Dinxpers Nieuws

10 april 2018

Dinxpers Nieuws 10 april 2018


Burgemeester houdt gemeenteraad een spiegel voor

Burgemeester Stapelkamp bij de bekendmaking van de uitslag van verkiezingen voor de gemeenteraad, die hij nu een spiegel voorhoudt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

'Overweeg om naam gemeente in Aalten-Dinxperlo te veranderen'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Tegenwoordig is het gebruikelijk dat burgemeesters na de eerste honderd dagen in hun nieuwe gemeente hun eerste ervaringen met eventuele aanbevelingen voorleggen aan de gemeenteraad die hem of haar heeft geïnstalleerd. Dat gebeurt in de vorm van een korte notitie, met een toespraakje in een gemeenteraadsvergadering of met een filmpje. Burgemeester Anton Stapelkamp heeft gekozen voor een uitgebreid verslag van zijn eerste honderd dagen. In 'Bevindingen van een butendieker' geeft hij een aantal duidelijke aanbevelingen hoe de gemeente beter bestuurd kan worden en hoe 'oud zeer', waarop hij regelmatig stuitte, kan worden weggenomen. Stapelkamp wil zijn bevindingen met de raad bespreken.

Onverbloemde weergave
Stapelkamp spaart de politici van de gemeente, waar hij op 22 december is geïnstalleerd, niet. Sinds zijn aantreden heeft hij niet alleen met de plaatselijke politici en ambtenaren kennis gemaakt, maar ook met vele bewoners. Daarvoor gebruikte hij onder andere de gesprekken tijdens de etentjes, waarvoor hij zichzelf had uitgenodigd. Tijdens die eerste honderd dagen was hij nog 'butendieker', zoals ze in zijn vorige gemeente Kapelle buitenstaanders noemen. Daardoor keek en luisterde hij met een onbevangen blik en oor. Stapelkamp beseft dat het in zijn verslag geschetste beeld subjectief is, "maar wel gebaseerd op ondertussen tientallen gesprekken". "Misschien niet helemaal Achterhoeks maar meer Rotterdams (Stapelkamp komt oorspronkelijk uit deze stad – redactie) heb ik ervoor gekozen om de dingen die ik hoorde, las en tegenkwam onverbloemd op te schrijven." Hij heeft daarom ook door het vaak geuite 'jao, joa' heen proberen te luisteren.

Oud zeer over herindeling
Het meest opvallend voor Stapelkamp was dat er nog veel 'oud zeer' bestaat. Dat is er nog steeds rondom de samenvoeging van Aalten en Dinxperlo tot één gemeente. "Ik mag mijn inwoners niet toespreken met de naam van de gemeente, want de aanhef 'Beste Aaltenaren' maakt veel inwoners van Dinxperlo nog steeds boos. " Over de onvrede ontstaan bij de gemeentelijke herindeling wordt niet open en openlijk gesproken, maar wel aan de bar en keukentafel. "Het speelt in het achterhoofd mee in tal van discussies in de raad." Stapelkamp ziet het zelfs terug in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, want de opkomst in Dinxperlo was lager dan in de rest van de gemeente. "Die herindeling heeft wonden gelagen die nog steeds niet geheeld zijn", schrijft hij. Daarom vindt hij dat Aalten en Dinxperlo toe zijn aan een relatietherapie. Als oplossing stelt hij voor om in 2020 als de herindeling vijftien jaar een feit is aandacht te besteden aan 'wat het heeft gekost en wat het heeft opgeleverd'. Hij suggereert dat de gemeenteraad op 1 januari 2020 de naam zou kunnen veranderen in Aalten-Dinxperlo. "Dat zou een mooi gebaar van verbinding en verzoening zijn." Stapelkamp geeft daarbij aan dat er ongetwijfeld meer goede en creatieve gebaren zijn te bedenken.

Teveel bezig met details
Ook in de gemeenteraad valt het de burgemeester op dat er 'oud zeer' aanwezig blijft. "De bestuurlijke crises van de afgelopen jaren, de houding van met name de grootste partij in de raad in het verleden en de negatieve toon die men geregeld onderling aanslaat heeft de verhoudingen onder druk gezet", schrijft Stapelkamp. Hij hoopt dat dit met de recente vernieuwing van de raad, een derde van de oude leden is niet teruggekeerd, verandert. Als Stapelkamp naar het functioneren van de raad kijkt vindt hij die nog 'vrij monistisch'. In 2002 is het dualisme in gemeenteland ingevoerd. De wethouders maakten daarna niet langer deel uit van de gemeenteraad. De bedoeling daarvan was dat B en W zich vooral bezig zou houden met de uitvoering van beleid, waarvoor de raad de kaders heeft aangegeven. Daarna controleert de raad of B en W dit goed doet. De praktijk is echter dat nog steeds veel door B en W samen met het ambtelijk apparaat wordt bedacht en dat de gemeenteraad vooral reageert. Stapelkamp vindt dat de raadsleden daarbij te veel op de stoel van B en W gaan zitten en zich te veel met details over de uitvoering bezig houden en te weinig aansturen. Lees verder op pagina 3

Feestje bij jubileum DSK

Het Dinxpers Smartlappenkoor tijdens de repetitie. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het concert van het Dinxpers Smartlappenkoor ter gelegenheid van het tienjarig jubileum nadert met rasse schreden. Een feestje vieren doe je samen en daarom zijn als gastmuzikanten De Optimisten uitgenodigd. Samen met DSK hopen zij het publiek een gevarieerde avond te bieden in Het Blauwe Meer. Zij zullen ook samen enkele nummers ten gehore brengen. De kaarten voor dit feest op zaterdagavond 14 april zijn in de voorverkoop voor 7,50 euro verkrijgbaar bij de VVV Dinxperlo, de koorleden en de Optimisten. Aan de zaal kost een kaart tien euro. Sportcentrum Het Blauwe Meer aan de Kolk 6 opent de deur om 18.30 uur, aanvang is om 19.30 uur. Foto: Frank Vinkenvleugel

Dirigent Cindy Gregoor van DSK. Foto: Frank Vinkenvleugel

Lentetocht Zonnebloem Dinxperlo-Breedenbroek

DINXPERLO/BREEDENBROEK - De Zonnebloem Dinxperlo Breedenbroek houdt op woensdag 16 mei de jaarlijkse Lentetocht. Dit jaar is het doel: het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Hier kan men genieten van de mooiste treinen uit de Nederlandse spoorgeschiedenis. Zelfs een toilet uit de Koninklijke trein van Koningin Emma is te zien. Er wordt gereisd met twee bussen waarvan één met lift, zodat ook rolstoel gebonden personen meekunnen. Rollators kunnen ook mee. Rolstoelen kunnen gereserveerd worden, het aantal is beperkt en moet bij opgave besteld worden. Vertrek is om 9 uur, verwachte thuiskomst ongeveer 17.00 uur. De kosten zijn 25 euro per persoon, en dit moet vooraf betaald worden. Bij de prijs is inbegrepen: busreis, entree, koffie met iets lekkers en een uitgebreide lunch. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij Willy te Beest-Meinen, tel. 0543-539792.

Samen ontbijten in Dinxperlo

Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Iedereen is zondag 15 april om 11.00 uur welkom om gezellig te ontbijten/brunchen in Dinxperlo. Het Prins Clausplein wordt één grote ontbijtruimte: lekker eten samen met vrienden, familie, buren, gezin en collega's.

De Pluckermuzikanten zullen zorgen voor gezellige achtergrondmuziek. De placemats zijn, in de voorverkoop, te verkrijgen bij: Specialiteitenbakkerij vd Dobbelsteen Aalten/Dinxperlo, Landwinkel Smits Groenten & Fruit, Peterspecialiteiten, bakker Tonnie Knippenborg, bakkerij Heijerman en Jumbo Arentz Dinxperlo. De weersvooruitzichten zijn gunstig, maar mocht het weer toch wat wat minder zijn, dan wordt er uitgeweken naar sportcentrum het Blauwe Meer aan de Kolk 6. Dit wordt via Facebook bekendgemaakt. De lenteproeverij wordt verschoven en gecombineerd met de zomeravondbraderie op 30 juni.

Stemmen op stichting Simba

Paulien Brethouwer: "Kinderen als dit meiske willen we helpen." Foto: PR stichting Simba

Paulien Brethouwer roept iedereen op om te stemmen op de stichting Simba, waarvoor in Dinxperlo al eerder actie werd gevoerd. Als de stichting voldoende stemmen krijgt, kan dat veel geld opleveren.

Burgemeester uit flinke kritiek op gemeenteraad

Burgemeester Stapelkamp bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad die hij in zijn '100-dagen-notitie' flink bekritiseert. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vervolg van de voorpagina

AALTEN - Burgemeester Anton Stapelkamp heeft in een uitgebreid document zijn bevindingen in 100 dagen burgemeesterschap van Aalten vastgelegd, mét een aantal aanbevelingen voor de raad.

Geen visie op wat de gemeenteraad wil zijn
Stapelkamp constateert dat de raad vooral een verzameling is van losse fracties en geen eenheid. Er ontbreekt een echte visie op wat de raad wil zijn en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Zorg heeft de burgemeester ook over mogelijke belangenverstrengeling, een onderwerp waarvan verwacht wordt dat hij er aandacht aan besteedt. Stapelkamp vindt het logisch dat raadsleden midden in de samenleving staan en ook actief zijn bij organisaties en verenigingen. Hij vindt de inzet voor de samenleving bewonderenswaardig. Organisaties met daarin actieve bewoners en ondernemers weten daardoor gemakkelijk de weg naar de Aaltense politiek te vinden. Dat is iets wat gekoesterd moet worden, maar het heeft een keerzijde. "Raadsleden worden door bewoners die de weg kennen benaderd en om steun gevraagd voor tal van initiatieven en in die cultuur is het lastig om nee te zeggen." Stapelkamp bespreekt nog veel meer in zijn honderddagen-verhaal, zoals de regionale en grensoverschrijdende samenwerking, de handhaving en de ondermijning. De gemeenteraad zal - wanneer de bevindingen van de nieuwe burgemeester besproken worden - genoeg te bespreken hebben.
De bevindingen van burgemeester Stapelkamp kunnen helemaal gelezen worden via de website van de gemeente Aalten.

Aanbevelingen van de burgemeester samengevat
- Werk de komende bestuursperiode aan onderlinge relaties en vertrouwen, en begin daar al aan tijdens de formatie. Praat met elkaar over al het oud zeer en probeer het uit te praten en dan een streep er onder te zetten;

- Probeer het gearrangeerde huwelijk tussen Aalten en Dinxperlo gezelliger en warmer te krijgen. Geef in 2020 na vijftien jaar herindeling aandacht aan wat het heeft gekost en opgeleverd. Overweeg de gemeentenaam te veranderen in Aalten-Dinxperlo;

- Praat met elkaar over de verhoudingen tussen de gemeente en de verschillende dorpen en buurtschappen. Stel vast wat het gewenste voorzieningenniveau per kern is en geef aan wat van de gemeente verwacht mag worden en wat niet;

- Bekijk de komende jaren hoe de gemeenteraad beter kan functioneren. Laat een raadswerkgroep de huidige werkwijze onderzoeken en met verbeteringsvoorstellen komen. Denk daarbij aan beter vooraf aangeven wat Burgemeester en Wethouders moeten doen (kaderstelling) en kijk ook hoe B en W en regionale samenwerkingsverbanden beter gecontroleerd kunnen worden;

- Ga de komende periode het gesprek met elkaar aan over de volksvertegenwoordigende rol van de raad en de risico's van belangenverstrengeling. Spreek daarbij ook over de veranderende opvattingen over burgerparticipatie;

- Geef duidelijker aan hoe om te gaan met regionale samenwerking, ook over de grens, en leg dat vast in een visie. Investeer daarna echt in die samenwerking;

- Kies voor duidelijke en consequente handhaving en strijdt voortvarend tegen de ondermijning van de samenleving.

Column

Gepiep

In onze gemeente heeft een nieuw fenomeen de kop opgestoken. Direct na het bekend maken van de verkiezingsuitslag werd duidelijk dat men had besloten om als basis voor het werken in de komende vier jaren een raadsprogramma op te stellen. Alle fracties samen stellen dan de kaders en prioriteiten vast, echter zonder concrete oplossingen en antwoorden te geven. Zo is te lezen in enkele krantenartikelen.

Het streven lijkt nobel. Eendrachtig de onderwerpen bepalen die al of niet dringend moeten worden aangepakt. Er samen zijn voor de burger die toch maar de moeite heeft genomen naar de stembus te gaan. Zou dit besluit al vóór de verkiezingen zijn genomen? Zo van, ongeacht de uitslag, we hebben besloten dit zo te gaan doen? Zou kunnen. In het stemhoekje kun je er toch niks mee. Dit is iets wat alle partijen aangaat.

Verder hoopt men hierdoor de samenwerking en betrokkenheid te verbeteren en te verstevigen. Hier wordt het al gladjes! De laatste zin in het krantenartikeltje is zelfs verontrustend: de hoop is dat er minder sprake zal zijn van coalitie versus oppositie.

Maar dit is toch juist een levendig en onlosmakelijk bestanddeel van de democratie!? Het is toch de rol van de oppositie om kritisch te zijn! Om kanttekeningen en opmerkingen te plaatsen en tegen de zichzelf gevestigde orde in te gaan. Daarvan was de afgelopen vier jaar al weinig te merken. En nu gaan we zelf voorwaarden creëren met de hoop om die oppositie die er nog was nog meer de mond te snoeren! Dat de coalitie later kan zeggen: dat hebben jullie toch mede zelf op de agenda gezet, aanvaard dan ook de consequenties. Het is toch nog niet definitief bekend welke coalitie- en oppositieblokken er komen. Hoe kun je dan vooruit regeren?

Leeuwengebrul, dat hoort oppositie te zijn. Hier slagen we er in om zelfs het kuikengepiep in het mestbassin te gooien!

Hol ow goed!

H. Eurneman

PS: het antwoord op de vraag uit de vorige Kollumn, over het Postkantoor, is: Het loket werd in februari 2004 gesloten en de laatste postale handelingen waren in september 2004. Deze werden toen verplaatst naar Ulft.

Collectanten Fonds Kinderhulp in aantocht

DINXPERLO - Eén op de acht kinderen in ons land heeft geen fiets, kan de opleiding niet afmaken of heeft geen zwemdiploma. En dat terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en klasgenoten. Om dit mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds Kinderhulp van 16 tot en met 21 april een beroep op ieders vrijgevigheid, en hopen de collectanten op gulle gaven.

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. De organisatoren van de collecte zeggen: "Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 421.000 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen! Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens de collecteweek van 16 tot en met 21 april. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we dit mogelijk!"

Wie nog een uurtje over heeft om te helpen met de collecte in Dinxperlo, kan bellen met 06-51630284.

Dinxperlo opnieuw in actie voor stichting Simba

Paulien Brethouwer: "Kinderen als dit meiske willen we helpen." Foto: PR stichting Simba

DINXPERLO - In navolging van de kerstactie 'Dinxper Doet, waarbij een groot bedrag is opgehaald voor stichting Simba, loopt er op dit moment een nieuwe actie. De stichting heeft een unieke kans om een heel groot bedrag op te halen, zodat er in één keer een flinke stap gemaakt kan worden in de kwaliteit van zorg, die geboden wordt in het ziekenhuis in Sengerema, in Tanzania. "De acties met Kerst waren hartverwarmend en het mooie van deze actie is dat het dit keer maar een hele kleine moeite is om daadwerkelijk het verschil te maken", aldus Paulien Brethouwer.

Door Peter Brethouwer

Paulien legt uit: "Via de link www.voor.nl/voorbeeld-projecten kun je zien hoe de actie werkt. De bedoeling is dat je gaat stemmen op een goed doel. Eén daarvan is stichting Simba. Via Facebook en LinkedIn kun je in totaal 20 stemmen weggeven. Het project met de meeste stemmen is genomineerd. Daarna kiest de jury nog twee projecten uit de top tien. Deze drie projecten maken kans om te winnen. Daar wordt uiteindelijk bepaald welke projecten de prijzen in ontvangst mogen nemen. Er is een bedrag van 72.114 euro beschikbaar. 48.076 euro voor de winnaar en 24.038 euro voor de nummer twee." Paulien vervolgt: "Het gaat heel erg goed, op dit moment staan we op plaats 1, maar we zijn er nog niet, we hebben alle stemmen heel hard nodig. Onze vorige actie was gericht op de bekostiging van een beademingsmachine, daarnaast willen we sparen voor een röntgenapparaat, dat zou hiermee in één keer geregeld kunnen worden. Dat zou fantastisch zijn. Ik roep iedereen op om te stemmen. Het kost je niets, slechts een paar minuten van je tijd. Help stichting Simba naar de eerste plek. Stemmen kan tot 17 april."

VOOR
VOOR is een organisatie die zelfstandig professionals (ZP-ers) in contact brengt met opdrachtgevers. VOOR wil graag bijdragen aan positieve bewegingen in de maatschappij. Jaarlijks geeft de organisatie 10% van de omzet aan stichting VOOR. Het geld gaat naar een project waar de wereld iets mooier van wordt. Dat wordt het VOORbeeld genoemd. VOORbeelden van lef, van positief denken en van gewoon doen. Een VOORbeeld van iets extra's betekenen. Een VOORbeeld van hoe je mensen, dichtbij óf aan de andere kant van de wereld, kunt helpen. Stichting Simba is zo'n typisch VOORbeeld.

Stichting Simba
Sengerema Hospital is een missieziekenhuis in Noord Tanzania, door Nederlandse missionarissen gesticht in 1959. Het ziekenhuis telt 317 bedden en vervult een belangrijke regionale functie voor de armste groepen van de bevolking. Twee keer per jaar bezoekt hiervoor een team van Nederlandse chirurgen en ondersteunend personeel het ziekenhuis om specialistische operaties uit te voeren. Goede medische apparatuur is onontbeerlijk bij het goed en adequaat kunnen uitvoeren alle operaties. Op het moment dat deze actie begon is wederom een team van specialisten naar dit gebied gegaan. "De foto's en verhalen blijven telkens weer indrukwekkend," vertelt Paulien. Ze zucht: "Wat zou ik er graag weer een keer heen willen gaan."
Paulien vervolgt: "We hebben het al vaker genoemd, maar het is goed om te blijven herhalen. Dit team van specialisten bekostigt de reis zelf. Al het geld dat wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar de mensen in Sengerema. Dus ga naar www.voor.nl/voorbeeld-projecten en geef je 10 + 10 stemmen via je Facebook en/of LinkedIn account aan Stichting Simba. Een kleine moeite, een groot verschil! Opnieuw wil ik iedereen alvast bedanken."


www.stichting-simba.nl

PCOB Dinxperlo

PCOB Dinxperlo over Oogproject

DINXPERLO - De bijeenkomst van PCOB Dinxperlo op 17 april in het Kerkelijk Centrum staat in het teken van het Oogproject van Derk Jan en Christien te Kiefte in Oeganda. Ook de Joanne Foundation uit Aalten van de familie Noordink krijgt aandacht tijdens deze bijeenkomst die om 14.30 uur aanvangt. Derk Jan en Christien zijn vorig jaar naar Oeganda geweest en hebben daar een start hebben gemaakt met het oogproject. Dat had ook te maken met de Joanne Foundation van de heer en mevrouw Noordink uit Aalten. Zelf schrijven ze daarover het volgende: "Met het oog op de toekomst: Ogen zijn onze Zorg! Al vele jaren zijn we als opticien een begrip in Dinxperlo. Het aanbod is heel divers en velen van u zullen er al wel eens geweest zijn. Om ons 55-jarig jubileum in 2017 een bijzonder accent te geven, hebben wij de keuze gemaakt om de kansarme bevolking van Ndegeya in Oeganda (Afrika) te gaan helpen. Dit doen we in samenwerking met de Joanne Foundation uit Aalten. Wij hebben daar zelf kunnen ervaren hoe fantastisch deze stichting op kleinschalig gebied grote successen behaalt, mede door de inzet van de lokale bevolking zelf. Over wat wij daar gedaan hebben hoort u binnenkort meer. Het was een bijzondere en hartverwarmende ervaring. Graag tot 17 april in het Kerkelijk Centrum. Maar u kunt voor meer informatie ook vrijblijvend eens binnenlopen aan de Grensstraat 6."

Nieuwe voorzitters ronde tafelgesprek

AALTEN – In een korte raadsvergadering op 3 april koos de gemeenteraad de nieuwe voorzitters voor de drie ronde tafelgesprekken bestuur en financiën, ruimte en samenleving.

Martin Veldhuizen (VVD), Henk Meerdink (HMV), Joop Wikkerink (Progressieve Partij) en Alex Walter (Gemeentebelangen (GB)) waren in de vorige raadsperiode al voorzitter. Nieuw voor de komende vier jaar zijn Zelma van Alstede (CDA) en Margret Rensink (GB). Bij de ronde tafelgesprekken is er voor de bewoners van de gemeente de enige gelegenheid om in te spreken over een onderwerp dat op de politieke agenda staat. Na de eventuele insprekers kunnen de vertegenwoordigers van de verschillende fracties vragen stellen aan de voor een onderwerp verantwoordelijk wethouder.
De ronde tafelgesprekken zijn alleen bedoeld om informatie te verzamelen. De mening wordt pas gegeven in de gemeenteraadsvergadering. De fractievertegenwoordigers slagen er overigens regelmatig niet in om die mening voor zich te houden, al wordt die dan wel verpakt in een vraag. De strengere voorzitters staan deze gewoonte niet toe, maar vaak krijgt degene die een ronde tafelgesprek volgt al wel een indruk van de meningen van de verschillende raadsfracties. Nadat alle vragen zijn gesteld geven de raadsfracties aan of een agendapunt in de gemeenteraad een bespreek- of een hamerstuk wordt. De fractievertegenwoordigers in de ronde tafelgesprekken zijn niet alleen gekozen raadsleden. Elke fractie mag maximaal drie leden die geen raadslid zijn, maar wel op de kandidatenlijst stonden, voorstellen als vertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordigers worden benoemd in een extra raadsvergadering op dinsdag 10 april. Aansluitend zijn er de eerste ronde tafelgesprekken in de nieuwe raadsperiode. Tijdens de extra raadsvergadering werd geen plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd. Dat betekent dat de raadoudste, het gemeenteraadslid dat het langst in de gemeenteraad zit, de burgemeester vervangt als die afwezig is. Die rol mag Henk Meerdink, die al veertig jaar in de raad zit, daarom nog even blijven spelen.

Krasse Knarren-toernooi in Dinxperlo

Hans en Doortje ter Beek van Represta. Foto: Frank Vinkenvleugel

24 teams strijden om kampioensbeker dynamictennis

DINXPERLO - Zaterdag 24 maart is het Krasse Knarren Toernooi Dynamictennis gehouden in de Eurohal te Dinxperlo. 26 teams, bestaande uit twee 60+ spelers, hadden zich ingeschreven voor deze dag welke georganiseerd werd door Represta Dinxperlo en SSS Irene Lintelo. Door ziekte en blessures moesten helaas 2 teams afzeggen.

Deelnemers werden om 09:30 uur in het sportcafé verwelkomd met koffie en taart. Sommige deelnemers waren al drie kwartier hiervoor aanwezig en hielpen hier en daar de organisatie met het inrichten van de sportzaal. Om 10:00 uur werd begonnen met een gezamenlijke warming-up. Deze werd verzorgd door Truuske Kort, leidster Sport Fit bij SSS Irene Lintelo. Het zorgde er mede voor dat alle deelnemers blessurevrij de dag zijn doorgekomen.
Hierna startten de wedstrijden in vijf ochtendpoules. Elk team speelde in de poule één game tegen elkaar. Na een gezamenlijke pauze van ongeveer een uur, waarin elke deelnemer een kop soep kreeg aangeboden, werden de teams 's middags opnieuw ingedeeld in vijf poules en nu op sterkte. Om 16:00 uur werden de laatste wedstrijden gespeeld en konden alle deelnemers naar het sportcafé voor de prijsuitreiking. Voor elke middagpoulewinnaar was een prijs beschikbaar in de vorm van een streekproductenpakket. Voor alle deelnemers was er tot slot nog een klein presentje: een notitieblokje met twee pennen met opschrift. Organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag. De volgende editie Krasse Knarren vindt wellicht in Deventer plaats.

Lidy Wallerbos en Agnes Marneth van Litac, winnaars poule E. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wim Lubbers en Jan Gussinklo van SSS Irene. Foto: Frank Vinkenvleugel
Marianne Hendricksen en Francis Heuveling van Relax, winnaars Poule B. Foto: Frank Vinkenvleugel
Leen Serano en Ben Damstra van DTTC, winnaars poule A en wisselbeker. Foto: Frank Vinkenvleugel
Marijke Wessels en Wilma v.d. Schaaf van Yapton, winnaars poule D. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wim Lubbers en Jan Gussinklo van SSS Irene, winnaars poule C. Foto: Frank Vinkenvleugel
Hans en Doortje ter Beek van Represta. Foto: Frank Vinkenvleugel Foto: Lydia ter Welle
Hans en Doortje ter Beek van Represta. Foto: Frank Vinkenvleugel

Uiteindelijk gingen 24 teams met elkaar strijden om de kampioensbeker Krasse Knarren. Titelverdediger Tiemen van Westerveld (WSV Apeldoorn) kwam met nieuwe partner Henk Brouwer in het strijdperk. Na een gemakkelijke kwalificatie voor de A-klasse bleek al gauw dat het kampioenschap er deze keer niet in zat. In de middag werd de tweede wedstrijd verloren van streekrivalen Leen Serano en Ben Damstra van DTTC Deventer. Als snel bleek dat Leen en Ben samen met Ashot Mkhitarjan en Ben Lemmers van Asterix Venlo gingen uitmaken wie zich kampioenen mochten noemen. Leen en Ben presteerden in het onderlinge duel het 'onmogelijke' door na een 20-15 achterstand toch nog de wedstrijd met 24-22 te winnen. Leen en Ben werden hierdoor eerste in de A en kampioen Krasse Knarren 2018.

In de B-klasse was de strijd iets minder spannend. Marianne Hendricksen en Francis Heuveling van Relax Didam waren in de ochtendpoule op gamesaldo uit de A-klasse gehouden. In de B-klasse wonnen zij al hun wedstrijden en werden hierdoor eerste in B.

De C-klasse was de spannendste poule van allemaal. Met de laatste twee wedstrijden nog te gaan konden alle vier teams nog kampioen worden. Tony Vernooij en Erik Korunka van RSVV Arnhem moesten van Tonnie Hartman en Theo Tankink van Litac Lichtenvoorde winnen en hopen op een misstap van Jan Gussinklo en Wim Lubbers van SSS Irene Lintelo in de andere wedstrijd. Het eerste gebeurde; Tony en Erik wonnen met 21-18. Het tweede echter niet. Jan en Wim hielden het hoofd koel en zegevierden in een zeer duidelijke 21-11. Hiermee werden Jan en Wim eerste in C.

In de D-klasse gingen twee teams gelijk op. Wilma van der Schaaf en Marijke Wessels van Yapton Eibergen en Frits Dijkgraaf en Wim Nijhof van DTVW Winterswijk wonnen al hun wedstrijden. De laatste onderlinge wedstrijd, een echte finale dus, ging bepalen wie de prijzen mee naar huis mocht nemen. In een gelijkopgaande wedstrijd waren het uiteindelijk de dames die wonnen met 21-16. Wilma en Marijke dus eerste in D.

De E-klasse was een prooi voor de dames Lidy Wallerbos en Agnes Marneth van Litac Lichtenvoorde. In de ochtend nog stroef gestart, wonnen zij 's middags al hun wedstrijden en werden zo terecht eerste in E.

Sportprogramma

Ajax B
Donderdag 12 april        
19:30 Ajax B 3 - Ulftse Boys 5
Zaterdag 14 april        
15:00 Ajax B JO19-1 - Peeske 't JO19-1
13:00 Dinxperlo JO17-1 - Ajax B JO17-1
11:00 Ajax B JO15-1 - Wolfersveen JO15-1G
10:45 Concordia-W JO13-2 - ST: Ajax B/Dinxperlo JO13-1
11:00 Ajax B JO11-1 - DZSV JO11-2
08:30 FC Trias JO11 - 5-Ajax B JO11-2
09:30 Ajax B JO9-1 - Ulftse Boys JO9-2
09:30 Ajax B JO8-1 - Zeddam-Sint Joris JO8-1
09:00 SVGG JO8-1 - Ajax B JO8-2
Zondag 15 april        
14:30 Wolfersveen 1 - Ajax B 1
12:00 GSV '38 3 - Ajax B 2
09:30 Longa '30 8 -Ajax B 3

Sv Dinxperlo
Woensdag 11 april
19:30 Dinxperlo MO15-1 Ruurlo MO15-1
Donderdag 12 april
19:30 Dinxperlo 1 GWVV 1 P (Peter) Rudolph (Scheidsrechter)
18:30 Dinxperlo JO9-1 DCS JO9-1
Zaterdag 14 april
14:30 Dinxperlo JO19-2 Vosseveld JO19-1
13:00 Dinxperlo JO17-1 Ajax B JO17-1
11:30 Dinxperlo JO15-2 DZC '68 JO15-10G
09:00 Dinxperlo JO11-2 GWVV JO11-1G
09:00 Dinxperlo JO8-1 SJO Den Dam/NVC JO8-1G
11:30 Dinxperlo MO15-1 LSV MO15-1
Zondag 15 april
14:30 Dinxperlo 1 FC Eibergen 1
10:00 Dinxperlo 2 KSH 2
11:00 Dinxperlo 3 Varsseveld 8
12:00 Dinxperlo VR2 ST: SVGG/Ulftse Boys VR1

DZSV        
Woensdag 11 april
20:15 DZSV 4 - DZC '68 9
Zaterdag 14 april (thuis)
08:30 DZSV JO13-2 - VIOD JO13-5G
08:30 DZSV JO11-1 - Zeddam-Sint Joris JO11-1
08:30 DZSV JO11-4 - FC Trias JO11-10M
08:30 DZSV JO11-5 - AZSV JO11-11
08:30 DZSV MO11-2 - Longa '30 MO11-1
10:15 DZSV JO13-1 - Varsseveld JO13-1
10:15 DZSV JO11-6M - Meddo SC JO11-1
10:15 DZSV JO9-2G - Silvolde JO9-1
10:15 DZSV JO9-3G - Longa'30 JO9-7G
10:15 DZSV JO7-1G - Zeddam-Sint Joris JO7-1G
10:15 DZSV MO15-2 - DCS MO15-2
12:00 DZSV JO15-2 - Concordia-W JO15-3
12:00 DZSV VR1 - FC RDC VR1
12:00 DZSV MO15-1 - Longa '30 MO15-2
14:30 DZSV 3 - Paasberg De 2
14:30 DZSV JO17-1 - AZC JO17-1
Zaterdag 14 april (uit)        
08:30 DZC '68 JO11-7 - DZSV JO11-3
08:30 VVG '25 JO9-1 - DZSV JO9-1
08:30 SDOUC JO8-2G - DZSV JO8-2G
08:30 Ulftse Boys JO8-2 - DZSV JO8-3G
08:30 SDOUC JO7-1 - DZSV JO7-2G
09:30 Zeddam-Sint Joris JO7-2 - DZSV JO7-3
10:30 FC Zutphen MO13-1 - DZSV MO13-1
10:45 FC Winterswijk JO15-5 - DZSV JO15-3
11:00 Ajax B JO11-1 - DZSV JO11-2
12:30 FC Zutphen JO19-2 - DZSV JO19-1
13:00 Longa '30 JO17-5 - DZSV JO17-2
13:00 Kilder JO15-1 - DZSV JO15-1
13:30 DETO 3 - DZSV 2
14:15 DZC '68 11 - DZSV 5
14:30 De Esch 1 - DZSV 1
15:15 FC Winterswijk 3 - DZSV 4

Limit Stars speelt de sterren van de hemel

DINXPERLO - Afgelopen zaterdag speelden de heren van basketbalvereniging Limit Stars hun thuiswedstrijd tegen Arnhem Eagles. Limit Stars heeft een lastig seizoen. Met moeite kan er af en toe een basisteam opgesteld worden. Sommige wedstrijden worden hierdoor onnodig verloren. Echter, af en toe stijgt het team boven zichzelf uit en hakt de tegenstander in de pan. Sinds lange tijd stond er dit keer een compleet team in de zaal. Vol vertrouwen begon Limit Stars tegen de nummer 4 in de competitie.

Limit Stars scoort al snel de ene na de andere bal. Arnhem is totaal de weg kwijt en kan niet veel inbrengen tegen de solide zoneverdediging van de Dinxperloërs. Mede door de driepunters van Iwan Bussink staat het na het eerste kwart 24-11. In het tweede kwart gaat men vrolijk verder. Marcel Jansen heeft schitterende steals en zijn grotere broer Hubert heeft een aantal mooie afstandsschoten. Arnhem lijkt een lekje gevonden te hebben in de verdediging van Limit Stars, maar dit gat wordt snel gedicht. Een tegenstander probeert een lay-up te maken. Maar daar komt Chris Seesink met een snoeihard blok. Hij speelt de bal op en Jeroen Meinsma scoort makkelijk. Met rust is het al 41-28. Dit heeft (bijna) niemand verwacht. Het derde kwart is het hoogtepunt. Er wordt geweldig samengespeeld. De passes komen precies aan. Er wordt gevochten voor de bal, er is concentratie in de aanval. De pechvogels uit Arnhem worden compleet weggespeeld. Gerard Huls schiet ogenschijnlijk makkelijk raak en ook Geert Föcking draait ouderwets weg van zijn tegenstander en schiet via het bord raak. Het staat 74-37. Het kleine smetje op deze wedstrijd is het vierde kwart. Dit was zeer rommelig. Iedereen wil te graag het verschil maken en probeert alles te forceren. Ook moet Kevin Koenders nog het veld verlaten met een verzwikte enkel. De zege is echter nooit meer in gevaar gekomen. De eindstand is 86-55. Topscorer is Iwan Bussink geworden met 28 punten.
Aankomende thuiswedstrijd tegen Black Stars uit Rhenen op 21 april zou weleens de laatste wedstrijd van Limit Stars ooit kunnen worden. De kans bestaat dat er voor volgend seizoen een omnisportvereniging wordt gestart. Maar het is ook dan nog maar de vraag of er een team competitie gaat spelen. Voor het herenteam zullen er voor eind mei nog minimaal twee wedstrijdspelers bij moeten komen. Vandaar de oproep: "Voel jij je geroepen om het te team versterken? Train dinsdagavond een keer mee."

Harmonie Sint Antonius geeft verjaardagsconcert

Sint Antonius tijdens een repetitie. Foto: Frank Vinkenvleugel

Vereniging staat uitgebreid stil bij 90-jarig bestaan

BREEDENBROEK - Normaal gesproken ga je het wat rustiger aan doen als je negentig jaar wordt. Dat geldt echter niet voor (muziek)verenigingen die soms al decennia lang een belangrijke rol spelen in het dorpsleven. Harmonie Sint Antonius uit Breedenbroek is daar een voorbeeld van. Dit jaar bestaat de vereniging 90 jaar en dat gaat uitgebreid gevierd worden. "De vereniging is nog springlevend", vinden Esther Messing en Marieke Hebinck, twee enthousiaste muzikanten.

Door Walter Hobelman

"3 maart 1928 is de officiële datum dat harmonie St. Antonius werd opgericht. Pastoor Smit vond het de hoogste tijd dat Breedenbroek een eigen korps kreeg, hij was dan ook de initiatiefnemer en de bedenker van de naam St. Antonius. J.W. Koenders werd tot voorzitter benoemd en hanteerde de voorzittershamer 31 jaar. B. Finkenflügel werd secretaris-penningmeester en dankzij een flinke financiële bijdrage van Meester Kobus uit Sinderen kon fanfare St. Antonius worden opgericht", zo is op de website van de harmonie te lezen.

Lokale betrokkenheid dus en dat is nog steeds een kenmerk van de vereniging. "We zijn overal bij. Bij de kermis, met Koningsdag en processies, noem maar op", legt Marieke Hebinck uit. "De vereniging telt ongeveer 35 leden en bestaat uit leden van alle leeftijden." Zo is er een aparte jeugdafdeling waarin kinderen vanaf vier jaar al betrokken worden. "Ze leren muziek maken en zingen. We willen het zo breed mogelijk houden en focussen niet alleen op de instrumenten die we in de harmonie gebruiken", vertelt jeugdcoördinator Esther Messing. "We proberen kinderen enthousiast te maken en te houden om muziek te maken."

Zondag 15 april staat de eerste jubileumactiviteit op de agenda. Het verjaardagsconcert in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek." We gaan de bezoekers trakteren op muziek en spelen verschillende stukken waarin de link tussen de kerk en onze vereniging tot uitdrukking komen. En verder hebben we een paar mooie werken opgedoken uit onze muziekbibliotheek die iets vertellen over ons muzikale verleden", vertelt Hebinck. Dirigent Bart van den Goorbergh geeft, waar nodig, een eigen interpretatie aan de stukken door zo hier en daar iets te herschrijven.

De harmonie staat bekend om haar opvatting om ook andere 'instrumenten' een plaats te geven in een concert zoals operazangers, violisten of, zoals deze keer, een harpiste. "Voor ons een mooie uitdaging en erg leerzaam om samen te spelen met muzikanten die andere soorten muziek maken", vinden de muzikanten.
Later dit jaar staat een groot jubileumconcert op de agenda. Op 9 december speelt de harmonie in de theaterzaal van de DRU in Ulft en aan dat concert werk Hans Keuper mee. "Hans en de harmonie hebben iets met elkaar", concludeert men. "Ook de samenwerking tussen Hans en onze dirigent is goed. Samen komen ze tot creatieve ideeën waarmee we van dit concert een bijzonder concert gaan maken."

Tussendoor staat ook de jeugdspektakeldag gepland. In de pastorietuin wordt een grote tent neergezet waarin de jeugdmuzikanten samen van zich laten horen in een, door de dirigent zelf geschreven, musical. De oudere leden zijn voor die gelegenheid slechts als figurant actief, de jeugd heeft de hoofdrol.
Het verjaardagsconcert in de kerk in Breedenbroek begint zondag 15 april om 15.00 uur en de entree is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.

Beweegtuin in IJzerlo bijna klaar

De beweegtuin bij het Dorpshuis in IJzerlo. Foto: Dinès Quist

'Natuurlijk bewegen tussen jong en oud'

Door Dinès Quist

IJZERLO - IJzerlo draagt zijn vorig jaar verkregen titel 'Kern met pit' waardig. Een gedreven club vrijwilligers hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om hun ideale kern te verwezenlijken. Wat ze wilden? Een beweegtuin voor hun dorpsgenoten en iedereen die komen wil.

'Natuurlijk bewegen tussen jong en oud' is de slogan van de beweegtuin en zegt alles over het doel van het splinternieuw aangelegde speelveld tegenover het ruim 100 jaar oude Dorpshuus. Een buitengelegenheid voor IJzerloërs om elkaar te ontmoeten was het idee anderhalf jaar geleden. "Nu is het dan bijna zover, nog een paar dingen moeten er gebeuren en dan is onze beweegtuin eindelijk klaar", zegt één van de bestuursleden van de Krömmels, de denktank achter het project.

De Krömmels
De Krömmels is het vijftien jaar oude bestuur van de vroegere peuterspeelzaal. Dat dit vijfkoppige bestuur pit heeft blijkt wel uit het feit dat de peuterspeelzaal al tien jaar onder één dak zit met de basisschool en sindsdien de Krömmels niet meer nodig heeft. "Maar ja, we hadden nog wat geld in kas", vertelt één van de Krömmelsleden, "dus we zijn aan het brainstormen gegaan. We wilden sowieso iets doen voor de IJzerlose bevolking, waar iedereen wat aan heeft, jong en oud. Een picknicktafel ging het worden, dat kon mooi op het veld staan naast het voetbalveldje tegenover 't Dorpshuus. Een mooie grote picknicktafel, daar hadden we wel iets meer geld voor nodig dus we benaderden iemand met een 'IJzerloos' hart en vroegen hem of hij niet wat kon sponsoren. Hij vond een picknicktafel op een kaal veld een slecht plan en beloofde voor meer geld te zorgen als we er een mooi terras van zouden maken."

Officiële opening tijdens Koningsspelen

De Krömmels werden enthousiast van het nieuwe idee en hun enthousiasme werkte aanstekelijk op de rest van IJzerlo. Binnen de kortste keren waren er allerlei vormen van subsidie aangevraagd en het idee van een terras veranderde in een beweegtuin. Om dit nieuwe plan te realiseren was wel wat mankracht nodig maar dat blijkt in IJzerlo geen probleem. "Het is zo mooi om te zien dat iedereen wil helpen. Liep ik op een feestje de toilet binnen en vertelde over ons plan, had ik alweer een metselaar voordat ik het toilet verliet," vertelt een bestuurslid breed grijnzend.
Afgelopen augustus is de eerste schep de grond ingegaan en sindsdien is er keihard gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Een glooiend veld met een grote verscheidenheid aan toestellen, tot in detail uitgedacht. Voor de ouderen onder andere een evenwichtbalk, loopbrug, handcoördinatiebord en een jeu de boulesbaan. De kinderen kunnen zich uitleven op de 32 meter lange kabelbaan, bij een wadi met een grondwaterhandpomp en nog veel meer. Natuurlijk ontbreken de vijf picknicktafels niet, rondom een boom op een verhard terras en dat alles met zicht op de ondergaande zon aan het eind van de dag. De nieuw aangeplante bomen worden 's avonds vanonder aangelicht en zorgen voor een sprookjesachtig tafereel.
Op 20 april, de dag van de Koningsspelen, wordt de beweegtuin officieel geopend en overhandigd aan vereniging Ons Aller Belang (OAB) van IJzerlo; zij zullen de tuin vanaf dan in beheer hebben. Vanaf die dag hebben de Krömmels hun werk erop zitten en met dit mooie cadeau aan IJzerlo kunnen ze samen met hun dorpsgenoten genieten van hun aller werk.

PopProjectKoor nodigt uit voor Hits & Bubbles

Het PopProjectkoor brengt Hits & Bubbles. Foto: PR

LINTELO - Op zaterdag 21 april verzorgt het PopProjectKoor Lintelo een tweede optreden, onder de noemer Hits & Bubbles in het Kulturhus in Lintelo. Medewerking verlenen het koor Wave uit Doetinchem, popkoor DAzzLE uit Dale en de liveband Offline. Het concert begint om 20.00 uur; na afloop wordt het feestje voortgezet met muziek van Offline. De entree bedraagt twee euro.

Door Waltraud Wensink

De naam van het koor geeft al aan dat het geen doorsnee koor is. Het project(koor) is in 2016 op poten gezet door vier enthousiaste dames uit Lintelo. Margreet Helmink, Karin Somsen, Ginette Gussinklo en Hanneke van Schijndel zingen zelf ook mee in het PopProjectKoor. Margreet: "Het bijzondere is dat we niet werken met een vaste groep die perse ieder concert weer mee moet doen. We begonnen met het afspreken van een einddatum voor ons project, dat was dus het optreden. Daar werkten we naar toe. Geen verdere verplichtingen en slechts eens in de twee weken oefenen. We deden hiervoor een oproep. We waren blij verrast over het aantal aanmeldingen. Het liep als een trein."

Karin: "We hadden in no time veertig aanmeldingen van enthousiaste mensen, en zelfs mannen meldden zich aan. En als kers op de taart wilde Wim Gertsen het project wel leiden als dirigent, hij is een motiverende en enthousiaste factor in dit hele project. We noemden ons eerste project 'Summer', en juist omdat het zo geweldig bleek te zijn waren de plannen voor project 2.0 al snel geboren. Ons volgende project noemen we Hits& Bubbles en wat dat inhoudt zullen de bezoekers op 21 april ervaren." Het PopProjectKoor telt inmiddels zo'n vijftig leden uit de wijde omgeving van Lintelo. Zelfs mensen die lid zijn van gewone koren. "Ze komen bij ons ook meedoen, puur omdat deze opzet hen zo bevalt", zegt Karin.

Ginette: "Ook de datum van Hits & Bubbles stond als eerste vast en daar werken we samen naar toe. Niemand hoeft auditie te doen en iedereen is ook echt welkom om aan te sluiten, alleen is het niet de bedoeling dat je halverwege instroomt. Je verbindt voor de duur van het project. We zijn dus ook geen koor dat overal optreedt. Het is puur dat ene project waar je voor oefent en dan stopt het weer. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is."

Gastoptredens
Het moet een avond worden waarin Hits & Bubbles centraal staan. "Er zijn twee gastkoren: Wave uit Doetinchem en Popkoor DAzzLE uit Dale. Daarnaast worden we op 21 april begeleid door de live band Offline. Het is een avond in informele setting, met statafels, zitjes, hapjes, drankjes en een hoop gezelligheid."

Hanneke vult aan: "Er is een beamer aanwezig waarop de teksten te lezen zijn zodat iedereen die dat wil, kan meezingen. De band geeft het geheel net iets meer body. Voor ons als koor is het geweldig om met een live band te zingen."

Tijdens de repetitie klinkt het al als een klok en zingen ze samen alsof ze nooit anders hebben gedaan. Op zaterdag 21 april is iedereen welkom in het Kulturhus in Lintelo voor het concert van het PopProjectKoor met als thema Hits & Bubbles. Aanvang 20.00 uur, entree twee euro per persoon.

Vijf voorstellingen tijdens culturele avond VVNF

DINXPERLO - Dat er achter de schermen het hele jaar hard wordt gewerkt door de enthousiaste mensen van de VVNF, is bekend. Op de site is het aftellen naar het grote feest inmiddels begonnen. Maar eerst willen ze de nadruk leggen op de culturele avond op 14 april in het Kulturhus in Dinxperlo. VVNF zorgt voor maar liefst vijf verschillende voorstellingen op één avond. Een avond voor iedereen, en waar elkaar ontmoeten centraal mag staan.

Door Waltraud Wensink

Anne van Velden en Esther Nederlof zijn twee van de organisatoren. Van Velden: "Vorig jaar is de culturele avond heel goed in de smaak gevallen. We hadden veel enthousiaste bezoekers. Reden genoeg dus voor een herhaling. In onze commissie hebben we de vrijheid om het een en ander te proberen. 'Cultuur' is vrij breed dus we hebben een scala aan mogelijkheden."

Vijf verschillende voorstellingen op verschillende plekken
Nederlof: "We hebben dit jaar een mooi programma weten samen te stellen waarbij alle acts wel iets met Dinxperlo hebben. Er worden maar liefst vijf verschillende voorstellingen opgevoerd, op verschillende plekken in het Kulturhus. Iedere voorstelling duurt vijftien minuten. Bij binnenkomst krijgen de bezoekers een gekleurd kaartje dat refereert aan de voorstelling die je gaat bekijken. Na 15 minuten sluit je weer aan bij de volgende voorstelling. Er is in iedere groep wel iemand van de VVNF aanwezig voor de nodige uitleg dus je hoeft niet bang te zijn dat de niet weet waar je moet zijn." Het publiek gaat dus aan de wandel in het Kulturhus en bezoekt op deze culturele avond verschillende voorstellingen. "Tussen de voorstellingen door kun je onderweg aan de bar mooi nog even een drankje meepakken", zegt van Velden. "Er zit dus echt 'beweging' in deze avond en er is voor ieder wat wils. Het kan zijn dat je in een groep personen terecht komt die anders is dan de personen waarmee je aankwam. Het ontmoeten van andere mensen kan ook erg mooi zijn." J

Nederlof: "Het is weer eens iets anders dan de twee gebruikelijke toneelavonden die natuurlijk ook altijd erg leuk waren. Met deze opzet proberen we echter nog een breder publiek te bereiken en de mensen een fijne avond te bieden. Het zijn korte voorstellingen en dat is net genoeg om de sfeer te proeven." Van Velden voegt er aan toe: "Ook voor de acts die optreden is het een leuke uitdaging. Zij spelen telkens voor een nieuwe groep mensen die uit ongeveer vijftig personen bestaat. Iedere groep is authentiek en kan anders reageren. Je kunt de sfeer ook 'intiem' houden op deze manier en interactief met je publiek bezig zijn. Het is de bedoeling dat het allemaal in een ongedwongen en ontspannen sfeer gaat plaatsvinden zodat iedereen een avondje kan genieten."

Van akoestische muziek tot theater en kleinkunst
Van Velden: "Heel fijn is dat de mensen van het Kulturhus hun optimale medewerking aan deze avond verlenen. Ze denken met ons mee en zijn uiterst welwillend en flexibel."
Te zien zijn de volgende voorstellingen: Spring: deze band bestaat uit Rick Horstik, Pien Hartjes, Niels Gijbels en Joost Velthorst. Ze spelen in de foyer van het Kulturhus semi-akoestische nummers uit verschillende genres waarbij de muziek van 'toen' gemixt wordt met de hedendaagse hits van onder andere van Dolly Parton naar Dotan en van Guns'N Roses naar Afrojack; Ode aan de kleinkunst: de Dinxperlose Myrthe van Velden en de rasechte Brabander Ramon Chatrer, beide studerend aan de Koningstheateracademie, hebben hun muzikale krachten gebundeld. Ze zullen een aantal nummers uit het mooie oeuvre van onder andere Maarten van Roozendaal en Toon Hermans ten gehore brengen; Roots: Andrea Diersen, geboren en getogen in Dinxperlo, vertrok naar Amsterdam om het te gaan maken als actrice. Sommigen hebben haar vast al in de 'Skoda' reclamespot gezien op tv. Op 14 april is ze weer even terug in Dinxperlo. Wat zocht ze, wat vond ze, en wat nam ze al die jaren mee van haar geboortegrond? We zullen het allemaal horen en zien. Maar pas op, het kán natuurlijk allemaal toneel zijn; Losse Mannen: de Achterhoekse theatergroep 'Losse Mannen' zal een speciale editie van de spelshow 'ik hou van Dinxperlo' presenteren. Het publiek wordt in twee teams verdeeld en onder leiding van 'Losse Mannen' zullen de teams strijden om de winst. Wie houdt zich staande in deze feestelijke spelshow waarbij de algemene kennis van het publiek zal worden getest? Losse mannen bestaat uit Lex Schellevis, Frank Koens, en Martin Moons; V-Project: de ervaren muzikanten van V-Project zullen iedereen laten genieten van veelstemmige en veelsoortige akoestische muziek. Van de vijf vocale vrienden hebben er drie ruim twintig jaar samen gewerkt in de countryband 'Colonel Hammond's Four'. De vierde man is een ervaren Blue Grass muzikant en multi-instrumentalist. De zanger heeft jarenlang in verschillende amusement formaties gezongen. V-Project brengt muziek ten gehore van bekende en minder bekende namen die met regelmaat voor een 'aha Erlebnis' zullen zorgen.

De Culturele avond in het Kulturhus begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis op vertoon van de ledenpas, en vijf euro voor niet-leden.

Samenleving gevraagd meer ideeën en initiatieven te bedenken

Bewoners gemeente vinden een aantrekkelijk landschap zoals in Beestman op de Haart belangrijk voor de toekomst. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gemeentebestuur wil bevolking meer ondersteunen en niet alles zelf bedenken

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben "Krachten versterken. Visie op de toekomst van de gemeente Aalten 2025 en verder" in concept vastgesteld. De visie is samen met vele bewoners van de gemeente opgesteld. De gemeenteraad, die ook betrokken is geweest bij het maken van de visie, mag deze definitief vaststellen. B en W gaat er vanuit dat "Krachten versterken" ook gebruikt zal worden bij het samenstellen van het raadsprogramma en de coalitieonderhandelingen.

'Als alles goed is, niets doen'
"Zo'n jaar geleden zijn we gestart met het proces om tot de visie te komen", zegt wethouder Ted Kok. "Er zijn verschillende avonden in Aalten en Dinxperlo geweest om input te krijgen. Er is gesproken met bedrijven, verenigingen en instellingen en met de raadsleden." Er is met zo'n 1500 inwoners gesproken. "Gevraagd is om een mening over het toekomstige beleid te geven", vertelt Kok, "Wat is belangrijk? Op welke manier willen we het realiseren en wat is de rol van de overheid." De wethouder benadrukt dat de rol van de gemeente anders zal worden. "We gaan meer uit van een ondersteunende rol. Ideeën en initiatieven die uit de samenleving komen gaan we ondersteunen. Als de bevolking zegt dat alles goed is, doen we niets." Kok geeft meteen toe dat dit een overdrijving is. Hij wil wel benadrukken dat het gemeentebestuur niet meer alles zelf wil bedenken en meer wil faciliteren. "Dat vraagt een andere rol van de gemeente en de bewoners."

Kernwaarden behouden en versterken
Centraal in de visie staat een goede leefbaarheid. Daarvoor moeten drie kernwaarden worden behouden en versterkt. Dat zijn 'we kijken naar elkaar om', 'veerkrachtige economie' en 'uniek landschap'. Behoud en versterking ervan is de hoofdopgave voor de toekomst. Bij het onderdeel 'we kijken naar elkaar om' worden het in stand houden van naoberschap, geschikte duurzame woonvormen voor jong en oud en optimale ouderenzorg als aandachtspunten genoemd. Ook wordt het belang van verenigingen, 'die een actieve rol innemen in het verbinden van groepen in de samenleving' benadrukt. Bij 'veerkrachtige economie' worden als aandachtspunten een gevarieerd aanbod van winkels en horeca in compacte centra in Aalten en Dinxperlo, een goede digitale en fysieke bereikbaarheid (met nieuwe vervoersvormen) en moderne duurzame industrieterreinen genoemd. Ook wordt er gehecht aan voldoende werkgelegenheid en behoud en terugkeer van jeugd en modern en actief ondernemerschap.

Mooie inleiding
Als het om 'uniek landschap' gaat worden behouden van de groene kwaliteiten en bewaren van het coulisselandschap genoemd. Daarnaast zouden natuur, landschap en landbouw meer op elkaar afgestemd moeten zijn met een accent op duurzaamheid. Deels zijn het voor de hand liggende gedachten over de toekomst, al valt het wethouder Kok wel op dat er veel waarde wordt gehecht aan natuur, landschap en duurzaamheid. Wethouder Gerard Nijland vindt het goed voor het draagvlak voor toekomstig energiebeleid dat de bewoners veel aandacht vragen voor duurzame energie. Wethouder Henk Rijks vindt het mooi hoe de bevolking zich heeft uitgesproken voor het belang van de leefbaarheid. Hij zou de visie een 'mooie inleiding' bij het raadsprogramma vinden. Bij het samenstellen daarvan kan ook gekeken worden hoe de kernpunten uit de visie, die als een "opdracht aan de raad" beschouwd kan worden, al voor de komende vier jaar vertaald kunnen worden in concrete actiepunten.


Column

17 maart tot 29 april

Bredevoort

Winterswijkse schilders exposeren in de Koppelkerk

Koppelkerk

3 april tot 1 juni

Dinxperlo

Expositie over de Tapijtfabriek en de familie Prins

Grenslandmuseum

11 april

Dinxperlo

Kledingbeurs

Kulturhus

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht Dinxperlo

VVV Dinxperlo

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

12 april

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Repair Cafe Aalten

De Hofnar

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

13 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Literair café met schrijver en dichter Jaap Robben

Koppelkerk

14 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Kenniscafé: Plato's oplossing voor de planeet

Koppelkerk

Dinxperlo

Jubileumconcert Samartlappenkoor

Sportcentrum Het Blauwe meer

Aalten

Dansen met Die Slingetaler

Partycentrum 't Noorden

15 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Dinxperlo

Expositie

Kerkje de Rietstap

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

16 april

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

17 april

Aalten

Laat je laptop niet gijzelen

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Bescherm uw laptop of tablet tegen virus

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Koor 'Goed Nieuws'

Aalten

'Nepal en Tibet', goden en devotie. Lezing en expositie.

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Nepal & Tibet, goden en devotie`

Bibliotheek Achterhoekse Poort

18 april

Bredevoort

Met Hendrickje Stoffels door Bredevoort

VVVBredevoort

Dinxperlo

Smokkeltocht Dinxperlo

VVV Dinxperlo

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Bingo

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

19 april

Bredevoort

Wandeling Bredevoort met Prins Maurits.

VVVBredevoort

Aalten

Repair Cafe Aalten

De Hofnar

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Leven met een bipolaire stoornis

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Leven met een bipolaire stoornis

Bibliotheek Achterhoekse Poort

Aalten

Loving Vincent (Documentaire 2016)

Café Schiller

20 april

Dinxperlo

Careaz Dr. Jenny: Eucharistieviering

Aalten

Scootmobielclub Aalten

De Ahof

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

21 april

Bredevoort

Expositie "Teken- & Schildergezelschap"

't Zand Bredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Klucht Bruin Café DUBBEL D

Elim

Bredevoort

Winterswijks Vocaal Ensemble AVOCE geeft concert in de Koppelkerk

Koppelkerk

22 april

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Bredevoort

Boekenmarktje Bredevoort zondag 22 april

Koppelkerk

Dinxperlo

Expositie

Kerkje de Rietstap

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

23 april

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Oprichting Broodfonds ZZP'ers

Café Leuven

24 april

Bredevoort

Wandeling met stadsgids Bredevoort

VVVBredevoort

Aalten

Lente wandelpakket

VVV Agentschap Aaltense Musea

Aalten

" Waarom schrijf je me niet "

Nationaal Onderduik Museum

Aalten

Escaperoom voor de vrijheid!

Nationaal Onderduik Museum

Groep jongeren doen PaasChallenge

Ook na een lange zware nacht wordt het weer licht. Foto: PR

AALTEN/DINXPERLO/VARSSEVELD/HALLE - Een spel van een nacht lang, waarin 43 jongeren van de Protestantse gemeente uit Aalten, Dinxperlo, Varsseveld, Silvolde en Halle beleefden wat zich zo'n 2000 jaar geleden afspeelde, dat is de PaasChallenge.

Tijdens een wandeling van ruim 22 kilometer leerden de deelnemers door middel van opdrachten het Paasverhaal kennen. Na een gezamenlijke maaltijd, die deed denken aan het laatste avondmaal, volgden er verschillende opdrachten die te maken hadden met het Paasverhaal. Zo moesten zij proberen uit handen van de vijand te blijven. En om het Paasmysterie te ontrafelen moesten ze ook slim zijn. Er waren verschillende raadsels en puzzels die samen opgelost moesten worden om zo steeds dichterbij Pasen te komen.

Ook ontdekten de deelnemers de emoties die in het verhaal spelen: achterdocht en spanning: wie kun je vertrouwen? Wie is een verrader? Bij elk spel was het opletten, wie is de mol?

Eenzaamheid: soms word je op jezelf teruggeworpen. De deelnemers dachten in stilte na over wat ze lastig vinden, waar hebben ze verdriet of spijt van? Maar ook: waar hopen zij op? Dit werd in twee brieven opgeschreven: een lastenbrief en een hoopbrief.

Vermoeidheid: het verhaal van Pasen is ook een fysieke uitputtingsslag. De wandeltocht en de opdrachten die de deelnemers diep in de nacht moesten doen vereisten uithoudingsvermogen.

Verlorenheid: bij Golgotha leek het of alles voor niets was geweest. Alles waar de hele nacht voor was gestreden, leek niets waard te zijn. Maar er was ook troost: want wat was het bijzonder om te merken dat men samen veel meer aan kan dan van te voren ooit gedacht. En hoe mooi is het om na zo'n lange zware donkere nacht te zien dat het toch weer licht wordt.

Lezing en expositie over Nepal en Tibet in bieb

De Monkey Temple in Katmandu. Foto: Marieke van de Brink

AALTEN - Hoe goden en devotie in het dagelijks leven van de bevolking van Nepal en Tibet is verweven, daarover gaat de lezing in woord en beeld door Marieke van de Brink op dinsdag 17 april in de Bibliotheek Aalten. Ze vertelt dan over haar reis door Nepal en Tibet.

Tijdens deze anderhalve durende reis neemt Marieke van den Brink je mee naar Kathmandu en zijn vallei in Nepal tot aan Rongphu, het hoogstgelegen klooster ter wereld, in Tibet. Ze vertelt over haar reis langs dorpen, steden en kloosters. Reisverhalen met aandacht voor geschiedenis, maatschappelijke onderwerpen en bijzondere ontmoetingen met de lokale bevolking. Maar ook een uitleg van Hindoeïstische en Boeddhistische symbolen.
Op 20 oktober 2017 verscheen haar boek `Nepal & Tibet, goden en devotie. De twee reizen, in 2011 en 2013, naar beide landen hebben haar geïnspireerd voor het schrijven van dit boek. De hoofdstukken in het boek zijn opgehangen aan het thema goden en devotie. Daardoor is dit geen gewoon reisboek geworden, maar één die weergeeft hoe het eren van goden in het dagelijks leven van de bevolking van beide landen is verweven.
Marieke steunt met een deel van de opbrengst van het boek Stichting Veldwerk in het Dhading district in Nepal. Met het geld realiseren zij betere leefomstandigheden voor de kansarme vrouwen uit deze dorpen. Dit heeft Marieke zelf ervaren tijdens haar vrijwilligerswerk in Nalang, een klein bergdorpje in het Dhading district.
Vanaf 4 april is haar foto-expositie over Nepal & Tibet te zien in de Bibliotheek Aalten, tijdens openingsuren Bibliotheek.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 17 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Aalten, Hogestraat 10. Kosten leden vijf euro, niet-leden 7,50 euro. Inschrijven is verplicht en mogelijk via www.achterhoeksepoort.nl, telefonisch 088-0062929 of in een van de vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

Slag om Grebbeberg bij ADW

HEELWEG - Bernier Cornielje vertelt op dinsdag 17 april over de verdedigingslinie Grebbeberg in Rhenen, tijdens de meidagen van 1940. Hij doet dit op uitnodiging van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij De Radstake in Heelweg. De toegang is gratis.

Tijdens de eerste oorlogsdagen van mei 1940 was de Grebbeberg het toneel van een bloedige strijd tussen het Nederlandse leger en de soldaten van het Duitse rijk. De Grebbelinie, een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, werd aangelegd in de 18e eeuw.
Tijdens de slag om de Grebbeberg sneuvelden meer dan 400 Nederlandse militairen, vooral in de strijd om het zuidelijkste gedeelte van de linie. ADW gaat op zaterdag 26 mei op excursie naar de Grebbeberg tussen Rhenen en Wageningen. Dan is er onder leiding van een gids een drie uur durende wandeling over het voormalig slagveld. Daarnaast wordt het militaire ereveld op de Grebbeberg bij Rhenen bezocht, de laatste rustplaats van de Nederlandse militairen. Een flink deel van de soldaten dat op de Grebbeberg en in de voorlinies vocht, was afkomstig uit de Achterhoek en Twente.

Boek Huis Sinderen
Tijdens de avond bij de Radstake is er ook gelegenheid om het nieuwe boek over Huis Sinderen, de geschiedenis van een verdwenen landgoed, aan te schaffen. Deze uitgave van ADW is op zaterdag 7 april officieel gepresenteerd in het Buurtschapshuis van Sinderen. De prijs van het boek is 17,50 euro. De belangstelling voor het boek is groot, omdat in de voorverkoop meer dan de helft van de oplage al is verkocht.

Lezing over regels voor wonen in Duitsland

REGIO - Veel Nederlanders kiezen Duitsland als hun vaste woonplaats. Sinds enige tijd gelden belangrijke nieuwe regels voor Nederlanders die permanent in Duitsland wonen. Deze regels hebben grote gevolgen voor onder andere het erfrecht en de belastingheffing. Zo valt men door de wijzigingen al snel onder Duits erfrecht. De langstlevende is daardoor bijvoorbeeld minder goed beschermd en bij samenwoners heeft de familie ineens ook een wettelijk recht op de erfenis.

Om mensen over deze regels te informeren, houdt het GrensInfoPunt Rhein-Waal een lezing met als thema 'Actualiteiten voor Nederlanders die in Duitsland wonen'. Aanwezigen krijgen een duidelijk antwoord op onder meer de volgende vragen: onder welk erfrecht valt u en wat zijn hier de gevolgen van? Hoe moet u een testament of huwelijkse voorwaarden laten vastleggen? Wat gebeurt er als u de zaken niet goed geregeld hebt? Ook wordt informatie gegeven over de actualiteiten rond huwelijksgoederenrecht.

De sprekers zijn notarissen, juristen en adviseurs van de internationale afdeling voor Duitsland van het advocatenkantoor Van Weeghel Doppenberg Kamps uit Doetinchem. Graag worden ook de persoonlijke vragen van de deelnemers beantwoord. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 10 april van 19.00 tot 20.30 uur in het Euregio-Forum van de Euregio Rijn-Waal, Emmericher Str. 24, Kleve.
Geïnteresseerden om deze lezing bij te wonen, kunnen zich tot 5 april aanmelden via gip@euregio.org of via 0049-2821-793079.

Achterhoek College Tour met Nout Wellink en Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma en Nout Wellink zijn te gast in de laatste editie van Achterhoek College Tour. Foto: PR

DOETINCHEM – Ze hebben het gebracht tot de absolute top. Nout Wellink (27 augustus 1943, Bredevoort) en Annemarie Jorritsma (1 juni 1950, Hengelo) zijn de twee prominente gasten in de laatste editie van het drieluik van de Achterhoek College Tour. Op zondag 15 april in de Rabobankzaal van Amphion.

Wellink en Jorritsma zijn twee van de twintig geboren en/of getogen Achterhoekers in het boek Parels van de Achterhoek. Dat werd in december vorig jaar gepresenteerd in dezelfde zaal in Amphion. Ze hebben respectievelijk naam gemaakt als President van de Nederlandsche Bank en bestuurder van de Bank of China (Wellink) en minister in twee kabinetten, burgemeester en fractieleider van de VVD in de Senaat (Jorritsma). Beiden hebben ze een warme band met hun geboortestreek, als zoon van het hoofd van een katholieke school in Bredevoort en dochter van een molenaar uit Hengelo.

De derde en laatste editie van de Achterhoek College Tour is zondag 15 april vanaf 14 uur. Kaarten à 7,50 euro inclusief consumptie zijn te bestellen via www.amphion.nl.

Open dag van Scouting Saksenheerd groot succes

Spannende activiteiten bij Scouting Saksenheerd. Foto: PR

BREEDENBROEK - Met een kleine 400 bezoekers was de open dag van Scouting Saksenheerd een groot succes. Kinderen konden allerlei activiteiten doen: een katapult maken, marshmallows roosteren, een schat vinden, abseilen van een toren en klimmen in touwen. Met de stempelkaart die iedereen kreeg, kon je alle activiteiten doen om zo Scouting te ontdekken. Enthousiaste kinderen en ouders zorgde ervoor dat het een zeer geslaagde dag was.

Programma van festival Over De Top compleet

LICHTENVOORDE - Festivalgangers en muziekliefhebbers uit de Achterhoek kunnen zich alvast verheugen op het pinksterweekend. Met de toevoeging van onder andere Amartey & The Band Recraft, Komodo en Nieuwegrond is het programma van het Over De Top Festival compleet. De line-up van het festival op het Swite Terrein in Lichtenvoorde is dit jaar met veertig muziekacts groter en diverser dan ooit. In 2017 trok het festival een kleine vierduizend bezoekers in twee dagen. De organisatie hoopt in 2018 opnieuw een recordaantal bezoekers te verwelkomen.

Andere acts die de laatste weken aan het programma zijn toegevoegd zijn Wakki, Chaos Club, Los Paja Brava, Cloud Cukkoo en De Skaggerz. Met veertig acts verspreid over vijf podia is de organisatie erin geslaagd om het publiek een zeer afwisselend muziekprogramma voor te schotelen. "We hebben een mix van nationaal bekende artiesten en lokale helden in huis gehaald. Traudes is onlangs 3FM Serious Talent geworden en Amartey heeft meer dan een miljoen streams op Spotify. Maar ook Nieuwegrond uit Winterswijk en de Achterhoekse dj's van Magistraal timmeren hard aan de weg", aldus organisator Nienke Penterman. Over De Top is meer dan alleen muziek. Het festival zit namelijk bomvol absurde theateracts, knettergek kindervermaak en andere wonderlijke zaken voor jong en oud. Uiteraard is er ook lekker eten te verkrijgen bij de foodtrucks en kan men bij de cocktailbar een zomerse cocktail proeven. Het Over De Top Festival vindt op zaterdag 19 en zondag 20 mei (pinksterweekend) plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Kinderen onder de 14 jaar gratis toegang.

Opening tentoonstelling over de Tapijtfabriek in Grenslandmuseum

Willy te Grotenhuis, samensteller van de expositie. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Dinsdagmiddag 3 april 2018 heeft burgemeester Stapelkamp de deelexpositie van het Grenslandmuseum te Dinxperlo geopend. Dit onder het toeziend oog van genodigden en nazaten van de familie Prins. De expositie gaat over de Tapijtfabriek van deze familie die in vroegere tijd een groot werkgever was voor vele Dinxperlors.

De expositie is samengesteld door oud-werknemer Willy te Grotenhuis. Veel van zijn verzamelde stukken uit de tijd van zijn werkzame leven geven een goede indruk weer van de productie in die tijd. Onlosmakelijk is de geschiedenis van de Tapijtfabriek verbonden met het lot van de bekende familie Prins. In 1941 werden de eigenaren van de fabriek, die neven waren, door de bezetter gedwongen de fabriek te verkopen aan Veneta. Een in die tijd vooraanstaande firma. In 1942 werden alle familieleden Prins door de bezetter gearresteerd en omgebracht.

Te Grotenhuis legt uit. Foto: Frank Vinkenvleugel
Te Grotenhuis legt uit aan de nabestaanden van Maurits Prins. Foto: Frank Vinkenvleugel
Te Grotenhuis legt uit aan de burgemeester. Foto: Frank Vinkenvleugel
De familie Prins. Foto: Frank Vinkenvleugel

Zeer bijzonder is dat enkele familieleden van Maurits Philips Prins (lange Mau) bij de opening aanwezig waren. Zij en de aanwezigen zijn door de leden van de expositiewerkgroep van het Grenslandmuseum rondgeleid, waarbij veel verhalen over en weer zijn gegaan. Een expositie die zeer de moeite waard is en het verleden levend houdt. De expositie is te zien tot 31 mei 2018. Inlichtingen: www.grenslandmuseum.nl

Dawnbreakers wint Achterhoekse Band Competitie

Dawnbreakers won de juryprijs tijdens de Achterhoekse Band Competitie. Foto: Edwin Hunter

Zes talentvolle bands lieten zich horen tijdens de Achterhoekse Band Competitie

Door Lotte Post

ULFT - In de achttiende eeuw maakte de DRU in Ulft furore als ijzergieterij. Vroeger waren het machines die erop los stampten en dampten, anno 2018 zijn het bands uit de Achterhoek. Tijdens de Achterhoekse Band Competitie (ABC) op zaterdag 7 april mochten zes bands uit de regio laten zien dat ze het in zich hebben om op Huntenpop te spelen. Want de jury- en publieksprijs geven beiden toegang tot dit festivalpodium. Voor welke band gaat de gezegde 'het ijzer smeden als het heet is' op en mag zich winnaar noemen van de Achterhoekse Band Competitie? De juryprijs ging uiteindelijk naar Dawnbreakers, terwijl 7Tools er met de publieksprijs vandoor ging.

Snoop Dogg, Rihanna en Madonna hebben de neiging om fans uren te laten wachten. Op dat soort divagedrag kun je de deelnemende bands aan deze competitie niet betrappen. Stipt half negen raakt het eerste plectrum een snaar. In rap tempo volgen de bands elkaar op: Dewald, Felina, Dawnbreakers, 7Tools, Exit The Hive en This Is My Happy Face. De bands krijgen allemaal twintig minuten om zichzelf te bewijzen. Erik Ramaker, programmeur van het poppodium: "We hebben dit jaar geselecteerd op verschillende stijlen. Dat zorgt voor een variatie aan smaken. Dewald is een tweemansband met no-nonsense indie-energyrock, This Is My Happy Face valt onder het genre Hard Rock'n Roll. Felina daarentegen is een 5-koppige heavy rock band, Exit The Hive maakt teksten vanuit een kritisch oogpunt naar politiek en maatschappij. Een avond met veel smaakjes kun je wel stellen."

Halverwege de avond is de zaal goed gevuld. Vanaf het imposante podium kijkt elke band naar de eigen achterban. Vriendin Jasmijn, oom Pim, tante Jacqueline, neef Remy, buurman Roy: een rondje door de zaal toont wel aan dat het om een competitie gaat. Hier nog geen merchandisekraampjes met fanshirts of hordes gillende groupies. Dit zijn vaders, moeders, broers en zussen. Allemaal glimmend van trots, want door deze professionele spotlights worden talenten ineens volwaardig artiest.

Huntenpop
De Achterhoekse Band Competitie is een afstudeeropdracht van Daphne Engbers: "De bands zijn energieker dan vorig jaar. Het doel is om deze opkomende bandjes de kans te geven zich te laten zien. Er zijn ongeveer vijftig aanmeldingen binnengekomen. Van deze zes bands weten we nu al dat ze in ieder geval een half uur vol kunnen spelen op Huntenpop." Daarin zit volgens haar ook meteen de onderscheidende factor ten opzichte van andere bandcompetities: "De samenwerking met Huntenpop maakt het uniek." Op de vraag of de publieksprijs wel helemaal eerlijk is voor de eerste drie bands die nog voor een halflege zaal spelen omdat mensen op deze eerste lentedag speciaalbiertjes drinken op het terras: "We maken vooraf niet bekend hoe laat de bands moeten spelen. In principe zouden ze allemaal hun eigen fanclub vanaf 20.00 uur in de zaal moeten hebben." Of dat helemaal de juiste beredenering is voor het concept publieksprijs is de vraag. Stembriefjes worden echter gretig ingevuld en uiteindelijk wint 7Tools, de band die als vierde op het podium stond, de publieksprijs dankzij een overtuigende bak power. Aan pit geen gebrek bij deze Achterhoekse hardrockband, maar met al die vaders, moeders en tantes in de zaal kwam het uiteindelijk niet echt tot een moshpit.

Dawnbreakers
Welke band wist te vlammen in het heetst van de strijd? Dawnbreakers! Deze zeskoppige future bass band combineert elektronische producties met een knallende live band en wint daarmee de juryprijs. Frontvrouw Meike Ubbink: "We studeren allemaal aan het Rijn IJssel college in Arhnem en volgen de opleiding muziek. Door bandcoaches zijn we bij elkaar in een band geplaatst. Het is dan maar hopen dat het klikt. Ik ben door mijn vriendje in een bericht over de Achterhoekse Band Competitie getagd, toen dacht ik: da's lachen. Dus heb ik ons opgegeven. Ik kom uit Bredevoort en ben de enige Achterhoeker in de band. Dromen voor de toekomst hebben we nog niet echt. Eigenlijk spelen we nog maar zes maanden samen. We staan er heel nuchter in, super leuk dat we hier staan, we willen gewoon veel ervaring opdoen. Het grootste deel van de band moet afstuderen dit jaar en we hebben een examen in Luxor Live."
Nu maar hopen dat dit examen niet tegelijk valt met Huntenpop, want dan wordt het winnen van deze bandcompetitie ineens een heet hangijzer.

Geslaagd voorjaarsconcert AMV Prinses Beatrix

De slagwerkgroep in actie. Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Het Voorjaarsconcert van Algemene Muziekvereniging Prinses Beatrix Dinxperlo, in Het Kulturhus, bood een fraaie afspiegeling van wat Beatrix te bieden heeft op het gebied van muzikaal vermaak 'voor alle leeftijden'.

Het vertrouwde stemgeluid van Fred te Kamp leidde het publiek door een veelzijdige, muzikale avond. Vooral werd zichtbaar gemaakt dat je op alle niveaus muziek kunt maken en in jouw groep een rol kunt 'pakken'. Zo werd de openingsmars Jubilosoo ondersteund door een aantal leerling-blazers en slagwerkers, en liet Jorine met haar jeugdige slagwerkers zien dat er volop vernieuwing gaande is in het zoeken en toepassen van andere dan de traditionele slagwerkinstrumenten: Tapijtrollen dus, en waarom ook niet?
Dirigent Jos Kok liet de fanfare een aantal prettig in het gehoor liggende werken ten gehore brengen waaronder herkenbare filmmuziek en een driedelig werk, Bliss genaamd, over drie dorpjes in West Brabant. Tijd voor een korte onderbreking, waarin door diverse Dinxperlose ondernemers een fraaie verloting mogelijk was gemaakt met vele leuke prijzen en prijsjes.
Na de pauze werd de spanning flink opgevoerd op een donker, in rook gehuld podium. Een spetterende opening van het slagwerkgedeelte met spookachtig verlichte trommen en slagwerkers, zette de toon voor nog meer spektakel. Onder leiding van Hans Elbers werden diverse slagwerkers letterlijk in de spotlights gezet; Stijn Wieskamp maakte zij debuut op het 'grote' podium en stal de show in DrumBattle op de verlichte TomToms.
Na een korte ombouw toonden de deelnemers van het opleidingsorkest onder leiding van Gerard Huls hun talenten, waarna de fanfare liet horen waar een goede opleiding, veel inzet en vooral liefde voor muziek maken uiteindelijk toe kan leiden. Een aantal fraai uitgevoerde werken maakten deze avond compleet. AMV Prinses Beatrix heeft alvast een prettig klinkend visitekaartje afgegeven voor de vele muzikale activiteiten die ook dit jaar weer op de agenda staan.

Prinses Beatrix. Foto: Frank Vinkenvleugel
Prinses Beatrix. Foto: Frank Vinkenvleugel
Prinses Beatrix. Foto: Frank Vinkenvleugel

Dinxpers Huuksken

Foto: Collectie Ben Maandag

DINXPERLO - Regelmatig wordt in de rubriek Dinxpers Huuksken een (historische) foto of prentbriefkaart uit de collectie van Ben Maandag geplaatst. Wie meer informatie heeft, of wie historisch fotomateriaal ter beschikking wil stellen, kan bij Ben terecht.

De adresgegevens van Ben Maandag zijn: Burgemeester Schepersstraat 1, Dinxperlo, telefoon 0315-653449, e-mail benaliemaandag@kpnmail.nl.

Ben schrijft: "Deze week zijn we in Suderwick, aan de Hellweg met rechts Zum Deutschen Eck. Veel jongelui en een prachtige oldtimer met in de auto H. A. Jansen? van Zum Deutschen Eck. De familie Jansen en medewerkers staan in de deuropening en ook zien we nog een voerbak voor paarden. Wie kent er misschien nog mensen en wie weet er nog meer van?"

Burgemeester Stapelkamp trapt Rekendag af

Burgemeester Stapelkamp trapt de Rekendag af. Foto: PR

DE HEURNE - Op 28 maart was het Nationale Rekendag. Basisschool de Höve in de De Heurne is deze grote rekendag knallend begonnen met de aftrap door burgemeester Stapelkamp. De leerlingen werkten in groepen samen om dozen te verdienen. De dozen moesten gestapeld worden om tot de volgende slogan te komen: Stapelkamp trapt de rekendag 2018 af! De rest van de dag zijn er allerlei rekenopdrachten opgelost, waarbij het thema van de rekendag - Het Pakhuis - centraal stond.

Geslaagd concert van Psalm 150 met gasten

Foto: Frank Vinkenvleugel

DINXPERLO - Op 31 maart gaven het A-orkest van Fanfareorkest Psalm 150 en het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) een voorjaarsconcert in Sportcentrum Het Blauwe Meer in Dinxperlo.

Het NJFO wordt door velen beschouwd als het beste in zijn soort. Het NJFO bestaat uit de meest getalenteerde en enthousiaste jonge muzikanten van Nederland. Dat geeft een concert van het NJFO net dat beetje méér: de energie, het plezier en inspiratie spat van het podium. Het orkest staat sinds 1989 onder leiding van chef-dirigent Danny Oosterman.

Irma ten Brinke. Foto: Frank Vinkenvleugel

Psalm 150 heeft daarnaast nog een bijzondere gast uitgenodigd: sopraan Irma ten Brinke. Samen met het A-orkest trad zij op met het prachtige stuk 'I Shall Love But Thee' van Jan van der Roost.

Jubilarissen gehuldigd bij Ajax-B

De jubilarissen van Ajax B. Foto: PR

BREEDENBROEK - Op 7 april vond de jaarlijkse feestavond van Ajax-B plaats. Voorafgaand werden de jubilarissen gehuldigd.

Ingmar Bolwerk, Bart Büchner, Bas Hunting en Dennis Berendsen zijn 25 jaar lid van de vereniging. Ook Sander Fisser is 25 jaar lid, hij kon helaas niet aanwezig zijn.
Voor het 40-jarig lidmaatschap werden Rob Berendsen, Robert Schreur en Stefan Reusen gehuldigd. Ronald Lubbers en Hans Mecking vierden hun 50-jarig jubileum. Gerard Hollander, Theo Hengevelt en Frans Baten bereikten de mijlpaal van 60 jaar lidmaatschap. Fons Reusen is maar liefst 70 jaar lid van Ajax Breedenbroek.
Ook Peter Dieker werd gehuldigd. Hij is 40 jaar lid. Daarnaast heeft het bestuur deze aangelegenheid aangegrepen om Peter te benoemen tot lid van verdienste van Ajax-B wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Jaarlijkse ploegdag

Samenwerking. Foto: Janette van Egten Janette van Egten

AALTEN/DINXPERLO - Het ploegen met paarden is een zo goed als verdwenen arbeid. Vroeger trokken boeren(knechten) en hun paarden uur na uur over de stille akkers. Het was rustgevend werk vertelt men, er zat geen enkele haast achter. Dat is tegenwoordig niet meer denkbaar. Gelukkig zijn er een aantal verenigingen die met veel passie en plezier het nostalgische ploegen demonstreren, zoals De Koetsiers Aalten- Dinxperlo. Afgelopen zaterdag had de vereniging haar jaarlijkse ploegdag. Het leverde geweldige plaatjes op.

Houten ploeg van 150 jaar oud Foto: Janette van Egten

Veel reacties op Dinxpers Huuksken

Foto: Collectie Ben Maandag

DINXPERLO - Ben Maandag schrijft: "Veel leuke reacties kwamen binnen op de foto van Dinxperlo 700, 1981, geplaatst in Dinxpers Huuksken van week 13 , dinsdag 27 maart. De drie mooi uitgedoste dames zijn van links naar rechts Lottie van Veen, Riek Heersink en Thea Holleman. De koetsier op de 'stortkaore' is Derk Westendorp van de Hoge Heurseweg. Verdere informatie ontbreekt."

Open dagen bij Smits Groentekwekerij

aspergeveld in De Heurne eigen foto

DE HEURNE - Op zaterdag 14 en op zondag 15 april houdt Smits Groentekwekerij in De Heurne open dag. Dan is te zien waar de asperges, prei en aardbeien groeien en geven Gert en Edwin Smits bezoekers een kijkje achter de schermen van hun bedrijf aan de Lage Heurnseweg 35.

Gert en Edwin Smits eigen foto
Smits Groentekwekerij eigen foto
23 / 28

25 / 28

27 / 28

Gevraagd: Sloopauto s. Vanaf € 50,- en gratis ophalen. RDW-vrijwaring. Contante betaling. Geen APK of schade dit is geen probleem. Autodemontage Verhaegh, Snelliusstraat 34 Winterswijk. 0543-519274

VERZILVER nu uw oude GOUD. T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, baartjes goud en zilver, muntverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

te koop opvoorraad zijde bruine/witte leghennen ten hagen waliensestraat 178 7103ea winterswijk 0543523663 of 0543513186

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare tourcaravan te koop bel. 06-52278529