Contact Bronckhorst Noord

10 oktober 2017

Contact Bronckhorst Noord 10 oktober 2017


Circus Lorelly in het hart van Vorden

Yoshi Berends en Lennart Schoppers (r). Foto: PR

VORDEN - De geur van popcorn en zaagsel en dieren, de geluiden, het licht, de sfeer in de tent. Posters die overal hangen en tot de verbeelding spreken, met clowns en acrobaten. Circus doet iets met kinderen en ook met volwassenen. Al op jonge leeftijd lieten die zintuiglijke circusprikkels ook Yoshi Berends en Lennart Schoppers niet koud en nadat ze hun eerste voorstelling hadden gezien, waren ze allebei voorgoed verknocht aan deze bijzondere wereld. Jarenlang speelden ze circusje in de achtertuin, werd het Playmobil-circus heel goed benut en bezochten ze allerlei circusvoorstellingen, ook internationaal. Toen ze elkaar een jaar of vier geleden ontmoetten, was het hek van de dam en ze richtten circus Lorelly op. Een echt Vordens circus, opgericht door twee rasechte Vordenaren.

Door Anouk Plantinga

Lennart en Yoshi gingen in gesprek en bezochten circus Herman Renz waar Yoshi connecties had. Bij circus Bossle hielpen ze mee, werden er kind aan huis en ze nestelden zich helemaal in het circuswereldje. Twee jaar hielpen ze mee met de productie van een kerstcircus en toen kwam het onvermijdelijke moment dat ze zélf dingen wilden gaan doen.

De samenwerking tussen Yoshi en Lennart pakte erg goed uit. Twee jaar maakten ze een voorstelling, vorig jaar voor het eerst echt openbaar op landgoed Hackfort, drie uitverkochte voorstellingen. Dit jaar pakken ze het groot aan, de tent komt middenin het dorp te staan, tegenover hotel Bakker op het plein. Het past allemaal precies en op vrijdag kan de markt ernaast gewoon doorgaan.

Circus Lorelly is niet alleen een circus dat met een tent ergens op een plein of een veld staat. Er gebeurt veel meer. Met hun eigen circusinrichting, een ingang, een piste, licht en geluid, gaan Yoshi en Lennart naar allerlei plekken zoals scholen en bejaardencentra. Dat doen ze met z'n tweeën, maar ook met anderen erbij. Op Koningsdag speelden ze in het Kulturhus voor de Oranjevereniging. Maar een keer per jaar willen ze het échte circus.

Lennart: "Dat is op eigen risico, want je weet van tevoren niet of en hoeveel mensen er zullen komen. Dat vinden we er ook een beetje bij horen, dat je niet weet wat er binnenkomt. Het geeft een beetje spanning, kijken of mensen het leuk vinden en of ze je nog kennen. Het is heel bijzonder dat een circus nog echt in het centrum staat, we denken dat Vorden dit nog nooit heeft meegemaakt."

Yoshi: "We zijn geen groot circus, maar willen wel de mensen bieden wat ze horen te krijgen. We willen echt kwaliteit en de verwachtingen overtreffen. Ons doel bij iedere voorstelling is dat mensen volgend jaar weer terug willen komen en daar doen we alles aan. Het complete plaatje moet kloppen." Lees verder op pagina 10

Tiende BlubberRun

Zondag 29 oktober vanaf 11.00 uur kan men tijdens de BlubberRun in buurtschap Linde weer zes kilometer baggeren door de blubber. En dat allemaal voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding.

Wichmond Open tennistoernooi

WICHMOND - S.V. Sociï afdeling tennis organiseert voor het eerst een open tennistoernooi: Wichmond Open. Van zondag 29 oktober tot en met zondag 5 november kunnen tennisspelers op de Sociï-banen de strijd met elkaar aangaan. Dat gebeurt in de categorieën 3 t/m 8 heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel. Heeft u interesse en bent u lid van een tennisvereniging? Dan kunt u zich nog tot 19 oktober opgeven via de website. De kosten bedragen 9 euro per persoon. De organisatie is in handen van Caroliene ter Linden, Annemieke Mulderije, Robbie Bouwmeister en Arend Jan Groot Jebbink.

www.toernooi.nl

Zie ook het Contactje elders in deze krant

Waardig kerkelijk afscheid van De Wildenborchse Kapel

Aandachtig luisteren de kerkgangers in de laatste kerkdienst in De Wildenborchse Kapel naar de preek van dominee Kool. Foto: PR.

VORDEN – In De Wildenborchse Kapel vond zondag 8 oktober de laatste kerkdienst plaats. Decennia lang vond er in de kapel eens per maand een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Vorden plaats. Nu de hereniging tussen gereformeerden en hervormden in Vorden op handen is en zij samen de nieuwe Protestantse Gemeente Vorden gaan vormen is besloten vanaf 29 oktober iedere zondagmorgen de eredienst te houden in de Dorpskerk. Een impressie van de laatste kerkdienst vanuit De Wildenborchse Kapel.

Ruimschoots voor aanvangstijd weten veel kerkgangers De Wildenborchse Kapel te vinden. De paaskaars brandt. Slechts een enkele stoel is nog vrij. Bewoners van de buurtschappen de Wildenborch en Medler, maar ook gemeenteleden uit het dorp Vorden gaan zondagmorgen nog éénmaal ter kerke in de Kapel. Klokslag 10.00 uur houdt het geroezemoes van de kerkgangers op en komt voorganger dominee Jan Kool, predikant van de Hervormde Gemeente te Vorden, de kerkzaal binnen. Na een kort welkomstwoord van de dienstdoende ouderling Ria Aartsen begint ook deze laatste kerkdienst in de Kapel met een ogenblik stilte. Voor het aangezicht van de Heer wordt er gezongen, aandachtig geluisterd, gesproken en gebeden. Kees van Dusseldorp bespeelt het orgel en begeleidt de gemeentezang. Uit het Nieuwe Liedboek zingt men de openingspsalm (122). "Hoe zijn de stammen opgegaan, hier gingen ons de voeten voor, der pelgrims, die de Heer verkoor." Kom ga met ons en doe als wij". In de prediking gaat dominee Kool – naar aan leiding van een tekst uit het Johannes evangelie in op de vraag: "Waar is God? Hier in de Kapel? In zoveel kerkgebouwen waar ook ter wereld worden erediensten gehouden. Ook in ons dorp, op meerdere plekken, ook bij onze rooms-katholieke broeders en zusters in het dorp. Overal waar gelovigen samenkomen om God te zoeken en te loven daar is Hij. Ook in deze Kapel. Waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, zal ook Hij zijn."

Stichting VOEST bood warming-up jacks aan het JO19-2 elftal van VV Vorden aan. Foto: PR

'Kapelse herinneringen'
Vlak vóór het einde van de dienst krijgt Wildenborcher Reint Mennink het woord. Hij schetst onder de titel 'Kapelse herinneringen' in kort bestek de geschiedenis van de kapel. Het was in het jaar 1850 toen de eerste kapel- een klein houten gebouwtje- werd geschonken aan de Wildenborchse Julianaschool die in eerste instantie was bedoeld voor de zondagsschool. Later werden er de kerkdiensten gehouden. "Het was eenvoudiger dat de predikant naar de Wildenborch kwam dan hoefden de Wildenborchse kerkgangers niet naar Vorden te gaan", aldus de geboren en getogen Wildenborcher. Vervolgens sprak oud-Wildenborcher Johan Pardijs een woord van dank aan alle vrijwilligers en overhandigde hij Ria Aartsen bloemen en een aantal van hen die door de jaren heen de kerkdiensten mogelijk hebben gemaakt. Deze bijzondere laatste viering werd afgesloten met het toepasselijke lied 'Ga met God en Hij zal bij je zijn, jou nabij op al je wegen…' Ds. Kool sprak afsluitend de Zegen uit en doofde de Paaskaars. En zo was het 'onttrekken aan de eredienst' (in kerkelijke taal) van De Wildenborchse Kapel een feit. Na afloop werd de kerkzaal in een mum van tijd omgebouwd en stonden er tafels en stoelen. Koffie, thee, en wat lekkers erbij vergezelden de ontmoeting met elkaar. Deze keer voor het laatst. Het was een bijzonder samenzijn deze ochtend in De Wildenborchse Kapel. Weliswaar met weemoed, maar bovenal in dankbaarheid. En ook met begrip voor het feit dat vanaf nu de erediensten in de Vordense Dorpskerk zullen plaatsvinden en iedereen daar van harte welkom is.

Een enkele terugblik
Ben Godtschalk, één van de kosters van de Kapel: "Twintig jaar geleden kwamen we hier 'uut het westen' wonen, aan de Kapelweg. Aan het andere einde van het weg stond De Wildenborchse Kapel, eens per maand een kerkgebouwtje. Wat een sfeer. We waren dan ook razend snel ingeburgerd. Mijn gade en ik werden er vrijwilliger en al snel tot kosters gebombardeerd. Vlak voor het overlijden van mijn vrouw – zeven jaar geleden - moest ik haar beloven dat ik zo lang als ik kon koster in de kapel te blijven. Nu is er een einde aan een tijdperk, een nieuw hoofdstuk."

Ria Aartsen, voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Vorden: "Een traditie gaat verloren. Het was niet alleen de kerkdienst bijwonen maar (zeker in vroegere tijden) ook het uitwisselen van nieuwtjes uit de buurt. Een sociaal gebeuren, voor sommigen mogelijk nog belangrijker dan de kerkdienst. Als ouderling voelde je de sterke betrokkenheid op elkaar."

Ds. Jan Kool, predikant van de Hervormde Gemeente te Vorden: "Zolang ik predikant in Vorden ben mocht ik gemiddeld twee keer per jaar in De Wildenborchse Kapel voorgaan. Vrijwel altijd was dat voor mij een ontspannen uitje. We zaten ongedwongen bijeen en vierden en voedden ons geloof met een trouwe kerngroep uit de buurt, aangevuld met gemeenteleden uit het dorp. De Wildenborchse Kapel heeft het midden van een intiem kerkje en een knusse woonkamer. Ik hoop van harte dat iets van die beleving ook de diensten van de nieuwe Protestantse Gemeente Vorden in de Dorpskerk zal kenmerken."

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Kranenburg weer zeer geslaagd

De ingebrachte kleding hing overzichtelijk in de rekken en het speelgoed was leuk gepresenteerd. Foto: PR.

KRANENBURG – De kinderkleding- en speelgoedbeurs van basisschool De Kraanvogel en peuterspeelzaal Het Kraankuikentje is vrijdagavond 6 oktober een succes geweest. Direct om 18.00 uur vulde de gymzaal van basisschool De Kraanvogel zich met belangstellenden. Er is veel kleding en speelgoed verkocht. Ook de door ouders en kinderen gebakken lekkernijen en de in de klas gemaakte knutselwerkjes van de kinderen werden goed verkocht. Binnen waren verschillende leuke activiteiten voor kinderen en buiten konden ze een ritje maken op een pony. Veel bezoekers dronken ook even gezellig een gratis kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers in de koffiehoek. Overgebleven kleding en speelgoed is geschonken aan Stichting Gamrupa Europe (www.gamrupa.org). De vrijwilligers van stichting Gamrupa en van de beurs hebben er samen voor gezorgd dat alles vlot en netjes kon worden opgeruimd. De volledige opbrengst van de beurs is bestemd voor basisschool De Kraanvogel en peuterspeelzaal Het Kraankuikentje.

Voetbalvereniging Vorden legt lijntje tussen VOEST en Fire Cracker Party

VORDEN – Begin dit jaar was er voor eerst sinds jaren geen activiteit tijdens Oudejaarsnacht in Vorden voor de plaatselijke jeugd. Een aantal vaders van opgroeiende kinderen, allemaal actief bij voetbalvereniging Vorden, hebben toen de handen ineen geslagen en zijn gekomen tot een heuse 'Firecrackparty' in Kulturhus Vorden. Ongeveer tegelijkertijd werd via een andere weg de Stichting Vordense Evenementen Stichting (VOEST) opgericht met als doelstelling om evenementen, feesten en activiteiten. Beide partijen hebben zich via voetbalvereniging Vorden vorige week gevonden en zijn overeengekomen dat de 'Firecrackparty' officieel op de kalender komt te staan van VOEST zodat zij naast het Carnavalsfeest en de Sterkste man van Vorden nu de derde activiteit gaan organiseren. Voetbalvereniging Vorden werd in deze betrokken omdat zowel bij de Firecrackparty als bij VOEST leden aanwezig zijn van de voetbalvereniging en om het lijntje tussen deze drie partijen extra kracht bij te zetten heeft Stichting VOEST warming-up jacks aangeboden aan het JO19-2 elftal van VV Vorden.

De Fire Cracker Party vindt op 1 januari 2018 in Kulturhus Vorden.

Wichmond herdenkt Hervormingsdag met musical

Een aantal spelers die meedoen aan de musical. Foto: Paul Harmelink

WICHMOND - Musical Ludger, Luther en de Liefde is op 27, 28 en 29 oktober te zien in het Ludgerusgebouw in Wichmond.

Door Luuk Stam

Met 95 stellingen riep Luther op 31 oktober 1517 de protestantse kerk in het leven. De kerk staat hier jaarlijks op de Hervormingsdag bij stil. Omdat het dit jaar 500 jaar geleden is, wordt er op verschillende plekken in Nederland extra stilgestaan bij de Reformatie. In Wichmond gebeurt dat met het opvoeren van de musical Ludger, Luther en de Liefde, waarin zowel leden van beide kerken als niet-kerkleden meespelen. In die musical draait het om het leven van twee boerengezinnen in het Wichmond van 1917. Het ene gezin is katholiek. Het ander protestant. Dat botst nogal eens. "De dominee en de pastoor moeten nogal eens verzoenende woorden spreken", vertelt Ben Hiddink, één van de leden van de vierkoppige werkgroep die rond de organisatie van deze musical is opgezet. "Het is wel allemaal met een knipoog en met een flinke dosis humor." De musical waarin ook de monnik Ludger ten tonele verschijnt – hij kwam in de negende eeuw naar Wichmond om het Christendom te stichten – is geschreven door dominee Tim Wiersum. Aan het geheel werken 75 mensen mee. Onder hen ook dansers, zangers en zangeressen. Dertig mensen hebben een rol in het verhaal.
Vrijwel allemaal komen de spelers uit Wichmond en Vierakker en vrijwel allemaal hebben ze weinig ervaring met het opvoeren van een musical. "In Wichmond hebben we een toneelgroep, maar die heeft in het voorjaar de uitvoering", zegt Hiddink. "Omdat we hen niet voor de voeten wilden lopen, hebben we daarbuiten mensen gecharterd. Het is ook echt bedoeld om het sociale gebeuren in Wichmond en Vierakker een impuls te geven."

Het decor zal tijdens de musical via beamers op een wand worden geprojecteerd. Het vergt de nodige oefening om de achterwand over de spelers te bereiken. Toch kunnen de organisatoren – die al vanaf begin dit jaar bezig zijn – nu spreken van de laatste loodjes. De verschillende groepen zijn daarnaast volop aan het repeteren om eind oktober perfect voorbereid op de planken te verschijnen. Kaarten voor deze musical zijn vanaf vrijdag 13 oktober verkrijgbaar bij bakkerij Besselink, Auto Langwerden en in het Ludgerusgebouw. Kaarten kosten 7.50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 3.50 euro. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober begint de musical om 20.00 uur en op zondag 29 oktober gaat deze om 14.00 uur van start.

Eerste training G-voetbal VV Vorden

Het G-team van VV Vorden. Foto: PR

VORDEN – Vanaf het voorjaar is voetbalvereniging Vorden druk in de weer om te komen tot een extra voetbalactiviteit binnen de vereniging: namelijk voetbal voor spelers met een beperking, het zogenaamde G-voetbal. Enthousiast gemaakt door VV Vorden super-supporter Sidney Gout, die het voortouw heeft genomen om te komen tot een echt G-team, heeft VV Vorden binnen de club een stappenplan in elkaar gezet met als uiteindelijke doelstelling een G-team met twaalf tot veertien spelers te krijgen.

Door Jan Hendriksen

In de afgelopen vier maanden is er veel publiciteit geweest en heeft VV Vorden via diverse instanties zoals onder andere de KNVB, Gelderse Sport Federatie, Speciaal Bewegingsonderwijs, gemeente Bronckhorst en de instellingen Zozijn en Urtica de Vijfsprong goede ondersteuning ontvangen. Dit alles heeft geresulteerd dat vorige week onder leiding van trainer Gijs van der Veen, leider Dick Uenk en verzorger Wim Post voor het eerst een G-team heeft getraind bij VV Vorden.

Nadat voorzitter Marc van der Linden en secretaris Oscar Rondeel, de beide bestuursleden die vanuit de club deze oriëntering- en opstartfase hebben begeleid, iedereen welkom had geheten en er nog enkele organisatorische zaken waren besproken en afgehandeld, kon om 20.00 uur 'het echte werk beginnen'. Allereerst moest er natuurlijk een echte teamfoto gemaakt worden en daarna kon de training beginnen. Gijs van der Veen, Dick Uenk en Wim Post hebben de tien spelers en speelsters direct flink aan het werk gezet.

Een prima voetbalwedstrijd werd op de mat gelegd

Na een korte warming-up werd er op het hoofdveld al een heus 'partijtje' gespeeld, waarbij zowel de trainers en begeleiders als de nodige toeschouwers onder de indruk waren van het basisniveau. Er werd een prima voetbalwedstrijd op de mat gelegd. Het enthousiasme en het plezier spatte er vanaf en na afloop gaf iedereen te kennen dat ze deze week weer aanwezig zouden zijn.

Prijswinnaars DubbelBakker-toernooi

De prijswinnaars van het DubbelBakker toernooi 2017.

VORDEN - De commissie van het DubbelBakker toernooi prees zich gelukkig met de weersomstandigheden van de afgelopen week. Ook konden de 112 wedstrijden zonder problemen en keurig op tijd gespeeld worden. De commissie dankt alle 137 deelnemers en het publiek voor hun komst naar het Vordens Tennis Park en hoopt hen allen volgend jaar weer te zien. Speciale dank gaat uit naar de sponsoren, Hotel Bakker en Echte Bakker Van Asselt.

De prijswinnaars
GD4: 1 D. Struyk en Richard Aldus, DD5: 1 S.van de Brink en A. Schierholz, HD5: 1 J. Emsbroek en R. Wullink, 2 J. Derksen en M. Derksen, GD6: 1 D. Mullik en T. Voermans, 2 J. Hovenkamp en A. van den Vlekkert, DD6: 1 M. Brandenbarg en P. Brandenbarg, 2 E. Simmelink en A. Wessels, HD6: 1 W. Hoevers en M. ter Maat, 2 S. Verhoeve en C. van Voskuilen.

GD7: 1 R. ter Welle en R. ter Welle, 2 F. Olthaar en H. Olthaar, DD7: 1 S. Helmink en M. Jansen, 2 R. Leussink en H. Moezelaar, HD7: 1 J. Leegstra en D. Pasman, 2 C. Brinkhorst en B. Masselink, GD8: 1 E. van het Hof en G. Bogchelman, DD8: 1 M. Jager en M.Ketelaar, 2 M. Jolij en H. Memelink, HD8: 1 G. Limpers en H. Vrielink.

Tiende editie BlubberRun Vorden met veel extra's

VORDEN – Voor de tiende maal vindt zondag 29 oktober vanaf 11.00 uur de BlubberRun in de Vordense buurtschap Linde plaats. Tot achter de oren zitten jaarlijks de meer dan duizend deelnemers onder de blubber als men na zes kilometer baggeren bij de Lindesche Molen aan de Lindeseweg de finishlijn arriveert. En dat allemaal voor het goede doel. De netto opbrengst van de BlubberRun wordt jaarlijks namelijk aan KWF Kankerbestrijding geschonken. Aan bestuurslid Ilona Bourgondien-Lenselink (36) van Stichting BlubberRun Vorden de vraag over het hoe en waarom van dit unieke evenement.

Door Jan Hendriksen

Wie nam(en) in 2008 het initiatief tot de BlubberRun Vorden en waarom vindt de 'run' in buurtschap Linde plaats?: "Een groepje enthousiaste sportievelingen waaronder ik samen met Marcel Bourgondien, Arjan Mombarg en Liesbeth Bakker die nu in het bestuur is aangevuld met Erik Hietbrink en Dennis Oldenkotte kwamen op het idee om een mooie, leuke, bijzondere maar vooral gezellige en sportieve loop te organiseren in Linde waar mijn vader vandaag komt (boerderij Specop aan de Zomervreugdweg) en waar Arjan Mombarg samen met zijn familie zijn boerenbedrijf runt. Marcel liep er al heel vaak hard en kende er veel mooie routes. Zo is de BlubberRun in Linde geboren."

Is de BlubberRun een individuele prestatie- of recreatief evenement en wat kunnen de deelnemers zoal onderweg tegenkomen en verwachten?: "De BlubberRun is een recreatieve loop met onderweg alles wat de natuur biedt. Er zijn alleen maar natuurlijke obstakels zoals wallen, sloten, greppels, dwars door het bos, over weilanden en akkers en met de modder die de regen ons heeft gegeven. Men kan zowel individueel als in teamverband deelnemen (minimaal vier personen en maximaal zes personen)."

Waarom werd als goede doel vanaf de eerste editie KWF Kankerbestrijding gekozen?: "Mijn moeder was in 2008 al een aantal jaren aan het vechten tegen de kanker en we willen zelf een dag in het jaar ook proberen om samen met familie en vrienden door de 'blubber' te gaan en elkaar te helpen om over de finish te komen net zoals familie en vrienden elkaar helpen te vechten tegen de kanker en elkaar te ondersteunen."

'De vrijwilligers en landeigenaren zijn we heel erg dankbaar'

Hoeveel vrijwilligers zijn bij het evenement betrokken en van hoeveel grondeigenaren maken jullie van hun terreinen gebruik?: "Wij hebben ruim zestig vrijwilligers die ons ondersteunen en helpen voor tijdens en na de BlubberRun. Dankzij hun kunnen wij allemaal genieten van een fantastisch evenement. Onze landeigenaren zijn wij heel erg dankbaar. Elk jaar weer mogen wij belangeloos van de landerijen van de families Havekes, Knoef, Groot Jebbink, Lebbink, Bosch, Menkveld, Mombarg, Ruiterkamp, Antink, Haaring, Uilenreef en die van het Geldersch Landschap, Landgoed 't Zelle, gemeente Bronckhorst en Waterschap Rijn en IJssel gebruik maken. Ook mogen we gebruik maken van alle faciliteiten van de Lindesche Molen."

Hebben jullie als organisatie dit jaar tijdens het tweede lustrum wat extra's voor de deelnemers in petto?: "Alle deelnemers krijgen een presentje en er is extra muzikale ondersteuning onderweg en er zijn extra activiteiten georganiseerd en natuurlijk zoals elk jaar een lekkere kop koffie of thee en soep en een banaan bij de finish en iets te snoepen voor de kinderen. Verder is er dit jaar een prijs voor de mooiste en origineelst geklede team en individuele loper: volwassenen en kinderen."

Wat is voor jou persoonlijk het meest aangrijpende moment uit de afgelopen negen edities?: "Het eerste jaar zonder mijn moeder. Dat was in 2012. Mijn moeder is in december 2011 overleden. Ik miste haar erg tijdens het organiseren. Ze was altijd diegene die tegen mij zei: denk je aan dit en denk je aan dat en wordt het niet eens tijd…. . Toen we het startschot hoorden was dat een erg emotioneel moment voor ons allemaal. Ook onze vaste groep vrijwilligers had het er moeilijk mee. De dagen voor de BlubberRun zijn we een hecht team en werken we veel samen. Nu is het overigens mijn vader die me achter de broek aan zit. Haha."

Hebben jullie bij de tiende editie nog een streefbedrag in gedachten die jullie eind dit jaar aan KWF Kankerbestrijding willen schenken?: "Er zijn dit jaar wat extra acties georganiseerd en zo hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Zo heeft Textieldruk Ruurlo speciale limited edition BlubberRun shirtjes in de verkoop waarvan het bedrag (acht euro) volledig door hun gedoneerd word aan de BlubberRun (ook op de dag zelf na te bestellen). We hopen dat we zo veel mogelijk ophalen natuurlijk maar geen idee hoeveel."

Inschrijven
Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor de BlubberRun en wat kost de deelname?: "De voorinschrijving gaat via onze website. De deelnamekosten zijn: Volwassen teams: vijftig euro; Kinder teams t/m 12 jaar: (vijf kinderen en een volwassenen) dertig euro; Individueel volwassen: tien euro; Kinderen tot en met 12 jaar: vier kilometer jeugd afstand: acht euro. De na inschrijving prijzen: zie de website www.blubberrun.nl. Op de dag zelf in inschrijven is mogelijk vanaf 9.30 uur bij de Lindesche molen tot een half uur voor het begin van de loop."

Column

Zo lief

Zondag 8 oktober 2017
Als we vanuit ons kleine dorp naar de basisschool reden kwamen we altijd door Huis ter Heide, in het ritje van twintig minuten lag dat ongeveer op 1/3de. Bij de stoplichten naast het blauwe kantoorgebouw naar rechts en je was er. Nietszeggend en zomaar een plek, een doorgangsdorpje met bomen en vrijstaande huizen. In één van die huizen woonden bekenden van mijn moeder, elke schooldag keek ik naar hun zwarte gevel met daarop een spreuk in Latijn.

Sinds ik naar de middelbare school ging, in geheel andere richting, heb ik niet meer aan dat dorpje gedacht. Mijn leven ging een andere kant op. Of misschien zag ik het onbedoeld vanuit mijn ooghoek als we door de drive-in gingen voor ijs of nuggets, bedenk ik me nu. Maar echt bewust was ik er pas weer voor de uitvaart van oma, in het witte kerkje langs de doorgaande weg naar Zeist.

Ik geloof dat ze met opa graag in het park naast het kerkje kwam, niet te ver van huis. Hij op de fiets en zij in haar scootmobiel, brood voor de eendjes in haar mandje. Mijn broertje noemde haar 'oma karretje'. Ze hield van de natuur, heeft met haar gemankeerde lijf getuinierd tot ze er bijna bij neerviel. De as van oma is bijgezet in opa's graf, middenin het bos.

Naast het kerkje waar we oma uitzwaaiden is deze week de vijver leeggepompt. Oh, hoe de zon plots door het glas in lood scheen met dat 'Pastorale' klonk van Shaffy en List. "Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief." De aanzwellende melodie drong ons om haar heen en niemand dacht nog aan minzaam of alleen. Haar afscheid verbond en we aten na afloop babi pangang bij de plaatselijke Chinees.

Het is een mooi kerkje, ik was er nog nooit binnen geweest. Helder en zonder opsmuk, knus en plechtig. Mijn oom goot zenuwachtig verdrietig het wijwater in de stenen bak en mijn zus maakte een onhandige grap. In het nabijgelegen park speelden kinderen bij de vijver. Shaffy zong "geen leven dat ik niet begon" en in mij schopte nieuw leven. Een piepklein meisje dat een oud geworden meisje gedag trappelde. Dag overgroot oma. Ik heb je lief, zo lief.

En nu, nu kabbelt er geen water meer in de vijver naast het kerkje. Kwaken de eenden niet meer om aandacht en zoekt de bevolking schouder aan schouder naar een meisje. Een meisje dat slechts 1/3de van oma's jaren op haar oma-fiets gefietst heeft. Waar was ze naar onderweg, denk ik. Gewoon, de toekomst. De pas afgesneden door onheil en verdriet.

Ook ik kan het niet verkroppen dat ze nu al zolang ronddoolt tussen aarde en hemel en men letterlijk niet weet waar het nog te moeten zoeken. Ik hoop dat ze onderweg ergens mijn oma tegenkomt en bij haar in het karretje mag. En dat ze haar dan richting de zon begeleidt. "De nacht is te koud, de maan te grijs. Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis. Ik heb je lief, zo lief."


Indrukwekkend werk van Jürgen Marose en Hugo Pasman

Landschap in Oost Indische inkt van de Zutphense kunstenaar Hugo Pasman. Foto: PR

VORDEN - Van 15 oktober tot en met 19 november 2017 exposeren de beeldend kunstenaars Jürgen Marose (Essen) en Hugo Pasman (Zutphen) nieuw werk in Galerie Agnes Raben in Vorden. Stilte en Schwung belooft een spannende duo-expositie te worden. De ruimte en het licht vormen de verbindende thema's in hun werk. De expositie opent op zondag 15 oktober om 15.00 uur in de galerie aan de Nieuwstad 20.

Jürgen Marose maakt gelaagde en dynamische schilderijen van overweldigende landschappen met figuren daarin. Jürgen Marose (1952 Emmerich/Rhein) studeerde vrije grafiek en schilderkunst aan de Universität Essen / Folkwang-Schule (1985-1990). Hugo Pasman verbeeldt in zijn olieverfschilderijen de stilte die hij ervaart in Romaanse kerken en abdijen. Hij schildert het licht en de ruimte, maar ook de reflecties in de vloeren van deze oude gebouwen. Naast kerkinterieurs toont hij berglandschappen in Oost-Indische inkt. Hugo Pasman (Utrecht 1951) genoot zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht (1973–1978).

Schilderij van Jürgen Marose. Foto: PR

Quintus vervolgt competitie met wisselend resultaat

BRONCKHORST - De teams van Handbalvereniging SV Quintus speelden allemaal hun uitwedstrijd. Op 3 en 7 oktober speelde de HC1 hun wedstrijden, de andere teams kwamen zondag 8 oktober in actie.

Quintus HC1 mocht op dinsdag 3 oktober het spits afbijten, in Sporthal de Lankhorst in Wichmond tijdens de training tegen Olympia Stormvogels. De heren waren nog in de kampioensmodus van de D en hadden niet veel in te brengen tegen de nummer 2 van de C van vorig jaar. Eindstand 7-33.

De Quintusmeiden speelden hun uitwedstrijd. Foto: PR

Zaterdag 7 oktober mochten de heren Quintus C1 hun tweede wedstrijd spelen, en wel in het Mheenpark in Apeldoorn tegen Achilles. Dit was een mooie faire wedstrijd en ging gelijk op. De verdediging stond veel beter en alerter dan de dinsdag ervoor. Aanvallen liepen rustig en goed. Voorsprong werd genomen en niet meer afgegeven. Eindstand 16-25.
De E-tjes speelden hun eerste wedstrijd deze zondag in Arnhem. Ze werden een keer of drie overvallen door de breakouts van DFS, dat was even schrikken, maar daardoor werd de verdediging van Quintus erg goed. Het werd uiteindelijk 11-5 voor DFS Arnhem.
De B jongens moesten de eerste wedstrijd tegen Zwolle. Vooraf leek het een zware wedstrijd te worden aangezien Zwolle met dispensatie speelt, maar de jongens namen meteen het initiatief. Er stond een hecht blok waardoor Zwolle veel verschoot. In de tweede helft was een 5-1 dekking noodzakelijk en werd het offensieve gevaar uitgeschakeld. Uitslag 13-21.
Heren Senioren 1 speelden uit bij Havana in Lent. Het begon moeizaam voor beide ploegen. Na tien minuten stond het 2-2, dit ging naar een lichte voorsprong voor Quintus naar 6-7. In de tweede helft gooide Quintus de dekking verder dicht. Quintus sloeg met de snelle break een gat in de score. Eindstand 11-18.
Dames B speelde tegen Minerva DB1, die een voor Quintus moeilijke 3 - 3 verdediging had. De meiden wisten daar geen raad mee zodat de aanval slecht verliep. Eindstand 16-9.
Heren 2 speelde dit weekend tegen HV Travelbags in Zwolle. Door gecontroleerd spel wist Quintus de eerste helft te domineren en met 5-9 de rust in te gaan. In het begin van tweede helft kwam Zwolle wel terug door slordig spel van Quintus, maar Quintus herpakte zich door gecontroleerde aanvallen en goede combinaties met de cirkel. Op het einde van de wedstrijd werd het spel ruwer. Door adequaat optreden van de scheidsrechter kon Quintus weer uitlopen en de winst veiligstellen. Uitslag 14-17.
De dames senioren moesten uit spelen in Nijmegen tegen HASTU DS2, een pittige tegenstander. In het begin wist Quintus zich nog te handhaven, maar na een tijdje begon HASTU flink uit te lopen. Quintus wist twaalf doelpunten te scoren. Eindstand 32-12.
Deze zondag speelde Quintus D1 in Winterswijk tegen HCW. De wedstrijd begon voor sommige meiden op het juiste tijdstip. Bijna iedereen heeft gescoord. Het verschil tussen eerstejaars en tweedejaars in de D is wel groot. Eindstand 4-21.

Verjaardag van clown Franco is de rode draad
Vervolg van voorpagina

VORDEN - "Elke voorstelling heeft een soort verhaallijn die er als een rode draad er doorheen loopt. Dit keer is dat de verjaardag van clown Franco. Het is absoluut niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen. Er zitten kwalitatief goede nummers in, ook met dieren. Dennis Bossle, met wie we veel samenwerken, werkt met Friese paarden, dat maakt indruk in zo'n relatief kleine tent. Hij komt hier speciaal voor uit Duitsland. Er is een hele goede act van twee acrobaten, een meisje uit Nederland en het andere meisje uit Parijs. Lama's, honden en mini-koeien doen mee en we hebben onze eigen gedresseerde loopeenden, uniek toch? Lennart is de clown en ik de spreekstalmeester. De mensen in het dorp kennen ons ook zo. Dat is leuk.", zo vertelt Yoshi.

De ondernemers (want dat is wat ze in feite zijn) zijn heel blij met de ontwikkeling van hun circus. Dat ze in de herfstvakantie dagenlang midden in hun eigen dorp staan met hun circus, is een droom die uitkomt. Ze proberen er echt een Vordens tintje aan te geven en gelukkig steunen verschillende Vordense bedrijven hen daarbij. De samenwerking met Hotel Bakker (van wie de parkeerplaats is waar de tent komt te staan) en de gemeente is erg prettig.

Buiten de voorstellingen om kunnen kinderen ponyrijden, de dieren komen achter het koetshuis van Hotel Bakker te staan en mogen bekeken en geaaid worden (maar niet gevoerd!). Het circus wordt vanaf maandag 16 oktober opgebouwd. Er zijn vijf voorstellingen. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via de website. Dus, hooggeëerd publiek, komt dat zien!

Herfstkleurenwandeltocht

VELDHOEK - In Veldhoek organiseert wandelsportvereniging de Ploeg de 57ste Herfstkleurenwandeltocht op zaterdag 21 en zondag 22 oktober. Start vanaf feestzaal de Veldhoek Varsselseweg 55, gelegen tussen Zelhem en Ruurlo. De routes zijn weer met zorg voorbereid, om de wandelaars te laten genieten van de verschillende landschappen in herfstooi. De keuze is uit de afstanden 5, 10, 15 , 20 en 25 kilometer. Start 20 en 25 km van 9.00 uur tot 10.00 uur. Overige afstanden van 10.00 uur tot 14.00 uur. Halverwege elke afstand is gelegenheid om te rusten. Voor meer informatie, neem telefonisch contact op.

Nieuwe coachjacks voor jeugdafdeling

Hans Boers, sponsorcommissie v.v. Vorden, krijgt in het bijzijn van een tiental jeugdleiders symbolisch een jack overhandigd van Jan Groot Jebbink. Foto: PR

VORDEN - Autobedrijf Groot Jebbink is al vele jaren als sponsor van v.v. Vorden en op diverse manieren verbonden aan de vereniging. Van een reclamebord langs het hoofdveld, tot shirtsponsor en een van de hoofdsponsoren van het Wim Kuijpertoernooi (1996-2015). Dit keer kwamen directeur Jan Groot Jebbink en de sponsorcommissie op het idee om de jeugdleiders/coaches bij de gehele jeugdafdeling te voorzien van jacks met opdruk. De voetbalvereniging Vorden is zeer content met deze geste van Autobedrijf Groot Jebbink, waarmee de vereniging een uniforme uitstraling bij alle 27 jeugdteams en 65 jeugdtrainers en -coaches heeft gekregen.

Vorden 1 ook tegen Germania onderuit
Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft afgelopen zondag in Groesbeek voor de derde achtereenvolgende keer verloren in de tweede klas. Na SPERO en Voorwaarts Twello was nu Germania uit Groesbeek de ploeg waar het onderspit tegen gedolven moest worden. Vorden 1 speelde een prima eerste helft, waar het met een poging van Ate Barendsen tegen de lat nog het dichtste bij de openingstreffer was. Ook na de rust bij een 0-0 tussenstand was het Vorden dat het houtwerk raakte door een vrije trap van Daan Horstman, maar daarna was het Germania wat de klok sloeg.

Tussen de 50ste en 75ste minuut werd Vorden 1 overlopen door de toenmalige grootmacht uit het grensdorp onder Nijmegen en kreeg het twee doelpunten en een penalty tegen. Nadat Robin Verstege de inzet vanaf elf meter stopte, persten de geel-zwarten er toch nog een slotoffensief uit. In de 89ste minuut resulteerde dit in de aansluitingstreffer van Koen Oosterhuis, maar de tijd was daarna te kort om nog eventueel een punt te pakken in Groesbeek.

Volgende wedstrijden
De ploeg van trainer Michel Feukkink speelt dinsdagavond 10 oktober thuis tegen Groessen voor de Achterhoek Cup en speelt komende zondag thuis tegen WAVV in de vierde speelronde van de tweede klas.

Ondernemers maken zelf de reis door toeristisch Bronkhorst-Steenderen

BRONKHORST - Voor de jaarlijkse relatiedag kwamen bijna negentig toeristische en recreatieve ondernemers vanuit de gemeente Bronckhorst naar het stadje Bronkhorst. Zij kregen woensdag 4 oktober een gevarieerd programma aangeboden door het Toeristisch Platform Bronkhorst-Steenderen in samenwerking met regiocoördinator Heleen Faber.

Door Liesbeth Spaansen

Bij Herberg de Gouden Leeuw in Bronkhorst kwamen de ondernemers van de toeristische en recreatieve bedrijven bijeen. Voorzitter van het Toeristisch Platform Bronkhorst-Steenderen Ruud van Bussel heette iedereen welkom. Na de koffie en thee verplaatste het gezelschap naar de Kapel waar Heleen Faber een terugblik over de activiteiten van 2017 gaf. Succesvol was de IVN Cursus Gastheer van het Landschap Gemeente Bronckhorst, waarna vier toeristische ondernemers gezamenlijk de thema-avond 'Ontdek het leven van de uil' organiseerden. Verder was er de Tegelroute Historisch Hengelo, een Toeristische gids Vorden, het Klompenmakersspoor Hengelo-Keijenborg en de IJsselbiennale. Zij keek kort naar de plannen voor 2018.

De presentatie ´Customer Journey´ werd verzorgd door Kennismakelaar Annemiek Riefel. Zij stelde voor zij haar presentatie begon eerst wat vragen, om het gedrag van dit gezelschap te leren kennen met betrekking tot een vakantie boeken. Het grote verschil met vroeger, toen nog door vakantiegidsen werd gebladerd, werd duidelijk. Veel gebeurt online en liefst nog op de mobiele telefoon. Annemiek gaf tips over hoe de vindbaarheid van websites van toeristische ondernemers door vakantiegangers kon worden bevorderd.
De groep werd in twee delen gesplitst, om het middagprogramma te volgen. Voor de wandeling onder leiding van gidsen door het stadje Bronkhorst werden deze groepen weer in drieën gesplitst om de volle aandacht te kunnen geven. De ondernemers waren verrast door de verscheidenheid van de stad en haar geschiedenis.

De excursie startte met een korte tour van Bronkhorst naar Forellenvijver Breukink, gezeten in eendjes of een huifkar. ArendJan Breukink van de gelijknamige forellenvijvers vertelde over het begin van het bedrijf, in 1989 en de groei naar vier vijvers. De forellen worden voor de vissers uitgezet, voor hen dan de taak ze te vangen. Toch is het ook mogelijk om de forellen te kopen, om niet zonder vis naar huis terug te keren. Gasten kunnen in de kantine of op het terras zitten en ook van de mini-camping wordt veel gebruik gemaakt.
Na dank voor de uitleg ging de groep aan de wandel naar Rha, binnendoor niet eens zo ver lopen. Daar stond een bezoek aan de Bronckhorster Brewing Company op het programma. Het succesverhaal van Engelsman Steve Gammage, die in Steenderen zijn vrouw Yvonne leerde kennen, in 1980 in Nederland kwam wonen en zijn schildersbedrijf verkocht om te kunnen brouwen, werd met veel enthousiasme verteld door de zwager van Steve, Antoon. Brouwerij Rodenburg heet inmiddels Bronckhorster Brewing Company en veel van de daar gebrouwen bieren vielen al in de prijzen. Het gezelschap proefde de Eigenweiss en de IJsselbock.

De eendjes en huifkar stonden klaar om de gasten naar de netwerkborrel terug te brengen, waar de aanwezige ondernemers elkaar vertelden wat zij te bieden hebben. Een mooie afsluiting van het zeer gewaardeerde programma.

Muziek maken verbindt

VORDEN - Zaterdag 4 november staan de deuren van de Dorpskerk open voor het najaarsconcert van Harmonie Vorden. Voor dit concert, met als thema 'Musical Music', is samenwerking gezocht met het popkoor Venhorst onder leiding van Maartje Epema en Colorful Music onder leiding van Wieteke Schotsman. Vanaf augustus is er druk gerepeteerd om alles muzikaal onder de knie te krijgen en zaterdag 4 november om 20.00 uur is het moment in de Dorpskerk waarop de resultaten voor een breed publiek te beluisteren is.

Voor de zomervakantie is het programma samengesteld en is een selectie gemaakt uit de hoeveelheid musicals. Zo komen de thema's onder andere uit Soldaat van Oranje, West Side Story, Jesus Christ Super Star en The Phantom of the Opera voorbij, maar ook Ciske de Rat, Mama Mia van Abba, Grease en Sister Act. Een mooi programma met veel bekende nummers en een hoog meezinggehalte.

Samenwerking en verbinding
Harmonie Vorden bestond in augustus 5 jaar, dus is sprake van een lustrum. Harmonie Vorden mag zich door de fusie inmiddels scharen onder de verenigingen die voor een harmonieorkest een goede bezetting van hout- en koperinstrumenten heeft. Harmonie Vorden hecht aan een goede samenwerking met iedereen die in welke vorm dan ook op cultureel gebied actief is, waarbij met elkaar muziek maken het uitgangspunt is. Popkoor Venhorst omschrijft zichzelf als een bende zangers en zangeressen die met plezier zingen. Kern ook hier is samenzijn en samen zingen. Colorful Music gebruikt de gitaar als instrument om met elkaar muziek te maken en deze vorm is weer geheel anders in vergelijking met de klank van een harmonieorkest of koor.

Kaarten
Kaarten à 10 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bruna Vorden en aan de kassa bij de ingang van de kerk. In samenwerking met Grandbistro de Rotonde wordt er tijdens de pauze een hapje en drankje aangeboden.

Blues in Theater Onder de Molen

VORDEN - Theater Onder de Molen heeft vrijdagavond 13 oktober speciaal een band geprogrammeerd voor liefhebbers van de blues. De bluesband Slippin' and Sliding maakt dan zijn opwachting en zal de zaal op zijn kop zetten met hun muziek. Deze band uit Ede speelt covers en eigen werk, traditionele blues, met afwisselend gitaarwerk, gedragen door een dragende rhythm sessie en rauwe stem. Dit optreden is in het theater aan de Lindeseweg 29 in Vorden (buurtschap Linde) en begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro, exclusief consumpties. Kaarten kunnen via de website worden besteld, maar ook aan de zaal worden gekocht.

Blaaskwintet deelt ambitie en passie voor kamermuziek

VORDEN - Op zondagmiddag 15 oktober aanvang 15.30 uur aanstaande is het de beurt aan het Blaaskwintet 'Furore' om in de maandelijkse serie Zondagmiddagconcerten te concerteren in de Vordense Dorpskerk. Het vijfkoppige kwintet bestaat uit Helmke Jansen (hobo), Anne Overpelt (klarinet), Joeri Deckers (fagot), Marije Korenromp (hoorn) en Maartje Valk (dwarsfluit).

Het Furore Blaaskwintet is een jong, enthousiast en muzikaal ensemble dat elkaar heeft leren kennen in hun studietijd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Codarts Rotterdam. Deze vijf blazers, sommigen nog bezig met de opleiding, delen de ambitie en passie voor het spelen van kamermuziek. Furore speelt regelmatig op diverse podia door het hele land. Zeer recent was er zelfs een glimp van Furore op te vangen op televisie: in het programma Maestro werkten zij mee aan de coachingstrajecten van o.a Leona Philippo. In juli mocht Furore spelen in de grote zaal van het Concertgebouw in het voorprogramma van Kyteman, wat live te horen was op radio 4.

Vele componisten hebben voor deze combinatie van instrumenten muziek geschreven. En zoals jong talent betaamt gaan ze vaak op zoek naar een originele programmering van relatief onbekende componisten. In Vorden spelen ze van Francis Poulenc (1855-1917) Novelette no.1 in C majeur, van Carl Nielsen (1865-1931) Wind Quintet Opus 43, van Franz Danzi (1763-1826) het Quintet in g mineur Opus 56 nr.2 en tot slot van György Sándor Ligeti (1923-2006) Zes Bagatelles voor Wind Quintet.

www.vriendenvande dorpkerkvorden.nl

Zie ook het Contactje elders in deze krant

Zingen, muziek maken, luisteren naar verhalen of gedichten

VORDEN - Samen zingen en muziek maken en tussendoor luisteren naar verhalen of gedichten en dat telkens rond een ander thema. Dat is wat er op de Sing in gebeurt. Dick Wagenvoort en Rikie Walgemoet begeleiden de maandelijkse bijeenkomsten. De eerstvolgende Sing in is op dinsdag 10 oktober, van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Vordense Kulturhus. Deelname is gratis. De Sing In-middagen worden in samenspraak met Lang Leve Kunst georganiseerd, iedere tweede dinsdagmiddag van de maand in het Kulturhus, Raadhuisstraat 2 te Vorden. De komende Sing ins staan gepland op 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni.

Volleybaldames Dash stunten tegen WSV

VORDEN - Een derby staat over het algemeen bol van spanningen, sentiment en allerlei krachten die je niet in de hand hebt. Zo ook deze wedstrijd tussen Dash Vorden en WSV Warnsveld. Een volgepakte sporthal in Vorden, publiek uit Vorden en Warnsveld op de uitpuilende tribunes en twee teams die er alles aan willen doen om de eer van hun dorp hoog te houden en om zoveel mogelijk punten te kunnen bijschrijven op de ranglijst.

Vooraf leken de bezoekers de favoriet voor deze derby. Het team uit Warnsveld heeft de ambitie uitgesproken om de top 3 te halen in deze eerste divisie A. Tegenstander en thuisspelend Dash uit Vorden heeft daarentegen niet zo'n sterke doelstelling gezet omdat het met een nieuwe trainer/coach bouwt aan een nieuw spelsysteem en een andere volleybalvisie.

In de eerste set lijkt de spanning van de derby bij de thuisploeg als een soort deken over het team te liggen. De afgelopen wedstrijden kwam Dash steeds fel en scherp uit de startblokken, iets wat deze wedstrijd niet echt lukte. Via 8-12 en 15-20 liepen de Vordense dames steeds achter de feiten aan en moest de eerste set dan ook met 20-25 aan WSV worden gelaten.

De tweede set leek Dash de verlammende deken iets meer van zich af te gooien. Met wat meer servicedruk en beter spel werd de tegenstander uit Warnsveld onder druk gezet. Tot 13-13 ging de strijd gelijk op en leek het een mooi gevecht te worden. Echter slopen er plots een paar foutjes in het spel van Dash en dat hielp WSV weer aan wat zelfvertrouwen. De servicedruk van de bezoekers ging weer omhoog en op 17-21 keek de thuisploeg weer tegen een achterstand aan. Aanvoerster Carlijn Berendsen van Dash nam vervolgens haar team op sleeptouw door met een mooie serviceserie de achterstand om te buigen tot een 24-21 voorsprong waarmee opeens 3 setpoints op het bord stonden. WSV wist nog terug te knokken tot 24-23 alvorens Dash het genoeg vond en met een harde aanval de setwinst binnensloeg, 25-23.

De derde set was het stuivertje wisselen tussen beide teams. Kleine voorsprongen werden afgewisseld met achterstanden en via 9-6 en 11-16 stond er aan het eind 22-22 op het scorebord waarna een slim geplaatste prikbal voor de 23-22 voorsprong voor de thuisploeg zorgde. Opnieuw was het vervolgens aanvoerster Berendsen die haar team de weg wist te wijzen. Met twee killbloks wist ze haar team de set met 25-22 te bezorgen.

De 2-1 voorsprong werd als verrassend ervaren en motiveerde het Vordense team om door te drukken op weg naar een mogelijke 3-1 overwinning.
Toch leek WSV zich in de vierde set op te willen richten. Tot halverwege de set hadden de bezoekers een constante voorsprong van ongeveer 3 punten. Tot op 15-17 de set kantelde en Dash onder aanvoering van de uitstekend spelende Berendsen en libero Mandy Nijbroek een voorsprong van 19-17 werd genoteerd.
Deze voorsprong werd door Dash niet meer weggegeven en op 24-21 stonden er 3 matchpoints te wachten om het pleit te beslechten.
Om de spanning nog even op te voeren werkten de bezoekers twee van de drie matchpoints weg alvorens opnieuw een killblok van de aanvoerster van Dash de wedstrijd besliste in het voordeel van het team uit het achtkastelendorp. Daarmee was de derby in de Gelderse Achterhoek een prooi voor het Vordens Dash.

De 3-1 overwinning van Dash werd als stunt ervaren door de trainer/coach van het thuisspelende team Tjarko Muis: "We hadden vooraf gehoopt op maximaal een vijfsetter tegen dit sterke team, maar dit is erg knap van mijn dames. We hebben mentaal ook een stap gezet vandaag, dit soort wedstrijden waar veel spanning op zit zetten de onderlinge sfeer ook op scherp, maar we zijn rustig gebleven en hebben de stunt kunnen uithalen, ik ben een trotse coach!".

Dash behoudt door deze overwinning de verrassende 3e plaats op de ranglijst.

Volgende wedstrijd
Aanstaande zaterdag 16.30 uur wacht in Varsseveld het plaatselijke VCV dat met 5 punten minder op de negende plek staat. De afgelopen ontmoetingen tussen beide teams vielen allemaal in het voordeel uit van de ploeg uit Varsseveld, dus het kan wel eens een pittig potje gaan worden.

Het Kacheltje sponsort 't Overschotje

LOCHEM/VORDEN - Hoofdsponsor het Kacheltje uit Vorden sponsort 't Overschotje met nieuwe ballen. Bij de thuiswedstrijd tegen HKC uit Hengelo overhandigde eigenaar Vincent Spiegelenberg van het Kacheltje een nieuwe bal aan voorzitter Wim Egberts. Na een spannende wedstrijd, met nieuwe bal, trok uiteindelijk HKC aan het langste eind en won de wedstrijd met 6-10.

BZV Zonwering sponsort tassen

VIERAKKER - Het eerste elftal van VV Klein Dochteren is door BZV Zonwering voorzien van prachtige teamtassen. De spelers waren zeer verheugd met deze sportieve bijdrage.

BZV Zonwering is een zonweringbedrijf in Vierakker dat specialist is in binnen- en buitenzonwering.

Filmavond in Vorden

VORDEN - Deze week, donderdag 19 oktober, is het weer filmavond in Vorden. Bibliotheek Vorden en Het Kulturhus hebben er voor gekozen om GEEN reclame voor de films in de media te maken. Dit is kosten sparend. Wel is het toegestaan om in de bibliotheek van Vorden aan te kondigen, welke film er vertoond gaat worden. Daar vind u ook het complete overzicht voor dit najaar. De avond begint om 20.00 uur in Het Kulturhus. Kaartjes voor de film zijn verkrijgbaar in bibliotheek Vorden, of op de avond zelf in Het Kulturhus. De kosten zijn 5 euro.

DRU haalt zware metalen terug naar de Achterhoek

Erik Ramaker en Johan Godschalk zijn enthousiast over het nieuwe concept Metal on Metal. Foto: Gerwin Nijkamp

Internationaal bekende bands naar Metal on Metal

Door Gerwin Nijkamp

ULFT - Ooit klonken het gekletter van ijzer en het gesis van hete vuren in de DRU IJzergieterij aan de rand van Ulft. Noeste arbeid die in een promotiefilm uit de jaren veertig treffend werd betiteld als de Symfonie van Vuur en IJzer. De ijzerindustrie is er inmiddels verdwenen, maar de zware metalen komen op een geheel andere wijze terug naar de Achterhoek. Op zaterdag 25 november vindt daar de eerste editie van Metal on Metal plaats in de DRU Cultuurfabriek en zorgen onder andere Destruction, Hell en Pro-Pain voor een heruitvoering van de bekende symfonie van weleer.

Een initiatief van de DRU Cultuurfabriek en internationaal boekingskantoor LoudNoise, organisator van in de metalwereld bekende festivals als Dynamo Metalfest in Eindhoven en Into The Grave in Leeuwarden. Metalkenner en -muzikant Johan Godschalk is bij het concept betrokken als adviseur. Hij en Erik Ramaker (DRU) vertellen over het concept Metal on Metal dat behalve een jaarlijks festival moet zorgen voor meer metalevents in de Achterhoek.

Concept
"We merken dat harde muziek in de DRU aanslaat, er is publiek voor", vertelt Ramaker, verantwoordelijk voor programma en productie bij de cultuurfabriek. "We hebben echter onvoldoende kennis van de metalscene en vroegen daarom Johan om advies." De Achterhoeker die zich als fan en muzikant al tientallen jaren begeeft in het wereldje, bracht de DRU en boekingskantoor LoudNoise bij elkaar. Godschalk: "Die mensen hebben echt een perfecte feeling voor alles rondom metalevents. Ze zijn hier in Ulft komen kijken en waren meteen enthousiast over de professionele faciliteiten en de industriële setting. Een dag later hadden we al een concept voor Metal on Metal in onze mail." Het is de bedoeling dat het niet bij een eenmalig festival blijft, maar dat Metal on Metal een soort label wordt. Dat er regelmatig metalbands worden gepresenteerd onder de vlag van Metal on Metal.

Trouw publiek
Dat er animo voor metal in de Achterhoek is, bleek al tijdens een testcase begin augustus. De Amerikaans thrashmetal band Sacred Reich speelde toen op een zondagmiddag, hartje zomer, in de DRU Cultuurfabriek. "Hoewel dit niet de meeste ideale omstandigheden voor een concert zijn, kwam er toch 250 man op af", vertelt Ramaker.
Nog meer verbaasd waren de heren over de vlucht die Metal on Metal op Facebook nam. "Vooraf zeiden we tegen elkaar dat we het goed zouden doen als in anderhalf jaar tijd achthonderd man lid zou zijn van de Facebookgroep. Moesten we wel zorgen dat er minstens wekelijks iets gepost zou worden...", vertelt Godschalk. "Dit grote aantal leden was binnen drie weken al gehaald en de mensen blijven maar berichten posten in de groep. Soms wel tien tot vijftien per dag. Inmiddels kent de groep meer dan 1.200 leden."
Ze doen suggesties voor te boeken bands, maar denken ook actief mee over de invulling van het festival op 25 november. Daarnaast kreeg de organisatie veel hulp aangeboden van mensen die het initiatief ondersteunen. Dit alles heeft geleid tot een line-up met de headliners Destruction, Hell en Pro-Pain, verder spelen Disabuse en Bark ook eigen werk, en zullen de tributebands Art of Pantera, The Unforgiven, Trashcan Thrashcan, Death Machine en The Covering naar Ulft komen. Behalve livemuziek is er onder andere nog een whiskyproeverij, komt er een metal DJ en wordt er een vinylmarkt uitgestald.
Godschalk is ervan overtuigd dat dit nieuwe concept zal aanslaan: "Metal leeft al tientallen jaren in de Achterhoek. Waar ik ook kom bij metalshows in binnen –en buitenland, tref ik Achterhoekers. Nu halen we de metal weer terug naar de Achterhoek."

Ga voor meer info naar de website en de Facebookgroep Metal on Metal.


www.drucultuurfabriek.nl

Mooie paden en uitdagende klimmetjes bij ATB-Kruisbergtocht

HOOG KEPPEL - Voor de twaalfde keer organiseert toerclub Steenderen de Kruisbergtocht. Op zondag 22 oktober start deze ATB tocht vanuit Sporthal de Hessenhal in Hoog Keppel en gaat door de mooiste plekken rondom en over De Kruisberg en door diverse landgoederen zoals Enghuizen, Hagen, Ulenpas, de bossen rond Hoog- en Laag Keppel, Doetinchem en Hummelo.

De route heeft alles in zich, steile heuvels met technische beklimmingen op de Kruisberg zelf, smalle single tracks maar ook brede bospaden met prachtige doorkijkjes. Deze unieke tocht wordt georganiseerd dankzij toestemming van vele instanties, zoals Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, particuliere eigenaren, Motorcross vereniging TCD Hummelo en de boswachterij. Hierdoor is het mogelijk om alleen deze dag op unieke plaatsen te coursen die anders gesloten zijn. Deze tocht wordt steeds door vele honderden deelnemers als mooiste uit de regio beoordeeld. Starten kan tussen 8.30 en 10.30 uur vanuit de Hessenhal in Hoog Keppel. Na het inschrijven worden deelnemers direct letterlijk het bos in gestuurd. Het parcours heeft genoeg uitdagingen voor iedereen. Net voor de pauze is er een zeer technisch parcours van ruim 1 kilometer uitgezet met bijna 100 hoogtemeters aan uitdagende beklimmingen. Hieraan heeft de bekende wielercoryfee Jan Weevers zijn medewerking verleend. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en het ergste vuil van de fiets af te spuiten en kan worden genoten van een heerlijk bakje frites van hoofdsponsor Aviko.

Naast een 40 kilometer route is ook een tocht van 25 kilometer uitgezet, een ideale afstand voor beginnende ATB'ers, maar ook voor de jeugd, met mooie bospaden en uitdagende heuveltjes. Om deelname van de jeugd te stimuleren mogen kinderen onder 15 jaar, die onder begeleiding van een betalende begeleider of ouder fietsen, gratis deelnemen. Toerclub Steenderen raadt ouders met kinderen wel aan om na 9.00 uur te starten, zodat de grootste drukte op het parcours voorbij is.

Ook dit jaar is er voor de jeugd de mogelijkheid om mee te doen met de Jeugd MTB clinic van Kanjers voor Kanjers. Alle informatie staat op de website. De deelname hieraan is gratis. Bij de aanmelding kan worden aangegeven wie een fiets of helm van de organisatie wil lenen. Deze clinic is van 9.00 tot 11.30 uur.

Bankdirecteuren in Coens Tapperij

KEIJENBORG - De Bankdirecteuren. Een bijzondere naam, een bijzondere band. Een band die elk optreden het halve interieur van een gemiddelde woonboulevard mee sleept om de gezelligheid van een knusse huiskamer te creëren. Een salontafel, een schemerlamp en een groot rood hoekbankstel waar de vijf muzikanten op zitten.

Uitgerust met slechts het hoognodige aan instrumentarium spelen ze al het moois wat de muziekgoden de laatste decennia gebracht hebben. Van CCR tot Springsteen, van Gypsy kings tot the Stones, van Toto tot Mumford & Sons. Wie het leuk vindt om een nummer mee te zingen of te spelen, is altijd welkom om op de bank plaats te nemen en mee te doen en wie een verzoekje heeft, mag het roepen. De Bankdirecteuren gaan terug naar de essentie van muziek: plezier maken. Ierse sferen. Hard genoeg om lekker mee te galmen, zacht genoeg om ook nog 'effen bi'j te proaten'. Daarna gaat het publiek gegarandeerd met een hele brede grijns weer naar huis. Op 21 oktober zijn ze bij Coen's Tapperij in de Keijenborg. Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Coens tapperij, of online

Geslaagde 'Dag van de Ouderen'

HUMMELO/STEENDEREN - Vrijdag 6 oktober was landelijk uitgeroepen tot 'Nationale Ouderendag'. Stichting Koepel Welzijn Bronckhorst organiseerde 'de dag van de ouderen' voor alle senioren van Bronckhorst. De stichting Welzijn Hummelo was dit keer aan de beurt om die dag in te vullen. In de grote zaal van FF naar Steef in Hummelo genoten zo'n 120 'jongeren van toen' van een heerlijke middag. Ook de afdeling Steenderen van de Zonnebloem kwam met drie auto's vol gasten naar Hummelo. Het optreden van de toneelgroep 'De Oppeppers' vormde de hoofdschotel van het programma. De acteurs speelden in mooie, korte sketches zeer herkenbare situaties van ouderen in verzorgingshuizen na: azen op een erfenis, roddel en achterklap tussen de bewoners, kinderen die niet meer komen, maar ook verliefde ouderen kwamen aan de orde. Aan de reacties in de zaal was te merken dat velen de situaties in de gespeelde stukjes herkenden. De acteurs, allemaal tussen de 60 en de 90 jaar (!), werden na afloop met een daverend applaus beloond. Saxofonist en verteller Ben Wissink speelde en grapte de scènes aan elkaar met nummers uit de oude doos. Een hapje en een drankje maakten de gezellige middag compleet.

Bloody Rosa bij Live@Ideaal

Bloody Rosa. Foto: PR

ZELHEM - Woensdagavond 11 oktober staat de band 'Bloody Rosa' centraal in het programma Live@Ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem wordt uitgezonden. De band speelt live en de bandleden worden door de presentator van het programma bevraagd over hun 'roots' en hun aspiraties in de muziek.

'Bloody Rosa' begon als schoolband van de Ponderosa, een plek opgericht voor jongeren, die het binnen het normale schoolsysteem niet redden en een kleinere setting nodig hebben. Ze vonden elkaar in de muziek en sinds kerst 2016 vormen ze een band. In eerste instantie speelden enkele schoolbegeleiders mee in de band, maar ze verdwijnen steeds verder naar de achtergrond. Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit covers, maar afgelopen zomer werden de eerste eigen nummers opnemen. In 'Bloody Rosa' spelen Sanne Cordes, zang, Eddy Dijkerman, drums, Sylke Veldhuis, gitaar/basgitaar, Martijn Sikkens, gitaar/basgitaar, Josué Rietman, gitaar/basgitaar en Charuk Suebrak, keyboards.

Live@Ideaal wordt iedere woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden.

Martine introduceert 18.21 Man Made

HENGELO – De beautywereld is een mannenmerk rijker. Het Texaanse 18.21 Man Made is anders. Mannelijk, alles behalve doorsnee en exclusief. Martine Hair + Beauty Salon gaat mee in dit concept en gaat deze nieuwe lijn introduceren tijdens de mannenavond, donderdag 12 oktober.

Het verhaal van 18.21 Man Made begint bij kappersgoeroe Angel del Solar. Op z'n vijftiende gestart bij de befaamde Peluquerias Romero in zijn geboorteland Spanje werd hij barbier in het Spaanse leger en de eerste educator voor Pivot Point in Spanje. Hij verlegde zijn artistieke activiteiten naar Amerika, waar hij al snel werd ontdekt als 'The Best in Youth' in de kappersbranche. Vele successen volgden: hij richtte drie Angelo Mendi Salons op, stileerde veel Hollywood-sterren, was stylist voor belangrijke beautybladen en drijvende kracht achter grote merken. Zijn bekendheid in Amerika werd nog groter door de vele make-overs en modeshows op tv. Samen met zijn broer David en compagnon Aston LaFon bracht hij het nieuw mannenmerk 18.21 Man Made op de markt. Op donderdagavond 12 oktober kunnen mannen kennismaken met het nieuwe 18.21 Man Made. Onder het genot van een bijpassende borrel, kunnen mannen deze avond worden geknipt voor de introductieprijs van 15 euro.

Mannen kunnen elke donderdag zonder afspraak terecht van 18.00 – 22.00 uur. Zie ook de advertentie in deze krant.

'Frappant Fright's Night'

VORDEN – Wie heeft zin in een griezelige tocht in het donker? Kom dan op zaterdag 28 oktober naar de Mispelkampdijk 11 in Vorden. Hiervandaan wordt een Halloween wandel-/griezeltocht gehouden voor kinderen tot en met zeven jaar vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur. Een griezeltocht voor de echte diehards met stalen zenuwen vanaf acht jaar en ouder start om 20.00 uur. Kaarten kosten vier euro in de voorverkoop en op de avond zelf vijf euro, dit is inclusief koffie/thee of griezelsap. Wat er allemaal staat te gebeuren in het donker is nog duister … maar dat er enge figuren ronddwalen in het bos staat als een paal boven water. Na de spannende wandeling speelt de spooky band en is er een 'meet and greet' met de griezels van de tocht voor een mooie foto. Kaarten via mail of telefoon.

Veel te doen bij de Vrouwen van Nu

VORDEN - De vrouwen van nu afdeling Vorden hebben deze en volgende maand veel keuze uit activiteiten. Ook niet leden zijn hier welkom. Men kan zich nog opgeven tot 14 oktober via het e-mailadres.

Zo kunnen ze dinsdag 17 oktober een workshop moza?ken volgen bij Het Klushuuske in Laren Gld. Aanvang 19.30. Woensdagavond 18 oktober komt kinderboekenschrijfster Martine Letterie de avond verzorgen. De avond is bij De Herberg en begint om 19.45 uur. Maandag 6 november brengen ze een bezoek aan de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Dinsdagmiddag 7 november is de middagbijeenkomst, waarbij een verkeersdeskundige komt vertellen over de verkeersregels. De middag begint om 14.00 uur in het Kulturhus.

De provinciale handwerkdag is op woensdag 8 november en vindt plaats in het Kulturhus in Vorden. Onderwerp/techniek: Sashiko. Dit is een traditionele wijze om stof te versterken met stikselpatronen, met name met wit garen op indigo stof.

Griezelen in de Doolhof Ruurlo

RUURLO - Op woensdag 18 oktober spookt het weer in de doolhof in Ruurlo. Van 20.00 uur tot 22.00 uur kunnen kinderen en volwassenen dolen door het doolhof en zullen de spoken op de meest onverwachte plaatsen tussen de heggen opduiken. Wie alle spoken is tegengekomen en ze heeft geteld, kan een leuke prijs winnen. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Voor deze avond betaalt men de normale toegangsprijs van 3 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot 12 jaar. Groepen vanaf 20 personen ontvangen een korting op de toegangsprijs. Voor meer informatie, zie de website of neem telefonisch contact op met VVV Ruurlo.

Nationale Vogelshow

LOCHEM - Vogelvereniging 'De gekleurde zanger C.L.W.Noorduyn' uit Lochem houdt op zaterdag 21 oktober de nationale vogelshow met als extraatje om 14.00 uur een mooie uilen/roofvogelshow op het terrein van restaurant 'de Nieuwe Aanleg', Scheggertdijk 10 te Almen. Elk jaar is het een verrassing wat voor soort vogels er weer mee doen, en kan men genieten van de mooie kleuren welke vele soorten hebben. Deelnemers hebben weer hard hun best gedaan mooie vogels te fokken en zijn trots op het resultaat.

De Achterhoek is van Sluiter

Arend Jan Heideman, zittend op zijn historische waterput met het jaartal 1575. Foto: Rob Weeber

BERKELLAND - Volgend jaar september tijdens de Open Monumentendagen wordt uitgebreid gevierd dat de naam Achterhoek voor het eerst opdook. Het was de beroemde dichter Willem Sluiter (1627-1673) die in zijn dichtbundel Eensaem Huis- en Winter-Leven uit 1668 de term 'achter-hoek' gebruikte, bijna onopvallend, maar daarom niet van minder historische waarde, zo blijkt achteraf. Het is volgens Arend Jan Heideman niet uitgesloten dat hij met de naam naar de streek verwees, het gebied dat destijds tot de Heerlijkheid Borculo behoorde. Dat de viering van 350 jaar Achterhoek eraan komt, is te danken aan Eibergenaar en Sluiter-kenner Bennie te Vaarwerk.

Door Rob Weeber

Inmiddels is er een initiatiefgroep gevormd, waarin zitting hebben Herman Schepers, Arend Jan Heideman, Peter Sluiter, een Amsterdamse nazaat van de dichter, en Bennie te Vaarwerk. Het zijn stuk voor stuk Sluiter-kenners en bewonderaars. Museum De Scheper in Eibergen heeft met meer dan 130 verschillende drukken van zijn werk de grootste collectie ter wereld in bezit. Arend Jan Heideman uit Gelselaar schreef in 2007 zijn boekje 'Willem Sluiter anno nu De kleine leeuwerik'. De leeuwerik was de vogel die Sluiter altijd 'begeleidde' tijdens zijn buitentochten. Saillant detail is dat hij de eerste is die een kleurenportret van Willem Sluiter in handen kreeg. Het prijkt op de voorkaft van zijn boekje en is afkomstig van een origineel schilderij dat in particuliere handen is. Het schilderij wordt toegeschreven aan Pieter van Anraadt.

Een gesprek met Arend Jan Heideman, winnaar van de Erfgoedprijs Berkelland 2016, is luisteren naar een bevlogen man met veel kennis, een groot historisch besef en dito bewondering voor de dichter. "De naam Achterhoek is gekoppeld aan Willem Sluiter, maar feitelijk is niet te achterhalen hoe die naam in gebruik is gebleven. Er zijn wel losse momenten waarop de naam terugkeert. Het gedicht van Sluiter waarin de naam voorkwam, werd nog eens aangehaald in een landelijk bericht aan het einde van de 19de eeuw toen de lokaalspoorlijn Doetinchem-Hengelo werd aangelegd. Daarna komt in 1927 het werk van meester H.W. Heuvel uit, getiteld 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven'. De termen Graafschap, afkomstig van het Graafschap Zutphen, en Oost-Gelre, het gebied achter de IJssel, duiken op, maar verdwijnen ook weer en uiteindelijk overheerst het woord Achterhoek. Mogelijk dat de popgroep Normaal en De Zwarte Cross hieraan bijgedragen hebben."

De festiviteiten rond de viering van 350 jaar Achterhoek zullen divers en veelal cultureel van aard zijn. Vast staat al dat er een boekje over Sluiter verschijnt. Verder komt er een expositie van kunstwerken over Sluiter. Helaas wordt het originele schilderij van hem, dat de voorkaft van het boekje van Arend Jan Heideman siert, niet ter beschikking gesteld. Wel is er een replica. Eibergen wil een plaquette van hem plaatsen. "Niet verwonderlijk als je bedenkt dat hij hier gewoond en gepredikt heeft. De vraag is nog wat Neede gaat doen. Immers, hier is hij geboren." Verder staat de initiatiefgroep open voor ideeën.

Innovatie goed in beeld tijdens Achterhoekse Toekomst Toer

ACHTERHOEK - Hoe ziet de Achterhoek van morgen eruit? En tot welke dingen zijn we hier al in staat? Die vragen stonden op maandag 2 oktober centraal tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer. Op initiatief van Achterhoek2020 toerden driehonderd Achterhoekers tussen de innovatieve plekken BMV in Mariënvelde, Meilink in Borculo en De Heikamp in Ruurlo.

Door Bram Beckmans

Voordat de toer begon waren er bij de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde toespraken van economisch geograaf Gert-Jan Hospers, Gelders gedeputeerde Bea Schouten en Foppe Atema, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek2020. Allemaal waren ze bemoedigend en positief gestemd over de huidige stand van zaken omtrent innovatie en de mate waarop we op de toekomst inspelen in de Achterhoek. Dat kwam ook terug in de door Bea Schouten gepresenteerde nieuwe Regiobarometer. Dit document bevat feiten en cijfers over de Achterhoek en laat zien dat, ondanks de aanhoudende krimp in de bevolkingsomvang, het op onderdelen als werkloosheid, onderwijs en openbaar vervoer goed gaat met de Achterhoek.

Na de toespraken werd bij de BMV het beursterrein geopend. Daar lag de focus op het wonen van de toekomst. De term 'losgoed' kwam hier een paar keer voorbij en laat zien dat niet alle Achterhoekse bouwprojecten 'vastgoed' zijn. Zo worden er betaalbare en duurzame wooneenheden van hout gemaakt, die ook verplaatsbaar zijn. Voor starters in de woningmarkt kan dat erg interessant zijn, omdat deze eenheden eenvoudig uit te breiden zijn naar eigen inzicht en financiële mogelijkheden. Naast innovatieve woonvormen was er bij de BMV ook aandacht voor zelfredzaamheid in de regio en werd er kennis gemaakt met slimme technieken omtrent beveiliging en brandwering.

Per bus naar Borculo en Ruurlo
Een zestal bussen stond klaar voor de BMV en fungeerde als pendeldienst tussen Mariënvelde, verpakkingsbedrijf Meilink in Borculo en horecaonderneming De Heikamp in Ruurlo. Opgedeeld in groepen bezochten de aanwezigen deze locaties, waar innovatie ook weer duidelijk naar voren kwam.

Zo was er op heb gebied van digitale technieken en 'smart' werken veel te ontdekken bij Meilink in Borculo. Onder andere robots die cement in iedere vorm kunnen gieten, een virtuele assistent die taken in de zorg overneemt en 3D-printers van Achterhoekse bodem maakten nogmaals duidelijk dat we er goed voorstaan in de regio. Ook was er een afvaardiging van het Graafschap College: studenten lieten hun zelfgemaakte 'vechtrobots' zien. Van ieder onderdeeltje tot aan de besturing, alles werd door deze techneuten zelf ontwikkeld. Tevens demonstreerde de politie de nieuwste drones, die vandaag de dag voor toepassingen bij verkeersongevallen en opsporingen gebruikt worden.

Bij de volgende stop in Ruurlo maakten de Achterhoekers kennis met innovaties op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Er werd een app getoond die samen reizen bevordert en een sensor-systeem dat voor de landbouw alles kan registreren, van grondwaardes tot aan de exacte locatie van koeien in de wei. Kortom, ook genoeg innovatie. Na het bezoek aan Meilink en De Heikamp keerden de aanwezigen terug naar Mariënvelde, waar de avond afgesloten werd.

Startschot voor nieuwe agenda
De stuurgroep Achterhoek2020 nam het initiatief voor de Achterhoekse Toekomst Toer. Deze stuurgroep is een samenwerking van de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij zijn sinds 2009 bezig met de toekomst van de Achterhoek, waarbij de Uitvoeringsagenda onmisbaar is.

Voor Achterhoek2020 was deze toer ook het startschot voor de nieuwe agenda. Voorzitter Foppe Atema legt uit: "Op 19 maart 2018 presenteren wij aan iedereen de agenda Achterhoek2030, maar dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met jullie. De Achterhoekste Toekomst Toer gaat nog een aantal keren plaatsvinden, in een soortgelijke vorm. Op basis van wat wij daar ophalen en te horen krijgen, stellen wij de nieuwe agenda vast, die wordt dan volgend jaar tijdens het Innovatie Festival gepresenteerd."

Aanmelden voor de vervolgreizen van de Toekomst Toer is mogelijk via de website.

Column

Historie leeft!

Het is nog vroeg wanneer ik langs de gracht loop. Het gras is bedekt met dauw en vochtige herfstbladeren. Flarden nevel hangen boven het water. Het lijkt een gewone herfstdag. Toch is alles anders dan anders. Gisteren is er flink gevochten. Ik zie mensen met schrammen op hun gezicht. Mannen zitten in een kring rond het vuur. Vrouwen zijn bezig met de kinderen en het eten. Aan het spit hangt al een varken. Wortels en prei worden gesneden. Grote hompen brood liggen op tafel naast stenen kruiken. Dit is geen gewone ochtend: ik ben beland in 1627. De gezinnen maken zich klaar voor weer een dag op het slagveld. De strijd tegen de Spanjaarden is in volle gang.

Volgende week dompel ik me weer onder in 1627. Zoals elke twee jaar wordt de Slag om Grolle waarheidsgetrouw nagespeeld. Al sinds 2005 herdenkt Groenlo haar geschiedenis met een re-anactment. Een historisch evenement waarbij het Beleg van Grol door Frederik Hendrik in de 80-jarige oorlog wordt nagebootst. Toen in 2005 vond ik het 'grappig', nu ben ik zwaar onder de indruk van het evenement wat door vele vrijwilligers uit de grond wordt gestampt. Alles is zo echt mogelijk: geen elektriciteit of andere moderne hulpmiddelen, zelfs geen aardappelen want die kenden we toen nog niet.
De Slag om Grolle zorgt, net als in 1627, voor saamhorigheid en trots. De meeste Grollenaren waren de eerste keer slechts toeschouwer. Dit jaar doen er meer dan 40 vriendengroepen, buurten en verenigingen mee, met gemiddeld 70 deelnemers! Al vroeg in het jaar wordt begonnen met het bouwen. Zo maakte vriendengroep De vogelvrije Kwakkels in 2015 een heuse molen met draaiende wieken. Daarnaast hebben de buren in de Noteboomstraat begin dit jaar een moestuin aangelegd om echt zelfvoorzienend te zijn wanneer de strijd losbarst. Natuurlijk is er ook een brouwerij in de Kevelderstraat op de plek waar ruim 400 jaar geleden Grolsch haar eerste biertje brouwde.
De slag wordt nagebootst door ervaren reanactors uit de hele wereld. Het gaat er hard aan toe. Met paarden, geweren en natuurlijk kanonnen. Waren er in 2005 slechts 350 acteurs, nu zijn dat er al zo'n 1500. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Dit jaar komt er zelfs een groep uit Australië.

Zelfs heb ik twee favoriete momenten tijdens de Slag. De vroege ochtend, wanneer de tentenkampen langzaam ontwaken. Op dat moment zijn er nog weinig bezoekers (in totaal worden er zo'n 40.000 verwacht!) en kijk ik mijn ogen uit. Voor de reanactors is het een 'way of life'. Hele gezinnen reizen naar de verschillende evenementen. Kinderen groeien ermee op. Alles klopt: van kleding tot huisraad. En wanneer het 's avonds donker wordt trekt er een stoet door de straten met paarden, wagens en fakkels. Sprookjesachtige verlichting, terwijl de gezichten boekdelen spreken: er is een harde strijd geleverd op het slagveld. Gewonde soldaten liggen op de karren en vrouwen huilen om hun verloren echtgenoten.

Op 20, 21 en 22 oktober zijn de Grollenaren weer even terug in 1627. En dit alles dankzij een groep van zo'n dertig vaste vrijwilligers. Ja, u leest het goed, vrijwilligers. Uren, dagen, weken, maanden werk… Hulde!

Linda Commandeur

Kijk, zie, doe en voel wat hout met je doet

ZUTPHEN - De 'Open Dag Hout' is een kijk- en doedag voor liefhebbers van ambachtelijke houtbewerking. In de Hanzehal in Zutphen zijn op 15 oktober meesterlijke meubelmakers, houtdraaiers, instrumentenmakers, houtinleggers en houtsnijders aanwezig. Met natuurlijk de door hen gemaakte producten en demonstraties van hun arbeid.

Zelf eens voelen wat houtbewerking met een mens doet, dat kan ook. Onder begeleiding kan iedereen eens een guts vasthouden, een tol draaien of een puzzel zagen. Liefhebbers die zoeken naar een stuk gereedschap of exclusieve stukken hout: ook die komen ruim aan hun trekken.

Op de website staan de deelnemers en impressies van de Open Dag Hout van het vorige jaar. De organisatie ziet iedereen graag op 15 oktober in de Hanzehal in Zutphen. Open Dag Hout is een onderdeel van Woodworking.nl, het forum voor iedere houtliefhebber.

Participatieraad zoekt versterking

BRONCKHORST - Opkomen voor de belangen van de mensen die het zonder steun van de gemeente korte of langere tijd niet redden. Dat is, kort samengevat, de kern van het werk van de Participatieraad. De Participatieraad geeft de gemeente (gevraagd en ongevraagd) advies over alle plannen op sociaal terrein. Dit jaar bijvoorbeeld over het leerlingenvervoer, de ondersteuning van mantelzorgers, het wonen van ouderen en de hulp voor mensen zonder werk of inkomen. Wie het interessant vindt om over deze onderwerpen mee te denken, kan zich aanmelden als mogelijk lid van de Participatieraad. De Participatieraad wil vooral graag versterking op het gebied van het gehandicaptenbeleid. Met name wordt gezocht naar leden die kennis, ervaring of affiniteit hebben met mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Bijvoorbeeld leden van een cliënten- of bewonersraad of familieleden. De leden van de Participatieraad komen uit heel Bronckhorst. Maar uit Steenderen en omgeving zijn zij binnenkort ondervertegenwoordigd. Drie leden nemen afscheid omdat hun officiële termijn van twee maal vier jaar erop zit. Daarom een oproep vooral aan de mensen uit Steenderen om te reageren. Maar ook andere reacties zijn welkom. Meer informatie via mail naar Joke Regouw, de secretaris van de Participatieraad.

Achterhoekse organisatoren van evenementen zoeken naar verbinding

Ongeveer dertien organisatoren van evenementen waren aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst van de Cultuurzomer Achterhoek. Foto: Walter Hobelman

ULFT - Weten van elkaars bestaan en elkaar ook daadwerkelijk kennen zijn twee verschillende dingen. Die conclusie is te trekken na een bijeenkomst die door Cultuurzomer Achterhoek is georganiseerd. Afgevaardigden van ongeveer dertien verschillende evenementen die jaarlijks in de Achterhoek plaatsvinden en zes overkoepelende organisaties zochten elkaar op 2 oktober op in de DRU Cultuurfabriek in Ulft om nieuwe verbindingen te leggen en door elkaar geïnspireerd te worden.

Door Walter Hobelman

Gastheer Gijs Haccou (eventmanager van de DRU Cultuurfabriek) benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van de bijeenkomst. "Er gebeurt veel in de Achterhoek, we weten van elkaars bestaan, maar we kennen elkaar niet altijd even goed. Vandaag is een mooie gelegenheid om de synergie te zoeken en met elkaar te praten over kansen en mogelijkheden om het cultuuraanbod beter op elkaar af te stemmen. Goede evenementen in de regio zijn van belang om de leefbaarheid te versterken en de regio in de rest van Nederland te promoten."

Zes panelleden kregen de gelegenheid zichzelf te presenteren. De aanwezige organisatoren kregen daarmee een helder en overzichtelijk beeld van organisaties die mogelijk ondersteunend kunnen zijn bij het organiseren van evenementen. Liesbeth Schepers van de stichting Achterhoek Toerisme vertelde op welke manier haar organisatie samen met uitgever Achterhoek Nieuws, Studio Nieuwe Weide en het Cultuur- en Erfgoedpact ervoor zorgt dat het cultuuraanbod in de regio bij een breed publiek bekend wordt gemaakt. Zo verschijnt er jaarlijks in het voorjaar een speciaal cultuurmagazine met daarin een overzicht en achtergrondinformatie over allerlei evenement en activiteiten in de Achterhoek.

'We weten van elkaars bestaan, maar kennen elkaar niet altijd even goed'

Daarnaast wordt die informatie ook via social media verspreid. Het is een effectief middel, maar er zijn punten ter verbetering, blijkt uit de reacties uit de zaal. Wat zeker als positief wordt ervaren, is het beeld dat naar buiten wordt gebracht: "Het is de moeite waard om (als toerist of inwoner) in de Achterhoek te zijn." Cultuur en erfgoed gaan steeds meer samen. Volgens Jette Jansen van Erfgoed Gelderland is dat een logische ontwikkeling. "Het koesteren en waarderen van erfgoed is de tegenhanger van globalisering. Steeds meer mensen zien het lokale/regionale erfgoed als een belangrijke bindende factor. Erfgoed en cultuur kunnen elkaar versterken door ze op creatieve wijze te combineren, zoals gelukkig steeds vaker gebeurt."

De bijeenkomst heeft zijn nut bewezen en de aanwezigen hopen op een vervolg. "Samen kunnen we laten zien dat het wél anders kan in de Achterhoek", concludeert Johan Godschalk van Cultuurmij Oost en de stichting Pak An bijvoorbeeld na afloop. "Er is hier in de regio heel veel voor elkaar te krijgen door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Dat heeft deze bijeenkomst nog eens onderstreept."

Column

Citroenmelisse

In mijn kinderjaren keek ik nauwelijks televisie. Geen wonder, want de uitzendingen op die ene zender die we hadden begonnen pas om acht uur en dan lag ik al in bed. Je had wel op woensdag- en zaterdagmiddag een programma speciaal voor kinderen, het Kinderuurtje. Maar die naam was misleidend, want na hooguit drie kwartier vertoonde het tv-scherm alweer het testbeeld.
Ook op de radio waren de uitzendingen voor kinderen niet dik gezaaid en van spelcomputers hadden we nog nooit gehoord. Wat deed je dan als het slecht weer was en je niet naar buiten kon? Nou, spelen met je Dinky Toy autootjes bijvoorbeeld. Of je bouwde een hijskraan van Meccano. Dat laatste deed ik persoonlijk trouwens niet. Ik had niet zoveel met techniek. Liever kroop ik met een boek in een hoekje. Lezen, daar was ik dol op. Ik verslond wel twee of drie boeken per week.

Was ik dan een echte huismus? Nee hoor, juist door dat lezen was ik ook graag buiten. Speelde ik samen met mijn vriendjes de avonturen na van mijn boekenhelden Arendsoog en Biggles. De feestweide tegenover ons huis was onze prairie. En met een beetje fantasie kon je in die slecht onderhouden oude begraafplaats aan het eind van de straat een woeste jungle zien.
Op die begraafplaats groeiden trouwens wel veel brandnetels, waarmee je uiteraard in het vuur van het spel wel eens in aanraking kwam. Geen nood, even met een blaadje weegbree over de rode plek wrijven en de jeuk was weg!

Het is een mooi voorbeeld van volksgeneeskunst waarmee ik als kind nog vertrouwd was. Maar de generaties die voor mij in de Achterhoek leefden kenden nog veel meer planten met een geneeskrachtige werking. Zij wisten bijvoorbeeld dat je een steenpuist weg kunt krijgen als je er een geraniumblad (of een koolblad) overheen wrijft. Dat een aftreksel van haagwinde (in deze streek beter bekend als pispotjes) helpt als je je drol even niet kwijt kunt. Ontstoken tandvlees behandelde je door er huislook overheen te wrijven, een plantje dat je op het dak kon vinden. Als je tenminste een pannendak had, want op riet groeide het niet. Wilde akelei hielp tegen reumatiek en een keelontsteking genas je met thee van vlierbloesem.

Tja, en dan had je nog de citroenmelisse. Dat was echt wat je noemt een alleskunner. Volgens onze voorouders (die de plant vaak speciaal kweekten vanwege haar medicinale kwaliteiten) hielp citroenmelisse echt tegen alles. Van astma tot migraine, van ingewandsstoornissen tot slapeloosheid en alles wat je verder maar kunt bedenken.
Citroenmelisse wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt in diverse druppels en smeerseltjes van Dr. Vogel, maar de plant zal vanwege haar medicinale werking nergens meer in de vensterbank staan. Tegenwoordig hebben we een ander middeltje dat tegen ieder kwaaltje en elk ongemak helpt. Cannabis is de citroenmelisse van de 21ste eeuw. Als je tenminste gelooft wat je op de internetfora allemaal kunt lezen. In de vorm van CBD-olie (waar je dus niet high van schijnt te worden) zou de legaal geteelde hennep ook tegen praktisch alles werken. Van stress en slapeloosheid (dat schijnt echt zo te zijn) tot kanker (en daar geloof ik voorlopig niks van!). Baat het niet dan schaadt het niet? Nou, dat moeten we nog maar afwachten...
Inderdaad, ik heb zo mijn twijfels. Maar dat is niet de enige reden dat ik nog niet aan de CBD-olie ben. Een klein flesje van dat spul kost namelijk al gauw vijf tot zes tientjes. Dan koop ik liever een citroenmelisseplant. Verkrijgbaar in bijna elk tuincentrum, voor hooguit drie euro!

Hobby- en kaartenbeurs in Beltrum

BELTRUM - In zaal Spilman aan de Mr. Nelissenstraat 21 in Beltrum wordt op zondag 15 oktober een hobby- en kaartenbeurs gehouden. De beurs is open van 10.00 tot 16.30 uur.

Op deze beurs tonen hobbyisten graag hun hobby. Verder zijn er demonstraties en kunnen belangstellenden deelnemen aan workshops. Men kan veel inspiratie opdoen op het gebied van onder andere kaarten maken, origami, werken met wol of bloemen en sieraden maken. Entree bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 19.

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

VLOOIENMARKT EERBEEK Zon. 22 Okt. 10-17 uur. Sporthal DE BHOELE, Handelstraat 45. Inf. Kr.hr.tel 06-39108152. animo-vlooienmarkten.nl

NIEUW IN VORDEN: Carnibest versvlees voor uw hond en/of kat. Snacks en supplementen. Tel: 06-23924540 carnibestvorden@gmail.com

VLOOIENMARKT LICHTENVOORDE ZON.22 OKT. ,10-17 u. HAMALANDHAL v. d. meer van walcherenstr.3. Inf.kr.hr tel 0639108152. animo-vlooienmarkten.nl

CARAVANSTALLING EN OPSLAGRUIMTE TE HUUR. Enkweg 15A - Vorden. Voor info bel J. de Weerd 0575-551030.

Hobby en Kaartenbeurs 15 oktober in zaal Spilman te Beltrum van 10.00 tot 16.30 uur. Info 0544-464164.

VLOOIENMARKT DOESBURG ZON. 29 OKT. 10-17 u. Sporthal Beumerskamp, Breedestraat 39. Info Kr. huur 0639108152. animo-vlooienmarkten.nl.

Spook/Griezeltocht in het Doolhof. Woensdag 18 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Doolhof, Hengeloseweg Ruurlo. Entree: kinderen € 2,= en volwassenen € 3,=. Inl. VVV Ruurlo 0573-453926.

Dorpskerk Vorden, Blaaskwintet 'Furore'. Zondagmiddag 15 oktober 2017 aanvang 15.30 uur. Toegang €12,00 t/m 16 jaar vrij. Kaarten aan de kerk voor het concert. Rerserveren kan via de website, concerten@vriendenvandedorpskerkvorden of bellen met 0575-56381. www.vriendenvandedorpkerkvorden.nl.

SV Socii afd. tennis organiseert een open tennistoernooi. Van 29-10 t/m 5-11. Aanmelden tot 19 oktober via www.toernooi.nl. De kosten bedragen € 9,= per persoon.

Wespennestenbestrijding, tel.: 06-5432 3046. Martin Spiegelenberg.

Let op!! Repair café, zat. 14 oktober, 10.00 -12.00 uur, Kulturhus/dorpscentrum Vorden.