphen", vertelt hij. De Graaf werkt wekelijks een vast programma af om fit te blijven. "Maandags en dinsdags zit ik op de sportschool in Doesburg, donderdags hier, en zaterdags een wedstrijdje fluiten bij de jeugd." Hij mist geen enkele spelregelavond. "Ieder jaar zijn er spelregelwijzigingen, je moet die wel meekrijgen. Je krijgt tien spelregels, daar zitten van de vragen tussen, die je vaak in de praktijk niet meemaakt, maar je moet het wel weten. Dat merk je in het veld ook, dat spelers die nieuwe regels niet weten", aldus De Graaf, die het leuk vindt derby's te fluiten.

'Ook tijdens winterperiode trainen we door, al ligt er sneeuw en ijs'

De 25-jarige Joost Soeter uit Zeddam is secretaris van de SDO en fluit sinds een maand weer voor de bond wedstrijden op vierde Klasse niveau. Zijn keuze om scheidsrechter te worden, ontstond na blessures als voetballer in Zeddam 1."Ik floot als clubscheidsrechter al vanaf m'n twaalfde en voor de bond vanaf m'n negentiende. Daarna ben ik assistent geweest in het talententraject betaald voetbal. Maar fluiten trok me meer", aldus Soeter, student sportkunde op Papendal. Hij floot afgelopen zondag de topper in 4D tussen MvR en vv Doetinchem. Namens de SDO nodigt hij de clubscheidsrechters van alle voetbalverenigingen van harte uit. "Clubscheidsrechters kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij ons. Wij willen graag de amateurclubs helpen om hun clubscheidsrechters te ondersteunen met de spelregelkennis, en zij kunnen gewoon bij hun eigen club blijven fluiten, maar kunnen hierdoor hun eigen niveau verhogen."

Sprinkhanen en Zeddam-Sint Joris moeten inhalen

Trainer Frank Burgers van Sprinkhanen. Foto: Susan Wiendels Foto: Susan Wiendels

Door John van der Kamp

REGIO - De KNVB heeft voor dit weekend een inhaalweekend vastgesteld. Naast een paar inhaalwedstrijden kunnen de meeste clubs genieten van een vrij weekend, behoudens de clubs die nog voor de beker uitkomen.

In de vierde klasse D staan twee inhaalwedstrijden op het programma. Nummer twee van de ranglijst Sprinkhanen speelt in Giesbeek tegen GSV`38. De Hanen wonnen afgelopen zondag in eigen huis sv Kilder, met 2-1. Een zege die moeizaam tot stand kwam, oordeelt Sprinkhanen-trainer Frank Burgers. "Het was een strijd-wedstrijd", zoalsBurgers het noemt. "Een wedstrijd met veel persoonlijke duels, niet ons idee om zo te voetballen. Gelukkig kwamen wij wel op voorsprong na een corner, die Sjoerd Duis binnen kopte. Door slecht verdedigen van ons, viel voor rust de gelijkmaker." Sprinkhanen had het ook in de tweede helft niet gemakkelijk tegen Kilder, die het veld klein hield. Toch scoorde de thuisclub tien minuten voor het eindsignaal de winnende treffer. "Bas Beursken stond aan de basis, die Rob Gieling liet scoren", vult Frank Burgers aan, die A-junior Ties Gieling een goede wedstrijd zag spelen. "Zondag verwacht ik een aardig potje, want GSV heeft een goede ploeg" weet de trainer van Sprinkhanen, dat momenteel alleen tegen koploper MvR de punten liet liggen. "Ik heb een leuke en fijne groep om mee te werken, met enkele jonge spelers. Onze doelstelling is minimaal top-5. Gezien de tegenstanders die we nu gehad hebben, moet dit haalbaar zijn." De wedstrijd in Giesbeek op Sportpark De Does begint om 14.00 uur.

'De jongens beseffen dat we nu drie punten moeten pakken'

Zeddam-Sint Joris moet zondag naar Tolkamer voor de inhaalwedstrijd tegen sc Rijnland. Na de winst op VVG'25 heeft het team van trainer Rudie Tempels drie nederlagen op rij moeten slikken. "Afgelopen zondag tegen Loil eindelijk een goed begin van de wedstrijd, want tegen Terborg en Sprinkhanen stonden we met rust al ver achter", kijkt Tempels terug. "Via een penalty kwamen we wel op achterstand, maar net voor rust scoorden we de verdiende gelijkmaker." Toch liep het voor Zeddam-Sint Joris net even anders, ondanks een licht overwicht in de tweede helft. "Onze aanvaller Luuk Hartman scoorde de 2-1, maar door een blessure van Niels Blecking viel de organisatie weg en scoorde Loil de 2-2. We misten zelf de kans om de 3-2 te scoren en in de tegenstoot krijgen we kous op de kop en werd het in blessuretijd zelfs 4-2 voor Loil", aldus de teleurgestelde Tempels. "Zondag wacht ons een cruciale wedstrijd, en de jongens beseffen zelf wel dat we nu drie punten moeten pakken. Onze doelstelling is handhaving, als we winnen nemen we afstand van de onderste drie plaatsen." De Zeddam-Sint Joris trainer verwacht dat zijn centrale middenvelder Niels Blecking gewoon van de partij zal zijn. De aanvang van de wedstrijd is om 14.00 uur.

Mirjam Koster opvolger René van Gils bij Graafschap College

Mirjam Koster volgt René van Gils op als directeur van het Graafschap College. Foto: PR

DOETINCHEM - Mirjam Koster-Wentink wordt op 1 maart 2018 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College. Zij volgt René van Gils op die na 25 jaar met pensioen gaat. Mirjam Koster zal, samen met vicevoorzitter Sarien Shkolnik, het regionaal opleidingencentrum gaan leiden. De raad van toezicht heeft, na een zorgvuldig proces van werving en selectie, de benoeming van Mirjam Koster unaniem goedgekeurd.

Mirjam is geboren en getogen in de Achterhoek en studeerde aan het HEAO, waarna zij werkte in het bedrijfsleven op sales- en marketingfuncties. Ze volgde diverse opleidingen op het gebied van bestuurs- en organisatiewetenschappen, waaronder bij de Business School INSEAD.

Koster komt over van hbo-instelling Saxion

In 2011 rondde zij de masteropleiding 'Strategisch management in het publieke domein' af aan de Universiteit Utrecht.
Mirjam verlaat hbo-instelling Saxion, waar zij ruim vijftien jaar heeft gewerkt. Ze begon haar loopbaan bij Saxion als docent bij de opleidingen Commerciële Economie en International Business & Management. Voor haar huidige functie als directeur van de Academie Creatieve Technologie was zij als manager en directeur werkzaam bij de Hospitality Business School. Mirjam wordt bij Saxion zeer gewaardeerd vanwege haar aansprekende manier van leidinggeven. Mirjam Koster licht haar overstap toe: ''Dat ik als voorzitter van zo'n goede mbo-instelling aan de slag mag, vind ik echt een eer. Het mooie van beroepsonderwijs is, dat je op meerdere manieren bijdraagt aan een goede samenleving."

SKB vervult regionale functie voor de opvang van anorexiapatiënten

REGIO - Sinds oktober 2017 vervult de kinderafdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, onderdeel van Santiz ziekenhuizen, een regionale functie bij de eerste opvang en begeleiding van jongeren met anorexia waarbij sprake is van ernstige lichamelijke problematiek.

Jongeren met anorexia uit de regio Nijmegen, Arnhem en de Achterhoek worden voor noodzakelijke medische zorg naar het SKB verwezen. Hier zijn twee bedden gereserveerd voor directe opvang van deze jonge patiënten. Een enthousiast en betrokken team van deskundigen (kinderarts, orthopedagoog, diëtist, pedagogisch medewerker en verpleegkundigen) staat voor ze klaar en biedt hen de best mogelijke medische en psychische zorg. "Doordat we nu een regionale functie hebben, kunnen we meer patiënten opvangen en behandelen waardoor onze expertise nog verder zal toenemen. Want als je iets vaker doet, word je steeds beter," aldus kinderarts Saskia van Daalen.

Samenwerking ziekenhuis en
gespecialiseerde eetklinieken

Gespecialiseerde eetklinieken richten zich met name op de psychische en ziekenhuizen op de medische begeleiding. "Maar", zegt Van Daalen. "als het in het koppie van zo'n patiëntje niet goed zit, en je verleent geen psychische hulp in het ziekenhuis, dan heeft het op gewicht komen niet veel kans van slagen".

'Sneller bij kern van het probleem door samenwerking'

Van Daalen houdt zich bezig met de medische begeleiding van patiënten en Marijn Waanders, orthopedagoog, met de psychische kant. Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld twee tot drie weken. In die tijd werkt het team van deskundigen nauw samen. "Door deze interne samenwerking en een goede samenwerking met de gespecialiseerde eetklinieken komen we sneller bij de kern van het probleem en kunnen we patiënten nog beter helpen en klaarstomen voor verdere begeleiding door een gespecialiseerde eetkliniek", aldus Van Daalen.

Traject
Zodra een patiënt wordt opgenomen, wordt deze direct aangemeld bij een gespecialiseerde eetkliniek. Dit doen we om de wachttijd voor opname of behandeling door een eetkliniek zo kort mogelijk te houden. Toch zit er vaak een periode tussen de ziekenhuisopname en opname of begeleiding door de eetkliniek.
"Daarom volgt, als patiënten zover medisch zijn opgeknapt dat ze weer naar huis kunnen, een op maat gemaakt poliklinisch traject," vertelt Waanders.
"Dat traject is soms heel intensief. Het komt voor dat we patiënten en eventueel hun familie wel twee keer per week zien. We blijven patiënten begeleiden totdat zij terecht kunnen in een gespecialiseerde eetkliniek."

Deskundigheid team
De expertise van het team op de kinderafdeling is door deze regionale rol nog verder toegenomen. "Doordat we vaker patiënten met anorexia begeleiden, weten we nu nog beter hoe we moeten handelen. Samen met een gespecialiseerd team verpleegkundigen doen we ons uiterste best om patiënten te helpen om weer beter te worden," besluit Van Daalen.

Weemoed en vergankelijkheid in najaarsconcert Oost-Nederlands Kamerkoor

ZELHEM - Op zaterdag 11 november geeft het Oost-Nederlands Kamerkoor vanaf 20.00 uur zijn najaarsconcert in de Lambertikerk te Zelhem.

De muziek is helemaal afgestemd op de maand november. In deze maand zien we een overgang van de bonte levendige kleuren van de herfst naar het doodse grijs van de winter. Geen wonder dat er in deze maand veel aandacht is voor de vergankelijkheid van het leven en de gedachtenis van de doden.

In een bont palet van Barok-, romantische en moderne muziek komen deze onderwerpen aan de orde in het najaarsconcert. Naast het fascinerende requiem van Herbert Howells (1936), brengt het koor een viertal prachtige motetten van Johannes Brahms (1833-1897) ten gehore, waaronder het bekende 'Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?'. Ontroerend zijn de motetten van Johann Hermann Schein (1586-1630) over psalm 126 'Die mit Tränen säen' en over het sterven van Jakob 'Da Jakob vollendet hatte'. In het concert wordt tenslotte ook vooruitgegrepen naar een nieuw begin, dat bezongen wordt in het feestelijke Deutsches Magnificat van Heinrich Schütz (1585-1672).
Het koor staat onder leiding van Rob Vermeulen. Het concert wordt herhaald op 12 november om 16.00 uur in Aerdt.

Kaarten voor het concert van 11 november zijn verkrijgbaar via www.oostnederlandskamerkoor.nl. Ze kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de kassa.

Kunst in de Kerk

DOETINCHEM - In de Catharinakerk Doetinchem presenteren op zaterdag 11 november van 11.00 tot 17.00 uur de leden van het kunstenaarsnetwerk het Web hun werk. In het hart van de stad, om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met hun kunst en het Web, onder het motto: 'het Web komt naar u toe!'

Dat levert een kerk op vol schilderijen, grafisch werk, beeldhouwwerk, ijzersculpturen, emailleerwerk, keramiek, sieraden, sjaals, foto's, werken van vilt, papier en textiel. Dit jaar zijn er meer deelnemers dan ooit.
Voor wie op zoek is naar een kunstcadeautje voor Sinterklaas of kerst, het is er te vinden.
Natuurlijk kan men ook verrast worden door een prachtig schilderij of ander kunstwerk… het meeste werk is te koop. Er is verkoop van kunstboeken en tijdschriften, er is koffie, thee en frisdrank en de kunstenaars trakteren op hun zelf gebakken lekkernijen.

Er is een informatie stand over alle activiteiten die het Web organiseert zoals de Kunstwandelroute in Hummelo, (die jaarlijks - tussen Pasen en Pinksteren - ruim tienduizend bezoekers trekt), de kunstroute in Doetinchem '20 op een rei' in de zomer, de Doetinchems Design Expositie in het voorjaar in het Stadsmuseum, de workshops, de exposities in het Web en demonstraties door kunstenaars tijdens koopzondagen.

Stichting DOEN wil ontmoetingsplekken ondersteunen

Linda Commandeur. Foto: Mark Ebbers

14 november kunnen initiatieven een Zetje krijgen

Door Mark Ebbers

GROENLO/ACHTERHOEK - Ontmoetingsplekken vergroten de samenhang en de betrokkenheid. Achterhoekers die daarmee bezig zijn of plannen hebben om ermee bezig te gaan, kunnen daar vast wel hulp bij gebruiken. Daarvan is Linda Commandeur overtuigd. Ze is sinds enige maanden scout van de Stichting DOEN - een organisatie ondersteund door de Nationale Postcode Loterij - voor het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken. Op dinsdag 14 november is er in het kader daarvan een bijeenkomst onder de naam 't Zetje. Daarvoor kunnen initiatieven worden aangemeld, die vervolgens tijdens de bij BS22 te houden middag/avond kunnen worden gepresenteerd. Voor feedback en wellicht verdere ondersteuning, mogelijk in de vorm van een (flinke) financiële bijdrage.

De contacten tussen Linda en Stichting DOEN dateren al uit 2013: "Op de kaart van Ruimtevolk, een kennisorganisatie die zich bezighoudt met bottum-up-initiatieven, zag men een grote lege plek in de Achterhoek." BS22, waarvan Linda de initiator was, werd benaderd door de stichting, die de Groenlose ontmoetingsplek en ideeënwerkplaats aan de Beltrumsestraat 22 daarop financieel ondersteunde. Ook enkele andere Oost Gelrese initiatieven, Den Diek in Lichtenvoorde en de BMV in Mariënvelde, ontvingen al financiële steun.

Scouts
In 2016 gaf de stichting te kennen dat haar zichtbaarheid onvoldoende was. Het bleek lastig geschikte initiatieven te vinden om te ondersteunen, van de andere kant wisten potentiële kandidaten de organisatie nauwelijks te vinden. Tijdens een brainstormsessie in Amsterdam in december 2016 over de toekomstplannen, was Linda een van de aanwezigen. Ze hield Stichting DOEN voor: "Waarom komen jullie niet meer naar de regio toe?"

Dit werd opgepikt en in mei van dit jaar werd ze gevraagd als scout voor de Achterhoek namens Stichting DOEN. Op dat moment kwam ze ook in contact met Elisabeth Boersma, scout voor Friesland. Ze bleken een goed setje. De s werd veranderd in een z, en zo werd 't Zetje de naam voor de pitchbijeenkomsten. De eerste werd onlangs gehouden in het Friese Wolvega, in Elisabeths werkgebied, de tweede is binnenkort dus in Groenlo, in de regio van Linda. Beide scouts werken trouwens intensief samen in beide regio's: Friesland en de Achterhoek. De 't Zetje-bijeenkomsten zijn pilots, op basis van de resultaten gaat Stichting DOEN bepalen hoe ze andere regio's in Nederland gaat benaderen.

Geld en meer
Wat Linda erg bevalt aan de werkwijze van DOEN in vergelijking met vergelijkbare fondsen, is de proactieve manier van werken en de manier waarop de stichting mensen en initiatieven voorthelpt. Met geld maar ook anderszins: ook als een aanvraag niet financieel wordt gehonoreerd, is men behulpzaam met feedback, ondersteuning, zichtbaarheid en doorverwijzingen. "Stichting DOEN vindt het belangrijk waaróm mensen bezig zijn met een iets. Het idee is: als mensen echt willen, blijven ze ervoor lopen, ze doen het niet alleen voor een zak geld." Die zak geld kan overigens behoorlijk zijn: Linda denkt dat een door DOEN toegekend bedrag voor ontmoetingsplek-initiatieven tussen de 30.000 en 150.000 euro kan liggen.

Een criterium is, dat de aanmeldingen en aanvragen vanuit bewoners komen, daar mogen dan best commerciële partijen bij betrokken zijn. Een ander criterium is, dat het moet gaan om structurele, duurzame initiatieven; het gaat niet om de ondersteuning van – al dan niet terugkerende – evenementen.

't Zetje
Voor de presentatieavond op 14 november waren tot het afgelopen weekend acht aanmeldingen binnengekomen; soms zijn het alleen nog maar ideeën voor ontmoetingsplekken, soms gaat het om initiatieven die al jaren in praktijk worden gebracht. In totaal is er plek voor 16 aanmeldingen. Linda: "In Wolvega waren er bij 't Zetje achttien presentaties, dat bleek eigenlijk iets te veel voor één bijeenkomst."

Het aanmelden voor 't Zetje is eenvoudig en kan via bs22.nl/nieuws, waar het formulier te vinden is. "Initiatiefnemers kunnen elkaar leren kennen en van elkaar leren", aldus Linda. "Ik zou dus zeggen: Achterhoekers, zie geen drempel, kom op!"

De gepresenteerde initiatieven worden beoordeeld door Safka Overweel en Hilde Neijssel, resp. de programmamanager en communicatiemanager van Stichting DOEN. Dat is volgens Linda van belang: "Elisabeth en ik zijn er ook, maar de mensen van DOEN kunnen op de avond zelf al toezeggingen doen, die wij als scouts niet kunnen doen. Iedereen krijgt direct terugkoppeling en te horen of ze (al) een aanvraag voor een financiële bijdrage kunnen doen."

't Zetje begint om 17.30 uur, de deur is open om 17.00 uur, en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Mensen en groepen die denken dat hun plan iets zou kunnen zijn voor het project Nieuwe Ontmoetingsplekken, maar verhinderd zijn op de 14de, wordt aangeraden zich toch te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar linda@gewooncommandeur.nl.

Uiteindelijk gaat het Stichting DOEN en de scouts met het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken om mensen en initiatieven die, zoals Linda het noemt, "de wereld een beetje mooier kunnen maken."

'De makelaars van Bennie' in Nederlandse Top-honderd

Roy Vredegoor en Frank Lanting zijn met makelaardij Vredegoor & Lanting marktleider in Doetinchem. Foto: Josée Gruwel

Krenten in de pap binnen een week weg

DOETINCHEM – Vrienden Roy Vredegoor en Frank Lanting begonnen op 1 mei 2015 met Vredegoor Lanting Makelaars (VLM). De woningmarkt zat toen in een dal, maar het tweetal kreeg al snel de wind in de zeilen. Toen in juni 2017 Vastgoed Media de tussentijdse editie van de Nederlandse Top-100 woningmakelaardij bekend maakte, bleek VML op de 43ste plaats te staan en daarmee was het bedrijf koploper in Doetinchem.

Door Josée Gruwel

De in Doetinchem gewortelde Roy Vredegoor en Frank Lanting ontmoetten elkaar op de makelaarsopleiding, waar hun vriendschap ontstond. Na meer dan tien jaar ervaring – Vredegoor was projectontwikkelaar en stuurde makelaars aan, en Lanting werkte achtereenvolgens bij Doetinchemse makelaars – besloten ze om samen een makelaarsbedrijf te beginnen. "'Jullie beginnen op het verkeerde moment, want het is crisis´, hoorden we om ons heen. Maar we waren vastberaden, hadden voortvarende ideeën. Dat neemt niet weg dat we met z'n tweeën op de eerste werkdag als lid van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) en met een leuke website maar zonder opdracht in ons pand zaten. Het voelde als zitten in een lege etalage. Die eerste dagen waren heel spannend. Maar we profileerden ons met onze eigen namen, dat is persoonlijk en herkenbaar, en we hadden een groot netwerk van vrienden, bekenden en oude relaties. Dus op de eerste opdracht hoefden we niet lang te wachten."
Door mond-tot-mond-reclame en Bennie Jolink als een van de eerste klanten die meewerkte aan reclamespotjes kreeg VLM bekendheid. Ze noemden ons al snel 'De makelaars van Bennie': laagdrempelig en gewoon. Mede door het aantrekken van de huizenmarkt ontstond een vliegende start. "Ons voordeel was in die tijd dat we geen portefeuille hadden met woningen die al jaren te koop stonden."

Marktleider
In juni 2017 kwam Vastgoed Media met een tussentijdse editie van de Nederlandse Top-100, waarin de dertigers hun bedrijf op de 43ste plaats zagen staan. Daarmee bleek VLM marktleider van Doetinchem.
In het tijdschrift Vastgoed van juni 2017 vertelt hoofdredacteur Geesje Rietveld: "Deze tussentijdse top-100 betreft de onderzoeksperiode 1 april 2016 tot 1 april 2017 en heeft uitsluitend betrekking op bestaande woningbouw. We kijken in dat tijdvak naar het aantal transacties, het aantal nieuwe opdrachten, alle woningen die de makelaar in zijn portefeuille heeft gehad en de doorlooptijd van de verkochte woningen. Ook de marktomstandigheden zijn in het algoritme van de berekening meegenomen. Een woning in Amsterdam verkoop je nu eenmaal gemakkelijker dan in de Achterhoek." Nieuw bij de berekening is ook dat er op kantoorniveau naar prestaties wordt gekeken. "Voorheen bestond de top-100 uit de overkoepelende makelaarsorganisaties; een lijst der groten. Nu is het mogelijk om uitspraken te doen over de prestaties van individuele kantoren. Kantoren die maar één vestiging hebben en heel vernieuwend te werk gaan."

Aanpak
De kracht van VLM zit volgens de makelaars in betrokken en benaderbaar zijn, het persoonlijke, humor, een actieve aanpak en vakmanschap. "Maar zonder social media zijn we nergens. Daarbij is de rol van Funda minder belangrijk geworden. Nu zetten we ons aanbod eerst op onze eigen site en op Facebook en is de manier waarop essentieel: heldere teksten, interactieve plattegronden, niets verhullende video's en 360-graden-foto's zonder gebruik van groothoeklenzen. We zijn in Doetinchem de eerste die een drone en video's inzetten."

'Jullie beginnen op het verkeerde moment, want het is crisis'

Een voordeel van het presenteren van aanbod op de eigen site is het collecteren van data. "Je hebt precies je eigen gegevens in beeld."
In de toekomst zal ook de rol van de makelaar als matchmaker nog groter worden. "Wij proberen de match te leggen tussen de ingeschreven zoekers, dat zijn er tussen 150 en 200, en de verkopers. We weten wie wat zoekt, kennen bijna alle zoekers en hebben de verkopers in beeld."

Portefeuille
In de eerste drie kwartalen van dit jaar verkocht VLM 150 huizen. Dat is 25 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Terwijl de huizenprijzen in Doetinchem het afgelopen jaar zo'n negen procent stegen, hebben we meer transacties met een kleinere portefeuille. De vraag neemt toe, het aanbod slinkt, waardoor de huizen korter in de verkoop zijn. We hebben een gemiddelde doorlooptijd van twee maanden. Maar de krenten in de pap, jaren '30-woningen en jonge tussenwoningen bijvoorbeeld zijn vaak binnen een week al weg. Die worden ook wel overboden. Dan krijg je westerse taferelen."

Hard werken
"De jeugd denkt bij het beroep makelaar al gauw aan een gelikte baan: gekleed in Italiaans maatpak, werkend vanuit een groot pand en jezelf voortbewegend in een snelle sportwagen. Maar zo is het niet. We werken zes dagen in de week in ons gewone kloffie vanuit een gewoon pand en maken lange dagen. Vredegoor: de meeste huizen verkoop ik 's avonds. Want dan hebben de meeste mensen rust en tijd."

Voorspellen
Hoe de toekomst eruit gaat zien voor de makelaars, is moeilijk te voorspellen. De rente zal op enig moment stijgen, de prijsstijging afnemen, de beperking op nieuwbouw in een krimpregio doet de vraag toenemen en ook overheidsbeslissingen over de leennorm en de hypotheekrenteaftrek spelen een rol.
Lanting: "We willen in ieder geval voorop blijven lopen."
Vredegoor: "Daarbij realiseren we ons heel goed dat het gemakkelijker is om ergens te komen, dan om ergens te blijven."

Feestfabriek partner van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

Feestfabriek partner Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

DOETINCHEM – De kogel is door de kerk. De Feestfabriek Alles Komt Goed BV wordt maatschappelijk partner van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het bedrijf, organisator van de festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana, wordt uitvoerend producent van de spectaculaire opening in stadion De Vijverberg in Doetinchem, op vrijdag 8 juni 2018. "En we onderzoeken nog of er meer in het vat zit'', zegt mededirecteur Ronnie Degen van De Feestfabriek.

De Special Olympics Achterhoek is een groot sportevenement voor 2000 mensen met een verstandelijke beperking. Ze meten hun krachten in acht Achterhoekse gemeenten in het weekeinde van 8, 9 en 10 juni 2018. In meer dan 20 verschillende takken van sport. "We weten wat het is om een feestje te organiseren. Maar we zijn ook maatschappelijk betrokken'', zegt directeur Degen.
Gemeenten, sportverenigingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen: iedereen is er van doordrongen dat de Special Olympics Achterhoek een succes moet worden. "Niet alleen om de Achterhoek op de kaart te zetten. Maar vooral omdat sporten voor mensen met een verstandelijke beperking enorm belangrijk is'', aldus Corine Berkel, directeur van het projectbureau dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement. "Het vergroot hun zelfvertrouwen, levert een wezenlijke bijdrage aan de integratie van deze mensen.''
Feestfabriek-directeur Degen is duidelijk: zijn bedrijf hoeft niet te verdienen aan het evenement. "We krijgen talloze aanvragen om goede doelen te steunen. Je kunt onmogelijk alles honoreren, maar de Special Olympics Achterhoek heeft een speciaal plekje in mijn hart. Misschien wel omdat ik zelf een kind heb met een beperking.''
Op dinsdag 7 november wordt de overeenkomst tussen de Feestfabriek en de organisatie van het evenement getekend. Dat gebeurt in Paardensportcentrum Lichtenvoorde aan de Weijenborgerdijk 34 in Vragender, de grootste hippische accommodatie in de Achterhoek. Eén van de locaties waar het sportevenement volgend jaar juni zal worden gehouden.
Tijdens een persconferentie op die 7 november, worden ook twee andere belangrijke nieuwe partners van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 gepresenteerd. Bovendien kondigt een beroemd auteur aan dat er volgend jaar mei een boek verschijnt, waarin het evenement een belangrijke rol speelt.


Weemoed en vergankelijkheid in concert Oost-Nederlands Kamerkoor

ZELHEM - Op zaterdag 11 november geeft het Oost-Nederlands Kamerkoor vanaf 20.00 uur zijn najaarsconcert in de Lambertikerk in Zelhem. De muziek is helemaal afgestemd op de maand november.

In deze maand is de overgang van de bonte levendige kleuren van de herfst naar het doodse grijs van de winter. Geen wonder dat er in deze maand veel aandacht is voor de vergankelijkheid van het leven en de gedachtenis van de doden.
In een bont palet van Barok-, romantische en moderne muziek komen deze onderwerpen aan de orde in het najaarsconcert. Naast het fascinerende requiem van Herbert Howells (1936), brengt het koor een viertal prachtige motetten van Johannes Brahms (1833-1897) ten gehore, waaronder het bekende ‘Warum is das Licht gegeben dem Mühseligen’. Ontroerend zijn de motetten van Johann Hermann Schein (1586-1630) over psalm 126 ‘Die mit Tränen säen’ en over het sterven van Jakob ‘Da Jakob vollendet hatte’. In het concert wordt tenslotte ook vooruitgegrepen naar een nieuw begin, dat bezongen wordt in het feestelijke Deutsches Magnificat van Heinrich Schütz (1585-1672).
Het koor staat onder leiding van Rob Vermeulen. Het concert wordt herhaald op 12 november om 16.00 uur in Aerdt.

Oost-Nederlands Kamerkoor zingt 'november-nummers'. Foto: PR

Kaarten voor het concert van 11 november zijn verkrijgbaar via www.oostnederlandskamerkoor.nl. Ze kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de kassa.

Open huis Kaasboerderij Weenink

LIEVELDE – Kaasboerderij Weenink in Lievelde houdt op zondag 12 november open huis van 11.00 tot 17.00 uur. Het hele bedrijf is te bezichtigen, de winkel is geopend, er is veel leuks te beleven voor jong en oud. In de winkel kunnen bezoekers inspiratie opdoen op gebied van kerst- en relatiegeschenken met heerlijke verse streekproducten.

Door Karin Stronks

Tijdens het open huis kunnen bezoekers kennis maken met het hele bedrijf, alles is in werking en medewerkers geven desgewenst uitleg over waar zij mee bezig zijn. "In de kaasmakerij mogen kinderen die dat willen zelf boter maken. Wat is er leuker dan een beschuitje eten met je eigen boter erop! In de stal kan men zien hoe koeien gemolken worden door de melkrobot. Kinderen mogen op gezette tijden de kalfjes melk geven. Een koe knuffelen kan natuurlijk ook!" Aan het woord is Peter Weenink, hij en zijn team zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het open huis.

Originele kerstcadeaus
In de winkel staan voorbeelden van kerstcadeaus, relatiegeschenken en kerstpakketten klaar. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen voor een origineel kerstcadeau. Weenink geeft aan: "Men kan bij ons één of twee kerst- of relatiegeschenken kopen maar ook een bestelling van honderden pakketten plaatsen. We vertellen graag over de mogelijkheden. We hebben van alles in huis voor een bijzonder kerstpakket zoals een groot assortiment jamsoorten, Achterhoekse en Spaanse wijnen, diverse biersoorten, kerstchocolade, zachte kaasspecialiteiten maar ook servies met een knipoog naar de boerderij, kaarsen en servetten."

Nieuwe producten
Nieuw in het assortiment zijn heerlijke Achterhoekse likeuren. "Dat is een hobby van onze eigen 'Johannes de Stoker'. De drankjes, in allerlei smaken, worden aangeboden in mooie platte flesjes. Ook nieuw in ons assortiment zijn de verpakte plakjes kaas, bunkerkaas en gatenkaas. Men kan ook kiezen uit een enorme diversiteit aan kruiden- en boerenkazen. Mensen moeten maar gewoon komen kijken op 12 november", aldus Peter Weenink.

Kerstborrel met kerstshoppen
Kaasboerderij Weenink biedt een nieuwe unieke mogelijkheid: de kerstborrel combineren met het aanbieden van een kerstpakket. Weenink legt uit: "Bij ons kunnen bedrijven, verenigingen en/of instellingen komen voor een kerstborrel en 'kerstshoppen'. Een unieke manier om de kerstborrel te combineren met het zelf samenstellen van een kerstpakket door de medewerkers. Gasten worden ontvangen met een hapje en drankje bij de open haard in het Proeflokaal. Men kan een toost uitbrengen op het afgelopen jaar maar ook een uitgebreid buffet of diner behoort ook tot de mogelijkheden. Na afloop kan het zelfgekozen kerstpakket mee naar huis!"

Webshop
Men kan niet alleen aankopen doen in de streekproductenwinkel van Kaasboerderij Weenink, ook makkelijk is het om een bestelling plaatsen op de Webshop.

Weemoed en vergankelijkheid in concert Oost-Nederlands Kamerkoor

ZELHEM - Op zaterdag 11 november geeft het Oost-Nederlands Kamerkoor vanaf 20.00 uur zijn najaarsconcert in de Lambertikerk in Zelhem. De muziek is helemaal afgestemd op de maand november.

In deze maand is de overgang van de bonte levendige kleuren van de herfst naar het doodse grijs van de winter. Geen wonder dat er in deze maand veel aandacht is voor de vergankelijkheid van het leven en de gedachtenis van de doden.
In een bont palet van Barok-, romantische en moderne muziek komen deze onderwerpen aan de orde in het najaarsconcert. Naast het fascinerende requiem van Herbert Howells (1936), brengt het koor een viertal prachtige motetten van Johannes Brahms (1833-1897) ten gehore, waaronder het bekende 'Warum is das Licht gegeben dem Mühseligen'. Ontroerend zijn de motetten van Johann Hermann Schein (1586-1630) over psalm 126 'Die mit Tränen säen' en over het sterven van Jakob 'Da Jakob vollendet hatte'. In het concert wordt tenslotte ook vooruitgegrepen naar een nieuw begin, dat bezongen wordt in het feestelijke Deutsches Magnificat van Heinrich Schütz (1585-1672).
Het koor staat onder leiding van Rob Vermeulen. Het concert wordt herhaald op 12 november om 16.00 uur in Aerdt.

Kaarten voor het concert van 11 november zijn verkrijgbaar via www.oostnederlandskamerkoor.nl. Ze kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de kassa.

Toneelvereniging Etten gaat los bij eeuwfeest

Spelers van Toneelvereniging Etten die in de Oude Ettense Kerk repeteren voor 'Gaten'. Foto: Josée Gruwel

ETTEN – In 2018 bestaat Toneelvereniging (TV) Etten honderd jaar. Dat wordt gevierd! Met een receptie en een feestavond, maar vooral met de opvoering van 'Wormen en Gaten', een toneelstuk dat speciaal voor dit eeuwfeest door theatermaker Theo Soontiëns werd geschreven. 'Wormen en Gaten' bestaat uit twee delen: een krimi en een dorpskroniek. "Geen spektakelstuk, maar wel heel bijzonder", vertelt bestuurslid Harrie Lubbers. "We voeren het zes keer op."

Door Josée Gruwel

In 2018 is het een eeuw geleden dat in Etten de Rooms Katholiek Propagandaclub Benedictus XV werd opgericht. De club floreerde, maar er was ook een aantal jaren van weinig of geen actie. In 1979 volgde een doorstart en veranderde de naam in Toneelvereniging Etten. Jan en Bets van Dulmen en Bennie en Alie Slutter waren de personen hierachter. Inwoners van Etten en daarbuiten kwamen naar de – vaak hilarische – uitvoeringen en naar de hoge ogen gooiende spektakelstukken als 'Napoleon in de Strik' in 2003 en 'Vaticaan op stelten' in 2010.
Juist de jaren van weinig of geen actie werden de aanleiding voor 'Wormen en Gaten'.

Langzame groei
"Om het eeuwfeest te vieren wilden we iets unieks, maar geen spektakelstuk. Dus geen stoomtrein, geen paard en wagen, geen groot mannenkoor en geen grote tribune in de openlucht", vertelt Harrie Lubbers.
Wat dan wel kreeg voetje voor voetje vorm met medewerking van Theo Soontiëns. "We waren geen onbekenden voor elkaar," aldus de theatermaker. "Enkele jaren geleden gaf ik workshops aan de spelers en daarna brainstormden we samen ook al eens over een toneelstuk dat zich in een kerk zou moeten afspelen. Nu dacht ik mee over wat nog niet eerder in het land is vertoond: twee toneelstukken die op twee locaties tegelijkertijd worden gespeeld en waarbij het verhaal van het ene stuk klopt bij het andere. Twee toneelstukken die je apart van elkaar kunt zien, maar die zoveel nieuwsgierigheid opwekken dat iedereen ze allebei wil komen kijken."

Rituelen
Soontiëns, die de schrijfopdracht kreeg, ging in gesprek met alle leden van TV Etten om hun wensen qua personage in kaart te brengen. De spelers gaven antwoord op vragen als: "Wat is je droomrol? Waar ligt je kracht?" Daarna ging de theatermaker aan het denken, fantaseren, creëren.
"Het bedenken van personages, het maken van een sociogram en het schrijven van dialogen ging zoals altijd gepaard met rituelen, zoals brandende olielampjes die erfstukken zijn van mijn twee overleden zussen. De lampjes staan op een dienblad – gekregen van twee oud-leerlingen – met daarop geschreven de wens dat ik nog maar veel mooie teksten mag schrijven, een pot met drop in de nabijheid, stilte en veel door het huis lopen."
Er groeiden twee toneelstukken die samen 'Wormen en Gaten' heten, ontsproten aan de fantasie en gezet in een herkenbare tijdsgeest.

Wormen
'Wormen' is een krimi en speelt in 1953 in Oldebrugge, een dorpje waar toneelvereniging 'Kunst Verheft Allen' zich voorbereidt op de uitvoering van 'Een wachter in de nacht'. Maar van spelen komt niets meer als sterspeelster Mia Elders op een ochtend dood thuis wordt aangetroffen. Al snel blijkt het om moord te gaan. Het dorp is in rep en roer. Want wie is de dader en wat is het motief? Inspecteur Botman vindt de zaak maar gedoe in een flutdorp. Maar daar vergist hij zich in.
'Wormen' begint in de kroeg, bij zaal Köster. In de pauze verhuizen spelers en publiek voor het tweede bedrijf naar de Oude Ettense Kerk.
Soontiëns: "De titel 'Wormen' verwijst naar de kwaadaardigheid in de mens."

Gaten
'Gaten' speelt in de jaren tachtig als in het dorp Oldebrugge niets meer herinnert aan de roerige voorvallen van dertig jaar geleden. Daar komt verandering in als Tinie Elders terugkeert naar het dorp dat ze als tiener noodgedwongen moest verlaten. Oude wonden worden opengereten, maar uiteindelijk weet Oldebrugge in het reine te komen met het verleden en wordt zelfs de toneelvereniging nieuw leven ingeblazen.
Bij 'Gaten' wordt het eerste bedrijf gespeeld in de Oude Ettense Kerk. Na de pauze is zaal Köster voor spelers en publiek 'the place to be'.
Soontiëns: "'Gaten' is een soort dorpskroniek, licht en vrolijk, geschreven vanuit tradities maar wel met een frisse kijk. De titel heeft betrekking op gaten in de herinnering. Beide titels samen vormen het woord wormgaten. Een wormgat maakt het mogelijk om door de tijd te reizen. Ongeveer zoals de toeschouwers bij "Wormen en Gaten" door de tijd zullen reizen."

Spelers
De hele groep spelers is, in samenwerking met Nijosca Kleinpenning en Theo Geuijen, door Soontiëns in twee gelijkwaardige groepen verdeeld. Deze repeteren inmiddels zo'n zes weken. Clemens Pierik regisseert de groep die 'Wormen' speelt en Gerard Westerhof staat borg voor 'Gaten'. "Er zitten leuke lui in de stukken, met mooie emoties, maar het is hard werken," vertelt speler Niels Berendsen. "Alles moet goed gekend, want we spelen zonder souffleur en dat is ook nieuw voor ons."
Lubbers: "'Wormen en Gaten' wordt op 25, 26 en 27 mei en op 1,2 en 3 juni 2018 gespeeld. Aanvang 20.00 uur. Elk stuk duurt zo'n anderhalf uur. In de pauze wisselen spelers en publiek dus van locatie. Het wordt geen spektakelstuk in de zin van groot, maar een spektakel wordt het wel."

'Leven vóór de dood!' is het adagium voor de Zwarte Cross 2018

De Zwarte Cross, ook in 2018 op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Foto: PR Zwarte Cross

Voorverkoop gaat op zaterdag 18 november van start

ACHTERHOEK - 'Leven vóór de dood'. Dat is het motto dat de Zwarte Cross kiest voor de editie 2018, die op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde plaatsvindt op 12, 13, 14 en 15 juli. De voorverkoop voor het grootste festival van Nederland start op op zaterdag 18 november om 11.00 uur.

Geruzie op social media, gezeur op het werk, chagrijnige gezichten in het openbaar vervoer en 'genöhl' tijdens de buurtvisite; de Zwarte Cross merkt nodeloos geklaag steeds vaker op en neemt er stelling tegen. Het festival is van mening dat een positieve mindset de wereld mooier kan maken en hoopt dat het nieuwe motto 'Leven Vóór De Dood!' zal uitgroeien tot een mantra dat de bezoekers tot na het festival inspireert tot optimistischer leven in het 'hiernumaals'.

Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' toe te voegen aan het thema. Festivaldirectrice Tante Rikie stelt in een statement dat ze publiceerde: "Op ieder moment van de dag moet je er alles uit zien te halen en je voelen alsof je thuis bent! Vanuit de Hummelse Hei een welgemeend en dringend: Welkom thuus, Zwarte Crossers! Leven vóór de dood!"

Op 18 november om 11.00 uur start de voorverkoop voor de Zwarte Cross via de website van het festival en in alle Primera-winkels in Nederland. De afgelopen twee jaar was het festival met 220.000 bezoekers volledig uitverkocht en voor de laatste editie gingen binnen vijf dagen na de start van de voorverkoop ruim 90% van de kaarten van de hand. De Zwarte Cross is een bonte mix van theater, muziek, cross, stunts, kermis, humor en spektakel en telt 32 podia.


www.zwartecross.nl

Samen optrekken voor G-sport

REGIO - Perron8, Zozijn kind & jeugd, Het Bariet, Hamalandschool, HV Erix, Volleybal 4All, Longa'59, Seesing Orion en de Hamalandhal hebben allemaal hetzelfde doel. Namelijk zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Ook mensen met een beperking. Meedoen met sporten geeft mensen met een beperking meer (zelf)vertrouwen, maar ook breiden zij hun netwerk uit én verbeteren zij hun conditie.

Volleybal 4All is een initiatief van volleybalvereniging Heva-VCV uit Varsseveld. Sinds februari 2017 biedt deze club trainingen aan kinderen met een beperking. Er is een jeugdteam in de leeftijd van 5-12 jaar en men wil graag hun ervaring delen met andere verenigingen. Om op een laagdrempelige manier mensen met een beperking kennis te laten maken met handbal en volleybal worden er verschillende sportinstuiven georganiseerd. Deze vinden plaats in de Hamalandhal te Lichtenvoorde en in Van Pallandt te Varsseveld. Plezier staat voorop.

Als de sportinstuiven een succes zijn, worden er teams opgezet. Zaterdag 11 november vindt in Den Diek Lichtenvoorde van 10.00 tot 15.00 uur het LIJV het (Lekker in je vel!)-festival plaats, georganiseerd door Perron8. Volleybalvereniging Longa`59 en Handbalvereniging Erix verzorgen van 11.45 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 14.30 uur samen een clinic volleybal en handbal. Zaterdag 25 november is er in de Hamalandhal in Lichtenvoorde van 10.00 tot 11.00 uur een clinic voor volwassenen en van 11.00 tot 12.00 voor de jeugd tot en met 18 jaar. Vrijdag 8 december van 18.30 tot 19.30 uur zijn de (jong)volwassenen vanaf 12 jaar en ouder aan de beurt. Woensdag 27 december van 10.00 tot 12.00 uur zijn sporters van alle leeftijden welkom. Deze sportinstuif staat in het teken van beach-ballen. De sportzaal is dan helemaal gevuld met zand. In het HYDRA Sportcentrum van Pallandt in Varsseveld is er wekelijks een instuif op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur voor jeugd tot 12 jaar.

Aanmelden - onder vermelding van naam en leeftijd - kan bij Perron8 via perron8@delichtenvoorde.nl of www.perron8.nl. Voor vragen, kan men terecht bij de volgende personen: Johan van der Weerd, contactpersoon namens Het Bariet en Hamalandschool, 06 12039208/j.vanderweerd@hetbariet.nl, Loes Lageschaar, contactpersoon namens HV Erix, Seesing Orion, Volleybal 4All, Longa '59 en Hamalandhal, 0544-769011/loes@hamalandhal.nl en Esther Ottink, contactpersoon namens Zozijn kind & jeugd e.ottink@zozijn.nl.

Dance Classic Disco Show: livemuziek grootste passie

Dance Classics zorgt voor leven in de brouwerij. Foto: Edwin Hunter

Terug naar vervlogen tijden met The Dance Classic Disco Show

DOETINCHEM - Zelf zijn de muzikanten van The Dance Classic Disco Show nog van de generatie dat er in de discotheken in de Achterhoek volop livemuziek was. Omdat dat zo onderhand een uitstervend fenomeen is, hebben ze besloten dan maar zelf voor leven in de brouwerij te zorgen. Zaterdag 11 november komt de twaalfkoppige band live in actie bij zalencentrum Het Onland in Doetinchem. "Met muziek uit die welbekende goede oude tijd: de seventies, maar ook de tachtiger en negentiger jaren. Het tijdperk dat we zelf gingen stappen."

Livemuziek in de discotheken in de Achterhoek. Ooit was het de normaalste zaak van de wereld. "Maar vandaag de dag kom je het helaas steeds minder tegen", zegt zangeres Clementine Wolters uit Keijenborg.
"Natuurlijk zijn er gelukkig nog altijd discotheken en zalen waar livebands spelen, maar helaas wordt dit steeds minder. Bands moeten steeds vaker ruim baan maken voor deejays. Omdat de jeugd hierom vraagt. Niet dat we dat veroordelen of erop tegen zijn ofzo, het is alleen niet zo ons ding. Als muzikanten is vooral livemuziek onze grote passie."

Vandaar dat The Dance Classic Disco Show - met onder meer een zangeres, twee zangers, een blazerssectie en percussie - ooit het voortouw nam om samen met een aantal zaaleigenaren de livemuziek in deze regio weer wat extra leven in te blazen. En dat blijkt een schot in de roos. "We hebben intussen enkele keren bij Het Onland gespeeld. Dat was telkens gezellig druk, en dat zingt zich dan rond onder de liefhebbers van livemuziek. Met als gevolg dat er voor het komende optreden al aardig wat kaarten in de voorverkoop zijn verkocht. Wie er nog naartoe wil, moet er snel bij zijn."
Zoals de naam al doet vermoeden, heeft The Dance Classic Disco Show louter danceclassics op het repertoire. Zanger Timmy van Lingen uit Vorden, die eerder dit jaar nog wist door te dringen tot de finales van het tv-programma Idols: "Bekende krakers uit de seventies - hét discotijdperk bij uitstek - als Disco Inferno en medleys van onder meer The Bee Gees en ABBA. Maar ook werk uit de eighties en nineties van Pat Benatar, Gloria Estefan, Lionel Richie en Wham."

Uitgangspunt van de band is het publiek vermaken. "Zo spelen we in de laatste set een medley van de allerfoutste hits. Nou, dan gaat steevast het dak eraf. Want dat is wat we willen: samen met het publiek een feestje maken."

Het optreden begint rond 20.30 uur.

Muziekconcours met twaalfhonderd muzikanten

REGIO - Maar liefst 28 muziekverenigingen uit Gelderland en Flevoland doen met totaal twaalfhonderd muzikanten mee aan de concertconcoursen die op 18, 25 en 26 november worden gehouden in de Hanzehof in Zutphen. De organisatie van dit muzikale spektakel is in handen van de Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF).

Zeventien van de 28 deelnemers zijn aangesloten bij de MBGF, de andere harmonie- en fanfareorkesten en een brassband komen vanuit het hele land naar Zutphen, om in de Hanzehof muziek te maken. Elk orkest geeft een concert dat wordt beoordeeld door een deskundige jury. Hoewel er meerdere redenen zijn waarom een muziekvereniging aan een concours deelneemt, is die beoordeling belangrijk voor dirigent en orkestleden. Uit de regio Achterhoek doen de volgende orkesten mee: AMDG uit Wehl, De Eendracht uit Aalten, Crescendo uit Hengelo (Gld), Prinses Juliana uit Zelhem, Concordia uit Beltrum, Kunst na Arbeid uit Ulft, St. Marinus uit Zevenaar, Antonius uit Vragender en Westendorps Fanfare. Daarnaast schreven zich orkesten uit Haaksbergen, Eerbeek, Voorst en Spankeren in voor het concours.

Dat het concours populair is blijkt uit de vele aanmeldingen. Er schreven zich zoveel orkesten in dat de muziekbond naast het vaste weekend op 25 en 26 november een extra concoursdag op de agenda moest zetten, deze staat op 18 november gepland. Elk orkest krijgt een eigen gastheer of gastvrouw die de muzikanten de weg wijst. Op 25 en 26 november zijn het de leden van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo (Gld) die de orkesten begeleiden. Op 18 november neemt deze muziekvereniging zelf deel aan het concours en zullen leden van Muziekvereniging St. Jan uit Kilder de begeleiding verzorgen.

De punten zijn belangrijk, maar er zijn ook andere redenen om aan een concours deel te nemen. Een concours is een middel om het niveau van het orkest te meten. De jury geeft vaak nuttige adviezen en tips die gebruikt kunnen worden om het niveau te handhaven of om verschillende onderdelen binnen het orkest te verbeteren. Los van het concours is ook de voorbereiding van groot belang. De muzikanten hebben intensief op een aantal stukken gerepeteerd, waarbij alle puntjes op de i zijn gezet. In aanloop naar het concours hebben veel orkesten deelgenomen aan groepsrepetities, studieweekenden en/of try-outconcerten.

De jury bestaat uit Fried Dobbelstein, Arie Stolk en Durk Lautenbach. Zij hebben allen als dirigent hun sporen in de muziek verdiend. Elk orkest wordt beoordeeld op items als intonatie, klankvorming, techniek, articulatie, dynamiek en muzikale uitvoering. De moeilijkheidsgraad van de muziek die gespeeld wordt past bij het niveau van het orkest. Afhankelijk van het aantal behaalde punten valt er een prijs te behalen. Op 18 november maken vijf harmonieorkesten uit de derde divisie hun opwachting, op deze dag geeft het onderlinge wedstrijdelement extra lading aan het evenement.

Exclusieve workshop VersHout
bewerken bij Staatsbosbeheer

Een lepel maken van vers hout. Foto: PR VersHout

DOETINCHEM - Op 19 november en 2 december bieden Staatsbosbeheer en VersHout een complete natuurervaring met hart, hoofd en handen. Vakmanschap en natuurbeleving komen deze herfst samen in een uitdagend en exclusief programma op landgoed Slangenburg.

Deelnemers laten zich meevoeren in de eeuwenoude natuur en cultuur van de Slangenburg met de boswachter. Over kronkelige oude paadjes neemt hij ze mee in een zeventiende-eeuws landschap vol bijzondere flora en fauna. Vervolgens stappen de deelnemers zelf in de schoenen van de beheerder en gaan ze hout zagen. Zoek wel een goed stuk uit, want in de middag mag men met een eigen stuk kwaliteitshout aan de slag. Volg de nerf van het hout en maak zo een prachtige lepel.

Workshop
VersHout organiseert workshops waarin, met vers hout en ambachtelijk gereedschap, de mooiste producten gemaakt worden. Op deze dag leert men vers hout te bewerken met verschillende gereedschappen (onder meer het lepelmes) en leert men diverse grepen. Onder de eeuwenoude beuken in de Slangenburg volgen de cursisten de nerf van het hout en maken zij een onverwoestbaar stukje handwerk, de lepel. Uiteraard wordt er goed voor de interne mens gezorgd. In de morgen koffie, thee en wat lekkers om wakker te worden én koffie en thee tijdens het hout bewerken in de middag. Na ochtend krijgt men bovendien een stevige, zelfgemaakte biologische lunch om de voorraden weer aan te vullen.

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van Staatsbosbeheer, op www.staatsbosbeheer.nl/workshopvershout. Voor vragen kan men contact opnemen met boswachter Hielke Alsemgeest, via tel. 06-20439603, of met Sjors en Job van VersHout, via 06-40885056.

Workshops Dansfabriek van start

GAANDEREN/SILVOLDE - Dit jaar start de Filmfabriek met het tweede seizoen en dit jaar is er ook een primeur: De start van de Dansfabriek Gekkoo.

Stichting GEKKOO geeft theater-, film-, dans- en schrijflessen voor kinderen en jongeren in de regio Achterhoek. De lessen vinden plaats in Silvolde en Gaanderen. Naast de lessen biedt Gekkoo hen een podium om op te schitteren met als doel hen meer vertrouwen, openheid, stevigheid en spelplezier geven. Gekkoo brengt hen in aanraking met allerlei manieren om zich te uiten en we werken vanuit respect, vertrouwen en eigenheid. In de lessen wil Gekkoo een veilige omgeving bieden waarin elk kind de kans wordt geboden in vrijheid te creëren en te groeien.

Dans
Naast de Theaterfabriek en de Filmfabriek is de Dansfabriek is er een nieuw initiatief van Gekkoo. In november kunnen kinderen gratis kennis komen maken met de lessen van docent Leonieke Scholten. Zij heeft vele jaren ervaring in het doceren van verschillende dansstijlen. Kennismaken kan op 18 en 25 november. Op via www.gekkoo.nl/dansworkshops.

Voor 8 tot 12-jarigen is de kennismaking in Lokaal 5 aan de Kerkenstraat 5 in Silvolde, op zaterdag 18 november van 11.30 tot 13.00 uur en voor 13 tot 18-jarigen: een week later, op 25 november van 15.30 tot 18.00 uur op dezelfde locatie.

Collecte MS fonds

DOETINCHEM - Het Nationaal MS fonds houdt van 20 tot en met 25 november weer de landelijke collecte; in Doetinchem gebeurt dit nu voor de twaalfde keer.

Met de opbrengst van deze collecte wordt onderzoek gefinancierd, maar het Nationaal MS fonds organiseert ook voorlichting en coaching voor mensen die aan MS lijden.
Voor Doetinchem worden nog mensen gezocht die een paar uur van hun tijd willen geven om te collecteren. Iedereen die in beweging wil komen voor MS, kan zich melden bij Jeannette Nederkoorn, tel 0314-335908.

Meer informatie over het Nationaal MS fonds is te vinden op de website.

Provincie, ProRail en Montferland en Zevenaar geven startsein

De handtekeningen staan onder de overeenkomst. Foto: PR

ZEVENAAR/MONTFERLAND - In het gemeentehuis van Zevenaar zetten gedeputeerde Conny Bieze, Jeroen Staatsen (burgemeester Zevenaar), Peter de Baat (burgemeester Montferland) en Jan Mulder (regiodirecteur Noord-Oost ProRail) hun handtekening onder de projectovereenkomsten voor de spoorverbetering Zevenaar-Didam.

Daarmee start ProRail de aanbesteding voor aannemers die in 2018 de werkzaamheden uitvoeren. Het nieuwe spoor wordt in 2019 in gebruik genomen. Voor de 18.000 dagelijkse reizigers op de spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk zijn de spoorverbeteringen belangrijk; een kortere reistijd, meer tijd om over te stappen en minder vertragingen.
De treindienst Arnhem-Winterswijk vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer voor de regio's. Reizigers hebben straks een kortere reistijd, meer tijd om over te stappen in Arnhem en er is minder kans op vertragingen. Dat is economisch belangrijk, het maakt het wonen en werken in de Achterhoek en de Liemers nog aantrekkelijker. "Daarom werken we samen met ProRail, de gemeenten en de vervoerders langs het spoor aan deze spoorlijn", aldus gedeputeerde Conny Bieze.
De reistijd wordt voor beide richtingen met twee minuten verkort. Met een ruimere overstaptijd halen reizigers de aansluiting met een intercity in Arnhem naar de Randstad of andere bestemmingen gemakkelijker. Door vanaf station Zevenaar tot aan station Didam het spoor te verdubbelen van een naar twee sporen, kunnen (inter)nationale reizigers- en goederentreinen elkaar voortaan passeren en de trein krijgt in Arnhem meer tijd om te keren. Dit betekent meer ruimte in de dienstregeling en minder vertragingen. Op dit moment scoort de dienstregeling goed op punctualiteit.
De spoorwegovergang aan de Babberichseweg in Zevenaar wordt gesloten vanuit veiligheidsoverwegingen.
De aanleg van de spoorverbeteringen en aanpassingen aan de infrastructuur kost 40 miljoen euro. De kosten (16 miljoen euro) worden betaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Gelderland (24 miljoen).

Column

Slachtvisite en preuveri-j

Toen ik nog een klein meisje was kwam mijn vader een keer thuis met twee konijnen. Nadat ik ze even geaaid had, verdween hij ermee in de schuur. Net als Youp van 't Hek's Flappie lagen ze niet lang daarna op ons bord. En wanneer mijn ouders een half varken of een kwart koe kochten ging ik graag mee naar de slager of de boer. Natuurlijk vond ik dat zielig, maar het was ook gewoon eten. Vlees kwam nou eenmaal van een dier, dat daarvoor geslacht moest worden.

Tegenwoordig kopen we ons vlees bij de supermarkt of een slager. Waar het vandaan komt en hoe het dier heeft geleefd? Daar weten we maar bar weinig vanaf. En wellicht wil je dat ook niet weten. Ik wel. Ik ben nieuwsgierig. En ben me steeds bewuster dat ik eigenlijk niet weet wat ik eet, hoe een dier geleefd heeft, wat het gegeten heeft. En juist daarvoor zie ik steeds meer mooie Achterhoekse initiatieven.
De familie Ruesink organiseert al een paar jaar de Farm&Country Fair in Aalten. Om mensen in contact te brengen met de boer, om te laten zien wat er gebeurt in de stal en op het land. Dochter Suzanne reist de hele wereld over om kennis uit te wisselen met jonge boeren van over de hele wereld (momenteel zit ze in China voor een Europees uitwisselingsproject). Ze deelt haar verhaal bij De wereld Draait Door en het Lagerhuis. Steeds weer heeft ze te maken met onwetendheid. En onlangs vertelde ze me: 'Eerst ben ik de boer die slecht voor zijn dieren zorgt en wanneer ik vertel wat we werkelijk doen, ben ik opeens een voorbeeld.' Tegenwoordig stelt de familie Ruesink haar bedrijf open. Laten zien wat je doet.
Dat doet ook Inge Vleemingh van De goedgevulde - spaarvarkens in Halle. Op haar Facebook-pagina vertelt ze: 'Ooit werd het varken in tijden van overvloed 'gevuld', als spaarpot. Wanneer de voorraden minder werden, richting de winter, werd er geslacht. Op het platteland én in de stad. Elke buurt had een varken dat met overgebleven producten werd gevoerd.' Inge organiseerde onlangs samen met chefkok Estée Stooker (o.a. 24Kitchen en winnaar van Masterchef) een proeverij van varkentje Babs, die haar hele leven buiten heeft geleefd op de boerderij. Ze is gevoerd met restproducten als groente, brood en zuivel van supermarkten en bakkerijen in de regio. Hiermee willen Inge en Estee laten zien dat het varken onderdeel van een duurzame kringloop kan zijn en heerlijk vlees oplevert.
En ligt het aan mij of is de traditionele slachtvisite bezig met een revival? Overal om me heen zie ik in oktober en november evenementen voorbij komen. Op 15 november kun je terecht bij Erve Brooks in Gelselaar. Je proeft hier bijvoorbeeld balkenbrij, zwoerdrolletjes en pannenkoeken met schroam. Ook Stefan Hanstede en Els Hegger van De Mobiele Boer uit Vorden organiseren op 18 november een slachtvisite om mensen kennis te laten maken met de minder bekende delen van het varken. Zij hebben het afgelopen jaar twee varkens laten opgroeien met onder andere echt Achterhoekse eikeltjes, beukennootjes en kastanjes. Echt, puur, met aandacht. Dat moet wel lekker smaken toch?

Linda Commandeur

'Leven vóór de dood' op Zwarte Cross

ACHTERHOEK - 'Leven vóór de dood'. Dat is het motto dat de Zwarte Cross kiest voor de editie 2018, die op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde plaatsvindt op 12, 13, 14 en 15 juli. De voorverkoop voor het grootste festival van Nederland start op op zaterdag 18 november om 11.00 uur.

Geruzie op social media, gezeur op het werk, chagrijnige gezichten in het openbaar vervoer en 'genöhl' tijdens de buurtvisite; de Zwarte Cross merkt nodeloos geklaag steeds vaker op en neemt er stelling tegen. Het festival is van mening dat een positieve mindset de wereld mooier kan maken en hoopt dat het nieuwe motto 'Leven Vóór De Dood!' zal uitgroeien tot een mantra dat de bezoekers tot na het festival inspireert tot optimistischer leven in het 'hiernumaals'. Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' toe te voegen aan het thema.
Op 18 november om 11.00 uur start de voorverkoop voor de Zwarte Cross via de website van het festival en in alle Primerawinkels in Nederland. De afgelopen twee jaar was het festival met 220.000 bezoekers volledig uitverkocht en vorig jaar werden binnen vijf dagen na de start van de voorverkoop ruim 90 procent van de kaarten verkocht.

Eerste exemplaar cd Doetinchemse fluitiste Eleonore Pameijer

Eleonore Pameijer en Ralph Rousseau. Foto: Bas Uterwijk

DOETINCHEM - Het duo Eleonore Pameijer (fluitiste) en Ralph Rousseau (viola da gamba) treedt zondag 19 november op in Amphion, in een bijna uitverkochte zaal. Kortgeleden namen ze samen, zónder knippen en plakken, hun eerste cd op in kapel De Oude Jan in Velp. De cd wordt tijdens de voorstelling in Doetinchem ten doop gehouden en het eerste exemplaar wordt aan burgemeester van Doetinchem Mark Boumans aangeboden. Dat is niet voor niets, want Eleonore groeide op in Doetinchem.

Eleonore Pameijer en Ralph Rousseau vormen sinds kort een nieuw duo. Een fluitiste, vooral bekend geworden in het eigentijdse repertoire die samenspeelt met een gambist, wiens instrument uit zestiende eeuw stamt. Zij ontmoetten elkaar bij een concert in 2012 en een samenwerking bleek onontkoombaar. Bekend van haar interpretaties van moderne klassieke muziek vanuit het Asko-Schönberg-ensemble, vinden Eleonore en Ralph elkaar tussen barok en renaissance en de inspirerende nieuwe muziek, vaak speciaal voor het duo gecomponeerd.
Eleonore groeide op in Doetinchem, kreeg les op de Doetinchemse muziekschool en won daar haar eerste concours. Zij zat op school op de GSGD, nu het Rietveld Lyceum. Haar vader was arts in het Slingeland Ziekenhuis en is helaas overleden. Eleonore's moeder woont nog steeds in Doetinchem. Het is voor Eleonore dus een bijzonder moment dat zij en Ralph hun eerste cd in het Doetinchemse theater uit zullen reiken. Op de cd staat barokmuziek van Vivaldi, Hotteterre, Bach en Van Wassenaer.
Eleonore verliet het Doetinchemse en ging aan het Conservatorium te Amsterdam studeren, waar ze cum laude het solistendiploma behaalde. Vervolgens studeerde ze in de Verenigde Staten en in Italië. In 1984 won zij een eerste prijs in het Frank Martin Concours en maakte zij haar debuut in het Amsterdamse Concertgebouw. In 1985 verscheen haar eerste cd (sonates van Bach en zonen), die zich in een bijzondere populariteit mocht verheugen. Van 1985 tot 2000 was zij eerste fluitiste van het Asko, en later van het Schönberg Ensemble. Als soliste trad ze op met vele symfonieorkesten en ensembles over de hele wereld. Voor Eleonore zijn meer dan 100 nieuwe werken geschreven. Ze trad op in vele radio- en televisieprogramma's en heeft een groot aantal cd's op haar naam staan. In 1996 richtte ze de Leo Smit Stichting op, waarvan zij artistiek leider is. De stichting promoot werken van componisten die tijdens WOII werden vervolgd.
Ralph Rousseau begon zijn muzikale loopbaan als rockgitarist, studeerde tevens contrabas en werd benoemd in het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Vervolgens werd hij gegrepen door de klank van de viola da gamba. Hij maakte een glanzende carrière als gambist.
Kaarten zijn te bestellen op www.amphion.nl of aan de kassa (tel. 0314-376000).

Column

Steenmarters

Ik heb het nooit goed kunnen begrijpen, dat mensen zo klagen over steenmarters. Natuurlijk, ik weet dat die beestjes onder de motorkap van je auto kabels en leidingen kunnen doorknagen. Maar dat had ik zelf nooit meegemaakt. Mijn auto's waren nimmer doelwit van vandalistische marters en ik kende tot voor kort ook niemand die daar wel mee te maken had gehad. Wel zag ik, toen ik tien jaar geleden in mijn huidige woning trok, dat tal van mensen in de wijk 's avonds constructies van hout en kippengaas onder hun auto schoven, maar ik meende altijd dat dit zwaar overdreven was.

Dat kwam vooral door mijn eigen ervaring met steenmarters. Of beter gezegd: met één steenmarter. In mijn vorige woning woonde namelijk zo'n beestje bij me in. Zorilla (die naam had hij van mij gekregen) had z'n plekje op zolder en werd naarmate hij daar langer woonde steeds tammer. Op het laatst speelde hij zelfs met mijn katten. Jarenlang verbleven we onder één dak en nimmer was hij me tot last. Hetgeen ongetwijfeld met zijn sekse te maken had. Zorilla was namelijk een vrijgezel mannetje. Zou hij ooit samen met een vrouwtje op zolder een nestje zijn begonnen, dan was onze vriendschap waarschijnlijk snel voorbij geweest.
In de wijk waar ik nu woon zitten dus ook steenmarters. Ik heb ze de afgelopen jaren wel eens gezien. Leuke, speelse dieren zijn het. En nee, voor zo ver ik wist veroorzaakten ze geen overlast.

Inmiddels weet ik beter. Vaste lezers van deze column weten, dat ik een paar maand geleden een andere auto heb gekocht, een Citroën C3. Vorige week deed één van de dimlichten het niet meer. En omdat zelfs het vervangen van een lampje onder de garantie valt en ik die dag toch in Ruurlo moest zijn, reed ik even langs de dealer. Daar ging, voor het eerst sinds de aankoop, de motorkap omhoog. En constateerde de monteur droog: "Goh, er zitten ook marters bij u in de straat."
En ja hoor, waar de steenmarters mijn eerdere auto's (achtereenvolgens een Volvo, een Skoda en een Renault) met rust hadden gelaten, konden ze blijkbaar mijn nieuwe Citroën niet weerstaan. Aan de kabels mankeerde gelukkig nog niks, maar het isolatiemateriaal onder de kap was flink aangevreten. Opeens snapte ik waarom zoveel buren hun auto 's avonds op gaas zetten.

De grote vraag is nu, wat ik moet doen om de steenmarters voortaan onder de motorkap weg te houden. Daar schijnen namelijk ontzettend veel manieren voor te zijn. Alleen is het me volstrekt onduidelijk welke de goede is en welke niet. En of er überhaupt wel een manier is die werkt.

Ja, natuurlijk, wat een van de buren suggereerde zal ongetwijfeld effectief zijn. Maar daar kies ik toch maar niet voor. Ten eerste is het tegen de wet en ten tweede: ik kan nog geen vlieg doodslaan, laat staan…..
Een beetje rondvragen in de buurt en in de kennissenkring leverde tal van andere 'oplossingen' op. "Je moet een wc-blokje onder de motorkap vastmaken, dan blijven ze wel weg", zei een zwager. Maar volgens een buurman (die het zelf geprobeerd had) werkt dat voor geen meter. Evenmin als een in ammoniak gedrenkte lap.

Een andere suggestie was het insmeren van kabels en leidingen met tabasco of chilisaus, maar dat lijkt me zo'n geklieder. En om nou iedere avond tegen de wielen aan te plassen (helpt geheid, zei iemand), daar voel ik ook niet voor. Ik zou er me in de buurt ook niet populairder mee maken. Nee, het zal wel een kippengaasconstructie worden. En dan maar afwachten, of dat werkt.

Oost-Gelders Symfonie Orkest en 'The best of opera'

OGSO tijdens de eindmanifestatie van de muziekschool. Foto: PR

's-HEERENBERG - De sopraan Gabrielle Mouhlen en de tenor Rafal Bartminski brengen, samen met het Oost-Gelders Symfonie Orkest, in de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg en de Hanzehof in Zutphen een feestelijk concert vol opera-melodieën van onder andere Verdi, Puccini en Donizetti. Bekende, geliefde en meeslepende aria's en duetten worden afgewisseld met enkele populaire orkest-ouvertures zoals die van de Barbier van Sevilla van Rossini. Het programma gaat onder de titel 'the best of opera' en belooft de luisteraar te ontroeren en te vermaken.

Het Oost-Gelders Symfonie Orkest bestaat meer dan honderd jaar en heeft een goede reputatie opgebouwd in de Achterhoek en de Liemers. Het staat sinds 1998 onder de bezielende leiding van Alexander Geluk en is onderdeel van de Muziekschool Oost-Gelderland (MOG). De concerten worden mede mogelijk gemaakt door het Montferland Cultuurfonds.
Het concert in de Pancratiuskerk in 's Heerenberg op zaterdag 18 november begint om 20.00 uur. De uitvoering in de Hanzehof in Zutphen, op zondag 19 november, begint om 14.30 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het Oost-Gelders Symfonie Orkest.


www.ogso.nl

23 / 24

Vlooienmarkt Steenderen Zon. 12 NOV ,10-17 uur. Sporthal Het Hooge Wessel, Prins Bernhardlaan 3. Info. kraamhuur 06-39108152. www.animo-vlooienmarkten.nl

Grote Vlooienmarkt 's-Heerenberg, zo. 12 nov. Laco Sportcentrum 10 - 17. Oude Doetinchemseweg 43 Info: kr.hr. Tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT VARSSEVELD. Zon. 19 nov. van 10-17 uur. Sportcentrum Van Pallandt. Van Pallandstraat 4. Info Kr.Hr. Tel. 0639108152. www.Animo-vlooienmarkten.nl

***VLOOIENMARKT*** HOOG - KEPPEL Hessenhal Zon.26 nov. 10-17 uur Monumentenweg 30 Info. kr.huur Tel. 06 - 3910 8152. animo-vlooienmarkten.nl