Stad Doetinchem

14 februari 2018

Stad Doetinchem 14 februari 2018


Trump ontmoet de Luizenmoeder: fake news in de optocht

Luizenmoeder in de optocht van Leutekum. Foto: Burry van den Brink

DOETINCHEM - Uiteraard dook ook de Luizenmoeder al op in de carnavalsoptocht van Doetinchem. 'Hallo allemaal', schalde uit de speakers. Daarnaast kwamen uiteraard tal van actuele thema's aan de orde in de kleurrijke optochten Doetinchem en Wehl. Van het sjoemelen met kalveren tot de spierballentaal van wereldleiders als president Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar bovenal was het een kleurrijk (en luidruchtig) schouwspel voor de vele toeschouwers langs de routes.

Azora opnieuw verkozen tot Beste Werkgever van Gelderland

TERBORG - Azora is Beste Werkgever van Gelderland 2017-2018. Dit mag Azora roepen op basis van de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek, het zogenoemde 'Beste Werkgeversonderzoek' dat in november 2017 door Effectory is gehouden.

Van alle medewerkers van Azora heeft vijftig procent dit onderzoek ingevuld. Zij gaven Azora een werkgeversscore van 8,07, daarmee heeft Azora ook dit jaar wéér de hoogste werkgeversscore van Gelderland behaald. Het gemiddelde van de branche VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) is een 7,58. Hierdoor heeft Azora het '2-sterrenkeurmerk' toegekend gekregen door Effectory (0,3 - 0,5 hoger dan de gemiddelde score van de branche). De werkgeversscore is gebaseerd op onderzoek op volgende zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent. De onderdelen waarop medewerkers Azora het hoogste scoren zijn 'Trots op Azora' en 'Gewaardeerd door Azora'.
In 2017 hebben 499 organisaties deelgenomen aan het Beste Werkgeversonderzoek en zijn er 245 organisaties Beste Werkgevers geworden (scoren hoger dan het branche gemiddelde). Meer info en een lijst van organisaties die ook het keurmerk bemachtigd hebben is te vinden op beste-werkgevers.nl.

Ypsilon-turnsters naar halve finale

DOETINCHEM - Het is vier turnsters van Ypsilon gelukt om door te stromen naar de volgende ronde, de landelijke halve finale van het Nederlands kampioenschap. Op zaterdag 10 februari werd er in Doetinchem gestreden voor een plek in die halve eindstrijd van het NK. Tijdens deze wedstrijd was de concurrentie erg hoog, maar Emma Giesen (Junior D) behaalde een bronzen medaille. Dit was ruim voldoende voor een plekje in de halve finale. Naast Emma Giesen mogen ook; Leontien Perebolt (Jeugd 2 E), Luka Nijland (Junior D), Jorieke van de Groef (Senior C) deel gaan nemen aan de landelijke wedstrijden.

Krapte

Wethouder Ingrid Lambregts met de tekening van Iseldoks II. Foto: Bert Vinkenborg

De huizenmarkt in Doetinchem is krap en de prijzen zijn dientengevolge vast. In Doetinchem worden nog woningen gebouwd om in de vraag te voorzien. Van het contingent van 1375 nieuw te bouwen woningen zijn er nog zo'n 875 die nog gebouwd kunnen worden. Ingrid Lambregts over de ontwikkelingen.

500 zonnepanelen op dak Prakticon

Pim van Bussel, Albert Ordelman, Hans Reede en Ruud Krabbenborg (vlnr) met een zonnepaneel. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Als het aan de buurt ligt dan komen er vijfhonderd zonnepanelen op het dak van de nabijgelegen school Prakticon. Daarvoor wordt een intentieverklaring getekend door wethouder Frans Langeveld en Hans Reede, directeur van Prakticon een school voor praktijkonderwijs aan de Spoorstraat in Doetinchem.

Door Bert Vinkenborg

Aanjagers van dit initiatief zijn Pim van Bussel en Albert Ordelman, 'buren' van Prakticon. Zij proberen de buurt enthousiast te maken en houden op maandag 19 februari 's avonds een bijeenkomst in het Prakticon om de coöperatieve vereniging van de grond te krijgen. Hiervoor zijn minimaal vijftig deelnemers nodig. De voordelen liegen er niet om. Behalve ideële doelen worden niet onaanzienlijke besparingen voor de deelnemers in het vooruitzicht gesteld. Naast een provinciale subsidie van twintig procent is een belastingmaatregel van toepassing die de komende vijftien jaar geldig is. Het te verwachten rendement van 6 procent op de investering is daardoor veel groter dan van welke andere veilige belegging ook.
Het totale project zal circa 150.000 euro gaan kosten. Dit bedrag moet worden bijeengebracht door de verkoop van certificaten. Samen met de subsidie van de provincie moet dit volgens initiatiefnemers van Bussel en Ordelman kunnen lukken. De gemeente Doetinchem heeft maximaal 10.000 euro toegezegd ter dekking van de opstartkosten.
Ruud Krabbenborg is namens de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM aanwezig en verwijst naar het zogenoemde Postcoderoos project waaronder op dit moment al soortgelijke initiatieven met ondersteuning van AGEM plaatsvinden. Frans Langeveld: "Dit is een uitermate geschikt pand. Het is een hartstikke mooi initiatief dat ook nog eens lokaal gedragen wordt. Dit is het eerste project in dit soort binnen de gemeente."
Hans Reede van Prakticon vult aan: "Het opwekken van duurzame energie is een van de vijf pijlers onder het beleid van de stichting Achterhoek VO waar wij bij horen. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Deze school is als experiment gekozen. Wij stellen de ruimte op ons dak tegen een symbolisch bedrag ter beschikking. Dit gebouw is gefinancierd uit publieke middelen, op deze manier kunnen we wat terug doen voor de maatschappij. Ik zal het bestuur voorstellen om meerdere plekken ter beschikking te stellen voor dit soort initiatieven."
In eerste instantie richtten de initiatiefnemers zich op de inwoners van postcodegebied 7003. Belangstellenden van direct aangrenzende postcodegebieden (7001, 7002, 7004 en 7005) zijn op 19 februari ook welkom.
De initiatiefnemers zijn voor vragen bereikbaar op: infopraktizon@gmail.com en via Facebook.


Lezing 'In het diepste geheim' bij SVON

Doetinchem - Op zaterdag 17 februari vertelt marine journalist Jaime Karremann bij de Stichting Veteranen Oost-Nederland over geheime Nederlandse onderzeebootoperaties tijdens de Koude Oorlog. Deze operaties zijn voor het eerst uitgebreid beschreven in zijn onlangs verschenen boek In het diepste geheim.

Van 1968 tot en met 1991 volgden, fotografeerden en analyseerden Nederlandse onderzeeboten met grote regelmaat Sovjetschepen en -onderzeeboten. Het waren ultrageheime spionagemissies, die niet onder de NAVO vielen. Karremann analyseerde tienduizenden pagina's archiefmateriaal en sprak met tientallen oud-onderzeebootmannen. Dat resulteerde in een spannend en heel toegankelijk geschreven boek vol nooit eerder geopenbaarde onderzeese avonturen. In het diepste geheim werd goed ontvangen. Onder andere het NOS Journaal, meerdere landelijke dagbladen en radio-programma's besteedden uitgebreid aandacht aan het boek. Elsevier Weekblad gaf het vier van de vijf sterren. Bij de SVON houdt Karremann zijn lezing houden over de geheime operaties en zal hij ook stilstaan bij het onderzoek. Uiteraard is er na afloop gelegenheid om vragen te stellen en worden er boeken gesigneerd.
Jaime Karremann (1978) is onafhankelijk marine journalist en schrijft voornamelijk voor zijn website Marineschepen.nl. Karremann werkte in het verleden bij de Koninklijke Marine en studeerde communicatie in Groningen.
'In het diepste geheim' is zijn eerste boek. Karremann gaf het boek in eigen beheer uit. Inmiddels zijn er meer dan 6.000 exemplaren van verkocht.
Aanvang van de bijeenkomst bij VOC Spoorzicht Doetinchem Terborgseweg 79 in Doetinchem is om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Na de lezing organiseert de SVON een stamppotbuffet (kosten voor deelname 15 euro).
Opgave voor de maaltijd via secretaris@svon.nl of tel. 06-41447366.

Column

Juf Toosje

Vroeger, toen de Walmolen er al jaren stond, had juf Toosje op een basisschool ook een directeur als Anton in De Luizenmoeder. Altijd had hij ideeën, maar vaak waren ze buiten zijn team om bekokstoofd.
Het was vastentijd, dus had Anton een activiteit voor elke groep in petto.
"Katholieke school, hè," zei hij lachend, "dus houden we in deze tijd voor Pasen kerkelijke activiteiten die ik heb bedacht met de mensen van de kerk. Ze staan er helemaal achter, zijn heel enthousiast."
Toosje moest met groep vier naar de kerk voor een rondgang met uitleg over de kruisweg. "Op excursie naar de kerk", zei ze. Maar dat vond Anton een misplaatste opmerking.
De kerk was donker en de pastor begon de kinderen monotoon het lijdensverhaal van Jezus te vertellen. Gedwee en stil liepen de kids, onwetend, de Via Dolorosa en verdienden zonder dat ze het wisten aflaten.
Bij elke statie werden de beelden indringender. Bij het tiende schilderij, waarbij Jezus na drie keer gevallen te zijn van zijn kleren wordt beroofd, hoorde Toosje gefluister: "Juf, juf, Daantje!"
Middenin de groep lag Daantje. Hij was flauwgevallen op de steenkoude vloer van het gangpad. Ze knielde bij hem neer, kreeg hem weer bij kennis en vroeg of hij mee wilde naar buiten. Gretig knikte hij ja.
Buiten op het pad bij de kerk hapte Daantje naar adem en zei maar een zin: "Ik vind het zo zielig voor Jezus."
Dat kon Toosje volmondig beamen.
Na een glas water en wat ademhalingsoefeningen kwam er een postbode met een groot pak het pad opgelopen. "Mevrouw, kunt u met uw zoontje even een eindje opzij gaan, dan kan ik er langs." Daantje was meteen klaarwakker. "Zoontje! Ook dat nog!" kermde hij. Toen Toosje even later opperde om samen weer de kerk in te gaan, vroeg het ventje timide: "Zou de pastor al klaar zijn met het verhaal?"
Ze besloten op onderzoek te gaan en slopen de kerk in. Op speurtocht of de groep er nog was. Maar er was niemand meer te zien.
Daantje zuchtte.
"Gelukkig," zei hij, "ze zijn al in de pastorie."

Flox Bos

Yoga voor kids in Inloophuis Oude IJssel

Doetinchem – Onder de Pannen, de jeugdafdeling van het Inloophuis Oude IJssel, start voor kinderen van 6 tot 12 jaar die thuis te maken hebben met kanker, een korte cyclus yoga. Op drie woensdagmiddagen: 21 februari, 31 maart en 18 april, van 15.00 tot 16.00 uur, kunnen kinderen waarvan een ouder, broertje of zusje kanker heeft, meedoen aan yoga in het Inloophuis aan de Plantenstraat 2. De yoga wordt gegeven door Annemarie Vos. Deelname geldt voor de gehele cyclus en is gratis. Een vriendje of vriendinnetje meenemen mag. Aanmelden is in verband met de ruimte noodzakelijk. Dit kan via jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of telefonisch op dinsdag, woensdag of donderdag: 0314-646024.

Huizenmarkt Doetinchem wordt krapper

Wethouder Ingrid Lambregts met de tekening van Iseldoks II. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De huizenmarkt in Doetinchem is krap en de prijzen zijn dientengevolge vast. De prijzen bevinden zich weer op het niveau van 2008 vóór de economische crisis. In Doetinchem worden nog woningen gebouwd om in de vraag te voorzien. Van het contingent van 1375 nieuw te bouwen woningen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025 zijn er nog zo'n 875 over die nog gebouwd kunnen worden. Ingrid Lambregts, wethouder met onder meer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille legt uit wat deze ontwikkelingen voor Doetinchem volgens haar betekenen.

Door Bert Vinkenborg

Bij haar aantreden in 2014 zat Doetinchem met een aantal huizenbouw-projecten waarvan de kavels onverkoopbaar leken. Ingrid Lambregts: "Toen ik hier binnenkwam had ik echt wel zorgen. Over met name Iseldoks en Vijverberg-Zuid. Een van onze partners in het project Iseldoks stapte eruit en wij hadden de keuze om of de stekker uit fase 2 te trekken of door te gaan. Nu ben ik blij dat we toen doorgezet hebben." Het aantal onverkochte bouwkavels neemt volgens de wethouder op dit moment in een snel tempo af.
Het contingent nog te bouwen woningen tot 2025 is nog niet leeg maar het is te voorzien dat het ruim voor de einddatum uitgeput zal zijn. Het contingent maakt deel uit van regionale afspraken. Lambregts: "Het is goed dat we nu nog woningen in Doetinchem bouwen om in de vraag te voorzien. De regionale afspraken zijn niet in beton gegoten. We volgen de ontwikkelingen zorgvuldig." Volgens de wethouder bestaat de grootste behoefte uit rijtjeswoningen en appartementen (met lift). Woningen voor instappers en doorstromers met een passende prijs vanaf 200.000 euro zijn het meest in trek.
Landelijk zijn er grote verschillen tussen de prijzen per vierkante meter voor koopwoningen. In Delfzijl worden de laagste prijzen betaald, in Bloemendaal de hoogste. Het gaat dan om een verhouding van bijna één staat tot vier! Gemiddelden zeggen niet alles maar het is een vaststaand feit dat de verschillen tussen de goedkopere en duurdere gemeenten nog verder toenemen. Doetinchem bevindt zich niet bij de goedkoopste gemeenten en mag gerekend worden bij de groep middelgrote en grote gemeenten. Huizen in de gemeente worden vooral gekocht door inwoners, maar Doetinchem oefent ook aantrekkingskracht uit op nieuwkomers waarvan een niet onaanzienlijk deel uit de regio komt. In het algemeen vindt men het aantrekkelijk om in Doetinchem te wonen met aantrekkelijke stedelijke voorzieningen dichtbij. Ook voor forensen die bereid zijn dagelijks grotere afstanden te pendelen tussen werk en woonplaats is Doetinchem door de relatief lage woningprijzen interessant. In Nederland gaat het om zes op de tien werknemers die de tijd die ze in de auto of het openbare vervoer doorbrengen voor lief nemen. Een minpunt is nog steeds de infrastructuur waar nog wel het een en ander aan te verbeteren valt. Recent zijn er echter berichten dat de capaciteit van de spoorverbinding Doetinchem–Arnhem uitgebreid wordt.
Een stimulans voor de woningmarkt is de nog steeds lage hypotheekrente. Experts menen echter dat de hypotheekrente het dieptepunt voorbij is, maar ook dat de woningprijzen zullen doorstijgen omdat het aanbod nog steeds achterblijft bij de vraag. In Doetinchem ligt de krapte op het niveau van 2006, dus ruim voor de economische crisis. Lambregts: "Een leegstand van 2 procent is gezond en daar zitten we nu op. Intussen trekt de huizenmarkt enorm aan. Iseldoks, Wijnbergen en Saronix zijn daar voorbeelden van."
Het Nederlandse hypotheeksysteem is uniek in Europa en een stimulans voor het eigenwoningbezit. Het eigen geld dat een toekomstige huizenbezitter moet meenemen en de maximale looptijd van een hypotheek staan echter ter discussie.
Is er sprake van een nieuwe marktsituatie en is daar nieuw beleid voor nodig? Lambregts: "We hebben in 2014 toen het er slecht uitzag besloten om een aantal, toen moeilijke, projecten door te laten gaan. Ik ben nu blij dat we dat toen hebben gedaan. Zoals het er nu uitziet hebben we de wind nog mee en dat is goed voor Doetinchem."

Een leven lang schaatsen

Karel Berkhuysen schaatsend in de omgeving van Hilversum. Foto: PR

DOETINCHEM - Karel Berkhuysen deelt op zondag 18 februari in het Doetinchemse Wielercafé Parijs is nog ver ervaringen en anekdotes uit zijn periode als schaatsjournalist. Het wielercafé aan de Spinbaan is tijdens deze olympische periode omgedoopt tot schaatscafé. Op zondag is er op een groot scherm de teamachtervolging voor mannen (12.00 uur) en de 500 meter voor vrouwen (13.00 uur) te zien.

De Doetinchemmer Berkhuysen is naast journalist ook onder meer schaatstrainer en -docent en ontwerper van de combibaan op Sportpark-Zuid. Als journalist werkte hij onder andere voor de KNSB. Hij interviewde jarenlang talrijke nationale en internationale schaatscoryfeeën. Zondag staat de bezoekers een aantal bijzondere verhalen te wachten over schaatsers als Hilbert van der Duim en Evert van Benthem.
Daarnaast zal hij vertellen over de Achterhoekse schaatscultuur en de Doetinchemse schaatshistorie. Daar hoort natuurlijk de oprichting van de Doetinchemse IJsclub in 1908 en de legendarische ijsbanen Het Moeras, Groenendaal, De Ank, Bruils Weide en Ponderosa.

MPG jeugdtheater brengt Alice op de planken

DOETINCHEM - De nieuwe productie van MPG Jeugdtheater is 'Alice', gebaseerd op Alice in Wonderland! Deze musical is te zien op 10 en 11 maart in Schouwburg Amphion.

Een veertigtal kinderen brengt deze familiemusical op de planken. De groep is enthousiast en bezit diverse kwaliteiten. Van meerstemmig zang, een variëteit aan verschillende types tot dans waarbij men niet stil bij kan blijven zitten.
Alice zit met haar zus aan de waterkant als ze opeens een wit konijn voorbij ziet rennen. Al voorthollend kijkt hij steeds op zijn horloge en roept: "Ik kom te laat, ik kom te laat, dan is het niet het klokje dat slaat!" Hij heeft duidelijk haast. Alice besluit om achter het konijn aan te gaan en voor ze er erg in heeft, tuimelt ze naar beneden in een donker konijnenhol. Zo komt Alice terecht in Wonderland, een erg vreemde wereld. Er gebeuren onverklaarbare dingen en ze ontmoet knettergekke figuren.
Kaarten zijn te koop via www.amphion.nl. Op 10 maart begint de voorstelling om 19.30 uur en op 11 maart om 12.00 uur.en 16.00 uur.

Jaarlijks feestweekend Piet is Jarig! keert terug

Piet is jarig, en dat wordt natuurlijk gevierd. Foto: PR

Bij Museum Villa Mondriaan op 2, 3 en 4 maart

WINTERSWIJK - Op 2, 3 en 4 maart viert museum Villa Mondriaan drie dagen lang de 146ste verjaardag van Piet Mondriaan, een van Winterswijks meest bekende inwoners. Gedurende dit weekend betaalt de bezoeker maar 4,50 euro entree, inclusief koffie en feesttaart. Om het weekend extra feestelijk te maken, is er een speciaal programma vol met gratis lezingen, workshops en rondleidingen voor jong en oud.

Tot rust komen tussen de schilderijen? Tijdens Piet is Jarig! zal oud-museumdirecteur Maaike Kool op zaterdag- en zondagochtend yogales in het museum verzorgen. Op zaterdag 3 maart vertelt Marcel van Ool, auteur van het boek Mondriaan: uit de natuur en adviseur landschap & cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, in een interview over de invloed van natuur op het werk van Mondriaan. Op zondag 4 maart geeft Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo, een lezing over koninklijke portretten, naar aanleiding van Mondriaans portret van Koningin Wilhelmina, dat momenteel te zien is in museum Villa Mondriaan. Op zaterdag en zondag kan er meegedaan worden aan een creatieve schilderworkshop in de museumtuin van de Winterswijkse kunstenaar Vic Hulshof.

Nieuwe tentoonstelling
Tijdens Piet is Jarig! is voor het eerst de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd' te bezichtigen. Museum Villa Mondriaan brengt drie kunstenaars samen die ruim 100 jaar geleden een veelbesproken tentoonstelling van hun werk in het Stedelijk Museum Amsterdam organiseerden. Deze drie kunstenaars zijn Piet Mondriaan, die zich ontpopte tot een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Nederlands publiekslieveling Jan Sluijters en de in vergetelheid geraakte kunstenaar Cees Spoor. Elke dag zijn er op verschillende tijdstippen gratis rondleidingen in het Nederlands en Duits door de nieuwe tentoonstelling 'Terug naar toen', om het fascinerende vroege werk van Mondriaan, Sluijters en Spoor te ontdekken.

Kinderprogramma
Ook voor kinderen is er van alles te beleven dit weekend. Op zaterdag 3 en zondag 4 maart geeft museum Villa Mondriaan om 12:00 uur speciale kinderrondleidingen (Nederlandstalig). Knutsel het allerleukste feestje in het Villa Atelier, speel op vrijdag Mondriaan-twister en ga op de foto in het decor dat Mondriaan ooit schilderde!

Korting op reis en escape room
Ook de Mondriaan-escape room viert de verjaardag van Piet! Vanwege de 146e verjaardag van Mondriaan krijgt iedereen 14,6% korting met de kortingscode PIETISJARIG op een escape room-bezoek op 2, 3 of 4 maart. De korting is alleen te gebruiken voor boekingen die plaatsvinden in de escape room gedurende dit weekend.
Bezoekers van Piet is Jarig! kunnen met korting naar museum Villa Mondriaan reizen met het openbaar vervoer. Vanaf medio februari kan bij Arriva een kaartje met 25% korting op de reis naar Winterswijk worden gekocht.
Het volledige programma van Piet is Jarig! met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl/pietisjarig.

Vacatures voor Vrijwilligerswerk

DOETINCHEM - De Vrijwilligerscentrale Doetinchem bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers. De VWC heeft diverse vacatures voor vrijwilligerswerk, waarvoor zij zoekt naar geschikte kandidaten.

Wie graag met mensen werkt, kan bij het Formuliercafé van het Buurtplein terecht. Naast hulp bij het invullen van formulieren is het Café bedoeld om mensen bekend te maken met bestaande voorliggende voorzieningen en wet- en regelgeving. Ruim 1.000 inwoners zijn afgelopen 2,5 jaar geholpen door de vrijwilligers! En nu is men op zoek naar een coördinator. Als coördinator is men verantwoordelijk voor de planning, inwerken van nieuwe vrijwilligers, signaleren van vragen en kennisoverdracht. Wie dit weet te combineren met een portie gezond verstand en humor, is een geschikte kandidaat.

Wie graag als maatje aan de slag wil, kan bij Elver meerdere vacatures vinden. Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking, alles draait om hun unieke verhaal. Dit verhaal leidt tot zorg op maat. Zo is Rudy op zoek naar een fietsmaatje. Ontspannen een rondje fietsen, onderweg een kopje koffie drinken en even bijkletsen is het doel. Mensen die op een woensdagmorgen of een zaterdag tijd hebben, kunnen eens kennismaken.

Voor wie graag in een winkel werkt, kan bij de Wereldwinkel terecht. De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen, de zogenaamde ontwikkelingslanden. Met elk product dat men in de Wereldwinkel verkoopt, draagt men bij aan eerlijke handel. Wie zijn talenten wil inzetten voor een betere wereld, kan helpen in de winkel bij het verkopen van Fairtrade-producten.

Wie belangstelling heeft voor één van de vacatures kan rechtstreeks contact opnemen met de organisatie of kijk voor meer informatie op de website. Ook is men van harte welkom tijdens het inloopspreekuur, op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 in het Zorgplein aan de Terborgseweg 21, tel. 0314-366734, info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl, www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

Gemeente Doetinchem zet streekproducten op de kaart

Wethouder Henk Bulten ziet volop kansen voor streekproducten. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Hoewel het promoten van streekproducten niet tot de kerntaken van de gemeente behoort ziet wethouder Henk Bulten, met vrijetijdseconomie in zijn portefeuille, toch een rol voor de gemeente weggelegd. Binnen het brede scala van de vrijetijdseconomie kan het produceren en op de markt brengen van streekproducten daar wel onder gerangschikt worden. De gemeente heeft het voortouw genomen door al vanaf medio 2017 in het werkcafé van het gemeentehuis streekproducten aan te bieden. Het gaat om groente en fruit, kwark en yoghurt, noten, rozijnen en gedroogd fruit. Voordat deze stap werd genomen bestond slechts 7 procent van het assortiment uit streekproducten; nu is dat 21 procent. Met een gemiddelde van een paar honderd consumenten dagelijks een belangrijke impuls voor de omzet van deze artikelen.

Door Bert Vinkenborg

Leverancier van de streekproducten in het werkcafé is 'De verse kers', een boerderij in Wehl met een moderne ruim gesorteerde landwinkel die Ambachtelijk uit de Achterhoek in zijn vaandel heeft staan. De gemeente koos volgens Henk Bulten voor de Verse Kers door de breedte van het assortiment en de betrouwbaarheid van de logistiek. Net als voor horecaondernemers is het ook voor het werkcafé ondoenlijk om voor elke paar artikelen te gaan shoppen of geconfronteerd te worden met 'uitverkocht' of 'niet meer voorradig'.
Er zijn diverse agrarische ondernemers in de regio die op de een of andere manier hun producten direct aan de consument aanbieden. Velen van hen zijn druk bezig hun bedrijf te organiseren en verkeren nog in de ontwikkelingsfase. Vaak gaat het om ondernemers die erg enthousiast zijn over hun eigen bedrijf en hun eigen producten. Juist dat kan de valkuil zijn waardoor zij struikelen. Een kritische blik en een helpende hand kan voorkomen dat het in de aanloopfase fout gaat. Henk Bulten: "De eerste gesprekken over hoe dit aangepakt zou moeten worden zijn een jaar of twee geleden al begonnen. Nu zitten we in een stroomversnelling. Eerst ging het om wat men wilde, nu over hoe het ingevuld moet worden. Het begon als een vonk en het is nu al een vuurtje."
Over de rol van de gemeente in dit proces is Bulten duidelijk. "Wij willen de regionale economie een stimulans geven. Je zou het in deze samenhang ook in een breder kader kunnen plaatsen en denken aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe zoiets heel goed kan werken zie je bijvoorbeeld bij restaurant het Borghuis. Het gaat dan niet om de kosten maar om mensen een doel in hun leven te geven. Alleen met meer streekproducten in ons werkcafé gaan we geen groot verschil maken. De proef van het afgelopen half jaar heeft wel aangetoond dat het werkt. Als andere institutionele afnemers, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de scholen, dit voorbeeld volgen, krijgt de regionale economie wel degelijk een impuls."
Behalve de gemeente zijn meer mensen bezig met streekproducten. Zij hebben zich verenigd in een netwerkgroep van zo'n dertig à veertig deelnemers. Samen met de gemeente is marktonderzoek gedaan en is onder meer gezocht naar het bundelen van aanbod en logistiek. Met andere woorden het juiste product, op het juiste ogenblik op de juiste plaats. Dat is enorm belangrijk om het project te laten slagen. Ondernemers die willen aanhaken kunnen vragen stellen maar ook een beroep doen om naar hun businessplan te kijken. Volgens de wethouder doen veel ondernemers al wel wat op het gebied van streekproducten maar nog te vaak op eigen houtje.
Nu al heeft de stap van de gemeente om streekproducten aan te bieden in het werkcafé van het gemeentehuis uitstraling naar enige honderden consumenten en via hen naar een veelvoud van potentiële gebruikers. Bulten: "Onder het motto Van Boer Tot Bord krijgt men smakelijke, verse en soms ongewone producten aangeboden. Wat denk je bijvoorbeeld van buffelyoghurt? Wat we ook willen is beleving naar de consument brengen zodat die het niet een of twee keer probeert maar enthousiast wordt en er daarna mee doorgaat. Om die beleving te stimuleren wordt onder meer gedacht aan excursies, kookworkshops en andere activiteiten."
De rol van de gemeente is een stimulerende en het tot stand brengen van koppelingen tussen de deelnemers in het proces. Omdat met alleen het werkcafé als afnemer het beoogde succes niet bereikt wordt denkt men al een paar stappen verder en wil in de niet al te verre toekomst ook streekproducten leveren aan institutionele afnemers zoals ziekenhuizen en scholen. Voorlopig geldt echter "Niet rennen voor je goed kunt lopen."
De rol van de gemeente samenvattend noemt Henk Bulten het nemen van het voortouw, stimuleren, een helpende hand bieden en het helpen bij het verkrijgen van Europese subsidies. Het laatste is al een keer gelukt en om dat te bereiken moest aangetoond worden dat het voorbereidende werk goed gedaan was. Mede door de steun vanuit de gemeente is dat gelukt. De ideële doelstelling is rentmeesterschap en duurzaamheid. Door het smeden van een keten tussen regionale producenten en consumenten moet dat bereikt kunnen worden.

DOETINCHEM - In de Doetinchemse bibliotheek is er een informatieavond met als thema Kinderen na een scheiding “We willen het beste voor de kinderen”. Op papier is alles geregeld, maar in de praktijk?

Wie meer inzicht wil krijgen hoe het voor kinderen is na een scheiding en handvatten om hier beter mee om te gaan kan naar de informatieavond in de bibliotheek in Doetinchem op 6 maart. Aanvang is om 19.30 uur. Met een inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze gratis informatieavond wordt men meegenomen naar hoe het voor kinderen na een scheiding is en waar ze tegenaan lopen. Het rouwproces, verminderde schoolpres-taties, nieuwe gezinssamenstellingen, emotionele- en gedragsproblemen zijn onder meer items die worden besproken.

De avond wordt verzorgd door Elles Derksen van kinderpraktijk De Kleurenboom (zij is kindercoach en verliesbegeleider) en Mariëtte Weening van Papilio Coaching (zij is ervaringsdeskundige en stress-scheidingscoach voor ouders na hun scheiding).

Gratis aanmelden kan via www.biebnieuws.nl of via Klantenservice op tel. 0314-333445.

Column

Burgemeester, in de afgelopen week hield Defensie in de Achterhoek oefeningen die in de komende weken nog doorgaan. De deelnemende helikopters zorgden voor denderende herrie en veroorzaakten veel overlast in het buitengebied, vooral bij boerenbedrijven die daar bedrijfsmatig last van hadden. Kunt u daar wat aan doen? Waar raken de bevoegdheden van een burgemeester binnen een gemeente en die van Defensie elkaar? "In algemene noodsituaties kan een burgemeester een beroep doen op Defensie. De ondersteuning die dan verleend kan worden kan bestaan uit mankracht, noodbruggen, transport enzovoorts. Een burgemeester kan geen aanwijzing geven in een concrete situatie als nu het geval is."

Voor de bewoners van het buitengebied is er sprake van overlast als helikopters in formatie met donderende herrie op bijna 'nokhoogte' over gebouwen vliegen. Als het om agrarische bedrijven gaat kan dat nog ernstiger zijn en concrete schade veroorzaken.
"Als het om schade gaat kan men die claimen bij Defensie en bij een redelijke claim wordt die doorgaans ook vergoed."

Een dergelijke grootschalige oefening over zo'n lange tijd werd in het verleden gehouden op de Lüneburger Heide of, nog langer geleden, in La Courtine. Zijn de bezuinigingen bij Defensie misschien de oorzaak dat dit nu hier plaatsvindt?
"Er wordt bij Defensie al jarenlang bezuinigd, maar of dat de reden is weet ik niet. Ik begrijp dat Defensie moet oefenen. De vraag is natuurlijk hoever je moet gaan in het accepteren van overlast."

Met nog zo'n twee weken te gaan voor deze oefening bent u dan bereid bij Defensie aan de bel te trekken?
"Deze zaken worden niet per gemeente afgehandeld. Voor Defensiezaken is Nederland onderverdeeld in drie stukken met in elk deel een liaisonofficier. Ik zit periodiek met hem aan tafel samen met andere burgemeesters uit de regio. Of Defensie in het concrete geval van deze oefening goed gekeken heeft naar de mogelijke overlast en of die binnen redelijke grenzen blijft weet ik niet. De normale weg van overleg via de Veilgheidsregio NO Gelderland is daarvoor in dit geval te lang. Wij, dat zijn de burgemeesters van de gemeenten die in het oefengebied liggen, gaan nu bij Defensie aandacht vragen voor de problemen die door deze oefening worden veroorzaakt."

Toekomst van de regio in Achterhoek College Tour

College on Tour-gasten staan in het boek Parels van de Achterhoek. Foto's: Jessica de Lepper

DOETINCHEM - De economie in de Achterhoek zit in de lift, maar er zijn serieuze bedreigingen. Een tekort aan vakmensen, slechte bereikbaarheid, te weinig geschikte huizen voor nieuwkomers en jongeren. En dan dreigt de vergrijzing ook nog eens keihard toe te slaan. Wat te doen?

In de tweede aflevering van de Achterhoek College Tour praat schrijver en presentator Erik Hagelstein op zondag 18 februari met vier prominente gasten over deze thema's. Met voetbaltrainer Guus Hiddink, bijvoorbeeld. De meest succesvolle Achterhoeker aller tijden.
Gijs Jolink zit aan tafel, de man achter Jovink en de Voederbietels, de Zwarte Cross en Mañana Mañana. En initiator van de Stichting Pak An, die kansrijke initiatieven in de Achterhoek ondersteunt. Captain of industry en belangenbehartiger van ondernemers Anjo Joldersma is er bij, de man die Kramp uit Varsseveld tot een Europese speler van formaat maakte in de landbouwindustrie. Ook Christiaan Ruesink, voormalig hoofdredacteur van het AD en Voetbal International, schuift aan. Hij werd geboren in Dinxperlo en groeide op in Varsseveld.
Gespreksleider Erik Hagelstein is schrijver van het boek Parels van de Achterhoek, met portretten van twintig streekgenoten die het ultieme uit hun vak hebben gehaald. De vier gasten van de Achterhoek College Tour staan in het boek, dat is opgesierd met portretten van de Doetinchemse fotografe Jessica de Lepper.
Deel twee van de Achterhoek College Tour is op zondag 18 februari, vanaf 14.00 uur in de Gelderlanderzaal van Schouwburg Amphion. Kaarten kosten 7,50 euro zijn te bestellen via www.amphion.nl. De muzikale bijdrage komt van de jonge gitaarvirtuoos Mart Hillen uit Lichtenvoorde.
Op 21 januari werd de eerste Achterhoek College Tour gehouden, met Bennie Jolink, dr. Manfred te Grotenhuis, prof. dr. mr. Gerhard Rijken en schrijver en columnist Bert Wagendorp. De derde en laatste Achterhoek College Tour is gepland op zondag 15 april. Dan zijn onder meer Nout Wellink en Annemarie Jorritsma te gast.

Informatieavond Muziek als beroep

DOETINCHEM - In de P & P zaal van vestiging Muziekschool Doetinchem is op dinsdag 27 februari vanaf 19.30 uur een informatieavond over de vooropleiding conservatorium. De avond is bedoeld voor alle voortgezet onderwijsleerlingen die overwegen om meer met muziek te gaan doen.

David (gitaar), Marten (gitaar), Bas (drum) en Gerben (gitaar) vormen al ruim een jaar een band en volgen alle vier de vooropleiding conservatorium. Ze hebben talent, ze zijn gek van muziek en zijn serieus aan het overwegen om van hun hobby hun beroep te maken.
Dinsdagavond 27 februari zijn deze talenten te beluisteren tijdens de informatieavond over de vooropleiding. De jongens laten niet alleen muzikaal van zich horen. Ze vertellen ook waarom ze de vooropleiding volgen en wat hun ervaringen zijn. Behalve deze ervaringsdeskundigen vertelt Eugène Soontiëns, (docent muziek) de aanwezigen over het theoretische gedeelte van de vooropleiding. Aljosja Buijs, als coördinator Educatieve vakken en Vooropleidingen verbonden aan het ArtEZ Conservatorium vertelt alles over de praktische kant (toelatingseisen et cetera) van deze vooropleiding. En ook Henk Lubberdink, directeur van Muziekschool Oost-Gelderland geeft uitleg, over onder andere de kosten voor deze leerzame en interessante opleiding.
Deze opleiding is een samenwerking tussen Conservatorium ArtEZ in Arnhem, Muziekschool Oost Gelderland, het Ludger college, het Rietveld Lyceum, het Ulenhof College en het Almende College en bestaat uit verschillende onderdelen. Naast extra lestijd van de eigen docent op de muziekschool is er ook een drietal individuele hoofdvaklessen op het conservatorium in Arnhem. Daarnaast zijn er verplichte workshopdagen (daarvoor krijgen leerlingen vrij van hun reguliere school) en wordt door de vier VO-scholen gezamenlijk extra theorielestijd ingepland. Gedurende het cursusjaar zijn er diverse (verplichte) optredens waar de leerlingen worden beoordeeld.
Binnen de vooropleiding conservatorium zijn verschillende richtingen mogelijk zoals lichte muziek (pop, jazz, fusion), klassieke muziek, of de opleiding docent muziek (OMD) en muziektherapie.
Aan het eind van de vooropleiding doet de leerling een muziektheorie-examen op het ArtEZ Conservatorium. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat, waarmee de muzikant voor het theoriegedeelte toelaatbaar is tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

Informatieavond Muziek als beroep

Informatieavond Muziek als beroep

DOETINCHEM - In de P & P zaal van vestiging Muziekschool Doetinchem is op dinsdag 27 februari vanaf 19.30 uur een informatieavond over de vooropleiding conservatorium. De avond is bedoeld voor alle voortgezet onderwijsleerlingen die overwegen om meer met muziek te gaan doen.

David (gitaar), Marten (gitaar), Bas (drum) en Gerben (gitaar) vormen al ruim een jaar een band en volgen alle vier de vooropleiding conservatorium. Ze hebben talent, ze zijn gek van muziek en zijn serieus aan het overwegen om van hun hobby hun beroep te maken.
Dinsdagavond 27 februari zijn deze talenten te beluisteren tijdens de informatieavond over de vooropleiding. De jongens laten niet alleen muzikaal van zich horen. Ze vertellen ook waarom ze de vooropleiding volgen en wat hun ervaringen zijn. Behalve deze ervaringsdeskundigen vertelt Eugène Soontiëns, (docent muziek) de aanwezigen over het theoretische gedeelte van de vooropleiding. Aljosja Buijs, als coördinator Educatieve vakken en Vooropleidingen verbonden aan het ArtEZ Conservatorium vertelt alles over de praktische kant (toelatingseisen et cetera) van deze vooropleiding. En ook Henk Lubberdink, directeur van Muziekschool Oost-Gelderland geeft uitleg, over onder andere de kosten voor deze leerzame en interessante opleiding.
Deze opleiding is een samenwerking tussen Conservatorium ArtEZ in Arnhem, Muziekschool Oost Gelderland, het Ludger college, het Rietveld Lyceum, het Ulenhof College en het Almende College en bestaat uit verschillende onderdelen. Naast extra lestijd van de eigen docent op de muziekschool is er ook een drietal individuele hoofdvaklessen op het conservatorium in Arnhem. Daarnaast zijn er verplichte workshopdagen (daarvoor krijgen leerlingen vrij van hun reguliere school) en wordt door de vier VO-scholen gezamenlijk extra theorielestijd ingepland. Gedurende het cursusjaar zijn er diverse (verplichte) optredens waar de leerlingen worden beoordeeld.
Binnen de vooropleiding conservatorium zijn verschillende richtingen mogelijk zoals lichte muziek (pop, jazz, fusion), klassieke muziek, of de opleiding docent muziek (OMD) en muziektherapie.
Aan het eind van de vooropleiding doet de leerling een muziektheorie-examen op het ArtEZ Conservatorium. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat, waarmee de muzikant voor het theoriegedeelte toelaatbaar is tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

Meningvormende avond toekomst Augustinusschool

GAANDEREN - De Dorpsraad Gaanderen houdt maandag 19 februari een mening-vormende avond over de toekomst van het gebouw waar voorheen de Augustinusschool gevestigd zat.

John Bakker, geboren in Terborg en eigenaar van de Augustinuskerk, wil samen met twee andere collega-ondernemers van de Augustinusschool een Inspiratieschool maken. Een plek om kennis over te dragen, vermenigvuldigen, genieten en te ontmoeten.
Het moet een plek worden waar mensen die zelf iets willen ondernemen en/of organiseren in de breedste zin van het woord, ook daadwerkelijk een laagdrempelige mogelijkheid te bieden/faciliteren om dit ook uit te kunnen voeren. Het is zeker niet de opzet om ruimten aan verenigingen te verhuren aangezien die opties in Gaanderen voldoende beschikbaar zijn. Het plan kan een toevoeging zijn voor de leefbaarheid van het dorp.
De gemeente Doetinchem is eigenaar van de school en moet een besluit nemen over de verkoop van de school maar heeft twijfels over het voorliggende plan. Het alternatief is sloop van de school. De Dorpsraad wil graag de mening van de inwoners van Gaanderen horen of de school voor dit plan behouden moet blijven of niet.

Wie geïnteresseerd is in de toekomst van de Augustinusschool, kan van zich laten horen en kom maandag 19 februari om 20.00 uur naar de culturele zaal van De Pol.

Basketball-recreanten Becege zoeken versterking

DOETINCHEM - Het gemengde recreantenteam van basketballvereniging Becege uit Doetinchem zoekt uitbreiding. Belangstellenden zijn van harte welkom om vanaf woensdag 21 februari te komen basketballen in sporthal De Bongerd in Doetinchem.

De recreanten van Becege bestaan op dit moment uit een kleine, maar enthousiaste groep basketballers. Het team zoekt uitbreiding met andere enthousiastelingen, die samen een balletje willen gooien. Liefhebbers, ouder dan 20 jaar, zijn vanaf 21 februari tot eind maart van harte welkom bij de inlooptrainingen.
De inlooptrainingen zijn toegankelijk voor senioren en vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 20.45 uur in sporthal De Bongerd in Doetinchem. Leeftijd en ervaring met basketball zijn niet van belang. Aspirant-leden kunnen drie keer gratis meetrainen, voordat ze besluiten lid te worden van Becege. Voor meer info: tel. 06-23377580 of kijken op www.becege.nl.

Anneke Fokkema, eerste vrouwelijke dominee in Doetinchem

Ze kwam, zag en overwon. In de zestiger jaren was het niet gewoon dat een vrouw het domineesambt bekleedde. Dat dit toch lukte in Doetinchem had waarschijnlijk als oorzaak, dat in een kleinere gemeente moeilijker kandidaten gevonden werden en dat de financiële beloning niet zo groot was. Bovendien had Doetinchem een band met de vader van Anneke, dominee F.J. Fokkema, die als hulppredikant werkzaam was in Doetinchem en haar naar voren schoof omdat hij het gewoon vond dat ook vrouwen dit ambt konden bekleden. Maar emancipatie was het!

Door Gerry Arendsen

Wie dominee Anneke Fokkema een beetje wil begrijpen, moet ook kijken naar haar grote voorbeeld, haar vader. Anneke werd geboren in Rotterdam op 25 september 1914 als dochter van dominee Fokke Jans Fokkema (1878-1963) en mevrouw Boetzen Fokkema-van Bruggen (1878-1948). Zijn vader was een vooraanstaand koopman, boer en landheer en een tijd ook gedeputeerde binnen Provinciale Staten van Friesland. Fokke Jans Fokkema studeerde op het gymnasium van de Doetinchemse Stichtingen, Ruimzicht, en daarna in Groningen en Berlijn. In 1907 promoveerde hij cum laude tot doctor in de Godgeleerdheid, op het onderwerp: de Godsdienstige wijsgerige beginselen van mr. Groen van Prinsterer. Na die promotie was hij enkele maanden hulpprediker bij dominee J. van Dijk in Doetinchem.

Vader Fokkema
Op 12 april 1908 werd hij bevestigd in het predikantenambt in de Hervormde Kerk te Westeremden, waar hij gedreven werkte tot 1914. In dat jaar werd hij benoemd tot mede-zendingsdirecteur van het samenwerkingsverband van de Rotterdamse/Utrechtse zendingsgenootschappen. Op 1 augustus 1921 werd hij rector van de Zendingsschool in Oegstgeest, waaraan hij 25 jaar zijn beste krachten gaf. Op 1 augustus 1946 werd dit rectorschap omgezet in een docentschap.
Uit de archieven blijkt de grote waardering voor zijn werk. Hoe geliefd hij was bij zijn studenten blijkt ook uit het feest, dat hem door oud-studenten werd aangeboden toen hij 80 jaar werd, op 7 juni 1958 en uit de gedenksteen die zij schonken bij het graf van zijn vrouw in Westergeest.

Markant
Fokke Jans Fokkema was een markante man, die zich in 1930 al zeer bewust was van de gevaren van het nationaalsocialisme en daarvoor waarschuwde. Zijn overtuigingen deelde hij met zijn dochter Anneke, die opgroeide in een gelovig gezin en theologie ging studeren in Leiden. In het proefschrift van haar vader gaf hij destijds al aan dat zijns inziens vrouwen in het predikantenambt zouden moeten worden toegelaten, gehuwd of ongehuwd. Maar in die tijd was dat verre van gewoon.
In juni 1953 is vader Fokkema 75 jaar en op 6 september 1953 wordt hij opnieuw predikant en wel samen met dochter Anneke. Zij komen naar de Nederlands Hervormde Zendingsgemeente in Doetinchem om pastor te zijn voor de weinige overgeblevenen uit de Reveil-tijd.
Doetinchem, de plaats van zijn opleiding in Ruimzicht en de plaats waar hij als hulpprediker ooit begon. Woning en kerkgebouw waren aan elkaar gebouwd (in de Burgemeester van Nispenstraat te Doetinchem. Nog bijna 10 jaar mochten zij hier samen werken en wonen. Daarna ging Anneke Fokkema met haar kerkleden naar de Grote Hervormde kerk. Woning en kerk aan de Van Nispenstraat werden overgedragen aan de Baptistengemeente. Zij verhuisde naar de Varsseveldseweg, hoek Wilhelminastraat in Doetinchem.

Nieuwe tijd
Voor dominee Anneke Fokkema brak een nieuwe tijd aan. Op 12 februari 1967 werd zij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente. Zij hield zich bezig met een enorm aandachtsveld: het bejaardenpastoraat, vorming en toerusting van de Hervormde vrouwendienst, bestuursfuncties bij de dominee Van Dijkstichting, de provinciale Hervormde vrouwendienst, de P.G. Scholengemeenschap, de Volkskerstzang, de Adviesraad Hispadies Den Ooiman en de Hulpdienst Doetinchem. En ongetwijfeld waren er nog veel meer activiteiten.
Ze was iemand die niet boven de mensen wilde staan maar ertussen, met respect voor iedereen en elke overtuiging. Zo had ze een goede samenspraak met andere collega's en kerkgenootschappen, waar ze als enige vrouw altijd een beetje over 'moederde'. Men kwam graag in het grote huis aan de Varsseveldseweg.

Zilveren ambtsjubileum
Ter gelegenheid van haar zilveren ambtsjubileum in 1978 mocht Anneke Fokkema uit handen van Prins Bernard tijdens de 75e Ridder dag van de Johannieter orde in de Kloosterkerk te Den Haag de Johannieter onderscheiding ontvangen. Bij die gelegenheid werd haar inzet geroemd voor de groep Johannieter hulpen die in 1965 in Den Ooiman van start ging, een primeur voor Nederland. Zij had een groot aandeel in het slagen van dit initiatief. Daarna volgde op 7 september 1978 in zaal Wildenbeest een feestelijke receptie.
Op zondag 10 september vond een jubileumdienst plaats in de Grote Kerk, door haarzelf als voorganger geleid. Medewerking verleenden organist H.J. Beernink, Interkerkelijk Jeugdkoor Halle-Nijman, Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem uit Zelhem-Wittebrink en trompettist René Lammers.

Doorgaan
Na haar officiële afscheid als predikant van de Hervormde Gemeente, toen ze 70 jaar was, bleef Anneke Fokkema actief binnen het kerkelijk werk, maar nu als vrijwilligster. Ze zette een aantal taken voort, onder andere het ouderenpastoraat, waarvoor ze in een sterk vergrijzende gemeenschap een warm hart had. "Het is gewoon een kwestie van doorgaan", zei ze, "In de eerste jaren dat ik naar Doetinchem kwam, keken sommigen kritisch aan tegen een vrouw als dominee, maar ik ben doorgegaan. En zie …. het lukte om geaccepteerd te worden!"
Op 28 april 1985 werd haar na 32 jaar trouwe dienst als grote waardering voor haar werk de Orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Havermans.

Graf
Anneke Fokkema werd in 1989 begraven op de begraafplaats in Westergeest, waar ook haar ouders zijn begraven. De steen werd destijds geschonken door oud-leerlingen van haar vader bij de begrafenis van haar moeder, Boetzen Fokkema-van Bruggen. Een graf, dat herinnert aan een bijzondere leermeester, een zeer geliefde echtgenote en een vrouw met een heel groot hart voor anderen, de eerste vrouwelijke dominee van Doetinchem, Anneke Fokkema.

Carnavalsoptochten in Snuutersderp en Leutekum

Sommige deelnemers liepen zowel in Snuutersderp als Leutekum mee. Foto: Harry Jansen

WEHL/DOETINCHEM - De carnavalsoptochten van Snuutersderp en Leutekum waren afgelopen weekend.

In Wehl trok zondag 11 februari een prachtige carnavalsstoet door het mooie Snuutersderp. Vol bont uitgedoste carnavalisten waarbij de humor werd verbonden met de actualiteit.

Snuutersderp. Foto: Harry Jansen
Snuutersderp. Foto: Harry Jansen
Snuutersderp. Foto: Harry Jansen
Leutekum. Foto: Burry van den Brink
Leutekum. Foto: Burry van den Brink


Foto's: AchterhoekFoto/Harry Jansen

Grote Leutekumse Optocht trekt veel publiek

Je kent ze wel; die Doetinchemse kakmadammen. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok

DOETINCHEM - Onder leiding van regerend Vorst Prins Bouke de Eerste werd de Grote Optocht van Leutekum (Doetinchem) georganiseerd. Dit jaar hadden ruim honderd praalwagens en loopgroepen ingeschreven. Het totaal aantal deelnemers bedroeg ongeveer 1400 personen. De stoet met een lengte van ongeveer 1,5 kilometer vertrok dit jaar om 11.41 uur vanaf de Bilderdijkstraat.

Verschillende grote groepen maakten deel uit van de optocht. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok
Kalverzwendel in de optocht: #MeKoe. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok
Jubileumwagen. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok
De Prins heeft het naar de zin. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok
D'Ran in de optocht. Foto: AchterhoekFoto/Henk den Brok

Foto's: AchterhoekFoto/Henk den Brok

Verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht: Partij van de Arbeid

Steven Kroon is de lijsttrekker van de PvdA. Foto: Bert Vinkenborg

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in zicht presenteren de lijsttrekkers van de partijen die op de stembiljetten staan zich. Als zevende van de elf partijen die aan de verkiezingen meedoen is de partij van de Arbeid van Steven Kroon nu aan de beurt.

Door Bert Vinkenborg

Kun je wat vertellen over je achtergronden?
"Ik ben Steven Kroon, 48 jaar oud en samenwonend met Charlotte de Jong op Overstegen. We hebben vier jongens, drie pubers en een van 9 jaar oud. Mijn werk is directeur/bedrijfsleider van Mini Manna. Dat is een zelfstandige sociale onderneming die in 2007 in Doetinchem is opgericht om een grote groep inwoners met onvoldoende inkomen om rond te komen te ondersteunen. In Doetinchem zijn dat circa vijfhonderd gezinnen die bij ons komen. Er zijn er veel meer die op of onder de armoedegrens leven. In totaal zullen het er circa 2.000 zijn waarvan wij dus maar een kwart bereiken. Niet iedereen kent ons. Ons werk om deze mensen te ondersteunen gaat dag-in-dag-uit door, elke week weer. Hiervoor was ik vier jaar wethouder voor de PvdA en nu dus fractievoorzitter. In mijn portefeuille had ik armoedebeleid en sociale zaken. Op dit moment ben ik lijsttrekker. Ik kom uit de Zaanstreek, 'de Rode Zaan', en ben sociaaldemocraat in hart en nieren net als mijn ouders en grootouders."

Hoeveel kandidaten telt jullie lijst?
"Wij hebben zestien kandidaten op onze kieslijst, zelf ben ik lijsttrekker. Onze lijst is een mix van ervaren krachten en aanstormend talent in leeftijd variërend van eind 20 tot in de 60. Bij de eerste tien kandidaten zijn twee vrouwen. Ikzelf zit vanaf 2010 in de Doetinchemse gemeentelijke politiek. Als mensen meer van ons willen weten kunnen ze surfen naar www.doetinchem.pvda.nl."

Waarin onderscheidt de PvdA zich en wat zijn jullie hoofdthema's?
"Wij zijn qua aantal stemmen de tweede partij van Doetinchem. Wat wij willen terugbrengen in de gemeentelijke politiek zijn stabiliteit en solidariteit. Die twee elementen hebben wij in de afgelopen vier jaar gemist. Door het vertrek van een wethouder dreigde in de afgelopen periode een breuk. Omwille van de stabiliteit hebben wij er toen voor gekozen door te gaan tot de verkiezingen. Daarna mogen de kiezers uitmaken hoe het verder gaat. Verder is solidariteit een van de voornaamste kenmerken van de PvdA. In de afgelopen jaren is het armoedebeleid in de knel geraakt en het aantal bijstandsgerechtigden blijft toenemen. Te vaak vinden mensen die het echt nodig hebben de gemeente tegenover zich in plaats van naast zich.

Hoe willen jullie de contacten met de kiezers tot stand brengen en in stand houden?
"Wij denken niet alleen aan onze kiezers maar aan alle inwoners. Elke maandag hebben wij fractievergadering. Daar mag iedereen aanschuiven. Veel mensen doen dat, ook niet-leden van de PvdA. Vanzelfsprekend presenteren we ons via de social media en we krijgen daarvan heel veel respons. Verder hebben wij onze voelhorens permanent in de samenleving."

Jullie doelstellingen in een paar woorden?
"Doetinchem, Gaanderen en Wehl sterker en socialer maken.

Zorgreis voor ouderen naar vakantievilla in Spanje

Huis met zwembad en zeezicht. Foto: PR

DOETINCHEM - Een zorgreis voor ouderen uit Doetinchem en omgeving naar een luxe vakantievilla in Spanje. Dat klinkt goed, wie gaat er mee?

Ook dit jaar organiseert Stichting Klavervier samen met het Graafschap College een heerlijke vakantie in een prachtige ruime vakantievilla in Spanje met zwembad en uitzicht op zee. Deze reis (van 18 tot en met 25 april) wordt speciaal georganiseerd voor ouderen uit Doetinchem en omgeving. Zorg en ondersteuning wordt verzorgd door studenten verpleegkunde van het Graafschap College die al in het bezit zijn van een verzorgende diploma.

Het totaalpakket bevat verder ook de vliegreis, het vervoer, de mogelijkheid tot uitstapjes en, indien gewenst, ontbijt, lunch en diner. De gediplomeerde verzorgenden kunnen helpen met zorgtaken maar kunnen in overleg ook ondersteunen tijdens de vliegreis, met boodschappen doen, koken, of vergezellen tijdens een uitstapje in de omgeving.
Initiatiefneemster van deze reis is Cindy Nas, oprichtster van Stichting Klavervier. Cindy is docent op het Graafschap College en in die hoedanigheid begeleidt zij leerlingen Verpleegkunde binnen zorginstelling Markenheem. Binnen haar vakgebied heeft Cindy ervaren dat investeren in preventie, lifestyle en welzijn gezondheidswinst creëert: "Leuke dingen doen dus, desnoods aangepast, ook als het allemaal wat moeilijker te realiseren is. Vakantie is een goede manier om te ontspannen en andere mensen te leren kennen. Wie weet houden sommige mensen een leuk contact over aan de vakantie. Iemand uit dezelfde omgeving, met dezelfde interesses. Daar doe ik het voor!"

Stichting Klavervier heeft als doel het realiseren van memorabele activiteiten voor ouderen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Cindy Nas is deskundige op het gebied van gezondheidszorg en welzijn en gespecialiseerd in psychologie. Zij werkt als docent bij de opleiding Verpleegkundige op het Graafschap College in Doetinchem.
Voor meer informatie: Cindy Nas, tel. 06 36 33 43 61 of www.stichtingklavervier.nl.

Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag Passie van Bach in Zieuwent

ZIEUWENT - Paaspop-klassiek brengt op Goede Vrijdag 30 maart voor de elfde keer een Passie van Bach in Zieuwent. Inmiddels een traditie in de Achterhoek op Goede Vrijdag: een door Emile Engel geleide professionele uitvoering van de Matthäus in de Werenfriduskerk midden in het dorp; een kerk met de uitstraling van een kathedraal.

Door de moderne aanpak in techniek: een prachtig uitgelichte kerk in kleuren passend bij de sfeer en de weergave via grote beeldschermen wordt gezorgd voor een intense beleving. De schermen geven een gedetailleerd beeld van de orkestmusici, koor, dirigent en solisten en hun beleving tijdens het concert. De uitvoering in Zieuwent wordt door recensenten en publiek daarom geroemd om de totaalbeleving.
Het verhaal van de Matthäus Passion door Bach spreekt anno 2018 nog steeds tot de verbeelding omdat de thema's nog altijd actueel zijn. Liefde verraad, bedrog en lijden weergegeven in klanken die emoties bij ons oproepen, zorgen voor herkenning en soms herbeleving bij de luisteraar van nu. Aan dit concert van J.S. Bach werken ongeveer 100 uitvoerenden mee.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor de Matthäus Passion is van start gegaan. Meer informatie, ook daarover, op de website.
Wij houden u de komende weken op de hoogte van bijzonderheden over deze heel speciale uitvoering.


www.paaspopklassiek.nl

Recordopbrengst KrampRun voor Kanjers voor Kanjers

Bij sponsor Kramp werd de cheque van de Run uitgereikt aan Kanjers voor Kanjers. Foto: PR

VARSSEVELD - KrampRun, georganiseerd door de atletiekverenigingen AVA'70, Atletico'73 en AV Argro, steunt stichting Kanjers voor Kanjers al jaren door de opbrengst van de populaire Run te schenken aan de Achterhoekse stichting. Kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is te laten sporten en spelen: dat is de doelstelling van Kanjers voor Kanjers.

9 september vorig jaar vond de zevende editie plaats van de KrampRun. Dat de KrampRun in de Achterhoek bekend staat als een meer dan populaire run, blijkt uit de massale inschrijvingen van bedrijven, kinderen en de topatleten. Men moet er snel bij zijn, de run is al snel vol. De opbrengst van de inschrijvingen schenkt de organisatie van de KrampRun al jaren aan Kanjers voor Kanjers. Afgelopen editie was wederom een zeer geslaagde editie. Het recordbedrag van maar liefst 10.552 euro werd onlangs overhandigd aan Kanjers voor Kanjers.

Ieder jaar koppelt Kanjers voor Kanjers een project aan de KrampRun. De deelnemers zien direct wat de stichting met de opbrengst doet. In 2017 heeft Kanjers voor Kanjers zelfs drie projecten kunnen koppelen aan de KrampRun: 1. Hidde Brockötter uit Neede heeft een speciaal op maat gemaakte rolstoelfiets mogen ontvangen. Hidde was zelf aanwezig tijdens de KrampRun en heeft vol trots de rolstoelfiets samen met zijn familie in ontvangst genomen; 2. Een aantal kinderen mocht een ballonvaart maken. De route van de hardlopers lag langs het terrein waar de ballon de lucht in zou gaan met de kinderen en hun begeleiders. Dat de weergoden die dag niet helemaal meewerkten was jammer, maar een week later konden de vier kanjers toch genieten van een onvergetelijke ervaring; 3. Bij VSO Pronova in Winterswijk wordt een gedeelte van het schoolplein aangepast door een kunstgrasveld aan te leggen. Geen modder en gaten meer, maar een perfect veld waar de jeugd kan spelen en sporten.

Kanjers voor Kanjers is er enorm trots op het goede doel te mogen zijn van de KrampRun. Mede door de fantastische opbrengst kan de stichting veel kinderen in de Achterhoek laten sporten en spelen.

Gerard Joling bij opening Special Olympics Achterhoek 2018

Gerard Joling is de muzikale hoofdact bij de opening van de Special Olympics. Foto: PR

DOETINCHEM – Gerard Joling wordt de muzikale hoofdgast tijdens de spectaculaire opening van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Het feestelijke startschot van het evenement wordt gehouden in stadion De Vijverberg. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening.

Dit is donderdag 8 februari bekend gemaakt tijdens een Happy Hour van de businessclub van voetbalclub De Graafschap in de Spiegeltent op het Simonsplein in Doetinchem. Die bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de Special Olympics Achterhoek, die op 8, 9 en 10 juni worden gehouden.
Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport in acht Achterhoekse gemeenten. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement in de geschiedenis van de regio.
Talloze Achterhoekse en nationale artiesten hebben hun medewerking toegezegd aan de openingsshow, die wordt geproduceerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Onder hen DJ Jeroen Slütter, het populaire Achterhoekse duo Suzan en Freek en dweilorkest Dokters' Swingende Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Zoals vermeld is Gerard Joling de muzikale hoofdgast.
Gastheer voetbalclub De Graafschap is inmiddels maatschappelijk partner geworden van de Special Olympics Nationale Spelen 2018. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club tekende daarvoor een overeenkomst met stichtingsvoorzitter René van Gils. Het openingsfeest op 8 juni duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het defilé van alle deelnemers en begeleiders. Tickets (goud, zilver en brons) zijn te bestellen vanaf € 7,50 via de website.


www.specialolympics2018.nl

Zondagmiddagconcert Luscinia

Kinderen van e Mozaiek gingen schaatsen op de ijsbaan. Foto: PR

ULFT – Luscinia, onder leiding van Ben Simmes, geeft op zondagmiddag 18 februari in Silvolde een één uur durend concert. Luscinia zingt onder andere muziek van Hendrik Andriessen, Josquin des Prés, Edward Elgar, Francis Poulenc en Gabriel Fauré. Julian Simmes verleent zijn medewerking door enkele werken van Franz Liszt en Maurice Ravel op de piano te spelen.

Julian Simmes (1998) begon op vijfjarige leeftijd met zijn eerste pianolessen. Op zevenjarige leeftijd werd hij toegelaten tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij vijf jaar pianolessen volgde van Joke van Haeringen en theorie en solfègelessen van Daniël Salbert.
Op de Muziekschool Oost-Gelderland sloot hij alle examens cum laude af. Momenteel studeert Julian Schoolmuziek op het ArtEZ conservatorium en heeft hij pianoles van hoofdvakdocent Fred Oldenburg. Hij oriënteert zich nu vooral op het repertoire van Franz Liszt en Maurice Ravel. Julian is als vaste pianist verbonden aan een aantal koren in de regio en speelt regelmatig alleen of met zijn tweelingbroer intermezzi tijdens concerten of andere gelegenheden.
Het zondagmiddagconcert vindt plaats in de Protestantse Kerk Silvolde, Kerkenstraat 6. Aanvang is om 15.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kaartverkoop in de kerk.

Zondagmiddagconcert Luscinia

ULFT – Luscinia, onder leiding van Ben Simmes, geeft op zondagmiddag 18 februari in Silvolde een één uur durend concert. Luscinia zingt onder andere muziek van Hendrik Andriessen, Josquin des Prés, Edward Elgar, Francis Poulenc en Gabriel Fauré. Julian Simmes verleent zijn medewerking door enkele werken van Franz Liszt en Maurice Ravel op de piano te spelen.

Julian Simmes (1998) begon op vijfjarige leeftijd met zijn eerste pianolessen. Op zevenjarige leeftijd werd hij toegelaten tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij vijf jaar pianolessen volgde van Joke van Haeringen en theorie en solfègelessen van Daniël Salbert.
Op de Muziekschool Oost-Gelderland sloot hij alle examens cum laude af. Momenteel studeert Julian Schoolmuziek op het ArtEZ conservatorium en heeft hij pianoles van hoofdvakdocent Fred Oldenburg. Hij oriënteert zich nu vooral op het repertoire van Franz Liszt en Maurice Ravel. Julian is als vaste pianist verbonden aan een aantal koren in de regio en speelt regelmatig alleen of met zijn tweelingbroer intermezzi tijdens concerten of andere gelegenheden.
Het zondagmiddagconcert vindt plaats in de Protestantse Kerk Silvolde, Kerkenstraat 6. Aanvang is om 15.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kaartverkoop in de kerk.


Grensvaarders bij senioren in Brewinc

DOETINCHEM - Shanty koor de Grensvaarders treedt aankomende zondag, 18 februari, op in 't Senioren Ontmoetingspunt in het Brewinc gebouw in Doetinchem.

Met veertig enthousiaste leden zingt het koor, begeleid door een drummer, accordeonisten, gitaristen, een geluidsman en een professionele dirigent aan het water gerelateerde liedjes. Vele nummers zijn meerstemmig met solopartijen en worden gezongen in het Nederlands, Duits, Engels en Iers. De thuisbasis van het koor is Voorst (gemeente Oude IJsselstreek).
Adres: IJsselkade 13 – Doetinchem
De zaal aan IJsselkade 13 in Doetinchem is open vanaf 13.00 uur en het optreden begint om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro en iedereen is welkom.

Mid-Live in het Borghuis

DOETINCHEM - Op zaterdag 17 februari vanaf 18.00 uur kan men weer genieten van de proeverij met live muziek bij het Borghuis.

Met een repertoire bestaande uit een mix van Ierse muziek, country, sixties, classics en jazz songs wordt het een zeer gevarieerde muziekavond. Het repertoire van Mid Live is dankzij Karel Giltay uitgebreid met een aantal bijzondere jazzy stukken.
Met in de gelederen: Joep Agterkamp (gitaar, zang, banjo); Jos Bosman (drum en percussie); Karel Giltay (toetsen); Nico van de Seijp (contrabas, basgitaar, zang).
Het is raadzaam te reserveren op tel. 0314-366168.

OBS Mozaiek op de schaats

DOETINCHEM - Op vrijdagmorgen 9 februari heerste er schaatskoorts op obs Mozaiek. 'Kunnen we vandaag schaatsen of heeft het vannacht toch niet genoeg gevroren… ?' Om half negen kwam het verlossende telefoontje van de ijsmeester van IJD 96; 'it giet oan!' Kinderen uit groep 6, 7 en 8 konden op de fiets naar de ijsbaan. De baan lag er prachtig bij en het zonnetje maakte het geheel compleet. De schaatsen van de juf, van de buurman of ergens van de zolder kwamen uit de tassen tevoorschijn. Er werd heerlijk geschaatst op de 400-meter-baan of op het krabbelbaantje. Een enkeling zocht nog wat steun achter een stoel. Na een kort schaatslesje lukte het nog beter! Weer terug op school wachtte de warme chocolademelk. Met dank aan de vrijwilligers van IJD'96.

17 / 24

'Kampioen? Ja graag, maar je moet wel realistisch blijven'

Sprinkhanen-speler Remco Derksen met dochter Liv en de tegen Remco Derksen samen met zijn dochter Liv en de tegen Rijnland verdiende wedstrijdbal. Foto: PR Sprinkhanen

Sprinkhanen wil mee doen om tickets nacompetitie

Door John van der Kamp

NIEUW-DIJK – Zondag staat op Sportpark De Meikamer het treffen tussen Sprinkhanen en GSV`38 uit Giesbeek op het programma. De wedstrijd in Giesbeek werd eerder dit seizoen door 'De Hanen' met 3-0 gewonnen. Clubtopscorer Remco Derksen was een van de doelpuntenmakers en hoopt voor deze belangrijke wedstrijd weer fit te zijn.

"Twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen DVV kreeg ik al snel een trap op m'n enkel en heb daardoor niet lekker kunnen spelen. In de 70ste minuut werd ik gewisseld en ik heb afgelopen week niet kunnen trainen. Nu gaat het gelukkig alweer beter", aldus de 26-jarige Remco Derksen, aanvaller van Sprinkhanen, die net voor de wedstrijd tegen DVV hersteld was van een blindedarmoperatie. Sprinkhanen staat momenteel op de derde plaats van de ranglijst in 4D, net achter Doetinchem en MvR en hoopt in ieder geval mee te doen om de tickets voor de nacompetitie. "We gaan voor de Top 3. We krijgen thuis nog MvR, die het goed doen, maar ook bij hun gaat de bal eens een keer verkeerd vallen. Wij moeten scherp blijven. Natuurlijk willen wij ook kampioen worden, ja graag, maar je moet wel realistisch blijven."
De dorpsclub uit Nieuw-Dijk is niet al te florissant gestart na de winterstop. In Duiven werd van middenmoter DVV met 2-0 verloren en men kon dit verlies in de thuiswedstrijd tegen HC'03 niet herstellen, want die werd door het winterse weer afgelast. "Tegen DVV in Duiven was het niet een beste wedstrijd van ons. De één-tegen-éénsituaties met de keeper van DVV gingen er niet in. We maakten de kansen niet af."
Zondag hoopt Derksen tegen GSV`38 weer te kunnen scoren voor zijn team net zoals in Giesbeek. "GSV kreeg ook kansen in die wedstrijd, maar wij waren effectiever in de afronding en we kwamen voor rust op voorsprong door Maarten Berendsen. Rob Gieling scoorde de 2-0 en de derde treffer scoorde ik net voor tijd. Zondag speel ik weer tegen Menno van Bommel, hij is 'n oud-klasgenoot van mij, tijdens mijn opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid in Arnhem. Ik kijk ernaar uit om weer tegen hem te voetballen. Ik heb er nu al tien gemaakt, maar gezien de kansen die ik in de voorafgaande wedstrijden kreeg, had ik al topscorer van Gelderland moeten zijn", grapt Remco Derksen, die doelt op de vele scoringskansen die hij niet wist te benutten.
Scoren deed hij wel in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Rijnland. Liefst driemaal wist Derksen het net te vinden en mocht na de wedstrijd de wedstrijdbal houden. "Vorig jaar heb ik maar acht doelpunten weten te scoren. Het verschil met vorig seizoen is, dat er een betere gewenning is met Rob (Gieling, J.v.d.K.) en Maarten (Berendsen, J.v.d.K.), de voorbereiding van de doelpunten, het juiste moment en ik heb geluk gehad dat ik steeds vaker op de goede plek sta", is de visie van Remco Derksen die links in de aanval staat.

'Ik heb afgelopen week niet kunnen trainen; Nu gaat het gelukkig alweer beter'

Onlangs heeft de vierdeklasser Sprinkhanen het contract met haar hoofdtrainer Frank Burgers met één jaar verlengd. Remco Derksen vindt dit een goede beslissing van het bestuur. "Frank Burgers ligt goed in de groep, hij begrijpt ons en kent ook iedereen bij de club. Hij drinkt na de wedstrijd een biertje met ons mee. Die man past gewoon bij de club."
"Zondag moet het gas erop, de top-4 met HC 03 erbij is aan elkaar gewaagd, we kunnen ons vooral thuis geen enkele misstap veroorloven, we moeten in het spoor blijven van de koplopers", sluit Derksen af.
De aftrap bij de wedstrijd in de vierde Klasse D tussen Sprinkhanen en GSV`38 is om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Arie Plant uit Zevenaar.

Vijf clubs doen mee om titel in 5C

Trainer van vv Etten Koen van Loon. Foto: John van der Kamp

Door John van der Kamp

ETTEN – In geen andere klasse doen nog zoveel clubs mee om de titel. Vijf clubs kunnen zich nog kandidaat noemen voor de titel in 5C. Etten heeft de minste verliespunten en staat aan kop van de ranglijst, maar wordt op de huid gezeten door Loo en Halle, die al eerder de stand hebben aangevoerd. Stokkum is de outsider en staat nog net voor de nummer 5, buurman 't Peeske. De club uit Beek heeft wel zeven punten achterstand op koploper Etten, maar moet nog twee wedstrijden inhalen. Spanning volop dus in de laagste klasse van het zondagvoetbal.

Koploper Etten ontvangt zondag Zelhem en Koen van Loon, de trainer van vv Etten, weet dat de competitie lang is en de verschillen aan kop minimaal zijn. "De verschillen met de competitie twee jaar geleden met Varsselder en Ulftse Boys waren toen veel groter. Twee clubs die er flink bovenuit staken. Nu zit het aardig dicht op elkaar. Ook wij hebben het verschil nog niet kunnen maken. We winnen wel een keer met 7-0 van Ajax Breedenbroek, onze beste wedstrijd van het seizoen, toen ging iedere bal erin. Het is nog een lange rit. We hebben drie clubs nog niet gehad. Bij Zelhem hebben we 1-1 gelijk gespeeld. Dat was eigenlijk een dompertje. We waren in die wedstrijd de betere ploeg, maar we waren niet bij machte de 1-0 voorsprong uit te breiden. In de allerlaatste minuut viel de 1-1. Dat was toen voor Zelhem het eerste competitiedoelpunt, zij hadden nog niet weten te scoren", weet de trainer van Etten zich te herinneren.
Van Loon ziet wel dat zijn team een vooruitgang meemaakt en is na de korte winterstop goed gestart, 2-1 winst bij 't Peeske en thuis 3-2 tegen Ajax B. "We zijn steeds beter gaan voetballen. Er zijn vorig seizoen vijf spelers gestopt. We zijn nu meer een team, verder als twee jaar terug. We speelden tegen Ajax Breedenbroek weer erg goed, daar was ik echt tevreden over, komen met 2-0 voor, maar ik heb een jonge ploeg, die nog te wisselvallig speelt. In de rust erover gehad en gezegd dat we nu de 90 minuten moeten doortrekken. In de tweede helft kregen we ook de kansen, bal tegen de lat, echte kansen op 3-0. Vervolgens krijg je met een cornerbal een klungelgoal tegen. Dan maken we vijf minuten voor tijd wel de 3-1 en wordt het nog 3-2. Een terechte overwinning, maar zo overtuigend de eerste helft was, was het in het tweede deel zeker niet.", Van Loon vertrekt overigens na drie seizoenen bij Etten en wordt aankomend seizoen hoofdtrainer is bij derdeklasser sc Groessen. Ruud Pastoors, nu nog trainer bij SVGG Megchelen, neemt in Etten het roer over.

'We speelden tegen Ajax Breedenbroek weer erg goed, daar was ik echt tevreden over'

Na 'n seizoen in de vierde klasse is het ook voor Etten weer aanpassen in 5C. "We kwamen te laat op gang vorig seizoen en we zijn terecht gedegradeerd, we waren over een heel seizoen niet goed genoeg. Maar als we een wildcard, een vrije ticket, hadden gekregen voor de vierde klasse, dan waren we met dit team er nu in gebleven, daar ben ik van overtuigd. Maar ja zo zitten de regels niet in elkaar. Nu moeten we een favorietenrol aannemen met een jong ploegje, tegen ploegen die zich ingraven, dat is weer iets anders voetballen, maar daarin worden we steeds beter. Wij hebben maar zo'n twaalf/dertien goede spelers in het dorp, maar dan wordt het heel lastig. Het is superbelangrijk om de ploeg fit te houden, dat is cruciaal voor iedere club in de vijfde klas. Voor Etten is het zaak dat de groep fit blijft, potentie is er en dan heb je een mooi team", concludeert Koen van Loon, die opmerkt dat geen enkele speler van zijn team in de afgelopen 2,5 jaar een schorsing heeft gekregen.
Zondag zal zijn team er weer moeten staan, dan wacht op Sportpark De Teffer de wedstrijd tegen Zelhem. "Onze tegenstander is een ploeg met veel routine, zij zakken wat in, ja daar hebben wij wat moeite mee, het zal zeker niet gemakkelijk worden. Als we boven in mee willen blijven doen, zullen we deze potjes moeten winnen. Een speler van ons team merkte op, dat we nu met één doelpunt verschil winnen en aan het begin van de competitie speelden we gelijk. Dat is wel een dingetje, dat moeten wel vol blijven houden", sluit Koen van Loon af, die over een fitte groep kan beschikken en hoopt de herstelde Nick van Aken weer te kunnen inzetten.
Scheidsrechter bij de wedstrijd tussen vv Etten en vv Zelhem is de Doetinchemmer Ali Cakir. Aanvang is om 14.00 uur.

Andacht in de Catharinakerk

Elske te Lindert speelt op de vleugel en zing, Theo Menting draagt teksten voor tijdens 'n Andacht. Foto: PR

DOETINCHEM - De volgende Andacht in de Catharinakerk is op 17 februari. Een prachtige dag voor een Andacht: immers, op 18 februari begint de veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding richting Pasen. Een tijd van ingetogenheid, van inkeer. Daar past een Andacht uitstekend bij.

Een Andacht betekent even stilstaan. Stilstaan bij wat er toe doet en waar je in de drukte van alledag niet zoveel aandacht aan kunt geven. Het woord Andacht komt uit Duitsland. In de Catharinakerk wordt het woord ook gebruikt omdat het goed weergeeft wat er gebeurt.
Op 17 februari verzorgt Elske te Lindert de muziek (vleugel en zang). Theo Menting draagt een aantal mooie teksten voor.
De Andacht duurt ongeveer veertig minuten en begint zoals altijd om 16.30 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Column

Zwetende lijken

De storm heeft goed huisgehouden in de bossen van Staatsbosbeheer. Eeuwenoude grove dennen, beuken, eiken en douglas-sparren hebben zich te gronde gestort. Het oogt triest. De enorme bomen zijn als gestorven soldaten, achtergelaten op het slagveld. Voor het bos is dit echter een enorme opsteker. Op de open plekken komt weer licht op de bodem, er komt meer structuur en over een aantal maanden liggen er overal 'zwetende lijken'.

Het bos is een dynamisch geheel. Er gebeurt van alles. In het voorjaar schieten stinzenplanten de bodem uit, in het najaar paddenstoelen, en in de winter is het stil en koud. Elk jaar volgt het bos deze cyclus. Maar eens in de zoveel tijd vindt er een ingrijpende verandering plaats. Dat kan gebeuren via houtoogst, maar ook via natuurlijke weg. Een storm is zo'n natuurlijke verstoring, waardoor het bos als het ware weer wordt wakker geschud. Grote bomen die omvallen creëren enorme openingen in het kronendak waardoor licht op de bosbodem valt. Met de omgekieperde bomen gebeurt iets heel interessants.

Iedereen heeft wel eens een verrotte boomstam opgetild om te kijken wat er onder zit. Soms schieten tientallen tot honderden torren, pissebedden, duizendpoten en andere insecten weg. Deze grote bijeenkomst van insecten komt doordat het materiaal van de boom langzaam wegrot (letterlijk nat wordt en gaat 'zweten') en voor een groot voedselaanbod zorgt. Niet alleen de hogere insectensoorten maar ook het bodemleven wat piepklein is profiteert hiervan. Zij ruimen de restjes van de restjes weer op. En vervolgens zijn er schimmels en bacteriën die weer de restjes van de restjes van de restjes opruimen. Uiteindelijk komt veel organisch materiaal van de boom op deze manier weer terug in de bodem. En dat is belangrijk.

Organisch materiaal zorgt namelijk voor een buffer tegen verzuring van de bosbodem. Door jarenlange atmosferische depositie van stikstof en zwavelverbindingen verzuurt de bodem van de Nederlandse bossen langzaam steeds meer. Vooral op arme zandgronden vormt dit een groot probleem. Kostbare mineralen als magnesium en kalium, spoelen door verzuring de bodem uit (kostbare voedingsstoffen worden door regenwater en grondwater afgevoerd) en kunnen niet worden opgenomen. De kenmerkende Achterhoekse eiken hebben veel last van deze bodemverzuring. Bomen krijgen minder blad, takken worden afgestoten en de sapstroom loopt terug. Een opportunist als de eikenprachtkever, die leeft van de bast van eiken, valt verzwakte exemplaren aan. Soms zo erg, dat na enkele jaren de boom al sterft (til het schors maar eens op van een dode eik, en ontdek de vraatsporen van de kevers onder de bast).

Een goede storm zorgt voor veel omgevallen bomen, veel organisch materiaal en dus voor een stevige buffer tegen de verzuring. Ga eens op zoek naar de zwetende lijken. Bewust zijn vele bomen na de storm blijven liggen. Deze basenrijke, organische cocktail geeft het bos weer een levendige boost. Het bos reguleert zichzelf zo misschien wel meer dan we denken. Oude, zwakke bomen vallen eens in de zoveel tijd om bij een zware storm, de verzuring wordt geremd en de jonge bomen kunnen in een gezond milieu opgroeien. Slim bedacht toch?

Hielke Alsemgeest

Paaseierbeurs Reurei bij Erve Kots

Volop decoraties te bewonderen op de paaseierbeurs Reurei. Foto: PR Reurei

LIEVELDE - Voor de negende keer vindt de Paaseierbeurs Reurei plaats in de sfeervolle zalen van Erve Kots Eimersweg 4 in Lievelde. Reurei is al 25 jaar de paaseierenbeurs in de Achterhoek. Dit jaar wordt de beurs gehouden op 17 en 18 februari.

Vijfentwintig kunstenaars uit Duitsland, België en Nederland, laten aanwezigen graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn om van een simpel ei een waar kunstwerk te maken. Honderden eieren gekleurd, beschilderd en versierd met acryl, aquarel of olieverf, bewerkt met natuurlijke materialen of gedecoreerd met zelfhardende klei en geen enkel ei is hetzelfde.

Niet alleen kunnen bezoekers genieten van de fraaie handenarbeid, maar natuurlijk kan men ook de trotse eigenaar worden van zo'n prachtig versierd ei. Deelnemers demonstreren een enorme variatie aan technieken.
Heel speciaal zijn de eieren en borduurwerk van Hanja en Loeba Rozak. Ze wonen in België maar werken volgens Oekraïense traditie. Ook bijzonder zijn de beschilderde veren van kunstenares Bettina Regeling
Iedereen is welkom op 17 en 18 februari voor prachtige eieren, eieren om zelf te beschilderen, paasdecoratie, kunst, hobby of gewoon voor de gezelligheid. De beurs is beide dagen geopend voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt 3 euro.


www.reurei.nl

23 / 24

GELD voor uw GOUD en oude MUNTEN T.k.gevr.tegen prima prijs: oude gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv munten, baartjes goud en zilver, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH

VLOOIENMARKT Giesbeek zon. 25 febr. 10 - 17 uur sporthal De Panhoven Bingerdensedijk 4 info Kr.huur Tel. 06 - 3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT Varsseveld Zon. 4 maart van 10 - 17 uur Sportcentrum van Pallandt / van Pallandtstraat 4 Info kr.huur Tel. 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT Westervoort Zon.18 februari van 10 - 17 uur sporthal Sports Planets De Pals Emmerik 5. Info kraamhuur 06-39108152 www.animo-vlooienmarkten.nl

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare tourcaravan te koop bel. 06-52278529