Stad Doetinchem

7 februari 2018

Stad Doetinchem 7 februari 2018


Doetinchemmer (33) veroordeeld voor huiselijk geweld

DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man uit Doetinchem voor huiselijk geweld. De man krijgt een gevangenisstraf van 59 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 80 uur.

De man pakte tijdens een ruzie in 2016 zijn toenmalige partner bij de keel en bovenarm. Hierdoor had de vrouw pijn en letsel. De rechtbank vindt dit een kwalijk feit, met name omdat de mishandeling plaatsvond in de woning van de vrouw. Dit is een plek waar zij zich juist veilig zou moeten voelen. Uit het dossier bleek dat de man eerder is veroordeeld voor huiselijk geweld.
De officier van justitie eiste op zitting een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht weken en een werkstraf van 30 uur. Ook vond de officier van justitie dat de man zich aan verschillende voorwaarden moet houden. Omdat de man eerder is veroordeeld voor huiselijk geweld en om de ernst van het feit te benadrukken, vindt de rechtbank het passend om een langere werkstraf dan de geëiste 30 uur op te leggen.
Tot slot bepaalt de rechtbank dat de man zich aan verschillende voorwaarden moet houden. Zo moet hij zich melden bij de reclassering en zich ambulant laten behandelen. Ook mag de man geen drugs en alcohol gebruiken.

Optocht start vroeger

DOETINCHEM - Meer dan 1400 carnavalisten nemen zaterdag 10 februari deel aan de Grote Leutekumse Optocht. Samen vormen zij een kleurrijk lint van ruim anderhalve kilometer dat door de straten van Doetinchem trekt. Maar de start is anderhalf uur eerder dan voorgaande jaren. De optocht is een ongeveer 3,5 kilometer lange route en start op de Bevrijdingsstraat. Dus dit keer al om 11.41 uur, richting het centrum. Het gewijzigde tijdstip is het resultaat van goede gesprekken met de ondernemers in de binnenstad. De route zelf is gelijk aan die van vorig jaar.

Amphion

Paul Dekker heeft zijn levenswerk met de boeken 'The Artist Cube' verwezenlijkt. Foto: Josée Gruwel

Ondanks de hekken buiten is Amphion opnieuw uitgeroepen tot Theater van het Jaar en dan zijn er nog boeken die Amphions hoofd techniek Paul Dekker onlangs uitgaf. Onder de titel 'The artist cube' heeft hij hiermee zijn magnum opus voltooid. Nu vinden de boeken hun weg naar theaterliefhebbers.

IJstijd

De Doetinchemse ijsbaan gaat mogelijk donderdagmiddag open. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Afgelopen weekend was het duidelijk nog te vroeg; maar menige schaatsliefhebber zal met een schuin oog kijken naar de ijsbaan op sportpark Zuid. Wellicht dat er dat deze week geschaatst kan worden met de stevige vorst. Kunnen de schaatsen daadwerkelijk uit het vet? Misschien over een paar nachtjes slapen met lage temperaturen. IJsvereniging Doetinchem IJD'96 hoopt donderdagmiddag al de baan te kunnen openen. Foto: Burry van den Brink

Groene gordel rond Doetinchem bijna gesloten

DOETINCHEM - Met een besluit van het college op 6 februari wordt de groene gordel rond Doetinchem bijna gesloten. Door het opstellen van inrichtingsplannen voor twee percelen van in totaal 14 hectare in het gebied bij de Grote of Rode Beek die eigendom van de gemeente zijn ontstaat allengs een groene zone die van Gaanderen tot aan Langerak rond de stad loopt met de Oude IJssel als blauw lint daartussen. Hoe bijzonder is deze zone? Wethouder Ingrid Lambregts en projectleider Ronald Langendoen vertellen onder meer over de kernkwaliteit van het gebied en spontane opslag van verdwenen soorten.

Door Bert Vinkenborg

Ingrid Lambregts: "Groen is een kernkwaliteit van de gemeente Doetinchem, zowel voor bezoekers als voor inwoners. Het maakt onderdeel uit van de afspraken die we in de coalitie hebben gemaakt. Ons motto is 'Een gastvrije stad in het groen aan het water'. Wij worden hierin door de provincie financieel ondersteund. De natuurontwikkeling in de Wehlse Broeklanden, waar we recent een groot stuk landbouwgrond met opstallen hebben verworven waarvan we nieuwe natuur gaan maken, wordt echter helemaal door onszelf gefinancierd."
Een project waarmee Doetinchem uniek is in omvang is het verstrekken van gratis bomen aan bewoners van de verschillende dorpen en wijken. Lambregts: "Op dit moment zijn Wehl en Nieuw-Wehl aan de beurt. Tot nu toe zijn daar 871 bomen aangevraagd en het project is nog niet afgelopen. Daarmee zijn ze nu al 'topscorer'."
De groene gordel is nog niet af maar op de kaart al duidelijk zichtbaar. Zoals aan de inkleuring te zien is gaat het qua flora deels om unieke gebieden. Ronald Langendoen: "Jac.P. Thijsse, de bekende schrijver en natuurbeschermer, heeft een groot aantal boeken geschreven over de Nederlandse natuur. Eén daarvan uit 1916 heeft de titel De IJsel, toen door hem met één S geschreven. Thijsse liep daarvoor het IJsseldal door vanaf de grens tot aan de monding bij Doesburg en beschreef wat hij onderweg allemaal waarnam. Wat de meeste mensen niet weten is dat het over de Gelderse IJssel gaat maar ook over de Oude IJssel. Zijn pad liep langs het noorden van Doetinchem door het gebied van de Grote of Rode Beek waar wij nu inrichtingsplannen voor gaan maken. Thijsse noteerde alle planten die hij tegenkwam. Vele daarvan zijn in de loop van de jaren verdwenen. Hij telde in het gebied tussen Doetinchem en Wittebrink twaalf orchideeënsoorten. Nu zijn daarvan nog drie soorten over. Wij zien echter dat met onze hulp de natuur zich weer begint te herstellen en door spontane opslag een aantal planten van toen geleidelijk aan weer terugkomen."

'Kun je op de maan ook paardrijden?'

André Kuipers en Sander Koenen (links) gooiden zojuist een balletje de zaal in om uit te leggen hoe een raket het handigst in een baan om de aarde kan worden gebracht. Foto: Josée Gruwel

Smullen bij Collegetour André Kuipers

Door Josée Gruwel

DOETINCHEM – Maar liefst 470 kinderen zaten vrijdagmorgen vijf kwartier lang bij Iselinge Hogeschool op het randje van de stoel, want astronaut André Kuipers vertelde. André Kuipers genoot ook volop. "Het is een sport om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep en alles zo vloeiend mogelijk te laten verlopen", vertelde hij na afloop. "Dat lukte. Zo'n grote groep, maar het was hartstikke leuk!"

Ze kwamen van achttien basisscholen en kwamen allemaal uit groep zeven. "Zoveel kinderen tegelijk, dat maken we niet vaak mee", zei Sander Koenen, wetenschapsjournalist en presentator van de Collegetour. Hij telde af: "Vijf, vier, drie, twee, een!" en onder gejuich kwam André Kuipers de trap af. Hij zou het liefst naar het podium zweven om met zijn jonge publiek de reis naar de ruimte, die boordevol wetenschap en techniek zit, te beginnen. Want om imagoverbetering van wetenschap en techniek daar is het hem, als ambassadeur, om te doen.

Boeiende info
Meteen ging het over het zonnestelsel, de zwaartekracht, de truc van een lancering en de werking van een raket. Met een balletje, een ballon en heel duidelijke uitleg bleef iedereen bij de les. Even later werden allerlei facetten over het verblijf in een ruimtecapsule verteld. Kuipers sprak enthousiast over zijn ruimtereis die in 2011/2012 193 dagen duurde. Om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken en ze een zo helder mogelijk beeld te geven werden er experimenten gedaan en werden er foto's en filmpjes getoond. Tussendoor kwamen kinderen die van tevoren een toepasselijke vraag hadden bedacht op het podium. Ze kregen een hand van hun held, stelden hun vraag en kregen antwoord. Klassieke vragen waren erbij, zoals: wat eet je aan boord, hoe slaap je, hoe ga je naar het toilet, kun je in een spaceshuttle ook douchen? En originele als: kun je op een ruimtereis reanimeren en kun je sporten, heb je last van hoogtevrees in de ruimte en zou je op de maan ook kunnen paardrijden?
Ademloos werd er gekeken naar foto's die vanuit het ruimteschip waren gemaakt: van de blauwe aarde, het noorderlicht, de bliksem die er iedere nacht was, de lichtplekken op de aarde die steden blijken, Nederland.

Motiveren
Klip en klaar werd hoe belangrijk wetenschap en technologie in het hele verhaal zijn. "Zonder communicatiesatelliet kun je bijvoorbeeld geen contact hebben met je familie. Op zondag hadden we zelfs een videoverbinding met thuis."
Spannend verhaalde Kuiper hoe de terugkeer naar de aarde verliep en hoe zijn lichaam weer moest wennen aan de zwaartekracht. "Het liefst was ik weer teruggegaan naar de ruimte, want zweven is heerlijk. Terug op aarde heb je flauwvalneigingen, je bent misselijk. 'Aardeziek' noemen we dat."
Na het complete verhaal ging Kuipers de trap weer op, onder enthousiast gejoel en de nodige high fives van leerlingen die aan het gangpad zaten.
Sander Koenen: "Per jaar houden we zo'n tien keer een Collegetour. We hebben er nu zo'n dertig gedaan en daarmee hebben we in het hele land zo'n elfduizend kinderen bereikt."
André Kuipers: "We hopen hiermee zoveel mogelijk kinderen te motiveren voor wetenschap en techniek. Als het een of twee procent is, hebben we al winst geboekt."

Rode Beek als groene gordel

Vervolg van de voorpagina

In de stukken duikt soms de naam Grote of Rode Beek op. Maar wat is het nu, Grote of Rode? Langendoen: "In de volksmond is het Rode Beek omdat het water en de beekbodem roodgekleurd zijn door afzetting van ijzeroer. Bij het kadaster staat de beek te boek als Grote Beek. Voor de lokale duidelijkheid heb ik het meestal over de Rode Beek want die naam is hier het meest bekend; in de stukken hanteren we de officiële naam Grote Beek. De beek ontspringt in twee takken in het natte gebied ten noordoosten van de gemeente in de omgeving van IJzevoorde en voert water af naar de Gelderse IJssel. Op zich is dat al bijzonder omdat de andere beken rond Doetinchem zoals de Bielheimer Beek en de Slingebeek op de Oude IJssel uitmonden."
Waar begint de groene gordel en waar eindigt die? Langendoen: "Vanaf de Oude IJssel bij Gaanderen via de rivierduinen, die wij weer herstellen, loopt die via de Koekendaal en de Wrange. Verder via de Zumpe en het gebied ten noorden van Overstegen naar de Rode Beek. Ik reken het natuurpark Overstegen, waar zowel de Slingebeek als de Rozengaardse beek door stromen, er ook bij. Vanaf de Rode Beek gaan we door de Kruisbergsche Bosschen en komen via de rand daarvan in Langerak en weer bij de Oude IJssel."
Hoe bijzonder zijn de natuurwaarden in het gebied van de Rode Beek? "Wij hebben het over natuurpotentie, dat wil zeggen de mogelijkheden die de natuur daar heeft om zich te ontwikkelen. Die zijn heel erg groot ook in landelijk perspectief gezien. Het groen gekleurde gebied op de kaart kun je op een schaal van 10 met het cijfer 9,5 waarderen. Met deze 'stoplichtcodering' geven wij aan welke delen van het stroomdal van de beek het meest kansrijk zijn voor de natuur."
Natuur opnieuw inrichten betekent ook beheren. Hoe gaat dat gebeuren en door wie? "Door de gemeente. Wij moeten een inrichtings- en beheersplan maken dat ter beoordeling aan de provincie wordt voorgelegd. Als de provincie ermee akkoord gaat zijn wij verplicht het ook zo uit te voeren. Voor de gemeente beheert Buha het buitengebied."
Als we het over natuur hebben dan hebben we het ook over recreatie. Zitten natuur en recreatie elkaar in de weg? "Het is de plicht van de overheid om de natuur toegankelijk te maken voor de burgers. De recreanten moeten zich echter wel aan de regels houden. Veel onrust zorgt voor verstoring en is dus schadelijk."
Als dit project afgerond is wat betekent dit dan voor Doetinchem en de groene gordel? Ronald Langendoen is daar stellig over. "Honderd jaar geleden wist Jac.P. Thijsse al dat dit gebied van de Grote of Rode Beek bijzonder was. Dat beeld willen wij weer naar voren halen. Door de ecologische analyse hebben wij dit boven de kim weten te krijgen. Een toch redelijk verstedelijkte gemeente als Doetinchem krijgt daardoor weer een groene rand."

Column

Géza Hamori

Als op de Walmolen de regen zacht valt, wordt vrijdag op de Slangenburg een man begraven, 's morgens om negen uur, een tijd waarop normaal gesproken niemand een begrafenis plant.
Honderden keren heb ik hem gezien. Ik nam hem waar, maar zijn naam kende ik niet. Die dook opeens op toen hij kort geleden overleed. Géza Hamori. Iedereen kende hem als de man met de kapotte broek. De man voor wie de binnenstad lange tijd zijn huis was.
Géza, bijzondere naam. Ook ik vraag me af waarom ik die naam niet eerder heb achterhaald. Dan had ik zijn naam kunnen noemen, als ik hem groette. Géza, een Hongaarse naam die 'verlichte' betekent.
Vaak zei ik hem goeiendag. Als ik hem voorbijliep en hij mijn kant op keek. Dan lichtten zijn ogen iets op en mompelde hij iets onverstaanbaars of hij ontweek mijn blik en hulde zich in stilzwijgen.
In zichzelf gekeerd zat hij op zijn geliefde plekken, zoals het bankje bij de fietsenstalling achter de voormalige V&D. Of hij stond bij zijn vaste plekken: de parkeermeter achter de Hema of op de markt.
Bij een beetje redelijk weer zat hij elke zondagmorgen op een bankje op het plein achter mijn huis. Al vroeg ging hij daar dan zitten, als de wonderlijke man Japi in Nescio's boek 'De uitvreter' die hele dagen in het water zat te staren, zo zat hij over het plein te kijken. 'Versterven' noemden Japi's vrienden dat.
Op een zondagmorgen in de vorige zomer was ik al vroeg bezig in de achtertuin toen ik de poort openmaakte en hem zag zitten. Overal was het stil. Ik veegde en schoffelde wat en opeens klonk er een onbekend lied. De man op het bankje zong!
De stem klonk over het plein. Ik luisterde, kon de woorden niet begrijpen, maar de melodie was vervuld van weemoed.
Nu is de man verdwenen uit het straatbeeld. Nooit zal hij meer op een bankje zitten, door de stad slenteren of bij een parkeermeter staan. Nooit zal hij meer zingen.
Géza Hamori, hij ruste in vrede.


Flox Bos

Informatie-avond Muziek als Beroep

DOETINCHEM - Op dinsdag 27 februari vindt vanaf 19.30 uur in Muziekschool Oost-Gelderland aan de Bizetlaan 1 in Doetinchem een informatie-avond plaats over de Vooropleiding Conservatorium Doetinchem/ ArtEZ. Deze avond is speciaal bedoeld voor jongeren die al tijdens de middelbare schooltijd zich willen voorbereiden op een beroepsopleiding in de muziek. Tijdens deze avond zullen vertegenwoordigers van verschillende scholen informatie geven over deze vooropleiding en de toelatingsprocedure. Leerlingen die nu al deze vooropleiding volgen zullen optreden en over hun ervaringen vertellen.

Swingende Black Gospel in Het Nieuwe Dijkhuis

G-Roots komt naar Nieuwe Dijkhuis. Foto: PR

DOETINCHEM – Het misschien wel beste black gospelkoor van Nederland treedt zaterdag 17 februari op in Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem. G-Roots bestaat uit zangers en zangeressen die zichzelf al jaren bewezen hebben in de vaderlandse muziekindustrie.
G-Roots neemt de bezoekers mee naar de zwarte kerken in Amerika. Grote kans dat men de leden van dit bijzondere project al eens een keer voorbij hebt zien komen als achtergrondzangers of –zangeressen van nationale en internationale artiesten. Tijdens een groot concert van Guus Meeuwis en Anastasia of op televisie bij De Wereld Draait Door of RTL Late Night.

Eens in de zoveel tijd zoeken de zangers en zangeressen elkaar op om met G-Roots hun passie voor Black Gospel, Soulmuziek en de Blijde Boodschap met elkaar en het publiek te vieren. Met gospelklassiekers als My Fathers House en Oh Happy Day tot bewerkingen van hedendaagse hits als I still haven't found what I'm looking for. Soms verstild met alleen hun prachtige stemmen, dan weer knallend en swingend.
Het concert van G-Roots begint zaterdag 17 februari om 20.00 uur in Het Nieuwe Dijkhuis aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. De deuren gaan om 19.30 uur open. Tickets kosten 15 euro via de website www.hetnieuwedijkhuis.nl of 17,50 euro aan de deur op de avond van het concert zelf.

Graafschap College 25-jarig jubileum en Open Dagen

DOETINCHEM - Het Graafschap College maakt van het 25-jarig jubileum en de Open Dagen in Doetinchem (op 2 en 3 februari) en Groenlo (7 februari) een gecombineerd evenement waar de toekomstige studenten, vaak met hun ouders, massaal op af komen om zich te oriënteren op een toekomstige studierichting. Deze mijlpaal is voor Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur, aanleiding om terug te kijken op het verleden en vooruit te blikken naar de toekomst van 'haar' Graafschap College en de ambities van deze mbo-instelling.

Door Bert Vinkenborg

Het begon allemaal in 1993 toen de talrijke mbo-instellingen in de regio vanuit Den Haag door minister van onderwijs en wetenschappen Jo Ritzen gestimuleerd werden hun krachten te bundelen en op te gaan in één regio dekkende instelling. De huidige bestuursvoorzitter René van Gils was destijds mede-initiatiefnemer en viert niet alleen een jubileum maar gaat dit voorjaar ook met pensioen. Binnen het college van bestuur vervult Sarien Shkolnik de functie van vicevoorzitter met als deeltaken personeel, organisatieontwikkeling, huisvesting en kwaliteitszorg. Nu telt het Graafschap College in totaal 11 vestigingen waarvan 9 in Doetinchem, 1 in Groenlo en 1 in Winterswijk. De verschillende onderwijsrichtingen zijn per vestiging gescheiden. Sarien Shkolnik: "Daardoor blijft het voor de studenten overzichtelijk. Het gaat ons om de menselijke maat." In totaal volgen zo'n 9.000 studenten een opleiding aan het Graafschap College.

Predicaat TOP
Door de Keuzegids MBO wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het mbo-onderwijs en een predicaat toegekend. Shkolnik: "Vijf van onze opleidingen hebben het predicaat TOP gekregen. Dat vinden wij prachtig." Volgens haar is er nauwelijks spraken van concurrentie tussen mbo-instellingen waarvan het gebied aan elkaar grenst. Studenten uit bijvoorbeeld Zevenaar hebben natuurlijk wel de keuze of ze naar het Graafschap College of naar het aangrenzende Rijn IJssel College in Arnhem gaan.
Een probleem bij veel studenten is vaak dat zij nog niet goed weten wat ze willen. Veel stromen door vanaf het vmbo door naar het mbo. Shkolnik: "Hen begeleiden in hun keuze is een belangrijke taak voor ons." Vanuit het Graafschap College kunnen studenten met een diploma op zak doorstromen naar het hbo. Het Graafschap College scoort hoog met bijna de helft van de studenten met niveau 4 die dat ook daadwerkelijk doen, doorgaans naar het Saxion of de HAN. Shkolnik: "Wij werken er voortdurend aan de aansluiting tussen ons en het hbo verder te verbeteren. We hebben daarvoor een kwaliteitskenmerk. Recent prees het Saxion ons voor de manier waarop dat gebeurt."
Het is te voorzien dat het aantal geboorten in de regio verder terugloopt en dat scholen zich moeten aanpassen met hun capaciteit. Voor Sarien Shkolnik is dat een gegeven waar ze nu al rekening mee houdt. "In 2019 gaat de krimp ook ons bereiken. We anticiperen daarop met personeel en huisvesting. Wel streven wij ernaar onze vestigingen in de Oost-Achterhoek open te houden zodat we nog steeds regio dekkend zijn. We spreken dan over de periode na 2030. Dat duurt dus nog een flink aantal jaren. Daarna zullen ook in Doetinchem minder vestigingen operationeel zijn." Op de vraag hoe het staat met het aanbod van leerkrachten: "We hebben leerkrachten voldoende hoewel het voor een enkele studierichting moeilijk is door de concurrentie vanuit het bedrijfsleven. Een aparte categorie docenten wordt gevormd door de zogenoemde zij-instromers die afkomstig zijn uit een ander beroep. Vaak worden dat heel goede en gemotiveerde leerkrachten. De gemiddelde leeftijd van onze docenten is op dit moment tussen de 45 en 50 jaar."

Wat is de trend in het mbo? "Dat is een Leven Lang Leren. Het college van bestuur ziet het als haar taak daar passend onderwijs voor aan te bieden. In 2017 is het Sectorplan Achterhoek tot stand gekomen. Dat is speciaal bestemd voor mensen die zich willen heroriënteren op een andere baan of beroep. Dat is uniek in deze regio."

Zonder glasvezel doen bewoners zich tekort

Jan Scholten en Jeroen Stern (r) van de Werkgroep Glasvezel Slangenburg-Heidenhoek. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De aanmeldingen voor aansluiting op het glasvezelnet blijven nog steeds binnenkomen. De werkgroep Glasvezel Slangenburg-Heidenhoek houdt de teller bij en waarschuwt voor de gevolgen als mensen, om welke reden dan ook, verzuimen zich aan te melden voor een aansluiting.

Door Bert Vinkenborg

De tussenstand op maandag 5 februari is 34 procent aanmeldingen, dus nog 16 procent te gaan. Wij hebben als Werkgroep Glasvezel Slangenburg-Heidenhoek er alle vertrouwen in dat de 50 procent heel ruim gehaald gaat worden. Dat moet dan wel voor de deadline van 19 februari gebeuren. De aangemelde adressen worden door CIF van een glasvezelaansluiting voorzien, de niet aangemelde adressen krijgen die aansluiting niet.
Bewoners van het buitengebied die momenteel geen behoefte hebben aan een glasvezelaansluiting of hierover nog twijfelen, doen zichzelf zwaar tekort als ze deze kans voorbij laten gaan en doen er goed aan om zich toch aan te melden en dus (tijdelijk) aan te laten sluiten. Immers de aanleg is nu gratis, op een later moment gaat een aansluiting veel geld kosten. Achteraf aansluiten kost minimaal 995 euro, plus de eventuele meerkosten (die al snel kunnen oplopen tot een paar duizend euro). Bovendien zal de (verkoop)waarde van een woning in het buitengebied dalen wanneer er geen aansluiting voor snel internet ligt (volgens onderzoek zou het gaan om minimaal 3 procent waardedaling).
Door nu één jaar lang het goedkoopste abonnement te nemen is men veel goedkoper uit dan wanneer men op een later moment alsnog wil aansluiten. De goedkoopste mogelijkheid kost namelijk 55 euro per maand (abonnement inclusief 12,50 euro vastrecht) en is na één jaar kosteloos opzegbaar. Dus voor 660 euro voorzie je je huis van een glasvezelaansluiting.

Tweede editie Kruisberg Trailrun

DOETINCHEM – De tweede editie van de Kruisberg Trailrun staat op zondag 25 maart op het programma. Een hardloopevenement voor jong en oud, dwars door de Kruisbergse bossen, met start en finish op motorsportaccommodatie 'de Heksenplas' in Hummelo.

Ronde Tafel 20 Oude IJssel, een serviceclub bestaande uit een twintigtal ondernemers uit de Achterhoek, houdt op zondag 25 maart de Kruisberg Trailrun. Een voor iedereen toegankelijk hardloopevenement, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan het goede doel Jeugdsportfonds Gelderland.

De organisatie heeft weer een uitdagend parcours uitgezet waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit een route van 5 kilometer (start om 12.15 uur) en een route van 10 kilometer (start om 10.00 uur). Dit jaar uitgebreid met een route van 15 km (start om 12.00) voor de meer ervaren (trail)runner. Inschrijven kan vooraf via www.inschrijven.nl of op de dag zelf tot 15 minuten voor de start bij de organisatie.

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar wordt weer een kidsrun georganiseerd. Na een warming-up om 11.15 uur trotseren de kinderen vanaf 11.30 uur de heuvels van het crosscircuit trotseren over een afstand van circa 1 kilometer.
Met sporten kan men niet vroeg genoeg beginnen. Toch is er ook in de regio Doetinchem en omliggende gemeenten een grote groep kinderen voor wie sporten niet mogelijk is. Veelal vanwege financiële redenen kunnen deze kinderen geen lid worden van een sportvereniging. Jeugdsportfonds Gelderland steunt die kinderen en maakt het financieel mogelijk dat ook zij lid kunnen worden van een vereniging en over kleding en materiaal kunnen beschikken. De opbrengst van de tweede editie van de Kruisberg Trailrun komt geheel aan Jeugdsportfonds Gelderland ten goede. Bij de eerste editie van de Kruisberg Trailrun is er een bedrag van 12.250 euro ingezameld waardoor men afgelopen jaar kinderen heeft kunnen laten sporten.

Wie wil meelopen, het goede doel steunen, of meer informatie over de Kruisberg Trailrun of het goede doel wil, kan kijken op www.kruisbergtrailrun.nl, www.facebook.nl/kruisbergtrailrun of www.jeugdsportfonds.nl.Column

Burgemeester, over een paar dagen hebben we carnaval. Overhandigt u de sleutels van de stad aan Prins Carnaval en gaat u een paar dagen op vakantie?
"Dit wordt mijn eerste carnaval in 43 jaar. In mijn familie is carnaval geen traditie. Maar ik ben goed voorbereid. Ik heb samen met de meer ervaren carnavalsvierder van ons college, wethouder Peter Drenth, de pronkzittingen van alle vijf carnavalsverenigingen in de gemeente meegemaakt. Zaterdag overhandig ik natuurlijk symbolisch de sleutel van de stad aan Prins Carnaval. Daarna ga ik naar verschillende evenementen. Voorop natuurlijk de carnavalsoptocht. Mijn familie uit het hele land komt zelfs over en met elkaar kijken we naar de optocht. Voor de gelegenheid zal ik in een carnavalspak voor beginners meedoen. Na de optocht gaan wij het carnavalsgewoel in, maar wel op een nuchtere manier."

Tijdens carnaval kan er wat gebeuren waar de burgemeester aan te pas moet komen. Wie heeft er piketdienst tijdens die dagen?
"Dat ben ikzelf, dus ik moet zorgen dat ik alert en beschikbaar ben."

Carnaval heeft een lange historie. Oorspronkelijk was het een korte tijd van uitbundig eten, drinken en feestvieren. Wat is daar nog van over?
"De diepere gedachte achter carnaval is dat iedereen gelijk is en er dan geen rangen of standen zijn. Ik vind dat een mooi uitgangspunt. Vier het leven!"

Na carnaval komt de vastentijd. Daar doen niet veel mensen meer aan. Is dat jammer?
"Daar is voor sommigen wat voor in de plaats gekomen. Er zijn mensen die 40 dagen geen alcohol meer drinken en er zijn er die soberder leven en meer aan sport doen. Ooit ben ik 30 kilo afgevallen door een aantal dingen anders te doen waaronder geen alcohol en een regelmatiger leven. Van die 30 kilo zijn er intussen weer een paar teruggekomen. Misschien moet ik ook er weer wat aan doen. Het motto van de vastentijd is rust, reinheid en regelmaat. Geen slecht uitgangspunt."

Tegelijk met carnaval begint voor een aantal scholen in de gemeente een week vakantie. Sommige ouders hebben dan een moeilijke keuze; wintersport of carnaval.
"Er gaan zeker een aantal mensen lekker skiën, maar ook gaan er veel kijken naar het carnaval of doen zelf mee. Ik verwacht dat veel mensen blijven en dat het leuk wordt."

Wat betekent carnaval voor Doetinchem?
"Het schept een unieke sfeer en er zijn aardig wat mensen druk mee. De optocht is een van de grootste van Oost Nederland en een enorme trekpleister. Niet alleen voor de inwoners van de gemeente maar ook voor bezoekers. Het geeft extra kleur aan de binnenstad. En dan gaat er nog een hele wereld schuil achter carnaval. Mensen zijn maanden en maanden bezig met het organiseren van het feest. En als er in zo'n groep iets is, steunen ze elkaar ook. Het is niet alleen die optocht, of die paar dagen feesten. Het feest zelf geeft extra kleur aan de binnenstad. En de lokale economie, horecaondernemers, maar ook winkeliers, profiteren er ook nog een beetje van mee. Het is ook een feest van iedereen geworden. Van oudsher was carnaval een katholiek feest, maar nu is het van iedereen."

'Hoe meer ik beweeg, hoe fijner'

Wandelen in de groep voor mensen met een chronische aandoening. Foto: Luuk Stam

Argo en Sportservice starten speciale wandelgroep

Door Luuk Stam

DOETINCHEM – Op de atletiekbaan van atletiekvereniging Argo in Doetinchem vindt sinds kort elke maandagochtend een bijzondere training plaats. Deze is speciaal bedoeld voor mensen met chronische ziekten als COPD, reuma of hart- en vaatziekten. De atletiekvereniging heeft de wandelgroep opgezet met steun van Sportservice Doetinchem.

Onder begeleiding van trainster Els ter Laak gaat de groep die nu bestaat uit zo'n tien mensen wekelijks een uur lang aan de slag. Iedereen kan hierbij op zijn of haar eigen tempo wandelen op de 400-meterbaan. Tussen het wandelen door doen de deelnemers spierversterkende oefeningen. Ook zijn er een warming-up en een cooling down.
"Heerlijk!", vindt Riet Brugman (69) uit Doetinchem. Ze heeft fybromyalgie en schouderklachten. "Ik moet bewegen", vertelt ze. "Anders gaat het niet goed. Hier krijg je goede begeleiding. En door die oefeningen gebruik je ook spieren die je anders niet veel gebruikt." Het sporten bevalt Brugman goed. "Hoe meer ik beweeg, hoe fijner ik het vindt."
Sportservice Doetinchem hoopt de komende tijd ook bij andere verenigingen in en rondom Doetinchem activiteiten voor chronisch zieken op te kunnen zetten. "Voor deze doelgroep is er nu nog te weinig aanbod", vertelt Martine Steijvers. "Dat terwijl wij deze mensen wel heel veel tegenkomen. En bewegen is voor iedereen belangrijk."
Daarbij denkt Sportservice Doetinchem aan meer dan alleen wandelen. "Niet elke sport is voor deze doelgroep geschikt, maar we gaan graag ook met andere verenigingen kijken welke activiteiten er mogelijk zijn", geeft Steijvers aan. "Het kan ook om meerdere activiteiten per vereniging gaan."
Het doel is om activiteiten aan te kunnen bieden waar chronisch zieken structureel gebruik van kunnen maken. Zo is het ook de bedoeling dat de wandelaars elke maandagochtend op de atletiekbaan van Argo te vinden zullen zijn. "We willen hier echt mee doorgaan", aldus Steijvers. "We hopen dat dit een groep wordt die gaat groeien en die kan blijven bestaan."


Les Uns et les Autres in filmhuis Gruitpoort

Claude Lelouchs gerestaureerde meesterwerk is te zien op 25 februari. Foto: PR

DOETINCHEM - Les Uns et les Autres (1981) draait zondag 25 februari van 14.00 tot 18.00 uur in de Gruitpoort in Doetinchem. Kaarten kosten 15 euro, verkrijgbaar aan de kassa van de Gruitpoort of via www.gruitpoort.nl/klassieker.

Klassieker op zondag: Claude Lelouchs gerestaureerde meesterwerk Les Uns et les Autres over vier muzikale families voor, tijdens en na WOII. Merel verzorgt de pauze met een hapje en wijntje in Bistrostijl.
De film volgt de levens van vier muzikale stellen en hun kinderen tussen 1936 en 1980, het jaar waarin de Amerikaanse Glenn en Suzan, Simon en Anne uit Parijs, de Duitse Karl en Madga en het Russische koppel Boris en Tatjana elkaar treffen op een UNICEF-gala.
De muziek is wat de personages – werkzaam in de jazz, het variété, de klassieke muziek en het ballet – verbindt, ondanks de grote verschillen in levensloop. De liefde voor de muziek brengt alle personages bij elkaar in de wervelende finale, met een door Maurice Béjart gechoreografeerde opvoering van Ravels Boléro. De Tweede Wereldoorlog is het scharnierpunt in Lelouchs vertelling. De half-joodse regisseur, die opgroeide onder de bezetting, laat dit thema vaak terugkomen in zijn films: in Les uns et les autres treedt een van de protagonisten op voor de nazi's, een ander wordt afgevoerd naar het concentratiekamp. Les uns et les autres – met James Caan, Fanny Ardant en Geraldine Chaplin in de hoofdrollen – is een van muziek, dans en levensdrift vervulde historische sage die ons van de politiek roerige jaren dertig via WOII en de Algerijnse oorlog naar het heden brengt. De film ademt muziek, de dialogen zijn beperkt; de dramatische kracht van Lelouchs ode aan het leven rust voor een belangrijk deel op de – tijdens het draaien opgenomen – score van Michel Legrand en Francis Lai.

Achterhoek Bokaal Mencompetitie

ACHTERHOEK - Vier Achterhoekse men-verenigingen organiseren ook dit jaar weer de outdoorcompetitie om de Achterhoek Bokalen mendressuur en vaardigheid. Deze bokalen zijn aangeboden door familie Middelkoop uit Doetinchem.

De wedstrijden mendressuur en vaardigheid worden gehouden op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, in Geesteren (G), zaterdag 2 juni in Hengelo (G), zaterdag 23 juni in Westendorp, zondag 22 juli in Winterswijk en zaterdag 1 september in Geesteren (G).

Opengesteld
De competitie is open voor menners met startpas en hobby/impuls-menners uit het hele land. De wedstrijden vallen geheel onder de wedstrijdreglementen van de KNHS en tellen dan ook als zodanig mee voor puntenregistratie. Ter stimulering van de mensport zijn voor de hobby/impuls klasse aparte bekers beschikbaar gesteld voor de mendressuur en de vaardigheid. De competities worden in handicap verreden. Dat wil zeggen alle klassen paarden en pony's, enkel en tweespan. Om voor de Achterhoekbokaal mendressuur in aanmerking te komen dienen de combinaties minimaal zes dressuurproeven te hebben gereden. Voor de vaardigheidsbokaal dienen minimaal drie vaardigheidsproeven te zijn verreden.

Per wedstrijd opgeven
Als is deelgenomen aan bovengenoemde wedstrijden worden de resultaten vanzelf meegenomen in de berekeningen. Aparte opgave voor de competitie is niet nodig. Men dient zich wel per wedstrijd op te geven bij de betreffende organiserende vereniging. Zie voor inschrijving de KNHS wedstrijdkalender, Startlijsten.nl of de website van de organiserende vereniging.

Extra prijzen
Het paardenscheerbedrijf Clip and Shine uit Klarenbeek, het bedrijf van Onne en Natasja Verheul, stelt wederom prijzen beschikbaar in de vorm van een paarden-/ponydekens beschikbaar. Eén voor de winnaar van de mendressuur van de startpas- en hobbyklasse en een paarden-/ponydeken voor de winnaar van de vaardigheid van de startpas en hobbyklasse. Daarnaast zijn door Hippisch Achterhoek, hét interactieve platform voor paardenminnend Achterhoek, een wisselbeker en volgprijzen beschikbaar gesteld voor de beste samengestelde deelnemer.
Na iedere wedstrijd worden de tussenstanden op de website van Hippisch Achterhoek gepubliceerd.

Reünie Voetbaltoernooi DZC'68, speciaal voor oud-leden

Daphne Ankersmit en Jeroen Sanders, de organisatoren van het Reünie Voetbaltoernooi. Foto: John van der Kamp

Jubileumdag op zaterdag 19 mei staat bol van activiteiten

Door John van der Kamp

DOETINCHEM – Dit jaar bestaat DZC'68 vijftig jaar. Bij de Doetinchemse zaterdagclub staan voor het gehele jaar jubileumactiviteiten op het programma. Zaterdag is een groep van veertig trouwe leden en vrijwilligers van deze club te zien tijdens de bonte carnavalsoptocht door Doetinchem. Maar het hoogtepunt van het vijftigjarig jubileum is op zaterdag 19 mei, wanneer er allerlei activiteiten plaatsvinden op Sportpark Zuid.

Voor de huidige leden en oud-leden in de leeftijdscategorie 35 tot 90 jaar wordt op deze dag een Reünie Voetbaltoernooi georganiseerd. De dag wordt afgesloten met een Jubileumfeestavond, waar klokslag middernacht, dan is het zondag 20 mei, de mijlpaal 50 Jaar DZC'68 gevierd wordt.
Daphne Ankersmit stuurt de werkgroep van Reünie Voetbaltoernooi aan en wordt ondersteund door Jeroen Sanders, Rick Elferink en Hans van de Sterren. Deze werkgroep is op zoek naar oud-leden van DZC en doet een oproep. "Het Reünie Voetbaltoernooi is niet alleen voor onze huidige leden en vrijwilligers, maar wordt speciaal georganiseerd voor onze oud-leden om deze weer in contact te brengen met de club waar zij in het verleden voor gevoetbald hebben", laat de 45-jarige Daphne Ankersmit weten, die met het DZC-virus besmet is geraakt via haar zoon Fabian, die inmiddels dertien jaar bij DZC voetbalt.
Het voetbaltoernooi begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch voor iedereen die zich heeft aangemeld en vanaf 13.00 uur worden de eerste wedstrijden gespeeld. "Het toernooi wordt op halve veldjes gespeeld, zeven tegen zeven, met de regels van het 35-plusvoetbal en het Walking Football. Indien we een golf van inschrijvingen krijgen, gaan we veldjes nog kleiner maken, want we willen alle wedstrijden op het nieuwe kunstgrasveld plannen. Gezellig en overzichtelijk bij elkaar", aldus Jeroen Sanders, die vooral hoopt op inschrijvingen van voormalig DZC-leden, die de voetbalschoenen weer willen gaan aantrekken. "Momenteel hebben we bij DZC 35- en 45-plusteams en één keer per maand is een groep hier actief met Walking Football. Deze tak binnen onze vereniging kan nieuwe aanwas zeker gebruiken", vult Sanders aan.
Aansluitend is er een jubileumreceptie, die om 16.00 uur begint. "Ook de voetballers die zich voor het reünietoernooi gaan inschrijven zijn van harte welkom. Het zal deze dag een gezellige boel worden, waar je jouw oude voetbalmaatjes weer kunt ontmoeten. We hopen op zoveel mogelijk deelnemers en roepen iedereen op, mocht je nog oud-leden kennen, laat weten dat er een reünietoernooi is, speciaal ook voor oud-leden, hoe oud dan ook, als je maar minimaal 35 jaar oud bent", vertelt Ankersmit, die ook als kantine-medewerkster op Sportpark Zuid actief is.

'Het zal een gezellige boel worden, waar je je oude voetbalmaatjes weer kunt ontmoeten'

Leden en oud-leden, die op 19 mei 35 jaar of ouder zijn, kunnen zich voor dit toernooi aanmelden. Hiervoor is een speciaal e-mailadres aangemaakt: reunietoernooi@dzc68.nl. Bij de inschrijving ontvangt men informatie over het toernooi. "We willen natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers, dus mocht je nog oud-leden kennen, breng ze hiervan op de hoogte en zorg dat ze zich melden", roept Ankersmit op; zij is het aanspreekpunt bij DZC voor het Reünie-toernooi op zaterdag 19 mei.
Voor een compleet overzicht van alle jubileumactiviteiten: www.feestmeemetdzc.nl.

Rick Kinnaer schermt de bal af. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Rick Kinnaer
Woonplaats: Braamt
Geboortedatum: 1 oktober 1992

1. Club en functie Ik voetbal bij Zeddam/Sint Joris. Voor de samenwerking speelde ik bij Sint Joris. Tegenwoordig ben ik een linkermiddenvelder, in de jeugd heb ik altijd linksbuiten gestaan. Ik heb als B-junior ook nog een tijdje bij Concordia Wehl gespeeld, nadat bleek dat ik in de selectieduels redelijk kon meekomen. Mijn neef Tom Berendsen en Freek Linnenbank waren toen mijn trainers.

2. Gezin Geboren en getogen in Braamt en ik woon daar nog bij mijn ouders, Gerrie en Willy. Mijn zusje heet Tessa. Ik ben vrijgezel.

3. Beroep Ik werk bij Hogenet, een specialist in het renoveren en onderhouden van vloeren. We doen dat veel voor scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen en zo, maar ook voor particulieren.

4. Muziek Naar van alles luister ik, maar vooral popmuziek. Op weg naar het werk zijn SLAM! en Qmusic mijn favoriete radiozenders. Een festivalbezoeker ben ik niet echt, maar voor Dreamfields ben ik wel te porren.

5. Hoogte- en dieptepunt Hoogtepunt was de promotie van vorig seizoen naar de vierde klasse. En dat in het eerste seizoen samen als Zeddam/Sint Joris, kan niet beter toch! We wonnen de tweede periodetitel en hadden daarna zelfs kans op het kampioenschap, maar tegen Terborg lukte het net niet. Via de nacompetitie is het alsnog goed gekomen. Mijn dieptepunt is het laatste seizoen voor de samenwerking. De resultaten met Sint Joris vielen erg tegen, we wonnen geen duel. Gelukkig zijn Zeddam en Sint Joris gaan samenwerken. Zo niet, dan had ik waarschijnlijk voor een andere club gekozen.

6. Voorbeeld Kevin de Bruyne vind ik een heerlijke voetballer. Zijn inzicht is geniaal en hij heeft ook nog eens een fantastische pass. Zelf ben ik op mijn bescheiden niveau ook dol op passes geven. Al moet ik het bovenal hebben van hard werken.

7. Eén dag in de schoenen van Ja, dan ga ik toch voor Lionel Messi. Hij is nou eenmaal de beste speler van de wereld. Zoveel doelpunten maken voor en prijzen pakken met Barcelona, dat moet je een machtig gevoel geven.

8. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Zelf heb ik gekleurde voetbalschoenen. Ik vind ze mooier en voel mij prettig erbij. Risico is wel dat je op een lager niveau eerder een schopje krijgt. 'Pak die jongen op die kleurtjes nou eens aan', hoor je tegenstanders dan schreeuwen.

9. Ergernis Ik erger mij aan onnodig puntenverlies. Dat is ons dit seizoen al een paar keer overkomen. Door een gebrek aan alertheid of domme keuzes verspelen we dan een overwinning of een punt. Ik heb vervolgens op zondagavond altijd slechte zin. Het duurt bij mij een nachtje slapen voordat dat flinke balen is verdwenen.

10. Ambitie Handhaving in de vierde klasse met Zeddam/Sint Joris is mijn ambitie. Als we van onze concurrenten winnen, geef ik ons een goede kans op directe handhaving.

11. Openbaring Net zoals veel andere teamgenoten heb ik in de kleedkamer een vaste plek. Ik zit altijd tegenover de doucheruimtes. Als iemand anders die plek inneemt, dan jaag ik hem weg. Even opschuiven moet hij dan.

Bruidsatelier Petra landelijke winnaar Love Award

Trotse award-winnares Petra Hoog Antink. Foto: Annekée Cuppers

LICHTENVOORDE - Als winnaar van de provincie Gelderland uit de bus komen, was voor Petra Hoog Antink al een grote verrassing. Dat ze afgelopen donderdag bij Citysense in Utrecht ook nog de landelijke prijs in de categorie 'trouwmode' zou winnen, had Petra nooit durven dromen. "Ik was helemaal verbaasd."

Door Annekée Cuppers

Petra mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van bn-er Kim Kötter. "Er deden ook heel grote zaken mee dus ik was helemaal verrast en eerlijk gezegd, ook wel geëmotioneerd. Maar de sfeer was heel prettig en andere bruidsmodezaken kwamen me direct feliciteren."

Petra is nog een beetje beduusd van alle aandacht. Sinds de bekendmaking heeft ze al enorm veel app-jes, belletjes en reacties op Facebook ontvangen. Mensen komen ook spontaan de winkel inlopen om Petra te feliciteren. "Ik ben echt supertrots en wil iedereen die op mij gestemd heeft heel erg bedanken." Voor de toekomst wil Petra gewoon zo doorgaan. "Groter groeien hoeft voor mij niet, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht blijven voor mij het allerbelangrijkst."

En dat Petra's klanten dat met haar eens zijn, bewijst de Love Award die op een prominente plek in de etalage prijkt.

Column

8 juli tot 3 juni

Doesburg

Lalique Museum Tentoonstelling: "Jan Toorop & het animisme"

Hanzestad Doesburg

3 februari tot 28 maart

Doetinchem

Exposities Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis

7 februari

Doetinchem

RondomAutisme viert 5 jarig bestaan

't Brewinc

8 februari tot 26 januari

Doetinchem

Grote Winter Pubquiz in het RAS-Café

Gruitpoort

8 februari

Doetinchem

Repair Café Doetinchem

Stadskamer

9 februari tot 26 januari

Doetinchem

Kloosterwandeling in de Slangenburg

Slangenburgse kerk

9 februari

Doetinchem

Zoektocht van kunstenaar Ingrid Nijenhuis

Kunstuitleen Stadsmuseum

10 februari

Doetinchem

Zoektocht van kunstenaar Ingrid Nijenhuis

Kunstuitleen Stadsmuseum

11 februari tot 25 januari

Doetinchem

Bruisende oude stijl jazz

Zalencentrum de Kruisberg

11 februari

Wehl

expositie Trudy Dijkstra en Ineke van Loon

Orso d'Oro

16 februari tot 26 januari

Doetinchem

Meditatief wandelen in de Slangenburg

Slangenburgse kerk

16 februari

Doetinchem

Zoektocht van kunstenaar Ingrid Nijenhuis

Kunstuitleen Stadsmuseum

17 februari

Doetinchem

Zoektocht van kunstenaar Ingrid Nijenhuis

Kunstuitleen Stadsmuseum

18 februari

Wehl

expositie Trudy Dijkstra en Ineke van Loon

Orso d'Oro

Verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht: CU-SGP

Henk Bulten, lijsttrekker van CU-SGP. Foto: PR

DOETINCHEM - Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in zicht presenteren de lijsttrekkers van de partijen die op de stembiljetten staan zich. Als vijfde van de elf partijen die aan de verkiezingen meedoen is de ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP) van Henk Bulten aan de beurt.

Door Bert Vinkenborg

Wat zijn je eigen achtergronden?
"Allereerst, eigenlijk was het oorspronkelijke plan dat iemand anders lijsttrekker van de CU-SGP zou worden, maar men heeft mij gevraagd ook in de komende vier jaar deze functie te blijven vervullen. De CU en de SGP wisselen periodiek in onze naam, de ene keer staat SGP en de andere keer, zoals nu, staat de CU weer voorop. Zo zou het ook gaan met de lijsttrekkers, maar dit keer is daar dus een uitzondering op gemaakt. Over mijzelf; ik ben 48 jaar, gehuwd en heb een gezin met vier kinderen. Mijn opleiding en beroep zijn in de installatietechniek. Een branche die voortdurend in beweging is en waarin alles verandert, vooral in de digitale richting. Mensen in de installatiebranche moeten continu bijgeschoold worden, ook ik. Op dit moment heb ik twee banen. Een halftijdse baan als wethouder en een als bedrijfsleider bij een installatiebedrijf."

Hoeveel kandidaten staan er op de lijst van CU-SGP?
"In totaal hebben we 21 kandidaten. Onze lijst is in beweging. De jongste kandidaat is 19 en de oudste 69 jaar. Er staan twee vrouwen en 19 mannen op onze lijst. Onze kandidaten wonen verspreid door de hele gemeente, zowel in de stad als de dorpen en de buurtschappen. Om te zien wie wij en onze kandidaten zijn verwijs ik naar onze site www.doetinchem.christenunie-sgp.nl. Spreiding van kandidaten is goed voor onze ogen en oren in de gemeenschap. Zelf ben ik lijsttrekker. Ik ben sinds twaalf jaar bestuurlijk politiek actief waarvan de eerste paar jaar als raadsopvolger daarna één periode als fractievoorzitter en deze periode als wethouder."

Wat zijn de thema's en waardoor onderscheidt de CU-SGP zich?
"Ons verkiezingsmotto is 'Samenleven Doe Je Niet Alleen'. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op christelijke waarden en normen. De binnenste cirkel van onze kiezers kennen wij natuurlijk door en door, die krijgen het hele jaar onze aandacht. De buitencirkel, de zwevende doelgroep, proberen wij via onze campagne te bereiken. De leidende thema's daarvoor zijn: Zorg en Preventie, Rentmeesterschap en Duurzaamheid, Werk en Bereikbaarheid en Wonen. Eigenlijk dus alles, maar waar het nu om gaat is onze manier dit in te vullen."

Hoe brengen jullie de contacten met de kiezers tot stand?
"Wij doen dat op alle denkbare manieren; via de moderne sociale en de klassieke media, door te flyeren kortom we benutten alle communicatiemogelijkheden. Wij zijn nog nooit zo actief geweest en hebben een supergemotiveerd campagneteam. Een geheel nieuwe benadering is Doetinchem vanuit de lucht te laten zien door middel van dronebeelden. Een prachtige manier om zaken in beeld te brengen. Een link naar die film is te vinden op onze site en via facebook. Verder word ik vaak herkend en door mensen aangesproken. De inwoners vertellen dan wat hen bezighoudt en waar hun problemen liggen. Met deze signalen gaan wij aan de slag en vertalen die naar beleid."

Jullie doelstellingen in een paar woorden?
"Samen, rentmeesterschap, preventie in de zorg en solide beleid. Als we dat kunnen verankeren dan krijgen we Doetinchem op een hoger niveau."


Verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht: GroenLinks

Karen Kamps is de lijsttrekker van GroenLinks. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in zicht presenteren de lijsttrekkers van de partijen die op de stembiljetten staan zich. Als zesde van de elf partijen die aan de verkiezingen meedoen is GroenLinks van Karen Kamps aan de beurt.

Door Bert Vinkenborg

Kun je iets vertellen over je achtergronden? "Ik woon sinds 12 jaar in Doetinchem samen met mijn partner en twee kinderen, een dochter van 15 en een zoon van 13 jaar. We zijn destijds vanwege werk verhuisd naar Doetinchem, maar ook omdat mijn schoonouders al wat ouder werden. Mijn ouders zijn rond dezelfde tijd naar de Achterhoek verhuisd. Mijn moeder is hulpbehoevend en dan is het prettig om ze in de buurt te hebben. Ik vind de Achterhoek één van de mooiste plekken van Nederland om te wonen en Doetinchem een heel prettige gemeente, ook voor onze kinderen. Ik kom uit de jeugdzorg en heb veel gewerkt met gezinnen met gecompliceerde problemen. Daarvoor werkte ik bij het Instituut voor Zorg en Welzijn. De rode draad was steeds de zorg." Hoeveel kandidaten staan er op jullie lijst? "Er staan zestien kandidaten op onze lijst. Hun achtergronden zijn heel divers met milieu, natuur, zorg en onderwijs als hun specialiteiten. Bij de eerste vijf kandidaten zijn drie vrouwen. Zelf ben ik lijsttrekker. Als mensen meer over ons willen weten, kunnen ze naar onze website https://doetinchem.groenlinks.nl/ waar alles op te vinden is. Verder zijn we te vinden op de sociale media Facebook en Twitter."

Waarin onderscheidt GroenLinks zich en wat zijn de belangrijkste thema's? "Wij onderscheiden ons vooral door ons optimisme. Natuurlijk zijn we ook kritisch, maar wij plaatsen onze meningen en visie altijd in een hoopvol perspectief. We bieden een alternatief. Ons belangrijke lokale thema's zijn een groene gemeente waarin wij duurzame energie stimuleren. Verder vinden wij dat de welvaart rechtvaardig verdeeld moet worden en armoede en schuldproblemen aangepakt. We willen goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor jong en oud. Wij worden niet aangestuurd vanuit onze landelijke basis, wel hebben we gemeenschappelijke idealen. Bij ons is geen sprake van conflicten tussen landelijk en lokaal. Wij krijgen de ruimte om onze lokale ideeën waar te maken en die ruimte gebruiken wij ook ten volle. Onze basisvisie staat echter vast en daar zijn we blij mee."

Hoe breng je de contacten met de kiezers tot stand en hoe houd je die vast? "Om te beginnen via onze site en de sociale media, maar we zijn ook open en gemakkelijk benaderbaar. Wij gaan naar de plekken waar mensen bij elkaar komen en spreken daar met hen. Ook buiten de raad zijn we heel actief. Mensen herkennen mij vaak en spreken mij dan aan over hun ideeën of problemen. Ik heb een uitgebreid netwerk bij onder meer scholen, zorgcentra voor ouderen en culturele instellingen. Ook ben ik als vrijwilliger actief, waardoor ik met veel mensen in contact kom en hoor wat bij hen leeft."

Wat zijn jullie doelstellingen in een paar woorden? "Een groene, sociale en rechtvaardige gemeente. Dat geldt voor de stad, maar ook voor de dorpen."

Vacatures vrijwilligerswerk

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale Doetinchem (VWC) bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers om vacatures voor vrijwilligerswerk in te vullen. Hieronder volgt een kleine selectie uit het aanbod.

Wie graag achter het stuur zit en wat voor anderen wil betekenen, kan terecht bij Estinea. Als chauffeur brengt men cliënten van hun woonlocatie naar verschillende werk- en activiteitenlocaties. Wie meedoet, komt in een poule met enthousiaste vrijwilligers die samen zorgen voor het vervoer van cliënten met een beperking in de regio Doetinchem.

Wie graag iets wil betekenen voor mensen met psychische problematiek, kan bij de Vriendendienst van Stadskamer terecht. Vriendendienst is een maatjesproject voor volwassenen met een (langdurige) psychische problematiek en weinig sociale contacten. Vrijwilligers worden als maatje gekoppeld aan een deelnemer. Ze zoeken hen gemiddeld één keer per twee weken op om gezamenlijk iets leuks te doen in ontspannen sfeer. Dat kan gewoon een kopje koffie drinken en wat praten zijn, een spelletje doen of samen eropuit om te gaan wandelen, fietsen of een film te zien.

Mensen met belangstelling voor één van deze vacatures kunnen rechtstreeks contact opnemen met de organisatie of kijken voor meer informatie op de website. Er is een inloopspreekuur, op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur in het Zorgplein aan de Terborgseweg 21.

Boek 'The Artist Cube' een beleving

Paul Dekker heeft zijn levenswerk met de boeken 'The Artist Cube' verwezenlijkt. Foto: Josée Gruwel

Magnum opus van Amphions hoofd techniek Paul Dekker

DOETINCHEM – Voor de derde keer is schouwburg Amphion uitgeroepen tot Theater van het Jaar. Amphion, de naam komt uit het Oudgrieks: zoon van Zeus en Antilope. Even goddelijk als de naam en de eretitel zijn de boeken die Amphions hoofd techniek Paul Dekker onlangs uitgaf. Onder de titel 'The artist cube' heeft hij hiermee zijn magnum opus voltooid. Nu gaan de boeken hun weg naar theaterliefhebbers. 'The Artist Cube': op weg naar een collector's item.

Door Josée Gruwel

'The Artist Cube': een beleving. Foto: Paul Dekker.
Wie zich in 'The Artist Cube' verdiept, is wel even bezig. Foto: Simon Schutter

Wie Amphion binnenkomt, komt al snel onder de indruk van grote fotolijsten met levensgrote portretten van artiesten die gefotografeerd zijn in een met rood fluweel beklede kubus.
Zeven jaar geleden begon Paul Dekker met dit kubusproject. Hiermee combineerde hij zijn twee grote passies: theater en fotografie. Zo'n 200 artiesten vroeg hij om zich, liefst drie minuten voor of na de voorstelling, te laten portretteren.
Gemakkelijk vond hij het niet om ze te vragen. Want wie was hij. Toch lukte het hem om ze op het goede moment aan te spreken: "Wil je alsjeblieft..." Samen gingen ze met de lift naar beneden, door de catacomben naar de kelderruimte achter de orkestbak, waar de kubus stond.

Geobsedeerd door vierkant
Stil, afgesloten van de buitenwereld, met de artiest in de flow van de voorstelling, ving hij in opperste concentratie en intense samenwerking, klik klaar, de kracht van de persoon die normaal gesproken het hele toneel bespeelt en het nu moest doen met de kleine ruimte van 1 meter 40 in het vierkant. "Die vierkante ruimte met de prachtige symmetrie en de rust die ervan uitgaat, daar ben ik al vanaf mijn zesde door geobsedeerd."
Soms ook portretteerde Dekker een duo, een trio of een grotere groep.

Een vaag project leek het.
Het zoveelste vage project van de zoveelste fotograaf.
Maar niets is minder waar.
Het is in zijn eenvoud meesterlijk.
         Diederik van Vleuten

Boek
Dekker wilde vastleggen. Voor later. Het uiteindelijke doel was de uitgave van een boek, met een verhalend voorwoord door Diederik van Vleuten en een nawoord met de uitleg van het project. Maar naast alle unieke foto's en citaten van artiesten, moest het boek de sfeer ademen van het theater, van Amphion: licht, kleur, spektakel, beweging, emotie, spel, illusie en magie. Het boek moest een beleving worden. Wendy Wezendonk werd gevraagd om mee te denken voor ontwerp & artwork. Dekker zocht topbedrijven voor druk- en bindwerk en begeleidde zelf de processen.
'The Artist Cube' bestaat uit drie formaten voltooid: M (23 bij 23 centimeter), L (33 bij 33) en XL (50 bij 50). De M-exemplaren werden voltooid bij Wilco Art Books en voor de grote boeken vloog Dekker naar het Italiaanse Novara. Alle exemplaren werden daarna naar Amphion, Dekkers tweede huis, gebracht: 1700 keer M, 100 keer L en 30 keer XL.
Op 20 november 2017 presenteerde hij 'The Artist Cube'.

Herinneringen
Uit een glanzende, dieppaarse cassette wordt het kleinste boek op tafel gelegd. Maar liefst 888 pagina's omsloten door een aaibare, dieppaars fluwelen omslag. Het boek vraagt om lezen, observeren, voelen, denken en verwonderen. In een lange rij komen ze voorbij: acteurs die zichzelf zijn of ietwat gemaakt overkomen, die introvert of extravert ogen, die liggen staan of zitten, die sober zijn gekleed of pompeus, die kracht uitstralen of juist niet. Daarbij citaten van theatergrootheden en tussendoor als wilde zeeën en stille meren pagina's met theatersferen die opgeroepen worden door techniek en belichting. Het boek dompelt onder, brengt herinneringen naar boven, geeft een tijdsbeeld en maakt de lezer deelgenoot van theatergeschiedenis.

In een hokje
Artiesten schrijven over hun ervaring. Lebbis: Nog nooit zo lekker in een doosje gezeten; beperking daar gaat het in het leven om. Hans Liberg wil thuis ook zo'n kubus en voor Lenette van Dongen is de kubus het enige hokje waar ze in past. André van Duin schrijft: 'Wat leuk en wat een eer! 'Out of the box' in Doetinchem'. Nathalie Baartman gaat de diepte in: 'Dansen op de vierkante meter, dat is leven'. Maar Diederik van Vleuten overziet de gevolgen: 'Ik moet er nu, nu het boek er is en hopelijk aan een zegetocht over Nederland begint, niet aan denken dat ik indertijd nee had gezegd. Dan had ik nu niet meegeteld. En artiesten die niet meetellen, dat is wel het allerlaatste hokje waar je in gestopt wilt worden.'

Het hokje rook nog een beetje naar Youp en Jochem,
maar gelukkig zie je daar op de foto niks van.
Yentl en De Boer

Mystiek
Zeven jaar duurde het project. Het aantal is bewust gekozen. Dekker: "Zeven is in de hele geschiedenis een mystiek getal. Het staat voor harmonie en voltooiing."
Geen wonder dat in de boeken L en XL van 'The Artist Cube' zeven soorten papier werd gebruikt en er zeven merklinten in zijn verwerkt die – mooi detail – afkomstig zijn van de oude trekkenwand van Amphion.
Charles Droste, directeur van Amphion: "Het was een mooie wisselwerking: Paul kon door de medewerking van Amphion zijn droom verwezenlijken en wij hebben ons als Amphion op de kaart kunnen zetten als het theater met de mooiste theatrale kunst aan de muur! Het boek dat er nu ligt is een prachtig document geworden van zeven jaar foto's. Amphion geeft dit nu als cadeau aan artiesten mee en de reacties zijn overweldigend. Ik ben trots op het resultaat, dat ook op Amphion afstraalt."

Impact
Sinds de presentatie van het boek is het leven van Dekker veranderd. "In mijn vrije tijd houd ik me alleen maar bezig met het boek. Ik had er niet bij stil gestaan dat het zo'n impact zou hebben."
Inmiddels heeft Marc Marie Huijbregts 'The Artist Cube' bij DWDD laten zien en ligt het L-boek bij de Koninklijke Bibliotheek in de toren bij de exclusieve boeken, waar het onder toeziend oog van een bewaker kan worden ingezien. Particulieren en bedrijven tonen belangstelling en er ligt een uitnodiging van Janine van den Ende om het boek samen met Dekker op 8 februari te bekijken.

In Amphion is het M-boek (60 euro) tentoongesteld. "Het L-boek zou komen op de plek waar de stoel stond die hoort bij Theater van het Jaar 2016. Maar die plek wordt nu ingenomen door de stoel die hoort bij Theater van het Jaar 2017. Andere plek zoeken dan maar."
Belangstellenden kunnen bij de kassa van Amphion of via www.theartistcube.com een boek kopen.

Column

Drieslagstelsel

"Is het belangrijk, dat kinderen boeken lezen?", vroeg Matthijs van Nieuwkerk aan Jan Terlouw. De 86-jarige eminence grise van de liberale politiek die in december 2016 door De Wereld Draait Door werd neergezet en sindsdien gekoesterd als Ons Nationaal Geweten. U weet het vast nog, met dat touwtje uit de brievenbus.
Van Nieuwkerk verwachtte een kort antwoord, maar Terlouw nam er de nodige minuten voor. "De tijd is nu eenmaal zoals die is en er wordt inderdaad minder gelezen", stelde hij vast. Zonder daar nu direct een waarde-oordeel aan vast te plakken. Maar vervolgens wees hij wel op onderzoeken, die hebben uitgewezen dat kinderen die veel boeken lezen, een grotere algemene ontwikkeling opbouwen en daarmee een voorsprong krijgen in het leven.
Natuurlijk, dacht ik, kennis is macht. Maar die kennis kun je toch ook op andere wijze overdragen, dat hoeft toch niet per se door middel van boeken? (Als fanatiek lezer speelde ik even advocaat van de duivel). Maar deze in werkelijkheid niet eens gestelde vraag werd meteen door Terlouw weerlegd. Als oud-wetenschapper en voormalig politicus heeft hij nog best het een en ander te vertellen, legde hij uit. "En als ik dat in de vorm van een verhaal doe, komt dat vaak het beste over."

Ik moest daaraan denken toen ik een paar dagen later zat te lezen in de historische roman Tijl, van de Duitse auteur Daniel Kehlmann. Die beschrijft in het begin van zijn boek de weg die de hoofdpersoon gaat om van de molen van zijn vader in het dorp te komen. Waar het bos minder dicht wordt en je het bouwland van het dorp oversteekt, velden, weilanden en akkers, een derde braak, tweederde in gebruik, (…) zie je de spits van de kerktoren al.

Een derde braak, tweederde in gebruik. Het zijn die zes woorden die me troffen. Ze vormen namelijk een subtiele verwijzing maar het drieslagstelsel, de in het verleden gangbare landbouwmethode, die onder Karel de Grote al werd ingevoerd. En tot de komst van de kunstmest in zwang bleef. Op een akker verbouwde een boer één jaar wintergraan (tarwe of rogge), het tweede jaar zomergraan (gerst of haver) en het derde jaar niets. Door één jaar braak te liggen kreeg de grond de kans zich te herstellen.

Ongetwijfeld heeft meneer Hutjes, mijn geschiedenisleraar op de RSG Lochem, me daarover verteld. Maar dat zou ik allang zijn vergeten, als ik er ook niet over had gelezen. Eerst in de historische roman De Zanger van Coevorde (een soort Fulco de Minstreel voor volwassenen), later nog in tal van andere, vooral non-fictie-boeken.
Dat is dus die algemene ontwikkeling waarover Terlouw het had, bedacht ik. Maar dan nog…. Is het nu echt belangrijk om te weten wat het drieslagstelsel inhield?

Ja dus! Omdat we van de geschiedenis kunnen leren. Als u hem gelezen hebt, denk dan nog even aan mijn column van vorige week. Over de Achterhoekse bodem, die zo dood is als een pier. Waaruit door pesticiden en meststoffen alle leven is verdwenen. Terwijl dat leven (insecten, maar ook de mollen die van die insecten leven) juist zo belangrijk is voor de vruchtbaarheid van de grond.

Het is maar even een losse gedachte, hoor. Omdat ik er niet echt verstand van heb. Maar zou dat drieslagstelsel niet iets zijn voor onze Achterhoekse boeren?

Tante Rikie: 'Leven vóór de dood!'

Tante Rikie krijgt 65.000 man aan het meezingen. Dat maakt haar een bijzondere Achterhoeker. Foto: Zwarte Cross

Door Hans Jeukfluit

Zomaar een regenachtige ochtend op de Hummelse hei. Uw verslaggever staat ruim op tijd te wachten op de afgesproken plek. Niet veel later doemt in de verte langzaam het silhouet op van de vrouw die niet alleen voor Achterhoekers het boegbeeld is voor deze streek, maar ook tot ver buiten de landsgrenzen wordt beschouwd als een uithangbord voor de Achterhoek. Deze status heeft ze natuurlijk verworven dankzij haar geesteskind de Zwarte Cross.

Sierlijk is haar tred niet te noemen. Ietwat onhandig zelfs, baant ze zich een weg door het drassige gebied in de buurt van haar bescheiden woning. Iedere boomstronk, zwerfsteen of ondoorwaadbare plek zou haar bekend kunnen zijn, maar zoals wel vaker met de Groten der Aarde is iedere dag een nieuw geestelijk begin. Op pakweg tweehonderd meter afstand zie ik haar even stoppen bij een bankje. Ik kon niet goed zien wat ze er deed, maar hoorde haar wel keihard vloeken (ooggetuigen meldden ons later dat ze in de hondenpoep was getrapt – RED). Het ziet er allemaal wat kolderiek uit, maar eenmaal op een paar meter van mij verwijderd, pakt ze mij direct in met die heerlijk schalkse glimlach. Tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross, is het eeuwige onweerstaanbare meisje waar iedere man als een blok voor valt. Een blik in haar ogen doet je hart sneller kloppen en je bloed kolken. Eindelijk is dan voor mij het moment gekomen om mij te laven aan haar ontwapenende uitstraling en volstrekt unieke kijk op de wereld. "Moi Jeukfluit, mooi da-j d'r bunt. Ik heb een thermosfles met koffie metgenommen en heb krentenbrood gesmeerd. He-j döst of smag?" Wat een vrouw…

Wat volgt is een ontspannen wandeling langs locaties die belangrijk zijn in het leven van Rikie. We stoppen bij de eikenboom waar ze voor de eerste keer zoende, we lopen langs de Weppel waar ze als kind leerde kitesurfen en komen langs het weiland van Teunis Wullink waar ze in 1997 de eerste Zwarte Cross organiseerde. Onderwijl neemt ze mij mee in haar hersenpan en weet ze mij te imponeren met filosofische uiteenzettingen ('Maakt de saus de pasta of de pasta de saus?'), authentieke levensvisies ('Doe het veilig. Of doe het onveilig. Maar dóé het!'), volstrekt originele ondernemersadviezen ('Als i-j neet al ow geld niet in de fik durft te stekken, dan bu-j een bange wezel en totaal ongeschikt om een bedrijf te leiden'), grappige anekdotes ('… en toen ik ingesmeerd met mayonaise noast heur op dat luchtbed lag uut te puffen zei ik: Yoko, loat die jongens toch lekker met zijn vieren muziek maken') en een gezonde portie relativeerde weerspiegelingen ('Ik bun gewoon Rikie').

We lopen langs een weiland waar een koe ons uitdrukkingsloos aankijkt. Rikie verbaast mij als ze uit het niets met een soepele sprong over de sloot springt en ineens pal voor het dier staat. Ze aait het rund over de kop terwijl ze het indringend in de ogen aankijkt. Na enkele seconden knielt de koe en loeit ze loepzuiver en op vol volume de melodie van 'Ik bun een Zwarte Crosser' van de Motorband. Na twee refreinen klapt Rikie in haar handen en zegt ze: "Bedankt, lief beest. Ik wens ow een onmundig mooie dag!" De koe knipoogt, draait zich om en dartelt als een vrolijk konijntje richting de horizon. Ik sta perplex. Als we verder lopen vraag ik stamelend aan Tante Rikie wat er zojuist gebeurde. "Tja, alles wat leaft is veur mien eender. Mannen, vrouwen, kinderen, dieren, het mek mien geen donder uut en ik benader alles en iedereen op dezelfde manier. Op de Zwarte Cross krieg ik 65.000 man veur het hoofdpodium an het metzingen, dus veur één koe draai ik mien hand ook niet om." En toen viel bij uw verslaggever het kwartje: Tante Rikie hoort bij de Achterhoek zoals Frank Sinatra bij New York, Bob Marley bij Jamaica, Nelson Mandela bij Zuid Afrika, Batman bij Gotham City, Jezus bij Nazareth en Kabouter Plop bij Plopsaland. Ze is geen product van deze streek, maar is als vanzelfsprekend verweven met het DNA van deze regio. Tante Rikie ìs de Achterhoek.

Als ik haar aan het einde van onze wandeling vraag naar haar kijk op de toekomst van de Achterhoek stopt ze met wandelen. "Maak ow toch geen zorgen, Jeukfluitjen. Een favoriete zanger van mien zeg altied: 'The past made no sense, the future looks tense, I am now'. Wieze woorden, want de toekomst zie ik zeer rooskleurig tegemoet. Het is actie en reactie tot in de oneindigheid. Groei of krimp, het mek allemoal geen donder uut op de lange termijn. Maak d'r wat moois van en zeg iedereen ochtend uut volle borst: Leven vóór de dood!"

Column

Kroezeboom

Ooit stond hij een stukje buiten Ruurlo, tussen de akkers aan de weg naar Borculo. Maar de dorpsgrens schoof op. Tegenwoordig staat de eeuwenoude vierstammige zomereik in een particuliere voortuin, midden tussen de bebouwing.

Iedereen kent deze misschien wel beroemdste boom van de Achterhoek als de Kroezeboom. Net als dat verre familielid, de Kroezeboom bij het Twentse Fleringen. Die laatste staat nog wel in het open veld en er staat zelfs een kapelletje bij. Over beide bomen wordt vaak verteld dat ze op vroeger heilige plaatsen staan. Dat op deze plekken al in Germaanse tijden werd vergaderd en recht gesproken. Allemaal flauwekul, dat kan helemaal niet. De Kroezeboom in Ruurlo is nog 'maar' 350 tot 400 jaar oud. Die van Fleringen iets ouder, maar ook daar heeft nooit een Germaan onder gezeten.
Kroezeboom is eigenlijk ook helemaal geen naam, meer een aanduiding. In het Achterhoeks is een kroeze(n) boom gewoon een boom met een mooi gevormde, volle kroon. Breed vertakt en dicht bebladerd. Daar zijn er wel meer van. In Vorden bijvoorbeeld stond vijftig jaar geleden ook nog zo'n enorme oude eik die Kroezeboom werd genoemd. Maar had zo'n zelfde boom in Dinxperlo gestaan, dan had ie waarschijnlijk anders geheten. Want daar spreekt men niet van een kroezeboom, maar van een gelpenboom.
En het woord kroes wordt niet alleen gebruikt voor een eik met een volle kroon. Ook een den kan kroes zijn. Met z'n weelderige kroon is zo'n kroezen denne dan het tegenovergestelde van een spradlink.

Presentatie over stormramp in Borculo en Neede

Borculo na de stormramp in 1925. Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

BORCULO/NEEDE - Onlangs werd Nederland nog getroffen door een van de zwaarste stormen sinds tijden. Maar deze storm was niets vergeleken bij de storm die in 1925 over Borculo raasde. Op woensdag 14 februari blikt Ben van Dijk uit Neede aan de hand van beeldmateriaal terug op de storm die bijna geheel Borculo in puin legde. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22 uur. Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. Opgave: via info@ecal.nu of 0314-787078. Entree: 2,50 euro. Consumpties voor eigen rekening.

Filmer Ben Tragter vertoont op deze avond zijn film 'De Gelderse IJssel, een rivier met vele gezichten'. Deze film uit 1995 belicht de rivier en de hanzesteden Doesburg, Zutphen, Deventer en Kampen. De film won in 1996 De Gouden Vlam en kreeg zilver op het Nationale Amateurfilmfestival.
Ben van Dijk is verbonden aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting en boerderijmuseum De Lebbenbrugge in Borculo waarvoor hij onlangs een expositie over fotograaf Bernard Hoetink samenstelde. Tijdens zijn presentatie laat Ben van Dijk een filmfragment zien dat onlangs in bezit is gekomen van het Erfgoedcentrum. Hierin zijn unieke beelden van de stormramp van juni 1927 te Neede te zien.
Eibergenaar Ben Tragter is eveneens verbonden aan de Meester Heuvelstichting en boerderijmuseum De Lebbenbrugge. Hij ontving in 2006 de Mooi-Gelderlandprijs voor personen die zich verdienstelijk maken op het gebied van natuur en cultuur. Sinds 1980 maakt hij films over zijn geboortestreek. Hij is verbonden aan de Stichting Staring Advies, die zich bezig houdt met onderzoek en advisering op gebied van natuur en landschap. Tragter won met zijn films vele prijzen op amateurfilmfestivals.

Column

Wegwerkzaam-heden

De aanleg van de nieuwe N18 vordert gestaag. Het is een prachtig infrastructureel project – en niet alleen omdat de verbinding tussen Twente en de Achterhoek erdoor verbeterd wordt. De nieuwe N18 zal ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de gemeente Berkelland ten goede komen. Wat dat betreft is het project een mijlpijl in de regionale geschiedenis. Ik kijk dan ook uit naar de documentaire 'N18, de film', die het voorbereidings- en bouwtraject van de N18 in beeld brengt. Als het goed is, verschijnt de film als de weg officieel in gebruik wordt genomen.

Even verderop, tussen Borculo en Lochem, wordt ook aan de weg gewerkt. Niet in fysieke zin, maar in gedachten, op papier en in bestuurlijke overleggen. Hier ligt namelijk de Nettelhorsterweg/N825, een provinciale weg die alsmaar drukker wordt. Automobilisten rijden er vaak te hard en het transportverkeer neemt toe. En als verbinding tussen het oosten van de Achterhoek en de A1 zal het er met de nieuwe N18 vast niet rustiger op worden. Omwonenden maken zich er terecht zorgen over. Niet alleen zijzelf, maar ook hun kinderen moeten prettig in de buurt van de N825 kunnen wonen. Daarom zijn ze een burgerinitiatief gestart onder de naam 'de Slimste Weg van Nederland'. Nu is de weg nog 'slim geveurlijk', om het op z'n Achterhoeks te zeggen, terwijl er volop kansen liggen om de leefbaarheid langs de weg en de verkeersveiligheid met slimme ingrepen te verbeteren. En omdat er in 2020 groot onderhoud aan de N825 is gepland, is dit het moment om in actie te komen. De initiatiefnemers roepen bestuurders op om bij de trajectaanpak een brede blik te hanteren, ambitieus te zijn en innovatief te denken. Tijdens een inspiratieavond met de buurt en een ontwerpsessie met studenten zijn al flink wat ideeën bedacht om de weg veiliger, stiller en schoner te maken. Een corporatie van bewoners en bedrijven, sensoren in het asfalt voor constante snelheid, meer groen langs de weg – aan simpele en doeltreffende oplossingen geen gebrek.

De nieuwe N18 en de Slimste Weg van Nederland zijn letterlijk en figuurlijk verschillende trajecten. Gaat het bij de N18 vooral om asfalt en auto's, bij de Slimste Weg ligt de nadruk op burgers en betrokkenheid. Maar beide projecten hebben ook veel gemeen. Want ze laten zien dat een weg meer is dan een verbinding tussen A en B. Werkzaamheden aan de weg zijn niet los te zien van grote maatschappelijke uitdagingen als leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Infrastructuur is van grote invloed op de woonomgeving en raakt mensen in hun dagelijks leven. Goeie wegen zijn cruciaal voor regionale ontwikkeling – en dat principe is al zo oud als de weg naar Rome.

Gert-Jan Hospers

Miracle Sound zesweekse 'Learn2Sing'

DOETINCHEM - Op 15 februari start vrouwen barbershopkoor Miracle Sound weer een zesweekse 'Learn2Sing'-cursus op de repetitielocatie in de SAM school aan de Van Limburg Stirumlaan 5 in Doetinchem.

Al jaren op zoek naar een muzikale hobby, waarbij men samen plezier maakt en er iets ontstaat waarvan je niet dacht dat je het kon? Dat is barbershop zingen. De deelnemer leert elke week iets over houding, uitspraak, klank, ademhaling, stemgebruik. Ze werken met twee supermooie en bekende songs; With a little help from my friends van de Beatles en All of me van John Legend. De deelnemer hoeft geen noten te kunnen lezen, gevraagd wordt alleen inzet en enthousiasme. Afgesloten wordt met een mini-concertje voor vrienden en familie. Kijk op Miraclesound.nl voor meer informatie of mail naar learn2sing2018@gmail.com.

DOETINCHEM - Johnny Cash overleed in 2003 en wordt gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse singer-songwriters van de twintigste eeuw. The Johnny Cash Roadshow eert zijn bijzondere muziekcarrière aan de hand van alle hitsongs, beelden en verhalen.

Deze voorstelling, mede mogelijk gemaakt door de Cash-familie, is de grootste in zijn soort wereldwijd. 'The man in black' wordt vertolkt door Clive John. Hij wint vele awards en toont een verbazingwekkende gelijkenis. Bekende nummers als 'A boy named Sue', 'A thing called Love', 'Folsom Prison blues', 'San Quentin' en natuurlijk 'Ring of Fire' komen voorbij en dat alles met een live-band, brass-sectie en vocalisten. "Deze show mag een echte Johnny Cash-fan niet missen", zegt Henk-Peter Wigt van impresariaat Wigt International.
Tussen 9 en 20 maart treedt deze band op in Nederlandse theaters en op donderdag 15 maart in Schouwburg Amphion in Doetinchem.

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Gebruikt witgoed met 3 maand garantie. Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15.

VLOOIENMARKT Westervoort Zon.18 februari van 10 - 17 uur sporthal Sports Planets De Pals Emmerik 5. Info kraamhuur 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT Giesbeek zon. 25 febr. 10 - 17 uur sporthal De Panhoven Bingerdensedijk 4 info Kr.huur Tel. 06 - 3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl

INRITVERKOOP/SCHUUROPRUIMING veel spullen uit grootmoeders tijd zat. 10 febr. van 10 tot 14 uur Kon.Beatrixstraat 8 Gaanderen

VLOOIENMARKT Hoog-Keppel Hessenhal zon.11 febr. 10 - 17 uur Monumentenweg 30 info kraam.huur. Tel. 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

Camping zoekt Tourcaravan te koop. Bel: 06-21819821