Dinxpers Nieuws

13 februari 2018

Dinxpers Nieuws 13 februari 2018


Vrouwencafé in Kulturhus

DINXPERLO - Iedere dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur houdt Figulus Welzijn een Vrouwencafe in het Kulturhus. Een inloop voor Dinxperloërs en nieuwkomers.

Het doel van het Vrouwencafé is om van elkaar te leren. Zowel taal als de alledaagse dingen even met elkaar doornemen. Een gezellige inloop voor iedere Dinxperloër. Voor vragen kan men mailen naar: s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl of tel: 0315-655282, maar iedereen is ook gewoon welkom om op dinsdag even een kijkje te komen nemen.


Carnaval in Dinxperlo

Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Vrijdagmorgen 9 februari stroomde het schoolplein van de Liboriusschool vol met verklede kinderen. Allemaal klaar voor de carnaval! De morgen werd geopend door drie mooie presentatrices. Zij onthulden dat Prins Senna dit jaar Prins Carnaval van de Liboriusschool is. Hierna volgde een playbackshow vol spetterende optredens. Samen met de kinderen van peuterspeelzaal De Schatkamer en kinderdagverblijf StipStap en de kinderen van basisschool De Wegwijzer liepen zij de carnavalsoptocht, begeleid door leden van de drumband. En samen met de carnavalsmuziek die klonk uit de speakers en het zonnetje dat lekker scheen was het een geslaagde carnavalsoptocht. Foto: Frank Vinkenvleugel

Besluit aanpak Beggelderdijk pas na verkiezingen

Gemeenteraad zal kiezen uit vijf varianten

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - In het Rondetafelgesprek (RTG) Ruimte waren er zes insprekers over het voornemen van Burgemeester en Wethouders om de Beggelderdijk met een aantal kleine aanpassingen verkeersveiliger te maken. Het merendeel van de insprekers vond dit niet voldoende en pleitte voor een variant met een nieuw tracé. Twee van de insprekers kondigden echter al aan zich daar tegen te zullen verzetten. Naast de vier varianten, die al eerder met omwonenden waren besproken, kwam er nog een vijfde variant op tafel. Omdat daarover nog diverse vragen beantwoord moeten worden stelde RTG-voorzitter Martin Veldhuizen voor dit eerst zorgvuldig te doen. Daardoor zal de discussie over de Beggelderdijk niet meer plaatsvinden in de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vijf varianten
In een raadsmededeling van januari presenteerden B en W drie onderzochte varianten. De meest vergaande was een nieuw tracé, dat ten noorden van de huidige Beggelderdijk loopt. Na een bijeenkomst met bewoners en belanghebbenden werd daar een vierde variant aan toegevoegd. In de RTG Ruimte werd een vijfde toegevoegd. Voor de helderheid volgt hierna een overzicht. Bij alle varianten gaat het om het deel van de Beggelderdijk dat bij de rotonde in de Terborgseweg begint, bij de kruising met de Bohneweide overgaat in het Beggelderpad en eindigt bij de AA Strangrondweg.

Variant 1: Aanvullende maatregelen op huidige weg. Dat betekent het uitvoeren van regulier onderhoud en de aanleg van verkeersplateaus bij kruisingen Bohnenweide en Bosmanlaan. De wegbreedte blijft dezelfde. Buiten de bebouwde kom worden de fietsstroken breder (1,25 meter i.p.v. 1 meter) en wordt de rijbaan versmald tot 3,5 meter. Er mag daar 60 km gereden worden.Binnen de bebouwde kom wordt de weg van 5 naar 6 meter verbreed en komen er eveneens fietsstroken van 1,25 meter. Kosten 500.000 euro;

Variant 2: Opwaarderen Beggelderdijk. Buiten de bebouwde kom wordt de weg tot 6,5 meter verbreed en worden de fietsstroken 1,5 meter breed. Er mag daar 60 km gereden worden. In de bebouwde kom komt er een vrijliggend fietspad voor twee richtingen. De rijbaan wordt van 5 naar 5,95 meter verbreed. Kosten 900.000 euro;

Muziekmiddag nieuwe stijl

De Plucker Muzikanten. Foto: PR

De Plucker Muzikanten houden binnenkort een gezellige muziekmiddag, net zoals ze dat veel vaker deden. Ditmaal voorspellen de organisatoren een middag 'nieuwe stijl' die iedereen nog beter zal bevallen.

Besluit aanpak Beggelderdijk pas na verkiezingen

Zes insprekers over de Beggelderdijk bij de RTG Ruimte. Geheel links wethouder Nijland. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vervolg van de voorpagina

DINXPERLO - In het Rondetafelgesprek kwam de aanpak van de Beggelderdijk aan de orde. Daarbij kwam - naast al eerder genoemde varianten - nog een variant voor de aanpak aan de orde.

Variant 3a: Nieuw tracé. Dat begint bij een nieuwe rotonde in de Terborgseweg nabij de Snijders-Veerbeek. Even ten zuiden van die beek loopt de nieuwe weg richting Demkespad om daar verder te lopen over het huidige tracé. Het wordt een 80-kilometerweg. Buiten de bebouwde kom wordt ten zuiden hiervan een nieuw fietspad aangelegd. Voor het langzaam verkeer blijft vanaf de kruising met de Demkespad het oude tracé beschikbaar. De Beggelderdijk daar wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt 30-kmweg. Kosten 2.200.000 euro;

Variant 3b: Als 3, maar zonder nieuwe rotonde in de Terborgseweg en 60 in plaats van 80 kilometer. Kosten 1.000.000 euro;

Variant 3c (ook aangeduid als 5): Als 3b, maar het deel dat op het grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek ligt wordt niet veranderd.

Bij de varianten 2, 3a, 3b en 3c kunnen er extra kosten komen, als er gas- en waterleidingen verlegd moeten worden. Geschat wordt dat dit tussen de één en twee ton euro extra kan kosten. Bij de varianten 3a, 3b en 3c kunnen er ook extra kosten komen als grondeigenaars niet mee willen werken om grond af te staan voor het nieuwe tracé. Bij deze varianten zal ook de gemeente Oude IJsselstreek mee moeten werken. B en W gaat er niet van uit dat die in de kosten zullen bijdragen.

'Er moet wat gebeuren!'
De bewoners van de buurt bij de Beggelderdijk in de bebouwde kom lieten tijdens de RTG ruimte weten de varianten 1 en 2 af te wijzen. "Vanwege het verbreden van de weg", zei hun woordvoerder. "Wij willen ook geen drempels want dat geeft geluidsoverlast. Het vrachtverkeer zal toenemen. Wij zijn de racebaan zat en willen daarom een toekomstgerichte oplossing met een nieuw tracé. Wij zijn voor variant 3c. Na twintig jaar zijn we het spuugzat. Er moet wat gebeuren!"

Inspreker heeft geen hoge pet op van situatie-kennis raadsleden

Twee bewoners van het Demkespad, die bij de tracés 3a, 3b en 3c een nieuwe weg in hun achtertuin krijgen, zullen zich daar tegen verzetten. Zij vonden dat het variant 1 of 2 moest worden. Een andere inspreker vond variant 1 'geen optie' en variant 2 een 'lapmiddel'. Volgens hem koos het college alleen voor variant 1, omdat deze het goedkoopst is. Variant 3b is voor hem de beste keuze. Bertus te Grotenhuis van Dinxpers Belang vond dat B en W bij de keuze van variant 1 voorbij gaat aan de veiligheid voor wandelaars en fietsers. Hij noemde het zwaar wegverkeer ontoelaatbaar. Hij vond variant 3b de beste. Te Grotenhuis bleek geen hoge pet op te hebben van de kennis van de raadsleden van de situatie ter plekke. Ook beweerde hij dat de financiële cijfers en de verkeerstellingen van de gemeente niet klopten.

'Wat wij willen is voldoende'
Wethouder Gerard Nijland legde uit waarom B en W variant 1 de beste vindt. Belangrijk argument daarvoor zijn de verkeerstellingen, die laten zien dat er geen sprake is van te veel verkeersbewegingen en dat de hoeveelheid vrachtverkeer niet te groot is. "Ik neem afstand van de insprekers die zeggen dat de verkeerstellingen onbetrouwbaar zijn. We hebben de normale werkwijze toegepast en veertien dagen geteld." De aanvullende maatregelen blijft hij voldoende vinden om de weg veiliger te maken. "Ik snap het gevoel van de insprekers, maar wat wij willen is voldoende." Of de gemeenteraad het daar mee eens is, zal pas later blijken. De RTG-leden wilden wel dat er een inschatting gemaakt wordt van de kosten van grondaankoop. Gerbert Navis wilde bovendien dat al geschat wordt hoe hoog de planschadekosten zijn. De bewoners die een nieuwe weg in hun achtertuin krijgen zullen immers vinden dat hun woning minder waard is geworden. De kans voor procedures bij de aanleg van een nieuw tracé, was voor wethouder Nijland een extra argument om nu te kiezen voor variant 1. "Als de procedure tot aan de Raad van State gaat kan het nog wel drie tot vijf jaar duren voordat er een nieuwe weg is. Tot dan zal er toch onderhoud nodig zijn. Niets doen is niet reëel." Ongetwijfeld zal er tijdens de bijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ook gesproken worden over de Beggelderdijk.

Lezing 'Happy Bee Plant'

AALTEN - Pieter van Manen verzorgt op dinsdag 27 februari een lezing over Happy Bee Plant. De lezing is in Partycentrum 't Noorden, op uitnodiging van Groei & Bloei Aalten en omgeving, en begint om 19.30 uur. Leden van de vereniging hebben vrije toegang, niet-leden zijn ook welkom, maar betalen drie euro. Happy Bee Plant is een kwekerij met planten voor bijen en vlinders. De Happy Bee Plant zorgt voor vele bloembezoeken in de tuin, waardoor deze planten zorgen voor een levendige tuin. In tegenstelling tot wat wellicht veel mensen verwachten, zijn wespen vleeseters en zij zullen dus niet op deze planten afkomen. de planten zijn gekweekt zonder bestrijdingsmiddelen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor insecten en ze geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Door een gezonde biodiversiteit in de tuin krijgen insectenplagen minder kans. Voor de verkoop zal Pieter ook planten meenemen met een grote nectar- en stuifmeelopbrengst.

Column

Verkiezingen

Die hebben we over vijf weken ook al weer gehad. Die verkiezingen. Diverse mensen uit alle gemeentes in ons kleine landje maken zich weer druk om de aandacht te vestigen op wat zij vinden dat belangrijk is voor hun gemeente.
Even wat cijfers om een idee te krijgen: Nederland telde ruim een eeuw geleden meer dan 1.100 gemeentes. Per 1 januari was dat 'slechts' 380. Als je van ruim 17 miljoen inwoners uit gaat is dat gemiddeld 45.000 zielen per gemeente. Schiermonnikoog heeft het minst aantal inwoners: 941. Amsterdam de meeste: circa 860.000.
Het is een utopie is om het iedereen naar de zin te maken. Daarom is eigenlijk de dag van de verkiezingen niet zo belangrijk. De dagen daarna zijn veel belangrijker. Kijk alleen maar eens naar de tankwagens water die worden aangevoerd en die door de beloofde wijn wordt gemixt. Men kijkt elkaar aan, heb jij dit, ooooow ik heb dat en een compromis is geboren. En de kiezers die daar niet voor gekozen hebben staan in het spreekwoordelijke hemd.
Ik snap ook wel dat, als je tot overeenstemming over een bepaald onderwerp wilt komen, je het eens moet worden. Het grote nadeel is gewoon dat er in een beoogde coalitie, die de meerderheid heeft, te veel partijen zitten. Dan maar een twee-partijen systeem in ons landje? Dat al helemaal niet. Geen Amerikaanse toestanden hier alsjeblieft! Daar is het de gewoonste zaak van de wereld om uit principe alles te blokkeren wat die andere partij voorstelt. Gewoon om het blokkeren zelf. Gooien met modder en stront is daar aan de orde van de dag. Maar jaahaa dat kunnen we hier ook wel hoor. En met hier wordt ook echt hier bedoeld. In onze gemeente. Hier wijzen de dames en heren lijnenuitstippelaars eerst op de gebreken en tekortkomingen van andere partijen. Er is gauw genoeg een stok gevonden om een hond te slaan. Zorg eerst maar eens dat je zelf de eigen zaken voor elkaar hebt.
Een lokale partij hier heeft het idee opgepakt om echt bij mensen aan te bellen om hun politieke gedachtengoed (zouden ook twee woorden kunnen zijn….) aan te prijzen. Advies voor de aanbellers: de hond kan bijten!

Hol ow goed!
H. Eurneman

Lezing 'Happy Bee Plant'

AALTEN - Pieter van Manen verzorgt op dinsdag 27 februari een lezing over Happy Bee Plant. De lezing is in Partycentrum 't Noorden, op uitnodiging van Groei & Bloei Aalten en omgeving, en begint om 19.30 uur. Leden van de vereniging hebben vrije toegang, niet-leden zijn ook welkom, maar betalen drie euro.

Happy Bee Plant is een kwekerij met planten voor bijen en vlinders. De Happy Bee Plant zorgt voor vele bloembezoeken in de tuin, waardoor deze planten zorgen voor een levendige tuin. In tegenstelling tot wat wellicht veel mensen verwachten, zijn wespen vleeseters en zij zullen dus niet op deze planten afkomen. de planten zijn gekweekt zonder bestrijdingsmiddelen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor insecten en ze geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Door een gezonde biodiversiteit in de tuin krijgen insectenplagen minder kans. Voor de verkoop zal Pieter ook planten meenemen met een grote nectar- en stuifmeelopbrengst.

Gemeentehuis in de verkoop

Het voormalige gemeentehuis is te koop. Foto; Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het voormalige gemeentehuis in Dinxperlo is te koop. Dat zal iedereen duidelijk zijn, want er staat een niet te missen bord voor het pand, waarop dat wordt gemeld.

Praktijkondersteuner Jeugd bij
huisartsen mag doorgaan

AALTEN – In 2015 werd in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk begonnen met een proefproject om de psychosociale zorg voor de jeugd te verbeteren. Bij vier huisartsenpraktijken kwam er een praktijkondersteuner voor de jeugd. Doel was om eerder problemen bij de jeugd te signaleren en ze indien mogelijk al meteen te helpen en niet meteen door te verwijzen naar ziekenhuis of gespecialiseerde zorg. Omdat de ervaringen in vier huisartsenpraktijken positief zijn wordt de proef met drie jaar verlengd. De bedoeling is dat er meer praktijkondersteuners komen in de vier gemeenten.

Door Bernhard Harfsterkamp

Ook praktijkondersteuner in Dinxperlo
Wethouder Henk Rijks vindt dat de praktijkondersteuner 'heel belangrijk werk' doet. "In het ziekenhuis kunnen ze niet altijd een oorzaak vinden voor lichamelijke klachten. Die komen ergens anders vandaan. Kinderen hebben soms zorgen en problemen waar ze niet over willen of kunnen praten. Daar krijgen ze dan bijvoorbeeld buikpijn van. De praktijkondersteuner probeert dit soort gevallen er al uit te filteren." Rijks wil graag dat de succesvolle werkwijze uitgebreid wordt, ook in Dinxperlo. Omdat de gemeente Aalten in twee verschillende huisartsenkringen ligt, is er daar nog geen praktijkondersteuner. Het verlengen van het proefproject met drie jaar betekent dat de definitieve invulling nog moet komen. "Dat is de volgende stap", zegt de wethouder.

Betere en goedkopere aanpak
De deelnemende artsen zijn tevreden over de proef in de afgelopen jaren. De kinderen worden geholpen in een vertrouwde omgeving. Doorverwijzing naar ziekenhuis en gespecialiseerde zorg, iets wat ouders vaak liever niet willen, wordt voorkomen. Daardoor worden kinderen ook niet meteen gestigmatiseerd. Dat ouders liever geen doorverwijzing willen heeft overigens ook te maken met de financiële situatie. De armoedeproblematiek speelt regelmatig een rol. Het eigen risico kan dan een belemmering zijn om verderop hulp te zoeken. De praktijkondersteuner kan vaak voorkomen dat dit nodig is. Volgens de huisartsen is deze aanpak daarom beter en goedkoper. Huisartsen zelf hebben meestal geen tijd om extra aandacht aan de jeugdige cliënten te besteden. Daarom is voor hen de praktijkondersteuner een waardevolle aanvulling.

Huisartsenpraktijk Het Station blij met voortzetting
In Aalten heeft de Huisartsenpraktijk Het Station aan het proefproject deelgenomen. Huisartsen Dingemans en Grupping willen de proef graag voortzetten. "Het heeft in deze praktijk goed uitgepakt", zegt huisarts Grupping, "om samen met André Pöstgens de praktijkondersteuning voor de jeugd van 0-23 jaar vorm te geven. Zijn ervaring en werkzaamheden bij het Ondersteuningsteam zijn een waardevolle aanvulling op de hulp die wij vanuit de huisartsenpraktijk kunnen bieden. Contacten met gemeente, scholen en sportverenigingen zijn namelijk niet vanzelfsprekend binnen de huisarts-geneeskunde, maar kunnen via een praktijkondersteuner Jeugd binnen bereik komen. Zo kan de zorg rondom een kind beter afgestemd worden. Dit gebeurt uiteraard alleen indien nodig en na toestemming van ouders. We zijn erg blij met verlenging van dit project."

Taizé-viering in Dinxperlo

DINXPERLO - Iedereen die behoefte heeft aan een stiltemoment in zijn drukke leven, tijd wil om even te mediteren, of wie een kaarsje wil aansteken voor een dierbare, en daarbij te genieten van samenzang, is welkom bij de Taizé-viering op zondagavond 25 februari vanaf 19.00 uur in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum in Dinxperlo (Markt 4), die voor de gelegenheid sfeervol is aangekleed. Het thema van deze viering is 'Bron van leven'. Muzikale medewerking wordt verleend door Elske te Lindert (zang en piano). De viering bestaat uit korte lezingen, (gezongen) gebeden, meditatieve liederen en een meditatieve stilte.

Taizé-viering
Taizé is een dorpje in Frankrijk. In 1949 werd daar een gemeenschap gesticht door broeder Roger, waar inmiddels broeders uit meer dan 25 verschillende landen verblijven. Jongeren uit de hele wereld komen voor kortere of langere tijd naar Taizé, om even een stap terug te nemen van hun dagelijks leven, een grote verscheidenheid aan mensen te ontmoeten en na te denken over hun inzet voor de kerk en de maatschappij.

De vieringen die in Taizé gehouden worden, bestaan uit het samen zingen van meditatieve liederen. Door het regelmatig herhalen van steeds dezelfde tekstregels, ontstaat er een sfeer van rust, waardoor je, zoals de jongeren zelf zeggen, thuis komt bij jezelf. Daarnaast bevat een viering stiltes om dingen te overdenken. Zo'n soort viering vindt in Dinxperlo nu ook plaats.


Muziekmiddag met de Plucker Muzikanten

De Plucker Muzikanten. Foto: PR

DINXPERLO - Op zondag 25 februari verzorgen de harmonicaspelers van de Pluckermuzikanten een muziekmiddag in het Kulturhus in Dinxperlo. Deze keer zitten naast Albert Plucker Wim Bruggink, Agnes Splithof, Willy Mateman en Evert Jansen aan tafel.

Door Waltraud Wensink

De Plucker Muzikanten hebben het afgelopen jaar onder leiding van Albert Plucker hun koperen jubileum gevierd en daarom verviel ook de jaarlijkse muziekmiddag. Dit jaar beloven ze er weer een gezellige middag van te maken.

Stokje overgedragen
De naam Plucker Muzikanten is nog hetzelfde gebleven maar toch is er wel het een en ander veranderd. Albert Plucker, de oprichter van deze bijzondere groep wil namelijk een beetje gas terug nemen en heeft besloten om het stokje over te dragen aan Wim Bruggink. Albert: "Ja, ik wil een aantal activiteiten afstaan en overdragen aan anderen. Ik heb het altijd met enorm veel plezier gedaan maar ik merk dat het langzamerhand mooi is geweest. Ik heb altijd gezegd dat ik 100 jaar zou worden, maar ik weet niet zeker of ik dat ook ga redden", lacht Albert. "Daarom heb ik het leiderschap of hoe je het ook noemt, overgedragen aan Wim Bruggink. Ik ben nu dus ook gewoon een van de groepsleden geworden en speel met de anderen mee. Dat was wel even wennen maar ik doe het met plezier." Wim Bruggink vult aan: "Ik deed al wel vaker invaldrumwerk en met veel plezier. Het is mooi dat ik nu voor deze groep sta." Op de vraag of ze naar hem net zo goed luisteren als naar Albert zegt Wim lachend: "Ze luustert allemaol goed, eigenlijk luustert ze steeds beter."

Agnes heeft hier ook een mening over: "Wim zet de puntjes weer opnieuw op de 'i' en is natuurlijk anders dan Albert, maar we zijn er allemaal wel tevreden over." Ook Willy denkt er zo over. "Niks ten nadele van Albert maar begrijpelijk dat hij minder wil gaan doen. Ook Wim probeert iedereen in de groep ook te motiveren en zorgt voor een mooie wisselwerking tussen de spelende leden en zo is iedereen in zijn element."

Nieuw
Evert Jansen is betrekkelijk nieuw in de groep. "Ik had al wel een tijdje les en speelde thuis wel wat in mijn eentje. De kleinkinderen riepen wel eens 'opa, hol op' als ik weer eens aan het oefenen was. Ik heb me aangemeld bij de Plucker Muzikanten maar ik kreeg geen les van Albert. Ik moest zelf goed oefenen en kan inmiddels goed meekomen met de rest. Het is fijn om in een groep te spelen en je moet gewoon met de rest mee."

"De familieleden en kennissen van de leden van de Pluckermuzikanten staan te popelen om te komen bij de jaarlijkse muziekmiddag", wordt er gelachen. Wim: "Het is altijd een groot meezing-festijn maar dit jaar doen we het iets anders. Naast de vertrouwde meezingers, spelen we er nu ook als groep een aantal andere nummers bij. We noemen het daarom ook een muziekmiddag en niet meer alleen een 'meezingmiddag'. Ook zal er een speciaal optreden zijn van twee Dinxperse vrouwen die een speciaal optreden verzorgen. Het zijn Henny Ostendorp en Thea Veerbeek, twee 'rustende leden' die ons zullen vermaken met leuke verhaaltjes en anekdotes. En deze gezellige dames kunnen heel mooi vertellen. Daarnaast hebben we ook onze eigen zangers binnen de groep die eerder niet zongen maar er nu uit volle borst er voor gaan. De leden durven steeds meer van zichzelf te geven en we hebben die kwaliteit ook wel in huis."

Gezelligheid staat centraal
Gezelligheid staat bij de Plucker Muzikanten erg hoog in het vaandel en dat wordt ook meerdere keren benoemd. Albert: "De opkomst is ook nog steeds hoog en het is zo fijn dat ze nog steeds allemaal blijven komen." Willy: "Het heeft allemaal goed uitgepakt door de jaren heen. We mogen wel stellen dat het loopt als een tierelier". Tijdens deze muziekmiddag is er ook een verloting met mooie prijzen. Vijftig procent van de opbrengst van deze middag gaat naar een nader te bepalen plaatselijk goed doel.
De gezellige muziekmiddag op zondag 25 februari in het Kulturhus begint om 14.00 uur en de zaal gaat open om 13.:30 uur. Kaarten zin verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal voor drie euro. De middag duurt tot 16.30 uur en iedereen die van gezelligheid houdt is van harte welkom.

De Heurne krijgt z'n zendmast telecommunicatie

Het Vitensbos. Foto: Frank Vinkenvleugel

DE HEURNE - Maandag 5 februari kwam eindelijk het al lang verwachte bericht van de gemeente binnen bij Heurns Belang dat de bouw van de zendmast voor een beter telecommunicatie verbinding in De Heurne definitief doorgaat.

In De Heurne is de mobiele verbinding op diverse plaatsen al jaren zeer slecht. Op sommige plekken in de buurtschap was zelfs vaak helemaal geen mobiele netwerkverbinding. Ook voor het goed werken van Hartveilig Wonen bij levensbedreigende situaties is het noodzaak dat de mobiele verbinding beter wordt en oproepen voor reanimatie- en AED-inzet op tijd bij de vrijwilligers binnenkomen. Huisartsen en andere hulpdiensten zijn ook zeker gebaat bij een goede mobiele verbinding. Met het plaatsen van de zendmast in het Vitensbos aan de Hogeheurnseweg zal de ontvangst voor allemaal beter moeten worden. Na lang aandringen vanuit Heurns Belang werd in 2016 het besluit genomen om uit te kijken naar een geschikte locatie voor een zendmast in De Heurne. Samen met de gemeente Aalten en de netwerkbeheerders zijn verschillende locaties bekeken en hebben diverse onderzoeken plaats gevonden voor dat de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor de locatie Vitensbos aan de Hoge Heurnseweg in De Heurne. KPN heeft aangegeven bij de gemeente Aalten dat ze eind mei verwachten te beginnen met de realisatie van de mast in De Heurne. Het bestuur van Heurns Belang is zeer verheugt dat het eindelijk zover komt dat er ook in De Heurne een goede mobiele verbinding komt. Als er nog vragen zijn of er blijven problemen na het realiseren van de mast, kan men contact opnemen met de leden van Heurns Belang of per mail via heurnsbelang@gmail.com.

Kaartverkoop Matthäuspassion Zieuwent van start

ZIEUWENT - Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag 30 maart voor de elfde keer een Passie van Bach in Zieuwent. Inmiddels een traditie in de Achterhoek op Goede Vrijdag: een door Emile Engel geleide professionele uitvoering van de Matthäus in de Werenfriduskerk midden in het dorp; een kerk met de uitstraling van een kathedraal.

Door de moderne aanpak in techniek: een prachtig uitgelichte kerk in kleuren passend bij de sfeer en de weergave via grote beeldschermen wordt gezorgd voor een intense beleving. De schermen geven een gedetailleerd beeld van de orkestmusici, koor, dirigent en solisten en hun beleving tijdens het concert. De uitvoering in Zieuwent wordt door recensenten en publiek daarom geroemd om de totaalbeleving.
Het verhaal van de Matthäus Passion door Bach spreekt anno 2018 nog steeds tot de verbeelding omdat de thema's nog altijd actueel zijn. Liefde verraad, bedrog en lijden weergegeven in klanken die emoties bij ons oproepen, zorgen voor herkenning en soms herbeleving bij de luisteraar van nu. Aan dit concert van J.S. Bach werken ongeveer 100 uitvoerenden mee.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor de Matthäus Passion is van start gegaan. Meer informatie, ook daarover, op de website.
Wij houden u de komende weken op de hoogte van bijzonderheden over deze heel speciale uitvoering.


www.paaspopklassiek.nl

Broodfonds aanwezig tijdens ZZP-Kleine ondernemersdag

Jan Helmink komt vertellen over het Broodfonds. Foto: PR

AALTEN - Zaterdagmiddag 10 maart is er in gebouw 't Romiendal aan de Aladnaweg te Aalten een speciale dag voor ZZP'ers en kleine ondernemers. Diverse interessante thema's en sprekers zullen aan bod komen. Ook Jan Helmink zal aan het woord komen.

Jan Helmink is eigenaar van JARBON, een bureau voor Arbo- en werkadvies.
JARBON adviseert, coördineert en communiceert alle acties binnen het proces van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. Zij denken actief mee met het bedrijf over het te voeren Arbobeleid voor een gezonde en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Met een deskundige en proactieve aanpak ontzorgen zij de opdrachtgever.

Naast ondernemer is Jan Helmink sinds januari 2014 penningmeester van Broodfonds Achterhoek Een Broodfonds is een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij een zieke deelnemer een maandelijkse schenking ontvangt van de overige ondernemers voor maximaal 2 jaar. Daarmee heeft de zieke ondernemer een tijdelijk inkomen. Een Broodfonds is een zelfstandige vereniging die bestaat uit deelnemende ondernemers. Voor een deel zijn dit ZZP'ers met en zonder personeel, maar ook middenstanders of agrarische ondernemers. Het principe van een Broodfonds is gebaseerd op dat mensen voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen. Een coöperatief gedachtegoed. Jan Helmink zal het principe van een broodfonds haarfijn uitleggen deze middag.
ZZP'ers en kleine ondernemers die deze buitengewoon belangrijke en interessante infomiddag willen meemaken kunnen zich aanmelden via www.zzpdag-aalten.nl . Tickets kosten € 7,50 inclusief koffie/thee). Er zijn nog kaarten.

Formulierenbrigade
gemeente Aalten

AALTEN - De Formulierenbrigade Aalten is van start gegaan in het voorjaar van 2017 en is een van de activiteiten van Humanitas Oostelijke Achterhoek. Inwoners van de gemeente Aalten kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de Formulierenbrigade als zij hulp nodig hebben met het invullen en/of begrijpen van formulieren van de gemeente Aalten of andere (overheids)instellingen.

Medewerkers van de Formulierenbrigade leggen uit: "Mensen met een laag inkomen, komen mogelijk in aanmerking voor toeslagen, (extra) vergoedingen, kwijtschelding van belastingen en ander financieel voordeel. Vaak moeten dit soort zaken zelf aangevraagd worden. Doet u dat niet, dan krijgt u ook niets. Heeft u moeite met het invullen en/of lezen van de formulieren waarmee u dergelijke toeslagen en vergoedingen aanvraagt bij de gemeente Aalten of andere overheidsinstanties? Wilt u daar hulp bij hebben, om te voorkomen dat u deze vergoedingen misloopt? Vrijwilligers van de formulierenbrigade kunnen u helpen bij het invullen van deze formulieren."

De Formulierenbrigade helpt bijvoorbeeld ouderen, mensen die wat meer moeite hebben met lezen en/of schrijven, statushouders en verder eigenlijk iedereen van jong tot oud, die wel wat hulp kan gebruiken bij het invullen en/of begrijpen van (aanvraag)formulieren van de gemeente en andere instanties. De vrijwilligers zijn geschoold door Humanitas en door de Sociale Dienst van de gemeente Aalten. Ze weten hoe allerlei formulieren moeten worden ingevuld en hebben daar ook ervaring mee.
Wie meer wil weten, kan binnen lopen tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur, in de Ahof aan de Polstraat in Aalten. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: tel. 06-205 83 340 of fbaalten@gmail.com.

Dialectdienst met dominee Hans Hinkamp en Get Started

AALTEN - Zondag 18 februari is er weer een dialectdienst. De dienst is in de Oude Helenakerk en begint om 19.00 uur. Dominee Hans Hinkamp zal hierin voorgaan en hij heeft als thema gekozen voor 'Boerenwiesheid'.

Get Started, het jongerenorkest van De Eendracht, verleent muzikale medewerking. Get Started is een zeer enthousiast jongerenorkest dat met veel plezier goede muziek maakt. Het is een verademing om deze jongeren aan het werk te zien en het niveau dat ze daarbij halen. In de prachtige akoestiek van de Oude Helenakerk zal dit zeker tot z'n recht komen.
Joop Ormel speelt op het orgel en commissieleden verzorgen een deel van de liturgie.
Het belooft een heel mooie dienst te worden voor iedereen die een dienst in de 'mooderspraoke' mee wil maken. De liederen en schriftlezing worden in de WALD-spelling gezongen en gelezen en ds. Hans Hinkamp zal zijn preek ongetwijfeld in het Bredevoortse dialect doen.

Kaartverkoop Matthäuspassion Zieuwent van start

ZIEUWENT - Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag 30 maart voor de elfde keer een Passie van Bach in Zieuwent. Inmiddels een traditie in de Achterhoek op Goede Vrijdag: een door Emile Engel geleide professionele uitvoering van de Matthäus in de Werenfriduskerk midden in het dorp; een kerk met de uitstraling van een kathedraal. Door de moderne aanpak in techniek: een prachtig uitgelichte kerk in kleuren passend bij de sfeer en de weergave via grote beeldschermen wordt gezorgd voor een intense beleving. De schermen geven een gedetailleerd beeld van de orkestmusici, koor, dirigent en solisten en hun beleving tijdens het concert. De uitvoering in Zieuwent wordt door recensenten en publiek daarom geroemd om de totaalbeleving. Het verhaal van de Matthäus Passion door Bach spreekt anno 2018 nog steeds tot de verbeelding omdat de thema's nog altijd actueel zijn. Liefde verraad, bedrog en lijden weergegeven in klanken die emoties bij ons oproepen, zorgen voor herkenning en soms herbeleving bij de luisteraar van nu. Aan dit concert van J.S. Bach werken ongeveer 100 uitvoerenden mee. De kaartverkoop voor de Matthäus Passion is van start gegaan. Meer informatie, ook daarover, op de website. Wij houden u de komende weken op de hoogte van bijzonderheden over deze heel speciale uitvoering.

Etend Ontmoeten

DINXPERLO/AALTEN - Etend ontmoeten vindt elke keer plaats op de derde dinsdag van de maand, in februari dus op 20 februari. Vanaf 17.30 uur is de inloop bij De Hofnar, van 18.00 tot 19.00 uur geniet men van de door de vrijwilligers klaargemaakt maaltijd, mogelijk gemaakt dankzij de hulp van De Hofnar en Bakkerij Knippenborg/Van der Zande. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen eten. Deelname is gratis, maar een vrije gift voor onkosten wordt gewaardeerd. Opgeven kan door te mailen naar etendontmoeten@outlook.com of via facebook.

Aftrap verkiezingscampagne GemeenteBelangen

AALTEN/DINXPERLO/BREDEVOORT - GemeenteBelangen trapt op woensdag 14 februari de verkiezingscampagne af. Het motto van de partij is 'Samen Hart voor Lokaal Belang'. Op Valentijnsdag, woensdag 14 februari, is GemeenteBelangen vanaf 11.30 uur te vinden in Bredevoort, bij basisschool 't Bastion, vanaf 13.30 uur in Dinxperlo, bij de Jumbo, vanaf 15.00 uur in Aalten op de Markt en bij Albert Heijn, en vanaf 16.30 uur ook in Aalten bij de Jumbo en de Aldi. 14 februari is ook de dag dat de stemwijzer.nl online komt. Het programma van GemeenteBelangen is te vinden op de website.

Pubquiz voor goed doel

WINTERSWIJK/GROENLO/LICHTENVOORDE/AALTEN - JCI Oost-Achterhoek, beter bekend als de Junior Kamer, houdt na groot succes van voorgaande edities ook in 2018 weer de JCI Pubquiz met uitdagende vragen in verschillende categorieën op zaterdag 24 maart bij Café Kras in Groenlo. De opbrengst van de pubquiz gaat naar goede doelen.

Vanaf 20.00 uur zijn teams van maximaal drie personen welkom. De JCI Pubquiz start om 20.30 uur. Teams bestaande uit collega's, vrienden, bekenden of familie mogen hun hersenen laten kraken over verschillende Pubquiz vragen waarbij het ook om gezelligheid draait. De kosten bedragen 30 euro per team. Dit bedrag is inclusief twee drankjes per persoon en een aantal hapjes. Deelnemers kunnen die avond contant betalen.
Vanwege de beperkte ruimte kan men zich aanmelden met teamnaam en leden via pubquiz@jcioa.nl, uiterlijk 17 maart (vol = vol).
JCI Oost-Achterhoek is een mooie mix van een groep jonge, ondernemende en enthousiaste mensen uit de gemeentes Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten die zich als vereniging richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven.


www.jcioa.nl/pubquiz/.

Gerard Joling hoofdgast bij opening van
Special Olympics

DOETINCHEM – Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.
Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport in acht Achterhoekse gemeenten. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement in de geschiedenis van de regio.
Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters' Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.
Gastheer voetbalclub De Graafschap is inmiddels maatschappelijk partner geworden van de Special Olympics Nationale Spelen 2018. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club tekende daarvoor een overeenkomst met stichtingsvoorzitter René van Gils. Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf € 7,50 via de website.

Jaarlijks feestweekend Piet is Jarig! keert terug

Bij Museum Villa Mondriaan op 2, 3 en 4 maart

WINTERSWIJK - Op 2, 3 en 4 maart viert museum Villa Mondriaan drie dagen lang de 146ste verjaardag van Piet Mondriaan, een van Winterswijks meest bekende inwoners. Gedurende dit weekend betaalt de bezoeker maar 4,50 euro entree, inclusief koffie en feesttaart. Om het weekend extra feestelijk te maken, is er een speciaal programma vol met gratis lezingen, workshops en rondleidingen voor jong en oud.

Yoga, lezingen en bijzondere workshops
Tot rust komen tussen de schilderijen? Tijdens Piet is Jarig! zal oud-museumdirecteur Maaike Kool op zaterdag- en zondagochtend yogales in het museum verzorgen. Op zaterdag 3 maart vertelt Marcel van Ool, auteur van het boek Mondriaan: uit de natuur en adviseur landschap & cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, in een interview over de invloed van natuur op het werk van Mondriaan. Op zondag 4 maart geeft Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo, een lezing over koninklijke portretten, naar aanleiding van Mondriaans portret van Koningin Wilhelmina, dat momenteel te zien is in museum Villa Mondriaan. Op zaterdag en zondag kan er meegedaan worden aan een creatieve schilderworkshop in de museumtuin van de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof.

Nieuwe tentoonstelling
Tijdens Piet is Jarig! is voor het eerst de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd' te bezichtigen. Museum Villa Mondriaan brengt drie kunstenaars samen die ruim 100 jaar geleden een veelbesproken tentoonstelling van hun werk in het Stedelijk Museum Amsterdam organiseerden. Deze drie kunstenaars zijn Piet Mondriaan, die zich ontpopte tot een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Nederlands publiekslieveling Jan Sluijters en de in vergetelheid geraakte kunstenaar Cees Spoor. Elke dag zijn er op verschillende tijdstippen gratis rondleidingen in het Nederlands en Duits door de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen', om het fascinerende vroege werk van Mondriaan, Sluijters en Spoor te ontdekken.

Kinderprogramma
Ook voor kinderen is er van alles te beleven dit weekend. Op zaterdag 3 en zondag 4 maart geeft museum Villa Mondriaan om 12:00 uur speciale kinderrondleidingen (Nederlandstalig). Knutsel het allerleukste feestje in het Villa Atelier, speel op vrijdag Mondriaan-twister en ga op de foto in het decor dat Mondriaan ooit schilderde!

Korting op reis en escape room
Ook de Mondriaan-escape room viert de verjaardag van Piet! Vanwege de 146e verjaardag van Mondriaan krijgt iedereen 14,6% korting met de kortingscode PIETISJARIG op een escape room-bezoek op 2, 3 of 4 maart. De korting is alleen te gebruiken voor boekingen die plaatsvinden in de escape room gedurende dit weekend.
Bezoekers van Piet is Jarig! kunnen met korting naar museum Villa Mondriaan reizen met het openbaar vervoer. Vanaf medio februari kan bij Arriva een kaartje met 25% korting op de reis naar Winterswijk worden gekocht.
Het volledige programma van Piet is Jarig! met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl/pietisjarig.

Pubquiz voor goed doel

WINTERSWIJK/GROENLO/LICHTENVOORDE/AALTEN - JCI Oost-Achterhoek, beter bekend als de Junior Kamer, houdt na groot succes van voorgaande edities ook in 2018 weer de JCI Pubquiz met uitdagende vragen in verschillende categorieën op zaterdag 24 maart bij Café Kras in Groenlo. De opbrengst van de pubquiz gaat naar goede doelen.

Vanaf 20.00 uur zijn teams van maximaal drie personen welkom. De JCI Pubquiz start om 20.30 uur. Teams bestaande uit collega's, vrienden, bekenden of familie mogen hun hersenen laten kraken over verschillende Pubquiz vragen waarbij het ook om gezelligheid draait. De kosten bedragen 30 euro per team. Dit bedrag is inclusief twee drankjes per persoon en een aantal hapjes. Deelnemers kunnen die avond contant betalen.
Vanwege de beperkte ruimte kan men zich aanmelden met teamnaam en leden via pubquiz@jcioa.nl, uiterlijk 17 maart (vol = vol).
JCI Oost-Achterhoek is een mooie mix van een groep jonge, ondernemende en enthousiaste mensen uit de gemeentes Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten die zich als vereniging richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Meet up met Hennie van der Most

Hennie van der Most. Foto: PR

AALTEN - Het toerisme in Aalten moet eens echt op de kaart worden gezet. In de Achterhoek blijft de gemeente Aalten achter en dat kan heel anders. Kansen grijpen, dat is waar Hennie van der Most in uitblinkt. Om die reden heeft de VVD Aalten Van der Most uitgenodigd om zijn visie hierop te geven.

De Heelweg in Dinxperlo is een uniek stukje grensgebied in Nederland. Een straat die langs de grens loopt wat veel toeristen heel bijzonder vinden. Toch is dit geen aantrekkelijk toeristisch gebied. Waarom zou Aalten deze straat niet eens flink aanpakken? De pessimisten zien bedreigingen, de optimisten zien hier kansen. De historische binnenstad van Bredevoort is een parel, maar wat is daar nog meer mee te doen? We hebben binnen de gemeente boeiende attracties met een breed aanbod aan horeca. Ook hebben wij prachtige buitengebieden met goede verblijfsrecreatie en mooie fietsroutes. Maar hoe trekken wij hiermee de toerist naar Aalten?

Hennie van der Most, een geboren boerenzoon, is succesvol met onder andere De Bonte Wever Speelstad Oranje/Pipodorp, Preston Palace, Hotel De Koperen Hoogte en Kernwasser Wunderland. Sinds 2011 is hij bezig met zijn nieuwste project, de ontwikkeling van Attractiepark Rotterdam.

Van der Most staat bekend als een eigenzinnig en pragmatisch ondernemer die weinig heeft met ambtelijke besluitvorming en gedetailleerde plannen op papier. Vele bezoekers, van jong tot oud, hebben hun weg naar zijn ondernemingen gevonden. Hoe doet hij dat? Hoe pakken wij de kansen in onze gemeente Aalten?

VVD Aalten wil dat de gemeente alles in het werk stelt om de recreatieve sector te laten groeien. Schrappen van belemmerende regelgeving, vereenvoudigen van evenementenvergunningen, promotieactiviteiten en al het andere wat nodig is om de sector te laten groeien. Ook de inwoners profiteren van een sterke recreatieve sector. Het biedt kansen voor de horeca en andere voorzieningen en natuurlijk werkgelegenheid. Op deze avond wil de VVD ook ideeën ophalen. Wat moet er verder gebeuren om de kansen te kunnen pakken?

Hennie van der Most geeft op woensdagavond 14 maart een inleiding. Iedereen is van harte welkom in Partycentrum 't Noorden te Aalten. Ondernemers met belangen in de recreatieve sector en de horeca worden extra aangemoedigd om te komen en mee te spreken. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en om 19.30 uur begint het programma. Toegang en koffie zijn gratis.

152 kandidaten voor 21 raadszetels

Foto: Dick Brus

Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten definitief vast

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Op vrijdag 9 februari kwam het Centrale stembureau bijeen om de kandidatenlijsten definitief vast te stellen. Op maandag 5 februari hebben de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hun lijsten ingeleverd. Die zijn in de dagen daarna door het stembureau, bestaande uit de burgemeester en ambtenaren, gecontroleerd. Er werden geen problemen geconstateerd. De volgorde van de lijstnummers is bepaald aan de hand van de verkiezingsuitslag van vier jaar geleden op basis van het aantal per partij uitgebrachte stemmen. Nieuweling D66 heeft lijst 7 gekregen. De PvdA doet niet meer mee aan de verkiezingen.

Merendeel kandidaten is lijstduwer
Voor de 21 raadszetels kan dit keer gekozen worden uit 152 kandidaten. De Progressieve Partij heeft de meeste kandidaten: 31. Het CDA heeft 30 kandidaten, Gemeentebelangen 23, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging (HMV) 14, de VVD 18, de ChristenUnie 23 en D66 13. Niet al die kandidaten willen zitting nemen in de gemeenteraad, al kunnen ze er wel met voorkeurstemmen in gekozen worden. Daarvoor heb je een kwart van de kiesdeler nodig, De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor één zetel. Vier jaar geleden was dat ongeveer 600 stemmen. Natuurlijk moet een partij wel voldoende zetels halen. Krijgt een partij twee zetels en halen vier kandidaten een kwart van de kiesdeler, dan komen er toch maar twee in. Het merendeel van de kandidaten op de verschillende lijsten is een zogenaamde lijstduwer. Die wil graag laten weten dat de partij waarvoor zij of hij kandidaat is belangrijk is.

Drie lokale en vier landelijke partijen
De verkiezingsuitslag is niet te voorspellen. Altijd speelt bij gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politiek een rol. Maar die is niet van belang voor een plaatselijke partij als de Progressieve Partij, Gemeentebelangen of HMV. Voor deze partijen zijn plaatselijke onderwerpen daarom bepalend. De "landelijke" partijen benadrukken overigens altijd hun lokale wortels. Landelijke thema's zijn voor geen enkele partij van belang tijdens de verkiezingscampagne. Het kan echter niet ontkend worden dat zij profiteren wanneer hun partij landelijk populair is. Maar als dat niet zo is ondervinden ze ook meteen de nadelen.

Vooral mannen op verkiesbare plaatsen
Wie naar de verkiesbare plekken kijkt op de kandidatenlijsten, waarbij rekening is gehouden dat partijen meer zetels kunnen krijgen, ziet dat het aantal vrouwen in de gemeenteraad van Aalten klein zal blijven. Een aantal partijen heeft geprobeerd meer vrouwen te interesseren in de plaatselijke politiek, maar het aantal vrouwen in de raad zal na 21 maart nauwelijks veranderen, al zouden lager op de lijst geplaatste vrouwen met voorkeurstemmen gekozen kunnen worden. D66 was bij de verkiezingen in 2014 onderdeel van de lijst van de Progressieve partij. Dit keer doet de partij zelfstandig mee. Komen er veel nieuwelingen in de gemeenteraad? Bij de ChristenUnie maakt de nummer twee Tobias Holtman een goede kans. Hanny Noorman, die nu in de gemeenteraad zit, staat op plek drie. Bij het CDA is lijsttrekker Raymond Smits nieuw. Tussen de huidige raadsleden staat ook nog nieuweling Quinten Dikschei. Bij Gemeentebelangen is Leo van den Berg nieuw. Als de partij groeit zou ook nog Erik Groters in de raad kunnen komen. Bij HMV keert het opvallende raadslid Willem Bruil niet terug, omdat hij binnenkort zal verhuizen naar Varsseveld. De nieuwe nummer twee is Eddy Smits. Bij de Progressieve Partij maken Esther Diepenbroek en Bert Weevers een goede kans nieuw in de raad te komen. Bij de VVD zal niet veel veranderen, behalve als ze een zetel winnen. Dan zou Henk Hartemink gekozen kunnen worden. Bij D66 zal iedereen nieuw zijn. Op 21 maart zal duidelijk worden of lijsttrekker Alexander van de Graaff en andere D66-ers raadslid worden.

Theo Dieker wint Senioren Biljarttoernooi

Winnaar Theo Dieker. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het Senioren Biljarttoernooi dat de afgelopen vijf weken door Biljartvereniging Ons Huis in het Sportcafé werd gehouden, is gewonnen door Theo Dieker. In het toernooi waaraan 42 biljarters uit voornamelijk de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek maar ook uit Ruurlo deelnamen, werden liefst 109 wedstrijden gespeeld op drie tafels. In eerste instantie vanuit een poule-systeem maar na vier respectievelijk vijf wedstrijden werd het toernooi voortgezet in het knock-out-systeem. De finale die onder leiding stond van KNBB-arbiter Jan Kingma werd gespeeld door Theo Dieker tegen de winnaar van 2017 Cor Zorn. Na een spannende wedstrijd trok Theo Dieker aan het langste eind en nam volledig verdiend de wisselbeker van de organisatoren Han Mellendijk en Bert Veldhuis in ontvangst. De derde plaats was voor Jan Hengeveld, die in de kleine finale Wim Gries versloeg. De hoogste serie tijdens het toernooi kwam van de hand van Benno Vrieze met 21 caramboles en Benno Vrieze had tevens het hoogste partijgemiddelde, namelijk 6,50. Biljartvereniging Ons Huis is van plan om dit toernooi ook in januari 2019 te organiseren. De doelstelling is dan zestig deelnemers.

Winnaar Theo Dieker. Foto: Frank Vinkenvleugel
Verliezend finalist Cor Zorn. Foto: Frank Vinkenvleugel

Lezing door Dick Brus

IJZERLO - Op zondag 25 februari verzorgt Dick Brus een lezing in 't Dorpshuus te IJzerlo (Thijsweg 19); aanvang 15.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 14.30 uur. Na afloop is het mogelijk om deel te nemen aan een Chinees buffet.

In de afgelopen vier jaar heeft Dick Brus één tot twee maanden per jaar gewerkt in Nanjing (China), een gehucht van meer dan 10 miljoen inwoners niet ver van Shanghai. Hij heeft daar colleges gegeven over "ruimtelijke statistiek", een onderwerp waarin hij zich als onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en Research heeft gespecialiseerd. Zijn werk en uitstapjes in China waren een hele ervaring die hij graag wil delen. Dick zal vertellen over zijn werk en collega's, China vroeger en nu, en over wat er zoal aan moois en lelijks te zien is in China.

De kosten voor de lezing zijn € 5,00 (incl. 2 kopjes koffie/thee) en voor het Chinees buffet € 15,00. Je kunt je afzonderlijk opgeven voor de lezing en het buffet.

Opgave voor 21 februari a.s. via ac@ijzerlo.nl (bij opgave graag doorgeven of je wilt deelnemen aan het Chinees buffet).

Dinxpers Huuksken

Foto: collectie Ben Maandag

DINXPERLO - Regelmatig wordt in de rubriek Dinxpers Huuksken een (historische) foto of prentbriefkaart uit de collectie van Ben Maandag geplaatst. Wie meer informatie heeft, of wie historisch fotomateriaal ter beschikking wil stellen, kan bij Ben terecht. Zijn adres is Burg. Schepersstraat 1, Dinxperlo, tel. 0315-653449, e-mail benaliemaandag@kpnmail.nl.

Ben schrijft: "Dit keer is Sinderen weer aan de beurt en wij zien een prachtige prentbriefkaart van de oogst in Sinderen. De prentbriefkaart is verzonden in 1944. Wie kent dit mooie plaatje en weet er meer van? Welke locatie is dit en wie kent er nog mensen op deze afbeelding, misschien staan er nog vakantiegangers op en wanneer is deze foto gemaakt en door wie?"

Heel IJzerlo bakt

IJZERLO - In samenwerking met de Activiteitencommissie IJzerlo geeft Riekie Heersink op woensdag 21 februari a.s. van 19.30 tot 22.00 uur een bakworkshop in 't Dorpshuus te IJzerlo (Thijsweg 19). Het is nog een verrassing wat: iets hartigs of iets zoets. De kosten zijn 17 euro, inclusief ingrediënten en twee keer koffie/thee. Opgave is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 17 februari via ac@ijzerlo.nl.

Straatschiettoernooi St. Hubertus

BREEDENBROEK - Schietvereniging St. Hubertus uit Breedenbroek houdt op woensdag 7 en donderdag 8 maart het straatschiettoernooi, waaraan alle inwoners van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek deelnemen.

Er kan worden geschoten in teamverband en/of in een persoonlijke klasse. Straat-, bedrijfs-, buurt-, vrienden- en familieteams zijn van harte welkom. Jeugdteams (12 tot en met 17 jaar ) mogen gratis deelnemen. Naast het schieten van de wedstrijdkaarten kan men ook nog schieten op diverse attractiebanen, en een verloting maakt alles compleet. Plaats van handeling is café restaurant Koenders aan de Terborgseweg 61 in Breedenbroek.

Meer informatie staat op de website of is verkrijgbaar door te mailen naar info@sinthubertusbreedenbroek.nl of via F. Baten, Den Dam 33, Breedenbroek, tel. 0315 - 651862.


www.sinthubertusbreedenbroek.nl

REGIO - Haken is weer helemaal hip. Kiki Dumoulin kwam er achter, dat er ook in de Achterhoek veel belangstelling is voor haken, maar dat er in onze omgeving nauwelijks cursussen worden gegeven. Ook zijn er mensen die al wel de basis kennen van het haken, maar graag meer technieken zouden willen leren. Daarom heeft Kiki 'Haken in de Achterhoek' opgericht. Op dit moment kunnen mensen zich opgeven voor een beginnerscursus bestaande uit drie lessen of de workshop tapestry haken. Deze gaan gegeven worden bij restaurant 't Welink in Dinxperlo, café de Stam in Winterswijk en bij 't Kreil in Winterswijk. Informatie: via de website of via tel. 655601078.

PCOB Dinxperlo bijeen

DINXPERLO - Voor de PCOB-bijeenkomst op donderdag 20 februari is Mia Tankink uitgenodigd.

Zelf schrijft ze over haar presentatie het volgende: "Mijn naam is Mia Tankink en ik ben 64 jaar. Ik woon op de Keijenborg en werk als pastor in een heel groot gebied met vijftien locaties. Daarnaast verzorg ik in mijn vrije tijd lezingen over allerlei onderwerpen die mijn aandacht hebben of waar mijn gevoelens liggen onder de titel: 'Langs het tuinpad van mijn vader'. De titel van deze presentatie heb ik ontleend aan het lied van Wim Sonneveld: 'Het dorp'. Hij vertolkt op meesterlijke wijze de gevoelens van iemand die terug kijkt in de tijd. Ik kan in mijn dagboeken van lang geleden nog lezen hoe ik toen dacht. Ongeveer zoals in dit lied. Maar de wereld is veranderd. Er is veel gebeurd in de laatste vijftig jaren en er zullen nog veel veranderingen komen. Ik neem de aanwezigen in woorden en beelden mee, terug in de tijd, maar we blijven niet stil staan in het toen. Wij kijken ook naar vandaag en morgen."
Bezoekers zijn ook van harte welkom als men (nog) geen lid is van de PCOB. De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum in Dinxperlo. Aanvang 14.30 uur.

Straatschiettoernooi St. Hubertus

BREEDENBROEK - Schietvereniging St. Hubertus uit Breedenbroek houdt op woensdag 7 en donderdag 8 maart het straatschiettoernooi, waaraan alle inwoners van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek deelnemen. Er kan worden geschoten in teamverband en/of in een persoonlijke klasse. Straat-, bedrijfs-, buurt-, vrienden- en familieteams zijn van harte welkom. Jeugdteams (12 tot en met 17 jaar ) mogen gratis deelnemen. Naast het schieten van de wedstrijdkaarten kan men ook nog schieten op diverse attractiebanen, en een verloting maakt alles compleet. Plaats van handeling is café restaurant Koenders aan de Terborgseweg 61 in Breedenbroek. Meer informatie staat op de website of is verkrijgbaar door te mailen naar info@sinthubertusbreedenbroek.nl of via F. Baten, Den Dam 33, Breedenbroek, tel. 0315 - 651862.

Haken: helemaal hip

REGIO - Haken is weer helemaal hip. Kiki Dumoulin kwam er achter, dat er ook in de Achterhoek veel belangstelling is voor haken, maar dat er in onze omgeving nauwelijks cursussen worden gegeven. Ook zijn er mensen die al wel de basis kennen van het haken, maar graag meer technieken zouden willen leren. Daarom heeft Kiki 'Haken in de Achterhoek' opgericht. Op dit moment kunnen mensen zich opgeven voor een beginnerscursus bestaande uit drie lessen of de workshop tapestry haken. Deze gaan gegeven worden bij restaurant 't Welink in Dinxperlo, café de Stam in Winterswijk en bij 't Kreil in Winterswijk. Informatie: via de website of via tel. 655601078.

Duplo Spektakelmiddag goed bezocht

Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Woensdag 7 februari opende Duplo haar deuren voor iedereen die interesse had en zin had in een gezellige middag. Duplo is het gebouw aan de Maurits Prinsstraat in Dinxperlo, waar onderwijs, opvang, dagbesteding, sportrecreatie én bibliotheek onder één dak te vinden zijn. Uniek in heel Dinxperlo en dat mocht gezien worden, vonden de 'bewoners'.

Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel
Ook burgemeester Anton Stapelkamp kwam een kijkje nemen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Basisscholen Sint Liborius en De Wegwijzer, peuteropvang De Schatkamer, Kinderopvang Stip Stap, BSO De Wensboom van Kinderopvangorganisatie Humanitas, Bibliotheek De Achterhoekse Poort, Dagbestedingsorganisatie Estinea sloegen de handen ineen en bedachten het 'Duplo Spektakel'. Via Facebook, kranten en met prachtige flyers werd het Spektakel aangekondigd en dat bleek aan te slaan: vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen en genoten van de vele kraampjes van (lokale) ondernemers die, vooral gericht op jonge ouders en kinderen, hun waar aanboden. Kinderen gingen huiswaarts met een goodiebag vol leuke gadgets, ballonnencreaties, geschminkte gezichten, popcornmonden en misschien wel een prijs dankzij het meedoen aan de kleurwedstrijd én een lego-telwedstrijd. De kersverse burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp, vond het Spektakel zelfs een goede reden om zijn agenda vrij te maken. Al met al was het een mooi succes, waar de bewoners nog lang van nagenieten. Mochten er lezers zijn, die deze middag gemist hebben, maar wel erg benieuwd zijn naar het gebouw en zijn vele facetten: zij zijn welkom eens binnen te lopen en een kijkje te nemen.

Sportprogramma

Ajax B
Zaterdag 17 februari

12:30 FC Zutphen JO19 –2-Ajax B JO19-1
13:00 Ajax B JO17-1-Varsseveld JO17-2
12:45 Zelhem JO15-1-Ajax B JO15-1G
10:15 Ajax B/Dinxperlo JO13-1-VIOD JO13-5G
08:30 FC Winterswijk JO11-4-Ajax B JO11-1
09:30 Ajax B JO9-1-AZSV JO9-4
08:30 DZSV JO8-2G-Ajax B JO8-2
Zondag 18 februari
14:30 Loo 1-Ajax B 1
11:30 Babberich 2-Ajax B 2
09:30 Grol 8-Ajax B 3

Sv Dinxperlo
Geen programma ontvangen

Programma DZSV
Zaterdag 17 februari
Thuiswedstrijden

08:30 DZSV JO13-1-SDOUC JO13-1
08:30 DZSV JO11-5-FC Winterswijk JO11-11M
08:30 DZSV JO8-1-VVG '25 JO8-1
08:30 DZSV JO8-2G-Ajax B JO8-2
10:15 DZSV JO15-1-Wolfersveen JO15-1G
10:15 DZSV JO15-3-DZC '68 JO15-11
10:15 DZSV JO7-1G-VVG '25 JO7-2
10:15 DZSV MO15-2-DVC '26 MO15-3
12:00 DZSV 5-AZSV 11
12:00 DZSV JO17-2-DZC '68 JO17-4
12:30 DZSV JO19-1-DZC '68 JO19-2
14:30 DZSV 1-ASC '62 1
14:30 DZSV 2-Achilles '12 2
Uitwedstrijden
08:30 FC Winterswijk JO13-4-DZSV JO13-2
08:30 Kilder JO11-1G-DZSV JO11-3
08:45 Terborg JO9-3G-DZSV JO9-3G
09:00-Silvolde JO7-1-DZSV JO7-3
09:30 Zeddam-Sint Joris JO9-1-DZSV JO9-1
09:30 SJO HMC '17 JO9-2-DZSV JO9-2G
09:45 VIOD JO11-2-DZSV JO11-1
09:45 RKZVC JO11-2G-DZSV JO11-2
10:00 MEC/Bredevoort JO11-3G-DZSV JO11-4
10:30 KSV JO11-1-DZSV JO11-6M
10:30 Juliana '32 VR1-DZSV VR1
11:45 Sp. Deventer/FC RDC MO13-1-DZSV MO13-1
12:30 FC Zutphen JO15-4-DZSV JO15-2
13:15 Sparta E. MO15-1-DZSV MO15-1
14:30 AZSV 4-DZSV 3
15:00 DCS JO17-1-DZSV JO17-1

Bingomiddag van Seniorenbond

REGIO - De Seniorenbond Gendringen/Dinxperlo/Breedenbroek houdt op woensdag 21 februari weer een bingomiddag, ditmaal in zaal te Pas in Gendringen. vanaf 14.00 uur. Er zijn weer leuke en nuttige prijzen te winnen, zoals de gebruikelijke vleesschotels, koffie, wijn enzovoorts. De toegang is gratis; consumpties en bingokaarten zijn voor eigen rekening.

Jubilarissen bij Passage

Gerrie Lammers (tweede van links) wordt toegesproken door voorzitter Anja Enserink. Rechts het echtpaar Stapelkamp. Foto: Leis Beernink

BREEDENBROEK/DINXPERLO - De jaarvergadering van Vrouwenvereniging Passage afdeling Breedenbroek/Dinxperlo, gehouden op 8 februari kreeg een bijzonder tintje. Allereerst waren er twee jubilarissen om te huldigen voor hun 50-jarig lidmaatschap: Gerrie Lammers-Hakkert en Willemien Jansen-Koskamp. De laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn. Daarom mocht Gerrie Lammers-Hakkert met het burgemeestersechtpaar van de gemeente Aalten op de foto. De burgervader was op de jaarvergadering uitgenodigd om te vertellen over zijn beroep en wat daarmee samenhangt. Burgemeester Stapelkamp bleek een boeiend verteller te zijn en voor de maatschappelijk betrokken vrouwenvereniging was het een zeer informatieve avond. Vrouwenvereniging Passage komt maandelijks bijeen en biedt een gevarieerd programma.

Iets Anders Makelaars verhuist

AALTEN – Twee en een half jaar geleden begon Kees Ritmeester met Iets Anders Makelaars (IAM). Onder het motto: 'Ieder mens is uniek, iedere woning heeft iets anders' ging Kees met zijn team aan de slag in een bijzonder ingericht kantoor aan de Hogestraat. Hij legt uit: "We groeien uit ons jasje, nu al. Blijkbaar slaat onze formule goed aan. We betrekken met ons inmiddels achtkoppige team het pand aan de Hoekstraat, waar Wanna gevestigd was. Een mooie ruime locatie met legio mogelijkheden, we kijken er naar uit!" Op zaterdag 24 maart van 12.00 tot 15.00 uur houdt IAM open huis in de nieuwe locatie met een hapje en drankje.

Door Karin Stronks

Van de legio mogelijkheden in het 350 vierkante meter grote nieuwe pand wordt dankbaar gebruik gemaakt. Amsterdamse huisjes, een binnentuin, zeven houtsoorten, negen bouwstijlen met evenzovele kleurstellingen, fraai gedecoreerde pilaren, hoogteverschil. De ruimte oogt nu al 'iets anders'. Creatief, gewaagd, huiselijk, transparant. Bijzondere werkkamers voor de makelaars, een huiselijke spreekkamer, een bar midden in de ruimte. Speciaal voor de Rabobank een ontvangstruimte waar de klant hypotheekadvies kan krijgen.

Bouwval met een verhaal
Links in de hoek staat een bouwval met een verhaal. Kees Ritmeester legt uit: "Dit krot uit Kenia hebben we bewust hier geplaatst, om het verschil te laten zien. We hebben een missie: mensen blij maken. Maar niet alleen hier. Onze openingsactie komt ten goede aan een project in Ghana. We laten een nieuwe keuken en een voedselopslagruimte bouwen bij het St. Matthews Child Development Centre. Hiermee worden 276 kinderen geholpen, de kosten bedragen 10 000 euro. Van elke klant die in de maanden februari tot en met mei de woning via IAM verkoopt doneren wij 300,- euro aan dit project."

Iets Anders Makelaars doet alles anders, het meubilair - vaak opknappers van Dorcas - de huisstijl, de inrichting, de omgang met klanten. De positiviteit straalt overal vanaf. "Lunchen we hier met z'n allen en er komt iemand binnen dan kan hij of zij zo aanschuiven. We houden hier ook inspirerende bijeenkomsten zoals een huiskamerconcert, wijnproefavond en netwerkavonden", glimlacht Rebekka Lensink, marketing- en communicatiespecialist bij IAM. Kees Ritmeester voegt toe: "Van het bezichtigen van een woning maken we een klein feestje, We zorgen dat we altijd verse koffie en iets lekkers bij ons hebben!"

Tevredenheidsgarantie
IAM richt zich puur op het kopen en verkopen van woningen. "We nemen de tijd voor elke klant en bieden tevredenheidsgarantie. De klant betaalt pas als hij 100% content is. Ons aanbod gaat heel ver, we hebben een klussen- en schoonmaakdienst, binnenkort komt daar een tuindienst bij. We merken gewoon dat dat werkt, woningen worden sneller verkocht", merkt Rebekka op. Kees Ritmeester vult aan: "Het komt voor dat klanten zich bij ons melden met een huis dat al jaren te koop staat. Wij sturen onze schoonmaak- en klussendienst er op af, als zij tevreden zijn gaat onze huisfotograaf kiekjes maken. We hebben het vaker meegemaakt dat een woning daarna binnen een aantal weken was verkocht."

Open huis
Om het voor klanten makkelijk te maken werkt IAM met 'labels'. Goud staat voor exclusief en bijzonder wonen, Zilver betekent 'zonder zorgen ouder worden' en biedt onder meer appartementen met een lift, en Groen staat voor prima isolatie, onder andere woningen met energielabel A vallen hieronder. "Mensen die alles willen weten over de verkoop of aankoop van een woning en die onze werkwijze willen leren kennen zijn van harte welkom bij ons open huis op zaterdag 24 maart. Onder het genot van een hapje en drankje vertellen we graag over de mogelijkheden en men kan ons nieuwe onderkomen bewonderen", aldus Kees Ritmeester.

17 / 24

'Dierenleed én mensenleed voorkomen'

Burgemeester Anton Stapelkamp en Ina Somsen, secretaris SAAP plaatsen de eerste wildreflector. Foto: Karin Stronks

Tweede serie wildreflectoren geplaatst

BARLO – Bij pannenkoekboerderij De Neeth zijn op de vroege zaterdagochtend 10 februari tweehonderd wildreflectoren uitgedeeld aan leden van de Wildbeheereenheid (WBE). Zij plaatsen de blauwe spiegels in hun eigen 'jachtveld'. De eerste paal met wildreflector werd nabij De Neeth door burgemeester Stapelkamp en secretaris van de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) Ina Somsen in de grond gezet. SAAP verstrekte WBE voor dit project 3500 euro subsidie. "Door de wildreflectoren wordt veel dierenleed én mensenleed voorkomen", zegt de Aaltense burgemeester.

Door Karin Stronks

Burgemeester Stapelkamp geniet van een kopje koffie. Foto: Karin Stronks
De wildreflectoren worden verdeeld onder de WBE-leden. Foto: Karin Stronks

Zwaargewond ree onder dekentje
Jeffrey Bauhuis, bestuurslid van WBE en voorzitter van de reeëncommissie, is blij met het plaatsen van de wildreflectoren. "Te vaak verongelukken reeën door een aanrijding. Reeën die gewond raken moeten we bijna altijd uit het lijden verlossen, bij mensen heeft zo'n ongeluk vaak ook veel impact. We hebben meegemaakt dat de bestuurders een ree met een gebroken bekken onder een dekentje op de achterbank hadden neergelegd. Kinderen erbij, een drama. En dan hebben we het nog niet eens over de materiële schade. Dat willen we graag voorkomen, de reflectoren zorgen voor een forse vermindering van aanrijdingen van dieren, ofwel 'valwild'."

Provincie heeft eigen beleid
Vijf jaar geleden werden de eerste blauwe wildreflectoren in een deel van het Aaltense buitengebied geplaatst. Jeffrey: "Het jaar voordat we de eerste serie spiegels plaatsten kwamen in de gemeente Aalten nog vijftig reeën om door een ongeluk. Het jaar daarop waren dat er vijfentwintig, de helft dus. In Bredevoort aan de Stationsweg, de weg van de N318 naar De Haart, is na het plaatsen van de blauwe spiegels tot nu toe geen enkele ree meer verongelukt." De reflectoren worden alleen geplaatst langs gemeentelijke wegen. "De provincie heeft haar eigen beleid en staat niet open voor de blauwe reflectoren. Erg jammer, langs provinciale wegen zoals de Hamalandroute verongelukken ook veel reeën", aldus Bauhuis.

Subsidie van SAAP
De blauwe wildreflectoren werken alleen als het schemerig of helemaal donker is. "Het licht van de autolampen wordt door de spiegels heel even als stralen sterretjes het bos in gekaatst. Dat weerhoudt de reeën ervan om de weg over te steken. Erg effectief, blijkt uit de cijfers. Vorig jaar zijn er vijfendertig verongelukt door het verkeer, dat is tien procent van de totale reeënpopulatie rondom Aalten. Te veel vinden wij, daarom hebben we, na een tip van Henk Obbink, bij SAAP subsidie voor de tweede serie wildreflectoren aangevraagd. En gekregen", legt Jeffrey Bauhuis uit.

Paar boortjes
In het pannenkoekenrestaurant De Neeth gaf Jeffrey een presentatie over het nut van de wildreflectoren. Burgemeester Anton Stapelkamp: "Het plaatsen van wildreflectoren is een mooi project, het voorkomt dierenleed én mensenleed. Ik ben geen deskundige maar wel geïnteresseerd in landschap en natuur. Met alle liefde ben ik hier om de eerste handeling te verrichten! Ik wens jullie veel succes toe en bedankt voor de inzet!" Jeffrey bedankte Patrick Frenken voor het beschikbaar stellen van de ruimte, Wiljo Jentink werd bedankt voor het bevestigen van de blauwe spiegels en de anti-diefstal pinnen aan de kunststoffen palen van gerecycled plastic. "Het kostte me wel een paar boortjes, dat geperste spul is keihard", glimlacht hij.
Buiten, in een mistig en kil Barlo, groef Ina Somsen met hulp van Jeffrey Bauhuis en Herman Simmelink een gat waar zij samen met burgemeester Stapelkamp de eerste wildreflector plaatste. Na de officiële handeling werden de blauwe spiegels aan de WBE-leden meegegeven.

Bredevoort centraal op Gelredag

Stadsgids Prins Maurits in actie bij een rondleiding. Foto: PR

BREDEVOORT - Het stadje Bredevoort staat centraal op de Gelredag, die op zaterdag 17 februari plaatsvindt. Tussen 10.00 en 12.30 uur zijn er dan diverse activiteiten in Bredevoort, allemaal gericht op de roemrijke geschiedenis van het stadje.

Gelredagen worden in samenwerking met RTV Gelderland georganiseerd in plaatsen/steden die een bijzondere plek innemen in de geschiedenis van Nederland en met name Gelderland. In de tv-serie Ridders van Gelre wordt de fascinerende geschiedenis van Gelderland vanuit een ander minder bekend perspectief verteld.
Bredevoort is een stadje dat heeft meegewerkt aan het tv-programma Ridders van Gelre. Een aantal weken geleden waren de Ridders in Bredevoort voor het maken van opnames voor dit programma en op 29 januari was op RTV Gelderland te zien welke rol Prins Maurits tijdens de veldtocht in 1597 in Bredevoort heeft gespeeld en wat de gevolgen waren voor het stadje. De stadsgids Prins Maurits van Nassau heeft samen met een aantal leden van de Compagnie Onversaegt aan deze uitzending meegewerkt. De uitzending kan nog via uitzending tv-gemist bij RTV Gelderland teruggekeken worden.
Naar aanleiding van deze serie worden in diverse steden Gelredagen georganiseerd. Ook in Bredevoort . Op 17 februari komt René Arendsen – een van de Ridders van Gelre – op bezoek in Bredevoort om de Gelredag in Bredevoort vanaf 8.00 uur voor de radio te verslaan.
Voor deze dag zijn tussen 10.00 en ca. 12.30 uur diverse activiteiten in het stadje. Alle Bredevoortse stadsgidsen wandelen door Bredevoort en vertellen over de geschiedenis. In de rk kerk vertelt Jos Wessels hoe het de katholieken verging in de heftige strubbelingen tijdens de 80 Jarige Oorlog en in het Vestingpark St. Bernardus praat Hans de Graaf de bezoekers bij over het ontstaan van het park en de achterliggende geschiedenis.
Het programma begint om 10.00 uur met de inloop in de St. Joriskerk op de Markt. In de kerk vertelt Willem Veldkamp over de geschiedenis van deze prachtige kerk. Hendrickje Stoffels wandelt met bezoekers naar de diverse locaties en vertelt over haar Bredevoortse en Amsterdamse verleden. Prins Maurits van Nassau heeft het behaagd de hele ochtend in zijn stadje aanwezig te zijn. Hij vertelt over de spannende Bredevoortse geschiedenis en met hem kan men van zijn enerverende ervaringen rondom Bredevoort genieten.

Parkeergelegenheid is voldoende aanwezig aan de Winterswijksestraat. Vandaar is het slechts vijf minuten wandelen naar de St Joriskerk. De route wordt met 'Gelredag' aangegeven.