Groenlose Gids

7 maart 2018

Groenlose Gids 7 maart 2018


Kruisjassen kaartclub Frielink

GROENLO - Op zaterdag 10 maart is de vierde en laatste kaartmiddag van dit winterseizoen bij café De Kroon/Frielink. De derde kaartmiddag werd gewonnen door Bert Levers-Willie Groot Kormelink met 4.643 punten. Tweede werden Walter Penterman-Jos Holkenborg met 4.364 p. en derde was het koppel Jan Overkamp-Jondy Overkamp met 4.222 p. De poedelprijs was voor Theo Kaak-Roy te Boome met 2.895 punten.

Terug in de tijd op Halve Maan

Terug naar toen op de schaatsbaan. Foto: Kyra Broshuis

GROENLO - Tientallen re-enactors verzamelden zich zaterdagochtend op IJsbaan De Halve Moane in Groenlo. Dit na een oproep van de organisatie van de Slag om Grolle om zo samen een mooi sfeerplaatje, geheel in 17e-eeuwse stijl, neer te kunnen zetten. Behalve met historische figuren was het ook druk met fotografen. Uit het hele land kwamen ze foto's maken en vervolgens sierde Groenlo de voorpagina's van dagbladen. Het kon nog net, want zondag was het ijs grotendeels gesmolten.

Foto: Kyra Broshuis

OOST GELRE - Afgaande op de voorspellingen van de deelnemende politieke partijen tijdens het verkiezingsdebat bij Erve Kots zou de gemeenteraad van Oost Gelre uitgebreid moeten worden. Bij het optellen van de door de lijsttrekkers verwachte aantallen zetels kwam het totaal namelijk uit op 29, in plaats van de beschikbare 21. Het CDA rekent op acht zetels, OOG op zes zetels, de VVD op zes zetels en Nieuwe Liberalen OG, D66 en PvdA elk op drie zetels.

Door Theo Huijskes

Het politieke debat werd gevoerd aan de hand van een aantal actuele stellingen. Er werd gediscussieerd over woningcontingentering, megastallen, het basisonderwijs, de komst van een megavergister, de programma's Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur en de regionale samenwerking.

Over de verdergaande regionale samenwerking zorgde de fractie van OOG voor een behoorlijk portie tegengas. "De regionale afspraken gaan hierbij straks zover dat wij als gemeente niets meer hebben te vertellen. Wij moeten ons niet voor de gek laten houden. Het gaat op deze manier van de gemeente Oost Gelre naar de gemeente Achterhoek-Oost en vervolgens naar één gemeente Achterhoek", aldus René Hoijtink. Gepareerd door Bart Porskamp met de opmerking: "Oost Gelre blijft tot in de eeuwigheid zelfstandig."

Over de aanwezigheid van basisscholen in zowel de grote als kleine kernen, merkte Jos Hoenderboom op dat je als gemeente terdege inspraak kunt hebben, ondanks het feit dat de beslissing hierover bij de schoolbesturen ligt. "Een daadkrachtige aanpak is hierbij eerste vereiste. En daarbij dient tevens de kwaliteit van het onderwijs te allen tijde voorop te staan." Aangevuld door Richard Klein Tank met de kreet 'Wie betaalt, die bepaalt!' "Als gemeente moeten wij hierin proactief zijn door invloed uit te blijven oefenen op de discussie over dit belangrijke onderwerp."

Model woningcontingentering
Bij de discussie over het aantal te bouwen woningen in Oost Gelre, was Gerard klein Gunnewiek stellig in zijn visie. "Laten we nog liever vandaag dan morgen die woningcontingenten negeren. Met handhaving daarvan doen wij iedereen binnen deze gemeente te kort. Het is een verzinsel, destijds zo bepaald aan de hand van statistieken. Zo spoedig mogelijk bijstellen anders gaat Oost Gelre naar de knoppen." Jerry van der Meulen dacht er iets genuanceerder over. "Ik ben van mening dat het tijdig aanpassen van woningcontingenten voorop moet staan. Daarbij vind ik dat alle overige energie veel beter kan uitgaan naar andere, belangrijker voorzieningen."

Veel kritiek van de oppositiepartijen was er op de lang spelende kwestie Dijkstraat in Lichtenvoorde. Zo liet Bart Porskamp namens zijn fractie weten dat men reeds vanaf 2014 vraagt om concrete voorstellen.

Bert Wagendorp even terug in Groenlo

Bert Wagendorp. Foto: PR

Bert Wagendorp komt even terug naar Groenlo, voor een lezing in de bibliotheek in Groenlo.

B 11

Vocales schittert in Grolse Calixtusbasiliek

Het koor Vocales tijdens de jubileumviering in de Grolse Calixtusbasiliek. Foto: Theo Huijskes

GROENLO - Toepasselijker had het niet gekund. Het prachtige nummer 'Oh Happy Day' galmde afgelopen zondag door de goed bezette Calixtusbasiliek in Groenlo. Niets anders dan dit wereldberoemde gospelarrangement, in 1967 uitgebracht door The Edwin Hawkins Singers, had het 50-jarig jubileum van het koor Vocales beter kunnen illustreren. Het koor, in 1968 begonnen als Groenlo's Jongerenkoor en anno 2018 in alle opzichten nog steeds jong en springlevend, bracht deze song onder leiding van haar dirigente Nardi Strijbos-Hilhorst met veel verve.

Door Theo Huijskes

De viering met het thema 'Happy' in het kader van het halve eeuwfeest was in elkaar gezet in samenwerking met voorganger pastoor H. de Jong. Hij noemde de bijeenkomst in de Groenlose RK Kerk een feest van en voor Abraham en Sara tegelijkertijd. "Als geloofsgemeenschap hebben wij ontzettend veel te danken aan het gemengde, meerstemmige koor Vocales. Niet alleen een koor dat met haar muziek en zang een vorstelijke bijdrage levert aan het welzijn van deze parochiegemeenschap, maar ook een koor dat doorlopend voor een welkome bijdrage zorgt aan aspecten als vriendschap en verbondenheid. En daarom verdienen bestuur, leiding en leden een groot compliment."

Jubileumgedicht
Naast de vele gevarieerde zangnummers zei een bepaalde strofe uit het door één van de koorleden voorgelezen jubileumgedicht voldoende: 'Saamhorigheid in wie we zijn, een koor met veel gezichten, een samenzang als geheel, met stemmen als gedichten'. Leverden de leden van Vocales deze keer ook een bijdrage aan de liturgieviering, de zang was van grote klasse. Men wist niet alleen met het openingslied 'Waor bun ie' te schitteren, maar ook met nummers als 'I won't give up' en 'Lean on me'. Een en ander met het koor zelf en de extra inbreng van de solisten Debby Bleumink en Lobke Wolters-van Doorn, maar ook met de door de vakbekwame dirigente Nardi Strijbos-Hilhorst aan de dag gelegde inspiratie en enthousiasme. In dat verband is het bijzonder jammer dat zij halverwege dit jaar het koor gaat verlaten. Vocales heeft onder haar leiding duidelijke sprongen gemaakt.


Groenlo's Jongerenkoor
Aan het eind van de viering was het Grea Wolters, voorzitter van de Locatie Calixtus / Maria Moeder Gods Groenlo, die in een dankwoord Vocales feliciteerde met het jubileum en daarbij het koor roemde om haar tomeloze inzet voor de kerk en voor de manier waarop de leden met elkaar omgaan.

Voorzitter Patrick Pos van Vocales dook nog even in de geschiedenis van het koor en stond daarbij met name stil bij degenen, die in 1967 alsmede bij de daadwerkelijke oprichting in 1968 aan de wieg hebben gestaan van het Groenlo's Jongerenkoor, dat bij het 25-jarig bestaan een naamsverandering onderging en verder bleef doorzingen onder de naam Vocales. "Deze club is een groep hechte zangvrienden, verknocht aan deze prachtige basiliek maar die ook graag op andere podia de zangkunst beoefenen. Enthousiaste dames en heren die lief en leed met elkaar delen. Bovendien een vriendengroep, die naast het zingen ook diverse andere activiteiten onderneemt", aldus Pos, waarna door het koor en de aanwezigen in de kerk het 'Lang zal ze leven!' werd gezongen.

Kleinkoor Vivente zingt Sacred Songs

ZWILLBROCK - Op zondag 11 maart verzorgt Kleinkoor Vivente onder leiding van Annette Weterings een sfeervol concert van Sacred Songs. Het concert vindt plaats in de Sankt Franziskus Barrockkirche te Zwillbrock en begint om 16.30 uur.

De meeste liederen die ten gehore gebracht worden, zijn afkomstig van Karl Jenkins, waaronder Benedictus (The Armed Man), Pie Jesu en In Paradisum (Requiem) en Virgo Virginum (Stabat Mater). Kleinkoor Vivente wordt deze middag door pianist Jorrick Simmes begeleid. Daarnaast zal hij een prachtig intermezzo op piano spelen.
Het concert op zondag 11 maart in de Barockkirche te Zwillbrock begint om 16.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Column

De Torenwachter: waarom belegerde Frederik Hendrik Grol niet in de winter?

Beste Grollenaren, wat ik afgelopen zaterdag zag, overtrof mijn stoutste verwachtingen; ineens gingen mij de ogen helemaal open en zag ik het haarscherp. Ik zag enorme blunders die hier in het verleden zijn gemaakt (ja, niet door de Grollenaren zelf, dat is bijkans onmogelijk), maar door die beroemde Grolse Stedendwinger Frederik Hendrik. Er wordt altijd hoog opgeven over die man die met alle listen, 'sluwigheden', strategieën, zogenaamde krijgskunde enzovoort de machtige stad Grol uiteindelijk op de knieën kreeg. Maar daar had meneer wel een leger van 25.000 man voor nodig, vele tientallen kanonnen, musketiers en buskruit, een circumvallatielinie van 16 kilometer en nog veel meer. Maar dat was helemaal niet nodig geweest. Het had toch zoveel beter en zoveel gemakkelijker gekund. Ja, dat zie ik nu. In 1627 was ik er nog niet anders had ik het toen natuurlijk ook wel gezien. Afgelopen zaterdag toen de ijstijd nog hevig woedde, zag ik allemaal mensen uit 1627 hier over het ijs zwieren. Plezier dat ze hadden, hartstikke leuk. Kijk, dat had Frederik Hendrik ook moeten doen. Gewoon wachten tot het vroor en dan simpelweg naar de overkant van de gracht schaatsen en de veste in. Je kunt je haast niet voorstellen dat het zo ongelooflijk simpel moet zijn geweest, maar het is wel zo. Kijk, die stadsgracht, dat oude verdedigingsmiddel waar elke Grollenaar hele dagen mee pronkt, was in de winter eigenlijk een uitnodigende voorziening om gemakkelijk in de stad te komen. Hup, over het ijs en je zat bij wijze van spreken al in een lekkere warme herberg. Elke huurling van het Staatse leger met een paar doorlopers kon er in; oh nee, geen doorlopers want ze moesten hier blijven. Maar in ieder geval met een paar al dan niet scheve schaatsen zo de stad in. En op de wallen zou geen Spaanse soldaat of kanonnier of de stad meeverdedigende huurling met Spaanse soldij te zien zijn geweest. Nee, die vonden het veel te koud en bleven mooi bij moeder in de warme keuken zitten of ze zaten te pimpelen en ruzie te maken in de kroegen.

En die Frederik Hendrik had zelf mooi incognito de stad in kunnen komen in plaats van beschermd te worden door 25.000 man. Hij zou er al maanden kunnen zitten en dan zouden de bewoners hier vragen: waar blijft die verduvelde Frederik Hendrik? Die zou ons toch aanvallen, of neet dan? En dan de paniek die uit zou breken als iemand zei: die zit al maanden hier. Kijk, dan creëer je radeloosheid, dan zouden zelfs de Grollenaren niet hebben geweten wat ze moesten doen. Ze zouden in wanorde naar de stadswallen rennen waar het water weer water was, maar dat zou niet meer geholpen hebben. Fredrik Hendrik had een soort paard van Troje kunnen zijn. Wat zou die Frederik Hendrik beroemd zijn geworden door met die list de stad Grol in handen te krijgen. Veel meer eer dan nu na een maand lang liggen te prutsen en te bibberen in het moerasland rondom de stad en hannesen met die door vocht aangetaste kanonnen die dan wel dan niet afgingen.

Je kunt als Grollenaar ook redeneren dat juist door dat gebrek aan inzicht van Frederik Hendrik wij zo beroemd zijn geworden. Hij heeft ons de ruimte gegeven beroemd te worden na die grote Slag.

Dat ik dat nu ontdek en dat we als het ware door het ijs zakken, is een interessant detail, maar deert onze heroïsche geschiedenis niet meer.

Mooi van niet.

Torenwachter

ZWILLBROCK - Op zondag 11 maart verzorgt Kleinkoor Vivente onder leiding van Annette Weterings een sfeervol concert van Sacred Songs. Het concert vindt plaats in de Sankt Franziskus Barrockkirche te Zwillbrock en begint om 16.30 uur.

De meeste liederen die ten gehore gebracht worden, zijn afkomstig van Karl Jenkins. De prettig in het gehoor liggende Sacred Songs brengen de beroemdste en mooiste bewegingen van deze componist samen, waaronder Benedictus (The Armed Man), Pie Jesu en In Paradisum (Requiem) en Virgo Virginum (Stabat Mater). Kleinkoor Vivente wordt deze middag door pianist Jorrick Simmes begeleid. Daarnaast zal hij een prachtig intermezzo op piano spelen.
Het concert op zondag 11 maart in de Barockkirche te Zwillbrock begint om 16.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Samenwerking van Beltrumse evenementen met Grolsch en De Klok

Alex Evenhuis en Rien Becking tussen vertegenwoordigers van Beltrumse evenementen. Foto: Henri Walterbos

BELTRUM - Vrijdag werd een overeenkomst bekrachtigd tussen de organisatoren van allerlei Beltrumse en Voor-Beltrumse evenementen enerzijds, en De Klok en Grolsch anderzijds.

Door Henri Walterbos

'Met mekare, veur mekare.' Een slogan die Beltrum niet alleen graag uitdraagt maar ook in de praktijk uitvoert. In allerhande activiteiten en evenementen is de slogan zichtbaar. Beltrum kent een rijk verenigingsleven waaruit veel voortvloeit. Veelal verschillende bv'tjes, met ieder zijn eigen insteek en identiteit maar ook met overeenkomsten en gezamenlijke belangen. Hoe mooi is het dan dat men met elkaar krachten bundelt, met een toegevoegde waarde voor iedere partij. Het leverde afgelopen week zelfs een mooie vorm van samenwerking op. Een overeenkomst tussen Koninklijke Grolsch en de Klok Drankenhandel aan de ene kant en de gezamenlijke (Voor) Beltrumse evenementen aan de andere kant; PigPop, Beachparty Beltrum, Boerendag Beltrum, Koningsdag Beltrum, Stichting Volksfeest Beltrum (waaronder Festunique), Stichting Survival Beltrum, Stichting Jongerenwerk Beltrum (Glazen Huus), Stichting Horeca Beltrum, carnavalsvereniging de Maïspotters, Stichting Volksfeest Voor Beltrum en Stichting Halfweg. Een en ander werd afgelopen vrijdagavond bekrachtigd bij café Dute alwaar Alex Evenhuis (Grolsch) en Rien Becking (De Klok) aan tafel zitten met vertegenwoordigers van alle betrokkenen Beltrumse en Voor Beltrumse partijen.

Breder trekken
'Architect' van de nieuwe constructie is Marco Klein Falckenborg. "Wij hadden met Stichting Volksfeest Beltrum het idee om een sponsoravond met alle sponsoren van de kermis te houden. Toen kwam ik bij Alex aan tafel te zitten en kwam dit ter sprake, om het allemaal breder te trekken, met de gezamenlijke Beltrumse en Voor Beltumse evenementen de krachten te bundelen. Alex stond hier wel voor open. Dat had ik al eens in het bestuur besproken en gevraagd of ik er mee aan de slag mocht gaan. Dat heb ik gedaan. Je praat dan ook over een groter volume. Voor alle evenementen hebben we dezelfde afspraak. Op een manier zodat iedereen zijn eigen identiteit bewaart. Nu je ziet dat iemand het initiatief hiertoe heeft genomen, haakt iedereen aan. Het is allemaal heel snel gegaan."

Unieke constructie
Alex Evenhuis spreekt van een voor deze regio unieke constructie, en de eerste in deze vorm. "Wij juichen dit soort initiatieven zeer toe. Vanuit Grolsch en de Klok hebben we gezegd: er is een samenwerking op individuele basis maar is het misschien wel goed om die krachten te bundelen en zo maken we er met elkaar een mooi raamwerk van, waarin ook de kleinere partijen meegaan in het succes van grotere partijen. We kiezen graag voor continuïteit met een 'win-win-situatie' voor iedereen. De eerste contacten en ideeën over deze nieuwe vorm van samenwerking zijn ontstaan vanuit de langdurige samenwerking die Grolsch en Stichting Volksfeest Beltrum en Festunique al met elkaar hebben. Het is begonnen om met elkaar de gezamenlijke Beltrumse evenementen naar een hoger niveau te tillen. We moeten het allemaal samen doen. De saamhorigheid, betrokkenheid en het gezamenlijke belang is binnen Beltrum heel erg groot."

Over de vorm van samenwerking hoefden de betrokken partijen niet lang te overleggen. Mede door de constructieve opstelling van Grolsch en de Klok. "We hebben een overkoepelende samenwerking met daarin ook commerciële afspraken, daarnaast aanvullende afspraken met de individuele partijen waarin we hun wensen meenemen. Het mooie is dat iedereen hier op vooruit gaat," vult Becking aan.

Voorlichtingsbijeenkomst
De samenwerking tussen de Beltrumse partijen zal - als het aan de partijen ligt - breder getrokken worden dan de overeenkomst met Grolsch en de Klok alleen, laat Klein Falckenborg weten. "Toen we een voorlichtingsbijeenkomst met alle organisaties hadden, waarin we dit bespraken met elkaar, zeiden we ook al; waarom trekken we dit niet verder naar bijvoorbeeld ook de tentenverhuurder of Harmat Verhuur en de verschillende leveranciers? En het mooie is ook dat we de financiële voordelen die we nu hebben door het gezamenlijke contract met Grolsch en de Klok, niet in prijsverlagingen willen stoppen, maar juist in de kwaliteit van de evenementen. Daar was iedereen het over eens." Ook bieden Grolsch en de Klo hun professionaliteit en expertise aan om alles naar een hoger niveau te tillen. "De consument wordt ook steeds kritischer. Daar moet je ook rekening mee houden, maar het is mooi natuurlijk dat alle Beltrumse partijen met elkaar de bereidheid hebben getoond om in alle openheid deze constructie met elkaar te bespreken."

'College heeft verzaakt in kwestie Dijkstraat'

De lijsttrekkers van de zes politieke partijen bij Erve Kots bijeen voor het verkiezingsdebat. Foto: Theo Huijskes

Vervolg van de voorpagina

OOST GELRE - Maandagavond vond bij Erve Kots het verkiezingsdebat plaats tussen de lijsttrekkers van de zes politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de hand van stellingen werd over diverse onderwerpen gediscussieerd. Het college kreeg van de oppositiepartijen kritiek op de manier waarop men omging met de Dijkstraat in Lichtenvoorde.

"Dit college heeft in deze kwestie in alle opzichten verzaakt. Terwijl zich eerder voldoende marktpartijen aandienden, wordt er nu vier jaar later een prijsvraag uitgeschreven." Een kritische benadering, die bij collegelid Jos Hoenderboom een opvallende reactie tot gevolg had: "Ondanks dat wij te maken hebben met cultuuromslagen, had het huidige college veel eerder een scherper plan kunnen en moeten presenteren."

Megastallen
Bij de stelling 'Boeren moeten vrezen voor de toekomst in Oost Gelre' moest de fractie van het CDA door het stof, met name door toedoen van Jerry van der Meulen, die de ommezwaai van de Christen Democraten als onbetrouwbaar kwalificeerde. "Een coalitiepartij, die zich in eerste instantie als een groot voorstander van de stallen presenteert en vervolgens een maand vóór de verkiezingen die beslissing terugdraait." Jos Hoenderboom reageerde daarop dat zijn fractie zelf het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) als bespreekpunt heeft geagendeerd toen men op bezoek was in kleine kern Zieuwent. "Het initiatief kwam dus van ons en deze moeilijke beslissing is pas genomen op het moment dat wij alle benodigde informatie voorhanden hadden."

Hetzelfde geldt voor de mogelijke komst van een megavergister op De Laarberg in Groenlo. Richard Klein Tank gaf aan ermee te kunnen leven dat in het belang van de boeren, die kampen met mestproblemen, er een dergelijke installatie komt. "Maar de beoogde omvang van de installatie is ongekend, enorm groot op een relatief korte afstand van het centrum van Groenlo." René Hoijtink benadrukte nog eens dat niemand vooraf had kunnen voorzien dat de installatie zo groot zou worden. "Anderzijds zijn wij daarmee wel uniek in Nederland en hebben wij bovendien te maken met de belangen van zo'n 300 boeren binnen een straal van 15 kilometer, die vóór de komst van een megavergister getekend hebben."

IVN- wandeling: de Leemputten

GROENLO - IVN Oost-Achterhoek houdt op zondag 18 maart een wandeling in natuurgebied De Leemputten. Het thema van de wandeling is watervogels. De start is om 14.00 uur bij de TOP bij café Haak en Hoek aan de Holterhoekseweg 6 te Groenlo. Parkeren kan langs de zijstraat hiervan: de Zwolse Veenweg (zandweg).

Het natuurgebied is ongeveer 30 ha groot. Veel mensen kennen het recreatiegebied waar waterfietsen mogelijk is in een van de waterplassen. In het resterende deel is een natuurpad van ongeveer 3 km uitgezet dat langs de overige plassen voert. Onderweg staan borden met informatie over het ontstaan van het gebied en de flora en fauna die we er kunnen tegenkomen.
De IVN-wandeling voert langs de grote waterplassen, waar in elk jaargetijde verschillende watervogels te zien zijn. De paden zijn goed begaanbaar, al zal het op sommige plekken modderig kunnen zijn. Laarzen, of ander waterdicht schoeisel zijn aan te bevelen. Bij een gedeelte van de wandeling moet men rekening houden met trappetjes of ongelijk terrein. Het thema van de wandeling is watervogels. Zowel de soorten die er het jaar rond zijn en de eventuele wintergasten. Halverwege de wandeling is er een koffie/theepauze tegen een geringe vergoeding. Informatie over de wandeling is te krijgen bij Els van Dijk, tel. 0543-569691 of 06-12361482.

Preventieprogramma vastgesteld

OOST GELRE - "In het kader van positieve gezondheid gaan wij ons als gemeente de komende jaren nog sterker inzetten op het aspect preventie. De daarvoor noodzakelijke maatregelen zullen nog zwaarder worden ingezet. Voorkomen is beter dan genezen!" Dit zegt wethouder zorg en jeugd Jos Hoenderboom nadat het college van b&w het lokaal preventieprogramma 2018-2022 heeft vastgesteld.

Door Theo Huijskes

Het lokaal preventieprogramma is een uitwerking van de visies en ambities van het college van burgemeester en wethouders, die zijn beschreven in de beleidskaders Volksgezondheid, de beleidsplannen Wmo en Jeugdhulp, in de speerpuntennota Wmo, Jeugd, Participatie en Gezondheid, en in de gemeentelijke Sportvisie. "Ook is de regionale visie op het Sociaal Domein meegenomen", vertelt portefeuillehouder Hoenderboom. "In deze regionale uitwerking van het preventieprogramma ligt de focus op positieve gezondheid, terwijl in het lokaal preventieprogramma alles is afgestemd op de doelstelling van de beleidskaders Volksgezondheid, te weten het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners en vooral die van kwetsbare groepen. We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond zijn en zo lang mogelijk mee kunnen doen binnen de gemeenschap Oost Gelre."
In het preventieprogramma 2018-2022 van de gemeente Oost Gelre zijn een vijftal thema's uitgewerkt, waarbij ieder thema zijn eigen doelstelling heeft. De thema's zijn Middelengebruik, Eenzaamheid, Gezond Ouder Worden, Mentaal Welbevinden en Gezonde Jeugd. Jos Hoenderboom: "De verwachting is dat het regionale preventieprogramma pas halverwege 2018 wordt vastgesteld in de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten. Met ons eigen lokale preventieprogramma lopen wij dan ook voor op het regionale preventieprogramma. Als Oost Gelre willen wij graag verder en starten wij dientengevolge alvast met de lokale uitvoering van de beschreven activiteiten. Daar waar wij regionaal kunnen optrekken, wordt dat gedaan met daarbij wel een lokale Oost Gelrese uitvoering."
Het lokale preventieprogramma gaat alvast ter informatie naar de raadscommissie, terwijl de nieuwe gemeenteraad zich in haar vergadering van 8 mei over het een en ander mag uitspreken. "Investering in preventie en leefstijl hebben vaak een langere tijd nodig. Wij nemen voor uitvoering van het programma vier jaar de tijd, waarin we tussentijds blijven monitoren en eventuele aanpassingen blijven doorvoeren. Na twee jaar zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden", aldus wethouder Jos Hoenderboom.

8 / 44

Café Doodgewoon over euthanasie

LIEVELDE - Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen uit de Oost-Achterhoek met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Op woensdag 21 maart is er weer een bijeenkomst, met als thema: Wat is euthanasie en hoe werkt de levenseindekliniek?. De bijeenkomst is bij kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde, met inloop vanaf 19.30 uur; het programma begint om 19.45 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de Levenseindekliniek, want er wordt veel over geschreven en gesproken. Hoe werkt deze eigenlijk en hoe komt iemand ermee in contact? De gastspreker is Evert Hendriksen, arts bij Levenseindekliniek. Hij vertelt eerst over euthanasie. Wat het is, wat de spelregels zijn en hij geeft feiten: getallen en statistiek. Daarna legt hij uit wat de Levenseindekliniek doet: wederom feiten en getallen. Tot slot geeft hij voorbeelden uit zijn ervaring en is er vooral ruimte voor discussie met de aanwezigen en voor het beantwoorden van vragen. Er is een informatietafel met flyers, boeken en het magazine 'Pal voor u'.

Sponsor van deze avond is het Henk van Ommenfonds en Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Lichtenvoorde. De volgende bijeenkomst op maandag 7 mei, met als thema: pijn en ziek zijn.

Bloemschikken bij Groei&Bloei

LICHTENVOORDE/WINTERSWIJK - Er zijn inmiddels al veel mensen die er plezier in hebben om regelmatig creatief te zijn met bloemen om zo telkens iets nieuws in huis te hebben. Werden er vroeger vooral vaak wat ' oubollige' bloemstukjes gemaakt, tegenwoordig zijn de gemaakte werkstukken eigentijds en decoratief. Op de bloemschikcursussen die georganiseerd worden door Groei & Bloei afdeling Oost Gelre-Winterswijk zijn ervaren en heel enthousiaste docenten aanwezig om de cursisten te adviseren zodat iedereen tevreden met een mooi werkstuk naar huis gaat.

Groei & Bloei moedigt aan dat er ook bloemen, takken en bladmateriaal uit eigen tuin worden gebruikt zodat men niet per se bloemen en dergelijke hoeft te kopen en de kosten dus beperkt worden. Een bloemschikcursus bestaat uit zes lessen; drie in het voorjaar en drie in het najaar; er wordt zoveel mogelijk met seizoenen en feestdagen (Pasen/Kerstmis) rekening gehouden. Cursisten horen na afloop van een les welke materialen zij voor de volgende keer mee kunnen nemen. Binnenkort starten er weer cursussen (Winterswijk vanaf maandagavond 12 maart, Lichtenvoorde vanaf dinsdag 20 maart en vanaf woensdag 7 maart). Info en aanmelding: Hettie Krajenbrink (mail: hkrajenbrink@hotmail.com / tel. 06.23423207).

Hobbybeurs in Lievelde

LIEVELDE - Op zondag 11 maart wordt voor de 28ste keer een grote hobby- en kaartenbeurs gehouden in de zaal van herberg Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. In de mooie sfeervolle zaal zullen veertig hobbyisten uit de Achterhoek de producten van hun hobby tentoonstellen en de werkwijze demonstreren. Er zijn onder andere versierde paaseieren, diamond painting, sieraden, warmtezakken, Grols breiwerk, kaarten, groendecoratie, tekstborden, kussens, tassen gehaakt van plastic tassen, poppenkleertjes, paasdecoratie, decoratie voor binnen en buiten, hobbymateriaal en nog veel meer. En natuurlijk kaarten voor elke gelegenheid, in alle kleuren en maten en technieken. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De entree bedraagt 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

netwerkpalliatievezorg.nl

tel. 06 13 15 91 44

Nieuws uit de kerken

Open dansmiddag van Dansgroep 50+

Dansgroep 50+ in actie. Foto: Ferry Broshuis

GROENLO - Vorig jaar bestond de Dansgroep 50+ Groenlo dertig jaar. Maar door allerlei omstandigheden en de verhuizing van het sociaal cultureel centrum De Bron naar De Mattelier, viert de groep op zaterdagmiddag 21 april dit dertigjarig bestaan alsnog met een volksdansmiddag. Diverse volksdansgroepen uit de omgeving van Groenlo verzorgen optredens en de mensen die interesse hebben in volksdansen zijn meer dan van harte welkom.

Door Ferry Broshuis

Bert Wagendorp. Foto: PR

Ze kunnen natuurlijk dan zelf ook dansen en de sfeer proeven. "Het is altijd hartstikke gezellig en volksdansen is een heerlijke bezigheid", zo vertellen Riekie Lodeweegs, al sinds jaar en dag de leidster van de groep, en Jan Rietman, de man die graag danst, maar tevens allerlei klussen voor de club verricht.

'Iedereen kan het'
Ze vertellen beiden enthousiast over de dansgroep die dertig jaar geleden op initiatief van de Stichting Welzijn Ouderen Groenlo is opgericht. Er zijn bijna dertig leden en daar zijn drie mannen bij. Elke woensdagmorgen van 09.15 tot 10.45 uur wordt er gedanst en in het goed geoutilleerde De Mattelier is het voor hen een el dorado. Mooie ruimte om te oefenen, goede gelegenheid om een kopje koffie te drinken en wetenswaardigheden uit te wisselen.

Volksdansen is een heel mooie bezigheid en het mooiste is dat iedereen het kan leren, zo stelt Riekie Lodeweegs met grote nadruk. "Een klein beetje ritmegevoel en het gaat, een heerlijke sport voor de oudere mens."

Zaterdag 21 april
Op zaterdag 21 april duurt het programma van 14.00 tot 17.00 uur en is iedereen welkom. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon, en dat is inclusief twee consumpties en de garderobe. En het wordt genieten want de bezoekers zien heel veel verschillende volksdansen - het aanbod daarin is zeer gevarieerd - en het is dus een prachtige mogelijkheid te ervaren hoe volksdansen in de praktijk werkt. Daar zullen zeker nieuwe aanmeldingen uit voortkomen, verwachten Riekie Lodeweegs en Jan Rietman.
"Mensen die eenmaal lid zijn geworden ervaren het ook als uiterst plezierig en houden er mooie contacten aan over."

Bert Wagendorp terug in geboorteplaats Groenlo

GROENLO - Op donderdag 22 maart komt schrijver Bert Wagendorp voor een lezing naar de Bibliotheek Groenlo. Een terugkeer naar zijn roots, want Wagendorp is geboren in Groenlo. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Scholengemeenschap Marianum. De avond begint om 19.30 uur en kaarten zijn te koop via de website www.oostachterhoek.nl. De toegangsprijs is acht euro, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen twee euro korting. Leerlingen van Marianum kunnen in de Bibliotheek Groenlo gratis een kaartje afhalen op vertoon van hun leerlingpas.

Bert Wagendorp studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij enige tijd werkzaam als copywriter in de reclame. In 1985 werd hij sportverslaggever bij de Leeuwarder Courant. In 1988 verhuisde hij naar de Volkskrant. Voor die krant versloeg hij tussen 1989 en 1994 zes keer de Tour de France. Van 1996 tot 2000 was hij correspondent in Londen. In 1995 verscheen zijn roman 'De Proloog', de beklemmende beschrijving van een doorwaakte nacht van een wielrenner die de proloog van de Tour de France moet winnen. Het boek kreeg uitstekende kritieken en werd in 2001 in het Duits vertaald ('Der Prolog').
In mei 2013 verscheen de roman 'Ventoux'. Het boek werd door het boekenpanel van het tv-programma 'De Wereld Draait Door' uitgeroepen tot Boek van de Maand mei en ontving juichende kritieken. Van 'Ventoux' gingen binnen een half jaar 100 duizend exemplaren over de toonbank. De rechten werden verkocht naar Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen. 'Ventoux' werd verfilmd.

Vorig jaar verscheen zijn derde roman 'Masser Brock'. In dit spannende boek zet Wagendorp de lezer aan het denken over fake news, manipulatie van de feiten en de rol van de huidige journalistiek in de wereld. In zijn nieuwste boek 'Vals spel', dat in januari verscheen, laat Wagendorp nieuw licht schijnen op sport, macht en geld.

Met Museum Plus Bus naar museum

GROENLO - Op woensdag 18 april houdt Huis van de Buurt (de Molenberg) een uitstapje naar museum de Twentse Welle te Enschede. De reis gaat met de Museum Plus Bus.

De Museum Plus Bus is een bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een groep senioren naar één van de twaalf deelnemende musea. Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken, vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving en/of financiële situatie. Senioren kunnen - mits ze voldoen aan de criteria - mee met de bus. En dit dankzij de ruim 800.000 deelnemers van partner Bankgiro Loterij.

Vanuit SZMK, locatie de Molenberg, zal de bus 's morgens rond 9.30 uur vertrekken naar Enschede. Daar wordt men ontvangen met koffie en wat lekkers, vervolgens is er een programma in het Museum de Twentse Welle en wordt daar geluncht. Zo rond 17.00 uur is men weer terug in Groenlo. Exacte programma volgt nog. De onkosten voor deze dag zijn 16 euro, voor de cake met koffie en lunch.
Museum Twense Welle heeft momenteel meerdere tentoonstellingen, onder andere over de textielindustrie, de droom van het vliegen en de tentoonstelling 'Van nul- tot duizendpoot' die vertelt over de mechanieken van de natuur; over de botten en spieren van dieren en over hoe ze werken. Dat wordt getoond aan de hand van dierskeletten, van preparaten, van microscopische beelden, van modellen, van video en fotografie en van robots. En de tentoonstelling; Frankenstein, ik denk dus ik ben. Hoe zal het zijn om mens te zijn in de toekomst? Er verschijnen steeds meer robotdieren. Als bezoeker ervaart men de wereld van de toekomst. Verder ziet men de nieuwe wereld door een reality-bril, bestuurt men de zelfrijdende auto, kan men prachtige films bekijken en de eigen toekomst voorspellen in de MyFutures-stoel.

Graag tijdig aanmelden, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Rollators kunnen mee en er kunnen enkele rolstoelen mee; de rolstoeler moet dan wel zelf voor begeleiding zorgen. Aanmelden kan tot vrijdag 6 april door te bellen naar 0544-473307 (kantoortijden) of te mailen naar dc.molenberg@szmk.nl.

Column

7 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

8 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

8 maart tot 10 maart

Lichtenvoorde

Toneelvereniging Advendo speelt: De mooiste dag

SG Marianum

9 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

11 maart

Groenlo

The Freelance Band bij Grolse Jazz

Grolsch Brouwhuys De Lange Gang

Groenlo

Escaperoom Groenlo

12 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

13 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

14 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

15 maart

Lichtenvoorde

HET PASSIEVERHAAL IN DE KUNST DOOR MEVROUW Dr. Sophie Oosterwijk!

PKN Kerk Lichtenvoorde

Groenlo

Escaperoom Groenlo

16 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

17 maart

Lichtenvoorde

Open dag zorglocatie Mariënhof

Zorglocatie Mariënhof

Groenlo

Nationale week van Zorg en Welzijn

St. Zorgcombinatie Marga Klompé

18 maart

Groenlo

IVN Oost Achterhoek wandeling Groenlo

Café Haak & Hoek

Groenlo

Voorjaarszondag Mode & Kunst

Centrum Groenlo

Groenlo

Concert Disney Musicals Muziekvereniging Groenlo

De Mattelier

Groenlo

Escaperoom Groenlo

19 maart

Groenlo

Escaperoom Groenlo

Column

Jubileja/jubilenee?

De snijdende kou is uit de lucht. Weertechnisch dat is en daarnaast is de kou hopelijk ook uit de uit de lucht tussen mijn concullegacolumnist en een paar lezers/vanhorenzeggers. Iets met keien in de wind. Het was in de echte wereld intussen min acht graden plus een smerige Russiche oostenwind, een Poetin-gevoelstemperatuursverlaging van nog een graad of tien. Het voelde aan als min 18 (min plus een verlaging is min). Vorige week donderdag, 1 maart, is de meteorologische lente begonnen, maar dat is natuurlijk niet de echte lente. Het gaat mij als nooit geworden wetenschapper om de astronomische lente op 21 maart, als de zon precies boven de evenaar staat. Hoewel dat soms op 20 of 22 maart is, het exacte tijdstip verschuift. Astronomen hebben daar wel een verklaring voor, maar die is voor pretpakketlezers nogal lastig te volgen. Ondanks dat die meteorologische lente dus al een paar dagen onderweg was, ging De Derby niet door vanwege nog net te winters. Het moet trouwens ongeacht het weer koud blijven aanvoelen voor SV Grol-fans, telkens als ze beseffen wat tegenwoordig met De Derby van Oost Gelre wordt bedoeld. Om de pijn te verzachten krijgt SV Grol een jubileumboek. Want de 'volksclub' bestaat 100 jaar. Dat is tenminste wel een echt jubileum, een rond getal. Een 70-jarig jubileum is geen echt jubileum, een een 35-jarig jubileum is nogal gezocht. 25, 50 of 100 jaar: dat gulden-systeem is het meest logisch en acceptabel (de eerste eeuw, daarna zien we wel verder). Er is natuurlijk niks mis met het vieren van elk toegevoegd lustrum van je club, met een feestje of met een artikel in de krant, maar noem het geen jubileum. Nee, dan 100 jaar. Ik heb begrepen van schrijvende insiders - die ken ik natuurlijk binnen mijn schrijfbubbel - dat het een fraai boek wordt van de blauwe tweedeklasser. Onder leiding van een redacteur die zowel verdedigt als aanvalt. Er zijn trouwens wel erg veel jubileumboeken. Het lijkt me moeilijk om die buiten de direct betrokkenen en moreel onder druk gezette omgeving te slijten. Iedereen vist toch een beetje in elkaar overlappende vijvers en portemonnees. Bedrijven komen misschien minder toe aan het vastleggen van hun eigen jubilea, maar als compensatie mogen ze de verenigingsjubilea sponsoren. Dit jubileumboek wordt mede mogelijk gemaakt door ... Zal ik de columns eens gaan bundelen? Mogelijk gemaakt door Achterhoek Nieuws. Een of twee nieuwe columns erbij die nog niet eerder in de krant zijn verschenen - dan blijft het interessant voor de lezers die alle krantencolumns hebben uitgeknipt en in plakboeken hebben gedaan, een soort zelfgemaakte jubileumboeken, maar dan zonder foto's. Dat is dan toch makkelijk verdiend. Gewoon de komende 40 weken 42 columns schrijven en ik ben er. Want volgend jaar februari besta ik 5/vijf jaar!

Tweede Kamerleden op reis door de regio

REGIO - CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Jaco Geurts en Evert Jan Slootweg toeren op vrijdag 16 maart door de Oost-Achterhoek. De afdelingen van het CDA van Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland ontvangen de Tweede Kamerleden. Iedereen is welkom om mee te gaan. Jaco Geurts is woordvoerder op de volgende terreinen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Water; Evert Jan Slootweg is woordvoerder care, algemeen beleid en AOW; Pieter Omtzigt is woordvoerder Fiscale Zaken, EMU, Euro, Bankenunie, Ecofin, EuZa (alles), Pensioenen.

Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur - 11.00 uur: start in Dinxperlo, Careaz Dr Jenny - Veensgracht 1, met een ontvangst door Thea Meijnen. Onderwerpen die aan de orde komen: grensoverschrijdende electrokar, veiligheid en samenwerking politie/polizei – brandweer/Feuerwehr, pilot acute zorg. Daarna vertrekt het gezelschap naar Miste bij Winterswijk.

11.30 uur - 12.30 uur: Miste, camping De Twee Bruggen, Meenkmolenweg 13. Ontvangst door Hendrik Jan Mensink, eigenaar. Hij geeft een toelichting op zijn bedrijf de toeristische ontwikkeling in de Achterhoek. Daarnaast zal Alfred Scholten, van melkveebedrijf Scholten, de aanwezigen kort bijpraten over zijn deelname in meerdere onderzoeksprojecten naar de nitraatbelasting in landbouwgrond. Dit doet hij samen met Vitens, Vruchtbare Kringloop en EuroDairy. Om 12.30 uur vertrekt het gezelschap naar Ruurlo.

13.00 uur - 14.00 uur: Ruurlo, bezoek aan Bronkhorst Hightech, Nijverheidsstraat 1a. Ontvangst door Henk Tappel, algemeen directeur. Om 14.00 uur vertrekt men naar Groenlo.

14.30 uur - 15.30 uur: Groenlo, ontvangst op de Markt en aansluitend bezoek nieuwbouw locatie Mueller Europa op de Laarberg. Daar wordt het gezelschap ontvangen door algemeen directeur Van Gorkum. Heembouw-vertegenwoordiger Van Balen geeft een toelichting op de lean-methode bij het bouwen van de nieuwe fabriek.
De CDA afdelingen Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland nodigen belangstellenden graag uit hierbij aanwezig te zijn. Zij worden verzocht zich aan te melden bij de betreffende afdeling. Uiteraard is het ook mogelijk om de hele tour mee te gaan. Voor het bezoek in Dinxperlo is het aanmeldadres f.diersen@aalten.nl; voor Winterswijk-Miste: info@cdawinterswijk.nl; voor Groenlo: CDAoostgelre@gmail.com; voor Ruurlo: info@berkelland.cda.nl.

Eerste editie Ondernemerscafé Paaspop

OOST GELRE - Het ondernemerschap leeft in Oost Gelre. Steeds meer ondernemers bundelen hun krachten en naoberschap is belangrijker dan ooit. Verbindingen maken op een informele manier is de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Om die reden organiseert MKB Zieuwent in samenwerking met Paaspop Zieuwent op zaterdag 31 maart een avond vóór en dóór ondernemers in Oost Gelre: Ondernemerscafé Paaspop.

Ondernemerscafé Paaspop wil zoveel mogelijk ondernemers uit de regio samenbrengen. Alle ondernemers uit Oost Gelre zijn daarom van harte uitgenodigd om op de zaterdagavond van Paaspop Zieuwent onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken en van gedachten te wisselen met andere ondernemers uit de buurt. De organisatie hoopt dat met deze informele avond collega-ondernemers te kunnen inspireren en dat er een waardevolle basis wordt gelegd voor nieuwe samenwerkingen.

John de Wolf
Het programma start om 19.00 uur met een kop koffie en aansluitend een gezamenlijk eerste drankje. Om 20.00 uur houdt oud-topvoetballer en ondernemer John de Wolf een inspirerende presentatie over ondernemerschap, doorzettingsvermogen en het motiveren van mensen. Daarna is er ruimte om onder het genot van een borrel en hapjes kennis te maken met collega-ondernemers uit de regio. Het programma van het Ondernemerscafé eindigt om 22.15 uur. Hierna is er gelegenheid om de avond gezellig voort te zetten tijdens Paaspop Zieuwent.

Ondernemerscafé Paaspop vindt plaats op zaterdag 31 maart vanaf 19.00 uur in de Spiegeltent van Paaspop Zieuwent aan de Rouwhorsterdijk. Kaarten kosten 35 euro per stuk (exclusief btw en servicekosten, inclusief entree voor Paaspop Zieuwent, hapjes en drankjes tot 22.15 uur) en zijn verkrijgbaar op www.paaspop-zieuwent.nl/ondernemerscafe.

ZSOM in de Molenberg

GROENLO - Het tv-programma van de ZSOM wordt in De Molenberg wekelijks op diverse momenten uitgezonden. Komende week ziet het programma er als volgt uit.

ZSOM Regiojournaal
Nieuws en actualiteiten uit de regio
Passion Lichtenvoorde
Op 11 april 2017 werd in Lichtenvoorde de Passion opgevoerd. Kijk nu naar het eerste deel van Passion Lichtenvoorde editie 2017.
ZSOM Regiojournaal
Nogmaals nieuws en actualiteiten uit de regio
Dameskoor Songs4All
In 't Kormelink van de Molenberg was onlangs het dameskoor Songs4All te gast. Vol enthousiasme werd door de bewoners van de Molenberg meegezongen. Liedjes afwisselend in het Nederlands, Duits en Engels kwamen voorbij.

Friends blij met deelname aan Passion Lichtenvoorde

Popkoor Friends. Foto: PR

LICHTENVOORDE - Op dinsdag 27 maart vindt de Passion Lichtenvoorde plaats. Beginnend met de stille tocht met het kruis naar Marianum en daarna het vertellen van het eeuwenoude verhaal in een eigentijdse setting. Met bijzondere spelers, muzikanten en zangers en zangeressen. Belangrijk onderdeel van de muzikale ondersteuning is het koor Friends, dat onder leiding staat van dirigent Johan Klein Nibbelink. De mededeling dat de organiserende stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij dat koor had uitgekozen om mee te doen, werd door de circa 65 leden van Friends met gejuich ontvangen.

Door Lydia ter Welle

Vlnr Jerry van der Meulen, Richard klein Tank en René Hoijtink achter de microfoons van Gelre FM in de Gelderland Stemt-bus in Lichtenvoorde. Foto: Kyra Broshuis

Aan de voorgaande edities van de Passion Lichtenvoorde werkte het koor Noir uit Zieuwent mee. "Tot volle tevredenheid van ons en van iedereen. Het is ook absoluut niet omdat we niet tevreden waren met Noir, dat we nu voor een ander koor hebben gekozen. Maar we hebben ons ten doel gesteld om elk jaar weer met iets nieuws te komen. Vandaar dat we ook switchen van koor, ondanks het feit dat Noir een meer dan geweldige prestatie heeft neergezet, de afgelopen keren", stelt het stichtingsbestuur nadrukkelijk.

Friends heeft een afwisselend repertoire, dat te kenmerken is als poprepertoire. Dankzij de grootte van het koor en de prima verdeling qua stemmen, heeft het gemengde koor veel mogelijkheden, en gebruikt die ook.Muzikaal leider Johan Klein Nibbelink noemt 'zijn' koor Friends een enthousiaste groep. "Ik sta nu ongeveer drie jaar voor dit koor, en samen zijn we er echt voor gegaan om te groeien. En dat is gebeurd, op muzikaal gebied, qua repertoire, muzikaal en qua ledenaantal is het koor echt gegroeid. Het telt zo'n 65 leden, met ook mannen erbij. En dat is best bijzonder, want je ziet overal dat koren 'omvallen', vanwege gebrek aan leden of vanwege gebrek aan evenwicht in het koor. Dat is gelukkig niet zo bij Friends. Het ledental is constant, en het is nu een mooi uitgebalanceerd koor. Maar wat belangrijker is: het is een hechte groep, die ergens voor wil gaan."

Als voorbeeld noemt de dirigent de 'professionalisering' van Friends. De koorleden hebben zelf actie ondernomen om geld in te zamelen om een professionele P.A. aan te schaffen. Een P.A., dat is de afkorting voor de Engelse term public address, is een vakterm waarmee de geluidsinstallatie bedoeld wordt die de muziek bijvoorbeeld een concert versterkt voor het publiek. "Ze hebben bijvoorbeeld gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een deel van de opbrengst van die collecte mochten we houden, terwijl we later ook een bijdrage uit het fonds kregen. Maar nog belangrijker is, dat ze samen met ideeën komen om beter te worden, en om een mooiere show neer te kunnen zetten bij optredens. Een show, waarmee we mensen raken. We vinden het belangrijk dat er interactie is met ons publiek, als we voor hen zingen."

Voor de Passion hadden Friends en de dirigent ook inbreng ten aanzien van de nummers die vertolkt worden, en de wijze waarop dat gebeurt. "En daarbij gaan we ook voor verrassende keuzes. We hopen dat mensen geraakt worden, de 27ste maart, door de woorden, de melodieën, het verhaal, of door een combinatie ervan. Wij gaan ons uiterste best daarvoor doen!", aldus Friends en dirigent Johan Klein Nibbelink.

Gelderland Stemt-bus in Oost Gelre

LICHTENVOORDE - Op de ijskoude Markt in Lichtenvoorde verzamelen zich woensdag de verschillende politiek partijen van Oost Gelre om bij toerbeurt plaats te nemen in de bus van Omroep Gelderland. Daar vertellen ze live op Gelre FM over hun toekomstplannen.

Door Kyra Broshuis

Als eerste nemen Richard Klein Tank van de PvdA, Jerry van der Meulen van D'66 en René Hoijtink van OOG plaats achter de microfoons. De stelling is: Kleine kernen en wijken moeten zelf budget krijgen om dat naar eigen idee in te zetten. Voor Hoijtink een uitgemaakte zaak, zo laat hij weten: "Dat staat bij ons bijna letterlijk in het verkiezingsprogramma. Wij willen dat elke kleine kern 5000 euro krijgt én 1 euro per inwoner; bedoeld om culturele activiteiten en evenementen te organiseren." Klein Tank zegt het in principe een mooi cadeautje te vinden 'maar belangrijker is een goede band met de wijken en de kleine kernen. Dat bouw je niet op door het weggeven van een klein budget. Wij willen graag gesprekspartner zijn." Van der Meulen vindt dat wijken of kernen niet per definitie zelf de controle over het budget moeten krijgen. "Als er vraag is, moet er budget zijn. Het is in eerste instantie belangrijk dat wijkbelangenorganisaties verder vorm gaan krijgen en zo gericht een aanvraag voor een bepaald initiatief kunnen indienen."

Vervolgens is het de beurt aan Jos Hoenderboom (CDA), Bart Porskamp (VVD) en Gerard klein Gunnewiek (NLOG) om voor de microfoon te praten over de uitbreiding van de agrarische bedrijven in de gemeente. Andere onderwerpen op de agenda voor de uitzending deze middag zijn de (bouw) van starterswoningen en de culturele verenigingen en evenementen.
De Gelderland Stemt bus doet een groot aantal plaatsen in Gelderland aan tijdens de aanloop naar de verkiezingen. Plaatselijke omroepen kunnen vervolgens vanuit de bus op hun kanalen uitzenden.

Prikkelz: workshop zingen Maartje Waanders

GROENLO - Op vrijdag 16 maart komt Maartje Waanders naar De Mattelier in Groenlo om deelnemers aan de workshop van Prikkelz op een leuke en toegankelijke manier te leren zingen.

Zij leren op verschillende manieren gebruik te maken van de stem en merken hoe leuk zingen kan zijn. Wie graag mee wil doen, moet zich snel aanmelden. De workshop is bestemd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen van 6 tot en met 8 jaar zijn welkom tussen 15.45 en 16.45 uur. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn welkom tussen 16.45 en 17.45 uur. Er is plek voor maximaal tien kinderen per groep. Aanmelden kan via info@prikkelzgroenlo.nl. Kosten zijn 2,50 euro per persoon.


'In het voetspoor van Heuvel' beste boek

Renée Nijhof ontvangt de prijs voor het boek 'In het voetspoor van Heuvel'. Foto: Margreet Nusselder

Boekenweek Achterhoek en Liemers officieel afgetrapt

Door Margreet Nusselder

REGIO - 'In het voetspoor van Heuvel' is verkozen tot Beste boek van de Achterhoek en Liemers 2017. Dat werd bekendgemaakt op zaterdag 3 maart in cultureel centrum de Brink in Zelhem. Tevens werd toen het boekenweekgeschenk Flonkergood gepresenteerd. Deze bundel met verhalen in de streektaal heeft dit jaar als thema 'Natuur en landschap'. Bij de aankoop van een streekboek wordt gratis een Flonkergood gegeven.

De jury heeft het boek 'In het voetspoor van Heuvel - Meester Heuvel, filosoof en volkskundige; inspirator en schrijver' verkozen tot het Beste Boek 2017. De prijs, een boek van keramiek gemaakt door Elver, werd overhandigd aan Renée Nijhof. Hij is voorzitter van de studiekring die het boek heeft samengesteld. De redactie is gedaan door Wim van Heugten en de onlangs overleden Henk Harmsen.

Renée Nijhof reageert blij: "Deze prijs is fantastisch! Het is erg belangrijk voor onze studiekring. We hebben deze vijf jaar geleden opgericht om het werk van Heuvel onder de aandacht te brengen. We hebben twee en een half jaar aan het boek gewerkt. Het was erg moeilijk om de financiering rond te krijgen. Heuvel schreef in 1927 het boek Oud-Achterhoeks boerenleven. Het wordt nog steeds gelezen in het hele land en beleeft inmiddels zijn 11e druk. Hij beschrijft zijn jeugd in Laren in 1874 en kijkt met heimwee naar zijn ouderlijk huis. Hij voelde het vertrek uit zijn ouderlijk huis als 'verbanning uit het aardse paradijs'. Het heeft nostalgische en ook een documentaire waarde. Het beschreef onder andere de landbouwcrisis in 1880. De studiekring gaat nu verder met het organiseren van een festival in de omgeving van Eibergen over dominee Sluiter'.

De genomineerde boeken waren Huis & Habitat van auteur/fotograaf Peter van Tuijl, Jaarboek Achterhoek en Liemers, De reformatie in Achterhoek en Liemers onder redactie van P. Bresser, L. van Dijk, W. van Heugten, W. Meijerman en A. Stern, In het voetspoor van Heuvel, onder redactie van Henk Harmsen en Wim van Heugten, De wilde planten in en om Zutphen, auteur Kasper Reinink en fotografie Kasper Reinink en Andre Jansen en tot slot Nieuwkijken door auteurs Jack Weijkamp en Lucy Legeland.

Wethouder Antoon Peppelman mocht als eregast het eerste boekje Flonkergood in ontvangst nemen. Hij vertelt dat hij zowel het Achterhoeks als het Nederlands beheerst, maar dat hij een zaal toch liever in het Nederlands toespreekt. Hij roemt de Achterhoek en de Liemers met zijn diverse landschap als de mooiste streek van Nederland.

Herman Riethorst geëerd
Herman Riethorst was door de organisatie uitgenodigd voor een interview over de liedjes die hij in de streektaal schrijft, maar tot zijn verrassing werd hij geëerd voor zijn werk als streektaalambassadeur. Hij ontving een beeldje van een vuist met een opgestoken duim en een oorkonde voor het feit dat hij veel betekent als streektaalambassadeur. Hij heeft ruim honderd liedjes geschreven met teksten die dicht bij de beleving van de mensen staan.

Boekenweek
Van 3 tot en met 10 maart vindt de Boekenweek Achterhoek en Liemers plaats. Deze wordt voor de 20ste keer georganiseerd door de Dialectkring Achterhoek en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Tijdens de Boekenweek worden de streektaal en boeken uit en over de streek onder de aandacht gebracht.

Hofstede Tweewielers: service met passie voor fietsen

Mark Hofstede en Benjamin Klein. Foto: Luc Nijhuis

BORCULO/GROENLO - In een ruim en modern pand, gelegen aan de rand van het centrum van Borculo, staan Mark Hofstede en Benjamin Klein dagelijks tussen een ruim assortiment aan fietsen. Kinder-fietsen, stadsfietsen, lifestyle fietsen, sportieve modellen en natuurlijk e-bikes: Hofstede Tweewielers biedt exemplaren voor het hele gezin van gerenommeerde merken als Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina, RIH, Multicycle, Alpina, Sensa en Merida.

Door Eline Hoffman

Mark, al 10 jaar lang het gezicht van het bedrijf in Borculo, runt samen met Benjamin de fietsenzaak. De twee jonge mannen voorzien klanten van persoonlijk advies over een passende tweewieler én zijn ervaren en vakkundige fietsmonteurs. Terwijl klanten geadviseerd worden over de aanschaf van een nieuwe fiets, wordt er in de open werkplaats in de showroom vakkundig gerepareerd en onderhoud gepleegd. Het is precies deze open en klantgerichte manier van werken die Hofstede Tweewielers uniek maakt: persoonlijk contact, professioneel advies en een toegewijde service en nazorg maken de fietsenzaak tot een begrip in de regio.

Familiebedrijf
De geschiedenis van het familiebedrijf gaat ruim tachtig jaar terug. Destijds was het Marks opa die met de eerste vestiging van Hofstede Tweewielers in Beltrum begon. Als klein jochie was Mark al vaak tussen de fietsen te vinden, later werkte hij op de zaterdagen mee in de zaak. Hij en zijn jongere broer Peter leerden het vak van hun vader; de passie voor tweewielers werd ze dan ook met de paplepel ingegoten.
Drie generaties en vier vestigingen – in Beltrum, Borculo, Ruurlo en Groenlo – later is Hofstede Tweewielers niet meer weg te denken uit de regio. In alle vestigingen wordt dezelfde visie nagestreefd, namelijk met een persoonlijke aanpak de klant écht verder helpen. Dat betekent dat er ook na de aankoop van een tweewieler de nodige service en nazorg wordt verleend. Klanten komen niet alleen voor een nieuwe fiets; ze komen voor nét dat servicestapje extra dat door Hofstede gezet wordt.

Dichtbij de mensen
Inmiddels is het tien jaar geleden dat Hofstede Tweewielers een filiaal opende in Borculo. De reden? Hofstede wilde haar vele Borculose klanten simpelweg dichter bij huis kunnen helpen. Hierdoor werd de vestiging aan de Lochemseweg geopend. Het klantenbestand bleef groeien en om elke klant een optimale service te kunnen bieden werd het na 7 jaar tijd om te verkassen naar een nieuw, groter pand op een betere locatie aan de Needseweg.

Het nieuwe pand werd volledig volgens Marks wensen en eisen ontworpen. De showroom moest ruim, licht, open, modern en fris zijn, met grote ramen en een geïntegreerde werkplaats in de ruimte. Het resultaat is een prachtig pand op een ideale plek: aan de ene kant het gezellige centrum van Borculo, aan de andere kant de grotere winkels op het bedrijventerrein. Hofstede is op deze manier niet alleen qua service en advies, maar ook qua locatie letterlijk dichtbij de mensen. Zeker een bezoekje waard!

Feestelijke jubileumactie
Om te vieren dat Hofstede Tweewielers in Borculo alweer 10 jaar in Borculo gevestigd is, is er een feestelijke jubileumactie opgezet. Op 8, 9 en 10 maart zal de showroom in Borculo bomvol staan met tweewielers waarop stuk voor stuk een korting van 20% geldt. Dus is het tijd voor een nieuwe fiets en wil je persoonlijk advies? Of ben je gewoon benieuwd naar de mooie showroom in Borculo? Je bent van harte welkom bij Hofstede Tweewielers.

Acht Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

Akkoord financiële bijdrage aan Scholder an Scholder

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Sport en beweging kan de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden. Ook als samenleving hebben we belang bij gezonde, vitale en actieve inwoners. Ze doen actief mee aan de maatschappij, zijn meer zelfredzaam, leveren een grotere bijdrage aan de samenleving en economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Zo kunnen maatschappelijke problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging.

Met Scholder an Scholder 2.0 richt men zich aan de ene kant op de concrete invulling van de 21 initiatieven die voortkomen uit Scholder an Scholder 1.0. Maar wordt ook ingezet op 'bruggen slaan', tussen sport en sociaal domein. Een integrale benadering én methodische werkwijze versterkt de inzet van sport als middel voor het sociaal domein. Hiermee wordt meedoen aan de samenleving gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan positieve gezondheid. Bij de domeinen jeugdzorg, Wmo of participatie kan sport doorgaans uitstekend als middel worden ingezet.

De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert, net zoals bij sas1.0, een financiële bijdrage.

Bewoners van De Molenberg roepen herinneringen op met spullen van vroeger

De vitrinekasten met oude gebruiksvoorwerpen. Foto: PR

GROENLO - Herinneringen ophalen aan vroegere tijden aan de hand van spullen en foto's. Medewerkers en vrijwilligers doen dit sinds kort met bewoners van De Molenberg. Een vitrinekast gevuld met spullen van vroeger ondersteund door foto's brengen het gesprek op gang.

Hoe speelden we vroeger? Met dit thema is een vitrinekast gevuld. Een dambord, het spelletje 'quartet', schaatsen (ook wel houtjes of botjes), de voorloper van Meccano en een springtouw. Oude foto's op een bord naast de vitrinekast tonen hoe deze vroegere taferelen eruit zagen.
Bij de vitrinekast hoort een herinneringskoffer die de afdelingen van De Molenberg rondgaat. Een letterbord, het leesboek 'spelletjes van toen', gezelschapsspellen en schaatsen sieren de inhoud van de koffer. "Als de bandjes van de schaatsen kapot gingen, gebruikten we altijd strotouw", herinnert Carla Adema, medewerker van het dagcentrum, zich bij het tonen van de koffer. "Wij noemden ze botjes." Zo roept ieder item van de koffer een herinnering op waarover in gesprek kan worden gegaan.
De Molenberg doet mee aan een roulatiesysteem dat al jaren draait in de locaties van Marga Klompé in Winterswijk. Daar zorgt Vereniging Het Museum ervoor dat de vitrinekasten met ondersteunende foto's en de koffer gevuld zijn met herkenbare spullen van vroeger. In Groenlo verzorgt Ben Bonenkamp van het Stadsmuseum Groenlo dit. Het streven is om vier keer per jaar de spullen te wisselen.
De vitrinekast en het bord voor de foto's zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Molenberg.

Weer bijdrage aan Scholder an Scholder

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging. De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert een financiële bijdrage.

16 / 44

Wethouder Hoijtink reikt Gouden Afvalgrijper uit

De Gouden afvalgrijper werd door de wethouder overhandigd aan Henny van Harxen. Foto: PR

OOST GELRE - 22 enthousiaste vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil ruimen in de gemeente Oost Gelre kwamen donderdagavond bij elkaar in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Tijdens een inspirerend en leerzaam gesprek werden ervaringen uitgewisseld en ideeën opgedaan. Wethouder René Hoijtink bedankte iedereen: "Wij zijn erg blij met jullie inzet. Niet alleen met het opruimen van zwerfvuil, maar ook met de voorbeeldfunctie die jullie hebben voor anderen. Want schoon is de norm. En waar het schoon is blijft het schoon."

Bij binnenkomst draaide een diapresentatie die de actieve vrijwilligers in diverse buurten liet zien. Een aantal van hen ruimt individueel zwerfvuil, anderen vinden het gezellig om dit samen te doen. Sommige buurten koppelen er een lekkere lunch aan vast. Er werd gesproken over het voorkómen van zwerfvuil op evenementen en over educatie voor het lager en voortgezet onderwijs. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA heeft daar op maat gemaakte programma's voor. De zwerfvuilkennis van de aanwezigen lag op hoog niveau. Maar het was schrikken dat 92% van de magen van stormvogels plastic bevat. Reden te meer om de eigen omgeving mooi schoon te houden. Ook het juist scheiden van afval in grondstoffen en afval, en het belang daarvan kwam aan de orde. Want een leeg flesje of blikje dat in de berm ligt, had gerecycled kunnen worden als het in de juiste afvalbak terecht was gekomen.

Wethouder Hoijtink reikte de Gouden Grijper uit aan Henry van Harxen uit Lichtenvoorde, die het park Flierbeek en omgeving regelmatig schoonmaakt. De andere vrijwilligers werden verrast met een uniek handgemaakt boodschappentasje dat gemaakt is van oude veiligheidshesjes. De avond werd georganiseerd door de gemeente Oost Gelre in samenwerking met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon dat de gemeente Oost Gelre met 17 andere ROVA-gemeenten voert. Iedereen die ook wil meedoen of wie ideeën heeft om zwerfvuil in de gemeente Oost Gelre te voorkomen of te bestrijden, of wie een afvalgrijper wil ontvangen om in zijn eigen buurt zwerfvuil te ruimen, kan dit melden via info@mooi-schoon.nl kenbaar maken. Men neemt dan zo snel mogelijk contact op.


Marieke Frank stelt zich voor

Beste inwoners van Oost Gelre,

Over twee weken is het zover, dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb wederom besloten mij verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Al enige tijd ben ik politiek actief, eerst nog voor de gemeente Groenlo en vanaf 2005 voor de gemeente Oost Gelre. Ik ben al eerder raadslid geweest. Afgelopen vier jaar mocht ik namens het CDA uw wethouder zijn met Economie en Financiën in mijn portefeuille. Voor wie mij nog niet kennen: Ik woon in Groenlo, 46 jaar, getrouwd en moeder van drie zonen. Opgegroeid in een ondernemersgezin en met een echtgenoot die ook zelfstandig ondernemer is, is de gemeentelijke overheid echt anders. Iedereen mag meepraten en alle belangen moeten worden afgewogen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk telt het resultaat voor de samenleving. Ik wil mij graag weer 4 jaar voor Oost Gelre inzetten om mooie resultaten voor de samenleving te bereiken. Midden in de samenleving staand, wetend wat mensen beweegt, kan ik mijn bijdrage leveren in het leveren van de juiste besluiten voor Oost Gelre.

Vanuit mijn achtergrond is het niet zo gek dat economische onderwerpen mij aan het hart liggen. Een goed draaiende economie is basis van een gezonde samenleving. Daarom zijn mijn speerpunten voor de komende vier jaar gericht op het versterken van onze economie:

Sterke bedrijventerreinen
Oost Gelre heeft een sterke economie: mooie bedrijven; goed ontsloten bedrijventerreinen, maar de ontwikkelingen gaan snel en daar moet de overheid op in spelen. Met de nieuwe N18 wordt de bereikbaarheid verbeterd. Onze bedrijventerreinen zijn gunstig gelegen aan de N18 en van deze gunstige ligging moeten we profiteren. Er dient voldoende bedrijfsgrond voorradig te zijn en we moeten bedrijven zodanig faciliteren dat zij zich in Oost Gelre verder kunnen ontwikkelen.

Versterken toerisme
Met ons mooie buitengebied, met een mooie vestingstad en met onze ondernemers zijn alle ingrediënten aanwezig om deze sector te versterken. De toeristische sector is de banenmotor van het MBO en dus niet onbelangrijk om deze te versterken. Onze grensligging moeten we meer zien uit te buiten en de Duitse toerist naar Oost Gelre zien te trekken. Gemeente en ondernemers moeten samen optrekken om te blijven innoveren zodat de toerist telkens verrast wordt door het hippe aanbod in Oost Gelre.

Daarnaast moet er stevig worden ingezet op een goede marketing & promotie.

Behoud van jongeren voor Oost Gelre
Na de middelbare school trekken veel jongeren weg om te studeren. Helaas keren ze niet allemaal terug na hun studie. Deze jongeren hebben we echter hard nodig. Daarom moeten we de jongeren voordat ze vertrekken kennis laten maken met het bedrijfsleven van Oost Gelre. Hier zijn namelijk ook mooie banen voor hoogopgeleiden. Tijdens de studie moeten we deze jongeren blijven volgen en binden aan Oost Gelre. Dit vergroot de kans dat men terugkeert naar Oost Gelre.

Vitale centra
Winkelcentra staan onder druk. Maar er zijn ook kansen. Consumenten zijn nog steeds op zoek naar sfeer en beleving. In Lichtenvoorde is nu gestart met een ondernemersfonds. Dit moet er ook voor Groenlo komen. Hiermee kunnen de ondernemers zelf vorm geven aan hun evenementen en sfeer creëren in het centrum. Daarnaast moet het mogelijk zijn in aanloopstraten winkels om te vormen naar andere functies, die ook "traffic" genereren in het centrum. Wonen kan ook één van die functies zijn.

Voor Groenlo moeten we op zoek naar mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te realiseren.

Ik wil graag voor u aan het werk! Samen bouwen we verder! Stem daarom, maar zeker als inwoner van Groenlo, 21 maart 2018 op Marieke Frank, lijst 1, nr.2

Met vriendelijke groet,

Marieke Frank

Is er toekomst voor mestvergisting?

Paul Wallerbos van Mestvergister Nee biedt Rik Grasshof de petitie aan. Foto: PR

BELTRUM - 'Geen subsidie voor mestvergisting!' Dat was vorig jaar de strekking van een interview in de Gelderlander met Jesse Klaver, de lijsttrekker van GroenLinks. Een uitspraak die in de regio soms met gefronste wenkbrauwen zal zijn gelezen. Rik Grashoff, lid van de Tweede Kamer fractie van GroenLinks, werd afgelopen vrijdag uitgenodigd door de afdeling Berkelland van GroenLinks om van gedachten te wisselen over nut en onnut van mestvergisting. Plaats van samenkomst: Groot Zevert, sinds 2004 exploitant van de biovergistingsinstallatie op de voormalige vuilstortplaats 'De Bellegoor'.

Door Rob Stevens

Aan tafel zaten een vijftiental vertegenwoordigers van diverse pluimage: leden van GroenLinks uit de regio, Groot Zevert, For Farmers, de actiegroep tegen de komst van een grote mestvergister in Groenlo en vertegenwoordigers van Stichting Biomassa en de Gelderse Milieu Federatie. De inzet van de bijeenkomst? 'De bedoeling met elkaar in gesprek te komen over het wel en wee van mestvergisting. De aanzet tot een visie, een gemeenschappelijke stip op de horizon'. Een belangrijk element in de discussie is voor GroenLinks dat mestvergisters draaien mede dankzij een forse subsidie van de overheid. Een discussie waarbij tot op moleculair niveau de verwerking van mest en biomassa werd geanalyseerd.

Arnold Beunk van gastheer Groot Zevert beet het spits af. Hij heette iedereen welkom op de voormalige vuilstortplaats 'Bellegoor'. Beunk ziet Bellegoor als een goed voorbeeld van productie in het tijdperk van de lineaire economie. "Wij leveren met ons hedendaagse bedrijf een bijdrage aan de circulaire economie. Het systeem waarin afval niet bestaat, maar reststoffen opnieuw worden benut. Het doel is mest te vergisten, met toevoeging van andere organische grondstoffen als koffiedik en graanresten, om bruikbare grondstoffen te krijgen die hergebruikt kunnen worden in de sector zelf." Van de elf miljoen kuub gas die Groot Zevert produceert wordt acht miljoen kuub geleverd aan Friesland Campina in Borculo. De rest wordt omgezet in stroom dat geleverd wordt aan het elektriciteitsnet. We werken duurzaam en draaien goed, mede dankzij subsidie.
Paul Wallerbos van de actiegroep 'Megamestvergister Groenlo NEE' ergerde zich aan het feit dat in de media mestvergisters, waar ook plannen voor bestaan in Groenlo, als producenten van groene energie worden gepresenteerd. De gewonnen biogasenergie wordt in Groenlo gebruikt om de mest voor export in te drogen. Terwijl de veiligheid en leefbaarheid van inwoners in het geding is.

In de discussie werden veelvuldig de nadelige gevolgen van de toegenomen schaalgrootte in de sector genoemd. Een van de oorzaken dat volgens Volkert Vintges van de Gelderse Milieu Federatie het Achterhoeks landschapsbeeld verdwijnt. "De sector kampt met vele problemen, waaronder de terugloop van de insectenstand, afname van de biodiversiteit, ammoniakuitstoot en de opwarming van de aarde. Elk probleem wordt vervolgens in een hokje gezet en apart opgelost. Er is geen integrale visie."

Johan Temmink van For Farmers, een internationaal opererende voeronderneming, vond dat politiek te vaak wordt bedreven op basis van emoties in plaats van feiten. Hij stelde de aanwezigen een aantal vragen over de omvang van de veestapel. Het beeld heerst dat deze alleen maar groter wordt, terwijl deze in werkelijkheid al jaren min of meer op het zelfde niveau blijft. "Maar of het aantal nu groeit of niet, het aantal dieren is gewoon te groot", concludeerde Tweede Kamer lid Rick Grashoff: "Het systeem loopt vast. Bedrijven in de sector verdienen te weinig. Dan is er ook geen financiële ruimte voor innovatieve, meer duurzame toepassingen. Mijn stelling is dat de sector moet krimpen. Dat kan niet snel, de bedrijfstak heeft daarvoor tijd nodig. In de overgangsperiode is mestvergisting zeker nodig. Daarna kan vergisting nog toegepast worden om milieuvervuilende kunstmest te vervangen door meststoffen uit een vergister." Arnold Beunk ziet voor Groot Zevert in die toekomst nog steeds een rol weggelegd. "Wij zullen daarom blijven vernieuwen."

Derde ronde bridgecompetitie

GROENLO - Het bridgeseizoen schiet al weer aardig op. Van de vier competitieronden van zes avonden zijn er drie gespeeld. Dinsdag 20 februari werd de laatste avond van de derde competitieronde gespeeld.

De beslissing wie de winnaars zouden worden van deze derde ronde viel pas op de laatste avond. Met minimaal verschil behaalde het paar Gerda en Hennie Hilderink de eerste plaats in de A-lijn. Ze werden eerste dankzij het behaalde hoge percentage van 67,71% op de laatste speelavond. Net voldoende om het paar Hans Wentink-Boudewijn Albering van de eerste plaats te verdringen. Hun scores waren respectievelijk 55,11% en 54,85%. Slechts een verschil na zes avonden van 0,26%. Met slechts een verschil van 0,04% werd het paar Marian Spijker-Leo van Dijk derde Zij scoorden 54,81%.

In de B-lijn waren de onderlinge verschillen wat groter. Na zes avonden werd het paar Hetty Klaassen- Els Smit eerste met 55,61%. Met bijna 2% minder werd het paar Anny te Brake – Annie Klomberg tweede met 53,79%. Met slechts een verschil van 0,15% kwam het paar Lucy en Hennie Lichtenberg op de derde plaats. Zij scoorden 53,64% Deze drie paren promoveren naar de A-lijn.

Ook in de C-lijn ware de verschillen niet erg groot na zes speelavonden. Op de eerste plaats eindigde het paar Trees Geelink-Lucy Nijhof. Ze behaalden 57,40%. Met slechts 0,82% minder kwam het paar Gonda Hulshof-Lammy Woerdman op de tweede plaats. Met nog eens 0,83% minder kwam het paar Bert Dijkmans-Joop Frank op de derde plaats. Zij behaalden 55,41%. Deze drie paren mogen in de vierde ronde in de B-lijn spelen.

Dinsdag 27 februari werd de vierde ronde van de topintegraal competitie gespeeld. Het paar Adele te Maarssen-Henk Luttikholt werd deze avond eerste. Ze behaalden 61,40%. Tweede werd het paar Marian Spijker-Leo van Dijk met 61,34%. Slechts een minimaal verschil van 0,06%. Derde werd het paar Doortje Overkamp-Stien Wielens met 59,43%. Er wordt nog één avond topintegraal gespeeld. Na 4 ronden staat het paar Henk Dekker-Michäel Daniël op de eerste plaats met 60,07%. Plaats twee wordt ingenomen door het paar Anneke en Ad van der Linden met 56,90%. Plaats drie is voor Gerda en Hennie Hilderink met 56,07%.

Dinsdag 6 maart begint de laatste competitieronde. De strijd om het clubkampioenschap is dit jaar erg spannend. Na drie competitieronden staan er drie paren gelijk bovenaan. Dat kan dus nog spannend worden.

Wie ook interesse heeft om te leren bridgen, kan mailen naar secretaris@dsbgroenlo.nl.


www.dsbgroenlo.nl

Tim Knol en Kraantje Pappie ook naar Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross presenteert opnieuw dertig namen, waaronder Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Kraantje Pappie, Hans Kazàn en Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk. Ook Tim Knol komt naar de Zwarte Cross. Alleen voor de vrijdag zag nog enkele kaarten te koop, met Nathaniel Rateliff & The Night Sweats en Kraantje Pappie op het hoofdpodium.

Elke drie weken maakt de organisatie van de Zwarte Cross nieuwe namen bekend. Dit keer zijn dat er 30: Nathaniel Rateliff & The Night Sweats (VS), Kraantje Pappie, Hans Kazàn, Tim Knol, Arp Frique & Family, Eerste Hulp Bij Oversteken, Pieter Post presenteert: Polynesisch vuurwerk, Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk, Daredevils, Diss Nie Okay, Hackensaw Boys (VS), House Of Rock, Kennèh, De Rauwe Jappels, SUSTO (VS), Taliband, The Limiñanas (FR), The Wetnecks, Hoorspel Het Duister, Jeroen Bekke, Martijn Kardol, The Black Blues Brothers (IT), Boka de Banjul, MAMIHLAPINATAPAI, Frontliner, Mightyfools, LNY TNZ, Ensemble National de Reggae (FR), Collieman (BE) en Tommy Tornado. Inmiddels staat de teller op 99% verkochte kaarten.

Contrasten
De Zwarte Cross staat bekend om de bijzondere contrasten en gekke tegenstrijdigheden. Zo vond de organisatie het bijvoorbeeld de hoogste tijd voor een hiphoppodium. Bij deze 22e editie is het dan eindelijk zover. In samenwerking met muziekplatform Noisey zijn afgelopen woensdag de eerste namen bekend gemaakt waaronder Extince en Fresku. Op het terrein, 160 hectare groot, is er naast hiphop ook een Gospel Church. Hier kunnen zowel gelovigen als atheïsten zich vinden in een gezamenlijke overtuiging dat iedereen kan zingen, dansen en er een mooie tijd van kan maken met de mensen om zich heen. In de Universitent geven gepassioneerde wetenschappers de coolste colleges in begrijpelijke mensentaal. Op de Reggaeweide zijn topacts uit binnen- en buitenland van de partij om een exotisch strandfeest te verzorgen. Scheurende blues, dampende soul, rauwe rootsmuziek en stampende boogie, dat is de muziek van The Bayou met de sfeer van de Amerikaanse zuidelijke staten. Bij Exoticana worden balkan, couscous, mariachi, cumbia, chili, klezmer, koriander en afrobeat tot een weergaloze, onweerstaanbare mix. Wederom vindt de finale van de Dutch Masters of Motocross plaats op de Zwarte Cross. Zelf sportief doen kan in het water van festivalstrand Playa Gasolina. Lege magen worden gevuld op de Fijnproeversweide. De beste 'single dish restaurants' op wielen staan ingeparkeerd op het strand van Playa Gasolina. Het Kampvuur is misschien wel de gezelligste plek van het festival. Het kampvuurpodium is te vinden in het Walhalla: het festivalterrein exclusief voor campingbezoekers. Ook komen er zo'n 1000 theaterartiesten naar de Theaterweide in Lichtenvoorde. De meest uiteenlopende theateracts uit binnen- en buitenland vermaken je in de Theatertent, Theatertipi, op het Buitenpodium en op het podium voor alle Andere Apartigheid. In totaal zijn er 33 verschillende podia en komen er meer dan 250 bands en 1000 theaterartiesten.
Een festivalprogramma met muziek, theater, motorcross en stunts verpakt in een dikke laag humor trekt veel bekijks. Dat is onder andere te merken aan de kaartverkoop. Zo zijn de zaterdag en zondag inmiddels uitverkocht. Voor de vrijdag is inmiddels al 93% van de kaarten verkocht. De kans bestaat dat vóór aanvang van het festival ook de vrijdag uitverkocht raakt. Dit betekent dat de Zwarte Cross voor het eerst in de geschiedenis op voorhand en voor het derde jaar op rij helemaal uitverkocht is.

'Leven vóór de dood!'
Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' tot thema te kiezen. Festivaldirectrice Tante Rikie stelt: "Op ieder moment van de dag moet je er alles uit zien te halen en je voelen alsof je thuis bent! Vanuit de Hummelse Hei een welgemeend en dringend: Welkom thuus, Zwarte Crossers! Leven vóór de dood!"


Afgedankte verlichting ook welkom bij Stichting Aktief Groenlo

Afgedankte verlichting ook welkom bij Stichting Aktief Groenlo

GROENLO - Wecycle geeft in een nieuwe campagne extra aandacht aan de kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting. Aanleiding is dat binnenkort ook consumentenarmaturen (bijvoorbeeld bureaulamp, bedlamp, staande lamp, hanglamp, tuinlamp) apart moeten worden ingeleverd voor recycling.

De kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen en zijn een sociaal en duurzaam alternatief voor afgedankte spullen en apparaten. In de kringloopwinkels krijgt bijna alles wat binnenkomt een tweede leven door producthergebruik of via recycling. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Wecycle-directeur Jan Vlak over de kringloopwinkel als inleverpunt: "Wij willen het consumenten zo makkelijk mogelijk maken om in te leveren. De kringloop is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. De winkels ontvangen miljoenen bezoekers, zowel kopers als mensen die spullen komen doneren en zijn daarmee een logisch inleverpunt. De doelen van beide organisaties liggen in één lijn: duurzaam omgaan met producten." Wecycle werkt samen met meer dan 70 kringloopwinkels, waaronder Stichting Aktief Groenlo.

Door de samenwerking tussen Wecycle en de kringloopwinkels ontstaat een win-win-situatie die bijdraagt aan de circulaire economie. Van alles dat bij een kringloopwinkel binnenkomt, wordt 40 tot 50 procent opnieuw verkocht. Door afgedankte verlichting in te leveren bij Wecycle, worden lampen voor 90 procent en de armaturen voor 75 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Door recycling blijven bovendien milieugevaarlijke stoffen als kwik of pcb-houdende onderdelen uit het milieu.

Jesus Christ Superstar in Concert in De Mattelier

GROENLO - In de week voorafgaande aan Pasen, de lijdensweek, wordt op meerdere plaatsen in het land een eigen versie van The Passion uitgevoerd. Dit in navolging van het grote succes van de jaarlijkse televisie-uitvoering van de Evangelische Omroep. Een vertelling van het lijdensverhaal en de laatste uren van Jezus Christus. De eerste officiële weergave van het verhaal is echter de wereldberoemde, legendarische rockopera Jesus Christ Superstar, van Sir Andrew Lloyd Webber en Sir Tim Rice, over de laatste dagen van het leven van Jezus Christus. Musical Producties Gaanderen (MPG), met spelers, muzikanten en medewerkers uit de gehele Achterhoek, voert de rockopera in de aanloop naar Pasen op in verschillende Achterhoekse kerken en in De Mattelier in Groenlo, op donderdag 29 maart.

Door Henri Walterbos

Het stuk behandelt, grotendeels vanuit het gezichtspunt van Judas, de laatste week uit het leven van Jezus en de manier waarop Judas afstand neemt van Jezus. Tegelijkertijd zijn de hogepriesters bang voor het afkalven van hun gezag als steeds meer volk Jezus volgt en hem aanspoort hun land te bevrijden van de Romeinse overheersing. Deze houding van het volk beangstigt ook Jezus, die weet welk lot hem te wachten staat. Uiteindelijk vinden de hogepriesters en Judas elkaar en wordt Jezus verraden, waarna Judas uit wroeging zelfmoord pleegt. De lokale Joodse heerser Herodes, aan wie Jezus wordt voorgeleid, beschouwt Jezus door de verhalen over zijn wonderen slechts als een amusante goochelaar en stuurt hem, als Jezus niet aan zijn verzoeken voldoet, teleurgesteld door naar Pontius Pilatus. Deze Romeinse gouverneur van Judea, die zelf geen kwaad in Jezus ziet, ziet zich door de druk van het volk, gecombineerd met Jezus' halsstarrige houding, gedwongen Jezus te laten kruisigen.

Lof
Het is niet de eerste keer dat MPG de rockopera opvoert. Al in 2001 werd reeds lof geoogst met een eigentijdse vertolking van de rockopera. In 2003 en 2013 volgden opvoeringen in schouwburg Amphion in Doetinchem met avond aan avond uitverkochte zalen. De cast bestaat uit circa 45 spelers en tientallen vrijwilligers. Per voorstelling eveneens tien kinderen van het kinderkoor van de MPG. René Kuipers uit Groenlo, vicevoorzitter en de verantwoordelijk technische man van de MPG, is trots dat de rockopera in zijn woonplaats opgevoerd wordt, ook nog eens in De Mattelier, de plek waar hij het aanspreekpunt is voor licht, geluid en beeld. "Ik kwam met de MPG in contact toen zij bij The Wall in het Steengroeve theater in Winterswijk waren betrokken. Vrienden van ons uit Groenlo maken deel uit van MPG, net als mensen uit Lichtenvoorde en Winterswijk. Ik wilde graag iets met techniek doen bij zo'n productie. Toen ben ik gevraagd een keer naar een repetitie in Gaanderen te komen kijken, en sindsdien ben ik blijven plakken," lacht René. "Mijn eerste productie was Aïda. Elke anderhalf jaar doen we een grote productie in het Amphion. Daar omheen doen we allerhande losse dingen zoals een eigen productie tijdens de kerst in de kerk van Gaanderen. En nu weer Jesus Christ Superstar. We zijn blij dat we de rechten weer hebben gekregen." Uit Groenlo doet Dominique Laarveld mee en Emile Laarveld in het combo, bestaande uit zes muzikanten. Uit Lichtenvoorde Mirella te Brake, uit Winterswijk Gerald Borkent-Dekker. Muzikaal leider is Gerben Kruisselbrink uit Barlo. "Het is een volledig gezongen stuk. In het Engels, modern aangekleed, maar wel het klassieke verhaal. We doen de voorstelling normaliter in kerken maar ik wilde het graag hier doen omdat hier in de Mattelier de faciliteiten zo ontzettend goed zijn." René is verheugd en trots op zowel MPG als De Mattelier. "Naast het verhaal over de laatste week van Jezus is het een verhaal over vriendschap, liefde en innerlijke strijd. Het MPG is een mooi gezelschap, met mooie stemmen, mooie mensen, die al meerdere keren zijn genomineerd voor amateurmusicalawards. Het is een zeer serieuze club mensen. We hebben een wachtlijst van mensen die er graag bij willen. Je komt er alleen maar bij door middel van audities." De voorstelling begint 19.30 uur. Kaarten zijn voor 15 euro per stuk verkrijgbaar via de website van De Mattelier.

Afgedankte verlichting ook welkom bij Stichting Aktief Groenlo

GROENLO - Wecycle geeft in een nieuwe campagne extra aandacht aan de kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting. Aanleiding is dat binnenkort ook consumentenarmaturen (bijvoorbeeld bureaulamp, bedlamp, staande lamp, hanglamp, tuinlamp) apart moeten worden ingeleverd voor recycling.

De kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen en zijn een sociaal en duurzaam alternatief voor afgedankte spullen en apparaten. In de kringloopwinkels krijgt bijna alles wat binnenkomt een tweede leven door producthergebruik of via recycling. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Wecycle-directeur Jan Vlak over de kringloopwinkel als inleverpunt: "Wij willen het consumenten zo makkelijk mogelijk maken om in te leveren. De kringloop is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. De winkels ontvangen miljoenen bezoekers, zowel kopers als mensen die spullen komen doneren en zijn daarmee een logisch inleverpunt. De doelen van beide organisaties liggen in één lijn: duurzaam omgaan met producten." Wecycle werkt samen met meer dan 70 kringloopwinkels, waaronder Stichting Aktief Groenlo.

Door de samenwerking tussen Wecycle en de kringloopwinkels ontstaat een win-win-situatie die bijdraagt aan de circulaire economie. Van alles dat bij een kringloopwinkel binnenkomt, wordt 40 tot 50 procent opnieuw verkocht. Door afgedankte verlichting in te leveren bij Wecycle, worden lampen voor 90 procent en de armaturen voor 75 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Door recycling blijven bovendien milieugevaarlijke stoffen als kwik of pcb-houdende onderdelen uit het milieu.

De Grolse Hofzangers al 35 jaar zanglustig

Henny Abbink van De Grolse Hofzangers voor De Mattelier in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Op 7 april een jubileumpodium in SCC De Mattelier

Door Theo Huijskes

GROENLO - Met de editie 2018 van het jaarlijkse Spätschoppen viert de populaire zanggroep De Grolse Hofzangers het 35-jarig bestaan. Een en ander gaat op zaterdag 7 april gepaard met een vrolijk en gevarieerd avondvullend programma in De Mattelier in Groenlo. Het is voor de eerste maal dat de vijftien zangers tellende groep een podium krijgt in De Mattelier. Aanleiding om met zanger van het eerste uur Henny Abbink terug- en vooruit te blikken.

"De aanleiding tot de oprichting in 1982 van deze zanggroep was een afscheiding van de Groenlose mannenzangvereniging Inter Nos. Meningsverschillen over zaken als het repertoire, deden een aantal Inter Nos-mensen besluiten om een eigen zelfstandig koor op te richten", vertelt Henny Abbink, die zelf enkele maanden na de oprichting aansluiting zocht bij het koor en inmiddels met Theo Geurink tot de oude kern behoort. "De Grolse Hofzangers, nog steeds een groep echte hobbyisten waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat, is destijds van start gegaan in het voormalige verenigingsgebouw D'n Angang in de Notenboomstraat om vervolgens vele jaren achtereen gebruik te maken van het Pioniersgebouw aan de Woerdseweg. Sedert het moment dat dit gebouw plaats moest maken voor het nieuwbouwplan Brouwhuizen repeteren wij wekelijks op de maandagavond bij Café Halfweg in Voor-Beltrum."

Optredens in het gehele land
De Grolse Hofzangers hebben in hun bestaan reeds her en der in het land opgetreden. Dit varieert van Ridderkerk tot Spijkenisse, van Roswinkel tot 's-Gravendeel en van Zevenaar tot Zaandam. "Met ons op dit moment uit vijftien zangers en een geluidstechnicus bestaande koor mikken wij dit jaar op circa vijftien optredens", zegt Abbink. "Ons programma is afgestemd op vrolijke en bovenal gezellige muziek en zang. Daarbij kunnen wij putten uit een repertoire, dat door de jaren heen meer dan 150 vaste, voor het merendeel populaire nummers telt. Het is niet meer zo van de huidige tijd, maar wij zijn nog steeds super trots op een achttal succesvolle cd's, die wij in ons bestaan hebben opgenomen." De leden van het koor komen niet alleen uit Groenlo, maar ook uit omliggende plaatsen. "Mede vanwege het gegeven dat ons door de jaren heen een aantal trouwe leden is ontvallen, hebben wij te maken gehad met diverse mutaties. Maar met de huidige bezetting zijn wij tevreden. Onze wens is eigenlijk om nog een zestiende lid te kunnen verwelkomen en om meer in met name Groenlo en Lichtenvoorde te kunnen optreden."

Spätschoppen
Met het Spätschoppen, dat vooraf werd gegaan door het Frühschoppen, werd door de jaren heen achtereenvolgens zalencentrum Meijer, Erve Kots in Lievelde en uitgaanscentrum City Lido aangedaan. Dit jaar vindt op de eerste zaterdag van april een bonte en gevarieerde avond in De Mattelier plaats. Naast het feit dat De Grolse Hofzangers zelf het hoofdmenu verzorgen, kunnen de belangstellenden in De Mattelier tevens genieten van de klanken van de bekende Twentelandkapel uit Buurse. Daarnaast zal buutreedner Mathilde (Geerds) oet Weersel, bekend van het streektheater Riesewijk & Co, voor het voetlicht treden. "Toch een uitnodigend programma, dat de liefhebber niet mag missen", besluit Henny Abbink.


Münsterland en de Achterhoek in beeld

Roland Icking in de expositieruimte. Op de achtergrond enkele Nederlandse foto's. Foto: Karin Stronks

Oostenrijkse fotograaf exposeert in Suderwick

Door Karin Stronks

SUDERWICK – De Oostenrijkse fotograaf Roland Icking fotografeert al jaren 'boerderijen met een gezicht' in de Achterhoek. Hij begon met project 'FACadE' in Münsterland, ontdekte later de schoonheid van de Achterhoek en ging ook daar aan de slag. Hij exposeert zijn werk van 4 maart tot 14 april in het GrenzBlickAtelier aan het Hahnenpatt 15A in Suderwick.

Al toen Roland Icking heel jong was werd hij gefascineerd door 'gezichten', in auto's, stallen en huizen.
Hij legt uit: "Toen ik jong was zag ik een 'gezicht' in de schuur van mijn ouders, later zag ik ook gezichten in de voorkant van auto's. Voor mij was dat 'gezicht' een soort van merkteken, een logo. Dat vind ik nu nog steeds typisch, zo is het project 'FACadE' ontstaan." Icking begon met fotograferen in Münsterland, Duitsland.

Hij geeft aan: "Als ik een gevel zie die 'iets' heeft dan bel ik gewoon aan en vraag of ik de boerderij, het liefst met bewoners, (huis)dieren en landbouwvoertuigen mag fotograferen. Als ik het vertrouwen krijg van de bewoners maken we een afspraak voor het maken van een foto. Vaak ben ik een hele dag bezig voordat ik een goede foto heb gemaakt."

Schoonheid van de Achterhoek
Icking werkt als verpleegkundige in Wenen, hij heeft beeldende kunst gestudeerd. In de vakanties komt hij naar de Achterhoek om foto's te maken. "Mijn broer woont in Amsterdam, ik ontdekte de schoonheid van de Achterhoek onderweg naar hem toe. Eerst leerde ik Nederlandse woorden voordat ik ging fotograferen. Rond Winterswijk begon ik, daarna volgde het Aaltense buitengebied. Het is mijn bedoeling om totaal 72 foto's te maken, 36 in Duitsland, 36 in Nederland. Dan is project 'FACadE' klaar. Ik verwacht het dit jaar af te ronden maar misschien heb ik nog een jaar nodig", legt de Oostenrijker uit. Hij werkt in de Achterhoek op dezelfde manier als in Duitsland.

'Vaak de hele dag bezig voor de goede foto'

Kindertekeningen
Als Roland aan het werk is in de Achterhoek logeert hij bij een familielid in Borken. Zijn fotospullen haalt hij voordien op bij zijn broer in Amsterdam. Project 'FACadE' loopt al vanaf 2015. "Van de tien boerderijbewoners krijg ik van ongeveer zes toestemming om een foto te maken. Het mooist is om een foto te maken als het bewolkt is, dan zijn de kleuren beter, echter, egaler. Eigenlijk zijn mijn foto's een soort van kindertekeningen, mama, papa, hond, poes, auto, boom.
De façades veranderen, in de foto's is een ontwikkeling te zien. In het begin was het puur de architectuur zonder mensen en dieren, later maakte ik foto's van mensen en dieren die poseerden, op de meest recente foto's komen bewoners in actie en verrichten mensen en dieren handelingen."

'FACadE'
De expositie 'FACadE' is te zien in het GrenzBlickAtelier, in de voormalige fabriekshal en kippenstal. Families die zijn gefotografeerd waren uitgenodigd voor de opening die op 4 maart plaatsvond. Eventmanager Verena Winter heeft de tentoonstelling ingericht. Links hangen de foto's die in Duitsland zijn gemaakt, rechts die van de Achterhoekse boerderijen. "Dat is een bewuste keuze. Ook heb ik bepaalde foto's tegenover elkaar opgehangen om een bepaalde symmetrie te creëren", aldus Verena. GrenzBlickAtelier is geopend van 9 tot en met 11 maart, van 16 tot en met 18 maart en op 23 en 24 maart, telkens van 12.00 tot 17.00 uur. Op deze dagen kan men de foto expositie 'FACadE' bekijken, daarna op afspraak.

Erfgoedfestival 'Gelderland Grensland'
In het kader van het Erfgoedfestival, dit jaar met het thema 'Gelderland Grensland', is de fototentoonstelling 'FACadE' in de boerderij van de voorzitter van Dinxperwick Werner Brand, Hahnenpatt 2 in Suderwick te zien. Het erfgoedfestival wordt dit jaar gehouden van woensdag 23 mei tot en met vrijdag 22 juli.

Het Keunenhuis gaat leven

Nel en Henk in een bootje voor De Gulle Waard. Foto: Natuurmonumenten-Laurence Delderfield

WOOLD - Het Keunenhuis in de Winterswijkse buurtschap Woold krijgt een nieuwe bestemming. Nel Schellekens en Henk den Herder, bekend van restaurant de Gulle Waard uit Winterswijk nemen hun intrek in het unieke pand. Zij zetten een concept neer dat aansluit bij de historische boerderij en het omringende kleinschalige landgoed. Gebiedsmanager Natuurmonumenten Udo Hassefras: "We zijn erg blij met hun komst en zien met Nel en Henk een prachtige toekomst voor het Keunenhuis tegemoet."

'De samenhang van cultuur en natuur maakt het complex uniek'

Het landgoed Keunenhuis is een prachtig voorbeeld van een authentiek hoevelandschap. Udo: "Het landgoed bevat een rijksmonumentale boerderij, bos, boomgaard, akkers, houtwallen, wei- en hooilanden. Alles nog in originele en complete staat en daarom van onschatbare cultuurhistorische waarde. De samenhang van het hele complex maakt het uniek." Het landgoed is een paar jaar terug samengevoegd met het bos in de Bekendelle, dat al eigendom was van Natuurmonumenten en vroeger deel uitmaakte van het Keunenhuis. Zo is de oorspronkelijke omvang hersteld: een landgoed van 23 hectare waar reeën, vleermuizen en vogels als geelgors, grote gele kwikstaart, patrijs, groene specht en steenuil zich thuis voelen.
"Veel mensen zien ons alleen als natuurbeschermer, maar natuur is vaak verweven met oude, typisch Nederlandse cultuurlandschappen, en juist door die samenhang is het logisch dat het beschermen van cultureel erfgoed - net als natuurbescherming - tot de kerntaken van de vereniging hoort", aldus Udo.

Het Keunenhuis. Foto: Natuurmonumenten-Laurence Delderfield

De keuze voor Nel en Henk was voor Natuurmonumenten een logische. Nel werkt 'volhoudbaar'; een korte keten 'landschap-op-het-bord-keuken' waarin de streek en samenwerking centraal staan. Na 25 jaar een succesvol bedrijf gerund te hebben wil Nel haar filosofie ten aanzien van een duurzame productie en verwerking van voedsel nog directer overbrengen. Geen voedselverspilling, duurzaam en passend bij hoe in vroeger tijden met voedsel omgegaan werd. In het Keunenhuis wil zij verleden, heden en toekomst samenbrengen. In samenwerking is het plan opgepakt om van het Keunenhuis de culinaire proeftuin van de Nels No Waste keuken te maken. Een prachtige, authentieke en eerlijke locatie waar Nel haar producten kan ontwikkelen en kan laten proeven; het moet vooral een (zelf) ervaringscentrum worden.

De boerderij wordt komend jaar verbouwd om hem geschikt te maken voor Nel en haar bedrijfsactiviteit. Gelukkig is er een bijdrage van Leader-Achterhoek voor de realisatie van het plan. Udo: "We zijn echt enorm blij dat we aan de slag kunnen met het Keunenhuis en zien uit naar de samenwerking met Nel en Henk." Tijdens de verbouwing worden activiteiten rondom het Keunenhuis georganiseerd om alvast een kijkje in 'de keuken' te geven. Informatie daarover en over de voortgang van de verbouwing verschijnt op de website.


www.natuurmonumenten.nl

Handbalsters Grol 1 winnen bij TVO

GROENLO - Na een geslaagde winteractiviteit op vrijdagavond, die voor velen tot in kleine uurtjes doorging, vertrokken de dames van Grol op zaterdagavond 3 maart richting Hengevelde. Onderweg werden er nog twee dames opgepikt in Delden, omdat de lappenmand bij dames 1 helaas flink gevuld is. Bij de thuiswedstrijd heeft TVO de punten in Groenlo achtergelaten. Ook deze keer waren de dames van Grol erop gebrand om de punten in eigen zak te steken. En dat lukte: Grol won met 25-20.

De wedstrijd ging in het begin gelijk op, zowel Grol als TVO wisten het doel te vinden. Het bleef spannend, ruststand 13-14 in het voordeel van Grol. In de rust pepten de dames elkaar flink op. Helaas gingen de dames van Grol niet goed van start en hier maakten de dames van TVO goed gebruik van waardoor ze uitliepen naar 16-15. Grol maakte hierop direct de gelijkmaker 16-16 en vanaf dit moment ging de knop om bij de dames van Grol en streden ze weer voor de twee punten. Ze pakten de voorsprong van 19-21. De dames van Grol gingen lange aanvallen spelen zodat ze tijd wisten te winnen en de voorsprong wisten te behouden. Hierdoor liepen de dames uit naar 20-25, tevens de eindstand. Aankomend weekend hebben de dames geen wedstrijd, maar op zondag 18 maart om 13.00 uur staat de thuiswedstrijd tegen Bentelo dames 3.

Op zaterdagavond 3 maart speelde Grol dames 3 een thuiswedstrijd tegen Reflex 2. De week ervoor speelden de dames uit Groenlo uit tegen Reflex 1, en dat liep uit op een flinke domper. Des te meer was het team erop gebrand om er deze wedstrijd meer uit te slepen. Grol besluit met vier wissels op de bank vanaf de start op tempo te spelen. Het advies van coach Martine is gebruik te maken van dat tempo en met volle overtuiging door te gaan of de bal op het laatste moment af te leggen naar de cirkel of de hoekspeelster. Door met die overtuiging de verdediging op te zoeken en een poging tot passeren te doen, worden er al snel twee penalty's uitgesleept die goed worden benut door opbouwspeelster Sylke. Helaas worden vele schoten op doel hierna met te weinig kracht en precisie geplaatst, waardoor de keepster van Reflex ze tegenhoud. In de verdediging wordt er in het begin goed gecommuniceerd, overgedragen en uitgestapt, waardoor er minder dan anders wordt geschoten van afstand door Reflex. Het loopt gelijk op, deze eerste helft. Onder andere Joyce en Dion weten mooie doelpunten te maken vanuit de hoek. Toch wordt er te weinig gescoord en te snel afgerond door Grol, waardoor er veel tijd en energie zit in de verdediging. Invalkeepster Kim staat een hele goede pot te keepen en weet met een flink aantal reddingen de schade te beperken. Ruststand: 6-4 in het voordeel van Reflex.
In de rust geeft coach Martine een stevige peptalk. Het kan en moet beter. In de verdediging mag het een stuk energieker en fanatieker. In de aanval is het devies; zuiniger omgaan met de bal, tijd nemen en wissels beter benutten. De tweede helft gaat van start. Reflex scoort kort na elkaar twee keer door van afstand hoog te komen. Grol gaat ervoor en probeert elkaar te motiveren, maar ten opzichte van de tweede helft verandert er te weinig om in te kunnen lopen. Af en toe valt er een goal vanuit Grol, Elske weet bijvoorbeeld hoog te komen en te scoren en Dorien weet langs de verdediging vanuit de loop te scoren. Maar het is niet voldoende. De voorsprong voor Reflex blijft en wordt zelfs vergroot door nog een penalty. Eindstand: 12-8 in het voordeel van Reflex. Zondag 11 maart speelt dames 3 tegen Duiven.
Op zondag 4 maart stond de uitwedstrijd tegen Erix uit Lichtenvoorde op het programma van de meiden van Grol E2. Na 2,5 minuten kwam Erix op voorsprong. Het spel ging steeds gelijk op, met een paar goede reddingen van de keepers. Er werd erg goed samen gespeeld door de toppers van de E2. Ze gingen de rust in met een kleine achterstand van 3-2. Er kon dus nog van alles gebeuren. In de eerste 10 minuten van de tweede helft scoorde Erix een aantal doelpunten snel achter elkaar, ondanks goed verdedigingswerk. De meiden van Grol probeerden tot het einde te scoren, maar het lukte steeds net niet… In de laatste 10 secondes scoorde Grol nog 1 doelpunt waarmee de eindstand op 13-3 kwam. Zondag speelt de E2 een uitwedstrijd tegen Angeren E1.


Nieuwe kleding voor leden Vios Gym

Leden van Vios in het nieuw. Foto: PR

BELTRUM - Dankzij kledingsponsor Marboma zijn afgelopen week de seniorleden van Vios Gym Beltrum in het nieuw gestoken. Het gaat hierbij om de heren, dames en gemengde groep, die deels op de foto te zien zijn. Daarnaast krijgt ook de groep die op woensdagmorgen traint dezelfde polo's. Naast dat het logo van sponsor Marboma op het shirt te zien is, is ook het nieuwe logo van de club afgedrukt. Deze nieuwe frisse look is passend bij de actieve gymvereniging die de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

Naast de shirts zijn er trainingspakken aangeschaft. De selectieleden zullen deze dragen bij de wedstrijden die zij in de regio hebben. Maar ook de trainers en hulpleiding zijn vanaf nu herkenbaar aan de clubkleding die zij dragen bij de trainingen en verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd.
Binnenkort verwacht de kledingcommissie (bestaande uit Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg) ook de jeugd te kunnen verblijden met nieuwe gymkleding. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden.
Afgelopen woensdag nam Bjorn Klein Gunnewiek, eigenaar van Marboma, een kijkje bij de lessen en ging op de foto met de groep senioren.

Geslaagde jeugdactiviteit GTC

De deelnemers aan de jeugdactiviteit van de GTC. Foto: PR

GROENLO – Op woensdag 28 februari vond de jaarlijkse activiteit van de Groenlose Tennis Club voor de jeugdleden uit groep 5 tot en met 8 plaats bij Marveld Recreatie.

34 enthousiaste jeugdleden waren die middag actief op de tennisbaan, schaatsbaan en bowlingbaan. Onder leiding van drie oudere jeugdspelers en vier jeugdcommissieleden werden de kinderen in drie groepen verdeeld om zo om de beurt te tennissen, schaatsen en bowlen.

Ondanks de kou hadden de jeugdleden veel plezier op de schaatsbaan. Met tennis werden er leuke partijtjes gespeeld. Dubbelspellen met meisjes, jongens en gemixt van alle niveaus en leeftijden door elkaar. Én er werd fanatiek gebowld onder aanmoediging van de andere teamleden. Kortom; zowel de jeugdleden als de jeugdcommissieleden kijken terug op een zeer geslaagde, sportieve middag! Deze werd feestelijk afgesloten met een – welverdiend – lekker frietje.

Grol en Barcelona openen Marveldtoernooi

GROENLO - In het weekend van 1, 2 en 3 juni wordt het 29ste Internationaal Marveldtoernooi gehouden op Sportpark Den Elshof in Groenlo. Op 17 februari werd door het bestuur van Stichting Internationaal Marveldtoernooi het deelnemersveld bekend gemaakt en vond aansluitend de loting plaats. Dit jaar mag het team van sv Grol de openingswedstrijd spelen. Dit mede in het kader van 100 jaar sv Grol. En wat voor een wedstrijd: het team van sv Grol mag aantreden tegen het team van FC Barcelona. De wedstrijd op vrijdagavond 1 juni begint om 17.30 uur. (Foto: Toernooi 2014 - Marcel Houwer)

Geslaagde jeugdactiviteit GTC

GROENLO – Op woensdag 28 februari vond de jaarlijkse activiteit van de Groenlose Tennis Club voor de jeugdleden uit groep 5 tot en met 8 plaats bij Marveld Recreatie.

34 enthousiaste jeugdleden waren die middag actief op de tennisbaan, schaatsbaan en bowlingbaan. Onder leiding van drie oudere jeugdspelers en vier jeugdcommissieleden werden de kinderen in drie groepen verdeeld om zo om de beurt te tennissen, schaatsen en bowlen.

Ondanks de kou hadden de jeugdleden veel plezier op de schaatsbaan. Met tennis werden er leuke partijtjes gespeeld. Dubbelspellen met meisjes, jongens en gemixt van alle niveaus en leeftijden door elkaar. Én er werd fanatiek gebowld onder aanmoediging van de andere teamleden.

Kortom; zowel de jeugdleden als de jeugdcommissieleden kijken terug op een zeer geslaagde, sportieve middag! Deze werd feestelijk afgesloten met een – welverdiend – lekker frietje.

Nieuwe kleding voor leden Vios Gym

BELTRUM - Dankzij kledingsponsor Marboma zijn afgelopen week de seniorleden van Vios Gym Beltrum in het nieuw gestoken. Het gaat hierbij om de heren, dames en gemengde groep, die deels op de foto te zien zijn. Daarnaast krijgt ook de groep die op woensdagmorgen traint dezelfde polo's.

Naast de shirts zijn er trainingspakken aangeschaft. De selectieleden zullen deze dragen bij de wedstrijden die zij in de regio hebben. Maar ook de trainers en hulpleiding zijn vanaf nu herkenbaar aan de clubkleding die zij dragen bij de trainingen en verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd. Binnenkort verwacht de kledingcommissie (bestaande uit Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg) ook de jeugd te kunnen verblijden met nieuwe gymkleding. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden. Afgelopen woensdag nam Bjorn Klein Gunnewiek, eigenaar van Marboma, een kijkje bij de lessen en ging op de foto met de groep senioren.

Succesvolle Kanjers krijgen nieuw gezicht

Rens te Stroet, één van de nieuwe gezichten bij het team, aan het woord. Foto: Kevin ten Dolle

WINTERSWIJK - Het is inmiddels een traditie. Op een woensdagavond aan het einde van februari of het begin van maart houdt Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam haar jaarlijkse ploegpresentatie bij Vakantiepark de Twee Bruggen. Dit jaar toonde het haar nieuwe gezicht met liefst zeven nieuwe renners, stelde doelen voor het komende seizoen en blikte kort terug op de succes van vorig seizoen.

Door Kevin ten Dolle

De 'Kanjers' namen na vorig seizoen afscheid van veel bekende gezichten, waaronder sterkhouders als Nick Kweldam en Bor Houwers. Daardoor is er ruimte voor maar liefst zeven nieuwe renners. "We hebben vijf nieuwe beloftenrenners, jonge jongens dus. Daarnaast komt Tim Scholten over van 'De Volharding' en komt Rens te Stroet ons versterken", zei Ribbers. "Jongens van het eerste uur als Bor en Nick hebben afscheid genomen, maar zij blijven in een andere functie voor de ploeg behouden."
Te Stroet komt over van het continentale Cycling Team Destil Jo Piels. De 28-jarige Keijenborgenaar doet in theorie dus een stapje terug, maar ziet dat zelf niet zo. "Nee, zeker niet. Qua niveau heb je misschien iets minder goede renners om je heen, maar qua begeleiding en materiaal zit er weinig verschil tussen." Ploegleider Arjan Ribbers ziet een grote rol voor Te Stroet. "Je gaat hem al snel als wegkapitein zien, vanwege zijn ervaring. Maar ik wil dat Rens ook voor eigen kansen gaat rijden."

Ook wordt er kort teruggeblikt op het vorige seizoen. Het seizoen dat zo goed verlopen is voor de 'Kanjers' en wat volgens Ribbers te omschrijven valt als 'het beste seizoen tot nu toe'. "We reden een fantastische Hel van Voerendal met top tien plaatsen voor Arjan Hofman en Wim. Daardoor eindigden we als derde in de clubcompetitiestand, de op één na hoogste wielercompetitie van Nederland met enkel clubteams zoals wij. Absoluut hoogtepunt was natuurlijk de winst in de Ronde van de Achterhoek van Wim Kleiman. Daar was ik zelf parcoursbouwer, startten we in ons 'eigen' Aalten en reden door onze streek. Een geweldig resultaat. Mede daardoor tekende Wim een contract bij MonkeyTown Cycling team. Het is niet jammer dat hij ons verlaat, het is een van onze doelstellingen. Renners naar het continentale niveau begeleiden."

Doelstellingen
Gevraagd naar de doelstelling is Ribbers duidelijk. "Het doel is om dit seizoen met de ploeg een klassieker te winnen, Rens is onder andere een van de mannen die dat zou kunnen." Te Stroet is het met de woorden van zijn ploegleider eens en heeft zelf nog een doel. "Ik wil goed zijn op het NK. Dat reed ik altijd tussen de profs en dat is heel leuk, om naast een Robert Gesink te rijden. Maar de kans om te winnen is nihil. Dit jaar rijd je tussen clubrenners en liggen er kansen voor mij." Ribbers stipt tenslotte nog een belangrijk doel aan voor zijn ploeg. "We moeten dit jaar ook criteriums in de buurt winnen. We komen uit de Achterhoek en het is ook belangrijk voor onze sponsoren dat we ons laten zien in zulke wedstrijden."


Stijn Huijskes wint E-Sportstoernooi

De winnaar van het toernooi. Foto: PR

GROENLO - Bijna veertig jongens en meisjes namen vrijdag 26 januari deel aan het jaarlijkse FIFA E-Sports-toernooi, georganiseerd door de Commissie Nevenactiviteiten van de sv Grol. Net als vorig jaar werd er weer met veel enthousiasme en met de nodige aanmoedigingen een toernooischema afgewerkt onder begeleiding van Rent'n Play, het bedrijf dat de Playstations en tv-schermen ter beschikking heeft gesteld.

Het bestuur van het Internationaal Marveldtoernooi heeft samenwerking met de Commissie Nevenactiviteiten gezocht betreffende deze activiteit. Het toernooi van 26 januari stond daardoor niet op zichzelf, maar gold als de voorronde voor het eerste FIFA E-Sports-toernooi van het Internationale Marveldtoernooi dat dit jaar gehouden wordt in het weekend van 1, 2 en 3 juni.

Winnaar op 26 januari was Stijn Huijskes die in de finale Bas Kemkens wist te verslaan. In de strijd om de derde en vierde plaats was Jipp Krabbenborg te sterk voor Sem van Beckhoven.
De twaalf beste E-Sporters die deelgenomen hebben aan de voorrondes, werken op zaterdag 2 juni in het sportcafé hetzelfde toernooischema af als de profclubs buiten op de velden.

Op zaterdag 17 februari vond de presentatie van het deelnemersveld van het Internationaal Marveldtoernooi plaats. Tijdens de loting zijn ook alle twaalf E-Sporters gekoppeld aan één van de deelnemende teams. Matthijs Kraaijenvanger, één van de E-Sporters, verrichtte samen met Elvio van Overbeek (Graafschap 1) de loting.

Het Marveld E-Sports-toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de jubileumcommissie van 100 jaar Grol. Uiteraard hoopt het bestuur dat het een groot succes wordt zodat het toernooi volgend jaar wederom kan worden gehouden en een vaste plek kan krijgen in het toernooiweekend.


IVN-cursus 'Natuur en landschap in samenhang'

ACHTERHOEK - Op 21 maart start een nieuwe cursus: Natuur en landschap in samenhang. IVN Oost-Achterhoek en de IVN Noord-Midden Achterhoek organiseren deze cursus samen. Het is interessant voor iedereen die geboeid is door de natuur en er meer van wil weten. Enthousiaste deskundigen behandelen in twaalf bijeenkomsten zes thema's. Dat zijn landschap, water, vogels, bomen, bloeiende planten en vlinders en bijen. Ingegaan wordt op de samenhang van de verschillende onderdelen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van het Achterhoekse landschap, welke invloed heeft water op het landschap, wat is de relatie tussen landschap en vogelpopulaties, wat betekenen bomen en struiken voor het landschap en wat is de relatie tussen bloeiende planten en vlinders en bijen?
Bij elk thema hoort een theorieavond en een natuurexcursie. De theorieavond is telkens (om de week) op woensdagavond en de excursie aansluitend op de zaterdagochtend.
De theorieavonden vinden plaats in Borculo, de excursies zullen verspreid door de Achterhoek worden georganiseerd. Voor de twaalf bijeenkomsten samen bedragen de kosten nog geen 100 euro. Verdere informatie over deze cursus is te vinden op:
www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek of www.ivn.nl/afdeling/oost-achterhoek . Opgave voor 12 maart via email naar cursus.ivnnma@gmail.com. Nadere info bij Anke Hollink tel. 0545-291109.

Kaarten in De Wanne

BELTRUM - De vijfde kaartavond van DIOS Beltrum is op zaterdag 10 maart. Deze - tevens laatste kaartavond van het seizoen - begint om 20.00 uur in kulturhus De Wanne in Beltrum. De spelsoort is zoals gebruikelijk twinitgen. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij de organisatie: Paulien Ribbers, tel. 0544 - 481365.

Disneyconcert Muziekvereniging Groenlo

GROENLO - Op zondagmiddag 18 maart vindt er in De Mattelier een bijzonder concert plaats. Het A-orkest van de Muziek Vereniging Groenlo geeft (onder leiding van Marcel Loff) een concert waarbij uitsluitend de prachtige muziek uit de grote Disney-musicals wordt gespeeld.

Niet alleen wordt dit concert een lust voor de oren met de prachtige muziek uit onder andere The Lion King, Mary Poppins en Frozen. Ook wordt er gezorgd voor prachtige, bijpassende beelden en werken enkele leden van toneelvereniging DITO mee aan dit concert.
Dit concert is dus niet alleen geschikt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.

Het concert begint om 15.00 uur en zoals gebruikelijk is de toegang gratis.

Achterhoekse Meesters: Toon Klaver

Toon Klaver - Naakt. Afbeelding: PR

ACHTERHOEK - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Toon Klaver.

De 85-jarige Toon Klaver (1933) is geboren in Hengevelde in een gezin van elf kinderen. Waar vader dacht dat Toon hem op zou volgen als huisschilder, werd al snel duidelijk dat Toon geen huisschilder, maar kunstschilder zou worden.

Op de lagere school zag Toon een affiche van de ambachtsschool in Enschede met de tekst: 'timmerman- metselaar- schilder- decoratieschilder'. Decoratieschilder. Hij had geen idee wat het was, maar zijn gevoel zei dat dát was wat hij wilde zijn. Na verschillende ontmoetingen met kunstschilders, zoals de Twentse schilder Jan Broeze, wist Toon het zeker: hij werd kunstenaar.

Toon Klaver. Foto: PR

Op de ambachtsschool leerde Toon de basis: materiaalkennis, verf wrijven, tekenen. Vervolgens ging Toon aan het werk bij zijn vader, maar die merkte al vlot dat de ware interesse van zijn zoon elders lag. Voor dag en dauw trok Toon eropuit om de natuur te schilderen; 's avonds na het werk volgde hij de avondschool van de AKI. Toen Toon tijdens een toneelvoorstelling kennismaakte met een bekende decorschilder, vroeg vader dan ook al snel: "Kan Toon niet bij jou in de leer in Lochem?"

Zo kwam Toon in Lochem terecht, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw Jo. Hier leerde Toon de antiquairs Nijstad kennen die hem koppelden aan hun restaurateur, die ook voor het Mauritshuis werkte. Van hem leerde Toon alle kneepjes van het restaurateursvak. De gebroeders Nijstad openden grote deuren: Toon kreeg opdrachten bij Prinses Beatrix op Kasteel Drakesteyn, bij Slot Zeist en de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Alle tijd die hem restte, besteedde Toon aan schilderen. Het Amsterdamse kunstenaarsklimaat trok hem mateloos aan. Uren bracht hij door bij de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken om zich te bekwamen in het modeltekenen. Ook het kleurrijke en artistieke Frankrijk was een geliefd toevluchtsoord. Samen met zijn goede vriend Joop Kruip, die hij kende van de AKI, trokken ze er soms weken op uit om te schilderen in Frankrijk.

Het warme Franse kleurenpalet, de naakten uit Amsterdam: tot op de dag van vandaag bepalen zij het werk van Toon. Waar hij vroeger veel naar voorbeeld schilderde, maakt een oogziekte dit hem in de loop der jaren steeds moeilijker. Maar Toon blijft schilderen. Hij kan niet anders, hij moet. Met brede kwasten en met grote kleurcontrasten. Niet naar model, maar uit het hoofd. "Ik geloof dat mijn werk er niet minder op is geworden – ik denk zelfs sterker. Door mijn beperking, heb ik geleerd om volledig vanuit mijn gevoel te schilderen."

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur


Column

Eenzaamheid in Oost Gelre

Onlangs ben ik geschrokken van het gegeven dat 33% van de volwassenen en ouderen in deze gemeente zich eenzaam voelt. Een en ander is één van de vele uitkomsten van een in het najaar van 2017 in Oost Gelre gehouden enquête maatschappelijke participatie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ons gemeentebestuur wil onder andere weten of en op welke manier haar inwoners meedoen in de samenleving. Nu moet ik het percentage van 33% wel nader toelichten, want daarvan schijnt 28% zich matig eenzaam te voelen, 3% ernstig en 2% zeer ernstig. Maar dan nog.

Eenzaamheid is vanzelfsprekend een verschijnsel dat in Nederland veel voor komt. Landelijk zijn de cijfers zelfs schokkend. Wanneer ik bijvoorbeeld eind vorig jaar nog lees dat maar liefst 500 duizend ouderen geen Kerst en Oud & Nieuw vieren en dat er in dit land circa 15 duizend ouderen in een zorginstelling wonen, die nooit bezoek krijgen, dan zegt dat genoeg. Maar misschien is het kortzichtig gedacht en uitgesproken van mij, maar de percentages in deze gemeente verontrusten mij wel. Dit laatste met name omdat ons gemeentebestuur deze tegenvallende conclusie niet heeft getrokken naar aanleiding van een steekproef. In het kader van het onderzoek naar de totale maatschappelijke participatie hebben maar liefst 4 duizend burgers in Oost Gelre een vragenlijst toegestuurd gekregen.

Vanzelfsprekend werd die lijst niet alleen toegestuurd met het oog op het aspect eenzaamheid. De gemeenten in dit land zijn inmiddels al weer vier jaar de uitvoerder van de Wmo, hetgeen voor het gemeentebestuur van Oost Gelre een moment is om de balans op te maken. Niet dat ik het zelf aan den lijve heb ondervonden, maar wel vanwege het feit dat ik namens deze krant als volger van de gemeentelijke activiteiten op dit terrein op de hoogte ben, moet ik zeggen dat er in deze gemeente in het kader van de Wmo veel geïnvesteerd is en nog steeds wordt en dat ten behoeve van alle leeftijdscategorieën. Zo ben ik het eens met verantwoordelijk wethouder Jos Hoenderboom dat er hier veel aandacht uitgaat naar bijvoorbeeld inloopvoorzieningen in zowel de grote als de kleine kernen. Denk daarbij met name aan het positieve effect dat de instelling van zogenoemde stads- en dorpskamers heeft opgeleverd. Al met al zijn tal van negatieve trends omgezet in positieve trends.

Maar ondanks deze positieve geluiden kom ik toch weer terug op de geconstateerde eenzaamheid binnen de gemeenschap Oost Gelre, tevens uw en mijn gemeenschap. Ik weet het, er zijn helaas voldoende factoren die bijdragen aan eenzaamheid. Bijvoorbeeld het gebrek aan sociale vaardigheden. Wanneer iemand verlegen is of over weinig of geen zelfvertrouwen beschikt, is het lastig om contacten te onderhouden. Ook levensgebeurtenissen kunnen eenzaamheid aanjagen, zoals verweduwd raken of verhuizen. Daarnaast kunnen vanzelfsprekend ook aspecten als ziekte en ouderdomsklachten eenzaamheid bevorderen. Maar alles op de bekende hoop gooiende, is eenzaamheid op de eerste plaats een puur persoonlijke ervaring. En daarom is het oplossen van eenzaamheid geen sinecure. Natuurlijk kan ik nu gemakkelijk roepen en vervolgens hier opschrijven dat mensen die zich eenzaam voelen, dit kunnen oplossen door meer voor de sociale gemeenschap te gaan doen. Dit omdat onderzoeken zouden hebben uitgewezen dat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk goed zou werken tegen gevoelens van eenzaamheid, waarbij de keuze hiervoor ook nog eens goed is voor het zelfvertrouwen van de eenzame mens.

Ondanks dat het al met al geen gemakkelijke opdracht is, mag het gegeven dat het eind 2017 uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat 88% van de ondervraagden aangeeft volledig of grotendeels het gevoel te hebben mee te tellen binnen de gemeenschap Oost Gelre, worden gezien als een opsteker om in deze gemeente misschien toch concrete oplossingen te kunnen creëren. Alle betrokkenen wens ik daarbij veel succes!

Reacties/tips: delibero@achterhoeknieuws.nl

Verkiezingsdebat Wonen en Werken Oost Gelre

LICHTENVOORDE / GROENLO - Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre een verkiezingsdebat Wonen en Werken. Dit debat zal worden gehouden op dinsdagavond 13 maart om 20.00 uur in de grote zaal van Erve Kots – Eimersweg 4 te Lievelde. Alle zes lijsttrekkers hebben inmiddels hun aanwezigheid toegezegd.

Op deze debatavond zullen enkele gastsprekers, waaronder Johan Godschalk van de Stichting Pak An en Henkjan Kok, krimpbegeleider in het onderwijs, hun verhaal doen. Onder leiding van debatleider Max Wekking zullen een aantal stellingen binnen de kaders wonen en werken worden aangekaart, waarover de lijsttrekkers van de fracties in de gemeente Oost Gelre in debat gaan. Uiteraard komen ook de cijfers uit de recent gehouden enquête onder de (IKGL-) bedrijven, de lijst met een groot aantal woningzoekenden naar betaalbare huisvesting en de leegstandcijfers op tafel.

Na de pauze krijgt ook het publiek gelegenheid tot het aanreiken van stellingen en vragen. Kijk voor meer informatie op de website of facebookpagina van de werkgroep. Deze debatavond is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Oost Gelre.
Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre

35 / 44