Dinxpers Nieuws

15 mei 2018

Dinxpers Nieuws 15 mei 2018


Raadsprogramma 'voor een sterke democratie en een sterk bestuur'

AALTEN/DINXPERLO - Direct na vaststelling van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen spraken de fractievoorzitters in gemeente Aalten hun voorkeur uit om te werken vanuit een Raadsprogramma. De brede betrokkenheid en verbinding én de ruimte voor een open debat die ze daarmee voor ogen hadden, komen tot uitdrukking in het nu opgestelde Raadsprogramma met de titel: 'Voor een sterke democratie en een sterk bestuur'. Dinsdag 15 mei ondertekenen alle fractievoorzitters het Raadsprogramma.

In het Raadsprogramma worden de belangrijkste thema's vermeld waarover alle fracties het in grote lijnen eens zijn. Vanuit haar kaderstellende rol heeft de raad ervoor gekozen het raadsprogramma in te delen in een:
Bestuurlijk kade, goed met elkaar (samen)werken en werken aan onderling vertrouwen en betrokkenheid van burgers bij beslissingen is een randvoorwaarde om richting te geven; Inhoudelijk kader, de programmatisch/inhoudelijke richting voor deze raadsperiode; Financieel kader, de opgave om zoveel mogelijk financieel mogelijk te maken.

Visie
De raad acht het van belang de visie op de toekomst van de gemeente Aalten in 2025 e.v. – die tot stand is gekomen via een interactief proces met de samenleving, de ambtelijke organisatie en de politiek – en waarin wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente Aalten zich kan ontwikkelen, te gebruiken als uitgangspunt van handelen voor de komende raadsperiode.
De transitie in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de veiligheid zijn grote opgaven van gemeenten. Om die krachtig te kunnen oppakken zijn een sterke lokale democratie en een sterk bestuur nodig. Voor een goed lokaal bestuur geldt wel een aantal randvoorwaarden: de financiële huishouding moet in de basis op orde zijn, er is adequate wet- en regelgeving nodig en de gemeentelijke organisatie, het personeel en de ICT-infrastructuur moeten voldoende zijn toegerust om het complexer wordende takenpakket te kunnen realiseren.

Regionale samenwerking
De raad is ervan overtuigd dat de meeste kansen, maar ook problemen, niet ophouden bij 'het blauwe gemeentebord'. Opvang van vluchtelingen, aanpak van criminaliteit en ondermijning, de opgaven in het sociaal domein, energievraagstukken, werkgelegenheid en bereikbaarheid, allemaal vragen ze ook regionale samenwerking. De raad vindt het van groot belang dat zij goed betrokken blijft bij dergelijke regionale vraagstukken.

Uitvoeringsprogramma
Het voorstel tot vaststelling van het Raadsprogramma staat op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 24 mei. In dezelfde vergadering doet de informateur, P. Drenth, aanbevelingen over de formatiefase. De verwachting is dat eind mei de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt kan worden. Het is de taak van dit nieuwe college het Raadsprogramma uit te werken tot een uitvoerings-programma, met concrete planning, prioriteitsstelling en budgetten.

Slagwerkfestival 'Feel the Beat' op de Helmkamp

DINXPERLO - De leden van Slagwerkgroep Prinses Beatrix hebben de smaak te pakken: na een aantal keren te hebben deelgenomen aan het jaarlijkse regionale slagwerkfestival en het organiseren van 'Beat of Drum' vorig najaar in het Kulturhus, is de handschoen opgepakt om in juni het buitenfestival 'Feel the Beat' te organiseren.

Hoewel het draaiboek van de jubileumactiviteiten vorig jaar dus nog voor het grijpen lag, komt er voor een buitenfestival met 10 deelnemende verenigingen nog wel wat meer kijken; Helma Brughuis-te Grotenhuis, coördinator van het spektakel: "Je hebt nu ook te maken met het regelen van vergunningen voor locatie en catering, verkeersregelaars, vrijwilligers om de rondgang door Dinxperlo voorafgaand aan het festival te begeleiden, het inrichten van drie podiums, terrein-afzettingen en nog veel meer." Zoiets regel je natuurlijk niet even op een regenachtige zondagmiddag; Helma: "Nee, zeker niet, maar gelukkig zijn er veel actieve leden binnen de vereniging en was er in korte tijd een strak basisplan gemaakt. Hiermee konden de leden aan de slag en met een wekelijks overleg houden we de vinger aan de pols."

Feel the Beat wordt jaarlijks door een andere vereniging uit de regio georganiseerd; Dit jaar doen er naast onder andere AOV Aalten, DeMB uit Bredevoort en Crescendo uit IJzerlo ook verenigingen van wat verder weg mee, zoals de Melodische Slagwerk Groep uit Hummelo en het Slagwerkensemble uit Drempt.

Het festival, voorafgegaan door een rondgang, wordt gehouden op zaterdag 16 juni vanaf 18.30 uur op de parkeerplaats aan de Helmkamp. De toegang is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Voor actuele info en deelnemers: www.fanfarebeatrix en de Facebook pagina van Slagwerkgroep Prinses Beatrix.

Schuifelend over Grensmarkt

Een drukbezochte Grensmarkt. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Droog weer en een aangename temperatuur zorgde ervoor dat de jaarlijkse Grensmarkt druk bezocht werd. Koopjesjagers konden hun slag slaan op de rommelmarkt en daarna was het gezellig schuifelen tussen de koopwaar op de Grensmarkt. Foto: Frank Vinkenvleugel

Rommelmarkt

Een van de kramen op de door de Zonnebloem georganiseerde rommelmarkt in Dinxperlo. Foto: PR

De Zonnebloem Dinxperlo-Breedenbroek houdt haar jaarlijkse Rommelmarkt op zaterdag 26 mei. Deze vindt plaats achter de Dorpskerk in Dinxperlo. Met de opbrengst willen de vrijwilligers van de Zonnebloem-afdeling een extra activiteit organiseren.

De Zonnebloem houdt jaarlijkse rommelmarkt achter kerk

Een van de kramen op de door de Zonnebloem georganiseerde rommelmarkt in Dinxperlo. Foto: PR

DINXPERLO - De Zonnebloem Dinxperlo-Breedenbroek houdt haar jaarlijkse Rommelmarkt op zaterdag 26 mei.

Deze vindt plaats achter de Dorpskerk in Dinxperlo. Met de opbrengst willen de vrijwilligers van de Zonnebloem-afdeling een extra activiteit organiseren.
Op de markt is van alles te koop waaronder curiosa, boeken, platen, glaswerk, servies, speelgoed, kleine meubelen.
Ook voor koffie met iets erbij kunnen bezoekers er vinden. Het lekkers bij de koffie wordt verzorgd door de Zonnebloemvrijwilligers zelf.
Een muzikale noot, zorgt voor de gezelligheid en deze wordt verzorgd door een wisselend aantal spelers op de 'trekzak'.
Aanvang van het evenement is om 10.00 uur. De markt is geopend tot 16.00 uur.

Breedenbroek viert kermis

BREEDENBROEK - Het Gilde St. Paulus houdt van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei de jaarlijkse kermis. Voor jong en oud is er een gevarieerd programma samengesteld.

Op vrijdag 25 mei zal om 8.45 uur het Gilde onder muzikale begeleiding van Harmonie St. Antonius vanaf CR Koenders naar school lopen waar de kinderen worden opgehaald voor de kinderspelen op het voetbalveld. Voor de iets ouderen is er een schietbaan waar ze hun schietkunsten kunnen vertonen. Om 9.45 uur begint het fladderschieten voor de leden om de titel van fladderkoning 2018. Vanaf 15.00 uur is er een mooie fietstocht uitgezet van zo'n 45 kilometer speciaal voor de oudere jeugd en ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom, vertrek is vanaf zaal Koenders. 's Avonds vanaf 21.30 uur begint de jeugdavond (entree vanaf 12 jaar) met muzikale begeleiding van De Disco Kings.
Zaterdag om 6.00 uur begint de reveille in de dorpskern, na het ontbijt vertrekken de feesatvierders om 9.45 uur naar het schietterrein waar iedereen zich zal opmaken voor het vogelschieten en vogelknuppelen.
Na het vogelschieten zal het middagprogramma zich voortzetten op het kermisterrein in het dorp. Zaterdagavond zal vanaf 21.30 uur de topfeestband uit Nijmegen De B.A.B. voor de muzikale omlijsting zorgen, deze tienmansformatie die ook altijd op de Nijmeegse Vierdaagse feesten optreedt, kent een uitgebreid repertoire en staat garant voor een spetterend feest.

Op zondagmorgen 10.00 uur is er een heilige mis voor leden en overleden leden van het Gilde St. Paulus waarna een vaandelhulde met muzikale begeleiding van Harmonie St. Antonius bij de pastorie wordt aangeboden voor de koning, koningin, fladderkoning en jeugdkoningen.
Vanaf 12.00 uur begint het frühshoppen met medewerking van de buren uit Dinxperlo, de Götekapel die vanaf 16.00 uur zullen worden afgelost door de ervaren live tweemans band XPLAIN die de kermis muzikaal zullen gaan afsluiten.

'Eeuwige tweede' DZSV 4 nu toch kampioen

De kampioenen van DZSV 4. Foto: Wim Nieuwboer

DINXPERLO - Dinsdag 8 mei gaat de voetbalboeken in als een gedenkwaardige avond voor de mannen van DZSV 4. Na vele jaren als tweede te zijn geëindigd, kon eindelijk de kampioensschaal omhoog worden gehouden.

Met een mix van 'jonge honden' en 'oude garde' en Abe, Erik en André als begeleiding, werd tegen de nummer 2 DZC'68 8 gelijkgespeeld 3-3. Maar dit ene puntje was wel voldoende, het kampioenschap was binnen.
Alleen, wie gaf na een 3-0 achterstand met de rust nog een cent voor DZSV 4? De kritische supporters keken al vooruit: "Dan mot 't zoaterdag in Aalten moar gebeuren", de volgende wedstrijd van Heren 4 tegen AZSV 8. Maar zover kwam 't niet. Na rust nam DZSV 4 meteen 't initiatief en binnen 5 minuten was de 'Anschlusstreffer' een feit, na 10 minuten schoot Luc zijn tweede doelpunt tegen de touwen en het vertrouwen kwam weer terug. DZC probeerde 't nog wel, maar de aanvalsmachine bij DZSV kwam op stoom en 't onverwachte gebeurde: vier minuten voor het einde viel het derde doelpunt voor DZSV. Na vijf slopende, nerveuze en benauwde minuten blessuretijd, waarin nog een speler van DZC een rode kaart ontving, floot scheidsrechter Wijnand Rutgers voor het einde.

Erik Mentink en Emma Nijenhuis tweede geworden en Lieke Hengeveld derde geworden. Foto: Ria Blom

Het kampioensfeestje voor Heren 4 kon beginnen. Abe kreeg nog een koude douche, die ongetwijfeld warm aanvoelde, voor de bloemen en de kampioensschaal werden uitgereikt. Een mooie warme lenteavond eindigde historisch: 'De eeuwige tweede eindelijk kampioen'.

Survivalrun Havelte

DINXPERLO - Survivalrun Havelte met wederom podiumplaatsen voor onze wedstrijdjeugd. Erik Mentink uit Silvolde werd tweede bij de JSR 15-17 jaar. Lieke Hengeveld uit De Heurne werd derde bij de JSR 12-14 jaar en Emma Nijenhuis uit Dinxperlo beleefde wel een erg sportief geslaagd weekend. Zij werd gisteren tweede bij de JSR 12-14 jaar en won ook zaterdag de 5x1 Bax estafetteloop met het jeugdteam van Ropes & Running in Doetinchem.

Breedenbroekse tuinen open voor bezoek met Pinksteren

BREEDENBROEK - Het is al een traditie van tien jaar inmiddels: het openstellen van Landschapstuin 't Meihuus. De eerste openstelling van dit jaar is op Tweede Pinksterdag. De nabijgelegen tuin van Henk en Annie van Langen is op deze dag ook te bezichtigen.

De Van Langen-tuin is ontstaan vanuit het hoveniersbedrijf. De tuin heeft onder andere een 45 meter lange berceau, een grote plantencollectie, een koivijver en een aantal Aziatische beeldelementen. De Meihuus-tuin is gelegen rondom een verbouwde voormalige boerderij. Kenmerkend zijn de vele borders met planten en siergrassen, de heestertuin, de prairieborders, de rozentuin en de natuurlijke paddenpoel. Er zijn verschillende kunst- en zitplekken. Imkerij 't Beggelder zal op 't Meihuus aanwezig zijn met een demokast en honing.

De entreeprijs bedraagt 3 euro per persoon per tuin. De tuinen zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook op 15 juli zijn beide tuinen geopend. De Meihuus-tuin is verder geopend op 24 juni, 12 augustus en 23 september. De tuinen kunnen door groepen vanaf tien personen, op afspraak vooraf, ook op andere tijdstippen worden bezocht.

De adressen zijn: Van Langen, Demkespad 3, Dinxperlo, telefoon 06-30053388; Meihuus, Terborgseweg 19, Breedenbroek, telefoon 0315-653173.

Drie Aaltense dorpen in het Groen

AALTEN - Ons Aller Belang (IJzerlo), Heurns Belang (De Heurne) en Heurn's Belang (Aaltense Heurne) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan - op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP - boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse (fruit)bomen en struiken aan te planten op hun erf.

Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als fruitbomen, houtsingels, bosjes, hagen, elzensingels of knotbomen aangelegd worden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. In de afgelopen drie jaar hebben al zes Aaltense buurtschappen succesvol deelgenomen aan dit project. Nu kunnen ook IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne meedoen aan het project Drie Aaltense dorpen in het Groen. Op donderdag 24 mei 2018 is hierover een informatieavond in 't Dorpshuus, Thijsweg 19 in IJzerlo. Aanvang is om 19.30 uur.
Voor het project Drie Aaltense dorpen in het Groen worden de inwoners van het buitengebied van IJzerlo, de Dinxperse Heurne en de Aaltense Heurne in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 24 mei wordt het project nader toegelicht en vertelt SLG meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.
Na de informatieavond wordt er een groenspreekuur georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.
Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Aan het begin van de winter ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de drie buurtschappen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Drie Aaltense dorpen in het Groen

AALTEN - Ons Aller Belang (IJzerlo), Heurns Belang (De Heurne) en Heurn's Belang (Aaltense Heurne) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan - op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP - boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse (fruit)bomen en struiken aan te planten op hun erf.

Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als fruitbomen, houtsingels, bosjes, hagen, elzensingels of knotbomen aangelegd worden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. In de afgelopen drie jaar hebben al zes Aaltense buurtschappen succesvol deelgenomen aan dit project. Nu kunnen ook IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne meedoen aan het project Drie Aaltense dorpen in het Groen. Op donderdag 24 mei 2018 is hierover een informatieavond in 't Dorpshuus, Thijsweg 19 in IJzerlo. Aanvang is om 19.30 uur.

Werkwijze
Voor het project Drie Aaltense dorpen in het Groen worden de inwoners van het buitengebied van IJzerlo, de Dinxperse Heurne en de Aaltense Heurne in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 24 mei wordt het project nader toegelicht en vertelt SLG meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

Na de informatieavond wordt er een groenspreekuur georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Aan het begin van de winter ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de drie buurtschappen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde houdt landelijk Corso Congres

De projectgroep van het Corso-congres met Hans Pillen van 't Zwaantje, waar het congres gehouden wordt. Ester Reusink en John Eppingbroek ontbreken op de foto. Foto: André Doppen

LICHTENVOORDE - Op zaterdag 26 mei organiseert de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde het Corso Congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door en voor organisatoren van corso's in heel Nederland en dit jaar zelfs ook daarbuiten. Het doel van het congres is het delen van kennis en ervaring tussen de corso's om deze traditie in stand te houden.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde behoort tot de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar: "Bloemencorso Lichtenvoorde staat samen met nog een aantal grote corso's - zoals Zundert en Vollenhove - op de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben deze corso's, verenigd in de Corsokoepel, het initiatief genomen om jaarlijks een congres te organiseren. Het corso zit diep geworteld in het DNA van de Lichtenvoordenaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat wij als corso's onderling onze kennis en ervaringen delen zodat wij deze traditie in ere kunnen houden. Partijen als het KIEN en de Corsokoepel zijn dan ook aanwezig bij het congres."

Interessante gastsprekers
Voor het congres zijn niet alleen Nederlandse corso's uitgenodigd, maar ook corso's uit België en Duitsland. Hierover zegt Herman ter Haar: "Wij onderhouden nauwe contacten met onder meer Legden in Duitsland maar daarnaast hebben we ook corso's uit België uitgenodigd. Voor de invulling van het programma hebben wij een aantal interessante gastsprekers weten te strikken die tijdens interactieve workshops met de gasten in gesprek gaan over onderwerpen zoals social media, de samenwerking met de gemeente, het betrekken van jeugd en het boeien en binden van publiek bij het organiseren van een groot evenement. Ook wordt er een samenwerkingsconvenant ondertekend en gaat onze lokale trots Mart Hillen de bezoekers imponeren met zijn prachtige gitaarspel. Achter de schermen zijn wij al een flink aantal maanden bezig met de voorbereidingen en wij zijn erg blij dat wij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente Oost Gelre en de Lichtenvoordse ondernemers, zoals onder meer 't Zwaantje, Jumbo en Albert Heijn."

Maquettepresentatie
Voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is het congres ook een mooi moment om het Lichtenvoordse corso onder de aandacht te brengen. "Natuurlijk benutten wij deze dag ook om onze gasten kennis te laten maken met ons corso. Daarom hebben wij de corsogroepen gevraagd om hun maquette voor dit jaar alvast te presenteren tijdens de bijeenkomst. Wij verwachten op de 26e een groot aantal corsoliefhebbers uit heel Nederland, Duitsland en België te mogen verwelkomen.", aldus Herman ter Haar. Het Corso Congres wordt gehouden bij 't Zwaantje en is alleen toegankelijk voor genodigden.

Jeugdteam Ropes & Running wint estafetteloop

Jeugdteam Ropes & Running wint BAX Estafetteloop. Foto: Janne Luimes Janne Luimes

DOETINCHEM - De BAX estafetteloop die jaarlijks georganiseerd wordt door Argo Atletiek in Doetinchem, bestaande uit teams van vijf deelnemers is een estafetteloop waar lopers van survivalsportvereniging Ropes & Running al jaren aan mee doen. Normaliter is dit een wedstrijd van 5 kilometer estafette voor senioren, maar ook dit jaar is er weer een kidsestafette en een familie-estafette die 5x1 km lopen.

Jeugdteam Ropes & Running wint BAX Estafetteloop Foto: Janne Luimes
DZSV 4 in de kampioenswagen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Het jeugdteam bestaande uit Emma Nijenhuis, Benthe Salemink, Maurits Verholt, Daan van Osch en Timo Westervelt prolongeerde hun titel door opnieuw de winst te pakken in een mooie totaal tijd van 20 min en 24 seconden. Siallant detail, Emma werd een dag later tweede bij de survivalrun in Havelte in de categorie 12 - 14 jaar.

DZSV 4 op platte wagen

DINXPERLO - DZSV 4 behaalde dinsdag 8 mei na een bloedstollend duel met een 0-3 ruststand het benodigde punt om kampioen te worden, 3-3 tegen rechtstreekse concurrent DZC'68. Zaterdagmiddag werd nog tegen AZSV gespeeld en dik gewonnen met 0-4. De platte kar was inmiddels in Aalten gearriveerd en met gepaste snelheid ging het team via het centrum naar de kantine van DZSV. Onnodig te vermelden dat het er lang onrustig bleef...

IJzersterk deelnemersveld 18de GTM-loop

De jeugdwinnaars van de editie 2017 van de GTM-loop. Foto: Rinus Luimes

AALTEN - Op zaterdag 19 mei houdt AVA`70 de 18e editie van de Gerard Tebroke Memorialloop in Aalten. Het centrum zal voor dit jaarlijkse sportfeest worden omgetoverd tot een heuse hardlooparena, waarbij vele honderden atleten in actie zullen komen.

Om 16.30 valt het startschot voor de eerste wedstrijd van de middag, namelijk de Intertoys Kidsrun. De allerjongste talenten lopen een pittig rondje van 850 meter door het centrum, met als hoogtepunten de passage dwars door de speelgoedwinkel en daarna uiteraard de finish op de Markt. De wat oudere jeugd loopt 1700 meter en legt het parcours 2 keer af. De verwachting is, dat vele tientallen pupillen en junioren van AVA`70 in actie zullen komen en het centrum geel zullen kleuren. De GUV Scholierenrun vormt het derde programma-onderdeel. Een groot peloton van een kleine 100 leerlingen van de 1e en 2e klas van Schaersvoorde gaan van start voor hun wedstrijd. De scholieren lopen 3 rondjes van 1 kilometer en draven daarbij ook 3 keer door het sfeervolle café Leuven. Diverse deelnemers aan de GUV Scholierenrun hebben de afgelopen weken hun eerste hardlooptrainingen gevolgd op school en maken zaterdag hun wedstrijddebuut. Een prestatie van formaat en ze zullen het talrijke publiek en ook zichzelf doen verbazen.
Het is de organisatie gelukt om de top van Nederland met succes uit te dagen om bij de 10 kilometer Farmlightrun in actie te komen. Een ijzersterk deelnemersveld zal om exact 18.00 uur van start gaan voor de wedstrijd op het zware en selectieve Aaltense parcours. Maar liefst 5 ronden leggen de atleten af, met de nodige klinkerwegen, scherpe draaiingen en het nodige vals plat. Zeker niet gemakkelijk dus, maar door de afwisseling, wel aantrekkelijk en bovendien erg snel, zo is in het verleden gebleken. Een van de favorieten voor de zege is Bart van Nunen. De talentvolle 22-jarige loper werd in maart Nederlands kampioen op de Halve Marathon en heeft onlangs een intensieve trainingsstage in het Amerikaanse atletiekbolwerk Flagstaff afgerond. Daarnaast komen er nog enkele Nederlandse topatleten naar Aalten, die een persoonlijk record op de 10 kilometer hebben staan van onder de 30 minuten. Uiteraard staan er ook diverse regionale toplopers aan de start, die er alles aan zullen doen, om een uitstekende prestatie te leveren in het topveld. Tenslotte staan er ook een flinke groep AVA`70-atleten aan de start, om op bekend terrein en voor eigen publiek, een mooie eindtijd te scoren.
Om 19.15 uur wordt de 18e GTM-Loop afgesloten met de start van de GUV 5 Kilometerrun en de GUV Businessrun. Deze populaire wedstrijd mag zich jaarlijks verheugen in een zeer groot deelnemersveld en dit zal mede veroorzaakt worden door het pittige, aantrekkelijke en bovenal sfeervolle parcours. Maar liefst 3 keer doorkruisen de atleten café Leuven, alvorens ze weer richting de Markt gaan. De GUV Businessrun vormt al een aantal jaar een vast onderdeel van de wedstrijd over 5 kilometer. Teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 atleten, waarbij de 3 snelste tijden bij elkaar worden geteld en het eindklassement bepalen. Er hebben zich voor deze editie een recordaantal businessteams aangemeld. De organisatie van de GTM-Loop schenkt de helft van het inschrijfgeld van de GUV Businessrun aan een goed lokaal doel. Dit jaar is gekozen voor het project: "er een potje van maken!"
Piepjonge Aaltense talenten, sportieve recreanten, dappere scholieren en absolute topatleten zullen op 19 mei a.s. in de sfeervolle hardlooparena in actie komen. De organisatie van de GTM-Loop heeft zich ten doel gesteld, om Aalten een prachtig stukje topsport te bieden en het ziet er naar uit dat dit zaterdag zeker zal gaan lukken!

Obelink open op Tweede Pinksterdag

Obelink is klaar voor het nieuwe kampeerseizoen. Foto: PR

Obelink open op
Tweede PinksterdagWINTERSWIJK - Bij Obelink Vrijetijdsmarkt kun je terecht voor alles wat met reizen en kamperen te maken heeft. Op Tweede Pinksterdag staan de nieuwste tenten, tuinartikelen, technische snufjes en kampeermeubels opgesteld in de showroom. Obelink-specialisten zijn aanwezig voor advies.

De campinggids van ACSI is gratis mee te nemen. Al meer dan 50 jaar is ACSI dé campingspecialist van Europa; de gids staat vol met campings, accommodaties en kampeerreizen.

The Bastard, het Nederlandse merk barbecues, is op tweede Pinksterdag in de winkel voor een kookdemonstratie.

Ook het restaurant is geopend. Voor degene die staat af te rekenen als de wekker gaat, is de maaltijd gratis.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op Tweede Pinksterdag 21 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Obelink open op tweede pinksterdag

WINTERSWIJK - Bij Obelink Vrijetijdsmarkt kun je terecht voor alles wat met reizen en kamperen te maken heeft. Op Tweede Pinksterdag staan de nieuwste tenten, tuinartikelen, technische snufjes en kampeermeubels opgesteld in de showroom. Obelink-specialisten zijn aanwezig voor advies.

De campinggids van ACSI is gratis mee te nemen. Al meer dan 50 jaar is ACSI dé campingspecialist van Europa; de gids staat vol met campings, accommodaties en kampeerreizen. The Bastard, het Nederlandse merk barbecues, is op tweede pinksterdag in de winkel voor een kookdemonstratie. Ook het restaurant is geopend. Voor degene die staat af te rekenen als de wekker gaat, is de maaltijd gratis.

Obelink Vrijetijdsmarkt is op Tweede Pinksterdag 21 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Inschrijving avondvierdaagse

DINXPERLO - Op vrijdag 18 mei kan er in het Kulturhus vanaf 19.00 uur weer ingeschreven worden voor de Avondvierdaagse Dinxperlo. Deze vindt plaats van 4 tot en met 8 juni.

10 / 38

Kanjer Dirt Challenge op zondag 27 mei

REGIO - De Stichting Kanjers voor Kanjers organiseert op zondag 27 mei, en dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar, de inmiddels populaire Kanjer Dirt Challenge. Evenals bij voorgaande edities is ook deze keer 'De Langenberg' in Zelhem de locatie, waar dit voor deelnemer en toeschouwer prachtige evenement gaat plaatsvinden. Een sportief spektakel waarbij de opbrengst ten goede komt van de Activiteitenboerderij Rutgers in Aalten.

Door Theo Huijskes

Boerderij Rutgers, waar agrarische gezelligheid en betrokkenheid als belangrijkste uitgangspunten gelden, is een uitvalsbasis voor mensen met een verstandelijke beperking of andere psychiatrische, autistische, lichamelijke of aangeboren gebreken. Met het geld dat met de Kanjer Dirt Challenge wordt opgehaald, krijgt genoemde boerderij een fonkelnieuwe fiets met trapondersteuning aangeboden voor haar gasten.

Een echte uitdaging
De vijfde Kanjer Dirt Challenge op het voormalige Zelhemse terrein van de Motor- en Autoclub ZAMC is in de ogen van Kanjers voor Kanjers een bij uitstek geschikte activiteit om voor dit goede doel gelden te genereren. Met deze uitdaging wil de stichting namelijk kinderen laten sporten en de opbrengst hiervan ten goede laten komen van kinderen waarvoor sporten en spelen niet zo vanzelfsprekend is. "Sport en spel zijn immers bezigheden, die voor ieder kind belangrijk zijn", aldus Kanjers voor Kanjers. Niet bang voor een beetje modder? Durf jij van een zeephelling af te glijden? Ben jij een liefhebber van klimmen, klauteren, door het water rennen en nog meer actie? Dan is de Kanjer Dirt Challenge een echte uitdaging! Op 'De Langenberg' in Zelhem staan op zondag 27 mei over een lengte van ongeveer 1,5 km een twintigtal hindernissen opgesteld. Het parcours is evenals vorig jaar door een professionele parcoursbouwer in elkaar gezet. De obstakels zijn over het hele terrein verdeeld en de hindernissen hebben verschillende moeilijkheidsgradaties. Dit alles met het gevolg dat het voor iedereen een uitdagende onderneming is om mee te doen. Bovendien kent het terrein een behoorlijk hoogteverschil. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen alleen of samen met ouders, vrienden klasgenoten en anderen meedoen aan deze 'obstacle run' oftewel een loopparcours met hindernissen. Het is een gezellig, sportief evenement voor jong en oud. Kanjers voor Kanjers: "Wij dagen de jongeren uit om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken voor hun deelname aan de Challenge."

Aanmelding
Wil je meedoen aan de vijfde Kanjer Dirt Challenge? Daarvoor is toestemming nodig van je ouders en/of verzorgers. Inschrijven is mogelijk tot 18 mei via www.kanjerdirtchallenge.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per persoon en dient bij de opgave te worden voldaan. Na 18 mei wordt het inschrijfgeld verhoogd naar 20 euro. De prijs is inclusief drie uur onbeperkt 'survivallen', een uniek Kanjer Dirt Challenge T-shirt, een drankje en kleine versnaperingen tijdens de Challenge en een patatje na afloop.

De Achterhoek krijgt een eigen vlag

Stefan Groothuis (links) en Gijs Jolink met de nu nog witte Achterhoekse vlag. Foto: Luuk Stam

De Feestfabriek en Grolsch initiëren ontwerpwedstrijd die moet leiden tot dé vlag van de Achterhoek

Door Luuk Stam

HENGELO – Nu is hij nog wit, maar als het aan Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis ligt, heeft de Achterhoek over enkele maanden een volwaardige en officiële eigen vlag. Onder zijn leiding gaan De Feestfabriek – organisator van onder meer de Zwarte Cross – en bierbrouwer Grolsch op zoek naar de inkleuring van een echte streekvlag.

De initiatiefnemers dagen Achterhoekers en andere mensen die een binding hebben met deze streek uit om met het mooiste ontwerp voor de vlag te komen. Een stemronde zal voor een schifting in de ingestuurde ontwerpen zorgen, waarna een vakjury op dinsdag 3 juli de definitieve inkleuring van de vlag bepaald.

Iedereen mag een ontwerp insturen. "Basisschoolkinderen kunnen meedoen, maar als iemand van 98 mee wil doen, ook prima!", zegt Groothuis. Er zijn twee eisen; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. "Het moet vol overgave wapperen in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter", aldus de schaatskampioen.

Groothuis werkt sinds kort één dag in de week voor de Feestfabriek. Hij woont zelf net buiten de Achterhoek – in Voorst – maar kent de streek goed. "Ik ben hier altijd veel geweest tijdens mijn fietstrainingen", vertelt hij. "Ik vind het een prachtige streek die volop in beweging is. Dat willen we nu graag gaan uitdragen door middel van een vlag."

Waar het initiatief voor dit alles bij De Feestfabriek en Grolsch ligt, is het de bedoeling dat de stichting Pak An het geheel uiteindelijk gaat faciliteren. Deze stichting is in 2016 opgericht om ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. "Het wordt niet een vlag van De Feestfabriek of van Grolsch", benadrukt Groothuis. "We willen het op neutraal terrein onderbrengen en wij denken dat Pak An daar heel geschikt voor is."

Bekende Achterhoekers als Guus Hiddink, Robert Gesink, Lonneke Sloetjes, Bennie Jolink en tante Rikie hebben zich als ambassadeurs achter de vlag geschaard. Stefan Groothuis is er dan ook van overtuigd dat dit project een succes wordt. "We hebben duizenden jaren geen vlag gehad", zegt hij. "Nu moet er voor duizenden jaren een vlag komen. We gaan knallen."
Of de nieuwe vlag er op 12, 13, 14 en 15 juli in Lichtenvoorde al bij is? "Het wordt te kort dag om de hele Zwarte Cross er al mee vol te hangen", zegt Groothuis. "Maar we gaan de vlag daar zeker op de kaart zetten."

Onthulling standbeeld Normaal in 'Lourdes van de Achterhoek'

Bennie Jolink, Irma Manschot, Ferdi Joly en Willem Terhorst omarmen hun standbeeld.

'Normaal heeft de Achterhoek en de Achterhoeker veel zelfbewuster gemaakt van haar eigen kracht en schoonheid'

Tekst en foto's: Henri Walterbos

Anhangers van Normaal beleefden een mooie dag in Hummelo.
Bennie Jolink, Irma Manschot, Ferdi Joly en Willem Terhorst omarmen hun standbeeld.
Anhangers van Normaal beleefden een mooie dag in Hummelo.

HUMMELO/ACHTERHOEK - De gehele vaderlandse media lijkt uitgelopen naar Hummelo. Ook het NOS Journaal is aanwezig. Dan moet er wel heel iets bijzonders aan de hand zijn. Dat is het ook. Een uniek moment. De onthulling van het standbeeld van Normaal en een eerste optreden van Normaal weer na het slotconcert in december 2015 in Gelredome, dankzij een in een blakende gezondheid verkerende frontman/boegbeeld Bennie Jolink. En ook nog eens in de bezetting zoals in koper vereeuwigd in Hummelo, het 'Lourdes van de Achterhoek' volgens Henk Kelder van het Anhangerschap.

"Vele anhangers zullen hier voor het beeld naar toekomen. Ik heb het er met de buurt over gehad, en ze vinden het geweldig." Een staaltje Hummelose gastvrijheid, zoals ook deze gedenkwaardige Hemelvaartsdag. Het is dan ook niet zomaar een standbeeld dat onthuld gaat worden, van niet zomaar een rockgroep. Het beeld staat ergens voor, zoals ook Theo Tankink namens het Anhangerschap verwoordt. "Het werd stil aan de tafel tijdens de vergadering van het Anhangerschap toen Bert Snijders met het idee van een standbeeld voor de band op tafel kwam. Het zou het mooiste cadeau zijn dat wij als fans, als Anhangers, de band aan zouden kunnen bieden. En het moest een levensgroot standbeeld worden, geen borstbeeld. Moest dat dan omdat ze 46 keer een hit in de Top 40 hebben gehad?, omdat ze de uitvinders zijn van de dialectrock?, of verdient de band het standbeeld omdat voor velen hier aanwezig de muziek en een concert van Normaal een manier van leven is geworden?
Normaal heeft de Achterhoekse jongeren, de boeren, vrachtwagenchauffeurs, plattelanders in heel Nederland trots gemaakt. Trots op wat ze doen, trots op waar ze vandaan komen. Normaal heeft de Achterhoek en de Achterhoeker veel zelfbewuster gemaakt van haar eigen kracht en schoonheid. Daarvoor moet je een standbeeld neerzetten. De belangrijkste reden om een standbeeld voor Normaal neer te zetten is voor ons Anhangers de muziek en de verbondenheid met elkaar. Anhangers delen lief, schik en tranen met elkaar. De nummers van Normaal sleepten de band en Anhangers door soms hele moeilijke tijden. In de 40 jaar zijn we mensen verloren. Een bandlid, roadies, Anhangers. Vandaag hier bij elkaar denken wij weer aan hen. En daarvoor..."
Tankink steekt zijn handen in de lucht en applaudisseert. Ruim 3000 eensgezinden volgen zijn voorbeeld langdurig, gepaard met gejuich. "En het feit dat deze bandleden dat gevoel bij ons allen hebben weten op te roepen, daarvoor verdienen zij een standbeeld. Normaal verdient een standbeeld zoals hier staat. Hemelvaartsdag vonden wij de meest logische dag om het standbeeld te onthullen omdat de band 43 jaar geleden, op deze dag, het eerst optrad. Het is niet niks dat een band een levensgroot standbeeld krijgt. Uniek in de Nederpop."

Iconische foto
Kunstenares Lia Krol goot de mannen in brons zoals ze afgebeeld staan op iconische foto, gemaakt op de veemark in Doetinchem, in 1977, door wijlen Hugo Jaartsveld. "De foto werd 's morgens vroeg genomen. Klompen aan, door de stront heen lopend," vertelt Tankink. "Het is helemaal bijzonder dat we vandaag ook getuige zijn van de wonderbaarlijke wederopstanding van de frontman die nooit meer op zou treden. Een genezing van Bijbelse proporties, volgens Bennie zelf. We kennen allemaal het lied 'Ik kom altied weer terug.' Na vandaag is de eerste regel van een nieuw lied geboren; 'Wi-j goat nooit meer weg.' Er volgt gejuich en de vier hoofdrolspelers worden verzocht zich naar het met een doek toegedekte standbeeld te begeven voor de onthulling ervan.

Trots en emotioneel
De mannen zijn zeer tevreden over het eindresultaat, en trots. Ook Irma Manschot, weduwe van Jan Manschot, die volledig in het gebeuren betrokken wordt. "Normaal is belangrijk geweest voor de Achterhoek dus ik vind het wel mooi. Ik vind het ook erg mooi dat Jan zo vereeuwigd is." "Ik weet zeker dat Jan het te gek zou hebben gevonden," laat Bennie later weten. Ook Willem Terhorst staat trots bij zijn evenbeeld. "Het is best wal heel biezunder. Kiek es wat ne knappe kearls." Ook Ferdi Joly glimt. "Heel vreemd, bizar eigenlijk. Ik vond het best wel emotioneel. Ik heb het standbeeld al een keer eerder gezien. Toen moest er nog best veel aan gebeuren, maar ze heeft het goed gedaan."
Willem en Ferdi hebben zin om te spelen. Beiden zeggen altijd al wel verwacht te hebben dat een hereniging op het podium er weer van zou komen. "Bennie is weer as ne jonge God," ervaart Willem. "Wie weet wat er nog meer in zit." Zo zegt ook Bennie na het optreden. "Ik zal mijn diplomatieke antwoord maar geven. Zeg nooit nooit, maar in ieder geval nooit meer een tournee." Zijn lach spreekt boekdelen en maakt het steeds aannemelijker dat er nog wel iets in het vat zit.

Krasse pensionado
Het optreden zelf laat een wedergeboorte zien van Jolink. De man is van een wrak ineens verworden tot een krasse pensionado. Een moment waar Anhangers in heel den lande nooit meer rekening hadden houden. Vooraan staan Anhangers met brede grijnzen, natte ogen, een vurige blik in de ogen. Ze zijn intens gelukkig. Jolink heeft er duidelijk zin in en weet niet van ophouden. Na 'Ojadasawa', 'Noar 't café,' 'Woarum mot mien dat oaverkommen', 'Hi-j hef geliek', 'Dun op d'n mest', 'Ik bun moar een envoudige boerenlul' nog een toegift omdat Jolink het zelf wel lekker vindt gaan. 'T is kloten hier' en 'Hendrik Haverkamp', zelf lijfelijk aanwezig op het podium.
Bennie dankt de høkers en neemt zijn hoed af. "'t Dut ons echt goed dat jullie alles met zingt." Op het moment dat Bennie voor de camera's van Hart van Nederland zijn verhaal doet, staat Ferdi met zijn kleinzoon buiten het drukke gebeuren. De armen om hem heen geslagen. Er zijn altijd nog mooiere dingen dan in brons vereeuwigd worden.

'Bronzen Haas' voor Normaal

Burgemeester Marianne Besselink spreekt de bandleden en de Anhangers toe.

'De Achterhoek houdt van traditie, jullie zijn traditie'

Tekst en foto's: Henri Walterbos

Bennie Jolink neemt namens de band de Gouden Haas in ontvangst.
Burgemeester Marianne Besselink spreekt de bandleden en de Anhangers toe.
Bennie Jolink neemt namens de band de Gouden Haas in ontvangst.

HUMMELO/ACHTERHOEK - "Het wordt een middag vol verrassingen. Geniet er van." Dit geeft Henk Kelder van het Anhangerschap de mannen onder aan de trap mee, vlak voor het moment dat ze het podium betreden voor een weerzien met de duizenden aanwezige Anhangers. Genieten doen ze, ook van de verassingen.

Serenades van Muziekvereniging Hummelo en Keppel en de Jachthoornblazers en de overhandiging van het boek 'T hele Normaale Hummelo', van de hand van en door Jan Colijn.

Luisteren naar de burgemeester
Als de mannen klaar zitten om na twee en een half jaar 'um weer an te trappen' krijgt eerst nog Burgemeester Marianne Wesselink van de gemeente Bronckhorst het woord. "Dit is het vervelendste moment voor een burgemeester om te mogen spreken, want jullie willen de heren horen en niet mij," richt ze zich tot de Anhangers die vol smart staan te wachten op het 'moment suprême'. Toch steelt ze al snel de harten van de Anhangers en wordt er gehoorzaam geluisterd.

"Beste Bennie, Willem, Ferdi en Irma. 43 jaar geleden stonden jullie voor het eerst in het openluchttheater van Lochem, en brachten jullie voor het eerst Achterhoekse teksten ten gehore. Pop en rock in het dialect. Nog nooit eerder vertoond. Sindsdien is het niet meer weg te denken. Ik kom zelf uit de hoek van Skik. Hele generaties zijn opgegroeid met jullie muziek. Niet alleen in de Achterhoek, maar ook ver daarbuiten.

En ik kan niet anders herinneren dan dat mijn vader als schoolmeester, op zijn verjaardag iedere nieuwe single van Normaal cadeau kreeg. Mijn eerste concert van Normaal was als meisje van 15. Met vrienden en vriendinnen op de fiets naar een feesttent. Wij zijn ontzettend trots dat de unieke band Normaal uit onze gemeente komt. En waar je ook komt, jullie muziek, vooral jullie liefde voor de streek, voor jullie dialect, voor jullie achtergrond, voor jullie cultuur, dat maakt jullie uniek en dat zien we terug in jullie teksten.

De Achterhoek houdt van traditie, jullie zijn een traditie. Jullie hebben Hummelo, Bronckhorst en de Achterhoek op de kaart gezet. Een uniek uithangbord, een eigen cultstatus, een eigen wereld, een eigen taal en nu een eigen standbeeld," spreekt ze de band en Irma Manschot lovend toe.

De Bronzen Haas
Anhangers horen het glimmend van trots aan en applaudisseren. De burgemeester verwoordt precies wat zij voelen. Dan vervolgt ze haar toespraak. "De gemeente Bronckhorst is trots op jullie. Het doet mij dan ook een bijzonder groot genoegen dat ik jullie de hoogste gemeentelijke onderscheiding mag uitreiken: 'De Bronzen Haas.' Ik hoop dat jullie hem met trots zullen dragen." Een opstekende duim van Bennie zegt alles. Als de burgemeester het beeldje uitreikt en Bennie, Willem, Ferdi en Irma het speldje opspeldt, zetten de Anhangers 'Vrouw Haverkamp' in.

'Lekker ding'
Voordat het eerste akkoord klinkt, vertelt Bennie enorm trots te zijn door de burgemeester van zijn gemeente toegesproken te zijn, om daarna direct op zijn 'Bennie's' verder te gaan door het vertellen van een anekdote. "Ik zat laatste ne kere in conclaaf met een paar journalisten oaver diepgravende onderwerpen, zegt d'r ene; Die burgemeester van jullie is best wal een lekker ding. Ik zeg 'dat is wal een betjen seksistisch en hef helemoal niks met politiek en beleid te maken, moar helemoal ongeliek had hee ok weer niet," lacht Bennie ondeugend. Hij is terug. De burgemeester hoort het achter in een hoek van het podium lachend aan.

Normaal: twee keer brons

Springkussen CDA Aalten - Dinxperlo

Promotiefoto van het springkussen JB Airdesign

DINXPERLO - Het CDA wil een partij zijn met hart voor jeugd, clubs en verenigingen. De fractie in de gemeenteraad werkt daar ‘dagelijks’ aan om dit continu te vertalen in beleidskeuzes en (het ondersteunen van) initiatieven.

Promotiefoto van het springkussen JB Airdesign

Het afdelingsbestuur van het CDA Aalten-Dinxperlo wil dit graag onderstrepen en kracht bij te zetten. In de zoektocht naar manieren om dit te doen, viel het oog op een springkussen. Dit springkussen (5x4 meter) is aangeschaft en kan kosteloos worden geleend door clubs en verenigingen. Staat er dus binnenkort een feest van de buurtvereniging, een open dag bij de sportvereniging, een bazaar bij de winkeliersvereniging, et cetera op het programma, neem dan contact op met de CDA-afdeling. De aanwezige kinderen zullen zich zeker vermaken op het springkussen.
Naast clubs en verenigingen kunnen ook CDA-leden het springkussen gratis gebruiken. Ideaal voor een feestje thuis of een familiedag. Ook voor de CDA-leden geldt dat één telefoontje of mailtje volstaat.
De verdere praktische zaken (tips voor vervoer, gebruik en retourneren) worden besproken bij het maken van de reservering (via cda.aalten.dinxperlo@gmail.com).

De Graafschap in finale tegen Almere City voor plek in walhalla

De opkomst voor het spektakelstuk tegen Telstar was al even spectaculair als de halve finale. Foto: Henk den Brok

Doetinchemmers spelen eerst uit; zondag thuis

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zondag in een spectaculair halve finale-duel afgerekend met Telstar, 4-2. Na de 3-2 nederlaag in Almere was dit resultaat voldoende voor een plek in de finale van de play-offs. Daarin treffen de Superboeren Almere City.

De Graafschap kende een seizoen met veel ups and downs. Maar via een prima eindklassering mochten de Doetinchemmers vanaf de halve finale van de play-offs een gooi doen naar promotie naar de eredivisie, het vaderlandse voetbalwalhalla. Dan moet er wel worden afgerekend met het verrassende Almere City, dat voetbalminnend Kerkrade in diepe rouw dompelde. De 2-1 overwinning van de gasten uit Almere was meer dan genoeg om Roda JC de gang naar de eerste divisie te laten maken.

De Graafschap-middenvelder Mark Diemers (10) juicht, Telstar buigt het hoofd. Foto: Henk den Brok

Donderdag gaat De Graafschap op bezoek in Almere. Zondag vanaf 16.45 uur volgt de return op De Vijverberg in Doetinchem, waar het in het Graafschap-stadion ongetwijfeld 'weer geet spoken'.

Open water wedstrijd Special Olympics onderdeel Zwemtocht Oude IJssel

Zwemtocht Oude IJssel, net zoiets als zwemvierdaagse maar dan stoerder. Foto: PR

ULFT – De jaarlijkse Zwemtocht Oude IJssel is vroeger in het seizoen omdat die deze keer gekoppeld is aan het onderdeel open water zwemmen van de Special Olympics. Op 10 juni starten daarom ook een aantal verstandelijk beperkte Olympiërs onder de Bailey Brug achter de DRU Cultuurfabriek. Daarnaast is een groep watersporters namens Omroep Gelderland present voor wie dit het einddoel is van een sportieve uitdaging.

Door Reinier Kroesen

Normaal gesproken vindt de Zwemtocht eind juni plaats, om de kans op een hoge watertemperatuur te vergroten. Deze keer dus eerder. Dat is omdat van 8 tot en met 10 juni de nationale editie van de Special Olympics, een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking op diverse locaties in de Achterhoek gehouden worden. Aan de organisatoren van Zwemtocht Oude IJssel werd gevraagd of het open water zwemmen daar ingepast kon worden. In totaal zeven personen met een verstandelijke beperking komen hiervoor naar Ulft om de 1.000 meter af te leggen, gewoon tussen de overige deelnemers. Het eerste onderdeel van de dag, gelijk om 12.00 uur. Na afloop worden ze meteen gehuldigd. Daarnaast is Omroep Gelderland al sinds januari bezig met een wekelijks programma om zoveel mogelijk Gelderse inwoners aan het bewegen te krijgen. Daar kwamen professioneel gecoachte groepen hardlopers, wielrenners en zwemmers uit voort. Die zwemgroep sluit die uitdagende periode af in de Oude IJssel, letterlijk in beeld van de omroep middels een livestream.

Angelique en Vlassio Stefas zijn beiden lid van Zwem & Waterpolovereniging De Gendten. Vlassio: "De Zwemtocht Oude IJssel organiseren we samen met zwemvereniging NDD uit Doetinchem, dit jaar voor de zesde keer. Ik was in het verleden trainer van beide clubs en had het altijd al in mijn hoofd zitten ooit zoiets te organiseren. Het was aanvankelijk de bedoeling om van Ulft naar Doetinchem te zwemmen, dat bleek organisatorisch onhaalbaar. Zo kwamen we toen bij de DRU uit, hoeveel mooier wil je het hebben? De afstanden zijn 500, 1000, 1500, 2500 en 5000 meter. Tot 1 juni loopt de voorinschrijving, verder kan men zich op de dag zelf aan de start nog aanmelden. Er is een maximum van ongeveer 75 zwemmers voor iedere categorie, om het veilig en overzichtelijk te houden." Angelique: "Iedereen is welkom, allen zwemmen gelijk op, mannen, vrouwen, recreanten en geoefende atleten. Wie vijftien jaar of jonger is moet wel lid te zijn van een zwemclub, of een meerderjarige begeleider meenemen. Wat we vaak horen, vooral van Ulftenaren is dat ze het erg leuk zouden vinden deel te nemen, maar denken dat alleen maar 'profi's' meedoen. Terwijl het juist voor iedereen bedoeld is. Dat is juist zo leuk, een gemêleerde groep! We willen juist niet met allerlei regels, officials en scheidsrechters werken. Net de zwemvierdaagse, maar dan stoerder, met meer uitdaging." Vlassio: "Wie is hier niet groot geworden, aan of in de Oude IJssel? Men kan zo op eigen niveau zwemmen, of dat nu op de rug is, of met een schoolslag!"


www.zwemtochtoudeijssel.nl

Introductie seizoenskaart Vrienden van De Iesselganger

Varen met de Iesselganger. Foto: Henk van Raaij

ULFT - De afgelopen vijf jaar heeft de stichting IJsselvaart vele duizenden gasten mogen verwelkomen aan boord van fluisterboot De Iesselganger en samen met de gids en schipper enkele ontspannen uren mogen aanbieden tijdens de vaarten op de Oude IJssel.

De stichting is blij met de vele positieve reacties, die ze mocht ontvangen na afloop van de vaarten over de beleving aan boord. Deze terugkoppeling kwam zowel mondeling als naar aanleiding van de enquête, die vele gasten de afgelopen jaren hebben ingevuld na afloop van de vaart.
Velen dragen De Iesselganger een warm hart toe; Met het oog hierop is besloten om met ingang van het vaarseizoen 2018 deze loyaliteit te waarderen met de introductie van een seizoenkaart Vrienden van de Iesselganger. De kosten hiervan bedragen eenmalig 25 euro voor een heel vaarseizoen. Met deze seizoenkaart kan het hele vaarseizoen iedere reguliere rondvaart vanaf Ulft of Doetinchem, gratis meevaren met de Iesselganger, mits er nog niet gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
Wie zich nu inschrijft kan het hele aankomend vaarseizoen-vanaf begin mei tot eind oktober- onbeperkt gebruik maken van deze extra service van de Iesselganger.
Voor boekingen kan men terecht op www.ijsselvaart.nl.

Stuur na de ontvangst van de e-mailbevestiging een digitale pasfoto naar: seizoenskaart@ijsselvaart.nl. Na ontvangst van de foto krijgt men de seizoenskaart toegestuurd.
De kaart is strikt persoonlijk en alleen geldig voor degene wiens naam en foto erop vermeld staat.

Achterhoekse Voetbalnacht op 30 mei

Herman Groot Wassink van VV Pax Hengelo Gld., genomineerd voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Foto: PR

Op De Vijverberg in Doetinchem met vele prominenten

Door Theo Huijskes

REGIO - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op woensdag 30 mei in Stadion De Vijverberg in Doetinchem, oftewel op de thuisbasis van BVO De Graafschap, de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Zoals in de afgelopen twee jaar duidelijk tot uiting is gekomen, gaat het hier om een boeiende en vermakelijke avond voor de echte voetballiefhebber. De avond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De inloop vindt plaats om 19.30 uur.

De Achterhoek Voetbalnacht wordt in goede banen geleid door de organisatie van de Achterhoek Cup, BVO De Graafschap, Brandpepper en De Persgroep. De presentatie is in handen van Inge de Jager en Michiel Fukking. Terwijl de sportredactie van De Gelderlander Achterhoek en Liemers ook nog een aantal prijzen uitreikt, zal verslaggever Domien Esselink van die krant optreden als interviewer tijdens het in het programma opgenomen Sportcafé.

Vijf eretitels
Een belangrijk onderdeel van het totale avondprogramma is vanzelfsprekend de uitreiking van een vijftal awards voor achtereenvolgens de beste voorzitter, de beste vrijwilliger, de beste scheidsrechter, het beste voetbaltalent en dé vereniging van het jaar. Door een vijfhoofdige jury zijn er voor iedere categorie een vijftal kanshebbers genomineerd.
Zo doen een gooi naar de eretitel voorzitter van het jaar: Bas Strijbosch (DVC '26 Didam), Raymond Smit (AD '69 Aalten), Ronald Ruesink (SC Varsseveld), Gerrit te Kolste (FC Winterswijk) en Gradus Eenink (VV Wolfersveen). Bij het onderdeel vrijwilliger van het jaar gaat de eer om gekozen te worden naar: Herman Groot Wassink (VV Pax Hengelo Gld.), Otto Duursma (ZSV Zelos Zelhem), Ruud Hendrixen (VV Gendringen), Jan Klomp (VV Doetinchem) en Pascal Hertogh (VV DZC '68 Doetinchem). Voor de uitverkiezing beste scheidsrechter kan er gekozen worden voor Oscar Mentink, Jesper Sanders, Wijnand Rutgers, Ab Brussen en Joost Soeter. Voor het beste voetbaltalent zijn genomineerd: Beau Rijks (Achilles '29), Daan Rots (FC Twente), Ebbe Wenting (De Graafschap), Jelmer Krooshof (OBW) en Harm Dieker (Ajax). En ten slotte komen voor de titel de vereniging van het jaar in aanmerking: SV Westendorp, FC Winterswijk, S.V. Grol Groenlo, GWVV Varsselder-Veldhunten en Keijenburgse Boys.
Gestemd kan worden via de website www.achterhoekvoetbalnacht.nl en dat tot 30 mei.

OldStars-meeting
In het kader van een OldStars-meeting vindt er op 30 mei in het voorprogramma, en dat op het hoofdveld van Stadion De Vijverberg, een walking football-toernooi plaats. In dit geval een toernooitje waaraan diverse prominente oud-voetballers deelnemen. Zo is er naast een team van De Graafschap zelf een team van ex-Oranje internationals onder aanvoering van Ajax-fenomeen Sjaak Swart van de partij. In totaal zullen in ieder geval zes teams aan het onderlinge toernooitje deelnemen. De teams zullen uit zes spelers bestaan. De aanvang van de wedstrijden is 17.30 uur en ook hierbij zijn belangstellenden van harte welkom.

Het officiële avondprogramma zal naast de bekendmaking van een reeds van prijswinnaars ook in het teken staan van een Sportcafé, waarbij zoals aangegeven journalist Domien Esselink een vijftal bekende oud-voetballers aan de tand zal voelen, te weten Sjaak Swart (ex-Ajax), Sonny Silooy (ex-De Graafschap), Peter Houtman (ex-Feyenoord), Ernie Brandts (ex-PSV) en Kees Kist (ex-AZ).

Goede doelen op Marveldtoernooi 2018

Grol en Barcelona op het Marveldtoernooi. Foto: PR

Marveldtoernooi steunt KiKa en Stichting Voor-1-Dag

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni vindt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een jeugdvoetbaltoernooi met teams uit heel Europa en van ver daarbuiten. Voetballers in de leeftijd tot 15 jaar laten hun beste voetbal zien op de velden van s.v. Grol in Groenlo. Zij kunnen lekker onbezorgd voetballen, maar er zijn helaas ook kinderen die dit niet kunnen. Zij zijn te ziek, door de kanker die in hun lichaam zit of ze maken zich zorgen om een familielid dat getroffen is door een ernstige ziekte.

KiKa (Kinderen Kankervrij) is al vele jaren het goede doel tijdens het Internationaal Marveldtoernooi. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen van 75% naar 95% te vergroten. Tijdens het toernooiweekend probeert het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi in samenwerking met veldsponsor Pfeifer Rentals BV een steentje bij te dragen door geld in te zamelen voor KiKa. Dit jaar wederom schenken het bestuur van het Marveldtoernooi en Pfeifer voor elk gescoord doelpunt 10 euro aan KiKa. En voor elk doelpunt van het Grolteam komt daar nog 29 euro bij. Het aantal doelpunten is tijdens het weekend te volgen via de doelpuntenteller op het sportpark en de website van het Marveldtoernooi. Ook het publiek zelf kan bijdragen door een KiKa-beer te kopen in de KiKa-stand.
Naast KiKa zal ook Stichting Voor-1-Dag aanwezig zijn tijdens het drie dagen durende voetbalfestijn. Stichting Voor-1-Dag is opgericht door de familie Jekel. Van de een op de andere dag stond het leven van die familie op kop. Borstkanker, dat was de diagnose voor Dunja (31 jaar), getrouwd met Jordi en moeder van dochter Jamie (5 jaar). De impact hiervan binnen het gezin was onvoorstelbaar. Echt alles werd anders, alle aandacht en energie ging uit naar de ziekte en het traject. De impact die het had op het dagelijkse leven was vreselijk, zeker voor de dochter. En dat gaf de ouders een machteloos gevoel, want ze beseften dat ze er niet voor hun kind konden zijn zoals zij dat graag wilden. En zo werd het idee voor Stichting Voor-1-Dag geboren. De familie Jekel wil iets betekenen voor gezinnen in een soortgelijke situatie. En dat doen ze door zich te richten op de kinderen die aan de zijlijn staan. Voor de jeugd van 5 tot 12 jaar organiseren ze themadagen. De jongens doen mee aan Voor-1-Dag BINK! en de meiden aan Voor-1-Dag PRINSES! Voor één dag loskomen uit de situatie thuis, voor één dag alle aandacht op het kind gericht, voor één dag is er geen wolkje aan de lucht.
Beide goede doelen, KiKa en Stichting Voor-1-dag, zijn gedurende de drie dagen met een stand aanwezig. De organisatie van het Internationaal Marveldtoernooi roept iedereen op: "Ga bij hen langs, hoor wat zij te vertellen hebben en steun hen, op welke manier dan ook."

24 / 38

Aanstormende talenten te bewonderen op Seesing Tournament

ZIEUWENT - Veel jeugdige aanstormende talenten zullen komend Pinksterweekend weer te bewonderen zijn op de velden van RKZVC. De meest talentvolle spelers van Nederlandse en Europese topclubs in de categorie onder 12 jaar zullen zich van hun beste kant willen laten zien. Allen met de hoop om ooit van hun hobby hun beroep te kunnen maken. Veel talentjes zullen afhaken, maar een klein deel zal ooit dat hoogste platform bereiken in binnen- of buitenland.

Nederland komt helaas niet uit op het WK komende zomer, maar Julian Draxler en Leroy Sané speelden ooit met Schalke '04 in Zieuwent in 2005 en 2008 en zullen nu op het hoogst denkbare podium voor hun land Duitsland actief zijn. In 2011 won Ajax het toernooi met een goed spelende Justin Kluivert en een winnende goal van Donyell Malen, die na een avontuur bij Arsenal nu bij PSV speelt. Topscorer van dat toernooi in 2011 werd Ryan Trotman van FC Twente, die in de laatste competitiewedstrijd van deze Enschedese club zijn debuut in de hoofdmacht mocht maken. Zo zijn er verschillende soorten jongensboeken te schrijven en mogelijk gebeurt dit over een jaar of zes, zeven wederom met een aantal spelers die dit jaar mee zullen doen.

Dit jaar zijn Bayer 04 Leverkusen, RSC Anderlecht, Austria Wien, Slavia Praag en Celtic FC de buitenlandse namen en sieren de Nederlandse clubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en RKZVC de poster van het 16e Seesing Tournament.
Bayer 04 Leverkusen doet voor de tiende keer mee en is de enige buitenlandse winnaar tot nu toe in de historie van het Seesing Tournament. RSC Anderlecht (negen deelnames) speelde wel twee finales, maar de tweede plek was het hoogst haalbare tot nu toe. Slavia Praag uit Tsjechië is voor het eerst te gast op sportpark de Greune Weide in Zieuwent. Austria Wien uit Oostenrijk doet voor de tweede keer mee evenals Celtic FC uit het Schotse Glasgow. Bij hun vorige deelname in 2008 eindigden de Schotten als derde en vielen ze niet alleen op door hun goede spel, maar ook door de enthousiaste en luidruchtige aanhang die ze hadden meegebracht.
Vanuit Nederland komt de traditionele top drie met Ajax (12de deelname), Feyenoord en PSV (beide 16de keer) naar Zieuwent. Bij Feyenoord speelt Shaqueel van Persie en mogelijk komt vader Robin ook nog zijn zoon aanmoedigen in Zieuwent. FC Twente komt voor de veertiende keer naar Zieuwent, met Jonah te Fruchte als lokale favoriet. De Mariënveldse doelman speelde voor hij naar FC Twente ging in de jeugd van Mariënveld. RKZVC is de gastheer en de Zieuwentse pupillen zullen versterkt met enkele spelers van Longa'30 en Grol proberen om voor een verrassing te zorgen tegen de profclubs.

Op zaterdag 19 mei zal om 10.00 uur het fluitsignaal klinken voor de eerste poulewedstrijden. De tien ploegen zijn verdeeld over twee poules van vijf teams. In poule EP Groot Zevert strijden Ajax, Feyenoord, RSC Anderlecht, Austria Wien en RKZVC om de drie hoogste posities die recht geven op doorgaan in de finalepoules van zondag. In poule Lurvink Textiel streven PSV, FC Twente, Bayer 04 Leverkusen, Celtic FC en Slavia Praag ditzelfde doel na.
Op zondag 20 mei zal er vanaf 09.30 uur verder gespeeld worden. De drie hoogst genoteerde ploegen van zowel poule EP Groot Zevert als poule Lurvink Textiel gaan in twee groepen van drie ploegen tegen elkaar het strijdperk in. Na twee duels is duidelijk wie de finale mag gaan spelen om 15.15 uur.
De vier laagst geëindigde teams in de beide poules van zaterdag spelen op zondag voor de plekken zeven tot en met tien.

Hair Effects Penaltybokaal
Voorafgaand aan de finale op zondagmiddag zal om 14.00 uur om de Hair Effects penaltybokaal worden gestreden. Van elke ploeg zal één speler trachten zoveel mogelijk strafschoppen te scoren De speler die het langst in de race blijft, krijgt de Hair Effects penaltybokaal overhandigd.


www.seesingtournament.nl

Twee primeurs op Middeleeuws Festijn Middeleeuws Festijn: twee primeurs

DOETINCHEM - Bij kasteel De Kelder in Doetinchem herleven met Pinksteren, zondag 20 en maandag 21 mei, Middeleeuwse tijden. Op zondag is het festijn geopend van 11.00 tot 21.00 uur en ook op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur wanen de bezoekers zich in de middeleeuwen. Bovendien beleeft deze editie van het Middeleeuwse Festijn twee primeurs. Tijdens het muzikale avondprogramma zijn de middeleeuwse markt, de kampementen en de gelegenheden waar men in aangepaste stijl kunt eten, open. Er worden rondleidingen gehouden door het kasteel en zondag van 17.00 t/m 21.00 uur nemen een singer-songwriter en twee livebands de gasten mee op een muzikale wereldreis.

Het avondprogramma start Pinksterzondag om 17.00 uur met een optreden van de Britse singer-songwriter Max Bianco, die ook lid is van de bekende Jar Family. Met zijn doorleefde stem houdt hij zijn toehoorders in zijn ban. Om 18.00 uur bestormt de jonge en energieke akoestische folkband Pyrolysis het podium. Hoewel hun zelf geschreven nummers knipogen naar de Keltische volksmuziek, zijn ook punk- en gypsy-invloeden duidelijk te horen. Om 19.45 uur is het tenslotte de beurt aan de spectaculaire band The Royal Spuds. De band heeft inmiddels drie albums uitgebracht en de vierde wordt dit jaar verwacht. De muziek wordt omgeschreven als Keltische punk of Keltische rock. Hun versies van de bekende Ierse traditionals zijn even uniek en knallend als hun eigen nummers.
Onder leiding van vrijwilligers kan beide dagen voor het eerst ook een rondleiding worden gemaakt door kasteel De Kelder dat normaal niet is geopend. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van de instandhouding van dit particuliere kasteel. Beide dagen kunnen bezoekers de Middeleeuwen beleven, proeven en ruiken. Er is een kasteelbelegering, waarna de aanwezige kinderen het met (ongevaarlijke) wapens opnemen tegen ridders tijdens de kinderveldslag. Een roofvogeldemonstratie, middeleeuwse vertellingen, boogschieten voor kinderen, alsmede eten en drinken in stijl maken dit festijn tot een goede weergave van het leven in de Middeleeuwen. Gelachen wordt er bij reiziger Alderhandt die met jongleren, acrobatiek en zijn diabolo iedereen vriendelijk op het verkeerde been probeert te zetten. Dat is meeleeftheater in zijn puurste vorm. En al snuffelend vindt de bezoeker op de middeleeuwse markt een aardige herinnering aan dit Middeleeuws Festijn van Doetinchem.

Programma voor beide dagen
10.00 uur: opening van het Middeleeuws Festijn, 11.00 uur: roofvogeldemonstratie, 12.00 uur: middeleeuwse vertelling, 14.00 uur: roofvogeldemonstratie, 15.00 uur: Veldslag en aansluitend de veldslag tussen kinderen en ridders.

Toegangsprijzen dagprogramma
Kinderen t/m 3 jaar gratis, kinderen 4 t/m 12 jaar in de voorverkoop 4 euro en aan de kassa 5 euro, 13 jaar en ouder in de voorverkoop 6 euro en aan de kassa 8 euro. Het Middeleeuws Festijn wordt gehouden bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 in Doetinchem. Meer informatie en tickets in voorverkoop, zie de website.

29 / 38

31 / 38