Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede

15 mei 2018

Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede 15 mei 2018


Nieuw coalitieakkoord in Berkelland

De vier nieuwe wethouders van Berkelland: (vlnr) Patricia Hoytink-Roubos, Gerjan Teselink, Anjo Bosman en Marijke van Haaren. Foto: Rob Weeber

BERKELLAND - Het CDA, Gemeentebelangen Berkelland en de VVD zullen de komende vier jaar deel uitmaken van het college van B&W van Berkelland.

Door Rob Weeber

Dinsdag 8 mei werd het nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd met als klinkend motto: 'Samen investeren in Berkelland'. Het motto zegt precies waar het de nieuwe coalitie om te doen is, het wil de samenleving vooropstellen. Tezamen met de raad wil de coalitie ruimte geven voor een samenleving waarin met alle betrokkenen wordt samengewerkt om Berkelland tot een fijne, gezonde en vooral ook duurzame leefomgeving te maken. De inwoner komt meer centraal te staan en krijgt ruimte voor eigen initiatieven, ondersteund door raad en college. Het woord investeren betekent letterlijk investeren. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar de lasten verlichten voor de inwoners en budgetten vrijmaken voor een breed pallet aan investeringen.

Het akkoord, dat slechts op hoofdlijnen is uitgewerkt en daarmee ruimte biedt voor de raadsagenda, werd gepresenteerd door informateur/formateur Dick van Hemmen (CDA), oud-burgemeester van Nunspeet. Hij wees in zijn presentatie op het zeer prettige en constructieve traject dat aan het tot stand komen van de nieuwe coalitie voorafging. Duidelijk was dat de drie partijen de wil hadden om er samen uit te komen. Het investeringsprogramma van de nieuwe coalitie noemde hij 'stevig'. Onder meer wordt 5 miljoen voor transitie woningen uitgetrokken, 4,5 miljoen voor lastenverlichting, 5 miljoen voor duurzaamheid, 4 miljoen voor vitale winkelcentra en 3,5 miljoen voor transformaties binnen het sociale domein. Van Hemmen gaf heel duidelijk aan dat het doel vastligt, maar er wel degelijk ruimte voor de raad blijft om met de inhoud aan de slag te gaan. Lees verder op pagina 3

Assink lyceum HEN-Voetbaltoernooi

EIBERGEN - Op donderdag 17 mei vindt van 13.30 tot 17.00 uur de zevende editie van het HEN (Haaksbergen, Eibergen en Neede) 7 tegen 7 voetbaltoernooi van het Assink lyceum plaats bij FC Eibergen. Er komen maar liefst 46 teams in actie met ongeveer 415 jongens en meisjes uit de 1e, 2e en 3e klassen van de vijf Assink Locaties (Eibergen 1, Haaksbergen 2 en Neede 2). Deze teams hebben zich op elke locatie moeten kwalificeren, want er was ook dit jaar weer veel animo om mee te doen aan dit toernooi. Op acht halve voetbalvelden worden de wedstrijden in twaalf minuten afgewerkt. De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters die het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op Het Assink hebben gekozen. De organisatie van dit toernooi is in handen van meerdere vakleerkrachten LO van Het Assink en de Sport Federatie Berkelland. Toeschouwers zijn vanaf 13.30 uur harte welkom bij FC Eibergen, rond 16.30 uur is de prijsuitreiking.

Karlijn Olde Klieverik en The King na de demonstratie Kür op muziek. Foto: PR

EIBERGEN - Afgelopen weekend werd in Neede weer de Grote Prijs van Berkelland verreden. Karlijn Olde Klieverik uit Eibergen behaalde met haar pony The King in beide dressuurproeven in de klasse Z2 met grote voorsprong de eerste prijs.

Vorig weekend tijdens de Zilveren Ster voor pony's in Haaksbergen scoorden ze ook al een eerste plaats in de klasse Z2 die hen een plek in de finale opleverde. Voordat de finale begon heeft ze met The King nog een prachtige demonstratie Kür op muziek gereden voor het aanwezige publiek (zie foto). In de finale reden Karlijn en The King wederom een goede proef en eindigden ze als tweede.
Met haar andere pony Futuro van de Ponderosahoeve behaalden ze in de klasse B een tweede en een vierde prijs.

Beeldentuin

Co-exposanten Anton ter Braak en Anneke Dijkhuis met stier en schilderij Het Wad. Foto: Rob Weeber

De Needse kunstenaar Anton ter Braak houdt met Pinksteren open huis. In zijn atelier en beeldentuin zullen bekende en ook gloednieuwe werken van hem te zien zijn, waaronder een nieuwe stier en een nieuwe haan. En er draait een film in zijn atelier. De beelden zoomen in op het landschap rondom.

De nieuwe N18 in beeld

Het complete regieteam van de film N18: (vlnr) Ben Tragter, Ton Kraayenvanger, Willem Kootstra en Jan Wanders. Foto: Rob Weeber

EIBERGEN - De filmmakers zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest. Tezamen met wat historische opnamen over beloftes en voorspellingen voor een nieuwe weg van eerdere bewindslieden, hebben ze een uniek tijdsbeeld weergegeven van een project dat in deze omvang niet meer terugkeert. Afgelopen dinsdag werd in het nieuwe B&B Hotel De Kastanjefabriek in Eibergen de première beleefd van de twintig minuten durende compilatie van de film die in totale omvang 2 uur en vijf minuten duurt. De makers van de film zijn de videoclubs uit Doetinchem, Varsseveld, Groenlo, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.

Het complete regieteam van de film N18: (vlnr) Ben Tragter, Ton Kraayenvanger, Willem Kootstra en Jan Wanders. Foto: Rob Weeber

Oud-journalist en buitenlandcorrespondent Willem Kootstra wees op de historische betekenis van de plek van samenkomst. De Kastanjefabriek was in de 19e eeuw de plaats waar het woord Twenteroute ontstond. De Belgische edelman Jean Baptiste Paul Bouquié, in Nederland gebleven na de splitsing tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden in 1830, opende in 1834 de Kastanjefabriek en begon een weverij. Hij zorgde voor een houten brug over de Berkel en de grindweg naar Enschede, de Twenteroute. Vanaf die tijd is de verbindingsweg tussen Varsseveld en Enschede regelmatig en vooral onderwerp van discussie geweest, zoals de film ook laat zien. Het project is uniek, alleen al omdat de film zonder budget is gemaakt. Alle 25 betrokken filmmakers uit de zes genoemde plaatsen hebben om niet hun tijd gestoken in het maken van de beelden. Er is slechts een kleine schenking toegekend vanuit de Stichting De Roos-Geesink en de Stichting Fonds 2013 ter dekking van gemaakte reiskosten, aanschaf harde schijf en de kosten van de voice-over. Kootstra verzamelde alle beelden en converteerde het naar een bestand. Documentairemaker Ton Kraayenvanger uit Neede tenslotte monteerde het geheel. Voordat de officiële opening van de N18 verricht werd, was de film al bijna klaar. Alleen de laatste shot ontbrak nog. De film geeft een compleet beeld van alle werkzaamheden. Men heeft zelfs opnames gemaakt bij het hoofdkantoor van Noaber 18 in Nieuwegein en in de fabriek waar de verkeersborden vandaan komen. Inhoudelijk geeft de film een algemeen(sfeer)beeld weer van datgene wat er nodig was om de weg aan te leggen en wat de gevolgen voor mens en milieu waren. Desgevraagd bevestigde Kootstra dat de samenwerking met Noaber 18 en Rijkswaterstaat zeer goed verlopen is. Uit veiligheidsoverwegingen mocht men niet altijd met de neus vooraan staan, maar doorgaans werd voldoende ruimte geboden.
De bedoeling is niet dat de film online gezet wordt. Na deze compilatievertoning worden er twee openbare filmpremières gehouden op 18 mei. Een ervan is in De Mattelier in Groenlo en de andere in filmtheater Concordia in Enschede. Op beide locaties zal de dvd met de complete film te verkrijgen zijn tegen 10 euro per stuk. Daarna gaat de film op tournee en zal vertoond worden in Varsseveld, Ter Borg, Lichtenvoorde, Neede, Riemolen en Haaksbergen. Ook op deze locaties worden de dvd's verkocht. Wie een kaartje van de voorstelling kan overleggen, krijgt de tweede dvd voor de helft van de prijs.
De filmpremière is vrijdagavond 18 mei om 20.00 uur in De Mattelier in Groenlo en filmtheater Concordia in Enschede. Kaarten zijn aldaar te verkrijgen.

Vier organisaties collecteren voor Oranje Fonds in Berkelland

BERKELLAND - In Berkelland wordt van 22 tot en met 26 mei gecollecteerd voor een socialer Nederland. Vier organisaties uit Berkelland doen deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Gelderland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Deelnemende organisaties
Een overzicht van de organisaties die in Berkelland meedoen met de Oranje Fonds Collecte is te vinden via www.oranjefonds.nl/waar-wordt-gecollecteerd.

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra's doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Gelderland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

BERKELLAND - In Berkelland wordt van 22 tot en met 26 mei gecollecteerd voor een socialer Nederland. Vier organisaties uit Berkelland doen deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Gelderland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Deelnemende organisaties
Een overzicht van de organisaties die in Berkelland meedoen met de Oranje Fonds Collecte is te vinden via www.oranjefonds.nl/waar-wordt-gecollecteerd.

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra's doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Gelderland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Coalitie begroot dertig miljoen investeringsbedrag

De vier nieuwe wethouders van Berkelland: (vlnr) Patricia Hoytink-Roubos, Gerjan Teselink, Anjo Bosman en Marijke van Haaren. Foto: Rob Weeber

Door Rob Weeber

Vervolg van de voorpagina

Het akkoord, dat slechts op hoofdlijnen is uitgewerkt en daarmee ruimte biedt voor de raadsagenda, werd gepresenteerd door informateur/formateur Dick van Hemmen (CDA), oud-burgemeester van Nunspeet. Het investeringsprogramma van de nieuwe coalitie noemde hij 'stevig'. Met onder meer wordt 5 miljoen voor transitie woningen uitgetrokken, 4,5 miljoen voor lastenverlichting, 5 miljoen voor duurzaamheid, 4 miljoen voor vitale winkelcentra en 3,5 miljoen voor transformaties binnen het sociale domein. De kaders zijn er, het is aan de raad om met de inhoud aan de slag te gaan.

Inhoudelijk betreft het akkoord vijf centrale thema's die op hoofdlijnen zijn ingevuld: De Samenleving voorop, Plezierig wonen en leven: houden zo!, Vitaal platteland: ruimte voor ontwikkeling!, Zorg voor wie het nodig heeft en Economie en duurzaamheid. Het eerste thema gaat vooral over (investerings-)ruimte bieden voor veranderingen in de samenleving. De nieuwe wethouders krijgen allemaal hun eigen aandachtsgebied (kernen) waarvoor ze het aanspreekpunt in de breedte worden. Om Berkelland een aantrekkelijke woongemeente te laten blijven, moeten er voorwaarden geschapen worden die bijvoorbeeld leegstand tegengaan en die inspelen op de (komende) demografische veranderingen. Vitaal platteland gaat ervan uit dat ook ondernemers in het buitengebied een renderende onderneming kunnen hebben. Daarnaast moet het platteland van Berkelland een fijne plek blijven om te wonen en te recreëren. Zorg voor wie zorg nodig heeft, is het vervolgprogramma op de reeds eerder ingezette lijn. Niet alles is mogelijk, maar het zorgniveau in Berkelland wordt naar een hoger plan getild. Economie en duurzaamheid tenslotte gaat onder meer over innovatie en de ambitie om Berkelland in 2030 energie-neutraal te krijgen. Deze doelstelling uit de vorige coalitie blijft dus overeind staan.
Na de presentatie van Van Hemmen konden de vier beoogde wethouders zich voorstellen. Zij worden in de raadsvergadering van 15 mei benoemd. Voor het CDA blijven Marijke van Haaren en Patricia Hoytink-Roubos op hun plek. Van Haaren krijgt in haar portefeuille Zorg, Bestemmingsplan, Natuur- en plattelandsleven. Hoytink-Roubos krijgt Wonen, Omgevingswet, Ruimtelijke ordening en Vitaal platteland. Wethouder Joke Pot van Gemeentebelangen Berkelland wordt opgevolgd door fractievoorzitter Anjo Bosman. Bosman krijgt in haar portefeuille Leefbaarheid, Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur, Toerisme en recreatie. Voor het CDA neemt Gerjan Teselink uit Eibergen de stoel in. Hij krijgt Economie en duurzaamheid, Participatiewet en Financiën in zijn portefeuille.

Open Huis bij kunstenaar Anton ter Braak

Co-exposanten Anton ter Braak en Anneke Dijkhuis met stier en schilderij Het Wad. Foto: Rob Weeber

NEEDE - De Needse kunstenaar Anton ter Braak houdt met Pinksteren Open Huis. In zijn atelier en beeldentuin zullen bekende en ook gloednieuwe werken van hem te zien zijn, waaronder een nieuwe stier en een nieuwe haan. Daarnaast draait er een film in zijn atelier die met behulp van een drone is gemaakt door zijn broer.

De beelden zoomen in op het prachtige landschap waarbinnen zijn beeldentuin gelegen is en vertonen de kunst van het bronsgieten. Zoals al vaker het geval was, exposeert hij samen met een andere kunstenaar uit de regio. Dit keer is dat de Haaksbergse glaskunstenaar en kunstschilder Anneke Dijkhuis. Zij exposeert met haar schilderijen over de natuur, met name de kust.
Anneke Dijkhuis (1948) interesseert zich van jongst af aan al voor beeldende kunst. Haar belangstelling betrof in eerste instantie vooral de 'kop', het portret. Ze leerde portret- en modeltekenen bij kunstenaars als Siegfried Woldhek en Magne Dijkman. Daarnaast ontwikkelde ze ook een passie voor de natuur, voor landschapsschilderijen en zeegezichten en volgde lessen bij Sjoerdje Hak en Roos Schuring. Bij deze laatste deed ze een masterclass Plein Air op het Katwijkse strand. Haar voorkeur gaat uit naar een impressionistische, half abstracte stijl, waarbij sfeer, kleur en contrast een rol spelen. In haar schilderwerken zoekt ze bewust de grens op tussen het abstracte en het impressionistische, twee begrippen die voor haar tegen elkaar aanschuren. De impressionistische werkelijkheid is minder 'waarheidsgetrouw' en kan als tegenhanger van figuratieve werkelijkheid worden gezien.

De beelden van Anton ter Braak (1960) berusten meer op de figuratieve werkelijkheid, maar hebben tegelijkertijd ook iets abstracts in de uitvoering. Juist in dat stukje abstractie zit de overlap tussen beide kunstenaars. Anton werd al vroeg geïnspireerd door dieren. Zijn vader fokte paarden en was tevens veehandelaar die op dinsdag vroeg naar de veemarkt in Doetinchem toog om het vee te verhandelen. Als kleine jongen mocht Anton al mee naar de premiekeuringen van paarden in Borculo en naar de veemarkt in Doetinchem. De veemarkt was een inspiratiebron pur sang en nog steeds staat alles in zijn geheugen gegrift, met name de anatomische vormen van stieren en paarden en de kracht die ervan uitgaat. Pas toen hij in aanraking kwam met het vak handenarbeid op de Pabo, heeft hij zich toegelegd op het vervaardigen van bronzen beelden. Hij vervaardigt beelden van dieren en mensfiguren.
Het belooft een mooie, sfeervolle expositie te worden waarbij de aandacht van de bezoeker maximaal wordt uitgedaagd. De expositie is in het Pinsterweekend van 19 tot en met 21 mei, 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Noordijkerveldweg 20, Neede.

Nieuwe Expositie in hal gemeentehuis Berkelland

Elly Overduin en Heleen Posthumus exposeren in de hal van het gemeentehuis. Foto: PR

BERKELLAND - Van 1 mei tot en met 31 juli exposeren Elly Overduin en Heleen Posthumus in de hal van het gemeentehuis.

Elly is geboren in Scheveningen en studeerde biologie in Leiden. Ze raakte gefascineerd voor de studie orthopedagogiek door haar werk met kinderen.
Rust en de ruimte vond zij in de Achterhoek. Door haar ex-collega komt ze in aanraking met kunst en in het bijzonder met keramiek. Keramiek wordt voor haar een hardnekkig virus. Nu heeft ze in Rekken haar eigen atelier, Buitenatelier Artelly.
Elly is lid van de kunstkring B-Art: www.kunstkringbart.com. Iedereen die haar werken verder wil bewonderen kan daar terecht.
Contactadres is: ellyoverduin@gmail.com.

Heleen Posthumus is geboren in Heerlen. Omdat haar ouders haar de studie aan de kunstacademie afraadden, ging ze in Utrecht Duitse taal en letteren studeren. De drive om kunst te maken bleef en zo ontwierp ze onder meer decorstukken voor de studentenvereniging en wandschilderingen in Tivoli.
Als Heleen verhuist naar Dordrecht neemt ze schilderlessen, maakt wandkleden en gaat pottenbakken.
In 2002 komt ze naar de Achterhoek. Om nieuwe impulsen op te doen studeerde zij in Duitsland onder andere aan de Freie Kunstakademie in Augsburg.
Schilderen in Mixed Media techniek is voor Heleen een ontdekkingsreis. Haar werk kan worden omschreven als abstract.
Heleen is lid van het Kunstcollectief Diversity (www.diversitykunstcollectief.nl).
Contact: www.heleenposthumus.nl.

Ook een keer exposeren het gemeentehuis? Stuur dan een mail naar berkellandcultuur@gmail.com. Eén voorwaarde: de kunstenaar moet in de gemeente Berkelland wonen.

Circus Bernardo trekt door Berkelland

Circus Bernardo is opgericht door Armando Renz. Een circusman opgegroeid in de wereld van zand en zaagsel. Foto: PR.

BERKELLAND – Circus Bernardo trekt momenteel door Berkelland. Afgelopen weekeinde had het circus haar tenten in Eibergen aan de Nieuwe Maat voor vier voorstellingen opgeslagen. In de komende weken is het circus in Ruurlo, Borculo en Neede te vinden waar telkens ook vier voorstellingen worden verzorgd.

Door Jan Hendriksen

In Ruurlo verzorgt Circus Bernardo van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei vier voorstellingen op bedrijventerrein De Vente. De voorstelling op vrijdag 18 mei begint om 17.00 uur, zaterdag 19 mei en zondag 20 mei om 15.00 uur en maandag 21 mei om 14.00 uur. In Borculo worden aan de Haarloseweg van woensdag 23 tot en met zondag 27 mei ook vier voorstellingen verzorgt. Woensdag 23 mei begint de voorstelling om 15.00 uur, vrijdag 25 mei om 17.00 uur, zaterdag 26 mei om 15.00 uur en zondag 27 mei om 14.00 uur. In Neede slaat Circus Bernardo van woensdag 30 mei tot en met zondag 3 juni haar tenten aan 't Roodland op. Woensdag 30 mei begint de voorstelling om 15.00 uur, vrijdag 1 juni om 17.00 uur, zaterdag 2 juni om 15.00 uur en zondag 3 juni om 14.00 uur.

Circus Bernardo is opgericht door Armando Renz. Een circusman opgegroeid in de wereld van zand en zaagsel. Zijn vader werkte met grote Indische olifanten. In de grote stal waar de drie dikhuiden verbleven was Armando al vanaf kleins af aan te vinden. Iedere dag hielp hij zijn vader mee met het voeren, trainen en verzorgen van zijn vrienden. Toen vader ouder werd en niet alles meer aankon besloot Armando het stokje over te nemen. Hij schitterde op diverse circusfestivals en grote circussen in heel Europa. In 2015 was het tijd voor de olifanten om met pensioen te gaan. Sinds die tijd verblijven zij in een dierentuin. Ze zijn daar erg gelukkig. Armando zelf is nog lang niet toe aan de VUT. Hij heeft in vele circussen gewerkt en heeft dingen gezien die hij zelf totaal anders zou doen, en dingen die hij precies zo zou doen. Met deze kennis is hij Circus Bernardo"gestart en reist hij door Europa In 2018 is het de beurt om een tournee door Nederland te maken. Het circus verheugt zich op de komst naar Ruurlo, Borculo en Neede. Het programma van Circus Bernardo duurt ruim anderhalf uur inclusief een pauze. Men ziet onder meer prachtige paardendresseur, vrolijke clowns, lenige acrobaten en nog veel meer langs komen.

Eric Alexander (USA) bij Jazz at Home

EIBERGEN – Op woensdag 23 mei komt saxofonist Eric Alexander uit de Verenigde Staten optreden bij Jazz at Home. Alexander sluit het seizoen af van de maandelijkse jazz-avonden aan de Kerkstraat 2 in Eibergen. Samen met de vaste basisbezetting pianist Peter Beets, bassist Marius Beets en drummer Wim Holthaus belooft het een muzikaal memorabele avond te worden.

Eric Alexander is een van de jongere helden op de tenorsaxofoon. In 1991 eindigde hij op de tweede plaats, achter Joshua Redman, in de Thelonious Monk International Saxophone Competition. Vanaf dat moment wierp Eric Alexander zich in het hectische leven van de professionele jazzmusicus.

Hij speelde onder meer met orgeltrio's in Chicago en maakte zijn opnamedebuut in 1991 met Hammond-organist Charles Earland. Zijn eerste album als leider nam hij voor het label Delmark op in 1992. Meer opnamen voor Delmark, Criss Cross en Alpha volgden snel. Via een vast contract bij Milestone kwam Eric Alexander uiteindelijk terecht bij Highnote.

Jazz at Home meets Eric Alexander begint om 20.30 uur aan de Kerkstraat 2 in Eibergen en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De entree is 10 euro en er is alleen deurverkoop. Dit is tevens de laatste Jazz at Home van dit seizoen.
Voor meer informatie: Mesut Mis, tel. 06/15 24 76 90.

Euphonia zamelt oud papier in

EIBERGEN – Inwoners van Eibergen kunnen hun oud papier zaterdagochtend 19 mei weer aan de weg zetten. Leden en ondersteunende groeperingen van muziekvereniging Euphonia gaan vanaf 09.00 uur op pad om het gebundelde, of in dozen verzamelde papier op te halen.

www.irishpubhome.nl
https://www.facebook.com/eibergenjazzathome/

Vlucht vanuit Charlevilles Meziers voor Sportvliegers Eibergen

EIBERGEN - Uitslag wedvlucht vanuit Charlevilles Meziers van de Sportvliegers Eibergen. Met een gemiddelde afstand vanuit Eibergen van 294 km, er waren 14 deelnemers en 262 duiven in concours. Er waaide een zuid-oosten wind en het was licht bewolkt. De top tien zag er dan als volgt uit: G. Wielens 1,2 en 10; H. Vultink 3,8 en 9; B. Bomers 4; H. Gelink 5 en 7 en H. Hengeveld 6.

Euphonia zamelt oud papier in

EIBERGEN – Inwoners van Eibergen kunnen hun oud papier zaterdagochtend 19 mei weer aan de weg zetten. Leden en ondersteunende groeperingen van muziekvereniging Euphonia gaan vanaf 09.00 uur op pad om het gebundelde, of in dozen verzamelde papier op te halen.

Lynn Bouwmeester derde met Coposta van Tojopehoeve Z

NEEDE - Op een concours te Neede, bij de Grote prijs van Berkelland welke in handicap werd verreden in de categorie C/D/E, klasse M/Z heeft Lynn Bouwmeester uit Neede met haar pony Coposta van Tojopehoeve Z een foutloos parcours verreden in de klasse Z en daarmee een derde prijs weten te bemachtigen.

'Hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon'

Martijn Meerdink. Foto: Karin Stronks

De 41-jarige Martijn Meerdink uit Winterswijk heeft een veelbewogen voetbalcarrière achter de rug. Hij speelde bij De Graafschap, AZ en FC Groningen. Met AZ bereikte de rechtsbuiten de halve finale van de UEFA cup. Eén interland heeft de Achterhoeker op zijn naam staan, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador. In 2010 stopte Meerdink met voetballen vanwege een ernstige knieblessure. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, kocht een net met ballen en een aantal pionnen en startte met de Martijn Meerdink Voetbalschool.

Hij mijmert: "Waar ik enorm van kan genieten is van het geven van trainingen hier in de Achterhoek, 's morgens vroeg, bij zon of regen, lekker actief buiten met mijn spelertjes en voetballen bezig zijn, daar word ik blij van! Het is hier schoon en rustig, dan denk ik wel eens: hier wil ik ooit heengaan, hier, waar het allemaal voor mij begon."

Als vierjarig jongetje begon Martijn met voetballen bij de 'kabouters' van WVC. Hij weet nog goed: "Ik was helemaal gek van voetbal, ging met de bal naar bed. Later probeerde ik trucjes te leren zoals de bal hooghouden en trainde speciaal mijn linkerbeen, ik ben rechtsbenig inderdaad. Toen ik dertien was mocht ik bij Achterhoeks trots voetballen, De Graafschap. Zo mooi om in het blauw/wit te mogen spelen, echt bijzonder!" De allereerste wedstrijd voor de 'echte' superboeren speelde Martijn Meerdink onder leiding van de markante trainer Frits Korbach.
De Graafschap had destijds een samenwerking met Udinese, een Italiaanse Serie A club. "Udinese, onder voorzitter Pozzo, bood me een contract aan. Mijn vriendin Monique was toen pas achttien, we zijn wezen kijken in Italië en we wilden er voor gaan! Ik had het contract al ter ondertekening mee naar huis genomen toen bij Udinese ineens de hoofdtrainer werd ontslagen. En ik niets meer hoorde van de club. Bizar ja, alles was bijna rond, een bittere pil…" blikt Meerdink terug.

Een paar maanden later tekende Martijn Meerdink bij AZ uit Alkmaar. Hij grijnst: "Dat was in de tijd van Scheringa, ik kon er een hypotheek bij krijgen… Dat hebben we maar niet gedaan, we hebben ons nuchtere gezonde Achterhoekse verstand gebruikt!" Martijn vervolgt: "Ja, en dan kom je daar voor het eerst in de kleedkamer als schuchtere Achterhoeker en daar begint het al. 'Wie ben jij' en 'Waar kom jij vandaan' en dan antwoordde ik 'Ik ben Achterhoeker en speelde bij De Graafschap'. Nou en dan moet je het echt waarmaken… Gelukkig kon ik dat op het veld laten zien! We haalden met AZ Europees voetbal en ik werd in 2005 voor Oranje uitgenodigd. Dat zou een zwarte bladzijde uit mijn leven te worden…"

Vol goede moed begon Martijn Meerdink aan het vijfdaagse trainingskamp met het Nederlands elftal onder leiding van Marco van Basten. Hij herinnert zich: "Je zult het niet geloven maar in de allerlaatste minuut van de allerlaatste training scheurde ik m'n kniebanden af… Huilen en huilen was het, ik was een tijdlang helemaal de weg kwijt. Mijn collega voetballers kregen korte tijd later mooie contracten bij grote clubs zoals Feijenoord en in het buitenland terwijl ik lag te revalideren… Maar ik keerde terug en speelde op 2 september 2006 een interland waarin ik de assist gaf aan Kuijt die het enige doelpunt maakte in die vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador."

Na AZ speelde Meerdink nog drie seizoenen bij FC Groningen en in maart 2010 stopte hij met zijn betaald voetbalcarrière, vanwege blessureleed. Hij speelde nog een paar seizoenen bij zijn 'oude club' WVC en gooide het roer om. Hij ging van start met Martijn Meerdink Voetbalschool en behaalde zijn TC-2 trainersdiploma. Martijn: "We wonen weer heerlijk in de Achterhoek, dicht bij familie en vrienden, en nu kan ik ook wel eens een biertje drinken. Ik vier zelfs één dag per jaar carnaval met mijn vrouw Monique, zij is een rasechte Groenlose! Onze zoons zijn 'kaaskoppen', allebei geboren in Alkmaar. Ze voetballen allebei bij De Graafschap. Toeval? Ach, misschien zit het wel in de genen. Ik ben in elk geval blij dat ik hier in de Achterhoek m'n voetbalclinics kan geven, hier, waar ik ooit wil 'heengaan'…"

Column

Vierstrooks

Eindelijk was het dan zo ver: voor het eerst reed ik over de weg die de Achterhoek moet opstoten in de vaart der volkeren. De nieuwe N18, die onze regio een veel snellere verbinding met het Twentse achterland moet bezorgen. Nou ja, voor een deel nieuw. Want slechts vanaf het punt waar ons Grolsch werd geboren tot de plek waar het tegenwoordig wordt gebrouwen is een compleet nieuwe weg aangelegd. Wie tussen Varsseveld en Groenlo woont en richting Enschede wil moet zich eerst nog steeds behelpen met dezelfde oude (80 kilometer) weg. Ook hier is de afgelopen jaren wel gewerkt, maar daarbij ging het slechts om een paar cosmetische ingrepen. Het resultaat is er naar. Het oude deel van de N18 ziet er uit als Marijke Helwegen: hier en daar erg strak, maar dat ze zeventig is blijf je zien. Dat zeventig geldt trouwens voor Marijke, de N18 (voorheen S59) is al bijna honderd jaar oud.

Vanaf het moment dat de wegenbouwers begonnen was ik nieuwsgierig hoe de weg (het nieuwe deel tussen Groenlo en Enschede dus) er uit zou gaan zien. Nu, een week na de officiële opening, kon ik het met eigen ogen bekijken. Ja natuurlijk, dat had ook wel eerder gekund, maar dat kwam er gewoon niet van. Net zo min kwam er iets terecht van mijn voornemen om nog een keer op de fiets de nieuwe weg te verkennen. Dat had gekund op de open dag op 1 mei, maar toen was het veel te slecht weer. 's Morgens tenminste. 's Middags klaarde het op, maar toen had ik de kleinkinderen al een middagje doolhof Ruurlo (met pannenkoek) beloofd.

Maar nu reed ik er dan toch. In Groenlo ging de oude N18 heel soepeltjes over in de nieuwe weg. Ik had bijna niet gemerkt dat je plotseling twintig kilometer harder mocht. Gelukkig stond daar dat blauwe bord autoweg.

Met name de laatste twee jaar was het in de spits altijd filerijden in Eibergen. Nu zoefde ik met honderd op de teller het dorp voorbij. Even verder al was de afslag Neede-Haaksbergen. Hier zou ik er af moeten. Maar het ging zo lekker…. Toch nog even verder rijden dan maar?

Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Want nog maar net de afslag voorbij kwam ik achter een vrachtwagen te zitten en daalde de teller richting zeventig. Ja, dan zit je dus wel op een autoweg, maar door die gescheiden stroken kun je niet inhalen. Het werd dus een half uur 'kroepen' achter die vrachtwagen. Tenminste, zo voelde het. In werkelijkheid duurde het nog geen tien minuten voor ik er toch langs kon. De laatste tien kilometer is de nieuwe N18 namelijk vierstrooks. Tweebaans, zo u wilt. En daar kun je dus iedereen voorbij, die langzamer dan honderd rijdt. Maar ja, dan ben je al bijna in Enschede.

Het blijft natuurlijk zo, dat je door de nieuwe weg vanuit de Achterhoek veel sneller in Twente bent. En minstens zo belangrijk: ook veel sneller weer terug. En voor de inwoners van Eibergen, het dorp dat door de drukke, oude N18 doormidden werd gesneden, is de nieuwe weg een zegen. Evenals voor de Tukkers in Haaksbergen en Usselo. Maar dat er niet vanaf Varsseveld al een vierstrooks autoweg is aangelegd, dat blijft voor mij niet te begrijpen.

Graven

Zeg je Achterhoek en water, dan denk je aan de riviertjes die door onze regio stromen. Met name natuurlijk aan de Berkel en de Slinge en de Oude IJssel. Maar naast die natuurlijke waterwegen zijn er in de loop der eeuwen door de mensen ook waterlopen gegraven. Grachten bijvoorbeeld, om stadjes als Lochem en Groenlo te beschermen. Maar vooral toch waterlopen ten behoeve van de afwatering.

Die gegraven waterlopen hebben allerlei verschillende benamingen, die samenhangen met de breedte ervan. Dat is in het Nederlands zo, maar zeker ook in het Achterhoeks. Een sloot wordt hier meestal een graven genoemd. Behalve in Lochem en Neede, want daar sprak men van oudsher van een graben. Maar ook het woord götte wordt veel gebruikt, meestal als het om een iets bredere sloot gaat. En dan zijn er weer tal van varianten op die twee, al naar gelang de functie die ze hebben. Je hebt bijvoorbeeld een leigraven, een tochtgraven of een loopgötte. Allemaal bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar de eerste de beste laoke. En dat is dan weer een iets bredere sloot (of een klein beekje). Met stromend water, dat in uiteindelijk in een grotere beek (bijvoorbeeld de Berkel) terecht komt. Maar een scheidgraven, ook wel zwetsloot genoemd, is meer bedoeld als duidbare grens tussen twee grondstukken.

Heb je het over een heel brede sloot, die bovendien over langere afstand het water afvoert, dan spreek je over een wettering. Maar dat woord is alleen in de zuidwestelijke Achterhoek bekend.

PigPop muziekfestival van formaat

PIGPOP 2017. Foto: Koolmees Photography Foto: Koolmees Photography

BELTRUM - 'Het knorrigste festival van Nederland' is niet alleen een feest voor hele gezinnen op zondag maar eveneens een muziekfestival van formaat. Is de zondag dit jaar vooral de dag van het gezin met tal van activiteiten en het Biggenparadijs, waarbij uiteraard de muziek niet ontbreekt. Bovendien niet de minsten; Bad Timing, Small Time Crooks en DJ Provo. Genieten voor de liefhebbers. De zaterdagavond komen muziekliefhebbers, festivalgangers, party-animals en feestbeesten hélemaal aan hun trekken. Ieder jaar slaagt de organisatie er weer in om een fraaie line-up te presenteren. Hier wordt door de organisatoren veel energie in gestoken. Zelf allen liefhebbers, als kinderen die voor hun verjaardag zelf de eigen cadeautjes uit mogen zoeken. Zaterdagavond is een niet te versmaden mix van allerhande smaken muziek, verdeeld over vier podia.

Door Henri Walterbos

Zaterdagavond
De Kliko's
; 'Met hun Nederbeat-muziek waan je je terug in de 60ties. Vette nedergarazie met rammelende gitaren, stoempende drums, plopbas en zo hier en daar een verdwaald tamboerijntje.'

Bende van Ellende: 'Een hele bende chaos en gekkigheid, die je van begin tot eind versteld doet staan. Een angstaanjagend goede DJ en goedlachse MC serveren je de smerigste deuntjes en weten elk feest met hun uptempo sound direct naar hogere temperaturen te tillen.'

The Travelin'Band: Creedence Clearwater Revival tributeband uit Beltrum. 'Ouwe rotten en een beetje jong bloed op zoek naar de roots van de Swamp Rock & Roll.'

Myrthe: 'Met haar gitaar en eigen geluid, beïnvloed door haar voorliefde voor folk en country, serveert ze je een heerlijk portie luistervoer!'

Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers: 'Zangeres, drumster, songwriter en bandleidster uit de USA. Veel meer dan een jonge vrouw met muzikaal talent. Mix van Rock 'n Roll, Soul, Punk & Blues.'

The Hoochies: 'Onvervalste no nonsens rauwe blues en boogie.'

DJ Doubble B: swingt de pan uit

Mengelmoes: Van eigen Beltrumse grond. Verzorgden al eens de muziek voor de Ouderen bingo. Hun muzikale helden worden geëerd met alternatieve versies van Balkenbri-j ( Boh Foi Toch ), 50 Joar ( Rowwen Heze ) of Zo Simpel ( Normaal).

Duketown Slim: Akoestische blues

Fabulous Fif-teen: Het voormalige koor Fif-teen uit Beltrum met een volledig nieuw repertoire, na een metamorfose. Steekwoorden zijn 'Rammende gitaren' ,'dansbare beats', 'spectaculaire show', 'verrassings-act.'

DJ-Team Bas Vol Gas & Domi Bling: Party time

De Materie: Winnaar van de KUDO avonden bij Rockcafé Taste

Zondag

Bad Timing: muziektrio met ondermeer gitaarvirtuoos Mart Hillen. Lekkere herkenbare pop- en rockmuziek uit Lichtenvoorde.

Small Time Crooks: Geen onbekende op PIGPOP. In 2015 kregen ze de tent aan het swingen met hun old-timey skiffle muziek. Hot, racious, swingy en een aardige portie in whisky verdronken bluegrass zijn tekenend voor hun muziek.

According to Mary: 'De band met frontvrouw Marion van Wijk op bas en vocals en echtgenoot Roland (Rockcafé Taste) op gitaar en eveneens vocals staat garant voor een avond meegalmen met het betere rockcoverwerk.'

DJ Provo: Draait alles, maar alleen van vinyl.


Pigpop.nl

Obelink open op Tweede Pinksterdag

Foto: PR

Obelink open op
Tweede PinksterdagWINTERSWIJK - Bij Obelink Vrijetijdsmarkt kun je terecht voor alles wat met reizen en kamperen te maken heeft. Op Tweede Pinksterdag staan de nieuwste tenten, tuinartikelen, technische snufjes en kampeermeubels opgesteld in de showroom. Obelink-specialisten zijn aanwezig voor advies.

De campinggids van ACSI is gratis mee te nemen. Al meer dan 50 jaar is ACSI dé campingspecialist van Europa; de gids staat vol met campings, accommodaties en kampeerreizen.

The Bastard, het Nederlandse merk barbecues, is op tweede Pinksterdag in de winkel voor een kookdemonstratie.

Ook het restaurant is geopend. Voor degene die staat af te rekenen als de wekker gaat, is de maaltijd gratis.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op Tweede Pinksterdag 21 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Lezing over Kennisboek

Foto: PR

EIBERGEN - Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van een lezing over het Kennis Boek. De lezing vindt plaats op zaterdag 26 mei van 10.30 uur (10.15 aanwezig) tot ongeveer 12.00 uur (met koffie/thee, et cetera) in het Yogacentrum Eibergen, J.W. Hagemanstraat 36, in Eibergen.

Het boek integreert de essentie van eerdere heilige boeken met Kennis over de mens, zijn evolutie en zijn plaats en rol in de Kosmos. Het gaat onder meer over persoonlijke ontwikkeling.

De lezing belicht globaal de inhoud van het boek, z'n belangrijkste kenmerken, z'n doelstelling en de programma's die men er mee kan volgen.

Voor verdere informatie en om even aan te melden kan men contact opnemen met: Paul Wewerinke, tel. 0641102218 en e-mail: pwewerinke@gmail.com.

Obelink open op tweede pinksterdag

WINTERSWIJK - Bij Obelink Vrijetijdsmarkt kun je terecht voor alles wat met reizen en kamperen te maken heeft. Op Tweede Pinksterdag staan de nieuwste tenten, tuinartikelen, technische snufjes en kampeermeubels opgesteld in de showroom. Obelink-specialisten zijn aanwezig voor advies.

De campinggids van ACSI is gratis mee te nemen. Al meer dan 50 jaar is ACSI dé campingspecialist van Europa; de gids staat vol met campings, accommodaties en kampeerreizen.

The Bastard, het Nederlandse merk barbecues, is op tweede Pinksterdag in de winkel voor een kookdemonstratie.

Ook het restaurant is geopend. Voor degene die staat af te rekenen als de wekker gaat, is de maaltijd gratis.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op Tweede Pinksterdag 21 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Popgunnn: knallende afsluiter van Reurpop 2018

Popgunnn, de afsluiter van Reurpop 2018. Foto: PR Reurpop

RUURLO - Traditiegetrouw staan op de Reurpop-zondag weer topbands in de Balzaal. Dit jaar sluit, na Abba Fever, Popgunnn de laatste festivaldag af, met ijzersterke mash-ups en medleys.

Voeg daar een flinke dosis CO2-kanonnen, confetti-shots en heel veel energie aan toe. De zeskoppige band Popgunnn heeft het allemaal. Een avond vol dance-, rock- en hiphophits zorgt voor een waar oorgasme.

Van headbangers van Metallica tot meezingers van Avicii en van bouncers van Jay Z en The Prodigy tot de 90s Classics van 2Unlimited en Peter Andre. Het is onmogelijk om stil te blijven staan.

Open dag Jeugd TV Neede

NEEDE - Tennisvereniging Neede biedt zaterdag 19 mei de mogelijkheid om jeugd kennis te maken met de racketsport. Zowel tennis- als padel kan worden beoefend onder leiding van opgeleide trainers. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom op het park.

Materialen zijn aanwezig, net als een kleine versnapering en wat te drinken. Ook voor de ouders staat er een kop koffie/thee klaar.
Wie ook gezellig een balletje wil slaan, kan de sportkleren aantrekken en neem z'n vrienden en vriendinnen mee nemen naar het Needse tennispark.
Ook het rolstoeltennis kan men beoefenen bij TV Neede. Dus ook mensen die wat moeilijker ter been zijn, maar wel zin hebben om te tennissen zijn welkom

Succesvolle week voor de Molenruiters

NEEDE - Donderdag 10 mei heeft Renske Luttikholt een eerste prijs gewonnen in de Z1 dressuur in Neede. Met haar tweede proef heeft ze tevens een eerste prijs gewonnen. Dit deed ze met haar paard Zoralis. Sanne Suijthof heeft een derde prijs gewonnen in het L springen categorie D. Dit deed ze met haar pony U2.

Vrijdag 11 mei heeft Geert Rexwinkel een vierde prijs gewonnen in de klasse L met de 40+ wedstrijd in Neede. Dit deed hij met zijn paard Connie.

In Winterswijk heeft Anouk Geverink vrijdag 11 mei een eerste prijs gewonnen in de B dressuur categorie D/E. Met haar tweede proef heeft ze tevens een 1e prijs gewonnen. Dit deed ze met haar pony Bloklands Hoeve's Joy.

Zaterdag 12 mei Winterswijk heeft Sanne Suijthof een eerste prijs gewonnen in de klasse B springen categorie D in Winterswijk.

Bjarne Grootherder heeft zaterdag meegedaan in winterswijk met Pandour en is in de klasse L springen met de tweede prijs naar huis gegaan. Alle ruiters komen uit voor de Molenruiters uit Rekken.

Open dag Jeugd TV Neede

NEEDE - Tennisvereniging Neede biedt zaterdag 19 mei de mogelijkheid om jeugd kennis te maken met de racketsport. Zowel tennis- als padel kan worden beoefend onder leiding van opgeleide trainers. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom op het park. Materialen zijn aanwezig, net als een kleine versnapering en wat te drinken. Ook voor de ouders staat er een kop koffie/thee klaar.

Wie ook gezellig een balletje wil slaan, kan de sportkleren aantrekken en neem z'n vrienden en vriendinnen mee nemen naar het Needse tennispark.
Ook het rolstoeltennis kan men beoefenen bij TV Neede. Dus ook mensen die wat moeilijker ter been zijn, maar wel zin hebben om te tennissen zijn welkom

Goede doelen op
Marveldtoernooi 2018

29ste Internationaal Marveldtoernooi steunt KiKa en Stichting Voor-1-Dag

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni vindt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een jeugdvoetbaltoernooi met teams uit heel Europa en van ver daarbuiten. Voetballers in de leeftijd tot 15 jaar laten hun beste voetbal zien op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Zij kunnen lekker onbezorgd voetballen, maar er zijn helaas ook kinderen die dit niet kunnen. Zij zijn te ziek, door de kanker die in hun lichaam zit of ze maken zich zorgen om een familielid dat getroffen is door een ernstige ziekte.

KiKa (Kinderen Kankervrij) is al vele jaren het goede doel tijdens het Internationaal Marveldtoernooi. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen van 75% naar 95% te vergroten. Tijdens het toernooiweekend probeert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi in samenwerking met veldsponsor Pfeifer Rentals BV een steentje bij te dragen door geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar wederom schenken het bestuur van het Marveldtoernooi en Pfeifer voor elk gescoord doelpunt 10 euro aan KiKa. En voor elk doelpunt van het Grolteam komt daar nog 29 euro bij. Het aantal doelpunten is tijdens het weekend te volgen via de doelpuntenteller op het sportpark en de website van het Marveldtoernooi. Ook het publiek zelf kan bijdragen door een KiKa-beer te kopen in de KiKa-stand.

Naast KiKa zal ook Stichting Voor-1-Dag aanwezig zijn tijdens het drie dagen durende voetbalfestijn. Stichting Voor-1-Dag is opgericht door de familie Jekel. Van de een op de andere dag stond het leven van die familie op kop. Borstkanker, dat was de diagnose voor Dunja (31 jaar), getrouwd met Jordi en moeder van dochter Jamie (5 jaar). De impact hiervan binnen het gezin was onvoorstelbaar. Echt alles werd anders, alle aandacht en energie ging uit naar de ziekte en het traject. De impact die het had op het dagelijkse leven was vreselijk, zeker voor de dochter. En dat gaf de ouders een machteloos gevoel, want ze beseften dat ze er niet voor hun kind konden zijn zoals zij dat graag wilden. En zo werd het idee voor Stichting Voor-1-Dag geboren. De familie Jekel wil iets betekenen voor gezinnen in een soortgelijke situatie. En dat doen ze door zich te richten op de kinderen die aan de zijlijn staan. Voor de jeugd van 5 tot 12 jaar organiseren ze themadagen. De jongens doen mee aan Voor-1-Dag BINK! en de meiden aan Voor-1-Dag PRINSES! Voor één dag loskomen uit de situatie thuis, voor één dag alle aandacht op het kind gericht, voor één dag is er geen wolkje aan de lucht.

Beide goede doelen, KiKa en Stichting Voor-1-dag, zijn gedurende de drie dagen met een stand aanwezig. De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi roept iedereen op: "Ga bij hen langs, hoor wat zij te vertellen hebben en steun hen, op welke manier dan ook."

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseert landelijk Corso Congres

De projectgroep van het Corso-congres met Hans Pillen van 't Zwaantje, waar het congres gehouden wordt. Ester Reusink en John Eppingbroek ontbreken op de foto. Foto: André Doppen

Corso's uit binnen- en buitenland aanwezig

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 26 mei organiseert de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde het Corso Congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door en voor organisatoren van corso's in heel Nederland en dit jaar zelfs ook daarbuiten. Het doel van het congres is het delen van kennis en ervaring tussen de corso's om deze traditie in stand te houden.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde behoort tot de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar: "Bloemencorso Lichtenvoorde staat samen met nog een aantal grote corso's - zoals Zundert en Vollenhove - op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben deze corso's, verenigd in de Corsokoepel, het initiatief genomen om jaarlijks een congres te organiseren. Het corso zit diep geworteld in het DNA van de Lichtenvoordenaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat wij als corso's onderling onze kennis en ervaringen delen zodat wij deze traditie in ere kunnen houden. Partijen als het KIEN en de Corsokoepel zijn dan ook aanwezig bij het congres."

Interessante gastsprekers
Voor het congres zijn niet alleen Nederlandse corso's uitgenodigd, maar ook corso's uit België en Duitsland. Hierover zegt Herman ter Haar: "Wij onderhouden nauwe contacten met onder meer Legden in Duitsland maar daarnaast hebben we ook corso's uit België uitgenodigd. Voor de invulling van het programma hebben wij een aantal interessante gastsprekers weten te strikken die tijdens interactieve workshops met de gasten in gesprek gaan over onderwerpen zoals social media, de samenwerking met de gemeente, het betrekken van jeugd en het boeien en binden van publiek bij het organiseren van een groot evenement. Ook wordt er een samenwerkingsconvenant ondertekend en gaat onze lokale trots Mart Hillen de bezoekers imponeren met zijn prachtige gitaarspel. Achter de schermen zijn wij al een flink aantal maanden bezig met de voorbereidingen en wij zijn erg blij dat wij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente Oost Gelre en de Lichtenvoordse ondernemers, zoals onder meer 't Zwaantje, Jumbo en Albert Heijn."

Maquettepresentatie
Voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is het congres ook een mooi moment om het Lichtenvoordse corso onder de aandacht te brengen. "Natuurlijk benutten wij deze dag ook om onze gasten kennis te laten maken met ons corso. Daarom hebben wij de corsogroepen gevraagd om hun maquette voor dit jaar alvast te presenteren tijdens de bijeenkomst. Wij verwachten op de 26e een groot aantal corsoliefhebbers uit heel Nederland, Duitsland en België te mogen verwelkomen.", aldus Herman ter Haar. Het Corso Congres wordt gehouden bij 't Zwaantje en is alleen toegankelijk voor genodigden.

Hoe gaat het met natuur en landschap in Nationaal Landschap Winterswijk?

Een boerderij verscholen in het groen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Bijzondere soorten in een leger wordend landschap

Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het karakteristieke kleinschalige Achterhoekse landschap haalt de laatste tijd regelmatig het nieuws. Dat gebeurt in positieve zin als het gewaardeerd wordt als een prachtig wandel- en fietsgebied. Of wanneer de kraanvogel er blijkt te broeden en er de grote vos, een zeldzame bosvlinder, wordt gezien. Er zijn ook vele negatieve berichten. Die gaan over het verdwijnen van houtwallen, over insecten die ook uit de Achterhoek zijn verdwenen en over weilanden waarin nauwelijks planten en dieren meer voorkomen. Maar hoe is de toestand van natuur en landschap nu werkelijk? In een serie artikelen over het Nationaal Landschap Winterswijk wordt dit uitgediept.

Kleinschalig landschap met koeien. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Kleinschalig landschap met koeien. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Landschappelijk nog steeds fraai
Veel toeristen, maar ook bewoners, zullen vinden dat het Nationaal Landschap Winterswijk nog altijd een prachtig gebied is. Het bestaat uit de gemeente Winterswijk, delen van de gemeenten Aalten en Oost Gelre en een heel klein stukje Berkelland. Het is grotendeels hetzelfde gebied dat in de jaren negentig van de vorige eeuw het Waardevolle Cultuurlandschap Winterswijk vormde. Wie rondzwerft geniet van het kleinschalige landschap, van de afwisseling, van het lichte reliëf en van de karakteristieke boerderijen. Dat de landbouwgronden in dat landschap steeds minder interessant zijn geworden voor de natuur zal niet iedereen opvallen. Voor veel mensen is het landschap de aangename achtergrond bij sporten, fietsen of wandelen. Een enkele keer is er weleens een opmerking over dat er weinig koeien in de wei lopen.

Leeg landschap
Dat er in het agrarische landschap, het boerenland, steeds minder planten en dieren voorkomen, wordt tegenwoordig wel aangeduid als 'landschapspijn'. De weilanden die alleen nog bestaan uit Engels raaigras - dat regelmatig wordt gemaaid waarna het gras wordt ingekuild - en de akkers met maïs doen de natuurliefhebber pijn. Die wil het liefst een buitengebied vol leven, waar natuur en landbouw samengaan. De huidige manier van landbouw bedrijven heeft dat moeilijk gemaakt, maar dat het niet onmogelijk is, zal later in deze serie blijken. Door sommige mensen wordt het huidige landschap ook wel een 'leeg landschap' genoemd. De contouren, de coulissen, zoals de bermen, houtwallen en bosjes, zijn er nog, maar daartussen wordt het steeds leger. Er is een tendens dat in en om dat boerenland alleen nog maar een niet al te grote groep planten en dieren voorkomt. Het landschap is saaier en eenvormiger geworden.

Goed onderzocht gebied
Waar bevinden al die andere planten en dieren zich dan wel? Voor een deel zijn ze verdwenen. Het andere deel bevindt zich in de natuurgebieden, die verspreid tussen het boerenland liggen. Enkele van die gebieden, zoals het Korenburgerveen hebben een groot oppervlak, andere terreinen zijn klein en worden daarom wel eens natuurpostzegels genoemd. Het Nationaal Landschap Winterswijk is een goed onderzocht gebied. In de jaren negentig zijn vogels, planten en vegetatie, reptielen en amfibieën, dagvlinders en libellen uitgebreid onderzocht. Sommige soortgroepen worden nog steeds nauwkeurig gevolgd, zodat er goede uitspraken gedaan kunnen worden over hoe allerlei soorten zich hebben ontwikkeld. Duidelijk daarbij is dat het met de meeste soorten van het agrarische cultuurlandschap slecht gaat, terwijl soorten die voorkeur hebben voor water meer te zien zijn. Ook met de bosvlinders gaat het goed.

Behoud en versterking
Het landschap wordt niet alleen leger, omdat er minder soorten in voorkomen. Er verdwijnen ook landschapselementen. Houtwallen worden niet alleen gekapt voor onderhoud, ze verdwijnen ook helemaal. Volgens de een zijn dat incidenten, volgens anderen gebeurt dat vaak. Onlangs was er nog een petitie 'Help, ons Achterhoekse landschap verdwijnt' van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. In de toelichting staat dat "houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen" massaal worden verwijderd. Is dit werkelijk zo? In deze serie zal een poging gedaan worden de feiten voor het Nationaal landschap Winterswijk op rij te zetten. Wat is er verdwenen, wat is er nog en wat kan er gedaan worden om de natuur- en landschapswaarden te behouden en zelfs te versterken? En wat zijn de mogelijkheden om het boerenland weer aantrekkelijker te maken voor meer planten en dieren? In deze serie zullen daarop antwoorden worden gegeven door met natuuronderzoekers te spreken, die al decennialang in het Nationale Landschap rondlopen. Ook wordt er gesproken met landbouwers, verantwoordelijken bij de gemeente en mensen die zich niet als natuurkenner beschouwen, maar er wel van genieten en zich daarom zorgen maken. In de serie zal zo nu en dan ook uitgebreider ingegaan worden op planten en dieren die de ontwikkelingen goed illustreren.

PostNL past netwerk brievenbussen aan

Berkelland moet het met twaalf brievenbussen minder doen. Foto: PR

BERKELLAND – PostNL past vanaf eind april in gemeente Berkelland het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties houden wij rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen
Vanaf 2 juni 2018 voeren we de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Gelderland (Noord Oost) door. In de gemeente Berkelland blijven 48 brievenbussen en verdwijnen er 12 brievenbussen. Op welke locaties brievenbussen blijven, staat in het bijgevoegde overzicht. De aanpassingen zijn eind juni 2018 gerealiseerd.

Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen. Informatie is ook te vinden op postnl.nl/brievenbus. De locatiewijzer op deze pagina helpt bij het vinden van de dichtstbijzijnde brievenbus.
In Beltrum verdwijnt de brievenbus aan de Hoornhorststraat 15. In Borculo worden de brievenbussen bij Berkellaan 37 , Prinses Marijkestraat 9, Ruurloseweg 51 en de Lochemseweg 2 verwijderd. Datzelfde geldt voor die aan Nieuwstraat 85 en Wenneker 16 in Eibergen. In Neede vervallen de brievenbussen aan Valkhof 1 en Tengnagel 1. In Rekken verdwijnt de brievenbus aan Zuid Rekkenseweg 2 en in Ruurlo die aan de Kapersweg 8 en Wildenborchseweg 30.

Achterhoekse Voetbalnacht op woensdag 30 mei

Herman Groot Wassink van VV Pax Hengelo Gld., genomineerd voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Foto: PR

Op De Vijverberg in Doetinchem met vele prominenten

Door Theo Huijskes

REGIO - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op woensdag 30 mei in Stadion De Vijverberg in Doetinchem, oftewel op de thuisbasis van BVO De Graafschap, de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Zoals in de afgelopen twee jaar duidelijk tot uiting is gekomen, gaat het hier om een boeiende en vermakelijke avond voor de echte voetballiefhebber. De avond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De inloop vindt plaats om 19.30 uur.

De Achterhoek Voetbalnacht wordt in goede banen geleid door de organisatie van de Achterhoek Cup, BVO De Graafschap, Brandpepper en De Persgroep. De presentatie is in handen van Inge de Jager en Michiel Fukking. Terwijl de sportredactie van De Gelderlander Achterhoek en Liemers ook nog een aantal prijzen uitreikt, zal verslaggever Domien Esselink van die krant optreden als interviewer tijdens het in het programma opgenomen Sportcafé.

Vijf eretitels
Een belangrijk onderdeel van het totale avondprogramma is vanzelfsprekend de uitreiking van een vijftal awards voor achtereenvolgens de beste voorzitter, de beste vrijwilliger, de beste scheidsrechter, het beste voetbaltalent en dé vereniging van het jaar. Door een vijfhoofdige jury zijn er voor iedere categorie een vijftal kanshebbers genomineerd.

Zo doen een gooi naar de eretitel voorzitter van het jaar: Bas Strijbosch (DVC '26 Didam), Raymond Smit (AD '69 Aalten), Ronald Ruesink (SC Varsseveld), Gerrit te Kolste (FC Winterswijk) en Gradus Eenink (VV Wolfersveen). Bij het onderdeel vrijwilliger van het jaar gaat de eer om gekozen te worden naar: Herman Groot Wassink (VV Pax Hengelo Gld.), Otto Duursma (ZSV Zelos Zelhem), Ruud Hendrixen (VV Gendringen), Jan Klomp (VV Doetinchem) en Pascal Hertogh (VV DZC '68 Doetinchem). Voor de uitverkiezing beste scheidsrechter kan er gekozen worden voor Oscar Mentink, Jesper Sanders, Wijnand Rutgers, Ab Brussen en Joost Soeter. Voor het beste voetbaltalent zijn genomineerd: Beau Rijks (Achilles '29), Daan Rots (FC Twente), Ebbe Wenting (De Graafschap), Jelmer Krooshof (OBW) en Harm Dieker (Ajax). En ten slotte komen voor de titel de vereniging van het jaar in aanmerking: SV Westendorp, FC Winterswijk, S.V. Grol Groenlo, GWVV Varsselder-Veldhunten en Keijenburgse Boys.

Gestemd kan worden via de website www.achterhoekvoetbalnacht.nl en dat tot 30 mei.

OldStars-meeting
In het kader van een OldStars-meeting vindt er op 30 mei in het voorprogramma, en dat op het hoofdveld van Stadion De Vijverberg, een walking football-toernooi plaats. In dit geval een toernooitje waaraan diverse prominente oud-voetballers deelnemen. Zo is er naast een team van De Graafschap zelf een team van ex-Oranje internationals onder aanvoering van Ajax-fenomeen Sjaak Swart van de partij. In totaal zullen in ieder geval zes teams aan het onderlinge toernooitje deelnemen. De teams zullen uit zes spelers bestaan. De aanvang van de wedstrijden is 17.30 uur en ook hierbij zijn belangstellenden van harte welkom.

Het officiële avondprogramma zal naast de bekendmaking van een reeds van prijswinnaars ook in het teken staan van een Sportcafé, waarbij zoals aangegeven journalist Domien Esselink een vijftal bekende oud-voetballers aan de tand zal voelen, te weten Sjaak Swart (ex-Ajax), Sonny Silooy (ex-De Graafschap), Peter Houtman (ex-Feyenoord), Ernie Brandts (ex-PSV) en Kees Kist (ex-AZ).

Kanjer Dirt Challenge op zondag 27 mei

REGIO - De Stichting Kanjers voor Kanjers organiseert op zondag 27 mei, en dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar, de inmiddels populaire Kanjer Dirt Challenge. Evenals bij voorgaande edities is ook deze keer 'De Langenberg' in Zelhem de locatie, waar dit voor deelnemer en toeschouwer prachtige evenement gaat plaatsvinden. Een sportief spektakel waarbij de opbrengst ten goede komt van de Activiteitenboerderij Rutgers in Aalten.

Door Theo Huijskes

Boerderij Rutgers, waar agrarische gezelligheid en betrokkenheid als belangrijkste uitgangspunten gelden, is een uitvalsbasis voor mensen met een verstandelijke beperking of andere psychiatrische, autistische, lichamelijke of aangeboren gebreken. Met het geld dat met de Kanjer Dirt Challenge wordt opgehaald, krijgt genoemde boerderij een fonkelnieuwe fiets met trapondersteuning aangeboden voor haar gasten.

Een echte uitdaging
De vijfde Kanjer Dirt Challenge op het voormalige Zelhemse terrein van de Motor- en Autoclub ZAMC is in de ogen van Kanjers voor Kanjers een bij uitstek geschikte activiteit om voor dit goede doel gelden te genereren. Met deze uitdaging wil de stichting namelijk kinderen laten sporten en de opbrengst hiervan ten goede laten komen van kinderen waarvoor sporten en spelen niet zo vanzelfsprekend is. "Sport en spel zijn immers bezigheden, die voor ieder kind belangrijk zijn", aldus Kanjers voor Kanjers. Niet bang voor een beetje modder? Durf jij van een zeephelling af te glijden? Ben jij een liefhebber van klimmen, klauteren, door het water rennen en nog meer actie? Dan is de Kanjer Dirt Challenge een echte uitdaging! Op 'De Langenberg' in Zelhem staan op zondag 27 mei over een lengte van ongeveer 1,5 km een twintigtal hindernissen opgesteld. Het parcours is evenals vorig jaar door een professionele parcoursbouwer in elkaar gezet. De obstakels zijn over het hele terrein verdeeld en de hindernissen hebben verschillende moeilijkheidsgradaties. Dit alles met het gevolg dat het voor iedereen een uitdagende onderneming is om mee te doen. Bovendien kent het terrein een behoorlijk hoogteverschil. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen alleen of samen met ouders, vrienden klasgenoten en anderen meedoen aan deze 'obstacle run' oftewel een loopparcours met hindernissen. Het is een gezellig, sportief evenement voor jong en oud. Kanjers voor Kanjers: "Wij dagen de jongeren uit om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken voor hun deelname aan de Challenge."

Aanmelding
Wil je meedoen aan de vijfde Kanjer Dirt Challenge? Daarvoor is toestemming nodig van je ouders en/of verzorgers. Inschrijven is mogelijk tot 18 mei via www.kanjerdirtchallenge.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per persoon en dient bij de opgave te worden voldaan. Na 18 mei wordt het inschrijfgeld verhoogd naar 20 euro. De prijs is inclusief drie uur onbeperkt 'survivallen', een uniek Kanjer Dirt Challenge T-shirt, een drankje en kleine versnaperingen tijdens de Challenge en een patatje na afloop.

25 / 36

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

De Feestfabriek en Grolsch initiëren ontwerpwedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.

Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.

Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."

Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."

Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

Column

Kniepertjes en potdeurmekare

'Doe mij dat maar,' zeg ik tegen de ober, terwijl ik naar het bord op de tafel naast me wijs. Samen met Francesco zit ik op een terrasje in het midden van Italië. Veel meer dan Italiaans spreken ze hier niet. En laat ik die taal nou niet machtig zijn. De ober kijkt me vragend aan. Of ik het zeker weet? Aan de tafel naast me beginnen ze te lachen. In gebrekkig engels leggen ze me uit dat dit trippa is. Pens, dus. Ik knik begrijpend. Ja, ik weet het zeker. Ik hou ervan om streekgerechten uit te proberen.

Ik denk er weer aan als ik op een Spaans terras vientre de cerdo (varkensbuik) bestel en de ober waarschuwt dat het niet uitgebakken, maar heel zacht gegaard is. We nemen het. Ik vind het best lekker, maar ik moet er wel aan wennen. Bij de trippa was het ook zo. Een smaak die ik niet ken. Uiteindelijk staat de structuur me in beide gevallen het meest tegen. En dus eet ik mijn bord niet leeg. Maar ik heb er toch van genoten, omdat het voor mij bij de beleving van de streek hoort. Iets van hun eetcultuur. En de ober, een vriendelijke Spanjaard, die heel trots vertelt dat de wijn uit de buurt komt, maakt de ervaring compleet. Op reis is het voor mij heel logisch om streekgerechten te proeven. Thuis vraag ik me af wat nou typisch Achterhoeks is.

In de Achterhoek zie ik ook steeds vaker streekgerechten verschijnen op de menukaart. Vorig jaar kreeg ik bij het verrassingsmenu van Welgelegen in Groenlo bakbloedworst en balkenbrij. Wát lekker! In de supermarkt zie ik tegenwoordig naegelholt in de koelvitrine liggen. Achterhoekse wijn vinden we al gewoon en er komen steeds meer lokale bieren, zoals Wentersch, Bronckhorster en Nathals.

Slow Food Achterhoek heeft aandacht voor de Achterhoekse eetcultuur. Meer dan tien jaar geleden opgericht door Nel Schellekens en Ria Olijslager. Nel, bekend van restaurant de Gulle Waard in Winterswijk, zet zich in tegen verspilling van eten. Zij kookt van kop tot kont. Ria leerde ik een tijd geleden kennen in het Biotel van Ekoboerderij Arink. Met haar heb ik mooie gesprekjes over het eten van vroeger. Zo houdt ze zich als lid van de Noordelijke Polomologische Vereniging bezig met het behoudt van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen. Van de vele honderden appel-, peren- en pruimenrassen die er ooit waren, worden er nog maar enkelen geteeld. En nu verdiept Ria zich in recepten uit het begin van de 17e eeuw, ingegeven door de Slag om Grolle die in 1627 plaatsvond. Een boeiend onderwerp!

Via Slow Food Achterhoek is het slechts een heel klein stapje naar de Smaakacademie van Maurits Steverdink. De Smaakacademie maakt eeuwenoude kennis toegankelijk en combineert deze met nieuwe kennis en innovatieve technieken. Vakmensen uit de praktijk werken hier samen met AOC-Oost en het Graafschap College om nieuwe smakelijke producten te ontwikkelen en promoten.

Maar wat is nou typisch Achterhoeks? Op nederlands-dis.nl vind ik in ieder geval ook de jan-in-de-zak die mijn moeder vroeger maakte. Zelf kom ik niet veel verder dan kniepertjes en potdeurmekare.

Linda Commandeur

Streekproductenmarkt Lievelde in het teken van theater

LIEVELDE - Vanuit het hele land komen mensen jaarlijks op Tweede Pinksterdag naar Lievelde om de bekende Streekproductenmarkt te bezoeken. De markt startte zo'n 18 jaar geleden met vijf kraampjes en is nu uitgegroeid tot een landelijk aansprekend evenement met duizenden bezoekers.

Door Kyra Broshuis

"Dit jaar hebben we 120 standhouders", vertelt organisator Peter Weenink van Kaasboerderij Weenink. "Vooral sinds de aansluiting van 'Groei & Bloei' is het aantal standhouders enorm gegroeid. Er komen in de Achterhoek steeds meer aanbieders van streekproducten en ze willen allemaal graag hun producten presenteren op onze markt. Creativiteit is ook altijd een aanvullend onderdeel van ons evenement en dit jaar komt daar theater bij."

In het speciaal ingerichte theater, tussen de koeien en kalfjes, is onder andere Peter Eggink te zien. Deze bekende goochelaar geniet internationale faam en won onlangs de 'Merlin Award', de Oscar onder de internationale goochelprijzen. Daarmee werd zijn naam toegevoegd aan de lijst met winnaars als David Copperfield, Siegfried & Roy en Criss Angel. "Eggink zal drie optredens verzorgen, het eerste staat gepland om 12.00 uur", aldus Weenink. Daarnaast kan het publiek genieten van optredens van het bekende PEERtoftheater en van de Grolse dichter Joop Koopmanschap.

Het programma van de Streekproductenmarkt staat bol van de activiteiten. Zo is er muziek van De Twee Freemde mannen, een vogelshow, een oldtimer-sterrit, zijn er historische én nieuwe brommers en fietsen, schilderactiviteiten en is er een speciale kinderplek met onder andere een survivalbaan. De Streekproductenmarkt in Lievelde is een van de grootste markten in zijn soort. "We bieden een hele dag uit voor het hele gezin met creativiteit uit onze regio. Maar de streekproducten zijn en blijven het belangrijkst; daar draait het allemaal om." Met 120 standhouders is de markt groot maar nog niet te vol, zo vindt Weenink. "We hebben zeker nog mogelijkheden om verder uit te breiden. We zitten hier ook nog eens in een evenementengemeente, dus onze markt past perfect in het plan."

De 18de editie van de Streekproductenmarkt wordt gehouden op maandag 21 mei aanstaande, Tweede Pinksterdag, van 10.00 tot 17.00 uur, bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde. Dit is op loopafstand van het station Lichtenvoorde-Groenlo. Toegang voor volwassen is 4 euro en voor kinderen in de basisschoolleeftijd gratis. Parkeren is ook gratis.

35 / 36

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821